Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED TILBUD TIL ELEVER AKTUELLE EMNER... 26

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser: Praktikvejlederkurser: Andre kurser og temadage: Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF: Introduktion for to-kulturelle:...18 Forkursus for to-kulturelle medarbejder: Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesorientering og studievejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen Internationalisering Leonardo projekt i social- og sundhedsassistentuddannelsen: Leonardo projekt i Grundforløbet: Udviklingsprojekter Lærerudvikling: Evaluering af personlige kompetencer: SKOLENS LIV Skolens personalesituation...30 Medarbejderudvikling:...31 Skolens økonomi Afslutning BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Skolen for social og sundhedsuddannelser fremlægger hermed sin årsberetning for Endnu et år med mange forskelligartede opgaver ligger bag os, og ser vi tilbage på året, har det været et år præget af den uddannelsesreform vi fik i Vi har afsluttet de første hold social og sundhedshjælpere og assistenter, som er uddannede efter reformen, og har således kunnet se resultaterne af de mange overvejelser, som vi havde gjort os i forbindelse med tilrettelæggelsen. På landsplan blev der også iværksat en evaluering af reformen. Arbejdet hermed har fyldt meget, men et sådant arbejde gør også, at vi har fået øjnene op for nogle områder, som skal styrkes eller ændres. Vi havde i 2003 fortsat rekrutteringsproblemer. Kommunerne oprettede færre social og sundhedshjælperpladser og ansøgerantallet til social og sundhedsassistentuddannelsen var fortsat meget lavt. I sommeren blev det derfor mulighed for at oprette voksenelevpladser. Vi har derfor samlet kunnet se en stigning i antallet af elever. Kursusaktiviteterne har også i 2003 være en stor aktivitet på skolen. Vi ser mange af vore tidligere elever som flittige kursister på vore kurser; og kombinationer af elever med meget lidt erfaring og de erfarne kursister er med til at give et spændende undervisnings miljø. Vi har i 2003, efter nogle år hvor det ikke er lykkedes, igen fået oprettet et forkursus for personer med anden etnisk baggrund. Også de kursister påvirker undervisningsmiljøet i positiv retning. I 2003 har vi desværre også set en stor stigning i frafaldet på uddannelserne. Her er der en ringe trøst, at det er et landsdækkende problem. Vi har derfor iværksat en frafaldsundersøgelse og håber derved at kunne få afdækket nogle af årsagerne og på den baggrund få vendt denne uheldige udvikling. Sluttelig vil jeg gerne sige tak til en stab af engagerede medarbejdere og til skolens mange samarbejdspartnere, der alle på forskellig vis har bidraget til et godt uddannelsesmiljø for vores elever, kursister og skolen som helhed. Joan Jessen forstander Marts

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2003: Grundforløbet er dimensioneret til 72 elever. I alt søgte 168 elever om optagelse - 38 til januar holdet og 130 til juli holdene. På grund af den store søgning fik skolen ekstraordinær lov til at optage 4 hold med i alt 112 elever. Desuden blev der oprette én forlængerklasse i Det var 20 elever fra grundforløbshold der startede i august 2002, som blev forlænget med 17 uger i Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2003 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2003 Antal elever juli 2003 Augustenborg 1 2 Bov 1 4 Bredebro 2 Broager 1 2 Christiansfeld 1 3 Gram 1 Gråsten 1 4 Haderslev 2 20 Højer 2 Lundtoft Løgumkloster 3 Nordborg 2 5 Nørre-Rangstrup 1 Rødding 1 Rødekro 2 9 Skærbæk 1 Sundeved Sydals 1 2 Sønderborg 4 7 Tinglev 2 4 Tønder 1 Vojens 1 Aabenraa 5 13 Tyskland 1 I alt

4 Fordeling piger/drenge: Antal % Piger ,4% Drenge 4 3,6% I alt 112 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år år år år 2 0 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,3 år og for juli holdet 17,5 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold 2003 Landbrugsskole 1% Gymnasiet 1% VUC 1% 9. Klasse 30% HG 6% 10. Klasse 57% Produktionsskole 4% 4

5 Hold startet og afsluttet i 2003: I alt afsluttede 95 elever, hvilket er en stigning på 19 elever i forhold til Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2003: Januar Juli I alt Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - vil først ud at arbejde - ej honoreret kravene - p.g.a. personlige problemer - på grund af stort fravær Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori - forlænget praktik Antal elever, der har afsluttet Gennemførelsesprocenten var 84,8% af de elever der startede på uddannelsen, hvilket er en stigning på 15,8% i forhold til Videre uddannelsesforløb Januar Juli I alt Optaget i uge 38, Optaget i uge 2, Venteliste uge 2, Venteliste uge 20, Søgt uge 20, Søgt uge 35, Ej optaget Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen

6 Forlængerklasse Forlængelse af grundforløbet kan give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig de faglige og personlige kompetencer som er nødvendige for at fortsætte i en efterfølgende uddannelse. Forlængelse af grundforløbet kan ske med henblik på at skabe forudsætninger for uddannelsesvalg. Hold startet og afsluttet i 2003 Antal elever, der forlængede grundforløbet - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - p.g.a. sygdom - efter eget ønske - valg af anden uddannelse - ikke mødt op Antal elever, der har afsluttet Antal elever, der er optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen 2003 Praktik-klasse 2003 Teori-klasse I alt % 95% 5% % 2 6 6

7 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2003, dimitterede i alt 223 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2002, er det et fald på i alt 63 elever. Dette fald skyldes både et stigende frafald, men også at der i 2002 blev optaget færre elever end tidligere. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Januar 2002 Maj 2002 September I alt: Antal elever der ,3% har afsluttet i 2003: * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 74,3%. I 2002 var gennemførelsesprocenten 86,4%. Der har således været en kraftig stigning i frafaldet i forhold til tidligere. Årsagerne til den faldende gennemførelsesprocent vil blive analyseret nærmere i foråret Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2002 og 2003: År: Martshold 2001 Augusthold 2001 Novemberhold ,2 8,7 8,2 Januarhold 2002 Majhold 2002 Septemberhold ,5 8,5 8,5 7

8 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2003 blev der kun optaget 327, hvilket dog er en stigning i forhold til 2002 på 20. Som følge af uddannelsesreformen er skolen blevet ansvarlig for elevoptaget. Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2003 fordelt på kommuner. Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 6 Bov Bredebro 5 4 Broager 9 8 Christiansfeld Gram 7 6 Gråsten 10 9 Haderslev Højer 4 6 Lundtoft 9 6 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 10 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

9 Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2003 Total Antal ansøgere til hold 507 med start i 2003: Ansøgninger efter tidsfristen: -57 Ikke kvalificerede/afslag -36 Kvalificerede på venteliste -84 Kvalificerede og optagne 330 Optagne fordelt på regioner: Januar 2003 Maj2003 September 2003 Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start -3-3 Påbegyndt uddannelsen i 2003: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,3% Mænd 12 3,7% I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 17 år år år år år år år 66 I alt 327 9

10 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2003: Der var i 2003 dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2003 dimitterede i alt 133, heraf 106 på ordinære uddannelsespladser og 27 opskolingselever. Dette er et fald på i alt 25 social- og sundhedsassistenter. Faldet skyldes nedgang på 14 ordinære- og 11 opskolingselever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: August 2001 November 2001 April 2002 I alt: ej honorere krav: Antal elever der har afsluttet i 2003: ,1 % * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2003 vist et fald på næsten 4%. Også i 2003 skyldes frafaldet primært, at eleverne ikke kan honorere kravene i den praktiske del af uddannelsen. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2002 og 2003 August 2000 November 2000 Marts ,6 8,4 8,3 August 2001 November 2001 April ,2 8,6 9,4 10

11 Hold startet i 2003: Ansøgere, venteliste og afslag Januar August Total til hold med start i Antal ansøgere til hold med start i 2003: Ikke kvalificerede/afslag: Trukket ansøgningen før start på uddannelsen: Påbegyndt uddannelsen i : Ansøgermængden til social- og sundhedsassistentuddannelsen steg med 56 fra 2002 til 2003, hvilket betød at 81% af de dimensionerede pladser blev udnyttet. På grund af et lavt ansøgerantal blev der i juli måned mulighed for at oprette voksenelevpladser. Det regionale arbejdsmarkedsråd bevilgede max. 50 pladser og Sønderjyllands amt gav tilsagn om støtte til 28 elever. De lovmæssige krav gjorde dog, at der kun kunne oprettes i alt 19 pladser. Aldersfordeling Antal elever 20 år år år år år år og derover 37 I alt 136 Gennemsnitsalder: 32,8 år Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Uoplyste 3% Pædagoger/lærer 1% Ufaglærte 16% Social- og sundhedshjælper 79% Fordeling kvinder/mænd: Antal Antal i % Kvinder: ,3 % Mænd: 5 3,7 % I alt: 136 Sygeplejestuderende 1% 11

12 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Hold afsluttet i 2003: Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Juli 2002 Antal elever startet på ovennævnte hold: 31 Tilgang fra andre hold: 4 Overflyttet til andet hold -3* Antal elever med mulighed for 32 færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: ej honorere krav: -5 Antal elever der har afsluttet i ,4% Gennemsnitsalder: 46,3 * 1 plejehjemsassistent og 2 plejere havde kortere forløb. Hold startet i 2003: Fordeling kvinder/mænd August 2003 % Kvinder: 27 96,4 Mænd: 1 3,6 I alt: 28 I alt er 28 elever påbegyndt opskoling til social- og sundhedsassistent i 2003, hvilket er en tilbagegang på 3 elever i forhold til

13 Den pædagogiske grunduddannelse Der blev ikke oprettet nye hold i 2003 på grund af manglende praktikpladser. Ét hold der startede i juli 2002 afslutter i Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsede område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2003: Optag og ændringer på holdet September der er afsluttet i 2003: 2002 Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 7 - mænd 0 Genoptaget efter barsel 1 Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - ej bestået Antal elever, der har afsluttet i 2003: Februar 2003 % ,5% 10,5% % 13

14 Hold startet i 2003: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner: Kommune Februar 2003 Oktober 2003 Augustenborg Bov Bredebro Broager 1 Christiansfeld Gram Gråsten 1 Haderslev 3 Højer 1 Lundtoft 1 Løgumkloster 1 Nordborg Nørre-Rangstrup 1 1 Rødding Rødekro 2 Skærbæk 1 Sundeved Sydals Sønderborg 3 1 Tinglev 1 Tønder 1 1 Vojens Aabenraa 3 5 I alt Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 24 85,7% Mænd 4 14,3 % I alt % 14

15 Aldersfordeling ved Februar 2003 Oktober 2003 uddannelsesstart: 20 år 1 21 år 3 22 år 1 23 år 1 24 år år år år år 2 1 Andre 3 2 I alt Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for februar holdet 35,1 år og for oktober holdet 31,8 år. Beskæftigelsesbaggrund: Februar- og oktober hold 2003 Pæ dagogmedhjæ lp. 75% Dagplejer 21% Handicap medhjæ lper 4% 15

16 KURSUSVIRKSOMHED Skolens kursusvirksomhed har også i 2003 været en væsentlig del af hele skolens aktivitet. I alt har der deltaget 54,4 årselever svarende til kursister, hvilket er 451 kursister flere end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser: Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 44 kurser 816 kursister 25,0 årselever Afviklet eksternt 6 kurser 109 kursister 2,7 årselever I alt: 50 kurser 925 kursister 27,7 årselever Aflyste AMU- kurser: 13 aflyste kurser (pga. for få tilmeldte). I år 2003 har skolen gennemført 5 AMU-kurser mere og med 315 flere kursister end i Den store fremgang skyldes en større ramme fra Undervisningsministeriet end i Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Børns udtryksformer 1 uge x 3 Børns leg 1 uge x 2 Samspil og relationer 1 uge x 6 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 2 Indvandrer- og flygtningebørn i daginst. 1 uge x 3 Arbejde med risikobørn og unge 1 uge x 5 Børn og natur 1 uge x 5 Grundkursus for pædagogmedhj. 3 uger x 2 Demens 1 1 uge x 5 Demens 2 2 uger x 3 Socialpsykiatri 1 2 uger x 3 Socialpsykiatri 2 2 uger x 1 Sorg og krise 1 uge x 2 Pleje og omsorg 1 uge x 1 Lægemiddellære og administration 1 uge x 2 Aldring, forebyggelse og sygdom 4 uger x 2 Individuel kompetenceafklaring 1 uge x 2 Kvalitet I offentlige serviceydelser 1 uger x 1 16

17 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage. Praktikvejlederkurser: Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 84 kursister 4,2 årselev Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 16 kursister 1,2 årselev I alt: 5 kurser 100 kursister 5,4 årselever I alt har 100 kursister deltaget i 2003, hvilket er 12 færre end i I 2003 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Antal kursister Antal årselever Andre kurser og temadage: Afholdte kurser/temadage Afviklet på skolen: 22 kurser 322 kursister 4,3 årselev I 2003 blev der afholdt 6 kurser med 153 kursister flere end i Kurserne varer fra 1 dag til 2 uger jf. nedenstående oversigt. Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger STOMP 1 dage x 1 Repetitionsdag 1.hjælp 1 dag x 1 Praktikvejlederens evaluering af elevens personlige 1 dag x 3 og faglige kompetencer Psykiatri i hverdagen 2 dage x 2 Motorik, leg og bevægelse 2 dage x 2 Omsorg og praktisk bistand sclerose 2 dage x 1 Børns leg 1 dag x 1 Sår og sårpleje 3 dage x 1 Smerter 1 uge x 1 Depression hos ældre 2 dage x 1 De unges kultur 1 dag x 1 Pædagogisk grundkursus for praktikvejledere 2 dage x 1 De mange intelligenser /kompetence 1 dag x 1 Hvide vikarer AOF 2 uger x 1 17

18 Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF: Antal teoriuger Antal kursister Antal årselever August 2002 Marts 2003 August 2002 Marts 2003 I alt Antal påbegyndt kurset Antal elever der afsluttede forløbet 11 9 Antal elever der fortsatte på 9 8 social- og sundhedshjælper uddannelsen Kursernes formål er at gennemføre 1. teoretiske del af social- og sundhedshjælper-uddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på uddannelsen. Introduktion for to-kulturelle: Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i * 13 2,4 Antal elever der er ophørt i forløbet *Kurset afsluttes først i Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. -3 Forkursus for to-kulturelle medarbejder: Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i * 9 1,125 *Kurset afsluttes i 2004 Formålet med dette kursus er, at kursisterne opnår indblik i dansk kultur med fokus på sundhedssektoren med henblik på evt. senere optagelse på introduktionsforløb for to-kulturelle medarbejdere i sundhedssektoren. 18

19 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2003: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2003 gennemført 2 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 39 elever, men 10 faldt fra undervejs. I forhold til år 2002 er det 12 elever færre. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 2 kurser á 4 uger 29 elever 2,9 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 2 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 29 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 2 x 3 dages kurser 29 elever 0,43 Ungdomsskolens indføringskursus: Skolen har afholdt et indføringskursus bestående af 8 dages teori og 5 dage i erhvervspraktik med 8 elever. Formålet er at give eleverne kendskab til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse og til de faglige, personlige og arbejdsmæssige krav, der stilles i uddannelserne. Ungdomsskolens indføringskursus: Afholdte kurser: Antal elever Antal årselever 8 dages kurser 8 elever 0,32 19

20 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i år 2003: Udlån og fornyelser stk. Lån fra Det sønderjydske Landsbibliotek 325 stk. 10% ikke-udstemplet materiale stk. Depot fra Det sønderjydske Landsbibliotek 100 stk. Eksamenskasser 350 stk. I alt stk. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer Computere 5678 titler 53 titler 139 titler 20 stk. I alt 5890 titler. Bestand tidsskrifter 91 Tilvækst bøger, titler 666 Aktivitet: Elevernes aktivitet med hensyn til opgave- og projektskrivning er hele tiden stigende og bibliotekets hjælp i denne sammenhæng er især at købe den rigtige litteratur, samt formidle den til eleverne i opgavesituationen. Dertil kommer hjælp til Internetsøgninger samt hjemskaffelse af litteratur fra andre biblioteker. Der er i alt gennemført 25 biblioteksorienteringer af nye hold, hvor eleverne introduceres til bibliotekets søgebase, låneregler, reserveringer, fjernlån, bibliotekts opstillingssystem samt andre relevante søgebaser. Afslutningsvis løser eleverne opgaver i de nævnte søgebaser. Der er i året udsendt 3 nyhedslister over nyindkøbt litteratur. 20

21 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen Skolen har siden 2002 forøget sin maskinpark, dette er bl.a. kommet eleverne til gode, idet de nu har mulighed for at låne 20 bærbare computere i undervisningstiden. Når eleven ønsker at låne en bærbar computer, skal denne aflevere sit sygesikringskort som et depositum. Den bærbare computer kan kun lånes i skoletiden og skal afleveres efter undervisningstiden. Eleven har ikke mulighed for at låne computeren med hjem. Desuden er der indkøbt et mobilt klassesæt med 20 bærbare computere som underviseren har mulighed for at låne. Det betyder, at skolen nu kan tilbyde eleverne 78 computere. Skolen fik sidste år etableret trådløst netværk på visse lokaliteter, hvilket har givet en fleksibilitet i undervisningen, men for at give en større fleksibilitet arbejdes der på at gøre resten af skolen trådløs. Skolen indførte sidste år printeraccount for eleverne, hvilket betyder at de ved skolestart får en adgangskode og 25 kr. til udprintninger. Eleverne sætter selv flere penge ind på deres konto når denne er tom. Ved at skolen har indført printeraccount har der været store besparelser på papir- og fejludprintninger. Skolens hjemmeside er blevet det aktive medie i hverdagen som skolen håbede på. Den er i 2003 blevet udbygget så både elever, praksis og andre interesserede nu kan finde alle de oplysninger der er relevante for dem. Skolen vil forsætte med at udvikle hjemmesiden, så brugerne hele tiden synes, det er et interessant medie at arbejde med. En social- og sundhedsassistent låner en bærbar computer til sin opgaveskrivning. 21

22 Uddannelsesorientering og studievejledning af underviser og studievejleder Ole Schack Med baggrund i uddannelsesreformen valgte skolen medio 2002 at afsætte 45 timer ugentligt til studievejledning m.v. Denne ordning har været videreført i hele Vejledningsindsatsen er delt mellem tre personer. Studievejledningen har dagligt åbent i 3 timer. Studievejlederne har været beskæftiget med forbehandling af ansøgninger til grundforløbet samt med forbehandling af ansøgninger om dispensationer og merit. Muligheden for direkte optag på Social- og sundhedsassistent uddannelsen har resulteret i mange henvendelser fra såvel ansøgere som fra vejledere fra AF, nye aktører i arbejdsformidling, kommuner m.v. Den åbne vejledning benyttes ved såvel personligt fremmøde som telefonisk kontakt. To ud af tre henvendelser hidrører fra voksne eksterne potentielle ansøgere, der henvender sig vedrørende adgangskrav, ansøgningsfrister og starttidspunkter. En del har henvendt sig vedrørende afslag på ansøgning til social- og sundhedshjælper uddannelsen, hvor skolen i 2003 har oplevet to-tre gange så mange ansøgere som der aktuelt har kunnet optages. Mange indfrier til fulde de lovbestemte minimumskrav til optagelse, men kommer til kort på grund af misforhold mellem udbud og efterspørgsel. Nogle har kunnet vejledes til at udnytte ledighedsperioder m.v. på skolens meritgivende kurser og jobrotationskurser for ledige. Tilsvarende har der fortsat været en del interesse for den pædagogiske grunduddannelse, hvor skolen ikke har haft mulighed for at opstarte ordinære hold i det forløbne år grundet mangel på praktikaftaler. En del har som følge heraf henvendt sig om muligheden for at kvalificere sig til pædagogisk grunduddannelse med merit, men har ikke kunnet indfri kravene om forudgående beskæftigelse på pædagogiske områder eller har ikke været berettiget til VEU godtgørelse. Studievejlederne varetager ekspedition af ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. I 2003 har 59 elever på grundforløbet modtaget stipendier og eventuelt lån. Heraf var ni ansøgere uden dansk statsborgerskab. I 2002 modtog 69 elever stipendier og eventuelt lån. Heraf ligeledes ni ansøgere uden dansk statsborgerskab. Det er primært ansøgere, der kommer direkte fra folkeskoler eller ungdoms- og efterskoler, der er kommet i betragtning. Den stigende interesse for uddannelserne fra ansøgere med anden etnisk baggrund gælder ikke kun grundforløbet. Studievejlederne kontaktes jævnligt af personer med anden etnisk baggrund vedrørende optag på de faglige uddannelser, ligesom grupper af kursister fra sprogskolerne jævnligt rekvirerer rundvisning og uddannelsesorientering. Markedsføring af skolen og uddannelserne er en del af studievejledernes funktion. Skolen deltog i 2003 i uddannelsesmesser i Tinglev og Vojens. Endvidere har skolen afholdt åbent hus i februar måned. Skolen deltager i begrænset omfang i skolearrangementer om uddannelses- og erhvervsvalg for afgangsklasser og forældre. 22

23 Studievejlederne udfører støttende samtaler med frafaldstruede elever. I det omfang det ønskes, tilbydes vejledning om andre muligheder til elever, der har valgt at forlade uddannelsen. Studievejlederne udgør skolens kontaktpersoner i forhold til NetOpNu, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelserne i Sønderjyllands amt. Projektet har til formål at mindske elevers frafald, optimere deres udbytte af skolegangen og forebygge, at de unges psykiske problemer udvikler sig til kroniske, behandlingskrævende lidelser. Ved årets udgang er en kreds af undervisere på grundforløbet blevet koblet på projektet, med henblik på at udvikle strategier og metoder i undervisningen og i kontaktlærerfunktionen, med samme sigte. 23

24 Læsevejledning af underviser og læsevejleder Henrik Guldbøg Læsevejledning Antal elever Screening Samtale Specialpædagogiske tiltag vedr. afsluttende prøver Grundforløb Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Den pædagogiske grunduddannelse I alt: Til læsevejledningen er der afsat 500 timer, timerne er fordelt på 3 læsevejledere. Læsevejledningen har ikke fast åbningstid, men eleverne kan i princippet henvende sig hele dagen. Den formelle kontakt skabes på grundlag af screening for læse- og skriveproblemer. Screening er et frivilligt tilbud, til alle elever på grundforløbet, Social- og Sundhedshjælper uddannelsen og den ordinære PGU. Screeningen er indlagt i undervisningen umiddelbart efter start på uddannelsen. Assistentelever og elever på PGU Merit skal selv henvende sig, hvis de ønsker hjælp og vejledning. Med udgangspunkt i resultatet af screeningen tilbydes eleverne vejledning eller specialpædagogiske støtte. Vejledning Vejledning af eleverne der henvender sig i læsevejledningen spænder fra råd og vejledning i dagligdagen om bedre studievaner til vejledning i at opsøge professionel hjælp, hvis de har læse- eller skriveproblemer, der ikke kan afhjælpes på Social- og Sundhedsskolen. I 2003 har vi vejledt flere grundforløbselever til at tage imod det tilbud VUC har her på skolen om særligt tilrettelagt Forberedende Voksenundervisning inden start på Hjælperuddannelsen. En anden vigtig del af vejledningen er at instruere elever i brug af stavekontrol og autokorrekturfunktionerne i tekstbehandlingsprogrammerne, en funktion som de har fået endnu mere glæde af med den nye uddannelsesreform. Specialpædagogisk støtte Læsevejledningen har tilbudt specialpædagogisk støtte til elever, der har haft behov for specielt tilpassede prøveforløb til afsluttende grund- og områdefagsprøver. I dansk har 5 elever fået indtalt den danske ekstemporaltekst til den afsluttende prøve på bånd og fået forlænget forberedelsestiden. 1 elev på grundforløbet har fået støtte og vejledning til afsluttende projekt. Et andet hovedområde er udlån af lydbøger, hvor vi i læsevejledningen vurderer, hvem der er berettiget til lån af lydbøger, mens skolens bibliotek står for den praktiske del af udlånet. Læsevejledningen har fået installeret Iris ordbank på alle skolens computere. Iris ordbank hjælper eleverne til at stave ord og sætte rigtige endelser på ordene. Ele- 24

25 ver der ønsker at benytte Iris ordbank kan få hjælp og rådgivning i anvendelse af programmerne. Fremtid I læsevejledningen vil vi forsøge at opstarte en lektiecafe i 2004, hvor eleverne kan få råd og vejledning i studieteknik, lektielæsning og brug af IKT. Vi har anskaffet et forudsigelsesprogram der hedder Second Guess, der indeholder knapt så mange ord som Iris ordbank, men til gengæld kan oplæse teksten. Det er et program, vi forventer, kan være en hjælp til de elever der har dansk som andet sprog. 25

26 AKTUELLE EMNER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen af viceforstander Ketty Avbæk Larsen I august 2003 igangsatte undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Sosu-reformen. Hensigten hermed er at tilvejebringe et grundigt, alsidigt og systematisk skriftligt materiale, som skal tjene som grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. Evalueringen omfatter tre områder: 1. En generel analyse på baggrund af statistiske grundoplysninger 2. En undersøgelse af aftagernes (amternes og kommuners) tilfredshed med de elementer i reformen, som loven introducerer, herunder om loven lever op til sine hensigter og 3. En pædagogisk vurdering af reformen på baggrund af skolens selvevaluering af centrale uddannelsesmæssige/pædagogiske elementer, som bekendtgørelsen introducerer. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland medvirker ved punkt 3, sammen med alle de øvrige Social- og sundhedsskoler. Arbejdet er udformet som en selvevaluering for Social- og sundhedsskolerne og gennemføres som en didaktisk analyse ud fra et tildelt tema. Formålet med denne pædagogiske del af evalueringen er at vurdere, om de forskellige indholdsmæssige elementer i reformen virker efter hensigten og evt. pege på udviklingsmål for uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland er med i to delprocesser, et fælles hovedtema sammen med 4 andre skoler og et tema kun for Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland. Hovedtemaet er: Organiseringen af undervisningen herunder samspillet mellem grund- og områdefag i den tematiske undervisning og hvordan IT-dimensionen inddrages. Og som selvstændigt tema har skolen fået tildelt temaet: Den personlige uddannelsesplan - både i forhold til skole-praktiksamarbejdet og som støtte til at fastholde den enkelte elevs faglige og personlige progression i uddannelsesforløbet. Selvevalueringen er igangsat ud fra en proces, efter en fastlagt fasemodel Alle lærere og ledere er involveret og selvevalueringsrapporterne, skal være færdige i april

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet

Tal og ord 2013. I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Tal og ord 2013 I august 2013 blev den nye social- og sundhedsskole i Grenaa indviet Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 3 Uddannelserne... 3 Lock-out... 3 Organiseringen af arbejdet... 3 Samarbejde med

Læs mere

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i

Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Dimensioneringsundersøgelse vedrørende social- og sundhedsuddannelserne (grundforløb, social- og sundhedshjælper og social- og sundhedsassistent) i Københavns Kommune maj 2005 10. maj 2005 INDLEDNING 3

Læs mere

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7

FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5. Uddannelserne... 6. Kurser og efteruddannelse... 7 Indhold FORORD... 3 ÅRET DER GIK... 5 Fokus på rekruttering... 5 Uddannelserne... 6 Kurser og efteruddannelse... 7 Nyt intranet til medarbejdere og elever... 7 ORGANISATIONEN... 8 Ny arbejdstid for underviserne...

Læs mere

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor)

Forslag. Lov om uddannelsen til pædagog. (professionsbachelor) Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 64 Offentligt Udkast af 2. november 2005 Fremsat den {FREMSAT} af Bertel Haarder Forslag til Lov om uddannelsen til pædagog (professionsbachelor) Kapitel 1 Formål

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi Departementet for Uddannelse og Forskning April 2012 UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE FM 2012/34 IIN sagsnr. 2012-059845 2 Forord

Læs mere

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler

Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Vejledning i samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og folkehøjskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler Undervisningsministeriet 2008 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Tilrettelæggelse

Læs mere

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede

Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede Rapport fra arbejdsgruppe under VEU-rådet om tilbud til voksne tosprogede 28. oktober 2011 2 /47 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Arbejdsgruppens sammensætning og arbejdsform... 4 1.2 Rapportens

Læs mere

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II

Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II. Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014. Uddannelsesplan II Naalakkersuisuts Uddannelsesplan II Departementet for Uddannelse, Kirke, Kultur og Ligestilling, april 2014 Uddannelsesplan II Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Førskoleområdet... 4 2.1 Indledning...

Læs mere

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER

SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER SCREENING AF JOBROTATIONSPROJEKTER FRA 25 KOMMUNER Projekt Jobrotationsanalyse i Jobcenter Næstved Kunde Næstved Kommune Dato 2011-12-15 Indledning Følgende oversigt er et resultat af en screening af jobrotationsprojekter

Læs mere

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU

Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Lokal Undervisningsplan for Pædagogisk Assistentuddannelse, PAU Indholdsfortegnelse 1. Generelt for SOPU Nordsjælland 1.1 Skolens pædagogiske og didaktiske overvejelser 1.2 Overordnet bedømmelsesplan 1.3

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for projektets 3. år marts 2010 28. februar 2011 & hele projektperioden februar 2008 februar 2011 Udarbejdet af Karen Pia Jørgensen, cand.

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN

UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN Til KL og FOA Dokumenttype Rapport Dato Februar 2011 UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNEL- SEN UNDERSØGELSE AF FRAFALD BLANDT ELEVER PÅ SOCIAL- OG SUNDHEDSUDDANNELSEN INDHOLD

Læs mere

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune

Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Demens i øjenhøjde - et projekt i Faaborg- Midtfyn Kommune Forfattere: Pernille Byskov, Bo Smith, Allan Christiansen, Michael Bech Petersen, Inger-Marie Hansen, Helle Liedecke, Carina Robanke, Anne Grethe

Læs mere

Virksomhedsplan 2015

Virksomhedsplan 2015 Virksomhedsplan 2015 Koncentration om opgaverne ved de lokale SKILLS-mesterskaber for 9. klasser på Uddannelsescenter Holstebro, december 2014 UU Nordvestjylland varetager ungdommens uddannelsesvejledning

Læs mere

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE

UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE UDDANNELSE FOR FREMTIDEN - UDDANNELSE FOR ALLE Redegørelse om Naalakkersuisuts Uddannelsesstrategi 2012 Departementet for Uddannelse og Forskning Politisk forord For det enkelte menneske og for samfundet

Læs mere

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Oktober 2013 Faglært til fremtiden Bedre og mere attraktive

Læs mere

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE

DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE DI ANALYSE DI's plan for FREMTIDENS ERHVERVSSKOLE Danske virksomheder samarbejder med nogle af verdens bedste erhvervsskoler. Sådan skal det også være fremover. Virksomhederne presses generelt af faldende

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063

Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne. Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Forbedrede overgange til erhvervsuddannelserne Tværgående analyse FoU-projekt 135063 Indhold Indledning 3 Erfaringer på tværs 5 Generelle og bredt anlagte indsatser 9 Indsatser rettet mod specifikke elevgrupper

Læs mere

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner

på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Vejledning om FVU på de erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner Undervisningsministeriet, februar 2011 Forord Gode grundlæggende færdigheder i læsning, skrivning og regning er i stigende omfang vigtige

Læs mere

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. "På vej mod en ny integrationspolitik"

Fælles konklusionspapir. fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil. På vej mod en ny integrationspolitik 23. maj 2002 Fælles konklusionspapir fra teknikerdrøftelserne af regeringens integrationsudspil "På vej mod en ny integrationspolitik" Indholdsfortegnelse s. 2/28 I. Indledning 3 II. Mål og udfordringer

Læs mere

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer

Beskæftigelsesstrategi for. seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Beskæftigelsesstrategi for seniorer Indhold 4 Forord...6 1 Resumé... 8 1.1 Projektets aktiviteter og erfaringer...8 1.2 Projektets anbefalinger...11 2 Projektets formål,

Læs mere

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering.

Afrapportering. Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Afrapporteringsskema Skabelon til VEU-centrenes årlige afrapportering. Resultatmål 1: Et koordineret samarbejde og én indgang til rådgivning og vejledning skaber bedre kvalitet, større kendskab og mere

Læs mere

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne

Målrettede forløb på produktionsskolen. Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen og dens konsekvenser for produktionsskolerne Målrettede forløb på produktionsskolen Målrettede forløb på produktionsskolen Om erhvervsuddannelsesreformen

Læs mere

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010

Projekt PS. Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler. Evaluering af perioden 2008-2010 Projekt PS Et åbent og anonymt rådgivningstilbud til elever på de fire københavnske produktionsskoler Evaluering af perioden 2008-2010 Udgivet af Produktionsskolen k u b a Indholdsfortegnelse Resumé...3

Læs mere

Ordinær generalforsamling November 2002

Ordinær generalforsamling November 2002 Ordinær generalforsamling November 2002 Indhold Forord 4 Endelig dagsorden 5 Helhed og sammenhæng 6 Den rummelige daginstitution og skole - fokus på udsatte børn og unge 6 Publikationen Hænger det sammen?

Læs mere

IKV inden for serviceerhvervene

IKV inden for serviceerhvervene IKV inden for serviceerhvervene Analyse af implementeringen og effekten af IKV for Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat August 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Formål og baggrund...4

Læs mere

Serviceassistenten i fokus

Serviceassistenten i fokus F O A f a g o g a r b e j d e Serviceassistenten i fokus 2 Forord side 5 Et arbejdsliv med udfordringer, tak side 6 Trepartsaftalens uddannelseselementer side 8 Serviceassistentuddannelsen side 10 TR-guide

Læs mere

Virksomhedsplan 2007

Virksomhedsplan 2007 Virksomhedsplan 2007 Forord Virksomhedsplanen skal ses som et resultat af initiativer, iværksat og gennemført i 2006. Der er foretaget forskellige undersøgelser, såsom: Elevtilfredshedsundersøgelse Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

Læs mere