Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED TILBUD TIL ELEVER AKTUELLE EMNER... 26

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 16 TILBUD TIL ELEVER... 20 AKTUELLE EMNER... 26"

Transkript

1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Den pædagogiske grunduddannelse Den pædagogiske grunduddannelse med merit KURSUSVIRKSOMHED AMU-kurser: Praktikvejlederkurser: Andre kurser og temadage: Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF: Introduktion for to-kulturelle:...18 Forkursus for to-kulturelle medarbejder: Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesorientering og studievejledning Læsevejledning AKTUELLE EMNER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen Internationalisering Leonardo projekt i social- og sundhedsassistentuddannelsen: Leonardo projekt i Grundforløbet: Udviklingsprojekter Lærerudvikling: Evaluering af personlige kompetencer: SKOLENS LIV Skolens personalesituation...30 Medarbejderudvikling:...31 Skolens økonomi Afslutning BILAGSFORTEGNELSE Bilag 1: Centrale tal for de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse over en 5-årig periode:

2 INDLEDNING Skolen for social og sundhedsuddannelser fremlægger hermed sin årsberetning for Endnu et år med mange forskelligartede opgaver ligger bag os, og ser vi tilbage på året, har det været et år præget af den uddannelsesreform vi fik i Vi har afsluttet de første hold social og sundhedshjælpere og assistenter, som er uddannede efter reformen, og har således kunnet se resultaterne af de mange overvejelser, som vi havde gjort os i forbindelse med tilrettelæggelsen. På landsplan blev der også iværksat en evaluering af reformen. Arbejdet hermed har fyldt meget, men et sådant arbejde gør også, at vi har fået øjnene op for nogle områder, som skal styrkes eller ændres. Vi havde i 2003 fortsat rekrutteringsproblemer. Kommunerne oprettede færre social og sundhedshjælperpladser og ansøgerantallet til social og sundhedsassistentuddannelsen var fortsat meget lavt. I sommeren blev det derfor mulighed for at oprette voksenelevpladser. Vi har derfor samlet kunnet se en stigning i antallet af elever. Kursusaktiviteterne har også i 2003 være en stor aktivitet på skolen. Vi ser mange af vore tidligere elever som flittige kursister på vore kurser; og kombinationer af elever med meget lidt erfaring og de erfarne kursister er med til at give et spændende undervisnings miljø. Vi har i 2003, efter nogle år hvor det ikke er lykkedes, igen fået oprettet et forkursus for personer med anden etnisk baggrund. Også de kursister påvirker undervisningsmiljøet i positiv retning. I 2003 har vi desværre også set en stor stigning i frafaldet på uddannelserne. Her er der en ringe trøst, at det er et landsdækkende problem. Vi har derfor iværksat en frafaldsundersøgelse og håber derved at kunne få afdækket nogle af årsagerne og på den baggrund få vendt denne uheldige udvikling. Sluttelig vil jeg gerne sige tak til en stab af engagerede medarbejdere og til skolens mange samarbejdspartnere, der alle på forskellig vis har bidraget til et godt uddannelsesmiljø for vores elever, kursister og skolen som helhed. Joan Jessen forstander Marts

3 ÅRET I TAL Grundforløbet Hold startet og afsluttet i 2003: Grundforløbet er dimensioneret til 72 elever. I alt søgte 168 elever om optagelse - 38 til januar holdet og 130 til juli holdene. På grund af den store søgning fik skolen ekstraordinær lov til at optage 4 hold med i alt 112 elever. Desuden blev der oprette én forlængerklasse i Det var 20 elever fra grundforløbshold der startede i august 2002, som blev forlænget med 17 uger i Oversigt over elever optaget på grundforløbet 2003 fordelt på bopælskommuner: Kommune Antal elever Januar 2003 Antal elever juli 2003 Augustenborg 1 2 Bov 1 4 Bredebro 2 Broager 1 2 Christiansfeld 1 3 Gram 1 Gråsten 1 4 Haderslev 2 20 Højer 2 Lundtoft Løgumkloster 3 Nordborg 2 5 Nørre-Rangstrup 1 Rødding 1 Rødekro 2 9 Skærbæk 1 Sundeved Sydals 1 2 Sønderborg 4 7 Tinglev 2 4 Tønder 1 Vojens 1 Aabenraa 5 13 Tyskland 1 I alt

4 Fordeling piger/drenge: Antal % Piger ,4% Drenge 4 3,6% I alt 112 Aldersfordeling ved Antal elever uddannelsesstart Januar Juli 16 år år år år år år år år 2 0 I alt: Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for januar holdet 19,3 år og for juli holdet 17,5 år. Skolemæssig baggrund: Januar og juli hold 2003 Landbrugsskole 1% Gymnasiet 1% VUC 1% 9. Klasse 30% HG 6% 10. Klasse 57% Produktionsskole 4% 4

5 Hold startet og afsluttet i 2003: I alt afsluttede 95 elever, hvilket er en stigning på 19 elever i forhold til Optag/ændringer på grundforløbet der startede og afsluttede i 2003: Januar Juli I alt Antal elever, der er startet i uddannelsen. - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - fortrudt uddannelsesvalg - vil først ud at arbejde - ej honoreret kravene - p.g.a. personlige problemer - på grund af stort fravær Antal elever, der har forlænget grundforløbet: - forlænget teori - forlænget praktik Antal elever, der har afsluttet Gennemførelsesprocenten var 84,8% af de elever der startede på uddannelsen, hvilket er en stigning på 15,8% i forhold til Videre uddannelsesforløb Januar Juli I alt Optaget i uge 38, Optaget i uge 2, Venteliste uge 2, Venteliste uge 20, Søgt uge 20, Søgt uge 35, Ej optaget Antal elever, der søgte social- og sundhedshjælperuddannelsen

6 Forlængerklasse Forlængelse af grundforløbet kan give den enkelte elev mulighed for at tilegne sig de faglige og personlige kompetencer som er nødvendige for at fortsætte i en efterfølgende uddannelse. Forlængelse af grundforløbet kan ske med henblik på at skabe forudsætninger for uddannelsesvalg. Hold startet og afsluttet i 2003 Antal elever, der forlængede grundforløbet - piger - drenge Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - p.g.a. sygdom - efter eget ønske - valg af anden uddannelse - ikke mødt op Antal elever, der har afsluttet Antal elever, der er optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen 2003 Praktik-klasse 2003 Teori-klasse I alt % 95% 5% % 2 6 6

7 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Hold afsluttet i I løbet af 2003, dimitterede i alt 223 social- og sundhedshjælpere. I forhold til 2002, er det et fald på i alt 63 elever. Dette fald skyldes både et stigende frafald, men også at der i 2002 blev optaget færre elever end tidligere. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske - ej honorere krav Januar 2002 Maj 2002 September I alt: Antal elever der ,3% har afsluttet i 2003: * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten var 74,3%. I 2002 var gennemførelsesprocenten 86,4%. Der har således været en kraftig stigning i frafaldet i forhold til tidligere. Årsagerne til den faldende gennemførelsesprocent vil blive analyseret nærmere i foråret Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2002 og 2003: År: Martshold 2001 Augusthold 2001 Novemberhold ,2 8,7 8,2 Januarhold 2002 Majhold 2002 Septemberhold ,5 8,5 8,5 7

8 Hold startet i Siden 1999 har dimensioneringen været 350 elever. Ikke alle kommuner optager elever svarende til dimensioneringen. I 2003 blev der kun optaget 327, hvilket dog er en stigning i forhold til 2002 på 20. Som følge af uddannelsesreformen er skolen blevet ansvarlig for elevoptaget. Oversigt over elever optaget på social- og sundhedshjælperuddannelsen i 2003 fordelt på kommuner. Kommune Forventet optaget Reelt optaget Augustenborg 9 6 Bov Bredebro 5 4 Broager 9 8 Christiansfeld Gram 7 6 Gråsten 10 9 Haderslev Højer 4 6 Lundtoft 9 6 Løgumkloster 10 9 Nordborg Nørre-Rangstrup Rødding Rødekro Skærbæk Sundeved 7 6 Sydals 9 10 Sønderborg Tinglev Tønder Vojens Aabenraa I alt

9 Ansøgere, venteliste og afslag til hold med start i 2003 Total Antal ansøgere til hold 507 med start i 2003: Ansøgninger efter tidsfristen: -57 Ikke kvalificerede/afslag -36 Kvalificerede på venteliste -84 Kvalificerede og optagne 330 Optagne fordelt på regioner: Januar 2003 Maj2003 September 2003 Total - Alssund Grænseregion Nordregion Vestegnen Trukket ansøgning før start -3-3 Påbegyndt uddannelsen i 2003: Fordeling kvinder/mænd Antal: % Kvinder ,3% Mænd 12 3,7% I alt % Aldersfordeling. År: Antal elever: 17 år år år år år år år 66 I alt 327 9

10 Social- og sundhedsassistentuddannelsen Hold afsluttet i 2003: Der var i 2003 dimensioneret med 168 uddannelsespladser på social- og sundhedsassistentuddannelsen. I 2003 dimitterede i alt 133, heraf 106 på ordinære uddannelsespladser og 27 opskolingselever. Dette er et fald på i alt 25 social- og sundhedsassistenter. Faldet skyldes nedgang på 14 ordinære- og 11 opskolingselever. Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Antal elever startet på ovennævnte hold: Antal elever overflyttet til andre hold: Tilgang fra andre hold, genoptaget udd., samt meritelever: Midlertidigt ophør i uddannelsen * Antal elever med mulighed for færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: - efter eget ønske: August 2001 November 2001 April 2002 I alt: ej honorere krav: Antal elever der har afsluttet i 2003: ,1 % * Årsager til midlertidigt ophør i uddannelsen: barsel, sygdom, orlov. Gennemførelsesprocenten har i 2003 vist et fald på næsten 4%. Også i 2003 skyldes frafaldet primært, at eleverne ikke kan honorere kravene i den praktiske del af uddannelsen. Oversigt over karaktergennemsnit ved de afsluttende prøver afholdt i 2002 og 2003 August 2000 November 2000 Marts ,6 8,4 8,3 August 2001 November 2001 April ,2 8,6 9,4 10

11 Hold startet i 2003: Ansøgere, venteliste og afslag Januar August Total til hold med start i Antal ansøgere til hold med start i 2003: Ikke kvalificerede/afslag: Trukket ansøgningen før start på uddannelsen: Påbegyndt uddannelsen i : Ansøgermængden til social- og sundhedsassistentuddannelsen steg med 56 fra 2002 til 2003, hvilket betød at 81% af de dimensionerede pladser blev udnyttet. På grund af et lavt ansøgerantal blev der i juli måned mulighed for at oprette voksenelevpladser. Det regionale arbejdsmarkedsråd bevilgede max. 50 pladser og Sønderjyllands amt gav tilsagn om støtte til 28 elever. De lovmæssige krav gjorde dog, at der kun kunne oprettes i alt 19 pladser. Aldersfordeling Antal elever 20 år år år år år år og derover 37 I alt 136 Gennemsnitsalder: 32,8 år Beskæftigelsesmæssig baggrund inden for social- og sundhedsområdet: Uoplyste 3% Pædagoger/lærer 1% Ufaglærte 16% Social- og sundhedshjælper 79% Fordeling kvinder/mænd: Antal Antal i % Kvinder: ,3 % Mænd: 5 3,7 % I alt: 136 Sygeplejestuderende 1% 11

12 Opskoling af sygehjælpere og plejere til social- og sundhedsassistenter: Hold afsluttet i 2003: Optag og ændringer for hold der er afsluttet i 2003: Juli 2002 Antal elever startet på ovennævnte hold: 31 Tilgang fra andre hold: 4 Overflyttet til andet hold -3* Antal elever med mulighed for 32 færdiggørelse i 2003: Antal elever der har afbrudt uddannelsen: ej honorere krav: -5 Antal elever der har afsluttet i ,4% Gennemsnitsalder: 46,3 * 1 plejehjemsassistent og 2 plejere havde kortere forløb. Hold startet i 2003: Fordeling kvinder/mænd August 2003 % Kvinder: 27 96,4 Mænd: 1 3,6 I alt: 28 I alt er 28 elever påbegyndt opskoling til social- og sundhedsassistent i 2003, hvilket er en tilbagegang på 3 elever i forhold til

13 Den pædagogiske grunduddannelse Der blev ikke oprettet nye hold i 2003 på grund af manglende praktikpladser. Ét hold der startede i juli 2002 afslutter i Den pædagogiske grunduddannelse med merit Merituddannelsen er beregnet for ansatte på dag- og døgninstitutionsområdet samt i dagplejen, der indenfor de sidste 3 år har haft mindst 1 års beskæftigelse på det pædagogiske eller tilgrænsede område. Uddannelsen har samme uddannelsesmål og kompetence som den ordinære pædagogiske grunduddannelse. Den varer 1 år tilrettelagt som skoleundervisning, dog med mulighed for observations- og øvelsespraktik. Hold afsluttet i 2003: Optag og ændringer på holdet September der er afsluttet i 2003: 2002 Antal elever, der er startet i uddannelsen: - kvinder 7 - mænd 0 Genoptaget efter barsel 1 Antal elever, der er ophørt i uddannelsen: - efter eget ønske - ej bestået Antal elever, der har afsluttet i 2003: Februar 2003 % ,5% 10,5% % 13

14 Hold startet i 2003: Oversigt over elever optaget på den pædagogiske grunduddannelse med merit fordelt på kommuner: Kommune Februar 2003 Oktober 2003 Augustenborg Bov Bredebro Broager 1 Christiansfeld Gram Gråsten 1 Haderslev 3 Højer 1 Lundtoft 1 Løgumkloster 1 Nordborg Nørre-Rangstrup 1 1 Rødding Rødekro 2 Skærbæk 1 Sundeved Sydals Sønderborg 3 1 Tinglev 1 Tønder 1 1 Vojens Aabenraa 3 5 I alt Fordeling kvinder/mænd: Antal % Kvinder 24 85,7% Mænd 4 14,3 % I alt % 14

15 Aldersfordeling ved Februar 2003 Oktober 2003 uddannelsesstart: 20 år 1 21 år 3 22 år 1 23 år 1 24 år år år år år 2 1 Andre 3 2 I alt Elevernes gennemsnitsalder ved uddannelsesstart var for februar holdet 35,1 år og for oktober holdet 31,8 år. Beskæftigelsesbaggrund: Februar- og oktober hold 2003 Pæ dagogmedhjæ lp. 75% Dagplejer 21% Handicap medhjæ lper 4% 15

16 KURSUSVIRKSOMHED Skolens kursusvirksomhed har også i 2003 været en væsentlig del af hele skolens aktivitet. I alt har der deltaget 54,4 årselever svarende til kursister, hvilket er 451 kursister flere end i Kurserne fordeler sig på: AMU-kurser: Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever Afviklet på skolen 44 kurser 816 kursister 25,0 årselever Afviklet eksternt 6 kurser 109 kursister 2,7 årselever I alt: 50 kurser 925 kursister 27,7 årselever Aflyste AMU- kurser: 13 aflyste kurser (pga. for få tilmeldte). I år 2003 har skolen gennemført 5 AMU-kurser mere og med 315 flere kursister end i Den store fremgang skyldes en større ramme fra Undervisningsministeriet end i Følgende AMU-kurser har været afviklet: Antal uger Børns udtryksformer 1 uge x 3 Børns leg 1 uge x 2 Samspil og relationer 1 uge x 6 Børns kompetenceudvikling 1 uge x 2 Indvandrer- og flygtningebørn i daginst. 1 uge x 3 Arbejde med risikobørn og unge 1 uge x 5 Børn og natur 1 uge x 5 Grundkursus for pædagogmedhj. 3 uger x 2 Demens 1 1 uge x 5 Demens 2 2 uger x 3 Socialpsykiatri 1 2 uger x 3 Socialpsykiatri 2 2 uger x 1 Sorg og krise 1 uge x 2 Pleje og omsorg 1 uge x 1 Lægemiddellære og administration 1 uge x 2 Aldring, forebyggelse og sygdom 4 uger x 2 Individuel kompetenceafklaring 1 uge x 2 Kvalitet I offentlige serviceydelser 1 uger x 1 16

17 Skolen udvikler endvidere i samarbejde med praksisrepræsentanter indtægtsdækkede kurser og temadage. Praktikvejlederkurser: Praktikvejlederkurser 1 for hjælper og assistenter Afholdte kurser Antal kursister Antal årselever 4 kurser 84 kursister 4,2 årselev Praktikvejlederkurser 2: 1 kursus 16 kursister 1,2 årselev I alt: 5 kurser 100 kursister 5,4 årselever I alt har 100 kursister deltaget i 2003, hvilket er 12 færre end i I 2003 har der i skolens regi været afviklet følgende andre kurser og temadage: Antal kursister Antal årselever Andre kurser og temadage: Afholdte kurser/temadage Afviklet på skolen: 22 kurser 322 kursister 4,3 årselev I 2003 blev der afholdt 6 kurser med 153 kursister flere end i Kurserne varer fra 1 dag til 2 uger jf. nedenstående oversigt. Følgende kurser og temadage har været afviklet: Antal uger STOMP 1 dage x 1 Repetitionsdag 1.hjælp 1 dag x 1 Praktikvejlederens evaluering af elevens personlige 1 dag x 3 og faglige kompetencer Psykiatri i hverdagen 2 dage x 2 Motorik, leg og bevægelse 2 dage x 2 Omsorg og praktisk bistand sclerose 2 dage x 1 Børns leg 1 dag x 1 Sår og sårpleje 3 dage x 1 Smerter 1 uge x 1 Depression hos ældre 2 dage x 1 De unges kultur 1 dag x 1 Pædagogisk grundkursus for praktikvejledere 2 dage x 1 De mange intelligenser /kompetence 1 dag x 1 Hvide vikarer AOF 2 uger x 1 17

18 Social- og sundhedshjælperkursus for ledige henvist af AF: Antal teoriuger Antal kursister Antal årselever August 2002 Marts 2003 August 2002 Marts 2003 I alt Antal påbegyndt kurset Antal elever der afsluttede forløbet 11 9 Antal elever der fortsatte på 9 8 social- og sundhedshjælper uddannelsen Kursernes formål er at gennemføre 1. teoretiske del af social- og sundhedshjælper-uddannelsen og koble dette med praksis inden for området. Efter kurset kan de ledige søge om optagelse på uddannelsen. Introduktion for to-kulturelle: Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i * 13 2,4 Antal elever der er ophørt i forløbet *Kurset afsluttes først i Formålet med Introduktionsforløbet er at kvalificere kursisterne til at søge optagelse på de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. -3 Forkursus for to-kulturelle medarbejder: Afholdte teoriuger Antal kursister Antal årselever Startet i * 9 1,125 *Kurset afsluttes i 2004 Formålet med dette kursus er, at kursisterne opnår indblik i dansk kultur med fokus på sundhedssektoren med henblik på evt. senere optagelse på introduktionsforløb for to-kulturelle medarbejdere i sundhedssektoren. 18

19 Andre uddannelses-/kursustilbud primært for unge Brobygning 2003: Brobygning har til formål at lette de unges overgang fra grundskole til ungdomsuddannelser. Målgruppen er især de unge, der er uafklarede med hensyn til uddannelsesvalg. Skolen for Social- og Sundhedsuddannelser har i 2003 gennemført 2 brobygningsforløb af 4 ugers varighed. Der blev optaget 39 elever, men 10 faldt fra undervejs. I forhold til år 2002 er det 12 elever færre. Brobygning: Afholdte kurser Antal elever Antal årselever 2 kurser á 4 uger 29 elever 2,9 Præsentationskurser: Skolen har afholdt 2 præsentationskursus af 3 dages varighed med i alt 29 elever. Præsentationskurserne er målrettet elever fra folkeskolens afgangsklasser, der kan komme på skolen og få uddannelsesorientering - samt deltage i praktiske undervisningssituationer med relation til social- og sundhedsuddannelsernes indhold. Præsentationskurser: Afholdte kurser: Antal elever: Antal årselever 2 x 3 dages kurser 29 elever 0,43 Ungdomsskolens indføringskursus: Skolen har afholdt et indføringskursus bestående af 8 dages teori og 5 dage i erhvervspraktik med 8 elever. Formålet er at give eleverne kendskab til de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser og den pædagogiske grunduddannelse og til de faglige, personlige og arbejdsmæssige krav, der stilles i uddannelserne. Ungdomsskolens indføringskursus: Afholdte kurser: Antal elever Antal årselever 8 dages kurser 8 elever 0,32 19

20 TILBUD TIL ELEVER Biblioteket af bibliotekar Bodil Fink Det samlede udlån udgjorde i år 2003: Udlån og fornyelser stk. Lån fra Det sønderjydske Landsbibliotek 325 stk. 10% ikke-udstemplet materiale stk. Depot fra Det sønderjydske Landsbibliotek 100 stk. Eksamenskasser 350 stk. I alt stk. Bestand bogtitler i alt: Hovedbase Klassesæt Lærereksemplarer Computere 5678 titler 53 titler 139 titler 20 stk. I alt 5890 titler. Bestand tidsskrifter 91 Tilvækst bøger, titler 666 Aktivitet: Elevernes aktivitet med hensyn til opgave- og projektskrivning er hele tiden stigende og bibliotekets hjælp i denne sammenhæng er især at købe den rigtige litteratur, samt formidle den til eleverne i opgavesituationen. Dertil kommer hjælp til Internetsøgninger samt hjemskaffelse af litteratur fra andre biblioteker. Der er i alt gennemført 25 biblioteksorienteringer af nye hold, hvor eleverne introduceres til bibliotekets søgebase, låneregler, reserveringer, fjernlån, bibliotekts opstillingssystem samt andre relevante søgebaser. Afslutningsvis løser eleverne opgaver i de nævnte søgebaser. Der er i året udsendt 3 nyhedslister over nyindkøbt litteratur. 20

21 EDB af EDB-ansvarlig Dorte Kofod Christoffersen Skolen har siden 2002 forøget sin maskinpark, dette er bl.a. kommet eleverne til gode, idet de nu har mulighed for at låne 20 bærbare computere i undervisningstiden. Når eleven ønsker at låne en bærbar computer, skal denne aflevere sit sygesikringskort som et depositum. Den bærbare computer kan kun lånes i skoletiden og skal afleveres efter undervisningstiden. Eleven har ikke mulighed for at låne computeren med hjem. Desuden er der indkøbt et mobilt klassesæt med 20 bærbare computere som underviseren har mulighed for at låne. Det betyder, at skolen nu kan tilbyde eleverne 78 computere. Skolen fik sidste år etableret trådløst netværk på visse lokaliteter, hvilket har givet en fleksibilitet i undervisningen, men for at give en større fleksibilitet arbejdes der på at gøre resten af skolen trådløs. Skolen indførte sidste år printeraccount for eleverne, hvilket betyder at de ved skolestart får en adgangskode og 25 kr. til udprintninger. Eleverne sætter selv flere penge ind på deres konto når denne er tom. Ved at skolen har indført printeraccount har der været store besparelser på papir- og fejludprintninger. Skolens hjemmeside er blevet det aktive medie i hverdagen som skolen håbede på. Den er i 2003 blevet udbygget så både elever, praksis og andre interesserede nu kan finde alle de oplysninger der er relevante for dem. Skolen vil forsætte med at udvikle hjemmesiden, så brugerne hele tiden synes, det er et interessant medie at arbejde med. En social- og sundhedsassistent låner en bærbar computer til sin opgaveskrivning. 21

22 Uddannelsesorientering og studievejledning af underviser og studievejleder Ole Schack Med baggrund i uddannelsesreformen valgte skolen medio 2002 at afsætte 45 timer ugentligt til studievejledning m.v. Denne ordning har været videreført i hele Vejledningsindsatsen er delt mellem tre personer. Studievejledningen har dagligt åbent i 3 timer. Studievejlederne har været beskæftiget med forbehandling af ansøgninger til grundforløbet samt med forbehandling af ansøgninger om dispensationer og merit. Muligheden for direkte optag på Social- og sundhedsassistent uddannelsen har resulteret i mange henvendelser fra såvel ansøgere som fra vejledere fra AF, nye aktører i arbejdsformidling, kommuner m.v. Den åbne vejledning benyttes ved såvel personligt fremmøde som telefonisk kontakt. To ud af tre henvendelser hidrører fra voksne eksterne potentielle ansøgere, der henvender sig vedrørende adgangskrav, ansøgningsfrister og starttidspunkter. En del har henvendt sig vedrørende afslag på ansøgning til social- og sundhedshjælper uddannelsen, hvor skolen i 2003 har oplevet to-tre gange så mange ansøgere som der aktuelt har kunnet optages. Mange indfrier til fulde de lovbestemte minimumskrav til optagelse, men kommer til kort på grund af misforhold mellem udbud og efterspørgsel. Nogle har kunnet vejledes til at udnytte ledighedsperioder m.v. på skolens meritgivende kurser og jobrotationskurser for ledige. Tilsvarende har der fortsat været en del interesse for den pædagogiske grunduddannelse, hvor skolen ikke har haft mulighed for at opstarte ordinære hold i det forløbne år grundet mangel på praktikaftaler. En del har som følge heraf henvendt sig om muligheden for at kvalificere sig til pædagogisk grunduddannelse med merit, men har ikke kunnet indfri kravene om forudgående beskæftigelse på pædagogiske områder eller har ikke været berettiget til VEU godtgørelse. Studievejlederne varetager ekspedition af ansøgninger til Statens Uddannelsesstøtte. I 2003 har 59 elever på grundforløbet modtaget stipendier og eventuelt lån. Heraf var ni ansøgere uden dansk statsborgerskab. I 2002 modtog 69 elever stipendier og eventuelt lån. Heraf ligeledes ni ansøgere uden dansk statsborgerskab. Det er primært ansøgere, der kommer direkte fra folkeskoler eller ungdoms- og efterskoler, der er kommet i betragtning. Den stigende interesse for uddannelserne fra ansøgere med anden etnisk baggrund gælder ikke kun grundforløbet. Studievejlederne kontaktes jævnligt af personer med anden etnisk baggrund vedrørende optag på de faglige uddannelser, ligesom grupper af kursister fra sprogskolerne jævnligt rekvirerer rundvisning og uddannelsesorientering. Markedsføring af skolen og uddannelserne er en del af studievejledernes funktion. Skolen deltog i 2003 i uddannelsesmesser i Tinglev og Vojens. Endvidere har skolen afholdt åbent hus i februar måned. Skolen deltager i begrænset omfang i skolearrangementer om uddannelses- og erhvervsvalg for afgangsklasser og forældre. 22

23 Studievejlederne udfører støttende samtaler med frafaldstruede elever. I det omfang det ønskes, tilbydes vejledning om andre muligheder til elever, der har valgt at forlade uddannelsen. Studievejlederne udgør skolens kontaktpersoner i forhold til NetOpNu, et vejledningsprojekt for ungdomsuddannelserne i Sønderjyllands amt. Projektet har til formål at mindske elevers frafald, optimere deres udbytte af skolegangen og forebygge, at de unges psykiske problemer udvikler sig til kroniske, behandlingskrævende lidelser. Ved årets udgang er en kreds af undervisere på grundforløbet blevet koblet på projektet, med henblik på at udvikle strategier og metoder i undervisningen og i kontaktlærerfunktionen, med samme sigte. 23

24 Læsevejledning af underviser og læsevejleder Henrik Guldbøg Læsevejledning Antal elever Screening Samtale Specialpædagogiske tiltag vedr. afsluttende prøver Grundforløb Social- og sundhedshjælper Social- og sundhedsassistent Den pædagogiske grunduddannelse I alt: Til læsevejledningen er der afsat 500 timer, timerne er fordelt på 3 læsevejledere. Læsevejledningen har ikke fast åbningstid, men eleverne kan i princippet henvende sig hele dagen. Den formelle kontakt skabes på grundlag af screening for læse- og skriveproblemer. Screening er et frivilligt tilbud, til alle elever på grundforløbet, Social- og Sundhedshjælper uddannelsen og den ordinære PGU. Screeningen er indlagt i undervisningen umiddelbart efter start på uddannelsen. Assistentelever og elever på PGU Merit skal selv henvende sig, hvis de ønsker hjælp og vejledning. Med udgangspunkt i resultatet af screeningen tilbydes eleverne vejledning eller specialpædagogiske støtte. Vejledning Vejledning af eleverne der henvender sig i læsevejledningen spænder fra råd og vejledning i dagligdagen om bedre studievaner til vejledning i at opsøge professionel hjælp, hvis de har læse- eller skriveproblemer, der ikke kan afhjælpes på Social- og Sundhedsskolen. I 2003 har vi vejledt flere grundforløbselever til at tage imod det tilbud VUC har her på skolen om særligt tilrettelagt Forberedende Voksenundervisning inden start på Hjælperuddannelsen. En anden vigtig del af vejledningen er at instruere elever i brug af stavekontrol og autokorrekturfunktionerne i tekstbehandlingsprogrammerne, en funktion som de har fået endnu mere glæde af med den nye uddannelsesreform. Specialpædagogisk støtte Læsevejledningen har tilbudt specialpædagogisk støtte til elever, der har haft behov for specielt tilpassede prøveforløb til afsluttende grund- og områdefagsprøver. I dansk har 5 elever fået indtalt den danske ekstemporaltekst til den afsluttende prøve på bånd og fået forlænget forberedelsestiden. 1 elev på grundforløbet har fået støtte og vejledning til afsluttende projekt. Et andet hovedområde er udlån af lydbøger, hvor vi i læsevejledningen vurderer, hvem der er berettiget til lån af lydbøger, mens skolens bibliotek står for den praktiske del af udlånet. Læsevejledningen har fået installeret Iris ordbank på alle skolens computere. Iris ordbank hjælper eleverne til at stave ord og sætte rigtige endelser på ordene. Ele- 24

25 ver der ønsker at benytte Iris ordbank kan få hjælp og rådgivning i anvendelse af programmerne. Fremtid I læsevejledningen vil vi forsøge at opstarte en lektiecafe i 2004, hvor eleverne kan få råd og vejledning i studieteknik, lektielæsning og brug af IKT. Vi har anskaffet et forudsigelsesprogram der hedder Second Guess, der indeholder knapt så mange ord som Iris ordbank, men til gengæld kan oplæse teksten. Det er et program, vi forventer, kan være en hjælp til de elever der har dansk som andet sprog. 25

26 AKTUELLE EMNER Landsdækkende evaluering af Sosu-reformen af viceforstander Ketty Avbæk Larsen I august 2003 igangsatte undervisningsministeriet en omfattende evaluering af Sosu-reformen. Hensigten hermed er at tilvejebringe et grundigt, alsidigt og systematisk skriftligt materiale, som skal tjene som grundlag for beslutninger om eventuelle ændringer. Evalueringen omfatter tre områder: 1. En generel analyse på baggrund af statistiske grundoplysninger 2. En undersøgelse af aftagernes (amternes og kommuners) tilfredshed med de elementer i reformen, som loven introducerer, herunder om loven lever op til sine hensigter og 3. En pædagogisk vurdering af reformen på baggrund af skolens selvevaluering af centrale uddannelsesmæssige/pædagogiske elementer, som bekendtgørelsen introducerer. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland medvirker ved punkt 3, sammen med alle de øvrige Social- og sundhedsskoler. Arbejdet er udformet som en selvevaluering for Social- og sundhedsskolerne og gennemføres som en didaktisk analyse ud fra et tildelt tema. Formålet med denne pædagogiske del af evalueringen er at vurdere, om de forskellige indholdsmæssige elementer i reformen virker efter hensigten og evt. pege på udviklingsmål for uddannelserne. Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland er med i to delprocesser, et fælles hovedtema sammen med 4 andre skoler og et tema kun for Social- og sundhedsskolen i Sønderjylland. Hovedtemaet er: Organiseringen af undervisningen herunder samspillet mellem grund- og områdefag i den tematiske undervisning og hvordan IT-dimensionen inddrages. Og som selvstændigt tema har skolen fået tildelt temaet: Den personlige uddannelsesplan - både i forhold til skole-praktiksamarbejdet og som støtte til at fastholde den enkelte elevs faglige og personlige progression i uddannelsesforløbet. Selvevalueringen er igangsat ud fra en proces, efter en fastlagt fasemodel Alle lærere og ledere er involveret og selvevalueringsrapporterne, skal være færdige i april

Indholdsfortegnelse... 1

Indholdsfortegnelse... 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 ÅRET I TAL... 2 Grundforløbet... 2 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 5 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 8 Den pædagogiske grunduddannelse...

Læs mere

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER...

Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 18 TILBUD TIL ELEVER... 23 AKTUELLE EMNER OG PROJEKTER... Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV...

INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 KURSUSVIRKSOMHED... 21 ØVRIGE TILBUD... 24. Internationalisering... 30. Udviklingsprojekter... 32 SKOLENS LIV... Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Indgangsåret... 3 Grundforløbet... 4 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 7 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 11 Opskoling af sygehjælpere

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Syd

Social- og Sundhedsskolen Syd Social- og Sundhedsskolen Syd 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne TRIN 1 SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds-

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne Undervisningsministeriet 27. maj 2014 Udkast Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til Ungdomsuddannelserne I medfør af 10 g i lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt

Læs mere

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016

Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 2016 Informationsindsamling - Frafald og gennemførelse i 06 Bilag til HandlingsPlan for Øget Gennemførelse 07 Tal ajourført primo januar 07 Den 0. januar 07 Denne informationsindsamling beskriver skolens egne

Læs mere

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER

TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne TRIN 1: SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Er du dansk statsborger? Hvis nej, har du arbejds- og opholdstilladelse?

Læs mere

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1

RESSOURCEREGNSKAB 2014 I TAL 1 RESSOURCEREGNSKAB 214 I TAL 1 INDHOLD INTROKURSER... 3 BROBYGNING... 4 GRUNDFORLØBET... SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPER... 8 SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT... 12 PÆDAGOGISK ASSISTENT... 16 ELEVTRIVSEL... 2 PRAKTIK

Læs mere

SOSU Nord i Tal 2015

SOSU Nord i Tal 2015 1 SOSU Nord i Tal 2015 Indhold Introkurser og brobygning... 3 Grundforløb... 5 Social og sundhedshjælperuddannelsen... 10 Social og sundhedsassistentuddannelsen... 16 Pædagogisk Assistentuddannelse...

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 352 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Åbent samråd i Folketingets Uddannelsesudvalg Spørgsmål AF: Der er i dag stort set mangel på alle

Læs mere

Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25

Indholdsfortegnelse. TILBUD TIL ELEVER Biblioteket EDB Uddannelsesvejledning Læsevejledning... 25 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 INDLEDNING... 2 ÅRET I TAL... 3 Grundforløbet... 3 Social- og sundhedshjælperuddannelsen... 6 Social- og sundhedsassistentuddannelsen... 9 Den pædagogiske grunduddannelse...

Læs mere

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget Odense C 5250 Odense SV SOSU FYN I TAL 2016 Udarbejdet foråret 2017 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenevænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart

Læs mere

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG

SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG SOSU FYN I TAL 2015 MIDDELFART ODENSE SVENDBORG Udarbejdet foråret 2016 af Berit Christina Olsen Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C

Læs mere

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV

Udarbejdet foråret 2015. Social- og Sundhedsskolen Fyn. Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV 2014 SOSU FYN i tal Udarbejdet foråret 2015 Social- og Sundhedsskolen Fyn Odense City Odense Syd Vestre Stationsvej 8-10 Athenvænget 4 5000 Odense C 5250 Odense SV Svendborg Middelfart Hulgade 9 Teglgårdsparken

Læs mere

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010

Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Læsevejledningen november 2010 Social- og Sundhedsskolen Syd Den lokale læsehandlingsplan på Social- og Sundhedsskolen Syd Bjergparken 6200 Aabenraa Telefon 73 33 43 00 www.sosu-syd.dk e-mail: sosu@sosu-syd.dk Indholdsfortegnelse Forord...

Læs mere

Temaeftermiddag for praktikken

Temaeftermiddag for praktikken Temaeftermiddag for praktikken Social og sundhedsuddannelsen under erhvervsuddannelse lov og bekendtgørelse Oktober 2008 EUD lov og bek. v. Gitte B Jensen Side 1 Temaeftermiddag for praktikken Lov og indgangene

Læs mere

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser

Beskrivelse af procedure for oprettelse af sommerkurser til med henblik optagelse ved erhvervsuddannelser Afdeling for Ungdoms- og Voksenuddannelser Frederiksholms Kanal 26 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5302 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20-45-30-44 Beskrivelse af procedure for oprettelse

Læs mere

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014

Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 Samarbejdsaftale omkring optagelse, ansættelse og uddannelse af social- og sundhedselever og pædagogiske assistentelever Revideret februar 2014 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem Social- og Sundhedsskolen

Læs mere

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag

Ydelsesbeskrivelse. Social- og sundhedshjælperuddannelse. Ydelsesbeskrivelse gældende Lovgrundlag Ydelsesbeskrivelse Social- og sundhedshjælperuddannelse Lovgrundlag LBK nr. 789 af 16/06/2015 Erhvervsuddannelsesloven BEK nr. 500 af 22/4/2015 Bekendtgørelse om social- og sundhedsuddannelsen Uddannelsesordning

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012

Optag og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 2012 og søgningstendenser pa social- og sundhedsskolerne januar til august 212 For at er opdateret på status for optag og ikke mindst søgning til social- og sundhedsskolernes uddannelser, har lederforeningen

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005.

Forslag. Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Undervisningsministeriet Udkast. 7. oktober 2005. Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 14 Offentligt Undervisningsministeriet Udkast Forslag til 7. oktober 2005 Lov om ændring af lov om grundlæggende social- og sundhedsuddannelser (Praktiske indgange

Læs mere

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu)

Statistik for. erhvervsgrunduddannelsen (egu) Statistik for erhvervsgrunduddannelsen (egu) 2002 November 2003 Indholdsfortegnelse: 1. Indledning og resumé... 2 2. Indgåede aftaler... 2 3. Gennemførte og afbrudte aftaler... 5 4. Den regionale aktivitet...

Læs mere

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler

Hvem er SOSU Nord? KURSER. Grundforløbet. assistent. sundhedshjælper. Social- og sundhedsassistent. Ambulancebehandler Hvem er SOSU Nord? KURSER AKADEMIUDDANNELSEN Social- og sundhedsassistent Grundforløbet Social- og sundhedshjælper Ambulancebehandler Pædagogisk assistent SOSU Nord - 9310 Vodskov www.sosunord.dk Tlf.

Læs mere

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers)

Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) Ungdommens Uddannelsesvejledning Randers (UU Randers) AFTALE 2015 2016 NOVEMBER 2014 1 1. Indledning Randers Byråd har besluttet, at der fra 1. januar 2007 skal indgås aftaler med alle arbejdspladser i

Læs mere

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse

Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Informationsindsamling vedr. frafald og gennemførelse Ajourført den 7. marts 2016 Dette notat beskriver skolens egne tal for frafald og gennemførelse på skolens grundforløb og hovedforløb. Tallene supplerer

Læs mere

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C)

Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Bagom Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) Hvem Social- og Sundhedsuddannelses Centret (SOSU C) har eksisteret siden etableringen af de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser i 1991. Indtil

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Lokalcenter Præstehaven Vestervej 3,5 og 7 8362 Hørning 87948700 Organisatorisk placering Præstehaven i Hørning er en del af Ældreområdet i Skanderborg

Læs mere

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017

Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet i Sønderjyllands Amt indtil 2017 Sønderjyllands Amt Dato: 21. september 2006 Uddannelses- og socialforvaltningen J.nr.: 06/2059 Uddannelsesafdelingen John Hyrup Jensen Analyse af rekrutteringsproblematikken på social- og sundhedsområdet

Læs mere

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne BEK nr 440 af 13/04/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. juli 2016 Ministerium: Undervisningsministeriet Journalnummer: Undervisningsmin., j. nr. 008.860.541 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013

Randers Social- og Sundhedsskole Godkendt dec. 2013 Strategi 2014-2016 Udfordringerne i perioden 2014 2016 Nye uddannelser I den kommende strategiperiode skal skolen implementere en ny erhvervsskolereform og dermed være med til at højne erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse?

Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Hvordan bliver eleverne parat til erhvervsuddannelse? Reformen af erhvervsuddannelserne er et paradigmeskift, som lægger op til en ny kvalitetsdagsorden med fokus på folkeskolens uddannelsesparate elever,

Læs mere

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3

6,55 5 4,26. Samspil og relationer i pædagogisk arbejde Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejde. Mænd Kvinder 91,9 92,7 95,3 42 31 12 1 8 6 4 2 99 97 18 16 96 29 26 28 31 8 8 8 Lærere Adm.Bibl og IKT Ledelse Service 14 12 1 8 16 6 5 4 3 2 1 52 Antal ansøgere i.f.t Ansøgere Årselever 28 Antal hold/mål Antal dage pr. mål 488 331

Læs mere

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017

MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 MÅL OG RESULTATER I DIREKTØR OLE SVITS KONTRAKT 2016 samt MÅL FOR 2017 2016 Basisramme: 1. Flere elever vælger en erhvervsuddannelse direkte fra 9. og 10. klasse. Indsats: A Der udarbejdes målrettede uddannelsestilbud

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015

Postnummer: By: Bopælskommune: Uge 43 2014 Uge 3 2015 Uge 15 2015 Uge 20 2015 Uge 32 2015 1. Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne GRUNDFORLØB 2. Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej Ja Nej Postnummer:

Læs mere

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland

EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland EUD-reformen Dialogmøde med kommuner og Region Sjælland Program for dagen Velkomst vicedirektør Anders Sevelsted Oplæg om EUD-reformen samt fremtidig optag og ansættelse ved Projektleder Ditte Grostøl

Læs mere

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.)

(Tidlig vejledning i folkeskolen, mentorordning, brobygning og forøget opsøgende vejledning m.v.) LOV nr 559 af 06/06/2007 (Gældende) Lov om ændring af lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv og forskellige andre love og om ophævelse af lov om brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne (Tidlig

Læs mere

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12

Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Ungdomsuddannelse til alle Samarbejdsaftale 2011-12 Samarbejde om fastholdelse og forebyggelse mod frafald Aftale mellem Skive Handelsskole, Skive Tekniske Skole, Skive Gymnasium/HF, Socialog sundhedsskolen,

Læs mere

Ressourceregnskab 2011 i tal

Ressourceregnskab 2011 i tal 25 20 15 10 5 0 120 100 80 60 40 20 0 Ressourceregnskab 2011 i tal Udgivet af SOSU Nord april 2012. SOSU Nord Viren 15 9310 Vodskov tlf. 72 21 81 00 Kontaktperson: Sara M. Jensen, e-mail saje@sosunord.dk

Læs mere

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne

Udbudspolitik for arbejdsmarkedsuddannelserne Indledning... 2 Mål for udbudspolitikken... 2 Skolens strategi... 3 Afdækning af behov... 4 Markedsføring... 4 Samarbejdsrelationer... 5 Udlicitering... 5 Udlagt undervisning... 6 Revision... 6 1 Indledning

Læs mere

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 4. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1 Kvartalsrapport Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8

Referat. LUU møde. Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00. Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 Referat LUU møde Mandag den 3. september 2012 fra klokken 8.30 til 11.00 Mødet afholdes Bjerggade 4M, 6200 Aabenraa Lokale 0.8 LUU udvalget: 3 fagkyndige medlemmer repræsenterende kommunerne i Sønderjylland:

Læs mere

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p

Ressourceregnskab i tal. Antal ansøgere og optagne elever. Aldersfordeling, optagne. Fordeling af elever på introkurser p k/administ nale der Mænd 494 85% Antal ansøgere og optagne elever 327 Antal ansøgere 565 Antal optagne elever 667 391 366 Antal årsværk fordelt på medarbejdergrupper 12% 15% 09 2010 2010 2009 2008 96 119

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1

Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 S. 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Kvartalsrapporten for 1. kvartal2015 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats 2016

Handlingsplan for læseindsats 2016 Handlingsplan for læseindsats 2016 Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering af læseindsatsen i 2015... 3 3. Overordnet beskrivelse

Læs mere

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator.

Kopi afleveres (evt. mailes) til vejleder, teamleder samt uddannelseskoordinator. Social-og sundhedshjælper elever; Udfyldes af elev senest 14 dage inden afslutning i både 1. og 2. praktikforløb. Gennemgås mundtligt efterfølgende sammen med praktikvejleder. Social- og sundhedsassistent

Læs mere

Handlingsplan for læseindsats

Handlingsplan for læseindsats Handlingsplan for læseindsats 2015 under før efter ude inde inde kan ikke kan næsten kan selv Erhvervsuddannelser og AMU Jordbrugets UddannelsesCenter Århus Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Evaluering

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse

Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedsbeskrivelse Praktikstedets navn og adresse Aktivitet og træningsteam Skanderborg Lokalcenter Præstehaven Vestervej 7, 8362 Hørning tlf.: 87 94 87 00 Organisatorisk placering Samarbejdsrelationer

Læs mere

Bilag om produktionsskoler 1

Bilag om produktionsskoler 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 - Fax 33 11 16 65 Bilag om produktionsskoler 1 I. Målgruppen Formålet med produktionsskoler

Læs mere

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine

Det påvirker ikke assistentelevernes forløb på sygehusområdet ifølge Kirstine Referat fra skole-praktikrådsmøde Mandag den 25. August 2008 9.30 12.00 på Randers Social- og Sundhedsskole Fra praksis: Lilian Gade Abrahamsen, Birgitte Sandahl Bogner, Line Kristensen, Susanne Pallesen,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 4. kvartal 20 Kvartalsrapporten for 4. kvartal

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse

Kvartalsrapport 1. kvartal ung. erhvervsuddannelse. engagement. efterskole. lyst til at lære. arbejde. praktik. gymnasieuddannelse efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde Kvartalsrapport 1. kvartal ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 1 Indholdsfortegnelse INDLEDNING/LÆSEVEJLEDNING..

Læs mere

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015

Partnerskabsaftale vedr. erhvervsuddannelser indenfor industri og håndværk Ves. 27-02-2015 Handlingsplan Indsatsområde Fokus Mål Initiativer 1. Valg af erhvervsuddannelse Vejledning om erhvervsuddannelser i grundskolen og efterskoler at flere unge vælger en erhvervsuddannelse indenfor industri

Læs mere

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014

Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Konference om Aalborg Kommunes Unge-strategi 25. april 2014 Flere unge skal have en erhvervsuddannelse hvordan bidrager erhvervsskolereformen til dette. Oplæg ved Vicedirektør Hanne Muchitsch, Aalborg

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 24-03-2014 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Fredericia Aftalen indgået august 2009

Læs mere

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse

DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE. Anbefalinger til de involverede aktører. Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse DEN GODE PRAKTIKUDDANNELSE Anbefalinger til de involverede aktører Social- og sundhedsuddannelsen Den pædagogiske assistentuddannelse 1 INDHOLD Forord...3 Rammer for uddannelsen...4 Elevens samarbejdspartnere

Læs mere

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk

Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Grønnedalens Børnecenter Løget Høj 19.b/Løget center 73d 7100 Vejle TLF: 75834347 Email: grobo vejle.dk www.gronnedalens.vejle.dk Leder: Jørgen Madsen Institutionsbeskrivelse: Vi er en spændende, aldersintegreret

Læs mere

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009

Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C. Status for. februar 2008 december 2009. februar 2009 december 2009 Statusrapport for Projekt Psykologisk Rådgivning, SOSU C Status for februar 2008 december 2009 & februar 2009 december 2009 Udarbejdet af psykolog Rina Gregersen Indhold Introduktion p. 3 Projektets målsætning

Læs mere

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole

Ansøgningsskema. Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse. 1 Projektets titel. 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 1 Ansøgningsskema 1 Projektets titel Oplevelse oplysning - afklaring- uddannelse 2 Højskolen Navn: Vrå Højskole 4 Baggrund fyldig beskrivelse påkrævet Vrå højskole har en del erfaring med at samarbejde

Læs mere

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013

Skoleoptag. Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens. Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Skoleoptag Social- og Sundhedsskolen Fredericia Vejle - Horsens Ikrafttrædelse 1. januar 2013 Evalueres med udgangen af 2014 1 Indholdsfortegnelse Forord... side 3 Hvilke optag omhandler det... side 3

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Social- og sundhedshjælperuddannelsen

Social- og sundhedshjælperuddannelsen Ydelsesbeskrivelse 2015 Social- og sundhedshjælperuddannelsen Indledning Center for Sundhed og Omsorg i Egedal kommune har en uddannelsesmæssig forpligtigelse i forhold til det dimensionerede antal elever.

Læs mere

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside

UNDERVISER JACOB LYKKE HANSEN DECEMBER 2015 ERHVERV I GRUNDFORLØB PÅ SOCIAL & SUNDHEDSSKOLEN HERNING. Forside Forside Rapport ultimo 2015 1 Indholdsfortegnelse Forside... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Problemanalyse... 3 Mål... 3 Indsats/aktiviteter... 4 Resultater... 5 Læring... 6 2 Problemanalyse Som beskrevet

Læs mere

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter

Kvalitet i praktik. - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Kvalitet i praktik - kvalitet i praktik uddannelsen for social og sundhedselever og pædagogiske assistenter Udarbejdet af det Lokale UddannelsesUdvalg (LUU) for social og sundhedsuddannelsen og pædagogisk

Læs mere

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse

Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale. - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse Delaftaler for Syddansk Uddannelsesaftale - sådan sikrer vi i fællesskab, at flere unge gennemfører en ungdomsuddannelse September 2009 Indholdsfortegnelse Syddansk Uddannelsesaftale: ambitioner, formål,

Læs mere

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

ung erhvervsuddannelse engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapport 4. kvartal 2014 Kvartalsrapporten for 4.

Læs mere

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune

Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Dato 07.05.14 Dok.nr. 46908-14 v2 Sagsnr. 14-3053 Ref. lcor Projektplan Erhvervsskolereform Varde Kommune Titel Baggrund Faglært til fremtiden Varde Kommune (der kan findes et nyt navn) I marts måned 2014

Læs mere

Tværgående indsats for ledige unge

Tværgående indsats for ledige unge Tværgående indsats for ledige unge Juni 2016 Sådan gør vi fremskridt en status, juni 2016 Det er et fælles ansvar på tværs af kommune, erhvervsliv og uddannelsesmiljøer at få unge ledige under 30 år i

Læs mere

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn

et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn F O A F A G O G A R B E J D E et godt tilbud til dig der vil arbejde med børn Hvad er PGU? Den pædagogiske grunduddannelse eller PGU er en kort ungdomsuddannelse, som varer 1 år og 7 1 /2 måned. Uddannelsen

Læs mere

Hvad karakteriserer de gode skoler?

Hvad karakteriserer de gode skoler? Hvad karakteriserer de gode skoler? Oplæg på Børnerådet og Dansk Erhvervs konference Unge på tværs i uddannelsesuniverset 25. november 2010 v. Torben Pilegaard Jensen, AKF Hvad karakteriserer den gode

Læs mere

Postnummer: By: Bopælskommune:

Postnummer: By: Bopælskommune: 1: Ansøgning til Social - og Sundhedsuddannelserne PÆDAGOGISK ASSISTENT 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse: Hvis nej, har du arbejds- og Er du dansk statsborger? opholdstilladelse? Ja Nej

Læs mere

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent

Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 1: Ansøgning til Social - og sundhedsuddannelserne. Grundforløb Trin 1 - Social- og sundhedshjælper Trin 2 - Social- og sundhedsassistent Pædagogisk assistent 2: Personlige data *Navn: *Personnummer: Adresse:

Læs mere

PÅ VEJ MOD SSA. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk

PÅ VEJ MOD SSA. AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk PÅ VEJ MOD SSA AFDELING FOR PLEJE OG OMSORG vordingborg.dk Vordingborg Projektet På vej mod SSA Denne pjece henvender sig til social og sundhedshjælpere og sygehjælpere, ansat i Afdeling for Pleje og Omsorg,

Læs mere

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens

Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens 2013-05-26 Samarbejdsaftale vedr. uddannelse af social- og sundhedsassistentelever tilknyttet social- og sundhedsskolen Fredericia Horsens Elever fra afdelingen i Horsens Aftalen indgået 2011 (rev. 2013)

Læs mere

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden

Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Uddannelsesplan for Børnenes hus Lærkereden Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Børnenes hus Lærkereden L.P. Houmøllersvej 19, 9900 Frederikshavn Telefon nr.: 40 42 30 23 E-mail:

Læs mere

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 3. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 3. kvartal S. 1 513 508 495 610 590 673 646 718 697 677 735 740 739 Kvartalsrapport 3. kvartal Kvartalsrapporten for 3. kvartal kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og

Læs mere

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser.

Efter ansøgningsfrist, kontakt da skolen og hør om dine muligheder der kan være ledige pladser. Vejledning: Til ansøgere, der ønsker optagelse på skolens grundforløb eller hovedforløb inden for indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik Ansøgningen foregår digitalt via: www.optagelse.dk Efter ansøgningsfrist,

Læs mere

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1

Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 S. 1 Kvartalsrapport 2. kvartal 2016 Kvartalsrapporten for 2. kvartal2016 kan give et overblik over de unges vej mod uddannelse og beskæftigelse indenfor UU Frederikshavns

Læs mere

GARANTISKOLEN SILKEBORG

GARANTISKOLEN SILKEBORG GARANTISKOLEN SILKEBORG 29. og 30. november 2016 KL Uddannelsestræf. a. Opstart: En kort fortælling om baggrunden for dannelsen af Garantiskolesamarbejdet b. Samarbejde og fælles ansvar: En skitsering

Læs mere

Hvor kan jeg søge yderligere information?

Hvor kan jeg søge yderligere information? Hvor kan jeg søge yderligere information? Du kan læse mere om de forskellige tilbud på: ASV Horsens www.horsenskom.dk/institutioner/asv-horsens.dk Bygholm Landbrugsskole www.bygholm.dk Horsens Gymnasium

Læs mere

veje til den gode praktik

veje til den gode praktik veje til den gode praktik SOCIAL OG SUNDHEDSSKOLEN HERNING indholdsfortegnelse FORORD SIDE 3 INDLEDNING SIDE 4 TO SIDER AF SAMME SAG SIDE 6 FORUDSÆTNINGER FOR EN GOD PRAKTIKUDDANNELSE SIDE 7 FORUDSÆTNINGER

Læs mere

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING

Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Selvevaluering 2011-2012 INDLEDNING Bestyrelsen besluttede på mødet den 12. december 2011 efter indstilling fra lærermødet den 7. december 2011, at selvevalueringstemaet for skoleåret 2011-2012 skulle

Læs mere

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik.

Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Joan Staun Tale- læsepædagog, koordinator i projektet, Region Nordjylland Produktionsskoleprojekt Fokus på hurtigere hjælp til elever med vanskeligheder i dansk og matematik. Den 1. april 2006 blev samarbejdet

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S.

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære uddannelsesplan arbejde praktik gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære uddannelsesplan gymnasieuddannelse praktik Kvartalsrapport 2. kvartal 2015. S. 1 Denne kvartalsrapport er den 9. rapport, som er udgivet.

Læs mere

Handlingsplan for øget gennemførelse

Handlingsplan for øget gennemførelse Handlingsplan for øget gennemførelse SOSU-uddannelserne 2009 Institutionens navn: SOSU Nord Institutionsnummer: 851452 Dato: Underskrift: (bestyrelsesformand) Indsæt link til skolens handlingsplan 2009

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate

VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN Nye elementer er kursiveret. Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate VIRKSOMHEDSPLAN FOR UU SYDFYN 2016 Nye elementer er kursiveret Vejledning i sær målrettet de ikke - uddannelsesparate Med vedtagelsen af reform om Erhvervsuddannelserne skal vejledningen målrettes de unge,

Læs mere

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk

Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk Ændringer på vejledningsområdet august 2014 jørgen Brock Vejledningskontoret jb@uvm.dk 10-11-2014 Side 1 Baggrund Finansieringen af Ungepakke 2 udløb med udgangen af 2013 I Aftalen om et fagligt løft af

Læs mere

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE

BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE BYRÅDET ELEVPOLITIK FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER I ODSHERRED KOMMUNE 1 INDHOLD 1.0 Formål og målsætning med elevpolitikken 3 2.0 Markedsføring, rekruttering og ansættelsesprocedure 3 3.1 Elevprofil

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler Punkt 3. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse af målsætning og samarbejder med Erhvervsskoler 2016-055595 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet, "Målsætning og

Læs mere

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan

erhvervsuddannelse ung engagement efterskole lyst til at lære arbejde praktik gymnasieuddannelse uddannelsesplan efterskole engagement erhvervsuddannelse arbejde ung lyst til at lære praktik uddannelsesplan gymnasieuddannelse Kvartalsrapport 1. kvartal 20 1 Kvartalsrapport 1. kvartal 20. Kvartalsrapporten for 1.

Læs mere

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015

Praktik. i social- og sundhedsuddannelsen. Maj 2015 Praktik i social- og sundhedsuddannelsen Maj 2015 2 Forord Social- og sundhedsuddannelsen er en vekseluddannelse, hvor skoleperiodernes teoretiske og praktiske undervisning sammen med praktikuddannelsen

Læs mere

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk

Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel. praktikvejledning.dk Til Undervisere og medarbejdere på erhvervsskoler med opgaver i forhold til uddannelsernes praktikdel Vejledning og forslag til anvendelse af materialet på praktikvejledning.dk 1 På hjemmesiden www.praktikvejledning.dk

Læs mere

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN

PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN PARTNERSKAB SAFTALE SVENDBORG KOMMUNE SVENDBORGS ERHVERVSSKOLE SOCIAL- OG SUNDHEDSSKOLEN FYN 201 7-202 0 1 Partnerskabsaftalen er indgået mellem: Ramsherred 5 Telefon: 6223 3000 bu@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen

Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Oplæg omkring uddannelser i Ældreafdelingen Social- og sundhedsuddannelser og mellemlange videregående uddannelser Side 1 af 9 På baggrund af arbejdet i gruppen omkring uddannelser i Ældreafdelingen i

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 2. juli 2014. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og Lovtidende A 2014 Udgivet den 2. juli 2014 30. juni 2014. Nr. 839. Bekendtgørelse om uddannelsesparathedsvurdering, uddannelsesplaner og procedurer ved valg af ungdomsuddannelse I medfør af 2 c, stk. 8,

Læs mere

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole

Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Arbejdsbeskrivelse for vejledningen på Aalborg Katedralskole Formål: Formålet med vejledningsindsatsen er: At hjælpe eleverne med at gennemføre deres uddannelse med det bedst mulige resultat. At bidrage

Læs mere

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece

Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Sosu uddannelse i Lejre Kommune Er en Social- og Sundhedsudannelse noget for dig? - Så læs videre i denne pjece Center for Velfærd & Omsorg I Lejre kommune kan du få en uddannelse som:» Social- og Sundhedshjælper»

Læs mere