The Spirit & The Letter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det personlige engagement 4 Overholdelse af GE s gældende politikker 5 Medarbejdernes ansvar 6 Ledende medarbejderes ansvar 7 Hæv stemmen: Din pligt til at stille SPøRGSMåL OM integritet 8 Sådan stilles et integritetsspørgsmål 9 Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? 10 Straf for overtrædelser 11 virksomhedens politikker og procedurer 12 politikker FOR the spirit & the letter 13 Samarbejde med kunder og leverandører 14 Uretmæssige betalinger 16 Leverandørforhold 18 Kontrol med international handel 22 Forhindring af hvidvaskning 24 Privatlivets fred 26 Forretning med statsejede virksomheder 28 Samarbejde med regeringer 30 Global konkurrence 32 Overholdelse af konkurrencelove 34 GE-fællesskabet 36 Retfærdige arbejdsforhold 38 Miljø, sikkerhed og sundhed 42 Sikkerhed og krisestyring 44 Beskyttelse af GE-aktiver 46 Immaterielle rettigheder 48 Økonomistyring 50 Interessekonflikter 54 Insiderhandel og videregivelse af intern viden om aktier 56 Stikordsregister 58 appendiks: Gældende love 59 Denne brochure er kun en introduktion til GE s gældende politikker. Politikkerne findes i deres fulde udstrækning sammen med mange andre informationer på integrity.ge.com.

3 1 Integritetserklæring I over 125 år har GE vist et stærkt engagement i at drive virksomhed med integritet. Vi har overalt i verden ry for at opføre os lovligt og etisk korrekt samtidig med, at vi har udviklet nye forretningsområder med stigende og bæredygtig vækst. Vores omdømme har aldrig været bedre. I mange af de undersøgelser, der er foretaget med deltagelse af administrerende direktører, er GE nævnt som verdens mest respekterede og beundrede virksomhed. Vi er kommet ind på en førsteplads, hvor det har drejet sig om integritet og ledelse. Men intet af dette betyder noget, hvis vi ikke hver især tager de rigtige beslutninger og handler derefter. I en tid, hvor kynismen hersker i forretningsverdenen, skal alle medarbejdere hos GE forsøge at leve op til den store tillid, der vises os. Derfor beder jeg alle hos GE om personligt at engagere sig i at følge vores etiske regler. Dette sæt GE politikker om nøgleområder inden for integritet er en vejledning i, hvordan vi bibeholder vores etiske engagement. Alle GE-medarbejdere skal overholde ikke kun disse politikker, men også ånden bag. Hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl om, hvordan du eller andre skal opføre sig, skal du straks tage spørgsmålet op med din chef, en ombudsmand fra GE eller gennem en af de mange andre kanaler, selskabet stiller til rådighed. Lad ikke noget manglende overholdelse af budgettet, konkurrencemæssige instinkter eller selv en direkte ordre fra en overordnet komme i vejen for dit engagement i integritet. De ledende medarbejdere hos GE er ansvarlige ikke kun for egne handlinger, men også for at fremme en kultur, hvor overholdelse af GE-politik og gældende lovgivning er kernen i alle forretninger. De ledende medarbejdere skal tage sig af medarbejderens tvivlsspørgsmål om korrekt adfærd så hurtigt som muligt og med omhu og respekt. Der er intet modstridende mellem økonomisk vækst og høje standarder for ledelse og overholdelse af gældende politikker - tværtimod forstærker det ene det andet. Vi skal bibeholde vores fokus på at blive den førende vækstvirksomhed i det 21. århundrede, men samtidig erkende, at der kun er én måde, hvorpå vi kan fastholde vores omdømme, forstærke vores kunders tillid til os, forbedre vores produkter og serviceydelser og fortsætte med at vokse, og det er at drive virksomhed med integritet. Jeffrey R. Immelt Bestyrelsesformand & CEO Juni 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning Hver eneste dag har alle medarbejdere hos GE mulighed for at få indflydelse på selskabets omdømme overalt hvor vi gør forretninger. The Spirit & The Letter skal være med til at sikre, at vi efter mere end 125 år stadig driver virksomhed med ufravigelig integritet. I mere end ét århundrede har medarbejdere hos GE arbejdet hårdt for at opretholde de højeste standarder for etisk forretningsadfærd. Vi forsøger at gøre mere end blot at overholde loven vi vil også favne integritetsånden. GE s etiske regler er et udtryk for denne ånd, og fastsætter generelle principper for adfærd alle vegne, til hver en tid og for alle medarbejdere hos GE. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Alle vegne, Every day: Til hver en tid, Everyone: For alle.

5 GE s etiske regler Overhold de love og regler, der gælder globalt for vores branche. Vær ærlig, reel og pålidelig i alle GE-forretninger og forhold. Undgå interessekonflikter mellem arbejde og personlige forhold. Vær med til at fremme en atmosfære, hvor retfærdige arbejdsforhold gælder for alle medlemmer af det forskelligartede GE-fællesskab. Stræb efter at skabe en sikker arbejdsplads og at beskytte miljøet. Støt på alle ledelsesniveauer en kultur, hvor etisk adfærd påskønnes og værdsættes, og alle medarbejdere tjener som gode eksempler.

6 4 The Spirit & The Letter Det personlige engagement Du bliver bedt om at bekræfte, at du er bekendt med, at alle GE-medarbejdere skal følge politikkerne i The Spirit & The Letter og stille spørgsmål om eventuelle overtrædelser af love eller politikker over for en GE-chef, selskabets juridiske rådgivere, GE-auditør, GE-ombudsmand eller andre eksperter, der er ansvarlige for overholdelse af GE-politikker. Gå ind på GE s hjemmeside vedrørende integritet for at se hele teksten om politikker: integrity.ge.com.

7 5 Overholdelse af GE s gældende politikker DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER OG MEDARBEJDERE HOS GE DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE Virksomheder, hvor GE ejer mere end 50 procent af stemmerne eller har den bestemmende indflydelse i virksomheden, skal indføre og følge GE s gældende politikker. ASSOCIEREDE SELSKABER UDEN BESTEMMENDE INDFLYDELSE Associerede selskaber, hvor GE ikke har bestemmende indflydelse, skal opfordres til at indføre og følge GE s gældende politikker. TREDJEPARTER, DER REPRÆSENTER GE GE-medarbejdere, der arbejder med tredjeparter, som konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører og selvstændige entreprenører, skal: kræve, at disse parter accepterer at overholde relevante aspekter af GE s gældende politikker oplyse tredjeparter om og redegøre for de krav, der stilles i forbindelse med politikkerne handle, herunder også opsige en kontrakt, hvis en tredjepart ikke overholder GE s gældende politikker.

8 6 The Spirit & The Letter Medarbejdernes ansvar Alle medarbejdere kan bidrage til GE s virksomhedskultur ved at sætte sig ind i politikker, engagere sig i integritet og arbejde aktivt for at overholde GE s gældende regler og undgå overtrædelser. Medarbejdernes ansvar er som følger: FORSTÅELSE AF GE S POLITIKKER Få en grundlæggende forståelse af kravene til politikken som opsummeret i denne brochure. Sæt dig grundigt ind i de politikker, der er relevante for dit job. Klik ind på integrity.ge.com for at se de fuldstændige og opdaterede politikker. Gå til din chef, selskabets juridiske rådgivere eller andre GE-ressourcepersoner med eventuelle spørgsmål om politikkerne. TVIVLSSPØRGSMÅL Stil straks eventuelle tvivlsspørgsmål om potentielle overtrædelser af GE s politikker. Vær opmærksom på de forskellige kanaler, hvor der kan stilles spørgsmål om integritet: ombudsmand, chef, GE-advokater, GE-revisorer eller andre bemyndigede personer. Hvis det spørgsmål, som du stiller, ikke bliver løst, skal du forfølge emnet! Stil spørgsmålet gennem andre GE-kanaler. Samarbejd i de undersøgelser, GE iværksætter i forbindelse med spørgsmål om integritet.

9 7 Ledende medarbejderes ansvar En ledende medarbejder skal: skabe en kultur, hvor de gældende politikker overholdes, og hvor medarbejderne forstår deres ansvar og føler sig trygge ved at stille tvivlsspørgsmål uden frygt for repressalier, opfordre til etisk korrekt adfærd og overholdelse af loven ved personligt at gå forrest i denne henseende, tage indsatsen med hensyn til overholdelse af gældende politikker i betragtning, når medarbejderne evalueres og belønnes og sikre, at medarbejderne forstår, at virksomhedens resultater aldrig er vigtigere end etisk korrekt adfærd og overholdelse af GE s politikker. Ledende medarbejdere skal følge nedenstående retningslinjer for at opbygge en infrastruktur, der forhindrer, registrerer og reagerer på problemer vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker: FORHINDRING AF PROBLEMER Identificer risici vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker. Sørg for, at arbejdsgange, der er lavet for at imødegå dine særlige risikoområder, kommunikeres ud og indføres. Undervis medarbejdere og (hvor relevant) bestyrelsesmedlemmer og tredjeparter om GE-politikker og gældende lovgivning. Tildel tilstrækkelige ressourcer til virksomhedens program til opfyldelse af politikker. REGISTRERING AF PROBLEMER Indfør kontrolforanstaltninger, såsom opslagstavler og resultattavler, for at kunne registrere øgede risici for manglende overholdelse og overtrædelser. Indfør et effektivt ombudsmandssystem. Sørg for, at der jævnligt udfærdiges rapporter om overholdelse med hjælp fra ledende medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens politikker og / eller koncernens revisionsudvalg. REAKTION PÅ PROBLEMER Ager straks for at udbedre identificerede svage punkter. Indfør passende disciplinære regler. Rådfør dig med GE s juridiske rådgivere og udarbejd relevante redegørelser til tilsynsmyndigheder og politi.

10 8 The Spirit & The Letter Hæv stemmen: Din pligt til at stille spørgsmål om integritet Et spørgsmål om integritet, der stilles, er en beskyttelse af GE-fællesskabet: vores selskab, vores kollegaer og vores aktionærer. Hvis du er i tvivl om, at GE s politik er overholdt, er det dit ansvar at stille dette spørgsmål. REAGÉR SÅ HURTIGT SOM MULIGT. Jo længere tid der ventes, jo værre kan problemet blive. DU KAN VÆRE ANONYM. Hvis du giver dig selv til kende, giver du os imidlertid mulighed for at følge op på problemet sammen med dig og give feedback. FORTROLIGHED ER EN SELVFØLGE. Din identitet og de oplysninger, du fremkommer med, gives kun videre til de ansvarlige for løsningen af problemet i den udstrækning, de har brug for at kende til dem. REPRESSALIER ER EN OVERTRÆ- DELSE AF GE S POLITIK GE forbyder repressalier mod dem, der stiller spørgsmål eller hjælper med at løse et problem vedrørende integritet. Repressalier vil medføre disciplinære sanktioner herunder bortvisning Du kan stille et spørgsmål mundtligt eller skriftligt. Det kan gøres anonymt, hvis du foretrækker det.

11 9 Sådan stilles et integritetsspørgsmål GE har mange kanaler, hvorigennem der kan stilles tvivlsspørgsmål. Brug den kanal, der er mest nærliggende for dig. I DIN VIRKSOMHED Generelt er din arbejdsleder eller chef den, der er den bedste til at svare på spørgsmålet om integritet hurtigt. Den direkte overordnede er dog ikke den eneste mulighed. Andre personer, der kan hjælpe, er: Chefen eller auditøren med ansvar for virksomhedens politikker Selskabets juridiske rådgivere Næste ledelsesniveau Virksomhedens ombudsmand eller hjælpetjeneste vedrørende integritet (findes på integrity.ge.com) GE-SELSKABETS OMBUDSMAND Du kan stille dine spørgsmål om integritet via GE s ombudsmandsprocedure, også anonymt, og få svar. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A. GE S BESTYRELSE Du kan rette spørgsmål om GE s regnskabsaflæggelse, interne regnskabskontrol eller revisionsforhold samt andre tvivlsspørgsmål til Bestyrelsen eller Revisionsudvalget. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (kun USA) eller 8* eller (1) (kun USA) (1) Sig din mening, stil spørgsmål og få svar. Hvis du ikke får svar på dit spørgsmål, skal du stille det gennem en af de andre kanaler.

12 10 The Spirit & The Letter Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? Spørgsmål om overholdelse af GE s politik undersøges. GE s undersøgelsesprocedurer omfatter: 1. NEDSÆTTELSE AF EN GRUPPE, DER UNDERSØGER SAGEN Eksperter med den rigtige viden og objektivitet udpeges til at undersøge sagen. 2. SELVE UNDERSØGELSEN Holdet afdækker fakta gennem samtaler og / eller gennemgang af dokumenter. 3. KORRIGERENDE TILTAG Holdet anbefaler de pågældende ledere at udbedre fejlen og ændre, hvad der måtte være nødvendigt. 4. FEEDBACK Den person, der har stillet spørgsmålet, modtager tilbagemelding vedrørende resultatet.

13 11 Straf for overtrædelser Medarbejdere og ledende medarbejdere, som overtræder ånden bag og indholdet i GE s politikker, er underlagt disciplinære sanktioner, herunder opsigelse. Forseelser, der kan resultere i disciplinære sanktioner: Overtrædelse af GE s politik Andre bedes om at overtræde GE s politik Manglende meddelelse om kendt eller formodet overtrædelse af GE s politik Manglende samarbejde i forbindelse med GE s undersøgelser af mulige overtrædelser af politikken Repressalier mod en anden medarbejder i forbindelse med medarbejderens spørgsmål om integritet Manglende lederskab og omhu med hensyn til at sikre overholdelse af gældende GE-politikker og love GE forbyder ubetinget repressalier

14 12 The Spirit & The Letter Virksomhedens politikker og procedurer Din virksomhed har måske sine egne politikker og procedurer. Du skal følge disse politikker og procedurer ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning. VIGTIGT Denne vejledning og de politikker, der er beskrevet i den, udgør ikke en ansættelseskontrakt. Udstedelsen af vejledningen eller politikkerne udgør ingen kontraktmæssige rettigheder i forhold til GE.

15 Samarbejde med kunder og leverandører Forretning med statsejede virksomheder Global konkurrence GE-fællesskabet Beskyttelse af GE-aktiver Politikker for The Spirit & The Letter

16 Afsnit 1 Uretmæssige betalinger Leverandørforhold Kontrol med international handel Forhindring af hvidvaskning Privatlivets fred Samarbejde med kunder og leverandører

17 15 En udenlandsk kunde er inviteret over og besøge vores uddannelsesfaciliteter for GE s regning, men vil også gerne inkludere en weekendtur til Universal Studios. Kan vi finansiere hele turen? SE SIDE 16: URETMÆSSIGE BETALINGER Dine leverandører tilbyder en god kvalitet og rettidig levering til priser, som ikke fås lavere. Men du er ikke tryg ved de arbejds- og levevilkår, de tilbyder deres arbejdere. Samarbejde med kunder og leverandører Træk på skulderen, eller stil et spørgsmål? SE SIDE 18: LEVERANDØRFORHOLD

18 16 The Spirit & The Letter Uretmæssige betalinger HVAD DU SKAL VIDE En uretmæssig betaling for at få en fordel i en eller anden situation er aldrig acceptabel og udsætter dig og GE for potentiel retsforfølgning. GE forbyder udtrykkeligt uretmæssige betalinger i al forretning, i alle lande overalt i verden, med både den offentlige og den private sektor. Uretmæssige betalinger må ikke forveksles med rimelige og begrænsede udgifter til gaver, repræsentation og kunders rejser og ophold, som er udgifter, der er direkte forbundet med salgsfremmende foranstaltninger af produkter og serviceydelser eller af udfærdigelsen af en kontrakt. Disse betalinger er acceptable, men underlagt bestemte GE-retningslinjer for selskabets forretninger.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET SIDE 15 Det afhænger af mange faktorer, herunder om kunden er statsligt ansat, den nationale lovgivning, kundens politikker, din virksomheds retningslinjer og andre faktorer. Du skal rådføre dig med GE s rådgivere og din chef for at afgøre, om rejsen kan accepteres.

19 17 HVAD DU SKAL GØRE FØR DER GIVES GAVER, repræsentationskontoen tages i brug eller kundens rejseudgifter refunderes, skal du sætte dig ind i gældende lovgivningskrav, kundens egne regler og GE s retningslinjer for selskabets forretninger. SØRG FOR, AT BILAG FOR UDGIFTER AF DENNE TYPE præcist afspejler forretningens sande karakter. TILBYD ALDRIG gaver eller bidrag, og brug aldrig repræsentationskontoen eller lignende under omstændigheder, hvor der kan opstå mistanke om uretmæssige metoder. TILBYD, LOV, BETAL ELLER GODKEND ALDRIG noget af værdi (såsom penge, produkter eller serviceydelser) til en embedsmand eller en medarbejder hos en kunde for at opnå eller beholde en uretmæssig fordel. GIV ALDRIG ERKENDTLIGHEDER eller anden betaling til embedsmænd eller medarbejdere for at fremskynde en administrativ forretningsgang, uden at dette meddeles til GE s National Executive eller GE s juridiske rådgivere. Visse nationale love, som forbyder bestikkelse uden for den pågældende nation, indeholder en undtagelse om betalinger for fremskyndelse, som skal fremme en administrativ forretningsgang, som en person i øvrigt er berettiget til. Disse betalinger er ofte ulovlige i henhold til lokale love, der forbyder bestikkelse, og GE tager stærkt afstand fra dem. Sørg for at forstå forskellen mellem en bestikkelse at en person modtager en ting af værdi til gengæld for en tjeneste i din favør og en betaling for fremskyndelse, som er betaling af et mindre pengebeløb for at fremme en forretnings gang, som du er berettiget til. BRUG ALDRIG SELSKABETS MIDLER eller andre af selskabets aktiver til politiske formål i USA uden forudgående godkendelse fra GE s Vice President for Government Relations. Brug aldrig selskabets midler eller andre af selskabets aktiver til politiske formål uden for USA uden godkendelse fra både GE s Vice President for Government Relations og GE s Vice President for International Law and Policy. FORLANG AF ENHVER PERSON ELLER FIRMA, DER REPRÆSENTERER GE (såsom konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører eller entreprenører), at de overholder denne politik og relaterede love. FØLG SELSKABETS PROCEDURER FOR VIRKSOMHEDSVURDERINGER, når der udvælges personer eller firmaer, der skal repræsentere GE. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR BAGGRUNDSOPLYSNINGER om eksisterende eller potentielle tredjeparter, der indikerer: beskyldninger om uretmæssig forretningspraksis ry for bestikkelser familie eller andre forhold, som kan få indflydelse på en kundes eller embedsmands beslutning ETHVERT KRAV om betaling af en provision før offentliggørelsen af en kendelse ETHVERT FORSLAG OM AT GIVE GE-FORRETNINGEN til en bestemt repræsentant eller partner på grund af særlige relationer ENHVER ANMODNING om at foretage betaling til et land eller et navn, som ikke har nogen forbindelse med forretningen EN PROVISION, som er ude af proportion i forhold til de serviceydelser, der er givet YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Leverandørforhold HVAD DU SKAL VIDE GE s forhold til leverandører er baseret på lovlige, effektive og reelle forretningsmetoder. Vi forventer, at vores leverandører overholder de love, som kræver, at de behandler deres arbejdere retfærdigt, har et sikkert og sundt arbejdsmiljø og værner om miljøet. Hvis GE s retningslinjer følges, er det med til at sikre, at vores leverandørforhold ikke skader GE s omdømme.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 15 Lad være med bare at trække på skulderen. Det er et vigtigt spørgsmål GE s omdømme afhænger af, at vi kun handler med leverandører, som tager ansvar for deres medarbejdere og deres arbejdsbetingelser.

21 19 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD DE LOVE og statslige regler, der gælder for leverandørforhold. GØR KUN FORRETNINGER med leverandører, der overholder lokale og andre gældende lovkrav og GE-retningslinjer i forbindelse med arbejde, miljø, sikkerhed og sundhed. Følg de procedurer, der er fastlagt i GE s Supplier Reputational Guidelines (Retningslinjer for leverandørsamarbejde), som findes på integrity.ge.com. FØLG STATSLIGE REGLER vedrørende køb, når der købes materialer og serviceydelser i forbindelse med opfyldelse af statslige entrepriser. GIV LEVERANDØRER EN MULIGHED FOR PÅ ALMINDELIGE KONKURRENCEVILKÅR at få del i GE s indkøb, herunder mindre virksomheder og virksomheder, der ejes af underpriviligerede og minoriteter. BESKYT GE S FORTROLIGE OPLYSNINGER med en aftale om tavshedspligt, og beskyt oplysninger fra en eventuel leverandør, der er underlagt en eventuel fortrolighedsaftale. BESKYT PERSONLIGE OPLYSNINGER modtaget fra leverandører (anvisninger om Privatlivets fred finder du på side 26). Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR VALG AF LEVERANDØRER på anden basis end tilbud gennem åben konkurrence POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER i valg af leverandør, såsom accept af uretmæssige gaver eller andre værdigenstande FORRETNINGER MED EN LEVERANDØR, som ejes eller ledes af en slægtning eller nær ven SIKKERHEDSMÆSSIGT UFORSVARLIGE FORHOLD i leverandørens virksomhed MEDARBEJDERE HOS LEVERANDØREN, som er mindreårige eller underlagt tvang TYDELIG MANGEL PÅ HENSYNTAGEN til normer for miljø i leverandørens virksomhed UDLEVERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER eller fortrolige oplysninger til leverandører uden først at sikre, at de har de rette tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler til at forhindre uautoriseret adgang eller brug YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Du søger efter leverandører på nøgleområder, der kan tilbyde billige priser, og har fundet en udenlandsk leverandør, der ser lovende ud. Må du sende tekniske tegninger pr. for at finde ud af, om den nye virksomhed kan klare opgaven? SE SIDE 22: KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL En repræsentant fra en potentiel ny kunde eller leverandør har givet dig sit visitkort med navn og kontaktoplysninger. Er det ok at taste disse oplysninger ind i en database, som andre GE-medarbejdere har adgang til? SE SIDE 26: PRIVATLIVETS FRED

23 21 En mangeårig GE-kunde har for nylig startet en ny import- / eksportvirksomhed i Nevada. Hendes virksomhed ønsker at købe medicinsk udstyr til en privat klinik i Mellemøsten. Hun tilbyder at betale via bankoverførsel fra en konto, som ejes af et selskab fra de Britisk Vestindiske Øer i en bank på en af Stillehavsøerne. Bør jeg være mistænksom? SE SIDE 24: FORHINDRING AF HVIDVASKNING Samarbejde med kunder og leverandører

24 22 The Spirit & The Letter Kontrol med international handel HVAD DU SKAL VIDE Love vedrørende kontrol med international handel omfatter forsendelse af varer, serviceydelser og teknologi over grænserne. Lovene gælder for mange aspekter af GE s forretninger ikke blot forsendelse af produkter. Udveksling af oplysninger over nationale grænser, herunder og webadgang, er underlagt kontrolforanstaltninger. USA fører ligeledes kontrol med frigivelse af tekniske oplysninger til ikke-amerikanske statsborgere i USA. Det er vigtigt, at vi omhyggeligt overholder lovene vedrørende kontrol med international handel i forbindelse med disse aktiviteter.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 20 Det afhænger af eksporttariferingen af de tekniske oplysninger og din virksomheds politik vedrørende Kend din leverandør spørg din virksomheds eksperter i kontrol med international handel for at få konkret vejledning.

25 23 HVAD DU SKAL GØRE FØLG RELEVANTE REGLER FOR KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL i alle de lande, hvor du driver forretning, samt procedurerne for kontrol med international handel i din egen virksomhed, da de vedrører import og eksport af varer, teknologi, software, serviceydelser og finansielle transaktioner. OPGIV ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER til din importchef for at sikre nøjagtige og fyldestgørende importerklæringer. Sørg for, at GE eller deres repræsentanter opgiver nøjagtige og fyldestgørende oplysninger til statslige myndigheder. KONTROLLER EKSPORTTARIFERIN- GEN for produktet, softwaren eller teknologien før eksport for at afgøre, om det er nødvendigt med specielle tilladelser. KONTROLLER FORRETNINGER i forhold til alle gældende regler, der begrænser forretninger med visse sanktionerede lande og personer og forbyder visse endelige anvendelser. KONTROLLER ALLE FORRETNINGS- PARTNERE, leverandører og parter, der er involveret i de internationale forretninger i forhold til regeringens lister med virksomheder, der skal holdes øje med. Følg din virksomheds procedurer for Kend din kunde / Kend din leverandør. MEDVIRK IKKE TIL EVENTUELLE KONKURRENCEBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER eller boykotter, der er forbudte eller strafbare ifølge amerikanske eller gældende lokale love. RÅDFØR DIG MED DIN CHEF, hvis en forretning involverer en konflikt mellem amerikanske love og gældende lokale love, såsom love vedtaget af Canada, Mexico og medlemmer af EU, der ikke håndhæver visse amerikanske restriktioner. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EVENTUELLE FAKTA, KALDET RØDE FLAG, som tyder på, at kunden forsøger at omgå love vedrørende kontrol med international handel (en komplet liste over Røde flag kan du finde på webstedet for International Law & Policy (International lovgivning og politik) på integrity.ge.com) UNDVIGENDE, MODVILLIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE UTILFREDSSTILLENDE SVAR fra en kunde på spørgsmål om endelig anvendelse, slutbruger, leveringsdatoer eller leveringsdestinationer DELTAGELSE AF PARTER ELLER AKTIVITETER, der formodes at have forbindelse med udvikling af biologiske eller kemiske våben, atomvåben eller raketmissiler FORRETNINGER, DER INVOLVERER LANDE OMFATTET AF EMBARGO, en statsborger eller repræsentant fra et land omfattet af embargo eller en enkeltperson eller virksomhed, der er underlagt statslige sanktioner FAKTURAER PÅ IMPORTEREDE VARER, hvor den viste pris ikke afspejler hele værdien, beskrivelsen af varerne er mangelfuld, eller oprindelseslandet ikke er opgivet korrekt EN BETALING TIL EKSPORTØREN eller til fordel for eksportøren, som ikke er medtaget i fakturaprisen eller på anden måde opgivet AFREGNINGSPRISER mellem relaterede parter, som ikke dækker relevante omkostninger og fortjenester BRUG AF EN IMPORTTARIFERING, som ikke er dækkende for de importerede varer BENÆVNELSE AF GE SOM REGISTRERET IMPORTØR (part ansvarlig for en import), uden at de nødvendige procedurer for overholdelse af importlove er anvendt INDFØRSEL AF VARER I HENHOLD TIL TOLDSÆRBEHANDLING (GSP, NAFTA, OSV.) uden procedurer, der sikrer overholdelse af kravene vedrørende særbehandlingen. YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Forhindring af hvidvaskning HVAD DU SKAL VIDE Mennesker, der er involveret i kriminelle handlinger f.eks. terrorisme, narkotika, bestikkelse eller bedrageri kan forsøge at hvidvaske indtægterne fra deres forbrydelser, enten for at skjule dem eller få dem til at fremstå som lovlige. I mere end 100 lande findes der nu love mod hvidvaskning, som forbyder forretninger, hvor indtægter fra kriminelle handlinger er involverede. Et lignende problem er, at lovlige midler anvendes til at finansiere terrorisme sommetider kaldt omvendt hvidvaskning. Det er af afgørende betydning for GE at overholde alle love vedrørende antihvidvaskning og antiterrorisme i hele verden. GE ønsker kun at gøre forretninger med velrenommerede kunder, som driver lovlig virksomhed med midler, der stammer fra lovlige kilder. Alle GE-virksomheder skal indføre målrettede procedurer som Kend din kunde, hvor de pågældende risici vurderes, og skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre og afsløre uacceptable og suspekte betalingsmåder. Hvis kunderelationer og forretninger, der kan udgøre en risiko for GE, ikke afsløres, kan det skade GE s integritet og omdømme alvorligt.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 21 Ja, du skal være mistænksom, hvis en forretning involverer overførsel af midler til eller fra lande eller virksomheder, som ikke umiddelbart har noget at gøre med forretningen eller kunden Derudover er anmodninger om at overføre penge til tredjeparter også et faresignal, som skal undersøges, for at sikre, at forretningen er lovlig. Rådfør dig med selskabets juridiske rådgivere eller en ekspert hos GE inden for antihvidvaskning, før du går videre.

27 25 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD ALLE GÆLDENDE LOVE og regler, der forbyder hvidvaskning og støtte og finansiering af terrorisme, og som kræver indberetning af kontante betalinger eller suspekte forretninger. Sæt dig ind i, hvordan disse love gælder for dit forretningsområde. FØLG DIN VIRKSOMHEDS PROCEDURER FOR KEND DIN KUNDE. Indsaml og sæt dig ind i dokumentation om fremtidige kunder, repræsentanter og forretnings partnere for at sikre, at de driver virksomhed i overensstemmelse med loven, og at deres midler stammer fra lovlige kilder. FØLG VIRKSOMHEDENS REGLER vedrørende acceptable betalingsformer. Find ud af, hvilke typer betalinger, der oftest bruges i forbindelse med hvidvaskning (f.eks. flere pengeanvisninger og rejsechecks, eller checks på en kundes vegne fra en ukendt tredjepart). HVIS DU FINDER TEGN PÅ mistænkelige aktiviteter, skal du stille spørgsmålet over for en af de eksperter hos GE, der beskæftiger sig med antihvidvaskning, eller selskabets juridiske rådgivere, og sørge for, at spørgsmålet behandles hurtigst muligt, før du går videre med forretningen. Sørg for, at beslutningen er grundigt dokumenteret. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EN KUNDE, REPRÆSENTANT ELLER PÅTÆNKT FORRETNINGSPARTNER, som er uvillig til at give fyldestgørende oplysninger, som giver utilstrækkelige, forkerte eller mistænkelige oplysninger eller er ivrig efter at undgå bogføring eller regnskabsmæssige krav BETALINGER, hvor der anvendes pengemidler, som synes uden forbindelse med kunden, eller som er identificeret som typer af hvidvaskning FORSØG PÅ AT BETALE KONTANT FRA KUNDENS eller påtænkt forretningspartners side KONTANT ELLER KONTANTLIGNENDE TILBAGEBETALING af et lån før forfald ORDRER, KØB ELLER BETALINGER, der er usædvanlige for eller uden sammenhæng med kundens branche eller forretning USÆDVANLIGT VANSKELIGE HANDELSMÆSSIGE RAMMER eller betalingsmønstre, der ikke afspejler et reelt forretningsformål, eller usædvanligt favorable betalingsbetingelser USÆDVANLIGE PENGEOVERFØRSLER til eller fra lande uden forbindelse med forretningen eller kunden FORRETNINGER, DER INVOLVERER STEDER, der er identificeret som steder, der yder skattely eller områder, der er kendt for terroristaktiviteter, narkotikahandel eller hvidvaskning FORRETNINGER, DER INVOLVERER BANKER MED HJEMSTED I LANDE, DER YDER SKATTELY, ikke autoriserede betalingsselskaber eller valutavekselerer eller finansielle mellemmænd, der ikke er fra et pengeinstitut FORRETNINGER, HVOR BOGFØRING eller regnskabsmæssige krav forsøges undgået (f.eks. flere handler under grænsen for beløb, der skal opgives) ANMODNINGER OM AT OVERFØRE PENGE eller indeståender til en tredjepart eller ukendt konto YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss

Etikhåndbog Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Etiske retningslinjer for medarbejdere og ledere i Danfoss One Company Acting Responsibly Kun til internt brug Vores adfærd Vi vil bygge vores forretning på tillid Det betyder,

Læs mere

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper

Værdien af integritet. Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 1 Værdien af integritet Forretningsetiske Principper 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48 Page 2 3330_SPC_COE_BKV_DAN_Layout 1 23/03/2013 13:48

Læs mere

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD

POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD POLITIK FOR GOD FORRETNINGSADFÆRD SÅDAN SIKRER VI GOD FORRETNINGSADFÆRD DONG Energy politik Godkendt af bestyrelsen den 31. januar 2012 Layout og tegninger: DONG Energy - Visuel Identitet Tryk: Scanprint

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt

OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt oecd.fm Page 1 Friday, April 27, 2001 1:10 PM OECDs Retningslinjer for Multinationale Virksomheder Maj 2001 Det danske Kontaktpunkt 1 oecd.fm Page 2 Friday, April 27, 2001 1:10 PM 2 oecd.fm Page 3 Friday,

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk

Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Offshore Outsourcing En håndbog for medarbejderrepræsentanter og fagforeningsfolk Making Offshore Outsourcing Sustainable, Hvordan gør man offshore outsourcing bæredygtig. Offshore Outsourcing En håndbog

Læs mere

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance

Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning om compliance 2015 SIDE 2 KAPITEL 1 INDLEDNING Hvad kan din virksomhed gøre for at overholde konkurrencereglerne? Vejledning

Læs mere

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet

Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Spillemyndighedens vejledning om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme på kasinoområdet Indholdsfortegnelse 1 Forord... 4 1.1 Love, regler og vejledning...

Læs mere

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser

Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser Kan man få funktionærer og ledere til at forpligte sig til fagforeningsværdier Kan man forsvare funktionærers og lederes specifikke interesser?? TRAN-MAPS Transportfagforeninger, der organiserer funktionærer

Læs mere

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER

JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTURPROJEKTER WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER JUNI 2006 ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE WWW.KUM.DK ANBEFALINGER FOR GOD LEDELSE AF STØRRE KULTUR- PROJEKTER Udgivet af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf.: 3392 3370 Fax: 3391 3388 E-mail:

Læs mere

Your Gateway To To Europe

Your Gateway To To Europe Kolofon Your Gateway To To Europe We We create partnerships to to build build long- long- lasting relationships with with our our customers Oversat og bearbejdet fra Dr. Martin Mendelsohns bog How to Buy

Læs mere

Politik for bekæmpelse af svig

Politik for bekæmpelse af svig Politik til forhindring og modvirkning af ulovlig adfærd i forbindelse med Den Europæiske Investeringsbanks aktiviteter POLITIK FOR FORHINDRING OG MODVIRKNING AF ULOVLIG ADFÆRD I FORBINDELSE MED DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Implementering af Global Compact

Implementering af Global Compact Implementering af Global Compact Fordele for virksomheden ved tilslutning til Global Compact Opnå konkurrencefordele ved at anvende Global Compact som ramme Virksomheden kan opnå fordele som leverandør

Læs mere

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER

OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER OECD S RETNINGSLINJER FOR MULTINATIONALE VIRKSOMHEDER Dette er en ikke-officiel oversættelse af OECD Guidelines for Multinational Enterprises 2011 Edition. Den danske version vedbliver at være uofficiel.

Læs mere

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER

MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER MENNESKERETTIGHEDER OG VIRKSOMHEDER Institut for Menneskerettigheder s HRCA Quick Check Et redskab, der kan sikre, at menneskerettighederne ikke krænkes, når virksomheden er på udebane Landsorganisationen

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

12. koncepter for NA service.

12. koncepter for NA service. 12. koncepter for NA service. Samt studie materiale Oversættelsen er ikke godkendt af WCNA Introduktion. Narcotics Anonymous er som fællesskab defineret ved dets principper. Vore 12 Trin detaljere vort

Læs mere

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED

ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED ÉN STOR FAMILIE TRIVSEL I DEN LILLE VIRKSOMHED En håndbog om hvordan man kan gøre noget ved det psykiske arbejdsmiljø Kolofon Udarbejdelsen af denne håndbog er medfinansieret af Det Europæiske Arbejdsmiljøagentur,

Læs mere

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA.

LÆS BLACKBERRY S INFORMATION PÅ AFSNIT 19 OG 20 OM BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER OG DATA. BBM SERVICEVILKÅR LÆS DETTE DOKUMENT GRUNDIGT, FØR BRUG AF SERVICE ELLER INSTALLERING ELLER BRUGEN AF BBM SOFTWARE,GENNEM HVEM TJENESTEYDELSEN ER GJORT TILGÆGELIG.AFTALEN INDHOLDER BESTEMMELSER.SOM BEGRÆNSER

Læs mere

God adfærd i det offentlige. Juni 2007

God adfærd i det offentlige. Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 God adfærd i det offentlige Juni 2007 Personalestyrelsen KL Danske Regioner God adfærd i det offentlige Udgivet Juni 2007 Udgivet af Personalestyrelsen, KL og Danske

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek

sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek sikrer i jeres ansatte mod diskrimination? ligebehandlingslovtjek institut for menneskerettigheder, 2005 Mekanisk, fotografisk eller anden

Læs mere

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder

Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Copenhagen Business School CMA eksamensprojekt revision 2006 Intern kontrol og implementering af Sarbanes-Oxley i danske virksomheder Vejleder: Kurt Keldebæk Rasmussen Gruppe 32: Mai-Brit Bergholt ******

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger.

Outsourcing. ydelser. Erklæring. type 1 - type 2. Hostingløsning. Database. Bogføringsloven. Årsregnskab. Sikkerhedsforanstaltninger. It-sikkerhed International standard Datasikkerhed Outsourcing Årsregnskab Sikkerhedsforanstaltninger It Regnskabsdata Data Hosting type 1 - type 2 Persondataloven Revision Hostingløsning Hostingcenter

Læs mere