The Spirit & The Letter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det personlige engagement 4 Overholdelse af GE s gældende politikker 5 Medarbejdernes ansvar 6 Ledende medarbejderes ansvar 7 Hæv stemmen: Din pligt til at stille SPøRGSMåL OM integritet 8 Sådan stilles et integritetsspørgsmål 9 Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? 10 Straf for overtrædelser 11 virksomhedens politikker og procedurer 12 politikker FOR the spirit & the letter 13 Samarbejde med kunder og leverandører 14 Uretmæssige betalinger 16 Leverandørforhold 18 Kontrol med international handel 22 Forhindring af hvidvaskning 24 Privatlivets fred 26 Forretning med statsejede virksomheder 28 Samarbejde med regeringer 30 Global konkurrence 32 Overholdelse af konkurrencelove 34 GE-fællesskabet 36 Retfærdige arbejdsforhold 38 Miljø, sikkerhed og sundhed 42 Sikkerhed og krisestyring 44 Beskyttelse af GE-aktiver 46 Immaterielle rettigheder 48 Økonomistyring 50 Interessekonflikter 54 Insiderhandel og videregivelse af intern viden om aktier 56 Stikordsregister 58 appendiks: Gældende love 59 Denne brochure er kun en introduktion til GE s gældende politikker. Politikkerne findes i deres fulde udstrækning sammen med mange andre informationer på integrity.ge.com.

3 1 Integritetserklæring I over 125 år har GE vist et stærkt engagement i at drive virksomhed med integritet. Vi har overalt i verden ry for at opføre os lovligt og etisk korrekt samtidig med, at vi har udviklet nye forretningsområder med stigende og bæredygtig vækst. Vores omdømme har aldrig været bedre. I mange af de undersøgelser, der er foretaget med deltagelse af administrerende direktører, er GE nævnt som verdens mest respekterede og beundrede virksomhed. Vi er kommet ind på en førsteplads, hvor det har drejet sig om integritet og ledelse. Men intet af dette betyder noget, hvis vi ikke hver især tager de rigtige beslutninger og handler derefter. I en tid, hvor kynismen hersker i forretningsverdenen, skal alle medarbejdere hos GE forsøge at leve op til den store tillid, der vises os. Derfor beder jeg alle hos GE om personligt at engagere sig i at følge vores etiske regler. Dette sæt GE politikker om nøgleområder inden for integritet er en vejledning i, hvordan vi bibeholder vores etiske engagement. Alle GE-medarbejdere skal overholde ikke kun disse politikker, men også ånden bag. Hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl om, hvordan du eller andre skal opføre sig, skal du straks tage spørgsmålet op med din chef, en ombudsmand fra GE eller gennem en af de mange andre kanaler, selskabet stiller til rådighed. Lad ikke noget manglende overholdelse af budgettet, konkurrencemæssige instinkter eller selv en direkte ordre fra en overordnet komme i vejen for dit engagement i integritet. De ledende medarbejdere hos GE er ansvarlige ikke kun for egne handlinger, men også for at fremme en kultur, hvor overholdelse af GE-politik og gældende lovgivning er kernen i alle forretninger. De ledende medarbejdere skal tage sig af medarbejderens tvivlsspørgsmål om korrekt adfærd så hurtigt som muligt og med omhu og respekt. Der er intet modstridende mellem økonomisk vækst og høje standarder for ledelse og overholdelse af gældende politikker - tværtimod forstærker det ene det andet. Vi skal bibeholde vores fokus på at blive den førende vækstvirksomhed i det 21. århundrede, men samtidig erkende, at der kun er én måde, hvorpå vi kan fastholde vores omdømme, forstærke vores kunders tillid til os, forbedre vores produkter og serviceydelser og fortsætte med at vokse, og det er at drive virksomhed med integritet. Jeffrey R. Immelt Bestyrelsesformand & CEO Juni 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning Hver eneste dag har alle medarbejdere hos GE mulighed for at få indflydelse på selskabets omdømme overalt hvor vi gør forretninger. The Spirit & The Letter skal være med til at sikre, at vi efter mere end 125 år stadig driver virksomhed med ufravigelig integritet. I mere end ét århundrede har medarbejdere hos GE arbejdet hårdt for at opretholde de højeste standarder for etisk forretningsadfærd. Vi forsøger at gøre mere end blot at overholde loven vi vil også favne integritetsånden. GE s etiske regler er et udtryk for denne ånd, og fastsætter generelle principper for adfærd alle vegne, til hver en tid og for alle medarbejdere hos GE. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Alle vegne, Every day: Til hver en tid, Everyone: For alle.

5 GE s etiske regler Overhold de love og regler, der gælder globalt for vores branche. Vær ærlig, reel og pålidelig i alle GE-forretninger og forhold. Undgå interessekonflikter mellem arbejde og personlige forhold. Vær med til at fremme en atmosfære, hvor retfærdige arbejdsforhold gælder for alle medlemmer af det forskelligartede GE-fællesskab. Stræb efter at skabe en sikker arbejdsplads og at beskytte miljøet. Støt på alle ledelsesniveauer en kultur, hvor etisk adfærd påskønnes og værdsættes, og alle medarbejdere tjener som gode eksempler.

6 4 The Spirit & The Letter Det personlige engagement Du bliver bedt om at bekræfte, at du er bekendt med, at alle GE-medarbejdere skal følge politikkerne i The Spirit & The Letter og stille spørgsmål om eventuelle overtrædelser af love eller politikker over for en GE-chef, selskabets juridiske rådgivere, GE-auditør, GE-ombudsmand eller andre eksperter, der er ansvarlige for overholdelse af GE-politikker. Gå ind på GE s hjemmeside vedrørende integritet for at se hele teksten om politikker: integrity.ge.com.

7 5 Overholdelse af GE s gældende politikker DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER OG MEDARBEJDERE HOS GE DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE Virksomheder, hvor GE ejer mere end 50 procent af stemmerne eller har den bestemmende indflydelse i virksomheden, skal indføre og følge GE s gældende politikker. ASSOCIEREDE SELSKABER UDEN BESTEMMENDE INDFLYDELSE Associerede selskaber, hvor GE ikke har bestemmende indflydelse, skal opfordres til at indføre og følge GE s gældende politikker. TREDJEPARTER, DER REPRÆSENTER GE GE-medarbejdere, der arbejder med tredjeparter, som konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører og selvstændige entreprenører, skal: kræve, at disse parter accepterer at overholde relevante aspekter af GE s gældende politikker oplyse tredjeparter om og redegøre for de krav, der stilles i forbindelse med politikkerne handle, herunder også opsige en kontrakt, hvis en tredjepart ikke overholder GE s gældende politikker.

8 6 The Spirit & The Letter Medarbejdernes ansvar Alle medarbejdere kan bidrage til GE s virksomhedskultur ved at sætte sig ind i politikker, engagere sig i integritet og arbejde aktivt for at overholde GE s gældende regler og undgå overtrædelser. Medarbejdernes ansvar er som følger: FORSTÅELSE AF GE S POLITIKKER Få en grundlæggende forståelse af kravene til politikken som opsummeret i denne brochure. Sæt dig grundigt ind i de politikker, der er relevante for dit job. Klik ind på integrity.ge.com for at se de fuldstændige og opdaterede politikker. Gå til din chef, selskabets juridiske rådgivere eller andre GE-ressourcepersoner med eventuelle spørgsmål om politikkerne. TVIVLSSPØRGSMÅL Stil straks eventuelle tvivlsspørgsmål om potentielle overtrædelser af GE s politikker. Vær opmærksom på de forskellige kanaler, hvor der kan stilles spørgsmål om integritet: ombudsmand, chef, GE-advokater, GE-revisorer eller andre bemyndigede personer. Hvis det spørgsmål, som du stiller, ikke bliver løst, skal du forfølge emnet! Stil spørgsmålet gennem andre GE-kanaler. Samarbejd i de undersøgelser, GE iværksætter i forbindelse med spørgsmål om integritet.

9 7 Ledende medarbejderes ansvar En ledende medarbejder skal: skabe en kultur, hvor de gældende politikker overholdes, og hvor medarbejderne forstår deres ansvar og føler sig trygge ved at stille tvivlsspørgsmål uden frygt for repressalier, opfordre til etisk korrekt adfærd og overholdelse af loven ved personligt at gå forrest i denne henseende, tage indsatsen med hensyn til overholdelse af gældende politikker i betragtning, når medarbejderne evalueres og belønnes og sikre, at medarbejderne forstår, at virksomhedens resultater aldrig er vigtigere end etisk korrekt adfærd og overholdelse af GE s politikker. Ledende medarbejdere skal følge nedenstående retningslinjer for at opbygge en infrastruktur, der forhindrer, registrerer og reagerer på problemer vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker: FORHINDRING AF PROBLEMER Identificer risici vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker. Sørg for, at arbejdsgange, der er lavet for at imødegå dine særlige risikoområder, kommunikeres ud og indføres. Undervis medarbejdere og (hvor relevant) bestyrelsesmedlemmer og tredjeparter om GE-politikker og gældende lovgivning. Tildel tilstrækkelige ressourcer til virksomhedens program til opfyldelse af politikker. REGISTRERING AF PROBLEMER Indfør kontrolforanstaltninger, såsom opslagstavler og resultattavler, for at kunne registrere øgede risici for manglende overholdelse og overtrædelser. Indfør et effektivt ombudsmandssystem. Sørg for, at der jævnligt udfærdiges rapporter om overholdelse med hjælp fra ledende medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens politikker og / eller koncernens revisionsudvalg. REAKTION PÅ PROBLEMER Ager straks for at udbedre identificerede svage punkter. Indfør passende disciplinære regler. Rådfør dig med GE s juridiske rådgivere og udarbejd relevante redegørelser til tilsynsmyndigheder og politi.

10 8 The Spirit & The Letter Hæv stemmen: Din pligt til at stille spørgsmål om integritet Et spørgsmål om integritet, der stilles, er en beskyttelse af GE-fællesskabet: vores selskab, vores kollegaer og vores aktionærer. Hvis du er i tvivl om, at GE s politik er overholdt, er det dit ansvar at stille dette spørgsmål. REAGÉR SÅ HURTIGT SOM MULIGT. Jo længere tid der ventes, jo værre kan problemet blive. DU KAN VÆRE ANONYM. Hvis du giver dig selv til kende, giver du os imidlertid mulighed for at følge op på problemet sammen med dig og give feedback. FORTROLIGHED ER EN SELVFØLGE. Din identitet og de oplysninger, du fremkommer med, gives kun videre til de ansvarlige for løsningen af problemet i den udstrækning, de har brug for at kende til dem. REPRESSALIER ER EN OVERTRÆ- DELSE AF GE S POLITIK GE forbyder repressalier mod dem, der stiller spørgsmål eller hjælper med at løse et problem vedrørende integritet. Repressalier vil medføre disciplinære sanktioner herunder bortvisning Du kan stille et spørgsmål mundtligt eller skriftligt. Det kan gøres anonymt, hvis du foretrækker det.

11 9 Sådan stilles et integritetsspørgsmål GE har mange kanaler, hvorigennem der kan stilles tvivlsspørgsmål. Brug den kanal, der er mest nærliggende for dig. I DIN VIRKSOMHED Generelt er din arbejdsleder eller chef den, der er den bedste til at svare på spørgsmålet om integritet hurtigt. Den direkte overordnede er dog ikke den eneste mulighed. Andre personer, der kan hjælpe, er: Chefen eller auditøren med ansvar for virksomhedens politikker Selskabets juridiske rådgivere Næste ledelsesniveau Virksomhedens ombudsmand eller hjælpetjeneste vedrørende integritet (findes på integrity.ge.com) GE-SELSKABETS OMBUDSMAND Du kan stille dine spørgsmål om integritet via GE s ombudsmandsprocedure, også anonymt, og få svar. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A. GE S BESTYRELSE Du kan rette spørgsmål om GE s regnskabsaflæggelse, interne regnskabskontrol eller revisionsforhold samt andre tvivlsspørgsmål til Bestyrelsen eller Revisionsudvalget. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (kun USA) eller 8* eller (1) (kun USA) (1) Sig din mening, stil spørgsmål og få svar. Hvis du ikke får svar på dit spørgsmål, skal du stille det gennem en af de andre kanaler.

12 10 The Spirit & The Letter Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? Spørgsmål om overholdelse af GE s politik undersøges. GE s undersøgelsesprocedurer omfatter: 1. NEDSÆTTELSE AF EN GRUPPE, DER UNDERSØGER SAGEN Eksperter med den rigtige viden og objektivitet udpeges til at undersøge sagen. 2. SELVE UNDERSØGELSEN Holdet afdækker fakta gennem samtaler og / eller gennemgang af dokumenter. 3. KORRIGERENDE TILTAG Holdet anbefaler de pågældende ledere at udbedre fejlen og ændre, hvad der måtte være nødvendigt. 4. FEEDBACK Den person, der har stillet spørgsmålet, modtager tilbagemelding vedrørende resultatet.

13 11 Straf for overtrædelser Medarbejdere og ledende medarbejdere, som overtræder ånden bag og indholdet i GE s politikker, er underlagt disciplinære sanktioner, herunder opsigelse. Forseelser, der kan resultere i disciplinære sanktioner: Overtrædelse af GE s politik Andre bedes om at overtræde GE s politik Manglende meddelelse om kendt eller formodet overtrædelse af GE s politik Manglende samarbejde i forbindelse med GE s undersøgelser af mulige overtrædelser af politikken Repressalier mod en anden medarbejder i forbindelse med medarbejderens spørgsmål om integritet Manglende lederskab og omhu med hensyn til at sikre overholdelse af gældende GE-politikker og love GE forbyder ubetinget repressalier

14 12 The Spirit & The Letter Virksomhedens politikker og procedurer Din virksomhed har måske sine egne politikker og procedurer. Du skal følge disse politikker og procedurer ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning. VIGTIGT Denne vejledning og de politikker, der er beskrevet i den, udgør ikke en ansættelseskontrakt. Udstedelsen af vejledningen eller politikkerne udgør ingen kontraktmæssige rettigheder i forhold til GE.

15 Samarbejde med kunder og leverandører Forretning med statsejede virksomheder Global konkurrence GE-fællesskabet Beskyttelse af GE-aktiver Politikker for The Spirit & The Letter

16 Afsnit 1 Uretmæssige betalinger Leverandørforhold Kontrol med international handel Forhindring af hvidvaskning Privatlivets fred Samarbejde med kunder og leverandører

17 15 En udenlandsk kunde er inviteret over og besøge vores uddannelsesfaciliteter for GE s regning, men vil også gerne inkludere en weekendtur til Universal Studios. Kan vi finansiere hele turen? SE SIDE 16: URETMÆSSIGE BETALINGER Dine leverandører tilbyder en god kvalitet og rettidig levering til priser, som ikke fås lavere. Men du er ikke tryg ved de arbejds- og levevilkår, de tilbyder deres arbejdere. Samarbejde med kunder og leverandører Træk på skulderen, eller stil et spørgsmål? SE SIDE 18: LEVERANDØRFORHOLD

18 16 The Spirit & The Letter Uretmæssige betalinger HVAD DU SKAL VIDE En uretmæssig betaling for at få en fordel i en eller anden situation er aldrig acceptabel og udsætter dig og GE for potentiel retsforfølgning. GE forbyder udtrykkeligt uretmæssige betalinger i al forretning, i alle lande overalt i verden, med både den offentlige og den private sektor. Uretmæssige betalinger må ikke forveksles med rimelige og begrænsede udgifter til gaver, repræsentation og kunders rejser og ophold, som er udgifter, der er direkte forbundet med salgsfremmende foranstaltninger af produkter og serviceydelser eller af udfærdigelsen af en kontrakt. Disse betalinger er acceptable, men underlagt bestemte GE-retningslinjer for selskabets forretninger.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET SIDE 15 Det afhænger af mange faktorer, herunder om kunden er statsligt ansat, den nationale lovgivning, kundens politikker, din virksomheds retningslinjer og andre faktorer. Du skal rådføre dig med GE s rådgivere og din chef for at afgøre, om rejsen kan accepteres.

19 17 HVAD DU SKAL GØRE FØR DER GIVES GAVER, repræsentationskontoen tages i brug eller kundens rejseudgifter refunderes, skal du sætte dig ind i gældende lovgivningskrav, kundens egne regler og GE s retningslinjer for selskabets forretninger. SØRG FOR, AT BILAG FOR UDGIFTER AF DENNE TYPE præcist afspejler forretningens sande karakter. TILBYD ALDRIG gaver eller bidrag, og brug aldrig repræsentationskontoen eller lignende under omstændigheder, hvor der kan opstå mistanke om uretmæssige metoder. TILBYD, LOV, BETAL ELLER GODKEND ALDRIG noget af værdi (såsom penge, produkter eller serviceydelser) til en embedsmand eller en medarbejder hos en kunde for at opnå eller beholde en uretmæssig fordel. GIV ALDRIG ERKENDTLIGHEDER eller anden betaling til embedsmænd eller medarbejdere for at fremskynde en administrativ forretningsgang, uden at dette meddeles til GE s National Executive eller GE s juridiske rådgivere. Visse nationale love, som forbyder bestikkelse uden for den pågældende nation, indeholder en undtagelse om betalinger for fremskyndelse, som skal fremme en administrativ forretningsgang, som en person i øvrigt er berettiget til. Disse betalinger er ofte ulovlige i henhold til lokale love, der forbyder bestikkelse, og GE tager stærkt afstand fra dem. Sørg for at forstå forskellen mellem en bestikkelse at en person modtager en ting af værdi til gengæld for en tjeneste i din favør og en betaling for fremskyndelse, som er betaling af et mindre pengebeløb for at fremme en forretnings gang, som du er berettiget til. BRUG ALDRIG SELSKABETS MIDLER eller andre af selskabets aktiver til politiske formål i USA uden forudgående godkendelse fra GE s Vice President for Government Relations. Brug aldrig selskabets midler eller andre af selskabets aktiver til politiske formål uden for USA uden godkendelse fra både GE s Vice President for Government Relations og GE s Vice President for International Law and Policy. FORLANG AF ENHVER PERSON ELLER FIRMA, DER REPRÆSENTERER GE (såsom konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører eller entreprenører), at de overholder denne politik og relaterede love. FØLG SELSKABETS PROCEDURER FOR VIRKSOMHEDSVURDERINGER, når der udvælges personer eller firmaer, der skal repræsentere GE. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR BAGGRUNDSOPLYSNINGER om eksisterende eller potentielle tredjeparter, der indikerer: beskyldninger om uretmæssig forretningspraksis ry for bestikkelser familie eller andre forhold, som kan få indflydelse på en kundes eller embedsmands beslutning ETHVERT KRAV om betaling af en provision før offentliggørelsen af en kendelse ETHVERT FORSLAG OM AT GIVE GE-FORRETNINGEN til en bestemt repræsentant eller partner på grund af særlige relationer ENHVER ANMODNING om at foretage betaling til et land eller et navn, som ikke har nogen forbindelse med forretningen EN PROVISION, som er ude af proportion i forhold til de serviceydelser, der er givet YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Leverandørforhold HVAD DU SKAL VIDE GE s forhold til leverandører er baseret på lovlige, effektive og reelle forretningsmetoder. Vi forventer, at vores leverandører overholder de love, som kræver, at de behandler deres arbejdere retfærdigt, har et sikkert og sundt arbejdsmiljø og værner om miljøet. Hvis GE s retningslinjer følges, er det med til at sikre, at vores leverandørforhold ikke skader GE s omdømme.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 15 Lad være med bare at trække på skulderen. Det er et vigtigt spørgsmål GE s omdømme afhænger af, at vi kun handler med leverandører, som tager ansvar for deres medarbejdere og deres arbejdsbetingelser.

21 19 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD DE LOVE og statslige regler, der gælder for leverandørforhold. GØR KUN FORRETNINGER med leverandører, der overholder lokale og andre gældende lovkrav og GE-retningslinjer i forbindelse med arbejde, miljø, sikkerhed og sundhed. Følg de procedurer, der er fastlagt i GE s Supplier Reputational Guidelines (Retningslinjer for leverandørsamarbejde), som findes på integrity.ge.com. FØLG STATSLIGE REGLER vedrørende køb, når der købes materialer og serviceydelser i forbindelse med opfyldelse af statslige entrepriser. GIV LEVERANDØRER EN MULIGHED FOR PÅ ALMINDELIGE KONKURRENCEVILKÅR at få del i GE s indkøb, herunder mindre virksomheder og virksomheder, der ejes af underpriviligerede og minoriteter. BESKYT GE S FORTROLIGE OPLYSNINGER med en aftale om tavshedspligt, og beskyt oplysninger fra en eventuel leverandør, der er underlagt en eventuel fortrolighedsaftale. BESKYT PERSONLIGE OPLYSNINGER modtaget fra leverandører (anvisninger om Privatlivets fred finder du på side 26). Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR VALG AF LEVERANDØRER på anden basis end tilbud gennem åben konkurrence POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER i valg af leverandør, såsom accept af uretmæssige gaver eller andre værdigenstande FORRETNINGER MED EN LEVERANDØR, som ejes eller ledes af en slægtning eller nær ven SIKKERHEDSMÆSSIGT UFORSVARLIGE FORHOLD i leverandørens virksomhed MEDARBEJDERE HOS LEVERANDØREN, som er mindreårige eller underlagt tvang TYDELIG MANGEL PÅ HENSYNTAGEN til normer for miljø i leverandørens virksomhed UDLEVERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER eller fortrolige oplysninger til leverandører uden først at sikre, at de har de rette tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler til at forhindre uautoriseret adgang eller brug YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Du søger efter leverandører på nøgleområder, der kan tilbyde billige priser, og har fundet en udenlandsk leverandør, der ser lovende ud. Må du sende tekniske tegninger pr. for at finde ud af, om den nye virksomhed kan klare opgaven? SE SIDE 22: KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL En repræsentant fra en potentiel ny kunde eller leverandør har givet dig sit visitkort med navn og kontaktoplysninger. Er det ok at taste disse oplysninger ind i en database, som andre GE-medarbejdere har adgang til? SE SIDE 26: PRIVATLIVETS FRED

23 21 En mangeårig GE-kunde har for nylig startet en ny import- / eksportvirksomhed i Nevada. Hendes virksomhed ønsker at købe medicinsk udstyr til en privat klinik i Mellemøsten. Hun tilbyder at betale via bankoverførsel fra en konto, som ejes af et selskab fra de Britisk Vestindiske Øer i en bank på en af Stillehavsøerne. Bør jeg være mistænksom? SE SIDE 24: FORHINDRING AF HVIDVASKNING Samarbejde med kunder og leverandører

24 22 The Spirit & The Letter Kontrol med international handel HVAD DU SKAL VIDE Love vedrørende kontrol med international handel omfatter forsendelse af varer, serviceydelser og teknologi over grænserne. Lovene gælder for mange aspekter af GE s forretninger ikke blot forsendelse af produkter. Udveksling af oplysninger over nationale grænser, herunder og webadgang, er underlagt kontrolforanstaltninger. USA fører ligeledes kontrol med frigivelse af tekniske oplysninger til ikke-amerikanske statsborgere i USA. Det er vigtigt, at vi omhyggeligt overholder lovene vedrørende kontrol med international handel i forbindelse med disse aktiviteter.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 20 Det afhænger af eksporttariferingen af de tekniske oplysninger og din virksomheds politik vedrørende Kend din leverandør spørg din virksomheds eksperter i kontrol med international handel for at få konkret vejledning.

25 23 HVAD DU SKAL GØRE FØLG RELEVANTE REGLER FOR KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL i alle de lande, hvor du driver forretning, samt procedurerne for kontrol med international handel i din egen virksomhed, da de vedrører import og eksport af varer, teknologi, software, serviceydelser og finansielle transaktioner. OPGIV ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER til din importchef for at sikre nøjagtige og fyldestgørende importerklæringer. Sørg for, at GE eller deres repræsentanter opgiver nøjagtige og fyldestgørende oplysninger til statslige myndigheder. KONTROLLER EKSPORTTARIFERIN- GEN for produktet, softwaren eller teknologien før eksport for at afgøre, om det er nødvendigt med specielle tilladelser. KONTROLLER FORRETNINGER i forhold til alle gældende regler, der begrænser forretninger med visse sanktionerede lande og personer og forbyder visse endelige anvendelser. KONTROLLER ALLE FORRETNINGS- PARTNERE, leverandører og parter, der er involveret i de internationale forretninger i forhold til regeringens lister med virksomheder, der skal holdes øje med. Følg din virksomheds procedurer for Kend din kunde / Kend din leverandør. MEDVIRK IKKE TIL EVENTUELLE KONKURRENCEBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER eller boykotter, der er forbudte eller strafbare ifølge amerikanske eller gældende lokale love. RÅDFØR DIG MED DIN CHEF, hvis en forretning involverer en konflikt mellem amerikanske love og gældende lokale love, såsom love vedtaget af Canada, Mexico og medlemmer af EU, der ikke håndhæver visse amerikanske restriktioner. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EVENTUELLE FAKTA, KALDET RØDE FLAG, som tyder på, at kunden forsøger at omgå love vedrørende kontrol med international handel (en komplet liste over Røde flag kan du finde på webstedet for International Law & Policy (International lovgivning og politik) på integrity.ge.com) UNDVIGENDE, MODVILLIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE UTILFREDSSTILLENDE SVAR fra en kunde på spørgsmål om endelig anvendelse, slutbruger, leveringsdatoer eller leveringsdestinationer DELTAGELSE AF PARTER ELLER AKTIVITETER, der formodes at have forbindelse med udvikling af biologiske eller kemiske våben, atomvåben eller raketmissiler FORRETNINGER, DER INVOLVERER LANDE OMFATTET AF EMBARGO, en statsborger eller repræsentant fra et land omfattet af embargo eller en enkeltperson eller virksomhed, der er underlagt statslige sanktioner FAKTURAER PÅ IMPORTEREDE VARER, hvor den viste pris ikke afspejler hele værdien, beskrivelsen af varerne er mangelfuld, eller oprindelseslandet ikke er opgivet korrekt EN BETALING TIL EKSPORTØREN eller til fordel for eksportøren, som ikke er medtaget i fakturaprisen eller på anden måde opgivet AFREGNINGSPRISER mellem relaterede parter, som ikke dækker relevante omkostninger og fortjenester BRUG AF EN IMPORTTARIFERING, som ikke er dækkende for de importerede varer BENÆVNELSE AF GE SOM REGISTRERET IMPORTØR (part ansvarlig for en import), uden at de nødvendige procedurer for overholdelse af importlove er anvendt INDFØRSEL AF VARER I HENHOLD TIL TOLDSÆRBEHANDLING (GSP, NAFTA, OSV.) uden procedurer, der sikrer overholdelse af kravene vedrørende særbehandlingen. YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Forhindring af hvidvaskning HVAD DU SKAL VIDE Mennesker, der er involveret i kriminelle handlinger f.eks. terrorisme, narkotika, bestikkelse eller bedrageri kan forsøge at hvidvaske indtægterne fra deres forbrydelser, enten for at skjule dem eller få dem til at fremstå som lovlige. I mere end 100 lande findes der nu love mod hvidvaskning, som forbyder forretninger, hvor indtægter fra kriminelle handlinger er involverede. Et lignende problem er, at lovlige midler anvendes til at finansiere terrorisme sommetider kaldt omvendt hvidvaskning. Det er af afgørende betydning for GE at overholde alle love vedrørende antihvidvaskning og antiterrorisme i hele verden. GE ønsker kun at gøre forretninger med velrenommerede kunder, som driver lovlig virksomhed med midler, der stammer fra lovlige kilder. Alle GE-virksomheder skal indføre målrettede procedurer som Kend din kunde, hvor de pågældende risici vurderes, og skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre og afsløre uacceptable og suspekte betalingsmåder. Hvis kunderelationer og forretninger, der kan udgøre en risiko for GE, ikke afsløres, kan det skade GE s integritet og omdømme alvorligt.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 21 Ja, du skal være mistænksom, hvis en forretning involverer overførsel af midler til eller fra lande eller virksomheder, som ikke umiddelbart har noget at gøre med forretningen eller kunden Derudover er anmodninger om at overføre penge til tredjeparter også et faresignal, som skal undersøges, for at sikre, at forretningen er lovlig. Rådfør dig med selskabets juridiske rådgivere eller en ekspert hos GE inden for antihvidvaskning, før du går videre.

27 25 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD ALLE GÆLDENDE LOVE og regler, der forbyder hvidvaskning og støtte og finansiering af terrorisme, og som kræver indberetning af kontante betalinger eller suspekte forretninger. Sæt dig ind i, hvordan disse love gælder for dit forretningsområde. FØLG DIN VIRKSOMHEDS PROCEDURER FOR KEND DIN KUNDE. Indsaml og sæt dig ind i dokumentation om fremtidige kunder, repræsentanter og forretnings partnere for at sikre, at de driver virksomhed i overensstemmelse med loven, og at deres midler stammer fra lovlige kilder. FØLG VIRKSOMHEDENS REGLER vedrørende acceptable betalingsformer. Find ud af, hvilke typer betalinger, der oftest bruges i forbindelse med hvidvaskning (f.eks. flere pengeanvisninger og rejsechecks, eller checks på en kundes vegne fra en ukendt tredjepart). HVIS DU FINDER TEGN PÅ mistænkelige aktiviteter, skal du stille spørgsmålet over for en af de eksperter hos GE, der beskæftiger sig med antihvidvaskning, eller selskabets juridiske rådgivere, og sørge for, at spørgsmålet behandles hurtigst muligt, før du går videre med forretningen. Sørg for, at beslutningen er grundigt dokumenteret. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EN KUNDE, REPRÆSENTANT ELLER PÅTÆNKT FORRETNINGSPARTNER, som er uvillig til at give fyldestgørende oplysninger, som giver utilstrækkelige, forkerte eller mistænkelige oplysninger eller er ivrig efter at undgå bogføring eller regnskabsmæssige krav BETALINGER, hvor der anvendes pengemidler, som synes uden forbindelse med kunden, eller som er identificeret som typer af hvidvaskning FORSØG PÅ AT BETALE KONTANT FRA KUNDENS eller påtænkt forretningspartners side KONTANT ELLER KONTANTLIGNENDE TILBAGEBETALING af et lån før forfald ORDRER, KØB ELLER BETALINGER, der er usædvanlige for eller uden sammenhæng med kundens branche eller forretning USÆDVANLIGT VANSKELIGE HANDELSMÆSSIGE RAMMER eller betalingsmønstre, der ikke afspejler et reelt forretningsformål, eller usædvanligt favorable betalingsbetingelser USÆDVANLIGE PENGEOVERFØRSLER til eller fra lande uden forbindelse med forretningen eller kunden FORRETNINGER, DER INVOLVERER STEDER, der er identificeret som steder, der yder skattely eller områder, der er kendt for terroristaktiviteter, narkotikahandel eller hvidvaskning FORRETNINGER, DER INVOLVERER BANKER MED HJEMSTED I LANDE, DER YDER SKATTELY, ikke autoriserede betalingsselskaber eller valutavekselerer eller finansielle mellemmænd, der ikke er fra et pengeinstitut FORRETNINGER, HVOR BOGFØRING eller regnskabsmæssige krav forsøges undgået (f.eks. flere handler under grænsen for beløb, der skal opgives) ANMODNINGER OM AT OVERFØRE PENGE eller indeståender til en tredjepart eller ukendt konto YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

Code of Conduct for leverandører

Code of Conduct for leverandører April 2011 Code of Conduct for leverandører Group_Su ppliercodeofconduct_april2011_dk.doc INDLEDNING Etiske overvejelser har altid været en integreret del af vores forretningspraksis. Derfor har vi formuleret

Læs mere

Etiske regler for H+H Koncernen

Etiske regler for H+H Koncernen Etiske regler for H+H Koncernen Indhold Introduktion... 1 Arbejdstager... 2 Sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen... 2 Grundlæggende arbejdstagerrettigheder... 2 Arbejdstager, fortsat... 3 Lighed, ikke-diskrimination

Læs mere

Adfærdsregler (Code of conduct)

Adfærdsregler (Code of conduct) Adfærdsregler (Code of conduct) Indledning Danske Bank-koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde lovene og andre regler i de lande, hvor koncernen driver virksomhed, beskytter

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING

DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING DATO: 17. MARTS 2014, VERSION: 2.0 LEVERANDØRERKLÆRING 1 / 5 Kære leverandør: Sapa er en mangfoldig koncern af industrivirksomheder med globale aktiviteter. Sapas værdier og kultur for bæredygtig udvikling

Læs mere

DACHSER Adfærdskodeks

DACHSER Adfærdskodeks DACHSER Adfærdskodeks 1. Indledning Grundlaget for alle aktiviteter hos Dachser er vores overholdelse af juridisk bindende forskrifter på nationalt og internationalt niveau samt alle forpligtelser, vi

Læs mere

Etisk regelsæt for leverandører

Etisk regelsæt for leverandører Etisk regelsæt for leverandører Indledning Det er Koncernens overbevisning, at forretningsstrategier baseret på viden om, hvordan man begrænser udledninger til miljøet og beskytter vores forretningsgrundlag

Læs mere

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT

MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT MiljøLogistik A/S CODE OF CONDUCT INDHOLD MILJØ LOGISTIK A/S CODE OF CONDUCT 3 OVERHOLDELSE AF LOVGIVNINGEN 4 MENNESKERETTIGHEDER 4 MEDARBEJDERE 5 FORRETNINGSETIK 6 INTERESSEKONFLIKT 7 FORTROLIGHED 7 RELATIONER

Læs mere

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden )

Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Politik for whistleblowing Saferoad-koncernen (eller virksomheden ) Indholdsfortegnelse 1. Indledning 5 2. Whistleblowing-systemet 5 3. Sådan rapporteres en bekymring via whistleblowing-systemet 7 4.

Læs mere

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen)

Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) Adfærdsregler (code of conduct) Sparekassen Sjælland - Fyn A/S (koncernen) 24.11.2016 Bestyrelses møde Side 1 Indledning Sparekassen Sjælland - Fyn koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved

Læs mere

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn

Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Adfærdsregler - Code of Conduct Sparekassen Sjælland-Fyn Indledning -koncernen har den største respekt for lovgivningen. Ved at overholde landets love og regler beskytter vi vores integritet og omdømme.

Læs mere

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder

Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Indledning grundlæggende principper og anvendelsesområder Det er det urokkelige princip for Takeda Pharmaceutical Company Limited og alle dets koncernselskaber (samlet Takeda ) at overholde alle gældende

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Politik om bekæmpelse af bestikkelse

Politik om bekæmpelse af bestikkelse Politik om bekæmpelse af bestikkelse Indledning RPC koncernen Plc ( selskabet ) fører en nultolerancepolitik i forhold til bestikkelse og korruption i sine globale forretningsaktiviteter, i både den offentlige

Læs mere

Adfærdskodeks.

Adfærdskodeks. Adfærdskodeks Altid Ved Din Side. www.polygongroup.dk Our Responsibility Introduktion til Polygons adfærdskodeks Polygons adfærdskodeks beskriver hovedprincipperne for Polygons sociale ansvar, samt de

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. Vi ønsker også at bevare og styrke vores høje integritet

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance

ADFÆRDSKODEKS. Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance ADFÆRDSKODEKS Version: 2.0 Dato: September 2014 Forfatter: Ole Oldenburg Afdeling: Group Compliance INDLEDNING Braas Monier ( Braas Monier eller Group ) tror på en verden, hvor det er muligt at realisere

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Etiske retningslinjer. Gode rum

Etiske retningslinjer. Gode rum Etiske retningslinjer Gode rum Indhold 1. Forståelse og anvendelse af Moelvens etiske retningslinjer... 3 Formål... 3 Hvem er omfattet af retningslinjerne?... 3 Gældende lovgivning... 3 Personligt ansvar...

Læs mere

Addtech AB. Adfærdskodeks

Addtech AB. Adfærdskodeks Addtech AB Adfærdskodeks Indledning Addtech er en teknologikoncern, som tilfører både teknologisk og økonomisk merværdi i kæden mellem producenter og kunder. Koncernen driver forretning inden for udvalgte

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Politik vedrørende menneskerettigheder (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 den 22. februar 2013) Revision 1 (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2015 den 20. februar

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

II. De 10 forpligtelser

II. De 10 forpligtelser I. MÅL ECCO designer, producerer og markedsfører fodtøj og tilbehør til kunder over hele verden. I de sidste mere end 40 år har ECCO udviklet sig fra en lokal dansk virksomhed til en international virksomhed

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til kunder og andre aktører...5

Læs mere

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct)

Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Hvidbjerg Banks Adfærdskodeks 2016 (Code of Conduct) Indledning Bestyrelsen i Hvidbjerg Bank ønsker med dette Adfærdskodeks at udstikke regler og retningslinjer til bankens medarbejdere, bestyrelse og

Læs mere

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation)

Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Antibestikkelses- og korruptions politik (herunder gaver og repræsentation) Royal Mail Group har en nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Denne politik fastsætter standarden for

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside?

Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Spørgsmål / svar 1) Hvad er formålet med L ORÉAL åben tale hjemmeside? Med udgangspunkt i betingelserne i spørgsmål 2 nedenfor giver L ORÉAL Etiks åben tale hjemmeside dig mulighed for at give udtryk for

Læs mere

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...

Intego CSR. Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet... Intego CSR Intego CSR Indhold Intego CSR...2 Miljøforhold...3 Arbejdsforhold...3 Menneskerettigheder...5 Forretningsetik...5 Bæredygtigt indkøb...7 Kvalitet...7 Hos Intego overholder vi til enhver tid

Læs mere

AH Industries Code of Conduct

AH Industries Code of Conduct AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Udbuddets navn 1 Bilag xx: Kontraktbilag om leverandørens samfundsansvar (CSR) Indhold 1. Parterne...2 2. Formål og generelle krav...2 3. Leverandørens ansvar og forpligtelse...2 3.1. Krav til Leverandøren

Læs mere

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen

DSDW, Jobindsats og Refusionsløsningen Bilag 16 CSR Indhold 1. Indledning... 3 2. Internationalt anerkendte principper... 3 3. Materielle krav til Leverandøren... 4 3.1 Menneskerettigheder... 4 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 4 3.3 Miljø...

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION

DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION I. FORMÅL DANAHER CORPORATION'S POLITIK TIL BEKÆMPELSE AF KORRUPTION Korruption er forbudt ved lov i næsten enhver retskreds i verden. Danaher Corporation ( Danaher ) er forpligtet til at overholde disse

Læs mere

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd

Koncernregler. Code of Conduct. Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Koncernregler Om korrekt etisk forretningsmæssig adfærd Code of Conduct Formålet med Code of Conduct Code of Conduct indeholder regler for korrekt etisk forretningsmæssig adfærd i DB Schenker. Reglerne

Læs mere

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR

KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR KOMMISSORIUM FOR REVISIONS- OG RISIKOUDVALG KØBENHAVNS LUFTHAVNE A/S CVR NR. 14 70 22 04 1 Indholdsfortegnelse 1 Sammensætning... 3 2 Formand... 3 3 Valgperiode... 3 4 Beslutningsdygtighed og stemmeafgivelse...

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd.

Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Forretningsetiske retningslinjer for NUNAOIL A/S Formålet med NUNAOIL s forretningsetik er at tydeliggøre de principper, som skal styre virksomhedens drift og medarbejdernes adfærd. Det påhviler den enkelte

Læs mere

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar

Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Styrelsen for Undervisning og Kvalitet December 2016 Kontraktbilag 5 Samfundsansvar Udbud af kontrakt om levering af undervisningsmateriale samt undervisnings- og oplysningsaktiviteter om Holocaust og

Læs mere

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik.

Vi vil ikke bruge eller dele dine oplysninger, undtagen de tilfælde som er beskrevet i denne fortrolighedspolitik. Fortrolighedspolitik Effektiv fra: 8. november 2017 Introduktion Pagobox ApS ( "Pleo", "os", "vi" eller "vores") driver Pleo.io webstedet, Pleo webapplikationen, Pleo mobilapplikationen og tilbyder Pleo

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR)

Bilag 5. Leverandørens samfundsansvar (CSR) Bilag 5 Leverandørens samfundsansvar (CSR) 1 1. Generelle krav Københavns Kommune har fokus på eget og samarbejdspartneres samfundsansvar, når konkrete opgaver udføres. Derfor forpligter Leverandøren sig

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3

1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 4. DOKUMENTATION... 3 Bilag 6: Samfundsansvar Indhold 1. INDLEDNING... 1 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 1 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 2 3.1 Menneskerettigheder... 2 3.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 3.3

Læs mere

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT

Januar Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Januar 2015 Danske Fodbolddommere CODE OF CONDUCT Indhold Forord... 3 Introduktion... 4 Hvad er Code of Conduct?... 4 Hvorfor har Danske Fodbolddommere brug for et Code of Conduct?... 4 Hvem gælder Code

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen.

ADFÆRDSKODEKS. Dette adfærdskodeks er vedtaget af bestyrelsen i Addtech AB (publ), og ændringer eller dispensationer kan kun besluttes af bestyrelsen. ADFÆRDSKODEKS Vores vision er at være førende indenfor værdiskabende teknologi handel. For at leve op til vores vision skal vi hele tiden udvikle os, men aldrig ved at gå på kompromis med princippet om

Læs mere

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and

for Multinational Enterprises, principperne i FNs Global Compact, FNs Guiding Principles on Business and Samarbejdskodeks for leverandører af ydelser (entreprenører) Naturligt ansvar HedeDanmark a/s er en international service- og handelsvirksomhed inden for det grønne område. Vi er ledende inden for serviceydelser

Læs mere

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP

RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP 31.7.2014 L 229/13 RÅDETS AFGØRELSE 2014/512/FUSP af 31. juli 2014 om restriktive foranstaltninger på baggrund af Ruslands handlinger, der destabiliserer situationen i Ukraine RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser Forretningsbetingelser 1. Forretningsbetingelserne, aftale og parterne 1.1. Forretningsbetingelserne gælder for alle opgaver, som Vistisen & Lunde udfører for kunden, medmindre kunden har indgået anden

Læs mere

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør

Code of Conduct. Niels G. Langerhuus Administrerende direktør HYTORs Code of Conduct oplister de standarder, som gælder for vores forretningsadfærd. HYTORs aktiviteter sker i overensstemmelse med gældende nationale love og regler i alle lande, hvor vi opererer. Vi

Læs mere

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger

Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Politik om beskyttelse af personlige oplysninger Denne politik ("Politik om beskyttelse af personlige oplysninger") kan ændres fra tid til anden. Vi vil ikke nødvendigvis gøre dig opmærksom på disse ændringer,

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 22. juni 2017 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

10/01/2012 ESMA/2011/188

10/01/2012 ESMA/2011/188 Retningslinjer og henstillinger Samarbejde, herunder delegation, mellem ESMA, de kompetente myndigheder og de kompetente sektormyndigheder i henhold til forordning (EU) nr. 513/2011 om kreditvurderingsbureauer

Læs mere

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR

FORRETNINGSBETINGELSER FOR LEVERING AF YDELSER PR INDLEDNING Nærværende forretningsbetingelser, eventuelt aftalebrev samt eventuelle skriftlige ændringer hertil udgør den samlede aftale (Aftalen) mellem kunden (Kunden) og Beierholm Statsautoriseret Revisionspartnerselskab,

Læs mere

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT

LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT LEGO Gruppens CODE OF CONDUCT Version 4.0 Introduktion LEGO Gruppens motto er "Kun det bedste er godt nok" og gør alt for at leve op til deres ansvar i en verden i konstant forandring, hvor den generelle

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Bilag 9 - Samfundsansvar

Bilag 9 - Samfundsansvar Bilag 9 - Samfundsansvar Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 2. INTERNATIONALT ANERKENDTE PRINCIPPER... 3. MATERIELLE KRAV TIL LEVERANDØREN... 4. DOKUMENTATION... 5. LEVERANDØRENS ANSVAR... 6. PROCEDURE

Læs mere

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING

ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING Bilag 1 Indhold ILO-KONVENTION NR. 94 OG LIGEBEHANDLING... 1 2. KRAV TIL CSR... 1 2.1 Generelle krav... 1 2.1.1 Menneskerettigheder... 1 2.1.2 Arbejdstagerrettigheder... 1 2.1.3 Miljø... 2 2.1.4 Anti-korruption...

Læs mere

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv.

Kontraktbilag. Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. Bilag 5 Kontraktbilag Kontraktvilkår om overholdelse af lovgivningen om etnisk ligestilling, ligebehandling og ikke-diskrimination mv. 1. Parterne... 2 2. Formål med kontraktbilaget... 3 3. Overholdelse

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S

Adfærdskodeks Hovedstadens Letbane I/S Hovedstadens Letbane I/S Indholdsfortegnelse 3 for leverandører 4 Forventninger 5 Principperne Hovedstadens Letbane I/S Metrovej 5 København S CVR-nr. 36032499 T +45 3311 1700 E info@dinletbane.dk Læs

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem. Silkeborg Kommune Søvej Silkeborg CVR. nr.: (herefter Kommunen ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem Silkeborg Kommune Søvej 1 8600 Silkeborg CVR. nr.: 29 18 96 41 (herefter Kommunen ) og [Leverandørens navn] [adresse] [postnr. og by] CVR. nr.: [XXXX] (herefter Leverandøren

Læs mere

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører

NSG Group Adfærdskodeks for leverandører Introduktion NSG Group Adfærdskodeks for leverandører NSG Group og derved Pilkington tilstræber at have det bedste omdømme i verden i kraft af vores professionelle, lovlige og etiske tilgang til forretningsdrift,

Læs mere

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx

Sociale & arbejdsmæssige klausuler Bilag xx til aftale xxxx. Aftale nr. xxx, xxxxxx 1. Formål Det overordnede mål er at opfyldelse af Konkurrence og Forbrugerstyrelsens vejledning for Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler i forbindelse med udbud med mindst mulig administration

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 3 2. Specifikke krav... 4 3. Dokumentation... 6 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter

Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Artikel 1 Adfærdskodeks for Europa-Parlamentets medlemmer vedrørende økonomiske interesser og interessekonflikter Vejledende principper Under udførelsen af deres opgaver: Artikel 2 a) lader Europa-Parlamentets

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

DENNE MEDDELELSE OG INFORMATIONERNE HERI ER IKKE TIL OFFENTLIGGØRELSE ELLER VIDEREGIVELSE, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE, TIL ELLER I USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER I NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global

Etiske regler. Region implementering. Akelius Residential Group etiske regler. Godkendt af forretningsudvalget Global Etiske regler Akelius Residential Group etiske regler Godkendt af forretningsudvalget 14-04-2016 Region implementering Global 1 Indledning og ambitioner De etiske regler er et afgørende grundlag for vores

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER POLITIK FOR BESKYTTELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER Ikrafttrædelsesdato: 1/1/2013 Nærværende Politik for beskyttelse af personlige oplysninger forklarer, hvordan vi håndterer de personlige oplysninger, som

Læs mere

Whistleblower-politik

Whistleblower-politik Whistleblower-politik 1. Hvad er formålet med whistleblower-politikken? Hvis du som medarbejder bliver opmærksom på uregelmæssigheder, så vil det være naturligt at du går til din chef, til HR-afdelingen,

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt

Code of Conduct DK (Policy) AH Industries Code of Conduct. 1 Overholdelse af lovgivningen. 2 Menneskerettigheder. 2.1 Menneskerettigheder generelt AH Industries Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling samt at bevare og styrke vores høje integritet og troværdighed.

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Integritetserklæring. Oktober 2000

Integritetserklæring. Oktober 2000 Integritetserklæring Oktober 2000 I over 100 år har GE's medarbejdere bidraget til at skabe et uvurderligt aktiv virksomhedens verdensomspændende ry for integritet og forretningspraksis af høj standard.

Læs mere

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder...

CSR - Leverandør. (Corporate Sociale Responsibility) 1 Generelle krav Menneskerettigheder Arbejdstagerrettigheder... CSR - Leverandør (Corporate Sociale Responsibility) Indhold 1 Generelle krav... 2 1.1 Menneskerettigheder... 2 1.2 Arbejdstagerrettigheder... 2 1.3 Miljø... 2 1.4 Anti-korruption... 2 2 Specifikke krav...

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder

Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder Beskyttelse af personoplysninger for forretningskunder 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK

Senest opdateret: 15. januar 2010 FORTROLIGHEDSPOLITIK FORTROLIGHEDSPOLITIK Senest opdateret: 15. januar 2010 Fortrolighedspolitikkens indhold Denne fortrolighedspolitik ("Fortrolighedspolitikken") beskriver, hvordan Rezidor Hotel Group, via vores danske holdingselskab,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV DA KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2003) Forslag til KOMMISSIONENS DIREKTIV af [ ] om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/6/EF med hensyn til redelig

Læs mere

Gensidig hemmeligholdelsesaftale

Gensidig hemmeligholdelsesaftale Gensidig hemmeligholdelsesaftale mellem CVR-nr.: [Indsæt] og CVR-nr.: [Indsæt] (herefter samlet betegnet Parterne ) 1 Baggrund for hemmeligholdelsesaftalen I forbindelse med [beskriv her i hvilken anledning/hvorfor

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER

ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER ADFÆRDSKODEKS VEJLEDENDE PRINCIPPER FOR ANSATTE HOS AXINTER 1 Vores virksomhed er under konstant udvikling, men kravene til etisk korrekt adfærd i alt, hvad vi gør, forandres ikke. Vi har alle en forpligtelse

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD)

Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Page 1 of 14 Fælles europæisk udbudsdokument (ESPD) Del I: Oplysninger om udbudsproceduren og den ordregivende myndighed eller den ordregivende enhed Oplysninger om offentliggørelse For så vidt angår udbudsprocedurer,

Læs mere

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer

Bilag til Administrationskatalog for sociale klausuler. Forslag til kontraktformuleringer Forslag til kontraktformuleringer Nedenstående er formuleret en række forslag til kontraktformuleringer, der kan anvendes ved udbud, der indeholder sociale klausuler. Formuleringerne er tænkt som forslag

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre

Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre Beskyttelse af personoplysninger for marketingregistre 1. Dataansvarlig - register over personoplysninger Tikkurila Danmark A/S (herefter benævnt Tikkurila) CVR nr. 5496 3416 Geljhavegård 13 A 6000 Kolding

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT

VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT VISION CRITICAL COMMUNICATIONS INC. FORTROLIGHEDSPOLITIK FOR VIRKSOMHEDEN OVERSIGT Hos Vision Critical Communications Inc. ("VCCI") er respekt for privatlivets fred en vigtig del af vores forpligtelser

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst)

HENSTILLINGER. KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto. (EØS-relevant tekst) 21.7.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 190/87 HENSTILLINGER KOMMISSIONENS HENSTILLING af 18. juli 2011 om adgang til at oprette og anvende en basal betalingskonto (EØS-relevant tekst) (2011/442/EU)

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS

6191/17 SDM/ks DGA SSCIS Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 14. marts 2017 (OR. en) 6191/17 CORLX 93 CSC 44 COEST 33 CFSP/PESC 131 JAI 106 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Aftale mellem Den

Læs mere

Bilag 5. Samfundsansvar

Bilag 5. Samfundsansvar Bilag 5 Samfundsansvar Udarbejdelse og gennemførelse af nationalt ledelsesprogram for ledere af ledere i sundhedsvæsenet Side 1 af 5 Samfundsansvar Nærværende bilag skal ikke udfyldes, men indgår som del

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere