The Spirit & The Letter

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "The Spirit & The Letter"

Transkript

1 Forretning med integritet General Electric The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter

2 Indhold integritetserklæring 1 The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning 2 GE s etiske regler 3 Det personlige engagement 4 Overholdelse af GE s gældende politikker 5 Medarbejdernes ansvar 6 Ledende medarbejderes ansvar 7 Hæv stemmen: Din pligt til at stille SPøRGSMåL OM integritet 8 Sådan stilles et integritetsspørgsmål 9 Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? 10 Straf for overtrædelser 11 virksomhedens politikker og procedurer 12 politikker FOR the spirit & the letter 13 Samarbejde med kunder og leverandører 14 Uretmæssige betalinger 16 Leverandørforhold 18 Kontrol med international handel 22 Forhindring af hvidvaskning 24 Privatlivets fred 26 Forretning med statsejede virksomheder 28 Samarbejde med regeringer 30 Global konkurrence 32 Overholdelse af konkurrencelove 34 GE-fællesskabet 36 Retfærdige arbejdsforhold 38 Miljø, sikkerhed og sundhed 42 Sikkerhed og krisestyring 44 Beskyttelse af GE-aktiver 46 Immaterielle rettigheder 48 Økonomistyring 50 Interessekonflikter 54 Insiderhandel og videregivelse af intern viden om aktier 56 Stikordsregister 58 appendiks: Gældende love 59 Denne brochure er kun en introduktion til GE s gældende politikker. Politikkerne findes i deres fulde udstrækning sammen med mange andre informationer på integrity.ge.com.

3 1 Integritetserklæring I over 125 år har GE vist et stærkt engagement i at drive virksomhed med integritet. Vi har overalt i verden ry for at opføre os lovligt og etisk korrekt samtidig med, at vi har udviklet nye forretningsområder med stigende og bæredygtig vækst. Vores omdømme har aldrig været bedre. I mange af de undersøgelser, der er foretaget med deltagelse af administrerende direktører, er GE nævnt som verdens mest respekterede og beundrede virksomhed. Vi er kommet ind på en førsteplads, hvor det har drejet sig om integritet og ledelse. Men intet af dette betyder noget, hvis vi ikke hver især tager de rigtige beslutninger og handler derefter. I en tid, hvor kynismen hersker i forretningsverdenen, skal alle medarbejdere hos GE forsøge at leve op til den store tillid, der vises os. Derfor beder jeg alle hos GE om personligt at engagere sig i at følge vores etiske regler. Dette sæt GE politikker om nøgleområder inden for integritet er en vejledning i, hvordan vi bibeholder vores etiske engagement. Alle GE-medarbejdere skal overholde ikke kun disse politikker, men også ånden bag. Hvis du har spørgsmål til eller er i tvivl om, hvordan du eller andre skal opføre sig, skal du straks tage spørgsmålet op med din chef, en ombudsmand fra GE eller gennem en af de mange andre kanaler, selskabet stiller til rådighed. Lad ikke noget manglende overholdelse af budgettet, konkurrencemæssige instinkter eller selv en direkte ordre fra en overordnet komme i vejen for dit engagement i integritet. De ledende medarbejdere hos GE er ansvarlige ikke kun for egne handlinger, men også for at fremme en kultur, hvor overholdelse af GE-politik og gældende lovgivning er kernen i alle forretninger. De ledende medarbejdere skal tage sig af medarbejderens tvivlsspørgsmål om korrekt adfærd så hurtigt som muligt og med omhu og respekt. Der er intet modstridende mellem økonomisk vækst og høje standarder for ledelse og overholdelse af gældende politikker - tværtimod forstærker det ene det andet. Vi skal bibeholde vores fokus på at blive den førende vækstvirksomhed i det 21. århundrede, men samtidig erkende, at der kun er én måde, hvorpå vi kan fastholde vores omdømme, forstærke vores kunders tillid til os, forbedre vores produkter og serviceydelser og fortsætte med at vokse, og det er at drive virksomhed med integritet. Jeffrey R. Immelt Bestyrelsesformand & CEO Juni 2005

4 2 The Spirit & The Letter The Spirit & The Letter: Retningslinjer for forretning Hver eneste dag har alle medarbejdere hos GE mulighed for at få indflydelse på selskabets omdømme overalt hvor vi gør forretninger. The Spirit & The Letter skal være med til at sikre, at vi efter mere end 125 år stadig driver virksomhed med ufravigelig integritet. I mere end ét århundrede har medarbejdere hos GE arbejdet hårdt for at opretholde de højeste standarder for etisk forretningsadfærd. Vi forsøger at gøre mere end blot at overholde loven vi vil også favne integritetsånden. GE s etiske regler er et udtryk for denne ånd, og fastsætter generelle principper for adfærd alle vegne, til hver en tid og for alle medarbejdere hos GE. Everywhere Every day Everyone Everywhere: Alle vegne, Every day: Til hver en tid, Everyone: For alle.

5 GE s etiske regler Overhold de love og regler, der gælder globalt for vores branche. Vær ærlig, reel og pålidelig i alle GE-forretninger og forhold. Undgå interessekonflikter mellem arbejde og personlige forhold. Vær med til at fremme en atmosfære, hvor retfærdige arbejdsforhold gælder for alle medlemmer af det forskelligartede GE-fællesskab. Stræb efter at skabe en sikker arbejdsplads og at beskytte miljøet. Støt på alle ledelsesniveauer en kultur, hvor etisk adfærd påskønnes og værdsættes, og alle medarbejdere tjener som gode eksempler.

6 4 The Spirit & The Letter Det personlige engagement Du bliver bedt om at bekræfte, at du er bekendt med, at alle GE-medarbejdere skal følge politikkerne i The Spirit & The Letter og stille spørgsmål om eventuelle overtrædelser af love eller politikker over for en GE-chef, selskabets juridiske rådgivere, GE-auditør, GE-ombudsmand eller andre eksperter, der er ansvarlige for overholdelse af GE-politikker. Gå ind på GE s hjemmeside vedrørende integritet for at se hele teksten om politikker: integrity.ge.com.

7 5 Overholdelse af GE s gældende politikker DIREKTØRER, FUNKTIONÆRER OG MEDARBEJDERE HOS GE DATTERSELSKABER OG ASSOCIEREDE SELSKABER MED BESTEMMENDE INDFLYDELSE Virksomheder, hvor GE ejer mere end 50 procent af stemmerne eller har den bestemmende indflydelse i virksomheden, skal indføre og følge GE s gældende politikker. ASSOCIEREDE SELSKABER UDEN BESTEMMENDE INDFLYDELSE Associerede selskaber, hvor GE ikke har bestemmende indflydelse, skal opfordres til at indføre og følge GE s gældende politikker. TREDJEPARTER, DER REPRÆSENTER GE GE-medarbejdere, der arbejder med tredjeparter, som konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører og selvstændige entreprenører, skal: kræve, at disse parter accepterer at overholde relevante aspekter af GE s gældende politikker oplyse tredjeparter om og redegøre for de krav, der stilles i forbindelse med politikkerne handle, herunder også opsige en kontrakt, hvis en tredjepart ikke overholder GE s gældende politikker.

8 6 The Spirit & The Letter Medarbejdernes ansvar Alle medarbejdere kan bidrage til GE s virksomhedskultur ved at sætte sig ind i politikker, engagere sig i integritet og arbejde aktivt for at overholde GE s gældende regler og undgå overtrædelser. Medarbejdernes ansvar er som følger: FORSTÅELSE AF GE S POLITIKKER Få en grundlæggende forståelse af kravene til politikken som opsummeret i denne brochure. Sæt dig grundigt ind i de politikker, der er relevante for dit job. Klik ind på integrity.ge.com for at se de fuldstændige og opdaterede politikker. Gå til din chef, selskabets juridiske rådgivere eller andre GE-ressourcepersoner med eventuelle spørgsmål om politikkerne. TVIVLSSPØRGSMÅL Stil straks eventuelle tvivlsspørgsmål om potentielle overtrædelser af GE s politikker. Vær opmærksom på de forskellige kanaler, hvor der kan stilles spørgsmål om integritet: ombudsmand, chef, GE-advokater, GE-revisorer eller andre bemyndigede personer. Hvis det spørgsmål, som du stiller, ikke bliver løst, skal du forfølge emnet! Stil spørgsmålet gennem andre GE-kanaler. Samarbejd i de undersøgelser, GE iværksætter i forbindelse med spørgsmål om integritet.

9 7 Ledende medarbejderes ansvar En ledende medarbejder skal: skabe en kultur, hvor de gældende politikker overholdes, og hvor medarbejderne forstår deres ansvar og føler sig trygge ved at stille tvivlsspørgsmål uden frygt for repressalier, opfordre til etisk korrekt adfærd og overholdelse af loven ved personligt at gå forrest i denne henseende, tage indsatsen med hensyn til overholdelse af gældende politikker i betragtning, når medarbejderne evalueres og belønnes og sikre, at medarbejderne forstår, at virksomhedens resultater aldrig er vigtigere end etisk korrekt adfærd og overholdelse af GE s politikker. Ledende medarbejdere skal følge nedenstående retningslinjer for at opbygge en infrastruktur, der forhindrer, registrerer og reagerer på problemer vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker: FORHINDRING AF PROBLEMER Identificer risici vedrørende overholdelse af virksomhedens politikker. Sørg for, at arbejdsgange, der er lavet for at imødegå dine særlige risikoområder, kommunikeres ud og indføres. Undervis medarbejdere og (hvor relevant) bestyrelsesmedlemmer og tredjeparter om GE-politikker og gældende lovgivning. Tildel tilstrækkelige ressourcer til virksomhedens program til opfyldelse af politikker. REGISTRERING AF PROBLEMER Indfør kontrolforanstaltninger, såsom opslagstavler og resultattavler, for at kunne registrere øgede risici for manglende overholdelse og overtrædelser. Indfør et effektivt ombudsmandssystem. Sørg for, at der jævnligt udfærdiges rapporter om overholdelse med hjælp fra ledende medarbejdere, som er ansvarlige for virksomhedens politikker og / eller koncernens revisionsudvalg. REAKTION PÅ PROBLEMER Ager straks for at udbedre identificerede svage punkter. Indfør passende disciplinære regler. Rådfør dig med GE s juridiske rådgivere og udarbejd relevante redegørelser til tilsynsmyndigheder og politi.

10 8 The Spirit & The Letter Hæv stemmen: Din pligt til at stille spørgsmål om integritet Et spørgsmål om integritet, der stilles, er en beskyttelse af GE-fællesskabet: vores selskab, vores kollegaer og vores aktionærer. Hvis du er i tvivl om, at GE s politik er overholdt, er det dit ansvar at stille dette spørgsmål. REAGÉR SÅ HURTIGT SOM MULIGT. Jo længere tid der ventes, jo værre kan problemet blive. DU KAN VÆRE ANONYM. Hvis du giver dig selv til kende, giver du os imidlertid mulighed for at følge op på problemet sammen med dig og give feedback. FORTROLIGHED ER EN SELVFØLGE. Din identitet og de oplysninger, du fremkommer med, gives kun videre til de ansvarlige for løsningen af problemet i den udstrækning, de har brug for at kende til dem. REPRESSALIER ER EN OVERTRÆ- DELSE AF GE S POLITIK GE forbyder repressalier mod dem, der stiller spørgsmål eller hjælper med at løse et problem vedrørende integritet. Repressalier vil medføre disciplinære sanktioner herunder bortvisning Du kan stille et spørgsmål mundtligt eller skriftligt. Det kan gøres anonymt, hvis du foretrækker det.

11 9 Sådan stilles et integritetsspørgsmål GE har mange kanaler, hvorigennem der kan stilles tvivlsspørgsmål. Brug den kanal, der er mest nærliggende for dig. I DIN VIRKSOMHED Generelt er din arbejdsleder eller chef den, der er den bedste til at svare på spørgsmålet om integritet hurtigt. Den direkte overordnede er dog ikke den eneste mulighed. Andre personer, der kan hjælpe, er: Chefen eller auditøren med ansvar for virksomhedens politikker Selskabets juridiske rådgivere Næste ledelsesniveau Virksomhedens ombudsmand eller hjælpetjeneste vedrørende integritet (findes på integrity.ge.com) GE-SELSKABETS OMBUDSMAND Du kan stille dine spørgsmål om integritet via GE s ombudsmandsprocedure, også anonymt, og få svar. P.O. Box 911 Fairfield, CT U.S.A. GE S BESTYRELSE Du kan rette spørgsmål om GE s regnskabsaflæggelse, interne regnskabskontrol eller revisionsforhold samt andre tvivlsspørgsmål til Bestyrelsen eller Revisionsudvalget. GE Board of Directors General Electric Company (W2E) 3135 Easton Turnpike Fairfield, CT U.S.A (kun USA) eller 8* eller (1) (kun USA) (1) Sig din mening, stil spørgsmål og få svar. Hvis du ikke får svar på dit spørgsmål, skal du stille det gennem en af de andre kanaler.

12 10 The Spirit & The Letter Hvad sker der, når du stiller et integritetsspørgsmål? Spørgsmål om overholdelse af GE s politik undersøges. GE s undersøgelsesprocedurer omfatter: 1. NEDSÆTTELSE AF EN GRUPPE, DER UNDERSØGER SAGEN Eksperter med den rigtige viden og objektivitet udpeges til at undersøge sagen. 2. SELVE UNDERSØGELSEN Holdet afdækker fakta gennem samtaler og / eller gennemgang af dokumenter. 3. KORRIGERENDE TILTAG Holdet anbefaler de pågældende ledere at udbedre fejlen og ændre, hvad der måtte være nødvendigt. 4. FEEDBACK Den person, der har stillet spørgsmålet, modtager tilbagemelding vedrørende resultatet.

13 11 Straf for overtrædelser Medarbejdere og ledende medarbejdere, som overtræder ånden bag og indholdet i GE s politikker, er underlagt disciplinære sanktioner, herunder opsigelse. Forseelser, der kan resultere i disciplinære sanktioner: Overtrædelse af GE s politik Andre bedes om at overtræde GE s politik Manglende meddelelse om kendt eller formodet overtrædelse af GE s politik Manglende samarbejde i forbindelse med GE s undersøgelser af mulige overtrædelser af politikken Repressalier mod en anden medarbejder i forbindelse med medarbejderens spørgsmål om integritet Manglende lederskab og omhu med hensyn til at sikre overholdelse af gældende GE-politikker og love GE forbyder ubetinget repressalier

14 12 The Spirit & The Letter Virksomhedens politikker og procedurer Din virksomhed har måske sine egne politikker og procedurer. Du skal følge disse politikker og procedurer ud over dem, der er beskrevet i denne vejledning. VIGTIGT Denne vejledning og de politikker, der er beskrevet i den, udgør ikke en ansættelseskontrakt. Udstedelsen af vejledningen eller politikkerne udgør ingen kontraktmæssige rettigheder i forhold til GE.

15 Samarbejde med kunder og leverandører Forretning med statsejede virksomheder Global konkurrence GE-fællesskabet Beskyttelse af GE-aktiver Politikker for The Spirit & The Letter

16 Afsnit 1 Uretmæssige betalinger Leverandørforhold Kontrol med international handel Forhindring af hvidvaskning Privatlivets fred Samarbejde med kunder og leverandører

17 15 En udenlandsk kunde er inviteret over og besøge vores uddannelsesfaciliteter for GE s regning, men vil også gerne inkludere en weekendtur til Universal Studios. Kan vi finansiere hele turen? SE SIDE 16: URETMÆSSIGE BETALINGER Dine leverandører tilbyder en god kvalitet og rettidig levering til priser, som ikke fås lavere. Men du er ikke tryg ved de arbejds- og levevilkår, de tilbyder deres arbejdere. Samarbejde med kunder og leverandører Træk på skulderen, eller stil et spørgsmål? SE SIDE 18: LEVERANDØRFORHOLD

18 16 The Spirit & The Letter Uretmæssige betalinger HVAD DU SKAL VIDE En uretmæssig betaling for at få en fordel i en eller anden situation er aldrig acceptabel og udsætter dig og GE for potentiel retsforfølgning. GE forbyder udtrykkeligt uretmæssige betalinger i al forretning, i alle lande overalt i verden, med både den offentlige og den private sektor. Uretmæssige betalinger må ikke forveksles med rimelige og begrænsede udgifter til gaver, repræsentation og kunders rejser og ophold, som er udgifter, der er direkte forbundet med salgsfremmende foranstaltninger af produkter og serviceydelser eller af udfærdigelsen af en kontrakt. Disse betalinger er acceptable, men underlagt bestemte GE-retningslinjer for selskabets forretninger.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET SIDE 15 Det afhænger af mange faktorer, herunder om kunden er statsligt ansat, den nationale lovgivning, kundens politikker, din virksomheds retningslinjer og andre faktorer. Du skal rådføre dig med GE s rådgivere og din chef for at afgøre, om rejsen kan accepteres.

19 17 HVAD DU SKAL GØRE FØR DER GIVES GAVER, repræsentationskontoen tages i brug eller kundens rejseudgifter refunderes, skal du sætte dig ind i gældende lovgivningskrav, kundens egne regler og GE s retningslinjer for selskabets forretninger. SØRG FOR, AT BILAG FOR UDGIFTER AF DENNE TYPE præcist afspejler forretningens sande karakter. TILBYD ALDRIG gaver eller bidrag, og brug aldrig repræsentationskontoen eller lignende under omstændigheder, hvor der kan opstå mistanke om uretmæssige metoder. TILBYD, LOV, BETAL ELLER GODKEND ALDRIG noget af værdi (såsom penge, produkter eller serviceydelser) til en embedsmand eller en medarbejder hos en kunde for at opnå eller beholde en uretmæssig fordel. GIV ALDRIG ERKENDTLIGHEDER eller anden betaling til embedsmænd eller medarbejdere for at fremskynde en administrativ forretningsgang, uden at dette meddeles til GE s National Executive eller GE s juridiske rådgivere. Visse nationale love, som forbyder bestikkelse uden for den pågældende nation, indeholder en undtagelse om betalinger for fremskyndelse, som skal fremme en administrativ forretningsgang, som en person i øvrigt er berettiget til. Disse betalinger er ofte ulovlige i henhold til lokale love, der forbyder bestikkelse, og GE tager stærkt afstand fra dem. Sørg for at forstå forskellen mellem en bestikkelse at en person modtager en ting af værdi til gengæld for en tjeneste i din favør og en betaling for fremskyndelse, som er betaling af et mindre pengebeløb for at fremme en forretnings gang, som du er berettiget til. BRUG ALDRIG SELSKABETS MIDLER eller andre af selskabets aktiver til politiske formål i USA uden forudgående godkendelse fra GE s Vice President for Government Relations. Brug aldrig selskabets midler eller andre af selskabets aktiver til politiske formål uden for USA uden godkendelse fra både GE s Vice President for Government Relations og GE s Vice President for International Law and Policy. FORLANG AF ENHVER PERSON ELLER FIRMA, DER REPRÆSENTERER GE (såsom konsulenter, repræsentanter, salgsrepræsentanter, distributører eller entreprenører), at de overholder denne politik og relaterede love. FØLG SELSKABETS PROCEDURER FOR VIRKSOMHEDSVURDERINGER, når der udvælges personer eller firmaer, der skal repræsentere GE. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR BAGGRUNDSOPLYSNINGER om eksisterende eller potentielle tredjeparter, der indikerer: beskyldninger om uretmæssig forretningspraksis ry for bestikkelser familie eller andre forhold, som kan få indflydelse på en kundes eller embedsmands beslutning ETHVERT KRAV om betaling af en provision før offentliggørelsen af en kendelse ETHVERT FORSLAG OM AT GIVE GE-FORRETNINGEN til en bestemt repræsentant eller partner på grund af særlige relationer ENHVER ANMODNING om at foretage betaling til et land eller et navn, som ikke har nogen forbindelse med forretningen EN PROVISION, som er ude af proportion i forhold til de serviceydelser, der er givet YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

20 18 The Spirit & The Letter Leverandørforhold HVAD DU SKAL VIDE GE s forhold til leverandører er baseret på lovlige, effektive og reelle forretningsmetoder. Vi forventer, at vores leverandører overholder de love, som kræver, at de behandler deres arbejdere retfærdigt, har et sikkert og sundt arbejdsmiljø og værner om miljøet. Hvis GE s retningslinjer følges, er det med til at sikre, at vores leverandørforhold ikke skader GE s omdømme.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 15 Lad være med bare at trække på skulderen. Det er et vigtigt spørgsmål GE s omdømme afhænger af, at vi kun handler med leverandører, som tager ansvar for deres medarbejdere og deres arbejdsbetingelser.

21 19 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD DE LOVE og statslige regler, der gælder for leverandørforhold. GØR KUN FORRETNINGER med leverandører, der overholder lokale og andre gældende lovkrav og GE-retningslinjer i forbindelse med arbejde, miljø, sikkerhed og sundhed. Følg de procedurer, der er fastlagt i GE s Supplier Reputational Guidelines (Retningslinjer for leverandørsamarbejde), som findes på integrity.ge.com. FØLG STATSLIGE REGLER vedrørende køb, når der købes materialer og serviceydelser i forbindelse med opfyldelse af statslige entrepriser. GIV LEVERANDØRER EN MULIGHED FOR PÅ ALMINDELIGE KONKURRENCEVILKÅR at få del i GE s indkøb, herunder mindre virksomheder og virksomheder, der ejes af underpriviligerede og minoriteter. BESKYT GE S FORTROLIGE OPLYSNINGER med en aftale om tavshedspligt, og beskyt oplysninger fra en eventuel leverandør, der er underlagt en eventuel fortrolighedsaftale. BESKYT PERSONLIGE OPLYSNINGER modtaget fra leverandører (anvisninger om Privatlivets fred finder du på side 26). Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR VALG AF LEVERANDØRER på anden basis end tilbud gennem åben konkurrence POTENTIELLE INTERESSEKONFLIKTER i valg af leverandør, såsom accept af uretmæssige gaver eller andre værdigenstande FORRETNINGER MED EN LEVERANDØR, som ejes eller ledes af en slægtning eller nær ven SIKKERHEDSMÆSSIGT UFORSVARLIGE FORHOLD i leverandørens virksomhed MEDARBEJDERE HOS LEVERANDØREN, som er mindreårige eller underlagt tvang TYDELIG MANGEL PÅ HENSYNTAGEN til normer for miljø i leverandørens virksomhed UDLEVERING AF PERSONLIGE OPLYSNINGER eller fortrolige oplysninger til leverandører uden først at sikre, at de har de rette tekniske, fysiske og organisatoriske forholdsregler til at forhindre uautoriseret adgang eller brug YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

22 20 The Spirit & The Letter Du søger efter leverandører på nøgleområder, der kan tilbyde billige priser, og har fundet en udenlandsk leverandør, der ser lovende ud. Må du sende tekniske tegninger pr. for at finde ud af, om den nye virksomhed kan klare opgaven? SE SIDE 22: KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL En repræsentant fra en potentiel ny kunde eller leverandør har givet dig sit visitkort med navn og kontaktoplysninger. Er det ok at taste disse oplysninger ind i en database, som andre GE-medarbejdere har adgang til? SE SIDE 26: PRIVATLIVETS FRED

23 21 En mangeårig GE-kunde har for nylig startet en ny import- / eksportvirksomhed i Nevada. Hendes virksomhed ønsker at købe medicinsk udstyr til en privat klinik i Mellemøsten. Hun tilbyder at betale via bankoverførsel fra en konto, som ejes af et selskab fra de Britisk Vestindiske Øer i en bank på en af Stillehavsøerne. Bør jeg være mistænksom? SE SIDE 24: FORHINDRING AF HVIDVASKNING Samarbejde med kunder og leverandører

24 22 The Spirit & The Letter Kontrol med international handel HVAD DU SKAL VIDE Love vedrørende kontrol med international handel omfatter forsendelse af varer, serviceydelser og teknologi over grænserne. Lovene gælder for mange aspekter af GE s forretninger ikke blot forsendelse af produkter. Udveksling af oplysninger over nationale grænser, herunder og webadgang, er underlagt kontrolforanstaltninger. USA fører ligeledes kontrol med frigivelse af tekniske oplysninger til ikke-amerikanske statsborgere i USA. Det er vigtigt, at vi omhyggeligt overholder lovene vedrørende kontrol med international handel i forbindelse med disse aktiviteter.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 20 Det afhænger af eksporttariferingen af de tekniske oplysninger og din virksomheds politik vedrørende Kend din leverandør spørg din virksomheds eksperter i kontrol med international handel for at få konkret vejledning.

25 23 HVAD DU SKAL GØRE FØLG RELEVANTE REGLER FOR KONTROL MED INTERNATIONAL HANDEL i alle de lande, hvor du driver forretning, samt procedurerne for kontrol med international handel i din egen virksomhed, da de vedrører import og eksport af varer, teknologi, software, serviceydelser og finansielle transaktioner. OPGIV ALLE RELEVANTE OPLYSNINGER til din importchef for at sikre nøjagtige og fyldestgørende importerklæringer. Sørg for, at GE eller deres repræsentanter opgiver nøjagtige og fyldestgørende oplysninger til statslige myndigheder. KONTROLLER EKSPORTTARIFERIN- GEN for produktet, softwaren eller teknologien før eksport for at afgøre, om det er nødvendigt med specielle tilladelser. KONTROLLER FORRETNINGER i forhold til alle gældende regler, der begrænser forretninger med visse sanktionerede lande og personer og forbyder visse endelige anvendelser. KONTROLLER ALLE FORRETNINGS- PARTNERE, leverandører og parter, der er involveret i de internationale forretninger i forhold til regeringens lister med virksomheder, der skal holdes øje med. Følg din virksomheds procedurer for Kend din kunde / Kend din leverandør. MEDVIRK IKKE TIL EVENTUELLE KONKURRENCEBEGRÆNSENDE FORANSTALTNINGER eller boykotter, der er forbudte eller strafbare ifølge amerikanske eller gældende lokale love. RÅDFØR DIG MED DIN CHEF, hvis en forretning involverer en konflikt mellem amerikanske love og gældende lokale love, såsom love vedtaget af Canada, Mexico og medlemmer af EU, der ikke håndhæver visse amerikanske restriktioner. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EVENTUELLE FAKTA, KALDET RØDE FLAG, som tyder på, at kunden forsøger at omgå love vedrørende kontrol med international handel (en komplet liste over Røde flag kan du finde på webstedet for International Law & Policy (International lovgivning og politik) på integrity.ge.com) UNDVIGENDE, MODVILLIGE ELLER PÅ ANDEN MÅDE UTILFREDSSTILLENDE SVAR fra en kunde på spørgsmål om endelig anvendelse, slutbruger, leveringsdatoer eller leveringsdestinationer DELTAGELSE AF PARTER ELLER AKTIVITETER, der formodes at have forbindelse med udvikling af biologiske eller kemiske våben, atomvåben eller raketmissiler FORRETNINGER, DER INVOLVERER LANDE OMFATTET AF EMBARGO, en statsborger eller repræsentant fra et land omfattet af embargo eller en enkeltperson eller virksomhed, der er underlagt statslige sanktioner FAKTURAER PÅ IMPORTEREDE VARER, hvor den viste pris ikke afspejler hele værdien, beskrivelsen af varerne er mangelfuld, eller oprindelseslandet ikke er opgivet korrekt EN BETALING TIL EKSPORTØREN eller til fordel for eksportøren, som ikke er medtaget i fakturaprisen eller på anden måde opgivet AFREGNINGSPRISER mellem relaterede parter, som ikke dækker relevante omkostninger og fortjenester BRUG AF EN IMPORTTARIFERING, som ikke er dækkende for de importerede varer BENÆVNELSE AF GE SOM REGISTRERET IMPORTØR (part ansvarlig for en import), uden at de nødvendige procedurer for overholdelse af importlove er anvendt INDFØRSEL AF VARER I HENHOLD TIL TOLDSÆRBEHANDLING (GSP, NAFTA, OSV.) uden procedurer, der sikrer overholdelse af kravene vedrørende særbehandlingen. YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

26 24 The Spirit & The Letter Forhindring af hvidvaskning HVAD DU SKAL VIDE Mennesker, der er involveret i kriminelle handlinger f.eks. terrorisme, narkotika, bestikkelse eller bedrageri kan forsøge at hvidvaske indtægterne fra deres forbrydelser, enten for at skjule dem eller få dem til at fremstå som lovlige. I mere end 100 lande findes der nu love mod hvidvaskning, som forbyder forretninger, hvor indtægter fra kriminelle handlinger er involverede. Et lignende problem er, at lovlige midler anvendes til at finansiere terrorisme sommetider kaldt omvendt hvidvaskning. Det er af afgørende betydning for GE at overholde alle love vedrørende antihvidvaskning og antiterrorisme i hele verden. GE ønsker kun at gøre forretninger med velrenommerede kunder, som driver lovlig virksomhed med midler, der stammer fra lovlige kilder. Alle GE-virksomheder skal indføre målrettede procedurer som Kend din kunde, hvor de pågældende risici vurderes, og skal tage rimelige forholdsregler for at forhindre og afsløre uacceptable og suspekte betalingsmåder. Hvis kunderelationer og forretninger, der kan udgøre en risiko for GE, ikke afsløres, kan det skade GE s integritet og omdømme alvorligt.? SVAR PÅ SPØRGSMÅLET PÅ SIDE 21 Ja, du skal være mistænksom, hvis en forretning involverer overførsel af midler til eller fra lande eller virksomheder, som ikke umiddelbart har noget at gøre med forretningen eller kunden Derudover er anmodninger om at overføre penge til tredjeparter også et faresignal, som skal undersøges, for at sikre, at forretningen er lovlig. Rådfør dig med selskabets juridiske rådgivere eller en ekspert hos GE inden for antihvidvaskning, før du går videre.

27 25 HVAD DU SKAL GØRE OVERHOLD ALLE GÆLDENDE LOVE og regler, der forbyder hvidvaskning og støtte og finansiering af terrorisme, og som kræver indberetning af kontante betalinger eller suspekte forretninger. Sæt dig ind i, hvordan disse love gælder for dit forretningsområde. FØLG DIN VIRKSOMHEDS PROCEDURER FOR KEND DIN KUNDE. Indsaml og sæt dig ind i dokumentation om fremtidige kunder, repræsentanter og forretnings partnere for at sikre, at de driver virksomhed i overensstemmelse med loven, og at deres midler stammer fra lovlige kilder. FØLG VIRKSOMHEDENS REGLER vedrørende acceptable betalingsformer. Find ud af, hvilke typer betalinger, der oftest bruges i forbindelse med hvidvaskning (f.eks. flere pengeanvisninger og rejsechecks, eller checks på en kundes vegne fra en ukendt tredjepart). HVIS DU FINDER TEGN PÅ mistænkelige aktiviteter, skal du stille spørgsmålet over for en af de eksperter hos GE, der beskæftiger sig med antihvidvaskning, eller selskabets juridiske rådgivere, og sørge for, at spørgsmålet behandles hurtigst muligt, før du går videre med forretningen. Sørg for, at beslutningen er grundigt dokumenteret. Samarbejde med kunder og leverandører HVAD DU SKAL VÆRE PÅ VAGT OVERFOR EN KUNDE, REPRÆSENTANT ELLER PÅTÆNKT FORRETNINGSPARTNER, som er uvillig til at give fyldestgørende oplysninger, som giver utilstrækkelige, forkerte eller mistænkelige oplysninger eller er ivrig efter at undgå bogføring eller regnskabsmæssige krav BETALINGER, hvor der anvendes pengemidler, som synes uden forbindelse med kunden, eller som er identificeret som typer af hvidvaskning FORSØG PÅ AT BETALE KONTANT FRA KUNDENS eller påtænkt forretningspartners side KONTANT ELLER KONTANTLIGNENDE TILBAGEBETALING af et lån før forfald ORDRER, KØB ELLER BETALINGER, der er usædvanlige for eller uden sammenhæng med kundens branche eller forretning USÆDVANLIGT VANSKELIGE HANDELSMÆSSIGE RAMMER eller betalingsmønstre, der ikke afspejler et reelt forretningsformål, eller usædvanligt favorable betalingsbetingelser USÆDVANLIGE PENGEOVERFØRSLER til eller fra lande uden forbindelse med forretningen eller kunden FORRETNINGER, DER INVOLVERER STEDER, der er identificeret som steder, der yder skattely eller områder, der er kendt for terroristaktiviteter, narkotikahandel eller hvidvaskning FORRETNINGER, DER INVOLVERER BANKER MED HJEMSTED I LANDE, DER YDER SKATTELY, ikke autoriserede betalingsselskaber eller valutavekselerer eller finansielle mellemmænd, der ikke er fra et pengeinstitut FORRETNINGER, HVOR BOGFØRING eller regnskabsmæssige krav forsøges undgået (f.eks. flere handler under grænsen for beløb, der skal opgives) ANMODNINGER OM AT OVERFØRE PENGE eller indeståender til en tredjepart eller ukendt konto YDERLIGERE OPLYSNINGER FINDER DU PÅ: integrity.ge.com

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Etisk regelsæt. Envac-koncernen

Etisk regelsæt. Envac-koncernen Etisk regelsæt Envac-koncernen Indhold Hvorfor har vi et etisk regelsæt? 3 Pålidelighed 4 Kvalitet 4 Tillid og integritet 4 Fri og åben konkurrence 4 Uretmæssige betalinger 4 Gaver og repræsentation 4

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet

Experian plc. Globalt adfærdskodeks. Version 1.0. At drive forretning med integritet Experian plc Globalt adfærdskodeks Version 1.0 At drive forretning med integritet Indført den 13. maj 2010 Ændret til den 15. marts 2011 Experian plc Side 1 Indholdsfortegnelse 1. Hvordan vi driver forretning

Læs mere

Shells generelle forretningsprincipper

Shells generelle forretningsprincipper Shells generelle forretningsprincipper Royal Dutch Shell plc Indledning Shells generelle forretningsprincipper er grundlaget for den måde, hvorpå alle virksomheder i Shell Gruppen* driver forretning.

Læs mere

Beskyttelse af personlige oplysninger

Beskyttelse af personlige oplysninger Beskyttelse af personlige oplysninger Kelly Services, Inc. og dens datterselskaber (herefter kaldet "Kelly Services" eller Kelly ) respekterer dit privatliv, og vi anerkender, at du har rettigheder i forbindelse

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb

Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Kontraktbilag om sociale og etiske hensyn ved indkøb Indhold Parterne... 2 Formålet med kontraktbilaget... 2 1. Generelle krav... 2 2. Specifikke krav... 3 3. Dokumentation... 5 4. Procedure ved begrundet

Læs mere

Global Standards of Business Conduct

Global Standards of Business Conduct Global Standards of Business Conduct En meddelelse fra vores direktør Som global markedsleder inden for dialyse og behandling af livstruende sygdomme er vi forpligtet til at opretholde en høj anseelse

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption

Røde Kors i Danmarks holdning til korruption GODKENDT AF HOVEDBESTYRELSEN 31. JANUAR 2013 Røde Kors i Danmarks holdning til korruption RødeKors.dk INDHOLD 1 Indledning... 3 2 Hvad er korruption?... 3 3 Standpunkt angående korruption... 4 4 Tilgang

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet.

GLS Group har nultolerancepolitik, når det gælder bestikkelse og korruption. Princippet er enstemmigt vedtaget af bestyrelsen i moderselskabet. GLS Groups antibestikkelsespolitik Introduktion Den tillid, som kunderne viser GLS Group, er en af koncernens største aktiver. Vi skal alle sammen arbejde på at sikre, at vi gør alt, hvad vi kan for at

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter;

Undgåelse af interessekonflikter og fremkomsten af sådanne konflikter; BGC Partners, Inc. s Kodeks for god forretningsførelse og etik Omdømmet for og integriteten af BGC Partners, Inc. ("Selskabet") er værdifulde aktiver, der er afgørende for virksomhedens succes. Hver medarbejder

Læs mere

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions

Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions Etisk regelsæt Kort version The global leader in door opening solutions 2 Etisk regelsæt Denne version af det etiske regelsæt indeholder en opsummering af regelsættet. Den omdeles til alle medarbejdere.

Læs mere

It s all about values

It s all about values Code Vores of etiske Conduct regelsæt It s all about values FORORD Nordzuckers værdier danner grundlaget for vores etiske regelsæt og udgør hjørnestenen i vores kultur. Mens værdierne kan guide os, når

Læs mere

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE

POLITIK FOR DATABESKYTTELSE POLITIK FOR DATABESKYTTELSE Disse retningslinjer for databeskyttelse beskriver, hvordan vi bruger og beskytter oplysninger, som du afgiver i forbindelse med brug af vores hjemmeside. Vi har forpligtet

Læs mere

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE.

LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. LÆS VENLIGST VILKÅRENE OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE. BRUGSVILKÅR FOR HJEMMESIDE Disse brugsvilkår angiver sammen med de øvrige retningslinjer, som der heri henvises til vilkårene for brug

Læs mere

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund

Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund Antikorruptionspolitik for Sex & Samfund 1. Introduktion Antikorruptionspolitikken gælder for frivillige, medarbejdere, ledelse og bestyrelse i Sex & Samfund og hos vores samarbejdspartnere. Alle ovennævnte

Læs mere

Code of Conduct Guide

Code of Conduct Guide Code of Conduct Guide Toyota Material Handling Danmark A/S Forord Hos Toyota Material Handling Europe (TMHE) vil vi være den foretrukne partner for alle kunder, der søger løsninger på materialehåndteringsområdet.

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning

Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven. Vejledning Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Vejledning 2014 Konsortiesamarbejde i forhold til konkurrenceloven Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf.: +45 41 71

Læs mere

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler)

Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Johnson Controls' Binding Corporate Rules (bindende virksomhedsregler) Indhold 1. Introduktion 2. Område og anvendelse 3. Gennemsigtighed og underretning 4. Rimelig behandling og afgrænsning af formål

Læs mere

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE

OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE ? OVERHOLDER DIN VIRKSOMHED KONKURRENCE- REGLERNE Hvorfor skal jeg overholde konkurrencereglerne? Det kan have alvorlige konsekvenser at overtræde konkurrencereglerne. Hvis du ikke ved, hvad reglerne går

Læs mere

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer

United Technologies Corporation. Indhentning af konkurrencemæssige informationer United Technologies Corporation Indhentning af konkurrencemæssige informationer Introduktion UTC s Etiske Kodeks anerkender at indhentning og brug af informationer om vore konkurrenter er en nødvendig

Læs mere

WHOIS-politik for.eu-domænenavne

WHOIS-politik for.eu-domænenavne WHOIS-politik for.eu-domænenavne 1/7 DEFINITIONER Termer, der er defineret i Vilkårene og/eller.eu-konfliktløsningsreglerne, skrives med stort begyndelsesbogstav heri. 1. POLITIK TIL BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS

Læs mere

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER

EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER EUROPÆISK POLITIK FOR ABO-HJEMMESIDER 1 For at skabe opmærksomhed omkring Amway, Amways produkter og Amways forretningsmulighed, og med det formål at hjælpe ABOer med at etablere deres egen Amway-forretning,

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Henkel Norden AB ("Henkel") er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel.

Henkel Norden AB (Henkel) er en del af Henkel Corporation, og i henhold til DPA, er Jörg Heine, den dataansvarlige: schwarzkopf.dk@henkel. HENKEL FORTROLIGHEDSPOLITIK Vi, hos Henkel, tager vores forpligtelser i henhold til dansk lov om databeskyttelse (persondataloven) alvorligt og er forpligtet til at beskytte dit privatliv. Denne fortrolighedserklæring

Læs mere

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg

Antibestikkelsespolitik. Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej 4 5600 Faaborg J.nr. 359221 / JS (25.11.2011) Advokat (H) Bjarne Strikert Strandvejen 94 8100 Aarhus C Tlf. + 45 87 34 34 34 Antibestikkelsespolitik gældende for Eldan Recycling A/S CVR nr. 14 12 53 88 Værkmestervej

Læs mere

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer

Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Kreativitet & Kommunikations etiske retningslinjer for medlemmer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer

Læs mere

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V

Bilag 3 CSR-Klausul. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. Femern A/S Vester Søgade 10 1601 København V Bilag 3 CSR-Klausul Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter. har til opgave at designe og planlægge en fast forbindelse mellem Danmark og Tyskland over Femern Bælt. er en del

Læs mere

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S

KONTRAKT. click-a-site A/S og Partner. Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S KONTRAKT click-a-site A/S og Partner Forhandling af produkter samt eventuel repræsentation af click-a-site A/S 1 KONTRAKT Denne kontrakt er herved indgået mellem: Click-a-site A/S ( CAS ) CVR nr. 25520866

Læs mere

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse

Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse Verdensomspændende politik for korruptionsbekæmpelse I. FORMÅL De fleste landes lovgivning gør det ulovligt at betale, tilbyde at betale eller modtage bestikkelse, returkommision og andre korrupte betalinger,

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015

COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 COPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) EVALUERING AF ENERGISELSKABERNES ENERGISPAREINDSATS FOR AFTALEPERIODEN 2013-2015 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle krav... 3 1.1. Menneskerettigheder... 3 1.2. Arbejdstagerrettigheder...

Læs mere

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger

Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Reglerne Om Behandling Af Personlige Oplysninger Sådan bruger og beskytter vi personlige oplysninger Hos Genworth Financial ligger det os stærkt på sinde at beskytte dit privatliv og dine personlige oplysninger.

Læs mere

Brugsbetingelser Spilxl.dk

Brugsbetingelser Spilxl.dk Brugsbetingelser Spilxl.dk Indledning På hjemmesiden www.spilxl.dk (herefter Hjemmesiden) kan du spille spil, abonnere på nyhedsbrevet, oprette din egen profil hvor du kan samle dine yndlingsspil og anbringe

Læs mere

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR:

Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Etiske regler for alle medarbejdere i DLBR: Nedenstående regler skal tjene til vejledning for medarbejderne, kunderne og offentligheden med hensyn til de pligter af etisk art, som medarbejderne ansat i

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials A/S

Topsil Semiconductor Materials A/S Topsil Semiconductor Materials A/S Regler til sikring af oplysningsforpligtelsernes overholdelse Nærværende interne regler er indført i medfør Del II, afsnit 3, kap. 2, 6 i oplysningsforpligtelser for

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale

ELPASO BERN WEISS CHAMBERS. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale ELPASO BERN WEISS CHAMBERS SKUESPIL BERN WEISS PÅ SAGEN, BARRISTER BERN WEISS, REF SAG FILEN / 998.23, Februar 26th, 2013. IKKE-omgåelse, manglende oplysning & arbejdsvilkårene aftale MENS undertegnede

Læs mere

Securitas værdier og etik

Securitas værdier og etik Securitas værdier og etik 1 2 Meddelelse fra adm. dir. Hver dag, overalt hvor vi arbejder, kan alle hos Securitas hjælpe med at opbygge vores omdømme og varemærke og understøtte langsigtet bæredygtighed

Læs mere

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik.

For at en virksomhed skal kunne optages i foreningen, skal den have et godt omdømme for faglig ekspertise og god erhvervsetik. 1. marts 2004 BRANCHEKODEKS Præambel Medlemmerne i DMR er forpligtede til at følge Branchekodeks. Betydningen af principperne fastlægges af Erhvervsetisk nævn. Kendelser fra Erhvervsetisk Nævn fungerer

Læs mere

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER

EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER EGMONTS POLITIK FOR ANTIKORRUPTION OG BESTIKKELSE TILHØRENDE RETNINGSLINJER 16 1 Introduktion til retningslinjerne mod korruption og bestikkelse Kære kollega, Egmont driver virksomhed uden at benytte sig

Læs mere

Investeringsvejledning

Investeringsvejledning 19. oktober 2012 Investeringsvejledning Hvad er ESMA? ESMA er Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (European Securities and Markets Authority). Det er en uafhængig EUtilsynsmyndighed med

Læs mere

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg.

Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Kommissorium for bestyrelsens revisionsudvalg. Introduktion Introduktion Nærværende kommissorium kan anvendes som inspiration til udarbejdelse af kommissorier for revisionsudvalg etableret som selvstændige

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS

Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS Abonnementsvilkår for bredbånd fra GEA-SAT ApS 1. Generelt Disse abonnementsbetingelser gælder for datatjenesten "Internet via satellit" herefter kaldet tjenesten leveret af Astra / Eutelsat og distribueret

Læs mere

Andersen & Martini A/S

Andersen & Martini A/S Udkast til kommissorium for revisionsudvalget 1. Formål Revisionsudvalget udpeges af bestyrelsen til at bistå denne i udførelsen af bestyrelsens tilsynsopgaver. Revisionsudvalget overvåger: Effektiviteten

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

Valmets adfærdskodeks

Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Valmets adfærdskodeks Til Valmet-kolleger og partnere Valmets adfærdskodeks er et regelsæt, der definerer moral og etik, ansvar og korrekt praksis for os alle som enkeltpersoner,

Læs mere

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER

KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER KGH S ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER FOR TJENESTER 1. Generelt 1.1 Disse almindelige forretningsbetingelser for tjenester ( Betingelserne ) er gældende for alle tjenester, der leveres af KGH til Kunden,

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej

Meggitt Etik og Forretningsførelse. Vi guider dig på vej Meggitt Etik og Forretningsførelse Vi guider dig på vej Indhold 1 Brev fra the Chief Executive 2 Guiding-principper 4 Politik om etik og forretningsførelse 8 Etisk kodeks 12 Politik om bekæmpelse af korruption

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

64 E-handelsloven Direktivet om elektronisk handel blev gennemført i dansk ret ved lov nr. 227 af 22. april 2002 om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk hand el. Loven,

Læs mere

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF)

ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) ETISKE REGLER FOR FORSIKRINGSMÆGLERFORENINGEN (FMF) Nærværende regelsæt er ændret af FMF s bestyrelse den 21. februar 2014. Ændringerne er angivet ved overstregninger i de hidtidige regler eller ved tilføjelser

Læs mere

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL

Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM. SECURITAS AB (publ) UNION NETWORK INTERNATIONAL Bemærk venligst, at dette er en oversættelse af et engelsk originaldokument. AFTALE MELLEM SECURITAS AB (publ) OG UNION NETWORK INTERNATIONAL OG DET SVENSKE TRANSPORTARBEJDERFORBUND OM UDVIKLINGEN AF GODE

Læs mere

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM

KONTRAKT [LEVERANDØREN] TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER FOR BYDÆKKENDE STRATEGIER NJALSGADE 13 2300 KØBENHAVN S MARTS 2014 INDGÅET MELLEM KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen 07.02.2014 Sagsnr. 2013-0258884 Dokumentnr. 2013-0258884-3 KONTRAKT INDGÅET MELLEM [LEVERANDØREN] OG KØBENHAVNS KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN CENTER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK

ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE UNIONS ORGANER AFGØRELSE AF 10. februar 2000 OM EN ADFÆRDSKODEKS FOR GOD FORVALTNINGSSKIK OVERSÆTTELSESCENTRET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007.

Du har søgt om aktindsigt i en sag om A Banks redegørelse om køb og salg af egne aktier sendt til Finanstilsynet i oktober 2007. Kendelse af 13. oktober 2009 (J.nr. 2009-0019579) Anmodning om aktindsigt ikke imødekommet. Lov om finansiel virksomhed 354 og 355 samt offentlighedslovens 14. (Niels Bolt Jørgensen, Anders Hjulmand og

Læs mere

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter

Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Valgfri protokol til konventionen om barnets rettigheder vedrørende inddragelse af børn i væbnede konflikter Vedtaget og åbnet for underskrivelse og ratificering den 25. maj 2000 De i denne protokol deltagende

Læs mere

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør

Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør Eksempel på ansættelseskontrakt for direktør (Detanbefales at bruge professionel assistance i det konkrete tilfælde.) 1. Aftalens parter Mellem undertegnede Virksomhedsnavn Adresse Reg.nr. SE-nr. (kaldet

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks

Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks 1 Konsulent- og serviceydelser Salgs og leveringsbetingelser Solido Networks Omfang Nærværende dokument fastlægger de almindelige betingelser for firmaet Solido Networks ( Leverandøren ) leverance til

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Rengøring uden sort arbejde

Rengøring uden sort arbejde Rengøring uden sort arbejde Når du køber rengøringsydelser Når du køber rengøringsydelser, er der en risiko for, at du åbner din virksomhed for sort eller illegal arbejdskraft. SKAT har sat særligt fokus

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015.

Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. Udbudsbetingelser for udbud af kontrakt om rådgivning af bygningsejere om PCB i 2014 og 2015. 1. Baggrund for udbuddet Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsvirksomhed samt www.pcb-guiden.dk.

Læs mere

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site

Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Vilkår For Brug Læs venligst disse betingelser omhyggeligt igennem, før du bruger dette site Genworth Financial-familien af forsikringsservicevirksomheder og finansielle servicevirksomheder ("Genworth

Læs mere

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav

Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finanstilsynet Mai-Brit Campos Nielsen Finansrådet og Børsmæglerforeningens bemærkninger til udkast til bekendtgørelse om organisatoriske krav Finansrådet og Børsmæglerforeningen har modtaget Finanstilsynets

Læs mere

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas.

Eettiset ohjee. iska regler Etisk regelsæ. Etiska regler. Eet. ttiset ohjeet Etikos kodeks. Verhaltenskodex. Eti k. kos kodeksas. Kódex správania Kó Kódex správania E ode of Conduct Eet ttiset ohjeet Etikos kodeks deksas Kode eks postępowania Kodeks postępowania Verhaltenskodex enskod iska regler Etisk regelsæ Kodeks p Eettiset ohjeet

Læs mere

Arbejdsgiverens ledelsesret

Arbejdsgiverens ledelsesret Du kan komme i den situation, at din arbejdsgiver ikke er tilfreds med dig. Måske er du selv skyld i det. Men det kan også skyldes forhold, du ikke er herre over. Det gælder f.eks. når du har et stort

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder Almindelige salgs- og leveringsbetingelser for serviceydelser til erhvervskunder 1. Anvendelse 1.1 Anvendelse. Almindelige salgs- og leveringsbetingelser ( Betingelserne ) gælder for alle aftaler om DALTEK

Læs mere

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014

Etisk kodeks. Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere. Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Etisk kodeks Retningslinjer for Danske Lotteri Spils forhandlere Danske Lotteri Spil A/S Maj 2014 Kodeks for etisk og socialt ansvarlig forhandling af spil Indhold 1.0 Indledning... 3 2.0 Repræsentantskab...

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge

At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge At tage ansvar, er ikke en forpligtelse... det er en selvfølge Sikkerhed og tryghed ligger i naturlig forlængelse af samfundsansvar og derfor er CSR så vigtigt for os. Det har altid været naturligt for

Læs mere

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted).

Hvad du søgte efter Identiteten på det websted, du besøgte umiddelbart før vores websted (henvisende websted). Brugervilkår og andre gode ting, som du bør vide for at være sikker online. Sikkerhed er alles ansvar En del af IKEA ånden er "jeg gør min del, du gør din del, og sammen gør vi en masse." Dette gælder

Læs mere

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1)

2013 Udgivet den 11. januar 2014. 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Lovtidende A 2013 Udgivet den 11. januar 2014 19. december 2013. Nr. 1678. Bekendtgørelse af lov om ligestilling af kvinder og mænd 1) Herved bekendtgøres lov om ligestilling af kvinder og mænd, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER OG VILKÅR

BETINGELSER OG VILKÅR BETINGELSER OG VILKÅR Denne aftale indeholder de betingelser og vilkår, der gælder for din adgang til og benyttelse af programmet Kompetencematch (CAAB). Læs hele aftalen omhyggeligt. Ved at klikke på

Læs mere

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE

R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE R E G L E R F O R D A N S K E N E T B E T A L I N G - F O R B R U G E RE Danske Netbetaling er et betalingsinstrument, hvor betalingen sker gennem Danske Netbank. 1 Anvendelsesmuligheder Danske Netbetaling

Læs mere

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514)

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 (Version 13.2014_290514) Almindelige salgs- og leveringsbetingelser Side 1 1. Generelt Med mindre andet skriftligt er aftalt, gælder disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser (herefter Betingelser) for leverancer fra 1264,

Læs mere

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI

Kontrakt. Om [indsæt formål] mellem. [Navn Adresse CVR-nr.] [Navn Adresse CVR-nr.] 13. APRIL 2012. J.nr.: 7502584 MLI J.nr.: 7502584 MLI Kontrakt Om [indsæt formål] mellem [Navn Adresse CVR-nr.] og [Navn Adresse CVR-nr.] Kammeradvokaten Vester Farimagsgade 23 DK-1606 København V Telefon +45 33 15 20 10 Fax +45 33 15 61

Læs mere

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S

Kontrakt indgået mellem. [Leverandøren] Københavns Kommune. Teknik- og Miljøforvaltningen. Center for Ressourcer Njalsgade 13 2300 København S Teknik- og Miljøforvaltningen [dd.mm.åååå] Sagsnr. 2010-115960 Dokumentnr. xxxx Kontrakt indgået mellem [Leverandøren] og Københavns Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Ressourcer Njalsgade

Læs mere

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret

Læs mere

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual

Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Babcock & Wilcox Company Bekæmpelse af korruption og bestikkelse Compliance manual Bestyrelsesmedlemmer, ledere og medarbejdere i Babcock & Wilcox ("B&W" eller "virksomheden") er forpligtet til at overholde

Læs mere

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish

MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish MFRI, Inc. Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram Danish Organiseret liste af titler Afsnit 1: Ledelsens tilagn Afsnit 2: Firmaets adfærdskodeks og overensstemmelses- og integritetsprogram

Læs mere

Definition på voldsudøvelse:

Definition på voldsudøvelse: VOLDS-og BEREDSSKABSPLAN. Indhold: Begrebs afklaring/definition Forståelsesramme Målsætning Overordnet Handleplan Om magtanvendelse Beredskabsplan Når vold er en kendsgerning Beredskabsplan. Når du har

Læs mere

Samhandelsbetingelser

Samhandelsbetingelser Samhandelsbetingelser Almindelige samhandelsbetingelser for og KUNDE gældende pr. juni 2011 1. Generelt. 1.1. Nærværende samhandelsbetingelser er aftalt mellem, og tiltrådt af, ANALYSE DANMARK og KUNDEN

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R

V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R GLOBAL VERSION 7. november 2014 V I L K Å R O G B E T I N G E L S E R F O R Y D E L S E R 1. INTRODUKTION VOLVO vil gerne tilbyde dig de bedst mulige Ydelser (som defineret nedenfor i dette afsnit 1) for

Læs mere

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service

SÅDAN. Undgå korruption. En guide for virksomheder. DI service SÅDAN Undgå korruption DI service En guide for virksomheder Undgå Korruption en guide for virksomheder August 2006 Udgivet af Dansk Industri Redaktion: Ole Lund Hansen Tryk: Kailow Graphic A/S ISBN 87-7353-604-0

Læs mere