Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter."

Transkript

1 Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION MANUSKRIPT KONCEPT TILRETTELÆGGER PRODUCER MOBILUDVIKLING INNOVATION DIGITALE MEDIER = KORT SAGT ALLE DER SAVNER INSPIRATION, STØTTEKRONER OG INVESTERINGER TIL AT KUNNE FØRE INDHOLD, TRANSMEDIA PROJEKTER OG DIGITALE KONCEPTER UD I LIVET. SHAREPLAY, JUNI 2012

2 Shareplay Netværket VI ER DIT NETVÆRK Vi er den væg, som du kan spille bold op af, hvis du har et projekt eller en idé, der går på tværs af medieplatforme, regioner og brancher. Og som udforsker mulighederne i den nye teknologi. Shareplay er en ambitiøs tværmedial satsning iværksat af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Formålet er at være med til at udvikle fremtidens mediesektor. Vi spotter de muligheder, der ligger i arbejdet på tværs af medier og brancher. Presser på. Stimulerer. Og innoverer. Shareplay er en service. Vi er facilitatorer. Vi har ikke svaret. Men vi er sultne efter at udforske og udvikle. Sammen. HVAD GØR VI Shareplay gør gode idéer til virkelighed. Vi indsamler ny viden og bringer den i spil i Shareplay Netværket. Vi vejleder, rådgiver, støtter. Og lytter. Vi skaber møder mellem forskellige kreative, teknologiske og forretningsmæssige miljøer. For vi tror på den synergi, der opstår på tværs af kompetencer og interesser. FOR HVEM? Tværmediale initiativer er med til at skabe oplevelser og formidle indhold og viden på nye måder. Det kan udnyttes inden for flere sektorer. Vi nævner i flæng: Ældrepleje. Pædagogik. Turisme. Erhverv. Undervisning. Oplevelsesøkonomi. Derfor rummer det tværmediale område også interessante perspektiver for de erhverv og sektorer, der ikke har medier som deres primære forretningsområde. Og vi vil hellere end gerne sparke døre ind til brancher, der ikke troede, det tværmediale område kunne komme dem til gode. For vi tror på spændvidde og mangfoldighed. Det skaber dynamik. HVORFOR? Tendensen i samfundet i dag går imod øget brugerinvolvering, interaktivitet og fortælling på tværs af platforme. Hvad denne tendens præcis vil udmønte sig i af spændende, fremtidige medieprodukter og - koncepter, ved vi endnu ikke. Men vi ved, at flere gør sig rigtig mange kvalificerede tanker om det. De tanker vil vi samle. Dele. Udforske. Udfordre. Og udvikle. Målet er vækst, arbejdspladser og udvikling i regionerne. VÆR MED I SHAREPLAY Deltag i debatten. Bliv inspireret. Motiveret. Provokeret. Bring din idé i spil. Mød mennesker. Udvid dit netværk. Stil spørgsmål. Få svar. Vær med! Hold dig informeret om workshops, gå-hjem-møder og få inspiration og viden om forretningsudvikling, digitale tendenser og cross-og transmedia-projekter fra hele verden. Klik ind på: shareplay.nu og opret en profil! Her kan du netværke og møde andre indholdsproducenter, der er i samme situation som dig. Og måske endda finde dit næste job eller en kommende samarbejdspartner i vores job- og matchmaking bank. Vi vil rigtig gerne have inputs, udfordringer, viden og ideer fra dig! Find os her Adresse Shareplay Filmbyen 23, 1. sal 8000 Aarhus C. Netværk: Website: Twitter: twitter.com/ohthatsnew Facebook: facebook.com/shareplay

3 Hvorfor dette funding katalog? OM PROJEKTET Vi har længe ønsket at få afdækket finansieringsmuligederne for indholdsproducenter. Vi vil med dette funding-katalog gøre opmærksom på de mange kilder til finansiering, investering og vækst, som ligger derude og venter på den gode idé. Der er mange indgange til hele finansieringsuniverset, og indholdsproducenter har mange forskellige afsæt til finansieringen af deres "butik". Vi har haft tre målgrupper for øje i udarbejdelsen af dette katalog: - Kreative samarbejder omkring multiplatformskoncepter med en begrænset tidsperiode - og økonomi. Midlet her er funding og støtte med minimal grad af tilbagebetaling. - Enkeltstående indholdproduktioner på en enkelt platform. For eksempel animations- eller dokumentarfilm. Selv om vi elsker multiple medieplatforme så er dette katalog også for dig, som bare savner en oversigt over tilgængelige funding-muligheder! - Indholdsproducerende virksomheder og selvstændige på udkig efter risikivollig kapital - altså investeringer. Midlet her er en større, gennemgribende forretningsudvikling, som skaber grundlag for kapitaltilførsel. HVAD FINDES DERUDE? Vi har fokuseret på regionale, nationale og internationale støtteordninger samt investeringsforeninger og -virksomheder. Alle henvender de sig til indholdsproducerende brancher på den ene eller den anden måde. Det særlige udvælgelseskriterium har været støtte til interaktivt og multiplatformbaseret indhold. Det er selvsagt en større opgave at afdække det fuldstændige marked, derfor er listen over ordninger, puljer og virksomheder under løbende opdatering. Mange af ordningerne er ikke målrettet multiplatform og -disciplinære, digitale koncepter. De ansøgningskriterier og guidelines, som I vil støde på undervejs er langt fra tilpasset de forretnings- og distributionsmodeller, som jeres koncepter og virksomheder er baseret på. Derfor skal man ikke lade sig slå ud af, at det interaktive indhold sjældent er formelt prioriteret hos mange af de beskrevne finansieringsmuligheder. Hvor der er talent og ildhu, vil der altid være en vej! IT'S A JUNGLE! Forhåbentlig giver dette katalog nogle konkrete værktøjer, så producenter, virksomheder og fundraisere får mod på at kaste sig ud i finansieringsjunglen! Det kan på forhånd ofte ligne en uoverskuelig proces at søge støtte og finansiering. Men i sidste ende venter den økonomiske gevinst, hvis ellers dit indhold er godt, nyskabende og står mål med ordningerne og puljernes forskellige kriterier. Og heldigvis er sidegevinsten, at du får set på dit koncept og din virksomhed med andre øjne undervejs i processen. Go' vind med ansøgningerne!

4 Læseguide STØTTEORDNINGER Støtteordninger kan være mange ting. Ofte er der tale om "rene" støttekroner, som normalt uddeles ud fra kunsteneriske betragtninger uden deciderede betingelser om tilbagebetaling. Andre ordninger uddeler fondsinvesteringer, som skal tilbagebetales ved evt. overskud eller salg. Der medfølger ofte en række kunstneriske krav til indholdet samt betingelser om medfinansiering fra andre kilder m.v. Ordningerne er relevante for alle brancher og projekter, som mangler støttemidler tidligt i projektfasen, f.eks. til en demo eller en visualisering af et pitch. ALMENNYTTIGE FONDE Der er mange fonde at vælge mellem - vi har udvalgt en række, som sandsynligvis kan søges til multiplatforms-, interaktive eller digtiale koncepter. Der medfølger naturligvis krav til det almennyttige ved konceptet, og her er der stor mulighed for at være kreativ og godhjertet samtidig. Særligt relevante er disse fonde for transmedia projekter med kreativt indhold, som kan vinkles i en almennyttig retning. PITCH/WORKSHOP/MENTORFORLØB En blandet pose bolscher med den fællesnævner, at alle ordninger sigter mod at talentudvikle og fremme den gode koncept- og forretningsidé. Se det som en investering i netværk, brainpower og human capital. Det er altså ikke håbet om penge, der skal trække læsset her. Snarere er de udenlandske workshops en gylden mulighed for at måle sig med de bedste og få et gobalt perspektiv på sit projekt. VENTURESELSKABER Tilsvarende er der ufatteligt mange ventureselskaber med lige så mange investeringsmål for øje. Ikke mange søger lige præcis et transmedia koncept at investere risikovillig kapital i, men alle søger den gode, gennemtænkte forretningsidé. Særligt relevant for virksomheder, hvis forretning eller idé kan skaleres op, så der kan skabes øget vækst gennem kapitaltilførsel. BUSINESS ANGELS Ligesom ventureselskaberne er business angels kun relevante for de virksomheder, som allerede har en vis produktion, men som mangler kapitalindsprøjtning til at kunne forløse deres vækstpotentiale. Ofte er det privatpersoner, som investerer deres formue i gode forretningsidéer.

5 Oversigt over kataloget STØTTEORDNINGER s. 6 Tuborgfondet s. 22 Hearst Interactive Media s. 41 New Danish Screen s. 7 Tuborgs Grønne Fond s. 23 Transmedia Capital s. 42 Spilordningen s. 8 Velux Fonden s. 23 Vanedge Capital s. 43 Den Vestdanske Filmpulje s. 9 Villum Fonden s. 23 Film Fyn s. 10 BUSINESS ANGELS s. 44 Filmværksteder s. 11 PITCHING/WORKSHOPS s. 24 Switzr s. 45 Nordic Game Program s. 12 BUFF:ff - Financing Forum s. 25 BAN InVest s. 45 MEDIA s. 13 The Pixel Market s. 26 BA Syddanmark s. 45 EURIMAGES s. 14 IDFA's FORUM s. 27 INVESTORmidt s. 46 Nordisk Film og TV Fond s. 15 CARTOON MOVIE & GAMES s. 28 BA Copenhagen - København s. 46 Nordisk InnovationsCenter s. 16 MIPCube Lab & Content 360 s. 29 TFI New Media Fund s. 17 Startup Bootcamp s. 30 KILDELISTE s. 47 ALMENNYTTIGE FONDE s. 18 BLIV KLAR TIL INVESTERINGER s. 31 Tips- og lottomidlerne s. 19 Bikuben Fonden s. 19 VENTURE SELSKABER s. 32 Egmontfonden s. 20 CAT s. 33 Lauritz Fonden s. 20 CAT Invest Zealand s. 34 LEGO-fonden s. 20 VF Venture s. 35 Ole Kirks Fond s. 21 Vækstfondens Kom-i-gang-lån s. 36 Nykredit Fonden s. 21 SEED Capital s. 37 3F Medie og Kulturfond s. 21 PROfounders Capital s juni Fonden s. 22 Van den Ende & Deitmars s. 39 Oticon Fonden s. 22 Greycroft s. 40

6 Støtteordninger Et vigtigt tilskud Der findes både danske, nordiske og europæiske ordninger, som kan være relevante at ansøge for indholdsproducenter. Her følger en udvalgt liste, som er egnet for mange forskellige brancher. Fælles for støtteordningerne er, at de ofte uddeles efter kunstneriske og mere kvalitative parametre. Således sidder der eksperter og vurderer hver enkelt ansøgning/projekt ud fra branchespecifikke kriterier - modsat f.eks. venture kapital selskaber, som primært kigger på vækstpotentialet i virksomheden. Støtteordningerne er derfor også meget søgte, og de er slet ikke så svære at have med at gøre, hvis man blot sætter sig lidt ind i ansøgningskrav og formalia. Dette har vi gjort lettere for hver støtteordning på listen, så du kan koncentrere jer om det, du er bedst til - nemlig at producere indholdet. Der er noget for alle. Et transmedia projekt vil måske have glæde af New Danish Screen eller Den Vestdanske Filmpulje til at producere en kortfilm eller en trailer. Til et større spilkoncept vil MEDIA Programmet være bedre egnet med dets større fokus på det kommercielle potentiale. Der er ikke altid lige mange penge på spil - for nogen er det måske kun en lille del af budgettet, der kan dækkes gennem en støttebevilling. Og oftest går støtten alene til udvikling af en filmtrailer eller en spildemo, men alligevel kan den have ret stor betydning for den videre proces. Mere får mere... Vores udgangspunkt med dette projekt er at flytte fokus hen på finansieringsdelen af indhold og projekter på tværs af brancher. Og her må man nogle gange starte i det små for at kunne vokse sig større. Opnår man støtte fra f.eks. New Danish Screen, MEDIA Programmet eller Nordic Game, så modtager man automatisk en slags blåstempling. Og det er ganske vigtigt at have den, hvis man senere skal ud og ansøge om større finansieringsmidler fra f.eks. venture kapital firmaer eller de private business angel investorer, som måske ikke har det faglige kendskab til at vurdere kvaliteterne i dit koncept. Støtte eller investering? Støtte kan være mange ting. Rendyrkede støtteordninger giver f.eks. produktionsstøtte, som ikke skal tilbagebetales. Andre ordninger som f.eks. den regionale fond Film Fyn giver investeringer i form af fordelagtige lån mod, at producenten lægger sine udgifter i den pågældende region.

7 New Danish Screen New Danish Screen Danmark Støtte Film, animation, spil, manuskript Danish-Screen.aspx NDS er DFI s særlige støttepulje til talentfulde film- og tv-produktioner. Men særligt relevant så støtter NDS de skæve, kreative og nyskabende produktioner, som bryder med konventionelle produktions- og fortælleformer. NDS er derfor også relevant for andre indholdsproducenter end de sædvanlige filmfolk. NDS yder støtte til udarbejdelse af treatment, research- eller manuskriptudvikling, projektudvikling og produktion af dokumentar- og fiktionsfilmprojekter i flg. formater: under 15 minutter, minutter, minutter, minutter og +75 minutter. NDS råder over ca. 112 mio. kr. fra Der er intet krav om supplerende finansiering, men du skal kunne dokumentere projektets tilblivelse inden for de økonomiske rammer. Overskrides budgettet skal resten selvfinansieres. HVAD STØTTES Først og fremmest nye, manifesterede talenter på professionelt niveau, der arbejder sammen i et kreativt team. Ny betyder, at man ikke allerede har produceret en række film til markedet. At være manifesteret betyder, at man har prøvet at lave film, der giver indtryk af ansøgerens evner. MEN: En mindre del af ordningens støtte går til etablerede filmfolk med projekter, der udgør et radikalt skifte i forhold til tidligere produktioner. Ordningen er således kun en støttemulighed i afgrænsede faser af ansøgerens professionelle løbebane. Der er frit spil i forhold til formater, genrer og målgrupper. Det vigtigste er, at ansøgerne kan få afprøvet ideer, der udfordrer og udvikler deres talenter. Eksperimenter med form, interaktive produktioner, udvikling af koncepter eller blanding af fiktion og dokumentar kan alle støttes. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder - én i foråret og én i efteråret. DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU ANSØGER - Hvordan er dit projekt nyskabende inden for fortælle- og produktionsformer? - Hvor manifesteret professionel er du og dine samarbejdspartnere på filmmarkedet? Husk her at dette ikke bremser din ansøgning, det er blot et krav om at være særligt radikal i dit fokus på kreativ produktion og fortælling. - Hvordan er dit koncept interaktivt i forhold til at inddrage f.eks. publikum i din fortælling? - Har du prøvet at løsrive dig fra vante tankegange og gentænke dit koncept i forhold til at lade historien udspille sig på andre platforme eller i samarbejde med andre indholdsproducenter? - Det konventionelle prioriteres ikke; hvordan eksperimenterer du med form, konceptudvikling, blandingsformer af fiktion og dokumentar osv.?

8 Spilordningen Spilordningen Danmark Støtte Spil, transmedia DFI's spilstøtteordning er rettet mod udvikling af digitale spil for børn og unge, og har til formål at fremme udviklingen af originalt indhold samt at understøtte vækst og skabe bedre udviklingsbetingelser for danske spil. Støttemidlerne skal virke som understøttende udviklingskapital for den kreative og tekniske udvikling med særligt fokus på spillenes tidlige udviklingsfaser. Spilordningen kan yde støtte til ide- og projektudvikling til spil, og råder over i alt 20 millioner kroner i aftaleperioden. Støtten gives til Ideudvikling - maks kr. Projektudvikling - kan støttes med op til 1.5 mio. kr., og støtten kan maksimalt udgøre 60% af de samlede udgifter til den støttede projektudviklingsfase. Næste ansøgningsfrist er: 7. marts 2012 Ansøgninger bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Thomas Vigild og Chris Mottes. Behandlingstiden er ca. 4 uger. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder - én i foråret og én i efteråret. HVAD STØTTES Der kan ydes støtte til udvikling af digitale interaktive spil uanset teknologisk platform og forventet distributionsproces. Et spil vil i denne sammenhæng normalt indeholde et såkaldt gameplay og et audiovisuelt univers, der tilsammen repræsenterer en kunstnerisk, fortællemæssig og/ eller pædagogisk ambition. For at komme i betragtning som støttemodtager, skal ansøgeren dokumentere, at de fornødne kompetencer - produktionsteknisk såvel som kreativt - er til stede i projektet. Ansøgere skal være forankret i et dansk, uafhængigt produktionsselskab. Ved et uafhængigt produktionsselskab forstås i denne sammenhæng en producent, der ikke majoritetskontrolleres af en tv-station eller en offentlig institution, hverken med hensyn til ejerskab eller i forretningsmæssig henseende. OBS! Ordningen kan også søges af ansøgere, der ikke har spiludvikling som hovedformål. Her skal man dog i særlig grad dokumentere evnen til at producere spil og motivere, hvorfor man ønsker at udvikle spilprojektet (f.eks. som del af et større transmedia koncept). DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU ANSØGER: - Er dit spil eller koncept rettet mod børn og unge? Dette er dog ikke et endegyldigt krav, og historikken afslører, at kriteriet fortolkes rimelig bredt. - Hvilken fase af spiludviklingen befinder dit spil/koncept sig i? Vær opmærksom på, at støtten til ideudvikling er mindre, men til gengæld kan være med til at realisere en spildemo, og derved genererere flere støttekroner senere hen. - Har du/din virksomhed dansk forankring - og er I økonomisk uafhængige?

9 Den Vestdanske Filmpulje Den Vestdanske Filmpulje Jylland Støtte Film, animation, spil, manuskript, transmedia Støtten giver filmpuljen som økonomisk tilskud eller fri adgang til studiefaciliteter i Filmby Århus. Filmpuljen råder over et årligt beløb på ca. 7 mio. kroner, som fordeles over to årlige ansøgningsrunder normalt i februar og september. Målet for DVF er at fremme udviklingen af det regionale produktionsmiljø i de kommuner, der står bag filmpuljen: Aarhus, Viborg, Frederikshavn, Hjørring og Holstebro Kommuner. DVF uddeler manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og produktionsstøtte. HVEM HAR FÅET STØTTE? HVAD STØTTES DVF støtter professionel film- og medieproduktion. Støtten gives eksempelvis til spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, tv-drama og computerspil, animationsfilm og multimedieproduktioner. DVF kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, herunder til manus research, manuskriptskrivning samt erhvervelse af rettigheder hertil. Støtten kan ydes til en forfatter, en instruktør, der selv udarbejder manuskript, en producent eller et team af sådanne. DVF kan yde udviklingsstøtte til et film-, tv- eller multimedieprojekt, hvis det skønnes, at udvikling vil være af væsentlig betydning for at styrke projektet i kunstnerisk, økonomisk eller produktionsmæssig henseende Produktionsstøtte og/eller investering ydes for at fremme produktionen af film-, tv- og multimedieproduktioner, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske film- og tv-miljø. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist i hhv. februar og september. En stort anlagt tv-serie skal filmatiseres i Aarhus. Byen kommer til at danne kulisse om filmatiseringen af de populære Dicte-bøger, skrevet af den lokale forfatter Elsebeth Egholm, der efter planen vil kunne ses på TV 2 og i biografen. I Viborg indleder animationsfirmaet Nørlum nu et samarbejde med det irske animationsstudie Cartoon Saloon. Sammen skal de lave filmen Song of the Sea, der er baseret på et irsk folkesagn. Cartoon Saloon var nomineret til en Oscar for deres seneste film The Secret of Kells. En stor tv-serie er på vej til Aarhus, og i Viborg er det lokale animationsmiljø nu på vej op i superligaen med produktion af animerede spillefilm. Det øgede fokus på dannelse af nye virksomheder omkring The Animations Workshop har afspejlet sig i ansøgningerne til DVF. En ud af fire ansøgninger handler nu om støtte til animationsfilm, siger Marc Perera Christensen, der er formand for DVF.

10 Film Fyn Film Fyn Fyn Investering Film FilmFyn er en investeringsfond, som bl.a. samarbejder med fynske kommuner om at tiltrække filmproduktioner. Investeringen skal - modsat de alm. støtteordninger - således tilbage ved evt. overskud. investerer i film- og tv-produktioner med en andel af den omsætning, en producent forbruger inden for regionen. Investeringsvilkår forhandles fra film til film, men omsætningen ligger typisk på % af investeringen. FilmFyn er murstensløst ; kapitalen går til investering i filmproduktioner. FilmFyns investering i film- og TVproduktioner er betinget af, at producenterne omsætter et beløb svarende til det dobbelte i det sydfynske område, eller at de f. eks. etablerer sig i området eller indgår i et forpligtende samarbejde med allerede etablerede virksomheder. HVAD INVESTERES DER EFTER? FilmFyn er - modsat Den Vestdanske FIlmpulje - primært henvendt til større filmproduktioner, som slår sig ned på Fyn i forbindelse med optagelser. Produktioner, der har længerevarende optagelser og/eller benytter lokal arbejdskraft i større målestok, vil blive prioriteret. Tilknytningen til Fynsområdet skal derfor også være reel. Der er ikke nogen fast øvre grænse for investeringens størrelse, men FilmFyn forventer at investere kr. 2-2,5 mio i en produktion. Der lægges vægt på effekten i regionen. Der er ikke ansøgningsskemaer eller -frister, og der tages løbende stilling til hvert enkelt projekt. HVOR HAR FILMFYN INVESTERET? DR-drama produktionen 1864 har fået investeringskroner, da en del af det historiske drama udspiller sig på Fyn. Filmfyn har investeret tre millioner kroner i Susanne Biers Oscar-vinder, Hævnen. Filmfyn regner med, at investeringen vil tjene sig selv hjem og mere til pga. filmens store succes.

11 Tre regionale filmværksteder Filmværkstedet Hovedstadsområdet Støtte Film, animation, transmedia Filmværkstedet i København støtter unge filmtalenter ved at give adgang til professionelt produktionsudstyr og op til kr. til basale produktionsomkostninger. Projektet kan være en kort-, novelle-, dokumentar- eller spillefilm. Eller det kan være et filmisk projekt i en blanding af genrer og platforme. Ved de fire årlige ansøgningsrunder lægges der vægt på ide, originalitet og lysten til at lave film - og om din erfaring matcher formatet på dit projekt. Støtten ydes i form af materialer, vejledning og adgang til professionelt udstyr. Bevilgede projekter kan søge op til kr. til kontante produktionsomkostninger. Der kan ikke søges støtte til dækning af holdlønninger, ligesom man ikke støtter projekter, der har modtaget støtte fra andre filmværksteder. Danske filmproducenter støttes, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion eller producererfaring og har filmproduktion som hovedbeskæftigelse. DEADLINE Der er ansøgningsfrist i februar, maj, august og november. (TAGS) Aarhus Filmværksted Østjylland Støtte Primært film men åben for andet. Du kan søge produktionsstøtte til tre forskellige projekttyper: fiktionsfilm, dokumentarfilm samt kunstrelaterede projekter. Fiktionsfilm: Oftest kortfilm, der optages på grundlag af et grundigt bearbejdet manuskript. Dokumentarfilm: Her forventes et tydeligt personligt engagement og refleksion over dit arbejde som dokumentarist. Kunstrelaterede projekter: Her er støtteordningen basis for samarbejde med billedkunstnere i et bredt felt - fra installationskunst til dans og teater. Det er også muligt at søge om udviklingsstøtte til fiktionsvideo-projekter. Det vil sige, at du kan søge om konsulenthjælp til at udvikle din idé og dit manuskript. DEADLINE Ansøgningsfrist er 1. mandag i hver måned (undtagen Juli). (TAGS) Odense Filmværksted Fyn Støtte Primært film men åben for andet. Odense Filmværksted har seks årlige ansøgningsdeadlines. To konsulenter, en for fiktion og en for dokumentar, udvælger de projekter, der skal have støtte. Filmværkstedet henvender sig primært til unge mellem 18 og 25 år, som gerne vil ind i filmbranchen, men også andre med behov for filmrådgivning og - produktionsudstyr kan ansøge. DEADLINE Der er ansøgningsfrist fire gange om året, dog løbende for akutpuljen.

12 Nordic Game Program Nordic Game Program Norden Støtte Spil Hele 26 mio. danske kroner står til uddeling fra 2012 og frem til 2015, til spilprojekter fra hele Norden. Baggrunden for Nordic Game Program er, at det nordiske marked for computer- og videospil er blandt verdens syv største. Men kun én pct. af solgte spil i Norden stammer fra Norden. Omtrent 40% af de spil, der bliver støttet, når frem til udgivelse, hvilket er betydeligt bedre end standarden i branchen. Vurderingskriterier - rangordnet efter betydning: 1. Er projektet passende til målgruppen, særligt vedrørende alder? 2. Udviklervirksomhedens og teamets dokumenterede erfaring. 3. Betydningen af udviklingsstøtte i forhold til projektets lancering 4. Projektets innovative grad. 5. Antallet af nordiske lande, som det endelige spil udkommer i. 6. Projektets kunstneriske ambitioner. Max. støtte er kr. og min kr. Støtten kan ikke overstige 75% af det samlede projektbudget. NGP støtter kun ét projekt pr. ansøger, men samme ansøger kan godt have flere ansøgninger liggende. HVAD STØTTES Krav til ansøger: - Nordisk Computerspilfirma - Uafhængig - ikke ejet af spiludgivere eller ikkenordisk spiludvikler. - Ejer af IP-rettighederne til projektet. - Skal kunne garantere, at det endelige projekt bliver udgivet på mindst ét nordisk sprog. - Projektet er ikke allerede godkendt til produktion - f.eks. under kontrakt med tredjepart. - Spiludviklingsfirmaet er finansielt stabilt - dvs. ikke ikke i likviditetskrise eller konkurstruet. - Støtteansøgning er indsendt fyldestgørende og i rette tid i fht. ansøgningsfrist. DEADLINE Ansøgningsfristen falder i foråret - én gang årligt. FOKUSÉR PÅ MERE END BARE PRODUKTET Asbjørn Søndergaard fra spilfirmaet Tactile giver her lidt best practice-råd til Nordic Game-programmet: Jeg tror, den vigtigste key learning er at have et godt team, en god forretningsplan, og et godt produkt, samt en klar strategi og plan for, hvordan du bringer dit produkt til markedet. Det vigtigste at huske på er nok bare, at man i sidste ende bliver vurderet på, om man kan bringe et fedt produkt til markedet. Mit indtryk er, at mange fokuserer lidt for meget på produktet og for lidt på de omkringliggende omstændigheder der, skal til for at gøre produktet til en succes. Tactile har bl.a. modtaget kr. i støtte for spillet The Wolf in the Iron Forest.

13 MEDIA Programme MEDIA Programme EU Støtte Film, animation, spil, transmedia, mobil, digitale medier KONTAKT MEDIA DESK DANMARK Desk/MEDIA-Stoette.aspx EU s store MEDIA Program søger at styrke den europæiske audiovisuelle sektor. MEDIA Desk Danmark under DFI er det danske kontaktpunkt for MEDIA. De informerer og rådgiver ansøgere til MEDIA programmet, og det er derfor en rigtig god idé at være i god tid med ansøgningerne, så de kan nå at rådgive. Ansøgningsproceduren til et så stort støtteprogram kan virke lang og uoverskuelig, men pengene er til gengæld mange, hvis ideen er god og nytænkende nok. AKTUELLE "CALLS FOR PROPOSAL" STØTTE TIL INTERAKTIVE VÆRKER Der kan søges om støtte til udviklingen af interaktive værker, der komplementerer en film, dokumentar eller tv-serie. Der kan ansøges om euro. Tilskud af denne type er rettet mod uafhængige, europæiske virksomheder, hvis hovedformål og aktivitet er AV-produktion og/eller produktion af interaktive værker, spiludvikling m.v. Ordningen for interaktive værker har til formål at tilskynde til større brug af multiple platforme samt at skabe samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og udviklere af spil og interaktivt indhold. Den fokuserer på at støtte de interaktive værker, der er specielt udviklet til at supplere et audiovisuelt værk (animation, kreative dokumentarfilm eller drama). Det maksimale tilskud til rådighed under "Støtte til Interaktive værker" er UDVIKLINGSSTØTTE Uafhængige, europæiske selskaber, der producerer spillefilm og kreative dokumentarfilm kan søge støtte til udvikling af projekter. Projekter skal være målrettet mod det europæiske og internationale marked. Støtten gives i form af et rentefrit tilskud. Støtteprocenten er max. 50% af udviklingsbudgettet for det enkelte projekt (60% for produktioner der afspejler den europæiske mangfoldighed). Man kan enten vælge at søge støtte til ét "enkelt projekt" eller "slate-funding" hvor man søger udviklingsstøtte til en række projekter. For begge støtteordninger gælder det, at man kun kan fremsende én ansøgning per "call". For produktionsselskaber, der ansøger MEDIA programmet, er kravet, at selskabet skal have kommercielt distribueret inden for de sidste 24 måneder, samt at projektet skal være distribueret nationalt. Yderligere skal selskabet have eksisteret i et år. Der kan søges om støtte til udvikling af: 1. Fiktion (film og tv). Støtte: euro. Varighed: minimum 50 min. 2. Kreative dokumentarprogrammer. Støtte: euro. Varighed: minimum 25 min. 3. Animation. Støtte: euro. Varighed: minimum 24 min.

14 EURIMAGES EURIMAGES Europarådet Støtte (med tilbagebetaling af nettooverskud). Film, animation Coprod_en.asp EURIMAGES er en international støttefond til co-produktion under Europarådet i Strasbourg, der støtter produktion og distribution af spille- og dokumentarfilm. Fonden sigter mod at fremme den europæiske filmindustri ved at tilskynde til produktion og distribution af film og fremme samarbejdet mellem fagfolk. I modsætning til EU s MEDIA-program, som er henvendt til at fremme europæisk filmindustri, så har EURIMAGES et mere kulturelt og samarbejdende sigte. Fonden råder over 21 mio., og man kan maksimalt ansøge om Hver co-producent skal have mindst 50% af finansieringen på plads på tidspunktet for ansøgningen. Projektet skal have støtte fra enten en film fond, en distributør eller en tv-salgsaftale (EURIMAGES kan ikke være den første fond, der støtter projektet) VÆRD AT BEMÆRKE: Man skal bevise, at mindst 50% af finansieringen er bekræftet i hvert co-produktionsland ved ansøgningstidspunket. Hvis ikke dette er på plads, bliver projeket afvist med det samme. HVAD STØTTES Fonden støtter fiktions-, animations- og dokumentarfilm (af minimum 70 min. varighed) bestemt til biografpremiere. En vigtig betingelse for at opnå EURIMAGES støtte er, at projektet er en international co-produktion mellem mindst to medlemsstater af EURIMAGES, men ikke-medlemsstater kan også deltage i coproduktion. EURIMAGES giver et rentefrit lån med en betinget tilbagebetaling ved evt. overskud. Lånet tilbagebetales ved evt. netto overskud - med samme sats som procentdelen af EURIMAGES støtten udgør. Der er, ligesom med Nordisk Film og TV-fond, tale om topfinansiering. Hvis der er en troværdig forklaring, kan det godkendes, at op til halvdelen af optagelserne er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet. Man skal dog vedlægge en forespørgsel samt en beskrivelse af optagelsesforløbet sammen med ansøgningen DEADLINE Ansøgningsfrist er i januar, april, august og oktober.

15 Nordisk Film og TV-fond Nordisk Film og TV-fond Norden Støtte Film, dokumentar NFTF fremmer nordisk film- og tv-produktion af høj kvalitet ved at yde støtte i form af topfinansiering til projektudvikling og produktion af spillefilm, tv-fiktion/serie og kreative dokumentarfilm. Projektet skal være egnet til biografvisning, tv-distribution eller anden form for distribution, og det skal af Fonden vurderes til at have et tilfredsstillende publikumspotentiale i Norden. Fonden kan ikke medvirke til finansieringen af et projekt, der på forhånd er solgt til, eller som co-produceres med, et nordisk tv-selskab, som ikke er en af Fondens tv-partnere. Fonden stiller ikke krav om fælles nordisk tema, fælles nordisk co-produktion eller fælles nordisk sammensætning af hold og skuespillere. Dog lægger Fonden særlig vægt på projekter, der har børn og unge som målgruppe. STØTTE TIL PROJEKTUDVIKLING Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Støtte ydes primært til spillefilm og tv-fiktion / serie og i mindre grad til dokumentarfilm. Hvis et projekt har ansøgt, men ikke har modtaget støtte til projektudvikling, er det stadig muligt at ansøge om støtte til produktion. Støtte kan kun søges af nordiske produktionsselskaber. Det er muligt at ansøge løbende. STØTTE TIL PRODUKTION SPILLEFILM Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og distributionsaftale med mindst 1 af Fondens tv-partnere Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og distributionsaftale med mindst 2 af Fondens tv-partnere. TV-FIKTION / SERIE Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets tv-partnere og distributører. Der skal foreligge distributionsaftale med mindst to af Fondens tv-partnere (men kun med 1, hvis et tv-selskab selv er producent). DOKUMENTAR Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Der skal foreligge distributionsaftale med mindst 2 af Fondens tv-partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt distributionsaftale med mindst 1 af Fondens tv-partnere.

16 Nordisk Innovationscenter Nordisk InnovationsCenter Norden Støtte Digitale vækstprojekter på tværs af brancher og nationalitet. HVEM KAN SØGE? Nordisk InnovationsCenter (NICe) initierer og finansierer aktiviteter, som styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Alle SMV-innovationsaktører i Norden kan derfor søge om projektstøtte. Missionen er at gøre det lettere at udvikle og drive erhvervsvirksomhed på tværs af de nordiske landegrænser. HVAD KAN MAN SØGE STØTTE TIL? Som udgangspunkt støttes alle typer innovationsprojekter. Lige nu er der call for proposal til et erhversrettet innovationsprojekt (se boksen til højre). Der er tre grundkriterier, som skal være opfyldt: Projektet skal have deltagere fra mindst tre (helst fem) nordiske lande Egenfinansiering skal være mindst 50% (enten i form af arbejdstimer eller direkte finansiering) Projektet må ikke vare i mere end 36 måneder. HVORDAN ANSØGER JEG? Alle, som ønsker at søge om projektstøtte fra NICe, skal indsende et projektforslag med en kort beskrivelse af projektideen. Projektforslagene bliver behandlet løbende, og ansøgeren kan forvente svar i løbet af 1-3 uger. MEN JEG ER JO INDHOLDSPRODUCENT? Ja, men behøver vi nævne Rovio Entertainment og Angry Birds? En innovativ tilgang til mobil-app-udvikling og en forretningsmodel tilpasset digital medieadfærd kan hurtig give projektmoneterne ben at gå på! CALL FOR PROPOSAL: STYRK NORDISK ERHVERVSLIV! NICe's seneste call for proposal er nordiske projekter, som fremmer innovation og øget konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv, og som fører til kommerciel og bæredygtig udvikling. NICe definerer innovation som: nye produkter, tjenester, markeder, processer eller organisatoriske modeller, som skaber økonomiske fordele eller på anden vis har værdi for samfundet. Dette åbner op for en bred tilgang til innovation, og således kan der findes flere forskellige kilder til innovation og mange forskellige former for innovation. NICe opfordrer kraftigt til innovation inden for alle erhverv og sektorer, herunder offentlig administration. NICe finansierer projekter, som direkte eller indirekte medfører kommerciel brug og fører til konkrete resultater (nye koncepter, produkter eller tjenester), som kan formidles og deles på nordisk og internationalt niveau Et projekt bør være originalt, skabe nye kontakter og bidrage til etableringen af nye markeder. Med det brede fokus på innovation er der rig mulighed for, at digitale indholdsproducenter og samarbejdende brancher kan udvikle forretningsmodeller og realiserbare projekter, som styrker fællesnordisk erhvervsliv. DEADLINE: 1. januar 2013

17 TFI New Media Fund TFI New Media Fund USA Støtte Film, spil, mobil, digitale medier, transmedia, manuskript TFI New Media Fund giver finansiel og udviklingsmæssig støtte til tværmedielle projekter, som går videre end de traditionelle skærmmedier. Fire til otte udvalgte projekter støttes med mellem $ og $ Indholdsproducenter fra USA og internationalt kan søge om støtte. Det afgørende er brugen af interaktive og tværgående medier i projektet. Tribeca Film Institute støtter ikke klassiske, lineære filmproduktioner. Man kan dog søge støtte til interaktive udvidelser af en alenestående filmproduktion. Der støttes kun projekter, som er på et avanceret udviklingsstadie eller er endnu videre. Fonden giver peer support og ekspert mentorordning, og man hjælper modtageren med den teknologiske support til at realisere projektet. Ansøgere skal indsende min. 7 min. materiale og man skal demonstrere, hvordan fonden vil have en afgørende betydning for færdiggørelsen af projektet. HVAD STØTTES TFI New Media Fund er direkte møntet på interaktive koncepter, som er nonfiktive og omhandler sociale forhold. Konceptet skal inkorporere storytelling omkring et socialt issue, og det skal inkludere en integreret crossmedia-platform eller en interaktiv komponent designet til at engagere og aktivere publikums indlevelse. TFI byder dokumentar, hybrid/scripted, animation eller andre innovative storytelling-teknikker velkommen. Man behøves ikke ansøge med en alene stående film - så længe videomateriale og storytelling er integreret i projektet. Der er intet krav om mange platforme (en ipad app eller et interaktivt website kan være tilstrækkeligt), men du skal demonstrere innovativ brug af aktive, engagerende indgange til historien. TFI kigger efter projekter, som aktiverer publikum omkring sociale forhold overalt i verden, og betoningen ligger på cross-platform storytelling og dynamisk engagement med publikum. DISSE FEM TING SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ NÅR DU ANSØGER - Har dit projekt en gennemført cross/transmedia-strategi, som kan overbevise andre om, at publikum vil føle sig dybt engageret i historien? - Omhandler dit koncept temaer som social retfærdighed, lighed/ulighed og globale, sociale forhold i andre kulturer? - Hvordan er dit koncept innovativt i brugen af interaktion med publikum, og hvilke særlige indgange til din storytelling giver din/dine platforme? - Hvor meget fylder selve historien i forhold til platformene - har du fokus på, at publikum kan søge flere indgange udover din videoproduktion? - Er dit projekt non-fiktivt? Og ansøger du på baggrund af en dokumenteret historie? Husk at dette krav ikke bremser kreative udvidelser af historien på andre platforme som f.eks. et computerspil, et mikrosite på mobil eller et socialt netværk.

18 Almennyttige fonde TÆNK ALMENT - OG KREATIVT! Udover de rene støtteordninger er der også mange andre ordninger og puljer, som er værd at holde sig for øje. Private og almennyttige legatfonde har måske typisk været en overset finansieringskilde for indholdsproducenter. Men især for de brancher og tværmedielle projekter, som ikke har deres egne, branchespecifikke støtteordninger som film- og spilbranchen, kan der være økonomisk hjælp at hente ved at tænke nyt og ansøge atypiske legater og fonde. På den næste side finder du en oversigt over almennyttige legatfonde, som har mulighed for at støtte udviklingen af nyt, digitalt og interaktivt indhold. Legater og fondsmidler er særligt interessante at få hænderne ned i, da de ikke skal tilbagebetales. Udbuddet af relevante legater og fonde kan til gengæld være lidt af en jungle at finde rundt i. Heldigvis har vi samlet et udvalg af de fonde, som kan være værd at forsøge sig hos. Tænk i samarbejder Private fonde støtter ofte en almennyttig sag eller et meget specifikt emne. Man skal derfor være indstillet på, at ens projektidé skal udvikles i forhold til den enkelte fonds kriterier. Ofte vil rent underholdende eller kommercielt rettede koncepter ikke kunne modtage støtte. Men hvis man til gengæld producerer et læringsspil til skoleelever eller et mobilt koncept, der integrerer almennyttige formål såsom sundhed, viden og lign. - så er det bare om at finde den fond, som forekommer mest relevant. Ofte vil et samarbejde med andre brancher, en almennyttig forening, en NGO, et museum el. lign. give projektet en samfundsmæssig dybere appel. I så fald vil det ofte være foreningen/samarbejdspartneren, der skal søge midlerne. Når man søger private, almennyttige fonde er det vigtigt, at formalia er på plads, så husk at læse godt op på fondenes formål og ansøgningskriterier. Dette er den sure del af arbejdet, men en god omgang research kan til gengæld også spare unødige kræfter i sidste ende! Vær opmærksom på, om fondsstøtten begrænser de kommercielle muligheder i projektet. - Læs også Kapitalrejsens guide til legat og fondsansøgning af Computerspilzonen

19 Oversigt over relevante, almennyttige fonde (TAGS) Tips- og lottomidlerne Danmark Støtte (dog med tilbagebetaling af evt. overskud). Spil, film mobil, digitale medier, transmedia SÆRLIGT FOKUS: UNDERVISNING Tipsmidlerne uddeles til mange formål. Puljen til undervisningsformål er særligt oplagt for indholdsproducenter. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter nye landsdækkende eller landsdelsdækkende tiltag og aktiviteter inden for ministeriets område gennem projekttilskud. Støtte gives normalt til nye undervisningsmaterialer i form af websites, bøger, software, film og lignende. Det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, der udvikles i forbindelse med projektet, gøres offentligt tilgængeligt. DEADLINE: December (TAGS) Bikuben Fonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil, mobil, digitale medier https://ansoeg.bikubenfonden.dk/ SÆRLIGT FOKUS: KULTURFORMIDLING OG FILMPRODUKTION Bikuben Fonden er særlig relevant at søge for indholdsproducenter inden for film, tv og spil. Fonden støtter særligt museumsformidling af kultur og kunst, og har tradition for at støtte et alsidigt udbud af formidlingsformer, herunder spil. Fonden har tidligere støttet udviklingen af webspil til hhv. foreningen Voldsramte Børn & Familier og Det Kriminalpræventive Råd. Samtidig har man et særligt fokus på spille-, kort- og dokumentarfilm. DEADLINE: løbende ansøgning

20 Oversigt over relevante, almennyttige fonde (TAGS) Egmontfonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil, transmedia, manuskript, digitale medier, mobil SÆRLIGT FOKUS: BØRN OG UNGES LÆRING Egmontfondens almennyttige indsats fokuserer primært på børn og unges omsorg og læring. Kun projekter, som lever op til visionen om at skabe et godt liv for børn og unge ved at styrke deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet, kan komme i betragtning. Fonden har tidligere støttet dokumentarfilm, musik, tv-serier, internetportaler og interaktivt undervisningsmateriale. Læringsspil, pædagogiske spil, integrationsspil eller lignende vil derfor have gode chancer for at opnå støtte. DEADLINE: løbende ansøgning (TAGS) Lauritz Fonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil SÆRLIGT FOKUS: DANSK KULTUR, ERHVERSLV OG VELGØRENHED Lauritz Fonden yder støtte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for at skabe kendskab til og agtelse for dansk kultur, derunder særligt erhvervskultur, uddannelse, dygtiggørelse af ungdommen i ind- og udland samt bekæmpelse af sygdomme. Projekterne må gerne være af kommerciel art, og tidligere har eksempelvis Zentropa fået støtte til filmprojekter. Fonden lægger vægt på de innovative og historiske aspekter ved ansøgerprojekterne. (TAGS) Legofonden Danmark Støtte Spil, film, dokumentar transmedia, digitale medier, mobil SÆRLIGT FOKUS: FATTIGE BØRNS ADGANG TIL GLÆDE OG LEG Legofonden er en ganske særlig almennyttig fond, fordi den ikke har en decideret ansøgningsproces. Man skal selv henvende sig med sin ide, og så tager fonden stilling fra sag til sag i forhold til formål og værdier. Legofonden støtter børns adgang til glæde, leg og læring gennem engagerende aktiviteter. Særligt verdens fattigste har fondens fokus. Fonden er derfor oplagt, hvis du udvikler et globalt koncept, som er rettet mod udviklingslandene eller formidling af fattige børns vilkår.

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET

DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET DECEMBER 2009 STRATEGI: KULTUR FOR ALLE WWW.KUM.DK KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET KULTUR FOR ALLE KULTUR I HELE LANDET Strategien er udgivet i 2009 af: Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 Kbh. K www.kum.dk

Læs mere

Inkubator med fokus på arttech

Inkubator med fokus på arttech Inkubator med fokus på arttech behovsafdækning og anbefalinger Christina Melander og Tanja Bisgaard Oktober 2013 Dansk Design Center, H.C. Andersens Boulevard 27, 1553 København V, Tel 3369 3369, www.ddc.dk

Læs mere

Næste stop: Danmark mod verden

Næste stop: Danmark mod verden 5 10 15 20 25 30 35 40 45 Næste stop: Danmark mod verden Computerspil: Efter år med konkurser og dystre forudsigelser er der grøde i den danske spilbranche. Målet er en større bid af den globale milliardindustri.

Læs mere

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen?

Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Venturekapital i Danmark Hvor går jeg hen? Indholdsfortegnelse Forord........................................ 3 1. Venturekapital til iværksættere................... 5 2. Investeringskriterier for ventureinvestorer..........

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE

STREGEN PÅ FØRSTE RÆKKE KONTROVERSIEL MÆRKNING En svensk biografkæde har indført en ny mærkning af film. For at en film får A-mærket, skal der medvirke to kvinder, og de skal tale med hinanden om andet end mænd. STREGEN PÅ FØRSTE

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

Kultur og audiovisuelle medier

Kultur og audiovisuelle medier INDBLIK I EU-POLITIK Kultur og audiovisuelle medier Europas kulturelle mangfoldighed Den kulturelle og kreative sektor i EU yder et stort bidrag til økonomien og beskæftigelsen INDHOLD Derfor har vi brug

Læs mere

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events

EVENTSAMARBEJDE I REBILD. Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events EVENTSAMARBEJDE I REBILD Eventstrategi og praktisk guide til styrkelse af samarbejdet omkring events Projektet Destinations-, organisationsog eventudvikling i Rebild Kommune Formålet med projektet Destinations-,

Læs mere

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005

Nye mål. Regeringsgrundlag. VK Regeringen II. Februar 2005 Nye mål Regeringsgrundlag Februar 2005 VK Regeringen II Nye mål Regeringsgrundlag VK Regeringen II Februar 2005 1 2 Indholdsfortegnelse Side Nye mål... 5 Danmark som førende vidensamfund... 9 Danmark som

Læs mere

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR

MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 WWW.KUM.DK STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR MAJ 2014 STRATEGI FOR SKOLEBØRNS MØDE MED KUNST OG KULTUR 3 FORORD Kunsten og kulturen skal være en del af børns og unges liv, fra

Læs mere

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER Anbefalingsrapport FRA UDVALGET FOR SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER September 2013 Udgivet af Udvalget for socialøkonomiske virksomheder, september 2013 ISBN: 978-87-7546-447-0 (onlineudgave) Indholdsfortegnelse

Læs mere

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME

- EN HÅNDBOG OM FILMTURISME - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Opdateret med nye cases og indhold Inkl. værktøjskasse med 38 tips til at arbejde med filmturisme i dit område 1 - EN HÅNDBOG OM FILMTURISME Film skal ses i virkeligheden -

Læs mere

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af:

OPLÆG TIL VISIONER. Maj 2011. Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Maj 2011 OPLÆG TIL VISIONER Udarbejdet af en af Støtteforeningen for Tisvilde Bio & Bistro nedsat arbejdsgruppe bestående af: Henning Neidhardt (formand) Mads Egmont Christensen Janne Funder Jensen Finn

Læs mere

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker

IT & medier i undervisningen. - inspiration til skoler og skolebiblioteker IT & medier i undervisningen - inspiration til skoler og skolebiblioteker Kommunernes Skolebiblioteksforening 2009 Indholdsfortegnelse Tænd mobilen Af Martin Spenner, partner Lommefilm.dk side 3 Filmstriben

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R

NÅR BØRN MØDER KULTUR. En antologi om formidling i børnehøjde N Å R B Ø R N M Ø D E R K U L T U R NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om formidling i børnehøjde E n a n t o l o g i o m f o r m i d lb i nø g r ni ebk øu rl tnu er he øn js d Ne e t v æ r k 2 0 061 6 NÅR BØRN MØDER KULTUR En antologi om

Læs mere

Internationale projekter og partnerskaber

Internationale projekter og partnerskaber Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Internationale projekter og partnerskaber Retningslinjer for Projektpuljen og Mena puljen Om DUF Hvad er DUF? DUF

Læs mere

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer

Håndbog for DFUNKs regionsforeninger. Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Håndbog for DFUNKs regionsforeninger Overblik og gode råd for bestyrelsesmedlemmer og koordinatorer Indhold: 1. Formålet med håndbogen 2. Regionsforeningens placering i organisationen 3. Arbejdet i bestyrelsen

Læs mere

It s rolle i oplevelsesøkonomien

It s rolle i oplevelsesøkonomien Rambøll Management Udarbejdet for Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, Dansk Handel & Service, Dansk Industri/ITEK og IT-Brancheforeningen It s rolle i oplevelsesøkonomien Maj 2005 It s rolle

Læs mere

RETHINK BUSINESS CASESAMLING

RETHINK BUSINESS CASESAMLING RETHINK BUSINESS CASESAMLING INDHOLD Introduktion til casesamling Tværgående cases baseret på evaluering af LB Analyse Vejen til effekt i Rethink Business Styrker opnået via deltagelse i Rethink Business

Læs mere

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG

UD AF OSTEKLOKKEN #07 2012 FILMFOND PÅ VEJ DET GIVER MENING FILM PÅ TO SPROG FILMFOND PÅ VEJ En filmfond er formentlig på vej i København. Fonden skal bl.a. støtte udenlandske film, der optages i byen, og dermed skabe flere arbejdspladser. DET GIVER MENING For Ditte Ylva Olsen

Læs mere

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling

Det Interaktive Hus. Center for dansk Computerspilsudvikling Det Interaktive Hus Center for dansk Computerspilsudvikling Oplæg til etablering af dansk kraftcenter for udvikling af interaktiv, digital underholdning i København. Indholdsfortegnelse 1. Sammenfatning

Læs mere

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER

KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 OM AT PÅVIRKE MED PENGE 18 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 TEMA: SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 4 2 0 1 4 KVINDERNE, DER SYEDE EN OASE 04 FRA ILDSJÆLSPROJEKT TIL BÆREDYGTIG ØKONOMI 08 OM AT PÅVIRKE MED PENGE

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER

JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER JUNI 2014 INSPIRATION TIL EU-PROJEKTER Forord Indhold Nyt liv i gamle mursten Nordjysk firma udvikler fremtidens TV-boks Kontakt til bedre elforsyning i Kenya Verdens hurtigste overførsel af data Madspild

Læs mere

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion

Maj 2014 Endelig rapport. Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Maj 2014 Endelig rapport Sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion Forord Det Dansk Filminstitut (DFI) og Producentforeningen har bedt Deloitte om at undersøge sundhedstilstanden i dansk dokumentarfilmproduktion.

Læs mere

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde

Internettet. Jobguiden til 48,- Ny 3. udgave. www.knowware.dk. Marianne Steen. Søg nye medarbejdere. Find nyt arbejde 48,- Marianne Steen Søg nye medarbejdere Find nyt arbejde Jobguiden til Internettet www.knowware.dk Oversigt over jobbaserne - i Danmark, Norge og Sverige Tips til din jobsøgning Test dig selv Annoncering

Læs mere