Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter."

Transkript

1 Støtte og vækst 2012 _Et katalog over finansierings- og investeringskilder for danske indholdsproducenter og transmedia projekter. RELEVANT FOR FØLGENDE BRANCHER: FILM DOKUMENTAR SPILUDVIKLING ANIMATION MANUSKRIPT KONCEPT TILRETTELÆGGER PRODUCER MOBILUDVIKLING INNOVATION DIGITALE MEDIER = KORT SAGT ALLE DER SAVNER INSPIRATION, STØTTEKRONER OG INVESTERINGER TIL AT KUNNE FØRE INDHOLD, TRANSMEDIA PROJEKTER OG DIGITALE KONCEPTER UD I LIVET. SHAREPLAY, JUNI 2012

2 Shareplay Netværket VI ER DIT NETVÆRK Vi er den væg, som du kan spille bold op af, hvis du har et projekt eller en idé, der går på tværs af medieplatforme, regioner og brancher. Og som udforsker mulighederne i den nye teknologi. Shareplay er en ambitiøs tværmedial satsning iværksat af Region Midtjylland og Region Nordjylland. Formålet er at være med til at udvikle fremtidens mediesektor. Vi spotter de muligheder, der ligger i arbejdet på tværs af medier og brancher. Presser på. Stimulerer. Og innoverer. Shareplay er en service. Vi er facilitatorer. Vi har ikke svaret. Men vi er sultne efter at udforske og udvikle. Sammen. HVAD GØR VI Shareplay gør gode idéer til virkelighed. Vi indsamler ny viden og bringer den i spil i Shareplay Netværket. Vi vejleder, rådgiver, støtter. Og lytter. Vi skaber møder mellem forskellige kreative, teknologiske og forretningsmæssige miljøer. For vi tror på den synergi, der opstår på tværs af kompetencer og interesser. FOR HVEM? Tværmediale initiativer er med til at skabe oplevelser og formidle indhold og viden på nye måder. Det kan udnyttes inden for flere sektorer. Vi nævner i flæng: Ældrepleje. Pædagogik. Turisme. Erhverv. Undervisning. Oplevelsesøkonomi. Derfor rummer det tværmediale område også interessante perspektiver for de erhverv og sektorer, der ikke har medier som deres primære forretningsområde. Og vi vil hellere end gerne sparke døre ind til brancher, der ikke troede, det tværmediale område kunne komme dem til gode. For vi tror på spændvidde og mangfoldighed. Det skaber dynamik. HVORFOR? Tendensen i samfundet i dag går imod øget brugerinvolvering, interaktivitet og fortælling på tværs af platforme. Hvad denne tendens præcis vil udmønte sig i af spændende, fremtidige medieprodukter og - koncepter, ved vi endnu ikke. Men vi ved, at flere gør sig rigtig mange kvalificerede tanker om det. De tanker vil vi samle. Dele. Udforske. Udfordre. Og udvikle. Målet er vækst, arbejdspladser og udvikling i regionerne. VÆR MED I SHAREPLAY Deltag i debatten. Bliv inspireret. Motiveret. Provokeret. Bring din idé i spil. Mød mennesker. Udvid dit netværk. Stil spørgsmål. Få svar. Vær med! Hold dig informeret om workshops, gå-hjem-møder og få inspiration og viden om forretningsudvikling, digitale tendenser og cross-og transmedia-projekter fra hele verden. Klik ind på: shareplay.nu og opret en profil! Her kan du netværke og møde andre indholdsproducenter, der er i samme situation som dig. Og måske endda finde dit næste job eller en kommende samarbejdspartner i vores job- og matchmaking bank. Vi vil rigtig gerne have inputs, udfordringer, viden og ideer fra dig! Find os her Adresse Shareplay Filmbyen 23, 1. sal 8000 Aarhus C. Netværk: Website: Twitter: twitter.com/ohthatsnew Facebook: facebook.com/shareplay

3 Hvorfor dette funding katalog? OM PROJEKTET Vi har længe ønsket at få afdækket finansieringsmuligederne for indholdsproducenter. Vi vil med dette funding-katalog gøre opmærksom på de mange kilder til finansiering, investering og vækst, som ligger derude og venter på den gode idé. Der er mange indgange til hele finansieringsuniverset, og indholdsproducenter har mange forskellige afsæt til finansieringen af deres "butik". Vi har haft tre målgrupper for øje i udarbejdelsen af dette katalog: - Kreative samarbejder omkring multiplatformskoncepter med en begrænset tidsperiode - og økonomi. Midlet her er funding og støtte med minimal grad af tilbagebetaling. - Enkeltstående indholdproduktioner på en enkelt platform. For eksempel animations- eller dokumentarfilm. Selv om vi elsker multiple medieplatforme så er dette katalog også for dig, som bare savner en oversigt over tilgængelige funding-muligheder! - Indholdsproducerende virksomheder og selvstændige på udkig efter risikivollig kapital - altså investeringer. Midlet her er en større, gennemgribende forretningsudvikling, som skaber grundlag for kapitaltilførsel. HVAD FINDES DERUDE? Vi har fokuseret på regionale, nationale og internationale støtteordninger samt investeringsforeninger og -virksomheder. Alle henvender de sig til indholdsproducerende brancher på den ene eller den anden måde. Det særlige udvælgelseskriterium har været støtte til interaktivt og multiplatformbaseret indhold. Det er selvsagt en større opgave at afdække det fuldstændige marked, derfor er listen over ordninger, puljer og virksomheder under løbende opdatering. Mange af ordningerne er ikke målrettet multiplatform og -disciplinære, digitale koncepter. De ansøgningskriterier og guidelines, som I vil støde på undervejs er langt fra tilpasset de forretnings- og distributionsmodeller, som jeres koncepter og virksomheder er baseret på. Derfor skal man ikke lade sig slå ud af, at det interaktive indhold sjældent er formelt prioriteret hos mange af de beskrevne finansieringsmuligheder. Hvor der er talent og ildhu, vil der altid være en vej! IT'S A JUNGLE! Forhåbentlig giver dette katalog nogle konkrete værktøjer, så producenter, virksomheder og fundraisere får mod på at kaste sig ud i finansieringsjunglen! Det kan på forhånd ofte ligne en uoverskuelig proces at søge støtte og finansiering. Men i sidste ende venter den økonomiske gevinst, hvis ellers dit indhold er godt, nyskabende og står mål med ordningerne og puljernes forskellige kriterier. Og heldigvis er sidegevinsten, at du får set på dit koncept og din virksomhed med andre øjne undervejs i processen. Go' vind med ansøgningerne!

4 Læseguide STØTTEORDNINGER Støtteordninger kan være mange ting. Ofte er der tale om "rene" støttekroner, som normalt uddeles ud fra kunsteneriske betragtninger uden deciderede betingelser om tilbagebetaling. Andre ordninger uddeler fondsinvesteringer, som skal tilbagebetales ved evt. overskud eller salg. Der medfølger ofte en række kunstneriske krav til indholdet samt betingelser om medfinansiering fra andre kilder m.v. Ordningerne er relevante for alle brancher og projekter, som mangler støttemidler tidligt i projektfasen, f.eks. til en demo eller en visualisering af et pitch. ALMENNYTTIGE FONDE Der er mange fonde at vælge mellem - vi har udvalgt en række, som sandsynligvis kan søges til multiplatforms-, interaktive eller digtiale koncepter. Der medfølger naturligvis krav til det almennyttige ved konceptet, og her er der stor mulighed for at være kreativ og godhjertet samtidig. Særligt relevante er disse fonde for transmedia projekter med kreativt indhold, som kan vinkles i en almennyttig retning. PITCH/WORKSHOP/MENTORFORLØB En blandet pose bolscher med den fællesnævner, at alle ordninger sigter mod at talentudvikle og fremme den gode koncept- og forretningsidé. Se det som en investering i netværk, brainpower og human capital. Det er altså ikke håbet om penge, der skal trække læsset her. Snarere er de udenlandske workshops en gylden mulighed for at måle sig med de bedste og få et gobalt perspektiv på sit projekt. VENTURESELSKABER Tilsvarende er der ufatteligt mange ventureselskaber med lige så mange investeringsmål for øje. Ikke mange søger lige præcis et transmedia koncept at investere risikovillig kapital i, men alle søger den gode, gennemtænkte forretningsidé. Særligt relevant for virksomheder, hvis forretning eller idé kan skaleres op, så der kan skabes øget vækst gennem kapitaltilførsel. BUSINESS ANGELS Ligesom ventureselskaberne er business angels kun relevante for de virksomheder, som allerede har en vis produktion, men som mangler kapitalindsprøjtning til at kunne forløse deres vækstpotentiale. Ofte er det privatpersoner, som investerer deres formue i gode forretningsidéer.

5 Oversigt over kataloget STØTTEORDNINGER s. 6 Tuborgfondet s. 22 Hearst Interactive Media s. 41 New Danish Screen s. 7 Tuborgs Grønne Fond s. 23 Transmedia Capital s. 42 Spilordningen s. 8 Velux Fonden s. 23 Vanedge Capital s. 43 Den Vestdanske Filmpulje s. 9 Villum Fonden s. 23 Film Fyn s. 10 BUSINESS ANGELS s. 44 Filmværksteder s. 11 PITCHING/WORKSHOPS s. 24 Switzr s. 45 Nordic Game Program s. 12 BUFF:ff - Financing Forum s. 25 BAN InVest s. 45 MEDIA s. 13 The Pixel Market s. 26 BA Syddanmark s. 45 EURIMAGES s. 14 IDFA's FORUM s. 27 INVESTORmidt s. 46 Nordisk Film og TV Fond s. 15 CARTOON MOVIE & GAMES s. 28 BA Copenhagen - København s. 46 Nordisk InnovationsCenter s. 16 MIPCube Lab & Content 360 s. 29 TFI New Media Fund s. 17 Startup Bootcamp s. 30 KILDELISTE s. 47 ALMENNYTTIGE FONDE s. 18 BLIV KLAR TIL INVESTERINGER s. 31 Tips- og lottomidlerne s. 19 Bikuben Fonden s. 19 VENTURE SELSKABER s. 32 Egmontfonden s. 20 CAT s. 33 Lauritz Fonden s. 20 CAT Invest Zealand s. 34 LEGO-fonden s. 20 VF Venture s. 35 Ole Kirks Fond s. 21 Vækstfondens Kom-i-gang-lån s. 36 Nykredit Fonden s. 21 SEED Capital s. 37 3F Medie og Kulturfond s. 21 PROfounders Capital s juni Fonden s. 22 Van den Ende & Deitmars s. 39 Oticon Fonden s. 22 Greycroft s. 40

6 Støtteordninger Et vigtigt tilskud Der findes både danske, nordiske og europæiske ordninger, som kan være relevante at ansøge for indholdsproducenter. Her følger en udvalgt liste, som er egnet for mange forskellige brancher. Fælles for støtteordningerne er, at de ofte uddeles efter kunstneriske og mere kvalitative parametre. Således sidder der eksperter og vurderer hver enkelt ansøgning/projekt ud fra branchespecifikke kriterier - modsat f.eks. venture kapital selskaber, som primært kigger på vækstpotentialet i virksomheden. Støtteordningerne er derfor også meget søgte, og de er slet ikke så svære at have med at gøre, hvis man blot sætter sig lidt ind i ansøgningskrav og formalia. Dette har vi gjort lettere for hver støtteordning på listen, så du kan koncentrere jer om det, du er bedst til - nemlig at producere indholdet. Der er noget for alle. Et transmedia projekt vil måske have glæde af New Danish Screen eller Den Vestdanske Filmpulje til at producere en kortfilm eller en trailer. Til et større spilkoncept vil MEDIA Programmet være bedre egnet med dets større fokus på det kommercielle potentiale. Der er ikke altid lige mange penge på spil - for nogen er det måske kun en lille del af budgettet, der kan dækkes gennem en støttebevilling. Og oftest går støtten alene til udvikling af en filmtrailer eller en spildemo, men alligevel kan den have ret stor betydning for den videre proces. Mere får mere... Vores udgangspunkt med dette projekt er at flytte fokus hen på finansieringsdelen af indhold og projekter på tværs af brancher. Og her må man nogle gange starte i det små for at kunne vokse sig større. Opnår man støtte fra f.eks. New Danish Screen, MEDIA Programmet eller Nordic Game, så modtager man automatisk en slags blåstempling. Og det er ganske vigtigt at have den, hvis man senere skal ud og ansøge om større finansieringsmidler fra f.eks. venture kapital firmaer eller de private business angel investorer, som måske ikke har det faglige kendskab til at vurdere kvaliteterne i dit koncept. Støtte eller investering? Støtte kan være mange ting. Rendyrkede støtteordninger giver f.eks. produktionsstøtte, som ikke skal tilbagebetales. Andre ordninger som f.eks. den regionale fond Film Fyn giver investeringer i form af fordelagtige lån mod, at producenten lægger sine udgifter i den pågældende region.

7 New Danish Screen New Danish Screen Danmark Støtte Film, animation, spil, manuskript Danish-Screen.aspx NDS er DFI s særlige støttepulje til talentfulde film- og tv-produktioner. Men særligt relevant så støtter NDS de skæve, kreative og nyskabende produktioner, som bryder med konventionelle produktions- og fortælleformer. NDS er derfor også relevant for andre indholdsproducenter end de sædvanlige filmfolk. NDS yder støtte til udarbejdelse af treatment, research- eller manuskriptudvikling, projektudvikling og produktion af dokumentar- og fiktionsfilmprojekter i flg. formater: under 15 minutter, minutter, minutter, minutter og +75 minutter. NDS råder over ca. 112 mio. kr. fra Der er intet krav om supplerende finansiering, men du skal kunne dokumentere projektets tilblivelse inden for de økonomiske rammer. Overskrides budgettet skal resten selvfinansieres. HVAD STØTTES Først og fremmest nye, manifesterede talenter på professionelt niveau, der arbejder sammen i et kreativt team. Ny betyder, at man ikke allerede har produceret en række film til markedet. At være manifesteret betyder, at man har prøvet at lave film, der giver indtryk af ansøgerens evner. MEN: En mindre del af ordningens støtte går til etablerede filmfolk med projekter, der udgør et radikalt skifte i forhold til tidligere produktioner. Ordningen er således kun en støttemulighed i afgrænsede faser af ansøgerens professionelle løbebane. Der er frit spil i forhold til formater, genrer og målgrupper. Det vigtigste er, at ansøgerne kan få afprøvet ideer, der udfordrer og udvikler deres talenter. Eksperimenter med form, interaktive produktioner, udvikling af koncepter eller blanding af fiktion og dokumentar kan alle støttes. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder - én i foråret og én i efteråret. DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU ANSØGER - Hvordan er dit projekt nyskabende inden for fortælle- og produktionsformer? - Hvor manifesteret professionel er du og dine samarbejdspartnere på filmmarkedet? Husk her at dette ikke bremser din ansøgning, det er blot et krav om at være særligt radikal i dit fokus på kreativ produktion og fortælling. - Hvordan er dit koncept interaktivt i forhold til at inddrage f.eks. publikum i din fortælling? - Har du prøvet at løsrive dig fra vante tankegange og gentænke dit koncept i forhold til at lade historien udspille sig på andre platforme eller i samarbejde med andre indholdsproducenter? - Det konventionelle prioriteres ikke; hvordan eksperimenterer du med form, konceptudvikling, blandingsformer af fiktion og dokumentar osv.?

8 Spilordningen Spilordningen Danmark Støtte Spil, transmedia DFI's spilstøtteordning er rettet mod udvikling af digitale spil for børn og unge, og har til formål at fremme udviklingen af originalt indhold samt at understøtte vækst og skabe bedre udviklingsbetingelser for danske spil. Støttemidlerne skal virke som understøttende udviklingskapital for den kreative og tekniske udvikling med særligt fokus på spillenes tidlige udviklingsfaser. Spilordningen kan yde støtte til ide- og projektudvikling til spil, og råder over i alt 20 millioner kroner i aftaleperioden. Støtten gives til Ideudvikling - maks kr. Projektudvikling - kan støttes med op til 1.5 mio. kr., og støtten kan maksimalt udgøre 60% af de samlede udgifter til den støttede projektudviklingsfase. Næste ansøgningsfrist er: 7. marts 2012 Ansøgninger bliver vurderet af en spilredaktion bestående af redaktør Simon Løvind, Det Danske Filminstitut samt de to eksterne redaktionsmedlemmer Thomas Vigild og Chris Mottes. Behandlingstiden er ca. 4 uger. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder - én i foråret og én i efteråret. HVAD STØTTES Der kan ydes støtte til udvikling af digitale interaktive spil uanset teknologisk platform og forventet distributionsproces. Et spil vil i denne sammenhæng normalt indeholde et såkaldt gameplay og et audiovisuelt univers, der tilsammen repræsenterer en kunstnerisk, fortællemæssig og/ eller pædagogisk ambition. For at komme i betragtning som støttemodtager, skal ansøgeren dokumentere, at de fornødne kompetencer - produktionsteknisk såvel som kreativt - er til stede i projektet. Ansøgere skal være forankret i et dansk, uafhængigt produktionsselskab. Ved et uafhængigt produktionsselskab forstås i denne sammenhæng en producent, der ikke majoritetskontrolleres af en tv-station eller en offentlig institution, hverken med hensyn til ejerskab eller i forretningsmæssig henseende. OBS! Ordningen kan også søges af ansøgere, der ikke har spiludvikling som hovedformål. Her skal man dog i særlig grad dokumentere evnen til at producere spil og motivere, hvorfor man ønsker at udvikle spilprojektet (f.eks. som del af et større transmedia koncept). DETTE SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ, NÅR DU ANSØGER: - Er dit spil eller koncept rettet mod børn og unge? Dette er dog ikke et endegyldigt krav, og historikken afslører, at kriteriet fortolkes rimelig bredt. - Hvilken fase af spiludviklingen befinder dit spil/koncept sig i? Vær opmærksom på, at støtten til ideudvikling er mindre, men til gengæld kan være med til at realisere en spildemo, og derved genererere flere støttekroner senere hen. - Har du/din virksomhed dansk forankring - og er I økonomisk uafhængige?

9 Den Vestdanske Filmpulje Den Vestdanske Filmpulje Jylland Støtte Film, animation, spil, manuskript, transmedia Støtten giver filmpuljen som økonomisk tilskud eller fri adgang til studiefaciliteter i Filmby Århus. Filmpuljen råder over et årligt beløb på ca. 7 mio. kroner, som fordeles over to årlige ansøgningsrunder normalt i februar og september. Målet for DVF er at fremme udviklingen af det regionale produktionsmiljø i de kommuner, der står bag filmpuljen: Aarhus, Viborg, Frederikshavn, Hjørring og Holstebro Kommuner. DVF uddeler manuskriptstøtte, udviklingsstøtte og produktionsstøtte. HVEM HAR FÅET STØTTE? HVAD STØTTES DVF støtter professionel film- og medieproduktion. Støtten gives eksempelvis til spillefilm, dokumentarfilm, kortfilm, tv-drama og computerspil, animationsfilm og multimedieproduktioner. DVF kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, herunder til manus research, manuskriptskrivning samt erhvervelse af rettigheder hertil. Støtten kan ydes til en forfatter, en instruktør, der selv udarbejder manuskript, en producent eller et team af sådanne. DVF kan yde udviklingsstøtte til et film-, tv- eller multimedieprojekt, hvis det skønnes, at udvikling vil være af væsentlig betydning for at styrke projektet i kunstnerisk, økonomisk eller produktionsmæssig henseende Produktionsstøtte og/eller investering ydes for at fremme produktionen af film-, tv- og multimedieproduktioner, som tillige fremmer udviklingen af det vestdanske film- og tv-miljø. DEADLINE Støttemidlerne fordeles ved to årlige ansøgningsrunder med ansøgningsfrist i hhv. februar og september. En stort anlagt tv-serie skal filmatiseres i Aarhus. Byen kommer til at danne kulisse om filmatiseringen af de populære Dicte-bøger, skrevet af den lokale forfatter Elsebeth Egholm, der efter planen vil kunne ses på TV 2 og i biografen. I Viborg indleder animationsfirmaet Nørlum nu et samarbejde med det irske animationsstudie Cartoon Saloon. Sammen skal de lave filmen Song of the Sea, der er baseret på et irsk folkesagn. Cartoon Saloon var nomineret til en Oscar for deres seneste film The Secret of Kells. En stor tv-serie er på vej til Aarhus, og i Viborg er det lokale animationsmiljø nu på vej op i superligaen med produktion af animerede spillefilm. Det øgede fokus på dannelse af nye virksomheder omkring The Animations Workshop har afspejlet sig i ansøgningerne til DVF. En ud af fire ansøgninger handler nu om støtte til animationsfilm, siger Marc Perera Christensen, der er formand for DVF.

10 Film Fyn Film Fyn Fyn Investering Film FilmFyn er en investeringsfond, som bl.a. samarbejder med fynske kommuner om at tiltrække filmproduktioner. Investeringen skal - modsat de alm. støtteordninger - således tilbage ved evt. overskud. investerer i film- og tv-produktioner med en andel af den omsætning, en producent forbruger inden for regionen. Investeringsvilkår forhandles fra film til film, men omsætningen ligger typisk på % af investeringen. FilmFyn er murstensløst ; kapitalen går til investering i filmproduktioner. FilmFyns investering i film- og TVproduktioner er betinget af, at producenterne omsætter et beløb svarende til det dobbelte i det sydfynske område, eller at de f. eks. etablerer sig i området eller indgår i et forpligtende samarbejde med allerede etablerede virksomheder. HVAD INVESTERES DER EFTER? FilmFyn er - modsat Den Vestdanske FIlmpulje - primært henvendt til større filmproduktioner, som slår sig ned på Fyn i forbindelse med optagelser. Produktioner, der har længerevarende optagelser og/eller benytter lokal arbejdskraft i større målestok, vil blive prioriteret. Tilknytningen til Fynsområdet skal derfor også være reel. Der er ikke nogen fast øvre grænse for investeringens størrelse, men FilmFyn forventer at investere kr. 2-2,5 mio i en produktion. Der lægges vægt på effekten i regionen. Der er ikke ansøgningsskemaer eller -frister, og der tages løbende stilling til hvert enkelt projekt. HVOR HAR FILMFYN INVESTERET? DR-drama produktionen 1864 har fået investeringskroner, da en del af det historiske drama udspiller sig på Fyn. Filmfyn har investeret tre millioner kroner i Susanne Biers Oscar-vinder, Hævnen. Filmfyn regner med, at investeringen vil tjene sig selv hjem og mere til pga. filmens store succes.

11 Tre regionale filmværksteder Filmværkstedet Hovedstadsområdet Støtte Film, animation, transmedia Filmværkstedet i København støtter unge filmtalenter ved at give adgang til professionelt produktionsudstyr og op til kr. til basale produktionsomkostninger. Projektet kan være en kort-, novelle-, dokumentar- eller spillefilm. Eller det kan være et filmisk projekt i en blanding af genrer og platforme. Ved de fire årlige ansøgningsrunder lægges der vægt på ide, originalitet og lysten til at lave film - og om din erfaring matcher formatet på dit projekt. Støtten ydes i form af materialer, vejledning og adgang til professionelt udstyr. Bevilgede projekter kan søge op til kr. til kontante produktionsomkostninger. Der kan ikke søges støtte til dækning af holdlønninger, ligesom man ikke støtter projekter, der har modtaget støtte fra andre filmværksteder. Danske filmproducenter støttes, forudsat producenten eller produktionsselskabets ledende medarbejdere kan dokumentere erfaring med filmproduktion eller producererfaring og har filmproduktion som hovedbeskæftigelse. DEADLINE Der er ansøgningsfrist i februar, maj, august og november. (TAGS) Aarhus Filmværksted Østjylland Støtte Primært film men åben for andet. Du kan søge produktionsstøtte til tre forskellige projekttyper: fiktionsfilm, dokumentarfilm samt kunstrelaterede projekter. Fiktionsfilm: Oftest kortfilm, der optages på grundlag af et grundigt bearbejdet manuskript. Dokumentarfilm: Her forventes et tydeligt personligt engagement og refleksion over dit arbejde som dokumentarist. Kunstrelaterede projekter: Her er støtteordningen basis for samarbejde med billedkunstnere i et bredt felt - fra installationskunst til dans og teater. Det er også muligt at søge om udviklingsstøtte til fiktionsvideo-projekter. Det vil sige, at du kan søge om konsulenthjælp til at udvikle din idé og dit manuskript. DEADLINE Ansøgningsfrist er 1. mandag i hver måned (undtagen Juli). (TAGS) Odense Filmværksted Fyn Støtte Primært film men åben for andet. Odense Filmværksted har seks årlige ansøgningsdeadlines. To konsulenter, en for fiktion og en for dokumentar, udvælger de projekter, der skal have støtte. Filmværkstedet henvender sig primært til unge mellem 18 og 25 år, som gerne vil ind i filmbranchen, men også andre med behov for filmrådgivning og - produktionsudstyr kan ansøge. DEADLINE Der er ansøgningsfrist fire gange om året, dog løbende for akutpuljen.

12 Nordic Game Program Nordic Game Program Norden Støtte Spil Hele 26 mio. danske kroner står til uddeling fra 2012 og frem til 2015, til spilprojekter fra hele Norden. Baggrunden for Nordic Game Program er, at det nordiske marked for computer- og videospil er blandt verdens syv største. Men kun én pct. af solgte spil i Norden stammer fra Norden. Omtrent 40% af de spil, der bliver støttet, når frem til udgivelse, hvilket er betydeligt bedre end standarden i branchen. Vurderingskriterier - rangordnet efter betydning: 1. Er projektet passende til målgruppen, særligt vedrørende alder? 2. Udviklervirksomhedens og teamets dokumenterede erfaring. 3. Betydningen af udviklingsstøtte i forhold til projektets lancering 4. Projektets innovative grad. 5. Antallet af nordiske lande, som det endelige spil udkommer i. 6. Projektets kunstneriske ambitioner. Max. støtte er kr. og min kr. Støtten kan ikke overstige 75% af det samlede projektbudget. NGP støtter kun ét projekt pr. ansøger, men samme ansøger kan godt have flere ansøgninger liggende. HVAD STØTTES Krav til ansøger: - Nordisk Computerspilfirma - Uafhængig - ikke ejet af spiludgivere eller ikkenordisk spiludvikler. - Ejer af IP-rettighederne til projektet. - Skal kunne garantere, at det endelige projekt bliver udgivet på mindst ét nordisk sprog. - Projektet er ikke allerede godkendt til produktion - f.eks. under kontrakt med tredjepart. - Spiludviklingsfirmaet er finansielt stabilt - dvs. ikke ikke i likviditetskrise eller konkurstruet. - Støtteansøgning er indsendt fyldestgørende og i rette tid i fht. ansøgningsfrist. DEADLINE Ansøgningsfristen falder i foråret - én gang årligt. FOKUSÉR PÅ MERE END BARE PRODUKTET Asbjørn Søndergaard fra spilfirmaet Tactile giver her lidt best practice-råd til Nordic Game-programmet: Jeg tror, den vigtigste key learning er at have et godt team, en god forretningsplan, og et godt produkt, samt en klar strategi og plan for, hvordan du bringer dit produkt til markedet. Det vigtigste at huske på er nok bare, at man i sidste ende bliver vurderet på, om man kan bringe et fedt produkt til markedet. Mit indtryk er, at mange fokuserer lidt for meget på produktet og for lidt på de omkringliggende omstændigheder der, skal til for at gøre produktet til en succes. Tactile har bl.a. modtaget kr. i støtte for spillet The Wolf in the Iron Forest.

13 MEDIA Programme MEDIA Programme EU Støtte Film, animation, spil, transmedia, mobil, digitale medier KONTAKT MEDIA DESK DANMARK Desk/MEDIA-Stoette.aspx EU s store MEDIA Program søger at styrke den europæiske audiovisuelle sektor. MEDIA Desk Danmark under DFI er det danske kontaktpunkt for MEDIA. De informerer og rådgiver ansøgere til MEDIA programmet, og det er derfor en rigtig god idé at være i god tid med ansøgningerne, så de kan nå at rådgive. Ansøgningsproceduren til et så stort støtteprogram kan virke lang og uoverskuelig, men pengene er til gengæld mange, hvis ideen er god og nytænkende nok. AKTUELLE "CALLS FOR PROPOSAL" STØTTE TIL INTERAKTIVE VÆRKER Der kan søges om støtte til udviklingen af interaktive værker, der komplementerer en film, dokumentar eller tv-serie. Der kan ansøges om euro. Tilskud af denne type er rettet mod uafhængige, europæiske virksomheder, hvis hovedformål og aktivitet er AV-produktion og/eller produktion af interaktive værker, spiludvikling m.v. Ordningen for interaktive værker har til formål at tilskynde til større brug af multiple platforme samt at skabe samarbejde mellem den audiovisuelle sektor og udviklere af spil og interaktivt indhold. Den fokuserer på at støtte de interaktive værker, der er specielt udviklet til at supplere et audiovisuelt værk (animation, kreative dokumentarfilm eller drama). Det maksimale tilskud til rådighed under "Støtte til Interaktive værker" er UDVIKLINGSSTØTTE Uafhængige, europæiske selskaber, der producerer spillefilm og kreative dokumentarfilm kan søge støtte til udvikling af projekter. Projekter skal være målrettet mod det europæiske og internationale marked. Støtten gives i form af et rentefrit tilskud. Støtteprocenten er max. 50% af udviklingsbudgettet for det enkelte projekt (60% for produktioner der afspejler den europæiske mangfoldighed). Man kan enten vælge at søge støtte til ét "enkelt projekt" eller "slate-funding" hvor man søger udviklingsstøtte til en række projekter. For begge støtteordninger gælder det, at man kun kan fremsende én ansøgning per "call". For produktionsselskaber, der ansøger MEDIA programmet, er kravet, at selskabet skal have kommercielt distribueret inden for de sidste 24 måneder, samt at projektet skal være distribueret nationalt. Yderligere skal selskabet have eksisteret i et år. Der kan søges om støtte til udvikling af: 1. Fiktion (film og tv). Støtte: euro. Varighed: minimum 50 min. 2. Kreative dokumentarprogrammer. Støtte: euro. Varighed: minimum 25 min. 3. Animation. Støtte: euro. Varighed: minimum 24 min.

14 EURIMAGES EURIMAGES Europarådet Støtte (med tilbagebetaling af nettooverskud). Film, animation Coprod_en.asp EURIMAGES er en international støttefond til co-produktion under Europarådet i Strasbourg, der støtter produktion og distribution af spille- og dokumentarfilm. Fonden sigter mod at fremme den europæiske filmindustri ved at tilskynde til produktion og distribution af film og fremme samarbejdet mellem fagfolk. I modsætning til EU s MEDIA-program, som er henvendt til at fremme europæisk filmindustri, så har EURIMAGES et mere kulturelt og samarbejdende sigte. Fonden råder over 21 mio., og man kan maksimalt ansøge om Hver co-producent skal have mindst 50% af finansieringen på plads på tidspunktet for ansøgningen. Projektet skal have støtte fra enten en film fond, en distributør eller en tv-salgsaftale (EURIMAGES kan ikke være den første fond, der støtter projektet) VÆRD AT BEMÆRKE: Man skal bevise, at mindst 50% af finansieringen er bekræftet i hvert co-produktionsland ved ansøgningstidspunket. Hvis ikke dette er på plads, bliver projeket afvist med det samme. HVAD STØTTES Fonden støtter fiktions-, animations- og dokumentarfilm (af minimum 70 min. varighed) bestemt til biografpremiere. En vigtig betingelse for at opnå EURIMAGES støtte er, at projektet er en international co-produktion mellem mindst to medlemsstater af EURIMAGES, men ikke-medlemsstater kan også deltage i coproduktion. EURIMAGES giver et rentefrit lån med en betinget tilbagebetaling ved evt. overskud. Lånet tilbagebetales ved evt. netto overskud - med samme sats som procentdelen af EURIMAGES støtten udgør. Der er, ligesom med Nordisk Film og TV-fond, tale om topfinansiering. Hvis der er en troværdig forklaring, kan det godkendes, at op til halvdelen af optagelserne er påbegyndt inden ansøgningstidspunktet. Man skal dog vedlægge en forespørgsel samt en beskrivelse af optagelsesforløbet sammen med ansøgningen DEADLINE Ansøgningsfrist er i januar, april, august og oktober.

15 Nordisk Film og TV-fond Nordisk Film og TV-fond Norden Støtte Film, dokumentar NFTF fremmer nordisk film- og tv-produktion af høj kvalitet ved at yde støtte i form af topfinansiering til projektudvikling og produktion af spillefilm, tv-fiktion/serie og kreative dokumentarfilm. Projektet skal være egnet til biografvisning, tv-distribution eller anden form for distribution, og det skal af Fonden vurderes til at have et tilfredsstillende publikumspotentiale i Norden. Fonden kan ikke medvirke til finansieringen af et projekt, der på forhånd er solgt til, eller som co-produceres med, et nordisk tv-selskab, som ikke er en af Fondens tv-partnere. Fonden stiller ikke krav om fælles nordisk tema, fælles nordisk co-produktion eller fælles nordisk sammensætning af hold og skuespillere. Dog lægger Fonden særlig vægt på projekter, der har børn og unge som målgruppe. STØTTE TIL PROJEKTUDVIKLING Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Støtte ydes primært til spillefilm og tv-fiktion / serie og i mindre grad til dokumentarfilm. Hvis et projekt har ansøgt, men ikke har modtaget støtte til projektudvikling, er det stadig muligt at ansøge om støtte til produktion. Støtte kan kun søges af nordiske produktionsselskaber. Det er muligt at ansøge løbende. STØTTE TIL PRODUKTION SPILLEFILM Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Der skal foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande og distributionsaftale med mindst 1 af Fondens tv-partnere Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 1 nordisk land og distributionsaftale med mindst 2 af Fondens tv-partnere. TV-FIKTION / SERIE Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondets tv-partnere og distributører. Der skal foreligge distributionsaftale med mindst to af Fondens tv-partnere (men kun med 1, hvis et tv-selskab selv er producent). DOKUMENTAR Der skal foreligge bekræftet national grundfinansiering. Med national grundfinansiering menes finansiering fra kilder i hovedproducentens hjemland. Typisk fra nationale filminstitutter / fonde, regionale filmfonde, Fondens tv-partnere og distributører. Der skal foreligge distributionsaftale med mindst 2 af Fondens tv-partnere. Alternativt skal der foreligge biografdistributionsgaranti i mindst 2 nordiske lande samt distributionsaftale med mindst 1 af Fondens tv-partnere.

16 Nordisk Innovationscenter Nordisk InnovationsCenter Norden Støtte Digitale vækstprojekter på tværs af brancher og nationalitet. HVEM KAN SØGE? Nordisk InnovationsCenter (NICe) initierer og finansierer aktiviteter, som styrker innovation og samarbejder primært med små og mellemstore virksomheder i Norden. Alle SMV-innovationsaktører i Norden kan derfor søge om projektstøtte. Missionen er at gøre det lettere at udvikle og drive erhvervsvirksomhed på tværs af de nordiske landegrænser. HVAD KAN MAN SØGE STØTTE TIL? Som udgangspunkt støttes alle typer innovationsprojekter. Lige nu er der call for proposal til et erhversrettet innovationsprojekt (se boksen til højre). Der er tre grundkriterier, som skal være opfyldt: Projektet skal have deltagere fra mindst tre (helst fem) nordiske lande Egenfinansiering skal være mindst 50% (enten i form af arbejdstimer eller direkte finansiering) Projektet må ikke vare i mere end 36 måneder. HVORDAN ANSØGER JEG? Alle, som ønsker at søge om projektstøtte fra NICe, skal indsende et projektforslag med en kort beskrivelse af projektideen. Projektforslagene bliver behandlet løbende, og ansøgeren kan forvente svar i løbet af 1-3 uger. MEN JEG ER JO INDHOLDSPRODUCENT? Ja, men behøver vi nævne Rovio Entertainment og Angry Birds? En innovativ tilgang til mobil-app-udvikling og en forretningsmodel tilpasset digital medieadfærd kan hurtig give projektmoneterne ben at gå på! CALL FOR PROPOSAL: STYRK NORDISK ERHVERVSLIV! NICe's seneste call for proposal er nordiske projekter, som fremmer innovation og øget konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv, og som fører til kommerciel og bæredygtig udvikling. NICe definerer innovation som: nye produkter, tjenester, markeder, processer eller organisatoriske modeller, som skaber økonomiske fordele eller på anden vis har værdi for samfundet. Dette åbner op for en bred tilgang til innovation, og således kan der findes flere forskellige kilder til innovation og mange forskellige former for innovation. NICe opfordrer kraftigt til innovation inden for alle erhverv og sektorer, herunder offentlig administration. NICe finansierer projekter, som direkte eller indirekte medfører kommerciel brug og fører til konkrete resultater (nye koncepter, produkter eller tjenester), som kan formidles og deles på nordisk og internationalt niveau Et projekt bør være originalt, skabe nye kontakter og bidrage til etableringen af nye markeder. Med det brede fokus på innovation er der rig mulighed for, at digitale indholdsproducenter og samarbejdende brancher kan udvikle forretningsmodeller og realiserbare projekter, som styrker fællesnordisk erhvervsliv. DEADLINE: 1. januar 2013

17 TFI New Media Fund TFI New Media Fund USA Støtte Film, spil, mobil, digitale medier, transmedia, manuskript TFI New Media Fund giver finansiel og udviklingsmæssig støtte til tværmedielle projekter, som går videre end de traditionelle skærmmedier. Fire til otte udvalgte projekter støttes med mellem $ og $ Indholdsproducenter fra USA og internationalt kan søge om støtte. Det afgørende er brugen af interaktive og tværgående medier i projektet. Tribeca Film Institute støtter ikke klassiske, lineære filmproduktioner. Man kan dog søge støtte til interaktive udvidelser af en alenestående filmproduktion. Der støttes kun projekter, som er på et avanceret udviklingsstadie eller er endnu videre. Fonden giver peer support og ekspert mentorordning, og man hjælper modtageren med den teknologiske support til at realisere projektet. Ansøgere skal indsende min. 7 min. materiale og man skal demonstrere, hvordan fonden vil have en afgørende betydning for færdiggørelsen af projektet. HVAD STØTTES TFI New Media Fund er direkte møntet på interaktive koncepter, som er nonfiktive og omhandler sociale forhold. Konceptet skal inkorporere storytelling omkring et socialt issue, og det skal inkludere en integreret crossmedia-platform eller en interaktiv komponent designet til at engagere og aktivere publikums indlevelse. TFI byder dokumentar, hybrid/scripted, animation eller andre innovative storytelling-teknikker velkommen. Man behøves ikke ansøge med en alene stående film - så længe videomateriale og storytelling er integreret i projektet. Der er intet krav om mange platforme (en ipad app eller et interaktivt website kan være tilstrækkeligt), men du skal demonstrere innovativ brug af aktive, engagerende indgange til historien. TFI kigger efter projekter, som aktiverer publikum omkring sociale forhold overalt i verden, og betoningen ligger på cross-platform storytelling og dynamisk engagement med publikum. DISSE FEM TING SKAL DU VÆRE OPMÆRKSOM PÅ NÅR DU ANSØGER - Har dit projekt en gennemført cross/transmedia-strategi, som kan overbevise andre om, at publikum vil føle sig dybt engageret i historien? - Omhandler dit koncept temaer som social retfærdighed, lighed/ulighed og globale, sociale forhold i andre kulturer? - Hvordan er dit koncept innovativt i brugen af interaktion med publikum, og hvilke særlige indgange til din storytelling giver din/dine platforme? - Hvor meget fylder selve historien i forhold til platformene - har du fokus på, at publikum kan søge flere indgange udover din videoproduktion? - Er dit projekt non-fiktivt? Og ansøger du på baggrund af en dokumenteret historie? Husk at dette krav ikke bremser kreative udvidelser af historien på andre platforme som f.eks. et computerspil, et mikrosite på mobil eller et socialt netværk.

18 Almennyttige fonde TÆNK ALMENT - OG KREATIVT! Udover de rene støtteordninger er der også mange andre ordninger og puljer, som er værd at holde sig for øje. Private og almennyttige legatfonde har måske typisk været en overset finansieringskilde for indholdsproducenter. Men især for de brancher og tværmedielle projekter, som ikke har deres egne, branchespecifikke støtteordninger som film- og spilbranchen, kan der være økonomisk hjælp at hente ved at tænke nyt og ansøge atypiske legater og fonde. På den næste side finder du en oversigt over almennyttige legatfonde, som har mulighed for at støtte udviklingen af nyt, digitalt og interaktivt indhold. Legater og fondsmidler er særligt interessante at få hænderne ned i, da de ikke skal tilbagebetales. Udbuddet af relevante legater og fonde kan til gengæld være lidt af en jungle at finde rundt i. Heldigvis har vi samlet et udvalg af de fonde, som kan være værd at forsøge sig hos. Tænk i samarbejder Private fonde støtter ofte en almennyttig sag eller et meget specifikt emne. Man skal derfor være indstillet på, at ens projektidé skal udvikles i forhold til den enkelte fonds kriterier. Ofte vil rent underholdende eller kommercielt rettede koncepter ikke kunne modtage støtte. Men hvis man til gengæld producerer et læringsspil til skoleelever eller et mobilt koncept, der integrerer almennyttige formål såsom sundhed, viden og lign. - så er det bare om at finde den fond, som forekommer mest relevant. Ofte vil et samarbejde med andre brancher, en almennyttig forening, en NGO, et museum el. lign. give projektet en samfundsmæssig dybere appel. I så fald vil det ofte være foreningen/samarbejdspartneren, der skal søge midlerne. Når man søger private, almennyttige fonde er det vigtigt, at formalia er på plads, så husk at læse godt op på fondenes formål og ansøgningskriterier. Dette er den sure del af arbejdet, men en god omgang research kan til gengæld også spare unødige kræfter i sidste ende! Vær opmærksom på, om fondsstøtten begrænser de kommercielle muligheder i projektet. - Læs også Kapitalrejsens guide til legat og fondsansøgning af Computerspilzonen

19 Oversigt over relevante, almennyttige fonde (TAGS) Tips- og lottomidlerne Danmark Støtte (dog med tilbagebetaling af evt. overskud). Spil, film mobil, digitale medier, transmedia SÆRLIGT FOKUS: UNDERVISNING Tipsmidlerne uddeles til mange formål. Puljen til undervisningsformål er særligt oplagt for indholdsproducenter. Ministeriet for Børn og Undervisning støtter nye landsdækkende eller landsdelsdækkende tiltag og aktiviteter inden for ministeriets område gennem projekttilskud. Støtte gives normalt til nye undervisningsmaterialer i form af websites, bøger, software, film og lignende. Det er en forudsætning for tilskuddet, at materiale, der udvikles i forbindelse med projektet, gøres offentligt tilgængeligt. DEADLINE: December (TAGS) Bikuben Fonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil, mobil, digitale medier https://ansoeg.bikubenfonden.dk/ SÆRLIGT FOKUS: KULTURFORMIDLING OG FILMPRODUKTION Bikuben Fonden er særlig relevant at søge for indholdsproducenter inden for film, tv og spil. Fonden støtter særligt museumsformidling af kultur og kunst, og har tradition for at støtte et alsidigt udbud af formidlingsformer, herunder spil. Fonden har tidligere støttet udviklingen af webspil til hhv. foreningen Voldsramte Børn & Familier og Det Kriminalpræventive Råd. Samtidig har man et særligt fokus på spille-, kort- og dokumentarfilm. DEADLINE: løbende ansøgning

20 Oversigt over relevante, almennyttige fonde (TAGS) Egmontfonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil, transmedia, manuskript, digitale medier, mobil SÆRLIGT FOKUS: BØRN OG UNGES LÆRING Egmontfondens almennyttige indsats fokuserer primært på børn og unges omsorg og læring. Kun projekter, som lever op til visionen om at skabe et godt liv for børn og unge ved at styrke deres aktive og engagerede deltagelse i samfundet, kan komme i betragtning. Fonden har tidligere støttet dokumentarfilm, musik, tv-serier, internetportaler og interaktivt undervisningsmateriale. Læringsspil, pædagogiske spil, integrationsspil eller lignende vil derfor have gode chancer for at opnå støtte. DEADLINE: løbende ansøgning (TAGS) Lauritz Fonden Danmark Støtte Film, dokumentar, spil SÆRLIGT FOKUS: DANSK KULTUR, ERHVERSLV OG VELGØRENHED Lauritz Fonden yder støtte til institutioner, foreninger og personer, der arbejder for at skabe kendskab til og agtelse for dansk kultur, derunder særligt erhvervskultur, uddannelse, dygtiggørelse af ungdommen i ind- og udland samt bekæmpelse af sygdomme. Projekterne må gerne være af kommerciel art, og tidligere har eksempelvis Zentropa fået støtte til filmprojekter. Fonden lægger vægt på de innovative og historiske aspekter ved ansøgerprojekterne. (TAGS) Legofonden Danmark Støtte Spil, film, dokumentar transmedia, digitale medier, mobil SÆRLIGT FOKUS: FATTIGE BØRNS ADGANG TIL GLÆDE OG LEG Legofonden er en ganske særlig almennyttig fond, fordi den ikke har en decideret ansøgningsproces. Man skal selv henvende sig med sin ide, og så tager fonden stilling fra sag til sag i forhold til formål og værdier. Legofonden støtter børns adgang til glæde, leg og læring gennem engagerende aktiviteter. Særligt verdens fattigste har fondens fokus. Fonden er derfor oplagt, hvis du udvikler et globalt koncept, som er rettet mod udviklingslandene eller formidling af fattige børns vilkår.

Filmaftale 2015-2018

Filmaftale 2015-2018 6. november 2014 Filmaftale 2015-2018 Med den filmpolitiske aftale for 2015-2018 ønsker regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten,

Læs mere

Filmaftale 2011-2014

Filmaftale 2011-2014 Filmaftale 2011-2014 2014 27. oktober 2010 Med den filmpolitiske aftale for 2011-2014 ønsker regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti,

Læs mere

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm

Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm Den Vestdanske Filmpuljes vilkår for støtte til kort- og dokumentarfilm 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje kan yde støtte til manuskriptudarbejdelse, udvikling og produktion af kort- og dokumentarfilm.

Læs mere

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE

Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Indholdsfortegnelse Handel, service og turisme INDHOLDSFORTEGNELSE 1. KFI erhvervsdrivende fond...2 1.1. Formål...2 1.2. Kontakt...2 2. Dagbladsnævnet...3 2.1. Formål...3 2.2. Kontakt...3 3. Det

Læs mere

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4

GENERELLE VILKÅR. 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 retningslinjer [dk] 2013 indhold GENERELLE VILKÅR 3 1. OM NORDISK FILM & TV FOND (www.nordiskfilmogtvfond.com) 3 2. FORUDSÆTNINGER OG ANSØGNINGSVURDERING 4 3. STØTTETYPER OG STØTTEKRITERIER 5 4. TILBAGEBETALING

Læs mere

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING

KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING KREATIVE PARTNERSKABER OG FORRETNINGSUDVIKLING ERHVERVSPARK 12.000 kvm. fordelt på 2 bygninger + 80 virksomheder Ca. 650 personer arbejder i Filmby Aarhus Filmby Aarhus havde 10-års jubilæum i 2013 SHAREPLAY

Læs mere

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale

DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Lars Skree - The Look of Silence DANSK DOKUMENTARFILM ambitioner og potentiale INDLEDNING Dansk dokumentarfilm er en massiv dansk og international succes både hvad angår den

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014-2015 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014

Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Bedømmelseskriterier og retningslinjer 2014 Formål Nordisk Kulturfond har til formål at fremme det kulturelle samarbejde mellem de nordiske lande Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige samt Færøerne,

Læs mere

Sammen om et nyt Norden

Sammen om et nyt Norden Sammen om et nyt Norden Nordisk Kulturfond støtter kulturprojekter, som gentænker og genskaber det nordiske, og som udvikler kulturlivet i Norden. Fonden uddeler årligt ca. DKK 29 millioner til 200 projekter.

Læs mere

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN

HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HAR VI BRUG FOR OPHAVSRETTEN HVAD ER OPHAVSRET? I Danmark og stort set resten af den øvrige verden har man en lovgivning om ophavsret. Ophavsretten beskytter værker såsom bøger, artikler, billedkunst,

Læs mere

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem.

FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. 22. august 2011 Notat og budget: FilmFyn - et samlet Fyn bag en konkurrencedygtig regional filmfond fra 2012 og frem. FilmFyn ideen bag FilmFyn er et erhvervsprojekt med formålet at skabe udvikling og

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget

Ansøgningsskema Kultur- og Fritidsudvalget Frederikshavn Kommune Center for Kultur- og Fritid Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn evao@frederikshavn.dk Ansøger: SF FILMPRODUCTION, Halfdansgade 10, 2300 København S. Kontaktperson: Mie Andreasen CVR-nr.

Læs mere

DANSK FILM Et Fælles Ansvar

DANSK FILM Et Fælles Ansvar Kunstnerisk Succes, Stort Billetsalg og Økonomisk Krise Filmpolitisk oplæg 2014 Foto: Joe Alblas The Salvation DANSK FILM Et Fælles Ansvar Dansk Film Et Fælles Ansvar er Producentforeningens oplæg til

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular.

2.4 Ansøgning om manuskriptstøtte skal ske skriftligt. Ansøgeren skal benytte DVF s ansøgningsformular. DEN VESTDANSKE FILMPULJES VILKÅR FOR STØTTE OG/ELLER INVESTERING SPILLEFILM M.V. 1. FORMÅL 1.1 Den Vestdanske Filmpulje (DVF) kan yde støtte til og/eller investere i manuskriptudarbejdelse, udvikling og

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015

Idrætsinspiration 2015. Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Idrætsinspiration 2015 Foredrag og workshop om fundraising 17. Januar 2015 Indhold og intro Trends og tendenser inden for foreningsfundraising i Danmark Hvad er et egnet fundraisingprojekt og hvorfor?

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 28. september 2005. TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 28. september 2005 TV 2/DANMARK A/S støtte til kort- og dokumentarfilm i 2004 Radio- og tv-nævnet skal hermed, i forlængelse

Læs mere

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011

Oplæg vedr. en regional filmfond i København. Den 3. marts 2011 Oplæg vedr. en regional filmfond i København Den 3. marts 2011 Indhold 1 Film og tv er en milliardindustri i København...1 1.1 Et stærkt udgangspunkt...1 1.2 Dårlige økonomiske rammevilkår...1 2 Den københavnske

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil

Forslag til folketingsbeslutning om at styrke danske computerspil Beslutningsforslag nr. B 208 Folketinget 2009-10 Fremsat den 8. april 2010 af Mogens Jensen (S), Yildiz Akdogan (S), Leif Lahn Jensen (S), Anne-Marie Meldgaard (S), Flemming Møller Mortensen (S), Rasmus

Læs mere

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed

Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 1 of 7 20. januar 2015 Vejledende notat om Filmlovens 18 og Kulturministeriets bekendtgørelse om kommunalt tilskud til biografvirksomhed 2 of 7 1 Baggrund Foreningen af mindre og mellemstore biografer

Læs mere

vejledning til Ansøgningsskema

vejledning til Ansøgningsskema Side 1 af 2 Projektudvikling Beboergrupper og boligafdelinger kan søge om støtte til at udvikle et projektforslag, så det senere kan føres ud i livet. vejledning til Ansøgningsskema Realdania-kampagnen

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010. [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Avanceret 3D projektion 29.07.2010 [01.06.2010-31.05.2011] Journalnummer: 1-33-76-23-5-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26

Læs mere

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge

Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge http://www.comon.dk/art/166871 Spiltroldmand vil lære danske udviklere at tjene penge Et fantastisk interview hvor du selv er journalisten. Af Karim Pedersen 16. september 2011 kl. 07.37 For en hel generation

Læs mere

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning

Open Call 2015. Ansøgningsvejledning Open Call 2015 Ansøgningsvejledning OPEN CALL 2015 OPEN CALL 2015 Aarhus 2017 inviterer nye kulturprojekter til at blive en del af programmet et helt år med kulturelle oplevelser! Vi udvikler et program,

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Indhentning af tilbud

Indhentning af tilbud Indhentning af tilbud Midtjysk Turisme ønsker at få tilbud på opgaveløsning vedrørende følgende opgaver i regi af Socialfondsprojektet RETHINK Kulturturisme : Konsulentbistand til Udvikling af håndbog

Læs mere

Budget- og revisionsinstruks

Budget- og revisionsinstruks Budget- og revisionsinstruks Indholdsfortegnelse 1. Generelt Side 1 2. Fyn-spend budget og Fyn-regnskab Side 1 3. FilmFyns område Side 1 4. Regional omsætning (specifikation af Fyn-spend) Side 2 5. Moms

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Vejledning til ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema Vejledning til ansøgningsskema INNOVATIVE OFFENTLIGE INDKØB Ansøgningsrunden september 2014 OFFENTLIGGJORT 16. JULI 2014 ANSØGNINGSFRIST 17. SEPTEMBER 2014, KL.12.00 Side 2/9 1. INDLEDNING Markedsmodningsfonden

Læs mere

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund

Kom godt i gang TAG DEL. - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk. vores samfund Kom godt i gang - den vellykkede inddragelse på TAGDEL.dk Denne manual er udformet til jer, som nu står foran at skulle bruge TAGDEL.dk som et værktøj til at inddrage jeres medlemmer, frivillige og andre

Læs mere

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur

HVEM ER VI. Nordisk Film. Zentropa. Zentropa China Kombinerer det bedste nordiske talent med kinesisk filmkultur Zentropa China HVEM ER VI Nordisk Film Verdens ældste produktionsselskab Største distributør af film i Skandinavien Zentropa Et af Europas største produktionsselskaber med produktionsfaciliteter i Tyskland,

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fundraising og biblioteksudvikling europæiske perspektiver Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Brøndby d. 1. November 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012

NOTAT. Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger. København, juni 2012 NOTAT København, juni 2012 Kapitaludfordringer i den danske computerspilbranche 9 bud på løsninger Computerspilzonen anbefaler at der gennemføres 9 initiativer for at styrke udviklingen i den danske spilbranche,

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet

Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet Cultiva-stiftelsen i Kristiansand en stor satsning på kultur og kreativitet af Trine Bille Kristiansand Kommune i Norge har en stiftelse Cultiva Kristiansand Kommunes Energiværksstiftelse. Stiftelsen har

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde

Vejledning 2015. Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Vejledning 2015 Vejledning til ansøgning om tilskud fra Europa-Nævnets Pulje C 2. runde Tilskud fra Pulje C søges ved at udfylde et elektronisk ansøgningsskema, der tilgås fra Europa-Nævnets hjemmeside

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/2173(INI) 20.11.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om beskyttelse af forbrugere, især mindreårige, i forbindelse med brugen

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1.

EUROPA-KOMMISSIONEN. Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin. Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde. Hr. minister, 1. EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.11.2001 C(2001)3458fin Vedr.: Statsstøttesag N 486/2001 Danmark Filmventurefonde Hr. minister, 1. Sagsforløb (1) Ved brev af 25.6.2001 anmeldte Danmark et forslag

Læs mere

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog

Firmaprofil. Etableret 2011. OffentligPrivatDialog gik live primo 2012. Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog DIGITAL DIALOG Firmaprofil Etableret 2011 OffentligPrivatDialog gik live primo 2012 Første og førende indenfor OPS management systemer og OP-Dialog Vinder af IKA s Dialogpris 2014 nomineret og kåret af

Læs mere

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013

Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningsskema til Ud over KANten Puljen Udgave marts 2013 Ansøgningen mailes til sine.dam.moeller@hjoerring.dk Titel på projektet PRINT YOUR LIFE - 3D-printer festival 2013 Beløb, der ansøges om i Ud-over-KANten-puljen

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN

10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 TIPS TIL BEDRE FONDSANSØGNINGER AF STEFFEN GREGERSEN 10 tips til bedre ansøgninger til fonde Forord 3 Tip 1 - Skriv en kort og præcis ansøgning 4 Tip 2 - Søg støtte til et konkret projekt 5 Tip 3 -

Læs mere

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup

BIT-House. Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup BIT-House Et kulturelt og erhvervsfagligt IT-tiltag i Ballerup Morten Bøgebjerg motb@r-m.com Disposition 1 2 3 4 5 Konceptet for Datamuseet & BIT-House Ballerup nu og i fremtiden En del af kommunens planer

Læs mere

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER

PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER PARTNERSKABER MED VIRKSOMHEDER TIL GAVN FOR BEBOERE I UDSATTE BOLIGOMRÅDER Liv i boligområderne Mandag den 22. november 2010 Lise Heiner Schmidt 1 Lise COWIs Heiner kommunikationspolitik Schmidt lihs@cowi.dk

Læs mere

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre.

Der indgås 4-årige aftaler, dels mellem Københavns Kommune og Kulturministeriet og dels mellem Københavns Kommune og de enkelte teatre. KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Sekretariat og Presse NOTAT Til Kultur- og Fritidsudvalget Udkast til principper for valg af små storbyteatre 2017-2020 Bilag 1 København har som hovedstad

Læs mere

DK som Nordens førende live-scene

DK som Nordens førende live-scene DK som Nordens førende live-scene Referat. HANDLINGSPLAN DISPOSITION I. SUCCESFORTÆLLING II. III. IV. HVAD HAR VI FÅET UD AF DET? VISION: DANMARK SOM NORDENS FØRENDE LIVESCENE DEN BRÆNDENDE PLATFORM V.

Læs mere

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER

TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER TALENTFILM FILMKONKURRENCE FOR UNGE FILMTALENTER - Filmgalla for unge i hele Region Syddanmark kan fra 2015 afholdes i Faaborg-Midtfyn Kommune! Baggrund I de seneste 7 år har Oregon Filmfestival været

Læs mere

Leadusere på Parkvejens Skole

Leadusere på Parkvejens Skole 1 Leadusere på Parkvejens Skole Indholdsfortegnelse Baggrund... 2 Målet leadusere på Parkvejens Skole... 2 Målet... 2 Gevinst for leaduserne og skolen... 2 Eleven... 2 Skolen... 2 Organisering... 2 Parkvejens

Læs mere

Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus.

Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus. FRITIDS- OG KULTURFORVALTNINGEN Kulturafdelingen J.nr. Ref. SP Bilag 1 til byrådsindstilling vedr. fremtidig struktur for Filmby Århus. Notat vedr. filmudviklingsprojekter i Filmby Århus. Mission At drive

Læs mere

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0

Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Hvordan gennemføres casestudiet i praksis v. 2.0 Af Knud Ramian I bogens første udgave fandtes et kapitel om, hvordan man organiserer sig omkring et casestudie. Det indeholdt gode råd til dem, der skal

Læs mere

Sine Egede Projektchef for sociale formål

Sine Egede Projektchef for sociale formål Sine Egede Projektchef for sociale formål Bikubenfonden Er en uafhængig, erhvervsdrivende fond, der uddeler midler fra fondens afkast og formue til alment velgørende formål Har som primært formål at støtte

Læs mere

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra

Juni 2012. Mental Frikommune idéerne begynder at tage form. Hvis vi skulle begynde forfra Juni 2012 Mental Frikommune idéerne begynder at tage form Arbejdet med at realisere strategien Mental Frikommune er i fuld gang. På nogle af de overordnede innovations-temaer nærmer vi os det punkt, hvor

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4...

file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... file:///c:/adlib%20express/work/20150602t162442.299/20150602t162442.752/91bb1f8c-cc23-4... Page 1 of 1 02-06-2015 From: KFFKP Sekretariat og Presse Sent: 27-05-2015 09:43:21 To: Stine H i S rensen CC:

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

Projekter og U-lands-tv-puljen

Projekter og U-lands-tv-puljen November 2014 D A N I D A S O P L Y S N I N G S B E V I L L I N G Retningslinier for ydelse af tilskud til oplysningsvirksomhed i Danmark om udviklingslandene, udviklingsproblemer og udviklingssamarbejde

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020

Bæredygtig. Spare og låne grupper. Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012. 1 CARE Danmarks vision 2020 ISION 2020 Spare og låne grupper Bæredygtig Godkendt på bestyrelsesmødet 4. december 2012 1 CARE Danmark har altid arbejdet med landbrug i udviklingslandene, men i 2012 indledte CARE Danmark et nyt samarbejde

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence!

Kort sagt: vil du lave den fede Rejseplanen, skal du være med i vores konkurrence! Rejseplanen A/S afholder konkurrencen: Ideudvikling af Rejseplanen 1. Beskrivelse af opgaven Den overordnede opgave er at komme med bud på ideudvikling af Rejseplanen. Har du den fede ide til at nyskabe

Læs mere

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen

Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere. Leg en idé. Brand It Brand You Brand Us. Du ser det på bundlinjen Et uddannelsesforløb i vækst for kreative iværksættere Brand It Brand You Brand Us Leg en idé Du ser det på bundlinjen Idé Feedback Brilliance Fremtidsfabrikken Sydfyn tilbyder Boost., der er et uddannelsesforløb

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup

Oplæg om DUFs InitiativStøtte. 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Oplæg om DUFs InitiativStøtte 21. Januar 2014 V. Konsulent Jakob Harbo Kastrup Kort om DUF DUF er en service- og interesseorganisation for 70 ungdomsorganisationer. DUF fremmer unges deltagelse i foreningslivet

Læs mere

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02

Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 uge 40 1/10 2/10 3/10 4/10 5/10 Cross media i et socialt medieperspektiv Ugeplan, uge 40 til 44, for 7. semester TVM0913, vers 02 aktivitet Cross media Introduktion til forløbet Mål: cross media koncept,

Læs mere

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015

Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015 Vejledning til ansøgninger til puljen til Grønne Ildsjæle, 2015... 1 1. Indledning...2 2. Formål med Puljen til Grønne Ildsjæle...2 3. Typer

Læs mere

UDSPIL Strategi for digital læring

UDSPIL Strategi for digital læring UDSPIL Strategi for digital læring DI ITEK 1787 København V. 3377 3377 itek.di.dk itek@di.dk DI ITEK et branchefællesskab i Dansk Industri for virksomheder inden for it, tele, elektronik og kommunikation

Læs mere

Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof"

Strategi-plan 2020: På vej mod Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Strategi-plan 2020: På vej mod "Uddannelse i verdensklasse - med hverdagen som grundstof" Skolens VISION for 2020

Læs mere

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012

Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Tips- og Lottomidler til Friluftslivet Herning d. 15. marts 2012 Friluftsrådet mere natur - mere friluftsliv Tips- og Lottomidler fra Danske Spil Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet

Læs mere