Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N."

Transkript

1 Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram Side Vedtægter Kjeld Aakjær Karsten Fledelius Gunvor Andersen Nina Obbekjær Sven Møller Jensen Sonja Haugaard Asger H. Pedersen Leo Pilgaard Jytte Lindgaard Sven Pedersen Kristian Lambertsen Larissa Brattmark Ib Skøt Jan Chr. Hansen Bengt Brattmark Jørgen Luxhøj Jacob Obbekjær Eyvind Fischer DRF Side

2 Referat fra Kongressen: Kongressen åbnes: Landsformand Kjeld Aakjær bød velkommen. Hen rettede en særlig velkomst til dagens gæster, repræsentanterne for søsterorganisationen i Malmø, Larissa og Bengt Brattmark, Alexander Khomenko, Kulturinstituttet, København, lektor Karsten Fledelius og æresmedlem Leo Pilgaard, Aalborg. 1: Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent og stemmeudvalg m.v. Til kongressens dirigenter valgtes Sonja Haugaard og Jytte Lindgaard. Jytte Lindgaard konstaterede, at kongressen var lovligt indkaldt og dagsorden udsendt til tide. Derefter foretog kongressen følgende valg: Referenter: Gunvor Andersen og Sven Pedersen. Stemmeudvalg: Jan Hansen, Kaare Holst og Kristian Lambertsen. Efter navneopråb konstateredes der, at kongressen havde følgende deltagere: Asger H. Pedersen (HB/FU), Gunvor Andersen (HB), Jan Hansen (HB), Kjeld Aakjær (HB/FU), Kaare Holst (HB), Sonja Haugaard (HB), Sven Møller Jensen (HB/FU), Eyvind Fischer (Horsens), Erling Fraurud (Kbh.), Jacob Obbekjær (Kbh.), Jytte Lindgaard (Kbh.) Jørgen Luxhøj (Kbh.), Nina Obbekjær (Kbh.) Per Eriksen (Kbh.), Sven Pedersen (Kbh.), Jørgen Nielsen (Vest - og Sydsjælland), Leo Pilgaard (Aalborg), Eva Christensen (Århus), Kristian Lambertsen (Århus), Ib Skøt, Århus, Lasissa Braattmark (Malmö), Bengt Brattmark (Malmö) og Karsten Fledelius. Ikke til stede: Alexander Khomenko. Kongressen vedtog, at dagsordenens pkt. 5 behandles før pkt. 4 og at vedtægtsændringerne straks træder i kraft og anvendes under denne kongres. Bengt Brattmark, Malmø, overrakte en gave til Kjeld Aakjær med tak for arbejdet med at udvikle det internationale samarbejde. 2: Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed. Bilag 1: Landsformand Kjeld Aakjær fremlagde beretningen, som bestod af en skriftlig og en mundtlig del. Begge blev rost i flere indlæg. Flere ønskede en eller anden form for offentliggørelse af især den mundtlige beretning, f.eks. på foreningens hjemmeside. Diskussionen i øvrigt fokuserede primært på Tjetjenien konflikten, invitationen til en evt. rejse til Tjetjenien, udvidelse af interessen for Tjetjenien til at omfatte hele Kaukasus - området, som også kan ses fra en russisk, en europæisk og en amerikansk synsvinkel. Betydningen af at man ikke låser sig fast i enøjede standpunkter blev understreget. Flere pegede på, at foreningen må diskutere forskellige holdninger, forsøge at finde en balancegang og bruge diplomati og dialog for at nå frem til holdbare løsninger. Den samlede beretning blev godkendt med akklamation. FU / HB kan udsende beretningen helt eller delvist. 3: Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for kongresperioden. Bilag 2 Det reviderede regnskab blev fremlagt og godkendt med tak til landskassereren. Den efterfølgende diskussion drejede sig især om at finde årsager til kontingentnedgangen fra 2003 til Problemerne omkring Fyn afdelingens udmeldelse blev endnu en gang drøftet. Formanden for København afdelingen mente, at den nedadgående tendens er standset og vendt i indeværende år. Der var enighed om, at foreningen har stort behov for flere medlemmer og at afdelingernes arbejde med at finde disse bør opprioriteres. Sven Møller Jensen gjorde sig til talsmand for det synspunkt, at fortsat dialog med Fyn bør undersøges. 4: Godkendelse af planer for det fremtidige arbejde. Bilag 3. Kongressen vedtog et arbejdsprogram for : Indkomne forslag, herunder vedtægstændringer. Bilag 4. Hovedbestyrelsens forslag til vedtægtsændringer, som det forelå i den endelige version, blev enstemmigt vedtaget. Kongressen godkendte, at der efterfølgende kan foretages redaktionelle ændringer vedr. - numre. 6: Valg af: Landsformand: Kongressen vedtog enstemmigt at vælge Karsten Fledelius som landsformand. Karsten Fledelius sagde, at har var meget beæret og glad over valget. Han erklærede, at han i et teamsamarbejde vil søge at fortsætte partnerskabet med det russiske folk, som vi i Danmark har haft gennem mere end 500 år. Han erklærede, at han vil gøre sit bedste. Efter valget af ny landsformand takkede Asger Pedersen med blomster og flasker med ædelt indhold den afgående landsformand for det store arbejde han havde ydet i alle 6 år og for de nye skibe han havde sat i vandet. Kjeld Aakjær replicerede, at arbejdet havde været sjovt, lærerigt og inspirerende. De 6 år havde betydet mødet med en masse nye mennesker, godt samarbejde og til tider kraftige diskussioner. Karsten, du får en forening, der er go i! Kjeld Aakjær blev udnævnt til æresmedlem. Landskasserer: Sven Møller Jensen blev genvalgt til landskasserer. Øvrige medlemmer af forretningsudvalget: Asger Pedersen blev genvalgt, Gunvor Andersen nyvalgt til forretningsudvalget. DRF Side

3 7: Godkendelse af indstillinger til hovedbestyrelsen. Ulrik Eskildsen, Ålborg, Kaare Holst, Horsens, Sonja Haugaard, Århus, Jan Hansen, København, Mikael Hertoft, København, Peter Juul Christensen, København. Afdelingerne udpeger stedfortrædere. 8: Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Per Eriksen og Fridtjof Nielsen blev genvalgt. Der blev ikke valgt en revisorsuppleant. 9: Eventuelt. Kongressen fremførte en tak til Træ Industri Byg i Danmark for lån af gode lokaler. Kjeld Aakjær blev opfordret til og erklærede sig villig til fortsat at repræsentere DRF i DANFØ, NGO-forum for Østersøen. Holmegaard og København den 29. maj Gunvor Andersen Sven Pedersen DRF Side

4 Bilag 1. Dansk- Russisk Forening, Kongresberetning , Skriftlig del. Rev./SMJ/ Dansk-Russisk Forening som organisation. Danmark som Foreningernes Land har det svært i disse år, og det har DRF også kunnet konstatere. Der er to hovedårsager til dette: Færre og færre mennesker engagerer sig i idebetonet arbejde, uden at de også får betaling for dette. Samtidig har et regeringsflertal den opfattelse at privatiseringen også skal gøre sig gældende i foreningslivet. Eksterne tilskud til foreningsaktiviteter, som kultur- og oplysningsmøder er blevet et anliggende, som foreningerne selv må tage hånd om. Det betyder at foreningerne må ansøge private fonde om midler til deres aktiviteter, hvor de tidligere kunne søge Tips & Lotto og andre offentlige fonde. Dansk-Russisk Forening er i den heldige situation, at Hermod Lannungs Fond har støttet flere af vore centralt arrangerede aktiviteter. De årlige Ruslandskonferencer, deltagelsen i Østersørådets NGO Forum og valgobservation i Rusland. Endnu engang tak til fonden der muliggør aktiviteter og oplysningsarrangementer, som ellers ikke ville blive gennemført. Ruslandskonferencerne og NGO Forum foreningens to markante aktiviteter giver respekt hos myndigheder og offentlighed samt nye samarbejdspartnere. I de forgangne seks år har det ikke været økonomisk muligt, at oprette et sekretariat, der med ansatte kunne servicere medlemmerne og lokalforeningerne. Opgaverne er blevet delt mellem forretningsudvalgets medlemmer i et samarbejde med hovedbestyrelsen. I computerens tidsalder er det lykkedes DRF at kommunikere og løse de daglige opgaver takket være tilskud fra Tips & Lotto til indkøb af computere. DRF har sin egen hjemmeside og den glæde, at den er vel besøgt. DRF Kongressen i 2002 valgte en hovedbestyrelse, der har fungeret som repræsentantskab for de enkelte afdelinger. Afdelingerne i Esbjerg og Kolding har ikke fungeret i denne kongresperiode, på trods af overvejelser hos nogle af hovedbestyrelsesmedlemmerne i Jylland om, at hverve nogle aktive til at videreføre afdelingerne. Efter det første forretningsudvalgsmøde trak Fyns afdelingen sig ud af Landsforeningen, endog uden at betale deres økonomiske forpligtigelser. Den egentlige årsag til at afdelingen trak sig ud var uoverstemmelser som det ikke lykkedes at få klarlagt. Til gengæld er en ny Aarhus afdeling blevet startet op igen efter nogle skærmydsler i pressen omkring den ekskluderede formand Leif Randeris. Ligeledes er der startet aktiviteter i Sydsjællandsk og Storstrøms amt, der har været en stor succes, og København kan melde om medlemstilgang. Centralt arrangerede aktiviteter og informationer Næsten ved hvert årsskifte har landsformanden udsendt en Nytårshilsen til medlemmerne og i forbindelse med Landsforeningens 80 års jubilæum blev der sendt en tilsvarende hilsen. Disse hilsener har indeholdt en status over forholdet mellem Danmark og Rusland samt ønsker til fremtiden for organisationen. I forbindelse med tiltrædelsen af Ruslands nye ambassadør Dmitriy Ryurikov arrangeredes et møde på ambassaden for Dansk-Russisk Forenings Venner, hvor ambassadøren indledte. Uoverensstemmelsen i Vibeke Sperling sagen blev rejst. Desværre er hun fortsat nægtet visum til Rusland, men at vi fortsat kan drøfte vores forskellige holdninger er af stor betydning i forholdet mellem Danmark og Rusland. Ruslandskonferencerne. De årlige tilbagevendende Ruslandskonferencer på Christiansborg bidrager til at belyse udviklingen i Rusland og relationerne til Danmark og Europa. Det må erkendes, at det politiske klima i verden også har influeret på konferencernes afholdelse. I flere tilfælde har vi måtte udsætte konferencer, fordi situationen ikke gjorde det muligt at få russiske indledere til Danmark på de tidspunkter, vi ønskede at gennemføre dem. September 2003 blev konferencen afholdt med overskriften Danmark og Rusland. Global Sikkerhed i den Nye Verdensorden. Redaktør Fjodor Ljukjanov fra tidsskriftet Russia in Global Affairs indledte sammen med Dmitriy Ryurikov, den nye russiske ambassadør i Danmark, medens fra dansk side deltog Udenrigsministeriets politiske direktør Marie-Louise Overvad, Politikens udenrigsredaktør Michael Jarlner og Jeppe Kofod, MF. April 2004 lykkedes det at fokusere på Tjetjenien med en konference på Christiansborg med overskriften Rusland, Tjetjenien og Europa. Tjetjeniens minister for national politik, information og udenrigsanliggender Taus Djabralov og Dumamedlem Ruslan Jamadajev kom i diskussion med journalist Vibeke Sperling og folketingsmedlemmerne Jeppe Kofod og Niels Helveg Petersen og konferencens deltagere. Under diskussionen formulerede Tjetjeniens minister en invitation til Dansk-Russisk Forening om, at sende en delegation til Tjetjenien. Invitationen blev fulgt op ved møder og diskussioner på den Russiske ambassade, men det er endnu ikke blevet muligt at effektuere denne. Det skal fremhæves, at vi fik etableret et godt samarbejde med dagbladet Politiken. Udlandsredaktøren Michael Jarlner fungerede som konferencens mødeleder. Traditionen tro, blev der afholdt en minikonference i Aarhus dagen før med den kendte russiske journalist Anna Politkovskaja, der har kendskab og mod til at dele sin viden om forholdene i Tjetjenien. Desværre var det hende ikke muligt at medvirke ved konferencen i København. Marts 2005 afholdtes konferencen med overskriften Putins Rusland , igen på Christiansborg. Denne gang havde vi fået de to Duma medlemmer G. Leontiev og A. Baskajev til at medvirke sammen med folketingsmedlemmerne Jeppe Kofod og Hanne Severinsen. Specielt diskussionerne med konferencedeltagerne, der var mødt talrigt op, blev spændende, idet de to Dumamedlemmer er blevet valgt på uafhængige lister og dermed følte sig mere frie til at udtale sig. DRF Side

5 G. Leontiev var samtidig den ansvarlige i Dumaen for relationerne til det dansk Folketing. A. Baskajev var tidligere general fra Tjetjenien under den første Tjetjenien krig. Han erkendte klart at Tjetjenienkonflikten var en tragedie for Rusland. Konferencens mødeleder Per Carlsen, direktør for DIIS (Danske Institut for Internationale Studier) er siden blevet udnævnt til Danmarks ambassadør i Rusland. Dagen forinden havde der været en minikonference på Aalborg Universitet, med de to russiske gæster, der også forløb meget vellykket. Ved afholdelsen af disse Ruslandskonferencer møder DRF altid stor velvillighed til at medvirke som indledere, ikke mindst fra det danske Udenrigsministerium. Generelt må det konstateres, at disse årlige Ruslandskonferencer vækker stor interesse i vide kredse, fordi de har behandlet aktuelle politiske emner i forholdet til Rusland. Den næste Ruslandskonference forsøges holdt 25. november DRF valgobservation i Rusland I forbindelse med Ruslands Præsidentvalg den 14. marts 2004 arrangerede DRF en valgobservation til Moskva under ledelse af næstformanden Asger Pedersen. Valgobservationen skulle arrangeres i samarbejde med Gregory Kovrizhenko. tidligere generalsekretær for Ruslands FN-forbund, der nu arbejder på Udenrigsministeriets Universitet i Moskva. Desværre vidste det sig at Gregory Kovrizhenko ikke havde den frihed til at medvirke til et tilstrækkelig tilfredsstillende program af valgobservationen, som ønsket. Tidligere har han medvirket til alles tilfredshed. Det må erkendes, at DRF ikke har de kontakter i Moskva, vi gerne ville have, bl.a. i en sådan situation. NGO Forum for Østersøen Dansk-Russisk Forening har grund til at være stolte af projektet NGO Forum for Østersørådet, som foreningen startede i På NGO Forum i København vedtoges en NGO Forum Københavns Deklaration. Den har været grundlag for det videre samarbejde gennem årene. Siden har der været et årligt NGO Forum. Siden sidste kongres har der været NGO Forum i 2003 i Åbo i Finland og 2004 i Parnu i Estland. Ved hvert årlige arrangement har der deltaget en dansk delegation på ca.18 repræsentanter fra danske NGO organisationer, med ca. 1/3 repræsentanter fra DRF. Årets NGO Forum vil finde sted i Polen medio maj. Omtalen af denne vil indgå i landsformandens mundtlige beretning til kongressen. Ved hvert NGO Forum har der været diskuteret følgende emner: Miljø, Social udvikling, Kultur, Menneskerettigheder og Civilsamfundets rolle. I de sidste års NGO Forum har diskussionerne koncentreret sig om at opnå konsultative status ved Østersørådet(CBSS). Endvidere at få etableret en permanent struktur i hvert land for NGO organisationerne (Focal Point) der igen kan samarbejde over grænserne via en Koordineringskomite. Den danske koordineringskomite har præget udviklingen i disse årlige NGO Fora ved at deltage med forberedte indlæg i overensstemmelse med vedtagne politikker. Landenes Focal Points fungerer i Danmark, Estland, Finland, Rusland og Tyskland. Norge og Sverige er styret af deres pågældende udenrigsministerium eller en enkelt stor organisation, medens Letland, Litauen og Polen bliver koordineret af et NGO rådgivningscenter uden demokratisk opbygning. Alligevel kan det konstateres, at der er forgået en positiv udvikling på fire år. Til dette års NGO Forum har den danske koordineringsgruppe forberedt en ansøgning til EU (INTERREG), der skal bidrage til at stabilisere udvikling for NGO Forum de næste par år. Dette vil ske ved etablering af et sekretariat og et fastlagt antal møder i den internationale koordineringskomite, samt finansiering af det årlige NGO Forum. Mellem de årlige NGO Forum vil der blive igangsat et it-network for de enkelte temagrupper, som kan kommunikere sammen og forberede diskussionerne ved det årlige NGO Forum. DRF har været den drivende arbejdskraft og fået mange nye samarbejdspartnere nationalt som internationalt via vort engagement i NGO Forum. Støtte til lokal afdelingerne. Forretningsudvalget har anstrengt sig for at støtte lokalafdelingerne ved gennemførelse af kulturelle arrangementer. Her skal blot nævnes to aktiviteter: 1. Skt. Petersborgs 300 års Jubilæum i I den forbindelse udarbejdede Mikael Hertoft en plancheudstilling, der historisk fortalte om Skt. Petersborg og Peter den Stores intentioner med byen og hovedstadens tilblivelse. Denne plancheudstilling har været brugt i flere lokalafdelinger. 2. DRF s dansktalende ven Maxim Tevelev fra Skt. Petersborg har turneret til lokalafdelingerne med forskellige foredragsemner, der var aftalt på forhånd. En tilsvarende foredragsturne med Maxim Tevelev vil finde sted efteråret Det må erkendes, at DRF har begrænset midler til rådighed. Vi kunne godt tænke os flere oplysningsaktiviteter af samme kaliber, da de er yderst værdsatte i lokalafdelingerne. Kontakt til Den Russiske ambassade. Som i tidligere kongresperioder, har der været jævnlige kontakter til ambassaden og ambassadør Dmitriy Ryurikov og hans medarbejdere, som i forbindelse med Ruslandskonferencernes gennemførelse. Møderne har også været brugt til at rejse sager f.eks. visa annonceringen på konsulatets hjemmeside. Landsformanden og næstformanden har regelmæssigt deltaget i flere af de receptioner, som ambassaden har arrangeret i forbindelse med russiske mærkedage. Jeg skal også nævne Det Russiske Kultur Center i Vester Voldgade, der med sine talrige kulturelle møder f.eks. i forbindelse med 60 året for afslutningen af 2. Verdenskrig, især kommer københavnerne til gode. DRF Side

6 Som afslutning på det organisatoriske afsnit skal det understreges, at det kun er de vigtigste aktiviteter, der er omtalt i denne kongresrapport. Politiske beretning. Set udefra er Rusland inde i en svær periode, jeg vil nævne nogle: Omverden kræver en afslutning på Tjetjenien konflikten. Kritikken af Ruslands lovgivning og beskatning af de tidligere statslige, nu privatiserede virksomheder, vokser. Gabet mellem fattige og rige i Rusland øges og har medført flere demonstrationer. Rusland kritiseres for sin manglende pressefrihed på de statskontrollerede TV stationer. Duma valget i 2003 samt Præsidentvalget i 2004 opfyldte ikke OSCEs (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa) regler for valgs gennemførelse. Endelig har valgene i Georgien og Ukraine yderligere draget Rusland rolle i et kritisk søgelys. Tjetjenien konflikten Tjetjenien konflikten er med russernes egne ord Ruslands tragedie. Desto længere konflikten trækker ud, desto mere kompliceret bliver det at finde en varig løsning. Mindre en uge efter at DRF havde sin Ruslandskonference om Tjetjenien på Christiansborg fandt der et attentat sted på stadion i Tjetjeniens hovedstad Grozny hvor bl.a. landets præsident blev dræbt. Attentatet viser klart, at der også mellem tjetjenerne er forskellige opfattelser af situationen. Teateraffæren i Moskva, oktober 2002, hvor et teater fyldt med tilskuere blev besat af tjetjenske terrorister, blev afsluttet med et giftgas angreb fra myndighedernes side, uden der var sørget for tilstrækkeligt modgift til de uskyldige tilskuere. En tragisk afslutning som blev TV transmitteret over hele verden og har fæstnet sig på seernes nethinde for evigt. Terroristerne slog igen til i september 2004, denne gang i Beslan hvor en skole blev besat i forbindelse med skoleårets start. Denne gang gik det igen galt for myndighederne med militærets indgriben. Affæren endte i en frygtelig tragedie med flere hundrede dræbte - hovedsagligt skolebørn. USA s præsident George Bush s kampagne og kamp mod Ondskabens akse bidrager til det er vanskeligt at tage nogle internationale initiativer i Tjetjenien konflikten. USA og Rusland er forenet i kampen mod terror, som Tjetjenien konflikten bliver betragtet som en del af. Her findes ingen enkelte løsninger. DRF har gentagne gange plæderet for, at OSCE eller FN bliver inddraget som mæglere i konflikten. Rusland kan ikke selv løse den! Landets økonomiske situation. Ruslands økonomiske udvikling tilgodeses af priserne på det internationale oliemarked. Faktisk har Rusland overskud på handelsbalancen, men det skaber ikke øget beskæftigelse eller mere produktion. Enhver der regelmæssigt har været i Rusland, kan se, at svælget mellem fattige og rige vokser kraftigt i disse år. Det er derfor forståeligt, at der har været demonstrationer over de stramninger, der er sket i pensionisternes økonomiske forhold. Udenlandske biler i Moskva dominerer gadebilledet, medens forholdene for indbyggerne og de forringelser, der rammer den brede befolkning, ofte er meget meget trøstesløst. Demokratiudviklingen. Dumavalget, efteråret 2003 styrkede Putins tilhængere i Dumaen, mens partierne Jabloko (Socialliberalt) og De Liberale mistede deres repræsentation i parlamentet. Valget gav Putin mulighed for, at igangsætte nødvendige reformer, som det endnu er svært at få øje på. Præsidentvalget, marts 2004 blev en farce, idet Putin ikke ville stille op i nogen TV debatter med sine konkurrenter. En forudsætning for at vælgerne kan se forskellen på kandidaternes politik blev dermed tilsidesat. Putin blev valgt, fordi befolkningen vælger det sikre og forventer, at han sætter reformer i gang, der forbedre deres levestandard. OSCE kritiserede igen valgafviklingen, hvilket blev afvist fra Moskva. Valgene i Ukraine, efteråret 2004, med den såkaldte Orange revolution involverede Rusland sig i valgprocessen på en uheldig måde. Både ved første og anden runde gik Rusland frem og udråbte Yanukovich (systemets kandidat) som vinder før resultaterne var offentliggjorte. Da der havde fundet valgsvindel sted, måtte der afholdes en tredje valgrunde. Efterfølgende blev Yushchenko (partiet Vort Ukraine) valgt som landets præsident. Hele dette forløb ændrer den politiske balance i regionen, ligesom valgene i Georgien og Moldova. Kreml er meget på vagt overfor disse tendenser Putins udtalelser til Dumaen i april 2005 om Sovjetunionens sammenbrud i 1991 var den største geopolitiske katastrofe i det 20. århundrede, har vakt stor opsigt i udlandet. Udtalelserne skabte frygt for en tilbagevenden til tidligere tiders magtstruktur og autoritære ledelse, men kan også opfattes som udtryk for et håb om at kunne vende den politiske udvikling til noget bedre. Konklusion Den politiske udvikling er derfor en udfordring og balancegang for DRF. På den ene side er der behov for at udbygge relationerne mellem Danmark og Rusland for at påvirke udviklingen i en demokratisk retning og samtidig opretholde samarbejdsrelationerne til den Russiske Ambassade i Danmark. På den anden side er der et stort behov i Danmark for at oplyse objektivt om udvikling i Rusland. Afslutning. Efter seks spændende år som Landsformand for Dansk Russisk Forening har jeg besluttet at stoppe. Der har været mange forskellige opgaver mange der har givet respekt for foreningens aktiviteter, holdninger og DRF Side

7 initiativer. Jeg må erkende, at tillidshvervet har været mere tidskrævende, end jeg havde forventet, men også været udfordrende med mange positive oplevelser. Mundtlig Kongresberetning Indledning Denne del af kongresberetningen komplementerer den skriftlig beretning, som alle skulle have fået i god tid og forhåbentlig læst. Dermed gør jeg det kort, men jeg vil gerne fokusere på nogle centrale emner, der har betydning for foreningen. Det er med beklagelse, at foreningslivet i Danmark har fået det vanskeligere. For Dansk Russisk Forening er det ikke lykkedes at få etableret et Sekretariat i de seks år, jeg har været Landsformand. Sandsynligheden for at det vil ske efter denne kongres, hører nok til i miraklernes verden. Konsekvensen af dette betyder, at alle aktiviteter, administration, kommunikation osv. forsat skal blive udført af de valgte i deres fritid. Dette har sine fordele og ulemper. Fordelene er, at de valgte med deres engagement får stort personligt kendskab til og indflydelse i organisationen. Ulemperne er, at organisationen har svært ved at opfylde sine forpligtigelser, hvis dette engagement blegner. En organisation som DRF er meget sårbar overfor dette. I de forløbne år, er det med en stor arbejdsindsats, lykkedes for DRF at opbygge sin egen hjemmeside Hjemmesiden er vort ansigt udad til medlemmer, medier, offentligheden og myndighederne. Det er klart, at denne aktivitet skal udbygges i det videnssamfund vi lever i og løbende tilpasses de holdninger, som DRF samlet kan stå inde for, både politisk og kulturelt DRF er kollektivt medlem af FN-forbundet, og Asger Pedersen har været medlem af Forretningsudvalget. I dag er Sonja Christensen FU medlem. Det ville være ønskeligt, at begge organisationer kunne drage mere fordel af et udvidet samarbejde. (Redaktionel rettelse: ikke forretningsudvalget, men bestyrelsen) Vore kollektive medlemmer AIF (Arbejderbevægelsens Internationale Forum) og Dansk Folkehjælp har vi ikke set meget til, selvom vi har gjort gentagne forsøg. Til gengæld har DRF fået mange nye samarbejdspartnere via vort engagement i NGO Forum for Østersørådet. Det mest positive for DRF er de konstante tilskud fra Hermod Lannungs Fond, der specielt er givet til Ruslandskonferencerne. Det kan ikke nævnes ofte nok uden denne økonomiske støtte kan DRF ikke gennemføre sine aktiviteter! Det skal nævnes, at de gennemførte aktiviteter vi har søgt fonden om, altid har været i overensstemmelse med Hermod Lannungs ånd. Os der kendte Hermod Lannung kan bekræfte dette. Østersørådets NGO Forum er en baby, der er skabt af Dansk-Russisk Forening i forbindelse med foreningens 75 års jubilæum i Fødslen skete i 2001, og i dag finder der et årligt NGO Forum sted i et af Østersørådets lande. Det er ikke en nem opgave at få 11 landes NGOere til at samarbejde, men indtil dato fortsætter det. Årets NGO Forum i Polen viste med al tydelighed, at der er mange forskellige forudsætninger for, hvorfor de enkelte lande deltager i denne aktivitet. Nogle for økonomisk vinding andre af politiske årsager og atter andre tager det som en ferieoplevelse. For alle de danske organisationer og deres repræsentanter, har der i hele udviklingen været et stærkt engagement for at få udviklet et NGO Forum for Østersørådet og medlemsstaterne, der alvorligt arbejder for en udvikling af demokrati og menneskerettigheder. Østersørådet er et af de politiske organer i Nordeuropa, hvor der samarbejdes på tværs af grænserne. Rusland, Baltikum og Norden. NGOerne har en vigtig rolle at udfylde i NGO Forum, både som inspirator, vagthund og samarbejdspartner. Den danske Koordineringskomite(DANFØ) har en betydningsfuld opgave med at få dette samarbejde til at komme ind i mere faste rammer. I DANFØ regi er der udarbejdet en ansøgning til EU eller INTERREG som det hedder. Ansøgningen andrager sig til eller ca. 11 millioner DKR. Den skal bidrage til at stabilisere udvikling de næste par år for NGO Forum. Kort fortalt har ansøgningen fem fingre: Overordnet formål er at styrke NGOerne s indflydelse på den politiske beslutningsproces i Østersørådet og medlemslandene. Tommeltot: Etablering af NGO Sekretariat i Skt. Petersborg med fire årlige koordineringsmøder med to deltagere fra hvert land Pegefinger: Intensivering af NGO samarbejdet i forhold til miljø, social udvikling, kultur, menneskerettigheder og civilsamfundets indflydelse på samfundsudviklingen. Langfingeren: Gennemførelse af et årligt NGO Forum. Ringfingeren: Støtte grænseoverskridende NGO samarbejdsprojekter, herunder samarbejde med offentlige myndigheder. Lillefingeren: Støtte til de nationale platformes grænseoverskridende samarbejde. Ansøgningen er formuleret og til høring hos de andre landes NGO platforme. Hvis ansøgningen bliver godkendt af EU vil det bidrage til at stabilisere samarbejdet omkring NGO Forum de næste par år. Endelig vil jeg understrege betydningen af, at DRF er med i Rådet for Institut for Menneskerettigheder. Sammen med nogle andre organisationsrepræsentanter, har DRF støttet, at Instituttet udarbejdede forslag til at få indarbejdet menneskerettighedskonventionerne i dansk lovgivning. Det må erkendes, at Instituttet har været under politisk pres, efter at den nuværende regering kom til. Regeringen ville både styre ansættelser, og de opgaver der skulle udføres, men det er heldigvis ikke helt lykkedes. Den politiske udvikling i Rusland og relationerne mellem Danmark og Rusland I den skriftlige beretning nævnte jeg, at Rusland er under politisk pres fra omverden. DRF Side

8 Historisk set isolere Rusland sig altid i sådanne situationer. Det er ikke befordrende, hverken for Rusland eller Europa i den nuværende situation. For Dansk-Russisk Forening er det en belastning og ikke tilfredsstillende, at vi ikke kan få en forklaring fra ambassaden på, at Politikens journalist Vibeke Sperling ikke kan få visa til Rusland. Hvor Dansk-Russisk Forening forfægter, at få Rusland med i den Europæiske politiske integration og udvikling, ser vi ofte at Ruslands politiske ledelse, igennem den førte politik, isolerer sig. Det bedste eksempel er Tjetjenien konflikten, som Rusland ikke selv kan løse. Europarådet, OSCE eller FN må og skal inddrages i løsningen. DRF ser stadig gerne at invitationen til at besøge Tjetjenien kan blive effektueret. DRF håber af sit fulde hjerte, at de tjetjenske gidselaffærer i teateret i Moskva og skolen i Beslan, er de sidste vi ser i forhold til Tjetjenien konflikten, men vi har vore bange anelser. Ved den sidste Ruslandskonference på Christiansborg, sagde en af vore russiske indledere fra Dumaen, at Tjetjenien konflikten er Ruslands tragedie. En udtalelse der karakteriserer hvor kompliceret konflikten efterhånden er blevet både for Rusland, Europa og Verdenssamfundet! Demokratiudviklingen i Rusland kan styrkes ved flere kontakter over grænserne. På den ene side ønsker russiske parlamentarikere og folkelige organisationer kontakt til Danmark, og danske parlamentarikere, og NGOere burde kunne følge kontakterne op med gennemførelse af konkrete projekter. Danske og EU midler er for få til sådanne projekter. EU burde ofre flere penge til, at f.eks. NGO samarbejdet mellem Rusland og EU landene kunne udvikles. Det er en glæde, at se hvor meget de russiske deltagere i NGO Forum får ud af at møde NGOere fra de andre lande. Der udvikles kontakter, udveksles erfaringer og formuleres krav til Østersørådet. Forhåbentlig vil der nu også blive mulighed for at få del i projektmidler til grænseoverskridende aktiviteter. Sådanne aktiviteter vil bidrage til en positiv udvikling, både i øst og vest. Det er fortsat uforståeligt, at OSCE ikke finansiere valgobservatører fra Rusland til at fungere som valgobservatører i vore lande. Den politiske tone for tiden mellem Rusland, Europa og USA er ikke positiv eller formidlende nok. Tonen giver minder om tiden under den Kolde Krig. Ansvaret for denne tilstand kan ikke kun placeres eet sted. Alle landene må bidrage til at løse op på situationen, og det kræver indsigt og diplomati. Respekten for russere som ligeberettigede partnere i den europæiske udvikling er fortsat ikke til stede. NGOerne kan være et af de formidlende elementer i denne situation. Dansk-Russisk Forening har bestræbt sig på at udfylde denne rolle, i den forgangne kongresperiode. Jeg er sikker på, at denne holdning vil blive videreført. Personlige bemærkninger. Efter seks år har jeg besluttet at stoppe som Landsformand. Det har været nogle meget spændende år med mange personlige udfordringer, oplevelser og samarbejde med mange forskellige mennesker, som Dansk- Russisk Forening har givet mig mulighed for at møde. Jeg vil heller ikke lægge skjul på, at de administrative opgaver har været betydelig mere tidskrævende end forventet. Afslutningsvis vil jeg takke alle de personer, jeg har samarbejdet med som landsformand. Det gælder selvfølgelig først og fremmest DRF s ledende organer: Forretningsudvalget og Hovedbestyrelsen. Som DRF s landsformand har jeg mødt en lang række nye kontaktpersoner, jeg sætter stor pris på. Med disse bemærkninger, kan jeg se tilbage på nogle positive år med Dansk-Russisk Forening og udtrykke håb om foreningens fortsatte udvikling. DRF Side

9 Bilag 2: Revideret årsregnskab : Rev./SMJ/ Indtægter: Kontingenter Tips & Lotto Lannungfonden NGO m.v Ruslandskonference Lannung Valgobservation Lannung Indtægter i alt Udgifter: Ordinære driftsudgifter Projekter Ruslandskonference Medlemskampagne NGO Åbo Finland NGO konferencer Kulturarrangementer IT-udvikling Valgobservation Rusland Kongres på Snoghøj Udgifter i alt Renter, gebyr Financielle poster netto Afskrivninger Afskrivninger netto Årets resultat Status pr Aktiver: Unibank checkkonto Unibank indlån Kasse Girokonto Aktiver i alt Passiver: Kreditorer Overført fra tidligere år Årets resultat Passiver i alt Ovenstående regnskab for er revideret og fundet i orden. Der er udført bilagskontrol samt kontrol med, at de under statusopgørelsen anførte beholdninger er til stede. København, den 19. april 2005 Per Eriksen, revisor Fridtjof Nielsen, revisor Godkendt af forretningsudvalget, den 20. april af hovedbestyrelsen, den 27. maj Sven Møller Jensen Landskasserer Kjeld Aakjær Landsformand Asger H. Pedersen Landsnæstformand DRF Side

10 Bilag 3: Arbejdsprogram for Dansk Russisk Forening Under forudsætning af økonomisk grundlag vedtages følgende arbejdsprogram: 1. De årlige Ruslandskonferencer på Christiansborg og en mini - konference i provinsen videreføres. 2. CBSS NGO Forum - samarbejdet med NGO - organisationer omkring Østersøen fortsætter nationalt og internationalt. Aktiviteterne forsøges finansieret af EU midler. 3. Valgobservatører fra russiske NGO organisationer inviteres til regions og kommunevalget den 15. november Kejserinde Dagmars jordiske rester overføres til Skt. Petersborg den 26. september DRF vil gennemføre oplysningsaktiviteter og bakke op om begivenheden. 5. For at styrke oplysningen om og forbindelserne til Rusland, vil DRF hvert år tilrettelægge et arrangement, der tilbydes lokalafdelingerne om Rusland historisk, kulturelt, politisk og økonomisk. 6. Hver lokalafdeling forpligter sig til at forøge medlemstallet. Hovedbestyrelsen udarbejder forslag til, hvordan Landsforeningen centralt kan bistå lokalafdelingerne med at opfylde målsætningen. 7. DRF fortsætter med at søge økonomisk støtte fra Tips & Lotte, bl.a. til udbygning og konsolidering af foreningens IT udstyr. 8. DRF arbejder for større repræsentation i offentlige udvalg m.v. 9. Hvert år arrangeres der et møde for HB og DRF s Partnerkreds med den herværende russiske ambassadør om relationerne mellem Rusland og Danmark. 10. FU holder kontakt og samarbejder med den russiske ambassade. 11. Det er målsætningen, at der oprettes mindst en lokalafdeling eller medlemskreds i hvert amt. Der udfærdiges en vejledning i oprettelse af lokalafdelinger. Denne gøres tilgængelig på web siden. 12. Der udpeges en ansvarlig for fundraising. 13. DRF søger at synliggøre sig overfor offentligheden, bl.a. gennem sin web side og pressemeddelelser. 14. Web siden vedligeholdes og udbygges. 15. Der gives oplysning om studie og udvekslingsmuligheder. 16. Der gives oplysning om og sker fremme af venskabsbyforbindelser og lignende. 17. Det undersøges, hvilke andre foreninger, der har arbejdsområder, som er beslægtede med Dansk Russisk Forening og hvorvidt der er interesse for samarbejde. DRF Side

11 Bilag 4: Vedtægter Navn & Formål 1.1 Landsforeningens navn er "Dansk-Russisk Forening". 1.2 Foreningens hjemsted er København Foreningens formål er ved folkeoplysende og kulturel virksomhed og øvrige aktiviteter at fastholde og udvikle de mellemfolkelige forbindelser mellem Danmark og Rusland og udvikle samarbejdet mellem de to landes befolkninger, samt virke for fred, demokrati og menneskerettigheder. 2.2 Foreningen arbejder på demokratiets og menneskerettighedernes grundlag og er uafhængig af partipolitik. 3.1 Foreningen opfylder sit formål ved, bl.a. i samarbejde med andre, at oplyse om det kulturelle, økonomiske sociale og samfundsmæssige liv i Rusland og om Ruslands udenrigspolitik og på tilsvarende måde i Rusland søge at oplyse om forholdene i Danmark. at medvirke til at oprette og udvide forbindelserne mellem de samfundsmæssige, erhvervsmæssige, kulturelle og videnskabelige organisationer i Danmark og Rusland. at tage initiativ til folkeoplysende virksomhed, afholde møder, sammenkomster, forelæsninger, foredrag, organisere udstillinger og anden kulturel virksomhed. at tage initiativ til og medvirke til andre aktiviteter, der er i overensstemmelse med foreningens formål, herunder via Internettet at synliggøre foreningen nationalt og internationalt. 3.2 Landsmødet vedtager et arbejdsprogram gældende frem til næste landsmøde. Medlemmer 4.1 Foreningens medlemmer udgøres af individuelle og kollektive medlemmer, der enten tilslutter sig en lokalafdeling, eller er medlemmer direkte af landsforeningen. 4.2 Enhver der kan tilslutte sig foreningens formål kan blive medlem. 4.3 Som kollektive medlemmer kan optages organisationer, institutioner, firmaer og foreninger. 4.4 Større organisationer, institutioner, firmaer og foreninger optages som kollektive medlemmer direkte under landsforeningen Lokalafdelinger dannes for hvert amt. Der kan dannes flere lokalafdelinger i samme amt, ligesom der i et amt uden lokalafdeling kan dannes lokale medlemskredse efter hovedbestyrelsens godkendelse Lokale medlemskredse kan danne arbejds- og initiativgrupper. Hovedbestyrelsen skal orienteres om, at arbejdet i disse grupper foregår efter almindelige demokratiske principper Lokale medlemskredse kan på et medlemsmøde vælge repræsentanter til Landsmødet i henhold til Til æresmedlemmer af foreningen kan Landsmødet udnævne personer, der på fortjenstfuld måde har arbejdet til gavn for foreningen. 5.1 Optagelse af medlemmer foretages af lokalafdelingernes bestyrelser eller af hovedbestyrelsen. 5.2 Lokalafdelingernes bestyrelser kan afvise anmodninger om optagelse og kan ligeledes ekskludere medlemmer, der modvirker lokalforeningens formål eller skader dens interesser. 5.3 På samme måde kan hovedbestyrelsen forholde sig overfor personer der søger optagelse som medlemmer direkte under landsforeningen eller som skader landsforeningens interesser. 5.4 Beslutninger om at afvise optagelse af et medlem eller om eksklusion jf. 5.2 og 5.3 kan indankes for hovedbestyrelsen og/eller Landsmødet. Anke har ikke opsættende virkning. Kontingent 6.1 Kontingent for direkte og kollektive medlemmer fastsættes af hovedbestyrelsen for 1 år ad gangen. Kontingentet for medlemskab af en lokalafdeling fastsættes af lokalafdelingen. Landsmødet: 7.1 Landsmødet er foreningens højeste myndighed, og afholdes hvert andet år med følgende dagsorden: Valg af mindst 1 dirigent, 1 referent og stemmeudvalg m.v. Fremlæggelse og godkendelse af beretning om foreningens virksomhed. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab for perioden siden seneste Landsmøde. Godkendelse af planer for det fremtidige arbejde. Indkomne forslag, herunder vedtægtsændringer. Valg af landsformand, landskasserer og yderligere 2-3 medlemmer jf. 9.7, der samlet udgør forretningsudvalget. Godkendelse af indstillinger til hovedbestyrelsen i øvrigt, jf. 9.2 Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Eventuelt. 7.2 Alle beslutninger på Landsmødet træffes ved simpelt stemmeflertal. 7.3 Hovedbestyrelsen udsender senest en måned før Landsmødet meddelelse om tidspunkt, sted og forslag til dagsorden for Landsmødet, samt vilkår for deltagelse i Landsmødet, herunder rejse, ophold og fortæring for de delegerede, gæster og andre deltagere i Landsmødet. Forslag til Landsmødets dagsorden skal være hovedbestyrelsen i hænde 2 uger før Landsmødet. 7.4 Hovedbestyrelsens medlemmer er delegerede til Landsmødet. Delegerede i øvrigt til Landsmødet vælges amtsvis efter følgende skala: 2 delegerede for de første 25 medlemmer i amtet. Derefter 1 delegeret for hver påbegyndt 25 medlemmer i amtet. DRF Side

12 Storkøbenhavn anses i disse vedtægter som et amt. Kollektive medlemmer efter 4.4 kan hver udpege indtil 3 delegerede 7.5 Landsmøderne er åbne for et hvert medlem af Dansk-Russisk Forening. Kun delegerede har stemmeret. 8.1 Ekstraordinært Landsmøde indkaldes efter hovedbestyrelsens beslutning eller på skriftlig anmodning fra mindst 25% af alle foreningens medlemmer, og med angivelse af dagsorden. 8.2 Hovedbestyrelsen fastlægger proceduren for afvikling af det ekstraordinære Landsmøde, under hensyntagen til den angivne dagsorden og med samme varsel som til et ordinært Landsmøde. Hovedbestyrelsen 9.1 Forretningsudvalget er fødte medlemmer af hovedbestyrelsen Lokalforeninger og øvrige medlemmer i hvert amt med mindst 25 medlemmer vælger samlet et medlem til hovedbestyrelsen samt en stedfortræder. For hver påbegyndt 50 medlemmer i et amt ud over 75 medlemmer kan udpeges yderligere et medlem og en stedfortræder til hovedbestyrelsen Er der pr i året før det ordinære landsmøde mindre end 25 medlemmer i et amt, indstiller hovedbestyrelse til Landsmødet, hvorledes disse medlemmer skal repræsenteres i hovedbestyrelsen. 9.3 Medlemstallet opgøres ud fra antallet af kontingenter indbetalt til landskassen for det forudgående kalenderår. 9.4 En stedfortræder kan deltage i hovedbestyrelsesmøderne, hvis det faste medlem har forfald. Ved varigt forfald vælger lokalafdelingen eller den lokale medlemskreds et nyt medlem. 9.5 Hovedbestyrelsen er ansvarlig over for Landsmødet, og fastsætter selv sin forretningsorden. 9.6 Hovedbestyrelsen træder sammen i umiddelbar forlængelse af Landsmødet og i øvrigt mindst 2 gange om året På sine møder tager hovedbestyrelsen stilling til foreningens økonomi og arbejdsplan og træffer afgørelse med hensyn til indkaldelse af Landsmøder m.v Hovedbestyrelsen kan nedsætte udvalg og udsende pjecer og tryksager m.v I perioden mellem Landsmøderne kan hovedbestyrelsen ved frafald blandt de af Landsmødet og hovedbestyrelsen til tillidshverv valgte medlemmer omkonstituere sig i fornødent omfang. 9.7 Forretningsudvalget fungerer under den af hovedbestyrelsen fastsatte forretningsorden. Lokalafdelinger 10.1 Lokalafdelingerne virker på grundlag af lokalvedtægter, der ikke strider mod nærværende vedtægter og opfylder de minimumskrav, som angives i en af hovedbestyrelsen udformet standardvedtægt Lokalvedtægterne vedtages på en generalforsamling og skal indsendes til hovedbestyrelsen, der påser, at vedtægterne er i overensstemmelse med 10.1 Økonomi 11.1 Hovedbestyrelsen fastsætter lokalafdelingernes årlige kontingent til landskassen Lokalafdelinger og lokale medlemskredse kan ansøge landsforeningen om tilskud til konkrete aktiviteter. 12. Foreningens økonomiske grundlag består af: Medlemskontingenter Overskud fra arrangementer Tilskud, bidrag og gaver 13. Regnskabsåret er kalenderåret. Ophævelse 14. Landsforeningen kan kun ophæves af to på hinanden følgende Landsmøder, der skal afholdes med mindst 1 måneds mellemrum. Ved ophævelsen beslutter Landsmødet til hvilket beslægtet formål landsforeningens aktiver skal overdrages, dog således at et likvidationsprovenu kun kan tilfalde en anden almennyttig eller velgørende forening, som har hjemsted i Danmark. Disse vedtægter er ændret på Kongressen/Landsmødet den 28. maj DRF Side

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N.

Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Referat fra Kongressen, afholdt lørdag den 28. maj 2005 hos Træ- og Industri, Byg, Mimersgade 39, 2200 København N. Index: Side 2-3: Referat fra kongressen Side 4-8 Beretning Side 9 Regnskab Side 10 Arbejdssprogram

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD)

Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Foreningen af Vandværker i Danmark Vedtægter for Foreningen af Vandværker i Danmark (FVD) Solrød Center 20C, 2680 Solrød Strand Tlf.: 56 14 42 42 fvd@fvd.dk - www.fvd.dk CVR: 9513 9655 1 NAVN Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K.

1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København K. Vedtægter for Interkulturelt Kvinderåd 1. Foreningens navn og adresse 1. Organisationens navn er Interkulturelt Kvinderåd. 2. Organisationens hjemsted er, Niels Hemmingsens Gade 10, 3., 1153 København

Læs mere

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart

Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Vedtægter for Enhedslisten Middelfart 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Enhedslisten Middelfart. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER for landsforeningen

VEDTÆGTER for landsforeningen VEDTÆGTER for landsforeningen 1. KALAALLIT RØDE KORSIAT OG RØDE KORS BEVÆGELSEN Foreningen Kalaallit Røde Korsiat er en selvstændig organisation under Dansk Røde Kors. Kalaallit Røde Korsiat skal i sin

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn og hjemsted 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets

Læs mere

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag

Forslag. Forslag vedr. vedtægter. Andre forslag Forslag Indkomne forslag til til Folkebevægelsen mod EUs landsmøde 30.-31. oktober 2010 på Jellebakkeskolen ved Århus Forslag vedr. vedtægter Forslag A1 Forslag om nye vedtægter for Folkebevægelsen mod

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole

Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Vedtægter for foreningen Solbakkens Fritidsskole Stiftet September 2013 Side 2 Side 11 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Solbakkens Fritidsskole, foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling

VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling VEDTÆGTER, Amnesty International, dansk afdeling Som vedtaget på landsmødet den 5. maj 2013 1 Foreningens navn Foreningens navn er Amnesty International, dansk afdeling (i det følgende kaldet foreningen).

Læs mere

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER

ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER ATASSUT ÆNDRINGSFORSLAG TIL ATASSUT S VEDTÆGTER LANDSMØDET 28. 30. AUGUST 2008 VEDTÆGTER 1 Navn, overordnet organisation og hjemsted 2 Landsorganisationens formål 3 Politiske kontakter 4 Medlemskab af

Læs mere

Vedtægt for LOF s landsorganisation

Vedtægt for LOF s landsorganisation Vedtægt for LOF s landsorganisation Navn Forbundets navn er: LOF s landsorganisation, Liberalt Oplysnings Forbund. I daglig tale: LOF. Formål LOF har til formål, ud fra en liberal grundholdning, at skabe

Læs mere

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk

Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Jydsk Medicinsk Selskab www.jydskmedicinskselskab.dk Love for Jydsk Medicinsk Selskab Vedtagelse De nedenstående love er vedtaget på en generalforsamling i Jydsk Medicinsk Selskab den 11. marts 2010 og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR

VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR VEDTÆGTER FOR LANDSFORENINGEN FOR BYGNINGS- OG LANDSKABSKULTUR 1 Navn Organisationens navn er Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur. 2 Hjemsted Landsforeningens hjemsted er adressen for Landsforeningens

Læs mere

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014.

Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. Afrika Kontakts vedtægter. Senest revideret på generalforsamling 6. april 2014. 1 Navn: Organisationens navn er Afrika Kontakt. Afrika Kontakt er en landsdækkende organisation, med hjemsted i København.

Læs mere

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet:

Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er JORD - ARBEJDE - KAPITAL - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse forkortet: Vedtægter for JAK DANMARK 1 Navn Foreningens navn er "JORD - ARBEJDE - KAPITAL" - Landsforeningen for menneskelig og økonomisk frigørelse" forkortet: "JAK DANMARK". 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er JAK

Læs mere

2. Formål: 3. Medlemskab:

2. Formål: 3. Medlemskab: VEDTÆGTER FOR LANDSORGANISATIONEN MUSIK & UNGDOM 1. Navn: Organisationens navn er. s hjemsted er Københavns Kommune. er medlem af Dansk Ungdoms fællesråd (DUF) og Jeunesses Musicales International (JMI).

Læs mere

Vedtægter for Landsforening Team Succes

Vedtægter for Landsforening Team Succes Vedtægter for Landsforening Team Succes 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Foreningen Team Succes. 1.2 Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune. 1.3 Foreningen er en landsdækkende, almennyttig

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben.

Tillidsrepræsentanter og suppleanter valgt jfr. 11 bliver automatisk medlemmer af klubben. Vedtægter 1. Navn og tilhørsforhold Stk.1. Klubbens navn er AC TAP klubben ved Aarhus Universitet. Klubben har hjemsted ved Aarhus Universitet. 2. Medlemskab af organisation og formål Klubben er en arbejdspladsklub

Læs mere

Transvestitforeningen i Danmark TiD

Transvestitforeningen i Danmark TiD Vedtægt for Transvestitforeningen i Danmark TiD I. Navn 1. Foreningens navn er Transvestitforeningen i Danmark forkortet TiD. Stk. 2. Foreningen skal være registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Læs mere

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991

VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 VEDTÆGTER AALBORG KLATREKLUB stiftet 01.10.1991 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Aalborg Klatreklub, og dens hjemsted er Aalborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at varetage klatring

Læs mere

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011

Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter Vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret på partiets 3. kongres, november 2011 Vedtægter vedtaget på Kommunistisk Partis stiftende kongres november 2006. Ændret

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død

Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død Vedtægter for Landsforeningen Liv&Død 1 Navn, stiftelse og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Liv&Død med binavnene Dansk Ligbrændingsforening og Dansk Kremationsforening. Foreningen er stiftet

Læs mere

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD

Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Vedtægter for DANSKE ÆLDRERÅD Navn Foreningens navn er DANSKE ÆLDRERÅD. 1 Hjemstedet er København, Danmark. Medlemskreds Som medlemmer kan optages alle ældreråd i Danmark, der er valgt i henhold til gældende

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Dansk-Russisk Forening afholder ekstraordinært landsmøde. http://www.dannevirke-odense.dk

Dansk-Russisk Forening afholder ekstraordinært landsmøde. http://www.dannevirke-odense.dk Dansk-Russisk Forening afholder ekstraordinært landsmøde. http://www.dannevirke-odense.dk Dannevirke, Sdr. Boulevard 15, 5000 Odense C LANDSMØDEMAPPE 2010, Endelig udgave Program og dagsorden til Landsmøde

Læs mere

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter

Fløng-Hedehusene Idræts Vedtægter 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Fløng-Hedehusene Idræt, forkortet FHI. FHI er hjemmehørende i Høje-Taastrup Kommune. FHI s lokalområde er Hedehusene og Fløng. 2. Formål. FHI vil styrke medlemmers

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening

Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening Vedtægt for Trøjborg Arkadespilforening 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Trøjborg Arkadespilforening Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2. Foreningens formål: Foreningens formål er at formidle

Læs mere

Vedtægter for Nye Borgerlige

Vedtægter for Nye Borgerlige Vedtægter for Nye Borgerlige Navn 1. Partiets navn er Nye Borgerlige. Partiet har hjemsted i Hørsholm Kommune. Formål 2. Nye Borgerliges formål er at organisere alle vælgere, som støtter partiets politik.

Læs mere

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911

VEDTÆGTER. For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 VEDTÆGTER For Aalborg Tegnsprogsforening Stiftet den 10. oktober 1911 1 1. NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED, MEDLEMSKAB. 1.1 NAVN: Aalborg Tegnsprogsforening (skiftet navn fra Aalborg Døveforening d. 18.

Læs mere

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne.

Liberal Alliances Ungdom består af Landsforeningen og Lokalforeningerne. VEDTÆGTER NAVN OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Liberal Alliances Ungdom. 2 Det er Liberal Alliances Ungdoms formål at engagere og mobilisere unge, som tilslutter sig Liberal Alliances Ungdoms politiske

Læs mere

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising

Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising Vedtægter for foreningen Manish School Fundraising 1 Navn og hjemsted Foreningens navn: Manish School Fundraising Foreningens hjemsted er Esbjerg Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter. Side 1 af 7

Vedtægter. Side 1 af 7 Vedtægter Side 1 af 7 1 Navn og juridisk status Landsdelsforeningens navn er DGI Nordjylland Stk. 2. DGI Nordjylland er en forening og en selvstændig juridisk enhed. Stk. 3. Landsdelsforeningen er en sammenslutning

Læs mere

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R

Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R Falsterske Fodregiments Soldaterforening V E D T Æ G T E R 2009 Navn 1 Foreningens navn er Falsterske Fodregiments 5. Regiments Soldaterforening. Hjemsted 2 Foreningens hjemsted er på Repræsentantskabets

Læs mere

Vedtægter for Epilepsiforeningen

Vedtægter for Epilepsiforeningen Vedtægter for Epilepsiforeningen 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Epilepsiforeningen. Foreningen er landsdækkende og har hjemsted på landskontorets adresse. Foreningen er stiftet den 27. september

Læs mere

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013

VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 VEDTÆGTER Landsforeningen Autisme Oktober 2013 Vedtægter Navn og hjemsted 1 Navn og hjemsted Landsforeningens navn er»landsforeningen Autisme«. 2 Landsforeningens hjemsted er Høje Taastrup. Formål 3 Landsforeningens

Læs mere

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster,

Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, Vedtægter for Sammen om Lolland- Falster, 19.12.2016 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sammen om Lolland-Falster. Foreningens hjemsted er Lolland og Guldborgsund Kommuner. 2 Formål 2.1 Foreningen

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø

Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø INGENIØRFORENINGEN I DANMARK 1. Navn og område Vedtægt for IDA Arbejdsmiljø Stk. 1. Stk. 2. Stk. 3. Selskabets navn er IDA Arbejdsmiljø. IDA Arbejdsmiljø er et landsdækkende, fagteknisk selskab oprettet

Læs mere

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS

VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS VEDTÆGTER FOR UNGDOMMENS RØDE KORS 1 Navn og hjemsted 1. Organisationens navn er Ungdommens Røde Kors. 2. Organisationen har hjemsted i Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. 3. Ungdommens Røde

Læs mere

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX

PATIENTFORENING. Ectodermal Dysplasi. Vedtægter. Bestyrelsen V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX PATIENTFORENING A Ectodermal Dysplasi Vedtægter Bestyrelsen 2010 V E D T A G E T P Å G E N E R A L F O R S A M L I N G D. XX XX XXXX Indholdsfortegnelse Vedtægter:...3 1 Navn:...3 Hjemsted:...3 Foreningens

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub.

Kapitel 1 Indledende bestemmelser. Foreningens navn er Juridisk Diskussionsklub. Som vedtaget på ekstraordinær generalforsamling d. 7. november 1996 og ændret ved ekstraordinær generalforsamling d. 9. november 2002, d. 30 december 2008, d. 21. december 2009, d. 10. januar 2011, d.

Læs mere

Vedtægter for CISV Danmark

Vedtægter for CISV Danmark Vedtægter for CISV Danmark 1 - Navn, tilknytning, hjemsted Stk. 1 - Foreningens navn er CISV Danmark. Stk. 2 - Foreningen er internationalt tilsluttet CISV International. Stk. 3 - Foreningens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for Brandteknisk Selskab

Vedtægter for Brandteknisk Selskab Vedtægter for Brandteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Brandteknisk Selskab. Stk. 2. Brandteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter for IDA.

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016]

Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] Vedtægter for Oxfam IBIS Udkast til vedtægtsændringer 2015 til Generalforsamling 16.12.15 [Vedtaget på Generalforsamling for IBIS den xx dato 2016] 1. Navn Stk. 1. Organisationens danske navn er Oxfam

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION

VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION VEDTÆGTER DANSK FOLKEPARTIS LANDSORGANISATION CHRISTIANSBORG 1240 KØBENHAVN K 1 Nærværende vedtægter er vedtaget på landsorganisationens stiftende møde i Idrættens Hus i Vejle lørdag den 27. april 1996.

Læs mere

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro.

01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. DATS Vedtægter 01: NAVN OG HJEMSTED Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE (DATS), 6230 Rødekro. 02: FORMÅL Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed DANSK AMATØR TEATER SAMVIRKE

Læs mere

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016

Udkast til standardvedtægt for foreninger under Fonden Danske Veteranhjem af 2016 1 til 12 er enslydende for alle veteranhjem under Fonden Danske Veteranhjem (FDV) og kan ikke ændres ved lokale generalforsamlinger, da de fastlægger de fælles retningslinjer som FDV har fastsat. De lokale

Læs mere

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1.

VEDTÆGTER. Stk. 1. Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved 2, FORMÅL. Stk. 1. VEDTÆGTER FOR HERLUFSHOLM GYMNASTIKFORENING HOVEDAFDELINGEN 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Herlufsholm Gymnastikforening (i det efterfølgende kaldet HG), og dens hjemsted er Næstved Kommune. 2,

Læs mere

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds

SIND. Landsforeningen for psykisk sundhed. Vedtægter for. SIND- Hovedstadens Regionskreds SIND Landsforeningen for psykisk sundhed Vedtægter for SIND- Hovedstadens Regionskreds 2014 1 NAVN OG HJEMSTED Stk. 1 Regionskredsens navn er SIND-Hovedstadens Regionskreds. Stk. 2 Regionskredsens hjemsted

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen

Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Vedtægter for Hjernesagen Landsforeningen for mennesker ramt af blodprop eller blødning i hjernen Blekinge Boulevard 2 2630 Taastrup. Telefon 36 75 30 88 E-mail: admin@hjernesagen.dk 1. Navn og hjemsted

Læs mere

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING

Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING Side 1 Love og Vedtægter for SYDVESTJYSK FUGLEFORENING 1. NAVN, ADRESSE OG HJEMSTED Foreningens navn er SYDVESTJYSK FUGLEFORENING. Foreningens adresse/hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningens formål er:

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Vedtægter for Danske Kirkers Råd

Vedtægter for Danske Kirkers Råd Vedtægter for Danske Kirkers Råd 1. Grundlag Stk. 1. Danske Kirkers Råd er et fællesskab af kristne kirker, trossamfund og menigheder i Danmark, som tilbeder og bekender én Gud - Faderen, Sønnen og Helligånden

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab

VEDTÆGTER MAJ 2011. 3. Medlemskab I IOGT Danmark er der to typer medlemskab: 1. Løftebundet medlemskab 2. Støttemedlemskab VEDTÆGTER MAJ 2011 1. Platform IOGT Danmark er en frivillig, misbrugsbekæmpende organisation, der optager medlemmer uanset race, nationalitet, religion, social stilling eller politisk overbevisning. Målet

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus

Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Vedtægter for Folkekirkesamvirket i Århus Folkekirkesamvirket i Århus blev etableret og vedtægtsfæstet i 1994 som et kirkeligt-diakonalt og socialt samarbejde mellem menighedsråd/menighedsplejer i Århus

Læs mere

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre

Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre Vedtægter for LOKK - Landsorganisation af Kvindekrisecentre 1 Organisationens navn og hjemsted 1. Organisationens navn er: LOKK Landsorganisation af Kvindekrisecentre. 2. Organisationens hjemsted følger

Læs mere

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse.

Foreningens navn er Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne og hjemstedet er formandens adresse. Vedtægter for foreningen Danske Sommerhusudlejere/Fritidshusejerne (CVR 34 79 68 90) som vedtaget på det stiftende landsmøde den 15. april. 2013, ændret på ekstraordinært møde den 1. Marts 2014. 1. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL

Vedtægter. For. Forenede Danske El-bilister, FDEL Vedtægter For Forenede Danske El-bilister, FDEL 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Forenede Danske El-bilister, FDEL. 1.2 Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER

FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER FORSLAG TIL VEDTÆGT FOR FRIVILLIGE FOLKEOPLYSENDE FORENINGER Som en hjælp til nye foreninger, har Center for Kultur, Idræt og Sundhed udarbejdet et forslag til, hvordan en foreningsvedtægt kan opbygges.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME

VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME VEDTÆGTER FOR ORGANISATIONEN GAME 1. Navn og Formål 1.1 Organisationen er en forening 1.2 Organisationens navn er GAME stiftet 26. oktober 2002. 1.3 Organisationen er hjemmehørende i Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport

Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport Vedtægter 2016 for Ikast-Brande esport 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Ikast-Brande esport. 1.2 Foreningen har hjemsted i Ikast-Brande Kommune. 2. Formål 2.1 Foreningens formål er at skabe,

Læs mere

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger

STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis. Vælgerforeninger STANDARDVEDTÆGTER for Det Konservative Folkepartis Vælgerforeninger Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Ringkøbing-Skjern kommune, i daglig tale Konservative Ringkøbing Fjord. Herefter benævnt

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014

Vedtægter. Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 Vedtægter Landsorganisationen 4H vedtaget november 2014 1 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er 4H. Foreningens medlemmer er organiseret i selvstændige klubber og danner derved landsorganisationen 4H.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne

Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne Vedtægter for foreningen Danske Hospitalsklovne 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Hospitalsklovne. Foreningen anvender navnet Danish Hospital Clowns i internationale sammenhænge. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab

Vedtægter for Flyveteknisk Selskab Vedtægter for Flyveteknisk Selskab 1. Navn og område Stk. 1. Selskabets navn er Flyveteknisk Selskab (FLY). Stk. 2. Flyveteknisk Selskab er et fagteknisk selskab oprettet i henhold til Lov og vedtægter

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør

VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør VEDTÆGTER for vælgerforeningen Det Konservative Folkeparti i Helsingør Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Helsingør Kommune, i daglig tale Konservative i Helsingør. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart

Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart Vedtægter for Det Konservative Folkeparti i Middelfart 1 Foreningens navn er: Det Konservative Folkeparti i Middelfart Kommune, i daglig tale Konservative i Middelfart. Herefter benævnt vælgerforeningen.

Læs mere

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015.

Kapitel 1: Formål. Kapitel 2: Generalforsamling. Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Vedtægter Vedtaget på Generalforsamling, den 25. april 2015. Kapitel 1: Formål 1: Foreningens navn er Nyreforeningen, stiftet den 15. februar 1975. 2: Foreningen er landsdækkende i Danmark inklusiv Færøerne.

Læs mere

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D

M U L T I S A L I V O E R L A D E G Å R D Vedtægter for foreningen Multisal i 1 Navn 1.1 Foreningens navn er Multisal i 1.2 Foreningen er stiftet den 19. august 2011 1.3 Foreningens hjemsted er, 1.4 Foreningen er ikke medlem af landsdækkende organisationer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen Musik i Lejet V E D T Æ G T E R for Foreningen Musik i Lejet 1 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Foreningens navn er Musik i Lejet. 1.02 Foreningen har hjemsted i Gribskov Kommune. 2. FORMÅL 2.01 Foreningen har til formål på

Læs mere

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse.

Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til enhver tid siddende formand har sin folkeregisteradresse. Vedtægter for foreningen Danske Naturister 1. Foreningens navn Foreningens navn er Danske Naturister i daglig tale forkortet til DN. Foreningen er hjemmehørende i den kommune her i landet, hvor den til

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for EDR

Forslag til nye vedtægter for EDR Forslag til nye vedtægter for EDR 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er "Eksperimenterende Danske Radioamatører" (EDR). Foreningen er tilsluttet "The International Amateur Radio Union" (IARU). Foreningens

Læs mere

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion.

Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Vedtægter for TISVILDE HEGN OK gældende pr. 16. 3. 2011 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er TISVILDE HEGN OK. Klubben er medlem af Dansk Orienteringsforbund og Gribskov Kommunes Idrætsunion. Klubbens hjemsted

Læs mere

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet.

Indeks. 1 Navn, hjemsted og formål. 2 Optagelses kriterier. 3 Medlems forpligtigelser. 4 Eksklusion. 5 Bestyrelsen. 6 Sekretariatet. Vedtægter for Indeks 1 Navn, hjemsted og formål 2 Optagelses kriterier 3 Medlems forpligtigelser 4 Eksklusion 5 Bestyrelsen 6 Sekretariatet 7 Møder 8 Foreningens forpligtigelser 9 Generalforsamlingens

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for ADHD-foreningen

Vedtægter for ADHD-foreningen Vedtægter for ADHD-foreningen Præambel ADHD-foreningen arbejder for mennesker, der har udtalte vanskeligheder inden for områderne opmærksomhed og/eller aktivitetskontrol; ofte kombineret med problemer

Læs mere

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven.

Have formuleret et formål med foreningsdannelsen, som fremgår af vedtægten. Tilbyde folkeoplysende virksomhed efter folkeoplysningsloven. Vejledning Vedtægter - Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Den 16. maj 2000 vedtog Folketinget lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og

Læs mere

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf.

7. Valg af supplerende regionsbestyrelsesmedlemmer, jf. 11 8. Valg blandt regionsbestyrelsens medlemmer af suppleant(er) til hovedbestyrelsen, jf. Nuværende vedtægter 9 GENERALFORSAMLINGER Stk. 1. Regionens højeste myndighed er generalforsamlingen. Stk. 2. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 6.-20. marts. Den indvarsles af

Læs mere

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+

Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ Vedtægter for ADOPTEREDE 30+ 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Adopterede 30+. Foreningens hjemsted er sekretærs adresse. 2 Foreningens formål At skabe et fortroligt forum, hvor MEDLEMMERNE kan dele

Læs mere

Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net

Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net Vedtægter: Bredbåndsforeningen Kolinds.net 1. Navn og Hjemsted 1. Foreningens navn er Bredbåndsforeningen Kolinds.net. 2. Foreningen er en praktisk, organisatorisk og økonomisk selvstændig forening med

Læs mere

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet

Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet Vedtægter for personaleforeningen for ansatte på Roskilde Universitet 1 Foreningens navn Foreningens navn er RUC on. 2 Foreningens formål Stk. 1 Foreningens formål er, igennem selskabeligt samvær og fælles

Læs mere

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål

Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. 2 Foreningens formål 1.1 Foreningens navn er Periamma. Vedtægter 1 Navn og hjemsted 1.2 Foreningen har hjemsted i Københavns Kommune. 2 Foreningens formål 2.1 Periamma er en uafhængig non-profit forening. 2.2 Periammas formål

Læs mere

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter

Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter Koncertforeningen Hovedstolens vedtægter 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Koncertforeningen Hovedstolen. Stk. 2. Foreningen er hjemhørende i Københavns Kommune. 2. Formål Stk. 1. Foreningens

Læs mere