SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive 05-12-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg 17.00 19.45"

Transkript

1 MØDESTED: MØDEDATO: Rådhuset, Skive REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Sammenlægningsudvalg Deltagere: Anna-Lise Vestergaard, Arne Bisgård, Per B. Jeppesen, Per Nørgaard, Peter Østergaard, Niels O. D. Nielsen, Aage Dahl, Bente Østergaard, Berit Kjølhede, Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede Skovsted, Gert R. Jepsen, Inga Emborg, Inge Lise Lyse, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Jens Peder Hedevang, Jørgen Haugaard, Kirsten Jørgensen, Knud Bjerre, Kurt Bertelsen, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Linda Bak, Mildred Fog, Morten Enggaard, Ole Priess, Peder Chr. Kirkegaard, Peder Christensen Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen, Jan D. Andersen deltog ikke i behandling af sagerne 53-55, Anna-Lise Vestergaard deltog ikke i behandling af sag nr. 55 Sag nr.: Emne: 1. Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit Henstand med betaling af stadionleje Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag Etablering af Strandpark - bevillingssag Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober Skive Kommunes principper for økonomistyring ØK - Indkøbspolitik Ændret andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a Beskæftigelsesplan Partnerskabsaftale med Region Midtjylland på autismeområdet Transport af særlige grupper Samarbejdsaftale med Viborg Kommune vedr. Voksenspecialskolen... 35

2 17. Samarbejdsaftale med Viborg Kommune på Misbrugsområdet Nedsættelse af en ny beredskabskommission Godkendelse af leverandører - frit valg Udkast til kommissorium for landsbyudvalget Proces for udarbejdelse af kommuneplanstrategien Brugerbetaling mad Servicepakker på ældrecentrene Legitimationskort til unge over 16 år Bevilling af kommunegaranti for lån til betaling af beboerindskud Administrative retningslinier for godkendelse af husleje i privat udlejningsbyggeri ved beregning af boligstøtte Fritagelse for grundskyld og dækningsafgift i Lån til betaling af pensionisters ejendomsskat Oprettelse af Folkeoplysningsudvalg pr genoptages Retningslinier for Folkeoplysningslovens kap. 4 - aftenskoler Skiveordning 2007 samt indplaceringsskema Styrelsesvedtægt for Ungdomsskolen Regler for fritidsbrugernes lån af kommunale lokaler under skolevæsenet Læseplaner for folkeskolerne Ungdomsklubbernes organisering Etablering af fritidsvejlederordning på alle skoler Styrelsesvedtægt for folkeskolen Forældrebetalte madordninger i daginstitutionerne Tilskud til privat pasning Regler for opskrivning og anvisning af pladser i dagtilbud Beslutning vedrørende boligreguleringsloven Midtjysk Iværksætterhus Vedtægter Midtjyllands EU-kontor Overordnet it-sikkerhedspolitik Oprettelse af kommunearkiv behandling af styrelsesvedtægt for Skive Kommmune Konstituering af Skive Byråd Fastsættelse af tid og sted for Skive Byråds ordinære møder i Vederlag til byrådsmedlemmer mv MED-aftale - Lokalaftale Ansættelse af sektionsleder i Socialafdelingens myndighedsgruppe Bemyndigelse til underskrift af dokumenter

3 53. Bemyndigelse til at indgå fratrædelsesaftaler Lukket sag: Valg af Revision Lukket sag: Forslag til fratrædelsesordning for driftsleder Jan D. Andersen, Glyngøre Renseanlæg

4 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Forlængelse af løbetiden på lån i KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: PW Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, - at løbetiden på lån nr i KommuneKredit med en restgæld på kr. forlænges med 5 år fra 2009 til Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen under forudsætning af, at sammenlægningsudvalget godkender låneoptagelsen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om forlængelse af løbetiden på lån nr i KommuneKredit med restgæld på kr. med 5 år tiltrådtes under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Efter anmodning fra Sammenlægningsudvalget foreslås det, at Skive kommunes lån i KommuneKredit på kr. med en løbetid på 10 år, konverteres til et lån med maksimal løbetid på 15 år. Lånet, der er et aftalelån, er afdragsfrit i 2007 og forfalder herefter til betaling med kr. i hver af budgetoverslagsårene 2008 og For at frigøre likviditet og skabe et større budgetmæssigt råderum i overslagsårene kan lånets

5 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN løbetid forlænges til udgangen af Herved reduceres de årlige afdrag til kr. En budgetbesparelse på kr. i 2008 og 2009 samt merudgifter i årene Omlægningen får ingen betydning for budget Der henvises i øvrigt til vedhæftede bilag. Bilag: Lånetidsforlængelse på lån i KKR på 36 mio. kr. (696493)

6 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Opførelse af 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole J.nr.: Sagsid.: Initialer: HRH Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Børne- og Familieudvalget i Skive Kommune indstiller, at sagen behandles i Underudvalg for Børn og Familier med henblik på afklaring af byggeprojektet ved Nr. Søby Skole Børne- og Familieudvalget den Fraværende: Bodil Dahl Christensen, Svend Åge Madsen Et forslag fra Inge Lise Lyse om at søge en tillægsbevilling til gennemførelse af projektet blev forkastet med 1 stemme for (Inge Lise Lyse) og 6 stemmer imod. Indstillingen blev godkendt af et flertal i Udvalget. Inge Lise Lyse stemte imod. Inge Lise Lyse ønskede sagen fremsendt til Skive Byråd. Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen indstiller, at byrådet anbefaler sammenlægningsudvalget, at de 4 klasseværelser opføres, og at det manglende beløb kr. 1,5 mio. finansieres således: via kt etableringstilskud museer med kr ,-, via kt byfornyelse herunder banegårdspladsen med kr ,-, via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst med kr ,-. Peder Chr. Kirkegaard anbefaler flertalsindstillingen fra Børne- og familieudvalget. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen, Frits Malling Sørensen Flertalsindstillingen fra børne- og familieudvalget forkastedes med 9 stemmer mod 7 (liste V + B + F + Bent Møller Winther), 3 (liste C + Niels Holck) undlod at stemme. Herefter tiltrådtes indstillingen fra Per Jeppesen, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen med 9 stemmer mod 6 (liste V + F + Bent Møller Winther), 4 ( Liste C + Niels Holck + B) undlod at stemme. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 5 stemmer mod 4 (A, O, F) vedtoges det at indstille, at Skive Byråds indstilling forkastedes, og at indstille, at flertalsindstillingen fra Børne- og Familieudvalget i Skive tiltrædes. Mindretallet stemte imod, idet de anbefaler indstillingen fra Skive Byråd med den ændring, at

7 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN finansieringen primært sker af låneomlægningsgevinsten, dernæst byfornyelseskontoen og sidst etableringstilskud til museer, samt at det resterende beløb til etableringstilskud til museerne overføres til Aage Dahl tog forbehold. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Skive Byråd forkastedes med 16 stemmer mod 15 (liste A, F, O). Et forslag fra liste A + F Mindretalsforslaget fra Økonomiudvalget tiltrædes dog således at den sidste sætning udgår. (den med museerne). Skive Byråd anmodes efterfølgende om at ændre sin beslutning af og således at der bevilges kr til realisering af de fire klasseværelser og der gives en samlet bevilling på i alt kr og at restfinansieringen sker som skitseret af Skive Byråd med kr via merindtægt på rentekontoen som følge af låneomlægningsgevinst og med kr via kto byfornyelse forkastedes med 16 stemmer mod 15 (liste A, F, O). Et forslag fra liste V Sammenlægningsudvalget kan anbefale der opføres 4 nye klasselokaler ved Nr. Søby Skole. Sagen oversendes til Børne- og Familieudvalget, idet udvalget anmodes om at fremkomme med forslag til endelig projekt og udbud til byrådets møde ultimo januar tiltrådtes med 17 stemmer. 14 (liste A og F) undlod at stemme. SAGSFREMSTILLING Sammenlægningsudvalget har på møde den 2. maj 2006 besluttet at afsætte kr på budget 2007 til gennemførelse af to projekter påbegyndt i De to projekter er - renovering af fysiklokalet ved Dalgasskolen. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er samlet afsat kr til ombygningen, hvoraf de kr er reserveret i budget Halvdelen af dette beløb kan finansieres gennem den centrale pulje til ombygning af naturvidenskabelige lokaler. - opførelse af 4 klasse lokaler på Nr. Søby Skole. Projektet er planlagt startet i 2006 og afsluttet i Der er afsat ca. kr. 1 mio. i 2006 og reserveret ca. kr. 1 mio. i budget Teknisk forvaltning i Skive Kommune har udarbejdet et skitseprojekt for Nr. Søby Skole, bestående af 4 klasselokaler på h. h. v. 64 m 2 og 68 m 2, garderobe, handicaptoilet samt gangareal, der kan anvendes som arbejdsplads for små grupper. Det samlede areal af tilbygningen er på 515 m 2. Tilbygningen ligger op ad den gamle gymnastiksal, og toilet samt garderobe vil blive anvendt af fritidsbrugere. Primo september har Teknisk Forvaltning indhentet overslag på arbejdets udførelse og vurderer, udgifterne i forbindelse med opførelse af de 4 klasseværelser beløber sig til kr Efterfølgende er skitseprojektet gennemgået med henblik på besparelse, så projektet kunne gennemføres for kr Byggeprisen på 3.5 mio. kr. forudsætter, at projektet udbydes i totalentreprise blandt 3-5 tilbudsgivere i omvendt licitation.

8 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Teknisk forvaltning udarbejder byggeprogram afvikler licitationen og forestår i øvrigt bygherrerådgivningen.

9 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Ophævelse af SWAP-aftale med KommuneKredit J.nr.: Sagsid.: Initialer: FSG Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Det indstilles, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres de likvide aktiver Økonomiudvalget den Fraværende: Inge Lise Lyse, Leif Hermann, Leo B. Rasmussen, Martin Bach-Vilhelmsen, Frede Frandsen Per Jeppesen, Peder Chr. Kirkegaard, Frede Simonsen og Frits Malling Sørensen anbefaler indstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Per B. Jeppesen Indstillingen om, at låneomlægningsgevinsten på kr. tilføres likvide aktiver tiltrådtes, under forudsætning af sammenlægningsudvalgets godkendelse. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Skive Byråd anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Skive Kommunes gældsplejepolitik har Skive Kommune benyttet sig af omlægning af lån i DKK til lån i CHF via finansielle instrumenter. Der blev benyttet Swap til omlægningen. En swap er midlertidig tidsafgrænset låneomlægning. Fordelen ved at benytte finansielle instrumenter er, at en eventuel gevinst bliver likvid og kan tilføres kassen modsat almindelig låneomlægninger, hvor eventuelle gevinster alene kan reducere restgælden. Da CHF-swappen blev optaget tidligere på året skete det til kurs 483 mod 468 ultimo september, hvor swappen blev ophævet.

10 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kursen pr på CHF er 470 Nettogevinsten kan opgøres til kr., der indstilles tilført kassebeholdningen.

11 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Henstand med betaling af stadionleje J.nr.: Sagsid.: Initialer: EAN Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Serviceforvaltningen indstiller: At Erhvervs- og Kulturudvalget bevilger et års henstand med betaling af stadionleje og reklameaftale i alt kr. for Erhvervs- og Kulturudvalget den Fraværende: Indstillingen tiltrådt med 4 stemmer for (Ove Bjerring, Nanny Dahl, Niels Holck og Leo B. Rasmussen). Ændringsforslag fremsat af Knud Bjerre, Svend Aage Sørensen og Keld Mørk Christensen således: Det indstilles til Sammenlægningsudvalget, at der bevilges 1 års henstand med betaling af stadionleje og reklameafgifter i alt kr for år Imod ændringsforslaget stemte (Ove Bjerring, Nanny Dahl, Niels Holck og Leo B. Rasmussen). Økonomiudvalget den Fraværende: Med 7 stemmer mod 2 (Peder Chr. Kirkegaard og Inge Lise Lyse) vedtoges det an anbefale flertalsindstillingen med finansiering af uforbrugte midler på politiske konti. Mindretallet anbefaler mindretalsindstillingen fra erhvervs- og kulturudvalget. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Med 6 stemmer mod 4 (A, F, B) vedtoges at indstille at forkaste flertalsindstillingen fra Økonomiudvalget i Skive og anbefaler mindretalsindstillingen. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Et forslag om, at tiltræde mindretalsindstillingen fra EK- udvalget forkastedes med 12 stemmer mod 7 (O,V, Keld Mørk Kristensen). Herefter tiltrådtes økonomiudvalgets indstilling med 12 stemmer mod 7 (O,V, Keld Mørk Kristensen). Sammenlægningsudvalg den

12 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Med 16 stemmer mod 15 (liste A, B, F) tiltrådtes indstillingen fra Underudvalg for Økonomi. SAGSFREMSTILLING Sagen genoptages. SIK Elite A/S har på møder med borgmesteren fremsat anmodning om henstand med betalingen af stadionleje og reklameaftale for Forvaltningen og formanden har den afholdt et møde med repræsentanter fra SIK for at få ansøgningen uddybet. På mødet anførte repræsentanter fra SIK, at de havde henvendt sig til borgmesteren, med det formål, at en sådan henstand kunne hjælpe klubben med at få frigjort midler, så det blev muligt at indgå flere kontrakter med spillere, hvilket der var behov for efter oprykningen til 2. division. SIK s formand gjorde opmærksom på, at borgmesteren over for pressen den havde redegjort for baggrunden for hans møde og indholdet heraf. Efter aftale med borgmesteren er kopi af denne mail vedlagt som bilag. Hvis anmodningen imødekommes medfører det tilbagebetaling af de hidtidige betalte rater på i alt kr., samt udskydelse af de rater der forfalder i den resterende del af året. Ovenstående vil, hvis dette imødekommes, betyde en belastning af servicerammen Erhvervsog Kulturudvalgets område med kr. Serviceforvaltningen indstiller ansøgningen imødekommet. Bilag: Skive Idræts Klub Elite A/S - Ansøgning om henstand med betaling (663832) til Skive Idræts Klub - vedr. henstand stadionleje (707309)

13 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af skure ved fiskerihavnen - bevillingssag J.nr.: Ø40 Sagsid.: Initialer: FLSC Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 2.41 meddeles, tillæg til anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af skure ved fritidsfiskerihavnen at udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb fra konto Projekt Karup Å/slikbassin Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund Indstillingen tiltrådt. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen anbefaledes, idet det forudsættes, at udgiften kan afholdes indenfor det afsatte rådighedsbeløb i 2006 på 1,95 mio. kr. til projekt Karup Å / Slikbassin. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen

14 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Byrådet meddelte i møde den en anlægsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr til etablering af 12 småhuse af træ, som skal produceres af Produktionshøjskolen og opstilles på fritidsfiskerihavnen. Bevillingen blev givet på baggrund af en henvendelse fra Produktionshøjskolen, som havde opgjort materiale til småhusene til kr I denne opgørelse fra Produktionshøjskolen var der imidlertid ikke medtaget udgifter til forskellige følgearbejder i forbindelse med husenes opstilling. I forbindelse med opstilling af husene vil det være nødvendigt at foretage byggemodning, opfyldningsarbejder m.v. i området omkring fritidsfiskerihavnen. De samlede omkostninger hertil kan opgøres til kr , hvortil der ansøges om tillæg til anlægsbevilling samt rådighedsbeløb i 2006, idet projektet forventes gennemført i indeværende år. Udgiften på kr foreslås finansieret af rådighedsbeløbet på kr afsat til projekt Karup Å/Slikbassin. Dette projekt vurderes på nuværende tidspunkt at blive billigere end oprindelig antaget. Bevillingsansøgning til dette projekt vil blive forelagt, når det endelige projekt er udarbejdet. Projektets gennemførelse medfører ikke øgede årlige driftsudgifter for kommunen. Produktionshøjskolen Marienlyst, som bliver hjemløse i Søsportshavnen som følge af hotelbyggeriet, ønsker at flytte limfjordssjægterne og at opføre en skurby med op til 12 mindre huse/skure i maritimt look med forskellige funktioner rettet mod benyttelse af børn og unge. Opførelse af skurene forestås af Produktionshøjskolens lærere og elever for alene omkostninger til indkøb af materialer som er beregnet til kr. Arealet hvor denne skurby ønskes opført er en tidligere vandfyldt lagune som kommunen har fået Kystdirektoratets tilladelse til inddæmning og anvendelse til havneformål. Opfyld og stabilisering til byggemoden standard forud for byggeriet af skurbyen udgør ca kr. Udvalget for teknik- og miljø har igangsat arbejdet med at udarbejde ny lokalplan for jollehavnen og tilknyttede fritidsområder og denne lokalplan skal bl.a. udlægge byggefelter til de nævnte byggerier samt skabe mulighed for etablering af slikgård/slambassin for havne sediment i forbindelse med en nødvendig uddybning af sejlrende ind til anlægsbro ved bådværftet samt forbedring af tilsandingsforhold ved Skive Å udløb i fjorden, samt fastlægge rammer for områdets fremtidige anvendelse og bebyggelse med servicebygninger for lystsejlere m. fl. Disse arbejders gennemførelse er betinget af en godkendt lokalplan samt en række øvrige myndigheders særskilte godkendelse.

15 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Etablering af Strandpark - bevillingssag J.nr.: P20 Sagsid.: Initialer: FS Åben sag KOMPETENCE Byrådet / Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Teknisk forvaltning indstiller, at der til konto 0.23 meddeles anlægsudgiftsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr og anlægsindtægtsbevilling med rådighedsbeløb i 2006 på kr , til etablering af strandpark ved Strandvejen, at netto-udgiften på kr i 2006 finansieres af det afsatte rådighedsbeløb således, konto områdefornyelse incl. Banegården - kr konto fritidsområdet/handicaptoilet - kr Teknik- og Miljøudvalget den Fraværende: Svend Åge Madsen, Hans Lund, Svend Åge Fauerholdt Tiltrådt på betingelse af at der ikke sker sandtransport til sejlrenden eller indsejlingen til lystbådehavnen. Sagen forelægges Økonomiudvalget i Skive d og Byrådet d Økonomiudvalget den Fraværende: Indstillingen fra udvalget for teknik- og miljø anbefaledes. Peder Chr. Kirkegaard tog forbehold. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Skive anbefaledes. P. Chr. Kirkegaard og Knud Bjerre tog forbehold. Skive Byråd den Fraværende: Frede Simonsen, Niels Holck Økonomiudvalgets indstilling tiltrådtes. Dog med den ændring at nettoudgiften finansieres med ,- kr. af fritidsområdet/handicaptoilet ,- kr. fra områdefornyelse ,- kr. af uforbrugte beløb på po-

16 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN litiske konti. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes med den ændring at finansiering sker med kr. af afsatte midler til handicaptoilet, kr. af afsatte midler til banegårdsprojekt og kr. på politiske konti. SAGSFREMSTILLING Skives havneområde har gennem de senere år haft stor opmærksomhed med henblik på opgradering til rekreativt oplevelses centrum, ikke alene for de daglige brugere men også for bredere kredse af borgere i kommunen og oplandet. Søsporthavnen med klubfaciliteter for sejlere og vandskisport, offentlige toiletter, cafe og restaurant. Strandpromenade med belysning og gang- og cykelstiforbindelse til Marienlyst Strand og Campingplads og om ikke længe påbegyndes, i privat regi, opførelse af hotelfaciliteter på havneområdet. I havnens nordlige del - for området nord for Søsportshavnen Strandtangen er der udarbejdet en plan for gennemførelse af en række tiltag for forbedring af forholdene for de mange og forskellige bruge af området lige fra den almindelige borger og dagplejemor til områdets anvendelse til gennemførelse af megastore projekter som Beach-Party mm. Hertil skal overslagsmæssigt anvendes ca kr. Der henvises til notat af Erhverv- og kulturudvalget har i møde den besluttet, at anvende kr fra udvalgets anlægsbudget til fritidsformål/skive strandpark, ligesom Beach Party har givet tilsagn om et beløb til etablering af strandparken. I forbindelse med planens tilvejebringelse har det været drøftet at udvide stranden mod nord og sandfodre kyststrækningen mod nord, udfor Resenlund. En privat sponsor har tilbudt sandmaterialer hertil. Samlet set er der givet tilsagn fra private for kr Der mangler således financiering for kr , som forvaltningen foreslår via anlægsbudgettet for områdefornyelsen. Det er vurderet, at projektets gennemførelse ikke medfører ikke medfører afledte driftsudgifter fremover. Forvaltningen skal iøvrigt påpege nødvendigheden af grundige forundersøgelser om vejr, vind og vand så man undgår en sandfodring af en kyststrækning hvor det påfyldte materiale ved første efterårsstorm blot flyttes mod syd og fylder op i den gravede sejlrende ind til havnen med efterfølgende meromkostninger til følge. Bilag:

17 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Notat af

18 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Skema a - opførelse af 4 almene familieboliger ved Gravene i Oddense J.nr.: Sagsid.: Initialer: Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Spøttrup Kommune indstiller, at Skema A for 4 boliger i Oddense godkendes. Sagen behandles i Spøttrup Kommunes Økonomi- og Planudvalg tirsdag den 21. november og i Kommunalbestyrelsen onsdag den 29. november Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Økonomiudvalget i Spøttrup anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I Spøttrup har i Kommuneplan tilkendegivet, at der skal ske en bo-ligudbygning i alle Kommunens bysamfund. Økonomi- og Planudvalget har som opfølgning herpå, besluttet at opføre nye almene familieboliger i perioden Boligerne opføres af Spøttrup Boligselskab. I forhold til denne planlægning resterer i øjeblikket igangsætningen af 4 boliger i Hvidbjerg og 4 boliger i Oddense. Kommunalbestyrelsen har i august 2005 erhvervet et jordstykke på m² til sammenlægning med matr. nr. 7 dg. Det samlede areal skal herefter afhændes til Spøttrup Boligselskab med henblik på opførelsen af 4 almene familieboliger. Kommunalbestyrelsen har i mødet den 13. oktober 2005 bemyndiget borgmesteren til at godkende Skema A, idet boligerne i Oddense planlægges udbudt i et fælles udbud med boligerne i Balling. Planlægningen af byggeriet i Oddense er imidlertid blevet forsinket på grund af uforudsete problemer med jordbundsforholdene. Spøttrup Boligselskab har nu meddelt, at bestyrelsen er klar til at vurdere projektet i et møde den 16. november 2006 og beslutte igangsætning. Det er oplyst, at der planlægges opført 4 almene familieboliger af 85,7 m². Totaludgiften vil

19 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN andrage kr , der finansieres med 91 % realkreditlån og 2 % beboerindskud samt 7 % kommunelån. På realkreditlånet giver Staten ydelsesstøtte, der udgør et beløb, som svarer til forskellen mellem de samlede ydelser på realkreditlånet og låntagernes betaling på 3,4 % af anskaffelsessummen. Kommunens 7 % indskud vil andrage kr. og finansieres af Spøttrup Kommunes afsatte budgetbeløb i 2006 til Indskud i Landsbyggefonden Kommunalbestyrelsen er på Statens vegne godkendende myndighed for den offentlige støtte til projekterne. Dette indebærer, at Kommunalbestyrelsen løbende skal kontrollere, at støttebetingelserne i loven om almene boliger overholdes og kan i den forbindelse stille krav og fastsætte vilkår for tilsagnet.

20 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Durup Idræts- og Svømmehal - ansøgning om tilskud J.nr.: Ø04 Sagsid.: Initialer: ANSI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget INDSTILLING/BESLUTNING Et flertal af Kommunalbestyrelsen i Sallingsund Kommune indstiller, at Durup Idræts- og Svømmehals ansøgning imødekommes med et ekstraordinært anlægstilskud i 2006 på kr., og at der meddeles anlægsbevilling på kr., som foreslås finansieret af det afsatte rådighedsbeløb vedr. udbygning af Toustrupvej. Jytte Boll ønsker, at der findes alternativ finansiering. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Indstillingen fra Kommunalbestyrelsen i Sallingsund anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING Durup Idræts- og Svømmehal sendte i 2005 ansøgning om tilskud til renovering af svømmehallen. Renoveringsforslaget fra Rambøll er på i alt kr. Durup Idræts- og Svømmehal modtog den 28. marts 2006 låneoverslag fra Nykredit Realkredit. Da der ikke ydes kommunegaranti, kan Nykredit kun tilbyde lån med en løbetid på 20 år. På baggrund af Hallens forventede overskud i 2006 anslår Nykredit, at Hallen vil kunne forrente og afdrage et lån med et kontant provenu på ca kr. Ved en driftsoptimering på yderligere kr. til at forrente og afdrage lån med anslås, at der kan hjemtages et lån på kr. Hallen søger således om et ekstraordinært anlægstilskud på de resterende kr. Det bemærkes, at der er afsat 4 mio. kr. i budgettet for 2007 til videreudbygning af Toustrupvej til A26.

21 SAMMENLÆGNINGSUDVALG, DEN Kommunernes løbende økonomirapportering, ultimo oktober 2006 J.nr.: Sagsid.: Initialer: JJI Åben sag KOMPETENCE Sammenlægningsudvalget. INDSTILLING/BESLUTNING Direktionen anbefaler, At kommunernes løbende økonomirapportering ultimo oktober 2006 tages til efterretning. Underudvalg for Økonomi den Fraværende: Per Nørgaard Direktionens indstilling anbefaledes. Sammenlægningsudvalg den Fraværende: Ruth Kristensen i stedet deltog Niels O. D. Nielsen Indstillingen fra Underudvalg for Økonomi tiltrådtes. SAGSFREMSTILLING I henhold til Indenrigsministeriets bekendtgørelse om regulering af væsentlige økonomiske dispositioner i kommunerne af 19. december 2005 skal de enkelte kommuner senest d. 20. i hver måned oplyse sammenlægningsudvalget om følgende økonomiske forhold for den seneste måned: Oversigt over den likvide beholdning ultimo måneden samt gennemsnitlige saldi over de seneste 3 og 12 måneder Oversigt over akkumuleret bevægelse på regnskabet sammenholdt med budgettet for 2006 fordelt på drift, anlæg og finansielle poster, og specificeret på udgifter og indtægter. Driftsudgifterne skal være specificeret på løn og øvrig drift. Oversigt over kontrakter og aftaler som medfører udgiftsmæssige bindinger efter 1. januar Sammenlægningsudvalget godkendte i mødet den 7. februar 2006 en skabelon som kommunerne skal anvende ved indrapporteringen. Sammenlægningsudvalget har endvidere tidligere taget kommunernes indrapportering pr. ultimo januar-september 2006 til efterretning. Kommunernes forventede regnskab pr er samlet forelagt Sammenlægningsudvalget i mødet d. 19. september 2006 og bevillingsændringerne er forelagt i mødet d. 10. oktober. Sammenlægningsudvalget har i mødet d besluttet at anmode kommunerne om at udarbejde forventet regnskab pr primært med henblik på primært opgørelse af kommunernes serviceudgifter. Det forventede regnskab vil kunne forelægges Underudvalg Økonomi i mødet d og

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.

SKIVE KOMMUNE MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17. MØDESTED: MØDEDATO: Skive Rådhus, Byrådssalen 22-11-2006 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Underudvalg for Økonomi 14.30 17.55 Deltagere: Else Theill Sørensen, Flemming Eskildsen, Frede Frandsen, Frede

Læs mere

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet:

ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG. Mødedato: 1. december 2009. Gl. Byrådssal, Torvet, Skive. Mødetidspunkt: 16:00. Mødet hævet: ÅBEN DAGSORDEN ØKONOMIUDVALG Mødedato: 1. december 2009 Mødested: Gl. Byrådssal, Torvet, Skive Mødetidspunkt: 16:00 Mødet hævet: Deltagere: Flemming Eskildsen, Peder Chr. Kirkegaard, Per Jeppesen, Frede

Læs mere

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen

Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga Emborg, Ruth Kristensen, Linda Bak, Keld Mørk Kristensen REFERAT SOCIAL- OG ÆLDREUDVALGET Mødedato: 9. september 2009 Mødested: Gl. Rådhus, i Repræsentationslokalet Mødetidspunkt: 12:00 Mødet hævet: Deltagere: Inge Lise Lyse, Mildred Fog, Frede Frandsen, Inga

Læs mere

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a.

Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn A.m.b.a. 2007 Andelsselskabskontrakt for Karup Lufthavn a.m.b.a. Mellem byrådene i Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Skive,

Læs mere

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde

Beslutningsprotokol. Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Mødedato: 20. februar 2006 Mødelokale: Mødelokale 201, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 15.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Carsten Dinsen Andersen Gruppemøder: 20. februar 2006 19 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder

Ekstraordinært møde. Dato 21. april 2010. Tid 15:00. Sted Partirum 0.27 NB. Stedfortræder Referat Socialudvalget Ekstraordinært møde Dato 21. april 2010 Tid 15:00 Sted Partirum 0.27 NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Peter E. Nielsen (C) - Formand John Christensen (V) Birgit S. Hansen

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes,

1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger og fælleshuset godkendes, Pkt.nr. 12 Seniorbofællesskabet Olleøre/Solkilden skema A. 323564 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: 1. at skema A for de ældreegnede almene familieboliger

Læs mere

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde

Sæby Kommune. Referat. Økonomiudvalget. Ordinært møde Page 1 of 7 Sæby Kommune Referat Økonomiudvalget Ordinært møde Mødedato tirsdag den 22. februar 2005 Tidspunkter 09:00 - Lokale Mødelokale 2 Fraværende Hans Krarup Olesen med afbud. Bemærkninger Knud Hjørnholm

Læs mere

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 2 Mødedato: 05. februar 2013 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 2 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.20 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Hans Bang-Hansen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Anlægsinvesteringer

Læs mere

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger:

REFERAT. Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52. Fraværende: Bemærkninger: REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 07-03-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 18:52 Afbud: H.P.Geil Fraværende: Bemærkninger: Økonomiudvalget, 07-03-2007 Indholdsfortegnelse

Læs mere

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET

REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 10.04.2012 i Borgmesterens Mødelokale Efterfølgende møde med Esbjerg Idrætsråd SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Fornyet behandling af ansøgning fra Kultur

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ

Kasse- og regnskabsregulativ Kasse- og regnskabsregulativ Godkendt af Byrådet den xx maj 2014, pkt. xxx Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 1.1. Formål... 2 1.2. Godkendelse og ansvar... 2 1.3. Delegation... 2 2. Økonomistyring...

Læs mere

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune

Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Overordnede økonomistyringsprincipper for Silkeborg Kommune Økonomistaben August 2006 Revideret november 2009 Revideret november 2010 De overordnede økonomistyringsprincipper er udarbejdet i henhold til

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner

Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner 22.4.2010 1 Fælles tandreguleringsklinik i Albertslund, Brøndby, Glostrup, Hvidovre, Ishøj, Tårnby og Vallensbæk Kommuner J.nr.: 16.21.12.G00 Sagsid: 997520 Initialer: Kam.sf Sagsfremstilling I maj/juni

Læs mere

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej

Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 16. marts 2017 Etablering af 12 almene handicapboliger på Egebæksvej 1. Resume Byrådet godkendte på sit møde den 13.

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.

Møde nr.: 23 Mødedato: 23. november 2010 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet. REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 23 Mødedato: Mødevarighed: 16.45-17.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Bjarne Sørensen (Deltog ikke i mødet.) Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK KL's Kommunalpolitiske

Læs mere

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune

Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Kasse- og Regnskabsregulativ for Middelfart Kommune Regulativet er udarbejdet i henhold til Styrelseslovens 42, stk. 7. Indholdsfortegnelse 1 GENERELLE FORVALTNINGSBESTEMMELSER... 3 1.1 Indledning... 3

Læs mere

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb

Kasse- og regnskabsregulativ Revision af 3.02 Forretningsgangsbeskrivelse for drifts-, anlægs- og tillægsbevillinger samt rådighedsbeløb Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Byrådet ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er etårige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår af den til budgettet

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F.

Referat. Mødedato: 21. november 2013. Rådhus. Starttidspunkt for møde: 17:00. Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Mødedato: 21. november 2013 Mødelokale: Byrådssalen, Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde: 17:00 Fraværende: Peter Christensen, Signe Vorting, Birthe Frikke, Jens Thysen, Svend F. Sørensen 21. november

Læs mere

Egebjerg Kommune. Referat

Egebjerg Kommune. Referat Kommunalbestyrelsen Mødedato: Mødetidspunkt: 19:00-22:00 Mødested: Kommunalbestyrelsens mødelokale Indkaldelsesdato: Onsdag den 22-06-2005 Deltagere: Bemærkninger: Mie Bendrup, Orla Hansen, Arne Ebsen,

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 11 ONSDAG DEN 19. DECEMBER 2007, KL. 16.00 Arbejdsmarkedsudvalget 19. december 2007 Side: 2 PÅ AKTIVERINGSCENTRET, INDUSTRIVEJ 2, SØN- DERSØ

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst.

Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 10. april 2015 Anlægsbevilling til om- og tilbygning af Tingagergården i Tilst. Anlægsbevilling

Læs mere

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen

Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen, Jan D. Andersen, Jens Jørn Justesen, Kirsten Jørgensen, Leo B. Rasmussen MØDESTED: MØDEDATO: KCL, Spøttrupsalen 12-08-2008 REFERAT MØDETIDSPUNKT: MØDET HÆVET: Udvalget for Kultur, Erhverv, Fritid og Turisme 8.30 17.15 Deltagere: Arne Bisgård, Else Theill Sørensen, Gert R. Jepsen,

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 4 TORSDAG DEN 22. MARTS 2007, KL. 14.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Social- og Sundhedsudvalget 22. marts 2007 Side: 22 Fraværende:

Læs mere

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring

ODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet

Læs mere

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab

Referat. Administrative styregruppe fælles beredskab Administrative styregruppe fælles beredskab Møde vedr.: Referat 26102015 - administrative styregruppe Mødested: Laksetorvet Randers Mødedato: 26-10-2015 Sendes til: Hjemmesiden Beredskab & Sikkerhed Deltagere:

Læs mere

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 13 TIRSDAG DEN 7. OKTOBER 2008, KL. 17.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Folkeoplysningsudvalget 7. oktober 2008 Side: 2 Fraværende: Kurt

Læs mere

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden SIDE 3 l 12 Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden Indberetning, registrering og administration

Læs mere

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE

SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE SAMMENLÆGNINGSUDVALGET FOR BOGENSE KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 2 TORSDAG DEN 5. JANUAR 2006, KL. 19.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, RÅDSSALEN Sammenlægningsudvalget 5. januar 2006 Side: 8 Fraværende: Tessa Gjødesen,

Læs mere

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret

Åben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:

Læs mere

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen

side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 1 Åbent referat for Økonomiudvalgets møde den 06.12.2011 kl. 14:00 Byrådssalen Tilgår pressen side 2 Ole Peter Christensen (F) Indholdsfortegnelse: 528. Organisering samt tids- og procesplan vedr.

Læs mere

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

1. Godkendelse af dagsordenen...1. 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1 Referat Økonomiudvalget Tid Mandag den 15. september 2014 - kl. 13:00 Sted Mødelokale 3 Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2. 12/14541 Finansrapport pr. 31. juli 2014...1

Læs mere

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/ " 586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/ " 5<61%#%%86<6!/ 1#/%= "< !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:%

4!/ 1# 56#2%% 2%//2 $7 56#2%%// #%2%/  586#2%%9 #:1%6 2%2%+#/!// #%2%/  5<61%#%%86<6!/ 1#/%= < !!/#: 1# 556#! 2%.#/%#! #:% ! " #!#!## $% &#% '()*%%')%+)$#),(%-#%.( */0%!% $%10% 2+ 33333333333333333333 '( 33333333333333333333 %+ 33333333333333333333,(%-#%.( #%-%!%2 33333333333333333333 *%%' 33333333333333333333 $# 56#2%% 2%//2

Læs mere

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget

Ekstraordinært møde i Kultur- og Erhvervsudvalget Sidenr. 315 Ekstraordinært møde i Referat Mødedato: 17. marts 2011 Mødetidspunkt: 11:00 Sluttidspunkt: 12:10 Mødelokale: Fraværende: Havestuen, Rådhuset Bjarne Juel Møller GODKENDELSE AF FORSLAG TIL DAGSORDENEN:

Læs mere

Vedtægter. Navn og formål

Vedtægter. Navn og formål Vedtægter Navn og formål 1 Andelsselskabets navn er Grindsted El- og Varmeværk A.M.B.A. og dets hjemsted er Grindsted. Selskabets hovedformål er på bedste og billigste måde, sammen med sine datterselskaber

Læs mere

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter

Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Arbejdsmarkedsudvalget Referat Møde 11. oktober 2010 kl. 13:00 i Jobcenter Afbud/fraværende: Irene Kristensen indkaldes kl. 13.05 til punkt 42 Susanne Strunk indkaldes kl. 13.20 til punkt 43 Pkt. Tekst

Læs mere

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00

Byrådet. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 30. august 2011. Mødetidspunkt: 18:00 Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: Byrådssal Michael Ziegler (borgmester) (C), Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), Conny Trøjborg Krogh (F), Daniel Donoso

Læs mere

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder

30-04-2014. Dato 30. april 2014. Tid 16:15. ML 0.23 (byrådslounge) NB. Stedfortræder Referat Økonomiudvalget 30-04-2014 Dato 30. april 2014 Tid 16:15 Sted ML 0.23 (byrådslounge) NB. Fraværende Ingen Stedfortræder Medlemmer Birgit S. Hansen (A) - Formand Lars Møller (V) Bjarne Kvist (A)

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen den 07-10-2013, s. 1 LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Kommunalbestyrelsen Dagsorden Mandag den 7. oktober 2013 kl. 17:00 afholder Kommunalbestyrelsen møde i Mødesalen/Rådhus. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus

REFERAT fra møde i SAMMENLÆGNINGSUDVALGET 07-03-2006 kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus THISTED KOMMUNE REFERAT fra møde i kl. 19.00 i byrådssalen, Thisted Rådhus Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove

Læs mere

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998,

Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, Pkt.nr: 7 Økonomirapportering pr. 31.07.98 på det sociale udvalgs område. Ansøgning om tillægsbevillinger til budget 1998, 204152 Indstilling: at Socialudvalget oversender resultatet af økonomirapporteringen

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 28. februar 2006 Lokale: Byrådssalen Tidspunkt: kl. 19.00 - kl. 20.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 1. Budget for Sammenlægningsudvalget...

Læs mere

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011

Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Principper for budgetopfølgning Odder Rådhus, januar 2011 Dok.nr: 727-2011-5834 2 Indledning. I årets løb anvendes de afsatte midler i overensstemmelse med det vedtagne budget og dets forudsætninger. Midlerne

Læs mere

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret

Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd Borgmesterkontoret Referat - Åben tillægsdagsorden Hjørring Byråd 2014-2017 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 18:00 Mødet afsluttet: kl. 19:40 Mødested: Hjørring Rådhus, Springvandspladsen 5 Fraværende:

Læs mere

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol

Ny Tønder Kommune SammenlægningsudvalgetBeslutningsprotokol Beslutningsprotokol Beslutningsprotokol Mødedato: 10. februar 2006 Mødelokale: Tønder Rådhus Starttidspunkt for møde 13.00 Sluttidspunkt for møde Fraværende: Gruppemøder: 10. februar 2006 1 Indholdsfortegnelse Åbent møde:

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Mødedato: REFERAT. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Kompetencecenter Rebild Østre Allè 6 9530 Støvring. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Økonomivurdering ultimo juli 2009 - et

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 11. oktober 2005 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 9 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 11. oktober 2005, kl. 18:00 Åben sag: 343. Kirkeskat 2006 Åben sag: 344. Budget 2006 og overslagsår - 2.

Læs mere

Børne- og Skoleudvalg

Børne- og Skoleudvalg REFERAT Børne- og Skoleudvalg Møde nr.: Mødedato: 27. juni 2012 Fraværende: Mødetid: 17.00 Mødested: Mødelokale 1 Øvrige bemærkninger: Tommy Lund Christensen (Deltog ikke i mødet fra kl. 18.45) Indholdsfortegnelse:

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kultur- og Socialudvalg, tirsdag den 2. november 2004 kl. 13:00. Referat for Side 1 af 10 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet i kælderen Kultur- og Socialudvalg Mødetidspunkt: 2. november 2004, kl. 13:00 Åben sag: 334. Efterretning Åben sag: 335. Budgetopfølgning

Læs mere

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen.

Information til kommunerne om familiesammenføring. Afdækning og styrket informationsudveksling til nye flygtninge i overgangsfasen. Aktstykke nr. 82 Folketinget 2015-16 Afgjort den 4. maj 2016 82 Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet. Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, den 12. april 2016. a. Udlændinge-, Integrations-

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Arbejdsmarkedsudvalg. Mødedato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. REFERAT Mødedato:. Mødetidspunkt: 12:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 14:30 Afbud: Fraværende: Indholdsfortegnelse Side 1. Foreløbigt regnskab 2008 samt økonomi 2009 24 2. Resultatløn

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune:

Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: Statsforvaltningens brev af 26. juli 2007 til Slagelse Kommune: 26-07- 2007 TILSYNET Sagsresume og konklusion NN har anmodet om Statsforvaltningens udtalelse vedr. daværende Korsør kommunes godkendelse

Læs mere

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling

Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling Referat Dato 29. oktober 2015 Mødetidspunkt 17:40 Sluttidspunkt 18:00 Sted Medlemmer Fraværende Mødelokale 1, Langebæk Knud Larsen, Bo Manderup, Else-Marie

Læs mere

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1

Møde nr.: 4 Mødedato: 01. marts 2011 Mødevarighed: Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 REFERAT Økonomiudvalg Møde nr.: 4 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-16.15 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 ØK Budgetopfølgning pr. 31. januar 2011 2 BE Beskæftigelsesankenævnets

Læs mere

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015

STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 STYRELSESVEDTÆGT FOR GENTOFTE KOMMUNE 2015 INDLEDNING Kommunalbestyrelsen har det overordnede ansvar for ledelse og styring af Gentofte Kommune. Gentofte Kommunalbestyrelse har besluttet en politisk organisering

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 4. oktober 2005 kl. 14:00. Referat for Side 1 af 6 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1.sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 4. oktober 2005, kl. 14:00 Åben sag: 347. Aktiv gældspleje Åben sag: 348. Kirkeskat 2006 Åben sag: 349.

Læs mere

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 7 ONSDAG DEN 22. AUGUST 2007, KL. 16.30 PÅ SØNDERSØ RÅDHUS, MØDELOKALE 3 Arbejdsmarkedsudvalget 22. august 2007 Side: 2 Fraværende: Ingen.

Læs mere

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand

Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Pkt. 344 Kommunalt tilskud til genopførelse af Jyllingehallerne efter brand Sagsnr. 277920 Økonomiudvalget Lukket punkt Resume Jyllingehallernes bestyrelse ansøger om 17 mio. kr. til genopbygning af bygningerne

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Kommunalbestyrelsen, tirsdag den 17. februar 2004 kl. 18:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Byrådssalen Kommunalbestyrelsen Mødetidspunkt: 17. februar 2004, kl. 18:00 Åben sag: 152. Efterretning Åben sag: 153. Aftalestyring Åben sag: 154. Midtpunktet

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR

BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR BESLUTNINGSPROTOKOL FOR KULTUR- OG FRITIDSUDVALGETS MØDE DEN 4. JANUAR 2007 KL. 14.00 I ADMINISTRATIONSBYGNINGEN LØGSTØR Indholdsfortegnelse 46 Præsentation af forvaltningen 47 Valg af formand og næstformand

Læs mere

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen,

Teknisk Forvaltning indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at anbefale over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen, Pkt.nr. 7 Beslutning om bygningsfornyelse for ejendommen matr.nr. 48, Hvidovre By, Hvidovre, beliggende Hvidovrevej 138. Projekt 0783. Bevillingsansøgning. 290301 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat

Brønderslev-Dronninglund Kommune. Sammenlægningsudvalget. Referat Brønderslev-Dronninglund Kommune Sammenlægningsudvalget Referat Dato: 12. januar 2006 Lokale: Byrådssalen, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 19,00-20.45 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/17 Udpegelse

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Onsdag den 14-09-2011. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 08:00. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 12:00 Afbud: Thøger E. Kristensen Fraværende: REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om godkendelse af låneoptagelse

Læs mere

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre

Referat fra møde i Udvalget for Børn & Ungdom onsdag den 13. januar 2010. Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Referat fra møde i onsdag den 13. januar 2010 Mødet startede kl. 17:00 i Mødelokale 1, Lejre Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...3 2. BU - Valg af næstformand...4 3. ØU - Udvalgets mødeplan

Læs mere

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset.

Referat. Folkeoplysningsrådet. Mødedato: tirsdag den Mødetidspunkt: 16:30-18:20. Rådhuset, Inka-værelset. Referat Folkeoplysningsrådet Møde nr.: Folkeoplysningsrådet Mødedato: tirsdag den 07-12-2010 Mødetidspunkt: 16:30-18:20 Mødested: Inkaværelset Rådhuset, Inka-værelset. Afbud til Flemming Christensen, fbc@ringsted.dk

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Page 1 of 8 Referat Børne- og Kulturudvalget Ordinært møde Dato Tid Sted NB. 9. februar 2005 16:00 Mødelokale 2 Fraværende Til stede Indholdsfortegnelse 1. Personsag 2. Fritidstilbud for vidtgående handicappede

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION.

FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. FORTEGNELSE OVER BEMYNDIGELSER TIL BORGMESTER, UDVALG OG ADMINISTRATION. Opgavefordelingen mellem de politiske bestyrelser og udvalg fremgår af Styrelsesloven og Brøndby Kommunes Styrelsesvedtægt. Forvaltningen

Læs mere

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune

Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune Forretningsorden for Det lokale beskæftigelsesråd i Haderslev Kommune I henhold til 45, stk. 5 i Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats fastsættes: Formål 1. Det lokale beskæftigelsesråd

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for

THYHOLM KOMMUNE. Økonomiudvalg, tirsdag den 13. september 2005 kl. 16:00. Referat for Side 1 af 7 THYHOLM KOMMUNE Referat for Mødested: Mødelokalet 1. sal Økonomiudvalg Mødetidspunkt: 13. september 2005, kl. 16:00 Bemærk ændret mødetidspunkt. Åben sag: 342. Budget 2006 og overslagsår -

Læs mere

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet:

DAGSORDEN BYRÅDET 2014. Mødedato: 7. januar 2014. Byrådssalen, Torvegade. Mødetidspunkt: 17:00. Mødet hævet: DAGSORDEN BYRÅDET 2014 Mødedato: 7. januar 2014 Mødested: Byrådssalen, Torvegade Mødetidspunkt: 17:00 Mødet hævet: Deltagere: Anders Bøge, Anna-Lise Vestergaard, Annette V. Torp, Arne Bisgård, Bente Dahl,

Læs mere

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Børne- og Ungdomsudvalget Beslutningsprotokol Dato: 24. april 2007 Lokale: Mødelokale 268, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: kl. 14.00 - kl. 15.15 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne

Læs mere

227. Godkendelse af dagsorden

227. Godkendelse af dagsorden Dagsorden til mødet i Byrådet den 6. oktober 2011 kl. 18:00 i Byrådssalen, Hadsund Rådhus Pkt. Tekst Åbne dagsordenpunkter 22 Godkendelse af dagsorden 228 Kirkens budget 2012 229 Budgetforslag for 2012

Læs mere

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune.

Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. Styrelsesvedtægt for områdebestyrelser for dagtilbud og klubber i Egedal Kommune. BEGREBSDEFINITIONER: Områdebestyrelse: Er betegnelsen for den overordnede bestyrelse i et område, som er repræsenteret

Læs mere

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab.

Letbanen, sammenlægning af anlægs- og driftsselskab. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 12. marts 2015 anlægs- og driftsselskab. 1. Resume I forlængelse af statens supplerende bevilling til Aarhus

Læs mere

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden

Egebjerg Kommune. Økonomiudvalget. Dagsorden Egebjerg Kommune Økonomiudvalget Dagsorden Dato: Torsdag den 16-august-2001 Starttidspunkt for møde: Kl. 09.30 Sluttidspunkt for møde: Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Fraværende:

Læs mere

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine

åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine åbent møde for Økonomiudvalgets møde den 31. august 2011 kl. 10:00 i Aars Gæstekantine Indholdsfortegnelse 216. Halvårsregnskab 2011 - Økonomiudvalgets område 462 217. Budget 2012 - Spareramme for Økonomiudvalgets

Læs mere

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Dagsorden åben / lukket Mødedato 28. januar 2015 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 10 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling

Indstilling. Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen. Til Århus Byråd Via Magistraten. Magistratens 1. Afdeling Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Magistratens 1. Afdeling Den 14. oktober 2005 Århus Kommune Børn og Unge-afdelingen Magistratens 1. Afdeling Ændring til privat børnepasning efter Frit valg-ordningen

Læs mere

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus

Referat. Byrådet. Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00. Mødelokale. Deltagere. Afbud. Stedfortrædere. Mødet hævet 09:30. Byrådssalen, Slagelse Rådhus Referat Byrådet Mødedato 23. december 2015 kl. 08:00 Mødelokale Deltagere Afbud Byrådssalen, Slagelse Rådhus Stén Knuth (V), Knud Vincents (V), Ole Drost (V), Anders Koefoed (V), Jens Jørgensen (V), Helle

Læs mere

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)

Finansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B) Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på

Læs mere

Folkeoplysningsudvalget

Folkeoplysningsudvalget DAGSORDEN Folkeoplysningsudvalget Mødedato: Tirsdag den 02-09-2008 Mødested: KFUM s Klubhus, Kløvermarken, 6100 Haderslev Starttidspunkt: Kl. 19:30 Sluttidspunkt: Afbud: Connie Andersen Bent S. Olsen Preben

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Torsdag den 26-08-2010. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 14:45. Sted: Byrådssalen, Støvring Rådhus. Møde slut: 15:10 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Ansøgning om garanti på 12,5 mio.kr - Terndrup Fjernvarme 638

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune.

Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 2. september 2009. med Århus Kommune. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 2. september 2009 Århus Kommune Bygningsafdelingen Sundhed og Omsorg 1. Resume OK-Fonden har købt et areal vest for Gl. Egå, der i lokalplan

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg

Åbent Referat. til. Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved MED-udvalg Åbent Referat til Dialogmøde Økonomiudvalg / Hoved Mødedato: Onsdag den 28. august 2013 Mødetidspunkt: 11:30-12:30 Mødested: Deltagere: Fraværende: Referent: Mødelokale 1K1, BCV (stor del) Keld Jacobsen,

Læs mere

Ekstraordinær dagsorden

Ekstraordinær dagsorden Ekstraordinær dagsorden Økonomiudvalget Tid Onsdag den 27. maj 2015 - kl. 15:40 Sted Møde udenfor rådhuset, Skallebølle skole Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen...1 2.

Læs mere

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4

Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Referat af møde for Folkeoplysningsudvalgets møde den 01. december 2008 kl. 17:00 i Aars udvalgsværelse 4 Indholdsfortegnelse 001. Ansøgninger om tilskud til voksenundervisning for 2009 3 002. Mødekalender

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C

Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden - skema C Pkt.nr. 18 Boligselskabet Friheden, afdeling Lille Friheden, opførelse af alment byggeri m.m. på Teatergrunden skema C. 436998 Indstilling: Borgmesterkontoret indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen:

Læs mere