Formandens side Marts 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formandens side Marts 2005"

Transkript

1 Formandens side Marts 2005 Nu efter en vel overstået generalforsamling, men dog ikke så mange Opmødte at vi kunne lave vedtægtsændringer, har vi desværre måtte sige farvel til Langtursrochef Freddi og Kasser Karin, som ønskede at trække sig fra bestyrelsen. Freddi har i mange år som Langturschef, stået for mange spændende tur for vores klub. Han vil blive sagnet. Dog forlader Freddi ikke helt klubben, men bliver som menig medlem, selv om han har fået nye interesse. Det omhandler vist noget med røver og soldater. Også en stor tak til Karin, som hjalp os, da vi lige pludselig stod og manglede en kasser, efter Helle gik på barsel. Karin er nu igen blevet suppleant til bestyrelsen. Som nyvalgte personer er Edvin blevet vores nye Langturschef, og Poul-Erik sagde ja til kasser posten. Jeg ønsker dem tillykke med tillidserhvervet. Da Ro sæsonen nu er startet, skal i huske at aflevere svømmebevis inden I kan komme på vandet. Derfor vil jeg påminde jer om at vi stadig har svømning om tirsdagen fra kl i Ishøj Svømmehal. Skynd dig at få svømmet så det ikke er det, der hindrer dig i at komme og ro. Ha en god sæson, og må vejrguderne holde med os. Michael 3 4

2 Roskoler 2005 Indkaldelse til bestyrelsesmøde mandag d. 14 februar kl i klubben. Årets Roskoler nærmer sig og vi har brug for din hjælp!! Roskolerne strækker sig over to weekenddage, hvor de nye roere får de grundlæggende færdigheder i roning og lærer at håndtere vores materiel korrekt. Derudover får deltagerne grundlæggende kendskab til klubbens historie, opbygning og drift. Hvornår Hold 1: 30. april 1. maj kl Hold 2: 28. maj 29. maj kl Giv en hjælpende hånd For at Roskolerne skal forløbe efter planen, er det selvfølgelig nødvendigt med en stor opbakning fra hele klubben. Der skal dels være instruktører og hjælpere til stede på selve roskolen, og dels skal der bruges nogle kræfter på forberedelser op til de enkelte weekender (oprydning, klargøring af materiel, indkøb o. lign.). Vi håber derfor, at du vil give en hånd med du behøver ikke nødvendigvis at være til stede hele weekenden. Men jo flere vi er om arbejdet jo sjovere er det. Hjælp med at give vores nye rokammerater en god start i klubben! Der er hængt en liste op i klubben, hvor du kan skrive dig på de forskellige opgaver. Du kan også tilmelde dig direkte til mig. Med roer-hilsen, Peter Froskov Roudvalget 5 Deltagere: Vibeke, Michael, Anne-Marie og Poul. Afbud fra:. Karin og Freddie Dagsorden: Godkendelse referat af 10. Januar. Godkendt. Post ind og ud meddelelser: Indkaldelse til DFfR s generalforsamling d , Menstrup Kro ved Næstved 2 fra bestyrelsen deltager DFfR s tur til Sognefjorden, Norge og Holland, - se opslag på tavlen Peter Froskov har søgt, om at låne Tangloppen til Karlebomarathon i sept. 05 bevilliges. Indkaldelse til kredsgeneralforsamling d , Søren deltager Invitation til Berliner- 40. Wanderudertreffen Sculleren er færdig, og skal hentes, hvilket Morten vil tage sig af. Generalforsamlingen: Günter fra Fiskeklubben er dirigent Forslag til kasser Poul Erik, Langtursrochef Edwin, Suppl. Karin, alle har sagt ja. Visioner for Scullerroning skal fortsat opprioriteres for alle aldersgrupper, især betyder det noget for ungdomsroerne. Samtidigt opfordres seniorer til at bruge scullermateriellet mere. Der vil fortsat være scullerskole og roskole. 6

3 Det sociale liv skal styrkes, vi vil arrangere nogle små fællesture, på hverdagsaftner med eks. Mad på stranden, måske bage vafler på roaftnerne. Vi vil også sørge for flere grillaftner, så folk kan nå både at ro og spise. Vi vil tilstræbe at der også i år bliver arrangeret en rostafet. Ideer og ønsker vil vi gerne have, f. eks. folk som vil står for forskellige arrangementer. Og langtursudvalget kan f.eks. lave nogle små ture for nyere roer og travle folk. Medlemmer. Svømmebeviser er ved at komme, så nu er der allerede nogle der kan ro til standerhejsningen. 8 passive har ikke betalt kontingent. I alt har 15 medlemmer været på kursus i henholdsvis 1.hjælp og massagekurset. Aktivitetskalender. På næste møde vil vi lave aktivitetskalender for hele sæsonen, med de nye medlemmer i bestyrelsen, samt de ideer der måtte komme på generalforsamlingen. Berlin Ungdom. Der har været ungdomsvintertræf i Silkeborg, hvilket også i år var en succes skal der være et kredsungdomsarrangement i klubben. De unge ønsker struktureret træning, hvilket kredsungdomsudvalget arrangerer. Materiale og hus. Bådholdene er i fuld gang Det er vigtigt, at der er masker til når der skal lakeres. Husk at bruge dem!!!! Husk husdagen, som bliver flyttet til d i stedet for d. 13.3, så der også kan være repræsentanter fra bestyrelsen. Der er intet nyt om bådebroen Vi er ved at undersøge, hvilket bådværft, der kan lave Ternen. Søren undersøger videre. Bådvognene til 4-års er for kort, vi bestiller foreløbig 3 bådvogne til 4-års.. Daglig roning. Der er ikke stor aktivitet torsdag, enkelte kommer ned og træner for sig selv. Så tilbudet om træning torsdag er nu slut. Økonomi. Ser rimelig ud. Bordet rundt / eventuelt. Diskussion om, det skal være obligatorisk at have et 1.hjælpkursus på 6 timer, før man bliver frigivet som langtursstyrmand. Ifølge DFfR lægges det ud til klubbernes reglementet. Vi bliver enige om, at vi anbefaler meget, at de tager 1. hjælpskurset. Det vil blive indført på medlemslisten. Det er vigtigt at vi er opmærksomme på, at anbefale medlemmer at tage kurset, når vi afholder dem i klubben. Og det var så sidste bestyrelsesmøde for Freddi, efter mange års deltagelse. Mødet slut kl.: Referent: Anne-Marie. 7 8

4 Indkaldelse til Bestyrelsesmøde mandag d. 7 Marts kl i klubben. Deltagere: Poul-Erik, Edvin, Søren, Michael, og Poul. Afbud fra:. Anne-Marie & Vibeke Dagsorden. Godkendelse referat af 14. Februar. Godkendt. Post ind og ud - meddelelser Brev fra DFfR KB-kredsens ungdoms udvalg, Søren udfylder spørgeskema. Hvert år uddeler Ishøj Kommune Idræt, Ungdom, Forening & initiativ prisen, og efterlyser derfor kandidater, vi undersøger. Der er Hovedgeneralforsamling i DFfR den marts, vi deltager med 2 personer. Medlemmer. Der er 10 Stk. der i øjeblikket er i restance. Vi har haft debat om hvordan vi kan tiltrække flere ungdomsroere og vil prøver at stable et skolehold op til efteråret. Materiale og hus. Båd klargøring går fint, dog er Viben så medtaget at, den kræver værft. Der er stadig 56 fejl på båden. Sneppen står nu klar til at blive repareret, og vi følger planen. Peter, Anne og ungdomsafdelingen er godt gang med årene. Daglig roning. Der er stander hejsning d. 26 marts. Økonomi. Ser fornuftig ud. Har fået 2004 Ejendomsvurdering af vores klubhus, som er vurderet til 2.5 mio. Bordet rundt / eventuelt. Kredsgeneralforsamling: Kredsen vil bygge en bådehus på Hammergården, hvor der kan være 6 både. Mødet slut kl.: Referent: Michael 439. Langtursudvalget vil snarest komme med en aktivitetsliste, Ansvar: Edvin. Københavnertur afholdes d. 17. april. Næste bestyrelsesmøde er mandag den 4. april. Ungdom Ungdomsafdelingen har anskaffet sig medlemskab til Q-zar. 9 10

5 Hovedgeneralforsamling på Menstrup kro 12-13/ Lørdag kl. 13 startede det med indskrivning. Der efter kunne man vælge 2 forskellige kurser. Ledelse eller klubudvikling. Vi deltog på kurset om klubudvikling hvor Peter Søndergaard var underviser. Forventningerne var store kunne vi lære noget?? Kunne det bruges i vores klub?? Noget vi lærte var, at struktur var vigtig for, at få bedre udbytte af vores resurser i klubben. Et af budskaberne var bl.a. at i stedet for at få laver meget og derved hurtigt løber trætte, skulle alle medlemmer lave lidt, f.eks. tømme skraldespand, sætte brugt service i opvaskeren i stedet at lade det stå på bordet, osv... Hvordan holder vi på medlemmerne : En at måderne var fra start at spørge om hvorfor har du valgt roning. Uddybe hvad det indebærer at være roer. Sloganet Roning - en livsstil! er ikke en tom kliché. Roning er i høj grad en livsstil. Det tager tid at ro, Eksempelvis skal man regne med, at en rotur mindst tager 3 timer, og den enkle medlem skal selv være aktiv! Hvis de nye medlemmers forventninger ikke lever op til hvad klubben kan levere, så holder de op. Og så har vi alle brugt mange spildte resurser. En klub fortalte, at de brugte mentor metoden. Det går ud på at bare fordi man er færdig med instruktion, er men ikke helt roer endnu, for man mangler at lære klubs ånden af kende. Derfor havde de en kulturtræner, der sammen med sidste og forrige års kaniner, hjalp de nye medlemmer ind i klub kulturen. Dette gjorde at de ikke blev tabt på gulvet efter at de var blevet frigivet og indtil de havde fået erfaring nok til at være fuldbefarne roer. Der blev også sagt at det var vigtigt at hjemmesider ikke måtte love for meget. 11 Flere spørgeskema undersøgelser har faktisk vist, at Hjemmesiden i over halvdelen af tilfældene er første kontakt med klubben Derfor skal den bruges som en appetitvækker, så man fik lyst til at komme ned. Og så var det vigtigt at man fortalte om hvad det vider indebær at være roer. Der blev lavet rostjerne : En stjerne var Vurdering, (sådan som vi så det i dag) den anden var vores ønsker. Men da vi kun var 3 fra klubben der deltog, kan denne stjerne ikke betragtes Efter nogle meget inspirerende timer, var det rart at gå en tur og få klaret tankerne. Næste dag startede vi kl. 9 med Generalforsamlingen. Udover at der skulle vælge enkelte nye medlemmer til hovedbestyrelsen Var der tre vigtige emner på afstemning : Samværspolitik for DFfR Kan læses her: 12

6 Var til afstemning, og blev ikke vedtaget, fordi det ville indebære at flere små roklubber ville blive tvunget til at lukke, da de ikke ville kunne opfylde alle betingelserne. Men der var stor opbakning til selve ånden i teksten. Og der ville blive lavet en ny folder til næste gang. Ind til da skulle klubberne bruge deres sunde fornuft. Reglement for ERGOMETERRONING Lyngby Roklub havde lavet et ændringsforslag. Dette indebar bl.a. inddeling af vægt klasser for Juniorer. Det startede en livlig diskussion, da flere klubber ikke ønskede at indføre vægtklasser for juniorer, da man var bange for det kunne lede til bulimi eller spiseforstyrrelser. Forslaget om indførsel af vægtklasser for juniorer blev nedstemt med 62 stemmer imod, og 54 stemmer for. Breddepolitik for DFfR. I forbindelse med indgåelse af breddekonsulentaftale med DIF blev aftalt, at DFfR skulle udarbejde en breddepolitik. Dette er arbejde er nu afsluttet og første udgave kan fremlægges. Breddepolitikken forventes de kommende år løbende at blive revideret. Forslaget blev vedtaget. Da generalforsamlingen var færdig omkring kl var det tid til at tage hjem. En lang, men interessant weekend var til ende. Fik snakket med en masse andre repræsentanter fra andre klubber. Invitationer til besøg hos andre klubber, og forhåbentlig har andre fået lyst til at prøve vores farvand. April 2005 Så er en ny rosæson i gang, og det er allerede tid til at planlægge hvilke ture du gerne vil på i løbet af Sommeren. Nedenfor har jeg indsat indbydelserne til Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ungdom s store sommeraktiviteter. Det er alle tre nogle gode tilbud, som jeg varmt kan anbefale at tage med på. De første tre tilmeldinger er allerede sendt af sted til DFfR s sekretariat! Hvis du har spørgsmål til nogen af indbydelserne nedenfor, roning generelt, eller vil du bare tilmeldes til én eller flere af turene så hurtigt som muligt, for at være sikker på at komme med, så ring eller skriv til mig, eller tag fat i mig næste gang vi ses i klubben. Psøren Ro hilsen Michael og Winnie 13 14

7 Så er rosæsonen startet igen. Vintersæsonen har stået i bådklargøringens tegn, og det lader til at være en rigtig god ide med bådhold til klargøring af bådene. Der er blevet lavet rigtig meget ved bådene selv om der stadig mangler noget før vi kan sige at vi er helt færdige. Hvis du har en time en gang i mellem, kunne den måske bruges på en båd eller to. I weekenden den 30. april og 1. maj 2005 løber den første roskole i år af staben. Her mangler der frivillige hænder til at hjælpe med til at det bliver en god weekend for deltagerne på roskolen. Næste roskoleforløb bliver den 28. og 29 maj 2005 og vi regner ikke med at der kommer flere roskoler i år end disse 2. Din hjælp kan bestå i at være instruktør, fyld i bådene eller hjælp på land. Nu kan vi jo bare frem til rigtig god rosæson med masser gode timer på vandet. Vibeke År 2005 den 24. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Ishøj Roklub i Roklubbens lokaler Tangloppen 1, 2635 Ishøj. Mødt var i alt 20 medlemmer. Formanden Michael Duncan bød velkommen og foreslog som dirigent Günther. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent: Günther blev enstemmigt valgt som dirigent. Indkaldelse var sket i "Tangloppen" fra februar 2005, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. 2. Valg af referent og 2 stemmetællere: Som referent valgtes Bente Hansen og som stemmetællere valgtes Morten Storgaard og Poul-Erik Axelsen. 3. Bestyrelsens beretning for 2004: Formanden Michael Duncan henviste til bestyrelsens skriftlige beretning, der var udsendt i "Tangloppen" fra februar Michael oplyste i sin mundtlige beretning, at der havde været en tilbagegang i medlemstallet fra 78 til 73. Der er uændret 9 medlemmer i ungdomsafdelingen, men der er stor gennemgang i ungdomsafdelingen. 15 4

8 Den daglige roning havde været mindre end i 2003, idet der var roet ca km færre, hvilket blandt andet skyldtes det dårlige vejr med megen blæst. Der havde på roskolerne været tilfredsstillende tilslutning. Bestyrelsen ville i 2005 også forsøge afholdt en sculler-skole med henblik på at fremme brugen af al det materiel, som klubben råder over. Som ny aktivitet i sæson 2005 foreslog bestyrelsen, at der afholdtes en aften om måneden i sommermånederne med grill, roning og badning. Michael oplyste, at bådebroen trængte til udskiftning, men at bestyrelsen havde overladt til Venneforeningen at fremskaffe midler hertil og at finde frem til, hvilken bro det skal være. Det undersøges, om der gennem Havnen kan fås en ny bro. Michael foreslog, at der til ungdomsroning (12 14 år) blev anskaffet nogle små scullere af plastic, der var gode til en øve sig i. De koster kr ,- pr. stk. Disse ville også være gode at bruge ved instruktion. Næstformand Anne-Marie Nielsen henviste på vegne langtursrochef Freddi Wagner, der ikke var tilstede, til bestyrelsens beretning i Tangloppen. Anne-Marie oplyste, at der i den nye sæson ville blive arrangeret langture på enkelte dage/aftener med forskellige længder og sværhedsgrader. Anne-Marie påpegede, at det sociale samvær i klubben havde været for nedadgående, og der vil i den nye sæson blive taget nye initiativer. Hun opfordrede til at samles mere efter roning på terrassen. Anne-Marie havde ligeledes ifølge statusopgørelse kunnet konstatere, at der 5 ikke havde været bagt vafler i den forløbne sæson, men var helt klar over, at det dårlige sommervejr havde været en af årsagerne hertil. Søren Overballe-Petersen henviste ligeledes til bestyrelsens beretning i "Tangloppen". Søren foreslog, at der kun optages nye medlemmer gennem afholdelse af roskoler, således at nye medlemmer starter sammen og på samme niveau. Søren foreslog, at der yderligere blev afholdt en ungdomsroskole i august/september. Karin Østergaard bemærkede vedrørende materiellet, at der jo havde været afholdt en kursusdag for reparation, og at der herefter var sat bådehold, der arbejdede sammen om de enkelte både. 2 både var færdige. Dette havde medført aktivitet også fra personer, der normalt ikke plejede at deltage i reparationsarbejdet. Karin fremhævede ligeledes til sociale fællesskab omkring de enkelte bådehold. Initiativet ville blive evalueret inden næste sæson. Bestyrelsen overlod herefter beretningen til generalforsamlingen. Der fra forsamlingen følgende kommentarer: Der blev spurgt om årsagen til, at ungdommen forlader klubben, herunder om der var eventuelle klikedannelser. Der var ikke umiddelbart nogen kendte årsager hertil, og bestyrelsen afviste, at der var klikedannelser i afdelingen. 6

9 Morten Storgaard oplyste, at han var indhentet tilbud på en flydebro til en pris af ca. kr ,-. Han har ligeledes nogle forhandlinger i gang med Havnen. Søren foreslog, at mulighederne for, at "Ternen" kom på værft blev undersøgt. Han havde hørt, at den skulle kunne istandsættes for ca. kr ,-. Hvis den istandsættes, er det en båd, der vil kunne holde i mange år. Forsamlingen drøftede en eventuel udvidelse af bådehuset til den ene side, således at de både, der nu ligger udenfor, bedre kunne beskyttes. Som forholdene er nu, vil alle både, der er brugbare, ikke kunne være indendørs. Bestyrelsen ville arbejde videre med forslaget. Vedrørende de faste bådehold bemærkedes det fra nogle af de fremmødte, at denne sammensætning gik udover det samlede sociale samvær. 4. Forelæggelse til godkendelse af revideret driftsregnskab og status for 2004: Ved seneste ordinære generalforsamling var Helle blevet valgt som kasserer, men var aldrig nået at fungere som sådan. Helle var nu udmeldt af klubben. Karin Østergaard havde som 1. suppleant derefter overtaget kassererposten. Karin oplyste, at der i klubben var en god økonomi med et overskud på kr ,90, selv om der havde været budgetteret med et underskud på kr ,-. Karin gennemgik regnskabet med kommentarer til de enkelte afvigelser. Til diverseposten kr ,49 7 bemærkede Karin, at der heri var indeholdt et sponsorat på kr ,- fra Nordea på kr ,- og indtægter fra Kommunen for omdeling af fritidskuverter og grønt regnskab. Karin oplyste, at ikke alle budgetterede aktiviteter var blevet gennemført, hvorfor der på kursusudgifter ikke var brugt så meget. Der var til behandling af stuegulvet afsat kr ,-, men arbejdet var ikke blevet udført. Vedrørende konto for arrangementer oplyste Karin, at deltagerafgiften på roskolerne var indtægtsført på denne konto. De mødende havde følgende kommentarer til regnskabet: Morten Storgaard oplyste, at båden "Tangloppen" var købt for kr ,-, og at den dels er bogført som et anlægsaktiv, dels over bådfonden. Efter en længere drøftelse blev det vedtaget, at de kr ,- i sponsorat fra Nordea omposteres, således at det klart fremgår, at beløbet er modtaget og anvendt til det tildelte formål. Der udsendes særskilt meddelelse herom til medlemmerne. Herefter blev regnskab for 2004 med foranstående bemærkninger godkendt, idet 1 medlem stemte imod. 5. Forelæggelse til godkendelse af bestyrelsens skriftlige budgetforslag for 2005: Budget for 2005 blev fremlagt og var identisk med budgettet for 2004 med et budgetteret underskud på kr. 8

10 2.000,-. Anne-Marie oplyste, at der i budgettet ikke var medtaget udgift til værftsudgifter og ungdomsbåde. Til budgettet var der følgende kommentarer: Gig-regatta med kr. 500,- skulle udgå, idet den ikke var afholdt de sidste par år. Det blev foreslået, at der blev bekostet en hovedrengøring gennem et rengøringsfirma. Bestyrelsen oplyste, at der ville blive arrangeret en søndag til rengøring, og at han håbede, at så mange som muligt ville deltage. Budgettet blev vedtaget. 1 medlem stemte dog imod. 6. Fastsættelse af kontingent: Bestyrelsen foreslå uændret kontingent, hvilket blev vedtaget. 1 medlem undlod at stemme. 7. Behandling af indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremsat forslag til ny formulering af 6 stk således: "Bestyrelsen holder møde 1 gang månedligt, dog med undtagelse af juli måned. Ekstra bestyrelsesmøder kan indkaldes efter behov". Dirigenten gjorde opmærksom på, at der ifølge vedtægterne skulle være mindst 1/3 af medlemmer tilstede, d.v.s. minimum 23, for at kunne gennemføre en lovændring. Bestyrelsens trak herefter forslaget Valg af myndige, stemmeberettigede medlemmer til: a. Michael Duncan blev genvalgt som formand. c. Som ny kasserer blev valgt Poul Erik Axelsen. f. Bestyrelsesmedlem Poul Hansen blev genvalgt. g. Som langturschef blev valgt Edvin Wettergren. h. Som 1. suppleant blev Peter Froskov genvalgt. Som 2. suppleant blev Karin Østergaard genvalgt. i. Som revisorer blev Eilif Holm og Ulla Wilms genvalgt. Som revisorsuppleant blev Per Baad-Jensen genvalgt. 9. Eventuelt: Der var følgende forslag/kommentarer fra de mødende: - gårdspladsen ønskes renoveret med perlesten eller fliser, hvortil det blev bemærket, at Havnen arbejder på at få lagt SF-sten, - søge Kommunen om tilladelse til at bygge et halvtag over de både, der ligger udenfor, eller anskaffe et stativ, hvorpå bådene kan ligge, - der blev orienteret om et større arrangement i hele Strandparken juni 2005 i anledning af Strandparkens 25 års jubilæum. Alle klubberne i Strandparken har åbent hus, og der vil være minitog rundt i parken. Vi holder naturligvis også åbent, og der vil blive solgt kaffe m.m. både om lørdagen og søndagen, ligesom der vil være 10

11 aktiviteter på vandet om søndagen i form af outriggerskole, - at der skal gøres reklame for roskolerne gennem aviser m.m., og der blev opfordret til, at medlemmerne melder sig som hjælpere til roskolerne, og - det blev meddelt, at aktivitetskalenderen vil være fuldført efter næste bestyrelsesmøde, Da der ikke var flere, der ønskede ordet, takkede dirigenten for god ro og orden og gav ordet til formanden, der takkede dirigenten for ledelsen af mødet. Således passeret. Som referent: Bente Hansen År 2005 den 24. februar afholdtes ordinær generalforsamling i Ishøj Roklubs Venner i Roklubbens lokaler på Tangloppen, Ishøj. Mødt var 12 medlemmer. Dagsordenen var følgende: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Godkendelse af regnskab for Indkomne forslag 5. Fastsættelse af kontingent for Valg af bestyrelse 7. Valg af revisor 8. Eventuelt Formanden Anne-Marie Nielsen bød velkommen til ordinær generalforsamling og gik straks over til dagsordenens punkt 1. Valg af dirigent: Til dirigent valgtes enstemmigt Per. Indkaldelse var sket i "Tangloppen" fra februar 2005, og dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen lovlig og beslutningsdygtig. 2. Bestyrelsens beretning: Formanden Anne-Marie Nielsen oplyste, at foreningen p.t. havde 19 medlemmer og opfordrede til, at roklubbens medlemmer også var medlem i Venneforeningen. Herudover er familiemedlemmer, venner og bekendte også meget velkomne som medlemmer. Anne-Marie fandt, at det var nødvendigt 11 12

12 med en bedre opbakning, hvis Venneforeningen skulle fortsætte. Bestyrelsen havde i årets løb først og fremmest arbejdet med at skaffe midler til en ny bådebro og at finde frem til, hvilken slags bro det skulle være. Som det fremgik af regnskabet, var der et overskud på ca. kr ,-, der var reserveret til en ny bådebro. Der vil fortsat blive ansøgt om legatmidler til bådebroen. Foreningen havde i forbindelse med julearrangementet i Roklubben haft et mindre overskud blandt andet ved lotterier. Ligeledes havde bestyrelsens foranlediget fremstillet postkort tegnet af Karen, og de var blevet solgt ved forskellige lejligheder. I forbindelse med standerstrygningen havde Venneforeningen arrangeret linedanse, hvor tilslutningen havde været tilfredsstillende. Bestyrelsen satser på til efteråret atter at holde et arrangement i forbindelse med standerstrygningen. Der er ingen planer om at holde noget arrangement ved standerhejsningen. Bestyrelsen havde også forsøgt at få en bod på det store Kræmmermarked i Ishøj Landsby i august 2004, men der havde ikke været tilstrækkelig med arbejdskraft hertil. Bestyrelsen arbejder dog med eventuelt at holde en egen kræmmerdag i klubhuset f.eks. i juni 2005, idet der fornemmes en bedre opbakning hertil. Der var følgende bemærkninger til beretningen: Forsamlingen gav udtryk for, at vi bør lade Venneforeningen køre nogen tid, inden en nedlæggelse overvejes. Det blev endvidere foreslået, at der skrives til passive og tidligere medlemmer for at tilbyde dem et medlemskab, og de mødende fandt det i orden, at der brugt penge til frimærker m.m. Endelig blev det foreslået at opsætte en plakat med opfordring til at melde sig ind. Bestyrelsen ville arbejde videre med forslagene. De mødende godkendte beretningen enstemmigt. 3. Godkendelse af regnskab for 2004: Formanden Anne-Marie Nielsen fremlagde regnskab for 2004 udvisende et overskud på kr ,34, der blev enstemmigt godkendt. Indtægterne var fremkommet således: Der var modtaget kr ,- i legat til bådebroen. Anne-Marie Nielsen havde afholdt lederkursus for Bowlingklubben Grøndal for et honorar på kr ,- og endelig havde Morten modtaget en idrætslederpris på kr ,-, der var gået i Venneforeningens kasse. Regnskabet blev herefter godkendt. Vedrørende fremtidige aktiviteter blev det foreslået, at der afholdes et sæbe-/frugtkursus, ligesom de mødende var enige i, at der burde afholdes loppemarked i klublokalerne. De mødende opfordrede til at nedsætte et loppemarkedsudvalg. Ligeledes blev det foreslået at arrangere en Københavnertur og et bowlingarrangement. Arrangøren skulle kun være for medlemmer af Venneforeningen, og 13 14

13 de mødende håbede, at dette ville kunne medføre en øget tilslutning til Venneforeningen. 4. Indkomne forslag: Ingen. 5. Fastsættelse af kontingent for 2005: Kontingentet for 2005 blev fastsat uændret til kr. 100,-. 6. Valg af bestyrelse: Bestyrelsen blev genvalgt og består herefter fortsat af Anne-Marie Nielsen formand Morten Storgaard - næstformand Henrik Johansen kasserer Freddi Wagner bestyrelsesmedlem Bente Hansen sekretær 7. Valg af revisor: Til revisor genvalgtes Eilif Holm. Per Baad blev valgt som revisorsuppleant. 8. Eventuelt: Intet. Da der ikke var flere, der ønskede ordet, hævede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god og orden. Således passeret. Som referent: Bente Hansen 15 16

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 26. årgang Juli 2010 Nr. 6 Sommeraften Rigtig god ro-sommer www.ishoj-roklub.dk 1 Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Generalforsamling Mandag den 26. februar kl. 19.00

TANGLOPPEN. Husk Generalforsamling Mandag den 26. februar kl. 19.00 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Februar 2007 Nr. 1 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Vedtægter for Ribe Roklub

Vedtægter for Ribe Roklub Vedtægter for Ribe Roklub Ændret 12/11 2013 1 Klubbens navn er Ribe Roklub og klubben er hjemmehørende i Ribe i Esbjerg Kommune. Klubbens formål er rosportens fremme under Dansk Forening for Rosport (DFfR)

Læs mere

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3.

Stk. 3 Optagelse som passivt medlem sker ved henvendelse til bestyrelsen eller ved ændring af medlemskab jf. 3. VEDTÆGTER FOR TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club) 1 NAVN OG FORMÅL. Foreningens navn er TOLO ROKLUB (Tolo Rowing Club). Foreningens formål er at fremme rosport, herunder muligheden for at dyrke roning i udstationerede

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN

Ishøj Roklub. Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015. Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN Ishøj Roklub Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 Mandag den 23/2 2015 kl. 19.00 i roklubben DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og valg af 2 stemmetællere 3. Forelæggelse til godkendelse

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015

Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Vedtægter KDR Vedtaget den 28. januar 2015 Kolding Dame Roklub Gl. Strandvej 3, 6000 Kolding Vedtægter: 1 Navn og formål Klubbens navn er Kolding Dame- Roklub med hjemsted i Kolding Kommune. Klubbens stander

Læs mere

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse.

År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. År 2012, mandag den 29. oktober kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i A/B Dybendal i Adventskirkens lokaler, Sallingvej 90, 2720 Vanløse. For generalforsamlingen forelå følgende dagsorden: 1.

Læs mere

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat

G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/ Referat G/F Thorsvænge Rødvig Generalforsamling 10/3-2009 Referat Generalforsamlingen blev afholdt på restaurant Lanterna og grundejerforeningen bød på kaffe/te med hjemmebag samt øl og vand. Fremmødet var større

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: ,

Kajakklubben NOVA Strandparksvej 40, Hellerup Havn, 2900 Hellerup, tlf.: , Referat af generalforsamling i Kajakklubben NOVA Afholdt i: klubhuset i Kajakklubben NOVA Dato: Søndag den 30. marts 2008 kl. 15.00 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Kassereren aflægger regnskab

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 24. årgang Marts 2008 Nr. 2 Adresse: Tangloppen 1, 2635

Læs mere

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012

Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 Referat Generalforsamling Søernes Sejlklub 20. marts 2012 1. Valg af dirigent og referent Til dirigent valgtes Leif, Bent Erik blev referent. Leif konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby

Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Vedtægter for Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby Kapitel 1: Generelt 1 Stk. 1 Foreningens navn er pr. 09/10 2015 Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Lyngby, i daglig tale. Stk. 2 Foreningen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 _/) _/)_/) _/)_/) _/) SYDKYSTENS SEJLKLUB Referat af ordinær generalforsamling i SKS tirsdag den 6. marts 2012 Til generalforsamlingen var fremmødt 39 medlemmer. Formand Erik Skov Rasmussen bød velkommen

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Referat generalforsamling 5. februar 2014

Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat generalforsamling 5. februar 2014 Referat fra: Ordinær generalforsamling i Odense Kajakklub onsdag d. 5/2 2014 Ved generalforsamlingens start var der 87 fremmødte. Dagsorden ifølge vedtægternes

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013

VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 VEDTÆGTER FOR ODDER ROKLUB 2013 Foreningens navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Odder Roklub. Dens hjemsted er Odder Kommune. Foreningens formål 2.1 Odder Roklubs formål er at give dens medlemmer

Læs mere

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016

Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Pedersminde Grundejerforening Referat af generalforsamling lørdag den 13. august 2016 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Oplæsning af referat 4. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012

Vedtægter for Jægerspris Sejlklub gældende fra 24. oktober 2012 Navn og formål 1 Foreningens navn er Jægerspris Sejlklub, forkortet JSK. Foreningen er hjemmehørende i Frederikssund Kommune. 2 Jægerspris Sejlklub har som formål at være ramme om et fællesskab af sejl-

Læs mere

LOVE. for. Fredericia Roklub

LOVE. for. Fredericia Roklub LOVE for Fredericia Roklub Klubbens navn er Fredericia Roklub. Dens formål er at dyrke rosport. Klubben er medlem, af DFfR. under DIF og er underkastet disse forbunds love og regler. Klubbens hjemsted

Læs mere

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek.

Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/ på Skælskør Bibliotek. Skelskør Roklub, referat af generalforsamling den 26/2 2016 på Skælskør Bibliotek. Formanden bød velkommen og foreslog Max Hansen som dirigent. Max blev valgt. Arne Binderup blev valgt som referent. Flemming

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016

Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Referat af Ordinær generalforsamling tirsdag den 10. maj 2016 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning Bilag 2a 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab Bilag 3a 4. Fremlæggelse af arbejdsplan

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have

Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have Referat fra ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have År 2015, den 21. april, kl. 19.00, blev der afholdt ordinær generalforsamling i A/B Vigerslev Have på adressen Vigerslevvej 180 - på plejehjemmet

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Ishøj Aage Hvass Aage.hvass@ishoejby.dk 4373 8928

Ishøj Aage Hvass Aage.hvass@ishoejby.dk 4373 8928 TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Oktober 2007 Nr. 8 Anne og Britt Kaniner 2007 Husk Standerstrygning og klubkaproning lørdag den 27. oktober kl. 14 Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

Læs mere

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander.

Korsør Roklub er medlem af: Ø Danmarks idrætsforbund (DIF) Ø Dansk Forening for Rosport (DFfR) Ø Dansk Kano og Kajak Forbund (DKF) Klubbens stander. Vedtægter 1 Navn og formål. Klubbens navn er: 'Korsør Roklub". Klubben har hjemsted i Korsør by, Slagelse Kommune. Dens formål er at give de aktive medlemmer lejlighed til sund motion og legemlig udvikling,

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Referat fra stiftende generalforsamling

Referat fra stiftende generalforsamling Referat fra stiftende generalforsamling Referat af stiftende generalforsamling i Andelsforeningen Askø Købmandshandel den 12. juni 2010 på Askø Skole. Lisa Mulvad (LM) bød på arbejdsgruppens vegne de mange

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

Ringsted Ro- og Kajakklub

Ringsted Ro- og Kajakklub 1 Navn, hjemsted og formål Klubbens navn er Ringsted Ro- og, og dens hjemsted er Ringsted Kommune. Klubbens formål er roning og kajakroning. Klubben er medlem af Dansk Forening for Rosport (DFfR) og Dansk

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland

Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Referat fra generalforsamling i Petanqueklubben Nordjylland Tirsdag d. 25.01.2010 kl. 19.00 Deltagere: Klubben har pt. 24 medlemmer. Heraf deltog 17 medlemmer i generalforsamlingen. Dagsorden. Der var

Læs mere

Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2014 Generalforsamling 2014 Til stede: 21 heraf 10 stemmeberettigede medlemmer 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Dorte Ploug, som modtager valget og konstaterer at generalforsamlingen er rettidig indkaldt.

Læs mere

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen

DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen DVB FYN LANGELAND Generalforsamlingen Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 30. juni 2015, kl. 18.00 hos Boligkontoret Danmark, Sivlandvænget 27B, 5260 Odense S. Tilstede: Bestyrelsen: Afdelingerne:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011

Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Referat af ordinær generalforsamling i PLØKS, Skovlunde klatreklub 6. februar 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Formandens beretning 3. Forslag til vedtægtsændring 4. Forslag fra bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 25 juni 2015 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 14 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00

Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 1 Ordinær generalforsamling 29. februar 2012 kl. 19.30-22.00 Dagsorden + referat Formanden Michael Thaarup byder velkommen til klubbens ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen er Skagen Havkajakklubs

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015

Tango Aarhus. Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Referat fra generalforsamlingen d. 1. marts 2015 Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup,

Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, 25. oktober, 2014 Referat Repræsentantskabsmøde 2014 Tid: Lørdag d. 25. oktober 2014 kl. 13.00 17.30 Sted: Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2, 2630 Taastrup, Dagsorden ifølge vedtægterne:

Læs mere

Vedtægter for Nivå Kajakklub

Vedtægter for Nivå Kajakklub Vedtægter for Nivå Kajakklub Nuværende 1 Navn og hjemsted. Nivå Kajakklub, der har hjemsted i Karlebo Kommune, er stiftet d. 27. Maj 2002. 2 Formål. Foreningens formål er at dyrke kajakroning, og med udgangspunkt

Læs mere

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2013 - Holte Roklub Torsdag den 6. februar 2014 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 6. februar 2014 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014

www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 www.fnyk.dk Generalforsamling i Fredensborg Ny Kunstforening 2014 Læs: Indkaldelse Dagsorden Bestyrelsens forslag til ændringer og justeringer i foreningens Vedtægter og Formål Regnskab 2013 og Budgetforslag

Læs mere

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk

TANGLOPPEN. Husk Nye roere og (Poul) på roskole. Klubtur til Præstø den 9.-10. juni. Se det sidste nye på www.ishoj-roklub.dk TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 23. årgang Juni 2007 Nr. 4 Ishøj Roklub Tangloppen 1 2635 Ishøj Tlf. 4373 4843 Kontonr.: 5475-2005969 ISSN: 1603-659X www.ishoj-roklub.dk e-mail: ishoj-roklub@ishoj-roklub.dk

Læs mere

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus

Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Referat fra Avlegård Grundejerforenings ordinære generalforsamling søndag den 14. juni 2015 kl. 10:00 i Vejby Forsamlingshus Formanden Kell Iisager bød velkommen. 22 stemmeberettigede (inkl. fuldmagter)

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Referat. Mammen Friskole

Referat. Mammen Friskole Referat af ordinær generalforsamling 2005 på Mammen Friskole tirsdag den 12. april kl. 19.00 Der var i alt 29 stemmeberettigede deltagere. 1. Valg af dirigent og stemmetællere Kristian Jensen blev valgt

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER

SJOV SENIOR MOTION VEDTÆGTER 1: Foreningens navn, hjemsted og stiftelse. Foreningens navn er Sjov Senior Motion med hjemsted i Lejre kommune. Foreningen er stiftet den 29. august 2000. 2: Foreningens formål. Foreningens formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune.

1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. VEDTÆGTER 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (S.H.S.). Dens hjemsted er Hundige Havn i Greve kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk

Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Referat fra ordinær generalforsamling i I/S Veksø Vandværk 2014 Til interessenterne i I/S Veksø Vandværk Indkaldelse til ordinær generalforsamling Mødested: Kroen, Veksø Mødetid: Torsdag den 20. marts

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig.

Der kom en kommentar vedr.lønbudgettet fra svømmeafdeling. Kommentar: Der er budgetteret en smule forsigtig. / ~ Generalforsamling lørdag d. 25. februar 2012. Allan bød velkommen. Forslag til dirigent: Poul Erik Holm. Han blev valgt. Poul Erik spurgte om der var indvendinger til generalforsamlingens indvarsling,

Læs mere

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012

Vedtægter for Tåstrup Gymnastik forening. Pr. Februar 2012 for Tåstrup Gymnastik forening Pr. Februar 2012 Vedtægter. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er, og dens hjemsted er Høje Taastrup Kommune. 2 Formål. Foreningens formål er, at udbrede kendskabet og

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER

Vedtægter per 9. april 2016 VEDTÆGTER VEDTÆGTER Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Sejlklubben Hundige Strand (SHS). Dens hjemsted er Hundige Havn, Mågen i Greve kommune. Foreningens formål 2 Foreningens formål er at varetage

Læs mere

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt

Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt 21. maj 2015 Politihjemmeværnets Støtteforening Øst for Storebælt R E F E R A T fra ordinært repræsentantskabsmøde 12. maj 2015 Kl. 1900 Side 1 Til stede var 11 repræsentanter med stemmeret. Heraf 1 dirigent

Læs mere

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl

Referat fra HK Trafik og Jernbane. Jernbanekredsens ordinære generalforsamling. Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl Referat fra HK Trafik og Jernbane Jernbanekredsens ordinære generalforsamling Dato/tid: tirsdag den 26. marts 2015 kl. 16.00 Sted: Mødecenter Odense Buchwalds gade 48 5000 Odense C Dagsorden: 1. Åbning

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På generalforsamlingen i 2016 blev bestyrelsen opfordret til at komme med forslag til en modernisering af vedtægterne, så de kom i overensstemmelse med det vi faktisk

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler.

Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Generalforsamling 2015 - Holte Roklub Torsdag den 19. februar 2015 kl. 19.00 i klubbens lokaler. Referat fra ordinær generalforsamling i Holte Roklub. Torsdag d. 19. februar 2015 kl. 19.00 Antal fremmødte:

Læs mere

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG

Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Vedtægter for STRANDPARKENS BÅDELAUG Forord. Det er ethvert medlems pligt at gennemlæse og overholde disse love 1 Bådelaugets navn og hjemsted Bådelaugets navn er STRANDPARKENS BÅDELAUG (SBL) og hjemsted

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune.

Vedtægter for Aarhus Bridgeklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. Side 1 af 5 Vedtægter for Aarhus Bridgeklub 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Aarhus Bridgeklub og klubben er hjemmehørende i Aarhus kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at samle bridgeinteresserede

Læs mere

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub

TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub Ishøj Roklub Stiftet 16. oktober 1983 Medlem af Dansk Forening for Rosport under Danmarks Idræts-Forbund TANGLOPPEN Medlemsblad for Ishøj Roklub 25. årgang April 2009 Nr. 3 Adresse: Tangloppen 1, 2635

Læs mere