Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. november Mødetidspunkt: 16:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 12. november 2013. Mødetidspunkt: 16:30"

Transkript

1 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 12. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Henrik Rasmussen (borgmester), Katja Lindblad, Søren Wiborg, Anette Eriksen, Niels Jørgensen, Niels Karlsen (stedfortræder) Søren Wiborg Ingen

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG Likviditetsoversigt pr. 31. oktober Låneporteføljen pr. 30. september ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge Status på strategi for borgerkommunikation Forslag til mødeplan 2014, Økonomiudvalget TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III Meddelelser fra formanden Underskriftsside Økonomiudvalget, 12. november

3 1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Beslutningstema Økonomiudvalget skal godkende mødets dagsorden. Indstilling Borgmesteren indstiller til Økonomiudvalget at godkende dagsordenen Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomiudvalget, 12. november

4 2. BKU - Indstilling til ungdomslederpriser - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

5 3. BKU - Indstilling til prisen "Årets ildsjæl" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

6 4. BKU - Indstilling til prisen "Årets initiativ" - LUKKET SAG Sagsnr.: 13/6889 Økonomiudvalget, 12. november

7 5. Likviditetsoversigt pr. 31. oktober 2013 Sagsnr.: 13/9254 Beslutningstema Økonomicentret fremlægger likviditetsoversigten pr. 31. oktober Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget, at Likviditetsoversigten tages til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 31. oktober 2013 var på ca. 96,4 mio. kr. Den første bankdag i måneden modtager kommunen udbetalingen af bl.a. skatter samt tilskud og udligning fra Staten. Kommunens bogførte kassebeholdning pr. 1. november 2013 var på ca. 146,9 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet tolv måneder tilbage efter kassekreditreglen er steget fra ca. 97,2 mio. kr. ved udgangen af september 2013 til ca. 103,0 mio. kr. ved udgangen af oktober Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Kommunens likviditet er illustreret i følgende 2 grafer: Bilag 1: En graf der viser dag til dag likviditeten i 2012 og 2013 samt et 12 måneders gennemsnit for kassekreditreglen i 2012 og Økonomiudvalget, 12. november

8 Bilag 2: En graf der viser kommunens gennemsnitlige månedslikviditet 15 måneder tilbage i perioden august 2012 til oktober Tillægsbevillingsoversigt 2013 I kr. Budget 2013 styrkelse af kassebeholdning Tillægsbevillinger 2013: - Drift Anlæg Finansiering Bevillingsoverførsler 2012/2013: - Drift Anlæg Finansiering Forventet styrkelse af kassebeholdning 2013 efter bevillinger Kommunikation Retsgrundlag Bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. Bilag: 1 Åben Dag til dag likviditeten i 2012 og /13 2 Åben Kassebeholdning 15 måneder 55484/13 Økonomiudvalget, 12. november

9 6. Låneporteføljen pr. 30. september 2013 Sagsnr.: 13/3949 Beslutningstema Økonomiudvalget orienteres om kommunens låneportefølje pr. 30. september Indstilling Økonomicentret indstiller til Økonomiudvalget at tage orienteringen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De økonomiske konsekvenser af kommunens gæld, herunder renter og afdrag, er indarbejdet i budgettet. Herudover følges udviklingen løbende, og eventuelle ændringer medtages ved de planlagte budgetopfølgninger. Kommunens gældsportefølje er det seneste kvartal nedskrevet med (afdrag) kr. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Vallensbæk Kommunes nominelle gæld udgør kr. pr. 30. september Gælden er i danske kroner og forrentes med en gennemsnitlig rente på 2,64 pct., hvilket er en stigning fra 2. kvartal på 0,06 pct. Renten fordeler sig med 61 pct. i fast rente og 39 pct. i variabel rente. Kommunens finansielle rådgiver, Nordea, oplyser, at de danske renter er steget kraftigt hen over sommeren, men er faldet de seneste uger på baggrund af uro omkring de amerikanske budgetforhandlinger. Økonomiudvalget, 12. november

10 Låneporteføljen ligger inden for rammerne af den vedtagne lånepolitik. Rådgiver vurderer fordelingen af låneporteføljen som passende. Rådgiver anbefaler Vallensbæk Kommune at overveje at udnytte de nuværende lave renter til at indgå fast finansiering med fremtidig start, hvilket vil sige at lånet optages med variabel rente og at der lægges et loft på renten efter eksempelvis 4 år. Herved kan kommunen indirekte budgetsikre under hensyntagen til en forventet fremtidig løbende låneoptagelse. Samtidig opretholdes en større andel af variabel finansiering og likviditetsmæssig glæde af de lave korte renter. Økonomicenteret har aftalt med rådgiver, at kommunen ved fremtidig låneoptagelse overvejer og drøfter muligheden for at indgå fast finansiering med fremtidig start. Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Kvartalsrapport - Vallensbæk kvartalsrapport okt pdf 52094/13 2 Åben Kvartalsrapport - Økonomisk status_september2013.pdf 52093/13 Økonomiudvalget, 12. november

11 7. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Anlæg Sagsnr.: 13/9024 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgift på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger under Social og Sundhedsudvalget. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, som samlet set udgør merudgifter på 0,046 mio. kr. under forudsætning af, at der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,046 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,060 mio. kr. vedrørende anlægget Bedre skolevej ved Egholmskolen der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på 0,048 mio. kr. vedrørende anlægget Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter der vedtages tillægsbevilling til anlægsbevilling og rådighedsbeløb på -0,108 mio. kr. vedrørende anlægget Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomiudvalget, 12. november

12 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg udviser samlede merudgifter på 0,046 mio. kr., som finansieres ved tilsvarende mindreudgifter i sagen vedr. tillægsbevillinger. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicentret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende anlæg, med henblik på beslutning om omplaceringer på Teknik- og Miljøudvalgets område, samt merudgifter på Social- og sundhedsudvalgets område, som samlet set udgør 0,046 mio. kr. Fælles tandreguleringsklinik Der er merudgifter for 0,046 mio. kr. for anlægsprojekt fælles tandreguleringsklinik. Bedre skolevej ved Egholmskolen Der forventes merudgifter for 0,060 mio. kr., som skyldes at de dynamiske skilte, der skal sikre nedskiltning til 40 km/t i morgen- og eftermiddagsskoletrafikken, koster ca kr. pr. stk., og at dette ikke kan dækkes fuldt ud af den afsatte anlægsbevilling. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter Der forventes merudgifter for 0,048 mio. kr., som skyldes at der ikke er taget højde for behovet for dræningsarbejde i sammenhæng med asfalteringsarbejdet i den afsatte anlægsbevilling. Indersiden af banen er således blevet drænet hele vejen rundt. Merudgiften finansieres fra Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter. Etablering af reception og brandvæg Idrætscenter Der forventes mindreudgifter for 0,108 mio. kr., hvoraf der overføres 0,060 mio. kr. til Bedre skolevej ved Egholmskolen samt 0,048 mio. kr. til Nyt slidlag rulleskøjtebane ved Idrætscenter. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet Budgetopfølgning Anlæg 55234/13 Økonomiudvalget, 12. november

13 8. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer Sagsnr.: 13/9022 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 en opgørelse over tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget at godkende de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer, der er på i alt 0 kr. og samlet set derfor er udgiftsneutrale for kommunen, under forudsætning af, at der meddeles tillægsbevilling på 0,218 mio. kr. til deltema 1.1 Dagtilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer samt ADSL linjer til hjemmearbejdepladser der meddeles tillægsbevilling på 0,882 mio. kr. til deltema 1.2 Skoler og skolefritidsordninger vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge samt digitaliseringspuljen der meddeles tillægsbevilling på 0,008 mio. kr. til deltema 2.2 Kultur vedrørende tillidsrepræsentanttillæg der meddeles tillægsbevilling på 0,390 mio. kr. til deltema 2.3 Fremtidens Borgerhus vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, kontorelevansvarligtillæg, 6. ferieuge, digitaliseringspuljen samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse der vedtages tillægsbevilling på 0,054 mio. kr. til deltema 4.1 Sundhed, forebyggelse og sygehuse vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge og barselspulje der vedtages tillægsbevilling på 0,168 mio. kr. til deltema 4.2 Pleje samt aktivitetsog botilbud vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, 6. ferieuge og barselspulje der meddeles tillægsbevilling på -0,097 mio. kr. til deltema 8.1 Veje og grønne områder vedrørende tillidsrepræsentanttillæg samt 6. ferieuge der meddeles tillægsbevilling på 0,100 mio. kr. til deltema 8.3 Kommunale Ejendomme vedrørende digitaliseringspulje der meddeles tillægsbevilling på -1,756 mio. kr. til deltema 12.2 Administrativ organisation vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge,digitaliseringspuljen, kontorelevansvarligtillæg samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse. Økonomiudvalget, 12. november

14 der meddeles tillægsbevilling på -0,397 mio. kr. til deltema 13.1 jobcenter vedrørende barselspuljer, 6. ferieuge samt mindreudgifter til området forsikrede ledige som modsvares af mindreindtægter på konto 7 under beskæftigelsestilskuddet. der meddeles tillægsbevilling på 0,212 mio. kr. til deltema 13.2 Sygedagpenge og dagpenge forsikrede ledige vedrørende forsikrede ledige. der meddeles tillægsbevilling på 0,218 mio. kr. vedrørende beskæftigelsestilskuddet, grundet mindreudgifter på området forsikrede ledige og regulering af uddannelsesgodtgørelsen som bliver reguleret via budgetgarantien ved efterregulering i der meddeles tillægsbevilling på 2,0 mio. kr. vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter. Ændringen skyldes formentlig dels rentestigningen på lån til betaling af ejendomsskat, dels ejendomsvurderingerne. der meddeles tillægsbevilling på -2,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse som følge af færre vælger at indfryse ejendomsskatterne Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser De tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer udgør samlet set 0 kr. og er dermed udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Børne- og Kulturudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Økonomiudvalget. Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Økonomiudvalget, 12. november

15 Sagsfremstilling Økonomicenteret har i forbindelse med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 udarbejdet en oversigt, der viser de tekniske omplaceringer mellem fagudvalg og temaer. De tekniske omplaceringer er opgjort særskilt, da de er af rent teknisk karakter og samlet set udgør 0 kr. og dermed er udgiftsneutrale for kommunen. Merudgifter på Social- Sundhedsudvalgets-, Teknik- og Miljøudvalgets- og Børne- og Kulturudvalgets områder modsvares af mindreudgifter under Økonomiudvalget: Børn- og Kulturudvalget: merudgifter på 1,498 mio. kr. Social- og Sundhedsudvalget: merudgifter på 0,222 mio. kr. Teknik- og Miljøudvalget: merudgifter på 0,003 mio. kr. Økonomiudvalget: mindreudgifter på 1,723 mio. kr. En af de væsentligste årsager til ønsket om tekniske omplaceringer kan henføres til omplacering af budget vedrørende tillidsrepræsentanttillæg, barselspuljer, ADSL linjer til hjemmearbejdspladser, 6. ferieuge, digitaliseringspuljen, kontorelevansvarligtillæg samt lønudgifter til Fremtidens Borgerhus efter endelig opgørelse af opsplitningen mellem Borgerservice og Social Ydelsesteamet, som er overgået til Center for Erhverv og Beskæftigelse. Derudover omplaceres der budget vedrørende beskæftigelsesområdet under deltema 13.1 Jobcenter, 13.2 Sygedagpenge og dagpenge til forsikrede ledige, Omfordelingen vedrører mindreudgifter til sygedagpenge og merudgifter til særlig uddannelsesstøtte. Mer- og mindreudgifterne modsvares tilsvarende under beskæftigelsestilskuddet og via budgetgarantien. Der er mindreudgifter vedrørende lån til betaling af ejendomsskatter med 2,0 mio. kr. Budget 2013 er beregnet ud fra en forventning om, at der ville komme 51 nye pensionistlån og 16 afgange. Der er i nye pensionistlån, 49 pensionister har indfriet deres lån og 46 har stillet deres lån i bero. Ændringen skyldes formentlig dels rentestigningen på lån til betaling af ejendomsskat, dels ejendomsvurderingerne. Ovenstående mindreudgift modsvares af mindreindtægter på 2,0 mio. kr. vedrørende låneoptagelse, idet der er fuld lånefinansiering af denne udgift. Der henvises i øvrigt til den udsendte oversigt samt bemærkninger til de tekniske omplaceringer. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Budgetopfølgning pr Omplaceringer imellem udvalg 55349/13 Økonomiudvalget, 12. november

16 9. ØU Budgetopfølgning pr. 30. september Tillægsbevillinger Sagsnr.: 13/9019 Beslutningstema Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 svarende til merudgifter vedrørende drift, refusion og finansiering for i alt 1,203 mio. kr. Merudgifterne på 1,203 mio. kr. fordeler sig med merudgifter på 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område og merindtægter på 0,500 mio. kr. på det brugerfinansierede område. Det anbefales, at finansiering af de 1,703 mio. kr. på det skattefinansierede område sker via bufferpuljen og samtidig opskrives kassebeholdningen med 0,500 mio. kr. som vedrører det brugerfinansierede område. Indstilling Økonomicenteret indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at godkende at Udvalg Bemærkning Beløb Mio kr. Social- og Der vedtages tillægsbevilling på følgende deltemaer: -0,046 Sundhedsudvalget Deltema 4.1 Aktivitetsbestemt medfinansiering 1,974 Deltema 4.2 køb og salg af plejehjemsplader -1,533 Deltema 5.1 Børn og Unge med særligt behov -0,434 Deltema 5.2 Voksne med særlige behov -0,532 Deltema 6.1 Førtidspension og varmetillæg -0,255 Deltema 6.2 Boligsikring 0,643 Deltema 6.3 Boligindskudslån, genhusning og tandpleje 0,091 Teknik- og -0,220 Miljøudvalget Deltema 8.1 Snepuljen 0,280 Deltema 9.3 Vestforbrænding -0,500 Økonomiudvalget 1,469 Deltema 12.2 Snepuljen -0,280 Deltema 13.1 Beskæftigelsesordninger -0,069 Deltema 13.2 Sygedagpengeområdet 0,305 Deltema 13.3 Kontanthjælp og ressourceforløb 0,720 Deltema 13.4 Danskundervisning -0,145 Hovedkonto 7 Renter af likvide aktiver, renter af kort- og langfristet 0,068 gæld, renter på lån til betaling af ejendomsskatter, grundskyld Hovedkonto 8 Udlån til beboerindskud samt afdrag på lån 0,870 Økonomiudvalget, 12. november

17 Deltema 12.2 Bufferpuljen til dækning af merudgifter vedrørende de -1,703 skattefinansierede driftsudgifter Kassebeholdningen Brugerfinansierede område 0,500 Den samlede budgetopfølgning pr. 30. september 2013 udviser en tillægsbevilling på 1,203 mio. kr. fordelt på: merudgifter på 1,703 mio. kr. vedrørende drift på det skattefinansierede område mindreudgifter på 0,500 mio. kr. vedrørende drift på det brugerfinansierede område Herudover kan det oplyses, at der i særskilt sag vedrørende anlæg forventes merudgifter på 0,046 mio. kr. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales Beslutning Miljø- og Teknikudvalget den Anbefales Beslutning Børne- og Kulturudvalget den Anbefales Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering viser samlede merudgifter på 1,203 mio. kr. Servicevækstramme Budgetopfølgningen påvirker kommunens servicevækstramme med -1,079 mio. kr., idet der søges omplacering og tillægsbevillinger på områder, der ikke medregnes i servicevækstrammen. Det betyder, at kommunen efterfølgende forventer at have et korrigeret budget på 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for En overskridelse af servicevækstrammen for kommunerne under ét vil medføre sanktioner med delvis individuel og delvis kollektiv modregning i det betingede balancetilskud. Balancetilskuddet er betinget af, at kommunerne samlet set overholder det aftalte udgiftsniveau i budgetterne. Kommunerne får således kun udbetalt det betingede balancetilskud, hvis kommunerne under ét overholder de aftalte serviceudgifter i de vedtagne budgetter for Økonomiudvalget, 12. november

18 Direktionen følger løbende serviceudgifterne med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014 som følge af den vedtagne økonomiske styringspolitik, som giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen i Direktionens forventninger: På nuværende tidspunkt forventes der bevillingsoverførsler fra 2013 til 2014 på ca. 9,0 mio. kr. Derudover er der en uforbrugt bufferpulje på 2,090 mio. kr. vedrørende serviceudgifter. Servicevækstrammen forventes derfor overholdt for Sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Miljømæssige konsekvenser Ingen bemærkninger Sagsfremstilling Økonomicenteret fremlægger budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 vedrørende drift, refusion og finansiering, der samlet viser merudgifter på 1,203 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 nedskriver det forventede forbrug på kommunens servicevækstramme med 1,079 mio. kr. Med budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 forventer kommunen at være 10,352 mio. kr. over servicevækstrammen for 2013 som en konsekvens af følgende: Bevillingsoverførsler fra 2012 til 2013 viser merudgifter på 9,293 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. januar 2013 viser mindreudgifter på 0,626 mio. kr. Nedskrivning af lønbudgetter viser mindreudgifter på 3,437 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 31. marts 2013 viser merudgifter på 1,780 mio. kr. Nedskrivelse af servicevækstrammen med 5,568 mio. kr., jf. brev fra KL af 3. juli 2013 vedrørende økonomiaftalen for Budgetopfølgningen pr. 30. juni 2013 viser mindreudgifter på 1,147 mio. kr. Budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 viser mindreudgifter op 1,079 mio. kr. Regeringen har vedtaget videreførelse af regnskabssanktionen fra tidligere år. Det betyder alt andet lige, at hvis kommunerne under ét overskrider servicevækstrammen, vil en overskridelse af kommunens egen servicevækstramme medføre en tilsvarende sanktion af dels kollektiv og dels individuel karakter. Økonomiudvalget, 12. november

19 Direktionen følger løbende serviceudgifterne, med henblik på at sikre overholdelse af servicevækstrammen. I den forbindelse skal det bemærkes, at der forventes overført uforbrugte midler til serviceudgifter fra 2013 til 2014, som følge af kommunens økonomiske styringspolitik, der giver institutioner adgang til at overføre over- og underskud fra det ene år til det andet, hvilket forventes, at have en positiv indflydelse på overholdelse af rammen. Mindreudgifterne i budgetopfølgningen pr. 30. september 2013 på den skattefinansierede drift fordeler sig således: Børne- og Kulturudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Økonomiudvalget 0,000 mio. kr. -0,046 mio. kr. -0,220 mio. kr. 1,469 mio. kr. Merudgifterne på den skattefinansierede drift kan forklares med følgende: Social- og Sundhedsudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på - 0,046 mio. kr. Mer- og mindreudgifter som samlet set giver -0,046 mio. kr. på den skattefinansierede drift kan hovedsagelig forklares med merudgifter til boligsikring og aktivitetsbestemt medfinansiering samt mindreudgifter til køb og salg af pladser for ældreområdet, merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne og voksne, børn og unge med særlige behov. Teknik- og miljøudvalgets budgetopfølgning forventer samlet set mindreudgifter på -0,220 mio. kr. Mindreudgifterne består samlet set af merudgifter til vintertjenesten samt merindtægter, som skyldes en tilbagebetaling fra Vestforbrænding for fællesordningen for genbrugsstationer. Økonomiudvalgets budgetopfølgning viser samlet set merudgifter på 1,469 mio. kr., primært som følge af merudgifter på beskæftigelsesområdet, kontanthjælp og aktiverede kontanthjælpsmodtagere. Udviklingen i ledigheden er stadig stigende og flere forsikrede ledige er overgået til kontanthjælp. Der forventes merudgifter til sygedagpenge vedrører stigning i udgiften til forløb over 52 uger uden refusion. På det finansielle område er der merudgifter på 0,938 mio. kr. som skyldes betaling af renter til kortfristet gæld og mindreindtægter vedrørende grundskyld. Vallensbæk kommunes andel af skat af dødsboer udgør en merindtægt i 2013 med 1,809 mio. kr. Derudover er der mindreindtægter vedrørende dækningsafgift for offentlige ejendomme. Der er nettomerudgifter vedrørende udlån til beboerindskud, primært vedrørende Firkløverparken, Rønnebækhus og Højstruphave. Endelig er der merudgifter til afdrag på lån. Kommunen har omlagt lån, hvilket har betydet ændret rente og afdragsprofil. Merudgiften modsvares delvist af mindreudgifter til renter. Økonomiudvalget, 12. november

20 Restbudgettet vedrørende låneoptagelse opgøres ultimo 2013 og forventes overført til nyt budgetår, sammen med de budgetterede anlægsudgifter. Der henvises i øvrigt til uddybende bemærkninger i det udsendte bilag. Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Ingen bemærkninger Bilag: 1 Åben Samlet - Budgetopfølgning pr Tillægsbevillinger 55384/13 Økonomiudvalget, 12. november

21 10. Vallensbæk Kommunes kommunekvote for flygtninge 2014 Sagsnr.: 13/9176 Beslutningstema Udmelding fra Udlændingestyrelsen af kommunekvote for flygtninge til Vallensbæk Kommune for 2014 Indstilling Center for Erhverv og Beskæftigelse indstiller til Økonomiudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen At tage kvoteudmeldingen til efterretning Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Udgifterne til realisering af integrationsplan kompenseres via bloktilskuddet. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling En flygtning, der får opholdstilladelse i Danmark, og som ikke tidligere har haft dansk opholdstilladelse, er omfattet af reglerne i integrationsloven om boligplacering. Det betyder blandt andet, at Udlændingestyrelsen bestemmer, hvilken kommune flygtningen skal bo i. Udlændingestyrelsen har i brev dateret den 30. september 2013 meddelt de kommunale kvoter for modtagelse af flygtninge. Heraf fremgår, at Vallensbæk Kommune tildeles én flygtning i Økonomiudvalget, 12. november

22 Fra var Vallensbæk Kommune såkaldt nulkvote-kommune, mens kommunens kvote i 2007 var én flygtning. I Vallensbæk Kommune varetages integrationsindsatsen af Center for Erhverv og Beskæftigelse. Det er Socialservice opgave at tage imod de nyankomne flygtninge, sørge for boligplacering og varetage den koordinerende funktion i den første tid for at sikre sammenhæng i indsatsen. Jobcentret administrerer et 3-årigt integrationsprogram og den beskæftigelsesrettede del af integrationsindsatsen og har således ansvaret for flygtningenes danskuddannelse og beskæftigelsesrettede tiltag. Folketinget vedtog i maj 2013 et lovforslag, som skal styrke kommunernes indsats for at integrere nyankomne flygtninge og familiesammenførte. Lovændringen betyder, at kommunerne fremover skal tilbyde alle nyankomne flygtninge og familiesammenførte en helheds- og familieorienteret indsats og en bred integrationsplan. Efter forvaltningens opfattelse vil kommunen opfylde denne forpligtelse med den indsats, der er nævnt ovenfor. Kommunikation Retsgrundlag Lov om integration af udlændinge i Danmark (lovbekendtgørelse nr af 16. november 2012). Bilag: 1 Åben Udmelding af kommunekvoter /13 Økonomiudvalget, 12. november

23 11. Status på strategi for borgerkommunikation Sagsnr.: 12/11030 Beslutningstema Orientering om status på realiseringen af strategi for borgerkommunikation Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget at tage status på strategi for borgerkommunikation, som beskrevet i bilag 1, Status strategi for borgerkommunikation nov. 2013, til efterretning. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Blev taget til efterretning. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Beslutning om strategi I november 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen Strategi for borgerkommunikation Strategiens formål er blandt andet at effektivisere kommunens betjening af borgere ved i højere grad at betjene borgerne via digitale kanaler. Økonomiudvalget meddelte under udvalgets behandling af strategien, at man fremover gerne ville holdes underrettet om status på realiseringen af strategien. Denne status er svar herpå. Økonomiudvalget, 12. november

24 Bølgeplaner Siden godkendelsen af strategien er der i kommunen igangsat en række initiativer. En del af initiativer handler om at gøre kommunen klar til at realisere Digitaliseringsstyrelsens såkaldte bølgeplan for obligatorisk selvbetjening. Bølgeplanen (en trinvis plan med 4 bølger ) medfører, at kommunen hvert år fra 2012 frem til og med 2015 skal gøre en række nærmere bestemte borgerservices digitale, og at borgerne skal bruge den digitale service. Bølge 1 omfatter bl.a. anmeldelse af flytning, ansøgning om plads i dagtilbud, indskrivning i folkeskole og skolefritidsordning og ansøgning om sundhedskort. Bølge 2 omfatter 12 andre områder. Initiativerne understøttes af lov om obligatorisk selvbetjening. Formålet er at gøre 80 % af alle ansøgninger/anmeldelser til kommunen digitale og sikre, at informationshenvendelserne til kommunen falder med 50 % på de dyre kanaler, såsom personligt fremmøde, post og . Statusrapport Statusrapporten for november 2013 handler om, hvordan borgernes henvendelsesmønster har ændret sig i perioden Fokus for rapporten er bølgeplan 1, som allerede er trådt i kraft 1. december 2012, og bølgeplan 2, som træder i kraft 1. december Rapporten giver herudover også en status på, hvor langt kommunen er med at flytte informationshenvendelserne væk fra de dyre kanaler og arbejdet med digital post. Konklusioner Konklusionerne er i hovedtræk: Vallensbæk kommune er fint på vej i forhold til at nå målet om 80 pct. selvbetjening i bølge 1. Fra foråret 2012 til foråret 2013 er der sket en udvikling i kommunens selvbetjeningsgrad for bølge 1-løsninger fra 52,8 % til 78, 3 %. Selvbetjeningsandelen er især steget indenfor anmeldelse af flytning. Tilsvarende er der foregået et mindre fald i de dyre kanaler som personligt fremmøde og papirpost, som led i at selvbetjeningsgraden er steget Vallensbæk Kommune og resten af landet står med større udfordringer i bølge 2, hvis målet om en selvbetjeningsgrad på 80 pct. skal nås, da selvbetjeningsgraden på de relevante områder i dag er meget lav. På en række af de borgerområder, der er omfattet af bølge 2, findes der herudover en række udefrakommende barrierer. Det drejer sig dels om manglende lovgivning på pas og kørekort, som kan sikre fuld digitalisering og dels et leverandørmarked, som ikke på alle områder kan levere løsninger til en pris, der reducerer kommunens omkostninger. Kommunens udvikling på at flytte informationshenvendelser til hjemmesiden er positiv, men tallene viser potentiale for at flytte endnu flere. Økonomiudvalget, 12. november

25 I forhold til digital post er kommunen godt på vej til at få sine breve gjort digitale og effektivisere arbejdsgangene, men der er endnu et stykke vej før alle borgere vil kunne modtage posten digitalt og kommunen dermed kan indhente den fulde portobesparelse. Grundlaget for indhentelsen af besparelse vil være til stede fra den 1. november 2014, hvor alle borgere får en digital postkasse. Status er beskrevet i bilag 1, Status på Strategi for borgerkommunikation nov Kommunikation Ingen bemærkninger Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Status strategi for borgerkommunikation - nov /13 Økonomiudvalget, 12. november

26 12. Forslag til mødeplan 2014, Økonomiudvalget Sagsnr.: 13/8188 Beslutningstema Forslag til mødeplan for Økonomiudvalget i Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Økonomiudvalget, at forslag til mødeplan for 2014 godkendes. Den endelige mødeplan for Økonomiudvalget, de stående udvalg og Kommunalbestyrelsen behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 27. november Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Godkendt. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Center for Organisation og Politik har udarbejdet forslag til mødeplan for Økonomiudvalgets møder foreslås afholdt følgende tirsdage kl : 21. januar februar marts april maj juni september 2014 Økonomiudvalget, 12. november

27 30. september november december 2014 Kommunikation Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Mødeoversigt forslag 54754/13 2 Åben Bemærkninger til mødedage /13 Økonomiudvalget, 12. november

28 13. TMU - Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Sagsnr.: 13/8527 Beslutningstema Anlægsregnskab for Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse Indstilling Center for Ejendomme, Park og Vej indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at godkende anlægsregnskabet Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 12. november

29 Sagsfremstilling Center for Ejendomme, Park og Vej fremlægger regnskab for anlægsbevilling vedrørende: Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse 2012 Anlægsbevilling Anlægsudgifter Mindreudgift ,00 kr ,99 kr ,01 kr. Anlægsregnskabet har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til ,99 kr., hvilket er 7.317,01 kr. mindre end bevilget. Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Kommunikation Retsgrundlag Vallensbæk Kommunes Økonomiregulativ. Bilag: 1 Åben Regnskab for anlægsbevilling - Skoler inkl. SFO bygningsvedligeholdelse /13 Økonomiudvalget, 12. november

30 14. TMU - Fælles rensekoncern, garanti for lån og navn til koncernen Sagsnr.: 12/2456 Beslutningstema Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til garantistillelse for lån til den fælles rensekoncern og navn til koncernen. Indstilling Center for Organisation og Politik indstiller til Teknik- og Miljøudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen, at Vallensbæk Kommune, der pt. hæfter solidarisk for lån optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S i KommuneKredit, i forbindelse med etableringen af Rense-koncernen indtræder som garant for en andel af disse lån, som afspejler kommunens nuværende ejerandel i rensefællesskabet, i alt kr. (5 % af 10 mio. kr.) at Vallensbæk Kommune opkræver 0,3 % pr. år i garantiprovision fra det nye selskab at give forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på en ekstraordinær generalforsamling i begyndelsen af 2014, hvor den nye Rense-koncern får sit endelige navn Beslutning Teknik- og Miljøudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales, dog sådan at det er medlemmet af bestyrelsen, der gives mandat, jf. 3. indstillingspunkt. Økonomiudvalget, 12. november

31 Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Garantistillelse: Efter vandsektorlovens 16 kan en kommune meddele garanti for lån, der optages af et vandselskab til finansiering af selskabets investeringsudgifter ved bl.a. kloakering og rensningsanlæg, i det omfang lånet kan indregnes i vandprisen. Bestemmelsen har til formål at sikre, at vandselskaberne har adgang til at opnå billigere lån som følge af kommunens garantistillelse. Kommunerne kan i den forbindelse som betingelse for tilsagn om at meddele garanti kræve en provision, der så at sige er en betaling for tilsagnet. Provisionen skal gives på markedsvilkår. Forvaltningen vurderer, at en garantiprovisionen på 0,3 % pr. år af lånets størrelse afspejler de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Kommunen hæfter pt. for de samlede lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, men kommer fremover alene til at stille garanti for den andel af lånene, der afspejler kommunens forholdsmæssige ejerandel. Kommunens årlige indtægt ved at påtage sig denne hæftelse vil udgøre kr. (Hæftelsen x garantiprovisionen). Det bemærkes, at garantistillelsen er omfattet af den automatiske låneadgang, jf. vandsektorlovens 16. Garantierne påvirker derfor ikke kommunen, og kommunen skal ikke deponere for de stilede garantier. Nyt navn: Gennemførelsen af det nye navn for Rense-koncernen har ingen økonomisk konsekvens for kommunen. Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling Sagsfremstillingen er skrevet med udgangspunkt i fælles skabelon, udarbejdet af Horten Advokatfirma, der bistår HOFOR og kommunerne i sagen. HOFOR har lagt op til, at alle de involverede kommuner behandler sagen senest den 28. november Kommunalbestyrelsen traf den 19. juni 2013 endelig beslutning om at indgå i den nye Rense-koncern, som kommer til at udøve de aktiviteter, der pt. udøves af Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S. Økonomiudvalget, 12. november

32 Garantistillelse: De interessentkommuner, der er medejere af Lynettefællesskabet I/S, hæfter pt. direkte og solidarisk for de lån på i alt ca. 243 mio. kr., som Lynettefællesskabet I/S har optaget. Tilsvarende hæfter interessentkommunerne i Spildevandscenter Avedøre I/S direkte og solidarisk for Spildevandscenter Avedøre I/S" kreditramme på i alt 10 mio. kr. Vallensbæk Kommune er medejer af Spildevandscenter Avedøre I/S og hæfter derfor i fællesskab med de øvrige interessentkommuner for i alt 10 mio. kr. I den nye Rense-koncern bliver de enkelte selskaber organiseret som aktieselskaber. Derved ophører kommunernes direkte og solidariske hæftelse for lånene, da et aktieselskabs ejere ikke hæfter for selskabets forpligtelser. Hvis renseselskaberne fortsat skal kunne finansiere deres investeringer gennem lån optaget i KommuneKredit, kræver det i henhold til loven om KommuneKredit, at kommunerne stiller garanti for de enkelte lån. Principperne for ejerfordelingen i den nye Rense-koncern og for den indbyrdes hæftelse for lån optaget i selskaberne følger af det udkast til ejeraftale, som kommunalbestyrelsen godkendte den 19. juni Ved denne beslutning fremgik også, at Vallensbæk Kommune pt. hæfter for de lån, der er optaget af Spildevandscenter Avedøre I/S, og at kommunerne ved overgangen til aktieselskaber skal stille garanti for de eksisterende lån, der overføres fra rensefællesskaberne til de nye aktieselskaber. Hvis de 15 kommuner, der kommer til at eje den nye Rense-koncern, stiller garanti for Rense-koncernens forpligtelser over for KommuneKredit, kan de nye renseselskaber beholde deres nuværende lån på gunstige vilkår. KommuneKredit har indvilget i, at den enkelte kommune kan nøjes med at stille en garanti for den andel af lånene, som afspejler den enkelte kommunes ejerandel. De kommuner, hvorfra der afledes spildevand til rensning i Lynettefællesskabet I/S (i den nye koncern: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S) (altså ikke Vallensbæk Kommune), kommer således til at hæfte for dette selskabs lån i deres indbyrdes ejerforhold. Tilsvarende gælder for de kommuner, hvorfra der afledes til Spildevandscenter Avedøre I/S (Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S) (altså bl.a. Vallensbæk Kommune). Alle ejere vil hæfte for de lån, som det kommende serviceselskab, Vores Rens Service A/S, og holdingselskabet, Vores Rens Holding A/S, måtte optage. Selskaberne i den kommende Rense-koncern etableres med følgende lån, som overtages fra Lynettefællesskabet I/S og Spildevandscenter Avedøre I/S: Vores Rens Holding A/S Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S Vores Rens Service A/S 0 mio. kr. 243 mio. kr. 10 mio. kr. 0 mio. kr. Økonomiudvalget, 12. november

33 Den indbyrdes fordeling af garantierne bliver: Vores Rens Lynettefællesskabet A/S Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S 11,5 % Albertslund Kommune Ballerup 15,2 % Kommune Brøndby 16,1 % Kommune Frederiksberg 11,78 % Kommune Gentofte 8,57 % Kommune Gladsaxe 4,31 % Kommune Glostrup 12,3 % Kommune Herlev 0,94 % 6,9 % Kommune Hvidovre 4,04 % 6,5 % Kommune Høje-Taastrup 14,6 % Kommune Ishøj 7,0 % Kommune Københavns 67,61 % Kommune Lyngby- 0,26 % Taarbæk Kommune Rødovre 2,49 % 4,9 % Kommune Vallensbæk 5,0 % Kommune Samlet hæftelse 100 % 100 % Herudover har Gladsaxe Kommune påtaget sig en særskilt garanti for et lån, der på stiftelsestidspunktet forventes at udgøre ca. 11,8 mio. kr. Garantien for dette lån ændres, så garantien fortsat stilles af kommunen, men nu for et lån optaget af Vores Rens Lynettefællesskabet A/S i stedet for af Lynettefællesskabet I/S. Hver kommunes garantistillelse efter stiftelsen fremgår af bilaget. Garantier for de lån, det enkelte renseselskab optager efter stiftelsen, vil skulle stilles af de kommuner, som inden etableringen var interessenter i det relevante selskab, og i overensstemmelse med deres nye indbyrdes ejerandele. Forvaltningen indstiller, at kommunalbestyrelsen godkender den garantistillelse, som blev principgodkendt ved beslutningen om at indgå i den kommende Rense-koncern, og at kommunen over for Vores Rens Spildevandscener Avedøre A/S opkræver en garantiprovision på 0,3 % pr. år som vederlag for garantien. Økonomiudvalget, 12. november

34 Garantiprovisionens størrelse afspejler efter forvaltningens vurdering de markedsmæssige vilkår og modsvarer den risiko, som kommunen påtager sig ved at stille garantien. Nyt navn De fire selskaber i den nye Rense-koncern stiftes medio december 2013 med følgende navne: Vores Rens Holding A/S, Vores Rens Lynettefællesskabet A/S, Vores Rens Spildevandscenter Avedøre A/S og Vores Rens Service A/S. Der er iværksat en proces for at finde et nyt navn og en visuel identitet til den nye Rensekoncern. Bestyrelsen forventes at tage stilling til navn mv. i begyndelsen af januar Navneændringen skal godkendes af ejerne på en generalforsamling. Det kræver en generalforsamling at ændre navnet. Generalforsamlingen afvikles ved, at de enkelte ejere tager stilling til forslaget og orienterer ledelsen i Rense-koncernen herom, hvorefter beslutningen protokolleres og registreres i Erhvervsstyrelsen. Det indstilles, at kommunalbestyrelsen giver forvaltningen mandat til at afgive kommunens stemme på generalforsamlingen. Herved kan navneændringen gennemføres snarest muligt efter bestyrelsens beslutning. Kommunikation Tilbagemelding til HOFOR. Retsgrundlag Bilag: 1 Åben Garantistillelse for optagne lån.pdf 53721/13 Økonomiudvalget, 12. november

35 15. SSU - Ny styrelsesvedtægt for Korsagergård Sagsnr.: 11/10172 Beslutningstema Ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler Social- og Sundhedsudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende ny styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Sagsfremstilling I forlængelse af seneste valg til brugerbestyrelsen på Korsagergård har det vist sig, at den gældende styrelsesvedtægt for brugerbestyrelsen ikke har fastsat bestemmelser for håndtering af stemmelighed ved valg til brugerbestyrelsen samt bestyrelsens konstituering. Brugerbestyrelsen anser det for væsentligt at få tilføjet bestemmelser for disse to områder til styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård. Der ønskes dels en bestemmelse om, at der ved stemmelighed i valg til brugerbestyrelsen skal ske omvalg, mens at der ved stemmelighed i valg af suppleanter skal ske lodtrækning. Herudover ønskes det indføjet, at bestyrelsen senest i februar hvert år konstituerer sig med formand og næstformand blandt de brugervalgte medlemmer. Økonomiudvalget, 12. november

36 Center for Sundhed og Forebyggelse anbefaler derfor, at styrelsesvedtægten for brugerbestyrelsen på Korsagergård ændres, således at vedtægtens 6 om valg og konstituering fremover lyder således (ændringer anført i kursiv): Ordinært valg blandt brugerne foretages hvert år i forbindelse med årsmødet. For at sikre kontinuitet i rådet er 3 brugere på valg i ulige år og 3 brugere er på valg i lige år. Den daglige leder på Korsagergård annoncerer valget en måned inden valgets afholdelse. Brugere, der ønsker at blive valgt, skal meddele dette til den daglige leder på Korsagergård senest 2 uger før valget. Den daglige leder forestår valget, der er skriftligt og afholdes på Korsagergård. Brugermedlemmerne udpeges ved direkte valg blandt brugerne. Der kan ikke ske listeopstillinger eller indgås valgforbund. Ved stemmelighed til brugerbestyrelsen foretages der omvalg. Suppleanter til bestyrelsen udpeges hvert år i forbindelse med valg af brugermedlemmer. Den af de ikke-valgte brugermedlemmer, der har fået flest stemmer og ønsker at påtage sig hvervet som suppleant, bliver 1. suppleant til bestyrelsen, den med næst flest stemmer bliver 2. suppleant og så fremdeles. Ved stemmelighed blandt suppleanterne foretages lodtrækning. De brugervalgte medlemmer konstituerer sig med formand og næstformand på et møde senest i februar måned hvert år. Kommunikation Retsgrundlag Økonomiudvalget, 12. november

37 16. SSU - Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III Sagsnr.: 12/4359 Beslutningstema Godkendelse af visioner og målsætninger i Sundhedsaftale III. Indstilling Center for Sundhed og Forebyggelse indstiller til Social- og Sundhedsudvalget, at det anbefales Kommunalbestyrelsen at der arbejdes videre med Sundhedsaftale III ud fra de nævnte visioner og målsætninger Beslutning Social- og Sundhedsudvalget den Anbefales. Beslutning Økonomiudvalget den Søren Wiborg havde forfald, hvorfor Niels Karlsen deltog som stedfortræder. Anette Eriksen havde forfald, hvorfor Jytte Bendtsen deltog som stedfortræder. Anbefales. Økonomi- og personalemæssige konsekvenser Sundhedsmæssige konsekvenser Miljømæssige konsekvenser Økonomiudvalget, 12. november

38 Sagsfremstilling Baggrund De nuværende sundhedsaftaler mellem kommunerne og Region Hovedstaden udløber ved udgangen af Derfor skal der indgås en ny sundhedsaftale for perioden Det vil være Sundhedsaftale III. Mange borgere har sygdomsforløb, der både kræver indsatser i kommuner, hos praktiserende læge og på hospital. Et velfungerende samarbejde mellem kommuner, praksissektoren og regioner er med til at understøtte, at borgeren får en positiv oplevelse af sit forløb og i sidste ende bliver rask eller understøttes i at leve med sin sygdom. Målet med Sundhedsaftale III er at styrke en sammenhængende indsats indenfor sundhedsfremme, forebyggelse og behandling, igennem konkrete samarbejdsaftaler imellem kommuner, hospitaler og alment praktiserende læger. Regeringen har besluttet, at der fremover kun skal være én sundhedsaftale pr. region. Det betyder, at kommunerne i hovedstadsregionen har en fælles opgave i at indgå aftalen med regionen, ud fra fælles politiske visioner og målsætninger. KKR s Embedsmandsudvalg for Sundhed har i dialog med kommunerne politisk og administrativt udarbejdet udkast til kommunale visioner og målsætninger på såvel det somatiske (legemlige) som det psykiatriske område til brug for drøftelser med regionen om udformningen af Sundhedsaftale III. KKR Hovedstaden drøftede på mødet den 9. oktober 2013 visioner og målsætninger. KKR anbefaler kommunerne at drøfte dem politisk og give tilbagemelding om, hvorvidt kommunen ser dem som et godt grundlag for det videre arbejde. Der arbejdes indledningsvis i to spor, hvorfor der er vedlagt to notater (jf. bilag 1 & 2) med forslag til fælleskommunal vision og målsætninger på henholdsvis det somatiske (legemlige) og det psykiatriske område. Den sundhedsaftale, der bliver enighed om i Region Hovedstaden kommer til godkendelse i Kommunalbestyrelsen Oplæg vedr. Sundhedsaftale III somatik I oplægget foreslås følgende fælleskommunale vision: Vi tager udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer Vi understøtter sammenhængende forløb i kommuner, almen praksis og region Under visionen er formuleret fire strategiske målsætninger, der skal bidrage til at operationalisere visionen. De fire strategiske målsætninger er nærmere beskrevet i oplægget (jf. bilag 1) og omhandler: Forebyggelse Pleje og behandling Rehabilitering og træning Kvalitet og dokumentation De første tre strategiske målsætninger kan være tidsmæssigt forbundne i et forløb, men de kan ofte med fordel foregå samtidigt. Særligt skal en rehabiliterende tænkning og indsats så vidt muligt indgå som et vigtigt element i alle faser af et forløb. Økonomiudvalget, 12. november

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 5. november 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Dagsorden Dato: Onsdag den 27. november 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN

GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN [Gul markering] udfyldes af den enkelte kommune Side 1 Version af 9. oktober 2013 med opdaterede beløb GARANTI FOR LÅN TIL DEN NYE RENSE-KONCERN 1. INDSTILLING Forvaltningen indstiller, At [X], der pt.

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 22. april 2014. Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsreferat Dato: Tirsdag den 22. april 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand

Økonomiudvalget. Referat fra ekstraordinært møde. Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv Vallensbæk Strand Økonomiudvalget Referat fra ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 25. november 2015 Mødetidspunkt: 16:35 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 7. maj 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde

Økonomiudvalget. Dagsorden til ekstraordinært møde Økonomiudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Onsdag den 24. juni 2015 Mødetidspunkt: 16:15 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665

Læs mere

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Tillægsdagsorden. Dato: Tirsdag den 18. marts Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Tillægsdagsorden Dato: Tirsdag den 18. marts 2014 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2015 samt forventet regnskab 2015... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017 Side 1 af 6 sider Halvårsregnskab og forventet regnskab 2017 Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Forv. Forv. Forventet Halvårs- Pct. budget bev. og

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 28. august 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette Søndergaard

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. juni forventes driftsudgifterne, ved

Læs mere

Økonomiudvalget REFERAT

Økonomiudvalget REFERAT REFERAT Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 14-02-2007 Mødested: 101 Starttidspunkt: Kl. 16:00 Sluttidspunkt: Kl. 17:00 Afbud: Fraværende: Gunnar Nielsen ankom kl. 16.06 efter behandlingen af pkt. 26

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de

Læs mere

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling). Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget

Læs mere

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner Allerød Kommune Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner 1. Konklusion og risici om det forventede regnskab... 1 2. Hovedoversigt... 2 3. Opsummering af det forventede regnskab...

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering

NOTAT: Konjunkturvurdering Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 233717 Brevid. 1717829 Ref. LAOL Dir. tlf. 4631 3152 lasseo@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2014-2017 20. august 2013 I budgettet for rammen indkomstoverførsler

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Dagsorden Dato: Tirsdag den 6. maj 2014 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Morten Schou Jørgensen, Arne

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Referat Dato: Tirsdag den 8. oktober 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Katja Lindblad, Ingolf Mathiesen, Niels Jørgensen,

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden til ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den 17. november 2015 Mødetidspunkt: 7:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 27. august Mødetidspunkt: 16:30

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 27. august Mødetidspunkt: 16:30 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 27. august 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Henrik

Læs mere

NOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"

NOTAT: Overblik over budget til budgetmappen Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Referat Dato: Tirsdag den 20. august 2013 Mødetidspunkt: 15:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 074 mødelokale på Rådhuset Anette Eriksen, Flemming Wetterstein, Ingolf

Læs mere

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN

RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN Horten Advokat Rikke Søgaard Berth Philip Heymans Allé 7 2900 Hellerup Tlf +45 3334 4000 Fax +45 3334 4001 J.nr. 156293 RAMMENOTAT OM ETABLERING AF EN RENSE-KONCERN NOTAT OM EJERAFTALE, FORANKRING AF EJERSKAB

Læs mere

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...

Læs mere

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge

Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at

Læs mere

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6

Sundhedsudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl i F 6 Sundhedsudvalget Referat fra møde Tirsdag den 2. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 16:45 MØDEDELTAGERE Jesper Wittenburg (A) Anne-Lise Kuhre (A) Jens Ross Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling

Notat til Økonomiudvalget. Målsætning for gældsudvikling Notat til Økonomiudvalget Målsætning for gældsudvikling Finansielle strategi I kommunens finansielle strategi fastlægges generelle retningsliner i forbindelse med låneoptagelse og pleje af kommunens låneportefølje.

Læs mere

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124 Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen Pkt.nr. 6 Økonomirapportering pr. 31. marts 680112 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. marts

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget Forventet regnskab Afvigelse* (Mio. kr.) Drift 523,2 523,3 0,1 * - =mindreforbrug/merindtægt,

Læs mere

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Egedal Kommune Center for Administrativ Service Bilag 2 Notat om budgetopfølgning Driftsbevillinger under centre Figur 1 Afløbsprofil 2016 udgifter Grafen ovenfor viser det aggregerede periodiserede drifts-udgiftsbudget for kommunen, sammenholdt med

Læs mere

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25

Teknisk Udvalg. Tillægsreferat. Dato: Tirsdag den 5. februar 2013. Mødetid: 18:00-18:25 Tillægsreferat Dato: Tirsdag den Mødetid: 18:00-18:25 Mødelokale: Mødelokale B105 Medlemmer: Annette Johansen (A), Bjarne Kogsbøll (C), John A. Bilenberg (C), Kemal Bektas (A), Lars Prier (O), Laurids

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således:

Administrativ indstilling: De respektive udvalg anbefaler overfor Økonomiudvalget og Byrådet følgende tillægsbevillinger således: 123. Åbent punkt - Overførsel af uforbrugte budgetbeløb fra 2007 til 2008 for drift, anlæg, finansforskydninger og finansiering samt revision af investeringsoversigt 2008 for alle udvalg (C) Sagsnr. 08/4978

Læs mere

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00

Økonomiudvalget. Ekstraordinært møde. Dato: Tirsdag den 22. maj 2012. Mødetidspunkt: 17:00 Ekstraordinært møde Dato: Tirsdag den Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Fraværende: Mødelokale B105 Conny Trøjborg Krogh (F), Frederik A. Hansen (V), Jesper Kirkegaard (C), Lars Prier (O), Mette

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 04. november 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi Økonomisk oversigt () Løbende priser Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-5,2 0,9 Renteudgifter 34,2 30,1

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Halvårsregnskab Greve Kommune

Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre

Kommunalbestyrelsen. Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Dagsorden Dato: Tirsdag den 07. september 2010 Mødetidspunkt: 18:00 Mødelokale: Medlemmer: KB-Salen Hvidovrevej 278, 2650 Hvidovre Milton Graff Pedersen, Helle Adelborg, Finn Gerdes, Niels Ulsing, Arne

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen

Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer

Læs mere

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016 Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige

Læs mere

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling Punkt 3. Godkendelse af aktuel status 2017 - Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2017-044872 Magistraten indstiller, at byrådet godkender, at der til sektor Fælles kommunale udgifter, drift, gives

Læs mere

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune

Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens

Læs mere

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70

ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 ØKONOMIUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 Bevillingsområde 70.70 Renter af likvide aktiver Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter renter på kommunens kassekredit samt renter af de værdipapirer

Læs mere

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetforslag 2016-2019 Økonomiudvalget 26. august 2015 Budgetprocessen Budgetoplæg ØU 22. april Budgetforslag udarbejdet 3. juli Udskrivning af valg Økonomiaftale 3. juli KL udmelding medio august Revideret

Læs mere

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling 2016. 2. Økonomiske Redegørelse 2016 Økonomisk Afdeling 2. Økonomiske Redegørelse INDHOLD 1. Indledning... 2 2. Økonomiudvalget... 4 2.1 Serviceudgifter... 4 2.2 Finansiering... 5 2.3 Finansforskydninger... 6 3. Social- og Sundhedsudvalget...

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning

NOTAT. Allerød Kommune. 1. Indledning NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Opdatering af aktuel økonomi ultimo december 2016 Dato: 1. februar 2017

Læs mere

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse

Udvalg Økonomiudvalget. Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Budget Tillægsbevilling Regnskab Afvigelse REGNSKAB 2008 Bevillingsområde 80.84. Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter afdrag på kommunens langfristede gæld. Resultater Årets samlede resultat

Læs mere

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30

Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Kommunalbestyrelsen Referat Dato: Onsdag den 4. september 2013 Mødetidspunkt: 16:30 Lukket møde kl. 16:30 Åbent møde kl. 17:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: Kommunalbestyrelsessalen på Rådhuset

Læs mere

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2) Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september

Læs mere

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -

Hovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 - - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under

Læs mere

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Dagsorden til møde i Socialudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Socialudvalget Mødetidspunkt 06-05-2015 17:30 Mødeafholdelse Hvide Hus, Mitchellstræde 3, 2820 Gentofte Indholdsfortegnelse Socialudvalget 06-05-2015 17:30 1 (Åben)

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017

Hjørring Kommune. Notat. Indledning. Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Hjørring Kommune Notat Økonomi og Finans, Økonomisk Forvaltning 28-08-2017 Side 1. Notat vedr. midtvejs- og efterregulering 2017 Indledning Finansministeriet har den 14. juni 2017 fremlagt bloktilskudsakstykke

Læs mere

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget NOTAT Forvaltningen for Arbejdsmarked og Borgerservice Dato Sagsnummer Dokumentnummer 09-10-2014 2014-16891 2014-133798 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Nedenstående tabel

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25

10 Beskæftigelsesindsats/Overførselsudgifter 4.177 Egentlige tillægsbevillinger 4.202 10.01 Berigtigelser af refusionsopgørelse for 2012-25 Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 Udvalg: Beskæftigelsesudvalget Generelt: Forbrugsprocenten er på 44,53 %, lidt mindre end forventet på 50 % pr. 30.06.13. Note Område Beløb i 1.000 kr. Beskæftigelsesudvalget

Læs mere

Økonomiudvalget

Økonomiudvalget Published on www.ballerup.dk (https://ballerup.dk) Hjem > Økonomiudvalget - 19-12-2016 Økonomiudvalget - 19-12-2016 19.12.2016 kl. 16:45 Mødecenter C, Lokale 29 på Ballerup Rådhus Deltagere Jesper Würtzen

Læs mere

Børne- og Kulturudvalget

Børne- og Kulturudvalget Børne- og Kulturudvalget Referat Dato: Onsdag den 10. april 2013 Mødetidspunkt: 17:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Fraværende: 405 mødelokale på Rådhuset Jytte Bendtsen, Birgit Skytte, Flemming Wetterstein,

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010.

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 6. oktober 2010. Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 6. oktober 2010 Århus Kommune Borgmesterens Afdeling 1. Resume Århus Byråd tiltrådte den 16. december 2009 indstilling om overtagelsesbalance

Læs mere

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2012 1 Halvårsregnskab 2012 Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2012 regnskab Korrigeret budget Budget 2012 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. Indtægter i alt

Læs mere

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013 1 Budgetopfølgning Pr. 31. marts 2013 2 Indeholder opfølgning for følgende områder: 1. Samlet konklusion for hele budgettet 2. Udvikling i serviceudgifterne og driftsudgifterne uden for serviceudgifterne

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Referat mandag den 28. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Forventet Regnskab 2017-2, 1. behandling...2 28-08-2017

Læs mere

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet

Eventuelle positive reguleringer vedrørende tidligere år (før 2007) anvendes primært til finansiering af afdrag på HUR-lånet Politisk dokument med resume Sagsnummer Bestyrelsen 9. oktober 2008 HVT 08 Byrdefordeling vedrørende renter og afdrag på HUR-lånet Indstilling: Direktionen indstiller, at Renteudgifter på HUR-lånet finansieres

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune

Udkast til kasse- og regnskabsregulativ I Ny Svendborg Kommune 1 Driftsbevillinger Driftsbevillinger meddeles af Kommunalbestyrelsen ved vedtagelse af årsbudgettet. Driftsbevillinger er et-årige og bortfalder ved regnskabsårets udgang. Driftsbevillingerne fremgår

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011.

Budgetbilag. Resume Via de stående udvalg foreligger nu resultatet af den 1. egentlige budgetopfølgning for regnskabsåret 2011. Til: 4-årsbudget 2012-2015 Nr. 4 ØKONOMI & PLANLÆGNING Do: 13. april 2011 Tlf. dir.: 4477 2202 Kontakt: Robert Jensen Sagsnr: 2011-3820 Dok.nr: 2011-63929 Budgetbilag Første egentlige budgetopfølgning

Læs mere

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr. Budgetrevision I Resultatet af Budgetrevision I er samlet set en ansøgning om en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. Budgetrevisionen fortsætter historien fra 2012. Der er ganske små udsving i driftsudgifterne.

Læs mere

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk

Åben. ERHVERVS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET Dagsorden med vedtagelser. Mødested. Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Dagsorden med vedtagelser Åben Mødested Microsoft, Frydenlunds Allé 6, 2950 Vedbæk Mødedato Onsdag den 6. april 2011 Mødetidspunkt Kl. 13.15 Bemærkninger Medlemmer Fra forvaltningen BEMÆRK ændret mødested

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016 Bilag 1 Koncernøkonomi Natur og Udvikling Mio kr. Forventet regnskab pr. 31. juli 2016 - Overblik Fortegn: forbrug (+), indtægter/mindreforbrug (-) Resultat af ordinær

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af økonomiopfølgningen pr. 30. september forventes driftsudgifterne,

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget

Forbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede

Læs mere

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Allerød Kommune NOTAT. Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge: NOTAT Allerød Kommune Økonomi og It Allerød Rådhus Bjarkesvej 2 3450 Allerød Tlf: 48 100 100 kommunen@alleroed.dk www.alleroed.dk Dato: 11. august 2016 Sagsnr. 16/1541 Allerød Kommune udgifter vedr. flygtninge:

Læs mere

Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

Renter, tilskud, udligning, skatter mv. Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide

Læs mere

Lynettefællesskabet I/S

Lynettefællesskabet I/S Bilag til pkt. 5 Lynettefællesskabet I/S 18. september 2009 Vandsektorlovens konsekvenser for Lynettefællesskabet 1. Baggrund Et bredt politisk flertal i Folketinget vedtog den 28. maj 2009 Lov om vandsektorens

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse

Balanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget

Læs mere

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :! # $$ $ %& '() *%&%& Side 1 af 32 Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende : # $$ $ %& '() *%&%& + '$ $$*&! "!#,%&#-.%/,%+..*&0 $" 1,%2* $*3 ',45! $ 43$.,6!0! 86,%91$6,%) $*$ 0$0)$- "3.0 #$,%-) $*$ 0$0)$& "3.0 #$,%%$.4.0,&:3

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område

Læs mere

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1

Økonomioversigt. pr. 30.04.2009. Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj 2009. Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08. Version nr.: 1 Økonomioversigt pr. 30.04.2009 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 18. maj 2009 Sagsid.: 00.30.10-Ø09-18-08 Version nr.: 1 RESULTATOPGØRELSE Note Forbrugs- % i forhold til korr. Forbrugs- % i forhold til

Læs mere

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016 NOTAT Dato Klik her for at angive tekst. Økonomisk afdeling 4. november 2015-007648-8 4. Økonomiske Redegørelse 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes forventninger til

Læs mere