Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El"

Transkript

1 Opgaverne udleveres onsdag d. 4. Marts Teknisk gymnasium sønderborg Projektoplæg til Eksamen i Design og Produktion El Besvarelsen afleveres fredag d. 8. maj kl , De afleverede rapporter pakkes og sendes til censor allerede samme eftermiddag hvorfor senere aflevering ikke kan lade sig gøre! Til løsning af opgaverne gives de normale skemalagte lektioner frem til den sidste uge før aflevering. I den sidste uge er der normalt ikke skemalagt anden undervisning, hvorfor I kan koncentrere jer kun om projektet. Opgaverne kan I frit vælge blandt, dog med den begrænsning, at ikke for mange må vælge den samme opgave. Som jeres vejleder vil jeg muligvis forsøge at overtale nogle af jer til at vælge om!! - ud fra et kendskab til jer og til opgaverne.

2 # 1. Adgangskontrol Når man i bil forlader garagen eller kommer hjem, er det besværligt at skulle ud af bilen for at lukke eller åbne garageporten. Men forsynes porten med et spil, vil et enkelt tryk på en knap fx på en fast stander kunne åbne den. Standeren kunne så placeres således, at man kan nå den fra bilvinduet. Men herved er det desværre også let for uvedkommende at åbne porten. Derfor bør systemet forsynes med en eller anden form for kode. Koden kan fx være baseret indtastning via et Keypad, - baseret på RF-ID eller en anden form for trådløst fjern-betjenings-system. Der ønskes udviklet et system, der kan give sikker adgang til en bygning, fx til garagen. Fx skal man kunne åbne og lukke en garageport, betjent fra førersædet i en bil. Systemet skal være let at betjene, men alligevel sikret mod uønsket indtrængning. Evt. kan systemet foretage logning af hændelser. El-systemet mellem elektronikken og den enhed, der skal aktiveres, fx en port ønskes også dokumenteret.

3 # 2. Envejskommunikationsanlæg. Er man gæst i et firma, og en guide giver rundvisning i støjfyldte omgivelser, kan man opleve, at det er svært at høre guiden. Udstyres guiden imidlertid med en mikrofon og en sender, og alle gæster med en modtager tilsluttet hovedtelefoner, kan rundvisningen give meget større udbytte. Der ønskes udviklet et system, der kan fungere som envejskommunikationsudstyr til fx. firmarundvisninger. Systemet kan også tænkes brugt som simultan-tolknings-anlæg. En anden mulighed er anvendelse som bærbar, trådløs speaker-mikrofon til fx sportsstævner. Der skal foretages undersøgelse af gældende regler for anvendelse af udstyret, og det skal konstrueres i henhold hertil.

4 # 3. Overvågning / nabohjælp. Der sker mange indbrud i villaer, og derfor får mange installeret alarmanlæg. Mange af disse er via telefonnettet, enten fastnet eller GSM, tilsluttet en døgnbemandet vagtcentral, hvilket gør dem relativt dyre i drift. Men ved indgåelse af naboaftaler, kunne man i stedet lade naboerne tage vare på en alarmsituation. Et alarmanlægs funktion ønskes analyseret og beskrevet. Derefter udvikles et alarmeringssystem til parcelhuse. Det skal virke så logisk som muligt, og være let at betjene. Systemet skal udformes således, at det kan overvåge og advisere naboer om en alarm- eller anden unormal situation i et hus. Systemet kan fx. konstrueres til at videregive information om en eller flere typer alarmtilstande til en række naboer og fx angive i hvilket hus, der er alarm. Systemet skal sikres mod blot at blive afbrudt af en indtrængende person, og der skal overvejes, hvordan der kan tages højde for sabotage.

5 # 4. FJERNBETJENING. Mageligheden er efterhånden ret udbredt. Der er næsten fjernbetjeningsmulighed for alt. TV-apparatet, videoen, radioen osv. Men der kan også laves fjernbetjening til andre 230 Volt apparater. Der ønskes konstrueret og bygget et system, der kan tænde og slukke mindst 2 forskellige 230 Volt belastninger via samme fjernbetjeningsenhed. Den del, der til- og frakobler belastningerne skal også konstrueres.

6 # 5. Udstyr til sport. Til forskellige sportsdiscipliner, fx. løb, svømning eller cykling - er der i dag behov for udstyr, der ret nøjagtigt kan udmåle varigheden af et forløb, eller fx angive point eller mål. Tidsforløb blev tidligere målt med håndbetjente stopure, som giver ret stor unøjagtighed. I dag kræves betydelig større nøjagtighed. Dvs. at der skal være elektroniske start/stop-anordninger, der er tilpasset det miljø, hvori de skal indgå. Displays til mål eller point-angivelse skal udformes efter den sportsgren, udstyret er beregnet til. Fx skal der typisk bruges flere cifre til håndbold end til fodbold. Ligeledes skal display-systemet tilpasses, så publikum bliver korrekt informeret. Dvs. dets størrelse og udformning skal tilpasses. Vælg en idrætsgren og undersøg hvad der stilles af krav til et display-udstyr. Herefter udvikles, bygges og dokumenteres et passende udstyr.

7 # 6. Dataopsamling. Det er i dag muligt at foretage målinger af stort set alt, og selv på steder, hvor der ikke er adgang til elnettet. Fx kunne man tænke sig vandstanden og temperaturen målt i et vandløb, eller trafikken målt på en vejstrækning. Der ønskes konstrueret et apparat, der kan anvendes til dataopsamling af en valgt størrelse. Systemet skal kunne foretage fx. en måling i timen, eller måling i en bestemt periode. Det skal være muligt med jævne mellemrum at indsamle de målte data og overføre dem til fx en computer. Apparatet skal kunne køre på batteri.

8 # 7. Dataopsamling fra laboratorie-måleudstyr. Der findes i laboratorier og værksteder meget udstyr hvori elektroniske kredsløb indgår. Ofte er dette udstyr af ældre dato, og kan forbedres med vore dages teknik. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter i laboratorier eller værksteder. Udstyret skal kunne tilsluttes en PC for visning af måleresultater, eller for evt. automatisk proceskontrol. Evt. software udviklet i forbindelse med projektet indgår som en del af den samlede bedømmelse.

9 # 8. Informationsdisplay. Fx til ridestævner kaldes rytterne ind på banen efter en bestemt rækkefølge, der er angivet i en liste, gældende for pågældende disciplin. Det normale er, at rytterne i højttalere bliver holdt orienterede om, hvem, der skal holde sig klar til at komme på banen. Men det er tit svært for rytterne at høre meldingen, da de er i gang med opvarmningen. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes til at give fx ryttere relevante oplysninger med hensyn til deres entre på banen. Der skal overvejes og bruges et passende displaysystem! På displayet kan fx vises hvem, der er på banen, eller hvilket nummer, der skal holde sig klar. Til at indtaste numrene, kan fx passende anvendes et PC-tastatur. ( Assemblerkode haves, men skal tilrettes! ). Eller der kan fx anvendes et lille matrix-keyboard. Der skal tages højde for at der kan være op til flere hundred meter til opvarmningsarealet.

10 # 9. Møntautomat. I fx sportshaller er der normalt mulighed for at købe forskellige forfriskninger af personalet i cafeteriet eller i kiosken. Men i mindre klubber kan der være for lille økonomisk basis for at have personale ansat til at klare betjeningen. Her kan det være en løsning at opsætte automater, hvor man fx kan trække sodavand. En automat kunne også give brugeren strøm til fx sol, eller til en vaskemaskine eller tørretumbler i en given tid. Der ønskes udviklet og fremstillet et udstyr til at registrere og beregne værdien af indkastede mønter eller poletter. Efter valg af vare, skal varen og evt. byttepenge gøres tilgængelig for kunden. Det udviklede udstyr behøver ikke at være komplet, men skal kunne demonstrere de nødvendige funktioner. Kunden skal have relevant feedback på indkast og valg.

11 # 10. Tidtagningsur, Ridebanespring. Til stævner i ridebanespring bliver start og mål angivet af personale på selve banen. De viser, hvornår ekvipagen passerer hhv. startlinjen og mållinjen, ved at svinge et flag i hånden fra lodret position og nedad. Herved kan tidtagere i dommertårnet visuelt aktivere deres stopur, og måle tiden for et ridt. Dette er dog forbundet med megen usikkerhed, men er OK i lavere klasser, fx venskabsstævner og distriktsstævner. Men ved fx landsstævner kræves, at tiden fra start til mål udmåles elektronisk med en nøjagtighed på 1/100 sekund. Der ønskes udviklet og fremstillet et tidtagningsudstyr til ridebanespringning. Udstyret, der registrerer, at en hest løber over startlinjen eller mållinjen, skal være trådløst. Der må ikke være ledninger på ridebanen. Der er forskellige krav til tidtagningsdelen i dommertårnet. Undersøg selv disse. Opgaven kan evt. deles af to elever.! Der kan evt. udbygges med tidsvisning for publikum.

12 # 11. Lyd-manipuleringsudstyr. Normalt gælder det for signalforstærkere, at man tilstræber så god lyd som muligt. Men i noget udstyr fx til guitar-forstærkere ønsker man nogle gange at forvanske, forvrænge eller ændre det originale signal for at få en speciel lydeffekt. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til manipulering af musiksignaler. Udstyret kan udvikles til udelukkende at behandle et enkelt signal for at opnå en bestemt virkning, eller tillige give mulighed for at mixe forskellige signalkilder.

13 # 12. Nabo i live. I villakvarterer bor der tit flere generationer i de forskellige huse. Ikke alle ældre ønsker at flytte på plejehjem før det er absolut nødvendigt. Tit er der kontakter mellem generationerne. Man passer på de ældre. Tjekker, om de stadig er raske og mobile. Frygtelig er det, hvis de ældre fx falder og mangler hjælp, ude af stand til selv at tilkalde hjælp. Der ønskes udviklet et udstyr, der kan hjælpe i beskrevne nødsituation. Udstyret skal være fleksibelt og mobilt. Undersøg selv situationen og vurder, hvad der bør stilles af krav til et system. Det er vigtigt, at der omhyggeligt overvejes, hvordan betjeningen kan gøres så let og enkel som muligt.

14 # 13. Processtyring 1. Mange elektroniske kredsløb har som formål at styre eller regulere en proces, fx ved at indstille et apparat eller en aktuator. Den kontrollerende enhed er tit en PC, da den nemt kan programmeres, og let kan præsentere indstillede eller målte værdier for operatøren. For at kunne kommunikere med et antal enheder behøves et interface, som oplagt kan være seriel. Styreenhederne kan oplagt indeholde en Microcontroller. Evt. kan en Microcontroller direkte varetage styre- eller regulerings-funktioner.. Vælg og beskriv en funktion, et udstyr eller apparat, der ønskes styret / reguleret, og / eller opsamlet data fra, og hertil udvikles og konstrueres et passende system. Et evt. PC-program vil indgå i bedømmelsen.

15 # 14. Reguleringsudstyr til effekttilførsel. Det kendes alt for godt, at risengrøden i en gryde brænder på, fordi mælken bliver for varm. Men omvendt ønsker man jo også en stor effekttilførsel til gryden, så grøden hurtigt kommer op i temperatur, for ikke at gøre tilberedningstiden for lang. Man ønsker hurtig reaktion på et komfur, så fx kartoflerne hurtigt kan komme i kog. Og herefter kan man / bør man skrue ned for effekttilførselen. Med nogle retter er det direkte uheldigt at tilføre fuld effekt, da de ikke må koge.. Der ønskes udviklet og konstrueret et system, der kan bruges til fx at styre effekttilførslen på et komfur. Fx tilpasset kunsten at koge risengrød. Der undersøges og beskrives en situation, og der udvikles et passende system hertil. De forskellige reguleringsprincipper, On-Off og fx PID bør undersøges og behandles.

16 # 15. Udvidelse af Micro Controler I2C-bussen. Den Microcontroller, vi bruger, har ikke mange portben, eller mange funktioner indbygget, men er til gengæld billig. Til mange opgaver er det fuldt tilstrækkeligt, men nogen gange kunne man ønske sig at controlleren havde ekstra funktioner eller flere I/O-muligheder indbygget. Der findes en standard bus der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc uden brug af for mange pin s. Den hedder Inter IC-bussen, IIC, eller blot I 2 C. Til bussen er der udviklet et hav af kredse, fx E 2 PROM s, Realtime Clock, Porte, A/D-D/A konvertere osv. Undersøg og beskriv I 2 C-bussen, dens potentiale for udvidelse af uc-systemer, og afprøv et antal. Byg et apparat, der gør brug af en eller flere I 2 C-kredse, og vis deres funktion.

17 # 16. Batterioplader. I dag bruges batterier i et hav af elektriske apparater. Det medfører en kraftig belastning af miljøet, hvis ikke batterierne indsamles til genbrug. Ofte bruges dog genopladelige batterier, hvoraf der findes forskellige typer. Undersøg og beskriv de forskellige gængse batterityper. Hvor og til hvad anvendes de forskellige typer? Hvor har de deres styrke? Undersøg lade-karakteristikken for nogle forskellige typer og fremstil et egnet ladeapparat til et eller flere typer!

18 # 17. Solcelle-styring. Vi har et fint lille 12 volt solcellepanel. For at give mest energi, skal det helst have så stort et solindfald som muligt. Det betyder, at det helst skal stå i en vinkel i forhold til himlen og Solen. Men Solen foretager jo en bevægelse hen over himlen i løbet af en dag, hvorfor det kunne være smart at solcellen kunne drejes. Strømmen fra Solcellen kunne fx bruges til opladning af bly-batterier. Hertil mangler vi en laderegulator. Undersøg og beskriv problematikken omkring solceller. Der ønskes udviklet og bygget et system, der kan sikre maksimal udbytte af et solcellepanel. Udstyret skal enten kunne styre solcellepanelets orientering, og evt. kunne regulere opladningen af et batteri via solcellen.

19 # 18. Robot-styring. Med elektronikken i dag er der rig mulighed for at tilføre et apparat en form for kunstig intelligens. Man kan fx få en transport-robot til at køre et bestemt sted hen med en vare, man kan få en støvsuger til selv at køre rundt i stuen, eller en plæneklipper til selv at klippe græsset. Kun økonomien og fantasien sætter grænsen! Beskriv en valgt funktion for en transport-robot, og hvordan en styring hertil selv skal reagere ud fra forskellige forhold. Derefter udvikles og konstrueres et apparat, der selv kan udføre funktionen.

20 # 19. Tid og temperatur-display. Langs vejene ser man ofte hos fx automekanikere et reklameskilt, eller blikfang, bestående af et display, der skiftevis viser tid og temperatur. Displayet virker nok mest som blikfang. Men der kunne sagtens tilføjes mulighed for at give andre informationer i et blikfangs-display. Fx kunne man på en campingplads informere om temperatur, arrangementer, osv. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat til en valgt lokalitet, og med en bestemt funktion. Den tilhørende styring skal også konstrueres. Der skal ved konstruktionen tages højde for at apparatet er let at betjene, og at det fungerer i brug. Evt. kan det eksisterende alfanumeriske display anvendes!

21 # 20. Kønummer-system. Det er mere og mere almindeligt, at man trækker et nummer, når man kommer ind i en butik. Det ses fx hos bagere og i TDC-butikken, eller på posthuset. På et display ser man så, hvornår det er ens tur til at blive betjent. Herved sikres, at ingen maser sig ind foran andre i køen. Og man har bedre mulighed for at blive fristet af varerne i butikken, i stedet for at holde øje med, at andre kunder snyder sig foran. Vælg en butiksform. Undersøg hvad der kræves af et udstyr, tilpasset netop denne butik, og konstruer efterfølgende det nødvendige kønummerudstyr. Skal der bruges flere ens enheder, er det nok evt. at fremstille én. Vi har en matrix-printer, der evt. kan kobles til systemet, således at man kan få udskrevet et rigtigt nummer på papir!

22 # 21. Processtyring 2. Mange elektroniske kredsløb har som formål at styre eller regulere en proces, fx ved at indstille et apparat eller en aktuator. Andre er beregnede til at registrere fx et tidsforløb. Eller fx at angive udløbet af en given tid. Tiden kan være variabel, eller kan måske være indprogrammeret. Fx kunne det dreje sig om varighed af processer i forbindelse med bagning, fremstilling af øl, madvarers ophold i en køledisk, osv. Formålet kunne være, at sikre friske varer. Styreenhederne kan oplagt indeholde en PLC, ( Logo ) eller en Microcontroller, og evt. et display. Vælg og beskriv en funktion, eller en proces, hvortil der kan udvikles og konstrueres et passende apparat med tilhørende program. Det er vigtigt at gennemtænke sfæren omkring apparatet, således at man kan vælge en fornuftig og logisk betjening af det. Og ligeledes er det vigtigt, at apparatet giver output på en efter processens karakter gennemtænkt måde.

23 # 22. Campingplads Display En campingpladsbestyrer ønsker udviklet et display-system, der løbende kan informere gæsterne om luft-temperaturen, og temperaturen i pladsens Pool. Herudover ønskes mulighed for at oplyse kunderne om forskellige begivenheder. Der ønskes udviklet et system, der på et display kan angive ovennævnte oplysninger. Det skal konstrueres, så det kan aflæses på mindst 100 m. af såvel unge som ældre. Evt. kan det eksisterende alfanumeriske display med 7 karakterer anvendes, og der eksisterer et program til en uc, så den kan håndtere et gammelt AT-tastatur. Herved kan dette tastatur bruges til at indtaste data.

24 # 23. Måleudstyr til Knallert-hastighed Knallerter kan ofte køre alt for stærk, hurtigere end tilladt, ifølge reglerne. For at kontrollere hvor hurtigt en knallert kan køre kan der laves udstyr, hvorpå knallerten placeres, og måles. Udstyret kan fx ligne et rullefelt, som kendes til bremsemåling i synshallerne. Undersøg reglerne for knallerters hastighedsgrænse. Konstruer og opbyg et udstyr, der kan anvendes til at måle, hvor hurtigt, en knallert kan køre. Undersøg, om udstyret måske skal belastes, fx med vandbremse, eller blæser, for at simulere naturligt luftmodstand.

25 # 24. Robotstyring Til vores RTX-robot, eller den mindre Mentor-robot, ønskes udviklet og bygget en ny styring. Til hver bevægelige led hører der en lille gearmotor, der kører på 12 V. På hver gearmotor sidder der feedback, så robottens armes position kan bestemmes. RTX-robotten har to optoswitsche, hvis pulser kan bruges til at bestemme antallet af motorens omdrejninger, og tillige drejeretning. Mentor-robotten har feedback via potentiometre, der drejer sammen med gearmotoren. Til denne robot hører desuden en manipuleringsenhed. Konstruer og byg en styring til en af robotterne. Styringen kan evt. laves så udstyret kan lære en funktion. Styringen kan evt. laves, så en central enhed serielt sender data til en uc, der så kontrollerer sin egen motor.

26 # 25. Regulator til Rygeovn På nettet kan der findes et hav af ideer til opbygning af apparater til hjemmerøgning af fisk eller kød. De bruger enten små kviste eller savsmuld af løvtræ. Man kan endog købe flis af whisky-tønder, der skulle give maden en helt unik smag. Fælles er, at det er vigtigt, at styre temperaturen i røgen. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan regulere temperaturen i en røgeovn. Udstyret kan også med fordel håndtere ryge-tiden!

27 # 26. Walking Robot Vha. RC-servomotorer er det rimelig let at bygge en Walking Robot eller en Walking Bug. Motorerne er rimelig lette at styre, enten med et forprogrammeret program, eller vha. styreknapper. Opgaven går ud på at konstruere og opbygge en enhed, der på en eller anden måde kan bevæge sig selv. Der skal til enheden konstrueres en passende styring. Bevægelsen kan fx være hen ad et gulv, - eller måske op ad et tov.

28 # 27. Folealarm Når hopper står for at skulle fole, betyder det som regel en del for deres ejere. De vil gerne være tilstede, for at sikre at alt går bedst muligt. Men skal det ske om natten, mangler man et udstyr, der kan advisere om det forestående, så det kan vække evt. sovende. Undersøg, hvad der kan være indikator for en forestående foling. Byg på baggrund heraf et udstyr, der på afstand kan advisere ejerne. Udstyret skal selvfølgelig være trådløst.

29 # 28. Cafebrik For at spare personale-tid på cafeer, er det ofte sådan, at man efter en bestilling, selv skal afhente maden, når den er færdigtilberedt. Man kan adviseres ved bordet, enten via højtaler, som også forstyrrer de øvrige gæster, eller via et nummersystem. Dette nummersystem kan indrettes på forskellig måde. Enten som et stort display man skal holde øje med, eller som noget relativt nyt, et trådløst briksystem, der signalerer ved bordet, uden at forstyrre andre.. Der ønskes udviklet og fremstillet et passende udstyr til at advisere kunder i en Cafe om, når man kan afhente ens bestilling.

30 # 29. Seriel bussystem til at sammenkoble Micro Controllere via RS485. Den Microcontroller, eller Arduino Uno, vi bruger, har ikke mange portben, eller mange funktioner indbygget. Til mange opgaver er det fuldt tilstrækkeligt, men nogen gange kunne man ønske sig fx ekstra funktioner eller I/O-muligheder. Andre gange ønsker man at man kan sammenkoble forskellige uc-systemer. Der findes forskellige standard bus-systemer, der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc uden brug af for mange pin s. Men i denne opgave ønskes udviklet et system, der kan overføre data til andre uc-udstyrede enheder via den indbyggede UART. Interessante enheder, der kan tilsluttes, kan fx være et relæ-kort, et serielt LCD-display, et A/D-kort, 433 MHz sendekort og modtagekort, osv. Også systemer, placeret langt væk, kan tilsluttes. Opgaven: Undersøg og beskriv mulighederne for at bruge UART en til at kommunikere med tilsluttede enheder via RS485-bussen. Konstruer en protokol til seriel dataoverførsel via RS485, og fremstil mindst 2 uc-bestykkede slavesystemer, der kan tilsluttes et hoved - uc-system.

31 # 30. Hjemme automatiserings netværk via RS485. Der findes forskellige standard bus-systemer, der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc. Hver har deres fortrin, fx rækkevidde. Vha. af den balancerede bus RS485 er det muligt at skabe kommunikation over større afstande. Det betyder, at det er muligt at konstruere et system med forskellige tilkoblede enheder, der kan håndtere forskellige funktioner i et hus. Man kunne fx forestille sig, at en central enhed kommunikerer med garageporten, og på et display fortæller, hvis porten ikke er lukket for natten, om temperaturen i fryseren eller forskellige rum er OK, osv. Kun fantasien sætter grænser! Interessante enheder, der kan tilsluttes, kan fx være et relæ-kort, et serielt LCD-display, et A/D-kort, 433 MHz sendekort og modtagekort, temperaturmålere osv. Opgaven: Undersøg og beskriv mulighederne for at bruge UART en til at kommunikere med tilsluttede enheder via RS485-bussen. Konstruer en protokol til seriel dataoverførsel via RS485, og fremstil mindst 2 uc-bestykkede systemer, der kan tilsluttes et hoved - uc-system.

32 # 31. Seriel Character LCD. Vi har i løbet af året leget med LCD-display tilsluttet hhv. AT89C4051 og Arduino. Men for at kommunikere til LCD-erne kræves mindst 6 pins. Og det begrænser ofte mulighederne for at tilslutte andre enheder. Det er muligt at købe serielle LCD er, men de er ret dyre i forhold til dem vi bruger, samtidig med, at små uc-er ikke er særlig dyre. Derfor kunne det være interessant at få opbygget et system, som kan ombygge de parallelle LCD er til seriel kommunikation. Udtænk og konstruer et system, så vore parallelle LCD er kan tilsluttes serielt til enten Arduinoerne eller til en af vore 8051-baserede uc-er. Opbyg et system, der kan vise funktionaliteten.

33 # 32. Reaktionstræner I hverdagen er der tit brug for at man hurtigt kan reagere i forskellige situationer. Det kan fx være i trafikken, under udøvelse af sport, eller andet. Senest er der på markedet fremkommet et apparat, der via reaktioner tjekker en bilists reaktionstid- og evne i forbindelse med kørsel, for forhåbentligt at undgå, at føreren falder i søvn. Under sportsudøvelse kan hurtig reaktionsevne være essentiel, fx ved bordtennis, badminton, eller som målmand. Nogle gange er det interessant direkte at måle, om træning fører til hurtigere reaktionsevne. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der kan træne, kontrollere eller måle et bestemt reaktionsmønster. Der kan evt. være indbygget forskellige intervaller, og der kan evt. være mulighed for feedback via et passende display.

34 # 33. Hjælpemiddel til ældre eller handicappede Hverdagen for ældre og handikappede kan tit være besværlig. Kroppen reagerer ikke altid som den gjorde tidligere, øjnene kan være svage, og fx kan det være besværligt at bevæge sig omkring. Men med nutidens teknik er der konstrueret mange hjælpemidler, - og stadig flere kommer til. Enten for at gøre besværlige ting lettere, eller for at gøre umulige ting mulige. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der fx kan hjælpe ældre eller handicappede til en bedre hverdag. Udstyret skal konstrueres og udformes på en for brugeren hensigtsmæssig måde.

35 # 34. Butiksudstyr Lukkeloven er ophævet, og det har medført, at butikkernes åbningstid er betragteligt udvidet. Men det har formodentlig ikke bevirket, at der samlet er kommet flere kunder i butikkerne. Blot er de spredt ud over flere timer i døgnet. Det betyder samtidigt, at de ansattes arbejdstid er blevet fordelt ud over flere timer. Og at der typisk er færre medarbejdere i butikkerne på samme tid. Desuden ses ofte, at de ansatte i stille perioder både skal passe kasse og fylde hylder op. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til anvendelse i en butik, til at lette dagligdagen for ansatte eller for ledelsen. Vælg nogle parametre, der kunne være interessante at monitorere, registrere eller signalere. Det kunne fx være, at der på en eller anden måde signaleres, at der er en kunde på vej til kassen, at tælle kunderne, at overvåge temperaturen osv.

36 # 35. Fodgænger-trafik-regulering Flere steder i Danmark og i udlandet ses nogle smarte funktioner i forbindelse med trafiklys for fodgængere. I et display ses en nedtælling for resterende tid for hhv. rød periode og for grøn periode. Ud over tiden, kan der ved animation være angivet, om man kan gå roligt over, eller man bør haste. Udstyret kan være indrettet til at kunne styres med signaler udefra, ligesom der kan være dæmpning af lyset om natten. Til opgaven findes en kort video! Og prøv evt. at søge animated traffic light walking man Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr der kan anvendes i et nyt, - moderne trafiklys for fodgængere. Der ønskes angivet resterende tid for passage, hhv. for resterende ventetid. Yderligere er det ønskeligt, at der i et display er animeret om man har travlt med at komme over. Endvidere bør tidsperioderne kunne styres eksternt, fx for at kunne ændres i forbindelse med myldretid eller andre trafikale forhold. Og endvidere bør der overvejes at indbygge dæmpning af lysintensiteten i mørke.

37 # 36. Spil I dag går meget af de unges tid med virtuelle aktiviteter, fx Spil. Og derfor er der opstået mange firmaer, der har Spil og digital underholdning for unge på programmet. Fx kan man dårligt nok sælge en telefon, hvis ikke man kan spille spil på den. Spil kan foregå på PC, eller på telefon eller på dedikeret udstyr som fx Sonys og Microsofts spilbokse. Men et område for spil kan også være fx udstyr til aktivitetsspil. Fx kunne man forestille sig udstyr i forbindelse med paintball, eller som point-tavle til Billard, med 3 eller 4 deltagere. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til anvendelse i forbindelse med en eller anden form for elektronisk spil eller aktivitet. Udstyret kan bestå af en kombination af elektronik og PC, eller der kan fx bruges en uc som hjernen sammen med elektronik. Vælg en sport et spil eller lignende og definer hvad et udstyr hertil skal kunne.

Projektoplæg til. Eksamen. Design og Produktion El

Projektoplæg til. Eksamen. Design og Produktion El Projektoplæg til Eksamen Design og Produktion El Til løsning af opgaverne gives de normale skemalagte lektioner frem til den sidste uge før aflevering. I den sidste uge er der normalt ikke skemalagt anden

Læs mere

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El

Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El Projektoplæg til Eksamen i Design og Produktion El Opgaverne udleveres onsdag d. 5. marts. Timerne til projektet fordeler sig således: Besvarelsen afleveres fredag d. 2. maj kl. 12.00, De afleverede rapporter

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

Arduino Programmering

Arduino Programmering Microcontroller, Arduino I teknologi skal vi lære at lave programmer til uc for at have muligheden til eksamen at kunne lave intelligente el-produkter. I hvert fald skal vi have set mulighederne, og forstået

Læs mere

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Programmerbar elektronik. uc Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Forstå princippet i programmering af en uc og se mulighederne. Programmeringen

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning

Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Genius laderegulator Monterings og brugervejledning Laderegulatorens opbygning Genius er en avanceret laderegulator for solceller/solpaneler der kontroller, overvåger og styrer indladning og afladning

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Kravspecifikation For. Gruppen

Kravspecifikation For. Gruppen Kravspecifikation For Gruppen Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING...3 1.1 FORMÅL...3 1.2 REFERENCER...3 1.3 LÆSEVEJLEDNING...3 2. GENEREL BESKRIVELSE...4 2.1 SYSTEM BESKRIVELSE...4 2.2 SYSTEMETS FUNKTION...4

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Mobil Lab 2 Generel guide

Mobil Lab 2 Generel guide Mobil Lab 2 Generel guide Mobil Lab 2 indeholder en masse teknologi, og som underviser kan det være en kilde til frustrationer, hvis teknologien ikke virker, eller hvis man er i tvivl om hvordan den betjenes.

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion )

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Manuel Signal ( Radiosignal ) knap på pult ( Stopursfunktion ) Model: Sønderborg Valgfri portrækkefølge. Visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Mulighed for visning af starttid for næste

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!)

Der er derfor, for at alle kan sende, kun tilladt, at sende intermitterende. Altså korte pakker. ( Dette skal dog verificeres!!) MHz KIT Rev: /- Det er ikke tilladt, at man bare udsender radiobølger på den frekvens, man ønsker. Forskellige frekvenser er udlagt til forskellige formål. Nogle til politiet, militæret, FM-radio-transmission,

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B

Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Arduinostyret klimaanlæg Afsluttende projekt informationsteknologi B Udarbejdet af: Mathias R W Sørensen, klasse 3.4 Udleveringsdato: 02-03-2012 Afleveringsdato: 11-05-2012 IT-vejleder: Karl G. Bjarnason

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Intelligent reassurance - for your world

Intelligent reassurance - for your world trådløst sikkerhedssystem 7510 Intelligent reassurance - for your world Let at anvende Driftssikker teknologi Problemfri installation Fjernbetjent adgang Kan udbygges efter behov Kan tilsluttes enhver

Læs mere

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808

Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Walkie-talkie sæt HN4288 Model 808 Håndsæt funktioner : 1. Antenne. 2. LCD Display, viser aktuel kanal, og andre aktuelle funktioner. 3. Monitor, M knap, holdes inde for at fange signal ved svag dækning.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne.

GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. GPS Tracker 1 Om GPS trackeren GPS trackeren virker ved hjælp af GSM netværket og GPS satellitterne, og kan bruges til at overvåge og bestemme hvor en enhed befinder sig henne. Hvor kan GPS trackeren bruges?

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

IAI Quick Start Guide

IAI Quick Start Guide IAI Quick Start Guide Opsætning: Manualen til controllerene ligger i: Produkter\IAI\Manual\RoboCylinder\Controller\ Her ligger den i en undermappe alt efter hvilken type controller det er. Installer RCPC

Læs mere

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II

Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II STRENOMETER INFORMATION Lagtykkelsesmåler Elcometer 345 MARK II Elcometer 345 MARK II er en let, bærbar digital lagtykkelsesmåler med vidvinklet (105º) display for nem aflæsning af de gentagelige målinger.

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering...

Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Projektbeskrivelse... 2 Dette bruger vi i projektet... 2 Komponenter... 2 Software... 2 Kalibrering... 3 Kildekoden... 4 Variabler... 4 Setup... 4 Loop... 4 Indledning

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Indholdsfortegnelse:

Indholdsfortegnelse: Dataopsamling Klaus Jørgensen Gruppe. Klaus Jørgensen, Jacob Clausen Og Ole Rud Erhvervs Akademi Fyn Allegade 79 Odense C 5000 fra d 2/12-02 til d 20/12-02 Vejleder: SKH. Forord: Denne rapport omhandler

Læs mere

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN

BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN BRUGERHÅNDBOG SEER-UNDERSØGELSEN Indholdsfortegnelse Velkommen Velkommen Tv-panelet og udstyret Hvornår trykker man sig ind? Gæstesening Programvurdering Opsparing af point og webshop Ferie og væk hjemmefra

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

Den intelligente bolig er lige om hjørnet

Den intelligente bolig er lige om hjørnet Af Jesper Andersen foto jan djenner Den intelligente bolig er lige om hjørnet Energistyring til private boliger er i rivende udvikling og vil i de kommende år blive hvermandseje. Vi har set nærmere på

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm

Betjeningsvejledning. S4 ledningsfri tyverialarm Betjeningsvejledning S4 ledningsfri tyverialarm Indhold Indhold Indholdet af denne vejledning kan ændres uden forudgående varsel. Firmaer, navne og data anvendt i eksempler er fi ktive, medmindre andet

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Start/stop for bentræner 6. Hastihed 7. Motor styrke 8. Aktiv mode 9. Træningsperiode 10.Start/stop

Læs mere

Produktnyheder. www.legtech.dk

Produktnyheder. www.legtech.dk Produktnyheder EL-TEKNIK Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Diameter 32 mm - tykkelse 13 mm Trådløs Sender-modul og modtager (433 MHz - 8 kanals) Varenr. 70-114 Trådløs Sender-modul og modtager (relæ-box)

Læs mere

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse

Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Sådan får du det bedste ud af din bredbåndforbindelse Vi har samlet nogle tips til, hvordan du får det bedste ud af din bredbåndsforbindelse. Følg nedenstående råd, og du er godt på vej mod et stabilt

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien:

BYGNINGER SMART ENERGI SMART ENERGI. i samarbejde med. I private hjem bliver der gjort flere ting for at spare på energien: BYGNINGER SMART ENERGI I private hjem bliver el-forbruget sænket ved at udskifte elektriske apparater til moderne apparater med lavt og intelligent energiforbrug. SMART ENERGI I private hjem bliver der

Læs mere

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK

Indholdsfortegnelse DANSK DANSK Indholdsfortegnelse DANSK 1 Generelt...126 2 Montering...126 3 Vigtige begreber...126 4 Lys- eller blinksignaler... 127 5 Ændring af adgangskoderne... 127 5.1 Sending efter indtastning af en adgangskode...

Læs mere

Tunstall DECT 7202/7212

Tunstall DECT 7202/7212 Tunstall DECT 7202/7212 Brugervejledning D3302/D3312 Tunstall A/S Tel. +45 87 93 50 00 Niels Bohrs Vej 42, Stilling Fax. +45 87 93 50 10 8660 Skanderborg info@tunstallnordic.com Danmark www.tunstallnordic.com

Læs mere

Vindlaboratoriet. Vindenergi

Vindlaboratoriet. Vindenergi Vindlaboratoriet Vindenergi Vindenergi er en af de meget synlige energiformer, når vi snakker om vedvarende energi. Overalt ser man vindmøller i landskabet, og i mange år har Danmark været blandt de førende

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS

Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Autoriseret forhandler Quick Guide DLC Covert Special OPS Når du modtager dit nye DLC Covert Special Ops mms kamera Anbefaler vi du følger vejledning i opstarten af kameraet. Du sikre dig kameraet er SLUKKET

Læs mere

Intelligent bolig uden besvær

Intelligent bolig uden besvær Energistyring Større komfort Større sikkerhed Helt enkelt Intelligent bolig uden besvær Få en mere komfortabel og sikker bolig med et lavere elforbrug zensehome er fremtidens bygningsinstallation i diskret

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

Brugervejledning. www.kangaroobike.com

Brugervejledning. www.kangaroobike.com Brugervejledning E- www.kangaroobike.com Version 1.3 2014 Tillykke med investeringen i Winther E-Kangaroo, som har sat nye standarder for komfort og brugervenlighed. Læs denne vejledning grundigt igennem

Læs mere

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! TRYGGE SPOR LÆRING Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013) Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har haft stor

Læs mere

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn?

Babys Søvn en guide. Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Babys Søvn en guide Sover min baby nok? Hvad er normalt? Hvordan får jeg min baby til at falde i søvn? Små børn har behov for meget søvn, men det er bestemt ikke alle, der har lige let ved at overgive

Læs mere

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet

EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet EG Brandsoft Varmestyring med fugtovervågning, der er integreret med Brandsoftkalendersystemet stor varmemæssig besparelse og godt for miljøet Varmestyringsmodulet, der kontrolleres fra EG Brandsoft kalenderen,

Læs mere

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug

Dansk Manual. Oversigt 1: Justerbar bøjle. LED indikator. Opladning. b) I brug Dansk Manual Oversigt 1: Justerbar bøjle 4: LED indikator a) Opladning LED indikator Rød LED er tændt Rød LED er slukket b) I brug LED indikator Rød og blå LED blinker på skift Blå LED blinker hvert 3.

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1

Brugermanual for Reck MOTOmed viva1 1. Generel information 2. Indstigning og sikring af ben 3. Betjeningsguide 4. Ben indstigningshjælp 5. Symmetritræning 6. Start/stop for bentræner 7. Hastighed 8. Motor styrke 9. Aktiv tilstand 10. Træningsperiode

Læs mere

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud.

Hvis dette kunne have jeres interesse vil jeg meget gerne være behjælpelig med yderlig information og evt. tilbud. Dato: 06-2005 Hermed fremsendes uopfordret en brochure mappe med vores udstyr til måling af brændstof forbrug om borde på skibe. Jeg håber at i lige har tid til at gennemse det medsendte. Systemet har

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER

AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER AFTERSHOKZ BLUEZ BONE CONDUCTION BLUETOOTH HOVEDTELEFONER Holder din ører fri til dine omgivelser! TILBEHØR: Artikel Antal USB til mikro USB Oplader kabel 1 Indstillingsbånd (med introduktions folder)

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

CS 2000. Brugermanual

CS 2000. Brugermanual CS 2000 Brugermanual Side 2 CS 2000 Indholdsfortegnelse 1. Betjeningspanelets opbygning...3 1.1 Display et...3 1.2 Numerisk tastatur...4 1.3 JA og NEJ tasterne...4 1.4 A, B, C og D tasterne...4 2. Brug

Læs mere

Modul No Bliv fortrolig med uret

Modul No Bliv fortrolig med uret Modul No. 3425 Bliv fortrolig med uret Tillykke med dit valg af dette CASIO ur. For at få mest ud af dit køb skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt og have den tilgængelig for senere opslag. Brugsanvisningen:

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere