Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Projektoplæg til Eksamen i. Design og Produktion El"

Transkript

1 Opgaverne udleveres onsdag d. 4. Marts Teknisk gymnasium sønderborg Projektoplæg til Eksamen i Design og Produktion El Besvarelsen afleveres fredag d. 8. maj kl , De afleverede rapporter pakkes og sendes til censor allerede samme eftermiddag hvorfor senere aflevering ikke kan lade sig gøre! Til løsning af opgaverne gives de normale skemalagte lektioner frem til den sidste uge før aflevering. I den sidste uge er der normalt ikke skemalagt anden undervisning, hvorfor I kan koncentrere jer kun om projektet. Opgaverne kan I frit vælge blandt, dog med den begrænsning, at ikke for mange må vælge den samme opgave. Som jeres vejleder vil jeg muligvis forsøge at overtale nogle af jer til at vælge om!! - ud fra et kendskab til jer og til opgaverne.

2 # 1. Adgangskontrol Når man i bil forlader garagen eller kommer hjem, er det besværligt at skulle ud af bilen for at lukke eller åbne garageporten. Men forsynes porten med et spil, vil et enkelt tryk på en knap fx på en fast stander kunne åbne den. Standeren kunne så placeres således, at man kan nå den fra bilvinduet. Men herved er det desværre også let for uvedkommende at åbne porten. Derfor bør systemet forsynes med en eller anden form for kode. Koden kan fx være baseret indtastning via et Keypad, - baseret på RF-ID eller en anden form for trådløst fjern-betjenings-system. Der ønskes udviklet et system, der kan give sikker adgang til en bygning, fx til garagen. Fx skal man kunne åbne og lukke en garageport, betjent fra førersædet i en bil. Systemet skal være let at betjene, men alligevel sikret mod uønsket indtrængning. Evt. kan systemet foretage logning af hændelser. El-systemet mellem elektronikken og den enhed, der skal aktiveres, fx en port ønskes også dokumenteret.

3 # 2. Envejskommunikationsanlæg. Er man gæst i et firma, og en guide giver rundvisning i støjfyldte omgivelser, kan man opleve, at det er svært at høre guiden. Udstyres guiden imidlertid med en mikrofon og en sender, og alle gæster med en modtager tilsluttet hovedtelefoner, kan rundvisningen give meget større udbytte. Der ønskes udviklet et system, der kan fungere som envejskommunikationsudstyr til fx. firmarundvisninger. Systemet kan også tænkes brugt som simultan-tolknings-anlæg. En anden mulighed er anvendelse som bærbar, trådløs speaker-mikrofon til fx sportsstævner. Der skal foretages undersøgelse af gældende regler for anvendelse af udstyret, og det skal konstrueres i henhold hertil.

4 # 3. Overvågning / nabohjælp. Der sker mange indbrud i villaer, og derfor får mange installeret alarmanlæg. Mange af disse er via telefonnettet, enten fastnet eller GSM, tilsluttet en døgnbemandet vagtcentral, hvilket gør dem relativt dyre i drift. Men ved indgåelse af naboaftaler, kunne man i stedet lade naboerne tage vare på en alarmsituation. Et alarmanlægs funktion ønskes analyseret og beskrevet. Derefter udvikles et alarmeringssystem til parcelhuse. Det skal virke så logisk som muligt, og være let at betjene. Systemet skal udformes således, at det kan overvåge og advisere naboer om en alarm- eller anden unormal situation i et hus. Systemet kan fx. konstrueres til at videregive information om en eller flere typer alarmtilstande til en række naboer og fx angive i hvilket hus, der er alarm. Systemet skal sikres mod blot at blive afbrudt af en indtrængende person, og der skal overvejes, hvordan der kan tages højde for sabotage.

5 # 4. FJERNBETJENING. Mageligheden er efterhånden ret udbredt. Der er næsten fjernbetjeningsmulighed for alt. TV-apparatet, videoen, radioen osv. Men der kan også laves fjernbetjening til andre 230 Volt apparater. Der ønskes konstrueret og bygget et system, der kan tænde og slukke mindst 2 forskellige 230 Volt belastninger via samme fjernbetjeningsenhed. Den del, der til- og frakobler belastningerne skal også konstrueres.

6 # 5. Udstyr til sport. Til forskellige sportsdiscipliner, fx. løb, svømning eller cykling - er der i dag behov for udstyr, der ret nøjagtigt kan udmåle varigheden af et forløb, eller fx angive point eller mål. Tidsforløb blev tidligere målt med håndbetjente stopure, som giver ret stor unøjagtighed. I dag kræves betydelig større nøjagtighed. Dvs. at der skal være elektroniske start/stop-anordninger, der er tilpasset det miljø, hvori de skal indgå. Displays til mål eller point-angivelse skal udformes efter den sportsgren, udstyret er beregnet til. Fx skal der typisk bruges flere cifre til håndbold end til fodbold. Ligeledes skal display-systemet tilpasses, så publikum bliver korrekt informeret. Dvs. dets størrelse og udformning skal tilpasses. Vælg en idrætsgren og undersøg hvad der stilles af krav til et display-udstyr. Herefter udvikles, bygges og dokumenteres et passende udstyr.

7 # 6. Dataopsamling. Det er i dag muligt at foretage målinger af stort set alt, og selv på steder, hvor der ikke er adgang til elnettet. Fx kunne man tænke sig vandstanden og temperaturen målt i et vandløb, eller trafikken målt på en vejstrækning. Der ønskes konstrueret et apparat, der kan anvendes til dataopsamling af en valgt størrelse. Systemet skal kunne foretage fx. en måling i timen, eller måling i en bestemt periode. Det skal være muligt med jævne mellemrum at indsamle de målte data og overføre dem til fx en computer. Apparatet skal kunne køre på batteri.

8 # 7. Dataopsamling fra laboratorie-måleudstyr. Der findes i laboratorier og værksteder meget udstyr hvori elektroniske kredsløb indgår. Ofte er dette udstyr af ældre dato, og kan forbedres med vore dages teknik. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes i forbindelse med aktiviteter i laboratorier eller værksteder. Udstyret skal kunne tilsluttes en PC for visning af måleresultater, eller for evt. automatisk proceskontrol. Evt. software udviklet i forbindelse med projektet indgår som en del af den samlede bedømmelse.

9 # 8. Informationsdisplay. Fx til ridestævner kaldes rytterne ind på banen efter en bestemt rækkefølge, der er angivet i en liste, gældende for pågældende disciplin. Det normale er, at rytterne i højttalere bliver holdt orienterede om, hvem, der skal holde sig klar til at komme på banen. Men det er tit svært for rytterne at høre meldingen, da de er i gang med opvarmningen. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan anvendes til at give fx ryttere relevante oplysninger med hensyn til deres entre på banen. Der skal overvejes og bruges et passende displaysystem! På displayet kan fx vises hvem, der er på banen, eller hvilket nummer, der skal holde sig klar. Til at indtaste numrene, kan fx passende anvendes et PC-tastatur. ( Assemblerkode haves, men skal tilrettes! ). Eller der kan fx anvendes et lille matrix-keyboard. Der skal tages højde for at der kan være op til flere hundred meter til opvarmningsarealet.

10 # 9. Møntautomat. I fx sportshaller er der normalt mulighed for at købe forskellige forfriskninger af personalet i cafeteriet eller i kiosken. Men i mindre klubber kan der være for lille økonomisk basis for at have personale ansat til at klare betjeningen. Her kan det være en løsning at opsætte automater, hvor man fx kan trække sodavand. En automat kunne også give brugeren strøm til fx sol, eller til en vaskemaskine eller tørretumbler i en given tid. Der ønskes udviklet og fremstillet et udstyr til at registrere og beregne værdien af indkastede mønter eller poletter. Efter valg af vare, skal varen og evt. byttepenge gøres tilgængelig for kunden. Det udviklede udstyr behøver ikke at være komplet, men skal kunne demonstrere de nødvendige funktioner. Kunden skal have relevant feedback på indkast og valg.

11 # 10. Tidtagningsur, Ridebanespring. Til stævner i ridebanespring bliver start og mål angivet af personale på selve banen. De viser, hvornår ekvipagen passerer hhv. startlinjen og mållinjen, ved at svinge et flag i hånden fra lodret position og nedad. Herved kan tidtagere i dommertårnet visuelt aktivere deres stopur, og måle tiden for et ridt. Dette er dog forbundet med megen usikkerhed, men er OK i lavere klasser, fx venskabsstævner og distriktsstævner. Men ved fx landsstævner kræves, at tiden fra start til mål udmåles elektronisk med en nøjagtighed på 1/100 sekund. Der ønskes udviklet og fremstillet et tidtagningsudstyr til ridebanespringning. Udstyret, der registrerer, at en hest løber over startlinjen eller mållinjen, skal være trådløst. Der må ikke være ledninger på ridebanen. Der er forskellige krav til tidtagningsdelen i dommertårnet. Undersøg selv disse. Opgaven kan evt. deles af to elever.! Der kan evt. udbygges med tidsvisning for publikum.

12 # 11. Lyd-manipuleringsudstyr. Normalt gælder det for signalforstærkere, at man tilstræber så god lyd som muligt. Men i noget udstyr fx til guitar-forstærkere ønsker man nogle gange at forvanske, forvrænge eller ændre det originale signal for at få en speciel lydeffekt. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til manipulering af musiksignaler. Udstyret kan udvikles til udelukkende at behandle et enkelt signal for at opnå en bestemt virkning, eller tillige give mulighed for at mixe forskellige signalkilder.

13 # 12. Nabo i live. I villakvarterer bor der tit flere generationer i de forskellige huse. Ikke alle ældre ønsker at flytte på plejehjem før det er absolut nødvendigt. Tit er der kontakter mellem generationerne. Man passer på de ældre. Tjekker, om de stadig er raske og mobile. Frygtelig er det, hvis de ældre fx falder og mangler hjælp, ude af stand til selv at tilkalde hjælp. Der ønskes udviklet et udstyr, der kan hjælpe i beskrevne nødsituation. Udstyret skal være fleksibelt og mobilt. Undersøg selv situationen og vurder, hvad der bør stilles af krav til et system. Det er vigtigt, at der omhyggeligt overvejes, hvordan betjeningen kan gøres så let og enkel som muligt.

14 # 13. Processtyring 1. Mange elektroniske kredsløb har som formål at styre eller regulere en proces, fx ved at indstille et apparat eller en aktuator. Den kontrollerende enhed er tit en PC, da den nemt kan programmeres, og let kan præsentere indstillede eller målte værdier for operatøren. For at kunne kommunikere med et antal enheder behøves et interface, som oplagt kan være seriel. Styreenhederne kan oplagt indeholde en Microcontroller. Evt. kan en Microcontroller direkte varetage styre- eller regulerings-funktioner.. Vælg og beskriv en funktion, et udstyr eller apparat, der ønskes styret / reguleret, og / eller opsamlet data fra, og hertil udvikles og konstrueres et passende system. Et evt. PC-program vil indgå i bedømmelsen.

15 # 14. Reguleringsudstyr til effekttilførsel. Det kendes alt for godt, at risengrøden i en gryde brænder på, fordi mælken bliver for varm. Men omvendt ønsker man jo også en stor effekttilførsel til gryden, så grøden hurtigt kommer op i temperatur, for ikke at gøre tilberedningstiden for lang. Man ønsker hurtig reaktion på et komfur, så fx kartoflerne hurtigt kan komme i kog. Og herefter kan man / bør man skrue ned for effekttilførselen. Med nogle retter er det direkte uheldigt at tilføre fuld effekt, da de ikke må koge.. Der ønskes udviklet og konstrueret et system, der kan bruges til fx at styre effekttilførslen på et komfur. Fx tilpasset kunsten at koge risengrød. Der undersøges og beskrives en situation, og der udvikles et passende system hertil. De forskellige reguleringsprincipper, On-Off og fx PID bør undersøges og behandles.

16 # 15. Udvidelse af Micro Controler I2C-bussen. Den Microcontroller, vi bruger, har ikke mange portben, eller mange funktioner indbygget, men er til gengæld billig. Til mange opgaver er det fuldt tilstrækkeligt, men nogen gange kunne man ønske sig at controlleren havde ekstra funktioner eller flere I/O-muligheder indbygget. Der findes en standard bus der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc uden brug af for mange pin s. Den hedder Inter IC-bussen, IIC, eller blot I 2 C. Til bussen er der udviklet et hav af kredse, fx E 2 PROM s, Realtime Clock, Porte, A/D-D/A konvertere osv. Undersøg og beskriv I 2 C-bussen, dens potentiale for udvidelse af uc-systemer, og afprøv et antal. Byg et apparat, der gør brug af en eller flere I 2 C-kredse, og vis deres funktion.

17 # 16. Batterioplader. I dag bruges batterier i et hav af elektriske apparater. Det medfører en kraftig belastning af miljøet, hvis ikke batterierne indsamles til genbrug. Ofte bruges dog genopladelige batterier, hvoraf der findes forskellige typer. Undersøg og beskriv de forskellige gængse batterityper. Hvor og til hvad anvendes de forskellige typer? Hvor har de deres styrke? Undersøg lade-karakteristikken for nogle forskellige typer og fremstil et egnet ladeapparat til et eller flere typer!

18 # 17. Solcelle-styring. Vi har et fint lille 12 volt solcellepanel. For at give mest energi, skal det helst have så stort et solindfald som muligt. Det betyder, at det helst skal stå i en vinkel i forhold til himlen og Solen. Men Solen foretager jo en bevægelse hen over himlen i løbet af en dag, hvorfor det kunne være smart at solcellen kunne drejes. Strømmen fra Solcellen kunne fx bruges til opladning af bly-batterier. Hertil mangler vi en laderegulator. Undersøg og beskriv problematikken omkring solceller. Der ønskes udviklet og bygget et system, der kan sikre maksimal udbytte af et solcellepanel. Udstyret skal enten kunne styre solcellepanelets orientering, og evt. kunne regulere opladningen af et batteri via solcellen.

19 # 18. Robot-styring. Med elektronikken i dag er der rig mulighed for at tilføre et apparat en form for kunstig intelligens. Man kan fx få en transport-robot til at køre et bestemt sted hen med en vare, man kan få en støvsuger til selv at køre rundt i stuen, eller en plæneklipper til selv at klippe græsset. Kun økonomien og fantasien sætter grænsen! Beskriv en valgt funktion for en transport-robot, og hvordan en styring hertil selv skal reagere ud fra forskellige forhold. Derefter udvikles og konstrueres et apparat, der selv kan udføre funktionen.

20 # 19. Tid og temperatur-display. Langs vejene ser man ofte hos fx automekanikere et reklameskilt, eller blikfang, bestående af et display, der skiftevis viser tid og temperatur. Displayet virker nok mest som blikfang. Men der kunne sagtens tilføjes mulighed for at give andre informationer i et blikfangs-display. Fx kunne man på en campingplads informere om temperatur, arrangementer, osv. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat til en valgt lokalitet, og med en bestemt funktion. Den tilhørende styring skal også konstrueres. Der skal ved konstruktionen tages højde for at apparatet er let at betjene, og at det fungerer i brug. Evt. kan det eksisterende alfanumeriske display anvendes!

21 # 20. Kønummer-system. Det er mere og mere almindeligt, at man trækker et nummer, når man kommer ind i en butik. Det ses fx hos bagere og i TDC-butikken, eller på posthuset. På et display ser man så, hvornår det er ens tur til at blive betjent. Herved sikres, at ingen maser sig ind foran andre i køen. Og man har bedre mulighed for at blive fristet af varerne i butikken, i stedet for at holde øje med, at andre kunder snyder sig foran. Vælg en butiksform. Undersøg hvad der kræves af et udstyr, tilpasset netop denne butik, og konstruer efterfølgende det nødvendige kønummerudstyr. Skal der bruges flere ens enheder, er det nok evt. at fremstille én. Vi har en matrix-printer, der evt. kan kobles til systemet, således at man kan få udskrevet et rigtigt nummer på papir!

22 # 21. Processtyring 2. Mange elektroniske kredsløb har som formål at styre eller regulere en proces, fx ved at indstille et apparat eller en aktuator. Andre er beregnede til at registrere fx et tidsforløb. Eller fx at angive udløbet af en given tid. Tiden kan være variabel, eller kan måske være indprogrammeret. Fx kunne det dreje sig om varighed af processer i forbindelse med bagning, fremstilling af øl, madvarers ophold i en køledisk, osv. Formålet kunne være, at sikre friske varer. Styreenhederne kan oplagt indeholde en PLC, ( Logo ) eller en Microcontroller, og evt. et display. Vælg og beskriv en funktion, eller en proces, hvortil der kan udvikles og konstrueres et passende apparat med tilhørende program. Det er vigtigt at gennemtænke sfæren omkring apparatet, således at man kan vælge en fornuftig og logisk betjening af det. Og ligeledes er det vigtigt, at apparatet giver output på en efter processens karakter gennemtænkt måde.

23 # 22. Campingplads Display En campingpladsbestyrer ønsker udviklet et display-system, der løbende kan informere gæsterne om luft-temperaturen, og temperaturen i pladsens Pool. Herudover ønskes mulighed for at oplyse kunderne om forskellige begivenheder. Der ønskes udviklet et system, der på et display kan angive ovennævnte oplysninger. Det skal konstrueres, så det kan aflæses på mindst 100 m. af såvel unge som ældre. Evt. kan det eksisterende alfanumeriske display med 7 karakterer anvendes, og der eksisterer et program til en uc, så den kan håndtere et gammelt AT-tastatur. Herved kan dette tastatur bruges til at indtaste data.

24 # 23. Måleudstyr til Knallert-hastighed Knallerter kan ofte køre alt for stærk, hurtigere end tilladt, ifølge reglerne. For at kontrollere hvor hurtigt en knallert kan køre kan der laves udstyr, hvorpå knallerten placeres, og måles. Udstyret kan fx ligne et rullefelt, som kendes til bremsemåling i synshallerne. Undersøg reglerne for knallerters hastighedsgrænse. Konstruer og opbyg et udstyr, der kan anvendes til at måle, hvor hurtigt, en knallert kan køre. Undersøg, om udstyret måske skal belastes, fx med vandbremse, eller blæser, for at simulere naturligt luftmodstand.

25 # 24. Robotstyring Til vores RTX-robot, eller den mindre Mentor-robot, ønskes udviklet og bygget en ny styring. Til hver bevægelige led hører der en lille gearmotor, der kører på 12 V. På hver gearmotor sidder der feedback, så robottens armes position kan bestemmes. RTX-robotten har to optoswitsche, hvis pulser kan bruges til at bestemme antallet af motorens omdrejninger, og tillige drejeretning. Mentor-robotten har feedback via potentiometre, der drejer sammen med gearmotoren. Til denne robot hører desuden en manipuleringsenhed. Konstruer og byg en styring til en af robotterne. Styringen kan evt. laves så udstyret kan lære en funktion. Styringen kan evt. laves, så en central enhed serielt sender data til en uc, der så kontrollerer sin egen motor.

26 # 25. Regulator til Rygeovn På nettet kan der findes et hav af ideer til opbygning af apparater til hjemmerøgning af fisk eller kød. De bruger enten små kviste eller savsmuld af løvtræ. Man kan endog købe flis af whisky-tønder, der skulle give maden en helt unik smag. Fælles er, at det er vigtigt, at styre temperaturen i røgen. Der ønskes udviklet og konstrueret et udstyr, der kan regulere temperaturen i en røgeovn. Udstyret kan også med fordel håndtere ryge-tiden!

27 # 26. Walking Robot Vha. RC-servomotorer er det rimelig let at bygge en Walking Robot eller en Walking Bug. Motorerne er rimelig lette at styre, enten med et forprogrammeret program, eller vha. styreknapper. Opgaven går ud på at konstruere og opbygge en enhed, der på en eller anden måde kan bevæge sig selv. Der skal til enheden konstrueres en passende styring. Bevægelsen kan fx være hen ad et gulv, - eller måske op ad et tov.

28 # 27. Folealarm Når hopper står for at skulle fole, betyder det som regel en del for deres ejere. De vil gerne være tilstede, for at sikre at alt går bedst muligt. Men skal det ske om natten, mangler man et udstyr, der kan advisere om det forestående, så det kan vække evt. sovende. Undersøg, hvad der kan være indikator for en forestående foling. Byg på baggrund heraf et udstyr, der på afstand kan advisere ejerne. Udstyret skal selvfølgelig være trådløst.

29 # 28. Cafebrik For at spare personale-tid på cafeer, er det ofte sådan, at man efter en bestilling, selv skal afhente maden, når den er færdigtilberedt. Man kan adviseres ved bordet, enten via højtaler, som også forstyrrer de øvrige gæster, eller via et nummersystem. Dette nummersystem kan indrettes på forskellig måde. Enten som et stort display man skal holde øje med, eller som noget relativt nyt, et trådløst briksystem, der signalerer ved bordet, uden at forstyrre andre.. Der ønskes udviklet og fremstillet et passende udstyr til at advisere kunder i en Cafe om, når man kan afhente ens bestilling.

30 # 29. Seriel bussystem til at sammenkoble Micro Controllere via RS485. Den Microcontroller, eller Arduino Uno, vi bruger, har ikke mange portben, eller mange funktioner indbygget. Til mange opgaver er det fuldt tilstrækkeligt, men nogen gange kunne man ønske sig fx ekstra funktioner eller I/O-muligheder. Andre gange ønsker man at man kan sammenkoble forskellige uc-systemer. Der findes forskellige standard bus-systemer, der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc uden brug af for mange pin s. Men i denne opgave ønskes udviklet et system, der kan overføre data til andre uc-udstyrede enheder via den indbyggede UART. Interessante enheder, der kan tilsluttes, kan fx være et relæ-kort, et serielt LCD-display, et A/D-kort, 433 MHz sendekort og modtagekort, osv. Også systemer, placeret langt væk, kan tilsluttes. Opgaven: Undersøg og beskriv mulighederne for at bruge UART en til at kommunikere med tilsluttede enheder via RS485-bussen. Konstruer en protokol til seriel dataoverførsel via RS485, og fremstil mindst 2 uc-bestykkede slavesystemer, der kan tilsluttes et hoved - uc-system.

31 # 30. Hjemme automatiserings netværk via RS485. Der findes forskellige standard bus-systemer, der er beregnet til at forbinde forskellige enheder til en uc. Hver har deres fortrin, fx rækkevidde. Vha. af den balancerede bus RS485 er det muligt at skabe kommunikation over større afstande. Det betyder, at det er muligt at konstruere et system med forskellige tilkoblede enheder, der kan håndtere forskellige funktioner i et hus. Man kunne fx forestille sig, at en central enhed kommunikerer med garageporten, og på et display fortæller, hvis porten ikke er lukket for natten, om temperaturen i fryseren eller forskellige rum er OK, osv. Kun fantasien sætter grænser! Interessante enheder, der kan tilsluttes, kan fx være et relæ-kort, et serielt LCD-display, et A/D-kort, 433 MHz sendekort og modtagekort, temperaturmålere osv. Opgaven: Undersøg og beskriv mulighederne for at bruge UART en til at kommunikere med tilsluttede enheder via RS485-bussen. Konstruer en protokol til seriel dataoverførsel via RS485, og fremstil mindst 2 uc-bestykkede systemer, der kan tilsluttes et hoved - uc-system.

32 # 31. Seriel Character LCD. Vi har i løbet af året leget med LCD-display tilsluttet hhv. AT89C4051 og Arduino. Men for at kommunikere til LCD-erne kræves mindst 6 pins. Og det begrænser ofte mulighederne for at tilslutte andre enheder. Det er muligt at købe serielle LCD er, men de er ret dyre i forhold til dem vi bruger, samtidig med, at små uc-er ikke er særlig dyre. Derfor kunne det være interessant at få opbygget et system, som kan ombygge de parallelle LCD er til seriel kommunikation. Udtænk og konstruer et system, så vore parallelle LCD er kan tilsluttes serielt til enten Arduinoerne eller til en af vore 8051-baserede uc-er. Opbyg et system, der kan vise funktionaliteten.

33 # 32. Reaktionstræner I hverdagen er der tit brug for at man hurtigt kan reagere i forskellige situationer. Det kan fx være i trafikken, under udøvelse af sport, eller andet. Senest er der på markedet fremkommet et apparat, der via reaktioner tjekker en bilists reaktionstid- og evne i forbindelse med kørsel, for forhåbentligt at undgå, at føreren falder i søvn. Under sportsudøvelse kan hurtig reaktionsevne være essentiel, fx ved bordtennis, badminton, eller som målmand. Nogle gange er det interessant direkte at måle, om træning fører til hurtigere reaktionsevne. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der kan træne, kontrollere eller måle et bestemt reaktionsmønster. Der kan evt. være indbygget forskellige intervaller, og der kan evt. være mulighed for feedback via et passende display.

34 # 33. Hjælpemiddel til ældre eller handicappede Hverdagen for ældre og handikappede kan tit være besværlig. Kroppen reagerer ikke altid som den gjorde tidligere, øjnene kan være svage, og fx kan det være besværligt at bevæge sig omkring. Men med nutidens teknik er der konstrueret mange hjælpemidler, - og stadig flere kommer til. Enten for at gøre besværlige ting lettere, eller for at gøre umulige ting mulige. Der ønskes udviklet og konstrueret et apparat, der fx kan hjælpe ældre eller handicappede til en bedre hverdag. Udstyret skal konstrueres og udformes på en for brugeren hensigtsmæssig måde.

35 # 34. Butiksudstyr Lukkeloven er ophævet, og det har medført, at butikkernes åbningstid er betragteligt udvidet. Men det har formodentlig ikke bevirket, at der samlet er kommet flere kunder i butikkerne. Blot er de spredt ud over flere timer i døgnet. Det betyder samtidigt, at de ansattes arbejdstid er blevet fordelt ud over flere timer. Og at der typisk er færre medarbejdere i butikkerne på samme tid. Desuden ses ofte, at de ansatte i stille perioder både skal passe kasse og fylde hylder op. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til anvendelse i en butik, til at lette dagligdagen for ansatte eller for ledelsen. Vælg nogle parametre, der kunne være interessante at monitorere, registrere eller signalere. Det kunne fx være, at der på en eller anden måde signaleres, at der er en kunde på vej til kassen, at tælle kunderne, at overvåge temperaturen osv.

36 # 35. Fodgænger-trafik-regulering Flere steder i Danmark og i udlandet ses nogle smarte funktioner i forbindelse med trafiklys for fodgængere. I et display ses en nedtælling for resterende tid for hhv. rød periode og for grøn periode. Ud over tiden, kan der ved animation være angivet, om man kan gå roligt over, eller man bør haste. Udstyret kan være indrettet til at kunne styres med signaler udefra, ligesom der kan være dæmpning af lyset om natten. Til opgaven findes en kort video! Og prøv evt. at søge animated traffic light walking man Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr der kan anvendes i et nyt, - moderne trafiklys for fodgængere. Der ønskes angivet resterende tid for passage, hhv. for resterende ventetid. Yderligere er det ønskeligt, at der i et display er animeret om man har travlt med at komme over. Endvidere bør tidsperioderne kunne styres eksternt, fx for at kunne ændres i forbindelse med myldretid eller andre trafikale forhold. Og endvidere bør der overvejes at indbygge dæmpning af lysintensiteten i mørke.

37 # 36. Spil I dag går meget af de unges tid med virtuelle aktiviteter, fx Spil. Og derfor er der opstået mange firmaer, der har Spil og digital underholdning for unge på programmet. Fx kan man dårligt nok sælge en telefon, hvis ikke man kan spille spil på den. Spil kan foregå på PC, eller på telefon eller på dedikeret udstyr som fx Sonys og Microsofts spilbokse. Men et område for spil kan også være fx udstyr til aktivitetsspil. Fx kunne man forestille sig udstyr i forbindelse med paintball, eller som point-tavle til Billard, med 3 eller 4 deltagere. Der ønskes udviklet og konstrueret udstyr til anvendelse i forbindelse med en eller anden form for elektronisk spil eller aktivitet. Udstyret kan bestå af en kombination af elektronik og PC, eller der kan fx bruges en uc som hjernen sammen med elektronik. Vælg en sport et spil eller lignende og definer hvad et udstyr hertil skal kunne.

Microcontroller, Arduino

Microcontroller, Arduino Microcontroller, Arduino Kompendium til Arduino-programmering i Teknologi. Vi skal lære at lave programmer til uc for at kunne lave el-produkter. Vi skal forstå princippet i programmering af en uc og se

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening

Alarm JABLOTRON 100. Ny alarm med revolutionerende betjening Alarm JABLOTRON 100 Ny alarm med revolutionerende betjening Betjeningspanel Betjeningspanelet kan betjenes af op til 300 brugere. Systemet indeholder både trådfaste BUS baserede og trådløse betjeningspaneler.

Læs mere

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! )

Design & Produktion. Valle Thorø. Sønderborg. ELektronik. ( Pendler-ordning gør det muligt! ) Design & Produktion Valle Thorø Sønderborg ELektronik ( Pendler-ordning gør det muligt! ) 1.G 2.G 3.G Teknologi B Teknologi B Evt. teknologi A Teknikfag, Elektronik 5 lekt. Pr uge 5 lekt. Pr uge 9 lekt.

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL

RS 4600. Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL RS 4600 Radiobaseret tyverialarm BRUGERMANUAL side 2 RS 4600 Radiobaseret tyverialarm Indholdsfortegnelse Ordliste... 3 1 Indledning... 4 2 Sender/Detektor muligheder... 4 3 Betjeningspanel & display...

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375

GE Security. GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 GE Security GE Security sikkerhedssystemer Comfort serien: CS275 / CS375 Sikkerhed, der giver ro i sindet Comfort serien er meget mere end blot et almindeligt alarmsystem. Det er et sikkerhedssystem med

Læs mere

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Læs om alle grundende til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få

Læs mere

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab

Turen til Mars I. Opgaven. Sådan gør vi. ScienceLab Turen til Mars I Opgaven Internationale rumforskningsorganisationer planlægger at oprette en bemandet rumstation på overfladen af Mars. Som led i forberedelserne ønsker man at undersøge: A. Iltforsyningen.

Læs mere

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp

Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Læs om alle grundene til at få internet i dit Torp Det er nemt at få internet på dit torp! Bestil nu, og du har internet indenfor en uge Selvom vinteren nærmer sig, er der mange gode grunde til at få internet

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk

KNOP ELEKTRONIK Fabriksvej 20, 7600 Struer Tlf.: 97 84 04 44 Fax.: 97 84 06 66 E-mail: knop@knop.dk http: www.knop.dk Epilepsi/krampealarm EPI-2000 Otte gode grunde til at vælge EPI-2000 Epilepsi-/ krampealarm fra KNOP ELEKTRONIK i Struer. 1. Indbygget rysteføler. 2. Tilslutning for ekstern føler EPI-2000S. 3. Indbygget

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker iphone app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Solcellelaboratoriet

Solcellelaboratoriet Solcellelaboratoriet Jorden rammes hele tiden af flere tusind gange mere energi fra Solen, end vi omsætter fra fossile brændstoffer. Selvom kun en lille del af denne solenergi når helt ned til jordoverfladen,

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere

PDA bluetooth/ wireless LAN

PDA bluetooth/ wireless LAN systemet smart-house bygger på Dupline-systemet, der er et såkaldt bus-system. Det vil sige en installationsbus, der i to ledninger sender signaler rundt i huset til diverse afbrydere, termostater, sensorer,

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen

Programmering C Eksamensprojekt. Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Programmering C Eksamensprojekt Lavet af Suayb Köse & Nikolaj Egholk Jakobsen Indledning Analyse Læring er en svær størrelse. Der er hele tiden fokus fra politikerne på, hvordan de danske skoleelever kan

Læs mere

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T

EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T EL-HEGN S T Y R K E S I K K E R H E D K V A L I T E T Alle vore produkter er godkendt efter nyeste norm EN 60 335-2-76 Kraftige 230V El-hegn ELEPHANT M115 (udgår 1. sept. 2010 og erstattes af M85*) EAN

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med

Dette projekt handler om at installere elektronik i forbindelse med Elsystemet Fremtidens energisystem vil se meget anderledes ud end det system, vi kender i dag. Hele energisystemet vil være mere intelligent og dynamisk. Efterhånden som vindmøller leverer en større andel

Læs mere

LEGO MINDSTORMS Education EV3

LEGO MINDSTORMS Education EV3 LEGO MINDSTORMS Education EV3 Fremtiden tilhører de kreative πr ROBOTTER OG IT PROBLEMLØSNING KREATIVITET SAMARBEJDE EV3 en evolution af MINDSTORMS Education! LEGO MINDSTORMS Education har bevist, at det

Læs mere

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm

Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Svendeprøve Projekt Tyveri alarm Påbegyndt.: 8/2-1999 Afleveret.: 4/3-1999 Projektet er lavet af.: Kasper Kirkeby Brian Andersen Thomas Bojer Nielsen Søren Vang Jørgensen Indholds fortegnelse 1. INDLEDNING...3

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT

BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT BRUGERVEJLEDNING ALARMEN GENERELT Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Dit online kontrolpanel...4 1.1 Slå alarmen til og fra via hjemmet, nettet eller sms... 5 1.2.1 Deaktivering af alle alarmbeskeder... 6 1.2.2

Læs mere

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer

Jablotron OASIS alarmpakke trådløs (868 MHz) alarmpanel og trådløse sensorer Landsbylauget har indhentet et forslag til en tyverialarm fra Hjortteknik i Fløng. Hej Michael eklager den lange ventetid. Her er tilbud på et på alarmanlæg som kan udvides efter behov. Vedhæftet er datablad

Læs mere

1. Bluetooth Speakerphone

1. Bluetooth Speakerphone 1. Bluetooth Speakerphone Denne Bluetooth speakerphone i mini-størrelse er designet til at du kan nyde maksimal frihed ved trådløs kommunikation med den avancerede S.S.P-løsning med Ekko- og støjreduktioner,

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk

Mx-5000. Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Mx-5000 Baldershøj 13-15 Tel. 43 24 56 00 info.dk@adiglobal.com 2635 Ishøj Fax 43 24 56 01 www.adiglobal.com/dk Sikkerhed sat i system Mx-5000 Brugervenlig og pålidelig ABA-central. Mx-5000 serien er bygget

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET

RÅDET FOR DIGITAL SIKKERHED GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET GUIDE TIL SIKRING AF FORBRUGER- ELEKTRONIK PÅ INTERNETTET TING PÅ INTERNETTET Internet of things er et moderne begreb, som dækker over, at det ikke længere kun er computere, der er på internettet. Rigtig

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

Integreret fjernbetjening

Integreret fjernbetjening Integreret fjernbetjening Betjeningsvejledning DA RM-VL600T 006 Sony Corporation Kassering af gammelt elektrisk og elektronisk udstyr (gældende i EU og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik

Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Guide: Sådan sikrer du dit hus med elektronik Havde du indbrud hen over julen? Eller skal du ud nytårsaften, og er du utryg ved at efterlade huset alene? Der findes masser af teknologi, der kan hjælpe

Læs mere

Manual SMARTCD.G2 02.2015

Manual SMARTCD.G2 02.2015 02.2015 2 / 14 1 Anvendelsesområde... 3 2 Sikkerhedsanvisninger... 4 3 Leverancens omfang... 5 4 Tilslutning til PC/laptop... 6 5 Opladning af batterier... 7 6 Idrifttagning... 8 7 Konfiguration af Bluetooth

Læs mere

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5

Brugervejledning. Fjernbetjening display MT-5 Brugervejledning Fjernbetjening display MT-5 OVERSIGT Det digitale fjernbetjening display, der viser dig anlæggets driftsinformation, system fejl og selvdiagnostik udlæsning. Oplysningerne vises på et

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk

GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! www.safecall.dk GPS er jo nesten som æ har ei egen barnpi, og det gjør det trygt! TRYGGE SPOR LÆRING Prosjektrapport Trygge spor (publisert 23.1.2013) Safecall har leveret GPS systemer til projektet, og har haft stor

Læs mere

Programmering af CS7050 TCP/IP modul

Programmering af CS7050 TCP/IP modul Comfort CSx75 Programmering af CS7050 TCP/IP modul Introduktion CS7050 TCP-IP modulet er en fuldt integreret enhed, som tilbyder nye funktioner til Comfort seriens centraler i form af TCP/IP Ethernet forbindelse

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.

Vikar-Guide. 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen. Vikar-Guide Fag: Klasse: OpgaveSæt: Fysik/Kemi 7. klasse Reaktionstid 1. Fælles gennemgang: Vikarguiden findes på side 5. 2. Efter fælles gennemgang: Venlig hilsen holdet bag Vikartimen.dk Hjælp os med

Læs mere

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk

LEIF KOCH A/S - Rugvænget 31-2630 Taastrup - Fon: 70 23 98 98 - Fax: 70 20 41 01 - mailto@leifkoch.dk - www.leifkoch.dk Brugermanual AQUA M100 D Side 1 af 11 I N D H O L D S I D E Beskrivelse 3 1.1 Alment 3 2. Data 3 2.1 Tekniske Data 3 2.2 Indhold i sættet 4 3. Grafik 4 3.1 Display 4 3.2 Beskrivelse af centralenheden 5

Læs mere

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997

Objektsikring. Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 Objektsikring Profort A/S Gunnar Clausens Vej 3 8260 Viby www.profort.com Udvikling af elektronik Start 1997 1 Piccolo anvendelse Museer, udstillinger og gallerier: Overvåger malerier skulpturer og montrer

Læs mere

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk)

Alarmen er frakoblet. Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) Alarmen er frakoblet Easy Series Alarmcentral Gør sikkerhed enkel med wlsn* * wireless Local SecurityNetwork (trådløst lokalt sikkerhedsnetværk) 2 Sikkerhed i første række Selvfølgelig vil du sørge for

Læs mere

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock. Version 1.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til interface fra trådløse Salto Sallis døre til UniLock Projekt PRJ177 Version 1.0 Revision 150206 Interfaceprint som giver mulighed for at styre op til 4, 8 eller 16 online trådløse

Læs mere

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt

Arla Tankvagt. Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tekniske specifikationer for Arla Tankvagt Tankvagt Formål Formålet med installation af en tankvagt er, at overvåge mælkens køling og opbevaring til gavn for både mælkeproducenten og mejeriet. Tankvagten

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur

Brugervejledning. Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Brugervejledning Care Tracker Android app og GPS brik eller ur Stella Care ApS Alhambravej 3 1826 Frederiksberg C Tlf. 42 42 90 60 info@stellacare.dk www.stellacare.dk Kære bruger, Denne vejledning indeholder

Læs mere

Til lykke med din nye LapTimer 5001C

Til lykke med din nye LapTimer 5001C 1 Producent: UNIPRO RACING SYSTEMS ApS VIBORG HOVEDVEJ 24 DK-7100 VEJLE, DANMARK TEL. +45 7585 1182 FAX +45 7585 1782 BRUGSANVISNING - LapTimer 5001C Til lykke med din nye LapTimer 5001C For at sikre dig

Læs mere

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE

COMPUTER ANATOMI. 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE COMPUTER ANATOMI 4.-5. klasse 23. FEBRUAR 2015 HTX - ROSKILDE 1 Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Opbygning s.2 Kapitel 2: CPU s.3 Kapitel 3: Motherboard s.4 Kapitel 4: Ram s.6 Kapitel 5: Grafikkort s.7 Kapitel

Læs mere

Brugervejledning TAL Evolution

Brugervejledning TAL Evolution 1 BRUGSVEJLEDNING TAL EVOLUTION Serienr.: Ejer: Forhandler: Brdr. A & O Johansen, Rørvang 3, 2620 Albertslund. Forord TAL Evolution er startmodellen blandt de automatiske lasere. Her er THEIS ikke gået

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333

Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 Brugsanvisning Olympia Babyalarm MBF 3333 1 Kære kunde Vi er meget glade for, at du valgt at købe Olympia babyalarm 3333 hos os. Skulle der imod alt forventning være en teknisk fejl, bedes du bemærke dig

Læs mere

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem

OASIS. Alarmsystem. OASIS Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem. OASIS Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI Alarmsystem OAI Alarm - den ideelle sikring af virksomhed og hjem OAI Meget mere end et trådløst alarmsystem OAI giver dig sikkerhed og tryghed En OAE af sikkerhed Et OAI alarmsystem er den ideelle

Læs mere

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring!

hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! hjertestarterskab/aed - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS201GSM er markedets bedste og mest fremtidssikrede model. Skabet sikrer optimal opbevaring af jeres hjertestarter, samt

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE

SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE FYSISK SUNDHED AUGUST 2013 SUNDHED FOR DIG: TIPS TIL ELEVER I 7.-10.KLASSE Spis sund mad, se mindre TV, bevæg dig, sov godt, lav en klar aftale om alkohol med dine forældre og hold dig fra rygning. Spis

Læs mere

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL

CS 351 M1 / M2 AIA CENTRAL CS 351 M1 / M AIA CENTRAL MANUAL BRUGER SOFTWARE VERSION 3.8 REV. 05.99 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 INDLEDNING...3. BETJENINGSPANELET...4.1 Taster...4. Specialfunktioner...5.3 Display...5.3 Lysdioder...6 3.

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning

Webstech Trådløs Sensor Overvågning. Brugervejledning Webstech Trådløs Sensor Overvågning Brugervejledning Besøg venligst vores hjemmeside for senest opdaterede udgave eller for hjælp Support Dato Version Ændringer 1. Januar 2013 1.0 Nyt layout for 2013 kunder

Læs mere

Light Control LC 2. Vejledning

Light Control LC 2. Vejledning Light Control LC 2 Vejledning L Y S K O N T R O L L C 2 Lyskontrol LC 2 er let at installere og kræver kun en let berøring, eller et signal fra en fjernbetjeningsenhed for at styre Deres lys. LC 2 kan

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C

Enes Kücükavci Roskilde Tekniske Gymnasium 20 05 2010 Mathias Turac Informationsteknolog B Vejleder: Karl Bjranasson Programmering C Indhold Indledning(Enes)... 2 Problemstilling (Enes)... 2 Teori (Enes)... 2 Løsningsforslag (Enes)... 4 RFID relæet (Mathias)... 6 Krav (Enes og Mathias)... 8 Målgruppen (Mathias)... 8 Rekvirent... 8 Implementering(Mathias)...

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand

The world s favourite lock. User Manual. An ASSA ABLOY Group brand The world s favourite lock User Manual An ASSA ABLOY Group brand 1 Tak for at de valgte Yale Doorman Denne manual, quick guiden og installations manualen, sikre at produktet anvendes sikkert og korrekt,

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Alle vores GSM alarmer kan

Alle vores GSM alarmer kan Alle vores GSM alarmer kan Sender SMS eller ringer op ved alarm. Kan styres af App fra iphone og Android. Tidsforsinket til- og frakobling. Skal-sikring med nattilkobling. Sender SMS ved strømsvigt. Med

Læs mere

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19

Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 1.1. udgave DA Brugervejledning Nokia Bærbar USB-universaloplader DC-19 Indholdsfortegnelse Af hensyn til din sikkerhed 3 Om din bærbare oplader

Læs mere

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG

WEB-LOG systemet. Om WEB-LOG DK WEB-LOG Om WEB-LOG Med WEB-LOG systemet er det muligt at registrere køretøjets aktiviteter via GPS f.eks. hvor køretøjet har været anvendt, hvilke funktioner på køretøjet der anvendes, samt i hvilket

Læs mere

Lidt orientering om, hvad en computer består af

Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af Lidt orientering om, hvad en computer består af...1 Introduktion...2 Skærm...2 Printer...2 Tastatur...2 Mus...3 CPU...3 Bundkort...4 Strømforsyning...4 RAM/

Læs mere

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4

Side 2 CS 1800. 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 Brugermanual Side 2 CS 1800 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generelt... 4 2. Daglig betjening... 5 2.1 Betjeningspanel... 5 2.2 Fuld tilkobling... 6 2.3 Udkobling af zoner... 7 2.4 Deltilkobling

Læs mere

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling

MOBIL LAB. Solceller SOL ENERGI. Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Solceller SOL ENERGI Introduktion Om solcellelaboratoriet Opgaver og udfordringer Links og Efterbehandling Introduktion Solceller er inden for de seneste år blevet én af de muligheder, man som familie

Læs mere

MEGET MERE END BARE EN ALARM

MEGET MERE END BARE EN ALARM MEGET MERE END BARE EN ALARM DIN SIKKERHED Tyverisikring Som standard indeholder COSESY en alarm, som trådløst og med batteribackup overvåger dit hjem når du ikke er hjemme. Skulle tyven forsøge at sabotere

Læs mere

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk.

LK IHC Control. Komfort og sikkerhed i hjemmet. Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. LK IHC Control Komfort og sikkerhed i hjemmet Du kan få yderligere oplysninger om LK IHC Control hos din lokale el-installatør eller på www.lk.dk. Lauritz Knudsen A/S Industriparken 32 2750 Ballerup Telefon

Læs mere

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning

www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning www.varmepumpesalg.dk Fjernstyring IR Brugsanvisning Inledning OBS! Læs denne brugsanvisning igennem inden du tager udstyret i brug. K Fjernstyring kan enkelt og hurtigt styre din Panasonic varmepumpe

Læs mere

3. Computerens opbygning.

3. Computerens opbygning. 3. Computerens opbygning. Computere er konstrueret med henblik på at skulle kunne behandle og opbevare data og det er de som nævnt i noterne om Bits og Bytes vældig gode til. Som overordnet model for computere

Læs mere

MAPT STANDARD SYSTEM

MAPT STANDARD SYSTEM DKC ApS Vordingborgvej 415 Telefon : 5663 3511 info@dkcadgang.dk DK-4690 Haslev Telefax : 5663 3611 www.dkcadgang.dk MAPT STANDARD SYSTEM ( Mobile Access Control, Payment & Ticketing ) Mobilt system for

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

R100APM Premier Rower COMPUTER

R100APM Premier Rower COMPUTER R100APM Premier Rower COMPUTER 1 LCD Display 130 x 58.5mm Liquid Crystal Display PULSE Display Viser din puls per minut (bmp) SPM Display Antal træk i minuttet LEVEL Display 1~16 Modstands-niveau BRUGER

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere