HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012"

Transkript

1 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 7. december 2012 Sag 241/2010 (1. afdeling) Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild) og Sag 277/2010 Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild) mod Bottega Veneta International SARL (advokat Jeppe Brogaard Clausen) og Sag 321/2010 Bottega Veneta International SARL (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild) I tidligere instans er afsagt dom af Sø- og Handelsretten den 12. august 2010.

2 - 2 - I pådømmelsen har deltaget fem dommere: Børge Dahl, Poul Søgaard, Thomas Rørdam, Michael Rekling og Jan Schans Christensen. Påstande Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL har nedlagt følgende påstande: 1. Den af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS foretagne bevissikring af 29. juni 2009 stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt. 2. Det af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS nedlagte forbud af 17. juli 2009 stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt. Ad forbud 3. Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/ Påstand frafaldet. 5. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 44 (produkt 9) i alle størrelser og farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 44 er påført alene eller i kombination. 6. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 45 (produkt 10) i alle størrelser og farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 45 er påført alene eller i kombination. 7. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 46 (produkt 11) i alle størrelser og farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 46 er påført alene eller i kombination.

3 Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 47 (produkt 12) i alle størrelser og farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 47 er påført alene eller i kombination. 9. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes at importere, eksportere, producere, sælge, distribuere, markedsføre og/eller på anden måde overdrage, disponere over eller anvende produkter afbilledet i bilag 48 (produkt 13) i alle størrelser og farver og alle produkter, hvorpå de karakteristiske varemærkeelementer illustreret i bilag 48 er påført alene eller i kombination. 10. Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/ Påstande ej fremsat for Højesteret Påstande frafaldet. 22. Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V44/ Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S forbydes enhver brug af varemærket GUCCI, reg.nr. CTM , på alle produkter og/ eller som del af produktbeskrivelse, produktregistrering eller produkthenvisning i forbindelse med import, eksport, produktion, salg, distribution og markedsføring samt for alle tjenesteydelser. 24. Påstand frafaldet. Ad påbud 25. Påstand frafaldet. 26. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at overdrage alle produkter som opregnet i påstand 3 og 5-9 til Gucci med henblik på destruktion Påstande frafaldet.

4 Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/ Påstand frafaldet. 32. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 5 indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 33. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg og eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 6 indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 34. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 7 indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 35. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 8 indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 36. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at produktion, import, markedsføring, salg og/eller anden overdragelse af produkter angivet i påstand 9 indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 37. Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/ Påstande ej fremsat for Højesteret Påstande frafaldet. 49. Stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/ Påstand frafaldet.

5 Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at anerkende, at Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S anvendelse af navnet GUCCI indebærer en krænkelse af Guccis rettigheder efter varemærkeloven og markedsføringsloven. 52. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at betale kr. i erstatning, vederlag og godtgørelse forrentet med procesrente fra stævningens indgivelse den 1. december 2009 til Gucci. 53. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S tilpligtes at betale kr. i erstatning, vederlag og godtgørelse forrentet med procesrente fra den 27. juli 2009 til Bottega Veneta. 54. Overfor Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S erstatningspåstande påstås frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Overfor Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S afvisningspåstande påstås stadfæstelse af Sø- og Handelsrettens dom i V 118/08 og V 44/09. For så vidt angår betaling af kr. i sagsomkostninger påstås frifindelse, subsidiært betaling af et mindre beløb efter rettens skøn. Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S har nedlagt følgende påstande: Ad påstand 1 og 2: Stadfæstelse, dog at Fogedretten i Glostrups a) bevissikring af 29. juni 2009 i FS også er foretaget med urette fsva. produkt 7 (bilag 42), og b) forbud af 17. juli 2009 i FS /2009 også ophæves fsva. produkt 7 (bilag 42). Ad påstand 3, 10, 22, 30, 37, 49 og 53: Afvisning, subsidiært frifindelse. Ad påstand 5-9, 23, 26, og 51: Afvisning, subsidiært stadfæstelse. Ad påstand 52: Frifindelse. Ad sagsomkostninger: Det tilkendte beløb på kr. reduceres med kr. til kr.

6 - 6 - Modpåstand: Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL skal hver til Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S betale kr. med procesrente fra 24. september Sagsomkostningerne for Sø- og Handelsretten Guccio Gucci S.p.A. (Gucci) og Bottega Veneta International SARL (Bottega Veneta) blev ved Sø- og Handelsrettens dom dømt til at godtgøre Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S (Handelsselskabet) udgifter til ekstrakt, materialesamling, oversættelse og tolk med i alt kr. Parterne er enige om, at udgiften til oversættelse er medtaget med et for stort beløb, og at den samlede udgift derfor som udgangspunkt er kr. Uenigheden angår den del af beløbet, der vedrører udgift til ekstrakt og materialesamling, og som er på kr. Gucci og Bottega Veneta har anført, at beløbet er for højt og udokumenteret. Handelsselskabet havde udgifter i forbindelse med ekstrakt, fordi Handelsselskabets advokat fik sagen som prøvesag, hvilket ikke skal komme Gucci og Bottega Veneta til skade. Sagsmaterialet var på i alt sider med tryk på hver side. Arbejdet er udført af Handelsselskabets advokatfirma, og Bottega Veneta og Gucci har indhentet tilbud fra virksomheder inden for kopieringsbranchen, som viser, at arbejdet af professionelle kan udføres for mellem kr. Handelsselskabet har anført, at selskabets udgift på kr. til ekstrakt ikke er urimelig og derfor skal honoreres, jf. princippet i købelovens 5. Der var tale om en hasteopgave. Ekstraktens mange sider skyldes især Gucci og Bottega Venetas mange bilag. Prisen afviger ikke væsentligt fra den pris, der ville gælde, hvis man fulgte landsretternes standardtakster. Anbringender Parterne har gentaget deres anbringender. Handelsselskabet har med hensyn til sine afvisningspåstande anført, at Gucci og Bottega Venetas anerkendelsespåstande blot er anbringender, som derfor bør afvises. Forbudspåstandene er for brede og upræcise og derfor uegnede til at kunne danne grundlag for en dom. Påstandene er efter deres ordlyd ikke begrænset til nøje angivne handlinger og omfatter i øvrigt ethvert tænkeligt produkt. Hertil kommer, at påstandene omfatter retmæssige dispositioner, som Gucci og Bottega Veneta ikke har nogen rimelig interesse i at inddrage i sagen. En del af påstandene henviser i øvrigt fejlagtigt til retsplejelovens kapitel 57.

7 - 7 - Gucci og Bottega Veneta har hertil anført, at udformningen af påstandene er begrundet med, at der for flere af produkternes vedkommende kan være solgt produkter i forskellige størrelser og farver, ligesom en række af produkterne bærer et eller flere kendetegn, som krænker Guccis produkter. Henvisningen i den enkelte påstand til et bestemt produkt og den efterfølgende yderligere beskrivelse skal forstås således, at påstanden kun omfatter produkter af samme slags, som det specifikt nævnte produkt. I påstandene indgår henvisninger til relevante bilag og rettigheder, og påstandene er derfor tilstrækkelig konkrete og præcise. Supplerende sagsfremstilling Retten i Torino, Italien, afsagde den af 13. januar 2009 dom i en sag mellem Bottega Veneta og Cosci f.lli di Franco e Sergio & C s.a.s. Af afgørelsen fremgår, at Botega Venetas varemærke nr , som består af et rektangulært stykke flettet læder, er ugyldigt i medfør af den italienske lov om industriel ejendomsret, artikel 25, litra a) og b). Der er for Højesteret fremlagt materiale, hvoraf det fremgår, af Bottega Veneta har søgt og fået afslag på EU varemærkeregistrering af flettet læder og formen på Veneta-tasken i klasse 18 ( tasker og håndtasker ). For Højesteret er desuden fremlagt en række erklæringer afgivet af flere af Handelsselskabets tidligere samhandelspartnere. Af erklæringerne fremgår blandt andet, hvilke varer fra Handelsselskabet de pågældende har forhandlet og i hvilke perioder. Der er for Højesteret fremlagt yderligere oplysninger og afgivet supplerende forklaring af Jørgen Juhl. Højesterets begrundelse og resultat Handelsselskabets afvisningspåstande Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL nedlagde for Sø- og Handelsretten 54 påstande, hvoraf 22 var anerkendelsespåstande. Af anerkendelsespåstandene er påstand 30, 32-37, 49 og 51 gentaget for Højesteret. Gucci og Bottega Veneta har ikke angivet en selvstændig retlig interesse i disse påstande. Højesteret finder, at der reelt er tale om anbringender til støtte for betalingspåstandene i påstand 52 og 53 og tager derfor Handelsselskabet Rudi & Harald Nielsen A/S påstand om afvisning af de nævnte påstande til følge.

8 - 8 - Af de 22 forbudspåstande, som Gucci og Bottega Veneta nedlagde for Sø- og Handelsretten, er påstand 3, 5-10, 22 og 23 gentaget for Højesteret. Påstand 3, 5-10 og 22 angår forbud mod markedsføring mv. af produkter. Disse påstande er imidlertid for uklare og brede til, at de kan danne grundlag for en dom til forbud, hvis overtrædelse er sanktioneret med straf. Højesteret tager derfor Handelsselskabets påstand om afvisning af disse påstande til følge. Påstand 23 angår det ubestridt velkendte varemærke GUCCI, som af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, ikke kan anses for krænket. Også denne påstand er imidlertid så uklar og bred, at den må afvises fra domstolene. Sagen mellem Bottega Veneta og Handelsselskabet Af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, og da det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til andet resultat, tiltræder Højesteret, at der foreligger en ansvarspådragende overtrædelse af markedsføringslovens 1, idet Handelsselskabets taske (produkt 14) uanset små forskelle må anses for en slavisk efterligning af Veneta-taskens særpræg og forvekslelig med denne. Højesteret tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at Bottega Veneta som følge af overtrædelsen har krav på vederlag og erstatning. Højesteret finder under hensyn til, at Handelsselskabet har haft en omsætning på ca kr. og en skønnet fortjeneste på ca kr., og til den skete markedsforstyrrelse, at Handelsselskabet skal betale kr. i samlet vederlag og erstatning. De påstande, som Bottega Veneta havde nedlagt med hensyn til produkt 15 og 16 (toilettasker), er ikke gentaget for Højesteret, og Sø- og Handelsrettens frifindende dom vedrørende disse produkter er således endelig. Højesteret tiltræder af de grunde, som Sø- og Handelsretten har anført, at den erstatning, som Bottega Veneta skal betale til Handelsselskabet vedrørende produkterne, fastsættes til kr. Højesteret tiltræder Sø- og Handelsrettens afgørelse om, at hver part bærer sine omkostninger vedrørende udgift til advokat og retsafgift for Sø- og Handelsretten. I sagsomkostninger for Højesteret skal Handelsselskabet betale kr. til Bottega Veneta. Sagen mellem Gucci og Handelsselskabet Hvad angår produkt 9 (gummistøvler), produkt 10 (bælte), produkt 11 (pung) og produkt 13 (lille dametaske) og markedsføringen heraf tiltræder Højesteret af de grunde, som Sø- og

9 - 9 - Handelsretten har anført, og da, det, der er fremkommet for Højesteret, ikke kan føre til andet resultat, at der ikke er sket krænkelse af Guccis rettigheder eller overtrædelse af markedsføringsloven. Hvad angår produkt 7 og 26 (sko) og markedsføringen heraf tiltræder Højesteret af de grunde, der er anført af Sø- og Handelsretten, at der ikke foreligger nogen varemærkekrænkelse. Med den skete kombination af bidsel og webbing finder Højesteret imidlertid, at der foreligger en sådan bevidst, videregående snyltning på Guccis renommé, at Handelsselskabet herved har begået en ansvarspådragende overtrædelse af markedsføringslovens 1. Det bemærkes, at Handelsselskabet ikke har godtgjort, at Gucci har udvist retsfortabende passivitet over for anvendelsen af den nævnte kombination på sko. Højesteret finder, at Handelsselskabet i vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse skal betale kr. Hvad angår produkt 12 (handsker) og markedsføringen heraf har Gucci ikke en registreret varemærkeret til anvendelse af bidsel på handsker, og det er ikke godtgjort, at der på anden måde er opnået eneret til brug af det på andre områder registrerede bidsel på handsker. Højesteret finder imidlertid, at Handelsselskabet bevidst har valgt en slavisk efterligning af netop det bidsel, som Gucci på andre områder har registreret som varemærke, og bevidst har tilstræbt og opnået udnyttelse af Guccis renommé og forvekslelighed med helt tilsvarende Gucci-handsker. Det er ikke tilstrækkeligt godtgjort, at Gucci har udvist retsfortabende passivitet. Der foreligger derfor en ansvarspådragende overtrædelse af markedsføringslovens 1. I vederlag og erstatning for markedsforstyrrelse finder Højesteret, at Handelsselskabet skal betale kr. til Gucci. Med hensyn til produkt 9, 10, 11 og 13 har beslaglæggelse og nedlæggelse af forbud været uretmæssig. Hertil kommer, at Gucci for Højesteret har frafaldet sine påstande vedrørende produkt 8 (damesko) og produkt (tasker og punge) med hensyn til disse produkter er Sø- og Handelsrettens frifindende dom således endelig. Efter det, der er oplyst om omsætning og fortjeneste ved Handelsselskabets salg af disse produkter, fastsættes den erstatning, som Gucci skal betale til Handelsselskabet, skønsmæssigt til kr. Med hensyn til sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten tiltræder Højesteret, at Gucci skal betale kr. til Handelsselskabet vedrørende udgift til advokat for fogedretten og Sø- og Handelsretten samt retsafgift.

10 Efter sagens udfald og forløb skal Gucci i sagsomkostninger for Højesteret betale kr. til Handelsselskabet. Bottega Veneta og Guccis fælles påstande Efter det ovenfor anførte tages påstand 1 til følge for så vidt angår produkt 7, 12, 14 og 26, mens bevissikringen kendes ulovlig for så vidt angår de øvrige produkter. Fogedrettens kendelse af 17. juli 2009 stadfæstes som lovlig gjort og forfulgt for så vidt angår produkt 7 og 12. I øvrigt ophæves kendelsen i forholdet mellem Bottega Veneta, Gucci og Handelselskabet. Påstand 26 om overdragelse af produkterne i påstand 3 og 5-9 tages efter det anførte alene til følge for så vidt angår produkt 7 og 12. Omkostning til ekstrakt mv. for Sø- og Handelsretten Der er enighed mellem parterne om, at udgifterne til ekstrakt, materialesamling, oversættelse og tolk på i alt kr. skal nedsættes til kr. Uenigheden angår den del af beløbet, der vedrører udgift til ekstrakt og materialesamling, og som er på kr. Dette beløb må anses for væsentligt højere end markedsprisen og nedsættes skønsmæssigt til kr. Det samlede omkostningsbeløb vedrørende ekstrakt mv., som Bottega Veneta og Gucci solidarisk skal betale, fastsættes herefter til kr. Thi kendes for ret: Guccio Gucci S.p.A. s og Bottega Veneta International SARL s påstande 3, 5-10, 22-23, 30, 32-37, 49 og 51 afvises fra domstolene. Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S skal til Bottega Veneta International SARL betale kr. med procesrente fra 27. juli Bottega Veneta International SARL skal til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betale kr. med procesrente fra 24. september Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S skal til Guccio Gucci S.p.A. betale kr. med procesrente fra den 1. december 2009.

11 Guccio Gucci S.p.A. skal til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betale kr. med procesrente fra den 24. september Den af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS foretagne bevissikring af 29. juni 2009 for Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt for så vidt angår produkt 7 (sko), produkt 12 (handsker), produkt 14 (Veneta-tasken) og produkt 26 (sko). Bevissikringen kendes i øvrigt ulovlig i forholdet mellem Guccio Gucci S.p.A., Bottega Veneta International SARL og Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S. Det af Fogedretten i Glostrup i sag nr. FS nedlagte forbud af 17. juli 2009 for Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL stadfæstes som lovligt gjort og forfulgt for så vidt angår produkt 7 (sko) og produkt 12 (handsker). Forbuddet ophæves i øvrigt i forholdet mellem Guccio Gucci S.p.A., Bottega Veneta International SARL og Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S. Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S skal frigive alle varer omfattet af produkt 7 (sko) og produkt 12 (handsker) til Guccio Gucci S.p.A. med henblik på destruktion. Bottega Veneta International SARL og Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S skal i forholdet mellem dem bære egne sagsomkostninger vedrørende udgift til advokat og retsafgift for Sø- og Handelsretten. I sagsomkostninger for Højesteret skal Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S til Bottega Veneta International SARL betale kr. I sagsomkostninger for Sø- og Handelsretten vedrørende udgift til advokat og retsafgift skal Guccio Gucci S.p.A. til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betale kr. I sagsomkostninger for Højesteret skal Guccio Gucci S.p.A. til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betale kr. Guccio Gucci S.p.A. og Bottega Veneta International SARL skal solidarisk til Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S betale kr. vedrørende udgift til ekstrakt mv. for Sø- og Handelsretten.

12 De idømte beløb skal betales inden 14 dage efter denne højesteretsdoms afsigelse. Sagsomkostningsbeløbene forrentes efter rentelovens 8 a.

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 19. september 2014 Sag 228/2013 (1. afdeling) Danske Familierestauranter A/S og Jensen s Bøfhus A/S (advokat Lasse A. Søndergaard Christensen for begge) mod Sæby Fiskehal

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 29. august 2012 Sag 375/2010 (1. afdeling) Montex Holding Ltd. (advokat Johan Løje) mod Diesel S.p.A. og Diesel Denmark ApS (advokat Torben Byskov Petersen for begge)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. december 2014 Sag 152/2013 (1. afdeling) Stokke AS og Peter Opsvik (advokat Peter-Ulrik Plesner for begge) mod Jysk A/S og HP Schou A/S (tidligere Schou Company A/S)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. januar 2012 Sag 227/2009 (1. afdeling) Hermès International S.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat Frank Bøggild)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 4. marts 2013 Sag 116/2011 (1. afdeling) Halmtorvet 29 A/S (advokat Carsten Lorentzen) mod Rebekka Nørgaard Bach (advokat Karsten Cronwald) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG - 1 - - PLL UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. august 2010 V 118/08 Guccio Gucci S.p.A. (advokat Jeppe Brogaard Clausen) mod Handelsselskabet Rudi og Harald Nielsen A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 23. august 2011 Sag 224/2010 (1. afdeling) A (advokat Christian Riewe) mod Rederiforeningen af 2010 (tidligere Rederiforeningen for mindre Skibe) som mandatar for Esvagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 6. november 2015 Sag 144/2014 (2. afdeling) A A/S (advokat Thomas Bang) mod B (advokat K.L. Németh) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Roskilde den 13. januar

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 17. december 2013 Sag 353/2011 (2. afdeling) Danske Filminstruktører som mandatar for Jesper Jargil Film ApS og Jesper Jargil (advokat Erik Nyborg) mod Dansk Supermarked

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. maj 2011 Sag 303/2007 (2. afdeling) Prestige Tool-Plast ved Jens Fenger Eriksen (selv) mod Bent Reipur (advokat Bjørn von Ryberg, beskikket) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. august 2015 Sag 317/2013 (1. afdeling) Stormwear ApS (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Yakkay A/S (advokat Christian L. Bardenfleth) I tidligere instans er

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - MC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 10. februar 2010 V-51-09 Cembrit A/S (advokat Louise Unmack) mod Eternit-Specialisten v/ Kim Rønne Nielsen Indledning Denne sag vedrører spørgsmålet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 29. marts 2012 Sag 296/2009 (1. afdeling) A og B (advokat Poul Hvilsted for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Kurt Bardeleben) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 27. januar 2012 Sag 356/2010 (1. afdeling) Foreningen af Minoritetsaktionærer i banktrelleborg (advokat Eigil Lego Andersen, beskikket) mod Sydbank A/S (advokat Jens Rostock-Jensen)

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 25. april 2014 Sag 58/2014 Tivoli A/S (advokat Jens Jakob Bugge) mod Pressalit Group A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 1. oktober 2014 Sag 322/2012 (1. afdeling) Ligebehandlingsnævnets sekretariat som mandatar for A B C D E F (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) mod Scandinavian Airlines

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 10. juni 2015 Sag 37/2014 (2. afdeling) FTF som mandatar for BUPL som mandatar for A (advokat Søren Kjær Jensen) mod Ankestyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Henrik

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. august 2014 Sag 288/2013 (1. afdeling) A og B (advokat Søren Kjær Jensen, beskikket) mod Ankestyrelsen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. juni 2013 Sag 127/2010 SlipCon ApS og Poul Lundum (advokat Claes Wildfang for begge) mod Flex Trim A/S (advokat Niels W. Kjærgaard) I tidligere instans er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 20. maj 2014 Sag 249/2012 (1. afdeling) SR-Design A/S under konkurs (advokat Andreas Kærsgaard Mylin) mod A og B (advokat Helge S. Poulsen for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT

DOM. l) Gauguin Trading ApS (binavn Gauguin Auktionel ApS) AF østre LANDSRETS DOMBOG UDSKRJFT 8276900A - SF UDSKRJFT AF østre LANDSRETS DOMBOG DOM Afsagt den 20. maj 2009 af Østre Landsrets 11, afdeling (landsdommerne Taber Rasmussen, Karsten Bo Knudsen og Jesper Penegaard (kst.)). I L afd. a.s.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 73/2011 (1. afdeling) Rodmund Nielsen (advokat Bjørn á Heygum) mod TAKS (advokat Ingi Højgaard) og P/F Wenzel (advokat Christian Andreasen) og Sag

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. december 2013 Sag 197/2012 (1. afdeling) Homeenter AB (advokat Jane Frederikke Land) mod Noma af 2003 ApS (advokat Johan Løje) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 12. december 2012 Sag 294/2011 (1. afdeling) PK Trading AB (advokat Erik Due) mod ScanCom International A/S (advokat Jens Skytte) I tidligere instans er afsagt dom af

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 19. september 2017 Sag 270/2016 (1. afdeling) Jette Sebbelov og Lars Erik Sebbelov (advokat Kasper Meedom Westberg for begge) mod Andelsboligforeningen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. oktober 2014 Sag 85/2013 (2. afdeling) A, Glerup Teknik ApS, Glerup Polen ApS og GIPO Sp. z.o.o. (advokat Hanne Weywardt for alle) mod JW Industri A/S (advokat Arne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. december 2013 Sag 25/2012 (2. afdeling) Fagligt Fælles Forbund (3F) (advokat Peter Giersing) mod 1) Det Faglige Hus 2) Fagforeningen Danmark 3) Det Faglige Hus - A-kasse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 4. februar 2015 Sag 146/2013 (1. afdeling) Vognmandsforeningen NORTRA ved formand Lars Hirsch som mandatar for Jørn Færch (advokat Nikolaj Nikolajsen) mod Trafikstyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 16. juni 2014 Sag 101/2012 (2. afdeling) Tommy Lund, Anna Fuhlendorf og Palle Kløve Pedersen (advokat Jørgen Chr. Dan-Weibel for alle) mod Randers Kommune (advokat Per

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. maj 2015 Sag 5/2014 (2. afdeling) Advokat Hans Boserup (selv) mod Kenneth Bøttcher og Maria Todsen (advokat Jesper Baungaard for begge) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. oktober 2013 Sag 295/2012 (1. afdeling) IT Factory A/S under konkurs (advokat Tomas Ilsøe Andersen) mod Saxo Bank A/S (advokat J. Korsø Jensen) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 30/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Hans Henrik Eickstedt (advokat Lennart Fogh) mod Autohuset Skjoldgaard A/S (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 22. november 2011 Sag 285/2008 (1. afdeling) Søren Theill Jensen og Anne Margrethe Heidner (advokat Preben Kønig, beskikket for begge) mod Miljøstyrelsen (kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 132/2011 (2. afdeling) Post Danmark A/S (advokat Frank Bøggild) mod Forbrugerombudsmanden (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 17. november 2016 Sag 72/2016 Advokat Dan Terkildsen (selv) mod Processelskabet af 28. august 2009 ApS (advokat Tage Siboni) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 27. marts 2012 Sag 335/2009 (1. afdeling) A (advokat Henrik Qwist, beskikket) mod Tryg Forsikring A/S (advokat Lars Bøgh Mikkelsen) I tidligere instanser er afsagt dom

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 22. februar 2013 Sag 285/2011 (1. afdeling) Folke Greisen (advokat Lars Langkjær) mod Hellebo Park Helsingør ApS (advokat Anne Louise Husen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 14. december 2011 Sag 212/2009 (1. afdeling) Jimmi Bisgaard Christensen (advokat Karsten Thygesen) mod Palle Bruus Jensen (advokat Steen Jørgensen) I tidligere instanser

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M B207200B - JBS UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG D O M Afsagt den 14. oktober 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og Michael de Thurah (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. november 2014 Sag 131/2013 (2. afdeling) A (advokat Preben Dickow, beskikket) mod B (advokat Finn Sandgaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. juni 2015 Sag 24/2014 (2. afdeling) Colgate-Palmolive A/S (advokat Søren Stenderup Jensen) mod Unilever Danmark A/S (tidligere a/s Blumøller) (advokat Dorte Wahl)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 31. maj 2011 Sag 263/2009 (1. afdeling) Skagerak Fiskeeksport A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 30. august 2013 Sag 108/2011 (2. afdeling) Bettina Anderson Houlberg Lauritzen og Anders Houlberg Lauritzen (advokat Palle Møller Jørgensen for begge, beskikket) mod Annette

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 31/2011 (2. afdeling) Forenede Danske Motorejere som mandatar for Bente Haugaard-Christensen og Freddy Haugaard-Christensen (advokat Lennart Fogh)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 5. september 2014 Sag 179/2012 (1. afdeling) As Fond (advokat Christian Harlang) mod Civilstyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 7. marts 2012 Sag 230/2009 (1. afdeling) Jumbo Stillads A/S (advokat Lars Karnøe) mod Materielhuset A/S (advokat Thomas Vang Christensen) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. december 2012 Sag 39/2011 (2. afdeling) Atlantis Denmark A/S (advokat Morten Schwartz Nielsen) mod OASE GmbH (advokat Nicolai Mallet) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt fredag den 20. februar 2015 Sag 233/2014 Telia Danmark Filial af Nättjanster Norden AB (advokat Kim Breide Ulrich) mod HS 5 ApS (advokat Sophie Becher) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 1. oktober 2012 Sag 103/2012 Hvam Maskinstation ved Peter Ardahl Jørgensen (advokat Torben F. Pedersen) mod

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 25. juni 2015 Sag 112/2015 Evonik Degussa GmbH (advokat Lars Karnøe) mod Protectos A/S og Keld Axelsen (advokat Karsten Cronwald for begge) I tidligere instans er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 321/2016 (1. afdeling) Dansk Erhverv som mandatar for A A/S (advokat Lars Alexander Borke) mod Kristelig Fagforening som mandatar for B (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 18. december 2014 Sag 26/2013 (2. afdeling) Rambøll Grønland A/S (advokat Claus Berg) mod Avannaa Arkitekter og Planlæggere ApS under konkurs (advokat Niels Hansen Damm)

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 22. december 2016 Sag 16/2016 (1. afdeling) Udlændingenævnet (Kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod A og B (advokat Gunnar Homann for begge) Biintervenient til

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 18. marts 2011 Sag 183/2009 (2. afdeling) Konkurrencerådet (kammeradvokaten ved advokat Jacob Pinborg) mod Viasat Broadcasting UK Ltd. (advokat Peter Stig Jakobsen) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 23. juni 2017 Sag 98/2016 A (advokat Steffen Schleimann, beskikket) mod B (advokat Hans Vestergaard) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Esbjerg den 2. juni

Læs mere

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM

UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM - JGC UDSKRIFT AF SØ- & HANDELSRETTENS DOMBOG DOM Afsagt den 12. oktober 2010 V-87-08 Dansk Supermarked A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) mod Net2 Maleren v/frederik Tuemand (advokat Claus Bonnez)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. august 2014 Sag 297/2011 (1. afdeling) VOS Transport B.V. (advokat Philip Graff) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Peter Biering) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. september 2013 Sag 189/2011 (1. afdeling) A/B Klodsen (advokat Niels Hupfeld) mod A (advokat Janus Fürst, beskikket) I tidligere instans er afsagt dom af Østre Landsrets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 243/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Louise Høgh Pedersen, Jacob Skak Thrysøe, Torben Nielsen, Christian P. Madsen, Anders F. Sørensen,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 16. oktober 2014 Sag 89/2013 (2. afdeling) A (advokat Carsten Lyngs) mod Advokatnævnet (advokat Dorthe Horstmann) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holstebro

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. august 2017 Sag 273/2016 (1. afdeling) FGNT af 30.10.2012 ApS og FG af 30.10.2012 A/S (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 13. september 2013 Sag 306/2012 (1. afdeling) A (advokat Gunnar Homann) mod Justitsministeriet (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) Biintervenient til støtte for appellanten:

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 21. december 2009 Sag 212/2007 (2. afdeling) Jürgen Carsten Thews og Fiberline Composites A/S (advokat Ulrik Christrup for begge) mod Energiklagenævnet og Energistyrelsen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 5. september 2012 Sag 5/2011 (1. afdeling) Niels Christian Knudsen (advokat Uffe Baller) mod Boligselskabet I.H. ApS (advokat Charles Lindberg) I tidligere instanser er

Læs mere

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E

UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E B026700B - JO UDSKRIFT AF ØSTRE LANDSRETS DOMBOG K E N D E L S E Afsagt den 7. juli 2016 af Østre Landsrets 10. afdeling (landsdommerne M. Stassen, Anne Thalbitzer og John Larsen (kst.)). 10. afd. nr.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 24. november 2014 Sag 99/2013 (1. afdeling) Advokatfirmaet A A/S (advokat Svend Harbo) mod HK/Danmark som mandatar for B (advokat Michael Møllegaard Jessen) I tidligere

Læs mere

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.

D O M. afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst. D O M afsagt den 4. november 2015 af Vestre Landsrets 4. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Michael Ellehauge og Anette Fogh (kst.)) i ankesag V.L. B 2395 14 Esbjerg Kommune (advokat Christian Norup Hostrup,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 3. november 2014 Sag 235/2013 (2. afdeling) A, B, C, D, E, F, G og H (advokat Gert M. Lund for alle) mod Haderslev Kommune (advokat Erik Gram) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. september 2015 Sag 92/2014 (1. afdeling) Jordemoderforeningen som mandatar for A (advokat Finn Schwarz) mod B og C (advokat Carlo Siebert for begge) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 20. maj 2010 Sag 9/2009 (2. afdeling) E-Bolig A/S (advokat John Bjerre Andersen) mod Knud Erik Mathiasen (advokat Lars Helms, beskikket) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 30. maj 2016 Sag 32/2016 Havtrygd Gjensidige Forsikring og Libas AS (advokat David Rubin for begge) mod Thyborøn Skibs & Motor A/S (advokat Michael S. Wiisbye) I

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 13. september 2017 Sag 199/2016 (2. afdeling) MAN Diesel & Turbo, filial af MAN Diesel & Turbo SE, Tyskland (advokat Henriette Gernaa) mod J. Lauritzen A/S og J. Lauritzen

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 10. september 2010 Sag 30/2009 (1. afdeling) Helle Midtgaard, Jesper Levin Aamand og Luke Simmonds (advokat Jens Jordahn for alle) mod Nykredit Forsikring A/S og Lokal

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 28. april 2016 Sag 152/2015 Kurator, advokat Michael Serring, kærer Østre Landsrets afgørelse om afvisning af kære af Sø- og Handelsrettens skifterets afgørelse

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 6. januar 2011 Sag 378/2007 (1. afdeling) SeaWest ved Bjarne Bøgh Jensen (advokat Klaus Busk) mod De Jyske Arkitekter A/S (advokat Claus Barrett Christiansen) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 15. maj 2012 Sag 361/2010 (1. afdeling) Fagligt Fælles Forbund som mandatar for A (advokat Christian Bentz) mod Ankestyrelsen (kammeradvokaten ved advokat Henrik Nedergaard

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 19. august 2015 Sag 71/2015 (1. afdeling) Anklagemyndigheden mod T (advokat Henrik Karl Nielsen, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten på Frederiksberg

Læs mere

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag

D O M. afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag D O M afsagt den 11. juni 2014 af Vestre Landsrets 10. afdeling (dommerne Poul Hansen, Vogter og Stig Glent-Madsen) i ankesag V.L. B 0005 13 Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat David Auken,

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 7. december 2017 Sag 185/2017 (2. afdeling) A (advokat Anni Nørgaard Clausen, beskikket) mod Region Syddanmark (advokat Mads Michael Brandt) I tidligere instanser er

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 244/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Birthe Nielsen, Jørn Marcussen, Trine Bang Overgaard, Helle Madsen, Claus Jacobsen, Karsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 20. juni 2011 Sag 53/2010 (2. afdeling) Henrichsen & Co. Statsautoriseret Revisionsaktieselskab (advokat Søren Narv Pedersen) mod A (advokat Søren Noringriis, beskikket)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 6. maj 2015 Sag 10/2014 (1. afdeling) Nordic Trustee ASA (tidligere Norsk Tillitsmann ASA) (advokat Torben Bondrop) mod FS Finans III A/S (advokat Jakob Rosing) Biintervenient

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 2. februar 2017 Sag 84/2016 (1. afdeling) A under konkurs (advokat Jes Andersen) mod B (advokat Asger Toft, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 26. juni 2013 Sag 312/2012 (1. afdeling) A (advokat Michael Amstrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat David Auken) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 28. juni 2012 Sag 12/2011 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Retten i X-købing (kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) I tidligere

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 240/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Berit Kyed, Sanne Greiner og Anni Clausen (advokat Jacob Goldschmidt) mod Finanssektorens

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 17. august 2015 Sag 106/2014 (2. afdeling) Altvika ved Charlotte Løve Lefland Højsted (selv) mod Eniro Danmark A/S (advokat Dennis Althoff-Andersen) I tidligere instanser

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. november 2017 Sag 305/2016 (2. afdeling) Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for A A/S (advokat Merete Preisler) mod Finansforbundet som mandatar for

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 31. marts 2017 Sag 100/2016 (1. afdeling) Frode Sejr Hansen (advokat Jørgen Iversen, beskikket) mod Esbjerg Kommune (advokat Hans Peter Storvang) og Vejdirektoratet (Kammeradvokaten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 19. januar 2012 Sag 36/2009 (1. afdeling) DHL Global Forwarding (Denmark) A/S (advokat Philip Graff) mod If Skadeforsikring filial af If Skadesförsäkring AB (advokat

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 15. oktober 2010 Sag 247/2008 (1. afdeling) Finansforbundet som mandatar for Carsten Nielsen, Kurt Bæk Henriksen, Andy Christensen og Anker Lundholm (advokat Jacob Goldschmidt)

Læs mere

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse.

[Indklagede] har nedlagt påstand om ophævelse af Advokatnævnets kendelse af 18. december 2013, subsidiært formildelse. Retten i Glostrup Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 2. marts 2015 i sag nr. BS 10A-160/2014: [Indklagede] [Advokatfirma A] [Adresse] mod Advokatnævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 5. juli 2012 Sag 26/2010 (1. afdeling) A (advokat Axel Grove, beskikket) mod Forsvarets Personeltjeneste (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere instans

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016

HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 HØJESTERETS DOM afsagt tirsdag den 24. maj 2016 Sag 11/2015 (2. afdeling) A (advokat Lars Sandager, beskikket) mod Alm. Brand Forsikring A/S (advokat Christina Neugebauer) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere