BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H"

Transkript

1 BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

2 Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden som beskrevet i denne vejledning. Læs venligst vejledningen grundigt, før Mobeye enheden tages i brug! Der henvises til manualen over EI Electronics detektor til instruktionerne vedrørende røg og varme detektor. Hvis skader er opstået ved at se bort fra retningslinjerne, bortfalder garantien. Brugeren skal regelmæssigt kontrollere om enheden er velfungerende. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert brug eller forkert funktion af Mobeye enheden. Sikkerheds vejledninger ikke højere end 40 C). ug af batterier skal overholdes. kan være til stede. rationer af enheden må kun udføres af personer, der er uddannet til Mobeye reparation. uoriginale dele kan føre til beskadigelse af Mobeye enheden. Der henvises til manualen over El Electronics detektor for komplette sikkerhedsvejledninger. Anvendelse i overensstemmelse med forordningen Anvendelsen af denne enhed i overensstemmelse med forordningen er at sende SMS-beskeder og foretage telefonopkald efter en alarm situation. Andre kutymer er ikke tilladt. Batterigenbrug CR123 batterier, som anvendes i Mobeye Panic Button, er klassificeret som ikke-farligt affald, og kan genbruges. Venligst, aflever tomme batterier til det nærmeste indsamlingssted. INDHOLD 1. Generel beskrivelse 1 2. At komme I gang Placer SIM kort Placer batterier Enter program tilstand Programmer mindst et telefonnummer Monter GSM modul huset til loftet Monter dækslet til GSM modul huset Tilslut EI detector og luk dækslet Udføre en test 3 3. Flere detektorer i et trådløst netværk 4 4. Anvendelse af ekstern strømforsyning 5 5. Udvidede muligheder Programmeings tilstand Sikkerhedskoden Programmering af indstillingerne via SMS Mulige generelle indstillinger 7

3 5.4.1 Telefon numre Identifikations tekst Alarm tekst Alarm meddelelses type: SMS eller SMS + opkald Test SMS tekst besked Strømsvigt SMS besked Tabel over SMS kommandoer for konfiguration stil systemet 8 6. Anmodningsliste over indstillinger og status Status anmodning Liste over generelle indstillinger Liste med telefonnumre 9 7. Tekniske beskeder og status tilbagemelding GENEREL BESKRIVELSE Denne manual gælder for Mobeye CM2400 og Mobeye CM2400H. Mobeye CM2400 er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics røg detektor EI605TYC. Mobeye CM2400H er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics varme detektor EI603TYC. I denne manual betegnes produkterne som CM2400 (H). Mobeye CM2400 (H) har følgende adfærd. - Hvis indgangen af alarm enheden aktiveres af EI Electronics detektor, sender Mobeye CM2400(H) en SMS tekst alarm besked og ringer til telefonnumrene som er programmeret af brugeren. - Hvis batterierne behøver at udskiftes, sender Mobeye CM2400(H) en SMS besked til administratoren med teksten battery low. Der henvises til vejledningen over EI Electronics detektor til beskrivelse af opførslen af røg eller varme detektoren. 2. AT KOMME I GANG For at komme i gang med Mobeye CM2400(H) er det nødvendigt at foretage de følgende trin i angivne rækkefølge: 1. Isæt SIM kort (med PIN kode 0000 eller uden PIN kode) 2. Isæt batterier 3. Indtast programtilstanden 4. Programmer mindst et telefon nummer (administrators nummer) 5. Monter GSM-modul huset til loftet 6. Fastgør dækslet til GSM-modul huset 7. Tilslut EI Electronics detektor og luk låget 8. Udfør en test Disse trin er forklaret nærmere i dette kapitel. Efter disse trin vil modulet være i drift. NB: i tilfælde flere EI detektorer danner et netværk kommunikerer via RF, først skal TF-modulerne være placeret og detektorerne har brug for at blive godkendt. Der henvises til kapitel Placer SIM kortet Indsæt et SIM-kort i GSM-modul. Skub det sorte dæksel forsigtig lidt udad for at åbne holderen. Inden du installerer SIM-kortet skal PIN-koden være "0000", eller være fri for en PIN-kode. (En PINkode kan ændres eller fjernes ved at sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og ændre eller fjerne PIN-koden i menuen under sikkerhed.

4 NB: Sørg for, at SIM-kortet er isat, inden batterierne er placeret. I tilfælde af SIM-kort ændring, skal du først fjerne batterierne. 2.2 Placer batterierne Anbring de to batterier (CR123) i modulet. Brug + / - indikationen for den korrekte placering. Den grønne LED blinker for at angive, at modulet ikke er konfigureret (Mindst ét telefonnummer skal programmeres). 2.3 Enter programtilstanden Straks efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) til program mode. Først etablerer GSM-modulet netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. inden for sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (Eller 'on' i tilfælde af første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på den røde tænd / sluk-knap, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Så længe enheden er i program mode, er status LED tændt (eller blinker 1 sek. tændt / 1 sek. slukket hvis modulet ikke har nogen konfiguration). I de første 3 minutter, forbliver GSM-modulet åben, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. 2.4 programmer mindst ét telefonnummer Mobeye CM2400(H) er i stand til at sende beskeder op til 5 telefon numre. Det første telefon nummer tilhører administratoren. Tekniske beskeder (som battery low ) sendes kun til administrator. Uden administrators telefon nummer kan Mobeye CM2400(H) ikke fungere. Når CM2400 (H) er i indledende (fabrik) status og batterierne er placeret (så lysdioden blinker), er administrators nummer programmeret ved at kalde telefonnummeret på Mobeye CM2400 (H) med administrators telefon. Enheden vil genkende dette nummer og gemme det som administrator (Telefonnummer 1). Administratoren vil modtage en bekræftelse SMS-besked, herunder sikkerhedskode. Denne kode er nødvendig for at programmere de andre indstillinger i enheden. NB: For på denne måde at programmere nummeret for genkendelse i administratorens telefon skal denne være tændt. For at programmere eller ændre administratorens nummer ved SMSkommando, henvises til Monter GSM modul huset til loftet Monter huset, i hvilket modulet er fastgjort, ved hjælp af plugs og skruer det ønskede sted på loftet. Der henvises til EI Electronics detektor vejledningen for den ideelle placering. 2.6 Monter dækslet til GSM-modul huset Tag bagsiden af EI Electronics detektoren. Skru denne del til huset af GSM-modulet. En lille åbning viser det nøjagtige sted. Før det grønne stik gennem hullet i bagbeklædningen. Pas på ikke at klemme ledningerne.

5 2.7 Tilslut EI detektor og luk dækslet Tryk kabelstikket på stifter på EI Electronics detektoren. Ved siden af disse stifter er teksten 1 2 skrevet. Hold EI detektoren for at forhindre spænding på ledningerne! Luk EI detektor ved at føre den tæt på bagsiden på den korrekte position, og drej er forsigtigt indtil den er lukket. I EI detektoren blinker et rødt lys regelmæssigt. 2.8 Udføre en test Efter de tidligere trin, er Mobeye CM2400 (H) i brug. Den er armeret (tændt) automatisk. Den grønne LED på GSM-modulet blinker en gang i 3 sekunder, som kun kan ses, når du åbner bagsiden af EI detektoren. For at udføre en test: - Tryk på TEST & HUSH knappen på EI detektoren i et par sekunder. Sirenen vil lyde og GSMmodulet vil etablere netværksforbindelse med henblik på at sende SMS-beskeder og ringe til kontaktpersoner. 3. FLERE DETEKTORER I ET TRÅDLØST NETVÆRK Selvom Mobeye CM2400 (H) kan køre som stand-alone enhed, er det også muligt at danne et trådløst netværk med flere EI detektorer. Til dette formål skal hver EI Elektronik detektorer være udstyret med et RF-modul. Dette modul kan integreres i EI Electronics detektoren. Før detektorer er operationelle, er de nødt til at være registreret / indkodet for at kende hinanden. Placeringen af RF-moduler i EI Elektronik detektorer og tilmelding skal foretages før alle andre trin i kapitel 1. Der henvises til EI Elektronik manualer til de skridt trin som skal følges. 4. ANVENDELSE AF EKSTERN STRØMFORSYNING Selvom Mobeye CM2400 (H) er designet til at køre på batterier, er det muligt at anvende en ekstern strømforsyning. I denne tilstand er modulet altid i forbindelse med GSM-netværket og derfor altid i programmerings tilstand. I tilfælde af strømsvigt tager batterierne over og administratoren informeres via SMS-besked. Modulet opererer fortsat omend i strømsparetilstand. Det betyder, at GSM-modul slukker, og kun etablerer netværksforbindelse når det er nødvendigt at udsende en alarm / test besked eller lav batteri kapacitet. Tilslut en ekstern strømforsyning (eller enhver anden reguleret 12VDC strømforsyning) til strøm indgangsstikket (tryk på de grønne ben til tilslutning af ledninger):

6 - V + (sort ledning med hvid stribe) til "+ - Jord (sort ledning) til "-" Når der anvendes en ekstern strømforsyning og der opstår strømsvigt, sender Mobeye CM2400 (H) en "power failure" SMS-besked til administratoren. Når strømforsyningen er genoprettet, sender Mobeye CM2400 (H) en "power restored SMSbesked til administratoren. 5. UDVIDEDE MULIGHEDER For at programmere Mobeye CM2400 (H), skal GSM-modulet have netværksforbindelse. Hvis der kun anvendes batterier, skift da først til programmerings tilstand. (Program mode.) Herefter sendes SMS-kommandoer til konfigurationen. Alle indstillinger gemmes, og vil blive holdt i enheden, også selvom strømforsyninger er fjernet. 5.1 Programmerings tilstand Direkte efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) skifter til programmerings tilstand. (Program mode.) Først etablerer GSM-modul netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. Indenfor sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (eller 'on' i tilfælde den første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på program knappen i 1 sekund, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Den røde program knap er placeret inde i kabinettet og kan nås ved at åbne røg detektoren. Så længe enheden er i program mode, status LED er tændt (eller blinker 1 sek. on / 1 sek. off i tilfælde af at modulet har ingen konfiguration). I de første 3 minutter forbliver GSM-modul forbliver, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. I tilfælde af at enheden er tilsluttet en ekstern strømforsyning, har CM2400 (H) netværksforbindelse hele tiden, og enheden er i program mode hele tiden. 5.2 Sikkerheds koden For konfigurationsaktiviteter af Mobeye 2400 (H) skal sikkerhedskoden anvendes. Den oprindelige sikkerhedskode er 1111 ". I denne manual er betegnelsen for kode <CODE>. 5.3 Programmering af indstillingerne via SMS Indstillingerne er programmeret af SMS-beskeder. - Vær sikker på, CM2400 (H) er i program-mode (se 5.1). - Send en SMS-besked med følgende indhold: <CODE> <kommando> - Glem ikke mellemrum mellem <PIN code> og <kommando>. - Kommandoerne er små bogstaver. - Adskillige kommandoer kan kombineres i én SMS-besked (Med et maksimum på 160 tegn) ved at placere en # mellem kommandoerne <CODE> <command1> # <command2>... # <commandn> Den grønne LED blinker 3 gange for at indikere succesfuld konfiguration. I tilfælde af en forkert kommando, blinker lysdioden 5 gange. I afsnit 5.5 er komplet liste med SMS kommandoer

7 5.4 Mulige generelle indstillinger Dette afsnit beskriver de generelle indstillinger for CM2400 (H) Telefon numre Mobeye CM2400 (H) er i stand til at sende alarmmeddelelser op til 5 telefonnumre. Det første telefonnummer (TEL1) hører til administratoren. Kun dette nummer modtager alle system-beskeder. De øvrige telefonnumre (herunder administrator) får kun alarmmeddelelserne. For at indstille eller ændre telefonnumre: SMS kommando 1. telefonnummer: <CODE> TEL1:<tel. nummer> SMS kommando 2. telefonnummer: <CODE> TEL2:<tel. Nummer>... tilsvarende for TEL3... TEL5 Sådan slettes telefonnumre: SMS kommando slette 1. telefonnummer: <CODE> DEL1... tilsvarende for DEL2... DEL5 I tilfælde af et udenlandsk nummer start med + efterfulgt af lande kode. Eksempel: TEL1: Identifikations tekst Det er muligt at tilføje en standard identifikations tekst (NAVN) til alle meddelelser, der sendes af Mobeye CM2400(H). Alarmmeddelelserne er en kombination af navn og alarm tekst. En brugerdefineret identifikation har en længde på maks. 20 tegn. Standarden Identifikations tekst er "Mobeye". SMS kommando identifikations tekst: <CODE> NAME:<free text> Alarm tekst Unik alarm tekst kan programmeres ind i Mobeye CM2400 (H). Den brugerdefinerede tekst har en maksimal længde på 20 tegn. Følgende standardtekster er programmeret: Udløst input <TEXT1>: Fire alarm! SMS kommando tekst 1: <CODE> TEXT1:<free text> Alarm meddelelsestype: SMS eller SMS + opkald Som standard, efter et aktiveret input, advarer Mobeye CM2400 (H) dig ved SMS meddelelse efterfulgt af et telefonopkald (bip signal). Kombinationen af SMS og opkald øger chancen for at få opmærksomhed af kontakt personer. Det er muligt at deaktivere opkaldet (OFF), således at kun en SMS-besked vil blive sendt. Standarden alarmopsætningen er ON (SMS + opkald). SMS kommando alarmnotificering typen: <CODE>CALL:xxx Test SMS tekst besked Mobeye CM2400 (H) kan sende regelmæssige test SMS-beskeder ("keep alive") til administratoren, for at sikre en korrekt funktion af enheden. Test meddelelses funktionen er kun aktiv når enheden er tilkoblet. Intervallet mellem test-beskeder kan indstilles mellem 0 dage (ingen test besked) og 30 dage. Standarden test intervallet er sat til 0 (ingen test-meddelelse). SMS kommando interval test besked: <CODE> TEST:xx Strømsvigt SMS-besked Hvis Mobeye CM2400 (H) strømforsynes eksternt, og strømmen svigter sender den en SMS tekst besked til administratoren. Meddelelsen sendes kun når enheden er tilkoblet. Denne meddelelse kan indstilles til OFF. Standardindstillingen for SMS "strømsvigt er indstillet til "ON". SMS kommando strømsvigt besked: <CODE> POWERSMS:xxx

8 5.5 Tabel over SMS-kommandoer til konfiguration Indstillinger SMS kommando Fra/til - område Standard Ændre sikkerheds kode INSTCODE:<xxxx> Kod telefonnumre for Alarm beskeder Slet telefonnumre TEL1:<tel number>. TEL5:<tel number> DEL1. DEL5 Empty Identifikations tekst NAME: <text> 20 karakterer Mobeye Alarm notifications type CALL: <type> ON, OFF ON Alarm tekst TEXT1:<text> 20 karakterer Alarm 1 Interval test SMS TEST:<days> (dage) 0 Strømsvigt SMS POWERSMS:<xx> ON or OFF ON Eksempler: Kod telefonnummer1 : 1111 TEL1: Slet telefonnummer1: 1111 DEL1 (være opmærksom på mellemrum bag 1111) 5.6 Nulstil systemet For at nulstille Mobeye CM2400(H) til fabriksindstillinger: - Åbn bagsiden af GSM-modul i omvendt rækkefølge som forklaret i kapitel 2 - Fjern batterierne - Tryk på den røde knap, mens batterierne isættes. Hold knappen nede (ca.) i 5 sekunder - Slip knappen umiddelbart efter lysdioden begynder at blinke Efter en vellykket nulstilling (reset) vil status LED på tastaturet blinke grønt for at indikere, at modulet ikke er konfigureret. Sikkerhedskoden <CODE> er ligeledes tilbage til fabriksindstillingerne. 6. ANMODNINGSLISTE OVER INDSTILLINGER OG STATUS De programmerede indstillinger og status i GSM detektor kan modtages pr. sms beskeder. Inden du sender anmodningen, skal du sikre at enheden er i programmerings tilstand mode. (se 5.1). 6.1 Status anmodning Status for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> STATUS? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) status til afsenderen af anmodningen. Status beskeden indeholder aktiveret / Ikke konfigureret status på Mobeye CM2400 (H), status for input, strøm og batterier. 6.2 Liste over generelle indstillinger De generelle indstillinger for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> SET? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) listen over programmerede indstillinger til afsenderen af anmodningen. 6.3 Liste med telefonnumre Listen over telefonnumre kan rekvireres ved at sende en SMS-besked med indholdet: <CODE> CALL?

9 Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) en liste over de programmerede telefonnumre til afsenderen af anmodningen. 7. TEKNISKE BESKEDER OG STATUS TILBAGEMELDING Tekniske beskeder I tilfælde af tekniske problemer modtager administrator en SMS-besked. Eventuelle tekniske beskeder er: Beskeder Årsager Low batteries, external power supply OK Strøm er tilgængelig, batterier behøver udskiftning Ingen ekstern strømforsyning, batterier er No external power supply, batteries OK i stand til at overtage driften i strømsparetilstand Low batteries, no external power supply Ingen ekstern strømforsyning, batterier skal udskiftes External power supply OK, batteries OK Ekstern strøm er tilbage (eller adapter er tilsluttet), batterier behøver ikke udskiftes Message(s) missed due to Network/SIM failure En eller flere SMS tekst beskeder kunne ikke sendes, grundet en SIM-kort fejl eller GSM netværksfejl Når der modtages en af ovennævnte tekniske beskeder, venligst få den afklaret hurtigst muligt. Ved udskiftning af batterier, behøver SIM kortet ikke tages ud. Status tilbagemelding Status LED mønster Nødvendig handling Modulet er ikke konfigureret Blinker 1 sekund tændt/ 1 sekund slukket Konfigurer mindst et telefon nummer Modulet er tændt, drevet af 1 blitz hver 3. sekund Kræver ingen handling batterier Modulet er tændt, drevet af Tændt Kræver ingen handling ekstern forsyning Modulet etablerer netværk forbindelse for at sende en alarm besked Linker 2 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret og beskeden er sendt Modulet etablerer netværk forbindelse for at komme i program tilstand Blinker 3 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret før programmering Ingen GSM forbindelse 2 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Genplacer SIM kortet. Anvend en anden netværks udbyder. Prøv modulet på en anden lokation. Ikke gyldig SIM kort eller fejl PIN 3 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Fjern PIN koden. Kontroller om der er penge på kortet. Isæt SIM kort Blinker 3 gange Kræver ingen handling Vellykket programmerings handling Fejl programmerings handling Blitzer 5 gange Kontroller SMS kommando Lav batteri kapacitet 4 blitz hver 3. sekund Udskift begge batterier

10 Tekniske specifikationer GSM Antenne Batterier Batteri levetid ved normal anv. Ekstern strømforbindelse Strømforbrug lav effekt Strømforbrug 12 V Dimensioner Omgivelses temperatur : Quad band EGSM, 850/900/1800/1900 MHz : 900/1800/1900 MHz : 2 x CR123 (lithium) : > 1 år : 12 VDC (+/- 2 VDC) / min. 500 ma (valgfri) : ca. 50 µa. stand-by / max. Ca. 500 ma : ca. 50 ma stand-by / max. Ca. 500 ma : 80 x 60 x 40 mm : Fra -10 C til +50 C Denne håndbog er udgivet af Mobeye. Alle rettigheder, oversættelse inkluderet, er reserveret. Enhver reproduktion, enten fotokopi, mikrofilm eller gemt i en automatiseret data ordbog, er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra udgiveren. Kopiering, også i uddrag, er ikke tilladt. Denne brugsanvisning opfylder de tekniske krav, som er gældende, på det tidspunkt hvor den er til trykning. Ændringer i teknologi og udstyr forbeholdes. Copyright 2013 by Mobeye, version CM2400EN Declaration of Conformity Herewith we, Mobeye, declare that the product Mobeye CM24 telemetry module And the derived products CM2000, CM2100, CM2200, CM2300, CM2300FS, CM2400, CM2500 are in compliance with the essential requirements of the following European standards / EU Directives: Directive 73/23/EEC (low voltage directive) Directive IEC/EN Electromagnetic compatibility Directive 1995/5/EC R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) The conformity with the essential requirements of 1995/5/EC has been verified against: ETSI EN V1.5.1 ETSI EN V1.2.1 ETSI EN V9.0.2 CENELEC EN 60950:2001 Mobeye B.V., Poeldonkweg 5, 5216 JX s-hertogenbosch, The Netherlands

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Scandinavia Scandinavia Værktøj Boremaskine Stjerneskruetrækker Skal bruges til Bore huller til montering af kontrolpanel og bevægelsesdetektorer. Fastskruning af monteringsbeslag til kontrolpanel og bevægelsesdetektorer.

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM ALARM BASIC 6 ZONER

GSM ALARM BASIC 6 ZONER GSM ALARM BASIC 6 ZONER Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke 9-12V DC / 500mA

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. 26.03.2012 Ver3. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk 26.03.2012 Ver3 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

GSM CallStarter Type TC202

GSM CallStarter Type TC202 Introduktion GSM Callstarter er lavet til fjernbetjent start af bil og bådvarmer via SMS eller direkte opkald fra en telefon, mobil eller fastnet. Enheden er baseret på brug af GSM nettet, og skal derfor

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System

BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL. Kom godt i gang med GPS System BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Kom godt i gang med GPS System 1 INDHOLDSFORTEGNELSE: Indholdsfortegnelse 2 Forord 3 Systemet indeholder 3 SIM-kort & operatørvalg 3 Afmontering af PIN-kode på SIM-kort 3 Montering

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual

GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual GPS 302 Junior/Senior telefon Bruger manual 08.11.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Tillykke med din 302 GPS Junior / Senior telefon med indbygget GPS Sporing.

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01

Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 Vejledning for TKE 01 Ver 4.01 TKE-01 er lavet specielt til at arbejde sammen med en Calyma ventilationunit med Lemmens DC-motorer. POWER ON SPJÆLD LUKKET FEJL TRYKFEJL VARME STYRING under 18 grader Temperatur

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000

AE10011. Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral 12.06.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm-import.dk Servicetelefon: 8748 6000 Introduktion AE10011 Ældre / Handicap Hjælpecentral er et nyt produkt, udviklet

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

Hurtig brugervejledning

Hurtig brugervejledning Hurtig brugervejledning Før du starter Om denne vejledning Parrot foretrækker at lægge brugervejledningerne ud online i stedet for at få dem trykt for at begrænse papirforbruget og af hensyn til miljøet.

Læs mere

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02

Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Kære bruger. Brugervejledning for Alarmsystem AL-01 & AL-02 Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på, og alarmsystemet

Læs mere

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3

Betjeningsvejledning. Thermo Call TC3 Betjeningsvejledning Thermo Call TC3 Generelle oplysninger Kære Webasto-kunde! Vi takker dig for valget af den nye Thermo Call TC3. Du får med dette produkt en komfortabel og moderne betjeningsmulighed

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Installations- og bruger vejledning

Installations- og bruger vejledning Installations- og bruger vejledning Indhold: Tasternes funktioner...side 1 Om menuen...side 1 Vigtigt før du starter...side 2 Opsætning og tilkobling af boks og komponenter i hjemmet...side 2 Tilkobling

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. living connect. Installations- og Brugervejledning. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE living connect Installations- og Brugervejledning Danfoss Heating Solutions 2 living connect Tak fordi du købte et Danfoss produkt Danfoss Heating Solutions 3 Indhold 1. Systemoversigt....5

Læs mere

Heatime. SMS Remote Control

Heatime. SMS Remote Control Heatime SMS Remote Control Brugervejledning V252E 02.07.2008 Al information indeholdt i dette dokument kan ændres uden meddelelse herom, og uden at Milkline kan drages til ansvar herfor. www.milkline.com

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01

HomeSecure HS-ZONE-01 version nr. 01 1 Indholdfortegnelse: INTRODUKTION 4 1.1 INTRODUKTION: 4 1.2 FUNKTIONER 4 INSTALLATION AF ALARMSYSTEMET 6 2.1 PLANLÆGNING INDEN INSTALLATION 7 2.2 KLARGØR ALARMPANELET 8 TILSLUT GSM ANTENNEN... 8 TILSLUT

Læs mere

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3.

MANUAL. Hav det sjovt med dit køretøj! Hilsen AMA teamet / MotoPro A/S. Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. MANUAL Kære bruger, Tak for købet af din AMA2 eller AMA3. Venligst læs sikkerheds instruktionen før brug af din AMA2/3: Brug af andet end beskrevet i denne manual kan føre til beskadigelse af produktet.

Læs mere

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD

Betjeningsvejledning. Hvis du ikke læser andet heri - LÆS DISSE 2 PUNKTER! OPBEVARES I PLASTICPOSE PÅ MOTORCYKLEN! VEDLIGEHOLD VEDLIGEHOLD FJERNBETJENING Fjernbetjeningen indeholder elektroniske komponenter og skal beskyttes mod slag og fugt. Derfor: Skil ikke fjernbetjeningshuset ad undtaget for at skifte batterier. Fjernbetjeningens

Læs mere

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning.

Venligst bemærk, at specifikationer og oplysninger er underlagt ændringer uden forudgående varsel i denne vejledning. TK201 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker TK201. Denne manual viser hvordan du betjener enheden nemt og korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Venligst

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let installation, enkel programmering! Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan ikke tale

Læs mere

APA 100. Installationsmanual

APA 100. Installationsmanual APA 100 Side 2 1. Generelt... 3 2. Sender... 3 2.1 Ledninger - stik ben 1-8... 3 2.2 Kaldeknap på senderenheden... 3 2.3 Hvid ledning IGN - Tænding... 3 3. Modtager... 4 3.1 Tænd/sluk knap på siden af

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang!

Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det du behøver for at komme i gang! Vores basissæt indeholder det der skal til for at komme godt i gang med at sikre sit hus. Placeres sensorene strategisk på et sted tyven ikke

Læs mere

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info

VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info VEJLEDNING Drift og vedligehold Teknisk data Fejlsøgning Tilslutning af strøm Udbygning af antal styreenheder Opstart af gulvvarmestyring Kontakt info DLP 241- og 841 M00 0SE SEITRON TRÅDLØS STYREENHED

Læs mere

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk

GSM ALARM LUXUS. Brugervejledning dansk GSM ALARM LUXUS Brugervejledning dansk Tekniske data Spænding/strøm DC12V /1A Standby strøm

Læs mere

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!!

Multizone 99 Zoner Bruger Manual. VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! Multizone 99 Zoner Bruger Manual VIGTIGT:Læs denne manual inden ibrugtagning!!!! 1 Vigtigt at tænke på inden installation 1. Placering af hovedenheden må ikke være i nærheden af, tv, radio eller lign der

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor

Installationsmanual Trådløs Bevægelsessensor Trådløs Bevægelsessensor Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 2 UDPAKNING... 2 MONTERING... 4 Montering af væg-/loftbeslaget... 4 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST

Læs mere

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk

Installationsmanual Trådløs Dørsensor Optisk Trådløs Dørsensor Optisk Indholdsfortegnelse KOM GODT I GANG... 3 UDPAKNING... 3 MONTERING... 3 INSTALLATION AF BATTERIER... 4 EFTER INSTALLATION AF BATTERIER... 5 TEST AF DØRSENSOREN... 5 RESET TIL FABRIKSINDSTILLINGER...

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem

Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem v12082008 Installation og Brugermanual for GRIPO 5100 Alarmsystem 5101 Hovedstation Dette GRIPO alarmsæt indeholder følgende: 1 stk GRIPO 5101 Hovedstation 1 stk GRIPO 5107 Trådløs fjernbetjening 1 stk

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual

Bluetooth Art. Nr.: 460300. Brugermanual BT 1000 Bluetooth Art. Nr.: 460300 Brugermanual BT1000v.2 User Man. DANfeb11 Conlan ApS - Speditørvej 2A - DK-9000 Aalborg - Tlf.: +45 7240 6003 - Fax: +45 9632 0022 www.conlan.dk - info@conlan.dk Side

Læs mere

Installationsvejledning. Thermo Call TC3

Installationsvejledning. Thermo Call TC3 Installationsvejledning Thermo Call TC3 1 2 # 24990A 965 082 AMP 3 4 # 98393A # 67769A sw Ukorrekt installation eller reparation af Webasto varme- og kølesystemer kan forårsage brand eller udslip af dødelig

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

Din tavse og loyale medarbejder

Din tavse og loyale medarbejder Let on, llati a t s in el enk ing! mer m a gr pro Din tavse og loyale medarbejder GD-04 er en GSM fjernkontrol-enhed. Den sender SMS er, ringer op, tænder og slukker for apparater og overvåger. DAViD kan

Læs mere

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk

ThermIT ApS. Sct. Cathrine Vej 21. 9800 Hjørring. Telefon +45 70 26 66 62. www.thermit.dk. salg@thermit.dk ThermIT ha ndbog Indhold Indledning... 2 Tekniske data... 3 Ordforklaring:... 4 Hovedmoduler... 4 Sensor information... 5 SMS Kommandoer... 6 Leverandøropgaver inden levering... 7 Tekniker Installationsvejledning...

Læs mere

Installationsvejledning Mobile iwl220g

Installationsvejledning Mobile iwl220g Installationsvejledning Mobile iwl220g Nets Denmark A/S. Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.9 (2015-07-09). Software version 20.18. Vare nr.: R336-0121 1. Indledning Før Mobile

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Installationsvejledning til Mobile iwl220g

Installationsvejledning til Mobile iwl220g Installationsvejledning til Mobile iwl220g Nets Denmark A/S Energivej 1 DK-2750 Ballerup www.terminalshop.dk Doc. version 1.0 (2013-09-27). Software version 3.45. Vare nr.: R336-0127 1. Indledning Før

Læs mere

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365

Din brugermanual BANG & OLUFSEN BEOCOM 2 http://da.yourpdfguides.com/dref/2465365 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206

UniLock System 10. Manual til T560 telefonnummer læser. Version 2.0 Revision 150206 UniLock System 10 Manual til T560 telefonnummer læser Projekt PRJ167 Version 2.0 Revision 150206 Telefonnummer læser T560 er en GSM modtager, som aflæser en opkalders telefonnummer og videresender dette

Læs mere

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk

Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA. Brugermanual. Manual version 1.0. Svane Electronic ApS. Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk Serien GSM FJERNSTYRET KAMERA Brugermanual Manual version 1.0 Svane Electronic ApS Tlf: 70253010 - Mail: ssi@svane-el.dk GSM fjernstyret kamera Tak for at du købte GSM kameraet. Dette kamera er et fjernstyret

Læs mere

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder

LINDE No2 indeholder. LINDE No2 TWIN indeholder LINDE No2 indeholder LINDE No2 TWIN indeholder 5 INDHOLDSFORTEGNELSE INSTALLATION 6 BATTERIER - TÆND HÅNDSÆT OG BASE 7 ISÆT BATTERIER 4 3 2 1 1 2 3 4 8 BASE OG HÅNDSÆT Tilslut headset LED* Udgående kald

Læs mere

TIGRIS AHC 8007/8014 styring

TIGRIS AHC 8007/8014 styring Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 150408 Installationsvejledning for Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt Wavin på 86962000, hvis du har brug for gode råd og vejledning omkring

Læs mere

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk

GSM ALARM CAMERA. Brugervejledning dansk GSM ALARM CAMERA Brugervejledning dansk Tekniske data GSM enhed: Strømforbrug statisk:20 ma Arbejdsspænding: 9 12VDC Arbejdstemperatur: 20 C til + 85 C GSM 900 / 1800 / 1900 bånd Frekvens: 433 MHZ Trådløs

Læs mere

Manual til trådløs alarm

Manual til trådløs alarm Manual til trådløs alarm Beckersberg Secure BS1200 Læs venligst manualen grundigt, før du tager din Beckersberg Secure alarmpakke i brug. Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1Introduktion...4 2Før installation

Læs mere

Automatisk satellit overvågning af

Automatisk satellit overvågning af Automatisk satellit overvågning af dine ejendele InteT abonnement eller gebyr Få adgang til al information direkte via mobiltelefon eller Internet Bevægelses sensor - autosporing samt aflytning Markedets

Læs mere