BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H"

Transkript

1 BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

2 Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden som beskrevet i denne vejledning. Læs venligst vejledningen grundigt, før Mobeye enheden tages i brug! Der henvises til manualen over EI Electronics detektor til instruktionerne vedrørende røg og varme detektor. Hvis skader er opstået ved at se bort fra retningslinjerne, bortfalder garantien. Brugeren skal regelmæssigt kontrollere om enheden er velfungerende. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert brug eller forkert funktion af Mobeye enheden. Sikkerheds vejledninger ikke højere end 40 C). ug af batterier skal overholdes. kan være til stede. rationer af enheden må kun udføres af personer, der er uddannet til Mobeye reparation. uoriginale dele kan føre til beskadigelse af Mobeye enheden. Der henvises til manualen over El Electronics detektor for komplette sikkerhedsvejledninger. Anvendelse i overensstemmelse med forordningen Anvendelsen af denne enhed i overensstemmelse med forordningen er at sende SMS-beskeder og foretage telefonopkald efter en alarm situation. Andre kutymer er ikke tilladt. Batterigenbrug CR123 batterier, som anvendes i Mobeye Panic Button, er klassificeret som ikke-farligt affald, og kan genbruges. Venligst, aflever tomme batterier til det nærmeste indsamlingssted. INDHOLD 1. Generel beskrivelse 1 2. At komme I gang Placer SIM kort Placer batterier Enter program tilstand Programmer mindst et telefonnummer Monter GSM modul huset til loftet Monter dækslet til GSM modul huset Tilslut EI detector og luk dækslet Udføre en test 3 3. Flere detektorer i et trådløst netværk 4 4. Anvendelse af ekstern strømforsyning 5 5. Udvidede muligheder Programmeings tilstand Sikkerhedskoden Programmering af indstillingerne via SMS Mulige generelle indstillinger 7

3 5.4.1 Telefon numre Identifikations tekst Alarm tekst Alarm meddelelses type: SMS eller SMS + opkald Test SMS tekst besked Strømsvigt SMS besked Tabel over SMS kommandoer for konfiguration stil systemet 8 6. Anmodningsliste over indstillinger og status Status anmodning Liste over generelle indstillinger Liste med telefonnumre 9 7. Tekniske beskeder og status tilbagemelding GENEREL BESKRIVELSE Denne manual gælder for Mobeye CM2400 og Mobeye CM2400H. Mobeye CM2400 er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics røg detektor EI605TYC. Mobeye CM2400H er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics varme detektor EI603TYC. I denne manual betegnes produkterne som CM2400 (H). Mobeye CM2400 (H) har følgende adfærd. - Hvis indgangen af alarm enheden aktiveres af EI Electronics detektor, sender Mobeye CM2400(H) en SMS tekst alarm besked og ringer til telefonnumrene som er programmeret af brugeren. - Hvis batterierne behøver at udskiftes, sender Mobeye CM2400(H) en SMS besked til administratoren med teksten battery low. Der henvises til vejledningen over EI Electronics detektor til beskrivelse af opførslen af røg eller varme detektoren. 2. AT KOMME I GANG For at komme i gang med Mobeye CM2400(H) er det nødvendigt at foretage de følgende trin i angivne rækkefølge: 1. Isæt SIM kort (med PIN kode 0000 eller uden PIN kode) 2. Isæt batterier 3. Indtast programtilstanden 4. Programmer mindst et telefon nummer (administrators nummer) 5. Monter GSM-modul huset til loftet 6. Fastgør dækslet til GSM-modul huset 7. Tilslut EI Electronics detektor og luk låget 8. Udfør en test Disse trin er forklaret nærmere i dette kapitel. Efter disse trin vil modulet være i drift. NB: i tilfælde flere EI detektorer danner et netværk kommunikerer via RF, først skal TF-modulerne være placeret og detektorerne har brug for at blive godkendt. Der henvises til kapitel Placer SIM kortet Indsæt et SIM-kort i GSM-modul. Skub det sorte dæksel forsigtig lidt udad for at åbne holderen. Inden du installerer SIM-kortet skal PIN-koden være "0000", eller være fri for en PIN-kode. (En PINkode kan ændres eller fjernes ved at sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og ændre eller fjerne PIN-koden i menuen under sikkerhed.

4 NB: Sørg for, at SIM-kortet er isat, inden batterierne er placeret. I tilfælde af SIM-kort ændring, skal du først fjerne batterierne. 2.2 Placer batterierne Anbring de to batterier (CR123) i modulet. Brug + / - indikationen for den korrekte placering. Den grønne LED blinker for at angive, at modulet ikke er konfigureret (Mindst ét telefonnummer skal programmeres). 2.3 Enter programtilstanden Straks efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) til program mode. Først etablerer GSM-modulet netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. inden for sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (Eller 'on' i tilfælde af første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på den røde tænd / sluk-knap, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Så længe enheden er i program mode, er status LED tændt (eller blinker 1 sek. tændt / 1 sek. slukket hvis modulet ikke har nogen konfiguration). I de første 3 minutter, forbliver GSM-modulet åben, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. 2.4 programmer mindst ét telefonnummer Mobeye CM2400(H) er i stand til at sende beskeder op til 5 telefon numre. Det første telefon nummer tilhører administratoren. Tekniske beskeder (som battery low ) sendes kun til administrator. Uden administrators telefon nummer kan Mobeye CM2400(H) ikke fungere. Når CM2400 (H) er i indledende (fabrik) status og batterierne er placeret (så lysdioden blinker), er administrators nummer programmeret ved at kalde telefonnummeret på Mobeye CM2400 (H) med administrators telefon. Enheden vil genkende dette nummer og gemme det som administrator (Telefonnummer 1). Administratoren vil modtage en bekræftelse SMS-besked, herunder sikkerhedskode. Denne kode er nødvendig for at programmere de andre indstillinger i enheden. NB: For på denne måde at programmere nummeret for genkendelse i administratorens telefon skal denne være tændt. For at programmere eller ændre administratorens nummer ved SMSkommando, henvises til Monter GSM modul huset til loftet Monter huset, i hvilket modulet er fastgjort, ved hjælp af plugs og skruer det ønskede sted på loftet. Der henvises til EI Electronics detektor vejledningen for den ideelle placering. 2.6 Monter dækslet til GSM-modul huset Tag bagsiden af EI Electronics detektoren. Skru denne del til huset af GSM-modulet. En lille åbning viser det nøjagtige sted. Før det grønne stik gennem hullet i bagbeklædningen. Pas på ikke at klemme ledningerne.

5 2.7 Tilslut EI detektor og luk dækslet Tryk kabelstikket på stifter på EI Electronics detektoren. Ved siden af disse stifter er teksten 1 2 skrevet. Hold EI detektoren for at forhindre spænding på ledningerne! Luk EI detektor ved at føre den tæt på bagsiden på den korrekte position, og drej er forsigtigt indtil den er lukket. I EI detektoren blinker et rødt lys regelmæssigt. 2.8 Udføre en test Efter de tidligere trin, er Mobeye CM2400 (H) i brug. Den er armeret (tændt) automatisk. Den grønne LED på GSM-modulet blinker en gang i 3 sekunder, som kun kan ses, når du åbner bagsiden af EI detektoren. For at udføre en test: - Tryk på TEST & HUSH knappen på EI detektoren i et par sekunder. Sirenen vil lyde og GSMmodulet vil etablere netværksforbindelse med henblik på at sende SMS-beskeder og ringe til kontaktpersoner. 3. FLERE DETEKTORER I ET TRÅDLØST NETVÆRK Selvom Mobeye CM2400 (H) kan køre som stand-alone enhed, er det også muligt at danne et trådløst netværk med flere EI detektorer. Til dette formål skal hver EI Elektronik detektorer være udstyret med et RF-modul. Dette modul kan integreres i EI Electronics detektoren. Før detektorer er operationelle, er de nødt til at være registreret / indkodet for at kende hinanden. Placeringen af RF-moduler i EI Elektronik detektorer og tilmelding skal foretages før alle andre trin i kapitel 1. Der henvises til EI Elektronik manualer til de skridt trin som skal følges. 4. ANVENDELSE AF EKSTERN STRØMFORSYNING Selvom Mobeye CM2400 (H) er designet til at køre på batterier, er det muligt at anvende en ekstern strømforsyning. I denne tilstand er modulet altid i forbindelse med GSM-netværket og derfor altid i programmerings tilstand. I tilfælde af strømsvigt tager batterierne over og administratoren informeres via SMS-besked. Modulet opererer fortsat omend i strømsparetilstand. Det betyder, at GSM-modul slukker, og kun etablerer netværksforbindelse når det er nødvendigt at udsende en alarm / test besked eller lav batteri kapacitet. Tilslut en ekstern strømforsyning (eller enhver anden reguleret 12VDC strømforsyning) til strøm indgangsstikket (tryk på de grønne ben til tilslutning af ledninger):

6 - V + (sort ledning med hvid stribe) til "+ - Jord (sort ledning) til "-" Når der anvendes en ekstern strømforsyning og der opstår strømsvigt, sender Mobeye CM2400 (H) en "power failure" SMS-besked til administratoren. Når strømforsyningen er genoprettet, sender Mobeye CM2400 (H) en "power restored SMSbesked til administratoren. 5. UDVIDEDE MULIGHEDER For at programmere Mobeye CM2400 (H), skal GSM-modulet have netværksforbindelse. Hvis der kun anvendes batterier, skift da først til programmerings tilstand. (Program mode.) Herefter sendes SMS-kommandoer til konfigurationen. Alle indstillinger gemmes, og vil blive holdt i enheden, også selvom strømforsyninger er fjernet. 5.1 Programmerings tilstand Direkte efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) skifter til programmerings tilstand. (Program mode.) Først etablerer GSM-modul netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. Indenfor sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (eller 'on' i tilfælde den første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på program knappen i 1 sekund, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Den røde program knap er placeret inde i kabinettet og kan nås ved at åbne røg detektoren. Så længe enheden er i program mode, status LED er tændt (eller blinker 1 sek. on / 1 sek. off i tilfælde af at modulet har ingen konfiguration). I de første 3 minutter forbliver GSM-modul forbliver, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. I tilfælde af at enheden er tilsluttet en ekstern strømforsyning, har CM2400 (H) netværksforbindelse hele tiden, og enheden er i program mode hele tiden. 5.2 Sikkerheds koden For konfigurationsaktiviteter af Mobeye 2400 (H) skal sikkerhedskoden anvendes. Den oprindelige sikkerhedskode er 1111 ". I denne manual er betegnelsen for kode <CODE>. 5.3 Programmering af indstillingerne via SMS Indstillingerne er programmeret af SMS-beskeder. - Vær sikker på, CM2400 (H) er i program-mode (se 5.1). - Send en SMS-besked med følgende indhold: <CODE> <kommando> - Glem ikke mellemrum mellem <PIN code> og <kommando>. - Kommandoerne er små bogstaver. - Adskillige kommandoer kan kombineres i én SMS-besked (Med et maksimum på 160 tegn) ved at placere en # mellem kommandoerne <CODE> <command1> # <command2>... # <commandn> Den grønne LED blinker 3 gange for at indikere succesfuld konfiguration. I tilfælde af en forkert kommando, blinker lysdioden 5 gange. I afsnit 5.5 er komplet liste med SMS kommandoer

7 5.4 Mulige generelle indstillinger Dette afsnit beskriver de generelle indstillinger for CM2400 (H) Telefon numre Mobeye CM2400 (H) er i stand til at sende alarmmeddelelser op til 5 telefonnumre. Det første telefonnummer (TEL1) hører til administratoren. Kun dette nummer modtager alle system-beskeder. De øvrige telefonnumre (herunder administrator) får kun alarmmeddelelserne. For at indstille eller ændre telefonnumre: SMS kommando 1. telefonnummer: <CODE> TEL1:<tel. nummer> SMS kommando 2. telefonnummer: <CODE> TEL2:<tel. Nummer>... tilsvarende for TEL3... TEL5 Sådan slettes telefonnumre: SMS kommando slette 1. telefonnummer: <CODE> DEL1... tilsvarende for DEL2... DEL5 I tilfælde af et udenlandsk nummer start med + efterfulgt af lande kode. Eksempel: TEL1: Identifikations tekst Det er muligt at tilføje en standard identifikations tekst (NAVN) til alle meddelelser, der sendes af Mobeye CM2400(H). Alarmmeddelelserne er en kombination af navn og alarm tekst. En brugerdefineret identifikation har en længde på maks. 20 tegn. Standarden Identifikations tekst er "Mobeye". SMS kommando identifikations tekst: <CODE> NAME:<free text> Alarm tekst Unik alarm tekst kan programmeres ind i Mobeye CM2400 (H). Den brugerdefinerede tekst har en maksimal længde på 20 tegn. Følgende standardtekster er programmeret: Udløst input <TEXT1>: Fire alarm! SMS kommando tekst 1: <CODE> TEXT1:<free text> Alarm meddelelsestype: SMS eller SMS + opkald Som standard, efter et aktiveret input, advarer Mobeye CM2400 (H) dig ved SMS meddelelse efterfulgt af et telefonopkald (bip signal). Kombinationen af SMS og opkald øger chancen for at få opmærksomhed af kontakt personer. Det er muligt at deaktivere opkaldet (OFF), således at kun en SMS-besked vil blive sendt. Standarden alarmopsætningen er ON (SMS + opkald). SMS kommando alarmnotificering typen: <CODE>CALL:xxx Test SMS tekst besked Mobeye CM2400 (H) kan sende regelmæssige test SMS-beskeder ("keep alive") til administratoren, for at sikre en korrekt funktion af enheden. Test meddelelses funktionen er kun aktiv når enheden er tilkoblet. Intervallet mellem test-beskeder kan indstilles mellem 0 dage (ingen test besked) og 30 dage. Standarden test intervallet er sat til 0 (ingen test-meddelelse). SMS kommando interval test besked: <CODE> TEST:xx Strømsvigt SMS-besked Hvis Mobeye CM2400 (H) strømforsynes eksternt, og strømmen svigter sender den en SMS tekst besked til administratoren. Meddelelsen sendes kun når enheden er tilkoblet. Denne meddelelse kan indstilles til OFF. Standardindstillingen for SMS "strømsvigt er indstillet til "ON". SMS kommando strømsvigt besked: <CODE> POWERSMS:xxx

8 5.5 Tabel over SMS-kommandoer til konfiguration Indstillinger SMS kommando Fra/til - område Standard Ændre sikkerheds kode INSTCODE:<xxxx> Kod telefonnumre for Alarm beskeder Slet telefonnumre TEL1:<tel number>. TEL5:<tel number> DEL1. DEL5 Empty Identifikations tekst NAME: <text> 20 karakterer Mobeye Alarm notifications type CALL: <type> ON, OFF ON Alarm tekst TEXT1:<text> 20 karakterer Alarm 1 Interval test SMS TEST:<days> (dage) 0 Strømsvigt SMS POWERSMS:<xx> ON or OFF ON Eksempler: Kod telefonnummer1 : 1111 TEL1: Slet telefonnummer1: 1111 DEL1 (være opmærksom på mellemrum bag 1111) 5.6 Nulstil systemet For at nulstille Mobeye CM2400(H) til fabriksindstillinger: - Åbn bagsiden af GSM-modul i omvendt rækkefølge som forklaret i kapitel 2 - Fjern batterierne - Tryk på den røde knap, mens batterierne isættes. Hold knappen nede (ca.) i 5 sekunder - Slip knappen umiddelbart efter lysdioden begynder at blinke Efter en vellykket nulstilling (reset) vil status LED på tastaturet blinke grønt for at indikere, at modulet ikke er konfigureret. Sikkerhedskoden <CODE> er ligeledes tilbage til fabriksindstillingerne. 6. ANMODNINGSLISTE OVER INDSTILLINGER OG STATUS De programmerede indstillinger og status i GSM detektor kan modtages pr. sms beskeder. Inden du sender anmodningen, skal du sikre at enheden er i programmerings tilstand mode. (se 5.1). 6.1 Status anmodning Status for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> STATUS? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) status til afsenderen af anmodningen. Status beskeden indeholder aktiveret / Ikke konfigureret status på Mobeye CM2400 (H), status for input, strøm og batterier. 6.2 Liste over generelle indstillinger De generelle indstillinger for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> SET? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) listen over programmerede indstillinger til afsenderen af anmodningen. 6.3 Liste med telefonnumre Listen over telefonnumre kan rekvireres ved at sende en SMS-besked med indholdet: <CODE> CALL?

9 Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) en liste over de programmerede telefonnumre til afsenderen af anmodningen. 7. TEKNISKE BESKEDER OG STATUS TILBAGEMELDING Tekniske beskeder I tilfælde af tekniske problemer modtager administrator en SMS-besked. Eventuelle tekniske beskeder er: Beskeder Årsager Low batteries, external power supply OK Strøm er tilgængelig, batterier behøver udskiftning Ingen ekstern strømforsyning, batterier er No external power supply, batteries OK i stand til at overtage driften i strømsparetilstand Low batteries, no external power supply Ingen ekstern strømforsyning, batterier skal udskiftes External power supply OK, batteries OK Ekstern strøm er tilbage (eller adapter er tilsluttet), batterier behøver ikke udskiftes Message(s) missed due to Network/SIM failure En eller flere SMS tekst beskeder kunne ikke sendes, grundet en SIM-kort fejl eller GSM netværksfejl Når der modtages en af ovennævnte tekniske beskeder, venligst få den afklaret hurtigst muligt. Ved udskiftning af batterier, behøver SIM kortet ikke tages ud. Status tilbagemelding Status LED mønster Nødvendig handling Modulet er ikke konfigureret Blinker 1 sekund tændt/ 1 sekund slukket Konfigurer mindst et telefon nummer Modulet er tændt, drevet af 1 blitz hver 3. sekund Kræver ingen handling batterier Modulet er tændt, drevet af Tændt Kræver ingen handling ekstern forsyning Modulet etablerer netværk forbindelse for at sende en alarm besked Linker 2 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret og beskeden er sendt Modulet etablerer netværk forbindelse for at komme i program tilstand Blinker 3 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret før programmering Ingen GSM forbindelse 2 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Genplacer SIM kortet. Anvend en anden netværks udbyder. Prøv modulet på en anden lokation. Ikke gyldig SIM kort eller fejl PIN 3 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Fjern PIN koden. Kontroller om der er penge på kortet. Isæt SIM kort Blinker 3 gange Kræver ingen handling Vellykket programmerings handling Fejl programmerings handling Blitzer 5 gange Kontroller SMS kommando Lav batteri kapacitet 4 blitz hver 3. sekund Udskift begge batterier

10 Tekniske specifikationer GSM Antenne Batterier Batteri levetid ved normal anv. Ekstern strømforbindelse Strømforbrug lav effekt Strømforbrug 12 V Dimensioner Omgivelses temperatur : Quad band EGSM, 850/900/1800/1900 MHz : 900/1800/1900 MHz : 2 x CR123 (lithium) : > 1 år : 12 VDC (+/- 2 VDC) / min. 500 ma (valgfri) : ca. 50 µa. stand-by / max. Ca. 500 ma : ca. 50 ma stand-by / max. Ca. 500 ma : 80 x 60 x 40 mm : Fra -10 C til +50 C Denne håndbog er udgivet af Mobeye. Alle rettigheder, oversættelse inkluderet, er reserveret. Enhver reproduktion, enten fotokopi, mikrofilm eller gemt i en automatiseret data ordbog, er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra udgiveren. Kopiering, også i uddrag, er ikke tilladt. Denne brugsanvisning opfylder de tekniske krav, som er gældende, på det tidspunkt hvor den er til trykning. Ændringer i teknologi og udstyr forbeholdes. Copyright 2013 by Mobeye, version CM2400EN Declaration of Conformity Herewith we, Mobeye, declare that the product Mobeye CM24 telemetry module And the derived products CM2000, CM2100, CM2200, CM2300, CM2300FS, CM2400, CM2500 are in compliance with the essential requirements of the following European standards / EU Directives: Directive 73/23/EEC (low voltage directive) Directive IEC/EN Electromagnetic compatibility Directive 1995/5/EC R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) The conformity with the essential requirements of 1995/5/EC has been verified against: ETSI EN V1.5.1 ETSI EN V1.2.1 ETSI EN V9.0.2 CENELEC EN 60950:2001 Mobeye B.V., Poeldonkweg 5, 5216 JX s-hertogenbosch, The Netherlands

Brugervejledning DK. Mobeye i110

Brugervejledning DK. Mobeye i110 Brugervejledning DK Mobeye i110 Indholdsfortegnelse 1. Bliv klar i fire trin 6 1.1 TRIN 1: SIM-kort 6 1.2 TRIN 2: Placer batterierne 6 1.3 TRIN 3: Programmering af telefon numre 7 1.4 TRIN 4: Se indstillingerne

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Vejledning til GSM alarm sender

Vejledning til GSM alarm sender 1 Vejledning til GSM alarm sender SSIHuset Svane Electronic 2 Sikkerheds tips Brug kun dette produkt som foreskrevet her i vejledningen. Installer ikke senderen tæt på vand, fugt eller direkte varme. Forbind

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012

Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Brugermanual, Duplex 312, Side 1 Duplex 312 FJERNAKTIVERING, OVERVÅGNING OG STYRING Brugermanual Varenr. 009012 Sådan virker Duplex 312 Funktionsoversigt Brugermanual, Duplex 312, Side 2 GSM styring og

Læs mere

SSI GSM samtaleanlæg

SSI GSM samtaleanlæg SSI GSM samtaleanlæg GSM baseret samtaleanlæg og adgangskontrol Installation og bruger vejledning Bestillings nummer: 26008005 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100

Betjeningsvejledning. Nødhjælps Alarm System NAS-100 Betjeningsvejledning Nødhjælps Alarm System NAS-100 Indholdsfortegnelse Egenskaber... 02 Vorbereitung der Nutzung... 03 Indsæt simkort... 03 Tilslut alle de enheder, du har brug for... 03 Strøm... 03 Udfør

Læs mere

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2

SSI GSM PORT kontrol brugervejledning. SSI GSM PORT brugervejledning V1.2 1 13.04.2015 SSI 6000.0410 SSI 6000.0410 GSM PORT brugervejledning V1.2 Port / Dør åbner via telefon opkald eller SMS - op til 30 brugere SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk. GSM dør/port kontrol 20 GSM dør/port kontrol 20 Bestillings nummer: 6000.0420 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk 1 1 Funktioner Fjernstyring af automatiske

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang. Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 1 21.11.2010 Tastatur med proximity standard læser Model 12 og 20 Ny version December 2010 Med variabel kode længde SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk www.svane-el.dk

Læs mere

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul

Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul Bruger Manual GRIPO 4925 GSM-modul GRIPO 4925 er let at tilslutte og anvende. Læs hvor simpelt det kan gøres i denne manual. Indhold 1 Introduktion... 1 Vedligeholdelse...1 Gripo hotline...1 Gripo hjemmeside...1

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL

G-WebControl 2-v1.03-dk GSM-STYRESYSTEM TIL BILER. WebControl 2 BRUGERMANUAL GSM-STYRESYSTEM TIL BILER WebControl BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse. SYSTEMBESKRIVELSER.... TERMER OG FORKORTELSER.... FUNKTIONER...4. Betjeningsfunktioner...4. Overvågningsfunktioner...4 4. OPSÆTNING...4

Læs mere

GT1000. Brugervejledning

GT1000. Brugervejledning Brugervejledning Tekniske specifikationer Spænding Strømforbrug GSM frekvenser Antal digitale indgange Belastning relæudgang Arbejdstemperatur 7-14 VDC typisk 12VDC 2A (maks) typisk 40mAh 850/900/1800/1900MHz

Læs mere

indream SmartCar GPS tracker

indream SmartCar GPS tracker indream SmartCar GPS tracker REV 2.4-27-05-2015 Specifikationer Type Lokationshastighed GPS / GSM antenne Forsyningsspænding indream SmartCar Hot start < 2 sekunder (Åben himmel) Kold start < 38 sekunder

Læs mere

Beskrivelse af tryghedsalarmen

Beskrivelse af tryghedsalarmen Denne vejledning fungerer som en hurtig og nem brugervejledning på dansk, oversat af GSM Teknik ApS. Skal man bruge alle detaljer, henvises til den engelske vejledning, der medfølger i kassen. Beskrivelse

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Uponor SMS modul R-56

Uponor SMS modul R-56 Uponor SMS modul R-56 Produktbeskrivelse Se billede A for at få en systembeskrivelse Uponor SMS modul R-56 kan fjernbetjene et skift mellem komforttilstand og ECO-tilstand. Modulet er forbundet til kontrolenheden

Læs mere

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion

Trådløst tastatur med ringeklokke funktion Trådløst tastatur med ringeklokke funktion 8.12.17 Funktioner 1. En perfekt kombination af dørklokke og dør/port oplåsning, der er behageligt i brug og praktisk; 2. RF data med rullende koder for at give

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 29.9.2015 Vejledning for brug og installation GSM dørklokke med mobil samtale SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, 7442 Engesvang kunde@svane-el.com Tlf.: 70253010 www.svane-el.dk 1 Sikkerheds

Læs mere

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor

D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Side 1 af 11 D210 GSM Strømstyringsmodul med temperatursensor Vigtig: Maks 8A 110-230V AC Indgang Vejledning Manual version 1.0 1. Beskrivelse GSM Strømstyrings modul med indbygget 12VDC 200mA strømforsyning

Læs mere

K2-SMS Drift & veligeholdelse

K2-SMS Drift & veligeholdelse K2-SMS Drift & veligeholdelse SMS modul Telefonnummer til mit SMS modul. Indledning OBS! Læs vejledningen grundigt igennem inden ibrugtagning af K2 SMS modul. Med K2-SMS styrer du din Bosch Varmepumpe

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual

KCG 17-001. Brugermanual - installationsmanual KCG 17-001 Brugermanual - installationsmanual Indholdsfortegnelse Installation... 3 Test... 3 Klimaanlæggets model... 3 Nulstil GSM modulet tilbage til fabriksindstilling... 3 Fejlmelding... 3 Sikkerhed...

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys

KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD. Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med blåt lys KODETASTATUR MED PROXIMITY LÆSER 125KHZ STANDARD 16.11. 2015 Varenr. 2000.1610 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 3x4 trykknapper med blåt lys Varenr. 2000.1615 Valgfri kodelængde 2-6 cifre 2x6 trykknapper med

Læs mere

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1.

Test at det virker ved at sende SMS med beskeden 1234, Status til din CTSmall modtager du IKKE en bekræftelse på SMS, så gå tilbage til punkt 1. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Version 1. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Version 1 Side Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

ME Control Bruger Manual

ME Control Bruger Manual ME Control Bruger Manual Her finder jeg ME Control-enheden på Internettet Den sidst opdaterede brugermanual findes på adressen www.mecontrol.eu 1. Sådan fungerer ME Control-enheden Alt hvad du sender (SMS

Læs mere

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter...

Installationsmanual. 2 Installering...6. 3 Installering SMS sender...7. 4 Installering PSTN/GSM sender...7. 5 Installering PSTN GSM konverter... CS 47 Syntax Side 2 Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...4 1.1 Funktioner...4 1.2 Forsyning...4 1.3 PSTN support...5 1.4 GSM support...5 1.5 SMS support...5 1.6 Indgange...5 1.7 Udgange...5 1.8 Password...5

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER

BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER BRUGERVEJLEDNING SIGNALFORSTÆRKER Side 1 til signalforstærker Introduktion Signalforstærkeren fra LOCKON bruges til at forlænge og forstærke det trådløse signal fra centralenheden ud til de forskellige

Læs mere

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion

GSM kontakt med temperaturføler. GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion GSM kontakt med strømsvigt og temperaturføler funktion 1. Introduktion Denne GSM kontakt styres via sms kommandoer og kan, ved hjælp at en mobiltelefon, tænde og slukke for elektriske apparater og derved

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

QUICK GUIDE. Besøg hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog.

QUICK GUIDE. Besøg  hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. QUICK GUIDE Besøg www.ctsmall.eu hvis du vil have Quick Guiden på andre sprog. 1 Køb et SIM-kort (normal størrelse), og brug din telefon til at deaktivere brugen af PIN-kode. Sørg for at der er penge på

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart

SimPal-T4. GSM Stikkontakt. SimPal T4 GSM stikkontakt. Den korte opstart 1 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Den korte opstart SimPal T4 GSM stikkontakt 2 Tak, fordi du har købt SimPal-T4. SimPal T4 GSM stikkontakt er en fjernbetjent stikdåse, der består af et GSM modul. Strømforsyningen

Læs mere

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01

Trådløst Alarm System. Med indbygget GSM modem. Brugsanvisning V1.01 Trådløst Alarm System Med indbygget GSM modem Brugsanvisning 1 Indhold Side 2 - Forord Side 3 - Alarm oversigt Side 4 - Opstart af alarm Side 4 - Programmering af alarmcentral Side 4 - Indtastning af kode

Læs mere

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm

WT-1672A GSM trømsvigt Alarm VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1672A GSM trømsvigt Alarm Bruger MANUAL WITURA TECHNOLOGY SDN BHD WT-1672A GSM Power Outage Alarm User Manual V1.4 1 INTRODUCTION Strømsvigts alarm er en simpel enhed

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

GSM port kontrol med samtale anlæg

GSM port kontrol med samtale anlæg 12-04-2011 SSI 2600.8001 GSM porttelefon system Samtaleanlæg og 1000 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose,

Læs mere

GSM / SMS dør/port kontrol enhed

GSM / SMS dør/port kontrol enhed 11-07-2013 GSM / SMS dør/port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

Copyright 2014 HomeAlarm ApS

Copyright 2014 HomeAlarm ApS Nogle pakker indeholder et trådløst tastatur. Ellers er det muligt at tilkøbe. Denne manual omhandler kun, hvordan tastaturet kobles til HomeSecure BASIC V2 alarmsystem. Strøm indikator: Lyser rødt, når

Læs mere

Brugervejledning for Man Down sender MD900

Brugervejledning for Man Down sender MD900 Brugervejledning for Man Down sender MD900 SW 2.1-1 - Indhold: KNOP ELEKTRONIK A/S Tilsigtet anvendelse af MD900 side 2 Fabriksvej 20 DK-7600 Struer knop@knop.dk www.knop.dk Tlf: +45 97840444 Fax: +45

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL

BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL BRUGERVEJLEDNING BETJENINGSPANEL Side 1 til betjeningspanel Introduktion Du kan betjene din alarm med det trådløse betjeningspanel. Det placeres ved hjemmets hoveddør, så det er let at slå alarmen til

Læs mere

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm

Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Brugsanvisning til Poda SMS Alarm Varenummer 19512. Version 1, oktober 2014 Tillykke med din nye Poda SMS Alarm. Poda SMS Alarm er en alarmboks, der sluttes til et elhegn og sender en SMS og/eller en e-mail

Læs mere

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay

WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay VERSION: 1.2 UPDATED: AUG 2013 WT-1675B-8 GSM Alert and Monitoring System 9 inputs, 1 relay BRUGER MANUAL Feb 2015 Ver. 1 1 INTRODUKTION WT-1675B-8 GSM Er en smart lille GSM kontroller med 8 digitale indgange

Læs mere

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input. Instruktion til opsætning af SMS modul type GSM 220B Montering: Montering af GSM med en styring: FGC 313 eller 23 Monter ledninger på klemme 13 og 14 på FGC styringen over til GSM på klemmer Digital Input.

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side.

GSM ALARM CAMPING. Brugervejledning dansk. Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16. mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk. Version 2. Side. GSM ALARM CAMPING Telefon 52625200 Hverdage kl. 10-16 mail@gsmteknik.dk www.gsmteknik.dk Brugervejledning dansk Version 2 Side 12 Side Introduktion Denne GSM alarm er beregnet til at lave en simpel og

Læs mere

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V

Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V Teknisk manual for TIMETÆLLER/AFLADE MONITOR ISTR-P Spændingsområde fra 24V til 80V VIGTIGSTE KENDETEGN: Nominel spænding fra 24V til 80V Automatisk indikation af batterispænding: 24V, 36V, 48V eller 72V.

Læs mere

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen

4. Tilslut batteri backup i centralen til dens konnekter. I tilfældet af en alarm indtast Masterkoden (default 1234) for at afstille alarmen Installations punkter. 1. Monter centralen hvor man ønsker den placeret 2. Monter forsyningskablet 3. Tilslut Ethernet kablet og/eller SIM kortet til kommunikations modulet 4. Tilslut batteri backup i

Læs mere

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90.

MT90 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MT90. MT90 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MT90. Denne manual viser hvordan du anvender enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring

Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide. Solar Sikring Solar Plus Ajax Security Hub Quick Start Guide Solar Sikring Tillykke med din nye Solar Plus Ajax Security Hub Velkommen til hjernen I dit nye Solar Plus alarmsystem. Security Hub ens trådløse to-vejs

Læs mere

TC06 Brugermanual 2014-07

TC06 Brugermanual 2014-07 TC06 Brugermanual 2014-07 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

GSM / SMS port kontrol enhed

GSM / SMS port kontrol enhed 26.1.2011 GSM / SMS port kontrol enhed 6 stk. Digitale indgange med egen tekst besked via SMS 4 stk. Udgange med aktivering via SMS besked 4 stk. Administrator telefonnumre der modtager SMS alarm besked

Læs mere

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet

PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet PROFI BRUGER manual Til daglig betjening af systemet Indhold: 1 Lysdioder og symboler...3 2 Betjening af systemet...5 2.1 Tilkobling...5 2.2 Frakobling...5 2.3 Overfaldsalarm...6 2.4 Alarmstop...6 2.5

Læs mere

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS

CCTR-610 GPS tracker. Brugervejledning. SSIHuset v/svane Electronic. Tracker model 610 GPS 1 CCTR-610 GPS tracker Brugervejledning SSIHuset v/svane Electronic 2 Tillykke med Deres køb af denne GPS-tracker, som har mange funktioner, såsom øjeblikkelig at finde position, objekt bevægelses alarm

Læs mere

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380.

MVT380 Vejledning. Forord. Website: www.smartgps.dk Kontakt: salg@smartgps.dk. Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. MVT380 Vejledning Forord Tillykke med din nye GPS tracker MVT380. Denne manual viser hvordan du installerer enheden korrekt. Sørg for at læse denne manual grundigt, før du bruger dette produkt. Brugermanualen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED

BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED BRUGERVEJLEDNING CENTRALENHED Side 1 til centralenhed Introduktion Centralenheden styres og indstilles via det online kontrolpanel. Det er centralenheden, som sender og modtager signaler fra alle sensorerne,

Læs mere

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system

GSM porttelefon og samtale anlæg. SSI 2600.8002 GSM porttelefon system SSI 2600.8002 GSM porttelefon system GSM samtale anlæg og 1000 telefon numre med opkald for dør/port åbning Udendørs station med separat indendørs kontrol boks SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27,

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E

Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E Bruger manual for Trådløst Basis Alarmsystem FS222E 1 Denne brugermanual fortæller hvordan Fronti Basis alarm betjenes via tastaturet med og uden nøglebrikker, app og sms fjernstyring. De sidste 3 sider

Læs mere

PMR Radio Bruger Manual. electronic

PMR Radio Bruger Manual. electronic PMR Radio Bruger Manual electronic Antenne TOT: Tryk og Tal Knap Tryk og hold inde for at sende Tænd/Sluk Knap Tryk og hold inde, for at tænde eller slukke for PRM Radioen LCD Display Viser hvilke kanal

Læs mere

GSM / SMS kontrol system

GSM / SMS kontrol system 17.1.2012 GSM / SMS kontrol system 2 stk. Indgange for temperatur med direkte kontrol eller SMS 4 stk. Digitale indgange med egen tekst til SMS besked 4 stk. Udgange kontrolleret TIL/FRA via SMS besked

Læs mere

SafeLine GL4. Brugsanvisning. Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup.

SafeLine GL4. Brugsanvisning. Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup. SafeLine GL4 Brugsanvisning Et GSM-alternativ for alle vores elevatortelefoner med integreret strømforsyning og batteri-backup. safeline.eu SafeLine GL4 Brugsanvisning Tilslutning af enheden Tilslutning

Læs mere

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS

Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Styr, mål og alarmer hvad du ønsker via din mobil...uanset hvor du er! SMS Produkter Ontech GSM 9030 Til indendørs brug Kontrollerbar 230 V- udgang Ontech GSM 9020 Til udendørs brug (IP65) 9-30V strømforsyning

Læs mere

MYLOQ 1101 Kodecylinder

MYLOQ 1101 Kodecylinder MYLOQ 1101 Kodecylinder Brugsanvisning DK Vigtig information før anvending Kodecylinderen skal aktiveres før brug (se side 3). En administrationskode skal tilføjes. Vær sikker på at få skrevet den nye

Læs mere

Kommandoer for SMS boks.

Kommandoer for SMS boks. Kommandoer for SMS boks. For at skifte mellem Bosch og Panasonic varmepumpe sendes følgende besked: MODEL0 = Panasonic MODEL1 = Bosch (Som standard står SMS-boksen altid til Panasonic. D.v.s at hvis du

Læs mere

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect

Indeks. Brugervejledning... 40. living connect Indeks 1. Systemoversigt...... 31 2. Oversigt over display og knapper... 31 3. Installation - trin for trin... 32 3.1 Indledende trin...32 3.2 Montering af... 32 3.3 Konfiguration af Danfoss Link TM CC...

Læs mere

Betjeningsvejledning. SMS modul

Betjeningsvejledning. SMS modul Betjeningsvejledning SMS modul HW: P052A.0517 / MC35i SW: P052ASMS.070628 LBJ electronic, DK-7100 Vejle Før du tager dit nye SMS modul i brug, er det vigtigt, at du gennemlæser denne vejledning, og udfører

Læs mere

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk

SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010 www.svane-el.dk SSI GSM System GSM Samtaleanlæg og adgangskontrol system Marts 2014 Bestillings nummer 60008007 Version 2014 SSIHuset Svane Electronic Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang ssi@svane-el.dk Tlf: 70253010

Læs mere

Vejledning for GSM dør/port

Vejledning for GSM dør/port 25-09-11 GSM dør/port telefon Samtaleanlæg og 100 telefon numre med opkald for åbning Alt i en kontrol enhed til udendørs installation Bestillings nummer: 6000.8005 SSIHuset v/svane Electronic Arildsvej

Læs mere

Danfoss Link Mobile Phone Butler

Danfoss Link Mobile Phone Butler MAKIG MODER LIVIG POSSIBLE Installationsvejledning varme.danfoss.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion... 3 2 Installation... 3 3 Grænseflader... 4 4 Ledningsføring... 4 5 Sms-kommandoer... 5 6 Tekniske

Læs mere

GSM port styring 400 brugere

GSM port styring 400 brugere 1 GSM port styring 400 brugere SMS alarm, temperatur og fjernkontrol system 16 brugere til at modtage alarmbeskeder via SMS Software vejledning SSIHuset Svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442

Læs mere

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning

NEO GSM nødkaldeapparat. Betjeningsvejledning NEO GSM nødkaldeapparat Betjeningsvejledning Kidde Danmark A/S Kidde Danmark A/S Industriholmen 17-19 Viborgvej 798 2650 Hvidovre 8471 Sabro 3686 9600 8694 8711 info@kidde-danmark.dk info@kidde-danmark.dk

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning

CCTR-600 GPS tracker brugervejledning CCTR-600 GPS tracker brugervejledning Velkommen til at bruge denne GPS-tracker, den har mange funktioner, såsom at finde straks, real tracking mode, høj hastigheds rapport, nødhjælps behandling hjælp osv.

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder.

6850 Quickguide. Find et egnet bord hvor du kan sidde og arbejde. Lav et rids over dit hjem hvor du planlægger at placere dine enheder. 6850 Quickguide Inden du fortsætter med at udtage delene i boksen, er det en fordel at finde nogle mærkesedler med klister frem til mærkning af dine systemdele. Find et egnet bord hvor du kan sidde og

Læs mere

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side

GSM ALARM BASIC. Brugervejledning dansk. Ver. 5. Side GSM ALARM BASIC Brugervejledning dansk Side Ver. 5 Tekniske data Spænding/strøm Standby strøm Alarm strøm Trådløs frekvens GSM frekvens Back-up Batteri Sirene lydstyrke Relæudgang (NO) 9-12V DC / 500mA

Læs mere

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN)

Teknisk information. ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Puls : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) Teknisk information ( Hvad skal der bruges? ) Porten som Input : Kontaktsæt på relæ ( Til forbindelse mellem klemme 45 & port ) Porten som Output : Evt. Solid-Stat relæ Omron (G3R-OA202SZN) ( Til forbindelse

Læs mere

Programmering af trådløse modtagere (RF)

Programmering af trådløse modtagere (RF) Comfort CSx75 Programmering af trådløse modtagere (RF) Introduktion Centralerne CSx75 kan udvides med trådløse (RF) modtagere på 868 MHz og 433 MHz. Når en RF modtager er installeret på centralen, kan

Læs mere

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe.

Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. Brugervejledning til Alarmsystem. Model HomeSafe. 1 Introduktion. HomeSafe enestående infrarøde og magnetiske sensorer er integreret i dette alarmsystem. Alarmsystemet er opbygget af et central styringsanlæg,

Læs mere

Installation manual. 8841r. GSM Modul

Installation manual. 8841r. GSM Modul Installation manual 8841r GSM Modul Indholdsfortegnelse. Introduktion... 3 Oversigt.... 3 Installation... 4 Programmering... 8 Test GSM modulets forbindelse.... 8 Test etablering af forbindelse... 8 Cooper

Læs mere

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5

Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Comfort CSx75 Programmering af CS7002 GSM/GPRS modul Version 5 Introduktion CS7002 GSM/GPRS modulet er en fuldt integreret enhed som kan sende alarmer trådløst enten via GSM eller GPRS nettet. Der er desuden

Læs mere

Sporing af demente med GPS-teknologi

Sporing af demente med GPS-teknologi Sporing af demente med GPS-teknologi Større tryghed og bevægelsesfrihed for demente Med GPS-TRACKER ved man altid, hvor den demente befinder sig. Sporing af demente med GPS-teknologi Hvorfor skulle demente

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW

Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW Wireless Smoke Alarm FERION 5000 OW da Wireless Smoke Alarm Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Graphics 4 2 Indledning 6 3 Montering 7 4 Radionetværk 9 5 Vedligeholdelse 13 6 Tekniske data

Læs mere