BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BRUGER MANUAL DK. Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H"

Transkript

1 BRUGER MANUAL DK Mobeye RØG Detektor CM2400 Mobeye Varme Detektor CM2400H

2 Attention! Meget vigtigt. Denne brugervejledning indeholder vigtige retningslinjer for installation og brugen af Mobeye enheden som beskrevet i denne vejledning. Læs venligst vejledningen grundigt, før Mobeye enheden tages i brug! Der henvises til manualen over EI Electronics detektor til instruktionerne vedrørende røg og varme detektor. Hvis skader er opstået ved at se bort fra retningslinjerne, bortfalder garantien. Brugeren skal regelmæssigt kontrollere om enheden er velfungerende. Producenten kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader forårsaget af forkert brug eller forkert funktion af Mobeye enheden. Sikkerheds vejledninger ikke højere end 40 C). ug af batterier skal overholdes. kan være til stede. rationer af enheden må kun udføres af personer, der er uddannet til Mobeye reparation. uoriginale dele kan føre til beskadigelse af Mobeye enheden. Der henvises til manualen over El Electronics detektor for komplette sikkerhedsvejledninger. Anvendelse i overensstemmelse med forordningen Anvendelsen af denne enhed i overensstemmelse med forordningen er at sende SMS-beskeder og foretage telefonopkald efter en alarm situation. Andre kutymer er ikke tilladt. Batterigenbrug CR123 batterier, som anvendes i Mobeye Panic Button, er klassificeret som ikke-farligt affald, og kan genbruges. Venligst, aflever tomme batterier til det nærmeste indsamlingssted. INDHOLD 1. Generel beskrivelse 1 2. At komme I gang Placer SIM kort Placer batterier Enter program tilstand Programmer mindst et telefonnummer Monter GSM modul huset til loftet Monter dækslet til GSM modul huset Tilslut EI detector og luk dækslet Udføre en test 3 3. Flere detektorer i et trådløst netværk 4 4. Anvendelse af ekstern strømforsyning 5 5. Udvidede muligheder Programmeings tilstand Sikkerhedskoden Programmering af indstillingerne via SMS Mulige generelle indstillinger 7

3 5.4.1 Telefon numre Identifikations tekst Alarm tekst Alarm meddelelses type: SMS eller SMS + opkald Test SMS tekst besked Strømsvigt SMS besked Tabel over SMS kommandoer for konfiguration stil systemet 8 6. Anmodningsliste over indstillinger og status Status anmodning Liste over generelle indstillinger Liste med telefonnumre 9 7. Tekniske beskeder og status tilbagemelding GENEREL BESKRIVELSE Denne manual gælder for Mobeye CM2400 og Mobeye CM2400H. Mobeye CM2400 er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics røg detektor EI605TYC. Mobeye CM2400H er et batteridrevet GSM-modul som anvendes til at sende en alarm efter en udløst indgang af El Electronics varme detektor EI603TYC. I denne manual betegnes produkterne som CM2400 (H). Mobeye CM2400 (H) har følgende adfærd. - Hvis indgangen af alarm enheden aktiveres af EI Electronics detektor, sender Mobeye CM2400(H) en SMS tekst alarm besked og ringer til telefonnumrene som er programmeret af brugeren. - Hvis batterierne behøver at udskiftes, sender Mobeye CM2400(H) en SMS besked til administratoren med teksten battery low. Der henvises til vejledningen over EI Electronics detektor til beskrivelse af opførslen af røg eller varme detektoren. 2. AT KOMME I GANG For at komme i gang med Mobeye CM2400(H) er det nødvendigt at foretage de følgende trin i angivne rækkefølge: 1. Isæt SIM kort (med PIN kode 0000 eller uden PIN kode) 2. Isæt batterier 3. Indtast programtilstanden 4. Programmer mindst et telefon nummer (administrators nummer) 5. Monter GSM-modul huset til loftet 6. Fastgør dækslet til GSM-modul huset 7. Tilslut EI Electronics detektor og luk låget 8. Udfør en test Disse trin er forklaret nærmere i dette kapitel. Efter disse trin vil modulet være i drift. NB: i tilfælde flere EI detektorer danner et netværk kommunikerer via RF, først skal TF-modulerne være placeret og detektorerne har brug for at blive godkendt. Der henvises til kapitel Placer SIM kortet Indsæt et SIM-kort i GSM-modul. Skub det sorte dæksel forsigtig lidt udad for at åbne holderen. Inden du installerer SIM-kortet skal PIN-koden være "0000", eller være fri for en PIN-kode. (En PINkode kan ændres eller fjernes ved at sætte SIM-kortet i en mobiltelefon og ændre eller fjerne PIN-koden i menuen under sikkerhed.

4 NB: Sørg for, at SIM-kortet er isat, inden batterierne er placeret. I tilfælde af SIM-kort ændring, skal du først fjerne batterierne. 2.2 Placer batterierne Anbring de to batterier (CR123) i modulet. Brug + / - indikationen for den korrekte placering. Den grønne LED blinker for at angive, at modulet ikke er konfigureret (Mindst ét telefonnummer skal programmeres). 2.3 Enter programtilstanden Straks efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) til program mode. Først etablerer GSM-modulet netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. inden for sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (Eller 'on' i tilfælde af første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på den røde tænd / sluk-knap, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Så længe enheden er i program mode, er status LED tændt (eller blinker 1 sek. tændt / 1 sek. slukket hvis modulet ikke har nogen konfiguration). I de første 3 minutter, forbliver GSM-modulet åben, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. 2.4 programmer mindst ét telefonnummer Mobeye CM2400(H) er i stand til at sende beskeder op til 5 telefon numre. Det første telefon nummer tilhører administratoren. Tekniske beskeder (som battery low ) sendes kun til administrator. Uden administrators telefon nummer kan Mobeye CM2400(H) ikke fungere. Når CM2400 (H) er i indledende (fabrik) status og batterierne er placeret (så lysdioden blinker), er administrators nummer programmeret ved at kalde telefonnummeret på Mobeye CM2400 (H) med administrators telefon. Enheden vil genkende dette nummer og gemme det som administrator (Telefonnummer 1). Administratoren vil modtage en bekræftelse SMS-besked, herunder sikkerhedskode. Denne kode er nødvendig for at programmere de andre indstillinger i enheden. NB: For på denne måde at programmere nummeret for genkendelse i administratorens telefon skal denne være tændt. For at programmere eller ændre administratorens nummer ved SMSkommando, henvises til Monter GSM modul huset til loftet Monter huset, i hvilket modulet er fastgjort, ved hjælp af plugs og skruer det ønskede sted på loftet. Der henvises til EI Electronics detektor vejledningen for den ideelle placering. 2.6 Monter dækslet til GSM-modul huset Tag bagsiden af EI Electronics detektoren. Skru denne del til huset af GSM-modulet. En lille åbning viser det nøjagtige sted. Før det grønne stik gennem hullet i bagbeklædningen. Pas på ikke at klemme ledningerne.

5 2.7 Tilslut EI detektor og luk dækslet Tryk kabelstikket på stifter på EI Electronics detektoren. Ved siden af disse stifter er teksten 1 2 skrevet. Hold EI detektoren for at forhindre spænding på ledningerne! Luk EI detektor ved at føre den tæt på bagsiden på den korrekte position, og drej er forsigtigt indtil den er lukket. I EI detektoren blinker et rødt lys regelmæssigt. 2.8 Udføre en test Efter de tidligere trin, er Mobeye CM2400 (H) i brug. Den er armeret (tændt) automatisk. Den grønne LED på GSM-modulet blinker en gang i 3 sekunder, som kun kan ses, når du åbner bagsiden af EI detektoren. For at udføre en test: - Tryk på TEST & HUSH knappen på EI detektoren i et par sekunder. Sirenen vil lyde og GSMmodulet vil etablere netværksforbindelse med henblik på at sende SMS-beskeder og ringe til kontaktpersoner. 3. FLERE DETEKTORER I ET TRÅDLØST NETVÆRK Selvom Mobeye CM2400 (H) kan køre som stand-alone enhed, er det også muligt at danne et trådløst netværk med flere EI detektorer. Til dette formål skal hver EI Elektronik detektorer være udstyret med et RF-modul. Dette modul kan integreres i EI Electronics detektoren. Før detektorer er operationelle, er de nødt til at være registreret / indkodet for at kende hinanden. Placeringen af RF-moduler i EI Elektronik detektorer og tilmelding skal foretages før alle andre trin i kapitel 1. Der henvises til EI Elektronik manualer til de skridt trin som skal følges. 4. ANVENDELSE AF EKSTERN STRØMFORSYNING Selvom Mobeye CM2400 (H) er designet til at køre på batterier, er det muligt at anvende en ekstern strømforsyning. I denne tilstand er modulet altid i forbindelse med GSM-netværket og derfor altid i programmerings tilstand. I tilfælde af strømsvigt tager batterierne over og administratoren informeres via SMS-besked. Modulet opererer fortsat omend i strømsparetilstand. Det betyder, at GSM-modul slukker, og kun etablerer netværksforbindelse når det er nødvendigt at udsende en alarm / test besked eller lav batteri kapacitet. Tilslut en ekstern strømforsyning (eller enhver anden reguleret 12VDC strømforsyning) til strøm indgangsstikket (tryk på de grønne ben til tilslutning af ledninger):

6 - V + (sort ledning med hvid stribe) til "+ - Jord (sort ledning) til "-" Når der anvendes en ekstern strømforsyning og der opstår strømsvigt, sender Mobeye CM2400 (H) en "power failure" SMS-besked til administratoren. Når strømforsyningen er genoprettet, sender Mobeye CM2400 (H) en "power restored SMSbesked til administratoren. 5. UDVIDEDE MULIGHEDER For at programmere Mobeye CM2400 (H), skal GSM-modulet have netværksforbindelse. Hvis der kun anvendes batterier, skift da først til programmerings tilstand. (Program mode.) Herefter sendes SMS-kommandoer til konfigurationen. Alle indstillinger gemmes, og vil blive holdt i enheden, også selvom strømforsyninger er fjernet. 5.1 Programmerings tilstand Direkte efter at batterierne er placeret, skifter Mobeye CM2400 (H) skifter til programmerings tilstand. (Program mode.) Først etablerer GSM-modul netværksforbindelse. I dette tidsrum blinker lysdioden 2 sek. on / 1 sek. off. Indenfor sekunder er forbindelsen etableret, og status-led begynder at blinke 1 sek. on / 1 sek. off (eller 'on' i tilfælde den første telefonnummer er konfigureret). Mobeye CM2400 (H) vender tilbage til programmet ved at trykke på program knappen i 1 sekund, indtil lysdioden begynder at blinke (eller skifter til 'on'). Den røde program knap er placeret inde i kabinettet og kan nås ved at åbne røg detektoren. Så længe enheden er i program mode, status LED er tændt (eller blinker 1 sek. on / 1 sek. off i tilfælde af at modulet har ingen konfiguration). I de første 3 minutter forbliver GSM-modul forbliver, klar til at modtage SMS-kommandoer. Efter 3 minutter opstår en timeout, og GSM-modulet slukker for at spare på batterierne. Enheden vender tilbage til laveffekt tilstand. I tilfælde af at enheden er tilsluttet en ekstern strømforsyning, har CM2400 (H) netværksforbindelse hele tiden, og enheden er i program mode hele tiden. 5.2 Sikkerheds koden For konfigurationsaktiviteter af Mobeye 2400 (H) skal sikkerhedskoden anvendes. Den oprindelige sikkerhedskode er 1111 ". I denne manual er betegnelsen for kode <CODE>. 5.3 Programmering af indstillingerne via SMS Indstillingerne er programmeret af SMS-beskeder. - Vær sikker på, CM2400 (H) er i program-mode (se 5.1). - Send en SMS-besked med følgende indhold: <CODE> <kommando> - Glem ikke mellemrum mellem <PIN code> og <kommando>. - Kommandoerne er små bogstaver. - Adskillige kommandoer kan kombineres i én SMS-besked (Med et maksimum på 160 tegn) ved at placere en # mellem kommandoerne <CODE> <command1> # <command2>... # <commandn> Den grønne LED blinker 3 gange for at indikere succesfuld konfiguration. I tilfælde af en forkert kommando, blinker lysdioden 5 gange. I afsnit 5.5 er komplet liste med SMS kommandoer

7 5.4 Mulige generelle indstillinger Dette afsnit beskriver de generelle indstillinger for CM2400 (H) Telefon numre Mobeye CM2400 (H) er i stand til at sende alarmmeddelelser op til 5 telefonnumre. Det første telefonnummer (TEL1) hører til administratoren. Kun dette nummer modtager alle system-beskeder. De øvrige telefonnumre (herunder administrator) får kun alarmmeddelelserne. For at indstille eller ændre telefonnumre: SMS kommando 1. telefonnummer: <CODE> TEL1:<tel. nummer> SMS kommando 2. telefonnummer: <CODE> TEL2:<tel. Nummer>... tilsvarende for TEL3... TEL5 Sådan slettes telefonnumre: SMS kommando slette 1. telefonnummer: <CODE> DEL1... tilsvarende for DEL2... DEL5 I tilfælde af et udenlandsk nummer start med + efterfulgt af lande kode. Eksempel: TEL1: Identifikations tekst Det er muligt at tilføje en standard identifikations tekst (NAVN) til alle meddelelser, der sendes af Mobeye CM2400(H). Alarmmeddelelserne er en kombination af navn og alarm tekst. En brugerdefineret identifikation har en længde på maks. 20 tegn. Standarden Identifikations tekst er "Mobeye". SMS kommando identifikations tekst: <CODE> NAME:<free text> Alarm tekst Unik alarm tekst kan programmeres ind i Mobeye CM2400 (H). Den brugerdefinerede tekst har en maksimal længde på 20 tegn. Følgende standardtekster er programmeret: Udløst input <TEXT1>: Fire alarm! SMS kommando tekst 1: <CODE> TEXT1:<free text> Alarm meddelelsestype: SMS eller SMS + opkald Som standard, efter et aktiveret input, advarer Mobeye CM2400 (H) dig ved SMS meddelelse efterfulgt af et telefonopkald (bip signal). Kombinationen af SMS og opkald øger chancen for at få opmærksomhed af kontakt personer. Det er muligt at deaktivere opkaldet (OFF), således at kun en SMS-besked vil blive sendt. Standarden alarmopsætningen er ON (SMS + opkald). SMS kommando alarmnotificering typen: <CODE>CALL:xxx Test SMS tekst besked Mobeye CM2400 (H) kan sende regelmæssige test SMS-beskeder ("keep alive") til administratoren, for at sikre en korrekt funktion af enheden. Test meddelelses funktionen er kun aktiv når enheden er tilkoblet. Intervallet mellem test-beskeder kan indstilles mellem 0 dage (ingen test besked) og 30 dage. Standarden test intervallet er sat til 0 (ingen test-meddelelse). SMS kommando interval test besked: <CODE> TEST:xx Strømsvigt SMS-besked Hvis Mobeye CM2400 (H) strømforsynes eksternt, og strømmen svigter sender den en SMS tekst besked til administratoren. Meddelelsen sendes kun når enheden er tilkoblet. Denne meddelelse kan indstilles til OFF. Standardindstillingen for SMS "strømsvigt er indstillet til "ON". SMS kommando strømsvigt besked: <CODE> POWERSMS:xxx

8 5.5 Tabel over SMS-kommandoer til konfiguration Indstillinger SMS kommando Fra/til - område Standard Ændre sikkerheds kode INSTCODE:<xxxx> Kod telefonnumre for Alarm beskeder Slet telefonnumre TEL1:<tel number>. TEL5:<tel number> DEL1. DEL5 Empty Identifikations tekst NAME: <text> 20 karakterer Mobeye Alarm notifications type CALL: <type> ON, OFF ON Alarm tekst TEXT1:<text> 20 karakterer Alarm 1 Interval test SMS TEST:<days> (dage) 0 Strømsvigt SMS POWERSMS:<xx> ON or OFF ON Eksempler: Kod telefonnummer1 : 1111 TEL1: Slet telefonnummer1: 1111 DEL1 (være opmærksom på mellemrum bag 1111) 5.6 Nulstil systemet For at nulstille Mobeye CM2400(H) til fabriksindstillinger: - Åbn bagsiden af GSM-modul i omvendt rækkefølge som forklaret i kapitel 2 - Fjern batterierne - Tryk på den røde knap, mens batterierne isættes. Hold knappen nede (ca.) i 5 sekunder - Slip knappen umiddelbart efter lysdioden begynder at blinke Efter en vellykket nulstilling (reset) vil status LED på tastaturet blinke grønt for at indikere, at modulet ikke er konfigureret. Sikkerhedskoden <CODE> er ligeledes tilbage til fabriksindstillingerne. 6. ANMODNINGSLISTE OVER INDSTILLINGER OG STATUS De programmerede indstillinger og status i GSM detektor kan modtages pr. sms beskeder. Inden du sender anmodningen, skal du sikre at enheden er i programmerings tilstand mode. (se 5.1). 6.1 Status anmodning Status for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> STATUS? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) status til afsenderen af anmodningen. Status beskeden indeholder aktiveret / Ikke konfigureret status på Mobeye CM2400 (H), status for input, strøm og batterier. 6.2 Liste over generelle indstillinger De generelle indstillinger for Mobeye CM2400 (H) kan rekvireres ved at sende en SMS med indholdet: <CODE> SET? Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) listen over programmerede indstillinger til afsenderen af anmodningen. 6.3 Liste med telefonnumre Listen over telefonnumre kan rekvireres ved at sende en SMS-besked med indholdet: <CODE> CALL?

9 Efter afsendelse af denne anmodning returnerer Mobeye CM2400 (H) en liste over de programmerede telefonnumre til afsenderen af anmodningen. 7. TEKNISKE BESKEDER OG STATUS TILBAGEMELDING Tekniske beskeder I tilfælde af tekniske problemer modtager administrator en SMS-besked. Eventuelle tekniske beskeder er: Beskeder Årsager Low batteries, external power supply OK Strøm er tilgængelig, batterier behøver udskiftning Ingen ekstern strømforsyning, batterier er No external power supply, batteries OK i stand til at overtage driften i strømsparetilstand Low batteries, no external power supply Ingen ekstern strømforsyning, batterier skal udskiftes External power supply OK, batteries OK Ekstern strøm er tilbage (eller adapter er tilsluttet), batterier behøver ikke udskiftes Message(s) missed due to Network/SIM failure En eller flere SMS tekst beskeder kunne ikke sendes, grundet en SIM-kort fejl eller GSM netværksfejl Når der modtages en af ovennævnte tekniske beskeder, venligst få den afklaret hurtigst muligt. Ved udskiftning af batterier, behøver SIM kortet ikke tages ud. Status tilbagemelding Status LED mønster Nødvendig handling Modulet er ikke konfigureret Blinker 1 sekund tændt/ 1 sekund slukket Konfigurer mindst et telefon nummer Modulet er tændt, drevet af 1 blitz hver 3. sekund Kræver ingen handling batterier Modulet er tændt, drevet af Tændt Kræver ingen handling ekstern forsyning Modulet etablerer netværk forbindelse for at sende en alarm besked Linker 2 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret og beskeden er sendt Modulet etablerer netværk forbindelse for at komme i program tilstand Blinker 3 sekunder tændt, 1 sekund slukket Vent indtil netværks forbindelse er etableret før programmering Ingen GSM forbindelse 2 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Genplacer SIM kortet. Anvend en anden netværks udbyder. Prøv modulet på en anden lokation. Ikke gyldig SIM kort eller fejl PIN 3 blitz hver 3. sekund Afprøv SIM kortet i en mobil telefon. Fjern PIN koden. Kontroller om der er penge på kortet. Isæt SIM kort Blinker 3 gange Kræver ingen handling Vellykket programmerings handling Fejl programmerings handling Blitzer 5 gange Kontroller SMS kommando Lav batteri kapacitet 4 blitz hver 3. sekund Udskift begge batterier

10 Tekniske specifikationer GSM Antenne Batterier Batteri levetid ved normal anv. Ekstern strømforbindelse Strømforbrug lav effekt Strømforbrug 12 V Dimensioner Omgivelses temperatur : Quad band EGSM, 850/900/1800/1900 MHz : 900/1800/1900 MHz : 2 x CR123 (lithium) : > 1 år : 12 VDC (+/- 2 VDC) / min. 500 ma (valgfri) : ca. 50 µa. stand-by / max. Ca. 500 ma : ca. 50 ma stand-by / max. Ca. 500 ma : 80 x 60 x 40 mm : Fra -10 C til +50 C Denne håndbog er udgivet af Mobeye. Alle rettigheder, oversættelse inkluderet, er reserveret. Enhver reproduktion, enten fotokopi, mikrofilm eller gemt i en automatiseret data ordbog, er kun tilladt efter skriftlig godkendelse fra udgiveren. Kopiering, også i uddrag, er ikke tilladt. Denne brugsanvisning opfylder de tekniske krav, som er gældende, på det tidspunkt hvor den er til trykning. Ændringer i teknologi og udstyr forbeholdes. Copyright 2013 by Mobeye, version CM2400EN Declaration of Conformity Herewith we, Mobeye, declare that the product Mobeye CM24 telemetry module And the derived products CM2000, CM2100, CM2200, CM2300, CM2300FS, CM2400, CM2500 are in compliance with the essential requirements of the following European standards / EU Directives: Directive 73/23/EEC (low voltage directive) Directive IEC/EN Electromagnetic compatibility Directive 1995/5/EC R&TTE (Radio & Telecommunications Terminal Equipment) The conformity with the essential requirements of 1995/5/EC has been verified against: ETSI EN V1.5.1 ETSI EN V1.2.1 ETSI EN V9.0.2 CENELEC EN 60950:2001 Mobeye B.V., Poeldonkweg 5, 5216 JX s-hertogenbosch, The Netherlands

GSM telefonsender tale/sms besked

GSM telefonsender tale/sms besked 1 GSM telefonsender tale/sms besked Installation manual til GSM sender med mobiltelefon FVK 41 EZS SSIHuset Svane Electronic 2 Indhold: 1. Grundlæggende oplysninger... 3 1.1 Beskrivelse af enheden... 3

Læs mere

HouseGuard GSM-alarm (basis)

HouseGuard GSM-alarm (basis) HouseGuard GSM-alarm (basis) Dansk manual www.houseguard.dk Side 0 af 51 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 PLACERING AF DE ENKELTE ENHEDER... 4 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN

Læs mere

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015

HomeSecure HS-BASIC-V2 Brugermanual: 16-06-2015 2 3 Tillykke med dit nye HomeSecure BASIC alarmsystem. I denne manual finder du informationer om alarmsystemets funktioner, installationsprocedure og betjening. Det er vigtigt, at du først gennemlæser

Læs mere

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30

Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brugermanual KaminX GSM Fjernstarter S-30 Brug nogle minutter på at læse brugermanualen igennem. Det vil give dig en introduktion i sikker og nem anvendelse af produktet. Pas godt på brugermanualen til

Læs mere

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner

Vejledning for SSI400 GSM Tyverialarm i 433/868MHz SSI400 GSM ALARM. Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 09-9-2013 SSI400 GSM ALARM Hybrid GSM tyverialarm 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2013 model - GSM alarm SSI400 433/868MHz Version December 2012 Brug vores app til Android og iphone til betjening

Læs mere

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual

Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual SmartGSM-alarmsystem dansk manual Vagthuset Pro GSM alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 2: OPSTART AF ALARMSYSTEMET... 8 MENUSYSTEMER... 8 TRIN

Læs mere

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual

HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual HouseGuard SmartGSM-alarmsystem Dansk manual HouseGuard SmartGSM- alarm Dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 OPSÆTNINGS TRIN... 3 OVERSIGT OVER ALARMEN... 6 TRIN 1: MONTERING AF GSM-SIM-KORT....

Læs mere

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur

Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur Brugermanual til GSM Alarmsystem med Touch tastatur 29 trådløse Zoner - 109 sensorer - Trådløs ringeklokke - Dansk menu Tillykke med dit nye alarmsystem. Du bedes læse vejledningen grundigt, før du tager

Læs mere

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse

Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL. Alarm- og Sikkerhedssystem. Page 2. Indholdsfortegnelse Page 1 DENVER HSA-120 INSTALLATIONS- OG BRUGERMANUAL Alarm- og Sikkerhedssystem Page 2 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION 1.1 Indholdet i pakken 1.2 Features 1.3 Anbefalinger 1.4 Advarsler 2. OVERSIGT

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02.

Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Garantibevis og brugervejledning For Alarmsystem AL-01 & AL-02. Kære bruger. Velkommen til en introduktion i brugen af Birkegårdens Alarmsystem. Husk: Dette er en helt ny nem måde at sikre dit hjem på,

Læs mere

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3

House Guard Pro GSM alarm system Dansk installations manual INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 www.houseguard.dk Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER... 3 OVERSIGT OVER HOUSEGUARD PRO KONTROLPANEL... 5 TRIN 1: MONTERING AF SIM KORT.... 6 TRIN 2: OPSTART AF

Læs mere

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. GSM Switch GSM Switch er den ideelle fjernstyrede strømafbryder og tilbagemelder til bl.a. hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Tekniske data: Styres ved hjælp af simple SMS-beskeder via din

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg

Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Konzoom Commerce Solutions Business / Hjemme GSM Alarmanlæg Installations og brugervejledning Generel information: Denne tyverialarm er meget velegnet til mindre kontorer og private hjem. Alarmanlægget

Læs mere

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual

HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual HouseGuard Pro GSM-alarm Installations og opsætnings-manual www.houseguard.dk Side 0 af 39 HouseGuard Pro GSM-alarmsystem dansk manual Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION... 3 MENU-SYSTEMER...

Læs mere

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000

BT-103 GSM / SMS. Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012. Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 BT-103 GSM / SMS Intelligent hjemmealarm system 25.02.2012 Larixvej 3 8471 Sabro Denmark www.alarm import.dk Servicetelefon: 8748 6000 1 Tillykke med din nye GSM hjemmealarm. Du har købt en moderne, højteknologisk

Læs mere

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600

Indhold 2 BRUGERMANUAL 4600 4600 BRUGERMANUAL Indhold 1. INTRODUKTION...4 2. TILKOBLING OG FRAKOBLING AF SYSTEMET MED BILENS ORIGINALE FJERNBETJENING ELLER MED EN COBRA FJERNBETJENING...4 3. AKTIVE FUNKTIONER (funktionsbeskrivelse)...5

Læs mere

GSM Alarm System Brugervejledning

GSM Alarm System Brugervejledning VAGTMESTER.DK boligalarmer & overvågning GSM Alarm System Brugervejledning Indholdsfortegnelse 02 Lær dit system at kende 05 Installation af kontrolpanel 06 Funktionsstatus af kontrolpanel 08 Tre måder

Læs mere

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet

QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet QuickGuide til Gardsman Alarmsystem til fastnet Kom god i gang opsætnings guide Denne quickguide hjælper dig til at sætte alarmsystemet op. QuickGuide indeholder ikke alle detaljer omkring alarmsystemets

Læs mere

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk

Bruger manual. Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk Bruger manual Alphatronics Danmark. Messingvej 40B 8900 Randers Tel: +45 87119900 Fax: +45 86448245 www.alphatronics.dk INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 Formålet med denne brugervejledning...3 Generel

Læs mere

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0

SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 SikkertHjem Brugervejledning TIL ALARM VERSION 4.0 1 INDEN ALARMSYSTEMET TAGES I BRUG... 2 VIGTIGT AT VIDE INDEN DU GÅR IGANG... 2 FORBEREDELSE AF TRÅDLØSE ENHEDER... 2 OVERVEJELSER OMKRING PLACERING AF

Læs mere

Advisor Advanced managermanual

Advisor Advanced managermanual Advisor Advanced managermanual P/N 1069044 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

Konzoom Commerce Solutions

Konzoom Commerce Solutions Konzoom Commerce Solutions Brugsanvisning til Gsm Tyverialarm 16 Zoner Før du går I gang med at installere skal du sikre dig følgende: 1. SIM kortet har en 4 cifret kode når du modtager kortet fra teleudbyderen.

Læs mere

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014

23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner. 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500. Version januar 2014 1 23.1.14 GSM hybrid tyverialarm SSI 500 32 trådløse zoner + 8 trådførte zoner 2014 model - GSM hybrid tyveri alarm SSI 500 Version januar 2014 Brug vores app's til Android og iphone til betjening af enheden!

Læs mere

Brugervejledning til ATS Alarm

Brugervejledning til ATS Alarm GE Security Brugervejledning til ATS Alarm P/N 1068796 REV 1.0 ISS 06OCT09 Copyright 2009 GE Security, Inc. Dette dokument må ikke kopieres, hverken helt eller delvist, eller på anden måde gengives uden

Læs mere

Valtronics alarmsystem

Valtronics alarmsystem Valtronics alarmsystem Brugermanual Valtronics Alarmsystem VT- 1188-B 1 VELKOMMEN Tillykke med dit nye alarmsystem fra Valtronics ApS. Her er lidt overordnet information, som skal hjælpe dig godt i gang.

Læs mere

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080

IP sikkerhedssystem Web manual til Holars 2080 1. Introduktion Dette afsnit omhandler udpakning af dit IP sikkerhedssystem med HOLARS 2080IP Panel, Sensorer og CTC-1807 IP kamera (hvis købt). Der henvises til senere kapitler for at få oplysninger om

Læs mere

Intelligent Alarm System Brugermanual

Intelligent Alarm System Brugermanual Intelligent Alarm System Brugermanual Indholdsfortegnelse Basisfunktioner 2 Grundlæggende funktioner 3 Konfiguration 3 Strømadapter 3 Fjernbetjening 4 Trådløs, magnetisk dørdetektor 4 Trådløs PIR (infrarød)

Læs mere

Advisor Advanced brugervejledning

Advisor Advanced brugervejledning Advisor Advanced brugervejledning P/N 1068997 REV 4.0 ISS 07MAR12 Copyright Varemærker og patenter Producent Certificering EU-direktiver Kontaktinformation Kundesupport 2012 UTC Fire & Security. Alle rettigheder

Læs mere

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006

TWIG DISCOVERY FRA BENEFON. Brugerhåndbog. Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 TWIG DISCOVERY FRA BENEFON Brugerhåndbog Publikationsnummer YZ3000-01 Alle rettigheder forbeholdes. Benefon Oyj, 2006 Telefonen er udviklet til brug i E-GSM900/ DCS 1800/ PCS 1900 MHZ Tri Band-netværk.

Læs mere