VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS"

Transkript

1 KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015

2 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion side 6 Brug side 6 Indhold side 6 Tekniske data side 6 Hvordan virker hele systemet side 7 Installation og opsætning side 9 Installation af kondensafløbet side 11 EL tilslutning side 11 Styringen side 12 Vedligeholdelse side 13 Fejlfinding side 14 Opbevaring og transport regler side 15 Garantibestemmelser side 15

3 3 GENERELLE ANBEFALINGER Anlægget indstilles via styringspanelet. Det anbefales at placere styringen et sted i boligen, så anlægget nemt kan justeres. Alt efter behov, fx ved meget lange bade, gæstebesøg eller lignende, kan luftmængden justeres. Sluk ikke anlægget om vinteren, der kan opstå kondensproblemer i rørsystemet. Kontroller filtrene 3 til 4 gange pr år. Filtrene kan støvsuges, rystes og skylles og evt blæses forsigtigt rent med lufttryk. Panelet giver en tidsalarm, der skal minde om at filtrene skal tilses. Udskift filtrene efter behov. Jo mere snavset filtrene er, desto mere vil anlæggets funktion være nedsat og strømforbruget stige. Påfyld vand i kondensbakken hver gang filtrene tilses. (dette skal sikre, at der altid er vand i vandlåsen). Løber vandlåsen tør, vil der blive suget falsk luft op i aggregatet. Derved kan kondensen, der opstår når kold og varm luft mødes i aggregatet, ikke løbe fra aggregatet. Konsekvens kan være, at elektronikken går i stykker, en motor brænder af eller at vandet løber ud på loftet. PS Bruger man en normal vandlås, kan anlægget ikke selv fylde vandlåsen op, dette skal derfor gøres løbende. VI ANBEFALER TILKØB AF EN DUKA AUTOMATISK VANDLÅS, DER SIKRER AT VANDLÅSEN ALDRIG LØBER TØR. DETTE FORLÆNGER ANLÆGGETS LEVETID, SIKRER MOD VANDSKADER PÅ LOFTET OG MINIMERER BEHOV FOR SERVICE. For at ventilationsanlægget er godkendt jf Bygningsreglementet, skal anlægget været indreguleret. INDEN ANLÆGGET TÆNDES Kondensafløbet med vandlås på aggregatet skal være påmonteret. Vandlåsen skal være påfyldt vand fx gennem kondensbakken i aggregatet. Hele kondensafløbet og vandlåsen skal være isoleret mod frost. Alle rør, fittings og lyddæmpere, som er i kolde loftsrum og skunke, skal være isoleret med min.100mm isolering. Hvis veksleren har været trukket ud af aggregatet, skal den sættes på plads igen som før, så bundbakkens dræn hul sidder over kondensbakken. Alt EL arbejde skal være udført af autoriseret el-installatør. FØR INSTALLATIONEN SKAL ALT MEDFØLGENDE DOKUMENTATION LÆSES GRUNDIGT OG INSTRUKTIONERNE FØLGES.

4 4 VENT PLUS SIKKERHEDSKRAV Læs og forstå brugermanualen, før aggregatet monteres og tages i brug. Når aggregatet monteres, skal alle lokale og nationale bygningsreglementer overholdes. Læs omhyggeligt advarslerne som er nævnt i brugermanualen og sæt dig ind i gældende sikkerheds reglement. Manglende kendskab til sikkerheds reglementet og advarsler kan føre til skade på person eller beskadige aggregatet. Gem bruger manualen så du altid kan læse i den. I det tilfælde at aggregatet skifter ejermand, vedlæg da brugermanualen. Symbol forklaring i brugermanualen: ADVARSEL GØR IKKE OPSÆTNINGS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Afbryd strømmen til aggregatet før montering og reparationer. Jordkabel skal være tilsluttet. Brug ikke aggregatet udenfor den specifikke angivet temperatur skala. Brug ikke aggregatet i aggressive miljøer eller miljøer med eksplosive farer. Brug ikke aggregatet med beskadiget elektriske installationer eller stikkontakter. Følg alle elektriske sikkerhedsregler ved installation af aggregatet. Pak aggregatet forsigtigt ud. Uautoriseret afkortning af el-kablers længder er ikke tilladt. Bøj ikke og beskadig ikke kabel. Hold kabler væk fra varme apparater og lignende installationer.

5 5 SIKKERHEDS STYRINGS FORANSTALTNINGER Betjen og servicere ikke aggregat og styring med våde hænder. Vask ikke aggregatet i vand, beskyt elektriske dele mod vand. Brug kun aggregatet til rumventilation. Tilslut ikke tørretumbler eller lign. udstyr til aggregatet. Stil ikke vandholdige ting ovenpå aggregatet. Sid ikke på aggregatet og placer ikke andre ting ovenpå det. ON OFF Aggregatet skal være frakoblet strøm ved servicering og vedligeholdelse. Lad ikke børn betjene aggregatet. Brug ikke beskadiget kabler til aggregatet. Stil ikke noget på kabler til aggregatet. Hold eksplosive og let antændelige væsker væk fra aggregatet. Åben ikke aggregatet når det kører. Afbryd først strømmen. I tilfælde af usædvanlig lyde og røg fra aggregatet, afbryd da strømmen og kontakt forhandler. Tjek, periodevis, om opsætningen overholder det beskrevede i manualen. Bloker ikke aggregatets kanaler, når det kører. Lad ikke luftstrømme fra aggregatet have retning mod åbne flammer eller lign.

6 6 VENT PLUS INTRODUKTION Denne bruger manual indeholder teknisk beskrivelse, brugermanual og servicemanual samt tekniske data og installations guide for aggregatet, DUKA VENT PLUS. BRUG Aggregatet er designet til at spare på varme ved hjælp af varme genvinding princippet. Aggregatet indgår som energibesparende del i huset. Aggregatet kan ikke alene bruges som varmekilde. Aggregatet er designet til permanent at udskifte luften i boligen. Aggregatet er designet til vægmontering. Aggregatet er beregnet til kontinuerlig drift. Luften til aggregatet må ikke indeholde: antændelige dampe, eksplosiv støv/dampe, fordampning af kemikalier, groft støv, sod, olie, klæbende substans, fiberrigt materiale, patogene eller andre skadelige stoffer. AGGREGATET ER IKKE TILTÆNKT AT, SKULLE BETJENES AF BØRN OG FOLK SOM IKKE ER BEKENDT MED AGGREGATET OG SIKKERHEDEN OMKRING DETTE. KUN PERSONER SOM HAR DEN FORNØDNE AUTORISATION OG INDSIGT I AGGREGATET BØR BETJENE DETTE. SØRG FOR, BØRN IKKE HAR ADGANG TIL AGGREGATET. INDHOLD Ventilationsaggregat VENT PLUS Filter afkast Filter indtag Styring Emballage Betjenings- og monteringsvejledning TEKNISKE DATA Aggregatet er designet til brug indendørs i temperaturer fra 1 til 40 grd/c. og en relativ luftfugtighed på op til 80%. Til og fra luften skal være mellem -20 op til 60 grd/c. Aggregatet er klassificeret som Klasse 1 elektrisk artikel. IP klassificeringen som omhandler faste objekter og væsker: IP 44 for ventilatorerne i aggregatet. IP 22 for aggregatet opsat med rørføring. Aggregatet er under konstant udvikling og derfor kan der forekomme små variationer i de tekniske data for de forskellige modeller. Den seneste dokumentation kan altid findes på hjemmesiden. Model VENT 302 PLUS VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS Volt, Hz (V) 1~ 230 Watt (W) Ampere (A) 0,9 2 2,2 Luft mængde (m 3 /h) RMP (min -1 ) Lyd niveau (db(a)) Max. Ude temperatur (grd/c.) Boks materiale elgalvaniseret stål Isolering 25 mm mineral wool Støvfilter G4 Friskluftfilter G4 (optional F7) Rørtilslutning (mm) Ø 160 Ø 200 Ø 250 Vægt (kg.) Varmegenvindsgrad (%) til 98 Veksler Modstrøm Veksler materiale polysterene

7 7 B3 B1 ØD B1 B3 L L1 28 B2 B H1 H2 H Ø16 Model Ø D B B1 B2 B3 H H1 H2 L L1 VENT 302 PLUS VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS Betjeningspanelet Betjeningspanelet består af betjeningsknapper til styringen af ventilationsanlægget samt alarmindikator ,2 R1,5 58 Spænding 8 30 V Temperatur område 0 С til +45 С Funktionstid tryk Beskyttelsesklasse IP30 Vægt 150 g Fugtighedsområde 5% - 80% (ingen kondensering) 86 62, OUT OUT OUT IN - Tx Rx + HVORDAN VIRKER HELE SYSTEMET Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget af et DUKA VillaVentilationsanlæg opnås mange fordele, som gavner både familien, økonomien og boligen. Anlægget fjerner fugten fra bad, bryggers og køkken løbende, samtidig genanvendes udsugningsvarmen til opvarmning af den friske luft udefra, som bliver blæst ind i huset i opholdsrum og værelser. Tilførslen af frisk luft giver et sundere indeklima og fugtskader undgås. Derudover er der færre støvpartikler i huset, hvilket giver en bedre trivsel. Alle modeller er forsynet med sommer By-pass ventil, som med fordel kan bruges i de varme sommermåneder. Dette sikrer, at den friske luft bliver blæst direkte ind i huset uden at blive opvarmet i veksleren. Herved svales huset. By-pass ventilen åbnes og lukkes via betjeningspanelet.

8 VENT PLUS 8 VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS *Fugtighedsføler Sommer By pass Frostsikring Friskluftfilter Snavsfilter Udsugningsmotor Indblæsningsmotor El tilslutning Betjeningspanel Styringsboks Modstrømsveksler Kondensbakke Kondensafløb VENT 902 PLUS Indblæsningsmotor Udsugningsmotor Snavsfilter Udsugningsmotor Frostsikring *Fugtighedsføler El tilslutning Betjeningspanel Modstrømsveksler Styringsboks Sommer By pass Kondensbakke Kondensafløb Med varmegenvinding: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET UDSUGNING FRA HUSET INDBLÆSNING TIL HUSET FRISKLUFTINDTAG FRISKLUFTINDTAG LUFTAFKAST INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST I frostsikrings tilstand: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG FRISKLUFTINDTAG

9 9 Med åben sommer By pass: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST INSTALLATION OG OPSÆTNING ANLÆGGET SKAL INSTALLERES OG OPSÆTTES AF EN FAGMAND I BESIDDELSE AF DEN FORNØDNE EKSPERTISE. EL TILSLUTNING SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET ELEKTRIKER. - Som tilkøb kan anlægget forsynes med en fugtighedssensor. Sensoren skal placeres i Extract / udsugnings studsen fra huset på den viste monteringsholder. - Tilslutning foretages som anvist på EL-diagrammet (operationen skal foretages af en autoriseret elektriker). INSTALLATION AF ANLÆGGET Anlægget kan som vist ovenfor vælges med venstre eller højre tilslutning. Som vist nedenfor kan anlægget enten monteres hængende i gevindstænger eller også placeres stående på en hård bats plade, for at forhindre overførslen af evt vibrationer til underlaget. Normal model (venstre tilslutning) UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG Special model (højre tilslutning) UDSUGNING FRA HUSET INDBLÆSNING TIL HUSET Service side LUFTAFKAST Service side INDBLÆSNING TIL HUSET

10 10 VENT PLUS Lofthængt installation Gulv installation INSTALLATION AF STYRINGSPANELET VÆR SIKKER PÅ, AT STYRINGEN ER UBESKADIGET. BRUG ALDRIG EN STYRING SOM ER BESKADIGET! TILSLUT ALDRIG STYRINGEN I EN UJÆVN OVERFLADE.! SPÆND ALDRIG SKRUERNE FOR HÅRDT. DETTE KAN FORSAGE AT STYRINGEN SKÆVVRIDES OG DERMED ØDELÆGGES. ALT ELEKTRISK ARBEJDE SKAL FORETAGES AF AUTORISERET ELEKTRIKER. Installation med indmuringsdåse 1. Lav det rette hul i væggen og tilfør kablet fra anlægget 2. Med en skruetrækker løsnes montagerammen forsigtigt fra styringspanelet (metalklips). 3. Monter montagerammen i indmuringsdåsen, forbind ledningerne jf EL diagrammet. 4. Klik betjeningsfrontpladen på plads. Installation på væggen 1. Afsæt den rette placering til montering af monteringsdåsen. Tilfør kablet fra anlægget. 2. Med en skruetrækker løsnes montagerammen forsigtigt fra styringspanelet (metalklips). 3. Monter montagerammen i i monteringsdåsen, forbind ledningerne jf EL diagrammet. 4. Klik betjeningsfrontpladen på plads.

11 11 INSTALLATION AF KONDENSAFLØBET I siden af anlægget finder man hullet til afløbsstudsen. Fjern proppen og installer den medfølgende afløbsstuds. Der skal altid installeres en vandlås direkte på afløbsslangen. Læs mere herom under generelle anbefalinger. Der skal være fald på hele afløbskonstruktionen på min 3 `. Hele konstruktionen skal være frostsikret. Drain hose Sewage system U-trap Drain pipe min 3 EL TILSLUTNING! AFBRYD AGGREGATET FRA STRØMMEN, FØR DER FORETAGES NOGEN FORMER FOR ELEKTRISK INSTALLATION. AL EL ARBJDE I FORBINDELSE MED TILSLUTNINGEN AF ANLÆGGET SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET ELEKTRIKER. GARANTIEN BORTFALDER, SÅFREMT DETTE PUNKT IKKE OVERHOLDES. OVERSKYDENDE KABEL MÅ IKKE RULLES SAMMEN.! FORETAGER MAN SELV ÆNDRINGER AF DEN INDVENDIGE KABELFØRING ELLER TILSLUTTER ANDRE INSTALLATION TIL ANLÆGGET, MISTER MAN LIGELEDES GARANTIEN. Anlægget skal tilsluttet til 230V / Hz strømforsyning. Vi anbefaler, at anlægget får sin egen gruppe. Aggregatet giver mulighed for tilslutning af ekstra styringsenheder via X2 terminalen på printpladen i aggregatet. På nedenstående diagram er de ekstra kontrol enheder vist som stiplede linjer. PK Tilslutning af en automatisk brandsensor kontakt (tilkøb). Tilslutter man en automatisk brandsensor, så skal lusen (jumper) mellem terminal 1 og 2 fjernes. I tilfælde af brand, vil brandsensoren slukke for anlægget. NO C - Tilslutning af en ekstern CO2 sensor (tilkøb). Tilslut CO2 sensoren til terminal 6 og 7. Når sensoren aktiveres, går aggregatet over på maksimal hastighed. HV2 (+U, 0-10V, GND) fugtighedssensor (tilkøb). Tilslut HV2 fugtigheds sensoren i forbindelses muffen se figur side. Når fugtighedsniveauet er overskredet, går aggregatet over på maksimal hastighed. Tilslutning af eksterne spjæld (SM1 friskluft spjæld, SM2 afkast spjæld). Spjæld og spjældmotor er tilkøb. Anvend i givet fald Belimo Type LF 230 spjældmotor med åbne/lukke funktion og med en spænding på 230V. Forbind de eksterne spjældmotorer til terminaler 12 og 13 (jf eksternt EL diagram).

12 12 VENT PLUS Tilslutningspanel Х L L L N N PE L L N N c c nc +U 0-10V Gnd no c Gnd Tx Rx +U Power supply 230 V AC N L N L SM1 SM2 1 PK1 2 +U Out Gnd HV2 1 CO2 2 Gnd Tx Rx +U А14 STYRINGEN ÆNDRING AF FABRIKSINDSTILLINGER Efter at have hentet softwaren fra hjemmesiden under afsnit produkter/aggregater, er der mulighed for for at ændre fabriksindstillingerne for styringsprogrammet. Tilslutning foretages med et kabel USB Type A / B (kan købes i en elektronik forretning og er tilkøb). USB Type A USB Type B Gennem software programmet kan følgende ændringer foretages: Parameter Fabriksindstilling Reguleringsmulighed Anlæg slukket % Lav hastighed (1) Mellem hastighed (2) Maksimum hastighed (3) Hastighed ved påvirkning af ekstern sensor % Filteralarm interval (timer) 2160 (3 måneder) Fugtigheds niveau % Ovenstående liste kan ændres i softwaren, afhængig af versionen.

13 13 BETJENINGSPANELET Aggregatet styres med betjeningspanelet. Trykknap Maksimum hastighed Trykknap Mellem hastighed Trykknap Lav hastighed Trykknap Filteralarm Trykknap Sommer by-pass (Type 300 og 500) Slukning af indblæsningsmotor(type 200) Alarm indikator Hvornår er anlægget slukket: Knapperne på betjeningspanelet lyser ikke. Filteralarm eller alarm indikatoren angiver en alarm. Anlægget tændes: Tryk på en af de tre hastigheds knapper. Den valgte hastighedsknap vil lyse op og anlægge kører på den valgte hastighed. Hastigheds ændring: Tryk på den ønskede hastighedsknap. Den nye valgte hastighedsknap vil lyse op. Anlægget slukkes: Tryk på den hastighedsknap igen som lyser og som anlægget kører på pt. Betjening af sommer By-passet: Tryk på knappen en gang. Er funktionen aktiveret, lyser trykknappen. Afhængig af model sker følgende ved aktivering af sommer By-passet: Aggregat type 200 : indblæsningsventilatoren stoppes, kun udsugnings ventilatoren kører. Aggregat type 300 og 500: sommer By-pass ventilen åbnes og friskluftstilførslen passerer udenom veksleren. Filter alarm: En timer funktion der får alarm indikatoren til at lyse, når tiden er gået. Dette som påmindelse til, at filtrene skal tilses og renses evt. skiftes. Filter alarm nulstilles ved at trykke på knappen i 5 sekunder. Alarm: I tilfælde af alarmknappen lyser kontakt installatøren eller forhandler. VEDLIGEHOLDELSE! AFBRYD ALTID STRØMMEN, FØR DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE. 1. Vedligeholdelse af filtre. (min. 4 gang årlig). - Beskidte filtre vil nedbringe luftmængden, og dermed mængden af luft, som kan tilføres boligen. - Filtre skal renses så snart de er beskidte. Filtre kan renses med støvsuger eller udskiftes med nyt filter. - Under filterrensningen /eftersyn bør anlægget være slukket. - Filtrene bør udskiftes med jævne mellemrum (hvis man ønsker en effektiv drift af sit anlæg). For køb af nye filtre, kontakt venligst forhandler.. 2. Veksler check (1 gang årlig). Skulle der være kommet snavs og støv i veksleren og for derefter at kunne opretholde en høj effektivitet, er det vigtigt at tage veksleren ud og rense den indvendigt. Vask modstrømsveksleren med varmt vand og sæbe eller opvaske middel. 3. Eftersyn af ventilatorerne (1 gang årlig). Når den anbefalede vedligeholdelse og eftersyn er foretaget, såsom at rengøre og udskiftning af filtre, kan støv samles i ventilatorerne. Dette vil reducere effektiviteten af ventilatorerne. Ventilatorerne kan rengøres med klud eller en

14 14 VENT PLUS blød børste, uden brug af vand og vaskemidler. Skarpe genstande og aggressive opløsningsmidler, som kan beskadige rotorbladene. 4. Kontrol af kondensafløbsstudsen (1 gang årlig). Kondensafløbsstudsen kan blive forurenet af partikler fra den udsugede luft. Check at vand kan løbe uhindret igennem vandlås og rør samt at afløb i drypbakken er åben. Rengør hvis det er påkrævet. Husk at påfylde vand igen (med mindre man har installeret en automatisk Duka vandlås). 5. Kontrol af frisklufttilførsel. Blade og andet kan stoppe frisklufttilførslen (taghætter/gavlriste), hvilket vil nedsætte systemets effektivitet. Efterse dette fx i forbindelse med det årlige tagrendeeftersyn. 6. Kontrol af rørsystemet (hvert 5. år). Selv under almindelig vedligeholdelse og filter skift, vil støv kunne opsamles i rørsystemet. Dette vil også reducere effekten af ventilationssystemet. Rørene bør derfor renses. Stive metal rør kan renses med en rørbørste fugtet med varmt sæbevand, gennem ventilerne. Drej på hele ventilen så bajonetfatningen i loftet bliver synlig og derved bliver der adgang til kanalsystemet (sørg for ikke at ændre ventil positionen, så der efter rensningen ikke ændres på indregulering). 7. Ventiler. Indblæsnings- og udsugningsventilerne kan børstes eller rengøres med varmt sæbevand. Det er vigtigt, at ventilerne holdes rene for at sikre optimal drift. FEJLFINDING Kontroller nedenstående skema for evt. fejlfinding, før installatøren / forhandleren kontaktes. Opstået problem Mulige årsager Afhjælpning Ventilator kører ikke. Kold, indgående luft. Lav luftgennemstrømning Støj og vibrationer Vanddryp fra aggregatet Strømmen er ikke tilsluttet. Filter er tilstoppet. Tilisning af veksleren. Filter, ventilator eller modstrømsveksler er tilstoppet. Rørførings systemet er tilstoppet eller har skader. Ventilator blade kan ikke køre frit. Ventilator skruer har løsnet sig. Kondensafløbet er tilstoppet, beskadiget eller påmonteret forkert. Sikre at strømmen er korrekt tilsluttet, eventuelt fjern forkert tilslutning. Rens eller udskift filter. Kontroller for tilisning i modstrømsveksler. Om nødvendigt stop aggregatet og vent på at isen smelter. Rens eller udskift filter; rens ventilator og veksler. Kontroller rørføring og taghætter/gavlriste, rens dem om nødvendig. I gavlriste skal fluenettet altid fjernes ved anvendelse i et villaventilationsanlæg. Sikre at rørføring ikke er tilstoppet eller har skader. Rens ventilator. Sikre at ventilator er fastspændt. Sikre også at lyddæmper er monteret på aggregatet. Rens kondensafløbet. Kontroller at installationen er korrekt og at der er den fornødne fald på installationen. Kontroller at vandlåsen er frostfri. Påfyld vand i vandlåsen.

15 15 OPBEVARING OG TRANSPORT REGLER Opbevare aggregatet i den originale emballage i tør og ventileret rum, med temperatur fra + 5 grd. op til + 40 grd.. Opbevaringsrummet må ikke indeholde aggressive og kemiske dampe. Aggregatet må heller ikke udsættes for vedvarende tryk og belastning. Brug løfte værktøjer for at forhindre tab- og faldskader på aggregatet. HUSK: Alt elektrisk arbejde skal foretages af autoriseret elektriker. Transport af aggregatet kan ske med et hvilket som helst køretøj, så længe aggregatet er beskyttet mod transportskader og vejrlig. Aggregatet skal beskyttes mod stød og slag under hele transporten. GARANTIBESTEMMELSER DUKA Ventilation giver 36 mdr. garanti fra købsdatoen, hos forhandleren, såfremt alle de beskrevne forpligtigelser og beskrivelser omkring, brug, opsætning, opbevaring og transport er overholdt. Fejl på aggregatet, indenfor garanti perioden, som kan henvises til produktions fejl er også dækket af de 36mdr. garanti. Garantien dækker IKKE: Den periodiske vedligeholdelse. Aggregat opsætning og afmontering. Aggregats indkøring. I tilfælde af reklamation fremvis købs kvittering. Aggregatet skal være brugt som beskrevet i brugermanualen. Kontakt forhandler/installatør for garanti service. Duka Ventilation kan ikke gøres ansvarlig for garantiforpligtelser der er udført uden at være aftalt med os/ vores forhandler på forhånd. Garantien dækker ikke i følgende tilfælde: Hvis aggregatet ikke er opsat i henhold til monterings vejledning, dette inkl. Også dele i aggregatet. Hvis alle elektriske tilslutninger ikke er foretaget korrekt og i henhold til manualen. Hvis ikke der er foretaget korrekt periodisk vedligeholdelse af aggregatet. Hvis der er synlige skader på aggregatet boksen eller dele inden i boksen. Hvis der er tilføjet tekniske dele i aggregatet eller fjernet tekniske dele fra aggregatet. Ved forkert brug af aggregatet. Fravigelse af bruger vejledningen. Tilslutning til andet el-netværk end beskrevet i manualen, alm. lysnet. Variationer i spændingen i lysnettet. Uautoriserede reparationer af aggregatet. Hvis garantien er udløbet. Fravigelse af transport regler. Fravigelse af opbevarings forskrifter. Aggregat fejl som skyldes Force Majeure. (brand, oversvømmelse, jordskælv, hårdhændet behandling) Hvis der ikke kan fremvises en kvittering på købet. FØLG BRUGER MANUALENS ANVISNINGER FOR OPTIMAL BRUG AF AGGREGATET VI HÅBER, AT DU BLIVER TILFREDS MED VORES PRODUKT

16 DUKA109DK-02

Brugermanual. DUKA One 60 Plus. Ventilations Aggregat med varmegenvinding

Brugermanual. DUKA One 60 Plus. Ventilations Aggregat med varmegenvinding Brugermanual DUKA One 60 Plus Ventilations Aggregat med varmegenvinding 2 DUKA One 60 Plus Indhold Sikkerhedskrav side 3 Introduktion side 5 Brug side 5 Indhold side 5 Betegnelse side 5 Tekniske data side

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER

VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER VENTILATOR PRO HT Ø100 HYGRO & TIMER INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300213 EAN nr 5709133300340 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig

Genanvender op til 95% af varmen i din bolig Genanvender op til 95% af varmen i din bolig og løser samtidig dine fugt-, allergi- og indeklimaproblemer Boligventilation en ideel løsning for indeklimaet i dit hus! 1 Hvorfor styret ventilation? Data

Læs mere

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding

Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding Energiløsning Ventilationsanlæg med varmegenvinding UDGIVET OKTOBER 2009 - REVIDERET NOVEMBER 2010 Det anbefales at installere et ventilationsanlæg med varmegenvinding, hvis et hus er relativt nyt, velisoleret

Læs mere

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20

Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Phocos CML serie 5 20 A Laderegulator for 12/24 volt Monterings og brugervejledning For laderegulator type CML 5/10/15/20 Side 1 Din nye CML laderegulator er en state-of-the-art regulator, som er udviklet

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 100 Side 1 af 15 1.0.0 Indhold 1.0.0 Indhold... 2 2.0.0 Illustrationer... 2 3.0.0 Anlægget... 3 3.1.0 Funktionsprincip... 4 4.0.0 Tekniske specifikationer...

Læs mere

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2

Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 9212427/2 Nokia Ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K 5 2 4 3 9212427/2 2008-2010 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Introduktion Med Nokias ekstra strømforsyning DC-11/DC-11K (herefter DC-11) kan du oplade batteriet

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

KCA 14-020. Brugermanual

KCA 14-020. Brugermanual KCA 14-020 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...fejl! Bogmærke er ikke defineret. Affugterens kontrolapparat...5 Betjening af affugter...6 Valg af placering...7

Læs mere

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A

BRUGSANVISNING. Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A GDN24AH-K4EAB1A Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt, inden affugteren tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. BRUGSANVISNING Modeller: GDN10AH-K4MAB1A GDN12AH-K4MAB1A GDN16AH-K4EAB1A GDN20AH-K4EAB1A

Læs mere

61671 Manual MANUAL og foto og varenr

61671 Manual MANUAL og foto og varenr 61671 Manual MANUAL og foto og varenr Stavblender LACOR 700W H.W.Larsen A/S Slagterboderne 15-21, Kødbyen 1716 København V Telefon: 3324 1122 www.hwl.dk / salg@hwl.dk EN SIMPEL MANUAL MED VIGTIGE INFORMATIONER!

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen...

MiniCooler Plus brugermanual Side 1. brugermanual. MINICOOLER Plus giver iskoldt vand direkte fra hanen... MiniCooler Plus brugermanual Side 1 MINICOOLER Plus brugermanual MiniCooler Plus brugermanual Side 3 Tillykke med din nye MiniCooler Plus Før du tilslutter MiniCoolerPlus og før MiniCooler Plus tages

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE

Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE Emhætte Brugsvejledning INDBYGNINGSEMHÆTTE 1210 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 287,5 48 180 368 287,5 272 300 618 657 300 272 448 487 7 7 48 180 368 4 1 2 2 3 1)Kontrolpanel 2)Belysning 3)Aluminium filter

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING

MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING Boligaffugter Type 4060 08:071 0010 MONTERINGS-/BRUGERVEJLEDNING INDHOLD Transport 2 Placering 2 Produktspecifikationer 3 Produktbeskrivelse 5 Betjeningsvejledning 7 Installation af vandbeholder 8 Installation

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Pelvac Manual. Version 1.000001

Pelvac Manual. Version 1.000001 Version 1.000001 1. Beskrivelse 1.1 Modul opbygget 1.2 Træpille tanken 1.3 Storsække 1.4 Smuld 1.5 Støj 1.6 Træpiller 1.7 Strømforbrug 1.8 Sugespids 2. Tekniske data 2.1 Tekniske data 2.2 Print diagram

Læs mere

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt.

Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at nærværende retningslinier er fulgt. Retningslinjer for installation af ventilationsanlæg Vejledningen omfatter primært fysisk placering og installation. Go' Energis anbefaling af det samlede anlæg (aggregat og kanalsystem), forudsætter at

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima Indhold Kvalitet Sundhed Trivsel 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er der at være bekymret over i et dårligt

Læs mere

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning

FACE AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING. Brugervejledning FACE AND BODY AND BODY SONIC CLEANSING SONIC CLEANSING Brugervejledning Interchangeable Brush Heads B A F Battery Indicator E C D 3 Speeds + Body Setting Charging Cradle G FIG. 1. CLARISONIC PLUS VIGTIGE

Læs mere

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog

A-MIP 200 Installations- og funktionshåndbog 00 A-MIP 00 Installations- og funktionshåndbog Resumé Installation Vigtigt 3 Præsentation af Aivia 3 Identifikationsmærkat 3 Første åbning 3 Montering af Aivia 4 Tilslutte strømforsyningen til Aivia 5

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Villavent fra Systemair

Villavent fra Systemair God luftkvalitet giver god livskvalitet Villavent fra Systemair Danvent-Systemair A/S www.systemair.dk Telefon Jylland: 8738 7500 Telefon Sjælland 4772 4772 Moderne boliger har ingen naturlig udluftning.

Læs mere

Manual Simatek Filterstyring GFC 16

Manual Simatek Filterstyring GFC 16 Manual Original brugsanvisning 1400003_DK Ver. 2014.01.09 Indeks 1. Generelt 3 2. Tekniske data 3 3. Installationsvejledning 4 4. Før tilslutning 5 5. Elektrisk tilslutning 5 6. Indstillinger 5 7. Fjernbetjenings-funktion

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING

INSTRUKTION KRYDSVARMEVEKSLER M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING INSTRUKTION M/ VARMEVEKSLER FOR GASFYRING DANHEAT A/S Niels Ebbesens vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.06

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39

Brugervejledning. Boligluftrenser BL39 Brugervejledning Boligluftrenser BL39 Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE

DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W. Vejledning 1. BESKRIVELSE DC/AC-OMFORMER EFFEFT: WP 150 W (SOFTSTART) WP 300 W WP 600 W Vejledning 1. BESKRIVELSE 2. FORBINDELSER Den røde ledning forbindes fra batteriets plusklemme til omformerens plusklemme (rød forbindelse)

Læs mere

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes

Flexit. Automatik for luftbehandlingsaggregater. 300-700 m 3 /h. Vi arbejder for din succes Flexit Automatik for luftbehandlingsaggregater 300-700 m 3 /h Vi arbejder for din succes Energivej 3-7, 2750 Ballerup, Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk NB! Vores produkter udvikles løbende,

Læs mere

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250

Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 Brugsvejledning STANDART EMHÆTTE 2240-2250 INTRODUKTION AF EMHÆTTE 6 6 7 7 4 5 2 1 3 5 1 3 4 211 211 172 23,5 Min:572 Max:902 400 80 24 164 172 Min:572 Max:902 400 20 80 350 24 164 23,5 20 350 450 498,589,898

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse

Styringen. Fig. 1 Betjeningspanel. Indholdsfortegnelse Styringen Ventilationsanlægget styres af et eksternt betjeningspanel med et touch screen display. Styringen skal placeres i et opvarmet rum i boligen, og så anlægget nemt kan betjenes i hverdagen. Fig.

Læs mere

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822

Manual. Daray MS70C. - et godt sted at handle. Kirudan varenummer: 61-89-822 Manual Daray MS70C Kirudan varenummer: 61-89-822 - et godt sted at handle Indholdsfortegnelse 1. Generel beskrivelse... 2 2. Teknisk specifikation... 2 3. Installation... 3 4. Betjening... 10 5. Vedligeholdelse...

Læs mere

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1

TG 800. Betjeningsvejledning. Power Line Motor 2003 / 1 2003 / 1 Betjeningsvejledning Power Line Motor TG 800 Texas Andreas Petersen A/S Knullen 2 DK-5260 Odensse S Tlf. 6395 5555 Fax 6395 5558 post@texas.dk - www.texas.dk ADVARSEL - Læs altid betjeningsvejledningen

Læs mere

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x

SWISSCAVE VINKØLESKAB. Brugsanvisning. Model: WL440x/450x SWISSCAVE VINKØLESKAB Brugsanvisning Model: WL440x/450x Distributør i Skandinavien: Wineandbarrels A/S info@wineandbarrels.com Tak fordi du har købt et SWISSCAVE vinkøleskab. Læs og følg venligst alle

Læs mere

BeoLab 11. Vejledning

BeoLab 11. Vejledning BeoLab 11 Vejledning ADVARSEL: For at reducere risikoen for brand og elektrisk stød må dette produkt ikke udsættes for regn eller fugt. Produktet må heller ikke udsættes for dryp eller stænk, og der må

Læs mere

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless

Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Installationsmanual SuperSail Marine Alarm Marine Alarm Wireless Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse 1 PAKKENS INDHOLD... 3 2 INSTALLATION... 4 2.1 PLACERING... 4 2.2 FORBRUG... 4 2.3 12V TILSLUTNING... 4

Læs mere

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30

ViLLA Ventilation. DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima. 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 ViLLA Ventilation DUKA Ventilation Din tryghed for et godt indeklima 34682 Duka VillaVentilation v2.indd 1 12-07-2010 12:13:30 Indhold 3 4 5 8 9 10 Hvorfor VillaVentilation? Bygningsreglementet Hvad er

Læs mere

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft

AGGREGATER. Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft aggregater AGGREGATER Sikrer tilførsel af frisk luft Fjerner forurenet og dårlig luft Genvinder varmen fra den udsugede luft Geovent introducerer nu et komplet program af aggregater med varmegenvinding.

Læs mere

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly

Brugervejledning. Boligluftrenser model Molly Brugervejledning Boligluftrenser model Molly Producent: Østergaard Filter, Barmosevej 27, 4760 Vordingborg. Tlf: 55 34 68 15, fax 55 34 68 15, Email: post@luftrens.dk Homepage:www.luftrens.dk Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter

ROBOT. Boligventilation. - indeklimaet betyder alt for din families trivsel. Air Comforter ROBOT Air Comforter R Boligventilation - indeklimaet betyder alt for din families trivsel Med Robot Air Comforter får du styr på dit indeklima og undgår husstøvmider, råd og svamp. Ventilationsanlægget

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Varmepumper Ventilatorer Filterbokse - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger

Læs mere

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld

Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S. Rundt brand- og røgspjæld Vejledning til installation, drift og vedligeholdelse af brand- og røgspjæld PK-I-R EI30S / EI60S / EI90S / EI120S Rundt brand- og røgspjæld & PK-I-S EI90S / EI120S Firkantet brand- og røgspjæld Ved Milepælen

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid, anbefaler vi, at

Læs mere

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT

Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT Installation af optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a GOLD/COMPACT 1. Generelt Optisk røgdetektor med indbygget kontrolenhed TBLZ-1-72-a benyttes til at måle røggasser i ventilationskanaler.

Læs mere

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6)

908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) GB FR ES PT IT DE NL DK SE NO GR RU TU BR CN JP KR SA 908 Series Bar blender Operation Manual (2) Mélangeur de bar série 908 Manuel d utilisation (4) Mezcladora para bar 908 Manual de operación (6) Liquidificador

Læs mere

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem

Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Ventilation giver et godt indeklima & den bedste livskvalitet i dit hjem Et ud af hver 10 ende hus har problemer med fugt og i de

Læs mere

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning

GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Installations- og betjeningsvejledning Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tlf.: + 358 29 006 260 Fax: + 358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.fi 1/12 GA-2 Alarmenhed til fedtudskillere med to sensorer Copyright

Læs mere

CKE-21 Software version 21.01B

CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 Software version 21.01B CKE-21 er en Calyma Kontrol Enhed der er udviklet til energiøkonomisk drift af DC motorer i Calyma ventilationsunit, og samtidig er der kontrol over en blandefunktion som

Læs mere

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H

Best.nr. HN 9839. Kummefryser/Frysbox. Model/Modell FB100H Best.nr. HN 9839 Kummefryser/Frysbox Model/Modell FB100H INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne Sikkerhedsforanstaltninger Hvad betyder advarselssymbolerne 1 Advarsler

Læs mere

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel

TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel TEKNISK INFORMATION - HRV 501 Boligventilation med rotorveksler og fugtoverførsel HRV 501 1 Generel beskrivelse 3 2 Tekniske data 5 3 Tilbehør 7 Forbehold for ændringer og trykfejl. September 2014. Generel

Læs mere

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning

IRM Hybrid-system A-klasse 500 / 1000 Liter Installationsvejledning Gældende fra marts 2013. Vi forbeholder os ret til at foretage tekniske ændringer. Der tages forbehold for eventuelle trykfejl mv. Symboler Forsigtig! Skade på bygninger og materialer kan opstå, hvis disse

Læs mere

Elektriske Varmeflader type EL-G

Elektriske Varmeflader type EL-G Brugsanvisning 1(7) INDEX Side Modtagelse, transport- og løfteanvisning 3 Montage 4 Termostater mv. 5 Drift og vedligehold 6 Sikkerhedsforskrifter 7 2(7) VAREMODTAGELSE Kontroller ved ankomst at batteriet

Læs mere

DANPURE HOME 200 TDS,

DANPURE HOME 200 TDS, Memo Type Dato Tilsluttet DANPURE OFFICE 200 TDS DanPure DR IN KING WATER S YS TEM Navn Adresse TLF: REVERSE OSMOSIS SYSTEM DANPURE HOME 200 TDS BRUGER MANUAL 19 01 02 03 04 05 06 07 12 13 14 15 17 18

Læs mere

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA

RENGØRINGSMANUAL AMALFI & VENEZIA RENGØRINGSMANUAL RENGØRING OG VEDLIGEHOLD Før der foretages nogen form for rengøring og/eller vedligehold på ovnen, kontroller følgende: - sørg for at ovnen er slukket - sørg for at hovedafbryderen bag

Læs mere

MØRTEL BLANDER. type: BL60

MØRTEL BLANDER. type: BL60 MØRTEL BLANDER type: BL60 Instruktions bog Miniblanderen BL 60 er ideal for blanding af; - Gips - Mørtel - Fliseklæb - Lim - Epoxy (resin) - Cementblandinger med fine partikler SIKKERHEDSFORANSTALTNING:

Læs mere

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden

Tørkøler type XP120. Brugsanvisning. Asarums Industri AB Tel: +46 454 334 00 Södra Industrivägen 2 4 Fax:+46 454 320 295 SE 374 50 Asarum Sweden 660 Brugsanvisning Index P Generel beskrivelse Betegnelsessystem Modtagelse og montage 5 Installation 6 Forebyggende vedligehold 7 Generel beskrivelse Generel beskrivelse Tørkøleren er beregnet til udendørs

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER

AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER VACUMEX AXIALVENTILATORER TIL ALMINDELIG VENTILATIONSOPGAVER LÆS MIG FØRST! Instruktionsmanual til type HVA Instruktionsmanual HVA VIGTIGT! Læs hele denne manual grundigt igennem inden montering og ibrugtagning

Læs mere

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk

Model BABY. WWW.VVS-Eksperten.dk PANNEX PILLE BRÆNDEOVN Model BABY WWW.VVS-Eksperten.dk Indholdsfortegnelse: Sikkerheds normer... 2 Tekniske detaljer for model Baby Pille brændeovn... 2 Træpille type... 3 Opstart med pille brændeovn...

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR

BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR BRUGERVEJLEDNING VANDSENSOR Side 1 til vandsensor Introduktion Vandsensoren er designet til at opdage vand, f.eks. ved oversvømmelser i din bolig. Den kan placeres alle steder, hvor der kan være risiko

Læs mere

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina

Integrata Monsun 2. Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina Integrata Monsun 2 Emhætte Spiskåpa Avtrekkshette Campana de cocina 1 1-Kontrol Panel 2-Belysning 3-Metallåge Specifikationer Sikkerhedsinstruktioner *Dette apparat er kun beregnet til brug i private hjem.

Læs mere

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL

ORIGINAL LINE M BRUGERMANUAL BRUGERMANUAL Maskiner med manuel vandpåfyldning UM_DA Part No.: 1764088_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 4 Introduktion...4 Advarsler...4 Forholdsregler...4 Tilsigtet brug...4 Fakta og vægt...5 Generel

Læs mere

Brugermanual KSB 105

Brugermanual KSB 105 Brugermanual KSB 105 Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Låge til frostboks 3. Termostat 4. Hylde 5. Grønsagsskuffe 6. Grønsagsskuffe 7. Justerbar fod 8. Indsats til æg 9. Dørhylde 10. Flaskeholder

Læs mere

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO

VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO VÆGEMHÆTTE - INDBYGNING I SKAB SILENZIO 175 432 385 40 225 598 400 2*M4X40 4*M4X20 Kære kunde, Tak for dit køb af vores emhætte. Læs venligst disse instruktioner omhyggeligt for optimal installation,

Læs mere

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W

Følgende information er til brug ved service, der kun må foretages af kvalificeret elektriker: Strømforhold: 230V, 50HZ, 1500W DANSK Kære Kunde, Tak for købet af Cubeton Dampmoppe. Vi håber du bliver tilfreds med produktet. Her følger brugsanvisning samt sikkerhedsforanstaltninger før og under brug. Disse skal læses grundigt og

Læs mere

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7

Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 Emhætte H 106 E Safe og Safe+ DK...3 Installation...3 Betjening...7 125597/2013-04-10 (2383) INSTALLATION Emhætte H 106 E Safe er beregnet for montering i, imellem eller under overskab. Emhætten er forsynet

Læs mere

Service- og montagevejledning Regnmåler

Service- og montagevejledning Regnmåler - - 1 - - Tillykke med Deres nye Bækmann K regnmåler. De har købt et produkt som med sit enkle og tidløse design vil pryde næsten uanset placering. en er tænkt som et synligt og markant element i havearkitekturen

Læs mere

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group.

HRUC-E. Ventilationsaggregat med varmegenvinding. Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. HRUC-E Ventilationsaggregat med varmegenvinding Comair er et varemærke tilhørende Ventilair Group. Ventilair Group forbeholder sig retten til at ændre offentliggjorte informationer uden varsel. Besøg derfor

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft)

MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING. Nilan VPM 120-560. Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) MARKEDSFØRENDE ERHVERVSVENTILATION MED VARMEGENVINDING Nilan VPM 120-560 Aktiv varmegenvinding og køling (luft/luft) Nilan VPM 120-560 Erhvervsventilation med varmegenvinding og køling (luft/luft) VPM

Læs mere

Vejledning om ventilation og varmeforsyning

Vejledning om ventilation og varmeforsyning Vejledning om ventilation og varmeforsyning 1. Generel info om ventilationssystemet og varmeforsyning 2. Ventilations - brugervejledning 3. Andre indstillinger 4. Vedligeholdelse, udskiftning af filter

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere