VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS"

Transkript

1 KVALITET SUNDHED TRIVSEL VILLAVENTILATION AGGREGAT Serie VENT PLUS BETJENINGS- OG MONTERINGSVEJLEDNING FEB 2015

2 2 VENT PLUS INDHOLDSFORTEGNELSE Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side 4 Introduktion side 6 Brug side 6 Indhold side 6 Tekniske data side 6 Hvordan virker hele systemet side 7 Installation og opsætning side 9 Installation af kondensafløbet side 11 EL tilslutning side 11 Styringen side 12 Vedligeholdelse side 13 Fejlfinding side 14 Opbevaring og transport regler side 15 Garantibestemmelser side 15

3 3 GENERELLE ANBEFALINGER Anlægget indstilles via styringspanelet. Det anbefales at placere styringen et sted i boligen, så anlægget nemt kan justeres. Alt efter behov, fx ved meget lange bade, gæstebesøg eller lignende, kan luftmængden justeres. Sluk ikke anlægget om vinteren, der kan opstå kondensproblemer i rørsystemet. Kontroller filtrene 3 til 4 gange pr år. Filtrene kan støvsuges, rystes og skylles og evt blæses forsigtigt rent med lufttryk. Panelet giver en tidsalarm, der skal minde om at filtrene skal tilses. Udskift filtrene efter behov. Jo mere snavset filtrene er, desto mere vil anlæggets funktion være nedsat og strømforbruget stige. Påfyld vand i kondensbakken hver gang filtrene tilses. (dette skal sikre, at der altid er vand i vandlåsen). Løber vandlåsen tør, vil der blive suget falsk luft op i aggregatet. Derved kan kondensen, der opstår når kold og varm luft mødes i aggregatet, ikke løbe fra aggregatet. Konsekvens kan være, at elektronikken går i stykker, en motor brænder af eller at vandet løber ud på loftet. PS Bruger man en normal vandlås, kan anlægget ikke selv fylde vandlåsen op, dette skal derfor gøres løbende. VI ANBEFALER TILKØB AF EN DUKA AUTOMATISK VANDLÅS, DER SIKRER AT VANDLÅSEN ALDRIG LØBER TØR. DETTE FORLÆNGER ANLÆGGETS LEVETID, SIKRER MOD VANDSKADER PÅ LOFTET OG MINIMERER BEHOV FOR SERVICE. For at ventilationsanlægget er godkendt jf Bygningsreglementet, skal anlægget været indreguleret. INDEN ANLÆGGET TÆNDES Kondensafløbet med vandlås på aggregatet skal være påmonteret. Vandlåsen skal være påfyldt vand fx gennem kondensbakken i aggregatet. Hele kondensafløbet og vandlåsen skal være isoleret mod frost. Alle rør, fittings og lyddæmpere, som er i kolde loftsrum og skunke, skal være isoleret med min.100mm isolering. Hvis veksleren har været trukket ud af aggregatet, skal den sættes på plads igen som før, så bundbakkens dræn hul sidder over kondensbakken. Alt EL arbejde skal være udført af autoriseret el-installatør. FØR INSTALLATIONEN SKAL ALT MEDFØLGENDE DOKUMENTATION LÆSES GRUNDIGT OG INSTRUKTIONERNE FØLGES.

4 4 VENT PLUS SIKKERHEDSKRAV Læs og forstå brugermanualen, før aggregatet monteres og tages i brug. Når aggregatet monteres, skal alle lokale og nationale bygningsreglementer overholdes. Læs omhyggeligt advarslerne som er nævnt i brugermanualen og sæt dig ind i gældende sikkerheds reglement. Manglende kendskab til sikkerheds reglementet og advarsler kan føre til skade på person eller beskadige aggregatet. Gem bruger manualen så du altid kan læse i den. I det tilfælde at aggregatet skifter ejermand, vedlæg da brugermanualen. Symbol forklaring i brugermanualen: ADVARSEL GØR IKKE OPSÆTNINGS SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER Afbryd strømmen til aggregatet før montering og reparationer. Jordkabel skal være tilsluttet. Brug ikke aggregatet udenfor den specifikke angivet temperatur skala. Brug ikke aggregatet i aggressive miljøer eller miljøer med eksplosive farer. Brug ikke aggregatet med beskadiget elektriske installationer eller stikkontakter. Følg alle elektriske sikkerhedsregler ved installation af aggregatet. Pak aggregatet forsigtigt ud. Uautoriseret afkortning af el-kablers længder er ikke tilladt. Bøj ikke og beskadig ikke kabel. Hold kabler væk fra varme apparater og lignende installationer.

5 5 SIKKERHEDS STYRINGS FORANSTALTNINGER Betjen og servicere ikke aggregat og styring med våde hænder. Vask ikke aggregatet i vand, beskyt elektriske dele mod vand. Brug kun aggregatet til rumventilation. Tilslut ikke tørretumbler eller lign. udstyr til aggregatet. Stil ikke vandholdige ting ovenpå aggregatet. Sid ikke på aggregatet og placer ikke andre ting ovenpå det. ON OFF Aggregatet skal være frakoblet strøm ved servicering og vedligeholdelse. Lad ikke børn betjene aggregatet. Brug ikke beskadiget kabler til aggregatet. Stil ikke noget på kabler til aggregatet. Hold eksplosive og let antændelige væsker væk fra aggregatet. Åben ikke aggregatet når det kører. Afbryd først strømmen. I tilfælde af usædvanlig lyde og røg fra aggregatet, afbryd da strømmen og kontakt forhandler. Tjek, periodevis, om opsætningen overholder det beskrevede i manualen. Bloker ikke aggregatets kanaler, når det kører. Lad ikke luftstrømme fra aggregatet have retning mod åbne flammer eller lign.

6 6 VENT PLUS INTRODUKTION Denne bruger manual indeholder teknisk beskrivelse, brugermanual og servicemanual samt tekniske data og installations guide for aggregatet, DUKA VENT PLUS. BRUG Aggregatet er designet til at spare på varme ved hjælp af varme genvinding princippet. Aggregatet indgår som energibesparende del i huset. Aggregatet kan ikke alene bruges som varmekilde. Aggregatet er designet til permanent at udskifte luften i boligen. Aggregatet er designet til vægmontering. Aggregatet er beregnet til kontinuerlig drift. Luften til aggregatet må ikke indeholde: antændelige dampe, eksplosiv støv/dampe, fordampning af kemikalier, groft støv, sod, olie, klæbende substans, fiberrigt materiale, patogene eller andre skadelige stoffer. AGGREGATET ER IKKE TILTÆNKT AT, SKULLE BETJENES AF BØRN OG FOLK SOM IKKE ER BEKENDT MED AGGREGATET OG SIKKERHEDEN OMKRING DETTE. KUN PERSONER SOM HAR DEN FORNØDNE AUTORISATION OG INDSIGT I AGGREGATET BØR BETJENE DETTE. SØRG FOR, BØRN IKKE HAR ADGANG TIL AGGREGATET. INDHOLD Ventilationsaggregat VENT PLUS Filter afkast Filter indtag Styring Emballage Betjenings- og monteringsvejledning TEKNISKE DATA Aggregatet er designet til brug indendørs i temperaturer fra 1 til 40 grd/c. og en relativ luftfugtighed på op til 80%. Til og fra luften skal være mellem -20 op til 60 grd/c. Aggregatet er klassificeret som Klasse 1 elektrisk artikel. IP klassificeringen som omhandler faste objekter og væsker: IP 44 for ventilatorerne i aggregatet. IP 22 for aggregatet opsat med rørføring. Aggregatet er under konstant udvikling og derfor kan der forekomme små variationer i de tekniske data for de forskellige modeller. Den seneste dokumentation kan altid findes på hjemmesiden. Model VENT 302 PLUS VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS Volt, Hz (V) 1~ 230 Watt (W) Ampere (A) 0,9 2 2,2 Luft mængde (m 3 /h) RMP (min -1 ) Lyd niveau (db(a)) Max. Ude temperatur (grd/c.) Boks materiale elgalvaniseret stål Isolering 25 mm mineral wool Støvfilter G4 Friskluftfilter G4 (optional F7) Rørtilslutning (mm) Ø 160 Ø 200 Ø 250 Vægt (kg.) Varmegenvindsgrad (%) til 98 Veksler Modstrøm Veksler materiale polysterene

7 7 B3 B1 ØD B1 B3 L L1 28 B2 B H1 H2 H Ø16 Model Ø D B B1 B2 B3 H H1 H2 L L1 VENT 302 PLUS VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS Betjeningspanelet Betjeningspanelet består af betjeningsknapper til styringen af ventilationsanlægget samt alarmindikator ,2 R1,5 58 Spænding 8 30 V Temperatur område 0 С til +45 С Funktionstid tryk Beskyttelsesklasse IP30 Vægt 150 g Fugtighedsområde 5% - 80% (ingen kondensering) 86 62, OUT OUT OUT IN - Tx Rx + HVORDAN VIRKER HELE SYSTEMET Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget af et DUKA VillaVentilationsanlæg opnås mange fordele, som gavner både familien, økonomien og boligen. Anlægget fjerner fugten fra bad, bryggers og køkken løbende, samtidig genanvendes udsugningsvarmen til opvarmning af den friske luft udefra, som bliver blæst ind i huset i opholdsrum og værelser. Tilførslen af frisk luft giver et sundere indeklima og fugtskader undgås. Derudover er der færre støvpartikler i huset, hvilket giver en bedre trivsel. Alle modeller er forsynet med sommer By-pass ventil, som med fordel kan bruges i de varme sommermåneder. Dette sikrer, at den friske luft bliver blæst direkte ind i huset uden at blive opvarmet i veksleren. Herved svales huset. By-pass ventilen åbnes og lukkes via betjeningspanelet.

8 VENT PLUS 8 VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS *Fugtighedsføler Sommer By pass Frostsikring Friskluftfilter Snavsfilter Udsugningsmotor Indblæsningsmotor El tilslutning Betjeningspanel Styringsboks Modstrømsveksler Kondensbakke Kondensafløb VENT 902 PLUS Indblæsningsmotor Udsugningsmotor Snavsfilter Udsugningsmotor Frostsikring *Fugtighedsføler El tilslutning Betjeningspanel Modstrømsveksler Styringsboks Sommer By pass Kondensbakke Kondensafløb Med varmegenvinding: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET UDSUGNING FRA HUSET INDBLÆSNING TIL HUSET FRISKLUFTINDTAG FRISKLUFTINDTAG LUFTAFKAST INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST I frostsikrings tilstand: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG FRISKLUFTINDTAG

9 9 Med åben sommer By pass: VENT 302 PLUS / VENT 402 PLUS VENT 902 PLUS UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST INDBLÆSNING TIL HUSET LUFTAFKAST INSTALLATION OG OPSÆTNING ANLÆGGET SKAL INSTALLERES OG OPSÆTTES AF EN FAGMAND I BESIDDELSE AF DEN FORNØDNE EKSPERTISE. EL TILSLUTNING SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET ELEKTRIKER. - Som tilkøb kan anlægget forsynes med en fugtighedssensor. Sensoren skal placeres i Extract / udsugnings studsen fra huset på den viste monteringsholder. - Tilslutning foretages som anvist på EL-diagrammet (operationen skal foretages af en autoriseret elektriker). INSTALLATION AF ANLÆGGET Anlægget kan som vist ovenfor vælges med venstre eller højre tilslutning. Som vist nedenfor kan anlægget enten monteres hængende i gevindstænger eller også placeres stående på en hård bats plade, for at forhindre overførslen af evt vibrationer til underlaget. Normal model (venstre tilslutning) UDSUGNING FRA HUSET FRISKLUFTINDTAG Special model (højre tilslutning) UDSUGNING FRA HUSET INDBLÆSNING TIL HUSET Service side LUFTAFKAST Service side INDBLÆSNING TIL HUSET

10 10 VENT PLUS Lofthængt installation Gulv installation INSTALLATION AF STYRINGSPANELET VÆR SIKKER PÅ, AT STYRINGEN ER UBESKADIGET. BRUG ALDRIG EN STYRING SOM ER BESKADIGET! TILSLUT ALDRIG STYRINGEN I EN UJÆVN OVERFLADE.! SPÆND ALDRIG SKRUERNE FOR HÅRDT. DETTE KAN FORSAGE AT STYRINGEN SKÆVVRIDES OG DERMED ØDELÆGGES. ALT ELEKTRISK ARBEJDE SKAL FORETAGES AF AUTORISERET ELEKTRIKER. Installation med indmuringsdåse 1. Lav det rette hul i væggen og tilfør kablet fra anlægget 2. Med en skruetrækker løsnes montagerammen forsigtigt fra styringspanelet (metalklips). 3. Monter montagerammen i indmuringsdåsen, forbind ledningerne jf EL diagrammet. 4. Klik betjeningsfrontpladen på plads. Installation på væggen 1. Afsæt den rette placering til montering af monteringsdåsen. Tilfør kablet fra anlægget. 2. Med en skruetrækker løsnes montagerammen forsigtigt fra styringspanelet (metalklips). 3. Monter montagerammen i i monteringsdåsen, forbind ledningerne jf EL diagrammet. 4. Klik betjeningsfrontpladen på plads.

11 11 INSTALLATION AF KONDENSAFLØBET I siden af anlægget finder man hullet til afløbsstudsen. Fjern proppen og installer den medfølgende afløbsstuds. Der skal altid installeres en vandlås direkte på afløbsslangen. Læs mere herom under generelle anbefalinger. Der skal være fald på hele afløbskonstruktionen på min 3 `. Hele konstruktionen skal være frostsikret. Drain hose Sewage system U-trap Drain pipe min 3 EL TILSLUTNING! AFBRYD AGGREGATET FRA STRØMMEN, FØR DER FORETAGES NOGEN FORMER FOR ELEKTRISK INSTALLATION. AL EL ARBJDE I FORBINDELSE MED TILSLUTNINGEN AF ANLÆGGET SKAL FORETAGES AF EN AUTORISERET ELEKTRIKER. GARANTIEN BORTFALDER, SÅFREMT DETTE PUNKT IKKE OVERHOLDES. OVERSKYDENDE KABEL MÅ IKKE RULLES SAMMEN.! FORETAGER MAN SELV ÆNDRINGER AF DEN INDVENDIGE KABELFØRING ELLER TILSLUTTER ANDRE INSTALLATION TIL ANLÆGGET, MISTER MAN LIGELEDES GARANTIEN. Anlægget skal tilsluttet til 230V / Hz strømforsyning. Vi anbefaler, at anlægget får sin egen gruppe. Aggregatet giver mulighed for tilslutning af ekstra styringsenheder via X2 terminalen på printpladen i aggregatet. På nedenstående diagram er de ekstra kontrol enheder vist som stiplede linjer. PK Tilslutning af en automatisk brandsensor kontakt (tilkøb). Tilslutter man en automatisk brandsensor, så skal lusen (jumper) mellem terminal 1 og 2 fjernes. I tilfælde af brand, vil brandsensoren slukke for anlægget. NO C - Tilslutning af en ekstern CO2 sensor (tilkøb). Tilslut CO2 sensoren til terminal 6 og 7. Når sensoren aktiveres, går aggregatet over på maksimal hastighed. HV2 (+U, 0-10V, GND) fugtighedssensor (tilkøb). Tilslut HV2 fugtigheds sensoren i forbindelses muffen se figur side. Når fugtighedsniveauet er overskredet, går aggregatet over på maksimal hastighed. Tilslutning af eksterne spjæld (SM1 friskluft spjæld, SM2 afkast spjæld). Spjæld og spjældmotor er tilkøb. Anvend i givet fald Belimo Type LF 230 spjældmotor med åbne/lukke funktion og med en spænding på 230V. Forbind de eksterne spjældmotorer til terminaler 12 og 13 (jf eksternt EL diagram).

12 12 VENT PLUS Tilslutningspanel Х L L L N N PE L L N N c c nc +U 0-10V Gnd no c Gnd Tx Rx +U Power supply 230 V AC N L N L SM1 SM2 1 PK1 2 +U Out Gnd HV2 1 CO2 2 Gnd Tx Rx +U А14 STYRINGEN ÆNDRING AF FABRIKSINDSTILLINGER Efter at have hentet softwaren fra hjemmesiden under afsnit produkter/aggregater, er der mulighed for for at ændre fabriksindstillingerne for styringsprogrammet. Tilslutning foretages med et kabel USB Type A / B (kan købes i en elektronik forretning og er tilkøb). USB Type A USB Type B Gennem software programmet kan følgende ændringer foretages: Parameter Fabriksindstilling Reguleringsmulighed Anlæg slukket % Lav hastighed (1) Mellem hastighed (2) Maksimum hastighed (3) Hastighed ved påvirkning af ekstern sensor % Filteralarm interval (timer) 2160 (3 måneder) Fugtigheds niveau % Ovenstående liste kan ændres i softwaren, afhængig af versionen.

13 13 BETJENINGSPANELET Aggregatet styres med betjeningspanelet. Trykknap Maksimum hastighed Trykknap Mellem hastighed Trykknap Lav hastighed Trykknap Filteralarm Trykknap Sommer by-pass (Type 300 og 500) Slukning af indblæsningsmotor(type 200) Alarm indikator Hvornår er anlægget slukket: Knapperne på betjeningspanelet lyser ikke. Filteralarm eller alarm indikatoren angiver en alarm. Anlægget tændes: Tryk på en af de tre hastigheds knapper. Den valgte hastighedsknap vil lyse op og anlægge kører på den valgte hastighed. Hastigheds ændring: Tryk på den ønskede hastighedsknap. Den nye valgte hastighedsknap vil lyse op. Anlægget slukkes: Tryk på den hastighedsknap igen som lyser og som anlægget kører på pt. Betjening af sommer By-passet: Tryk på knappen en gang. Er funktionen aktiveret, lyser trykknappen. Afhængig af model sker følgende ved aktivering af sommer By-passet: Aggregat type 200 : indblæsningsventilatoren stoppes, kun udsugnings ventilatoren kører. Aggregat type 300 og 500: sommer By-pass ventilen åbnes og friskluftstilførslen passerer udenom veksleren. Filter alarm: En timer funktion der får alarm indikatoren til at lyse, når tiden er gået. Dette som påmindelse til, at filtrene skal tilses og renses evt. skiftes. Filter alarm nulstilles ved at trykke på knappen i 5 sekunder. Alarm: I tilfælde af alarmknappen lyser kontakt installatøren eller forhandler. VEDLIGEHOLDELSE! AFBRYD ALTID STRØMMEN, FØR DER FORETAGES VEDLIGEHOLDELSE. 1. Vedligeholdelse af filtre. (min. 4 gang årlig). - Beskidte filtre vil nedbringe luftmængden, og dermed mængden af luft, som kan tilføres boligen. - Filtre skal renses så snart de er beskidte. Filtre kan renses med støvsuger eller udskiftes med nyt filter. - Under filterrensningen /eftersyn bør anlægget være slukket. - Filtrene bør udskiftes med jævne mellemrum (hvis man ønsker en effektiv drift af sit anlæg). For køb af nye filtre, kontakt venligst forhandler.. 2. Veksler check (1 gang årlig). Skulle der være kommet snavs og støv i veksleren og for derefter at kunne opretholde en høj effektivitet, er det vigtigt at tage veksleren ud og rense den indvendigt. Vask modstrømsveksleren med varmt vand og sæbe eller opvaske middel. 3. Eftersyn af ventilatorerne (1 gang årlig). Når den anbefalede vedligeholdelse og eftersyn er foretaget, såsom at rengøre og udskiftning af filtre, kan støv samles i ventilatorerne. Dette vil reducere effektiviteten af ventilatorerne. Ventilatorerne kan rengøres med klud eller en

14 14 VENT PLUS blød børste, uden brug af vand og vaskemidler. Skarpe genstande og aggressive opløsningsmidler, som kan beskadige rotorbladene. 4. Kontrol af kondensafløbsstudsen (1 gang årlig). Kondensafløbsstudsen kan blive forurenet af partikler fra den udsugede luft. Check at vand kan løbe uhindret igennem vandlås og rør samt at afløb i drypbakken er åben. Rengør hvis det er påkrævet. Husk at påfylde vand igen (med mindre man har installeret en automatisk Duka vandlås). 5. Kontrol af frisklufttilførsel. Blade og andet kan stoppe frisklufttilførslen (taghætter/gavlriste), hvilket vil nedsætte systemets effektivitet. Efterse dette fx i forbindelse med det årlige tagrendeeftersyn. 6. Kontrol af rørsystemet (hvert 5. år). Selv under almindelig vedligeholdelse og filter skift, vil støv kunne opsamles i rørsystemet. Dette vil også reducere effekten af ventilationssystemet. Rørene bør derfor renses. Stive metal rør kan renses med en rørbørste fugtet med varmt sæbevand, gennem ventilerne. Drej på hele ventilen så bajonetfatningen i loftet bliver synlig og derved bliver der adgang til kanalsystemet (sørg for ikke at ændre ventil positionen, så der efter rensningen ikke ændres på indregulering). 7. Ventiler. Indblæsnings- og udsugningsventilerne kan børstes eller rengøres med varmt sæbevand. Det er vigtigt, at ventilerne holdes rene for at sikre optimal drift. FEJLFINDING Kontroller nedenstående skema for evt. fejlfinding, før installatøren / forhandleren kontaktes. Opstået problem Mulige årsager Afhjælpning Ventilator kører ikke. Kold, indgående luft. Lav luftgennemstrømning Støj og vibrationer Vanddryp fra aggregatet Strømmen er ikke tilsluttet. Filter er tilstoppet. Tilisning af veksleren. Filter, ventilator eller modstrømsveksler er tilstoppet. Rørførings systemet er tilstoppet eller har skader. Ventilator blade kan ikke køre frit. Ventilator skruer har løsnet sig. Kondensafløbet er tilstoppet, beskadiget eller påmonteret forkert. Sikre at strømmen er korrekt tilsluttet, eventuelt fjern forkert tilslutning. Rens eller udskift filter. Kontroller for tilisning i modstrømsveksler. Om nødvendigt stop aggregatet og vent på at isen smelter. Rens eller udskift filter; rens ventilator og veksler. Kontroller rørføring og taghætter/gavlriste, rens dem om nødvendig. I gavlriste skal fluenettet altid fjernes ved anvendelse i et villaventilationsanlæg. Sikre at rørføring ikke er tilstoppet eller har skader. Rens ventilator. Sikre at ventilator er fastspændt. Sikre også at lyddæmper er monteret på aggregatet. Rens kondensafløbet. Kontroller at installationen er korrekt og at der er den fornødne fald på installationen. Kontroller at vandlåsen er frostfri. Påfyld vand i vandlåsen.

15 15 OPBEVARING OG TRANSPORT REGLER Opbevare aggregatet i den originale emballage i tør og ventileret rum, med temperatur fra + 5 grd. op til + 40 grd.. Opbevaringsrummet må ikke indeholde aggressive og kemiske dampe. Aggregatet må heller ikke udsættes for vedvarende tryk og belastning. Brug løfte værktøjer for at forhindre tab- og faldskader på aggregatet. HUSK: Alt elektrisk arbejde skal foretages af autoriseret elektriker. Transport af aggregatet kan ske med et hvilket som helst køretøj, så længe aggregatet er beskyttet mod transportskader og vejrlig. Aggregatet skal beskyttes mod stød og slag under hele transporten. GARANTIBESTEMMELSER DUKA Ventilation giver 36 mdr. garanti fra købsdatoen, hos forhandleren, såfremt alle de beskrevne forpligtigelser og beskrivelser omkring, brug, opsætning, opbevaring og transport er overholdt. Fejl på aggregatet, indenfor garanti perioden, som kan henvises til produktions fejl er også dækket af de 36mdr. garanti. Garantien dækker IKKE: Den periodiske vedligeholdelse. Aggregat opsætning og afmontering. Aggregats indkøring. I tilfælde af reklamation fremvis købs kvittering. Aggregatet skal være brugt som beskrevet i brugermanualen. Kontakt forhandler/installatør for garanti service. Duka Ventilation kan ikke gøres ansvarlig for garantiforpligtelser der er udført uden at være aftalt med os/ vores forhandler på forhånd. Garantien dækker ikke i følgende tilfælde: Hvis aggregatet ikke er opsat i henhold til monterings vejledning, dette inkl. Også dele i aggregatet. Hvis alle elektriske tilslutninger ikke er foretaget korrekt og i henhold til manualen. Hvis ikke der er foretaget korrekt periodisk vedligeholdelse af aggregatet. Hvis der er synlige skader på aggregatet boksen eller dele inden i boksen. Hvis der er tilføjet tekniske dele i aggregatet eller fjernet tekniske dele fra aggregatet. Ved forkert brug af aggregatet. Fravigelse af bruger vejledningen. Tilslutning til andet el-netværk end beskrevet i manualen, alm. lysnet. Variationer i spændingen i lysnettet. Uautoriserede reparationer af aggregatet. Hvis garantien er udløbet. Fravigelse af transport regler. Fravigelse af opbevarings forskrifter. Aggregat fejl som skyldes Force Majeure. (brand, oversvømmelse, jordskælv, hårdhændet behandling) Hvis der ikke kan fremvises en kvittering på købet. FØLG BRUGER MANUALENS ANVISNINGER FOR OPTIMAL BRUG AF AGGREGATET VI HÅBER, AT DU BLIVER TILFREDS MED VORES PRODUKT

16 DUKA109DK-02

VillaVentilation Aggregat

VillaVentilation Aggregat KVALITET SUNDHED TRIVSEL VillaVentilation Aggregat Serie VENT TOP PLUS Betjenings- og monteringsvejledning FEB 2015 2 VENT TOP PLUS Indholdsfortegnelse Generelle anbefalinger side 3 Sikkerhedskrav side

Læs mere

Brugermanual. DUKA One 60 Plus. Ventilations Aggregat med varmegenvinding

Brugermanual. DUKA One 60 Plus. Ventilations Aggregat med varmegenvinding Brugermanual DUKA One 60 Plus Ventilations Aggregat med varmegenvinding 2 DUKA One 60 Plus Indhold Sikkerhedskrav side 3 Introduktion side 5 Brug side 5 Indhold side 5 Betegnelse side 5 Tekniske data side

Læs mere

Hvordan virker hele systemet

Hvordan virker hele systemet Hvordan virker hele systemet Mange boliger er i dag så velisolerede og tætte, at de ikke kan ånde. Det har sin pris i form af indeklimaproblemer, der opstår på grund af fugtig og forurenet luft. Med valget

Læs mere

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION

UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning VENTILATION DK UDEN STYRING Brugs- og monteringsvejledning DU KA VENTILATION ! WARNING! Tillykke med din nye DUKA SMART FAN. Det flade design med den lille indbygningsdybde er perfekt når der er trange installationsforhold.

Læs mere

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION

model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH AXIALLÜFTER Monterings-vejledning VENTILATION model PRO 30 model PRO 30 T model PRO 30 ST model PRO 30 TH DK AXIAÜFTER Monterings-vejledning DU KA VETIATIO ! ADVARSE år indstillingerne for fugt og tid foretages, skal man dreje varsomt på justeringsskruerne.

Læs mere

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual

BOLIGVENTILATION CMG-400. www.geovent.com. Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning. Instruktionsmanual BOLIGVENTILATION CMG-400 Din garanti for en fremtidssikret ventilationsløsning DK Instruktionsmanual www.geovent.com Indholdsfortegnelse 1.0 Monteringsanvisning 1.1 El installation 1.2 Anvendelsesområde

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. DUKA One Mini. 1-rums ventilationsenhed med Varmegenvinding

BRUGERVEJLEDNING. DUKA One Mini. 1-rums ventilationsenhed med Varmegenvinding BRUGERVEJLEDNING DUKA One Mini 1-rums ventilationsenhed med Varmegenvinding DUKA One Mini INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhedskrav...2 Formål...4 Leveringssæt...4 Betegnelse...4 Tekniske data...4 Hvordan virker

Læs mere

Turbovex TX 250A Turbovex A/S

Turbovex TX 250A Turbovex A/S Turbovex TX 250A Side 1 af 17 1.0.0 Indhold 1.0.0 INDHOLD... 1 1.0.0 INDHOLD... 2 2.0.0 ILLUSTRATIONER... 2 3.0.0 GENEREL INFORMATION... 3 3.1.0 FORORD... 3 3.2.0 ANVENDELSESOMRÅDER... 3 3.3.0 FORKERT

Læs mere

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas

Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Monteringsvejledning Varmekanon for F-gas Kosan Gas varenr.: 28150 Læs monteringsvejledningen før produktet tages i brug Advarsel 1. Følg altid de grundlæggende forholdsregler, når du bruger dette produkt.

Læs mere

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30

Montagevejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Montagevejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00 13-04-2015 Software-version: 2.30 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Generelle oplysninger før montage... 3

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL

TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL TOP ACCESS Automatisk bundstøvsuger BRUGERMANUAL VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIOER LÆS OG FØLG INSTRUKTIONERNE VIGTIGT: Først når bundsugeren er helt under vand tilsluttes en til strømstikket og der tændes

Læs mere

Advarsler og sikkerhed.

Advarsler og sikkerhed. SM 4229-2 EXT SM 4229-2 INT Advarsler og sikkerhed. Denne emhætte er designet til normal brug ved madlavning i privat husholdning og må kun bruges som sådan. Emhætten er beregnet til netspænding 220 240

Læs mere

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse

KVITTERING FOR MODTAGELSE. Denne model er anerkendt som driftsklar. Model. Produktionsdato. Godkendelse stempel. Salgssted butiksnavn og adresse KVITTERING FOR MODTAGELSE Model Denne model er anerkendt som driftsklar Produktionsdato Godkendelse stempel Salgssted butiksnavn og adresse Salgsdato VINK_ SMART Celcius(DK)-01 2014 ! ADVARSEL Tillykke

Læs mere

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk

Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk Instruktion for vedligeholdelse og brug af Husvandværk 76600018 ADVARSEL! For at reducere risikoen for brand, elektrisk stød og personlig skade under installation og anvendelse af din pumpe, anbefales

Læs mere

- mere end funktionel

- mere end funktionel Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel P e r p e t u a l E n e r g y A p S drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører af løs ninger til ventilationsbranchen.

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.04 april 2013 Side 1 af 18 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0 GENEREL

Læs mere

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren

VR700DC. DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning. Til slutbrugeren VR700DC DK Betjenings- og vedligholdelsesvejledning Til slutbrugeren 1 FORORD Systemair ventilationsaggregater med varmegenvinding er blevet produceret siden 1980. Aggregaterne er installeret i tusindvis

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150

BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN. Comfort CT150 BRUGERVEJLEDNING CTS150 BY NILAN Comfort CT150 Version 2.10-03.04.2017 INDHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhed Strømforsyning... 3 Bortskaffelse... 3 Ventilationsanlæg... 3 Quick guide Betjeningspanel...4 Funktioner...

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BE TOP serie Ventilationsaggregat

BE TOP serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 200 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150

Brugervejledning. Rørventilator. Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Brugervejledning Rørventilator Artikel: 300115 EAN: 5709133910150 Læs venligst manualen grundigt igennem inden brug. Må kun installeres af en autoriseret elinstallatør. Sikkerheds instruktioner ADVARSEL

Læs mere

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding

SAVEVTC 300. Ventilationsaggregat med varmegenvinding Ventilationsaggregat med varmegenvinding 207233-DK 25-01-2011V.A002 Indhold 1 Advarsler... 1 2 Introduktion... 2 3 Beskrivelse af interface... 3 3.1 Betjeningspanel... 3 3.2 Symboler på displayet... 4

Læs mere

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900.

Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Manual. Grampus Bundsuger, type 33-000900. Lagerføres i farven gul/blå. Der tager forbehold for evt. produktændringer. Copyright: Welldana A/S Udgave 1.0 11 2007. Sprog: Dansk. Tillykke med Deres nye Grampus

Læs mere

Modstrøms Varmevekslere

Modstrøms Varmevekslere Modstrøms Varmevekslere - mere end funktionel I n d e K l i m a M i l j ø A / S IndeKlimaMiljø A/S, eller blot, drager nytte af mange års erfaring såvel internt som hos vores samarbejdspartnere og leverandører

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat

BE KOMPAKT serie Ventilationsaggregat 1 serie Ventilationsaggregat Typer: 150 300 2 serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige ECmotorer og højeffektiv modstrømsveksler sikre en energibesparende

Læs mere

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter.

Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Dansk Dansk Keepower Lader Tak fordi du valgte en Keepower NXT batterilader, et valg som afspejler din tekniske viden og evne til at værdsætte kvalitetsprodukter. Læs betjeningsvejledningen inden opladning.

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

Kvaliteten af luft er livskvalitet!

Kvaliteten af luft er livskvalitet! DV-300T Bygningsrenovering og efterisolering af huse nu til dags efterlader ofte DV-300T ventilationsaggregatet er et anlæg med energieffektiv huset godt isoleret og tæt. Dette betyder dog også at krav

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt.

For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. OB115N DA For at tilsikre sikker og korrekt brug skal anvisningerne i denne vejledning læses grundigt og følges. Vejledningen bedes opbevaret godt. ELEKTRISK HÅNDTØRRER INSTALLATIONSVEJLEDNING VIGTIGT!

Læs mere

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W

VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W VARMEBLÆSER 1000W / 2000 W ART NR 330335 EAN NR 5709133330293 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

BE VILLA serie Ventilationsaggregat

BE VILLA serie Ventilationsaggregat 1 BE VILLA serie Ventilationsaggregat Typer: BE VILLA 200 BE VILLA 350 BE VILLA 700 BE VILLA serien kan anvendes i lejligheder, boliger samt mindre erhvervsbygninger. De energivenlige EC-motorer og højeffektiv

Læs mere

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang

Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser. 1. Funktioner. 2. Produkt gennemgang Dobbelt sender detektor med 4 kanals frekvenser Tak, fordi du har købt denne stråle detektor, læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt før installation. Forsøg aldrig at adskille eller reparere produktet.

Læs mere

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V

Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Brugsanvisning Varenr.: 9043745 Frostsikringsanlæg Aqualine 6 Kw 400 V Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.: 9043745 Beskrivelse:

Læs mere

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning

DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Version 2011.2 DUKA RoomAir System Monteringsvejledning Indholdsfortegnelse Afsnit Indhold side 1 Generelt 3 2 Dimensionering 3 3 Nødvendigt værktøj 3 4 Generelle anbefalinger for opsætning af rørsystemet

Læs mere

Fancoil. Installationsmanual Dansk

Fancoil. Installationsmanual Dansk Fancoil Installationsmanual Dansk Vedligeholdelse Advarsel: Fancoilen er tilsluttet strømforsyning og et vandkredsløb. Personer uden de påkrævede tekniske færdigheder, kan komme til skade eller påføre

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

LAD NATUREN KOMME INDENFOR

LAD NATUREN KOMME INDENFOR LAD NATUREN KOMME INDENFOR JUNI 2013 2 TX BOLIG Decentral ventilation med en kapacitet på 35 til 350 m³/h, kan eventuelt anvendes følgende steder: privatbolig kontorer mødelokaler undervisningslokaler

Læs mere

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort

MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig. Nilan Comfort MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) Nilan Comfort Boligventilation med varmegenvinding (luft/luft)

Læs mere

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke

Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Guide til opsætning af en VillaVentilations rørpakke Dette installationseksempel skal forstås som et eksempel på, hvordan man med fordel kan opbygge rørsystemet. Eksemplet er baseret på 140 m2 pakken.

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: og Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 29 og 40 Varenr.: 90 21 201 og 90 21 202 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg!

Læs mere

Varmekanon 55H Diesel

Varmekanon 55H Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044864 Varmekanon 55H Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044864 Beskrivelse: Transportabel, oliefyret

Læs mere

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL

DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL DUKA VILLAVENTILATION PRAKTISK MONTERINGSEKSEMPEL Husk altid at læse alle medfølgende vejledninger inden du går i gang med arbejdet!!! Varerne leveres på installations-stedet DUKA VillaVentilations pakken

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

Brugsvejledning For Frithængende emhætte

Brugsvejledning For Frithængende emhætte Brugsvejledning For Frithængende emhætte MODEL EN 6335-2-31 Kære kunde, Vi er overbeviste om I vil blive glade for Jeres nye emhætte og det bliver en fornøjelse at bruge denne. Dette produkt er produceret

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

Emhætte P602WH/P602SS

Emhætte P602WH/P602SS Emhætte P602WH/P602SS HN 10166/10167 Brugervejledning Læs denne manual grundigt, før emhætten monteres og tages i brug. Installation Denne emhætte kan anvendes enten med aftræk eller recirkulation. Emhætten

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

God luftkvalitet giver God livskvalitet!

God luftkvalitet giver God livskvalitet! Energi Effektiv Ventilation Nutidens byggerier er godt isoleret og er derfor meget varmeeffektive med en minimal luftlækage. Konsekvensen af dette er, at mekanisk ventilation er særdeles vigtig at få installeret,

Læs mere

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER

INSTRUKTION KRYDSVEKSLER INSTRUKTION Type KV DANHEAT A/S Niels Ebbesens Vej 9, DK-7500 Holstebro Tlf.:+45 97 42 30 99 Fax:+45 97 40 27 70 E-mail: danheat@danheat.dk Internet: www.danheat.dk Udgave 2009.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

KCA Brugermanual

KCA Brugermanual KCA 14-010 Brugermanual Indholdsfortegnelse Vigtige instruktioner...3 Vigtig sikkerhedsinformation...4 Betjeningsinstruktioner...7 Konstant vandaftapning...8 Vedligeholdelse...9 Langtids opbevaring...10

Læs mere

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold

2.0.0 Illustrationer. 1.0.0 Indhold Turbovex TX 30 2.0.0 Illustrationer 1.0.0 Indhold 3.0.0 Generel information 3.1.0 Forord Denne monterings- og driftsvejledning indeholder teknisk information, og informationer om installation og vedligeholdelse

Læs mere

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig

Nilan Comfort NU MED INDBYGGET FUGTFØLER MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING. ...høj ydelse til den private bolig MARKEDSFØRENDE ERHVERVS- OG BOLIGVENTILATION MED VARMEGENVINDING...høj ydelse til den private bolig Nilan Comfort Passiv varmegenvinding (luft/luft) NU MED INDBYGGET FUGTFØLER Nilan Comfort Boligventilation

Læs mere

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I

Brugsanvisning. Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf I Fax I Brugsanvisning Frostsikringsanlæg, Aqualine Varenr.: 90 27 791 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation

WMT 10. INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation WMT 10 INSTALLATIONSMANUAL Elektronisk kontrolpanel for fan coil - væghængt installation Beskrivelse WMT 10 termostaten er et styringspanel for fan coils til vægmontering. Styring af driftsfunktioner på

Læs mere

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.

Brugsanvisning. Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220. Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg. Brugsanvisning Varmekanon, Galaxy 25 AP Varenr.: 90 21 220 Sdr. Ringvej 1 I 6600 Vejen I Tlf. 70 21 26 26 I Fax 70 21 26 30 I www.p-lindberg.dk Tillykke med dit produkt fra P. Lindberg! Inden installering

Læs mere

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425

12/2014. Mod: DRINK-38/SE. Production code: CEV425 12/2014 Mod: DRINK-38/SE Production code: CEV425 Brugsvejledning DRINK-38/SE Vigtige instruktioner: De i dette dokument beskrevne kølere, er udelukkende designet til opbevaring og afkøling af drikkevarer

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05

Installation KVU-O-500. 110-00062 Version 01.05 Installation KVU-O-500 110-00062 Version 01.05 Noter: 2 af 12 Indholdsfortegnelse Opsætning... 4 Placering af anlægget... 4 Tilslutninger... 4 Tilslutning af kanalsystem... 5 Generelt om kanaler... 5 Isolering

Læs mere

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk

Dykpumpe DAVIDSENshop.dk Dykpumpe 9135939 DAVIDSENshop.dk Industrivej 36 DK-6580 Vamdrup Tlf.: 78 77 48 00 e-mail: mail@davidsenshop.dk Kære kunde, Vi takker for din tillid til vores produkter! Læs brugsvejledningen omhyggeligt,

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler

Litium-ion batterimanual. Ebike Elcykler Litium-ion batterimanual Ebike Elcykler Rev 30-12-2008 Litium ion batteriet Funktion Batteriet der forsyner elcyklen med strøm er et såkaldt litium ion batteri (Spænding: 36 Volt (V), Kapacitet: 10 Ampere

Læs mere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere

Installationsvejledning Frithiof Futura. Manual. Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Manual Frithiof FUTURA Centralstøvsugere Indhold Håndtering af maskinen før og under udpakningen 3 Kontroller at alle delene er i kassen 4 Passende og upassende brug af centralstøvsugeren 5 Futura 5 Beskrivelse

Læs mere

AFFUGTER BRUGERMANUAL

AFFUGTER BRUGERMANUAL AFFUGTER BRUGERMANUAL MODEL: 350505 Ean nr: 5709133350338 SIKKERHEDS INFORMATION 1. Læs venligst brugermanualen omhyggeligt igennem inden brug af affugteren og gem derefter manualen. 2. Nedsænk aldrig

Læs mere

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE

Brugsanvisning. emhætte KD 9570.0 GE Brugsanvisning emhætte KD 9570.0 GE Kære kunde Tillykke med dit valg af emhætte. Vi er sikre på, at denne emhætte fuldt ud vil opfylde dine behov. Sikkerhedsanvisninger For at sikre maksimal ydeevne

Læs mere

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side

Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side Indholdsfortegnelse Afsnit Menupunkt Side 1 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Pro 2 2 Betjeningsvejledning Aggregat Serie Vent 24 3 Garantibestemmelser 32 4 Guide til Montering 33 5 Monteringsvejledning

Læs mere

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W

ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ELEKTRISK KONVEKTOR RADIATOR 2000 W ART NR 330340 EAN NR 5709133330309 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug

Læs mere

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD

VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD VENTILATOR PRO S Ø100 STANDARD INSTRUKTIONSMANUAL Art nr 300210 EAN nr 5709133300333 Læs venligst denne manual grundigt igennem inden brug af ventilatoren. MÅ KUN INSTALLERES AF EN AUTORISERET ELINSTALLATØR!

Læs mere

Basic Clean -robotstøvsuger

Basic Clean -robotstøvsuger Basic Clean -robotstøvsuger... Betjeningsvejledning M1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHED ------------------------------------------------------------------------------ 2 * Sikkerhed * Batteri og genopladning

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen

Anvend en MAX 6 A sikring i din emhætte for din egen sikkerheds skyld. Advarsel om fragt og transport Hvis du behov for transport igen 1 4 2 3 *Denne emhætte er produceret for almindelig brug i privat husholdning. *Dette produkt skal installeres af en autoriseret montør. *Produktet skal bruges med en jordet stikkontakt. * Installation

Læs mere

Lufthåndtørrer FD-GSQ01

Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Lufthåndtørrer FD-GSQ01 Læs venligst håndbogen grundigt før brug. Egenskaber - Let betjening - Nem vedligeholdelse - Økonomisk - Pålidelig beskyttelse for nytteløst brug Navne på dele Bemærk: Apperatet

Læs mere

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax

Sdr. Ringvej Vejen - Tlf Fax Brugsanvisning Varenr.: 9053525 Frostsikrings anlæg 220V Coatet aluhus. Model 2017 Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Frostsikringsanlæg Aqualine Varenr.:

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEF607EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC

VENTILATIONSAGGREGAT VUT 160V/350VB/550VB EC AIR COMFORT AIR DIFFUSION VE: DK. CC VENTILATIONSAGGREGAT» TEKNISKE DATA Til A9 Til A PRODUKTFAKTA: Ventilationsaggregat i varme- og lydisoleret kabinet Luftmængde op til m³/h Virkningsgrad op til 9% Ventilationsaggregaterne

Læs mere

Varmekanon S45 Diesel

Varmekanon S45 Diesel Brugsanvisning Varenr.: 9044863 Varmekanon S45 Diesel Sdr. Ringvej 1-6600 Vejen - Tlf. 70 21 26 26 - Fax 70 21 26 30 www.p-lindberg.dk Varmekanon Varenummer: 9044863 Beskrivelse: Transportabel direkte

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EG Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

S26 MOTOR Original brugermanual

S26 MOTOR Original brugermanual S26 MOTOR Original brugermanual Indhold 1. Indledning 1 2. Liste over nødvendigt værktøj 1 3. Sikkerhedspåbud 1 4. Motor montering 2 4.1. Instruktion før montering 2 4.2. Samling af skinne 3 4.3. Opsætning

Læs mere

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A

Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Montage, drift og vedligeholdelsesvejledning TX 35A Rev.15 Februar 2010 Side 1 af 23 1.0.0 Indhold MONTAGE, DRIFT OG...1 VEDLIGEHOLDELSESVEJLEDNING...1 1.0.0 INDHOLD...2 2.0.0 ILLUSTRATIONER...2 3.0.0

Læs mere

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL

BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL BRUGSVEJLENDNING FOR UDTR ÆKSEMHÆTTE SILVERLINE KRYSTAL SILVERLINE VÆGEMHÆTTE Tillykke med Deres nye Silverline emhætte. For at De kan få størst mulig glæde af emhætten og sikre den længst mulige levetid,

Læs mere

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys

Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2. Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Tillykke, du er nu ejer af en Gloworm X2 Forbered dig på at opleve revolutionen inden for LED lys Sikkerhedsanvisning: Et alternativ lys skal bæres til hver en tid. Varme: Aluminiumshovedet er designet

Læs mere

Tevion Powerbank. Manual

Tevion Powerbank. Manual Tevion Powerbank Manual Indhold Din Universal Tevion Powerbank... 3 Hvad er inkluderet i pakken?... 3 Advarsler... 5 Delenes navne... 6 Pleje og Vedligeholdelse... 6 Betjening... 7 Fejlfinding... 10 2

Læs mere