Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hver 10. ufaglærte er arbejdsløs"

Transkript

1 Siden slutningen af 00 er ledigheden mere end fordoblet. Således viser tallene fra 1. kvartal 01 en bruttoledighed på knap personer, hvilket svarer til knap 7 procent af arbejdsstyrken. Tallene dækker over markante forskelle mellem de forskellige uddannelsesgrupper. Hver 10. ufaglærte er en del af ledighedsstatistikken, hvilket er dobbelt så meget som blandt personer med en videregående uddannelse, og markant mere end faglærte, hvor godt hver 15. var ledig i 1. kvartal 01. af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl & forskningschef Mikkel Baadsgaard 1. juli 01 Analysens hovedkonklusioner Fra 3. kvartal 00 til 1. kvartal 01 steg bruttoledigheden fra til knap fuldtidspersoner. Tallene svarer til en ledighed på knap 7 procent af arbejdsstyrken i 1. kvartal 01. Det er især personer uden erhvervskompetencegivende uddannelse, der har oplevet stor stigning i ledigheden. I dag er ledigheden markant højere for ufaglærte end for de grupper på arbejdsmarkedet, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse bag sig. I gennemsnit er knap 10 procent af de ufaglærte ledige, mens andelen for faglærte er, procent, og de videregående uddannelser ligger på - procent. Dykker man ned i de forskellige uddannelsesgrupper, er der dog stor forskel på hvilke retninger, der er hårdest ramt. Generelt er humanistiske og kunstneriske fag hårdere ramt end for eksempel sundhedsfaglige og tekniske udannelser. Kontakt Senioranalytiker Mie Dalskov Pihl Tlf Mobil 003 Kommunikationschef Janus Breck Tlf Mobil Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Reventlowsgade 1, 1 sal. 151 København V

2 AE har undersøgt udviklingen i bruttoledigheden for forskellige uddannelser i perioden 00 til april måned 01. Tabel 1 viser den overordnede udviklingen i bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner. Siden 3. kvartal 00 er ledigheden overordnet set vokset fra et niveau på omkring til knap fuldtidspersoner. Udviklingen dækker over, at især ledigheden for ufaglærte er steget markant. I slutningen af 00 var omkring ufaglærte ledige, mens antallet i 1. kvartal 01 er på godt For personer med en faglært uddannelse som fx håndværkere og kontorassistenter er ledigheden vokset mere fra et niveau på lidt over ledige i 3. kvartal 00 til et niveau på omkring personer. For personer med en videregående uddannelse har udviklingen været noget mere afdæmpet. Dog er ledigheden for de mellemlange videregående uddannelser "stukket af" i løbet af 011. Hvor de korte og lange videregående uddannelser oplevede en svag stigning eller et svagt fald, så er ledigheden for de mellemlange videregående uddannelser steget fra omkring fuldtidspersoner i begyndelsen af 010 til nu omkring fuldtidspersoner. Forklaringen på denne udvikling er de offentlige nedskæringer, der både er gået ud over pædagoger, sygeplejersker og lærere. Af figur 1 og tabel 1 ses ledigheden for de forskellige uddannelser målt i forhold til arbejdsstyrken, således at man måler, hvor meget ledigheden fylder i den samlede arbejdsstyrke med samme uddannelse. I gennemsnit svarer ledigheden til knap 7 procent af arbejdsstyrken. For ufaglærte fylder ledigheden dog langt mere. I gennemsnit for alle ufaglærte er det knap hver tiende i arbejdsstyrken, der er ledig, og for dem, der kun har en grundskoleuddannelse, er det hver 9., der er ledig (11 procent). Til sammenligning er knap hver 1. faglærte ledig og hver 0. med en videregående uddannelse. Det ses af tabel 1, at ledigheden for alle, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse er lavere end landsgennemsnittet på, procent. Faglærte har med, procent af arbejdsstyrken den højeste ledighed blandt personer med en uddannelse i bagagen, og de mellemlange videregående uddannelser har på trods af den store stigning i ledigheden inden for det seneste år stadig den laveste ledighed målt i forhold til arbejdsstyrken på,5 procent. Bilagsfigur 1 bagerst i analysen viser den samlede udvikling i ledighedsprocenten. Tabel 1. Bruttoledighed fordelt på højeste fuldførte uddannelse, 3. kvt kvt kvt kvt. 01 Ændring Ledighed i procent af arbejdsstyrken Fuldtidspersoner 3. kvt kvt. 01 Ændring Uoplyst ,9 1,,5 Grundskole ,3 11,0 5, Gymnasial uddannelse ,9,1 3, Erhvervsfaglig ,,, Kort videregående ,3 5, 3,3 Mellemlang videregående ,7,5, Lang videregående , 5,, Anm: Tabellen viser bruttoledigheden målt i fuldtidspersoner. Opdelt på højeste fuldførte uddannelse med korrektion af nye "dimittender" i perioden fra 1. oktober 011 til nu. Afrundet til nærmeste 50 er. Sæsonkorrigerede tal.

3 Figur 1 viser stigningen i ledigheden målt i procent af arbejdsstyrken. Den største stigning i ledigheden ses blandt ufaglærte, hvor ledigheden er vokset med 5,1 procentpoint, mens faglærte og personer med en videregående uddannelse har haft stigninger på hhv., og,9 procentpoint. Figur 1. Udvikling i bruttoledigheden fordelt på hoveduddannelsesgrupper Pct. 1 Pct ,1,,9,,,1 Ufaglærte Faglærte Videregående 3. kvt. 0 Stigning til 1. kvt Anm.: Figuren viser stigningen i ledigheden i procent af arbejdsstyrken fra 3. kvartal 00 til 1. kvartal 01 (procentpoint) samt niveauet for 3. kvartal 00 (procent). Ledigheden inden for erhvervsfaglige uddannelser Tabel viser ledigheden for de forskellige faglige retninger inden for de erhvervsfaglige uddannelser. Det ses, at der er meget stor variation mellem de forskellige uddannelsesgrupper. De pædagogiske 1 og grafiske uddannelser har markant højere ledighed end resten af uddannelserne, eftersom hhv. 1, og 10, procent af arbejdsstyrken er arbejdsløse inden for disse områder. Omvendt er ledigheden relativt lav inden for handel og kontor, jern og metal samt inden for jordbrug og levnedsmidler. 1 Tallene er dog behæftet med en del usikkerhed, da beregningen bygger på arbejdsstyrken fra 011, og da der i denne uddannelsesgruppe findes en meget ny uddannelse, kan arbejdsstyrken være "for lav". 3

4 Tabel. Bruttoledighed for erhvervsfagligt uddannede, 3. kvt kvt. 01 Bygge og anlæg (fx elektriker, tømrer) Grafisk (fx fotograf, multimediedesigner) Handel og kontor (fx salgsassistent, bankrådgiver, sekretær) Jern og metal (fx mekaniker, procesoperatør) Jordbrug og fiskeri (fx gartner, fisker) Levnedsmiddel (fx kok, tjener, bager) Pædagogisk (fx PGU/PAU) Service (fx frisør, ejendomstekniker) Sundhed (fx SOSUuddannelserne) Teknik og industri (fx skrædder, operatør) 3. kvt kvt. 01 Ændring Ledighed i procent af arbejdsstyrken Fuldtidspersoner 3. kvt kvt. 01 Ændring ,0 7,9 5, ,5 10,, ,1 5,3 3, ,5 5,7, ,7 5, 3, , 7,5, ,1 1,* 13, ,,5 3, ,9 7,1 5, ,,9,7 Transport (fx chauffør) ,9,5 5,7 Alle erhvervsfaglige ,,, Anm: "-" betyder, at der er under 50 personer i cellen. Afrundet til nærmeste 50'er. "*" da den nye PAU-uddannelse har betydet en stigning i arbejdsstyrken, der endnu ikke kan måles, er ledighedsprocenten noget usikker for de pædagogiske fag. Sæsonkorrigerede tal. Ledigheden inden for korte videregående uddannelser Inden for de korte videregående uddannelser er det typisk meget få faglige retninger, der er ramt af høj ledighed. Som det ses af tabel 3, er ledigheden højest for de kunstneriske uddannelser og jordbrugsuddannelserne, men ser man på antallet, er der tale om meget få personer. De store fag såsom de samfundsfaglige uddannelser (fx markedsføringsøkonomer) og tekniske uddannelser (fx maskintekniker) har en ledighed på hhv. 5, og 5,7 procent, hvilket er under den gennemsnitlige ledighed for alle på, procent.

5 Tabel 3. Bruttoledighed for personer med korte videregående udd., 3. kvt kvt. 01 Formidling og erhvervssprog Jordbrug og fiskeri (fx jordbrugsteknolog) Kunstnerisk (fx billedkunst) Levnedsmiddel (fx laboratoriertekniker) Politi og forsvar (fx betjent, officer) 3. kvt kvt. 01 Ændring Ledighed i procent af arbejdsstyrken Fuldtidspersoner 3. kvt kvt. 01 Ændring ,7 9,5, ,5 11,9 9, ,9 1, 5, ,0 5,5 3, ,0 1, 0, Pædagogisk (fx vejleder) ,9 1,1, Samfundsfaglig (fx merkonom, finansøkonom) , 5, 3,3 Sundhed(fx farmakonom) ,9 3, 1,5 Teknisk (fx maskintekniker) Transport(fx styrmand, juniorofficer) , 5,7 3, ,,1 5,7 Alle KVU ,3 5, 3,3 Anm: "-" betyder, at der er under 50 personer i cellen. Afrundet til nærmeste 50'er. Sæsonkorrigerede tal. Ledigheden inden for mellemlange videregående uddannelser Tabel viser ledigheden for personer med mellemlange videregående uddannelser, hvor den gennemsnitlige ledighed i. kvartal 00 var,5 procent af arbejdsstyrken svarende til knap personer. Det ses af tabellen, at de pædagogiske fag som uddannelsen til lærer og pædagog alene står for mere end.000 af de fuldtidsledige. Ser man på den relative ledighed, så svarer det "kun" til,5 procent af arbejdsstyrken for folk med samme uddannelse, så selvom ledige pædagoger og lærere fylder meget, så er deres ledighed præcis som gennemsnittet inden for de mellemlange videregående uddannelser og under landsgennemsnittet på, procent. Flere af de uddannelser, hvor ledigheden er særlig høj i 1. kvartal 01, er meget små fag såsom jordbrug og fiskeri, jordbrugsvidenskab, naturvidenskab og levnedsmiddel. De humanistiske fag (fx bachelorer i sprog) er dog et af de større fag med relativt høj ledighed på knap 11 procent ligesom de kunstneriske uddannelser (fx designere), der også har højere ledighed på 1 procent. Det er interessant at se ud fra tabel, at selvom den offentlige sektor har skåret i antallet af stillinger, så er ledigheden inden for sundhed, der blandt andet dækker sygeplejersker og jordemødre, den laveste blandt alle mellemlange videregående uddannelser på, procent af arbejdsstyrken. Lav ledighed på under 3 procent af arbejdsstyrken ses også inden for forsvarets uddannelser (fx officerer) og transport (fx maskinmester). 5

6 Tabel. Bruttoledighed for mellemlange videregående udd., 3. kvt kvt. 01 Formidling (fx erhvervssprog) 3. kvt kvt. 01 Ændring Ledighed i procent af arbejdsstyrken Fuldtidspersoner 3. kvt kvt ,9,3, Forsvar (fx officer) , 3,3 0,7 Humanistisk , 10,7 5,9 Jordbrug og fiskeri ,5 1,0,5 Jordbrugsvidenskabelig , 11,3,1 Kunstnerisk (fx scenograf, designer) , 1,0 5,9 Levnedsmiddel (fx diætist) ,0 1,0 7,0 Naturvidenskabelig (fx softwareudv.) Pædagogisk (fx lærer, pædagog) Samfundsvidenskabelig (fx HD) ,0 13,0 9, ,7,5, ,,7 3,1 Sundhed (fx sygeplejerske) ,5,,0 Teknisk (fx diplomingeniør) ,,5,9 Transport (fx maskinmester) ,0,7 1,7 Alle MVU ,7,5, Anm: "-" betyder, at der er under 50 personer i cellen. Afrundet til nærmeste 50'er. Bachelorer, der har afsluttet, deres uddannelse og som ikke er i gang med en kandidatuddannelse, indgår. Sæsonkorrigerede tal. Ledigheden inden for lange videregående uddannelser Tabel 5 viser ledigheden for personer med lange videregående uddannelser. Samlet set var der i 1. kvartal 01 knap fuldtidsledige med en lang videregående uddannelser (inkl. ph.d.), hvilket svarer til 5, procent af arbejdsstyrken. Især de kunstneriske og humanistiske kandidater har høj ledighed på hhv. 1,3 og 9,7 procent af arbejdsstyrken. Mens det gennemsnitligt er hver 0. akademiker, der er ledig, så er det mellem hver. og 10. cand.mag'er eller konservator-uddannelse, der er ledig. Det er også inden for disse retninger, at ledigheden er steget mest siden 3. kvartal 00. Den allerstørste stigning ses dog inden for de pædagogiske universitetsuddannelser. Den laveste ledighed findes inden for de sundheds- og samfundsvidenskabelige uddannelser samt inden for forsvaret, hvor ledigheden ligger på 1,7-, procent.

7 Tabel 5. Bruttoledighed for lange videregående udd., 3. kvt kvt kvt kvt. 01 Ændring Ledighed i procent af arbejdsstyrken Fuldtidspersoner 3. kvt kvt. 01 Forsvar (fx officer) ,5 0,7 0, Humanistisk (fx cand.mag.) Jordbrugsvidenskabelig (fx dyrlæge) Kunstnerisk (fx konservator, musiker) Levnedsmiddel (fx humanernæring) Naturvidenskabelig (fx fysikere, matematikere) ,9 9,7 3, ,7,, ,7 1,3 3, ,5 5,7 3, ,9 5,5, Pædagogisk (fx DPU) ,,3 5,1 Samfundsvidenskabelig (fx jurister, økonomer, sociologer) Sundhed (fx læge og tandlæge) ,0,, , 1,7 1,0 Teknisk (fx ingeniør) ,3 5,0,7 Alle med lange vid , 5,, Anm: "-" betyder, at der er under 50 personer i cellen. Afrundet til nærmeste 50'er. Sæsonkorrigerede tal. Uddannelse er det bedste kort på hånden Analysen slår fast, at selvom krisen og den stigende ledighed har ramt alle på arbejdsmarkedet, så er de ufaglærte ramt allerhårdest. Dem, der har en erhvervskompetencegivende uddannelse, har oplevet en mindre stigning i ledigheden, og derfor er det stadig blandt ufaglærte, at ledigheden er størst, når man ser på de helt aktuelle tal fra. kvartal 01. Blandt personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. alt fra håndværkeren til akademikeren, er det imellem hver 15. og hver 0. i arbejdsstyrken, der er ledig. Men blandt ufaglærte, er det derimod hver 10., der er ledig. Dykker man helt ned på de enkelte uddannelsesretninger, er det især en række kunstneriske og humanistiske fag, der er nogenlunde lige så hårdt ramt som ufaglærte, men generelt dokumenterer analysen, at en uddannelse i hånden er det bedste kort på hånden, når der er krise. 7

8 AE's historiske fremskrivninger viser, at det bliver endnu mere vanskeligt at klare sig i fremtiden uden en uddannelse. Frem imod 00 vil der være et overudbud på ufaglærte, mens der vil mangle tilsvarende arbejdskraft med en erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. enten faglærte eller personer med en videregående uddannelse. Så det er altså ikke kun nu og her, at uddannelse er den rette løsning, også i fremtiden bliver det meget vigtigt med en uddannelse i bagagen. Mange af de ufaglærte job, der er forsvundet under krisen, og fortsætter med at forsvinde i årene der kommer, vil være tabt for altid. En måde, hvorpå man kan iværksætte mere efter- og videreuddannelse og samtidig skabe flere jobåbninger, er ved at få sat skub i jobrotationen på de danske virksomheder, så ansatte sendes på efteruddannelse, mens der skabes vikaransættelse til ledige. Uddannelse er simpelthen nøglen til et stabilt arbejdsliv og dermed også vejen til større samfundsmæssig vækst. AE's beregninger viser, at der er tale om gevinster på mellem 3 og 10 mio. kr., hver gang en ufaglært får en uddannelse, og derfor er det vigtigt, at man bruger krisetiden til at uddanne folk. Der skal sikres en bedre overgang fra folkeskolen til ungdomsuddannelserne, sådan at flere unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse i sidste ende, og de ufaglærte, der allerede er på arbejdsmarkedet, skal sikres bedre muligheder for opkvalificering og uddannelse, sådan at de får de kompetencer, som arbejdsmarkedet efterspørger. Afgørende for at nedbringe den høje ledighed er naturligvis også, at der kommer gang i væksten igen. Efterårets vækstpakke, der fremrykkede en række offentlige investeringer og åbnede et afskrivningsvindue for virksomheder, vil forhåbentligt trække i retning af bedre vækstudsigter. Boks 1. Sådan har vi gjort Ved hjælp af Beskæftigelsesministeriets DREAM-register (juli 01-version) er bruttoledigheden opgjort på månedsbasis frem til april måned 01. De ledige er indplaceret efter højeste fuldførte uddannelse jf. Danmarks Statistiks seneste uddannelses- og elevregistre, der senest er opgjort pr. 1. oktober 011. Dog er der foretaget en korrektion for at tage højde for dem, der har afsluttet en uddannelse efter 1. oktober 011. De personer, der var i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse pr. 1. oktober 011, og som efterfølgende modtager dagpenge, antages at have afsluttet den pågældende uddannelse. Samme korrektion er foretaget i hhv for at sikre en vis sammenlignelighed over tid. Da bruttoledighedstallene i denne analyse bygger på DREAM-registeret, der er en anden kilde end Danmarks Statistiks, kan de officielle bruttoledighedstal (AUS0) fra Danmarks Statistik ikke rammes helt nøjagtigt. Eksempelvis ligger flere af ledighedsoplysningerne på ugebasis i DREAM, mens DST har adgang til mere præcise data. Derfor er der en mindre afvigelse i forhold til de officielle tal. I gennemsnit fra januar 00 til marts 01 er afvigelsen på 0 personer pr. måned, hvilket svarer til udsving på 0, procent af den gennemsnitlige ledighed i perioden. Uddannelserne er inddelt efter hovedgruppe og retning ud fra DST's uddannelsesnomenklatur. Når ledigheden er beregnet i forhold til arbejdsstyrken, er arbejdsstyrken udtrukket via Danmark Statistiks RAS-opgørelse for de respektive uddannelsesgrupper. Da der er databrud mellem 00 og 009 er arbejdsstyrken i 009 anvendt i 00. Derudover er arbejdsstyrken fra 011 anvendt til beregningerne i 01. Det skal bemærkes, at der kan være usikkerhed forbundet med beregningerne for uddannelsesretninger, hvor der er nye uddannelser som fx "pædagogik" under EUD, hvor uddannelsen til pædagogisk assistent har betydet en stor stigning i arbejdsstyrken fra 011 til 01. Det er arbejdsstyrken ekskl. studerende for 1 til -årige.

9 - Bilag Bilagsfigur 1. Ledighed i procent af arbejdsstyrken, januar 00 - april 01 1 Pct. Pct Ufaglærte Erhvervsfaglig Kort videregående 0 Mellemlang videregående Lang videregående Anm.: Sæsonkorrigeret. Opgjort i fuldtidspersoner. 9

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis

Hver 5. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Hver. nyuddannet er ramt af ledighed i månedsvis Helt nye tal viser, at det ikke er blevet lettere for nyuddannede at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Hver femte nyuddannet fra 12 er gået direkte ud

Læs mere

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension

Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Hver 10. dansker over 40 år er på førtidspension Der er i dag ca. 237.000 personer i Danmark, som lever på førtidspension. Ud af disse er ca. 200.000 over 40 år. Sætter man dette tal i forhold til antallet

Læs mere

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede

Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede Opbremsning i ledigheden blandt nyuddannede AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse i 213. Tallene viser, at der for første gang siden den økonomiske krise er

Læs mere

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen

De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen De lavest uddannede har betalt den højeste pris for krisen I dette notat foretages en detaljeret kortlægning af de lediges uddannelsesniveau og udviklingen i løbet af krisen. På det overordnede niveau

Læs mere

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte

Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Historisk høj ledighed for de nyuddannede faglærte Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet er blevet mere vanskelig det seneste år. Hver syvende, der færdiggjorde en erhvervskompetencegivende uddannelse

Læs mere

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent

Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent AE har i denne analyse undersøgt længden af et arbejdsliv for forskellige uddannelsesgrupper. Resultaterne viser, at der er stor forskel på, hvor langt

Læs mere

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver

Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Karakterkrav fælder hver sjette pædagog og socialrådgiver Tusindvis af studerende på erhvervsakademierne og landets professionsuddannelser med en gymnasial uddannelse i bagagen, ville blive afskåret fra

Læs mere

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet

Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet Ledigheden blandt nyuddannede faglærte falder i hele landet For første gang siden den økonomiske krise er stigningen i ledigheden blandt nyuddannede bremset. Denne analyse fokuserer på udviklingen blandt

Læs mere

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed

Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed Tusindvis af nyuddannede går direkte ud i længere ledighed 13,3 procent af alle nyuddannede fra 15 gik direkte ud i mindst måneders ledighed. Det er lidt færre end tidligere. Faldet er dog svagt, og andelen

Læs mere

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs

Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs Mere end hver femte ung uden uddannelse er arbejdsløs I løbet af den økonomiske krise har ledigheden ramt de unge hdt. Blandt de 1-9-ige er ledigheden over fordoblet, hvor arbejdsløsheden for de unge er

Læs mere

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor

Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Hver anden ung går i fars eller mors fodspor Knap hver anden 3-årige har en uddannelse, der er på samme niveau som mors eller fars uddannelse. Især de erhvervsfaglige uddannelser går i arv. Mere end 7

Læs mere

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse

27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse 27.000 unge førtidspensionister har ingen uddannelse Godt 32.000 af de ca. 237.000 førtidspensionister i Danmark er under 40 år. Ud af disse har 27.000, eller hvad der svarer til mere end 4 ud af 5, ikke

Læs mere

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen

Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Ledighed: De unge er hårdest ramt af krisen Samlet er der i dag knap. arbejdsløse unge under 3 år. Samtidig er der næsten lige så mange unge såkaldt ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som

Læs mere

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Ufaglærte og unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Det er forholdsvis stor forskel på ledigheden mellem de forskellige uddannelsesgrupper i Danmark. Ledigheden er næsten pct. blandt ufaglærte,

Læs mere

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv

Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Uddannelse giver et markant længere arbejdsliv Det giver 2-1 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster,

Læs mere

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen

Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Hver tiende ufaglært står i arbejdsløshedskøen Krisen har medført en betydelig stigning i arbejdsløsheden, hvor der er i dag over 1. personer, der står uden job. Når man ser på ledigheden fordelt på uddannelsesgrupper

Læs mere

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed

Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed Færre nyuddannede hænger fast i længere ledighed For første gang siden krisen går færre nyuddannede ud i mindst måneders sammenhængende ledighed. Baggrunden er, at andelen af faglærte og personer med mellemlang

Læs mere

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen

Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen Ufaglærte arbejdere har betalt en høj pris for krisen De mindst uddannede har betalt en stor del af kriseregningen. De ufaglærte med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har den højeste ledighed

Læs mere

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse

Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Senere tilbagetrækning øger afkast af uddannelse Samfundet har store økonomiske gevinster af uddannelse. Personer med en uddannelse har større arbejdsmarkedstilknytning og højere løn. Det betyder flere

Læs mere

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole

Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. unge mangler skompetencerne til at begå sig på arbejdsmarkedet Knap hver fjerde unge mand har kun gået i folkeskole 28. eller hvad der svarer til 3 pct. af de 16-29-årige er ikke i gang med eller har

Læs mere

Danskerne kører længere for at komme på arbejde

Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danskerne kører længere for at komme på arbejde Danske lønmodtagere pendler længere end tidligere for at komme på arbejde. I gennemsnit pendler danske lønmodtagere km. mellem hjemmet og arbejdspladsen.

Læs mere

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene

Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene Sværere at klare sig på arbejdsmarkedet med en studenterhue alene AE har undersøgt, hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet, hvis man kun har en gymnasial uddannelse i bagagen. Ifølge de nyeste tal har

Læs mere

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet

Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Titusindvis af ufaglærte og faglærte job er forsvundet Krisen på det danske arbejdsmarked har ramt alle grupper, og stort set alle brancher har oplevet markante beskæftigelsesfald. Beskæftigelsen er faldet

Læs mere

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede

Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede Hver 7. nyuddannet går direkte ud i mindst et halvt års ledighed Krisen har endnu ikke sluppet sit tag i de nyuddannede På trods af en generel stigende beskæftigelse på det danske arbejdsmarked, så går

Læs mere

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden

Hver 10. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver. nyuddannede akademiker er den første i virksomheden Hver tiende nyuddannede akademiker er den eneste i virksomheden, når man ser på de nyuddannede, der går ud og finder job i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien

Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Ledighed blandt nyuddannede sætter dybe spor i samfundsøkonomien Selvom nye tal viser, at stigningen i ledigheden blandt nyuddannede med en videregående uddannelse er bremset, så ligger andelen af nyuddannede,

Læs mere

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn

Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Danskernes uddannelse Flere får en uddannelse, men faglærte taber terræn Flere får en uddannelse i Danmark. Det er især de boglige uddannelser, som flere gennemfører. Siden 7 er antallet af personer med

Læs mere

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU

Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Danske svende blandt dem med lavest ledighed i EU Ledigheden blandt nyuddannede herhjemme er i historisk perspektiv relativt høj. I forhold til vores europæiske naboer klarer de nyuddannede sig dog relativt

Læs mere

unge er hverken i job eller i uddannelse

unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge er hverken i job eller i uddannelse 186. unge under 3 år er hverken i job eller under uddannelse. Det svarer til hver sjette i unge dansker, når man ser på de seneste tal fra efteråret 15. Mere

Læs mere

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed

Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Nyuddannede faglærte og LVU er hårdest ramt af ledighed Blandt de personer, der afsluttede en erhvervskompetencegivende uddannelse i 009 var godt 10 procent ledige et år efter afsluttet uddannelse. Niveauet

Læs mere

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel

Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel Høj ledighed blandt nyuddannede it-folk trods meldinger om mangel AE har undersøgt ledigheden blandt nyuddannede, der færdiggjorde deres uddannelse frem til august 2014. Tallene viser, at knap hver 5.

Læs mere

Markant stigning i ledigheden blandt unge

Markant stigning i ledigheden blandt unge Markant stigning i ledigheden blandt unge I 2. kvartal 29 var næsten 6. unge under 3 år ramt af ledighed svarende til hver tolvte i arbejdsstyrken. Det er en stigning på over 2. personer i forhold til

Læs mere

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse

Hver 10. ung er hverken i job eller under uddannelse Hver. ung er hverken i job eller under uddannelse Mere end 17. unge under 3 år var hverken i arbejde eller under uddannelse i slutningen af 1, og de 7. havde været inaktive i mindst måneder. Set i forhold

Læs mere

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden

De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge ledige fra 90 erne har betalt en høj pris for arbejdsløsheden De unge, der var langtidsledige i 1994 - sidste gang ungdomsarbejdsløsheden toppede - har helt frem i dag en markant dårligere arbejdsmarkedstilknytning

Læs mere

nordjyder har mistet jobbet under krisen

nordjyder har mistet jobbet under krisen 33.500 nordjyder har mistet under krisen Den økonomiske krise har betydet markante jobtab i hele landet. Nogle landsdele er imidlertid blevet betydeligt hårdere ramt end andre. I løbet af krisens første

Læs mere

Færre bryder den sociale arv i Danmark

Færre bryder den sociale arv i Danmark Færre bryder den sociale arv i Danmark Unge, der er vokset op med veluddannede forældre får i langt højere grad en uddannelse end unge, der er vokset op med forældre, der ikke har anden uddannelse end

Læs mere

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen

De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Kortlægning af beskæftigelsesudviklingen under krisen De højtuddannede er kommet bedst igennem krisen Der har tidligere i debatten været fokus på, at højtuddannede skulle være blevet særlig hårdt ramt

Læs mere

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse

på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Gruppen af ikke-arbejdsmarkedsparate ledige er vokset med 27. under krisen 1. på kontanthjælp er uden for arbejdsmarkedet få har en uddannelse Tal fra Beskæftigelsesministeriet viser, at der i dag er ca.

Læs mere

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt

Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Reformer af førtidspension og fleksjob Tidlig førtidspension koster både den enkelte og statskassen dyrt Gennem livet har en førtidspensionist op til 2,5 mio. kr. mindre til sig selv sammenlignet med personer,

Læs mere

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få

Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Ledige kommer i arbejde, når der er job at få Langtidsledige har markant nemmere ved at finde arbejde, når beskæftigelsen er høj. I 08, da beskæftigelse lå på sit højeste, kom hver anden langtidsledig

Læs mere

Flere unge bryder den sociale arv

Flere unge bryder den sociale arv Flere unge bryder den sociale arv Andelen af mønsterbrydere stiger i Danmark. Siden midten af erne har færre og færre børn af ufaglærte fået en uddannelse efter grundskolen, men den tendens er nu vendt.

Læs mere

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring

Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Hver tredje ufaglærte står uden job to år efter fyring Økonomiske kriser har store konsekvenser for ufaglærte. Ikke nok med at rigtig mange mister deres arbejde, men som denne analyse viser, er det vanskeligt

Læs mere

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag

Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Historisk høj ledighed inden for de offentlige LO-fag Ledigheden for de offentlige LO-uddannelser er steget støt siden 28 modsat alle andre uddannelsesgrupper, hvor stigningen i ledigheden er aftaget i

Læs mere

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet

Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet Danskerne trækker sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet I de seneste godt 10 år er der sket en forholdsvis markant stigning i erhvervsdeltagelsen blandt de ældre i aldersgruppen -64 år. Særligt bemærkelsesværdigt

Læs mere

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse

Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse Unge uden uddannelse ender uden for arbejdsmarkedet Risikoen for kontanthjælp tidobles uden ungdomsuddannelse De unge, som forlader folkeskolen uden at få en ungdomsuddannelse, har markant større risiko

Læs mere

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år

unge har været uden job og uddannelse i mindst 2 år 3. unge har været uden job og uddannelse i mindst år Næsten 3. unge i alderen -9 år er hverken i job eller under uddannelse. Gruppen kan karakteriseres som udsatte unge, da de har været uden for i mindst

Læs mere

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte

Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Piger bryder den sociale arv drengene gør det modsatte Pigerne er generelt bedre end drengene til at bryde den sociale arv. Og mens pigerne er blevet bedre til at bryde den sociale arv i løbet af de seneste

Læs mere

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed

Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed Flere unge med udenlandsk baggrund er uddannet inden for teknik og sundhed AE har undersøgt, hvilke lange videregående uddannelser unge vælger efter gymnasiet. Blandt 30-34-årige med indvandrer- eller

Læs mere

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads

Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads 2 år med rekordmangel på praktikpladser Krisen har gjort det dobbelt så svært at finde praktikplads Manglen på praktikpladser er fortsat rekordhøj. I mere end 2 år har manglen på praktikpladser ligget

Læs mere

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse

Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Gennemgang af danskernes deltagelse i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltager i voksen- og efteruddannelse Hver femte dansker deltog i i et voksen- eller efteruddannelsesforløb. Den største

Læs mere

%"& ' (#)! *!+ #$$! - " "$! $!!#".! / ", "#& # # & & %" # (

%& ' (#)! *!+ #$$! -  $! $!!#.! / , #& # # & & % # ( !! "#$! %"& ' (#)! *!+ #$$!,# - " "$! $!!#".! / " -##% # "#, "#& # # & & %" # (!"#$%&'& ( ' () Procent 0 5 10 15 20 25 30 35 Højeste fuldførte uddannelse Grundskole Almengymnasial udd. Erhvervsgymnasial

Læs mere

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen

Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen Hver 3. indvandrerdreng har ingen uddannelse udover folkeskolen En kortlægning af de unges uddannelsesniveau viser, at over 2. under 3 år ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse samtidig med at

Læs mere

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne

Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne Stor forskel på dimittendledigheden blandt universiteterne AE har undersøgt udviklingen i ledigheden blandt nyuddannede akademikere. Tallene viser, at hver femte nyuddannet akademiker, der færdiggjorde

Læs mere

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse

Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Flere nye studenter kommer hverken i job eller uddannelse Mens størstedelen af de nyudklækkede studenter er i arbejde seks måneder efter, at de fik deres studentereksamen, er det kun knap hver fjerde,

Læs mere

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder

Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af lønmodtagere med lang anciennitet falder Andelen af private lønmodtagere med over eller års anciennitet på deres arbejdsplads er faldende. Tendensen til, at en mindre procentdel har samme arbejde

Læs mere

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene

Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene Siden 198 erne er der blevet flere studenter med lav arbejdsmarkedstilknytning. Sammenlignet med faglærte så har studenter, der ikke har fået en anden uddannelse

Læs mere

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse

De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse De unge har størst risiko for at blive arbejdsløse Unge dagpengeforsikrede under 30 år har den største risiko for at blive ledige. Sammenlignet med de øvrige aldersgrupper er ledighedsrisikoen blandt de

Læs mere

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt

Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt 10.000 unge mangler en praktikplads omkostningerne er betydelige Praktikpladsmangel koster både samfundet og de unge dyrt Næsten 10.000 unge står nu uden en praktikplads i en virksomhed. Hovedparten har

Læs mere

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen

Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen Nyuddannede, der søger bredt, har klaret sig bedst gennem krisen I denne analyse er udviklingen i startlønnen for nyuddannede akademikere undersøgt i gennem krisen. Samlet set er startlønnen for nyuddannede

Læs mere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere

Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Mangel på uddannet arbejdskraft Analyse udarbejdet i samarbejde med Dansk Metal Mangel på faglærte jern- og metalarbejdere og tekniske KVU ere Frem mod 22 forventes en stigende mangel på uddannet arbejdskraft.

Læs mere

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse

Krise: 35.000 flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Krise: 3. flere unge er hverken i arbejde eller uddannelse Siden den økonomiske krise er antallet af unge, der hverken er i arbejde eller under uddannelse vokset med 3.. I slutningen af 213 var 18. unge

Læs mere

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse

Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Karakterkrav og besparelser er en hæmsko for unges uddannelse Tal fra Undervisningsministeriet viser, at vi ikke er kommet tættere på at indfri målsætningerne om, at 9 procent af alle unge, får en ungdomsuddannelse.

Læs mere

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse

114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse 114.000 unge er hverken i job eller i gang med uddannelse Et særudtræk fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftundersøgelse (AKU), som AE har fået foretaget, viser, at unge i stigende grad er havnet i arbejdsløshed

Læs mere

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed

11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed 11.000 unge mangler en praktikplads i en virksomhed Næsten 11.000 elever på erhvervsuddannelserne i Danmark mangler en praktikplads. En del af dem har dog en skolepraktikplads, men næsten 6.000 har heller

Læs mere

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne

Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Danskernes indkomst topper i slutningen af 40'erne Den gennemsnitlige dansker tjener mest i slutningen af 40'erne, men set over de forskellige uddannelsesgrupper er der faktisk stor forskel på, hvornår

Læs mere

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes

Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes Kvinders arbejdsløshed haler ind på mændenes De seneste arbejdsløshedstal viser, at der var 13.300 bruttoarbejdsløse i Danmark, svarende til, procent af arbejdsstyrken. Prognoserne for det danske arbejdsmarked

Læs mere

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU

Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU Knap hver femte ufaglærte er arbejdsløs i EU I august var der 25,4 mio. arbejdsløse i EU-27, svarende til en ledighedsprocent på,5 pct. Arbejdsløsheden er højest blandt de lavest uddannede, og det er også

Læs mere

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland

Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Sjællandske faglærte pendler længere end faglærte fra Fyn og Jylland Der er stor forskel på, hvor langt lønmodtagerne pendler alt efter deres uddannelsesbaggrund og bopæl. Erhvervsakademiuddannede pendler

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Uddannelse går i arv fra forældre til børn

Uddannelse går i arv fra forældre til børn Uddannelse går i arv fra forældre til børn Der er en meget stærk sammenhæng mellem forældrenes uddannelse og den uddannelse, deres børn får. Jo højere et uddannelsesniveau ens forældre har, jo mindre er

Læs mere

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse

Hver 8. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Hver. unge dansker er hverken i job eller uddannelse Ser man på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, er der markante forskelle mellem Danmark og Tyskland. I den tyske arbejdsstyrke er det omkring hver 7.

Læs mere

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet

En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet En uddannelse giver et årti mere på arbejdsmarkedet Antallet af år i job forlænges med ca. 40 procent med en erhvervskompetencegivende uddannelse i baglommen. Det viser en analyse af arbejdslivets længde,

Læs mere

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse

Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse Milliongevinst at hente som faglært ved videreuddannelse AE har undersøgt gevinsterne ved at videreuddanne faglærte, og der er millionstore gevinster at hente. Over et livsforløb er nettogevinsten af et

Læs mere

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse

Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Store samfundsøkonomiske gevinster af uddannelse Alle uddannelser tilfører samfundet øget vækst og velstand i form af øget produktivitet. Målt på livsværditilvæksten har alle uddannelser positive afkast,

Læs mere

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse

3F eres brug af voksen- og efteruddannelse F eres brug af voksen- og I denne analyse foretages en kortlægning af hvilke befolkningsgrupper, der bruger voksen- og stilbuddene (VEU). Der sættes til sidst i analysen fokus på F eres anvendelse af VEU.

Læs mere

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen

Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Kriser får nyuddannede til at droppe deres fag det koster i lønposen Analysen viser, at kriser på arbejdsmarkedet får nyuddannede til at acceptere jobs, som de i virkeligheden er overkvalificerede til.

Læs mere

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen

Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Mange unge har ikke afsluttet folkeskolen Hver. ung uden ungdomsuddannelse har ikke fuldført. klasse, og det er seks gange flere end blandt de unge, der har fået en ungdomsuddannelse. Derudover har mere

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider

Det fleksible arbejdsmarked og en god uddannelse hjælper i krisetider Organisation for erhvervslivet oktober 2009 AF ØKONOMISK KONSULENT JENS ERIK ZEBIS, JEZS@DI.DK De fleste er kun ledige ganske kortvarigt. Det fleksible danske arbejdsmarked og god uddannelse øger mulighederne

Læs mere

Sundhed i de sociale klasser

Sundhed i de sociale klasser Denne analyse er en del af baggrundsanalyserne til bogen Det danske klassesamfund et socialt Danmarksportræt. I denne analyse er der fokus på sundhedstilstanden i de sociale klasser. Der er stor forskel

Læs mere

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner

Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærtes fravær fra arbejdsmarkedet koster millioner Ufaglærte mister en stor del af deres livsindkomst på grund af fravær fra arbejdsmarkedet. I gennemsnit er ufaglærte fraværende i en tredjedel af

Læs mere

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid

Hver 8. pædagogisk ansat sygemeldes i længere tid Hver. pædagogisk ansat 1 procent af det pædagogiske personale i offentlige dagtilbud såsom børnehaver og vuggestuer overgik til længerevarende sygdom sidste år. Det er en stigning på procent i forhold

Læs mere

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder

Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Flere på permanent kontanthjælp vil koste statskassen milliarder Antallet af kontanthjælpsmodtagere er i løbet af krisen steget med over 35.000. En udvikling, der risikerer at koste statskassen milliarder

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere

Folkeskolen skaber mønsterbrydere Unge, der klarer sig godt i dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver, har nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse. 7 pct. af de unge, der havde ufaglærte forældre og fik

Læs mere

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående

Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående 20. februar 2017 2017:3 Markant flere offentligt ansatte med en lang videregående uddannelse Af Lars Peter Smed Christensen, Michael Drescher og Mathilde Lund Holm Siden foråret 2010 er antallet af offentligt

Læs mere

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning

Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Krisens tabte job kan genvindes uden overophedning Arbejdsmarkedet fortsætter de flotte takter vi har været vidner til siden foråret 213. I august måned voksede beskæftigelsen med 3.9 personer og siden

Læs mere

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav

Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Drenge på videregående uddannelser rammes hårdere af karakterkrav Et adgangskrav til de gymnasiale uddannelser på 7 fra folkeskolens afgangsprøver vil afskære mere end hver anden studerende med en gymnasial

Læs mere

Studenterhuen giver ingen jobgaranti

Studenterhuen giver ingen jobgaranti Studenterhuen giver ingen jobgaranti Uddannelse er et utroligt vigtigt parameter for, hvordan man klarer sig i livet. Analysen viser, at de unge der afslutter en gymnasial uddannelse, men som ikke kommer

Læs mere

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde

Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Unge uden uddannelse går en usikker fremtid i møde Når unge tager en uddannelse giver det gode kort på hånden. Nye beregninger foretaget af AE viser således, at unge der får en ungdomsuddannelse har en

Læs mere

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier

Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier Karakterkrav rammer erhvervsgymnasier og HF hårdest Adgangskrav til de gymnasiale uddannelser vil ramme erhvervsgymnasierne og HF langt hårdere end det almene gymnasium. Imens fire procent af studenterne

Læs mere

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst

Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Klar sammenhæng mellem børns og forældres livsindkomst Der er stor forskel på størrelsen af den livsindkomst, som 3-årige danskere kan se frem til, og livsindkomsten hænger nøje sammen med forældrenes

Læs mere

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse

Mange unge ledige fra 90 erne er i dag på offentlig forsørgelse De langtidsledige unge på kontanthjælp mistede fodfæstet på arbejdsmarkedet Mange unge ledige fra 9 erne er i dag på offentlig forsørgelse Under halvdelen af de unge, der modtog kontanthjælp i en længere

Læs mere

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag

Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Ledighed blandt nyuddannede inden for de offentlige LO-fag Indhold 1 Hovedkonklusioner og indhold 2 Undersøgelse af ledighed blandt nyuddannede 3 Undersøgelse af aktuel ledighed inden for LO-fagene Kontakt

Læs mere

Store gevinster af at uddanne de tabte unge

Store gevinster af at uddanne de tabte unge Store gevinster af at uddanne de tabte unge Gennem de senere år har der været stor diskussion om, hvor stor gevinsten vil være ved at uddanne den gruppe af unge, som i dag ikke får en uddannelse. Nye studier

Læs mere

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år

Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Langtidsledigheden tredoblet i Vest- og Sydjylland på kun et år Antallet af langtidsledige er i Midt- og Vestjylland steget med 3.000 personer det seneste år, hvilket svarer til en tredobling i antallet

Læs mere

Nyuddannede akademikere pendler gerne

Nyuddannede akademikere pendler gerne Nyuddannede akademikere pendler gerne I 213 var den gennemsnitlige pendlingsafstand blandt nyuddannede akademikere på 24,6 kilometer. Sammenlignet med 28 har der været en stigning i den gennemsnitlige

Læs mere

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig

Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Ekstra millioner at hente ved at uddanne sig Der stor forskel på størrelsen af ens indkomst gennem livet alt efter, hvilken uddannelse man har. Generelt fører længere uddannelse til højere indkomst, men

Læs mere

Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand

Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand Samtlige uddannelser i Danmark bidrager til øget vækst og velstand Nye beregninger viser, at hver eneste uddannelse i Danmark har en positiv velstandseffekt. Selv når der tages højde for, at det koster

Læs mere

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre

7 ud af 10 akademikere har længere uddannelse end deres forældre 7 ud af 1 akademikere har længere uddannelse end deres forældre AE har undersøgt den familiemæssige uddannelsesbaggrund for alle nyuddannede akademikere. Analysen viser, at 73 procent af alle nyuddannede

Læs mere