AMI Quattro BRUGERMANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMI Quattro BRUGERMANUAL"

Transkript

1 AMI Quattro BRUGERMANUAL

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN... 8 LISTE OVER INDHOLD I UNDERMENUERNE... 9 AFLÆSNINGER... 9 VANDINGSGRUPPER...10 BLANDER...13 ALARMLISTE...13 FJERNBETJENING...14 SPECIEL...14 BETJENING...15 HOVEDMENU...15 ALMINDELIGE INDSTILLEBILLEDER:...16 INDSTILLING AF VÆRDIER...16 KODEORD...16 AFLÆSNINGER...17 STATUS STATUS...19 GRUPPE 1/2/ MANUEL GRUPPE...21 ØVRIGE AFLÆSNINGER...21 VANDINGSGRUPPER...23 VANDINGSTIDER...24 MANUEL GRUPPE...25 GRUPPE 1/2/ Startbetingelser...27 RECEPT 1/2/ EC-kontrol...29 Blandingsforhold...31 ph-kontrol...32 VANDINGSFORHOLD...34 JUSTERET VANDINGSTID...36 DRÆNKONTROL...38 FAST STARTTID...40 VANDINGSTIDER...40 MANUAL STANDBY...41 FÆLLES UGEPROGRAM...41 FÆLLES ALARM INDSTILLINGER...41 BLANDER...43 ALARMLISTE...45 FJERNBETJENING...47 SPECIEL...51 Side 2 Rev Brugermanual

3 GARTNER SETUP...52 PH-JUSTERING...53 ALARMOPSÆTNING...53 Brugermanual Rev Side 3

4 Forord Vi anbefaler, at De gennemlæser og følger montagevejledningen, tekniske data samt indkøringsvejledningen, inden produktet monteres og tages i brug. Kontroller, at produktet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelsen. Kontroller, at produktet er leveret med korrekt spænding og frekvens. Garantien omfatter ikke fejl eller skader på produktet, som skyldes installationsfejl. Forkert brug af produktet er heller ikke omfattet af garantien. Vi refererer til vore Salgs- og Leveringsbetingelser for yderligere detaljer. For installation af produktet se installationsvejledning og diagrammer bagest i manualen. Af hensyn til de elektriske installationer må produktet ikke monteres på steder, hvor der er risiko for dryp (kondens) fra vandinstallationer, tagrender o.l. Produktet må ikke placeres i direkte sollys. I nogle lande må installationen kun udføres af autoriserede håndværkere. Med venlig hilsen Senmatic A/S DGT-Volmatic Side 4 Rev Brugermanual

5 Introduktion Til lykke med den nye gødningsblander AMI Quattro, som indeholder gødningsblanding, ECkontrol, ph-kontrol og styring af op til 10 vandingsventiler. De 10 magnetventiler kan inddeles i 3 grupper. AMI QUATTRO er meget nem at betjene, alle indstillinger foretages fra selve computeren øverst på blanderen. Alle indstillinger ændrer man ved hjælp af drejeknappen, Clear og Enter på AMI QUATTROcomputeren. Programmet er opdelt i menuer, det giver en god oversigt over mulighederne til indstilling af gødningsblanderen. Hvis der er behov for mere end 10 vandingsventiler, kan man forbinde en ekstern vandingsautomat og en gødningsvælger til gødningsblanderen. Denne manual indeholder en kort beskrivelse, der viser, hvordan man betjener AMI QUATTRO, et eksempel på indstilling af AMI QUATTRO, en oversigt over mulighederne, og derefter en grundigere gennemgang af betjeningen og beskrivelse af de enkelte funktioner. Brugermanual Rev Side 5

6 Kort beskrivelse af AMI QUATTRO gødningsblander Gødningsblanderen består af en hovedpumpe, et blandekar, et antal (2... 5) doseringspumper og en AMI QUATTRO computer. Desuden findes der en EC-føler, evt. en ph-føler, og en kasse med relæer og en EC-pH transmitter (signal-omsætter). Ved siden af selve gødningsblanderen vil der være et antal kar til stamopløsninger og evt. et kar med syre. Princippet i gødningsblandingen er, at stamopløsningerne blandes i et ønsket forhold og den samlede koncentration styres efter et ønsket ledningtal/ledningsevne ( EC for Elektrisk ledningsevne) og ph-værdi eller med et fast forhold til vandforbruget. Den ønskede EC-værdi kan enten være absolut, eller et tillæg til EC-værdien i råvandet. AMI QUATTRO kan, hvis det ønskes, blande gødningen efter "Fast forhold". Dette er en speciel blande-metode, der typisk anvendes på frilandsarealer, hvor der ønskes meget lav gødningskoncen-tration. NB! Dette kræver installation af en flowmåler på gødningsblanderens afgang. Stamopløsningerne blandes normalt af gartneren/brugeren og skal typisk have en koncentration på 10 eller max 20 %, dvs. en passende koncentration til forbrug over tid. For at computeren kan blande de forskellige stamopløsninger i det rigtige forhold, bør de have ens koncentration. Hvis der anvendes ph-styring, kan der blandes 4 gødnings-stamopløsninger og 1 syreopløsning (eller base). Princippet i ph-styringen er, at en syre doseres ind i blandekarret for at opnå en ønsket phværdi. Der kan anvendes salpetersyre, fosforsyre eller svovlsyre (evt. en blanding af disse). Koncentrationen i syrekarret skal være mellem 2% og 10%, afhængig af råvandskvaliteten og en passende koncentration til forbrug over tid. Høj koncentration med et lavt forbrug er vanskelig at styre med tilfredsstillende nøjagtighed. AMI QUATTRO kan aktivere 10 magnetventiler, som kan inddeles i 3 grupper. Hver gruppe har egen recept (gødningskoncentration, blandingsforhold, ph-værdi m.m.). Samme magnetventil kan forekomme i flere grupper og desuden optræde flere gange i samme gruppe. De enkelte ventilgrupper kan startes individuelt efter forskellige startbetingelser. Side 6 Rev Brugermanual

7 Senmatic A/S DGT-Volmatic Quick-guide EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: Udført: Aktive ventiler: Clear, Enter eller drej HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Brug drejeknappen til at søge f.eks Vandingsgrupper" i menuen. Tryk på Enter for at vælge. Under "Recept" vælg f.eks. "EC-kontrol"... Speciel Clear Enter EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Fra. Ønsket EC 1.8 ms EC afstand rel. EC-styring 1.6 ms Drej frem til det rigtige setpunkt. Tryk på Enter Vælg f.eks. Funktionsvælger: EC Lysafh. ændring af EC. Clear Enter EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Absolut Ønsket EC 1.8 ms EC afstand rel. EC-styring 1.6 ms. Drej for at ændre. Tryk på Enter for at godkende en ændring. Tryk på Clear for at undgå en ændring. Brugermanual Rev Side 7

8 Eksempel på indstilling af gødningsblanderen En gartner vil til en kultur have følgende gødningsblanding: - EC = 2,0-2 stamopløsninger A og B; de doseres i forholdet A = 1 og B = 1. - ph = 6,0 - Blanderen skal startes manuelt. Værdierne indstilles på følgende måde: - Vælg "Vandingsgrupper" i Hovedmenuen med drejeknappen, tryk Enter - Vælg gruppenummer f.eks. "Gruppe 1" tryk Enter - Vælg "Recept 1", tryk Enter - Vælg "EC-kontrol", tryk Enter - Vælg "Funktionsvælger: EC1", tryk Enter, ret vælgeren til 'Absolut', tryk Enter. - Vælg "Ønsket EC", tryk Enter, ret værdien til 2,0 ms, tryk Enter - Gå ud af "EC-kontrol" ved at trykke Clear - Vælg "Blandingsforhold", tryk Enter - Vælg "Blandingsforhold gødning A", tryk Enter, ret værdien til 1, tryk Enter - Vælg "Blandingsforhold gødning B", tryk Enter, ret værdien til 1, tryk Enter - Gå ud af "Blandingsforhold" ved at trykke - Vælg "ph-kontrol", tryk Enter Clear - Vælg "Funktionsvælger: ph", tryk Enter, ret vælgeren til 'Syre', tryk Enter - Vælg "Ønsket ph", tryk Enter, ret værdien til 6,0, tryk Enter - Gå ud af "ph-kontrol" ved at trykke Clear - Gå ud af "Recept 1" ved at trykke Clear - Gå ud af "Gruppe 1" ved at trykke Clear Clear - Gå ud af "Vandingsgrupper" ved at trykke - Vælg "Blander", tryk Enter - Vælg "Funktionsvælger: Blander", tryk Enter, ret værdien til 'Manuel', tryk - Gå ud af "Blander" med Clear Dette var et eksempel på indstilling af EC, ph, blandingsforhold og start af blander, se de øvrige muligheder for AMI QUATTRO-gødningsblander i oversigten over setpunkterne på de næste sider. Husk at slette ovennævnte indstillinger, hvis de blev brugt til prøve af blanderen NB! For at gødningsblanderen kan dosere gødning, skal EC og blandingsforholdet være indstillet, og tilsvarende for at styre ph skal ønsket ph være indstillet, og "Acid" skal være valgt i stedet for "Fertilizer E" under "Speciel" -> "Service settings" -> "Setup menu" -> "2006 Relay type output 6". Enter Side 8 Rev Brugermanual

9 Liste over indhold i undermenuerne Aflæsninger Status 2: Flow --- m³/h Korr. sol: --- W/m² EC 2: --.- ms Rumtemp.: --.- C ph 2: --.- ph Luftfugt.: --- RH% Status: EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: - Udført: --:--min Aktive ventiler: Gruppe 1/2/3: Udførte vandinger i dag nn Udførte vandinger total nn Resterende vandinger, sol nn Resterende vandinger, u.sol nn Startårsag Ekstern starttæller n Opsum. sol - sidste vand/m² -- Wh Vand % -- % (Dræn % (sidste vanding) -- %) (Justering af solint.(dræn) -- Wh) (Faktisk just. af vandingstid -.-) Manuel gruppe: Udførte vandinger i dag Udførte vandinger total Manuel start - antal omgange Opsummeret sol i dag /m 2 Opsummeret sol totalt /m 2 nn nn nn kwh kwh Flowaflæsning m 3 /h Total pumpe drifttid timer Solindstråling, korrigeret W/m 2 Klokken Dato Brugermanual Rev Side 9

10 Vandingsgrupper Vandingstider: Gruppe1: Gruppe2: Gruppe3: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX G2.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX G3.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Manuel gruppe: Vandingstider: Gruppe: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Antal ventiler parallel 1 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Ventilpause. Gruppepause. Receptvalg 1 Kartømningstid Gruppe 1/2/3: Vandingstider: Ventilindstillinger Gruppe: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX NB! V.tid fælles for alle grupper Vandingstid ventil 1 Side 10 Rev Brugermanual

11 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Startbetingelser Minimum-luftfugtighed Start ved høj temperatur Solintegrator Ekstern startmulighed Fast interval Ugeprogram Frostsikring Recept 1/2/3: EC-kontrol Funktionsvælger: EC Ønsket EC. Forholds-dosering i ppm EC afstand v. rel. EC-styring. Lysafhængig ændring af EC. Solind.f. start ændring EC. P-bånd for ændring af EC. Min. returkompensation, EC Maks. returkompensation, EC Bassinvalg EC afstand, bassin EC absolut høj alarmgrænse EC relativ høj alarmgrænse. EC relativ lav alarmgrænse. Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ja/Tidsjust./Drænkontr. Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ugeprog./Fast starttid Nej/Ja Fra/ Abs./ Rel./Forhold 1.5 ms 1000 pm 1.0 ms 0.0 ms 500 W/m² 200 W/m² -1.0 ms 1.0 ms Nej/Ja 0.0 ms 3.5 ms 1.0 ms -1.0mS Blandingsforhold: Blandingsforhold gødning A 0 Blandingsforhold gødning B 0 Blandingsforhold gødning C 0 Blandingsforhold gødning D 0 (Blandingsforhold gødning E 0) ph-kontrol: Funktionsvælger: ph Ønsket ph Returkompensation Min. returkompensation Maks. returkompensation ph relativ lav alarmgrænse ph relativ høj alarmgrænse ph absolut lav alarmgrænse ph absolut høj alarmgrænse Fra/Syre/ Base 6.0 ph Nej -1.0 ph 1.0 ph -1.0pH 1.0 ph 4.0 ph 8.0 ph Brugermanual Rev Side 11

12 Vandingsforhold: Starttidspunkt 06:00 Stoptidspunkt 18:00 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Minimum luftfugtighed 50 %RH Høj temperatur for start 40.0 C Startniveau solintegrator 000 W/m² Opsum. sol for start /m² 000 Wh Ekstern starttæller 1 Fast rytme 2:00 timer Temperatur for frostsikring C Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Justeret vandingstid: (Kun synlig, hvis "Tidsjust." er valgt som startbetingelse) Basis solintegration 2000 Wh Maks. just. af vandingstid 100 % Justerings P-bånd (solint.) 5000 Wh Manuel just. af vandingstid 0.00 Faktisk just. af vand. tid 1.00 Aflæsning Drænkontrol: (Kun synlig, hvis "Drænkontr." er valgt som startbetingelse) Ønsket dræn %, tidszone 1 20 % Ønsket dræn %, tidszone 2 20 % Tidspunkt for tidszoneskift 12:00 Maks. hævn opsum. sol f. start 200 Wh Maks. sænk. opsum. sol f. start 100 Wh P-faktor ved overdræning 10 Wh/% P-faktor ved underdræning 5 Wh/% Solint. opvandings start niv. 100 Wh Fast starttid: Start 1, klokken 00:00 Start 2, klokken 00:00 Start 3, klokken 00:00 Start 4, klokken Vandingstider: Gruppe1: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX NB! V. tid fælles for alle grupper * Total justering af vandingstid -.- Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Antal ventiler parallel 1 Side 12 Rev Brugermanual

13 Prioritets niveau 3. Undgå prioritets. ventilstop Nej/Ja Ventilpause. Gruppepause. Kartømningstid * Justering af vandingstid? --- (Nej/Ja) * Drænkontrol aktiv --- (Nej/Ja) *) Aflæsninger, afhængig af startbetingelse. Manuel standby Nej/Ja Fælles ugeprogram: Start vanding: Ugedag, tid man 08:30 Start vanding: Ugedag, tid man 10:30 Start vanding: Ugedag, tid all 17: Start vanding: Ugedag, tid søn 17:20 Start vanding: Ugedag, tid :-- Fælles alarm indstil.: Afvigelse EC1-EC2 for alarm EC 2 absolut lav alarmgrænse EC 2 absolut høj alarmgrænse Afvigelse ph1-ph2 for alarm ph2 absolut lav alarmgrænse ph2 absolut høj alarmgrænse 1.0 ms 1.0 ms 3.5 ms 1.0 ph 4.0 ph 8.0 ph Blander Aktiv recept: - Funktionsvælger: Blander Fra/ Manuel/ Aut. Funktionsvælger: Slangevand. Fra/ Til Recept ved slangevanding 1/2/3 Overfør aktiv recept igen Nej/Ja Alarmliste Alarm, slå klokken fra Høj absolut EC Høj relativ EC Lav relativ EC Høj relativ ph Lav relativ ph Lav absolut ph Høj absolut ph Afvigelse EC1-EC2 Afvigelse ph1-ph2 Lav absolut EC2 Lav absolut ph2 Høj absolut ph2 Niveau/motorværn Total stop Doseringsstop Følersvigt IKKE SET IKKE ALARM Nej/Ja Nej/Ja IKKE ALARM Brugermanual Rev Side 13

14 Fjernbetjening Navn på andet hus: 1 Hus der fjernbetj. 0=stop 0 Speciel Gartner setup Klokken --:-- Dato -- Sommertid/vintertid? Vintertid/Sommertid Opsummeret sol totalt /m² ---- Wh Total pumpe drifttid ---- timer Gruppe 1/2/3: Udførte vandinger total --- Resterende vandinger, sol --- Ekstern starttæller -- Manuel gruppe: Resterende vandinger, u.sol -- Manuel start - antal omgange -- ph-justering ph1 _._ ph-føler 1: ph1 _._ ph-føler 1: ph2 _._ ph-føler 2: ph2 _._ ph-føler 2: ph ph ph ph ph ph ph ph Alarmopsætning Funktion v abs. høj EC alarm Total stop/stop dos./ingen stop Funktion v rel. høj EC alarm Stop dos. Funktion v rel. lav EC alarm Ingen stop Funktion v rel. høj ph alarm Ingen stop Funktion v rel. lav ph alarm Stop dos. Funktion v abs. lav ph alarm Total stop Funktion v abs. høj ph alarm Total stop Funktion v EC1 relativ EC2 Stop dos. Funktion v abs. høj EC2 alarm Total stop Funktion v abs. lav EC2 alarm Total stop Funktion v ph1 relativ ph2 Stop dos. Funktion v abs. høj ph2 alarm Total stop Funktion v abs. lav ph2 alarm Total stop Totalt stop ved følerfejl? Ja/Nej Tidspunkt for start alarm 00:00 Tidspunkt for stop alarm 23:59 Service settings/read. Side 14 Rev Brugermanual

15 Betjening Default i display: Når man ikke betjener gødningsblanderen, vil displayet vise statusbilledet: EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: Ready Udført: Aktive ventiler: Hvis der ikke er startet en vanding, vil der stå Ready ud for Gruppe. Når en vanding startes, vil teksten forsvinde, og i stedet vil nummeret på den aktive vandingsgruppe vises. Hvis blanderen startes manuelt eller ved et eksternt start signal, vil den aktuelle recept vises. Hvis blanderen er sat på Standby vil det også vises her. Aktive ventiler viser de ventiler, som aktuelt vander. Hvis blanderen ikke er aktiv vil her vises teksten Inaktiv. Hvis vanderen har modtaget et startsignal, men ikke kører, kan årsagen læses her. Der er tre muligheder: Awaits mixer, Group pause eller Valve pause. Når man trykker på en af de 2 knapper eller drejer på drejeknappen, kommer hovedmenuen frem. Der er nu mulighed for at indstille og aflæse indstillingerne i gødningsblanderen. Kontrast på displayet Kontrasten på displayet ændrer sig afhængig af den omgivende rumtemperatur, hvorfor der er mulighed for at ændre på kontrasten. Kontrasten bliver ændret ved at trykke på Clear og samtidigt dreje frem eller tilbage på knappen, indtil kontrasten er, som man vil have den. Hovedmenu Hovedmenuen viser en oversigt over alle de muligheder, der er i programmet, opdelt i undermenuer. Vil man vælge "Aflæsninger", skal man dreje på drejeknappen, til "Aflæsninger" står ud for pilen (linie 3), og så trykke på. Enter Gødningsblanderen hopper selv tilbage til default-displayet, når der ikke er blevet rørt ved tasterne eller drejeknappen inden for 5 minutter. HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel For at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne skal man trykke på vil stå ud for den undermenu, man kommer fra. Clear. Pilen Brugermanual Rev Side 15

16 Almindelige indstillebilleder: Når der er valgt en undermenu, hvor man kan ændre indstillingerne i AMI QUATTRO, kommer de 3 første linier i undermenuen frem på skærmen. Med drejeknappen kommer man frem til de andre linier i undermenuen. For at komme tilbage til hovedmenuen, skal man trykke på Clear. Man skal være færdig med at rette i indstillingerne, ellers risikerer man, at slette en rettelse, når der bliver trykket på Clear. Når markøren er placeret ude til venstre, kan man hoppe tilbage til hovedmenuen med Clear. Indstilling af værdier Eksempel: For at rette en indstilling, skal man trykke på Enter, nu bliver markøren flyttet hen til tallet. Værdien bliver rettet ved at dreje den nye værdi frem med drejeknappen. Når tallet er blevet rettet, skal man trykke på Enter for, at AMI QUATTRO gemmer den nye indstilling. Hvis værdien ikke skal rettes alligevel, trykker Clear man på, så kommer den værdi, der stod, før man rettede, frem i feltet igen. I nogle tilfælde er værdierne ikke et tal, men tekster man kan vælge imellem f.eks. i funktionsvælgerne for de enkelte funktioner. EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Absolut Ønsket EC 2.2 ms EC-afstand rel. EC-styring 1.5 ms. Funktionsvælger Inden man indstiller de forskellige muligheder, skal man først vælge, hvordan hver enkelt funktion skal virke. Med en funktion mener vi f.eks. "EC-kontrol", "ph-kontrol" osv. Alle funktionsvælgere er et setpunkt, hvor man med drejeknappen kan vælge mellem de forskellige muligheder. Kodeord For at forhindre uvedkommende i at sætte computeren er det muligt at låse denne med et kodeord. Sættes under Service settings/read. -> Other service settings -> 2965 Set password. Koden skal være forskellig fra 0, der ikke låser computeren. Når computeren er låst vises kun en begrænset menu. Uden kodeordet er det kun muligt at aflæse følere, status o. lign. Hvis kodeordet er glemt skal forhandleren kaldes til hjælp for at låse op igen. NB! Uanset brug af kodeord så kan computeren altid betjenes fra en PC ved hjælp af DGT*Volmatics SuperLink program. Side 16 Rev Brugermanual

17 Aflæsninger HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel Brugermanual Rev Side 17

18 Aflæsninger I dette menupunkt bliver aflæsningerne vist som en tekstlinie med værdien ud til højre. Der er en række muligheder: STATUS 2 STATUS GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 MANUEL GRUPPE ØVRIGE AFLÆSNINGER Status 2 Status 2 viser supplerende informationer om den aktuelle tilstand for blanderen og et eventuelt ekstra sæt følere. STATUS 2 12:30 10/ Flow -.- m³/h Korr. sol: --- W/m² EC 2: -.- ms Rumtemp.: -.- C ph 2: -.- ph Luftfugt.: --- RH% Flow: m³/h EC2: ms ph2: ph Korr. sol: W/m² Aflæsning af det øjeblikkelige flow. Aflæsning af EC-føler nr. 2. Denne føler kan enten sidde i råvand, returvand eller i afgang fra gødningsblanderen som en alarmfunktion. Aflæsning af ph-føler nr. 2. Denne føler kan enten sidde i returvand eller i afgang fra gødningsblanderen som en alarmfunktion. Aflæsning af øjeblikkelig solindstråling korrigeret for dæmpning pga. drivhusglas eller lign. * Rumtemp. Aflæsning af rumtemperatur, hvis der er tilsluttet føler. * Luftfugt. Aflæsning af luftfugt, hvis der er tilsluttet føler. *) Da de samme analogindgange også bliver brugt til aflæsning af Vand %, vil Rumtemperatur og Luftfugt aflæsningerne vise forkerte værdier, hvis Vand % benyttes. Side 18 Rev Brugermanual

19 Status Status viser de samme aflæsninger som i default-billedet. Se afsnittet om betjening for yderligere detaljer. EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2.2 ms ph-krav 5.7 Gruppe: Udført: 00:00 Aktive ventiler: EC: EC-krav: ph: ph-krav: Gruppe: Udført: Aflæsning af øjeblikkelig målt EC-værdi Aflæsning af øjeblikkelig ønsket EC-værdi Aflæsning af øjeblikkelig målt ph-værdi Aflæsning af øjeblikkelig ønsker ph-værdi Aflæsning af gødningsblander-aktivitet Klar Der er ingen vanding i gang, og blanderen er klar til at starte. Gruppe 1/2/3 En automatisk vandingsomgang er i gang på den viste gruppe. Manuel R: Den manuelle gruppe vander med den viste recept. Stoppet Vanderen/blanderen står i Standby. Mixer R. Blanderen er startet manuelt med vist recept nr. Aflæsning af udført vandingstid. Aktive ventiler: Aflæsning af vandings-aktivitet. Inaktiv: Ingen ventiler/gruppe aktive. Afventer blander: Vanding kan ikke starte eller er stoppet, fordi blanderen ikke er klar. Evt. pga. en alarm. Aktive ventiler: Vanding er aktiv og de aktiverede ventiler indikeres med X Ventilpause: Vanding er aktiv, men venter på ventilpause udløber. Gruppepause: Vanding er aktiv, men venter på gruppepause udløber. Gruppe 1/2/3 Hver gruppe indeholder de samme aflæsninger, derfor er disse beskrevet samlet nedenfor: Udførte vandinger i dag nn Udførte vandinger total nn Resterende vandinger, sol nn Resterende vandinger, u.sol nn Startårsag Ekstern starttæller nn Opsum. sol - sidste vand/m² --- Wh Vand % -- % * Dræn % (sidste vanding) -- % * Justering af solint.(dræn) --- Wh * Faktisk just. af vandingstid -.- *) Aflæsninger, som er afhængig af startbetingelserne. Brugermanual Rev Side 19

20 nn nn nn nn Udførte vandinger i dag Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel" -> Grower Setup. Udførte vandinger total Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Resterende vandinger, sol Aflæsning af hvor mange vandingsomgange der ligger i kø der stammer solintegratoren. Resterende vandinger uden sol Aflæsning af hvor mange vandingsomgange der ligger i kø eksklusiv vandingsomgange fra solintegratoren. Både manuelle og automatisk startede vandinger, bliver lagt i den samme kø. NB! Alle vandingsomgange der bliver startet fra vandingskøen "Resterende vandinger uden sol" vil blive indikeret som "Manuel". Startårsag Her aflæses startårsagen for den igangværende vanding. Ingen aflæsning, når AMI QUATTRO ikke vander: nn Wh Ekstern starttæller Her bliver vist antal opsamlede pulser fra en ekstern pulsgiver. Afhængig af typen af ekstern startføler varierer antallet af pulser fra 1 (f.eks. en startbakke) til flere (f.eks. en fordampningsføler) for at starte AMI QUATTRO. Antal ønskede startpulser indstilles under "Vandingsforhold". Opsummeret sol siden sidste vanding pr. m5 Aflæsning af opsummeret energiindstråling siden sidste vandingsstart. Solindstrålingen bliver kun opsummeret i forbindelsen med køling/vanding, hvis man har valgt at vande efter solintegrator. Den øjeblikkelige indstråling kan man aflæse under måleværdier. % Vand % Aflæsning af vandprocenten i gromediet (f.eks. stenuldsmåtter) ved hjælp af passende transmitter. Gruppe 1, 2 og 3 aflæses via analog input 1, 2 og 7. Skalering: 0-100% = 0-5V. Gruppe 1 og 2 deler altid indgang med rumtemp. og fugt, og gruppe 3 deler indgang med flow, hvilken vælges med kode % Dræn % (sidste vanding) Aflæsning af målt dræn % efter sidste vanding. Dræn % bliver målt en fast tid (5 min.) efter afslutning af den første ventil i gruppen. Wh Justering af solint. (dræn) Aflæsning af justering/ændring af solintegratoren. Aflæsning er et tillæg til "Startniveau for solintegrator", som er indstillet under "Vandingsforhold". Kun aktiv ved valgt "Drænkontrol" under "Startbetingelser". -.- Faktisk just. af vandingstid Aflæsning af evt. justeret vandingstid. Aflæsningen er en fælles justerings-faktor, der Side 20 Rev Brugermanual

21 gælder for alle ventiler i gruppen. 1.0 = ingen justering, 1.5 = 50% længere vandingstid. Kun aktiv ved valgt "Tids just." under "Startbetingelser". Manuel gruppe Udførte vandinger i dag Udførte vandinger total Manuel start - antal omgange Udførte vandinger i dag Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange den manuelle gruppe har udført siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Udførte vandinger total Aflæsning af, hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Manuel start - antal omgange Aflæsning af antal manuelle startede omgange der ligger i kø. Øvrige aflæsninger Opsummeret sol i dag /m² Opsummeret sol totalt /m² Flowaflæsning Total pumpe drifttid Solindstråling, korrigeret Klokken Dato kwh kwh m³/h timer W/m² Wh Opsummeret sol pr. døgn pr. m² Aflæsning af den opsummerede energiindstråling siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". kwh m3/t timer W/m² Opsummeret sol totalt pr. m2 Aflæsning af den opsummerede energiindstråling siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Flowaflæsning Aflæsning af den øjeblikkelige vandgennemstrømning. Total pumpe drifttid Aflæsning af gødningsblanderens drifttid siden nulstilling. Nulstilling kan ske under hovedmenupunktet "Speciel". Kan bruges til opfølgning af vedligehold/smøring. Solindstråling, korrigeret Aflæsning af, hvor meget sol der kommer ind i huset. Der er korrigeret for, den skyggevirkning huset har. Brugermanual Rev Side 21

22 Klokken Aflæsning af klokken. Dato Aflæsning af dato, måned og årstal. NB! Uret, datoen og skift mellem sommertid og vintertid kan rettes i menupunktet "Specielle setpunkter" under hovedmenupunktet "Speciel". Side 22 Rev Brugermanual

23 Vandingsgrupper HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger ->Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel Brugermanual Rev Side 23

24 Vandingsgrupper Når man vælger menupunktet "Vandingsgrupper", kommer der en undermenu op i displayet. Når et af undermenupunkterne er valgt, får man de forskellige undermenuer og funktioner frem ved at dreje med knappen. Man retter værdierne ved at trykke på og så dreje på knappen, til den rigtige værdi bliver vist. Tryk på igen for at gemme rettelsen. VANDINGSGRUPPER 12:30 10/ VANDINGSTIDER MANUEL GRUPPE GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 MANUEL STANDBY? FÆLLES UGEPROGRAM FÆLLES ALARM INDSTIL. Nej/Ja Vandingstider Her indstilles vandingstid og ventilfordeling i hver gruppe for alle ventiler og de 3 grupper, der bliver automatisk startet. AMI QUATTRO indeholder 10 ventiler, som kan fordeles frit i de 3 grupper. Dvs. alle ventiler kan placeres i alle grupper. BEMÆRK! Vandingstiden for hver ventil er den samme uanset hvilken gruppe den befinder sig i. Man kan altså ikke indstille en vandingstid for ventil i gruppe 1 og en anden vandingstid for den samme ventil, når den er placeret i gruppe 2. Kun den manuelle gruppe, der bliver beskrevet på side 30, har separate vandingstider. I de første 3 linier i denne undermenu, vælges hvilke ventiler der skal være placeret i de 3 grupper. Hver gruppe har separat indstilling for EC (gødningskoncentration), blandingsforhold mellem stamopløsningerne og ph-kontrol. Disse funktioner er beskrevet senere. For at bestemme de ventiler der skal bruge recepten fra f.eks. gruppe 1, drej på drejeknappen for at indstille nummeret og hop videre til næste position med. Hvis en rækkefølge af ventiler er sat til 1, 2, 5, 4, 6, og man senere vil have ventil 7 til at være den tredje ventil i rækkefølgen, skal man afsætte plads til den ventil, når man begynder programmeringen. Dermed vil rækkefølgen blive 1, 2, 0, 5, 4, 6. VANDINGSTIDER Gruppe1: Gruppe2: Gruppe3: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX G2.Valg: XX XX XX XX XX XX G3.Valg: XX XX XX XX XX XX I de næste 3 linier indstilles om ventilen skal være aktiv. 'XX' betyder, at ventilen vil vande, hvis en vanding bliver startet, mens '--' betyder at ventilen bliver sprunget over. Dermed er det let at frakoble en ventil midlertidigt. Vandingstid ventil 1 00:00 timer Side 24 Rev Brugermanual

25 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer Vandingstid ventil Her indstilles vandingstiden for hver ventil. Vandingstiden kan indstilles som minutter og sekunder (enhed 'min.') eller som timer og minutter (enhed 'time'). For at ændre enhed gå til "Service settings/read." -> "Setup menu". NB! Vandingstiden må ikke være kortere end 15 sek. Manuel gruppe Her kan man starte en manuel vanding. BEMÆRK! Vandingstiden for hver ventil er forskellige fra den vandingstid der er indstillet for de automatisk startende grupper: Gruppe 1, 2, 3. Menuen indeholder en undermenu og nogle setpunkter: Vandingstider: Gruppe0: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 00:00 timer Vandingstid ventil 2 00:00 timer Vandingstid ventil 3 00:00 timer Vandingstid ventil 4 00:00 timer Vandingstid ventil 5 00:00 timer Vandingstid ventil 6 00:00 timer Vandingstid ventil 7 00:00 timer Vandingstid ventil 8 00:00 timer Vandingstid ventil 9 00:00 timer Vandingstid ventil 10 00:00 timer Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Antal ventiler parallel 1 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Ventilpause. Gruppepause. Receptvalg 1 Kartømningstid Indstilling af ventilrækkefølge, aktive ventiler og vandingstider er beskrevet under "Vandingstider" ovenfor. 0 Manuel start af antal omgange Indstilling af ønsket antal manuelle vandingsomgange. Hvis man f.eks. indstiller værdien på 2, vil AMI QUATTRO vande 2 omgange med den vandingstid, der er indstillet ovenfor. Pausen mellem flere manuelle vandinger indstilles under "Minimum tid mellem starter". NB! Vandinger startet manuelt har prioritet over automatisk startede vandinger. En vanding startet af en ekstern forbundet vandingsautomat har prioritet over både en Brugermanual Rev Side 25

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark

Manual. VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK. Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006. SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK-9300 Sæby Danmark Manual VentCom Apollo-Multi Ver. 018.01.DK Manual nr. 982002600 Ver 3.00 01.12.2006 SKIOLD A/S Danmark Vejledning i brug af VentCom sammen med Apollo Multi. VentCom er et program, som kan præsentere aktuelle

Læs mere

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.CropStore Styring af lager-temperatur BRUGERVEJLEDNING VER. 2.00 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Indledning....4 1.1 Knapindstilling, taster og display...................... 4 1.2 Indstilling, ændring af

Læs mere

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse

DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Honeywell DFRC Radiografisk fjernbetjening for gaspejse Brugsanvisning DISPLAY OG TASTER Display Op tast Ned tast Sluk tast Menu tast FORORD RF fjernbetjeningen kan styre pejsen manuelt eller ved hjælp

Læs mere

Bruger manual AGAM kontrolboks

Bruger manual AGAM kontrolboks Bruger manual AGAM kontrolboks Kontrol boks set- up Front tavle (dør) 1. LED : Indikerer hvilke funktioner der er tilsluttet. (Lys tændt = funktion tændt ; lys slukket = funktion slukket). #1- Hovedpumpe

Læs mere

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. ECL Comfort 210 / 310. Brugervejledning. Danfoss District Energy MAKING MODERN LIVING POSSIBLE ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Danfoss District Energy Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere.

Læs mere

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner:

Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: NY MODEL VANDVAGT VV800 SERIE Med en mængde nye muligheder og nyt out look anderledes opbygning af display med beskrivelse af Vandvagtens funktioner: 1 Efter fuldendt montering af sagkyndig tilsluttes

Læs mere

ECL Comfort 210 / 310

ECL Comfort 210 / 310 MAKING MODERN LIVING POSSIBLE *087H9006* *VIKTY101* Du kan finde yderligere litteratur om ECL Comfort 210 og 310, moduler og tilbehør på http://www.danfoss.dk ECL Comfort 210 / 310 Brugervejledning Produced

Læs mere

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0

Brugermanual for styreskab Master Chain 4.0 Fodermaskine 1: Manuel Brugermanual for styreskab 88.340 - DK INDHOLDSFORTEGNELSE INTRODUKTION Se side Styringens funktioner. 3 Styreskab, display og tastatur. 4-5 Hovedmenu oversigt. 6-7 Servicemenu oversigt.

Læs mere

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E:

MANUAL. for Sukup Europe silostyring. Kvalitet, styrke og effektivitet. Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: , E: MANUAL for Sukup Europe silostyring Kvalitet, styrke og effektivitet Mimersvej 5, DK-8722 Hedensted, T: +45 7568 5311, E: info@sukup-eu.com // INDHOLDSFORTEGNELSE Oversigt styring side 1 Betjening af anlægget

Læs mere

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! FANTRONIC 20AMP. TRIAC SLAVEENHED FOR VENTILATION VER:FAN 1.1 981 002 317 Ver. 01 11-03-2013 Indhold 1. INTRODUKTION... 4 2. BESKRIVELSE FANTRONIC... 5 2.1 SÅDAN FUNGERER

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

ECL Comfort 210 / 296 / 310

ECL Comfort 210 / 296 / 310 Brugervejledning ECL Comfort 210 / 296 / 310 Dansk udgave www.danfoss.com Sikkerhedsadvarsel Montering, opstart og vedligeholdelse må kun udføres af kvalificerede og autoriserede teknikere. 2 Danfoss 2016.02

Læs mere

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning

ELCANIC A/S. ENERGY METER Type ENG110. Version 3.00. Inkl. PC program: ENG110. Version 3.00. Betjeningsvejledning ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 Version 3.00 Inkl. PC program: ENG110 Version 3.00 Betjeningsvejledning 1/11 Generelt: ELCANIC A/S ENERGY METER Type ENG110 er et microprocessor styret instrument til

Læs mere

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14

Dr.Kelvin /ph VEJLEDNING. TEMPERATURE - ph CONTROLLER. Version 1.14 Dr.Kelvin /ph TEMPERATURE - ph CONTROLLER VEJLEDNING Version 1.14 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Taster og display........................................... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt.........................

Læs mere

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822

TM3006 Brugermanual. Tilstand: Drift o. O2 8.0% Opsætning. Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 Techno-Matic A/S Granlidevej 22, Hornum DK-9600 Aars Denmark Tel: +45 96987711 Fax: +45 98661822 tm@techno-matic.dk www.techno-matic.dk Tilstand: Drift o >Temperatur 65.0 C O2 8.0% Opsætning START STOP

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug.

Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug. Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion... 2 Betjening af panelet.... 3 Indstilling af tidspunkter... 4 Aflæsninger.... 4 Middeltemperatur kontrol... 23 Negativ DIF... 24 Lyssums-nattillæg og CO 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning

DAN TWINCA EASY. Brugervejledning DAN TWINCA EASY Brugervejledning EASY BrugerVejledning DK.doc Version 1.00 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Start og manuel fodring... 4 Opstart...4 Indtastning af talværdier i menuen...4 Automatisk

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere.

5-LCD FJERNBETJENING. Batterierne skal bortskaffes separat i de særlige batteriaffaldsbeholdere. GENERELLE SPECIFIKATIONER FOR LCD FJERNBETJENINGEN Fjernbetjeningen har en transmissionsfrekvens på 434,5 MHz. Den strømforsynes med 3 AAA batterier på følgende måde: fjern dækslet til batterirummet ved

Læs mere

Kap.10 Grunddata / System indstillinger

Kap.10 Grunddata / System indstillinger Kap.10 Grunddata / System indstillinger 1. Service menu... 2 1.1 Bruger Indstilling... 2 1.1.1 Ventil A+B... 2 1.1.2 Print til RS232... 2 1.1.3 Beregn pris... 2 1.1.4 Beregn TS,FE/kg... 3 1.1.5 Auto reg.

Læs mere

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0

SimPal-T4. GSM Stikkontakt Bestillings nummer Vejledning Manual version 2.0 Side 1 af 14 SimPal-T4 GSM Stikkontakt Bestillings nummer 6000.0165 Vejledning Manual version 2.0 Side 2 af 14 Indhold 1. Funktioner og Specifikationer... 3 1.1 Funktioner... 3 1.2 Specifikationer... 3

Læs mere

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt.

DISPLAY SYMBOLER. Angiver at batterierne er afladet og skal skiftes. Klokketermostaten er slukket eller temperaturreguleringen er afbrudt. KLOKKETERMOSTATEN A B C D E F G H I L M N O P Oprydningsknappen.: Aktivering af midlertidig driftsstop. Ferieknappen.: Deaktivering af indkodet programperioder i en tidsperiode. Programknappen.: Åbning

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner

Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1. 4 kanals timer med 18 funktioner Svane Electronic Universal timer med 4 relæer og et valg af 18 funktioner hver 1 4 kanals timer med 18 funktioner 2000.2238 Vi sikrer en høj kvalitet sammen med vores samarbejdes partnere! Vi udveksler

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING VER.

BRUGERVEJLEDNING VER. Dr.Timer TEMPERATURAFHÆNGIG TIMER BRUGERVEJLEDNING VER. 1.12 DT.man Klima Design A/S 14. maj 2007 1 Bemærk: Taster med flere funktioner er angivet med vandrette streger. Gentagne tryk på tasten skifter

Læs mere

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL!

MANUAL HÅNDTERMINAL. Ver SKIOLD GØR EN FORSKEL! MANUAL SKIOLD GØR EN FORSKEL! HÅNDTERMINAL 981 000 505 Ver. 100 02-10-2013 Indhold 1. HÅNDTERMINAL... 4 1.1 Håndterminal versioner.... 4 1.2 Integreret håndterminal... 4 1.3 Vigtig ved anvendelse af håndterminal...

Læs mere

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5

QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER. pco 5 QUICK GUIDE LUFT/VAND CHILLER pco 5 Brugerflade (PGD1) Styringens kontrolpanel tillader hurtig indstilling og visning af unittens driftsparametre. Kortet husker alle standardindstillinger og alle ændringer.

Læs mere

Farm Manager medarbejder: KMZ

Farm Manager medarbejder: KMZ J A S O P E L SF A R MMA NA G E R V A R ENR. : 4 0 2 0 0 0 3 9 D A NS K Titel: Basis bruger vejledning Side 2 of 8 1. Indholdsfortegnelse a. Punkt 2 - Forord b. Punkt 3 - System Introduktion c. Punkt

Læs mere

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30

Dr.Heron BRUGERVEJLEDNING TEMPERATUR - STYRING VER. 2.30 Dr.Heron TEMPERATUR - STYRING BRUGERVEJLEDNING VER. 2.30 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Beskrivelse... 4 2.0 INSTALLATION - indkodning af parametre..................................... 6 2.1 Funktionspotmeter

Læs mere

Varmeflytning for Holly/RC120

Varmeflytning for Holly/RC120 Varmeflytning for Varme.ytning for modellen 2 Varmeflytning indgang VENSTRE Varmeflytning indgang HØJRE (udstødningsgasser) Afbryder som aktiverer varmeflytningsindgangen til HØJRE Afbryder som aktiverer

Læs mere

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24

Betjeningsvejledning. Siemens Building Technologies AG c 1/24 Betjeningsvejledning Varmeregulator Landis & Staefa RVL470 Oversigt... 2, 3 Symboler... 4 Info-taste... 5 Driftsarter... 6 Sådan startes opvarmning... 7 Rumtemperatur er ikke korrekt... 8 Opvarmning uden

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610

BETJENINGSVEJLEDNING KLIMASTAT TYPE 5610 Side 1 af 7 Betjening af Klimastaten sker direkte på den trykfølsomme skærm. På skærmen findes 5 betjeningselementer. INFO, DRIFT, MANUEL, DATO, SETUP. Ved at klikke på et af ovenstående elementer åbnes

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation:

Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Funktions princip for varmeventilatorer: Installation: Se monteringvejledning (M3181) medleveret termostaten Termostaten skal monteres i rent og tørt indedørs rum, og må ikke udsættes for stænk. Fortrådes,

Læs mere

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361)

DiSEqC-Positioner. Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC-Positioner Best. nr. HN4892 (Brugsanvisnings nr. 361) DiSEqC 1.0/1.2 Positioner DiSEqC-omformer, som gør at man kan styre en parabolmotor 36-Volts type med alle digital modtagere som har standard

Læs mere

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt.

System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. KHV Maj 2012 Version 3.1 Brugsanvisning System JA 1000 Stand-alone styring for befugter eller affugter for relativ fugtighed og eller dugpunkt. Anderberg Fugtstyring A/S - Gl. Holbækvej 6-8 - 4200 Slagelse

Læs mere

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK

FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK FSystem beskrivelse PAR 200 CLOCK Driftvejledningsnr: PAR-200-SYS-DK-041223 Beskrivelse Billede PAR-200-SYS er den overordnede og komplette beskrivelse af Ølands nye tidsstyring inden for analoge regulatorer.

Læs mere

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn

NBE PELVAC MANUAL. Version 3.000001. RTB - Ready To Burn DK NBE PELVAC MANUAL Version 3.000001 RTB - Ready To Burn INDHOLD: Kære kunde. Tak fordi du har købt dette NBE-produkt, som er designet og fremstillet efter de højeste standarder i EU. Vi anbefaler, at

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1

Danvent DV og TIME. Systemair E28 Styring. Betjeningsvejledning. Ændring af tid, temperatur og luftydelse. Version 3.1 Ventilatorer Brand- og røgprodukter Ventilationsaggregater Luftfordeling Tilbehør Ventilationssystemer Systemair E28 Styring Version 1 Betjeningsvejledning Danvent DV og TIME Ændring af tid, temperatur

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

Dansk El-montage manual Portautomatik

Dansk El-montage manual Portautomatik Dansk El-montage manual Portautomatik (med fysiske ende stop) Terminaler: Power Portstyring 1 2 Power input 220/230Vac. Kabeldim. 3x1.5 PVIKJ eller lign. 3 4 Advarselslampe. Udgang 230Vac/20W. Signalet

Læs mere

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control

Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Betjeningsvejledning for digital CPU-styring TX Control Turbovex A/S Industrivej 9600 Aars Tlf. 96 98 6 Fax 98 6 E-mail: info@turbovex.dk TX Control SETPUNKT TEMP. OP SETPUNKT TEMP. NED BLÆSERTRIN OP BLÆSERTRIN

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 27.11.2015 Indholdsfortegnelse: Side 1. Standard sæt indeholder...2 2. AlarmLink indeholder...2 3. Udvidet sæt indeholder...2

Læs mere

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet

Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet 17 Regattaprogrammet (Søren Madsens tilmeldingsprogram) Vejledning til regattaadmin.dk og regattaprogrammet regattaadmin.dk Langdistance - Vejledning Indhold regattaadmin.dk... 1 Vejledning i Hovedmenu...

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen

- Forøg værdien i SETUP tilstand og Alarm funktionen Introduktion Denne digitale skridttæller viser antal skridt gået, afstand tilbagelagt, kalorier forbrændt, den totale træningstid, og har 30 dages hukommelse, blandt andre nyttige funktioner. Det er også

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1

Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Svane Electronic Universal timer med 2 relæer og 18 funktioner hver 1 Digital dobbelt timer print modul 12V 2000.2236 Multi funktions timer med 18 funktioner pr. relæ, anvendelig i mange installationer,

Læs mere

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1

Brugsvejledning til rumtermostat. Til brugeren. Brugsvejledning til rumtermostat. geotherm VWL 45/1 VWL 65/1 VWL 75/1 VWL 125/1 VWL 155/1 Brugsvejledning til rumtermostat Til brugeren Brugsvejledning til rumtermostat geotherm VWL 451 VWL 651 VWL 751 VWL 1251 VWL 1551 DK INDHOLDSFORTEGNELSE SÅDAN ANVENDES APPARATET 1 Brug af apparatet...2

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0

V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM BRUGER VEJLEDNING. Alarmfirma: R S - 2 4 0 R S - 2 4 0 V. 2. 6 ERHVERVS TYVERI ALARM Ver. 2-6 Rev. 5. april 2001. Dokument : RS-240b / FG Alarmfirma: BRUGER VEJLEDNING 2 15 INDHOLDSFORTEGNELSE : Denne vejledning beskriver de generelle betjeningsmuligheder

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler.

INSTALLATION VER. 3.26. Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 220 V kabler. Dr.Oxygen OXYGEN - CONTROLLER 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 3.6 Kabler Temperaturføler- og iltsondesignaler fremføres separat i skærmet, parsnoet kabel og mindst 10 mm fra 0 V kabler. Tilslutning

Læs mere

Fjernbetjenings-panel

Fjernbetjenings-panel Fjernbetjenings-panel ØLAND A/S Park Allé 366, 2605 Brøndby Tel. 7020 1911, Fax 4453 1051 www.oeland.dk Indhold Manuelle indstillinger Indledning 3 Beskrivelse af fjernbetjenings-panel 3 I displayet Funktion

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual

Version 0 revision 0. LCC 4 Brugermanual Version 0 revision 0 LCC 4 Brugermanual Indhold Forord...6 Introduktion...6 Kort beskrivelse af LCC 4....7 Generelt...7 Temperatur Indstillinger...7 Tidszoner + Dag Nat...7 Fælles Varme Temperatur...7

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR

Ventilationsaggregater. Topvex FR, SR, TR Topvex FR, SR, TR 206951-DK 22-08-2011V.A004 (C. 3.0-1-06) Indhold 1... 1 1.1 Funktionsindstillinger... 1 1.2 Indstilling af ugeprogram... 5 1.3 Alarmkonfiguration... 6 1.4 Noter og underskrift... 9 1

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528

BETJENINGSVEJLEDNING. Fjernbetjening BRC1D528 BETJENINGSVEJLEDNING 1 3 6 23 7 8 9 2 1 4 12 14 17 10 11 22 25 16 13 15 18 19 20 21 5 24 29 33 26 35 27 36 37 28 30 31 32 34 1 2 Start 5s 5s 5s 5s + 5s End 2 ADVARSEL - Undgå, at fjernbetjeningen bliver

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010

Indhold. Vejledning til ur - DGT 2010 Vejledning til ur - DGT 2010 Indhold Knapper på uret... 2 Korrigere tiden - give ekstra tid... 3 Standard indstilling... 3 1 tids kontrol uden tillægs tid - program 3... 3 2 tids kontroller uden tillægs

Læs mere

Vildtkamera DTC-530V.

Vildtkamera DTC-530V. Vildtkamera DTC-530V. Indhold fortegnelse......... 1 Kom godt i gang.........2 Information......... 2 Anvendelse......... 3 Fjernbetjening...... 3 Hukommelse kort......... 4 Quick Start...... 4 Isæt batterier.........

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning

Alt-i-én-fugtmåler. Brugsanvisning Brugsanvisning Alt-i-én-fugtmåler Model MO290 Måler fugt i træ og byggematerialer uden at skade overfladen eller med ekstern stikbensmåler. Hygrometeret måler luftfugtighed og luftens temperatur. Måleren

Læs mere

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse:

Brugermanual til NaboLink enhederne: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016. Indholdsfortegnelse: Brugermanual til NaboLink enhederne: Indholdsfortegnelse: BaseLink V02 KeyLink V02 AlarmLink V02 Revision 16.03.2016 1 Side 1. Standard sæt indeholder.... 2 2. AlarmLink indeholder.... 2 3. Udvidet sæt

Læs mere

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2

Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Dr.CropStore /med strømforsyning DC2 Styring af lager-temperatur 1.0 El-tilslutning INSTALLATION VER. 2.00 Kabler Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres separat i skærmet kabel og mindst

Læs mere

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring.

Vejledning til Tidtagningssystem til ridebanespring. Sønderborg. Knap for addering af 6 sekunder ved total nedrivning af forhindring. Tidsur til Ridebanespring Model: Sønderborg Med visning af tid for hovedspring / omspring. Visning af fejl Automatisk addering af fejl ved overskridelse af fejlfri tid Visning af starttid for næste klasse.

Læs mere

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde

SPIDER Quick guide. DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S. Langebjergvænget Roskilde SPIDER Quick guide DATO: August 2017 FORHANDLER: WASYS A/S Langebjergvænget 18 4000 Roskilde +45 7221 7979 Indhold Om SPIDER... 3 Funktioner ved SPIDER... 3 Spændingsforsyning... 3 Installation og fysiske

Læs mere

(2 DØRE, 100 NØGLER)

(2 DØRE, 100 NØGLER) BESKRIVELSE Vprox 100 er et avanceret adgangskontrol-system baseret på Videx unikke Coded Key, der giver mere end 4 milliarder kombinationer. Systemet kan kontrollere to uafhængige døre og gemme op til

Læs mere

Kronback tracers P4+

Kronback tracers P4+ Brugervejledning Kronback tracers P4+ Fax:(+45) 46 907 910 Side 1 of 19 CONTENT 1. UDFORMNING OG FORBINDELSER 4 1.1. Serie nummer 5 1.2. Grafisk display 5 1.3. Navigationsknapper 6 1.4. 6-30V strømforsyning

Læs mere

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD

Paul A. Jensen ApS. Driftvejledning. Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Driftvejledning Beluftningsstyring RAKOTROL type LCD Beluftningsstyringen RAKOTROL LCD er konstrueret til at styre ventilatorerne i et beluftningsanlæg således at temperaturen bringes ned hurtigst mulig.

Læs mere

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler

X88. X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler X88 X88 er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 8 indgange 8 relæudgange Mulighed for temperaturføler Let at betjene. Hurtig montering. Let konfiguration. Hurtig. Fleksibel. Passer i en alm gruppetavle.

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS01 Denne monteringsvejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. Bør monteres af autoriseret værksted. Læs hele monteringsvejledningen grundigt igennem, før du går

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

Milimix Betjeningsvejledning

Milimix Betjeningsvejledning Milimix Betjeningsvejledning Kapacitet pr. pumpetyper Type 5: Dosering 0,001-9,999%. Max 5 liter doseret/time. (Max 0,5 % ved 1200 liter/time) Max vandtryk: 5 Bar. Type 15: Dosering 0,01-9,99%. Max 15liter

Læs mere