AMI Quattro BRUGERMANUAL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "AMI Quattro BRUGERMANUAL"

Transkript

1 AMI Quattro BRUGERMANUAL

2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 4 INTRODUKTION... 5 KORT BESKRIVELSE AF AMI QUATTRO GØDNINGSBLANDER... 6 QUICK-GUIDE... 7 EKSEMPEL PÅ INDSTILLING AF GØDNINGSBLANDEREN... 8 LISTE OVER INDHOLD I UNDERMENUERNE... 9 AFLÆSNINGER... 9 VANDINGSGRUPPER...10 BLANDER...13 ALARMLISTE...13 FJERNBETJENING...14 SPECIEL...14 BETJENING...15 HOVEDMENU...15 ALMINDELIGE INDSTILLEBILLEDER:...16 INDSTILLING AF VÆRDIER...16 KODEORD...16 AFLÆSNINGER...17 STATUS STATUS...19 GRUPPE 1/2/ MANUEL GRUPPE...21 ØVRIGE AFLÆSNINGER...21 VANDINGSGRUPPER...23 VANDINGSTIDER...24 MANUEL GRUPPE...25 GRUPPE 1/2/ Startbetingelser...27 RECEPT 1/2/ EC-kontrol...29 Blandingsforhold...31 ph-kontrol...32 VANDINGSFORHOLD...34 JUSTERET VANDINGSTID...36 DRÆNKONTROL...38 FAST STARTTID...40 VANDINGSTIDER...40 MANUAL STANDBY...41 FÆLLES UGEPROGRAM...41 FÆLLES ALARM INDSTILLINGER...41 BLANDER...43 ALARMLISTE...45 FJERNBETJENING...47 SPECIEL...51 Side 2 Rev Brugermanual

3 GARTNER SETUP...52 PH-JUSTERING...53 ALARMOPSÆTNING...53 Brugermanual Rev Side 3

4 Forord Vi anbefaler, at De gennemlæser og følger montagevejledningen, tekniske data samt indkøringsvejledningen, inden produktet monteres og tages i brug. Kontroller, at produktet er ubeskadiget. Eventuelle transportskader skal anmeldes senest 8 dage efter modtagelsen. Kontroller, at produktet er leveret med korrekt spænding og frekvens. Garantien omfatter ikke fejl eller skader på produktet, som skyldes installationsfejl. Forkert brug af produktet er heller ikke omfattet af garantien. Vi refererer til vore Salgs- og Leveringsbetingelser for yderligere detaljer. For installation af produktet se installationsvejledning og diagrammer bagest i manualen. Af hensyn til de elektriske installationer må produktet ikke monteres på steder, hvor der er risiko for dryp (kondens) fra vandinstallationer, tagrender o.l. Produktet må ikke placeres i direkte sollys. I nogle lande må installationen kun udføres af autoriserede håndværkere. Med venlig hilsen Senmatic A/S DGT-Volmatic Side 4 Rev Brugermanual

5 Introduktion Til lykke med den nye gødningsblander AMI Quattro, som indeholder gødningsblanding, ECkontrol, ph-kontrol og styring af op til 10 vandingsventiler. De 10 magnetventiler kan inddeles i 3 grupper. AMI QUATTRO er meget nem at betjene, alle indstillinger foretages fra selve computeren øverst på blanderen. Alle indstillinger ændrer man ved hjælp af drejeknappen, Clear og Enter på AMI QUATTROcomputeren. Programmet er opdelt i menuer, det giver en god oversigt over mulighederne til indstilling af gødningsblanderen. Hvis der er behov for mere end 10 vandingsventiler, kan man forbinde en ekstern vandingsautomat og en gødningsvælger til gødningsblanderen. Denne manual indeholder en kort beskrivelse, der viser, hvordan man betjener AMI QUATTRO, et eksempel på indstilling af AMI QUATTRO, en oversigt over mulighederne, og derefter en grundigere gennemgang af betjeningen og beskrivelse af de enkelte funktioner. Brugermanual Rev Side 5

6 Kort beskrivelse af AMI QUATTRO gødningsblander Gødningsblanderen består af en hovedpumpe, et blandekar, et antal (2... 5) doseringspumper og en AMI QUATTRO computer. Desuden findes der en EC-føler, evt. en ph-føler, og en kasse med relæer og en EC-pH transmitter (signal-omsætter). Ved siden af selve gødningsblanderen vil der være et antal kar til stamopløsninger og evt. et kar med syre. Princippet i gødningsblandingen er, at stamopløsningerne blandes i et ønsket forhold og den samlede koncentration styres efter et ønsket ledningtal/ledningsevne ( EC for Elektrisk ledningsevne) og ph-værdi eller med et fast forhold til vandforbruget. Den ønskede EC-værdi kan enten være absolut, eller et tillæg til EC-værdien i råvandet. AMI QUATTRO kan, hvis det ønskes, blande gødningen efter "Fast forhold". Dette er en speciel blande-metode, der typisk anvendes på frilandsarealer, hvor der ønskes meget lav gødningskoncen-tration. NB! Dette kræver installation af en flowmåler på gødningsblanderens afgang. Stamopløsningerne blandes normalt af gartneren/brugeren og skal typisk have en koncentration på 10 eller max 20 %, dvs. en passende koncentration til forbrug over tid. For at computeren kan blande de forskellige stamopløsninger i det rigtige forhold, bør de have ens koncentration. Hvis der anvendes ph-styring, kan der blandes 4 gødnings-stamopløsninger og 1 syreopløsning (eller base). Princippet i ph-styringen er, at en syre doseres ind i blandekarret for at opnå en ønsket phværdi. Der kan anvendes salpetersyre, fosforsyre eller svovlsyre (evt. en blanding af disse). Koncentrationen i syrekarret skal være mellem 2% og 10%, afhængig af råvandskvaliteten og en passende koncentration til forbrug over tid. Høj koncentration med et lavt forbrug er vanskelig at styre med tilfredsstillende nøjagtighed. AMI QUATTRO kan aktivere 10 magnetventiler, som kan inddeles i 3 grupper. Hver gruppe har egen recept (gødningskoncentration, blandingsforhold, ph-værdi m.m.). Samme magnetventil kan forekomme i flere grupper og desuden optræde flere gange i samme gruppe. De enkelte ventilgrupper kan startes individuelt efter forskellige startbetingelser. Side 6 Rev Brugermanual

7 Senmatic A/S DGT-Volmatic Quick-guide EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: Udført: Aktive ventiler: Clear, Enter eller drej HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Brug drejeknappen til at søge f.eks Vandingsgrupper" i menuen. Tryk på Enter for at vælge. Under "Recept" vælg f.eks. "EC-kontrol"... Speciel Clear Enter EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Fra. Ønsket EC 1.8 ms EC afstand rel. EC-styring 1.6 ms Drej frem til det rigtige setpunkt. Tryk på Enter Vælg f.eks. Funktionsvælger: EC Lysafh. ændring af EC. Clear Enter EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Absolut Ønsket EC 1.8 ms EC afstand rel. EC-styring 1.6 ms. Drej for at ændre. Tryk på Enter for at godkende en ændring. Tryk på Clear for at undgå en ændring. Brugermanual Rev Side 7

8 Eksempel på indstilling af gødningsblanderen En gartner vil til en kultur have følgende gødningsblanding: - EC = 2,0-2 stamopløsninger A og B; de doseres i forholdet A = 1 og B = 1. - ph = 6,0 - Blanderen skal startes manuelt. Værdierne indstilles på følgende måde: - Vælg "Vandingsgrupper" i Hovedmenuen med drejeknappen, tryk Enter - Vælg gruppenummer f.eks. "Gruppe 1" tryk Enter - Vælg "Recept 1", tryk Enter - Vælg "EC-kontrol", tryk Enter - Vælg "Funktionsvælger: EC1", tryk Enter, ret vælgeren til 'Absolut', tryk Enter. - Vælg "Ønsket EC", tryk Enter, ret værdien til 2,0 ms, tryk Enter - Gå ud af "EC-kontrol" ved at trykke Clear - Vælg "Blandingsforhold", tryk Enter - Vælg "Blandingsforhold gødning A", tryk Enter, ret værdien til 1, tryk Enter - Vælg "Blandingsforhold gødning B", tryk Enter, ret værdien til 1, tryk Enter - Gå ud af "Blandingsforhold" ved at trykke - Vælg "ph-kontrol", tryk Enter Clear - Vælg "Funktionsvælger: ph", tryk Enter, ret vælgeren til 'Syre', tryk Enter - Vælg "Ønsket ph", tryk Enter, ret værdien til 6,0, tryk Enter - Gå ud af "ph-kontrol" ved at trykke Clear - Gå ud af "Recept 1" ved at trykke Clear - Gå ud af "Gruppe 1" ved at trykke Clear Clear - Gå ud af "Vandingsgrupper" ved at trykke - Vælg "Blander", tryk Enter - Vælg "Funktionsvælger: Blander", tryk Enter, ret værdien til 'Manuel', tryk - Gå ud af "Blander" med Clear Dette var et eksempel på indstilling af EC, ph, blandingsforhold og start af blander, se de øvrige muligheder for AMI QUATTRO-gødningsblander i oversigten over setpunkterne på de næste sider. Husk at slette ovennævnte indstillinger, hvis de blev brugt til prøve af blanderen NB! For at gødningsblanderen kan dosere gødning, skal EC og blandingsforholdet være indstillet, og tilsvarende for at styre ph skal ønsket ph være indstillet, og "Acid" skal være valgt i stedet for "Fertilizer E" under "Speciel" -> "Service settings" -> "Setup menu" -> "2006 Relay type output 6". Enter Side 8 Rev Brugermanual

9 Liste over indhold i undermenuerne Aflæsninger Status 2: Flow --- m³/h Korr. sol: --- W/m² EC 2: --.- ms Rumtemp.: --.- C ph 2: --.- ph Luftfugt.: --- RH% Status: EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: - Udført: --:--min Aktive ventiler: Gruppe 1/2/3: Udførte vandinger i dag nn Udførte vandinger total nn Resterende vandinger, sol nn Resterende vandinger, u.sol nn Startårsag Ekstern starttæller n Opsum. sol - sidste vand/m² -- Wh Vand % -- % (Dræn % (sidste vanding) -- %) (Justering af solint.(dræn) -- Wh) (Faktisk just. af vandingstid -.-) Manuel gruppe: Udførte vandinger i dag Udførte vandinger total Manuel start - antal omgange Opsummeret sol i dag /m 2 Opsummeret sol totalt /m 2 nn nn nn kwh kwh Flowaflæsning m 3 /h Total pumpe drifttid timer Solindstråling, korrigeret W/m 2 Klokken Dato Brugermanual Rev Side 9

10 Vandingsgrupper Vandingstider: Gruppe1: Gruppe2: Gruppe3: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX G2.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX G3.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Manuel gruppe: Vandingstider: Gruppe: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Antal ventiler parallel 1 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Ventilpause. Gruppepause. Receptvalg 1 Kartømningstid Gruppe 1/2/3: Vandingstider: Ventilindstillinger Gruppe: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX NB! V.tid fælles for alle grupper Vandingstid ventil 1 Side 10 Rev Brugermanual

11 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Startbetingelser Minimum-luftfugtighed Start ved høj temperatur Solintegrator Ekstern startmulighed Fast interval Ugeprogram Frostsikring Recept 1/2/3: EC-kontrol Funktionsvælger: EC Ønsket EC. Forholds-dosering i ppm EC afstand v. rel. EC-styring. Lysafhængig ændring af EC. Solind.f. start ændring EC. P-bånd for ændring af EC. Min. returkompensation, EC Maks. returkompensation, EC Bassinvalg EC afstand, bassin EC absolut høj alarmgrænse EC relativ høj alarmgrænse. EC relativ lav alarmgrænse. Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ja/Tidsjust./Drænkontr. Nej/Ja Nej/Ja Nej/Ugeprog./Fast starttid Nej/Ja Fra/ Abs./ Rel./Forhold 1.5 ms 1000 pm 1.0 ms 0.0 ms 500 W/m² 200 W/m² -1.0 ms 1.0 ms Nej/Ja 0.0 ms 3.5 ms 1.0 ms -1.0mS Blandingsforhold: Blandingsforhold gødning A 0 Blandingsforhold gødning B 0 Blandingsforhold gødning C 0 Blandingsforhold gødning D 0 (Blandingsforhold gødning E 0) ph-kontrol: Funktionsvælger: ph Ønsket ph Returkompensation Min. returkompensation Maks. returkompensation ph relativ lav alarmgrænse ph relativ høj alarmgrænse ph absolut lav alarmgrænse ph absolut høj alarmgrænse Fra/Syre/ Base 6.0 ph Nej -1.0 ph 1.0 ph -1.0pH 1.0 ph 4.0 ph 8.0 ph Brugermanual Rev Side 11

12 Vandingsforhold: Starttidspunkt 06:00 Stoptidspunkt 18:00 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Minimum luftfugtighed 50 %RH Høj temperatur for start 40.0 C Startniveau solintegrator 000 W/m² Opsum. sol for start /m² 000 Wh Ekstern starttæller 1 Fast rytme 2:00 timer Temperatur for frostsikring C Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Justeret vandingstid: (Kun synlig, hvis "Tidsjust." er valgt som startbetingelse) Basis solintegration 2000 Wh Maks. just. af vandingstid 100 % Justerings P-bånd (solint.) 5000 Wh Manuel just. af vandingstid 0.00 Faktisk just. af vand. tid 1.00 Aflæsning Drænkontrol: (Kun synlig, hvis "Drænkontr." er valgt som startbetingelse) Ønsket dræn %, tidszone 1 20 % Ønsket dræn %, tidszone 2 20 % Tidspunkt for tidszoneskift 12:00 Maks. hævn opsum. sol f. start 200 Wh Maks. sænk. opsum. sol f. start 100 Wh P-faktor ved overdræning 10 Wh/% P-faktor ved underdræning 5 Wh/% Solint. opvandings start niv. 100 Wh Fast starttid: Start 1, klokken 00:00 Start 2, klokken 00:00 Start 3, klokken 00:00 Start 4, klokken Vandingstider: Gruppe1: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX NB! V. tid fælles for alle grupper * Total justering af vandingstid -.- Vandingstid ventil 1 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 Antal ventiler parallel 1 Side 12 Rev Brugermanual

13 Prioritets niveau 3. Undgå prioritets. ventilstop Nej/Ja Ventilpause. Gruppepause. Kartømningstid * Justering af vandingstid? --- (Nej/Ja) * Drænkontrol aktiv --- (Nej/Ja) *) Aflæsninger, afhængig af startbetingelse. Manuel standby Nej/Ja Fælles ugeprogram: Start vanding: Ugedag, tid man 08:30 Start vanding: Ugedag, tid man 10:30 Start vanding: Ugedag, tid all 17: Start vanding: Ugedag, tid søn 17:20 Start vanding: Ugedag, tid :-- Fælles alarm indstil.: Afvigelse EC1-EC2 for alarm EC 2 absolut lav alarmgrænse EC 2 absolut høj alarmgrænse Afvigelse ph1-ph2 for alarm ph2 absolut lav alarmgrænse ph2 absolut høj alarmgrænse 1.0 ms 1.0 ms 3.5 ms 1.0 ph 4.0 ph 8.0 ph Blander Aktiv recept: - Funktionsvælger: Blander Fra/ Manuel/ Aut. Funktionsvælger: Slangevand. Fra/ Til Recept ved slangevanding 1/2/3 Overfør aktiv recept igen Nej/Ja Alarmliste Alarm, slå klokken fra Høj absolut EC Høj relativ EC Lav relativ EC Høj relativ ph Lav relativ ph Lav absolut ph Høj absolut ph Afvigelse EC1-EC2 Afvigelse ph1-ph2 Lav absolut EC2 Lav absolut ph2 Høj absolut ph2 Niveau/motorværn Total stop Doseringsstop Følersvigt IKKE SET IKKE ALARM Nej/Ja Nej/Ja IKKE ALARM Brugermanual Rev Side 13

14 Fjernbetjening Navn på andet hus: 1 Hus der fjernbetj. 0=stop 0 Speciel Gartner setup Klokken --:-- Dato -- Sommertid/vintertid? Vintertid/Sommertid Opsummeret sol totalt /m² ---- Wh Total pumpe drifttid ---- timer Gruppe 1/2/3: Udførte vandinger total --- Resterende vandinger, sol --- Ekstern starttæller -- Manuel gruppe: Resterende vandinger, u.sol -- Manuel start - antal omgange -- ph-justering ph1 _._ ph-føler 1: ph1 _._ ph-føler 1: ph2 _._ ph-føler 2: ph2 _._ ph-føler 2: ph ph ph ph ph ph ph ph Alarmopsætning Funktion v abs. høj EC alarm Total stop/stop dos./ingen stop Funktion v rel. høj EC alarm Stop dos. Funktion v rel. lav EC alarm Ingen stop Funktion v rel. høj ph alarm Ingen stop Funktion v rel. lav ph alarm Stop dos. Funktion v abs. lav ph alarm Total stop Funktion v abs. høj ph alarm Total stop Funktion v EC1 relativ EC2 Stop dos. Funktion v abs. høj EC2 alarm Total stop Funktion v abs. lav EC2 alarm Total stop Funktion v ph1 relativ ph2 Stop dos. Funktion v abs. høj ph2 alarm Total stop Funktion v abs. lav ph2 alarm Total stop Totalt stop ved følerfejl? Ja/Nej Tidspunkt for start alarm 00:00 Tidspunkt for stop alarm 23:59 Service settings/read. Side 14 Rev Brugermanual

15 Betjening Default i display: Når man ikke betjener gødningsblanderen, vil displayet vise statusbilledet: EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2,2 ms ph-krav 5,7 Gruppe: Ready Udført: Aktive ventiler: Hvis der ikke er startet en vanding, vil der stå Ready ud for Gruppe. Når en vanding startes, vil teksten forsvinde, og i stedet vil nummeret på den aktive vandingsgruppe vises. Hvis blanderen startes manuelt eller ved et eksternt start signal, vil den aktuelle recept vises. Hvis blanderen er sat på Standby vil det også vises her. Aktive ventiler viser de ventiler, som aktuelt vander. Hvis blanderen ikke er aktiv vil her vises teksten Inaktiv. Hvis vanderen har modtaget et startsignal, men ikke kører, kan årsagen læses her. Der er tre muligheder: Awaits mixer, Group pause eller Valve pause. Når man trykker på en af de 2 knapper eller drejer på drejeknappen, kommer hovedmenuen frem. Der er nu mulighed for at indstille og aflæse indstillingerne i gødningsblanderen. Kontrast på displayet Kontrasten på displayet ændrer sig afhængig af den omgivende rumtemperatur, hvorfor der er mulighed for at ændre på kontrasten. Kontrasten bliver ændret ved at trykke på Clear og samtidigt dreje frem eller tilbage på knappen, indtil kontrasten er, som man vil have den. Hovedmenu Hovedmenuen viser en oversigt over alle de muligheder, der er i programmet, opdelt i undermenuer. Vil man vælge "Aflæsninger", skal man dreje på drejeknappen, til "Aflæsninger" står ud for pilen (linie 3), og så trykke på. Enter Gødningsblanderen hopper selv tilbage til default-displayet, når der ikke er blevet rørt ved tasterne eller drejeknappen inden for 5 minutter. HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel For at komme tilbage til hovedmenuen fra en af undermenuerne skal man trykke på vil stå ud for den undermenu, man kommer fra. Clear. Pilen Brugermanual Rev Side 15

16 Almindelige indstillebilleder: Når der er valgt en undermenu, hvor man kan ændre indstillingerne i AMI QUATTRO, kommer de 3 første linier i undermenuen frem på skærmen. Med drejeknappen kommer man frem til de andre linier i undermenuen. For at komme tilbage til hovedmenuen, skal man trykke på Clear. Man skal være færdig med at rette i indstillingerne, ellers risikerer man, at slette en rettelse, når der bliver trykket på Clear. Når markøren er placeret ude til venstre, kan man hoppe tilbage til hovedmenuen med Clear. Indstilling af værdier Eksempel: For at rette en indstilling, skal man trykke på Enter, nu bliver markøren flyttet hen til tallet. Værdien bliver rettet ved at dreje den nye værdi frem med drejeknappen. Når tallet er blevet rettet, skal man trykke på Enter for, at AMI QUATTRO gemmer den nye indstilling. Hvis værdien ikke skal rettes alligevel, trykker Clear man på, så kommer den værdi, der stod, før man rettede, frem i feltet igen. I nogle tilfælde er værdierne ikke et tal, men tekster man kan vælge imellem f.eks. i funktionsvælgerne for de enkelte funktioner. EC-KONTROL 12:30 10/ Funktionsvælger: EC Absolut Ønsket EC 2.2 ms EC-afstand rel. EC-styring 1.5 ms. Funktionsvælger Inden man indstiller de forskellige muligheder, skal man først vælge, hvordan hver enkelt funktion skal virke. Med en funktion mener vi f.eks. "EC-kontrol", "ph-kontrol" osv. Alle funktionsvælgere er et setpunkt, hvor man med drejeknappen kan vælge mellem de forskellige muligheder. Kodeord For at forhindre uvedkommende i at sætte computeren er det muligt at låse denne med et kodeord. Sættes under Service settings/read. -> Other service settings -> 2965 Set password. Koden skal være forskellig fra 0, der ikke låser computeren. Når computeren er låst vises kun en begrænset menu. Uden kodeordet er det kun muligt at aflæse følere, status o. lign. Hvis kodeordet er glemt skal forhandleren kaldes til hjælp for at låse op igen. NB! Uanset brug af kodeord så kan computeren altid betjenes fra en PC ved hjælp af DGT*Volmatics SuperLink program. Side 16 Rev Brugermanual

17 Aflæsninger HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel Brugermanual Rev Side 17

18 Aflæsninger I dette menupunkt bliver aflæsningerne vist som en tekstlinie med værdien ud til højre. Der er en række muligheder: STATUS 2 STATUS GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 MANUEL GRUPPE ØVRIGE AFLÆSNINGER Status 2 Status 2 viser supplerende informationer om den aktuelle tilstand for blanderen og et eventuelt ekstra sæt følere. STATUS 2 12:30 10/ Flow -.- m³/h Korr. sol: --- W/m² EC 2: -.- ms Rumtemp.: -.- C ph 2: -.- ph Luftfugt.: --- RH% Flow: m³/h EC2: ms ph2: ph Korr. sol: W/m² Aflæsning af det øjeblikkelige flow. Aflæsning af EC-føler nr. 2. Denne føler kan enten sidde i råvand, returvand eller i afgang fra gødningsblanderen som en alarmfunktion. Aflæsning af ph-føler nr. 2. Denne føler kan enten sidde i returvand eller i afgang fra gødningsblanderen som en alarmfunktion. Aflæsning af øjeblikkelig solindstråling korrigeret for dæmpning pga. drivhusglas eller lign. * Rumtemp. Aflæsning af rumtemperatur, hvis der er tilsluttet føler. * Luftfugt. Aflæsning af luftfugt, hvis der er tilsluttet føler. *) Da de samme analogindgange også bliver brugt til aflæsning af Vand %, vil Rumtemperatur og Luftfugt aflæsningerne vise forkerte værdier, hvis Vand % benyttes. Side 18 Rev Brugermanual

19 Status Status viser de samme aflæsninger som i default-billedet. Se afsnittet om betjening for yderligere detaljer. EC 2.2 ms ph 5.7 EC-krav 2.2 ms ph-krav 5.7 Gruppe: Udført: 00:00 Aktive ventiler: EC: EC-krav: ph: ph-krav: Gruppe: Udført: Aflæsning af øjeblikkelig målt EC-værdi Aflæsning af øjeblikkelig ønsket EC-værdi Aflæsning af øjeblikkelig målt ph-værdi Aflæsning af øjeblikkelig ønsker ph-værdi Aflæsning af gødningsblander-aktivitet Klar Der er ingen vanding i gang, og blanderen er klar til at starte. Gruppe 1/2/3 En automatisk vandingsomgang er i gang på den viste gruppe. Manuel R: Den manuelle gruppe vander med den viste recept. Stoppet Vanderen/blanderen står i Standby. Mixer R. Blanderen er startet manuelt med vist recept nr. Aflæsning af udført vandingstid. Aktive ventiler: Aflæsning af vandings-aktivitet. Inaktiv: Ingen ventiler/gruppe aktive. Afventer blander: Vanding kan ikke starte eller er stoppet, fordi blanderen ikke er klar. Evt. pga. en alarm. Aktive ventiler: Vanding er aktiv og de aktiverede ventiler indikeres med X Ventilpause: Vanding er aktiv, men venter på ventilpause udløber. Gruppepause: Vanding er aktiv, men venter på gruppepause udløber. Gruppe 1/2/3 Hver gruppe indeholder de samme aflæsninger, derfor er disse beskrevet samlet nedenfor: Udførte vandinger i dag nn Udførte vandinger total nn Resterende vandinger, sol nn Resterende vandinger, u.sol nn Startårsag Ekstern starttæller nn Opsum. sol - sidste vand/m² --- Wh Vand % -- % * Dræn % (sidste vanding) -- % * Justering af solint.(dræn) --- Wh * Faktisk just. af vandingstid -.- *) Aflæsninger, som er afhængig af startbetingelserne. Brugermanual Rev Side 19

20 nn nn nn nn Udførte vandinger i dag Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel" -> Grower Setup. Udførte vandinger total Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Resterende vandinger, sol Aflæsning af hvor mange vandingsomgange der ligger i kø der stammer solintegratoren. Resterende vandinger uden sol Aflæsning af hvor mange vandingsomgange der ligger i kø eksklusiv vandingsomgange fra solintegratoren. Både manuelle og automatisk startede vandinger, bliver lagt i den samme kø. NB! Alle vandingsomgange der bliver startet fra vandingskøen "Resterende vandinger uden sol" vil blive indikeret som "Manuel". Startårsag Her aflæses startårsagen for den igangværende vanding. Ingen aflæsning, når AMI QUATTRO ikke vander: nn Wh Ekstern starttæller Her bliver vist antal opsamlede pulser fra en ekstern pulsgiver. Afhængig af typen af ekstern startføler varierer antallet af pulser fra 1 (f.eks. en startbakke) til flere (f.eks. en fordampningsføler) for at starte AMI QUATTRO. Antal ønskede startpulser indstilles under "Vandingsforhold". Opsummeret sol siden sidste vanding pr. m5 Aflæsning af opsummeret energiindstråling siden sidste vandingsstart. Solindstrålingen bliver kun opsummeret i forbindelsen med køling/vanding, hvis man har valgt at vande efter solintegrator. Den øjeblikkelige indstråling kan man aflæse under måleværdier. % Vand % Aflæsning af vandprocenten i gromediet (f.eks. stenuldsmåtter) ved hjælp af passende transmitter. Gruppe 1, 2 og 3 aflæses via analog input 1, 2 og 7. Skalering: 0-100% = 0-5V. Gruppe 1 og 2 deler altid indgang med rumtemp. og fugt, og gruppe 3 deler indgang med flow, hvilken vælges med kode % Dræn % (sidste vanding) Aflæsning af målt dræn % efter sidste vanding. Dræn % bliver målt en fast tid (5 min.) efter afslutning af den første ventil i gruppen. Wh Justering af solint. (dræn) Aflæsning af justering/ændring af solintegratoren. Aflæsning er et tillæg til "Startniveau for solintegrator", som er indstillet under "Vandingsforhold". Kun aktiv ved valgt "Drænkontrol" under "Startbetingelser". -.- Faktisk just. af vandingstid Aflæsning af evt. justeret vandingstid. Aflæsningen er en fælles justerings-faktor, der Side 20 Rev Brugermanual

21 gælder for alle ventiler i gruppen. 1.0 = ingen justering, 1.5 = 50% længere vandingstid. Kun aktiv ved valgt "Tids just." under "Startbetingelser". Manuel gruppe Udførte vandinger i dag Udførte vandinger total Manuel start - antal omgange Udførte vandinger i dag Aflæsning af hvor mange køling- eller vandingsomgange den manuelle gruppe har udført siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Udførte vandinger total Aflæsning af, hvor mange køling- eller vandingsomgange vandingsautomaten har udført siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Manuel start - antal omgange Aflæsning af antal manuelle startede omgange der ligger i kø. Øvrige aflæsninger Opsummeret sol i dag /m² Opsummeret sol totalt /m² Flowaflæsning Total pumpe drifttid Solindstråling, korrigeret Klokken Dato kwh kwh m³/h timer W/m² Wh Opsummeret sol pr. døgn pr. m² Aflæsning af den opsummerede energiindstråling siden midnat. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". kwh m3/t timer W/m² Opsummeret sol totalt pr. m2 Aflæsning af den opsummerede energiindstråling siden sidste nulstilling. Værdien kan nulstilles under hovedmenupunktet "Speciel". Flowaflæsning Aflæsning af den øjeblikkelige vandgennemstrømning. Total pumpe drifttid Aflæsning af gødningsblanderens drifttid siden nulstilling. Nulstilling kan ske under hovedmenupunktet "Speciel". Kan bruges til opfølgning af vedligehold/smøring. Solindstråling, korrigeret Aflæsning af, hvor meget sol der kommer ind i huset. Der er korrigeret for, den skyggevirkning huset har. Brugermanual Rev Side 21

22 Klokken Aflæsning af klokken. Dato Aflæsning af dato, måned og årstal. NB! Uret, datoen og skift mellem sommertid og vintertid kan rettes i menupunktet "Specielle setpunkter" under hovedmenupunktet "Speciel". Side 22 Rev Brugermanual

23 Vandingsgrupper HOVEDMENU 12:30 10/ Aflæsninger ->Vandingsgrupper Blander Alarmliste Fjernbetjening Speciel Brugermanual Rev Side 23

24 Vandingsgrupper Når man vælger menupunktet "Vandingsgrupper", kommer der en undermenu op i displayet. Når et af undermenupunkterne er valgt, får man de forskellige undermenuer og funktioner frem ved at dreje med knappen. Man retter værdierne ved at trykke på og så dreje på knappen, til den rigtige værdi bliver vist. Tryk på igen for at gemme rettelsen. VANDINGSGRUPPER 12:30 10/ VANDINGSTIDER MANUEL GRUPPE GRUPPE 1 GRUPPE 2 GRUPPE 3 MANUEL STANDBY? FÆLLES UGEPROGRAM FÆLLES ALARM INDSTIL. Nej/Ja Vandingstider Her indstilles vandingstid og ventilfordeling i hver gruppe for alle ventiler og de 3 grupper, der bliver automatisk startet. AMI QUATTRO indeholder 10 ventiler, som kan fordeles frit i de 3 grupper. Dvs. alle ventiler kan placeres i alle grupper. BEMÆRK! Vandingstiden for hver ventil er den samme uanset hvilken gruppe den befinder sig i. Man kan altså ikke indstille en vandingstid for ventil i gruppe 1 og en anden vandingstid for den samme ventil, når den er placeret i gruppe 2. Kun den manuelle gruppe, der bliver beskrevet på side 30, har separate vandingstider. I de første 3 linier i denne undermenu, vælges hvilke ventiler der skal være placeret i de 3 grupper. Hver gruppe har separat indstilling for EC (gødningskoncentration), blandingsforhold mellem stamopløsningerne og ph-kontrol. Disse funktioner er beskrevet senere. For at bestemme de ventiler der skal bruge recepten fra f.eks. gruppe 1, drej på drejeknappen for at indstille nummeret og hop videre til næste position med. Hvis en rækkefølge af ventiler er sat til 1, 2, 5, 4, 6, og man senere vil have ventil 7 til at være den tredje ventil i rækkefølgen, skal man afsætte plads til den ventil, når man begynder programmeringen. Dermed vil rækkefølgen blive 1, 2, 0, 5, 4, 6. VANDINGSTIDER Gruppe1: Gruppe2: Gruppe3: G1.Valg: XX XX XX XX XX XX G2.Valg: XX XX XX XX XX XX G3.Valg: XX XX XX XX XX XX I de næste 3 linier indstilles om ventilen skal være aktiv. 'XX' betyder, at ventilen vil vande, hvis en vanding bliver startet, mens '--' betyder at ventilen bliver sprunget over. Dermed er det let at frakoble en ventil midlertidigt. Vandingstid ventil 1 00:00 timer Side 24 Rev Brugermanual

25 Vandingstid ventil 2 Vandingstid ventil 3 Vandingstid ventil 4 Vandingstid ventil 5 Vandingstid ventil 6 Vandingstid ventil 7 Vandingstid ventil 8 Vandingstid ventil 9 Vandingstid ventil 10 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer 00:00 timer Vandingstid ventil Her indstilles vandingstiden for hver ventil. Vandingstiden kan indstilles som minutter og sekunder (enhed 'min.') eller som timer og minutter (enhed 'time'). For at ændre enhed gå til "Service settings/read." -> "Setup menu". NB! Vandingstiden må ikke være kortere end 15 sek. Manuel gruppe Her kan man starte en manuel vanding. BEMÆRK! Vandingstiden for hver ventil er forskellige fra den vandingstid der er indstillet for de automatisk startende grupper: Gruppe 1, 2, 3. Menuen indeholder en undermenu og nogle setpunkter: Vandingstider: Gruppe0: G. Valg: XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX Vandingstid ventil 1 00:00 timer Vandingstid ventil 2 00:00 timer Vandingstid ventil 3 00:00 timer Vandingstid ventil 4 00:00 timer Vandingstid ventil 5 00:00 timer Vandingstid ventil 6 00:00 timer Vandingstid ventil 7 00:00 timer Vandingstid ventil 8 00:00 timer Vandingstid ventil 9 00:00 timer Vandingstid ventil 10 00:00 timer Manuel start - antal omgange 0 Annuller igangværende vand. Nej/Ja Antal ventiler parallel 1 Minimum tid mellem starter 5:00 min. Ventilpause. Gruppepause. Receptvalg 1 Kartømningstid Indstilling af ventilrækkefølge, aktive ventiler og vandingstider er beskrevet under "Vandingstider" ovenfor. 0 Manuel start af antal omgange Indstilling af ønsket antal manuelle vandingsomgange. Hvis man f.eks. indstiller værdien på 2, vil AMI QUATTRO vande 2 omgange med den vandingstid, der er indstillet ovenfor. Pausen mellem flere manuelle vandinger indstilles under "Minimum tid mellem starter". NB! Vandinger startet manuelt har prioritet over automatisk startede vandinger. En vanding startet af en ekstern forbundet vandingsautomat har prioritet over både en Brugermanual Rev Side 25

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system

Betjeningsvejledning. til. Vandkiosk. system Betjeningsvejledning til Vandkiosk system Programnummer 731043 Tegningsnummer 201013 / 201019 www.tarp.dk 2012-02-20 1 Kundebetjening :... 4 AFLÆSNING AF DATA: 4 INDLÆSNING AF SPÆRRINGER: 4 FEJLMEDDELELSER:

Læs mere

Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug.

Vi anbefaler, at De gennemlæser installationsmanualen, inden produktet monteres og tages i brug. Indholdsfortegnelse Forord... 1 Introduktion... 2 Betjening af panelet.... 3 Indstilling af tidspunkter... 4 Aflæsninger.... 4 Middeltemperatur kontrol... 23 Negativ DIF... 24 Lyssums-nattillæg og CO 2

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 1600 PLEJESPORSMONITOR TeeJet No. 020-152-DK; Version 2.00 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 TEEJET 1600 BETJENINGSVEJLEDNING

Læs mere

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat

TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560878 / 010908 TIGRIS AHC 8000 trådløs programmerbar rumtermostat Installationsvejledning for TIGRIS AHC 8000 TRÅDLØS PROGRAMMERBAR RUMTERMOSTAT Klik dig ind

Læs mere

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65

Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 Brugermanual AC/DC 2 AC/DC 4 AC/DC 6 AC/DC 9 DC IP68 AC IP65 2 Hvad indeholder denne pakke? 1 1 2 2 3 Hvad har jeg ellers brug for? 9V 1-9 Fugtsensor (valgfri) DC IP68 AC IP65 Brugermanual M i r a c l

Læs mere

NBE SUN COMFORT Version 6.00

NBE SUN COMFORT Version 6.00 Version 6.00 Nordjysk Bioenergi ApS Brinken 10 DK9750 Oester Vraa Denmark 0045-88209230 1 2 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand Stage 1 3 Manual Rør diagram og el tilslutning, brugsvand, udtræk

Læs mere

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning

Veria Control T45. Installation guide. Installationsanleitung. Installasjonsveiledning. Installationsguide. Asennusopas. Installationsvejledning Veria Control T45 Installation guide Installationsanleitung Installasjonsveiledning Installationsguide Asennusopas Installationsvejledning EN DE NO SE FI DK Indholdsfortegnelse Introduktion Introduktion

Læs mere

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT

Dr.Heron med tilslutningsprint DCT Dr.Heron med tilslutningsprint DCT TEMPERATUR - STYRING 1.0 El-tilslutning Kabler INSTALLATION Anbefalet kabeltype: YSY-JZ. Temperaturføler- og styrespændingssignaler fremføres i separat, skærmet kabel

Læs mere

Teknisk datablad Brandautomatik

Teknisk datablad Brandautomatik Teknisk datablad Brandautomatik Brandautomatik www.air2trust.com Indeks VEJLEDNINGER 4 Brugervejledning 6 Menuoversigt 7 Displayvejledning ELDIAGRAMMER 9 Eldiagram for 1-5 spjæld 10 Eldiagram for 6-20

Læs mere

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser

Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Trådløst tastatur Med nøglebriklæser Brugervejledning Venligst læs brugervejledningen inden montering og brug. KP700/DK-1401-1.0 Indholdsfortegnelse Introduktion Forord Medfølgende dele Produktoversigt

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort CT150. Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Brugervejledning CTS 602 by Nilan Comfort CT150 Version: 10.00, 13-04-2015 Software-version: 2.30 Betjeningspanel For indstilling af de enkelte værdier : tryk - ESC for at komme til hovedmenu - for at

Læs mere

Bruger programmering

Bruger programmering Bruger programmering Indledning Brew4You systemerne kan programmeres, så selve brygprocessen foregår præcist og automatisk i henhold til de parametre, man som brygger ønsker at anvende. Der er dels såkaldte

Læs mere

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt

CLOCK Viser tid, dato og ugedag Indstil tid & dato. ALARM Viser alarm; slår alarm til/fra Indstil alarmtidspunkt Brugermanual W 160 LANGTRÆKKENDE TRÅDLØS VEJRSTATION I FARVER Tak for dit køb af den nye vejrstation i farver. Apparatet er fremstillet med den nyeste teknologi af de mest avancerede materialer. Det leverer

Læs mere

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1

Brugervejledning. ComX brugervejledning version 4.1 Brugervejledning ComX brugervejledning version 4.1 1 INDHOLD PAKKENS INDHOLD Pakkens indhold side 2 Fjernbetjening side 2 Tilslutning af Settop-boksen side 3 Introduktion til Bredbånds-TV side 4 Tilslutning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre

SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre 1 SSI 6000.0400 GSM Fjernbetjenings system for porte/garage døre Vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Arildsvej 27, Gråmose, DK-7442 Engesvang mail: ssi@svane-el.dk http: svane-el.dk 2 System for

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03

MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 MONTERINGSVEJLEDNING P-WATCH FS03 P-WATCH FS03 Bør kun monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde såfremt udstyr monteres på din bil af andre end de af

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1

Brugervejledning & instruktion SDU 12. Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 Brugervejledning & instruktion SDU 12 Varenr. 572136-572149 SDU12/1101-1 INDHOLD 1 Beskrivelse 2 Installation 3 Funktionsbeskrivelse 4 Programmering 5 Kalibrering 5.1 Kalibrering af temperaturføler 5.2

Læs mere

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL

BRUGSANVISNING BY0011 H610 CAL BRUGSANVISNING BY0011 CAL H610 FUNKTIONSOVERSIGT Gang reserve indikation Overopladning sikkerheds funktion Utilstrækkelig opladnings advarsels funktion (to-sekunders interval bevægelse) Energibesparende

Læs mere

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2

IsoBar ControlModul. Brugsanvisning. Indhold. Introduktion og tekniske specifikationer 1. Generel beskrivelse af display og tastatur 2 IsoBar ControlModul Brugsanvisning Indhold Introduktion og tekniske specifikationer 1 Generel beskrivelse af display og tastatur 2 Indstilling af ISOBAR drift 3 Indstilling af MANUEL drift 4 Indstilling

Læs mere

NIMAND A/S SINCE 1987

NIMAND A/S SINCE 1987 WMF model SCS spiritus kontrol- & doserings system. Bruger- & programmerings manual. Uden brug af nøgle (Tjener).: Aflæsning uden printer tilsluttet.: 1. Tag den flaske der ønskes aflæst i antal af solgte

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide

Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat. Brugervejledning - Quickguide Climaster ZCF luftbehandlingsaggregat Brugervejledning - Quickguide EXHAUSTO A/S Odensevej 76 DK-5550 Langeskov Tel. +45 65 66 12 34 Fax +45 65 66 11 10 exhausto@exhausto.dk www.exhausto.dk 1 Generelt

Læs mere

Quick Start Guide til ST-3

Quick Start Guide til ST-3 Quick Start Guide til ST-3 Indhold Forord... 3 Modtagelse af alarmen... 4 Udpakning af alarmen... 5 Navigation i alarmens menuer... 6 Koder generelt... 7 Ændring af administrator-kode... 7 Ændring af bruger-kode...

Læs mere

Brugervejledning - Devireg 550 termostat

Brugervejledning - Devireg 550 termostat DK Brugervejledning - Devireg 550 termostat Brugervejledning - Devireg 550 termostat Om termostaten Side 2-7 Indstille ur og ugedag Side 8-9 Indstille temperatur Side 10-11 Indstille perioder med sænkning

Læs mere

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder.

Noise Detector 100. Hvad er ND100 2. ND-100 kan bruges i maskiner med 2. Fejl loggen. 2. Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3. Alarm koder. Noise Detector 100 Indhold Side Hvad er ND100 2 ND-100 kan bruges i maskiner med 2 Fejl loggen. 2 Bruger indstilling af støj følsomhed ( kun v.1-05 og v.2-10 ) 2 Ophæv bruger indstillet følsomhed. 3 Alarm

Læs mere

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER

INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONSMANUAL TIL GARAGEPORT ÅBNER INSTALLATIONS MANUALEN SKAL GENNEMLÆSES OMHYGGELIG FØR IBRUGTAGNING ADVARSEL FOR SIKKER INSTALLATION Inden installation af automatikken skal balance fjederen på

Læs mere

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering

QUICKVEJLEDNING til 4-moduler. Montering QUICKVEJLEDNING til 4-moduler Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes

Læs mere

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse

Billede. Boksventilator BVB. Generel funktionsbeskrivelse Driftvejledning snr: PAR-550-SYS-DK-041223 F System beskrivelse PAR 550 Konstant tryk regulering Beskrivelse Billede Forsyning 1x230V+PE Konstanttrykregulering plug & play RS 485 kontrolleret PAR-550-SYS

Læs mere

IC200CX-serien. Hurtig vejledning

IC200CX-serien. Hurtig vejledning IC200CX-serien Hurtig vejledning 1 BRUGERFLADE 1.1 KONFIGURATION AF DISPLAYET Hoveddisplay Nederste display 1.2 SYMBOLERNES BETYDNING Symbol C - F BAR-PSI Forklaring / Funktion Lyser, når displayet viser

Læs mere

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00

Tillæg til manual. Centraliserede Transportsystemer. med TP 177 micro. Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Tillæg til manual Centraliserede Transportsystemer med TP 177 micro Serial No... ISO 08.01.02.058.DK LT nr.: 986347 Rev. 00 Rev.00 Centraliserede Transportsystemer Side 2 af 14 Indhold 1.0 Styring... 3

Læs mere

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC

på Sterling 10 Brugermanual Bemærk! betjeningspanelet er i manualen angivet som FUNC Sterling 10 Brugermanual Bemærk! Tasten FUNC på Sterling 10 betjeningspanelet er i manualen angivet som Side 2 Sterling 10 Indholdsfortegnelse 1 Bruger- og master-faciliteter... 3 1.1 Generelt... 3 1.2

Læs mere

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1

Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Svane Electronic Timer universal med 8 funktioner 1 Digital timer print modul 12V 2000.2231 Multi funktions timer med 8 funktioner, anvendelig i mange installationer, forsyning 12VDC drift. Printet har

Læs mere

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703

MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 MANUAL FOR PUMPESTYRING 703 Indholdsfortegnelse: Generelt 2 Ultralyd målesystem 2 Tryk målesystem 2 Forstærker 703 3 Montering 3 Elektrisk tilslutning 4 Specifikationer 5 Vedligeholdelse 5 Bestillingsnumre

Læs mere

Digital positioner type RE 3446

Digital positioner type RE 3446 Installations- og driftsvejledning IN145 Digital positioner type Indholdsfortegnelse: Side 1 Generel information 2 2 Montering og tilslutning 2 3 Idriftsættelse 3 4 Drifts funktioner 6 5 Funktions beskrivelser

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888

Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic A/S Mejlgårdsvej 2 Version: 721044.03 8930 Randers NØ Danmark Tel.: +45 8640 5888 Due//Matic OL-computer / Sporting-computer type 220034 for operatørkort BETJENINGSVEJLEDNING OL-Trap Sporting

Læs mere

Programmering af Babysimulator

Programmering af Babysimulator Programmering af Babysimulator Indhold Introduktion... 3 Programmering via computeren... 3 Class... 5 Student... 5 Baby... 6 Start/stop... 6 Schedule order... 6 Quiet Times... 7 Daycare vuggestue... 7

Læs mere

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL

AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 2 3 4 5 6 7 AUTO 902110... 2-9 BRUGERMANUAL 1 902110 - BRUGERMANUAL Beskrivelse 902110 er en programmerbar rumtermostat, der er designet til at styre et varmeanlæg effektivt, så der er en behagelig temperatur,

Læs mere

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL

FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL FC10 FEED CONTROL BRUGERMANUAL 2 Indholdsfortegnelse FC10 Taster og display... 3 Tilstand... 4 Indstillinger... 4 Log... 5 Alarm... 5 Udløser... 6 Trækstation... 6 Installatør menu... 6 3 FC10 Taster og

Læs mere

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti.

NBE SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning. 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME INDHOLD: 2 Valg af størrelse. 3 Information. 4 Installations tips. 5 Anlægs typer / el tilslutning 11-13 Styringen. 14 Garanti. SOLVARME Solfanger størrelse og tank valg. Som tommel-finger regel

Læs mere

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD

Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD Bruger vejledning for Lykketronic SP 3500C / SP 7000CD / 1 2 3 4 5 6 7 System Serienummer SP 3500C SP 7000CD Installeret af Dato for installation Lykketronic 1 af 25 \\Server1\e\Post kasse\hans\fra 1 INDLEDNING

Læs mere

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS-600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.06; 01.08.2007 Softwareversion 1.21 1.2X Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning...

Læs mere

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system

SSI-9001 IP65. Installations vejledning. SSIHuset v/svane Electronic ApS. GSM fjern kontrol og alarm system SSI-9001 IP65 GSM fjern kontrol og alarm system Installations vejledning SSIHuset v/svane Electronic ApS Vejledning Kontakt Tænd/sluk 1 - Strømforsyning: Forbundet til egen 12V / 1.5A strømforsyning (*)

Læs mere

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14

Diagnostic og Toolbox Instruktion. www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S. Rev. 1.0 Side 1 / 14 EL-PAS -Cruise II ANDROID Diagnostic og Toolbox Instruktion LP www.lp.dk Lindgaard Pedersen A/S Side 1 / 14 Indhold Denne vejledning indeholder instruktion til brug af Cruise Android App, hentet fra Android

Læs mere

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores.

Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. Tillykke med din styring, vi er glade for at du valgte vores. I den følgende vejledning er der mulighed for, at lære din nye varmepumpestyring meget bedre at kende. Der findes også en meget forenklet vejledning,

Læs mere

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUGERMANUAL TIL iphone APP ØKOENERGI- OG SANITETSSYSTEMER Roth A/S Centervej 5 3600 Frederikssund Telefon: +45 47380121 Fax: +45 47380242 E-Mail: service@roth-nordic.dk

Læs mere

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual

Kode & Mifare CM1000. Brugermanual secure open Kode & Mifare CM1000 Mykey - Art. Nr: 480010 (sort), 480011 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482010 (sort), 482011 (hvid) Brugermanual CM1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.)

Manual KlimaC SMS Box. Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Manual KlimaC SMS Box Dioder for fjernbetjening skal pege mod varmepumpen (afstand 6 m.) Opstart Isætning af SIM kort: SIM-kortet SKAL være uden Pin-kode, koden fjernes nemmest ved at isætte SIM-kortet

Læs mere

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING

Dr.Sherlock INSTALLATION. 1.0 Diagram TEMPERATUR - OVERVÅGNING Dr.Sherlock TEMPERATUR - OVERVÅGNING 1.0 Diagram INSTALLATION Kabel til følere skal være type FLEX YSY-JZ eller lignende. Det må gerne være en multileder med fælles skærm. Det er også muligt at køre med

Læs mere

QUICKVEJLEDNING. Montering

QUICKVEJLEDNING. Montering QUICKVEJLEDNING Montering 1. Klargør et SIM-kort, så pinkoden er 1234 eller deaktiveret. Monter kortet i enheden. Enheden har nu 1234 som password eller kører uden password. Kortet vendes som vist nedenfor.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual

Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual OM Solceller Intelligent Solar Charge Controller Solar30 User s Manual Læs venligst denne instruktion grundigt igennem, før du bruger den. 1 Produkt introduktion: Denne controller er en slags intelligent

Læs mere

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper...

1 Generelt... 3. 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... Brugermanual Side 2 Atlas 8 PLUS Indholdsfortegnelse 1 Generelt... 3 2 Tilkoblingsmuligheder... 4 2.1 Normal tilkobling... 4 2.2 Hurtig tilkobling... 4 2.3 Tilkobling med udkobling af grupper... 5 3 Frakobling...

Læs mere

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon

Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Dansk kvik guide til tiptel 274 telefon Tilslutning. Inden telefonen tages i brug, skal alle kabler og ledninger tilsluttes: 1. Spiralledning monteres i telefonrør og i telefon 2. Strømforsyningen tilsluttes

Læs mere

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL

CARD1 - KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Bøvlingbjerg Elautomatik A/S CARD1 KORT AUTOMAT BRUGERMANUAL Sys ID. Automat nr. Dato Program version 1.0.14 / 03042006 Forsyning Brørupvænget 10. DK7650 Bøvlingbjerg. Tlf.: 9788 5222. Fax: 9788 5434.

Læs mere

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8

Roth Touchline. Living full of energy. Brugermanual - kort og nem 1/8 Roth Touchline Brugermanual - kort og nem Living full of energy 1/8 230 V TB 230V 230V Touchline, hurtig vejledning Et Roth Touchline gulvvarmesystem består af 1-3 kontrolenheder og et antal rumtermostater.

Læs mere

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek.

ALARM & MELDINGER. SIESTA i TS. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. SIESTA i TS ALARM & MELDINGER A A Absorber ikke monteret Tilgængelig i STBY, MAN eller VENT status. Fremkommer når absorberen ikke har været monteret på patientsystemet i mere end 30 sek. Fremkommer med

Læs mere

INTEGRA BRUGER MANUAL

INTEGRA BRUGER MANUAL NOMEX SCANDINAVIA A-S INTEGRA BRUGER MANUAL SATEL Version 1.7 - juni 2010 INDHOLD 1. Beskrivelse af alarmsystemets funktioner...3 2. Tilkobling af ét område...3 3. Tilkobling af flere områder...3 4. Udkobling

Læs mere

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet.

TeleSwitch M2. TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. TeleSwitch M TeleSwitch er en ideel fjernstyret strømafbryder og tilbagemelder til hjemmet, fritidshuset, kontoret og værkstedet. Med TeleSwitch kan du tænde og slukke for elektriske apparater via telefonen,

Læs mere

CP1000. Brugermanual

CP1000. Brugermanual secure open Kode & Proximity CP1000 Mykey - Art. Nr: 480015 (sort), 480016 (hvid) Classic - Art. Nr.: 482015 (sort), 482016 (hvid) Brugermanual CP1000_usermanual_DANjun15 Conlan ApS Speditørvej 2A DK-9000

Læs mere

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator

088U0240 / 088U0245. Vejledning til CF-MC-masterregulator 088U0240 / 088U0245 DK Vejledning til 2 Danfoss Heating Solutions VIUHK701 Danfoss 03/2011 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 4 2. CF2 + Systemoversigt (fig. 1)....................................................

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

CO2 Control Box E-Cab-980

CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 CO2 Control Box E-Cab-980 er beregnet til detektering og alarmereing ved utætheder i CO2 køleanlæg i køle- og fryserum. CO2 Control Box E-Cab-980 er designet til at fungere sammen

Læs mere

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering

TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion. 1: Benyttes til valg af setpunkt og programmering Elektronisk temperaturcontroller TLZ11 Frontpanel: TLZ11 22.8. OUT AL 4 3 U P TLZ11 er en digital microprocessorstyret temperaturcontroller med varme- og kølefunktion og ON/ kontrol. Instrumentet er forsynet

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED

BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED BRUGERVEJLEDNING TÆND-SLUK ENHED Side 1 til tænd-sluk enheden Introduktion Med tænd-sluk enheden fra LOCKON kan du styre strømmen i din bolig. Du kender princippet fra de traditionelle tænd-sluk ure, der

Læs mere

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13

Brugervejledning. CTS 602 by Nilan. Comfort 1200. Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Brugervejledning CTS 602 by Nilan v Comfort 1200 Version: 7.00, 09-01-2012 Software-version: 2.13 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Funktioner... 4 Temperaturføleroversigt...

Læs mere

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC

Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Brugervejledning til CTS600 automatik for NILAN Comfort 250/300/300T/450/600 EC Version 1.09, 22.03.2010 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Figuroversigt... 2 Indledning... 3 Anlægstyper... 4

Læs mere

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem

Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem EcoGrid EU Siemens Synco Living Hjemmeautomationssystem Brugerguide Løsning specielt udviklet til EcoGrid-projektet Baseret på eksisterende produktserie Trådløs kommunikation til enhederne Varmezoneopdeling

Læs mere

Alde Smart Control App

Alde Smart Control App Brugs- og installationsanvisning til Alde Smart Control Android Alde Smart Control App iphone 2 Lynguide 3 Brugsanvisning 4 Indledning 4 Appen Alde Smart Control 5 Appen Alde smart control - hovedmenu

Læs mere

Præstbro Maskiner A/S

Præstbro Maskiner A/S Præstbro Maskiner A/S Hovedgaden 32, Præstbro 9330 Dronninglund Danmark TEL. ++45 98 86 72 88 FAX ++45 98 86 74 66 E-mail firma@praestbromaskiner.dk Web www.praestbromaskiner.dk Bruger Håndbog MOTOR STYRING

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening

6304 5441 03/2001 DK Til brugeren. Betjeningsvejledning. Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul. Bedes læst omhyggeligt før betjening 6304 5441 03/2001 DK Til brugeren Betjeningsvejledning Funktionsmodul FM 448 Fejlmeldemodul Bedes læst omhyggeligt før betjening Kolofon Apparatet opfylder de grundlæggende krav i de gældende standarder

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation

INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING. Gulvvarmesystemer. Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Monteringsvejledning TIGRIS Cirkulation Nr. 6560864 / 040208 TIGRIS AHC 8007/8014 TIGRIS AHC 8000 rumtermostat INSTALLATIONSVEJLEDNING FOR TIGRIS AHC STYRING Klik dig ind på www.wavin.dk eller kontakt

Læs mere

Betjening af SmartTID læseren version 2.0

Betjening af SmartTID læseren version 2.0 Betjening af SmartTID læseren version 2.0 SmartTID læseren bruges til at registrere komme og gå tider, men kan også bruges til at registrere pause samt tid på opgaver. Generel anvendelse Al betjening foregår

Læs mere

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03

Dr.Lavoisier BRUGERVEJLEDNING ILT - OVERVÅGNING VER. 1.03 Dr.Lavoisier ILT - OVERVÅGNING BRUGERVEJLEDNING VER. 1.03 INDHOLDSFORTEGNELSE 1.1 Kvittering ved alarm.... 3 1.2 Indstilling, ændring af værdier, generelt........................................ 3 1.3

Læs mere

Elektrisk golfvogn 1-7

Elektrisk golfvogn 1-7 Elektrisk golfvogn 1-7 Golfvognsskitse 2-7 Opstart Drej koblingen og skub hjulet på aksen indtil Quick Release røret lukker. Vær opmærksom på forskellen på højre og venstre hjul Tryk foldeleddet, løsgør

Læs mere

Brugervejledning til Mini DVR Alarm

Brugervejledning til Mini DVR Alarm Brugervejledning til Mini DVR Alarm Indholdsfortegnelse Information om kameraet... 3 Grundlæggende funktioner.... 3 Diagram over kameraet.. 3 Kameraets tilslutninger samt indikatorer... 4 Knapper på kameraets

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL ALPHATRONICS DANMARK BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Version 4.2 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 2 TIL- OG FRAKOBLING... side 3 TILKOBLING NIVEAU 1... side 4 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2...

Læs mere

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse

X88S. SMS fjernstyring til sommerhuse X88S SMS fjernstyring til sommerhuse X88s er en GSM/SMS baseret fjernstyring med: 6 indgange 8 relæudgange 2 temperaturfølere Billig i drift, intet abonnement. Kan køre på taletidskort. Nem og hurtig montering.

Læs mere

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612

Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beolink kompatibel OneRemote DAB/ FM tuner OneRemote Type 2612 Beo4 and Beolink 1000 are remote control terminals from Bang & Olufsen. OneRemote supplies interface modules that allow third party equipment

Læs mere

KOMPONENT BESKRIVELSE

KOMPONENT BESKRIVELSE Beskrivelse : S12-20-8A tegningsnummer 630014 Program som styrer 5 individuelle trykforløb på samme tid. Kan køre med intern tryk-reservoir. Kommunikerer med PC-program 714014 Dato Sign. Beskrivelse af

Læs mere

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2

Brugermanual. Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem. Udgave 2 Brugermanual Tyverialarmcentral med indbygget telefonsender / modem Udgave 2 1. Oversigt Introduktion Brugerne af alarmsystemet vil blive tildelt en unik 4, 5 eller 6 cifret brugerkode. Brugerkoder benyttes

Læs mere

MTR12 12 Volt vare nr. 572093

MTR12 12 Volt vare nr. 572093 Brugervejledning instruktion Brugervejledning & instruktion MTR12 12 Volt vare nr. 572093 230 Volt vare nr. 572094 MTR12/1101-1 INDHOLD Indeks. 1: Beskrivelse 2: Installation 3: Termostat funktion 4: Følerafvigelse

Læs mere

Automatisk Vandingssystem

Automatisk Vandingssystem Automatisk Vandingssystem Projektdokumentation Aarhus Universitet Gruppe 6-3. Semester - F15 vejleder: Michael Alrøe dato: 28-05-2015 Lærke Isabella Nørregård Hansen - 201205713 - IKT Kasper Sejer Kristensen

Læs mere

Montage- og betjeningsvejledning

Montage- og betjeningsvejledning Montage- og betjeningsvejledning Betjeningsmodul BM-Solar Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tlf. +49 (0) 875 1740 Fax +49 (0) 875 174 1600 Internet: www.wolf-heiztechnik.de 30 Vare-nr.: 62194_xx07

Læs mere

TM100 Brugermanual 2014-07

TM100 Brugermanual 2014-07 TM100 Brugermanual 2014-07 1. Pakkens indhold GPS enhed Relæ Manual Kabel 1. SIM kort Inden SIM-kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortets

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328

RYOM Vildtkamera. Premium med MMS/data. Manual Nr. 218-328 RYOM Vildtkamera Premium med MMS/data Manual Nr. 218-328 Vildtkamera Premium - nr. 218-328 ACORN LTL-5310MM KAMERA MENU OG KNAPPER: På bagsiden af kameraet er der et LCD display, 4 retningsknapper, menu

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER

BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER BETJENINGSVEJLEDNING FOR TEEJET 965 MEJETÆRSKERCOMPUTER TeeJet No. 020-965-DK; Version 2.01 Mølhavevej 2 9440 Aabybro Denmark Tel. +45 9696 2500 Fax. +45 9696 2501 www.teejet.com 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Monteringsvejledning P-Watch FS03

Monteringsvejledning P-Watch FS03 Monteringsvejledning P-Watch FS03 Denne brugervejledning er udarbejdet på baggrund af version 1.19. P-WATCH FS03 bør monteres af et autoriseret værksted. Vær opmærksom på at garantien på din bil kan bortfalde

Læs mere

2014-09. TC06 Brugermanual

2014-09. TC06 Brugermanual 2014-09 TC06 Brugermanual 1. Isæt SIM kort Inden SIM kort isættes bør du sikre at PIN kode ikke er aktiveret. Dette gøres ved at sætte kortet i en telefon. Kortet skydes ind fra siden, med guld-kontakterne

Læs mere

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening

OASIS BRUGER. manual. Til daglig betjening OASIS BRUGER manual Til daglig betjening Blinker = alarm Konstant lys = fejl Tændt = Område A tilkoblet Tændt = Område B tilkoblet Tændt = Område C tilkoblet Konstant lys = Power OK Blinkende lys = Batteri

Læs mere

Brugsanvisning 700 Yacht Timer

Brugsanvisning 700 Yacht Timer Brugsanvisning 700 Yacht Timer 700 YACHT TIMER DANSK Vi takker for den tillid du har vist os ved at vælge et ur af mærket SECTOR. For at sikre at du får mest og længst mulig gavn af det, anbefaler vi dig

Læs mere

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid

KONSTANT REGN 6 BETJENINGSVEJLEDNING VERSION 18 DATO 20-1-95 UDLÆSNING I DISPLAY. - Indtrækshastighed. - Total vandingstid UDLÆSNING I DISPLAY - Indtrækshastighed - Total vandingstid - Længde af den udtrukne slange - For- og eftervanding valgt - Tryk sensor - Stop sensor - Hastigheds sensor - Motor 1, motor der regulere turbinen

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian

tube tube Brugermanual Internet Radio Digital Radio OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian N E X T G E N E R A T I O N R A D I O tube Brugermanual Internet Radio tube OXX Digital 2010 1 Follow OXX DIGITAL on twitter Follow OXX DIGITAL Scandinavian on facebook Design Indhold Oversigt...3 Front

Læs mere

PARAGON ε. Brugermanual

PARAGON ε. Brugermanual PARAGON ε Brugermanual Side 2 Pyronix Paragon ε Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning...3 2 Faciliteter...4 3 Funktionsbeskrivelse...5 3.1 Operationstilstande...5 3.2 Ind- og udgangstilstande...6 4 Zoner...7

Læs mere