geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk mødestedet for geografisk information januar 2008 Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3"

Transkript

1 91 januar 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Et nyt spændende år for geodatasektoren side 3 En kommune 1 år efter strukturreformen side 4 Jacob Gadd siger mange tak side 9 Geoforum søger ny sekretariatschef side 11 4 sider med Nyt fra Virksomhederne side 14

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark. Geoforum er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Tlf Fax Redaktionen Ansvarshavende redaktør: Sekretariatschef Jacob Gadd Geoforum Danmark Grafiker Mette Borg Geoforum Danmark Forsidefoto: Hvad er livet uden en orm af Jacob Gadd Indholdsfortegnelse Leder... 3 Efter strukturreformen...4 Mange tak... 9 Arrangement i Vest Stillingsannoncer Nyt fra virksomhederne Arrangement i Øst Mødekalender Bestyrelse og udvalgsformænd Bestyrelse Michael Israelson, Intergraph, Inge Flensted, Herning Kommune, Per Friborg, Vejdirektoratet, Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU, Nils Bo Wille-Jørgensen, Grontmij Carl Bro A/S, Kirsten Elbo, Erhvervs og Byggestyrelsen, Mads Staunskjær, Scankort A/S, Suppleanter Dorthe Krøyer, HNG I/S, Jørgen Grum, Kort & Matrikelstyrelsen, Udvalgsformænd Kortdage 2007 & WMS/WFS gruppen Bo Overgaard, Grontmij Carl Bro A/S, Trykkeri KLS Grafisk Hus A/S Jernholmen 42 A Postboks Hvidovre Tlf Fax Oplag: Kommende numre Deadline Nr januar 2008 Nr februar 2008 Se annoncepriser på Arrangementsgruppe Øst Lise Lausten Frederiksen, Tvilum Landinspektørfirma A/S, Arrangementsgruppe Vest Anders Bo Andersen, BlomInfo A/S, Tidsskriftsgruppen Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU Uddannelsesudvalg Flemming Christensen, Silkeborg Kommune, Politisk udvalg Mads Staunskjær, Scankort, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Ortofotogruppen Søren Buch, BlomInfo A/S, Forskningsudvalg Hans Skov-Petersen, Skov & Landskab, KU 3D udvalg Lars Flemming, COWI, geoforum.dk 91 januar 2008

3 Et nyt spændende år for geodatasektoren Af Michael Israelson, Præsident for Geoforum Danmark Nytåret er overstået og januar er en tid hvor mange gør sig tanker om hvad det kommende år vil bringe var året hvor FOT organisationen blev etableret. Man kan vel godt sige 2008 bliver året hvor vi vil se om samarbejdet om kortlægning og det fæl les administrationsgrundlag kommer til at fungere i praksis. Bl.a. står FOT samarbejdet over for en stor udfordring når det drejer sig om at lave en model for salg og markedsføring af de fælles digitale kortdata til parter uden for samarbejdet nok mest aktuelt ledningsejere. Specielt kan prissætningen vise sig at blive en udfordring, idet hver kommune i princippet hver for sig skal fastsætte en pris. Modellen for salg og markedsføring af FOT vil uden tvivl blive afgørende for om ledningsejere kommer til at tage FOT til sig. Også på 3D området vil vi se nye tiltag i Staten og kommunerne har indkøbt en højdemodel og det bliver spændende at se hvordan man vil udnytte denne mulighed. På beredskabsområdet vil vi i 2008 se at bl.a. politiet, brandvæsnerne og ambulancetjenesterne vil begynde at få nye kontrolrum som følge opret telsen af beredskabernes nye fælles TETRA digitale radiosystem. De nye kommunikationsmuligheder mellem alle enheder i beredskaberne åbner dørene for nye geodatabaserede løsninger. Dette vil resultere i bedre muligheder for at lede store indsatser og give mere overblik. På den måde kan vores branche være med til at redde liv og forbedre sikkerheden for borgerne. De seneste år har der været talt meget om serviceorienteret arkitektur (SOA) og der er blevet investeret store summer i at modernisere offentlige ITsystemer så de følger principperne for SOA. Det nye BBR og Miljøportalen er eksempler herpå og i 2008 vil vi også se at Kort & Matrikelstyrelsen nye SOA baserede matrikelsystem minimaks går i luften. Et område som for alvor tog fart i 2007 og som vil udvikle sig kraftigt i 2008 er geodataløsninger til konsumetmarkedet. Vi så i 2007 en række større opkøb af private firmaer der producerer geodata. Der var tale om svimlende milliardopkøb. Når firmaer som eksempelvis Nokia og Tomtom investerer så store beløb i geodata vil vi nok også snart se nye innovative løsninger indenfor mobiltelefoner og navigation. Og mon Microsoft og Google ikke også blander sig med nye opkøb og løsninger. For Geoforum byder 2008 på en særlig udfordring idet foreningens sekretariatschef gennem 2 år Jacob Gadd har besluttet sig for at stoppe. Jacob har gen nem den tid han har været sekre tariatschef i Geoforum bl.a. udviklet foreningens blad, så det er blevet endnu mere levende og interessant. Også det årlige Kortdage arrangement har hvert år været en succes med stadig flere tilmeldte. Økonomisk afleverer Jacob Gadd en sund og veldreven organisation til sin efterfølger. Bestyrelsen vil gerne på dette sted benytte lejligheden til at takke Jacob Gadd for hans indsats for Geoforum og ønske ham held og lykke i fremtiden. Med venlig hilsen Michael Israelson Præsident for Geoforum geoforum.dk 91 januar

4 Efter strukturreformen Af Jacob Gadd, Geoforum Et Geoforum interview med Flemming F. Christensen, sektionsleder for Informatik, Teknik- og miljøafdelingen, Silkeborg Kommune. Informatik har ansvar for GIS, IT, web, kort, geodata, ejendomsdata, adresser og afdelingens interne service. Strukturreformen har været en større omgang. Man hørte udsagn om at det ville tage en rum tid at komme helt på plads. Er den nye store Silkeborg Kommune kommet fuldstændig på plads og hvordan er processen forløbet? Fuldstændig det er så meget sagt. Der bliver forhåbentligt ved med at være forhold, der kan gøres bedre. Men vi er faktisk ved at være godt på plads nu. Alle opgaveområder er forankret i organisationen og de nye metoder og arbejdsgange har fundet sin form. For når man fusionerer opgaveløsninger fra 4 kommuner og 2 amter er intet som det plejer. Det må være naturligt at man inden 1. januar 2007 har gjort sig forskellige overvejelser om udfordringerne ved fusionen af kommunerne. Har der vist sig overraskelser forhold som man enten over- eller undervurderede? Det er jo det spændende ved at være en del af denne proces med strukturreformen vi var sikre på at der ville blive overraskelser og undervurderinger det er mere et spørgsmål om, hvordan vi håndterede dem. Skal jeg nævne en af de store må det være miljøadmi nistrationsområdet, hvor den fælles offentlige miljøportal jo slet ikke levede op til behovet og forventningerne i kommunen, hvad angår tilgængelige geodata. Men det er også et godt eksempel på vores håndtering af en sådan situation, hvor vi i stedet for at læne os fortvivlet tilbage igangsætter et udredningsarbejde, således at vi får styr på alle de miljødata, som kommunen har behov for til administration af området vi kalder det Miljødataprojektet. Det er et stort arbejde og en indikator på omfanget er, at projektet kommer til at strække sig over næsten et år, kræver arbejdstimer og vedrører ca. 70 nye natur- og miljøtemaer. Resultatet forventes færdigt i foråret, og vi stiller det frit til rådighed for andre kommuner i landet. Det lignede en masse udfordringer. Forskellige IT-systemer, muligvis en variation i datagrundlag og metoder til eksempelvis opmåling. Hvilke udfordringer viste sig at være de største indenfor det tekniske område? Med hensyn til IT-systemer og datagrundlag kan man vel dele det i en før og efter situation. Før sammenlægningen var der en stor opgave i at afklare de forskellige systemvalg ift. behov, kvalitet og pris og selvfølgelig det eksisterende vidensgrundlag, så alt i behøvedes at være ukendt fra starten. Det gik faktisk rigtigt godt trods hårdt arbejdspres i hele Efter sammenlægningen fik datagrundlaget sin helt store ilddåb 30 års forskel lig praksis havde og har sat sine tydelige spor. Vi har måttet gendefinere, hvad minimumsgrundlaget er på næsten alle dataområder, og vi har og kommer til at ar bejde intensivt med at opsamle datamangler og fortsætte harmoniseringen af data, så vores administration kommer til at blive mere effektiv. Vi har nok alle oplevet et vist tab i effektiviteten på opgaveløsningen i den nye kommune som følge af, at vi dels ikke har haft et ensartet datagrundlag og dels ikke har haft et komplet overblik over eller en samlet viden om forholdene i hele kommunen. Fusionen må i sagens natur også have betydet en sammenlægning af forskellige medarbejderkulturer - hvordan lærer man hinanden at kende i en samling af i forvejen etablerede grupper? I sammenlægningsprocessen gjorde vi meget ud af, at det var en ligeværdig sammenlægning af såvel organisationer som personale og ikke at gl. Silkeborg overtog andre. Så vi har bestræbt os på, at den nye kultur udspringer og defineres af dem vi er, og ikke af hvad vi hver især plejer. Om det så altid har føltes sådan for den enkelte er ikke sikkert, men den fælles målsætning har været at føre det bedste videre i den nye organisation. På det konkrete plan har vi haft nogle fællesarrangementer i året op til sammenlægningen med henblik på at fremme et fællesskab 4 geoforum.dk 91 januar fortsættes

5

6 og en fælleskultur. Efter sammenlægningen har vi måtte sande, at næsten alt skulle finde sin nye form både på fagligt og socialt plan: teamarbejde, mødestruktur, arbejdskultur, informationskanaler, kontormiljø, mærkedage, kaffepraksis osv. osv. I Informatiksektionen er vi i forvejen blandet fra 5 tidligere kommuner/amter, og vi har valgt at arbejde i team, hvor vi også er blandet godt så jeg oplever, at alle har skullet forholde sig til nye rammer og kolleger. Det svarer næsten til, at alle starter som nye medarbejdere samtidigt hvilket er en ordentlig mundfuld. Set ude fra kunne der tegne sig et billede af at en sådan fusion ville medfører et overskud af personale på ledelsesniveau. Er dette tilfældet og hvordan har man håndteret et eventuelt overskud af ledere? Både i kommunen generelt og i vores afdeling har vi slanket organisationen på ledelsesniveau. Den proces foregik specielt i fasen op til sammenlægningen, hvor stillinger som direktører, afdelingschefer og i vores afdeling også sektionsledere blev opslået internt, og alle kunne søge disse. I Teknik- og miljøafdelingen er vi nu 4 sektionsledere til ca. 100 medarbejdere i administrationen, hvor der i gl. Silkeborg var 6 sektionsledere til 50 medarbejdere så det har krævet store forandringer i rollerne hos både ledere og personale, og netop derfor har vi i stor udstrækning indført teamorganisering i afdelingen. Der er jo jobgaranti til alle ansatte i forbindelse med strukturreformen, så overskydende ledere er blevet tilbudt ansættelse andre steder i organisationen men selvfølgelig har flere søgt væk, hvis de er havnet i en situation, hvor deres lederambitioner ikke er tilstrækkeligt indfriet. For nogle medarbejdere må udsigten til fusionen have givet usikkerhed. Har det betydet at man mistede medarbejdere inden fusionen? Ja, både usikkerhed men også muligheder. Før fusionen opleve de man andre steder, at især amtsmed arbejdere søgte væk. Men det har ikke været slemt i forhold til de medarbejdere, der skulle til Silkeborg Kommune, hvilket nok må tilskrives de store og spændende natur- og miljøopgaver, der ligger inden for kommunen og at området for mange familier anses for attraktivt til eventuel bosættelse. Ligeledes så en del medarbejdere med udsigt til pensionering reformen som anledning til at tage beslutningen. Ud af de 100 har det nok været ca. 5 medarbejdere. Efter sammenlægningen har det især været enkelte medarbejderes manglende tilfredshed med funktioner og opgaver samtidigt med de mange tilbud og muligheder, der findes på arbejdsmarkedet for tiden det har fået et lignende antal til at søge nye udfordringer. Så vi oplever en relativt stor bevægelighed i kommunalt regi for tiden, hvilket generelt er godt for såvel kommunen som personalet. 6 geoforum.dk 91 januar fortsættes

7 3D-DK Et overblik i 3D der også er til at betale? 3D-DK er en model, der giver dig hele Danmark i 3 dimensioner et hurtigt og professionelt beslutningsgrundlag ved planlægning, sagsbehandling, høringer mv. 3D-DK kan kombinere din kommunes bygningspolygoner med Scankorts laserscannede punktsky, terrænmodel og ortofoto. Resultatet er en illustrativ visning af bygninger og strukturer i landskabet 3D-DK er økonomisk attraktiv med priser fra kr. pr. kommune*. Og så kan du få den leveret med kort varsel Hvis du vil vide mere om hvad 3D-DK kan gøre for netop din kommune, så kontakt Laurids Rolighed Larsen på tlf eller besøg * forudsætter brugsret til højdemodel Scankort a/s Selsmosevej Taastrup geoforum.dk 91 januar

8 Hvordan ser ressourcesituationen i dag den almindelig opfattelse af mangel på faglige ressourcer på arbejdsmarkedet i betragtning? Det er klart, at situationen på arbejdsmarkedet betyder, at også Silkeborg Kommune mærker de nye tider især i forbindelse med stillingsopslag, hvor vi får færre kvalificerede ansøgninger end tidligere. Vi har dog fortsat succes med at tiltrække medarbejdere, hvilket både skyldes de naturskønne omgivelser i Silkeborg, men også en stor bevidsthed i ledelsen om at skabe et attraktivt og fagligt arbejdsmiljø i afdelingen. Kommunerne overtog en række opgaver fra amterne. Hvilke af de nye opgaver, har givet jer de største udfordringer? Det har jeg vist svaret på, men skulle jeg supplere må det blive, at næsten alle natur- og miljøopgaver fra amterne er store udfordringer, da der er en ny deling af ansvarsområderne mellem staten og kommunerne både vertikalt og horison talt hvorved mange snitflader først nu skal til at have en administrativ praksis. Set fra Geoforums sekretariats synsvinkel ligner det foreløbige resultat af strukturreformen mere fokus, ressource og kompetence i de nye større kommuner omkring geografisk information i bred forstand. Oplever du det foreløbige resultat af reformen som en styrkelse eller svækkelse? Det foreløbige resultat af reformen er helt klart en styrkelse, når vi taler om geografisk information. Alle kommuner har stort fokus på geodata, og især de nye udfordringer omkring geokodning af journalsager og konfliktsøgning på udpegede lokaliteter. Disse funktioner får en helt ny dimension i kommunalt regi, hvor sagsmængden indenfor det tekniske område er væsentligt større end i de tidligere amter tænk bare på byggesagsområdet. Ligeledes er der nu også en markant udvikling i det fælles offentlige geografiske administrationsgrundlag kaldet FOT som kommunerne og staten er fælles om at etablere, vedligeholde og udvikle. Reformen har medvirket til udviklingen på området, og administrationsgrundlaget vil givet blive suppleret med nye fælles objekttyper, som der er behov for i den offentlige og private geodataanvendelse. Med disse ord, et stort tak til Flemming Christensen for hans vilje til at lade os kigge lidt på en kommune et år efter strukturreformens ikrafttrædelse. Medlemsmøde om Det digitale byggeri tirsdag den 1. april kl Mødet afholdes hos Erhvervs- og Byggestyrelsen Langelinie Allé København Ø Mødet vil komme rundt om forskellige elementer i Det digitale byggeri: Hvad var baggrunden for indførelsen af det digitale byggeri hvad består det digitale byggeri egentlig af hvilke tekniske standarder ligger bag hvordan kan det digitale byggeri håndteres i en kommune hvilke erfaringer findes hos de offentlige bygherrer. Inviter gerne din kollega fra bygningsafdelingen med til mødet Se det detaljerede program på 8 geoforum.dk 91 januar 2008

9 Mange tak Af Jacob Gadd, Geoforum Jeg har, efter 24 måneder som jeres sekretariatschef, valgt at stoppe. Årsagen vil jeg ikke fordybe mig voldsomt i her. Men generelt gælder det efter min mening om, at forlade et job, hvis det af den ene eller anden grund bliver for trist i en længere periode og udsigterne ikke tyder på forbedringer. Det har, bortset fra den sidste periode, været et meget spændende og sjovt arbejde. Det skylder jeg en masse mennesker en tak for. Og når I ser beretningen og regnskabet for 2007 på den kommende Generalforsamling vil I vide, at også 2007 har været et fantastisk år for Geoforum. Først en helt generelt tak til alle medlemmer, som logisk nok er selve foreningen. Jeg håber og tror at Geoforum forsat vil udvikle sig til medlemmernes store glæde og at medlemmerne forsat og gerne i stigende omfang vil bakke op om Geoforum. En stor tak til alle de fantastiske frivillige personer rundt om i Geoforums mange udvalg. Uden disse udvalgsaktiviteter ville Geoforum tage sig temmelig trist og blodfattig ud. Jeg bliver nødt til at fremhæve nogle få udvalg på grund af mine meget direkte relationer til disse. Uddannelsesudvalget, som jeg selv var med til at starte og som jeg var formand for de første fem år af udvalgets levetid. Tak for de flotte resultater og en masse effektive og sjove møder i 7 år! Kortdagsudvalgene fra 2006 og Et stort, men skønt stykke arbejde vi fik præsteret der. Tak for det vidunderlige samarbejde. Stor tak til udvalgsformand Bo Overgaard især for vores debut i En stor tak til min forgænger Vagn Laursen, fra hvem jeg overtog et velorganiseret og godt sekretariat. Efter nogen tid på posten indså jeg for alvor hvilket stort arbejde Vagn har præsteret. Det er et meget specielt job på godt og ondt, tro mig. Jeg vil sige at man næsten skal have prøvet det for at forstå det. En varm tak til Lars Tyge Jørgensen, som ikke længere er aktiv i foreningen, men længe før Geoforum blev dannet, har ydet et kæmpestort stykke frivilligt arbejde i DSFL og Geoforum. Oppe i Norge sidder der også en læser af dette blad. Det er min kollega Karsten Lien. Diplomaten, som jeg positivt har kaldt Karsten af og til. Karsten, du skal have kjempe mange tak for alle samtalerne i GI Norden sammenhæng. Privat vil samtalerne forsætte! Jeg er imponeret over Lars Brodersens og Kirsten Elbos meget store indsats som frivillige i Geoforum. Jeg håber, at I bliver ved I spiller en vigtig og sund rolle. Mange tak! Der er dog to personer jeg skylder mine største Geoforum tak til. Peter Normann Hansen. Peter har ydet den allerstørste frivillige arbejdsindsats fra stiftelsen og frem til sit forståelige stop som foreningens Præsident i For dem som ikke er klar over det, vil jeg gerne understrege, at Peter har en meget sjælden set kombination af menneskelige egenskaber og naturligt lederskab. Masser af sund fornuft, er lyttende og ved hvad en forretning er. Peter, det har været fantastisk at arbejde sammen med dig! Mette Borg, som altid har været utrolig hjælpsom og yder et godt og engageret arbejde i sekretariatet. Det har givet ikke altid være lige let at arbejde så tæt sammen i vores lille sekretariat, men du har jo overlevet, og trods alt fået en del muntre bemærkninger med på vejen. Et kæmpe tak til dig! Så er der måske en enkelt læser, der tænker: Hvad finder Jacob nu på? Tjae, her har jeg ikke taget nogen beslutning endnu. En ting er dog næsten sikkert. Jeg skal ind og se filmen om Bob Dylan: I m Not There. Tusinde af dybfølte tak til alle medlemmer i Geoforum, og alt godt i fremtiden! geoforum.dk 91 januar

10 De nye kommunale kortsamarbejder en status. Hvad er FOSAKO, Kina, GeoMidt, Sydkort, GKF, GKØ, FOT Danmark, Kortcenter.dk, m. fl. og hvilke roller har de? På mødet vil der blive informeret om aktørernes politiske beføjelser, aktuelle projekter og nuværende / fremtidige services, samt drøftet behov for landsdækkende koordinering og sam arbejde med ledningsejere / øvrige kunder. Indlæg fra blandt andre: Formand Torben Nøhr /sekretariatsleder Thomas W. Møller, FOT DK. Anne Grete Rasmussen, Sydkort. Fritz Frandsen, Grundkort Fyn TDC/Kortcenter DK - Stig Bervig Mødet finder sted hos Odense kommune, Mødelokale C, på Odense Slot d fra 13:30-16:00. Slottet er lige overfor Odense Banegård Center. Bilister skal finde parkering rundt i byen. Der er ingen kommunale parkeringspladser for besøgende. Der findes P-hus på Banegård Centeret - indgang fra bagsiden i Dannebrogsgade. Deltagelse er gratis Tilmelding på Arrangement i Vest Annoncetilbud til Geoforums virksomhedsmedlemmer Bliv set i geoforum.dk Hvis du vil få mere ud af dit markedsføringsbudget bør du overveje at lave en annonceaftale. Vi giver nemlig store rabatter ved større sammenhængende køb. Hvis du køber hel eller halvsides annoncer gælder: 3-5 numre i træk giver 30 % rabat 6-8 numre i træk giver 40 % rabat 9-10 numre i træk giver 50 % rabat Find de gældende annoncepriser på 10 geoforum.dk 91 januar 2008

11 Geoforum Danmark søger sekretariatschef Stillingen som chef for Geoforums sekretariat er blevet ledig, og vi søger derfor en ny visionær og selvstændig sekretariatschef. Stillingen indebærer en række spændende udfordringer indenfor bl.a. formulering af foreningens politik, udvikling af vores koncept for arrangementer samt vores blad. Geoforums sekretariat er foreningens drivkraft og mest væsentlige ressource, og du vil derfor blive en central spiller i den danske geodatabranche. Din profil: Arbejdet i Geoforum er i høj grad baseret på frivillig indsats af medlemmerne, hvorfor gode kommunikationsevner, evnen til at motivere og gennemslagskraft er vigtige egenskaber. Du skal også kunne træffe beslutninger, tage initiativer og samtidig være serviceorienteret. Du skal have et godt kendskab såvel teknisk som politisk til geodatabranchen i Danmark og udlandet, og du skal beherske dansk og engelsk i såvel skrift som tale. Administrativ erfaring og IT-kompetence på et højt brugerniveau er et krav. Dit ansvar og dine opgaver er: alene og sammen med præsidenten og den øvrige bestyrelse at repræsentere foreningen udadtil at formulere udkast til politikker, strategier og handlingsplaner at koordinere foreningens aktiviteter at være sekretær for bestyrelsen at have kontakt til offentlige myndigheder, private firmaer m.v. at have kontakt til foreningens arbejdsgrupper og udvalg at have kontakt til tilgrænsende aktiviteter i ind- og udland at varetage medlemspleje, herunder: Seminarer, medlemsmøder, kursusaktiviteter, tidsskrift, meddelelser, hjemmeside etc. at informere foreningens medlemmer om relevante faglige aktiviteter at have det daglige ansvar for budget og regnskab Vi tilbyder: Et spændende og alsidigt job med kontakt til store dele af det danske samfund og til de internationale organisationer, som Geoforum er tilknyttet. Et job med store muligheder for både faglig og personlig udvikling. Et job hvor du i udstrakt grad kan være med til at præge selskabets udvikling. Løn forhandles efter kvalifikationer. Ansøgningsfrist er den 22. februar 2008 Ansøgning skal indeholde oplysning om uddannelse og tidligere beskæftigelse (C.V.) og sendes til: Michael Israelson Geoforum Danmark Kalvebod Brygge København V Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til Michael Israelson på tlf eller på mail: Geoforum Danmark arbejder på landsplan for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum har eksisteret i godt 8 år og har i dag godt 150 private virksomheder og offentlige organisationer samt ca. 400 personer som medlemmer. Geoforum har sekretariat hos IDA på Kalvebod Brygge 31 i København. Personalet i sekretariatet består af sekretariatschefen på fuld tid og en sekretær/grafiker (30 timer). geoforum.dk 91 januar

12 Salgskonsulenter indenfor geodata Vi har brug for fl ere erfarne salgskonsulenter med lyst og evner til at være en del af en dynamisk arbejdsplads, der arbejder med produktion og salg af geodata i såvel Danmark som internationalt. Du har et indgående kendskab til geodataområdet, er vant til at begå dig på dette marked og kan dokumen tere gode salgsresultater. Du bliver en del af et team med et højt aktivitetsniveau i et resultatorienteret miljø, hvor der er fokus på gode løsninger og hvor vi prioriterer den enkelte medarbejders fortsatte udvikling. De primære opgaver bliver salg af: - DTM Danmark, den landsdækkede digitale højdemodel, - Pictometry, digitale skråbilleder, - BlomInfos landsdækkende ortofoto, - BlomInfos landsdækkende 3D bymodel Vi har brug for åbne og udadvendte personer, der er engagerede, initiativrige og som kan bevare over blikket i en hektisk og spændende hverdag. Salgskonsulenterne får reference til vores markedschef. Den uddannelsesmæssige baggrund kan være ingeniør, geograf, landinspektør, arkitekt eller anden relevant uddannelse, men det væsentligste er at du har en kundeorienteret, kvalitetsbevidst og fl eksibel indstilling. Tiltrædelse snarest. Kontakt Jesper Rye Rasmussen eller Kristian Skak-Nielsen på Ansøgning kan sendes til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø Eller / Projektledelse inden for geodata Vores projektledergruppe, der består af et ungt team af ingeniører, landinspektører, geografer og geologer, har brug for to ingeniører, landinspektører eller lignende, som skal indgå i udviklingsopgaver og projektledelse samt eventuelt faglig support og kundekontakt. Vi forestiller os, at de to nye medarbejdere skal hjælpe os med projektledelse, produktudvikling, support med MicroStation og optimering af teknologien. Ansøgerne bør have kendskab til et eller flere af følgende områder: Kortlægning, fotogrammetri Micro- Station eller 3D visualisering. Gode sprogkundskaber vil være en fordel, fordi mange af vore opgaver er udenlandske og vore primære produktionsenheder ligger i Indonesien, Ukraine og Rumænien, hvor arbejds sproget er engelsk. Derudover er der dagligt et tæt samarbejde med Bloms selskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien og Tyskland. Det medfører et tæt samarbejde på tværs af mange miljøer og kulturer. Vi anvender den nyeste teknologi indenfor produktion af geodata med brug af højteknologiske digitale kameraer, luftbåren laserscanning og avanceret software til efterbehandling og visualisering. Du vil indgå i projektledergruppen, som også medvirker med udvikling af nye produkter og markedsområder. Der vil være mulighed for at indgå med projektledelse i vore kortlægningsprojekter. Der vil desuden blive mulighed for rejser af kortere varighed bl.a. til vore afdelinger i Europa og fjernøsten. Tiltrædelse snarest. Kontakt Søren Buch eller Kristian Skak-Nielsen på Ansøgning kan sendes til: BlomInfo A/S Masnedøgade København Ø Eller / BlomInfo A/S udvikler og fremstiller mange slags digitale geodataprodukter, herunder 3D bymodeller, laserscannede højdemodeller, avancerede visualiseringer, ortofotos og skråbilleder. Vi arbejder med såvel danske som med udenlandske opgaver. BlomInfo A/S er et selskab i Blom Gruppen, der er et af Europas førende firmaer indenfor kortlægning. BlomInfo A/S har søsterselskaber i Norge, Sverige, Finland, England, Polen, Spanien, Italien, Tyskland, Rumænien, Ukraine, Moldavien, Bulgarien og Indonesien. 12 geoforum.dk 91 januar 2008

13 LE34 søger CAD-udvikler og CAD-supporter LE34 arbejder konstant på at udvikle og optimere opmåling og håndtering af data. Derfor søger vi to medarbejdere, der kan supportere og videreudvikle vores CAD-miljø. I dag har vi omkring 100 brugere, der benytter MicroStation og egne udviklede programmer. Begge stillinger vil blive en del af vores IT-udviklingsteam, der udvikler programmer til håndtering af landmålingsdata, integration mellem landmålingsudstyr og CAD-systemer. Derudover arbejder gruppen også med at løse andre IT opgaver, så som integration til GIS og har i sin tid været med til at opbygge GPSnet. Gruppen hører til på kontoret i Ballerup, men vi er åbne for at se på andre lokationer for ansættelse. CAD-udvikler Som CAD-udvikler vil du i samarbejde med vores IT-udviklingsteam komme til at stå for den daglige styring, administration og udvikling af vores CAD- og GIS-miljø. Dette indebærer bl.a.: Udvikling af applikationer indenfor og i til knytning til Microstation (VBA) Udvikling af forskellige applikationer i C#.Net, VB6 og VB.net Integration mellem vores CAD-produktion og vores GIS-miljø Faglig sparring med udviklerne i LE34s GIS Center Opsætning og udvikling af databaser, Web-sider mm i forbindelse med udvikling af applikationer Vi forventer, at du har en relevant uddannelse kan arbejde i et uformelt miljø arbejder selvstændigt og er selvdreven med gode samarbejdsevner har en struktureret tilgang til opgaverne er engageret og har en åben tilgang til andre mennesker CAD-supporter Som CAD-supporter vil du i samarbejde med vores IT-udviklingsteam komme til at stå for den daglige styring, administration og udvikling af vores CAD-miljø. Dette indebærer bla.: Installation og opdatering af MicroStation produkter Styring og konfiguration af MicroStation og plotopsætninger Brugersupport af Bentley produkter hovedsagelig Power- Draft, Microstation, PowerMap og InRoads Deltagelse i tilrettelæggelse og gennemførelse af større produktionsopgaver Følge udviklingen inden for Bentley s produkter og deltagelse i brugerfora og SIG er Undervisning af brugere samt udfærdigelse af interne brugervejledninger Frist for ansøgning og ydeligere information Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos Bo Grave på eller Erik Wirring på Ansøgning sendes til LE34, Energivej 34, 2750 Ballerup, att. Kim Olsen senest mandag den 11. februar 2008 Landinspektørfirmaet LE34 A/S blev grundlagt i 1919 og i 2004 omdannet fra I/S til A/S. Firmaet har kontorer i Ballerup, Tårnby, Frederikssund, Odense, Århus og Randers. Landinspektørfirmaets forretningsområder består af Skel & Ejendomme, Ekspropriation & Miljø, Landmåling og GIS Centret. Hele koncernen har i dag over 200 medarbejdere. geoforum.dk 91 januar

14 Nyt fra virksomhederne LANDSDÆKKENDE DIGITALT ORTOFOTO 3D BY er et produkt med meget brede anvendelsesmuligheder indenfor bl.a. kommune- og lokalplanlægning, bygge- og anlægsprojekter, tele sektoren og visualisering af vandstandsstigninger. Scankort A/S lancerer 3D-DK - en 3D-model af Danmark med mange attraktive sider Hvad er 3D-DK? I foråret/sommeren 2008 vil Blom- Info gennemføre en landsdækkende fotoflyvning med Vexcel UltraCam digitale kameraer. Billederne skal bruges til at producere BlomInfos landsdækkende ORTOFOTO DAN- MARK i høj opløsning. ORTOFOTO DANMARK bliver et kvalitetsprodukt der leveres til en attraktiv pris. Lanceringen af BlomInfos ORTOFOTO DANMARK ligger i naturlig forlæn gelse af den landsdækkende højde model DTM DANMARK som er pro duceret og leveret til langt hoved -parten af de danske kommuner i Det er samtidig et led i en ny produktstrategi hvor BlomInfo fremover i langt større grad vil producere og eje egne databaser med geodata. ORTOFOTO DANMARK vil også indgå som en del af den landsdækkende, digitale 3D bymodel 3D BY, hvor ortofotoet kan draperes på terræn og tage. BlomInfo har omfattende erfaring med store ortofotoproduktioner. I 2007 har vi produceret et landsdækkende ortofoto i Moldavien. For Kort- & Matrikelstyrelsen har vi produceret ortofotos i 10 og 20 cm pixel opløsning dækkende hovedstadsregionen inkl. Bornholm samt kommunerne i det tidligere Ringkøbing Amt. I alt indgår der mere end digitale billeder i opgaverne for KMS. LANDSDÆKKENDE 3D MODEL AF DANMARK BlomInfo færdigproducerer i 2008 en landsdækkende 3D bygningsmodel af hele Danmark. 3D modellen omfatter såvel bygninger som terræn. 3D BY udnytter de højdeinformationer der er til rådighed i BlomInfos landsdækkende, digitale højdemodel DTM Danmark. BlomInfo har i de seneste fem-seks år produceret en lang række detaljerede bymodeller. Den nye landsdækkende løsning kan endvidere udvides med facadefotos i de byer, er er dækket af digitale skråfotos (Pictometry). En arbejdsgruppe under Geoforum er ved at lægge sidste hånd på en vejledning om digitale 3D bymodeller, som blev præsenteret på Kortdage Formålet er at fastlægge standarder for 3D bymodeller i Danmark defineret ved forskellige detaljeringsniveauer: 3D-1 (klodsmodeller), 3D-2 (klodsmodeller med simple tage), 3D-3 (som 3D-2 men med tilføjet tag-udstyr med specificeret størrelse) og endelig 3D-4, som er detaljerede modeller med facader, byudstyr m.m. LANDSDÆKKENDE CLUTTER- DATABASE CLUTTER-DK CLUTTER-DK er en database, som beskriver arealanvendelsen i celler på eksempelvis 5x5 m, 10x10 m eller anden valgt cellestørrelse. Arealanven delsen er delt op i en række areal anvendelsesklasser. Derudover kan der leveres befolkningsdata i form af dag- og natpopulation. Clutterdata kan leveres i forskellige formater, f.eks. AIRCOM. Den primære anvendelse af CLUTTER -DK er indenfor planlægning af mobiltelefonnet, hvor man skal kunne beregne dæmpningen i radiosignalerne. CLUTTER-DK er også velegnet til raster-gis. Oftest vil man vælge også at få leveret den digitale højdemodel DTM Danmark, indeholdende en DTM (digital terræmodel) og en DSM (digital overflademodel) eller en DEM (digital elevationsmodel). Disse modeller kan også leveres i AIRCOMformat. 3D-DK er en ny 3D-model, der giver dig mulighed for at betragte hele Danmark fra enhver tænkelig vinkel med samtlige bygninger, terræn og fotorealistisk landskab. Med 3D-DK navigerer du frit henover det danske landskab, ned mellem byens huse og langs den kysttrækning, der har din interesse. Udgangspunktet er en blokmodel, baseret på Scankorts laserskannede punktsky i kombination med bygningspolygoner fra Kort & Matrikelstyrelsens Kort10. I 3D-DK draperes Scankorts ortofoto henover vores tilsvarende landsdækkende terrænmodel. Fordelene ved 3D-DK? 3D-DK er et oplagt værktøj i forbindelse med fx byggerier, fredningssager og borgerhøringer, hvor det er nødvendigt at fremlægge et professionelt og letforståeligt beslutningsgrundlag for politikere, fagfolk og befolkning. På samme måde tilbyder visningsmodellen vigtige data til brug for analyser af signaludbredelse og støjs påvirkning af omgivelserne. I beredskabssammenhæng kan modellen ligeledes være et afgørende værktøj, når risikoen for fx oversvømmelser skal vurderes. Den naturtro visningskvalitet gør det også muligt at benytte 3D-DK til mere kommercielle formål, fx ved fremvisning af salgsejendomme, promotion af byggeprojekter m.m. Modellens visuelle kvaliteter kan lige ledes bruges af producenter, der ønsker landsdækkende kildemateriale til navigationsværktøjer, søgemaskiner o.l. For yderligere information venligst kontakt: Salgsdirektør Laurids R. Larsen Telefon: geoforum.dk 91 januar 2008

15 NYT ORTOFOTO GÅR BÅDE TÆTTERE PÅ OG RÆKKER NU HELT TIL SVERIGE Med Scankorts nye udgave af Orto- DK hæver virksomheden standarderne for både detaljerigdom, nøjagtighed og geografisk udbredelse. Aldrig tidligere har en landsdækkende ortografisk afbildning af Danmark været så tæt på sit emne med samme høje geometriske nøjagtighed. Øresundsregionen en del af Orto-DK Scankort fokuserer på at udvikle nye produkter, der opfylder kundernes behov. Med inddragelse af Øresundsregionen imødekommer Orto-DK aktuelle ønsker i markedet, og det er forventningen, denne del af materialet vil tiltrække en væsentlig interesse. Da det er virksomhedens mål at sikre kunderne de nyeste og mest præcise data, ligger der en ganske særlig teknisk løsning bag Orto- DK. Som det første landsdækkende ortofoto herhjemme er Orto-DK udviklet ved hjælp af to systemer under samme overflyvning. En laserscanning, der danner en aktuel højdemodel, og en ortografisk afbildning af landskabet i en opløsning på 20 cm. For de større byer er Scankort gået skridtet videre. Opløsningen er øget til 10 cm og Scankort har samtidig valgt at laserscanner byens landskab. Resultatet er en højdemåling og fotografering i ekstra høj opløsning, der vil kunne erstatte traditionel kortlægning til administrativt brug. Sammensmeltningen af de to data, højdemodel og ortofoto, sikrer meget høj geometrisk nøjagtighed, og samtidig ajourfører laserscanningen i de større byer Scankorts eksisterende landsdækkende højdemodel. Orto-DK følger Scankorts overordnede strategi Øresundsregionen sprudler af byggeaktiviteter, og derfor vil et kort med Orto-DK s aktualitet, nøjagtighed og detaljeringsgrad være et indlysende værktøj for en lang række faggrupper, der arbejder med udvikling af regionen. Inddragelsen af Sydsverige er imidlertid også et strategisk valg. Scankort har opnået en øget finansiel styrke, der skal bruges til at forfølge væsentlige strategiske mål, dvs. indsamle, eje og sælge data i andre lande end Danmark. Den nye Orto- DK er en vigtig milepæl for denne strategi. For yderligere oplysninger om Orto- DK 2008, kontakt Salgsdirektør Peter Lund Hansen på telefon eller via Produktinformation til alle MapInfo brugere GEOGRAF A/S har udviklet MapInfo/ DAI, der medfører at man online/ offline kan vedligeholde GIS-data i Danmarks Miljøportal, direkte fra MapInfo. Ring for at høre nærmere om produk tet. Kontaktperson telefon: Hjemmeside: Nordisk Seminar om Geogra fisk Information i Kriseberedskabet. Den mal 2008 afholdes det andet nordiske seminar om Geografisk Information i Krisehåndte ring. Seminaret afholdes i Bergen på Radisson SAS Royal Hotel, Bryggen. Dette er en opfølgning på seminaret, som blev arrangeret i Stockholm i september Åbningsforedraget bliver holdt af John Perry fra Federal Emergency Management Agency (FEMA) i USA, som vil fortælle om FEMAs GISsatsing, baseret på erfaringerne fra stormen Katrina. Programmet vil der udover indeholde foredrag, som opdaterer dig på kriseberedskabet i Norden, deler brugererfaringer fra operative GIS-baserede løsninger, præsenterer ny teknologi for datafangst og dataformidling, demonstrerer deling af stedbestemt information mellem myndigheder og beskriver nytten ved at tage GIS i brug i risiko- og sårbarhedsanalyser. Der lægges vægt på at præsentere erfaringer, løsninger og projekter som kan have overføringsværdi i en nordisk sammenhæng. Arrangørerne af seminaret er den nordiske netværksgruppe for geogra fisk Information i krisehåndtering. Netværksgruppen består af natio nale kort- og kriseberedskabsmyndigheder fra Norge, Sverige Finland og Danmark. Fuldstændigt program, praktiske oplysninger og tilmeldingsskema bliver lagt ud på netværksgruppens hjemmeside under i slut ning en af januar. Tlf.: Hjemmeside: geoforum.dk 91 januar

16 Nyt fra virksomhederne COWI s landsdækkende luftfotos kommer på Google Earth COWI og Google har indgået en aftale om at bruge COWIs digitale ortofotos på Google Earth. Aftalen giver COWIs fotos en verdensomspændende eksponering. COWI og Google har indgået en aftale om at bruge COWIs landsdækkende digitale ortofotos (DDO) på Google Earth - som er en søgemaskine, der ved hjælp af bl.a. flyfotos kan vise steder overalt på jorden helt ned til byer og veje. Aftalen med Google går på at levere billeder af Danmark med en opløsning på 25 cm. Det betyder, at detaljer som bygninger og gader træder tydeligere frem i forhold til den opløsning på 40 cm, Google overvejende har opereret med i Danmark. For de større danske byer er der tale om en opløsning på ned til 10 cm - hvilket giver et endnu skarpere billede. Aftalen giver Google et kvalitetsmæssigt løft, mens COWI får et større ud stillingsvindue for sine digitale ortofotos. Behovet for højtopløselige billeder af god kvalitet er stigende og lige netop den spidskompetence, COWI har. COWI er blandt de førende europæiske leverandører af kort og geodata. Forretningsenheden beskæftiger knap 500 medarbejdere - heraf 300 i koncernens datterselskab i Indien. Forretningen har udviklet sig betydeligt de seneste år, hvor COWI bl.a. har investeret i flere fly, digitale storformatkameraer og laserscannere. Yderligere information Divisionsdirektør Rasmus Ødum, / , Yderligere pressefotos af DDO fås ved at kontakte Tina Grønholdt Hansen, tlf , COWI har købt markedets mest kraftige og effektfulde laserscanner COWI har netop opgraderet deres Leica Laserscanner ALS50-II med en dobbelt puls option (MPiA - Multiple Pulses in the Air) således, at der kan udsendes en laser puls nr.2, før laser puls nr.1 er kommet tilbage. Denne funktion medfører, at laserscanneren kan måle med op til 150kHz fra større flyvehøjde end tidligere, hvilket bevirker, at der kan bruges en smallere åbningsvinkel for at dække samme område, som igen giver bedre højdedata. En anden fordel er, at punkttætheden vil kunne fordobles ved visse højder ved brug af den nye dobbelt-puls-laser. 2PiA optionen er allerede installeret og taget i brug ved en opgave i Sydtyskland. Vil du ha en nyhed med i geoforum.dk? Brug denne sektion til at fortælle om nyheder fra din virksomhed. Det kan være et nyt produkt, en ny kontrakt, en ny medarbejder, ny... Blot det er en nyhed, er den velkommen! Hvis du vil have en på min del se, når vi nærmer os deadline, så skriv til Sekretariatet på Angiv: Virksomhedsnyhed i emnefeltet. Divisionsdirektør i COWI Rasmus Ødum siger: Google Earth når ud til mange brugere over hele verden, hvilket giver os en god mulighed for at eksponere vores internationale kortforretning. 16 geoforum.dk 91 januar geoforum.dk 91 januar 2008

17 Bentley Scandinavia ansætter ny kollega Annette Gønget er fratrådt i august 2007, og i stedet tiltræder Patrick Donovan. Patrick kommer fra If, hvor han har været i ni år, de sidste par år som projektleder. Patrick vil have det overordnede administrative ansvar for Danmark, og han vil hjælpe jer med bl.a. faktureringsog licensspørgsmål. Kontakt info: Bentley Systems Scandinavia Tlf: Direkte: E-post: Produkt nyheder fra Bentley I slutningen af 2007 kom der flere software opdateringer fra Bentley Systems, GeoSpatial. Bentley PowerMap XM edition ( ) Bentley PowerMap tilbyder samme funktionaliteter som Bentley Map. Det er designet til brugere som har et ønske om: at udvikle stand-alone 3. part GIS applikationer, som en del af Bentley Developer Network. at implementere et workflow eller applikation, hvor du ikke har brug for avanceret 3D visualisering og animeringer understøttet af Micro- Station, eller at eksekvere andre Bentley applikationer. Denne version af Bentley PowerMap er den første til XM familien. Af andre releases kan bl.a. nævnes: Bentley ProjectWise Geospatial Management XM Edition ( ) ProjectWise Connector for Oracle XM Edition ( ) Bentley Geo Web Publisher XM Edition - Server Installs ( ) Bentley Geo Web Publisher XM Edition - Client Installs ( ) Bentley Cadastre XM Edition ( ) Og andre Får at læse mere om disse software opdateringer, kan du gå til klik på Releases Q Eller, kontakt Peter Byrn på tlf Bentley Map kurser I forbindelse med at Bentley Map blev frigivet i slutningen af 2007, har vi valgt at fastlægge 3 kurser i For alle kurser gælder, at det er af 2 dages varighed og bliver afholdt i Allerød. Kursus datoer: - 1. april juni august Hvis der er interesse, er I velkommen til at kontakte Peter Byrn på tlf eller besøge vores hjemmeside for nærmere informationer. Bentley Map hos Vejdirektoratet Bentley Map er allerede en kommerciel succes. Vejdirektoratet har besluttet at opgradere deres 30 Geo- Graphics licenser til Bentley Map XM. Bentley PowerMap er utrolig let at bruge og er meget enkelt at tilpasse brugernes behov. Der ud over understøtter det samme XML Feature Modeling (XFM) platform som Bentley Map. geoforum.dk 91 januar

18 Arrangement i Øst GIS og Sundhed Gå Hjem møde med Bill Davenhall fra ESRI, USA Mandag den 10. marts kl i Hos Kort og Matrikelstyrelsen, Rentemestervej 8, 2400 Kbh, NV Anvendelse af GIS i sundheds & hospitalssektoren Med udgangspunkt en række succesfulde implementeringer af GIS i den amerikanske sundheds og hospitalssektor, vil Bill Davenhall komme med oplæg til diskussion om, hvordan og med hvilke resultater geospatiale teknologier kan integreres i en samlet sundheds IT. Kort om Bill Davenhall Bill Davenhall er tidligere hospitalsdirektør i USA. I de sidste år har Bill Davenhall været Global Manager for ESRIs hurtigt voksende GIS/Sundhedsområde. Bill Davenhall har udmærket indsigt i Europæiske forhold og drøfter p.t. store GIS/Sundhedstiltag med det Belgiske Sundhedsministerium. Kort & Matrikelstyrelsen og Informi GIS er medarrangører af eftermiddagen. Arrangementet er gratis. Tilmelding sker via Bill Davenhall, Global Manger Health & Human Services Solutions, ESRI Bill Davenhall har været ansat som Health and Human Services Solutions Manager i ESRI siden Hans erfaring inden for sundhedsområdet strækker sig over næsten tre årtier, hvor han har besiddet lederstillinger ved hospitaler, i sundhedsbureauer, har været ansat indenfor sundhedsrådgivning og forskning, ligesom han har erfaring inden for strategiske markedsanalyser og planlægning. Bill Davenhall er en efterspurgt forfatter og taler i forbindelse med en række emner inden for markedsinformation, demografianalyser baseret på geografi eller psykologi, samt anvendelsen af Geografiske Informations Systemer (GIS) på sundhedsområdet. Bill Davenhall s tidligere arbejdsgivere inkluderer fonde, brancheorganisationer inden for sundhed, hospitaler, human service organisationer og private forskningscentre. Bill s uddannelsesmæssige baggrund er en kandidat grad i sociologi fra University of Kentucky med hovedfag i medical behavioral science. Herudover har han arbejdet på National Institute of Mental Health Traineeship (U.S.) i forbindelse med hans arbejde på University of Kentucky Medical Center. 18 geoforum.dk 91 januar 2008

19 Geoforums Mødekalender DATO STED TITEL 2008 Geoforums strategiske mål frem til 2013 er udsat indtil videre Tirsdag 22. januar København Intro til kogebog om WMS, WFS, GML mm. Tirsdag 29. januar Odense De nye kommunale kortsamarbejder en status Mandag 10. marts København GIS og sundhed Tirsdag 1. april København Det digitale byggeri Tirsdag 22. april København Generalforsamling Tirsdag 29. april Vejle GIS-organisering i store virksomheder Tirsdag 6. maj København Geografien i de ny registre (Digital tingbog, BBR mm.) Tirsdag 27. maj Århus Workshop om miljødata Man.-ons okt. Kolding Kortdage 2008 Kongresser og møder 2007 DATO TITEL OG STED april Dansk Intergraph Brugerforening, Munkebjerg september MapInfo Brugerkonference, Kolding Fjord juni 2nd INSPIRE CONFERENCE, København oktober Nordic GI Confernce, Fredrikstad, Norge For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se: geoforum.dk 91 januar

20 Geoforum Danmark Kalvebod Brygge Kbh V Vejen til en 3D-bymodel er kort Eksempel på en tekstureret 3D-bymodel. Data venligst udlånt af Sønderborg Kommune. En kombination af en 3D-bymodel og COWIs digitale skråfotos er vejen til en virkelighedstro 3D-bymodel. De realistiske 3D-bymodeller forbedrer sagsbehandling og informationsarbejde. I områder uden en 3D-bymodel udnytter vi COWIs landsdækkende højdemodel og ortofotos sammen med kommunernes egne bygningstemaer. De knap så detaljerede 3D-bymodeller er også velegnede som grundlag for vurdering af nye projekter i byområder. Eksempel på et bygningstema sammen med COWIs højdemodel og ortofotos Kongens Lyngby Parallelvej Kongens Lyngby Tlf Fax Odense Odensevej Odense S Tlf Fax Silkeborg Nygade Silkeborg Tlf Fax Aalborg Thulebakken Aalborg Tlf Fax

Danmarks byer fra nye vinkler

Danmarks byer fra nye vinkler Danmarks byer fra nye vinkler DDSby Danmarks Digitale Skråfoto Danmarks byer fra nye vinkler Behovet for visuel dokumentation er stigende. Detaljeret dokumentation af både land- og byområder er efterspurgt

Læs mere

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn

Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn 18/3-2009 GKF-09-007 Fosako møde 19. marts 2009 - Nyt fra Grundkort Fyn De fynske kommuner forventer i samarbejde med KMS at etablere FOT i 2010. Udbuddet forventes udarbejdet og udsendt ultimo 2009. Fyn

Læs mere

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3

geoforum.dk Årets sidste nummer mødestedet for geografisk information december 2007 Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 90 december 2007 Årets sidste nummer geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Hvor skal vi hen du? side 3 Geojournalistik hvad i al verden er det? side 4 Mere om publikationerne om GML

Læs mere

Invitation til Kort- og Geodataseminarer

Invitation til Kort- og Geodataseminarer Invitation til Kort- og Geodataseminarer Aalborg 27. maj Hotel Hvide Hus, Aalborg Århus 28. maj COWI Århus Vejle 29. maj COWI Vejle Lyngby 3. juni COWI Lyngby Slagelse 4. juni Hotel Frederik d. II Seminar

Læs mere

COWI når nye højder...

COWI når nye højder... COWI når nye højder... DDH Danmarks Digitale Højdemodel dokumenterer højderne i Danmark Introduktion COWI har i 2006 opmålt Danmark med den nyeste laserscanningsteknologi og skabt en samlet landsdækkende

Læs mere

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING

3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING 3D-LASERSCANNING - FREMTIDENS OPMÅLING Velegnet til: Komplet målfast 3D model til brug for projektering As-built dokumentation Opmåling til facade- og bygningsrenovering Opmåling af broer m.m. i trafikerede

Læs mere

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk)

Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes. Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) Visualisering af punktskyer og ortofoto i Descartes Morten M. Sørensen Niras BlomInfo (mmks@niras.dk) bentleyuser.dk Årsmøde 2012 Personlig baggrund Morten Sørensen (1974), mmks@niras.dk Uddannelse: Civilingeniør

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 84 Maj 2007 Geoforum har fået ny præsident geoforum.dk mødestedet for geografisk information De første ord fra vores nye Præsident Lederen side 3 Invitation til afskedsreception for Peter Normann Hansen

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012

Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 Organisatorisk beretning FN-forbundets landsmøde 2012 v/næstformand Trine Marqvard Nymann Jensen I har formentlig allerede set vores organisatoriske beretning måske har I ikke lige fået tygget jer igennem

Læs mere

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus

Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S. Århus Job- og kravprofil i forbindelse med rekruttering og udvælgelse af afdelingschef til Orbicon I Leif Hansen A/S Århus Dato: November 2010 Konsulent: Direktør Evald Eriksen 1 Indhold 1. Formål med notatet...3

Læs mere

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller GEOINFO 10-11 November 2010, Uppsala Peter Byrn, M.Sc. Cand.Geom. About Bentley Bentley is the global leader dedicated to providing architects,

Læs mere

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted

Fremtidens digitale forvaltning. Opsamling og perspektivering Inge Flensted Fremtidens digitale forvaltning Opsamling og perspektivering Inge Flensted Digital planlægning set i lyset af digital forvaltning Digital planlægning og den digitale forvaltning Erfaringer Opsamling Perspektivering

Læs mere

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK

DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK DDO 2012 STILLER SKARPT PÅ DANMARK Trelleborg ved Slagelse er en ringborg, opført ca. år 980. Inden for ringvolden er der spor af i alt 16 langhuse. DANMARKS DIGITALE ORTOFOTO 2012 COWI stiller endnu engang

Læs mere

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data.

I dag: Digital projektering -formål. Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. I dag: Digital projektering -formål Give jer et indblik i, hvad det betyder at projektere digitalt, og hvad det kræver især med hensyn til data. Dagens emner Hvad er et digitalt kort? Digitale grunddata

Læs mere

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV

EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER EUROPAN 13 EUROPAN ER EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BYUDVIKLING I ET BÆREDYGTIGHEDSPERSPEKTIV EUROPAN 13 VIL BELYSE HVORDAN EUROPAS BYER KAN TILPASSES

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata

Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsen - infrastrukturvirksomhed for kort og geodata Kort & Matrikelstyrelsens opgave er at gøre kort og geodata til et dagligdags redskab for den offentlige sektor, virksomheder og borgere.

Læs mere

Ansøgning Motiverende Omslags Brev

Ansøgning Motiverende Omslags Brev - Åbning Kære Hr., Formel, mandelig modtager, navn ukendt Kære Fru., Formel, kvindelig modtager, navn ukendt Formel, modtager navn og køn ukendt Kære Hr., Kære Fru., Formel, når man henvender sig til adskillige

Læs mere

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking

-Dag 2010. 3. juni kl. 9.00-15.00. inspiration & networking -Dag 2010 3. juni kl. 9.00-15.00 inspiration & networking I-Dag 2010: Invitation IntraNote inviterer alle kunder til I-Dag 2010 Torsdag den 3. juni i Odense På I-Dag vil vi inspirere, inddrage, lytte,

Læs mere

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune

HRKS Samarbejde om geodata. Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Samarbejde om geodata Philip Hartmann By- og Miljødirektør i Gladsaxe Kommune HRKS Alle skal lave FOT. Kompleks teknisk opgave, som skal koordineres med staten (KMS). 27 kommuner (+ København og Bornholm).

Læs mere

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE

OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE OPDAG, HVORDAN DU KAN NÅ MERE Vi hjælper vores kunder til en mere effektiv hverdag Vi har succes, når manden i marken har det Hos Geoteam ser vi os selv som mere end blot en leverandør. Via tæt dialog

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt

DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt DISTANCELEDELSE for dig, der ikke møder dine medarbejdere dagligt Sådan du med leder arbe spredt o jdere geografi ver eller tid Skab resultater trods distancen lær teknikker til målstyring, uddelegering

Læs mere

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset

Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, i KL-huset FOT2007 Forum FOTdanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 33 70 www.fot.dk Referat af det 15. møde i FOT2007 Forum, den 22 maj 2012, 10-15 i KL-huset Deltagere Peter Schack Madsen, Aarhus

Læs mere

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk

Julemøde i Vest. 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Julemøde i Vest 6. december 2012 Lars Klindt Mogensen lkm@lifa.dk Konsolidering i de autoritative registre Grunde i matriklen incl. ejerlejligheder og bygninger på lejet grund Præmatrikel Bygninger i

Læs mere

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent

Stillingsbeskrivelse. Senior Konsulent Stillingsbeskrivelse Senior Konsulent Virksomhedsbeskrivelse Mark Information har i mere end 30 år, udviklet og forfinet deres software løsning, og resultatet er, at virksomheden i dag er en af branchens

Læs mere

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING

EUROPAN 12 EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING EUROPAN DENMARK SØGER VISIONÆRE KOMMUNER TIL AT DELTAGE I EUROPAN 12 EN INTERNATIONAL ARKITEKTKONKURRENCE OM BÆREDYGTIG BYUDVIKLING Strandgade 27B 1401 København K www.dac.dk SEKRETARIATETET FOR EUROPAN

Læs mere

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller

Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller Nye metodikker til generering og opdatering af 3D bymodeller baseret på eksisterende data Årsmøde 2010 Peter Byrn (Bentley) og Brian Sheldon (Site) Statement EuroSDR Workshop 21-22 June 2005, Bonn Next

Læs mere

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er)

Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Job hos Dansk Revision DERFOR (USP'er) Lige om hjørnet Dansk Revision har kontorer i 26 byer landet over. Det betyder, at du har mulighed for at få et spændende job tæt på din bopæl uanset, hvor du bor.

Læs mere

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008

GIS-strategiplan 2008. Helsingør Kommune. GIS-strategiplan 2008 Helsingør Kommune 1. Baggrund og projektgruppe 2. Rapporten 3. Behov og ønsker 4. Muligheder og standarder 5. Principper for GIS 6. Organisation og Økonomi 7. Efterfølgende 8. (Anvendelses eksempler) 1

Læs mere

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE

DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE DEN GODE SAMTALE HÅNDBOG FOR LEDERE 1 INTRO DE FØRSTE SKRIDT er en ny måde at drive a-kasse på. Fra at være a-kassen, der bestemmer, hvor, hvordan og hvornår den ledige skal være i kontakt med a-kassen,

Læs mere

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere?

...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? ...et sagsbehandlingssystem udviklet af sagsbehandlere? Brugerne tager magten Sådan bliver it bedre og billigere SBSYS ER ET KOMPLET SAGSSTYRINGS- OG DOKUMENTHÅNDTERINGSSYSTEM (ESDH) TIL EN OFFENTLIG MYNDIGHED

Læs mere

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe.

Det gør også at vi til stadighed er meget optaget af at sætte Revalidering i fokus og dermed selvfølgelig også vores faggruppe. Formandens beregning i Revalideringsfaggruppen Generalforsamling 16.april 2015 i Odense 1. Velkommen til Generalforsamling i Revalideringsfaggruppen 2015 Mit navn er Hanne Poulsen. Som faggruppeformand

Læs mere

Rekruttering. Fredensborg.dk/job

Rekruttering. Fredensborg.dk/job Rekruttering Fredensborg.dk/job Når vi i Fredensborg Kommune skal rekruttere nye medarbejdere er det vigtigt, at vi med ord og billeder fortæller en historie. En historie, der giver ansøgerne lyst til

Læs mere

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh

Digital Kommuneplan. Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet. landinspektør Martin Høgh Digital Kommuneplan Hvad er en digital kommuneplan? Oplæg til fælles definition af begrebet landinspektør Martin Høgh Agenda 1. Hvad er en digital kommuneplan? - Hvilke datatyper indgår, forskellige ambitionsniveauer,

Læs mere

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL

PERSONLIGE DATA ERHVERVSERFARING PROFIL PERSONLIGE DATA Navn: Gitte Daurehøj Adresse: Herlev Hovedgade 141 2.th., 2730 Herlev Telefon: 26175513 E-mail: daurehoej@gmail.com Fødselsdato: 24.08.1962 Civilstand: Gift PROFIL Inspirerende sælger med

Læs mere

At lede andre uden at være chef

At lede andre uden at være chef Confex-Kursus: Den 9. - 10. november 2009 i København Den 1. - 2. december 2009 i København Den 16. - 17. november i Århus To-dags kursus for dig der leder uden at have formelt ledelsesansvar Et af forårets

Læs mere

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane

Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane Tina Overgaard & Ri Kofod København den 11.12.2013 JOBPROFIL Rekruttering af Kontorchef til Center for Jernbane 1. Indledning Trafikstyrelsen har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med rekrutteringen

Læs mere

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015

Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data i 2015 GeoDanmark Weidekampsgade 10 2300 København S tlf: 33 70 37 43 www.geodanmark.dk 19. juni 2015 Revideret udgave af vejledning til kommunerne om ændringsudpegning til brug ved ajourføringen af GeoDanmark-data

Læs mere

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA

Praktiserende Landinspektørers Forening. Fremtidens matrikulære sagsgang. minimaks og MIA Praktiserende Landinspektørers Forening Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA 02 Fremtidens matrikulære sagsgang minimaks og MIA Om minimaks og MIA minimaks er Kort & Matrikelstyrelsens nye matrikulære

Læs mere

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune

Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Side 1/5 Job- og personprofil for afdelingschef til Byggeri og Ejendomme i Holstebro Kommune Indledning: Vores nuværende afdelingschef gennem mere end 5 år skal fremover står i spidsen for ejendomsområdet

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015

Formandens beretning - udkast. Karin Brorsen. VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Formandens beretning - udkast Karin Brorsen VikarBranchens generalforsamling 8. maj 2015 Velkommen til Generalforsamlingen i VikarBranchen. For anden gang står jeg nu som formand, og skal aflægge beretning

Læs mere

Ringkøbing-Skjern åbner dørene!

Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern åbner dørene! Ringkøbing-Skjern Erhvervscenter og Akademikerkampagnen inviterer til Match- og Netværksdag den 6. februar 2013. Programmet for dagen er følgende: 08.00 Afgang fra Århus

Læs mere

Geodata på vej mod et gennembrud

Geodata på vej mod et gennembrud Geodata på vej mod et gennembrud FOT Danmark Troels Andersen, CEDI Agenda Et kig fra sidelinjen På vej mod et gennembrud Centrale udfordringer Anvendelse og udvikling Et kig fra sidelinjen Debatten om

Læs mere

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012

Harmoni. Med SAP PI. Når tingene går op i en højere enhed. Kort & Godt. January 2012 January 2012 3. årgang, nummer 1 Harmoni Med SAP PI Når tingene går op i en højere enhed Godt nytår! Vi er kommet ind i 2012 med fuld fart, og vi glæder os til et fortsat godt samarbejde med kunder og

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København

Færre omkostninger. flere muligheder. Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Færre omkostninger. flere muligheder Invitation til Enterprise Briefing & Vision 2009 Tirsdag den 12. maj 2009, kl. 12.00 18.00 med efterfølgende middag Radisson SAS Scandinavia Hotel, København Hvilken

Læs mere

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje

Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje Favrskov Kommune Job- og personprofil Afdelingsleder til Trafik og Veje 1. Baggrund Afdelingslederen for Trafik og Veje i Favrskov Kommune har fået nyt job, og vi søger derfor en ny afdelingsleder. Favrskov

Læs mere

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune

JOB- OG PERSONPROFIL. Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune JOB- OG PERSONPROFIL Centerchef Center for Miljø og Teknik Ballerup Kommune 1. Indledning Ballerup Kommune har bedt Genitor ApS om at assistere i forbindelse med ansættelse af en ny centerchef til Center

Læs mere

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune

Velkommen. Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen Philip Hartmann By- og Miljødirektør Gladsaxe Kommune Velkommen til Aalborg Universitet i Ballerup Praktiske oplysninger. Kaffepause i forhallen, frokost med sandwich og lejlighed til at netværke,

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik

Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik Maj 2017 Job og personprofil Trafik & Byg Afdelingsleder Vej & Trafik 1 1. Baggrund Da den nuværende afdelingsleder for Vej og Trafik under afdeling - Trafik & Byg i Assens Kommune har valgt nye udfordringer

Læs mere

98% networking 2% morgenmad

98% networking 2% morgenmad 98% networking 2% morgenmad Konceptbeskrivelse 2009 Profil Hello Business Network blev stiftet i 2009 for at dække et stigende behov for et salgsnetværk med fokus på hver enkelt deltagers salgsprofil.

Læs mere

GIS i nye sammenhænge.

GIS i nye sammenhænge. GIS i nye sammenhænge. Sundheds-GIS og Socio-økonomiske kort Historie Status Perspektiv Erling Kristensen, Helsingør Kommune ekr53@helsingor.dk Jysk Fynsk GIS konference 2013, Skanderborg 13. Helsingør

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION

Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Notat vedrørende 2 stillinger som konsulenter i INSERO EDUCATION Vores formål og hovedopgaver Vores team udvikler læringskoncepter inden for innovation og entreprenørskab, praktisk problemløsning og samspil

Læs mere

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN

Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Organisationen og it: Fra medlemsservice til kundepleje Heldagsseminar torsdag den 12. marts 2009 i Ingeniørhuset, København INGENIØRFORENINGEN Medlemsorganisationer og virksomheder kan lære meget af hinanden.

Læs mere

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016

Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 16. juni2016 Referat af FOSAKO forretningsudvalgsmøde den 16. juni 2016 Dagsorden 1. FOSAKO lejrskole 2016 2. Projekter i samarbejde med KTC faggruppen for digitalforvaltning (DFO) 3. Opfølgning på FOSAKO

Læs mere

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder

Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Geoservices og åbne kommunikationsstandarder Introduktion til geografiske webservice opbygning og anvendelse Thor Jessen, Softwarearkitekt, COWI A/S Aske Butze-Ruhnenstierne, GIS-udvikler, COWI A/S September

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

GIS i Region Midtjylland. Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard

GIS i Region Midtjylland. Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard GIS i Region Midtjylland Af GIS-koordinator Birgit Blaabjerg Bisgaard Danmark med regioner Region Midtjylland med kommuner og indbyggertal 2006 Regionens 15 største byer Organisationen i Region Midtjylland

Læs mere

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen

Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen Job- og personprofil for leder af Regnskabsafdelingen 1. BAGGRUND Stillingen er genopslået på baggrund af for få kvalificerede kandidater i første omgang. Lederen af vores regnskabsafdeling har valgt at

Læs mere

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør

DANSK FJERNVARME. FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør DANSK FJERNVARME FJERNVARMENS BRANCHEORGANISATION en stærk energipolitisk aktør STÆRK FAGLIG RÅDGIVNING / BRANCHENS TALERØR / STORT UDBUD AF UDDANNELSE OG ARRANGEMENTER VI ER TIL FOR MEDLEMMERNE Dansk

Læs mere

Styrk det tværfaglige samarbejde!

Styrk det tværfaglige samarbejde! Styrk det tværfaglige samarbejde! Skab resultater med de rette værktøjer Koordinerede og individuelle løsninger til borgere uden for arbejdsmarkedet. Det er, hvad kommunerne skal levere som følge af reformen

Læs mere

GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY

GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY GLOBAL SALGSDIREKTØR MED SOLID ERFARING INDENFOR TEKNISK SALG WE INCREASE UPTIME AND EFFICIENCY IN THE REFRIGERATION INDUSTRY HB PRODUCTS HB PRODUCTS ER EN INTERNATIONALT ORIENTERET VIRKSOMHED, DER ER

Læs mere

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet

Perspektiv nr. 11, Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde. Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Forretningsmodel for FOTdanmark nyt fællesoffentligt samarbejde Af Bent Hulegaard Jensen, Aalborg Universitet Igennem de seneste år har der været øget fokus på koordinering af den danske kort- og geodataproduktion.

Læs mere

Business Controller til Fors A/S

Business Controller til Fors A/S Mia Hvilshøj Dal & Anders Amund Nielsen 11-12-2017 Executive Search Professional Recruitment Talent & Leadership Advisory Worldwide Business Controller til Fors A/S JOB- OG KRAVPROFIL Business Controller

Læs mere

TOP10DK Det solide grundlag

TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK Det solide grundlag TOP10DK er betegnelsen for Kort & Matrikelstyrelsens landsdækkende topografiske grundkortdatabase. TOP10DK er et fælles reference grundlag og kan anvendes af alle, der har behov

Læs mere

Tips til at lave en ansøgning

Tips til at lave en ansøgning Tips til at lave en ansøgning Det er ikke nemt at skrive en god ansøgning. Det kræver forberedelse og tålmodighed, hvis du skal opnå et godt resultat. Virksomheden kender dig som udgangspunkt ikke og du

Læs mere

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune

Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration. Teknik og Miljø, Herning Kommune Rekruttering af afdelingsleder for Administration og Udvikling, Center for Ejendomme, Veje og Administration Teknik og Miljø, Herning Kommune Job- og kompetenceprofil Indholdsfortegnelse 1. Baggrund...

Læs mere

Masterplan Horisont 2018

Masterplan Horisont 2018 Service Kvalitet Styring Trivsel Masterplan Horisont 2018 Vores fælles grundlag på Arbejdsmarkedsområdet i Haderslev Kommune Arbejdsmarked betjener borgerne, så de får mulighed for et aktivt liv på arbejdsmarkedet

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale

Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl , KU, lokale Referat af bestyrelsesmøde i Dansk Sociologiforening d. 27. november 2017 kl. 17-19, KU, lokale 16.1.62 Til stede: Lene El Mongy, Kirsten Meyer, Emma Steffensen Bach, Alberte Alsø Dokkedal, Elisabeth Hultcrantz,

Læs mere

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal

Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Strategi 2013-2017 Danmarks Miljøportal Introduktion Danmarks Miljøportal (DMP) har ansvaret for en digital infrastruktur på miljøområdet, der gør det muligt for myndigheder og offentlighed at få nem adgang

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik

Afrapportering fra projektledelse og kursusholdere til Direktørområdet for Miljø og Teknik Svendborg d. 12.12.2008 Indledning Processen, omkring en nyorganisering af Miljø og Teknikområdet, er endnu ikke tilendebragt. Det er dog ønskeligt, at der på nuværende tidspunkt gøres status, i det væsentlige

Læs mere

Håber på gevinst til klyngen

Håber på gevinst til klyngen 27-09-2016, Fyens Stiftstidende, Sektion 0 (Business-Fyn), Side 8, Knud Raasthøj raast@fyens.dk, 746 ord Håber på gevinst til klyngen For administrerende direktør i den velfærdsteknologiske klynge Welfare

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Part of the Modulex family

Part of the Modulex family Part of the Modulex family Vi får brands til at stå skarpere over hele verden Brand On gør det nemt at gennemføre komplekse brand roll outs. Med årtiers erfaring fra hundredvis af projekter gennemfører

Læs mere

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4

Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Nordicom-Information 35 (2013) 3-4 Gratis adgang Det centrale spørgsmål er: Hvordan kan vi øge anvendelsen af den viden, vi producerer? Open Access er en vej till at øge anvendelsen og nytten af det, vi

Læs mere

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune

Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune Leder af Hjemmesygeplejen Hvidovre Kommune marts 2017 Præsentation Materialet indledes med en introduktion til kommunen. Herefter præsenteres forhold vedrørende den ledige stilling såsom ansvarsområder,

Læs mere

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi?

Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Efter et årti med BIM i Danmark: Hvor langt er vi? Selv efter et årti er BIM stadiget af byggebranchens helt store buzzwords - og et begreb som enhver materialeproducent skal forholde sig til. Hvor peger

Læs mere

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen

Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Formandsskifte Michael Pram Rasmussen overdrager roret til Søren Thorup Sørensen Bestyrelsesformand Michael Pram Rasmussen genopstiller ikke til bestyrelsen ved Topdanmarks generalforsamling i april. Fra

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde

Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Case: Ringsted Partnerskabsaftaler giver tættere samarbejde Et formelt samarbejde i form af partnerskabsaftaler trækker små som store virksomheder tættere på jobcentret. Det er erfaring en i Jobcenter

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Bliv en stærkere personalechef

Bliv en stærkere personalechef INVITATION TIL Bliv en stærkere personalechef Udviklingsforløb for personalechefer i staten Kære personalechef Du inviteres hermed til at deltage i Personalestyrelsens udviklingsforløb for personalechefer

Læs mere

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB

DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB DREJEBOG VEJEN TIL DIT NYE JOB INDHOLD Start din jobsøgning med at klarlæg dit/dine jobmål 3 Læg en plan 3 Her gik det særligt godt 3 Kom godt i gang med din ansøgning og CV 4 Dine faglige kompetencer

Læs mere

Mentor eller certificeret coaching

Mentor eller certificeret coaching Mentor eller certificeret coaching Præsentationens indhold: Indledning Hvad er coaching? Fordele? Udbytte? Hvem kan have glæde af coaching? Hvordan kommer vi i gang? Uddrag af reference 1 2 3 4 5 6 7 8

Læs mere

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør

Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Job- og personprofil for Erhvervsdirektør Direktøren i Næstved Erhverv A/S har besluttet at tiltræde en direktørstilling i andet regi. Stillingen som direktør opslås derfor til besættelse cirka 1. november

Læs mere

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012

REFERAT AF STYREGRUPPEMØDET 28. februar 2012 Tilstede: Rikke Skovfoged, Nimet Topcu, Suzan Saygili, Tagharid Rahmah, Kirsten Fischer, Inger Frydendahl, Line Hillerup, Mai-Britt Haugaard Jeppesen Afbud: Gitte Larsen, Maja Langhorn, Jeppe Fisker Mødetid

Læs mere

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN:

HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: 2014 HG - KONTOR ELEVENS MAPPE UDARBEJDET AF MICHAEL JENSEN & STINE B. HANSEN ELEVENS NAVN: VIRKSOMHEDENS NAVN: Indholdsfortegnelse Jobansøgning... 2 Evaluering - Jobsøgning... 3 Virksomheden... 4 Evaluering

Læs mere

- Går du rundt og. skaber dig?

- Går du rundt og. skaber dig? - Går du rundt og skaber dig? 2 Hvis du går rundt og skaber dig, er din organisation Arkitektforbundet er for skabende mennesker. Dvs. for arkitekter, designere og planlæggere. Ja, for alle, der arbejder

Læs mere

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet

Formands Nyt. Nr. 1-2014. Livet skal leves hele livet Formands Nyt Nr. 1-2014 Livet skal leves hele livet Formands Nyt nr.1, februar 2014 Kære formænd. Foråret er på vej, de lyse timer bliver flere og flere og det første år med fuldtidsbetjening af sekretariatet

Læs mere

Sammen kan vi inspirere verden.

Sammen kan vi inspirere verden. Sammen kan vi inspirere verden. Leander A/S er en international virksomhed, der er kendetegnet ved en række unikke produkter, en stærk designfilosofi, passionerede medarbejdere og et kæmpe potentiale.

Læs mere

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre

KVINFOs MENTOR NETVÆRK. KVINFOs MENTOR NETVÆRK. åbner døre KVINFOs MENTOR NETVÆRK KVINFOs MENTOR NETVÆRK åbner døre mentee Alle burde have en mentor! Sådan lyder rådet fra mentee Scholastique Nyiragwanesa. Scholastique har været i et mentorforløb med Britta i

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere