Quickguide for Worldtrack professionel tracking system. Version 1.09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Quickguide for Worldtrack professionel tracking system. Version 1.09"

Transkript

1 for Worldtrack professionel tracking system Version 1.09

2 Indholdsfortegnelse Introduktion... 4 Login... 4 Menu... 4 Overvågning... 5 Ikon forklaring... 5 Bevægelses status... 6 GPS data akkurat... 6 Forbindelses status... 6 Sensor State... 7 Vis spor... 7 Egenskaber... 7 Spor... 8 Rapporter Ny rapport... 9 Geografiske regioner...11 Bemærkninger...13 Kørebog...15 Start Kørebog...15 Navigering...16 Udskriv...17 Indstillinger af kørebog...17 Skabeloner...18 Indstillinger for visning...18 Opsætning...19 Om GPS...20 Indsamling af satellitdata...20 Synkronisering det indre ur...20 Almanac...20 Ephemeris data...21 Nyheder...22 Hastighedskontrol...22 Side 2

3 Visning af Spor med hastighedsoverskridelser...23 Tur som geofence...24 Noter...25 Side 3

4 Introduktion Tak fordi du valgte Worldtrack tracking system. Worldtrack er førende leverandør af avanceret tracking teknologi til biler-både-lastvogne og personer. I det følgende gennemgås de mest anvendte funktioner i vores system. For mere avancerede brugere, henviser vi til vores kurser. Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon Vi ønsker dig god fornøjelse med systemet. Worldtrack systemet er opbygget omkring kontrol, hændelser og visualisering. Kontrol kan være en sensor og en hændelse kan være overskridelse af hastighed, mens visualisering viser en liste eller grafisk præsentation. Login For at komme ind i systemet skal du bruge en bruger ID og et adgangskode. Dette er sendt til dig i separat . Åben webadressen På siden vælges Login i top menu, højre side. Vælg derefter GTS (Global Tracking). Indtast godkendt bruger ID og adgangskode. Vælg evt. Husk for at systemet kan huske dig til næste gang du logger på. Bemærk! Kodeord huskes ikke. Klik på knappen Indtast for at logge på. Har du glemt adgangskoden, kontaktes da Worldtrack. Menu Ved korrekt login fremkommer nedenstående skærmbillede. Side 4

5 Overvågning I øverste del finder du en menu startende med Overvågning. Klik på overvågning og vælg dit køretøj. Ikon forklaring Valg af køretøj (Unit) Viser seneste tilstand Viser antal satellitter Enhedens status Chauffør bundet til enhed Vis/fjern seneste kørte spor Send kommando til enhed Åbn egenskaber for bruger (rettigheder) Åbn yderlig menu Fjern enhed fra listen Side 5

6 Bevægelses status Denne kolonne viser om køretøjet er i bevægelse eller stoppet og samtidig om tænding er til eller fra. Køretøjet er i bevægelse, Køretøjet er i bevægelse og tænding er til Køretøjet er stoppet, Køretøjet er stoppen og tænding er til. Den seneste information modtaget for en time siden, var i bevægelse. Den seneste information modtaget for en time siden, var køretøjet har stået stille. Køretøjets status vises I henhold til hastighed og seneste position samt tænding status. Se popup (mus over køretøj ikon.) for tidspunkt for seneste handling. GPS data akkurat Denne kolonne viser hvor akkurat GPS signalet er, med antal af satellitter der er læst ved seneste meddelelse. For præcis antal satellitter, flyt musen over ikonet. Først bar viser tilgængelighed: grøn Satellitter er tilgængelige (Se det præcise antal ved mus over ikon) rød Ingen satellitter er tilgængelige. Anden bar viser seneste data der blev modtaget: grøn køretøj har send data indenfor de seneste 5 min. gul køretøj har sendt data indenfor seneste time, orange køretøj har send data indenfor seneste dag, rød der har ikke været send meddelelser i lang tid. Forbindelses status Viser om køretøj er forbundet I øjeblikket. Køretøj er forbundet, Køretøj er ikke forbundet. Køretøjet skal have sendt seneste TCP eller UDP kommando, indenfor 10 min. for at have status værende Forbundet. Dette har betydning for at kunne sende beskeder til chauffør eller enhed. Man kan ikke sende beskeder via Chatterbox, uden køretøjet er forbundet (ikon grøn). Side 6

7 Sensor State I denne kolonne kan sensor status vises i forskellige farver. (Vises som farvet firkanter, små i flere farver) kan vises status på sensor; tekst parameters (kan vises med forskellig tekst); denne option er ikke aktiv; værdi er ukendt. Vis spor Ved klik på ikonen Vis spor ses seneste kørte strækning. Hold musen over et af strækningens punkter hvorefter en popup med informationer vises, bl.a km/t, højde og antal satellitter. Egenskaber Klik på Egenskaber for at åbn Skærmbilledet som vist. Her indtastes bl.a Navn på enhed samt start km på køretøjet. Metode for km. kalkulation vælges Enten ved GPS eller fysisk sensor. På fanebladet vælges også ikon type. Vælg fra liste eller andet billede. Klik på OK knappen for at gemme. Side 7

8 Spor Under menupunktet finder du Spor. Ved klik på dette menupunkt, vise kørte ruter for en given dato. Forskellige indstillinger kan foretages og flere ruter kan vises på samme tid. I udvælgelsespanelet til venstre kan forskellige parametre sættes op. Vælg det ønskede tidsinterval ved tryk på knapperne I dag-i går-uge-måned eller valgfrit. Man kan også vises rute med og uden hastigheder. Flere ruter kan vises samtidig og de-aktiveres. Desuden kan man til-fravælge ikoner på ruten, hvor der bl.a kan vises antal Stop og Parkeringer. Hver gang der foretages ændringer, skal man trykke på knappen Vis spor. Viste rute slettes ved tryk på krydset. Vælges Hastighed, vises ruten opdelt i farver der afspejler hastighedsområder vist i farver, hvor rød er hastighedsstrækning mere end 120km /t. Den valgte rute kan afspilles ved tryk på den grønne pil. Side 8

9 Rapporter I rapport modulet kan man generere egne definerede rapporter som kan præsenteres som tabeller eller diagrammer. Her kan man også oprette rapportskabeloner, gemme dem og vise dem i browseren eller eksportere dem til filer i forskellige formater såsom PDF, XML, XLS (Excel), HTML, CSV Åbn fra panelet Rapporter, hvorefter følge billede fremkommer. I venstre del af skærmbilledet ses en række parametre som kan vælges, herunder dato interval og enhed. Her kan du udføre allerede eksisterende rapporter. Vælg Skabelon, navn og interval. Tryk herefter på knappen Udfør. Ny rapport Tryk på knappen Ny og indtast et navn til rapporten (eks. Uge hastighed). Vælg derefter hvilken type (eks. Enhed). Ønsker du at vise en tabel Tryk på knappen Tabel. Ønskes vist diagram (graf). Trykkes på knappen Diagram. Eks. Her vælges Diagram Side 9

10 Tryk på knappen Næste. I kolonnen Data set, vælges Hastighed. Tryk på knappen OK for at gemme rapporten. Rapporten findes nu i venstre panel, hvor man kan vælge ønsket rapport. Vælg i venstre panel Skabelon: Uge hastighed. Vælg Uge som interval. Tryk på knappen Udfør. Rapporten vises som en graf i bunden af skærmbilledet. Side 10

11 Geografiske regioner I dette menupunkt kan man oprette geografiske zoner som efterfølgende kan indgå i en hændelse. Klik på knappen Ny i øverste venstre hjørne, hvorefter et skærmbillede fremkommer som nedenfor. Giv området et navn eks. Storebælt. Side 11

12 Bemærk! Man kan efterfølgende flytte og justere, det geografiske område med musen. Klik på kortet hvor det geografiske område har udgangspunkt. Vælg eventuelt anden type, eks. Polygon, Cirkel eller linje. I dette tilfælde er valgt en cirkel på 500 m. Vælg eventuelt en farve for området samt ikon. Farve og ikon vises på kortet. Tryk på knappen Gem for at gemme oprettede Geografiske område. NB! For at få besked når et køretøj enten køre ind eller ud af en geografisk zone, skal der være oprettet en Notifikation. (se afsnit Notifikation) Side 12

13 Bemærkninger I menupunktet Bemærkninger kan man foretag kontrol af hændelser. Et eksempel kunne være at man gerne vil have besked kår køretøjet flyttes uden tænding er sat til eller når en hastighedsoverskridelse forekommer. I det følgende vises dette eksempel. Åben menu Bemærkninger og tryk på knappen Ny, i øverste venstre hjørne. Første vælges aktuelt køretøj som reglen skal gælde for. Klik derefter på næste. Dernæst vælges hvilken hændelse der skal udløse beskeden., vælg her Hastighed. Klik på knappen Næste. Nu kan intervallet vælges. Her er vist mellem 0-100km/t. Overskrides dette interval, bliver det registreret. Klik på knappen Næste. Side 13

14 I dette skærmbillede, kan man vælge hvilken type besked man ønsker. I dette tilfælde vælges Registrere begivenhed for enhed. Det betyder at ved en given overskridelse Noteres dette på enhedens rute, som efterfølgende kan trækkes ud i en rapport. Klik på knappen Næste. I dette skærmbillede, kan man bestemme hvorledes meddelesen skal vises. Al tekst mellem % % betragtes som parameter. Du kan vælge en parameter fra listen nedenfor. I dette skærmbillede kan man bestemme Giv hændelsen et navn: eks. Fart Du kan vælge hvornår den oprettede regel er gældende. Klik Tidsinterval fra/til. En vigtig parameter er Varigheden af hændelsen. Her kan man bestemme om det er tilladt at overskride hastigheden i eks. I 10 sek. Dette kunne f.eks forekomme ved overhaling. Man kan også bestemme i en tidsperiode for hvornår reglen er gældende. Klik på fanebladet Tidsbegrænsning og vælg periode. For at afslutte klik på knappen Ok. Kørebog Side 14

15 Kørebog Worldtrack platformen har indbygget en kørebogs Applikation. Kørebogen benyttes til at holde styr på kørsler, bl.a. start og slut positioner. I kørebogen kan man få udskrevet en liste over de steder man har besøgt. Formålet med Kørebogs Applikationen er, at holde styr på kørsel når køretøjet benyttes både til privat og erhvervskørsel. SKAT kan kræve dokumentation for forholdet mellem Privat og Erhvervskørsel. Kørebogs applikationen kan summere antal kørte km, forhold med SKATS nuværende takster, både for kørte km under og over Start Kørebog I øverste menulinje yderst til højre, finder du Apps, klik for at åbne. Her ses et ikon Driving Logbook. Klik på dette for at åbne applikationen. Ved åbning fremkommer nedenstående skærmbillede: I øverste del, yderst til venstre, vælges køretøj. Dernæst vælges det interval som skal vises, i dag, i går, måned osv. Det er også muligt at vælge et specifikt dato interval, vælg da Brugerdefinerede. Side 15

16 Efter valg af interval, vises de kørsler, som er registreret. Bemærk! Et stop registreres når bilen har haft tænding fra i mere end 5 min. (Dette kan indstilles i WT platformen). Yderst til højre kan man vælge om kørslen er Erhverv eller Privat relateret samt formål. Klik på Noter for at skrive formål. Husk, klik på ikonet disk til højre for Noter, for at gemme indtastningen af dine noter. Navigering Har man mange kørsler, eksempel ved valg af månedsoversigt, vises der på skærmen kun en side af gangen. I venstre side af billeder ses navigeringsknapper, Side frem-side tilbage osv. Til venstre vælges det antal sider som skal vises på en gang (eks. 50). Til højre er første side, dernæst knap for Gå til Side (1-2), således en side frem og vis sidste side knappen. Til højre ses samlet antal sider rapporten fylder Side 16

17 Udskriv Man kan downloade rapporten til forskellige formater samt udskrive til printer. CSV (Komma Separeret Fil) XLS (Excel format) Ønskes udskrivning til PDF, skal en PDF Printer første være installeret. Vælg Printer for at udskrive. Nedenfor vises udskrift med Skabelon 1. Indstillinger af kørebog Inden kørebogen kan tages i brug, skal man vælge de gældende satser som SKAT anerkender. Yderste til højre i øverste menu, vises et ikon som klik på dette for at åbne Indstillinger. Udskriften kan sorteres efter dato. Vælg Grupper efter dato. I Geografisk område, kan man vælge det område som er dannet under geografiske områder i WT menuen. Disse skal være aktive og dannet før anvendelsen. Denne features anvendes for at se antal af kørsler mellem Hjem og Kontor. Dette en vigtig regel, (vedtaget af SKAT) hvis du har kørsel mellem Hjem og Kontor. Se nærmere på SKATs hjemmeside om dette, hvis du er i tvivl. Under Udskriv, kan man vælge hvilken Skabelon der skal benyttes. Vælges skabelon 2, vises udskrift som nedenstående: Side 17

18 Skabeloner I kørebogens indstillinger kan man vælge mellem forskellige udskrift skabeloner. Nedenfor ses skabelon 2. Skabelon 1 ses som eksempel under Udskriv. Denne skabelon er forbeholdt dem som stiller deres bil til rådighed for et firma og afregner kørselsgodtgørelse. Indstillinger for visning Yderst til højre ses en lille firkant, lige under knappen Anvend. Ved klik på denne vises en liste af navne på kolonner. Her kan man fravælge unødige kolonner som vist nedenfor. Tryk på Anvend knappen for at huske indstillingerne. Side 18

19 Opsætning I menuen yderst til højre finder du et menupunkt der viser din enheds navn. Klik på denne og vælg User Settings En popup fremkommer, hvor du kan angive Navn, Tidszone og dato format samt andre avancerede indstillinger. Tryk på knappen OK for at gemme indstillinger. Side 19

20 Om GPS Hvorfor tager det så lang tid for en GPS-modtager til at finde sin startposition? Når en GPS-modtager er tændt, er det nødvendigt at indsamle data fra mindst tre eller fire GPS-satellitter, før det kan rapportere sin position. Dette tager normalt omkring et minut, men det kan tage længere tid, hvis modtageren er langt fra hvor den sidst blev brugt, eller det har været slukket i meget lang tid. Indsamling af satellitdata Før en GPS-modtager kan bruge en satellit, er det nødt til først at "finde" satellittens signal og derefter vente på at modtage data, der beskriver satellittens orbital position (ephemeris data). At finde en satellit indebærer det, at isolere sine signaler fra baggrundsstøj ved at lytte til et præcist timet mønster (unik for hver satellit). Hvis der ikke kan findes en bestemt satellit mønster, kan det være, at satellitten ikke er nærliggende eller dets signaler blokeret af en obstruktion eller interferens. Efter din modtager finder et nyt signal, den har brug for at lytte efter 30 sekunder for at modtage de aktuelle ephemeris data (som beskriver præcis, hvor satellitten er placeret). Hvis signalet er tabt under denne tid, skal processen for den pågældende satellit starte igen som tager tid. Synkronisering det indre ur Din GPS-modtager ur skal synkroniseres med ure i GPS-satellitter for nøjagtigt måle, hvor lange signaler tager at nå det. Når din modtager har erhvervet signaler fra 3 satellitter, kan det være i stand til at rapportere en position, hvis dens indre ur stadig er synkroniseret eller du er stadig på nogenlunde samme højde, hvor modtageren var sidst brugte. I mange tilfælde er det imidlertid nødvendigt at erhverve en fjerde satellit til nøjagtigt synkronisere sit interne ur. Almanac Tid til First Fix (TTFF) beskriver den tid og proces er nødvendig for en GPS-enhed til at erhverve nok brugbare satellitsignaler og data at give præcis navigation. En GPS skal have tre sæt af data, før det kan give nøjagtige position: GPS-satellitsignaler, almanakdata, og ephemeris data. Hvis en GPS er ny, er blevet slukket i en længere periode, eller er blevet transporteret til en lang afstand, da det blev tændt, vil det tage længere tid at erhverve disse datasæt og få en "Time to First Fix" ( TTFF) GPS producenter bruger forskellige teknikker til at fremskynde TTFF, herunder downloading og lagring almanak og ephemeris data med via trådløse netværksforbindelser (hurtigere end at erhverve via satellit). En "kold" starten henviser til en situation, hvor GPS skal erhverve alle data for at starte navigationen, og kan tage op til 12 minutter. En "varm" starten betyder, at GPS'en har de fleste af de data, den har brug for i hukommelsen, og vil begynde hurtigt - et minut eller mindre. Side 20

21 Ephemeris data Ephemeris data er et sæt af parametre, der kan anvendes til nøjagtigt at beregne placeringen af en GPSsatellit på et bestemt tidspunkt. Den beskriver den vej, at satellitten følger da den kredser Jorden. GPS-satellitter omfatter efemeris data i de signaler, de sender til GPS-modtagere. For præcist at beregne din position, ephemeris data er kun anvendelig i en begrænset periode (et par timer eller mindre). Up-to-date data er derfor nødvendig for at minimere fejl, der skyldes mindre variationer i en satellit kredsløb. Side 21

22 Nyheder Pr. 1. juni 2016 er der følgende nyheder: Hastighedskontrol i forhold til vejskilte. Tur med mulighed for markering som geofence Hastighedskontrol Åbn egenskaber for enhed (klik på skruenøgle) og vælg faneblad Avanceret. Vælg derefter under Hastighedsoverskridelse: Brug vejene som grænse. Klik på OK knappen. Efterfølgende ved valg af fanebladet Spor, kan man få vist de overskridelser der er foretaget i henhold til vejskiltenes hastighedsbegrænsning. Inden spor vises vælges ikonet for hastighed. Side 22

23 Visning af Spor med hastighedsoverskridelser Placer markør over hastigheds ikonet for at få yderligere oplysninger. Side 23

24 Tur som geofence I seneste opdatering, kan man markere en kørt rute som værende et Geofence. Det har stor værdi, hvis man ønsker en chauffør følger en bestemt rute uden afvigelser. Ved afvigelse for ruten kan en alarm sende til udvalgt eller SMS. Se mere i afsnittet Geofence. En given rute kørt på bestemt dato og tid, kan markeres som et Geofence. Bemærk de fire nye ikoner ud fra rute specifikationen. Klikkes på ikonen yderst til højre, markeres ruten som et Geofence. Herefter skal man angive et navn på Geofencet. Ruten makeres med fed. Side 24

25 Noter Side 25

WorldTrack Elektronisk

WorldTrack Elektronisk 2016 WorldTrack Elektronisk Kørebog QUICKGUIDE V.1 (FEB 2017) WORLDTRACK Ejby industrivej 2, 2600 Glostrup Indhold Indledning... 2 PC Version... 2 Login... 2 Setup...5 SKAT kørselssatser...5 Opret ny bruger...

Læs mere

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost)

Funktions Manual. Skyhost WebPortal. Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) Funktions Manual Skyhost WebPortal Login (Bemærk: for at kunne bruge WebPortalen skal du have et aktivt abonnement fra Skyhost) 1: Gå ind i på www.skyhost.dk - Klik på WebPortal knappen øverst på siden

Læs mere

Automatisk kørebog til din iphone

Automatisk kørebog til din iphone Automatisk kørebog til din iphone Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og

Læs mere

Vejledning til Kilometer Registrering

Vejledning til Kilometer Registrering Vejledning til Kilometer Registrering iphone Appen som holder styr på dit firma og privat kørsel. Udviklet af Trisect Development 2011. www.trisect.dk For iphone version 4.2 og nyere. Med Kilometer Registrering

Læs mere

Startguide. kom godt i gang

Startguide. kom godt i gang Startguide kom godt i gang Indholdsfortegnelse Installation af Autolog programmet At skrive kørebog er 100% tidsspilde når Autolog gør det 100% automatisk Autolog programmets funktioner Autolog Hardwaretyper

Læs mere

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012

Web MTC manual. Version 1.1 08-11-2012 Web MTC manual Version 1.1 08-11-2012 1 Revisioner: Version 1.0, 11-10-2012: Oprettelse af dokument Version 1.1, 08-11-2012: Afsnit om udskrivning af rapport tilføjet. 2 Indhold Sideopbygning... 5 Startside...

Læs mere

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner.

Mobile Workforce. Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Mobile Workforce Mobile Workforce er et avanceret flådestyringssystem og indeholder mange funktioner. Dette dokument beskriver de mest almindelige funktioner til brug i det daglige arbejde. Indhold Introduktion

Læs mere

Administrator manual

Administrator manual Revision 1 Administrator manual INDHOLD LOG IND 1 OVERBLIK 1 ARBEJDSRUM 1 MEDARBEJDERE 2 OPRET NY MEDARBEJDER 2 TRIN 1 AF 4: NAVN OG OPLYSNINGER 2 TRIN 2 AF 4: LEGITIMATION 2 TRIN 3 AF 4: EFFEKTIVITETSNIVEAU

Læs mere

Brugermanual. Tripple Track Fleet

Brugermanual. Tripple Track Fleet Brugermanual Tripple Track Fleet Version 3.15 Side 1 af 19 Indholdsfortegnelse Installation:... 3 Login:... 3 Se alle biler:... 4 Status skift:... 5 Historie:... 7 Punkt information:... 9 Find adresse:...

Læs mere

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04)

Brugermanual SIF (33069-04) Side 1/28. Godkendt af: Dato: Dokumentnr.: 077.024.214 Projekt: SIF (33069-04) Side 1/28 Brugermanual SIF (33069-04) Godkendt af: Dato: Side 3/28 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING... 4 1.1 Fangster, sporbare enheder og salg... 4 2 GENEREL NAVIGERING... 4 2.1 Login... 4 2.2 Log ud...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN

Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Administration af subsites BRUGERVEJLEDNING FOR ADMINISTRATOREN Indholdsfortegnelse Introduktion... 2 Definitioner... 2 Generelt... 3 Oprettelse af en skabelon... 4 Sidetypeskabeloner... 5 Globale displaymoduler...

Læs mere

Quick Guide SuperSail Container Alarm app.

Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Quick Guide SuperSail Container Alarm app. Applikationen startes via browser på nedenstående adresse: http://server.super-sail.dk:49715/supersailalarm/#/login Adressen kan oprettes som genvej på f.eks.

Læs mere

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37

09/03 2009 Version 1.4 Side 1 af 37 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

Kvik guide: GT-Command Mobile

Kvik guide: GT-Command Mobile GamesOnTrack A/S, Uhresoevej 35, DK 7500 Holstebro, Denmark, www.gamesontrack.com Tel: +45 3070 3777, email: nb@gamesontrack.com, CVR and VAT number: DK 3105 3013 Kvik guide: GT-Command Mobile I version

Læs mere

Manual til Dynamicweb Februar 2010

Manual til Dynamicweb Februar 2010 Manual til Dynamicweb Februar 2010 Login... 2 Skabeloner og formater... 3 Filarkivet... 4 Lav en PDF... 5 Opret en ny side... 7 Navngiv siden... 9 Aktiver siden... 9 Sorter sider... 9 Flyt siden... 11

Læs mere

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.

Brugervejledning til chauffører. webtour.mobi. Version 2014-01-24. Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour. Brugervejledning til chauffører webtour.mobi Version 2014-01-24 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual

Indholdsfortegnelse. EasyIQ IDM 5.4 Brugermanual Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 8 Licens... 8 Nyheder... 9 Eksterne links... 11 Log... 12 Password...

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

Vejledning til AdPoint

Vejledning til AdPoint Vejledning til AdPoint Login på adressen http://manager.alignint.dk/cpdev/dev.jsp og følgende login billede kommer frem: Log på med dit kundenr., brugernavn og adgangskode og følgende billede kommer frem:

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP

BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP BRUGERVEJLEDNING MOBIL APP tilgængelig for ios/android/windows Phone 5040327601-WEB Kære kunde. Tak for at du valgte et Meta Trak produkt. Meta Trak er en telematisk enhed, der giver brugeren mulighed

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Velkommen til TIS-Web

Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web Velkommen til TIS-Web din digitale online service for lagring og analyse af digitale fartskriver data. Med denne vejledning ønsker vi at introducerer de mest almindelige muligheder

Læs mere

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

Betjeningsvejledning. for. Vagtcentral MAC2000. PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com Betjeningsvejledning for Vagtcentral MAC2000 Vagtcentral systemet Vagtcentral programmet bruges til at oprette klienter med nødkaldeanlæg og fastlægge hvilke radioer / telefoner der skal ringes op, når

Læs mere

Brugervejledning til chauffører

Brugervejledning til chauffører Version 5.0 Brugervejledning til chauffører Version pr 20110510 Opdateret og seneste version kan altid hentes på http://webtour.dk/manual Der arbejdes til stadighed på at forbedre vores brugervejledning

Læs mere

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk

Opdateret den 02.06.2014. Administrator manual. www.mintimeseddel.dk Administrator manual INDHOLD 1. Registration Overblik Dashboard Medarbejder 2. Opret ny medarbejder Navn og oplysninger Legitimation Rediger / slet medarbejder 3. Opret ny kunder Navn og oplysninger Legitimation

Læs mere

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG

VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG 1/5 Energinet.dk Tonne Kjærsvej 65 DK-7000 Fredericia VEJLEDNING TIL SELVBETJENING - FIND DINE AFREGNINGSBILAG +45 70 10 22 44 info@energinet.dk Vat-nr. 28 98 06 71 Dato: 30/5 2017 Indhold 1. Før du går

Læs mere

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser

Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Brug af Brobygning.NET for ungdomsuddannelser Indhold Indledning... 2 Kom godt i gang... 3 Holdlisten... 6 Skriv i kontaktbogen... 9 Udskriv fra holdlisten... 10 Tilmeldingslisten... 10 Opret fravær på

Læs mere

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8

DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 DESIGN4OEE ANDROID MANUAL V.8 OmniFleet til Android Version 8.3.0 OmniFleet til Android... 2 Introduktion... 3 Forudsætninger... 3 Download og installation... 3 Hovedmenuen... 4 Opsætning... 4 Køretøjsliste...

Læs mere

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser.

Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. Kort Her får du vist dine enheder på kort Google Map. Kortet opdateres hvert 30 sekund, således man konstant kan følge køretøjernes bevægelser. 1. 2. 3. 4. 6. 7. 10. 11. 9. 8. 1. Se køretøjer på kort.

Læs mere

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36

18/11 2010 Version 2.0 Side 1 af 36 Login til DJAS Gå ind på adressen http://www.djas.dk I feltet Brugernavn skrives den e-mail adresse som brugeren er registeret med i systemet. I feltet Password skrives brugerens adgangskode. Ved at sætte

Læs mere

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter.

For plottet skal der også vælges en skabelon, i skabelonen er angivet en række grundindstillinger så som log, standardtekster og felter. AGS/Plot ARTOGIS AGS/Plot giver mulighed for at generere plot/print fra en web-applikation i høj eller lav kvalitet på baggrund af et område eller en rute der markeres i kortet. De genererede plots bliver

Læs mere

Brugervejledning til Dyreregistrering

Brugervejledning til Dyreregistrering Brugervejledning til Dyreregistrering Dansk Kvæg 25. februar 2005 Brugervejledning til Dyreregistrering 1/13 Indledning Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme

Læs mere

SecureAware Opfølgning Manual

SecureAware Opfølgning Manual SecureAware Opfølgning Manual Manualen beskriver brugen af SecureAware version 3 Dokument opdateret: juni 2009 Om dette dokument Dette dokument er en vejledning i brug af opfølgnings-modulet i SecureAware.

Læs mere

Indhold. Indholdsfortegnelse

Indhold. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 2 Forsiden... 2 Dine genveje... 3 Nyheder... 3 EasyIQ og EasyIQ Quick Funktioner... 3 Administration... 6 Licens... 7 Nyheder... 8 Log... 9 Password... 9 System...

Læs mere

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden.

Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. Hjemmesiden er opdelt i et sidehoved, en sidefod og mellem disse 3 kolonner: venstre, midterste og højre. Højre kolonne vises dog kun på forsiden. VENSTRE kolonne indeholder flere elementer (se illustration

Læs mere

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1

e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 e-konto manual 01.08.2011 e-konto manual Side 1 Indhold 1. Overordnet beskrivelse... 3 2. Login... 3 3. Se og ret kundeoplysninger... 4 4. Rediger kontaktoplysninger... 6 5. Skift adgangskode... 7 6. BroBizz-oversigt...

Læs mere

Web-Fleet manual. Gå ind på hjemmesiden : og klik på fanebladet login. Vælg Web-Fleet. Indtast Firmanavn, brugernavn og kodeord

Web-Fleet manual. Gå ind på hjemmesiden :  og klik på fanebladet login. Vælg Web-Fleet. Indtast Firmanavn, brugernavn og kodeord Web-Fleet manual Gå ind på hjemmesiden : www.trippletrack.dk og klik på fanebladet login Vælg Web-Fleet Indtast Firmanavn, brugernavn og kodeord Har du ikke modtaget dine login-oplysninger: Firmanavn,

Læs mere

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse

Piwik. Multisite + kk.dk: Grundlæggende Drupal Version: 2.0. Beskrivelse. Indholdsfortegnelse Beskrivelse Piwik er et cookiebaseret værktøj til at indsamle statistik om en hjemmesides brugere. Det vil sige, at når en bruger besøger hjemmesiden, så bliver der lagt en cookie på brugerens computer,

Læs mere

Vejledning i brug af MiljøGIS.

Vejledning i brug af MiljøGIS. NOTAT Naturplanlægning, naturprojekter og skov J.nr. NST-3379-00005 Ref. MOBKI/TRDIP/KINIE Den 11. februar 2014 Vejledning i brug af MiljøGIS. Indholdsfortegnelse Introduktion... 3 1. Fremsøgning af lokalitet...

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport

BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION BRUGERVEJLEDNING TRIC - Lagerrapport BRUGERVEJLEDNING TRIC LAGERRAPPORT MODUL TIL MAGENTO MODUL VERSION 1.1.3 Vejledning: Lagerrapport. Version 2015.12.22 Side 1 af 6 KOM GODT I GANG MED LAGERRAPPORT Vi vil her guide dig gennem brugen af

Læs mere

www.evalueringssystem.dk

www.evalueringssystem.dk Brugervejledning Indledning... 3 Log på evalueringssystemet... 4 Afprøv en evaluering... 8 Åbn en evaluering eller en øvelse... 10 Gennemfør en evaluering og en øvelse... 13 Luk en evaluering... 15 Se

Læs mere

Lav din egen forside i webtrees

Lav din egen forside i webtrees Lav din egen forside i webtrees Du behøver ikke at kunne kode eller gøre noget advanceret for at designe din helt egen forside i webtrees. Alt du skal gøre er bare at gøre brug af den indbygget editor.

Læs mere

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler

Betjeningsvejledning for. Carlog moduler Betjeningsvejledning for Carlog moduler Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov

Læs mere

Vejledning til KOMBIT KLIK

Vejledning til KOMBIT KLIK Vejledning til KOMBIT KLIK KOMBIT A/S Halfdansgade 8 2300 København S Tlf 3334 9400 www.kombit.dk kombit@kombit.dk CVR 19 43 50 75 0 Version Bemærkning til ændringer/justeringer Dato Ansvarlig 1.0 Første

Læs mere

EazyProject lokalestyring

EazyProject lokalestyring EazyProject lokalestyring Brugermanual Version 1.1 Side 1 af 26 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion til EazyProject... 3 1.1 Om... 3 1.2 Support... 3 1.3 Daglig brug af EazyProject... 3 1.3.1 Print af

Læs mere

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Google Docs Dokumenter Indholdsfortegnelse Værktøjer... Side 3 Menuer... Side 5 Opgave... Side 8 Få adgang til filerne fra din computer... Side 16 Vejledende løsning... Side 17 GoogleDocs Dokumenter 2

Læs mere

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel

Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Vejledning til indberetning af befordringsgodtgørelse via Min Kørsel Introduktion Min Kørsel gør det muligt for dig at registrere arbejdsrelateret kørsel på stedet. Der indberettes via smartphone eller

Læs mere

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net

Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Brugervejledning til www.sundhedspaedagogik.net Af Inger Hindhede Kjær (28.02.2013) Indholdsfortegnelse 1 Introduktion til platformen... 2 2 Login processen... 3 2.1 Login på siden... 3 2.2 Sådan logger

Læs mere

HTC ONE og HTC ONE mini

HTC ONE og HTC ONE mini HTC ONE og HTC ONE mini Her er en guide til softwareopdatering af HTC ONE og HTC ONE mini, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af

Læs mere

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER

1.TILBUD NYT TILBUD 1.1 TRIN FORUDSÆTNINGER 1.TILBUD Fanen Tilbud giver en oversigt over alle de tilbud, der ligger i din database. Det er også herfra, at du har mulighed for at oprette, kopiere eller redigere et eksisterende tilbud. Det følgende

Læs mere

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag

SPAM-mails. ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010. Køber varer via spam-mails. Læser spam-mails. Modtager over 40 spam-mails pr. dag. Modtager spam hver dag SPAM-mails Køber varer via spam-mails Læser spam-mails Modtager over 40 spam-mails pr. dag Modtager spam hver dag 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 ERFA & Søren Noah s A4-Ark 2010 Datapræsentation: lav flotte

Læs mere

Velkommen. I gang med Ondisplay

Velkommen. I gang med Ondisplay Velkommen I gang med Ondisplay Log ind på Ondisplay Tast den URL du har fået af Ondisplay. Det kan være: http://admin.ondisplay.dk eller http://ditfirmanavn.ondisplay.dk (Bemærk: ingen www) På logon-siden

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM

VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM April 2015 Version 01 2015 VEJLEDNING TIL EUNOMIAS FRIPLADSSYSTEM 1. Årets gang i friplads... 3 2. Adgang til Eunomia... 3 3. Forældreansøgninger... 4 3.1. Ansøgningsskemaer til forældrene... 4 3.2. Fordelingsnøgler...

Læs mere

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2

Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION. Brugermanual august-2013 vers. 1.2 Midttrafik TRAFIKADMINISTRATION 2 34 Brugermanual august-2013 vers. 1.2 1 intro! På de følgende sider vil du finde en lille og hurtig gennemgang af Midttrafik Trafikadministration. Med Midttrafik Trafikadministration

Læs mere

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.

Vistemmernu. Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive. E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket. Vistemmernu Et webbaseret værktøj udviklet af Programdatateket i Skive E-mail: programdatateket@viauc.dk Web: http://www.programdatateket.dk Kolofon HVAL-vejledning Vistemmernu på HVAL.DK Forfatter: Susanne

Læs mere

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0

Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Brugermanual SuperSail (DS Version) Performance System Release 2.0 Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 LOGIN MENU... 3 2 HOVED MENU... 4 3 TRACKER INFO MENU... 5 4 KAPSEJLADS MENU... 6 4.1 TILMELD KAPSEJLADS

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

IDAP manual Emission

IDAP manual Emission IDAP manual Emission Dato: 08-06-2005 16:32:35 Indhold INDHOLD... 1 1 EMISSION... 2 1.1 KURVER... 2 1.2 RAPPORTER... 5 1.3 DATA REDIGERING... 6 1.3.1 Masse redigering... 7 1.3.2 Enkelt redigering... 10

Læs mere

Professionel håndtering af klinikregnskab

Professionel håndtering af klinikregnskab Professionel håndtering af klinikregnskab Kom godt i gang med TDfinans. Dette introduktionshæfte beskriver, hvordan du nemt og hurtigt kommer i gang med at bruge TDfinans, og hvordan du løser de daglige

Læs mere

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE

TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND ADGANGSKODE TESTPORTAL: BRUGERVEJLEDNING LOG IND Testportalen befinder sig på internetadressen http://www.testportal.hogrefe.dk/default.aspx. På denne adresse mødes man af ovenstående skærmbillede. Indtast her dit

Læs mere

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S

Tegneserien - Kom godt i gang. Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Tegneserien - Kom godt i gang Mikro Værkstedet A/S Revision 1.14, 15. maj 2007 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 1 2. Kom godt i gang... 3 2.1. Opstart

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang Sådan kommer du i gang 1. Åbn Internet Explorer 2. Skriv følgende adresse i adresselinjen: http://rudersdal.emshost.dk 3. Tryk på ENTER-tasten 4. Tilføj adressen til dine foretrukne hjemmesider: 1 Log

Læs mere

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur.

Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. Adgang til Back-end Gå ind på forsiden til hjemmesiden. Skriv typo3 i adresselinjen og tryk på retur. typo3 Skriv herefter brugernavn og adgangskode i de respektive felter og klik på Login Den følgende

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse:

Download af logfiler. For at få adgang til BioCover data skal du benytte følgende login oplysninger: Webadresse: Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er installeret på din PC og klar til brug, og at

Læs mere

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP

VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP VEJLEDNING I MONITORERING AF VÆGTSTOP KONTAKT NIRAS A/S T: 8732 3232 E: vaegtstop@niras.dk Introduktion til vejledningen Denne vejledning beskriver, hvordan man indsamler, indtaster og monitorerer data

Læs mere

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC

Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Brugervejledning til Kørebog for Pocket PC Denne vejledning beskriver kort anvendelsen af Kørebog for Pocket PC version 3.0 Programmet giver mulighed for registrering af den daglige kørsel. Registreringen

Læs mere

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk

NVR Client system. Bruger Manual. SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk NVR Client system Bruger Manual SuperVision Alarmteknik ApS Cedervej 2, 8462 Harlev J +45 70 23 93 10 www.supervision-alarm.dk 1 Indholdsfortegnelse. Side 3: Side 4-5: Side 6: Side 8: Side 10: Side 11:

Læs mere

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden.

Alle tekstbokser er generelle informationer og ikke en del af selve step by step guiden. Step by step guide til InfoScreens Indhold Log ind... 1 Oprette slide... 1 Offentliggøre slide...5 Se infoskærm... 6 Rediger et slide... 7 Fjerne slide fra skærm... 7 Ændre rækkefølge på slide på skærm...

Læs mere

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering

Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering Mamut Enterprise Abonnementsfakturering er et værktøj til fakturering af kunder, som har faste aftaler eller abonnementer. Løsningen er inkluderet i Mamut Enterprise

Læs mere

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan

Lav etiketter online. Hvorfor? Før du går i gang. Hvordan Hvorfor? Arbejdet med at lave etiketter i Office 365 er blevet meget besværligt. Hvis du har behov for at lave etiketter, vil vi anbefale at bruge programmet, Avery, som findes som en onlineversion på

Læs mere

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9

vejman.dk Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Brugerdokumentation - kortmodul 14. marts 2012 Version 1.9 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Anbefalinger... 4 1.2 Datahjælp... 4 1.3 Brugerindstillinger... 5 2 Generel funktionalitet... 6 2.1

Læs mere

PDC Helpdesk Brugervejledning

PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk Brugervejledning PDC Helpdesk November 2013 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Brug af browser eller e-mails... 3 3 Log på PDC Helpdesk... 4 4 Oversigts side for sager... 5 4.1 Oversigt over eksisterende

Læs mere

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op.

Inden du kan tage systemet i brug og sende spørgeskemaer, kortlægge arbejdsmiljøet, lave handlingsplaner mv. skal systemet sættes op. Indledning Workcyclus er et Internetbaseret arbejdsmiljøsystem, der giver fuldt overblik over virksomhedens arbejdsmiljøtilstand og gør arbejdsmiljøet målbart og synligt på alle niveauer i organisationen.

Læs mere

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX

Brugsvejledning. ABAX Kørebog. www.abax.dk. The difference is ABAX Brugsvejledning ABAX Kørebog www.abax.dk The difference is ABAX 2 The difference is ABAX Indhold Til lykke med dit valg af ABAX kørebog 3 Brug af kørebogen 3 Menuer 3 Kørebog 4 Turdetaljer 5 Slå ture sammen

Læs mere

https://gensidigforsikring.linkgrc.com

https://gensidigforsikring.linkgrc.com Indholdsfortegnelse Log ind... 2 Hjem... 3 Dokumenter... 6 Grupper... 9 Min profil... 20 Log ud... 21 Brugervejledning Fortroligt Side 1/21 Log ind På denne side angives et brugernavn og en adgangskode.

Læs mere

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide

OK Fonden. Umbraco CMS Quickguide OK Fonden Umbraco CMS Quickguide 1 Indhold 1 Indhold... 2 2 Indledning... 3 2.1 Kompatible browsere... 3 2.2 Log ind i Umbraco... 3 2.3 Naviger i administrationsområdet... 4 2.4 Brug af træ menu... 5 3

Læs mere

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer

EasyXP Serien. Kom godt i gang bruger/beboer EasyXP Serien Kom godt i gang bruger/beboer Rev. 3.20 2006 KEsolutions ApS all rights reserved Author: JS.11.12.2006 Easy ver.3.20 Side 2/10 Indholdsfortegnelse 1. Brugerfladen på terminalen side 3 Brugerflade

Læs mere

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0

QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100. SecVision - Quick Manual v1.0 QUICK MANUAL BRUGERNAVN: ADMIN PASSWORD: 00000 APP: SMARTEYES PRO PORT: 50100 SecVision - Quick Manual v1.0 1. System Login 1.1. Bruger Login ID: admin Password: 00000 1.2. Indstilling af dato/tid og harddisk

Læs mere

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1

Indhold SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12

Indledning...3. OnTime Kalenderen...3. Daglig brug af OnTime...4. Oversigter / Views...5. Funktioner...7. Brug af ikoner...12 Indholdsfortegnelse: Indledning...3 OnTime Kalenderen...3 Daglig brug af OnTime...4 Oversigter / Views...5 Funktioner...7 Brug af ikoner...12 Grafisk visning af tid...13 Side 2 Indledning I større organisationer

Læs mere

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud.

Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. NOTAT Vejledning til brug af MiljøGIS ved ansøgning om privat skovtilskud. Denne vejledning beskriver, hvordan der kan tegnes kort til brug for ansøgning om privat skovtilskud. Naturplanlægning, naturprojekter

Læs mere

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER

VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER VEJLEDNING TIL LUDUS, WORD og ONLINE ORDBØGER INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Ludus - Log ind. side 3 2. Ludus - Skriv note til læreren, når du er syg side 4 3. Ludus

Læs mere

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering

QuickRoute for dummies, FIF Hillerød Orientering Indhold Lidt om denne vejledning... 1 Forberedelser inden du kan starte... 2 GPS ur... 3 Kortfil... 5 FIF Kortarkiv... 6 QuickRoute... 8 Begynd din analyse... 14 Nyttige link og et enkelt råd... 15 Lidt

Læs mere

AGS/Plot Vejledning til Brugere

AGS/Plot Vejledning til Brugere AGS/Plot Vejledning til Brugere Produktversion : AGS 2.1 Dokumentversion : 1.0 Oprettet : 27. november 2013 Sidst opdateret : 7. januar 2014 ARTOGIS a/s er indehaver af alle rettigheder til nærværende

Læs mere

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det.

Iphone 5. Indhold. Klik på emnet for at springe frem til det. Iphone 5 Her er en guide til softwareopdatering af iphone 5, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås. Indhold Iphone 5...

Læs mere

Kort brugermanual til Spirometry PC Software

Kort brugermanual til Spirometry PC Software Kort brugermanual til Spirometry PC Software Opret ny patient (3 forskellige måder at gøre dette på) 1. Tryk på Add new patient i fanebladet Start Screen 2. Tryk på ikonet 3. Tryk på Data i menulinien

Læs mere

Oktober Dokumentpakker

Oktober Dokumentpakker Oktober 2017 Dokumentpakker Dokumentpakkerne er et værktøj til at udskrive dynamiske breve, som har en standardtekst i brevet, og hvor der automatisk sættes blandt andet patientens navn, adresse og aftaletid

Læs mere

MakeRoute. Bruger manual

MakeRoute. Bruger manual MakeRoute Bruger manual Indholdsfortegnelse MakeRoute... 3 MakeRoute hjemmesiden... 4 Log på hjemmeside... 6 Opret tur... 7 Se ture... 9 Indtast adresse... 11 Upload tur... 13 MakeRoute app... 14 Download

Læs mere

SAMSUNG GALAXY SIII... 1

SAMSUNG GALAXY SIII... 1 SAMSUNG GALAXY SIII Her er en guide til softwareopdatering af SAMSUNG GALAXY SIII, opsætning og sletning af e-mail, skift af adgangskode og signatur, nulstilling ved bortkomst, samt opsætning af skærmlås.

Læs mere

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013

Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Ditmer edagsorden Oktober 2013 Quick Guide Indhold For dig der skal i gang med at bruge ditmer edagsorden på ipad eller web 1. Sådan får du adgang til ditmer edagsorden... 2 2. Find udvalg

Læs mere

Greve Vandværk A.m.b.a. Tip og tricks til ebutler. I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler.

Greve Vandværk A.m.b.a. Tip og tricks til ebutler. I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler. Tip og tricks til ebutler I denne vejledning gennemgår vi, hvordan du kommer godt i gang med ebutler. Vi kommer ind på: Log ind med Kundenummer side 2 Log ind med e-mail eller brugernavn side 2 Forsidebillede

Læs mere

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013

Vinterman app til chaufførerne. 22. November 2013 Vinterman app til chaufførerne 22. November 2013 Indhold Vinterman app præsentation Formål Opsætning i Vinterman Installation på telefon Aktivering Chaufførens brug af app en Princip for automatisk start/stop

Læs mere

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG

KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG KVIK GUIDE SVIN OG KVÆG Kun tre ting du skal huske: 1. At afhjælpe eventuelle alarmer fra anlægget. 2. Bestille syre inden syretanken er tom anlægget kommer med en besked om dette i god tid. 3. Kalibrere

Læs mere

Automatisk kørebog på Trackstick

Automatisk kørebog på Trackstick Automatisk kørebog på Trackstick Tænk på miljøet - kør med omtanke Gør noget godt for miljøet og for din pengepung. Brug Carlog System, her får du hurtigt og nemt et overblik over dit kørselsbehov og dermed

Læs mere