Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet"

Transkript

1 Forslag til disponering af 200 mio. kr. til påtrængende udgiftsbehov på sundhedsområdet Styrkelse af det akutte område og beredskab mod overbelægning (5 mio. kr.) I budgettet for 2013 indgår 25 mio. kr. til yderligere styrkelse af regionens akutmodtagelser og akutklinikker. Der udestår efter fordelingen af puljen fortsat fuld dækning med speciallæger i vagt i det omfang, der vurderes optimalt i akutmodtagelserne. Det er vurderingen, at der med henblik på bedre dækning i spidsbelastningsperioder er behov for en yderligere styrkelse af akutmodtagelserne ved en udvidet bemanding aften og nat med speciallæger, samt bedre personaledækning i weekend og ferieperioder. Der skal være det nødvendige antal behandlersygeplejersker til at nedbringe ventetid. Udgiftsniveauet i 2013 vil være omkring 5 mio. kr., og en eventuel varig styrkelse af akutberedskabet vil blive behandlet i forbindelse med budgetforslaget for Overlappende akutberedskab før overtagelse af lægevagten (15 mio. kr.) Forud for overtagelsen af lægevagten fra de praktiserende læger er der behov for en oplærings- og undervisningsindsats på 2-3 måneder for sygeplejersker og læger, der ansættes til løsning af opgaven. Lønudgiften udgør 12 mio. kr. i 2013, hvortil kommer forskellige engangsudgifter på 3 mio. kr. Den varige udgift modgås af de besparelser, der opnås på den nuværende vagtlægeordning. Kampagne vedrørende akuttelefon og overtagelse af lægevagt (5 mio. kr.) Der er i den foreløbige vurdering af rammerne for 2014 indarbejdet 10 mio. kr. til gennemførelse af en opfølgningskampagne for Akuttelefonen Det vil samtidig være hensigtsmæssigt at give bred information om den kommende visiterede adgang til akutmodtagelserne/akutklinikkerne, hvor visitationen skal foregå via Akuttelefonen Ændringen indebærer, at man når behovet opstår skal kontakte 1813, før man eventuelt henvender sig på hospitalet. Da den visiterede adgang indføres 1. januar 2014, samtidig med ophør af den nuværende lægevagtsordning, vil det være hensigtsmæssigt, at kampagnen sættes i gang før årsskiftet og målrettes information om den nye lægevagtsordning, og der bør derfor i 2013 afsættes 5 mio. kr. af den samlede udgift på 10 mio. kr. Udredningsret (10 mio. kr.) Efter 1. september 2013 skal patienter være udredt inden 30 dage. Der anvendes 10 mio. kr. til afhjælpning af flaskehalse på det diagnostiske område, dels til pukkelafvikling (engangsudgift), dels til varig kapacitetsforøgelse. Foruden de 10 mio. kr. på driftsområdet er til Forretningsudvalgsmødet den 11. juni foreslået anskaffelse af CT-scanner til Hvidovre Hospital som investeringsbeviling finansieret ved kassetræk. Inden drøftelserne af budgetforslag 2014 vil der foreligge nærmere belysning af ressourcebehovet i forbindelse med udredningsretten.

2 It og apparatur (59 mio. kr.) Vedrørende it og apparatur vurderes det, at det vil være relevant at fremrykke indkøb af apparatur med henblik på standardisering af udstyr på hospitalerne, samt fremskynde nødvendige tekniske opgraderinger af netværket. Udgifterne udgør 59 mio. kr. på driften og er et led i, at regionen bliver klar til Sundhedsplatformen. Renoveringer (97 mio. kr.) På hospitalerne er der en række presserende renoverings- og vedligeholdelsesprojekter, som det ikke har været muligt at prioritere i de forløbne år. Som følge heraf er der et vedligeholdelsesefterslæb vedrørende bygninger, installationer og udendørsarealer, og det vurderes på nuværende tidspunkt, at der vil være relevante vedligeholdelsesprojekter for mere end 100 mio. kr. i Der afsættes 97 mio. kr. Hospitalerne prioriterer arbejder, der reducerer fremtidige energi- og driftsudgifter samt forbedrer handicaptilgængelighed, og som kan gennemføres i Kurser i konklikthåndtering og for nyuddannede i psykiatrien (1 mio. kr.) Inden for en ramme på 1 mio. kr. vurderes det muligt at gennemføre en række yderligere kurser i forlængelse af den allerede aftalte indsats i Det drejer sig for det første om kursus i konflikthåndtering for de resterende ca. 500 medarbejdere på akutmodtageafdelinger, således at alle medarbejdere får mulighed for at komme på det pågældende kursus. For det andet kurser til nyuddannede, der skal ansættes i psykiatrien, fx psykofysisk træning, kognitive metoder i sygeplejen og lign. Service- og videncenter for hjælpemidler (2 mio. kr.) Der afsættes 2 mio. kr. med henblik på etablering af service- og videncenter for hjælpemidler på Glostrup Hospital. Centret skal kunne give bred faglig vurdering af relevante hjælpemidler til sundhedspersonale og brugere, og der skal være mulighed for visning af hjælpemidler. Et konkret forslag uarbejdes til at indgå i drøftelserne af budgetforslaget for Børnepolitik (1 mio. kr.) Puljen i budget 2013 på 5 mio. kr. til børnepolitikken forøges med 1 mio. kr. til 6 mio. kr. Beløbet anvendes til udvikling af en APP, hvor børn og unge kan finde råd og vejledning og komme i kontakt med andre i samme situation, samt til udvikling af en række animationsfilm (og andre film) til InfoTV og andre medier, f.eks. om, hvordan det kan opleves at blive indlagt. Innovation (2 mio. kr.) Puljen på 5 mio. kr. til innovationsprojekter på regionens hospitaler øges med 2 mio. kr. til 7 mio. kr. Skiltning, brevpapir mm. (2 mio. kr.) Med udgangspunkt i pilotprojekter på Gentofte Hospital og Herlev Hospital, hvor den indendørs skiltning er gået fra latinske til danske benævnelser, igangsættes et projekt, der har til formål at anvende danske navne som afdelingsbetegnelser. 2

3 Kultur- og uddannelsesprojekt i psykiatrien (1 mio. kr.) Puljen på 5 mio. kr. til kultur- og uddannelsesprojekt i psykiatrien forøges med 1 mio. kr. til 6 mio. kr. til indsatsen vedrørende recovery. Beløbet anvendes især til forøgelse af timetal til medarbejdere med brugerbaggrund i følgende projekter: Recovery-mentorer på sengeafsnit It-baserede værktøjer til fælles beslutningstagen i form af APP og webside En mindre del af beløbet anvendes til studietur for Recovery-mentorer (medarbejdere med brugerbaggrund). 3

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle

Jo før jo bedre. Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre Tidlig diagnose, bedre behandling og flere gode leveår for alle August 2014 Jo før jo bedre

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Aftale om Kræftplan III

Aftale om Kræftplan III Aftale om Kræftplan III Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne er enige om at gennemføre en styrket indsats på kræftområdet med en Kræftplan III. Den massive indsats

Læs mere

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION

NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION NATIONAL HANDLINGSPLAN FOR ORGANDONATION PÅ BAGGRUND AF ARBEJDSGRUPPENS FAGLIGE ANBEFALINGER VEDRØRENDE ORGANDONATION JULI 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Baggrund hvor langt er vi?... 5 Hvad

Læs mere

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter

God praksis. - i indsatsen for medicinske patienter God praksis - i indsatsen for medicinske patienter 1 God praksis - i indsatsen for medicinske patienter Danske Regioner 2009 Layout: UHI, Danske Regioner Tryk: Danske Regioner ISBN trykt 978-87-7723-618-1

Læs mere

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg

Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Afrapportering fra det tværministerielle sygedagpengeudvalg Indholdsfortegnelse AFRAPPORTERING FRA SYGEDAGPENGEUDVALGET...3 SPOR 1 - EN BEDRE SYGEDAGPENGEINDSATS...9 FORSLAG 1.1 TIDLIG INDSATS TTA-AFKLARING...12

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014

Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Vejledning til ansøgning om støtte fra puljen til løft af ældreområdet 15.75.05.10 Ansøgningsfrist d. 14. februar 2014 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning og baggrund

Læs mere

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015

NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 NATIONALT KVALITETSPROGRAM FOR SUNDHEDSOMRÅDET 2015-2018 APRIL 2015 1 Vision for fremtidens kvalitetsarbejde på sundhedsområdet Det er en hjørnesten i det danske velfærdssamfund, at vores fælles sundhedsvæsen

Læs mere

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt

Sammenhængende patientforløb. et udviklingsfelt Sammenhængende patientforløb et udviklingsfelt F o r o r d Sammenhængende patientforløb er en afgørende forudsætning for kvalitet og effektivitet i sundhedsvæsenet. Det kræver, at den enkelte patient

Læs mere

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015

EFFEKTIV& INNOVATIV KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 DIGITALISERING AF DEN. Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 EFFEKTIV& INNOVATIV DIGITALISERING AF DEN KOMMUNALE SEKTOR 2011-2015 Handlingsplan for den fælleskommunale digitaliseringsstrategi 2011-2015 Side 1 af 32 FRA STRATEGI TIL HANDLING Digitalisering er et

Læs mere

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING

AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AFRAPPORTERING VEDR. EN EVT. VARIG AKUTLÆGEHELIKOPTERORDNING AKUTUDVALGET (UDVALGET OM DET PRÆHOSPITALE AKUTBEREDSKAB) OKTOBER 2012 Side 1 Indhold 1. Indledning...2 2. Sammenfatning af udvalgets anbefalinger...3

Læs mere

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front

Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser LÆGEFORENINGEN. - speciallægen med i front LÆGEFORENINGEN Behov for mere ensartede fælles akutmodtagelser - speciallægen med i front Alle akutte patienter, der visiteres til de fælles modtagelser, skal tilses af rette læge på rette tidspunkt. Politikpapir

Læs mere

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte

Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte BRANCHEVEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM ARBEJDSMILJØARBEJDET PÅ KONTORER IRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE Arbejdsmiljøarbejdet På virksomheder med 10-34 ansatte - Opgaver, roller, uddannelse og organisering Et

Læs mere

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering

Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 Det specialiserede socialområde - redskaber til styring og prioritering Juni 2009 I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015

Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser. Marts 2015 Beretning til Statsrevisorerne om hospitalernes brug af personaleresurser Marts 2015 BERETNING OM HOSPITALERNES BRUG AF PERSONALERESURSER Indholdsfortegnelse 1. Introduktion og konklusion... 1 1.1. Formål

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle

Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle Spilleregler For samarbejdet mellem frivillige og professionelle 1 Fagforeninger og frivillige organisationer sætter i fællesskab rammerne for samarbejde på institutionerne Ansatte og frivillige har tradition

Læs mere

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group

Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse. The Boston Consulting Group Analyse af vejledningsindsatsen i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse The Boston Consulting Group Juli 2013 Indhold 1 Indledning og resumé... 4 1.1 Fokus i analysen... 6 1.2 Hovedresultater...

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning

Det nære sundhedsvæsen. sammenfatning Det nære sundhedsvæsen sammenfatning Forord Hvordan skal vi indrette vores sundhedsvæsen, så vi får mest sundhed for pengene? Det er et spørgsmål, som flere og flere er optagede af, ikke mindst i en situation

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Aftale om vækstplan for dansk turisme

Aftale om vækstplan for dansk turisme 20. juni 2014 Aftale om vækstplan for dansk turisme Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, og Det Konservative Folkeparti

Læs mere

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.

Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23. Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning til ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen Nye veje til aktiviteter og ledsagelse for personer med handicap 15.13.23.25 Ansøgningsfrist

Læs mere

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation

Arbejdsgruppens anbefalinger til. Handlingsplan for Organdonation Arbejdsgruppens anbefalinger til Handlingsplan for Organdonation Udarbejdet af en arbejdsgruppe, nedsat af Ministeren for Sundhed og Forebyggelse, Jf. kommissorie: dok. nr. 1140795 af 23. januar 2013 I

Læs mere

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING

RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING Til Socialministeriet Dato September 2011 RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDS- RÅDGIVNING RAPPORT EVALUERING AF DEN FRIVILLIGE GÆLDSRÅDGIVNING INDHOLD 1. Indledning 1 1.1 Om evalueringen 1 1.2 Puljen

Læs mere

Rebild Kommune. Region Nordjylland

Rebild Kommune. Region Nordjylland Sundhedsaftale for valgperioden 1. januar 2007 31. december 2009 (Bemærk: Denne skabelon skal anvendes ved indsendelse af sundhedsaftaler til Sundhedsstyrelsen. Når den udfyldte skabelonen indsendelse

Læs mere