alkoholbehandlingen årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1"

Transkript

1 alkoholbehandlingen årsrapport

2 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og viden om de familiære og helbredsmæssige konsekvenser At udvikle og bevare fokus på børn i familier med alkoholproblemer At styrke samarbejdspartneres handlekompetence ud fra denne viden At prioritere et højt fagligt niveau i behandlingen ved at anvende evidensbaserede metoder At sikre kvalitet i behandlingen bl.a. ved elektronisk registrering Vi håber, at I vil tage godt imod vores første årsrapport. Den er blevet til på baggrund af, at vi i 2012 på mange måder er lykkes med at forene drift med udvikling og lovgivning med praksis. Og mange kolleger og borgere har fået øget kendskab til Alkoholbehandlingen, hvilket har medført en øget indskrivning af borgere. Vi har arbejdet målrettet på, at oplyse og undervise borgere og kolleger så de ved, at der er mulighed for at få rådgivning eller behandling uanset om man har et overforbrug, et misbrug eller en afhængighed. Eller er pårørende til en der har. Vi håber at denne årsrapport for 2012 vil medvirke til at vores kolleger i Kolding Kommune får øget indblik i hvem vi er og hvad vi tilbyder. Anette Rasmussen Afdelingsleder fokus på børn og unge Overforbrug eller misbrug? den nye dagbehandling alkoholbehandling er gratis og man kan være anonym 2 3

3 hvem er vi... afrusning Efter Sundhedslovens 141 tilbyder Alkoholbehandlingen personlig rådgivning og professionel behandling til borgere, pårørende og samarbejdspartnere om alle typer af problemer med alkohol. Her vil vi gerne præsentere de medarbejdere man møder hos os, og fortælle om de forskellige muligheder vi tilbyder. sekretærerne Når du ringer eller henvender dig til Misbrugscenteret på Rådgivningscenter El-vej bliver du mødt af Mette og Jeanett vores to venlige sekretærer. Det er også her borgere indtager deres antabus 2 x ugentligt, når det er en del af deres behandling. Mette og Jeanett kan svare på de mest almindelige spørgsmål vedrørende behandlingen, eller de kan fortælle hvem man skal snakke med. modtageteamet Overforbrug eller misbrug? I Modtageteamet vil Susanne eller Randi tilbyde en samtale, der typisk varer en time. Sammen med borgeren udredes alkoholforbruget og andre relevante oplysninger, der har betydning for hvilken behandling, der skal påbegyndes. Der laves en foreløbig behandlingsplan. De tilbyder også MI (Motivational Interviewing) samtaler, der kan hjælpe borgeren til at afklare sin motivation for behandling. I vores åbningstid kan enhver møde op uden tidsbestilling og henvisning. Introgruppe De fleste behandlingsforløb starter i Introgruppen, som sammensættes på tværs af køn, alder og alkoholforbrug. Det er et undervisningsforløb, der foregår i 2 timer, 1 x ugentligt i 6 uger. Der undervises i Forbrug af alkohol, Det gode liv, Motivation og forandring, Sundhed, Pårørende, Trang og tilbagefald. Karen 45 år, misbruger: Det var så rart at møde andre og finde ud af at jeg ikke er den eneste mette, kontorassistent randi, jeanett, kontorassistent susanne, Modtageteamets åbningstider: Personlig rådgivning: Mandag kl Telefonisk kontakt: Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag Efter aftale Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl sidse, sygeplejerske anette, afdelingsleder susan, sygeplejerske Når man holder op med at drikke, efter misbrug af alkohol gennem længere tid, kan man få fysiske symptomer, også kaldet abstinenser. Abstinenser kan være farlige, hvis ikke man får medicinsk behandling - altså bliver afruset. I Modtagelsen er det som regel Sidse eller Susan (sygeplejersker), der vurderer abstinenser bl.a. ved at måle puls og blodtryk. Det er egen læge, der ordinerer medicinen, som er Risolid og desuden B-vitaminer. Hvis der efter 14 dage med afholdenhed stadig er voldsom fysisk trang til alkohol, kan der tilbydes behandling med Campral, et præparat der dæmper trang. Det er også sygeplejerskerne der tilbyder sundhedssamtaler til alle der afruses. symptomer på abstinenser: rystelser, svedeture, uro i dele af eller hele kroppen, hjertebanken og feber. evt. krampeanfald, som kan give vrangforestillinger og i værste fald blive livstruende. nada café en værdsat leder I 2012 indstillede medarbejderne Anette Rasmussen til årets leder 2012 med følgende begrundelser: Hun inspirerer os til faglig udvikling og får os til at anstrenge os for at leve op til forventningerne Hun fremmer respekten mellem kolleger på tværs af faggrænser Hun stiller op for borgere såvel som medarbejdere behandlingen kan suppleres med øreakupunktur (nada). mandag og torsdag kl Hun tænker i helheder og ser os som en del af kommunen Hun er bevidst om sit ledelsesmæssige ansvar og forstår samtidig at uddelegere opgaver og give os udfordringer og handlerum Til medarbejdernes ærgrelse blev hun dog ikke blandt de endeligt nominerede til prisen. 4 5

4 hvem er vi... ambulant behandling helle, birthe, Helle, Birthe og Jette (socialrådgivere) tager sig professionelt af den ambulante behandling, som består af individuelle samtaler og/eller behandling i grupper. Samtalerne drejer sig om de forandringer borgeren ønsker at opnå ved at ændre alkoholvaner eller ophøre med at drikke alkohol. Der anvendes forskellige metoder i samtalerne og alle uddannes bl.a. i at anvende kognitive metoder. dagbehandling i gruppe I 2012 startede vi et nyt ambulant tilbud om dagbehandling, som ledes af Mehendi og Helle assisterer. Dagbehandlingen forløber over 12 uger, mandag, onsdag og fredag fra kl jette, Anonym: Svend 42 år: Jeg har nu fundet ud af at det har for store konsekvenser for mig at drikke. Jeg oplever, at kunne takle de udfordringer jeg møder, med de redskaber jeg har fået med herfra. Jeg har samtidig fået viden om hvordan min kone ser mig i mit misbrug og det har været en stor hjælp Har profiteret af mit forløb i alkoholbehandlingen, ved at få redskaber til at have fokus på mit alkoholforbrug og vil helt klart anbefale det til andre. Har følt mig mødt og respekteret, hvilket har gjort det nemmere at komme her, selvom jeg har taget et par tilbagefald under forløbet samarbejde med AA -en frivillig organisation AA (Anonyme Alkoholikere) træffes i alkoholbehandlingen torsdage fra kl. 16 til 18 samt på 5. modul i introgruppen Det er et tilbud til borgere, der har som mål at blive afholdende, kan være det i hele forløbet mehendi, og som kan og vil arbejde med at få indsigt i de personlige problemer, der gør det attraktivt at drikke alkohol. Der trænes og øves i at arbejde Birthe 45 år: konkret med de tanker, følelser og handlinger der er alkoholrelateret. De metoder der bruges, har været super brugbare for mig, det har gjort, jeg virkelig har udviklet mig og føler mig klar til at blive udskrevet. Jeg oplever personalet som yderst kompetente fokus på børn og unge Hanne tager sig varligt af børn og unge i familier med alkoholproblemer. Gennem individuelle samtaler og gruppeforløb aflastes børnene, når de får viden om det at være barn i en familie med alkoholproblemer og når de møder andre børn, føler de sig ikke længere alene. Lone 17 år: Ved at få hjælp her er jeg overbevist om, at det ikke er min skyld at min far ryger hash. Jeg får ikke længere dårlig samvittighed over at sige fra over for ham. Jeg har mindre skamfølelse. Jeg tør næsten ikke tænke på hvor jeg ville have været, hvis jeg ikke havde haft jer. Til en Jeg kommer virkelig til at savne dig. Tusind tak for alt Pårørende Behandlerne tilbyder rådgivning og behandling til pårørende, fordi det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med alkohol, uanset om det er ens ægtefælle, forældre, søskende eller børn. Mange pårørende har et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan. Rådgivning om hvad det betyder for dem, kan give overblik over deres situation og handlemuligheder. Hjælpen foregår individuelt og i grupper, fordi det for mange er en god støtte og hjælp at tale med andre, som er i en lignende situation. Marie 17 år, om familiesamtaler: Min mor, søster og jeg kan nu tale sammen om fars alkoholmisbrug, hvilket vi ikke kunne før. Så vi er kommet tættere på hinanden Jon 16 år, om det første møde i ungegruppen:...det har bare været den bedste dag jeg har haft i lang tid Jette 24 år: Jeg kunne ikke overskue at min kæreste drak og lod det gå ud over mig. Jeg mistede min selvtillid og jeg kunne ikke handle i det. Jeg har nogle gange været sur på dig, som, fordi du udfordrede mig og ville have at jeg skulle tage ansvar for mig selv. Tusind tak for din hjælp hanne, børne- og familie alkoholrådgivning i sundhedsregi Alkoholrådgivning i sundhedsregi er et fireårigt projekt der slutter til august Det primære formål er, at komme i kontakt med borgere med overforbrug af alkohol for at kunne rådgive om alkoholforbrugets betydning for bl.a. helbredet. Sundhedsfagligt personale har fået undervisning i: Alkohols skadelige virkning Hvad er alkoholbehandling trine, alkoholrådgiver Hvordan spørges patienter/borgere om deres alkoholforbrug Der har ligeledes været tilbudt individuel rådgivning til patienter hos praktiserende læger og på Kolding Sygehus. alkoholbehandling er gratis og man kan være anonym 6 7

5 året der gik... Vi har til fulde nået vores mål om at være synlige i medierne, styrke samarbejdspartneres handlekompetence og skabe fokus på børn i familier med alkoholproblemer. Den elektroniske registrering halter det håber vi kan afsluttes i Kommunikationsplan I november 2011 lagde vi, i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, en kommunikationsplan for Målene var, at borgere og medarbejdere fik kendskab til Alkoholbehandlingen, vores konkrete tilbud og hvem der gør brug af det. Vi er meget tilfredse med, at vi opnåede at få disse budskaber ud i Jydske Vestkysten, P4 Trekanten og i landsdækkende TV både TV2 og DR1. MI-samtaler Fra januar tilbød Modtageteamet MI-samtaler (Motivational Interviewing). Det har været tilbudt til cirka hver fjerde nyindskrevne, og tre ud af fire har deltaget. Foredrag med Birgit Trembacz Medarbejdere fra Misbrugscenteret, Familierådgivningen og Familiecentret deltog i en temadag, hvor fokus for dagen var samarbejde på tværs for at hjælpe børn i familier med alkoholproblemer. Birgit Trembacz holdt et varmt og nærværende oplæg ud fra mantraet: Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 2012 i tekst og tal Indskrevne i 2012 Dagbehandlingen Dagbehandlingen, som startede i juni, er vores nyeste behandlingstilbud. 11 er visiteret. Heraf har 6 af forskellige grunde ikke kunnet gennemføre forløbet, 1 har gennemført og 4 er aktuelt i behandlingen. Temaeftermiddag med Henrik Rindom I oktober deltog vi i temaeftermiddagen Tør du få øje på misbrugeren?, hvor Henrik Rindom fortalte om hvor tæt alkohol og tobak er forbundne også i hjernen. Dermed er der relativ stor risiko for tilbagefald ved ikke at stoppe med begge dele på én gang. Vores fire uddannede rygestopinstruktører vil sørge for at vi arbejder videre med den viden i ACT en kognitiv metode Gennem de senere år er alle e blevet uddannet i kognitive behandlingsformer. Fra oktober 2012 til marts 2013 er alle e også undervist i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Det forventer vi os meget af i de kommende år. Undervisning af 800 frontpersonaler I november afholdt vi den sidste undervisning af i alt ca. 800 frontpersonaler indenfor Social-og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Tilbagemeldingerne: Det er godt vi lærer om alkohol, hvad det betyder for børnene, hvad vi kan gøre og hvor vi kan få hjælp! Gennem flere år har vi ligget på en årlig indskrivning af borgere med overforbrug/misbrug eller afhængighed på 330 borgere, +/- 20 personer. Det som er usædvanligt for 2012, er det store antal pårørende, særligt antallet af børn og unge, som er steget fra de foregående år ca. 30 årligt til 130 i Vi mener det skyldes opkvalificering af 800 frontpersonaler og en bevidst pressestrategi. Indskrevne fordelt på klassificering af alkoholforbruget I perioderne og , herefter nyt journalsystem Konverteringen til et nyt journalsystem har givet nogle udfordringer ift. at dokumentere vores arbejde. Det er dog lykkedes at finde dokumentation for, at vi i en periode har øget indskrivningen af borgere med overforbrug eller lettere misbrug med 2/3 fra første kvartal 2011 til første kvartal Vi mener det skyldes en generel øget opmærksomhed på, hvor udbredt overforbrug af alkohol er blandt danskere, og at vi har bragt historier om mennesker, som har minimeret deres alkoholforbrug gennem et kortere forløb i Alkoholbehandlingen bestående af undervisning og samtaler. 130 børn og unge hvis mor eller far drikker 75 voksne pårørende borgere med overforbrug/misbrug eller anghængighed 33 I alt 524 EKJ nyt journalsystem I maj konverterede vi til et nyt elektronisk journalsystem - EKJ. Systemet er endnu ikke fuldt ud i drift. Det betyder bl.a. at en del registrering ikke kan foretages, at det er vanskeligt at trække oplysninger og f.eks. at indberetning til de nationale registre ikke er tilstrækkeligt valide. Alkoholrådgivning i sundhedsregi I 2013 går projektet ind i sin afsluttende fase. Gennem tre et halvt år er der undervist 270 læger og sundhedspersonaler på Kolding Sygehus og hos praktiserende læger samt medarbejdere ved Kolding Kommune. 43 patienter/borgere (25 mænd, 18 kvinder) har fået individuel rådgivning om alkoholvaner, heraf 5 pårørende. I alt 116 i første kvartal 2011 og I alt 231 i første kvartal

6 kommunikation......større synlighed I 2012 har vi i Alkoholbehandlingen haft særligt fokus på at skabe synlighed omkring vores tilbud gennem forskellige medier f.eks. Facebook, hjemmesiden, aviser og landsdækkende TV. I juni udsendte vi postkort til alle i årgang 1967 og 1977 med budskabet om at voksne i Kolding Kommune drikker lidt for meget, påført henvisning til muligheden for rådgivning og behandling. Under overskrifter som En enkelt øl blev til to, fire, seks stykker om dagen og Hele familien får hjælp når øllet flyder, har vi præsenteret, at der både er tilbud til borgere med overforbrug af alkohol, der har som mål at mindske deres forbrug misbrugere der ønsker at blive afholdende pårørende børn såvel som voksne avisartikler Af: Lotte Højstrøm, Kolding, Børn af alkoholikere strømmer til for at få hjælp Misbrug: Et stærkt stigende antal børn i Kolding får hjælp af en særlig børnefaglig medarbejder i kommunens alkoholbehandling, fordi deres mor eller far er alkoholiker. Søgningen er blandt andet steget, fordi alkoholbehandlingen har haft et par medarbejdere ude at undervise lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med børn og unge. De har lært om, hvordan de får øje på børn, der mistrives, når mor eller far drikker for meget. Af: Sigrid Hald Kristensen, Kolding Dobbelt så mange får hjælp til at styre alkoholforbruget Overforbrug: Flere og flere borgere i Kolding Kommune beder om hjælp, når deres alkoholforbrug bliver for stort og det ene glas langsomt begynder at tage det andet. I Kolding er der i løbet af de seneste to år sket en fordobling i antallet af borgere, som gerne vil have hjælp til at stoppe det overdrevne alkoholindtag. Af Jakob Hille, Kolding, Julen betyder flere i alkoholbehandling i Kolding Flere end sædvanligt melder sig til behandling for alkoholmisbrug efter den forestående julehøjtid. Tænk på dine børn, når du skåler julen ind Børn bliver ramt af danskernes udbredte, oversete alkoholmisbrug, der bliver synligt i julen. Halvdelen af de børn, som vokser op i familier med alkoholproblemer får selv problemer med misbrug, psykiske lidelser m.m. Succesen er størst når vi inddrager familien i behandlingen Behandlingssuccesen er størst, når de pårørende inddrages, fordi den drikkende gennem sine børn og andre pårørende kan se, hvilken påvirkning deres misbrug har på deres børn og partner. Artiklerne medførte en øget indskrivning op til jul set ift. tidligere år. En enkelt øl blev til to, fire, seks stykker om dagen Overforbrug: Martin var oppe på at drikke seks-otte øl. Hver dag. En kollega tog ham i nakken, og gennem Alkoholbehandlingen er hans forbrug blevet normalt igen. Martin har kone og to børn og han er lykkelig for, at det store alkoholforbrug er blevet normaliseret. For meget øl gik også ud over familien

7 LOGO3_1-linjeMellem_POSrød fokus: børn i familien Når Mette på 17 år og Line på 14 år ser på billeder fra dengang de boede med både mor og far, synes de ikke det er billeder af børn, der synes det er øv! Med andre ord var der ikke andre omkring dem, som kunne se hvordan de havde det med en far der drak for meget. Familiesamtaler har bevirket at alle tre nu er begyndt at tale sammen om misbruget og at pigerne har en bedre forståelse for hinandens reaktioner og måde at opfatte tingene på. Modsat mange andre havde Mette og Line en mor, der kunne hjælpe dem i behandling, Det har jeg ikke fortrudt, for som hun siger; Jeg oplever, at de er blevet gladere, positive, mere imødekommende og nu tør sige deres mening og de tør åbne op, når der er noget de er kede af eller der er noget, der går dem på. Bag billederne gemte sig Mette, som var enormt ked af det hele tiden og lillesøster Line som var enormt vred og hele tiden blev sur. For to år siden besluttede deres mor at lade sig skille fra pigernes far. For Line har forløbet i Alkoholbehandlingen gjort hendes tilværelse væsentlig mere overskuelig ved at hun har fået viden om, hvad det betyder at få snakket om, hvad det har betydet for hende at hendes far drikker. For Mette var det afgørende at møde andre unge i gruppe, fordi så var det ikke pinligt mere, at fortælle andre at jeg har en far der drikker, som hun siger. I dag har hun det godt og er glad for at gå i skole. På et år har Alkoholbehandlingen øget indskrivningen af børn fra bl.a. fordi vi har undervist ca. 800 frontpersonaler i Kolding Kommune. De har fået bevidsthed om, at børns mistrivsel også kan skyldes, at mor eller far drikker for meget og at disse børn kan få hjælp. Derfor er flere blevet henvist. forsiden... Illustrationen fra forsiden ses her i sin fulde udgave. Det er, helt på eget initiativ, skrevet af Sofie på 9 år, en dag mens hun deltog i børnegruppe. Sofies ord siger dels noget om de tanker børn i familier med alkoholproblemer kan have, og desuden noget om hvad der bliver talt om i gruppen. Alkoholbehandlingen - Elvej 2A Kolding - Tlf

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE

VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE VELKOMMEN TIL ALKOHOLBEHANDLINGEN I KOLDING KOMMUNE Rådgivning om behandling til borgere med alkoholproblemer Hvad kan vi tilbyde dig, der har et overforbrug eller misbrug af alkohol? I alkoholbehandlingen

Læs mere

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1

RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 RUSMIDDELRÅDGIVNING 05.2012 1 Åben for alle Rusmidler Uhensigtsmæssigt forbrug RusmiddelRådgivning er et tilbud til borgere over 18 år, som søger ambulant behandling for at ændre på brugen af alkohol eller

Læs mere

Er alkohol et problem?

Er alkohol et problem? Er alkohol et problem? Du har ret til hjælp Få gratis og professionel hjælp gennem kommunen. Husk, et alkoholproblem er kun tabu indtil man gør noget ved det. Test dine alkoholvaner Test dine alkoholvaner

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug

Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Kvalitetsstandard, Kvalitetsstandard, 141, alkoholmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Sundhedslovens 141: Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Stk. 2. Alkoholbehandling

Læs mere

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG

KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG KVALITETSSTANDARD FOR BEHANDLING AF ALKOHOLMISBRUG Indholdsfortegnelse Værdigrundlag... 3 Formål og indhold... 4 Individuelle behandlingsplaner og statusbeskrivelse... 5 Kvalitetsmål...6 Visitationsprocedure...6

Læs mere

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141

Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 Kvalitetsstandard for Alkoholbehandling til borgere over 18 år efter Sundhedslovens 141 1. Lovgrundlag Sundhedslovens 141 kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere Stk.

Læs mere

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale.

Samarbejdsaftalens rammebeløb er baseret på nuværende lovgivning. Borgere i 110 tilbud eller personer i afgiftningsregi, er uden for denne aftale. Samarbejdsaftale mellem Nordsjællands Misbrugscenter og Frederikssund Kommune om behandling af alkohol- og stofmisbrugere i Frederikssund Kommune gældende i 2015 Baggrund og formål Frederikssund Kommune

Læs mere

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET?

FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? FYLDER ALKOHOL FOR MEGET? Få hjælp hos Lænke-ambulatorierne på Amager og Københavns Vestegn Lænke-ambulatorierne varetager blandt andet alkoholbehandlingen for mange af kommunerne på Amager og Københavns

Læs mere

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling

Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Få respekten tilbage: Ryslinge, den 13. januar 2015 Ny kampagne skal få flere i alkoholbehandling Faaborg-Midtfyn Kommune deltager i en landsdækkende oplysningskampagne om kommunernes gratis alkoholbehandling,

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: TN Dato: 02. 01. 2013 Sagsid.: Version nr.: 1. Revision af kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Læs mere

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa

Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Kvalitetsstandard for tilbud på Misbrugscenter Aabenraa Godkendt af Byrådet den xxxxx Indhold Indhold... 2 1. Opgaver som udføres på misbrugsbehandlingsområdet... 5 Råd og vejledning... 5 Udredning...

Læs mere

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen

Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Udarbejdet af: Dato: 26. 01. 2011 Sagsid.: std Version nr.: 7 Kvalitetsstandard for varetagelse af alkoholbehandlingen Område Behandling for alkoholmisbrug

Læs mere

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole.

Rådgivning, vejledning og behandling af børn og unge under 18 år sker i samarbejde med forvaltningen Børn & Skole. Kvalitetsstandard for tilbud i Rådgivningscenter Tønder Misbrug. Social- og sundhedsfaglig misbrugsbehandling efter serviceloven 101 og sundhedslovens 141 og 142 Beskrivelsen indeholder kvalitetsstandarden

Læs mere

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3

Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Kvalitetsstandard for behandling af stofmisbrugere i Faxe Kommune Version 3 Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social Service 101, at tilbyde behandling af stofmisbrug hos voksne borgere.

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven)

Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011. Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) NOTAT Høje-Taastrup Kommune 14-12-2011 Høje-Taastrup Kommunes kvalitetsstandard for alkoholbehandling ( 141 i Sundhedsloven) Talkode for ydelsen og ydelsens navn Lovgrundlag for ydelsen Sundhedsloven:

Læs mere

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien

PROBLEMER MED ALKOHOL. Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien PROBLEMER MED ALKOHOL Problemer med alkohol? I Stevns Kommune er der hjælp at hente til hele familien HVOR KAN DU FÅ HJÆLP? HVILKE BEHANDLINGSMULIGHEDER FINDES DER? For alle tilbud om ambulant alkoholbehandling

Læs mere

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling.

Ambulant alkoholbehandling kan foregå anonymt, undtaget ved medicinsk behandling. 24.09.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og alkoholbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Sundhed 141at tilbyde behandling af alkoholmisbrug hos voksne borgere

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug

Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Kvalitetsstandard, 101, Behandling af stofmisbrug Overskrift Lovgrundlag Indhold Servicelovens 101: Kommunalbestyrelsen skal tilbyde behandling af stofmisbrugere. Stk. 2. Tilbud efter stk. 1 skal iværksættes

Læs mere

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune

Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Center for Misbrugsbehandling og Pleje Socialforvaltningen Københavns Kommune Alkoholbehandlingen Alkoholenheden er et gratis ambulant tilbud til brugere og familier med alkoholproblemer. Alkoholenheden

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune OKTOBER 2013 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

Har du patienter med alkoholproblemer?

Har du patienter med alkoholproblemer? Har du patienter med alkoholproblemer? Information til hjemmesygeplejersker om alkoholmisbrug, antabus og abstinenser Glostrup Har du patienter med alkoholproblemer? Om mennesker med overforbrug eller

Læs mere

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen

Ældre og misbrug. Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014. v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Ældre og misbrug Alkoholforebyggelse, hvad virker? Alkoholkonference 24. februar 2014 v. Jette Nyboe og Lise Skov Pedersen, Socialstyrelsen Håndbog om forebyggelse på ældreområdet Håndbogens temaer: Selvmordsadfærd

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6.

1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. 1 1. Indledning... 3 2. Lovgrundlag... 3 3. Målgruppe... 3 4. Adgang til alkoholbehandling... 3 5. Formål med behandlingen... 4 6. Behandlingsydelser... 4 7. Dokumentation... 6 8. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk

Nordre Strandvej 53 B, 3000 Helsingør Tel 20464441 trembacz@tdcadsl.dk www.trembacz.dk trembacz.dk Cand. psych. Birgit Trembacz - Supervisor og specialist i psykoterapi samt forfattter Kursus i Par- og familieorienteret alkoholbehandling 28. maj til 25 september 2013 Nordsjællands Misbrugscenter

Læs mere

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan...

Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Målgruppen for behandlingstilbuddene...7 Visitation...7 Behandlingsplan... Kvalitetsstandard Misbrugsbehandling 2014 Indholdsfortegnelse Organisering...3 Misbrugsbehandling...3 Misbrugscentrets ydelser...3 Overordnende mål, værdier og normer for misbrugsbehandlingen...4 Behandlingstilbuddene...4

Læs mere

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol

Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol Konceptbeskrivelse for Samtale om Alkohol 1/7 Indledning Samtale om Alkohol etableres som led i pilotprojektet Tidlig opsporing og Kort rådgivende samtale. Pilotprojektet tager afsæt i Strategi for mere

Læs mere

Social behandling af stofmisbrug

Social behandling af stofmisbrug September 2014 Center for Særlig Social Indsats Helsingør Kommunes Kvalitetsstandard for Lov om Social Service 101 og Sundhedslovens 141-142 Helsingør Rusmiddelcenter Godkendt af Socialudvalget 30. september

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden

Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Afhængig af alkohol? Mini-guide til behandlingen, der gør dig fri af afhængigheden Er du klar til at sige farvel til et liv med alkohol og goddag til et bedre inden for de næste 4 måneder? Hvordan kommer

Læs mere

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje

Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Aktivgruppe 4 i Center for Misbrugsbehandling og Pleje Velkommen til Aktivgruppe 4 og til et 12 ugers behandlingsprogram. Dette hæfte vil være din manual, og på de følgende sider vil du blive introduceret

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård

Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler. Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Vi vil skabe nye muligheder for mennesker, hvis liv er ødelagt af alkohol og andre rusmidler Information om alkoholbehandling på Kærshovedgård Et liv uden misbrug - en vej til kvalitet i livet Det kan

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Alkohol- og stofmisbrug

Alkohol- og stofmisbrug Alkohol- og stofmisbrug Kvalitetsstandard 2015 Problemer med alkohol eller stoffer? Hvis du har mistanke om, at du selv, en pårørende eller en bekendt har et overforbrug af alkohol, hash eller andet stofmisbrug,

Læs mere

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn

Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug eller skadeligt forbrug, pårørende og børn GUIDE TIL IMPLEMENTERING af to anbefalinger om tidlig indsats fra forebyggelsespakken om alkohol 2013 Systematisk tidlig opsporing ved frontpersonale Kort rådgivende samtale med borgere med et storforbrug

Læs mere

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet

Indsatskatalog. Misbrugscenter Sønderborg. Godkendt af byrådet Misbrugscenter Sønderborg Godkendt af byrådet 3. juni 2015 Indhold INDLEDNING... 3 UNGEBEHANDLINGEN... 4 ÅBEN RÅDGIVNING UNGE... 4 BEHANDLING FOR OVERFORBRUG AF STOFFER UNGE... 5 KORTLÆGNINGSSAMTALE UNGE...

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling

100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Dobbeltdiagnoser hvad er muligt på et kommunalt misbrugscenter? John Schmidt, psykiater 100 dage på Stoffer Christoffer en stofmisbrugende mand der søger misbrugsbehandling Stoffer - 23 år gammel - Hash

Læs mere

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv

IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv IOGT-RÅDGIVNING SVENDBORG Hvis alkohol styrer dit liv Årsrapport 2011 I.O.G.T. Rådgivning i Svendborg I.O.G.T Rådgivning i Svendborg er en del af den verdensomspændte organisation I.O.G.T.`s sociale arbejde.

Læs mere

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling

Kvalitetsstandard. Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Kvalitetsstandard Rusmiddelcenter Lolland Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Indholdsfortegnelse 1. Lovgrundlag alkohol- og stofmisbrugsbehandlingsområdet... 3 2. Ydelser... 3 3. Målgruppen for alkohol-

Læs mere

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12

Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget på møde den 24.11.2011 og af Kommunalbestyrelsen på møde den 13.12.2011. Acadre dok. 81087-12 Kvalitetsstandard for Norddjurs kommunes tilbud om behandling af borgere over 18 år med stofmisbrug jvf. lov om Social Service 101 samt alkoholmisbrug jvf. Sundhedslovens 141 Godkendt af Voksen- og Plejeudvalget

Læs mere

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen

Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Sådan slipper du hash og styrer (dit liv) igen Test dig selv 1. Er du nødt til at ryge hash for at føle dig tilpas? 2. Foretrækker du tit at være alene, når du ryger hash? 3. Har du svært ved at passe

Læs mere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere

Døgnbehandling SYDGÅRDEN. SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Døgnbehandling SYDGÅRDEN SYBehandlingscenter for alkohol- og blandingsmisbrugere Dagbehandling Fra påvirket til ædru og clean Misbrug og afhængighed af stemningsændrende midler er en kombination af psykologiske,

Læs mere

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013

Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n. Aktivitetsplan efterår 2013 Rådg ivningsce n t e r Kø be nh av n Aktivitetsplan efterår 2013 1 indhold 3-4 Faste tilbud 5 Foredrag 6-8 Temamøder 9 Kurser 10 Hjertebilen, uderådgivning 11 Lad dig inspirere 12 Nyheder Bliv gratis medlem

Læs mere

Børn i familier med alkoholproblemer

Børn i familier med alkoholproblemer Der findes en masse teoretisk viden om hvad der ikke er godt for børn! Men hvad er det egentlig vi gerne vil hjælpe dem med? steffen christensen & jacob hulgard (stch@odense.dk & jacih@odense.dk) Børn

Læs mere

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling

Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Kvalitetsstandarder for Alkoholbehandling, stofmisbrugsbehandling og substitutionsbehandling Godkendt i Byrådet 29. august 2013 Kvalitetsstandarder Kontaktinformation Hvis du har behov for hjælp kan du

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM

INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Maj 2015 INFORMATION TIL DIG, DER ER TÆT PÅ ÉN MED EN PSYKISK SYGDOM Bedre pårørende- og netværksinddragelse i psykiatrien på Bornholm Psykiatri Materialet er udarbejdet i samarbejde mellem Psykiatrisk

Læs mere

Center for rusmiddel og forebyggelse

Center for rusmiddel og forebyggelse Center for rusmiddel og forebyggelse. Et fælles kommunalt driftstilbud.....i en tid med nærhed og selvforsyning som væsentlige principper for den kommunale tilbudsvifte. Grundforudsætninger i kunde leverandører

Læs mere

SKizofreNi viden og gode råd

SKizofreNi viden og gode råd Skizofreni viden og gode råd Hvad er skizofreni? Skizofreni er en alvorlig psykisk sygdom, som typisk bryder ud, mens man er ung. Men det er ikke automatisk en livstidsdom. Hver femte kommer sig af sygdommen

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde:

Skive kommune vægter indsatsen i forhold til alkohol- og stofmisbrugsbehandling på følgende måde: Skive Kommune Den 28. januar 2013 Servicedeklaration for forebyggelse og behandling af alkohol- og stofmisbrug. Indledning Ifølge loven skal en kommune beskrive sine tilbud på misbrugsområdet i en såkaldt

Læs mere

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt

Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynsrapport Socialtilsyn Midt Tilsynstype: Driftsorienteret tilsyn Område: Sociale tilbud Praktiske oplysninger Tilsynsrapporten indeholder socialtilsynets bedømmelse og vurdering af om tilbuddet fortsat

Læs mere

Bænk eller behandling?

Bænk eller behandling? Bænk eller behandling? Det er alt for dyrt at spare Jeg har ventet 209 dage på behandling Kommunen har for travlt Flemming Hansen drikker 30 guldøl om dagen. For 209 dage siden bad han om at komme i behandling.

Læs mere

Hvorfor, hvornår og hvordan?

Hvorfor, hvornår og hvordan? Hvorfor, hvornår og hvordan? Christiansborgkonferencen 19. januar 2015 Arrangeret af Blå Kors Birgit Trembacz, cand.psych. specialist og 1 3 Alle lider og har brug for hjælp. Et alkoholproblem rammer både

Læs mere

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk

National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark. Barn och unga i familjer med missbruk National satsning på familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barn och unga i familjer med missbruk Stockholm d. 2.12.13 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov National satsning

Læs mere

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne

Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne Alkoholbehandling i Lænke-ambulatorierne - til gavn for hele familien I Lænke-ambulatorierne ønsker vi at yde en sammenhængende og helhedsorienteret indsats overfor personer med alkoholproblemer. Derfor

Læs mere

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning

4.2. Opgavesæt B. FVU-læsning. 1. januar - 30. juni 2009. Forberedende Voksenundervisning 4.2 Opgavesæt B FVU-læsning 1. januar - 30. juni 2009 Prøvetiden er 45 minutter til opgavesæt 1 15 minutters pause 1 time og 15 minutter til opgavesæt 2 Prøvedeltagerens navn Prøvedeltagernummer Prøveinstitution

Læs mere

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger

Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Guide til tværfagligt samarbejde mellem alkoholbehandlere og pædagoger Forord Denne guide er udarbejdet i et tværfagligt samarbejde mellem det misbrugsfaglige område (i denne guide bruges betegnelsen alkoholbehandlere)

Læs mere

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune

Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune Kvalitetsstandard for misbrugsbehandling i Norddjurs Kommune September 2012 1 Indledning Denne kvalitetsstandard omfatter en beskrivelse af Norddjurs Kommunes serviceniveau for det ambulante behandlingstilbud

Læs mere

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark

MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MI og eksempler på Implementeringsarbejde i Danmark MINT-Nordic Årsmøde i Bergen 2012 1 Op ad Motivationsbjerget, Danmarks højeste punkt Yding Skovhøj 172,54 m o.h. Højeste punkt i DK 2 Implementering

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale.

Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Redskaber til systematisk opsporing Kursus til dig, der skal undervise frontpersonale i tidlig opsporende samtale. Ulrik Becker Slagelse ulbe@si-folkesundhed.dk Sundhedsloven 141. Kommunalbestyrelsen tilbyder

Læs mere

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det

Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det Mænd har også psykiske problemer: Hvordan har du det? DK 2013 Mænds mentale sundhed fordi: Mange mænd med psykiske problemer får ikke behandling for det Kun halvdelen af de mænd, der har depression, er

Læs mere

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune

Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Tema Tidlig opsporing af alkoholoverforbrug vha. frontpersonale på jobcenteret i Svendborg Kommune Baggrund Dansk alkoholkultur og dens konsekvenser De fleste unge og voksne i Danmark drikker alkohol og

Læs mere

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101

Fredensborg Kommune Ældre og Handicap. Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 Fredensborg Kommune Ældre og Handicap Kvalitetsstandard for social behandling af stofmisbrug Serviceloven 101 2015 Indledning I Fredensborg Kommune tilbydes borgere som har et ønske om at reducere eller

Læs mere

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold

Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Beskrivelse af organisatoriske og ledelsesmæssige forhold Organisatorisk placering Center for Alkoholbehandling (CfA) hører under, som er en af de tre søjler i Socialforvaltningen i. Socialforvaltningen

Læs mere

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen

Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen Alkoholfokus i ældreindsatsen et projekt i Silkeborg ved Christina Kudsk Nielsen 2009-2013 Aktiviteter indtil nu Spørgeskemaundersøgelse hos borgerne S-MAST-G (10% med indikation på alkoholproblematik)*

Læs mere

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug.

Ifølge Lov om Social service 101 er der garanti for behandling af stofmisbrug. 05.12.12 Kvalitetsstandard for rådgivning og misbrugsbehandling af borgere over 18 år. Lovgrundlag Det er kommunens pligt efter Lov om Social service 101at tilbyde behandling af Stofmisbrug hos borgere

Læs mere

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R

Stolpegård P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R 2 0 0 6 P S Y K O T E R A P E U T I S K C E N T E R Stolpegård BEHANDLING AF: ANGST DEPRESSION SPISEFORSTYRRELSER PERSONLIGHEDSFORSTYRRELSER PSYKISKE VANSKELIGHEDER, DER KNYTTER SIG TIL STRESS OG TRAUMER.

Læs mere

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service.

Kolding Kommunes kvalitetsstandard for social behandling af Stofmisbrug efter 101 i lov om social service. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Det grundlæggende lovgrundlag... 2 Indsatsområder med baggrund i bekendtgørelsen... 2 Opgaver, som udføres på stofmisbrugsbehandlingsområdet (Jf. bekendtgørelsen 2 stk.1)...

Læs mere

I Minibo får du en ny chance

I Minibo får du en ny chance I Minibo får du en ny chance Vi skaber nye muligheder for mennesker, hvis liv er skadet af alkohol og andre rusmidler, og hvis hverdag er præget af psykiske lidelser. Behov for ro og tryghed Minibo er

Læs mere

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser

Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Region Hovedstadens Psykiatri Psykoterapeutisk Center Stolpegård Adfærdsændrende behandling for patienter med BMI under 20 Ambulatorium for Spiseforstyrrelser Hvem henvender behandlingen sig til? Denne

Læs mere

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet

Aktuel lovgivning. Kun den voksne med alkoholproblemet har et lovkrav på at blive behandlet for alkoholproblemet Strategi for familieorienteret alkoholbehandling i Danmark Barnet og Rusen 2014 Sandefjord d. 24.09.14 Kirsten Mundt, projektleder Sundhedsstyrelsen Ill. Pia Thaulov Ill. Pia Thaulov Aktuel lovgivning

Læs mere

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag:

Notat. Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016. Baggrund. Sundhedsudvalget. Bilag: Notat Til: Vedrørende: Bilag: Sundhedsudvalget Alkoholpolitisk handleplan Alkoholpolitisk handleplan for Hørsholm Kommune 2014-2016 Målgrupper og indsatser for forebyggelse og behandling af risikabel alkoholadfærd

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Center for Social & Beskæftigelse

Center for Social & Beskæftigelse Center for Social & Beskæftigelse Kvalitetsstandard for rådgivning og stofmisbrugsbehandling Servicelovens 101 Stofmisbrugsbehandling er et gratis kommunalt tilbud til personer med et ønske om behandling

Læs mere

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET.

LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. LUDOMANI TAL OM DET TIL SUNDHEDSFAGLIGT PERSONALE 90% GENVINDER KONTROL OVER SPILLET. DERFOR ER DU SÅ VIGTIG Gennem dit arbejde får du viden om menneskers livsforhold og helbred. Du kan sætte fokus på

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Koordinerende indsatsplan

Koordinerende indsatsplan Bilag 1 Koordinerende indsatsplan Udarbejdes af behandlere sammen med borgeren/patienten 1. Stamoplysninger Udarbejdes af den koordinerende/initierende behandler inden det koordinerende møde Navn Cpr.

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013

Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Faaborg-Midtfyn Kommunes strategi på alkoholområdet Januar 2013 Overordnet fælles strategi for kommunes indsats på alkoholområdet Motivere og fastholde borgeren i at hjælpe sig selv i forhold til alkohol

Læs mere

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00

Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune. Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 TILSYNSRAPPORT Anmeldt tilsyn på Behandlingscenter Svendborg, ungeafdelingen, Svendborg Kommune Torsdag den 19. november 2009 fra kl. 09.00 Indledning Vi har på vegne af Svendborg Kommune aflagt tilsynsbesøg

Læs mere

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet

Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Behandlingseffekter for klienter 25+ Alkoholområdet Februar 2014 1 1. Introduktion og formål Dette notat beskriver behandlingseffekten for klienter 25+, der har været i alkoholbehandling i Skanderborg

Læs mere

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK

BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK BYRÅDET RUSMIDDELPOLITIK 1 Indledning Medarbejdernes sundhed er ikke kun en privat sag. Odsherred Kommune har i sin Sundhedspolitik besluttet, at der bl.a. skal sættes fokus på alkohol- og misbrugsproblemer

Læs mere

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7

Høringsskema. Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus. j.nr. 1-2612- 83/7 Høringsskema Materialer om forebyggelse i almen praksis og på sygehus j.nr. 1-2612- 83/7 Guide til sundhedspersonale Nytte af guiden I hvor høj grad kan guiden bidrage til at understøtte arbejdet med at

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling

Forslag til folketingsbeslutning om godkendelsesordning for alkoholbehandling Beslutningsforslag nr. B 109 Folketinget 2009-10 Fremsat den 21. januar 2010 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Özlem Sara Cekic (SF), Jonas Dahl (SF), og Ole Sohn (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier.

Gør jeres Lænkeforening mere synlig kan forhåbentlig være en hjælp for jer, når I vil arbejde med at synliggøre jeres forening og Lænkens værdier. Kære lokalforeninger. Der er stadig mange danskere, som drikker alt for meget og som har brug for støtte til at komme ud af alkoholproblemet. Derfor er det vigtigt, at Lænken er synlig og meget mere kendt,

Læs mere

Når det gør ondt indeni

Når det gør ondt indeni Når det gør ondt indeni Temahæfte til udviklingshæmmede, pårørende og støttepersoner Sindslidelse Socialt Udviklingscenter SUS & Videnscenter for Psykiatri og Udviklingshæmning 1 Sygdom Når det gør ondt

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014

Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 Kvalitetsstandard for stofmisbrug 2014 I Vesthimmerlands Kommune varetages opgaven for social stofmisbrugsbehandling af: Behandlerhuset Vest Anlægsvej 32 9600 Aars Tlf.: 99 66 77 90 E-mail: behandlerhusetvest@vesthimmerland.dk

Læs mere

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL

Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner. v/lis Ravn Ebbesen, KL Fremtidens alkoholbehandling I - broen mellem kommuner og regioner v/lis Ravn Ebbesen, KL Alkoholiker??? Michael Falch. Tjele Orelund Alkoholiker er man når man ikke kan overkomme dagliglivet uden alkohol

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune

Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg, Viborg Kommune Samarbejdsaftale mellem Kriminalforsorgen Midtjylland/Vestjylland og Rusmiddelcenter Viborg.

Læs mere