alkoholbehandlingen årsrapport

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "alkoholbehandlingen årsrapport 2012 1"

Transkript

1 alkoholbehandlingen årsrapport

2 læs om... Personerne bag alkoholbehandlingen I Alkoholbehandlingen arbejder vi løbende med: At udbrede kendskabet til overforbrug/misbrug/afhængighed af alkohol og viden om de familiære og helbredsmæssige konsekvenser At udvikle og bevare fokus på børn i familier med alkoholproblemer At styrke samarbejdspartneres handlekompetence ud fra denne viden At prioritere et højt fagligt niveau i behandlingen ved at anvende evidensbaserede metoder At sikre kvalitet i behandlingen bl.a. ved elektronisk registrering Vi håber, at I vil tage godt imod vores første årsrapport. Den er blevet til på baggrund af, at vi i 2012 på mange måder er lykkes med at forene drift med udvikling og lovgivning med praksis. Og mange kolleger og borgere har fået øget kendskab til Alkoholbehandlingen, hvilket har medført en øget indskrivning af borgere. Vi har arbejdet målrettet på, at oplyse og undervise borgere og kolleger så de ved, at der er mulighed for at få rådgivning eller behandling uanset om man har et overforbrug, et misbrug eller en afhængighed. Eller er pårørende til en der har. Vi håber at denne årsrapport for 2012 vil medvirke til at vores kolleger i Kolding Kommune får øget indblik i hvem vi er og hvad vi tilbyder. Anette Rasmussen Afdelingsleder fokus på børn og unge Overforbrug eller misbrug? den nye dagbehandling alkoholbehandling er gratis og man kan være anonym 2 3

3 hvem er vi... afrusning Efter Sundhedslovens 141 tilbyder Alkoholbehandlingen personlig rådgivning og professionel behandling til borgere, pårørende og samarbejdspartnere om alle typer af problemer med alkohol. Her vil vi gerne præsentere de medarbejdere man møder hos os, og fortælle om de forskellige muligheder vi tilbyder. sekretærerne Når du ringer eller henvender dig til Misbrugscenteret på Rådgivningscenter El-vej bliver du mødt af Mette og Jeanett vores to venlige sekretærer. Det er også her borgere indtager deres antabus 2 x ugentligt, når det er en del af deres behandling. Mette og Jeanett kan svare på de mest almindelige spørgsmål vedrørende behandlingen, eller de kan fortælle hvem man skal snakke med. modtageteamet Overforbrug eller misbrug? I Modtageteamet vil Susanne eller Randi tilbyde en samtale, der typisk varer en time. Sammen med borgeren udredes alkoholforbruget og andre relevante oplysninger, der har betydning for hvilken behandling, der skal påbegyndes. Der laves en foreløbig behandlingsplan. De tilbyder også MI (Motivational Interviewing) samtaler, der kan hjælpe borgeren til at afklare sin motivation for behandling. I vores åbningstid kan enhver møde op uden tidsbestilling og henvisning. Introgruppe De fleste behandlingsforløb starter i Introgruppen, som sammensættes på tværs af køn, alder og alkoholforbrug. Det er et undervisningsforløb, der foregår i 2 timer, 1 x ugentligt i 6 uger. Der undervises i Forbrug af alkohol, Det gode liv, Motivation og forandring, Sundhed, Pårørende, Trang og tilbagefald. Karen 45 år, misbruger: Det var så rart at møde andre og finde ud af at jeg ikke er den eneste mette, kontorassistent randi, jeanett, kontorassistent susanne, Modtageteamets åbningstider: Personlig rådgivning: Mandag kl Telefonisk kontakt: Mandag kl Tirsdag kl Tirsdag kl Onsdag Efter aftale Onsdag kl Torsdag kl Torsdag kl Fredag kl Fredag kl sidse, sygeplejerske anette, afdelingsleder susan, sygeplejerske Når man holder op med at drikke, efter misbrug af alkohol gennem længere tid, kan man få fysiske symptomer, også kaldet abstinenser. Abstinenser kan være farlige, hvis ikke man får medicinsk behandling - altså bliver afruset. I Modtagelsen er det som regel Sidse eller Susan (sygeplejersker), der vurderer abstinenser bl.a. ved at måle puls og blodtryk. Det er egen læge, der ordinerer medicinen, som er Risolid og desuden B-vitaminer. Hvis der efter 14 dage med afholdenhed stadig er voldsom fysisk trang til alkohol, kan der tilbydes behandling med Campral, et præparat der dæmper trang. Det er også sygeplejerskerne der tilbyder sundhedssamtaler til alle der afruses. symptomer på abstinenser: rystelser, svedeture, uro i dele af eller hele kroppen, hjertebanken og feber. evt. krampeanfald, som kan give vrangforestillinger og i værste fald blive livstruende. nada café en værdsat leder I 2012 indstillede medarbejderne Anette Rasmussen til årets leder 2012 med følgende begrundelser: Hun inspirerer os til faglig udvikling og får os til at anstrenge os for at leve op til forventningerne Hun fremmer respekten mellem kolleger på tværs af faggrænser Hun stiller op for borgere såvel som medarbejdere behandlingen kan suppleres med øreakupunktur (nada). mandag og torsdag kl Hun tænker i helheder og ser os som en del af kommunen Hun er bevidst om sit ledelsesmæssige ansvar og forstår samtidig at uddelegere opgaver og give os udfordringer og handlerum Til medarbejdernes ærgrelse blev hun dog ikke blandt de endeligt nominerede til prisen. 4 5

4 hvem er vi... ambulant behandling helle, birthe, Helle, Birthe og Jette (socialrådgivere) tager sig professionelt af den ambulante behandling, som består af individuelle samtaler og/eller behandling i grupper. Samtalerne drejer sig om de forandringer borgeren ønsker at opnå ved at ændre alkoholvaner eller ophøre med at drikke alkohol. Der anvendes forskellige metoder i samtalerne og alle uddannes bl.a. i at anvende kognitive metoder. dagbehandling i gruppe I 2012 startede vi et nyt ambulant tilbud om dagbehandling, som ledes af Mehendi og Helle assisterer. Dagbehandlingen forløber over 12 uger, mandag, onsdag og fredag fra kl jette, Anonym: Svend 42 år: Jeg har nu fundet ud af at det har for store konsekvenser for mig at drikke. Jeg oplever, at kunne takle de udfordringer jeg møder, med de redskaber jeg har fået med herfra. Jeg har samtidig fået viden om hvordan min kone ser mig i mit misbrug og det har været en stor hjælp Har profiteret af mit forløb i alkoholbehandlingen, ved at få redskaber til at have fokus på mit alkoholforbrug og vil helt klart anbefale det til andre. Har følt mig mødt og respekteret, hvilket har gjort det nemmere at komme her, selvom jeg har taget et par tilbagefald under forløbet samarbejde med AA -en frivillig organisation AA (Anonyme Alkoholikere) træffes i alkoholbehandlingen torsdage fra kl. 16 til 18 samt på 5. modul i introgruppen Det er et tilbud til borgere, der har som mål at blive afholdende, kan være det i hele forløbet mehendi, og som kan og vil arbejde med at få indsigt i de personlige problemer, der gør det attraktivt at drikke alkohol. Der trænes og øves i at arbejde Birthe 45 år: konkret med de tanker, følelser og handlinger der er alkoholrelateret. De metoder der bruges, har været super brugbare for mig, det har gjort, jeg virkelig har udviklet mig og føler mig klar til at blive udskrevet. Jeg oplever personalet som yderst kompetente fokus på børn og unge Hanne tager sig varligt af børn og unge i familier med alkoholproblemer. Gennem individuelle samtaler og gruppeforløb aflastes børnene, når de får viden om det at være barn i en familie med alkoholproblemer og når de møder andre børn, føler de sig ikke længere alene. Lone 17 år: Ved at få hjælp her er jeg overbevist om, at det ikke er min skyld at min far ryger hash. Jeg får ikke længere dårlig samvittighed over at sige fra over for ham. Jeg har mindre skamfølelse. Jeg tør næsten ikke tænke på hvor jeg ville have været, hvis jeg ikke havde haft jer. Til en Jeg kommer virkelig til at savne dig. Tusind tak for alt Pårørende Behandlerne tilbyder rådgivning og behandling til pårørende, fordi det er svært at være pårørende til en person, der har problemer med alkohol, uanset om det er ens ægtefælle, forældre, søskende eller børn. Mange pårørende har et oprigtigt ønske om at hjælpe, men ved måske ikke hvordan. Rådgivning om hvad det betyder for dem, kan give overblik over deres situation og handlemuligheder. Hjælpen foregår individuelt og i grupper, fordi det for mange er en god støtte og hjælp at tale med andre, som er i en lignende situation. Marie 17 år, om familiesamtaler: Min mor, søster og jeg kan nu tale sammen om fars alkoholmisbrug, hvilket vi ikke kunne før. Så vi er kommet tættere på hinanden Jon 16 år, om det første møde i ungegruppen:...det har bare været den bedste dag jeg har haft i lang tid Jette 24 år: Jeg kunne ikke overskue at min kæreste drak og lod det gå ud over mig. Jeg mistede min selvtillid og jeg kunne ikke handle i det. Jeg har nogle gange været sur på dig, som, fordi du udfordrede mig og ville have at jeg skulle tage ansvar for mig selv. Tusind tak for din hjælp hanne, børne- og familie alkoholrådgivning i sundhedsregi Alkoholrådgivning i sundhedsregi er et fireårigt projekt der slutter til august Det primære formål er, at komme i kontakt med borgere med overforbrug af alkohol for at kunne rådgive om alkoholforbrugets betydning for bl.a. helbredet. Sundhedsfagligt personale har fået undervisning i: Alkohols skadelige virkning Hvad er alkoholbehandling trine, alkoholrådgiver Hvordan spørges patienter/borgere om deres alkoholforbrug Der har ligeledes været tilbudt individuel rådgivning til patienter hos praktiserende læger og på Kolding Sygehus. alkoholbehandling er gratis og man kan være anonym 6 7

5 året der gik... Vi har til fulde nået vores mål om at være synlige i medierne, styrke samarbejdspartneres handlekompetence og skabe fokus på børn i familier med alkoholproblemer. Den elektroniske registrering halter det håber vi kan afsluttes i Kommunikationsplan I november 2011 lagde vi, i samarbejde med Kommunikationsafdelingen, en kommunikationsplan for Målene var, at borgere og medarbejdere fik kendskab til Alkoholbehandlingen, vores konkrete tilbud og hvem der gør brug af det. Vi er meget tilfredse med, at vi opnåede at få disse budskaber ud i Jydske Vestkysten, P4 Trekanten og i landsdækkende TV både TV2 og DR1. MI-samtaler Fra januar tilbød Modtageteamet MI-samtaler (Motivational Interviewing). Det har været tilbudt til cirka hver fjerde nyindskrevne, og tre ud af fire har deltaget. Foredrag med Birgit Trembacz Medarbejdere fra Misbrugscenteret, Familierådgivningen og Familiecentret deltog i en temadag, hvor fokus for dagen var samarbejde på tværs for at hjælpe børn i familier med alkoholproblemer. Birgit Trembacz holdt et varmt og nærværende oplæg ud fra mantraet: Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! 2012 i tekst og tal Indskrevne i 2012 Dagbehandlingen Dagbehandlingen, som startede i juni, er vores nyeste behandlingstilbud. 11 er visiteret. Heraf har 6 af forskellige grunde ikke kunnet gennemføre forløbet, 1 har gennemført og 4 er aktuelt i behandlingen. Temaeftermiddag med Henrik Rindom I oktober deltog vi i temaeftermiddagen Tør du få øje på misbrugeren?, hvor Henrik Rindom fortalte om hvor tæt alkohol og tobak er forbundne også i hjernen. Dermed er der relativ stor risiko for tilbagefald ved ikke at stoppe med begge dele på én gang. Vores fire uddannede rygestopinstruktører vil sørge for at vi arbejder videre med den viden i ACT en kognitiv metode Gennem de senere år er alle e blevet uddannet i kognitive behandlingsformer. Fra oktober 2012 til marts 2013 er alle e også undervist i ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Det forventer vi os meget af i de kommende år. Undervisning af 800 frontpersonaler I november afholdt vi den sidste undervisning af i alt ca. 800 frontpersonaler indenfor Social-og Sundhedsforvaltningen og Børne- og Uddannelsesforvaltningen. Tilbagemeldingerne: Det er godt vi lærer om alkohol, hvad det betyder for børnene, hvad vi kan gøre og hvor vi kan få hjælp! Gennem flere år har vi ligget på en årlig indskrivning af borgere med overforbrug/misbrug eller afhængighed på 330 borgere, +/- 20 personer. Det som er usædvanligt for 2012, er det store antal pårørende, særligt antallet af børn og unge, som er steget fra de foregående år ca. 30 årligt til 130 i Vi mener det skyldes opkvalificering af 800 frontpersonaler og en bevidst pressestrategi. Indskrevne fordelt på klassificering af alkoholforbruget I perioderne og , herefter nyt journalsystem Konverteringen til et nyt journalsystem har givet nogle udfordringer ift. at dokumentere vores arbejde. Det er dog lykkedes at finde dokumentation for, at vi i en periode har øget indskrivningen af borgere med overforbrug eller lettere misbrug med 2/3 fra første kvartal 2011 til første kvartal Vi mener det skyldes en generel øget opmærksomhed på, hvor udbredt overforbrug af alkohol er blandt danskere, og at vi har bragt historier om mennesker, som har minimeret deres alkoholforbrug gennem et kortere forløb i Alkoholbehandlingen bestående af undervisning og samtaler. 130 børn og unge hvis mor eller far drikker 75 voksne pårørende borgere med overforbrug/misbrug eller anghængighed 33 I alt 524 EKJ nyt journalsystem I maj konverterede vi til et nyt elektronisk journalsystem - EKJ. Systemet er endnu ikke fuldt ud i drift. Det betyder bl.a. at en del registrering ikke kan foretages, at det er vanskeligt at trække oplysninger og f.eks. at indberetning til de nationale registre ikke er tilstrækkeligt valide. Alkoholrådgivning i sundhedsregi I 2013 går projektet ind i sin afsluttende fase. Gennem tre et halvt år er der undervist 270 læger og sundhedspersonaler på Kolding Sygehus og hos praktiserende læger samt medarbejdere ved Kolding Kommune. 43 patienter/borgere (25 mænd, 18 kvinder) har fået individuel rådgivning om alkoholvaner, heraf 5 pårørende. I alt 116 i første kvartal 2011 og I alt 231 i første kvartal

6 kommunikation......større synlighed I 2012 har vi i Alkoholbehandlingen haft særligt fokus på at skabe synlighed omkring vores tilbud gennem forskellige medier f.eks. Facebook, hjemmesiden, aviser og landsdækkende TV. I juni udsendte vi postkort til alle i årgang 1967 og 1977 med budskabet om at voksne i Kolding Kommune drikker lidt for meget, påført henvisning til muligheden for rådgivning og behandling. Under overskrifter som En enkelt øl blev til to, fire, seks stykker om dagen og Hele familien får hjælp når øllet flyder, har vi præsenteret, at der både er tilbud til borgere med overforbrug af alkohol, der har som mål at mindske deres forbrug misbrugere der ønsker at blive afholdende pårørende børn såvel som voksne avisartikler Af: Lotte Højstrøm, Kolding, Børn af alkoholikere strømmer til for at få hjælp Misbrug: Et stærkt stigende antal børn i Kolding får hjælp af en særlig børnefaglig medarbejder i kommunens alkoholbehandling, fordi deres mor eller far er alkoholiker. Søgningen er blandt andet steget, fordi alkoholbehandlingen har haft et par medarbejdere ude at undervise lærere, pædagoger, sundhedsplejersker og andre, der arbejder med børn og unge. De har lært om, hvordan de får øje på børn, der mistrives, når mor eller far drikker for meget. Af: Sigrid Hald Kristensen, Kolding Dobbelt så mange får hjælp til at styre alkoholforbruget Overforbrug: Flere og flere borgere i Kolding Kommune beder om hjælp, når deres alkoholforbrug bliver for stort og det ene glas langsomt begynder at tage det andet. I Kolding er der i løbet af de seneste to år sket en fordobling i antallet af borgere, som gerne vil have hjælp til at stoppe det overdrevne alkoholindtag. Af Jakob Hille, Kolding, Julen betyder flere i alkoholbehandling i Kolding Flere end sædvanligt melder sig til behandling for alkoholmisbrug efter den forestående julehøjtid. Tænk på dine børn, når du skåler julen ind Børn bliver ramt af danskernes udbredte, oversete alkoholmisbrug, der bliver synligt i julen. Halvdelen af de børn, som vokser op i familier med alkoholproblemer får selv problemer med misbrug, psykiske lidelser m.m. Succesen er størst når vi inddrager familien i behandlingen Behandlingssuccesen er størst, når de pårørende inddrages, fordi den drikkende gennem sine børn og andre pårørende kan se, hvilken påvirkning deres misbrug har på deres børn og partner. Artiklerne medførte en øget indskrivning op til jul set ift. tidligere år. En enkelt øl blev til to, fire, seks stykker om dagen Overforbrug: Martin var oppe på at drikke seks-otte øl. Hver dag. En kollega tog ham i nakken, og gennem Alkoholbehandlingen er hans forbrug blevet normalt igen. Martin har kone og to børn og han er lykkelig for, at det store alkoholforbrug er blevet normaliseret. For meget øl gik også ud over familien

7 LOGO3_1-linjeMellem_POSrød fokus: børn i familien Når Mette på 17 år og Line på 14 år ser på billeder fra dengang de boede med både mor og far, synes de ikke det er billeder af børn, der synes det er øv! Med andre ord var der ikke andre omkring dem, som kunne se hvordan de havde det med en far der drak for meget. Familiesamtaler har bevirket at alle tre nu er begyndt at tale sammen om misbruget og at pigerne har en bedre forståelse for hinandens reaktioner og måde at opfatte tingene på. Modsat mange andre havde Mette og Line en mor, der kunne hjælpe dem i behandling, Det har jeg ikke fortrudt, for som hun siger; Jeg oplever, at de er blevet gladere, positive, mere imødekommende og nu tør sige deres mening og de tør åbne op, når der er noget de er kede af eller der er noget, der går dem på. Bag billederne gemte sig Mette, som var enormt ked af det hele tiden og lillesøster Line som var enormt vred og hele tiden blev sur. For to år siden besluttede deres mor at lade sig skille fra pigernes far. For Line har forløbet i Alkoholbehandlingen gjort hendes tilværelse væsentlig mere overskuelig ved at hun har fået viden om, hvad det betyder at få snakket om, hvad det har betydet for hende at hendes far drikker. For Mette var det afgørende at møde andre unge i gruppe, fordi så var det ikke pinligt mere, at fortælle andre at jeg har en far der drikker, som hun siger. I dag har hun det godt og er glad for at gå i skole. På et år har Alkoholbehandlingen øget indskrivningen af børn fra bl.a. fordi vi har undervist ca. 800 frontpersonaler i Kolding Kommune. De har fået bevidsthed om, at børns mistrivsel også kan skyldes, at mor eller far drikker for meget og at disse børn kan få hjælp. Derfor er flere blevet henvist. forsiden... Illustrationen fra forsiden ses her i sin fulde udgave. Det er, helt på eget initiativ, skrevet af Sofie på 9 år, en dag mens hun deltog i børnegruppe. Sofies ord siger dels noget om de tanker børn i familier med alkoholproblemer kan have, og desuden noget om hvad der bliver talt om i gruppen. Alkoholbehandlingen - Elvej 2A Kolding - Tlf

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte

Alle skal med. At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling. Inspirationshæfte Inspirationshæfte Alle skal med At gå fra individperspektiv til familieperspektiv i alkoholbehandling Et almindeligt alkoholteams historie om hvorfor og hvordan Slagelse Misbrugscenter Kolofon Slagelse

Læs mere

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling

Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling UDVIKLINGSHÆMMEDE OG MISBRUG Alkoholmisbrug forebyggelse og behandling Et hæfte for pædagoger og andre ansatte i bo- og servicetilbud for udviklingshæmmede UFC Handicap / 2006 Titel: Alkoholmisbrug forebyggelse

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde

Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde U D V I K L I N G S H Æ M M E D E O G M I S B R U G Forebyggelse, behandling og tværfagligt samarbejde Et hæfte for behandlere, konsulenter og andre ansatte i alkoholbehandlings- og forebyggelsestilbud.

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling

Alkoholbehandling. Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling Velkommen til Center for Alkoholbehandling Alkoholbehandling i Aarhus Center for Alkoholbehandling er Aarhus Kommunes behandlingstilbud til borgere, som ønsker hjælp til at ændre alkoholvaner.

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010

Tal om børnene og med børnene. givningsindspårørenderådgivningsi. J. nr. 85289-0001-01. Joan Stæhr Juli 2010 SINDsPårørenderådgivningSINDsPår ørenderådgivningsindspårørenderå dgivningsindspårørenderådgivnings INDsPårørenderådgivningSINDsPårø renderådgivningsindspårørenderåd Tal om børnene og med børnene givningsindspårørenderådgivningsi

Læs mere

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard

Skanderborg Rusmiddelcenter. Kvalitetsstandard Skanderborg Rusmiddelcenter Kvalitetsstandard For behandling af alkoholog stofmisbrug Godkendt af Byrådet den XX. XX 2014 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse 1. Kvalitetsstandardens formål og indhold s. 3

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling

Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Lænken den direkte vej til effektiv alkoholbehandling Alkoholbehandling, rådgivning, netværk Hvorfor vælge Lænken? Ingen ventetid behandlingen starter med det samme Direkte adgang til professionelt og

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive

Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Januar 2015 Kvalitetsstandard for Rusmiddelcenter Skive Indledning Formålet med kvalitetsstandarden er at gøre det tydeligt, hvilke tilbud du kan få i Skive Kommune. Kvalitetsstandarden beskriver også

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted

Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Godkendelsesrapport Privat alkoholbehandlingssted Praktiske oplysninger Godkendelsesrapporten er et resultat af de oplysninger tilsynet har fået gennem interview og dokumenter, og danner grundlaget for

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn

Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats. Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Evaluering af Skanderborg Rusmiddelcenters ungeindsats Januar 2014 Anne Mette Hansen & Runa Bjørn Indhold 1. Forord 4 2. Hovedkonklusioner 5 2.1 EFFEKTEN AF UNGEINDSATSEN PÅ OPSTILLEDE POLITISKE MÅL 5

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

De gode fortællinger

De gode fortællinger Udvikling og forandring NØRBYGÅRD NYT alkoholdbehandlingscenter og bosted Nr. 3 2010 21. årgang De gode fortællinger 30 ÅRS JUBILÆUMSUDGAVE 1980-2010 Nørbygårdforeningen er en støtteforening for Nørbygård

Læs mere