Kursusprogram

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kursusprogram 2012-2013"

Transkript

1 Kursusprogram

2 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Eventuel framelding skal ske skriftligt senest 4 uger før kursusstart. Herefter opkræves det fulde kursusgebyr. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager end den frameldte.

3 Det ny Fonden Samrådet Vi har fået nyt navn. Vi har fået nyt udseende. Den høje faglige kvalitet på kurserne er den samme. Selve navnet Samrådet er naturligvis bibeholdt, mens den tidligere lange sætning af specialskoler for børn med autisme er sløjfet. Til gengæld har vi tilføjet, at vi er blevet til en fond. Men vigtigst er det, at vi også har tilføjet vores værdier care, learn, share til det nye logo. Du kan læse mere om tankerne bag det ny logo efter præsentationen af kurserne. I vores kurser og konferencer i sæsonen kan du igen få glæde og udbytte af de danske og udenlandske instruktører, vi har lavet aftaler med. Gennem vores kurser og konferencer er det vores målsætning at fastholde og videreudvikle den store viden og ekspertise, der er i Danmark, til fælles gavn for både dig og os og dem, som har brug for vores viden. Som noget nyt holder vi i denne sæson en oplægsserie. Vi har været så heldige at få lavet en aftale med den danske psykolog Bo Hejlskov Elvén, der trækker fulde huse til sine forelæsninger i Sverige, hvor han er bosat. Skivekonferencen, som er vores store internationale autismekonference, byder igen i år på mange spændende forelæsninger og workshops. Du kan læse det fulde konferenceprogram på fra medio maj Som hidtil har vi et samarbejde med flere danske og udenlandske organisationer. På den måde er vi med til at styrke og dele vores viden, så vi konstant kan forbedre og optimere kurserne. Du kan tilmelde dig og finde flere informationer om Fonden Samrådet og vores kurser på eller på den fælles kursusportal Vi er stolte af at kunne præsentere en ny sæson med kurser og konferencer. God fornøjelse. Torbjörn Andersson Direktør Fonden Samrådet

4 Specialiserede og individuelt tilpassede tilbud Fonden Samrådet kan udarbejde et mere specialiseret og individuelt tilpasset tilbud vedr. følgende: 1. Huskurser om TEACCH for gruppeordninger, enkelt integrerede, børnehaver, SFO er, døgninstitutioner m.v. 2. Vejledning/supervision af enkelte personaler eller grupper af personaler. 3. Kritisk gennemgang af TEACCH-strukturen på stedet. 4. Testning med Pep-R med deraf følgende praktiske forslag til målsætning og opgaver/ aktiviteter. 5. Anvendelse af T-TAP ved praktik forløb eller start på arbejdsplads. 6. Særligt tilrettelagte forløb for forældre i anvendelsen af principperne fra Teacch i hjemmet. Tilbud udarbejdes efter henvendelse og nærmere definition af omfang og karakter af indsatsen, og vil blive udført af Fonden Samrådets særligt uddannede TEACCH-instruktører.

5 Oplægsserie med Bo Hejlskov Elvén Oplægsserie Nr 1: Autisme som beskrivelse, ikke afgrænsning Ofte bruger man diagnosekriterierne til at fortælle om, hvad autisme er. Diagnosekriterierne er dog en ganske dårlig beskrivelse af autisme, de bruges til at afgrænse autisme fra andre diagnoser. En beskrivelse, som bygger på beskrivende begreber, kan være mere relevant i pædagogiske sammenhænge. De begreber, som vi tager op er empativanskeligheder, strategivanskeligheder, sansemæssige vanskeligheder og stressfølsomhed. Desuden ser vi på de konsekvenser disse vanskeligheder indbærer for personer med autisme. Nr 2: Mødet og magten: om etik og autismepædagogik Autismepædagogik og selvbestemmelse er besværlige begreber at få til at passe sammen. I den strukturerede pædagogik har personalet ofte bestemt, hvad brugeren skal gøre og hvordan. Temadagen handler om, hvordan vi kan se den strukturerede autismepædagogik i en moderne ramme, hvor delagtighed og medbestemmelse er centralt. Udgangspunktet er magtrelationen mellem personale og bruger, og hvad en magtrelation i en pædagogisk ramme indebærer. Nr 3: Håndtering af problemskabende adfærd Konflikter, vold och selvskadende adfærd er almindelige ved autisme. Man har haft forskellige metoder for at løse de problem det indebærer. De fleste metoder har dog fokuseret på behandling af brugeren. Temadagens fokus er ikke behandling, men håndtering af adfærden og mødet med brugeren. Metoderne som introduceres bygger på affektteori og neuropsykologi, og har vist sig have god evidens i forhold til at forebygge vold, konflikter og selvskadende adfærd. Kursusleder Bo Hejlskov Elvén, autoriseret psykolog, Sverige. Kursusfakta Oplægsserie Dato og tidspunkt Nr 1: 19. februar 2013, Nr 2: 16. april 2013 Nr 3: 17. september 2013 Alle dage kl Sted Früd Toldbrogade Aarhus C Pris 1 dag: Kr ,- 2 dage: Kr ,- 3 dage: Kr ,- Inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. Rabat ved flere kursusdage opnås kun ved bestilling samtidig. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist 4 uger før kursusdag

6 Kursusfakta 1 Dato og tidspunkt Mandag 3. onsdag 5. september 2012, kl Sted Sofieskolen Granvej Bagsværd 1 Pris Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. 3-dages intensivt træningskursus TEACCH For ansatte ved specialbørnehaver og specialgruppeordninger Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som arbejder med børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser i f.eks. specialbørnehaver eller specialforanstaltninger i almindelige børnehaver m.v. Det henvender sig til såvel begyndere på området som til dem, der har arbejdet indenfor området en del år, men som aldrig har været på et grundkursus. Rigtig mange har flere års praktisk erfaring, men har aldrig fået en gennemgang af de grundlæggende principper i struktureret, visualiseret specialpædagogik. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusleder Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen, Bagsværd. Yderligere information Susanne Stampe: Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Mandag 2. juli 2012

7 5-dages intensivt træningskursus TEACCH For ansatte ved skoler og daginstitutioner 2 Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusleder Susanne Hvidtfeldt, Konsulentteamet, Langagerskolen, Aarhus. Yderligere information Susanne Hvidtfeldt: Kursusfakta 2 Dato og tidspunkt Mandag 17. fredag 21. september 2012, kl Sted Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J. Pris Kr ,- Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Mandag 20. august 2012

8 3 Fordybelseskursus temaer inden for TEACCH Indhold For dig der har deltaget i et af Fonden Samrådets intensive træningskurser er her muligheden for at fordybe dig yderligere indenfor følgende emner: Assessment, kommunikation og det sociale område. Kursusfakta 3 Dato og tidspunkt Torsdag 25. oktober 2012, kl (Kommunikation) Torsdag 31. januar 2013, kl (Sociale færdigheder) Torsdag 21. marts 2013, kl (Assessment) Sted Sofieskolen Granvej Bagsværd Pris 1 dag: Kr ,- 2 dage: Kr ,- 3 dage: Kr ,- Rabat ved flere kursusdage opnås kun ved bestilling samtidig. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist 4 uger før kursusdag Du kan vælge at fordybe dig i alle områder over 3 kursusgange, to områder over to kursusgange eller et område på en enkelt kursusdag. Vi inviterer dig til at tage problemstillinger, materialer, undervisningsforløb, tanker og refleksioner med. Medbring gerne konkrete og afgrænsede problematikker du ønsker at dele med andre eller få refleksioner på. På kursusdagene får du mulighed for at nuancere og finpudse din tænkning og tilgang, så den bliver skarpere i mødet med den enkelte med ASF. Hermed får du også bedre mulighed for kunne arbejde individualiseret og målrettet. Assessment en hjælp til at lave realistiske udviklingsmål Indhold: Der vil blive givet et kort oplæg om de grundlæggende principper for assessment, som det ses i forbindelse med struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH). Dernæst vil dagen bestå af forskellige praktiske øvelser med refleksion over disse. Der vil blive anvendt video og der vil være øvelser, hvor deltagerne selv indgår. Der vil blive fokuseret på at bryde færdigheder ned i mindre dele, så mål for indlæring bliver mere realistiske og målbare. Deltagerne er velkomne til selv at medbringe en assessment på dvd, som vi kan analysere i fællesskab. Kontakt venligst om dette inden dagen af hensyn til programlægningen.

9 Kommunikation små hjælpemidler hjælper i hverdagen Kommunikation er en af de centrale vanskeligheder forbundet med en ASF. Det er et meget omfattende og vanskeligt område at arbejde med, men også yderst vigtigt at beskæftige sig med. På dette kursus vil der være fokus på behovet for at udvikle såvel impressive som ekspressive hjælpemidler til afhjælpning af de kommunikative vanskeligheder i forskellige situationer. Herunder også behovet for at foretage assessment på området. Dette vil være centreret om den tilgang, man vil have, når man arbejder indenfor rammerne af struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH). Kurset vil være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Deltagerne er velkomne til at medbringe egne problematikker, såvel som løsninger herpå, i form af skriftligt materiale, på dvd eller blot mundtligt formuleret. I må meget gerne kontakte kursuslederen vedrørende dette mht. planlægningen af dagen. Sociale færdigheder Der fokuseres på de sociale færdigheder, der indgår i såvel kommunikation som kendskab til og overholdelse af sociale normer samt i leg og fritid. Med udgangspunkt i deltagernes medbragte problemstillinger, og ud fra bredere cases vil vi i fællesskab analysere og diskutere, hvilke forudsætninger der er for udvikling af de sociale færdigheder samt, hvilke muligheder der er for at kompensere for vanskelighederne. Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe alle de tanker og ideer, de har gjort sig og evt. forsøgt sig med, når det handler om sociale færdigheder, i en TEACCH orienteret ramme. Men også gerne andre tilgange, der er forenelig med tankegangen omkring ASF i TEACCH. Kursusledere Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen. Yderligere information Susanne Stampe:

10 4 3-dages intensivt træningskursus med afsæt i T-TAP analysemodellen Målgruppe Fagfolk som indgår pædagogisk og undervisningsmæssigt i arbejdet med mennesker med ASF i forbindelse med praktikforløb, jobafprøvning, coaching på arbejds-plads m.m. Kursusfakta 4 Dato og tidspunkt Onsdag 31. oktober fredag 2. november 2012, kl Sted VUC Vestegnen Gymnasievej Albertslund Pris Kr ,- Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Mandag 3. september 2012 Kurset veksler dagligt mellem teori og praksis med vægt på kursisternes aktive medvirken og i samarbejde med 5 unge mennesker med ASF. Kurset er inspireret af og bygget op om Færdigheds-analysen kaldet T-TAP. Færdighedsanalysen dækker 6 områder; Arbejdsfær-digheder, Arbejdsadfærd, Fritid, Sociale færdigheder, Kommunikation samt Selvhjælpsfærdigheder. Kurset er udarbejdet i samarbejde med Director Micha-el Chapman fra Division TEACCH, University of North Carolina og John Thomas, Ph.D. Autism Society, North Carolina. Kursusleder Neel Svane Kruse, teamleader, pædagogisk konsulent, Brøndagerskolen Yderligere information Neel Svane Kruse:

11 Skivekonferencen International Autisme Konference Autisme og stress og Nye diagnosekriterier Målgruppe Konferencen henvender sig både til forældre, personer med autisme spektrum forstyrrelser og til fagfolk i hele Europa, der arbejder med mennesker med autisme spektrum forstyrrelser. Også andre, der i et bredere spektrum arbejder med kommuni kations- og kontaktforstyrrelser, vil med udbytte kunne deltage. 5 Kursusfakta Indhold Autismekonferencen har to overordnede temaer. Det første tema om autisme og stress vil forhåbentlig kunne bidrage til endnu større forståelse for den virkelighed, mennesker med autisme spektrum forstyrrelser befinder sig i og give anledning til endnu bedre pædagogisk tilgang. Temaet om de nye diagnosekriterier vil ligeledes give anledning til en række refleksioner over fremtidens udfordringer. Ud over foredrag for alle deltagere tilbydes deltagelse i 2 temarunder med 3 temaer i hver samt i workshops fordelt på tre runder i løbet af konferencen. I alt 37 workshops vil blive udbudt. BEMÆRK: Foredragene på konferencen kan blive afviklet på engelsk eller andet sprog. Der vil være fuld tolkning af foredrag og visse temaer og workshops til dansk/engelsk. Yderligere information Konferencesekretatiatet Krabbeshus Heldagsskole: og Scan koden og læs hele programmet eller besøg 5 Dato og tidspunkt november 2012 Sted Kulturcenter Limfjord Skyttevej 7800 Skive Pris Ved tilmelding senest 14. september 2012 er prisen for deltagelse kr ,- Ved tilmelding efter 14. september 2012 er prisen for deltagelse kr ,- Prisen dækker hele konferencen inkl. samtlige måltider, garderobe, deltagelse i foredrag, temaer og workshops samt lån af tolkeudstyr. Tilmelding

12 6 Fordybelseskursus temaer inden for TEACCH Indhold For dig der har deltaget i et af Fonden Samrådets intensive træningskurser er her muligheden for at fordybe dig yderligere indenfor følgende emner: Assessment, kommunikation og det sociale område. Kursusfakta 6 Dato og tidspunkt Fredag 16. november 2012, kl (Kommunikation) Fredag 1. februar 2013, kl (Sociale færdigheder) Fredag 12. april 2013, kl (Assessment) Sted Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J. Pris 1 dag: Kr ,- 2 dage: Kr ,- 3 dage: Kr ,- Rabat ved flere kursusdage opnås kun ved bestilling samtidig. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist 4 uger før kursusdag Du kan vælge at fordybe dig i alle områder over 3 kursusgange, to områder over to kursusgange eller et område på en enkelt kursusdag. Vi inviterer dig til at tage problemstillinger, materialer, undervisningsforløb, tanker og refleksioner med. Medbring gerne konkrete og afgrænsede problematikker du ønsker at dele med andre eller få refleksioner på. På kursusdagene får du mulighed for at nuancere og finpudse din tænkning og tilgang, så den bliver skarpere i mødet med den enkelte med ASF. Hermed får du også bedre mulighed for kunne arbejde individualiseret og målrettet. Assessment en hjælp til at lave realistiske udviklingsmål Indhold: Der vil blive givet et kort oplæg om de grundlæggende principper for assessment, som det ses i forbindelse med struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH). Dernæst vil dagen bestå af forskellige praktiske øvelser med refleksion over disse. Der vil blive anvendt video og der vil være øvelser, hvor deltagerne selv indgår. Der vil blive fokuseret på at bryde færdigheder ned i mindre dele, så mål for indlæring bliver mere realistiske og målbare. Deltagerne er velkomne til selv at medbringe en assessment på dvd, som vi kan analysere i fællesskab. Kontakt venligst om dette inden dagen af hensyn til programlægningen.

13 Kommunikation små hjælpemidler hjælper i hverdagen Kommunikation er en af de centrale vanskeligheder forbundet med en ASF. Det er et meget omfattende og vanskeligt område at arbejde med, men også yderst vigtigt at beskæftige sig med. På dette kursus vil der være fokus på behovet for at udvikle såvel impressive som ekspressive hjælpemidler til afhjælpning af de kommunikative vanskeligheder i forskellige situationer. Herunder også behovet for at foretage assessment på området. Dette vil være centreret om den tilgang, man vil have, når man arbejder indenfor rammerne af struktureret visualiseret specialpædagogik (TEACCH). Kurset vil være en vekslen mellem oplæg og praktiske øvelser. Deltagerne er velkomne til at medbringe egne problematikker, såvel som løsninger herpå, i form af skriftligt materiale, på dvd eller blot mundtligt formuleret. I må meget gerne kontakte kursuslederen vedrørende dette mht. planlægningen af dagen. Sociale færdigheder Der fokuseres på de sociale færdigheder, der indgår i såvel kommunikation som kendskab til og overholdelse af sociale normer samt i leg og fritid. Med udgangspunkt i deltagernes medbragte problemstillinger, og ud fra bredere cases vil vi i fællesskab analysere og diskutere, hvilke forudsætninger der er for udvikling af de sociale færdigheder samt, hvilke muligheder der er for at kompensere for vanskelighederne. Vi vil opfordre deltagerne til at medbringe alle de tanker og ideer, de har gjort sig og evt. forsøgt sig med, når det handler om sociale færdigheder, i en TEACCH orienteret ramme. Men også gerne andre tilgange, der er forenelig med tankegangen omkring ASF i TEACCH. Kursusledere Susanne Hvidtfeldt og Margit Mullarkey, Langagerskolen, Aarhus. Yderligere information Susanne Hvidtfeldt:

14

15 5-dages intensivt træningskursus TEACCH For ansatte ved døgninstitutioner m.fl. 7 Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag personer med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusleder Rikke Linck, afdelingsleder, Sofieskolen. Yderligere information Rikke Linck: Kursusfakta 7 Dato og tidspunkt Mandag 19. fredag 23. november 2012, kl Sted Døgn- og Aflastningsinstitutionen Heimdal Egebæksvej Højbjerg Pris Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Torsdag 18. oktober 2012

16 8 3-dages intensivt træningskursus med afsæt i T-TAP analysemodellen Målgruppe Fagfolk som indgår pædagogisk og undervisningsmæssigt i arbejdet med mennesker med ASF i forbindelse med praktikforløb, jobafprøvning, coaching på arbejds-plads m.m. Kursusfakta 8 Dato og tidspunkt Mandag 18. onsdag 20. marts 2013, kl Sted Langagerskolen Bøgeskov Høvej Viby J. Pris Kr ,- Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Mandag 20. februar 2013 Kurset veksler dagligt mellem teori og praksis med vægt på kursisternes aktive medvirken og i samarbejde med 5 unge mennesker med ASF. Kurset er inspireret af og bygget op om Færdigheds-analysen kaldet T-TAP. Færdighedsanalysen dækker 6 områder; Arbejdsfær-digheder, Arbejdsadfærd, Fritid, Sociale færdigheder, Kommunikation samt Selvhjælpsfærdigheder. Kurset er udarbejdet i samarbejde med Director Micha-el Chapman fra Division TEACCH, University of North Carolina og John Thomas, Ph.D. Autism Society, North Carolina. Kursusleder Neel Svane Kruse, teamleader, pædagogisk konsulent, Brøndagerskolen. Yderligere information Neel Svane Kruse:

17 5-dages intensivt træningskursus TEACCH For ansatte ved døgninstitutioner m.fl. Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde på døgninstitutioner indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusleder Rikke Linck, afdelingsleder, Sofieskolen. Yderligere information Rikke Linck: Kursusfakta 9 Dato og tidspunkt Mandag 15. fredag 19. april 2013, kl Sted Sofieskolen Granvej Bagsværd Pris Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. Tilmelding 9 Sidste tilmeldingsfrist Fredag 1. marts 2013

18

19 PECS-i-praksis 1-dags konference Målgruppe Forældre, pædagoger, lærere, talepædagoger, psykologer og andre, som arbejder med PECS i forhold til børn, unge eller voksne med Autisme Spektrum Forstyrrelser. For at deltage i denne 1-dags PECS-i-praksis konference forudsættes det, at man har deltaget i 2-dages PECS Workshop, som udbydes hvert 2. år af Fonden Samrådet senest i marts Indhold Konkrete problemer og dilemmaer i den praktiske brug af PECS. BEMÆRK: foregår på engelsk uden tolkning. Kursusleder PECS UK, Birmingham. Yderligere information Tina Rønnau, Sofieskolen: 10 Kursusfakta 10 Dato og tidspunkt Torsdag 23. maj 2013, kl Sted Sofieskolen Granvej Bagsværd Pris Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Torsdag 11. april 2012

20 11 5-dages intensivt træningskursus TEACCH For ansatte ved skoler og daginstitutioner Målgruppe Kurset henvender sig til fagfolk, som i deres daglige arbejde indgår i undervisning og behandling af mennesker med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusfakta 11 Dato og tidspunkt Mandag 10. fredag 14. juni 2013, kl Sted VUC Vestegnen Gymnasievej Albertslund Træningskurset veksler mellem teori og praksis med vægt på deltagernes aktive medvirken. I praksisdelen deltager hver formiddag børn og unge med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Kursusleder Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen. Yderligere information Tina Rønnau: Pris Kr ,- inkl. kursusmateriale og forplejning i løbet af kursusdagen. Tilmelding Sidste tilmeldingsfrist Mandag 29. april 2013

21 er

22 Vores nye logo Logoet Den røde ring Viser helheden. Den røde cirkel Viser den enkelte, som er en del af helheden. Samlet Set ovenfra er det den voksne/professionelle, som omsorgsfuldt tager barnet/borgeren ind til sig. Værdierne CARE. Fordi både du og vi tænker på dem, som har brug for omsorg. LEARN. Fordi vi har brug for at udvikle os og lære nyt. SHARE. Fordi vi alle deler vores viden.

23 Vores nye hjemmeside Klik ind på vores nye hjemmeside samraadet.org

24 Kontakt til Fonden Samrådet Fonden SAMRÅDETs hjemmeside På hjemmesiden er der mulighed for yderligere information om Fonden Samrådet. Hjemmesiden vil løbende blive opdateret med informationer om kurser og konferencer. Der er links til skoler, institutioner og samarbejdspartnere. Fonden SAMRÅDETs mailadresse Torbjörn Andersson Majbrith Holmgren Det er muligt pr. mail at rekvirere kursuskatalog. Fonden SAMRÅDETs bestyrelse består af: Daglig ledelse, direktør Torbjörn Andersson, Aarhus. Formand Kaj Kristiansen, skoleinspektør, Krabbeshus Heldagsskole, Skive. Næstformand Frank Ibsen, konsulent, Nordbo. Morten Carlsson, formand i Landsforeningen Autisme, Herlev. Kirsten Bundgaard, Neuroteam, Aarhus. Susanne Stampe, psykolog, Sofieskolen, Bagsværd. Lars Aarup Jensen, forstander, Hinnerup Kollegiet, Hinnerup. Niels Henrik Juul, skoleinspektør, Brøndagerskolen, Albertslund. Mogens Kaas Ipsen, forstander, Sofieskolen, Bagsværd. Jens Frostholm, skoleleder, Langagerskolen, Aarhus.

25 Samarbejdspartnere AUTEA ggmbh Uechtingstraße 89a Gelsenkirchen Deutchland Telefon (0209) Fax (0209) Internet: Opleidingscentrum Autisme Plantin & Moretuslei 12 B-2018 Antwerpen België Telefon +32 / (0) / (0) Fax +32 / (0) Division TEACCH Administration and Research CB# 7180; 100 Renee Lynne Court The University of North Carolina at Chapel Hill Chapel Hill, NC USA Telefon (919) Fax (919) Internet: RFA Utbildningscenter Autism Teatergränd Vänersborg Sverige Telefon Internet: The University of Northampton Park Campus Boughton Green Road Northampton NN2 7AL England Telefon: Internet departments/education Center for Autisme Herlev Hovedgade Herlev Danmark Telefon: Telefax: Socialstyrelsen Edisonsvej 18, Odense C Danmark Telefon: Internet: Landsforeningen Autisme Herlev Hovedgade Herlev Danmark Telefon: Fax Internet:

26 autismeforlaget & BØGER HJÆLPEMIDLER Visualisering af tid Bøger & lydbøger DVD Film Hjælpemidler BoardMaker... og meget andet Kender du et menneske med autisme eller Aspergers syndrom? Bliv medlem det gør en forskel! Sådan bliver du medlem af Landsforeningen Autisme: n n n n Ring til Jette på vores kontor i Herlev på telefon På vores hjemmeside kan du udfylde en indmeldelsesblanket. Send en mail til skriv dit navn, adresse og at du ønsker medlemsskab. Skriv dit ønske om medlemsskab i et postbrev til: Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev. Kontakt Landsforeningen Autisme, Herlev Hovedgade 199, 2730 Herlev Tlf Kontor- og åbningstid for rådgivning Mandag, torsdag og fredag kl Tirsdag kl

27 Håndtering af udfordrende adfærd ud fra en Low Arousal tilgang Studio III har til formål at give mennesker, der er under institutionelle rammer de bedst mulige livsvilkår. Det mener vi bl.a. gøres ved at give den enkelte så meget kontrol over eget liv som overhovedet muligt. Forældrekurser Vi afholder særlige kurser for forældre, der bygger på den erfaring, som Studio III England og vi har fået igennem flere år. Kurset for forældre afholdes både som 3-dages internat og som aftenkursus, der løber over ca. 3 måneder. Kurset er bygget op omkring teoretiske oplæg, diskussioner i grupper og plenum og fysisk afprøvning. 3-dages huskursus Vi afholder kurser for fagpersoner, der arbejder inden for institutionelle rammer. I løbet af kurset gennemgås bl.a. lovstof, tolerancer i forhold til og forståelse af udfordrende adfærd, low arousal tilgange samt fysiske øvelser. Det er vores erfaring, at egen tillid til at kunne håndtere situationen og fælles sprog i personalegruppen giver det bedste afsæt for trivsel både blandt fagpersoner og personerne på institutionen. Opfølgningskurser Al forskning viser, at for at fastholde viden skal den bringes i spil og vedligeholdes. Derfor udbyder vi opfølgningskurser, der bliver skræddersyet til den enkelte arbejdsplads alt efter, hvad der er behov for at fokusere yderligere på. Opfølgningskurserne vil oftest indeholde både teori og praksis.

28 xx-xx-xxxxx Fonden Samrådet c/o Krabbeshus Heldagsskole Strandvejen Skive 4PLUS4.dk

Kursusprogram 2013-2014

Kursusprogram 2013-2014 Kursusprogram 2013-2014 Betalingsbetingelser ved kurser Tilmelding er bindende. Det vil dog være muligt at sende en anden deltager, hvis den tilmeldte bliver forhindret. Bag ansigtet Ingen ansigter er

Læs mere

KURSUSPROGRAM 2014-2015

KURSUSPROGRAM 2014-2015 KURSUSPROGRAM 2014-2015 Kig fremad Prøv at lave et par briller foran ansigtet. Kan du se fremtiden? Det kan vi heller ikke. Til gengæld kan vi alle sammen lave nogle briller, der viser vores mentale indstilling

Læs mere

Kurser 2014 www.autismecenter.dk

Kurser 2014 www.autismecenter.dk Kurser 2014 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 Autismecenter Storstrøm s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 6 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 7 Grundlæggende

Læs mere

KURSUSTILBUD forår 2015

KURSUSTILBUD forår 2015 KURSUSTILBUD forår 2015 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både internt

Læs mere

Kurser 2015. www.autismecenter.dk

Kurser 2015. www.autismecenter.dk Kurser 2015 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

Kurser 2016. www.autismecenter.dk

Kurser 2016. www.autismecenter.dk Kurser 2016 www.autismecenter.dk Indhold s. 3 s. 4 Undervisere og priser s. 5 Kurser til din arbejdsplads s. 7 Grundlæggende viden om autisme og ADHD - Modul 1 s. 8 Grundlæggende viden om autisme og ADHD

Læs mere

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år

SKOVBRYNET. - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år SKOVBRYNET - Et specialpædagogisk tilbud i Aarhus Kommune for børn 0-6 år 1 OM SPECIALDAGTILBUD SKOVBRYNET Specialdagtilbud Skovbrynet er et særligt tilbud i Aarhus Kommune for børn i alderen 0-6 år. Dagtilbuddet

Læs mere

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2017-2018 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016

KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 KURSUSTILBUD 1. halvår 2016 Om os Rådgivningsafdelingen Rådgivningsafdelingen er en afdeling under Autismecenter Nord-Bo. Vi udbyder autismefaglig rådgivning, supervision, vejledning og undervisning både

Læs mere

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.

INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06. INKLUSIONSVEJLEDER KURSUS FOR LÆRERE, VEJLEDERE OG RÅDGIVERE, DER ARBEJDER MED AT UNDERSTØTTE INKLUSION KURSUSCENTER BROGAARDEN 02.-03.06.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK

Læs mere

Kursus for Borgere med BPA

Kursus for Borgere med BPA Kursus for Borgere med BPA Kursus om Arbejdsmiljø Kursus om Ledelse, Kommunikation og Konflikthåndtering Kursus om Personalejura Kursus om Den gode ansættelsessamtale et kursus i teori og praksis Kursus

Læs mere

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011

KURSUSKATALOG. Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 KURSUSKATALOG Autismecenter Fredensborg 2014/2015 1-0 -1011 Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen, specialbørnehaven Spiren og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud

Læs mere

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016

Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 Intensive Interaction Danmark udbyder i samarbejde med Intensive Interaction Institute (UK) det første danske Intensive Interaction-koordinatorkursus MED KURSUSSTART I MARTS 2016 I Baggrund Kommunikation

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år. 2017/2018 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Supervision & radgivning

Supervision & radgivning Supervision & radgivning R å d g i v n i n g s a f d e l i n g e n supervision_16x16.indd 1 22/03/09 22:41:41 Radgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Rådgivningsafdelingen, der er en selvstændig afdeling

Læs mere

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen:

Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: Udover skolens generelle målsætning, er den specifikke målsætning for C afdelingen: at eleverne undervises i folkeskolens fagrække og at de, i den udstrækningen de har forudsætningerne, kan gå til Folkeskolens

Læs mere

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver

Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver Tværfaglige udviklingsmodeller i komplekse opgaver - Dialogredskaber til forståelse af komplekse børn og unge - Ved Neel Svane Kruse & Christine Winckler pæd.vejledere på Brøndagerskolen Udfordringer omkring

Læs mere

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Rådgivningsafdelingen Autismecenter Nord-Bo Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk Pandrup Grafisk 96 730 200 Rådgivningsafdelingen Østergade 107 9440 Aabybro Tlf. 98 27 90 42 www.nordbo.dk

Læs mere

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov

syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov syddjurs.dk Tilbud til børn med særlige udviklingsbehov Specialpædagogisk Team Drivhuset 2 Specialpædagogisk Team er en del af den tidlige og forebyggende indsats på dagtilbudsområdet. Målgruppen er børn,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Indholdsfortegnelse. Specialrådgivningen til elever med høretab Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?... Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2017 Indholdsfortegnelse Specialrådgivningen til elever med høretab... 4 Hvordan arbejder man inkluderende omkring elever med høretab?...

Læs mere

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil!

Disse og andre emner, vi selv bestemmer os for, tager vi fædre op i netværksgruppen. Her kan vi tale tvangsfrit og gå i dybden - hvis vi vil! Søndag, 30/6 Fælles oplæg Autisme og familien - 2 brødre - én diagnose v/teit og Tore Bang Heerup Oplægget fokuserer på hvordan det er at leve med autisme i familien. Som overskriften siger, handler oplægget

Læs mere

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013

Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kursuskatalog for frivillige efterår 2013 Kurser for efteråret 2013 Kære frivillige Velkommen til PTU s kursuskatalog for efteråret 2013. Vi tilbyder igen en række spændende kurser for alle vores dygtige

Læs mere

3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING

3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING Ilulissat, september 2017 3-dages kursus KONFLIKTHÅNDTERING PI/SPS har fået bevilliget AMA midler (Det er PI/SPS opgave at bestille billet og hotelovernatning for kursister, som ifølge AMA midler er berettiget

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2016 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her TILMELDING Bekræftelse på tilmeldingen sendes til kursusdeltageren

Læs mere

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune

Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune 2013-03-25 Ydelseskatalog vedrørende eksterne ydelser til dagtilbud i Aarhus Kommune Indholdsfortegnelse 1. Præsentation og grundlag 2. Erfaringer og kompetencer 3. Mål med eksterne ydelser 4. Det kan

Læs mere

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen

Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Uddannelsesplan for pædagogstuderende på Langagerskolen Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Langagerskolen

Læs mere

INKLUSION I GRUNDSKOLEN

INKLUSION I GRUNDSKOLEN KVALIFICERING AF LÆRERE OG PÆDAGOGER MED INKLUSIONSRETTEDE OPGAVER KURSUSCENTER BROGAARDEN 08.-09.05.2014 GENERATOR KURSER OG KONFERENCER WWW.KURSEROGKONFERENCER.DK Inklusionsopgaven er for alvor landet

Læs mere

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne?

Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Brainfitness Hvordan kan vi træne og genoptræne vores hjerne? Afholdes på MarselisborgCentret i Aarhus torsdag 19. marts 2015 kl. 8.30-12 Hvordan kan vi være med til at træne og genoptræne hjernen ved

Læs mere

Metoder til evaluering og dokumentation

Metoder til evaluering og dokumentation Metoder til evaluering og dokumentation 22. - 23. januar og 9. marts 2009 Teknologisk Institut Taastrup 20. - 21. august og 7. oktober 2009 Teknologisk Institut Taastrup Indgående kendskab til forskellige

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE

HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE HARLØSE SKOLE 2013-2014 KURSUSKATALOG AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER HILLERØD KOMMUNE Børn med særlige behov har brug for voksne med særlig viden Harløse Skole i Hillerød kommune er en specialskole for

Læs mere

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen

Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Birgit Willum, pædagogisk konsulent Langagerskolen Hvad har vi hørt om TEACCH Umoderne! Det bruger man ikke mere? De lærer jo ikke at være sammen med andre på den måde Virker det? Ufleksibelt og besværligt!

Læs mere

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk

Roskilde Kommunes foreningskurser. Kurser for foreningsledere 2015-16. Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget. www.roskilde.dk Roskilde Kommunes foreningskurser Kurser for foreningsledere 2015-16 Arrangeret af Folkeoplysningsudvalget www.roskilde.dk 2 Velkommen til alle frivillige i Roskilde Kommune Roskilde kommune er nu klar

Læs mere

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune

Hvordan bestiller man en Temapakke? Hvor kan man få yderligere information om Temapakker? Greve Kommune Hvordan bestiller man en Temapakke? Bestilling af temapakker sker ved henvendelse til PPR mail: pprgreve@greve.dk, eller på telefon 43 97 84 44. Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Hvor kan man få yderligere

Læs mere

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO

Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Praktikstedsbeskrivelse og uddannelsesplan for pædagogstuderende i Skovsgård SFO Generelle informationer: Skovsgård SFO Hovedgaden 71, Skovsgård 9460 Brovst Tlf. 72 57 81 55 Mobil : 41 91 31 55 Hjemmeside:

Læs mere

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail

Stress, vold og trusler: En giftig cocktail Stress, vold og trusler: En giftig cocktail v. Kasper Kock Pædagogisk vejleder/ afdelingsleder & Michael Harboe Specialpædagogisk konsulent/ projektleder Begge Atlass & Studio III instruktører Emner Præsentation

Læs mere

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog«

KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS. Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra.»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med elev, barn, forælder, borger i centrum med inspiration fra»åben Dialog« KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS KURSUS I DIALOGISK PRAKSIS Dialogiske processer med

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse. Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Kurser 2016 \J1) Region Syddanmark 1 2 Rådgivning og Uddannelses Afdelingen på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn

Læs mere

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER

UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER. - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER UDBUD AF: KURSER / MØDER / ARRANGEMENTER - i, på eller med Frivilligcenteret i efteråret 2012 - TIL ALLE FRIVILLIGE I VORES MEDLEMSFORENINGER oversigt: SPARRINGSMØDE TIL VINDUE FOR EN FORENING August 2012

Læs mere

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon:

Temadage i Horsens 3. og 4. oktober Tilmelding til: e mail: Telefon: Temadage i Horsens 3. og 4. oktober 2008 Sted: Højvanghallen, Højvangskolen Højvangsallé 20 Tilmelding til: e mail: buskjp@horsens.dk Telefon: 76 29 40 50 Layout og tryk: Grafisk Horsens Kommune, marts

Læs mere

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg

LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45. AALBORGHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg LØRDAG D. 17 SEPTEMBER 2016 KL. 8.00-14.45 Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg PDA og autisme Pathological Demand Avoidance (Ekstrem Krav Afvisning) Introduktion til at arbejde

Læs mere

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter:

A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Skriv i de hvide felter: Institutionens navn: Ahornparken Adresse: Skovgårdsvej 32, 3200 Helsinge Tlf.: 72499001 E-mailadresse ahornparken/gribskov@gribskov.dk

Læs mere

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK

KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK ABA KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram der retter sig mod børn med autisme FTERUDDANNEL UDDANNELSE KURSUS I ABA-PÆDAGOGIK Et struktureret lærings- og udviklingsprogram

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015

Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Pædagogikumrelaterede kurser for årsvikarer, vejledere og kursusledere 2015 Praktiske oplysninger Kursus for årsvikarer Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Følg linket her Tilmeldingsfristen

Læs mere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere

Low arousal Stressreduktion og coping for elever og medarbejdere Præsentation: Langagerskolen er en specialskole for elever med autismespektrumsforstyrrelser og/eller svær ADHD under Aarhus Kommune. Skolebygningerne er arkitekttegnede ud fra et særligt hensyn til elevernes

Læs mere

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen

SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling. Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen SKOLEN 2014-2015 Kompetenceudvikling Specialpædagogik, inklusion og AKT Teamkoordinatoruddannelsen Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i skolen I dette katalog kan du finde inspiration til kompetenceudvikling

Læs mere

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4

Nyhedsbrev. Pilotprojekt med Københavns Universitet. Flere piger og yngre kvinder på STU og netværksgrupper. Spændende Mindfulness konference side 4 Nyhedsbrev Pilotprojekt med Københavns Universitet Vi deltager aktuelt i et projekt med Ministeriet for børn og unge og Københavns universitet. Det er et pilotprojekt med unge med Aspergers syndrom, som

Læs mere

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer

Inklusion begreb, organisation, praksis i skolen Effekten af specialundervisning hvad vi ved om hvad der virker Problemadfærd og børns invitationer SPECIALUNDERVISNINGSTRÆF 2009: Ny veje i skolen og specialundervisningen 11. - 13. november i Holbæk 19. maj 2009 Inklusion begreber, teori og praksis Effekten af specialundervisning Nyt fra SU-Styrelsen

Læs mere

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014

KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 SundTrivsel A/S KURSER OG UDDANNELSER 2013/2014 VELKOMMEN Sammensætningen i vores kursus- og uddannelsesrække bygger på vores forståelse af trivsel hos det hele menneske. For os indebærer trivsel/sundhed,

Læs mere

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2010 2011 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2010 2011 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Firkløverskolen Krabbeshus Heldagsskole Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Specialbørnehaven Skovbrynet

Læs mere

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar

Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Workshop Invitation til konference om kirkens sociale ansvar Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til en ny, årlig konference om kirkens sociale ansvar. Konferencen henvender sig til alle

Læs mere

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge?

Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Kursusprogram Praktisk inklusion af unge på efterskolen -hvordan håndterer vi de såkaldt udfordrende og udfordrede unge? Brogaarden, Strib 24. 26. oktober og 28. 30. november 2016 samt opsamlingsdag den

Læs mere

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00.

EUROPAHALLEN Aalborg Kongres- og Kultur Center, Europa Plads 4, 9000 Aalborg. Lørdag den 13. september 2014 kl. 08.00-16.00. Komplekse autismetilstande: Når autismeperspektiv og autismepædagogik ikke rækker - en temadag om Gua-diagnosen og andre blandingstilstande ved autismespektrum forstyrrelser Niels Bilenberg Niels Bilenberg

Læs mere

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017

Kommuneinformation om Landskursus for. Hals- og Mundhuleopererede. 29. juni - 2. juli 2017 Kommuneinformation om Landskursus for hals- og mundhuleopererede 29. juni - 2. juli 2017 Sted: Vingsted hotel og konferencecenter Arrangør: Taleinstituttet og Hjerneskadecenter Nordjylland Dansk Landsforening

Læs mere

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR

INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR KONFERENCE INVITATION TIL KONFERENCE OM KIRKENS SOCIALE ANSVAR Kirkens Korshær i Aarhus og Diakonhøjskolen indbyder til den årlige konference om kirkens sociale ansvar - i år med temaet empati. Konferencen

Læs mere

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole

Kursuskatalog Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskatalog 2012 Grundkursus i autisme Unge med ASF Konfliktforståelse Pædagogiske metoder SIKON Konferencen Søskendekurser Sommerhøjskole Kursuskataloget 2012 v/lars Grønlund & Rebecca Rant, Kursussekretariatet

Læs mere

Det synlige botilbud

Det synlige botilbud Kursus Det synlige botilbud - formidlingsmæssige værktøjer til at synliggøre og markedsføre private sociale botilbud Udbydes af University College Lillebælt Kompetenceudvikling og Undervisningsmidler Indledning

Læs mere

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold

Kursuskatalog 2013-14 Langagerskolen. Indhold Kursuskatalog 2013-14 Indhold Kom godt i gang som vejleder og supervisor... 2 Robusthed og psykisk overskud i arbejdslivet!... 3 At lære -at være -sammen med... 4 ipad og struktur/kommunikation... 5 Digitale

Læs mere

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi

Center for ADHD. Forældretræning. Konsulentydelser. Kurser. Udvikling. Viden. Forskning. Rådgivning. Terapi ADHD og hvad så? Center for ADHD Forældretræning Konsulentydelser Kurser Udvikling Viden Forskning Rådgivning Terapi Hvad er Center for ADHD? Børn med ADHD eller lignende symptomer skal have hjælp så tidligt

Læs mere

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2014 DØVBLINDEKONSULENTER INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge

Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Uddannelsen Ressourcedetektiv Ressourcedetektiven som vejleder med fokus på børn og unge Under den overskrift har P-Huset nu fornøjelsen af at

Læs mere

EN FAGLIG UDFORDRING!

EN FAGLIG UDFORDRING! VOLD OG TRUSLER I ARBEJDET MED BØRN OG UNGE EN FAGLIG UDFORDRING! TO KONFERENCER FOR LEDERE, ARBEJDSMILJØ- OG TILLIDSREPRÆSENTANTER SOM ARBEJDER MED BØRN OG UNGE Tirsdag den 20. januar 2015 Munkebjerg

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum

Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Pædagogikum Kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber 2013 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer og værktøjer

Læs mere

Genoprettende Praksis

Genoprettende Praksis Grundkursus i Genoprettende Praksis Et kursusforløb for dig der arbejder med ungekontakt DK Vest : 21.-23.sept. + 11.nov. 2015 DK Øst : 5.-7.okt. + 18.nov. 2015 Om genoprettende processer og praksis Genoprettende

Læs mere

OVAS FOREDRAG 2016 WWW.OVAS.DK

OVAS FOREDRAG 2016 WWW.OVAS.DK OVAS FOREDRAG 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for foredrag i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen

Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Søndag, 1/7 Fælles oplæg Autisme et spektrum med mange nuancer v/jannik Beyer, Leder af specialfunktionen, autisme/adhd, Servicestyrelsen Hvis man på Google skriver ordet autism får man 15 millioner hits.

Læs mere

Favrskov læring for alle

Favrskov læring for alle Favrskov læring for alle 2013- Kontekst og baggrund: Byrådet vedtog i forbindelse med B-2013, at der afsættes 1 mio. i 20 og 2 mio. i 20, 20 og 2016 til at sikre øget inklusion i folkeskolen, ved at have

Læs mere

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi

Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi Program for Kurser i Klinisk Hypnose & Kognitiv Hypnoterapi v/ Psykolog, Hypnoterapeut og Specialist & Supervisor i Psykoterapi. Medundervisere: Anders Degn Pedersen, Specialist & Supervisor i Neuropsykologi

Læs mere

25. juni - 28. juni 2015

25. juni - 28. juni 2015 PROGRAM Landskursus for hals- og mundhuleopererede 25. juni - 28. juni 2015 STED: ARRANGØR: VINGSTED hotel & konferencecenter i Vejle Institut for Kommunikation og Handicap i samarbejde med DLHM Institut

Læs mere

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra

2011 2012 autisme spektrum forstyrrelser - adhd Et fælleskatalog fra Kursuskatalog 2011 2012 AUTISME SPEKTRUM FORSTYRRELSER - ADHD Et fælleskatalog fra Langagerskolen Døgn- og aflastningsinstitutionen Heimdal Hinnerup Kollegiet Specialbørnehaven Skovbrynet Spurvetoften

Læs mere

Forårskonference. Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg

Forårskonference. Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg Forårskonference Middelfart 8.marts 2012 Ved Margit Mullarkey og Hans Kastbjerg Studio III er en organisation Studio III er en engelsk forsknings- og undervisningsorganisation, hvis overordnede formål

Læs mere

OVAS KURSER 2016

OVAS KURSER 2016 OVAS KURSER 2016 OVAS er stolte af at kunne præsentere deres katalog for kurser i 2016. OVAS er Ikast- Brande kommunes videnscenter inden for Området for Autisme. Vi har mere end 35 års erfaring inden

Læs mere

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning

Kurser på Synscenter Refsnæs. Udredning og Specialrådgivning Kurser på Synscenter Refsnæs Udredning og Specialrådgivning Efterår 2016 Synscenter Refsnæs 2016 Forord Synscenter Refsnæs afholder kurser for børn med synsnedsættelse, deres forældre og professionelle,

Læs mere

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn.

TALE / SPROG. Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. 1 Denne pjece er til dig, som er forælder. Pjecen giver dig information om, hvad Kommunikationscentret kan tilbyde dig og dit barn. Hvem er vi? I Kommunikationscentrets børneafdeling er vi specialister

Læs mere

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum

k F ur ælles sus katalog 2014-2015 forstyrrelser ADHD Autismespektrum s u s k u r log kata Fælles 01H5D 4-2 1 0 2 tyrrelser AD um fors Autismespektr Velkommen til s og Heimdals fælles kursuskatalog, vi håber, du kan finde den inspiration, du har brug for. Du er naturligvis

Læs mere

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år

Kurser for forældre samt professionelle der arbejder med børn med høretab i alderen 0-6 år Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

TEMADAG FOR PAS KONSULENTER og særligt indbudte

TEMADAG FOR PAS KONSULENTER og særligt indbudte Kursustilbud TEMADAG FOR PAS KONSULENTER og særligt indbudte På Munkholm Kursuscenter, Vongevej 5, 7300 Jelling Tlf. 75 87 33 11 03.3 2010 kl. 9.30 15.00 Hovedtemaet: Strategiproblemer hos børn, unge og

Læs mere

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber

Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum. Syddansk Universitet Institut for Kulturvidenskaber Pædagogikumrelaterede kurser for vejledere, kursusledere og ansatte uden pædagogikum 1 Vejledning af kandidater, modul 1: vejledningens elementer og værktøjer Målgruppen er vejledere for kandidater i praktisk

Læs mere

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer

Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Pædagogikum Kurser for vejledere og kursusledere og årsvikarer Syddansk Universitet Institut for filosofi, Pædagogik og Religionsstudier 2011 Vejledning af kandidater, modul 1: Vejledningens elementer

Læs mere

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016

Kursusforløb for professionelle der arbejder med elever med høretab 2016 Center for Døvblindhed og Høretab er et landsog landsdelsdækkende helhedstil bud for børn, unge og voksne med døv blindhed eller høretab. Tilbuddene under KaS, Koordinering af Specialrådgivningen under

Læs mere

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse

Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse Center for Høretab Rådgivning og Uddannelse 2 Specialrådgivning til børn og unge med høretab på Center for Høretab 1. juli 2014 blev specialrådgivningen og udredningen af børn og unge med høretab på Center

Læs mere

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage.

Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE. Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Efteruddannelse: RELATIONSBASERET FAGLIGHED I DET PÆDAGOGISKE ARBEJDE Blå Kors Danmark indbyder til et undervisningsforløb over 12 kursusdage. Pædagogkurset er det andet ud af fem moduler, som udbydes

Læs mere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere

Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere Kurser for vikarer, vejledere og kursusledere 2017 Praktiske oplysninger Tilmeldingen til kurserne foregår elektronisk. Tilmeldingsfristen for kurser afviklet før 15. sept. er 28. juni, for kursusdatoer

Læs mere

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015

LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 TRACs INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM STYRK DIG SELV I ROLLEN SOM LEDER AF KREATIVE PROJEKTER INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM TRACS INNOVATIONSLEDELSESPROGRAM LEDELSE AF KREATIVE PROJEKTER FORÅR 2015 STYRK DIG SELV

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ INDHOLDSFORTEGNELSE Målgrupper... 3 Døvblindekonsulentordningen... 4 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling

Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling Konsulent: Metoder og værktøjer til udvikling VPC-ERHVERV VPC-Erhverv 2017-2018 1 Konsulent Metoder og værktøjer til udvikling Hvis du deltager i denne uddannelse får du psykologisk viden og indsigt på

Læs mere

Program for Specialundervisningstræf 2010

Program for Specialundervisningstræf 2010 Program for Specialundervisningstræf 2010 Onsdag d. 17/11 Kl. 10.00 Kl. 10.30 Kl. 11.00 Ankomst og morgenkaffe Velkomst og præsentation af programmet Koordinator på et specialcenter v/ Rikke Alber Jørgensen

Læs mere

Aktiviteter i Learning Lab

Aktiviteter i Learning Lab Aktiviteter i Learning Lab Efteråret 2012 1 Lær nyt i Learning Lab Learning Lab i Skolegade er rigtig godt i gang efter en lang sommerferie, og vi har igen en masse spændende aktiviteter på tapetet i løbet

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet

PRAKTIKBESKRIVELSE. A. Beskrivelse af praktikstedet PRAKTIKBESKRIVELSE A. Beskrivelse af praktikstedet Institutionens navn: Adresse: Tlf.: 3317 1133 E-mailadresse: Hjemmesideadresse: KKFO v/ Skolen i Ryparken Ryparken 81, 2100 Østerbro Mail@sir.kk.dk www.sir.kk.dk

Læs mere

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P

2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P 2010-2011 KASPERSKOLENS KOMPETENCECENTER FRA TEORI TIL PRAKSIS AD/HD- AUTISME K U RSER OG KONSU L E N T BISTA N D B A L L E R U P Sådan fi nder du Kasperskolen: Ballerup station P Gangsti til skolen Kasperskolen

Læs mere

Derudover tilbyder vi Kursusklassen som er et særligt tilrettelagt kursus for enkeltintegrerede børn og unge med autisme.

Derudover tilbyder vi Kursusklassen som er et særligt tilrettelagt kursus for enkeltintegrerede børn og unge med autisme. Autismecenter Fredensborg består af Ullerødskolen og Kompetencecenteret. Ullerødskolen er en specialskole med et helhedstilbud for normaltbegavede elever med diagnoser indenfor autismespektret. Medarbejderne,

Læs mere

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde

RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION. Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde RESULTAT- SKABENDE SUPERVISION Til specialpædagogiske tilbud, der ønsker en synlig effekt af det pædagogiske arbejde Supervision LÆRINGSCENTER BREJNING 01 LæringsCenter Brejning har udviklet en supervision,

Læs mere

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20

Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Vuggestuen Bremdal Dagtilbud Bremdal Torv 2 7600 Struer Tlf. 96 84 89 20 Se Bremdal Dagtilbuds hjemmeside: http://bremdal.struer.dk Mail: bremdaldagtilbud@struer.dk Åbningstider: Mandag-torsdag 6.15-16.45

Læs mere

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK

PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK PRAKTIKBESKRIVELSE 2. og 3. PRAKTIKPERIODE, SOCIAL- OG SPECIALPÆDAGOGIK jf. Bekendtgørelse nr. 211 af 06/03/2014 om uddannelse til professionsbachelor som pædagog. Gældende fra 1. august 2014 Beskrivelse

Læs mere

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2013 DØVBLINDEKONSULENTER Jagtvej 223,1. 2100 København Ø Fax: 4439 1639 Rugårdsvej 48 5000 Odense C Tlf.: 4439 1200 Fax: 4439 1208 E-mail: odense@cfd.dk Søren Frichs Vej 38L, st. tv 8230

Læs mere

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER

KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER KURSUSKATALOG 2015 DØVBLINDEKONSULENTER _ 2 _ Indholdsfortegnelse Målgrupper... 4 Døvblindekonsulentordningen... 5 Visitatorer og forebyggende medarbejdere: Ældre med en alvorlig syns- og hørenedsættelse...

Læs mere

LASS kursusprogram for 2015

LASS kursusprogram for 2015 700 Aabenraa, den 16. december 2014 LASS kursusprogram for 2015 Var 2014 det store jubilæumsår for arkiverne i Sønderjylland, så bliver 2015 det helt store kursusår. Arkibas 5 kræver for de fleste en introduktion

Læs mere

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik

Mentaliseringsbegrebet og den mentaliseringsbaserede pædagogik INVITATION TIL KONFERENCE LØRDAG D. 12 SEPTEMBER 20 KL. 8.00-14. Aalborg Kongres- og Kultur Center Europa Plads 4. 9000 Aalborg Arrangører: VODSKOV SKOLE. EGEBAKKEN. ØSTER UTTRUP SKOLE GODTHÅBSKOLEN. HOSPITALSUNDERVISNINGEN

Læs mere

Kurser sommer/sensommer 2011

Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser sommer/sensommer 2011 Kurser og foredrag Sommeren i Frivilligcenter Aarhus byder på flere spændende arrangementer. Vi har to kurser og en temaaften at byde på. Skab overskud og trivsel i dit frivillige

Læs mere