Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være!"

Transkript

1 PROBLEMETS OMFANG Den bedste måde at hjælpe børnene på, er at hjælpe forældrene til at være de forældre, de gerne vil være! børn skønnes at vokse op i en familie med et alkoholproblem Sundhedsstyrelsen og SIF, % af 9. klasses elever har oplevet alkoholproblemer i deres nærmeste familie SIF, 2009 I 44 % af kommunernes anbringelse af mindreårige børn er rusmiddelproblemer en del af anbringelsesgrundlaget Egelund, SFI, 2004 HVOR MANGE, OG HVORDAN PÅVIRKES BØRN FRA FAMILIER MED ALKOHOLPROBLEMER? -10% vurderes at være behandlingskrævende i børnepsykiatrisk regi -40% har symptomer på forskellige former for psykisk belastning -50% udviser ikke symptomer og adskiller sig ikke fra kontrolgruppen 10% 40% 50% Kilde: Christensen & Bilenberg, 2000 (sst. ohs) ANTAL DANSKERE OPVOKSET MED ALKOHOLPROBLEMER Aldersgr. antal opv. med a.problemer antal % 0-18 år år år Total [ For de 0-18 årige er tallene beregnet på baggrund af de åriges besvarelser, da der ikke indgik deltagere under 16 år i undersøgelsen Tallene er baseret på spørgsmål 29 i spørgeskemaet Alkohol i Danmark (Havde nogen af dem, du boede sammen med, mens du var ung, problemer på grund af alkohol?). Hvis de har svaret, at deres far, mor, fars eller mors nye samlever havde problemer på grund af alkohol, er de blevet kodet som opvokset med alkoholproblemer. *Hvidtfeldt U.A. m.fl. (2008) Alkoholforbrug i Danmark, Statens institut for Folkesundhed HVAD EN MOR DER DRIKKER KAN KOSTE MOR Praktiserende læge. To besøg pr. måned i 30 år; kr. Nerve-sove- og smertestillende medicin; ukendt udgift Indlæggelse på psykiatrisk afdeling, afrusning og stabilisering. 20 indlæggelser á en - til to uger; kr. Dianalund Nervesanatorium i halvandet år; kr. Psykiatrisk kollektiv i et halvt år; udgift ukendt Førtidspension i 17 år; kr. SØSTER Kontanthjælp i 25 år; kr. BROR Psykiatrisk afd. i tre år; kr. Åben afd. på psyk. i et år; kr. Stolpegård psykiatri. Indlæggelse med terapi i seks uger; kr. Ambulant terapi. 14 besøg: kr. Førtidspension i fire år; kr. I ALT: KR. FAR NIKOLAJ Stenhus Kostskole i tre år; kr. Lommepenge på skolen; kr. Transport til skolen; kr. Kontanthjælp i et år; kr. Politiken FAMILIEORIENTERET ALKOHOLBEHANDLING ER EF- FEKTIV OG FOREBYGGENDE FOR VOKSNE OG BØRN Inddragelse af familien øger generelt effekten af behandlingen af den alkoholafhængige og sandsynligheden for at den alkoholafhængige går i behandling Nielsen, Becker, Højgaard et al. for Sundhedsstyrelsen, 2006 Effekten af familieorienteret alkoholbehandling er større tilfredshed i parforholdet færre skilsmisser forbedret familiefunktion (konflikter, omsorg og samhørighed) reduktion af vold i hjemmet reduktion af psykosociale problemer hos børnene Lindgaard for Sundhedsstyrelsen,

2 WHO S DEFINITION PÅ AFHÆNGIGHED Afhængighedssyndromet, hvis man kan sige ja til tre af følgende symptomer: Trang til alkohol (craving) Stigende forbrug (tolerans) Abstinenser; uro, angst, rastløshed, hjertebanken, sved, søvnløshed Drikker videre trods viden om negative konsekvenser Mindsket interesse i den sociale omverden Kontroltab fortsætter med at drikke trods beslutning om at lade være SYSTEMISK DEFINITION PÅ AFHÆNGIGHED Når en person bruger rusmidler på en måde, så det går ud over de opgaver og funktioner, som skal gøres i familien og Når de følelsesmæssige bånd mellem familiemedlemmerne belastes og forstyrres af alkohol(rus)brugen Frid Hansen ÅRSAGER OG KONSEKVENSER Den sociale arv Familieproblemer Traumer Lavt selvværd Krise Angst Depression Ensomhed og isolation Fysiske skavanker Skyld og skamfølelser Den sociale arv Familieproblemer Traumer Lavt selvværd Krise Angst Depression Ensomhed og isolation Fysiske skavanker Skyld og skamfølelser Er at tillade, at et andet menneskes opførsel påvirker og præger ens liv og at være optaget af at kontrollere dette menneske SVINGE MED - AFHÆNGIGHED Er at overtage arbejde, der ikke bliver gjort af den, der har alkohol/rusproblemet Er at undskylde og dække over og dermed hindre den der har et alkohol/rusproblem i selv at opleve konsekvenserne af sin adfærd Er at drikke sammen med den, der drikker GENSIDIG AFHÆNGIGHED FORSVARS- BENÆGTNING (Det er svært at se i øjnene) MEKANISMER PROJEKTION (Splinten hos andre ) BAGATELLISERING (Svært at se i øjnene) MANIPULERING (Alkohol bliver styrende) IDYLLISERING (Jeg lader som om) REGRESSION (Hjælp mig. Pas på mig) 1 2

3 FORANDRINGSPROCESSER OG MI DE TRE K ER AT SKABE EN PASSENDE FORSTYRRELSE STABIL ÆNDRING TILBAGEFALD IKKE LIGE NU INTERESSERET I ÆNDRING EKSEMPEL PÅ DE TRE K ER (i løbet af en samtale) Jeg ved, at du/i ønsker det bedste for dit/jeres barn (det 1.K) Jeg tænker, at dit alkoholforbrug kan have den og den indflydelse på barnet. Husk altid først at spørge forælderen om, hvilken indflydelse han/hun tror, alkoholforbruget har på barnet(det 2.K) Lad os tale om, hvilken ændringer, der skal ske? (det 3. K) og hvis disse ikke sker, vil følgerne være/bliver jeg nødt til, at (det 3.K) MODSTAND (er relationel) Udtryk: Afbryder argumenterer skifter emne er uopmærksom bagatelliserer undgår undskylder giver andre skylden osv. Årsager: Ambivalens, forsvar, usikkerhed, utilstrækkelig indsigt, beskyttelse, at føle sig udsat At møde modstand: Gentagelse af ord, sætninger Gentagelse med følelsesindhold Gentagelse med meningsindhold DE SMÅ KONTRAKTER AT ARBEJDE MED AMBIVALENS Er det ok for dig/jer, hvis vi bevæger os ind på det område? Kan vi tale videre om x? Er det noget du/i ønsker at have fokus på? Jeg ser noget uhensigtsmæssigt i Hvad ser du/i? Hvis der ikke er fælles opfattelse, og der bliver sagt nej til at gå videre, må man acceptere, at X ikke ser det som uhensigtsmæssigt Først afdækkes problemets positive sider Hvad hjælper problemet med? Hvilke gode sider er der ved? Dernæst undersøges de negative sider ved problemet Opsummering: På den ene side er det godt for dig, fordi men på den anden side er det dårligt, fordi Valg og ansvar overlades til X: Hvor er du i forhold til at gøre noget ved problemet? Hvad tænker du om det? 3

4 EN SMART HANDLEPLAN Specifikt og konkret Måleligt Accepteret (af begge parter) Realistisk Tidsspecifik Undtagelser? Bekymringer? Hindringer? Støtte? TILBAGEFALDSOVERVEJELSER Hvordan få stoppet tilbagefaldet, så hurtigt som muligt redningsplan for personen med alkoholproblemet Hvad vil/skal partneren gøre? Redningsplan for barnet Hvilke konsekvenser vil der være for familien i tilfælde af tilbagefald (det 3.K) BØRNENES BEGRÆNSENDE LIVSTEMAER MEN HVORDAN KOMPENSERE OG SKABE MULIGHED FOR UDVIKLING Fortæl om dine fantasier Regler ændrer sig tit Kaos Uvished Der sker nok snart noget forfærdeligt Jeg bliver nødt til at have kontrol Prøv at slække lidt på jeg skal nok Uforudsigelighed Beruselse skaber egocentricitet Mon ikke det er min skyld? Jeg må gemme mine behov og følelser Det er en hemmelighed jeg må ikke tale Jeg er alene og må klare mig selv Dine behov og følelser er vigtige Det er aldrig et barns skyld, at Lad os tale om det Du er ikke alene (almengørelse) 4

5 Jeg hader og foragter min mor/far! I morgen holder jeg op Nu kan jeg godt finde ud af at styre det Svigtet tillid igen og igen Man kan ikke regne med, hvad der bliver sagt Generaliseret mistillid Jeg vil være en pålidelig voksen Der findes mennesker, du kan stole på Eksternaliserende tænkning og metode BELASTNINGER FOR BØRNENE Fokusering og centrering om alkoholproblemet Forældre, der forandrer sig Benægtelse Uforudsigelighed Rolleombytning Højt konfliktniveau Isolation med hemmeligholdelse Frygt for tab Oplevelse af ansvar, skyld og skam Sundhedsstyrelsen, 1996 Forældres alkoholproblem er også en belastning for børnene i perioder, hvor forældrene ikke er påvirkede Ukuelighed Modstandskraft Elasticitet er medfødt men bliver også udviklet og skærpet i modvind mm Mønsterbrydere Mælkebøttebørn Sej og udholdende RESILIENS Charme Gåpåmod At være aktiv Rimelig intelligens Kreativitet Mening og sammenhæng Minus skyldfølelser OMSORGSSVIGT BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE Aktivt fysisk omsorgssvigt når børn påføres skader ved aktive handlinger fra de voksnes side Passivt fysisk omsorgssvigt når barnet udsættes for alvorlige forsømmelser fra de voksnes side Aktivt psykisk eller følelsesmæssigt omsorgssvigt når barnet fra den voksnes side konstant udsættes for verbal krænkning, indespærring, konstante trusler og afvisning samt Passivt eller følelsesmæssigt omsorgssvigt når børn udsættes for omsorgssvigt eller understimulation på grund af forældres manglende evne til at give tryghed, omsorg og kærlighed fx på grund af psykisk sygdom, stofmisbrug (alkohol, medicin, narkotika) sociale vanskeligheder m.v. (Else Christensen 1992:36) OMSORGSSVIGT PASSIVT ELLER FØLELSESMÆSSIGT OMSORGSSVIGT BØRN MED BEHOV FOR SÆRLIG STØTTE Barnets forældre er kun i begrænset omfang i stand til at aflæse barnets kropslige signaler om lyst/ulyst og grænser Barnets forældre er kun i begrænset omfang i stand til at reagere på barnets følelser, men reagerer primært på, hvordan de selv har det (Else Christensen Omsorgssvigt, 1992:65 ) 5

6 FAMILIENS FUNGEREN Struktur og organisering? Forudsigelighed (regler, rutiner etc.)? Konfliktniveau? Forældreansvar for rusproblemet? Italesættelse af problemer, besværligheder? Tilsidesættelse af egne behov og indlevelse i og opfyldelse af barnets behov? Kompenserende voksne i netværket? KOMPENSERENDE VOKSNE Jeg ser dig. Anerkender dig. Du er ok. Noget særligt Det er ikke din skyld Dine behov og følelser er legitime Jeg kan skabe struktur, forudsigelighed Jeg er pålidelig, til at stole på Dine reaktioner er naturlige set i lyset af dine oplevelser Jeg har fokus på, og vil gerne styrke dine ressourcer Jeg vil hjælpe dig med at du forsøger at skabe sammenhæng i dit liv Eksternaliserende tænkning og metode EKSTERNALISERENDE SAMTALER (1) I forhold til voksne Kan du forestille dig, at alkoholproblemet (svinge-medafhængigheden) er en selvstændig størrelse noget der kommer til at styre dig? Hvilke karakteristika, tillægsord kan du sætte på problemet. Hvis du skulle finde et navn, et billede? Hvilken indflydelse har problemet på dig, dit liv, din familie? Hvilken indflydelse har du på problemet (undtagelser, perioder, situationer)? Hvad kendetegnede den periode etc.? Er der noget af dette der giver dig nogle ideer til, hvordan du kan begynde at få mere indflydelse på problemet? EKSTERNALISERENDE SAMTALER (2) Børn/unge: Er der forskel på din mor/far, når hun/han drikker og ikke drikker (er ædru)? Det er som om, der kommer en helt anden personlighed frem, når mor/far drikker Hvordan synes du din mor/far er (karakteristika, tillægsord), når der bliver drukket? og i de perioder, hvor der ikke bliver drukket? Hvis du skulle finde et navn, et billede? Hvilken indflydelse har problemet på dig, dit liv, din familie? Det er ok at sige ja til mor og nej til alkoholmonstret NB: Man spørger aldrig et barn/en ung om, hvilken indflydelse han/hun har på problemet! (Undgå at pålægge skyld) AT AFDÆKKE FORÆLDRES INDLEVELSE (først nysgerrighed, dernæst informationer) Har du tænkt over, hvordan dit barn opfatter situationen? Hvilken indflydelse tror du, det har på x, at? Kender du selv til det at være tæt på en, der drikker eller har drukket for meget? Hvordan har du forsøgt at passe på x, når du har drukket? Hvad tror du x har brug for, når? At give informationer: se foregående ohs DEN TVÆRFAGLIGE INDSATS Forskellige planeter, som er svære at forene, fordi der er forskellige lovgivninger, kulturer, praksisser Internt i kommunen: Børne- ungeafdeling, alkoholbehandling, børnehave, skole, PPR, fritidsordning, sundhedspleje Tværkommunalt: Mellem kommuner Tværsektorielt: Børne-ungeforvaltning, politi, statsforvaltning mm 6

7 DET SETE AFHÆNGER AF ØJNENE, DER SER Tegning: Claus Bjarne Christensen De seks blinde mænd, der vil lære elefantens egenart at kende: Den første støder ind i elefantens store krop og udbryder: "Elefanten er som en mur." Den anden får fat i elefantens stødtand og konkluderer: Elefanten er som et spyd." Den tredje omfavner et af elefantens ben og mener: Elefanten er som en træstamme." Den fjerde griber fat i elefantens hale. Han synes: Elefanten er som et reb." Den femte har opsnappet elefantens snabel og er sikker på: Den er som en slange." Den sjette og sidste blinde mand rører ved elefantens ører og slutter: Elefanten er som en vifte." NOGLE IDEER TIL AT FREMME DEN TVÆRFAGLIGE INDSATS At gøre op med stereotypier og forudindtagethed Accept, samarbejde og udnyttelse af forskelligheder (multiperspektiv) Viden om og forståelse for hinandens handlemuligheder og begrænsninger Fælles viden Fælles forståelse Fælles sprog At tænke i helheder, systemer og relationer At kunne alliere sig med alle parter i et system NOGLE METODER TIL AT FREMME DEN TVÆRFAGLIGE INDSATS Temadage og fælles undervisning for tværfaglige grupper Fælles supervision Visitationsmøder på tværs Netværksmøder på tværs Tværfaglig koordinator Styregruppe med ledelsesrepræsentanter fra de forskellige områder NETVÆRKSMØDET SOM EN VIGTIG METODE IFT AT UDVIKLE DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE Det professionelle netværk: Alkoholbehandling, Børne- ungeafdeling, skole, fritidsordning, sundhedspleje mm Det private netværk: Familiemedlemmer, venner, kollegaer, naboer etc. NETVÆRKSMØDET SOM EN VIGTIG METODE IFT AT UDVIKLE DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE 7

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN

ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN ALKOHOL I FAMILIEN EN PRINTERVENLIGVERSION AF BUINTRA-SIDEN BUINTRA/ALKOHOLIFAMILIEN GEM DIN KOPI I SAMLEMAPPEN HVAD GØR JEG, NÅR DER ER ALKOHOL I FAMILIEN Udviklet som afslutning på pilotprojektet Børn

Læs mere

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs

Handlevejledning. Børn i familier med alkoholproblemer. 1 Illustration: Pia Thaulovs Handlevejledning Børn i familier med alkoholproblemer 1 Illustration: Pia Thaulovs Indholdsfortegnelse Indledning 03 Alkoholproblemer 04 Omsorgssvigt 6 Fra bekymring til handling 08 Oversigt - Handleveje

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Familien i alkoholbehandling

Familien i alkoholbehandling Familien i alkoholbehandling - metode og inspiration fra Alkoholbehandlingen i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familien i alkoholbehandling - metode

Læs mere

Alkohol. afhængighed

Alkohol. afhængighed Alkohol & afhængighed Alkohol & afhængighed en psykosocial og neuropsykologisk synsvinkel Birgit Trembacz og Lisbeth Juul Hansen Videnscentrets skrifter kan frit citeres, dog med tydelig angivelse af kilden.

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

Social arv i voldsramte familier

Social arv i voldsramte familier A R B E J D S P A P I R Social arv i voldsramte familier Else Christensen Arbejdspapir 15 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk 1 Bidrag

Læs mere

Min pårørende er dement

Min pårørende er dement Min pårørende er dement Information til pårørende på plejehjemmet Irlandsvej. Til alle pårørende...3 Demensressourcegruppen....3 Hvad er Demens?...3 Symptomer....4 Alzheimers sygdom....4 Vaskulær demens...7

Læs mere

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann

Børnegruppen. Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum. 2000 Bo Ertmann Børnegruppen Evaluering af børnegrupperne i Familiehuset i Farum 2000 Bo Ertmann 2 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Om børn i alkoholfamilier... 4 Del 1. Samarbejdspartneres oplevelse af projektets udvikling...

Læs mere

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning

Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Tegn på problemer med alkohol og andre rusmidler Vejledning Side 1 af 7 Forord Hvordan være sikker på, at en medarbejder har et problem med alkohol, medicin eller stoffer? Det kan være svært at vurdere,

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel

Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel 2009 Den nødvendige samtale når samtalen handler om alkohol og barnets trivsel Sundhedsstyrelsen, 2009 1. udgave, 1. oplag, 2009

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Til forældre og unge Information om skizofreni hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er skizofreni? 05 Hvorfor får nogle børn og unge

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt

Susanne Ohrt og Lene Poulsen. at være Pårørende til en parkinsonramt Susanne Ohrt og Lene Poulsen at være Pårørende til en parkinsonramt formål Parkinsonforeningen har udarbejdet denne pjece for at støtte pårørende, der ligesom den parkinsonramte er blevet kastet ud i en

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte

Tag hånd om stressen. Organisation. Leder. Gruppe. - et arbejdshæfte et arbejdshæfte FRA BAR KONTOR OM stress PÅ KONTORER Tag hånd om stressen - et arbejdshæfte Organisation Leder Gruppe Individ 2 7 INDLEDNING 7 LÆSEVEJLEDNING 11 VIDEN OM STRESS 11 HVAD ER STRESS 12 HVAD

Læs mere

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse

Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Information til forældre om depression hos børn og unge Sygdommen, behandling og forebyggelse Psykiatri og Social psykinfomidt.dk Indhold 03 Hvad er depression? 03 Hvad er symptomerne på depression hos

Læs mere

Hvis din hest er død - så stå af

Hvis din hest er død - så stå af Roller Individuel øvelse 1. Hvilke roller har du på arbejdet? Jeg er den: 2. Hvilken rolle er du mest træt af, og hvorfor? 3. Er der roller, du føler, du er blevet påduttet af andre? 4. Hvilke roller sætter

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge

Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Beredskab til håndtering af overgreb mod børn og unge Indholdsfortegnelse Forord... 2 Definitioner... 3 Forebyggelse af overgreb mod børn og unge... 4 Det direkte forebyggende arbejde... 4 Forældresamarbejde...

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere