ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;"

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;""

Transkript

1 - l - ca!4'v$ ~L F,6-y~t-C-C/L /t)j[;" Min far, Jens Busk Sørensen - altid kaldt Jens Busk - kan jeg huske, fra han var ca. 50 år, til han døde som 65-årig. Jeg nåede at blive født i Aptrup, Sall sogn (~ug. 1901), men opleved~ "Julestormen 1902 " i en gård i Futting. Flytningen betød, at forbindelsen med SallSvækkedes. Fra andre ved jeg om min..; fars deltagelse i rejsningen af Sall Forsamlingshus, i Skytteforening og Afholds-. bevægelse. Man fortalte, at han i sin tid med en vis succes havde optrådt på de skrå brædder, og det skete, at han gaven sang fra dengang til bedste, men ellers husker Jeg bedst hans smukke sangstemme fra juleaften eller fra de timer, jeg delte med ham i Thorsø kirke. Mine forældre kom ud for hele 3 vredesudbrud fra den natur, vi trods al beherskelse af den stadig i visse tilfælde må føle os prisgivet. En voldsom lynbrand raserede hjemmet i Aptrup. Familien mistede alt, og en dreng var meget nær ved at indebrænde. Nogle år senere skete det, at julestormen væltede en gavl ind på det nybyggede stuehus i Futting, hvorved alt tagværk blev ødelagt. Så gik igen få år, og nu skete der noget, der stadig står skarpt i erindringen 70 år efter. Igen var det "Thors hammer", der var ude. Min far og karlen var borte (vel i anledning af, at min far dreven ret omfattende handel med svin til Koppmanns slagteri i Silkeborg, de skulle dengang leveres enten i Silkeborg eller på Laurbjerg St.) Min mor var alene med sin ret s~ore flok og to unge piger. Efter det man kalder en øjeblikkelig indskydelse, foreslog hun på et vist tidspunkt under det hårde vejr, der hjemsøgte egnen: Lad os til en forandring flytte ud i køk-.kenet. Kort efter slog et "kuglelyn" ned i stuen, vi havde forladt. En ung pige sank besvimet sammen. Da vi i nogen måde havde forvundet det chok, lynnedslaget fremkaldte, løb den anden unge pige op på loftet for at se, om det brændte der. Det gjorde det ikke, men meget træværk var splintret. Da vi lukkede op til stuen, hvor nedslaget var sket, så der trøstesløst ud: der var slået huller i skillevægge, og en del bohave var ødelagt. Med den korte afstand, det drejede sig om, blev en vis forbindelse med mit fødesogn naturligt opretholdt. Købmand Jacob Andersen blev min ven, hos ham købte jeg søm, hvis jeg uventet kom i besiddelse af en femøre. Han havde telefon! Derfor var det ham, der 'kunne fortælle, hvad min halvbror var taget til på session. "Infanterist"! Hvor var det et svært ord. Man havde jo aldrig hørt det før, og så gik en lille fyr og gentog det hele vejen hjem til Futting, for at man kuqne aflevere det ved hjemkomsten. Har min far givet et bidrag til Sall Forsamlingshus - og det har han jo nok - reddede hans vel 5-6 årige søn en del af indsatsen tilbage til familien ved en tombola. Jeg ser tydeligt den mand for mig, der stod og kørte rundt med en mær-

2 - 2 - kelig kasse med "vinduer'! af glas. Man må løftes op for at nå at få hånden ned i den. "Ta nu den stue", blev der sagt, og det gjorde jeg som en lydig dreng da også! Smeden i Aptrup blev også min ven, hos ham havde man ærinde, hvis en hest skulle have sko. En dag blev der spurgt: hvad skal du være, når du bliver større? Svaret faldt prompte: "Gårdmand". Der lå ikke noget diskriminerende for nogen i det. Vore forældre har sikkert snarere tænkt ad den linie: at der er forskel på folk, kan de tidligt nok få at mærke. Nej, svaret var blot en tillidserklæring, og den betød så meget som: jeg skal være det, min far er (1 parentes bemærket: den respekt og beundring, barnets svar var udtryk for, har holdt sig gennem 70 år). Min far drev uden tvivl et godt landbrug (uden at have særlige specialer som f.eks. interesse for avlsarbejde), men jeg har til tider spurgt mig selv, om han virkelig også har været det, man kalder "landmand med liv og sjæl". Var han mon helt kommen på sin rette hylde. Kunne evnerne ikke pege en anden vej. At han ville 'have udmærkede evner for en boglig uddannelse, er udenfor tvivl. En ældre bror.havde fået lov til at komme på seminariet, og så har det vel i de o tider været ret utænkeligt at lade en søn til gå den boglige vej. Måske er det kommet næste generation - undertegnede! - til gode, så vi her har en forklaring på, at min far uden indvendinger erklærede sig rede til at bringe det økonomiske offer, det dengang betød på et tidligt tidspunkt at fa en søn bort fra hjemmet for en uddannelses skyld. Måske har han tænkt: det faldt ikke i min lod, men nu skal drengen have chancen (må jeg - i al beskedenhed - lige røbe, at det for drengen var en tilfredsstillelse at kvittere for tilliden og.det bragte offer gennem det resultat, der opnåedes til artium, et foreløbigt trin i uddannelsen, so~ min far fik lov til at opleve, inden han ved døden hindredes i at ~ yde videre støtte). Gennem et langt liv har jeg mødt mange mænd, som jeg har lært af og set op til, men ingen af dem har truet den særstilling, min far fik i sin tid. Ham må jeg tit tænke på, når der nu tales om "autoritetskrise". Jeg beklager alle dem, som livet ikke har lært at indse, at gave og krav følges ad i det, der hedder myndighed, autoritet. Den mand har ret til at stille krav, som først har vist sind og vilje til at give og støtte. ~ Hvordan min far nu end har haft det med landbruget, så er det sikkert, at han med de store forsørgerbyrder, han havde gennem mange år, ikke ha~de nok i at drive en gård. Man må vist sige, at han besad et forretningstalent, og han var, hvad man kalder "driftig". Gennem mange år opkøbte han svin, som han - som før nævnt, \ - solgte til Koopmanns slagteri i Silkeborg. Endnu mindes jeg den lille purk, der i koldt vejr kravlede ned til grisene i halmen! Nu kostede det ikke noget at køre over Tvilum Bro, men ikke retlang tid i forvejen måtte der betales bro- 1 ~. /'./ o',;l. /. "./- /' " /',,.,',,t /, /.. I--' -',X. I? t?jt- ".-)-"LA"<'L,'",\..-<.,.- 1.)-1' vl,l, """.\--<- - r, J,,--,J'~" cl//i',/~v>.::,./u..~,:j~--o<.--<- /:._1 "",,-",., j'r 1:,...",'.0.- "/','.... ~ " ( ( -' I ' il 'Co" j o -,-; "," I,, ; o.crre 'Il'--(.rfa,t' '-;/)'.~-'.'/ ",;-", h c;y;:.)i-i-!:.-y-t-,('(:::j;f;.c-,-"", ( / ' " l c''.:' - <. ",- t', <" '.' t-,," l ti O' ; /.,

3 - 3 - penge. Min meget f~mælte far røbede engang, at han kunne regne med en daler pr. gris! Mange penge dengang (endnu husker jeg, hvad en daler betød dengang, fordi min fødselsdag indbragte en s~dan fra to søstre fra Aptrup, hvis forældre man havde været s~ forudseende at opkalde mig efter!) Men hvad var det ikke ogs~ for ture ved vintertid. Ofte nåede mand og heste først hjem ud på natten (ærinder skulle besørges p~ hjemturen - det var før Lang~-Silkeborgbanen). Mor har fortalt, at hun tit gik uden for gården og ventede, hun blev glad, n~r hun i nattestilheden hørte en ramlende vogn i retning af Grølsted. Siden slog min far sig p~ tørvehandel i ret stor stil. Egnen var fattig p~ brændsel - i hvert fald mosebrændsel. Tørvene kom fra Engesvang til Thorsø st. Mon ikke det blev til ca. 75 vognladninger på en sommer. Vi børn var kede af de tørv, for stationen havde ingen vognvægt, og det betød, at tørvene skulle tælles ud! For hver 100 skulle en tørv lægges til side! Var vejret godt, foretrak vi de åbne vogne, hvor støvet trak bort, ellers de lukkede. Endnu en opgave tog vor far sig p~: i krig~årene havde vi statens lager af korn. Byens købmænd var ikke interesserede, så måtte vi andre tage fat. Ved den tid sled jeg som halvvoksen vist lidt over det tilladelige. Det modtagne korn skulle bæres på loftet. En del skulle senere køres til banen. Folk skulle have korn til deres høns. Det tilfaldt mig at føre regnskabet overfor Viborg amt. En lille oplevelse fra den periode husker jeg tydeligt: jeg blev sendt i Hammel bank efter et meget stort beløb: vistnok kr. Hvad mon det ville betyde i inflationskroner nu? Endnu mindes jeg de følelser, hvormed jeg mødte op ved skranken for at modtage pengene. Virkelig et højtideligt øjeblik! Min far talte meget lidt om pengesager, men jeg husker, at han engang sagde, at et af de pågældende år gav et rimeligt udbytte for haft slid. Men med dette sidste har jeg fået familien flyttet fra Futting til "Thorsølund", som min far efter en udstykning købte hovedparcellen af (72 tdr. land for ). Her var i sandhed noget at tage fat på. De mægtige bygninger svarede ikke til det ændrede areal. To statshusmandsejendomme blev bygget og solgt fra, og inden så længe blev der tale om bortsalg af byggegrunde i den voksende stationsby. For os børn var det en meget stor forandring. Blot det at blive fri for en lang skolevej, at kunne gå hjem til middag o.s.v. Og så det for en dreng at komme til at råde over sognets største have, enge, bæk og.. andre herligheder. Den have blev sognets mødeplads ved sommertid. Sognet prægedes af en stor afholdsforening, der virkede som foredragsforen~ng. Min fars tilslutning til afholdsbevægelsen havde nok sin forklaring i en tragedie længere tilbage i slægten. Far agiterede aldrig over for os børn. Jeg mindes en form for samvittighedskonflikt, jeg kom i ved, at en tilflytter bad mig om at hente en

4 - 4 - flaske akvavit. Man vidste jo ikke rigtig, hvad bemeldte flaske indeholdt, men havde sine anelser. For en sikkerheds skyld opsøgte jeg min far og spurgte, hvad jeg skulle gøre her, og det lettede, da han sagde:når manden beder dig om at gå et ærinde, skal du naturligvis gøre det. Min far var med til at rejse Thorsø Afholdshotel overfor den dengang nye station. Han fik både hotel og "Thorsølund"'s jord belagt med en klausul gående ud på, at en spiritusbevilling for al fremtid var udelukket (denne klausul har for ikke længe siden givet anledning til en del journalistisk virksomhed). Mine forældre var - som de fleste åndre i sognet - sikre deltagere i sognets mødeliv (min far havde i sin tid sørget for, at mor kom på højskole, inden hun gik ind til at være mor for hans 5 moderløse børn). Ved sommermøder i "Thorsølund"'s ~ have kunne der samles mennesker. Det var gerne en præst og en højskolemand, der førte ordet. Min far hørte på ingen måde til dem, der ikke kan se en talerstol uden at tænke: der må jeg op! Hans grundpræg var stilfærdighed og tilbageholdenhed. Men ved en enkelt lejlighed havde man virkelig fået ham overtalt til at indlede mødet. Det viste sig, at han var i besiddelse af en naturlig veltalenhed, når det endelig skulle være. Hvem skildrer hans drengs stolthed, da han på stationen hørte bortdragende mødedeltagere tale om, at "det manden i g<3j'c:jell sj~,gdej var nl! v_eclat værj3.dj;!tj:te~st~ Min far må som nævnt have haft megen økonomisk sans. Han må have tjent mange penge ved sin initiativrigdom og ved sin personlige fordringsløshed. Det må han have gjort, siden han kunne hjælpe 12 børn i vej og sørge sådan for mor, at hun kunne leve næsten en menneskealder efter hans død uden offentlig hjælp. Men../' under alt dette forstod han dem, der ikke var helt så heldigt stillet. Sammen med andre af byens mænd tog han sig af en alkoholiker, så han skabte sig en eksistens i byen. Da vor lærer døde i 1912, 45 år gl., og efterlod sig enke og 7 børn, sagde han, da der var tale om en mindesten: vi skulle vel ellers snarere tænke på brød end på sten. Der blev truffet en o~dning med at købe hus og skaffe enken en stilling som bestyrer af en central. Endnu husker jeg min far, når han ind under jul stilfærdigt fjernede sig med nogle gode pakker fra købmanden: han vidste nok, hvem der kunne trænge til dem. Min fars grundpræg var alvor, men ikke sådan, at det virkede tyngende. Nok undrede det mig lidt, da jeg første gang hørte det træk fra hans første ungdom: at han altid havde en hale af børn efter sig. Også sine egne gav han sig vist mest af med, mens vi var små. Respekten var der altid, meh utilnærmelig var han på ingen måde, og det selvhøjtidelige lå ham meget fjernt. Han kunne nyde udslag af humor og kunne selv, om det skulle være, være rap i replikken. De sidste år blev ret svære. Aldrig har jeg set hans ansigt lyse sådan af

5 - 5 - I glæde som den 14. april 1921 om morgenen, da børneflokken tiltvang sig adgang til soveværelset for at ønske de to tillykke med 25 års samliv. Der I røbede han sig - sin taknemmelighed for kårene, som de faldt - som jeg aldrig ellers har set det. Men allerede på det tidspunkt var helbredet svigtende. Stadig hyppigere måtte han ind for at hvile. ITilsidst blev en operation besluttet. Han overlevede selve operationen et par dage, så var det forbi. Overlægen betroede mig bagefter, at han uden operation ville være sultet i- hjel i løbe~ af et halvt års tid. Nu den 9.februar er det 53 år siden, han blev båret over på kirkegården (i en forrygende snestorm). Nu har man selv levet næsten et tiår mere, end det blev ens far beskåret, og jævnligt må man i sin tilbagetrukne pensionisttilværelse tænke på, om man har kunnet leve op til det eksempel, der blev givet af den mand, man kom til at skylde mest. Det var hvad, Jacob Busk}fortalte om sin far, Jens Busk, "Thorsølund" som svar på min henvendelse angående uddybning af et spørgsmål i et spørgeskema fra Nationalmuseet: Fortæl lidt om den mand eller de mænd, der stod bag opførelsen af Sall Forsamlingshus. Og så lidt af, hvad Jacobs søster, Kathrine (min mor) har fortalt om sin far. Ja, Jacob skriver lidt~om svinekørsel, uden at det fremgår, hvor stort et arbejde, der i virkeligheden lå bag denne kørsel. Før Koopmanns Svineslagteri i Silkeborg blev bygget, kørte far svin til Skanderborg, men først måtte han jo rundt på egnen og købe svinene, tog helt til Hadsten og Laurbjerg og sendte dem med tog fra Laurbjerg - over Århus til Silkeborg, da der blev bygget slagteri der. Langå-Silkeborgbanen kom jo først i De svin, der blev opkøbt i nærmeste omegn af Aptrup, kørte far selv til Silkeborg med. Landbrugsvognene dengang var små, og selv om svinebestanden heller ikke var stor, havde far dog så mange svin at køre med, at de tit lå i lag i vognen, hvad der tit kunne bevirke, at han af og til om sommeren måtte skynde sig med at stikke en gris, der var blevet dårlig af varmen, og så anbringe den med hovedet nedad, så blodet kunne løb~ af, inden han nåede slagteriet, som så måtte tage sig af dette dyr først. Vi børn var af og til med på en sådan tur om sommeren. Når v~ kom til "Tvilumg,!hd", sagde far: "Ja, der er jeg født - i Tvilumgårds svinehus" - og det var rigtigt nok, for hvor der dengang var svinehus, havde der før været stuehus.

6 - 6 - Far købte ogs~ en ~har-a-ban~ og kørte en gang ugentlig dagvognskørsel over Futtl~9' Grølsted, Skorup, Tvilum og Grauballe til Silkeborg. "Danmarks Afholdsforeninger" blev stiftet 1879, s~ også her har far ~- ret en foregangsmand, idet han stiftede en Afholdsforening i Sall - ikke uden dramatik! For da den nystiftede forenings medlemmer gik i procession med fane i spidsen fra Sall til Aptrup Friskole, der dengang var sognets kulturcenter, for at holde indvielsesfest, kom en karl løbende og sagde: "Jens Busk! Du skal skynde dig og komme hjem og køre efter madammen". Inden dagen var til ende, var jeg født Jeg mener også, der er blevet mig fortalt, at far var med til at oprette en Skytteforening Far havde været p~ Testrup Højskole, hvor forstander Jens Nørregård gik stærkt op i Skyttebevægelsen, der startede på Arhusegnen i Skytterne i Aptrup og Sall holdt øvelser i Tulstrup bakker. Om far ledede disse øvelser, ved jeg intet, men en af hans sønner, Søren, opnåede som soldat så fine resultater i skydning, at han af Hæren blev sendt til København for at deltage i en landskonkurrence. Ved de årlige skyttestævner i Sejs kørte far dertil med skytterne fra Sall og Aptrup i dagvognen. Ved en tilfældighed fandt man i 1976 en gammel fane rullet sammen og stukket ind ved en bjælke på loftet i Sall Forsamlingshus. Da støv og spindelvæv var rystet af den, kunne mbn 8e, at der på midten var malet: "Sall Skytteforening 1895" og udenom, også malet, en krans af egeløv. Den er nu renset og indrammet og ved forsamlingshusets 85 års Jubilæum ophængt på en væg der var far medstifter - måske initiativtager - i al fald første formand for Sall Forsamlingshus, hvad gamle protokoller fortæller om. Blandt mine særlig festlige minder fra Sall Forsamlingshus er dilettantforestillingerne,hvor far altid havde en stor rolle, ja, måske ledede disse forestillinger. Af disse husker jeg: Intriger - Sagt op - Skytte Lars - En nat i Roskilde og flere. Da de opførte Skytte Lars, husker jeg også, at lille bror Rasmus, der vel var 5-6 år, udbrød højt, så alle i salen kunne høre det, da der lø~ et skud i kulisserne: "Såh! No skød fåe ræven!" - Til disse forestillinger " mødte lærerens i Thorsø og præstens i Vejerslev (udenbys honoratiores!) I fastelavnen var der maskerade, hvor far var med i det hele og digtede sange dertil og selv var udklædt ved at vende sin store frakke med foret udad og knappe den i ryggen, noget, der morede de yngste meget.

7 - 7 - Set i Hamme! Avis : Dødsfald. En på Ha~mel-egnen meget kendt mand, grd Jens Busk, Thorsølund, er afgået ved døden på Hammel sygehus efter en operation. Den afdøde, der ha~ betydet meget for Thorsøs udvikling, begyndte i sin tid med at køre svin. Han har bygget Thorsø Afholdshotel og haft en række tillidshverv, bl.a. var han medlem af Hammel Banks repræsentantskab. En stor og fin nekrolog i forhold til den tids små aviser. Mine Sørensen.

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far.

Han ville jo ikke gemme sig. Og absolut ikke lege skjul! I stedet for ville han hellere have været hjemme i køkkenet sammen med sin mor og far. Kapitel 1 Der var engang en dreng, der gemte sig. Bjergene rejste sig høje og tavse omkring ham. En lille busks lysegrønne blade glitrede i solen. To store stenblokke skjulte stien, der slyngede sig ned

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen

Skibsdrengen. Evald Tang Kristensen Skibsdrengen Evald Tang Kristensen Der var engang en rig mand og en fattig mand, og ingen af dem havde nogen børn. Den rige var ked af det, for så havde han ingen til at arve sin rigdom, og den fattige

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført

Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført Sterup Andelsmejeri Sterup Andelsmejeri stiftet d. 3. marts 1897. Grunden købt af Peter Eriksen for 150 kr. Det gamle mejeri fra starten, blev opført for 16.000 kr. Nuværende bygninger opført i 1929 for

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus.

Adjektiver. www.5emner.dk. Sæt kryds. Sæt kryds ved den rigtige sætning. John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Adjektiver bolig www.5emner.dk 01 Sæt kryds Sæt kryds ved den rigtige sætning. Eks. 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 7 John og Maja har købt et nyt hus. John og Maja har købt et ny hus. Freja har lige

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til

fra. Hjemme fra København. Hvor skal vi flytte hen? spurgte hun vagtsomt. Åh, far har fået nyt arbejde, vi skal tilbage til Sjælland, men ikke til Kapitel 1 Det var Julies fødselsdag, og hun havde spekuleret meget på, hvad hendes far og mor mon ville give hende. Hun havde skrevet en lang liste over småting, hun syntes hun manglede, og så havde hun

Læs mere

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED

MENNESKER MØDES 10 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED 21 MIN DATTERS FIRHJULEDE KÆRLIGHED I sidste uge var jeg ti dage i London for at besøge min datter. Hun har et rigtig godt job i et internationalt firma og et godt sted at bo. Hun har også en kæreste,

Læs mere

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro.

Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Ejendommen er genopbygget i 1858 efter brand. Inden branden var der også kro. Damgade 14. Boel Nr.44 (Gl. 21 ). Nr. 27 På præstekort hus 41 Viet den 22. okt. 1831 Johan Henrik Schmidt * 28. aug 1797, søn

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske

Weitemeyers Kilde. Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Weitemeyers Kilde Nyhedsbrev for Svinninge Lokalhistoriske Søren Andreasen er kendt for at fly e ud i en jord/halmhy e om sommeren, mens han opdyrkede sit stykke land på Lamme orden. Man mener, at da Søren

Læs mere

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje.

UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC. For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. UDSKRIFT AF HJEMME IGEN! BIOLOG-FAMILIEN HAMZIC For 15 år siden boede jeg med min familie i Herzegovina i byen Trebinje. Det er tæt på Adriaterhavet nær Dubrovnik. Jeg har en kone og to drenge, som var

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Jeg bygger kirken -1

Jeg bygger kirken -1 kirken - Helligånden & kraft Mål: Det er første pinsedag dagen, hvor kirken startede Vi skal høre, hvordan det gik til, og vi skal opdage, at det alt sammen skete ved Helligånden og Guds kraft. Dette var

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Studie. Åndelige gaver & tjenester

Studie. Åndelige gaver & tjenester Studie 11 Åndelige gaver & tjenester 61 Åbningshistorie På sommerlejre har jeg ofte arrangeret en aktivitet, hvor lejrdeltagerne skulle bygge en borg men hvert medlem af gruppen havde enten hænderne bundet

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så

i Ønskekoncerten om søndagen lige efter middagsmaden. Jeg har også lige fået Snehvide og de syv små dværge, men den er lidt kedelig, for der er så Vi skal ud og sejle Det har regnet meget de sidste par dage, og især i nat er der kommet meget vand, sagde far ved middagsbordet. Selv om det ikke regner nu, beslutter jeg mig for at blive inde og lege.

Læs mere

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen

Klaus Nar. Helle S. Larsen. Furesø Museer 2008. Ideer til undervisningen Ideer til undervisningen Læs bogen og brug den Lad eleverne sætte mere dialog til følgende passager: da Klaus gerne vil se kongen, og moderen siger nej da kongen stopper op og snakker med Klaus da kongen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse

Materialer. Vis, hvad du kan. Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse Materialer Vis, hvad du kan Sprogscreening af skoleskiftere 3. 10. klasse INDHOLD Aktivitet 1, 2 og 3 Samtalebillede: Idrætslektion Aktivitet 4. Skønlitterær tekst 3.-4. klasse: Fablen Løven og musen (version

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

180 : Jeg er ikke vred mere

180 : Jeg er ikke vred mere 180 : Jeg er ikke vred mere I 180 grader møder vi mennesker, hvis liv har taget en voldsom drejning, men som er kommet styrket videre. Tabita Brøner er vokset op som Jehovas Vidne. Men som teenager mødte

Læs mere

Hjælp Julemanden. Lærerark

Hjælp Julemanden. Lærerark Hjælp Julemanden Lærerark Om undervisningen i Tivoli: Undervisningen i Tivoli varer 60 min. I bliver budt velkommen af Tivolis underviser, der viser jer til rette i julemandens stue. Eleverne får at vide,

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015.

Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Lokalhistorie, cykeltur den 27. maj 2015. Det Røde Led : Her lå 2 huse, som uden tvivl har tilhørt Julianeholm eller Hevringholm? Smed Michael Pedersen boede i huset længst mod Julianeholm fra 1948 til

Læs mere

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign

1 of 10. Mørkesjælen MØRKES DNA. Udarbejdet af Citydesign 1 of 10 Mørkesjælen MØRKES DNA Udarbejdet af Citydesign 2 of 10 1. Formålet Formålet er at inddrage stakeholder analyse, interview med 20 borgere, samt vision, strategi og handling, at få sat udviklingen

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem.

forstod ikke, hvad de sagde. Måske hjalp det, hvis hun fløj nærmere ned til dem. 7. Kapitel Lang tid efter landede Undo på toppen af et kæmpestort hus. Herfra, hvor hun sad, kunne hun se vidt omkring. Og dybt, dybt nede opdagede hun en masse vingeløse. Nogle for ud og ind af husene.

Læs mere

Opgaver til Den dag tyskerne kom

Opgaver til Den dag tyskerne kom Opgaver til Den dag tyskerne kom 1 Når de voksne frygter krig Knuds mor og far talte tit om, at der var krig i Europa, og at krigen kunne komme til Danmark. Hvad taler dine forældre om? Hvad er de bange

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af

Side 9 manden. Alder: 67. Start i branchen: 1979. Stilladsarbejdernes Brancheklub af Side 9 manden Navn: Bopæl: Jørgen Bak Hvidovre Alder: 67 Start i branchen: 1979 Tillidshverv: 1920 Fanebærer i Stilladsarbejdernes Brancheklub af StilladsInformation: - Allerførst vil vi ile med et stort

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater

Statistisk oversigt Spørgeskema resultater Statistisk oversigt Spørgeskema resultater 1 Vi har lavet to forskellige spørgeskemaer. Et spørgeskema til Biibo.dks eksisterende brugere, hvor vi fik lov til at bruge Biibo.dks brugerdatabase og et til

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

HØNG GYMNASIUM 1913-2015

HØNG GYMNASIUM 1913-2015 HØNG GYMNASIUM 1913-2015 Historien bag Høng Gymnasium Høng Gymnasium og HF-kursus har sine rødder i den danske folkehøjskole, og det bestræbes i hverdagen at dette kan mærkes i skolens liv og holdning.

Læs mere

2. Hvad lavede Churchill-klubben?

2. Hvad lavede Churchill-klubben? 2. Hvad lavede Churchill-klubben? Churchill-klubben gjorde hvad de kunne for at drille og genere tyskerne. De stjal tyske våben og ødelagde tyske skilte. De prøvede at ødelægge motoren på parkerede tyske

Læs mere

søskende strides! KAIN og ABEL

søskende strides! KAIN og ABEL Rembrandt: Kain slår Abel ihjel 1650 Når søskende strides! KAIN og ABEL Der var engang en dreng. Han hed KAIN. Han fik en lillebror. Han hed ABEL. KAIN syntes ikke, at hans forældre lagde mærke til ham

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen.

Kære Dig. Tillykke med fødselsdagen. Kære Dig Tillykke med fødselsdagen. Du får talen på papir, da jeg jo ikke er som den pinlige onkel, der bare rejser sig og tager ordet til din fødselsdagsfest. Det er kun godt og så har det også den fordel

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40

Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af. KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro Kro. Nedenstående optegnelser er lavet af KNUD V. SØRENSEN Havrevænget 17 Bøstrup 8870 Langå 86 96 4149-40 58 41 40 Løvelbro er en gammel stedsbetegnelse for overgangen af Skals å, i tidernes

Læs mere

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige

Nadververs 294 v. 3 Af Talsmand som på jorderige 1 Prædiken i Engesvang 5. s. e. påske 402 Den signede dag 674 v. 1-3 Sov sødt barnlille 674 v. 4-7 Sov sødt barnlille 292 Kærligheds og sandheds Ånd 325 Jeg ved et lille Himmerig Nadververs 294 v. 3 Af

Læs mere

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870]

Samfundets støtter. NBO Ms.8 1469, bibliotekets innbinding [1870] Samfundets støtter [1870] Henrik Ibsens skrifter Diplomatarisk tekstarkiv Kollasjonering og koding Hilde Bøe, Mette Witting 1 1 [HIS: Med blyant: «Trykt Ibsen 8:154»] Optegnelser til lystspillet. (1870.)

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt.

at du må-ske kom-mer til at græ-de lidt. Ind-led-ning Det, du nu skal læ-se, er rig-tig sket. Det ske-te for mang-e år si-den. Den sør-ge-li-ge be-gi-ven-hed fandt sted i 1866. Hvor læng-e si-den mon det er? Det er så sør-ge-ligt det, der ske-te,

Læs mere

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910

Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Velkommen i VØGAS-LUND Plantage etabl. 1910 Vøgas-Lund er et besøg værd og alle er velkommen Vejrup har noget som ikke ret mange landsbyer kan byde på. En lille skov lige uden for døren, der indgår for

Læs mere

Af Freja Gry Børsting

Af Freja Gry Børsting Af Freja Gry Børsting Flygtningelejren i Jonstrup Af Freja Gry Børsting Furesø Museer 2015 Flygtningelejren i Jonstrup Forfatter: Freja Gry Børsting Illustration: Allan Christian Hansen Forfatteren og

Læs mere

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham.

Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Der var engang en kone i Israels land, der hed Saul. Dengang han blev valgt, havde hele folket stem på ham. Profeten Samuel havde fundet ham. Det var sådan dengang i Israels land, at det at være konge

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK

DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK DET RIMER NU TIL JULEFLÆSK I hvilken vi skal høre om far og mor og lille Thor, som har gemt sin sko. Hyrderne på marken og de lange underbukser fra Ruth og onkel Ejner. Om flæskesvær og flaskesvaj og svigermor,

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby

Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Regn Den Fynske Landsby ud - Et praktisk matematikforløb i Den Fynske Landsby Opgavesæt til Gruppe 2: Jens Rasmussen, den gamle træskomager, er netop afgået ved døden efter et langt godt liv som træskomager.

Læs mere

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe

INDHOLD. 17 Bedstemor Ands æg. 18 100 magiske døre. 19 To ure. 20 Send more money. 21 Minen. 22 Andersens børn. 23 Missionæren. 24 Træer på stribe INDHOLD 5 Trolden ved broen 6 Konen med æggene 7 Abdallahs hjælp 8 Cigaretskodderne 9 Bennys badekar 10 Landmandens ekspropriering 11 Den mindre kvikke tjener 12 Edderkoppen 13 Ræven, hønen og majskolben

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Sidste aften med min far

Sidste aften med min far Sidste aften med min far En sygeplejerske kommer ind og spørger, om hun skal stille en seng op til mig og min mor. På min fars stue. På stue fem. Det vil vi gerne. Min far sover allerede. Eller rettere

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012

UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 UNGDOMSKOLLEGIETS EGEN AVIS APRIL 2012 KOLLEGIE NYT Thomas M., Rasmus, Søren, Sabrina og Camilla sammen med Mikkel Hansen kåret som verdens bedste håndboldspiller. VIGTIGT: Kollegienyt kan endvidere ses

Læs mere

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen.

Skolelæreren har ingen søster og hedder derfor ikke Hansen. Skolelæreren hedder heller ikke Sørensen, så skolelæreren hedder Jensen. 1. Hansen, Jensen og Sørensen er enten læge, advokat eller skolelærer. Skolelæreren, der er enebarn, tjener færrest penge. Sørensen, der er gift Hansen's søster, tjener mere end advokaten. Hvilket arbejde

Læs mere

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD

Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej. af Jim HD Dit Liv, Dine Rødder, Din Vej af Jim HD Indholdsfortegnelse Kære dagbog...3 22-03-2230...3 23-03-2230...3 29-03-2230...3 01-04-2230...3 02-04-2230...4 04-04-2230...4 2230/05/04...4 28-06-2230...4 07-10-2230...4

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor.

ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget mig, var jeg lidt beklemt, især over min mor. Chatollet Jeg husker mit barndomshjem som et meget stille sted. Der var ingen bragende latter og høje stemmer. Ikke at der blev sagt noget til mig om at være stille, eller at stemningen var trykket. Det

Læs mere

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om?

Yngste søn: Øhh, far, jeg skal lige spørge dig om noget. Far: Ja, min søn, hvad vil du gerne spørge mig om? Den fortabte søn Dukketeater Af: Britta Søes Tekst: Luk 15,11-32 Tema: Gud, som den der er Far. Om tilgivelse at have gjort noget dumt og få tilgivelse. Om misundelse. Om at se alle de gaver, vi har fået

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C

Den er et fremragende eksempel på, at 1+1+1 giver langt mere end 3. N. Kochs Skole, Skt. Johannes Allé 4, 8000 Århus C Trøjborg 29. juni 2009 Kære 9. årgang. En tøjklemme. Ja, sådan ser den ud den er blevet lidt gammel og grå lidt angrebet af vejr og vind den er blevet brugt meget. I kender alle sammen tøjklemmer, nogle

Læs mere

Glade jul dejlige jul

Glade jul dejlige jul Dejlig er den himmelblå både på den gammelkendte melodi, og så også den dejlige vi lige hørte.. Himmelblå- Så var der også Kære Susan med de himmelblå tillykke Englene og Fanden det kvaj, de står ved hver

Læs mere

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag

Salmer: 725, 713, I Danmark er jeg født. Ensemblet medvirker: Midsommersang og Jeg gik mig ud en sommerdag Appetizer: Simon Spies blev engang spurgt om han foretrak at være fattig eller rig, og han svarede: Ja, livet kommer jo ikke an på penge, og jeg har prøvet begge dele, men jeg vil til enhver tid foretrække

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!!

I 1 år efter min Farmors død krævede min Farfar at min Far og hans 2 søskende skulle bære sort sørgearmbind!! Min Far blev født i København den 4. december 1912 som søn af: Direktør, fabrikant Oscar Valdemar Meyer, født 30. Maj 1866 i København og død 18. november 1930 i Charlottenlund og hustru Astrid Constance

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere