At dyste med djævlen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At dyste med djævlen"

Transkript

1 Islandsk narkotikaprævention bygger, støttet af forskningen, på en dæmonisering af narkotika. Man forsøger at integrere ungdommen i et normsystem, hvor stofmisbrug fordømmes. Forfatteren argumenterer for, at forskningen i det senmoderne samfund bør have en mere refleksiv attitude. Den bør tage hensyn til, at rusen i protestantisk, nordisk kultur har skjulte betydninger hvor det har værdi i sig selv at tage en dyst med djævlen, mens man er ung. Gestur GuÐmundsson At dyste med djævlen Den sociale betydning af alkohol og narkotika i Island Når man taler om ungdom i Island i dag, taler man som regel også om prævention. Ideen om prævention hentede oprindelig sin styrke fra angsten for, at ungdommen ville forfalde til druk og stofmisbrug, men er blevet almengjort, således at generel prævention bliver forstået som alle tiltag, der minimerer faren for dårlig risikoadfærd og stimulerer sund og normal udvikling blandt ungdommen (Aðalbjarnardóttir et al. 1997). En af de præventive kampagner 1 bruger sloganet: Lad dig ikke lokke af narkodjævlen! I flere årtier har kun religiøse ekstremister advaret i så stærke vendinger mod den onde, men nu lyder advarslen fra det offent- lige skolevæsen og respektable firmaer og foreninger. Tror disse pæne mennesker, at der står et væsen med hale og klove og falbyder gift til børnene i skolegården, eller er Island så postmoderne, at man leger med symboler uden dybere betydning? I den mere kritiske diskussion om narkotika (Christie & Bruun 1985; Hakkarainen et al. 1996) advares der ofte mod en dæmonisering af narkobruget, som regel ud fra de farlige konsekvenser af en så drastisk stempling. Denne bekymring hviler i og for sig på solide argumenter, men de, som har rejst den, har dog ikke taget det logiske næste skridt: at undersøge om dæmoniseringen finder resonans 30

2 Sig nej til narkodjævlen! Prevention mod narkotika. i rusens dybere sociale betydning. Her peges der på en omfattende forskningsopgave, og i denne artikel kan jeg kun samle en del foreliggende brudstykker, fra egen forskning og andres, for at antyde nogle vigtige sammenhænge. Referencerne begrænser sig for det meste til Island, men peger dog på en bredere protestantisk, nordisk referenceramme. Ved første betragtning virker det postmodernistiske tab af dybde som en naturlig forklaringsramme understøttet af den kendsgerning, at Island hører til de lande hvor sekulariseringen foregik hurtigst og mest gnidningsfrit (Petursson 1990). Det indgår i islændingenes stærke historiebevidsthed, at både kristendommen og reformationen blev tilført udefra, af norske og danske kolonimagter. Derfor har historikere kunnet antage, uden særlig refleksion, at kirkens budskab aldrig er trængt dybt ind i folkesjælen, som derfor nemt har kunnet frigøre sig fra denne budskabs umoderne elementer såsom forestillingen om djævlen. Denne artikel vil derimod argumentere for, at detroniseringen af gud og djævlen foregik så hurtigt, at puritanismens skarpe distinktion mellem det gode og det onde levede videre under andre former. Den vil endvidere argumentere for, at denne manglende bearbejdning ikke mindst er et problem for den forskning, som i dag leverer det videnskabelige input til forståelse og politikudvikling angående stofmisbrug i Island. Den gode... Mønstret for forbrug af alkohol i Island (Guðmundsdóttir 1993) er kendetegnet af et lavt konsumtionsniveau, af at indtagelse af alkohol som regel er begrænset til weekender og festlige lejligheder, samt af at folk med stort forbrug eller problematisk drikkeadfærd 31

3 i stigende grad skilles ud til behandling. Et mellemlagsmønster med hyppigere men moderat indtagelse vinder kun langsomt frem (Ólafsdóttir et al. 1997), dog har ungdommen en tendens til at overskride normerne ved at drikke sig stærkt beruset offentligt og ved at eksperimentere med illegale stoffer (Þórólfur Þórlindsson et al. 1998). Jeg har i tre år sat mine studenter på et socialisationskursus i sociologi til at foretage interview med fortrinsvis unge i alderen om rusens betydning. 2 Forbrugsmønstret og den samlede konsumtion blandt respondenterne passer glimrende med det mønster, som repræsentative undersøgelser viser. Blandt de interessante tal er, at kun en tredjedel af respondenterne opgiver, at de bruger alkohol mindst en gang om ugen, mens omkring 8% har været i alkoholbehandling og en gruppe af lignende størrelsesorden udtrykker bekymringer om eget rusmiddelforbrug. Det store flertal siger gerne, at alkohol spiller en lille rolle i deres liv. De drikker sjældent, og kun når der er en festlig anledning. De fleste islændinge kan uden særlig tøven redegøre for de normer, som de og deres omgivelser har for indtagelse af alkohol og stoffer. Selvfølgelig kan disse udtalelser ikke tages som den endelige sandhed om normer, men først og fremmest som et udtryk for, at man har tænkt over dem. De allerfleste er ligeså parate til at nævne indikatorer for, at deres alkoholforbrug er i orden. Jeg drikker ikke hver weekend er en af de mest almindelige indikatorer, leveret med stolthed. Som et andet interessant bevis for at forbruget er i orden, fremhæver enkelte respondenter, at de aldrig drikker, mens børnene ser på. Der opstilles et billede af den lille familie, hvor man lørdag aften drikker kildevand eller cola til middagen. Bagefter læser mor godnathistorie for børnene, mens farmand mikser et par store drinks med vodka i colaen. I stedet for at generalisere fra almindelige udtalelser til et kollektivt betydningsmønster må vi med Sulkunen (1983) ikke kun skelne mellem rusens betydning for det enkelte individ og den kollektive betydning, men også mellem den udtalte eller den bevidste betydning og den skjulte eller den ubevidste. Hermed får vi et nyttigt fire-felts skema: Figur 1. Fire felter i rusens kulturelle betydning Individuel betydning Kollektiv betydning Den udtalte/den bevidste betydning 1. Eks. Det hører til at drikke når der er fest. 3. Eks. Narkotika er et fremmed element i vores kultur. (Inspireret af Sulkunen 1983) Den skjulte/den ubevidste betydning 2. Eks. It makes me feel like I m a man. (Lou Reed) 4. Eks. Det er en manddomsprøve at drikke sig fra sans og samling. Interview med enkelte forbrugere har først og fremmest direkte udsagnskraft om det første felt og delvis om felt tre, men de giver også indirekte vidnesbyrd om felt to og fire. Den normale mand i den lille familie, som blev tegnet ovenfor, forbinder rusmidler med festlige lejligheder, men betragter dem samtidig som så farlige, at børnene skal ane så lidt som muligt om forældrenes rusmiddelkonsum. Interviewene fortæller også om interessante forskelle på perspektiver inden for familien. Som forældre tegner man et billede af familien som et sted uden rus, men mange respondenter fortæller om egen barndom præget af problematisk alkoholforbrug. Barnet i historien ovenfor er på vej i seng, kigger under sofabordet og ser en flaske, som starter en frygt for 32

4 husspektakler om natten. Når barnet nærmer sig de voksnes rækker, udvikler det sin egen gemmeleg sammen med kammeraterne og drikker skjult over for forældrene, men synligt på gaderne. 3 Om sommeren drikker de unge sig fra sans og samling på campingture og om vinteren til fester hjemme hos de venner, hvis forældre er bortrejst, og denne gemmeleg foregår som regel i flere år, inden de for første gang drikker alkohol i forældrenes nærvær. Unge i 20erne har en stærk tendens til at placere problematisk drikkekultur i to båse: på den ene side forbinder de den med normal ungdom, og på den anden side med voksne alkoholikere, som adskiller sig stærkt fra andre, muligvis af genetiske årsager. Dette billede svarer ganske godt til det billede, som journalister og eksperter tegner i offentligheden, hvor det farlige ved alkohol forbindes med de unge og alkoholikerne. Grænserne kan nogle gange være svære at trække, men ikke når det gælder narkotika. Det forbindes ligeledes med unge og narkomaner, og der er ingen tvivl om dets farlighed. Skrækkampagner mod narkodjævlen ligger dermed i naturlig forlængelse af en almindelig dæmonisering af illegale stoffer. Når Island ved første blik er et sekulariseret moderne samfund, kan man foranlediges til at tro, at djævlebilledet blot er et stærkt udtryk, eventuelt med et vist ironisk islæt, og at man ikke skal se nogen dybere forbindelse med djævlebillederne i den kristne tradition. Min mistanke som forsker starter dog, når jeg oplever, hvor ivrige folk er efter at opstille et billede af eget alkoholindtag som normalt. Jeg begynder at spørge om forbindelsen til kristne traditioner, når jeg oplever protestantismens livssyn blive genopvækket af Minnesotamodellens og AA s triumftog i Island (Ólafsdóttir 1998). Her har erklærede ateister og ugudelige mennesker kunnet overgå til en selvforståelse, som indebærer en dyb respekt for de højere magter. Folkekirkens svage stilling og fraværet af dominerende kristne dogmer gør det lettere at udvikle en personlig forståelse af de højere magter samt af forholdet mellem godt og ondt. Religionens arv er åbenbart stærk og nærværende, men den kan formes. Det er en ofte overset pointe i både Webers og Durkheims religionssociologi, at sekularisering ikke blot betyder, at religionen bliver svækket, men at en række betydninger og integrationsmekanismer bliver overført fra religionens sfære til andre. Ikke mindst Freud har lært os, at det, vi benægter med al vores vilje styrke, uden omfattende bearbejdning, kan virke bag om ryggen på os som ubevidste og ofte traumatiske størrelser, der dukker op i nye forklædninger. Det er min mistanke, at netop dette er sket, da islændinge detroniserede djævlen... den onde... Det gode og det onde blev i vores verdensdel dikotomiseret på afgørende vis med reformationen og den efterfølgende puritanske bevægelse. Greil Marcus (1973, 19 35) har leveret en overbevisende fremstilling af transformationen fra de puritanske djævlebilleder til bluesmusikken som kulturelt udtryk: Når den amerikanske drøm ikke går i opfyldelse i dit liv, bliver djævlen nødvendigvis din følgesvend. Legenden om Robert Johnson beretter, at han solgte sin sjæl til djævlen for at beherske musik og kvinder, men Johnsons efterladte sange tyder snarere på, at han betragtede sine handlinger som bevis på, at hans sjæl tilhørte djævlen. Reformationen skærpede linjerne mellem det gode og det onde, mellem gud og djævlen, og forskerne (Hastrup 1985; Sæmundsson 1990) har peget på en forbindelse til bestræbelserne på at styrke statsmagten. På denne tid blev mange brudstykker af både hedenske og katolske verdensanskuelser stadigvæk overført fra generation til generation, men puri- 33

5 tanismen udråbte dem som kættersk, og enkelte praktikker blev stemplet som særligt farlige, som hekseri. Sæmundsson (1992) har påvist, hvordan hekseriet blev konstrueret og virkeliggjort som en stemplingsproces, der samlede gamle hedenske praktikker og alt muligt andet og transformerede det til en dyrkelse af djævlen. Det onde blev dermed samlet i bestemte praktikker og legemliggjort i bestemte personer, heksene, som man kunne skaffe sig af med ved at brænde dem. Men naturligvis kunne synden ikke forsvinde, og i de næste århundreder blev den primært forbundet med incest, uægte børn og andre sædelighedsspørgsmål (Hákonardóttir 1992). Denne forestillingsverden var tæt forbundet med en social struktur, hvor der ikke eksisterede fri arbejdskraft (Hálfdánarson 1993). Ejendom af jord gav ret til seksualliv, og de besiddelsesløse kunne holdes på plads med undertrykkelse af seksualiteten. Først i slutningen af 1800-tallet blev det accepteret, at folk bosatte sig ved kysten og ernærede sig ved fiskeri eller løsarbejde. Disse frie lønarbejdere kunne stifte familie ved giftermål eller papirløst samliv, og deres børn kunne bruges i det ekspanderende arbejdsliv. Dermed var utilstedeligt seksualliv ikke længere den store sociale trussel, og dets betydning som repræsentant for det onde blev hurtigt svækket. Rus havde ikke været den samme trussel mod den sociale orden som seksuallivet, ikke mindst fordi de bemidlede havde et effektivt monopol på rusmidlerne, da man behøvede importerede varer og dermed penge for at kunne drikke/ brygge. Der var status forbundet med adgang til alkohol. Med lønarbejdet trængte pøblen ind på dette område, og hurtigt havde rusen afløst seksualiteten som den primære omgang med det onde. Indflydelse fra Nordamerika og Norden var medvirkende til, at afholdsbevægelsen på blot 20 år kunne udvikles fra stort set ingenting til at føre blitzkrig for et alkoholforbud (Bergsveinsson 1998). Ikke kun kampen for alkoholforbuddet , men også den gradvise ophævelse (-89) er et interessant skuespil om moralske og religiøse definitioner af alkohol. Det onde kan aldrig være en entydig størrelse, og under den generelle sekulariseringsproces fik alkoholen en dobbeltrolle som noget helligt og noget fjendtligt. 4 Under forbudstiden fik alkohol en stigende betydning som et slags hemmeligt sakramente, hvilket blev befæstet, da forbuddet måtte vige for en accept af alkohol som en central del af festligheder. Det fortsatte forbud mod øl var et middel til/ symbol for at afvise alkoholforbrug i det daglige (Gunnlaugsson & Galliher 1987). Denne udvikling foregik samtidig med, at sekulariseringen som andre moderniseringsprocesser i Island skete meget hurtigt. I 1800-tallet var det såvel normen at gå i kirke om søndagen, som at voksne, myndige mænd drak sig fulde ved ekstraordinære lejligheder som de årlige købstadsbesøg. Man var ikke nået langt ind i det tyvende århundrede, før der var flere, både mænd og kvinder, pøbel som fine mennesker, der drak sig til ekstase lørdag aften, end der var kirkegæster søndag morgen. Den begrænsede adgang til alkohol havde en række manifeste formål, som gjaldt både helbred og moral, men den havde også latente funktioner ikke mindst ved at vogte adgangen til det hellige, som kun var tilladt ved visse lejligheder og i forbindelse med visse ritualer. Ingen tog skridtet fuldt ud og krævede, at alkohol kun blev indtaget i kirken. Man fik en lovmæssig regulering for eksempel statsmonopol og forbud mod øl og offentlig beruselse. Man fik en praktisk tillempning restriktiv udskænkning, politiet antastede ikke fulde bedre borgere, men derimod let berusede unge kvinder osv (Guðmundsson 1990, 33 36). Man udviklede normative påbud: kun at drikke dagen før en fridag, ikke drikke i nærvær af børn osv. Man fik en række ritualer: vennegruppen drikker tæt sammen, inden man går til fest, indvielsen til ungdomslivet 34

6 sker på en campingtur med brændevinsflasken skjult i soveposen osv. I 1600-tallet forsøgte man at sætte klare grænser for en blasfemisk omgang med det hellige, men i 1900-tallet måtte og kunne man acceptere en dobbeltmoral. Man har ofte fokuseret på modsætningerne i politik og normer for rusmiddelkonsum mellem de nordiske lande (Finland, Sverige, Norge, Island) og de katolske middelhavslande. Hvad angår seksualitet, har man nærmest et modsat billede. I de katolske lande har seksualiteten længere beholdt sin status som arvesynden, mens protestantismen har større tendens til at forbinde synden med rus samt til at foretage en skarp adskillelse mellem syndere og fromme.... og den voksne Sammenvævningen af det hellige og det forbudte i rusen bevirker, at den skal holdes væk fra de uskyldige børn, men samtidig spiller rusen en central rolle i indvielsen til voksensamfundet. Kirkens konfirmation har mistet betydning og er blevet et tomt ritual, og den virkelig signifikante overgang til voksenalderen markeres nu snarere af den seksuelle debut og alkoholdebuten. Den seksuelle debut er mere privat, men alkoholdebuten er et socialt og ritualiseret fænomen. I figur 1 foreslås et centralt element i rusens kollektive, dybere betydning (felt 4 på figur 1) i Island. Da rus både er synd og symbol på, at man er voksen, er det slået fast, at det onde ikke kan helt udelukkes fra vort liv. Man viser sin manddom ved at omgås det onde, lege med det og beherske det 5. Denne forestilling er gammel, og puritanismen har ikke bare formet dens gestalt i bluesmusikken, men også i den nordeuropæiske kultur. Samtidig med at protestantismen forsøgte at udskille det onde i skikkelse af djævlen, var der flere som følte sig fristet til at alliere sig med denne fyrste (Thomas 1971). I den islandske kultur fik Landmannabóks historier fra 1100-tallet om præsten Sæmund den Vise (formentlig levetid: ) og hans ekstraordinære visdom ny betydning. Ikke mindst under hekseprocessernes tid i 1600-tallet udviklede de sig til historier om at overskride grænsen mellem det onde og det gode ved list (Árnason 1964). Sæmund excellerede i at indgå pagter med djævlen, som skulle udføre det beskidte arbejde for Sæmund og få hans sjæl som belønning. Hver gang viste det sig, at Sæmund på forhånd havde udformet kontrakten med en snuhed, som gjorde, at djævlen blev snydt for sin løn. Den farlige leg med den onde er ofte blevet betegnet som en dans med djævlen. 6 I Island var et effektivt forbud mod dans en del af syttenhundredtallets bekæmpelse af seksualiteten. Favntagene med djævlen var snarere en kløgtighedens brydekamp. Man kan tale om at dyste med djævlen. Denne kamp blev ikke opfundet af kristendommen, men har rødder i det hedenske verdensbillede (Hastrup 1992), hvor de som var indenfor, udviklede sig til rigtige mænd ved at kæmpe med jætter og uhyrer, som levede udenfor. Dette verdensbillede kommer blandt andet til udtryk i Egils saga og andre islandske sagaer. I Island respekterer de fleste dem, som har dystet med djævlen, men beholdt deres sjæl. Da levevilkårene ændredes således, at unge mænd og om end i mindre grad kvinder kunne følge fiskeriet rundt i landet, arbejde hårdt og feste hårdt, blev dette liv også forstået som en dyst med djævlen. Rus fik efterhånden en central placering i denne forestilling, som godkendte, at mænd kunne have nogle vilde år i djævlens selskab. Det blev kaldt at løbe hornene af sig ( hlaupa af sér hornin ), og senere kunne de tage en dyst i ny og næ for at vise, at de stadigvæk havde ungdommen i sig. Den elskede fare ved rusen kom til udtryk i den islandske brændevins øgenavn, den Sorte Død, et navn, som ikke mindst blev brugt af 35

7 dem, der elskede snapsen. Forbindelsen til den onde fremgår af, at den klare væske i brændevin blev kaldt for grå ( aq fá sér einn gráan ), den farve, som den onde plejede at gestalte sig i i folkehistorierne (Schütz 1994). Fra ølhund til narkodjævel Dysten med djævlen bølger frem og tilbage, og der er et stærkt ønske om at få klare linjer: Mane djævlen i jorden eller i det mindste gøre ham synlig. I fyrre år efter ophævelsen af alkoholforbuddet i 1935 blev der ikke foretaget grundlæggende ændringer i alkoholpolitikken. Den var grundet på restriktioner og begrænset adgang til alkohol, men forøget købekraft, indflydelse fra engelske og amerikanske besættelsesmagter og en generel kulturel frigørelse udhulede efterhånden dette fundament. Med alkoholloven fra 1969 blev det slået fast, at oplysning skulle blive hovedmidlet mod alkoholmisbrug. I Sæmund den Vises bedste ånd forsøgte man at få kontrol over djævlen. Der var dog stort behov for fortsat at male fanden på væggen. Dæmoniseringen af øl blev efterhånden set som lidt latterlig, 7 men det tiltagende brug af hash og andre illegale rusmidler, som blev registreret blandt ungdommen fra ca. 1970, blev et kærkomment skudsmål (andre vil sige alibi). Der opstod en temmelig forvirret moralsk kampagne, som sandsynligvis var med til at forøge generationskløften i det mindste overfor den fjerdedel af ungdomsgenerationen, som i denne periode prøvede illegale stoffer. Denne kampagne eller panik ebbede dog ud i løbet af 1970 erne da prognoserne, om at hashrygerne ville blive sprøjtenarkomaner, ikke blev realiseret. Den dominerende holdning var fortsat ret negativ over for illegale rusmidler, men man kan ikke tale om en særlig hård stempling af forbrugerne. Siden omkring 1970 er der sket en vis ændring i mønstret for alkoholkonsumtionen i Island. Der drikkes mindre stærk alkohol, men voksende mængder vin, og især øl står bag en svag stigning i det totale forbrug (Helgason 1998). Konsumtionsmønstrene har til en vis grad ændret sig, karakteriseret af Ólafsdóttir o.a. (1997) som en art europæisering. Alkoholindtagelsen er stadigvæk primært reserveret til fredag og lørdag aften samt særlige festlige lejligheder, hvor der ofte konsumeres store mængder, men der er nye tendenser til, at unge f.eks. drikker et par øl midt på ugen, og at de bedre uddannede oftere drikker vin til maden. Europæiseringen betyder ikke mindst, at den sociale kontrol i stigende grad internaliseres i stedet for at overlades til eksterne instanser, primært statslige. Der skelnes ofte (f.eks. Gusfield 1987) mellem forskellige former for konsumtion af rusmidler afhengig af, om de indtages som en del af dagligdagen eller som en nøgle til at ændre sindstilstanden (figur 2). De islandske konsumtionsmønstre har ligget ganske langt til højre på denne figur, og forsøgene på at modernisere dem har kun trukket ganske få grupper til venstre, mens afholdsfolkene bliver færre, og stadig flere kvinder deltager i den tidligere så mandsdominerede alkoholkultur. Figur 2. Rus som del af hverdagen eller som afveksling fra den Rus som del af dagligdagen Rus som del af føden Rus som lidt friere tøjler Rus som en nøgle til ændret sindstilstand (Inspireret af Sulkunen 1983 og Gusfield 1987) Rus som ekstase Det er som regel overset, at illegale stoffer indtager en differentieret position på denne figur. En del af ungdommen bruger dem som led i et overdrevet forbrug (misbrug), andre som del af et varieret, men moderat forbrug, og endelig bruger den tredje gruppe stofferne som alterna- 36

8 tiv til alkohol i en alternativ kultur. 8 I slutningen af 1970 erne blev associationen til alkohol som det onde på få år afløst af forestillingen om alkoholisme som en sygdom, samtidig med at moderat forbrug 9 blev fredet som værende normalt. Efter en vis afdramatisering af den almene holdning til narkotika i har den overtaget rollen som bæreren af det onde. Frygten og dæmoniseringen eksploderede i offentligheden i efteråret 1995, da den offentlige debat gav indtryk af en ecstasy-epidemi blandt ungdommen, ikke mindst yngre gymnasieelever og endog folkeskoleelever. Der blev igangsat en række præventive kampagner, men både behandlingssteder og forskning har registreret en fortsat vækst i forbruget af illegale stoffer. Spørgeskemaundersøgelser (Þórlindsson 1998) tyder på, at den andel af gymnasieungdommen, som har prøvet hash, er vokset fra ca. 15% i 1990 til ca. 30% i Forbruget af andre illegale stoffer er også vokset, men omfatter dog kun få procent af gymnasieungdommen, og ecstasy-trenden er aldrig blevet til den epidemi, som man frygtede. I bogen Discussing Drugs and Control Policy (Hakkarainen et al. 1997) har Lau Laursen analyseret krigen mod narko i Norden og blandt andet leveret en overbevisende karakteristik af de nationalt forskellige kontekster for krigen. Den danske kamp mod narko har været kendetegnet af en pragmatisk og problemløsende fremgangsmåde. Den svenske har været kendetegnet af en tro på en kollektiviseret opdragelse af befolkningen til en narko-fri tilværelse igennem forskellige former for social engineering. Den norske er kendetegnet af en høj moralisme, og en militant kamp for gud, konge og fædreland mod narkotika som et fremmed element i den norske kultur. Dette er selvfølgelig tilspidsede formuleringer, tæt på en karikatur, og det er svært at sætte en så entydig etikette på den islandske narko-politik. Man kan dog sige, at retorikken og lovgivningen nærmer sig den norske, 10 men at befolkningens holdninger rummer både svenske ønsker om at opdrage hele befolkningen til et narkofrit liv og elementer af dansk pragmatisme. Den dominerende holdning i behandlingsapparatet (repræsenteret ved apparatets ypperstepræst Þórarinn Tyrfingsson) samt i den store kampagne Narkotikafrit Island år 2002 er tydelige tegn på den svenske holdning, men det er tegn på dansk liberalisme eller pragmatisme, at 30% af landets gymnasieelever kan eksperimentere med hash uden at udløse større reaktioner blandt forældrene, end tilfældet har været. Den liberale holdning er dog stort set tavs i offentligheden, hvor der kun er plads til én tale. Den indeholder ikke andre nuancer end gradbøjninger, og kampagnen mod narkodjævlen er langt fra en enlig svale. Der tegnes ofte et billede af de onde pushere, som står på lur ved skolerne for at lokke nye ofre ind i narkoens onde verden. Modvægten dannes først og fremmest som satire, blandt andet fremført af Islands mest populære komikere. 11 Her optræder politiet som ekstremt dumt, mens pusheren har et diabolsk udseende blandet med en enfoldig fremtoning. Pointen er som regel at vise, hvordan hans stikkervirksomhed først og fremmest bevirker at politiet beskytter ham, så han bliver landets største sælger af illegale stoffer. Satiren falder dermed ind i traditionen for historier om dumme, men dristige folk (politiet) som ville gøre som Sæmund den Vise og snyde djævlen (narkopusheren) gennem en snedig kontrakt, men som selv blev snydt. Man kan ikke forlange mere af satire, end at den viser et satirisk spejlbillede af de herskende opfattelser, men man bør stille større krav til videnskaben. Moralpanik eller anomi Kriminologen Helgi Gunnlaugsson (1998) 37

9 har leveret belæg for at narkotikaproblemet i Island er overdrevet. Kriminologiens moralpanik -begreb, som betegnelse for den offentlige debat er snublende nær. Det er nemt at placere moralpanik-argumenterne (Goode 1997; Christie & Bruun 1985) i islandsk sammenhæng: at dæmoniseringen af al narko har tvivlsom nytte i bekæmpelse af narkoproblemet, samt ikke mindst at den tjener andre formål: Politi og behandlingssystem ønsker større bevillinger, politikere fisker stemmer, forældre ønsker at komme af med en skyldfølelse, magthavere søger undskyldning for den manglende indsats mod ungdomsarbejdsløshed og de manglende reformer inden for uddannelsessystemet. Det er både et udtryk for generelt totalitære træk i det islandske samfund og for anti-narko kampagnens styrke, at moralpanik- argumenter aldrig er blevet fremsat på en slagfærdig måde i den islandske presse, selv om de ofte falder i forskellige diskussioner. Trods en vis forklaringsværdi er dette begreb dog uanvendeligt som en hovednøgle til alkohol- og narkotikadiskussionen, idet det er lige så ensidigt som den fordrejning, det er rettet imod. Det har for det første den uholdbare forudsætning, at analytikeren besidder en korrekt, objektiv viden. For det andet benytter denne teoretiske diskurs sig af modstanderens metoder ved at stemple fænomenet med en negativt ladet betegnelse som panik. I stedet for kritik får man en spejlrefleks, som nemt virker blokerende, hvor der er behov for at man søgende og spørgende nærmer sig den moralske krise i samfundet. En nærmest spejlvendt tilnærmelse findes i analyser af voksende anomi, Durkheims begreb for den normløshed, som følger med opløsningen af samfundets moralske integration. Sociologiprofessor Þórólfur Þórlindsson (Þórlindsson et al. 1998) har konsekvent analyseret selvmord, stigende narkoforbrug og vold på ortodoks durkheimiansk vis som udtryk for anomiske opløsningstendenser og har lige så konsekvent lagt vægt på at modarbejde disse tendenser i nærsamfundet, familien, idrætsorganisationerne og skolen. Foruden Þórlindssons durkheimianske projekt har Sigrún Aðalbjarnardóttir markeret sig stærkt i den islandske offentlighed med sine analyser af ungdommens risikoadfærd. Hendes handlingsanvisninger er på den ene side rettet mod opdragelsesformer og på den anden side mod tidlige præventive tiltag mod dårlige risici, specielt problematiske drikkemønstre og brug af illegale stoffer. Hendes teoretiske tilgang kobler en udviklingspsykologisk model for sund udvikling sammen med de aktuelle dominerende normer for ungdommens adfærd. Trods forskellige udgangspunkter går hun og Þórlindsson ud fra forestillingen om en moralintegration af ungdommen baseret på stabile fælles normer. Der er dog meget som tyder på att denne forestilling er en urealistisk nostalgi. Indflydelsesrige forskere (Ziehe 1989; Beck 1992; Giddens 1991) ser genetableringen af stabile normer som et stadig mere håbløst projekt i senmoderniteten, der tværtimod kræver en voksende evne til at navigere gennem omgivelser med forskellige og foranderlige normer. De fleste islændinge kan klart redegøre for deres normer angående ruskonsumtion, men normerne er meget forskellige. Der er ofte stor forskel på de normer som udtales, og de som regulerer praksis, og normbrud er hyppige. Det som sker, er nærmest det modsatte af, at normerne forsvinder. Der foregår en hektisk søgen efter stabile normer. Den er beslægtet med det moderne fænomen, som Ziehe (1989) kalder for potensering eller intensiveret betydningsladning. Narkotika bliver ladet med stærke betydninger, det normative forhold til narkotika er meget stærkt men det kan ændres således, at individet svinger frem og tilbage i et had-kærligheds-forhold. I Ziehes fremstilling ser det ud til at potenseringen ofte finder tilfældige kanaler, men jeg har her redegjort for stærke betydninger 38

10 med dybe kulturelle rødder, som vokser ud af det skjulte kollektive betydningsunivers og antager en senmoderne skikkelse. Risikoadfærd, moralintegration og videnskab: et eksempel Som nævnt drives der en række præventive kampagner mod forøget konsum af alkohol og illegale stoffer blandt ungdommen. Det sidste skud på stammen er præventive kampagner i de enkelte kommuner. I februar 1998 blev der lanceret en kampagne i en kommune (kommunen holdes her anonym) med ca indbyggere. På et borgermøde, som blev godt dækket af det landsdækkende tv og pressen (Morgunblaðið ), blev det slået fast at der var en epidemi af narkobrug blandt landsbyens unge piger. Landets føren de videnskabelige analyseinstitut på området havde taget oplysninger om landsbyens ungdom fra sin database, hvoraf det fremgik, at 12,5% af pigerne i 9. og 10. klasse havde prøvet hash, og at 9,4% havde prøvet amfetamin. Det videnskabelige fundament for kampagnen blev yderligere understreget af at billederne fra pressemødet viste en kendt psykolog, som skulle være rådgiver for kampagnen. Når man omregner procenterne til virkelige mennesker, viser det sig, at fire årige piger i landsbyen har prøvet hash, og at tre af dem også har prøvet amfetamin. Ondskaben skal altså uddrives fra denne landsby ved at identificere disse piger som symptom på problemet. Disse unge hekse er dog ikke blevet brændt så langt er vi altså nået siden 1600-tallet men de er blevet brændemærket. Med solid støtte fra videnskaben. Afslutning Island oplever for tiden en moderniserings- og globaliseringsbølge med stærke tegn på kulturel og moralsk opløsning. Der er dog ikke tale om den første bølge, og på mange måder var de tilsvarende bølger omkring århundredeskiftet (frigørelse fra landbrugssamfundet) og i 1940 erne (amerikanisering og fordobling af levestandarden) endnu mere voldsomme, og nationen landede dog med begge ben på jorden. Det er naturligt, at sådanne omvæltningsperioder fører til stærke ønsker om rene linjer, klare normer og utvetydige fjendebilleder. Selv om det giver et postmodernistisk skær at male fanden på væggen, har gennemgangen i denne artikel vist, at der er tale om en renæssance for forståelsesformer med dybe rødder i kulturen. I denne situation er det videnskabens ansvar at stille kritiske spørgsmål, reflektere modsætningerne i forestillingerne om rusen og forholde sig reflexivt over for den herskende moral. Hvad betyder rusen dybere set i den islandske kultur, og hvorfor bliver den så ofte omdrejningspunktet for forståelse af problemer? Hvorfor vælger befolkning og magthavere at samle det onde i ruskulturen i unge hekse? 39

Mindre alkohol. Magasinet

Mindre alkohol. Magasinet Tema: Unge og alkohol Magasinet 012012 6. årgang Marts 2012 Mindre alkohol mere samfund - Vi har jo et fantastisk privilegeret samfund, men et af de steder, hvor vi bare lukker øjnene, og hvor vi gør os

Læs mere

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10

Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 Indholdsfortegnelse FORORD 4 SPECIALETS STRUKTUR 5 KAPITEL 1 INDLEDNING 8 PROBLEMFORMULERING 10 UDDYBELSE AF PROBLEMFORMULERING 10 KAPITEL 2 INFORMANTER OG KONTEKST 13 TILVALG OG FRAVALG 13 MØDE MED FORÆLDRENE

Læs mere

UNGDOM OG FESTKULTUR

UNGDOM OG FESTKULTUR UNGDOM OG FESTKULTUR UNGDOM OG FESTKULTUR UNGDOM OG FESTKULTUR ISBN 87-90090-13-6 Omslag: Sune Wiingaard Stoustrup Opsætning og fi gurer /afsnittet Alkohol: Jens Bøgeskov Opsætning og ombrydning /øvrigt:

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3

1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 1. INDLEDNING... 1 1.1. PROBLEMFORMULERING... 2 1.2. LITTERATUR... 2 2. BAGGRUND... 3 2.1. DIALOGCENTRET... 3 2.2. RUSLAND... 7 3. DISKURSANALYSE... 10 3.1. DISKURS-BEGREBET... 12 3.2. NORMAN FAIRCLOUGHS

Læs mere

Seksualitet mellem risiko og chance

Seksualitet mellem risiko og chance Marie Bruvik Heinskou Seksualitet mellem risiko og chance Svingninger i senmoderne værdiorienteringer Artiklen beskæftiger sig med unge voksnes seksuelle adfærd, risikohåndtering og selvfortællinger. Især

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus

En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus En undersøgelse af hjemløses oplevelse af hjælp og støtte Kandidatafhandling Psykologisk Institut, Århus Anne Ranning 2009 1 Indhold Summary...4 Indledning...5 Afgrænsning og definitioner...6 Hjemløshedens

Læs mere

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4

Selv-identitetsdannelse og selvvurderet kropsbillede - En udfordring for sen-modernitetens unge. 1. Indledning 3. 1.1 Problemformulering 4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 1.1 Problemformulering 4 1.2 Opgavens struktur og afgræsning 4 1.3 Inklusion/eksklusion 5 1.4 Arbejdsmetode 5 1.5 Centrale begreber 5 1.5.1 Ungdommen/de unge: 6 1.5.2

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Toppen af proppen Vi ligger nr. 1!

Toppen af proppen Vi ligger nr. 1! Toppen af proppen Vi ligger nr. 1! - en sociologisk tilgang til unge danskeres alkoholforbrug 2012 Vejleder: Katrine Hartmann Petersen Hus: 19.2 Gruppe nr. 20 Gruppemedlemmer: Fríði Í Geil Jensen - 49806

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK

PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK PARDANNELSE BLANDT ETNISKE MINORITETER I DANMARK G A R BI SCHMIDT / V IBEK E JA KOBSEN K Ø B E N H AV N 2 0 0 4 S O C I A L F O R S K N I N G S I N S T I T U T T E T 0 4 : 0 9 F O RO R D Der findes familier

Læs mere

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse

Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Hvorfor er det så svært? - Unges valg af videregående uddannelse Sociologisk speciale, 10. semester Aalborg Universitet August 2012 Forfatter: Johanne Ravnås Lang-Stobbe Vejleder: Inger Glavind Bo Forside:

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Mellem individualisme og fællesskab

Mellem individualisme og fællesskab Mellem individualisme og fællesskab Om medieforbrug, politisk interesse og offentlighed Johannes Andersen & Niels Nørgaard Kristensen I disse år sker der drastiske ændringer i medieforbruget i Danmark

Læs mere

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research

De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Syddansk Universitet Michelle Møller Afleveringsdato: Campus Esbjerg 19.12.2013 De mange valg - Unge i det senmoderne samfund. Levevilkår og livsformer Samfundsanalyse og Research Jeg erklærer på tro og

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen

www.sst.dk Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen Alkoholpolitik og alkoholproblemer på arbejdspladsen PDF Proof by Page: Alko-politik_omslag.p1.pdf 8 Sundhedsstyrelsen ønsker med denne bog at bidrage til, at arbejdspladserne får en alkoholpolitik, som medvirker til at forebygge alkoholproblemer hos medarbejderne.

Læs mere

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug

Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug Januar 2005 10 AngstAvisen Angstforeningens nyhedsbrev Kæledyr på recept Konference i Estland Tema: angst og misbrug Angstramtes livskvalitet Angst behandles slet ikke Personlige historier: misbrug ISSN

Læs mere

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol

Ældre & alkohol. Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner. Videnscenter om Alkohol Ældre & alkohol Viden og handlemuligheder i forhold til ældres alkoholvaner Videnscenter om Alkohol Udgivet i samarbejde med Videnscenter på Ældreområdet Indhold Ældre mennesker tåler ikke så meget alkohol

Læs mere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere

Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere ANETTE SØGAARD NIELSEN Behandlernes oplevelse af behandlingen af alkoholmisbrugere En kvalitativ analyse Introduktion Inden for behandlingsforskningen har man gennem flere år været opmærksom på, at der

Læs mere

Overvægt - må man se i øjnene.

Overvægt - må man se i øjnene. Overvægt - må man se i øjnene. Masterspeciale i Sundhedsantropologi, Institut for Antropologi, Københavns Universitet Udarbejdet af:, studienummer 05-03-129026 Vejleder: Vibeke Steffen Undervisere: Mette

Læs mere