Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sognebladet. Kære menighed! for Skt. Peters Kirke, Herning. September November 2011"

Transkript

1 Sognebladet for Skt. Peters Kirke, Herning September November 2011 Kære menighed! Nu er adventstiden kommet, den tid som ikke bare giver os en mulighed for at forberede os til vor Herres Fødselsdag, men også minder os om at vi går vor Herre i møde. Vort liv på jorden er nemlig en kort tid, som kong David har skrevet det på den måde: Menneskets liv er som græsset, det blomstrer som markens blomster; når vinden blæser over det, er det der ikke mere, dér, hvor det stod, ser man det ikke mere. (Sl 103,15 16) Derfor er hele vort liv en adventstid, hvor vi forbereder os til at mødes med vor frelser Jesus Kristus, som har forberedt en evig bolig for os i himlen. Måske spørger nogen: hvorfor skriver præsten om døden i den glade adventstid, når vi vil opleve højtideligt Kristi Fødsel? Vi bør glæde os i stedet for at tænke på vor død. Ja, det er rigtigt vi bør glæde os både med Julefest, når vi igen i den store menneskevordelses mysterium møder Jesusbarnet og når vi i den store evige livs mysterium møder Kristus, som den korsfestede og opstandne Herre, der har frelst os og har sejret over død og grav. Han, som blev født i Betlehems stald, er kommet til os frem for alt for at frelse os og for at vi kan glæde os på grund af det evige liv hos Gud i himlen. Derfor skriver jeg også om vort jordiske liv, som så hurtigt svinder bort. Adventstid minder os om det og opmuntrer os til at våge. Jesus talte om det mange gange, blandt andet: Tag jer i agt, hold jer vågne! For I ved ikke, hvornår tiden er inde. Det er ligesom med en mand, der skulle rejse til udlandet; han forlod sit hus og gav sine tjenere fuldmagt, hver enkelt sin opgave, og dørvogteren pålagde han at våge. Våg derfor, for I ved ikke, hvornår husets herre kommer, om det bliver om aftenen eller ved midnat eller ved hanegal eller ved daggry; lad ham ikke finde jer sovende, når han pludselig kommer. Hvad jeg siger til jer, siger jeg til alle: Våg! (Mark 13,33 37) I hele Adventstiden kan vi høre lignende ord, først fra Johannes Døber: Omvend jer, for Himmeriget er kommet nær! (Matt 3,2) Og fra Jesus selv: Men den dag eller time er der ingen, der kender, hverken englene i himlene eller Sønnen, men alene Faderen. Som det var i Noas dage, sådan skal det også være ved Menneskesønnens komme. For i dagene før syndfloden åd og drak de, giftede sig og bortgiftede lige til Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning 1

2 den dag, da Noa gik ind i arken; og de vidste ikke noget, før syndfloden kom og rev dem alle bort. Sådan skal også Menneskesønnens komme være. (Matt 24,36 39) Det betyder, at Adventstid minder os om og forbereder os også til den dag, da Jesus kommer igen for at dømme de levende og de døde til verdens ende. Hvordan oplever vi årets Adventstid? Det afhænger af os selv. Forbereder vi os til at fejre Kristi Fødselsdag, eller bliver det kun en fest med gaver, juletræ og julefestmåltid? Forbereder vi os til at møde Gud i hans store mysterier, eller forbereder vi kun vort hjem, køleskab og bord? Forbereder vi os til et møde med Gud, eller møder vi kun vore nærmeste og vore gæster? På den måde kan vi ligne en af de fire grupper fra Betlehem: den første gruppe mennesker skyndte sig på gaderne for at købe noget, for at arbejde, mens Josef og Maria gik forbi. De har ikke mødt Jesusbarnet. Den anden gruppe mennesker ville ikke modtage Josef og Maria hjemme. De havde ingen plads for dem og de har heller ikke mødt Jesusbarnet. Den tredje gruppe mennesker havde heller ikke plads i deres hjem. De har lejet Josef og Maria en stald, men alligevel mødte de ikke Jesus barnet, selv om han var så tæt på. Den fjerde gruppe mennesker var hyrderne, som har forladt alt og kom til stalden for at ære Jesusbarnet. Kun de var lønnet for deres tro og tillid til Gud og kun de har erfaret det store mirakel i Betlehems stald. Jeg ønsker alle jer, jeres familier og gæster, at I kan forberede jer så godt, som muligt til Herrens Fødselsfest i år og at I må glæde jer på grund af det store møde: Gud med os mennesker i Betlehems nattens mysterium og i kirken under Messen når I modtager Jesus i den Hellige Kommunion. Jeres sognepræst P. Winek Om Herrens barmhjertighed vil jeg synge for evigt (sl. 69) Jeg er ny i Herning menighed, lige flyttet hertil fra Århus, hvor jeg har boet det meste af mit liv. Jeg er døbt og opfostret i den katolske tro, men Kirken har ikke altid fyldt lige meget i mit liv. Da jeg var lille, var jeg præget af familiemedlemmer, der tilhørte andre trosretninger, og mine forældre var ikke enige om, hvordan de ville videregive troen. Min mor er af en kristen-jødisk baggrund, og min far af en mere traditionsbunden katolsk baggrund. Da jeg kom i puberteten, var jeg meget eksperimenterende, også hvad angår det åndelige. Da jeg var 19 år gammel, rejste jeg til New York for at uddanne mig indenfor teater. Her traf jeg min forlovede Jeppe, og troen blev skubbet helt i baggrunden. Tiden, der fulgte, var præget af stor tomhed og længsel. Jeg var omgivet af mennesker, der kun søgte succes, og jeg blev selv helt opslugt af penge og berømmelse. Jeg havde venner fra alle mulige sam- 2 Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning

3 fundslag, men fælles var en eksperimenterende livsstil med alkohol, stoffer, sex og esoteriske trospraksis, der var ren afgudsdyrkelse. Nogle af mine venner tjente penge på prostitution. Andre dyrkede satanisk musik. Endeligt var der nogle, som prøvede at finde sig selv igennem deres selvbeskuende kunst. Da jeg begyndte at spørge mig selv, Hvor skal alt dette føre til?, blev jeg forfærdet, for selvom jeg havde succes udadtil, blev jeg mere og mere tom og livløs indvendig. I forbindelse med fag i skolen læste jeg Augustins Bekendelser og Dantes Den Guddommelige Komedie. Disse vakte min åndelige længel efter Jesus Kristus, den sande Gud, og jeg begyndte langsomt at søge tilbage til Kirken. Min endelige omvendelse skete under en rejse til Indien i sommeren 2007, hvor jeg mødte min Skaber på en personlig måde. Jeg blev fuldstændig opfyldt af kærlighed, og min søgen ophørte. Nu havde min længsel fundet hvile i den Treenige Gud Fader, Søn og Helligånd. Menighedens medlem Den første jul Den første jul dengang Guds søn kom til verden var en unik begivenhed. Selv om den gik stille og upåagtet for sig, betød den et afgørende vendepunkt i menneskets forhold til Gud, men rummede også potentiale til at ændre på verden som sådan. Den første jul dengang Guds søn kom til verden var en unik begivenhed. Selv om den gik stille og upåagtet for sig, betød den et afgørende vendepunkt i menneskets forhold til Gud, men rummede også potentiale til at ændre på verden som sådan. Selv om vi fejrer jul hvert år, er der også trods de talrige trivielle gentagelser i traditioner og gøremål et ønske hos mange om, at den årligt tilbagevendende jul skal være noget unikt. Det kan være ambitionen om, at julen skal rumme alt det, man mener hører med til den intet element må mangle. Det kan også være håbet om, at den ikke må blive ødelagt af uoverensstemmelser eller strid, eller om at den må være en anledning til forsoning og heling af noget, som er gået i stykker. Netop alle disse forestillinger om julen gør, at den i stedet for at blive set hen til som en glædelig fest, bliver en udfordring, som nogle flygter fra ved f.eks. at rejse væk, eller hvis man ikke har denne mulighed vil prøve på at reformere og forenkle. Hvert år er alt dette et tema sammen med beretninger om, hvordan ensomhed og fattigdom bliver oplevet særligt stærkt i julen. Ligesom mennesker lidt mere prosaisk hvert år bliver udfordret til at stille sig selv spørgsmål om julen, så forsøger vi som kristne også at gøre det. Naturligvis ved vi, hvorfor vi fejrer jul, og i kirkelig sammenhæng mærker vi i højere grad mening med det, vi gør. Her er der ikke så meget, vi skal reformere. Alligevel burde vi ikke stille os tilfreds med, at julen som kirkelig fejring mere eller mindre blot bliver en gentagelse af den foregående. Vi må også have en ambition om, at julens budskab kan være i det mindste en anledning til, at få rykket ved noget på samme måde, som den første jul gjorde det. Rør blot Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning 3

4 Kalender september december 2 December søndag i advent Herning: Messe kl Undervisning. Lemvig: Messe kl Undervisning søndag i advent Herning: Messe kl Adventsfest. Lemvig: Messe kl Kirkekaffe Juledag Lemvig: Messe på tamilsk kl Januar Maria Guds Moders Fest Herning: Messe på dansk kl Messe på tamilsk kl Lemvig: Messe kl søndag i advent Herning: Messe kl Lemvig: Messe kl Herrens Åbenbarelses Fest Herning: Messe kl Undervisning. Lemvig: Messe kl Undervisning Julevigilie Herning: Julenatsmesse kl Lemvig: Juleaftensmesse kl almindelige søndag Herning: Messe kl Undervisning. Lemvig: Messe kl Undervisning Herrens Fødsels Fest Herning: Juledagsmesse på dansk kl Messe på polsk kl Lemvig: Juledagsmesse kl almindelige søndag Herning: Messe kl Lemvig: Messe kl Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning

5 011 - januar- februar Den hellige Ansgars Fest Herning: Messe på dansk kl Messe på polsk kl Askeonsdag Herning: Messe kl Lemvig: Messe kl Februar Herrens Fremstilling i Templets Fest Herning: Messe kl Undervisning søndag i fasten Herning: Messe på dansk kl Messe på polsk kl Lemvig: Messe kl Lemvig: Messe kl Undervisning. GIV EN HÅND almindelige søndag Herning: Messe kl Undervisning. Lemvig: Messe kl Kirkekaffe almindelige søndag Herning: Messe kl Fastelavn. - til ofrene for sultkatastrofen på Afrikas Horn Doner et beløb via sms eller netbank Læs mere på eller kontakt din lokale repræsentant Lemvig: Messe kl Undervisning. Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning 5

6 ikke ved min gamle jul, lyder en ret forslidt verselinje i én af julens sange. Men måske kunne vi så gå med til, at den gamle jul selv rørte ved noget. Naturligvis kan vi ikke rykke ved noget med julefesten alene. Julebegivenheden er blot begyndelsen til det, der blev fuldendt i påskens dramatik, hvor det blev klart, at Gud ikke blot kom og så, men også sejrede. I forvejen opfatter de fleste mennesker julen som en større fest end påsken i mange henseender med urette men hvis vi netop tager som udgangspunkt, at påskens begivenheder ikke var mulige uden julen, så kan vi også godt bruge julen som incitament til at få rykket ved noget. Ligesom Guds plan ikke blev fuldendt i julen, så skal vi heller ikke forvente, at en omlægning af vore juletraditioner ændrer på verdensordenen. Dog kan vi roligt bruge julens budskab til at fatte håb og også til at justere vor livsstil. De to første læsninger her i midnatsmessen udtrykker disse to tilgange til julen: håb og omvendelse opmuntring til dem, der er nedslåede og rådvilde, og formaning til dem, der er overmodige eller alt for ubekymrede. Den første læsning fra profeten Esajas handler om at skabe håb. Ligesom julens budskab brød igennem én gang for alle, så forkyndte også profeten ind i én konkret situation. Men selv om både Kristi fødsel og Esajas forudsigelse satte dagsordenen i Guds historie med mennesket, så er menneskets historie en kontinuerlig række af situationer, i hvilke der skal forkyndes både håb og fornyelse. Ved at høre profetens ord, skal vi mobilisere tillid til, at det, han forudsiger, også kan opfyldes konkret i her og nu. Vi skal hjælpes til at tro på, at de ting, han siger, der kan 6 Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning ændres på, også afspejler konkrete livssituationer i vor tid. Her er der også tyngende åg, der skal lettes, og blodbefængt tøj et billede på krig og vold -, der skal brændes. På samme måde skal vi også tage Paulus ord i anden læsning til os og erkende, at Kristus kom for at få os til at leve besindigt og retskaffent og gøre os ivrige efter at gøre gode gerninger samtidigt med, at vort salige håb skal opfyldes. Med sit komme til jorden ville Guds Søn udrette noget, nemlig give os mennesker en ny chance, et nyt håb frelse os for at bruge klassiske udtryk, som dog ikke alle nu til dags kan stille noget op med. Men hvad var det Guds Søn udrettede? Reformerede han samfundet? Tvang han sine synspunkter igennem med magt? Han underviste og sagde klart, hvad der er rigtigt og forkert, hvad der skal til for at ændre verden. Men forkyndelsen blev ledsaget et hans eksempel på ydmyghed. Ydmyg og fattig var Kristus i hele sit voksne liv; men denne livsstil blev grundlagt i hans fødsel, hvor han ikke bare kom til verden under fattige vilkår, men i bredeste forstand gjorde sig sårbar som spædbarn og som menneske. Guds Søn vil, at vi skal rette os efter det, han siger, men også, at vi lader os inspirere af hans sindelag. Han ønsker også, at vi skal forstå, hvad hans siger, begribe så meget vor forstand nu tillader det hvem Gud er, og hvad vor tro går ud på. Men selv om vi skal bruge vor fornuft, selv om Gud også i allerhøjeste grad appellerer til den, bliver vi ikke klogere og slet ikke mere troværdige, hvis vi ikke lader vort liv præge af det, vi har hørt og forstået. Når vi taler om at blive frelst i egentlig

7 forstand, så er det i kraft af en udveksling mellem Gud og os. Det lyder mærkeligt, for ingen kan frelse uden Gud alene, og vi er også vant til, at der er noget vi ofte kun kan blive frelst fra, når andre suverænt griber ind: Et folk, der er besat eller undertrykt efter, at al modstandskraft er nedkæmpet, kan kun hjælpes, hvis der kommer en befrier udefra. Er man i fangenskab, skal en anden åbne porten til friheden. Er man alvorligt syg, er man i mange tilfælde helt afhængig af, at en dygtig læge kan foretage det rigtige indgreb. I alle disse eksempler lader vi noget ske med os, uden at vi gør andet end at tage imod. Men der er også situationer, hvor frelsen, befrielsen og helbredelsen afhænger af os. Den livsstilssyge får nok behandling, men må også lægge sit liv om. Selv den mest forhærdede alkoholiker må mønstre et minimum af vilje. Den, der har forskertset sine sociale og menneskelige relationer, må gå i sig selv. Der er således onder, vi skal befries fra ved at lade os forandre, ved selv at ville forandring, ved at holde op med bestemte handlinger og gøre noget nyt. Guds Søns komme til jorden er rigtigt nok noget, der bare sker, uden at vi har kunnet bidrage til det. Det er Guds suveræne indgriben; men virkningen af denne indgriben forudsætter accept fra vor side, at vi bevæger og forandrer os. Hyrderne tog i mod og begav sig til Bethlehem, opsøgte barnet. Senere i Jesu liv ser vi, at der kun kom gang i noget nyt dér, hvor menneskene ikke bare gik tilbage til hverdagen efter at de havde mødt Jesus eller måske endda var blevet helbredt af ham; men hvor de blev hans disciple og fulgte ham. Nogle mennesker mener, at Gud ikke må komme for tæt på for ikke at forstyrre vor egen rytme og vore tillagte vaner. For nogle er julen også et forstyrrende element, der blot skaber kaos i en ellers rolig hverdag. Men også for dem, der gerne vil julen, bliver det hverdag, og festen kommer på afstand. Uanset hvilket syn, vi har på julen, må den, når vi vil kaldes kristne, aldrig gå upåagtet hen. Vi øger dog ikke julens betydning, hverken ved at begynde at fejre den sidst i november eller ved at markere den med ydre og materiel overdådighed, når den endelig er der. Hvis vi som kristne vil lade julen være en skelsættende begivenhed, må vi lade den være begyndelsen til noget nyt, dvs nyt i vort liv. Det bliver den ved, at vi i første omgang med samme stilfærdighed som hyrderne, lader vor tro på det, der skete ved Jesu komme, få os til at skifte spor eller fordybe os mere: ikke vente med at komme i kirke til næste jul, men fra nu af leve et intensivt liv i Kirkens fællesskab, lytten til hans ord og modtagelse af sakramenterne, ikke som ritualer, men som udtryk for sindelagsændring. Nu som dengang er der mennesker, der ikke har plads til Jesus i herberget. Der er mange individuelle liv, hvori der ikke er plads til Jesus; men der er også hele samfund, hvor der ikke er plads til ham. Den fest, der skyldes hans fødsel, må mange steder ikke længere kaldes noget, der minder om ham. Symboler på ham skal nogle steder fortrænges fra det offentlige rum, hans egen lære tæller ikke som argument i offentlig og politisk debat, og den må ikke gøres til norm for hverken lovgivning eller personlig livsførelse. Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning 7

8 Uanset, hvilket syn vi har på julen, må den gøre en forskel. Hvis dens budskab forandrer os, er der også banet vej for, at den kan ændre verden. Midt i vor magtesløshed og nogle gange ubekymrethed, må vi mobilisere og styrke troen på, at den begivenhed, der har bestemt vor tidsregning, også kan forandre vor tid, hvis vi følger den, altså ikke tiden, men begivenheden og dermed Kristus. Amen. Biskop Czeslaw Kozons prædiken i Sct. Ansgars domkirke Bevar julefreden Julefreden er det nye forhold, Gud etablerede med os, da hans søn blev menneske. Jeg tænker ikke på freden i verden, selvom vi også skal kæmpe for den og bevare den. Jeg tænker på den fred, som blev forkyndt for hyrderne på marken, da Kristus blev født. Det er Guds fred med os og vor fred med ham. Det er kristendommens hovedbudskab: Guds fred med ethvert menneske. Al anden fred afhænger i sidste ende af denne fred. Vi kan ikke holde fred med hinanden indbyrdes og mellem landene, hvis vi mangler den indre fred. Man taler om, at være i fred med sig selv. Man tilbyder ligefrem kurser i at opnå indre Adresser: Sognepræsten træffes ikke om mandagen balance og fred. Intet ondt ord om disse anstrengelser for at opnå indre ligevægt. Men indre balance er ikke fred, heller ikke med en selv. Fred har med relationer at gøre. Fred indebærer respekt for den anden eller de andre, ja i sidste ende indebærer den kærlighed. Fred i denne betydning kan kun komme fra Gud. Julefreden er det nye forhold, Gud etablerede med os, da hans søn blev menneske. Han er vor fred. Guds fred er en kærlighedsgave, som vi skal tage imod. Det er nødvendigt bevidst at åbne os for denne gave, fordi det netop er en relation mellem Gud og mig. Alt for mange mennesker har ikke forstået julens budskab og får derfor ikke ægte julefred. Adventstiden skal først og fremmest handle om, hvordan jeg finder ind i et dybere forhold til Gud, eller hvis jeg ved egen skyld har mistet dette forhold, hvordan jeg finder tilbage til fred med Gud. Skriftemålet er midlet til både at genetablere freden med Gud, idet han netop i dette sakramente igen tilbyder os sin fred. Men skriftemålet er også et sakramente, hvor Guds fred tager os mere og mere i besiddelse. Freden er nemlig dynamisk. Hvis ikke den lidt efter lidt tager os i besiddelse, forsvinder den ganske langsomt og ubemærket. Bevar din julefred! Tekst: Lars Messerschmidt P. Winek Barwinski Lillelundvej 36, 7400 Herning, Tlf , Mobil: , 8 Sognebladet for Skt. Peters Kirken i Herning

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Juleaften 2014..docx. 27-12-2014. side 1. Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 side 1 Prædiken til Juleaften 2014. Tekster. Luk. 2,1-14 Og da englene havde forladt dem og var vendt tilbage til himlen, sagde hyrderne til hinanden:»lad os gå ind til Betlehem og se det, som er sket,

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar

Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar Prædiken i Højmark kirke, nytårsmøde 8. januar 712 Vær velkommen 397 Trods længsels smerte 125 Mit hjerte altid vanker 108 Lovet være du, Jesus Krist Denne hellige lektie skrives i femte Mosebog, 6,1-12.

Læs mere

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder

December 2007. Læs om: Det bedste ligger. SE med andre øjne. Hvor himlen møder December 2007 Læs om: Det bedste ligger forude SE med andre øjne Hvor himlen møder jorden Klumme [ 2] Elevsnapshot side 3 SE om hjørnet side 4 SE med andre øjne side 6 Dybdegående side 8 Musikkoncert side

Læs mere

Vejledende liturgihåndbog

Vejledende liturgihåndbog Vejledende liturgihåndbog Indholdsfortegnelse Forord...2 Vejledende gudstjenesteliturgi...5 Menighedsbøn...8 Skriftemål...11 Dåb...14 Konfirmation...27 Nadver...30 Vielse...33 Kirkelig velsignelse af borgerligt

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse!

Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Konfirmations gudstjeneste søndag den 12. april 2015. Kære konfirmander! Livet er som en rejse! og vi gør det selv til en opdagelsesrejse! Vi har hver i sær vores bagage med. Både den helt konkrete bagage

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11

Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015. Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Prædiken til konfirmation den 10. maj 2015 Over alt. Ned til os. Dig og mig! Salmer: 754 408 (motet) 260 // 192 Yoy raise me up(motet) 369 11 Kære konfirmander. Så er vi omsider nået frem til den store

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde.

I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. I radiobibelskolen Vejen gennem Bibelen finder vi disse retningslinier for bibelarbejde. Vi vil samle det i syv små punkter, men vil som overskrift sætte ordet fra salme 119, v.18: "Luk mine øjne op, så

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Det var en god prædiken!

Det var en god prædiken! Det var en god prædiken! En pjece for tilhørere og forkyndere Børge Haahr Andersen Kristent Pædagogisk Institut - pædagogik med værdi 1 1 En god prædiken forudsætter et godt budskab Det er snart fyrre

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

DANSKE NOGET OM BAPTISTER

DANSKE NOGET OM BAPTISTER DANSKE NOGET OM BAPTISTER En pjece af af baptister om baptister Forord Noget om danske baptister Der har været baptister i Danmark siden 1839. I dag er der 49 baptistmenigheder, der samarbejder i Det danske

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere