5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet"

Transkript

1 FJERDE TRIN: Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet Bogen Anonyme Alkoholikere er den eneste litteratur, der anviser, hvordan AAs 12 trin udføres. 4. Trin er ingen undtagelse. Der findes et utal af forskellige tringuides, som kun i ringe grad eller absolut intet har med Anonyme Alkoholikeres program at gøre. Særlig det fjerde trin er belastet af mange myter og misforståelser. 4. Trin er ikke en liste over alt det skidt, vi lavede, mens vi var fulde. Langt de fleste af de handlinger udsprang netop af fuldskab og fortæller mere om, hvad alkohol indtaget i rigelige mængder gør ved mennesker, end det fortæller om os. Det er ikke engang en liste over, hvor mange gange du har kørt beruset, været din partner utro, stjålet eller Der er intet farligt ved 4. trin. Det er en yderst positiv proces, der gør dig klogere på dig selv, og danner grundlag for resten af dit program til helbredelse for alkoholisme og din stadige åndelige vækst i livet fremover. I overensstemmelse med forordet til 1. udgave er disse sider et forsøg på at vise præcis i hvilket tempo og hvordan, forfatterne af bogen Anonyme Alkoholikere anviser, at de udførte trinene. Så lad os se, hvad det er bogen siger. Uddrag fra bogen vil stå i anførselstegn, starte med indskudt linie og være efterfulgt af angivelse af sidetal og linienummer, så det er nemt at adskille fra kommentarerne og nemt at slå op Vi tog derefter fat på en række aktive handlinger, hvis første trin er en personlig hovedrengøring, noget mange af os aldrig havde forsøgt. Skønt denne beslutning var nødvendig og afgørende, ville den kun have lidt betydning, (Side 80 Linie 8 11) Skønt denne beslutning - Hvilken beslutning? Der er naturligvis tale om 3. trin, hvor du besluttede at lægge din vilje og dit liv over til en Højere Magt, sådan som du opfatter den. hvis den ikke straks fulgtes op (Linie 11 12) Så det vi får at vide er, at 4. trin skal laves umiddelbart efter det tredje. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 1 af 19

2 af en ihærdig indsats til at se i øjnene og blive af med de ting i os selv, som havde låst os fast. (Linie 12 13) Hvad er det så du skal i 4. trin? Du skal finde det i dig selv, som har låst dig fast. Låst dig fast i hvad? I Selvet! At lægge din vilje og dit liv over til Gud, uden at du kommer af med det i dig selv, som hidtil har holdt Ham uden for indflydelse, er som at klatre op ad en stige og forsøge at holde begge ben på jorden samtidig - Det fører ingen steder hen. Alkoholen var blot et symptom. Vi måtte grave efter årsager og virkning. (Side 80 Linie 8 15) Alkoholen var kun var et symptom - Hvordan stemmer det nu overens med den kombinerede psykiske besættelse og fysiske allergi, vi har hidtil hørt om? I afsnittet vedrørende 3. trin, stod der bl.a., at vi alkoholikere er ekstreme eksempler på selvskabte fortrædeligheder, og at selvcentrering er roden til vore problemer. Alkoholen er med andre ord et symptom på vores selvcentrering, og alkoholismen er et resultat af vores forsøg på at leve et liv med udgangspunkt i Selvet. Hvilket du i 3.trin lige har besluttet dig for at opgive og i stedet leve dit liv med udgangspunkt i Guds vilje. Derfor foretog vi en personlig selvransagelse. Det 4.Trin. En forretning, der ikke foretager jævnlige opgørelser, går som regel konkurs. (Side 80 Linie 16) I dette afsnit sammenlignes den selvransagelse, du skal til at lave, med den statusopgørelse en forretning laver med jævne mellemrum. Hvis en forretning undlader at lave disse opgørelser, går den sandsynligvis konkurs og om nogen må vi alkoholikere vist siges at have spillet fallit i forhold til livet som helhed. En statusopgørelse er en nedskrevet liste over alle ting på for eksempel et lager. Oversættelsen af de næste afsnit på side 80 linie kan forvirre begreberne lidt, derfor er de næste linier en privat oversættelse. Den originale amerikanske tekst kan ses umiddelbart efter oversættelsen. En forretningsmæssig status er en proces, hvor fakta søges og erkendes. (Linie 18 19) (Taking commercial inventory is a fact-finding and a fact-facing process.) Det er en bestræbelse på at afdække sandheden om lagerbeholdningen. (Linie 19 20) (It is an effort to discover the truth about the stock-in-trade.) Et af formålene er at afsløre skadede og usælgelige artikler (Linie 20 21) (One object is to disclose damaged or unsaleable goods) og at komme af med dem straks - og uden fortrydelse. (Linie 21 22) to get rid of them promptly and without regret Hvis indehaveren skal have succes, kan han ikke tillade sig, at snyde sig selv angående de reelle værdier. (Linie 22 23) If the owner of the business is to be successful, he cannot fool himself about values. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 2 af 19

3 Når en butik som f.eks. Bilka gør status, tælles alle varer i butikken og på lagret. Det sker for at finde ud af præcis hvor mange varer, der er på lageret og hvilken tilstand de er i. = Fakta om lagerbeholdningen søges. Nogle varegrupper er beskadigede, nogle har solgt overraskende meget, andre lidt. = Sandheden om lagerbeholdningen kommer for dagen og Fakta erkendes. De varer, der beskadigede, og de der ikke sælger, smides enten ud eller sætte på tilbud til en lavere udsalgspris. = At komme af med dem straks - og uden fortrydelse. Vi foretog os nøjagtigt det samme med vore liv. (Side afsnit linie 24) Du skal altså lave præcis den samme opgørelse over dit liv, som en forretning gør, når den laver statusopgørelse. Lad os se, hvordan den forretningsmæssige opgørelse passer med vores 4. trin. 4. Trin lyder: Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse. Grundig = Skriftlig Selvransagelse = At ransage betyder at søger efter noget. Uforfærdet = En ransagelse er nyttesløs, hvis du tillader frygten at afholde dig fra at erkende fakta. Moralsk = Moralsk betyder sandhed. Selvransagelse = Det du skal ransage er dig selv. Skematisk ser det sådan ud: Forretning: Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv Du skal med andre ord lave en skriftlig søgen efter sandheden om, hvem du er og hvad du indeholder. Formålet med en forretningsmæssig status er, at finde beskadigede og usælgelige varer, og skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Vi foretog en ærlig opgørelse. (Linie 24-25) Først søgte vi efter brister i vores karakter, som forårsagede vores nederlag (linie 25) (First, we searched out the flaws in our make-up which caused our failure.) Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 3 af 19

4 Formålet med en personlig selvransagelse er, at se i øjnene og blive af med det i dig selv, som har låst dig fast. Erfaringen viser, at det er ikke nok med en overfladisk erkendelse af, at dine problemer er selvskabte, og at du gerne vil holde op med at være selvcentreret. Du skal lede efter årsag og virkning, ellers vil du uomtvisteligt gentage de samme mønstre igen og igen. Overbeviste om, at selvet, tilkendegivet på forskellig vis, var det, der havde slået os ud, gennemgik vi dets almindelige udtryk. (Linie 26 28) Being convinced that self, manifested in various ways, was what had defeated us, we considered its common manifestations. Forretning: Skematisk ser det sådan ud. Opgørelsessammenligning Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv At afsløre skadede og usælgelige artikler. Lagerbeholdning af varer, der er beskadigede eller usælgelige. Formål: At finde brister i vores karakter, der forårsager nederlag. Karakterbrister, der forårsager nederlag: Resentments Frygt Skade påført andre. Brister i vores karakter er den måde, vi tænker. Hvis vores tanker er sunde, er vores handlinger sandsynligvis også. Vrede* er den første tabsgiver. Den ødelægger flere alkoholikere end noget andet. Det er fra den, enhver åndelig lidelse stammer, for vi var ikke blot fysisk og mentalt syge, vi havde været åndeligt syge. Når først den åndelige sygdom er overvundet, så retter vi os fysisk og mentalt. (Side 80 sidste afsnit) Åndeligt syge. Alkoholisme er ikke primært en psykisk eller fysisk lidelse. Det er selve vores indfaldsvinkel til livet, der er forkert. I 3. Trin besluttede du at tage udgangspunkt i det åndelige. 4. Trin er den første handling, der skal sikre, at du kan leve i overensstemmelse med din beslutning. *Oprindelig resentment. Resentment er en sammensætning af ordet Re som betyder gentagelse og Sentire som betyder at føle. Resentment er altså en gentagen følelse af dyb og bitter vrede og modvilje. Lignende ord på dansk er f.eks. harme eller nag. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 4 af 19

5 På vores vej gennem livet sker det, at andre, som jo også har egenvilje, bliver lidt syge i Selvet og gør noget mod os, som truer en af vores basisdrifter. Det kan være, de gør noget, som truer dit selvværd. Måske gør de noget, som truer et personligt forhold, eller de stjæler dine penge, eller de gør noget, som influerer på dit seksualliv. Måske gør de noget, som truer en af dine planer for fremtiden. Når de gør det, er det en fejl fra deres side, og det er ikke resentment. Det bliver først en resentment, når du genafspiller episoden i dit hoved og føler smerten endnu en gang. Første gang gjorde de noget, der smertede dig, men når du gennemgår og afspiller episoden endnu en gang og føler smerten igen, gør du det imod dig selv. De gjorde det første gang, men du gør det anden gang. Og efter et stykke tid afspiller du det igen og føler smerten for tredje gang. Dertil kommer, at vi ikke altid er 100 % ærlige overfor os selv. For det ser ud til, at når vi genafspiller episoder, der har smertet os, har vi en tendens til at forandre billedet en lille smule. Vi lader det de gjorde blive en lille smule værre. Vi lader det vi gjorde blive en lille smule mindre Og vi lader smerten blive en lille smule dybere. Hvis vi afspiller en episode i hovedet tilstrækkelig mange gange, vil vores andel være fuldkommen væk, og i egne øjne fremstår vi rene som nyfalden sne, mens al skyld er overført til modparten. Det kan sammenlignes med en direkte tv transmission af en fodbold landskamp. I begyndelsen af første halvleg tackles en af de danske spillere hårdt af en modstander. Kampen standses og den skadede spiller bæres ud på sidelinien. Men, som livet, fortsættes spillet, uanset hvor skadet spilleren er. De stopper ikke kampen særlig længe, og afhængig af hvor slem skaden er, kommer spilleren enten på banen igen eller erstattes af en anden. Men kommentatoren har en resentmentafspiller, for lidt efter siger han: Lad os lige se den tackling igen. Og vi ser tacklingen igen, men denne gang ser vi ikke bare tacklingen. Nej vi ser den fra forskellige vinkler og i langsom gengivelse. Denne gang ser det dobbelt så slemt ud som første, vi kan rigtig se, hvordan benene ryger væk under ham, og hvordan smerten står mejslet i hans ansigt. Efter et stykke tid siger kommentatoren: Lad os lige se tacklingen igen. Kampen har været i gang et kvarter efter tacklingen, men kommentatoren genafspiller tacklingen og lader den stakkels spiller flyve gennem luften igen og igen. Hver gang får vi øje på nye detaljer og vores medfølelse med den danske spiller såvel som vores modvilje mod den udenlandske stiger. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 5 af 19

6 Vi alkoholikere har en resentmentafspiller i vores hoveder. Vi står op om morgenen, vi starter maskinen og renser linsen, for vi vil ikke gå glip af noget. Vi har den kørende hele dagen, hvor vi optager alt, hvad de gør mod os, og når vi kommer hjem om aftenen, tager vi en drink og genafspiller det hele i vores hoved, og gør os selv syge, og giver de andre skylden. Nogle gange har vi en dårlig dag. Nogle gange gør de ikke noget mod os. Vi har klargjort vores maskine. Linsen er renset, og vi er klar til optagelse, og ingen gør noget mod os. Vi har ikke noget dårligt at optage. Hvad gør vi så? Vi optager det, de tænker! Så går vi hjem om aften og afspiller det i vores hoved og gør os selv syge. Når vi er færdige med det, tager vi endnu en drink og starter gengældelsesmaskinen. Næste gang hun gør det, så Hvis de nogensinde, så osv., osv. Der er en dårlig ting ved resentment. Hver gang du afspiller en i dit hoved, hver gang du sender en af sted mod andre, vender den efter et stykke tid og rammer dig selv. Når den rammer dig, sker det som en resentment mod dig selv. Du begynder at bærer nag til dig selv over, at du er i en situation, hvor disse ting kan ramme dig. Og efter et stykke tid bliver resentments mod dig selv til selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed er det sygeste et menneske kan føle. Vi alkoholikere elsker selvmedlidenhed. Vi elsker at stå op om morgenen og iklæde os selvmedlidenhed som en kappe af værdighed. Hvorefter vi går ud i den gamle onde verden. Vi indtager en attitude, hvor vi er rede til at bære det onde, vi ved, verden vil gøre mod os, for det har den altid gjort. Det er den sygeste sygeste måde at opbygge selvværd på. For når alt kommer til alt, må vi jo være temmelig vigtige personer, når hele verden er på nakken af os. Vi alkoholikere elsker selvmedlidenhed. Hvis du vil prøve at gøre en alkoholiker vred, så prøv at give udtryk for medlidenhed med ham eller hende. Vi bliver tossede. Du skal ikke have medlidenhed med mig det er mit job! Er der nogen måde hvorpå Gud kan komme til udtryk i en hjerne, som er fyldt med alt det nonsens? Nej, vores tanker kontrolleres og domineres totalt af disse resentments, og de holder meget effektivt Gud udenfor indflydelse. Vi bliver nød til, at gøre noget ved dem. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 6 af 19

7 Nu til instruktionerne for 4. Trin. Når vi beskæftiger os med vrede*, skriver vi det ned på et stykke papir. (Side 80 sidste afsnit linie 33-34) * (Oprindeligt resentment.) Vi lavede en liste over mennesker, grundprincipper** eller institutioner, som vi var vrede på. (Side 80 sidste afsnit linie 34) **(moralske regler eller basis sandheder) Skriv alle dem ned du bærer nag til. Gør god plads mellem navnene. Eksempel KOLONNE 1 JEG BÆRER NAG TIL Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Hr. Brun Fru Jensen Min arbejdsgiver Min kone Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 7 af 19

8 Vi spurgte os selv om grunden til vor vrede. Eksempel (Side 80 sidste afsnit linie 36) Skriv ud for dem alle, hvorfor du er vred på dem. Hvad har de gjort/sagt eller ikke gjort/ikke sagt? Er der mere end en grund så skriv alle årsagerne ned. En årsag på hver linie. KOLONNE 1 KOLONNE 2 JEG BÆRER NAG ÅRSAGEN: TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Brun får måske mit job på kontoret Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Hun er en sladderkælling. Min arbejdsgiver Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Min kone Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 8 af 19

9 På vor»vredesliste«* skrev vi ud for hvert navn årsagen til vor harme. (Side 81 første afsnit linie 5) *Oprindeligt Grudge list. Grudge betyder resentments, der er stærke nok til at retfærdiggøre gengæld. I de fleste tilfælde viste det sig, at vor selvagtelse, vor tegnebog, vore ambitioner, vore personlige forhold (sex inklusive), var sårede eller truede. Derfor var vi sårede - vi var blevet brændt af. (Side linie) Var det selvhøjtidelighed - vor tryghed - vore ambitioner, vore personlige eller seksuelle forhold, som havde været involveret? (Side 81 første afsnit linie 6) Her er det, du skal bruge den viden, du fik i tredje trin, om basisdrifter. Man kan ikke blive vred på mennesker, grundprincipper eller institutioner, medmindre de udgør en trussel mod et eller flere af ens basisinstinkter. Så når du bærer nag og føler bitterhed mod nogen eller noget, så har det, de har gjort eller undladt at gøre, truet et eller flere af dine basisinstinkter. Ellers ville du simpelthen ikke bære nag til dem. Skriv hvilke(n) af dine basisinstinkter, der er blevet påvirket af det, som den anden har gjort, sagt eller ikke har gjort og ikke sagt. Var det dit Sociale instinkt (selvagtelse og personlige forhold), Sikkerhedsinstinkt (materielle og følelsesmæssige), Sex instinkt (acceptable og skjulte seksuelle forhold) og/eller din planer for fremtiden, (, Sikkerhedsinstinkt, Sex instinkt), der var påvirket. Eksempel KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 JEG BÆRER NAG TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Hr. Brun Fru Jensen Min arbejdsgiver Min kone ÅRSAGEN: Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Brun får måske mit job på kontoret Hun afviste mig, hun er en idiot. Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Hun er en sladderkælling. Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 9 af 19 BERØRER MIN: På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Sex-forhold = Sex instinkt Sex-forhold = Sex instinkt Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Personlige forhold = Selvagtelse (frygt)

10 Når du har fået udfyldt tredje kolonne, vil du opdage, at et eller flere af dine basisbehov går igen oftere end andre. Det er en meget værdifuld information, for det fortæller dig på hvilke områder, du primært har problemer. I forhold til AAs program er det ligegyldigt, hvorfor lige netop de områder er blevet særlig problematiske. Det vigtige er, at når du oplever problemer fremover, ved du, hvor du skal være særlig opmærksom, og du er bedre i stand til, at bede Din Højere Magt holde dine basisdrifter på det niveau, de oprindeligt var tiltænkt. Vi så tilbage på vort liv. Intet andet end grundighed og ærlighed gjaldt. (Side 81 sidste afsnit) Atter bliver vi mindet om, at vi skal være grundige og ærlige. Du skal altså skrive alle dem ned som du har resentments mod. At undlade nogen fordi, du eksempelvis føler, du ikke kan være bekendt at føle resentments, eller fordi, du mener, du ikke længere bærer nag, nu hvor du har erkendt din alkoholisme, er uærligt og sinker din helbredelse. Når vi var færdige, overvejede vi det grundigt. Det første, der viste sig, var, at verden og dens mennesker tog så grundigt fejl. Den konklusion, at andre havde fejl, var det resultat, de fleste af os nåede. Den almindelige slutning var, at mennesker fortsat behandlede os forkert, og vi forblev sårede. (Side 81 sidste afsnit og side 82 linie 1 3) Mange går ind til 4. Trin med den fejlagtige holdning, at de skal kunne se deres karakterbrister i øjnene. Hvis vi kunne se vores fejl, var der ingen grund til at lave et 4. Trin. Du er i gang med en proces. Hele ideen i 4. Trin er at bibringe dig ny viden, der gør, at du bliver klogere på dig selv. Så hvis du når samme konklusion som mange af de første 100 medlemmer af AA, er det ikke underligt og helt okay. Læs omhyggeligt 1., 2. og 3. afsnit på side 82. Det, der står, er, at uanset om de mennesker, du bærer nag til eller måske ligefrem hader, har gjort dig noget eller ej, så holder du Gud ude af dit liv i præcis det omfang, du tillader hjernen at beskæftige sig med bitterhed og nag, og, som om det ikke var nok, så lader du dig reelt styre og kontrollere af de mennesker, du bærer nag til. I første omgang er konsekvensen, at du spolerer enhver chance for sindsro, men når din højere magt ikke kan få indpas i dit liv, vil det i sidste ende fører til et tilbagefald. Og for os alkoholikere er det at drikke - at dø Vi lader os altså ikke bare styrer og kontrollerer af de mennesker, vi bærer nag til, vi giver dem rent faktisk magt til at dræbe. At have resentments er som at tage gift og forvente, at andre dør af det! Vi får også at vide, at vores liste er nøglen til friheden. Side 10 af 19

11 Vi har alle siddet over diverse alkoholiske drikke og forbandet chefen, ekskæresten, far, mor, politiet, skattevæsenet, eller...men noget af det sørgeligste, vi desværre se alt for ofte i AA, er mennesker, der i kraft af fællesskabet formår, at afholde sig fra at drikke i en periode, men som ikke udfører de forslåede handlinger. Resultatet er, at når de står op om morgen, starter de stadig resentmentmaskinen, og når de har kørt den en tid, skifter de til gengældelsesmaskinen. En ting er, at de ikke opnår sindsro og et tilfredsstillende ædru liv, men det virkelig tragiske er, at en alkoholiker, der ikke drikker, er meget bedre til at huske og planlægge. Så disse mennesker, der stadig lever et liv baseret på sit syge Selv, formår med hidtil uset effektivitet at gøre livet til et helvede for deres nærmeste og mennesker omkring dem. Overvej nu hvad din bitterhed og nag gør mod dig. Lader du dem styrer dine følelser, tanker og dit liv? Den første forudsætning for at prøve noget nyt er, at man opgiver det gamle. Hvis du for eksempel skal samle en reol og vender dyvlerne forkert, og derfor ikke kan få dem til at passe i hullerne, er den første betingelse for, at du forsøger at vende dem, at du får tanken, at den måde du hidtil har prøvet måske ikke virker. Mennesker er utilbøjelige til at forandre noget, medmindre de kan se, at det kan betale sig. Det bedste eksempel på det, er måske AAs 1. Trin. Ingen af os tog imod den foreslåede løsning, før vi havde erkendt, at vi var magtesløse overfor alkohol, og at vi ikke længere kunne klare vores eget liv. Vi var altså blevet parate til at opgive de gamle måder, hvorved vi havde prøvet at løse vores problemer med alkohol. Hvis du når den konklusion, at det er absolut nødvendigt, at få hold på din vrede, er du parat til at gå videre. Måden at slippe fri af vreden beskrives i sidste afsnit på side 82. Med den indsigt du nu har fået i dig selv og dine medmennesker, ved du, at vi alkoholikere ikke er de eneste, der kan være åndeligt syge. Du erkender, at syge mennesker kan udvise ubehagelige symptomer, men at de bør mødes af tolerance og tålmodighed. Løsningen er en bøn. Du beder din Højere Magt holde dig fri af vreden og vise dig, hvordan du evt. kan hjælpe det menneske, der vækker din vrede. Du kan for eksempel bede således: Gud er åndeligt syg. Jeg beder Dig hjælpe mig til ikke at føle vrede mod ham og vise mig, hvordan jeg kan hjælpe. Ske din vilje ikke min. Amen. Atter vender vi tilbage til vor liste. Ser vi bort fra de fejltagelser, der er begået af andre, så ser vi mere beslutsomt på vore egne fejltagelser. (Side afsnit) Side 11 af 19

12 Når du således i rimeligt omfang er kommet fri af vreden, vender du tilbage til listen. Nu skulle du gerne være klar til at se alt fra en helt ny vinkel. Under 3. Trin fik vi at vide, at vores problemer er selvskabte, og at de opstår ud fra os selv. Se nu på dine egne fejltagelser: I fjerde kolonne skriver du. Hvad du gjorde eller sagde, som bevirkede, at den anden gjorde eller sagde det, som du bærer nag over? Eller, lige så vigtigt, hvad undlod du at gøre eller sige, som bevirkede, at den anden gjorde eller sagde det, som du bærer nag over? Hvis du bærer nag over noget, nogen ikke har gjort eller ikke har sagt. Spørger du dig selv, hvad du gjorde eller sagde, som bevirkede, at den anden undlod at gøre eller undlod at sige noget. Eller, lige så vigtigt, hvis du bærer nag over noget, nogen ikke har gjort eller ikke har sagt. Spørger du dig selv, hvad du undlod at gøre eller sige, som bevirkede, at den anden undlod at gøre eller undlod at sige noget. Hvad så med dem, hvor jeg ikke har gjort eller undladt at gøre noget, spørger du måske. Er der slet ingen situationer, som jeg er uden skyld i? Jo! Der er måske mennesker, som har skadet dig, uden du på nogen måde har skyld eller andel i det. Særlig situationer fra barndommen falder ind under denne kategori. Hvis for eksempel en af dine forældre var alkoholiker, har det haft store konsekvenser for dig, og du kan aldrig have haft nogen skyld eller del i det! Problemet er bare, at uanset hvor berettigede resentments kan forekomme, så forhindrer de din Højere Magt i at få indpas i dit liv. I disse tilfælde lader du dig styrer og kontrollerer af de mennesker, der har skadet dig mest, og længe efter skaden blev påført dig, lader du dem reelt skade dig igen og igen. Du giver dem rent faktisk magt til at dræbe! Din bitterhed og nag har ingen effekt på dem, du nærer det over for. Den eneste, dine resentments går ud over, er dig selv. Disse resentment er ikke nemme at have med at gøre, men hvis vi vil leve et liv i harmoni med Gud og verden og menneskene i den, bliver vi nød til at gøre noget ved dem. Hvad kan du så gøre? Side 12 af 19

13 Ved at iagttage din liste, kan du måske se, at det de gjorde, som skadede dig, ville de have gjort overfor enhver anden, der havde været i dit sted? Det skete altså ikke, fordi du som menneske ikke fortjente bedre, eller fordi du er den, du er, men fordi du var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Skaden de forvoldte gik udover dig, men den er et udtryk for deres åndelige sygdom, og din person har ingen andel i, at de gjorde, som de gjorde. Hvis du tænker over det, ville du så ikke have båret nag til enhver som havde gjort det samme imod dig? Din bitterhed og nag er sikkert ligeså meget rettet mod det, han eller hun gjorde, som mod mennesket, der gjorde det. Med andre ord alle, der var blevet udsat for det samme, ville have båret nag mod enhver, som havde forvoldt den skade, uanset hvem skadevolderen er. Så der er ingen grund til, at du bærer på en personlig skyld og skam over det passerede. Du havde og har ikke noget ansvar for, at de skal forbedre sig. Det er deres liv, deres ansvar, og som alle andre, må de tage konsekvenserne af deres handlinger. Skal du tilgive det de gjorde? På ingen måde. Det, de gjorde, er måske utilgiveligt. Skal du tilgive dem? Nej, vi mener heller ikke, det er livsnødvendigt, at du for alt i verden tilgiver andre, men din nye indsigt i dig selv og din bevidste kontakt til din Højere Magt vil uvilkårligt medfører, at du får et mere nuanceret og tolerant syn på dine medmennesker. Ikke handlingerne - menneskene bag. På side 483 er der et godt forslag til, hvordan du kan blive fri af resentments mod andre på trods af, at du stadig ikke kan eller vil tilgive dem. Det bliver foreslået, at du hver dag i fjorten dage beder for modpartens helbred, velstand, og lykke. Med andre ord, hvis du beder for, at de får det i deres liv, som du ønsker i dit eget, bliver du fri. Hvis du føler voldsom modvilje og absolut ikke ønsker at bede for den eller de, der har skadet dig, kan det måske være en hjælp at erindre, at ligesom dig, var eller er de åndeligt syge og for at de skal få det samme ind i deres liv, som du ønsker i dit eget, bliver de også nødt til at gennemgå en 100 % psykisk forandring, så det menneske der i givet fald får de samme elementer ind i sit liv, vil ikke længere være den samme. Side 13 af 19

14 Som sagt er det ikke let, men du bliver nød til at komme fri af dine resentments mod andre, hvis du skal opnå sindsro. Hvis vi igen vender os mod fjerde kolonne, hvad kan du så skrive? Du kan skrive, hvad du i dit voksne liv har brugt din bitterhed og nag til, og hvordan. På samme måde som kvinden, der deler sin historie på side 483, er der mange mange alkoholikere, der beklager sig over, at de er endt, som de er, for eksempel fordi deres mor eller far drak. Vrøvl! Vi blev alkoholikere, fordi vi drak en for stor mængde alkohol i en for lang periode. Uanset hvor dårlige forhold vi voksede op under, er det vores personlige ansvar at komme videre og leve livet på livets præmisser. Ligesom med fodboldlandskampen går livet videre, uanset om vi vælger at deltage eller ej. For eksempel betaler en arbejdsgiver sine ansatte for deres arbejdskraft. Uden at være umenneskelig er han nok ret uinteresseret i, hvorfor du har svært ved at udføre dine opgaver, det, der interessere ham, er, hvad du gør for at kunne komme til det. Nogle gange kan det være svært, og vi bliver nød til at få hjælp til at komme over nogle gamle traumer, men ansvaret er ene og alene vores! Der er ikke nogle eksempler på fjerde kolonne i bogen, men et par eksempler kunne f.eks. være: Hvis jeget i eksemplet ikke havde drukket og horet, ville han måske ikke have været usikker på sin kones troskab. I så fald havde jeget muligvis ikke været så vred på Hr. Brun. (Måske havde han ligefrem været smigret på sin kone vegne) Hr. Brun kunne antagelig ikke have fortalt jegets kone om jegets elskerinde, hvis han ikke havde haft en. Hr. Brun kunne sikkert ikke true jegets stilling på kontoret, hvis jeget havde passet sit job samvittighedsfuldt. Se eksemplet på næste side. Side 14 af 19

15 Eksempel KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 KOLONNE 4 JEG BÆRER NAG TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. ÅRSAGEN: BERØRER MIN: HVAD GJORDE JEG? Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Ved at lægge andres uret begået mod mig til side, så jeg beslutsomt på mine egne fejltagelser. Hvad gjorde jeg, om noget, for at igangsætte den række af omstændigheder, der siden fik mennesker eller institutioner til at begå uret over for mig og som til sidst førte til at jeg bar nag til dem for at have gjort sådan? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Sex-forhold = Sex instinkt Drikker og er utro. Fortalte min kone om min elskerinde. Sex-forhold = Sex instinkt Er min kone utro Brun får måske mit job på kontoret Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Sløser og er ustabil Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Personlige forhold = Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Selvagtelse (frygt) Hun er en sladderkælling. Min arbejdsgiver Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Min kone Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Skriv dine fejltagelser ned ud for navnene på din egen liste. Side 15 af 19

16 Hvor havde vi været *selviske, uærlige, **self-seeking og frygtsomme? (side 83 linie 10 11) (Where had we been selfish, dishonest, self-seeking and frightened?) *Selvisk betyder, at man kun er interesseret i opfyldelsen af egne ønsker eller behov, uden tanke for andre menneskers behov eller ønsker. **Self-seeking betyder, at man forsøger at fremme egne interesser. Nu begynder du at nærme dig kernen af problemet. De karakterbrister, du har udviklet for at kunne overleve som alkoholiker, er de samme, som har fået dig til at handle, som du beskrev lige før. På side 83 nævnes self-seeking og frygt, selviskhed, og uærlighed. På side afsnit nævnes ubetænksomhed. Det du nu skal prøve at finde ud af er, præcis hvilke karakterbrister der fik dig til at handle, som du gjorde i hver enkelt situation. Eller finde ud af præcis hvilke karakterbrister, der fik dig til at afstå fra at handle i de situationer, hvor det var tilfældet. Igen er der ikke noget eksempel i bogen, men hvis vi prøver at gennemgå jegets vrede over Hr. Bruns opmærksomhed overfor jegets kone, kan vi spørge os selv om jeget var»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«. I dette tilfælde skal besvarelsen nok deles i to. Da jeget drak, var han da:»selvisk«ja, vi skal have vores alkohol uanset hvilke afsavn, det betyder for andre.»uærlig«ja, en alkoholiker kan ikke være ærlig om omfanget af drikkeriet, og stadig drikke, vi er nødt til at lyve.» Self-seeking og bange«ja, alle alkoholikere er skræmt til døde over konsekvenserne af vores tilsyneladende uforklarlige drikkeri.»ubetænksom«ja, jeget har ikke tænkt på sin kones og evt. børns velfærd. Da jeget begik utroskab, var han da:»selvisk«ja, han ville have en elskerinde uanset hvilke omkostninger, det måtte have for hende, konen og evt. børn.»uærlig«ja, konen ved jo ikke noget om hans utroskab» Self-seeking og bange«ja, da alle alkoholikere uvægerligt vil begynde at føle temmelig usselt om sig selv, er det måske rimeligt at antage, at jeget blandt andet har fundet en elskerinde for at føle sig bekræftet. En af de dele af Selvet, der har givet anledning til, at jeget er sin kone utro, er altså manglende selvværd eller selvagtelse. Ligeledes har han været bange for, at hvis han ikke oplevede en elskerinde nu, nåede han det måske aldrig.»ubetænksom«ja, jeget har ikke tænkt på sin elskerindes, kones og evt. børns velfærd. Da jeget sløsede og var ustabil på kontoret, var han da:»selvisk«nej»uærlig«måske, han har sikkert løjet for at dække over sin mangelfuldhed.» Self-seeking og bange«ja, han forsøgte at leve et liv baseret på Selvet og var bange for at miste jobbet, fordi han ikke passede det godt nok.»ubetænksom«ja, han tænkte ikke på, hvordan det må have været for Hr. Brun at arbejde sammen med en ustabil kollega, som han hele tiden skulle holde hånden over og rydde op efter. Side 16 af 19

17 På dit eget skema skal du skrive, om det var Self-seeking og frygt, selviskhed, uærlighed, og/eller ubetænksomhed, som fik dig til at handle eller undlade at handle i hver enkelt situation? Som du kan se, er det ikke interessant, hvor mange gange du har kørt beruset, været din partner utro, stjålet eller Det, der er afgørende, er, hvilke karakterbrister, der fik dig til at gøre det, du gjorde. KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 KOLONNE 4 KOLONNE 5 JEG BÆRER NAG TIL: ÅRSAGEN: BERØRER MIN: HVAD GJORDE JEG? HVOR HAVDE JEG VÆRET: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Ved at lægge andres uret begået mod mig til side, så jeg beslutsomt på mine egne fejltagelser. Hvad gjorde jeg, om noget, for at igangsætte den række af omstændigheder, der siden fik mennesker eller institutioner til at begå uret over for mig og som til sidst førte til at jeg bar nag til dem for at have gjort sådan?»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«hvilken af de anførte karakterbrist fik mig til at gøre, hvad jeg gjorde, eller til at holde fast ved gamle krænkelser, selvom jeg måske ikke havde gjort noget for at have forårsaget dem? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Sex-forhold = Sex instinkt Sex-forhold = Sex instinkt Brun får måske mit job på kontoret Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Personlige forhold = Beskyldte sin mand for at drikke. Selvagtelse (frygt) Han er min ven. Min arbejdsgiver Hun er en sladderkælling. Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Drikker og er utro. Er min kone utro Sløser og er ustabil»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksomselviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksomuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«side 17 af 19

18 Karakterbrister er konsekvensen af, at leve et liv baseret på Selvet. Når vi ikke får opfyldt vores basis behov til det niveau, vi gerne ville have, træder karakterbristerne til, og vi begynder uafvendeligt at skære hjørner. Når vi gør det, træder vi andre over tæerne, og de gør gengæld. Vi begynder at føle bitterhed og nag mod dem og retfærdiggør samtidig vores egen opførsel. Det er en meget effektiv måde, hvorved vi kan undlade at se egne fejl i øjnene. Hvis vi et kort øjeblik går tilbage til den skematiske oversigt over sammenligningen af en forretningsmæssig status og personlig selvransagelse, er du formodentlig i stand til at se, hvordan dine karakterbrister har været skyld i alle dine problemer. Og er blevet parat til at skille dig af med dem straks og uden fortrydelse. Forretning: Skematisk ser det sådan ud. Opgørelsessammenligning Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv At afsløre skadede og usælgelige artikler. Lagerbeholdning af varer, der er beskadigede eller usælgelige. At skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Formål: At finde brister i vores karakter, der forårsager nederlag Karakterbrister, der forårsager nederlag: Nag Frygt Skade påført andre. At skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Det er imidlertid ikke noget vi kan gøre alene. Det er de karakterbrister du skal bede Gud om at fjerne i 7. Trin. Side 18 af 19

19 Frygt. Tredje afsnit på side 83 til og med første afsnit på side 84 handler om frygt. Metoden er den samme som ved resentment, så det vil vi ikke komme nærmere ind på i dette hæfte. Første linie på side 84 fremhæver essensen af programmet. Løsningen på frygt beskrives på side 84 linie Sex. Andet afsnit på side 83 til og med næstsidste afsnit på side 85 beskriver selvransagelsen omkring det seksuelle. Det seksuelle behandles fuldstændig som frygt og resentments. Ingen har ret til at prøve at forme din seksualitet, også på dette område er løsningen i bogen. Den står på sidste linie side 84 og de to første linier på side 85. På side 86 omtales en liste over de mennesker, du har gjort fortræd, som du skal bruge i 8. Trin. Skade påført andre. Det sidste du mangler er at lave en liste over de mennesker, du har gjort fortræd på områder, hvor der ikke har været resentments, frygt eller sex involveret. Bemærk! Spørgsmålene over hver kolonne ikke er de samme på alle skemaerne. Formålet med 4. trin er at finde de brister i din karakter, der forhindrer dig i at få en ny holdning og et nyt forhold til din Højere Magt. Så frem med den store blyant når du er færdig, ville du for alt i verden ikke have været det foruden! Side 19 af 19

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90

6. Kapitel Handling. Læs fjerde afsnit på side 90 SYVENDE TRIN: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl. 6. Kapitel Handling Læs fjerde afsnit på side 90 Efter din ihærdige indsats med trinnene fra 4 6 er du nu blevet i stand til at føre din beslutning

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse

Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Dialog nr. 3 Ransagelse og genoprettelse Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af den ransagelses og genoprettelsestrinene og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig

Læs mere

Sociale Instinkt Sikkerheds instinkt Sex instinkt Ambitioner. Skjulte seksuelle forhold. Seksuelle forhold. Følelses-mæssige.

Sociale Instinkt Sikkerheds instinkt Sex instinkt Ambitioner. Skjulte seksuelle forhold. Seksuelle forhold. Følelses-mæssige. *Resentments Jeg anfører Jeg spørger mig selv, mennesker, hvorfor jeg er vred, hvad institutioner eller gjorde de mod mig, som principper som jeg forårsager vreden? føler vrede overfor. Jeg er harm på:

Læs mere

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97

6. Kapitel Handling. Læs fra første afsnit på side 91 til første afsnit side 97 NIENDE TRIN: Vi gik direkte til disse mennesker og gjorde det godt igen, hvor det var muligt, undtagen hvor dette ville skade dem eller andre. 6. Kapitel Handling Læs fra første afsnit på side 91 til første

Læs mere

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86)

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86) (Side 75 til 86) Når vi kommer til 5. kapitel Sådan virker det, har vi fået en klar forståelse af, hvad problemet alkoholisme er, og hvad løsningen er - nemlig Gud sådan som vi opfatter Ham. Alt, hvad

Læs mere

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86)

SÅDAN VIRKER DET. (Side 75 til 86) (Side 75 til 86) Når vi kommer til 5. kapitel Sådan virker det, har vi fået en klar forståelse af, hvad problemet alkoholisme er, og hvad løsningen er - nemlig Gud sådan som vi opfatter Ham. Alt, hvad

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse

Hæfter på dansk. At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Alkoholisme en karrusel ved navn benægtelse Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1 Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 2 Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers

Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid af Maria Zeck-Hubers Forlag1.dk Alt går over, det er bare et spørgsmål om tid 2007 Maria Zeck-Hubers Tekst: Maria Zeck-Hubers Produktion: BIOS www.forlag1.dk

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7

1.s.e.trin. II 2016 Bejsnap 9.00, Ølgod med dåb / , nadver: 192,7 I 1999 hærgede en voldsom orkan i Danmark og Sverige. Store skovarealer blev ødelagt. Det var en katastrofe for mange svenske skovejere, og efterfølgende begik flere af disse mennesker, der havde mistet

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77

5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77 TREDJE TRIN: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham. 5. Kapitel Sådan virker det Læs dette kapitel fra side 75 til og med første afsnit på side 77 Sjældent

Læs mere

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra

Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra TRANSFORMATION UBEVIDSTE HANDLEMØNSTRE Alle mennesker har ubevidste handlemønstre, som aktiveres når vi bliver ramt på et sår fra vores barndom. De hjælper os til at overleve og få vores behov opfyldt.

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det.

Patriarken Jakob havde tolv sønner. Han elskede Josef mest, af alle sine sønner, fortælles det. 22 s efter trinitatis væ 2013 Det er voldsomme følelser vi i dag bliver konfronteret med i den urgamle historie om Josef og hans mange brødre historien handler i bund grund om de stærkeste følelser vi

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården

Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Kærligheden kommer indtil hinanden Kapitel 1 Forvandlingen Forfattere: Børnene i Børnegården Der var engang et stort slot, hvor der boede en prinsesse, en konge, en dronning og en sød tjenestepige. Lige

Læs mere

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab

Anja Lysholm. Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Hvem er du utro? en anderledes bog om kærlighed og utroskab Anja Lysholm:

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden

(18) Lod og del. Om gåden og kærligheden (18) Lod og del Om gåden og kærligheden TEKST: FØRSTE KORINTHERBREV 13 DER ER to ting, man ikke skal tale for meget om: glæde og kærlighed. At tale om dem kunne udvande øjeblikket. For når glæde og kærlighed

Læs mere

Studie. De tusind år & syndens endeligt

Studie. De tusind år & syndens endeligt Studie 15 De tusind år & syndens endeligt 83 Åbningshistorie Der, hvor jeg boede som barn, blev det en overgang populært at løbe om kap i kvarteret. Vi have en rute på omkring en kilometer i en stor cirkel

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv

The Work. Eksempel Han lytter ikke til mig Hun respekterer mig ikke Han ødelægger mit liv The Work Når vi er ude af balance, tror vi ofte at det skyldes noget udefra kommende. Vi tænker: Det er fordi jeg har for travlt på mit arbejde, er stresset, fordi mit forhold knaser. Vi finder forklaringer,

Læs mere

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap

4. s. e. trin. I 2017 Ølgod 9.00 og Bejsnap I tegneserien Radiserne spørger Nuser engang Trine, hvorfor hun er blevet psykolog. Hun svarer, at det er fordi hun har talent for at se andres fejl. Hvad så med dine egne, spørger Nuser. Ja, dem har jeg

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer.

Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Den sang, vi lige har hørt, For at tænde et lys af Lars Lilholt, er skrevet over et stykke fra biblen. Det stykke vil jeg gerne læse for jer. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er

Læs mere

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud

Hjerl Hede 14.00: Lover den herre, Lille Guds barn hvad skader dig, Nu takker alle Gud Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer. Lem 10.30: 435 Aleneste Gud, 306 O Helligånd kom til os ned, 675 Gud vi er i gode hænder, 41 Lille Guds barn, 438 Hellig, 477 Som korn, 10 Alt hvad

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 23. september 1950 Henvisning: Denne oversættelse følger nøjagtigt det stenografisk protokollerede foredrag, som Bruno Gröning holdt den 23. september 1950 for mongoler hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. For at

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen

Spørg dig selv. Larmende længsler og sjælens forunderlige veje. Oplysning om selvindsigt. Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Larmende længsler og sjælens forunderlige veje Oplysning om selvindsigt Charlotte Grøhn Matthiesen Spørg dig selv Copyright 2012 Charlotte Grøhn Matthiesen All rights reserved Udgivet 2012

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende):

Her er nogle udtræk (noter der ikke er kursiv er forfatterens egne oversættelser, på steder hvor oversættelsen er meningsforstyrrende): Er det forslag? Igennem mange år har jeg hørt, at der ikke findes nogen Du skal og det er kun forslag i AA. Som med mange halve sandheder, er det sådan, at hører du dem tilstrækkelig mange gange, begynder

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955

Foredrag af Bruno Gröning, Graz, 17. oktober 1955 Henvisning: Denne oversættelse følger den nøjagtige afskrift af Bruno Grönings foredrag, som han i Graz optog på lydbånd den 17.10.1955. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet afkald på sproglig

Læs mere

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig!

Skærtorsdag. Sig det ikke er mig! Skærtorsdag Sig det ikke er mig! Matthæus 26, 17-30 fra DNA Disciplene har lige sat sig til bords med Jesus, for at spise et festmåltid sammen. Det er højtid. Alle er fyldt med festglæde. Jesus rejser

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Man føler sig lidt elsket herinde

Man føler sig lidt elsket herinde Man føler sig lidt elsket herinde Kirstine er mor til en dreng med problemer. Men først da hun mødte U-turn, oplevede hun engageret og vedholdende hjælp. Det begyndte allerede i 6. klasse. Da Oscars klasselærer

Læs mere

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel.

Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. 2 Mos 20,1-17, Rom 3,23-28, Matt 19,16-26 Salmer: Rødding 9.00 736 Den mørke nat 518 På Guds nåde (mel. Herrens røst) 370 Menneske, din (mel. Egmose) 522 Nåden (mel. Martin Elmquist) Lihme 10.30 5 O, havde

Læs mere

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt.

Hvem har dog stået for den planlægning? Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker. Det er godt tænkt. 1 Prædiken til fastelavnssøndag d.14.2.2010 i Lyngby Kirke børnekor medvirker Om jeg så tælles blandt de i klogeste i vores samfund, har indsigt i jura og økonomi, kender kunst og kultur og forstår svære

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Jeg har min Gud til at se mig

Jeg har min Gud til at se mig Jeg har min Gud til at se mig Denne tekst er egnet som læsetekst fra 5. klasse og op. Tahrir fortæller om at være muslimsk pige i et dansk samfund. Jeg kom til Danmark fra Irak lige på det tidspunkt, hvor

Læs mere

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27.

4. Søn.e.h.3.k. d Matt.8,23-27. 4. Søn.e.h.3.k. d.30.1.11. Matt.8,23-27. 1 Tit og ofte, når vi åbner for fjernsynet, vises der indslag fra krige, der foregår forskellige steder i verden. Indimellem er der også et indslag, der handler

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

Passion For Unge! Første kapitel!

Passion For Unge! Første kapitel! Passion For Unge Første kapitel Kasper Schram & Tobias Rank www.passionforunge.dk - passionforunge@gmail.com Hej og tak fordi at du tog imod første kapitel af vores bog, vi ville blive meget glade hvis

Læs mere

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37]

Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Tekster: 2 Mos 16,11-18, 2 Pet 1,3-11, Joh 6,24-35[36-37] Salmer: 736 Den mørke nat 637 Du som mætted tusind munde 319 Vidunderligst (Barnekow) 31 Til himlene rækker 736 Den mørke nat 298 Helligånden trindt

Læs mere

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26

6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 6. søndag efter trin. Matt. 5, 20-26 750, 396, 674 / 691, (477), 726 Sdr. Bjerge + Rude Plant kærlighed i vore sind, og pod os, Herre, i dig ind som dine nye grene. Amen Gud, giv mig styrke, så jeg ikke

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker

Måske er det frygten for at miste sit livs kærlighed, der gør, at nogle kvinder vælger at blive mor, når manden gerne vil have børn, tænker BØRN ER ET VALG Har det været nemt for jer at finde kærester og mænd, der ikke ville have børn? spørger Diana. Hun er 35 år, single og en af de fire kvinder, jeg er ude at spise brunch med. Nej, det har

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

[ Af unge. til ADDICTS. unge

[ Af unge. til ADDICTS. unge [ Af unge ] ADDICTS til unge ADDICTS [ lev] skulle bruge stoffer. Vores venner og familie vil ikke altid kunne forstå vores grunde til at forblive clean, især i situationer hvor det er almindeligt at drikke

Læs mere

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31

Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Tekster: Præd 3,1-11, Rom 8,1-4, Matt 10,24-31 Salmer: Lihme 9.00 751 Gud ske tak og lov, Dåb: 448 Fyldt af glæde, 52 Du herre Krist, 41 Lille Guds barn, 807 Den lange lyse sommerdag Lem 10.30 751 Gud

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Studie. Den store strid

Studie. Den store strid Studie 3 Den store strid 20 Åbent spørgsmål Enten/eller Hvad er sandt af følgende udsagn: Min tro bestemmer mine handlinger eller Mine handlinger bestemmer min tro? Begrund dit svar. Kan du komme på eksempler

Læs mere

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015

Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 Statsminister Helle Thorning-Schmidts grundlovstale 5. juni 2015 (Det talte ord gælder) Kære alle sammen. I Danmark står vi last og brast om demokratiets kerneværdier. Vi siger klart og tydeligt nej til

Læs mere

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG

SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG SAMARBEJDE OM UDVIKLING AF FREMTIDENS PLEJE & OMSORG 5. April 2011 Fremtidens Plejehjem som levende laboratorium Njalsgade 106,2 5. april 2011.COM DK2300 Kbh. S info@copenhagenlivinglab.com +45 2023 2205

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet?

Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? 1 Hvad sker der med kærligheden efter brylluppet? I en højde af 30.000 fod et eller andet sted mellem Buffalo og Dallas stak han bladet i stolelommen foran mig, vendte sig mod mig og spurgte:»hvad arbejder

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950

Foredrag af Bruno Gröning, München, 29. september 1950 Henvisning: Dette er en afskrift af det stenografisk optagne foredrag af Bruno Gröning, som han har holdt den 29. september 1950 hos heilpraktiker Eugen Enderlin i München. Foredrag af Bruno Gröning, München,

Læs mere

Studie. Ægteskab & familie

Studie. Ægteskab & familie Studie 19 Ægteskab & familie 102 Åbningshistorie Det lille, runde morgenmadsbord var fanget midt mellem det vrede par. Selv om der kun var en meter imellem dem, virkede det som om, de kiggede på hinanden

Læs mere

Tekster: 1 Mos 50,15-21, Fil 1,6-11, Matt 18,21-35

Tekster: 1 Mos 50,15-21, Fil 1,6-11, Matt 18,21-35 Tekster: 1 Mos 50,15-21, Fil 1,6-11, Matt 18,21-35 15 Op al den ting 300 Kom, sandheds Ånd! 696 Kærlighed er lysets kilde 695 Nåden hun er af kongeblod 438 Hellig, hellig, hellig 477 Som korn 375 Alt står

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV

SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV SÅDAN HJÆLPER DU BØRN I ALKOHOLFAMILIER - DET KRÆVER KUN EN ENKELT VOKSEN AT ÆNDRE ET BARNS LIV TUBA TUBA står for Terapi og rådgivning for Unge, der er Børn af Alkoholmisbrugere. I TUBA kan unge mellem

Læs mere

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949

Tale af Bruno Gröning, Rosenheim, 31. august 1949 Henvisning: Dette er en oversættelse af den stenografisk protokollerede tale af Bruno Gröning den 31. august 1949 om aftenen på Traberhof ved Rosenheim. For at sikre kildens ægthed, blev der bevidst givet

Læs mere

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935

Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 Dr. Bob og Bill W. grundlagde AA 1935 A A Enhed Service 12 Traditioner 1950 12 Koncepter 1962 Helbredelse 12 Trin 1939 Ovenstående er vor arv. De er hver for sig og tilsammen vor historie. Tre Arvestykker,

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11.

2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 2. Søn.e.h.3.k. d.16.1.11. Johs.2,1-11. 1 Juleaften hører vi om glæden for hele folket og så kan skeptikerne tilføje: - hvis man da ellers kan tro på nogle overtroiske hyrder. I fasten hører vi om Jesu

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ /

5. s.e.påske I 2017 Ølgod 9.00, Strellev (guldkonfirmation) 743/ / Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren, planer om lykke, ikke om ulykke, om at give jer en fremtid og et håb. Råber I til mig, og går i hen og beder til mig, vil jeg høre jer. Søger

Læs mere

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg

Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille var anorektiker: Spiseforstyrrelse ledte til selvmordsforsøg Pernille Sølvhøi levede hele sin ungdom med spisevægring. Da hun var 15 år, prøvede hun for første gang at begå selvmord. Her er hendes

Læs mere

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31

Evangeliet er læst fra kortrappen: Luk 16,19-31 1 1.søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 7. juni 2015 kl. 10.00. Koret Voices fra Sct. Pauli kyrka, Göteborg medvirker. Salmer: 745/434/685,v.4/614,v.1-5// 614,v.6-9/439/41/13. Åbningshilsen Hjertelig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich

HVAD DEFINERER MIG? En stærk bog om Tro og Selvbillede. Benedicte Frölich DEDIKATION Denne bog er dedikeret til min mor og min far, hvem jeg elsker så usigeligt højt og for hvem min respekt og kærlighed kun er vokset med den indsigt jeg har opnået, gennem min egen personlige

Læs mere