5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet"

Transkript

1 FJERDE TRIN: Vi lavede en dybtgående og frygtløs moralsk opgørelse over, hvad vi indeholdt. 5. Kapitel Sådan virker det Læs fra første afsnit side 80 og resten af kapitlet Bogen Anonyme Alkoholikere er den eneste litteratur, der anviser, hvordan AAs 12 trin udføres. 4. Trin er ingen undtagelse. Der findes et utal af forskellige tringuides, som kun i ringe grad eller absolut intet har med Anonyme Alkoholikeres program at gøre. Særlig det fjerde trin er belastet af mange myter og misforståelser. 4. Trin er ikke en liste over alt det skidt, vi lavede, mens vi var fulde. Langt de fleste af de handlinger udsprang netop af fuldskab og fortæller mere om, hvad alkohol indtaget i rigelige mængder gør ved mennesker, end det fortæller om os. Det er ikke engang en liste over, hvor mange gange du har kørt beruset, været din partner utro, stjålet eller Der er intet farligt ved 4. trin. Det er en yderst positiv proces, der gør dig klogere på dig selv, og danner grundlag for resten af dit program til helbredelse for alkoholisme og din stadige åndelige vækst i livet fremover. I overensstemmelse med forordet til 1. udgave er disse sider et forsøg på at vise præcis i hvilket tempo og hvordan, forfatterne af bogen Anonyme Alkoholikere anviser, at de udførte trinene. Så lad os se, hvad det er bogen siger. Uddrag fra bogen vil stå i anførselstegn, starte med indskudt linie og være efterfulgt af angivelse af sidetal og linienummer, så det er nemt at adskille fra kommentarerne og nemt at slå op Vi tog derefter fat på en række aktive handlinger, hvis første trin er en personlig hovedrengøring, noget mange af os aldrig havde forsøgt. Skønt denne beslutning var nødvendig og afgørende, ville den kun have lidt betydning, (Side 80 Linie 8 11) Skønt denne beslutning - Hvilken beslutning? Der er naturligvis tale om 3. trin, hvor du besluttede at lægge din vilje og dit liv over til en Højere Magt, sådan som du opfatter den. hvis den ikke straks fulgtes op (Linie 11 12) Så det vi får at vide er, at 4. trin skal laves umiddelbart efter det tredje. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 1 af 19

2 af en ihærdig indsats til at se i øjnene og blive af med de ting i os selv, som havde låst os fast. (Linie 12 13) Hvad er det så du skal i 4. trin? Du skal finde det i dig selv, som har låst dig fast. Låst dig fast i hvad? I Selvet! At lægge din vilje og dit liv over til Gud, uden at du kommer af med det i dig selv, som hidtil har holdt Ham uden for indflydelse, er som at klatre op ad en stige og forsøge at holde begge ben på jorden samtidig - Det fører ingen steder hen. Alkoholen var blot et symptom. Vi måtte grave efter årsager og virkning. (Side 80 Linie 8 15) Alkoholen var kun var et symptom - Hvordan stemmer det nu overens med den kombinerede psykiske besættelse og fysiske allergi, vi har hidtil hørt om? I afsnittet vedrørende 3. trin, stod der bl.a., at vi alkoholikere er ekstreme eksempler på selvskabte fortrædeligheder, og at selvcentrering er roden til vore problemer. Alkoholen er med andre ord et symptom på vores selvcentrering, og alkoholismen er et resultat af vores forsøg på at leve et liv med udgangspunkt i Selvet. Hvilket du i 3.trin lige har besluttet dig for at opgive og i stedet leve dit liv med udgangspunkt i Guds vilje. Derfor foretog vi en personlig selvransagelse. Det 4.Trin. En forretning, der ikke foretager jævnlige opgørelser, går som regel konkurs. (Side 80 Linie 16) I dette afsnit sammenlignes den selvransagelse, du skal til at lave, med den statusopgørelse en forretning laver med jævne mellemrum. Hvis en forretning undlader at lave disse opgørelser, går den sandsynligvis konkurs og om nogen må vi alkoholikere vist siges at have spillet fallit i forhold til livet som helhed. En statusopgørelse er en nedskrevet liste over alle ting på for eksempel et lager. Oversættelsen af de næste afsnit på side 80 linie kan forvirre begreberne lidt, derfor er de næste linier en privat oversættelse. Den originale amerikanske tekst kan ses umiddelbart efter oversættelsen. En forretningsmæssig status er en proces, hvor fakta søges og erkendes. (Linie 18 19) (Taking commercial inventory is a fact-finding and a fact-facing process.) Det er en bestræbelse på at afdække sandheden om lagerbeholdningen. (Linie 19 20) (It is an effort to discover the truth about the stock-in-trade.) Et af formålene er at afsløre skadede og usælgelige artikler (Linie 20 21) (One object is to disclose damaged or unsaleable goods) og at komme af med dem straks - og uden fortrydelse. (Linie 21 22) to get rid of them promptly and without regret Hvis indehaveren skal have succes, kan han ikke tillade sig, at snyde sig selv angående de reelle værdier. (Linie 22 23) If the owner of the business is to be successful, he cannot fool himself about values. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 2 af 19

3 Når en butik som f.eks. Bilka gør status, tælles alle varer i butikken og på lagret. Det sker for at finde ud af præcis hvor mange varer, der er på lageret og hvilken tilstand de er i. = Fakta om lagerbeholdningen søges. Nogle varegrupper er beskadigede, nogle har solgt overraskende meget, andre lidt. = Sandheden om lagerbeholdningen kommer for dagen og Fakta erkendes. De varer, der beskadigede, og de der ikke sælger, smides enten ud eller sætte på tilbud til en lavere udsalgspris. = At komme af med dem straks - og uden fortrydelse. Vi foretog os nøjagtigt det samme med vore liv. (Side afsnit linie 24) Du skal altså lave præcis den samme opgørelse over dit liv, som en forretning gør, når den laver statusopgørelse. Lad os se, hvordan den forretningsmæssige opgørelse passer med vores 4. trin. 4. Trin lyder: Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse. Grundig = Skriftlig Selvransagelse = At ransage betyder at søger efter noget. Uforfærdet = En ransagelse er nyttesløs, hvis du tillader frygten at afholde dig fra at erkende fakta. Moralsk = Moralsk betyder sandhed. Selvransagelse = Det du skal ransage er dig selv. Skematisk ser det sådan ud: Forretning: Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv Du skal med andre ord lave en skriftlig søgen efter sandheden om, hvem du er og hvad du indeholder. Formålet med en forretningsmæssig status er, at finde beskadigede og usælgelige varer, og skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Vi foretog en ærlig opgørelse. (Linie 24-25) Først søgte vi efter brister i vores karakter, som forårsagede vores nederlag (linie 25) (First, we searched out the flaws in our make-up which caused our failure.) Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 3 af 19

4 Formålet med en personlig selvransagelse er, at se i øjnene og blive af med det i dig selv, som har låst dig fast. Erfaringen viser, at det er ikke nok med en overfladisk erkendelse af, at dine problemer er selvskabte, og at du gerne vil holde op med at være selvcentreret. Du skal lede efter årsag og virkning, ellers vil du uomtvisteligt gentage de samme mønstre igen og igen. Overbeviste om, at selvet, tilkendegivet på forskellig vis, var det, der havde slået os ud, gennemgik vi dets almindelige udtryk. (Linie 26 28) Being convinced that self, manifested in various ways, was what had defeated us, we considered its common manifestations. Forretning: Skematisk ser det sådan ud. Opgørelsessammenligning Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv At afsløre skadede og usælgelige artikler. Lagerbeholdning af varer, der er beskadigede eller usælgelige. Formål: At finde brister i vores karakter, der forårsager nederlag. Karakterbrister, der forårsager nederlag: Resentments Frygt Skade påført andre. Brister i vores karakter er den måde, vi tænker. Hvis vores tanker er sunde, er vores handlinger sandsynligvis også. Vrede* er den første tabsgiver. Den ødelægger flere alkoholikere end noget andet. Det er fra den, enhver åndelig lidelse stammer, for vi var ikke blot fysisk og mentalt syge, vi havde været åndeligt syge. Når først den åndelige sygdom er overvundet, så retter vi os fysisk og mentalt. (Side 80 sidste afsnit) Åndeligt syge. Alkoholisme er ikke primært en psykisk eller fysisk lidelse. Det er selve vores indfaldsvinkel til livet, der er forkert. I 3. Trin besluttede du at tage udgangspunkt i det åndelige. 4. Trin er den første handling, der skal sikre, at du kan leve i overensstemmelse med din beslutning. *Oprindelig resentment. Resentment er en sammensætning af ordet Re som betyder gentagelse og Sentire som betyder at føle. Resentment er altså en gentagen følelse af dyb og bitter vrede og modvilje. Lignende ord på dansk er f.eks. harme eller nag. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 4 af 19

5 På vores vej gennem livet sker det, at andre, som jo også har egenvilje, bliver lidt syge i Selvet og gør noget mod os, som truer en af vores basisdrifter. Det kan være, de gør noget, som truer dit selvværd. Måske gør de noget, som truer et personligt forhold, eller de stjæler dine penge, eller de gør noget, som influerer på dit seksualliv. Måske gør de noget, som truer en af dine planer for fremtiden. Når de gør det, er det en fejl fra deres side, og det er ikke resentment. Det bliver først en resentment, når du genafspiller episoden i dit hoved og føler smerten endnu en gang. Første gang gjorde de noget, der smertede dig, men når du gennemgår og afspiller episoden endnu en gang og føler smerten igen, gør du det imod dig selv. De gjorde det første gang, men du gør det anden gang. Og efter et stykke tid afspiller du det igen og føler smerten for tredje gang. Dertil kommer, at vi ikke altid er 100 % ærlige overfor os selv. For det ser ud til, at når vi genafspiller episoder, der har smertet os, har vi en tendens til at forandre billedet en lille smule. Vi lader det de gjorde blive en lille smule værre. Vi lader det vi gjorde blive en lille smule mindre Og vi lader smerten blive en lille smule dybere. Hvis vi afspiller en episode i hovedet tilstrækkelig mange gange, vil vores andel være fuldkommen væk, og i egne øjne fremstår vi rene som nyfalden sne, mens al skyld er overført til modparten. Det kan sammenlignes med en direkte tv transmission af en fodbold landskamp. I begyndelsen af første halvleg tackles en af de danske spillere hårdt af en modstander. Kampen standses og den skadede spiller bæres ud på sidelinien. Men, som livet, fortsættes spillet, uanset hvor skadet spilleren er. De stopper ikke kampen særlig længe, og afhængig af hvor slem skaden er, kommer spilleren enten på banen igen eller erstattes af en anden. Men kommentatoren har en resentmentafspiller, for lidt efter siger han: Lad os lige se den tackling igen. Og vi ser tacklingen igen, men denne gang ser vi ikke bare tacklingen. Nej vi ser den fra forskellige vinkler og i langsom gengivelse. Denne gang ser det dobbelt så slemt ud som første, vi kan rigtig se, hvordan benene ryger væk under ham, og hvordan smerten står mejslet i hans ansigt. Efter et stykke tid siger kommentatoren: Lad os lige se tacklingen igen. Kampen har været i gang et kvarter efter tacklingen, men kommentatoren genafspiller tacklingen og lader den stakkels spiller flyve gennem luften igen og igen. Hver gang får vi øje på nye detaljer og vores medfølelse med den danske spiller såvel som vores modvilje mod den udenlandske stiger. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 5 af 19

6 Vi alkoholikere har en resentmentafspiller i vores hoveder. Vi står op om morgenen, vi starter maskinen og renser linsen, for vi vil ikke gå glip af noget. Vi har den kørende hele dagen, hvor vi optager alt, hvad de gør mod os, og når vi kommer hjem om aftenen, tager vi en drink og genafspiller det hele i vores hoved, og gør os selv syge, og giver de andre skylden. Nogle gange har vi en dårlig dag. Nogle gange gør de ikke noget mod os. Vi har klargjort vores maskine. Linsen er renset, og vi er klar til optagelse, og ingen gør noget mod os. Vi har ikke noget dårligt at optage. Hvad gør vi så? Vi optager det, de tænker! Så går vi hjem om aften og afspiller det i vores hoved og gør os selv syge. Når vi er færdige med det, tager vi endnu en drink og starter gengældelsesmaskinen. Næste gang hun gør det, så Hvis de nogensinde, så osv., osv. Der er en dårlig ting ved resentment. Hver gang du afspiller en i dit hoved, hver gang du sender en af sted mod andre, vender den efter et stykke tid og rammer dig selv. Når den rammer dig, sker det som en resentment mod dig selv. Du begynder at bærer nag til dig selv over, at du er i en situation, hvor disse ting kan ramme dig. Og efter et stykke tid bliver resentments mod dig selv til selvmedlidenhed. Selvmedlidenhed er det sygeste et menneske kan føle. Vi alkoholikere elsker selvmedlidenhed. Vi elsker at stå op om morgenen og iklæde os selvmedlidenhed som en kappe af værdighed. Hvorefter vi går ud i den gamle onde verden. Vi indtager en attitude, hvor vi er rede til at bære det onde, vi ved, verden vil gøre mod os, for det har den altid gjort. Det er den sygeste sygeste måde at opbygge selvværd på. For når alt kommer til alt, må vi jo være temmelig vigtige personer, når hele verden er på nakken af os. Vi alkoholikere elsker selvmedlidenhed. Hvis du vil prøve at gøre en alkoholiker vred, så prøv at give udtryk for medlidenhed med ham eller hende. Vi bliver tossede. Du skal ikke have medlidenhed med mig det er mit job! Er der nogen måde hvorpå Gud kan komme til udtryk i en hjerne, som er fyldt med alt det nonsens? Nej, vores tanker kontrolleres og domineres totalt af disse resentments, og de holder meget effektivt Gud udenfor indflydelse. Vi bliver nød til, at gøre noget ved dem. Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 6 af 19

7 Nu til instruktionerne for 4. Trin. Når vi beskæftiger os med vrede*, skriver vi det ned på et stykke papir. (Side 80 sidste afsnit linie 33-34) * (Oprindeligt resentment.) Vi lavede en liste over mennesker, grundprincipper** eller institutioner, som vi var vrede på. (Side 80 sidste afsnit linie 34) **(moralske regler eller basis sandheder) Skriv alle dem ned du bærer nag til. Gør god plads mellem navnene. Eksempel KOLONNE 1 JEG BÆRER NAG TIL Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Hr. Brun Fru Jensen Min arbejdsgiver Min kone Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 7 af 19

8 Vi spurgte os selv om grunden til vor vrede. Eksempel (Side 80 sidste afsnit linie 36) Skriv ud for dem alle, hvorfor du er vred på dem. Hvad har de gjort/sagt eller ikke gjort/ikke sagt? Er der mere end en grund så skriv alle årsagerne ned. En årsag på hver linie. KOLONNE 1 KOLONNE 2 JEG BÆRER NAG ÅRSAGEN: TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Brun får måske mit job på kontoret Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Hun er en sladderkælling. Min arbejdsgiver Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Min kone Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 8 af 19

9 På vor»vredesliste«* skrev vi ud for hvert navn årsagen til vor harme. (Side 81 første afsnit linie 5) *Oprindeligt Grudge list. Grudge betyder resentments, der er stærke nok til at retfærdiggøre gengæld. I de fleste tilfælde viste det sig, at vor selvagtelse, vor tegnebog, vore ambitioner, vore personlige forhold (sex inklusive), var sårede eller truede. Derfor var vi sårede - vi var blevet brændt af. (Side linie) Var det selvhøjtidelighed - vor tryghed - vore ambitioner, vore personlige eller seksuelle forhold, som havde været involveret? (Side 81 første afsnit linie 6) Her er det, du skal bruge den viden, du fik i tredje trin, om basisdrifter. Man kan ikke blive vred på mennesker, grundprincipper eller institutioner, medmindre de udgør en trussel mod et eller flere af ens basisinstinkter. Så når du bærer nag og føler bitterhed mod nogen eller noget, så har det, de har gjort eller undladt at gøre, truet et eller flere af dine basisinstinkter. Ellers ville du simpelthen ikke bære nag til dem. Skriv hvilke(n) af dine basisinstinkter, der er blevet påvirket af det, som den anden har gjort, sagt eller ikke har gjort og ikke sagt. Var det dit Sociale instinkt (selvagtelse og personlige forhold), Sikkerhedsinstinkt (materielle og følelsesmæssige), Sex instinkt (acceptable og skjulte seksuelle forhold) og/eller din planer for fremtiden, (, Sikkerhedsinstinkt, Sex instinkt), der var påvirket. Eksempel KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 JEG BÆRER NAG TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Hr. Brun Fru Jensen Min arbejdsgiver Min kone ÅRSAGEN: Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Brun får måske mit job på kontoret Hun afviste mig, hun er en idiot. Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Hun er en sladderkælling. Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Udarbejdet af gruppen Helbredt i Kolding Side 9 af 19 BERØRER MIN: På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Sex-forhold = Sex instinkt Sex-forhold = Sex instinkt Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Personlige forhold = Selvagtelse (frygt)

10 Når du har fået udfyldt tredje kolonne, vil du opdage, at et eller flere af dine basisbehov går igen oftere end andre. Det er en meget værdifuld information, for det fortæller dig på hvilke områder, du primært har problemer. I forhold til AAs program er det ligegyldigt, hvorfor lige netop de områder er blevet særlig problematiske. Det vigtige er, at når du oplever problemer fremover, ved du, hvor du skal være særlig opmærksom, og du er bedre i stand til, at bede Din Højere Magt holde dine basisdrifter på det niveau, de oprindeligt var tiltænkt. Vi så tilbage på vort liv. Intet andet end grundighed og ærlighed gjaldt. (Side 81 sidste afsnit) Atter bliver vi mindet om, at vi skal være grundige og ærlige. Du skal altså skrive alle dem ned som du har resentments mod. At undlade nogen fordi, du eksempelvis føler, du ikke kan være bekendt at føle resentments, eller fordi, du mener, du ikke længere bærer nag, nu hvor du har erkendt din alkoholisme, er uærligt og sinker din helbredelse. Når vi var færdige, overvejede vi det grundigt. Det første, der viste sig, var, at verden og dens mennesker tog så grundigt fejl. Den konklusion, at andre havde fejl, var det resultat, de fleste af os nåede. Den almindelige slutning var, at mennesker fortsat behandlede os forkert, og vi forblev sårede. (Side 81 sidste afsnit og side 82 linie 1 3) Mange går ind til 4. Trin med den fejlagtige holdning, at de skal kunne se deres karakterbrister i øjnene. Hvis vi kunne se vores fejl, var der ingen grund til at lave et 4. Trin. Du er i gang med en proces. Hele ideen i 4. Trin er at bibringe dig ny viden, der gør, at du bliver klogere på dig selv. Så hvis du når samme konklusion som mange af de første 100 medlemmer af AA, er det ikke underligt og helt okay. Læs omhyggeligt 1., 2. og 3. afsnit på side 82. Det, der står, er, at uanset om de mennesker, du bærer nag til eller måske ligefrem hader, har gjort dig noget eller ej, så holder du Gud ude af dit liv i præcis det omfang, du tillader hjernen at beskæftige sig med bitterhed og nag, og, som om det ikke var nok, så lader du dig reelt styre og kontrollere af de mennesker, du bærer nag til. I første omgang er konsekvensen, at du spolerer enhver chance for sindsro, men når din højere magt ikke kan få indpas i dit liv, vil det i sidste ende fører til et tilbagefald. Og for os alkoholikere er det at drikke - at dø Vi lader os altså ikke bare styrer og kontrollerer af de mennesker, vi bærer nag til, vi giver dem rent faktisk magt til at dræbe. At have resentments er som at tage gift og forvente, at andre dør af det! Vi får også at vide, at vores liste er nøglen til friheden. Side 10 af 19

11 Vi har alle siddet over diverse alkoholiske drikke og forbandet chefen, ekskæresten, far, mor, politiet, skattevæsenet, eller...men noget af det sørgeligste, vi desværre se alt for ofte i AA, er mennesker, der i kraft af fællesskabet formår, at afholde sig fra at drikke i en periode, men som ikke udfører de forslåede handlinger. Resultatet er, at når de står op om morgen, starter de stadig resentmentmaskinen, og når de har kørt den en tid, skifter de til gengældelsesmaskinen. En ting er, at de ikke opnår sindsro og et tilfredsstillende ædru liv, men det virkelig tragiske er, at en alkoholiker, der ikke drikker, er meget bedre til at huske og planlægge. Så disse mennesker, der stadig lever et liv baseret på sit syge Selv, formår med hidtil uset effektivitet at gøre livet til et helvede for deres nærmeste og mennesker omkring dem. Overvej nu hvad din bitterhed og nag gør mod dig. Lader du dem styrer dine følelser, tanker og dit liv? Den første forudsætning for at prøve noget nyt er, at man opgiver det gamle. Hvis du for eksempel skal samle en reol og vender dyvlerne forkert, og derfor ikke kan få dem til at passe i hullerne, er den første betingelse for, at du forsøger at vende dem, at du får tanken, at den måde du hidtil har prøvet måske ikke virker. Mennesker er utilbøjelige til at forandre noget, medmindre de kan se, at det kan betale sig. Det bedste eksempel på det, er måske AAs 1. Trin. Ingen af os tog imod den foreslåede løsning, før vi havde erkendt, at vi var magtesløse overfor alkohol, og at vi ikke længere kunne klare vores eget liv. Vi var altså blevet parate til at opgive de gamle måder, hvorved vi havde prøvet at løse vores problemer med alkohol. Hvis du når den konklusion, at det er absolut nødvendigt, at få hold på din vrede, er du parat til at gå videre. Måden at slippe fri af vreden beskrives i sidste afsnit på side 82. Med den indsigt du nu har fået i dig selv og dine medmennesker, ved du, at vi alkoholikere ikke er de eneste, der kan være åndeligt syge. Du erkender, at syge mennesker kan udvise ubehagelige symptomer, men at de bør mødes af tolerance og tålmodighed. Løsningen er en bøn. Du beder din Højere Magt holde dig fri af vreden og vise dig, hvordan du evt. kan hjælpe det menneske, der vækker din vrede. Du kan for eksempel bede således: Gud er åndeligt syg. Jeg beder Dig hjælpe mig til ikke at føle vrede mod ham og vise mig, hvordan jeg kan hjælpe. Ske din vilje ikke min. Amen. Atter vender vi tilbage til vor liste. Ser vi bort fra de fejltagelser, der er begået af andre, så ser vi mere beslutsomt på vore egne fejltagelser. (Side afsnit) Side 11 af 19

12 Når du således i rimeligt omfang er kommet fri af vreden, vender du tilbage til listen. Nu skulle du gerne være klar til at se alt fra en helt ny vinkel. Under 3. Trin fik vi at vide, at vores problemer er selvskabte, og at de opstår ud fra os selv. Se nu på dine egne fejltagelser: I fjerde kolonne skriver du. Hvad du gjorde eller sagde, som bevirkede, at den anden gjorde eller sagde det, som du bærer nag over? Eller, lige så vigtigt, hvad undlod du at gøre eller sige, som bevirkede, at den anden gjorde eller sagde det, som du bærer nag over? Hvis du bærer nag over noget, nogen ikke har gjort eller ikke har sagt. Spørger du dig selv, hvad du gjorde eller sagde, som bevirkede, at den anden undlod at gøre eller undlod at sige noget. Eller, lige så vigtigt, hvis du bærer nag over noget, nogen ikke har gjort eller ikke har sagt. Spørger du dig selv, hvad du undlod at gøre eller sige, som bevirkede, at den anden undlod at gøre eller undlod at sige noget. Hvad så med dem, hvor jeg ikke har gjort eller undladt at gøre noget, spørger du måske. Er der slet ingen situationer, som jeg er uden skyld i? Jo! Der er måske mennesker, som har skadet dig, uden du på nogen måde har skyld eller andel i det. Særlig situationer fra barndommen falder ind under denne kategori. Hvis for eksempel en af dine forældre var alkoholiker, har det haft store konsekvenser for dig, og du kan aldrig have haft nogen skyld eller del i det! Problemet er bare, at uanset hvor berettigede resentments kan forekomme, så forhindrer de din Højere Magt i at få indpas i dit liv. I disse tilfælde lader du dig styrer og kontrollerer af de mennesker, der har skadet dig mest, og længe efter skaden blev påført dig, lader du dem reelt skade dig igen og igen. Du giver dem rent faktisk magt til at dræbe! Din bitterhed og nag har ingen effekt på dem, du nærer det over for. Den eneste, dine resentments går ud over, er dig selv. Disse resentment er ikke nemme at have med at gøre, men hvis vi vil leve et liv i harmoni med Gud og verden og menneskene i den, bliver vi nød til at gøre noget ved dem. Hvad kan du så gøre? Side 12 af 19

13 Ved at iagttage din liste, kan du måske se, at det de gjorde, som skadede dig, ville de have gjort overfor enhver anden, der havde været i dit sted? Det skete altså ikke, fordi du som menneske ikke fortjente bedre, eller fordi du er den, du er, men fordi du var på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Skaden de forvoldte gik udover dig, men den er et udtryk for deres åndelige sygdom, og din person har ingen andel i, at de gjorde, som de gjorde. Hvis du tænker over det, ville du så ikke have båret nag til enhver som havde gjort det samme imod dig? Din bitterhed og nag er sikkert ligeså meget rettet mod det, han eller hun gjorde, som mod mennesket, der gjorde det. Med andre ord alle, der var blevet udsat for det samme, ville have båret nag mod enhver, som havde forvoldt den skade, uanset hvem skadevolderen er. Så der er ingen grund til, at du bærer på en personlig skyld og skam over det passerede. Du havde og har ikke noget ansvar for, at de skal forbedre sig. Det er deres liv, deres ansvar, og som alle andre, må de tage konsekvenserne af deres handlinger. Skal du tilgive det de gjorde? På ingen måde. Det, de gjorde, er måske utilgiveligt. Skal du tilgive dem? Nej, vi mener heller ikke, det er livsnødvendigt, at du for alt i verden tilgiver andre, men din nye indsigt i dig selv og din bevidste kontakt til din Højere Magt vil uvilkårligt medfører, at du får et mere nuanceret og tolerant syn på dine medmennesker. Ikke handlingerne - menneskene bag. På side 483 er der et godt forslag til, hvordan du kan blive fri af resentments mod andre på trods af, at du stadig ikke kan eller vil tilgive dem. Det bliver foreslået, at du hver dag i fjorten dage beder for modpartens helbred, velstand, og lykke. Med andre ord, hvis du beder for, at de får det i deres liv, som du ønsker i dit eget, bliver du fri. Hvis du føler voldsom modvilje og absolut ikke ønsker at bede for den eller de, der har skadet dig, kan det måske være en hjælp at erindre, at ligesom dig, var eller er de åndeligt syge og for at de skal få det samme ind i deres liv, som du ønsker i dit eget, bliver de også nødt til at gennemgå en 100 % psykisk forandring, så det menneske der i givet fald får de samme elementer ind i sit liv, vil ikke længere være den samme. Side 13 af 19

14 Som sagt er det ikke let, men du bliver nød til at komme fri af dine resentments mod andre, hvis du skal opnå sindsro. Hvis vi igen vender os mod fjerde kolonne, hvad kan du så skrive? Du kan skrive, hvad du i dit voksne liv har brugt din bitterhed og nag til, og hvordan. På samme måde som kvinden, der deler sin historie på side 483, er der mange mange alkoholikere, der beklager sig over, at de er endt, som de er, for eksempel fordi deres mor eller far drak. Vrøvl! Vi blev alkoholikere, fordi vi drak en for stor mængde alkohol i en for lang periode. Uanset hvor dårlige forhold vi voksede op under, er det vores personlige ansvar at komme videre og leve livet på livets præmisser. Ligesom med fodboldlandskampen går livet videre, uanset om vi vælger at deltage eller ej. For eksempel betaler en arbejdsgiver sine ansatte for deres arbejdskraft. Uden at være umenneskelig er han nok ret uinteresseret i, hvorfor du har svært ved at udføre dine opgaver, det, der interessere ham, er, hvad du gør for at kunne komme til det. Nogle gange kan det være svært, og vi bliver nød til at få hjælp til at komme over nogle gamle traumer, men ansvaret er ene og alene vores! Der er ikke nogle eksempler på fjerde kolonne i bogen, men et par eksempler kunne f.eks. være: Hvis jeget i eksemplet ikke havde drukket og horet, ville han måske ikke have været usikker på sin kones troskab. I så fald havde jeget muligvis ikke været så vred på Hr. Brun. (Måske havde han ligefrem været smigret på sin kone vegne) Hr. Brun kunne antagelig ikke have fortalt jegets kone om jegets elskerinde, hvis han ikke havde haft en. Hr. Brun kunne sikkert ikke true jegets stilling på kontoret, hvis jeget havde passet sit job samvittighedsfuldt. Se eksemplet på næste side. Side 14 af 19

15 Eksempel KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 KOLONNE 4 JEG BÆRER NAG TIL: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. ÅRSAGEN: BERØRER MIN: HVAD GJORDE JEG? Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Ved at lægge andres uret begået mod mig til side, så jeg beslutsomt på mine egne fejltagelser. Hvad gjorde jeg, om noget, for at igangsætte den række af omstændigheder, der siden fik mennesker eller institutioner til at begå uret over for mig og som til sidst førte til at jeg bar nag til dem for at have gjort sådan? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Sex-forhold = Sex instinkt Drikker og er utro. Fortalte min kone om min elskerinde. Sex-forhold = Sex instinkt Er min kone utro Brun får måske mit job på kontoret Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Sløser og er ustabil Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Personlige forhold = Beskyldte sin mand for at drikke. Han er min ven. Selvagtelse (frygt) Hun er en sladderkælling. Min arbejdsgiver Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Min kone Misforstår og skælder ud. Kan lide Brun. Vil have huset skrevet i sit navn Skriv dine fejltagelser ned ud for navnene på din egen liste. Side 15 af 19

16 Hvor havde vi været *selviske, uærlige, **self-seeking og frygtsomme? (side 83 linie 10 11) (Where had we been selfish, dishonest, self-seeking and frightened?) *Selvisk betyder, at man kun er interesseret i opfyldelsen af egne ønsker eller behov, uden tanke for andre menneskers behov eller ønsker. **Self-seeking betyder, at man forsøger at fremme egne interesser. Nu begynder du at nærme dig kernen af problemet. De karakterbrister, du har udviklet for at kunne overleve som alkoholiker, er de samme, som har fået dig til at handle, som du beskrev lige før. På side 83 nævnes self-seeking og frygt, selviskhed, og uærlighed. På side afsnit nævnes ubetænksomhed. Det du nu skal prøve at finde ud af er, præcis hvilke karakterbrister der fik dig til at handle, som du gjorde i hver enkelt situation. Eller finde ud af præcis hvilke karakterbrister, der fik dig til at afstå fra at handle i de situationer, hvor det var tilfældet. Igen er der ikke noget eksempel i bogen, men hvis vi prøver at gennemgå jegets vrede over Hr. Bruns opmærksomhed overfor jegets kone, kan vi spørge os selv om jeget var»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«. I dette tilfælde skal besvarelsen nok deles i to. Da jeget drak, var han da:»selvisk«ja, vi skal have vores alkohol uanset hvilke afsavn, det betyder for andre.»uærlig«ja, en alkoholiker kan ikke være ærlig om omfanget af drikkeriet, og stadig drikke, vi er nødt til at lyve.» Self-seeking og bange«ja, alle alkoholikere er skræmt til døde over konsekvenserne af vores tilsyneladende uforklarlige drikkeri.»ubetænksom«ja, jeget har ikke tænkt på sin kones og evt. børns velfærd. Da jeget begik utroskab, var han da:»selvisk«ja, han ville have en elskerinde uanset hvilke omkostninger, det måtte have for hende, konen og evt. børn.»uærlig«ja, konen ved jo ikke noget om hans utroskab» Self-seeking og bange«ja, da alle alkoholikere uvægerligt vil begynde at føle temmelig usselt om sig selv, er det måske rimeligt at antage, at jeget blandt andet har fundet en elskerinde for at føle sig bekræftet. En af de dele af Selvet, der har givet anledning til, at jeget er sin kone utro, er altså manglende selvværd eller selvagtelse. Ligeledes har han været bange for, at hvis han ikke oplevede en elskerinde nu, nåede han det måske aldrig.»ubetænksom«ja, jeget har ikke tænkt på sin elskerindes, kones og evt. børns velfærd. Da jeget sløsede og var ustabil på kontoret, var han da:»selvisk«nej»uærlig«måske, han har sikkert løjet for at dække over sin mangelfuldhed.» Self-seeking og bange«ja, han forsøgte at leve et liv baseret på Selvet og var bange for at miste jobbet, fordi han ikke passede det godt nok.»ubetænksom«ja, han tænkte ikke på, hvordan det må have været for Hr. Brun at arbejde sammen med en ustabil kollega, som han hele tiden skulle holde hånden over og rydde op efter. Side 16 af 19

17 På dit eget skema skal du skrive, om det var Self-seeking og frygt, selviskhed, uærlighed, og/eller ubetænksomhed, som fik dig til at handle eller undlade at handle i hver enkelt situation? Som du kan se, er det ikke interessant, hvor mange gange du har kørt beruset, været din partner utro, stjålet eller Det, der er afgørende, er, hvilke karakterbrister, der fik dig til at gøre det, du gjorde. KOLONNE 1 KOLONNE 2 KOLONNE 3 KOLONNE 4 KOLONNE 5 JEG BÆRER NAG TIL: ÅRSAGEN: BERØRER MIN: HVAD GJORDE JEG? HVOR HAVDE JEG VÆRET: Jeg anfører mennesker, institutioner eller principper som jeg føler vrede overfor. Jeg spørger mig selv, hvorfor jeg er vred, hvad gjorde de mod mig, som forårsager vreden? På min liste over nag opfører jeg overfor hvert navn, hvad der krænkede mig. Var det mit selvværd, mine ambitioner, mine personlige eller seksuelle forhold, der var berørt heraf? Ved at lægge andres uret begået mod mig til side, så jeg beslutsomt på mine egne fejltagelser. Hvad gjorde jeg, om noget, for at igangsætte den række af omstændigheder, der siden fik mennesker eller institutioner til at begå uret over for mig og som til sidst førte til at jeg bar nag til dem for at have gjort sådan?»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«hvilken af de anførte karakterbrist fik mig til at gøre, hvad jeg gjorde, eller til at holde fast ved gamle krænkelser, selvom jeg måske ikke havde gjort noget for at have forårsaget dem? Hr. Brun Hans opmærksomhed over for min kone Fortalte min kone om min elskerinde. Sex-forhold = Sex instinkt Sex-forhold = Sex instinkt Brun får måske mit job på kontoret Sikkerhed = Sikkerhedsinstinkt materielt Fru Jensen Hun afviste mig, hun er en idiot. Personlige forhold = Beskyldte sin mand for at drikke. Selvagtelse (frygt) Han er min ven. Min arbejdsgiver Hun er en sladderkælling. Urimelig Uretfærdig Overbærende. Truer med at fyre mig for druk og klager over repræsentationskontoen Drikker og er utro. Er min kone utro Sløser og er ustabil»selviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksomselviskuærlig Self-seeking og bangeubetænksomuærlig Self-seeking og bangeubetænksom«side 17 af 19

18 Karakterbrister er konsekvensen af, at leve et liv baseret på Selvet. Når vi ikke får opfyldt vores basis behov til det niveau, vi gerne ville have, træder karakterbristerne til, og vi begynder uafvendeligt at skære hjørner. Når vi gør det, træder vi andre over tæerne, og de gør gengæld. Vi begynder at føle bitterhed og nag mod dem og retfærdiggør samtidig vores egen opførsel. Det er en meget effektiv måde, hvorved vi kan undlade at se egne fejl i øjnene. Hvis vi et kort øjeblik går tilbage til den skematiske oversigt over sammenligningen af en forretningsmæssig status og personlig selvransagelse, er du formodentlig i stand til at se, hvordan dine karakterbrister har været skyld i alle dine problemer. Og er blevet parat til at skille dig af med dem straks og uden fortrydelse. Forretning: Skematisk ser det sådan ud. Opgørelsessammenligning Personlig: Skriftlig ---- Grundig Fakta søges ---- Ransagelse Fakta erkendes ---- Uforfærdet Sandheden ---- Moralsk Lagerbeholdningen ---- Dig selv At afsløre skadede og usælgelige artikler. Lagerbeholdning af varer, der er beskadigede eller usælgelige. At skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Formål: At finde brister i vores karakter, der forårsager nederlag Karakterbrister, der forårsager nederlag: Nag Frygt Skade påført andre. At skaffe sig af med dem straks og uden fortrydelse. Det er imidlertid ikke noget vi kan gøre alene. Det er de karakterbrister du skal bede Gud om at fjerne i 7. Trin. Side 18 af 19

19 Frygt. Tredje afsnit på side 83 til og med første afsnit på side 84 handler om frygt. Metoden er den samme som ved resentment, så det vil vi ikke komme nærmere ind på i dette hæfte. Første linie på side 84 fremhæver essensen af programmet. Løsningen på frygt beskrives på side 84 linie Sex. Andet afsnit på side 83 til og med næstsidste afsnit på side 85 beskriver selvransagelsen omkring det seksuelle. Det seksuelle behandles fuldstændig som frygt og resentments. Ingen har ret til at prøve at forme din seksualitet, også på dette område er løsningen i bogen. Den står på sidste linie side 84 og de to første linier på side 85. På side 86 omtales en liste over de mennesker, du har gjort fortræd, som du skal bruge i 8. Trin. Skade påført andre. Det sidste du mangler er at lave en liste over de mennesker, du har gjort fortræd på områder, hvor der ikke har været resentments, frygt eller sex involveret. Bemærk! Spørgsmålene over hver kolonne ikke er de samme på alle skemaerne. Formålet med 4. trin er at finde de brister i din karakter, der forhindrer dig i at få en ny holdning og et nyt forhold til din Højere Magt. Så frem med den store blyant når du er færdig, ville du for alt i verden ikke have været det foruden! Side 19 af 19

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91

6. Kapitel Handling. Læs fra sidste afsnit på side 90 til første afsnit side 91 OTTENDE TRIN: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og blev villige til at gøre det godt igen over for dem alle. 6. Kapitel Handling Læs fra sidste afsnit på side 90 til første

Læs mere

------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------ INDLEDNING Bogen Anonyme Alkoholikere, almindelig kendt som Store Bog, er basisteksten for fællesskabet Anonyme Alkoholikere (AA). Den blev udgivet i 1939 med det formål at vise andre alkoholikere nøjagtigt,

Læs mere

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin

Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin Side 1 af 6 Til Al-Anon Familiegrupperne v. grupperepræsentanterne Al-Anons litteraturudvalg Den 6. januar 2013 Vedr. afstemning om implementering af AA` s nyoversættelse af de 12 trin I litteraturudvalget

Læs mere

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog

Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1. Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 1 Den Lille Hjælper til den Store Bog Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 2 Den Lille Hjælper til den Store Bog - Side 3 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Dialog nr. 1 Erkendelsen

Dialog nr. 1 Erkendelsen Dialog nr. 1 Erkendelsen Nærværende materiale er kun nogle hovedtræk af erkendelses fasen i programmet, og dets intention er hverken at erstatte eller stå i stedet for: a. omhyggelig læsning og genlæsning

Læs mere

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn.

At leve med ædruelighed - en ny begyndelse. Pris: kr. 35,00. Vare nr. 22. Produktkode: P-49. Alkoholisme en karrusel ved navn. Hæfter på dansk At leve med ædruelighed - en ny begyndelse Vores bekymringer holder ikke op, blot fordi drikkeriet holder op. Læs om de nye udfordringer vi møder, når vores kære bliver ædru. Hvordan vi

Læs mere

Jeg er vejen, sandheden og livet

Jeg er vejen, sandheden og livet Jeg er vejen, sandheden og livet Sang PULS nr. 170 Læs Johannesevangeliet 14,1-11 Jeg er vejen, sandheden og livet. Sådan siger Jesus i Johannes-evangeliet. Men hvad betyder det egentlig? Hvad mener han?

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13.

Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. 1 Konfirmation 2015. Salmer: 478, 29, 370 / 68, 192v.1,3&7, 70 Tekster: Ps. 8 og Mk.2.1-13. For mange år siden var der nogle unge fra en kirkelig forening, der havde lavet en plakat med teksten Jesus er

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre

Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Guide: Utroskab - sådan kommer du videre Ingen af os har lyst til, at vores partner er os utro. Det får os til at føle os fravalgt, nedprioriteret og svigtet og gør rigtig ondt. Alligevel er utroskab udbredt

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort

Kærligt talt. Forlaget Go'Bog. 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog. Af Lisbet Hjort Kærligt talt 5 trin til indre ro og kærlige relationer gennem bevidst brug af dit sprog Af Lisbet Hjort Forlaget Go'Bog Kærligt talt-konceptet Kærligt talt-metoden går ud på at få et liv med indre ro og

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage

Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop muligheder - og alt det der holder os tilbage Rygestop har været og er til stadighed en stor udfordring for rigtigt mange danskere. Mænd og kvinder kæmper med at få bugt med vanen. Alle prøver

Læs mere

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Er jeg en addict? Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Er jeg en addict? Dette er en oversættelse af litteratur, godkendt at NA Fællesskabet. Copyright 2004 by Narcotics Anonymous World Services, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Kun du kan svare på dette

Læs mere

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN

SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN SELVVÆRD, SELVVÆRD OG MENNESKEVÆRD SEPTEMBER 2015 STOLPEGÅRDEN, Psykolog., Ph.D., Adj. professor SKOLEN FOR EVIDENSBASERET PSYKOTERAPI REGION HOVEDSTADENS PSYKIATRI Selvtillid og selvværd Personlig styrke

Læs mere

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet

Helle har dog også brugt sin vrede konstruktivt og er kommet Jalousi Jalousi er en meget stærk følelse, som mange mennesker ikke ønsker at vedkende sig, men som alle andre følelser kan den være med til at give vækst, men den kan også være destruktiv, når den tager

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2

Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 Indholdsfortegnelse FLERSPROGET F.W.S. WEBSIDE-INFORMATION... 2 SLAA s Tolv Trin*... 3 SLAA s Tolv Traditioner **... 5 Formålsparagraf for SLAA... 7 Karakteristika ved afhængighed af sex og kærlighed...

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g

G UDDRA m ø b e r g s f o r l a g m ø b e r g s f o r l a g UDDRAG Indhold forord 7 INDLEDNING 9 12 Fællestræk 15 Er du også særligt sensitiv? 16 Forskningen bag Overstimulering 17 18 Hvad er stimulering? 18 Tilpas stimulering 21 Kilder

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor):

2) En anden vigtig betydning er at sætte noget eller nogen i en bestemt tilstand, beskrevet med et adjektiv (se dog 4 nedenfor): Gøre 1) Gøre kan være et tomt ekko af et andet verbum - eller et tomt spørgsmål: Jeg elsker hestekød ja, det gør jeg også! Hvad gør du dog? Jeg fik bare lyst til at smage på tulipanerne! 2) En anden vigtig

Læs mere

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus

Anonym mand. Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Anonym mand Jeg overlevede mit selvmordsforsøg og mødte Jesus Han er 22 år og kommer fra Afghanistan. På grund af sin historie har han valgt at være anonym. Danmark har været hans hjem siden 2011 131 En

Læs mere

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres.

De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. En workbook dit kærlighedsliv vil elske. De 3 mest effektive spørgsmål, du kan stille dig selv. Hvis du vil leve dit liv og ikke andres. 1 Om Christiane Jeg hjælper mennesker med at overkomme frygt og

Læs mere

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse

Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse 1 Motiverende samtaler af cand. psych. Morten Hesse Indhold: Motiverende samtaler - hvad er det?... 1 Hvilke metoder anvender man?...3 At tale om samtalepartnerens oplevelser og følelser.... 3 At forøge

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session

Hvad gør Klubhus-fællesskaber til sande klubhus-fællesskaber? Robby Vorspan, ICCD. 13. Internationale Konfrence, Plenary Session Gennem årene har det verdensomspændende klubhusfællesskab lagt mere og mere vægt på "fællesskabs" aspektet i sin definition af, hvad der gør et klubhus til et klubhus. Vi har erkendt, at det faktum at

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!!

Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! Mit eget Ansvar for mit eget liv??!! - ja, jahh, jeg ved det godt, - men det er bare ikke så nemt som det lyder vel? Og hvordan ser det så ud, når man undviger ansvaret for sit eget liv? Forsøger vi ikke

Læs mere

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6

4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 4. s.e.trinitatis Luk. 6,36-42; 2. Sam. 11, 26-12, 7a; Rom. 8, 18-23; Salmer: 754; 289; 695 276; 321 nadver; 450; 123 v.7; 6 Lad os bede: Kære Herre Jesus Kristus, mød os i dag, og stands os i vores blindhed.

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON

Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON Tilbagefalds Forebyggende Rådgivning (RPC) AH-D321 Norge 2014 HOVEDTELEFON 1 Kriterier for deltagelse i RPC 1. Problem relateret til misbrug af AoS 2. Stabil og fri af abstinenssymptomer 3. Genkender AoS

Læs mere

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661

15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 1 15. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. september 2015 kl. 10.00. Salmer: 447/434/29/369//41/439/674/661 Åbningshilsen For en måned siden begyndte 21 nye konfirmander fra Forældreskolens

Læs mere

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

Første Tradition: Vort fælles velfærd bør komme først; personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA. Tjekliste omkring Traditionerne fra AA Grapevine (oversættelse ukendt) Disse spørgsmål blev udgivet første gang i AA Grapevine i forbindelse med en serie om de Tolv Traditioner, som startede i november

Læs mere

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring

BROK en kilde til udvikling og positiv forandring BROK en kilde til udvikling og positiv forandring - få øje på den frustrerede drøm bag brokkeriet Af Ianneia Meldgaard, cand. mag. Kursus- og foredragsholder og coach. www.qcom.dk Er der én ting, vi mennesker

Læs mere

Fri og smertefri bevægelse

Fri og smertefri bevægelse Fri og smertefri bevægelse - din genvej ud af smerterne En lidt anderledes forklaring på hvorfor du har ondt og hvordan du bliver smertefri Introduktion En mindre skade på mit knæ, gav mig for nylig anledning

Læs mere

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn?

Hvor ofte føler, tænker eller siger du nedenstående udsagn? Mentalitetsanalyse Dette er en analyse af dit niveau af offermentalitet, passivitet og væren. Det er vigtigt for din selvindsigt at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1

Alkoholisme. www.soberspace.dk 1 Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Alkohol er et organisk

Læs mere

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom

Alkoholisme. Alkohol er et organisk opløsningsmiddel. Alkoholisme opfattet som sygdom Alkoholisme Man har et problem med alkohol, når drikkeriet koster andet end penge Alkoholisme påvirker ikke kun den der drikker; men i høj grad også omgivelserne www.soberspace.dk 1 Det opløser også familier

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad?

Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? FAGLIGT HJØRNE Interview v/faglig sekretær Ingelise Rangstrup Stress på arbejdspladsen et modefænomen eller hvad? Hvis du føler dig stresset i din hverdag, så deler du vilkår med rigtig mange andre mennesker,

Læs mere

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd.

4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. 4 trin der styrker dit Personlige & Faglige Selvværd. Hjælp til Selvhjælp til Professionel Selvudvikling Mette Alleslev 2011 Alle rettigheder er forbeholdt SamtaleAkademiet 1 Forord Om Professionelt Selvværd

Læs mere

konstruktiv kommunikation

konstruktiv kommunikation En introduktion til konstruktiv kommunikation Grethe Lindbjerg Sørensen Konstruktiv kommunikation introduktion Indhold Indledning... 3 Følelsesmæssig intelligens... 4 De to stresshormonsystemer... 4 Amygdalakapringer

Læs mere

Det har gjort noget ved min sjæl

Det har gjort noget ved min sjæl Det har gjort noget ved min sjæl Mariann Østergaard Bomholt er vokset op i Lyngby nord for København. Hendes far var skattesagkyndig ved kommunen, og hendes mor var hjemmegående. De var begge amatørdansere

Læs mere

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende

PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende PÅRØRENDE Konsekvenser og hjælpe til pårørende Indhold: Introduktion......side 3 Baggrund.....side 3 Udvikling.....side 4 Hvor mange?.side 5 Konsekvenser for pårørende.. side 5 Behandling..side 6 2 Introduktion:

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Forelsket i den forkerte.

Forelsket i den forkerte. Forelsket i den forkerte. Guds gode gave Enhver der har prøvet at være forelsket véd, at det er en følelse og en stemning ud over det almindelige. Triste og grå dage bliver pludselig til dage med solskin.

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015

Mie Sidenius Brøner. Roskilde den 3. marts, 2015 FAR- VEL! Roskilde den 3. marts, 2015 Kære dig. Når du læser dette, så forestiller jeg mig, at du enten har været eller er tæt på en døende eller på anden måde har tanker om, at livet ikke varer evigt.

Læs mere

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre

Guide. den dårlige. kommunikation. Sådan vender du. i dit parforhold. sider. Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer I bedre Foto: Iris Guide Februar 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan vender du den dårlige 12 kommunikation sider i dit parforhold Derfor forsvinder kommunikationen Løsninger: Sådan kommunikerer

Læs mere

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA

Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N. Emne: Service i og for AA Workshopdag: AA er meget mere end AA møder Søndag 23. januar 2011 i Kingos Kirken, Bragesgade 35, 2200 Kbh. N Emne: Service i og for AA Hvorfor er jeg medlem af AA? Stol på Gud Gør hovedrent Hjælp andre

Læs mere

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under.

Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Filmens optakt (læs og forstå) Snak om filmens begyndelse. Prøv at læse teksten herunder og se, om I forstår de ord, som er streget under. Lars Hansen er en ung mand. Han har ikke nogen kæreste. Han er

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

GODE RÅD TIL PATIENTEN

GODE RÅD TIL PATIENTEN GODE RÅD TIL PATIENTEN Mette Kringelbach Speciallæge dr. med. Patient Companion er et helt nyt begreb En Patient Companion en person, som hjælper patienten til at få det bedste ud af konsultationen hos

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin

En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin En guide til Anonyme Alkoholikeres Tolv Trin Fra Dr. Bobs hjemmegruppe, AA gruppe nr. 1, Akron Ohio, 1940 Dette er en af fem foldere som på foranledning af dr. Bob blev skrevet og udgivet af the King School

Læs mere

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning

HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning HVORFOR FORSØGER DE HJEMVENDTE SOLDATER AT BEGÅ SELVMORD? Ph.D. Lilian Zøllner, Center for Selvmordsforskning Registerundersøgelse N= 25.645 (1990 2009) Interviewundersøgelse (N=30) Uddybende interviewundersøgelse

Læs mere

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator.

21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. PERNILLE MELSTEDS SHADOW FACILITATOR TRAINING. 21 Ting, du Bliver Du Markant Bedre Til i Dit Job Ved At Blive Certificeret Shadow Facilitator. Hvad får du (og dem, du arbejder med) ud af, at du deltager

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

Grundbogen til Sidste Søndag

Grundbogen til Sidste Søndag Hvad er rollespil I dette kapitel vil vi forklare lidt omkring hvad rollespil er. Først vil vi forsøge at definere rollespil (en svær opgave), og derefter har vi et afsnit skrevet specielt til forældrene

Læs mere

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07

Ofte stillede spørgsmål. Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål Revideret 02-09-07 Ofte stillede spørgsmål og svar fra AA ere I mange skoler og undervisningsinstitutioner undervises der i samfundsforhold, hvor emnet alkoholisme ofte er på programmet,

Læs mere

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu!

Hun forsøgte at se glad ud, men denne kunstige glæde kunne ikke skjule, at hun var nervøs. Hedda blev så gal. - Og det siger I først nu! Kapitel 1 Allerede ved havelågen kunne Hedda mærke, at der var noget galt. Hun og Elin sagde farvel, under megen fnis som altid, men ud ad øjenkrogen så hun, at mor og far sad ret op og ned i hængesofaen

Læs mere

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske

Mikkel Christian Rahbek, 3.y, Gammel Hellerup Gymnasium Pandoras Æske Pandoras Æske For mere end 2000 år siden skrev Hesoid sit værk Værker og Dage, der bl.a. indeholdt myten om Pandoras Æske. Denne myte har spillet en særlig rolle igennem senere europæisk idehistorie, hvor

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen

Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Depression Ved aut. psykolog Aida H. Andersen Bethesda, Aalborg D. 21. november 2014 Depression o Hyppighed o Hvad er en depression, og hvordan kan det opleves? o Hvorfor får man en depression? o Hvad

Læs mere

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen

Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Tværfaglig indsats med faglig styrke! Basisteamuddannelsen Børne og Unge Rådgivningen Case til punktet kl. 13.45: Det tværfaglige arbejde øves på baggrund af en fælles case, som fremlægges af ledelsen

Læs mere

Studie. Døden & opstandelsen

Studie. Døden & opstandelsen Studie 13 Døden & opstandelsen 73 Åbningshistorie Et gammelt mundheld om faldskærmsudspring siger, at det er ikke faldet, der slår dig ihjel, det er jorden. Døden er noget, de færreste mennesker glæder

Læs mere

Stræben efter ædruelighed

Stræben efter ædruelighed Under en debat om AAs program, AA eres rettigheder, ansvar og pligter i gruppen, kom der en henvisning til et engelsksproget skrift, skrevet af Cliff B., Primary Purpose Group, Dallas, Texas. Da jeg læste

Læs mere

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle

Mikkel Orthmann Rasmussen Dansk A SUP Skriftlig aflevering: Film - 28-10-2005. Film af Helle Helle Film af Helle Helle Hvilken betydning har den voksende globalisering, vi hører så meget om? Og hvilken betydning kan den få, hvis ikke vi passer på? Jeg finder svaret i Helle Helles (ja, det hedder hun

Læs mere

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning:

SCL - 90 -R. Navn: Eksempel på afkrydsning. Vejledning: SCL - 9 -R Navn: Vejledning: I skemaet er der anført en række problemer og gener, som man undertiden kan have. Læs punkterne igennem ét ad gangen og sæt derefter et kryds ved det tal, der bedst beskriver

Læs mere

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre

Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31. 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: Lihme 9.00 615.1-9 (dansk visemel.) Far verden 696 Kærlighed er 615.10-15 (dansk visemel.) 2 Lover den Herre Rødding 10.30 615.1-9 (dansk visemel.)

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

Lene. Jeg er født og opvokset i Randers med min mor, far og storesøster. Min mor og far er sammen det første år af mit liv, hvorefter de blev skilt pga. min fars utroskab med flere kvinder. Jeg bliver

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad

BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN. Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad BRUGERUNDERSØGELSE I TANDPLEJEN 4 Sammenskrevet af overtandlæge Marianne Blegvad Som led i den løbende kvalitetsudvikling af tandplejen gennemførte vi i Lemvig kommunale tandpleje i foråret 4 en spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG

Ilse Wilmot. Ilse Wilmot. over LEVE MED EN ALKOHOLIKER. - mit liv med Jacob Haugaard GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER GADS FORLAG Ilse Wilmot AT over LEVE MED EN ALKOHOLIKER - mit liv med Jacob Haugaard Ilse Wilmot At overleve med en alkoholiker mit liv med Jacob Haugaard Bogen

Læs mere