Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1"

Transkript

1 Resiliens hos børn et udbredt fænomen? Og Hvorfor både social arv og mønsterbrydere er vildledende og potentielt stigmatiserende betegnelser? Lektor v. Ålborg Universitet, Morten Ejrnæs. 1. Tilgange til resiliens 2. Begreber og teorier, der er blevet anvendt ved analysen af børn og unge med vanskeligheder 3. Social arv myte eller realitet 4. Social arv et dårligt redskab til at forstå og forklare børns problemer 5. Faglighed i socialt arbejde med udsatte børn Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 1

2 1. Tilgange til begrebet resiliens Fokus på: Styrke, modstandsdygtighed, robusthed og mestring eller konstruktiv håndtering af problemer Kontekst (makro- og mikroforhold) Proces Forhold, der står i vejen for dette fokus Myter om hvorfor børn og unge pådrager sig sociale problemer Forsk i gsresultater, der doku e terer so ial arv Professionelle praktikeres anvendelse af begrebet social arv og mønsterbrydere samt opfattelser af risikoen for at pådrage sig alvorlige sociale problemer Nødvendigheden af et helhedssyn Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 2

3 2. Begreber og teorier, der er blevet anvendt ved analysen af børn og unge med vanskeligheder Begreber, der forklarer eller angiver overhyppighed af problemer: Social arv Etnicitet, kultur og religion Risikobørn Risikofaktorer Begreber, der der forklarer eller angiver underhyppighed af problemer Mønsterbrydere Beskyttelsesfaktorer Modstandsdygtighed Resiliens Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 3

4 3. Social arv myte eller realitet Social arv - et meget uklart begreb Det er således uklart: - Hvad der arves? - Fra hvem der arves? - Hvordan eller hvorfor der arves? (Hvilke faktorer eller processer er afgørende for hvordan arven foregår? Hvilken teori forklarer arven?) Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 4

5 Social arvs-begrebet i forskning vedr. alvorlige problemer Et eks. På forskningsformidling om risiko, der understøtter en fejlagtige social arvsopfattelse Baseret på So ialforsk i gsi stituttets forlø su dersøgelse af ør født i 966 ka det l.a. ko stateres at: Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er mellem 2 og 3 gange større for børn af misbrugere. Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er dobbelt så stor for børn af forældre med mentale lidelser. Risikoen for selvdestruktiv adfærd (narkomani, selvmordsforsøg) er 10 gange større for børn, der har været udsat for vold i deres barndom. Budskabet med disse faktuelle oplysninger er, at der er meget langsigtede konsekvenser for børns liv og levevilkår af at være vokset op med de sociale elast i ger, der er u dersøgt i dette kapitel. (Kilde: Vidensopsamling om social arv 2003) Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 5

6 Alternativ opgørelse af sandsynligheden for at pådrage sig sociale problemer på grundlag af de samme data. Sammenhæng mellem far eller mor ramt af min. ét egentligt problem og den unges problemer. (Unge i årgangen) Ung ramt af min. ét problem* Ung ikke ramt af problemer Unge i alt Opvækst i Problemfamilie Enten far el. mor ramt af problemer** 1203 (30%) 8 % (18%) 92 % (19%) 100 % Opvækst i Problemfri familie Hverken far el. mor ramt af problemer 2851 (70%) 4 % (82%) 96 % (81%) 100 % Unge i alt 4054 (100%) 5 % (100%) 95 % (100%) 100 % p<0,0001. RR = 1,83. OR = 1,90. Absolut risiko (positiv prediktiv værdi) 7,6%. Præventiv gennemslagskraft 13,5%. Kilde: Egne kørsler hos Danmarks Statistik på data fra registerundersøgelsen. *6 typer registrerede problemer: død, psykiske lidelser, voldskriminalitet, narkotikamisbrug, selvmord og selvmordsforsøg samt sædelighedsforbrydelser ** 5 typer registrerede problemer: psykiske lidelser, alkohol- og arkotika is rug, alvorlig kri i alitet, avesår, selv ord og selvmordsforsøg (Kilde: Nørrung, Per: Social arv regel eller undtagelse s. 43 I: Ejrnæs m.fl. Social opdrift social arv 2006 Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 6

7 Alternativ opgørelse af sandsynligheden for at pådrage sig sociale problemer på grundlag af de samme data. Dobbeltramtes risiko og ikke ramtes risiko Ung ramt af min. ét problem* Ung ikke ramt af problemer Unge i alt Unge med opvækst i Problemfamilie Både far og mor ramt af problemer** 161 (5%) 12% 1130 (2%) 88%% 1291 (2%) 100 % Unge med opvækst i problemfri familie Hverken far el. mor ramt af problemer 2851 (95%) 4 % (98%) 96 % (98%) 100 % Unge (dobbeltramte + ikke ramte) 3012 (100%) 5 % (100%) 95 % (100%) 100 % Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 7

8 Forskningsresultater vedr. børns og unges sociale problemer Traditionel forskning i børn og unges sociale problemer (specielt forskning i social arv) fokus på overhyppigheder af problemer fremstilles fremstilles og tolkes so evis på so ial arv Konsekvens urealistisk risikoopfattelse stig atiseri g so pote tiel ta er fejlagtig prioritering af forebyggende indsatser Realitet: unge arver ikke deres forældres alvorlige sociale problemer. Vigtig viden for at undgå stigmatisering Realitet: Ku e lille a del af de u ges pro le er ka forklares af so ial arv i for af forældre es pro le er Vigtig viden for at prioritere forebyggelse rigtigt Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 8

9 Anvendelsen af begrebet social arv blandt pædagoger, socialrådgivere, pædagoger og lærere 85% af socialarbejderne anvender begrebet social arv Store andele (60% - 70%) af medarbejderne anfører social arv som årsag, når der i en case er oplysninger om forældrenes problemer (i deres egen barndom) Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 9

10 Den altdominerende opfattelse af social arv overførsel af problemer fra forældre til børn 94% (80%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner so iale pro le er, der overføres fra forældre til ør 6 % % af so ialar ejder e e er, at so ial arv est dække de eteg er at ør e e har e stor risiko for at få so iale pro le er 45% (8%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner reproduktio af ulighede i sa fu det 4 % % af so ialar ejder e e er, at so ial arv est dække de eteg er at ør e es udda elses iveau lig er forældre es 27% (0%) af socialarbejderne mener, at social arv (mest) dækkende betegner hvorda fattigdo påvirker ør Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 10

11 Social arv anvendes som et fagligt begreb 97% ( 89%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i faglige diskussioner 62% (12%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i almindelige samtaler 37% (2%) anvender (hyppigst) begrebet social arv i samtaler med klienter, brugere eller familier Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 11

12 Stærk overvurdering af risikoen for at få sociale problemer Mange medarbejdere har en overdreven (og altså urealistisk) vurdering af risikoen for at unge får sociale problemer, hvis deres forældre har problemer Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 12

13 4. Social arv et dårligt redskab til at forstå og forklare børns problemer Konsekvenser for praktikere Mangel på præcision, der gør det uegnet som fagligt begreb til beskrivelse og analyse Overdrevne risikovurderinger, Dårlige muligheder for prioritering af forebyggende indsatser, Stempling. Stigmatisering. Urealistisk lave forventninger til børn (og forældre), der er ramt af den sociale arv. Teoriløshed umuliggør handlingsanvisning Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 13

14 Social arv et stigmatiserende begreb Stigmatisering Stempling (labelling) Dæmonisering Ansvarsfratagelse Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 14

15 5. Faglighed i socialt arbejde med udsatte børn Helhedssyn Risiko (risikofaktorer på mikro-, meso- og makroniveau) Teori (årsagsanalyser) Empati på baggrund af Helhedssyn (risiko og teori) Kendskab til forskellige menneskers holdninger til problemet Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 15

16 Litteratur Ejrnæs, Morten og Merete Monrad (2010): Enighed, uenighed og udvikling Pædagogisk faglighed i daginstitutioner, BUPL Ejrnæs, M og Guldager, Jens 2008 : Helhedssyn og forklaring, København, Akademisk Forlag Ejrnæs, Morten (2008): Pædagoger, forskere og diskursen om social arv. I: Tidsskrift for Socialpædagogik ; nr. 21, juni. Vejlø Print: s Ejrnæs, Morten (2008).: Social arv, chanceulighed og risiko : Myten om social arv og to alternative analysebegrber. I: Månedsskrift for praktisk lægegerning ; vol. 86, nr. 9, september. Viby J: s Ejrnæs, Morten, Gabrielsen, Gorm og Nørrung, Per (2007):Social opdrift social arv, 2. udgave, 2. oplag, Akademisk Forlag Ploug, Niels (2003): Vidensopsamling om social arv, Socialministeriet Ungar Michael (2008): Resilience across Cultures, British Journal of Social Work (2008) 38, Resiliente læringsmiljøer - bæredygtighed i praksis 16

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv

Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Pædagoger, forskere og diskursen om social arv Af Morten Ejrnæs Når jeg redegør for min kritik af begrebet social arv, er der ofte nogen, der hævder, at uenighederne om begrebsanvendelsen kun er en strid

Læs mere

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV

SOCIAL OPDRIFT SOCIAL ARV 48907_om_social opdrift.qxp 12-05-2005 14:24 FAGLIGHED OG TVÆRFAGLIGHED vilkårene for samarbejde mellem pædagoger, sundhedsplejersker, lærere og socialrådgivere Hans Gullestrup KULTURANALYSE en vej til

Læs mere

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK

FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK FRANK EBSEN BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV I FORSKNING I DANMARK Børn og unge med særlige behov i forskning i Danmark Af Frank Ebsen Danmarks Pædagogiske Universitetsforlag og forfatteren Dette materiale

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde

Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Tværprofessionelt samarbejde helhedssyn - udfordringer og muligheder v/morten Ejrnæs, Sociolog, lektor ved Institut for Sociologi og Socialt Arbejde Disposition: 1. Tværprofessionelt samarbejde 2. Faglighed

Læs mere

Social arv. -begreb og realitet

Social arv. -begreb og realitet Social arv -begreb og realitet Susi og Peter Robinsohns Fond 2003 Udgivet af Susi og Peter Robinsohns Fond i august 2003 Oplag: 1000 Tekst Susi Robinsohn Per Schultz Jørgensen Morten Ejrnæs Erik Jørgen

Læs mere

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug

Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Børn som vokser op i familier med alkoholmisbrug Professionshøjskolen University College Nordjylland Bachelorprojekt 2013 Vejleder: Knud Peter Christiansen Antal anslag: 69.072 Camilla Thomsen HS09073

Læs mere

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk

Udsat for forståelse. Antologi om socialt udsatte. www.udsatte.dk Udsat for forståelse Antologi om socialt udsatte www.udsatte.dk Udsat for forståelse en antologi om socialt udsatte Kolofon Udgivet af: Rådet for Socialt Udsatte www.udsatte.dk Antologien er redigeret

Læs mere

Vidensopsamling om social arv

Vidensopsamling om social arv Vidensopsamling om social arv Udarbejdet af forskere med tilknytning til forskningsprogrammet om social arv Redigeret af forskningschef Niels Ploug, Socialforskningsinstituttet JUNI 2003 Videnopsamling

Læs mere

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge

HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE. Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Forældresamarbejde og -støtte ved anbringelser af børn og unge HÅNDBOG OM FORÆLDRESAMARBEJDE Socialstyrelsen UC Lillebælt Inquiry Partners Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer

Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Lyngby-Taarbæk Kommune SAL Systemisk Analyse af Læringsmiljøer Udgivelse: Børne- og Fritidsforvaltningen Lyngby-Taarbæk Kommune Udarbejdet af: Anne Leopold Tine Rosenberg Larsen Layout: Pædagogisk Center/sw

Læs mere

Unges socialisering i det senmoderne samfund

Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorgruppe: PS08FBACH-06 Unges socialisering i det senmoderne samfund Bachelorrapport d. 8. juni 2012 Emne: Unges socialisering i det senmoderne samfund Forfattere: Mie Grøn Borup 116108, Gry Sand

Læs mere

Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb

Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb A R B E J D S P A P I R Social arv - et populært, men tvivlsomt begreb Morten Ejrnæs Arbejdspapir 12 om social arv August 1999 Socialforskningsinstituttet Herluf Trolles Gade 11 DK-1052 København K www.sfi.dk

Læs mere

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået?

Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Lighed gennem uddannelse - hvordan er det gået? Indholdsfortegnelse Side Hovedresultater og perspektiver 2 Afgrænsning 6 Hvem kom i restgruppen 2001? - de enkelte baggrundsfaktorer 8 Udviklingen 1981-2001

Læs mere

hvem snakker man med, når man er 18 år?

hvem snakker man med, når man er 18 år? SPECIALE, KANDIDATUDDANNELSEN I SOCIALT ARBEJDE, ÅLBORG UNIVERSITET. 2010 hvem snakker man med, når man er 18 år? -en undersøgelse af sociale problemer hos unge der har mistet en forælder Af Tina Kyhl

Læs mere

Forskningsprogram. Tanja Miller ph.d. Satsningsprogramleder. Februar 2015. Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse

Forskningsprogram. Tanja Miller ph.d. Satsningsprogramleder. Februar 2015. Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse Tanja Miller ph.d. Februar 2015 Satsningsprogramleder Forskningsprogram Program i satsningen: Sundhed, Velfærdsteknologi og Social Innovation Udsathed, tværfaglighed og chanceulighed i uddannelse 1. Projektbeskrivelse

Læs mere

Ingen børn skal vokse op i fattigdom

Ingen børn skal vokse op i fattigdom De præsenterede resultater er baseret på rapporten: forkortet version Ingen børn skal vokse op i fattigdom Fattigdom og social ulighed i børnehøjde i Grønland Udarbejdet af Cecilia Petrine Pedersen Stine

Læs mere

UNGES SOCIALE PROBLEMER

UNGES SOCIALE PROBLEMER 05:21 Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT 05:21 UNGES SOCIALE PROBLEMER EN FORSKNINGSOVERSIGT Cathrine Jespersen Morten Behrens Sivertsen KØBENHAVN

Læs mere

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson.

Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Forsknings- og vidensopsamling Pædagogen som myndighedsperson. Kirsten Elisa Petersen, Unni Lind, Jonna Larni Nøttrup, Bent Juhl Knudsen, Martha Møller, Helle Anette Koldegaard, Lars Ladefoged. Titel:

Læs mere

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen

04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND. Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes ressourcer, børnenes udvikling, skolestart og kontakt med socialforvaltningen ELSE CHRISTENSEN 04:28 7-ÅRIGE BØRN MED ANDEN ETNISK BAGGRUND Forældrenes

Læs mere

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden

Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge. et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Tværprofessionelt samarbejde om udsathed hos børn og unge et kort over landskabet af forskningsbaseret viden Anne Marie Villumsen, Jens H. Lund, Ulla Viskum & Ida Skytte Jakobsen Reviewet tegner et kort

Læs mere

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet

9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening. Job og identitet 18 9. oktober 2009 63. årgang Dansk Psykolog Forening Job og identitet Jobbet har en afgørende betydning for os, og det er her, vi finder en stor del af vores identitet. Men hvad hvis vi mister jobbet?

Læs mere

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer

Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Socialrådgiveruddannelsen Professionshøjskolen Metropol Bachelorprojekt Når far slår mor Et projekt om børn, der overværer vold i nære relationer Juni 2014 Årgang: KF11 - gruppe 60 Udarbejdet af: Shqipe

Læs mere

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning

Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Identifikation af unge med særlige behov for vejledning Indledning Nærværende mappe rummer en rapport. Den er et resultat af et projektarbejde om Identifikation af unge med særlige behov for vejledning.

Læs mere

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012

Nogle er mere syge end andre. Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark. September 2012 Foto: Jørgen Diswal Nogle er mere syge end andre Et konkret grundlag for viden, læring og handling i Region Syddanmark September 2012 Seniorkonsulent Camilla Høholt Smith Seniorkonsulent Anette Hansen

Læs mere

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem?

Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? Voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen - hvordan møder socialrådgivere dem? En kvalitativ undersøgelse af socialrådgiveres kontakt til voksne med senfølger efter seksuelt misbrug i barndommen

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014

Lars V. Kristiansen PS10312 Michael B. T. Lath PS10304 Sofus A. R. Rommerdahl PS10324 9/1-2014 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning... 3 1.1 Problembeskrivelse... 4 1.2 Afgrænsning... 6 1.3 Problemformulering... 6 1.4 Undersøgelsesspørgsmål... 6 2.0 Metode... 7 2.1 Videnskabsteori... 7 2.2 Valg

Læs mere