R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION."

Transkript

1 Proof Sign-off: Front.fm3/15/01 R Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudindhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informationen i denne manual er kun beregnet til brug med denne EPSON printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af denne information med andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede foretagender er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger, som køber eller tredjepart er blevet udsat for som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONs brugsog vedligeholdelsesinstruktioner. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbehør eller forbrugsstoffer, der ikke er betegnet som originale EPSON-produkter eller produkter godkendt af SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader, der skyldes elektromagnetisk interferens, som opstår pga. brug af interfacekabler, der ikke er godkendt af SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker under Microsoft Corporation. Generel bemærkning: Andre produktnavne i denne publikation tjener udelukkende til identifikationsformål og er evt.varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med sådanne mærker. Copyright 2000, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. 1

2 L Front.fm3/15/01 Proof Sign-off: Overensstemmelseserklæring I henhold til ISO/IEC vejledning 22 og EN Producent: Adresse: Repræsentant: Adresse: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392, Japan EPSON EUROPE B.V. Erklærer hermed, at følgende produkt: Produktnavn: Model: Entranda 701, 1096 EJ AMSTERDAM, Holland Inkjet printer P190A overholder følgende direktiv(er) og norm(er): Direktiv 89/336/EEC: Direktiv 73/23/EEC: EN Class B EN EN EN IEC IEC IEC EN Marts 2000 H.Horiuchi Bestyrelsesformand for EPSON EUROPE B.V. 2

3 Proof Sign-off: short.bk SHORT.TOC 3/15/01 R Indholdsfortegnelse Sikk kkerh rheds dsin instr truk uktio ioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Nogle få forholdsregler ENERGY STAR Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Prin rinte terdele og fun unkti tione oner Dansk Brug af print inter eren ens softw tware Introduktion til printersoftwaren Ændring af printerindstillingerne Preview (vis udskrift) Kon ontr trol l af prin inte ters rstatus Brug af EPSON Status Monitor Udski skiftnin tning af blæk ækpatr troner Vedli dligeh gehol oldel delse Kontrol af printerhovedets dyser Rensning af printerhovedet Justering af printerhovedet Fejl jlfin findin ding Fejlmeddelelser Typiske problemer og løsninger Fortryd udskrivning Prin rinte terspe speci cifi fika katione oner Systemkrav

4 L Safe.fm3/15/01 Proof Sign-off: Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Før printeren tages i brug, skal De gennemlæse alle disse instruktioner. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, der er mærket på printeren. Bloker eller tildæk ikke åbningerne i printerens kabinet. Stik ikke genstande gennem åbningerne i kabinettet. Spild ikke væske på printeren. Brug kun den type strømforsyning, der er angivet på printerens mærkat. Tilslut alt udstyret til stikkontakter med jordforbindelse. Undgå at bruge kontakter i samme kredsløb som kopimaskiner eller ventilationssystemer, der anvender store mængder elektricitet og ofte tændes og slukkes. Anvend ikke stik med vægkontakter eller automatiske timere. Hold hele computersystemet væk fra potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, så som højttalere eller baseenheder til trådløse telefoner. Benyt ikke en beskadiget eller flosset strømledning. Tag printerens stik ud af stikkontakten, hvis printeren ikke bruges i længere tid. Hvis De bruger forlængerledning, skal De sørge for, at den samlede ampereværdi af de apparater, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens ampereværdi. Sørg også for, at den samlede ampereværdi af alle de apparater, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens ampereværdi. 4

5 Proof Sign-off: Safe.fm3/15/01 R De bør ikke selv forsøge at servicere printeren. Tag printerens ledning ud af stikkontakten og tilkald en kvalificeret servicetekniker i forbindelse med følgende forhold: Hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget; hvi der er kommet væske ind i printeren; hvis den har været tabt eller kabinettet er beskadiget; hvis den ikke fungerer normalt eller udviser en tydelig præstationsforringelse. Dansk Bemærk følgende, hvis De planlægger at anvende printeren i Tyskland. For at have tilstrækkelig kortslutningsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse af denne printer, skal bygningsinstallationen være beskyttet med en 16 A-sikring. Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16 A-Überstromschalter abgesichert ist. Nogle få forholdsregler Bemærk følgende, når De bruger printeren, håndterer blækpatronerne eller vælger printerens placering. Når De bruger printeren Stik aldrig hånden ind i printeren, og rør aldrig ved blækpatronerne under udskrivning. Flyt ikke printerhovedet med hånden, da dette kan beskadige printeren. Før printeren transporteres, skal det sikres, at printerhovedet er låst i yderste højre position, og at blækpatronerne sidder på plads. 5

6 L Safe.fm3/15/01 Proof Sign-off: Håndtering af blækpatroner Hold blækpatroner uden for børns rækkevidde. Pas på, at de ikke drikker blækket eller på anden måde håndterer patronerne. Hvis De får blæk på huden, vaskes det af med sæbe og vand. Hvis De får blæk i øjnene, skal De straks skylle med vand. Ryst ikke blækpatronerne; dette kan resultere i utætheder. Sæt blækpatronen i, så snart den er taget ud af pakningen. Hvis en blækpatron pakkes ud lang tid før, den skal bruges, kan det resultere i reduceret udskriftskvalitet. Når blækpatronen er sat i printeren, bør klappen ikke åbnes og blækpatronen ikke tages ud, med mindre det er for at erstatte den med en ny. Hvis en blækpatron tages ud, før den er tom, kan den blive ubrugelig. Brug ikke en blækpatron efter den dato, der er påtrykt indpakningen. Blækpatroner, som anvendes inden for seks måneder efter, at de er sat i printeren, giver de bedste udskriftsresultater. Skil ikke blækpatronerne ad, og prøv ikke at genfylde dem, da dette kan medføre skader på printerhovedet. Placering af printeren Placer printeren på en flad stabil overflade, som er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den vippes eller står på skrå. Der skal være tilstrækkelig plads foran printeren, så papiret nemt kan føres ud. Undgå at placere printeren på steder med store temperaturudsving eller fugt. Hold også printeren væk fra direkte sollys, stærkt lys og varmekilder. 6

7 Proof Sign-off: Safe.fm3/15/01 R Undgå steder, hvor printeren udsættes for stød og vibrationer. Giv printeren god plads til ventilation. Placer printeren tæt ved en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud. Dansk Undgå steder, hvor printeren udsættes for støv. Note til fransktalende brugere: Placez l imprimante près d une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement. ENERGY STAR Som en ENERGY STAR Partner har EPSON sikret, at dette produkt overholder ENERGY STARretningslinjerne for effektiv energi. Det internationale ENERGY STAR-program for kontorudstyr er et frivilligt partnerskab med computer- og kontorudstyrsindustrien til fremme for indførelsen af energieffektive personlige computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner i en bestræbelse på at mindske luftforurening, der forårsages af energiudvikling. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå legemsskader. c Forholdsregler skal iagttages for at undgå skader på Deres udstyr. Bemærkninger indeholder vigtige informationer og nyttige råd om brugen af Deres printer. 7

8 L PARTS.FM3/15/01 Proof Sign-off: Printerdele og funktioner papirstøtte papirguider printerlåg arkføder blækpatronsklap printerhoved 8

9 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Brug af printerens software Introduktion til printersoftwaren Dansk Printerens software inkluderer en printerdriver og hjælpeprogrammer. Det er muligt at vælge mellem en lang række indstillinger for at opnå de bedste udskriftsresultater. Printerens hjælpeprogrammer gør det muligt at kontrollere printeren og vedligeholde den. Flere oplysninger Yderligere oplysninger om brugen af printerdriveren findes i Ændring af printerindstillingerne på side 10. Bemærk: De specifikke funktioner i printerens software varierer afhængigt af Deres version af Windows. Online hjælp indeholder flere oplysninger om printerens software. Se Når udskriften er blevet vist, klikkes der på Print for at udskrive eller på Cancel for at fortryde udskrivningen. på side 18 for oplysninger om, hvor De kan finde hjælp.. Adgang til printerens software Der er adgang til printerens software fra de fleste Windows programmer eller fra Startmenu i Windows (Windows 98, 95, 2000 og NT 4.0). Når De anvender printerens software i et Windows-program, gælder indstillingerne kun for det program, De anvender. 9

10 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Når De kører printerens software fra Start-menuen i Windows, gælder indstillingerne for alle Windows-programmerne. Fra Windows-programmer 1. Åbn menuen File og vælg Print eller Page Setup. 2. Klik derefter på Printer, Setup, Options eller Properties. (Afhængigt af softwaren kan det være nødvendigt at klikke på en kombination af disse knapper). Printerdriveren åbnes. Fra Windows startmenuen 1. Klik på Start, peg på Settings, og klik så på Printers. 2. I Windows 95 og 98 skal De vælge printer og derefter klikke på Properties i File-menuen. I Windows 2000 skal De vælge printer og derefter klikke på Printing Preferences i Filemenuen. I NT 4.0 skal De vælge printer og derefter klikke på Document Defaults i File-menuen. Printerdriveren åbnes. Ændring af printerindstillingerne Printerdriveren indeholder følgende menuer og indstillinger. Main Paper: Layout: Media Type (medietype), Ink (blæk), Mode (indstilling) Paper size (papirstørrelse), Copies (kopier), Orientation (papirretning), Printable Area (udskrivningsområde) Reduce/Enlarge (formindskelse/forstørrelse), Multi- Page (flere sider), Watermark (vandmærke 10

11 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Indstillingerne i Main-menuen indeholder fire kontrolniveauer for printerdriveren, som er beskrevet nedenfor. Automatisk Dette er den hurtigste og letteste måde at begynde udskrift på. Se Brug af Automatic-indstillingen på side 12. Dansk PhotoEnhance Custom Advanced Denne funktion gør det muligt at anvende en rækk billedkorrigeringsindstillinger, der er specielt udviklet til fotos. Se Brug af PhotoEnhance-funktionen på side 13. Denne funktion gør det muligt at vælge en indstilling, der passer til det aktuelle dokument, De ønsker at udskrive, fra en liste af brugsklare eller brugerdefinerede indstillinger. Ved at vælge Custom aktiveres Advanced-knappen, så De får adgang til Advanced-dialogboksen. Se Custom-indstillinger på side 14. Denne knap åbner Advanceddialogboksen, hvor De kan lave egne indstillinger. I Advanced-dialogboksen kan De føje Deres egne indstillinger til listen over Custom-indstillinger. Udover at lave omfattende indstillinger, som påvirker den generelle udskriftskvalitet, kan De også ændre individuelle dele af udskriften vha. menuerne Paper og Layout menus. Se Deres online Reference Guid for yderligere oplysninger om menuerne Paper og Layout. Media Type-indstillinger.Media Type-indstillingerne er afgørende for, hvilke andre indstillinger der er tilgængelige, og derfor bør denne indstilling vælges først. Vælg i Main-menuen den Media Type-indstilling, der passer til papiret i printeren. 11

12 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Brug af Automatic-indstillingen Når Automatic vælges som Mode-indstilling i Main-menuen, vælger printeren selv alle indstillinger ud fra den valgte medietype og blækindstillingerne. For at foretage blækindstillingerne klikkes på Color for at udskrive i farve eller Black for at udskrive i sort-hvid eller gråtone. Yderligere oplysninger om valg af medietype-indstillingen findes i Media Type-indstillinger på side 11. Bemærk: Afhængigt af det valgte medie i Media Type-listen (når Automatic er valgt) vises der en skalalinje under Custom-knappen, hvor det er muligt at vælge enten Quality eller Speed-indstillinger.Vælg Quality, når udskriftskvaliteten er vigtigere end hastigheden. De fleste Windows-programmer indeholder papirstørrelse- og sidelayout-indstillinger, som tilsidesætter lignende indstillinger i printerdriveren. Hvis dette ikke er tilfældet i Deres program, skal indstillingerne dog bekræftes i printerdriverens Paper-menu. 12

13 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Brug af PhotoEnhance-funktionen Photo Enhance-indstillingen gør det muligt at lave en række billedkorrigeringer i fotos, før de udskrives. PhotoEnhance påvirker ikke de originale data. Dansk Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, når der udskrives i 16-, 24- eller 32-bit farve. Når der udskrives, mens Photo Enhance-indstillingen er valgt, kan udskriftstiden forlænges afhængigt af computersystemet og billedfilens størrelse. Følgende indstillinger kan vælges. Standard People Nature Denne funktion gør det muligt at anvende standard billedkorrigering til de fleste fotos. Prøv dette først. Denne indstilling egner sig bedst til fotos af mennesker. Denne indstilling egner sig bedst til landskaber som f.eks. bjerge, himmel og hav. 13

14 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Soft Focus Sepia Denne indstilling får fotos til at se ud som om, de er taget med en sløret linse. Denne indstilling giver Deres fotos en sepia-tone. Valg af PhotoEnhance giver også adgang til Digital Camera Correction. Vælg denne indstilling, når De udskriver fotos, der tages med et digitalt kamera, for at give de udskrevne fotos det samme glatte og naturlige udseende som fotografier, der er taget med et fotografiapparat. Custom-indstillinger Custom-indstillingen giver mulighed for brugsklare indstillinger, der er beregnet til udskrivning af tekst, grafer og farve.det er også muligt at skabe egne custom-indstillinger og føje dem til listen. 14

15 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Følgende brugsklare indstillinger kan vælges. ICM (Til Windows 98, 95 og 2000) Denne funktion justerer automatisk udskriftsfarverne til at svare til farverne på skærmen. ICM står for Image Color Matching. Dansk srgb Denne indstilling egner sig bedst til farvejustering sammen med andre RGBenheder. Vælg en custom-indstilling ved hjælp af følgende punkter. 1. Vælg Custom som Mode-indstilling i Main-menuen. 2. Klik på boksen for at åbne den, og vælg derefter den indstilling, der egner sig bedst til den type dokument eller billede, De ønsker at udskrive. 3. Når en custom-indstilling vælges, vælges andre indstillinger som f.eks. Print Quality og Color Adjustment automatisk. Ændringerne vises i displayet i venstre side af Main-menuen. 4. Sørg for at godkende Media Type- og Ink-indstillingerne, før der printes, da de kan ellers påvirke den valgte Customindstilling. Se Media Type-indstillinger på side

16 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Preview (vis udskrift) Vælg Print Preview i Main-menuen for at se dokumentet før udskrivning. 16

17 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Når De sender et udskriftsjob til printeren, åbner vinduet Print Preview, hvor De kan foretage ændringer før udskrivning. Dansk Dialogboksen Preview indeholder adskillige ikon-knapper, som anvendes til følgende funktioner: Drag n Drop Zoom Fit-to-screen Maximum zoom Printable area on/off Ved at klikke på denne knap kan De vælge og flytte vandmærker. Ved at klikke på denne knap kan De forstørre eller mindske størrelsen af vis udskrift-siden. Ved at klikke på denne knap kan De tilpasse den viste udskrift til skærmens størrelse. Denne funktion bør vælges, hvis De ønsker at se hele siden på en gang. Ved at klikke på denne knap kan De se udskriften ved maksimum zoom. Denne funktion viser et rektangel af udskriften. Rektangelet udgør sidens udskriftsområde. Printeren kan ikke udskrive noget, der er uden for dette rektangel. Tryk på ikonknappen igen for at lukke denne funktion. 17

18 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Watermark Denne funktion åbner dialogboksen watermark settings, hvor De kan ændre vandmærkeindstillingerne. Reset watermark settings Denne funktion ændrer alle vandmærkeindstillinger, til den status de havde, da Preview-funktionen (vis udskrift) blev åbnet. Hvis der ikke er foretaget ændringer, kan denne funktion ikke vælges. Previous page Denne funktion viser den forrige side. Hvis der ikke er en foregående side, kan denne funktion ikke vælges. Next page Denne funktion viser den næste side af dokumentet. Hvis der ikke er en sådan side, kan denne funktion ikke vælges. Det er også muligt at manipulere den viste udskrift på følgende måder: Vælg og vis enkelte sider. Formindsk og forstør den viste udskrifts størrelse. Vælg og udskriv enhver eller alle sider. Indsæt vandmærker. Det valgte vandmærke bliver vist i den viste udskrift. Angiv hvilke sider i dokumentet De vil udskrive ved at bruge funktionerne Add og Remove.. For at tilføje eller fjerne en side, skal siden først markeres på listen over de side-ikoner, som vises på venstre side af preview-vinduet. Tilføj eller fjern den så vha. kommandoerne i menuen Print Options. Add page Remove page Denne funktion føjer de fremhævede sider til listen over de sider, der skal udskrives. Denne funktion fjerner de fremhævede sider fra listen over de sider, der skal udskrives. Når udskriften er blevet vist, klikkes der på Print for at udskrive eller på Cancel for at fortryde udskrivningen. 18

19 Proof Sign-off: STATW.FM3/15/01 R Kontrol af printerstatus Brug af EPSON Status Monitor3 Dansk EPSON Status Monitor 3 indeholder detaljeret information om printerens status. Bemærk: Sørg for at læse EPSON Status Monitor 3's README-fil, fø programmet bruges. For at åbne denne fil skal De klikke på Start, vælge Programs og derefter EPSON eller EPSON Printers, og endeligt klikke på EPSON Stylus COLOR 480 Readme. Adgang til EPSON Status Monitor 3 Der er adgang til EPSON Status Monitor 3 på to måder. Dobbeltklik på det printerformede genvejsikon i Windows proceslinien. Åbn printerdriveren, klik på Utility-fanen,og klik derefter på EPSON Status Monitor 3. Når De åbner EPSON Status Monitor 3, vises følgende vindue. 19

20 L INK.FM3/15/01 Proof Sign-off: Udskiftning af blækpatroner Med hjælpeprogrammet Status Monitor 3 kan De overvåge det resterende blækniveau fra Deres computer og se instruktioner på skærmen for udskiftning af en tom blækpatron. Når en blækpatron er tom, skal De klikke på How to i Status Monitors Printer Status-vindue. Printerhovedet flytter så til dets placering for udskiftning af blækpaton. Følg instruktionerne på skærmen for at udskifte patronen. Yderligere oplysninger om brugen af Status Monitor findes i Brug af EPSON Status Monitor 3 på side 19. Bemærk: Hvis en blækpatron skal udskiftes, før den er tom, skal De bruge hjælpeprogrammet Ink Cartridge Replacement (Udskiftning af blækpatron) i Utilities-menuen i Deres EPSO- printerdriver. Læs følgende information om blækpatroner og printerhovedet før udskiftning af blækpatronerne. 20

21 Proof Sign-off: INK.FM3/15/01 R w Advarsel: Hold blækpatroner uden for børns rækkevidde. Pas på, at de ikke drikker blækket eller på anden måde håndterer patronerne. Hvis De får blæk på hænderne, skal De vaske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis De får blæk i øjnene, skal De straks skylle med vand. Hvis De oplever ubehag eller synsproblemer efter en grundig skylning, bør De straks kontakte en læge. Dansk c Forholdsregel: EPSON anbefaler, at De bruger originale EPSONblækpatroner. Andre produkter, som ikke er produceret af EPSON, kan forårsage skader på Deres printer, hvilket ikke er dækket af EPSONs garantier. Lad den gamle blækpatron sidde i printeren, indtil De er klar til at udskifte den med en ny. I modsat fald kan evt. blæk, der er tilbage i printerhovedets dyser, tørre ud. Den gule forseglingstape skal fjernes fra blækpatronen før installation, da patronen ellers vil blive ødelagt. Fjern ikke den blå del af patronens forseglingstape, da dette kan få printerhovedet til at blive tilstoppet, så det ikke fungerer. Fjern ikke forseglingstapen i bunden af blækpatronen, da der ellers kan løbe blæk ud. Når blækpatronerne er sat på plads, bør klapperne ikke åbnes igen, før patronerne skal udskiftes, da patronerne ellers kan blive ubrugelige. Flyt ikke printerhovedet med hånden, da dette kan beskadige printeren. Bemærk: Når en blækpatron er tom, må udskrivning ikke fortsættes, selv om den anden patron eventuelt stadig indeholder blæk. Dette gælder også, selv om der stadig er blæk tilbage i den anden blækpatron. Foruden det blæk, der bruges ved udskrivning, bruges der også blæk, når printerhovedet renses, ved udskiftning af blækpatron og under den selvrensende proces, der automatisk udføres hver gang, printeren tændes. 21

22 L Maint.fm3/15/01 Proof Sign-off: Vedligeholdelse Kontrol af printerhovedets dyser Hvis udskrifter og kopier er uventet svage, eller hvis der mangler punkter i udskriften, kan problemet eventuelt løses ved at kontrollere printerhovedets dyser. Printerhovedets dyser kan kontrolleres fra hjælpeprogrammet Nozzle Check via printersoftwaren eller genvejsikonet. Brug af hjælpeprogrammet Nozzle Check Bemærk: Sørg for, at der er lagt papir med formatet A4 eller Letter i arkføderen, før hjælpeprogrammet anvendes. Brug ikke hjælpeprogrammet Nozzle Check, mens der udskrives, da dette kan forringe udskriften. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Nozzle Check. Gå ind i printersoftwaren og klik på Utility-fanen. Klik derefter på Nozzle Check. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet. 22

23 Proof Sign-off: Maint.fm3/15/01 R Printeren udskriver en nozzle check-side. Nedenfor er vist nogle typiske udskrifter. God udskrift Printerhovedet skal renses Dansk manglende segmenter Ovenstående udskrift er sort-hvid, men den faktiske prøveudskrift er i farver (CMYK). Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende (hvis der f.eks. mangler et linjesegment), er der opstået et problem med printeren. Dette kan være en tilstoppet blæksprøjtedyse eller printerhovedet, der ikke er rettet ind. Se næste afsnit for yderligere oplysninger om rensning af printerhovedet. Se Justering af printerhovedet på side 24 for at få yderligere oplysninger om justering af printerhovedet. Rensning af printerhovedet Hvis udskrifterne og kopierne er uventet svage, eller hvis der mangler punkter i udskriften, kan problemet eventuelt løses ved at rense printerhovedet, da dette vil sikre, at sprøjtedyserne leverer tilstrækkeligt blæk. Printerhovedet kan renses fra hjælpeprogrammet Head Cleaning via printersoftwaren eller med genvejsikonet. Bemærk: Under rensningen af printerhovedet anvendes der både sort og farvet blæk. For at undgå spild af blæk, bør printerhovedet kun renses, hvis udskriftskvaliteten forringes, f.eks. hvis det udskrevne er uskarpt, eller hvis farven er forkert eller mangler. Brug hjælpeprogrammet Nozzle Check til at få bekræftet, at printerhovedet trænger til at blive renset. Dette sparer blæk. 23

24 L Maint.fm3/15/01 Proof Sign-off: Brug ikke hjælpeprogrammerne Head Cleaning eller Nozzle Check, mens der udskrives, da dette kan forringe udskriften. Hjælpeprogrammet Head Cleaning Bemærk: Hvis Status Monitor eller Progress Meter (fremgangsmåler ) viser en besked om, at blækpatronerne skal udskiftes, kan De ikke rense printerhovedet. Udskift blækpatronen først. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Head Cleaning. Klik på Utility-fanen i printersoftwaren, og klik så på knappen Head Cleaning. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet. 24 Justering af printerhovedet Hvis De bemærker en dårlig justering af de lodrette linjer, kan dette problem evt. løses fra Deres computer vha. hjælpeprogrammet Print Head Alignment, som De kan vælge via printersoftwaren eller genvejsikonet.. Bemærk: Brug ikke hjælpeprogrammet Print Head Alignment, mens printeren udskriver.dette kan forringe udskrifterne. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Print Head Alignment. Klik på Utility-fanen i printersoftwaren, og klik så på knappen Print Head Alignment. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet.

25 Proof Sign-off: TRBLE.FM3/15/01 R Fejlfinding Fejlmeddelelser Dansk Hjælpeprogrammet Status Monitor 3 giver statusmeddelelser og et grafisk display, der viser printerens nuværende status. Hvis der opstår et problem under udskrivning, vises der en fejlmeddelelse i Progress Meter-vinduet (fremgangsmåler ). Klik på How To for at få Status Monitor til at give instruktioner om løsning af problemet. Typiske problemer og løsninger De fleste printerproblemer kan løses på simpel vis. Definer problemet ud fra listen herunder, og gennemfør løsningsforslaget. Yderligere oplysninger findes i Fejlfinding på side 25. Problemer med udskriftskvaliteten Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, kan følgende løsningsforslag anvendes. Vandrette striber Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Kør hjælpeprogrammet Nozzle Check Hvis der mangler segmenter i dysernes kontrolmønster, skal De køre hjælpeprogrammet Head Cleaning for at rense eventuelle tilstoppede blækdyser. 25

26 L TRBLE.FM3/15/01 Proof Sign-off: Lodret forskydning Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Kør hjælpeprogrammet Print Head Alignment. Fjern markeringen af boksen High Speed i dialogboksen Advanced (avancerede) på Deres printerdriver. Yderligere oplysninger findes i printerdriverens online hjælpefunktion. Farvehuller Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papiret ikke er beskadiget, snavset eller for gammelt. Kør hjælpeprogrammet Head Cleaning for at rense eventuelle tilstoppede blæksprøjtedyser. Kontroller at der ikke vises nogen fejlmeddelelser. Hvis en fejlmeddelelse viser, at blækpatronerne skal udskiftes, skal De klikke på How To og følge instruktionerne på skærmen. Slørede eller udtværede udskrifter Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Sørg for, at papiret ikke er beskadiget, snavset eller for gammelt. Arkfødnings- eller papirstopsproblemer Hvis printeren ikke fremfører papir, fremfører flere sider eller papiret sidder fast, vises der en fejlmeddelelse. Klik på Eject for at få papir ud, der sidder fast. Sørg også for følgende: 26

27 Proof Sign-off: TRBLE.FM3/15/01 R Papiret må ikke være gammelt eller krøllet. Papiret må ikke stikke ud over pilen på den venstre papirguide. Papirguiderne skal indstilles korrekt. Dansk Papiret må hverken være for tyndt eller for tykt. Anvend papir, som opfylder denne printers papirkrav. Oplysninger om papirspecifikationer findes i Deres online Reference Guide. Bemærk: Udskrivningskvaliteten vil muligvis ikke leve op til Deres forventninger på den første side, der udskrives efter papiret har siddet fast. Prøv at udskrive siden igen, hvis udskrivningskvaliteten ikke er tilfredsstillende. Fortryd udskrivning Hvis udskrivningen ikke lever op til Deres forventninger og indeholder ukorrekte eller slørede tegn eller billeder, vil De muligvis ønske at fortryde udskrivningen. Følg instruktionerne nedenunder for at fortryde udskrivning. Når De sender et udskrivningsjob til printeren, vil De på skærmen kunne se, hvor langt printeren er nået med udskrivningen. Klik på Stop-knappen for at afbryde udskrivning. 27

28 L Spec.fm3/15/01 Proof Sign-off: Printerspecifikationer Systemkrav For brug af printeren For at bruge Deres printer skal De have Microsoft Windows 98, Windows 95, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 installeret og et afskærmet, parsnoet parallelkabel tilsluttet. Deres computer bør også overholde følgende systemkrav. Minimums systemkra i486/25 MHz til Wind ows95 og NT 4.0 i486/66 MHz til Wind ows98 Pentium 133 MHz til Windows MB RAM til Windows 98, 95 og NT MB RAM til Windows MB harddiskplads til Windo ws98 og MB til Windows 2000 o g NT4.0 VGA skærm Anbefalet system Pentium eller højere processor til Windows 98, 95 og NT MHz eller højere processor til Windows MB RAM eller mere til Windows 98 og MB eller mere til Windows 2000 og NT MB eller mere harddiskplads til Windows 98 og MB eller mere til Windows 2000 og NT4.0 VGA-skærm eller bedr Deres computerforhandler kan hjælpe med opdatering af Deres system, hvis det ikke imødekommer disse krav. 28

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.

BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support. 062113-511311 BRUGERMANUAL (FORKORTET UDGAVE) Forkortet udgave Komplet manual findes på engelsk på: http://primera-healthcare.eu/en/slide-printer-support.html 2012 All rights reserved i Afsnit 1: Kom godt

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk

Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Af Thomas Holm/Pixl Aps email@pixl.dk Page: 1 Adobe og ICC profiler Traditionen tro er der sket en del fornyelse omkring den måde Adobe Photoshop 6.0 håndterer farver på. Det kan ikke komme som nogen stor

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0018 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 -

Kvikreference. Kvikreference 2013. 5 - 1 - Kvikreference 2013. 5-1 - Indhold 1 Lær om printeren... 3 Brug af printerkontrolpanelet... 3 Forståelse af rækkefølgen af lys på printerkontrolpanelet... 4 2 Påfyldning af papir og specielt medie... 9

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Udgave: April 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote +

Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S. ClearNote + Brugervejledning Bearbejdet af ScanDis A/S + + Vejledning til + Brugervejledning version 7.2.1 Copyright 2006 by Optelec, The Netherlands og ScanDis A/S All rights reserved. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Aldrig mere printerproblemer

Aldrig mere printerproblemer Få svar på alle dine spørgsmål: Aldrig mere printerproblemer sådan Hvis din printer ikke vil udskrive eller blot leverer print i dårlig kvalitet, kan du læse her, hvordan du kommer begge problemer til

Læs mere

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning

Stofa SmartTv. Trin for trin vejledning Stofa SmartTv Trin for trin vejledning INDHOLDSFORTEGNELSE DET INDEHOLDER PAKKEN SÅDAN TILSLUTTER DU ANTENNEKABEL HDMI-KABEL NETVÆRKS-KABEL 1. Sådan tilslutter du din Stofa boks 4 2. Slut din Stofa boks

Læs mere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere

1 HP Deskjet 6500 seriesprintere 1 HP Deskjet 6500 seriesprintere Klik på et relevant emne nedenfor for at få svar på et spørgsmål: HP Deskjet 6540-50 series Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

AR280P Clockradio Håndbogen

AR280P Clockradio Håndbogen AR280P Clockradio Håndbogen Index 1. Anvendelsesområde 2. Sikkerhed o 2.1. Piktogrammer i denne håndbog o 2.2. Almindelige sikkerhedsanvisninger 3. Klargøring til brug o 3.1. Udpakning o 3.2. Pakkens indhold

Læs mere

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE

SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE SMART Ink 3.0 BRUGERVEJLEDNING FOR MAC OS X-OPERATIVSYSTEMSOFTWARE Meddelelse om varemærker SMART Ink, SMART Meeting Pro, smarttech, SMART-logoet og alle SMART-sloganer er varemærker eller registrerede

Læs mere

Opdatering af Windows XP

Opdatering af Windows XP Opdatering af Windows XP For at sikre computeren mest muligt er det en god idé at opdatere sit styresystem jævnligt. Det anbefales, at man mindst en gang om ugen kontrollerer for opdateringer til sit styresystem,

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

Brugermanual MP3 afspiller

Brugermanual MP3 afspiller Brugermanual MP3 afspiller Du kan downloade manualen via følgende link: http://www.accessionx.com/dow nload/manual_links/1331.pdf Importør: Accession ApS, Vandmanden 34, 9200 Aalborg SV 2 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Microsoft. fra Word 2003

Microsoft. fra Word 2003 I denne vejledning Microsoft Word 2010 ser meget anderledes ud end Word 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes.

Forord. Copyright 2001. Alle rettigheder forbeholdes. Slim U2 TA Scanner Utility Brugermanual Forord Copyright 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Denne manual er designet til at assistere dig ved brug af Slim U2 TA Scanner Utility. Oplysninger i dette dokument

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde:

Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: Manual til IJ-25 1. Skift af farvepatron Ved skift af farvepatron er det vigtigt, at man bruger følgende fremgangsmåde: HUSK! Fjern beskyttelsestapen fra printhovedet! 1.1. Maskinen skriver Klar. 1.2.

Læs mere

Her finder du oplysningerne

Her finder du oplysningerne Her finder du oplysningerne Installationsvejledning Indeholder oplysninger om samling af printeren og installation af printersoftwaren. Brugervejledning (denne manual) Indeholder detaljerede oplysninger

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37

Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Sådan kommer du i gang... 37 34 Indholdsfortegnelse Om din nye etiketmaskine... 37 Produktregistrering...37 Sådan kommer du i gang... 37 Strømforsyning...37 Isætning af tapekassetter...38 Sådan bruges etiketmaskinen første gang...

Læs mere

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL

ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S. Nyheder og instruktion TAL ViTre - Opdatering version 84-87 fra ScanDis A/S Nyheder og instruktion TAL Fejlrettelse: F6 virkede ikke hvis udklipslæsning var slået fra. Fejlrettelse: SEORD Korrektur regler virkede ikke optimalt.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt

1 Pakke. Installationsvejledning. Farvestyring af LCD-farveskærm. Vigtigt Installationsvejledning Farvestyring af LCD-farveskærm Vigtigt Læs PRECAUTIONS (FORHOLDSREGLER), denne installationsvejledning og brugervejledningen på cd-rommen omhyggeligt for at blive fortrolig med

Læs mere

Overvågningskamera Model 2470-2471

Overvågningskamera Model 2470-2471 Overvågningskamera Model 2470-2471 Vi takker Dem for købet af dette L-protect overvågningskamera, som ved rigtig brug kan give Dem og Deres familie tryghed i mange år fremover. For at sikre dette er det

Læs mere

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5.

Pool & Spa Sandfilterpumpe HN7892 SAND PUMP MANUAL. Sand filter pump Best.nr. 7892. 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5. SAND PUMP MANUAL Sand filter pump Best.nr. 7892 220-240V~, 50Hz, 120W Hmax 1.6m Hmin 0.25m IPX5 Side 1 Vigtige sikkerhedsanvisninger for Sandfilterpumpe Følgende vigtige punkter skal læses og forstås inden

Læs mere

Gadwin PrintScreen Version 3,5

Gadwin PrintScreen Version 3,5 Side 1 af 6 Gadwin PrintScreen Version 3,5 Indhold: Introduktion...1 Properties (indstillinger)...2 Preferences...2 Source...3 Destination....3 Image...4 About...4 Brug af programmet...5 Introduktion Når

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring

Brugervejledning. Brovægtprogram. F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Brugervejledning Brovægtprogram F.L. Teknik A/S Barfoedsvej 4, 9800 Hjørring Introduktion F.L. Teknik Brovægtprogram er udviklet som supplement til eksisterende og nye brovægte. Programmet understøtter

Læs mere

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse

1 Generel Information. 2 Installation af drivere. 3 Udskrivning. 4 Afsendelse af en fax. Indholdsfortegnelse Macintosh Tillæg Læs denne vejledning omhyggeligt før du tager produktet i brug og opbevar den et praktisk sted for fremtidig brug. Sørg for at læse de vigtige oplysninger i Brugsanvisningen før du tager

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Scanner til farvebilleder Installationsvejledning 1 Sikkerhedsforskrifter................... 4 2 Kend din scanner.................... 6 3 Installation af softwaren............... 8 4 Opsætning af scanneren............

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV

POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV KIRSTEN KRISTENSEN POWERPOINT 2010 LÆR DET SELV Dette hæfte lærer dig at lave velfungerende præsentationer i programmet PowerPoint 2010. Du får en god introduktion til programmets brugerflade og de forskellige

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %)

Funktion Spændvidde Nøjagtighed Luftfugtighed 0,0 til 100 % RF ± 3,0 % RF (40-60 %) ± 5,0 % RF (0-20 % og 80-100 %) Brugsanvisning Datalogger Model RHT10 Dataloggeren måler og gemmer op til 16.000 luftfugt- og temperaturmålinger fra 0-100 % RF og i temperaturområdet fra -40 til 70 ºC. Målefrekvens, alarm og start indstilles

Læs mere

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus

15. Digital kode vælger (hvid DIP switch) 16. Kanal vælger (gul DIP switch) 17. Batteri hus Babyalarm MBF 8020 DK 1.. INDHOLD 1 x sender med integreret oplader, 1 x modtager, 1x ladestation for oplader 2 x strømforsyninger, 2 x specielle opladte batteri pakker 1 x Bruger manual 2.. KOMPONENTER

Læs mere

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF

STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF STOFA VEJLEDNING INSTALLATIONSVEJLEDNING TIL STOFA SAFESURF Hvad kræver Stofa SafeSurf af min computer? Understøttede platforme Windows 8 Windows 8 Pro Windows 7 (alle udgaver) Windows Vista (alle udgaver)

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

Web Connect vejledning

Web Connect vejledning Web Connect vejledning Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: ADS-2500W og ADS-2600W Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen:

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer.

I øjeblikket leverer vi i USA og Canada, og vi starter snart internationale leveringer. Velkommen! HP Photo Creations, som leveres i samarbejde med RocketLife, er en hurtig og nem måde at lave produkter med dine egne erindringsbilleder i professionel kvalitet. Du kan komme i gang med at lave

Læs mere

Installation og brug af Document Distributor

Installation og brug af Document Distributor Klik her for at få vist eller hente denne eller andre Lexmark Document Solutions-dokumenter. Installation og brug af Document Distributor Lexmark Document Distributor består af server- og klientprogrampakker.

Læs mere

Billedvideo med Photo Story

Billedvideo med Photo Story Billedvideo med Photo Story Programmer: Microsoft Photo Story 3 Microsoft Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik - Almen Voksenuddannelse September 2006 Billedvideo med Photo

Læs mere

Billedbehandling med PhotoFiltre

Billedbehandling med PhotoFiltre Billedbehandling med PhotoFiltre Programmer: PhotoFiltre 6.2.5 Microsoft Word 2003 Windows XP Microsoft Internet Explorer Anvendelse: Edb informatik og edb layout - Almen Voksenuddannelse September 2007

Læs mere

Skifte til Excel 2010

Skifte til Excel 2010 I denne vejledning Microsoft Excel 2010 ser meget anderledes ud end Excel 2003, og vi har derfor oprettet denne vejledning, så du hurtigere kan komme i gang med at bruge programmet. Læs videre for at få

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Motorola Phone Tools. Kvikstart

Motorola Phone Tools. Kvikstart Motorola Phone Tools Kvikstart Indhold Minimumskrav... 2 Før installering Motorola Phone Tools... 3 Installering af Motorola Phone Tools... 4 Installering og konfigurering af mobil enhed... 5 Registrering

Læs mere

Udskriv Billeder i Picasa.

Udskriv Billeder i Picasa. Udskriv Billeder i Picasa. Picasa er et nemt program til udskrift af billeder i bestemte størrelser. Programmet advarer dig oven i købet, hvis du forsøger at udskrive et billede, hvis opløsningen ikke

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16

Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Start Photoshop Elements 11 (Velkomstskærmen) Opret en ny kalender via Create-menuen... 16 1 Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Photo Calendar (Kalender) 5 Photo Book (Fotobog)... 6 Contact Sheet (Kontaktark) 7 Billedpakke 8 Photo Collage (Foto collage) 8 Lave et Greeting Card (lykønskningskort)

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret.

Forsigtig! Skal overholdes for at undgå skader på udstyret. Laserprinter 1 Samling af printeren....................3 2 Installation af forbrugskomponenter........5 3 Klargøring af printeren.................12 4 Installation af printersoftwaren...........26 5 Installation

Læs mere

EPSON COVERPLUS Vilkår

EPSON COVERPLUS Vilkår EPSON COVERPLUS Vilkår 1. Definitioner I disse vilkår: Er "Registrering" den proces på Epson CoverPlus-registreringswebstedet, hvor du angiver aktiveringsnummeret, som købt af (eller på anden måde givet

Læs mere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere

SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Produktbemærkninger SMART Notebook 11.3 software til Windows - og Maccomputere Lidt om disse produktbemærkninger Disse produktbemærkninger opsummerer funktionerne i SMART Notebook 11.3 samarbejdsbaserede

Læs mere

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder

Printer Administrations Løsninger. Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder Printer Administrations Løsninger Printer Administrations Løsninger Til enkel, centraliseret styring af printere og multifunktionelle enheder STYR ARBEJDSGANGENE DEN NEMME MÅDE AT STYRE DINE PRINTERE OG

Læs mere

mobile PhoneTools Brugerhåndbog

mobile PhoneTools Brugerhåndbog mobile PhoneTools Brugerhåndbog Indhold Systemkrav...2 Før installering...3 Installering af mobile PhoneTools...4 Installering og konfigurering af mobiltelefon...5 Registrering på Internet...7 Fjerne mobile

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Bruger manual. Indholdsfortegnelse

Bruger manual. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse System Krav 1. Installation... 3 2. Option Menu... 7 2.1 Indstillinger... 8 2.2 Gendan Tilstand... 9 2.3 Kodeord... 12 2.4 BIOS Gendannelse Setup... 13 2.5 Advanceret Indstillinger...

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B

BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B BRUGER MANUAL MODEL: AVC435 B 1 Indholdsfortegnelse 1. SIKKERHEDSINSTRUKTIONER s. 3 1.1 Betjeningsvejledning s. 3 1.2 Meddelelser s. 3 1.3 Børn s. 1.3 1.4 Korrekt brug s. 3 1.5 Elektrisk forbindelse s.

Læs mere

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder:

Quick Guide. Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Hvad er inkluderet Kassen med din Fitbit Aria indeholder: Fitbit Aria Wi-Fi Smart Scale 4 AA batterier, der allerede er installeret Aria Quick Start Guide Sådan kommer du i gang Din Aria skala leveres

Læs mere

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie.

Det er muligt at opdatere kittet når det er installeret i bilen eller før det installeres, som dog kræver at man f.eks. tilslutter det et demopodie. Parrot s produkter kan opdateres med ny software, som i visse tilfælde kan være nødvendigt eller i fremtiden når man har købt en ny telefon som kræver nyeste software version. Det er muligt at opdatere

Læs mere

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt.

GSM Dørtelefon. Installation manual. Bruger manual. Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. GSM Dørtelefon Installation manual Bruger manual Gennemlæs omhyggeligt denne manual før installation og ibrugtagning af dette produkt. Tlf.: +45 86161617 Mobil: +45 40200001 Side 1 GSM Dørtelefon Version

Læs mere

The Bose 151 SE Environmental Speakers

The Bose 151 SE Environmental Speakers SpringOG.book Page 1 Thursday, January 15, 2004 10:05 AM The Bose 151 SE Environmental Speakers Owner s Guide Brugervejledning Bedienungsanleitung Guía del usuario Notice d utilisation Manuale d istruzioni

Læs mere

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services

Version 1.0 09/10. Xerox ColorQube 9301/9302/9303 Internet Services Version 1.0 09/10 Xerox 2010 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Upublicerede rettigheder forbeholdes under copyright-lovgivningen i USA. Indholdet i denne publikation må ikke gengives på nogen

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

NETVÆRKSBRUGSANVISNING

NETVÆRKSBRUGSANVISNING NETVÆRKSBRUGSANVISNING Lagring af udskriftslog på netværket Version 0 DAN Definition af noter Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch

SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch SOFTWARE- BRUGSANVISNING P-touch P700 P-touch P700 Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik

MM030 Sweex-videograbber med USB-stik MM030 Sweex-videograbber med USB-stik Tak, fordi du har købt dette Sweex-produkt. Her hos Sweex bestræber vi os altid på at udvikle pålidelige, funktionelle, driftsikre og brugervenlige produkter af høj

Læs mere

HP Deskjet 1510 series

HP Deskjet 1510 series HP Deskjet 1510 series Indholdsfortegnelse 1 Hjælp til HP Deskjet 1510 series... 1 2 Lær din HP Deskjet 1510 series at kende... 3 Printerdele... 4 Kontrolpanelets funktioner... 5 Indikator for status...

Læs mere

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7

Indhold. Side 1 af 6. Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Internet Explorer 7 Side 1 af 6 Indhold Internet Explorer 7...1 Indhold...1 Nye ting i Internet Explorer 7...2 Nyt udseende...2 Faneblade...2 Nemmere søgning...3 Nemme nyheder...3 Bedre sikkerhed...5 Understøttelse

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics Udendørs Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af

Læs mere

UDVIDET BRUGSANVISNING

UDVIDET BRUGSANVISNING UDVIDET BRUGSANVISNING DCP-J125 DCP-J315W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde det? Hvilken manual? Hvad står der i den? Hvor er den? Sikkerhed og juridiske information Hurtig installationsvejledning

Læs mere

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA

Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA CopyCentre C118 WorkCentre M118/M118i Betjeningsvejledning til Postscript 604P17454_DA Udarbejdet og oversat af: The Document Company Xerox GKLS European Operations Bessemer Road Welwyn Garden City Hertfordshire

Læs mere

Vedligeholdelsesvejledning

Vedligeholdelsesvejledning Vedligeholdelsesvejledning Læs dette først Varemærker...3 Sådan læser du denne vejledning...4 Papir og andre medier Papir og andre medier, der kan anvendes i printeren...5 Anbefalet papir...9 Ilægning

Læs mere

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Startvejledning. Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft PowerPoint 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Find det du skal bruge Klik på en fane på båndet for at

Læs mere

Udskiftning af fuserenheden

Udskiftning af fuserenheden Printeren overvåger fuserenhedens levetid. Når fuserenheden er opbrugt, viser printeren 80 Fuser opbrugt. Denne meddelelse angiver, at det er på tide at udskifte fuserenheden. Hvis du vil opnå den bedste

Læs mere