R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "R4C44. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION."

Transkript

1 Proof Sign-off: Front.fm3/15/01 R Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde det være sig elektronisk, mekanisk, ved fotokopiering, optagelse eller på anden måde uden forudindhentet, skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION. Informationen i denne manual er kun beregnet til brug med denne EPSON printer. EPSON er ikke ansvarlig for brug af denne information med andre printere. Hverken SEIKO EPSON CORPORATION eller associerede foretagender er ansvarlige over for køberen af dette produkt eller tredjepart for skader, tab eller omkostninger, som køber eller tredjepart er blevet udsat for som følge af uheld, forkert brug eller misbrug af dette produkt eller uautoriserede modifikationer, reparationer eller ændringer af dette produkt, eller (undtagen USA) manglende overholdelse af SEIKO EPSON CORPORATIONs brugsog vedligeholdelsesinstruktioner. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader eller problemer, der skyldes brug af ekstra tilbehør eller forbrugsstoffer, der ikke er betegnet som originale EPSON-produkter eller produkter godkendt af SEIKO EPSON CORPORATION. SEIKO EPSON CORPORATION er ikke erstatningspligtig for skader, der skyldes elektromagnetisk interferens, som opstår pga. brug af interfacekabler, der ikke er godkendt af SEIKO EPSON CORPORATION. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Microsoft og Windows er registrerede varemærker under Microsoft Corporation. Generel bemærkning: Andre produktnavne i denne publikation tjener udelukkende til identifikationsformål og er evt.varemærker tilhørende deres respektive ejere. EPSON frasiger sig alle og enhver rettighed i forbindelse med sådanne mærker. Copyright 2000, SEIKO EPSON CORPORATION, Nagano, Japan. 1

2 L Front.fm3/15/01 Proof Sign-off: Overensstemmelseserklæring I henhold til ISO/IEC vejledning 22 og EN Producent: Adresse: Repræsentant: Adresse: SEIKO EPSON CORPORATION 3-5, Owa 3-chome, Suwa-shi, Nagano-ken 392, Japan EPSON EUROPE B.V. Erklærer hermed, at følgende produkt: Produktnavn: Model: Entranda 701, 1096 EJ AMSTERDAM, Holland Inkjet printer P190A overholder følgende direktiv(er) og norm(er): Direktiv 89/336/EEC: Direktiv 73/23/EEC: EN Class B EN EN EN IEC IEC IEC EN Marts 2000 H.Horiuchi Bestyrelsesformand for EPSON EUROPE B.V. 2

3 Proof Sign-off: short.bk SHORT.TOC 3/15/01 R Indholdsfortegnelse Sikk kkerh rheds dsin instr truk uktio ioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Nogle få forholdsregler ENERGY STAR Advarsler, forholdsregler og bemærkninger Prin rinte terdele og fun unkti tione oner Dansk Brug af print inter eren ens softw tware Introduktion til printersoftwaren Ændring af printerindstillingerne Preview (vis udskrift) Kon ontr trol l af prin inte ters rstatus Brug af EPSON Status Monitor Udski skiftnin tning af blæk ækpatr troner Vedli dligeh gehol oldel delse Kontrol af printerhovedets dyser Rensning af printerhovedet Justering af printerhovedet Fejl jlfin findin ding Fejlmeddelelser Typiske problemer og løsninger Fortryd udskrivning Prin rinte terspe speci cifi fika katione oner Systemkrav

4 L Safe.fm3/15/01 Proof Sign-off: Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner Før printeren tages i brug, skal De gennemlæse alle disse instruktioner. Sørg også for at følge alle advarsler og instruktioner, der er mærket på printeren. Bloker eller tildæk ikke åbningerne i printerens kabinet. Stik ikke genstande gennem åbningerne i kabinettet. Spild ikke væske på printeren. Brug kun den type strømforsyning, der er angivet på printerens mærkat. Tilslut alt udstyret til stikkontakter med jordforbindelse. Undgå at bruge kontakter i samme kredsløb som kopimaskiner eller ventilationssystemer, der anvender store mængder elektricitet og ofte tændes og slukkes. Anvend ikke stik med vægkontakter eller automatiske timere. Hold hele computersystemet væk fra potentielle kilder til elektromagnetisk interferens, så som højttalere eller baseenheder til trådløse telefoner. Benyt ikke en beskadiget eller flosset strømledning. Tag printerens stik ud af stikkontakten, hvis printeren ikke bruges i længere tid. Hvis De bruger forlængerledning, skal De sørge for, at den samlede ampereværdi af de apparater, der er tilsluttet forlængerledningen, ikke overskrider forlængerledningens ampereværdi. Sørg også for, at den samlede ampereværdi af alle de apparater, der er tilsluttet stikkontakten, ikke overskrider stikkontaktens ampereværdi. 4

5 Proof Sign-off: Safe.fm3/15/01 R De bør ikke selv forsøge at servicere printeren. Tag printerens ledning ud af stikkontakten og tilkald en kvalificeret servicetekniker i forbindelse med følgende forhold: Hvis strømledningen eller stikket er blevet beskadiget; hvi der er kommet væske ind i printeren; hvis den har været tabt eller kabinettet er beskadiget; hvis den ikke fungerer normalt eller udviser en tydelig præstationsforringelse. Dansk Bemærk følgende, hvis De planlægger at anvende printeren i Tyskland. For at have tilstrækkelig kortslutningsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse af denne printer, skal bygningsinstallationen være beskyttet med en 16 A-sikring. Bei Anschluß des Druckers an die Stromversorgung muß sichergestellt werden, daß die Gebäudeinstallation mit einem 16 A-Überstromschalter abgesichert ist. Nogle få forholdsregler Bemærk følgende, når De bruger printeren, håndterer blækpatronerne eller vælger printerens placering. Når De bruger printeren Stik aldrig hånden ind i printeren, og rør aldrig ved blækpatronerne under udskrivning. Flyt ikke printerhovedet med hånden, da dette kan beskadige printeren. Før printeren transporteres, skal det sikres, at printerhovedet er låst i yderste højre position, og at blækpatronerne sidder på plads. 5

6 L Safe.fm3/15/01 Proof Sign-off: Håndtering af blækpatroner Hold blækpatroner uden for børns rækkevidde. Pas på, at de ikke drikker blækket eller på anden måde håndterer patronerne. Hvis De får blæk på huden, vaskes det af med sæbe og vand. Hvis De får blæk i øjnene, skal De straks skylle med vand. Ryst ikke blækpatronerne; dette kan resultere i utætheder. Sæt blækpatronen i, så snart den er taget ud af pakningen. Hvis en blækpatron pakkes ud lang tid før, den skal bruges, kan det resultere i reduceret udskriftskvalitet. Når blækpatronen er sat i printeren, bør klappen ikke åbnes og blækpatronen ikke tages ud, med mindre det er for at erstatte den med en ny. Hvis en blækpatron tages ud, før den er tom, kan den blive ubrugelig. Brug ikke en blækpatron efter den dato, der er påtrykt indpakningen. Blækpatroner, som anvendes inden for seks måneder efter, at de er sat i printeren, giver de bedste udskriftsresultater. Skil ikke blækpatronerne ad, og prøv ikke at genfylde dem, da dette kan medføre skader på printerhovedet. Placering af printeren Placer printeren på en flad stabil overflade, som er større end printeren. Printeren fungerer ikke korrekt, hvis den vippes eller står på skrå. Der skal være tilstrækkelig plads foran printeren, så papiret nemt kan føres ud. Undgå at placere printeren på steder med store temperaturudsving eller fugt. Hold også printeren væk fra direkte sollys, stærkt lys og varmekilder. 6

7 Proof Sign-off: Safe.fm3/15/01 R Undgå steder, hvor printeren udsættes for stød og vibrationer. Giv printeren god plads til ventilation. Placer printeren tæt ved en stikkontakt, hvor stikket nemt kan tages ud. Dansk Undgå steder, hvor printeren udsættes for støv. Note til fransktalende brugere: Placez l imprimante près d une prise de contacte où la fiche peut être débranchée facilement. ENERGY STAR Som en ENERGY STAR Partner har EPSON sikret, at dette produkt overholder ENERGY STARretningslinjerne for effektiv energi. Det internationale ENERGY STAR-program for kontorudstyr er et frivilligt partnerskab med computer- og kontorudstyrsindustrien til fremme for indførelsen af energieffektive personlige computere, skærme, printere, faxmaskiner og kopimaskiner i en bestræbelse på at mindske luftforurening, der forårsages af energiudvikling. Advarsler, forholdsregler og bemærkninger w Advarsler skal følges omhyggeligt for at undgå legemsskader. c Forholdsregler skal iagttages for at undgå skader på Deres udstyr. Bemærkninger indeholder vigtige informationer og nyttige råd om brugen af Deres printer. 7

8 L PARTS.FM3/15/01 Proof Sign-off: Printerdele og funktioner papirstøtte papirguider printerlåg arkføder blækpatronsklap printerhoved 8

9 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Brug af printerens software Introduktion til printersoftwaren Dansk Printerens software inkluderer en printerdriver og hjælpeprogrammer. Det er muligt at vælge mellem en lang række indstillinger for at opnå de bedste udskriftsresultater. Printerens hjælpeprogrammer gør det muligt at kontrollere printeren og vedligeholde den. Flere oplysninger Yderligere oplysninger om brugen af printerdriveren findes i Ændring af printerindstillingerne på side 10. Bemærk: De specifikke funktioner i printerens software varierer afhængigt af Deres version af Windows. Online hjælp indeholder flere oplysninger om printerens software. Se Når udskriften er blevet vist, klikkes der på Print for at udskrive eller på Cancel for at fortryde udskrivningen. på side 18 for oplysninger om, hvor De kan finde hjælp.. Adgang til printerens software Der er adgang til printerens software fra de fleste Windows programmer eller fra Startmenu i Windows (Windows 98, 95, 2000 og NT 4.0). Når De anvender printerens software i et Windows-program, gælder indstillingerne kun for det program, De anvender. 9

10 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Når De kører printerens software fra Start-menuen i Windows, gælder indstillingerne for alle Windows-programmerne. Fra Windows-programmer 1. Åbn menuen File og vælg Print eller Page Setup. 2. Klik derefter på Printer, Setup, Options eller Properties. (Afhængigt af softwaren kan det være nødvendigt at klikke på en kombination af disse knapper). Printerdriveren åbnes. Fra Windows startmenuen 1. Klik på Start, peg på Settings, og klik så på Printers. 2. I Windows 95 og 98 skal De vælge printer og derefter klikke på Properties i File-menuen. I Windows 2000 skal De vælge printer og derefter klikke på Printing Preferences i Filemenuen. I NT 4.0 skal De vælge printer og derefter klikke på Document Defaults i File-menuen. Printerdriveren åbnes. Ændring af printerindstillingerne Printerdriveren indeholder følgende menuer og indstillinger. Main Paper: Layout: Media Type (medietype), Ink (blæk), Mode (indstilling) Paper size (papirstørrelse), Copies (kopier), Orientation (papirretning), Printable Area (udskrivningsområde) Reduce/Enlarge (formindskelse/forstørrelse), Multi- Page (flere sider), Watermark (vandmærke 10

11 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Indstillingerne i Main-menuen indeholder fire kontrolniveauer for printerdriveren, som er beskrevet nedenfor. Automatisk Dette er den hurtigste og letteste måde at begynde udskrift på. Se Brug af Automatic-indstillingen på side 12. Dansk PhotoEnhance Custom Advanced Denne funktion gør det muligt at anvende en rækk billedkorrigeringsindstillinger, der er specielt udviklet til fotos. Se Brug af PhotoEnhance-funktionen på side 13. Denne funktion gør det muligt at vælge en indstilling, der passer til det aktuelle dokument, De ønsker at udskrive, fra en liste af brugsklare eller brugerdefinerede indstillinger. Ved at vælge Custom aktiveres Advanced-knappen, så De får adgang til Advanced-dialogboksen. Se Custom-indstillinger på side 14. Denne knap åbner Advanceddialogboksen, hvor De kan lave egne indstillinger. I Advanced-dialogboksen kan De føje Deres egne indstillinger til listen over Custom-indstillinger. Udover at lave omfattende indstillinger, som påvirker den generelle udskriftskvalitet, kan De også ændre individuelle dele af udskriften vha. menuerne Paper og Layout menus. Se Deres online Reference Guid for yderligere oplysninger om menuerne Paper og Layout. Media Type-indstillinger.Media Type-indstillingerne er afgørende for, hvilke andre indstillinger der er tilgængelige, og derfor bør denne indstilling vælges først. Vælg i Main-menuen den Media Type-indstilling, der passer til papiret i printeren. 11

12 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Brug af Automatic-indstillingen Når Automatic vælges som Mode-indstilling i Main-menuen, vælger printeren selv alle indstillinger ud fra den valgte medietype og blækindstillingerne. For at foretage blækindstillingerne klikkes på Color for at udskrive i farve eller Black for at udskrive i sort-hvid eller gråtone. Yderligere oplysninger om valg af medietype-indstillingen findes i Media Type-indstillinger på side 11. Bemærk: Afhængigt af det valgte medie i Media Type-listen (når Automatic er valgt) vises der en skalalinje under Custom-knappen, hvor det er muligt at vælge enten Quality eller Speed-indstillinger.Vælg Quality, når udskriftskvaliteten er vigtigere end hastigheden. De fleste Windows-programmer indeholder papirstørrelse- og sidelayout-indstillinger, som tilsidesætter lignende indstillinger i printerdriveren. Hvis dette ikke er tilfældet i Deres program, skal indstillingerne dog bekræftes i printerdriverens Paper-menu. 12

13 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Brug af PhotoEnhance-funktionen Photo Enhance-indstillingen gør det muligt at lave en række billedkorrigeringer i fotos, før de udskrives. PhotoEnhance påvirker ikke de originale data. Dansk Bemærk: Denne funktion er kun tilgængelig, når der udskrives i 16-, 24- eller 32-bit farve. Når der udskrives, mens Photo Enhance-indstillingen er valgt, kan udskriftstiden forlænges afhængigt af computersystemet og billedfilens størrelse. Følgende indstillinger kan vælges. Standard People Nature Denne funktion gør det muligt at anvende standard billedkorrigering til de fleste fotos. Prøv dette først. Denne indstilling egner sig bedst til fotos af mennesker. Denne indstilling egner sig bedst til landskaber som f.eks. bjerge, himmel og hav. 13

14 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Soft Focus Sepia Denne indstilling får fotos til at se ud som om, de er taget med en sløret linse. Denne indstilling giver Deres fotos en sepia-tone. Valg af PhotoEnhance giver også adgang til Digital Camera Correction. Vælg denne indstilling, når De udskriver fotos, der tages med et digitalt kamera, for at give de udskrevne fotos det samme glatte og naturlige udseende som fotografier, der er taget med et fotografiapparat. Custom-indstillinger Custom-indstillingen giver mulighed for brugsklare indstillinger, der er beregnet til udskrivning af tekst, grafer og farve.det er også muligt at skabe egne custom-indstillinger og føje dem til listen. 14

15 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Følgende brugsklare indstillinger kan vælges. ICM (Til Windows 98, 95 og 2000) Denne funktion justerer automatisk udskriftsfarverne til at svare til farverne på skærmen. ICM står for Image Color Matching. Dansk srgb Denne indstilling egner sig bedst til farvejustering sammen med andre RGBenheder. Vælg en custom-indstilling ved hjælp af følgende punkter. 1. Vælg Custom som Mode-indstilling i Main-menuen. 2. Klik på boksen for at åbne den, og vælg derefter den indstilling, der egner sig bedst til den type dokument eller billede, De ønsker at udskrive. 3. Når en custom-indstilling vælges, vælges andre indstillinger som f.eks. Print Quality og Color Adjustment automatisk. Ændringerne vises i displayet i venstre side af Main-menuen. 4. Sørg for at godkende Media Type- og Ink-indstillingerne, før der printes, da de kan ellers påvirke den valgte Customindstilling. Se Media Type-indstillinger på side

16 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Preview (vis udskrift) Vælg Print Preview i Main-menuen for at se dokumentet før udskrivning. 16

17 Proof Sign-off: SOFTW.FM3/15/01 R Når De sender et udskriftsjob til printeren, åbner vinduet Print Preview, hvor De kan foretage ændringer før udskrivning. Dansk Dialogboksen Preview indeholder adskillige ikon-knapper, som anvendes til følgende funktioner: Drag n Drop Zoom Fit-to-screen Maximum zoom Printable area on/off Ved at klikke på denne knap kan De vælge og flytte vandmærker. Ved at klikke på denne knap kan De forstørre eller mindske størrelsen af vis udskrift-siden. Ved at klikke på denne knap kan De tilpasse den viste udskrift til skærmens størrelse. Denne funktion bør vælges, hvis De ønsker at se hele siden på en gang. Ved at klikke på denne knap kan De se udskriften ved maksimum zoom. Denne funktion viser et rektangel af udskriften. Rektangelet udgør sidens udskriftsområde. Printeren kan ikke udskrive noget, der er uden for dette rektangel. Tryk på ikonknappen igen for at lukke denne funktion. 17

18 L SOFTW.FM3/15/01 Proof Sign-off: Watermark Denne funktion åbner dialogboksen watermark settings, hvor De kan ændre vandmærkeindstillingerne. Reset watermark settings Denne funktion ændrer alle vandmærkeindstillinger, til den status de havde, da Preview-funktionen (vis udskrift) blev åbnet. Hvis der ikke er foretaget ændringer, kan denne funktion ikke vælges. Previous page Denne funktion viser den forrige side. Hvis der ikke er en foregående side, kan denne funktion ikke vælges. Next page Denne funktion viser den næste side af dokumentet. Hvis der ikke er en sådan side, kan denne funktion ikke vælges. Det er også muligt at manipulere den viste udskrift på følgende måder: Vælg og vis enkelte sider. Formindsk og forstør den viste udskrifts størrelse. Vælg og udskriv enhver eller alle sider. Indsæt vandmærker. Det valgte vandmærke bliver vist i den viste udskrift. Angiv hvilke sider i dokumentet De vil udskrive ved at bruge funktionerne Add og Remove.. For at tilføje eller fjerne en side, skal siden først markeres på listen over de side-ikoner, som vises på venstre side af preview-vinduet. Tilføj eller fjern den så vha. kommandoerne i menuen Print Options. Add page Remove page Denne funktion føjer de fremhævede sider til listen over de sider, der skal udskrives. Denne funktion fjerner de fremhævede sider fra listen over de sider, der skal udskrives. Når udskriften er blevet vist, klikkes der på Print for at udskrive eller på Cancel for at fortryde udskrivningen. 18

19 Proof Sign-off: STATW.FM3/15/01 R Kontrol af printerstatus Brug af EPSON Status Monitor3 Dansk EPSON Status Monitor 3 indeholder detaljeret information om printerens status. Bemærk: Sørg for at læse EPSON Status Monitor 3's README-fil, fø programmet bruges. For at åbne denne fil skal De klikke på Start, vælge Programs og derefter EPSON eller EPSON Printers, og endeligt klikke på EPSON Stylus COLOR 480 Readme. Adgang til EPSON Status Monitor 3 Der er adgang til EPSON Status Monitor 3 på to måder. Dobbeltklik på det printerformede genvejsikon i Windows proceslinien. Åbn printerdriveren, klik på Utility-fanen,og klik derefter på EPSON Status Monitor 3. Når De åbner EPSON Status Monitor 3, vises følgende vindue. 19

20 L INK.FM3/15/01 Proof Sign-off: Udskiftning af blækpatroner Med hjælpeprogrammet Status Monitor 3 kan De overvåge det resterende blækniveau fra Deres computer og se instruktioner på skærmen for udskiftning af en tom blækpatron. Når en blækpatron er tom, skal De klikke på How to i Status Monitors Printer Status-vindue. Printerhovedet flytter så til dets placering for udskiftning af blækpaton. Følg instruktionerne på skærmen for at udskifte patronen. Yderligere oplysninger om brugen af Status Monitor findes i Brug af EPSON Status Monitor 3 på side 19. Bemærk: Hvis en blækpatron skal udskiftes, før den er tom, skal De bruge hjælpeprogrammet Ink Cartridge Replacement (Udskiftning af blækpatron) i Utilities-menuen i Deres EPSO- printerdriver. Læs følgende information om blækpatroner og printerhovedet før udskiftning af blækpatronerne. 20

21 Proof Sign-off: INK.FM3/15/01 R w Advarsel: Hold blækpatroner uden for børns rækkevidde. Pas på, at de ikke drikker blækket eller på anden måde håndterer patronerne. Hvis De får blæk på hænderne, skal De vaske dem grundigt med sæbe og vand. Hvis De får blæk i øjnene, skal De straks skylle med vand. Hvis De oplever ubehag eller synsproblemer efter en grundig skylning, bør De straks kontakte en læge. Dansk c Forholdsregel: EPSON anbefaler, at De bruger originale EPSONblækpatroner. Andre produkter, som ikke er produceret af EPSON, kan forårsage skader på Deres printer, hvilket ikke er dækket af EPSONs garantier. Lad den gamle blækpatron sidde i printeren, indtil De er klar til at udskifte den med en ny. I modsat fald kan evt. blæk, der er tilbage i printerhovedets dyser, tørre ud. Den gule forseglingstape skal fjernes fra blækpatronen før installation, da patronen ellers vil blive ødelagt. Fjern ikke den blå del af patronens forseglingstape, da dette kan få printerhovedet til at blive tilstoppet, så det ikke fungerer. Fjern ikke forseglingstapen i bunden af blækpatronen, da der ellers kan løbe blæk ud. Når blækpatronerne er sat på plads, bør klapperne ikke åbnes igen, før patronerne skal udskiftes, da patronerne ellers kan blive ubrugelige. Flyt ikke printerhovedet med hånden, da dette kan beskadige printeren. Bemærk: Når en blækpatron er tom, må udskrivning ikke fortsættes, selv om den anden patron eventuelt stadig indeholder blæk. Dette gælder også, selv om der stadig er blæk tilbage i den anden blækpatron. Foruden det blæk, der bruges ved udskrivning, bruges der også blæk, når printerhovedet renses, ved udskiftning af blækpatron og under den selvrensende proces, der automatisk udføres hver gang, printeren tændes. 21

22 L Maint.fm3/15/01 Proof Sign-off: Vedligeholdelse Kontrol af printerhovedets dyser Hvis udskrifter og kopier er uventet svage, eller hvis der mangler punkter i udskriften, kan problemet eventuelt løses ved at kontrollere printerhovedets dyser. Printerhovedets dyser kan kontrolleres fra hjælpeprogrammet Nozzle Check via printersoftwaren eller genvejsikonet. Brug af hjælpeprogrammet Nozzle Check Bemærk: Sørg for, at der er lagt papir med formatet A4 eller Letter i arkføderen, før hjælpeprogrammet anvendes. Brug ikke hjælpeprogrammet Nozzle Check, mens der udskrives, da dette kan forringe udskriften. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Nozzle Check. Gå ind i printersoftwaren og klik på Utility-fanen. Klik derefter på Nozzle Check. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet. 22

23 Proof Sign-off: Maint.fm3/15/01 R Printeren udskriver en nozzle check-side. Nedenfor er vist nogle typiske udskrifter. God udskrift Printerhovedet skal renses Dansk manglende segmenter Ovenstående udskrift er sort-hvid, men den faktiske prøveudskrift er i farver (CMYK). Hvis udskriftskvaliteten ikke er tilfredsstillende (hvis der f.eks. mangler et linjesegment), er der opstået et problem med printeren. Dette kan være en tilstoppet blæksprøjtedyse eller printerhovedet, der ikke er rettet ind. Se næste afsnit for yderligere oplysninger om rensning af printerhovedet. Se Justering af printerhovedet på side 24 for at få yderligere oplysninger om justering af printerhovedet. Rensning af printerhovedet Hvis udskrifterne og kopierne er uventet svage, eller hvis der mangler punkter i udskriften, kan problemet eventuelt løses ved at rense printerhovedet, da dette vil sikre, at sprøjtedyserne leverer tilstrækkeligt blæk. Printerhovedet kan renses fra hjælpeprogrammet Head Cleaning via printersoftwaren eller med genvejsikonet. Bemærk: Under rensningen af printerhovedet anvendes der både sort og farvet blæk. For at undgå spild af blæk, bør printerhovedet kun renses, hvis udskriftskvaliteten forringes, f.eks. hvis det udskrevne er uskarpt, eller hvis farven er forkert eller mangler. Brug hjælpeprogrammet Nozzle Check til at få bekræftet, at printerhovedet trænger til at blive renset. Dette sparer blæk. 23

24 L Maint.fm3/15/01 Proof Sign-off: Brug ikke hjælpeprogrammerne Head Cleaning eller Nozzle Check, mens der udskrives, da dette kan forringe udskriften. Hjælpeprogrammet Head Cleaning Bemærk: Hvis Status Monitor eller Progress Meter (fremgangsmåler ) viser en besked om, at blækpatronerne skal udskiftes, kan De ikke rense printerhovedet. Udskift blækpatronen først. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Head Cleaning. Klik på Utility-fanen i printersoftwaren, og klik så på knappen Head Cleaning. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet. 24 Justering af printerhovedet Hvis De bemærker en dårlig justering af de lodrette linjer, kan dette problem evt. løses fra Deres computer vha. hjælpeprogrammet Print Head Alignment, som De kan vælge via printersoftwaren eller genvejsikonet.. Bemærk: Brug ikke hjælpeprogrammet Print Head Alignment, mens printeren udskriver.dette kan forringe udskrifterne. Der er adgang til hjælpeprogrammet på to måder: Højreklik på det printerformede ikon i Windows proceslinie og vælg Print Head Alignment. Klik på Utility-fanen i printersoftwaren, og klik så på knappen Print Head Alignment. Følg instruktionerne på skærmen, når De har åbnet hjælpeprogrammet.

25 Proof Sign-off: TRBLE.FM3/15/01 R Fejlfinding Fejlmeddelelser Dansk Hjælpeprogrammet Status Monitor 3 giver statusmeddelelser og et grafisk display, der viser printerens nuværende status. Hvis der opstår et problem under udskrivning, vises der en fejlmeddelelse i Progress Meter-vinduet (fremgangsmåler ). Klik på How To for at få Status Monitor til at give instruktioner om løsning af problemet. Typiske problemer og løsninger De fleste printerproblemer kan løses på simpel vis. Definer problemet ud fra listen herunder, og gennemfør løsningsforslaget. Yderligere oplysninger findes i Fejlfinding på side 25. Problemer med udskriftskvaliteten Hvis der er problemer med udskriftskvaliteten, kan følgende løsningsforslag anvendes. Vandrette striber Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Kør hjælpeprogrammet Nozzle Check Hvis der mangler segmenter i dysernes kontrolmønster, skal De køre hjælpeprogrammet Head Cleaning for at rense eventuelle tilstoppede blækdyser. 25

26 L TRBLE.FM3/15/01 Proof Sign-off: Lodret forskydning Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Kør hjælpeprogrammet Print Head Alignment. Fjern markeringen af boksen High Speed i dialogboksen Advanced (avancerede) på Deres printerdriver. Yderligere oplysninger findes i printerdriverens online hjælpefunktion. Farvehuller Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papiret ikke er beskadiget, snavset eller for gammelt. Kør hjælpeprogrammet Head Cleaning for at rense eventuelle tilstoppede blæksprøjtedyser. Kontroller at der ikke vises nogen fejlmeddelelser. Hvis en fejlmeddelelse viser, at blækpatronerne skal udskiftes, skal De klikke på How To og følge instruktionerne på skærmen. Slørede eller udtværede udskrifter Prøv en eller flere af disse løsninger: Sørg for, at papirets udskriftsside vender opad i arkføderen. Sørg for, at papiret ikke er beskadiget, snavset eller for gammelt. Arkfødnings- eller papirstopsproblemer Hvis printeren ikke fremfører papir, fremfører flere sider eller papiret sidder fast, vises der en fejlmeddelelse. Klik på Eject for at få papir ud, der sidder fast. Sørg også for følgende: 26

27 Proof Sign-off: TRBLE.FM3/15/01 R Papiret må ikke være gammelt eller krøllet. Papiret må ikke stikke ud over pilen på den venstre papirguide. Papirguiderne skal indstilles korrekt. Dansk Papiret må hverken være for tyndt eller for tykt. Anvend papir, som opfylder denne printers papirkrav. Oplysninger om papirspecifikationer findes i Deres online Reference Guide. Bemærk: Udskrivningskvaliteten vil muligvis ikke leve op til Deres forventninger på den første side, der udskrives efter papiret har siddet fast. Prøv at udskrive siden igen, hvis udskrivningskvaliteten ikke er tilfredsstillende. Fortryd udskrivning Hvis udskrivningen ikke lever op til Deres forventninger og indeholder ukorrekte eller slørede tegn eller billeder, vil De muligvis ønske at fortryde udskrivningen. Følg instruktionerne nedenunder for at fortryde udskrivning. Når De sender et udskrivningsjob til printeren, vil De på skærmen kunne se, hvor langt printeren er nået med udskrivningen. Klik på Stop-knappen for at afbryde udskrivning. 27

28 L Spec.fm3/15/01 Proof Sign-off: Printerspecifikationer Systemkrav For brug af printeren For at bruge Deres printer skal De have Microsoft Windows 98, Windows 95, Windows 2000 eller Windows NT 4.0 installeret og et afskærmet, parsnoet parallelkabel tilsluttet. Deres computer bør også overholde følgende systemkrav. Minimums systemkra i486/25 MHz til Wind ows95 og NT 4.0 i486/66 MHz til Wind ows98 Pentium 133 MHz til Windows MB RAM til Windows 98, 95 og NT MB RAM til Windows MB harddiskplads til Windo ws98 og MB til Windows 2000 o g NT4.0 VGA skærm Anbefalet system Pentium eller højere processor til Windows 98, 95 og NT MHz eller højere processor til Windows MB RAM eller mere til Windows 98 og MB eller mere til Windows 2000 og NT MB eller mere harddiskplads til Windows 98 og MB eller mere til Windows 2000 og NT4.0 VGA-skærm eller bedr Deres computerforhandler kan hjælpe med opdatering af Deres system, hvis det ikke imødekommer disse krav. 28

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

R4C475. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C475. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: front.fm5/17/00 R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske lagersystemer eller overføres i nogen

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5-format FRONT.FM R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form

Læs mere

Dansk. R4C428 short.bk Rev_C. Alt-i-et-produkt. Trykt på genbrugspapir. Proof Sign-off: tanto name leader name editor name.

Dansk. R4C428 short.bk Rev_C. Alt-i-et-produkt. Trykt på genbrugspapir. Proof Sign-off: tanto name leader name editor name. Proof Sign-off: A5 size Front.fm 10/13/99 Pass 3 Alt-i-et-produkt Dansk!" #"$ %"&#"&'"$ ( #"$ )!" #"$ %"&#"&'"$ * * +,-!" #"$ %"&#"&'"$ (!" #"$ %"&#"&'"$ #"$(!" #"$ %"&#"&'"$!" #"$ %"&#"&'"$!" #"$ %"&#"&'"$

Læs mere

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0

R4C621Setup Guide Rev. C A5-format 680 setup dan.fm 1/23/02 Pass 0 L 'DQVN MAEUL0062 . L Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftware & Reference Guide pakning med blækpatroner (indeholder både sorte og farveblækpatroner.) Hverdagsbrug Installations

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS COLOR 880 http://da.yourpdfguides.com/dref/1119862

Din brugermanual EPSON STYLUS COLOR 880 http://da.yourpdfguides.com/dref/1119862 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: A5-format front.fm R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form

Læs mere

R4C725/726 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C725/726 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: FRONT.FM R Farve InkJet printer Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

R4C479. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C479. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke, der tilhører SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: Front.fm12/6/99 R Farve InkJet Printer Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske lagersystemer eller overføres i nogen

Læs mere

R4C649 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION.

R4C649 12/15/00. EPSON er et registreret varemærke, og EPSON Stylus er et varemærke under SEIKO EPSON CORPORATION. Proof Sign-off: R4C649 Front.fm R Farve InkJet printer Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form - eller på

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installere printersoftwaren Kontrollere indholdet af pakken Tilslutte printeren Pakke printeren ud Installere blækpatroner Tilslutte printerens dele Tilslutte printeren Installationsvejledning DK10010-00

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Installationshåndbog

Installationshåndbog Inkjet farveprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde - det være sig mekanisk,

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 10 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug

Printer Driver. I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug 3-877-668-11 (1) Printer Driver Indstillingsvejledning I denne vejledning beskrives konfigurationen af printerdriverne til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager printerdriveren

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Dansk Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 1 Samling af printeren........................ 2 Opstilling af printeren....................... 3 Tilslutning af printeren til computeren.......................

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning

Installations- og brugervejledning. Installasjons- og brukerveiledning. Handbok fšr installation och daglig anvšndning Installations- og brugervejledning Installasjons- og brukerveiledning Asettelu ja pšivittšinen kšyttš Handbok fšr installation och daglig anvšndning MAEUL0024 Dansk Alle rettigheder forbeholdes. Ingen

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045

Din brugermanual EPSON STYLUS PHOTO 915 http://da.yourpdfguides.com/dref/557045 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i EPSON STYLUS PHOTO 915 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning.

Z54 Color Jetprinter. Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2. www.lexmark.com. Printeroversigt. Grundlæggende udskrivning. Z54 Color Jetprinter Onlinebrugervejledning til Mac OS 8.6 til 9.2 vejledning 2 Navigering Klik på kategorierne i venstre rude for at navigere rundt på siderne. Klik på den blå tekst for at følge link

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Direct Access Keyboard

Direct Access Keyboard Direct Access Keyboard Brugervejledning Version 1.0 Copyright Det er forbudt uden producentens skriftlige samtykke at reproducere eller overføre nogen del af denne vejledning i noget format, hverken elektronisk

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Dansk. R4C5500 Reference Guide. Laserprinter. Proof Sign-off: K.Yoda E.Otera J.Hoadley 1/24/01

Dansk. R4C5500 Reference Guide. Laserprinter. Proof Sign-off: K.Yoda E.Otera J.Hoadley 1/24/01 FRONT.FM 1/24/01 Laserprinter Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Ingen del af denne publikation må reproduceres, opbevares i elektroniske anlæg eller overføres i nogen form eller på nogen måde - det være

Læs mere

Installationsvejledning

Installationsvejledning Installationsvejledning Sikkerhedsinstruktioner...................... 3 Samling af printeren........................ 4 Opstilling af printeren....................... 5 Isætning af papirrullen......................

Læs mere

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer

Start her. Justering af printerkassetterne uden brug af computer Start her Justering af printerkassetterne uden brug af computer Sørg for at benytte fremgangsmåden på Setup-arket for at udføre hardwareinstallationen. Fortsæt med følgende trin for at optimere udskriftens

Læs mere

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A

GEM. Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S. Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A GEM Brugervejledning DANSK OVERSÆTTELSE AF INSTRULOG A/S Freedom Scientific, Inc. 440640-001 Rev. A UDGIVET AF Freedom Scientific - www.freedomscientific.com Dansk udgave af Instrulog A/S www.instrulog.dk

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 16 Vejledning til udskriftskvalitet Tomme eller hvide sider a Fjern og geninstaller derefter billedenheden eller billedsættet. Advarsel! Potentiel skade: Billedenheden og billedsættet må ikke

Læs mere

Brugervejledning NPD4134-01 DA

Brugervejledning NPD4134-01 DA NPD4134-01 DA Indholdsfortegnelse Ophavsret og varemærker Operativsystemversioner Sikkerhedsinstruktioner Vigtige sikkerhedsinstruktioner... 11 Fysisk installation af printeren... 11 Vælge en placering

Læs mere

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing

Kort referencehåndbog til HP Photo Printing Tilføjelse af billeder i fotogalleriet Brug en af følgende metoder til at føje billeder til fotogalleriet. Fotogalleriet er den venstre rude i HP Photo Printing Software og det sted, hvor du kan oprette

Læs mere

LBP-1210 Laserprinter

LBP-1210 Laserprinter LBP-1210 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 2002 Canon Inc. Alle oplysninger i denne vejledning er beskyttet af copyright.

Læs mere

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM

Lexmark Z42, Z43. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98. Color Jetprinter TM Lexmark Z42, Z43 Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Color Jetprinter TM Udgave: Februar 2001 Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller

Brugermanual. 2GB MP3 afspiller Brugermanual 2GB MP3 afspiller Indhold 1. Knappe funktioner og fremgagnsmåde... 4 2. Instruktioner... 4 2.1 Tænd og sluk... 4 2.2 Upload Music to the Player... 5 2.3 Afspil musik... 6 2.4 Normal or shuffle

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Meddelelse om udgaven Første udgave (Januar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION SOM

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

Hvor findes oplysningerne

Hvor findes oplysningerne Hvor findes oplysningerne Installation Denne håndbog hjælper dig med at installere og bruge printeren. Den indeholder oplysninger om installation af printeren og printersoftwaren. Photo Print Software

Læs mere

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation.

Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N. Kvik Setup Guide. Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Laser printer HL-1030/1240/1250/1270N Kvik Setup Guide Du skal udføre følgende hardware opsætning og driverinstallation. Find ud af hvilket operativsystem du har (Windows 3.1/95/98/NT 4.0 eller Macintosh),

Læs mere

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98

Lexmark Z53. Color Jetprinter. Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Lexmark Z53 Color Jetprinter Brugerhåndbog til Windows 95 og Windows 98 Første udgave (februar 2001) Det følgende afsnit gælder ikke i lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK

Læs mere

Meddelelse om udgaven

Meddelelse om udgaven Udgave: Januar 2000 Meddelelse om udgaven Det følgende afsnit gælder ikke i nogen lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lov: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION "SOM

Læs mere

Instruktioner ved første anvendelse

Instruktioner ved første anvendelse Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe

SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning. SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe SingStar -mikrofonpakke Betjeningsvejledning SCEH-0001 7010524 2010 Sony Computer Entertainment Europe Tak for dit valg af SingStar -mikrofonpakken. Læs denne manual grundigt, før dette produkt tages i

Læs mere

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF-537 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks

Installationsguide. Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Installationsguide 1 2 3 Kom godt i gang Installation af DeskTopBinder V2 Lite Appendiks Forord DeskTopBinder V2 Lite kan integrere og håndtere forskellige data som f.eks. filer oprettet af applikationer,

Læs mere

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM

SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM SOFTWARE SETUP GUIDE DIGITALT MULTIFUNKTIONSSYSTEM Side INTRODUKTION... Inderside af forside OM SOFTWAREN... FØR INSTALLATIONEN... INSTALLATION AF SOFTWARE... TILSLUTNING TIL EN COMPUTER.. KONFIGURATION

Læs mere

Brugervejledning NPD5198-00 DA

Brugervejledning NPD5198-00 DA NPD5198-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Brugervejledning NPD4451-00 DA

Brugervejledning NPD4451-00 DA NPD4451-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning

BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning BH280/BH380 Aflang skærm Brugervejledning Ansvarsfraskrivelse BenQ Corporationen giver ingen erklæringer eller garantier, hverken udtrykkelige eller antydelige, med hensyn til indholdet af dette dokument.

Læs mere

Vejledning til farvekvalitet

Vejledning til farvekvalitet Side 1 af 6 Vejledning til farvekvalitet Vejledningen til farvekvalitet beskriver, hvordan printeren kan bruges til at justere og tilpasse farveoutput. Menuen Kvalitet Menupunkt Udskriftstilstand Farve

Læs mere

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide

LEOGICS Pen-tablet. Hurtig installationsguide LEOGICS Pen-tablet Hurtig installationsguide Velkommen Tak for købet af LEOGICS PT-1001 Pen-tablet. Du vil opdage hvor nemt det er at styre din computer ved brug af en digital pen i stedet for en mus.

Læs mere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere

1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere 1 HP Deskjet 3740 Seriesprintere Vælg et af nedenstående emner for at få svar på et spørgsmål: Meddelelser Specialfunktioner Introduktion Tilslutning til printeren Udskrivning af fotos Udskrivning af andre

Læs mere

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk

Dansk. Sikkerhedsoplysninger. Dansk Denne vejledning indeholder: Sikkerhedsoplysninger på side 11. Fejlfinding i forbindelse med installation på side 11. Yderligere oplysninger på side 16. Sikkerhedsoplysninger Brug kun den ledning, der

Læs mere

Bemærkninger til udgaven

Bemærkninger til udgaven Bemærkninger til udgaven Redigering: juni 2000 Det følgende afsnit gælder ikke i visse lande, hvor sådanne bestemmelser er i modstrid med lokal lovgivning: LEXMARK INTERNATIONAL, INC. LEVERER DENNE PUBLIKATION

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone

Dockingstation med forstærker til ipod/iphone Dockingstation med forstærker til ipod/iphone D2 Brugsanvisning Dockingstation med forstærker til ipod/iphone ADVARSEL: Anvend ikke dette (polariserede) stik med en forlængerledning, stikdåse eller en

Læs mere

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Brugervejledning til Mac OS X Fejlfinding af installationsprogrammet En kontrolliste til brug ved løsning af almindelige installationsproblemer. Printeroversigt Lær om printerdelene

Læs mere

Tilslutning af kabler

Tilslutning af kabler svejledning LCD-farveskærm SIKKERHEDSSYMBOLER Denne vejledning anvender sikkerhedssymbolerne herunder. De angiver vigtige informationer. Læs dem omhyggeligt. ADVARSEL Manglende efterlevelse af informationerne

Læs mere

Brugervejledning NPD5372-00 DA

Brugervejledning NPD5372-00 DA NPD5372-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA

Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Brugervejledning (Forkortet version) NPD4281-00 DA Om denne manual Denne manual er en forkortet version af brugervejledningen. Se skemaet nedenfor angående oplysninger om indholdet af brugervejledningen

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165

Din brugermanual LEXMARK Z43 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260165 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet.

DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning. Digital Fotoramme ADVARSEL. Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. DENVER DPF 742 Betjeningsvejledning Digital Fotoramme ADVARSEL Sørg for, at der altid er fri adgang til den stikkontakt, apparatet er tilsluttet. 1 Introduktion Tillykke med købet af din nye Digitale Fotoramme.

Læs mere

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog

Grafisk Tekniker Grundforløb. Serigrafisk tryk af smudsomslag i flere farver til hardcoverbog i flere farver til hardcoverbog Opgaven består i at lave et smudsomslag til en bog med hardcover i A5-størrelse. Omslaget trykkes i serigrafi i flere farver. Bogen produceres herefter i Bogbind. Der arbejdes

Læs mere

Lexmark 840 Series. Brugervejledning

Lexmark 840 Series. Brugervejledning Lexmark 840 Series Brugervejledning Maj 2006 www.lexmark.com Lexmark og Lexmark med det rhombeformede design er varemærker tilhørende Lexmark International, Inc., som er registreret i USA og/eller andre

Læs mere

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Opsætningsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Opsætningsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Læs disse instruktioner. 2. Gem disse instruktioner. 3. Ret dig efter alle advarsler. 4. Følg alle instruktioner. 5. Anvend ikke dette apparat

Læs mere

Brugervejledning NPD4680-00 DA

Brugervejledning NPD4680-00 DA NPD4680-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6

Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder med DirectCD Side 1 af 6 Sådan bruges den eksterne CD-brænder: 1) Først skal programmet der styrer den eksterne boks med brænderen installeres, Freecom. 2) Sæt den

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop

Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop Vejledning til DigiTeach digitalt mikroskop 15.06.12 0768.15 AA Mikroskopets opbygning Objektiver Alle objektiverne er produceret i henhold til DINstandard. 40x og 60x objektiverne er med fjedrende front,

Læs mere

Oversigt over service og support

Oversigt over service og support Oversigt over service og support QuickRestore Compaq gør det muligt til hver en tid at gendanne systemet med QuickRestore. Der er fem gendannelsesfunktioner i QuickRestore. Disse beskrives i nedenstående

Læs mere

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com

Brugervejledning. Z55 Color Jetprinter. Brugervejledning. December 2001. www.lexmark.com Brugervejledning Z55 Color Jetprinter Brugervejledning December 2001 www.lexmark.com Sikkerhedsoplysninger Brug kun den Lexmarkstrømforsyning, som du fik sammen med dette produkt, eller en godkendt Lexmarkerstatningsstrømforsyning.

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

Udvidet brugsanvisning

Udvidet brugsanvisning Udvidet brugsanvisning DCP-J140W Version 0 DAN Brugsanvisninger og hvor kan jeg finde dem? Hvilken vejledning? Hvad står der i den? Hvor er den? Produktsikkerhedsguide Læs først denne brugsanvisning. Læs

Læs mere

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport

Dele. arkføder papirholder arkføderbeskyttelse. kantstyr. dokumentdæksel. outputbakke. reflektiv dokumentmåtte. låsehåndtag til transport Dele kantstyr arkføder papirholder arkføderbeskyttelse dokumentdæksel outputbakke låsehåndtag til transport reflektiv dokumentmåtte dokumentplade kontrolpanel Se Kontrolpanelets funktioner på side 9. port

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter... 1 Oplysninger om copyright... 2 Oplysninger om betjeningspanelet... 2 Guide til dele og betjeningspanelets funktioner

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC)

Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Podium View Dokument Kamera Billede Software Brugermanual (MAC) Indholdsfortegnelse 1. Introduktion... 2 2. Systemkrav... 2 3. Installation af Podium View... 3 4. Forbind til hardware... 8 5. Begynd at

Læs mere

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE

TRUST 460L MOUSE OPTICAL OFFICE Instruktioner ved første anvendelse Kapitel 1. Tilslutning (4.1) 2. Afinstallering af gamle drivere og enheder (4.2) 3. Installation i Windows (4.3) 4. Kontrol efter installation (5)! 1 Introduktion Denne

Læs mere

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com

Lexmark 350 Series. Brugervejledning. 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Lexmark 350 Series Brugervejledning 2006 Lexmark International, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. www.lexmark.com Indhold Brug af printeren...5 Ilægning af papir...5 Brug af understøttede papirtyper...5

Læs mere

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786

Din brugermanual EPSON STYLUS CX5900 http://da.yourpdfguides.com/dref/556786 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugervejledning til brug uden en computer

Brugervejledning til brug uden en computer Brugervejledning til brug uden en computer Introduktion Vigtige sikkerhedsforskrifter...3 Oplysninger om copyright... 4 Vejledning til dele og betjeningspanelets funktioner Dele... 5 Betjeningspanelets

Læs mere

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation.

EPSON er et registreret varemærke, og EPSON AcuLaser er et varemærke tilhørende Seiko Epson Corporation. Farvelaserprinter Alle rettigheder forbeholdes. Ingen dele af denne udgivelse må reproduceres, gemmes i et hentningssystem eller overføres i nogen form eller med nogen midler, mekanisk, ved fotokopiering,

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Falsemaskine IDEAL 8305

Falsemaskine IDEAL 8305 Falsemaskine IDEAL 8305 Sikkerhedsforskrifter Læs denne brugsanvisning igennem inden maskinen tages i brug og vær opmærksom på sikkerhedsforskrifterne. Lad ikke børn betjene maskinen! - 2 - Sikkerhedsforskrifter

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning NPD4671-00 DA

Brugervejledning NPD4671-00 DA NPD4671-00 DA Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ophavsret og varemærker Ingen dele af denne publikation må reproduceres, lagres i et søgesystem eller overføres i nogen form eller på nogen

Læs mere