Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den forsvundne mand. - om køn, dialog og ligeværdighed."

Transkript

1 Den forsvundne mand - om køn, dialog og ligeværdighed. Der findes menneskelige problemer og der findes specifikke kvindeproblemer, men der findes ikke tilsvarende specifikt og nuanceret beskrevne mandeproblemer. Der findes masser af fine og præcise beskrivelser af, hvordan det opleves at være kvinde i dagens verden, hvorimod det tilsvarende mandlige perspektiv er så godt som fuldstændigt uartikuleret. Ikke at der ikke findes mænd, som beskriver deres oplevelser, men de beskriver dem primært som menneskelige og kun sjældent som specifikt mandlige. Mænds oplevelse som mænd bliver først synlige i det offentlige rum, når de bliver et problem for andre for kvinder eller for samfundet. Som druk, vold og kriminalitet. Det mest åbenbare eksempel er den mandlige sexualitet, som siden 70erne må siges at have fået en stadigt dårligere presse. Det må være svært for unge heterosexuelle mænd at få et ordentligt og værdigt forhold til deres sexualiet på det grundlag? Der er et aspekt af kvindernes frigørelse, som kan beskrives som regulær kønskamp og den kamp har vi som mænd tabt og i dag er det os, der er det andet køn uden subjektivitet og uden stemme. Grunden til at vi har tabt er helt enkelt, at vi har undladt at tage til genmæle. Der er en dialog, der aldrig er blevet etableret. Sexualitet og ligeløn Hvis der er en sandhed i, at mænd sexuelt tænder på ungdom og udseende, så er der en tilsvarende sandhed, som består i, at kvinder tænder på magt og rigdom. Det er ikke en absolut sandhed, der er mange andre kræfter på spil i det moderne kønsliv, men den er generel nok til at afspejle sig statistisk. På trods af mange års kamp for ligeløn og lige muligheder for karriere, så er det stadigt sådan, at kvinder generelt foretrækker at gifte sig med mænd, der tjener mere, end de selv gør, og at mænd med magt over tingene har unge, smukke koner. En rigtig alfahan kan sagtens nå at sætte tre kuld unger i verden, inden han falder for aldersgrænsen.

2 Det betyder, at der tydeligvis lige nedenunder den almindelige og politisk korrekte ligestillingsdebat er nogle helt andre kræfter på spil, som henter deres styrke i den menneskelige biologi og i samfundsformer, som går årtusinder tilbage. Ligeløn eller ikke ligeløn så er det stadigt langt mere sexet, hvis manden betaler regningen, når han er ude med en date. Det signalerer en helt anden retning for samværet, hvis de sidder og roder i hver sin portemone. Det er måske en af grundene til, at det går så langsomt med den såkaldte ligestilling. At der hele tiden er nogle særdeles stærke, men politisk ukorrekte og dermed stumme kræfter, der trækker i modsat retning. Selvfølgelig skal vi have ligestilling, men vi skal også finde sammen som kønsvæsener og unisex er ikke sexet. Hverken for mænd eller kvinder. Derfor ligger der stadigt et større økonomisk og karrieremæssigt pres på mænd, og derfor er der også stadigt flere mænd end kvinder i ledende stillinger. Jeg tror, at det generelt i dagens Danmark er både lettere og sjovere at være kvinde. Den ynkelige og den voldelige mand Måske er det også denne uartikulerede konflikt, der gør, at mænd i dag fremstår i så ynkeligt et skær. Ligefra de urolige drenge i skolen til den fraværende far og den tavse eller direkte voldelige partner. Som mænd har vi mistet vores traditionelle værdighed, samtidigt med at vi befinder os i det uartikulerede dilemma, som består i, at vi skal acceptere lighed mellem kønnene og samtidigt (uden at der kan tales om det) skal etablere både vores selvrespekt og vores respekt i kvinders øjne på de samme præmisser som altid. Hvor præcis finder jeg den korrekte og fra situation til situation skiftende balance mellem sex og respektfuldhed? Er der noget at sige til, at unge mænd kan blive forvirrede, og at nogle vælger de klassiske dyder og foretrækker den væbnede kamp i byens gader? Jeg erindrer ikke, at det mandlige perspektiv indenfor den kønspolitiske ramme nogensinde er blevet artikuleret som andet end krænkerens eller taberens perspektiv. Kvinderne har i den grad vundet kønskampen, at de har kunnet tiltage sig ret til, indenfor den politiske korrektheds iøvrigt ret snævre ramme, at kritisere manden ikke bare på hans personlige kvaliteter eller mangel på samme, men på selve hans køns natur. Mænd er som køn voldelige og sexuelt grænseoverskridende.

3 Problemet med denne dæmonisering af selve den mandlige biologi er, at den overser princippet om modsætningernes enhed. Ikke alene slipper vi ikke for hinanden, men vi betinger også hinanden indbyrdes. Mænd er som mænd er, fordi kvinder er som kvinder er og omvendt. Men vi befinder os i en samfundsorden, hvor traditionelle mandlige værdier som fysisk styrke, mod, dominans og ære er forældede i en grad, der gør, at de indenfor landets grænser kun praktiseres åbent i kriminelle miljøer. Uden at vi har udviklet tidssvarende alternativer. Det betyder, at de stadigt er gældende i det skjulte og på trods. Som mand skal jeg stadigt kune klare mig i konkurrencen, ikke bare med andre mænd, men i dag også med ligeværdige kvinder, og jeg skal klare mig så godt, at jeg kan gøre indtryk på på de selvsamme kvinder på de samme atavistiske vilkår som min oldefar. Maskulinitetens sårbarhed Sammenlignet med kvindelighed har maskulinitet altid været et sårbart produkt. Med udgangspunkt den menneskelige biologi og den forskellige relation til barnet har det i stort set alle traditionelle samfund været sådan, at kvinderne tog sig af det nære, og mændene tog sig af det lidt fjernere. Det var kvinderne, der blev gravide, fødte og passede de små børn og de aktiviteter, som fulgte naturligt af det. Hvorimod mændene tog vare på familien, gik på jagt eller på arbejde, førte politik og gik i krig. Det er en struktur, som stadigt ligger dybt i os, og som næppe ophæves i løbet af nogle få generationer. Det betyder, at når en kultur kommer under pres eller bryder sammen, så er det først og fremmest mændene, der kommer under pres. Når traditionelle stammesamfund, som f.eks de amerikanske indianere, bliver opløst og lagt ind under centraladministrationen, så er det først og fremmest mændenes ansvarsområder der forsvinder. De kan ikke længere gå på jagt eller forsvare deres territorium. De mister deres eksistensberettigelse og dermed også deres værdighed. De ophører med at være mænd og prøver at holde sammen på de sidste stumper af selvrespekt med alkohol og vold. Men også i vores del af verden tyr mænd til vold i desperation over deres tabte værdighed, hvis ikke de bare tilpasser sig passivt og i tavshed. Som samfundsproblem er den fraværende mand nok ikke mindre end den stigende vold på gaden. Kvinderne derimod bliver ved med at føde børn og passe hus - ikke som de altid har gjort, fordi de naturligvis også bliver ramt af ødelæggelsen, men

4 først og fremmest gennem mændenes ødelæggelse. De bliver ved med at være kvinder og bevarer både deres værdighed (hvis mændene ikke får banket den ud af dem) og deres eksistensberettelse. Det er derfor kvinderne i dag i et ødelagt kontinent som Afrika står for den ansvarlige og bærende kraft, der er tilbage. I vores del af verden er det også først og fremmest mændene, der går i stykker, når de mister deres arbejde. Kvinderne er stadigt kvinder på samme måde som deres mødre og bedstemødre, som heller ikke gik på arbejde. Eventuelt kan de få sig et barn til, eller, hvis de er unge og tiltrækkende, kan de prøve at finde sig en mand, der har mere magt over tingene, end ham vraget nede på bænken. Det særlige mandlige perspektiv Patriarkatet var en naturlig omend for begge køn afstumpende samfundsorden i en verden, hvor fysisk styrke var afgørende for overlevelsen. Sådan er det ikke længere i vores del af verden, og derfor er det godt, at kvinder har kæmpet for at ændre denne forældede orden. Men samtidigt har kvinderne på en række punkter, til skade for begge parter, vundet over mændene. Da jeg var ung i 70erne, var der mænd, som gik i basisgrupper ligesom kvinderne, ikke for at finde ud af deres egne behov, men for at finde ud af, hvordan de kunne undgå at undertrykke kvindernes. Det gør de heldigvis ikke mere. Men der er stadigt en kraftig trend i retning af, at det ville være bedst, hvis mænd var mere som kvinder. For nogle år siden havde vi en debat om de urolige drenge i folkeskolen. I stedet for at drøne rundt og lave ballade, skulle de hellere side stille ligesom pigerne. Mænd går til fødselsforberedelse og taler om det handicap de føler over ikke at kunne amme. Selvfølgeligt er det fint, at far kan træde til, når mor skal passe sit arbejde som direktør i et stort firma, men måske er det, jeg som barn har brug for af min far, noget andet end det,jeg forventer af min mor? Problemet løses ikke ved at gøre mænd en bloc moralsk ansvarlige for deres biologi, endsige for den særlige eksistentielle situation den samfundsmæssige udvikling har sat dem i. Det, der er brug for, er at få artikuleret det særlige mandlige perspektiv på samme måde, som det kvindelige perspektiv er blevet artikuleret, som en forudsætning for at få etableret den dialog mellem de to perspektiver, som har været totalt fraværende.

5 Det er selvfølgeligt en opgave, der påhviler mænd. At slippe identiteten som det mislykkede eller voldelige køn, hvis eneste ret er retten til at sige undskyld. Mænd må have noget bedre at byde på end den øl, fisse og fodboldkultur, som vi i betrængte tider har forsøgt at stable sammen som modspil til den fællesskabskultur, som kvinder har skabt i forlængelse af kvindekampen. Men vi er trængte og det holder hårdt. De mandefællesskaber, som fandtes for et par generationer siden, er i dag i ligeberettigelsens navn blevet infiltreret af kvinder og findes derfor ikke mere som sådan. Mænd og psykologien Indenfor psykoterapien, som er mit eget fag, var det fra starten mænd, som artikulerede modsætningen til patriarkatets kæft trit og retning, ved at fremdrage følelsernes og kroppens betydning og betydningen af det at tale sammen, dvs. de kvindelige værdier. Siden er psykologi og psykoterapi blevet et kvindefag, som alene hviler på disse værdier til gavn for kvinder, men til skade for mænd. Mænd er sjældent gode til at sidde i rundkreds og krænge ud med deres inderste følelser, og, når de gør det, er det sjældent gavnligt for deres følelse af mandlig værdighed. Til gengæld er de ofte gode til at tale fornuftigt om tingene med mindre emotionelt røgslør, end det er sædvanligt i venindesnak. De er handleorienterede og ofte gode til at få tingene gjort, når først de har fundet ud af, hvad det er, der skal gøres. Det er godt at tale sammen, at få udtrykt og blive mødt på sine følelser, men det er ligeså vigtigt at forstå, hvad de betyder, og at få handlet på dem. Det kan være vigtigt at udforske og udleve sin lidelseshistorie (offeraspektet), men det er også vigtigt at få den afviklet og at komme aktivt videre til noget andet. I modsætning til kvinder bekommer det sjældent mænd særligt godt at identificere sig med offerrollen og under alle omstændigheder er det kun den ene side af sandheden. Set i forhold til kønskampen er det uomgængeligt, at mænd har gjort kvinder til ofre. Men ligeså uomgændeligt er det, at så længe kvinder fastholder denne rolle, og mænd bare giver efter, så vil de også selv blive fastholdt i den komplementerende krænker- eller bøddelrolle. Medmindre de vil prøve at tilpasse sig kvindekulturen som en slags fejlfarvede næstenligeså-gode-som-kvinder. På samme måde som kvinder i starten af det 20. århundrede forsøgte at tilpasse sig mandekulturen.

6 Opgaver Jeg har ikke noget generelt bud på, hvordan det skal gøres, men jeg mener, at det er afgørende, at vi som mænd, får artikuleret vores perspektiv ikke bare som mennesker men også som mænd. Samspillet mellem det mandlige og det kvindelige udspiller sig overalt i samfundet og i samlivet mellem de to køn. Så der er masser af steder at tage fat. Jeg har ovenfor antydet det, som jeg ser det, indenfor mit eget fag: Ikke alene er det et kvindefag, men det er også i overvejende grad kvinder, der gør brug af det. Mændenes problemer bliver først synlige i fængslerne og på Koefods Skole. Men der er masser af andre områder: Mænds oplevelse af sexualitet f.eks. Eller mænds forhold som mænd til deres børn - hvad er det, der positivt adskiller det at være far fra det at være mor? Det må være mere nuanceret, end det blot og bare valg mellem at være den fraværende eller den moderlige far. Mænds forhold til værdighed, som. selvom vi har sluppet de traditionelle kulturers æresbegreb, alligevel bevæger sig indenfor langt snævrere og mere sårbare rammer end kvinders. Kvinder er traditionelt vant til at være underlagt mænd, det kan berøre deres menneskelighed men ikke deres kvindelighed. For mænd er nederlag i langt højere grad et slag mod deres maskulinitet. Der er nok at tage fat på. Vi lever i en kompleks verden og der er mange andre kræfter på spil. Men forholdet mellem det mandlige og det kvindelige er en af de helt grundlæggende balancer i menneskeligt samvær og samfund. Når den balance ændres, har det en række konsekvenser, som måske ikke lige er til at overskue fra Folketingets talerstol. Og når det ene perspektiv helt forsvinder ud af debatten, ja så er der et alvorligt problem. Karsten Borg Hansen

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed

Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed KAPITEL 5 MÆND OG KVINDER ER FORSKELLIGE OGSÅ SOM JOBJÆGERE Jeg blev ikke skilt af at være arbejdsløs. Jeg blev skilt, fordi vi ikke formåede at håndtere min arbejdsløshed sammen, som par. Citat fra mand

Læs mere

Kunsten at føre dialog...

Kunsten at føre dialog... DIALOG HÅND BOGEN...og facilitere dialogworkshops Kunsten at føre dialog... Mette Lindgren Helde Mette Lindgren Helde Dialoghåndbogen Forfatter: Mette Lindgren Helde Titel: Dialoghåndbogen kunsten at føre

Læs mere

Ekstraordinære organisationer

Ekstraordinære organisationer Ekstraordinære organisationer Vi har brug for organisationer og ledere, der tager stilling til den verden og den tid, vi bevæger os i. Det mener Roxana Kia, som bl.a. er instruktør og kaospilot, og som

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn

Metoder i familieorienteret. alkoholbehandling. om at inddrage partner og børn Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 Metoder i familieorienteret alkoholbehandling om at inddrage partner og børn 2009 NORDISK MILJØMÆRKNING Metoder i familieorienteret

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

BLIV EN GLADERE KÆRESTE

BLIV EN GLADERE KÆRESTE BLIV EN GLADERE KÆRESTE Af Carl-Mar Møller Carl-Mar Møller Avderødvej 45 2980 Kokkedal www.carl-mar.dk 77@Carl-Mar Møller www.parterapeutskolen.dk Sexolog og Parterapeut Skolen Udgivet som e-bog i 2012

Læs mere

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET

KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET KLASSEN SPILLER IND KLASSERUMSKULTUR, FÆLLES SKABER OG DELTAGELSE I GYM NASIET SUSANNE MURNING CENTER FOR UNGDOMSFORSKNING, AARHUS UNIVERSITET FORORD Denne publikation er udarbejdet på baggrund af ph.d.

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er.

Lykken er at føle sig god nok, præcis som man er. Hvad er selvværd? Selvværd er tilfredshed med at være den, man er, og med det, man gør. Det er definitionen i Nudansk Ordbog, en definition, jeg synes er god. Helt grundlæggende handler det om din mening

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol

Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Nye initiativer: Dialog, behandling eller social kontrol Voldssekretariatets konference: Hvad gør vi - hvad virker og hvad mangler? 4/ 5. maj 2000 af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater, medstifter

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

ALFA-HAN eller TØFFELHELT

ALFA-HAN eller TØFFELHELT Kåre Fog: ALFA-HAN eller TØFFELHELT Uddrag af e-bog 169 KAPITELOVERSIGT Kapitel 1. Den flinke fyrs problemer Kapitel 2. Mændenes nye udfordringer Kapitel 3. Scoretrænernes baggrund Kapitel 4. Opdragelsens

Læs mere

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen!

71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout. Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Virkeligheden indhenter fagbevægelsen! Kun 29% af befolkningen støtter 3Fs konflikt mod Vejlegaarden Se analysen side 3 71% af befolkningen ønsker dialog frem for strejke og lockout Denne avis er udgivet

Læs mere

Baby - skal skal ikke?

Baby - skal skal ikke? Baby - skal skal ikke? Erfaringer fra kursus med babysimulatorer Afdelingen for Specialinstitutioner 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning 5 Introduktion 6 Baggrund Formål Afgrænsning Deltagere Kurset 10

Læs mere

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse

Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Hvad er vigtigt for os på jobbet? resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. Teglkamp & Co. har gennemført en internetbaseret undersøgelse af, hvad det er der betyder noget

Læs mere

Kirken og homoseksualitet

Kirken og homoseksualitet Kirken og homoseksualitet 17 korte svar på aktuelle spørgsmål Udgivet i 2010 af Dansk Bibel-Institut Evangelisk Luthersk Mission Fællesskabet for Kirkelig Fornyelse Kirkelig Forening for den Indre Missions

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere