Information til aktionærer Februar 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Information til aktionærer Februar 2013"

Transkript

1 Information til aktionærer Februar 2013

2 INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 06 Vores regioner 12 Asien 15 Bæredygtig emballage 16 Hoved- og nøgletal 17 Resultatopgørelse 18 Balance 19 Pengestrømsopgørelse 20 Overblik Carlsberg-gruppen er en af verdens betydeligste bryggerigrupper med en omfattende varemærkeportefølje inden for øl og andre drikkevarer. Carlsberg, som er det førende ølmærke, er et af de mest kendte ølmærker i verden, og Baltika-, Carlsberg- og Tuborg-mærkerne er blandt de otte største ølmærker i Europa. Over er ansat i Carlsberg-gruppen, og vores produkter sælges på mere end 150 markeder. I solgte Carlsberg-gruppen 120 mio. hl øl, hvilket svarer til omtrent 36 mia. flasker øl. NEWS udgives af Carlsberg A/S på dansk og engelsk hvert kvartal. I tilfælde af uoverensstemmelse er den danske udgave gældende. Oplag: Redaktion: Anne-Marie Skov (ansv.) og Iben Steiness. Layout og produktion: Kontrapunkt. Carlsberg A/S, Ny Carlsberg Vej 100, 1799 København V, tlf , CVR-Nr ,

3 FY Februar KONCERNCHEFENS REDEGØRELSE Jørgen Buhl Rasmussen Koncernchef VI OPNÅEDE EN POSITIV UDVIKLING I MARKEDSANDELE PÅ TVÆRS AF REGIONERNE I OG FASTHOLDT FOKUS PÅ VORES KOMMERCIELLE AGENDA OG DEN FORTSATTE INDSATS FOR AT FORBEDRE EFFEKTIVITETEN. Carlsberg leverede gode resultater i på trods af et udfordrende vesteuropæisk ølmarked. I Rusland viste de kommercielle og ledelsesmæssige ændringer gode resultater, og i Asien leverede vi igen imponerende vækst og styrkede vores markedspositioner. Finansielle highlights for Gruppen I var den generelle markedsudvikling forskellig i vores tre regioner. Samlet set faldt det vesteuropæiske marked ca. 3% (undtagen Polen, som udviste kraftig vækst) som følge af vanskelige makroøkonomiske og forbrugeradfærdsmæssige forhold samt dårligt vejr i sommerperioden. Udviklingen på det russiske ølmarked var flad i. Væksten på de asiatiske markeder fortsatte. Gruppens organiske ølvolumen var fladt (4. kvt.: fladt). Volumenudviklingen i 1. og 4. kvartal var påvirket af lagernedbringelse i Rusland i 1. kvartal, lageropbygning i Frankrig i 4. kvartal samt mindre lageropbygning i Rusland i 4. kvartal end i. Justeret for dette ville den organiske vækst i ølvolumen have været 1%. Rapporteret ølvolumen steg 1%. Akkvisitionseffekten vedrørte Asien. Gruppens pro rata-volumen for øvrige drikkevarer var fladt. Nettoomsætningen steg 6% til mio. kr. med 3% organisk vækst (samlet drikkevarevolumen -1% og pris/mix +4%), valutaeffekt +2% og nettoeffekt af akkvisitioner +1%. Der var en lille forbedring i nettoomsætningen i 4. kvartal med en organisk vækst på 5%, påvirket af et positivt landemix. Produktionsomkostningerne pr. hl steg organisk 4% som forventet. Bruttoresultatet pr. hl steg organisk 3% (4. kvt.: +8%), idet det positive pris/mix og effektivitetsforbedringer mere end opvejede de øgede inputomkostninger. Som følge af de højere inputomkostninger på tværs af regionerne faldt bruttomarginen 30bp til 49,7% (4. kvt.: +130bp til 49,1%). Driftsomkostningerne steg 4% organisk (4. kvt.: +2%), stort set på niveau med den organiske vækst i nettoomsætningen. Stigningen skyldtes flere faktorer, herunder højere logistikomkostninger i Østeuropa, højere trade marketing-investeringer i Rusland og vækst i Asien. Som følge heraf var Gruppens resultat af primær drift fladt, mio. kr., med et organisk fald på 5% (4. kvt.: +14%), og den rapporterede overskudsgrad faldt til 14,6%. Den positive valutaeffekt skyldtes især svækkelsen af den danske krone over for østeuropæiske og asiatiske valutaer. Akkvisitionseffekten skyldtes opkøb i Laos og Vietnam i. Justeret for lageropbygning/lagernedbringelse i Rusland og Frankrig samt den suspenderede produktion i Usbekistan ville det organiske fald i resultat af primær drift have været ca. 1-2%. Rapporteret nettoresultat steg til mio. kr. (: mio. kr.), positivt påvirket af gevinsten i 2. kvartal fra salget af Carlsberg-grunden i Valby. Justeret nettoresultat (justeret for effekten af særlige poster efter skat) var mio. kr. mod mio. kr. i, en stigning på 6%, hvilket var en anelse højere end vores forventninger for året. Den gennemsnitlige arbejdskapital i forhold til nettoomsætningen faldt til 1,0% ultimo mod 1,9% ultimo. Den frie pengestrøm fra driften var mio. kr., en stigning på 13% i forhold til. Den frie pengestrøm steg kraftigt til mio. kr. (: mio. kr.)

4 4 NEWS som følge af en forbedret arbejdskapital og provenuet fra salget af Carlsberggrunden i Valby, som mere end opvejede højere skattebetalinger og lidt øgede anlægsinvesteringer. Gruppen investerede væsentlige ressourcer i strukturelle ændringer, herunder opkøb af minoritetsinteresser i Rusland og i Balkanlandene, og var alligevel i stand til at fastholde den nettorentebærende gæld på 32,5 mia. kr., uændret fra. Gruppen benyttede sig af det attraktive marked for virksomhedsobligationer og udstedte tre obligationer i. I juli udstedte Gruppen en 7-årig 500 mio. EUR-obligation med en nominel rente på 2,625%. Hovedstolen på denne obligation blev i november øget til 750 mio. EUR, og samtidig blev en 10-årig 750 mio. EUR-obligation med en nominel rente på 2,625% udstedt. Bestyrelsen har besluttet at foreslå en stigning i udbytte for på 9% til 6,00 kr. pr. aktie (: 5,50 kr.). Driftsmæssige highlights for Gruppen En væsentlig del af Gruppens strategi er at understøtte vores internationale premium-mærker Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Grimbergen og Somersby og vores stærke lokale power brands samt fortsætte udviklingen, forbedringen og udbredelsen af vores salgs- og marketingværktøjer på tværs af vores markeder og sikre forankring af best practice på alle relevante markeder. Vi fortsatte i den betydelige understøttelse af repositioneringen af Carlsberg-mærket, som blev indledt i. En væsentlig drivkraft bag Carlsbergmærkets 8% volumenvækst på premiummarkederne var den vellykkede aktivering af EURO -sponsoratet. Mærket voksede i alle tre regioner. Et væsentligt initiativ for Tuborg var foryngelsen af mærket på udvalgte markeder i begyndelsen af med en ny kampagne, der omfattede et nyt slogan, en ny visuel identitet og ny kommunikation. Mærket voksede 6% for året. Blandt de større kommercielle initiativer var lanceringen af Tuborg i Kina i foråret og lanceringen af den nye 3G-Tuborg-flaske i Rusland og Indien. Alle tiltag gav meget gode resultater. Kronenbourg 1664 øgede sit volumen både i og uden for Frankrig. Vi fortsatte lanceringen af mærket på nye markeder og kunne notere særlig gode resultater i Rusland, Danmark, Canada og flere asiatiske markeder. Hvedeøllen Kronenbourg Blanc bidrog væsentligt til mærkets overordnede udvikling. Vores cidermærke, Somersby, fordoblede næsten sit volumen og blev i det hurtigst voksende blandt de 10 største cidermærker i verden (kilde: Canadean). Den kraftige vækst skyldtes såvel vækst i kategorien som en betydelig geografisk udbredelse i Carlsberg-gruppen. Somersby-porteføljen blev udvidet med Somersby Double Press, en naturligt forfriskende, tør premium-cider. Somersby blev lanceret på 15 nye markeder i og sælges nu på 35 markeder verden over. Grimbergen, vores belgiske abbey ale i superpremium-kategorien, blev lanceret på ni nye markeder i Europa og Asien. Kombineret med introduktionen af en ny patenteret flaske, nyt logo, et effektivt marketingaktiveringsprogram og stærke resultater på det franske marked resulterede dette i solid, tocifret volumenvækst for Grimbergen-mærket. Som følge af de gode resultater for både vores internationale premium-portefølje og vores lokale power brands steg Gruppens markedsandel igen i i størstedelen af forretningen, bl.a. i Vesteuropa, hvor markedsandelen steg markant (ca. 40bp). I Østeuropa udviklede vores markedsandel sig positivt i løbet af året og fortsatte den positive tendens, som er set siden 4. kvartal. I Asien øgede vi fortsat vores markedsandel på tværs af de fleste markeder. I løbet af året investerede vi i samarbejde med United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) i et initiativ til forbedring af miljøet i Rusland. Gennem International Centre for Alcohol Policy (ICAP) forpligtede vi os til en femårig aftale om at styrke vores indsats for at reducere skadeligt forbrug af alkohol, og vi fortsatte med at nedbringe både vores energi- og vandforbrug og vores CO 2 -udledning. Strukturelle ændringer I løbet af tog Carlsberg-gruppen en række vigtige skridt til yderligere at fokusere og styrke virksomhedens vækstprofil. Den 12. april offentliggjorde Gruppen oprettelsen af et konsortium bestående af en gruppe danske investorer og Carlsberggruppen med henblik på at udvikle Carlsberg-grunden i Valby. Den samlede transaktionsværdi udgjorde ca. 2,5 mia. kr. Som følge heraf indregnede Gruppen i 2. kvartal en gevinst på 1,7 mia. kr. i særlige poster samt et provenu på 1,9 mia. kr. I 1. kvartal øgede Gruppen sin ejerandel i flere selskaber på Balkan og ejer nu 100% af datterselskaberne i Serbien, Kroatien og Bulgarien. I påbegyndte og afsluttede Carlsberg-gruppen opkøbet af de resterende minoritetsinteresser i Baltika Breweries. Efter vellykket gennemførelse af det frivillige indløsningstilbud og efterfølgende tvangsindløsning meddelte Carlsberg-gruppen den 29. november, at transaktionen var afsluttet, og at Gruppen havde opnået 100% ejerskab af Baltika Breweries til en samlet købspris på 4,3 mia. kr. FORVENTNINGER OG RESULTATER Resultat af primær drift før særlige poster Carlsbergs andel af justeret nettoresultat Realiseret (regnskab for ) 9,8 mia. kr. 5,2 mia. kr Regnskabsmeddelelse for På samme niveau som i (højere ved den Svagt stigende gennemsnitlige EUR/RUB-kurs i ) Regnskabsmeddelelse 2. kvartal På samme niveau som i Svagt stigende Realiseret (regnskab for ) 9,8 mia. kr. 5,5 mia. kr. 1 Rapporteret nettoresultat eksklusive særlige poster efter skat.

5 FY Februar Den 14. november meddelte Gruppen, at den havde underskrevet en aftale om køb af en ejerandel på yderligere ca. 19% i Chongqing Jianiang Brewery Co. Ltd., hvorved Gruppens samlede ejerandel er knap 50%. Vores partner i dette joint venture er Chongqing Brewery Co. Ltd. Supply chain-integrations- og business standardisation-projektet 2013 bliver året, hvor Carlsberg-gruppen påbegynder et af de seneste års største og vigtigste projekter. Udrulningen af supply chain-integrations- og business standardisation-projektet i Vesteuropa begynder med vores svenske datterselskab, som vil go live i foråret. Senere følger Norge og Storbritannien. Projektet er en vigtig forudsætning for transformationen af vores vesteuropæiske driftsmodel, hvor alle indkøbs-, produktions-, planlægnings- og logistikaktiviteter på tværs af regionen vil blive styret centralt understøttet af standardiserede processer og data og fuld gennemsigtighed. Formålet er at forbedre kompetencer, kundeservice og effektivitet, øge hastigheden og optimere udnyttelsen af driftsaktiver. Når projektet er fuldt implementeret i Vesteuropa, vil det give betydelige langsigtede fordele, men det vil også kræve væsentlige ressourcer og indebære betydelige implementeringsomkostninger. For 2013, 2014 og 2015 forventes ekstraomkostninger relateret til dette projekt på henholdsvis ca mio. kr., ca mio. kr. og ca. 500 mio. kr. Indtjeningsforventninger til 2013 For 2013 forventer Carlsberg-gruppen en udvikling på ølmarkederne i alle tre regioner svarende til. Volumenerne forventes i 2013 at blive påvirket af lagernedbringelse i Frankrig og Rusland i 1. kvartal og lageropbygning i Rusland i 4. kvartal forud for afgiftsforhøjelsen på 3 RUB i januar De rapporterede produktionsomkostninger forventes at være flade med begrænsede variationer de tre regioner imellem. Organisk forventes en lav encifret procentvis stigning i produktionsomkostningerne. CARLSBERG-GRUPPEN Ændring Ændring Mio. kr. Organisk Akkv., netto Valuta Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 118,7 0% 1% 120,4 1% Øvrige drikkevarer (mio. hl) 19,2-2% 2% 19,1 0% Nettoomsætning % 1% 2% % Resultat af primær drift % 2% 3% % Overskudsgrad (%) 15,4 14,6-80bp Gruppen vil fortsat have fokus på den kommercielle agenda og skabe balance i volumen- og værdimarkedsandele. For 2013 forventer vi salgs- og marketinginvesteringer i forhold til nettoomsætningen på niveau med. Omkostninger relateret til udrulningen af supply chain-integrations- og business standardisation-projektet i Vesteuropa vil i 2013 påvirke Gruppens resultat med ca mio. kr. Den gennemsnitlige samlede rente på gæld vil falde ca bp som følge af udløbet af en 200 mio. GBP-obligation i februar 2013 samt obligationsudstedelserne i. Skattesatsen forventes at blive 24-25%. Anlægsinvesteringer forventes at blive på niveau med. Vores indtjeningsforventninger er baseret på en gennemsnitlig EUR/RUB-kurs på 42 (en ændring på +/- 1 i EUR/RUBkursen påvirker Gruppens resultat af primær drift med knap +/- 100 mio. kr.). Baseret på ovenstående forventer Gruppen for 2013: Resultat af primær drift før særlige poster på ca. 10 mia. kr. Midt-encifret procentvis stigning i justeret nettoresultat 1. Forventninger på længere sigt I opdaterede vi Gruppens strategi for at give den et endnu skarpere fokus. Strategien er centreret omkring vores mærker, kunder, effektivitet, samfundsansvar og medarbejdere. Vores indsats og resultater i forhold til strategien vil blive målt ved hjælp af en lang række KPI er, som indgår i incitamentsordninger i hele organisationen. Den opdaterede strategi har påvirket vores eksterne mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt. Gruppen fastholder sin tillid til løbende at kunne forbedre rentabiliteten gennem en kombination af vækst, innovationer, effektivitetsforbedringer og strukturelle ændringer. Det har imidlertid vist sig at være vanskeligt at bruge målsætningerne for overskudsgrad som interne og eksterne resultatmål, da en række faktorer, såvel inden som uden for vores kontrol, har påvirket og fortsat vil påvirke overskudsgraderne, herunder omkostningerne til supply chain-integrations- og business standardisation-projektet samt volatile inputomkostninger, især i Østeuropa. Derfor har vi besluttet at erstatte vores mål for overskudsgrad på mellemlangt sigt med en klar og enkel målsætning, der afspejler Gruppens hensigt om at generere langsigtet værdi. På baggrund af vores vurdering af vores regionale ølmarkeder og vores evne til at drive volumen- og værdivækst i kategorien og fortsat forbedre effektiviteten er vi overbeviste om, at Gruppen kan generere vedvarende, langsigtet vækst i resultat af primær drift og resultat pr. aktie. På denne baggrund er vores ambitioner: For Vesteuropa at forbedre overskudsgraden med gennemsnitligt 50bp eller mere om året i de kommende mindst fem år. For Gruppen er vores langsigtede ambition at generere en gennemsnitlig vækst i justeret underliggende resultat pr. aktie 1 på over 10% p.a. Tak Når jeg ser tilbage på, vil jeg gerne takke alle vores medarbejdere verden over for deres engagement i Carlsberg og deres store arbejdsindsats for at levere dette års resultater. Jørgen Buhl Rasmussen 1 Justeret for særlige poster efter skat.

6 6 NEWS VORES REGIONER VESTEUROPA Ændring Ændring Mio. kr. Organisk Akkv., netto Valuta Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 49,7 1% 0% 50,3 1% Øvrige drikkevarer (mio. hl) 15,1-4% 0% 14,5-4% Nettoomsætning % 0% 1% % Resultat af primær drift % 0% 1% % Overskudsgrad (%) 14,7 13,6-110bp Ølvolumen, pro rata (mio. hl) Nettoomsætning (mia. kr.) Resultat af primær drift (mia. kr.) Overskudsgrad (%) , , , , , ,5 6 DET VESTEUROPÆISKE ØLMARKED VAR VANSKELIGT I SOM FØLGE AF VANSKELIG FORBRUGERADFÆRD OG DÅRLIGT SOMMERVEJR PÅ NOGLE MARKEDER. Samlet set faldt det vesteuropæiske marked ca. 3%, eksklusive Polen, hvor markedet fortsatte med at vokse. Den positive tendens fra og i den vesteuropæiske markedsandel fortsatte i, og vi øgede markedsandelen i regionen med ca. 40bp. Især Finland, Sverige, Norge, Polen, Portugal, Storbritannien, Grækenland og Serbien bidrog positivt. Resultaterne skyldtes en fokuseret kommerciel agenda, herunder forankring og videreudvikling af vores Value Management-værktøjer, fokus på vores internationale premium-mærker og lokale power brands samt vores forbedrede porteføljeoptimeringsværktøj. En meget vigtig kommerciel begivenhed for Carlsberg-mærket i var EURO -sponsoratet, som blev aktiveret på alle markeder i regionen. Betydelige ressourcer var allokeret til den vellykkede eksekvering af begivenheden, som var en væsentlig drivkraft bag volumenvæksten på 6% for Carlsberg-mærket på dets premium-markeder i regionen. Innovation har fortsat høj prioritet, for at vi kan realisere vores ambition om at øge omsætningsvæksten. I 1. halvår lancerede Gruppen en række nye produkter, herunder varianter af lokale power brands samt Garage Hard Lemonade i Finland og Danmark. Herudover fortsatte vi udrulningen

7 FY Februar På trods af udfordrende forbrugeradfærd og dårligt vejr i højsæsonen steg vores volumener i Vesteuropa som følge af stærk kommerciel eksekvering, som resulterede i større markedsandele, samt lageropbygning i Frankrig. og understøttelsen af vores internationale premium-mærker i hele regionen. Som følge af den stærke vækst i markedsandel i Vesteuropa og lageropbygning i Frankrig forud for afgiftsforhøjelsen i januar 2013 steg ølvolumen organisk 1% (4. kvt.: +1%). Øvrige drikkevarer faldt organisk 4% (4. kvt.: -3%). De samlede volumener, inklusive øvrige drikkevarer, var flade. Organisk steg nettoomsætningen 1% (4. kvt.: +3%). Rapporteret nettoomsætning steg 2% til mio. kr. Den positive valutaeffekt skyldtes markeder som Storbritannien, Norge og Sverige. Pris/mix var +1% primært som følge af fokuseret eksekvering af vores kommercielle agenda, herunder lave encifrede prisstigninger på tværs af markederne i regionen. Noget af forbedringen blev udlignet af et negativt landemix som følge af, at vores polske forretning fortsatte med at vokse hurtigere end resten af regionen, samt det fortsat negative mix i salgskanaler, hvor off-trade stadig tager andel fra on-trade. Bruttomarginen faldt svagt som følge af den negative effekt af højere inputomkostninger. Resultat af primær drift faldt organisk 6%, og overskudsgraden faldt 110bp til 13,6%. Det skyldtes især lavere bruttomargin som følge af højere inputomkostninger, et negativt landemix og dårligt sommervejr. Trods lageropbygningen i Frankrig faldt overskudsgraden i 4. kvartal påvirket af højere inputomkostninger, lavere volumener (ekskl. Frankrig) og vanskelig sammenligning med de historisk gode resultater i Vesteuropa i 4. kvartal. Norden og Polen Drevet af vores lokale power brands og Somersby forbedrede vi markedsandelen med over 100bp i Sverige med særlig gode resultater i off-trade. Vores finske forretning øgede sin volumen og vandt betydelig markedsandel på et marked, som faldt ca. 5%. De gode resultater skyldtes forbedret kategoristyring og detailhandlens forbedrede balance mellem kampagner for henholdsvis mærker og private label inden for off-trade. I Norge øgede vi markedsandelen som følge af stærk kommerciel eksekvering. I december offentliggjorde vi vores plan om at gå over til 100% genbrugsengangsemballage til vand og læskedrikke. Restruktureringen vil centralisere den lokale produktion af læskedrikke og medføre en reduktion i arbejdsstyrken på 240 medarbejdere frem til Det danske marked faldt ca. 7% i, bl.a. som følge af dårligt sommervejr og en afgiftsforhøjelse i januar. Eftersom vi var prisførende en stor del af året, faldt vores markedsandel i de første ni måneder, men steg igen kraftigt i 4. kvartal. Vores polske forretning leverede flotte resultater i. Mens markedet voksede ca. 5%, steg vores volumen næsten 15%, og markedsandelen blev øget til 17,5% (+90bp). Vores værdimarkedsandel steg lidt mere. De gode resultater skyldtes vores lokale mærker Harnas, Kasztelan og Okocim samt Carlsbergmærket, som nød godt af den vellykkede eksekvering af EURO -sponsoratet. Desuden blev væksten fremmet af vores position inden for den hurtigt voksende supermarkedskanal. Frankrig, Storbritannien og Schweiz Vores volumen i Storbritannien faldt 3% i et marked, der faldt 5%. Den positive effekt af Diamantjubilæet og EURO blev mere end udlignet af det dårlige sommervejr. Vores markedsandel steg dog 30bp til 15,3% som følge af særlig gode resultater i on-trade, som drog fordel af vores udvidede portefølje, mens markedsandelen i off-trade faldt en anelse. I 4. kvartal blev vores franske forretning påvirket af meddelelsen om en afgiftsforhøjelse på 160% med effekt fra 1. januar 2013, som medførte lageropbygning blandt grossister og detailhandlere. Vores franske volumen ( shipments ) steg således ca. 1% i et fladt marked. Den 1. januar 2013 øgede vi priserne for at kompensere for de højere afgifter. Tendensen i Frankrig i retning af øget premiumisering fortsætter, idet forbrugerne i stigende grad køber premium- i stedet for mainstream-produkter. Denne udvikling påvirkede vores markedsandel i negativ retning, idet væksten i markedsandelene i superpremium- og premium-segmentet for Carlsberg, Grimbergen og 1664 ikke var tilstrækkelig til at opveje volumenfaldet i mainstream- og økonomisegmentet. Det schweiziske ølmarked steg svagt i. Der var et marginalt fald i vores markedsandel som følge af en øget andel af importerede mærker understøttet af en stærk CHF.

8 8 NEWS ØSTEUROPA Ændring Ændring Mio. kr. Organisk Akkv., netto Valuta Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 47,7-6% 0% 44,7-6% Øvrige drikkevarer (mio. hl) 1,9-7% 0% 1,8-7% Nettoomsætning % 0% 2% % Resultat af primær drift % 0% 3% % Overskudsgrad (%) 21,7 21,3-40bp Ølvolumen, pro rata (mio. hl) Nettoomsætning (mia. kr.) Resultat af primær drift (mia. kr.) Overskudsgrad (%) SAMLET SET VAR DE ØSTEUROPÆISKE ØLMARKEDER FLADE FOR ÅRET, DOG MED NOGLE UDSVING KVARTALERNE IMELLEM. I 1. halvår var ølkategorien på vores to største markeder i regionen, Rusland og Ukraine, positivt påvirket af indkomststigninger forud for valgene og lav inflation, hvilket bidrog til vækst i markedsvolumen. I 2. halvår var ølkategorien negativt påvirket af manglende indkomststigninger, højere inflation samt forværret makroøkonomi i Ukraine. Herudover var der en midlertidig forstyrrelse på det russiske ølmarked som følge af lukning af ikkestationære udsalgssteder begyndende fra medio året forud for de restriktioner, der trådte i kraft 1. januar Vores østeuropæiske ølvolumen faldt organisk 6% til 44,7 mio. hl (4. kvt.: -3%). Faldet skyldtes lagernedbringelsen i Rusland i 1. kvartal og mindre lageropbygning i 4. kvartal i forhold til samt Usbekistan, hvor produktionen var suspenderet hele året på grund af manglende råvarer som følge af stigende problemer med valutaveksling. Organisk steg nettoomsætningen i regionen 1% (4. kvt.: +2%). Rapporteret nettoomsætning steg 3% til mio. kr. som følge af en gunstig valutakursudvikling, især for RUB. Vi opnåede et positivt pris/mix for øl på 7% (4. kvt.: 4%) som følge af positiv prisfastsættelse på de fleste af vores østeuropæiske markeder samt et positivt mix. Resultat af primær drift faldt organisk 3% til mio. kr. med en overskudsgrad på 21,3%. I 4. kvartal steg resultat af primær drift organisk 40% til mio. kr. Udsvingene i resultat af primær drift og overskudsgrad kvartalerne imellem og i forhold til skyldtes især tidsforskydninger af prisforhøjelser, højere inputomkostninger, den driftsmæssige gearingseffekt af den russiske lagernedbringelse i 1. kvartal, højere logistikomkostninger samt tidsforskydninger af salgs- og marketinginvesteringer, som i hovedsagelig lå i 1. halvår. Herudover var resultat af primær drift påvirket af den fortsatte suspension af produktionen i Usbekistan. Nettoeffekten på resultat af primær drift af de russiske lagerbevægelser og Usbekistan var ca mio. kr. i forhold til. Rusland Det russiske marked var fladt for året, og vores salg fra distributørleddet ( off-take ) steg 2%. Vores russiske volumenmarkedsandel var flad i forhold til (38,2%) med en tilsvarende udvikling i værdimarkedsandel (kilde: Nielsen Retail Audit, Urban & Rural Russia). Vores russiske ølvolumen ( shipments ) faldt 4%, bl.a. som følge af lagernedbringelsen i 1. kvartal (år over år-effekt ca. 1,3 mio. hl) og en ca. 0,5 mio. hl mindre lageropbygning i 4. kvartal i forhold til.

9 FY Februar Vores russiske markedsandel steg sekventielt i, i takt med at den positive effekt af de mange, især salgsmæssige, tiltag og ledelsesmæssige ændringer, der blev gennemført i løbet af og i begyndelsen af, begyndte at vise sig. Markedet faldt ca. 2-3% i 4. kvartal, idet det midlertidigt var påvirket af lukningen af ikke-stationære salgssteder. Vores russiske ølvolumen ( shipments ) var fladt i 4. kvartal, mens salget fra distributørleddet ( off-take ) steg 4%. I 4. kvartal var vores volumenmarkedsandel 38,3%, en stigning på 110bp i forhold til samme kvartal, og med en tilsvarende udvikling i værdimarkedsandel. Der har været en positiv trend i vores markedsandel siden ultimo, hovedsagelig som følge af de kommercielle og organisatoriske ændringer, som blev implementeret i den russiske forretning i løbet af og i begyndelsen af. Vi har fortsat skarpt fokus på vores mærker i Rusland. I superpremium-kategorien leverede det største internationale premium-mærke i Rusland, Tuborg, solid vækst som følge af foryngelsen af mærket i begyndelsen af med indførelsen af 3G-flasken. Kronenbourg 1664 var det hurtigst voksende mærke i vores portefølje. I mainstream-segmentet opnåede Zatecky Gus-mærket særdeles gode resultater. Baltika-mærket opnåede også gode resultater, dog tabte Baltika 7 i premium-segmentet noget af sin markedsandel som følge af den forstyrrelse, der ledsagede lukningen af de ikke-stationære salgssteder. Prisforhøjelserne for blev gennemført i november og i marts, maj og august for at opveje afgiftsforhøjelsen og stigningerne i inputomkostninger. En yderligere prisforhøjelse blev gennemført i oktober for at opveje noget af afgiftsforhøjelsen pr. 1. januar 2013 på 3 RUB. Samlet var de gennemsnitlige forbrugerprisstigninger for året ca. 10%. Derudover fortsatte de russiske forbrugere med at købe dyrere produkter, og derfor var vores russiske pris/mix +5%. Ukraine Det ukrainske ølmarked faldt en anelse i. I 2. halvår forværredes markedsdynamikken som følge af afmatningen i den ukrainske økonomi, som førte til markedsfald, og til at forbrugerne købte billigere produkter. Vores ukrainske forretning fortsatte den positive trend og øgede sin markedsandel med 20bp til 29,3%. For sjette år i træk øgede vi i vores markedsandel i Ukraine. Hoveddrivkraften bag den øgede markedsandel i var Lvivske- og Baltika-mærkernes gode resultater samt den vellykkede aktivering af EURO -sponsoratet, som understøttede både de lokale mærker og Carlsberg-mærket.

10 10 NEWS ASIEN Ændring Ændring Mio. kr. Organisk Akkv., netto Valuta Rapporteret Ølvolumen (mio. hl) 21,3 9% 10% 25,4 19% Øvrige drikkevarer (mio. hl) 2,1 17% 14% 2,8 31% Nettoomsætning % 10% 4% % Resultat af primær drift % 15% 4% % Overskudsgrad (%) 18,8 18,5-30bp Ølvolumen, pro rata (mio. hl) Nettoomsætning (mia. kr.) Resultat af primær drift (mia. kr.) Overskudsgrad (%) DE FLESTE AF VORES ASIATISKE MARKEDER UDVISTE KRAFTIG VÆKST ÅRET IGENNEM. KINA VAR PÅVIRKET AF DÅRLIGT VEJR I SLUTNINGEN AF ÅRET OG EN MINDRE SVÆKKELSE AF DEN GENERELLE VÆKST. Resultaterne for regionen var igen særdeles gode med kraftig vækst i volumen, omsætning og resultat, og regionen forbliver en væsentlig vækstmotor for Carlsberg-gruppen. Vi vil fortsat investere i regionen, både organisk gennem kapacitetsudvidelser for at imødekomme den stigende efterspørgsel og gennem opkøb med en målrettet M&A-tilgang. Ølvolumen steg organisk 9% (4. kvt.: +4%). Inklusive akkvisitioner steg ølvolumen 19% til 25,4 mio. hl svarende til 21% af Gruppens volumen. Indien, Cambodja, Vietnam, Laos, Nepal og Malaysia viste særlig kraftig volumenvækst. Den positive akkvisitionseffekt var et resultat af den øgede ejerandel i Hue Brewery (Vietnam) og Lao Brewery (Laos) i, i South Asian Breweries (Indien) i både og samt i joint venture-selskabet Chongqing Jianiang Brewery Co. Ltd. i Kina i. Øvrige drikkevarer steg markant med 31% (17% organisk) som følge af stærke resultater i Laos og Cambodja. Lanceringen af vores internationale mærker på tværs af Asien er en vigtig drivkraft for forretningen, da det vil styrke vores lokale porteføljer. To vigtige kommercielle tiltag i Asien i var aktiveringen af EURO og foryngelsen af Tuborg-mærket. EURO blev effektivt udnyttet på tværs af regionen og gav gode muligheder for brandbuilding og promovering af Carlsberg-mærket, som steg over 7%, især drevet af Kina og Indien. Den vellykkede lancering af Tuborg i Kina og indførelsen af den nye 3G-flaske i Indien resulterede i kraftig volumenvækst på over 60% i regionen, som i udgjorde ca. 13% af Gruppens samlede Tuborg-volumen. Somersby blev lanceret på udvalgte markeder med positiv forbrugerrespons. Den asiatiske region leverede igen meget stærke finansielle resultater. Nettoomsætningen steg organisk 19% (4. kvt.: 21%), og rapporteret nettoomsætning (inkl. valuta og opkøb) steg 33% (4. kvt.: 20%). Organisk vækst i resultat af primær drift var 12% (4. kvt.: 18%), mens rapporteret vækst var 31% til mio. kr. Den asiatiske forretning udgør nu 17% af Gruppens resultat af primær drift (9% i ). Overskudsgraden faldt en anelse som følge af væsentlige investeringer i kapacitetsudvidelse og kompetenceopbygning samt et negativt landemix.

11 FY Februar Vores forretning i Asien fortsatte de senere års væksttendens med stigende volumen og vækst i nettoomsætning og resultat af primær drift. Udrulningen af vores portefølje af internationale premiummærker i Asien bidrog positivt til resultaterne. Kina Vores kinesiske markedsandel steg svagt som følge af særdeles gode resultater for vores internationale premium-mærker og den udvidede distribution af både Carlsberg- og Tuborg-mærket. Især Carlsberg-mærket steg kraftigt understøttet af gode resultater for Light og Chill. Derudover fortsatte vi vores kompetenceopbygningsprogram inden for salg. Vores samlede kinesiske volumen steg organisk 4% (7% inkl. akkvisitioner), og rapporteret ølvolumen oversteg 14 mio. hl. Pris/mix var ca. 10% som følge af prisstigninger, kraftig vækst i vores internationale premium-mærker og premiumiseringstiltag for lokale power brands. Rentabiliteten i Kina var påvirket af væsentlige marketinginvesteringer relateret til lanceringen af Tuborg. Indokina Vores forretning i Indokina viste fortsat kraftig vækst med 18% organisk ølvolumenstigning. Rapporteret volumen, inklusive akkvisitionerne i Vietnam og Laos, steg mere end 50%. Alle lande Vietnam, Laos, Cambodja og Thailand leverede kraftig vækst, især som følge af stærke resultater for de lokale power brands Angkor, Beerlao og Huda Beer. I løbet af året indgik vi en aftale om etablering af et salgs- og marketingjoint venture med Singha Corporation i Thailand. Indien I Indien voksede vores volumen organisk ca. 45%, og for første gang oversteg volumen 1 mio. hl. Den kraftige volumenvækst var drevet af Tuborg- og Carlsberg-mærkerne især det foryngede Tuborg-mærke, som blev det største internationale premium-mærke i landet. Vores markedsandel i Indien var over 7% (+100bp). I 4. kvartal udvidede Gruppen sin position i Indien gennem opkøbet af et bryggeri i Dharuhera (Haryana) og begyndte opførelse af et bryggeri i Patna (Bihar) med en kapacitet på 0,5 mio. hl. Disse er Gruppens henholdsvis sjette og syvende bryggeri i Indien. De øvrige fem ligger i Paonta Sahib, Alwar, Aurangabad, Kolkata og Hyderabad. Malaysia/Singapore Vores forretning i Malaysia/Singapore fastholdt sit fokus på premiumisering og opnåede igen gode resultater. En række kommercielle initiativer blev påbegyndt i årets løb, herunder aktiviteter relateret til de internationale varemærker Kronenbourg 1664, Kronenbourg Blanc og Somersby. Vi styrkede vores markedsandel i premium-ølkategorien væsentligt, og Somersby blev det mest solgte cidermærke i Singapore.

12 ASIEN VORES EKSPONERING PÅ DE ASIATISKE VÆKSTMARKEDER GIVER ET BETYDELIGT POTENTIALE FOR VÆKST OG FORVENTES AT BIDRAGE VÆSENTLIGT TIL GRUPPENS FREMTIDIGE VÆKST. Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i Asien. Vi har en god balance mellem forretningsaktiviteter på modne markeder som Hongkong, Malaysia og Singapore og på mindre udviklede vækstmarkeder som Kina, Indokina (Vietnam, Cambodja og Laos) og Indien, hvor der er mere solide vækstmuligheder. I de sidste fem år er vores forretning i regionen mere end tredoblet med en gennemsnitlig årlig vækst (CAGR) i volumen på 22%, i omsætning på 27% og i resultat af primær drift på 35%. I dag står Asien for ca. 20% af Gruppens volumen og 15% af Gruppens resultat af primær drift. Voksende ølmarkeder Med sine hastigt voksende markeder er Asien en tiltrækkende region for enhver multinational FMCG-virksomhed. Mange af regionens markeder er kendetegnet ved store, unge og voksende befolkninger, migration fra land til by, stigende disponible indkomster og relativt lavt ølforbrug per capita, da øl i gennemsnit kun udgør ca. en fjerdedel af det samlede forbrug af ren alkohol, mens drikkevarer med en høj alkoholprocent står for ca. 70%. Ifølge Canadean 1 anslås volumenvæksten på det globale ølmarked i at være ca. 230 mio. hl (+12%). Heraf forventes Asien at vokse med ca. 140 mio. hl. Det største enkeltbidrag til den forventede globale vækst kommer fra Kina, der forventes at andrage omkring 45% af væksten. Eftersom 60% af volumenvæksten på det globale ølmarked i de næste fem år forventes at komme fra Asien, vil denne regions forventede andel af den samlede globale ølvolumen i 2017 være tæt på 40%. Carlsbergs asiatiske vækstmarkeder Carlsberg har et godt udgangspunkt for at få vores andel af den fremtidige vækst som følge af vores eksponering på vigtige vækstmarkeder i regionen. Regionen er forskelligartet, og hvert marked har sine strategiske og driftsmæssige udfordringer. Markederne varierer, for så vidt angår konkurrencesituation samt forbrugerholdninger og -præferencer, men der er også en række lighedspunkter såsom fragmenterede distributions- og detailhandelsstrukturer, store lokale discount- og mainstream-segmenter og stigende ølforbrug som følge af befolkningstilvækst og en støt voksende middelklasse, der bidrager til øget premiumisering af markederne. Vores Asien-strategi er koncentreret om at opbygge solide, skalerbare positioner på vigtige vækstmarkeder og løbende forbedre

13 FY Februar Carlsberg er et veletableret og anerkendt ølmærke i Asien. Tuborg er et vigtigt mærke i vores indiske og nepalesiske ølportefølje. Kronenbourg 1664 Blanc er hvedeølsversionen af superpremiummærket Dali er et førende ølmærke i den kinesiske provins Yunnan. Huda er det markedsledende ølmærke i det centrale Vietnam. Angkor er den mest populære øl på vækstmarkedet Cambodja. Repositioneringen af mærket i blev godt modtaget af de asiatiske forbrugere, og i voksede mærket med 12% i Kina, 53% i Indokina og 33% i Indien. I Kina omfatter mærket også Carlsberg Chill og Carlsberg Light, og Carlsberg-mærket er næststørst i det internationale premium-segment. I gav Gruppen mærket en foryngelse med et nyt slogan, en ny visuel identitet og ny kommunikation, som alle blev positivt modtaget af forbrugerne. I april blev Tuborg lanceret i Kina, og resultaterne er meget lovende og overstiger betydeligt forventningerne ved lanceringen. Asien stod for 13% af Gruppens samlede Tuborgvolumen i. Hvedeøl er et forholdsvis nyt segment i Asien, men de klare citrusnoter og den let sødlige, forfriskende smag har allerede gjort 1664 Blanc til en succes. I blev kampagnen Unmask the Taste of French Summer rullet ud på en række asiatiske markeder, herunder Kina og Malaysia, hvilket understøttede den kraftige vækst i årets løb. Carlsberg købte Dali Beer Group i Dali er et godt eksempel på et lokalt power brand, hvor initiativer til at premiumisere mærket som f.eks. opgradering af mærket og lancering af premium-varianter har været vellykkede. I juni underskrev Carlsberg og Yunnan-provinsen en strategisk aftale, der bl.a. omfatter planer for udvidelse af kapaciteten. Det brygges af Hue Brewery, som er 100% ejet af Carlsberg. Hue Brewery har en markedsandel på 70% i det centrale Vietnam, og de to førende mærker er Huda og Festival. Foruden ejerskabet af Hue Brewery har Carlsberg ejerandele i tre bryggerier i det nordlige Vietnam. Det gør Gruppen til den førende aktør i det centrale og nordlige Vietnam. Den brygges af Carlsbergs joint venture, Cambrew. Foruden Angkor Lager omfatter Cambrew-porteføljen mærker som Angkor Extra Stout, Bayon, Klang og Black Panther. Cambrew er markedsleder i Cambodja med en markedsandel på 64%. vores kommercielle eksekvering og ekspertise, udvikle og opgradere vores stærke lokale og internationale varemærkeporteføljer, investere i og udvikle medarbejdernes kompetencer og færdigheder samt optimere vores forretningsprocesser og -strukturer. Øget tilstedeværelse Carlsbergs ekspansion og vækst i Asien er resultatet af organisk vækst kombineret med udvalgte værdiskabende M&A-initiativer. Gruppens M&A-agenda har fokus på vækstmarkeder, og Asien er derfor et vigtigt område. I de seneste år har vi yderligere udvidet vores tilstedeværelse ved at øge vores ejerandele i bryggerier på tværs af regionen samt ved at bygge nye bryggerier, øge kapaciteten på eksisterende bryggerier og indgå nye joint ventures og partnerskaber. Opbygning af stærke mærkevareporteføljer Carlsbergs asiatiske ølporteføljer omfatter typisk stærke lokale power brands kombineret med udvalgte internationale premiummærker. Ved at udnytte best practice, processer og metoder i Gruppen identificerer vi aktuelle og fremtidige indtjeningsmuligheder og udvikler landeporteføljerne, så de er målrettet muligheder og nye platforme for vækst. Vores vigtigste power brands i Asien omfatter bl.a. Dali, Xixia, Wusu og Shancheng i Kina, Hanoi Beer og Huda i Vietnam, Beerlao i Laos og Angkor i Cambodja. Disse suppleres med den internationale premium-portefølje bestående af Carlsberg, Tuborg, Kronenbourg 1664, Grimbergen og Somersby cider. I Kina underskrev vi i en strategisk aftale med lokalforvaltningen i Yunnan-provinsen om at udbygge kapaciteten på Kunming-bryggeriet og opføre et nyt bryggeri i provinsen. Vi øgede også vores ejerandel i Chongqing Jianiang Brewery-joint venturet til 49,6%. I Vietnam øgede vi i vores ejerandel i Hue Brewery til 100%, mens vi i Cambodja udvidede vores kapacitet betydeligt i både og. I Indien har vi, siden vi påbegyndte produktion på vores første nyetablerede bryggeri i 2007, udvidet vores tilstedeværelse til flere delstater, og for nylig begyndte vi opførelsen af vores syvende bryggeri i landet. 1 Global leverandør af markedsanalyse og datastyring.

14 14 NEWS I slutningen af august fejrede Carlsbergs franske bryggeri, Brasseries Kronenbourg, og Pression Live 10-års-jubilæum for festivalen Rock en Seine i Paris med over deltagere. Pression Live-scenen (en ud af fire scener) havde unge, lovende kunstnere på programmet, og Brasseries Kronenbourg solgte sine premium-mærker i temabarer over hele festivalområdet.

15 BÆREDYGTIG EMBALLAGE Ved EURO opfordrede Carlsberg fodboldfans til genbrug for at reducere mængden af affald, der ikke blev bortskaffet og efterbehandlet på forsvarlig vis. Læs mere på EMBALLAGEN ER EN VIGTIG DEL AF ET ØLMÆRKES IDENTITET OG DERMED ET MEGET VIGTIGT ELEMENT I MARKETINGMIXET. Forbrugerundersøgelser viser, at emballagen kan have en positiv indvirkning på forbrugernes købsadfærd. Omvendt kan emballage også være med til at give et varemærke et dårligt ry, hvis den ligger og flyder på gaderne eller i naturen. Ud over den kommercielle betydning er emballage den største kilde til Carlsberg-gruppens CO 2 -udledning, idet emballage udgør ca. 45% af Gruppens samlede CO 2 -udledning gennem hele værdikæden. Derfor iværksatte Gruppen i et omfattende program med det formål at mindske miljøbelastningen fra emballage, samtidig med at design i verdensklasse og forbrugerappel fastholdes. En helhedsplan Planen for bæredygtig emballage er en helhedsplan, som hviler på fire principper: REDUCE For at måle vores fremskridt i forhold til disse fire principper vil en række aktiviteter blive igangsat i 2013, herunder et vægtreduktionsinitiativ, kommunikation med forbrugere om genbrug samt udvikling af et katalog med ideer til bæredygtig emballage, som skal hjælpe alle markeder med at reducere miljøbelastningen. Som led i vores rethink -process indleder vi desuden et Cradle-to-Cradle (Vugge-til-Vugge ) projekt med fokus på at skabe positive effekter. Mange gevinster Programmet for bæredygtig emballage forventes at medføre en række driftsmæssige og kommercielle fordele. Ud over miljøgevinsterne forventes brugen af mere bæredygtig emballage at føre til omkostningsbesparelser samt styrke Gruppens forhold til nøglekunder, hvoraf flere selv arbejder med bæredygtig emballage. Programmet gør det også lettere for os at leve op til fremtidige lovkrav vedrørende emballage og affald og mindsker dermed en risiko. Endelig kan programmet være med til at højne Gruppens omdømme hos miljøbevidste forbrugere. RETHINK SUSTAINABLE PACKAGING RECYCLE REUSE INDDRAGELSE AF KUNDER OG FORBRUGERE I POLEN I de sidste tre år har Carlsberg gennemført et bæredygtig emballage-projekt i Polen i samarbejde med tre store supermarkedskunder. Ved at oplyse forbrugerne har ECO- ACTION -projektet øget indsamlingen af flasker og dåser, forbedret affaldssortering og -genbrug og promoveret brugen af returflasker. Reducere vægten eller skifte til en mindre miljøbelastende emballage. Øge graden af genanvendelse med primært fokus på glasflasker. Opfordre forbrugerne til at returnere emballage samt øge mængden af genbrugsmaterialer i ny emballage. Gentænke emballage og affald, f.eks ved at genanvende emballagematerialer i andre produkter. I treårsperioden har projektet indsamlet 242 tons emballageaffald. Desuden er Carlsbergs forhold til både forbrugere og kunder blevet styrket. Carlsberg Polska har således modtaget et diplom fra Tesco som anerkendelse af Carlsbergs støtte til deres CSR-aktiviteter.

16 16 NEWS Hoved- og nøgletal Mio. kr Volumen, brutto (mio. hl) Øl 126,8 137,0 136,5 139,8 140,9 Øvrige drikkevarer 22,3 22,2 22,5 22,2 22,0 Pro rata-volumen (mio. hl) Øl 109,3 116,0 114,2 118,7 120,4 Øvrige drikkevarer 19,8 19,8 19,3 19,2 19,1 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle poster, netto Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Aktionærer i Carlsberg A/S, justeret Balance Aktiver i alt Investeret kapital Rentebærende gæld, netto Egenkapital for aktionærer i Carlsberg A/S Pengestrøm Pengestrøm fra drift Pengestrøm fra investeringer Fri pengestrøm Investeringer Køb og salg af langfristede materielle aktiver, netto Køb og salg af virksomheder, netto Finansielle nøgletal Overskudsgrad % 13,3 15,8 17,1 15,4 14,6 Afkast af gennemsnitlig investeret kapital (ROIC) % 8,2 8,2 8,8 8,4 8,0 Egenkapitalandel (soliditetsgrad) % 38,4 40,8 44,5 44,6 45,6 Gæld/egenkapital (finansiel gearing) x 0,74 0,60 0,47 0,45 0,44 Gæld/resultat af primær drift før af- og nedskrivninger x 3,80 2,71 2,30 2,39 2,35 Rentedækning x 2,31 3,14 4,76 4,86 5,53 Aktierelaterede nøgletal 2 Resultat pr. aktie (EPS) Kr. 22,1 23,6 35,1 33,8 36,8 Resultat pr. aktie, justeret 1 (EPS-A) Kr. 34,3 27,3 35,6 34,1 36,1 Pengestrøm fra drift pr. aktie (CFPS) Kr. 65,8 89,3 72,1 57,7 64,6 Fri pengestrøm pr. aktie (FCFPS) Kr. -415,4 69,1 33,9 25,7 38,6 Udbytte pr. aktie (foreslået) Kr. 3,5 3,5 5,0 5,5 6,0 Udbytte/resultat (pay-out ratio) % Aktiekurs (B-aktier) Kr. 171,3 384,0 558,5 405,0 554,0 Antal aktier (ultimo) Antal aktier (gennemsnitligt, ekskl. egne aktier) Justeret for særlige poster før skat. 2 Aktierelaterede nøgletal for 2008 er i overensstemmelse med IAS 33 justeret for bonuselementet i forbindelse med aktieemissionen i juni Antal aktier ultimo er ikke justeret. Nøgletal er udarbejdet i overensstemmelse med Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger & Nøgletal.

17 FY Februar Resultatopgørelse Mio. kr. Omsætning Øl- og læskedrikafgifter m.m Nettoomsætning Produktionsomkostninger Bruttoresultat Salgs- og distributionsomkostninger Administrationsomkostninger Andre driftsindtægter Andre driftsomkostninger Andel af resultat efter skat i associerede virksomheder Resultat af primær drift før særlige poster Særlige poster, netto Finansielle indtægter Finansielle omkostninger Resultat før skat Selskabsskat Koncernresultat Heraf: Minoritetsinteresser Aktionærer i Carlsberg A/S Kr. Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie 36,8 33,8 Resultat pr. aktie, udvandet 36,7 33,7

18 18 NEWS Balance AKTIVER Mio. kr. 31. dec. 31. dec. Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Kapitalandele i associerede virksomheder Værdipapirer Tilgodehavender Udskudte skatteaktiver Pensionsaktiver 4 5 Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender fra kunder Tilgodehavende skat Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Værdipapirer Likvide beholdninger Kortfristede aktiver i alt Aktiver bestemt for salg Aktiver i alt PASSIVER Mio. kr. 31. dec. 31. dec. Egenkapital: Aktiekapital Reserver Overført resultat Egenkapital, aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Egenkapital i alt Langfristede forpligtelser: Lån Pensioner og lignende forpligtelser Udskudt skat Hensatte forpligtelser Anden gæld Langfristede forpligtelser i alt Kortfristede forpligtelser: Lån Leverandørgæld Tilbagebetalingsforpligtelse vedrørende emballage Hensatte forpligtelser Selskabsskat Anden gæld mv Kortfristede forpligtelser i alt Forpligtelser vedrørende aktiver bestemt for salg Forpligtelser i alt Passiver i alt

19 FY Februar Pengestrømsopgørelse Mio. kr. Resultat af primær drift før særlige poster Regulering for afskrivninger Regulering for nedskrivninger Resultat af primær drift før af- og nedskrivninger Regulering for andre ikke-kontante poster Ændring i driftskapital Ændring i anden driftskapital Betalte restruktureringsomkostninger Indbetalinger af renter mv Udbetalinger af renter mv Betalt selskabsskat Pengestrøm, drift Køb af materielle og immaterielle aktiver Salg af materielle og immaterielle aktiver Ændring i udlån til restaurationsbranchen Operationelle investeringer i alt Fri pengestrøm, drift Køb og salg af virksomheder, netto Køb af associerede virksomheder Salg af associerede virksomheder 3 15 Køb af finansielle aktiver Salg af finansielle aktiver 25 7 Ændring i finansielle tilgodehavender Modtagne udbytter Finansielle investeringer i alt Andre investeringer i materielle aktiver Salg af andre materielle aktiver Andre aktiviteter i alt Pengestrøm, investeringer Fri pengestrøm Aktionærer i Carlsberg A/S Minoritetsinteresser Fremmedfinansiering Pengestrøm, finansiering Årets pengestrøm Likvider pr. 1. januar Valutakursregulering af likvider Likvider pr. 31. december Nedskrivning ekskl. nedskrivninger indregnet under særlige poster, jf. note 7 i koncernregnskabet. 2 Andre aktiviteter omfatter grunde, ejendomme og ejendomme under opførelse, som er udskilt fra drikkevareaktiviteterne. 3 Likvide beholdninger fratrukket udnyttede kassekreditter.

20 OVERBLIK AKTIEKURS (Kr. pr. aktie, Carlsberg B) 600 FINANSKALENDER februar Carlsberg Group Rapport marts Ordinær generalforsamling 500 Regnskabsmeddelelser 7. maj Regnskabsmeddelelse 1. kvartal 21. august Regnskabsmeddelelse 2. kvartal Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December 13. november Regnskabsmeddelelse 3. kvartal NYT OM MEDARBEJDERE Marc Vermeulen Ny adm. direktør for Brasseries Kronenbourg Marc Vermeulen er pr. 21. januar 2013 udnævnt til ny adm. direktør for Brasseries Kronenbourg i Frankrig. Forud for sin ansættelse i Carlsberg var Marc Vermeulen ansat i Kraft Foods (Mondelez International) som direktør for Benelux-området, hvor han havde ansvaret for den vellykkede fusion af Kraft, LU og Cadbury. Før sin ansættelse i Kraft Foods havde Marc Vermeulen flere ledende stillinger i Danone inden for en række forskellige sektorer. Under sin ansættelse i Danonekoncernen fik Marc Vermeulen også direkte erfaring med Brasseries Kronenbourg i positioner inden for strategisk planlægning, marketing og salg. Carsten Haerup Christensen Ny adm. direktør for Carlsberg Croatia Carsten Haerup Christensen er pr. 1. februar 2013 udnævnt til adm. direktør for Carlsberg Croatia med ansvar for forretningen i både Kroatien og Ungarn. Carsten Haerup Christensen var tidligere Vice President, International Premium Brands i Group Sales, Marketing and Innovation. Under hans ledelse har de internationale premium-mærker øget deres geografiske fodaftryk væsentligt, og der har været betydelig vækst i alle mærker. Før denne stilling var Carsten Haerup Christensen i VP Marketing & Business Development i Carlsberg South East Europe (SEE), og før dette havde han forskellige regionale stillinger i Østeuropa. Kaare Zoffmann Jessen Ny General Manager for Yunnan Kaare Zoffmann Jessen er pr. 1. januar 2013 blevet udnævnt til General Manager for Yunnan-forretningen i Carlsberg Kina. Kaare Zoffmann Jessen har arbejdet i Carlsberg siden Senest har han stået i spidsen for integrationen af Carlsbergs Thailand-forretning i det nye salgs- og marketing-joint venture med Singha Corporation. Kaare Zoffmann Jessen har stor erfaring med at lede tværkulturelle og tværfunktionelle integrationsprojekter med skarpt fokus på den kommercielle drift. GENERALFORSAMLING 2013 Indkaldelse til generalforsamling 2013 sker den 27. februar. Indkaldelsen sendes til alle aktionærer, som har oplyst en adresse eller anmodet om at få tilsendt indkaldelsen pr. brev. Selskabets ordinære generalforsamling afholdes torsdag den 21. marts 2013 i Tap 1, Ny Carlsberg Vej 91, København. UDBYTTE Moderselskabet Carlsberg A/S resultat for udgjorde 507 mio. kr. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at der betales udbytte på 6,00 kr. pr. aktie, hvortil der vil medgå 915 mio. kr., som vil fragå overført resultat.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012

CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 CARLSBERG ÅRSRAPPORT 2012 MARKEDSOVERSIGT VORES MARKEDER 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Portugal Sydøsteuropa 3 Rusland Ukraine Kasakhstan

Læs mere

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald.

Nord- og Vesteuropa. oplevede de baltiske lande og Balkan-landene et højt encifret fald. 3 Ledelsens beretning Nord- og Vesteuropa Øget indtjening trods fald i volumen Det samlede ølmarked i Nord- og Vesteuropa faldt ca. 5-6% i. I den sidste del af året var der dog tegn på forbedring, og markedsnedgangen

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater positiv udvikling i markedsandele på tværs af regioner og stærk udvikling i pengestrøm Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2013 Side 1 af 38 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2012 Gode resultater

Læs mere

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres

Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater i 3. kvartal; forventning til årets indtjening opjusteres Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2016 Side 1 af 6 Trading statement 3. kvartal 2016 Solide resultater

Læs mere

Vækst også fremover. Probably

Vækst også fremover. Probably Vækst også fremover. Probably Probably the best Nr. 1 Vi er nr. 1 i Nordeuropa og blandt verdens 10 største bryggerigrupper 150 lande Vi sælger øl i over 150 lande 41 mia. kr. Vores salg nåede 41 mia.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 14/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2012 Positiv udvikling

Læs mere

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne

Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi. Resultaterne. Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Den historiske udvikling og formuleringen af en ny strategi Resultaterne Ambitionerne Carlsberg et af verdens største

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne for 3. kvartal på niveau med forventningerne fortsat øgede markedsandele på tværs af regioner Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 17/2012 Side 1 af 33 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2012 Resultaterne

Læs mere

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår.

Medmindre andet er anført, vedrører indholdet i dette uddrag resultaterne for 1. halvår. Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com 19. august 2015 Side 1 af 23 Uddrag af regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2015 Svage resultater

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2011 Solide resultater i Nord- og Vesteuropa og Asien; ændringer implementeret i Rusland Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 1/2012 Side 1 af 43 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2012 1. kvartal på niveau med forventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com www.carlsberggroup.com Selskabsmeddelelse 9/2012 Side1af 30 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Carlsberg Årsrapport

Carlsberg Årsrapport Carlsberg Årsrapport Markedsoversigt Vores markeder 1 Danmark Norge Sverige Finland Polen Tyskland Baltikum 2 Storbritannien Frankrig Schweiz Italien Grækenl Befolkning (mio.) 5,5 5,0 9,4 5,4 38,1 81,4

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe.

Et nyt Carlsberg. tilkøbte aktiviteter med det bedste fra den tidligere Carlsberg-gruppe. 4 Ledelsens beretning: Koncernchefens udtalelse Et nyt Carlsberg TRANSFORMATIONEN 2008 var i den grad et helt specielt år og markerede en milepæl i Carlsbergs historie. Opkøbet af Scottish & Newcastle

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat.

Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. FONDSBØRSMEDDELELSE 17/ 9. august Side 1 af 22 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 30. JUNI Betydelig resultatforbedring i Vesteuropa og BBH. Opjustering af forventningerne til årets resultat. Nettoomsætningen steg

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2010 1. kvartal i overensstemmelse med plan Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2010 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB

UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB Q2 2017 UDDRAG AF PERIODEREGNSKAB for SKAKO FOR Q2 2017 / 1 HOVED- OG NØGLETAL RESULTATPOSTER, t.kr. Q2 2017 Q2 2016 H1 2017 H1 2016 Helåret 2016 Nettoomsætning 88,766 79,354

Læs mere

Q3 Information til aktionærer November 2012

Q3 Information til aktionærer November 2012 Q3 Information til aktionærer November 2012 Indhold 3 12 3 Koncernchefens redegørelse 4 Thirst for beer 6 Kronenbourg 1664 en smag af frankrig 8 Carlsbergs julekampagne bringer glæde og øl 9 Et glimt af

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år.

Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt 5%. Nettoomsætning udgør mio. kr. mod mio. kr. sidste år. København, 8. maj 2003 6/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 31. marts 2003 Vanskelige markedsbetingelser i lavsæson Øl-volumen på niveau med sidste år, men fremgang i Carlsberg-mærket på godt

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater på niveau med forventningerne forventningerne til helåret fastholdes Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 7/2013 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2013 Resultater

Læs mere

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12%

Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% Meddelelse nr. 23/2015 Periodemeddelelse for 3. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 28% og forbedrer EBITDA 1 med 12% I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15

Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger. Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 1: Ølforbrug og BNP pr. indbygger Kilde: Carlsbergs årsrapport for 2009 side 14 og 15 Bilag 2: Kilde: UBS Beer COGS index: Decline stabilizing. Analyse fra 18. Marts 2009 Bilag 3: Nøgletal og reformulering

Læs mere

Ændring i anvendt regnskabspraksis

Ændring i anvendt regnskabspraksis Til Københavns Fondsbørs 12. februar 2004 BG04/2004 Ændring i anvendt regnskabspraksis Alle børsnoterede virksomheder indenfor EU skal fra regnskabsåret 2005 anvende de internationale regnskabsstandarder

Læs mere

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen

Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 for Carlsberg-gruppen København, 7. november 2003 15/2003 Fondsbørsmeddelelse Delårsmeddelelse pr. 30. september 2003 Betydelig fremgang i 3. kvartal 3. kvartal: Fremgang i resultat af primær drift (EBITA) på 22% ved uændrede

Læs mere

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010

Investorpræsentation. Danske Markets. mandag, den 13. september 2010 Investorpræsentation Danske Markets mandag, den 13. september 2010 Harboes Bryggeri A/S Det børsnoterede Harboes Bryggeri A/S er moderselskab i Harboe-koncernen Darguner Brauerei GmbH Tyskland AS Viru

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%.

Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. Meddelelse nr. 13/2015 Periodemeddelelse for 1. kvartal 2015 Columbus leverer omsætningsvækst på 16% og forbedrer EBITDA 1 med 9%. I overensstemmelse med reglerne for børsnoterede selskabers afgivelse

Læs mere

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa.

Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. FONDSBØRSMEDDELELSE 12/ Side 1 af 21 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS Tilfredsstillende start på året drevet af resultatforbedring i Vesteuropa. Nettoomsætningen steg med 6% til i alt 7,8 mia. kr. som

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer.

Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden. med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. Inf or m at ion til Fe akt br ion ua æ r 2 re 01 r 4 Carlsberg er en af de førende bryggerigrupper i verden med en omfattende varemærkeportefølje af øl og andre drikkevarer. 3 Brev fra bestyrelsesformanden

Læs mere

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg

Koncernchefens forord That calls for a carlsberg. et glimt af Carlsberg Q1 Inf or m at ion til ak tio M næ aj re 20 r 11 Indhold 3 10 3 4 6 8 Koncernchefens forord That calls for a carlsberg at gøre det rigtige et glimt af Carlsberg 1 0 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011

Læs mere

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik

indhold 19 Resultater 21 5-års-oversigt 22 Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse 24 Overblik NEWS Februar 15 NEWS Februar 15 Helåret 2 indhold 3 Brev fra formanden 4 Koncern chefens beretning 6 Indtjeningsforventninger for 15 8 Vores portefølje 9 Vores regioner 10 Region Vesteuropa Region Østeuropa

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Trading statement 1. kvartal 2016

Trading statement 1. kvartal 2016 Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 contact@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 8/2016 Side 1 af 6 Trading statement 1. kvartal 2016 Solid start på året

Læs mere

3 Virksomhedens årsregnskab

3 Virksomhedens årsregnskab 3 Virksomhedens årsregnskab Når du har studeret dette kapitel, er du i stand til at: Redegøre for indholdet i virksomhedens årsregnskab og årsrapport Redegøre for opbygningen af årsregnskabet Forstå hovedposterne

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 3. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 26. november 2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2011 Resultater for 3. kvartal som forventet Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 12/2011 Side 1 af 34 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S

2010 Årsrapport. Carlsberg A/S 2010 Årsrapport Carlsberg A/S Great people. Great brands. Great moments. Founded on the motto, Semper Ardens Always Burning we never settle, but always thirst for the better. We are stronger together because

Læs mere

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH

ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER 2006. Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH 1/2007 Side 1 af 29 ÅRSREGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. DECEMBER Stærk fremgang i indtjeningen drevet af Vesteuropa og BBH Nettoomsætningen steg med 8% til 41,1 mia. kr. (38,0 mia. kr. i ). Fremgangen følger

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr Kvartalsrapport, 1. kvartal 2004 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 28. maj 2004 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2004 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende kvartalsrapport for 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne

Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts 2011 Positiv start på 2011 godt på vej mod realisering af helårsforventningerne Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 6/2011 Side 1 af 28 Regnskabsmeddelelse pr. 31. marts

Læs mere

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 9 2003 Halvårsrapport, 1. halvår 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 27. august 2003 Halvårsrapport for 1. halvår 2003 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har dags dato behandlet og godkendt nærværende halvårsrapport for 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Q2 Information til aktionærer. August 2012

Q2 Information til aktionærer. August 2012 Q2 Information til aktionærer August 2012 Indhold 3 12 3 KONCERNCHEFENS REDEGØRELSE 4 CARLSBERG BRILLERER VED EURO 2012 6 RELANCERING SIKRER CARLSBERG MALAYSIA LEDERPOSITION 8 ET GLIMT AF CARLSBERG 9 DEN

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN

HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN 1. halvår 1. halvår 2013/2014 2012/2013 2012/13 2011/12 2010/2011 Hovedtal (t.dkk) Nettoomsætning 16.633 13.055 29.039 17.212 13.448 Bruttoresultat 8.710 9.404 16.454 14.740

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer

NTR Holding planlægger ejendomsrelaterede investeringer Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 10 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver

Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund forretningsudvikling samt forberedelse af integration af tilkøbte aktiver Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V Tel +45 33 27 33 00 CVR no: 61056416 SELSKABSMEDDELELSE Side 1 af 28 REGNSKABSMEDDELELSE PR. 31. MARTS 2008 Første kvartal kendetegnet ved fortsat sund

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder

NTR Holding fortsætter vurderingerne af fremtidige aktivitetsmuligheder Københavns Fondsbørs Fondsbørsmeddelelse nr. 9 / 2007 NTR Holding A/S Lyngbyvej 20, 3. 2100 København Ø Tel.: 3915 8040 Fax: 3915 8049 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk Kontaktperson: Direktør Bjørn Petersen,

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013

Q1 Information til aktionærer. Maj 2013 Q1 Information til aktionærer Maj 2013 Q1 Maj 2013 3 KÆRE CARLSBERG- AKTIONÆR INDHOLD 03 Koncernchefens redegørelse 04 Carlsberg i Indien 06 Millioner taler om venskab på Carlsbergs måde 08 Et glimt af

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret

Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni 2010 Stærk udvikling og opjustering af forventningerne til indtjeningen for helåret Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 Copenhagen V CVR.no. 61056416 Tel +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 10/2010 Side 1 af 31 Regnskabsmeddelelse pr. 30. juni

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr

HALVÅRSRAPPORT 2015/16. Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA. CVR-nr HALVÅRSRAPPORT 2015/16 Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global fødevareproducent med primær fokus på kødprodukter

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Corporate Governance, fortsat Bestyrelsen fastlægger selskabets vederlagspolitikker Der er ingen aktiebaserede incitamentsprogrammer. Koncernens nøgleledelse er omfattet af resultatorienteret bonusprogram.

Læs mere

Information til aktionærer Maj 2014

Information til aktionærer Maj 2014 Information til aktionærer Maj 2014 Carlsberg-gruppen er en af de førende bryggeri-grupper i verden med en omfattende portefølje af øl og andre drikkevarer. Carlsberg er vores flagskib og et af de bedst

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter

Regnskabsmeddelelse pr. 30. september 2010 Stærk udvikling fortsætter Carlsberg A/S Ny Carlsberg Vej 100 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 13/2010 Side 1 af 32 Regnskabsmeddelelse pr. 30. september

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Q1 Information til aktionærer Maj 2010

Q1 Information til aktionærer Maj 2010 Q1 Information til aktionærer Maj 2010 2 News Indhold 3 12 3 Koncernchefens forord 4 Carlsberg stormer frem i Ukraine 6 Ølkort øger salget i restaurationsbranchen 8 Næste trin i Carlsbergs effektiviseringsproces

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade

FONDSBØRSMEDDELELSE. Harboes Bryggeri A/S telefon Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Koncerndirektør Ruth Schade FONDSBØRSMEDDELELSE FOR HARBOES BRYGGERI A/S Til KØBENHAVNS FONDSBØRS Meddelelse er omtalt på de

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater

Regnskabsmeddelelse pr. 31. december 2010 Endnu et år med stærke resultater Carlsberg A/S 100 Ny Carlsberg Vej 1760 København V CVR-nr. 61056416 Tlf. +45 3327 3300 Fax +45 3327 4701 carlsberg@carlsberg.com Selskabsmeddelelse 2/2011 Side 1 af 39 Regnskabsmeddelelse pr. 31. december

Læs mere

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg

VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING. 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg VELKOMMEN TIL GENERALFORSAMLING 28. april 2005 Radisson SAS Falconer, Frederiksberg 1 DAGSORDEN a) Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år b) Forelæggelse af den reviderede årsrapport

Læs mere