Uformel social kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uformel social kontrol"

Transkript

1 Uformel social kontrol Eksempel : Forebyggelse af unges risikoadfærd Essensen af den proces hvorved uformel social kontrol udøves (jf. Ragnar Hauge): at vi i givne situationer forsøger at leve op til de forventninger vi føler/oplever rettet mod os selv fra den del af omverdenen som vi i situationen tillægger størst vægt 1

2 Hvad betyder dettes for unges risikoadfærd? Hvad betyder dette for forebyggelse af unges risikoadfærd? Unges risikoadfærd: Kriminalitet Tyveri Vold Hærværk.. Narkotika Hash Amfetamin Ecstasy Kokain. Tobaksrygning Alkohol Tidlig Mængde Doping Spil (om penge) Tidlig/usikker sex Aggressiv (trafik)adfærd.. 2

3 Forebyggelsesformer: SSP Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse Social forebyggelse: 3

4 Situationel forebyggelse: Danmark ) Vesttyskland ) 50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Pædagogisk forebyggelse: Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse 4

5 Fokus for Pædagogisk forebyggelse Værdier Viden Forventninger Hvad bestemmer (risiko)adfærd? VÆRDIER VIDEN BELØNNING STRAF FORVENTNINGER MULIGHEDER 5

6 Sagt på en anden måde Den situation og de omgivelser vi befinder os i er oftere vigtigere for vore handlinger end vor personlighed: DEN BARMHJERIGE SAMARITAN: Hvor mange og hvem vil hjælpe et menneske i nød? Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? VÆRDIER: Skrækkampagner VÆRDIER OG VIDEN: Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger VIDEN: Undervisningsforløb 6

7 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb 7

8 National Youth Anti-Drug Media Campaign 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt Trend Cross-sectional effects Association Delayed-effects Association General Specific General Specific Past year use No No No No No Intentions to use No No No No No Attitudes & beliefs No No No No No Social norms Unfavorable No No No No Self efficacy Favorable No No No No 8

9 Danske kampagner og misbrugsforebyggende undervisning Narko nar ikke dig selv Fyns amt, Temaavis om hash udleveret gennem klasselærer til alle skolebørn mellem 10 og 16 år Bus der kørte rundt og underviste 7. og 8. klasser i de tilmeldte skoler Forældrefolder om narkotika til alle forældre med børn i 4., 5. og 6. klasse plakater Musical om misbrug, opført af ungdomsskole Stormfulde højder Vejle Amt, 1997 Kort uddannelse af ung-til-ung formidlere Ung-til-ung formidlere underviste/debatterede (min. to formidlere i hver klasse; i alt 389 folkeskoleklasser) Formidling i form af et magasin, en hjemmeside, koncerter og workshops Evaluering Tilfredshed/fornemmelse for ændring Hos nøglepersoner I målgruppen (blandt eleverne); mange giver udtryk for, at de har ændret sig i positiv retning Viden Kan give øget viden, men ikke altid Holdninger/motivation Kan i visse situationer styrke flertallets personlige afstandtagen over for rusmidler og mindske lysten til at prøve Når dette lykkes, er effekten kortvarig Kan øge tolerancen over for at andre bruger stoffer Kan give skoletrætte øget lyst til stoffer Adfærd Ingen ændringer i ønsket retning 9

10 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har røget tobak før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter 10

11 DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har været beruset før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter Men ét er Sverige og USA? 11

12 Og øget/bedre viden må da være nøglen.? Og hvad siger de eksisterende undersøgelser i Danmark og Norge? Der er ingen..! 12

13 Undersøgelse under gennemførelse i kommune i Danmark (meget foreløbige konklusioner) Situationen: Ca. en fjerdedel af eleverne i 7. klasse drikker alkohol til fester Mål: Alkohol til fester tidligst i 8. klasse Middel: Undervisning om alkohol Teori/forhåbning UNDERVISNING - ALKOHOLBRUG 13

14 Faktisk I (meget foreløbig konklusion) UNDERVISNING (+) ALKOHOLBRUG Faktisk II (meget foreløbig konklusion) ( Reklameeffekt ) UNDERVISNING + ALKOHOLBRUG ( Forestillingseffekt ) OVERDRIVELSER 14

15 OPGAVE! MINDRE SKATTESNYDERI? 15

16 MINDRE SKATTESNYDERI? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet HVAD VIRKER? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet 16

17 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE? 17

18 STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele HVAD VIRKER? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele 18

19 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele Intensiv kampagne gennem et halvt år, primært via radio (målgruppe: voksne) Første 3½ måned nåede budskabet frem til 95% af målgruppen mindst 16 gange Følgende 2 måneder nåede budskabet frem til 85% af målgruppen mindst 16 gange 19

20 RINGSTEDPROJEKTET Ringstedprojektet: Hvorfor foretager unge mennesker sig risikoadfærd? Opstilling af kriterier og hypoteser vedrørende (mere) effektiv forebyggelse Ringstedforsøget: Afprøvning af de opstillede kriterier og hypoteser i et kontrolleret eksperiment 20

21 Ringstedprojektets fokus og metode Typisk kommune Bredt spektrum af risikoadfærd Hele ungdomsperioden (11-24 år) Tre år (sept aug. 2004) udfyldte spørgeskemaer med 500 spørgsmål 100 båndinterviews 200 skoleinterviews med klasser 100 interviews med myndighedspersoner, dørmænd, lærere m.fl. 800 timers deltagerobservation i gade- og nattelivet, på værtshuse og diskoteker, til private fester mv. Gennemgang af eksisterende undersøgelser og evalueringer, nationale og internationale Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 21

22 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd starter i års alderen Procent der er daglige rygere og/eller drikker sig fulde mindst en gang om måneden og/eller har brugt narkotika seneste år og/eller været i konflikt med politiet pga. straffelovsovertrædelse seneste år 22

23 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er sammenhængende ALKOHOL TOBAK HASH KRIMINA- LITET ANDEN NARKOTIKA 23

24 Fx: Tobaksrygning og kriminalitet blandt elever i klasse 2004 Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år Aldrig røget 44 En gang 48 Par gange Til fester 1-5 cig. dgl cig. dgl cig. dgl cig. dgl. TOBAKSRYGNING Karakteristika ved risikoadfærd 1 Starter tidligt Varer længe 2 Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) 3 Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem 4 Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 24

25 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning 25

26 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Fordi jeg skulle være sej; fordi jeg blev presset; man føler sig presset, når så mange gør det; syntes det var voksent: ville ikke være en tøsedreng Smagte det hos min far; det var ikke fremmed for mig, for begge mine forældre ryger; min onkel fik mig til det, var fuld 26

27 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er præget af sociale overdrivelser OPFATTELSE FAKTISK 27

28 DAGLIGE RYGERE (11-24 år) FAKTISK: 20% VENNER: 24% JÆVNALDR. I RINGST.: 41% JÆVNALDR. I KBH: 51% TOBAK Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder 28

29 TOBAK: Ringsted 2004 og Albertslund Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh. 100 Ryger dagligt Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder Alder FULD MÅNEDLIG (11-24 år) FAKTISK: 25% VENNER: 38% JÆVNALDR. I RINGST.: 51% JÆVNALDR. I KBH: 59% 29

30 ALKOHOL Månedlig fuld Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder ALBERTSLUND oktober2005: Vandpibe hver 14. dag, klasse FAKTISK: 5% VENNER: 13% JÆVNALDR. I ALBERTSL.: 24% JÆVNALDR. I KBH: 32% 30

31 VANDPIBE - Albertslund Vandpibe hver 14. dag Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder TrygFonden / Mandag Morgen Internet, år, n=846, maj 2005 Jeg mener 36 Flertallet af mine venner mener De der drikker meget, er tit sjovest at holde fest med 31

32 DRUKKET MERE PGA. OPLEVET PRES Ingen/små Moderate Store SOCIALE OVERDRIVELSER Grundlæggende karakteristika ved risikoadfærd ifølge Ringstedprojektet Starter tidligt: Og er ikke bare en overgang Er sammenhængende: Har fælles årsager Opleves som statusgivende signaladfærd: Socialt positivt Opleves som noget mange/de fleste gør: Sociale overdrivelser Ringstedforsøget er et forebyggelsesforsøg, der baserer sig på disse grundlæggende karakteristika 32

33 Ringstedforsøget = Tobaksforsøg Rygning Yderst farlig/risikabel: dør årligt Næsten ikke eksisterende i års alderen: Tærsklen for at ryge til en fest første gang er meget større end tærsklen for at ryge igen til den næste fest Tæt nok på til at interessere: De årige er godt i gang Betragtes overvejende negativt: Rygere er åndssvage Røgsignaler: Synlig, markant og konsekvensrig form for signaladfærd 33

34 Ringstedforsøgets problemstilling Kan oplysning om og bearbejdning af egne og andres sociale overdrivelser vedrørende tobaksrygning blandt unge i års alderen mindske sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindske sociale overdrivelser på andre områder? mindske rygning? mindske andre former for risikoadfærd? Ringstedforsøgets metode 34

35 KONTROLLERET EKSPERIMENT KONTROLGRUPPE FORSØGSGRUPPE A B FORSØGSKLASSER KONTROLKLASSER Før-undersøgelse I: Ca. 1 år før (marts 2002) Data ikke indsamlet for femte klasser Før-undersøgelse II: Kort tid før (januar 2003) Data indsamlet i alle klasser FORSØGSDAGEN Marts-maj 2003 Efter-undersøgelse I: Kort tid efter (6 uger) Gennemført i alle klasser Data indsamlet i alle klasser Intet foretaget Data ikke indsamlet Efter-undersøgelse II: Ca. 1 år efter (marts 2004) Data indsamlet i alle klasser 35

36 Forsøgsdagen (4 timer) - ledet af fremmed, ung rollemodel Hver enkelt klasse forelægges deres egne overdrivelser om andre unges rygning ( røgrapporten ) Eleverne diskuterer i grupper med efterfølgende plenum Hvorfor findes disse overdrivelser? Hvordan kan overdrivelserne mindskes? Hvad vil de konkret gøre i klassen? Klassens kontrakt Klassens aftale Sjette klasse på X skole har besluttet, at vi vil hjælpe hinanden med ikke at komme til at ryge. Vi ved, at skoleelever på vores alder stort set ikke ryger, hverken i Ringsted eller resten af Danmark. Derfor vil vi heller ikke begynde at ryge. For at hjælpe hinanden med at holde fast i vores beslutning er vi enige om, at: 1. Vi vil ikke prale med, at vi har røget, når vi ikke har gjort det. 2. Hvis der er nogen, som praler, vil vi fortælle dem, at vi ikke tror på, hvad de siger. 3. Vi vil være kritiske over for, hvad vi ser i medierne om børn og unge, som ryger. 4. Vi vil minde hinanden om, at det kun er en halv procent af børn i vores alder, som ryger. 5. Vi vil lade være med at presse hinanden til at gøre noget, vi ikke vil. 6. Vi vil fortælle dem, der alligevel begynder at ryge, at vi synes, de skal lade være, og fortælle dem, at det ikke er godt for dem. 36

37 EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? 37

38 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: TOBAKSRYGNING Venner ryger Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ryger Jævnaldr. i K ryger Ældre i R ryger 59 Ældre i K ryger 44 38

39 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: ALKOHOL Venner fulde Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R fulde Jævnaldr. i K fulde Ældre i R fulde 60 Ældre i K fulde 46 39

40 FORESTILLINGER: HASH Venner hash Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R hash Jævnaldr. i K hash Ældre i R hash 42 Ældre i K hash 26 FORESTILLINGER: ECSTASY Venner ecstasy Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ecstasy Jævnaldr. i K ecstasy Ældre i R ecstasy Ældre i K ecstasy 40

41 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Har deltagelse påvirket rygning? Færre elever i Forsøgsklasserne ryger dagligt/til fester Færre elever i Forsøgsklasserne skændes med forældre om rygning Færre elever i Forsøgsklasserne har stjålet tobak hjemme Flere rygere i Forsøgsklasserne har fortrudt, at de er begyndt. 41

42 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Drukket alkohol seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

43 Været fuld seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser Antal situationer pr. 100 unge, hvor de inden for det seneste år har drukket mere end de havde lyst til eller spillet fulde 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

44 Konfirmation A A B B Konfirmation procent fulde 23 procent 8 procent A A B B 44

45 Narkotika Kontrolklasser Forsøgsklasser Hash seneste år Anden narkotika seneste år* * I Kontrolklasserne har to prøvet anden narkotika end hash, begge flere gange. I Forsøgsklasserne har én prøvet ét stof én gang. Kriminalitet seneste år Kontrolklasser Forsøgsklasser Tyveri* Hærværk Graffiti "Vold" Ulovlig kniv Røveri Trafikkrim.** * Inkluderer ikke tyveri fra forældre ** Været i konflikt med politiet herom 45

46 Ringstedforsøget Samlet forebyggelseseffekt: 35% Deltagelse i forsøget har mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning mindsket sociale overdrivelser på andre områder Alkoholbrug Hashbrug Brug af amfetamin Brug af kokain Brug af ecstasy sandsynligvis mindsket rygning mindsket andre former for risikoadfærd Alkoholbrug Hashbrug Kriminalitet EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? 46

47 Differentielle effekter Effekten af forsøget er Ens for begge køn Lidt større i 5. end i 6. klasse Størst blandt børn af dansk oprindelse Størst blandt de mindre populære Størst blandt dem, som ikke bruger al deres fritid sammen med kammerater og som ikke udelukkende har ældre venner Ikke afhængig af problemer med skolen eller forældrene Ikke afhængig af belastning Afhængig af forældrebaggrund: Langt størst blandt dem hvis forældre Generel forebyggelseseffekt Hvor vidt forældrene ryger ALLE 35 Ingen ryger 59 Én ryger 14 Begge ryger

48 PCT. RYGERE I KLASSE Procent daglige rygere + festrygere i de fjorten 9. klasser, der var i Ringsted kommune, marts 2002 SKOLE A: Klasse 1 57% SKOLE B: Klasse 2 34% Klasse 3 37% Klasse 4 27% SKOLE C: Klasse 5 53% Klasse 6 55% Klasse 7 25% SKOLE D: Klasse 8 34% Klasse 9 42% Klasse 10 42% SKOLE E: Klasse 11 15% Klasse 12 50% Klasse 13 64% SKOLE F: Klasse 14 0% INDEKS FOR RYGNING I FAMILIE 48

49 Andel af de unge Forebyggelseseffekt Forældre ryger ikke, drikker ikke dagligt og har ikke prøvet hash venner er ikke ældre end en selv, og man bruger ikke det meste af fritiden sammen med dem 18% 80 Mellemgruppe 80% 33 Forældre ryger, drikker dagligt og har prøvet hash venner er ældre end en selv, og man bruger det meste af fritiden sammen med dem 2% 0 Alle 100% 35 Ringstedforsøget i forebyggelsesmæssigt perspektiv? Er virkningerne større eller mindre end man kunne forvente? 49

50 KRIMINALPRÆVENTION: Det typiske udfald - når man har været heldig INDSATS RESULTAT Natteravnene - måske? 50

51 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kampagner og undervisning 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt 51

52 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre heller ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kriminelt recidiv i procent efter Scared straight" Dokumentarfilmen? 6 Michigan, 15 år tidligere Efterf. eksperiment I Efterf. ekspriment II Nyborg Statsfængsel? Eksperimentgruppe Kontrolgruppe 87 52

53 KRIMINALPRÆVENTION: Der findes eksempler på at store indsatser giver store resultater INDSATS RESULTAT KRIMINALPRÆVENTION: De sjældne tilfælde INDSATS RESULTAT 53

54 Tidligere danske erfaringer: Hash-forsøget i København 1969 Procent der har prøvet at ryge hash inden for seneste måned i 9 8. klasser på tre københavnske skoler, April Procen t Kontrolklasser Eksperimentklasser: Gruppearbejde Eksperimentklasser: Konfrontation Oktober 54

55 Udlandet: Social Norms Approach SNA ( Social Norms Approach) NS (Normativ Spejling) Tre US-amerikanske SNA-eksperimenter Sted Tidspunkt Risikoadfærd Forebyggelseseffekt Princeton University 1995 Alkohol 44 University of Wisconsin 2000 Tobak 29 Montana Youth 2001 Tobak 41 55

56 USA: Nationalt ressourcecenter Områder hvor normativ spejling har vist sig at have klare betydelige forebyggende virkninger Tobaksrygning Alkohol Narkotika Ungdomskriminalitet Mobning Skattesnyderi Trafikadfærd For tiden under afprøvning mht. Seksuel debut / usikker sex Mænds vold over for kvinder 56

57 57

58 Billboard Youth Tobacco Prevention Campaign 58

59 Fra forsøg til praksis Der er forskel på forsøg og model: FORSØG MODEL 59

60 Kan effekten blive endnu større end i forsøget? Vi tror at effekten kan øges yderligere ved. Større udbredelse Flere klasser/skoler/kommuner på én gang Større omfang 2-3 skoledage i stedet for 1, hvor der fx suppleres med personlige konfrontationer Gentagelser i skoleforløb Fx mobning i 3.-4., tobak/alkohol i 5.-6., kriminalitet/sex/narkotika i Afmoralisering Indsatsen gennemføres på afstand af og adskilte af forløb/tiltag, der kan virke moraliserende Integration/helhed Forældresamarbejde (og evt. andre i det offentlige rum): Information af forældre forældres forestillinger ændring af forældre Hvad med etikken? Forebyggelsestiltag der Indsnævrer/begrænser handlegrundlag/handlemuligheder Udvider/klargør handlegrundlag/handlemuligheder 60

61 I al vor iver for at gøre menneskeheden noget godt skal vi respektere andre menneskers også de unges frihed og selvstændighed! TAK FOR DENNE GANG 61

62 - men det skal jo starte i børnehaven! 62

63 63

64 64

65 65

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

KRIMINALITETSUNDERSØGELSE. Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark KRIMINALITETSUNDERSØGELSE Flemming Balvig DEN UNGDOM! - om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark Den ungdom! Om den stadigt mere omsiggribende lovlydighed blandt unge i Danmark

Læs mere

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen

Konklusion. Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 13 Konklusion Niels Ulrik Sørensen & Jens Christian Nielsen 241 1. Indledning I det foregående kapitel har vi afsøgt nogle af de sammenhænge, der er mellem de forskellige nedslagspunkter i de unges trivsel

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Når det er svært at være ung i DK

Når det er svært at være ung i DK Når det er svært at være ung i DK viden og råd om unges trivsel og mistrivsel Jens Christian Nielsen og Niels Ulrik Sørensen Når det er svært at være ung i DK - viden og råd om unges trivsel og mistrivsel

Læs mere

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning

KULTUR & SAMFUND KULTUR & SAMFUND. Dansk. Samfundsfag. Sundheds- og seksualundervisning Dansk Samfundsfag Sundheds- og seksualundervisning 1 INDHOLD KAP 1 Er din sundhed dit eget valg? 03 KAP 2 Opfattelser og virkelighed 07 KAP 3 Fællesskab og forskellighed 08 KAP 4 Alkohol og reklamer 10

Læs mere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere

Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Stof til eftertanke - ideer til arbejdet med unge misbrugere og deres forældre Af Karina Rohr Sørensen, Rusnavigatørerne Københavns Amts Behandlingscenter for Stofbrugere Manualen er udarbejdet som led

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der

Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Sådan taler du med din teenager om sex, kærlighed, fester og alt det der Det virker som om der hver uge udkommer en ny undersøgelse, der viser at danske unge i dag enten drikker mere end nogensinde, drikker

Læs mere

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer?

Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Unges sociale problemer i samspil eller isolerede problemer? Karin Helweg-Larsen Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk Universitet 2010 Unges sociale problemer, i samspil eller

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland

Social kapital og sundhed. analyser fra Nordjylland Social kapital og sundhed analyser fra Nordjylland 2 Indhold Forord... 3 Social kapital og sundhed - Analyser fra Nordjylland Udgivet i oktober 2013 Manuskript: Claus D. Hansen, Institut for Sociologi

Læs mere

Unges trivsel År 2008

Unges trivsel År 2008 Unges trivsel År 8 En undersøgelse med fokus på seksuelle overgreb og vold i barndom og tidlig ungdom Karin Helweg-Larsen Nina Maria Schütt Helmer Bøving Larsen Statens Institut for Folkesundhed Syddansk

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år

Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Agnieszka Konieczna, Lone Rask, Lilian Zøllner 2013 Selvskadende adfærd blandt unge mellem 13-19 år Del 1 Medicinforgiftning, støtte, mistrivsel og forældres skilsmisse Center for Selvmordsforskning Medicinforgiftning,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer

Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare. Livet på hjemløseboformer Solen går op, solen går ned, og jeg venter bare Livet på hjemløseboformer Udvalgte resultater fra brugerundersøgelse af SFI 15 Kolofon Februar 15 Oplag: 1.5 Fotograf: Peter Elmholt (elmholt.dk) Grafisk

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse

Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse EVALUERING EVALUERINGAF AFPROJEKT PROJEKT Hashgrupper på center for kompetence og beskæftigelse Resultater af to hashgruppeforløb for unge ledige Individuelle ungesamtaler & kompetenceudvikling af medarbejdere

Læs mere