Uformel social kontrol

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uformel social kontrol"

Transkript

1 Uformel social kontrol Eksempel : Forebyggelse af unges risikoadfærd Essensen af den proces hvorved uformel social kontrol udøves (jf. Ragnar Hauge): at vi i givne situationer forsøger at leve op til de forventninger vi føler/oplever rettet mod os selv fra den del af omverdenen som vi i situationen tillægger størst vægt 1

2 Hvad betyder dettes for unges risikoadfærd? Hvad betyder dette for forebyggelse af unges risikoadfærd? Unges risikoadfærd: Kriminalitet Tyveri Vold Hærværk.. Narkotika Hash Amfetamin Ecstasy Kokain. Tobaksrygning Alkohol Tidlig Mængde Doping Spil (om penge) Tidlig/usikker sex Aggressiv (trafik)adfærd.. 2

3 Forebyggelsesformer: SSP Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse Social forebyggelse: 3

4 Situationel forebyggelse: Danmark ) Vesttyskland ) 50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Pædagogisk forebyggelse: Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse 4

5 Fokus for Pædagogisk forebyggelse Værdier Viden Forventninger Hvad bestemmer (risiko)adfærd? VÆRDIER VIDEN BELØNNING STRAF FORVENTNINGER MULIGHEDER 5

6 Sagt på en anden måde Den situation og de omgivelser vi befinder os i er oftere vigtigere for vore handlinger end vor personlighed: DEN BARMHJERIGE SAMARITAN: Hvor mange og hvem vil hjælpe et menneske i nød? Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? VÆRDIER: Skrækkampagner VÆRDIER OG VIDEN: Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger VIDEN: Undervisningsforløb 6

7 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb 7

8 National Youth Anti-Drug Media Campaign 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt Trend Cross-sectional effects Association Delayed-effects Association General Specific General Specific Past year use No No No No No Intentions to use No No No No No Attitudes & beliefs No No No No No Social norms Unfavorable No No No No Self efficacy Favorable No No No No 8

9 Danske kampagner og misbrugsforebyggende undervisning Narko nar ikke dig selv Fyns amt, Temaavis om hash udleveret gennem klasselærer til alle skolebørn mellem 10 og 16 år Bus der kørte rundt og underviste 7. og 8. klasser i de tilmeldte skoler Forældrefolder om narkotika til alle forældre med børn i 4., 5. og 6. klasse plakater Musical om misbrug, opført af ungdomsskole Stormfulde højder Vejle Amt, 1997 Kort uddannelse af ung-til-ung formidlere Ung-til-ung formidlere underviste/debatterede (min. to formidlere i hver klasse; i alt 389 folkeskoleklasser) Formidling i form af et magasin, en hjemmeside, koncerter og workshops Evaluering Tilfredshed/fornemmelse for ændring Hos nøglepersoner I målgruppen (blandt eleverne); mange giver udtryk for, at de har ændret sig i positiv retning Viden Kan give øget viden, men ikke altid Holdninger/motivation Kan i visse situationer styrke flertallets personlige afstandtagen over for rusmidler og mindske lysten til at prøve Når dette lykkes, er effekten kortvarig Kan øge tolerancen over for at andre bruger stoffer Kan give skoletrætte øget lyst til stoffer Adfærd Ingen ændringer i ønsket retning 9

10 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har røget tobak før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter 10

11 DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har været beruset før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter Men ét er Sverige og USA? 11

12 Og øget/bedre viden må da være nøglen.? Og hvad siger de eksisterende undersøgelser i Danmark og Norge? Der er ingen..! 12

13 Undersøgelse under gennemførelse i kommune i Danmark (meget foreløbige konklusioner) Situationen: Ca. en fjerdedel af eleverne i 7. klasse drikker alkohol til fester Mål: Alkohol til fester tidligst i 8. klasse Middel: Undervisning om alkohol Teori/forhåbning UNDERVISNING - ALKOHOLBRUG 13

14 Faktisk I (meget foreløbig konklusion) UNDERVISNING (+) ALKOHOLBRUG Faktisk II (meget foreløbig konklusion) ( Reklameeffekt ) UNDERVISNING + ALKOHOLBRUG ( Forestillingseffekt ) OVERDRIVELSER 14

15 OPGAVE! MINDRE SKATTESNYDERI? 15

16 MINDRE SKATTESNYDERI? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet HVAD VIRKER? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet 16

17 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE? 17

18 STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele HVAD VIRKER? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele 18

19 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele Intensiv kampagne gennem et halvt år, primært via radio (målgruppe: voksne) Første 3½ måned nåede budskabet frem til 95% af målgruppen mindst 16 gange Følgende 2 måneder nåede budskabet frem til 85% af målgruppen mindst 16 gange 19

20 RINGSTEDPROJEKTET Ringstedprojektet: Hvorfor foretager unge mennesker sig risikoadfærd? Opstilling af kriterier og hypoteser vedrørende (mere) effektiv forebyggelse Ringstedforsøget: Afprøvning af de opstillede kriterier og hypoteser i et kontrolleret eksperiment 20

21 Ringstedprojektets fokus og metode Typisk kommune Bredt spektrum af risikoadfærd Hele ungdomsperioden (11-24 år) Tre år (sept aug. 2004) udfyldte spørgeskemaer med 500 spørgsmål 100 båndinterviews 200 skoleinterviews med klasser 100 interviews med myndighedspersoner, dørmænd, lærere m.fl. 800 timers deltagerobservation i gade- og nattelivet, på værtshuse og diskoteker, til private fester mv. Gennemgang af eksisterende undersøgelser og evalueringer, nationale og internationale Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 21

22 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd starter i års alderen Procent der er daglige rygere og/eller drikker sig fulde mindst en gang om måneden og/eller har brugt narkotika seneste år og/eller været i konflikt med politiet pga. straffelovsovertrædelse seneste år 22

23 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er sammenhængende ALKOHOL TOBAK HASH KRIMINA- LITET ANDEN NARKOTIKA 23

24 Fx: Tobaksrygning og kriminalitet blandt elever i klasse 2004 Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år Aldrig røget 44 En gang 48 Par gange Til fester 1-5 cig. dgl cig. dgl cig. dgl cig. dgl. TOBAKSRYGNING Karakteristika ved risikoadfærd 1 Starter tidligt Varer længe 2 Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) 3 Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem 4 Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 24

25 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning 25

26 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Fordi jeg skulle være sej; fordi jeg blev presset; man føler sig presset, når så mange gør det; syntes det var voksent: ville ikke være en tøsedreng Smagte det hos min far; det var ikke fremmed for mig, for begge mine forældre ryger; min onkel fik mig til det, var fuld 26

27 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er præget af sociale overdrivelser OPFATTELSE FAKTISK 27

28 DAGLIGE RYGERE (11-24 år) FAKTISK: 20% VENNER: 24% JÆVNALDR. I RINGST.: 41% JÆVNALDR. I KBH: 51% TOBAK Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder 28

29 TOBAK: Ringsted 2004 og Albertslund Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh. 100 Ryger dagligt Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder Alder FULD MÅNEDLIG (11-24 år) FAKTISK: 25% VENNER: 38% JÆVNALDR. I RINGST.: 51% JÆVNALDR. I KBH: 59% 29

30 ALKOHOL Månedlig fuld Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder ALBERTSLUND oktober2005: Vandpibe hver 14. dag, klasse FAKTISK: 5% VENNER: 13% JÆVNALDR. I ALBERTSL.: 24% JÆVNALDR. I KBH: 32% 30

31 VANDPIBE - Albertslund Vandpibe hver 14. dag Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder TrygFonden / Mandag Morgen Internet, år, n=846, maj 2005 Jeg mener 36 Flertallet af mine venner mener De der drikker meget, er tit sjovest at holde fest med 31

32 DRUKKET MERE PGA. OPLEVET PRES Ingen/små Moderate Store SOCIALE OVERDRIVELSER Grundlæggende karakteristika ved risikoadfærd ifølge Ringstedprojektet Starter tidligt: Og er ikke bare en overgang Er sammenhængende: Har fælles årsager Opleves som statusgivende signaladfærd: Socialt positivt Opleves som noget mange/de fleste gør: Sociale overdrivelser Ringstedforsøget er et forebyggelsesforsøg, der baserer sig på disse grundlæggende karakteristika 32

33 Ringstedforsøget = Tobaksforsøg Rygning Yderst farlig/risikabel: dør årligt Næsten ikke eksisterende i års alderen: Tærsklen for at ryge til en fest første gang er meget større end tærsklen for at ryge igen til den næste fest Tæt nok på til at interessere: De årige er godt i gang Betragtes overvejende negativt: Rygere er åndssvage Røgsignaler: Synlig, markant og konsekvensrig form for signaladfærd 33

34 Ringstedforsøgets problemstilling Kan oplysning om og bearbejdning af egne og andres sociale overdrivelser vedrørende tobaksrygning blandt unge i års alderen mindske sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindske sociale overdrivelser på andre områder? mindske rygning? mindske andre former for risikoadfærd? Ringstedforsøgets metode 34

35 KONTROLLERET EKSPERIMENT KONTROLGRUPPE FORSØGSGRUPPE A B FORSØGSKLASSER KONTROLKLASSER Før-undersøgelse I: Ca. 1 år før (marts 2002) Data ikke indsamlet for femte klasser Før-undersøgelse II: Kort tid før (januar 2003) Data indsamlet i alle klasser FORSØGSDAGEN Marts-maj 2003 Efter-undersøgelse I: Kort tid efter (6 uger) Gennemført i alle klasser Data indsamlet i alle klasser Intet foretaget Data ikke indsamlet Efter-undersøgelse II: Ca. 1 år efter (marts 2004) Data indsamlet i alle klasser 35

36 Forsøgsdagen (4 timer) - ledet af fremmed, ung rollemodel Hver enkelt klasse forelægges deres egne overdrivelser om andre unges rygning ( røgrapporten ) Eleverne diskuterer i grupper med efterfølgende plenum Hvorfor findes disse overdrivelser? Hvordan kan overdrivelserne mindskes? Hvad vil de konkret gøre i klassen? Klassens kontrakt Klassens aftale Sjette klasse på X skole har besluttet, at vi vil hjælpe hinanden med ikke at komme til at ryge. Vi ved, at skoleelever på vores alder stort set ikke ryger, hverken i Ringsted eller resten af Danmark. Derfor vil vi heller ikke begynde at ryge. For at hjælpe hinanden med at holde fast i vores beslutning er vi enige om, at: 1. Vi vil ikke prale med, at vi har røget, når vi ikke har gjort det. 2. Hvis der er nogen, som praler, vil vi fortælle dem, at vi ikke tror på, hvad de siger. 3. Vi vil være kritiske over for, hvad vi ser i medierne om børn og unge, som ryger. 4. Vi vil minde hinanden om, at det kun er en halv procent af børn i vores alder, som ryger. 5. Vi vil lade være med at presse hinanden til at gøre noget, vi ikke vil. 6. Vi vil fortælle dem, der alligevel begynder at ryge, at vi synes, de skal lade være, og fortælle dem, at det ikke er godt for dem. 36

37 EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? 37

38 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: TOBAKSRYGNING Venner ryger Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ryger Jævnaldr. i K ryger Ældre i R ryger 59 Ældre i K ryger 44 38

39 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: ALKOHOL Venner fulde Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R fulde Jævnaldr. i K fulde Ældre i R fulde 60 Ældre i K fulde 46 39

40 FORESTILLINGER: HASH Venner hash Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R hash Jævnaldr. i K hash Ældre i R hash 42 Ældre i K hash 26 FORESTILLINGER: ECSTASY Venner ecstasy Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ecstasy Jævnaldr. i K ecstasy Ældre i R ecstasy Ældre i K ecstasy 40

41 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Har deltagelse påvirket rygning? Færre elever i Forsøgsklasserne ryger dagligt/til fester Færre elever i Forsøgsklasserne skændes med forældre om rygning Færre elever i Forsøgsklasserne har stjålet tobak hjemme Flere rygere i Forsøgsklasserne har fortrudt, at de er begyndt. 41

42 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Drukket alkohol seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

43 Været fuld seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser Antal situationer pr. 100 unge, hvor de inden for det seneste år har drukket mere end de havde lyst til eller spillet fulde 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

44 Konfirmation A A B B Konfirmation procent fulde 23 procent 8 procent A A B B 44

45 Narkotika Kontrolklasser Forsøgsklasser Hash seneste år Anden narkotika seneste år* * I Kontrolklasserne har to prøvet anden narkotika end hash, begge flere gange. I Forsøgsklasserne har én prøvet ét stof én gang. Kriminalitet seneste år Kontrolklasser Forsøgsklasser Tyveri* Hærværk Graffiti "Vold" Ulovlig kniv Røveri Trafikkrim.** * Inkluderer ikke tyveri fra forældre ** Været i konflikt med politiet herom 45

46 Ringstedforsøget Samlet forebyggelseseffekt: 35% Deltagelse i forsøget har mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning mindsket sociale overdrivelser på andre områder Alkoholbrug Hashbrug Brug af amfetamin Brug af kokain Brug af ecstasy sandsynligvis mindsket rygning mindsket andre former for risikoadfærd Alkoholbrug Hashbrug Kriminalitet EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? 46

47 Differentielle effekter Effekten af forsøget er Ens for begge køn Lidt større i 5. end i 6. klasse Størst blandt børn af dansk oprindelse Størst blandt de mindre populære Størst blandt dem, som ikke bruger al deres fritid sammen med kammerater og som ikke udelukkende har ældre venner Ikke afhængig af problemer med skolen eller forældrene Ikke afhængig af belastning Afhængig af forældrebaggrund: Langt størst blandt dem hvis forældre Generel forebyggelseseffekt Hvor vidt forældrene ryger ALLE 35 Ingen ryger 59 Én ryger 14 Begge ryger

48 PCT. RYGERE I KLASSE Procent daglige rygere + festrygere i de fjorten 9. klasser, der var i Ringsted kommune, marts 2002 SKOLE A: Klasse 1 57% SKOLE B: Klasse 2 34% Klasse 3 37% Klasse 4 27% SKOLE C: Klasse 5 53% Klasse 6 55% Klasse 7 25% SKOLE D: Klasse 8 34% Klasse 9 42% Klasse 10 42% SKOLE E: Klasse 11 15% Klasse 12 50% Klasse 13 64% SKOLE F: Klasse 14 0% INDEKS FOR RYGNING I FAMILIE 48

49 Andel af de unge Forebyggelseseffekt Forældre ryger ikke, drikker ikke dagligt og har ikke prøvet hash venner er ikke ældre end en selv, og man bruger ikke det meste af fritiden sammen med dem 18% 80 Mellemgruppe 80% 33 Forældre ryger, drikker dagligt og har prøvet hash venner er ældre end en selv, og man bruger det meste af fritiden sammen med dem 2% 0 Alle 100% 35 Ringstedforsøget i forebyggelsesmæssigt perspektiv? Er virkningerne større eller mindre end man kunne forvente? 49

50 KRIMINALPRÆVENTION: Det typiske udfald - når man har været heldig INDSATS RESULTAT Natteravnene - måske? 50

51 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kampagner og undervisning 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt 51

52 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre heller ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kriminelt recidiv i procent efter Scared straight" Dokumentarfilmen? 6 Michigan, 15 år tidligere Efterf. eksperiment I Efterf. ekspriment II Nyborg Statsfængsel? Eksperimentgruppe Kontrolgruppe 87 52

53 KRIMINALPRÆVENTION: Der findes eksempler på at store indsatser giver store resultater INDSATS RESULTAT KRIMINALPRÆVENTION: De sjældne tilfælde INDSATS RESULTAT 53

54 Tidligere danske erfaringer: Hash-forsøget i København 1969 Procent der har prøvet at ryge hash inden for seneste måned i 9 8. klasser på tre københavnske skoler, April Procen t Kontrolklasser Eksperimentklasser: Gruppearbejde Eksperimentklasser: Konfrontation Oktober 54

55 Udlandet: Social Norms Approach SNA ( Social Norms Approach) NS (Normativ Spejling) Tre US-amerikanske SNA-eksperimenter Sted Tidspunkt Risikoadfærd Forebyggelseseffekt Princeton University 1995 Alkohol 44 University of Wisconsin 2000 Tobak 29 Montana Youth 2001 Tobak 41 55

56 USA: Nationalt ressourcecenter Områder hvor normativ spejling har vist sig at have klare betydelige forebyggende virkninger Tobaksrygning Alkohol Narkotika Ungdomskriminalitet Mobning Skattesnyderi Trafikadfærd For tiden under afprøvning mht. Seksuel debut / usikker sex Mænds vold over for kvinder 56

57 57

58 Billboard Youth Tobacco Prevention Campaign 58

59 Fra forsøg til praksis Der er forskel på forsøg og model: FORSØG MODEL 59

60 Kan effekten blive endnu større end i forsøget? Vi tror at effekten kan øges yderligere ved. Større udbredelse Flere klasser/skoler/kommuner på én gang Større omfang 2-3 skoledage i stedet for 1, hvor der fx suppleres med personlige konfrontationer Gentagelser i skoleforløb Fx mobning i 3.-4., tobak/alkohol i 5.-6., kriminalitet/sex/narkotika i Afmoralisering Indsatsen gennemføres på afstand af og adskilte af forløb/tiltag, der kan virke moraliserende Integration/helhed Forældresamarbejde (og evt. andre i det offentlige rum): Information af forældre forældres forestillinger ændring af forældre Hvad med etikken? Forebyggelsestiltag der Indsnævrer/begrænser handlegrundlag/handlemuligheder Udvider/klargør handlegrundlag/handlemuligheder 60

61 I al vor iver for at gøre menneskeheden noget godt skal vi respektere andre menneskers også de unges frihed og selvstændighed! TAK FOR DENNE GANG 61

62 - men det skal jo starte i børnehaven! 62

63 63

64 64

65 65

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Flemming Balvig, Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen Der kan i de senere år spores mindst to væsentlige skift i holdningen til generelle

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG

FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG FLEMMING BALVIG & LARS HOLMBERG FLAMINGOEFFEKTEN SOCIALE OVERDRIVELSER OG SOCIAL PEJLING JURIST- OG ØKONOMFORBUNDETS FORLAG Flamingoeffekten Sociale overdrivelser og social pejling Flemming Balvig & Lars

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013

Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Kriminalitet og Tryghed i tal, 2013 Indledning Dette er en tillægsrapport til Ishøj Kommunes fælles mål og grundlæggende principper for den sammenhængende kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser

Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Alle de andre gør det! Temadag om unges sociale overdrivelser Modelfoto Sisse Jarner/chiliarkiv.dk Alle de andre gør det! 2. udgave juni 2006 Indhold Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup

Læs mere

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL

TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL TÆNK FOR 2 FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL MINDRE DRUK. MERE FEST En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL

SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL SK B H LE O LEV L SER FAKTA OM TEENAGERE OG ALKOHOL EN STOR OPLEVELSE VENTER FORUDE Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med de bedste

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Indholdsfortegnelse Baggrundsoplysninger

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer

med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre på ungdomsuddannelsen: Hjælp din teenager med at skabe rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE?

HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? 16 www.op-i-røg.dk GÅ OP I RØG Kræftens Bekæmpelse KAPITEL 1: HVORFOR BEGYNDER MAN AT RYGE? hvorfor er der nogen, der begynder at ryge, hvor mange gør det, og hvad gør rygning ved kroppen? www.op-i-røg.dk

Læs mere

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup

Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup 15. januar 2011 Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Misbrugs-og rusmiddelpolitik på Produktionsskolen i Greve og Høje-Taastrup Forord De unge drikker, tager stoffer og ryger som aldrig før? Eller

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Evaluering af Aktiv Indsats på Knord Hillerød

Evaluering af Aktiv Indsats på Knord Hillerød Evaluering af Aktiv Indsats på Knord Hillerød Af Basen Hillerød SSP Mette Bøttcher Knudsen Sarah Vandall Andersen Svenn Petersen Hillerød Kommune & Knord Hillerød Design Mikael Holm Conner Foto Colourbox.com

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro

Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro 1 Undersøgelse om stofindtagelsesrum blandt borgere som anvender rusmidler og opholder sig på indre Vesterbro April 2011 Mændenes Hjem, Sundhedsrummet, Cafe D. Vesterbrokoordinator 2 Undersøgelse om stofindtagelsesrum

Læs mere

Forældrefiduser Ny survey fra 2014

Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Forældrefiduser Ny survey fra 2014 Analyse Danmark A/S har for Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden foretaget en survey i starten af 2014 med henblik på at afdække forældrenes oplevelse af og involvering

Læs mere

Fælles forældreaftaler

Fælles forældreaftaler Institution Har I lyst til at indgå fælles forældreaftaler, følger her en række emneopdelte spørgsmål, der kan hjælpe jer med at formulere aftalerne. Kopier aftaleskemaet på bagsiden til at skrive aftalerne

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning

Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning Til ungdomsuddannelsens lærere og ledelse: Politik for rusmidler og rygning 2011 Sundhed handler også om rusmidler og rygning Rusmidler og rygning spiller en væsentlig rolle i de unges livsstil og festkultur

Læs mere

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7

Unges. livsstil og dagligdag 2008. MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 MULD-rapport nr. 7 Unges livsstil og dagligdag 2008 Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen 1. udgave, august 2009 Copyright Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen Rapporten

Læs mere

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til forældre med børn i grundskolen: Dit barns festkultur sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Myter og fakta om rusmidler og tobak 13 tips om at tackle alkohol og tobak med en teenager Gode råd

Læs mere

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år

De næste spørgsmål handler om forskellige aktiviteter inden for det sidste år ID: Dette spørgeskema indeholder en række personlige spørgsmål om private forhold, som mange mennesker helst vil holde for sig selv. Når du er færdig med at besvare spørgsmålene, lægger du skemaet i en

Læs mere

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse

NYHEDSBREV SSP samarbejdet Nr. 11 juni 2011. ---------------------------------------------- Skoleåret 2010/2011. Social pejling som forebyggelse Skoleåret 2010/2011 Så nærmer vi os sommerferien, og dermed er endnu et skoleår ved at nå til vejs ende. Det har igen været et år, som har været berørt af omlægninger på skoleområdet, men det er stadig

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen

Ungeprofilundersøgelse 2012 Folkeskoleundersøgelsen Ungeprofilundersøgelse Folkeskoleundersøgelsen Juni 2013 Vers. 2.0 2 Ungeprofilundersøgelsen SSP SAMRÅDET SYDØSTJYLLANDS POLITIKREDS FOLKESKOLEUNDERSØGELSEN En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-Samarbejdet

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Ungeprofilundersøgelse 2014

Ungeprofilundersøgelse 2014 Ungeprofilundersøgelse 2014 SSP & Forebyggelse Ungeprofil 2014 Kommune En ungdomsundersøgelse foretaget af kommunerne, Fanø, Haderslev, Sønderborg, Tønder, Varde, Vejen, Aabenraa og Syd- og Sønderjyllands

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2014-15

Skoletilbud fra SSP i 2014-15 1 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012

UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 UNGDOMSUNDERSØGELSE FOR FREDERIKSSUND KOMMUNE 2012 - EN SUMMARISK GENNEMGANG AF RESULTATER FREMKOMMET I EN INTERNET- BASERET SURVEY I 8. OG 9. KLASSERNE I FREDERIKSSUND KOMMUNE EFTERÅRET 2012 Januar 2013

Læs mere

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER

FOREBYGGELSESPAKKE STOFFER FOREBGGELSESPAKKE STOFFER Begreber Stoffer: Euforiserende stoffer, herunder hash, amfetamin, kokain, ecstasy samt andre stoffer, der kan have en euforiserende virkning, fx receptpligtig medicin og lightergas.

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen

Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen Kriminalitetsforebyggende undervisning i folkeskolen SSP Karlebo Vejledning til den kriminalitets- og misbrugsforebyggende undervisning Indhold Kære lærere i Karlebo Kommune Forord...3 Børnehaveklassen...4

Læs mere

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser

Eksperimentet. inspirationskatalog. Social pejling og social kapital. teori praksis øvelser Aarhus Eksperimentet Social pejling og social kapital inspirationskatalog teori praksis øvelser AarhusEksperimentet Udgivet: Juli 2013-3. udgave Udgivet af: SSP, Pædagogik og Integration, Børn og Unge,

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt.

Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. pårørende Still fra SOMETHING LIKE HAPPINESS Director: Bohdan Slama Støtte til børn i familier med alkohol problemer Børn, der vokser op i misbrugsfamilier, har brug for at blive set og hørt. AF ELSE CHRISTENSEN

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG

LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG LÆRERVEJLEDNING TIL UNDERVISNINGSFORLØBET COOL UDEN RØG undervisningsforløbet Cool Uden Røg Formål Cool Uden Røg er et undervisningsforløb om rygning, identitet og selviscenesættelse. Formålet med forløbet

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

28 unge mener noget om narkotika

28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! 28 unge mener noget om narkotika Tættere på os helt ærligt! Den 19. og 20. september 2006 var 28 unge mennesker sammen i ungdomscafeen Sted1 i Viborg for at snakke narkotika

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

MINDRE DRUK. MERE FEST

MINDRE DRUK. MERE FEST MINDRE DRUK. MERE FEST FØR DU SENDER DIN TEENAGER PÅ FESTIVAL En stor oplevelse venter forude Det er en stor oplevelse for din teenager at tage på festival. Det er musik og fest i flere dage sammen med

Læs mere

LAMINAT på 2 A4 sider

LAMINAT på 2 A4 sider Den sundhedsprofessionelle taler med patienten om livsstil og helbred Ingen helbredsmæssig risiko Helbredsmæssig risiko, som ikke påvirker behandlingsforløbet Helbredsmæssig risiko, som kan påvirke behandlingsforløbet

Læs mere

Ryge- og rusmiddelvaner

Ryge- og rusmiddelvaner Ryge- og rusmiddelvaner blandt unge Samlet rapport for 9. og 10. klassetrin Skoleåret 2011/2012 FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 2 RESUME 3 ANBEFALINGER 4 BAGGRUND

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har!

Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! STOF nr. 20, 2012 Hash er det farligste illegale rusmiddel, vi har! - Med mange års erfaring som ungebehandler er forfatteren overbevist om, at legalisering af hash ikke er vejen, vi skal gå. AF FLEMMING

Læs mere

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol

God Alkoholkultur. Kanonbådsvej 8 1437 København K. Fakta om alkohol F God Alkoholkultur Kanonbådsvej 8 1437 København K Fakta om alkohol Emne: Unge og alkohol Sådan påvirker alkoholen din krop Sådan påvirker alkoholen dig psykisk Hvad tror du om unges alkoholforbrug? Og

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE

BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE BOLIGSOCIAL 2012 ÅRSKONFERENCE Hans-Erik Rasmussen, herasmussen2006@yahoo.dk og Ruth Borrits ruth.borrits@webspeed.dk HÅNDBOGEN OM OPSØGENDE SOCIALT ARBEJDE INDEHOLDER Inspiration, konkrete forslag og

Læs mere

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber

Forebyggelse af kriminalitet. - fire grundbegreber Forebyggelse af kriminalitet - fire grundbegreber Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej 19, 2. 2600 Glostrup Tlf. 43 44 88 88 dkr@dkr.dk www.dkr.dk Juni 2009 Kopiering tilladt med kildeangivelse Forebyggelsens

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser

Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Brug af social pejling til gruppevejledning i 8. klasser Lene Røjkjær Pedersen Stud. mag. i Læring og Forandringsprocesser Institut for Læring og Filosofi Aalborg Universitet Abstract Vejledere ved Ungdommens

Læs mere

Trivselslæseplan for 8. klasse

Trivselslæseplan for 8. klasse Trivselslæseplan for 8. klasse Ungdomskultur et spørgsmål om valg! SKANDERBORG REALSKOLE Fokus på trivsel Denne læseplan er endnu et led i Skanderborg Realskoles bestræbelse på at sætte fokus på vigtigheden

Læs mere

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne

FAKTA. Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne FAKTA Rapport: Forebyggelse ifølge danskerne Forebyggelse ifølge danskerne er en ny rapport fra TrygFonden og Mandag Morgen, som kortlægger danskernes holdninger til forebyggelsespolitik. I det følgende

Læs mere

Ung Dialog. Projektbeskrivelse

Ung Dialog. Projektbeskrivelse Ung Dialog Projektbeskrivelse Komiteen for Sundhedsoplysning, januar 2007 Revideret februar 2011 1 Baggrund Der er behov for en skærpet indsats i forebyggelsen af danske unges forbrug af alkohol, stoffer

Læs mere

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet

Baggrundsnotat: Knive i nattelivet Baggrundsnotat: Knive i nattelivet For at kunne karakterisere brugen af ulovlige knive i nattelivet er der foretaget et særudtræk blandt de knivsager, der indgik i DKR-rapporten Knivsager i Danmark: Bag

Læs mere

Skoletilbud fra SSP i 2013-14

Skoletilbud fra SSP i 2013-14 Baggrund for SSP s skoletilbud SSP-samarbejdet vil med nedenstående tilbud sikre at forældre og elever kommer omkring væsentlige kriminalpræventive diskussioner og at vidensgrundlaget blandt børn og forældre

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

Studie- og ordensregler HTX

Studie- og ordensregler HTX Studie- og ordensregler HTX Indhold Studie- og ordensregler på HANSENBERG Studie- og ordensregler på HANSENBERG...3 Særlige regler for HANSENBERG GYMNASIUM... 4 Fremmøde/fravær... 4 Skriftlige opgaveafleveringer...

Læs mere

Sidste skoledag. En festlig dag

Sidste skoledag. En festlig dag Sidste skoledag En festlig dag Sidste skoledag Et vellykket initiativ på sidste skoledag Flere kommuner har gjort et stort stykke arbejde i forbindelse med sidste skoledag. Fx har man i Esbjerg, gennem

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning

SSP-Trivselsplan. - forebyggende undervisning SSP-Trivselsplan - forebyggende Godkendt af Børne- og Uddannelsesudvalget den 9. maj 2011 Indholdsfortegnelse: Forord... 3 Formålet med forebyggende... 4 Formålet med læseplanen... 4 Materialer... 4 Undervisningen...

Læs mere

X:IT - Hvad, hvem og hvordan

X:IT - Hvad, hvem og hvordan X:IT - Hvad, hvem og hvordan Samlet indsats mod rygning Børn, Unge & Rygning i Kræftens Bekæmpelse har udviklet en intervention, X:IT, som skal reducere antallet af rygere blandt børn og unge i kommunerne.

Læs mere

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32

Faxe Kommune. SSP læseplan. Side 1 af 32 Faxe Kommune SSP læseplan Side 1 af 32 Indhold: Indledning & forord side 3 Formål side 4 0. klasse / Børnehaveklassen side 5 1. klasse side 6 2. klasse side 7 3. klasse side 8 4. klasse side 9 5. klasse

Læs mere

Social Pædagogisk Indsats Team. "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?"

Social Pædagogisk Indsats Team. Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole? Social Pædagogisk Indsats Team "Hvordan håndterer vi de unge, der ikke vil i skole?" 1. Indledning SPIT har som en del af vores kontinuerlige udvikling besluttet at afholde jævnlige læringsmøder, som primært

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND

UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER OG MULIGHEDER 13:16 ELSE CHRISTENSEN 13:16 UNG I DET GRØNLANDSKE SAMFUND UNGES VIDEN OM OG HOLDNING TIL SOCIALE PROBLEMER

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune

HANDLEPLAN 2013. Lokalrådet i Frederikshavns kommune HANDLEPLAN 2013 Lokalrådet i Frederikshavns kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. Rammerne for Lokalrådets arbejde...3 3. Lokalrådet i Frederikshavn kommune 3 4. Det kriminalitetsforebyggende

Læs mere