Uformel social kontrol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uformel social kontrol"

Transkript

1 Uformel social kontrol Eksempel : Forebyggelse af unges risikoadfærd Essensen af den proces hvorved uformel social kontrol udøves (jf. Ragnar Hauge): at vi i givne situationer forsøger at leve op til de forventninger vi føler/oplever rettet mod os selv fra den del af omverdenen som vi i situationen tillægger størst vægt 1

2 Hvad betyder dettes for unges risikoadfærd? Hvad betyder dette for forebyggelse af unges risikoadfærd? Unges risikoadfærd: Kriminalitet Tyveri Vold Hærværk.. Narkotika Hash Amfetamin Ecstasy Kokain. Tobaksrygning Alkohol Tidlig Mængde Doping Spil (om penge) Tidlig/usikker sex Aggressiv (trafik)adfærd.. 2

3 Forebyggelsesformer: SSP Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse Social forebyggelse: 3

4 Situationel forebyggelse: Danmark ) Vesttyskland ) 50 ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) Pædagogisk forebyggelse: Social forebyggelse Situationel forebyggelse Pædagogisk forebyggelse 4

5 Fokus for Pædagogisk forebyggelse Værdier Viden Forventninger Hvad bestemmer (risiko)adfærd? VÆRDIER VIDEN BELØNNING STRAF FORVENTNINGER MULIGHEDER 5

6 Sagt på en anden måde Den situation og de omgivelser vi befinder os i er oftere vigtigere for vore handlinger end vor personlighed: DEN BARMHJERIGE SAMARITAN: Hvor mange og hvem vil hjælpe et menneske i nød? Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? VÆRDIER: Skrækkampagner VÆRDIER OG VIDEN: Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger VIDEN: Undervisningsforløb 6

7 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og/eller holdningsbearbejdning? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb 7

8 National Youth Anti-Drug Media Campaign 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt Trend Cross-sectional effects Association Delayed-effects Association General Specific General Specific Past year use No No No No No Intentions to use No No No No No Attitudes & beliefs No No No No No Social norms Unfavorable No No No No Self efficacy Favorable No No No No 8

9 Danske kampagner og misbrugsforebyggende undervisning Narko nar ikke dig selv Fyns amt, Temaavis om hash udleveret gennem klasselærer til alle skolebørn mellem 10 og 16 år Bus der kørte rundt og underviste 7. og 8. klasser i de tilmeldte skoler Forældrefolder om narkotika til alle forældre med børn i 4., 5. og 6. klasse plakater Musical om misbrug, opført af ungdomsskole Stormfulde højder Vejle Amt, 1997 Kort uddannelse af ung-til-ung formidlere Ung-til-ung formidlere underviste/debatterede (min. to formidlere i hver klasse; i alt 389 folkeskoleklasser) Formidling i form af et magasin, en hjemmeside, koncerter og workshops Evaluering Tilfredshed/fornemmelse for ændring Hos nøglepersoner I målgruppen (blandt eleverne); mange giver udtryk for, at de har ændret sig i positiv retning Viden Kan give øget viden, men ikke altid Holdninger/motivation Kan i visse situationer styrke flertallets personlige afstandtagen over for rusmidler og mindske lysten til at prøve Når dette lykkes, er effekten kortvarig Kan øge tolerancen over for at andre bruger stoffer Kan give skoletrætte øget lyst til stoffer Adfærd Ingen ændringer i ønsket retning 9

10 Lakmusprøven for denne påstand: Kan vi mindske risikoadfærd gennem øget viden og ændring af holdninger? Skrækkampagner Oplysnings- og holdningsbearbejdende kampanger Undervisningsforløb DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har røget tobak før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter 10

11 DARE i svensk udgave: VÅGA 100 Kontrolgruppe Forsøgsgruppe Procent elever der har været beruset før og to år efter eksponering for VÅGA - programmet Før Efter Men ét er Sverige og USA? 11

12 Og øget/bedre viden må da være nøglen.? Og hvad siger de eksisterende undersøgelser i Danmark og Norge? Der er ingen..! 12

13 Undersøgelse under gennemførelse i kommune i Danmark (meget foreløbige konklusioner) Situationen: Ca. en fjerdedel af eleverne i 7. klasse drikker alkohol til fester Mål: Alkohol til fester tidligst i 8. klasse Middel: Undervisning om alkohol Teori/forhåbning UNDERVISNING - ALKOHOLBRUG 13

14 Faktisk I (meget foreløbig konklusion) UNDERVISNING (+) ALKOHOLBRUG Faktisk II (meget foreløbig konklusion) ( Reklameeffekt ) UNDERVISNING + ALKOHOLBRUG ( Forestillingseffekt ) OVERDRIVELSER 14

15 OPGAVE! MINDRE SKATTESNYDERI? 15

16 MINDRE SKATTESNYDERI? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet HVAD VIRKER? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet 16

17 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Brev om udtrækning til kontrol inden selvangivelse udfyldes Tilbud om speciel og konkret hjælp til udfyldning af selvangivelse Brev der fortæller om hvad skatten og som opfordrer til at vise samfundssind Brev der fortæller om undersøgelse der viser, at 93 ud af 100 indtjente kroner opgives til skattevæsenet STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE? 17

18 STØRRE BRUG AF SIKKERHEDSSELE Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele HVAD VIRKER? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele 18

19 HVAD GIVER MEST VALUTA FOR PENGENE? Større bøder for ikke at bruge sikkerhedssele Belønning for at bruge sikkerhedssele Større (oplevet) opdagelsesrisiko når man ikke bruger sikkerhedssele Kampagne der beretter om hvor mange der bruger sikkerhedssele Intensiv kampagne gennem et halvt år, primært via radio (målgruppe: voksne) Første 3½ måned nåede budskabet frem til 95% af målgruppen mindst 16 gange Følgende 2 måneder nåede budskabet frem til 85% af målgruppen mindst 16 gange 19

20 RINGSTEDPROJEKTET Ringstedprojektet: Hvorfor foretager unge mennesker sig risikoadfærd? Opstilling af kriterier og hypoteser vedrørende (mere) effektiv forebyggelse Ringstedforsøget: Afprøvning af de opstillede kriterier og hypoteser i et kontrolleret eksperiment 20

21 Ringstedprojektets fokus og metode Typisk kommune Bredt spektrum af risikoadfærd Hele ungdomsperioden (11-24 år) Tre år (sept aug. 2004) udfyldte spørgeskemaer med 500 spørgsmål 100 båndinterviews 200 skoleinterviews med klasser 100 interviews med myndighedspersoner, dørmænd, lærere m.fl. 800 timers deltagerobservation i gade- og nattelivet, på værtshuse og diskoteker, til private fester mv. Gennemgang af eksisterende undersøgelser og evalueringer, nationale og internationale Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 21

22 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd starter i års alderen Procent der er daglige rygere og/eller drikker sig fulde mindst en gang om måneden og/eller har brugt narkotika seneste år og/eller været i konflikt med politiet pga. straffelovsovertrædelse seneste år 22

23 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er sammenhængende ALKOHOL TOBAK HASH KRIMINA- LITET ANDEN NARKOTIKA 23

24 Fx: Tobaksrygning og kriminalitet blandt elever i klasse 2004 Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år Aldrig røget 44 En gang 48 Par gange Til fester 1-5 cig. dgl cig. dgl cig. dgl cig. dgl. TOBAKSRYGNING Karakteristika ved risikoadfærd 1 Starter tidligt Varer længe 2 Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) 3 Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem 4 Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser 24

25 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning 25

26 Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Vidste ikke det var farligt; troede ikke det var vanedannende Mente det kunne være dejligt at gøre; synes den slags er godt; går ind for rygning Hvorfor prøvede/begyndte du at ryge? Fordi jeg skulle være sej; fordi jeg blev presset; man føler sig presset, når så mange gør det; syntes det var voksent: ville ikke være en tøsedreng Smagte det hos min far; det var ikke fremmed for mig, for begge mine forældre ryger; min onkel fik mig til det, var fuld 26

27 Karakteristika ved risikoadfærd Starter tidligt Varer længe Stor indbyrdes sammenhæng Visse fælles årsager (derfor ringvirkninger) Ikke primært et videns-problem Ikke primært et holdnings-problem Opleves som statusgivende at gøre som de andre Forestilling om de andre præget af sociale overdrivelser Risikoadfærd er præget af sociale overdrivelser OPFATTELSE FAKTISK 27

28 DAGLIGE RYGERE (11-24 år) FAKTISK: 20% VENNER: 24% JÆVNALDR. I RINGST.: 41% JÆVNALDR. I KBH: 51% TOBAK Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder 28

29 TOBAK: Ringsted 2004 og Albertslund Ryger dagligt Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh. 100 Ryger dagligt Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder Alder FULD MÅNEDLIG (11-24 år) FAKTISK: 25% VENNER: 38% JÆVNALDR. I RINGST.: 51% JÆVNALDR. I KBH: 59% 29

30 ALKOHOL Månedlig fuld Jævnaldr. i Ringst. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder ALBERTSLUND oktober2005: Vandpibe hver 14. dag, klasse FAKTISK: 5% VENNER: 13% JÆVNALDR. I ALBERTSL.: 24% JÆVNALDR. I KBH: 32% 30

31 VANDPIBE - Albertslund Vandpibe hver 14. dag Jævnaldr. i Albertsl. Venner Jævnaldr. i Kbh Alder TrygFonden / Mandag Morgen Internet, år, n=846, maj 2005 Jeg mener 36 Flertallet af mine venner mener De der drikker meget, er tit sjovest at holde fest med 31

32 DRUKKET MERE PGA. OPLEVET PRES Ingen/små Moderate Store SOCIALE OVERDRIVELSER Grundlæggende karakteristika ved risikoadfærd ifølge Ringstedprojektet Starter tidligt: Og er ikke bare en overgang Er sammenhængende: Har fælles årsager Opleves som statusgivende signaladfærd: Socialt positivt Opleves som noget mange/de fleste gør: Sociale overdrivelser Ringstedforsøget er et forebyggelsesforsøg, der baserer sig på disse grundlæggende karakteristika 32

33 Ringstedforsøget = Tobaksforsøg Rygning Yderst farlig/risikabel: dør årligt Næsten ikke eksisterende i års alderen: Tærsklen for at ryge til en fest første gang er meget større end tærsklen for at ryge igen til den næste fest Tæt nok på til at interessere: De årige er godt i gang Betragtes overvejende negativt: Rygere er åndssvage Røgsignaler: Synlig, markant og konsekvensrig form for signaladfærd 33

34 Ringstedforsøgets problemstilling Kan oplysning om og bearbejdning af egne og andres sociale overdrivelser vedrørende tobaksrygning blandt unge i års alderen mindske sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindske sociale overdrivelser på andre områder? mindske rygning? mindske andre former for risikoadfærd? Ringstedforsøgets metode 34

35 KONTROLLERET EKSPERIMENT KONTROLGRUPPE FORSØGSGRUPPE A B FORSØGSKLASSER KONTROLKLASSER Før-undersøgelse I: Ca. 1 år før (marts 2002) Data ikke indsamlet for femte klasser Før-undersøgelse II: Kort tid før (januar 2003) Data indsamlet i alle klasser FORSØGSDAGEN Marts-maj 2003 Efter-undersøgelse I: Kort tid efter (6 uger) Gennemført i alle klasser Data indsamlet i alle klasser Intet foretaget Data ikke indsamlet Efter-undersøgelse II: Ca. 1 år efter (marts 2004) Data indsamlet i alle klasser 35

36 Forsøgsdagen (4 timer) - ledet af fremmed, ung rollemodel Hver enkelt klasse forelægges deres egne overdrivelser om andre unges rygning ( røgrapporten ) Eleverne diskuterer i grupper med efterfølgende plenum Hvorfor findes disse overdrivelser? Hvordan kan overdrivelserne mindskes? Hvad vil de konkret gøre i klassen? Klassens kontrakt Klassens aftale Sjette klasse på X skole har besluttet, at vi vil hjælpe hinanden med ikke at komme til at ryge. Vi ved, at skoleelever på vores alder stort set ikke ryger, hverken i Ringsted eller resten af Danmark. Derfor vil vi heller ikke begynde at ryge. For at hjælpe hinanden med at holde fast i vores beslutning er vi enige om, at: 1. Vi vil ikke prale med, at vi har røget, når vi ikke har gjort det. 2. Hvis der er nogen, som praler, vil vi fortælle dem, at vi ikke tror på, hvad de siger. 3. Vi vil være kritiske over for, hvad vi ser i medierne om børn og unge, som ryger. 4. Vi vil minde hinanden om, at det kun er en halv procent af børn i vores alder, som ryger. 5. Vi vil lade være med at presse hinanden til at gøre noget, vi ikke vil. 6. Vi vil fortælle dem, der alligevel begynder at ryge, at vi synes, de skal lade være, og fortælle dem, at det ikke er godt for dem. 36

37 EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? 37

38 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: TOBAKSRYGNING Venner ryger Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ryger Jævnaldr. i K ryger Ældre i R ryger 59 Ældre i K ryger 44 38

39 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? FORESTILLINGER: ALKOHOL Venner fulde Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R fulde Jævnaldr. i K fulde Ældre i R fulde 60 Ældre i K fulde 46 39

40 FORESTILLINGER: HASH Venner hash Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R hash Jævnaldr. i K hash Ældre i R hash 42 Ældre i K hash 26 FORESTILLINGER: ECSTASY Venner ecstasy Kontrolklasser Forsøgsklasser Jævnaldr. i R ecstasy Jævnaldr. i K ecstasy Ældre i R ecstasy Ældre i K ecstasy 40

41 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Har deltagelse påvirket rygning? Færre elever i Forsøgsklasserne ryger dagligt/til fester Færre elever i Forsøgsklasserne skændes med forældre om rygning Færre elever i Forsøgsklasserne har stjålet tobak hjemme Flere rygere i Forsøgsklasserne har fortrudt, at de er begyndt. 41

42 Generel effektevaluering Har deltagelse i forsøget mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning? mindsket sociale overdrivelser på andre områder? mindsket rygning? mindsket andre former for risikoadfærd? Drukket alkohol seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

43 Været fuld seneste måned 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser Antal situationer pr. 100 unge, hvor de inden for det seneste år har drukket mere end de havde lyst til eller spillet fulde 100 Kontrolklasser Forsøgsklasser

44 Konfirmation A A B B Konfirmation procent fulde 23 procent 8 procent A A B B 44

45 Narkotika Kontrolklasser Forsøgsklasser Hash seneste år Anden narkotika seneste år* * I Kontrolklasserne har to prøvet anden narkotika end hash, begge flere gange. I Forsøgsklasserne har én prøvet ét stof én gang. Kriminalitet seneste år Kontrolklasser Forsøgsklasser Tyveri* Hærværk Graffiti "Vold" Ulovlig kniv Røveri Trafikkrim.** * Inkluderer ikke tyveri fra forældre ** Været i konflikt med politiet herom 45

46 Ringstedforsøget Samlet forebyggelseseffekt: 35% Deltagelse i forsøget har mindsket sociale overdrivelser vedrørende rygning mindsket sociale overdrivelser på andre områder Alkoholbrug Hashbrug Brug af amfetamin Brug af kokain Brug af ecstasy sandsynligvis mindsket rygning mindsket andre former for risikoadfærd Alkoholbrug Hashbrug Kriminalitet EVALUERING AF RINGSTEDFORSØGET Procesevaluering Er det lykkedes at gennemføre et kontrolleret eksperiment (tjek af randomisering mv.)? Er forløb/indsats i overensstemmelse med det foreskrevne/planlagte? Effektevaluering Generelle effekter? Differentielle effekter? 46

47 Differentielle effekter Effekten af forsøget er Ens for begge køn Lidt større i 5. end i 6. klasse Størst blandt børn af dansk oprindelse Størst blandt de mindre populære Størst blandt dem, som ikke bruger al deres fritid sammen med kammerater og som ikke udelukkende har ældre venner Ikke afhængig af problemer med skolen eller forældrene Ikke afhængig af belastning Afhængig af forældrebaggrund: Langt størst blandt dem hvis forældre Generel forebyggelseseffekt Hvor vidt forældrene ryger ALLE 35 Ingen ryger 59 Én ryger 14 Begge ryger

48 PCT. RYGERE I KLASSE Procent daglige rygere + festrygere i de fjorten 9. klasser, der var i Ringsted kommune, marts 2002 SKOLE A: Klasse 1 57% SKOLE B: Klasse 2 34% Klasse 3 37% Klasse 4 27% SKOLE C: Klasse 5 53% Klasse 6 55% Klasse 7 25% SKOLE D: Klasse 8 34% Klasse 9 42% Klasse 10 42% SKOLE E: Klasse 11 15% Klasse 12 50% Klasse 13 64% SKOLE F: Klasse 14 0% INDEKS FOR RYGNING I FAMILIE 48

49 Andel af de unge Forebyggelseseffekt Forældre ryger ikke, drikker ikke dagligt og har ikke prøvet hash venner er ikke ældre end en selv, og man bruger ikke det meste af fritiden sammen med dem 18% 80 Mellemgruppe 80% 33 Forældre ryger, drikker dagligt og har prøvet hash venner er ældre end en selv, og man bruger det meste af fritiden sammen med dem 2% 0 Alle 100% 35 Ringstedforsøget i forebyggelsesmæssigt perspektiv? Er virkningerne større eller mindre end man kunne forvente? 49

50 KRIMINALPRÆVENTION: Det typiske udfald - når man har været heldig INDSATS RESULTAT Natteravnene - måske? 50

51 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kampagner og undervisning 5-årig kampagne i USA Budget: 1 mia. dollar Avisannoncer, reklamesøjler, TV-spots, kuglepenne mv. Meget vellykket eksponering: 3 ud af fire unge/forældre har set budskabet mindst 1 gang ugentligt 51

52 KRIMINALPRÆVENTION: Desværre heller ikke usædvanligt INDSATS RESULTAT Kriminelt recidiv i procent efter Scared straight" Dokumentarfilmen? 6 Michigan, 15 år tidligere Efterf. eksperiment I Efterf. ekspriment II Nyborg Statsfængsel? Eksperimentgruppe Kontrolgruppe 87 52

53 KRIMINALPRÆVENTION: Der findes eksempler på at store indsatser giver store resultater INDSATS RESULTAT KRIMINALPRÆVENTION: De sjældne tilfælde INDSATS RESULTAT 53

54 Tidligere danske erfaringer: Hash-forsøget i København 1969 Procent der har prøvet at ryge hash inden for seneste måned i 9 8. klasser på tre københavnske skoler, April Procen t Kontrolklasser Eksperimentklasser: Gruppearbejde Eksperimentklasser: Konfrontation Oktober 54

55 Udlandet: Social Norms Approach SNA ( Social Norms Approach) NS (Normativ Spejling) Tre US-amerikanske SNA-eksperimenter Sted Tidspunkt Risikoadfærd Forebyggelseseffekt Princeton University 1995 Alkohol 44 University of Wisconsin 2000 Tobak 29 Montana Youth 2001 Tobak 41 55

56 USA: Nationalt ressourcecenter Områder hvor normativ spejling har vist sig at have klare betydelige forebyggende virkninger Tobaksrygning Alkohol Narkotika Ungdomskriminalitet Mobning Skattesnyderi Trafikadfærd For tiden under afprøvning mht. Seksuel debut / usikker sex Mænds vold over for kvinder 56

57 57

58 Billboard Youth Tobacco Prevention Campaign 58

59 Fra forsøg til praksis Der er forskel på forsøg og model: FORSØG MODEL 59

60 Kan effekten blive endnu større end i forsøget? Vi tror at effekten kan øges yderligere ved. Større udbredelse Flere klasser/skoler/kommuner på én gang Større omfang 2-3 skoledage i stedet for 1, hvor der fx suppleres med personlige konfrontationer Gentagelser i skoleforløb Fx mobning i 3.-4., tobak/alkohol i 5.-6., kriminalitet/sex/narkotika i Afmoralisering Indsatsen gennemføres på afstand af og adskilte af forløb/tiltag, der kan virke moraliserende Integration/helhed Forældresamarbejde (og evt. andre i det offentlige rum): Information af forældre forældres forestillinger ændring af forældre Hvad med etikken? Forebyggelsestiltag der Indsnævrer/begrænser handlegrundlag/handlemuligheder Udvider/klargør handlegrundlag/handlemuligheder 60

61 I al vor iver for at gøre menneskeheden noget godt skal vi respektere andre menneskers også de unges frihed og selvstændighed! TAK FOR DENNE GANG 61

62 - men det skal jo starte i børnehaven! 62

63 63

64 64

65 65

Perron 3 Ungekonferencen Identitet 16.-17. 17. marts 2010

Perron 3 Ungekonferencen Identitet 16.-17. 17. marts 2010 Perron 3 Ungekonferencen Identitet 16.-17. 17. marts 2010 Flertalsmisforståelser elser v/ Thomas Elholm, Syddansk Universitet Oplæg g om flertalsmisforståeler eler hovedpunkter Udgangspunkt i Ringstedprojektet

Læs mere

Alle de andre gør det! -

Alle de andre gør det! - Alle de andre gør det! - forebyggelsestiltag i 6. kl. 1 Forebyggelsesprogrammet for Furesø Kommunes skoler. Klassetrin Elever Forældre Lærerne Materiale 5. Kl. Trivsels el. antimobnings forløb Årgangs

Læs mere

Social pejling og forebyggelse

Social pejling og forebyggelse Social pejling og forebyggelse SSP Furesø 14/11 2013 Lars Holmberg Københavns Universitet Kriminalitet og forebyggelse Hvad forstår vi ved forebyggelse? 1 Et tiltag, som søger at forhindre, at en afvigende/

Læs mere

Forebyggelse og Social pejling

Forebyggelse og Social pejling Tre almindelige antagelser om unge, risikoadfærd og forebyggelse Forebyggelse og Social pejling 1. Det bliver værre og værre! SSP Gentofte, november 21 Lars Holmberg Københavns Universitet Tre almindelige

Læs mere

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget

Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Om forebyggelse af risikoadfærd - erfaringer fra Ringstedforsøget Flemming Balvig, Lars Holmberg & Anne-Stina Sørensen Der kan i de senere år spores mindst to væsentlige skift i holdningen til generelle

Læs mere

Om forebyggelse af unges risikoadfærd

Om forebyggelse af unges risikoadfærd Om forebyggelse af unges risikoadfærd Ved Flemming Balvig Stærk sammenhæng mellem forskellige former for risikoadfærd ALKOHOL TOBAK HASH KRIMINA- LITET ANDEN NARKOTIKA Fx: Tobaksrygning og kriminalitet

Læs mere

Ungdomskriminalitet. Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010

Ungdomskriminalitet. Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010 Ungdomskriminalitet Hvad ved vi, hvad tror vi, hvad gør vi? Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, april 2010 Lars Holmberg Lektor, ph.d. Det Juridiske Fakultet, KU Den registrerede ungdomskriminalitet

Læs mere

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen

Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Spørgsmålet til mig i dag Kommunalpolitikernes rolle i forebyggelsen Hvordan kan kommunalpolitikere sætte sig i spidsen for at udvikle og lede samarbejdet med de mange samarbejdspartnere, der kan bidrage

Læs mere

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016

Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Oplæg: Social Norms Marketing SSP årsmøde 2016 Svenn Petersen Kriminolog Leder af SSP organiseringen og Basen i Hillerød Kommune 1 Forebyggelse af risikoadfærd på ungdomsuddannelserne involverer mange

Læs mere

Jeg er sej når jeg siger nej!

Jeg er sej når jeg siger nej! 1 Jeg er sej når jeg siger nej! En metode til forebyggelse af risikoadfærd SSP-samarbejdet i Guldborgsund 2011 2 Baggrund for projekt Jeg er sej...når jeg siger nej! Projektet er en videreudvikling af

Læs mere

Social pejling. SSP-konference Furesø kommune Lars Holmberg Københavns Universitet

Social pejling. SSP-konference Furesø kommune Lars Holmberg Københavns Universitet Social pejling SSP-konference Furesø kommune 2014 Lars Holmberg Københavns Universitet 1 2 3 1 Opstilling Asch Andel som fulgte majoriteten: 1/3 2 En lille opfrisker fra sidste års konference 3 Udgangspunkt

Læs mere

Sociale. overdrivelser. Forebyggelse af risikoadfærd. - efter ringstedmodellen

Sociale. overdrivelser. Forebyggelse af risikoadfærd. - efter ringstedmodellen Sociale overdrivelser Forebyggelse af risikoadfærd - efter ringstedmodellen 1 Indhold INDHOLD... 2 INDLEDNING... 4 RINGSTEDFORSØGET... 5 DET VI TROR OM ANDRE... 6 EN NY METODE... 7 FOREBYGGELSE I 5. KLASSE...

Læs mere

Hvad jeg tror om andre

Hvad jeg tror om andre Hvad jeg tror om andre Aftenens program - del 1 1. Hvad er SSP? 2. Hvordan ser virkeligheden ud? Medierne Din forestilling - Undersøgelserne 3. Ringstedsforsøget Skanderborg modellen 3. Sundhedsplejerskens

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Notat UNGEPROFILUNDERSØGELSEN 2015 Dato: 18. februar 2016 Sags nr.: 15/8630 Sagsbehandler: mnn Nordmarks Allé 1 2620 Albertslund skoleroguddannelse@albertslund.dk Indhold A. Indledning...3 1. Antal svar

Læs mere

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse

2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Skanderborg kommune 2015 Resultater fra SSP s indledende analyse Trivsel Udskoling: Unge i Skanderborg har det som landsgennemsnittet. 4% føler sig mobbet 2-3 gange om måneden eller oftere er som gennemsnittet

Læs mere

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer

Risikoungdom. v/rådgivende Sociologer Risikoungdom v/rådgivende Sociologer SSP samarbejdet og social kapital SSP-samarbejdet er et samarbejde mellem forvaltningsområdet for børn & unge med særligebehov, skole og politiet. Formålet med SSP-samarbejdet

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 19.00 19.45 Oplæg g ved Charlie Lywood. 19.45 20.25 Gruppearbejde klassevis. 20.25 21.00 Opsamling i plenum. ldremøde.

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood 19.00-19.45 Gruppearbejde klassevis 19.45 20.20 Opsamling i plenum. 20.20 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold

Livsstil og risikoadfærd 2014. 8. og 9. klasse 2012-2014. Indhold Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse - Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi... 8

Læs mere

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer,

8. Kl. SSP ldremøde. de. SSP kontaktlærer, 8. Kl. SSP forældrem ldremøde. de. SSP kontaktlærer, De fleste 14-15 15-årige: Er hjemme de fleste aftener om ugen (77 %) Spiser tit aftensmad sammen med forældrene (86 %) Skal altid sige derhjemme, hvor

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse for, hvor mange genstande du max bør drikke ved én lejlighed?

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse for, hvor mange genstande du max bør drikke ved én lejlighed? Intro: En løbende undersøgelse blandt forebyggere - I Kender du Sundhedsstyrelsens anbefalede grænse for, hvor mange genstande du max bør drikke ved én lejlighed? Intro: En løbende undersøgelse blandt

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 17.00 17.45 Gruppearbejde klassevis. 17.45 18.25 Opsamling i plenum. 18.25 19.00 5. kl. forældremøde.

Læs mere

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT

Livsstil og risikoadfærd. 8. og 9. klasse 2012 og Indhold NOTAT NOTAT Livsstil og risikoadfærd 8. og 9. klasse og Indhold Baggrund... 2 Fire kategorier af risikoadfærd... 3 Resumé... 4 Risikoadfærd... 4 De unges risikoadfærd fordelt på skoler... 5 Skolen... 7 Mobberi...

Læs mere

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det?

Program. Hvad gør det? Hvordan arbejder vi med det? Aftenens indhold og forløb. Trivsel og forebyggelsesindsatser. Social pejling Hvad er det? KENDER DU DE ANDRE? Aftenens indhold og forløb Program Trivsel og forebyggelsesindsatser Social pejling Hvad er det? Aftenens udfordring hvad tror I? Hvordan kan I støtte op om børnenes beslutninger fra

Læs mere

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 7. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00-17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Hvordan arbejder vi med det?

Hvordan arbejder vi med det? KENDER DU DE ANDRE? Aftenens indhold og forløb Program Trivsel forebyggelsesindsatser Social pejling Hvad er det? Aftenens udfordring hvad tror I? Hvordan kan I støtte op om Hvad børnenes gør beslutninger

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2011 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2011 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator

Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator Sammenfatning af livsstilsundersøgelsen foretaget i oktober 28 Af Mikkel Nielsen, SSP koordinator I oktober måned blev der gennemført en undersøgelse af skoleeleverne i Albertslunds livsstil. Undersøgelsen

Læs mere

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk

Mod til at vælge. - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015. www.silkeborgkommune.dk Mod til at vælge - Forebyggelse af risikoadfærd og sociale overdrivelser 2014-2015 16:59 Lydløs de næste 2 timer Mod til at vælge Forebyggelsesindsats i forhold til risikoadfærd og sociale overdrivelser

Læs mere

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige.

Køn. Hvilken klasse går du i? Hvor gammel er du? Hvad synes du om at gå i skole? Hvordan synes du, at du klarer dig i skolen? (1) Pige. Køn (1) Pige (2) Dreng Hvilken klasse går du i? (1) 8. klasse (2) 9. klasse Hvor gammel er du? (3) 13 år (4) 14 år (5) 15 år (6) 16 år Hvad synes du om at gå i skole? (1) Vældig godt (2) Temmelig godt

Læs mere

Præsentation af den nye fælles. rusmiddel- og. på skoleområdet

Præsentation af den nye fælles. rusmiddel- og. på skoleområdet Præsentation af den nye fælles rusmiddel- og kriminalitetsforebyggende indsats på skoleområdet Udarbejdet af: Dennis Lindholm Nielsen, SSP-medarbejder, BRK Trine Dorow, forebyggelses- og udviklingskonsulent

Læs mere

Syddjurs Kommune SSP Læseplan

Syddjurs Kommune SSP Læseplan Bilag 4. Syddjurs Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning side 2 0. klasse / Børnehaveklassen side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side

Læs mere

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag.

Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Læseplan for SSP- området. Det er hensigten med planen dels at inspirere til aktiviteter indenfor området, dels at hjælpe med en struktur omkring de timeløse fag. Emnerne er dels specifikt rettet mod et

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen. Ringsted forsøget. Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Flemming Balvig Lars Holmberg Anne-Stina Sørensen Ringsted forsøget Livsstil og forebyggelse i lokalsamfundet Jurist- og Økonomforbundets Forlag I denne bog beskrives resultaterne af et storstilet og enestående

Læs mere

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

1 of 17 L Æ S E P L A N. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet 1 of 17 L Æ S E P L A N 2 of 17 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6. klasse side 9 7. klasse side

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

DESIGN OG ERFARINGER

DESIGN OG ERFARINGER en sundhedsfremmende indsats blandt skoleelever DESIGN OG ERFARINGER Phd-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Phd., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme,

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser.

SSP Furesø. Alle de andre gør det. Digital adfærd og trivsel samt alkohol. Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Alle de andre gør det Digital adfærd og trivsel samt alkohol SSP Furesø Temadag om sociale overdrivelser og flertalsmisforståelser. Undervisningsforløb med lærervejledning. SSP Furesø Paltholmterrasserne

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune

Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014. - Varde Kommune Ungeprofil Syd- og Sønderjylland 2014 - Kommune Ungeprofil 2014 Dataindsamling forår 2014 Aabenraa, Esbjerg, Fanø, Haderslev,, Vejen, Sønderborg, Tønder kommuner Alle grundskoler folkeskoler, friskoler,

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler., SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.15 15.00 - Oplæg ved, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag SSP s tilbud til skolerne og klubber

Læs mere

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forebyggelsesarbejde i Furesø kommunes skoler 5. 8. kl. Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet. 14.30 15.15-Oplæg ved Charlie Lywood, SSP konsulent i Furesø Kommune, om tankerne bag

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603

Sammenligningsniveau 1: Landsplan - Klassetrin ( Alle ) - Antal besvarelser: 30603 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Ungeprofilundersøgelsen 2015 - Fredericia GRUNDLAG

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2010 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2010 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt.

En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. En rapport om unges forbrug af rusmidler i nattelivet i Randers og deres erfaringer med rusmidler generelt. Rapporten er udarbejdet af : Forebyggelseskonsulent Anja Nesgaard Dal Rusmiddelcenter Randers

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. Gruppearbejde klassevis. Opsamling i plenum. SSP Furesø 5. kl. forældremøde. 2 Forebyggelsesprogrammet

Læs mere

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820

Sammenligningsniveau 1: Horsens - Klassetrin ( Alle ) - - Antal besvarelser: : Horsens - Klassetrin ( Alle ) - og - Antal besvarelser: 1820 RAPPORT Rapport for Ungeprofilundersøgelsen inkl. SSP-del SKOLEÅR 2015/2016 OMRÅDE Ungeprofilundersøgelsen MÅLGRUPPE Udskoling (7. - 9. klasse) UNDERSØGELSE Anonym ungeprofilundersøgelse for GRUNDLAG Horsens

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2009 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2009 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs

.til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs .til kriminalitetsforebyggelse fra SSP i Nørre Djurs Indholdsfortegnelse Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen Side 3 Indledning Side 4 Børnehaveklasse Side 5 1. Klasse... Side 6 2. Klasse..

Læs mere

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring

Indledende niveau - Afklaring af alkoholerfaring Indledende niveau - ALKOHOL DIALOG SIGER.DK HVAD SIGE D OM DU ALKOHOL? Indledende niveau Indledende niveau Indledende niveau Vores klasse... 20 Festen... 24 Alkoholdialog.dk 1919 19 Alkoholdialog.dk Vores

Læs mere

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 6. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet 17.00 17.40 Oplæg ved Charlie Lywood. 17.40 18.25 Gruppearbejde klassevis. 18.25 19.00 Opsamling i plenum. SSP Furesø

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet

Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet Forord Den sammenhængende strategi for forebyggelse af ungdomskriminalitet skal ses som en del af kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikpolitik.

Læs mere

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever

Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Alkoholforebyggelse blandt danske skoleelever Ph.d.-studerende, Lotte Vallentin-Holbech Forskningsassistent, Birthe Rasmussen Lektor, Ph.d., Christiane Stock Forskningsenheden for Sundhedsfremme, Syddansk

Læs mere

I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus.

I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus. Politik For Rusmidler Og Rygning 2016-2017 I både Junior- og ungdomsklubben har vi taget stilling til, hvilken rusmiddelpolitik, vi ønsker at føre i vores hus. Det er ikke tilladt at indtage/medbringe

Læs mere

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet

L Æ S E P L A N. U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1. SSP Læseplan. SSP Rosenholmvej 1, 8543 Hornslet L Æ S E P L A N U d a r b e j d e t f o r å r e t 2 0 1 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 1 0. klasse side 3 1. klasse side 4 2. klasse side 5 3. klasse side 6 4. klasse side 7 5. klasse side 8 6.

Læs mere

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED

KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED KØBENHAVNSKE FOLKESKOLEELEVERS SUNDHED Resultater fra Københavnerbarometeret 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Københavnske folkeskolelevers sundhed Resultater fra Københavnerbarometeret

Læs mere

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.

Unge og rusmidler. At balancere mellem fællesskab og mistrivsel. Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu. Unge og rusmidler At balancere mellem fællesskab og mistrivsel Jens Christian Nielsen jcn@dpu.dk Center for Ungdomsforskning www.cefu.dk Intet ungdomsliv uden rusmidler Umuligt at gennemleve teenageårene

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Greve-forsøget. et forsøg med udvikling af forebyggelsesmetoden social pejling i Greve Kommune

Greve-forsøget. et forsøg med udvikling af forebyggelsesmetoden social pejling i Greve Kommune Greve-forsøget et forsøg med udvikling af forebyggelsesmetoden social pejling i Greve Kommune Af: Flemming Balvig og Lars Holmberg Videncenter for Social Pejling Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Læs mere

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv

SSP-årsmøde 17. marts 2015. Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv SSP-årsmøde 17. marts 2015 Projektchef Peter Dalum Kræftens Bekæmpelse og Trygfondens alkoholkampagne Fuld af liv Det overordnede formål At forebygge alkoholrelaterede kræfttilfælde og at bidrage til skabelsen

Læs mere

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec

Unge og rusmidler. Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 10 Unge og rusmidler Jens Christian Nielsen, Niels Ulrik Sørensen & Martha Nina Osmec 171 1. Indledning Dette kapitel belyser unges brug af rusmidler. Vi beskæftiger os således med et område af ungdomslivet,

Læs mere

Livsstilsundersøgelsen 2011

Livsstilsundersøgelsen 2011 Livsstilsundersøgelsen 2011 Mikkel Nielsen Albertslund Februar 2012 Livsstilsundersøgelsen 2011 Side 1 Resume... 3 Indledning... 4 Antal svar og svarprocent... 5 Rygning... 6 Alkohol og fuldskab... 10

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11

1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 1 Indholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 5 2. UNDERSØGELSENS BAGGRUND OG FORMÅL...11 2.1 BAGGRUND... 11 2.2 FORMÅL... 11 3. MÅLGRUPPE...13 4. TRIVSEL...16 4.1 GENEREL TRIVSEL... 16 4.1.1 Ensomhed... 16 4.1.2

Læs mere

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds

Er du blevet mobbet i skolen indenfor den seneste måned? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Ullerupbækskolen Er du glad for at gå i skole? - sæt ét kryds Krydset med: Er du dreng eller pige? - Sæt ét kryds Hvor ofte er du blevet væk fra skole uden lovlig grund (har pjækket) indenfor de sidste

Læs mere

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning

Gratis FOreBYGGelsestilBUD. - til skoler og KLUBBer. sparrin. events. Oplæg. Under visning Gratis FOreBYGGelsestilBUD - til skoler og KLUBBer g sparrin events Under visning Oplæg ! Kære lærere og pædagoger I sidder her med SSP Frederiksberg og Forebyggelsesområdets fælles tilbudspjece over den

Læs mere

Læseplan for SSP Ung Sorø

Læseplan for SSP Ung Sorø Læseplan for SSP Ung Sorø 2017 2018 2 Det vil SSP Ung Sorø SSP Ung Sorø vil med den kriminalpræventive undervisningsguide gøre det nemt for skoler og undervisere at invitere den kriminalpræventive undervisning

Læs mere

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64%

Rygning og kriminalitet blandt elever i 5. - 9. klasse 2004. Procent der har lavet tyveri, hærværk, vold eller røveri seneste år 74% 64% 64% Kapitel 8. Rygning Unges rygevaner har været genstand for adskillige undersøgelser. Fra di ved man bl.a., at rygeadfærd skal ses i sammenhæng med socioøkonomiske og kulturelle forhold. Således har faktorer

Læs mere

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...??

Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Jeg har været til en fest indenfor det sidste halve år, hvor jeg IKKE drak alkohol Krydset med: Er du...?? Antal / Procent (%kolonne) kvinde mand 6 526 5 419 59% 945 32% 260 41% 320 36% 580 26 6% 48 74

Læs mere

Faxe Kommune SSP Læseplan

Faxe Kommune SSP Læseplan Faxe Kommune SSP Læseplan Indhold: Indledning & forord side 2 Formål side 3 0. klasse / Børnehaveklassen side 4 1. klasse side 5 2. klasse side 6 3. klasse side 7 4. klasse side 8 5. klasse side 9 6. klasse

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser?

Kan du lide at tale med andre om sex, kærester og følelser? VIL DU VIDE MERE OM UNG DIALOG? Spørg kontaktpersonen på dit gymnasium Klik ind på vores hjemmeside på www.ung-dialog.dk Send en mail til ung@sundkom.dk eller ring på tlf. 21 75 01 10 og snak med vores

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os

Skoletilbud. Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os Skoletilbud Vi handler, taler og tier, som vi tror, andre forventer det af os.er udgangspunktet for det misbrugs- og kriminalitetsforebyggende arbejde. Det er derfor af afgørende betydning, at der sættes

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme

Undervisningstilbud 2016-17. - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme Undervisningstilbud - fra Sundhedsplejen, SSP samt Forebyggelsen og sundhedsfremme 2016-17 Side 1 Kære læser - lærere, pædagoger m.fl. Vi kan med stolthed præsentere forebyggelseskataloget 2016/17 som

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark

UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark UNGEPROFILUNDERSØGELSEN Èn undersøgelse om unge i Danmark Halsnæs Kommune 2015/2016 Resultater fra Ungeprofilundersøgelsen Udskolingen 7. 9. årgang Resumé af Ungeprofilundersøgelsen 2015/2016 i Halsnæs

Læs mere

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune.

Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Forældreaften i 5. kl. Med Charlie Lywood, SSP konsulent, Furesø Kommune. Programmet Oplæg ved Charlie Lywood. 19.00 19.40 Gruppearbejde klassevis. 19.40 20.25 Opsamling i plenum. 20.25 21.00 SSP Furesø

Læs mere

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007

Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Layout og tryk: Grafisk værksted, april 2007 Horsens Kommune Rådhustorvet 4 8700 Horsens Telefon: 76 29 29 29 16 9. klasse elevers ryge- og alkoholvaner Indholdsfortegnelse Sammenfatning og perspektiver

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner.

Ungeprofil. En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner. Ungeprofil En livsstilsundersøgelse foretaget af SSP-samarbejdet i Skanderborg, Horsens, Hedensted, Billund og Kolding Kommuner Oktober 2010 SYDØSTJYLLANDS KREDS Undersøgelsen er gennemført i samarbejde

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE

STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 2013 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE STATUS PÅ PROGRESSIONSMÅLINGEN RUTE 42 AUGUST 21 UDVIKLING I UNGEBESVARELSERNE Denne status skal give et indledende og forsøgsvist billede på, hvordan vi kan dokumentere og måle progression for tilbuddets

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

Albertslundforsøget. En effektevaluering af Københavns Vestegns Politis forebyggende afdelings undervisning i sociale overdrivelser

Albertslundforsøget. En effektevaluering af Københavns Vestegns Politis forebyggende afdelings undervisning i sociale overdrivelser Albertslundforsøget En effektevaluering af Københavns Vestegns Politis forebyggende afdelings undervisning i sociale overdrivelser Jeg er sej når jeg siger nej Af Mikkel Nielsen Dipl.Krim. 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe

TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale. Center for forebyggelse, Anne-Marie Sindballe TACKLING sundhed, selvværd, samvær. Et vidensbaseret undervisningsmateriale Center for forebyggelse, AnneMarie Sindballe Indhold Baggrund for Tacklingprojektet Undervisningsprogram og materiale Evalueringsmetode

Læs mere

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010

UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 Forside UNGEPROFILUNDERSØGELSE TØNDER KOMMUNE 2010 TRIVSEL, SUNDHED, RUSMIDLER MV. Ungeprofilundersøgelse 2010 af Jesper Lilhauge Læborg Konsulentfirmaet Lilhauge Svarrer i samarbejde med 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015

Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 Punkt 11. Orientering om Rusmiddelundersøgelse 2015 2016-004962 Skoleforvaltningen fremsender til Skoleudvalgets orientering, Rusmiddelundersøgelsen 2015. Familie- og Socialudvalget orienteres ligeledes

Læs mere

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse

Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler. Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Unge-undersøgelse Alkohol, rygning og andre rusmidler Spørgeskemaundersøgelse 7. 10. klasse Langeland Kommune foråret 2011 - 1 - Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...- 2-2. Sammenligning

Læs mere