SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SSP. Læseplan. Kriminalpræventiv undervisning"

Transkript

1 SSP Læseplan Kriminalpræventiv undervisning

2 Lolland Kommune Børn og Ungerådgivningen Kidnakken Maribo SSP-konsulent Henrik Andersen og René Nielsen SSP-koordinator Aksel Poulsen SSP - Lolland Kommune

3 Indhold Forord 4 Formål 5 Sådan anvendes materialet 5 Børnehaveklassen - Venner i stedet for uvenner 7 1. klasse - Samværsregler i klassen 8 2. klasse - Sladre/lyve 9 3. klasse - Mobning klasse - At stjæle klasse - Godt og dårligt kammeratskab klasse - Fra barn til ung klasse - Alkohol og det gode kammeratskab klasse - Kriminalitet - et spørgsmål om valg og Rusmidler klasse - Rusmidler og misbrug 21 Klassedelt formål 23 SSP-konsulentens rolle 24 SSP-lærerens rolle 24 Politiets rolle 24 Hvor henvender jeg mig i Lolland Kommune 25 Telefonliste 25 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra Bhkl klasse) 26 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra 4. klasse - 6. klasse) 27 CFUS materialer til SSP i indskolingen (fra 7. klasse - 9. klasse) 28 CFUS materialer til lærerne (Informations-samling) 29 Ideer til emner på forældremøder 30 SSP - Lolland Kommune - 3

4 Forord Erfaringerne viser, at de bedste resultater i det forebyggende arbejde opnås ved en tidlig, fortløbende og integreret indsats. Læseplanen dækker derfor hele skoleforløbet fra børnehaveklasse til 9. klasse. Læseplanens materialevalg er foretaget med henblik på at understøtte arbejdet i klassen med Årets Motto. Hvert klassetrin har sit eget motto, spændende over emner som børnefødselsdage, etik, mobning, kammeratskab, pubertet samt flere tunge områder som vold, kriminalitet, alkohol og stoffer. Det er en række forskelligartede emner at beskæftige sig med i skolen, og det volder ofte læreren problemer at finde egnede materialer i en håndevending. Vores læseplan er således tænkt som en praktisk håndsrækning i dagligdagen, samt når der afholdes forældremøder. For at nå de nævnte mål for det forebyggende arbejde anbefales det, at man arbejder med de anbefalede emner og mottoer. Det anbefales at der arbejdes med SSP-læseplanen på følgende måde: det er klasseteamets ansvar at SSP-læseplanen drøftes på teammøder det er klasseteamets ansvar, at der hvert skoleår arbejdes med SSP-læseplanens anbefalede emner og mottoer. Det er klasseteamets ansvar at stå for den præventive undervisning og planlægning. klasseteamet påfører et emne eller et motto fra læseplanen i årsplanlægningen klasselæreren har den koordinerende funktion. Man kan selvfølgelig også tage flere emner og/eller mottoer op i samme klasse. De enkelte emner/mottoer er relevante på mange klassetrin, så det angivne klassetrin er kun vejledende. Det er således muligt at springe i emner og mottoer. Skolelederen er ansvarlig for skolens SSP-arbejde, herunder skolens deltagelse i SSP-netværksgrupperne og det kriminalitets forebyggende arbejde i klasserne og ved forældremøder. Rigtig god arbejdslyst Rene Kim Nielsen Henrik Andersen SSP-konsulenter Lolland Kommune Aksel Poulsen SSP koordinator 4 SSP - Lolland Kommune

5 Formål Stk. 1 Formålet med det forebyggende arbejde i folkeskolen er, at eleverne tilegner sig indsigt i og forståelse af forskellige livsvilkår og værdier. Dette skal give indblik i hvilke faktorer, der kan medvirke til, at nogle børn og unge bliver kriminelle, og andre børn og unge bliver i stand til selvstændigt og ansvarligt at vælge et godt liv. Dette er i øvrigt i tråd med den politiske aftale på børne- og ungeområdet. Stk. 2 Undervisningen tager udgangspunkt i elevernes egne oplevelser, erfaringer og begreber til støtte og udvikling af engagement, selvværd og livsglæde. Undervisningen skal søge at motivere den enkelte elev i udviklingen af egen identitet og handlekompetence i samspil med andre. Stk. 3 Undervisningen skal i enhver henseende bidrage til, at eleverne styrker et normsæt og udvikler forudsætninger for, at de hver for sig og i fællesskab kan tage kritisk stilling og fremme ansvarlighed over for den enkeltes og de fælles problemstillinger. Sådan anvendes materialet: Materialevalg: Materialet er tænkt som en praktisk håndsrækning til klasselærere fra børnehaveklasse til 9.klasse. I vores materialevalg er vi gået efter, hvad der er tilgængeligt for skolerne i kommunen. Materialerne kan enten lånes på CFUS, eller er udsendt til alle skoler fra Det Kriminalpræventive Råd eller Sundhedsstyrelsen. Materialelisten fra CFUS er opdelt i forhold til klassetrin så det er nemt og hurtigt og gå ind at låne materialerne ved at bestille dem pr. telefon eller via CFUS hjemmeside. Der arbejdes hen i mod, at alle materialer, der indkommer i CFUS samling, og som er velegnet til SSP - arbejdet bliver udstyret med et emneord - SSP-, så man kan søge på dette, og finde alt relevant materiale (Dette bliver formentlig en realitet fra kommende skoleår 2009/2010). Det kan endvidere anbefales at den enkelte skole anvender materialet Trin for Trin. Der arbejdes hen i mod, at materialelisten bliver opdateret af CFUS. Læseplanen kan downloades på Forældremøder: Det er vigtigt at få forældrene på banen tidligt i skoleforløbet. Det bæredygtige forældresamarbejde begynder ikke i klasse, når problemerne banker på. Diskussionen og den gensidige forståelse bygges op fra børnehaveklassen. Oftest giver det det bedste resultat, når diskussionerne foregår i mindre grupper lagt i en fastere struktur. Forældremøderne i de enkelte klasser kan bestå af en kombination af den faglige orientering og et socialt tema. På denne måde behøver de sociale temaer ikke føre til øget mødevirksomhed og vil i højere grad sikre deltagelse af flest mulige forældre. SSP - Lolland Kommune - 5

6 6 SSP - Lolland Kommune

7 Børnehaveklassen Emne: Venner i stedet for uvenner Motto: I klassen taler vi pænt til hinanden Stikord: Kammeratskab Kontakter/legekammerater Venskab Makkerskab Elever: - Trin for Trin. Spillet bruges i forbindelse med: - at skabe nogle nye personlige kontakter/legekammerater mellem eleverne i klassen - at bevidstgøre eleverne om, hvad de hver især synes er en god legekammerat - diskussion om, hvem hver enkelt leger med i skolen og i fritiden og hvorfor Skole/hjem: - Debataften omkring gensidige forventninger til skolen og klassens sociale liv - Spil Ærlig Snak I, som eventuelt optakt til forældremøde - Ideer fra Forældrene på Banen (Det Kriminalpræventive Råd) - Fritidslivets betydning. SFO Forældreaften: Forældrenetværk: - Evt. besøg af SSP-lærer, SSP-konsulent - Forældreaftaler/netværk "I tilfælde af at læreren eller SSP-læreren ikke tilrettelægger et forældremøde, hvor vigtigheden af et godt forældrenetværk indgår i aftenens tema, skal SSP-konsulenten kontaktes, så SSP-konsulenten kan forestå et foredrag på forældremødet. Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 1. del, rød - Er du med mod mobning Klassesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen - billedbog - Min Ven Jim af Kitty Crowther - billedbog - Tvillingsøster af Liv Marie Austrem - billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse - Jørn Jensen Emnesæt med 6 eksemplarer af hver bog: Jeg er Glad Jeg er Genert Jeg er Ensom Det er Uretfærdigt Når Jeg er i Dårligt Humør Internetadresser: En national antimobbeportal. SSP - Lolland Kommune - 7

8 1. klasse Emne: Samværsregler i klassen Motto: I klassen hjælper vi hinanden Stikord: Tage hensyn til hinanden Plads til forskellighed Hjælpe - ikke konkurrere Drilleri Fødselsdage Regler i klassen Elever: - Regler i Leg - i dag og da Bedste var barn. Med udgangspunkt i bedsteforældres fortælling om, hvordan det var at være barn i gamle dage, kan læreren sammen med eleverne tale om regler for leg og samvær. - Kammeratus. Udarbejdelse af klassens model for en god kammerat Skole/hjem: - Debataften om trivsel for børn i seks-syv års alderen. Psykolog kan indlede - Fritidslivets betydning. SFO - Opnå enighed vedrørende fødselsdage, slik i madpakken med Videre. - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd - Kost og motion, Sundhedsplejeske Klassesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Mis med de Blå Øjne af Egon Mathiesen - Min Ven Jim af Kitty Crowther - billedbog - Tvillingesøster af Liv Marie Austrem - billedbog - Tværfagligt materiale til samtale med elever i børnehaveklasse og 1. klasse - Jørn Jensen, emnesæt med seks eksemplarer af hver bog: Jeg er Glad Jeg er Genert Jeg er Ensom Det er Uretfærdigt Når Jeg er i Dårligt Humør Internetadresser: En national antimobbeportal. Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Børnehaveklasse - 1. klasse: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul - Er du med mod mobning 8 SSP - Lolland Kommune

9 2. klasse Emne: Sladre/lyve Motto: I klassen lyver vi ikke for hinanden Stikord: Hvad sker der, når vi lyver? At sladre kan være at hjælpe en kammerat De voksne taler sammen * forældre, * skole/hjem Have tillid til, at det de voksne siger, er rigtigt Elever: - Ugens løgnehistorie- Arbejde med konfliktløsning (for eksempel fra Konfliktløsning for de Yngste Klassetrin) - Arbejde med Trin for Trin 2. del / gul Skole/hjem: - Dialogspil om positiv og negativ sladder - Dialogspil der bygger på forventninger (skole/hjem) - Hvordan løser vi konflikter? - Fritidslivets betydning. SFO - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd Klassesæt/emnesæt (evt. fra skolens eget bibliotek): - Etik for Børn, lærervejledning. Af Lise Andersen - Kalle Alene i Mørket af Marie Helfer - læse-let bog - Frøken Ignora Eksploderer af Katrine Marie Guldager - Frøken Ignora i Skolegården af Katrine Marie Guldager Film: - Min Krop er Min, Det Danske Filminstitut, 1999 Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Trin for Trin og forældresamarbejdet. Cesel. (PC) - Trin for Trin, 2. del, gul SSP - Lolland Kommune - 9

10 3. klasse Emne: Mobning Motto: Hos os mobber vi ikke. - Mobbefri zone! Stikord: Hvad er mobning? Hvorfor er der nogle, der mobber? Hvordan føles det at blive mobbet? At drille/gøre nar af Påklædning/frisure/udseende Gruppepres Elever: Organisering: Opstarten kan foregå i en temauge/emneuge i klasseregi blandt andet fordi: - det er i klassearbejdet mobning skal stoppes - børn og voksne skal have temaet under huden - klassens sociale funktionsniveau kan vurderes ved elevernes evne til at samarbejde Aktiviteter: 1. Brainstorming, den mobbede og mobberen, gruppearbejde, interviewskema, rollespil, film/ litteratur (Gummitarzan), drama (Så er det din tur, Tarzan) 2. Træne rollespil om mobning 3. Arbejde med makkerskab 4. Etablere klassemøder. Rundkreds, respekt for denenkelte, lytte til hinanden, forslag til klassen 5. Udarbejde klasseregler mod mobningudarbejde plakater/skilte om mobbefri zone og andre slogans vedrørende mobning 6. Etablere klagekasse. Udarbejde standardformularer hertil Skole/hjem: - Temaaften om mobning. Oplæg fra psykolog eller anden foredragsholder - Hvordan takler vi mobning i vores klasse - Udgangspunkt: Pjecen: En skole uden mobning. Gode råd til forældre. Skole og Samfund - Video: Den Sorte Gryde. - Fællestur/arrangement for børn og voksne - Materiale fra foreningen Børns Vilkår og Børnerådet - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Er du med mod mobning - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn 10 SSP - Lolland Kommune

11 Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - At Mobbe - Etik. Af Lise Andersen - Etik for Børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Maria - en Historie om Mobning + opgaver, af Lotte Kjærup, Lad os Tale om Mobning (fra 5.kl) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Video/dvd: - Gummitarzan - videofilm - En som Hodder - videofilm - Og dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b - om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsesse - om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox - mobning, DR, 2004, 30 min. Internetadresser: Undervisningsmateriale vedrørende trafiksikkerhed Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet En national antimobbeportal SSP - Lolland Kommune - 11

12 4. klasse Emne: At stjæle Det er sejt at sige nej Motto: Hos os stjæler vi ikke Stikord: Hvorfor er der nogen, der stjæler? Hæleri Modetøj /Mærkevarer Gruppepres Butikstyveri/Moral Lommepenge Tyveri i klassen? Hvorfor bliver man kriminel? Elever: - Besøg af SSP-konsulenten og politiets SSP-koordinator i forbindelse med "Projekt butikstyveri" - Mini-spørgeskema om klassens egen moral (fra Dit Liv - Dit Valg) - Dialog-/rollespil - Gæstelærer: Butiksmedarbejder/-ejer fortæller om, hvad der sker, når der begås butikstyveri og sætter ansigt på dem, der stjæles fra - Arbejde med: Dit Liv - Dit Valg, Det Kriminal præventive Råd Skole/hjem: Forældre(børn) / temaaften eller -dag: - SSP-konsulenten, deltager i forældremødet om aftenen, hvor dagens "projekt" med eleverne gennemgås. - Referat af klassens værdinormer nedskrives og uddeles til alle hjem - Forældrenetværk. Klassens trivsel er et fælles ansvar! - Politiet. Det er sejt at sige nej: Eventuelt en temadag i klassen om flertalsmisforståelser Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Bud nr. 7: Du må ikke være tyv af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit og Mit - idémappe af Tage Andersen med flere, Det Kriminalpræventive Råd - Dit Liv - Dit Valg af Tage Andersen - Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd - Farvel til Fremtiden, Dansk Handelsstandsforening (hos SSP-konsulenterne) - Unge og Butikstyveri af Lyngby Kommune (hos SSP-konsulenterne) - Trin for Trin: Ville, vove, vælge Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet www. Brugkonflikten.dk Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Børns Vilkårs hjemmeside 12 SSP - Lolland Kommune

13 5. klasse Emne: Godt og dårligt kammeratskab Motto: Vi vælger de gode kammerater Stikord: Gruppepres Børnenes sprogbrug Udvikling af evnen til at føle empati En fremmed er en kammerat/ven, du ikke kender Klikedannelse Gode og dårlige kammerater Konfliktløsning Hærværk Sikker chat på internettet Elever: Udgangspunktet for aktiviteterne kan være et oplæg om, hvordan vi i klassen kan fremme forståelsen for hinandens forskellighed og diskutere, hvordan man omgås hinanden. Tema: - Hvem er jeg? Om identitet: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø og drømme. Ideer kan hentes fra: Dit Liv - Dit Valg side 17-48, Det Kriminalpræventive Råd - Spørgeskema - Makkerskab - Rollespil - Klassemøde osv. - Undervisningsforløb om graffitihærværk. DSBudsendte materiale - Giraf-/og ulvesprog som konfliktløsningsmetode - Digte - Ordløs dag/time. Anderledes kommunikation Skole/hjem: Debataften om trivsel for årige: - Gæstelærer (eventuelt psykolog): Voksne som ansvarlige rollemodeller - Video: Eventuelt Den Sorte Gryde - Forældrene på Banen. Debatskabende aktiviteter side Det Kriminalpræventive Råd Andre materialer, kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Trin for Trin og forældresamarbejde. Cesel. (PC) - Skolens mobbemappe. Skole og Samfund - Trin for Trin 3. del, grøn - Er du med mod mobning Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - At Mobbe - Etik. Af Lise Andersen - Etik for børn. Lærervejledning. Af Lise Andersen - Gummitarzan af Ole Lund Kirkegaard + lydbog - De Grå og de Sorte af Kirsten Mejlhede - En som Hodder af Bjarne Reuter - Marie - en Historie om Mobning med opgaver af Lotte Kjærup, Lad Os Tale om Mobning (fra 5. klasse) af Anne Charlish, Så er Festen Slut, Tobias!, noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 SSP - Lolland Kommune - 13

14 5. klasse fortsat Video/dvd: - Gummitarzan - videofilm - En som Hodder - videofilm - Og dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Pigerne i 4. b, om klikedannelse - Den Sorte Gryde, 50 min. - Ghettoprinsessen - om kulturforskelle, 48 min. - Junior Dox - mobning DR, 2004, 30 min. Internetadresser: Hjemmeside vedrørende antimobning Red barnet og Det Kriminalpræventive Råds hjemmeside om chat Børns Vilkårs undervisningsmateriale Spejlet www. Brugkonflikten.dk Hjemmeside lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Børns Vilkårs hjemmeside Et spil om god mobilstil 14 SSP - Lolland Kommune

15 6. klasse Emne: Fra barn til ung Motto: Vi respekterer hinanden, selv om vi er forskellige Stikord: Pubertet Kærester Mobning Hjemkomsttider Grænsesøgning Lektielæsning Fritidsinteresser Fritidsjob Elever: De mange begreber, der kan give forståelse af kriminalitet og misbrug, indlæres bedst ved at inddrage eleverne mest muligt gennem eksempelvis holdningsdiskussioner. - Tema: Dit Liv - Dit Valg, Det Kriminalpræventive Råd: Hvem er jeg?: Udseende, karaktertræk, begavelse og talenter, familie, miljø, drømme med videre Hvem bestemmer mit liv? Hvad er levevilkår? klassediskussion, livskvalitet, sund/usund Rask/syg, livsstil med videre Du vælger selv: Regler, konsekvenser, erstatningspligt, mobning osv. Hvad vil du med dit liv? Et godt liv, et dårligt liv, hvornår er man kriminel?, Hvad er kriminalitet? Retssystemet. Hvorfor straf? Butikstyveri og hærværk, hæleri, misbrug - Besøg af sundhedsplejersken - Snak om livsværdier (Liv - om det at leve) - Udarbejdelse af konsekvenser, hvis vi ikke laver lektier eller ikke har orden i tingene. Skole/hjem: - Debataften/temaaften - Fra barn til ung: - Oplæg (Sundhedsplejerske, psykolog eller lignende) efterfulgt af debatskabende aktiviteter. (Se eventuelt, Forældrene på Banen, Det Kriminalpræventive Råd). - Dialogspil for forældre og elever. Blandede grupper - Ærlig snak II ( Klasse). Samtalespil. Introvideo til Min Krop er Min - Udarbejdelse af klassens fællesskabsværdier Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: - Er du med mod mobning Klassesæt for klasse (evt. fra skolens eget bibliotek): - Liv - om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad Kommer det Mig Ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til - du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, 2002 SSP - Lolland Kommune - 15

16 6. klasse fortsat - Maria - en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter - antologi, Kicks1 - lydbog, findes på skolebiblioteket af Janet Fitch, 1997 Video/dvd: - Og Dem Udenfor - tre film om mobning, Det kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7.b) - grænseafprøvning (64 min), Kriminalitet - et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat - (bog og spil), Body Bio 14 - alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og for Meget. DR, 2004 (40 min) - også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale af Niels Malmros, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, 2005 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Lavet af DCUM til brug i forbindelse med konflikter i skolen Fyrværkerikampagnen Børns vilkårs undervisningsmateriale Spejlet En national antimobbeportal 16 SSP - Lolland Kommune

17 7. klasse Emne: Alkohol og det gode kammerat-skab Motto: Vi passer på os selv og hinanden Stikord: Første gang At sige nej - At tage stilling De andre må! Aldersgrænser Holdninger til fester Til og fra fester Elever: - Rollespil om gruppepres og det gode kammeratskab - Lave avis om alkohol - Udarbejde fotoreportage eller diasserie - Workshop med forumteater, hvor eleverne er aktører - Video: - Unge og Alkohol - En Lille En - Spil: - Spillerus - et spil der påvirker - Alkoholspillet - Rødvin og Sorte Svin - Gæstelærere: SSP-lærer, SSP-konsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland- Falster politikreds Skole/hjem: Det er vigtigt, at forældrene inddrages aktivt med hensyn til forståelse af, hvor nødvendig deres indsats og ansvarlighed er. Derfor skal emnet drøftes på forældremøder, hvor underviseren orienterer om deres planer og søger den bredest mulige opbakning og medvirken fra forældrene. Forældremøde: Alkohol og fester. - Besøg af SSP-lærer, SSP-konsulent Temaaften for 7-9 klasses elever og forældre: "De unge, misbrug, kriminalitet og det gode kammeratskab" - Oplægsholder SSP-lærer, SSP-konsulent, misbrugskonsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland-Falster politikreds. - Børn, Unge og Alkohol, dvd fra Sundhedsstyrelsen, Forældreaftale, hvor fælles målsætning nedskrives (se eventuelt kontrakt på lolland.dk/ssp). "I tilfælde af at læreren eller SSP-læreren ikke tilrettelægger et undervisningsforløb for 7. klasse, samt forældremøde, skal SSP-konsulenten kontaktes så SSP-konsulenten kan forestå undervisningsforløbet for7. klassen samt foredraget om aftenen. SSP-læren er ansvarlig for at videregive ovenstående information til nye 7. klasselærere i foråret, så klasselærer kan få besøget i den nye 7. klasse (elever som forældre) indført i kommende årsplan". Fra SSP-lærernes inspirationsliste. Se yderligere på lolland.dk/ssp SSP - Lolland Kommune - 17

18 7. klasse fortsat Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Klassesæt klasse - En stille aften Det Kriminalpræventive Råd (2005) og hos SSP-konsulenterne. - Alkoholdialog - Undervisningsmateriale om unge og alkohol, GODA - Alkohol - Rundfunk, (2004) PC og SSP-konsulenterne - Liv - om at leve, tværfaglig antologi af Knud Munksgaard, Hvad kommer det dig ved (etik og moral) af Knud Munksgaard, Jeg Har Ret Til - du har ret til, samværstræning af Janne Heigaard - Vi skåler med vores venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Maria - en historie om mobning med opgaver, af Lotte kjærup - Lad os tale om mobning af Anne Charlish - Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver af Kirsten Mølvang og Per Staarup Søndergaard, Spejlbilleder og andre noveller om konflikter - antologi, Kicks1 - lydbog findes på skolebiblioteket, af Janet Fitch, 1997 Video/dvd: - For ung til at være kriminel. Film fra Børnerådet (45 min.) - Og Dem Udenfor - tre film om mobning, Det Kriminalpræventive Råd, Tøser og Drengerøve (klassefest i 7. b) - grænseafprøvning, (64 min), Kriminalitet - et valg. DR, 1994 (15 min.) - Alkohol til Debat - (bog og spil), Body Bio 14 - alkoholmisbrug. DR, 1993 (20 min.) - Ungefair: Mobning. DR, 2004 (30 min) - Sandhed eller Konsekvens. Videofilm, , Fuld og For Meget. DR, 2004 (40 min) - også på dvd - Tre Kolde fra Kassen? (16 min.), Kundskabens Træ med undervisningsmateriale, af Niels Malmros, Så er Festen Slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse), af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge - en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, 2006 Internetadresser: Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Hjemmeside om børn og stoffer under Y s men Region Danmark Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Interaktivt filmspil med faktuel viden og dilemmasituationer Hjemmeside der specielt er beregnet som informativ i forhold til rusmidler Hjemmeside til unge som overvejer at holde op med at bruge rusmidler 18 SSP - Lolland Kommune

19 8. klasse Emne: Kriminalitet - et spørgsmål om valg Rusmidler Motto: Tænk dig om - vælg det gode liv Stikord: Vold Kropssprog og signaler Rusmidler Tyveri/Hæleri Graffiti og hærværk Politi Elever: Projektformen kan med fordel anvendes. Stoffet åbner rig mulighed for, at eleverne selv fremskaffer oplysninger for eksempel gennem små undersøgelser (eleverne vælger selv emneområder). Gæstelærere inddrages i videst muligt omfang. Optakt ved gæstelærere fra for eksempel: Politi, SSP-koordinator i Lolland kommune, Elsemarie Pedersen Fængselsbetjent. Ung Dialog, gratis tilbud, unge der taler til unge om sex, sprut og stoffer. SSP-konsulent, misbrugskonsulent. Skole/hjem: Temaaften for 7-9 klasses elever og forældre: "De unge, misbrug, kriminalitet og det gode kammeratskab" - Oplægsholdere: SSP-lærer, SSP-konsulent, misbrugskonsulent, kriminalpræventiv koordinator fra Sydsjælland, Lolland-Falster politikreds - Forældrene på Banen. Det Kriminalpræventive Råd Materiale kan evt. erhverves på skolen eller lokalt bibliotek: Klassesæt/emnesæt klasse: - Alkoholdialog - Undervisningsmateriale om unge og alkohol, GODA - Zapp - om heroin magasin, fra Mellemfolkelig Samvirke, Brug eller Misbrug - en debatbog for unge om stoffer, Interviews, Debat og Fakta om Misbrug med opgaver af Kjeld Larsen - Unge og Rusmidler: brug eller misbrug af Ib Hansen, Vi Skåler med Vores Venner med opgavehæfte af Jari Kickbusch, Sang til en Sommerfugl - roman om mobning af Marie Küchen, En UFO Gør Entré af Jonas Gardell, Vicki Drikker af Maureen Stewart, Vold - at være menneske af Flemming Madsen Poulsen, Hvis Jeg Døde Ville Jeg Blive Glad med opgavehæfte, af Kjeld Larsen, Fra Grineflip til Nedtur, af Monica C. Madsen, Rusmidler - emnekasse om stoffer med seks titler á 6 eks Stop Ecsatsy: en særavis om et samfundsproblem, Dommerbanden af Alan Durant, Seje Tøser - Stakkels Piger: Om piger, pigebander, vold og tyveri af Per Straarup, Søndergaard - Unge på Kant med Loven - emnesæt, af Gorm Bagger Andersen og Knud Erik Andersen, 2004 SSP - Lolland Kommune - 19

20 8. klasse fortsat - En på Tæven - om vold i Danmark af Erik Dehn, Vi er ikke Tøsedrenge! - en værkstedbog om hærværk og vold, hertil film, af Peter Laursen - Fuld Fredag Aften? - en faktabog om alkohol, hash og unge af Curt Lindstrøm, Alkohol - baggrund og debat, af Emma Haughton, Stofmisbrug - en faktabog, af Jørgen Green, Den Stangstive Ungdom - på druk i Spanien, Hertil dvd - Hiphop Der - om rap, DJ'ing, graffiti og breakdance af Peter Bejder og Kim Boye Holt, Straffebogen: når dommen falder af Michael Witte, Så er festen slut, Tobias! Noveller med opgaver (fra 4. klasse) af Kirsten Mølvang og Per Straarup Søndergaard, Drenge - en novellesamling, redigeret af Gleen Ringtved, Bagland, Seje Tøser - Stakkels Piger af Per Straarup Søndergaard, Kroghs Forlag, 2003 Video/dvd: - De Unge Mordere, 1995(50) - Piger i Vestre Fængsel 1+2+3, 1996 (3 x 60 min.) - Unge og Rusmidler: Brug og misbrug 1+2+3, 2000 (3 x 30 min.) - For ung til at være kriminel. Film fra Børnerådet (45 min.) - Ikke mig, 1998 (30 min.) - Narkopigen Dorthe, 1998 (25 min.) - Don't Even Try - om rygeheroin, 1996 (26 min.) - Afhængighedens Labyrint - om speed og rygeheroin, 1996 (28 min.) - Sund Krop og Sjæl afhængighed af stoffer, (3 x 30 min.) - Ungefair: Stoffer, DR, 2005 (30 min.) - På Livet Løs - om ecstasy. DR, 2000 (30 min) - Voldens Verden. DR (30 min.) - De Vilde Unge Tv (3x30 min.) - Station 2 - kriminalmagasin - spot på stoffet ecstasy. TV2 (50min.) - Made in Denmark: Pigen med sølvpapiret, DR ( 30 min.), Vi er ikke Tøsedrenge! Film om bog med samme titel. - Den stangstive ungdom - på druk i Spanien dvd, Hertil Klassesæt. Tysk - Christiane F. Film uden tekst eller med svensk tekst til tyskundervisning. Hertil Findes klassesæt, Kinder der Gewalt. Undervisningsmateriale om mobning og narkotika med film, audio CD og lærevejledning, Wir Kinder von Bahnhof Zoo, hertil findes videofilm, 1987 Internetadresser: Sundhedsstyrelsen. Facts om stoffer Hjemmeside lavet af Det Kriminalpræventive Råd. Lavet af Sundhedsstyrelsen om unge og alkohol Lavet af Goda om gode alkoholvaner Hjemmeside fra Det Kriminalpræventive Råd om sikker flirt Børns vilkårs hjemmeside Udgives af Komiteen for Sundhedsoplysning Interaktivt filmspil med faktuel viden og dilemmasituationer Ung til ung dialog, mulighed for gæsteoplæg Hjemmeside der specielt er beregnet som informativ i forhold til rusmidler Hjemmeside til unge som overvejer at holde op med at bruge rusmidler 20 SSP - Lolland Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune

Ishøj. en tryg by SSP. læseplan. Ishøj Kommune Ishøj en tryg by SSP læseplan Ishøj Kommune 1 INDHOLD SSP-samarbejdet i Ishøj Kommune... 3 Formål... 4 Begrebsafklaring... 5 Èn sammenhængende kriminalitetsforebyggende indsats... 6 PRIK-modellen... 7

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet

- dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv - dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv dit valg? Ideer og inspiration til den kriminalpræventive undervisning på mellemtrinnet Dit liv

Læs mere

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling

Trinmål for. børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling GLADSAXE Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling 1 Trinmål for børnenes alsidige, sociale og personlige udvikling Gladsaxe Kommune Udgivet af Børne- og kulturforvaltningen November

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk

INSPIRATIONSHÆFTE. skole/hjem-samarbejde. Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk INSPIRATIONSHÆFTE skole/hjem-samarbejde Københavns Kommune Uddannelses- og Ungdomsforvaltningen www.uuf.kk.dk Inspirationshæfte om Skole/hjem-samarbejde Redaktion: Ulla Fog, pædagogisk konsulent Ida Kampmann,

Læs mere

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen

AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Forældre som AKTIVE MEDSPILLERE i skolen Tekst af Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE DANSK MATEMATIK ENGELSK NATURFAG PRAKTISK-MUSISKE

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab

Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte 21 Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 23 2009 Fælles Mål 2009 Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab Faghæfte

Læs mere

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole

Informationspjece til. lærer & forældre. på Vadum Skole Informationspjece til lærer & forældre på Vadum Skole Indholdsfortegnelse 1. MOBNING HVAD ER DET & HVORDAN OPDAGER DU DET?... 3 Hvorfor beskæftige sig med mobning?... 3 Hvad er mobning?... 3 Definition...

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Det gode skole-hjem samarbejde. Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre DET GODE SKOLE-HJEM SAMARBEJDE Det gode skole-hjem samarbejde Håndbog i skole-hjem samarbejde med nydanske forældre

Læs mere

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge

bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge Hvis bare jeg havde vidst det Lærervejledning Psykisk 1. hjælp for unge d Indholdsfortegnelse Hvis bare jeg havde vidst det Psykisk 1. hjælp for unge Lærervejledning Udgivet af Dansk Røde Kors Tak for

Læs mere

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e

Vi Vil Trives! - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e - t r i v s e l s p o l i t i k p å H e l l e r u p S k o l e Vores målsætning er:... 2 Vores succeskriterier er:... 2 Vi lykkes når:... 3 I praksis betyder det at:... 3 Hvad forstår vi ved trivsel, konflikt,

Læs mere

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR

PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR PRINCIP FOR FORÆLDREANSVAR På Holmeagerskolen betragter vi forældre som en ressource, og vi lægger op til og forventer et gensidigt forpligtende samarbejde til gavn for vores børn. Det er vores mål at

Læs mere

Læreplan for Personlig udvikling

Læreplan for Personlig udvikling Læreplan for Personlig udvikling *********** A: Formål og Introduktion A2 Personlig udvikling - december 2004 Formålet for undervisningen i personlig udvikling (Jf. 34 i Hjemmestyrets bekendtgørelse om

Læs mere

Alle børn har ret til et mobbefrit liv

Alle børn har ret til et mobbefrit liv Alle børn har ret til et mobbefrit liv Handleplan mod mobning for Gentofte Skole og Fritidscenter Til børn, medarbejdere og forældre på Gentofte Skole og Fritidscenter Udarbejdet september 2009 Revideret

Læs mere

Pædagogiske læreplaner

Pædagogiske læreplaner Pædagogiske læreplaner hvad er nu det for noget? F O A F A G O G A R B E J D E En pjece til pædagogmedhjælperne fra Pædagogisk sektor i FOA Fag og Arbejde Indholdsfortegnelse Side 3: Side 4: Side 5: Side

Læs mere

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien

Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Lærervejledning til Alkoholproblemer i familien Hvordan er emnet relevant i skoleundervisningen? Unge fra familier med alkoholproblemer er på mange måder en glemt og nedprioriteret gruppe. TUBA, Terapi

Læs mere

Veje til et godt ungdomsliv

Veje til et godt ungdomsliv Veje til et godt ungdomsliv Inspiration til dig der arbejder med etniske minoritetsunge udsat for social kontrol Kan du sige ja til: - Synes du alle har ret til et godt ungdomsliv? - Er du i tvivl om,

Læs mere

Kommunikation og sprog

Kommunikation og sprog Pædagogiske læreplaner i dagtilbud Sprog 1 Kommunikation og sprog Børns sprogudvikling er et vigtigt tema i den løbende debat om børn. Det er naturligt nok, idet vi lever i et videnssamfund, hvor det gælder

Læs mere

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer

HELE VEJEN RUNDT. Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer HELE VEJEN RUNDT Redskaber til arbejdet med unges rusmiddelproblemer Hele vejen rundt. Redskaber i arbejdet med unges rusmiddelproblemer. Socialstyrelsen 2012 Forfattere: Lene Sook Emmeche, Mette Nielsen

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE

IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE IDÉKATALOG DIT ENGAGEMENT GØR EN FORSKEL STYRKELSE AF FORÆLDRESAMARBEJDE SAMT ELEV- OG UNGEINDDRAGELSE FORORD Idékataloget er til dig, som sidder i en bestyrelse eller et råd eller arbejder med at inddrage

Læs mere

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration

På Bølgelængde. Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle. Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre og professionelle Dansk Flygtningehjælp Integration På Bølgelængde Metoder til dialog og samarbejde mellem tosprogede forældre

Læs mere

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14

Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 Indholdsplan for Linieskolen 2013/14 1 Indholdsfortegnelse Indledning og præsentation af Linieskolen s. 3 Madlavning s. 5 Kost og sundhed s. 6 Håndens fag s. 7 Idræt s. 8 Familie og samfund s. 8 Boglige

Læs mere

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form)

Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet. Vejledning. Undervisningsministeriet 2009. (Publikationen findes kun i elektronisk form) Undervisning i dansk af danske børn bosat i udlandet Vejledning Undervisningsministeriet 2009 (Publikationen findes kun i elektronisk form) Forord Undervisningsministeriet udsender hermed 5. reviderede

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien

Arbejdshæfte. 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier. Teenageproblematikker i plejefamilien Arbejdshæfte 2-dages efteruddannelseskursus for plejefamilier Teenageproblematikker i plejefamilien Forord Dette materiale er udarbejdet som en del af aftalen om Barnets Reform, der trådte i kraft den

Læs mere

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog)

Antimobbeplan. Bevidst at lave sjov med eller genere nogen, fordi man selv synes, det er sjovt. Her er forholdet mere ligeværdigt (Nudansk ordbog) Antimobbeplan På Enghavegård vil vi være en mobbefri skole. Vi lægger stor vægt på, at børnene trives og er en del af et socialt og lærende fællesskab. Mobning har en ekskluderende funktion og skaber mistrivsel

Læs mere

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell

Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell Lise Dalsgaard, Bodil Jensen, Ingeborg H. Kristensen, Birgitte Thastrup, Berit Ziebell RINGKJØBING AMT ROSKILDE AMT KØBENHAVNS KOMMUNE Forord Københavns Kommune, Ringkjøbing Amt og Roskilde Amt har videreudviklet

Læs mere