FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til sundhedspersonale"

Transkript

1 FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til sundhedspersonale 2011

2 Sundhedsstyrelsen Island Brygge København S Telefon Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls - Schultz Distribution Herstedvang Albertslund Telefon FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Anbefalinger til sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen 1. udgave, 1. oplag 2011 ISBN (trykt version): ISBN (elektronisk version): Fagredaktion: Annette Poulsen, sundhedsplejerske, MSP, IBCLC Christine Brot, overlæge, ph.d Grafisk tilrettelæggelse: Rosendahls - Schultz Grafisk Illustrationer: Keld Petersen Foto: Heidi Maxmiling og Kommunikationsafd. Aarhus Sygehus (side 13)

3 Anbefalinger til sundhedspersonale Med denne pjece ønsker Sundhedsstyrelsen at sætte fokus på vigtigheden af at fastholde de tre enkle råd for at forebygge vuggedød: læg altid spædbarnet til at sove på ryggen undgå rygning i graviditeten og undgå, at barnet udsættes for tobaksrøg efter fødslen undgå, at barnet får det for varmt, når det sover. Sundhedsstyrelsen har senest udsendt anbefalinger om forebyggelse af vuggedød i Med denne reviderede pjece ønsker Sund heds styrelsen at understrege betydningen af fortsat at følge de tre enkle råd til forebyggelse af vuggedød, og samtidig sætte særligt fokus på forebyggelse af lejringsbetinget plagiocephali. Derfor er der i pjecen lagt vægt på budskabet om, at: barnet skal ligge mest muligt på maven, når det er vågent. Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med overlæge Steen Holger Hansen, Københavns Universitet, fysioterapeuterne Birgit Knudsen og Karen Christensen, Hvidovre Hospital, speciallæge Karin Helweg-Larsen, Statens Institut for Folkesundhed og sundhedsplejerske Christina Louise Lindhardt, Fagligt Selskab for sundhedsplejersker. Sundhedsstyrelsen skal hermed takke for deres indsats. Folderen til gravide og nye forældre er ligeledes revideret og kan rekvireres gratis hos Rosendahl - Schultz Grafisk A/S. Jette Jul Bruun Enhedschef, Borgerrettet forebyggelse Sundhedsstyrelsen december 2011 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 3

4 VUGGEDØD ætiologi og epidemiologi I begyndelsen af 1990 erne blev der påvist en markant sammenhæng mellem at sove på maven og vuggedød (1). Det medførte, at Sundhedsstyrelsen i 1991 for første gang udsendte anbefalinger om, hvorledes vuggedød kan forebygges. Det blev anbefalet, at spædbarnet skulle sove enten på ryggen eller på siden. Senere blev det dokumenteret, at sideleje udgør en risiko i sig selv (2, 3), og i 1998 blev anbefalingerne revideret i overensstemmelse hermed. Undersøgelser har vist stærkt øget risiko for vuggedød, såfremt barnet er udsat for tobaksrygning både før og efter fødslen (2, 5, 6). Såfremt begge forældre ryger, fordobles risikoen for vuggedød (7). Der er påvist en forhøjet risiko for vuggedød, hvis barnet bliver overophedet under søvn (2, 8, 9). Siden 1991 er antallet af børn, der dør som følge af vuggedød, faldet signifikant. Før 1991 var der i Danmark omkring 120 børn, der årligt døde uventet under søvn, svarende til en forekomst på ca. 2 børn pr levendefødte. Gennem de sidste 10 år har antallet af vuggedøde børn ligget mellem 4 og 13. Forekomsten svarer til max. 0,2 børn pr levendefødte (4). Vuggedød defineres som pludselig uventet spædbarnsdød uden forklarlig årsag. Dødsfaldet sker i perioden 8. levedøgn til 365. levedøgn. Antallet af vuggedøde børn pr levendefødte børn 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

5 Risikofaktorer Årsagerne til vuggedød er ukendte, men der er 3 kendte risikofaktorer: 1. At sove på maven eller på siden 2. At være udsat for tobaksrøg, både under graviditeten og efter fødslen 3. At blive overophedet under søvn. Beskyttende faktorer Amning beskytter mod vuggedød. Beskyttelsen er størst, hvis barnet udelukkende ammes (10). At sove i egen seng i samme rum som forældrene reducerer risikoen for vuggedød (11, 12, 13, 14, 15, 16). Der kan muligvis være en beskyttende effekt ved brug af narresut. Nogle undersøgelser tyder på, at brug af narresut kan reducere risikoen for vuggedød, og flere lande inddrager dette aspekt i deres anbefalinger (16, 17). Evidensen er dog ikke stærk, og årsagen til den mulige beskyttende effekt er ikke klarlagt. Risikogrupper Forskning peger på, at der udover at give generel rådgivning til alle nye forældre om, hvordan vuggedød forebygges, bør rettes særlig opmærksomhed på en række risikogrupper. Det gælder således især børn af unge mødre, børn der er født for tidligt, samt tvillinger og trillinger (16). Desuden bør sundhedspersonalet være særlig opmærksom på de sociale forhold i familien, idet der synes at være en negativ social gradient, også når det gælder risikoen for vuggedød. Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 5

6 MERE OM DE TRE ENKLE RÅD 1. Læg altid spædbarnet til at sove på ryggen Risikoen for vuggedød er op til 10 gange højere, hvis barnet sover på maven i forhold til at sove på ryggen. Sideleje under søvn er forbundet med en dobbelt så stor risiko for vuggedød (2, 3, 16). Mekanismerne bag sammenhængen mellem mave-/sideleje og øget hyppighed af vuggedød er ikke klarlagt. Det helt nyfødte barn kan have slugt fostervand, og der kan være indikation for at lægge barnet på siden med en pude eller lignende i ryggen det første døgn. Inden udskrivelse skal forældrene orienteres om, at barnet efter det første døgn altid skal sove på ryggen. Barnet vil pr. refleks dreje hovedet til siden, hvis det gylper eller kaster op under søvn, og der er intet, der tyder på øget risiko for at blive kvalt af den årsag. Kun hvis forældrene selv er vågne og derfor kan holde øje med barnet, må spædbørn sove på maven på forældrenes bryst. Når spædbarnet selv kan vende sig og også gør det i søvne, må barnet gerne sove videre på maven. Nogle få børn med sjældne medfødte sygdomme skal sove på maven. Såfremt pædiater anbefaler maveleje, skal dennes anvisning altid følges. 6 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

7 2. Undgå rygning i graviditeten og undgå, at barnet udsættes for tobaksrøg efter fødslen Mors rygning både under graviditeten og efter fødslen har dokumenteret betydning på forekomsten af pludselig uventet spædbarnsdød. Risikoen for vuggedød blandt børn, der udsættes for tobaksrøg både i graviditeten og efter fødslen, øges med en faktor 2-4 sammenlignet med børn, der ikke udsættes for tobaksrøg (5, 6, 16). Ca. 10 % ryger under graviditeten (18), og ca. 17 % af familier med børn under 4 år ryger dagligt. Der er således fortsat en stor andel af børn, der udsættes for tobaksrøg i hjemmet (19). Det er en vigtig opgave for sundhedspersonalet i den kommunale sundhedstjeneste og almen praksis at vejlede forældre, der ryger, om den risiko, de udsætter deres barn for og om mulighed for hjælp til rygestop. Det gælder både den øgede risiko for vuggedød, men også sygdomme, der forekommer på grund af barnets udsættelse for tobaksrøg gennem opvæksten. Det drejer sig især om astmatisk bronchitis, astma, otitis media og catarrhalia, men også mere uspecifikke symptomer som irriterede øjne og irritationshoste (20). Når børn ikke udsættes for tobaksrøg, reduceres risikoen for indlæggelse derfor generelt. Ud fra en sundhedsmæssig vinkel skal børn derfor vokse op i røgfri miljøer. Hvis forældrene ryger, er der øget risiko for vuggedød ved samsovning (16). Sundhedspersonalet skal drøfte risikoen ved at udsætte barnet for tobaksrøg med begge forældre og henvise til lokale rygestoptilbud, når forældrene er motiverede for forandring. Kommunerne er pr forpligtet til at indrapportere data om børns udsættelse for tobaksrøg via sundhedsplejerskernes elektroniske journaler til Sundhedsstyrelsen. Yderligere information om rygning og rygestop findes på Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 7

8 3. Undgå, at barnet får det for varmt, når det sover Undersøgelser har påvist forhøjet risiko for vuggedød, hvis barnet sover for varmt (8, 16) Barnets soverum må ikke være for varmt, og temperaturen bør ikke overstige grader. Hvis der er brug for et åbent vindue for at holde rummet køligt, må barnet ikke udsættes for træk. Lammeskind frarådes som liggeunderlag under søvn inden døre. Forældre skal vejledes i, hvorledes de på barnets bryst og i nakken kan mærke efter, om barnets kropstemperatur er tilpas. Forældre bør året rundt være opmærksomme på barnets påklædning i forhold til den omgivende temperatur. Forældre skal vejledes i at sørge for, at barnet ikke sover videre i lift/voksipose eller lign med alt overtøj på inden døre uanset, at dynen er løftet af. Barnet skal altid afklædes og anbringes uden overtøj, hue mm, uanset at det sover, når man kommer hjem. Børn med feber Børn med feber skal afklædes og kun sove med et lagen for at forebygge overophedning. Sundhedspersonalet må vejlede forældrene i, hvordan og hvorfor de skal holde øje med barnets kropstemperatur under sygdom. 8 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

9 ET SIKKERT STED AT SOVE Det sikreste sted at sove for et spædbarn er i sin egen seng i samme rum som sine forældre. (12, 13, 14, 15,16). Især i de første tre måneder er risikoen for vuggedød øget ved samsovning (16). Såfremt forældrene alligevel vælger at sove sammen med deres spædbarn, skal barnet have mindst lige så meget plads at sove på, som hvis det lå i sin egen seng, og barnet bør ikke sove mellem forældrene. Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 9

10 Efter fødslen på sygehus Under indlæggelse på barselsgang, ophold på barselshotel eller lign. må sundhedspersonalet drøfte barnets sovested med forældrene med udgangspunkt i ovenstående. Under indlæggelse bør barnet kun være hud-mod-hud på maven af vågne forældre. Når forældrene sover, skal barnet sove i egen vugge og ikke hos mor i en smal hos pitalsseng eller hos far på en briks. Hvis forældrene vælger at sove sammen med barnet, vejledes forældrene i henhold til anbefalingerne på næste side. I hjemmet Ved første hjemmebesøg må sundhedsplejersken i forbindelse med rådgivning om forebyggelse af vuggedød drøfte med forældrene, hvilke overvejelser de har om, hvor barnet skal sove og samtidig vurdere barnets sovested. Ved vurdering af sovested skal følgende iagttages: Barnets seng skal være fri for puder, tæpper, bamser, løse stofbleer og lign. Barnet sover kun med en tynd babydyne, der passer til sengen, og som barnet kan sparke af sig og ikke blive viklet ind i. Lift eller lign. er placeret, så barnet ikke kan trille ud og ned på gulvet Der er ikke mere end 7 cm mellem tremmerne (DVNmærket) Sengen har fast bund og en relativ fast madras, som går helt ud til kanten af sengen. 10 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

11 Hvis forældrene vælger at have barnet i deres egen seng, må sundhedsplejersken vejlede forældrene om følgende: Barnet bør ikke sove mellem forældrene, men mellem den ene af forældrene og barnets seng uden risiko for at kunne falde ned mellem de to senge (se tegning). Barnet skal sove under sin egen tynde baby-dyne og uden løse lagner, tæpper, stofbleer, bamser o.lign omkring sig. Forældrene skal sove i tilstrækkelig bred seng, min. 140 cm hvis forældrene er meget kraftige eller overvægtige bør sengen være mindst 180 cm bred. Samsovning på en briks, sovesofa, vandseng eller lignende frarådes. Forældrenes madrasser skal være faste og tætliggende, sikrest er én stor madras. Såfremt forældrene er meget kraftige eller overvægtige, er dette ekstra vigtigt. Barnet er i sådanne tilfælde i risiko for at trille ned mod fordybningen i madrassen og komme i klemme mellem forældrene eller under en af dem. Større søskende og husdyr som katte og hunde skal ikke sove sammen med barnet og forældrene, da de fylder og sover uroligt. Hvis forældrene er meget trætte, er syge, har taget bevidsthedssløvende medicin eller har drukket alkohol, bør barnet sove i sin egen seng og aldrig i forældrenes seng. Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 11

12 SKÆVE KRANIER OG FLADE BAGHOVEDER Anbefalingen om at sove på ryggen har medført signifikant fald i antallet af spædbørn, der dør uventet under søvn. Det har samtidig medført, at der er øget forekomst i antallet af børn med lejringsbetinget skævt kranie (plagiocephali) (21). Allerede i 2001 påpegede Sundhedsstyrelsen dette problem i en vejledning til sundhedspersonale og angav, hvorledes det kunne forebygges. Der ses dog fortsat en klar stigning i antallet af børn, der henvises til sygehus under diagnosen plagiocephali. Desuden viser beretninger fra bl.a. sundhedsplejersker og fysioterapeuter, at problemet er relativt omfattende. Sundhedspersonalet i den kommunale sundhedstjeneste og i almen praksis har derfor en vigtig pædagogisk opgave at løse. Samtidig skal de fastholde anbefalingen om rygleje under søvn, som har vist sig effektiv i reduktion af antallet af vuggedøde børn i hele verden. Barnet skal sove på ryggen 12 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

13 Spædbarnets bløde kranieknogler er påvirkelige af, hvordan barnet lejres, og hovedformen hos spædbørn kan påvirkes, så længe kraniesuturer og fontaneller ikke er lukkede. Når spædbørn ligger på ryggen, kan de få for vane at lade hovedet hvile til den samme side. Der er derved risiko for, at barnet får en skæv hovedfacon og for, at halsens muskler bliver stramme i den ene side. Baghovedet kan tilsvarende blive fladt, hvis barnet altid sover på hårdt underlag og ikke hviler ansigtet skiftevis til både højre og venstre. Lejringsbetinget plagiocephali er karakteriseret ved et fladt baghoved i den ene side og en frembuling af panden i den samme side. Ansigtet kan desuden være asymmetrisk, og øret på den modsatte side kan være forskudt bagud og nedad. Undgå at belaste hovedet ensidigt Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 13

14 Forebyg fladt og skævt hoved og stimuler barnets motoriske udvikling Risikofaktorer Rygliggende sovestilling giver øget risiko for, at barnet udvikler fladt eller skævt hoved. En dansk litteraturgennemgang har vist, at der desuden er øget risiko for lejringsbetinget plagiocephali hos: børn, der ligger for lidt på maven, når de er vågne børn der bliver håndteret ensidigt børn med foretrukken hovedrotation børn med nedsat bevægelighed i nakken inaktive og motorisk langsomme børn. Ud over de ovennævnte risikofaktorer, viser litteraturgennemgangen, at der er grupper af børn, der er mere udsatte for at udvikle plagiocephali. Det er tvillinger og trillinger, præmature børn og børn af førstegangsfødende mødre (22). Forebyggelse Den vigtigste forebyggelse af skæv hovedfacon er at undgå, at hovedet belastes ensidigt. Barnet skal lige fra fødslen vænnes til at ligge på ma ven, når det er vågent. Forældrene skal derfor vejledes i altid at rulle barnet om på maven efter hvert eneste bleskift. Udover at forebygge skæv hovedfacon fremmer det barnets motoriske udvikling at ligge på maven samtidig med, at det aktiverer barnet til øget muskelaktivitet. Barnet skal lige fra fødslen ligge mest muligt på maven, når det er vågent 14 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

15 Forældrenes skal være opmærksomme på, at barnets hoved skal vende skiftevis til højre og venstre både under søvn, når det bæres rundt, når det skal bøvse, når det får flaske, og når barnet bliver puslet. Sundhedspersonalet må vejlede forældrene om dette, naturligt koblet til vejledningen om, hvordan forældrene bedst stimulerer barnets motoriske udvikling. Barnet skal håndteres fra både højre og venstre side Barnets motoriske udvikling Når barnet ligger på maven, bliver det vænnet til den stilling, som det skal bruge, når det senere skal lære at krybe og kravle. Desuden træner barnet ryg- og nakkemusklerne samt vægtbæring på armene. Efterhånden som barnet bliver stærkere, kan det holde hovedet løftet og kan række ud efter legetøj i den maveliggende stilling. På maven lærer barnet at stemme sig op på strakte arme, og snart kan barnet rulle fra mave til ryg og fra ryg til mave. Barnet drejer omkring sig selv, og kort tid derefter lærer barnet at skubbe sig op i kravlestilling. Så er barnet klar til at kravle og kan skifte stilling mellem kravlestilling og siddende stilling og senere rejse sig op at stå ved møbler, hvor barnet træner balance og gang (23, 24). Barnets motoriske udvikling styrkes af at ligge på maven, når det er vågent Hyppig brug af autostol/skråstol passiverer barnet og må frarådes, bortset fra under transport. Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 15

16 Hvis barnet allerede har en foretrukken hovedrotation eller har udviklet fladt hoved eller asymmetrisk hovedfacon Såfremt sundhedspersonale ved de forebyggende undersøgelser i hjemmet eller i konsultationen finder, at barnet allerede har en foretrukken hovedrotation eller er ved at udvikle lejringsbetinget plagiocephali, skal rådgivningen tage udgangspunkt i, at forældrene skal forstå, at bedring i tilstanden drejer sig om konsekvent ændret håndtering af barnet 24 timer i døgnet. Det er primært et spørgsmål om at ændre vaner gennem håndtering og lejring af barnet og i mindre grad om egentlige øvelser og behandling. Barnet skal håndteres modsat af den foretrukne side, så barnets hoved holdes mod den ikke-foretrukne side. Man skal hele tiden være opmærksom på, hvilken vej hovedet vender, også når barnet er vågent. Når barnet bæres, skal hovedet altid vende til den modsatte side af det, som barnet foretrækker. Det samme gælder, når forældrene pusler deres barn. Det gælder for forældrene om at ændre vane, når barnet håndteres, så bliver det også lettere at få barnet til at blive liggende med hovedet til den side, som barnet selv undgår, når det sover (25). Det kan være nødvendigt at dreje barnets hoved aktivt, både under søvn, og når barnet er vågent. Forældrene skal fortsætte med konsekvent at håndtere barnet, så det har hovedet til den side, som barnet selv undgår, indtil barnet ikke længere har en foretrukken side. Endelig er det som tidligere beskrevet yderst vigtigt overfor forældrene atter at betone, at barnet skal ligge på maven, når det er vågent. Sundhedspersonalet må rent praktisk vise forældrene, hvordan de bedst kan hjælpe barnet til at ligge på maven. 16 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

17 Konsekvent håndtering døgnet rundt til modsat side Vejledningen til forældrene skal omfatte konkret anvisning af og støtte til, hvordan de praktisk kan håndtere barnet: vis forældrene, hvordan de skal holde barnet, så barnets hoved holdes mod den side, som barnet selv undgår vis forældrene, hvordan de lejrer barnet på maven, når det er vågent, og hvordan de kan lege med barnet, når det ligger på maven vis forældrene, hvordan man ruller barnet rundt på maven efter hvert bleskift vis forældrene, hvordan man fanger barnets opmærksomhed fra den side, barnet selv undgår opfordr forældrene til at flytte barnets seng, så lyset kommer fra den side, som barnet undgår det stimulerer barnet til at kigge mod den ikke-foretrukne side vis forældrene, hvordan uroer og andet legetøj kan placeres i forhold til barnets ikkeforetrukne side vejled forældrene om at tale til og lege med barnet fra den ikke-foretrukne side. Er plagiocephalien meget udtalt, kan praktiserende læge henvise barnet til fysioterapeut for behandling eller i sværere tilfælde til pædiatrisk afdeling for vurdering om behandling i dette regi er påkrævet. Forældrene skal håndtere modsat, så barnet ændrer vane Sundhedsstyrelsen fraråder brug af hjælpemidler som puder, kiler og lignende, når barnet sover. Sundhedsstyrelsen anbefaler ikke brug af hjælpemidler, der sælges til forebyggelse af lejringsbetinget skævt kranie. Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 17

18 Litteratur: 1. Nordisk Forskningsnetværk om pludselig og uforklarlig spædbarnsdød, NORDSIDS, styringsgruppe. Pludselig spædbarnsdød i Norden: resultater fra det nordiske studie af pludselig uforklarlig spædbarnsdød krybbedød/vuggedød. København: Nordisk ministerråd Task Force on Sudden Infant Death Syndrome. The Changing Concept of Sudden Infant Death Syndrome: Diagnostic Coding Shifts; Controversies Regarding the Sleeping Environment, and New Variables to consider in reducing Risk. Pediatrics 2005;116; ) 3. Carpenter RG, Irgens LM, Blair PS et al. Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet. 2004; 363: Sundhedsstyrelsen. Dødsårsagsregistret.2010.www.sst.dk 5. DiFranza J. Aligne CA, Weitzman M. Prenatal and Postnatal Enviromental Tobacco Smoke Exposure and Children s Health. Pediatrics Vol No. April 2004: Wisborg K, Kesmodel U, Henriksen TB, Olsen SF, Secher NJ. A prospective study of smoking during pregnancy and SIDS. Arch Dis Child 2000; 83: Liebrechts-Akkerman G et al. Postnatal parental smoking: an important risk factor for SIDS. Eur J Pediatr Mar Gunderoth WG, Spiers PS. Thermal stress in Sudden Infant Death: Is there an ambiguity with the rebreathing hypothesis? Pediatrics 2001; 107 (4 I): Blackwell CC, Moscovics SM, Gordon AE, Madani, AMA et al. Cytokine responses and sudden infant death syndrome: genetic, developmental, and environmental risk factors. Journal of Leucocyte Biology. Volume 78, December Hauck F.R et al. Breastfeeding and Reduced Risk of Sudden Infant Death Syndrome: A Meta-analysis. Pediatrics 2011; 128; Carpenter RG, Irgens LM, Blair PS et al. Sudden unexplained infant death in 20 regions in Europe: case control study. Lancet. 2004; 363: Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved

19 12. Mitchelle, EA, Thompson JMD. Co-sleeping increases the risk of SIDS, but sleeping in the parents bedroom lowers it. In: Rognum TO ed. Sudden Infant Death Syndrome: New Trends in the Nineties. Oslo. Norway: Scandinavian University Press; 1995: Tappin D, Ecob R Brooke H. Bedsharing, roomsharing, and Sudden Infant Death Syndrome in Scotland: a case-control Study. The Journal of Pediatrics. July 2005; McKenna JJ, Mcdade T. Why babies should never sleep alone: A review of the cosleeping controversy in relation to SIDS, bedsharing and breast feeding. Paediatric Respiratory Reviews (2005) 6: Blair PS, Fleming PJ, Smith IJ et al. Babies sleeping with parents: case control study of factors influencing the risk of the sudden infant death syndrome. CESDI SUDI research group. BMJ 1999;319; Task Force on Sudden Infant Death Syndrome: Expansion of Recommandations for a Safe Infant Sleeping Environment. Pediatrics. October 17, 2011; Moon RY et al. Pacifier Use and SIDS: Evidence for a Consistently Reduced Risk. Matern Child Health J Apr Sundhedsstyrelsen. Fødselsregistret Sundhedsstyrelsen. Monitorering af danskernes rygevaner Royal College of Physicians. Passive smoking and children. A report by the Tobacco Advisory Group of the Royal College of Physicians. March Bialocerkowski AE, Vladius SL, Wei NC. Prevalence, risk factors and natural history of positional plagiocephali: a systematic review. Dev Med Child Neurol 2008; 50: Knudsen B og Christensen K. Lejringsbetingede skæve hoveder hos spædbørn kan forebygges. Ugeskrift for Læger. 28. februar 2011; Bayley N. Motor Scala: Scales of Infant and Toddler Development (third edition) 24. Piper MC, Darrah J. Assessment of the Developing Infant 25. van Vlimmeren LA, Van der GY, Boere-Boonekamp MM et al. Effects of Pediatric Therapy on Deformational Plagiocephaly in Children with Positional Preference: a randomized controlled trial. Arch. Pediatr Adolesc Med. 2008;162:712-8 Forebyg vuggedød og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved 19

20 Sundhedsstyrelsen Island Brygge København S Telefon

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre

FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved. Til forældre FOREBYG VUGGEDØD og undgå skæv hovedfacon og fladt baghoved Til forældre 2011 Sundhedsstyrelsen Island Brygge 67 2300 København S Telefon 72 22 74 00 sst@sst.dk www.sst.dk Pjecen kan bestilles hos: Rosendahls

Læs mere

VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale

VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale 006 VUGGEDØD KAN FOREBYGGES Anbefalinger for sundhedspersonale Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 2300 København S sst@sst.dk URL: http://www.sst.dk

Læs mere

Hud mod hud/samsovning. Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard

Hud mod hud/samsovning. Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard Navn: Anette Stougaard Anita Højbak Grethe Vestergaard Anne-Marie Lund Pedersen Jette Toft Hyldgaard Vejleder: Joan Ramskov Institutionens navn Komiteen for sundhedsoplysning Opgavens art Gruppearbejde

Læs mere

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg

Ren luft til ungerne. Beskyt børn mod tobaksrøg Ren luft til ungerne Beskyt børn mod tobaksrøg Børn og tobaksrøg I tobaksrøg er der over 4000 kemiske stoffer i form af gasser og ultrafine partikler. Lige efter der er blevet røget, kan man se og lugte

Læs mere

Ren luft til ungerne

Ren luft til ungerne Side 1 af 8 Ren luft Beskyt børn mod passiv rygning Februar 2005. Sundhedsstyrelsen og Kræftens Bekæmpelse / Design og grafisk tilrettelægning: Alette Bertelsen, Imperiet / Illustrationer: Tove Krebs Lange

Læs mere

Rygning, graviditet og fødsel

Rygning, graviditet og fødsel Rygning, graviditet og fødsel 1 Rygning, graviditet og fødsel Sundhedsstyrelsen, 2009 2. udgave, 1. oplag, 2009 Manuskript: Projektleder Ulla Skovgaard Danielsen, Sundhedsstyrelsen Sparring: Jordemoder

Læs mere

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Amning og rygning. - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Amning og rygning - til dig der ryger og ønsker at amme dit barn eller har en partner, som ryger. Børneafdelingafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Amning og Rygning Amning er godt

Læs mere

Far til et ammebarn. Ammenet.dk. Indhold Hvorfor er det bedst at amme?... 3. Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008. Det første møde...

Far til et ammebarn. Ammenet.dk. Indhold Hvorfor er det bedst at amme?... 3. Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008. Det første møde... 2 Far til et ammebarn Informationsfolder udarbejdet af ammenet.dk, 2008 Fordi modermælk giver den bedste start på livet, er det vigtigt at bakke op om amningen. Det kan dog være svært, hvis man som far

Læs mere

Far til et ammebarn. Ammenet.dk

Far til et ammebarn. Ammenet.dk 12 Far kan ikke amme men hvad kan han så? Han kan alt det samme som mor - undtagen at amme. Vi håber, at denne folder har givet fædre grund til at støtte op om amning og mod på at finde andre måder at

Læs mere

Alkohol og rygning i ammeperioden

Alkohol og rygning i ammeperioden Alkohol og rygning i ammeperioden Mette Aaskov Ammekursus 2012-13 Komiteen for Sundhedsoplysning www.kompetencecenterforamning.dk Alkohol og amning Den nedre grænse for påvirkning af det nyfødte barn kendes

Læs mere

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest

Information til patienten. Velkommen til verden. - til forældre med for tidligt fødte børn. Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Information til patienten Velkommen til verden - til forældre med for tidligt fødte børn Børneafdeling C1 Hospitalsenheden Vest Kære forældre Hjertelig tillykke med jeres lille for tidligt fødte barn.

Læs mere

Graviditet, fødsel og barsel

Graviditet, fødsel og barsel Pjece til gravide i Region Syddanmark Graviditet, fødsel og barsel Tillykke med graviditeten Graviditeten Tillykke med graviditeten Region Syddanmark ønsker med denne pjece at beskrive de tilbud, regionen

Læs mere

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset

Med STOPLINIEN som samarbejdspartner. -tobaksforebyggelse på sygehuset 80 31 31 31 80 31 31 31 80 31 31 31 Med STOPLINIEN som samarbejdspartner -tobaksforebyggelse på sygehuset 2 Brug STOPLINIEN som indgang til landets rygestoptilbud Mange rygende patienter er i mødet med

Læs mere

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012

minimotion odensevej 56 5800 nyborg www.minimotion.dk rikke@minimotion.dk, juli 2012 1 12 måder at lægge dit barn på maven på - så der bliver sjovt og spændende for din baby Redigeret af børnefysioterapeut Karoline Winterø En STOR tak til søde Charlotte og søde Ida, som har stået model

Læs mere

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det

Tjek bleen. den viser, hvordan jeres barn har det Tjek bleen den viser, hvordan jeres barn har det Har jeres barn det godt? Får det nok at spise? I de første dage efter fødslen kommer man let i tvivl. I kan på en meget enkel måde tjekke, at jeres barn

Læs mere

børn der sover i dagtilbud

børn der sover i dagtilbud Retningslinjer for børn der sover i dagtilbud I dagpleje og 0 til 5 års børnehuse Retningslinjerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens anbefalinger om anvendelse af soveseler i dagtilbud til børn, juni 2009.

Læs mere

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid.

Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Denne brochure indeholder oplysninger om, hvordan rygning påvirker mulighederne for at blive gravid. Mange videnskabelige undersøgelser har vist, at rygning mindsker chancerne for at blive gravid. Brochuren

Læs mere

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer

ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI. Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer ADHD-foreningens konference 2014, Comwell, Kolding; 4.-5. september SAFARI Studie Af Førskole-ADHD Risiko Indikatorer Delstudie under Odense Børnekohorte Professor Niels Bilenberg Børne- og ungdomspsykiatri,

Læs mere

Øvelser til dig med morbus Bechterew

Øvelser til dig med morbus Bechterew Øvelser til dig med morbus Bechterew Vi har udarbejdet et grundlæggende program, som indeholder de øvelser, der er nødvendige, for at du kan bevare bevægeligheden og forebygge, at ryggen bliver krum. Det

Læs mere

Før du går til lægen

Før du går til lægen 1 Før du går til lægen Det er en god idé at tænke over, hvad du vil sige og spørge om, før du går til lægen. Det er en god idé at skrive de vigtigste ting ned på et stykke papir. Det er god idé at øve

Læs mere

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1

HOFTEALLOPLASTIK. Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 HOFTEALLOPLASTIK Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 EFTER OPERATIONEN De seneste års forskning har vist, at effektiv smertebehandling, tidlig mobilisering

Læs mere

Træn maven flad med måtten som redskab

Træn maven flad med måtten som redskab Træn maven flad med måtten som redskab Af Birgitte Nymann www.birgittenymann.dk Double leg extension Det giver øvelsen: Styrker og former balder, baglår og rygmuskler, træner stabiliteten omkring skulderpartiet

Læs mere

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl.

GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. GRAVID...hvad nu? Med ganske få undtagelser kan du frit vælge, hvor i landet du vil føde. De fleste vælger dog et fødested tæt på deres bopæl. Som borger i Københavns Amt er de nærmeste fødesteder Amtssygehuset

Læs mere

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013

zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio For kajakroere påasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcv 15-08-2013 qwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfgh jklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwer tyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæø Basis pilates program zxcvbnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmqwertyuio

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Hvad gør alkohol for dig?

Hvad gør alkohol for dig? Hvad gør alkohol for dig? Bliver du klarere i hovedet og mere intelligent at høre på? Mere nærværende overfor dine venner? Får du mere energi? Bliver du bedre til at score? Lærer du at hvile i dig selv

Læs mere

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side

Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza. råd om vaccination mod influenza. 2009 På den sikre side Til dig, der kan blive alvorligt syg af influenza råd om vaccination mod influenza 2009 På den sikre side Information om vaccinerne Vaccination beskytter de fleste Vaccination mod influenza beskytter de

Læs mere

Udskrivelse. af det præmature barn

Udskrivelse. af det præmature barn Udskrivelse af det præmature barn Kære forældre Med denne pjece vil vi gerne give dig nogle gode råd i forbindelse med udskrivelsen fra neonatalafsnittet og til den første tid hjemme med jeres barn. Ernæring

Læs mere

færre kræfttilfælde hvis ingen røg

færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6500 færre kræfttilfælde hvis ingen røg 6.500 nye rygerelaterede kræfttilfælde kan forebygges hvert år Regeringen ønsker med sin nye sundhedspakke, at kræft diagnosticeres tidligere, og at kræftoverlevelsen

Læs mere

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager

Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Social ulighed i Sundhed: Empiri og årsager Faglig Dag Esbjerg 10. september 2008 Jacob Nielsen Arendt, Lektor Sundhedsøkonomi Syddansk Universitet Kort oversigt Baggrund Ulighed i Sundhed i Danmark Forklaringsmodeller

Læs mere

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk

KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk KRAM: Kost, Rygning, Alkohol, Motion www.inflammation-metabolism.dk Bente Klarlund Pedersen, professor, overlæge Danmarks Grundforskningsfonds Center for Inflammation og Metabolisme (CIM) Rigshospitalet,

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk

Links. Brydeskole brydning for børn. Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Links Brydeskole brydning for børn Danmarks Brydeforbund www.brydning.dk Databaser med lege: FDF legedatabasen www.fdf.dk Legepatrulje www.legepatruljen.dk/lege Instruktionshæfte udarbejdet af: Palle Nielsen,

Læs mere

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk

Øvelser med elastik. www.fysiovel.dk Øvelser med elastik Lig på ryggen med bøjede knæ, hoftebredde afstand mellem fødderne og elastikken over lysken. Tag fat om elastikken i hver side ud for hofterne, løft overkroppen og stræk begge arme

Læs mere

om rygning og rygestop

om rygning og rygestop D A N S K FA K TA O G R Å D om rygning og rygestop FA R L I G R Ø G Når du tager et hiv på din cigaret eller pibe, suger du samtidig 200 skadelige stoffer ind sammen med røgen. Stofferne kommer fra munden

Læs mere

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel

Region Hovedstaden. Graviditet og fødsel Region Hovedstaden Graviditet og fødsel Indledning Tillykke med din graviditet. Vi glæder os til at se dig på et af Region Hovedstadens fem fødesteder. 1/3 af alle kvinder føder i Hovedstaden - svarende

Læs mere

Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med.

Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med. Info om babysvømning: Babysvømning er kun for børn ( 0-3 år). Det er ikke tilladt at tage større børn med. Vandet i varmtvandsbassin er 34 g. varmt. Babysvømning kræver ikke tilmelding. Der er ikke instruktør

Læs mere

Babykalenderen. Det første år uge for uge. Din bibel når du får baby. Genialt værktøj til baby-forældre. 30.000 har allerede bogen!

Babykalenderen. Det første år uge for uge. Din bibel når du får baby. Genialt værktøj til baby-forældre. 30.000 har allerede bogen! Babykalenderen Din bibel når du får baby magasinet Mor Genialt værktøj til baby-forældre magasinet Vores Børn Flere end 30.000 har allerede bogen! Se hvorfor Babykalenderen er den mest populære forældrebog

Læs mere

! " "#! $% &!' ( ) & " & & #'& ') & **" ') '& & * '& # & * * " &* ') * " & # & "* *" & # & " * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* *

!  #! $% &!' ( ) &  & & #'& ') & ** ') '& & * '& # & * *  &* ') *  & # & * * & # &  * & # &  * * * * $,-. ,.!* * ! " "#! $% &! ( ) & " & & #& ) & **" ) & & * & # & * * " &* ) * " & # & "* *" & # & " ** *"&* + " * * & # & " * * * * $,"-. ",.!"* * ** * + & & # & * & & ) &"" " & /& "* * ** & *0) & # )#112.#11111#1#3*

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer?

Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? Kapitel 15 Hvilken betydning har over v æ g t for helbred, t r i v s e l o g s o c i a l e relationer? Kapitel 15. Hvilken betydning har overvægt for helbred, trivsel og sociale relationer? 153 Forekomsten

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet

Til forældre. der mister et spædbarn. på Rigshospitalet Til forældre der mister et spædbarn på Rigshospitalet Indholdsfortegnelse Opfølgende samtale 2 Svangreafdelingen 2 Neonatalklinikken 2 Socialrådgiver 3 Psykolog 3 Præst 3 Sundhedsplejerske 3 Fysiske forhold

Læs mere

Fysisk Form i Specialskolen

Fysisk Form i Specialskolen Fysisk Form i Specialskolen Wium, Anne-Marie; Friis,Kamilla; Valentiner-Branth,Dorte (PUC) Rødovre Kommune ELEVERNE I SPECIALSKOLEN Generelle indlæringsvanskeligheder, alder 6 18 uspecifikke diagnoser

Læs mere

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+

STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ STYRKE- TRÆNINGS- ØVELSER TIL 60+ SENIORØVELSER 60+ LET - LÅRØVELSE Sæt dig så langsomt ned på en stol som muligt uden at falde det sidste stykke Rejs dig op igen på letteste måde SENIORØVELSER 60+ LET

Læs mere

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien

Patientinformation. Genoptræning efter fødsel. Fysioterapien Patientinformation Genoptræning efter fødsel Fysioterapien Indhold Efter fødslen... side 4 Bækkenbunden... side 5 Knibeøvelser... side 6 Knib inden belastninger... side 7 Målet med bækkenbundstræningen...

Læs mere

Det danske sundhedsvæsen. Urdu

Det danske sundhedsvæsen. Urdu Det danske sundhedsvæsen Urdu 2 Det danske sundhedsvæsen Denne pjece fortæller kort om det danske sundhedsvæsen, og om de forskellige steder, man kan blive undersøgt og behandlet, hvis man bliver syg.

Læs mere

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital

Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Træning i vand for gravide - Øvelser fra Hvidovre Hospital Næsten alle gravide bør motionere lige så meget som resten af den voksne befolkning. Det vil sige at man som gravid skal holde sig i god form

Læs mere

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773

Terapi med spædbørn? Børnepsykiatri. Artikel: 10773 Artikel: 10773 Børnepsykiatri Terapi med spædbørn? Af Gitte Retbøll Biografi Forfatter er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og arbejder i speciallægepraksis i Aarhus C, bl.a. med spædbarnsterapi

Læs mere

Mikkel og Line får stråler

Mikkel og Line får stråler Mikkel og Line får stråler En bog for børn om at få strålebehandling Aarhus Universitetshospital Onkologisk Afdeling D Stråleterapien Mikkel og Line får stråler Denne bog handler om Mikkel og Line. De

Læs mere

MAM s amningsinformationer

MAM s amningsinformationer MAM s amningsinformationer Amning et samspil Når du ammer dit barn, handler det ikke kun om mad. Det handler også om nærhed, kærlighed, tillid, men somme tider også om uro, smerter og sorg. For nogle bliver

Læs mere

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit

Overrivning af achillessenen. -operativ behandling. Regionshospitalet Silkeborg. Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Overrivning af achillessenen -operativ behandling Regionshospitalet Silkeborg Center for Planlagt Kirurgi Kirurgisk Terapiafsnit Generel vejledning Overrivning af achillessenen Lægmuskulaturen samles

Læs mere

Praktiske Oplysninger

Praktiske Oplysninger Praktiske Oplysninger Praktiske ting vedrørende opstarten I de første dage i opstarten er det vigtigt, at en forælder er med jeres barn i Storring. Vi tager en snak om jeres barn, dets vaner og rutiner

Læs mere

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste

Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Den gode Børnedatabaseindberetning fra kommunal sundhedstjeneste Indholdsfortegnelse Indberetning til Børnedatabasen... 3 A: Beskrivelse... 3 Baggrund... 3 Indsamling af data fra den kommunale sundhedspleje....

Læs mere

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika

Region Hovedstaden. Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika Region Hovedstaden Mange infektioner går over af sig selv uden antibiotika November 2012 Din krop helbreder selv langt de fleste almindelige infektioner Kroppens eget immunforsvar er effektivt mod mange

Læs mere

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk

Født for tidligt. Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet. www.praematur.dk Født for tidligt Til forældre ved udskrivelse fra hospitalet Dansk præmatur Forening www.praematur.dk Denne pjece er forfattet og udgivet af: Dansk Præmatur Forening 1. oplag 2007 Oplag: 5.000 eksemplarer

Læs mere

U T K N. Stole gymnastik

U T K N. Stole gymnastik S IN U TR T K N IO Stole gymnastik S I D E 2 S T O L E G Y M N A S T I K Opvarmning 1 Sæt dig godt til rette med ret ryg, men afslappet. Armene hænger ned langs siden. Lænden hviler på ryglænet Åndedræt

Læs mere

AMNING. - en tryg start

AMNING. - en tryg start AMNING - en tryg start Indhold Tillykke med jeres barn 3 Hjælp hinanden 4 Lær barnet at kende 4 Barnets omstilling 5 Depoter med til de første dage 5 Mælken dannes allerede i graviditeten 6 Råmælken 7

Læs mere

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

Guide. Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring. sider. Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Foto: Scanpix Guide Juli 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 12 sider Giv dig selv en FYSISK og MENTAL udfordring Ud af comfortzonen med Krisztina Maria FYSISK OG MENTAL UDFORDRING INDHOLD:

Læs mere

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK

MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER MÅLRETTET ETNISKE MINORITETER I DANMARK MATERIALER Det danske sundhedsvæsen Pjecen er udarbejdet på følgende sprog: bosnisk-kroatisk-serbisk/dansk somalisk/dansk tyrkisk/dansk urdu/dansk arabisk/dansk

Læs mere

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale

Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale Rygestop i almen praksis Kursus, internetbaseret program eller samtale en medicinsk teknologivurdering Sammenfatning 2009 Medicinsk Teknologivurdering puljeprojekter 2009; 9(2) Rygestop i almen praksis

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2015 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Sundhedsstyrelsen, 2015 Du kan frit referere

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Antibiotika? kun når det er nødvendigt!

Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Antibiotika? kun når det er nødvendigt! Brug af antibiotika kan føre til, at bakterierne bliver modstandsdygtige over for antibiotika. Det kan dermed blive sværere at få bugt med en ny infektion. Antibiotika

Læs mere

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL

EN LILLE ÉN OM ALKOHOL EN LILLE ÉN OM ALKOHOL Guide til sundere alkoholvaner Det kan du læse om Test dig selv: Hvordan er dine alkoholvaner? 1 Alkohols betydning for dit helbred 2 Find dine alkoholgrænser 4 Alkohol og medicin

Læs mere

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE

ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE ASTMA FAKTA OG FOREBYGGELSE Astma - en folkesygdom Astma er en kronisk sygdom, hvor der er en betændelseslignende tilstand i lungerne. Det giver hævede slimhinder og slim i luftvejene. Astma behandles

Læs mere

Migræne & Hovedpineforeningen

Migræne & Hovedpineforeningen Migræne & Hovedpineforeningen - er også for børn og unge gode råd test om du har migræne øvelser mod spændingshovedpine læs om massage og motion er du teenager med hovedpine? www.hovedpineforeningen.dk

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ

Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Patientinformation Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået et nyt knæ Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN

DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN DANSK SYGEPLEJERÅDS ANBEFALINGER TIL SVANGREOMSORGEN Svangreomsorgen er under hastig forandring. Indlæggelsestiden efter fødsel er faldet markant. Det er blevet normen, at nybagte mødre og nyfødte børn

Læs mere

Lege og aktiviteter der styrker motorikken

Lege og aktiviteter der styrker motorikken Lege og aktiviteter der styrker motorikken 1 Ideer til at styrke indskolingsbarnets motorik Jeres barn er nu startet i 0. klasse og er ca. 6 år gammelt. Det betyder at det som oftest kan: løbe, hoppe med

Læs mere

Operation med pandeløft. - information til patienter

Operation med pandeløft. - information til patienter Operation med pandeløft - information til patienter Pandeløft Ved et pandeløft løftes panden ved et kirurgisk indgreb. Afhængig af ønsket resultat kan operationen udføres på forskellige måder. Ønskes

Læs mere

Hvad er atopisk eksem

Hvad er atopisk eksem Hvad er atopisk eksem Atopisk eksem, også kaldet børneeksem og astmaeksem giver tør hud med kløe og rødme. Omkring hvert 3. barn udvikler atopisk eksem. Eksemet starter ofte før 2 års alderen, og de fleste

Læs mere

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder

SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder SUNDHED I KOMMUNEN - nye opgaver og muligheder Indhold De nye opgaver Kommunen kan og skal gøre en forskel Folkesygdomme skal forebygges Borgerne skal have tilbud Sundhed er skævt fordelt Sundhed går på

Læs mere

Til dig, der har født ved kejsersnit

Til dig, der har født ved kejsersnit Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Til dig, der har født ved kejsersnit Råd og vejledning fra sygeplejersken og fysioterapeuten Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Når du

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen

Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Patientinformation Øvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 1 2 Skulderøvelser til patienter efter brud i skulderen eller overarmen Det er

Læs mere

Hjælp til bedre vejrtrækning

Hjælp til bedre vejrtrækning Øre-næse-halskirurgisk Klinik Hjælp til bedre vejrtrækning ved lungekræft Patientinformation Øre-næse-halskirurgisk Klinik Finsensgade 35 6700 Esbjerg Indholdsfortegnelse 1. Indledning 2. Lunger og kræftsygdom

Læs mere

Sygefraværets udvikling og dilemmaer

Sygefraværets udvikling og dilemmaer Sygefraværets udvikling og dilemmaer Hermann Burr Risikofaktorer i arbejdsmiljøet for langtidssygefravær Arbejdsmiljøets betydning for langtidssygefraværet Hvor farligt er langtidssygefravær? Arbejdsmiljøpåvirkninger

Læs mere

Det lille barns søvn. Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero

Det lille barns søvn. Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero Det lille barns søvn Af sundhedsplejerskerne Vibeke Hejgaard og Lene Sørensen samt Ulla Rode, informationschef, sygeplejerske, Libero SOVER barnet igennem? Det spørgsmål vil I sikkert ofte møde. Mange

Læs mere

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år

SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2014 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år 2014 SUNDE BØRN Til forældre med børn i alderen 0-3 år Redaktionen er afsluttet den 15. december

Læs mere

Indhold. Forord 9 Indledning 13

Indhold. Forord 9 Indledning 13 Indhold Forord 9 Indledning 13 Træn dig til en bedre fødsel Rim El Sammaa-Aru 1. udgave, 1. oplag 2011, FADL s Forlag, København ISBN: 978-87-7749-648-6 Fotos: Les Kaner Forlagsredaktion: Thomas Bo Thomsen

Læs mere

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog

Velkommen til Aleris-Hamlet. Malebog Velkommen til Aleris-Hamlet Malebog Du kan læse bogen sammen med din mor og far og høre lidt om, hvordan det er at være på hospitalet. Bagefter kan du male tegningerne. I dag skal du på hospitalet og opereres.

Læs mere

Med kroppen i naturen

Med kroppen i naturen Med kroppen i naturen Bjørn S. Christensen Konsulent Grønne Spirer og Spring ud i naturen Friluftsrådet Cand. Scient. Idræt og Sundhed, BA Nordisk Friluftsliv bsc@friluftsraadet.dk Udfordringen: Børns

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION

GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION GENOPTRÆNING EFTER DESEOPERATION Jægersborgvej 64-66B, 2800 Lyngby Telefon: 45 933 933 Telefax: 45 935 550 www.kbhprivat.dk 1 DE FØRSTE DAGE Denne pjece indeholder øvelser til den første fase efter din

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte

Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Patientinformation Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Velkommen til Vejle Sygehus Fysioterapien 2 Rev. aug. 2010 Øvelser til patienter der har fået en ny hofte Det er vigtigt at du medbringer

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt

Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Familieambulatoriets tilbud til gravide med stof- og alkoholmisbrug Forebyggelse af medfødte skader, fejludvikling og omsorgssvigt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2014-15 SUU Alm.del Bilag 67 Offentligt

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG

EnkEl og EffEktiv lejring af sengeliggende OVERSKUD TIL OMSORG OVERSKUD TIL OMSORG Enkel og effektiv lejring af sengeliggende Stabilitet Tryghed afslapning nedsat tonus nedsat arousel Hvorfor er lejring vigtig? Lejring har afgørende betydning for borgerens komfort

Læs mere

Gravide med ryg- og bækkensmerter

Gravide med ryg- og bækkensmerter Denne pjece er udgivet af Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi i september 2009. Tekst & Redaktion: Fagforum for Gynækologisk/Obstetrisk Fysioterapi. Layout: Design 03 Illustration: Mikkel

Læs mere

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre

Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Flaskeernæring til børn - en pjece til forældre Regionshospitalet Randers 2 Flaskegivning er mere end mad! Pjecen er til dig, der både ammer og giver flaske og til dig, som kun giver flaske. Det er vigtigt,

Læs mere

Brugsanvisning til FysioDesign Duo-Slynge i bomuld, version 2.2

Brugsanvisning til FysioDesign Duo-Slynge i bomuld, version 2.2 Forfatter: Aut. Fysioterapeut Marianne Mogensen Illustrator: Mads Jakobsen Indledning Til dig, der vil sy / har syet en FysioDesign Duo- Slynge. Den er et fleksibelt og ergonomisk gennemtænkt hjælpemiddel,

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

Den lille Rygestop-guide

Den lille Rygestop-guide Den lille Rygestop-guide Indhold Mød en eksryger... 4 På vej... 6 Stop...10 Snart røgfri Hold fast...20 KOLOFON Den lille Rygestop-guide Sundhedsstyrelsen 2010 1 udgave, 1. oplag, 2010 ISBN: 978-87-7104-080-7.

Læs mere

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt

!!!!! af Brian Kristensen! http://akrylkunst.dk. Tegne et ansigt af Brian Kristensen http://akrylkunst.dk side 1 af 6 Denne quick guide viser i korte steps hvordan man tegner de rigtige proportioner i et ansigt. For at have et fundament når du tegner et ansigt er det

Læs mere