Kirken og den moderne verden

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kirken og den moderne verden"

Transkript

1 7. årgang, nr. 1, 2012 Rejected af Niels Engelbrecht Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Kirken og den moderne verden af Olaf Pedersen

2 Rejected Svar på Indlæg om Kirke og jura i Katolsk Dialog nr.3, 2011 I Katolsk Dialog 2011 nr.3 bringes et indlæg af Niels la Cour om Den katolske kirkes beredskab over for seksuelle overgreb mod børn og unge. Forfatteren peger på forskellige fremgangsmåder, der er foreskrevet i beredskabsplanen, som han mener, vil kunne ødelægge politiets efterforskning i en given sag. Uden at gå ind på de enkelte punkter skal jeg blot gøre opmærksom på, at beredskabsplanen er blevet sendt til orientering til Socialministeriet, Justitsministeriet og til Københavns Politi. De to førstnævnte instanser havde ingen kommentarer, mens Københavns Politi ønskede nogle ændringer i planens bilag om hjælp til ofre for overgreb, men ingen kommentarer havde til selve indholdet i planen. Man må vel deraf kunne slutte, at politiet ikke nærer de samme betænkeligheder som Niels la Cour. Niels Engelbrecht Sagsbehandler 2

3 Kvinders kamp for synlighed, ligeret og ligeværd i den Romersk Katolske Kirke i nittenhundredhalvfjerdserne og ind i 2000 tallet Eva Nordentoft Tysk statsborger Barn under krigen Jeg er født 1932 i Frankfurt am Main i Tyskland. Min far var professor i filosofi ved Frankfurts universitet, min mor hjemmegående hustru (dog efter denne tids standard for en professorhusholdning med en barnepige og en tjenestepige i husholdningen og en far som var storkøbmand). Mine forældre var begge to født ind i en katolsk familie; de lod mig døbe ind i den katolske kirke ikke af religiøse grunde, men for at give mig hele den historiske baggrund og kulturen af den kristne verdenskirke. Fra min wiener farmor og farfar og min frankfurter mormor og morfar i storborgerlige hjem til vores moderne tid med to verdenskrige og opbrud ind i den moderne verden, var der sandelig opbrud mellem generationerne. Og opbruddet skete to gange: efter første verdenskrig og efter anden verdenskrig. Min mormor måtte ikke gifte sig med den mand hun elskede - han var protestant og hendes familie godt katolsk. Men hun græd da han døde! Hun var en flot kvinde, som gik arm i arm med sin mand om søndagen til kirke med sølvmønten til klingelbeutelen allerede parat i hånden. Wiener bedsteforældrene var af en anden støbning. Ikke så velhavende, faderen var bogtrykker, men man gik 3

4 lettere gennem livet. Som pige måtte jeg ikke fløjte - ellers græder Jomfru Maria; i sommerferien blev der købt ind, parfume og fine små kjoler til små piger; der blev fortalt pikante historier og leet en let latter blandt de voksne; man gik på pilgrimsfærd, først til kirke så til værtshuset, fordi det var eine hetz - bare sjovt. Mine forældre forlod den katolske kirke i trediverne pga. det moralske snæversyn i hierarkiet og fordi mange af kirkens mænd kollaborerede i begyndelsen med det tredje rige og dens livsanskuelse. Min far har dog indtil sin død beskæftiget sig med ordlyden af FadeVor i den græske urtekst og læst påskeevangeliet for sin familie hver påske. Holdningsmæssig beskæftigede han sig med Erasmus af Rotterdam og Goethe. Fra 1935 var han som filolog og filosof ansat ved Nietzschearkivet i Weimar. Han forlod arkivet i 1938 pga. uoverensstemmelser med Nietzsches Søster, Frau Förster Nietzsche, og Hitlerregimets livsanskuelse blev mine forældre skilt og samtidig brød krigen ud. Mittenwald: 1939 flyttede min mor med mig og min bror til Mitten- 4

5 wald, den sidste lille tyske by inden grænsen til Østrig. Grund: skilsmissen fra min far og krigens begyndelse hun troede vi ville vende tilbage til Frankfurt efter et halvt år. Det skete aldrig mere. Livet i Mittenwald blev for os et Kultursammenstød med en enhedskultur af katolsk bayrisk herkomst og dybe rødder i Bayerns historie. Vi var de fremmede, fik klø i skolen og måtte gerne sulte, da madleveringerne blev knap og kun de indfødte havde nok til dagliglivet med de små landbrug, som var familielandbrug og ikke mere. Bombeflygtningene fra München blev i folkemund kaldt sigøjner, og flygtningene fra resten af Tyskland var bare de fremmede. I dag lever man i Mittenwald af Turismen i de smukke alper og det konfessionelle billede efter ankomsten af de mange flygtninge fra Østpreussen er 50% katolikker og 50% protestanter. Jeg blev firmet (konfirmeret) af Münchens kardinal Michael Faulhaber. I mine gemmer ligger der et brev fra min mormor fra 1942 til mig, hvor hun skriver om bombenætterne over Frankfurt: To timer tordnede og knaldede bombeindslagene. Den halve by er brændt ned. En ild som vi aldrig har set det før...lyset gik ud. Intet gas, intet vand. I dagevis. Det var Guds straffedom. Desværre døde mange uskyldige børn og hele familier. I et sygehus 90 børn og tyve søstre. Ingen telefon virkede mere, der fandtes kun en avis, partiets, kun en radiosender partiets. Vi vidste i 1945/46 ikke om mine bedsteforældre havde overlevet krigen. Jeg var 13 år da krigen sluttede. 1945/46 blev for alvor sultens år i Bayern. Bayern som alpeland bestod af små familielandbrug, lige en til to køer, nogle høns og nogle kartofler. Under krigen spilledes næsten hver uge mindst én gang ved kriegerdenkmal foran kirken Ich hat einen Kameraden med blæserorkestret. Det betød igen at en mand, en søn, en ægtefælle eller far var faldet i krigen. Befolkningen var lukket og afvisende overfor bombeflygtninge fra München og i de sidste krigsår overfor flygtningestrømmen fra Ostdeutschland ; disse flygtninge kom ofte til fods på flugt fra den fremrykkende russiske hær. De nyankomne byttede alt hvad der kunne undværes for mad. Min lille brors løbehjul blev til to æg! Forsyningerne af befolkningen med 5

6 mad og klædning var brudt sammen og fra 1944 af var der hungersnød blandt de ikke indfødte. I de sidste aprildage i 1945 kunne man høre kanontorden: fjenden rykkede frem. Jeg kan tydelig huske at jeg som 13- årig tænkte: Hvis Hitler har ret, så er dette her enden; hvis han løj så er det straffen for det, Tyskland gjorde, og det er også enden. De tyske soldater havde sidst i april 1945 forladt kasernen og rygtet gik, at der var dåsemad at hente. Min mor og jeg ilede til kasernen fik fat i nogle suppedåser og nogle tørrede bønner, de første kanonindslag faldt og vi løb. Vi hentede min lillebror og gemte os oppe i bjergene. Det var Amerikanerne som nåede frem; havde det være russerne havde min mor talt om, at så skulle vi sove og jeg anede kun, hvad det ville indebære. Amerikanerne reddede os med mad til børnene, ofte lige en kop suppe, senere skolebespisningen. Ingen måtte mødes på gaden mere end to voksne sammen. Pfarrer Karl, den gamle sognepræst, var gået Amerikanerne i møde, fuldstændig ensom på vejen med et hvid flag og bad for sin by. Han døde af en hjernetumor i 1946 ved begravelsen gav besættelsesmagten menigheden lov til at følge kisten to og to med maskingeværvagter uden om. Man forstod dog hinandens kultur og respekterede nogle kulturelle samfundsregler trods alt og der blev fred. Efter krigen blev jeg student fra pigegymnasiet i Garmisch-Partenkirchen og fik et etårsstipendium af besættelsesmagten til et studium i USA, New York, College Mount Saint Vincent. Som katolsk College studerede der også sorte amerikanske kvinder og kinesiske stipendiater det var i 1950 ikke en selvfølge på alle universiteter, at der studerede og boede mennesker med anden hudfarve og det blev på Mount Saint Vincent understreget, at den katolske kirke som verdenskirke ikke ville tolerere racisme! Efter et års studium af historie og filosofi vendte jeg tilbage til Tyskland skræmt fra vid og sans af Koreakrigen og hvad den kunne føre med sig den tredje verdenskrig anså vi som en absolut mulighed. Tysk katolsk kvinde i Danmark fra 1958 Lige før studentereksamen 1950 havde jeg gjort bekendtskab med Søren Kierkeaads Stadier på Livets Vej og 6

7 allerede da valgte jeg at arbejde med hans værker og lære dansk. Kommet hjem fra USA studerede jeg hos prof. dr. phil. Alois Dempf i München, og hver sommer ( ) ved det Kongelige Bibliotek i København. Der kunne jeg læse med Søren Kierkegaards håndskrifter på mit skrivebord. Min disputats beskæftigede sig med emnet: Systemproblematikken hos Søren Kierkegaard, dvs. med det, han havde hørt og skrevet ned i de år, han besøgte Berlins universitet. Jeg blev i 1957 færdig som dr.phil. fra universitetet i München med hovedfag filosofi og bifag psykologi. Emnet for disputatsen var Søren Kierkegaard og den tyske idealisme. Efter afslutningen af min disputats flyttede jeg til Danmark og blev gift med en dansk læge, Axel Munk Nordentoft. Et år efter blev jeg dansk statsborger og det var for mig altafgørende at have samme statsborgerskab som min familie dette ønske grundede i erfaringerne fra efterkrigstiden med flygtningestrømme pga. landsforviste familier. Jeg satte mig ind i dansk litteratur, særlig Martin A. Hansen og alle danske klassikere, og jeg beskæftigede mig fagligt specielt med dansk teologi og den politiske side af socialetikken. Da jeg kom til landet og havde jeg i en artikel citeret min bog Christentum und Christenheit som jeg havde udgivet i Tyskland og som indeholdt en oversættelse af dele fra Kierkegaards dagbøger til tysk; dagbøgerne fandtes slet ikke på tysk på dette tidspunkt. Som kritik af min artikel skrev et medlem af tidehverv, at økumeniker jo plejer at snyde sig til udgivelser, der fandtes ingen Eva Nordentoft som forfatter. Han havde ikke set, at jeg havde giftet mig fra navnet Schlechta til navnet Nordentoft. Men jeg var jo også katolik og 7

8 kvinde hvad skulle jeg blande mig i en teologisk debat om Søren Kierkegaard! Men med få tankevækkende undtagelser har jeg generelt mødt stor åbenhed, venlighed og personlig anerkendelse i Danmark. I 1968 flyttede vi til Aarhus, sidste station efter ti flytninger. Vores mange flytninger (blandt andet til Holstebro, Bogense, Odense) skete på grund af min mands lægelige karriere. Vi fik 6 børn. Efter vores start i København valgte vi Holstebro som bosted, fordi min mand kunne aftjene sin værnepligt som læge hos dragonerne. Men én af grundene til at valget faldt på Holstebro var også, at Holstebro lå langt væk fra hovedstaden; dengang spillede angsten for en 3. verdenskrig mellem øst og vest faktisk en rolle for overvejelsen af fremtiden og valg af bosted. Katolsk kvinde i Danmark Søren Kierkegaard har med sin kritik af den borgerlige kirke og med sin lidenskab for kristendommen gjort mig til en bevidst katolik. Trods alt! At være medlem af et kirkeligt mindretal styrkede identitet, og medlemskab af en verdenskirke og ikke en folkekirke gav fylden og spydspidsen imod kirkelig nationalisme og selvtilfredshed. Hverken Jesus eller Luther var jo dansker. Konkrete tiltag som katolsk kvinde i Danmark Odense Formanden for DKKF (Danmarks Katolske Kvinde Forbund) i Odense, Helena Hansen, kom på besøg - med pelsstola og meget bevidst om kvinders værd og stilling. Hun havde erfaringer fra missions- og sygeplejearbejde i Afrika. Og i Odense var også den vimse Agnete Emmering, utrættelig undervejs med sociale kirkelige gøremål og kvindesagens anliggender. Deres ord til mig var: Du må træffe Tove. Og jeg traf Tove, grundlæggeren og første landsformand (senere sagde vi forperson) for de katolske kvinder i Danmark. Hun skrev en lille skrap bog med titlen Myten og Sandheden om kvinden og kirken. Tove kæmpede for retfærdighed dvs også ligeret kønnene imellem. Hun var socialt venstreorienteret, ønskede teologisk uddannelse også for kvinder og nedbrydning af det hierarkiske system i den katolske kirke. Hun vidste godt, at det også ville være en kamp om 8

9 magten. H. L. Martensen (Katolsk biskop i Danmark ) sagde i anledning af et folketingsvalg: Det er godt at der også findes kristne til venstre for socialdemokratiet, partierne på højrefløjen har ikke patent på kristeligheden. Og Tove var venstreorienteret også i det kirkelige landskab retfærdighed indebærer ligeret var hendes grundtese. Vi var på barrikaderne i kirken i debatten om prævention og familieplanlægning. Vi kæmpede for at kvinder selv skulle have og tage ansvar, så vi var for fri abort men imod abort - valget må være kvindens og ikke statens var genetikeren Ursula Friedrich og jeg i avisen med denne tese og deltog i mange diskussioner. Efter Tove Rasmussens død faldt hendes økonomiske arv til arbejdet for de katolske kvinder. Foreningen DKKF har til i dag levet af denne arv, men nu synes den at være brugt. Forfatterne og journalisterne Lis Thorbjørnsen og Ellen Nielsen hører til denne genration kvinder. De bragte viden og en forfriskende ånd ind i kampen for kvinderne i den katolske kirke. Det gælder også for kampen om kvindens mulighed for det præstelige embede: I Toves bog om sandhed og myte om kirken og kvinderne bliver historien gennemgået. I oldkirken affødte frygten for gnostikerne frygten for kvinderne i de tidlige menigheder. Middelalderen gav kvinden mulighed for frihed og uddannelse i klostrene. Det nittende århundrede og mand-kvinde problematikken i denne tid smittede af på holdningen til kvinder i den katolske kirke. Efter anden verdenskrig og 68serne bragte Tove Rasmussen debatten om et moderne kvindesyn ind i de katolske kvinders rækker. Som nævnt var debatten omkring pave Poul VI. rundskrivelse HumanaeVitae, som udkom 1968, meget stormfuld og indebar vigtige temaer angående kvinder. Paven var i sine ord om familieplanlægning gået imod sine lægelige rådgivere fra de katolske universiteter. Abort- og præventions- problematikken står stadig til debat den dag i dag. Særlig var og er det vigtigt overfor Vatikanets ytringer om seksual-etiske spørgsmål at understrege, at der er forskel mellem prævention og abort. Selv hvis man delte kirkens absolutte ja til livet fra undfangelsen af så er der ingen liv som udslettes ved prævention. Debatten er lige aktuelt i dag og desuden knyttet til problematikken om 9

10 overbefolkningen og sult i nogle af de ikke europæiske udviklingslande... En meget rigorøs stillingtagen imod abort ud fra et mere konservativ kristent synspunkt forfægtede læge dr. Niklasen og dr. West. Debatten er i den katolske kirke ikke afsluttet den dag i dag. Simone Petersen, (gift med Olav Petersen, professor i videnskabshistorien og deltager i Spørg Aarhus ) blev formand for de katolske kvinder efter Tove Rasmussen. Simone var kvinden i midten. Hun havde ikke de skarpe kanter men hun vidste hvad det gjaldt. Da hun lå for døden spurgte hun Hvad sker der med mig. Vi kunne ikke svare på det, men vi delte troen med hinanden. Efterfølgeren som formand Ågot Bohn deltog også stærkt i moderniseringsdebatten i halvfjerdserne og fremefter. Hun var den flittige redaktør af det landsdækkende DKKF-blad som hun skrev mange gode ledere for. Økumenisk og internationalt arbejde I firserne var jeg sammen med professor i naturvidenskabernes historie Olaf Pedersen leder af et forum indenfor den katolske kirke med navnet Katolsk Debat som behandlede netop kritiske og moderne spørgsmål til den katolske kirke. Fra var jeg forperson for Det Økumeniske Center i Aarhus, som har som formål: Samfundsrelevant debat og kirkelig fornyelse. Fra 1991 har jeg fulgt med i den medicinsk-etiske debat (min mand var bleven overlæge på radiumstationen i Aarhus) og jeg har været leder af en postgraduate studiekreds i Medicinsk Etik som hører ind under Forum Teologi Naturvidenskab ved Aarhus Universitet. I 2005 blev jeg æresmedlem af Forum Teologi Naturvidenskab. Jeg har holdt talrige foredrag om Etik og Samfund, teologiske og medicinsk-etiske spørgsmål, skrevet artikler og ledet konferencer. Sideløbende har kvindespørgsmålet i relation til den katolske kirke altid haft min særlige interesse. 10

11 Teilhard de Chardin af Eva Nordentoft Teilhard de Chardin er interessant i sammenhæng med den kristne mystik, fordi vi hos den franske jesuit og palæontolog (forsker i jordens oldtid ) møder en positiv kristen fortolkning af udviklingslæren, evolutionen. Teilhard de Chardin fremstiller universets gang som en stræben efter fuldendelse og ikke som en gang mod katastrofen. Teilhard de Chardin mener, at Gud, skaberen af himmel og jord, drager sin skabning til sig - Han er ikke den ubevægelige tilskuer til skabelsen, men er i Jesus Kristus det skabtes alpha og omega. Guds vilje skabte universet, og efter Guds vilje skal det fuldendes i Ham. Teilhard de Chardin tager Johannesevangeliets ord alvorligt, hvor der står om Guds Ord: Alt blev til ved ham, og uden ham blev intet til af det, som er. Skabelsens øjeblik d.v.s. udviklingens start - er punktet alpha. Mennesket er ikke skabelsens midt- punkt, men så at sige udviklingens opadstræbende akse (se skitse). På denne akse ligger også inkarnationen: Gud blev menneske i Jesus Kristus, og den opstandne Kristus vil fuldende udviklingen i punktet omega. Munk og videnskabsmand Teilhard de Chardin blev født den 1. maj 1881 på et lille gods i nærheden af Clermont Ferrand i Frankrig. Hans 11

12 12

13 far var interesseret i naturvidenskaberne, hans mor var en grand niece til Voltaire, og han var nummer fire i en flok på elleve børn. Teilhard de Chardin fik sin skoleuddannelse has jesuitterne og indtrådte som 18-arig i denne orden. Fra underviste Teilhard de Chardin i fysik på jesuitterkollegiet i Kairo, og det var hér, at han begyndte at interessere sig for geologi og palæontologi. Under første verdenskrig var han sygepasser ved fronten og fik Æreslegionens orden. I 1922 erhvervede han doktorgraden i naturvidenskaberne ved universitetet Sorbonne i Paris. I 1923 blev han sendt på en videnskabelig mission til Kina, og anden verdenskrig holdt ham fast i Peking. I er han hos jesuitterne i Frankrig, hvor han skrev sit berømteste værk Fænomenet Mennesket samt mange betydelige artikler i fagtidsskrifter, men hans tanker var så revolutionære, at ordenen forbød offentliggørelse. Hans artikler cirkulerede imidlertid i stensileret form, og efter hans død blev hans værker frigivet og trykt. I arbejdede Teilhard de Chardin i Sydafrika med forskning omkring menneskehedens vugge og tilbragte derefter sine sidste leveår i New York med forskning og forelæsninger ved Wenner-Gren Stiftelsen, hvor han fik gode arbejdsvilkår. Han døde påskesøndag Menneskets ansvar for udviklingen Ifølge alle hypoteser, og hvor ensomt mennesket (i universet) end kan forekomme, er det opstået ud af en jordens almindelige famlen. Det nedstammer i lige linie fra en livets samlede indsats. Det er vor arts altovervældende værdighed og aksiale værdi (fra Fænomenet Menneske s. 167) Dette citat viser, at Teilhard anser mennesket som den gennemgående mening i evolutionen. Og Teilhard, uden at kende moderne medicinske teknologiers muligheder, påpeger, at man i en overskuelig fremtid vil opnå biologiske muligheder for at gøre bevidst, hvad livet hidtil gjorde ubevidst. Det vil sige, at han antyder, at mennesket kan tage ansvaret for en del af udviklingen ind i fremtiden. Men hvem siger, at denne først ubevidste og så bevidste udvikling er en opadstigende linie? Hvem siger, at denne optimistiske udviklingstanke er mere end ønsketænkning? Her 13

14 kommer vi til Teilhard de Chardins egentlige kristne anskuelse af forløbet og samtidig til det punkt, hvorved hans kirkelige kritikere vi fæstne sig. Teilhard de Chardin mener, at Kristus, Han, i hvem alt er skabt (den nicaenske trosbekendelse!) er skabningens begyndelse og slutpunkt. Efter en enorm specialisering af åndelige kræfter vil der indtræde en endelig konvergens - kommunikation - i hvis slutøjeblik den opstandne Kristus vil komme igen...han er garant for skabningen og den, som drager hele skabningen til sig. Skabningen falder på intet punkt ud af Skaberens hænder; Gud er som Skaber punkt A (alfa-begyndelsen) og som Frelser punkt 0 (omega - fuldendelsen). Kristus har som universelt livsprincip, fordi opstået som menneske blandt mennesker, sat sig i stand til - og er fra tidernes morgen i færd med - at underlægge sig, lutre, dirigere og besjæle den bevidsthedens almindelige opstigning, som han har taget plads i. ( Fænomenet Menneske s. 261). Bjerge og dybe dale Teilhard de Chardin er ikke panteist; han mener, Gud har et ansigt, at Han er et Du. Men bliver Teilhard de Chardin i sit positive tolkningssystem ikke svar skyldig på spørgsmålet om, hvor det ondes mulighed kommer fra og hvad synd er? Teilhard de Chardin svarer på spørgsmålet i Fænomenet Menneske ved at sige, at det i materiens område er tilfældet og i menneskets område friheden, som rummer det ondes mulighed. Og så uddyber han i værket Det guddommelige Milieu tankegangen ved at sige: Når man har et mål, når man er på en bjergvandring, så ved man selvfølgelig, at der eksisterer afgrunde og dybe dale, men så skal man tænke på målet og ikke se ned i afgrunden - for afgrunden gør svimmel og får os til at snuble. I vores tid har vi måske erfaret, at nogle afgrunde skal man se ned i, men ikke falde ned i. Katastrofens mulighed skal erkendes og undgås, for den kan ikke bare ignoreres. Den økologiske debat er f.eks. sådant et opgør med en mulig afgrund. Men den positive side af Teilhard de Chardins tankegang kan netop sige den moderne tid noget. Hans tolkning er en livsbekræftende holdning til evolutionen; det er troen på, at udviklingen er villet af Skaberen - at den 14

15 ikke gik i stå, da mennesket trådte ind på scenen, og at den ikke har nået sit højdepunkt endnu. Meningen er, at ikke kun skabelsen men også frelsen har sat sig spor i universet. Skabelsen og Frelsen bør derfor ifølge Teilhard de Chardin sætte sig spor i vores opfattelse af naturerkendelse og tolkning af udviklingen. Litteratur: Teilhard de Chardin - Fænomenet Menneske - Jespersen og Pio - Kbh Teilhard de Chardin - Det guddommelige Milieu - Jespersen ag Pia - Kbh Efterskrift Olaf Pedersen, professor i de eksakte naturvidenskabers historie i Aarhus ( ) gjorde opmærksom på, at evnen til at afdække sandhed (ikke årsagssammenhænge men antal relationer som må accepteres som sande) findes. Denne evne til at afdække sandhed uafhængigt af metafysiske forudsætninger var, efter Olaf Pedersens mening, et af de mest bemærkelsesværdige træk ved naturerkendelsen... Hvis det kan sættes i forbindelse med troen på Kristus som verdens logos (sml. Johannesevangeliet), vil konsekvensen være, at teologiens kommende vekselvirkning med naturvidenskaben vil bevæge sig fra skabelsesteologien ind på kristologiens område. (Præsteforeningens blad nr. 41, 1989, Vekselvirkning) mellem Naturvidenskab og Teologi ). 15

16 Kirken og den moderne verden Af Olaf Pedersen Nedenstående foredrags sidste afsnit blev udgivet i bogen Alligevel katolik, Hovedland Med tilladelse af Olaf Pedersens datter bringer vi nu første og andet afsnit af foredraget, som i sin tid blev skrevet på skrivemaskine (ikke på pc en) og i øvrigt før afslutningen af det Andet Vatikanerkoncil. Om forfatteren siges i ovennævnte bog: Olaf Pedersen (døde i 1997), professor ved Aarhus Universitet i de exakte naturvidenskabers historie. Forord Det følgende er - i let omarbejdet form - indholdet af et foredrag holdt den 23. februar 1964 i Katolsk Forum i Aarhus. Det drejer sig alene om et forsøg på at give et bidrag til klargørelse af en række problemer uden nogen som helst forsøg på at løse dem. De fremsatte synspunkter er helt igennem af personlig art og står for min egen regning og risiko. De kan derfor ikke tillægges anden vægt end den de har i sig selv. Dette gælder også den fremsatte teori om det "normale" forløb af en krisesituation mellem kirken og verden, der blot må betragtes som en mulig hypotese. Indledning Kirken og den moderen verden er et stort og indviklet kompleks af problemer, som ikke kan belyses fyldestgørende inden for rammerne af et kort foredrag. I det følgende vil vi derfor ikke forsøge at give et overblik over disse problemer, endsige løse dem. Formålet er derimod at finde et alment grundlag, på hvilket sådanne spørgsmål kan drøftes med udbytte, medens de konkrete tilfælde kun vil blive berørt i forbigående, eller som illustrerende eksempler. Foredraget indeholder derfor følgende tre hovedafsnit: 1. En analyse af den moderen verdens situation med påvisning af 16

17 nogle typiske træk, ved hvilke den adskiller sig fra tidligere tider. 2. En påvisning af de krisesituationer, der opstår for kirken, fordi verden ikke længere er som før. 3. En skitsemæssigt udformet teori om det "normale" forløb af sådanne kriser i den hensigt at finde frem til en rationel holdning over for dem. Det bemærkes, at begreberne "den moderne verden" og "kirken" i det følgende anvendes i deres ordrette betydning. Den moderne verden er simpelthen den kultur hvori vi lever midt i den 20. århundrede, kristne og ikke-kristne i teologisk forstand. Kirken betyder på samme måde hele kirken - gejstligheden, ordensfolk og lægfolk tilsammen. Er der tale om en enkelt af disse grupper, vil den blive betegnet ved andre, mere indsnævrende udtryk. 1. Afsnit: Vi lever ikke længere i middelalderen Når vi skal finde frem til nogle karakteristiske træk ved nutidens verden, er det rimeligt at begynde med at sammenligne den med middelalderen. Dette skyldes ikke blot, at det foregående foredrag i denne serie sluttede med en omtale af senmiddelalderens religiøse liv. Det er også betinget af, at middelalderen for os kristne indtager en særlig stilling på i hvert fald to måder. a) For det første fik kirkens teologiske sprog i vid udstrækning sin udformning i middelalderen. De store teologer i det 13. århundrede benyttede sig af den aristoteliske filosofis begreber under deres bestræbelser på at formulere troens indhold på en sådan måde, at det var forståeligt for deres samtid. Det er let at finde eksempler herpå. Brødet og vinen siges i messen at undergå en transsubstantiation, hvorpå der sker en substantiel forvandling. Hvert sakramente har sin særlige form og sin særlige materie. - Sjælen er legemets form. - Ægteskabet har et primært og et sekundært formål. - De troende siges i messen at være delagtige i Kristi offer. Alle de her fremhævede begreber er filosofiske kunstudtryk, som middelalderens teologer fandt det bekvemt at benytte sig af, fordi de i forvejen sagde folk noget. De er si- 17

18 den blevet stående inden for katolsk teologi og benyttes stadig som nøgleord, eftersom f.eks. Thomas Aquins teologiske system endnu på mange måder har en normgivende karakter inden for den teologiske uddannelse. b) For det andet er det uden tvivl sådan, at middelalderen endnu i manges øjne står som en salgs glansperiode - en tid hvor troen var levende i alle, hvor der herskede harmoni mellem teologien og videnskaben, og hvor kirken havde magt i samfundet. Man skal ikke kende meget til de faktiske forhold i middelalderen for at vide, at denne romantiserede opfattelse er falsk. Ikke desto mindre er det et faktum, at den er meget udbredt både blandt katolikker og andre. Den megen tale om "sekulariseringen" er jo for en stor del blot en umiddelbar og ukritisk beklagelse af, at forholdene ikke længere er som i middelalderen. Sagen er imidlertid, at vi ikke længere lever i middelalderen. Hvad enten vi synes om det eller ej, er verden på mange punkter blevet anderledes, og vi skal nu prøve på at præcisere nogle af de mere væsentlige træk, der skiller den moderne verden fra den der gik under i renæssance og reformation. I parentes bemærket er det her kun muligt at påpege disse forandringer, medens det vil føre for vidt at prøve at finde frem til deres årsager. Vi vil her samle os om fire iøjnefaldende træk. a) Vor viden er vokset Siden middelalderen er menneskehedens viden forøget på snart sagt alle punkter takket være videnskabens stadige arbejde på bedre at beskrive og forstå verden omkring os. Dette kan der let nævens eksempler på. For det første er vort verdensbillede udvidet og ændret afgørende. Universet er ikke længere en lille kugle med den faste jord i midten, og Guds og de saliges boliger yderst 18

19 ude på loftet oven over fiksstjernerne. Jorden er blevet en ubetydelig klode, der blot ledsager solen på dens vej gennem et stort set tomt verdensrum, hvis grænser endnu ingen har kunnet påvise. Indførelsen af det kopernikanske system var blot det første skridt på vejen mod dette udvidede verdensbillede. For det andet er der sket en tilsvarende forøgelse af vort kendskab til universets mindste detaljer. Vi lever i dag i en mikroverden, hvis eksistens middelalderen ingen anelse havde om. Stoffet er ikke længere en simpel forening af de fire elementer ild, luft, vand og jord, men opløst i molekyler og atomer, der atter er sammensat af ufatteligt små elementarpartikler. Anatomien kender ikke blot legemets synlige organer, men også de milliarder af mikroskopiske celler, hvoraf de er opbyggede. Medicinen har i bakterier og virus fundet årsager til de fleste af vore sygdomme. Arvelighedsforskningen har afsløret de kromosomer og gener, der bærer de arvelige anlæg fra den ene generation til den næste. For det tredje er tiden kommet ind i vor verdensopfattelse på en helt ny måde. Ikke blot udforskes menneskehedens historie stadig mere, men vi forstår også i stadig højere grad os selv som led i en historisk proces. Gennem udviklingslæren har selve livets historie fået en form, og vi er vågnet til bevidsthed om det fundamentale slægtskab mellem alt levende, således at mennesker fremtræder som det "sidste" led i en kæde, der for millioner af år begyndte som primitive, encellede organismer. Den historiske geologi har på samme måde afsløret jordens udviklingshistorie for os og dermed givet os den tidsskala hvori den biologiske udvikling må indpasses. Endelig er selve universets oprindelse og udvikling i tiden blevet et problem, der omsider begynder at blive genstand for videnskabelig udforskning. For det fjerde har en række nye videnskaber afsløret nye sider af vor eksistens som mennesker, og som menneskelige personer. Neurofysiologien begynder at løfte sløret for hjernen og sansernes virksomhed og stiller dermed den menneskeligt bevidsthed i et nyt lys, der ophæver tidligere tiders alt for 19

20 håndfaste skel mellem sjæl og legeme. Psykologien er blevet eksperimentel og har derigennem fået langt fastere grund under fødderne. Psykoanalysen har afsløret sider af vort indre liv, som vi ikke kendte, og påvist seksualitetens fundamentale karakter. Der er intet der tyder på, at denne almindelige forøgelse af vor viden vil standse foreløbig. Den megen tale om "videnskabens begrænsning" betyder ikke, at vi efterhånden får mindre at vide, tværtimod - hovedparten af det vi ved i dag, stod ikke at læse noget sted da vi var børn. Den videnskabelige erkendelse ophober sikkert og støt sine resultater, der lige så sikkert forvandles fra at være sensationelle nyheder til at blive trivielle bestanddele af vor dagligdags begrebsverden eller sunde fornuft. Tilmed ser det ud til, at tempoet i denne udvikling for øjeblikket er voksende. Noget talmæssigt mål for den har man ikke, men det ser ud til at antallet af videnskabsmænd gennem det sidste par århundreder er fordoblet ca. hvert tiende år, hvilket også kan udtrykkes sådan, at 90 procent af alle videnskabsmænd endnu lever. b) Vor viden er mere udbredt Vor viden er imidlertid ikke blot vokset i omfang og dybde - den er også trængt ud til stadig videre kredse i et omfang, som middelalderen ikke tilnærmelsesvis kunne opvise magen til. For det første er folkeoplysningens princip blevet almindelig anerkendt. I middelalderen fik kun et lille antal præster, læger og jurister, og enkelte fyrstesønner en teoretisk uddannelse på skoler og universiteter, og kun få af håndens arbejdere indviedes i den tekniske traditions bevogtede hemmeligheder gennem håndværkerlaugene. I dag er analfabetismen ukendt i Europa uden for Balkan og Italien, og det anses for selvfølgeligt, at uddannelse ikke bør være et klasseprivilegium. At videnskabens og teknikkens metoder og resultater bør være offentlige anerkendes også i princippet. Som konsekvens heraf har begrebet lægfolk mistet sin oprindelige mening. En lægmand var i middelalderen simpelthen en mand af folket, og derfor uden uddannelse, og analfabet. Modsætningen var en boglærd mand, hvilket i praksis var næsten ensbetydende med en præst, en læge, en jurist, eller en velhavende amatør. 20

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. F r i g ø r e n d e b e v i d s t h e d Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis. TOMMY FALKEØJE FORLAG Frigørende bevidsthed. Venstreorienteret marxisme eller Marx s teori og praksis.

Læs mere

Kirkelig Information Jubilæumsnummer

Kirkelig Information Jubilæumsnummer K S BB NR. 3 2004 39. ÅRGANG ISSN 0902-9735 www.ksbb.dk INDHOLD: KIRKENS JA OG NEJ 1 ET STYKKE HISTORIE 2 TEOLOGIEN BAG PJECEN 6 ØRE FOR KLANG - 10 PERSONLIGE HILSNER JENS KR. HOLMGAARD 14 SVEND ERIK LARSEN

Læs mere

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke

tid Katekese i vor Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Katekese i vor tid Catechesi Tradend ae Apostolsk skrivelse fra Pave Johannes Paul II til biskopperne, præsterne og alle troende i den katolske kirke Udgivet af Ansgarstiftelsen i kommission hos Niels

Læs mere

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema:

September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk. Tema: tidsskrift om samfundsforhold September 2014, nr. 3-4 - Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning - info@fremtidsforskning.dk Tema: Den store fortælling ISSN 0105 3981 1 Fremtid kan ikke beregnes. Fremtid

Læs mere

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov

Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Nyt Dansk Udsyn Nr. 6, maj 2014 Onlinetidsskrift for Nyt Askov Tidsskrift for folkelige etiske, politiske og pædagogiske emner. 2 Forord Denne 6. udgave af Nyt Dansk Udsyn er dedikeret til Hans Henningsen

Læs mere

Civilsamfundets udvikling og historie

Civilsamfundets udvikling og historie Civilsamfundets udvikling og historie ii Civilsamfundets udvikling og historie Af Judith Winther (1924-2004) (Med forord og efterskrift af K. Tobias Winther) 2006 Agityne Corp. Udgiver: Agityne Corp.,

Læs mere

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren

Fremtidens præst. Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Kirkeministeriet 1998 1 Fremtidens præst Foredrag og debat på konference arrangeret af kirkeministeren Forfatterne og Kirkeministeriet

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark

baptist.dk FAQ om baptister Særnummer Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark baptist.dk Nummer 7 2010 157. årgang Udgivet af Baptistkirken i Danmark Særnummer FAQ om baptister Det begynder og ender med Jesus Hvor skal man begynde, og hvor skal man ende, når man taler om den kristne

Læs mere

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL

LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL LIV OG RELIGION GRUNDBOG 7/ 8 CARSTEN BO MORTENSEN JOHN RYDAHL METTE TUNEBJERG GYLDENDAL Liv og religion 7/8. Grundbog af Carsten Bo Mortensen, John Rydahl & Mette Tunebjerg 1. udgave, 1. oplag 2008 2008

Læs mere

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag

Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag Claus Friisberg Hvem var Sokrates? Vestjysk Kulturforlag 1 Claus Friisberg: Hvem var Sokrates? 2. udg. 2007 Claus Friisberg ISBN 978-87-87705-16-9 Palatino Linotype Trykt hos Toptryk Grafisk, Gråsten Printes

Læs mere

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele

Kristusveje. http://www.ways-of-christ.com/da. Kristusveje i den menneskelige bevidsthed og på jorden. Indholdsfortegnelse for alle dele Kristusveje Jesus Kristus, Spiritualitet og jorden: Jesus Kristus veje, Hans bidrag til den menneskelige bevidsthed of forandringerne med menneskeheden og jorden: En uafhængig informationsside, med nye

Læs mere

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr.

ikon tema Sandhedsbærerens vaklen og endeligt Hvorfor bliver man religiøs? >> Tro i dialog Ahmed Akkari: læs også: nr. ikon >> Tro i dialog nr. 84 sept/2013 Ahmed Akkari: Sandhedsbærerens vaklen og endeligt tema Hvorfor bliver man religiøs? læs også: Familieværdier og forening af menneskeheden - på besøg i Moon-bevægelsen

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp

F O A F A G O G A R B E J D E. 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström. Jette Rantorp F O A F A G O G A R B E J D E 16 tanker om barndom fra Rousseau til Broström Jette Rantorp Illustration: Otto Dickmeiss Tekst og ide: Jette Rantorp Grafisk tilrettelægning: Joe Anderson Tryk: FOAs trykkeri:

Læs mere

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER

TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER TEMANUMMER KIRKEN DER FORARGER Videncenter for Diakoni og Pædagogik, Diakonhøjskolen Forord I 1959 udgav Haldor Hald, daværende chef for Kirkens Korshær, bogen: Kirken der forarger. Den fik dengang en

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Hvorfor i Himlens Navn?

Hvorfor i Himlens Navn? Hvorfor i Himlens Navn? - Unge i Indre Mission Anja Klitgaard-Jensen Ditte Kræn Østergaard Kristina Hejlesen Lene Kold Kristiansen Marie Rosenvang Mathiesen Aalborg Universitet Humanistisk Informatik 2.

Læs mere

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Indhold Kapitel Side Dansk forord 5 Introduktion 6 Preface 8 Forord til l. udgave 10 Forord

Læs mere

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r

Hans-Jørgen schanz. frihed. tæn ke pau se r Hans-Jørgen schanz frihed tæn ke pau se r FRIHED Tænkepauser 1 FRIHED af Hans-Jørgen Schanz Tænkepauser 2 NETVÆRK af Jens Mogens Olesen Tænkepauser 3 MONSTRE af Mathias Clasen Tænkepauser 4 TILLID af

Læs mere

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen

Nr. 8 juli 2007 154. årgang. Kirke og politik. hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Nr. 8 juli 2007 154. årgang Kirke og politik hvordan skal kirken blande sig? [ ] Stine Frandsen Hvad kom der ud af baptisternes [ ] Anne Åbom [ ] Collage: Ole Steen De fleste af os har sikkert hørt et

Læs mere

LIV OG RELIGION 9 Grundbog

LIV OG RELIGION 9 Grundbog ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ 123456789,. - _ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå LIV OG RELIGION 9 Grundbog Af Carsten Bo Mortensen; John Rydahl; Mette Tunebjerg Dette er en pdf-fil med Liv og religion 9, Grundbog

Læs mere

Émile Durkheim - og samfundet

Émile Durkheim - og samfundet Émile Durkheim - og samfundet Kazimir Malevich - Vinterlandskab (1930) Gruppe 1: Hus 5.1, HumBach, 3. semester, 2013 Gruppemedlemmer: Nadia Yasmin Brakti, Eirikur Gilstón Corfitz Andersen, Mark Blondin,

Læs mere

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse.

Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Hvorfor Danser Visdommen? En undersøgelse af religiøse erfaringspotentialer i dans og bevægelse. Teologisk speciale i Praktisk Teologi af Anja Worsøe Reiff Vejleder Bent Flemming Nielsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol

Storebog. Anonyme Alkoholikere. Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol Storebog Anonyme Alkoholikere Historien om hvorledes tusindvis af mænd og kvinder er kommet sig efter misbrug af alkohol 1 Brug håndiconet til at klikke dig frem til ønsket side,(gul felt)! Org. S.B =

Læs mere

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde

Alle interview fra Gud i skolen fuld længde Alle interview fra Gud i skolen fuld længde 1 Indholdsfortegnelse Interview med Peter Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift... 3 Interview med Abdul Wahid Pedersen, imam... 21 Interview med Czelaw Kozon,

Læs mere