for norsk ti$k~rib~driftl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "for norsk ti$k~rib~driftl"

Transkript

1 aargang Ukntngmadlsr fra fisl(ridirkt0rn for norsk ti$kribdriftl nsdag 2 januar 920 Nr. 3 Uken 7 januar. der deltar ingen dampskibe. Der indkom fredag til Aalesund 35 drivere fra Storholmen med en m:iddelfangst av 8 maal, pris 20' kr. STRSLDFSKET ar ogsaa lt.aalet. sidste uke væsentlig hindret av Til 7 januar er ialt anmeldt opuveir, saa partiet blev litet. De fisket maal storsild ljlot sidste to ukers vedvarende uveir i , i 98, den bedste fisketid har sat storsild , 24,46 i 96, fisket betydelig tilbake, saa man , 52 70'2 i 94, kan gaa ut fra at partiet iaar blir i 93 og 22 00'0' m.aal i betydelig mindre end i de foregaa 92. aaf' er saltet 850'75 maal endeaar. sidste uke blev kun 0P 0t i 99, 2254 i 98, fisket 2465 maal, hvorav til Kri i 97, 80' 64 i 96, stiansund 9550 maal, Aalesund i 95, 40, 440' i 94, 5200', Titran 900', Valdersund i 93 og ' maal i og til Romsdalsværene 780' maal. 92 til samme tid. l tilsvarende uke ifjor blev der 0P Værdien av siste ukes storsildfisket ca '0' maal og i 98 fangst kan sættes til vel V2 million ' maal. Som det sees. var kroner og værdien av storsildfisket ukens fiske jevnt smaat overalt. i denne sæsong kan antagelig sæt Til Kristiansund indkom mandag tes til ca kroner mot fra Griphavet 4 dampskibe og i 99, i 98, motorbaater med fra 200 maal, i 97, i 96 igjennemsnit 8 maal, størrelse 480 og kroner i 95 til om 540 stk. i maalet. Prisen holdt trent samme tid. sig mellem 2530, m:iddelpris 27 kr. pr. maal. Tirsdag indkom fra Griphavet 7 dampskibe og 29 motorhaater med en gjennemsnitsfangst av 40 maal, pris 2427, igjennemsnit 25 kr. pr. maal. Veiret var da ustadig, saa der blev mest vendereise tirsdag, men der indkom dog til Kristiansund onsdag 24 dampskibe og 32 motorhaater med fra 600 maal, i gjennemsnlt 69 maal, pris Der var tilstede 39 fiskedampskibe, 92 motorbaater, 24 saltefartøier, 6 landsaltere med ialt 550 mand. Som det sees var fangsterne gjennemgaaende smaa for Kristiansund gjennem hele uken, de sidste dage var der omtrent landligge paa alle pladse for storm. Aalesund var onsdag tilstede 20 motorbaater og 20 landkjøpere med 90'0 mand,men V a a r s i l d fis k eter endnu ikke begyndt. begyndelsen av uken fik man 4 mual sild ved Fedje, men siden er der intet hørt om noget fiske. Uveiret har ogsaa her hindret forsøk efter siden. fjor paa denne tid var der allerede et godt vaarsildfiske utenfor Bergenskysten og opsynet blev ifjor sat 8 januar. Fet s i l d fis k e t. l sidste uke blev der fisket litt i Finmlarken. Der blev sat 3 større stæng i Korsfjord i Lærredsfjordbunden. l Lebes by skal der være meget sild tilstede. Prisen var i Talvik 8 og i Lebesby for garnsild 06 og for notsild 4 kroner maalet. Der er tilstede i Talvik 8 notbruk og 3 kjøpere og i Lebesby 4 kjøpere, 5 motorgarnbaater, l' smaagarnbaater, 2 landnotbruk og landstæng, 72 mand. Fra de øvrige fetsilddistrikter foreligger der ingen opgaver siden jul. For hele landet er der i sæsongen fra juli 9'9 og til 7 januar anmeldt opfisket maal fetsild, hvorav iset 895 maal, solgt til sildoljefabrikker m,aal, solgt til hermetikfabrikker maal og saltet til handelsvare tønder mot ifjor henholdsvis , i og i S kre i fis k eter saa smaat begyndt. psynet under Lofotfisket er av departementet bestem,t at træ i kraft tirsdag den 27 januar. Lensmanden i Dverberg melder at der til vinterfisket er ankommet 66 motorbaater med 335 mand og 8 kjøpere. Der er opfisket 6 500' stk. torsk. Prisen var for fisken 35 øre pr. og for leveren betaltes 70 øre pr. liter. l Bø i Vesteraalen hadde man og 2 delvise sjøveirsdage og fangsterne var nærmest gode i sidste uke, saa det tegner til et bra Vesteraalsfiske iaar. Paa 3 5 nætters garn hadde man for Hovden fra 00950', igjennemsnit 300' stk., for Nykvaag lg , Aasandfjord , Straumsjøen , Skarsvaagen ' og for Svinøy 200' 500', igjennemsnit 300 stk. alt er i Bø opfisket 32 0'00' stk., hvorav hængt 29 0'00 stk. og iset 3000 stk. Prisen var for fisken 30' øre pr., lever 5070 øre og rogn 2545 pr. liter. 00 stk. fisk veiede 250 og hl. lever gav 48 liter dampmedicintran. Der er tilstede 36 motorbaater, 4 smaabaater og 8 landkjøpere.

2 motorbaater,, UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDiREKTØREN 2 januar 920 Vinterfisket i Finmarken er versigt over vindforholdene ved den norske kyst i uken 7. januar 920. endnu smaat ok storm har hindret (Utdrag av de telegrafiske veirmeldinger til Geofysisk institut.) fisket i de sid$te uker. Loppa Vindstyrken er angit i Beauforts sjøskala fra 02. hadde en enkelt linebaat 60 og i Bergsfjord hadde man 450., Gammelvær 2004P og 0ksfjord300 Station jan. 2 jan. 3 jan..! 4 jan. 5 jan.. jan. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. 8 mrg. l 8 mrg. 8 mrg. 400, forøyrig smaat. Færder fyr... N 2 NNW 6NW NNW 52NNE l S 4S ksø fyr... N 2 WNW lin 2 W NNW SSW 4 SSW Lister fyr... E 3 E 3 WNW 3 NW 6 E 2 SW 2 W Utsire fyr... SSE 5 ESE 5 SW 4 N 7 SE 6 WSW 7 W Bulandet... SE 6 SE 6 S 6 N 7 S 6 SW 6 tdrammtr. Storsildfisket. pslag 5. 3jl: Storsildfisket: Til Kri5tiansund mandag fra Griphavet 4 dampskibe og.4: motorbaater 2008 maal, størrelse , pris 2530'27. Driverne ute, utrygt veil'. Til Titran mandag fra Titranhavet 0 drivere 20704E maal, pris 20. Stoksund mandag damp sl db 25 maal, øvrige vendereise, igaaraftec landligge, frisk sydlig. Til Aalesund en rnotorbaat fra StQrholmen 20 maal, størrelse 560, stor utseiling, men ingen dampsdbe. Romsdalværene delvis utseiling igaar. ' pslag 5. 4;/: Stor5ildfisket: TiJ Titran tirsdag fra Sm ølen Titranhavet5 drivere maal, pris 82. Til Eristiansund tirsag fra Griphavet 7 dampskibe, 29 imotorbaater 0804C ruaal, pris Godveir, driverne llte.. Til Romsdalsværene tirsdag fra nahavet 40 motorbaater maal, prie 20. _ ngen utreise. Til Nordre Søndmø tirsdag fra naliavet. og Storholmen motorbaater maal. Sydvest storm, landligge. 'Til Aalesund tirsdag 4C motorbaater fra strækningen Svinøenna rnaa, størrelse 560, pris 6.% 208. Liten kjøpelyst. Ruskeveir. Til Søndre Søndmør tirsdag fra Svinøhavei 30 motorbaater t500 maal, størrelse Sydveststorm land 5C550, pris ligge..., 7 jan. 8 mrg. ================= Runde... SSW 2 SSW 2 SSW 4 N 4 SSW 3 SW 6 SW 5 na... SE 3 SE 3 SW 4 W 5 SW 8 E 4 Titran... SE 5 NNE 6 SSW 6 SSE 5 SE 4 Sørgjæs.gerne NW 5 NW 5 ESE 6 NW 6 NW 8 SE 6 SE 5 Brønnøy... SSW 3 SE 6 SE 3 N 4 W 3 E 4 S 2 Bodø... NW 4 E 4 E 2 E 6 N 4 E 4 E 2 Røst... WNW 5E 4SW ln 6SSW 5SSW 0SW 5 Andenes... NW 5 S 2 SSE 4 WNW 3 SSW 2 SSE 2 WNW 3 Gjesvær... SW 7SE 4 SW 8S 3 SE 4\SE 4 SE 7 Vardø... \SW Spitsbergen.. NE 6''WSW 5 SW 4 N 4 NNE 5 Stille "N 6\WSW 5 SE 4 8N 6 Stille,N _2_S_ti_lle_ Fetsildfisket til 7 januar 920. Distrikt Finmark fylke... Troms fylke Nordland fylke... : 2977 Namdalen Derav alt optat l Solgt Solgt sildolje hermetik Saltet maal set l' fabrik fabrik maal maal maal S. Trøndelag fylke... ' Møre fylke... ; Sogn og Fjordane Hordaland fylke Tilsammen ! pslag 5. 5/: Storsildfisket: Til Stoksund tirsdag, aften en rnbtorbaat 2'i._ mal, lsdag 5: dampskibe 0504C Mot i 98/ i ruaal og 5 motørbaater 8025 maal pris Uveir hindret driften. Tilstede 5 fiskedampskibe, 30 motorbaater i 96/7... ; : i 97/ " 27 kjøpefartøier,! 7 landkjøpere, ialt 75C " i 95/ : mand. Landligge, storm, snetykke. Valdersund onsdag 22 drivere maal " " i 94/5,... i pris 224. Tilstede 6 fiskedampskibe i 93/ " 08 motorbaater, 8 landkjøpere, 4 kjøpe fartøier, 99 mand. Til Lysøsund 6 sundfisket. Søndre Søndmør ingen driv\ maal hjemmeforbl'uk mot ifjor henholdsvis drivere 00 maal, pris 22. Tilstede il ling for uveir. ngen fremmede drivere, dampskibe, 28 m9torbaater, 9 landkjøpere kun 30 hj emmehørende fartøier tilstede. 5 kjøpefartøier, 35 mand. Til Valsfjor pslag 8. Trondhj em 7/: psyns den ingen drivere opkomne, uveir. Til pslag 5. 7/: Storsildfisket: Til stede 8 motorbaater, 6 landkjøpere, 92 Kristiansund fredag fra Griphavet 8 damp mand. Til Titan on5dag 92 drivere 3kibe, 8 motorbaater maal, pris hvorav 3 med fangst maal, pris Flere vendereise, sydveststorm. 2022%, de øvrige vendereise for orkan.30ksund landligge, storm. Til Aalesund agtig storm, stort redskapstap, 3 mand skyl fredag 35 drivere fra Storholmen middellet overbord og bortkommet. Kristiansund fangst 8 maal, pris 20. Til Romsdalstirsdag vendereise, onsdag indkom 24 værene fredag fra nahavet 2 motordampskibe, 32! baater 430i5 maal, pris 8. Landligge. maal, pris 252. Tilstede 39 fiskedampskibe, 92 motorbaater, 24 saltefartøier, 6 pslag 5. 9/: Storsildfisket: Vallnndsaltere, 550: mand. Storm, landligge dersund lørdag 2 drivere 4653 maal; Til Bjønesundværene tirsdag fra nahavet ukefangst 868 maal, pris Nordre 20 motorbaater %0026 maal, pris 22 Søndmør fra nahavet 5 motorbaater 22 25, adskillig garntap for uveir. Roms Ukefangst 70 maal. Til Bjørnclalsværene landligge, tilstede 70 motor sundværene fredag fra nahavet 3 motorbaater, 7 landkjøpere, 475 mand. Nordre baater 5022 maal, pris 2230, storm. Sndmørsamlet fangst tirsdag 600 maal, Ukefangst 962. Kristiansund: Ukefangst pris 9. Nordveststorm. Aalesund land 9550 maal. Forøvrig landligge for uveir. ligge. Tilstede 20 motorbaater, 20 land Samlet uke fangst 2465 maal. Totalfangst kjøpere, ingen kjøpefartøier, 900 mand til 7 januar maal, hvorav saltet Større dampskib!e klargjøres for Hauge maal, iset 209 maal, resten 765 betjenten i Halten telegraferer: Halten Sulen 4/5/ bedriften hele uken hindret av uveir, ukepalii 655 maal, alt saltet. Pris 220. Nat til 4/ stort redskapstap, hele distriktet under orkanagtig storm og snekave av nord og 2 drivere savnes fra Mausund ialt 5942 maal, saltet handelsvare 8740 tønder. psynsbetjenten i Titran telegraferer idag: Siden sidste kvantumsopgave storsildfisket hersteds 900 maal) derav sendt fersk 50 maal, saltet 2720 tønder, pris 2022Y; pr. maal. Tilslede 6 kjøpefartøier, 5 kjøpere paa land. Storm og utrygt veil' hindret driften. Fylkesmanden. pslag 5. 9/: Storsildfisket. Valdersund lørdag 2 drivere 4653 maal, ukefangst 868 maal, pris Nordre Søndmør fra nahavet 5 motorbaater Ukefangst 70 maal. Til Bjørnsl.mdværene fredag fra nahavet 3 motor

3 ..., i! Derav Ukefangstl Total Distrikt set Saltet Hjemmei fangst maal brukt maal maal maal maal,p., 2} junuar 920 UKENTUGE MEDDELELSER FoR NRSK PsKERBEDRlFT FRA FSKERDREKTØREN 27 baater 5022 maal, pris 22Y2, storm. Uke fangst 962. Kristiansund ukefangst 0G50 maal. Forøvrig landligge for uveir. Samlet ukefangst 2465 maal. Totalfangst t 7 januar maal, hvorav saltet maal, iset 209 maal, resten 765 hjemmeforbruk, mot ifjor henholdsvis Storsildfisket til 7 januar. pslag 5. 20/: Storsildfisket: Til Kristiansund lørdag aften og søndag fra Griphavet 5 motorskøiter efter en frygtelig nat til fredag med tilsammen 64 maal sild, pris Storm, ingen drivere. Forøvrig ogsaa landligge øvrige steder. Vaarsildfisket.: pslag 2. 3/: nat ved Fedje en driver 4 maal. psynet. Sl<reifi skei. pslag 29. Bodø 7/: Yttersiden: For Dverberg opfisket 650 stykker torsk, hvorav saltet 2000, hængt 4500, 4 hl lever, 7 hl. damptran, pris torsk 35 øre, lever 70 øre literen. Uveir. Helgeland: Mandag en prøvetrækning for Myken 70 torsk, pris 36 øre. Fylkesmandell. pslag 32. Vadsø 7/: Loppa enkel linebaat 60, Bergsfjord 450, Gammelvær , Øksfjord Storm hindret. Hasvik 200, storm hindret. Hammerfest Havøsund smaapinder optil 400 Forøvrig storm hindret. Fylkesmanden. psag36. Dverberg 6/: Til vinter Hsket er ankommet 66 motorbaater, 335 rnand, 8 kjøpere, opfisket 6500 stykker torsk, hvorav saltet, 4500 hængt, 4 hl. lever, hvorav dampet 7 hl. dampmedicintran, pris torsk 035 pr., lever 0 70 pr. liter. Uveir har hittil hindret bedriften. Lensmanden.. pslag 36. Bø i Vesteraalen 7/: uken og 2 delvise sjøveirsdage 35 nætters garn: Hovden , Nykvaag , Aasandfjord , Straumsjøen , Skaarvaagen , Svinøy ; pfisket parti stk., hvorav hængt stk., iset 3000 stk., damptran 4! hl., rogn 6 hl.. Priser: torsk 30, lever 5070, rogn 2545, fiskevegt 250 tranprocent 48 belæg 36 motorbaater, 4 smaabaater, 8 landkjøpere. Lensmanden. F etsildfisl<et. pslag 50. Vadsø 7/: ptat ialt maal, hvorav saltet handelsvare 3 00, iset 600, agn 5725, fabrikvare 0600 og forbrukt 2775 maal. 3 støtre stæng fabriksild bugten i Alten, to mindre og to større stæng Korsfjord, Lærredsfjord. Masse sild tilstede Lebesby. Priser: Talvik 4, Lebesby garnsild 06, agnsild 4 kr. maalet. Tilstede Talvik 8 notbruk og 3 kjøpere, Lebesby 4 kjøpere, :5 motorgarnskøiter, 0 smaagarnbaater, 2 landnotbmk, landstæng, 72 mand. Fylkesmanden. i!! Helgeland Namdalen..., Stoksund... l 040' 'i Valdersund , HaltenSulen Titran Kristiansund ] 622 Bjørnsundværene Romsdalsværene Nordre Søndmør Aalesund ! Søndre Søndmør Mot 98/9 97/8 96/7 95/6 94/5 " Tilsammen ;; ::i3:::!! 09 ;!!;l::: Det skotske sildefiske, Ved Norges fiskeriagent i England. Hull, 5 januar 920. Beholdning av saltet sild i Skotland den 3 desember des nov. 99 saltet ganet rundsaltet saltet ganet rundsaltet Østkysten rknøerne og Shetland Vestkysten alt Utnlandsl( nsltrir. Uken 7 januar. Det svenske sildefiske i Kattegat har i sidste uke været ubetydelig paa grund av uveir, likeso.m o.gsaa de drivende miner har virket hem'mende paa fisket. Der var ikke no.gen større foreko.mlst av sild tilstede efter de forsøk som blev gjo.rt. Ukefangsten blev kun 446 hl. notsild o.g 25 hl. trawlsild, middelprisen i Gøteborg var 22 kr. pr. hl. alt er der opfisket hl. Desuten er der opfisket 5055 vaer og sild. To. r s k e fis k e t ved s l and. Generalkonsulen for sland ill'eddeler at to.rskefisket fra medio september til utgangen av desember 99 for Reykjavik med trawlere var meget godt. Fangsten for størstedelen eksportert til England. For Patriksfjord med aapne baater godt, for safjord middelmaadig, for Akureyri med dæksfartøier godt, mens der for Vestmannøerne intet fiske har foregaat. tlgl'ammr+ Sildefisket Bohuslen. pslag 4. 9/: Sildefisket Bohuslen ukefangst 446 hl. l0tsild og 25 hl. trawlsild. Middelpris Gøteborg 22 og 80 kr., ingen saltning. Totalfangst hl., 5055 vaer og TotalsaltninD" 335 hl. o

4 28 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFJ' P'RAP'SKeRDRBKTØREN Torskefisket ved sland. pslag 0. 20/: Generalkonsulen ReykjaVk telegraferer: Torskefisket medio :.JCDl:emDer ultimo desember 99 Reykjatrawlere meget godt, fangsten størstedelen eksportert J:<.ngland. Patriksfjord aapne baater godt, safjord rniddelrnaadig. Akureyri dæksfartøier godt. Seydisfjord godt. Vestrnannøerne intet. Til '{" // '. // '). ;;»») '' // Bilbao do. do. Santander.. do. Coruna.. d'. Vigo.. do kv. norsk 6872 islandsk 547 færøisk 490, norsk 505 engelsk 223 norsk 5007 engelsk 7 norsk Fra vicek0'nsulatet j Alt ' n a, dat. 4 januar 920: Efter, hvad jeg har bragt i erfaring er paa grund av kulmangel den halve fiskerdamperflaate i Cuxhaven oplagt i havnen, og de ventende fiskedampere vil ogsaa bli oplagt paa grund av kul mange l.» 432 engelsk Samtidig kan jeg meddele, at om sætningen ved Cuxhavener fiske alt marked var i aaret Til Pasajes fandt ingen import pund fisk, som, omsatles for mark Fra generalkonsulatet i B i l b a 0, dat. 8 januar 920: mport og om sted. sætning av klipfisk i uken fra desem,ber8 januar 920, alt pr. kvin Fra generalkonsulatet i L iss a Fra konsulatet i M ess i n a: mp0'rt av stokfisk og klipfisk til tal å 50 kilo, androg til: bon, dat. 6 januar 920: Messina i desember maaned 99: B i l b a o: mport dr., d!s»v ena Beholdningerne paa markedet Klipfisk tor 2 33 norsk, pr. d!s»strom Lissabon utgjorde igaar 80 tons fra Neapel boli 6624 norsk, pr. d!s,.»santa engelsk fisk, priser esc. 5664, i8 >, Genua » Cruz 77 n0'rsk, pr. d!s»zero«landsk 8 ts., priser 7680; den 829 islandsk, pr. dis»ciscar«653, portugisiske vare staar nu i esc islandsk, pr. dis»merwede«737 8D, alt pr; kvt. Av de sidst utislandsk, pr. dis»solholm,\ 378 is lossede 3200 baller norsk fisk er nu K l i P fis k fra Genua Kurante priser: landsk, pr. dis»cisilo Amoros« baller tilbake; priserne noislandsk, pr. dis»8aloniki«8653 is teres D:ed esc pr. kvt. landsk, pr. dis.»rma«547 fær Til porto har ingen ny tilførsel øisk. Under 0'sning m/s»vesø«av norsk fisk fund et sted og der er med ca kv. færøisk. ingen beholdninger. Av engelsk Samlet import 29 70'8 norsk, 6872 fisk var beholdningen pr. 3 desemislansk, 547 færøisk. Salg 0708 ber ca ts.; noteringerne var norsk, 7872 islandsk, 47 færøisk. uforandret. Beholdning pr. 8 januar Bankerne noterte igaar for escunorsk, islandsk, 4000 fær dos check: kjøp 8% d., 82 d.; 90 øisk. dages avista: 9 d. Prisen for lste sort opgaves. notert til ptas for norsk, ptas for islandsk, ptas for færøisk. San tan cl! e r: mport pr. d!s ),Ciscar«555 engelsk? pr. d!s»mer \'vede<; 950 engelsk, pr. dis»8tromboli 490 norsk. Samlet im.port 490 norsk, 505 engelsk. Angaaende sardinfisket i forløpne uke, indberetter vicek0'nsulaterne følgende: Santander: ntet. Vigo: Daarlig, der ilandbragtes 358 kurver. Fra' generalkonsulatet i B i l b a 0', datert 0 januar 920: følge den sedvanlige efter uoffieiel opgave utførte statistik, har klipfiskimporten til Nordspanien været som følger i forløpne desbr. maaned: Stokfisk: Hollænder, Bergen Hyse... Klipfisk: St. John, iste kvalitet Kurant... lofotfisket i 99. Utdrag av utvalgsformand AnderssenStrands_ beretning. Lit K.» 520» 425» 350 Som tilfældet har været de senere aar, begav fiskerne sig ogsaa iaar sent paa reisen til Lofoten. De senere aars erfaringer har vist, at deltagelsen i lofotfisket har bragt daarlige resultater i januar og delvis ogsaa i første halvdel av februar, av hvilken grund avreisen hjemmefra stadig er blit utsat. Ved utgangen av januar var saaledes kun anmeldt til deltagelse i fisket 55 farkoster. Belægget øke des til 080 ved midten av februar og til 2700 ved utgangen av maaneden. Efter den tid steg belægget daglig indtil 28 mars, paa hvilken tid det var paa det høieste, nemlig 3758 farkoster, fra hvilket fisket drev es direkte. gsaa iaar var fiskefarkosterne nogenlunde jevnt fordelt omkring i fiskeværene, helt fra fiskets begyndelse og til avslutningen, idet nogen særlig ansamling ikke skedde for enkelte vær, som tilfældet ofte har været tidligere. Flytningen mellem opsynsdistrikterne var' ogsaa liten idet kun enkelte fiskere flyttet fra 0stlofoten og vestover i den sidste del av fisket, likesom der foregik en del flytning til' Sund sidst i mars. Saavel i Værøy som Røst var deltagelsen i fisket ikke stor hele vinteren, og nogen nævneværdig flytning til disse vær fore gik ikke.

5 2 januar 920 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 29 Allerede først i april begyndte belægget at synke idet flere skøitefiskere paa den tid avsluttet fisket og reiste hjem av hensyn til deltagelsen i loddefisket paa Finmark. Likesaa avtok belægget av garnbaater raskt, idet garnfisket fra 0 april og utover intet, særlig utbytte gav. En flerhet av de faste baatlinefiskere i Vestlofoten fortsatte bedriften utover 20 april. Ved opsynets avslutning den 26 april henlaa fremdeles 240 farkoster i fuld bedrift. ndberetning om forlis eller havari av fiskefarkoster paa reiserne til og fra Lofoten er ikke mottat., Utover 25. januar blev der for de fleste opsynsdistrikter foretat enkelte forsøkstrækninger. Resultaterne av disse forsøk tilkjendegav at der overalt var skrei under opsig til de vanlige fangstfelter, men mængderne var visselig smaa, ti fangstutbyttet var meget litet for alle vær. For 0stlofoten stiller forholdene sig dog bedre end for de vestlige vær, idet enkelte forsøl{ sidst i januar ror Skroven bragte fangster paa 70 fisk, for Kabelvaag 80 og for Henningsvær 50. Resultaterne vestenfor stillet sig ugunstigere, bortset fra de fangstforsøk som foretokes paa yttersiden av Røst, hvilke tilkjendegav at nogen fisketyngde utvilsom allerede paa den tid hadde :Søkt op paa feltet, men disse forekomster blev, grundet vedvarende storm og strømsætning ikke utnyttet, mens fisken befandt sig paa omhandlede strøk. De samme veirforhold var ogsaa de raadende forøvrig i Lofoten, hvilket vanskeliggjorde en tilnærmelsesvis omfattende og sammenhængende drift i januar og en større: del av februar. midlertid tilkjendegav d,e til da foretagne redskapstrækninger i de forskjellige vær, at fisken kun sparsomme mængder hadde søkt Lofotbankerne. Kun paa fiske havet for Kabelvaag antages der at ha været nogen fiskefyngde tilstede paa anførte tider, men opsig av sildaate omkring 0 februar bragte forstyrrelse i fiskens vanlige sig med deravfølgende mislige fangstresultater. mkring 20 februar indtraadte nogen forbedring i forholdene, særlig for Mitre Lofoten, idet fangsterne ror de forskjellige bruk øket betragtelig for Stamsund, Ure, Mortsund og Balstad, paa hvilket strøk der til de anførte tider 'forekom nyt opsig av fisk, hvis omfang sandsynligvis ikke var ubetydelig efter den videre utvikling at dømme. Anførte, fisketyngde holdt sig paa nævnte strækning ut mars maaned, dog saaledes at man for Stamsund, og tildels ogsaa paa den østre del av Balstad fiskehav, merket fisketyngden paa vestsig omkring 22 mars, idet dagsfangsterne tildels avtok, likesom fordelingen faldt mere ugjevnt. Denne antagelse bekræftes ogsaa derved, at fisket for Nufsfjord og Sund p'aa samme tid tok sig betydelig op,likesom fiskeflaaten daglig fulgte forekomsten paa vestgaaende helt til Sørvaagen opsynsdistrikt. Den samme fisketyngde kom saaledes ogsaa de stationere baatbelæg i Sund, Reine og Sørvaagen opsynsdistrikter tilgode, hvor fisket for enkeltes vedkommende gav forholdsvis tilfredsstillende resultater fra 22 mars og utover til henimot midten av april. Nogen særlig økning ifangsterne fandt paa samme tid ikke sted for Værøy og Røst, hvor utbyttet de paagjældende tider fremdeles var litet. Man kan derfor gaa ut fra at fiskehavene for Værøy og Røst forblev uberørt av det opsig av fisk som fandt sted for midtre Lofoten, og som senere søkte vestover helt til Lofotodden. Heller ikke andet indsig fisk i nogen merkbar utstrækning antages at ha fundet sted hverken i mars eller først i april paa indersiden av Røst, hvor fisket anførte tider gjennemgaaende var smaat. Likesaa bragte de fiskeforsøk som blev foretat paa yttersiden av Røst først i april, intet særlig utbytte. For Værøy var Fortsættes side 30..Nyfundlandsk utførselsforbud_ mot eksport av torsk, Meddelelse fra generalkonsulatet Montreas til Utenriksdepartementet, dat. 2 desember 99. Jeg indsender hoslagt en i /) The Royal GazeUe«for 20 f. m. offentliggjort kundgjørelse, hvorav fremgaar følgende: j. For uiførsel av torsk: (deri formentlig indbefattet klipisk) utkræves utførselstilladeise fra The Minister of Marine and Fisheries. 2. Utførselen skal ikke kunne 0'egaa førend vedkommende toldofficer har erholdt et eksemplar av utørselstllladels,en. 3. Saavel salget av salgsprisen for vedkommende fiskeparti, bestemt til ekslport, maa være anerkjendt av The Minister of Marine and Fisheries. 4. Vedkommende eksportør, der har erholdt utførselstilladeise, skal selv eller gjennem agent avgi en edelig erklæring, indeholdende en beskrivelse av fiskens kvalitet, og demle edelige erklæring skal illdleveres til The Minister of Marine and Fisheries. 5. Utførselstilladeisen vil bli tilbakekaldt, saaf'emt vedkommende overtrær de utstedte bestemmelser, eller saafremt den edelige erklæring findøs at være ukorrekt. Den væsentlige hensigt med at utfærdigede 'venciterte bestemmelser er formentlig, at man ønsker at sikre sig at kun god kvalitetsvare blir utskibet fra Nyfundland. Benyttelse av garn til fangst av sei i (vla!ge!. Kongelig resolutio.n av 9 januar 920, medhold av 5 i lov angaaende fiskerier i Nordland og Tromsø arnter av 3 august 897 bestemmes, at det indtil videre skal være forbudt at nytte garn til fangst av sei indell Kvænangen herred paa seigrundene fra og med Storstrømmen Ul en) og indover til bunden av Kvæ i,angfjordell i tiden fra og rned 5 til og med 5 september.

6 30 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 januar 92G Tvungen avstaaelse av gnmd i fls!<evæi. Kongelige resolution av 9 januar 99. Lov nr. 2 av 4 desember 97 om tvungen avstaaelse av grund i fiskevær i Finmarkens amt m. v. gjøres i rnedhold av samme lovs 9 gjældende fe' N ordtrøndelag fylke. Bhuslenfisket ifjor., Ste r kre d u c ert a v ka s tn ing. Aaret 99 viste mange vanskeligheter for Bonuslensfiskets utøvelse. Spanskesyken graserte under sildefiskets bed ste tid og a silden stod i høieste pris, skriver»fiskerierna«. HøstsHdfisket har været ganske mislykket, samtidig med at fiskerne fra mehem og nordre Bohuslen ikke hadde anledning til at delta. Det er endnu for tidlig at opgi nogen bestemte tal for fjoraarets fiske, men efter en anslagsvis beregning er den samlede værdi paa første haand neppe over 30 mill. kr. mot 50 mill. i 98, 20 mill. i 97 og 36 mill. i 96. Vintersildfisket har omtrent git 0.5 mill., 8.5 mhl. paa vaarfisket og 2 mill. paa høstfisket. Trawlfisket 2 mill." derav ca. 2 mill. paa sildefisket, 2 mill. paa makrelfisket, derav paa garnfisket og paa dorgefisket og paa Nordsjøfisket. Havfisket er det vanskeligere at beregne, men i anledning av de lave priser kan dette fiske neppe sættes høiere end kr. Hummerfisket har ogsaa været meget daarlig med falelende priser, og har kun git knapt mill. Et fiske, som har været utøvet under prisstigning, er derimot brislingfisket, som med lavere fangst end. vanlig har avkastet.5 mill. Mens fiskepriserne saaledes i almindelighet har faldt, har priserne paa bruksartikler steget. Resultatet kan derfor sies at være daarlig, ialfald i sammenligning med nærmest foregaaende aar. Fortsat fra side 29. forekomsterne av fisk uvæsentlig under hele fisket, og nogen særlig bedring sporedes ikke til nogen tid av vinteren. For Hopen Henningsvær opsynsdistrikter forekom ingen fiske tyngde. Fisken optraadte der spredt og i smaa mængder hele vinteren, og nogen særlig bedring formerkedes ikke for nogen del av fisket. For Risvær og vestover til og med Brettesnes foregik ganske godt fiske til enkelte tider, navnlig sidst i februar og første halvdel av mars, mens derimot intet fiske foregik i den indre del av Raftsundet, hvor Skrei saavidt forekom. 0stnesfjorden erholdtes fangster i januar paa 5 skrei, i februar optil 60. mars og april var fangsterne derimot mindre. Nogen omfattende drift blev dog ikke foretat til nogen tid av vinteren, men alt tydet dog paa at forekomsterne til stadighet var uvæsentlig. Paa selve Hølla, fiskehavet mellem Skroven og Svolvær, foregik nogen drift i februar og tildels i mars, med fangstresultater som foran for 0stnesfjorden anført. psig av fisk formenes saaledes heller ikke at ha forekommet paa paagjældende havomraade, ialfald ikke av nogen betydning. ' For alle opsynsdistrikters vedkommende stillet de meget ugunstige veirforhold store vanskeligheter, praktisk talt under hele fisket, idet stadig godveir først indtraadte først i april, likesom strømforholdene ogsaa var av generende art for flere distrikter. Det endelige resultat av lofotfisket vilde utvilsomt ha stillet sig betydelig gunstigere, om bedriften hadde faat utviklet sig under bedre veirforhold end tilfældet var. Utbyttets egentlige fordeling blandt fiskerne var ivinter meget jevnere end vanlig, og resultatet maa paa grund av de høie priser og den forholdsvis mindre deltagelse i fisket, betegnes som nogenlunde tilfredsstillende for alle bruksarters vedkommende. Gjennemgaaende maa veirforholdene betegnes som ugunstig for bedrifts utøvelse, helt fra fiskets paabegyndelse og til først i april, idet veiret var omskiftende og tildels stormfuldt, med syd og nordvestlig vindretning, likesom stort snefald forekom baade i febru'ar og mars. Den 3, 4 og 5 april indtraf en noksaa alvorlig snestorm. Uveiret indtraf pludselig mens fiskerne var ute paa sjøen og varte omtrent i 3 døgn. Det maa betegnes som et under at større ulykker ikke indtraf. Motorskøiteførerne utførte under denne storm et redningsarbeide som er værd opmerksomhet, ti sikkert er dei: at flere forlis med tap av mange menneskeliv blev avværget ved disses resoluue og uforfærdede deltagelser i redningsarbeidet sammen med redningsskøiterne. En række baatmandskaper, som hadde tapt herredømmet over sine aapne og mindre sjødygtige farkoster og i denne sin hjælpeløse tilstand laa drivende tilhavs, blev opsøkt av motorskøiterne og derefter indslæpt til værstationerne. Efter at snestormen hadde raset ut de dage, holdt veiret sig trygt og godt resten av fisket. Strømsætningen var ogsaa en del generende for bedriften for en række vær, hvilket ogsaa bidrog sit til de ugunstige driftsforhold. Tiltrods for veirforholdene var forlisproeenten ikke stor, idet kun 7 baatforlis fandt sted, ved hvilke ialt omkom 5 mand, hvorhos en mand omkom ved at gaa overbord fra en skøite. alt gik saaledes tapt 6 menneskeliv under selve bedriften. ndberetning om andre forlis eller ulykkestilfælder er ikke mouat. Redningsskøiter var stationert i de fleste opsynsdistrikter.

7 2 januar 920 UKENTLGE MEDDELELSER Fk NRSK FSKERBEDRFT PRA FSKERDREKtØREN 3 Ant a l fis k e far kos ter a v for s kje lli g s.l a g s, s a ru t b e ill anding og redskapsutstyr ifølge optællingen den 22. mars. Bruk Antal Aapne baater t: gi l, ' E Q Kun garn {Farkoster... _i_453_l=_ 008 Besætning _. 432 { Farkoster = 28 Kun line ' Besætning [« Kun sløre { :_B_e_sæ_t_m_ n_g_ Baade garn Farkoster _...,.. ls iT= = 40 {Farkoster... = _! =.. 50 o. a. redskaper. \ ætmg... 58,=_l_,J =_ 58 Baade line {. farkoster =J._. 29 og snøre Besætning ' aost = _s_ Antal dory er = 404 Torsk. Lever. Rogn. Fiskehoder, Lofotfiskets utbytte 99. Produkt, Kvantum Gjennem _ snitspris kr. Værdi kr stk./,30 pr. stk hl.! 9,00 "hl ' " ' 66,00 " "'' solgte.:_ stk. 0,02"" alt ' Anvendelse av fisken Anvendelse av lever og rogn r Produkt Kvantum Raastof og produkt Hektoliter Saltet til klipfi,s... ' stk. Leer til dampmedii. russefisk.. cmtran... ' )) persefisk ) Utvundet do... : Hængt til rundfisk » Lever til andre tran " rotsk]ær.. sorter Solgt til ferskfis.. { " Rogn, saltet til eksp., 4 40 " hermehk. solgt fersk til hermetik. : Hjemmeforbruk. 2) Antal skrei forbrukt stk V ærdien derav kr Fangstmaate: Garn stk., line stk. andre (dypsagn) stk. ) tønder eller kasser. 2) Av forbrnkernes egen fangst medregnes ikke i "Utbytte" ovenfor. F ortsættes næste nummer. markasbrtnlngtr m.. ndberetnillg fra Nlges fiskeriagellt i England, Hans Johnsen, Hull, dat. 8 januar 920. S i de k ass er. Det sidste nyeste paa streikeomraadet staar i forbindelse med norske shdekasser, som i sæsongen finder avsætning paa Londons fiskeu:arked, Bilhngsgate, landværts som sjøværts. Den angivelige grund til denne forehelse er, at sjauerne ikke længer vil fhlde sig i at balancere en fuldpal{ket sudekasse aven bruttovegt paa 2 il 25 kilo paa hodet, som er den eneste maate hvorpaa fisketransporten foregaar ;paa dette marked. Den hele fisketrafik paa Billin.gsgate er meget slet organisert. Det er jo ikke mange norske eksportører som kjender Billingsgate, Londons fiskemarked, og for orienterjngs skyld skal jeg meddele, at hygnjlgen hvori fisken sælges ikke har stort større areal end Bergens. fisket< rvo Den ene væg av bygningen ven der mot elven, hvor sjøtransporterte fisk losses, men da vandet ikke er dypt nok for skibene at lægge ind til markedet, maa der anvendes 2 lægte re, den ene utenom den anden, som saaledes danner en improvisert landgang mellem baaten og markedet. Paa disse lægtere s ætt es op stilladser, hvorpaa lægges en almindelig planke, g: paa denne,planke gaar sjauerne op til markedet med kassen paa hodet, og enhver vil forstaa at denne lasning er et farefuldt og haardl arbeide. For hmdværtstrafikken foregaar det paa samme vis, idet fiskekassen bæres ind paa markedet paa hodet og ut igjen W vognene, som staar i hundredevis.:. tilstøtende smale smug, ventende i tllnevis paa fisken, som skal til alle dele av byens kanter milevis fra Htarkedet. Distancen ft sjøværtstraf.lkken var for 25aar siden meget længete end nu, idet baaterne lossede fisken ved en kai beliggende et,_ godt stykke vei fra markedet, og transporten var den samme. Jeg tok mig derfor av at faa rettet paa disse primitive c,rhold, og foreslog for den eksekutive rnarkedskomite av City byraad, at man g,lorde en indgang paa den ene side av markedet, hvor der er et smug som gar op til gaten, og derved forkorte

8 32 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 januar 920 djstancen fl bærerne. Efter flere møter med ordføreren og andre medlommer av byraadet, som vistemegen sympati for saken., blev arbeidet straks utført. Den nye gate bar den gang mit navn. Da imidlertid markedsforholdene, og da særlig for fisk, el' saa patriakalske,at de dateres fra det 5 aarhundrede med smaa modifikationer og forbedringer, grundet det indskrænlznde areal, vil antagelig sjauernes forlmlgende onl at en kasse sild euer fj sk ikke skal veie mer end 50 kilo brutto bli vedtat, hvorefter en shdekasse herefter vil bli halvparten av den hittil rmvendte størrelse. Denne forandring har kun sin betydning for London, ti paa importplassene s,.m Hull, Grhnsby og Newcastle er det likegyldig enten kassen veier 00 eller 200 kilo, idet transporten paa dekken foregaar paa triller, hvorpaa godset føres til jernbanevogne euer Raadet finder de at være en bydende nødvendighet at nyttiggjøre sig avfaldet i den nærmeste fremtid, da der over hele verden er en alvorlig mangel paa feustoffe. Som resultat av raadets forberedende undersøkelser finder man at fiskeavfald vil yde store indtægter for landets fiskerier og anbefaler at der' av statsd,idler bevilges dollars for at bestride omkostningerne ved eksperimenterne. midlertid har et privat selskap i Kan a d a faat et saa' levende indtryk av»guldet«, der findes i fiskeavfald, at den nødvendige kapital, for at gaa igang med eksperimenter, er sikret. Andre artikler som klipfisk, tøi'fisk, saltfisk, guano og sildemel, sorterte direkte under Reichsfischversorgung G. m. b. H. i Berlin. mporten av tran har under hele luigell vætet og er fremdeles Ull der.. lagt Reichsausschus8 fur Pflanzliche und Tierische oleund Fette Berlin. De forskjellige syndikater hadde sine opkjøpere i Norge. Denne cenlralisering av importen bhr fremdeles opretholdt og er det paa det luværende tidspunkt umulig at dann sig nogen mening 0, hvor henge disse syndi.kater, som indtar en monopolstilling, vil eksistere. Tiltrods for at tendensen under det Lye styre i Tyskland har gaat i retn::ng av socialisering av flest mulige ndberetnillg fra Norges fiskedagent bedrifter, kan man. vel nogenlnnde ilyskland, Johan Reusch, dat. Ham sikkert anta, at disse syndikater resp. blrg 5 januar 99: centraliseringen av importen som fra begyndelsen av var en krigsforanstaltraa kjørevogne, som er jevnhøi med Under lqigen var som bekjendt al ling, før euer senere vil bli ophævet. platformen. import av sild og fiskeprodukter under Det. gjaldt at ha en effektiv kontra! For øieblikket ligger saken i sjau lt.gt Zentraleinkaufsgesellschaft. b. ones l læn d er, som ' t l H (Z EG). B l' D tk ovm importen, saa denne blev ind V a en e er an.... l er. et e se s yap den besluning aar indlandstran traadte januar. 99 i likvidatio og f,krnket. tl ty mindst llulig og. at porten el' l fuld Vrksomhet. Det tør kontrollen over mporten gik fra sam en mprt av kke absolut nød, endlge dog være opportunt at eksportører og me dag av over til Reichsfischversor varer blev undgaat.. Hensigten var,assefabrikker har sin opmerksomhet glulg G. m. b. H. i B.erlin. frst og fremst at ophjælpe valutaen paa forholdet, for tilfælde sjauernes For at nyttiggjøre sig importørernes e.g man kan vel derfor gaa ut fra, at forlangende blir støttet i denne eller erfaring og formodentlig ogsaa for at tidspunktet for handelens frigivelse vil Læste sæsong. 6 i dem en slags aequivalent for de tap avhænge av valutaens stilling. ci:'ntraliseringenunder krigen hadde _ Hvad saltsild angaar har eltersporpaatørt dem,blev der for flere bran selen tiltrods for de enorme priser ndberetning fra Norges fiskeri rher oprettet syndikater, hvori alle været stor og behovet har ikke paa agent i England, Hans Johnsen, da importører, som opfyldte visse betin langt nær kunilet dækkes. Dette har tert Hull 4 januar 920: felser, m. h. t. import og omsætning ogsaa været tilfældet med hermetik. mot kapitalindskud, kunde bli de:l Klipfisk og tørfisk har fundet Fis ke a v f a l d i Kan ada. agtige. Disse syndikater stod under lj!indre interesse og saavidt vites, har Der skrives fra Kan a d a at der Reichsfischdersoigungs kontrol. For tilførslerne herav i det forløpne aar aarlig gaar tapt 2 millioner dollars saltsild blev der dannet et Salzherings været meget begrænset. Dette turde for fiskenæringen i landet, re EinfuhrGesellschaj:t m. b. H. i Berlin. ogsaa gjælde guano og sildemel. Salt præsenterende tons vegt, for fersk sild og makrelfrischherings fisk har hat liten interesse og efter ved at fiskeavfald ikke finder no }l;infuhl'gesellschalt m. b.h. ialtona. hvad Reichsfischversorgung for en tid gensomhelst anvendelse. For at rette paa dette mi.sbruk har myn digheterne nedsat et forskningsraad, som i sin betænkning fremholder. at fiskeavfald, som hovedsagelig indeholder fetlstof og Proten, utgjør mindst tons, til en værdi av 0 millioner dollars, efter nuværende priser, eller 25 9' av totalværdien av den aarlige fangst. Endvidere sku de oljen, ved at utskilles og præpareres, ha en værdi av 2 millioner dollars. For hermetik: FischkonservenEinfuhr siden som svar paa en forespørsel Gesellschaft m.. b. H. i Hamburg. Al meddelte mig, agtet det ikke at indimport ay nævllte artikler gik gjennem føre mere saltfisk, da der hos befolkdjsse syndikater. uingen ingen efterspørsel var efter SYlldikaternes medlemmer fik sig denne vare. Ldelt et vist kvantum i forhold til sin De tyske sildefiskel'ier, som under tidligere import., V::uerne blev til fast J, rigen har ligget nede, har i det for E:,ltte priser solgt til grossisterlle, }{0 kpne aar været optat igjen i liten tmt mot leveringsseddel, disse solgte l;:aalestok. Der har været sendt ut igj en til detaljisterlle og for importø 28 loggere, som tilsammen har utført rer, grossister og detaljister var del' '2 reiser og illdbragt kantjis. fastsat en bestemt fortjeneste, som Silden hal' været pakket llsortel'et ilke maatte ovej.'skride,s. for det meste i norske tønder t ;05

9 li januar 920 UKENTLGE MEDDELELSER fr NRSK FSKERBEDRFT 'FRA FSKERDREKTØREN 33 og hal' været solgt til en fastsat mende. Her er omtrent halvparten av betydelige kvanta i ;4 lbs. og /2 claksimalpris av M. 420 ipr. td. naaten, ca. 30 dampere oplagt og ly\: 'lbs. firkantede blikdaaser i likhet august 99 blev fersldiskhandelell kes det kke, snart at skaffe bunkers, med de franske. Sydkalifornien frigit for fisk fanget med tyske far vilalltallet snart betydelig forøkes. begyndte man av hensyn til den lat(iet og litt senere ogsaa importen ra ve,re produktionspris at nedlægge l'tlandet. Der blev fastsat maksimalpriser sardiner i runde æsker, men da firen ( offentliggjl;t i.)) Fiskets Gang«n. 48), som endnu staar ved kraft, sken ganske naturlig maatte bøies i æsken, vandt denne pakning ikke grundet den lave markkurs har, Fersl<sildmarl<edet. indpas, og produsentene har tildeils naar undtages Danmark, nogen im pslag 2. 4/: Fiskeriagent Johnsen hat vanskeligheter ved at bli av. telegraferer 3 ds,: 600 kasser smaafalport av betydning fra utlandet ikke dende svensk sild, kontrolpris 45 sh. lned varen. rundet sted til HainburgAltona. Sardinsæsongen i Monterey Bay, de sidste maaneder har ogsaa importen hvor Santa Cruz og Monterey er beprisernø fra Danmark ophørt, da mak.simalliggende, varer fra juni til februar. til den lave valuta ikke gir Hermetikindustrien paa Stillehavskysten, San Pedro, Long Beach, Wilmington m. fl. steder begynder den i no ell,sportørerne nogen fortjeneste. Grundet kulmangel, som til sine tider har Konsulatet i San Francisco har vemberdesember og varer til været meget følbar, har tilførslerne indbereuet følgende angaaende april eller mai. San Diego er sæ lhed de tyske dampere været meget hermetikindustrien paa Stillehavskysten: songen Undertiden noget længere. m'egelmæssige og i den sidste tid har Raaproduktet kan faaes til en billig pris. Den fisk, sim behøves til en direkte mangellpaa fersk fisk gjort Den hermetiske nedlægning av Sg gjældellde. fisk, og da specielt nedlægning av en kasse indeholdende 48 llbs. Der er i forrige maaned traadt en sardiner, foregaar hovedsagelig i ovale æsker, klster i det nordlige ny lov i kraft, som med strai av fængse] indtil et aar og bøter optil M. sardiner har imidlertid ogsaa været Kalifornien. Enkelte forsøk med K alifornien gjennemsnitlig 65 cents forbyr alt salg til utlandet gjort i staterne regon og Washington. av fisk fanget med, tyske fartøier. En undtagelse herfra gjældet fiskefartøiet Den kaliforniske industri for hermetisk Markedsberetning Sf. John's. Nyfundland. j sum maa anløpe en utenlandsk havn nedlægning av fisk be 20 desember 99. S0 nødhavn. gyndte i 893 i en meget beskeden $ Forholdene i Tyskland har i det maalestok. Den har imidlertid hat store og heletat bedret sig litt. Levllelsmidlerne er blit litt rikeligere og arbeidsforholdene gunstigere. Man har indtryk av, at arbeidslysten har tiltat og at en litt større optimisme blandt befolkningen gjør sig gjældende. Prishiveauet for levnetsmidler er fremdeles høit og vil formodentlig stige end yderligere og man maa derfor beklage, at forholdene for tiden HV forskjellige grunde vanskeliggjør en forøket import fra utlandet av saadan nærende mat som sild og fisk. Her gjør sig for tiden en sterk kulwangel gjældende. Tilførslerne har i (ten sid ste tid aldeles uteblit, hvorfor det har været umulig at forsyne fiskedamp:erne med dø nødvendige kul, '.; ilket igjen har tilfølge, at tilførslerne av fersk fisk næsten har ophørt. Cuxhaven er hele fiskedampernaaten paa tre nær oplagt av mangel pa kul. Disse tre dampere ventes tllbake i denne uke og maa da sand en rask utvikling, saaledes at der nu alene i Sydkalifornien skal være 32 fabrikker med en samlet aarlig produktion av 2 milioner kasser til' en værdi av 0 it 2 mill. dollar. Stor, middels og smaa merehantable.... Stor, middels og smaa madeira.... Labradorsoft.... Do. lands altet Av sardiner opgives der i Kali Stor, Vestndien..... fornien at være nedlagt i 98 hen Hyse, pr. kv.... imot lv mil,lion kasser mot Smaa, Vestndien i 96. Den fiskesort som anven Sild pr. tønde', skotsk des, er den saakaldte pilehard pakket (clupea pilchardus). Nedlgningen Split sild, alm. pakning foregaar paa samme maate som i Laks nr., stor pr. tre Frankrike og produktet sælges i Do. ". smaa pr. tre konkurranse med de franske sar Hummer, pr, kasse, nr. diner. Saavidt vites har der ikke, pund bokser været gjort forsøk paa at nedlægge Torsketran pr. fat, sardiner i røket tilstand i konkur h. w. pkg ranse med norsk brisling. Torskelevertran pr. gal. Dette gjælder de smaa sardiner. nr.., De store»pilchards<i: derimot, som er meget fete, konkurrerer med Hollands fiskeutfersel igjen fri. norsk sild i tomatsaus, og de vil vistnok i almindelighet bli foretruk Den 5 januar har den hollandske ket for den norske vare. regjøring sat en bestemmelse ikraft, mtrent halvdelen av det nedlagte kvantum kom.mer paa marke som efter :> Berliner Fischmarkt«efter b vilken den hollandske eksport aval s]ags fisk og skaldyr. er frigit. s;7ligvis ogsaa lægges op. Lignende det i ovale lbs. blikæsker. Det () ikke fuldt saa da arlig, er tilstand. for HarnburgAltonas vedkol kjendt her. Der nedlægge,s er den pakning, som er bedst ogs.aa

10 , 9.00 [ _ Statens Datum Jilfluar Februar Mars April Mai Juni Juli August Septbr ktbr Novbr Desbr /2_ /..... Tils. 99 Mot: Norsk klipfisk i Spania" 99. (Efter telegrammer fra generalkonsulen Bilbå.)..,... Kurser mport salg! hyd st;s Paris [ Lon Bilbao ( kvintal. 50 ). Santander( kvintal = 50 ) mpor; Salg hfdpe::a i 'li ning pr. kv. i ning pr. i kv. kv. kv., kv. kv. kv. [ kv. Titranulykken. Departementet stiller kr. til disposition til indkjøp av fiskered skaper. l, P r don. 00 fr. l pr Fiskeridirektøren har fra Justitsdepartementet mottat meddelelse om, at Departementet stiller til disposition l',. _.. '._ av statsmidler kr. til,., : hurtigst mulig indkjøp av fiskeriredskaper til fordel for de nød lidende ved stormulykken utenfor Frøya og Hitra den 4 ds ; Redskaperne utdeles mot, at mottageren avgir en gjældserklæring! til det offentlige for mottagelsen av 86.l redskaperne samt forpligter sig til at tilbakebetale beløpet inden lnaaneder efterat ha mottat varsel ft lerom, saa rem, J us t'tsd l epar t emen ! tet forlanger det. Hvorvidt beløpet vil bli krævet tilbakebetalt vil l, senere bli avgjort, naar der forelig ger nærmere oplysninger om mot tagernes økonomiske forhold m. m., henhold hertil vil Fiskeridirek _ tøren indkjøpe fiskeredskaper fou [ det til disposition stillede beløp og! fordele dissei redskaper saalangt de rækker paa bedst mulig maate._ 500 = gjennem opsynsbetjentene i Valdersund, Halten, Titran og Kristi i ' ; ansund til hvem. man kan henvende [ sig ; j 22.2,. == 65.50: 2.73 == == == 665,'000 :,;,' :98 Eksport fra St. John's. Nyfundland. fra august til 9 desember _ : _ _ =_=_ '[ 2.92 Torsk... kv _ Sæltran fat 42. i,, Torsketran...." 4 8, Sælskind [ 2.:0 Laks... tre ' Makrei og sild, i : , ' '90 Hvalolje... fat =j= = =,= Torskelevertran fat 403 Guano... fat = = = = = ørret j _ 4520' 3320 Hummer... kasser == , == l == Fiskeriforsøksstation i Bergen analyserer, undersøker og gir veiledning ved tilvirkning av fiskeriprodukter.

11 Fetsild og skaaret Storsild sild Hval tran Nordsjasild Sæltran 5 norgs utførsd av fiskproduktr fra januar til 0 januar 920 og tidil 0 januar Bottlenosetran Brisling 5 7 ' Sildetran Si!d, fersk ks. s nds ' Khpfisk, Klipfisk, islandsk Rundfisk sold norsk etc. k g Sild, rakt Makrei, saltet Makre. fersk laks, fersk f.l'::': Rot skjær levende. aal rund rorfisk Hyse,! Sei kg, Anden Anden fersk fisk 325 Rogn Hummer stk. J Fisk, saltet fartai D.m. tran Fisk, saltet i R.m. tran ' _ Sildemel blank Brun kjærr. i !.. _ Brun Haa Blank Fiskeguano Sælsklnd Hermetik ,l'..J p:, ::l <.. l'j o c t" Z >j t"'" 5 ro :s: t" o Cl ttl t"'" t" t"'" en t"!: "'l o z g en '"l en rn t::c t" Cl ::t; >j "" "" ES r:a t"'l.::o t'l Z Tromsø... ' :::'e.rft = = i_ r:=:;; 6 i 4337 = '. 4 94; Fra aln CJ.) V, roldsteder Vaarsild Kristiania... Sandefjord... Kristiansand.. Flekkefjord... Stavanger Kopervik.... Haugesund Bergen Florø Aalesund... Kristiansund.. Trondhjem... Bodø... Svolvær..... Narvik.... Tromsø... Hammerfest., Vardø... Vadsø... Andre alt Fra _.._ Toldsteder Kristiania... Sandefjord.... Kristiansand.. Flekkdjord.... Stavange r Kopervik..... Haugesund.... Bergen..... Florø... Aalesund... Kristiansund.. Trondhjem.... Bodø... Svolvær..... Narvik... Hærdet hvalolje ) l<g. fersk brisling.

12 36 UKENTLGE MEDDELELSER FR NRSK FSKERBEDRFT FRA FSKERDREKTØREN 2 januar 920 Skagens fiskerflaate i St 9»Dansk Fiskeritidende<t. J)en reptæsentere' nu en værdi av op imot 3 mill. kroner. Skagens fiskerflaate utgjorde ved slutningen av aaret 99: 36 kuttere over 5 tons, 48. motorbaate 55 tons, 2 motorhaate under 5 tons, 80 seiljoller og ca. 70 bjergningshater og pram!mler, der med de nuværende høie priser repræsenterer en værdi av ca.,700,000 kr. Antallet av større fiskerfamøier eri stigning, idet man som. regel altid erstatter en gam!mel, avgaat motorjolle med en ny, sjødygtig kutter. Enkelte av de under krigen til de da.opdukkende fiskeriaktieselskaper solgte baater erpaa fordelagtige vilkaar tilbakekjøpt av Skagen boere. Til fiskeriets utøvelse har været benyttet følgende redskaper: 5 bundgarn, 500 rødspættegarn, 200 makrelgarn, 200 sildegarn, 600 snurrevad, 7500 ruller taug, 40 tobisvad, 66 makreivad, 00 sæt bakker; 20 snurpenøter samt dræg, vagere m. m'. til en samlet værdi av ca.,200,000 kr. Antallet av sildegarn, bakker etc. er i avtagende, hvorimot tallet paa makrelvad og snurpenøter er jevnt stigende. Pri v:ding, og forbedre metoden for fiskesen paa baater og redskaper har fngsten i Kina. Kapitalen er foreefterhaanden naadd en usedvanlig løbig fastsat til mill. dous. Kdgshøide. Dog er taug (manilla) noget ministeriet vil utvide sjøpolitiet tilbilligere end aaret før. strækkelig for at kunne støtte det nye Den samlede kapital, der er an fliretagende i fuld utstrækning. ndtil bragt i fartøier og redskaper, ut nu har ikke eksistert noget selskap i gjør derefter ca. 2,900,000 kr. (mot Kina som raadet over en fisk erflaat e, ca. 2,800,000 kr. i 98). og fangsten blev kun ltøvet av enkelte Følgende tilbakeblik viser tyde fiskere, hvilke tiltrods for sine primilig den mægtige stigning i værdien Uve metoder dog sedvanligvis tilav Skagens fiskerflaate med til bakevendte med gode fangster. hørende utrustning: 90'4 400,0'00 92,0.0, ,000 93,50,0.0.0 Store brislingfangter ved Danzig ,000 94,200,000 Danzigerbugten ved Hela blev for ,000 95,28.0,0.00 Bogen. dage siden gjort rike brislingfangster. Dagsfangsten av gjennem , ,000, , ,400,0.00 snitlig 000 c\vt. bringer fiskerne G0 H7G, 98 2,8.00,000 overordentlig fortjeneste, særlig av de lvl,000, ,900,0.00 handlende blir der sat enorme pdser, fiekeriet deltar over 600 mand. fra 230 til 25 mark pr. cwt. 99 er intet m:enneskeliv gaal tapt under fiskeriets utøvelse. De herværende skibsverfter og motorverksteder beskjæftig:er efterhaanden en meget anseelig arbeids styrke. Kinas fiskeri. Der er planlagt at etablere et fiskeriselskap i Kina, som skal arbeide for at bringe fiskeri bedriften i større nt Japanskklipnsk til De Forenede State,'. Japansk klipfisk er igjen blit sendt ti! De Forenede Stater (sier Canian Tisherman)og i betragtelige mængder pund ankom til Seattle i cjdober. Generalrapport om de større norske fiskerier(norw.fisheries) Kvantum Hvad der fiskes i uken, men anmeldes forsent til at komme med, optages i følgende ukes rapport. Quantities report ed too late to be included in the report for this week are added to totals for next week.) A. Skrei (torske) fisket (Cod Fishery), januar=juni...,...,.. mill. st (pieces) Dampmedicintran (Cod liver oil),...,...,... :... hl. Lever tilovers til anden tran (Liver for other oils),.,."...,.. hl. B. Sildefiskerierne (Herring Fisheries) :. Vaarsildfisket (Spring Herring), februarmars... maal a 50 liter 2. Fetsildfisket julidesember!)..., , saltet, fiskepakket (Fat Herring) (Barrels salted, seapacked) 3. Storsildfisket (Large Herring), oktober, desember, februar: a. for vestlandet (the West Coast)...,...,.. maal a 50 liter b. for østlandet (the South Coast)...,... maal a 50 liter. 4. Drivgarnsfisket i Nordsjøen, junidesember!)......, sahet, fiskepakket (Fishing by drifters in the NorthSea) (Barrels, salted, seapacked) 5. slandssild indkommet til norske havne , saltet, fiskepakket (Herring from celand landed in Norway) (Ba rrels, salted, seapacked) C. Makrelfisket ved dorgere i Nordsjøen, saltet for Amerika 2 ). tønder i fiskepakning (Seapacked mackerellanded in Norway from the NorthSea, sa.ltedjor export to America) Totalfor uken til kvantum til 7/ 920 7/ 920 l ol l ) Al sild forbrukt fersk er ikke medregnet. (All Herring used fresh is not included). 2) Al makrei, som er forbrukt fersk, eksportert i is eller saltet rund for det skandinaviske marked, er ikke medregnet. (All mackerel, us ed fresh or exp. in ice or salted for the Scandinavian market, is not included). Ved eftertryk av disse meddelelser maa.fiskets 9anga angives som kil<:ie. AlS John Griegs boktrykkeri.

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n 9 aargang Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~arift fra fisk~riair~ktør~n nsdag 0 april 98 Nr. 5 norsk~ flsk~rj~r. Uken 3 mars-6 april. 97, '467000 i 96 og 5087000 i 95. Det samlede skreikvantum stiller

Læs mere

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n

fra fjsl(~rtålr~kt0r~n Ukntng nddlisr for norsk fjskrlbarift fra fjsl(rtålrkt0rn nsdag 6 februar 92 Nr. 7 middelpris 9 kr., landnotsild 6 og for snurpenotsild 722/2 kroner Uken 62 februar. maalet. Notsildens størrelse var 540

Læs mere

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater

pris 20; til Aalesund 110 drivere fra Svinøen-Ona med 10-350 igjennemsnit 46 maal, pris 22~ 20, og til Søndre Søndmør 15 motorbaater iø t. ø an Ukntng mdalsr for norsk flskrjbclrjft fra fisl\rjdlrlit0rn 2 aargang nsdag 2 februar 92 Nr. 5 Uken 2329 januar. Sto l' s i l d fis k e t var i de første dage av uken hindret av uveir. Tirsdag

Læs mere

fra fisk~ridir~kt0r~n

fra fisk~ridir~kt0r~n Uk~ntng~ m~d(l~~ls~r for norsk fisk~rjb~drift fra fisk~ridir~kt0r~n Nr. 34 sildoljefabrik. Prisen paa notsilden var J 7 18 kroner og paa garnsilden 1520 kroner maalet. Flere stæng endnu uoptat. 5000 maal

Læs mere

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~

VAARSILDFISKET faldt meget godt ~ ~ 775000. 372 8 aargang Uk~ntJjg~ m~da~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n Onsdag 7 mars 97 Nr. 0 Lægges fangsterne i søndre og nordre distrikt sammen utgjør det sam norsk~ fisk~ri~r. Uken

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift 5 aargang Norske fiskerier o Uken 814 februar. fra fiskeridirektoren nsdag 18 februar 1914 Nr. 7 Uagtet uveiret hindret mange dage Jib. kassen. Hull var

Læs mere

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift

Uk~ntng~ m~dd~i~ls~r for norsk fjsk~rib~arift Ukntng mddlsr for norsk fjskribarift Det samlede parti opfisket sild i s ø n cl re og n' r d r e vaarsildfra fiskridirktørn, aargang Qrsl( fisl\rtr. Uken 22-28 februar. V AARSLDFSKET faldt bra i sidste

Læs mere

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar.

ang SKREIB-'ISKETS utbytte for uken er fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 3 aargang Norske fiskerier. Uken 11-17 februar. SKREB-'SKETS utbytte for uken er 4.4miJl. stk:, hvori dog er indtat hele januarfangsten

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Uk~ntlig~ m~dd~l~ls~r for norsk tisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n 9 aargang Onsdag 20 mars 1918 Nr. 12 maal, hvorav 247 250 garn og 287 900 notsild og saltet 137 500maal. Uken 1016 mars. Værdien av

Læs mere

for norsk fjsk~rib~drift

for norsk fjsk~rib~drift Uktntligt m~cldtl~ls~r fra tisk~ridirtktør~n for norsk fjsk~rib~drift nsdag 17 juli 1918 Nr. 29 norsk~ fisk~rj~r. Uken 713 juli. FETSLDFSKET. sidste uke blev der sat 3 større og 4 mindre notstæng i Valsfjord

Læs mere

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

fra fiskeridirektoren Onsdag II oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag oktober 1911 i det trondhjemske sælges for 3 til 4 kr. maalet. Nogen faa mindre notstæng er gjort i det rrrondhjemske

Læs mere

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r.

BRdISeLsINl'dGs+FeISuKkeErT,. shæarlrl'gf~i!~y.fybrla'k'e j 3 188430 j 1916, 4265 160 j 1915, tdtgri1mm~r. Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n 8 aargang nsdag 11 juli 1917 Nr. 28 nqrsk~ fisk~ri~r. Skaatø 12400 stk., til Langesund mark~dsb~r~tninlt~r ru \l 11 480 stk. og til Arendal

Læs mere

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar.

norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. Uk~ntlig~ m~dd~~js~r for norsk tisk~rib~drift frafjsktridir~ktør~n nsdag 30 Januar 1918 norske fi$lt~ri~r. Uken 20-26 januar. STRSLDFSKET faldt smaat ogsaa i sidste uke paa grund av uveir som hindret driften.

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 19 mars 1924 fiskeutbytte fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. Bergen Onsdag 9

Læs mere

fra fisf{~r1(ur~ktør~n

fra fisf{~r1(ur~ktør~n n UkntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fisf{r(urktørn N'. 2 norsl( fis(rjer. Uken 4-0 januar. STRSLDFSKET var i hele uken hindret av uveir, saa ukefangsten blev ubetydelig. Litt indkom søndag, men

Læs mere

fra tjsk~ridjr~ktør~n

fra tjsk~ridjr~ktør~n UkntUg maa$r for norsk tiskrib drift fra tjskridjrktørn aargang nsdag 8 februar 920 Nr. " gjennem:snit 43 maal, pris 8-20 maal, hvorav iset til eksport 2250 norsl( fis(rlr. kr. maalet; til Titran 5 drivere

Læs mere

fra fisk~rjdjr~ktør~n

fra fisk~rjdjr~ktør~n Ukntng mddlsr for norsk tj$kribdrift fra fiskrjdjrktørn Nr.. 0 Uken 26 februar4 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt fredag og lørdag for Egersund likesom der ogsaa Hskedes bra ved Kvitingsøerne.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. --- - -- ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket

STORSILDFISKET faldt meget med 170 maal som gjennemsnitsfangst. Sulen er der her i sidste uke opfisket Uk~ntng~ m~dd~l~is~r fqr norsk Jisk~rjb~drift fra tisl,~riair~ktør~n 0 aargang nsdag 5 januar 99 Nr. 3 mandag 47 drivere med en gjennem- kroner mot 2700000 i 98, 8 ~6 000 nqrsk~ fisl(~rj~r. snitsfangst

Læs mere

fra fisk~ri"ir~kt0r~n

fra fisk~riir~kt0r~n 2537 Ukntng mddlsr for norsk fjskrjbarjft fra fiskri"irkt0rn 8 aargang nsdag 6 juni 9 " Nr. 23 Rotskjær Russebeh. derav er stationert i Hammerfest 47, norsk fiskrir. i Rolfsø, 32, Honningsvaagene 20. Uken

Læs mere

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september.

norske fjsl(~ri~r. Uken 5-11 september. an. U)("tng t11dailser for norsk fi skeribtd ri f.t fra ti sl,rjdlrkt0rn 11.!!trgang. OnsdcafJ 15 september 1920 Nr. 37 norske fjsl(rir. Uken 5-11 september. FETSILDFISKET. Fra Finmarken meldes om bra

Læs mere

fra tisk~ridir~kt.ør~n

fra tisk~ridir~kt.ør~n UkntUg mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridirkt.ørn 4 aargang Onsdag 4 mars 923 Nr. for landnotsild kr. 6.75 pr. hl. (ifjor 350 og Hopen 600 stk. Fredag om 0.50) og for snurpenotsild kr. 4.25 pr.

Læs mere

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her

VAARSILDFISKET gjorde ikke saa De fleste sluttet sildefisket ogsaa paa forøkelse av 690000 stk. Ialt er her Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang nsdag 4 mars 94 Nr. 9 Prisen var onsdag og fredag kr. 3-4.25 vise sjøveirsdage og i,r øst 5 hele pr. maal. I søndre distrikt

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 6 september 9 Nr. 36 Norske fiskerier. Uken 27 august-2 september. Stamsund har endel baater begynct Av den iaar ilandbrngte

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren n Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 21 juli 1915 Nr. 29 mellem 6000 og 18 000 kg. rundfisk 57 000 stk. Ogsaa for Kristiansand, Norske fiskerier o (lange

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag 7 januar 923 Nr. 3 ue fangstfelt 7 dampskibe med meget norsk fiskrir. ujevne fangster fra 000, gjennemsnitlig 22 maal, pris 20

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n n UkntUg mdalsr for norsk tiskrjbdrift fra fiskridirktørn nsdag 28 januar 920 Nr...ti norsl( fisltrlr. Uken 8-24 januar. STRSLDFSKET var i sidste uke i stor utstrækning hindret av uveir, men enkelte dage

Læs mere

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til

fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 8 aqgust 1923 sider kr. 2.00 ved henvendelse til 77.3 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. - ~--- 4 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeridirektørens kontor. ANNONCEPRS:

Læs mere

fra tisk~riair~kt0r~n

fra tisk~riair~kt0r~n Ukntng mddllsr for norsk fjskribdrift fra tiskriairkt0rn :2 aargang nsdag 9februall' '92 Nr. 6 nrsl( fiskrlr. Uken 30 januar-5 februar. Sto r s i l d fis k e t faldt meget godt i uken. Nat til mandag blev

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

DRIVGARNSFISKET efter sild i

DRIVGARNSFISKET efter sild i Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 4 aargang Norske fiskerier. Uken 1319 juli. DRVGARNSFSKET efter sild i N orclsjøen er fremdeles smaat. Der inclbragtes 477 tønder

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aarang Staten overtar krigsrisikoen for makrelflaateo. Da der paany er indkommet talrike forespørsler om makrelflaaten bør fol'tsætte

Læs mere

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av Fiskeridirektøren. ABONNEMENT Bergen ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige 8 aarg. postanstalter

Læs mere

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der

SrrORSILDE-'ISKET blev i uken antagelig sættes til ca. kr. 600 000. blev optat 54 mindre stæng og der Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrht fra fiskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 7-13 februar. nsdag 17 februar 1915 Nr. 7-125 902-71 510-2845, i 1913 for notsild 4-6 og for garnsild

Læs mere

fra Ftskeridirektoren

fra Ftskeridirektoren U kentl ige meddelelser for norsk fis keri bed rift fra Ftskeridirektoren 5 aargang nsdag 15 april 1914 Nr. 15 til russefisk. Der er nu tilstede 1784 sidste uke. Fisket antages dog at ha Norske fiskerier.

Læs mere

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier).

Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Fiskeutbytte indtil 23 august 1924 (De store fiskerier). fi kets Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 5 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle ANNONCEPRS: lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen postanstalter

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Uknti9 dcllsr for norsk fiskrlbdrift fra tiskridirktørn 13 aargang Onsdag 25 oktober '1922 Nr. 43 Fiskeriraadet 1922. Foredrag av Fiskeridirektøren ved Raadets saentræden den 21 ol

Læs mere

fra tisk~riair~ktør~n

fra tisk~riair~ktør~n Uk'ntng mddils(for norsk tjskrjbdrjft fra tiskriairktørn 13 aargang Onsdag 111 oktober 1922 Nr.. 41 norskfiskrir. 5531-56329 og i 1920: 388 615 Brtttingr. - 21 277-286541 - 6577 - Brislingfisket. Uken

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 2, aargang Onsdag 22 februar 191 i Nr. 8 Veiret. Meteorologiske Obser- va t o l' i u m beretter: omkring Kopervik og Smørstak. Ellers

Læs mere

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt

FET S I L D FIS KE T hadde en med 870 mand, 45 kjøpefartøier. Ialt 9 aargang n Uk~ntlig~ m~dd~~ls~r for norsk Jisk~rib~drift fra fisk~ridir~kt0r~n nsdag 11seplember 1918 Nr. 37 saltet 1250 tønder. Kvalitet 46 nqrsk~ fisk~ri~r. streks, og pris 3645 pr. maal. Tilstede ved

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren an Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedriff fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 3 desember 9 Nr. 50 er iset til eksport, 48 360. solgt til noget større end almindelig paa denne Norske fiskerier.

Læs mere

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr.

FETSILDFISKET vil likesom ikke I Ibestad i Troms fylke er i uken fartøier 967 tdr. flækketog 643 tdr. an Ukntligmddllsr fra tiskridirktørn for norsk fiskrlbclrift 11 aargang nsdag 8 september 1920 Nr.. 36 man ogsaa litt garnfiske. alt i Nam- med 20 tdr. flækket. alt' er iaar av nor$( fisl,.rir. dalen 43257

Læs mere

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket.

fisket Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. Bergen Fisket. fisket Gan l>~~~~o~~~~~~~~~~~~~~~~~ >_~d c_~_~::~~~::~~~.~~j~~~~~~~;::~~~~.~~~~_'r?~~~~~3~~~~~. > Efterretningsblad for norsk fiskeribedriit, utgi! av Fiskeridirektøren. 16 at ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n rr pere, Lærredsfjorden Uk~ntng~ m~ad~~ls~r for n~rsk tisk~rib~drjft fra fisk~ridjr~kt0r~n il aargang nsdag 15!!nars 1916 Nr. 11, 1914 var det samlede parti 428 600 sidste opgave opfisket i Malangen nqrsk~

Læs mere

fi,skets Gang Fisket.

fi,skets Gang Fisket. fi,skets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 17 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gant' øvrige

Læs mere

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft

STORSILDFISKET, der nu omfattes sild mot 3773 maal i 1914. Der er. fra fiskeridirektoren. Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribeddft fra fiskeridirektoren 6 aargang Onsdag 8 desember 95 Nr. 49 Fiskeriinspektør Johan Fleischer. Gjennem dagspressen vil vore læsere Norske Fiskeriers Fremme

Læs mere

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923

fiskets Gang Bergen Onsdag 11 juli 1923 ' lkog Mængde l l! hl. i kene hl. l 000 000 fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 4 aarg. ABONNEMENT kl". 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa

Læs mere

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n

fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 1917 Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for. norsk fisk~rib~drift fra ;:jsk~ridjr~kt0r~n 9 aargang Onsdag 27 mars 1918 Nr. 13 norsk~ fisk~rj~r. Uken 17 23 mars. Det samlede skreikvantumstiller sig samlede kvantum iaar

Læs mere

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925

ets Gang Fisket. Uken 17-23 mai. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. Bergen Onsdag 27 mai 1925 ets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgi! av fiskeridirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag 27 mai

Læs mere

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til

Fisket. Bergen. Onsdag 10 desember 1924- sider kr. 2.00 ved henvendelse til n Efterretningsblad for norsk: fiskeribectrift, utgit av Fiskeridirektøren. 5 aarg. ANNONCEPRS: ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Nr, postanstalter

Læs mere

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren.

fis ets an Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. 04 5700 fis ets an -- Efterretningsblad for norsk fiskeribedjrift, utgit av Fiskeridirektørren. l ABONNEMENT ANNONCEPHS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen 6 aarg. f postanstalter og paa Fiskeri Onsdag

Læs mere

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915

fra ftskeridirektoren Onsdag 27 januar 1915 ang U kentl ige meddelelser for norsk fiskeri bed ri ft fra ftskeridirektoren 6 aargang Norske fiskerier. Uken 723 januar. uken. Onsdag 27 januar 95 Kristiansund var gjennemsnitprisen tirsdag 2, onsdag

Læs mere

fra fjsl(~ridjr~ktør~n

fra fjsl(~ridjr~ktør~n UkntUg mddlsr for norsk tjskribdrift fra fjsl(ridjrktørn nsdag 25 august 920 Nr. 34 handelsvare 2660 maal mot ifjor 8803 820 29463 579 _ 8689 maal og 7 23 tdr. 69 35 og i 98 227948 50 _ Uk;l 52 august.

Læs mere

fra fiskeridirektoren

fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 23 september 94 Nr. 38 Norske fiskerier a Uken 39 september. utgiør til 9 september 0022 maal tøier 39254 tdr. og

Læs mere

fra tislt~ridjr~ktøttn

fra tislt~ridjr~ktøttn 10 aargang t Ukntng mddilsr for norsk tiskribclrift fra tisltridjrktøttn Onsdag 17 september 1919 Nr. 38 norsk fiskrir. Uken 7-13 september. FETSILDFISKET. I sidste uke hadde fisket en forøkelse av 32

Læs mere

fra tisl,~riair~ktør~n

fra tisl,~riair~ktør~n Ukntlig mddilsr for norsk fiskribdrift fra tisl,riairktørn nsdag 10 september 1919 Nr.. 37 Uken 31 august6 september. FETSILDFISKET hadde en ukefangst av l' 492 maal mot ifjor i tilsvarende uke 8709 maa!.

Læs mere

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag

S O Kristiansand 22-30 kr. maalet. like til slutningen av uken.. Fredag Ukentlige meddelelser for norsk fiskerihedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang Onsdag 15 januar 1913 Nr. 3 Norske fiskerier. drift. Til Kristiansand er indbragt høi, var nu synkende og gik efterendel smaafangi:lter,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift. fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2 aargang Onsdag 22 november 1911 Norske fiskerier. Uken 1218 november. salg fra tidligere satte laase har fundet sted. Notsilden

Læs mere

fra tisk~ridir~kt0r~n

fra tisk~ridir~kt0r~n Uk~nt1ig~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra tisk~ridir~kt0r~n 9 aargang nsdag ti februar 11918 Nr. 6 179107 i 1914, 238211 i 1913 og dige priser beregnet til ca. 2,5 milnq.rsk~ fisk~rj~r. 225000

Læs mere

fra tjsk~ridjr~kt0r~n

fra tjsk~ridjr~kt0r~n Ukntig mddsr for norsk fiskribdrft fra tjskridjrkt0rn 3 aargang Onsdag februar 922 nqrsk fiskrir. Uken 2228 januar. Sto r s i d fis k e t fadt i sid ste uke meget ujevnt og var smaat i hee første havde

Læs mere

fra fjsk~rldir~kt0ren

fra fjsk~rldir~kt0ren UkntUg mddlsr for norsk fjskrlbedrift fra fjskrldirkt0ren 2 aargang nsdag 2 mars 92 norsl( fisitrir. Uken 20-26 februar. 99 var det samlede -parti 754255 maal, i 98 674060 og i 97 835 85 maal til samme

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren I, aargang Norske fiskerier. Uken 25 september l oktober. Onsdag 5 oktober 1910 Nr. 40 i Meløy, 1010 1 /2 i Bodin, 1015 i beretning

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 4 aargang Ukntlig mddlsr for norsk fiskrlbdrift fra fiskridirktørn.. Onsdag 7 mars 923 Nr 0 hl, til hermetik 2500 hl. og til hjemmeforbruk 64 000 hl. Desuten er der norsk fiskrir Uken 23 februar3 mars.

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 10 aargang n Ukntng m((ailsr for norsk tiskribdrift fra fiskridirktørn Onsdag Ei augusl 1919 Nr. 32 og saltet til handelsvare 50 tdr. I Fo.snes blev likeledes av ældre stæng o.ptat o.g saltet 150 tdr.,

Læs mere

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29

fiskets Gang Fisket. Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 17 aarg. Nr. 29 , ~. fiskets Gang Efterretningsblad ror norsk fiskeribedrift, utgit, _8_!, fiskeridirektøren. 7 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang,

Læs mere

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og

' '. AAR.SILDFISK. ET~aldt godt.og~aaherav garnsild... :... :... ' ' der blev indbragt henholdsvis 200 og . ;,! Uk~nni4~m~ddd~JSn fot norsk fisl:k~ib~(trift l.,..'. '...,, i i. _. trafisk~lidirdttør~tt i....... 10 aargarag Onsdag 12 mars 1.91.9. Nr. 11 V.. Uken 2~81Tars.'. 1919 1918 krorier mot 12,5 i 1918,

Læs mere

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100,

VAARSILDFISKErr gav ogsaa i og i Karmsundet. Der er gjort land- liner blev trukket gjennemsnitlig 100, Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 4 aargang nsdag 5 mars 1913 Nr. 10 Norske fiskerier. Uken februar-1 mars. Røvær er fisket godt. nsdag hadde land-salten er der en kvantumsfor-

Læs mere

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg.

I er der intet nævneværdig fiske. Lodde Vikten betales fra 8-11 øre pr. kg. !! n Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektren 3 aargang Onsdag 27 mars 1912 Nr. 13 er der intet nævneværdig fiske. Ldde Vikten betales fra 811 øre pr. kg. Nrske fiskerier. er

Læs mere

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren

ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren ang Ukentlige meddelelser for norsk fiskeri bed rift fra fiskeridirektoren 6 aargang nsdag 7 april 95 Nr. 4 baater.,deltagelsen er iaar betydelig l 980 000 stk. paa Nordrnøl', 830 000 større end i de nærmest

Læs mere

Fisket. Uken januar. Distrikt

Fisket. Uken januar. Distrikt ~ ~~~~ fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fi~kePidirektøren. 6 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige

Læs mere

fiskets Gang fisket utenlands.

fiskets Gang fisket utenlands. fiskets Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 7 aarg,! ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri direktørens kontor. Bergen Onsdag

Læs mere

fra fisk~ricljr~kt0r~n

fra fisk~ricljr~kt0r~n 9.8 Uk~ntlig~ m~ad~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ricljr~kt0r~n 8 aargang nsdag 2 mars 97 Nr. 2 strikt er middelprisen for hele sæ teren. januar og februar er kun nqrsk~ fisk~ri~r. songen beregnet

Læs mere

fra fjsk~ridjr~ktør~n

fra fjsk~ridjr~ktør~n Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fjsk~ridjr~ktør~n nsdag ~ feblll"luu" 1916 Nr.. 5 nor$k~ fisk~ri~r., til Aalesund 1100, Søndre Kvæfjord hadde man litt not og Søndmør 650 og til Romsdalsværene

Læs mere

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom

Onsdag 15 november 1922 Nr. 46. B ank fis k et. Til Aalesund indkom Ukntlig mddlsr for norsk fiskribdrift fra tiskridlrktørn 3 aargang Onsdag 5 november 922 Nr. 46 norsk fiskrir. Uken 5' november. Fet sild fis k et i Troms fylke blev mindre end ventet efter de gode utsigter

Læs mere

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket

fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. Bergen februar 1926 Skreifisket fiske Gan Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av fiskeridirektøren. 7 aarg... -. ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle postanstalter og paa Fiskeri Onsdag 0 direktørens kontor. Fisket.

Læs mere

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fi et Gang Fisket. Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fi et Gang Efterretningsblad for norsk fiskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 15 aarg. ABONNEMENT ANNONCEPRIS: kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle Bergen lste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige postanstalter

Læs mere

fra fisk~rlair~kt0r~n

fra fisk~rlair~kt0r~n U'kntlg mddlstr for norsk fskrbdrjft fra fskrlarkt0rn Nr. 8 norskftskrr. Uken 28 februar. S O g l og F j ord ane var fjor. Prsen var 75 95 øre pr. stk, sldefsket meget hndret av. uver, lever 2329 øre pr.

Læs mere

fra tisk~ridir~ktør~n

fra tisk~ridir~ktør~n Ukntlig ddlsr for norsk fiskribarift fra tiskridirktørn 3 aargang nsdag 5 ars 922 Nr.. norsk fiskrir. Medregnet Sogn og Fjordane stil ifjor, en er betydelig større end i de ler vaarsildfisket sig iaar

Læs mere

fra fjsk~rjdir~ktør~n

fra fjsk~rjdir~ktør~n Uk~ntUge m~ad~~ls~r for norsk fjsk~rib~drjft fra fjsk~rjdir~ktør~n 7 aargang Nr.. 46 nqrsk~ fisk~ri~r. dage hindret ordentlige forsøk efter Arntmanden i Fiumarkens arnt, Vadsø, telegraferer 13/11: en.

Læs mere

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført.

SrrORS]LDFISKET blev i sidste uke Fetsildfisket. For sidste uke fore- meldt indført. ng Ukentlige meddelelser for norsk fis keri bed r'j ft fra fiskeridirektoren 6 aargari nsdag 29 desember 95 Nr. 52 ørske fleskerleer. skulde den samlede værdi av storsild. torsk og hyse. For Vadsø hadde

Læs mere

fra fisk~riair~ktør~n

fra fisk~riair~ktør~n U,ntUg mddlsr for norsk fjskrjbdrjft fra fiskriairktørn nsdag 10 mars 1920 Nrs 10 1920 maa1 1919 maal 2 204000 kroner. For hele sæsongen er det samlede værdiutbytte beregnet til ca. 6.2 millioner kroner

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n Ukntliø mddlsr for norsk rjskribdrift fra fiskridirktørn 13 aarganø Onsdag. 29 mars 1922 Nr. 13 n"rsk fisi(rir. Uken 19-25 mars. S kre i fis k e ri e r n e faldt gjennemgaaende smaat i alle distrikter

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2, aargang nsdag 8 februar 1911 Nr. 6 Norske fiskerier. tat betydelig, mange er gaat over til mellem 22.8 mill. stk. og damptranskreifisket,

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribedrift 5 aargang fra fiskeridirektren Onsdag 14 januar 1914 gaaende aar, hvilket maa tilskrives det dag 1300 skjepper brisling med snurpent, pris kr. 4 pr. skjeppe.

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 2. aargang nsdag 15 mars 1911 Nr. II ha fanget et betydelig større kvantum, til Vadsø, og uagtet fangsterne i reg Norske fiskerier.

Læs mere

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n

fra fjsk~1 idjr~kt0r~n UkntUgmddlser fra fjsk1 idjrkt0rn for norsk fjskrjbdrift 7 aargang Nr.. 38 nrsk fiskrir. 1914,84897 i 1913, 194330 i 1912 og 241190 tdr. i 1911. Til sildolje Uken 1016 september. fabrikker er solgt 32595

Læs mere

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag

STORSILDFISKET i uken gav kun opgave. I Øksnes er der fremdeles Hasvik, Taborshavn? Meltefjord, Hasvaag Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeribed rift fra fiskeridirektren 2 aargang Nrske fiskerier. Uken 7-23 desember. Trsdag 28 desember 9 Nr. 52 l maalet, nget garnsild i Nrdsjnen Telegrammer. paa elgeland

Læs mere

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav

VAARSILDFISKET har i sidste uke Sønclmør paa landsæt 450 maal, hvorav Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren 5 aargang Onsdag 8 mars 94 forbrukt hjemme og til Kristiansund., Norske' fiskerier 0 incbntgtes.333. maal, solgt til agn. Uken 84 mars.

Læs mere

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren.

fis ets Gang Fisket. Uke n ill a r s. Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. fis ets Gang Efterretningsblad for norsk ftskeribedrift, utgit av Fiskeridirektøren. 6 a largo ABONNEMENT kr. 6.00 pr. aar tegnes ved alle -- ANNONCEPRS: ste side kr. 3.00 pr. cm. pr. gang, øvrige Bergen

Læs mere

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg.

STORSILDFISKET var omtrent hele Jf,;. kassen. Rester av tors- hadde man gjennemsnitlig 1000 kg. 5 aargang Onsdag 4 februar 1914 Nr. 5 Norske fiskerier. dag 11 Dg fredag 811 sh. kassen Skreifisket var i uken meget og i Hamburg onsdag og torsdag 14.&. hindret av uveir, saa fangsterne blev Uken 2531

Læs mere

fra fisk~ridjr~kt0r~n

fra fisk~ridjr~kt0r~n 7 aal'gang Uk~ntUg~ m~dd~l~ls~r for norsk rjsk~rjb~drift fra fisk~ridjr~kt0r~n Onsdag 8 november 9& Nr. 45 nqrsk~ fisk~rj~r. Uken 29 oktober-4 november. f ETSLDFSKET er fremdeles like smaat og ukefangsten

Læs mere

fra fiskeritlirektoren

fra fiskeritlirektoren I Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribed rift fra fiskeritlirektoren 3 aargang nsdag 24 pril 92 Nr. 7 l, 33 til 47 liter d'amptran av l hl I deles, men fangsterne er der ringere. Norske fiskerier.

Læs mere

SILDEFIS KET paa vestkysten

SILDEFIS KET paa vestkysten 9.aargang Uktntlig~ m~dd~~ls~rfor norsk Jisk~rib~drift fra tisk~rldir~kt0r~n nsdag 27 ~ebruar 98 Nr. 9 norsk~ fisk~rj~r. Uken 723 februar. SLDEFS KET paa vestkysten var i uken meget hindret av uveir, saa

Læs mere

SKREllTISKET gav for distrikterne

SKREllTISKET gav for distrikterne Ukentlige meddelelser fr nrsk fiskeri bed rift fra. fiskeridi rektren 3 aargang Nrske fiskerier. Uken 39 mars. SKREllTSKET gav fr distrikterne søndenfr Finmarken en ukefangst av 6.5 mill. stk. trsk, derav

Læs mere

fra tisk~ridjr~ktør~n

fra tisk~ridjr~ktør~n UkntUg md4lsr for norsk tiskribdrift fra tiskridjrktørn asrgang Onsdag 5 desember 920 Nr. 50 norsk fisl,rir. Uken 5 desember. Fet s i l d fis k e t blev i uken forøket med 34 550 maal, hv0'rav dog noget

Læs mere

fra fisk~ridir~ktør~n

fra fisk~ridir~ktør~n 7 aargang Uk~ntng~ m~dd~~ls~r for norsk fisk~rib~drift fra fisk~ridir~ktør~n nsdag 6 september 1916 Nr. 36 er i sidste uke sat 10 mindre stæng, men smaat i sidste uke, da faa baater norsk~ fisk~ri~r. garnfisket

Læs mere

STORSILDFISKET gav i sidste

STORSILDFISKET gav i sidste Uk~ntlig~ m~dd~~ls~rfqr norsk Jisk~rib~drift fra fjsk~ricljr~ktør~n 7 aargang nsdag 20 desember 96 Nr. 5 norsk~ fjsk~ri~r. Uken 0-6 desember. STRSLDFSKET gav i sidste uke et meget godt utbytte og veiret

Læs mere

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren

Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren ng Ukentlige meddelelser for norsk fiskeribedrift fra fiskeridirektoren, aargang Onsdag 16 mars 1910 Nr. den endnu større. Endel, tildels større 10 øre pr. kg. rrromsø amt var Norske fiskerier. stæng er

Læs mere

fra risk~ridlr~ktørtn

fra risk~ridlr~ktørtn 3 aargang Ukntllg m"dlsr for norsk tlskrlbdrjft fra riskridlrktørtn Onsdag 22 mars 922 Nr. 2 norsk fiskrlr. Uken 2-8 mars. V a a r s i l d fis k e t faldt meget godt i sidste uke saa der i Søndre distrikt

Læs mere