Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning i brug af billeder. i Skanderborg Kommune"

Transkript

1 Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune

2 Vejledning i brug af billeder i Skanderborg Kommune I Skanderborg Kommune er billeder i mange sammenhænge et centralt arbejds-, dokumentations- og kommunikationsredskab. Vejledningen er ment som en hjælp til de ledere og medarbejdere, der benytter sig af billeder i deres arbejde i Skanderborg Kommune. Formålet med vejledningen er ikke at begrænse eller besværliggøre fotografering og anvendelse af billeder, men understøtte vurderingerne af, hvornår du kan offentliggøre billeder uden tilladelse, og hvornår det er nødvendigt at indhente tilladelse. På side 4 og 5 findes datatilsynets vejledning og Skanderborg Kommunes anbefalinger præsenteret i kort form, mens de efterfølgende sider går i dybden med retningslinjer, opmærksomhedspunkter og anbefalinger. Vejledningen er udarbejdet af Fagsekretariatet Børn og Unge. Yderligere oplysninger kan evt. fås hos Hanne Holstein Ipsen, tlf:

3 Side 3 Indhold Skanderborg Kommunes anbefalinger kort og godt Kort om de relevante bestemmelser i persondataloven Situationsbilleder og portrætbilleder Samtykke og tilladelse til offentliggørelse af billeder Særligt om brug af billeder til intern dokumentation og visning Opbevaring af billeder og tilladelser Tilbagetrækning af tilladelser Genbrug af billeder Forældre og pårørendes fotografering Billeder uden personer Billeder taget af eksterne fotografer ophavsret

4 »...så snart man benytter et digitalkamera og lægger billederne på en pc, skal persondataloven overholdes.«skanderborg Kommunes anbefalinger kort og godt Når du tager digitale billeder af personer, er du omfattet af persondataloven, som gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Det betyder, at så snart man benytter et digitalkamera og lægger billederne på en pc, skal persondataloven overholdes. Ønsker man som medarbejder at offentliggøre billeder på en hjemmeside, i en virksomhedsplan, en pjece, offentligt tilgængelige rapporter eller andet, findes i datatilsynets vejledning en helt central skelnen, der er nødvendig at kende: Der skelnes mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder defineres som billeder hvor det primære formål er at vise en aktivitet eller en situation. Situationsbilleder kan du som udgangspunkt anvende, uden at du har søgt om tilladelse. Dog skal du overveje, om billederne kan være af krænkende karakter. I så fald skal du søge om tilladelse. Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at afbilde en eller flere bestemte personer. Portrætbilleder skal du altid søge om tilladelse til at anvende. Offentliggøres billeder på en hjemmeside, i en virksomhedsplan, en pjece, offentligt tilgængelige rapporter eller andet, skal der derfor indhentes skriftligt samtykke hertil, hvis der er tale om: Portrætbilleder - herunder billeder af ansatte samt gruppe- og klassebilleder Tilfælde hvor man er i tvivl om, hvorvidt det er et situationsbillede eller et portrætbillede Situationsbilleder der kan opfattes som krænkende. (fx billeder af børn helt eller delvist uden tøj på; børn der er kommet til skade eller er ulykkelige; en ældre borger, der ligger i en seng. Vær derfor opmærksom på, om et billede kan opfattes krænkende, og overvej, om det overhovedet skal bruges).

5 Side 5 Gøres der indsigelse mod et offentliggjort billede, bør man oftest imødekomme anmodningen og fjerne billedet fra den sammenhæng, det er blevet offentliggjort. Billeder af personer skal ifølge persondataloven opbevares i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Herunder ligger kravet om, at uvedkommende ikke må få adgang til billederne. Billederne må heller ikke anvendes til et andet formål, end det de oprindelig er blevet taget til. Selv om persondataloven ikke gælder for analoge billeder (papirbilleder) og gammeldags VHS video, henstiller Skanderborg Kommune til, at man nøje overvejer beskyttelseshensynet, uanset hvilket medie billederne optages med, og efterfølgende bruges til. Denne anbefaling skal også ses i lyset af, at et papirbillede nemt kan gøres elektronisk, hvis det bliver scannet ind. Et indscannet billede er således underlagt persondataloven bestemmelser omkring registrering og brug af personoplysninger som beskrevet ovenfor. Skanderborg Kommune vil ikke blande sig i, om forældre og pårørende fotograferer, men vi opfordrer ansatte til at være opmærksomme på, at kommunen har en forpligtelse til at sikre, at borgere der er i kommunens varetægt, ikke udsættes for uønsket og/eller krænkende fotografering. Det anbefales, at de enkelte kontraktholdere i samarbejde med bestyrelserne vurderer, hvorvidt der skal udarbejdes retningslinjer for fx forældrefotografering i dagtilbuddene og på skolerne eller indenfor ældre- og handicapområdet. Kort om de relevante bestemmelser i persondataloven Når du som offentlig myndighed tager digitale billeder af personer, er du omfattet af persondataloven, som gælder for al behandling af personoplysninger, der helt eller delvist foretages ved hjælp af elektronisk databehandling. Det betyder, at så snart man benytter et digitalkamera og lægger billederne på en pc, skal persondataloven overholdes. Papirbilleder og gammeldags VHS videofilm er ikke omfattet af persondataloven. Offentliggørelse af et billede af en genkendelig person betragtes som elektronisk behandling af personoplysninger, og er derfor omfattet af persondataloven. Dette gælder uanset om billedet er ledsaget af en tekst, der identificerer den pågældende. Det er derfor vigtigt at kende til persondatalovens regler om brug af billeder. Det gælder uanset om

6 »Når du offentliggør et billede bør du derfor tænke over, hvor let (eller svært) det er at imødekomme en anmodning om at få et billede fjernet.«du gerne vil anvende billeder til elektroniske medier, tryksager, der lægges på fx hjemmesiden, eller gerne vil lave levende billeder. Persondatalovens regler skal derfor være overholdt, men at være omfattet af loven betyder ikke, at det er ulovligt at tage billeder eller offentliggøre dem. Det betyder blot, at du skal være opmærksom på, at det ifølge loven kræver samtykke at offentliggøre visse billeder. Datatilsynet har beskrevet retningslinjer for, hvad der vil være muligt, og hvad der vil være ulovligt i henhold til persondataloven. Det vil dog altid bero på en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt en offentliggørelse af et billede er lovlig. Derudover er det i første omgang den dataansvarlige selv (den der tager billedet og anvender det), der skal foretage vurderingen. En helt central skelnen i datatilsynets vejledning, der er nødvendig at kende, når man arbejder med billeder, der offentliggøres, er mellem situationsbilleder og portrætbilleder. Denne vil blive beskrevet efterfølgende. Situationsbilleder og portrætbilleder Når man ønsker at offentliggøre billeder, skelnes der ifølge datatilsynets vejledning vedrørende offentliggørelse af billeder mellem to typer: situationsbilleder og portrætbilleder. Situationsbilleder defineres som billeder hvor det primære formål er at vise en aktivitet eller en situation. Disse kan du som udgangspunkt anvende, uden at du har søgt om tilladelse. Dog skal du overveje, om billederne kan være af krænkende karakter. I så fald skal du søge om tilladelse. Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at afbilde en eller flere bestemte personer. Disse skal du altid søge om tilladelse til at anvende.»det gør ikke noget, at man kan genkende personer på situationsfotoet, når det er klart, at hensigten med billedet mere er at vise situationen end den enkelte person.«

7 Side 7 Situationsbilleder Situationsbilleder defineres som billeder hvor det primære formål er at vise en aktivitet eller en situation. Det kan fx være børn, der leger i en skolegård, besøgende i zoologisk have eller mennesker til en koncert. Det gør ikke noget, at man kan genkende personer på situationsfotoet, når det er klart, at hensigten med billedet mere er at vise situationen end den enkelte person. Modsætningen hertil er portrætbilleder, hvor formålet er at afbilde en eller flere bestemte personer, mere herom nedenfor. Situationsbilleder kan du som udgangspunkt offentliggøre uden, at du har søgt om tilladelse eller samtykke (jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7). Da der altid vil være tale om en helhedsvurdering af formålet med offentliggørelsen, skal offentliggørelse ske under hensyntagen til karakteren af billedet, herunder den sammenhæng, hvori billedet optræder og formålet med offentliggørelsen. Det afgørende kriterium er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket. Billederne skal således være harmløse. Billeder, der antages at kunne virke krænkende for de afbildede, fx hvis to genkendelige personer afbildes i intime situationer, må således ikke offentliggøres uden samtykke. Er du i tvivl, om billedet kan opfattes krænkende, bør du derfor søge om tilladelse fra de personer, som er afbilledet. Derudover vil en indsigelse mod et offentliggjort billede konkret kunne bevirke, at interesseafvejningen falder til fordel for den registrerede. I et sådant tilfælde bør man imødekomme anmodningen og fjerne billedet fra den sammenhæng, det er blevet offentliggjort. Når du offentliggør et billede bør du derfor tænke over, hvor let (eller svært) det er at imødekomme en anmodning om at få et billede fjernet. Eksempler fra Datatilsynets hjemmeside på situationsbilleder, der normalt ikke vil kunne offentliggøres uden samtykke: Billeder optaget af ansatte på arbejde i en privat virksomhed eller en offentlig myndighed Billeder af kunder i en forretning, i banken, på posthuset m.v. Besøgende på en bar, natklub, diskotek eller lignende Portrætbilleder Portrætbilleder er billeder, hvor det primære formål er at afbilde en eller flere bestemte personer. Det kan fx være billeder af medarbejdere eller de årlige klassebilleder skolens børn. I mange tilfælde kan det dog være svært entydigt

8 »Billederne må heller ikke anvendes til et andet formål, end det de oprindelig er blevet taget til.«at definere og afgøre, hvor grænsen mellem situationsbilleder og portrætbilleder går. En god tommelfingerregel er, at hvis personerne på billedet er centrale, taler det for, at billedet må anses for at være et portrætbillede. Er der tale om et nærbillede af børn eller voksne, kan man som hovedregel sige, at det er et portrætbillede. Portrætbilleder skal du altid søge om samtykke til at offentliggøre. Dette er begrundet i, at offentliggørelse vil kunne medføre ulempe for de registrerede. Nogle mennesker vil kunne føle ubehag ved, at billeder hvor de er i centrum, eventuelt sammen med oplysninger om navn mv., gøres offentligt tilgængeligt for alle. Denne ulempe vejer tungere end interessen i offentliggørelsen (jf. interesseafvejningsreglen i persondatalovens 6, stk. 1, nr. 7). Hvis en skole således fx ønsker at offentliggøre portrætbilleder eller klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis der inden offentliggørelsen indhentes et udtrykkeligt samtykke fra hver enkelt elev, eller dennes forældre, afhængig af elevens alder. Er man i tvivl om, hvorvidt et billede er et portræt- eller et situationsbillede, bør man indhente samtykke fra den fotograferede og/eller dennes forældre. Samtykke og tilladelse til offentliggørelse af billeder Ved offentliggørelse af et portrætbillede eller et situationsbillede, hvor personerne er centrale, eller hvor der er risiko for, at billedet kan opfattes krænkende på en hjemmeside eller i en virksomhedsplan, en pjece, en tryksag eller andet, der er tilgængeligt på internettet, er det vigtigt at indhente samtykke. Personer over 15 år skal selv afgive deres samtykke. Når der er tale om børn under 15 år, er det forældre/værge, der skal afgive deres samtykke. Ved indhentelse af samtykke er det vigtigt, at det er helt klart, hvad det er, der skrives under på. Sørg derfor altid for at skrive helt præcist, hvad det er, underskriveren giver tilladelse til.

9 Side 9 Særligt om brug af billeder til intern dokumentation og visning Situationsbilleder må selvfølgelig gerne bruges til intern dokumentation i det pædagogiske arbejde, samt hænges op i dagtilbuddet, på skolen, i SFO en osv. uden samtykke. Det samme gælder for borgere på plejehjem, handicapinstitutioner mv. Man bør dog være lydhøre overfor eventuelle indsigelser. Det kunne være, hvis en forælder føler, at hans søn er afbilledet på en måde, der kan opfattes krænkende, fordi han fx ikke er fuldt påklædt eller fremstår meget ulykkelig. En anden situation kunne være en pårørende, der føler, at hendes mor, der er afbilledet i en genoptræningssituation, bliver udstillet. Med hensyn til portrætbilleder opfatter Skanderborg Kommune ikke ophængning af billeder af børn i et dagtilbud, på en skole mv. som offentliggørelse. Det kan dog stadig være en god ide at indhente samtykke. Derudover bør man, ligesom det er tilfældet med situationsbilleder, være lydhør overfor eventuelle indsigelser mod ophængningen. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at hvis der lægges billeder på fx BørneIntra eller SkoleIntra, er der tale om offentliggørelse, uanset om det er i de lukkede fora ForældreIntra og PersonaleIntra, eller der er tale om en hjemmeside. Portrætbilleder, der lægges her, kræver således forudgående samtykke. Opbevaring af billeder og tilladelser Ifølge persondataloven skal billeder af personer opbevares i overensstemmelse med god databehandlingsskik. Herunder ligger kravet om, at uvedkommende ikke må få adgang til billederne. Billederne må heller ikke anvendes til et andet formål, end det de oprindelig er blevet taget til. Hvis en institution fx har taget billeder på den årlige udflugt til en bondegård med det formål at bruge billederne til intern dokumentation, må billederne ikke efterfølgende anvendes på bondegårdens hjemmeside som reklame for udflugtsmålet. Derudover skal der, hvis billederne kan karakteriseres som personfølsomme, ske logning på brugen af billederne, ligesom adgangen til billederne skal kontrolleres ved fx passwords. Ved særlig tilladelse til brug af et billede, er det vigtigt, at du opbevarer tilladelsen og billedet. I et sådant tilfælde kan det være en god ide at kopiere billedet ind på bagsiden af fototilladelsen, så det er utvetydigt, hvilket billede og hvilken tilladelse, der hører sammen.

10 »Hvis du vil bruge et portrætbillede taget af en professionel fotograf, skal du være opmærksom på at indhente tilladelse både fra fotografen og fra personerne på billedet.«personoplysninger må som udgangspunkt ikke opbevares i en form, der gør det muligt at identificere den enkelte person længere end nødvendigt. Når der er tale om billeder, er det som udgangspunkt den dataansvarlige selv, der definerer, hvor længe det er nødvendigt at opbevare dem. Der er således ikke defineret en slettefrist for personoplysninger. Skanderborg Kommune vurderer dog generelt, at billeder oftest bør slettes senest 3 år (generel slettefrist 5 år), efter de er taget. Med hensyn til billeder af børn kan slettefristen være kortere. Fx vil et billede af et barn, der ikke længere går i det dagtilbud, hvor billedet er taget, ikke kunne opbevares. Tilbagetrækning af tilladelser Hvis der kommer en indsigelse, hvor et situationsbillede eller portrætbillede alligevel ikke må anvendes, selvom der er givet tilladelse hertil, skal man forsøge at imødekomme ønsket og fjerne billedet. Vil et forældrepar fx alligevel ikke vil have, at et billede af deres barn bliver anvendt på dagtilbuddets hjemmeside, skal du forsøge at imødekomme deres ønske og fjerne billedet. Der kan være tilfælde, hvor det ikke kan lade sig gøre at fjerne et billede, eller hvor et billede fx er blevet brugt i en dyr produktion af en pjece, hvor det må overvejes, om hensynet til den afbildede vejer tungere end hensynet til kommunens interesse i, at pjecen ikke skal laves helt om. Der kan også være situationer, hvor pjecen er blevet distribueret til en stor og måske ubekendt personkreds, og hvor det er umuligt at trække pjecen tilbage. Er du i tvivl om, hvad du skal gøre, kan du kontakte juridisk afdeling. Genbrug af billeder Hvis du gerne vil genbruge et billede, som oprindeligt er blevet brugt i en anden sammenhæng (hvis du fx gerne vil bruge et billede fra et cykelløb i forbindelse med en sommerfest til at illustrere noget omkring vigtigheden af motion), er det nødvendigt, at du søger om tilladelse fra den/de afbildede igen. Forældre og pårørendes fotografering Persondataloven gælder ikke for databehandling, som en person foretager med henblik på udøvelse af aktiviteter af rent privat karakter. Det betyder, at hvis hensigten med at tage billeder alene er at bruge dem til privat brug, så er det ikke omfattet af persondataloven.

11 Side 11 Skanderborg Kommune kan derfor ikke som sådan begrænse forældres og pårørendes fotografering, men når borgere (særligt børn eller særligt udsatte) er i kommunens varetægt, eksisterer der en forpligtelse til at sikre, at de ikke udsættes for uønsket fotografering. Det kan derfor være en god ide, at de enkelte kontraktholdere vurderer, om der skal udarbejdes særlige retningslinjer for forældres og pårørendes fotografering og brug af billeder. Det kan fx være i forbindelse med fødselsdage og sommerfester. Billeder uden personer Billeder af biler, hvor man kan læse nummerpladen eller gravsten, hvor man kan læse navnet, er som udgangspunkt ikke følsomme oplysninger og kan derfor offentliggøres uden samtykke. Der kan dog være omstændigheder, der gør, at et billede kan anses som personfølsomt. Det kan fx være, hvis bilen holder parkeret uden for den lokale bodega. I sådanne tilfælde er det den dataansvarlige, der skal vurdere, om det er nødvendigt at sløre nummerpladen. Billeder taget af eksterne fotografer ophavsret Ønsker du at anvende et billede taget af en anden (professionel) fotograf, fra et professionelt billedarkiv, fra andres hjemmesider eller lignende, er det vigtigt at få tilladelse fra den, der har taget billedet (eller har fået overdraget rettighederne til billedet). Hvis du vil bruge et portrætbillede taget af en professionel fotograf, skal du være opmærksom på at indhente tilladelse både fra fotografen og fra personerne på billedet. Du kan ikke bare frit anvende et portrætbillede uden forudgående tilladelse fra den afbillede blot fordi, det er taget af en professionel fotograf. Derudover skal det understreges, at professionelle, eksterne fotografer også skal opfylde persondataloven. Benytter man billeddatabaser som fx colourbox.dk, istockphoto.com eller andre, hvor man betaler for download af billeder, man gerne vil benytte i en bestemt sammenhæng, er indhentning af samtykke ikke nødvendigt. Det anbefales dog, at man sætter sig ind i de regler og retningslinjer knyttet specifikt til disse billeddatabaser, før man benytter billeder herfra.

12 LAYOUT OG TRYK: KREATIVT CENTER SKANDERBORG KOMMUNE 2013

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune

Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Regler og retningslinjer for brug af fotos i Silkeborg Kommune Hvis du gerne vil bruge fotos til både trykte som elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af

Læs mere

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF

VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF VEJLEDNING TIL BRUG AF FOTOS OG VIDEOER I BUF Når du bruger fotos/videoer i trykte og elektroniske medier, er det vigtigt, at du kender til persondatalovens regler om brug af billeder, som gælder for al

Læs mere

Notat om billeder på internettet

Notat om billeder på internettet Notat om billeder på internettet Må man kopiere billeder fra internettet herunder tage en kopi af et foto fx, og bearbejde det, når der ikke står noget om copyright eller lignende på dette foto? Grafik

Læs mere

Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet

Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet Børn og Unge Oktober 2015 Retningslinjer for brug og offentliggørelse af foto- og videooptagelser på børne- og ungeområdet På børne- og ungeområdet (dagtilbud, skoler, UngFredericia) bruger vi i dagligdagen

Læs mere

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER

BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER INDHOLD BØRN OG UNGES RETNINGSLINJER FOR BRUG AF BILLEDER OG OPTAGELSER A. NÅR MEDARBEJDERE TAGER BILLEDER ELLER OPTAGER 3 4 HVILKET UDSTYR

Læs mere

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning

Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning Team Jura, maj 2015 Notat vedrørende reglerne om billeder, film, lydoptagelser og tv-overvågning 1. Billeder og film Begrebet billeder dækker i det følgende både over både fotos og filmoptagelser. 1.1.

Læs mere

Vedr. regler for billeder på nettet hos DBS - høringsrunde

Vedr. regler for billeder på nettet hos DBS - høringsrunde Vedr. regler for billeder på nettet hos DBS - høringsrunde På Fællesudvalgsweekenden i Tølløse ultimo oktober 2009 blev det aftalt, at ITU skulle undersøge reglerne for billeder på nettet og udforme forslag

Læs mere

Anvendelse af billeder, video og digitale medier

Anvendelse af billeder, video og digitale medier Anvendelse af billeder, video og digitale medier Dagtilbud og skoler, Varde Kommune Indhold Fotos og videoer defineres som personoplysninger...3 Er det et situationsbillede eller portrætbillede?...3 Skriftligt

Læs mere

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold!

Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Hvad må man tage billeder af? Vi kommer ikke ind på ophavsret. Helt andet og meget større emne! Vi taler kun om danske forhold! Generelt Reglerne i Danmark er forholdsvis skrappe, men vurderes oftest i

Læs mere

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud

Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Børneintra politik for Kolt Hasselager Dagtilbud Formål Børneintra skal erstatte megen af den tidskrævende papirkommunikation der er imellem pædagoger og forældre. Det betyder mere tid og fere ressourcer

Læs mere

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig

HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. devices Elevdel Regler for de elektroniske devices: skal IT-ansvarlig HARLØSE SKOLE Harløse skoles retningslinjer for brug af elektroniske devices. På Harløse skole indgår brug af elektroniske devices i hverdagen både i undervisningen og som pauseaktivitet for adskillige

Læs mere

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre.

Lederen afgør i hvert enkelt tilfælde, om der skal gives tilladelse til fotografering, video eller korte tv-optagelser med videre. Retningslinjer vedr. foto Aarhus Kommune har vedtaget følgende retningslinjer omkring foto, video og TVoptagelser med børn og unge i kommunens institutioner. Børn og unge i skoler og institutioner må kun

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ TJELE EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af IT-udstyr på Tjele Efterskole (herefter benævnt "vi", "os"

Læs mere

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner

Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Politik for anvendelse af billeder, videoer, sociale medier og cloud computing i Skive Kommunes skoler og daginstitutioner Børne- og Familieforvaltningen i Skive Kommune www.skive.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

GUIDE Udskrevet: 2017

GUIDE Udskrevet: 2017 GUIDE Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger Udskrevet: 2017 Indhold Regler for foreningers brug og behandling af personoplysninger......................... 3 2 Guide Regler for

Læs mere

Hvad I må og hvad I ikke må som klub/forening

Hvad I må og hvad I ikke må som klub/forening Hvad I må og hvad I ikke må som klub/forening Gælder loven også for os? Ja, persondataloven gælder både for offentlige myndigheder og private virksomheder, foreninger og lignende. Fx. registrere medlemmernes

Læs mere

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.]

[Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] !"#!"$! % &&&$!"$! [Fremsendes af Rigspolitiet sammen med fremsendelse af børneattester.] Du har fra Rigspolitiet modtaget en blank børneattest, dvs. en attest, hvoraf det fremgår, at den person, oplysningerne

Læs mere

UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET

UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE AF INFORMATION PÅ INTERNETTET Version 1.1 Indholdsfortegnelse 1. UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET... 3 1.1. HANDLINGSPLAN VED UTILSIGTET OFFENTLIGGØRELSE PÅ INTERNETTET...

Læs mere

Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang

Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang 1 Vigtige informationer om Dagtilbuddet Møllevang - henvendt til nye forældre Kære forældre Vi vil med denne skrivelse byde jeres barn og jer selv velkommen til en af afdelingerne i Dagtilbuddet Møllevang.

Læs mere

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR.

Ishøj Kommune Ishøj Store Torv Ishøj CVR [behandlernes navn] [behandlerens adresse] [Postnummer] CVR. IT Databehandleraftale Databehandleraftale om [SYSTEMNAVN] mellem Ishøj Kommune Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj CVR. 11 93 13 16 (herefter nævnt som dataansvarlige) Og [behandlernes navn] [behandlerens

Læs mere

Velkommen til Dagtilbuddet Møllevang

Velkommen til Dagtilbuddet Møllevang Velkommen til Dagtilbuddet Møllevang Kære forældre Vi vil med denne lille folder byde jeres barn og jer selv velkommen til en af afdelingerne i Dagtilbuddet Møllevang. På de kommende sider vil I finde

Læs mere

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD

Databehandleraftale Bilag 8 til Contract regarding procurement of LMS INDHOLD INDHOLD INDHOLD... 1 1. Baggrund... 2 2. Definitioner... 2 3. Behandling af personoplysninger... 3 4. Behandlinger uden instruks... 3 5. Sikkerhedsforanstaltninger... 3 6. Underdatabehandling... 4 7. Overførsel

Læs mere

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE BILAG 14: DATABEHANDLERAFTALE Side 1/9 Aftale om databehandling mellem Kunden og Leverandøren Side 2/9 Vejledning: [Dette bilag kan ikke ændres af tilbudsgiver. Bilaget udgør således i sin helhed et mindstekrav

Læs mere

INFORMATION PÅ INTERNETTET

INFORMATION PÅ INTERNETTET INFORMATION PÅ INTERNETTET Hvad må offentliggøres på internettet? Hvordan skal der reageres på utilsigtet offentliggørelse af informationer på internettet? Hvordan undgår man utilsigtet offentliggørelse

Læs mere

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet

HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet HVOR GÅR DET GALT MED SIKKERHEDEN I KOMMUNER OG REGIONER? Lena Andersen, kontorchef i Datatilsynet Om Datatilsynet Datatilsynet er den statslige myndighed, der fører tilsyn med lov om behandling af personoplysninger

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsen Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Revideret 30. august 2016 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Informeret samtykke 3

Læs mere

Generelt om persondata og EU s persondataforordning

Generelt om persondata og EU s persondataforordning SSV-Udvikling aps 2017 1 Generelt om persondata og EU s persondataforordning Persondata er i Danmark allerede beskyttet af Persondataloven. Her stilles strenge krav til omgangen med persondata, og disse

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR VIRKSOMHEDER 1 KEND DE REGLER, DER GÆLDER PÅ NETTET 2 KOG SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER NED 3 FÅ EN SYNLIG COOKIEPOLITIK

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE RETNINGSLINJER FOR BRUG AF IT PÅ RANUM EFTERSKOLE Som elev erklærer jeg herved, at jeg til enhver tid vil optræde som ansvarsbevidst bruger af it -udstyr på Ranum Efterskole (herefter benævnt Skolen ).

Læs mere

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE

BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE BILAG 5 DATABEHANDLERAFTALE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Formål og omfang... 5 2. Databehandlers opgave... 5 3. Instruks... 5 4. Brug af ekstern Databehandler eller underleverandør... 5 5. Behandling i udlandet...

Læs mere

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011

Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011 Fotografens jura En aften i juraens tegn for Fotoklubben Midtjylland 2. februar 2011!"#$%&'( )*+& 19:15 21:20 Foredrag 21:20 21:30 Spørgsmål /diverse FOTOGRAFENS JURA AGENDA 21:30 Indlægget slutter /

Læs mere

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS

Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Værd at vide om GPS Overvågning Indsamlet oplysninger Montør GPS-modtageren Overvågning med GPS Persondataloven Mobiltelefoner Datatilsynet Sag i Arbejdsretten Saglig driftsmæssig begrundelse Givet samtykke

Læs mere

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter

Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter Sygeplejerskeuddannelsens Ledernetværk Revideret senest den 14. juni 2013 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med Sygeplejerskeuddannelsen

Læs mere

Udgivet af DANSK ERHVERV

Udgivet af DANSK ERHVERV GODE RÅD OM Internet og e-mail 2008 gode råd om INTERNET OG E-MAIL Udgivet af DANSK ERHVERV Læs i denne pjece om: Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Retningslinjer 3 3. Privat brug af Internet og e-mail

Læs mere

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE

SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE SYGEPLEJERSKEUDDAELSE ODESE Juridiske retningslinjer for prøver Indhold Retningslinjer for deltagelse eller inddragelse af patienter i interne kliniske prøver ved Sygeplejerskeuddannelsen Odense... 3 Retningslinjer

Læs mere

Den juridiske begrundelse for behovet for samtykkeblanketter

Den juridiske begrundelse for behovet for samtykkeblanketter Den juridiske begrundelse for behovet for samtykkeblanketter 1 En offentlig institution må behandle data om en person på følgende betingelser: 1. Almindelige og fortrolige personoplysninger: behandlingen

Læs mere

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg

Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg Dansk Supermarked Administration A/S CVR-nr. 89-49-29-12 Bjødstrupvej 18, Holme 8270 Højbjerg 3. juni 2002 Vedrørende tv-overvågning Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter

Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Sygeplejerskeuddannelsen Retningslinjer for sygeplejestuderendes indsamling af patientdata til brug i interne opgaver og udviklingsprojekter Februar 2018 Disse retningslinjer gælder interne opgaver og

Læs mere

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER

8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 8 PRINCIPPER FOR GOD NET-ADFÆRD FOR PRIVATPERSONER 1 BESKYT DIN COMPUTER OG ANDRE ENHEDER 2 BESKYT DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER 3 BESKYT DINE ELEKTRONISKE

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig)

Databehandleraftale. Mellem. Egedal Kommune. Dronning Dagmars Vej Ølstykke. (Herefter benævnt Dataansvarlig) Databehandleraftale Mellem Egedal Kommune Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke (Herefter benævnt Dataansvarlig) Og (Herefter benævnt Databehandler) side 1 af 5 Generelt Databehandleren indestår for at

Læs mere

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500

Persondataloven. Foto: Ulrik Janzten - Layout: Katrine Dahlerup, FFD - Tryk: Dystan - Oplag: 500 Persondataloven 1 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven gælder både for offentlige myndigheder, private virksomheder, foreninger m.v. Frie skoler

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig )

DATABEHANDLERAFTALE. Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Regioner og kommuner (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Dansk Telemedicin A/S Robert Jacobsens Vej 68 2300 København S CVR.nr.:

Læs mere

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS.

Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Privatlivspolitik for Skalberg Selskaber ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem

DATABEHANDLERAFTALE vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem vedr. Indkøbsordning til visiterede borgere i eget hjem Mellem Hvidovre Kommune Hvidovrevej 278 2650 Hvidovre Glostrup Kommune Rådhusparken 2 2600 Glostrup (CVR nr. 65120119) Rødovre Kommune Rødovre Parkvej

Læs mere

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN

AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN AFTALE OM DATASIKKERHED I FORBINDELSE MED GODKENDELSE AF PRIVATE LEVERANDØRER UNDER FRIT VALGS-ORDNINGEN Mellem Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa (i det følgende benævnt Dataansvarlige ) og Leverandør

Læs mere

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9

NOTAT. Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter. Sygeplejerskeuddannelsen, VIA Sundhed Side 1 af 9 Juridiske retningslinjer for indsamling af patientdata til brug i opgaver og projekter 1. Indledning Formålet med sygeplejerskeuddannelsen er at kvalificere den studerende til selvstændigt at kunne udføre

Læs mere

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING

PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING Risikostyring - tag vare på dit, mit og vores - og på dig selv og os PERSONALE RETNINGSLINJER FOR VIDEOOVERVÅGNING 1 Definition Ved videoovervågning forstås vedvarende eller periodisk gentagen overvågning

Læs mere

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION

Persondatapolitik for VIAVANA.COM. GO WITH PASSION Persondatapolitik for VIAVANA.COM 1 Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt 1.1. Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne persondatapolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Stillingsbesættende virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig

Læs mere

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven

Loven indebærer ændringer i både persondataloven 4 og tv-overvågningsloven Til samtlige kommuner, regioner og ministerier (underliggende myndigheder og institutioner bedes venligst orienteret) 28. juni 2007 Orientering til offentlige myndigheder om de nye regler i persondataloven

Læs mere

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinier. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Retningslinier for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre tryghed for ansatte i kommunen

Læs mere

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS.

Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Privatlivspolitik for Vejle Rejser ApS. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan

Læs mere

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Enhed for Kvalitet og Tilsyn NOTAT 13. december 2017 Sagsnr. 2017-0397195 Notat om forbud mod registrering af arbejdsløses politiske aktiviteter

Læs mere

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder

Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski - www.legalriskmanagement.com - Brug af webcam på offentligt tilgængelige steder Jan Trzaskowski Copenhagen Business School 1 Et webcam er et TV-kamera, som kan tilsluttes en computer med

Læs mere

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune

Retningslinjer. for. Video-overvågning i Faxe Kommune Ændringer er markeret med rødt Retningslinjer for Video-overvågning i Faxe Kommune Formål Formålet med i Faxe Kommune er at beskytte kommunens ejendomme og værdier mod kriminelle handlinger samt tilføre

Læs mere

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S.

Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Privatlivspolitik for nef Fiber A/S. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi

Læs mere

Ny persondataforordning

Ny persondataforordning Ny persondataforordning GUIDE Hvorfor? Ny persondataforordning Den eksisterende persondatalov gennemfører direktiver fra 1995 en tid, som digitaliseringen for længst har overhalet. En ny persondataforordning

Læs mere

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes.

Datatilsynets udtalelse af 15. oktober 2009 vedhæftes. Region Syddanmark Damhaven 12 7100 Vejle Sendt til kontakt@regionsyddanmark.dk 4. februar 2013 Vedrørende sikkerhedsbrist i Region Syddanmark Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K CVR-nr. 11-88-37-29

Læs mere

Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd :40:08

Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd :40:08 Persondataloven 1 10-Persondataloven.indd 1 05-02-2010 11:40:08 2 10-Persondataloven.indd 2 05-02-2010 11:40:08 Persondataloven - er den centrale lov for, hvornår og hvordan persondata må behandles. Loven

Læs mere

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT

- med dig i fremtiden DATABEHANDLERAFTALE. Aftale omkring behandling af persondata. Udarbejdet af: Mentor IT DATABEHANDLERAFTALE Aftale omkring behandling af persondata Udarbejdet af: Mentor IT Aftalen Denne databehandleraftale (Aftalen) er er et tillæg til den indgåede kontrakt mellem kunden (Dataansvarlig)

Læs mere

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven).

lov nr. 429 af 31/05/2000 med senere ændringer om behandling af personoplysninger (Persondataloven). Bilag 6 Databehandleraftale og databehandlerinstruks 1. Leverandøren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten, herunder: lov nr.

Læs mere

Brugen af personoplysninger

Brugen af personoplysninger Gode råd om Brugen af personoplysninger Kend reglerne for håndtering af personlige oplysninger om medarbejderne! Udgivet af Dansk Handel & Service Brugen af personoplysninger 2006 Gode råd om Brugen af

Læs mere

Specifik information om persondataloven

Specifik information om persondataloven Specifik information om persondataloven Lovens område Med persondataloven er der fastsat generelle regler om behandling af personoplysninger for offentlige myndigheder og den private sektor. Loven omfatter

Læs mere

hos statslige myndigheder

hos statslige myndigheder IT-Universitetet i København Rued Langgaards Vej 7 2300 København S Sendt til: itu@itu.dk 25. juni 2015 Udtalelse til anmeldelsen Videnskabelige og statistiske undersøgelser hos statslige myndigheder Datatilsynet

Læs mere

Privatlivspolitik for Hjernesagen

Privatlivspolitik for Hjernesagen Privatlivspolitik for Hjernesagen Vi tager ansvaret for dine oplysninger alvorligt Når du bliver medlem hos Hjernesagen, så giver du os en række personlige oplysninger, som vi skal behandle ansvarligt.

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST6

It-sikkerhedstekst ST6 It-sikkerhedstekst ST6 Registrering af en fysisk person med henblik på udstedelse af faktorer til et personligt login Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST6 Version

Læs mere

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen

Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Privatlivspolitik for Lichen Sclerosus Foreningen Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Lichen Sclerosus Foreningen behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der

Læs mere

Bilag 9 Databehandleraftale

Bilag 9 Databehandleraftale Bilag 9 Databehandleraftale Aftale om databehandling mellem Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen Edvard Thomsens Vej 14 2300 København S (i det følgende betegnet som den Dataansvarlige) og XXX XX XX (i det

Læs mere

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER

ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER ELEKTRONISK VINDUESKIGGERI HVOR ER GRÆNSEN? Af advokat, LL.M., Benjamin Lundström og advokat, HD(O), Pernille Borup Vejlsgaard fra advokatfirmaet von Haller. Ifølge den nugældende lovgivning er der grænser

Læs mere

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale

Kontraktbilag 3. Databehandleraftale Kontraktbilag 3 Databehandleraftale 1. DATABEHANDLERAFTALENS OMFANG OG FORMÅL Formålet med behandlingen af personoplysninger er overordnet set at drive en iværksætterpilotordning som nærmere fastlagt i

Læs mere

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven)

Behandling af personoplysninger i <virksomhed> (i forhold til persondataloven) Behandling af personoplysninger i (i forhold til persondataloven) Version 1.3 1 Hvad er personoplysninger Personoplysninger (også kaldet persondata) er oplysninger, der kan henføres til en

Læs mere

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale

Kontraktbilag 7: Databehandleraftale Kontraktbilag 7: Databehandleraftale DATABEHANDLERAFTALE Mellem parterne: Den dataansvarlige myndighed Region Syddanmark Damhaven 12 CVR.nr.: 29190909 (herefter Dataansvarlig ) og Databehandler Leverandør

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST2

It-sikkerhedstekst ST2 It-sikkerhedstekst ST2 Overvejelser om sikring mod, at personoplysninger kommer til uvedkommendes kendskab i forbindelse med Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST2 Version

Læs mere

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen

Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvordan er det med datasikkerhed og privacy? Highlights fra persondataloven Århus, d. 14. marts 2017 Erika Wolf, jurist, Sundhedsdatastyrelsen Hvem er jeg, og hvor kommer jeg fra? Erika Wolf, jurist i

Læs mere

GPS-overvågning. værd at vide om

GPS-overvågning. værd at vide om GPS-overvågning værd at vide om Sådan er reglerne for overvågning med GPS GPS er en forkortelse for Global Positioning System. Systemet bruges til at beregne den geografiske position for GPS-modtageren.

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Kreditoplysning Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på erhvervsmæssig videregivelse

Læs mere

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge

Guidelines for brugen af. sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i Børn og Unge Guidelines for brugen af sociale medier i børn og unge 2 Sociale medier som Facebook og Twitter fylder stadig mere i danskernes hverdag. Antallet

Læs mere

Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata

Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata Tjekliste i relation til behandling og sletning af medarbejderes persondata Dette dokument indeholder en beskrivelse af arbejdsgivers opgaver med orientering om og understøttelse af medarbejdernes rettigheder,

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Privat virksomhed Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger om rent private forhold der foreta- ges for en privat dataansvarlig. Felter markeret

Læs mere

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts

Dragør Kommune Borgmestersekretariat, IT og Personale Marts Bilag 5 Databehandleraftale 1. Overholdelse af gældende regler og forskrifter Databehandleren overholder de til enhver tid gældende regler og forskrifter for behandling af personoplysninger under Kontrakten,

Læs mere

Privatlivspolitik for Zieglersoft.

Privatlivspolitik for Zieglersoft. Privatlivspolitik for Zieglersoft. Dataansvar Vi tager din databeskyttelse alvorligt Vi behandler persondata og har derfor vedtaget denne privatlivsbeskyttelsespolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler

Læs mere

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt

Retsudvalget REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Retsudvalget 2016-17 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 919 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 5. oktober 2017 Kontor: Databeskyttelseskontoret

Læs mere

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1

GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 GODE RÅD OM... sociale medier SIDE 1 Indhold 1. Indledning 3 2. Privat brug af sociale medier i arbejdstiden 3 3. Kontrol af privat brug af sociale medier i arbejdstiden 4 4. Loyalitetspligt kontra ytringsfrihed

Læs mere

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR

GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR GENERELLE BRUGERBETINGELSER FOR mypku Disse generelle brugerbetingelser ( Betingelser ) fastsætter de betingelser, der gælder mellem dig som bruger ( Brugeren ) og Nutricia A/S, CVR.: 73128110 ( Nutricia

Læs mere

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren]

Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] Underbilag 4B til kontrakt om elektronisk nøglesystem mellem Kalundborg Kommune og [Navn - skal udfyldes af leverandøren] DATABEHANDLERAFTALE Der er dags dato indgået følgende Databehandleraftale mellem

Læs mere

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes,

Rammer og vilkår for brug af data. 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, Rammer og vilkår for brug af data 25. oktober 2016 Afdelingschef Birgitte Drewes, bidr@sundhedsdata.dk Lovgivning - sundhedsdata Sundhedsloven Persondataloven I sundhedsloven fastlægges reglerne for indhentning/videregivelse

Læs mere

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier

Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014. Politik for billed-og lydmedier Regionshuset Viborg Koncern Kommunikation Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Endelig version - godkendt af regionsrådet 25.juni 2014 Politik for billed-og lydmedier Indhold 1. Indledning:

Læs mere

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom

sam- værspolitik Red Barnet Ungdom sam- værspolitik Red Barnet Ungdom samværspolitik Red Barnet Ungdoms RED BARNET UNGDOMS SAMVÆRSPOLITIK Enhver borger, som får mistanke om at et barn eller en ung under 18 år udsættes for vanrøgt eller

Læs mere

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling

Guide til sikker it. Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Guide til sikker it Daglig brug Programmer E-mail Internet Databehandling Hvilke retningslinjer skal du følge som it-bruger i Hillerød Kommune? Indhold Daglig brug af din computer 4 Computere, programmer

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk

Vedrørende behandling af flypassagerers biometriske oplysninger i form af template af fingeraftryk Brevdato: 23. maj 2006 Modtager: Scandinavian Airlines Danmark (SAS) J.nr. 2006-219-0370 Stikord: Fingeraftryk, personoplysninger, saglighed og proportionalitet, alternativ løsning, oplysningspligt, datasikkerhed.

Læs mere

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus

Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 348-201300 KSO/kso 29.10.2017 Orientering om behandling af personoplysninger om ansøgere til stillinger i Musikkens Hus og Musikkens Spisehus 1. Indledning Fonden Musikkens Hus og Musikkens Spisehus ApS

Læs mere

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler)

Databehandleraftale. mellem. [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) Databehandleraftale mellem [Virksomhed] [Adresse] [Postnr.] [By] [CVR nr.] (herefter kaldet Databehandler) og Hedensted Kommune Horsens Kommune Odder Kommune Niels Espes Vej 8 Rådhustorvet 4 Rådhusgade

Læs mere

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata

Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Har I styr på reglerne? Forsyningsselskabers behandling af persondata Langt de fleste virksomheder vil i forbindelse med deres virke få adgang til persondata af den ene eller anden slags. En forsyningsvirksomhed

Læs mere

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler

Oplysningerne opbevares hos den dataansvarlige og/eller Oplysningerne opbevares hos databehandler Blankettype: Advarselsregister Datatilsynet Borgergade 28 1300 København K Anmeldelse af behandlinger af oplysninger der foretages for en privat dataansvarlig, og som sker med henblik på at advare andre

Læs mere

Overordnede principper

Overordnede principper Overordnede principper I Daginstitution Langmark Udarbejdet af forældrebestyrelsen Redigeret i februar 2014 Indledning Bestyrelsen i Daginstitution Langmark har beskrevet overordnede principper på en række

Læs mere

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester

Vejledning. til idrætsforeninger om at indhente og håndtere. børneattester Vejledning til idrætsforeninger om at indhente og håndtere børneattester Udgiver: Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger samt Dansk Firmaidrætsforbund Tekst: Jan Darfelt, Morten

Læs mere

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt

Udvalget for Videnskab og Teknologi UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Udvalget for Videnskab og Teknologi 2009-10 UVT alm. del, endeligt svar på spørgsmål 229 Offentligt Ministeren for videnskab, teknologi og udvikling Udvalget for Videnskab og Teknologi Folketinget Christiansborg

Læs mere

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER

FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER FÅ STYR PÅ PERSONALEADMINISTRATION OG HÅNDTERINGEN AF PERSONOPLYSNINGER I MINDRE VIRKSOMHEDER V/ Souschef, advokat jannie merete pedersen og overenskomst, advokat Camilla Mondrup topp, Dansk erhverv 24.

Læs mere