Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Syddjurs møder Kidd UNGSYDDJURS. syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD. Læs om... + Interview med Kidd. + Kommende ture & fester + test dig selv JANUAR"

Transkript

1 UNGSYDDJURS JANUAR 2012 yhd itviws fag vts GRATIS syddjurs UNGDOMSSKOLE MODER KIDD Syddjus Ugdosskol ød Kidd LÆS OM + INTERVIEW MED KIDD Læs o... + ROCK I RUSK + Itviw d Kidd + Rock i Rusk + Kod tu & fst + tst dig slv + KOMMENDE TURE & FESTER + AT VÆRE UNG I SYDDJURS

2 DUP-pulj Opåb til all fisk ug i Syddjus Kou. Ha I god idé ll t pojkt I g vil alis? k. ligg og vt på j og js god idé og pojkt. Gå du udt d god idé ll t pojkt, so du g vil fø ud i livt - du agl lig pg til at gø dt? - Så læs oligt vid... Syddjus Ugdosskol afsætt i k. i pojktidl, so I ka søg til at alis js god idé og pojkt. All ug ll 10 og 18 å bosat i Syddjus Kou ka søg idl fa DUP-pulj. D ka søgs o op til k. p. pojkt. Et udvalg bståd af 3 ug fa Syddjus Kou og 3 dabjd fa Syddjus Ugdosskol vil stå fo udvælgls af pojkt. D ig bgæsig på hvilk pojkt d ka søgs til, så læg dt pojkt, so sigt od at bidag til t udvikld og aktivt fitidsliv i Syddjus Kou. DUP-pulj di ulighd fo at få idflydls på, hvoda Syddjus Ugdosskol skal bug si pg bdst uligt til gav fo d ug i kou. Så gib fat i ugdosskol-dabjd, vt. i ugdosklubb, di skollæ ll ad voks, so ka hjælp dig d at få dit/js pojkt d på papi - og ko så i gag! Asøgig fids på ugsyddjus.dk og skal sds til: Husk at vdlægg budgt ov udgift so fobudt d dit pojkt. Ha du uddybd spøgsål, så du d vlko til at kotakt di lokal distiktsld i dit Ugdosskoldistikt - du fid ds kotaktoplysig på sid 16. Vi glæd os til at hø fa dig/j! D ugs pg Baggudsvid o DUP-pulj DUP-pulj t af d ugs øsk, so fko på Ugødt, d blv afholdt på Filhøjskol i Ebltoft d. 16. aj 2011, so t ld i d Euopæisk Ugdosug Ugdosug va støttt d idl fa EU pogat Aktiv Ug, so i Daak adiists af Styls fo Itatioal Uddals. Ugødt havd til foål at skab dialog ll d ug og kous bslutigstag d hblik på at få afdækkt spøgsålt o, hvad t godt og aktivt fitidsliv - og ka væ i Syddjus Kou og på hvilk tidspukt fitidsaktivitt vt. skal ligg?. Eft ugødt blv d udabjdt appot, so ha til foål at fug so ispiatio til all aktø på fitidsoådt i Syddjus Kou, så d ka abjds aktivt vid d all d god idé, d ko f på ødt sat sik at d ugs idé ikk gå tabt ll bliv glt... Du ka dowload appot fa ughøig på ugsyddjus.dk. 2 Ld Kæ ug og foæld i Syddjus Kou Føst og fst godt ytå til j all og vlko til t yt å i Syddjus Ugdosskol I sidd u d 3. udgav af agasit UgSyddjus so odls til all ug ll 14 og 18 å på skol og ugdosuddals i Syddjus Kou. Vi ha sto visio fo agasit Ugsyddjus. Vi håb UgSyddjus på sigt vil bliv skvt og tilttlagt af ug so ha ogt på hjt og på d åd ka bliv t talø fo kous ug, skvt af kous ug o og aktivitt d itss kous ug. Et dyaisk agasi d ikk ku oit o kod aktivitt i Syddjus ugdosskol so også tø sætt lvat til dbat og diskussio. Dt ku f.ks væ so ugdoskultu, vskab, alkohol, ygig, digital obig, SSP læspla, foældsaabjd, ugivolvig, ugiljø blot fo at æv ogl få... Syddjus Ugdosskol ha d sidst 2 å bugt gt tid og gi på at ti ogaisatio og lav y bædygtig stuktu so fotsat skal sik bø og ug t ugdosskoltilbud d juioklub, ugdosklub og fagtilbud i all kous skoldistikt. Nu tid så kot til, at vi skal skab kvalifist idhold i d god a vi ha skabt. Vi skal dfo hav j - kous ug - på ba. Vi vil i 2012 sætt all sjl til fo, at få j ug iddagt i, at væ d til at skab idhold og pojkt i Syddjus Ugdosskol so gø os til t stækt og vait fitids- & udvisigtilbud hvo d ug sætt dagsod. Vi glæd os til at s dig. Ads Stugaad Lid Ugdosskolld Idhold Fosid Ugdosskolbladt Syddjus...Sid 01 Aktivittsdag / Et tilbagblik...sid 02 DUP Pulj / Ld / Idhold...Sid 03 Itviw d Stphai...Sid 04 Rock i Rusk...Sid 05 Syddjus Ugdosskol ød Kidd...Sid 06 Syddjus Ugdosskol ød Kidd...Sid 07 Fag tilbud Sid 08 Fag tilbud Sid 09 Itviw d Viggo...Sid 10 Tst dig slv...sid 11 Kod tu / Facbook...Sid 12 Kod tu / Facbook...Sid 13 Udvkslig / Itviw d Fida...Sid 14 Udvkslig / Itviw d Fida...Sid 15 Klubb / Itviw d Mathias / Dt fdst vd at væ ug...sid 16 Klubb / Itviw d Mathias / Dt fdst vd at væ ug...sid 17 SSP i Syddjus Kou...Sid 18 SSP i Syddjus Kou...Sid 19 Aoc...Sid 20 Udgiv: Syddjus Ugdosskol, Rosholvj 1, 8543 Hoslt Tlf Rdaktio: Syddjus Ugdosskol Aocig: Kotakt vligst udgiv på tlf. ll ail Layout: Mads Staub Saavda Caballo Høybg Tyk: Fka Gafisk A/S Oplag: stk.

3 Sudhdsss Hoslt i bvægls Lødag d 21. jaua 2012 kl i Hoslt Hall Aktivittsdag Ebltoft i bvægls Sødag d 5. fbua 2012 kl i Ebltoft Idætsct Et lill t ilbagblik Vi ha u tagt hul på sidst halvdl af ugdosskolsæso og stat af bød på ass fd oplvls, d ass af fst, tu og ad igtig god aagt. H få du t lill tilbagblik på stat af sæso 2011/12: Sæso statd op fo d y 7. klass d itodag i Rosus. E taditio so bliv bd og bd fo hvt å. Dag ha til foål at giv d y 7. klass-lv ifoatio o ds ulighd so ug i Syddjus Kou og dl af Syddjus Ugdosskol. Dt blv hygglig og ikk idst fstlig dag, hvo d blvt lavt sjov ic-baks, spist lækk ad, quiz t, fstt og dast. Eftåsfi bød på Ugdosskols støst tu i føst halvdl af sæso 11/12, hvo 36 ug fa Syddjus va d på tu til bys by, Pais. Syddjus Ugdosskol og Ug Noddjus ha taditio fo tu til Pais i ftåsfi, og dt va ig i å d sto fovtig fo båd d ug og dabjd. Mig d tu at d skal væ kultu- og histoioplvls, også at dt skal yst d ug sa på sjov, hygglig og social tu. Pogat va so altid flot, hvo d bl.a. blv plads til afttu i Eiffltåt, tu til Louv, tavtu g Mouli Roug, og so afslutig på tu; tu i Euo Disy. E sto oplvls fo all, slv d so ikk va føst-gags-bsøgd. Åts sidst fst blv afholdt på Mols, hvo klubdabjd fa ugdosklubb havd gjlt Molsskol op til fst. Ott ug taltfuld bads fa hl Djuslad gik fdag d 2. dcb på sc, da Syddjus Ugdosskol aagd dt ålig Natklub Mols. D ott bads kokud i t slags Mlodi Gad Pi, hvo juy, skull vælg d bdst. Og båd Pis Pot Swig, Kiddig Aoud og Nudi gav d fuld gas og sikd d ag ug sk fstlig aft. 3

4 Itviw d i a h p t S Hvo gal du? Jg 15 å. Hvo gå du i skol? Jg gå i 9. klass på Kolid Ctalskol. Stpahi K. Dyby Hvad lav du i di fitid? Jg kd ig aldig, så jg ha altid ass pla og opgav at lav i i fitid. Bl.a. tg og al jg. Jg tag kust siøst, og dt ha altid væt i dø at abjd so pofssiol kust, å jg bliv æld. Jg ha fåt fosklligt pivat udvisig, og dltagt i Daaks Mstskab to å i tæk. Jg ha fåt 2. plads bgg å. D også tghold i Ugdosklubb, og jg ha altid ldt ig til, dsvæ ha d aldig væt ok dltag. Jg das også. Mst hip hop, jg ha også gåt til bakdac, sttdac og Zuba. Das fyld gt fo ig, dt giv ig gi og glæd, dt føls så godt at få bædt ass gi af. Dt ogt af dt bdst jg vd, å a das ag ti i tæk, sa d ass ad ug, dt skid sjovt. Og slvfølglig ha klubb også ogl foskllig dashold, så dt sup fdt! Jg ha også t job vd BMW. H pakk jg svdl, ca ti o ug. Og slvfølglig bug jg gt, gt tid sa d i v og i d fatastisk ugdosklub! Hvis du ått tag 3 tig d på ød ø, hvad vill du så tag d? H.. jg vill tag i ipho, tgblok og blyat d!;-) Hvis jg sig Syddjus Ugdosskol, hvad sig du så? Så sig jg : DET ALLER BEDSTE! Dt sjovst, hyggligst, gladst, viklig dt bdst std at væ! At væ i klubb, absolut ugs højdpukt fo ig, og dt ha dt væt sid jg statd i 7. klass fo to å sid. Hvad bug du ugdosskol til, og hvo tit ko du? Jg bug ugdoskol og klubb til at væ sa d i v, og jg ød hl tid y pso, båd æld og yg. D all typ pso udt okig, i d foskllig klubb, så dt ikk t pobl at fid sig ogl v. Også slvo a gt. Jg va gt gt da jg statd i 7., dt at gå i klub, ha gjot ig gt stæk på d åd. Nu ha jg ikk pobl d at sig dt jg vil, føh tud jg kap at tal d folk. Og jg vd at d også ad, d blvt gt odig, og stæk vd at gå i klub. M dt ikk fodi at d ha væt ogt ps, ll ubhag vd at gå i klub, dt ba fosvudt hlt af sig slv, å a få ass y v, og dltag i sjov og spædd udfodig. Jg ko d 2 gag o ug. M ka jg ikk, lls havd jg sikkt gjot dt. Jg bug d også til at gå til d foskllig fag d. Dt viklig luus, og dt gatis! Slt ikk til at fostå, hvis a spøg ig. Dt das jg gå til i Kolid lig u, d ha vi d bdst kvidlig daslæ jg ogsid ha haft, dt viklig godt. Jg ha også væt d på stø tu, f Pag i Tjkkit. Dt ha også væt sup fd tu! Spcilt fodi at a sa d ad ug, og ikk ba si faili. Ma ød udfodig, og dt lsk jg. Så d klubfst, d god. Spcilt å d pofssioll d optæd! Big Dac klat d fdst fst jg ha væt til sa d klubb! Buha G va d bl.a. d lødag aft i klub ko. Og ha tog lig ig d op på sc, så dt jo ogt a husk til a voks. Hvis ugdosskol og klubb skull lavs o, hvad skull d så gøs fo at dt ku bliv bd? D skal væ fl ug d dltag i d foskllig fag! Dt dt st pobl jg ha oplvt. Ells ku dt væ fdt d t gatis, ll ikk sæligt dyt tæu, hvtfald h i Kolid. Og gaffiti u/væg, all ku lav ogt på. E skatba, og udvisig i dt, åsk? Ells ka jg ovhovdt ikk fid ogt jg vil hav adlds, ll bd. Dt pfkt dt dl! Hvis du ku bst tig d skull lavs o, så dt blv bd/ at væ ug i Syddjus Kou, hvad skull dt så væ? Dt h spøsål va svæt! Jg ha tækt læg... M jg ka ikk fid på ogt!:-d Hv dit støst idol? Jg ha ikk ét støst idol. M jg ha usik idol, og d igtig ag. F Th Ga, Tupac, Michal Jackso, Atilla Ats, Kay Wst og 100 fl. Hvo ag lopg bug du o åd, og hvad bug du d til? Lopg, puha, dt få jg ikk. Jg ha d pg jg slv tj, og d 20 og 50 so i faili ka fid på at giv ig gag ill, af gavildhd. Hvo ag pg jg bug på åd, dt ko a på o jg tag shoppigtu, ll j. D ka sagts gå ag åd, hvo jg ikk bug pg på adt d ad og tog/bus billt. Så dt højst 200, på dt. Ells skal jg btal 150 hv åd fo gatis taltid og såda. Og hvis jg så shopp i løbt af åd, so lidt sjældt, så ha jg ok i alt bugt ca k., oalt. Jg lidt æig typ, å dt gæld at bug i g pg. Hvad lav du o 10 å? Jg bo i stoby, hlst Åhus. Et bo jg d at kæst ll v og vid. Og så jg ok vd at væ fædig d i uddals - da, so jg ikk hlt vd hvo d. M jg skal føst på gyasit, og så ka dt væ at jg på Åhus Kustakadi ll på Aiatiosskol i Vibog o ti å. Ell ogt hlt adt, ll åsk ha jg t job, ad og gavid ad gag? Ell åsk jg ud og js Jod udt. Dt vil jg lig g, hvtfald id at jg dø. Jg vd slt ikk hvad, jg lav o ti å, jg tag dt ba so dt ko. Ligu fokus jg på at bliv fædig d folkskol og ko vid på gyasit. Og hav dt sjovt, lv livt og gå i klub så gt jg ka;-) 4

5 Så dt tid til at tu guita, va st op og kidt dassko! Lødag d 10. ats 2012 åb Syddjus Ugdosskol dø til dt lgdaisk usikaagt Rock i Rusk. I ov 30 å ha d lill ladsby på Djuslad væt væt fo t af d st sklsættd usikaagt - Rock i Rusk. Mass af dygtig usik ha g tid bgydt ds kai d optæd på Rock i Rusk s fd sc. So bad til Rock i Rusk ha I chac fo at fy d af på t fdt alæg btjt af pofssioll tkik. Musikalsk Rock i Rusk sltdigl af usik, og d vt ag sto usikalsk oplvls fa ftids stj. Op od 1000 sk gæst hvt å Rock i Rusk, d ud ov ass af usik, også byd på Bautyshop, Jasc, Kaffba sat dt åligt tilbagvdd og pofssiolt opsatt Modshow d lv fa Syddjus Ugdosskol. Vi ha i å gjot t kæp scoop, udtal afdligsld Thoas Lid fa Ugdosskol! Vi ha væt hlt kstt hldig at hy tids hottst apav, lig kot og fæot KIDD. KIDD ha tagt hl Daak d sto d si skæv og ystisk tkst, sjov st og lyd. Kidd ligg hlt i top på satlig adiostatio d u so Dt så svæt at væ så god, Evig kælighd og kultklassik Ikk lavt pg. Md op od 2.5 io. hits på youtub d ikk ogt at tag fjl af. Th Kidd is h to stay...! Du ka oplv ha til ksklusiv og hlt sikkt poppt koct d 10. ats til Rock i Rusk. I lltid ka du ød ha på hjsid på Vi ss til Rock i Rusk - dt å du ikk gå glip af... 5

6 Kidd Syddjus Ugdosskol Dt tisdag d 13. dcb 2011 og klokk ha lig sgt sig fobi 13. Chistia fa Hoslt på vj til Ebltoft, hvo ha og 4 ad ug fa Syddjus Ugdosskol skal d fæg til djævlø, dstiatio Kbh. Id ovfat d Molslii fa Ebltoft, skal ha lig hav Rasus og Fi d fa Ryogåd, og Mathild og Rbkka so stå på i Ebltoft. D ha låt af Syddjus Ugdosskols buss, og hyt ds g pivatchauffø i fo af klubdabjd Mads Saavda Høybg. D 5 ug ha d hjælp fa Ebltoft/Rosus afdligsld Thoas Lid, fåt t ksklusivt itviw i hus d ig ig d Kidd apkægt fa Nøbo. Tu fa Ebltoft til Købhav gå still og oligt, botst fa bølgd ovfat fa Ebltoft til Odd. D bliv sakkt og diskutt o hvoda d skal gib dt hl a å d ød Kidd. D itt at væ vøs fo, ha jo ba ug fy ligso all ad bliv d sagt. Hjfa ha d fobdt sig, og skvt ass spøgsål d d g vil still ha. Klokk tæt på halv ott og ft lill shopp tu på Fisktovt d lidt aftsad ikludt, dt tid til at kø od dt id Nøbo. Tu gå g Istdgad og sofugl bgydt at vis sig hos d flst af d, og d bliv sakkt id og id på vj dh. Nu d ku 5 iutt til d skal ød Kidd, og d bliv igt på døtlfo i sidgad til Nøbogad. Hv dt? sig st. Dt os fa Syddjus og dø bliv lukkt op. Nvøs gå d all op ad tapp til 2. sal hvo d ød dø so stå på kl. D bliv bakt på og Nicolas alias Kidd kigg f i døåbig. Ko idfo og sid d. I ljlighd d også 3 af ha gutt, hibladt aag ELoq alias August. Nu vi h, og u skal d stils spøgsål til Daaks åsk st søgt app på Youtub. Hvofo Kidd? Jg ikk så spædd, dsvæ. Dt it ftav. Mi fa skott, så dt ba t alidlig ftav. Lytt du til ad kust so ikk dyk d sa g so dig? Ja ja, jg lytt til alt dt også dt d sjovt. Dt adiopoga vi va id i i dag, d skull vi spill dt usik vi lyttd til. Jg ha altid lyttt gt til hiphop, 90 s hiphop. Også af vos, å 2000 s hiphop. Jg ha altid godt kut li Jazz og gt lktoisk usik. Jg lytt faktisk til alt, alt hvad d godt. Jg ha ikk såd t filt ll holdig til dt ba så læg dt godt ll sjovt. Havd du fovtt at bliv så kdt, på di føst sag? Nj j, dt va såd lidt fo sjovt. Jg havd 350 Facbook-v da jg lagd d op, og jg lagd d ku op fo i sid, og så dag ft ELoq afbyd og sig: Jg ka husk du sagd til Lulu, fø du lavd Kyss d Jal : Fuck dt jg vil g væ kdt. Fuck dt ad, jg vil vis hvo t dt at bliv kdt. Dt statd ba so lg fo sjovt. Så lavd jg EP i løbt af 2 dag, og lavd vido dt tog 2 dag, ba hutigt. Ba fo at lægg EP op, og lægg vido op, ba fo at vis dt va lt. Og lig pludsligt tog dt hlt sidsygt fat. E d og du g vil takk fo, at du d hvo du? Dt ha faktisk væt all dg fa Chff Rcods, vi ha væt t hold. All ha haft gag i ogt, fo it pojkt ku bliv ogt adt, så d ha all sa skull abjd fo ig i Chff. D ha skullt fid sig i gt. Jg ka godt bliv diva, og så skal tig ba væ so jg vil ha dt. Så dt ha væt all dg fa Chff. Hvis dt ikk havd væt os all sa, så vill jg ikk ha væt ogt. Ha du é du s op til, t idol? H i Daak, og såd usisk og hvoda a ha gjot si tig, så dt d hdd Dj Hvad, Kid Kisho dop stp, du ad bass. Dt såda to dg. Da jg bgydt at sus til dt (usik d.), va dt d jg så op til. Dt også d d bdst til hvad d gø. Og såda ds åd at abjd og tæk på, i fohold til sk og usik og dt hl. Hvis du ku vid t alitipoga, hvilkt t skull dt så væ? Jg vill aldig ogsid i it liv gø dt. Hvis du u ku opfid dit gt, hvad skull dt så væ d? Kidd s Vd *D gi*. Ej, dt kdligt, jg vill aldig ogsid væ dl af dt. Jg sys dt spild af tid. Dt så hjdæbd. Jg sys dt dut. Hvis jg havd ulighd, så vill jg luk fo dt. Hvis d u va STOR pæi? Så vill jg dt vd jg ikk D skull klat til bjgt Hialaya. Ej, dt vd jg ikk. Okay, t blottt hus, so a aldig ått folad. D va ku t u, d va sg, og åsk t toilt og så skull a s hv d ku væ sa d ig i lægst tid. *Gi* Vi gå jo i ugdosklub Ha du også gåt i ugdosklub ll ugdosskol? Ja. Hvad ha dt btydt fo dig? Dt ha btydt igtig, igtig gt. Ma ødt ogl ad d lavd ogl tig, ogl d gik op i usik, og d gik op i Dj og såd ogl tig. Da jg va lill bod vi i povis by. Dt hadd jg. Dt va ikk sælig fdt. Og så va dt at at ku ko på ugdosskol og ød ogl ad. Nogl ad d g vill id til Købhav fdag aft, o ftiddag i stdt fo at kø udt på kallt. Ell sidd og hæg i idkøbsctt. Dt va ba ogl ad a dt ddd ig. Og så havd vi aktiv pædagog, dt hjalp også gt ligso I ha d h. *Gi* Ha du haft t fitidsjob da du va yg? Ja, jg ha haft igtig ag jobs. Jg statd i Pia hvo jg va flaskdg. Godt slavjob. Og å dt så blv jul, så stod i fa og havd såd Tig-butik, so jg så stod i å d va tavlt. Og så ha jg væt opvask og div. Ohh og ag tig. Jg had at abjd såd 8 til 4. Jg ka ikk fid ud af dt. D sk fo lidt. E dt svæt at væ så god? Dt bgydt at bliv lidt sygt fo tid. Ma ka ikk tag i by på sa åd. Folk hold øj d dig. Og dt ku h d sidst pa ug at dt gåt hlt aok. Og å vi på tou i Jyllad hv wkd, så ka a aldig gå ud bagft a skal altid dt så gt stss. Jg ka godt li at væ sa d sk, folk bli du å d bli fuld. Folk lægg gt æk til hvo a gå u. Dt to jg aldig a vd sig til. Ha du lavt ag da? *Gi gt* Øhhh Jg ha faktisk ovhovdt ikk dt sidst stykk tid. Ioisk ok. D sidst pa å d vl lavt sutt ll to Også plalagt *Gi* D lavt fl. 6

7 ød Kidd Hvad to du godt da ka li vd dig? Ja dt vd jg ikk. Jg ikk og sælig god kæst ll pat at ha. Ha du ogsid haft hud? Ja Boofas. Jg bod sa d ogl ad, og d so bod d, passd ikk på d, så jg ovtog d. D va fo skø, så gav jg d væk til og på ladt. Dt va syd fo d. Mi foæld havd også hud da jg va lill. D hd Baki. Ha du læst bibl? Nja i fl ogag. Du (August d.) læst d faktisk op i lødags. Så du kist? Nj, jg to ikk på Gud. E du kofit? Nj. Døbt? Ja. M jg sys ligio faligt. Jg ka ikk li ligio. Jg bag fo dt faktisk. Jg også bag fo politik. På hvilk åd? M... at, altid død og ødlæggls i vd, ku pga. politik og ligio. I stdt fo såd otak. Jg ligglad o folk Aakist ll kouist, libalist ll azist dt hl tid såd kap o, hvad dt igtig. Ma ka aldig vælg dt igtig fo stø gupp sk. Jg vd dt ikk jg bag fo ligio og politik. Hvad to du så på? Dt ikk fodi jg ikk to på ogt. Jg to på sk. Og d sk jg ød, to jg på d toi. Og jg to hvis vd va byggt op o gsidigt spkt og foståls, så vill d ikk væ bug fo sælig gt adt. Folk skal ba tæk sig o. S du fodbold? Ikk så gt h dt sidst stykk tid. Hv hold du d? Af all stohold Machst Uitd. Mi fa ddikt, så jg ha aldig haft ogt valg. M MIT hold Dud Uitd fa Skotlad. Og i Daak dt AB dt t lothold, fa 1. divisio. Ha du ogsid st spot, hvo du ba ha tækt: Dt bud væ ulovligt? Hådbold. Hvofo? Jg fostå dt ikk. Jg sys dt øvsygt! Dyk du slv spot? Ikk. Ioisk ok ha jg væt litsvø. Jg ha også vudt t daaksstskab. M, dt va dgag. Så bgydt jg at yg cigatt og bgydt at lav usik. Og så okd jg ikk at bug så gt tid på dt. Så spilld jg også gt basktball dt doppd jg også. D d s gt op til dig; hvis d g vill bliv so dig, hvad vill du så sig til d? *Gi* Jg ha gåt og tækt ov dt. Jg ko fa t politisk iljø h på Nøbo. D ag d sætt spøgsålstg vd, hvad jg gø u. At jg bud tag asva. Alt hvad jg ba sig ku tig fo sjovt. Nu folk bgydt at lyt. Jg ha jo fåt hl ugdo til at lytt u, og hvofo jg så ikk sig ogt d væd at s op til. Og dt ig dt. På d h tou at d ikk ha væt ogl holdig til tig, at dt ba ha væt usik og vi ba ha haft dt sjovt, så ha a kut ko udt i ladt hvo d båd ha væt Idvad, og dask, og hoosksull, fodi d faktisk ikk ha væt ogl gl. Alld d ha a udviklt ogt. At a ka sal folk, sal ag sk sa o tig. Hvis a bgyd at stik ud d dt h d igtig åd at lv på, så skill a folk ad. Og jg to, hvis a gø folk glad, så ka a ko læg d at fotæll hvad d skal gø. Jg vd ikk o a skal s op til ig på ogt tidspukt. Hvad dt klogst og ha sagt til dig? Ohhhh Jg høt ogt i wkd. E igtig klog é jg ka husk. Dt ltt at få tilgivls tilladls. Nå d gt ps på dig, hvad gø du så fo at væ fattt? Jg slukk i obil, og så fosvid pobl. Dt hl fosvid. Og så tæd a si obil ig, og så dt ikk fosvudt, og så gå jg id i kap ig. Dsvæ, dt viklig såd dt fogå. Dt fd at hav tavlt hl tid d ikk at lav ogt. Jg bli astløs hvis jg ikk ha ogt at lav. Klokk kvat ov i, og vi så såt vd at væ fædig d itviwt. M vi gå skal d lig skivs autogaf og tags billd af Kidd, og d Kidd. Fd aft og fdt itviw. Kidd sækk high-5ivs på vj ud af dø. Klokk lidt ov halv ti, og u dt ba hj od Syddjus. Atikl af: Chistia Sadgaad, Hoslt Rasus Toft, Ryogåd Fi Bossow Buus, Ryogåd Mathild Schid-Chists, Ebltoft Rbkka Bo Hav, Ebltoft 7

8 fag tilbu fagholdd stat op i ug 2 Lys, Lyd og Sc E du vild d lys- og lydffkt? Vil du g abjd d pofssiolt lyd- og lysudsty? På dtt faghold få du sto vid o oito, fostæk, ipult-sikkhd og gt. Du ko til at sætt lys, lyd og ffkt og sc op til fl af ugdosskols aagt, såso bl.a. Natklub Mols og Rock i Rusk. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ FAG FORÅR 2012 FAGHOLD KOLIND RØNDE EBELT. HORNSL. Lys, lyd & sc Dj-køkot Ka-hold Das, Zuba.fl. Musik & Bad Coss Madholdt Lktivækstd Moto & Mtal Kativ Kofiad Sualist Føsthjælp til køkot Kativ Kofiad Yaah KONFIRMERES!!! M hvad d: ivitatio, tal, takksag, bodpyt, sagskjul og...? BARE ROLIG: Vi hjælp dig g. Vi ka hjælp dig d sag til o og fa, hjælp d at lav d flottst ivitatio og bodkot, ko d god åd til boddækig, pyt og ikk idst hjælp dig d at lav d pfkt psolig sagskjul. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ Kalltkøkot Tøj, Dsig & Kollktio Radio US Bocat-æs Digital Musik, Vido & Rap Basktball Eksasagst Suvival/ovlvlsstu/Actio Pop-at-kust Dsig-task Mali-vækstd Styktæig Maga/Aiu/Japa Rugby fo bgyd Outdoofit/Moutaibik Boksig Læ at al/tg Hjælptækusus Robott & Maski Blostvækstd Ridkusus Eksasagst 4 tis wokshop od ksasagst lødag ll sødag 1-3 ug fø ksa. E du bag fo at gå til ksa, slv o du ha fulgt d i ti hl åt. Gø tak o dt gø bod dig vøs - så dltag i d wokshop. H læ du ogl vjtækigsøvls, so ka giv dig o - du læ at visualis (fostill dig) situatio fø slv ksasdag. Vi ggå også hvoda du ka fobd dig til skiftlig ksa. Di udvis Bitta Elstø so sidst å afvikld 2 ksasagst-wokshops d sto succs. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ Skøhd & Vlvæ Massagkusus Kajak Lav fst! 8

9 d 2012 foå Radio US Ha du lyst til at pøv kæft d at lav Ug-Radio ha du u ulighd via Radio UgSyddjus. På dtt hold vil du læ at lav god og spædd adioudsdls sat at btj alæggt i vos Radio-studi i Hoslt. Du få slv sto idflydls på, hvad DIT poga skal idhold. So ogt yt vil vi sd via adio-staig - altså t-bast adio, iodsætig til tidlig, hvo vi sdt ov dt al. adio-sdt. Di udvis Bo Pds d ha fl ås faig d at lav adio. Du vil få ulighd fo at lav potag, quizz, spill usik, spak og gt. Ku fatasi sætt gæs. Du vil satidig læ ogt o studitkik, joualistik og vil åsk få lyst til at bskæftig dig ydlig d adio-dit i di ftid. Radio-US d ugs adio... så ha du lyst til at væ d til at lav sup cool adio - så tilld dig dtt fag. Tilbuddt fo all ug i Syddjus Kou. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ Msk, aski og obott På obott og askivækstdt stat vi d at lav sjov kspit og fiulig opfidls. Robott og askivækstdt vil hv osdag k Sto P.-agtig aski og sipl obott. Robott og askivækstdt giv dig ud ov at lg d tkik ulighd fo at dltag i fl ladsdækkd kokuc fo kativ, iovativ og ysgig ug. Vækstdt også åbt fo dig d ba lyst til at lav kaik ll pa. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ Digital usik, vido & ap Ha du lyst til at læ ogt o hvoda a bug coput til at idspill usik på, lav vido ll ba syg, så holdt h ogt fo dig. Di læ Mikkl Boldig, so ha fl ås faig i hvilk poga d ka bugs, sat hvoda a bdst uligt få god lyd ud af d ag ulighd coputpoga giv. Mikkl slv usik og lydtkik og ha top udgivt y u, hvo ha bl.a ha bugt coputtkikk til at få lavt d bdst ulig lyd. S hjsid fo std, tidspukt og faglæ Showdac E du til hd yt, ass af usik og bvægls - sat - fuky og fatastisk kopsøvls, så væ d h. Vi tæ og tæ. Vi lav lækk koogafi, so gø vos das viklig flot at s på. Ha du lyst, ha vi ulighd fo at optæd vd foskllig fstivals, fst v. Udvisig båd fo pig og dg. E vi på gt fosklligt ivau, dl vi os i to hold. Ko og væ d! S hjsid fo std, tidspukt og faglæ S all fagtilbud, tu & js på ugsyddjus.dk ll sca kod... 9

10 Itviw d Viggo Hvo gal du? Jg 14 å. Hvo gå du i skol? Jg gå på Ryogåd Ralskol. Viggo Thi Søs Hvad lav du i di fitid? Jg spill i to foskllig bads, udoskolbadt i Rød og Blæs og Rock på Rød Hotl. Så gå jg til Maski og Robott, d også ligg i Rød. Ells lsk jg at gå i klub, hvo jg ka ød i v og chill lidt. Hvis du ått tag 3 tig d på ød ø, hvad vill du så tag d? H E flyvaski, bædstof og pilot. Hvis jg sig Syddjus Ugdosskol, hvad sig du så? Edlig t std, hvo jg ka væ ig slv, gø (æst, i hvt fald ), hvad jg vil. Hvad bug du ugdosskol til, og hvo tit ko du? Jg ko fo at s i v, da jg ikk ha dt st tid o dag. Ells dt t godt std at skjul tig, i o og fa ikk å opdag. Hvis ugdosskol og klubb skull lavs o, hvad skull d så gøs fo at dt ku bliv bd? Ig ygig, da dt ka ødlægg s liv. Ugdoskol ku bliv t pfkt std til at få ug til at stopp, å d u ka å dt. På d åd ka a også udgå, at ad ikk bliv lokkt af ds v, slvo d ikk vil. Hvis du ku bst tig d skull lavs o, så dt blv bd/ at væ ug i Syddjus Kou, hvad skull dt så væ? At a fik lov til lidt, ba til hvis gæs, fo kspl d ag, d godt ka lid sag af alkohol (øl, sosby tc.), dt skal slvfølglig holds til hvis gæs. Hv dit støst idol? Lida P, hu lav gt god joks ud at ovdiv. Dt skal a også ku d sit liv, a skal ku hav dt sjovt, a skal ba ikk ovdiv, også ku tag livt siøst. Hvo ag lopg bug du o åd, og hvad bug du d til? Jg få 20 k. d i klub, og jg gå i klub 3-4 gag o ug, så dt vil sig, at jg få ca. 250 o åd. Hvis d ikk bliv bugt på slik, sodavad og adt ligd gøgl, bug jg dt ok st på DVD, CD og spil. Hvad lav du o 10 å? Jg ha haft dø o at bliv Stad Up-koik, all ha dgdø. Jg ha fåt at vid af i dasklæ, at jg godt ku lig, d sidd på t koto t std og skiv tig. Jg ha også fåt at vid, at jg godt ku bliv fofatt, d skiv fatasy. Jg skal i paktik i ug 12, og d ha jg valgt at pøv Mdi i Gå, da dt dt, jg g vil, og så ha jg valgt pædagog, fo i fa pædagog, så dt ku væ sjovt at s, hvoda ha ha dt hv dag, og s, o jg ka dt sa. 10

11 TEST DIG SELV D lill sjov tst vil fotæll hl dl o dit liv lig u, pøv d! D ffktiv, og giv stof til fttak. God foøjls... Gfø tst UDEN AT SNYDE, så d faktisk t sjov! FØLG INSTRUKSERNE! OG SNYD IKKE! ELLERS FUNGERER DET IKKE OG DU VIL FORTRYDE, AT DU SNØD!!! Bug 3 iutt af dit liv og tst dtt - it will fak you out!! Dtt spil giv t osot og ufoståligt, sadt foløb... Ikk ogt d at kigg dad. læs og udfø lij ad gag dt tag ku 3 iutt og dt da fosøgt væd! Allføst: Få fat i p og papi. Nå du o lidt skal vælg av i spillt, skal du væ sikk på at du vælg sk so du viklig kd, og følg dit føst istikt. Ikk sidd og vud føst. S ku lij ad gag, lls tst ødlagt! 1. Føst, skiv tall 1 til 11 på papit i kolo dad. 2. Vd sid af u 1 og 2, skal du skiv to tal - d d føst fald dig id. 3. Vd sid af 3 og 7, skal du skiv av på to pso af dt odsatt kø (af dig slv!). Ikk kigg vid lls fug dt ikk! 4. Skiv av på hv so hlst (skal væ og du kd!) på plads 4, 5 og 6. Ikk syd, lls bliv du skufft ov, at du g jod dt! 5. Skiv fi sagtitl på plads. 8, 9, 10 og 11. MEGET MÆRKELIGT, MEN DET SER UD TIL AT FUNGERE... FUNNY! SYNES DU IKK?! 11. Tallt ud fo. 1 dit lykktal. 10. Og sag u 11, sag so bdst giv t billd af, hvad du føl o livt. 9. Sag u 10, sag so fotæll dig st o di g tak. 8. Sag u 9, sag so bskiv di følls fo pso u Sag u 8, sag so bskiv di følls fo pso u Pso på plads 6 di lykks sd. 5. Pso på plads 5 so kd dig igtig godt. 4. Du byd dig st o pso på plads Pso på plads 7 du godt ka lid, ikk igtig ka fostå. 2. Pso på plads 3 d du lsk! 1. Du skal fotæll (tallt på plads 2) sk o dtt spil. Og h ko øgl til spillt ØNSK DIG NOGET, FØR DU GÅR VIDERE TIL NÆSTE PUNKT!! 11

12 Ko Bli aj 2012 Syddjus Ugdosskol og Ug Noddjus dag af std på taditiosig tu til Tysklads stoslåd hovdstad. Vi bo på lækk capigplads i flot atu og d badsø i dt tidlig DDR. Bli byd på ass af fd svædighd, bl.a. Badbug To, Rigsdag, Wst Sid Gally og ikk idst dt o Olypisk Stadio, so os af tidlig tysk stoagt. Bli ikk ku by d ass af svædighd, dt også by, hvo a ka shopp til a fald o. Bli ha stot st alt, hvad a so gal shopp ku øsk sig alt lig fa Gucci og Louis Vuitto til gal skal-souvi. Så udov vos sightsig-tu, hvo du ka få på oplv, så vil d også væ tid til at shopp på g håd. Md hl t dag i by, d atuligvis også ass af tid til ljhygg d god stud vd gill og tid til at få sig dukkt i d kæp badsø. Vi kø i Ugdosskols iibuss dd, og bustu af tus vigtigst lt. Vi ha god tid på vj dd, så vi stopp ag gag fo at tak op, køb ogt godt at dikk og pøv astpladss djlig udvalg af kaywust og ad fatastisk, tysk spcialitt. Tidlig tosdag og idtag vi capigplads, få sovt lidt, og så tu fo alvo i gag! D 30 plads på tu, hvo vi i Syddjus Ugdosskol ha d 15 af d. Du skal tilld dig via hjsid ugsyddjus.dk hvo du også skal btal dpositu på 300 k. fo at sik dig plads. Hl hlighd kost 800 k. so dækk taspot, ovatig, og- og aftsad sat tokot til hv dag og div. té. 12

13 d tu sucap juli 2012 Sucap d Syddjus Ugdosskol fo d d vil ha sjov ug ud foæld, ass af sol og vad, ag ug og hygg, hvo du slv bst tpot. På cap d igtig ag fd aktivitt, såso bachvolly, fiski, hopppud, kaoog kajaksjlads, tu på ig ft spdbåd, iigolf, gøgl og gt, gt! Sidst å va d 160 ug sat dabjd sa på Sølystgåd Capig På Mols. Dt fast taditio, at vi d d føst ug af sofi. Vi sov i tlt, hjælp hiad d at lav ad, spis sa i vos sto adtlt st fst og fav og ugdoscapig. Dt fd vt, fo dt vt, hvo vi ikk skal ogt bstt. Ma ka dltag i d tig/aktivitt d ll ba hæg ud på stad og bliv lækk bu. D ag dabjd på cap og d altid og at sakk d ll og, a ka sid i vadt. Pis fo hl hlighd 600 k. so dækk fuld kost, ovatig, lå af gj og hygg få du gatis. Dit god huø skal du slvfølglig slv husk at dbig. Du tilld dig via ugsyddjus.dk, hvo du vd tilldig skal btal t dpositu på 200 k. fo at sik dig plads. Vi ha 80 plads, skyd dig at tilld dig, id dt fo st. Mød os på Facbook! hvo du ka s billd fa tidlig tu og gt... Joi os i dag: Syddjus Ugdosskol 13

14 udvk l o k s s o d g U s Tag d Syddju i f o s i d i g li s k v d u s o d g U på slig E ugdosudvk va i 10 dag. ulighd fo at fatastisk d lad fac ød ug fa a t foløb so typisk to fac i t plalag i pojkt. t hlt sa d vi g u d d vi bsøg sa la d i g d ol g h sø fo b ig vi lad og kultu l og failiæss, histoisk, socia du vil oplv d ll ltu ku d til godt kdskab du få t igtig ls fo livt. idst oplv ikk og g v sikkt y dltag i udvksli ku at fo å tivitt. ll 14 & 17 & logi sat all ak st ko du skal væ t, po s ta til djus.dk ud all okostig id g. Pis dækk s li ks v hj s ud vo i via k. at dltag - tilldig fogå Dt kost situ på 500 k. po d t l ta b al du Vd tilldig sk. fa fag og js ass læs og s du ka g sli k us.dk/udv På vkslig. fa tidlig ud af billd og vido Itviw d Fida lig ha du væt på? Hvo ag ugdosudvks og d ad på Aholt. 2 h i Daak. D i Gå Hvo gal du? 15 å (sat 16 å ) Fida Hvlplud Juul Hvo bo du? Hoslt dosudvkslig?. Hvofo tilldt du dig ug dt sjovt d ug fa ad lad ad kultu. Ja, og så fo at få ød at d d spæ væ ku Fodi jg syts dt 14 ikk såda so vi ug sudvkslig? såda at a tæk ov dt. Dt Hvad lav a på ugdo ogt o ad kultu, ikk også t sikk vl læ Ma. Mst ha a dt jo ba sjovt ha foh læ a på ad åd. a fa stat af. Jg to ag tæk o at læ, altså kdligt, t såda, at a ba skal væ d g Dt. kd at d hia fo at læ sakk o. På udvkslig lg a gt kd ud fa dt a s, gø og a dt væk og læ hiad at få h og ug ad o do

15 kslig g li s k v d u d Ko i f o s i - juli 2012 k o b o z u R ak Slovakit i, Islad, Da Slovakit, Spa Dltaglad: pis k. g og 5 pig d 5 : g lta d 10 Doauflod til d hutigfæg på så og i W k so ligføst d fly til by Ruzobo til og lt bu d a Batislava og df H skal vi dltag østlig Slovakit. t d i g bj dowhill g idt i Tata ooaktivitt såso td ou på s ku fo d ldig, tu til Kai udvkslig j Tatas, tabu hø i u gt i kk t outaibikig, d oplvls. af ad spæd s as og l kow i Po - Juli 2012 ft o lt b E k a ak Da d, Slovakit, Da Itali, Tyskla Dltaglad: k. og 5 pig - pis g d 5 : g 10 dlta vætslad tsladt. At væ væ vi o hv g, li vis vos djlig Dtt udvks dt os, d skal d fo t, il c sp ksligsd ogt hlt at stat si udv åd d go t so ha bas på lad f, og d ls. Udvkslig, v gi o t va i s ovlvlbut, da dt d bl.a. 24-ti l d s as på outaibikig og Djuslad, byd vad-aktivitt, d vil d, la ds a g vægt sstu i ig vkslig, hvo vi lig ud t D. ps ho. altativ åd ad aktiv woks sskab og spot på ll fæ, ls og g væ på atu, b st å øds vi ig 1. dl af fi, så æ tlig adt åb h t fo og Dtt søg ad lad vi b d af t t d d gag tvist på tat.. Jg ha fåt kd. Jg dø ikk så lt Hvad fik du ud af at dltag? d at sakk d d jg ikk dt ha og kultu ad fo Jg blvt gt åb ov ug udt o i Euopa igtig ag vskab d ad sig slv tilbag og at a ikk bhøvd at hold Hvad va dt sjovst? havd a læt d ad at kd u At %. 100 slv sig væ ku Dt va dt tidspukt, hvo a ba vis ad o ig slv. hvo gt og hvad jg vill g kd d ad ikk og dfo. Jg ku ligso slv bst så godt. På ugdosudvksli kd all fodi i, a a ha bstt bås Dt ikk ligso i skol, hvo sig slv., hvad a g vil vis af bst at til d ka a slv væ d va fdst. slv, sig væ at af vls opl Så dt ikk bstt pisod, s d dltag? så gt tid. Jg vil igtig g ød Sakk du stadig d d ad hvdag ig og d åsk ikk s kø u at k æ godt ka vil. Ma Ja, ikk så ag, so jg g. t. M vi sakk på facbook lag lidt jo d, ig d af ogl d ug vkslig ig? dt fdst at lav. Dt sa Skal du dltag i ugdosud syts dt h ha væt ogt af jg, std jg dt ulig havd all fa, t d i på fi, fo at få dt fdt og såda Ja til so. Jg js igtig g d at a skal syd på å a skal dt ha al ug std g af Ma tog. Jg. åd d ad d sk a sa og a ha dt ba sjovt på hlt gt hvo a, dt hadl o lig dt t, g lig t std også. M u dt ligso at så jg blv vildt positiv ovaskt. vidst ikk hlt hvad jg gik id til, på d 2 ugdosudvkslig og ov fo til dt åb, fo hvis a åb Fida abfal også tæk ov, at a skal gå id skal a g, ksli udv os...klat at tag d på ugd t godt ud af dt. gid dt, så få a ikk igtig og dt sjovt. M hvis a ikk igtig ad, så få a 15

16 Ugdossklubb i Syddjus Distikt Hoslt/Møk/Ådal Hoslt UK Møk UK Ådal UK Tisdag & tosdag kl Madag & osdag kl Tisdag & tosdag kl Osdag kl (ku fo 7. kl.) Kotakt: afdligsld Natasja Kogh tlf l. distiksld Fak Thos tlf Distikt Rød/Mols Rød UK Mols UK Madag & osdag kl Tisdag & tosdag kl Tosdag kl (ku fo 7. kl.) Kotakt: afdligsld Daga Ads tlf l. distiksld Sv Lohad tlf Distikt Kolid/Ryogåd Kolid UK Ryogåd UK Madag kl (8. klass +) Osdag kl Tisdag kl (ku fo 7. kl.) Tosdag kl (all) Kotakt: distiktsld Fi Hadig tlf Distikt Ebltoft/Rosus Ebltoft UK Rosus UK Madag & osdag kl Tisdag & tosdag kl Kotakt: afdligsld Thoas Lid tlf l. distiktsld Joa Rav tlf Dt fdst vd at væ UNG Mads Høgh: Dt bdst vd at væ ug, hlt klat; at udfosk alt yt! Rikk R. Hjotshøj: At ko i klub! Mathias D. Js: Fst, v, kæst, dt fi liv og dt at pøv gæs af, ovskid d og sætt y gæs so a dft også ovskid. Kvi Stap: Dt fdst vd at væ ug, at vid, at a ha t hlt liv foa sig. Ea M. Chists: Dt ikk fodi a ug, at dt fdt, dt fodi a lv, at dt fdt. Oliv V. Johas: Ikk at vid hvad d vt og at a so ug stadig ha to på at s dø ka og vil gå i opfyldls fodi a føst lig bgydt at lv. Og at s hvo ag da du ka sco å du på fi og salig d dg, å du ko hj.

17 Itviw d Mathias Hvo gal du? 15 å. Hvo gå du i skol? Jg gå i 9.b på Rød pivatskol. Mathias Dalsgaad J Hvad lav du i di fitid? I i fitid div jg it gt obildiskotk(http://www.facbook.co/obildiskotk.sulight), Dudov pass jg v, og dæst it job so opvask på stauat Italia i Ebltoft. s Hvis du ått tag 3 tig d på ød ø, hvad vill du så tag d? 1. Hlt klat i bdst vid g 2,5 å Kistia Nv. 2. Dæst pall d Cocio og gifl. 3. Sidst ikk idst i fuldt opustd spjdkaat og god v Kasp. Hvis jg sig Syddjus Ugdosskol, hvad sig du så? Hlt klat fihd, idt a slv bdst, hvad a vil lav, å a ko i ugdosklubb. Dæst sjov, fst og ass af sød tøs og god kaat. Hvad bug du ugdosskol til, og hvo tit ko du? Jg bug ugdosskol til at væ sa d v og slapp af, idt dt dt st fiu jg ha i i oft gt tavl hvdag. Jg ko i ugdosskol 3 gag o ug (adag,osdag og tosdag), hvo jg o tosdag abjd i ugdosskol so diskotksasvalig i Rød. Hvis ugdosskol og klubb skull lavs o, hvad skull d så gøs fo, at dt ku bliv bd? Hvis klubb skull væ bd, skull d ft i ig væ fl stø aagt hvo vi ug også slv fik idflydls på f.ks. hvilk kust d skull ko. Dæst skal d væ ifoatio okig fst i ad klubb, hvo vi oft ivitt ikk vd dt. Hvis du ku bst tig d skull lavs o, så dt blv bd/ at væ ug i Syddjus Kou, hvad skull dt så væ? Dt skull hlt kla væ billig busbiltt, så a ku ko udt til si v ud at s foæld altid skal kø é idt at dt adt fo dyt. Hv dit støst idol? Jg ka ikk æv t støst, jg ha 2 d ha ispit ig gt. d app Natasja d ad Kato. Hvo ag lopg bug du o åd, og hvad bug du d til? Jg ikk pso d ba sløs i pg væk på all ulig liggyldig tig, d skal dog stadig væ plads til sjov gag ill. Diod spa jg op til tig, jg g vil hav, hvilkt oft diskotksudsty, hvo jg bug igtig ag pg (ca 10000,- p bstillig). Jg tj slv all i lopg!!:) Hvad lav du o 10 å? O 10 å div jg it gt lyd og lys udljigsfia, hvo jg også vil poduc usik.. :) 17

18 PAS PÅ HINANDEN.. SSP i Syddjus Kou Hvis jg på googl skiv PAS PÅ HINANDEN, fid jg ud af, at Fdiksbg kou ha afsat k. til at pass på hiad i tafikk. Hvis jg dog ba havd k. til at spd it budskab o at I ug i Syddjus kou skal pass på hiad Så hldig jg dsvæ ikk, dt skal ikk fohid ig i at pøv Nå a bliv tag sk d igtig ag tig. Kopp foads, a bgyd at fid y itssoåd. Fa at itss sig fo LEGO og Babi bliv s g og ads kopp pludslig itssat. Lig så lagsot bgyd a at løsiv sig fa si foæld. På Wikipdia stå d Tagald kdt so væd gt poblatisk ll tag og foæld. I hl d h foadig ka dt væ svæt at fid ud af, hvad d op og d. Kistia Kjs Las Distikt Hoslt/Møk/Ådal Kistia Kjs Las Tlf Eail: Hvad fovt i v af ig? Hvad sk d lig fo i foæld? Hv dt u lig jg skal væ? Jg vil g spd it budskab, so åsk ka væ d til at gø dt i d ovgag. I ug skal hjælp hiad, søg fo at sakk d di v, vid og d so lls i di æst ogagskds o alt hvad d hø d til dt at bliv ug. Fo dt at bliv tag tid fyldt d ass valg so d skal tæffs. Valg okig bl.a. fst, alkohol, kæst, s osv. osv.. Så å I fo kspl, fo føst gag, skal til fst d alkohol, så vd i hvad js v og sys. Dt gø dt åsk lidt, ikk at fald i fæld so hdd all d å godt dikk. D vil ig js tagå opstå ass af tidspukt hvo dt vigtigt, at I so v hjælp hiad. I ug ha i fællsskab også t asva fo at pass på hiad, isæ å d ikk lig voks til std. A Dist A Tlf Ea Pas på hiad, vi ss dud Nick Bøst Distikt Kolid/Ryogåd Nick Bøst Tlf Eail: Foældasva Jg husk da ug va hlt så og ltt hjælpløs. D havd bug fo os foæld til at tø ds æs, bid ds sko og hold d i håd, å d skull ov vj. Vos fost opgav va at hjælp og opdag vos bø. Opgav og foældoll æd sig d tid. Da i g ug blv tag ædd oll sig fa fa at væ opdag til at væ slags guid. Sæligt i tagå få ug bug fo foæld, d ka spill bold op ad, d ha lig bug fo ogl at spa d så d ka skab ds g idtitt. Jg syts dt vigtigt at væ itssd i, hv d fa dag til dag. Dt vigtigt at vi foæld tydlig foæld, hvo alt ikk til fohadlig, so tø sætt fod d og sig, hvo skabt skal stå. At to vi ka væ foæld, ud id ill, at skull tilføj sit ba st illusio. Hvis vi so foæld favælg koflikt i tagå d a d at bliv såkaldt culigfoæld. Hvis a ku sig ja til d ug, gø a d bjøtjst. D ug vil d d at bliv slvoptagd og so. Jg syts slvfølglig også dt vigtigt, at d ug bliv høt, tagt d på åd og tagt alvoligt. Jg vd da godt at ug tækk dt tagkot so hdd: Jg d st so ikk ha, ll ikk å. jævligt ud opvækst. Nå dt kot bliv spillt, ha jg altid fosøgt at hold tug lig i ud. Jg ha bl.a. byttt foældtvækt fa skol gt, til at sod tæt og fid ud af, o dt u også viklig fohold sig såda so i tag sig. Foældtvæk t uikt dskab til, so foældgupp, i fællsskab, at skab t tygt iljø fo s ug at voks op i. Jo stæk t tvæk, jo tydligt bliv dt også fo d ug, at h ogl voks, so viklig tø og vil d. Slvfølglig skal ug pøv til, og d vil slvfølglig pøv gæs af. Dt gø d jo bl.a. fo at s, o gæs t faktisk hold, ll o d lavt af va luft. Jo tydlig gæs, jo bliv dt også avig id fo d. Oft ka gæs væ bfils og hjælp til d ug, fo så ka d lig giv ds gal ufoståd foæld skyld fo, at d f.ks. ikk å ko d til fst, dikk alkohol ll åsk ikk å bliv ud til kl. 2-3 o og. På d åd hjælp vi d ug til at slipp fo slv at skull stå fost i skudlij, so d d ikk tø ll d so kdlig. Dt ka væ hjælp fo d ug, å d ka sig Dt også d gal!. Så pas på js tag og husk: Sto bø skal også usss. Ells få d håd hud på sjæl. Ja Dist Jau Tlf. Eai 18

19 SSP i Syddjus Kou Kati Boup ikt Rød/Mols Kati Boup il: Fokus på tivsl I foåt 2012 ivæksætts dlig tivslsudsøgls Til foåt vil SSP i Syddjus i saabjd d kous folkskol udsd spøgskaudsøgls til all 9. klass i kou. Du vil bliv stillt ca. 90 spøgsål, so hadl o di daglig tivsl. Udsøgls sætt bl.a. fokus på skolgag, alkohol, s, otio, fitid og hlbd. Spøgskaudsøgls aoy og vil ko til at fogå på PC. Jg glæd ig igtig gt til at få skudt udsøgls i gag. Jg s udsøgls so fatastisk ulighd fo t idblik i, hvoda I ug ha dt i kou, o d oåd, hvo vi i SSP skal væ opækso på at hjælp j ig. Udsøgls lav so t saabjd ll SSP i Noddjus & Syddjus Kou. Vi glæd os, so sagt, til at få sat udsøgls i gag, og vi håb gt, at I all ha lyst til at dltag og væ bhjælplig d at vi få høj dltaglss poct. Vi vil i Syddjus kou g hav d gupp af ug i Daak, so tivs bdst, og d sva i håd ka vi bliv du bd til at hjælp d tivsl i Syddjus. Dfo dt vigtigt, du vil hjælp! Du skal ikk altid to på alt, hvad du hø! Social ovdivls og fltalsisfoståls bladt ug. Vi ha vl all oplvt, at vi ha tot ogt o ad, so vi s fad ikk passd ll vist sig at væ fostillig, so va gt ovdvt. Måsk ha du oplvt, at dt du tod o jævald, ikk foholdt sig so du tod, da du læt vdkod at kd ll åsk ha du haft fostillig o gupp ug fa aboby, so åsk hll ikk vist sig at væ hlt sad, da du s ko til at gå i klass d pso fa gupp ll ødt d i Syddjus Ugdosskol. Såda fostillig ku væ o ads adfæd, f i fobidls d fitidsbskæftigls, fst ll skol, hud holdig til, s, alkohol, ygig, kiialitt ll ogt hlt adt. Dtt fæo, at vi to ogt o ad, so ikk pass ll dybt ovdvt, ko vi all til at oplv gag på gag. Md t fagudtyk kalds fæot fo social ovdivls. us G Htz ikt Ebltoft/Rosus s G Htz l: So gl ha vi gt godt sty på, hvilk valg vos æst v tæff og hvilk holdig d ha på foskllig oåd, å dt ko til d, vi ikk kd, ha vi tilbøjlighd til at to, at d gt vild i ds adfæd, d vi slv. Af foskllig åsag opstå d dvid ytdals, so gø, at vi pludslig ag d to ogt fokt ll ovdvt o f gupp ug fa t bstt oåd ll ligf hvoda ug og hvilk adfæd d udøv, å d ha bstt ald. So kspl ka ævs, at vi i SSP-gupp d sst å ha lavt udsøgls okig ugs fostillig o ad ugs ygva. Dt ha vist sig, at 5.klassslv h i kou to, at d flst 9.klassslv i Åhus yg cigatt hv dag, s viklighd, at d flst ug i 9. klass ikk-yg. Nå d, so i dtt kspl, opstå situatio, hvo a fjlagtigt to, at fltallt ha adfæd, so dt i viklighd ku d fæst d ha, ka a d t fagudtyk sig, at d tal o fltalsisfoståls. M hvofo dt lvat at skiv o h? Dt dt, fodi udsøgls vis, at d fostillig vi ha o ad, ha afgød btydig fo vos g adfæd og d valg vi tæff fo vos gt liv. Vi vil hlst ikk skill os fo gt ud fa ægd vi vil væ so d ad ll d vi s op til. M dt så slt, ku a spøg? Dt ka dt faktisk bliv! Dt vis sig, at vi af og til villig til at gø tig, vi gudlæggd ikk ha lyst til, fodi vi to, at v og d øvig ogivls fovt dt af os. Nogl ug bgyd at yg cigatt fø d skal stat i 9. klass, fodi d to d flst yg, og at dt hø d til at væ od. Sadhd iidltid, at d flst vælg ikk at bgyd at yg og opfatt ygig so tabagtigt. Ad udsøgls vis, at ogl bgyd at dikk, slvo d ikk ha lyst, satidig ikk vil bliv opfattt so kdlig. Edvid d ag, so få si sksull dbut, fø d føl sig kla til dt, fodi d to dt fovts af d. Md du t fagudtyk ka a sig, at fltalsisfoståls ha btydig fo vos villighd til isikoadfæd. So sagt d ag åsag til, at fltalsisfoståls opstå. Bl.a. d tds til, at di blæs histoi op vd at fokus på dt ovdv. Dt sælg åbbat fl avis, å d skivs o d få ug, d lav kiialitt ll dikk sig fo fuld, d hvis d skivs o fltallt af ug, so faktisk tæff fouftig valg. M vi ka også slv gø ogt fo at idsk isfoståls. Vi ka øv os i ikk at ovdiv i vos g fotællig uast o dt hadl o g oplvls ll i vidfotællig o ads adfæd. Risikoadfæd E adfæd, d uiddlbat ll på læg sigt ka dfø skad på slv ll ad, f bug af tobak og alkohol, kiialitt, aggssiv tafikadfæd, obig og ovdv fdtidtagls. Social ovdivls Social ovdivls ha d koskvs, at a to, at d fl, d ll gø bstt tig, d dt faktisk tilfældt. Kdskabt til hiad ha dog idflydls på støls af ovdivls. Fltalsisfoståls Fltalsisfoståls opstå, å a to, at dt d flst, d ll gø bstt tig, i viklighd dt ku d fæst, d ll gø dt. D fysisk afstad ll sk ha idflydls på gad af isfoståls. 19

20

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med.

Kom og mød gode kollegaer til koncert, hyggelig snak og lettere spisning, vin, vand og diverse. Tag gerne koner, mænd eller kærester med. Kaplmstn Mdlmsblad fo Dansk Kaplmstfoning JULEkonct og Fødslsdagsfjing Kom og mød go kollga til konct hygglig snak og ltt spisning vin vand og divs. Tag gn kon mænd ll kæst md. 40 novmb 2008 Konctnsmblts

Læs mere

Når monsterregnen kommer

Når monsterregnen kommer ISBN 978-87-991224-8-6 Laskabsakitktu Bachlouals Laskabsakitkt abj at plalæ, foiv o fovalt by o uaal i b fosta. Målt at skab stiul, vlfu o iljøiti oivls fo sk. Uals bskæfti si bå kustisk o atu viskabli

Læs mere

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog

Hverdagsliv før og nu. fortalt gennem Børnenes Arbejdermuseum. Arbejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Abejdsbog Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Bønenes Abejdemuseum Denne bog tilhøe Navn: Klasse: 1 Hvedagsliv fø og nu fotalt gennem Abejdemuseets

Læs mere

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder.

KRESTON DANMARK Et landsdækkende samarbejde mellem uafhængige statsautoriserede revisionsvirksomheder. S tat S a u t o i S d v i S o 3 2010 Sid 2 Dyt at sjusk md ansættlssfohold Sid 2 Viksomhdspant udgift til tinglysning m.v. Sid 3 Fastfontd lån vsus nt til pas ningslån Fodl og ulmp Sid 4 Ænding i abjdstid

Læs mere

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid...

DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER. Danmark er et gammelt land og alt det, vi regner for dansk, tror de fleste, har været sådan altid... D va g... ga SJOVE OPGAVER OG VIDEN OM VIKINGETID OG MIDDELALDER DEN VILDE VIKINGETID OG DEN MODIGE MIDDELALDER Daak gal la og al, vi g fo ak, o fl, ha væ åa ali... M va gag, hvo Daak gæ lå hl a ll åk

Læs mere

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages

Projekt 4. Anlægsøkonomien i Storebæltsforbindelsen hvordan afdrages Pojekt 4. Alægsøkoomie i Stoebæltsfobidelse hvoda afdages lå? Dette pojekt hadle om, hvoda økoomie va skuet samme, da ma byggede Stoebæltsfobidelse. Stoe alægspojekte e æste altid helt elle delvist låefiasieet.

Læs mere

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd

Nr. 10 December 2009 3. årgang. Ægte ildsjæl Unge arbejdsløse tabes på gulvet Ny uddannelse til pædagogisk kok Foreningen Ligeværd Nr. 10 Dcmbr 2009 3. årgang Ægt ildsjæl Ung arbjdsløs tabs på gulvt Ny uddannls til pædagogisk kok Forningn Ligværd Dobblt ramt Indhold Ldr sid 3 Succs md job til førtidspnsionistr sid 4 Cntr for Livsnavigation

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

Klar til Stafet For Livet

Klar til Stafet For Livet Få dages deal på di mobil hver morge. Uge 33 Lørdag 15. august 2015 Tilmeld dig gratis på deal.dk WEEKEND 18. årgag Klar til Stafet For Livet Foto: Ja Jese VASK BIL I NÆSTVED SYD! Køb e værdiøgle og få

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden

Danmarks Tekniske Museum. Det kunstige øje - om mikroskopet og dets verden Danmaks Tekniske Museum O P T I K & L Det kunstige øje - om mikoskopet og dets veden Y S Til læeen At bille både e fysik og kultuhistoie, e fo mange bøn en velbevaet hemmelighed. Dette til tods fo at alle

Læs mere

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740

Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den gode hyrdes stemme Herrnhut o. 1740 Hør, min sjæl, den go - de hyr - des stem - me! / Tro - fast ef - ter dig han går; / han dig el - sker, kan dig al - drig glem - me, / i hans hånd

Læs mere

What do users look up in dictionaries?

What do users look up in dictionaries? What do users look up in dictionaries? The data for the statistics is 1,111,034 queries entered into the 'Danish-English-Danish' online dictionary at . English and

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG UNGE FORTÆLLER OM AT VÆRE INDLAGT I PSYKIATRIEN DET ER BARE ALMINDELIGE MENNESKER, DER HAR EN SÅRBARHED BØRN OG

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten

VERDEN. handler ETISK OG FAIR? Skolekontakten P e t e r B e j d e r & K a a r e Ø s t e r VERDEN hadler ETISK OG FAIR? Skolekotakte Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare Øster VERDEN hadler Verde hadler etisk og fair? Peter Bejder & Kaare

Læs mere

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt.

Der vil blive givet udtryk for hvad vi føler vi har tilfælles med amerikanerne. Både historisk, kulturelt og værdimæssigt. tirsdag dn 23. sptmbr 2014 104. årgang nr. 39 Vi dækkr 100% i 5762 Vstr Skrning 5771 Stnstrup 5772 Kværndrup samt dl af 5750 Ring, 5600 Faaborg og 5700 Svndborg Spotlyst faldr på Ollrup Gymnastikhøjskol:

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt

HEJ SØSTER. og grædt det samme snot uden dig var det aldrig gået godt HEJ SØSTER 1. HEJ SØSTER Hej, søster, kan du ikke se komikken, så står vi her igen med fletningerne langt nede i postkassen hej, søster, det er ligesom bukseelastikken har fået et knæk og sikkerhedsnålen

Læs mere

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv.

mangler der klasseværelser: et i 1996, to i 1997 osv. 14. sptmbr 1995 3. årgang nr. 15 BRYGGEBLADET VRED SKOLEBESTYRELSE: -Kommunn sjoflr bryggskoln Islands Brygg»glmt«i skolborgmstrns ny udbygningsplan Njal A udmldt afllo Læs forningns bgrundls og LWs svar

Læs mere

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk

77 afsnit. Molly og Viggo gennem hele Bibelen. Børn & Tro. Af Dorthe Lykke Jensen. www.børnogtro.dk www.børnogtro.dk 77 afsnit og gennem hele Bibelen Af Dorthe Lykke Jensen Børn & Tro Kapitel: Fejl! Ingen tekst med den anførte typografi i dokumentet. 0 Indholdsfortegnelse Det Gamle Testamente m.m. Side

Læs mere

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24

111 TIPS DU VIL ELSKE HVIS DU ER LEDER I EN VIRKSOMHED. Light-version med udvalgte tips. Få hele bogen GRATIS, se side 2 +24 MST TRYKT BUSINSS UDGIVLS I 2014 111 TIPS +24 DU VIL LSK HVIS DU R LDR I N VIRKSOMHD Bedre kundeservice Forbedret drift Mere bundlinje Holdet bag LaserTryk.dk deler de tips, de brugte til at rydde bordet

Læs mere

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN

1: KONG CHRISTIAN.4 2: DER ER ET YNDIGT LAND.4 3: I DANMARK ER JEG FØDT.4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB.5 5: LAND OF HOPE AND GLORY.5 6: GOD SAVE THE QUEEN FORORD...3 1: KONG CHRISTIAN...4 2: DER ER ET YNDIGT LAND...4 3: I DANMARK ER JEG FØDT...4 4: SKULD GAMMEL VENSKAB...5 5: LAND OF HOPE AND GLORY...5 6: GOD SAVE THE QUEEN...5 7: BLUE REVOLUTION...6 8:

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7

Nyhedsbrev nr. Århus. Skolelederforening. Kære medlem. I dette nummer kan du læse om: Bygholmkonferencen side 2-5. Ledelsesforsøg side 6-7 Århus Sklldrfrig Nyhdsbrv r. 2 dcmbr 21 Kær mdlm Ivativ ldls var tmat på årts Byghlm Kfrc. E kfrc dr i år slg all rkrdr fr atal dltagr. 22 ldr var mødt frm. Et tal dr visr, at dt var t gdt iitiativ Århus

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen

Bilag 2. Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40. Interview med Hanne Pedersen Bilag 2 Følgende bilag indeholder et interview af Hanne Pedersen, lederen af Kirkens Korshærs Natcafé på Stengade 40 Interview med Hanne Pedersen Foretaget i Natcaféen, på Stengade. Onsdag d. 09.04.14

Læs mere