Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet"

Transkript

1 Hvilken betydning har det at have en guide? En interviewundersøgelse blandt brugerne af GuideProjektet Udarbejdet af Majken Gøtske Marts 2005

2 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Fremgangsmåde...2 Kommentarer til analysen...2 Hvem... 3 Hvad... 3 Hvor... 3 Hvem er de unge?...4 Job... 4 Uddannelse... 4 Kontakt til danskere... 5 Rådgivning og opbakning... 6 Hvad karakteriserer guideforholdene?...7 Tid... 7 Det første møde... 7 Relationen... 7 Hvad fungerer ikke?... 8 Hvor nytter det?...9 Job og uddannelse... 9 Netværk... 9 Lektiehjælp Sprog At opnå indsigt i danskernes liv Integration Rollemodel Ændret livsstil Konkluderende betragtninger

3 Indledning GuideProjektet er et tilbud til unge med anden etnisk baggrund end dansk 1, som skal til at vælge uddannelse, er ved at gennemføre en uddannelse og/eller står for at skulle ud på arbejdsmarkedet. Projektet tager sit udgangspunkt i, at mange unge ikke har et netværk med uddannelses- og arbejdserfaring i Danmark. GuideProjektet formidler kontakten til en voksen og erhvervsaktiv guide, der frivilligt stiller eget netværk, egne erfaringer og viden til rådighed for den unge. Det centrale omdrejningspunkt for GuideProjektet er således uddannelse og arbejde. Denne interviewundersøgelse søger at belyse hvilken betydning, guiden har for brugerne, de unge, både i forhold til projektets primære omdrejningspunkt men også de eventuelle bieffekter det at have en guide medfører. Fremgangsmåde Undersøgelsen bygger på interviews med 10 brugere af GuideProjektet. Interviewene er foregået i Dansk Flygtningehjælps lokaler og er foretaget i perioden november 04 til januar 05. Interviewene blev optaget på bånd og er delvist transkriberede. Informanterne er anonyme. Interviewene blev udført på baggrund af en interviewguide, som var struktureret af fire hovedemner: 1) Præsentation af brugeren 2) Guideforholdets karakter 3) Udbyttet af guideforholdet 4) Kulturmøder Alle interviews var dog semistrukturerede, hvilket betyder, at der undervejs blev fulgt op på informanternes udsagn, hvorfor interviewguiden ikke blev fulgt slavisk Dette med henblik på at opnå indsigt i og forståelse af informantens synspunkter, hvilket forudsætter en stor grad af åbenhed i interviewet. Kommentarer til analysen Når de unge omtales som en gruppe de unge er det alene udtryk for et analytisk greb, da de unge naturligvis er individuelt forskellige. Det står dog klart, at trods de individuelle variationer, de unges forskellige behov og oplevelser er det muligt at anskueliggøre nogle generelle tendenser. 1 Herefter omtalt som unge, med mindre de unge omtales i sammenhæng med personer med dansk baggrund (omtalt som danskere) 2

4 I analysen redegøres ikke som sådan for den enkelte unges behov og udbytte af GuideProjektet. Det afgørende har været overordnet at illustrere de behov og oplevelser, som de unge, der repræsenterer brugerne af GuideProjektet, har både som brugere af projektet, men også i deres dagligdag fx. på studiet eller generelt i kontakten med danskere og det danske samfund. I behandlingen af data er følgende tre hovedkategorier valgt under overskriften: GuideProjektets Hvem Hvad Hvor Hvem er de unge? Hvad karakteriserer guideforholdet? Hvor nytter GuideProjektet? Hvem Kategorien er udviklet på baggrund af, at det gennem behandlingen af data stod klart, at de unge er oppe mod nogle andre problematikker og vanskeligheder end deres jævnaldrende. Når det er vigtigt at anskueliggøre, hvem de unge er, er det således udover formelle data som de unges etniske baggrund, alder og beskæftigelse, da det hovedsageligt er for at tydeliggøre de unges vilkår og deres oplevelser af disse. Således søger denne kategori at belyse, hvad de unge finder vanskeligt, hvilke behov de har og hvilke tanker de gør sig om deres liv i Danmark. Dette er vigtigt, fordi et tydeligere billede af brugerne af GuideProjektet gør forventningerne og behovene til guiden mere klart. Hvad Under interviewene og den efterfølgende behandling af disse har det været meget tydeligt, hvor begejstrede de unge har været for deres guide. De unges fortællinger om deres guide er vigtige i sig selv, men det er også væsentligt at vise, at det, på baggrund af den lidt kunstige relation guideforholdet umiddelbart udgør, er muligt at skabe venskaber på trods af forskellige udgangspunkter, intentioner og behov. Enkelte af de unge udtrykker dog knap så anselig begejstring, hvilket naturligvis også vil blive belyst, da det som under hvem - kategorien er med til at anskueliggøre den unges behov og forventninger til guiden. Hvor Denne kategori refererer til de områder, hvor de unge oplever, at guiden har hjulpet dem og øvet indflydelse. Effekten af guideforholdet er ikke direkte målbart, men det slående er, at de unge sjældent er i tvivl om på hvilke områder, guiden har betydning for deres liv. GuideProjektets Hvor belyser de unges situation og behov. GuideProjektet Hvad og Hvor belyser de uddannelsesmæssige og personlige effekter, de unge oplever ved at have en guide. 3

5 Hvem er de unge? De unge i interviewundersøgelsen udgør 5 kvinder og 5 mænd og spreder sig aldersmæssigt fra 17 til 33 år. Gennemsnitsalderen er knap 23. Den første af de unge ankom til Danmark i 1990 og den sidste ankom i Hovedparten kom til Danmark i slutningen af 1990erne. Geografisk er de unge fra Hviderusland, Thailand, Vietnam, Somailia, Irak, Iran, Afghanistan og Tyrkiet (kurder). 5 af de unge er gift, heraf er to gift med personer med dansk baggrund. To af de unge har børn. Baggrunden for, at de unge er i Danmark varierer meget. Enkelte er flygtet fra hjemlandet. Andre er familiesammenført, enten pga. en af deres forældre eller ægteskab med en herboende. Job De unge er alle i gang med at uddanne sig, hvorfor de ikke endnu står over for at skulle finde arbejde. Alligevel er de unge allerede bekymrede for deres jobmuligheder. De har en formodning om, at det bliver vanskeligt, ja ligefrem umuligt, som en udtrykker det, at få job inden for deres respektive uddannelsesområder. Enkelte af de unge er ved at finde praktikplads, hvorfor de på egen krop har erfaret, at det er vanskeligt overhovedet at komme til samtale. De unge mener ikke, at det er pga. manglende kvalifikationer, at de ikke kan eller forventer at svært ved at få job, men at arbejdsgiveren ikke giver dem mulighed for at vise deres værd alene pga. deres ikke danske baggrund, antagelig vurderet ud fra deres udseende og ikke danskklingende navn. Derfor føler de sig prisgivet i forhold til en eventuel arbejdsgiver. En arbejdsgiver, der, ifølge en af de unge, i så fald vælger at yde positiv særbehandling, fordi han ser en særlig kvalitet ved unge med anden etnisk baggrund end dansk. Det virker frygteligt og håbløst. Nu har jeg ligesom fået 30 afslag, så et eller andet sted tænker man også, hvorfor skal jeg overhovedet uddanne mig, når jeg alligevel skal gå på bistand. Det forkerte navn eller det forkerte udseende. Arbejdsgiveren skal være rigtig large, hvis han skulle ansætte mig. Han skulle være fuldstændig vild med fremmede. På baggrund af dette har flere af de unge fornemmelsen af, at deres ønske om at arbejde inden for deres uddannelsesområde er udsigtsløst. Den manglende anerkendelse af deres kvalifikationer får de unge til at føle, at de ikke er lige så meget værd som danskere, og har betydning for de unges selvtillid og selvværdsfølelse. Uddannelse Ganske få af de unge har så store kvaler med det danske sprog, at de har vanskeligt ved at komme videre i uddannelsessystemet, men størstedelen af de unge har på nuværende tidspunkt valgt uddannelsesretning og er i gang med at uddanne sig. Flere af de unge udtrykker, at det var en svær proces at finde den rette uddannelse, ikke mindst fordi de fandt eller finder det vanskeligt at overskue det Jeg havde problemer med at få en uddannelse her i Danmark. Jeg kendte slet ikke noget til uddannelse. 2 Gymnasiale indslusningsforløb for flygtninge og indvandrere (GIF), der har brug for at supplere en gymnasial eksamen fra hjemlandet med en dansk gymnasial eksamen. 4

6 danske uddannelsessystem. Hovedparten af de unge har gået på sprogskole og er nu i gang med ungdomsuddannelser enten på handelsskolen (HG international) eller teknisk skole (mediegrafiker). En enkelt går i 10. kl. og en anden er i gang med GIF. 2 To er i gang med en kort videregående uddannelse (finansøkonom og serviceøkonom). Endelig er der en af de unge, som er ved at tage en lang videregående uddannelse på Handelshøjskolen (russisk og international marketing). Når de unge indtræder i det danske uddannelsessystem, er det som oftest for i første omgang at lære dansk på en sprogskole, hvor de medstuderende ligeledes har anden etnisk baggrund end dansk. Derfor synes nogle af de unge, at det er en stor omvæltning, når de påbegynder et studie, hvor der er flest studerende med dansk baggrund. Dette skal bl.a. ses på baggrund af, at de unge oplever, at danskerne er lukkede og derfor er svære at optage kontakt med. Flere af de unge er af den opfattelse, at grunden til, at danskerne udelukker dem, er, at de har et andet navn og udseende fordi de er fremmede. De unge mener, at den manglende kontakt med deres danske medstuderende også har betydning for muligheden for at indgå samarbejde i den faglige kontekst fx ved gruppearbejde og eksamen. Enkelte af de unge fortæller om ubehagelige gruppedannelsesprocesser, hvor de står tilbage alene eller i en restgruppe med andre unge som regel også med anden etnisk baggrund end dansk. Uanset udfaldet af sådanne situationer føler de unge, at det er ydmygende, og at deres position som fremmed bliver manifesteret. Når de unge alligevel arbejder sammen med deres danske medstuderende, har nogle af de unge været ude for, at danskerne ikke anerkender deres faglige bidrag, og dette derfor ikke bliver inddraget fx i den fælles opgave. Endvidere oplever flere, at danskerne arbejder anderledes end dem selv, hvorfor de synes, det kan være vanskeligt at finde ud af, hvordan man skal gebærde sig under gruppearbejdet. Mange af de unge udtrykker, at de sommetider ikke begriber danskernes adfærd, hvorfor gruppearbejdet med og generelt det at omgås danskere kan være svært. Jeg har lavet mange projekter, men jeg er ikke blevet venner med nogle af dem. Det er et lukket område. Jeg føler, det er bare sådan. Når man kommer langt i forløbet på studiet, så går de i grupper, det kan man se, men man snakker ikke om det. Sidste gang sagde de alle sammen nej, da jeg spurgte. Til sidst sagde læreren, at hvis I mener, at I ikke tager ham, så er vi nødt til at omgruppere klassen. Så sagde de okay, så kom jeg bare med i den dårligste gruppe. Jeg synes, det var frustrerende. Alt, hvad jeg lavede, det blev bare skrottet. Til sidst, da vi gik op til eksamen, så sagde læreren, I skulle have hørt efter ham. I havde fået en højere karakter, hvis I havde lyttet til ham. Kontakt til danskere De unge udtrykker, at det kan være svært at vide, hvordan man skal opføre sig, og hvad man kan/skal sige. Ofte forstår de ikke danskernes opførsel, det kan bl.a. være svært at forstå, når danskerne laver sjov. Det er generelt vanskeligt at begribe dansk ironi, fx. hvorfor man bliver kaldt for perker. Der er stor forskel på hvor flydende dansk, de unge taler. Generelt virker de unge dog ikke hæmmede i forhold til deres sprog. Nogle af dem udtrykker alligevel, at det er meget svært at forstå og lære Jeg var usikker på, hvordan jeg skulle gøre. Fx når danskerne køber is, så behøver de ikke at købe til hende, men i vores tradition, hvor jeg er vokset op, er det ikke sådan, når jeg køber en is, så skal jeg også købe til den anden, ellers skal jeg lade være med at købe is. Jeg prøvede mine traditioner her i Danmark, men det virkede ikke. 5

7 sproget, og at det måske er med til at vanskeliggøre kontakten til danskere. Ganske få af de unge drikker alkohol. En føler, at det giver bedre mulighed for at komme i kontakt med danskerne. Nogle af de unge, som ikke drikker alkohol, deltager i fester og går i byen med deres studiekammerater, selv om de oplever, det kan være lidt anstrengende, når deres kammerater hen på aftenen har indtaget meget alkohol. Om vanskeligheden ved at navigere i sådanne situationer fortæller en af de unge, at han på et tidspunkt følte sig nødsaget til at drikke en øl for at blive accepteret af de danskere, han var sammen med. Flere udtrykker, at danskere ikke ved meget om andre kulturer, og at de derfor har svært ved at forstå de unges kultur og baggrund. Det kommer bl.a. til udtryk som i ovenstående eksempel, hvor danskerne ikke forstår, hvorfor de unge ikke drikker, eller hvorfor de tager tidligere hjem til fester og lignende situationer. Dette får ifølge de unge betydning for karakteren af deres kontakt med danskere. I vores land knuser man drengene på gaden, men folk er ikke sådan. Efterhånden, når jeg ser mine venner, så giver jeg dem et knus. Bare man drikker en øl sammen med danskerne, så er det fint. Så bliver de glade. Selv om du er araber, så er det lige meget. Drikker du to øl, så er man en af danskerne. Folk er meget firkantede. Danskerne ved meget og er uddannede, men de ved ikke så meget om andres kultur. De koncentrerer sig ikke meget om at lære noget om andre kulturer. Og medierne hjælper meget og gør danskerne helt forvirret. Rådgivning og opbakning Som en konsekvens af, at flere af de unge kun har meget lidt kontakt med danskere udover studiet, og at deres personlige netværk generelt er meget begrænset, giver flere af de unge udtryk for, at de mangler nogle at spørge til råds. De har brug for støtte, så de får troen på, at de nok skal klare det. De udtrykker, at de har behov for at tale med en uddannet person, som kan agere positiv rollemodel. Generelt har de unge brug for at få forklaret danskeres opførsel, så der ikke opstår misforståelser i kontakten med danskerne. De har brug for at få forklaret, hvordan uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet er skruet sammen og hvilke muligheder, der findes. Herunder gælder især hjælp til at navigere i forhold til, at det danske arbejdsmarked tilsyneladende ikke er lige tilgængeligt for alle. Generelt har de unge brug for viden om det danske samfund hvordan det hele fungerer. Jeg har brug for noget, som giver mig energi. Jeg har ikke oplevet jeg har problemer med sproget eller kommunikationen, nej, men bare ligesom du kan godt opmuntring. Da jeg mistede dem (forældrene), blev jeg meget mere ligeglad med mit liv, så kunne jeg gøre hvad som helst og lave kriminalitet og mange andre ting. Men da jeg sad og tænkte, arrh, det går ikke, min familie var jo heroppe og veluddannede, at jeg skal være hernede. Så tænkte jeg, nej det går ikke, så må jeg have et eller andet, som der kan skubbe mig engang imellem. Jeg har mistet mine forældre. Dem har jeg mistet, hvad skal jeg nu gøre. Jeg er ikke så kendt i det danske samfund. 6

8 Hvad karakteriserer guideforholdene? Tid Det længste guideforhold strækker sig over 3 år. Fire af de unge har nu deres anden guide, hvorfor der er forhold, som kun går ½ år tilbage. Gennemsnitligt har guideforholdet stået på det sidste 1½ år. En enkelt ser ikke sin guide længere. En anden har aftalt med sin guide, at de holder en pause, fordi de begge har travlt. Det varierer, hvor tit de unge ser deres guide. Det er typisk en gang om måneden. Nogle af de unge har ikke set deres guide i flere måneder, enkelte ser deres guide oftere. De unge giver udtryk for, at det kan være svært at finde tid til at ses, ikke kun fordi deres guide har travlt med arbejde og familie, men også fordi flere af de unge selv har meget travlt. Vi mødes 5 gange om måneden eller sådan noget. Vi kan ikke undvære hinanden Han havde meget travlt på grund af sit job. Han rejser tit, og derfor kan vi kun mødes en gang om måneden. Jeg ville gerne mødes mere, men han har ikke tid. Nogle gange har jeg ikke ringet tilbage eller svaret på . Jeg havde ikke tid. Det første møde De unge beskriver det første møde med deres guider som en smule akavet, ikke mindst fordi det var et møde mellem to personer, der aldrig havde talt sammen før, men også fordi det for flere af de unge var første gang, at de skulle mødes med en dansker under private former. Flere udtrykker, at det efter kort tid blev naturligt at mødes. Relationen De unge, som stadig ser deres guide, betragter deres guide som mere end bare en guide. Deres forhold har udviklet sig, så nogle af de unge nu opfatter guiden som deres ven eller veninde. Andre føler, at guiden er som en storebror for dem. En pige opfatter guiden som en mor. Guiden omtales af de unge med meget rosende vendinger. De har fået opbygget et tillidsfuldt forhold, hvor de unge føler, at de kan regne med guiden. De er af den opfattelse, at de bliver taget alvorligt, hvis de fx. ringer til guiden, når de har problemer. Generelt udtrykker de unge stor tilfredshed med deres guide, især pga. det tætte og respektfulde forhold, de med tiden har opbygget. Flere oplever, at de kan tale med guiden om personlige problemer. Problemer, som de ikke kan tale med deres egne venner eller veninder om. Guiden er en, som de unge føler, de kan støtte sig til og søge hjælp hos. Guiden er også en, som opmuntrer og skubber lidt til den unge, når det er svært. Flere af de unge udtrykker, at det bedste ved forholdet er, at de har det godt sammen, og at det på den baggrund er sekundært, at de får Hun sagde, du er som min datter, det var en speciel følelse hun har givet til mig. Det er godt at have sådan en, jeg kalder big broh. Det er godt at have sådan en, der lige kan sparke en i røven og sige nu skal du tage dig sammen, sådan en dovenhed som mig. Jeg tror, jeg kender ham bedre end min far, så jeg har rigtig tæt kontakt til ham. Jeg har skaffet en ny kammerat fra en anderledes kultur, som måske er min fremtidskultur. Det er sikkert min søns fremtidskultur. Jeg har skaffet en god ven Hvis han har problemer med sin bil eller sådan, hvis han har brug for hjælp, så hjælper jeg ham. Vi snakkede ganske lidt om vores private liv. Det synes jeg heller ikke, der er behov for, det synes jeg er fint. Jeg vil gerne have det på et niveau, hvor det bare er to personer der mødes og samarbejder. Vi er som venner, men selvfølgelig vi er ikke venner som fra barndommen. Vi er ikke venner fra 7

9 hjælp. Selv om guiden og den unge har vidt forskellige intentioner og ønsker for at indgå i et guideforhold, udtrykker flere af de unge, at forholdet er ligeværdigt, og at de oplever, at begge parter får noget ud af det Hvad fungerer ikke? Det er kun en af de unge, som ikke har en guide længere. Nogle har som nævnt fået en anden guide, fordi samarbejdet af forskellige grunde ikke fungerede. Flere udtrykker, at deres guider har meget travlt, og for nogle betyder det, at samarbejdet ophører. En enkelt mener, at grunden til, at deres samarbejde ophørte, var, at guiden var ældre end hende, hvorfor de ikke havde noget til fælles og dermed ikke noget at tale om. Det er tydeligt, at det spiller en afgørende rolle, om der er god kemi mellem den unge og guiden. Guideforholdet udgør som nævnt i udgangspunktet en kunstig relation. Enkelte af de unge giver udtryk for, at det kunstige i relationen aldrig blev nedbrudt, hvorfor det var anstrengende og formelt. Det betyder, at nogle af de unge har oplevet, at de fortalte masse om dem selv, men at de ikke følte, at de fik noget tilbage af personen bag guiden. Størstedelen udtrykker, at de gerne vil have, at guiden også giver noget af sig selv ved at fortælle om personlige forhold eller i det hele taget at forholde sig til andet end job og uddannelse. Ellers er det ikke muligt at komme tættere på hinanden og eventuelt at skabe et venskab. De unge gennemgår svære og omfattende identitetsprocesser, ikke kun fordi de er unge, men måske især fordi de er flyttet til et nyt land og her forsøger at navigere i det kaos af muligheder og begrænsninger, de møder. De unge finder, at det er svært at finde sine ben at stå på, og at det er svært at forstå sig selv og dermed kan det være svært for andre at forstå den unge. Derfor kan det for enkelte unge være svært for at indgå i et guideforhold. samme kultur. Vi er venner, som har nogen måder, vi når: Han er frivillig og hjælper en udlænding. Jeg selv ville lære dansk og kende godt den danske kultur, og jeg ville integrere mig godt i det danske samfund Min første guide havde meget travlt, og vi kunne ikke snakke så meget sammen. Det fungerede ikke rigtigt. Vi har aftalt, at hvis hun hørte noget, så ville hun kontakte mig, men jeg har ikke hørt fra hende. Jeg synes, det er guiden, som sætter rammerne for, om det skal være formelt eller ikke så meget formelt. Min guide gjorde det lidt for formelt. Der var en situation, hvor jeg spurgte om noget, og min guide sagde, jamen Rie sagde til mig, at vi kun skal snakke om jobsøgning og sådan, vi skal ikke snakke om det. Hvis man får andre problemstillinger eller spørgsmål, så synes jeg, guiden ligesom ikke skal holde sig i et lille rum. Jeg synes, jeg åbnede mig rigtig meget for hende Jeg fortalte alt om min baggrund, barndom, alt, problemer i mit privatliv. Bagefter fandt jeg ud af, at vi havde fælles problemer, men hun fortalte det ikke til mig, så blev jeg rigtig ked af det. Min guide forstod mig ikke, men jeg forstod heller ikke mig selv. Jeg tror, at hvis vi kom til at snakke nu, så ville vi passe bedre sammen end før. Nu ved jeg godt, hvordan jeg skal tale og opføre mig. 8

10 Hvor nytter det? Job og uddannelse De unge er som nævnt alle i gang med uddannelse, hvorfor de på nuværende tidspunkt ikke kan anskueliggøre, hvad det betyder at have en guide i forhold til arbejdsmarkedet. En enkelt guide har skaffet den unge et fritidsjob og har også hjulpet med at finde en praktikplads. En pige fortæller, at hendes guide og dennes mand er ved at lære hende at cykle; når hun har lært det, kan hun arbejde som social og sundhedshjælper, hvor det er nødvendigt, hun kan cykle. Flere af de unge udtrykker, at det er meget vigtigt, at guiden arbejder inden for det område, som de interesserer sig for. På den måde kan de få besvaret spørgsmål om uddannelsen og ikke mindst høre om, hvad man arbejder med inden for branchen. En enkelt udtrykker, at det er lige meget, hvad guiden arbejder med, bare han kan lære noget ham. Samtidig med, at de unge kan få besvaret spørgsmål vedrørende job og uddannelse, udtrykker flere, at når guiden og de selv har samme interesse inden for jobområdet, har de et godt udgangspunkt for at samtale. Desuden kan det medvirke til, at parterne finder ud af, at de ikke er så forskellige, som de måske troede. De unge ønsker at uddanne sig. Flere siger, at guiden har givet dem muligheden for at læse eller i hvert fald fremskyndet processen. Guiden kender naturligvis ikke alle uddannelsesmuligheder, men har tilsyneladende nemmere ved at undersøge og anskueliggøre for disse. Flere udtrykker også, at efter de har fået guiden, er det blevet mere tydeligt for dem, hvad de egentlig vil, og dermed hvilken vej de skal gå. Netværk Eksemplet ved siden af illustrerer hvor afgørende betydning det at have et netværk har. Det viser sig, at den unge kommer hurtigere i gang med sin uddannelse, fordi hans guide til en privat fest møder studielederen på den pågældende uddannelsesinstitution. På denne måde bliver der åbnet nogle døre for den unge nogle døre, som måske nok ville have åbnet sig, men først på længere sigt. En anden guide har tilbudt den unge, som læser til mediegrafiker, at han vil vise hans mappe, når den er færdig, til sine kollegaer og andre inden for branchen. Dette er selvsagt en stor chance for at promovere sig selv i en svært tilgængelig branche. En enkelt har besøgt det sted, hvor hans guide arbejder frivilligt. Han håber, at han får mulighed for at arbejde samme sted, når han bliver færdig med sin uddannelse, så han også kan hjælpe andre. Hvis du er færdig med din uddannelse, så prøver vi begge to at finde et job til dig Jeg er sikker på, at hun vil hjælpe mig Nu søger jeg en masse ting og får flere kurser. Hvis jeg søgte et job, så ville jeg måske få nej, og jeg ville blive forvirret. Men jeg har fået flere ambitioner og vil bare søge mere. Hvis hun ikke var der, så var jeg ikke så meget fremme nu med min uddannelse, med mit sprog og med de mange informationer jeg har fra hende. Når vi talte om juridiske begreber og juridiske tankegange, så kan man opdage, okay de to personer har fællesnævnere, når vi talte om juridiske problemer eller tankegange Jeg fik mere selvtillid. I starten var jeg også bange og bankede på døren: Hallo, jeg søger job og uddannelse. Men han har hjulpet mig, han har skubbet mig: Hallo, du skal lige bevæge dig for ellers kommer tingene ikke til dig, du skal bevæge dig Han har hjulpet mig rigtig meget altså, hvor jeg havde søgt serviceøkonom her i København, og de har lagt en masse krav om, at jeg skulle tage 3-4 kurser, og jeg skal vente 2 år med at komme ind, det er helt sindssygt. Men med hans netværk så fik jeg chancen for at komme ind i X på samme uddannelse, hvor jeg bare surprise fik en plads, dagen før uddannelsen begynder. I januar fik jeg besked fra uddannelsen om, at jeg skulle vente et år, så vi blev enige om, at jeg bare skulle vente et år og starte næste september. D. 8. september ringede han til mig om aftenen og sagde, ved du hvad, jeg har fundet noget til dig, du skal bare i morgen mødes med øh han havde lært at kende en ny studieleder tag til X i morgen og snak med hende. Så gik jeg der, og hun sagde, du kan starte i morgen, uden at have nogen ansøgning overhovedet, med det samme, jeg var helt overrasket. Han havde kendt den dame til en fest, han havde bare fortalt uden at vide noget om, han kendte hende ikke overhovedet, han havde bare fortalt, og så lige pludselig havde hun fortalt, at hun var studieleder. 9

11 Flere af de unge forklarer, at deres guide har åbnet sit netværk for dem. De har været på guidens arbejdsplads og er blevet præsenteret for guidens kollegaer og har været med til arrangementer på guidens arbejde. Andre har mødt nogle af guidens venner eller familie, som har været beskæftiget inden for det område den unge har været interesseret i. Det har været med til at tydeliggøre, hvad den unge ønskede at uddanne sig som. Hendes mor var lægesekretær, så jeg gå til hendes arbejdsplads for at se, hvordan er det. Så jeg skiftede min mening. Lektiehjælp Mange af de unge får hjælp til deres lektier og opgaver på studiet. Enkelte mener ikke, at de har brug for hjælp. Enkelte får hjælp til at skrive ansøgninger, men det er selv sagt også kun ganske få, der for alvor har haft brug for at skrive en ansøgning. Flere af dem mener, at de sagtens kan spørge guiden til råds, hvis det bliver aktuelt. Sprog De unges danskkundskaber er som nævnt meget forskellige. Enkelte har vanskeligt ved at formulere sig, hvilket ifølge dem selv gør det svært at kommunikere med guiden, men langt størstedelen formulerer sig godt og har ikke de store problemer i forhold til det mundtlige. Derfor er det meget forskelligt, hvilken betydning de unge tillægger guiden i forhold til deres danske sprog. Det er naturligvis også meget afhængig af, hvor tit den unge og guiden mødes. Derfor mener størstedelen af de unge, at deres sprog ikke er blevet bedre, fordi de mødes sjældent. Enkelte udtrykker dog, at deres sprog bliver bedre, og at de på den måde har fået mere selvtillid. Jeg tror, han forstår mig, men der er sproglige problemer, som gør det svært for ham, men jeg tror, han forstår næsten alt Han kommer fra Canada, han har også hjulpet mig med det engelske, nogle gange taler vi på engelsk og han retter mig også Hun sagde, du kan godt. Hun giver fx meget energi til mig, du kan gøre det. Fx første gang jeg sagde at jeg ikke er så god til dansk og jeg skulle til prøve, så sagde hun, nej sådan må du ikke tænke, du kan. At opnå indsigt i danskernes liv Det at lære en dansker at kende har flere væsentlige bieffekter i forhold til at opnå indsigt i og forståelse af danskernes liv. Der er flere af de unge, som for første gang har været på besøg i et dansk hjem Nogle af de unge har mødt guidens familie. I et enkelt tilfælde har den unges familie og guidens familie spist middag sammen. De unge udtrykker, at de har opnået kendskab til danske traditioner gennem deres guide. Det generelle indtryk er, at de unge finder ud af, at danskere alligevel ikke er så lukkede og fremmedfjendske. De unge giver alle udtryk for, at guiden fungerer som en rådgiver. De fremhæver, at guiden kan forklare danskernes opførsel og samtidig råde om, hvordan man skal opføre sig. En af de unge fortæller, at han nu bedre kan vejlede sin kone, som også har en anden etnisk baggrund end dansk. Samtidig lærer de unge mere om det danske Man har en som hjælper en med det, man ikke kender til. Jeg er altid den, som kommer fra Iran, så for første gang var det en dansker, jeg snakkede med i byen. Så følte jeg, at jeg ikke var så fremmed. Jeg var glad for bare at sidde sammen med en dansker. Det meste er også den danske ironi, der skal gå et stykke tid, før man forstår det. Jeg tror, det er det, guiden prøver lidt at lege med det her, det er sådan. Nogle gange, hvis mine danske venner har opført sig på en måde, og jeg ikke kan forstå det. Jeg siger det til ham, og jeg tager det meget personligt, så siger han, danskerne de opfører sig sådan her. 10

12 samfund, flere af de unge fremhæver, at de nu ved mere om politik. Hovedparten af de unge udtrykker i forbindelse med, at guiden fungerer som rådgiver, at det er positivt og kvalificerende, at guiden er ældre. Dette skal ses på baggrund af, at guiden har erfaring, har færdiggjort sin uddannelse og nu er på arbejdsmarkedet, og således er kompetent til at rådgive. Man får 30 afslag. Man bliver stresset, og så tænker man, nu bliver det integration I Danmark ikke til noget. Så kommer han ind og siger rolig nu, det skal nok gå. Han forebygger en række problemer, der kan opstå. De har revet flere bluser i stykker 3 Integration Den rådgivning, som guiden yder, har som nævnt betydning for, hvordan de unge forstår danskerne, og ifølge dem selv deres integration i det danske samfund. Med andre ord ved at have en guide, bliver de bedre integrerede i det danske samfund. Ikke kun fordi de lærer en masse om danskere og samfundet, men også fordi guiderne lærer noget om de unge og derfor nedbrydes barrierer måske også den anden vej. En vej at få plads ind i det danske samfund, ind i dansk kultur Når vi møder hinanden, så tror jeg, barriererne selv bliver væk. Jeg har lært noget af ham, og han har måske lært noget af mig, pga. noget med fordommene mod udlændinge. Rollemodel Flere af de unge giver udtryk for, at deres guide er som et forbillede for dem. De har fornemmelsen af, at de kan ende som guiden, hvilket giver dem troen på, at det godt kan lade sig gøre at få arbejde og et godt liv i Danmark. De unge føler sig priviligeret over, at de har mulighed for at tale med en højtuddannet person. Det er ikke noget, som ifølge dem selv bare sker, specielt fordi deres bagland sjældent er uddannet og generelt etableret i det danske system. Ændret livsstil Flere af de unge udtrykker, at deres liv har ændret sig radikalt, efter de har fået en guide. De oplever, at guiden tror på dem, og det har givet dem mere selvtillid. Guiden motiverer og får dem til at tro på, at det nok skal lade sig gøre de skal nok få færdiggjort deres uddannelse og få det job og, ikke mindst, det liv, de drømmer om. Han fortalte mig, at i starten har han også været sådan en, han hadede skolen, og det samme her. At stå op kl 7 om morgenen, det er ikke mig. Det er sådan nogle ting, vi passer godt sammen. Selv om han har været sådan en, har han taget sin eksamen. Han er kommet herop, hvor han tjener de penge som han, han slapper af, han er kommet helt derop, så kan jeg godt se, at det er et eksempel for mig faktisk. Han er faktisk et eksempel, selv om han er ligesom mig, han har knoklet og er kommet det her sted og det niveau. Når han kan, så kan jeg også Min livsstil er ændret, og hvordan jeg kan snakke med folk. Det er det, der gør en forskel med en guide. Hvis jeg ikke havde haft en guide, så havde jeg måske fortsat med mit liv og været samme person og arbejdet, arbejdet Han motiverer mig mange gange. Han støtter mig på grund af mine holdninger til uddannelse, han tror på mig. 3 Persisk talemåde. Refererer til, at guiderne er erfarne 11

13 Konkluderende betragtninger Med gruppen af informanter i denne interviewundersøgelse har det været vanskeligt at dokumentere, at guiden har betydning i forhold til arbejdsmarkedet, da de unge stadig er i gang med at uddanne sig. Men på uddannelsesområdet står det klart, at de unge har fået og får hjælp i forhold til deres uddannelse og ikke mindst gennemførelsen af denne. I den forbindelse er det især de personlige effekter ved at være bruger af GuideProjektet, som spiller ind. Få unge har konkret brug for hjælp til lektier/opgaver på studiet. De unge har i langt højere grad brug for støtte til at forstå deres danske medstuderende og især til at tro på sig selv. Flere af de unge udtrykker, at de ved at have en guide har fået mere selvtillid og tro på, at de nok skal komme igennem deres uddannelse og derefter få sig et job. Det er faktisk sådan støtteagtig. I min situation betyder det meget, fordi jeg har mistet min familie og ikke har forældre og sådan noget. Jeg er opvokset sådan, at mine forældre har været sådan 4 vægge for mig. Alle 4 vægge er ligesom væltede. Jeg har ikke nogen vægge i min lejlighed. Så er det ham, som bygger for mig de der 4 vægge igen, sådan støtteagtigt. Men en guide og også kontoret herovre, som man kan stole på og fortælle alt muligt, så er det faktisk godt at have sådan en der, også hvis man ikke er så godt kendt i København og sådan noget, så er det godt at have sådan en som X. De unge har mødt en dansker, som kan forklare og give dem indsigt i danskernes tilværelse og det danske samfund generelt. De unge har fået en dansk ven eller veninde. De har fået en fortrolig. En fortrolig, som de kan dele deres tanker og vanskeligheder med. En fortrolig En ven eller veninde En storebror eller storesøster En far eller mor 12

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education

Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education Unge drenge med etnisk minoritets baggrund og uddannelse Young people from a minority ethnic background and education University College Lillebælt, Odense Socialrådgiveruddannelsen 7. Semester. December

Læs mere

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg

Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Brug for alle Undervisningsmateriale for folkeskoler og ungdomsuddannelser til brug ved rollemodelbesøg Indledning Hvert menneske har en historie, der er værd at høre. Dette undervisningsmateriale Brug

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde

og for at have den menneskelige relation i mit arbejde Hvorfor ville I gerne være lærer? Det startede med min egen, da jeg ville være lærer. Jeg kom nok fra en familie der ikke var så struktureret, så havde jeg en lærer, som var meget god til at holde den

Læs mere

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år

Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Vi har ligesom et skæbnefællesskab Evaluering af deltageres udbytte af gruppebehandlingen i projekt: Psykologisk gruppebehandling af voldtægtsofre i alderen 13 16 år Af psykolog Birgit Bruun, konsulent

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN

FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN FRITIDSJOB FOR FREMTIDEN EN UNDERSØGELSE AF EFFEKTEN AF TIDLIGE ERHVERVSERFARINGER PÅ UDDANNELSE, BESKÆFTIGELSE OG KRIMINALITET BLANDT UNGE FORENINGEN NYDANSKER SANKT PEDERS STRÆDE 28C, 4. SAL 1453 KØBENHAVN

Læs mere

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD

Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Center for Ligebehandling af Handicappede Januar 2006 Kolofon Titel: Kommunernes hjælp til voksne med ADHD Forfatter: Center for Ligebehandling af Handicappede/Kira

Læs mere

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer

DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer DØVE FORÆLDRE MED ETNISK MINORITETSBAGGRUND kortlægning af behov og udfordringer Rapport udarbejdet af Forældrevejledning til Døve Indhold Resume... 3 Afsnit 1. Indledning... 4 Baggrund for projektet...

Læs mere

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ

Ledelse. på ældreområdet. ni fortællinger til eftertanke. Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Susanne Sondrup DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Indhold Ledelse på ældreområdet ni fortællinger til eftertanke Det Nationale Forskningscenter

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre

evaluering af grupper for unge som har mistet forældre evaluering af grupper for unge som har mistet forældre April 2010 ledede samtalegrupper Frivilligt terapigrupper Lukkede Teenagegrupper Evaluering af grupper for unge som har mistet forældre - Frivilligt

Læs mere

Unges motivation for politisk deltagelse

Unges motivation for politisk deltagelse Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement Niels-Henrik M. Hansen & Niels Ulrik Sørensen 2014 Unges motivation for politisk deltagelse Syv former for politisk engagement

Læs mere

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg

Vidensgrundlag. Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta. September 2012. En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Vidensgrundlag September 2012 Ensomhed blandt ældre: Myter og fakta En del af projekt Ensomt eller aktivt ældreliv et frivilligt valg Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk:

Læs mere

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014

Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Årsager til uddannelsesophør mellem 3. og 6. måned for elever på social- og sundhedsuddannelsens trin 1 og 2 Frafaldsanalyse og evaluering af indsamlede data Århus Social- og Sundhedsskole 21-05-2014 Projektnr.:

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv.

Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Det var en chance, jeg fik... Jeanette og 10 andre unge fortæller om den forskel, et ophold på en døgninstitution har gjort i deres liv. Jacob 4 Frida 9 Jesper 14 Christine 18 Paw 22 Jeanette 25 Per 30

Læs mere

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt

Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Undskyld, må jeg lige få en at snakke med, tak! ja, værsgo Servicelovens 40a Et tilbud til forældre, når barnet er anbragt Udarbejdet af P S FORENINGEN AF PROFESSIONELLE STØTTEPERSONER En undersøgelse

Læs mere

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN

BØRNS EGEN STEMME. hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN BØRNS EGEN STEMME hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit CENTER FOR FAMILIEUDVIKLING EGMONT FONDEN Børns egen stemme hvordan det opleves, når mor og far går hver til sit Center for familieudvikling

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Hvem er de unge ledige?

Hvem er de unge ledige? Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Anne Görlich, Mette Pless, Noemi Katznelson og Pia Olsen Hvem er de unge ledige? Unge uden uddannelse og arbejde i Faxe Kommune Hvem

Læs mere

Fortællinger om alkohol

Fortællinger om alkohol Fortællinger om alkohol erfaringer fra familieorienteret alkoholbehandling i Århus Kommune Alkoholbehandlingen Århus Kommune Forsorg og Misbrug Socialforvaltningen Familiefortællinger om alkohol - erfaringer

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen

Samfund og specialpædagogik modul 73451. oktober 2007. Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Samfund og specialpædagogik modul 73451 oktober 2007 Dorit Coleman, Helle Fagerberg, Margit Houmøller, Pia Borchmann, Vibeke Bang Jacobsen Vejleder: Bente Maribo Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere