NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 4 - December Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 4 - December 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 17. årgang NYT Nr. 4 - December 2011 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1

2 Glædelig Jul 2011 Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, EDTA-lægerne og øvrige læsere af EDTA-nyt en rigtig glædelig Jul og et lykkebringende nytår. Ved denne lejlighed vil bestyrelsen gerne takke EDTA-læger, der har skrevet artikler til EDTA-nyt samt stillet sig til rådighed som foredragsholdere ved de afholdte offentlige informationsmøder rundt om i landet. Også en tak til alle de medlemmer og andre, der har vist interesse for foreningens arbejde ved at bidrage med artikler til EDTA-nyt, uddele foreningens materiale samt hjulpet til med gennemførelsen og afviklingen af de i årets løb afholdte offentlige informationsmøder. Som noget nyt i år skal der også lyde en tak til de medlemmer der har taget initiativ til oprettelse af læsernes Egen side og indsendt læserbreve. Tider skal komme, tider skal henrulle, slægt skal følge slægters gang; aldrig forstummer tonen fra Himlen i sjælens glade pilgrimssang. B. S. Ingemann EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Christensen. Lay-out: Kennerh Svendsen. Forsidefoto: Rønne Plantage på Bornholm. Februar Foto: Keld Kofoed Hansen Oplag: eksemplarer - Tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern - Næste nr. udkommer marts ISSN:

3 Læsernes egne sider Til Læsernes egne sider De stillede spørgsmål i læserbrevene er besvaret af: Claus Hancke. Speciallæge i almen medicin Institut for Orthomolekylær Medicin Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Læserbrev fra Per West Møller med Hej EDTA-patientforening Jeg går til EDTA-behandling med henblik på at få renset evt. forekomst af jern ud af min hjerne. Det er almindeligt accepteret, at der ved MS-patienter ses en større forekomst af frit jern i vævet omkring patienternes vener, interkranielt. Dette jern virker skadeligt når det bliver fritlagt som Fe, hvilket sker på grund af gennemsivning af blod igennem endotheliumlaget som udgør venevæggene. Jeg er så stødt på påstanden om, at EDTA kan slet ikke finde ind i vores hjerne, på grund af blod-hjerne-barrierens beskyttende effekt, på grund af den tætte densitet af vævet i vores hjernevener, som er beregnet på at holde uønskede og potentielt skadelige molekyler ude fra hjernevævet. Har foreningen nogen viden om dette spørgsmål? Med venlig hilsen Per West Møller Svar Det er korrekt, at EDTA ikke passerer blodhjerne-barrièren, og det kan derfor kun indirekte rense metaller ud af hjernen. Det binder metallerne i blodet, og derefter vil metallerne efterhånden diffundere ud i blodet i fri form, og derefter kan de bindes af EDTA, som så fjerner dem fra kroppen. Vitamin-C vil facilitere denne proces, hvorfor det altid tilsættes infusionsblandingen. Claus Hancke Mange tak for svar. Som vanligt giver dette svar mig anledning til nye spørgsmål. Jeg sympatiserer næsten med ham Spørge Jørgen jeg hørte så meget om i min barndom. Hvilken indvirkning har EDTA egentlig så på indholdet af jern som findes i vores blods røde blodlegemer, hvor Fe jo binder og afleverer ilten til der hvor den skal bruges? Er dette årsagen til, at man under EDTA-behandlingen godt kan blive lidt søvnig? Svar: EDTA fjerner kun frit jern. Ikke det, der findes i de røde blodlegemer. Blodprocenten falder ikke under EDTA-behandling. Claus Hanke. Nu har det vist sig, at mange sclerosepatienter, i forbindelse med deres sygdom, får konstateret forhøjede interkranielt tryk forårsaget af defekte veneklapper eller direkte forsnævringer i venerne i halsen, hvilket kan resultere i at hjernebarrieren lækker, og slipper det famøse jern ind hvor det deponeres i hjernens væv. Jeg har fået målt dette vha. MR-scanning, og trykmålingen viste 28 mm HG, hvilket ca. er 10 over hvad det burde være iflg. radiologen som udførte målingen. Kan det tænkes, at EDTA kan medvirke til at bringe dette trykproblem ned, således at blodet 3

4 nemmere passerer frit i kredsløbet, på samme vis som hvis forstoppelser fandtes i benene? Teoretisk set burde EDTA-molekylet vel kunne passere igennem den utætte hjernebarriere? Svar: Der ville i så fald være en positiv effekt af EDTA-behandling på MS. Dette er kun tilfældet, hvis sclerosen er forværret af en metalbelastning med bly og/eller aluminium. Claus Hancke Jeg håber mine spørgsmål kommer med i næste nr. af EDTA-magasinet, da jeg tror svarene på mine spørgsmål kan interessere mange sclerosepatienter. Med venlig hilsen Per West Møller Lige et sidste spørgsmål til sidste besvarelse fra Claus Hancke. Han skriver: Der ville i så fald være en positiv effekt af EDTAbehandling på MS. Dette er kun tilfældet, hvis sclerosen er forværret af en metalbelastning med bly og/eller aluminium. Nu er det jern som bygger op i patientens hjerne, og forværrer patientens sygdomsprogression. Ligger dette metal for langt ude i spændingsrækken til at EDTA kan virke til at fjerne dette? Har EDTA foreningen erfaring for at EDTA kan hjælpe en sclerosepatient? Med venlig hilsen Per West Møller Svar jern fjernes effektivt med EDTA. 2. jeg kan ikke sige, vi har positive erfaringer, for vi har ingen erfaringer med behandling af MS. Claus Hancke I sidste nummer af EDTA-nyt spørger Jan Andersen, hvad der er sket på EDTA-fronten og om der ikke er muligheder for kortere behandling, andet regi og tablet-behandling som vedligeholdelse. Svar: Der er ikke sket noget som helst revolutionerende med sammensætningen eller metoden for EDTA-behandling i de sidste 25 år, hvor man fastlagde den protokol, som alle ansvarlige EDTA-læger verden over har fulgt siden. Man kunne med god ret spørge: Hvorfor skulle man lave den om? Vi har at gøre med en medicinsk behandling, som hjælper tæt ved 90% af de patienter, der har åreforkalkning. Bedre resultat kan man næsten ikke forestille sig. Et godt engelsk fodboldudtryk siger: Never change a winning team. Vi søger altså ikke at bedre behandlingens resultat. Men hvad så? Joh. Behandlingen er bøvlet, fordi den skal gives intravenøst, den er tidskrævende, fordi den skal gives over 3 timer, og den er dermed dyr, fordi det kræver kliniktid og personale ud over selve medicinen. Altså kunne man sigte på at forbedre logistik og behandlingsmetode, uden at forringe resultatet. Og det har man også forsøgt. Det har en periode været forsøgt i flere amerikanske klinikker at give dosis på 1½ time, men man forlod det igen, fordi sikkerheden ikke var pålidelig. Så er der enkelte læger i USA, der har forsøgt med et shot, hvor en høj dosis EDTA gives intravenøst på få minutter. Dette eksperiment 4

5 har forårsaget et enkelt dødsfald, og det er vi jo ikke vant til med denne behandling, så det må på det bestemteste frarådes. Et helt andet problem er, at vi kæmper med dokumentationsforpligtelsen. Knut Flytlie og jeg publicerede for snart 20 år siden en opgørelse på 470 patienter. Og for 5 år siden var jeg med i en international publikation om 220 hjertepatienter. Der findes derudover flere hundrede publikationer, som alle understøtter EDTA-behandlingens gode effekt. Alle disse studier er lavet med den samme 25 år gamle protokol. Tænk, hvis vi nu skulle til at have alle mulige andre metoder at give behandlingen på. Metoder, som slet ikke hviler på samme dokumentation. Hvilket hyr ville vi ikke få med de, som i dag mener, at EDTA-behandlingen ikke er dokumenteret. De som end ikke regner flere hundrede positive studier, ville med rette kunne kritisere os for at anvende en udokumenteret metode, hvis vi pludselig begyndte at eksperimentere. Indtil der foreligge en dokumentation for, at det kan gøres på anden måde med samme resultat, er det uhyre vigtigt, at vi ikke fraviger protokollen en millimeter. Hvis der sker skader, vil vi heller ikke kunne bakke op om den kollega, der har fraveget vor fælles protokol. Det er ganske enkelt et spørgsmål om ansvarlighed. Prisen kan desværre ikke sænkes fem øre. Jeg har i snart 25 år drevet min klinik som en nonprofit klinik uden nogen form for overskud, så hvis man skal sænke patientprisen, kan det kun være via et offentligt tilskud til behandlingen. Dette er et fagpolitisk problem, da lægestanden, trods sin manglende viden, har sat sig tungt på den sundhedsmæssige rådgivning af politikerne. Så spørger Jan om ikke vedligeholdelsen kan gøres via tabletter eller sugetabletter. EDTA optages stort set ikke i tarmkanalen. Tabletbehandling kan derfor ikke fjerne åreforkalkning, som den intravenøse behandling kan. Men hvis man ikke har mere åreforkalkning tilbage, er tabletbehandling udmærket, fordi den kan holde tarmsystemet fri for tungmetaller. Hvis man kunne fremstille sugetabletter med EDTA, som kunne optages direkte i blodet, så ville disse kunne holde blodet fri for tungmetaller, men ville også sænke calcium i en længere periode. Dette kan tænkes at være et problem for knoglerne. Fordelen ved den velkendte og dokumenterede behandling, som følger protokollen, er jo netop, at den provokerer til knoglenydannelse, så man derved ikke risikerer knogleafkalkning. Det er således ikke fordi der ikke er eksperimenteret i de sidste 25 år, men man har endnu ikke fundet en metode, der er den nuværende overlegen. Jeg håber, ovenstående har kunnet besvare de nævnte spørgsmål. Claus Hancke Kære læser Vi er meget interesserede i at høre, hvad du synes om EDTA-NYT. Hvis du har ris, ros eller forslag til forbedringer af bladet, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan fange os på tlf eller på cybercity.dk 5

6 Præsentation af EDTA-LÆGE Søren Flytlie, Vejle Da det gik op for mig, at min far, Knut Flytlie, ikke var udødelig og en dag ville pensioneres, fik jeg en åbenbaring: Alle de solstråle-historier han havde delt med familien ved middagsbordet ville ophøre, når han ikke længere praktiserede. Hvem skulle føre hans enestående lægevirksomhed videre? Oplagt, jeg var uddannet civiløkonom og erhvervsdatalog, og vidste end ikke at lægeuddannelsen hed medicin-studiet! Allerede da, var jeg stresset ved tanken om de rundsave på albuerne det krævede, at skabe karriere indenfor økonomi, men ufattelig lettet over kaldet jeg fik: Jeg havde allerede en enorm interesse og viden om min fars arbejde, og ville selvfølgelig blive læge, for at hjælpe mennesker i samme ånd. Ærligt, jeg blev lettet over beslutningen. Nu var jeg fuldstændig afklaret over min fremtid jeg skal hjælpe mennesker til et bedre liv. De fleste læger vil hjælpe mennesker til et bedre liv, men de færreste bliver så kloge igennem deres virke, at de ender som orthomolekylære læger. Men jeg starter dér, og har store ambitioner. På studiet gik første del fint; vi er jo ikke mange, der er uenige indenfor anatomi, fysiologi og biokemi. Skæbnen ville, at jeg havde en biokemi-forelæser, som fandt mine kontroversielle spørgsmål så interessante, at han fik mig til at afholde alle vitamin- og mineralforelæsninger. Folk var så interesserede, at de efterfølgende stod i kø for at få råd til løsning af egne og familiens helbredsproblemer. For mig startede de studiemæssige udfordringer først rigtig, da farmakologi, kirurgi og selve klinikken kom på banen. Puha, det har været svært ikke lige at prikke de afviste og modløse patienter på skulderen, og sige: Bare rolig, du skal ikke miste håbet. Jeg ved, hvordan du får hjælp. Dybt frustrerende, og for et følsomt og konsensussøgende menneske som mig, nærmest deprimerende. Nuvel, jeg har overstået den ortodokse del af uddannelsen, og praktiserer nu dét jeg egentlig blev læge for i Vejle ved min far. En kæmpe tilfredsstillelse at arbejde med årsagsbehandling og sundhedsfremme i modsætning til den medikamentelle symptom-behandling skolemedicinen dikterer. Og bedst af alt, nemlig mødet med den begejstrede patient, der endelig føler, at lægen tager én seriøst uden at ty til receptblokken. EDTA-behandling bliver en stor del af mit fremtidige virke, og repræsenterer indenfor orthomolekylær medicin to strategier, nemlig elimineringen af faktorer i organismen, som forhindrer kroppen i at helbrede sig selv og tilførsel af livsvigtige råstoffer, som ikke er fremmed for kroppen. Hvad enten det angår forgiftning af tungmetaller, mangel på basiske mineraler eller åreforkalkning, findes der ikke en mere potent 6

7 behandling, hvor bivirkningerne er generelle forbedringer af helbredet. EDTA-blandingen består udover den kelerende substans EDTA, af bl.a. magnesium, bikarbonat og c-vitamin, som alle, også selvstændigt, har yderst sundhedsfremmende egenskaber. Samlet er behandlingen en potent mikstur, som på flere områder optimerer forudsætningerne for et velfungerende legeme. EDTA fjerner tungmetaller og overflødige kalkaflejringer i karvæggen; magnesium styrker hjertemuskulaturen, forbedrer bufferkapaciteten for syre og udvider årerne. C-vitaminet styrker den selvhelbredende kraft, immunsystemet, reducerer tungmetaller i centralnervesystemet og bekæmper kræftceller osv. Indrømmet, jeg får jævnligt selv EDTA-behandlinger i forebyggende øjemed. Jeg er meget taknemmelig for, at min uddannelse indenfor orthomolekylær medicin og behandling med EDTA foregår i Vejle. Jævnaldrene kolleger, som først ser lyset om år, skal igennem utallige kurser og lignende i udlandet, før de kan praktisere. Min far er fra American College for Advancement in Medicine med diplomstatus uddannet som autoriseret underviser og lærer i EDTA-behandling for andre læger. Dette indsnævrer min uddannelse til videreuddannelse i USA. Vi har i Danmark en stor udfordring, nemlig monopolisering af råstofferne i EDTAflasken, og dermed fordyring. Dette indebærer, at endnu færre mennesker har ressourcer til en effektiv behandling, som alle burde have ret til. Derfor skal vi støtte patientforeningen i bestræbelserne på en tilskudsordning. Der er ingen tvivl om, at samfundet kunne spare mange millioner ved anerkendelse af EDTA. Men indtil da håber jeg, at vi alle sammen vil kæmpe videre for EDTAsagen. NØDRÅB FRA KASSEREREN Alle medlemmer af EDTA-Patientforeningen får i sidste del af januar et girokort fra PBS med opkrævning af kontingent for Jeg skal hermed opfordre til, at man betaler til tiden - eller hvis man ikke mere ønsker at være medlem, så giver besked med det samme. De senere år har der været medlemmer, der er blevet rykket for kontingent og det er dyrt, da vi først skal betale PBS for at sende girokort ud, derefter skal vi så betale porto en gang til for at rykke for kontingentet - og det er jo ikke ligefrem en formue, der er i foreningens kasse! DERFOR BETAL KONTINGENT TIL TIDEN -eller giv besked til kassereren. 7

8 Kan alderdommen forsinkes? I bogen Vitaminrevolution skriver læge K. Flytlie: Mennesket fødes med en vis reservekapasitet, stor eller lille, afhængig af vor arvelige disposition. Vore forfædres evne til at blive gamle uden sygdom fortæller os noget om vor arvelige udrustning, men statistikken viser, at vore livsbetingelser ikke er blevet bedre. Ingen mennesker kan selvfølgelig leve evigt. På den anden side betyder vor moderne levevis og ikke mindst en mineral- og vitaminfattig kost, at vi belaster vores organisme unødigt. Vi er vist mange, som drømmer om et langt liv med åndsevnerne i behold. At blive senil og ende sine dage på et plejehjem er for mange den værste af alle skæbner. Men måske kan vi bevare åndsevnerne og bremse de processer, som sløver hjernen og svækker fysikken. Ifølge den danske forsker, professor, dr. med. Jørgen Clausen, kan vitaminer og mineraler forsinke de processer, der gør os senile og svækker vores hukommelse. Han har undersøgt det danske præparat, Bio-Selen+Zink, og fundet, at det styrker hukommelsen og øger blodgennemstrømning i hjernen, så hjernecellerne får mere ilt. Det behøver nemlig ikke at være en naturlov, at vi svækkes med alderen og bliver glemsomme og til sidst ikke kan klare os selv. Det gælder om at gøre kroppens forsvar bedst muligt. Så har man det bedste udgangspunkt for at stoppe/ forsinke aldersforandringerne. Frie radikaler. Alderdomsforskerne interesserer sig meget for nogle farlige stoffer, som kaldes frie radikaler. De dannes, fordi vi daglig udsætter vores krop for mange stoffer, som er fremmede for organismen. Nedbrydning og fjernelse af disse stoffer slider på os selv. Det drejer sig om tobak, alkohol, forskellige tilsætningsstoffer i maden og næsten alle former for medicin. De fremkalder kemiske reaktioner i kroppen, hvorved der dannes farlige iltforbindelser. Selv om frie radikaler kun lever brøkdele af et sekund, kan de alligevel nå at angribe og beskadige vore cellemembraner. De fremmer udviklingen af hjertekredsløbslidelser i form af åreforkalkning og blodpropper, og de kan være skyld i, at vi får kræft, ledegigt og alt for tidlig aldring. De frie radikaler dannes både naturligt i kroppens stofskifte og ved at kroppen udsættes for overdosering af sollys, luftforurening, tobak og alkohol. Forskellige kemikalier og mange lægemidler er - ligesom overdreven fysisk aktivitet - med til at danne frie radikaler. Antioxidanter bekæmper frie radikaler. De frie radikaler skal betragtes som livsfarlige gifte, der ved en indre bestråling hurtigt ville få os til at bukke under, hvis kroppen ikke har et forsvarssystem, som kan pacificere dem. Dette forsvar er antioxidanterne, hvoraf de vigtigste er vitaminerne A, B6, C og E. Mineralerne selen og zink er også vigtige antioxidanter, som kan holde os friske og raske en større del af vor tilværelse, og som modvirker de farlige skader, de frie radikaler kan lave på vore celler. I mange tilfælde får vi for få antioxidanter i kosten. Det gælder især selen. Den danske jord er fattig på selen, og det går ud over kvaliteten af mange landbrugsprodukter. Kunstgødning og svovl fra forureningen binder selen fast i jorden. Ekstra tilskud er derfor nødvendigt for at sikre kroppens forsvar mod frie radikaler og de alvorlige sygdomme, som disse skadelige stoffer fremkalder. Forskning i alderdomssvækkelse. Der blev for flere år siden gennemført en undersøgelse på 2 danske behandlingscentre for ældre mennesker. Her deltog 97 personer, og de fik gennem et år hver dag 1 Bio-Selen+Zink tablet sammen med 1 Bio- Glandin kapsel og 1 E-vitamin kapsel. Forud for valget af Bio-Selen+Zink lå en grundig dokumentation for, at dette produkt virkelig indeholder mineralerne selen og zink sammen med vitaminerne A, B6, C og E. De ældre blev delt i 2 grupper. Den ene fik de ægte tabletter, mens den anden halvdel fik en narremedicin uden aktive 8

9 stoffer. Resultatet var forbløffende. Der blev observeret stor forskel på de patienter, der havde fået Bio-Selen+Zink, Bio-Glandin og E-vitamin og de, der havde fået placebo. Det var virkelig synligt, at Selen hjælper gamle hjerner. Deltagernes hjerneceller fik meget mere ilt ved en bedre blodgennemstrømning i hjernen. Derved fungerede de ældre bedre, og mængden af alderdomspigment var reduceret i deres blod. Hos kontrolgruppen observerede man en nedsættelse af blodforsyningen til hjernen. Undersøgelsens resultater. Som supplement til den medicinske undersøgelse udførte forskergruppen en psykologtest. Den viste en tydelig tendens til, at de ældre i behandlingsgruppen fik bedre hukommelse og fik styrket de intellektuelle, følelsesmæssige og motoriske evner. Faktisk var de personer, som havde fået Bio- Selen+Zink tilskud ikke blevet ældre i det år, undersøgelsen varede, tværtimod virkede de yngre. Der er næppe tvivl om, at det ville have stor samfundsmæssig betydning, hvis man i tide lod et veldokumenteret kosttilskud indgå i den daglige kost. Det ville beskytte mod de alderdomsforandringer, som ellers måtte være en naturlig følge af vor levevis. Fakta om Bio-Selen. Under dette navn findes mange produkter i handelen. Der er tabletter, som kun indeholder selen, og der kan købes tabletter, hvor selen indgår sammen med andre vitaminer og mineraler. Det værste er, at mange gange er vi slet ikke i stand til at optage den pågældende selen i kroppen, så pengene er spildte, og vi får ikke dette nødvendige stof. En undersøgelse af 10 forskellige produkter med selen viser, at kroppen udnytter en bestemt slags selen bedre end andre. Det er den organiske type L-selenomethionin, som kun findes i præparatet Bio-Selen+Zink, der sælges i Matas. Mangel på selen synes at øge risikoen for kræftog hjerte-karsygdomme. For lavt indhold i blodet af selen øger risikoen for blodprop i hjertet 4 gange. Danskerne indtager gennemsnitlig 45 mikrogram selen om dagen, mens kosten i andre lande indeholder op til 6 gange så meget. For megen kunstgødning og den tiltagende luftforurening er skyld i at vores jord er fattig på selen. Dertil kommer, at vi ved raffinering af korn yderligere formindsker indholdet af nødvendige råstoffer som selen, zink, krom og magnesium. I Finland har man tvangsberiget kunstgødning med selen siden 1984, og iflg. Lars Okholm kunne vi måske redde tusinder fra kræftdøden ved at gøre det samme. Det kan du læse mere om i Lars Okholms nye bog: Okholm Bogen skitserer, hvordan vi kan forebygge overflødige dødsfald ved at være opmærksomme på de usunde og dødelige bestanddele i vor ernæring - faktorer der forårsager bl.a. hjerte- karsygdomme, hjerneblødninger og kræfttilfælde. Alderdommen: Skeptikerens 20 plager Hvornår er man gammel? Det er, når man ikke er normal længere. Når man ikke kan huske, hvem man snakker med, fordi det er 10 år siden sidst. Hvis du lige vil sige, hvad Du hedder, så får vi mere ud af samtalen begge to. For jeg må desværre meddele, at jeg er noget plaget af Senilitet Dårlig hukommelse Depression Træthed Åreforkalkning Forhøjet blodtryk Dårligt syn Problemer med tænderne Dårlig hørelse Forstoppelse Dårlig ryg Dårlige ben Gigt Smertende led Sukkersyge Eksemer Hosten Søvnløshed Diareer Kolde fødder 9

10 Referat fra offentlige møder Vallensbæk Mandag den 16. maj 2011 kl. 19 afholdtes offentligt møde på Vallensbæk bibliotek. Der kom 25 personer for at høre om EDTAbehanlingen og dette mestrer en altid veloplagt Claus Hancke, Kgs.Lyngby, som altid på en saglig og gemytlig måde fortæller om behandlingen og de meget positive resultater. Der var mange spørgsmål fra de fremmødte, som alle blev besvaret af Claus Hancke. Spørgsmålene kom langt omkring udover åreforkalkning, der var blandt andet mange spørgsmål om kolesterol, som så naturligt for Claus Hancke blev kodeordet til en del forslag til livsstilændringer Mødet sluttede ca. kl Referent Bent Jørgensen Køge Mandag den 30.maj 2011 kl. 18 afholdtes der offentligt møde i Teaterbygningen i Køge. Der var stor interesse for foredraget som kunne tiltrække 40 personer på trods af det tidlige tidspunkt. Foredragsholder læge Claus Hancke Kgs.Lyngby, fortalte som altid, levende og forståeligt om EDTA-behandling mod åreforkalkning. Der blev vist plancher med tilhørende beskrivelser af hvordan man selv kunne medvirke til at minske åreforkalkning ved en ændring af livsstil såsom undgå tobak,chips, og andre usunde fødevarer. Der var meget stor spørgelyst blandt de fremmødte, spørgsmålene kom langt omkring bl.a. om kolesterol og aldersbetinget synsnedsættelse, kosttilskud med videre og alle fik en let forståelig forklaring af Claus Hancke, som sluttede mødet med et stort bifald. Mødet sluttede ca Referent Bent Jørgensen. Kandidater til EDTA patientforeningens bestyrelse søges! På patientforeningens ordinære generalforsamling den 1. juni 2012 er 3 af de 5 bestyrelsesmedlemmer på valg. Udover valget af 3 bestyrelsesmedlemmer skal der også vælges 2 suppleanter. Det skal oplyses, at bestyrelsesarbejdet er ulønnet. Er der blandt vore medlemmer nogle der har lyst til at gå ind i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde for EDTA-sagen, hører vi gerne fra jer. Interesserede kan henvende sig telefonisk til formanden, Willy Odgaard Christensen, på tlf eller næstformanden Svend Aage Nielsen, tlf

11 NØDRÅB! Er der blandt vore medlemmer en eller gerne flere, der kunne tænke sig at hjælpe med lidt frivilligt arbejde for EDTA-sagen? Vi mangler hjælp til at finde oplysninger og fortællinger om EDTA-behandlingen, evt. skrive patienthistorier eller andre relevante artikler til EDTA-NYT, og til at revidere teksterne på vores hjemmeside. Skulle der være en, der er god til det med hjemmesider, så vil hjælp til opdatering og vedligeholdelse af denne også være meget velkommen. Interesserede kan kontakte Willy Odgaard Christensen, tlf Eller på mail til : Rabatordning til EDTA-Patientforeningens medlemmer Der er indgået aftale med nedennævnte lægeklinikker, at de giver rabat til patienter der modtager EDTA-behandling og som er medlem af EDTA-Patientforeningen Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Aa. Winther Nielsen Speciallæge i Alm. Medicin Hovedgaden 41, Hørsholm Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Villy Lade Aps Speciallæge i Alm. Medicin Nørregade 18 E, 9800 Hjørring Tlf Intravenøs-behandlingerne foregår tirsdage og fredage 11

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Svend Aage Nielsen Rømersvej 2, Kielstrup, 9500 Hobro. Tlf Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Inger Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde Tlf Knud Hansen Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde Tlf Suppleant: Ingen Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens repræsentanter i regionerne: Region Hovedstaden 1. Bent Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Sjælland: 1. Inger Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Elsebeth Kaae Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Region Syddanmark: 1. Willy Odgaard (bestyrelsesmedlem) Herman Bangs Vej 3, Skanderborg Tlf Henning Grube Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Region Midtjylland: 1. Erik Bøndergaard Solbakkevej 1, 7480 Vildbjerg - Tlf Region Nordjylland: 1. Bente Svarre Bødkersmindevej 7, Thorning Kjellerup Tlf

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning

Læs mere

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 16. årgang. Nr. 2 - Juni 2010. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 16. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2010 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 1 - Marts 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 18. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2012. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 18. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2012 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Referat Af den

Læs mere

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk

De livsvigtige vitaminer og mineraler af John Buhl www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 6 Indledninig 7 Lidt grundlæggende om vitaminer og mineraler 8 De enkelte vitaminer og mineraler 15 De fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K) 16 A-vitamin 16 D-vitamin 19

Læs mere

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme

Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme Sundhed med udgangspunkt hjertekarsygdomme 1. En redegørelse for udviklingen af hjertesygdomme og hvad begrebet hjertekarsygdomme dækker over. 2. En forklaring af begreber som blodtryk (og hvordan man

Læs mere

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE

TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE TYPE 2-DIABETES FAKTA OG FOREBYGGELSE Type 2-diabetes - en folkesygdom 200.000-300.000 danskere har type 2- diabetes. Derudover får 10.000-20.000 hvert år sygdommen, der også kaldes type 2-sukkersyge.

Læs mere

Fiskeolie: Er dine penge spildt?

Fiskeolie: Er dine penge spildt? Fiskeolie: Er dine penge spildt? Omega3-tilskud siges at hjælpe på alt muligt - fra hjerte til hjerne. Men ny forskning rejser tvivl om effekten på hjertet. Se her hvilke. Af Torben Bagge og Trine Steengaard

Læs mere

side 1 af 7 Din biologiske alder

side 1 af 7 Din biologiske alder side 1 af 7 Din biologiske alder En ting er din kronologiske alder, altså hvor mange år, der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

Din biologiske alder. side 1 af 6

Din biologiske alder. side 1 af 6 Din biologiske alder side 1 af 6 En ting der din kronologiske alder, altså hvor mange år der er gået, siden du blev født. Noget andet er din biologisk alder. Altså hvor gammel din krop er rent fysisk.

Læs mere

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE

HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE HJERTESYGDOM FAKTA OG FOREBYGGELSE Iskæmisk hjertesygdom - en folkesygdom Iskæmisk hjertesygdom er en fælles betegnelse for sygdomme i hjertet, der skyldes forsnævring af de årer, der forsyner hjertet

Læs mere

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger.

Forord. Du vil finde links til hjemmesider og artikler, hvor du finder flere oplysninger. 5 Forord Formålet med denne bog er at overbevise dig om, at der ofte er naturlige og medicinfri løsninger på tilstande som depression, nedtrykthed og modløshed. Jeg vil ikke forsøge at gøre mig klog på

Læs mere

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus

SUNDHED V/BENTE GRØNLUND. Livet er summen af dine valg Albert Camus SUNDHED V/BENTE GRØNLUND Livet er summen af dine valg Albert Camus Sund livsstil Vær proaktiv når det gælder dit helbred Dyrk motion, og pas på vægten Spis rigtigt Udarbejd strategier for livslang læring

Læs mere

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske

Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske Anette Opstrup, Naturlig Sundhedsplejerske www.æblebørn.dk ved Anette Opstrup, sundhedsplejerske og behandler Side 1 Med denne guide vil jeg give dig et bud på, hvilke kosttilskud, som du kan styrke dig

Læs mere

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind

ALT OM TRÆTHED. www.almirall.com. Solutions with you in mind ALT OM TRÆTHED www.almirall.com Solutions with you in mind HVAD ER DET? Træthed defineres som en følelse af mangel på fysisk og/eller psykisk energi, hyppigt oplevet som udmattelse eller træthed. Det er

Læs mere

Knogleskørhed og prostatakræft

Knogleskørhed og prostatakræft Mads Hvid Poulsen, Læge, Ph.d. Knogleskørhed og prostatakræft Urinvejskirurgisk forskningsenhed, Urologisk Afdeling, Odense Universitets Hospital Folderen er udarbejdet på baggrund af eksisterende litteratur

Læs mere

Bloddonor. kom godt i gang

Bloddonor. kom godt i gang Bloddonor kom godt i gang Kom godt i gang Selvom der ikke er mangel på blod i Danmark, er der faktisk brug for cirka 25.000 nye donorer hvert år, til at erstatte dem, der må stoppe som donorer. Derfor

Læs mere

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION

Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION Psykiatri RYGNING ALKOHOL MOTION KRAM RYGNING OG PSYKISK SYGDOM Undersøgelser viser at: Mennesker med psykisk sygdom lever med en større risiko for at udvikle tobaksrelaterede sygdomme som kræft, hjerte-karsygdom

Læs mere

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi

Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Patientinformation Regionshospitalet Silkeborg Diagnostisk Center Hæmatologisk Ambulatorium Polycytæmia Vera og Sekundær Polycytæmi Polycytæmia betyder mange celler

Læs mere

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug

guide Foto: Scanpix August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Foto: Scanpix guide August 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 8sider Kaffe - Sundt eller usundt? Få styr på dit kaffeforbrug Få styr på dit kaffeforbrug Et stort indtag af kaffe kan føre

Læs mere

Perifer karsygdom Patientinformation

Perifer karsygdom Patientinformation Perifer karsygdom Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional Radiological

Læs mere

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi

Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Forhøjet kolesterolindhold i blodet Dyslipidæmi Hvad er forhøjet kolesterolindhold i blodet? Det er ikke en sygdom i sig selv at have forhøjet kolesterolindhold i blodet. Kolesterol er et livsnødvendigt

Læs mere

Stress - definition og behandling

Stress - definition og behandling Stress - definition og behandling fra en psykologs vindue Af Aida Hougaard Andersen Stress er blevet et af vor tids mest anvendte begreber. Vi bruger det i hverdagssproget, når vi siger: vi er stressede

Læs mere

SYMPTOMER OG BEHANDLING

SYMPTOMER OG BEHANDLING Blodtryk BLODTRYK Blodtryk er et udtryk for blodets tryk på blodårernes vægge. Blodtrykket afhænger af, hvor stor en kraft hjertet pumper blodet rundt med, og hvor stor modstand blodet møder ved kontakt

Læs mere

En tablet daglig mod forhøjet risiko

En tablet daglig mod forhøjet risiko En tablet daglig mod forhøjet risiko Af: Dorte Glintborg, Institut for Rationel Farmakoterapi, Sundhedsstyrelsen. Der kommer flere og flere lægemidler på markedet, som ikke skal helbrede men forebygge

Læs mere

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA 19. årgang. NYT Nr. 2 - Juni 2013. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 19. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Årsberetning for

Læs mere

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 3 - September 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 3 - September 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 17. årgang NYT Nr. 3 - September 2011 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Et lægeligt alternativ af Speciallæge i Alm. Medicin Claus Hancke Ny rapport

Læs mere

Vind over gigten med naturmedicin

Vind over gigten med naturmedicin Vind over gigten med naturmedicin 96 procent af landets gigtramte bruger naturmidler - knap halvdelen oplever er tydeligt positiv effekt Af Torben Bagge, 17. september 2012 03 Guide: Vind over gigten med

Læs mere

HIV, liv & behandling. Krop og psyke

HIV, liv & behandling. Krop og psyke HIV, liv & behandling Krop og psyke Denne folder er beregnet til hiv-smittede, som ønsker information om de fysiske og psykiske sider ved at leve med hiv. Folderen indgår i serien Hiv, liv og behandling,

Læs mere

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE

KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE KNOGLESKØRHED FAKTA OG FOREBYGGELSE Knogleskørhed - en folkesygdom Knogleskørhed kaldes også for osteoporose. Sygdommen er kendetegnet ved, at knoglerne har mistet så meget styrke, at selv mindre belastninger

Læs mere

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne?

Hvor aktiv var du inden du blev syg? Hvordan var det pludselig ikke at kunne træne? Hvor aktiv var du inden du blev syg? Før jeg fik konstateret brystkræft trænede jeg ca. fire gange om ugen. På daværende tidspunkt, bestod min træning af to gange løbetræning, to gange yoga og noget styrketræning

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken...

INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET. Ondt i nakken... INFOSERIEN OM BEVÆGEAPPARATET Ondt i nakken... Det er meget almindeligt at have ondt i nakken... Nakkesmerter skal behandles aktivt Det er meget almindeligt at have ondt i nakken, og det kan give meget

Læs mere

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens

Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Ny forskning: Sovepiller kan forårsage demens Omkring 500.000 danskere tager benzodiazepiner for at sove. Det øger deres risiko for at få demens med 50 pct. Af Torben Bagge, 29. september 2012 03 Sovepiller

Læs mere

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion

Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende. Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Bipolar affektiv sindslidelse Patienter og pårørende Session 9 KRAM: Kost Rygning Alkohol Motion Hvordan hænger kost og psyke sammen? 2 3 Sammenhænge imellem livsstil og livskvalitet Livsstil Sund mad

Læs mere

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier

Fremtidens velfærdsløsninger. Aldring. Aldring. Antal ældre. Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen. Vi fødes som kopier Fremtidens velfærdsløsninger Forebyggelse frem for pleje forbliv aktiv og selvhjulpen 1. november 2011 Vi fødes som kopier Carsten Hendriksen Overlæge, lektor, dr. med. Bispebjerg Hospital og Center for

Læs mere

Information om Multipel Sclerose

Information om Multipel Sclerose Information om Multipel Sclerose - til den praktiserende læge Hvad er Multipel Sclerose Side 2 Sygdomsforløb ved Multipel Sclerose Side 3 Typiske symptomer ved Multipel Sclerose Side 4 Medicinske behandlingsmuligheder

Læs mere

Stress Symptomer og årsager

Stress Symptomer og årsager Stress Symptomer og årsager Stress koster penge: Stress koster 10 mia. kr. om året. Ca. 200.000 mennesker på det danske arbejdsmarked har psykiske problemer eller sygdom. Nogle af dem er en direkte følge

Læs mere

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014

LÆGEMIDDELLÆRE 17-08-2014. Mål for Medicinadministration. Hvad er medicin? Maj 2014 Vibeke Rønnebech maj 2014 Skift farvedesign Gå til Design i Topmenuen Vælg dit farvedesign fra de seks SOPU-designs Vil du have flere farver, højreklik på farvedesignet og vælg Applicér på valgte slides

Læs mere

Førstehjælp ved kulilteforgiftning

Førstehjælp ved kulilteforgiftning Førstehjælp ved kulilteforgiftning Kulilte udvikles blandt andet ved ildebrand, udstødningsgasser fra motorer og ved dårlig forbrænding i anlæg, der forbrænder for eksempel gas, olie eller træ. Kulilte

Læs mere

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus.

Guide. Maden der sænker dit blodtryk. sider. Simple kostråd. November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus. Foto: Scanpix Guide November 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 18 sider Maden der sænker dit blodtryk Simple kostråd Sænk dit farlige blodtryk INDHOLD: Mad kan sænke dit farlige blodtryk...

Læs mere

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 2 - Juni 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 15. årgang. Nr. 2 - Juni 2009. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 15. årgang NYT Nr. 2 - Juni 2009 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 BLIV VEN MED SOLEN Uddrag fra Irene Hages bog Kvinde, Krop og sundhed Solens lys er

Læs mere

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut.

Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde Ernæringsmæssig tilgang. Juni. 2011. Diana Høtoft. Jordemoder og ernæringsterapeut. + Natarbejde n Da kvinder ikke kun føder om dagen, tvinges de fleste jordemødre til at arbejde om natten.

Læs mere

Er du sygemeldt på grund af stress?

Er du sygemeldt på grund af stress? Er du sygemeldt på grund af stress? her er nogle råd om, hvad du kan gøre Vi samarbejder med PsykiatriFonden Denne pjece er blevet til i samarbejde med PsykiatriFonden. I pjecen finder du nogle råd om,

Læs mere

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation

TIL PÅRØRENDE. om hjernedød og organdonation TIL PÅRØRENDE om hjernedød og organdonation VÆRD AT VIDE At miste en nærtstående er en af de sværeste oplevelser, vi kan komme ud for i livet. Midt i meningsløsheden kan det være vanskeligt at forstå og

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 12. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved

Læs mere

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow

PSYKOTERAPEUTISK BEHANDLING AF KRÆFT af Hanne Røschke & Claus Bülow I kapitlet beskrives et program for alvorligt syge og deres pårørende. Sammenhængen mellem hvordan vi har det psykisk, og hvordan vort immunforsvar fungerer, beskrives - samt effekten af at ændre begrænsende

Læs mere

Det handler om din sundhed

Det handler om din sundhed Til patienter og pårørende Det handler om din sundhed Vælg farve Vælg billede Endokrinologisk Afdeling M Det handler om din sundhed Der er en række sygdomme, som for eksempel diabetes og hjertekarsygdomme,

Læs mere

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen "..." angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere.

Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen. Markeringen ... angiver at sætningen bliver afbrudt eller fortsat senere. Debat mellem professor Peter Gøtzsche og psykiater Henrik Day Poulsen Skrevet af Johnny Boesen http://www.bedremedicin.dk/ Det følgende er en afskrift at en debat mellem Peter

Læs mere

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom

Pakkeforløb for på hjertesygdomme. hjerteområdet. Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om. hjerteklapsygdom Pakkeforløb for på hjertesygdomme hjerteområdet Undersøgelser og behandling ved begrundet mistanke om hjerteklapsygdom Pakkeforløb - I denne pjece findes en generel og kort beskrivelse af, hvad et pakkeforløb

Læs mere

Guide: Sådan kvitter du smøgerne

Guide: Sådan kvitter du smøgerne Guide: Sådan kvitter du smøgerne Rygestoppræparater har været udsat for meget kritik, men det er der ingen grund til, mener eksperter Af Lisa Ryberg Pedersen, oktober 2012 03 Udskældte piller virker 05

Læs mere

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler

8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler 8 basisvarer en genvej til vitaminer og mineraler Af Fitnews.dk - fredag 28. september, 2012 http://www.fitnews.dk/artikler/8-basisvarer-en-genvej-til-vitaminer-og-mineraler-2/ Kodeordet i en sund kost

Læs mere

8 gode grunde til at behandle demens

8 gode grunde til at behandle demens 1580-06 Lundb 8 gode grunde 25/08/06 11:46 Side 1 8 gode grunde til at behandle demens - længst muligt i eget liv Af speciallæge i almen medicin Kim Kristiansen og speciallæge i psykiatri Ole Skausig 1580-06

Læs mere

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet?

Opgave. 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? Opgave 1. Hvad er kendetegnende for chaufførjobbet? 1. man bliver meget sund af jobbet 2. man spiser ofte meget usundt og er i risiko for stress 3. man taber sig hurtigt i vægt 4. man lever lige så sundt

Læs mere

Behandling af brystkræft

Behandling af brystkræft information DBCG 2010-neo-b Behandling af brystkræft Behandling af brystkræft omfatter i de fleste tilfælde en kombination af lokalbehandling (operation og eventuel strålebehandling) samt medicinsk behandling.

Læs mere

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE

DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE DEPRESSION FAKTA OG FOREBYGGELSE Depression - en folkesygdom 200.000 danskere har en depression, og omkring halvdelen af dem kommer aldrig til lægen. Mange, der går til læge, fortæller ikke, at de føler

Læs mere

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte

Værd at vide om atrieflimren. 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Værd at vide om atrieflimren 12 spørgsmål og svar om hjerne og hjerte Indhold 3 Hvad er atrieflimren? 4 Er atrieflimren farligt? 6 Hvorfor kan jeg få en blodprop i hjernen, når jeg har en sygdom i hjertet?

Læs mere

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft

Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftalarm: Sådan forebygger du tarmkræft Kræftens Bekæmpelse slår alarm: Hyppigheden af tarmkræft er kraftigt stigende i Danmark. Af Heidi Pedersen og Torben Bagge, 17. januar 2012 03 Tarmkræft-eksplosion

Læs mere

Alle fotos er modelfotos.

Alle fotos er modelfotos. LUNGEKRÆFT Kolofon Lungekræft Udgiver: URL: Redaktion: Kræftens Bekæmpelse, Strandboulevarden 49, 2100 København Ø Sundhedsstyrelsen, Islands Brygge 67, 2300 København S cancer.dk og sst.dk Antropolog,

Læs mere

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave.

Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi med dette nye produkt fra Lifewave. Mere energi, genopretter energi flowet i kroppen. Nem at placere, se brochure Resultater med det samme. Giver op til 20 % mere energi. Øger kroppens forbrænding.

Læs mere

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

EDTA NYT. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 12. årgang NYT Nr. 3 - september 2006 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA At springe ud v/ læge Per Andersen, Institut for Orthomolekylær Medicin, Lyngby

Læs mere

Porfyriforeningen i Danmark

Porfyriforeningen i Danmark Porfyriforeningen i Danmark På foreningens hjemmeside, www.porfyriforeningen.dk kan du tilmelde dig, læse mere om foreningen og få adgang til porfyriforum. Denne pjece indeholder information om de mest

Læs mere

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral

- om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral Patientinformation - om behandling af kronisk leddegigt med Sandimmun Neoral - Ciclosporin Velkommen til Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling Rev. dec. 2008 Sandimmun Neoral (Ciclosporin) Sandimmun Neoral

Læs mere

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller

Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Farligt? Her er sandheden om smertestillende piller Der er både gavnlige effekter og farlige bivirkninger ved et stort forbrug af smertestillende piller. Få piller ofte er særligt farligt Af Trine Steengaard

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk

Indholdsfortegnelse. Søvnproblemer er der en naturlig løsning? www.nomedica.dk 5 Indholdsfortegnelse Forord 9 Indledning 10 DEL I Får du nok søvn? 12 DEL II Nok og god søvn... hver nat 20 1. Bedre helbred kan give bedre søvn 21 2. Tab dig, hvis du er svært overvægtig 22 3. Regelmæssig

Læs mere

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS

HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS 2007 Patienternes svar HYPERTENSION I ALMEN PRAKSIS Patientspørgeskemaundersøgelsen I forbindelse med audit om Hypertension i almen praksis fik alle patienter, der indgik

Læs mere

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune

Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre Kommune. sundhedsprofil for lejre Kommune Hvordan har du det? Mini-sundhedsprofil for Lejre sundhedsprofil for lejre Indhold Indledning................................................ 3 Folkesundhed i landkommunen..............................

Læs mere

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden)

AMD. Vitaminer og mineraler mod. (Alderspletter på nethinden) AMD Vitaminer og mineraler mod (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 7 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineral-behandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden)

Vitaminer og mineraler mod AMD. (Alderspletter på nethinden) Vitaminer og mineraler mod AMD (Alderspletter på nethinden) Indhold 3 5 6 6 Hvordan forløber AMD? Hvilken vitamin- og mineralbehandling har vist sig effektiv? Kan anden medicin indtages sammen med vitamin-

Læs mere

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser

visualisering & Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser visualisering & LIVS K VALI T E T Styrk dit immunforsvar 2 effektive øvelser p r o f e s s o r, c a n d. p syc h., d r. m e d. B o bb y Z a c h a r i a e Ro s i n a n te IMMUNFORSVARET Immunforsvaret er

Læs mere

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol

Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og alkohol Anbefalinger om kost mm Juli 2011 Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Hillerød Hospital Hillerød Hospital Gynækologisk-Obstetrisk Afdeling Anbefalinger til gravide om kost, kosttilskud, medicin, tobak og

Læs mere

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder.

Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Lægeeksamineret kost-/ og livsstilsvejleder. Uddannelsen som kost-/og livsstilsvejleder er en speciel uddannelse til dig der ønsker at vejlede og inspirere andre indenfor kost, sundhed og livsstil. Men

Læs mere

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet

Fra hjertet. Arv og gaver forlænger livet Fra hjertet Arv og gaver forlænger livet 40 års fremskridt i forskning i hjertekarsygdomme Et stærkt engagement for at redde liv Arv og gaver gør en forskel Bekæmpelse af hjertekarsygdomme - nu og i fremtiden

Læs mere

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod.

Til denne udfordring kan du eksperimentere med forsøg 4.2 i kemilokalet. Forsøg 4.2 handler om kuliltens påvirkning af kroppens blod. Gå op i røg Hvilke konsekvenser har rygning? Udfordringen Denne udfordring handler om nogle af de skader, der sker på kroppen, hvis man ryger. Du kan arbejde med, hvordan kulilten fra cigaretter påvirker

Læs mere

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE

SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE SLIDGIGT FAKTA OG FOREBYGGELSE Slidgigt - en folkesygdom Stort set alle over 60 år har tegn på slidgigt i mindst ét led. Det er den hyppigste ledsygdom og en af de mest udbredte kroniske lidelser i Danmark.

Læs mere

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne

Omega balls. Ingredienser: o kakao o honning o peanut butter (jordnøddesmør) o kokos o omega 3 fedtsyrer. Generelt om ingredienserne Omega balls Sundt slik for slikmunde Snack med omega-3 indhold, antioxidanter, kostfibre og proteiner. Uden sukker Let at lave Både børn og voksne elsker dem God energi før og efter træning Ingredienser:

Læs mere

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen?

Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Nationalt Videnscenter for Demens Alzheimers sygdom - hvad sker der i hjernen og hvornår starter sygdommen? Steen G. Hasselbalch, professor, overlæge, dr.med. Nationalt Videnscenter for Demens, Neurologisk

Læs mere

Pas på dig selv, mand!

Pas på dig selv, mand! Pas på dig selv, mand! Prostatas funktion og sygdomme Prostatas funktion Du skal passe på dig selv, når det gælder din prostata. Den kan blive angrebet af kræft i mere eller mindre alvorlig grad. Teksten

Læs mere

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet)

1. Udskiller affaldsstoffer (fra stofskiftet) Nyrernes funktion Beliggenhed Nyrerne er to bønneformede organer på størrelse med en knyttet hånd. De er beliggende op ad ryggen, beskyttet af ribben og muskler. Man har normalt to nyrer, men kan sagtens

Læs mere

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed.

Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. Spørgeskema for patienter der lider af svimmelhed. 1. Navn: 2. Cpr-nr. 3. Dato for besvarelse af spørgeskemaet: 4. Aktuelle Erhverv: 5. Har du været sygemeldt pga. svimmelhed? Hvis ja Hvor lang tid? Beskrivelse

Læs mere

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen

ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen ADHD - (damp) Kilde : ADHD-Foreningen Hvad er ADHD? Bogstaverne ADHD står for Attention Deficit/Hyperactivity Disorder - det vil sige forstyrrelser af opmærksomhed, aktivitet og impulsivitet. ADHD er en

Læs mere

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS

SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Side 1 af 10 navnemærkat Endokrinologisk afdeling M, Enheden for Klinisk Ernæring Odense Universitetshospital Tlf. 6541 1710 SPØRGESKEMA ADIPOSITAS Du er henvist til undersøgelse, vurdering og behandling

Læs mere

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk

Jerk W. Langer. Videnskabs-journalist Læge Forfatter. Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer. www.jerk.dk www.jerk.dk jerk@langer.dk Jerk W. Langer Slides fra foredraget KOST OG MOTION FOR UNGE Af Jerk W. Langer OBS! - Omfattet af lov om ophavsrettigheder. - Må ikke kopieres. Videnskabs-journalist Læge Forfatter

Læs mere

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag?

Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? Hvordan håndtere arbejdsliv, stress og relationer i en travl hverdag? V. autoriseret psykolog Aida Hougaard Andersen Undervisningsaften i Søften/Foldby d.19. marts 2015 1 Kl. 18-19.15: Aftenens forløb

Læs mere

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning

Styrk dit immunforsvar. - med kost og træning Styrk dit immunforsvar - med kost og træning Immunforsvaret Immunforsvarets vigtigste opgave er at beskytte mod infektioner og fremmede stoffer som f.eks.: Bakterier Svampe Parasitter Virus Cancerceller

Læs mere

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes

Fysisk aktivitet og type 2-diabetes Kort fortalt Fysisk aktivitet og type 2-diabetes www.diabetes.dk Forebygge følgesygdomme Bevarer og øger muskelmasserne Styrke hjerte og kredsløb Øge det psykiske og fysiske velvære Medvirke til vægttab

Læs mere

Mangel på binyrebarkhormon

Mangel på binyrebarkhormon Patientinformation Mangel på binyrebarkhormon Binyrebarkinsufficiens Hypofyseklinikken Endokrinologisk Afdeling M MANGEL PÅ BINYREBARKHORMON, KORTISOL BINYRERNE Binyrerne er to små hormondannende kirtler,

Læs mere

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00

Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S. Dato: 02.07.2010. Kl. 09.00 12.00 Professionshøjskolen University College Nordjylland Sygeplejerskeuddannelsen Aalborg EKSTERN TEORETISK PRØVE MODUL 3 S09S Dato: 02.07.2010 Kl. 09.00 12.00 Case: Ane Andersen er 65 år. Hun har i 40 år været

Læs mere

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer

15 år F O R E T R U K N E. GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET. Til dig der er gravid eller ammer GRAVIDES 15 år F O R E T R U K N E GraVitamin FÅS KUN PÅ APOTEKET Til dig der er gravid eller ammer På vej til at blive mor Et nyt, lille menneske er ved at blive skabt. Du er gravid, din krop ændrer sig,

Læs mere

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt.

SLIDGIGT GIGT. samt udtalt hypermobilitet kan også være medvirkende årsager til, at du får slidgigt. Gigt SLIDGIGT Slidgigt er den hyppigste form for gigt. Omkring halvdelen af den voksne befolkning over 40 år har tegn på slidgigt i et eller flere led og alle får det, hvis de lever længe nok. Slidgigt

Læs mere

Kender du din lungefunktion?

Kender du din lungefunktion? Kender du din lungefunktion? En pjece fra Danmarks Lungeforening www.lunge.dk Kend dine lunger Sundere lunger - livet igennem Danmarks Lungeforening arbejder for, at endnu flere danskere lever med sundere

Læs mere

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang

Program. Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program. Lad os så komme i gang Velkommen til vores workshop Buteyko Program Hvad er mit ærinde? Kort præsentation af dages program Lad os så komme i gang Hvem var Konstantin Buteyko? Russisk professor i fysiologi, med et dødeligt højt

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation

Rygeafvænning. Vejledning i brug af produkter. Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Patientinformation Gentofte Hospital Karkirurgisk klinik (RH) Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Rygeafvænning Vejledning i brug af produkter Pjecens indhold Pjecen her er en vejledning i, hvilke midler

Læs mere

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM

DAGENSPULS. Elsker pizza og søde sager GRATIS NYHEDER. Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: TAG BLADET MED HJEM NYHEDSMAGASIN TIL DIG DER TÆNKER PÅ SUNDHEDEN NR. 8, OKTOBER 2008 NYHEDER DAGENSPULS Spirituelle Henriette Zobel kæmper med vægten og sundheden: Elsker pizza og søde sager Undgå tør hud: Brug mindre varmt

Læs mere

Opfølgningsspørgeskema

Opfølgningsspørgeskema BRS-460 Opfølgningsspørgeskema for undersøgelsen Livskvalitet og Brystkræft Arbejdsmedicinsk Klinik Regionshospitalet Herning Gl. Landevej 61 7400 Herning BR-FUC GENERELT HELBRED OG VELBEFINDENDE SIDE

Læs mere

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning

Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning Tempel hjælper mod dårlig hukommelse, træthed samt kolde hænder og fødder! - en nemmere løsning En sløjfe på fingeren hjælper med hukommelsen - en nemmere løsning Tempel en nemmere løsning Der findes mange

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation

Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Embolisering af uterus fibromer Patientinformation Interventionel Radiologi: Dit alternativ til åben kirurgi www.dfir.dk Dansk Forening for Interventionel Radiologi www.cirse.org Cardiovascular and Interventional

Læs mere

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed

Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland. Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Fakta om social ulighed i sundhed - tal fra Region Midtjylland Finn Breinholt Larsen Center for Folkesundhed Definition: Hvad forstår vi ved social ulighed i sundhed? Årsager: Hvorfor er der social ulighed

Læs mere