Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2001 Nr.5 /25.årgang"

Transkript

1 Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen 5 Skolebestyrelsens beretning 6 Hjortspring Børnehus 8 E Svenstruplaug 8 Nyt fra Kirken Menighedsrådets arbejde 9 Kirkens Sommerkoncert 9 Sommerudflugt 9 Lokalhistorisk forening 11 Ulvenyt 12 Sct. Hans Fest 13 Dagplejernes Dag 14 Budbringer Opvaskemaskine sælges 14 Pigecykel, Dukkevogn og Rulleskøjter sælges 14 Høstfest i September 15 Annonce Zoneterapi 15 Aktivitetskalender 16 Dyb koncentration ved forårskoncerten i Hjortspringskolen. Indlevering til næste nr....senest den 20. juni 2001 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Brandværnet d. 28. juni 2001, kl. 19:00

2 Kommentar Nyt fra Svenstrup Vandværk. I skrivende stund er vi ved at få etableret vandledningen mellem Vestertoften og andelsboligerne på Nordborgvej. Projektet har været ramt af en del uheld, men vi regner med, at arbejdet vil være afsluttet i begyndelsen af uge 21. Vejen til vandværket er etableret og alt er klar til, at der kan skiftes filtergrus den 21. maj Da der stadig er et uacceptabelt stort spild på ledningsnettet, beder vi alle være opmærksom på eventuelle læk især på den del af vandledningen, der går fra stophanen ved hovedvandledningen og til matriklens vandur. En måde (dog ikke helt sikker) til at afsløre en læk på et vandrør er: - Luk og sluk for alt der bruger vand, læg øret til vanduret eller evt. et vandrør, høres der en susen, kan der være en læk på vandrøret. Vær dernæst opmærksom på, om der er steder f.eks. fuger mellem terrassefliser, pletter i haven, mure o.s.v., der som oftest er fugtige. Er der det, kan der være en meget god grund til at I undersøger det nærmere. Det er i alles interesse, at der ikke løber mere rent drikkevand i kloakken end nødvendigt. På bestyrelsens vegne Flemming Christiansen - Sommerferie - Indleveringsfrist til E SvenstruPPe Har du arrangementer i august måned, som du vil have bekendtgjort i E SvenstruPPe? Så husk at indlever dit materiale senest den 20. juni 2001, så det kan komme i det nummer, som vi udsender omkring den 1. juli Det næste nummer i rækken udsendes først omkring den 1. september, og det er jo nok lidt sent, hvis du vil have folk af huse i august..i hvert fald hvis det skal være i år. m.v.h. Kaj Nielsen Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Lokalhistorisk Forening Ingrid Dall Menighedsrådet Peter Ruge Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Jørgen Bruncke Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Flemming Christiansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside Juni 2001 Side 2 af 16 E SvenstruPPe

3 De børn som vil deltage i cykelringridning må gerne cykle med i optoget. Mødested Arne Reese, Himmark. Ellers mød op på pladsen Kl Præmie til alle. Ekstra præmie til bedst pyntede cykel. Juni 2001 Side 3 af 16 E SvenstruPPe

4 Hjortspringskolen Personales/ægtefællers dødsfald og begravelse Flag hejses ved solopgang, dog tidligst kl Flag tages ned ved solnedgang, dog tillades kl Hjortspringskolens flagdage Vi bliver på skolen tit spurgt, hvorfor flaget er hejst. Derfor bringer vi her skolens flagplan, som gælder for afdelingerne i både Stevning og Svenstrup: Faste flagdatoer 10. februar Afstemningsdagen i Sønderjylland april Danmarks besættelse (½ stang til kl , derefter til tops) 16. april Dronning Margrethes fødselsdag 5. maj Danmarks befrielse maj Kronprins Frederiks fødselsdag 5. juni Grundlovsdag Desuden på: Første skoledag (Kl til 14.00) Sidste skoledag (Kl til 14.00) Konfirmationsdage Palmesøndag Langfredag (halv stang) Påskedag Kristi Himmelfartsdag Pinsedag EU-/folketings-/amts- og kommunevalg Jubilæer Elevers dødsfald og begravelse Elevers forældres/søskendes dødsfald og begravelse 6. klasses tur til Slesvig og Dybbøl I skolen har 6. klasse haft om 1864 og i den anledning har Hjortspringskolen og kirken arrangeret en tur til Tyskland og Dybbøl Banke. Målet for turen var at komme ned og se skansen ved Dannevirke og bagefter komme til Slesvig for at se domkirken. På hjemturen skulle vi til Dybbøl for at se Historiecenteret. Vi startede med at køre med bus ned til Dannevirke for at se skansen og bagefter komme ind på Dannevirkemuseet. På Dannevirkemuseet så vi en film om 1864, den var god. Derefter kørte vi til Slesvig domkirke, og der fortalte Peter Ruge noget om kirken. Vi skulle også lave opgaver om kirken og de ting, der var i den. Fra Slesvig skulle vi til Dybbøl. På historiecenteret i Dybbøl var der en mand, der fortalte om danskernes og tyskernes våben og derefter så vi 2 film. Vi skulle rigtig have været ud i skanserne, men det nåede vi ikke. Alt i alt synes jeg, at turen gik rigtig godt, og jeg vil gerne på sådan en tur igen. Maja Melchior 6. kl. Juni 2001 Side 4 af 16 E SvenstruPPe

5 Forårskoncerterne 2001 På de to første forårsdage i maj havde Hjortspringskolen passende nok valgt at afholde de årlige forårskoncerter. I en festligt pyntet gymnastiksal på projektskolen i Stevning optrådte eleverne traditionen tro med sang og spil. Begge aftener var det en fornøjelse at overvære, hvor dygtige børnene er, hvor uimponerede de stiller sig op på en scene i rampelys og med mikrofoner, og hvor glade de er for at vise deres familie, hvad de kan. Her er nogle indtryk fra koncerterne. Skolebussen i Stevning Jeg vil gerne tilslutte mig det indlæg, som Søsser fra Hjortspring Børnehus har her i bladet. Vi får ind imellem henvendelser om problemerne ved busstoppestedet om morgenen. Der er nogle af børnene, som ikke kan finde ud af at blive inde på ventepladsen. De skubber til hinanden og løber ud på vejen til fare for sig selv og andre. Hver gang jeg har fået en henvendelse, har jeg desværre måttet sige, at vi på skolen ikke har ansvaret for børnene på det tidspunkt af dagen. Vi har ikke ressourcer til at have en ansat stående for at holde øje med børnene. Jeg har selv prøvet at stå der hver morgen gennem en uge, og så sker der jo ingenting, så børnene ved godt, hvordan de skal opføre sig. Der er ingen anden udvej, end at man som forældre må lære sit barn, hvordan man skal opføre sig trafikmæssigt sikkert. Og så lade være med at sende dem så tidligt af sted hjemmefra. Bussen kører først 07:14. Ejvind Bojsen Juni 2001 Side 5 af 16 E SvenstruPPe

6 Skolebestyrelsen Årsberetning 2001 En af de ting vi som skolebestyrelse har været meget optaget af, er skolens sociale liv. På det konkrete dagligdags mikroplan handler det selvfølgelig om, hvordan børnene har det i hverdagen, med hinanden, med lærerne, med det at deltage i det fællesskab som en skole jo er. På makroplanet er der, for os at se tale om at se på skolen som fællesskabets skole. Det handler om at se på skolen som det sted, hvor børnene bliver mere bevidste om, hvad fællesskab er, og om at fællesskabet, det er de medejere af, medskabere til. Dette gælder i lige så høj grad i forholdet mellem forældre og skole. Vi i bestyrelsen mener, det er vigtigt at forældregruppen får en erfaring og en oplevelse af, at de er en del af skolens fællesskab, at de har en vigtig rolle at spille, selvsagt for deres egen lille skævbenede Hassan, men så sandelig også for skolen som det kulturelle fællesskab den er i lokalområdet. Det er ikke ligegyldigt, hvad der foregår i skolen. Det er ikke ligegyldigt hvordan vi prioriterer, hvad der kommer til at foregå. Skolen er på mange måder et af de steder, som er med til at skabe vores identitetsfølelse, og giver den os mulighed for at føle vi hører til, står den for nogle holdninger og for en kultur vi som forældre kan føle os indforstået med, er skolen en skole, som kan være med til at knytte os sammen med det samfund, vi lever i. Som sådan bliver skolen en meget meget vigtig samfundsinstitution, som udvikler de fælles værdier og den identitetsfølelse, som er med til at danne basis for vores identitet. nu er, at det er godt at gå i skole, hvorfor det nu er, det er godt at lære noget om trekanter, eller noget om Grønland, eller noget om., så tror jeg det er vigtigt for os som forældre at se lidt ud over landskabet og se på de store linier. Se, at hvis børnene skal kunne rumme den store verden, med de mange og de hurtige forandringer, er det nødvendigt med et stabilt grundlag, en solid selvfølelse, en stærk fornemmelse af hvem jeg er. Denne fornemmelse kommer af at være tilknyttet. At være medlem af et fællesskab. At have en solid base. Måske en base med grundlæggende demokratiske værdier, som at der er ligestilling mellem kønnene, eller grundlæggende respekt for hinanden. Det er måske ting vi tager for givet, men ser vi os omkring, bare i vores eget lille land, men så sandelig også ude omkring i verden, er det ikke selvfølgeligheder. Det er værdier der kæmpes for at opnå, eller kæmpes for at holde nede, alt efter hvor vi vender os hen. Og her tror jeg, at folkeskolen, med den bredde og den fokus på det sociale liv i skolen, er en hovedhjørnesten i udviklingen af vore børns bevidsthed om og tilknytning til disse demokratiske værdier. Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi som forældre deltager i skolens dagligdag og udvikling. Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi i klasserne diskuterer, hvordan der skal holdes fødselsdag, om alle skal med eller det er for en inviteret flok, derfor er det ikke ligegyldigt, om vi hjælper børnene med at have blyanten med i skole, eller om vi bare er ligeglade. Vi har også i år i bestyrelsen været en del Det er store ord. Store ord som vi mener det optaget af at se på, hvordan vi måske kan er vigtigt engang imellem at turde tage i være med til at få flere forældre til at føle sig munden. Hvis vi skal kunne fastholde velkomne og som aktive deltagere i skolens motivationen hos børnene, fastholde deres liv. Hvad motiverer nogle forældre til at lyst til at lære, og ikke bare skal sige til dem, deltage aktivt i deres børns skolegang, og at det skal I, for det står i loven, men måske hvad afholder andre fra det? Hvilke faktorer også kunne hjælpe dem til at se, hvorfor det er med til at skabe tryghed og åbenhed, omkring deltagelse i ansvaret omkring børn Juni 2001 Side 6 af 16 E SvenstruPPe

7 og skole? Vi har startet et forsøgsprojekt op, som vi er ret spændte på, hvordan spænder af. I de mindste klasser, vil vi forsøge at starte et arbejde med forældreteams op.... Vores tese er, at forældre ved at blive knyttet sammen i teams, vil kunne være med til hurtigere at skabe en tryghed i forhold til resten af klassens forældregruppe. Denne tryghed skulle jo så selvsagt gerne kunne bruges til at turde nærme sig skolen på mere lige fod. Men vi får se, I vil høre nærmere. Foreløbigt er lærerne i de berørte klasser optaget af at få det startet op. Så har året været præget af at Nordborg Kommune løb ind i store økonomiske vanskeligheder. Vi har fra bestyrelsens side gennem mange år arbejdet for en udvidelse af skolens fysiske rammer, altså mere plads og renovering af noget af det eksisterende byggeri. Det stod hen på efteråret klart, at det bliver der ikke noget af i denne omgang. Vi var et par stykker, som så har arbejdet lidt med muligheden for at lave noget byggeri, baseret på medfinansiering, en eller anden form for fundraising, men da det blev klart, at der er tale om, at der skal bruges minimum 7 millioner kroner, var det som om luften gik af den ballon. Vi er vist nok endt med at gå lidt i venteposition, men på spring til at slå til i det øjeblik der åbnes det mindste for, at der skal gåes i gang omkring skolernes fysiske rammer igen. Endelig vil jeg gerne her nævne blå mandag, som et projekt vi har arbejdet med. Ikke som bestyrelse, for det er jo ikke vore område og ansvar, men som forældre, og med bestyrelsen som en yderst interesseret og vågen tilskuer og opbakker. Det er faktisk sådan, at der her på stedet sidste år, og nu igen i år, arrangeres blå mandagsfester som for det første er et helt fælles projekt i klasserne, og for det andet arrangeres i fællesskab med forældrene. Eneste fast givne ramme er, at det skal være alkoholfrit. Det er fra forældrenes side et forsøg på at give en klar melding på, hvilken holdning forældregruppen har til alkohol i forhold til den slags fælles fester, og et forsøg på at give ungerne en mulighed for at holde fest, uden det pres der uværgeligt vil dukke op i den alder omkring at være med på holdet af unge, der kan / tør / må / vil drikke alkohol. Meget apropos melder sundhedsministeren i disse dage ud, at den grænse for køb af spiritus der blev indført her i landet for tre år siden har virket, og at der kan blive tale om at hæve grænsen til 18 år. Det betyder jo ikke, at der ikke kan drikkes før, men at eventuelt drikkeri finder sted udfra en aftale mellem forældre og børn, udfra et kendskab til hvad og hvor det foregår. Med dette vil jeg slutte for i år, og gå over til om der er nogle spørgsmål? Ellers vil jeg byde aftenens taler skuespiller Allan Olsen velkommen. De fleste her vil sikkert kende dig fra nogle af de mange roller du har spillet i danske film, men det vi har bedt dig om at komme i aften og tale om er alkohol og misbrug. Som du vil forstå har spørgsmålet om unge og alkohol optaget os her på skolen gennem nogen tid, og vi har derfor tænkt at det kunne være godt at få en ude fra, som ved hvad han taler om, som har mærket det på egen krop til at komme og fortælle om alkohol og brug / misbrug. Vi har aftalt, at du starter med et oplæg, og at vi derefter holder kaffe og summepause, for så at slutte af med spørgsmål og diskussion, så det er planen. men her står E SvenstruPPe af, for den del af arrangementet er lidt svær at gengive på papir, i hvert fald det med kaffen og summepause (Redaktionen). Juni 2001 Side 7 af 16 E SvenstruPPe

8 Hjortspring Børnehus Børn Gruppen med kommende skolebørn er flyttet til skolegruppen, og de er faldet godt til. De føler sig meget store. Opfordring De har været på besøg i børnehaveklassen. Er kørt med skolebus om morgenen. For tiden er de i gang med et fællesprojekt med børnehaveklassen. De laver forskellige aktiviteter hver tirsdag i skoven ved Sandvig. En lille gruppe børn cykler derned hver gang. De øvrige går. Indtil videre er projektet en succes. 2. klasses børnene er ved at øve sig på at skulle stoppe i Børnehuset, et par stykker er meldt ud, og andre holder fri en dag eller to om ugen. Sandvig Støtteforeningen kæmper stadig for bevarelse af Sandvig. Der søges fonde på fuldt tryk. Støtteforeningen har lavet et spørgeskema, som snart udleveres til forældrene. Derefter vil der blive taget endelig stilling til det videre forløb for år Forældrebestyrelsen og vi har fra flere forældre hørt, at børn (både Børnehusbørn og børn der ikke går i Børnehus) er til stor fare for trafikken, men så sandelig også for sig selv og de øvrige børn. Børnene skubber hinanden ud foran bilerne. Børnene løber ud på vejen. Børnene slås om at stå først o.s.v. Vi vil meget opfordre jer til at fortælle jeres børn, hvordan man opfører sig ved et stoppested og i trafikken. Der er ingen grund til at sende børnene til bussen kl. 6.40, når bussen først kører Forældre Vi holder stueforældremøde hos aberne den 12 juni. E Svenstruplaug Referat fra møde i E Svenstruplaug den 7. maj 2001 Referat Godkendt Siden sidst. Møde i Nordals Landsbylaug den 2. maj Der er planlagt møde med kommunen den 22. August. Her vil Laugene afgive beretning om vore arbejder i 2001, samt skitsere næste års aktiviteter. Vi planlægger en "gemytle avten" på Forsamlingshuset Torsdag den 20. Juni 2001 Side 8 af 16 E SvenstruPPe September med harmonikamusik, oplæsning og fællessang. Mere om det senere. Økonomi. Ingen forandring. Eventuelt Dagsorden til næste møde. Valgudvalg, Parkeringsplads, Brandtrappe, andre aktiviteter. Næste møde - Tirsdag den 12. juni 2001, kl.19:30 i Stolbroladen.

9 Nyt fra Kirken Menighedsrådets arbejde Menighedsrådet er ved siden af varetagelse af kirkens daglige drift ved at lægge mere langsigtede planer for de kommende år. Efter at man med arbejderne i Præstegården færdiggjorde det, som var blevet tilbage ved istandsættelse i 1989, tager man i de kommende år fat på kirkens indre. Det gælder i første række en udskiftning af varmeanlægget, som har stået siden Kirkestolene skal males, og der skal sandsynligvis sættes nye farver af. Endelig vil de nuværende lampetter blive udskiftet. 2. pinsedag - med morgenkaffe, fløjte og violin. De sidste mange år har vi holdt udflugtsgudstjeneste på 2. pinsedag. Denne tradition bryder vi i år ved at blive i kirken. I stedet byder Menighedsrådet på morgenkaffe kl. 9:00 i konfirmandstuen ved Præstegården. Der vil være kaffe og morgenbrød. Sommerudflugt til Unewatt i Angel Året sommerudflugt fredag den 10. august går til Unewatt lidt syd for Glücksborg. Unewatt er et frilandsmuseum og består af gårde og bygninger, som er bevaret og vedligeholdt i den skikkelse, de havde i 1800-tallet. Her er bl.a. en museumsgård, en vindmølle og et vandmølleanlæg i Og til gudstjenesten vil musikken komme fra tværfløjte og violin. Siden 1873 har orglet spillet til 7680 søndagsgudstjenester, men denne 2. pinsedag 2001 har vi givet det fri og i stedet bedt Ida Larsen og Mette Purup spille til gudstjeneste. Kirkens Sommerkoncert Blaagaard Kammerkor har på repertoiret klassiske korværker fra renæssance til nutid med navne som bl.a. Bach, Beethoven, Britten og Holmboe. Koret består af tyve sangere under ledelse af Erik Dynesen. Det har gennem årene turneret i Danmark og i en lang række europæiske lande. forbindelse med en af gårdene. Efter besøget på Unewatt finder vi et hyggeligt traktørsted, hvor vi kan få eftermiddagskaffen og lægger vejen hjem med båd over Flensborg Fjord. Pris for turen vil være 60 kr., som dækker entre og kaffe med brød og bådfart. Alle der har Vi har bedt koret komme og give koncert i Svenstrup Kirke Søndag d. 1. juli kl. 19:30. Der er gratis entre. Juni 2001 Side 9 af 16 E SvenstruPPe

10 lyst er velkomne til at tage med på turen. Opsamling i Svenstrup kl. 12:00 - busstoppestederne ved Kløvertoften og Skolen. I Stevning kl. 12:10 - busstoppestedet. Hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding til Nis Mathiesen , Hans Peter Johansen Jørgen Nicolajsen senest den 8. august KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. BESØG AF PRÆSTEN Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plejehjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. KIRKENS HJEMMESIDE Kirken har oprettet en hjemmeside som kan findes via denne portal. Der er i øvrigt link til siden fra Nordborg Kommunes samt fra Svenstrup og Stevnings Hjemmesider. Kirkens hjemmeside indeholder almindeligt kirkenyt om arrangementer, gudstjenestetider, menighedsrådets mødereferater, relevante adresser, telefonnumre o.s.v.. Hjemmesiden redigeres af Jesper Bloch Olsen. MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER Bente Pedersen, Ejvind Bojsen Jonna Olsen, Maja Jørgensen, Thomas Damgaard, Carl Chr. Schink Jette Wolff, Kristensen, Peter Ruge Kommende møder: den 19. juni. 19:30. Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved Præstegården. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon Peter Ruge DØBTE Camilla Fynbo Hansen, Svenstrup Claus Bonde, Thorup Louise Dyrholm, Vester Nebel Rasmus Guldborg Pedersen, Flensborg Dennis Johansen, Svenstrup Sebastian Garbrecht Guldborg, Guderup FERIE. Sognepræst Peter Ruge holder ferie i følgende perioder. Den 12. juni juni, den 15. juli juli og den 6. august august. Henvendelse angående attester og kirkelige handlinger til Sognepræst Ole W. Sørensen, Oksbøl, Tlf VIEDE Anne Holst Crawack og Bjarne Lyck Crawack, BEGRAVEDE Herluf Valbjørn, Anna Nissen, Stevning Dybbøl Stevning Juni 2001 Side 10 af 16 E SvenstruPPe

11 Lokalhistorisk forening Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn I forbindelse med Majfesten på Alsingergården havde vi en udstilling, hvor vi bl.a. viste nogle billeder fra tørvefremstilling på Chr. Bondes gård i Hjortspringkobbel. Chr. Bondes søn, Hans Christian, som i dag bor i Guderup, har skrevet en udførlig beretning om denne industri, som der ikke var ret mange af her på Als. Det var mere udbredt i Sønderjylland på egnen omkring Kliplev. x 10 cm og 6 cm i højden. Deri fyldte vi den æltede grød, og så løftede vi rammen op. Der lå så et antal tørv, som nu skulle ligge og tørre. Det blev vi ved med i mange dage, indtil vi mente, vi havde nok til os selv. Derefter blev tørvene vendt om på siden for bedre at kunne tørre, og til sidst blev de ringlet. Det vil sige, tørvene blev stablet i runde stabler oven på hinanden ca. 50 tørv i hver stabel, for at de bedre kunne tørre. Her er H.C. Bondes egne ord: TØRVEMOSEN Den 1. September 1939 begyndte anden verdenskrig. Krig betyder mangel på varer og en mængde rationering. Det gælder også brændsel, f.eks. træ fra skoven og kul og koks. Min far, Chr. Bonde, Hjortspringkobbel, nu Hjortspringvej 26 havde en mose, ca. midt imellem Stevning og Svenstrup, lige ved den gamle amtsbane. Min far kunne huske, hvordan det var at grave tørv i første verdenskrig, og derfor skulle vi prøve, om vi kunne få dem til at hænge sammen. Sommeren 1940 gik vi i gang med skovl og spade, Vi gravede noget tørvejord op og stampede i det med fødderne, fyldte noget vand på, skovlede i det og stampede mere, så det blev en passende grød. Så læssede vi det på en trillebør og kørte det hen på tørrepladsen, det vil sige græsjord, hvor vi havde en ramme med mange smårammer i. Disse små rammer havde en størrelse på 23 Vores gamle post, Lorenz Nielsen, ville gerne grave tørv i vores mose, det fik han lov til, men han måtte ikke gå helt alene ved de dybe tørvegrave for sin kone, Lena. Enden blev, at vi også lavede tørv til posten. Rygterne gik, at når vi kunne lave tørv til posten, så kunne vi lave til så mange andre. Jeg var dengang 14 år, min far og mor, en karl og pige, og så hjalp Hans Steffensen fra Sønderlund os. Denne sommer lavede vi stk. tørv. Det var et stort arbejde. Det eneste vi mekaniserede var: Når vi havde gravet en god stak tørvejord op, så trak vi nogle kvier i det for at ælte det, men det var bedre at ride i det med en hest, og så gøre det sidste med benene. Det blev vinter igen og mere mangel på brænde. Folk snakkede om tørv og bestilte tørv. Enden blev, at vi fik lavet en æltemaskine. Nu var vi heldige, for få år før krigen blev der opsat en el-ledning fra Hjortspring til Enegård, der ligger nærmere ved Egevej. Denne ledning gik forbi vores mose. Derfor kunne vi få vores elmotor til at Juni 2001 Side 11 af 16 E SvenstruPPe

12 trække æltemaskinen. Der var en mand, som gravede tørvejorden op, en anden mand fyldte den i maskinen, en vand-pumpe pumpede vand i hele tiden. Dette skulle manden regulere ved at fylde tørvejord i hele tiden i den ene ende og så kom der en passende grød ud i den anden ende, grøden løb ud i en stor kasse. Derfra skulle det skovles op i en tohjulet kærre, en kåe, og køres ud på tørrepladsen. Der stod så en anden mand med 4 rammer á 50 stk.. Køremanden skulle nu hjælpe at løfte rammerne op en af gangen, og så kunne den tohjulede vogns grød tippes ned over de 4 rammer og blev så jævnet ud. Således var der 3 og sommetider 4 mand, der kørte med vogne, alt afhængig af, hvor langt der var til tørrepladsen. I løbet af en uges tid var der så andre mennesker, der skulle vende tørvene og efter yderligere en uges tid kunne de blive ringlet, altså sat i stakke. Jeg husker ikke helt, hvor længe de stod, men selvfølgelig var det afhængig af vejret. Der skulle bruges 4-5 tdr. land til tørreplads, der kunne bruges en 3-4 gange i løbet af sommeren. Sæsonen var fra 1. Maj til 1. August. Det var ikke godt at begynde før, og efter 1. August var der ikke tørrelse nok i luften. Tørvene blev ikke tørre nok, det er prøvet flere gange. Det var også passende at holde op på den tid, for alle disse folk kunne så få høstarbejde på gårdene. Det hele ser lidt molboagtigt ud, men det varede flere år før de fandt ud af, at en transportør kunne tage mulden med op fra tørvegraven, så kunne der spares en mand til at fylde i maskinen og det var da også lettere. (Fortsættes i næste nummer..) Spejderne - Ulvenyt I de mørke aftener har vi fået malet vores ulvelokale med flotte jungledyr, så vi rigtig kan komme i stemning til fuldmånemøde. Så har vi leget sygeplejerske og fået et mærke for det. Vi havde Sct. Georgsgudstjeneste i Svenstrup Kirke for alle KFUM-spejderne på Als og var næsten 100 til saft og kage i Præstegården bagefter. Årets bæver- og ulveturnering foregik i Nordborg mod alle de andre bævere og ulve fra Als. Og Hjortspring ulve fik to 2. præmier for opgaveløsning og samarbejde. Vi har også forberedt vores store jubilæumsfest. Den må I læse om i næste blad. Så skal vi rigtig nyde naturen i Fippes hul og finde dyrespor og afmærkninger og lave bål. Vores sommerafslutning foregår ved Sandvig med familien og efter Sct. Hans skal vi på Junglelejr i Houens Odde ved Kolding og møde Baloo og på safari. Det glæder vi os meget til. Efter sommerferien har vi plads til lidt flere ulve så har du lyst til at prøve spejderlivet og går du da i 2. 4 klasse, er du velkommen til at besøge os ved et ulvemøde i spejderhytten Bærensmølle onsdage kl til Du er velkommen til at ringe til Mona Boysen, tlf for at høre nærmere. Rigtig god sommer fra 20 ulve Hanne, Carsten og Mona Juni 2001 Side 12 af 16 E SvenstruPPe

13 Skt. Hans ved Himmark Strand Traditionen tro tænder vi Sct. Hansbål på stranden igen i år. 23. JUNI 2001 NYT NYT!!!!! Kl Minibål til børnene. Bagning af snobrød. Vi popper popcorn i dåser. popcorndåser BÅLET TÆNDES ca Båltale ved Asta Broesby-Olsen Juni 2001 Side 13 af 16 E SvenstruPPe

14 Dagplejernes Dag udleveret en bompose af Lissie selv og det vakte stor glæde blandt børnene, Lissie fik også benyttet lejligheden til, at snakke med børnene, mens de nød lidt af deres bomposer. Vi spadserede så tilbage til Bente, hvor vi fik kaffe, rundstykker og boller, mens vi alle opholdt os i haven og nød det utrolige dejlige solskinsvejr. Børge Meier (Byens frisør) havde sponsoreret en is til samtlige dagplejebørn, som faldt på et meget godt sted, da solen jo varmede alle godt igennem. Dagplejernes dag. Vi vil her berette lidt omkring, at vi har afholdt dagplejernes dag den 9. maj 2001 her i Svenstrup, hvor vi startede dagen med, at mødes nede ved Bente. Her pyntede vi så barnevognene med blomster og grønne grene samt fik alle vores dejlige dagplejebørn iklædt ens T-shirts og kasketter. Klokken 9:00 var alle dagplejere og børn klar til afgang, hvor vi spadserede ned til Lissie s butik, her fik børnene Inden formiddagen var omme, blev der serveret kagemand fra Henrik's Bageri i Guderup med masser af bom på til endnu en glædelig overraskelse for alle vores børn. Vi vil slutteligt sige vores 3 sponsorer (Henrik's Bageri, Børge Meier og Lissie's Butik) mange tak for de fine sponsorater til dagplejerne og deres børn i Svenstrup. Mange hilsner Dagplejerne i Svenstrup. Budbringer Opvaskemaskine sælges Bauknecht - SuperGrøn 49 XD ca. 7 år gammel - virker fint. Prisen kan vi snakke om. Henvendelse til Dorthe Johansen Mølletoften 3, Svenstrup Tlf. nr Pigecykel sælges Pink 20 cykel med cykelkurv, pris 300 kr. Dukkevogn sælges Brio dukkevogn med dyne og pude, pris 500 kr. Rulleskøjter sælges Inlineres str. 31, 35, 38, pris 50 kr. pr. par. Henvendelse til Ulla Steimel Petersen Nordborgvej 109, Svenstrup Tlf Juni 2001 Side 14 af 16 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Forsamlingshus Høstfest Støtteforeningen i Svenstrup Forsamlingshus afholder Høstfest Lørdag den 29 september Sæt et kryds i kalenderen allerede nu. Endelig program sendes ud senere. Annonce Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Og bestil en tid Juni 2001 Side 15 af 16 E SvenstruPPe

16 Aktivitetskalender..juni 2001 Søndag d. 3. juni kl. 10:00 Gudstjeneste - Pinsedag Svenstrup Kirke Mandag d. 4. juni kl. 9:00 Menighedsrådet byder på morgenkaffe Konfirmandstuen kl. 10:00 Gudstjeneste 2. Pinsedag Svenstrup Kirke kl. 12:00 Ringrideroptog starter Himmark Søndag d. 10. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 17. juni kl. 9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke Tirsdag d. 19. juni kl. 19:30 Møde i Menighedsrådet Konfirmandstuen Onsdag d. 20. juni..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe juli / august udgave Torsdag d. 21. juni kl. 18:00 Skolens afslutningsfest Hjortspringskolen Svenstrup Fredag d. 22. juni Sidste skoledag før Sommerferien..HURRA! Lørdag d. 23. juni kl. 20:00 Sct. Hans bål (Ungdomsforeningen) Himmark strand Søndag d. 24. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Fredag d. 29. juni..udkommer E SvenstruPPe juli / august nummer Søndag d. 1. juli kl. 8:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Kl. 19:30 Kirkens Sommerkoncert Svenstrup Kirke Søndag d. 8. juli kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 15. juli kl. 9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke (...uden ansvar) Mangler din næse også snart andre duftindtryk end dem fra Svenstrup af?.så er det jo godt, at vi snart har sommerferie! Juni 2001 Side 16 af 16 E SvenstruPPe

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang

Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Juli / Aug. 2000 Nr.6 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Ny graver? 3 Sommerudflugt 3 Sommerkoncert 3 Budbringer Job på Hjortefarm 4 Dreng søger fritidsjob 4

Læs mere

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00

Kommentar. Det er ganske vist! Svenstrup Hjemmeside www.svenstrup-als.dk. Redaktion Lasse Andersen 74 45 62 73 Gert Wonsyld 74 45 63 00 Juli/Aug. 2005 Nr.6 /29.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 E Svenstruplaug Strandrensning 3 Nyt fra Kirken Konfirmandopstart 4 Udflugt til Flensborg 4 Gudstjenesteværksted 4 Studiekreds

Læs mere

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang

Leg og fælles aktivitet som indgang til 0. klasse Se mere på side 9 inde i bladet. Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Juni 2002 Nr.5 /26.årgang Indhold side Kommentar 2 Riecks Arkæologisk Saml. SUF Skt. Hans Fest aflyst Støtteforeningen Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Nyt fra Kirken Sommerkoncert 4 Renovering

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang

Klingbjerg 400 år. Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Juli / Aug. 2004 Nr.6 /28.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening Klingbjerg 400 år 3 Kommende arrangementer 3 Spiret på Svenstrup Kirke 4 Nyt fra Kirken Udflugt

Læs mere

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang

.forår i luften? Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Maj 2001 Nr.4 /25.årgang Indhold side Kommentar Lokalhistorisk Forening 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Ringridning 3 Læserbrev vedr. Vandværket 4 Svar fra Vandværket 6 Annonce Zoneterapi 6 E Svenstruplaug

Læs mere

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang

en sidste rest af sommertid November 2003 Nr.9 /27.årgang November 2003 Nr.9 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Nyt fra Kirken Fortælling fra krigen 3 Kirkens indvielse 3 Kirkebogen 3 Ungdomsforeningen Hjælp!! 5 Kontaktpersoner 5

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen.

Nyhedsbrev Juni 2015. Fælles. Vuggestuen. Sommerfest torsdag den 25. juni kl 18 er der fælles sommerfest for hele børnehuset og skolen. Nyhedsbrev Juni 2015 Fælles Det var en rigtig hyggelig afslutning vi havde den 29.maj. Og sikke et fremmøde. Vi havde løbende besøg fra skolen. Om eftermiddagen fik vi besøg, af bedsteforældre og andre

Læs mere

Sommerferie. Juli/august 2001 Nr.6 /25.årgang

Sommerferie. Juli/august 2001 Nr.6 /25.årgang Juli/august 2001 Nr.6 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Høstfest 3 Feriejob søges 3 E Svenstruplaug 4 Lokalhistorisk Forening fortsat fra juni nummer 5 Brandværnet Frysehus

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab

Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab 1 Bliv frivillig Kulturelle oplevelser Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde

Sommerskole. Sommerskole i Kirkeladen. En verden udenfor. Fællesskab på den fede måde Sommerskole En verden udenfor Fællesskab på den fede måde 2013 Sommerskole i Kirkeladen Kære sommerskoledeltagere. Efter en skøn uge i dejligt selskab, synes vi, at I skal vide, at det var skønt at være

Læs mere

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer!

Majgilde på Als 2002. Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang. E SvenstruPPe ønsker dig en god sommer! Juli / Aug. 2002 Nr.6 /26.årgang Majgilde på Als 2002 Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Majgilde 2002 på Als 3 Nyt fra kirken Sommerkoncert 5 Oldtidspark udflugt 5 Lystænding 5 SUF Kontaktnet

Læs mere

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser

Frivillig ved Viby sogn. Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser Frivillig ved Viby sogn Meningsfyldt Inspirerende Plads til alle talenter Fællesskab Kulturelle oplevelser 1 Bliv frivillig Hvis du går og tror, at kirkens arbejde kun består i det, som præster, ansatte

Læs mere

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk

Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Skolenyt uge 46 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Denne uge står den jo i festens tegn og med en spændende emneuge op til. Vi har hver morgen hørt gode historier om konger og desuden på de enkelte

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn marts til maj 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen, Teglparken

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015

Tversted Borger- og Turistforening Nyhedsbrev Juni 2015 Tversted Borger- og Turistforening ønsker i fremtiden at udvise en større åbenhed omkring vores arbejde og aktiviteter mm. derfor vil der blive udsendt et lille nyhedsbrev (ca. 8-10 gange om året) på www.tverstedliv.dk

Læs mere

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt!

Sommerferien står for døren,.. det vigtige er ikke afstanden til målet, men oplevelsen af noget nyt! Juni 2000 Nr.5 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Vandværk Ledningsskylning 3 Årsregnskab 1999 3 Takster 4 Svenstrup Forsamlingshus Bod på Ringriderpladsen 4 Svenstrup

Læs mere

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013

Fælles info. Nyhedsbrev SFO Fritterhøjen uge 17+18 2013 Fælles info Dagen efter Kristihimmelfartsdag. Denne dag har vi lukket! Og når vi er ved det. Det har vi også grundlovsdag. Den 5. juni. Det er til gengæld de eneste 2 dage på et helt langt år vi har lukket.

Læs mere

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program:

Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kom og få en hyggelig dag. Ta nabo, venner, og familie med til en sjov dag i Forsamlingshuset. Dagens program: Kl. 14.00 Kaffe og kage kan købes i Onsdagsklubbens store kaffebod. Kl. 14.30 Aktiviteter:

Læs mere

Lysglimt Himmelev gl Præstegård

Lysglimt Himmelev gl Præstegård Lysglimt Himmelev gl Præstegård 10. årgang nr. 56 maj juni 2013 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Susan Salomonsen, Aktivitetsmedarbejder Avisen udkommer

Læs mere

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang

Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Maj 2007 Nr. 4 /31. årgang Indhold side Kommentar 2 E Sventruppe laug -Himmark branddam 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Kirkenyt 3 E Svenstrupper laug -Strand rensning 4 Svenstrup forsamlingshus 5 Guldkonfirmander

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 31 marts / april 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar, marts,

Læs mere

for Lyne Sogn Marts 2014

for Lyne Sogn Marts 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Marts 2014 Indhold: * Avisindsamling: * Konfirmationer i 2015 & 2016 * Vennekredsen: Foredrag * Familie & Fritid: Køkkenfri aften

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur.

Sognebladet. www.tas-pastorat.dk. Juni - Juli - August 2015. Konfirmander på tur. Juni - Juli - August 2015 Sognebladet Tødsø - Alsted - Sdr. Dråby Pastorat Inde i bladet: Præstens side 2 Konfirmandindskrivning 2016 3 Sogneudflugt 4 Kirkeskibe 5 Nyt fra beboerforeningerne 6 Adresser

Læs mere

November 2005 Nr.9 /29.årgang

November 2005 Nr.9 /29.årgang November 2005 Nr.9 /29.årgang Elever på motionsløb, i skolens motions uge Indhold side Kommentar 2 -forside billede -trafik -økonomisk håndsrækning Redaktion & Kontaktudvalg 2 Spareforening 3 Spejderne

Læs mere

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften.

Som I ved, døde vores ven Cornel fredag aften. Jeg har glædet mig rigtig meget, til at fortælle jer om den forgangne uges oplevelser. Selvom den også har været præget af dårlige oplevelser, da vi f.eks. har været til begravelse, må den absolut største

Læs mere

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang

Danmarks Riges Grundlov den 5. juni 1849 Grundlovsdag, en god dag for Danmark. Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Juni 2008 Nr.5 /32.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Sankt Hans fest ved Nygård 3 Nyt fra Kirken Afskedsgudstjeneste 4 Kirken i efteråret 4 Konfirmander 2009 4 Nørreskov-Skolen

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 10 - oktober 2013 Helenenyt Nr. 10 (oktober - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Rosenbladet Juni - juli 2015

Rosenbladet Juni - juli 2015 Rosenbladet Juni - juli 2015 Kære beboer og pårørende Rosenbladet informerer om de praktiske ting og aktiviteter, man kan deltage i på hjemmet, desuden bringer vi billeder, og beskrivelser af arrangementer

Læs mere

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker.

Skolelederens beretning 2015. For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Skolelederens beretning 2015 For få minutter ankom jeg med toget fra KBH. En skøn uge med 40 herlige unge mennesker. Jeg har været af sted på utallige lejrskoler i både udland og KBH. Hver eneste gang

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 7 - juli 2013 Helenenyt Nr. 7 (juli - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email: mgr@ok-helenesminde.dk

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus

Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Program for 2012/13 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2012/2013 i Tånum Forsamlingshus. Med et stigende medlemstal og en fantastik stor opbakning og interesse for at

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november

Kom og lyt. Kirkeblad for Egernsund sogn september til november Kom og lyt Kirkeblad for Egernsund sogn september til november 2006 Adresser: Sognepræst: David J. Kessel, Strandvej 8, Egernsund, tlf.: 74442658, e-mail: djk@km.dk Menighedsrådsformand: Margit Kristensen,

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej

AKTIVITETSKALENDER. for Lyne Sogn April 2014. På Østervejrupvej Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2014 På Østervejrupvej Indhold: * Bypedeller: * Energimesse: * Familie & Fritid: Konstitueret * Informationsmøde i Lyne

Læs mere

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag

FALKEPOSTEN. Juli. F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag FALKEPOSTEN Juli 2015 F Forsidens foto er fra fællesmiddag og bål Sankt Hans eftermiddag HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur

Læs mere

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015

Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Nyhedsbrev Elev Skole juni 2015 Til alle forældre med børn på Elev Skole. Vi kan så småt skimte sommerferien i det fjerne, men inden vi når dertil et længere nyhedsbrev med stort og småt fra Elev Skole.

Læs mere

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt.

Hold øje uge 11. Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. Hold øje uge 11 Kære alle. Endnu en uge er ved vejs ende. Solen er med os, som man kan se på billedet og sådan en sol lyder jo faktisk helt godt. I denne uge afsluttede valgfagene. Et af valgfagene var

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2014

Kirkenyt juli og august 2014 Kirkenyt juli og august 2014 Foredrag om Brasilien Hør Marie Sødertoft Pedersen fortælle om sine begivenhedsrige rejser i Brasilien. Hun holder foredrag i kirken onsdag den 13. august. Gudstjeneste under

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012

Hejnsvig Jagtforening. Vinter 2011/2012 Hejnsvig Jagtforening Vinter 2011/2012 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt Lørdag d. 3/12 2011 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3

KIRKENYT PADESØ SOGN. Et vindue i Padesø Kirke. 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 KIRKENYT PADESØ SOGN 15. årgang Sommeren 2013 Nr. 3 Et vindue i Padesø Kirke Hvor mange bruger kirken? Hen over sommeren sidste år var et af de store temaer i medierne Folkekirkens krise og manglende kirkegængere.

Læs mere

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn

Kirkeblad. Kirkelig vejviser. for Hjerm Sogn Kirkelig vejviser Sognepræst: Jonas Serner-Pedersen Kirkevej 9, 7560 Hjerm tlf. 97 46 41 14 mail: jjs@km.dk Menighedsrådsformand: Robert Stoltenberg Højgårdsparken 90, 7560 Hjerm tlf. 97 46 50 52 mail:

Læs mere

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL

NYT FRA PLADS TIL FORSKEL NYT FRA PLADS TIL FORSKEL Juni 2016 BJERGPOSTEN o Præsentation af PLADS TIL FORSKEL o Invitation til Sct. Hans o Familieaften på Borgen o Sommerferieaktiviteter Hvad er PLADS TIL FORSKEL og hvem er vi?

Læs mere

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/

SFO1 Pavillonen sommer 2012. Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Stjernebrevet SFO1 Pavillonen sommer 2012 Tlf. nummer: 36 37 83 41 Hjemmeside: www.rk.dk/nyager-skole/ Juni måned står for døren og dermed kan vi både byde på kulturel aften, bedsteforældredag og gamle

Læs mere

for Lyne Sogn Januar 2014

for Lyne Sogn Januar 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Januar 2014 Indhold: * Lyne kirke: Sang * Borgerforening: Generalforsamling * Vennekredsen: Sang & Musik * Familie & Fritid: Køkkenfri

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016

Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Hejnsvig Jagtforening 2015/2016 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 5/12 2015 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 29 november / december 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015

for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni/Juli 2015 Konfirmander i Lyne Kirke Den 10 Maj 2015 Indhold: * Forsamlingshuset: Ekstraordinær generalforsamling * LYNE krocket

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Dag Dato Aktivitet Personale

Dag Dato Aktivitet Personale Dag Dato Aktivitet Personale Søn 3. Sep Store Hestedage Ca Tir 5. Sep Nordisk filmaften: Olsenbanden + Klubråd To Ki Ja Jo Tor 7. Sep Basket Ki Ca Ti As Tir 12. Sep Toppen af Poppen live To Ki Ja Jo Tor

Læs mere

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken.

December 2012 Januar Julemarked på Lyngparken. December 2012 Januar 2013 Julemarked på Lyngparken. Aktiviteter på Lyngparken i december Mandag, den 3. Tøjsalg fra kl. 10 til 13 Tirsdag, den 4. kl. 11 Julefrokost for beboere og personale. Personalet

Læs mere

FALKEPOSTEN. november

FALKEPOSTEN. november FALKEPOSTEN november 2016 HJÆLP OS MED AT BEVARE BUSSEN Med bussen kører vi turer ud i det blå, til havet, skoven, byen og Tivoli. En tur med bussen fremkalder glæde, følelse af frihed og vi får en fornemmelse

Læs mere

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus

Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Program for 2014/15 Tånum Forsamlingshus Gl. Viborgvej 188 8920 Randers NV Velkommen til 2014/2015 i Tånum Forsamlingshus. Med et fantastisk nyt gulv i begge sale tager vi fat på en ny sæson i Tånum Forsamlingshus.

Læs mere

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang

Fastelavn tiden for det legale maskespil! Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Marts 2003 Nr.2 /27.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestilling 3 SUF kontakt 3 Fodbold 4 Kniplepiger Knipletræf I Svenstrup 5 Nyt fra Kirken Vintermøde

Læs mere

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar

Impulsen. Maj og juni. Månedsplan Juni. Uge 23. Dorte madbar Månedsplan Juni Uge 23 Mandag 3-6 Dans 14.00 m. Mette - Magien i baren. Tirsdag 4-6 Dans 14.00 m. Mette Onsdag 5-6 Grundlovsdag Klubben lukket Torsdag 6-6 Fredag 7-6 Uge 24 Dorte madbar Tom madbar Impulsen

Læs mere

Torslunde Sogn & Kirke

Torslunde Sogn & Kirke Juni GUDSTJENESTER Torslunde Ishøj Vejleå Dato kl. 4/06 10 C. B. Petersen A. Bækgaard A. Gyldenkærne 5/06 10 C. B. Petersen Lukket V. Ahle 11/06 10 A. Gyldenkærne Lukket S. Nielsen 18/06 10 C. B. Petersen

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

På sporet af julen og Grundtvig

På sporet af julen og Grundtvig December i København På sporet af julen og Grundtvig jul 2009 N.F.S. Grundtvig er en vigtig skikkelse i DR s julekalender Pagten, hvor hans salmer og tanker om menneske og fællesskab spiller en rolle.

Læs mere

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014...

R ØRPOSTEN. Havesæson 2014... R ØRPOSTEN Årgang 5 nummer 1 Forår 2014 Havesæson 2014..... Velkommen til en ny havesæson, som i år er startet rigtig godt, vi nyder sikkert alle de flotte forårsfarver i vore haver og netop nu de blomstrende

Læs mere

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede.

Julen Skiferier. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub. Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Skiferie i Val d Isère med Hareskov skiklub Julen 2009 Skiferier Vi var på en fantastisk skiferie, med super vejr og sne, som I kan se på billede. Når man er med skiklubben går man blot uden for hotellet

Læs mere

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6

Lillevangsposten. November - December 2015. 17. årgang nr. 6 Lillevangsposten November - December 2015 17. årgang nr. 6 1 Indhold: Side 3: Side 5: Side 6: Side 10: Side 11: Side 12: Side 13: Side 16: Side 18: Side 19: Side 21: Kalender Lillevangs dagtilbuds aktiviteter

Læs mere

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug.

På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. TALE TIL STANDERHEJSNING SØNDAG DEN 24. april kl. 14.00 På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde alle velkommen her i dag til standerhejsning, hvor vi også skal tage vores nye flotte udestue i brug. Særlig

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13.

DAMSØGAARD POSTEN NR. 5 MAJ 2008. Alle hverdage. Hver mandag Gamle minder for mænd kl. 13.45. Hver tirsdag Gamle minder for damer kl. 13. DAMSØGAARD Alle hverdage Avislæsning kl. 11.45 i stuen Gymnastikken kl. 9.00-12.30 Fællesgymnastik i kælderen kl. 10.30 11.00 Terapien kl. 9.00-15.30 POSTEN NR. 5 MAJ 2008 (kig ind i terapien og få en

Læs mere

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie

Nyhedsbrev. Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012. Velkommen tilbage fra sommerferie Nyhedsbrev Bredalsparkens Fritidscenter Uge 33, 34 og 35 August 2012 Velkommen tilbage fra sommerferie Jeg håber at I alle har nydt ferien og fået samlet ny energi, så I er klar til sensommerens og efterårets

Læs mere

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder...

Fredagsbrev. Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Fredagsbrev Nr. 1 12. aug. 2011 Bakkelandets Friskole 9. skoleår Kære forældre Klargøringslørdag... Velkommen søndag...en pindsvin blev begravet... IT-løsning... 2 bestyrelsesmøder... Bakkelandet har været

Læs mere

Skolenyt uge 45

Skolenyt uge 45 Skolenyt uge 45 www.ørdingfriskole.dk Ugens højdepunkter Endnu en uge er gået. Vi har i denne uge været ramt en del af sygdom både blandt børnene, personalet og personalets børn. Men vi har forsøgt at

Læs mere

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07

26. Årgang. Maj Juni Juli. Fødselsdage: Maj. Tillykke. Tillykke. Juni. Juli. Anne Sofie 14.07 26 Årgang 2010 Maj Juni Juli Fødselsdage: Maj Heidi Kasper Nicholai Anders D 0605 1305 1405 2405 Juni Jørn Christian Anders R Tobias Sebastian 1206 1406 1606 2306 2706 Juli Kristian 1207 Anne Sofie 1407

Læs mere

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15

Tennisskole i Hylke. Lørdag og søndag den 13. og 14. Juni fra kl. 9-15 Kære Hylkeborger, medborger, nabo Du sidder nu med programmet for Hylke Festuge 2015 i hånden, og vi håber, at du vil komme og bakke op om aktiviteterne og være med til at vise hvorfor, og fejre, at Hylke

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August

nyt God sommer! 40. årgang Nr Juni - Juli - August IRKE nyt God sommer! 40. årgang Nr. 3 2013 Juni - Juli - August Konfirmand 2014? Jeg har nu åbnet for indskrivning af kommende konfirmander bosiddende i enten Kullerup eller Vindinge Sogn. Det vil sige,

Læs mere

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN

KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN KIRKEKONTAKT HOPTRUP SOGN DECEMBER - JANUAR Søndag den 17. december kl. 10.30, 3. søndag i advent Højmesse ved Poul Martin Langdahl. (Søndagens tekst: Luk 1,67-80). Søndag den 24. december, JULEAFTEN Julegudstjeneste

Læs mere

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program

Testcenter Østerild. Landboforeningen Odder Skanderborg. Program Testcenter Østerild Landboforeningen Odder Skanderborg Program 2015 2016 Biograftur i Odder + efterfølgende middag på Italia. Mandag d.16. februar 2015 kl. 16.00. Odder biograf har været så venlige at

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen

Tryllefrugterne. fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Tryllefrugterne fortalt af Birgitte Østergård Sørensen Der var engang en mand og en kone; de havde en søn, der hed Hans. Manden passede en hel købstads kreaturer, og det hjalp Hans ham med. Så kom han

Læs mere

Hilsen fra redaktionen

Hilsen fra redaktionen NYHEDSBLADET - for Klingstrupvænget & Rødegårdsvej Hilsen fra redaktionen Kære beboer, Du sidder nu med årets første udgave af vores nyhedsblad; rigtig mange gange velkommen. I dette nyhedsblad skal vi

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

Krejbjerg - Nyt April 2015

Krejbjerg - Nyt April 2015 Krejbjerg - Nyt April 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn FÆLLESSPISNING Fredag, den 17. april kl. 18.30 er der forårsfællesspisning i Krejbjerg Forsamlingshus. Madholdet er i forårshumør

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016

Vanløse Frikirke. Kirkeblad sommer 2016 Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk LÆS OM: Gospelkoncert Sankt Hans på Søvang Børnekirken overnatter i kirken Sommergudstjenester Sommerstævne Musik på Engen Velkommen til Kbh Kirkeblad sommer 2016

Læs mere

Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr maj, juni og juli 2015

Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr maj, juni og juli 2015 Nyhedsbrev fra Grøftekanten nr. 4+6 maj, juni og juli 2015 Velkommen til i nr.4 : Christian og Nathalie som starter d.18/5, og til Ludvig som starter 1/6. Også velkommen til nye voksne på Troldestuen Ida

Læs mere

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten

Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Maj 5/39. årg. Kom og vær med til at indvie vores nye flotte cykel Mandag den 4. maj kl. 14.00 16.00 ved restauranten Breelteparken - et center på toppen Reception: Hverdage kl. 07.30-15.00 tlf: 45160999

Læs mere

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967

for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Juni 2017 Guldkonfirmander Årgang 1967 Indhold * Kroket & Petanque: Jubilæum * Lyne Hallen: Sommerfest * SLGU: Sponsor tøj til

Læs mere

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN

Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN Januar 2012 3. årg. Nr. 1 P-POSTEN ØSTSALLING PENSIONISTFORENING NYHEDSAVIS PENSIONISTFORENINGENS NYHEDSAVIS JANUAR 2012 3. ÅRGANG NR. 1 Formanden skriver: Ventetiden Den 1. december var vi til adventsfest

Læs mere

En sommerfuglekristen

En sommerfuglekristen marts/april 2013 En sommerfuglekristen En sommerfugl gennemgår store forandringer, fra larve til puppe til sommerfugl. Den er hele tiden den samme, og så alligevel ikke. Når en larve bliver til en puppe

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU

MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU 26. ÅRGANG 2012 1 Maj Juni 2012 MOTIONS CYKELKLUB Medlem af DCU REDAKTØR: AASE RASMUSSEN michael.aase@email.dk Har du indlæg eller kommentarer til klubbladet er du velkommen til at skrive til ovennævnte

Læs mere

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1

Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Fra Rolfsted Flyveplads 2011/1 Julehygge i Fritidshuset Lørdag den 27. november blev der budt på julehygge i Fritidshuset fra kl. 13 til kl. 16, og små boder solgte forskelligt både for øjet og for ganen.

Læs mere