Juni 2001 Nr.5 /25.årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Juni 2001 Nr.5 /25.årgang"

Transkript

1 Juni 2001 Nr.5 /25.årgang Indhold side Kommentar Svenstrup Vandværk 2 Indleveringsfrist 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ringridning 3 Hjortspringskolen Flagdage 4 6. klasses tur 4 Forårskoncert 5 Skolebussen 5 Skolebestyrelsens beretning 6 Hjortspring Børnehus 8 E Svenstruplaug 8 Nyt fra Kirken Menighedsrådets arbejde 9 Kirkens Sommerkoncert 9 Sommerudflugt 9 Lokalhistorisk forening 11 Ulvenyt 12 Sct. Hans Fest 13 Dagplejernes Dag 14 Budbringer Opvaskemaskine sælges 14 Pigecykel, Dukkevogn og Rulleskøjter sælges 14 Høstfest i September 15 Annonce Zoneterapi 15 Aktivitetskalender 16 Dyb koncentration ved forårskoncerten i Hjortspringskolen. Indlevering til næste nr....senest den 20. juni 2001 til... Kaj Nielsen, Kløvertoften 19 Lasse Andersen, Kirketoften 4 Kim Christiansen, Vestertoften 18 Samling af næste nummer: Brandværnet d. 28. juni 2001, kl. 19:00

2 Kommentar Nyt fra Svenstrup Vandværk. I skrivende stund er vi ved at få etableret vandledningen mellem Vestertoften og andelsboligerne på Nordborgvej. Projektet har været ramt af en del uheld, men vi regner med, at arbejdet vil være afsluttet i begyndelsen af uge 21. Vejen til vandværket er etableret og alt er klar til, at der kan skiftes filtergrus den 21. maj Da der stadig er et uacceptabelt stort spild på ledningsnettet, beder vi alle være opmærksom på eventuelle læk især på den del af vandledningen, der går fra stophanen ved hovedvandledningen og til matriklens vandur. En måde (dog ikke helt sikker) til at afsløre en læk på et vandrør er: - Luk og sluk for alt der bruger vand, læg øret til vanduret eller evt. et vandrør, høres der en susen, kan der være en læk på vandrøret. Vær dernæst opmærksom på, om der er steder f.eks. fuger mellem terrassefliser, pletter i haven, mure o.s.v., der som oftest er fugtige. Er der det, kan der være en meget god grund til at I undersøger det nærmere. Det er i alles interesse, at der ikke løber mere rent drikkevand i kloakken end nødvendigt. På bestyrelsens vegne Flemming Christiansen - Sommerferie - Indleveringsfrist til E SvenstruPPe Har du arrangementer i august måned, som du vil have bekendtgjort i E SvenstruPPe? Så husk at indlever dit materiale senest den 20. juni 2001, så det kan komme i det nummer, som vi udsender omkring den 1. juli Det næste nummer i rækken udsendes først omkring den 1. september, og det er jo nok lidt sent, hvis du vil have folk af huse i august..i hvert fald hvis det skal være i år. m.v.h. Kaj Nielsen Redaktion Lasse Andersen Gert Wonsyld Kontaktudvalg Brandværn Hans Egon Bendorff E Svenstruplaug Kim Christiansen Folkedansere Per Zacho Forældreforeningen (skolen) John Petersen Hjortspringskolen Ejvind Bojsen Hjortspring Børnehus Søsser Buch Outzen Jagtforeningen Lorens Brodersen Lokalhistorisk Forening Ingrid Dall Menighedsrådet Peter Ruge Pædagogisk råd Birgit Rasmussen Riecks Arkæologiske samling Jørgen Bruncke Ringriderforening Dorthe Johansen Skolebestyrelsen Pernille Thorup Skytteforeningen Kjeld Andersen Spareforeningen Peter Christensen Svenstrup Vandværk Flemming Christiansen Trævlerne Jonny Mathiesen Ungdomsforeningen Bibi Andersen Tekst & layout Kaj Nielsen Kim Christiansen Trykning Lasse Andersen, Claus Nicolaisen, Hans Petersen, John Dahl, Peter Christensen, Benny Jensen Distribution Marianne Møller Udbringning Elever fra Hjortspringskolen Svenstrup Hjemmeside Juni 2001 Side 2 af 16 E SvenstruPPe

3 De børn som vil deltage i cykelringridning må gerne cykle med i optoget. Mødested Arne Reese, Himmark. Ellers mød op på pladsen Kl Præmie til alle. Ekstra præmie til bedst pyntede cykel. Juni 2001 Side 3 af 16 E SvenstruPPe

4 Hjortspringskolen Personales/ægtefællers dødsfald og begravelse Flag hejses ved solopgang, dog tidligst kl Flag tages ned ved solnedgang, dog tillades kl Hjortspringskolens flagdage Vi bliver på skolen tit spurgt, hvorfor flaget er hejst. Derfor bringer vi her skolens flagplan, som gælder for afdelingerne i både Stevning og Svenstrup: Faste flagdatoer 10. februar Afstemningsdagen i Sønderjylland april Danmarks besættelse (½ stang til kl , derefter til tops) 16. april Dronning Margrethes fødselsdag 5. maj Danmarks befrielse maj Kronprins Frederiks fødselsdag 5. juni Grundlovsdag Desuden på: Første skoledag (Kl til 14.00) Sidste skoledag (Kl til 14.00) Konfirmationsdage Palmesøndag Langfredag (halv stang) Påskedag Kristi Himmelfartsdag Pinsedag EU-/folketings-/amts- og kommunevalg Jubilæer Elevers dødsfald og begravelse Elevers forældres/søskendes dødsfald og begravelse 6. klasses tur til Slesvig og Dybbøl I skolen har 6. klasse haft om 1864 og i den anledning har Hjortspringskolen og kirken arrangeret en tur til Tyskland og Dybbøl Banke. Målet for turen var at komme ned og se skansen ved Dannevirke og bagefter komme til Slesvig for at se domkirken. På hjemturen skulle vi til Dybbøl for at se Historiecenteret. Vi startede med at køre med bus ned til Dannevirke for at se skansen og bagefter komme ind på Dannevirkemuseet. På Dannevirkemuseet så vi en film om 1864, den var god. Derefter kørte vi til Slesvig domkirke, og der fortalte Peter Ruge noget om kirken. Vi skulle også lave opgaver om kirken og de ting, der var i den. Fra Slesvig skulle vi til Dybbøl. På historiecenteret i Dybbøl var der en mand, der fortalte om danskernes og tyskernes våben og derefter så vi 2 film. Vi skulle rigtig have været ud i skanserne, men det nåede vi ikke. Alt i alt synes jeg, at turen gik rigtig godt, og jeg vil gerne på sådan en tur igen. Maja Melchior 6. kl. Juni 2001 Side 4 af 16 E SvenstruPPe

5 Forårskoncerterne 2001 På de to første forårsdage i maj havde Hjortspringskolen passende nok valgt at afholde de årlige forårskoncerter. I en festligt pyntet gymnastiksal på projektskolen i Stevning optrådte eleverne traditionen tro med sang og spil. Begge aftener var det en fornøjelse at overvære, hvor dygtige børnene er, hvor uimponerede de stiller sig op på en scene i rampelys og med mikrofoner, og hvor glade de er for at vise deres familie, hvad de kan. Her er nogle indtryk fra koncerterne. Skolebussen i Stevning Jeg vil gerne tilslutte mig det indlæg, som Søsser fra Hjortspring Børnehus har her i bladet. Vi får ind imellem henvendelser om problemerne ved busstoppestedet om morgenen. Der er nogle af børnene, som ikke kan finde ud af at blive inde på ventepladsen. De skubber til hinanden og løber ud på vejen til fare for sig selv og andre. Hver gang jeg har fået en henvendelse, har jeg desværre måttet sige, at vi på skolen ikke har ansvaret for børnene på det tidspunkt af dagen. Vi har ikke ressourcer til at have en ansat stående for at holde øje med børnene. Jeg har selv prøvet at stå der hver morgen gennem en uge, og så sker der jo ingenting, så børnene ved godt, hvordan de skal opføre sig. Der er ingen anden udvej, end at man som forældre må lære sit barn, hvordan man skal opføre sig trafikmæssigt sikkert. Og så lade være med at sende dem så tidligt af sted hjemmefra. Bussen kører først 07:14. Ejvind Bojsen Juni 2001 Side 5 af 16 E SvenstruPPe

6 Skolebestyrelsen Årsberetning 2001 En af de ting vi som skolebestyrelse har været meget optaget af, er skolens sociale liv. På det konkrete dagligdags mikroplan handler det selvfølgelig om, hvordan børnene har det i hverdagen, med hinanden, med lærerne, med det at deltage i det fællesskab som en skole jo er. På makroplanet er der, for os at se tale om at se på skolen som fællesskabets skole. Det handler om at se på skolen som det sted, hvor børnene bliver mere bevidste om, hvad fællesskab er, og om at fællesskabet, det er de medejere af, medskabere til. Dette gælder i lige så høj grad i forholdet mellem forældre og skole. Vi i bestyrelsen mener, det er vigtigt at forældregruppen får en erfaring og en oplevelse af, at de er en del af skolens fællesskab, at de har en vigtig rolle at spille, selvsagt for deres egen lille skævbenede Hassan, men så sandelig også for skolen som det kulturelle fællesskab den er i lokalområdet. Det er ikke ligegyldigt, hvad der foregår i skolen. Det er ikke ligegyldigt hvordan vi prioriterer, hvad der kommer til at foregå. Skolen er på mange måder et af de steder, som er med til at skabe vores identitetsfølelse, og giver den os mulighed for at føle vi hører til, står den for nogle holdninger og for en kultur vi som forældre kan føle os indforstået med, er skolen en skole, som kan være med til at knytte os sammen med det samfund, vi lever i. Som sådan bliver skolen en meget meget vigtig samfundsinstitution, som udvikler de fælles værdier og den identitetsfølelse, som er med til at danne basis for vores identitet. nu er, at det er godt at gå i skole, hvorfor det nu er, det er godt at lære noget om trekanter, eller noget om Grønland, eller noget om., så tror jeg det er vigtigt for os som forældre at se lidt ud over landskabet og se på de store linier. Se, at hvis børnene skal kunne rumme den store verden, med de mange og de hurtige forandringer, er det nødvendigt med et stabilt grundlag, en solid selvfølelse, en stærk fornemmelse af hvem jeg er. Denne fornemmelse kommer af at være tilknyttet. At være medlem af et fællesskab. At have en solid base. Måske en base med grundlæggende demokratiske værdier, som at der er ligestilling mellem kønnene, eller grundlæggende respekt for hinanden. Det er måske ting vi tager for givet, men ser vi os omkring, bare i vores eget lille land, men så sandelig også ude omkring i verden, er det ikke selvfølgeligheder. Det er værdier der kæmpes for at opnå, eller kæmpes for at holde nede, alt efter hvor vi vender os hen. Og her tror jeg, at folkeskolen, med den bredde og den fokus på det sociale liv i skolen, er en hovedhjørnesten i udviklingen af vore børns bevidsthed om og tilknytning til disse demokratiske værdier. Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi som forældre deltager i skolens dagligdag og udvikling. Derfor er det ikke ligegyldigt, om vi i klasserne diskuterer, hvordan der skal holdes fødselsdag, om alle skal med eller det er for en inviteret flok, derfor er det ikke ligegyldigt, om vi hjælper børnene med at have blyanten med i skole, eller om vi bare er ligeglade. Vi har også i år i bestyrelsen været en del Det er store ord. Store ord som vi mener det optaget af at se på, hvordan vi måske kan er vigtigt engang imellem at turde tage i være med til at få flere forældre til at føle sig munden. Hvis vi skal kunne fastholde velkomne og som aktive deltagere i skolens motivationen hos børnene, fastholde deres liv. Hvad motiverer nogle forældre til at lyst til at lære, og ikke bare skal sige til dem, deltage aktivt i deres børns skolegang, og at det skal I, for det står i loven, men måske hvad afholder andre fra det? Hvilke faktorer også kunne hjælpe dem til at se, hvorfor det er med til at skabe tryghed og åbenhed, omkring deltagelse i ansvaret omkring børn Juni 2001 Side 6 af 16 E SvenstruPPe

7 og skole? Vi har startet et forsøgsprojekt op, som vi er ret spændte på, hvordan spænder af. I de mindste klasser, vil vi forsøge at starte et arbejde med forældreteams op.... Vores tese er, at forældre ved at blive knyttet sammen i teams, vil kunne være med til hurtigere at skabe en tryghed i forhold til resten af klassens forældregruppe. Denne tryghed skulle jo så selvsagt gerne kunne bruges til at turde nærme sig skolen på mere lige fod. Men vi får se, I vil høre nærmere. Foreløbigt er lærerne i de berørte klasser optaget af at få det startet op. Så har året været præget af at Nordborg Kommune løb ind i store økonomiske vanskeligheder. Vi har fra bestyrelsens side gennem mange år arbejdet for en udvidelse af skolens fysiske rammer, altså mere plads og renovering af noget af det eksisterende byggeri. Det stod hen på efteråret klart, at det bliver der ikke noget af i denne omgang. Vi var et par stykker, som så har arbejdet lidt med muligheden for at lave noget byggeri, baseret på medfinansiering, en eller anden form for fundraising, men da det blev klart, at der er tale om, at der skal bruges minimum 7 millioner kroner, var det som om luften gik af den ballon. Vi er vist nok endt med at gå lidt i venteposition, men på spring til at slå til i det øjeblik der åbnes det mindste for, at der skal gåes i gang omkring skolernes fysiske rammer igen. Endelig vil jeg gerne her nævne blå mandag, som et projekt vi har arbejdet med. Ikke som bestyrelse, for det er jo ikke vore område og ansvar, men som forældre, og med bestyrelsen som en yderst interesseret og vågen tilskuer og opbakker. Det er faktisk sådan, at der her på stedet sidste år, og nu igen i år, arrangeres blå mandagsfester som for det første er et helt fælles projekt i klasserne, og for det andet arrangeres i fællesskab med forældrene. Eneste fast givne ramme er, at det skal være alkoholfrit. Det er fra forældrenes side et forsøg på at give en klar melding på, hvilken holdning forældregruppen har til alkohol i forhold til den slags fælles fester, og et forsøg på at give ungerne en mulighed for at holde fest, uden det pres der uværgeligt vil dukke op i den alder omkring at være med på holdet af unge, der kan / tør / må / vil drikke alkohol. Meget apropos melder sundhedsministeren i disse dage ud, at den grænse for køb af spiritus der blev indført her i landet for tre år siden har virket, og at der kan blive tale om at hæve grænsen til 18 år. Det betyder jo ikke, at der ikke kan drikkes før, men at eventuelt drikkeri finder sted udfra en aftale mellem forældre og børn, udfra et kendskab til hvad og hvor det foregår. Med dette vil jeg slutte for i år, og gå over til om der er nogle spørgsmål? Ellers vil jeg byde aftenens taler skuespiller Allan Olsen velkommen. De fleste her vil sikkert kende dig fra nogle af de mange roller du har spillet i danske film, men det vi har bedt dig om at komme i aften og tale om er alkohol og misbrug. Som du vil forstå har spørgsmålet om unge og alkohol optaget os her på skolen gennem nogen tid, og vi har derfor tænkt at det kunne være godt at få en ude fra, som ved hvad han taler om, som har mærket det på egen krop til at komme og fortælle om alkohol og brug / misbrug. Vi har aftalt, at du starter med et oplæg, og at vi derefter holder kaffe og summepause, for så at slutte af med spørgsmål og diskussion, så det er planen. men her står E SvenstruPPe af, for den del af arrangementet er lidt svær at gengive på papir, i hvert fald det med kaffen og summepause (Redaktionen). Juni 2001 Side 7 af 16 E SvenstruPPe

8 Hjortspring Børnehus Børn Gruppen med kommende skolebørn er flyttet til skolegruppen, og de er faldet godt til. De føler sig meget store. Opfordring De har været på besøg i børnehaveklassen. Er kørt med skolebus om morgenen. For tiden er de i gang med et fællesprojekt med børnehaveklassen. De laver forskellige aktiviteter hver tirsdag i skoven ved Sandvig. En lille gruppe børn cykler derned hver gang. De øvrige går. Indtil videre er projektet en succes. 2. klasses børnene er ved at øve sig på at skulle stoppe i Børnehuset, et par stykker er meldt ud, og andre holder fri en dag eller to om ugen. Sandvig Støtteforeningen kæmper stadig for bevarelse af Sandvig. Der søges fonde på fuldt tryk. Støtteforeningen har lavet et spørgeskema, som snart udleveres til forældrene. Derefter vil der blive taget endelig stilling til det videre forløb for år Forældrebestyrelsen og vi har fra flere forældre hørt, at børn (både Børnehusbørn og børn der ikke går i Børnehus) er til stor fare for trafikken, men så sandelig også for sig selv og de øvrige børn. Børnene skubber hinanden ud foran bilerne. Børnene løber ud på vejen. Børnene slås om at stå først o.s.v. Vi vil meget opfordre jer til at fortælle jeres børn, hvordan man opfører sig ved et stoppested og i trafikken. Der er ingen grund til at sende børnene til bussen kl. 6.40, når bussen først kører Forældre Vi holder stueforældremøde hos aberne den 12 juni. E Svenstruplaug Referat fra møde i E Svenstruplaug den 7. maj 2001 Referat Godkendt Siden sidst. Møde i Nordals Landsbylaug den 2. maj Der er planlagt møde med kommunen den 22. August. Her vil Laugene afgive beretning om vore arbejder i 2001, samt skitsere næste års aktiviteter. Vi planlægger en "gemytle avten" på Forsamlingshuset Torsdag den 20. Juni 2001 Side 8 af 16 E SvenstruPPe September med harmonikamusik, oplæsning og fællessang. Mere om det senere. Økonomi. Ingen forandring. Eventuelt Dagsorden til næste møde. Valgudvalg, Parkeringsplads, Brandtrappe, andre aktiviteter. Næste møde - Tirsdag den 12. juni 2001, kl.19:30 i Stolbroladen.

9 Nyt fra Kirken Menighedsrådets arbejde Menighedsrådet er ved siden af varetagelse af kirkens daglige drift ved at lægge mere langsigtede planer for de kommende år. Efter at man med arbejderne i Præstegården færdiggjorde det, som var blevet tilbage ved istandsættelse i 1989, tager man i de kommende år fat på kirkens indre. Det gælder i første række en udskiftning af varmeanlægget, som har stået siden Kirkestolene skal males, og der skal sandsynligvis sættes nye farver af. Endelig vil de nuværende lampetter blive udskiftet. 2. pinsedag - med morgenkaffe, fløjte og violin. De sidste mange år har vi holdt udflugtsgudstjeneste på 2. pinsedag. Denne tradition bryder vi i år ved at blive i kirken. I stedet byder Menighedsrådet på morgenkaffe kl. 9:00 i konfirmandstuen ved Præstegården. Der vil være kaffe og morgenbrød. Sommerudflugt til Unewatt i Angel Året sommerudflugt fredag den 10. august går til Unewatt lidt syd for Glücksborg. Unewatt er et frilandsmuseum og består af gårde og bygninger, som er bevaret og vedligeholdt i den skikkelse, de havde i 1800-tallet. Her er bl.a. en museumsgård, en vindmølle og et vandmølleanlæg i Og til gudstjenesten vil musikken komme fra tværfløjte og violin. Siden 1873 har orglet spillet til 7680 søndagsgudstjenester, men denne 2. pinsedag 2001 har vi givet det fri og i stedet bedt Ida Larsen og Mette Purup spille til gudstjeneste. Kirkens Sommerkoncert Blaagaard Kammerkor har på repertoiret klassiske korværker fra renæssance til nutid med navne som bl.a. Bach, Beethoven, Britten og Holmboe. Koret består af tyve sangere under ledelse af Erik Dynesen. Det har gennem årene turneret i Danmark og i en lang række europæiske lande. forbindelse med en af gårdene. Efter besøget på Unewatt finder vi et hyggeligt traktørsted, hvor vi kan få eftermiddagskaffen og lægger vejen hjem med båd over Flensborg Fjord. Pris for turen vil være 60 kr., som dækker entre og kaffe med brød og bådfart. Alle der har Vi har bedt koret komme og give koncert i Svenstrup Kirke Søndag d. 1. juli kl. 19:30. Der er gratis entre. Juni 2001 Side 9 af 16 E SvenstruPPe

10 lyst er velkomne til at tage med på turen. Opsamling i Svenstrup kl. 12:00 - busstoppestederne ved Kløvertoften og Skolen. I Stevning kl. 12:10 - busstoppestedet. Hjemkomst ca. kl. 18. Tilmelding til Nis Mathiesen , Hans Peter Johansen Jørgen Nicolajsen senest den 8. august KIRKEBIL Kirkebilen bestilles hos GF-Taxi på telefon senest dagen før gudstjenesten. "Kirkebil" er til rådighed for enhver, der ikke selv kan skaffe sig transport til kirke. BESØG AF PRÆSTEN Mennesker, der ønsker besøg, er velkomne til at henvende sig. Det gælder besøg i hjemmet såvel som på sygehus og på plejehjem. På samme måde kan man lave aftale om personlig samtale i Præstegården. KIRKENS HJEMMESIDE Kirken har oprettet en hjemmeside som kan findes via denne portal. Der er i øvrigt link til siden fra Nordborg Kommunes samt fra Svenstrup og Stevnings Hjemmesider. Kirkens hjemmeside indeholder almindeligt kirkenyt om arrangementer, gudstjenestetider, menighedsrådets mødereferater, relevante adresser, telefonnumre o.s.v.. Hjemmesiden redigeres af Jesper Bloch Olsen. MENIGHEDSRÅDETS MEDLEMMER Bente Pedersen, Ejvind Bojsen Jonna Olsen, Maja Jørgensen, Thomas Damgaard, Carl Chr. Schink Jette Wolff, Kristensen, Peter Ruge Kommende møder: den 19. juni. 19:30. Menighedsrådets møder er offentlige og afholdes i Konfirmandstuen ved Præstegården. KIRKEGÅRDEN Graver og kirketjener Torben Nielsen træffes i arbejdstiden på kirkegården og på telefon Peter Ruge DØBTE Camilla Fynbo Hansen, Svenstrup Claus Bonde, Thorup Louise Dyrholm, Vester Nebel Rasmus Guldborg Pedersen, Flensborg Dennis Johansen, Svenstrup Sebastian Garbrecht Guldborg, Guderup FERIE. Sognepræst Peter Ruge holder ferie i følgende perioder. Den 12. juni juni, den 15. juli juli og den 6. august august. Henvendelse angående attester og kirkelige handlinger til Sognepræst Ole W. Sørensen, Oksbøl, Tlf VIEDE Anne Holst Crawack og Bjarne Lyck Crawack, BEGRAVEDE Herluf Valbjørn, Anna Nissen, Stevning Dybbøl Stevning Juni 2001 Side 10 af 16 E SvenstruPPe

11 Lokalhistorisk forening Lokalhistorisk forening for Svenstrup sogn I forbindelse med Majfesten på Alsingergården havde vi en udstilling, hvor vi bl.a. viste nogle billeder fra tørvefremstilling på Chr. Bondes gård i Hjortspringkobbel. Chr. Bondes søn, Hans Christian, som i dag bor i Guderup, har skrevet en udførlig beretning om denne industri, som der ikke var ret mange af her på Als. Det var mere udbredt i Sønderjylland på egnen omkring Kliplev. x 10 cm og 6 cm i højden. Deri fyldte vi den æltede grød, og så løftede vi rammen op. Der lå så et antal tørv, som nu skulle ligge og tørre. Det blev vi ved med i mange dage, indtil vi mente, vi havde nok til os selv. Derefter blev tørvene vendt om på siden for bedre at kunne tørre, og til sidst blev de ringlet. Det vil sige, tørvene blev stablet i runde stabler oven på hinanden ca. 50 tørv i hver stabel, for at de bedre kunne tørre. Her er H.C. Bondes egne ord: TØRVEMOSEN Den 1. September 1939 begyndte anden verdenskrig. Krig betyder mangel på varer og en mængde rationering. Det gælder også brændsel, f.eks. træ fra skoven og kul og koks. Min far, Chr. Bonde, Hjortspringkobbel, nu Hjortspringvej 26 havde en mose, ca. midt imellem Stevning og Svenstrup, lige ved den gamle amtsbane. Min far kunne huske, hvordan det var at grave tørv i første verdenskrig, og derfor skulle vi prøve, om vi kunne få dem til at hænge sammen. Sommeren 1940 gik vi i gang med skovl og spade, Vi gravede noget tørvejord op og stampede i det med fødderne, fyldte noget vand på, skovlede i det og stampede mere, så det blev en passende grød. Så læssede vi det på en trillebør og kørte det hen på tørrepladsen, det vil sige græsjord, hvor vi havde en ramme med mange smårammer i. Disse små rammer havde en størrelse på 23 Vores gamle post, Lorenz Nielsen, ville gerne grave tørv i vores mose, det fik han lov til, men han måtte ikke gå helt alene ved de dybe tørvegrave for sin kone, Lena. Enden blev, at vi også lavede tørv til posten. Rygterne gik, at når vi kunne lave tørv til posten, så kunne vi lave til så mange andre. Jeg var dengang 14 år, min far og mor, en karl og pige, og så hjalp Hans Steffensen fra Sønderlund os. Denne sommer lavede vi stk. tørv. Det var et stort arbejde. Det eneste vi mekaniserede var: Når vi havde gravet en god stak tørvejord op, så trak vi nogle kvier i det for at ælte det, men det var bedre at ride i det med en hest, og så gøre det sidste med benene. Det blev vinter igen og mere mangel på brænde. Folk snakkede om tørv og bestilte tørv. Enden blev, at vi fik lavet en æltemaskine. Nu var vi heldige, for få år før krigen blev der opsat en el-ledning fra Hjortspring til Enegård, der ligger nærmere ved Egevej. Denne ledning gik forbi vores mose. Derfor kunne vi få vores elmotor til at Juni 2001 Side 11 af 16 E SvenstruPPe

12 trække æltemaskinen. Der var en mand, som gravede tørvejorden op, en anden mand fyldte den i maskinen, en vand-pumpe pumpede vand i hele tiden. Dette skulle manden regulere ved at fylde tørvejord i hele tiden i den ene ende og så kom der en passende grød ud i den anden ende, grøden løb ud i en stor kasse. Derfra skulle det skovles op i en tohjulet kærre, en kåe, og køres ud på tørrepladsen. Der stod så en anden mand med 4 rammer á 50 stk.. Køremanden skulle nu hjælpe at løfte rammerne op en af gangen, og så kunne den tohjulede vogns grød tippes ned over de 4 rammer og blev så jævnet ud. Således var der 3 og sommetider 4 mand, der kørte med vogne, alt afhængig af, hvor langt der var til tørrepladsen. I løbet af en uges tid var der så andre mennesker, der skulle vende tørvene og efter yderligere en uges tid kunne de blive ringlet, altså sat i stakke. Jeg husker ikke helt, hvor længe de stod, men selvfølgelig var det afhængig af vejret. Der skulle bruges 4-5 tdr. land til tørreplads, der kunne bruges en 3-4 gange i løbet af sommeren. Sæsonen var fra 1. Maj til 1. August. Det var ikke godt at begynde før, og efter 1. August var der ikke tørrelse nok i luften. Tørvene blev ikke tørre nok, det er prøvet flere gange. Det var også passende at holde op på den tid, for alle disse folk kunne så få høstarbejde på gårdene. Det hele ser lidt molboagtigt ud, men det varede flere år før de fandt ud af, at en transportør kunne tage mulden med op fra tørvegraven, så kunne der spares en mand til at fylde i maskinen og det var da også lettere. (Fortsættes i næste nummer..) Spejderne - Ulvenyt I de mørke aftener har vi fået malet vores ulvelokale med flotte jungledyr, så vi rigtig kan komme i stemning til fuldmånemøde. Så har vi leget sygeplejerske og fået et mærke for det. Vi havde Sct. Georgsgudstjeneste i Svenstrup Kirke for alle KFUM-spejderne på Als og var næsten 100 til saft og kage i Præstegården bagefter. Årets bæver- og ulveturnering foregik i Nordborg mod alle de andre bævere og ulve fra Als. Og Hjortspring ulve fik to 2. præmier for opgaveløsning og samarbejde. Vi har også forberedt vores store jubilæumsfest. Den må I læse om i næste blad. Så skal vi rigtig nyde naturen i Fippes hul og finde dyrespor og afmærkninger og lave bål. Vores sommerafslutning foregår ved Sandvig med familien og efter Sct. Hans skal vi på Junglelejr i Houens Odde ved Kolding og møde Baloo og på safari. Det glæder vi os meget til. Efter sommerferien har vi plads til lidt flere ulve så har du lyst til at prøve spejderlivet og går du da i 2. 4 klasse, er du velkommen til at besøge os ved et ulvemøde i spejderhytten Bærensmølle onsdage kl til Du er velkommen til at ringe til Mona Boysen, tlf for at høre nærmere. Rigtig god sommer fra 20 ulve Hanne, Carsten og Mona Juni 2001 Side 12 af 16 E SvenstruPPe

13 Skt. Hans ved Himmark Strand Traditionen tro tænder vi Sct. Hansbål på stranden igen i år. 23. JUNI 2001 NYT NYT!!!!! Kl Minibål til børnene. Bagning af snobrød. Vi popper popcorn i dåser. popcorndåser BÅLET TÆNDES ca Båltale ved Asta Broesby-Olsen Juni 2001 Side 13 af 16 E SvenstruPPe

14 Dagplejernes Dag udleveret en bompose af Lissie selv og det vakte stor glæde blandt børnene, Lissie fik også benyttet lejligheden til, at snakke med børnene, mens de nød lidt af deres bomposer. Vi spadserede så tilbage til Bente, hvor vi fik kaffe, rundstykker og boller, mens vi alle opholdt os i haven og nød det utrolige dejlige solskinsvejr. Børge Meier (Byens frisør) havde sponsoreret en is til samtlige dagplejebørn, som faldt på et meget godt sted, da solen jo varmede alle godt igennem. Dagplejernes dag. Vi vil her berette lidt omkring, at vi har afholdt dagplejernes dag den 9. maj 2001 her i Svenstrup, hvor vi startede dagen med, at mødes nede ved Bente. Her pyntede vi så barnevognene med blomster og grønne grene samt fik alle vores dejlige dagplejebørn iklædt ens T-shirts og kasketter. Klokken 9:00 var alle dagplejere og børn klar til afgang, hvor vi spadserede ned til Lissie s butik, her fik børnene Inden formiddagen var omme, blev der serveret kagemand fra Henrik's Bageri i Guderup med masser af bom på til endnu en glædelig overraskelse for alle vores børn. Vi vil slutteligt sige vores 3 sponsorer (Henrik's Bageri, Børge Meier og Lissie's Butik) mange tak for de fine sponsorater til dagplejerne og deres børn i Svenstrup. Mange hilsner Dagplejerne i Svenstrup. Budbringer Opvaskemaskine sælges Bauknecht - SuperGrøn 49 XD ca. 7 år gammel - virker fint. Prisen kan vi snakke om. Henvendelse til Dorthe Johansen Mølletoften 3, Svenstrup Tlf. nr Pigecykel sælges Pink 20 cykel med cykelkurv, pris 300 kr. Dukkevogn sælges Brio dukkevogn med dyne og pude, pris 500 kr. Rulleskøjter sælges Inlineres str. 31, 35, 38, pris 50 kr. pr. par. Henvendelse til Ulla Steimel Petersen Nordborgvej 109, Svenstrup Tlf Juni 2001 Side 14 af 16 E SvenstruPPe

15 Svenstrup Forsamlingshus Høstfest Støtteforeningen i Svenstrup Forsamlingshus afholder Høstfest Lørdag den 29 september Sæt et kryds i kalenderen allerede nu. Endelig program sendes ud senere. Annonce Trænger du til at få Tryk på helbredet Så henvend dig trygt til Vivi Madsen Mølletoften 4 Tlf.: Og bestil en tid Juni 2001 Side 15 af 16 E SvenstruPPe

16 Aktivitetskalender..juni 2001 Søndag d. 3. juni kl. 10:00 Gudstjeneste - Pinsedag Svenstrup Kirke Mandag d. 4. juni kl. 9:00 Menighedsrådet byder på morgenkaffe Konfirmandstuen kl. 10:00 Gudstjeneste 2. Pinsedag Svenstrup Kirke kl. 12:00 Ringrideroptog starter Himmark Søndag d. 10. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 17. juni kl. 9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke Tirsdag d. 19. juni kl. 19:30 Møde i Menighedsrådet Konfirmandstuen Onsdag d. 20. juni..sidste frist for indlæg til E SvenstruPPe juli / august udgave Torsdag d. 21. juni kl. 18:00 Skolens afslutningsfest Hjortspringskolen Svenstrup Fredag d. 22. juni Sidste skoledag før Sommerferien..HURRA! Lørdag d. 23. juni kl. 20:00 Sct. Hans bål (Ungdomsforeningen) Himmark strand Søndag d. 24. juni kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Fredag d. 29. juni..udkommer E SvenstruPPe juli / august nummer Søndag d. 1. juli kl. 8:30 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Kl. 19:30 Kirkens Sommerkoncert Svenstrup Kirke Søndag d. 8. juli kl. 10:00 Gudstjeneste Svenstrup Kirke Søndag d. 15. juli kl. 9:00 Gudstjeneste (Ole W. Sørensen) Svenstrup Kirke (...uden ansvar) Mangler din næse også snart andre duftindtryk end dem fra Svenstrup af?.så er det jo godt, at vi snart har sommerferie! Juni 2001 Side 16 af 16 E SvenstruPPe

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker Maj * Juni * Juli * August 2014 NYT FRA PASTORATET Velkommen til dette første Sognebladet for Karrebæk og Fodby kirker. De to menighedsråd er blevet enige om at udgive

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø

Fra 6. klasses Teaterforestilling Skattenes Ø April 2001 Nr.3 /25.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Lokalhistorisk Forening en hychle avden 3 Kafe93 Genbrugsen 3 Påskeudstillinger Alsingergården 4 Stolbroladen 4 Riecks Arkæologiske

Læs mere

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang

.sådan kan man også bo! November 2000 Nr.9 /24.årgang November 2000 Nr.9 /24.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Svenstrup Forsamlingshus Rengøringshjælp søges 3 Værelser udlejes 3 Svenstrup Vandværk Vigtig meddelelse 3 Nyt fra Kirken

Læs mere

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl

Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Årgang 24. År 2011 Samuelsgården. Skolevænget 19 6840 Oksbøl Telefon: 79 94 73 44 3 kl. besked/telefonsvare 79 94 73 43 Fax nummer: 79 94 73 36 Hjemmeside: www.samuelsgaarden.dk E-mail: Samuelsgaarden@varde.dk

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 5. Årgang nr. 30 januar / februar 2015 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer

SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer SOMMERFERIEN, DER GIK og skoleåret, der kommer Velkommen tilbage Kære alle, Så er sommerferien endegyldigt forbi og et nyt skoleår venter. Vi går det nye år i møde med 45 elever et plus på tre elever i

Læs mere

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk

OPSLAGSTAVLEN. www.scthanserne.dk Marts 2006 2 OPSLAGSTAVLEN www.scthanserne.dk Generalforsamling torsdag 16. marts kl. 19.30 Sidste tilmelding til Eventyrløbet søndag 23. april Teater & Natmad Fredag 19. maj kl. 19.30 Eventyrløbet torsdag

Læs mere

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni

Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter. Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Aktiviteter første halvår 06. januar - 26. juni 2015 Valdemarshus, stedet hvor vi alle mødes Information om Valdemarshus Sundheds- og Aktivitetscenter Centret

Læs mere

Kirkenyt maj og juni 2015

Kirkenyt maj og juni 2015 Kirkenyt maj og juni 2015 Tag med på sommerudflugt Spændende seværdigheder og hyggelig middag - tag med kirken på sommerudflugt den 18. juni. Turen går til Nedre Dråby Kirke, Jægerspris Slot, J. F. Willumsens

Læs mere

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst

Dus Mellervang. Årets Karneval i Aalborg Øst Årets Karneval i Aalborg Øst www.mellervangskolen.dk Nyhedsbrev Juni Læs om Årets karneval 3.klasse på koloni Legefidusen i hesteskoen 2.klasses overnatning i dus BEMÆRK DUS-avisen kan kun ses på Mellervangskolens

Læs mere

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015

TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 TIL FRIVILLIGE PÅ HOSPICE SJÆLLAND NYHEDSBREV MAJ 2015 Kære alle, Med disse smukke blomstrende grene plukket af Lena Løbner - vil jeg ønske jer en god maj måned. Så kan jeg fortælle jer, at jeg er blevet

Læs mere

Kirkenyt juli og august 2015

Kirkenyt juli og august 2015 Kirkenyt juli og august 2015 Orgelkoncert med Frantizek Vaincek Den internationalt anerkendte organist Frantizek Vanicek holder koncert i Strandmarkskirken søndag den 23. august. Der er gratis adgang til

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk

Vanløse Frikirke. Kirkeblad maj-juni 2015. www.vanløsefrikirke.dk Vanløse Frikirke www.vanløsefrikirke.dk Kirkeblad maj-juni 2015 LÆS OM: 1. Peters Brev Bøn på St. Bededag Festlige begivenheder Kr. Himmelfartsudflugt Sommerstævne og lejre Børnekirkeovernatning Informationsmøde

Læs mere

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com

SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com Næste Aadum Nyt udkommer i uge 5. Sidste frist for aflevering: FREDAG D. 23/1-15 til Dagmar Vestergaard, Tøstrupvej 13, 9737 6035, djvestergaard@bbsyd.dk SE DE SIDSTE NYHEDER PÅ www.aadum.com HUSK!!!!

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011

KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE. Juni, Juli, August 2011 KIRKEBLADET ØSTER VELLING-HELSTRUP-GRENSTEN SOGNE Nr. 2 Juni, Juli, August 2011 48. årg. Det er et kirkeblad om årets konfirmation, indbydelse til udendørsgudstjeneste og med masser af nyt om navne Først

Læs mere

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege

ARV. Luciaoptog. www.furbib.dk. barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner. klassikere brætspil rim & remser sanglege Luciaoptog Nattergalen skal findes sæsonprogram børn efterår 2015 furesø bibliotek & borgerservice Zebra-ze-ze ARV Brætspilscafé Mis med de blå øjne R barndommens gade skikke eventyr genkendelse traditioner

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

for Lyne Sogn Februar 2015

for Lyne Sogn Februar 2015 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Februar 2015 Nedbrydning af gødningshus 2014 Indhold: * Bork Præstegård: Skumringstime * Lyne Kroket & Petanqueklub: Generalforsamling

Læs mere

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang

Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Marts 2006 Nr.2 /30.årgang Indhold side Kommentar 2 Redaktion & Kontaktudvalg 2 Ungdomsforeningen Teaterforestillinger 3 E Svenstruplaug Bredbåndsforbindelse? 4 Nyt fra Kirken Folkekirkens Nødhjælp 6 Guldkonfirmation

Læs mere

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk

April 2009. Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk April 2009 Læs i dette nummer: Ny konstituering Ny hjemmeside mm. Arbejdsopgaver Tilskudsmuligheder Vedlagt i dette nummer: Formandens beretning Info fra Vandværk Side 1 Den nyvalgte bestyrelsen har på

Læs mere

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker

SOGNEBLADET. Karrebæk * Fodby Kirker SOGNEBLADET Karrebæk * Fodby Kirker August * September * Oktober * November 2014 NYT FRA PASTORATET Høstgudstjenesten i Karrebæk kirke. Søndag den 21. september kl. 10.30, er der høstgudstjeneste i Karrebæk

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Krejbjerg - Nyt September 2015

Krejbjerg - Nyt September 2015 Krejbjerg - Nyt September 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn HØSTFEST Lørdag, den 19. september kl. 19.00 holdes årets høstfest i Krejbjerg Forsamlingshus. I år prøver vi at gøre det på

Læs mere

Nyhedsbrev. august september oktober

Nyhedsbrev. august september oktober Nyhedsbrev august september oktober Gudstjenester i Jerne og Skads Kirke J - JERNE KIRKE S - SKADS KIRKE Søndag den 2. august 9. søndag efter Trinitatis Søndag den 27. september 17. søndag efter Trinitatis

Læs mere

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD

JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD JEGERUP SOGNS MENIGHEDSRÅD Menighedsrådsmøde tirsdag den 10. december 2013 kl.19.00 i Præstegården Tilstede: Birte Stark, Ragnhild Starb-Nielsen, Ejner Jensen, Anni Greis Andersen, Asta Iversen, Henny

Læs mere

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar!

Nyt fra 0. årgang. Nyhedsbrev Fritterhøjen uge 46+47 2010. Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Nyt fra 0. årgang Så kan det godt blive december 0. årgang er klar! Aktiviteter: I denne uge har flere børn været forbi 0.B. hvor man kunne være med til at synge, danse og lege en masse dejlige julesange.

Læs mere

for Lyne Sogn December 2014

for Lyne Sogn December 2014 Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn December 2014 Bedsteforældredag i Børnebo Indhold: * Lyne Kirke/Vennekredsen: Per Nielsen * Vennekredsen: Julehygge i fælleshuset

Læs mere

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV

TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV TAGENSBO KIRKES NYHEDSBREV Tagensbo kirke Landsdommervej 35 2400 NV telefon 3581 1977 mail: kest@km.dk Tak for det gamle år - vi glæder os til 2015 sammen med jer! Læs længere nede om årets første brunchandagt,

Læs mere

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4

KIRKENYT PADESØ SOGN. Orgelindvielse den 20. september. 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 KIRKENYT PADESØ SOGN 17. årgang Efteråret 2015 Nr. 4 Orgelindvielse den 20. september Projekt nyt orgel Høstgudstjeneste med orgelindvielse og frokost I juni kom det nye orgel så på plads i Padesø Kirke.

Læs mere

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650

Helenenyt. Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 nr 9 - september 2013 Helenenyt Nr. 9 (september - årgang 24) Plejehjemmet Helenesminde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Tlf 39105650 Ansvarshavende: Maj Greifenstein tlf: 29347195 eller 39105651 email:

Læs mere

Program for legestuen ved Fredens Kirke

Program for legestuen ved Fredens Kirke Program for legestuen ved Fredens Kirke Forår 2014. Legestuen foregår året rundt (undtaget i ferierne; sommerferie juli-august) Legestuen er et tilbud til alle børn fra 0 år til 6 år sammen med mor / far

Læs mere

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af.

Det er blevet til mange spændende aktiviteter, ud over de kirkelige handlinger, som jeg holder meget af. Kirkeblad sommeren 2008 Afskedshilsen Tiden er nu inde til at skrive en lille afskedshilsen midt i alle flyttekasserne. Tiden er inde til at sige farvel og tak for den tid vi har været her i Fjellerup

Læs mere

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE

100 ÅRS FØDSELSDAG DEN 28. AUGUST 2011. for K9 - FDF FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00. er vi alle inviteret til I ANNA KIRKE MAJ - AUGUST 2011 ANNA SOGNS KIRKEBLAD 100 ÅRS FØDSELSDAG for K9 - FDF DEN 28. AUGUST 2011 er vi alle inviteret til FESTGUDSTJENESTE KL. 10.00 I ANNA KIRKE Efter gudstjenesten tager vi sammen ud i hytten

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Kirkenyt september og oktober 2014

Kirkenyt september og oktober 2014 Kirkenyt september og oktober 2014 Foredrag med Camilla Munch Kom og hør om søværnets indsats i Syrien - og om livet ombord på søværnets krigsskibe. Foredrag med Camilla Munch torsdag den 11. september

Læs mere

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015

TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 TOFTEPOSTEN Nyhedsblad om livet i Toftehaven april/maj/juni 2015 Redaktion: Berit Olsson Indlæg til Tofteposten skal være redaktionen i hænde senest d. 15. i måneden Adresse: Plejecenter Toftehaven Nygårdsvej

Læs mere

Nyhedsbrev uge 14 2015

Nyhedsbrev uge 14 2015 Nyhedsbrev uge 14 2015 Så er tiden sat til sommertid og de andre sikre forårstegn som bl.a. vibens komme og anemoner i skovbunden. Enkelte beboere har nydt de første dejlige solskins timer på terrassen

Læs mere

www.bylderup-online.dk

www.bylderup-online.dk Du finder dette blad også på: www.bylderup-online.dk Burkal Bylderup Seniorklub www.bylderup-online.dk Sæson: 2013 2014 Samvær, omsorg, hygge, gymnastik, kortspil, petanque, kegling, sang, computer og

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

UGEBREV nr. 77 uge 24

UGEBREV nr. 77 uge 24 UGEBREV nr. 77 uge 24 Årgang 5 Samlæsning På en lille friskole som vores, er det en grundbetingelse, at vi skal samlæse klasserne, så de forskellige årgange har undervisning sammen. Det er en fin ting,

Læs mere

ARENDSE NYT Juni 2013

ARENDSE NYT Juni 2013 ARENDSE NYT Juni 2013 Sankt Hans 23. juni 2013 Indholdsfortegnelse Juni 2013 Forside Indholdsfortegnelse Forstanders indlæg Nye Priser Velkommen til nye medarbejdere Fødselsdage Referat af beboermøde April

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år.

Med dette indikerer jeg også at vi er en solid klub med faste traditioner. De fleste medlemmer har været medlemmer i rigtig mange år. Beretning 2014-15 Vi har netop sluttet sæson nr. 21 og alle hold er afsluttet. Sjovt nok har vi en slags 50 års jubilæum, idet Hanne har været instruktør i 21 år, Hans i 19 år, og Birthe i 10 år. Det er

Læs mere

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger

Medlemsblad for Specialklubben for Udenlandske Tumlinger UDENLANDSKE Wiener Tumling: blå med bånd. Anders Pedersen Skælskørvej 101 4261 Dalmose. Tlf.: 58 18 80 94 tumlinger Tysk Nonne: sort, blå, sølv, rød og gul. Niels Hansen Helsingevej 98 a 3300 Frederiksværk

Læs mere

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram

BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1. Kort byfestprogram BORBJERG HVAM BYFEST 2013 Side 1 Kort byfestprogram Borbjerg - løbet Pladespil Bilorienteringsløb Friluftsgudstjeneste Familiedag Kæledyrsudstilling flagkonkurrence Gadedysten Fodboldkampe Stjerne for

Læs mere

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse

NYHEDSBREV for resten af august 2015. En ny begyndelse NYHEDSBREV for resten af august 2015 En ny begyndelse Sommeren går nu på hæld og en ny sæson i kirkens arbejde går i gang. Også i efteråret vil vi arbejde på at blive et udadrettet fællesskab med Jesus

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

Nyhedsbrev. uge 45 2014

Nyhedsbrev. uge 45 2014 Nyhedsbrev uge 45 2014 Så er det blevet efterår, bladene har fået en anden farve og falder af træerne. Klokken er sat 1 time tilbage, og det betyde, at vi for en kort tid får lysere morgener men tidligere

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu

Aa-Strand. Sommerhøjskole 2015. Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Aa-Strand Sommerhøjskole 2015 Aa Strand Å Strandvej 75 5361 Ebberup www.nordfyns.nu Indholdsfortegnelse Sommerhøjskole 2015 Side 2 Praktiske oplysninger Uge 28: Ferieuge i farver Uge 29: Kreativ hygge

Læs mere

Årskalender 2014 2015

Årskalender 2014 2015 Årskalender 2014 2015 Version 1.0 opdateret den 28. juni 2014 August 11. Første skoledag 9.00 Alle møder ind. Alle mødes ved flagstangen og 0. klasse hjælper med at hejse flaget, mens vi synger I Østen

Læs mere

Skolebussernes holdeplads

Skolebussernes holdeplads www.norreskov-skolen.dk Nørreskov-Skolen, den 7. november 2012 Nyhedsbrev nr. 44 Fra skolebestyrelsen: Skolebestyrelsesmøde I sidste nyhedsbrev bragte vi en oversigt over skolebestyrelsesmedlemmerne. Der

Læs mere

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer

Nyhedsbrev. Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Til alle fritidsklubmedlemmer Nyhedsbrev Til alle fritidsklubmedlemmer Så er det tid for tilmelding, til rollespillet i Alslev, kolonien i Givskud, og årets grillfest. Der sker altid noget i klubben. Så er sommeren over os og vi skal

Læs mere

NYHEDSBREV OKTOBER 2014

NYHEDSBREV OKTOBER 2014 NYHEDSBREV OKTOBER 2014 Oktober måned er budt velkommen og efteråret har givet os mange dejlige timer udenfor i solskin, regn og blæst :- ) Vi nyder at være ude, og børnene er begyndt selv at efterspørge

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet

for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn April 2015 Projekt byforskønnelse, fliser foran Hotellet Indhold: * Sdr. Vium: Byttemarked * Dagli Brugsen: Generalforsamling

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN. ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale 1. jan Ki, Tr 6. jan Aftengymnastik

Læs mere

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold:

for Lyne Sogn Maj 2014 Indhold: Til: Samtlige husstande kontorer butikker AKTIVITETSKALENDER for Lyne Sogn Maj 2014 De gamle skilte på hotellet Afholdshotel fra 1914 til 1970 Indhold: Krocketklubben. Avisindsamling. Støtteforeningen

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed

Sdr. Nærå. Juni Juli August September 2014. Valgmenighed Sdr. Nærå Juni Juli August September 2014 Valgmenighed Kære alle Tak for en god generalforsamling. Og tak for vores lille værksted, dejligt, at høre jeres stemme. Nu er det blot at trække de gode forslag

Læs mere

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt

ARRILD NYT. Infobrevet. No. 1. - 4. kvartal 2011. Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt ARRILD NYT Infobrevet No. 1. - 4. kvartal 2011 Husk løbende at tjekke arrild.infoland.dk for seneste nyt Nyt infobrev til alle i Arrild sogn Som et nyt tiltag i Arrild sogn, vil støtteforeningen for Arrild

Læs mere

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev

Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Vejrum-Viskum Friskole og Fribørnehave - Nyhedsbrev Fredagsbrev uge 23-2012 Side 1 Indledning Side 3 Filuren Side 2 Side 4 Kalender, kontakt mm. Side 2 Pressemeddelelse Side 6 Balloner og Gud Så blev det

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse

E`Svenstruplaug. Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens. 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse Referat fra bestyrelsesmøde d. 19-05-2015 kl. 19 hos Mogens Afbud.: 1. Referat. Referat fra bestyrelsesmødt den 07-04-2015 blev godkendelse 2. Orientering v. Børge da formanden var fraværende : Havde alle

Læs mere

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol

Dagsorden. 1. Dagsorden: 2. Referat: 3. Godkendelse af: 4. Valg af: 5. Opfølgning: Rudkøbing - Simmerbølle Menighedsråd. Beslutningsprotokol Blad nr. 82 Dagsorden Tilstede: Janne (JRP). Jens Christian (JCB), Kirsten (KKO), Kjeld (KM), Lars (LF), Tine (TS), Tom (TVS), Vibeke (VW), Helle (HJ), Kisser (KW), Mai (MBA), Benny (BR) Afbud: Anders

Læs mere

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn

Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen et godt tilbud til dit barn Lyngholmskolen er et resultat af en vellykket skolefusion mellem Bybækskolen og Stenvadskolen. Lyngholmskolen bygger på anerkendende pædagogik. Det betyder at

Læs mere

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder

NYT HERSKINDSKOLEN. Fra skoleleder Juletræet er ikke en særlig gammel tradition i Danmark D E C E M B E R 2 0 1 1 NYT HERSKINDSKOLEN Traditionen med at hente et juletræ ind i stuen og pynte det med lys stammer fra Tyskland - og den tradition

Læs mere

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1

DEN 2008. KNU November. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314. Sct. Georgs Gildet Ølstykke. Side 1 KNU November DEN 2008 Sct. Georgs Gildet Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 30. Årgang Nr. 314 Side 1 Kaj Normann Andersen Anne-Grete Langaard Annie Andersen Ove Søtofte 10 November 22. November 22.

Læs mere

Lokalcenter Fuglebakken

Lokalcenter Fuglebakken Aktiviteter på Fuglebakken Ann Toustrup Eriksen, Leder af plejebolienheden Fuglebakken Der er mange aktiviteter på Fuglebakken, og de er meget forskelligartet, da der er mange forskellige ønsker. Såfremt

Læs mere

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015

HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 HUSAVISEN STENSTRUP September / oktober 2015 Informationer Stenstrup Dagcenter: Åbent hverdage kl. 10-15 Afbud ved kørsel: Ring til Vester Skerninge Bilerne på tlf. 6224 2048 Øvrige afbud gives til Dagcenter:

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet

OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet OBS!! Nyt i Bakkenyt: fælles kalender nederst i nyhedsbrevet Hørning d. 1.2.2012 Kære Forældre Vinterferie I uge 7 er der pasning på Højbo SFO. Der er ingen tilmelding, åbningstiderne er som vanligt fra

Læs mere

Klubblad Januar Juli 2015

Klubblad Januar Juli 2015 Klubblad Januar Juli 2015 Åbningstider i klubben Mandag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Tirsdag: 14.00-18.00 (21.00 for 6.-8. klasse) Onsdag: 13.00-18.00 Torsdag: 13.00-18.00 Fredag: 13.00-17.00

Læs mere

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus

Velkommen til. Forsamlingsgården Sundeved. Vester Sottrup. Dit lokale kulturhus Velkommen til Forsamlingsgården Sundeved Vester Sottrup Dit lokale kulturhus 2014 Foreningen for Forsamlingsgården Sundeveds formål: - At bevare Forsamlingsgården som et socialt og kulturelt samlingssted

Læs mere

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne

Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Kirkebladet Nr. 4-25. årg. Septemper Oktober November 2015 Øsløs Vesløs Arup Sogne Navne og adresser: I ferie- og vakanceperioden kan man rette henvendelse til følgende: September og november måned: Asger

Læs mere

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014

NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 NYHEDSBREV OG SKOLEBESTYRELSENS ÅRSBERETNING JUNI 2014 Så er endnu et skoleår ved at være gået. Hvor blev det år lige af!!!! Det er fantastisk dejligt vejr, solen skinner og børnene hygger sig i skolegården.

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14

Astrid Krog Alberte Klessner Martin Hansen Grenaa Gymnasium Folkemødet 2014 28-06-14 Folkemødet 2014 Folkemødet er en årlig politik festival, som finder sted på solrige Bornholm. Folkemødet er fyldt med spændende, indholdsrige debatter og events. Ved Folkemødet 2014 var vi 5 elever så

Læs mere

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget

Aftenens debatpunkt: Hvad vil vi med musikken i kirken? Oplæg ved Karsten. Fremlagt og vedtaget Åby Sogns Menighedsråd Åbyhøj, 15. april 2015 Protokol af offentligt menighedsrådsmøde Tirsdag d. 28. april 2015 kl. 17.15. Indledning: Karsten Oprydning: Jesper, Thorkild Afbud: Thorkild Det officielle

Læs mere

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet.

KNU Juni DEN 2013. Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361. Ølstykke. Ølstykke. Sct. Georgs Gildet. Sct. Georgs Gildet. KNU Juni DEN 2013 Sct. Georgs Gildet Sct. Georgs Gildet Ølstykke Ølstykke Sct. Georgs Gildet i Ølstykke 36 Årgang Nr. 361 Side 1 Lisbeth Christensen Lis Larsen Ruth Pedersen Peter Hovgaard-Jensen Poul

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst

sognepræst Birgit Lundholm, Kl. 12.15 sognepræst Birgit Lundholm, sognepræst Kl. 10,30 Birgit Lundholm, Kl. 09.00: sognepræst Nyhedsbrev fra Hune sogn Nr.3. februar. 2015 Dato: Dagen navn Hune Kl. Prædikant Rødhus kl. Prædikant: 15. februar Fastelavn Kl. 10.30 Birgit Lundholm, 22. februar 1. søndag i fasten Kl. 12.15 Birgit Lundholm,

Læs mere

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen

Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Servicedeklaration for Værkstedsgården i Handicapafdelingen Værkstedsgården, Kastanievej 28, 5900 Rudkøbing Telefon 6351 6605 Email: vaerkstedsgården@langelandkommune.dk Hjemmeside: vaerkstedsgaarden.langelandkommune.dk

Læs mere

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012

Nyhedsbrev FDF SÆRSLEV. Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10. December - Januar - Februar 2012 yhedsbrev December - Januar - Februar 2012 Denne gang kan du læse om lederne planer for det nye år! Læs om juleweekenden s. 10 FDF SÆSLV Indhold FDF-Info Side 3 yt fra Kredslederen Side 4 yt fra Bestyrelsen

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens

Hurtigt overblik. Søndag d. 7. september: Vendelbomål Vendsysselgildet. Søndag d. 5. oktober: Med lama og hest til Amazoneflodens SØNDAGSCAFÉ I SCT. OLAI SOGNEGÅRD PROGRAM 2014/2015 SØNDAGSCAFÉ KIRKEKONCERTER ANDRE ARRANGEMENTER SCT. OLAI SOGNEGÅRD SKAGENSVEJ 210, HØJENE Arrangør: Sct. Olai menighedsråd Hurtigt overblik Søndag d.

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE

Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Å STRAND SOMMERHØJSKOLE 2013 OPLEVELSER SAMVÆR KREATIVITET HUMOR FÆLLESSKAB NORDFYNS HØJSKOLE Nordfyns Højskole Fælledvej 11 5400 Bogense Telefon 648 132 80 KONTOR@NFHS.DK INDHOLDSFORTEGNELSE SOMMERHØJSKOLE

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem

2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem 2015 Velkommen til Lundely Fritidshjem Nr. 1 Nr. 22 N. W. Gadesvej 1 + 22 3480 Fredensborg Tlf. 7256 2600 Fredensborg 2015 Velkommen til LUNDELY FRITIDSHJEM Lundely er et stort fritidshjem og en del af

Læs mere