Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed"

Transkript

1 Unges rådsøgende internet-adfærd omkring sundhed Rapport udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Københavns Kommune

2 Udarbejdet af Center for Digital Pædagogik ved Jonas Sindal Nielsen og Jonas Ravn for Folkesundhed København, Københavns Kommune Aarhus, april

3 Resumé Når unge mennesker møder sundhedsmæssige problemer i tilværelsen, søger de i dag mod internettet for at finde og få mere eller mindre aktiv sparring på deres situationer. På denne måde udgør internettet i dag oftest det første stop, inden man som ung delagtiggør sine fysiske omgivelser, venner eller familie, i sine kvaler. Dette er een af indsigterne, som denne rapport har indhentet gennem interviews med 263 københavnske unge. Rapporten er udarbejdet af Center for Digital Pædagogik for Folkesundhed København med henblik på at optimere og udvikle Københavns Kommunes indsats for at skabe bedre dialog omkring sundhed for unge på internettet. Undersøgelsen viser, at de unge nærer stor tillid til den information, de selv er i stand til at opsøge på nettet, og at fire ud af fem unge som udgangspunkt vil benytte sig af googles søgemaskine for at finde frem til den helt rigtige information. Til sammenligning betragtes en platform som facebook som værdiløs, når det kommer til de unges aktive opsøgning af information om sundhed. Hvis man som ung har brug mere end blot statisk information, findes der også interaktive rådgivningstilbud på internettet. 70% af de unge respondenter mener selv, at de godt kunne finde på at benytte sig af interaktive rådgivningstilbud gennem chat eller , hvis rådgivningen er helt anonym. Afhængigt af, hvilken type af problem de oplever, vil de både kunne forestille sig at søge rådgivning hos voksne og jævnaldrende. Et flertal af de adspurgte unge har selv haft brug for at søge information om både motion, kost og sex, og blandt disse tre tematikker viser undersøgelsen en tendens til, at man er mere tilbøjelig til at opsøge ekspertsvar vedrørende kost og motion, mens temaet sex vurderes som mere relevant at diskutere blandt jævnaldrende. Den digitale ungerådgivning på cyberhus.dk drives af Center for Digital Pædagogik og er ét af de største interaktive rådgivningssites i Danmark. Cyberhus samarbejder med Folkesundhed København ved at rådgive omkring KRAM-faktorer gennem hhv. debatforum, gruppechat og brevkasse, og I rapporten sammenholdes undersøgelsens indsigter med statistik over de unges brug af cyberhus.dk.

4 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Om rapporten Om Cyberhus Forudsætninger og begrænsninger for rapportens kortlægning 2 2. Københavnske unges vurdering af internetrådgivning omkring sundhed Internettet som første skridt Informationens troværdighed Hvordan anvendes internettet først? De unges tillid til digital rådgivning Vil de unge tale med voksne eller med andre unge? Forskelle i KRAM-tematikkernes relevans for den brede målgruppe 8 3. Statistikker fra Cyberhus Hvordan bliver Cyberhus fundet? Aktive brugere i de enkelte rådgivningsmedier Passive brugere i de enkelte rådgivningsmedier Brevkasser (ung til voksen) Debatfora (ung til ung) KRAM-indsats i brevkasser og debatfora Hvornår på ugen og døgnet benyttes tilbuddene? På hvilke devices tilgås Cyberhus? Grundelementer i den digitale rådgivning Nye standarder for graden af anonymitet Tidslig distance Offentliggørelse af rådgivningssessioner Andres indhold er ikke altid nok Opdyrkelse af online debat-kultur Værdien af løse kategoriseringer Bevægelse mellem flere forskellige funktionaliteter Udgangspunkt i sproget Rådgivningens forhold til facebook Konklusion 26

5 1. Indledning 1.1. OM RAPPORTEN Formålet med denne rapport er at give et bredt indblik i unges rådsøgende internetadfærd omkring sundhed for på dén måde at optimere og videreudvikle på Folkesundhed Københavns indsats for at skabe bedre digital dialog omkring sundhed for unge i Københavns Kommune. Udover at give et overordnet indblik i københavnske unges rådsøgende internetadfærd, analyserer rapporten på brugen af platformen cyberhus.dk. Cyberhus er en national digital ungerådgivning under Center for Digital Pædagogik, som siden 18. marts 2014 har samarbejdet tæt med Folkesundhed Københavns digitale KRAM-indsatser. Rapporten formidler og kommenterer på indsigter fra undersøgelsen Rådsøgende internet-adfærd blandt unge københavnere (herefter Yougov-undersøgelsen ) foretaget blandt 263 københavnske unge mellem 15 og 23 år af YouGov for Center for Digital Pædagogik (herefter CfDP) i februar Kun et fåtal af disse adspurgte unge har givet udtryk for at have personlig erfaring med digitale rådgivninger. YouGov-undersøgelsens indsigter sammenholdes med statistik fra Cyberhus.dk indsamlet gennem Google Analytics, samt med vurderinger fra det digitalpædagogiske personale i CfDP. Rapporten er inddelt i følgende hovedafsnit: Redegørelse og perspektivering af data fra YouGov-undersøgelsen Redegørelse og analyse af data fra Google Analytics om de unges brug af cyberhus.dk Introduktion til de væsentligste grundlelementer i den digitale rådgivning på cyberhus.dk 1.2. OM CYBERHUS Cyberhus blev stiftet i 2004 som et frivilligt landsdækkende projekt. I 2013 modtog Cyberhus besøgende fra 297 forskellige byer i Danmark (dvs besøgende, der blev på sitet i mere end 10 sekunder). Mere end 350 frivillige har deltaget i Cyberhus rådgivning over årene, og i dag er etableret et stabilt korps på ca 80 socialfaglige frivillige til at varetage den digitale rådgivning under professionel supervision og ledelse. Cyberhus gennemførte i 2013 ca 8000 rådgivende interaktioner og havde 1

6 besøg med en gennemsnitlig varighed på 5:47 minutter hver. Cyberhus arbejder i teams af tre frivillige med mindst een lønnet pædagogisk konsulent tilstede. Cyberhus rådgiver uafhængigt af køn, alder, religion, politik og etnisk oprindelse. Den enkelte frivillige modtager specialtræning og supervision, uanset faglig erfaring og har efter oplæring typisk 30 rådgivningstimer årligt. En vagt varer normalt 3 timer FORUDSÆTNINGER OG BEGRÆNSNINGER FOR RAPPORTENS KORTLÆGNING Kortlægningen i denne rapport informeres af to datasæt. Dels besvarelserne, som er indhentet gennem YouGov-undersøgelsen, og som tager udgangspunkt i københavnske unges holdninger til og erfaringer med rådsøgende internetadfærd; dels de data, som Google Analytics kan tracke på cyberhus.dk. Her er det særligt væsentligt at understrege, at Cyberhus opsætning af Google Analytics ikke tidligere har været brugt til eksterne undersøgelser. Dette betyder, at det har været svært og i nogle tilfælde helt umuligt at måle og sammenligne brugernes adfærd på cyberhus.dk, da opsætningen af Google Analytics har været nedprioriteret til fordel for de konkrete rådgivningsservices. Denne prioritering har været foretaget, da Cyberhus indtil KRAM-samarbejdet med Folkesundhed København, har kunnet udvikle sig relativt uafhængigt af eksterne organisationer. Dette har betydet, at så længe der har været stigende antal brugere og en stigende mængde interaktion og disse har holdt sig inden for de tematiske og aldersmæssige rammer for cyberhus, har der ikke været grund til at optimere cyberhus ydelser på baggrund af Google Analytics. Arbejdet med denne rapport har skærpet Cyberhus opmærksomhed på dets analytics-opsætning, som fremover vil blive opprioriteret. Udover begrænsningerne i den nuværende opsætning af Google Analytics, har det tidligere været en decideret politik for cyberhus ikke at måle for meget på brugernes adfærd for at sikre brugerne en høj grad af privatliv. Eksempelvis er brugernes aktive oprettelse af indhold på sitet bevidst blevet holdt usynligt for Google Analytics. Derfor er det i dag svært at finde nogen form for data på de aktive (skrivende) brugere af sitet. De passive (læsende) brugere kan godt trackes, hvorfor denne rapport udleder sine konklusioner primært på denne baggrund. I rapportens kortlægning af de unges adfærd, håbede vi på at kunne finde mønstre i de søgetermer, som de unge bruger til at finde frem til indholdet på cyberhus.dk. Dette formål er blevet udfordret af, at Google i 2011 ændrede sine privatlivspolitikker så personer, der på den ene eller anden måde er logget ind på et google-produkt, (f.eks. youtube, gmail eller andre google-services) nu får krypteret sine søgetermer. Virksomheder kan dermed ikke længere se, hvordan de er blevet fundet, hvis deres brugere samtidig er logget ind på et google-produkt. Google gjorde eftersigende dette for at beskytte sine brugere, men givetvis også for at få eneret til den værdifulde data som søgetermerne udgør. Et stigende antal af brugerne på Cyberhus er på den ene eller anden måde logget ind på google, hvilket kan ses ved at google tilbageholdt hele 69% af de søgetermer, som cyberhus blev fundet på i perioden 31. marts 2013 til 31. marts Dette tal lå blot på 24% i samme periode året forinden. 2

7 2. Københavnske unges vurdering af internetrådgivning omkring sundhed Internettet er en enormt attraktiv vidensressource for mange unge. Ikke kun i kraft af den tryghed, som anonym internetbaseret rådgivning kan tilbyde, men også i kraft af, at internettet er den enkeltes redskab til at kvalificere og modne oplevede problematikker på egen hånd, inden man delagtiggør sine omgivelser i oplevelsen. Dette fortæller de nationale erfaringer fra de rådgivende medarbejdere i Cyberhus. Vi har til denne rapport bedt analysebureauet YouGov spørge ind til tilfældige unge københavneres rådsøgende internetadfærd for at forsøge at kvalificere disse antagelser i en lokal københavnsk kontekst INTERNETTET SOM FØRSTE SKRIDT Hvad ville du gøre først, hvis du oplevede at du havde fysiske og/eller psykiske problemer? Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2014 (se bilag) 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Ikke prioriteret Søge information på internettet 49% 17% 15% 19% Snakke med mine forældre 26% 25% 16% 32% Snakke med mine venner 19% 39% 9% 33% Gå til min læge 4% 15% 52% 29% Snakke med andre voksne 2% 4% 2% 92% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ovenstående graf fra Yougov-undersøgelsen viser, hvordan informationssøgning på internettet er det typiske første skridt for de fleste unge. Først efter at have søgt på egen hånd, tager de unge skridtet videre til at tale med forældre eller venner, og først derefter tages typisk kontakt til en læge, som er de fleste unges foretrukne tredje prioritet, hvis de ikke har kunnet løse problemet selv inden da. 3

8 For at forstå de unges prioritering mener vi det er vigtigt have for øje, hvordan digital og fysisk rådgivning fungerer på væsensforskellige præmisser. Deres funktioner kan overlappe, men de udgør to vidt forskellige typer af kommunikation, som appellerer til vidt forskellige behov hos den unge målgruppe. CfDP betragter den digitale rådgivning primært som et pædagogisk værktøj til at modne den unge til bedre at kunne hjælpe sig selv eller til at turde opsøge mere hjælp. Mange af de unge, som vi rådgiver, finder på den måde ud af deres problematikker på egen hånd, andre må søge videre ud i ikke-anonyme eller mere specialiserede tilbud, og vi forsøger at hjælpe dem så godt som muligt på vej i disse forsigtige første skridt. Erfaringer fra Cyberhus stemmer overens med besvarelserne fra YouGov-undersøgelsen. Dog kan vi tilføje, at der også er en betydelig gruppe af unge, for hvem internettets rådgivningstilbud udgør en sidste udvej. Disse unge har typisk allerede været i kontakt med socialrådgivere, ernæringsvejledere, lærere, forældre, eller andre, men har enten ikke været klar til at tage imod råd og hjælp, eller er ikke blevet mødt med den rette forståelse INFORMATIONENS TROVÆRDIGHED I Yougov-undersøgelsen har vi spurgt ind til de unges tilfredshed med den information de kan finde på internettet omkring sundhed. I hvilken grad synes du, at du kan finde gode råd og svar omkring sundhed på internettet? Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2013 (se bilag) 47% 32% 11% 6% 5% 0% Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 4

9 Kun 6 procent af de adspurgte unge er generelt skeptiske over for internettet som informationskilde. Dette fortæller os, at internettet ikke kun benyttes pga. sin umiddelbare tilgængelighed, men også i kraft af den oplevede kvalitet af den information man finder HVORDAN ANVENDES INTERNETTET FØRST? Ovenstående svar fortæller ikke noget om, ud fra hvilke kriterier de unge vurderer information til at være god eller dårlig, og det kan derfor være nærliggende at så tvivl om deres dømmekraft vedrørende den information de finder god. Vi mener her, at een af de væsentligste grunde til, at de unge vurderer, at de kan finde god information på internettet, er, at internettet med dets massive volumen af data og tilsvarende avancerede søgemekanismer har relativt let ved at møde individet med yderst særtilpasset viden, som matcher den enkeltes situation. Denne formodning kan til dels understøttes af understående diagram, hvor vi har bedt respondenterne forholde sig til, hvilke kilder på Internettet, de ville anvende i rådsøgningen. Hvis du skulle bruge internettet til at blive klogere på din egen sundhed, hvor ville du så søge information? Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2014 (se bilag) 1. prioritet 2. prioritet 3. prioritet Vil ikke bruge internettet til informationssøgning Ikke prioriteret Google 80% 9% 3%2% 6% Andre hjemmesider 8% 32% 26% 2% 33% Chat eller brevkasse med en ekspert Debatfora med andres erfaringer 6% 18% 22% 2% 52% 4% 30% 30% 2% 35% Facebook 2%%% 94% 0 20% 40% 60% 80% 100% Google prioriteres bemærkelsesværdigt højt. Ni ud af ti unge har googlesøgninger som første eller anden prioritet, når det gælder rådsøgning om sundhed. Konkrete hjemmesider (eksempelvis Netdoktor eller Cyberhus) samt chatsider, brevkasser og debatfora rangerer højt som 2. prioritet og som kilde til brugbar information. Det sociale medie Facebook vurderes svagt som kilde til information om sundhed. 5

10 Disse tal matcher nøjagtigt den andel af unge, der kommer ind på Cyberhus via google: Kilder til trafik på Cyberhus.dk for periode:n marts marts 2014 Google søgninger Opsøger sitet direkte 20% 5% Andre søgemaskiner og sociale medier 75% 2.4. DE UNGES TILLID TIL DIGITAL RÅDGIVNING Det er efterhånden velkendt, at de fleste brugere af internettet er passive læsere eller beskuere, og at det kun er et fåtal som rent faktisk producerer internettets indhold. Når de unge derfor melder ud, at de mener de kan finde gode råd og svar på internettet, implicerer svaret ikke nødvendigvis, at de unge er villige til selv aktivt at interagere med en rådgiver. Vi har derfor spurgt ind til, om respondenterne er villige til at anvende chat og/eller til personlig rådgivning om sundhed. Hvis du helt anonymt kunne få personlig ekspertrådgivning omkring sundhed gennem fx chat eller , kunne du så forestille dig at bruge det? Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2013 (se bilag) 67% 13% 16% 3% Ja, det har jeg allerede prøvet Nej Ved ikke 6

11 Som ovenstående diagram viser, er det kun 3% af de adspurgte unge, som er afvisende overfor brugen af internettet til personlige samtaler. Dette tal er umiddelbart lavere end vi ville have forventet, men det kan skyldes, at mange unge har vænnet sig til digital konsultation med lægen, hvilket er en praksis, der har vundet stort indpas inden for de seneste to år VIL DE UNGE TALE MED VOKSNE ELLER MED ANDRE UNGE? I Cyberhus suppleres en række tilbud om voksenkontakt med muligheden for at debattere og erfaringsdele med jævnaldrende unge. I Cyberhus Chatrådgivning og Brevkasser kan de unge møde voksne, hvor de unge har mulighed for at blive guidet og mødt af fagpersoner, som tilbyder forståelse, anerkendelse, viden og redskaber til at komme videre, mens Debatfora, Kropshemmeligheder og Livshistorier fungerer udelukkende ved ung-til-ung dialog. I forbindelse med YouGov-undersøgelsen har vi spurgt de unge københavnere, hvorvidt de vurderer at bestemte emner kræver svar/rådgivning fra eksperter frem for almindelige mennesker. Vi har gerne villet undersøge, om bestemte temaer i KRAM-indsatserne fordrer særlige medietyper. Specifikt har vi spurgt til temaerne stoffer, kost, hash, rygning, alkohol, motion, ensomhed og sex. Hvor vigtigt er det for dig, at den information du finder på nettet kommer fra eksperter og ikke almindelige mennesker når det kommer til... Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2014 (se bilag) Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad Ved ikke 7% 5% 11% 26% 35% 17% kost 3% 5% 24% 35% 26% 6% hash 6% 5% 18% 25% 27% 19% rygning 8% 5% 17% 25% 28% 18% alkohol 7% 5% 21% 32% 22% 13% motion 3% 9% 27% 33% 20% 7% ensomhed 9% 14% 22% 21% 16% 17% sex 10% 21% 29% 19% 11% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Generelt vurderes det af målgruppen som vigtigt, at eksperter tilbyder den konkrete rådgivning til de unge. Kun ganske få respondenter vurderer ekspertråd som slet ikke vigtigt, uanset emnet. Sex og ensomhed skiller sig ud som de mest ung-til-ung-egnede tematikker. Respondenternes besvarelser stemmer godt overens med erfaring fra Cyberhus, hvor også emner som selvskade, spiseforstyrrelser og selvmordstanker følger samme logik som sex og ensomhed. En lang række unge finder stor værdi i at dele deres tanker om de meget svære emner i debatforummet, da det giver en følelse af ikke at være alene med problemet. 7

12 I Cyberhus er samspillet mellem ung-til-ung og ung-til-voksen en essentiel del af den overordnede pædagogiske strategi, og hjemmesiden er teknisk sat op til at danne krydsreferencer mellem relaterede tematikker på tværs af funktionaliteterne. Læser du eksempelvis et brevkasseindlæg om e-cigaretter i KRAM-brevkassen, vil du i højre margin blive gjort opmærksom på, at du også har mulighed for at debattere temaet med andre unge i KRAM-debatten, samt få vist en håndfuld artikler fra Cyberhus KRAM-arkiv (se eksempel nedenfor) FORSKELLE I KRAM-TEMATIKKERNES RELEVANS FOR DEN BREDE MÅLGRUPPE I YouGov-undersøgelsen har vi spurgt de unge om, hvorvidt de selv har haft behov for at søge information om hhv. kost, motion, sex, alkohol, hash, stoffer, ensomhed og rygning. Besvarelserne vidner om, at de unge viser mere udbredt søgebehov for nogle temaer end for andre. Kost, motion og sex er således de klart mest udbredte tematikker at søge information om, mens information om temaerne hash, stoffer, ensomhed og rygning er blevet søgt af et mindretal blandt de adspurgte unge. 8

13 Har du selv oplevet at have brug for at søge information om... Spørgsmål fra undersøgelse foretaget af YouGov i marts 2014 (se bilag) ja nej ønsker ikke at svare kost 82% 17% 1% motion 81% 18% 1% sex 67% 32% 1% alkohol 39% 60% 1% hash 22% 77% 1% 22% 77% 1% ensomhed 21% 78% 1% rygning 20% 79% 1% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forskellene i temaernes popularitet skyldes flere ting, dels er de to topscorere, kost og motion, begge temaer, som ikke nødvendigvis er stigmatiserende på nogen måde. Selv de mest velfungerende og ressourcestærke unge, kan vi forestille os søge på disse temaer. Sex er ligeledes et emne, der optager alle unge, dog med den forskel, at det ofte opfattes som mere tabubelagt. På Cyberhus er sex uden sammenligning det mest populære tema (efterfulgt af det brede tema sundhed og sygdom ). Vi vurderer det hænger sammen med, at temaet sex dels appellerer bredt til unge mellem 13 og 23, og dels at Cyberhus er et af ganske få anonyme sites, som opfordrer unge til at diskutere og rådføre sig omkring emnet indenfor trygge rammer. Når det gælder temaerne kost og motion, findes der omvendt et væld af andre sites, der beskæftiger sig med samme emner, og anonymiteten er ikke nær så afgørende for de unges deltagelse. Mange af de unge, der alligevel vælger at skrive om disse temaer på Cyberhus, gør det, fordi temaerne for disse unge på den ene eller anden måde udgør et ømt punkt. Fælles for hash, stoffer, ensomhed og rygning er, at de som tematikker udgør et problem for et mindretal af den samlede gruppe af unge. Alkohol skiller sig lidt ud blandt temaerne. Dels er der langt flere unge der drikker alkohol, end der er rygere, men unges alkoholforbrug er samtidig mere normaliseret og opleves derfor sjældnere som et problem. Det kan være svært at udlede mere om alkohol som tema ud fra Yougovs undersøgelse, da man også kunne forestille sig, at sådan noget som drinks-blanding kunne tælle som informationssøgning i nogle besvarelser. 9

14 Det vil give mening på basis af disse data at eksperimentere med at rette eventuelle brede kampagner på sociale medier mod de mest populære emner, og lade disse tematikker danne første led i kampagnens informationstragt. Når de besøgende er kommet ind på siden vil man kunne begynde at præsentere de mere snævre tematikker som relateret indhold for også at fange de af de besøgende, der har en relation til de mere snævre af tematikkerne. Dette forsøges allerede gjort, men kan stadig videreudvikles. 10

15 3. Statistikker fra Cyberhus Dette afsnit analyserer data fra Cyberhus Google Analytics opsætning for det seneste år. I disse data gås der ikke i detaljer med KRAM-indsatsen, da denne indsats behandles i evaluering foretaget af ekstern evaluator Ineva HVORDAN BLIVER CYBERHUS FUNDET? Ca 79% af trafikken på Cyberhus kommer fra organiske søgninger - de 76% fra google, de resterende 3% fra Bing og andre mindre søgemaskiner (1. april 2013 til 1. april 2014). Med så stor en andel af trafik fra søgemaskiner, kan det være interessant at se på, hvilke søgetermer, der leder de unge til Cyberhus. Som nævnt i indledningen, beskytter google sine brugeres data. Det betyder, at det kun er muligt at se søgetermerne fra de brugere, der ikke er logget ind på et google-produkt, hvilket desværre gælder for et mindretal af de unge brugere på Cyberhus. Igennem det seneste år har knap 70% af brugerne på Cyberhus været logget ind på google, da de søgte og fandt Cyberhus, og dette tal er hastigt stigende. Når vi ser på den seneste måned ligger dette tal på blot 10%. Der findes måleredskaber, der kan kompensere for noget af den tabte indsigt, men vores research tyder på, at disse metoder er væsentligt mere komplicerede at arbejde med, såvel som mindre akkurate. Hvis vi ser på data fra det seneste år, dvs. 1. april april 2014, bliver Cyberhus primært fundet på søgeord, der relaterer sig til sex. Dette kan man bl.a. se ved at liste de mest populære søgetermer. De 18 mest benyttede søgetermer er: fisse, cyberhus, pik, dyresex, nøgenbadning, onani, onaner, stor pik, nøgne mænd, paragraf 50, buksevand, hvordan giver man finger, slikke fisse, digte om at miste, hvad er borderline, analsex, digte om skuffelse, g-streng, sex med mor. De enkelte ords popularitet varierer kun ganske lidt, mens variationen i søgetermer er generelt høj. Det sjette mest populære søgeord er onani, og denne søgeterm udgør blot 0,1% af de synlige søgninger. Man kan derfor tale om en lang hale af forskellige søgetermer, hvilket besværliggør overblik. En indeksering af de mest benyttede termer indenfor det seneste år fortæller os dog, at 48% af de 250 mest populære termer relaterer sig til sex. Hvis man laver samme indeksering for de 250 mest populære søgninger indenfor det seneste halvår er dette tal dog faldet til 42%. Der ses en tendens til, at Cyberhus bliver fundet mindre og mindre på søgninger, der relaterer sig til sex. Dette kan relatere sig til øget brug af browsernes inkognito-funktion, når de unge søger på sex, men noget kan også tyde på, at googles algoritmer er begyndt at nedprioritere indhold, der handler om sex, da vi kan se et meget brat skifte omkring september Fra denne måned er antallet af (ikke-skjulte) brugere, der har fundet cyberhus på ordet onani eller onanere, faldet med 78%, mens vi i samme periode har oplevet et fald på termen sex på 82%. 11

16 I samme periode er det samlede antal brugere, der finder Cyberhus gennem google-søgninger steget med 13%, så vi oplever snarere et skifte i brugernes fokus, end en nedgang. Det har endnu ikke været muligt at identificere temaer, som har modtaget en tilsvarende tilgang i brugere, og det store fald i sex-relaterede søgninger kan også, som nævnt, tilskrives det stigende antal brugere med skjulte søgetermer. En vurdering af de mest benyttede landingssider på Cyberhus fortæller, at antallet af brugere, der lander på sider med ordet onani eller onanere i adresselinjen, er steget marginalt i samme periode som søgetermen onani er faldet brat. Dette kan tyde på, at brugerne til stadighed søger de sex-relaterede emner, men blot i stigende grad figurerer under skjulte søgetermer, men det svært at konkludere noget entydigt på baggrund af disse umiddelbart modstridende data AKTIVE BRUGERE I DE ENKELTE RÅDGIVNINGSMEDIER På Cyberhus skelner vi mellem interaktioner og visninger. Herunder ses det samlede antal interaktioner for 2013, fordelt over de forskellige rådgivningsmedier. Cyberhus havde knap individuelle brugere forbi sitet i 2013, men kun 8000 interaktioner samme år. Det skyldes, at det kun er en lille gruppe af unge, der rent faktisk er aktive i deres rådsøgning. Dermed ikke sagt, at de ikke-aktive ikke søger eller finder råd, men blot, at de ikke skaber nyt indhold på sitet. Herunder ses oversigten over udviklingen i de aktive brugeres fordeling siden Aktive handlinger på tværs af funktionaliteterne Udviklingen i antal interaktioner på tværs af Cyberhus funktionaliteter fra Debatfora 2000 Chat 1500 Brevkasser Gruppechat Kunstgallleri Ungeblogs Livsfortællinger 2013 Den vækstmæssige nedgang i 2013 skyldes primært overgang til et nyt hjemmesidedesign, som har skullet tilpasses i løbet af året. I denne overgang har særligt gruppechatten og vores ungeblogs været prioriteret højt som udviklingsindsatser, hvilket også kan ses på kurverne. Det er vigtigt at tage rådgivningsmediernes forskelligartede tyngde i betragtning, inden man sammenligner ovenstående kurver. Vi kan eksemplificere med de tre mest populære interaktionsformer: 12

17 hhv. debat, chat og brevkasse. En debatinteraktion kan således være et LOL i kommentarfeltet, mens brevkassens interaktionsenheder i grafen udgøres af både et brevkassespørgsmål og et brevkassesvar, som er grundigt formulerede faglige vurderinger formidlet til den unge efter anerkendende principper gennem flere redaktionsled. I chatten tælles en samlet chatsamtale som én interaktion, hvilke ofte varer halve og hele timer med mange kommunikationer frem og tilbage mellem ung og rådgiver. Chatten er på denne måde den klart tungeste og mest omfattende ydelse, efterfulgt af brevkasserne. Disse faktorer gør det langt mere kompliceret end som så at sammenligne ovenstående grafer PASSIVE BRUGERE I DE ENKELTE RÅDGIVNINGSMEDIER Det er som nævnt kun et fåtal af de besøgende på Cybehrus, der rent faktisk går ind og aktivt opretter spørgsmål og kommentarer. Langt de fleste brugere nøjes med at læse med. Betegnelsen visninger dækker den samlede trafik på cyberhus. Det samlede antal visninger giver en pejling om, hvor mange, der læser med på Cyberhus akkumulerede data på tværs af rådgivningsmedierne. I 2013 målte vi visninger af brevkasserne og visninger af debatterne. Dette kan lyde som et enormt højt tal, og for at få et indtryk af besøgenes reelle værdi, må man medregne besøgsvarigheden. Denne varierer mellem få sekunder og flere timer. Langt de fleste besøg er af ganske kort varighed. Disse to medietyper er uden sidestykke de bedst besøgte på sitet, hvilket fremgår af nedenstående diagram, som viser den procentmæssige fordeling af de passive brugere på tværs af Cyberhus rådgivningsfunktioner. Visning af indhold på Cyberhus for periode:n 1. april marts % hver 9% Brevkasse Debatforum 4% Forside 4% 5% 7% 33% Artikler Blogs Livsfortællinger Interne søgninger Chatforside 34% Kunstgalleri Kropshemmeligheder Andet 13

18 Chatten, som er den tredjemest aktivt benyttede rådgivningsform, har næsten ingen visninger, da denne type rådgivning ikke offentliggøres. Bemærkelsesværdigt, at Kropshemmeligheder overhovedet er nået op over 1%, når den kun har eksisteret i 3 måneder. Så hurtig en udvikling har ikke været karakteristisk for de øvrige funktionaliteter, og det skyldes primært betalte kampagner på facebook i regi af Folkesundhed Københavns KRAM-indsats. Her skal det dog nævnes at betalte kampagner ikke altid virker så effektivt, og selve temaet for denne kampagne har haft en markant positiv effekt på brugernes tilbøjelighed til at klikke på kampagnens bannere. Sideløbende kampagner til bl.a. Livsfortællinger har ikke vist nær samme effekt BREVKASSER (UNG TIL VOKSEN) Herunder ses antallet af visninger af de enkelte brevkasser. For at forstå brevkassernes attraktivitet må man holde sig for øje, at de enkelte brevkasser har forskellige aldre - nogle har således eksisteret nærmest siden Cyberhus blev grundlagt i 2004, hvorimod andre, såsom fx KRAM brevkassen først er blevet etableret i foråret Dette betyder, at de indeholder vidt forskellige mængder af data. En brevkasse som Sex, lyst og erotik har eksempelvis akkumuleret flere tusinde brevkassespørgsmål og -svar over årene, hvilket øger dens synlighed markant på google. Forskellene mellem de forskellige temaers visninger har på denne måde lige så meget (hvis ikke mere) med historik og synlighed at gøre som med popularitet. Antal sidevisninger i brevkasserne på Cyberhus for periode:n 1. april marts 2014 Sex, lyst og erotik Sundhed og sygdom Ondt inderst inde Teenageliv Spørg tandlægen Dine rettigheder Musikliv og talentudvikling Voldtægt og seksuelle overgreb Dig på nettet KRAM Brevkasserne Sex, lyst og erotik og Sundhed og sygdom skiller sig ud som de bedst besøgte brevkasser. Udover at disse brevkasser har mange års historik at trække på, hvilket øger mængden af akkumuleret data for google at finde, appellerer de også bredt til alle unge, modsat eksempelvis Når det gør ondt inderst inde (ovenfor anført som Ondt inderst inde ), som typisk benyttes til tungere problematikker, såsom ensomhed, mobning og selvskade. 14

19 DEBATFORA (UNG TIL UNG) Samme forståelsesmæssige baggrund gør sig gældende for debatterne som for brevkasserne. Her spiller historik en tilsvarende stor rolle for de enkelte temaers synlighed og dermed antal visninger. Antal sidevisninger i debatterne på Cyberhus for periode:n 1. april marts 2014 Sex, lyst og erotik Teenageliv Ondt inderst inde Blandede bolsjer Dét gør mig glad KRAM Verden omkring dig Blandt ovenstående debatfora skiller først og fremmest Sex, lyst og erotik sig ud, men også Teenageliv, som behandler temaer såsom selvværd, familie og kærlighed, er velbesøgt. De mest populære debatter er, som i brevkassen, de, der vækker almen interesse blandt de unge og ikke er farvede af særlige problematikker KRAM-INDSATS I BREVKASSER OG DEBATFORA 15 En kort kommentar til KRAM-aktiviteterne i hhv. brevkasse og debatforum. KRAM-brevkassen udgør 0,3% af den samlede trafik i brevkasserne. Der er sket en tydelig aktivitetsstigning siden januar I 2013 modtog KRAM-brevkassen i gennemsnit to spørgsmål månedligt, i 2014 er det indtil videre fire spørgsmål månedligt. KRAM-debatten udgør 0,7% af den samlede trafik i debatterne. En del af grunden til, at KRAM-initiativerne har haft nemmere ved at slå igennem i debatten end i brevkassen, er, at der i brevkasserne eksisterer en lægebrevkasse, som svarer på spørgsmål, der kan overlappe med KRAM-brevkassens fokus. Denne brevkasse har gennem mange år heddet Sundhed og sygdom, men har i februar 2014 skiftet navn til Spørg lægen for at differentiere den tydeligere fra KRAM-brevkassen. Læge-brevkassens historik medvirker til, at sundhed og sygdom er det næstmest besøgte tema i Cyberhus brevkasser. Fra denne populære brevkasse er der i begyndelsen af marts 2014 blevet opsat direkte links ind til den relaterede KRAM-debat.

20 Iblandt debatterne er der umiddelbart ingen overlappende temaer til KRAM-debatten, hvorfor denne hurtigere har kunnet etablere høje visningstal HVORNÅR PÅ UGEN OG DØGNET BENYTTES TILBUDDENE? De unge forventer, at rådgivningstilbuddet er åbent, når DE har tid, og hvor end behovet opstår. Analysen af de unges foretrukne tidsrum viser, at rådgivning ikke følger et gammeldags 8-til-16- princip. Tværtimod. Mest markant er det, at fredage altid er et lavpunkt i antal sidevisninger på Cyberhus. Lavpunkter er i det hele taget mere karakteristiske end peaks. Det er nærliggende at konkludere at fredage, hvor man som ung både har skole og fester (eller andre sociale aktiviteter) ikke er den oplagte dag til rådsøgende adfærd. Derimod antyder stigningen i antal sidevisninger fra lørdag til mandag, at de unge efter weekendens fester og aktiviteter finder grunde eller ro til at søge information og råd om sex, sundhed, rusmidler osv.. Søndag, mandag, tirsdag og onsdag er gennemgående velbesøgte med besøgstal op til dobbelt så høje som torsdag, fredag og lørdag, der generelt karakteriseres af lave besøgstal. Når vi skriver generelt skyldes det, at der til tider kan være hele skoleklasser, der besøger Cyberhus i skolesammenhæng, hvor ved besøgstallene kan afvige fra gennemsnittet, uafhængigt af ugedage. Døgnets højeste besøgstal ses typisk om aftenen - fra kl Sandsynligvis fordi man her kan bearbejde personlige udfordringer og spørgsmål relativt uforstyrret. Lavpunkterne er de sene nattetimer, typisk mellem kl Den første markante stigning ses hver formiddag mellem kl Herefter er trafikken nogenlunde stabil frem til kl. 20, hvorfra besøgstallet stiger markant frem til højdepunktet omkring kl Tallene fortæller os, at dét at opsøge rådgivning i Cyberhus er en privat affære. Rummet i en teenagers liv, hvor man uforstyrret kan opsøge svar på livets udfordringer, henlægger sig ofte til det stykke privatliv om aftenen, hvor man har sagt godnat til familien og sendt veninden eller kæresten hjem PÅ HVILKE DEVICES TILGÅS CYBERHUS? Ligesom de unge ikke accepterer gammeldags åbningstider, ønsker de heller ikke at rådgivningen skal være låst til en bestemt teknologi. De unge krydser forskellige teknologier i deres brug af samme rådgivningstilbud, og Cyberhus må som teknisk ramme for rådgivningen hele tiden udvikle sig i et stadigt voksende behov for mobilitet blandt unge. Nedenstående sammenligning viser den tydelige udvikling i brugen af forskellige devices. 16

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Vejledning til Google Analytics rapporter

Vejledning til Google Analytics rapporter Vejledning til Google Analytics rapporter Internet statistik kan godt være svært at forstå specielt hvis man ikke er vant til at arbejde med sådanne ting. For at gøre det nemmere for vores kunder at forstå

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl

Lærervejledning til undervisningsforløbet. Det digitale spejl Lærervejledning til undervisningsforløbet Det digitale spejl Introduktion Det digitale spejl er et undervisningsforløb om net- etikette og digital adfærd. De traditionelle informationskanaler som fx aviser

Læs mere

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge...

Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS. Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Forebyggelse VI MØDES I CYBERHUS Workshop Digitaliseret indsats i arbejdet med udsatte unge... Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013

Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 2013 Evaluering af unges brug af alkohol social pejling april 213 83 respondenter har gennemført undersøgelsen. Respondenternes baggrund På figur 1 kan det ses at de fleste respondenter har været henholdsvis

Læs mere

Plant nu - Høst senere

Plant nu - Høst senere 1 Plant nu - Høst senere Af Mohammed & Hussein 2014 Mohammed & Hussein. Alle rettigheder forbeholdes. Uautoriseret kopiering eller distribution af dette materiale i enhver form er strengt forbudt. Lovovertrædere

Læs mere

Trin for trin guide til Google Analytics

Trin for trin guide til Google Analytics Trin for trin guide til Google Analytics Introduktion #1 Opret bruger #2 Link Google Analytics til din side #3 Opret konto #4 Udfyld informationer #5 Gem sporings id #6 Download WordPress plugin #7 Vent

Læs mere

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne.

Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Noter til power point præsentation i word Her er viden og formuleringer, du kan bruge i oplæg til voksne. Slide 1 Forside Slide 2 Introduktion: De fleste børn og unge har overvejende gode oplevelser med

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE

6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE Artikel af Christian Schwarz Lausten, Seismonaut 6 ROLLER ENHVER COMMUNITY MANAGER BØR HÅNDTERE I takt med, at sociale netværk, debatfora og communities vinder

Læs mere

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2

1. Indledning og læseguide s. 1. 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 Maj 21 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning og læseguide s. 1 2. Elevfordelingen fordelt på klasse og køn s. 2 3. Hashforbruget s. 3-3.1. Hashforbruget sammenlignet med landsgennemsnittet s. 5-3.2. Elevernes

Læs mere

Potentialer og muligheder i online rådgivning

Potentialer og muligheder i online rådgivning Potentialer og muligheder i online rådgivning Børne- og Kulturchefforeningens fællesmøde og netværksmøde Fredag den 20. april 2012 Anni Marquard Initiativtager og Centerleder Center for Digital Pædagogik

Læs mere

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto

Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår: 2011 Udgivelsessted: Aarhus Forsidebillede: Modelfoto Evaluering af Cyberhus 2008-2010! Ineva Klostergade 60 8000 Århus C tel: email: web: (+45) 2883 9062 info@ineva.dk www.ineva.dk Forfattere: Malene Skov Dinesen og Lars Dinesen, Ineva ApS Udgivelsesår:

Læs mere

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel

Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel 2 Hvad synes de unge selv? Et subjektivt blik på liv og trivsel Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 19 1. Indledning I dette kapitel forfølger vi det første spor i vores undersøgelse

Læs mere

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig

Information om Livslinien. - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Information om Livslinien - til dig som ønsker at vide mere om at være frivillig Organisationen Livslinien Livslinien er en landsdækkende humanitær organisation, der forebygger selvmord og selvmordsforsøg.

Læs mere

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning

Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Lytte til, tale med og hjælpe børn og unge via vores online digital rådgivning Undervise børn/unge og fagpersoner i online-sikkerhed, dannelse og webetik Hjælper fagfolk og organisationer med at indtænke

Læs mere

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig?

Frivillig i børn unge & sorg. - er det noget for dig? Frivillig i børn unge & sorg - er det noget for dig? Dét, at jeg har kunnet bruge min sorg direkte til at hjælpe andre, det har givet mening Som frivillig i Børn, Unge & Sorg er du med til at vise unge

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Hvad er fremtiden for internettet?

Hvad er fremtiden for internettet? Hvad er fremtiden for internettet? pcfly.info Den Internettet er blot et par årtier gamle, men i dette korte tidsrum har oplevet væsentlige ændringer. Den voksede ud af et sammensurium af uafhængige netværk

Læs mere

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version

Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008. Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version Statusevaluering, Cyberhus 2004 til 2008 Cyberhus Statusevaluering for perioden 2004 til 2008 - kort version InfoCollect.dk Sølystvej 31, 8660 Skanderborg Tlf. 51 50 51 48 - mail@infocollect.dk Cyberhus

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker

Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Sociale Medier & SEO-pakker: Karakteristikker Account Mananger Vi tilbyder en engageret kundechef, som er tilgængelig i kontortiden via telefon, e-mail og Skype for at løse enhver problemstilling. Kundechefen

Læs mere

Google Analytics. Værdifuld viden om din hjemmeside. Daniel Ord Rasmussen Twitter: @danielord

Google Analytics. Værdifuld viden om din hjemmeside. Daniel Ord Rasmussen Twitter: @danielord Google Analytics Værdifuld viden om din hjemmeside Daniel Ord Rasmussen Twitter: @danielord Source: https://www.flickr.com/photos/fstoaldo/7091271377 Program 1. Velkomst og intro 2. Introduktion til Google

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group

Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider. Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group Otte retningslinier til evaluering af politiske partiers hjemmesider Af: Peter Svarre, New Media Director, Hello Group 1. Brugervenlighed En politisk hjemmeside skal leve op til de gængse krav for brugervenlighed.

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg

Projekt LUU. TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Projekt LUU TURs indsats i forhold til arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg Notat om spørgeskemaundersøgelse af partsudpegede medlemmer af lokale uddannelsesudvalg inden for TURs område. Gennemført april-

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner

Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Bliv opdaget på Internettet! - 10 gode råd til at optimere din hjemmeside til søgemaskiner Af Henrik Bro og Martin T. Hansen I har måske allerede en flot, og informativ hjemmeside. Og alle jeres kursister

Læs mere

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk]

[www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] [www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk][www.ungdomsringen.dk] http://www.youtube.com/wa tch?v=qvj-t0bl-mw Facebook,snapchat mm. Ung anno 2014 ricisis og muligheder Forældreholdninger

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Online tilstedeværelse

Online tilstedeværelse Online tilstedeværelse Modul 1: Online tilstedeværelse -Hvordan bygger jeg en hjemmeside og hvad skal den gøre for mig? Modul 2: Få flere kunder -Hvordan får jeg mine besøgende konverteret til nye kunder

Læs mere

Odense Centralbibliotek 2015

Odense Centralbibliotek 2015 Odense Centralbibliotek 2015 Medie- og læsekompetencer Odense Centralbibliotek den 29. maj 2015 Projektet er støttet af kulturstyrelens udviklingspulje 1 Disposition 1. Introduktion, formål og metode 2.

Læs mere

Uge 40 2009 Stop før 5

Uge 40 2009 Stop før 5 Uge 40 2009 Stop før 5 Baggrund Danmark har en kedelig europæisk rekord, hvad angår unge og alkoholforbrug. Hvor det i mange andre lande er uacceptabelt at være fuld og ukontrolleret, er det i Danmark

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

UNGES FORETRUKNE BIL 2014

UNGES FORETRUKNE BIL 2014 UNGES FORETRUKNE BIL 2014 2014 OM ANALYSEN Kommende rapport er resultatet af en analyse foretaget af CompanYoung, efteråret 2014. CompanYoung er et full-service mediebureau, der specialiserer sig i viden

Læs mere

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer

10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer 10 Vigtigste SEO Ranking Faktorer Indledning 10 Vigtigste Ranking Faktorer Agilitor Der findes en lang række faktorer, der har indflydelse på din websites position i Google på forskellige søgeord. Faktisk

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/2014 1. ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede

Læs mere

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang

Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Musik, mobning, inklusion, komposition og sang Undersøgelsen er lavet af MusikrGodt v/ Peter Lærke-Engelschmidt, Konsulent, Cand.merc.(jur.) Phd. Ingelise Hallengren, forfatter, anmelder og lærer Manuela

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk

Folkekirken.dk. Koncept for folkekirken.dk Folkekirken.dk Koncept for folkekirken.dk Udkast 27.08.0916.06.09 Koncept for folkekirken.dk 27.08.09 Folkekirken.dk er Den Danske Folkekirkes hjemmeside. For driften af folkekirken.dk gælder følgende:

Læs mere

Google AdWords Advanced

Google AdWords Advanced Google AdWords Advanced Novicell Præsenteret af Martin Skøtt 1 Dagens Agenda Quality Score & AdWords basic Struktur & keywords Enhanced kampagner Enheder, planlægning, geografi & mobil. Dynamiske annoncer

Læs mere

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012

Google. Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Google Bliv mestersurfer! Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Denne manual...4 Google-konto?...4 Google.dk - forsiden...4 Nettet...5 Billeder...5 Google Maps...5 Google Oversæt...5 Blogs...5 Indeks...5

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec

Unge og kriminalitet. Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 11 Unge og kriminalitet Niels Ulrik Sørensen, Jens Christian Nielsen & Martha Nina Osmec 195 1. Indledning Dette kapitel belyser endnu et område, der har stor bevågenhed i offentligheden: unges kriminalitet.

Læs mere

SEO-strategi. Kunde logo

SEO-strategi. Kunde logo SEO-strategi Kunde logo Formålet SEO-strategien skal ved udførsel skabe mere trafik til KUNDE, samt styrke deres branding. SEO-strategien skal være med til at belyse nogle af de problematikker som KUNDEløser

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08

Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 2004-08 Oplysninger om psykiske problemer hos unge, indskrevet i U-turn 4- Studiestræde 47, 14 København K. Nedenstående gennemgås en række oplysninger om unge, der har været indskrevet i U-turn, Københavns Kommunes

Læs mere

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed

Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Evaluering af kursusforløb om sex og kærlighed Et gruppeforløb efteråret 2012 Evalueringsrapporten er udarbejdet november 2012 af Irene Bendtsen 1 Resume 20 borgere deltager på kurset om sex og kærlighed,

Læs mere

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 -

Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Sådan beskytter du dit privatliv på Facebook - 1 - Grundlæggende oversigtsoplysninger - 2 - Deling fra Facebook - 3 - Applikationer og websites - 3 - Blokeringslister - 4 - Kontrol af, hvordan du deler

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen

Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Effekt af nedsættelse af promillegrænsen Inger Marie Bernhoft Civilingeniør Danmarks TransportForskning/Ermelundsvej Ermelundsvej 101, 2820 Gentofte, Danmark Baggrund Pr. 1. marts 1998 blev promillegrænsen

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013

Livsstilsundersøgelse. 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2013 Livsstilsundersøgelse 7. 10. klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2013 Indholdsfortegnelse: side Forord ------------------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

Information om Livslinien

Information om Livslinien Information om Livslinien Livslinien har forståelse for, at selvmord kan opleves som en udvej, men vil til enhver tid hjælpe med at se andre muligheder Livsliniens holdning til selvmord Organisationen

Læs mere

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik?

Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier. 1. Hvad dækker denne politik? Politik vedrørende cookies og andre lignende teknologier 1. Hvad dækker denne politik? Denne politik dækker dine handlinger relateret til Tikkurilas digitale serviceydelser. Denne politik dækker ikke,

Læs mere

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION

NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION NOTAT: STUDERENDES BOLIGSITUATION I foråret 2015 foretog Analyse & Tal en survey blandt landets studerende. 2884 studerende fordelt på alle landets universiteter på nær IT Universitetet besvarede hele

Læs mere

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel!

Lyset peger på dig. Du kan gøre en forskel! Lyset peger på dig Du kan gøre en forskel! Hvis I har brug for hjælp Børne- og ungetelefonen 134 Åbningstid: Alle ugens dage kl. 19.00-21.00. Som led i forebyggelsen af selvmord og seksuelt misbrug af

Læs mere

Her følger en gennemgang af hovedpointerne.

Her følger en gennemgang af hovedpointerne. Undersøgelsen bygger på to sørgeskemaundersøgelser foretaget af YouGov fra KODA. Begge undersøgelser af rundspørgelser blandt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning i alderen 12-64 år. Den ene

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013

Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Side 1 af 12 YouSee A/S, Presse DATO 17/4-2013 INITIALER BWJ/IKJE Version: FINAL Forbrug af film- og tv-serier og pirateri i danske husstande 2013 Forord Denne analyse er den fjerde i en række, som YouSee

Læs mere

IT Sikkerhed. Digital Mobning.

IT Sikkerhed. Digital Mobning. IT Sikkerhed. Nu i dag hvor vores computer næsten er tilkoplet hinanden 24/7 er det vigtigt at kunne beskytte sin compuder / server mod spyware, virus, spam og skam. Til det er vi gået i gang med at arbejde

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Case study: Pinterest

Case study: Pinterest Case study: Pinterest Hvad? Pinterest er en social medieplatform, der hovedsageligt fungerer som værktøj til at samle, dele og udforske visuelt indhold. Udbredelse, hvor mange, vækstpotentiale? Pinterest

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET

BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET BØRNEINDBLIK 1/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2014 1. ÅRGANG 28. JANUAR 2014 ANALYSE: VOKSNE TALER FOR LIDT MED BØRN OM SVÆRE EMNER KYS, KÆRLIGHED OG KØNSHÅR 13-ÅRIGE VIL TALE OM DET En ny undersøgelse

Læs mere

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt

Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot. brug nettet. / lær at søge effektivt Aarhus Kommunes Biblioteker Mindspot brug nettet / lær at søge effektivt 2 3 brug nettet / lær at søge effektivt 4 Biblioteksbasen 6 FaktaLink 8 Infomedia 0 Student Resources In Context 2 Literature Resource

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET

BØRNEINDBLIK 4/14 UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET BØRNEINDBLIK 4/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 4/2014 1. ÅRGANG 24. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES OPLEVELSER PÅ NETTET UBEHAGELIGE OPLEVELSER ER EN DEL AF MANGE BØRNS LIV PÅ NETTET Halvdelen af eleverne

Læs mere

Succes online Træning #3

Succes online Træning #3 Succes online Træning #3 #3 Skab mere trafik Agenda Siden sidst Sådan skaber I mere trafik Gør som i plejer Gør det nye Afslutning Salgskanaler Hvad virker? Online markedsføring Webshop/ -site Søge AdWords

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE

... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE ... Undervisningsvejledning 0.-3. KLASSE Indhold Til læreren side 3 Hele tre på én gang Målgruppe, tidsforbrug og anvendelse af materialet Målene giver ramerne nye Fælles Mål side 4 side 5 side 7 Redaktion:

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale.

Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Mine kunder er virksomheder, som ønsker større synlighed Bliv fundet af dine brugere, via inbound marketing, som er mit speciale. Inbound Marketing handler om at blive fundet af sine brugere, i stedet

Læs mere

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet

Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Noter til Powerpoint-præsentation om konflikthåndtering og konflikter på nettet Slide 1: forside Slide 2: Introduktion Vi vil gerne klæde jer forældre bedre på til at hjælpe jeres børn, når de havner i

Læs mere

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side?

Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus for Virksomheder Hvordan laver man en Google plus side? Google Plus er måske ikke det første du tænker på når du skal øge kendskabet til din virksomhed. I det følgende viser jeg hvorfor du

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto

INDHOLDSFORTEGNELSE. Googles historie... Forord KAPITEL TO... 19. Introduktion til Google AdWords. Opret din AdWords-konto INDHOLDSFORTEGNELSE Googles historie... Forord KAPITEL ET... 9 Introduktion til Google AdWords Hvad er en søgemaskine?... 10 Hvad er Google AdWords?...11 Eksempel på en AdWords-annonce... 12 Googles partnernetværk...

Læs mere

Guide til MetaTraffic Pro

Guide til MetaTraffic Pro Guide til MetaTraffic Pro - dit statistikværktøj på din webside eller webshop DanaWeb benytter statistikværktøjet MetaTraffic Pro både på basis hjemmesiderne og til webshop hjemmesiderne. Du vil derfor

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk

Brugertilfredshedsundersøgelse. www.webstatus.dk DMI. http://www.dmi.dk Brugertilfredshedsundersøgelse www.webstatus.dk DMI http://www.dmi.dk Om undersøgelsen Undersøgelsen er foretaget som en pop-up spørgeskemaundersøgelse på http://www.dmi.dk. Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

I har ikke brug for endnu et nyt website!

I har ikke brug for endnu et nyt website! I har ikke brug for endnu et nyt website! Tusindvis af websites svæver formålsløst rundt i cyberspace. Mange af vores nye kunder har siddet med følelsen af, at de ikke fik nok ud af deres website. Og mange

Læs mere

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber

trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber trivsel, tryghed og tro på nytænkning hos de lokale Pigespejderfællesskaber 2 Hovedbestyrelsens sammenfatning af undersøgelse fra Center for Ungdomsstudier, udarbejdet oktober 2014 Introduktion Er det

Læs mere

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash

Kapitel 4. Hash. Andel elever, der har prøvet at ryge hash Kapitel 4. Hash Selvom hash har været ulovligt i Danmark siden 1953, er det et forholdsvis udbredt stof. Regeringens Narkotikaråd skønner, at det årlige hashforbrug er på over 25 tons eller omregnet i

Læs mere

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL

SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL SKOLEREFORMEN OG TRIVSEL Oplæg for Skolesundhed.dk kommuner Nyborg Strand 10 juni 2014 Karen Wistoft Professor, institut for Læring, Grønlands Universitet Lektor, Institut for Uddannelse og pædagogik (DPU)

Læs mere

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer

Åben Anonym Rådgivning. www.dedrikkerderhjemme.dk. Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge i familier med alkoholproblemer Åben Anonym Rådgivning for børn og unge i familier med alkoholproblemer Ca. hvert tiende barn eller ung i Danmark vokser op i familier med alkoholproblemer.

Læs mere