Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006"

Transkript

1 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en høring om kvindehandel den 28. september Høringen blev afholdt på Christiansborg. Der var i alt 230 tilhørere. Unionspræsident i Soroptimist International i Danmark, Annelise Thomsen, bød tilhørerne velkommen og takkede oplægsholdere og socialministeren for deres tilsagn om at medvirke i høringen. Baggrunden for høringen er, at Soroptimist International i Danmark og Reden Stop Kvindehandel, som indledte et samarbejde for ca. 1 1/2 år siden, har ønsket at sætte fokus på de forhold, som mange tusinde kvinder lever under her i landet. På verdensbasis handles årligt omkring 4 millioner kvinder og børn. 90 % til sexindustrien, en halv million heraf blot i EU landene. Menneskehandel er den 3. største kriminelle industri, og der tjenes milliarder af penge på udnyttelsen af kvinder og børn. Her i landet er der ca udenlandske kvinder, som ufrivilligt er lokket hertil under falske forudsætninger. De lever i en påtvungen prostitution, hvor både deres fysiske og psykiske helbred, samt deres værdighed som mennesker, udsættes for en ubeskrivelig nedværdigende behandling. Soroptimist Internationals kerneopgave er at arbejde for menneskerettigheder og især være med til at fremme kvinders vilkår og status i samfundet. Det er håbet, at der igennem dagens forskellige indlæg kan blive belyst mange forskellige sider af, hvor omfattende problemerne omkring handelen med kvinder er. Samtidig er det også håbet, at der fremkommer mange ideer til, hvordan indsatserne til at modvirke handelen og dens mange konsekvenser kan intensiveres, - samt at offentlighedens opmærksomhed omkring problemerne kan blive skærpet. Høringen blev derefter åbnet af Socialminister og Minister for Ligestilling, Eva Kjer Hansen, som pointerede, at det er Regeringens ansvar at bekæmpe kvindehandel, men at der sættes stor pris på, at også andre tager et ansvar. Ministeren understregede, at kernen i arbejdet mod kvindehandel er at gøre det svært for bagmændene. Denne indsats kræver samarbejde mellem sociale organisationer og myndigheder, og samarbejde på tværs af formelle strukturer og kulturer. Derefter redegjorde ministeren for regeringens tiltag for det fremtidige arbejde: - udvidelse af det internationale samarbejde, - intensivering af projekter og - indsatser i afsenderlande Derefter fortalte leder af Reden STOP Kvindehandel (RSK), Trine Lund- Jensen om kvindehandel i Danmark ud fra den virkelige historie om en kvinde, der var blevet handlet til prostitution i Danmark og om den måde, hvorpå RSK 1

2 havde været i stand til at hjælpe hende, så hun nu er hjulpet til en beskyttet tilværelse i sit hjemland, samtidig med at hun er under uddannelse. Mange af de kvinder RSK kommer i kontakt med har det til fælles, at de bliver udsat for trusler og tvang, vold og gældssætning for at bagmænd kan tjene store beløb på at udnytte dem. Derefter redegjorde Trine Lund-Jensen for RSKs anbefalinger til en ny handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. o RSK foreslår bl.a. at kvinderne får mulighed for mindst 3 måneders ophold i Danmark i stedet for de nu 30 dage for at øge muligheden for at hjælpe kvinderne, o øge kvindernes sikkerhed ved hjemrejse o øge muligheden for anmeldelse af bagmænd. RSK lægger også vægt på, at en ny handlingsplan må tage købersiden i betragtning, da det jo er køberne der finansierer de store overskud bagmændene tjener. For at opnå en ændring i dette, er det nødvendigt med løbende informationskampagner om kvindernes situationer. o og lovgivning til minimering af efterspørgslen. Afslutningsvis takkede Trine Lund-Jensen Soroptimist International i Danmark for at have taget initiativ til høringen, og for de kroner som de indtil nu har indsamlet til en fond til hjælp til RSKs arbejde. Kriminalinspektør og leder af Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC), Kim Kliver fortalte derefter om politiets indsats mod prostitutionens bagmænd. Alle de 12 nye politikredse vil fokusere på bekæmpelse af kvindehandel, men deres fokus er i væsentlig grad rettet imod bagmænd, og ikke kvinderne. Kim Kliver redegjorde indgående for - Prostitutionsmarkedet, - Lovgivningen, - Politiets dermed NEC's arbejde, der består i: monitering, analyse, vidensdeling, efterforskningsassistance, kontaktpersonsordning, nationalt og internationalt politisamarbejde, undervisning/uddannelse samt tværfagligt samarbejde. - Fælles indsatser - Trafficking-ruter, - Prostitutionens personkreds I efterforskningen sigter politiet altid mod, at der kan rejses sigtelse efter straffelovens 262a) for kvindehandel, men ofte bliver det pga. manglende dokumentation i steder for til sigtelser for rufferi. Kim Kliver pointerede, at NEC prioriterer indsatsen mod kvindehandel, og at der lægges stor vægt på at skabe en fælles indsats imellem aktørerne. Kim Kliver pointerede også at politiet samarbejder intensivt på internationalt plan, på nationalt plan og med myndigheder knyttet til personerne. Forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov Christensen. Et samfund som det danske skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Handlede kvinder er vor tids sexslaver, og Danmark er på få år blevet et paradis for sexbagmænd. 2

3 Sådan indledte Poul Erik Skov Christensen, og fortsatte med at fortælle om 25- årige Rose fra Nigeria, som er offer for kvindehandel. Hun lever nu i skjul, men hvis hun bliver opdaget, udsendes hun af Danmark og vil igen havne i kløerne på bagmændene. Derfor vil hun ikke henvende sig til politiet. Poul Erik Skov Christensen efterlyste, at dansk lovgivning giver kvinder som Rose en reel mulighed for at få asyl i Danmark, og pointerede tillige, at Danmark bør følge EU's anbefalinger og give mindst 3 måneders opholdstilladelse inden de sendes ud landet, for når man hører Roses historie, forstår man at det formentlig slet ikke er nok. For øjeblikket er det ikke muligt for udenlandske kvinder, der er grebet i prostitution at blive i landet i mere end 30 dage. Dette bør ændres til mindst 3 måneder. Det er ikke muligt på 30 dage at skabe tilstrækkelig tillid med kvinder, der dels ikke kan sproget, og dels er deres fysiske tilstand ofte stærkt svækket, ofte har de ikke har tillid til myndigheder, og det tager lang tid at oparbejde en så stor tillid, at de er villige til at samarbejde med politiet om at angive bagmændene. For 3F handler kampen mod kvindehandel om ligestilling. Kvindehandel er bagsiden af globalisering. Indsatsen imod kvindehandel sker via satspuljemidlerne, men det er alt for tilfældigt. 3F mener, at RSK i stedet skal på Finansloven Poul Erik Skov Christensen fortalte derefter om 3Fs underskriftindsamling mod kvindehandel. 3F giver en krone pr. underskrift til deling mellem et krisecenter i Rumænien og RSKs arbejde. Indtil nu har 3F indsamlet godt kroner. Der er ganske enkelt en grænse for, hvor lavt vi må synke i vores menneskesyn. Og hvis vi lukker øjnene for menneskehandel, ja, så kan vi vel ikke komme længere ned i mudderet. Så kan vi som samfund acceptere alt. Så er vi i mine øjne sunket for dybt. Så er vi blevet for kyniske. Odile Poulsen. Forfatter. Odile Poulsen fortalte meget bevægende om, hvordan hun har overlevet en tilværelse som incestoffer siden sin tidlige barndom, men nu lever en tryg tilværelse som hustru og mor. Hun gav stærkt udtryk for, at der ikke er forskel på tvungen og såkaldt frivillig prostitution. Man er tvunget af forskellige årsager. Skaderne bagefter er de samme. Virkeligheden er, at når man er pige/kvinde, er man ulige i forhold til andre til mænd, drenge og brødre. Virkeligheden er, at fordi jeg er kvinde kan jeg voldtages, ydmyges, skændes og handles med.. Der er ikke plads til mit væsen, kun til kroppen, der kan skrottes uden reel værdi. Min dejlige far. Jeg elskede min far, når han kom hjem legede han med mig. Min far var stor. Min far var stærk. Min far gav mig svingture. Hans hænder var stærke, det var trygt. Men langsomt forstod jeg noget andet, når han smadrede sin hånd i min mors ansigt. Vi lærte at aflæse ham, at føje ham, at vores egentlige opgave var at servicere, at behage. Når han trængte ind i mig, var det mig, der var noget galt med, hvis jeg ikke ønskede det. Mit eget jeg blev nedgjort som uønsket bagage. Men jeg elskede min far. Da jeg mange år senere fik løsrevet mig fra mit arbejde som prostitueret, fra min rolle som Nicky den fødte ludder, var det med skrupler over, at jeg forventede 3

4 noget af livet for mig. Og med skader på sjælen, skader som ikke lader sig udradere. Hvad skal jeg svare min lille søn, når han spørger: Mor, hvad bruger man de piger til, som man køber? Heldigvis er han ikke så stor endnu, så jeg har lidt tid til at finde svaret. Et bevægende, stærkt og skræmmende indlæg. Forstander Dorit Otzen: Dorit Otzen tog udgangspunkt i baggrunden for, at der overhovedet er et marked for trafficking: - de mænd der køber sex - de bagmænd, der sælger kvinderne. Danmark forarges over sexturisme med dyr, der er forbud mod dyresex i dyreværnsloven. Hun mener, at der skal drages samme omsorg for kvinder som for dyr. Kvinder udsættes også for smerte, angst m.m., men der er høj profit og ingen risiko for bagmændene. Menneskerettighederne trædes under fode. Mænd fordrer sex. Udenlandske kvinder har kun kroppen at handle med. Og det er især rigere mænd, der er købere, samt alfonser og menneskehandler. Også marked for børn til prostitution. Selv om det er forbudt at købe prostituerede mellem 15 og 18 år, så har Reden fundet 10 i denne aldersgruppe. Det er købers marked, der er efterspørgsel efter mindreårige. Hvem hjælper disse udenlandske kvinder, som er handlet af familien og som returneres tilbage efter ½ års servicering af danske mænd???? Hvor er fokus???? Skal kvinderne ikke tilbydes ophold i Danmark af humanitære grunde??? Advokat Jytte Lindgaard. (Bistandsadvokat) Jytte Lindgaard arbejder som advokat for kvinderne. Juraen skal give rammerne, ellers tager politiet ikke sagerne alvorligt. Strafferammerne betyder noget. I en sag blev en bagmand idømt 3 års fængsel (høj straf i Landsretten). Blev tillige udvist, men kom blot senere ind i landet igen på et andet navn. Der bør gives økonomisk erstatning til de udenlandske kvinder på samme måde som til danske kvinder, der udsættes for voldtægt. På nuværende tidspunkt har ingen af de kvinder, der har vidnet i sager om menneskehandel, fået tilkendt erstatning i henhold til danske regler. Kvindehandel foregår også i forbindelse med tvangsægteskaber, hvor kvinderne senere sendes tilbage til hjemlandet igen. Intentionerne med at forhandle med myndighederne i de lande, hvor kvinderne kommer fra, holder ikke altid. F.eks. kan man ikke samarbejde med de Etiopiske myndigheder. Kvinder fra sådanne lande skal hjælpes i Danmark. 4

5 Lektor Kenneth Reinicke RUC. Kenneth Reinicke forsker blandt andet i mænds seksualitet, og han påpegede at prostitution er et eksempel på, hvor svært det er at diskutere mænds seksualitet. Han gav udtryk for, at Pornografi, Prostitution og Maskulinitet hænger sammen, - det siger noget om det maskuline behov. Prostitution handler om mænd. Prostitution er et ligestillingsproblem, fordi mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution, men det er svært at diskutere, fordi det er de mørke sider af mænds seksualitet. Mænds seksualitet rummer selvfølgelig også evnen til ømhed og intimitet, men mænd er i stand til at se gennem fingre med den elendighed, som prostitution bygger på. Prostitution er ofte gearet til mænds instrumentelle seksualitet. Mænd er på mange måder et usynligt køn. Prostitution siger noget om normale mænd. Mænds ret til at købe sex bliver ikke udforsket tilstrækkeligt i DK. Mænd bliver ikke gjort ansvarlige. Markedstankegang har domineret. Vi ved nu relativt meget om mænd: - hvem der køber sex, - - hvad og hvorfor,- fordi i en undersøgelse er mænd spurgt, hvorfor de køber sex. Svarene var for størstepartens vedkommende, at det skal prøves, når nu muligheden er der, det er uforpligtende Få siger: - fordi det er den eneste måde, at de kan få tilfredsstillet deres seksuelle behov på noget man ellers ofte hører og tror. Mænd har en evne til at se bort fra den elendighed de møder. For mændene er markedet lig med kunderne. Det er menneskerettighedskrænkelser. KR mener, at efterspørgslen kan påvirkes, - mændene kan påvirkes. Der skal mere fokus på mænd som køn. Det er fint med kampagner om problemer og konsekvenser af trafficking. Ligeledes er rådgivning vigtig. Hvorvidt et forbud mod køb af seksuelle ydelser eller mod prostitution generelt vil hjælpe, tør han ikke udtale sig om. Kenneth Reinicke anbefalede: - at der arbejdes på at forandre mænds mentale forestillinger, - at påvirke efterspørgslen, - at mænd integrerer seksualitet i deres sædvanlige normverden, - samt, at der udføres Kampagner og Prostitutionsrådgivning til mænd. Lone Dybkjær, MF for det Radikale Venstre. Lone Dybkjær fortalte, at Det Radikale Venstre på deres landsbestyrelsesmøde havde vedtaget at foreslå et forbud mod køb af prostitution fra kvinder der var handlede, og lagde op til debat om det kunne være et skridt på vejen til et generelt forbud og om et sådant forbud ville have nogen effekt. Hun anbefalede alle, at det første vi burde gøre var, at gå hjem og diskutere problemet Køb af kvinder med mændene, men vær indstillet på, at aftenen er ødelagt! Det er ganske almindelige mænd, der går til prostituerede. Vi skal have påvirket yngre mænds holdninger. For dem er det nemmere at gå til en prostitueret end at hælde dyre drinks på en kvinde for at få sex med hende. 5

6 Hvordan kommer vi videre med holdningen, at prostitution jo er frivilligt, at kvinderne selv vælger det, den lykkelige luder o.s.v. Befolkningen synes jo det er OK. Hvordan får vi budskabet ud om, at virkeligheden ser anderledes ud? Odile kommer ud til alle, når hun fortæller om sine egne oplevelser og erfaringer. Hvorfor laver vi ikke et forbud som i Sverige? Vi har lov om sikkerhedsseler, for ikke at skade os selv eller andre. Men når det drejer sig om kvinder? Så er alt tilladt og det er vanskeligt at skabe politisk flertal for lovgivning på området. Skal vi prøve at starte forsigtigt op med f.eks. alene en lov om forbud mod at gå til handlede kvinder? Og så samtidig sikre de handlede kvinder asyl i Danmark? Muligheden for asyl bliver afvist, med begrundelsen, at det kan blive en nem vej at bryde gennem muren til Danmark. Der bør sikres sociale tiltag over for danske prostituerede kvinder. Overlæge May Olufsson. Overlæge, Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital, fortalte om sine erfaringer med udenlandske kvinder i prostitution og deres sundhedssituation. Disse kvinder har, gennem RSKs arbejde, adgang til forskellige sundhedstilbud f.eks. undersøgelse for veneriske sygdomme, adgang til praktiserende læge, tandlæge behandling og rådgivning om prævention. Siden oktober 2003 er 28 kvinder henvist til legal og sikker abort og efterfølgende præventionsrådgivning. Hjælper med forebyggelse af uønsket graviditet, gratis rådgivning, P-piller m.v., abortrådgivning - ugentlig hjælp i familie-ambulatoriet. Rådgiver om sygdomsrisici som hiv og aids m.v. Kvindernes fysiske og psykiske sundhed påvirkes af prostitutionen. Der er mange sygdomsrisici. Nogle tager store mængder medicin, alkohol og nervemedicin for at holde det ud. Kvinder fra Nigeria tager store doser malariamedicin. Kvinderne rammes af posttraumatisk stresssyndrom. Senfølgerne er et livslangt handicap, hvor det er umuligt at leve et normalt liv. Der er smerter, søvnløshed og problemer med menneskelige relationer. Udenlandske kvinder får alene offentligt betalt lægehjælp i akutte situationer. Der er behov for let og gratis tilgang til sundhedstilbud for disse kvinder. De lever under forhold, som fremprovokerer sygdom. Politiadvokat Michael Jørgensen. Politiadvokat i København. Michael Jørgensen redegjorde for nogle menneskesyn, der ligger bag udnyttelse af kvinder i prostitution, f. eks. han talte om menneskehandel som et udtryk for et uacceptabelt menneske- og kvindesyn. Efter hans erfaring, som anklager ved to af de tre sager der er ført for retten i Danmark, er at bagmændene er rå, kyniske, og i stand til at udnytte kvinder. Michael Jørgensen har igennem sit arbejde haft kontakt med både kvindehandlere, kunder og handlede kvinder 6

7 I USA har man ret til at bære våben. Mænd har ret til sex. Kvinder har ret til at sælge deres krop. Holdningen er, at vi ikke skal blande os i individets beslutninger. Gælder den altid? Skal samfundet ikke beskytte de svage såvel som børn, syge og prostituerede? Omgivelsernes menneskesyn er faldende, der er nogen der bare er prostituerede. Holdningen er på linje med snyd i skat eller snyd ved ejendomshandler. Det er et menneskesyn, som eksisterede tidligere for måske 100 år siden eller mere. Danmark er retligt forpligtet til at gøre noget ved det. Vi skal påvirke holdninger blandt andet gennem lovgivningen. Men kunder, politi, anklagemyndigheder og politikere skal først se sammenhængen og alvoren i trafficking. Det er strafbart at købe sex hos kvinder under 18 år. Hos kvinder, der er over 18 år er tvang og anden utilbørlig behandling også forbudt i dag. I dette perspektiv er alle kvinder vel i en sårbar situation. Den nuværende lovgivning giver altså mulighed for at straffe i disse situationer. Men der er forskel på, hvad der er acceptabel adfærd i Danmark, og hvad der er det i andre lande. Det skal bevises at kvinden befinder sig i en sårbar stilling førend den nuværende lovgivning kan bruges. Skal kvinderne straffes? Hæleri er f.eks. strafbart. Såfremt en mand køber en kvinde mod betaling svarer det vel til hæleri. Signalværdien gennem lovgivning er vigtig. Vi skal tage udfordringen op! Tom Behncke MF for det Konservative Folkeparti, redegjorde for sine synspunkter om indsatsen for kvindehandel. Han anførte, at det vil være en topprioritet for ham at få bekæmpelsen af kvindehandel højt prioriteret hos politiet indenfor rammerne af den nye politireform. Tom Behnke anførte også, at han vil støtte forslaget om udvidelse af refleksionsperioden for kvinder, der er ofre for kvindehandel til 3 måneder. Han er dog ikke interesseret i at udvide muligheden for at kvinder kan få yderligere ophold. Der har været afholdt en høring i folketingets socialudvalg. Trafficking er et groft overgreb og grov udnyttelse af andre mennesker. Det har et stigende omfang. Tilbage i 87/88, da han var betjent i København, var der ikke behov for at tale udenlandsk med prostituerede. Billedet er et ganske andet i dag. Loven er blevet strammet i 2002, så der nu er op til 8 års fængsel for trafficking. Det giver politiet bedre mulighed for at efterforske og dermed løfte bevisbyrden i disse sager. Der bør gives massiv hjælp til de handlede kvinder f.eks. gennem penge til Redens arbejde. Vi har behov for, at der gives disse kvinder 3 måneders ophold i Danmark, som EU anbefaler. Han vil gerne give fuld opbakning til Socialministerens initiativ med en oplysningskampagne, som retter sig mod de mænd, der går til prostituerede. Politikerne skal stille krav til politiet om at prioritere indsatsen mod trafficking. Referat af debat efter indlæg fra paneldeltagerne 7

8 Erik Hauervig, politiet: Påpegede at den tidligere regering stort set har afskaffet aften- og nattevagter. Det er ikke tilstrækkeligt, at politiet kun er til stede om dagen. Hvis politiet skal opnå resultater, skal det være ved en målrettet indsats. Tom Behncke: Det er en sag for Københavns politi. Indsatsen bør være målrettet, og jeg vil arbejde for sagen. Marianne Bruun, 3F: Hvis hæleri kan straffes, hvorfor så ikke straf for overgreb på kvinder. Vores samfund skal ikke acceptere det. Lone Dybkjær: På det seneste radikale landsmøde lagde jeg alene op til at tage fat på til handel med kvinder. Vi bør drøfte, hvor det er bedst at starte. Vi kan ikke håndtere både kvindehandel og prostitution på en gang. Jeg ser ikke politisk grøde. Initiativet fra 3F er flot, og jeg ser meget gerne, at andre organisationer går med. Rikke Lauritzen, Københavns Kommune: Her til morgen har jeg været en tur på Vesterbro. Mødet her i dag handler om menneskesyn. Spørgsmålet er, om politikerne er villige til at arbejde for rettigheder til handlede kvinder som f. eks. gratis lægehjælp, økonomisk erstatning for misbrug mm. Jeg troede egentlig det var forbudt at handle med kvinder. Det skal være kriminelt, og der skal være sanktionsmuligheder i form af straf. Sverige har forbud mod prostitution og kvindehandel, og Finland er ved at få en tilsvarende lovgivning. Måske det kan virke som løftestang for dansk lovgivning. Jytte Lindgaard: Problemet er, at hvordan kan manden vide, der er tale om en handlet kvinde! Caspar Strand, Red Barnet: Et af problemer er, at pigerne fra Afrika er meget bange for at blive sendt tilbage til hjemlandet. Derfor går de hellere under jorden. Hvordan forholder Lone Dybkjær og Torben Behncke sig til at hjælpe disse piger med ophold i Danmark, udannelse m.m.? Torben Behncke: Det er rigtigt, at det er svært at få regeringen i tale. Man forudsætter, at kvinder der er tvunget til Danmark gerne vil til hjemlandet igen. Det er godt med humanitær hjælp, og der skal være opmærksomhed på, hvad der kan gøres, men modsat er regeringen ikke interesseret i at åbne en ladeport, og det er ikke svært at få øje på, hvordan lempeligere regler kan misbruges. TB vil gerne arbejde for at ophold i Danmark forlænges til 3 måneder så Danmark kommer på niveau med det øvrige Europa og kvinderne skal kunne tilbydes lægehjælp m.m. Det bedste er, at der etableres samarbejde med NGO organisationer i hjemlandet. Der bliver ingen automatisk adgang til varigt ophold i Danmark, fordi en kvinde bliver taget i prostitution. 8

9 Lone Dybkær: TB går ikke langt nok. Området eksploderet. Birthe Sonne, soroptimist, Sorø: Er handel med kvinder ikke det samme, uanset om de kommer fra Borup eller Burundi? Red barnet: Hvis børn skal vidne, skal der være garantier for, at det sker under betryggende forhold. Vil politiet sætte fokus på trafficking bredt? Tom Behncke: Der bør ikke være forskel på vilkårene for vidner, hverken børn eller voksne. Majken Lundberg, Kvinderådet: Bagmændene er til stede, når kvinderne vidner. Hvad betyder det for de vidneudsagn der bliver givet? Er forholdet mellem rufferi og den straf det kan give tilstrækkelig? Michael Jørgensen: Anklagemyndigheden har bevisbyrden, og derfor ender sager ofte med straf for rufferi og ikke kvindehandel, da det sidste er svært at bevise. Ang. afhøring af vidner er udgangspunktet, at den tiltalte skal være til stede. Hvis det skønnes, at det ikke er en farbar vej, kan den tiltalte føres ud af lokalet eller sidde bag i lokalet Det er svært at få den tiltalte ud af lokalet. Jytte Lindgaard: Så gerne mange flere sager om rufferi. Ulla Madsen, soroptimist, Kastrup-Tårnby: Bryder sig ikke om TB s udtalelse om, at mange af kvinderne fra Østeuropa kommer frivilligt til Danmark. Vil gerne vide, om forbudet i Sverige har haft en præventiv effekt. Tom Behncke: Jeg er blevet misforstået, jeg tror ikke at kvinder fra Østeuropa kommer frivilligt til prostitution i Danmark. Dorit Otzen; Sverige har knækket kurvet for trafficking.. soroptimist, København: Hvordan kommer vi videre, hvis prostitution handler om mandens seksualitet? Kenneth Reinicke: Der er brug for refleksioner hos mænd. Man kunne begynde med forbud. 9

10 Anne Vagn: Det er bekymrende, når menneskerettighederne gradbøjes. Meget er forbudt det vil sige, at man ikke vil have f.eks. skattesnyd eller for høj fart på vejene. Hvorfor ikke gå direkte efter de involverede mænd. Lone Dybkjær: Det vil være en katastrofe, hvis kvinderne kriminaliseres. Den der får udført sort arbejde straffes ikke, men den der udfører det sorte arbejde straffes. Hanne Meier, soroptimist, Esbjerg: Hvilket ansvar har kvinderne i sønnernes opdragelse? Kenneth Reinicke: Ved at sætte tidligt ind, kan meget rykkes. Det gælder om at aflive myter og fordomme. Lone Dybkjær: Ca. 50 % af kvinderne synes at prostitution er OK. Anja Danhof (har lavet film om nigerianske kvinder i Sandholmlejren og Vestre Fængsel): Mange af de kvinder der kommer til landet er allerede handlet og i prostitution. De bliver ofre endnu engang, når de bliver taget med falske papirer. Det er der fokus på frem for at se på, at de er handlet. De udvises. Sønderborg, Enhedslisten: Positivt at TB vil arbejde for gratis lægehjælp til kvinderne, men han burde også arbejde for, at de ydes erstatning. Tom Behncke Undrer sig over paradokset med forskel på erstatning til henholdsvis danske og udenlandske kvinder. Bente Nørreskov Nielsen, soroptimist, Dragør-St. Magleby: TB tror ikke på totalt forbud. Debatten skal være mere nuanceret. I dag er der behandlingsgaranti til prostituerede narkomaner. Dorit Otzen: Ca. 600 prostituerede er narkomaner. Michael Jørgensen: Pas på med at forbyde alt og så tro, at man har skaffet lykke. Jens Schulzgaard, journalist: Skal vi være stolte af, at kvinder i stor nød skal samarbejde med politiet for at få hjælp? Tom Behncke: Jeg vil som sagt arbejde for, at opholdet i Danmark forlænges fra 30 dage til 3 måneder, men det bliver ikke adgangen til at få asyl. Tror ikke, at kvinderne er 10

11 kommet her frivilligt eller for at få asyl, men de skal hjem igen, og der skal arbejdes på, at det kan ske under betryggende former. Jytte Lindgaard: Når kvinderne er kommet hertil, ønsker de ikke at vende tilbage til hjemlandet, hvor der ikke er sikkerhed for dem. Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet: Vil gerne understrege, at hvis forholdene skal ændres, kræver det viden, oplysning og information i samfundet. Erfaringerne fra Sverige siger bl.a. at en af myterne siger, at når prostitutionen er skjult, så er der mere vold det viser sig ikke at være sandt. En officiel redegørelse er på vej i Sverige. Helle Bygum, journalist: Hvad mangler der af redskaber for at kvinderne ikke er på igen gaden 24 timer efter en abort? May Olufsson: Er glad for de positive tilsagn om gratis lægehjælp, abort og prævention. Marion Pedersen, Venstre: Hvad skal der til for at få emnet på forsiden af aviserne. Ca. 14 % af den mandlige befolkning går til prostituerede. Det svarer til mænd! Hvad forbruger de ikke i penge, hvor mange handler er der mon hver dag?.. soroptimist: Skal annoncering om prostituerede ikke forbydes. Michael Jørgensen: Det er yderst vigtigt at få fat i alfonserne. Stina,, Odense Jeg kan ikke se, hvorfor der skal skelnes mellem prostitution og kvindehandel. Lone Dybkjær: Det skal der ikke efter min mening, men jeg tror, at kvinder der er handlet, er dobbelt ramt. Jeg tror dog ikke på de store straffe. Der skal en holdningsændring til. Dorit Otzen: Alfonser er også danske mænd og kvinder. Poul Erik Skov Christensen, 3F: Foreslår, at Reden - Stop Kvindehandel kommer på finansloven. Lis Ehmer Olesen og Annelise Thomsen rundede dagen af: Soroptimisterne har en opgave i at arbejde for stop af kvindehandel. Der skal mere fokus på sagen, der skal tales om det og så skal der informeres og informeres. 11

12 Socialministeren var inde på, at nøglen til succes er samarbejde, men det løser ikke alene opgaven. Uden Trine Lund-Jensen og Reden ville denne høring ikke have fundet sted. Opfordrede til, at vi skal tale om problemet i vores egne kredse. Politikerne og vi andre skal sende de rigtige signaler. Håber at soroptimisterne fremover kan være med i samarbejdet mod kvindehandel. 12

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder

3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder 3.5 Sandt eller falsk om unges rettigheder spil Mål At eleverne kan give eksempler på, hvordan rettigheder i forhold til krop, sundhed, seksualitet og privatliv kan bruges i børn og unges hverdag. At eleverne

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005

Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. September 2005 Tillæg til regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel September 2005 Forord Handel med børn har på det seneste været genstand for øget international fokus. Udnyttelse af og handel med børn

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex

Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex 1 Effekter af den svenske lov om forbud mod køb af sex Faktaark af 8. marts-initiativet, november 2012 www.8marts.dk INDLEDNING Sverige gjorde forbudt at købe sex i 1999 som det første land i verden. Loven

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere)

134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Statistik 2011 1. Kontakter Politi Opsøgende indsats* 134 (der er her tale om unikke personer) 750 (der er så vidt muligt sorteret for gengangere) Langt de fleste kontakter var til udenlandske kvinder

Læs mere

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION

AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION 1 AMNESTY EN MANDERETTIGHEDSORGANISATION Tirsdag den 11. august 2015 vedtog Amnesty International at arbejde for at dekriminalisere alle aspekter af sexarbejde på globalt plan. Man mener, at denne politik

Læs mere

gode råd om at se og forebygge overgreb

gode råd om at se og forebygge overgreb En pjece til: Mennesker med handicap Professionelle Pårørende Netværk Socialt Udviklingscenter SUS Seksuelle overgreb mod mennesker med handicap gode råd om at se og forebygge overgreb 2 Seksuelle overgreb.

Læs mere

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge.

Takketale. Og stiller ikke spørgsmålstegn ved mænds ret til seksuel udløsning uanset prisen hvor som helst, i hvem som helst, kvinder piger og drenge. Takketale Der er situationer hvor mennesker kun mener, at de har deres krop tilbage at handle med, eller der er situationer hvor kroppe er den eneste efterspurgte vare. Det være sig som reservedel for

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2

Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids. ➋ Graviditet. ➌ Sult MED LIVET. Svar: 2 Hvad er hovedårsagen til, at piger mellem 15 og 19 år dør i fattige lande? ➊ Aids ➋ Graviditet ➌ Sult Svar: 2 MED LIVET SPIL Hvor mange piger mellem 15 og 19 år bliver årligt gravide i Afrika syd for

Læs mere

rettigheder for personer med handicap

rettigheder for personer med handicap FN s KONVENTION OM rettigheder for personer med handicap PÅ LET DANSK FN s KONVENTION OM RETTIGHEDER FOR PERSONER MED HANDICAP PÅ LET DANSK Udgivet af: Socialministeriet, 2010 Bearbejdning af FN s konvention

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør

Forslag til folketingsbeslutning om bekæmpelse af organiseret kriminalitet og væbnede opgør Beslutningsforslag nr. B 29 Folketinget 2009-10 Fremsat den 29. oktober 2009 af Line Barfod (EL), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Karen Hækkerup (S), Flemming Møller Mortensen (S), Karina Lorentzen Dehnhardt

Læs mere

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06

RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 RIGSPOLITICHEFEN AFDELING A Polititorvet 14-1780 København V Telefon 33 14 88 88 - Telefax 33 43 00 06 Rapport om Rigspolitiets fact-finding mission i november 2000 til de baltiske lande vedrørende kvindehandel

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

Udgivelsesdato: 8. marts 2007

Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker 2007-2010 Udgivelsesdato: 8. marts 2007 Udgave, oplag: 1. udgave, 1.000 stk. Trykt version: ISBN-13: 978-87-91292-94-1 Elektronisk version: ISBN-13:

Læs mere

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel

Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel Regeringens handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel December 2002 REGERINGENS HANDLINGSPLAN TIL BEKÆMPELSE AF KVINDEHANDEL Udgivelsesår: December 2002 Udgave, oplag: 1. udgave, 1000 stk. ISBN 87-91292-05-0

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber.

Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage i projektet om definition af prostitutionsbegreber. HØRINGSSVAR FRA 8. MARTS-INITIATIVET VEDRØRENDE SERVICESTYRELSENS PROJEKT OM DEFINITION AF PROSTITUTIONSBEGREBER Indledning Servicestyrelsen indbød i efteråret pr. e-mail Dansk Kvindesamfund til at deltage

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

15-årige køber alkohol i stor stil

15-årige køber alkohol i stor stil 1 2 15-årige køber alkohol istor stil 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Af Kasper Frandsen, Søndag den 24. oktober 2010, 22:01 Det er mere reglen end undtagelsen, at butikker lader unge under 16 år

Læs mere

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER

NORDISKE ARBEJDSPAPIRER Ved Stranden 18 DK-1061 København K www.norden.org NORDISKE ARBEJDSPAPIRER N O R D I C W O R K I N G P A P E R S Nordisk Børnerettighedsseminar Børnekonventionen 25 år hvor langt er vi kommet i Norden?

Læs mere

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015 Justitsministeriets Strafferetsplejeudvalg Att. Charlotte Lauritsen Strafferetskontoret Slotsholmsgade 10 1216 København K Vedrørende: Spørgetema om voldtægtsofres retsstilling Deres j.nr.: 2004-430-1015

Læs mere

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring

Tryghed i danske hjem. Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Tryghed i danske hjem Skærpelse af straffen og bedre indbrudssikring Udgave: 13. august 2014 1 Forslaget kort fortalt I 2013 blev der begået 41.888 indbrud i danske hjem og 16.280 indbrud i danske virksomheder.

Læs mere

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre

Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Socialudvalget 2012-13 SOU alm. del Bilag 72 Offentligt Adoption en politisk hånd til et godt liv også til de biologiske mødre Den 19 september blev der afholdt en stor konference på Christiansborg med

Læs mere

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR

ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR ROLLE AF MARIANNE HARTZ THOMAS OG DORTHE LA COUR Det er først for nylig, at mænd er beg yndt at reflektere over deres køn. Drenge og mænd er historisk set ikke opdraget til at skulle tale om maskulinitet,

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen

I tvivl? - abortrådgivning i Mødrehjælpen Bl.a. i dette nummer: Ønskebørn! Abortrådgivning i Mødrehjælpen Fakta om abort og loven Folketingets tværpolitiske netværk Interview med folketingsmedlem Kirsten Brosbøl NR. 17 MARTS 2009 I tvivl? - abortrådgivning

Læs mere

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik

Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Socialdemokraternes forslag til et bredt samarbejde om Danmarks udlændingepolitik Igennem de sidste fire år har Socialdemokraterne sikret en fornuftig balance i udlændingepolitikken. På den ene side påtager

Læs mere

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser

Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede forbrydelser 22. januar 2007 POLITIAFDELINGEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 3343 0006 E-mail: Web: rpcha@politi.dk www.politi.dk Strategi for politiets indsats over for æresrelaterede

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere

Forslag til folketingsbeslutning om behandlingstilbud til steroidmisbrugere Beslutningsforslag nr. B 52 Folketinget 2009-10 Fremsat den 12. november 2009 af Karl H. Bornhøft (SF), Anne Baastrup (SF), Jonas Dahl (SF), Karina Lorentzen Dehnhardt (SF) og Ole Sohn (SF) Forslag til

Læs mere

Underretninger er udtryk for omsorg

Underretninger er udtryk for omsorg Underretninger er udtryk for omsorg Som fagperson har du et særligt ansvar for at handle, når du er bekymret for et barn En underretning er udtryk for omsorg for et barn. Denne pjece er en del af en kampagne,

Læs mere

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge

Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Ligestillingsudvalget, Socialudvalget 2012-13 LIU alm. del Bilag 25, SOU alm. del Bilag 94 Offentligt Partnervold mod mænd og kvinder og kærestevold blandt unge Omfanget, karakteren og udviklingen samt

Læs mere

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt

Bilag 4. Transkriberet interview med Liselott Blixt Bilag 4 Transkriberet interview med Liselott Blixt Af: Gruppe 7 Interviewer: Jeg vil starte med at høre om hvad dig og dansk folkeparti mener om den alkohol politik vi har idag hvor man kan købe alkohol

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2012-13 B 8 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Politi- og Strafferetsafdelingen Dato: 3. september 2013 Kontor: Strafferetskontoret

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK

24. APRIL. Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK DR 24. APRIL Endelige resultater RESULTATER MUSLIMER I DANMARK 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Kort om Capacent Research 3 2. Baggrund 4 Frekvenstabeller med holdningsvariable 5 3. Krydstabuleringer med gren

Læs mere

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det?

Vejledning. Forslag. Illustrationer er lavet af Pernille Ane Egebæk. Tør du tale om det? Vejledning Som en del af afrundingen til resten af materialet, er det vigtigt at eleverne får viden om hvordan de kan få hjælp. Denne tavleøvelse præsenteres af læreren, men giver eleverne mulighed for

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik 2014-15 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketinget Udvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik Christiansborg 1240 København K

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 25. november 2009 Sag 125/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Gunnar Homann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Lyngby den 27. oktober

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Baggrund for dette indlæg

Baggrund for dette indlæg Baggrund for dette indlæg For nogle år siden skrev jeg op til et valg nogle læserbreve; mest om de ideologiske forskelle mellem Socialdemokraterne og Venstre. Jeg skrev en hel serie af læserbreve om dette

Læs mere

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne,

B. Hvis sagen om VVS-karteller er udtryk for en generel tilstand i håndværksbrancherne, Erhvervsudvalget ERU alm. del - Svar på Spørgsmål 2 Offentligt Samråd i Erhvervsudvalget den 6. oktober Spørgsmål A + B + C + D: A. Der har i de seneste uger været en del omtale i medierne af kartellignende

Læs mere

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS

MIDT- OG VESTSJÆLLANDS MIDT- OG VESTSJÆLLANDS 4. DECEMBER 2008 LEDELSESSEKRETARIATET Skovbogade 3 4000 Roskilde Jour.nr.: 1200-10219-00061-08 Telefon: 46 35 14 48 Beslutningsreferat af møde nr. 4-2008 i Kredsrådet for Midt-

Læs mere

Verdens Børns Grundlov

Verdens Børns Grundlov Verdens Børns Grundlov Populariseret og forkortet udgave af FNs Børnekonvention 1 I) Bø r n e k o n v e n t i on e n s rettigheder Artikel 1 Aldersgrænsen for et barn I Børnekonventionen forstås et barn

Læs mere

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område.

Grundholdninger. I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. Grundholdninger I DFUNK arbejder unge i fællesskab for at oplyse og rykke holdninger på det flygtninge- og integrationspolitiske område. I denne folder kan du læse mere om de grundholdninger, vi arbejder

Læs mere

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at:

Mål. Disse mål vil blive opnået ved at: Sundhedsudvalget 2009-10 SUU alm. del Bilag 457 Offentligt Den Danske Handlingsplan imod Omskæring af Kvinder Alle former for pigeomskæring er forbudt i Danmark og straffes efter Straffelovens 245 og 246.

Læs mere

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes

For et par uger siden, havde min kollega og jeg alle vores konfirmander med i biografen og se Ridley Scotts nye storfilm Exodus om israelitternes Påskedag Det er påskemorgen, det er glædens dag vi samles i kirken for at markere kristendommens fødsel. For det er hvad der sker i de tidlige morgentimer kristendommen fødes ud af gravens mørke og tomhed.

Læs mere

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT

NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT Sidan 1 av 12 NORDEN I BIO 2007 FILM: FÖRÄLDRAMÖTET (Sverige, 2003) DANSK TEXT 0 1 FORÆLDREMØDET 2 Man løser ikke problemerne ved at stikke af. Man må tale om det. 3 Selv om det kan være hårdt. 4 - Gør

Læs mere

I tilfælde af et seksuelt overgreb...

I tilfælde af et seksuelt overgreb... I tilfælde af et seksuelt overgreb... Seksuelle overgreb forekommer alle vegne i samfundet. Som vi har set i de senere år, forekommer de også i Den katolske Kirke. De er også forekommet i vort eget bispedømme

Læs mere

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009

Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd i 2009 31. MAJ 2010 POLITISTABEN Polititorvet 14 1780 København V Telefon: 3314 8888 Telefax: 4515 0006 E-mail: Web: politiafd@politi.dk www.politi.dk Beskrivelse af politiets indsats mod prostitutionens bagmænd

Læs mere

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006)

Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Interviewguide levekårsundersøgelsen (29.5.2006) Stamoplysninger: - køn - alder - seksuel identitet - hvor længe smittet - hvordan mest sandsynligt smittet, en du kendte? - civil status, kærester el. lign.

Læs mere

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC

De usynlige prostitutionskunder. Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC De usynlige prostitutionskunder Kenneth Reinicke Institut for Samfund og Globalisering, RUC Der er stor uenighed om omfanget, formerne og konsekvenserne af prostitution. Selvom der er meget debat om prostitution

Læs mere

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren?

Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Kys og kram i ren glædesrus til en svømmer over en god præstation... hvad må træneren? Etisk kodeks Fysisk berøring af en svømmer under træning... hvor går grænsen? Kæreste med en af sine svømmere... hvad

Læs mere

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold.

De grønne pigespejdere 110/2012. De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Voldspolitik De grønne pigespejdere skaber trygge rammer for piger og unge kvinder og tolererer ingen former for vold. Forord WAGGGS foretog i 2010 en medlemsundersøgelse, der viste, at vold mod piger

Læs mere

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL

DISKUSSIONSSPØRGSMÅL DISKUSSIONSSPØRGSMÅL ALBERT WOODFOX, USA 1) Hvorfor sidder Albert Woodfox i fængsel? 2) Hvorfor sidder Albert Woodfox i isolationsfængsel? 3) Mener du, at det er retfærdigt at sætte Albert Woodfox i isolationsfængsel

Læs mere

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet

Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet Er franskmænd virkelig arrogante? Kommentar fra professor Dominique Bouchet For nogle år siden blev der arrangeret et møde i København, hvor tre fremtrædende franske journalister og tre af deres ligeledes

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

Man skal være god til at spørge

Man skal være god til at spørge Artikel fra Muskelkraft nr. 1, 2002 Man skal være god til at spørge Som handicaphjælper er Klaus parat med praktisk bistand og psykisk støtte til sin brugers sexliv. Misforståelser kunne være undgået,

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende Beslutningsforslag nr. B 49 Folketinget 2014-15 Fremsat den 19. december 2014 af Özlem Sara Cekic (SF) og Jonas Dahl (SF) Forslag til folketingsbeslutning om obligatorisk indsats for børn som pårørende

Læs mere

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp

ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp ADOPTION EN GOD VEJ TIL EN FAMILIE Udgivet af AC Børnehjælp En far til en datter adopteret fra Kina: Jeg har aldrig prøvet at elske et lille barn, så jeg frygtede, om jeg kunne. Det har jeg gået og været

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? HVAD ER SEKSUELLE OVERGREB? DET ER JO OVERSTÅET,

Læs mere

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL

SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL SEKSUELLE OVERGREB SKAL IKKE TIES IHJEL Hvad er et seksuelt overgreb? Hvordan kan det sætte spor i voksenlivet? Hvorfor kan det være vigtigt at få hjælp? DET ER JO OVERSTÅET, SÅ HVAD ER PROBLEMET? Seksuelle

Læs mere

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.

Den største frygt. om pædofiliskræk og forebyggelse af seksuelle overgreb. Konference. Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06. Den største frygt om pædofiliskræk og forebyggelse Konference Scandic Roskilde 10.06.2013 Scandic Århus 11.06.2013 foredrag & konferencer www.foredragogkonferencer.dk Den største frygt om pædofiliskræk

Læs mere

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET

ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET ET SIKKERT EUROPA GRÆNSE- OVERSKRIDENDE KRIMINALITET Kl. 15.44 sætter du dig ind i toget på Københavns Hovedbanegård, og kl. 20.16 ankommer du til Hamburg. Undervejs har du dårligt registreret, at du har

Læs mere

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online

It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online It s Your Safety! Her står lidt om hvad udnyttelse er og hvordan du kan få en god oplevelse online Hvad er Udnyttelse? Det at blive udnyttet kan dække over mange ting. Det handler om, at du bliver presset

Læs mere

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen

Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden. Henvend dig til ledelsen. Aftal med ledelsen Leder konkret viden Overgrebet begås af et barn/en unge på din institution: Nedskriv den konkrete viden Henvend dig til ledelsen Skole-og dagtilbudschef Merethe Madsen tlf. 64 82 81 71 Aftal med ledelsen

Læs mere

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD?

DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? DU KAN HVAD DU VIL ELLER HVAD? ET INTERAKTIVT TEATER HVOR DU ER MED TIL AT STYRE HANDLINGEN! Forberedelsesmateriale til lærere og erhvervsskoleelever på Handelsskoler Denne forestilling er et samarbejde

Læs mere

Lovovertrædere og retfærdighed:

Lovovertrædere og retfærdighed: Sekretariatet krim@krim.dk og www.krim.dk Fiskergade 33-37, 8000 Århus C. Tlf.: 70 22 22 42, f ax.: 87 32 12 99 Landsforeningen Krim Retfærdig straf Indlæg af advokat Claus Bonnez, Landsforeningen KRIM,

Læs mere

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer

Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Viden om børn og unge der vokser op i familier med alkoholproblemer Oplæg Nyborg Strand November 2012 Talkshoppens program: Dynamikken i alkoholfamilien Prægninger og belastninger for barnet/den unge Recovery

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018

Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Handleplan for bedre psykisk sundhed 2015-2018 Med Københavns sundhedspolitik ønsker vi, at københavnerne skal leve med bedre livskvalitet og have lige muligheder for et godt og langt liv. Mange københavnere

Læs mere

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke

Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Ældrepolitik Fokusgruppeinterview om Sundhed og forebyggelse på ældreområdet Referat den 12. september 2011 af Rune Thielcke Hvad forstår vi ved sundhed og forebyggelse på ældreområdet? Kan det defineres?

Læs mere

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL

FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL FAGPERSONER KAN GØRE EN FORSKEL for voksne med senfølger efter seksuelle overgreb i barndommen Få indsigt i hvordan seksuelle overgreb kan sætte sine spor i voksenlivet Få gode råd til hvordan fagpersoner

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere