Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006"

Transkript

1 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en høring om kvindehandel den 28. september Høringen blev afholdt på Christiansborg. Der var i alt 230 tilhørere. Unionspræsident i Soroptimist International i Danmark, Annelise Thomsen, bød tilhørerne velkommen og takkede oplægsholdere og socialministeren for deres tilsagn om at medvirke i høringen. Baggrunden for høringen er, at Soroptimist International i Danmark og Reden Stop Kvindehandel, som indledte et samarbejde for ca. 1 1/2 år siden, har ønsket at sætte fokus på de forhold, som mange tusinde kvinder lever under her i landet. På verdensbasis handles årligt omkring 4 millioner kvinder og børn. 90 % til sexindustrien, en halv million heraf blot i EU landene. Menneskehandel er den 3. største kriminelle industri, og der tjenes milliarder af penge på udnyttelsen af kvinder og børn. Her i landet er der ca udenlandske kvinder, som ufrivilligt er lokket hertil under falske forudsætninger. De lever i en påtvungen prostitution, hvor både deres fysiske og psykiske helbred, samt deres værdighed som mennesker, udsættes for en ubeskrivelig nedværdigende behandling. Soroptimist Internationals kerneopgave er at arbejde for menneskerettigheder og især være med til at fremme kvinders vilkår og status i samfundet. Det er håbet, at der igennem dagens forskellige indlæg kan blive belyst mange forskellige sider af, hvor omfattende problemerne omkring handelen med kvinder er. Samtidig er det også håbet, at der fremkommer mange ideer til, hvordan indsatserne til at modvirke handelen og dens mange konsekvenser kan intensiveres, - samt at offentlighedens opmærksomhed omkring problemerne kan blive skærpet. Høringen blev derefter åbnet af Socialminister og Minister for Ligestilling, Eva Kjer Hansen, som pointerede, at det er Regeringens ansvar at bekæmpe kvindehandel, men at der sættes stor pris på, at også andre tager et ansvar. Ministeren understregede, at kernen i arbejdet mod kvindehandel er at gøre det svært for bagmændene. Denne indsats kræver samarbejde mellem sociale organisationer og myndigheder, og samarbejde på tværs af formelle strukturer og kulturer. Derefter redegjorde ministeren for regeringens tiltag for det fremtidige arbejde: - udvidelse af det internationale samarbejde, - intensivering af projekter og - indsatser i afsenderlande Derefter fortalte leder af Reden STOP Kvindehandel (RSK), Trine Lund- Jensen om kvindehandel i Danmark ud fra den virkelige historie om en kvinde, der var blevet handlet til prostitution i Danmark og om den måde, hvorpå RSK 1

2 havde været i stand til at hjælpe hende, så hun nu er hjulpet til en beskyttet tilværelse i sit hjemland, samtidig med at hun er under uddannelse. Mange af de kvinder RSK kommer i kontakt med har det til fælles, at de bliver udsat for trusler og tvang, vold og gældssætning for at bagmænd kan tjene store beløb på at udnytte dem. Derefter redegjorde Trine Lund-Jensen for RSKs anbefalinger til en ny handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. o RSK foreslår bl.a. at kvinderne får mulighed for mindst 3 måneders ophold i Danmark i stedet for de nu 30 dage for at øge muligheden for at hjælpe kvinderne, o øge kvindernes sikkerhed ved hjemrejse o øge muligheden for anmeldelse af bagmænd. RSK lægger også vægt på, at en ny handlingsplan må tage købersiden i betragtning, da det jo er køberne der finansierer de store overskud bagmændene tjener. For at opnå en ændring i dette, er det nødvendigt med løbende informationskampagner om kvindernes situationer. o og lovgivning til minimering af efterspørgslen. Afslutningsvis takkede Trine Lund-Jensen Soroptimist International i Danmark for at have taget initiativ til høringen, og for de kroner som de indtil nu har indsamlet til en fond til hjælp til RSKs arbejde. Kriminalinspektør og leder af Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC), Kim Kliver fortalte derefter om politiets indsats mod prostitutionens bagmænd. Alle de 12 nye politikredse vil fokusere på bekæmpelse af kvindehandel, men deres fokus er i væsentlig grad rettet imod bagmænd, og ikke kvinderne. Kim Kliver redegjorde indgående for - Prostitutionsmarkedet, - Lovgivningen, - Politiets dermed NEC's arbejde, der består i: monitering, analyse, vidensdeling, efterforskningsassistance, kontaktpersonsordning, nationalt og internationalt politisamarbejde, undervisning/uddannelse samt tværfagligt samarbejde. - Fælles indsatser - Trafficking-ruter, - Prostitutionens personkreds I efterforskningen sigter politiet altid mod, at der kan rejses sigtelse efter straffelovens 262a) for kvindehandel, men ofte bliver det pga. manglende dokumentation i steder for til sigtelser for rufferi. Kim Kliver pointerede, at NEC prioriterer indsatsen mod kvindehandel, og at der lægges stor vægt på at skabe en fælles indsats imellem aktørerne. Kim Kliver pointerede også at politiet samarbejder intensivt på internationalt plan, på nationalt plan og med myndigheder knyttet til personerne. Forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov Christensen. Et samfund som det danske skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Handlede kvinder er vor tids sexslaver, og Danmark er på få år blevet et paradis for sexbagmænd. 2

3 Sådan indledte Poul Erik Skov Christensen, og fortsatte med at fortælle om 25- årige Rose fra Nigeria, som er offer for kvindehandel. Hun lever nu i skjul, men hvis hun bliver opdaget, udsendes hun af Danmark og vil igen havne i kløerne på bagmændene. Derfor vil hun ikke henvende sig til politiet. Poul Erik Skov Christensen efterlyste, at dansk lovgivning giver kvinder som Rose en reel mulighed for at få asyl i Danmark, og pointerede tillige, at Danmark bør følge EU's anbefalinger og give mindst 3 måneders opholdstilladelse inden de sendes ud landet, for når man hører Roses historie, forstår man at det formentlig slet ikke er nok. For øjeblikket er det ikke muligt for udenlandske kvinder, der er grebet i prostitution at blive i landet i mere end 30 dage. Dette bør ændres til mindst 3 måneder. Det er ikke muligt på 30 dage at skabe tilstrækkelig tillid med kvinder, der dels ikke kan sproget, og dels er deres fysiske tilstand ofte stærkt svækket, ofte har de ikke har tillid til myndigheder, og det tager lang tid at oparbejde en så stor tillid, at de er villige til at samarbejde med politiet om at angive bagmændene. For 3F handler kampen mod kvindehandel om ligestilling. Kvindehandel er bagsiden af globalisering. Indsatsen imod kvindehandel sker via satspuljemidlerne, men det er alt for tilfældigt. 3F mener, at RSK i stedet skal på Finansloven Poul Erik Skov Christensen fortalte derefter om 3Fs underskriftindsamling mod kvindehandel. 3F giver en krone pr. underskrift til deling mellem et krisecenter i Rumænien og RSKs arbejde. Indtil nu har 3F indsamlet godt kroner. Der er ganske enkelt en grænse for, hvor lavt vi må synke i vores menneskesyn. Og hvis vi lukker øjnene for menneskehandel, ja, så kan vi vel ikke komme længere ned i mudderet. Så kan vi som samfund acceptere alt. Så er vi i mine øjne sunket for dybt. Så er vi blevet for kyniske. Odile Poulsen. Forfatter. Odile Poulsen fortalte meget bevægende om, hvordan hun har overlevet en tilværelse som incestoffer siden sin tidlige barndom, men nu lever en tryg tilværelse som hustru og mor. Hun gav stærkt udtryk for, at der ikke er forskel på tvungen og såkaldt frivillig prostitution. Man er tvunget af forskellige årsager. Skaderne bagefter er de samme. Virkeligheden er, at når man er pige/kvinde, er man ulige i forhold til andre til mænd, drenge og brødre. Virkeligheden er, at fordi jeg er kvinde kan jeg voldtages, ydmyges, skændes og handles med.. Der er ikke plads til mit væsen, kun til kroppen, der kan skrottes uden reel værdi. Min dejlige far. Jeg elskede min far, når han kom hjem legede han med mig. Min far var stor. Min far var stærk. Min far gav mig svingture. Hans hænder var stærke, det var trygt. Men langsomt forstod jeg noget andet, når han smadrede sin hånd i min mors ansigt. Vi lærte at aflæse ham, at føje ham, at vores egentlige opgave var at servicere, at behage. Når han trængte ind i mig, var det mig, der var noget galt med, hvis jeg ikke ønskede det. Mit eget jeg blev nedgjort som uønsket bagage. Men jeg elskede min far. Da jeg mange år senere fik løsrevet mig fra mit arbejde som prostitueret, fra min rolle som Nicky den fødte ludder, var det med skrupler over, at jeg forventede 3

4 noget af livet for mig. Og med skader på sjælen, skader som ikke lader sig udradere. Hvad skal jeg svare min lille søn, når han spørger: Mor, hvad bruger man de piger til, som man køber? Heldigvis er han ikke så stor endnu, så jeg har lidt tid til at finde svaret. Et bevægende, stærkt og skræmmende indlæg. Forstander Dorit Otzen: Dorit Otzen tog udgangspunkt i baggrunden for, at der overhovedet er et marked for trafficking: - de mænd der køber sex - de bagmænd, der sælger kvinderne. Danmark forarges over sexturisme med dyr, der er forbud mod dyresex i dyreværnsloven. Hun mener, at der skal drages samme omsorg for kvinder som for dyr. Kvinder udsættes også for smerte, angst m.m., men der er høj profit og ingen risiko for bagmændene. Menneskerettighederne trædes under fode. Mænd fordrer sex. Udenlandske kvinder har kun kroppen at handle med. Og det er især rigere mænd, der er købere, samt alfonser og menneskehandler. Også marked for børn til prostitution. Selv om det er forbudt at købe prostituerede mellem 15 og 18 år, så har Reden fundet 10 i denne aldersgruppe. Det er købers marked, der er efterspørgsel efter mindreårige. Hvem hjælper disse udenlandske kvinder, som er handlet af familien og som returneres tilbage efter ½ års servicering af danske mænd???? Hvor er fokus???? Skal kvinderne ikke tilbydes ophold i Danmark af humanitære grunde??? Advokat Jytte Lindgaard. (Bistandsadvokat) Jytte Lindgaard arbejder som advokat for kvinderne. Juraen skal give rammerne, ellers tager politiet ikke sagerne alvorligt. Strafferammerne betyder noget. I en sag blev en bagmand idømt 3 års fængsel (høj straf i Landsretten). Blev tillige udvist, men kom blot senere ind i landet igen på et andet navn. Der bør gives økonomisk erstatning til de udenlandske kvinder på samme måde som til danske kvinder, der udsættes for voldtægt. På nuværende tidspunkt har ingen af de kvinder, der har vidnet i sager om menneskehandel, fået tilkendt erstatning i henhold til danske regler. Kvindehandel foregår også i forbindelse med tvangsægteskaber, hvor kvinderne senere sendes tilbage til hjemlandet igen. Intentionerne med at forhandle med myndighederne i de lande, hvor kvinderne kommer fra, holder ikke altid. F.eks. kan man ikke samarbejde med de Etiopiske myndigheder. Kvinder fra sådanne lande skal hjælpes i Danmark. 4

5 Lektor Kenneth Reinicke RUC. Kenneth Reinicke forsker blandt andet i mænds seksualitet, og han påpegede at prostitution er et eksempel på, hvor svært det er at diskutere mænds seksualitet. Han gav udtryk for, at Pornografi, Prostitution og Maskulinitet hænger sammen, - det siger noget om det maskuline behov. Prostitution handler om mænd. Prostitution er et ligestillingsproblem, fordi mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution, men det er svært at diskutere, fordi det er de mørke sider af mænds seksualitet. Mænds seksualitet rummer selvfølgelig også evnen til ømhed og intimitet, men mænd er i stand til at se gennem fingre med den elendighed, som prostitution bygger på. Prostitution er ofte gearet til mænds instrumentelle seksualitet. Mænd er på mange måder et usynligt køn. Prostitution siger noget om normale mænd. Mænds ret til at købe sex bliver ikke udforsket tilstrækkeligt i DK. Mænd bliver ikke gjort ansvarlige. Markedstankegang har domineret. Vi ved nu relativt meget om mænd: - hvem der køber sex, - - hvad og hvorfor,- fordi i en undersøgelse er mænd spurgt, hvorfor de køber sex. Svarene var for størstepartens vedkommende, at det skal prøves, når nu muligheden er der, det er uforpligtende Få siger: - fordi det er den eneste måde, at de kan få tilfredsstillet deres seksuelle behov på noget man ellers ofte hører og tror. Mænd har en evne til at se bort fra den elendighed de møder. For mændene er markedet lig med kunderne. Det er menneskerettighedskrænkelser. KR mener, at efterspørgslen kan påvirkes, - mændene kan påvirkes. Der skal mere fokus på mænd som køn. Det er fint med kampagner om problemer og konsekvenser af trafficking. Ligeledes er rådgivning vigtig. Hvorvidt et forbud mod køb af seksuelle ydelser eller mod prostitution generelt vil hjælpe, tør han ikke udtale sig om. Kenneth Reinicke anbefalede: - at der arbejdes på at forandre mænds mentale forestillinger, - at påvirke efterspørgslen, - at mænd integrerer seksualitet i deres sædvanlige normverden, - samt, at der udføres Kampagner og Prostitutionsrådgivning til mænd. Lone Dybkjær, MF for det Radikale Venstre. Lone Dybkjær fortalte, at Det Radikale Venstre på deres landsbestyrelsesmøde havde vedtaget at foreslå et forbud mod køb af prostitution fra kvinder der var handlede, og lagde op til debat om det kunne være et skridt på vejen til et generelt forbud og om et sådant forbud ville have nogen effekt. Hun anbefalede alle, at det første vi burde gøre var, at gå hjem og diskutere problemet Køb af kvinder med mændene, men vær indstillet på, at aftenen er ødelagt! Det er ganske almindelige mænd, der går til prostituerede. Vi skal have påvirket yngre mænds holdninger. For dem er det nemmere at gå til en prostitueret end at hælde dyre drinks på en kvinde for at få sex med hende. 5

6 Hvordan kommer vi videre med holdningen, at prostitution jo er frivilligt, at kvinderne selv vælger det, den lykkelige luder o.s.v. Befolkningen synes jo det er OK. Hvordan får vi budskabet ud om, at virkeligheden ser anderledes ud? Odile kommer ud til alle, når hun fortæller om sine egne oplevelser og erfaringer. Hvorfor laver vi ikke et forbud som i Sverige? Vi har lov om sikkerhedsseler, for ikke at skade os selv eller andre. Men når det drejer sig om kvinder? Så er alt tilladt og det er vanskeligt at skabe politisk flertal for lovgivning på området. Skal vi prøve at starte forsigtigt op med f.eks. alene en lov om forbud mod at gå til handlede kvinder? Og så samtidig sikre de handlede kvinder asyl i Danmark? Muligheden for asyl bliver afvist, med begrundelsen, at det kan blive en nem vej at bryde gennem muren til Danmark. Der bør sikres sociale tiltag over for danske prostituerede kvinder. Overlæge May Olufsson. Overlæge, Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital, fortalte om sine erfaringer med udenlandske kvinder i prostitution og deres sundhedssituation. Disse kvinder har, gennem RSKs arbejde, adgang til forskellige sundhedstilbud f.eks. undersøgelse for veneriske sygdomme, adgang til praktiserende læge, tandlæge behandling og rådgivning om prævention. Siden oktober 2003 er 28 kvinder henvist til legal og sikker abort og efterfølgende præventionsrådgivning. Hjælper med forebyggelse af uønsket graviditet, gratis rådgivning, P-piller m.v., abortrådgivning - ugentlig hjælp i familie-ambulatoriet. Rådgiver om sygdomsrisici som hiv og aids m.v. Kvindernes fysiske og psykiske sundhed påvirkes af prostitutionen. Der er mange sygdomsrisici. Nogle tager store mængder medicin, alkohol og nervemedicin for at holde det ud. Kvinder fra Nigeria tager store doser malariamedicin. Kvinderne rammes af posttraumatisk stresssyndrom. Senfølgerne er et livslangt handicap, hvor det er umuligt at leve et normalt liv. Der er smerter, søvnløshed og problemer med menneskelige relationer. Udenlandske kvinder får alene offentligt betalt lægehjælp i akutte situationer. Der er behov for let og gratis tilgang til sundhedstilbud for disse kvinder. De lever under forhold, som fremprovokerer sygdom. Politiadvokat Michael Jørgensen. Politiadvokat i København. Michael Jørgensen redegjorde for nogle menneskesyn, der ligger bag udnyttelse af kvinder i prostitution, f. eks. han talte om menneskehandel som et udtryk for et uacceptabelt menneske- og kvindesyn. Efter hans erfaring, som anklager ved to af de tre sager der er ført for retten i Danmark, er at bagmændene er rå, kyniske, og i stand til at udnytte kvinder. Michael Jørgensen har igennem sit arbejde haft kontakt med både kvindehandlere, kunder og handlede kvinder 6

7 I USA har man ret til at bære våben. Mænd har ret til sex. Kvinder har ret til at sælge deres krop. Holdningen er, at vi ikke skal blande os i individets beslutninger. Gælder den altid? Skal samfundet ikke beskytte de svage såvel som børn, syge og prostituerede? Omgivelsernes menneskesyn er faldende, der er nogen der bare er prostituerede. Holdningen er på linje med snyd i skat eller snyd ved ejendomshandler. Det er et menneskesyn, som eksisterede tidligere for måske 100 år siden eller mere. Danmark er retligt forpligtet til at gøre noget ved det. Vi skal påvirke holdninger blandt andet gennem lovgivningen. Men kunder, politi, anklagemyndigheder og politikere skal først se sammenhængen og alvoren i trafficking. Det er strafbart at købe sex hos kvinder under 18 år. Hos kvinder, der er over 18 år er tvang og anden utilbørlig behandling også forbudt i dag. I dette perspektiv er alle kvinder vel i en sårbar situation. Den nuværende lovgivning giver altså mulighed for at straffe i disse situationer. Men der er forskel på, hvad der er acceptabel adfærd i Danmark, og hvad der er det i andre lande. Det skal bevises at kvinden befinder sig i en sårbar stilling førend den nuværende lovgivning kan bruges. Skal kvinderne straffes? Hæleri er f.eks. strafbart. Såfremt en mand køber en kvinde mod betaling svarer det vel til hæleri. Signalværdien gennem lovgivning er vigtig. Vi skal tage udfordringen op! Tom Behncke MF for det Konservative Folkeparti, redegjorde for sine synspunkter om indsatsen for kvindehandel. Han anførte, at det vil være en topprioritet for ham at få bekæmpelsen af kvindehandel højt prioriteret hos politiet indenfor rammerne af den nye politireform. Tom Behnke anførte også, at han vil støtte forslaget om udvidelse af refleksionsperioden for kvinder, der er ofre for kvindehandel til 3 måneder. Han er dog ikke interesseret i at udvide muligheden for at kvinder kan få yderligere ophold. Der har været afholdt en høring i folketingets socialudvalg. Trafficking er et groft overgreb og grov udnyttelse af andre mennesker. Det har et stigende omfang. Tilbage i 87/88, da han var betjent i København, var der ikke behov for at tale udenlandsk med prostituerede. Billedet er et ganske andet i dag. Loven er blevet strammet i 2002, så der nu er op til 8 års fængsel for trafficking. Det giver politiet bedre mulighed for at efterforske og dermed løfte bevisbyrden i disse sager. Der bør gives massiv hjælp til de handlede kvinder f.eks. gennem penge til Redens arbejde. Vi har behov for, at der gives disse kvinder 3 måneders ophold i Danmark, som EU anbefaler. Han vil gerne give fuld opbakning til Socialministerens initiativ med en oplysningskampagne, som retter sig mod de mænd, der går til prostituerede. Politikerne skal stille krav til politiet om at prioritere indsatsen mod trafficking. Referat af debat efter indlæg fra paneldeltagerne 7

8 Erik Hauervig, politiet: Påpegede at den tidligere regering stort set har afskaffet aften- og nattevagter. Det er ikke tilstrækkeligt, at politiet kun er til stede om dagen. Hvis politiet skal opnå resultater, skal det være ved en målrettet indsats. Tom Behncke: Det er en sag for Københavns politi. Indsatsen bør være målrettet, og jeg vil arbejde for sagen. Marianne Bruun, 3F: Hvis hæleri kan straffes, hvorfor så ikke straf for overgreb på kvinder. Vores samfund skal ikke acceptere det. Lone Dybkjær: På det seneste radikale landsmøde lagde jeg alene op til at tage fat på til handel med kvinder. Vi bør drøfte, hvor det er bedst at starte. Vi kan ikke håndtere både kvindehandel og prostitution på en gang. Jeg ser ikke politisk grøde. Initiativet fra 3F er flot, og jeg ser meget gerne, at andre organisationer går med. Rikke Lauritzen, Københavns Kommune: Her til morgen har jeg været en tur på Vesterbro. Mødet her i dag handler om menneskesyn. Spørgsmålet er, om politikerne er villige til at arbejde for rettigheder til handlede kvinder som f. eks. gratis lægehjælp, økonomisk erstatning for misbrug mm. Jeg troede egentlig det var forbudt at handle med kvinder. Det skal være kriminelt, og der skal være sanktionsmuligheder i form af straf. Sverige har forbud mod prostitution og kvindehandel, og Finland er ved at få en tilsvarende lovgivning. Måske det kan virke som løftestang for dansk lovgivning. Jytte Lindgaard: Problemet er, at hvordan kan manden vide, der er tale om en handlet kvinde! Caspar Strand, Red Barnet: Et af problemer er, at pigerne fra Afrika er meget bange for at blive sendt tilbage til hjemlandet. Derfor går de hellere under jorden. Hvordan forholder Lone Dybkjær og Torben Behncke sig til at hjælpe disse piger med ophold i Danmark, udannelse m.m.? Torben Behncke: Det er rigtigt, at det er svært at få regeringen i tale. Man forudsætter, at kvinder der er tvunget til Danmark gerne vil til hjemlandet igen. Det er godt med humanitær hjælp, og der skal være opmærksomhed på, hvad der kan gøres, men modsat er regeringen ikke interesseret i at åbne en ladeport, og det er ikke svært at få øje på, hvordan lempeligere regler kan misbruges. TB vil gerne arbejde for at ophold i Danmark forlænges til 3 måneder så Danmark kommer på niveau med det øvrige Europa og kvinderne skal kunne tilbydes lægehjælp m.m. Det bedste er, at der etableres samarbejde med NGO organisationer i hjemlandet. Der bliver ingen automatisk adgang til varigt ophold i Danmark, fordi en kvinde bliver taget i prostitution. 8

9 Lone Dybkær: TB går ikke langt nok. Området eksploderet. Birthe Sonne, soroptimist, Sorø: Er handel med kvinder ikke det samme, uanset om de kommer fra Borup eller Burundi? Red barnet: Hvis børn skal vidne, skal der være garantier for, at det sker under betryggende forhold. Vil politiet sætte fokus på trafficking bredt? Tom Behncke: Der bør ikke være forskel på vilkårene for vidner, hverken børn eller voksne. Majken Lundberg, Kvinderådet: Bagmændene er til stede, når kvinderne vidner. Hvad betyder det for de vidneudsagn der bliver givet? Er forholdet mellem rufferi og den straf det kan give tilstrækkelig? Michael Jørgensen: Anklagemyndigheden har bevisbyrden, og derfor ender sager ofte med straf for rufferi og ikke kvindehandel, da det sidste er svært at bevise. Ang. afhøring af vidner er udgangspunktet, at den tiltalte skal være til stede. Hvis det skønnes, at det ikke er en farbar vej, kan den tiltalte føres ud af lokalet eller sidde bag i lokalet Det er svært at få den tiltalte ud af lokalet. Jytte Lindgaard: Så gerne mange flere sager om rufferi. Ulla Madsen, soroptimist, Kastrup-Tårnby: Bryder sig ikke om TB s udtalelse om, at mange af kvinderne fra Østeuropa kommer frivilligt til Danmark. Vil gerne vide, om forbudet i Sverige har haft en præventiv effekt. Tom Behncke: Jeg er blevet misforstået, jeg tror ikke at kvinder fra Østeuropa kommer frivilligt til prostitution i Danmark. Dorit Otzen; Sverige har knækket kurvet for trafficking.. soroptimist, København: Hvordan kommer vi videre, hvis prostitution handler om mandens seksualitet? Kenneth Reinicke: Der er brug for refleksioner hos mænd. Man kunne begynde med forbud. 9

10 Anne Vagn: Det er bekymrende, når menneskerettighederne gradbøjes. Meget er forbudt det vil sige, at man ikke vil have f.eks. skattesnyd eller for høj fart på vejene. Hvorfor ikke gå direkte efter de involverede mænd. Lone Dybkjær: Det vil være en katastrofe, hvis kvinderne kriminaliseres. Den der får udført sort arbejde straffes ikke, men den der udfører det sorte arbejde straffes. Hanne Meier, soroptimist, Esbjerg: Hvilket ansvar har kvinderne i sønnernes opdragelse? Kenneth Reinicke: Ved at sætte tidligt ind, kan meget rykkes. Det gælder om at aflive myter og fordomme. Lone Dybkjær: Ca. 50 % af kvinderne synes at prostitution er OK. Anja Danhof (har lavet film om nigerianske kvinder i Sandholmlejren og Vestre Fængsel): Mange af de kvinder der kommer til landet er allerede handlet og i prostitution. De bliver ofre endnu engang, når de bliver taget med falske papirer. Det er der fokus på frem for at se på, at de er handlet. De udvises. Sønderborg, Enhedslisten: Positivt at TB vil arbejde for gratis lægehjælp til kvinderne, men han burde også arbejde for, at de ydes erstatning. Tom Behncke Undrer sig over paradokset med forskel på erstatning til henholdsvis danske og udenlandske kvinder. Bente Nørreskov Nielsen, soroptimist, Dragør-St. Magleby: TB tror ikke på totalt forbud. Debatten skal være mere nuanceret. I dag er der behandlingsgaranti til prostituerede narkomaner. Dorit Otzen: Ca. 600 prostituerede er narkomaner. Michael Jørgensen: Pas på med at forbyde alt og så tro, at man har skaffet lykke. Jens Schulzgaard, journalist: Skal vi være stolte af, at kvinder i stor nød skal samarbejde med politiet for at få hjælp? Tom Behncke: Jeg vil som sagt arbejde for, at opholdet i Danmark forlænges fra 30 dage til 3 måneder, men det bliver ikke adgangen til at få asyl. Tror ikke, at kvinderne er 10

11 kommet her frivilligt eller for at få asyl, men de skal hjem igen, og der skal arbejdes på, at det kan ske under betryggende former. Jytte Lindgaard: Når kvinderne er kommet hertil, ønsker de ikke at vende tilbage til hjemlandet, hvor der ikke er sikkerhed for dem. Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet: Vil gerne understrege, at hvis forholdene skal ændres, kræver det viden, oplysning og information i samfundet. Erfaringerne fra Sverige siger bl.a. at en af myterne siger, at når prostitutionen er skjult, så er der mere vold det viser sig ikke at være sandt. En officiel redegørelse er på vej i Sverige. Helle Bygum, journalist: Hvad mangler der af redskaber for at kvinderne ikke er på igen gaden 24 timer efter en abort? May Olufsson: Er glad for de positive tilsagn om gratis lægehjælp, abort og prævention. Marion Pedersen, Venstre: Hvad skal der til for at få emnet på forsiden af aviserne. Ca. 14 % af den mandlige befolkning går til prostituerede. Det svarer til mænd! Hvad forbruger de ikke i penge, hvor mange handler er der mon hver dag?.. soroptimist: Skal annoncering om prostituerede ikke forbydes. Michael Jørgensen: Det er yderst vigtigt at få fat i alfonserne. Stina,, Odense Jeg kan ikke se, hvorfor der skal skelnes mellem prostitution og kvindehandel. Lone Dybkjær: Det skal der ikke efter min mening, men jeg tror, at kvinder der er handlet, er dobbelt ramt. Jeg tror dog ikke på de store straffe. Der skal en holdningsændring til. Dorit Otzen: Alfonser er også danske mænd og kvinder. Poul Erik Skov Christensen, 3F: Foreslår, at Reden - Stop Kvindehandel kommer på finansloven. Lis Ehmer Olesen og Annelise Thomsen rundede dagen af: Soroptimisterne har en opgave i at arbejde for stop af kvindehandel. Der skal mere fokus på sagen, der skal tales om det og så skal der informeres og informeres. 11

12 Socialministeren var inde på, at nøglen til succes er samarbejde, men det løser ikke alene opgaven. Uden Trine Lund-Jensen og Reden ville denne høring ikke have fundet sted. Opfordrede til, at vi skal tale om problemet i vores egne kredse. Politikerne og vi andre skal sende de rigtige signaler. Håber at soroptimisterne fremover kan være med i samarbejdet mod kvindehandel. 12

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst

Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst Menneskehandel og prostitution i en europæisk kontekst ISBN-nummer: 978-87-87803-11-3 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse & Europa Kvinders Pris 2008 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser:

Læs mere

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe

Tag stilling. - 8. marts-initiativets mediegruppe Tag stilling Danskerne fremhæver, at frihed, ligeværd og solidaritet med de marginaliserede er samfundsmæssige kerneværdier. Men samfundet tager ikke et aktivt ansvar for at mindske den systematiske nedbrydning

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag

Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag 1 Rådet for Socialt Udsatte - socialpolitisk grundlag Forord 3 1. Udgangspunktet 4 1.1 Et ekskluderende samfund 4 1.2 Rådets menneskesyn 6 1.3 De socialt udsatte hvem er de? 7 1.4 Rådets rolle 8 2. Social

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler

Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk ung 1 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Fortællinger om familiekonflikter fra unge med minoritetsbaggrund 2 Alle unge har ret til et liv uden pres og trusler Etnisk Ung Etnisk Ung

Læs mere

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min

8.2 Min krop mit valg... 38 9 Diskussion af argumenter... 39 9.1 Lykkelige luder eller stakkels tøs?... 39 9.2 Må jeg ikke engang bestemme over min Indhold 1 Abstract... 3 2 Indledning... 4 2.1 Problemfelt... 4 2.2 Problemformulering... 6 2.3 Uddybning af problemformulering... 6 2.4 Afgrænsninger... 6 3 Rapportens fremgangsmåde og opbygning... 8 3.1

Læs mere

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl.

47. møde. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1. Beslutningsforslag nr. B 56 (Forslag til folketingsbeslutning om indregning. Per Clausen (EL) m.fl. Fredag den 23. januar 2015 (D) 1 47. møde Fredag den 23. januar 2015 kl. 10.00 Dagsorden 1) 1. behandling af lovforslag nr. L 93: Forslag til lov om fremtidsfuldmagter. Af justitsministeren (Mette Frederiksen).

Læs mere

kan også være din kollega

kan også være din kollega Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Af Chris Poole Den voldsramte kan også være din kollega Om håndtering af partnervold på arbejdspladser Forord ved

Læs mere

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet

Et andet liv. Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet Et andet liv Regeringens forslag til en helhedsorienteret indsats på prostitutionsområdet April 2005 Forord... 2 Hvorfor skal vi gøre noget... 3 Prostitutionens omfang og former... 3 Prostitutionsdebuten

Læs mere

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012

Ære og KonfliKt forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Ære og Konflikt Forældre i fokus Artikler samlet på baggrund af konferencen Ære og Konflikt 2012 Indhold Forord 3 Ved Susanne W. Fabricius og Lene Johannesson Samarbejde mellem politi og forældre i sager

Læs mere

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION

UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION UNDERSØGELSE AF UNGES HOLDNINGER TIL PROSTITUTION OG GRÅZONEPROSTITUTION 1 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen side 3 Hvad er køb og salg af sex for dig? side 5 Hvad betyder samfundets normer og lovgivning

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007

På plejehjem med flasken. Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 hus forbi Køb avisen på stationen ikke i toget Pris 20 kr. 8 kr. går til sælgeren nr. 66 oktober 2007 På plejehjem med flasken Østeuropæiske hjemløse vækker bekymring Røvere og studerende bor dør om dør

Læs mere

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN

RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM SEKSUELLE OVERGREB RETTEN ER IKKE ET STED FOR BØRN Børn som vidner i sager om seksuelle overgreb BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE RETSSAGER OM

Læs mere

Fængselsfunktionæren 12/1

Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsfunktionæren 12/1 Fængselsforbundet December 2011 - Januar 2012 Fængselsforbundet i Danmark ønsker alle vores medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt og lykkebringende 2012 Nr. 12/1-2011/2012

Læs mere

Livet er dit Tag det, brug det, skab det!

Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Livet er dit Tag det, brug det, skab det! Elevbog Søren Ventegodt Forskningscenter for Livskvalitet Version 5.0 REttet 30. oktober 1996 af IR for konsistens med opgavehæfte Stavekontrol er kørt. Endnu

Læs mere

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk

Når børn er pårørende. www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk www.barn-i-fokus.dk Hvad med børnene..? 2 Med en bevilling fra Sygekassernes Helsefond har Socialt Udviklingscenter SUS sat fokus på børn som pårørende. Dette arbejde har vist, at mange

Læs mere

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM

FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM Marts 15 Efterår 08 FORSLAG TIL SOCIAL EXITPROGRAM For voldsudsatte kvinder og børn Side 1 Forslag til Social Exitprogram For voldsudsatte kvinder og børn Udgivet af Huset Zornig Copyright Zonta Aarhus

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme

Hjælp til selvhjælp. Social Fokus. med en rehabiliterende indsats. Han vil nå sine mål. Det taler vi ikke om. Jens Erik træner både ude og hjemme Social Fokus ældre april 2011 Han vil nå sine mål Jens Erik træner både ude og hjemme Det taler vi ikke om Ældre har også en seksualitet Hjælp til selvhjælp med en rehabiliterende indsats fra min stol

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig.

Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. FAKTUM KRIMINALFORSORGEN Der er kun én, der kan forandre din situation, og det er dig selv. Hvis du beslutter det, er der mange mennesker, der gerne vil hjælpe dig. Hans Andersen, Exit, til de indsatte

Læs mere

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder

Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Det Nationale Voldsobservatorium - et samarbejde om bekæmpelse af mænds vold mod kvinder Udgivet af Kvinderådet, 2005 Redigeret af Maria Clemensen og Randi Theil Nielsen Oplag: 500 Tryk: Jespersen Offset

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1

24. møde. Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 Tirsdag den 25. november 2014 (D) 1 24. møde Tirsdag den 25. november 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Fortsættelse af forespørgsel nr. F 2 [afstemning]: Forespørgsel til finansministeren om regeringens digitaliseringspolitik.

Læs mere

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen

Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Sammen skal vi nok klare den! Af Tina Benthin Olsen Kilde: www.funnypostcard.com Terapihund i pædagogisk arbejde Bachelorprojekt maj 2006, eksamenskarakter: 11 Vejleder: Lis Leleur Indholdsfortegnelse

Læs mere

9-Lad os tale om penge.

9-Lad os tale om penge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 9-Lad os tale om penge. Kvinder og mænd har bekymret sig om penge

Læs mere