Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006"

Transkript

1 Referat fra høringen Trafficking handel med kvinder til prostitution Christiansborg 28. september 2006 Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde med Reden STOP Kvindehandel (RSK) en høring om kvindehandel den 28. september Høringen blev afholdt på Christiansborg. Der var i alt 230 tilhørere. Unionspræsident i Soroptimist International i Danmark, Annelise Thomsen, bød tilhørerne velkommen og takkede oplægsholdere og socialministeren for deres tilsagn om at medvirke i høringen. Baggrunden for høringen er, at Soroptimist International i Danmark og Reden Stop Kvindehandel, som indledte et samarbejde for ca. 1 1/2 år siden, har ønsket at sætte fokus på de forhold, som mange tusinde kvinder lever under her i landet. På verdensbasis handles årligt omkring 4 millioner kvinder og børn. 90 % til sexindustrien, en halv million heraf blot i EU landene. Menneskehandel er den 3. største kriminelle industri, og der tjenes milliarder af penge på udnyttelsen af kvinder og børn. Her i landet er der ca udenlandske kvinder, som ufrivilligt er lokket hertil under falske forudsætninger. De lever i en påtvungen prostitution, hvor både deres fysiske og psykiske helbred, samt deres værdighed som mennesker, udsættes for en ubeskrivelig nedværdigende behandling. Soroptimist Internationals kerneopgave er at arbejde for menneskerettigheder og især være med til at fremme kvinders vilkår og status i samfundet. Det er håbet, at der igennem dagens forskellige indlæg kan blive belyst mange forskellige sider af, hvor omfattende problemerne omkring handelen med kvinder er. Samtidig er det også håbet, at der fremkommer mange ideer til, hvordan indsatserne til at modvirke handelen og dens mange konsekvenser kan intensiveres, - samt at offentlighedens opmærksomhed omkring problemerne kan blive skærpet. Høringen blev derefter åbnet af Socialminister og Minister for Ligestilling, Eva Kjer Hansen, som pointerede, at det er Regeringens ansvar at bekæmpe kvindehandel, men at der sættes stor pris på, at også andre tager et ansvar. Ministeren understregede, at kernen i arbejdet mod kvindehandel er at gøre det svært for bagmændene. Denne indsats kræver samarbejde mellem sociale organisationer og myndigheder, og samarbejde på tværs af formelle strukturer og kulturer. Derefter redegjorde ministeren for regeringens tiltag for det fremtidige arbejde: - udvidelse af det internationale samarbejde, - intensivering af projekter og - indsatser i afsenderlande Derefter fortalte leder af Reden STOP Kvindehandel (RSK), Trine Lund- Jensen om kvindehandel i Danmark ud fra den virkelige historie om en kvinde, der var blevet handlet til prostitution i Danmark og om den måde, hvorpå RSK 1

2 havde været i stand til at hjælpe hende, så hun nu er hjulpet til en beskyttet tilværelse i sit hjemland, samtidig med at hun er under uddannelse. Mange af de kvinder RSK kommer i kontakt med har det til fælles, at de bliver udsat for trusler og tvang, vold og gældssætning for at bagmænd kan tjene store beløb på at udnytte dem. Derefter redegjorde Trine Lund-Jensen for RSKs anbefalinger til en ny handlingsplan til bekæmpelse af kvindehandel. o RSK foreslår bl.a. at kvinderne får mulighed for mindst 3 måneders ophold i Danmark i stedet for de nu 30 dage for at øge muligheden for at hjælpe kvinderne, o øge kvindernes sikkerhed ved hjemrejse o øge muligheden for anmeldelse af bagmænd. RSK lægger også vægt på, at en ny handlingsplan må tage købersiden i betragtning, da det jo er køberne der finansierer de store overskud bagmændene tjener. For at opnå en ændring i dette, er det nødvendigt med løbende informationskampagner om kvindernes situationer. o og lovgivning til minimering af efterspørgslen. Afslutningsvis takkede Trine Lund-Jensen Soroptimist International i Danmark for at have taget initiativ til høringen, og for de kroner som de indtil nu har indsamlet til en fond til hjælp til RSKs arbejde. Kriminalinspektør og leder af Rigspolitiets Nationale Efterforsknings Center (NEC), Kim Kliver fortalte derefter om politiets indsats mod prostitutionens bagmænd. Alle de 12 nye politikredse vil fokusere på bekæmpelse af kvindehandel, men deres fokus er i væsentlig grad rettet imod bagmænd, og ikke kvinderne. Kim Kliver redegjorde indgående for - Prostitutionsmarkedet, - Lovgivningen, - Politiets dermed NEC's arbejde, der består i: monitering, analyse, vidensdeling, efterforskningsassistance, kontaktpersonsordning, nationalt og internationalt politisamarbejde, undervisning/uddannelse samt tværfagligt samarbejde. - Fælles indsatser - Trafficking-ruter, - Prostitutionens personkreds I efterforskningen sigter politiet altid mod, at der kan rejses sigtelse efter straffelovens 262a) for kvindehandel, men ofte bliver det pga. manglende dokumentation i steder for til sigtelser for rufferi. Kim Kliver pointerede, at NEC prioriterer indsatsen mod kvindehandel, og at der lægges stor vægt på at skabe en fælles indsats imellem aktørerne. Kim Kliver pointerede også at politiet samarbejder intensivt på internationalt plan, på nationalt plan og med myndigheder knyttet til personerne. Forbundsformand i 3F, Poul Erik Skov Christensen. Et samfund som det danske skal måles på, hvordan vi behandler de svageste. Handlede kvinder er vor tids sexslaver, og Danmark er på få år blevet et paradis for sexbagmænd. 2

3 Sådan indledte Poul Erik Skov Christensen, og fortsatte med at fortælle om 25- årige Rose fra Nigeria, som er offer for kvindehandel. Hun lever nu i skjul, men hvis hun bliver opdaget, udsendes hun af Danmark og vil igen havne i kløerne på bagmændene. Derfor vil hun ikke henvende sig til politiet. Poul Erik Skov Christensen efterlyste, at dansk lovgivning giver kvinder som Rose en reel mulighed for at få asyl i Danmark, og pointerede tillige, at Danmark bør følge EU's anbefalinger og give mindst 3 måneders opholdstilladelse inden de sendes ud landet, for når man hører Roses historie, forstår man at det formentlig slet ikke er nok. For øjeblikket er det ikke muligt for udenlandske kvinder, der er grebet i prostitution at blive i landet i mere end 30 dage. Dette bør ændres til mindst 3 måneder. Det er ikke muligt på 30 dage at skabe tilstrækkelig tillid med kvinder, der dels ikke kan sproget, og dels er deres fysiske tilstand ofte stærkt svækket, ofte har de ikke har tillid til myndigheder, og det tager lang tid at oparbejde en så stor tillid, at de er villige til at samarbejde med politiet om at angive bagmændene. For 3F handler kampen mod kvindehandel om ligestilling. Kvindehandel er bagsiden af globalisering. Indsatsen imod kvindehandel sker via satspuljemidlerne, men det er alt for tilfældigt. 3F mener, at RSK i stedet skal på Finansloven Poul Erik Skov Christensen fortalte derefter om 3Fs underskriftindsamling mod kvindehandel. 3F giver en krone pr. underskrift til deling mellem et krisecenter i Rumænien og RSKs arbejde. Indtil nu har 3F indsamlet godt kroner. Der er ganske enkelt en grænse for, hvor lavt vi må synke i vores menneskesyn. Og hvis vi lukker øjnene for menneskehandel, ja, så kan vi vel ikke komme længere ned i mudderet. Så kan vi som samfund acceptere alt. Så er vi i mine øjne sunket for dybt. Så er vi blevet for kyniske. Odile Poulsen. Forfatter. Odile Poulsen fortalte meget bevægende om, hvordan hun har overlevet en tilværelse som incestoffer siden sin tidlige barndom, men nu lever en tryg tilværelse som hustru og mor. Hun gav stærkt udtryk for, at der ikke er forskel på tvungen og såkaldt frivillig prostitution. Man er tvunget af forskellige årsager. Skaderne bagefter er de samme. Virkeligheden er, at når man er pige/kvinde, er man ulige i forhold til andre til mænd, drenge og brødre. Virkeligheden er, at fordi jeg er kvinde kan jeg voldtages, ydmyges, skændes og handles med.. Der er ikke plads til mit væsen, kun til kroppen, der kan skrottes uden reel værdi. Min dejlige far. Jeg elskede min far, når han kom hjem legede han med mig. Min far var stor. Min far var stærk. Min far gav mig svingture. Hans hænder var stærke, det var trygt. Men langsomt forstod jeg noget andet, når han smadrede sin hånd i min mors ansigt. Vi lærte at aflæse ham, at føje ham, at vores egentlige opgave var at servicere, at behage. Når han trængte ind i mig, var det mig, der var noget galt med, hvis jeg ikke ønskede det. Mit eget jeg blev nedgjort som uønsket bagage. Men jeg elskede min far. Da jeg mange år senere fik løsrevet mig fra mit arbejde som prostitueret, fra min rolle som Nicky den fødte ludder, var det med skrupler over, at jeg forventede 3

4 noget af livet for mig. Og med skader på sjælen, skader som ikke lader sig udradere. Hvad skal jeg svare min lille søn, når han spørger: Mor, hvad bruger man de piger til, som man køber? Heldigvis er han ikke så stor endnu, så jeg har lidt tid til at finde svaret. Et bevægende, stærkt og skræmmende indlæg. Forstander Dorit Otzen: Dorit Otzen tog udgangspunkt i baggrunden for, at der overhovedet er et marked for trafficking: - de mænd der køber sex - de bagmænd, der sælger kvinderne. Danmark forarges over sexturisme med dyr, der er forbud mod dyresex i dyreværnsloven. Hun mener, at der skal drages samme omsorg for kvinder som for dyr. Kvinder udsættes også for smerte, angst m.m., men der er høj profit og ingen risiko for bagmændene. Menneskerettighederne trædes under fode. Mænd fordrer sex. Udenlandske kvinder har kun kroppen at handle med. Og det er især rigere mænd, der er købere, samt alfonser og menneskehandler. Også marked for børn til prostitution. Selv om det er forbudt at købe prostituerede mellem 15 og 18 år, så har Reden fundet 10 i denne aldersgruppe. Det er købers marked, der er efterspørgsel efter mindreårige. Hvem hjælper disse udenlandske kvinder, som er handlet af familien og som returneres tilbage efter ½ års servicering af danske mænd???? Hvor er fokus???? Skal kvinderne ikke tilbydes ophold i Danmark af humanitære grunde??? Advokat Jytte Lindgaard. (Bistandsadvokat) Jytte Lindgaard arbejder som advokat for kvinderne. Juraen skal give rammerne, ellers tager politiet ikke sagerne alvorligt. Strafferammerne betyder noget. I en sag blev en bagmand idømt 3 års fængsel (høj straf i Landsretten). Blev tillige udvist, men kom blot senere ind i landet igen på et andet navn. Der bør gives økonomisk erstatning til de udenlandske kvinder på samme måde som til danske kvinder, der udsættes for voldtægt. På nuværende tidspunkt har ingen af de kvinder, der har vidnet i sager om menneskehandel, fået tilkendt erstatning i henhold til danske regler. Kvindehandel foregår også i forbindelse med tvangsægteskaber, hvor kvinderne senere sendes tilbage til hjemlandet igen. Intentionerne med at forhandle med myndighederne i de lande, hvor kvinderne kommer fra, holder ikke altid. F.eks. kan man ikke samarbejde med de Etiopiske myndigheder. Kvinder fra sådanne lande skal hjælpes i Danmark. 4

5 Lektor Kenneth Reinicke RUC. Kenneth Reinicke forsker blandt andet i mænds seksualitet, og han påpegede at prostitution er et eksempel på, hvor svært det er at diskutere mænds seksualitet. Han gav udtryk for, at Pornografi, Prostitution og Maskulinitet hænger sammen, - det siger noget om det maskuline behov. Prostitution handler om mænd. Prostitution er et ligestillingsproblem, fordi mænds seksualitet er eksistensbetingelsen for prostitution, men det er svært at diskutere, fordi det er de mørke sider af mænds seksualitet. Mænds seksualitet rummer selvfølgelig også evnen til ømhed og intimitet, men mænd er i stand til at se gennem fingre med den elendighed, som prostitution bygger på. Prostitution er ofte gearet til mænds instrumentelle seksualitet. Mænd er på mange måder et usynligt køn. Prostitution siger noget om normale mænd. Mænds ret til at købe sex bliver ikke udforsket tilstrækkeligt i DK. Mænd bliver ikke gjort ansvarlige. Markedstankegang har domineret. Vi ved nu relativt meget om mænd: - hvem der køber sex, - - hvad og hvorfor,- fordi i en undersøgelse er mænd spurgt, hvorfor de køber sex. Svarene var for størstepartens vedkommende, at det skal prøves, når nu muligheden er der, det er uforpligtende Få siger: - fordi det er den eneste måde, at de kan få tilfredsstillet deres seksuelle behov på noget man ellers ofte hører og tror. Mænd har en evne til at se bort fra den elendighed de møder. For mændene er markedet lig med kunderne. Det er menneskerettighedskrænkelser. KR mener, at efterspørgslen kan påvirkes, - mændene kan påvirkes. Der skal mere fokus på mænd som køn. Det er fint med kampagner om problemer og konsekvenser af trafficking. Ligeledes er rådgivning vigtig. Hvorvidt et forbud mod køb af seksuelle ydelser eller mod prostitution generelt vil hjælpe, tør han ikke udtale sig om. Kenneth Reinicke anbefalede: - at der arbejdes på at forandre mænds mentale forestillinger, - at påvirke efterspørgslen, - at mænd integrerer seksualitet i deres sædvanlige normverden, - samt, at der udføres Kampagner og Prostitutionsrådgivning til mænd. Lone Dybkjær, MF for det Radikale Venstre. Lone Dybkjær fortalte, at Det Radikale Venstre på deres landsbestyrelsesmøde havde vedtaget at foreslå et forbud mod køb af prostitution fra kvinder der var handlede, og lagde op til debat om det kunne være et skridt på vejen til et generelt forbud og om et sådant forbud ville have nogen effekt. Hun anbefalede alle, at det første vi burde gøre var, at gå hjem og diskutere problemet Køb af kvinder med mændene, men vær indstillet på, at aftenen er ødelagt! Det er ganske almindelige mænd, der går til prostituerede. Vi skal have påvirket yngre mænds holdninger. For dem er det nemmere at gå til en prostitueret end at hælde dyre drinks på en kvinde for at få sex med hende. 5

6 Hvordan kommer vi videre med holdningen, at prostitution jo er frivilligt, at kvinderne selv vælger det, den lykkelige luder o.s.v. Befolkningen synes jo det er OK. Hvordan får vi budskabet ud om, at virkeligheden ser anderledes ud? Odile kommer ud til alle, når hun fortæller om sine egne oplevelser og erfaringer. Hvorfor laver vi ikke et forbud som i Sverige? Vi har lov om sikkerhedsseler, for ikke at skade os selv eller andre. Men når det drejer sig om kvinder? Så er alt tilladt og det er vanskeligt at skabe politisk flertal for lovgivning på området. Skal vi prøve at starte forsigtigt op med f.eks. alene en lov om forbud mod at gå til handlede kvinder? Og så samtidig sikre de handlede kvinder asyl i Danmark? Muligheden for asyl bliver afvist, med begrundelsen, at det kan blive en nem vej at bryde gennem muren til Danmark. Der bør sikres sociale tiltag over for danske prostituerede kvinder. Overlæge May Olufsson. Overlæge, Familieambulatoriet, Hvidovre Hospital, fortalte om sine erfaringer med udenlandske kvinder i prostitution og deres sundhedssituation. Disse kvinder har, gennem RSKs arbejde, adgang til forskellige sundhedstilbud f.eks. undersøgelse for veneriske sygdomme, adgang til praktiserende læge, tandlæge behandling og rådgivning om prævention. Siden oktober 2003 er 28 kvinder henvist til legal og sikker abort og efterfølgende præventionsrådgivning. Hjælper med forebyggelse af uønsket graviditet, gratis rådgivning, P-piller m.v., abortrådgivning - ugentlig hjælp i familie-ambulatoriet. Rådgiver om sygdomsrisici som hiv og aids m.v. Kvindernes fysiske og psykiske sundhed påvirkes af prostitutionen. Der er mange sygdomsrisici. Nogle tager store mængder medicin, alkohol og nervemedicin for at holde det ud. Kvinder fra Nigeria tager store doser malariamedicin. Kvinderne rammes af posttraumatisk stresssyndrom. Senfølgerne er et livslangt handicap, hvor det er umuligt at leve et normalt liv. Der er smerter, søvnløshed og problemer med menneskelige relationer. Udenlandske kvinder får alene offentligt betalt lægehjælp i akutte situationer. Der er behov for let og gratis tilgang til sundhedstilbud for disse kvinder. De lever under forhold, som fremprovokerer sygdom. Politiadvokat Michael Jørgensen. Politiadvokat i København. Michael Jørgensen redegjorde for nogle menneskesyn, der ligger bag udnyttelse af kvinder i prostitution, f. eks. han talte om menneskehandel som et udtryk for et uacceptabelt menneske- og kvindesyn. Efter hans erfaring, som anklager ved to af de tre sager der er ført for retten i Danmark, er at bagmændene er rå, kyniske, og i stand til at udnytte kvinder. Michael Jørgensen har igennem sit arbejde haft kontakt med både kvindehandlere, kunder og handlede kvinder 6

7 I USA har man ret til at bære våben. Mænd har ret til sex. Kvinder har ret til at sælge deres krop. Holdningen er, at vi ikke skal blande os i individets beslutninger. Gælder den altid? Skal samfundet ikke beskytte de svage såvel som børn, syge og prostituerede? Omgivelsernes menneskesyn er faldende, der er nogen der bare er prostituerede. Holdningen er på linje med snyd i skat eller snyd ved ejendomshandler. Det er et menneskesyn, som eksisterede tidligere for måske 100 år siden eller mere. Danmark er retligt forpligtet til at gøre noget ved det. Vi skal påvirke holdninger blandt andet gennem lovgivningen. Men kunder, politi, anklagemyndigheder og politikere skal først se sammenhængen og alvoren i trafficking. Det er strafbart at købe sex hos kvinder under 18 år. Hos kvinder, der er over 18 år er tvang og anden utilbørlig behandling også forbudt i dag. I dette perspektiv er alle kvinder vel i en sårbar situation. Den nuværende lovgivning giver altså mulighed for at straffe i disse situationer. Men der er forskel på, hvad der er acceptabel adfærd i Danmark, og hvad der er det i andre lande. Det skal bevises at kvinden befinder sig i en sårbar stilling førend den nuværende lovgivning kan bruges. Skal kvinderne straffes? Hæleri er f.eks. strafbart. Såfremt en mand køber en kvinde mod betaling svarer det vel til hæleri. Signalværdien gennem lovgivning er vigtig. Vi skal tage udfordringen op! Tom Behncke MF for det Konservative Folkeparti, redegjorde for sine synspunkter om indsatsen for kvindehandel. Han anførte, at det vil være en topprioritet for ham at få bekæmpelsen af kvindehandel højt prioriteret hos politiet indenfor rammerne af den nye politireform. Tom Behnke anførte også, at han vil støtte forslaget om udvidelse af refleksionsperioden for kvinder, der er ofre for kvindehandel til 3 måneder. Han er dog ikke interesseret i at udvide muligheden for at kvinder kan få yderligere ophold. Der har været afholdt en høring i folketingets socialudvalg. Trafficking er et groft overgreb og grov udnyttelse af andre mennesker. Det har et stigende omfang. Tilbage i 87/88, da han var betjent i København, var der ikke behov for at tale udenlandsk med prostituerede. Billedet er et ganske andet i dag. Loven er blevet strammet i 2002, så der nu er op til 8 års fængsel for trafficking. Det giver politiet bedre mulighed for at efterforske og dermed løfte bevisbyrden i disse sager. Der bør gives massiv hjælp til de handlede kvinder f.eks. gennem penge til Redens arbejde. Vi har behov for, at der gives disse kvinder 3 måneders ophold i Danmark, som EU anbefaler. Han vil gerne give fuld opbakning til Socialministerens initiativ med en oplysningskampagne, som retter sig mod de mænd, der går til prostituerede. Politikerne skal stille krav til politiet om at prioritere indsatsen mod trafficking. Referat af debat efter indlæg fra paneldeltagerne 7

8 Erik Hauervig, politiet: Påpegede at den tidligere regering stort set har afskaffet aften- og nattevagter. Det er ikke tilstrækkeligt, at politiet kun er til stede om dagen. Hvis politiet skal opnå resultater, skal det være ved en målrettet indsats. Tom Behncke: Det er en sag for Københavns politi. Indsatsen bør være målrettet, og jeg vil arbejde for sagen. Marianne Bruun, 3F: Hvis hæleri kan straffes, hvorfor så ikke straf for overgreb på kvinder. Vores samfund skal ikke acceptere det. Lone Dybkjær: På det seneste radikale landsmøde lagde jeg alene op til at tage fat på til handel med kvinder. Vi bør drøfte, hvor det er bedst at starte. Vi kan ikke håndtere både kvindehandel og prostitution på en gang. Jeg ser ikke politisk grøde. Initiativet fra 3F er flot, og jeg ser meget gerne, at andre organisationer går med. Rikke Lauritzen, Københavns Kommune: Her til morgen har jeg været en tur på Vesterbro. Mødet her i dag handler om menneskesyn. Spørgsmålet er, om politikerne er villige til at arbejde for rettigheder til handlede kvinder som f. eks. gratis lægehjælp, økonomisk erstatning for misbrug mm. Jeg troede egentlig det var forbudt at handle med kvinder. Det skal være kriminelt, og der skal være sanktionsmuligheder i form af straf. Sverige har forbud mod prostitution og kvindehandel, og Finland er ved at få en tilsvarende lovgivning. Måske det kan virke som løftestang for dansk lovgivning. Jytte Lindgaard: Problemet er, at hvordan kan manden vide, der er tale om en handlet kvinde! Caspar Strand, Red Barnet: Et af problemer er, at pigerne fra Afrika er meget bange for at blive sendt tilbage til hjemlandet. Derfor går de hellere under jorden. Hvordan forholder Lone Dybkjær og Torben Behncke sig til at hjælpe disse piger med ophold i Danmark, udannelse m.m.? Torben Behncke: Det er rigtigt, at det er svært at få regeringen i tale. Man forudsætter, at kvinder der er tvunget til Danmark gerne vil til hjemlandet igen. Det er godt med humanitær hjælp, og der skal være opmærksomhed på, hvad der kan gøres, men modsat er regeringen ikke interesseret i at åbne en ladeport, og det er ikke svært at få øje på, hvordan lempeligere regler kan misbruges. TB vil gerne arbejde for at ophold i Danmark forlænges til 3 måneder så Danmark kommer på niveau med det øvrige Europa og kvinderne skal kunne tilbydes lægehjælp m.m. Det bedste er, at der etableres samarbejde med NGO organisationer i hjemlandet. Der bliver ingen automatisk adgang til varigt ophold i Danmark, fordi en kvinde bliver taget i prostitution. 8

9 Lone Dybkær: TB går ikke langt nok. Området eksploderet. Birthe Sonne, soroptimist, Sorø: Er handel med kvinder ikke det samme, uanset om de kommer fra Borup eller Burundi? Red barnet: Hvis børn skal vidne, skal der være garantier for, at det sker under betryggende forhold. Vil politiet sætte fokus på trafficking bredt? Tom Behncke: Der bør ikke være forskel på vilkårene for vidner, hverken børn eller voksne. Majken Lundberg, Kvinderådet: Bagmændene er til stede, når kvinderne vidner. Hvad betyder det for de vidneudsagn der bliver givet? Er forholdet mellem rufferi og den straf det kan give tilstrækkelig? Michael Jørgensen: Anklagemyndigheden har bevisbyrden, og derfor ender sager ofte med straf for rufferi og ikke kvindehandel, da det sidste er svært at bevise. Ang. afhøring af vidner er udgangspunktet, at den tiltalte skal være til stede. Hvis det skønnes, at det ikke er en farbar vej, kan den tiltalte føres ud af lokalet eller sidde bag i lokalet Det er svært at få den tiltalte ud af lokalet. Jytte Lindgaard: Så gerne mange flere sager om rufferi. Ulla Madsen, soroptimist, Kastrup-Tårnby: Bryder sig ikke om TB s udtalelse om, at mange af kvinderne fra Østeuropa kommer frivilligt til Danmark. Vil gerne vide, om forbudet i Sverige har haft en præventiv effekt. Tom Behncke: Jeg er blevet misforstået, jeg tror ikke at kvinder fra Østeuropa kommer frivilligt til prostitution i Danmark. Dorit Otzen; Sverige har knækket kurvet for trafficking.. soroptimist, København: Hvordan kommer vi videre, hvis prostitution handler om mandens seksualitet? Kenneth Reinicke: Der er brug for refleksioner hos mænd. Man kunne begynde med forbud. 9

10 Anne Vagn: Det er bekymrende, når menneskerettighederne gradbøjes. Meget er forbudt det vil sige, at man ikke vil have f.eks. skattesnyd eller for høj fart på vejene. Hvorfor ikke gå direkte efter de involverede mænd. Lone Dybkjær: Det vil være en katastrofe, hvis kvinderne kriminaliseres. Den der får udført sort arbejde straffes ikke, men den der udfører det sorte arbejde straffes. Hanne Meier, soroptimist, Esbjerg: Hvilket ansvar har kvinderne i sønnernes opdragelse? Kenneth Reinicke: Ved at sætte tidligt ind, kan meget rykkes. Det gælder om at aflive myter og fordomme. Lone Dybkjær: Ca. 50 % af kvinderne synes at prostitution er OK. Anja Danhof (har lavet film om nigerianske kvinder i Sandholmlejren og Vestre Fængsel): Mange af de kvinder der kommer til landet er allerede handlet og i prostitution. De bliver ofre endnu engang, når de bliver taget med falske papirer. Det er der fokus på frem for at se på, at de er handlet. De udvises. Sønderborg, Enhedslisten: Positivt at TB vil arbejde for gratis lægehjælp til kvinderne, men han burde også arbejde for, at de ydes erstatning. Tom Behncke Undrer sig over paradokset med forskel på erstatning til henholdsvis danske og udenlandske kvinder. Bente Nørreskov Nielsen, soroptimist, Dragør-St. Magleby: TB tror ikke på totalt forbud. Debatten skal være mere nuanceret. I dag er der behandlingsgaranti til prostituerede narkomaner. Dorit Otzen: Ca. 600 prostituerede er narkomaner. Michael Jørgensen: Pas på med at forbyde alt og så tro, at man har skaffet lykke. Jens Schulzgaard, journalist: Skal vi være stolte af, at kvinder i stor nød skal samarbejde med politiet for at få hjælp? Tom Behncke: Jeg vil som sagt arbejde for, at opholdet i Danmark forlænges fra 30 dage til 3 måneder, men det bliver ikke adgangen til at få asyl. Tror ikke, at kvinderne er 10

11 kommet her frivilligt eller for at få asyl, men de skal hjem igen, og der skal arbejdes på, at det kan ske under betryggende former. Jytte Lindgaard: Når kvinderne er kommet hertil, ønsker de ikke at vende tilbage til hjemlandet, hvor der ikke er sikkerhed for dem. Kirsten Brosbøl, Socialdemokratiet: Vil gerne understrege, at hvis forholdene skal ændres, kræver det viden, oplysning og information i samfundet. Erfaringerne fra Sverige siger bl.a. at en af myterne siger, at når prostitutionen er skjult, så er der mere vold det viser sig ikke at være sandt. En officiel redegørelse er på vej i Sverige. Helle Bygum, journalist: Hvad mangler der af redskaber for at kvinderne ikke er på igen gaden 24 timer efter en abort? May Olufsson: Er glad for de positive tilsagn om gratis lægehjælp, abort og prævention. Marion Pedersen, Venstre: Hvad skal der til for at få emnet på forsiden af aviserne. Ca. 14 % af den mandlige befolkning går til prostituerede. Det svarer til mænd! Hvad forbruger de ikke i penge, hvor mange handler er der mon hver dag?.. soroptimist: Skal annoncering om prostituerede ikke forbydes. Michael Jørgensen: Det er yderst vigtigt at få fat i alfonserne. Stina,, Odense Jeg kan ikke se, hvorfor der skal skelnes mellem prostitution og kvindehandel. Lone Dybkjær: Det skal der ikke efter min mening, men jeg tror, at kvinder der er handlet, er dobbelt ramt. Jeg tror dog ikke på de store straffe. Der skal en holdningsændring til. Dorit Otzen: Alfonser er også danske mænd og kvinder. Poul Erik Skov Christensen, 3F: Foreslår, at Reden - Stop Kvindehandel kommer på finansloven. Lis Ehmer Olesen og Annelise Thomsen rundede dagen af: Soroptimisterne har en opgave i at arbejde for stop af kvindehandel. Der skal mere fokus på sagen, der skal tales om det og så skal der informeres og informeres. 11

12 Socialministeren var inde på, at nøglen til succes er samarbejde, men det løser ikke alene opgaven. Uden Trine Lund-Jensen og Reden ville denne høring ikke have fundet sted. Opfordrede til, at vi skal tale om problemet i vores egne kredse. Politikerne og vi andre skal sende de rigtige signaler. Håber at soroptimisterne fremover kan være med i samarbejdet mod kvindehandel. 12

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016

Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 Tale af ligestillingsordfører for SF Trine Schøning Torp ved 8.marts-initiativets demonstration på Rådhuspladsen 2016 8.marts er en vigtig dag at fejre. Vi markerer, at vi er nået langt i kampen for ligestilling

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik

Forslag til folketingsbeslutning om en dansk prostitutionspolitik 2008/1 BSF 43 (Gældende) Udskriftsdato: 22. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 12. november 2008 af Line Barfod (EL), Per Clausen (EL), Johanne Schmidt Nielsen (EL) og Frank

Læs mere

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker

Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af. handel med mennesker Anbefalinger til ny handlingsplan til bekæmpelse af handel med mennesker Juni 2010. Handlingsplanen til bekæmpelse af handel med mennesker løber frem til udgangen af 2010. I det uformelle trafficking-netværk

Læs mere

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011

Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Kenneth Reinicke Roskilde Universitet 8.Maj 2011 Indhold Eksistensbetingelser for at studere mænd generelt Debatten om mænd som prostitutionskunder Anbefalinger Vigtige spørgsmål Hvordan vi får mænd til

Læs mere

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014

Rosa Lund (Enhedslisten MF) 2014 Tale til 8. Marts Tak for invitationen. I morges hørte jeg i radioen at i dag er kvindernes dag. Kvindernes dag? nej i dag er kvindernes internationale kampdag! Jeg synes også at I dag, er en dag, hvor

Læs mere

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER

DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 173 Offentligt DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Socialministerens tale ved samråd i Folketingets Socialudvalg torsdag den 6. april 2006 kl. 15.30 (SOU alm.

Læs mere

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel

Ofrenes Rettigheder. Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Ofrenes Rettigheder Europarådets konvention om indsatsen mod menneskehandel Handel med mennesker er et overgreb på rettigheder og påvirker tilværelsen for utallige mennesker i og udenfor Europa. Et stigende

Læs mere

The Global Voice of Women Oktober 2008

The Global Voice of Women Oktober 2008 The Global Voice of Women Oktober 2008 Trafficking handel med kvinder Høring torsdag den 25. september 2008 Landstingssalen, Christiansborg Soroptimist International i Danmark arrangerede i samarbejde

Læs mere

En håndsrækning til læreren

En håndsrækning til læreren En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg

Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren. Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Trafficking handel med kvinder fokus på brugeren Høring torsdag den 30. september 2010 i Landstingssalen, Christiansborg Arrangeret af Soroptimist International Danmark i samarbejde med Inner Wheel Danmark

Læs mere

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K

Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Retsudvalget 2013-14 REU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 462 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Udlændingeafdelingen Dato: 21. marts 2014 Kontor: Asyl- og Visumkontoret

Læs mere

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009

paradis Notat fra Cevea, 15. december 2009 15.12.09 Topmødets skyggeside menneskehandlens paradis Cevea Teglværksgade 27, 2100 København Ø Tlf +45 2296 9949 ad@cevea.dk www.cevea.dk Notat fra Cevea, 15. december 2009 Skyggesiden. Det er ikke alene

Læs mere

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel

Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel Statusrapport 2012 - Handlingsplan til bekæmpelse af menneskehandel 2011-2014. Den tværministerielle arbejdsgruppe til bekæmpelse af menneskehandel INDHOLD 1. INDLEDNING 2 2. STATUS FOR HAN- LINGSPLAN

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00

Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl. 15.00 Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 894 Offentligt Dok.: MGO41002 Udkast til tale til ministeren til brug ved åbent samråd i Folketingets Retsudvalg torsdag den 12. maj 2011 kl.

Læs mere

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold

Hadforbrydelser og homofobi. Materielle Tid Alder C10 60 min 16-17. Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø. Indhold 1 Hadforbrydelser og homofobi Nøgleord: LGBT, ligebehandling, mobning, skolemiljø Indhold På baggrund af en brainstorm om skældsord skal eleverne reflektere over, hvordan almindeligt brugte skældsord som

Læs mere

når alting bliver til sex på arbejdspladsen

når alting bliver til sex på arbejdspladsen når alting bliver til sex på arbejdspladsen Fagligt Fælles Forbund Udgivet af 3F Kampmannsgade 4 DK, 1790 København V Februar 2015 Ligestilling og Mangfoldighed Tegninger: Mette Ehlers Layout: zentens

Læs mere

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer

Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Seksuelle overgreb i 2015 5 udfordringer Psykolog Kuno Sørensen Udfordring nummer 1 De fleste seksuelle overgreb mod børn begås af personer det nære miljø omkring barnet Med udviklingen af internettet

Læs mere

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor.

Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Velkommen! Bogen her vil snakke om, hvad der er galt. Altså, hvis voksne har det meget skidt, uden man kan forstå hvorfor. Alle mennesker har alle slags humør! Men nogen gange bliver humøret alt for dårligt

Læs mere

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt

Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Socialudvalget SOU alm. del - Svar på Spørgsmål 161 Offentligt Folketingets Socialudvalg Minister for Ligestilling Ligestillingsafdelingen Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 2. maj 2006 Tlf. 3392

Læs mere

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther

Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt. Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 29 Offentligt 1 Socialministeriet 10. september 2007 Ligestillingsafdelingen Søren Feldbæk Winther Anledning: Samråd i Folketingets Retsudvalg J.nr. 2007-4736

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks

Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks FORESTILLINGEN OM DEN LYKKELIGE LUDER Skolemateriale til Forestillingen om den Lykkelige Luder af Teater Fluks Kære lærer Tak fordi du har valgt at se Forestillingen om den Lykkelige Luder med dine elever.

Læs mere

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus.

1. Forståelse af begreberne æresrelateret vold eller æresrelaterede konflikter og den politiske fokus. TALEPAPIR Dato: 2. december 2008 Kontor: Integrationskontoret J.nr.: 2008/5024-692 Sagsbeh.: DWP Fil-navn: Talepapir seminar Oslo Talepapir om æresrelaterede konflikter til seminar i Oslo den 4. 5. december

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til forældre og pårørende til et barn, der har været udsat for et seksuelt overgreb Indhold Denne pjece er skrevet til forældre og andre nære pårørende til børn, der har været udsat for

Læs mere

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den

Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den Ligestillingsminister Lykke Friis til Mandag Morgens konference om vold i nære relationer den 11. januar 2011. 13 min. [Overskrift] Intro: Godt nytår og mange tak for rapporten. 11. januar 2011 KADAH/DORBI

Læs mere

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11

Seksuelle overgreb på børn Cathrine Søvang Mogensen Den 03.02.11 Foto: Cathrine Søvang Mogensen Min far voldtog mig 200 gange Gerningsmænd slipper godt fra det, når seksuelle overgreb på børn ikke anmeldes. Line blev seksuelt misbrugt af sin far i hele sin opvækst.

Læs mere

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten

SYV. Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup. Forlaget Vandkunsten SYV Fotografier af Tina Enghoff Interviews og efterord ved Uzma Ahmed Andresen Med forord af Kirsten Thorup Forlaget Vandkunsten Smertegrænsen Kirsten Thorup Der foregår noget uhyggeligt og gruopvækkende

Læs mere

Danmark. 1. Generelle oplysninger

Danmark. 1. Generelle oplysninger Danmark 1. Generelle oplysninger Danmarks politik til bekæmpelse af menneskehandel har traditionelt set været fokuseret på seksuel udnyttelse af kvinder, som det fremgår af handlingsplanen til bekæmpelse

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager

Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af forældelsesfristen i pædofilisager 2011/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 3. juli 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 27. oktober 2011 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Har du været udsat for en forbrydelse?

Har du været udsat for en forbrydelse? Har du været udsat for en forbrydelse? Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig En straffesags forløb Når politiet f.eks. ved en anmeldelse har fået kendskab til, at der er begået en forbrydelse,

Læs mere

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind

Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Psykologiske og terapeutiske erfaringer fra klinikken. Oplæg ved Psykolog Birgitte Lieberkind Birgitte Lieberkind. Jeg er psykolog og arbejder i København, hvor jeg har min egen klinik/ praksis. Jeg har

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for seksuelle overgreb mod børn 2011/1 BSF 32 (Gældende) Udskriftsdato: 9. februar 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 25. januar 2012 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen

Læs mere

Mørket og de mange lys

Mørket og de mange lys Mørket og de mange lys (Foto: Eva Lange Jørgensen) For knap to måneder siden boede den irakiske forfatter og journalist Suhael Sami Nader i København som fribyforfatter. Her følte han sig for tryg for

Læs mere

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri

Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Forældrene modtager et her og nu beløb og flere penge, når barnet tjener penge på for eksempel prostitution eller tyveri Af Sara Sjölin og Thomas Søgaard Rohde Menneskehandel. De er på vej hjem til hans

Læs mere

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff.

Kritisk over for kriminaliseringen Per Ole Traskman: Om straffbar»tilsnigelse«i ett nordiskt perspektiv i NTFK 1994.114 ff. med den sovende værtinde, som troede, det var hendes fniskilte ægtefælle). 1 DIK 1996-98.196 0 ikke dømt for både 218, stk. 2, og 221, da forurettede nok havde forvekslet T med en anden, men straks havde

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb

RÅD OG VEJLEDNING. Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb RÅD OG VEJLEDNING Til unge under 18 år, der har været udsat for voldtægt eller andre seksuelle overgreb Indhold Denne pjece er til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb. Når du anmelder en

Læs mere

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info

En håndsrækning til læreren www.sextilsalg.info En håndsrækning til læreren I denne håndsrækning findes forslag til forløb, der tager udgangspunkt i udvalgte opgaver fra web-siden. Håndsrækningen er opbygget ud fra de forskellige temaer i materialet

Læs mere

Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel. September 2016

Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel. September 2016 Sociale og sundhedsmæssige tilbud til potentielle ofre for Menneskehandel September 2016 Præsentation Center mod Menneskehandel CMM er et landsdækkende statsligt center, etableret i 2007 Mødested, sundhedsklinikker,

Læs mere

Mailene. Dit liv B side 14

Mailene. Dit liv B side 14 Dit liv B side 14 Mailene En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog, der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for

Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Fra 70 ernes bollerum til evidensbaseret pædagogik. Om børns seksuelle udvikling, om hvad vi ved og om de udfordringer vi står over for Anna Louise Stevnhøj www.børnogseksualitet.dk Anna Louises baggrund

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg

til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar 2016 af samrådsspørgsmål M-O fra Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 85 Offentligt Politi- og Strafferetsafdelingen Dok.: 1808738 UDKAST TIL TALE til brug for besvarelsen tirsdag den 12. januar

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014

HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 HØJESTERETS KENDELSE afsagt mandag den 20. januar 2014 Sag 224/2013 (2. afdeling) A (advokat Poul Helmuth Petersen, beskikket) mod Rigspolitiet (kammeradvokaten ved advokat Benedicte Galbo) I tidligere

Læs mere

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011.

Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets Retsudvalg den 28. juli 2011. Retsudvalget 2010-11 REU alm. del, endeligt svar på spørgsmål 1291 Offentligt Tale 2 Dato: 17. august 2011 Dok.: 218125 Udkast til tale til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål BI, BJ og BK fra Folketingets

Læs mere

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n

Seksualpolitik Jon o s n trup u v p ang n Seksualpolitik Jonstrupvang I denne vejledning har vi brugt ordene DU/VI. Det betyder, at man som personale på JV ikke kan fralægge sig sit ansvar i forhold til socialministeriets lov og WHO s anbefalinger

Læs mere

Naboens søn arver dig

Naboens søn arver dig Socialudvalget 2013-14 B 90 Bilag 1 Offentligt Til Socialudvalget I frustration over min magtesløse situation, og aktualiseret af den diskussion der i i foråret blev ført i pressen, tillader jeg mig hermed

Læs mere

Fanget bag åbne døre

Fanget bag åbne døre Fanget bag åbne døre om kvinder handlet til prostitution i Danmark 1 Melanie tvunget til prostitution Melanie hedder ikke Melanie, men det er nødvendigt at give hende et beskyttende dæknavn. Melanie har

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse eller chikane 1 Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse eller chikane. Det kan f.eks. bestå i, at

Læs mere

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning

Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemøde onsdag 30. april 2008 i Kvindernes Bygning Pressemeddelelse 28-04-2008 12:01:00 Tilbud om beskyttelse og uddannelse til ofre for menneskehandel Ny privat organisation vil give udenlandske sexslaver

Læs mere

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden

Bedre hjælp til hjemløse. Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Bedre hjælp til hjemløse Ingen skal være tvunget til at sove på gaden Udgave: 26. marts 2015 1 Forslaget kort fortalt I Danmark hjælper vi ikke vores hjemløse godt nok. Der er ikke noget odiøst i, at nogen

Læs mere

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt.

0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08. 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 0 SPOR: DREAMS OF A GOOD LIFE 00:00:00:00 00:00:00:08 1 Frem for alt vil jeg bare 10:01:08:05 10:01:13:2 studere, så meget som muligt. 2 Tjene penge og leve godt. Det var 10:01:14:00 10:01:20:0 min drøm.

Læs mere

Børns rettigheder. - Bilag 3

Børns rettigheder. - Bilag 3 Børns rettigheder - Bilag 3 Artikel 1: Aldersgrænsen for et barn I børnekonventionen forstås et barn som et menneske under 18 år. Artikel 2: Lige rettigheder for alle Børnekonventionens rettigheder gælder

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 30. september 2010 Sag 149/2010 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Peter Hjørne, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Holbæk den 7. december

Læs mere

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer.

Jeg har her sat begrundelsen for forslaget ind. Det med fed og kursiv er begrundelsen og det med almindelig er mine kommentarer. Stop en halv Jeg har just set, at der er kommet et udkast til et resolutionsforslag om at forbyde køb og salg af seksuelle ydelser. Til alt held er det kun et udkast, så jeg håber meget, at det bliver

Læs mere

Jeg bygger kirken -4

Jeg bygger kirken -4 Jeg kirken - Sandhed og hellighed Mål: Denne gang lægger vi vægt på det alvorlige. Mit hus skal være et bedehus! råbte Jesus, da han så, hvordan folk misbrugte Guds hus til selv at bliver bedre af det.

Læs mere

At være to om det - også når det gælder abort

At være to om det - også når det gælder abort At være to om det - også når det gælder abort Arbejdsopgave Tidsforbrug Cirka 1-2 timer Forberedelse Kopiering af artiklen At være to om det også når det gælder abort eller deling af denne pdf. Eleverne

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel

Forslag til folketingsbeslutning om skærpede straffe for vanvidskørsel 2009/1 BSF 48 (Gældende) Udskriftsdato: 29. juni 2016 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 5. november 2009 af Kim Christiansen (DF), René Christensen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF),

Læs mere

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet

råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet råd og vejledning Til dig, der har været udsat for et seksuelt overgreb, vold eller anden personfarlig kriminalitet Indhold Denne pjece gennemgår, hvad der sker, når du har været udsat for personfarlig

Læs mere

Opdrag med hjertet ikke med hånden

Opdrag med hjertet ikke med hånden Opdrag med hjertet ikke med hånden I Danmark er det FOrBUdt at SLÅ BØrN Det er strafbart og det er på alle måder skadeligt for børn at blive slået. Alligevel er der stadig mange danske børn, der bliver

Læs mere

Forbyd dyrebordeller og dyrepornofilm!!

Forbyd dyrebordeller og dyrepornofilm!! FORBYD ZOOFILI SEX IMELLEM DYR OG MENNESKER! Forbyd dyrebordeller og dyrepornofilm!! Det er ikke forbudt at dyrke sex med dyr i Danmark, forskere mener ikke at dyrene tager skade, men det mener vi, og

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44.

Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15.s.e.trinitatis 2015.docx. Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Lindvig Osmundsen Side 1 13-09-2015 Prædiken til 15. søndag efter trinitatis 2015. Tekst. Matt. 6,34-44. Alting er skjult for dit øje, indtil du ser det. Jeg holdt engang i krydset ved Teglgårdsvej, og

Læs mere

Evaluering af Ung Mor

Evaluering af Ung Mor Evaluering af Ung Mor Et gruppetibud til unge gravide/mødre i Vejen Kommune Evaluering udarbejdet af praktikant Sofie Holmgaard Olesen, juni 2015. 1 Projekt Ung Mor er et gruppetilbud til unge gravide/mødre

Læs mere

UDKAST TIL BETÆNKNING

UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling 2007/2263(INI) 19.3.2008 UDKAST TIL BETÆNKNING om prostitution og sundhedskonsekvenserne for kvinder i medlemsstaterne (2007/2263(INI))

Læs mere

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre

Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Lystrup kirkehøjskole Sæson 2015 16 Mødet med de andre Fem foredrag arrangeret af Lystrup Menighedsråd Lystrup kirkehøjskole 2015-2016 Mødet med de andre Det er gennem mødet med de andre vi oplever verden.

Læs mere

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane

Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Appendix 1 November 2006 Retningslinier for rapportering og behandling af anklager om misbrug eller chikane Disse retningslinier er udarbejdet i forbindelse med Rotary Danmarks Ungdomsudvekslings politik

Læs mere

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen?

Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Hvad er udfordringerne ved at tale prostitution i seksualundervisningen? Reden København Christina Wind, akademisk projektmedarbejder i Reden København. Har tidligere arbejdet med forebyggelse i bl.a.

Læs mere

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE

PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE PIGEOMSKÆRING VEJLEDNING TIL FRONTMEDARBEJDERE OMSKÆRING ER STRAFBART Er du lærer, pædagog, sundhedsplejerske, læge eller sagsbehandler kan du møde familier, hvor der er mistanke om, at piger står for

Læs mere

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet:

Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Vil gerne starte med at fortælle jer om en oplevelse, jeg havde, mens jeg gik på gymnasiet: Odense gågaden - En hjemløs råber efter mig føler mig lidt utilpas hvad vil han. han ville bare snakke så jeg

Læs mere

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske?

Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? Hvad vil det sige at blive identificeret som handlet menneske? 1. Hvad er menneskehandel? Der findes en række forskellige, men relativt ensartede forskellige definitioner af begrebet menneskehandel. Grundlæggende

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af straffeloven

Forslag. Lov om ændring af straffeloven 2007/2 LSF 68 (Gældende) Udskriftsdato: 18. juni 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., j.nr. 2007-730-0506 Fremsat den 6. februar 2008 af justitsministeren (Lene Espersen) Forslag

Læs mere

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ

FORDOMME. Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 16 Katrine valgte: ABENHEDENS VEJ 17 Mange psykisk syge er fyldt med fordomme, siger 32-årige Katrine Woel, der har valgt en usædvanlig måde at håndtere sin egen sygdom på: Den (næsten) totale åbenhed.

Læs mere

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier

Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier 10-1. Forvaltningsret 1121.1 123.1 12.4 296.1. Afslag på opholdstilladelse til afghansk kvinde med herboende mindreårig søn. Administrativ praksis. Sagsoplysning. Inddragelse af kriterier En afghansk kvinde

Læs mere

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste.

16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. 1 16.s.e.t. 20. sep. 2015. Høstgudstjeneste. Tekster: Job 3,11-22. Ef. 3,13-21. Luk. 7,11-17. Hvorfor? Det ord kender vi alle alt for godt. Livet er fyldt med gåder og situationer, hvor vi står tilbage

Læs mere

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil.

L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Page 1 of 5 Folketinget, Christiansborg 1240 København K. Tlf.: +45 3337 5500 Mail: folketinget@ft.dk L 73 Forslag til lov for Grønland om visse spil. Af Skatteministeren Troels Lund Poulsen (V) Samling:

Læs mere

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse

Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Konference Kønsbaseret vold fokus på unge og forebyggelse Arrangør: Det Nationale Voldsobservatorium under Kvinderådet i samarbejde med Center for Sundhedsfremmeforskning, RUC Mandag d. 7. marts, 2011,

Læs mere

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER

TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Ligestillingsudvalget 2016-17 LIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1 Offentligt TALEPAPIR DET TALTE ORD GÆLDER Anledning Titel Målgruppe Arrangør Taletid Justitsministeren og ministeren for børn, undervisning

Læs mere

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm

Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Hvad er vold? En E-bog skrevet af Tanja Rahm Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 4 Begrebet vold... 5 Psykisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fysisk vold... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.

Læs mere

Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge

Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge Hvad fortæller de unge om vold i Oqalliffik 1? Af: Lona Lynge Kvinde blev gennembanket, Kvinde knivdræbt i Nuuk, 24-årig slået ned i Ilulissat og Unge gik amok i Nuuk er eksempler på overskrifter i Grønlands

Læs mere

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847.

Analyse af Skyggen. Dette eventyr er skrevet af H. C. Andersen, så derfor er det et kunsteventyr. Det er blevet skrevet i 1847. Analyse af Skyggen Man kan vel godt sige, at jeg har snydt lidt, men jeg har søgt på det, og der står, at Skyggen er et eventyr. Jeg har tænkt meget over det, og jeg er blevet lidt enig, men jeg er stadig

Læs mere

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK

INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK INITIATIVER TIL IMØDEGÅELSE AF RADIKALISERING I DANMARK December 2014 Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti Religiøs radikalisering og ekstremisme er en alvorlig trussel

Læs mere

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod

18. s. e. trin. I 2015 Ølgod For nogle år siden læste jeg i en avis om en ung kvinde, der var det forkerte sted på det forkerte tidspunkt. Hun blev det tilfældige offer for en overfaldsmand, og blev nedværdiget og ydmyget i al offentlighed.

Læs mere

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen

Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Isabellice - Mit liv som glædespige Sex- og pornobranchen set indefra Copyright Marlene Rommerdal Simoni 2013 (2015) Fortalt til Jack J. Frederiksen Grafisk tilrettelæggelse: Jack J. Frederiksen Omslag:

Læs mere

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie

EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie EN GUIDE Til dig, der skal holde oplæg med udgangspunkt i din egen historie Kære oplægsholder Det, du sidder med i hånden, er en guide der vil hjælpe dig til at løfte din opgave som oplægsholder. Her finder

Læs mere

Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til. Udvalget for Voksne. Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00. i lokale 1.B, Kanalstræde 2

Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til. Udvalget for Voksne. Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00. i lokale 1.B, Kanalstræde 2 Dagsorden - Dialogmøde med Ældrerådet til Udvalget for Voksne Mandag den 26-05-2014, kl. 12:00 i lokale 1.B, Kanalstræde 2 Praktiske oplysninger i forbindelse med mødet: Andre deltagere i mødet: Udvalget

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking

RÅD OG VEJLEDNING. Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking RÅD OG VEJLEDNING Til dig, der er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking Indhold Denne pjece indeholder råd og vejledning til dig, som er udsat for forfølgelse, chikane eller stalking*. Det kan

Læs mere

Lige muligheder for mænd og kvinder

Lige muligheder for mænd og kvinder Lige muligheder for mænd og kvinder På trods af flere årtiers kamp for ligestilling har kvinder stadig ikke de samme muligheder som mænd, når det kommer til job og karriere. Herudover er det stadig kvinderne,

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2016-17 ERU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 133 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER [KUN DET TALTE ORD GÆLDER 5. april 2017 17/02708-6 ama-dep Samråd i ERU den 7. april

Læs mere

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37

Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Radio Sawa Danmark Ugens nyheder 37 Overskrifter - Støjberg: Ekstraordinær europæisk situation retfærdiggør ændring af Schengen-regler - Løkke gør parallelsamfund og udlændinge til prioritet - Venstre

Læs mere

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder

Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder Session 2: Unge og social kontrol barrierer og handlemuligheder SOCIAL KONTROL: LOVGIVNING OG TILBUD Etnisk Konsulentteam Christina Elle og Kristine Larsen Etnisk Konsulentteam konsulentbistand til fagfolk

Læs mere

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål.

BUDSKABSNOTITS. J.nr.: Bilag: Dato: Samråd i Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri den 21. april Talepunkter til besvarelse af spørgsmål. Udvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri 2009-10 FLF alm. del Svar på Spørgsmål 307 Offentligt BUDSKABSNOTITS Til: Udviklingsministeren J.nr.: 104.X.60-29. CC: Økonomi- og erhvervsministeren Bilag:

Læs mere

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark

Statistik Ofre for menneskehandel i Danmark Statistik 2016 Ofre for menneskehandel i Danmark August 2017 Statistik udgivet af Socialstyrelsen Center mod Menneskehandel Edisonsvej 1 5000 Odense C Tlf.: 72 42 37 00 E-mail: info@socialstyrelsen.dk

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16

Mailene. Præsentation 13. april 12:47. DIT LIV C side 16 Mailene DIT LIV C side 16 En kort præsentation af hovedpersonen i denne bog der gerne vil være anonym: Lad os kalde vedkommende Henri, så kan du kære læser selv bestemme, om det er Henrik eller Henriette:

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre

Forslag til folketingsbeslutning om en bedre og mere effektiv indsats over for stalkingofre 2015/1 BSF 4 (Gældende) Udskriftsdato: 13. marts 2017 Ministerium: Folketinget Journalnummer: Fremsat den 7. oktober 2015 af Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF) og Trine Torp (SF) Forslag til folketingsbeslutning

Læs mere