BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET"

Transkript

1 BØRNEINDBLIK 9/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 9/ ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE: FAMILIENS ØKONOMI OG UNGES VIDEN OM PRIVATLIV PÅ NETTET RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET Børn fra velstillede familier har bedre styr på deres personlige oplysninger på nettet end børn fra mindre velstillede hjem. Det viser en ny landsdækkende undersøgelse fra Børnerådet blandt elever i 7. klasse. Der er en klar sammenhæng mellem unges oplevelse af økonomi i familien og deres viden om nettets markedsmekanismer, og hvordan de beskytter deres personlige oplysninger. Det viser den seneste undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. De unge, der siger, de kommer fra familier med flere penge end gennemsnittet, er således mere opmærksomme på, at der indsamles oplysninger om dem, fx via cookies, når de er på nettet, og at virksomheder deler og bruger de informationer, som de indsamler om dem. De ved også mere om den lovgivning, der knytter sig til brug af nettet, fx i forhold til ophavsret, end de unge der vurderer, at de kommer fra mindre velstillede familier. Ikke overraskende viser undersøgelsen også, at unge fra økonomisk ressourcestærke familier har bedre adgang til digitale medier og tv, end unge fra mindre ressourcestærke familier. Fx har flere unge deres egen tablet eller computer. Børnerådets formand Per Larsen udtrykker bekymring for tallene: Desværre kan vi se, at børn fra familier med få penge også i den digitale verden er bagud på point. Det sender et kraftigt signal om, at vi ikke bare kan læne os tilbage og håbe på, at familierne selv klarer de digitale udfordringer. Hvis alle børn og unge skal have lige muligheder for at blive kompetente mediebrugere og borgere, skal vi sikre, at skolerne og institutionerne kommer langt mere på banen og lærer børnene om beskyttelse af privatliv og rettigheder på nettet. Børnerådets undersøgelse viser også, at de unge i mange henseender får noget positivt ud af at bruge medier. 83 pct. siger fx, at de lærer nye ting af at være på nettet, og 40 pct. er enige eller meget enige i, at de sociale medier gør dem mere sociale. UNDERSØGELSENS HOVEDRESULTATER Unge fra økonomisk ressourcestærke familier har mere viden om, hvad der sker med deres personlige oplysninger på nettet end unge fra økonomisk ressourcesvage familier. 83 pct. af de unge mener, at de lærer mange nye ting på nettet. 40 pct. af de unge synes, at sociale medier gør dem mere sociale. 17 pct. af de unge synes, at sociale medier gør dem mindre sociale. Jo mere populære de unge føler sig, jo mere positivt vurderer de sociale medier. 94 pct. af de unge har adgang til mindst én medieplatform på deres værelse.

2 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER UNGES BRUG AF TID PÅ DIGITALE MEDIER Unge i 7. klasse har adgang til et meget varieret udbud af medieplatforme. En typisk 14-årig har en smartphone. Hun har adgang til tv, dvd- eller bluray-afspiller, spillekonsol, tablet og pc eller Mac i et fællesrum derhjemme. Derudover har hun tv, tablet og pc eller Mac på sit værelse. Hun bruger i alt to til tre timer dagligt på at være på nettet. Hun bruger en til to timer på sociale medier, en til to timer på at se film og tv og en til to timer på at spille på computer, spillekonsol eller telefon (figur 1). 94 pct. af de unge i 7. klasse har adgang til mindst én medieplatform på deres værelse. 78 pct. har computer på værelset, og 70 pct. har tv (figur 2). FIGUR 1: DEN TYPISKE UNGE MEDIEBRUGER Har en smartphone Har adgang til tv, dvd- eller bluray-afspiller Har tv, tablet og pc eller Mac på sit værelse Bruger dagligt 2-3 timer på nettet Bruger dagligt 1-2 timer på sociale medier Bruger dagligt 1-2 timer på spil på computer, spillekonsol eller tv Bruger dagligt 1-2 timer på at se film eller tv Analysen bygger på en spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel, som blev gennemført i maj/juni 2014, samt opfølgende gruppeinterview med 20 børn, der går i 8. klasse. 41 pct. af de unge, der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, var i foråret år, 56 pct. var 14 år, og 3 pct. var 15 år. Vi betegner gruppen samlet set som årige. Undersøgelsens metoder er beskrevet bagest i notatet.

3 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER FIGUR 2: MEDIEPLATFORME DERHJEMME OG PÅ VÆRELSET HVILKE AF FØLGENDE HAR DU TV Dvd-/Bluray-afspiller Pc/Mac Tablet Spillekonsol (fx Xbox eller Playstation) Ingen af de ovenstående 98% 70% 78% 39% 67% 78% 64% 50% 61% 48% 1% 5% 0% 20% 40% 60% 80% 100%... derhjemme i et fællesrum (fx stuen)?... på dit eget værelse? Antal svar: Derhjemme: 1.930, på værelset: De fleste kan se tv på deres computer, så hvis de har en computer i stedet for tv, så gør det ikke den store forskel. SIMON Det er vigtigt for de unge, at de har adgang til mange medieplatforme. Og selvom en stor gruppe har deres eget tv på værelset, er det alligevel vigtigst at have egen computer. Som Simon siger: De fleste kan se tv på deres computer, så hvis de har en computer i stedet for tv, så gør det ikke den store forskel. Og Anna supplerer: Vi er gået fra de dage, hvor det kom i tv. Det har ændret sig til, at vi bare ser det, når vi har lyst på vores ipad. ULIGE ADGANG TIL MEDIER Selvom de unge generelt har god adgang til forskellige digitale platforme, viser undersøgelsen en sammenhæng mellem adgang og familiens økonomi. Vi har bedt de unge vurdere, om deres familie har lige mange, flere eller færre penge end de fleste andre familier. Krydser man deres svar med adgangen til platforme, viser der sig tydelige forskelle. Eksempelvis har 58 pct. af dem, som mener, at deres familie har flere penge end de fleste, en tablet på værelset, mens det kun gælder for 41 pct. af dem, som har færre penge end de fleste. 88 pct. af dem, der har flere penge end de fleste, har en computer på værelset, mens det kun er 77 pct. af dem, der mener, at deres familie har færre penge end de fleste (figur 3).

4 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER FIGUR 3: ADGANG TIL MEDIER OG FAMILIENS ØKONOMI ULIGHED I ADGANG TIL MEDIER % 52% 73% 71% 74% 62% 61% 50% 56% 42% 88% 77% 58% Flere penge end de fleste Færre penge end de fleste 41% 20 0 Spillekonsol i fællesrum Pc/Mac i fællesrum Tablet i fællesrum Tv på eget værelse Spillekonsol på eget værelse Pc/Mac på eget værelse Tablet på eget værelse Antal svar: Derhjemme: 1.930, på værelset: Det kan have stor betydning, at man ikke har adgang til computer, telefon eller tablet. Flere af de unge peger på de faglige konsekvenser, som Tobias siger: Vi bruger den rigtigt meget i skolen for tiden. Men det er også bare meget dejligt at have en computer. Andre fortæller om risikoen for at være uden for socialt, hvis man ikke har de rigtige devices, fx Signe: Det kan godt være, at de så ikke har de samme muligheder, som vi andre har. Det kan fx være, at de ikke ser de ting, som vi går og snakker om i skolen. Undersøgelsen viser også, at der er en sammenhæng mellem de unges oplevelse af familiens økonomi og deres viden om de regler og markedsmekanismer, der eksisterer på nettet, fx i forhold til cookies og deling af oplysninger med tredjepart. Viden, der har betydning for, hvor gode de unge er til at beskytte deres privatliv, når de er online. Vi har blandt andet spurgt de unge, om de kender til regler om, hvad firmaer må bruge deres billeder og oplysninger til. Her svarer 36 pct. af de unge, der oplever, at deres familie har flere penge end de fleste, at de ikke har hørt om dem. For de unge, der svarer, at de har færre penge end de fleste, er svarprocenten 48. De unge er også blevet spurgt, om de er opmærksomme på, at oplysninger om dem på nettet kan bruges af fx skoler eller arbejdspladser, når de bliver ældre. Her svarer 28 pct. af de økonomisk ressourcestærke nej, mens det gælder for 38 pct. af de økonomiske ressourcesvage (figur 4). De unge har svært ved at forholde sig til emnet måske fordi deres viden om det ikke er så høj men nogle er også meget reflekterede omkring det. Andrea fortæller fx, at hun har truffet en beslutning om ikke at have billeder af sig selv på de sociale medier: Det er lidt en blanding af, hvad man taler med sine forældre om. For så siger de: Når du skal ud og have et job, så kan den person, der skal ansætte dig finde billeder af dig på Facebook, hvor du er stiv. Jeg tror bare, jeg har valgt helt at lade være med at lægge billeder af mig selv. NETTET ER LÆRERIGT De unge i undersøgelsen er blevet bedt om at forholde sig til nogle udsagn, som andre unge er kommet med om nettet. Svarene viser, at de unge generelt er positive over for nettets muligheder i forhold til læring og udvikling (figur 5).

5 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER FIGUR 4: VIDEN OM COOKIES OG DELING AF 3.-PARTSOPLYSNINGER VIDEN OM PRIVATLIV OG RETTIGHEDER PÅ NETTET 1. Kender ikke til regler om, hvad firmaer må bruge deres billeder og oplysninger til 2. Er ikke opmærksomme på, at oplysninger om dem på nettet kan bruges af fx skoler eller arbejdspladser, når de bliver ældre 48% 36% 38% 28% Flere penge end de fleste Færre penge end de fleste 3. Er ikke opmærksomme på, at de efterlader små spor om dem selv, når de er på nettet, som virksomheder kan bruge 36% 30% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 1. Antal svar: 1.588*, 2. Antal svar: 1.578*, 3. Antal svar: 1.601* * Ved ikke er udeladt FIGUR 5: ER NETTET GODT FOR UNGE? INTERNETTET ER GODT FOR UNGE PÅ MIN ALDER % 3% 3% 11% 14% 7% 31% 38% 44% 59% 48% 39% Samlet Piger Drenge Enig/Meget enig Hverken enig eller uenig Uenig/Meget uenig Ved ikke Antal svar: Fx mener knap halvdelen (48 pct.), at internettet er godt for unge på deres alder, mens kun 9 pct. er decideret uenige i dette udsagn. Forklaringen på, hvornår nettet ikke er godt for de unge, kan være, som Naja siger: Der kan være mange rygter. Og så kommer der ret tit ubehagelige videoer på Facebook, hvor de fx viser en kvinde fra et andet land, der bliver halshugget. Simone supplerer og fortæller om mobning: Der er også tit sådan noget mere socialt. Fx et billede, der går rundt, hvor man skal gøre grin med

6 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER Der kan være mange rygter. Og så kommer der ret tit ubehagelige videoer på Facebook, hvor de fx viser en kvinde fra et andet land, der bliver halshugget. NAJA folk. Det er jo ikke et særligt godt budskab, at du skal gøre grin med mennesker, synes jeg. Der er flere drenge (59 pct.) end piger (39 pct.), der synes, at internettet er godt for unge. Der er også flere piger (14 pct.) end drenge (7 pct.), som er decideret uenige i, at nettet er godt for unge. En forklaring på kønsforskellen kan være, at flere piger end drenge oplever ubehagelige ting på nettet. Vi ved fra en tidligere undersøgelse i Børne- og Ungepanelet, at 52 pct. af pigerne og 41 pct. af drengene i 7. klasse har oplevet noget på nettet, som de ikke brød sig om 1. En stor gruppe unge (38 pct.) tager ikke stilling til spørgsmålet om, hvorvidt nettet er godt for unge. Det afspejler måske et mere nuanceret syn på nettets fordele og ulemper. De unge er også blevet bedt om at forhold sig til udsagnet: Jeg lærer mange nye ting på nettet, og det er langt de fleste unge enige i nemlig hele 83 pct. (figur 6). Kun 2 pct. er decideret uenige. Også her er der en kønsforskel, idet flere drenge (88 pct.) end piger (79 pct.) siger, at de lærer mange nye ting på nettet. En stor gruppe af de unge mener, at drengene er mere positive over for nettets læringspotentiale end pigerne, fordi de spiller spil. Det fortæller William om: Det har måske noget at gøre med, at drenge spiller videospil, som ofte er på engelsk. Så derfor lærer de flere engelske ord. Sara supplerer og fortæller, at muligheden for at se amerikanske serier også betyder noget for deres engelskkundskaber: 1 Børneindblik 4: Ubehagelig oplevelser er en del af mange børns liv på nettet (Børnerådet 2014). Det kan godt være, at du i skolen lærer at bøje ordene og alt muligt. Men når du ser det, så lærer du noget om, hvordan du bruger sproget, når du taler det. NYHEDER PÅ MANGE FORSKELLIGE MÅDER De unge er blevet spurgt til, om de ser eller læser nyheder via de forskellige medieplatforme (figur 7). 83 pct. får nyheder fra mindst to forskellige platforme, og 67 pct. får fra mindst tre. Mobilen er det foretrukne medie til at læse nyheder. 27 pct. tjekker således nyheder på mobilen hver dag. På ugebasis er det derimod tv, der er den vigtigste kilde til nyheder for de unge. Der er nemlig 56 pct., der ser nyheder på tv op til flere gange om ugen. Trykte aviser bruges mindst, og 7 pct. ser/læser aldrig nyheder. De unge har et meget bredt nyhedsbegreb; nyheder kan både være noget på deres facebookvæg (fx opdateringer fra venner), gossipsider, sportssider, ugeblade og nyhedshistorier fra dagblade eller avisers websider. Som Johan fortæller: Nyheder, det kan være, hvis der er sket noget i sport, eller der er en, der har vundet i Lotto. Flere af de unge fortæller også, at de har liket et nyhedssite oftest B.T. og Ekstra Bladet og derfor får deres nyhedsstrøm fra Facebook. Alberte fortæller, at det indimellem kan føles som om, man bliver bombarderet med nyheder, man måske ikke har lyst til at se eller læse, når man får dem på Facebook: Man kan blive rigtigt bange, hvis der står noget om ebola eller sådan noget. Så tror man, det kommer til Danmark. Og Liv supplerer: Jeg hader det, der står på Facebook. Når der kommer sådan noget drabeligt noget, så kan jeg godt blive lidt bange.

7 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER FIGUR 6: NETTETS LÆRINGSPOTENTIALE JEG LÆRER MANGE NYE TING PÅ INTERNETTET % 2% 1% 2% 3% 2% 13% 9% 16% 83% 79% 88% Samlet Piger Drenge Enig/Meget enig Hverken enig eller uenig Uenig/Meget uenig Ved ikke Antal svar: Man kan blive rigtigt bange, hvis der står noget om ebola eller sådan noget. Så tror man, det kommer til Danmark. ALBERTE FIGUR 7: NYHEDER PÅ FORSKELLIGE PLATFORME SER/LÆSER DU NYHEDER...på tv?...på mobilen? 15% 27% 41% 23% 17% 27% 33% 17% Ja, hver dag Ja, et par gange om ugen Ja, men mindre end hver uge Nej...på pc/mac? 17% 25% 22% 36%...på tablet? 14% 18% 17% 51%...i en trykt avis? 3% 13% 29% 55% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Antal svar: 1.913

8 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER FIGUR 8: SOCIALE MEDIER OG UNGES SOCIALE LIV SOCIALE MEDIER GØR MIG MERE SOCIAL % 6% 7% 17% 19% 15% 36% 40% 40% 35% 32% 46% Samlet Piger Drenge Enig/Meget enig Hverken enig eller uenig Uenig/Meget uenig Ved ikke Antal svar: Du har ligesom alle dine venner i lommen. Du kan altid komme i kontakt med dem eller aftale at mødes. LINE SOCIALE MEDIER BIDRAGER TIL DET SOCIALE LIV De årige synes over en bred kam, at sociale medier er et positivt bidrag til deres sociale liv. Som Line siger: Du har ligesom alle dine venner i lommen. Du kan altid komme i kontakt med dem eller aftale at mødes. 40 pct. mener, at de bliver mere sociale af at være på sociale medier, mens 17 pct. ikke synes, at sociale medier gør dem mere sociale. Der er flere drenge (46 pct.) end piger (35 pct.), der mener, at sociale medier gøre dem mere sociale (figur 8). Mange af de unge fremhæver, hvordan de sociale medier er med til at forstærke deres sociale liv. Det kan fx betyde, at man nemmere kan følge med i andres liv, som Johanne fortæller: Man ser, hvad de andre laver, hvis de lægger et billede op. Hvor de er henne, og hvad de laver. Hvis de har bagt en kage eller sådan noget. Og Sara supplerer: Når man sidder og snakker med nogen, så siger de: Ej! Ved du, hvem den person er? Og så ved man det, fordi man har set et billede på Facebook, men man kender ikke personen. Det synes jeg er meget rart at vi kan sidde og snakke om de samme personer. Omvendt er der også en del, der mener, at sociale medier kan være med til at skabe distance, når man er fysisk sammen: Hvis du står og snakker med en person, og du så går på din mobil, så er du ikke social mere. Men hvis du alligevel sidder på dit værelse, så kan du følge med i, hvad dine venner laver, forklarer Andrea.

9 ANALYSE FRA BØRNERÅDET: RIGE BØRN LEGER BEDST PÅ NETTET BØRNEINDBLIK NR 9 DECEMBER METODE: HVORDAN HAR VI LAVET UNDERSØGELSEN? KVANTITATIV DEL De kvantitative data er resultatet af anden spørgeskemaundersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel. Første undersøgelse handlede om livet i 7. klasse. Den anden undersøgelsen kalder vi Unge og medier. I den undersøger vi, hvordan unge bruger og forholder sig til medier. Panelet består af elever fra 7. nu 8. klasse fra 110 klasser fra almenområdet og 11 klasser fra specialområdet fordelt over hele landet unge har svaret på spørgeskema. Det giver en svarprocent på 72. Klasserne er en del af et tilfældigt udtræk foretaget af Danmarks Pædagogiske Universitet. KVALITATIV DEL Vi har gennemført fire uddybende gruppeinterview med i alt 20 elever fra 8. klasse på to forskellige skoler. Alle navne er ændrede i rapporten af hensyn til anonymitet. Citater kan være tilpasset af hensyn til læsbarhed. Interviewene varede min. og var semistrukturerede med en interviewguide, som tog udgangspunkt i resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen. Interviewene handlede om at få de unges forklaringer på resultaterne samt at komme med eksempler fra deres eget liv. Der er lidt flere piger, der har svaret på spørgeskemaet (52,2 pct.), end der er piger blandt børn i 7. klasse på landsplan (49,1 pct.). Forskellen er statistisk signifikant, hvilket betyder, at man i læsningen af resultaterne bør holde sig for øje, at pigerne er en anelse overrepræsenterede. Alle sammenhænge i analysen er statistisk signifikante. De er chi-testet og har en p-værdi under 0,05. 1 Det er ikke alle specialskoler, der er organiseret omkring klassetrin. I de tilfælde, hvor en udvalgt skole ikke har 7. klassetrin, har lærerne på skolen udvalgt en gruppe børn, der er vurderet alderssvarende. Alle specialklasser har haft spørgeskemaet til gennemlæsning og vurderet det egnet til deres netop deres børn og deres særlige behov. BØRNEINDBLIK NR. 9/ ÅRGANG 18. DECEMBER 2014 ANALYSE LINE EMMA JØNSON T: REDAKTØR KATRINE MUNCH BECHGAARD T: BØRNERÅDET VESTERBROGADE 35A 1620 KØBENHAVN V

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV

BØRNEINDBLIK 7/14 UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV BØRNEINDBLIK 7/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 7/2014 1. ÅRGANG 8. OKTOBER 2014 ANALYSE: 14-ÅRIGES BEHOV FOR VIDEN OM MEDIER UNGE HAR IKKE KONTROL OVER DERES ONLINE-LIV Næsten en tredjedel af alle unge

Læs mere

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG

BØRNEINDBLIK 3/14 JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG BØRNEINDBLIK 3/14 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 3/2014 1. ÅRGANG 4. APRIL 2014 ANALYSE: 13-ÅRIGES LIV PÅ SOCIALE MEDIER JEG TROR BARE, FACEBOOK ER DET, MAN GØR SOM UNG Næsten alle 13-årige er aktive

Læs mere

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING

BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING BØRNEINDBLIK 2/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 2/2015 2. ÅRGANG 26. MAJ 2015 ANALYSE: UNGE OG MOBNING I DET DIGITALE RUM UNGE HANDLER PÅ DIGITAL MOBNING Når unge oplever mobning på nettet, reagerer

Læs mere

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN

BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN BØRNEINDBLIK 1/15 ANALYSENOTAT FRA BØRNERÅDET NR. 1/2015 2. ÅRGANG 6. APRIL 2015 ANALYSE: BØRNEHAVEBØRNS BRUG AF DIGITALE MEDIER BØRNEHAVEBØRN VIL HELLERE SPILLE PÅ IPAD END LEGE MED ANDRE BØRN Hvad vil

Læs mere

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge'

Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' Økonomi 'i de her tider handler alt om penge' En undersøgelse i Børnerådets Børne- og Ungepanel Oktober 2010 Redaktion Søren Gade Hansen, Børnerådets sekretariat Tekst og analyse Trine Krab Nyby, Børnerådets

Læs mere

Mellem hjem og børnehave

Mellem hjem og børnehave Mellem hjem og børnehave En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Mellem hjem og børnehave 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3 Resultater af undersøgelsen

Læs mere

Regler og medbestemmelse i børnehaven

Regler og medbestemmelse i børnehaven Regler og medbestemmelse i børnehaven En undersøgelse i Børnerådets Minibørnepanel BØRNERÅDETS Minibørnepanel Regler og medbestemmelse i børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Indledning / 3

Læs mere

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring

Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Analyse: God stemning i klasseværelset er afgørende for børns læring Jeg lærer mere, hvis der er en god stemning i klassen Ni ud af ti elever i folkeskolens udskoling er enige i, at de lærer mere, hvis

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN

NAKUUSA VI VIL OG VI KAN NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ Youth Forum I ILULISSAT 2011 12:12 Else Christensen 12:12 NAKUUSA VI VIL OG VI KAN EN OPFØLGNING PÅ YOUTH FORUM I ILULISSAT 2011 ELSE CHRISTENSEN KØBENHAVN 2012

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR. Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER 12-17 ÅR Når du ikke kan bo derhjemme OM AT VÆRE ANBRAGT 2 3 NÅR DU IKKE KAN BO DERHJEMME 6 JO ÆLDRE DU ER, JO FLERE RETTTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE, PÆDAGOGER OG ANDRE VOKSNE 14

Læs mere

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET

UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET UNGE, VOLD OG UTRYGHED I NATTELIVET En spørgeskemaundersøgelse blandt unge mellem 14 og 26 år RÅDGIVENDE SOCIOLOGER APS 2008 FINANSIERET AF TRYGFONDEN I SAMARBEJDE MED DET KRIMINALPRÆVENTIVE RÅD INDHOLD

Læs mere

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model

Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Bilag 16: Skema, hvor transskriptioner er inddelt efter Schrøders flerdimensionelle model Interviewperson 1: Receptionsanalysen - opdelt efter Schrøders model Forståelse Interview 1 Interview 2 Interview

Læs mere

God mobilstil 4JUNIOR

God mobilstil 4JUNIOR God mobilstil 4JUNIOR Hvad er cool at bruge mobilen til, og hvad skal du undgå? Varenr. 9045418 Hvor går man hen og får opdateret sine forældre? Fortæl dine forældre, hvad du bruger din mobil til Verden

Læs mere

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger.

Ud af Børnepanelets 62 6. klasser deltog 56 klasser med i alt 1073 elever 49 procent drenge og 51 procent piger. Computerspil fylder en stor del af børns fritidsliv. 9 ud af 10 børn spiller - men der er stor forskel på piger og drenges spillevaner. Næsten alle de børn, der spiller computerspil, ønsker, at computerspil

Læs mere

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi

Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Kolofon Det er altså vores sygdom! En undersøgelse af 12 15-åriges oplevelser af deres liv med astma, diabetes eller epilepsi Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser Chefkonsulent Rikke Gut Evalueringskonsulent

Læs mere

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen

Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Anbefalinger om brug af sociale medier i skolen Til lærere og pædagoger Indhold 4 ALDERSGRÆNSER 8 TÆNK OGSÅ I ALTERNATIVER 4 ANSVAR FOR HINANDEN 9 SOCIALE MEDIER FORSTYRRER MÅSKE 5 PRIVATLIV 9 SAMARBEJDE

Læs mere

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen

Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen Skolen - set fra børnehaven Børns forventninger til og forestillinger om skolen BØRNERÅDETS Minibørnepanel Skolen set fra børnehaven 1 2 Børnerådets Minibørnepanel Indhold Forord / 3 Fra børnehave til

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport

Befolkningens adfærd på nettet. Samlet rapport Befolkningens adfærd på nettet Samlet rapport Marts 15 Indledning Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre

BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Information til. forældre BØRN, UNGE OG ALKOHOL Information til forældre Din holdning er vigtigere, end du tror Forældre har stor indflydelse på, hvor tidligt og hvor meget deres børn kommer til at drikke. Derfor er det er vigtigt,

Læs mere

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse

Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Vi arbejder meget resultat af undersøgelse Af: Susanne Teglkamp, Direktør i Teglkamp & Co. I august og september måned 2006 gennemførte Teglkamp & Co. en internetbaseret undersøgelse af, hvor meget vi

Læs mere

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen

Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen Undersøgelse: Unges digitale trivsel Red Barnet Camille Leicht & Kuno Sørensen INDLEDNING Online og offline to sider af samme sag Gennem de seneste ti år har Red Barnet udviklet særlige forebyggende og

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Unges uddannelsesvalg i tal

Unges uddannelsesvalg i tal Unges uddannelsesvalg i tal - Midtvejsrapport i forsøgs- og udviklingsprojektet Fremtidens Valg og Vejledning Tilde Mette Juul og Mette Pless Center for Ungdomsforskning Institut for Læring og Filosofi

Læs mere

DIGITAL DIALOG I SKOLEN

DIGITAL DIALOG I SKOLEN DIGITAL DIALOG I SKOLEN Værktøjer og inspiration til arbejdet med jeres skoles digitale trivsel Til forældre, elever, ansatte og ledelse Indhold 2 3 FORORD FRA ARBEJDSGRUPPEN 4 FAKTA OM BØRNS LIV PÅ NETTET

Læs mere

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune

Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed i Holstebro Kommune Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier og Religionspædagogik (CUR) Maj 2011 1 Unges perspektiver på fritidsliv, kultur og sundhed

Læs mere

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik?

jeg sgu bare, at det var sidste gang, sidste fest på gymnasiet, så den skulle bare have fuld spade og bare den skulle bare fyres af ik? Interview nr. 3 Bilag 10: Transskription af interview ung mand, hjemmeboende Sted: Egedal Gymnasium & HF Tidspunkt: Fredag den 15. marts 2013 kl. 10-11 Interviewperson (IP): Ung mand, hjemmeboende Interviewer

Læs mere