Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT."

Transkript

1 Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. En underlig undersøgelse! Kredsformand Finn Ladegaard. Februar En undersøgelse, som Rambøll har udarbejdet for Arbejdsmarkedsstyrelsen om virksomhedernes rekrutteringssituation i efteråret 2012, fremgår det at der er virksomheder, der forgæves har forsøgt at rekruttere arbejdskraft. Der er imidlertid tale om en spørgeskemaundersøgelse, hvor arbejdsgiverne kun er blevet stillet overfor tre simple spørgsmål. 1. Har du forgæves forsøgt at rekruttere arbejdskraft? 2.Hvor mange gange er det sket de sidste to måneder? 3. Har du mistet ordrer på den baggrund? Derimod har man ikke spurgt arbejdsgiverne, om det drejer sig om et 10 timers vikararbejde eller en fuldtidsstilling. Rambøll har heller ikke spurgt virksomhederne, om de har haft jobbet slået op, eller om de haft ledige til samtale, som har sagt nej til et job? Det skriger til himlen, når den samme undersøgelse danner baggrund for den konklusion, at vi skal til at importere arbejdskraft til Danmark fra udlandet. Denne type undersøgelser gør, at vi som borgere får en opfattelse af at de ledige er dovne som " Robert" der ikke gider at arbejde. Eksemplet med en Savværks ejer der gik i medierne med en udtalelse om at han ikke kunne få nogle Danskere til at arbejde, viser med al tydelighed at der er nogle der ønsker at sende et signal om at Regeringens politik er forfejlet, og ikke løser de store udfordringer med at få flere ledige i arbejde. Jeg tror der findes flere eksempler på virksomheder der siger et, men gør noget andet så det bedre passer ind i oppositionens politiske dagsorden. Kredsformand, Finn Ladegaard Socialdemokraterne i Varde. Finn Ladegaard. Formand.

2 Valgkampen er i gang. Kjeld Anker Espersen, Gruppeformand, Socialdemokraterne i Varde Byråd. Valgkampen til byrådsvalget i november i år er allerede gået i gang. Det ses tydeligst ved de mange udmeldinger der kommer fra en del af det politiske landskab I Varde Kommune. Ingen ny dag, uden en ny borgmesterkandidat, fristes man næsten til at sige. Jeg vil på ingen måde blande mig i andre partiers opfattelse, gøren og laden, men ingen partier, eller lister for den sags skyld, skal på forhånd tro de har patent på hverken flertallet, eller borgmesterposten! Vi har i Varde Kommune behov for en borgmester og et byråd der dækker hele kommunen. Skaber udviklingsmuligheder, skaber positiv opmærksomhed, for helheden. Og slet ikke hensynet til et ideologiske felttog, hvor det absolutte flertal er det endegyldige politiske mål. Det håber jeg borgerne deler vores opfattelse af, til det kommende valg. Det vi ønsker, og i hele denne periode har arbejdet på, er et samarbejdende byråd, hvor helheden er målet. Skiftende regeringer har ikke levnet økonomisk råderum og plads, i kommunerne. Det har medført vi også har skullet deltage i nedskæringer på en lang række områder bl.a. i forbindelse med sparekataloget, for at få enderne til at nå sammen. Men et enigt byråd stod bag kataloget, med blandt andet skolestrukturen, som et af de meget vigtige emner. Det var selvfølgelige ikke populært at lukke skoler, men en nødvendighed, henholdsvis for at sikre den bedst mulige undervisning i de øvrige skoler, men samtidigt for at skabe ro på skoleområdet. Derfor er det dobbelt ærgerligt og meget betænkeligt, at i forbindelse med skimmelsvamp på Lykkesgårdsskolen i Varde, har et antal af Venstregruppen samt SF benyttet anledningen til igen at skabe utryghed på skoleområdet, ved at foreslå oprettelse af én kl. skole og to kl. i Varde. Det kan man selvfølgelig have en holdning til, og netop den model var under kraftig overvejelse i forbindelse med sparekataloget, men blev forkastet. Nu kan resultatet af dette utidige indgreb og at man løber fra aftalen om sparekataloget, føre til at hele Varde Kommunes skolestruktur skal tages op igen. Vi skal selvfølgelig også være ansvarlige i for hold til,.udsigten til en massiv nedgang i børnetallet, og ikke mindst, den økonomi der er til rådighed. Men det skal ikke være skimmelsvamp på en skole der skal starte en ny skolestrukturdebat, med stor utryghed og forvirring til følge hos børn og forældre og ikke mindst hos lærerne og det øvrige personale. I stedet kunne man meget passende begynde arbejdet i Varde Kommune at skabe udvikling i stedet for afvikling. Jeg mener hermed, at syv års ørkenvandring med et Venstrestyre der på trods af advarsler fra vores side, har været totalt tonedøve overfor denne skævvridning der er sket i Varde by, hvor al udvikling på boligområdet, er sket i den nordlige bydel, med det resultat, der ikke i mange år har været én eneste kommunal byggegrund, eller for den sags skyld, ret mange private grunde i Varde Syd. Det giver selvfølgelig ikke stigende børnetal, når der ikke er bosætningsmuligheder. Vi har ikke noget som helst mod private bygherrer og byggegrunde men en vekselvirkning af privat/offentlig- og almen- boligudbud vil medføre en sund udvikling. Dette skal selvfølgelig følges op af kommunal styring, men ikke mindst, at tilgodese hele kommunens udviklingsmuligheder. Der er altså opgaver nok at tage fat på, også i den kommende valgkamp, som jeg med ønsket om et godt nytår, håber alle vil deltage aktivt i.

3 Poul Verner Christensen Kom med og få indflydelse. Torsdag d. 7. marts 2013 afholder Kredsforeningen sin årlige organisatoriske generalforsamling hvor vi skal drøfte valgprogrammet frem til Kommunal & Regionsråds valget som finder sted tirsdag d. 19. november Vore nuværende medlemmer af Byrådet vil være tilstede, sammen med de ny indstillede kandidater til disse valg, og her kan man få en god dialog med dem alle omkring deres holdninger og visioner til den forestående valgkamp, samt få indflydelse på de politiske mærkesager vi som Socialdemokraterne ønsker skal prioriteres i de kommende fire år, både i Byrådet og i regions rådet. Går man nu rundt med tankerne og ønsket om selv at stille op til et af disse valg, skal man blot lynhurtigt kontakte et af medlemmerne i bestyrelsen således at man kan have sit kandidatur på plads inden opstillingsmødet og forud for generalforsamlingen.( se hjemmesiden a-varde.dk) Er man medlem, har man også muligheden for at deltage i selve generalforsamlingen og i afstemningen om de enkelte kandidater og på denne måde få indsigt og viden i selve processen, og skulle man have lyst og interesse i at hjælpe os med selve valgkampen, skal man blot kontakte os i bestyrelsen for der er brug for mange frivillige hænder i dette arbejde. Så mød blot op, og få indflydelse i organisationen og i politikken i fremtiden i Varde Kommune og i Region SydDanmark. Med venlig hilsen Poul Verner Christensen Bestyrelsesmedlem. Husk at sætte et kryds i kalenderen til d. 7. marts 2013 kl og deltag i Generalforsamlingen på 3F. kontoret i Varde. Husk at sætte et kryds til tirsdag d. 19. november 2013 og her deltage i afstemningen til Kommunal & Regionsrådsvalget.

4 Kredsforeningen for Socialdemokraterne i Varde Kommune. Indkaldelse til ordinær generalforsamling. Torsdag d. 7. marts 2013 kl i mødelokalet hos 3F. Dagsorden iflg. lovene. Ndr. Boulevard 97, 6800 Varde. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde, senest 14 dage før generalforsamlingen. Vel mødt. Med venlig hilsen bestyrelsen. PS! Den endelige dagsorden vil i uge 6, 2013 kunne findes på vores hjemmeside En lille opfordring fra vores medlemsansvarlige. Jeg vil gerne opfordre alle vore medlemmer som endnu ikke har opgivet deres mail adresser til os, om at sende den til mig således at vi fremover kan sende vores A - Nyt og vores Nyhedsbreve, samt øvrige informationer og indkaldelser til møder og generalforsamlinger direkte i din indbakke. De penge vi sparer på porto, kan vi i stedet bruge til aktiviteter samt møder, og ikke mindst kan de anvendes i forbindelse med de kommende valgkampe. På forhånd tak for hjælpen. Medlemsansvarlige: Frede S. Pedersen, mail:mail6840c.dk

5 Folketingskandidat, Niels Ole Beck. Socialdemokratisk politik er at ville! Jeg er glad for at være Socialdemokrat. Jeg er utrolig glad for vi har statsministerposten og dermed også er en del af en mindretalsregering. Jeg synes vores formand og statsminister Helle Thorning-Schmidt gør det meget godt. Jeg er glad for vi har en regering som prøver på med al kraft at kunne yde den hjælp der er behov for. Vi ser næste hver dag hvordan vi får rettet op på den danske velfærdsmodel. Det er ren reparationsarbejde efter den borgerlige regering. Nogle vil nok tænke at det passer ikke. Men det gør det. Man kan med rette stillet sig det spørgsmål, hvad er der lige sket siden vores regering er tiltrådt. Det vil være for omfattende at nævne alt. Vi har afskaffet statshjælp, vi har givet en større lighed i sundhedsvæsnet, vi har øget investeringen i velfærdssamfundet. Vi har sat anlægsinvesteringer i gang som er de største i de sidste 30 år. Vi har sat akutpakke et og to i gang, som har til formål at de arbejdsløse ikke falder ud af dagpengesystemet. En reduktion af dagpengeretten har vi ikke været med til at opfinde, det var Venstre, Konservativt folkeparti, Dansk folkeparti og de Radikale som var arkitekten på en forkortelse af dagpengeretten. Med socialdemokratiet i spisen, gør man alt for at forhindre at nogen kommer på kontanthjælp, på grund af forkortelsen af dagpengeretten. Med den gamle lov var der også nogen som faldt igennem dagpengesystemet, men hver en eneste der falder ud af dagpengesystemet er en for meget. For at forhindre at folk får opbrugt deres dagpengeret er vi ved at få skabt nogle flere arbejdspladser. Vi har gjort det attraktivt for erhvervslivet at lave nye investeringer. Sådan der kommer nye arbejdspladser. Vi har rullet nogle af den tidligere regerings afgifter og skatter tilbage som de havde pålagt erhvervslivet. Jeg kan nævne fedt og sukker afgift, iværksætterskatten og transportskatten. De er rullet tilbage, vi har indført straks - afskrivninger for investeringer i virksomheder,. For den arbejdsløse har vi afskaffet loftet for selvvalgt uddannelse som den tidlige regering havde sat på 5000 kr. Det giver mulighed for at den arbejdsløse kan få ny viden sådan de har mulighed for at skifte branche. Vi skal investere i mennesker nu, så vi fremover har de nødvendige kvalifikationer og kan vinde konkurrencen med udlandet. Set i det lys er det ekstremt bekymrende, at over 5000 unge i efteråret stod uden praktikplads. De praktikpladser skal skaffes nu. Her skal også flere voksenlærlingepladser tænkes ind. Det offentlige skal ikke sige ja til en eneste kontrakt i forbindelse med anlægsprojekter, uden at der er en krystalklar aftale om, at de involverede virksomheder tager praktikanter og/eller voksenlærlinge. Fortsættes.

6 Fortsættes. Endvidere er det en stærk vision at give fag - og ufaglærte borgere mulighed for at tage en regulær efteruddannelse på en ydelse, de kan leve af. Den voksne rengøringsassistent med hjemmeboende børn skal kunne blive tekniker, mens smeden med parcelhuset skal kunne læse til ingeniør. Det vil også skabe plads til ledige på arbejdsmarkedet. Det som vi står overfor er en kontanthjælps og en SU-reform. Vi er vant til når der bliver talt om reformer er det lig med besparelser. Det er ikke det Socialdemokratiske udgangspunkt. For at starte med SUreformen er målet at de unge kommer så hurtigt som muligt igennem uddannelses-systemet og på den måde kan der spares. Kontanthjælps reformen er heller ikke en spare-øvelse men mere, hvordan kan vi forkorte perioden eller forhindre at man kommer på kontanthjælp. Vi har nedsat taksterne i bus og tog i lokaltrafikken over hele landet med ca. 20 procent. Takstnedsættelsen gælder fra kl. 18 og hele aftenen og natten frem til kl. 7 om morgenen og igen fra kl. 11 til 13. I weekenden og på helligdage gælder takstnedsættelsen hele døgnet. Det vil være til stor glæde for de unge og de ældre. Vi socialdemokrater skal altid være garant for at de som har brug for hjælp får den rette hjælp. Så vi socialdemokrater har ingen grund til at hænge med hovederne, en skønne dag vil resten af befolkningen også opdage dette. Kunne du tænke dig at få indflydelse i arbejdet i Regionsrådet i Region Syddanmark? Kredsen søger kandidater til det kommende Regionsrådsvalg, så kunne du have lyst til at være en af Kredsens aktive kandidater til det kommende Regionsrådsvalg som finder sted d. 19. nov. 2013, skal du blot henvende dig til en af vore bestyrelsesmedlemmer i Kredsen snarest. Med venlig hilsen Bestyrelsen i Kredsforeningen i Varde.

7 Christel Schaldemose. Kampen for danske spilleregler Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Terningerne er kastet! Nu begynder forhandlingerne i Europa-Parlamentet om reglerne for spil på nettet. Og dermed begynder min kamp for at bevare Danmarks mulighed for at bestemme sine egne regler. Jeg har hørt en del historier om, hvordan spillelysten kan ødelægge familier og liv. Derfor ved jeg også, hvor vigtigt emnet er. Spil på nettet er en ny måde for store firmaer at få penge ud af de svageste i samfundet og bombardere os med reklamer. Vi socialdemokrater har et ansvar over for de svageste i samfundet. Vi skal også tage hånd om den mand, der risikerer at gå fra hus og hjem pga. ludomani. Selv ud fra et kynisk, økonomisk synspunkt giver det mening at beskytte unge og svage mod afhængigheden. Det er en hel del billigere at forhindre en mand i at gå i hundene, frem for at betale til hans misbrug bagefter. Desværre mangler den politiske vilje i EU og spilfirmaerne har et fast greb i kraven af flere af EU-parlamentarikerne. Vi risikerer at give spilfirmaerne frit spil. Konsekvensen er endnu flere unge ludomaner i Europa. Det skær mig i øjnene, når spilfirmaer med milliardindtægter på den måde kan suge de sidste penge ud af en allerede presset gruppe. Derfor støtter jeg en stærk, dansk lovgivning for spil på nettet. Reglerne skal have fokus på beskyttelse af de svageste i samfundet frem for indtjeningen i spilsektoren. Forbrugernes sundhed i centrum Af Christel Schaldemose, medlem af Europa-Parlamentet (S) Det er blevet februar, og vi er igen trukket i arbejdstøjet. Det gælder også i Europa-Parlamentet, hvor der er masser at gå i gang med. Først og fremmest skal vi forbedre reglerne for produktsikkerhed. Vi har et indre marked, hvor varer frit kan bevæge sig på tværs af grænser. Det er som hovedregel en rigtig god ting. Det giver både produkter af høj kvalitet og danske arbejdspladser. Men det indre marked skaber også udfordringer. I Danmark er vi kommet rigtig langt med at beskytte forbrugeren mod farlige produkter. Det kan desværre ikke siges for hele Europa. Derfor risikerer vi at importere farlige produkter, hvilket i sidste ende kan sætte danske liv på spil. Vi har brug for et europæisk regelsæt, der sætter høje krav til produkter i hele EU. Det samme gælder for medicinsk udstyr. Hvis eksempelvis kunstige hofter og brystimplantater skal kunne sælges på tværs af grænser i EU, så må vi først sikre, at standarderne er i orden, og at sikkerheden er sat i højsædet. Min kamp for en grønnere landbrugsstøtte fortsætter også i det nye år. Uenigheden i EU gør kampen lang og sej, men den er værd at tage. Landbrugsstøtten skal ændres - og det kan sådan set kun gå for langsomt. Endelig skal vi forhandle tobaksdirektivet. Jeg mener, at rygere skal have lov at ryge. Men vi har et ansvar i forhold til at forhindre unge i at tænde sin første smøg. Rygning skal være utiltrækkende for unge, så vi kan reducere antallet af borgere, der dør eller bliver syge af tobakken. Der er rigtig meget at lave, som socialdemokrat i Europa-Parlamentet. Og jeg er i gang.

8 Bestyrelsen: Formand: Finn W. Ladegaard, Hovedgaden 7, Næsbjerg 6800 Varde, Tlf / Næstformand: John Knigge, Nymindegabvej Outrup, Tlf Kasserer: Jørn Lund Nielsen, Gartnervangen Varde, Tlf Mail: Medlemsregistrering: Frede S. Pedersen, Elmevej Oksbøl, Tlf Mail: Øvrige medlemmer af bestyrelsen: Birger Filskov, Nr. Nebel Carsten Birk Nielsen, Varde Kim Christensen, Tistrup Carsten Schultz - Nielsen, Varde Poul Verner Christensen, Årre DSU Formand: Søren Stubkjær Pedersen, Kirkevænget 43a 6870 Ølgod, Tlf / Byrådsgruppen: Gruppeformand: Kjeld Anker Espersen, Lupinvænget 1, 6800 Varde, Tlf: , Mail: Byrådsmedlemmer: Ingvard Ladefoged, Byparken 21, Næsbjerg, 6800 Varde, Tlf: Mail: Marianne Bruun Kristiansen, Hedestien 37, 6800 Varde, Alf Vinther, Søndervang 7, 6840 Oksbøl, Tlf: Mail: Søren Laulund, Sletten Varde, tlf Mail: Folketingskandidat: Niels Ole Beck, Revlingevej Varde, tlf , Mobil: Socialdemokraterne - Varde Kredsforening Ønsker du fortsat at modtage Nyhedsbrevet & A- Nyt pr. post? Ellers har du mulighed for at modtage Nyhedsbrevet & A-NYT pr. e-post, det vil hjælpe os rigtig meget, hvis du ville overgå til e- post. TØV ikke - Skynd dig! Tilmeld dig pr. e - mail til:

9

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT.

Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Varde kredsens Nyhedsbrev & A- NYT. Februar 2014 Byrådsmedlem og Gruppeformand, Kjeld A. Espersen "Vi er i en tid hvor det er interessen for en bog, der sætter den landspolitiske dagsorden. Jeg tænker

Læs mere

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011

Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 Referat fra 3F Ungdoms Landsmøde 2011 11.- 13. november 2011 Smålandshavet Side 1 af 77 Indhold Fredag 11. november 2011... 4 Varsling af Landsmødet... 4 Valg af referenter... 4 Godkendelse af dagsorden...

Læs mere

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken):

15. møde. Torsdag den 7. november 2013 (D) 1. Miljøministeren (Ida Auken): Torsdag den 7. november 2013 (D) 1 Miljøministeren (Ida Auken): 15. møde Torsdag den 7. november 2013 kl. 10.00 Dagsorden 1) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 8: Forespørgsel til statsministeren,

Læs mere

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse

S-Posten. Fra Anders Fogh og Co. Nr. 1-2008 30. Årgang. Socialdemokraterne i Slagelse S-Posten Socialdemokraterne i Slagelse Nr. 1-2008 30. Årgang Fra Anders Fogh og Co. Det sker i dit parti Bladet indeholder denne gang bl,a.: Godt Nytår...side:3 Finn har ordet...side:4-6 Strøtanker...side:7

Læs mere

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste

Socialdemokraterne. S-nyt 2015.1. Region Sjælland. Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015. 5 Manglende mobildækning kan koste Socialdemokraterne S-nyt 2015.1 Region Sjælland s Redaktør: Knud Henning Nielsen, post@s-nyt.dk 6. januar 2015 2015 2 Året der gik og det nye der kommer Der er er sket meget i regionsrådet i 2014, og der

Læs mere

Danmark som udviklingsland

Danmark som udviklingsland (NB! De talte ord gælder klausuleret til kl. 14.00) Danmark som udviklingsland DI s formand Jesper Møllers tale ved DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010 Velkommen til DI's Erhvervspolitiske Topmøde 2010!

Læs mere

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019

Byrådsmøde 21. januar 2015. Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Sag 4 Budgetprocedure for Budget 2016-2019 Vi går videre til sag nummer 4, som er budgetprocedure for budget 2016-2019. Og der skal jeg bede om indtegnede under Lotte Cederskjold, Socialdemokraterne. Værsgo.

Læs mere

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte

Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at tie stille og lytte Nr. 3 DECEMBER 2010 Årg. 6 Odense Industri Fagligt Fælles Forbund Glædelig jul og godt nytår Den 9. december var lyttedag i afdelingen. De arbejdsløse medlemmer fik ordet, og politikerne blev bedt om at

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra bestyrelsen. April 2013. Nyhedsbrev - April 2013 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV April 2013...nyt fra bestyrelsen Bestyrelsen har haft nok at se til siden generalforsamlingen den 21. februar. Der har været afholdt en del møder, idet den nye bestyrelsen jo lige skulle finde

Læs mere

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18

Kommunal taxi-massakre i Horsens Side 6. Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd. 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Officielt medlemsblad for Dansk Taxi Råd # 04 - April 2013-10. årgang 5 skarpe til næstformanden og hans udfordrer side 18 Tynd ud i typen af tilladelser der er kun behov for taxien side 20 Endnu et stærkt

Læs mere

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan.

Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre, der heller ikke kan. JUNI 2011 Nr. 3 Fagblad for 3F Aalborg. Afdelingskontor: Aalborg. Lokalkontorer: Støvring, Terndrup, Hals og Dronninglund Jens kan ikke forstå, hvorfor efterlønnen skal afskaffes. Det er der mange andre,

Læs mere

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014).

84. møde. Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1. Af Martin Henriksen (DF) m.fl. (Fremsættelse 14.01.2014. 1. behandling 14.03.2014. Betænkning 10.04.2014). Tirsdag den 6. maj 2014 (D) 1 84. møde Tirsdag den 6. maj 2014 kl. 13.00 Dagsorden 1) Spørgetime med statsministeren. 2) Spørgsmål om fremme af forespørgsel nr. F 35: Forespørgsel til statsministeren om

Læs mere

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby

NYHEDSBREV. ...nyt fra formanden. Februar 2015. Så blev det igen tid til Nyhedsbrev. Nyhedsbrev - Februar 2015 - Dansk Folkeparti i Brøndby NYHEDSBREV Februar 2015...nyt fra formanden Så blev det igen tid til Nyhedsbrev 2014 blev på alle måder et rigtigt godt år for DF i Brøndby og hele DF i særdeleshed. Vi har i Brøndby oplevet en stor medlemsfremgang,

Læs mere

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB

FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB NR. 3 SEPTEMBER 23 Tema FINANSLOV MED FOKUS PÅ JOB LAVERE SKAT OG ØGET KONKURRENCE- EVNE Der er to retninger men kun én rigtig vej Aktuelt FOKUS PÅ KVALITET FREM FOR SKEMAER Ny rapport: Vi kan få mere

Læs mere

Marxismens gode sider og kapitalismens værste

Marxismens gode sider og kapitalismens værste Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 204 Offentligt Fra: Niels Jørn Krog Organisation: Adresse: Svalerodsvej 5 Postnr: 9800 Hjørring EMail: svalerodsvej5@stofanet.dk Telefon: midl. 82432782-98902345 mob.61713146

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet

SOV TRYGT. Fælles lønforsikring. Så kan du klare dig, hvis du mister dit job. med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Fælles lønforsikring Så kan du klare dig, hvis du mister dit job DAGLIGVARE BUTIKKEN SOV TRYGT med Socialpædagogernes lønforsikring har du råd til at miste jobbet Socialpædagogerne får fælles lønforsikring

Læs mere

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring

Forsikring. Sådan bruger du hjemmesiden. Tema. arbejdstid. Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Nr. 6 - Oktober 2012 Forsikring Medlemsblad for DFL foreningen for ansatte i forsikring Tema arbejdstid I Topdanmarks alarmcentral banker pulsen hele døgnet tema side 4-17 Fokus på timebanken: Læs her,

Læs mere

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem).

3. møde. Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1. Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). Torsdag den 7. oktober 2010 (D) 1 Forespørgsel nr. F 1 (Om ældres betaling for ydelser på plejehjem). 3. møde Torsdag den 7. oktober 2010 kl. 10.00 Dagsorden 1) Indstilling fra Udvalget til Valgs Prøvelse:

Læs mere

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter

August 2006. Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter August 2006 Kvartalsblad for social- og sundhedsassistenter NYHEDSbladet Leder ved Annie Schacht...3 Gæstebud: Byrådsmedlem Karen Juul...5 Mentorordning...7 Sudoko...9 En fagforening efter vores hoved...10

Læs mere

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus

ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014. Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus. Århus ÅRSBERETNING 2013 REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2014 Mandag 31. marts kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv 3 1, Aarhus Århus Repræsentantskabsmøde mandag d. 31. marts 2014 kl. 18.00 Aarhussalen, Skt. Knuds Torv

Læs mere

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET

VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET 1 MAJ 2015 10 ÅR 10 ÅR MED THORNING-SCHMIDT VI HAR BRAGT DANMARK TILBAGE PÅ SPORET TAK FOR KAFFE OPVARMNING TIL VALG MED PEPTALK, KAFFE OG GADEKAMPAGNE LIGESTILLING STORT TEMA OM 100-ÅRET FOR KVINDERNES

Læs mere

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER

BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER BILAG 1 - DOKUMENTSTUDIER Oversigt over de dokumenter som er anvendt i specialets empiriske del Dokumentstudier. Dokumenterne findes også i litteraturlisten. Monumenter: Frederiksen, Mette og Bjarne Corydon

Læs mere

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag.

Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Kære kongres! Kære gæster! Kære medlemmer! Det er min første kongres som formand for HK. Så det er med stor glæde, jeg står her i dag. Jeg står her også med stor respekt og en stor ydmyghed over for ansvaret

Læs mere

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING

FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Nr. 01 Februar Årgang 01 2002 FOKUS PÅ FOLKEOPLYSNING Fokus på folkeoplysningens fremtid under den nye regering Ny regering nye økonomiske vilkår? Dansk Folkeoplysnings Samråd fik lige som mange af vore

Læs mere

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer

Vi Lejere. LLO ønsker alle en god sommer nr.2 maj 2011 lejernes lo s medlemsblad Vi Lejere Universitetet dumpede som udlejer Tvivlsom udlejer ny førstemand for LA i Aalborg Urimelige vilkår for unge boligsøgende Din udlejers forsikring dækker

Læs mere

1.000 kr. for meget pr. måned

1.000 kr. for meget pr. måned l e j e r n e s l o s m e d l e m s b l a d ViLejere 02 M a j 2 0 1 3 www.lejerneslo.dk 1.000 kr. for meget pr. måned 180.000 lejerne betaler for meget. Ved du nok om din husleje? Lejerne vinder 6 ud af

Læs mere

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge

Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015. Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal. Andre folks penge Nyhedsbrev nr. 16 Marts 2015 Nyt fra Den Konservative Vælgerforening i Egedal Andre folks penge Af Eva Møller, formand for Den Konservative Vælgerforening i Egedal Ja, det er et emne, der ofte vækker diskussion.

Læs mere

Bilag 4 Transskription af interview med Anna

Bilag 4 Transskription af interview med Anna Bilag 4 Transskription af interview med Anna M: Først og fremmest kunne vi godt tænke os at få styr på nogle faktuelle ting såsom din alder bl.a.? A: Jamen, jeg er 25. M: Og din kæreste, hvor gammel er

Læs mere