Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign."

Transkript

1 Interaktionsdesign Jesper Kjeldskov, Mikael B. Skov og Jan Stage Aalborg Universitet, Institut for Datalogi Denne note er skrevet til faget IT i gymnasiet. Formålet er at give en introduktion til og oversigt over emnet interaktionsdesign. 1. Introduktion Interaktionsdesign er en vigtig aktivitet i udviklingen af et interaktivt IT-system. Et ITsystem er interaktivt, når det modtager input fra en bruger og leverer output tilbage til en bruger. Figur 1. En pengeautomat. Billedet til venstre viser en bruger, som anvender systemet. Billedet til højre viser brugergrænsefladen, som håndterer input og output Eksempel: en pengeautomat er et interaktivt IT-system, vi kan bruge til at hæve penge fra en konto i en bank. Figur 1 viser et eksempel på en pengeautomat. Det at hæve penge kaldes i en bank for en transaktion. En bruger af en pengeautomat putter først sit kort i automaten. Dette er det første input til systemet, da automaten læser brugerens kontonummer fra kortet. Det næste input er pin-koden, som brugeren indtaster på tastaturet. Systemet kommer nu ud med et output, som enten er et OK eller en afvisning, hvis pin-koden var forkert. Hvis det var OK, skal brugeren give endnu et input, som er det beløb, der ønskes hævet. Hvis der ellers er penge på kontoen, leverer systemet to slags output: brugeren får sit kort tilbage, og pengene udbetales. Hvis brugeren har bedt om det (input) kommer der også en kvittering (output).

2 Dette eksempel viser, hvordan interaktionen kan foregå mellem en bruger og et system. Brugeren aktiverer funktioner i systemet, for eksempel hæv penge eller udskriv kvittering. Brugeren giver også input til nogle af disse funktioner, for eksempel pin-koden til kortet eller det beløb, der ønskes hævet. Systemet svarer med de relevante output, for eksempel beskeden om, at man nu skal indtaste pin-koden, at pin-koden er OK, returneringen af hævekortet eller udbetalingen af det beløb, der hæves. Dette samspil kaldes interaktionen, og i eksemplet med pengeautomaten er det nærmest som en dialog mellem brugeren og systemet. Øvelse: nogle banker tilbyder, at blinde og svagtseende kan benytte en talende pengeautomat. Brugeren medbringer et sæt øretelefoner, som tilsluttes automaten. Så bliver skærmen blank, og det, der normalt ses på skærmen, læses op i stedet. Forklar hvordan interaktionen med en talende pengeautomat er forskellige fra interaktionen med en almindelig pengeautomat. Det kan hjælpe at tage funktioner, input og output en ad gangen og for hver overveje, om der er forskel og hvad forskellen er. Øvelse: forestil dig, at du står i Slagelse og gerne vil til Kolding med tog. Gå ind på dsb.dk og find ud af, hvornår det næste tog går, og hvad billetten koster. Beskriv for dette system, hvad der er funktioner, input og output. Det blev ovenfor nævnt, at interaktionsdesign er en vigtig aktivitet i udviklingen af et interaktivt system. I denne aktivitet tager designerne udgangspunkt i de funktioner, systemet skal kunne udføre. Deres opgave er så, at designe interaktionen på en måde, så en bruger kan anvende systemets funktioner i sine aktiviteter på en nyttig måde Grundbegreber Dette afsnit præsenterer to begreber, der er grundlæggende, når vi skal tale om design og brug af interaktive systemer: interaktion og usability. Interaktion: samspillet mellem en bruger og et IT-system, hvor brugeren aktiverer systemets funktioner og giver input, og hvor systemet udfører de aktiverede funktioner og leverer output til brugeren. Dette samspil er illustreret i Figur 2. funktionsaktivering input IT-system Menneske output Figur 2. Interaktion mellem en bruger og et IT-system Begrebet interaktion blev ovenfor forklaret med en pengeautomat som eksempel, hvor det også blev beskrevet, hvad der er funktioner, input og output. De faciliteter på computeren, der gør det muligt at interagere med et IT-system, kaldes for brugergrænsefladen. Det er typisk tastatur, mus, vinduer på skærmen, printer osv. Usability: en egenskab ved et IT-system. Høj usability betyder, at en bruger af systemet kan anvende dets funktioner på en effektiv og tilfredsstillende måde i sine aktiviteter. Denne definition kæder brugen af systemet sammen med brugerens aktiviteter. Med aktiviteter har der traditionelt været tænkt på brugerens arbejde. Når definitionen ikke siger arbejde men i stedet aktiviteter skyldes det at IT-systemet i stigende grad bruges til mange

3 andre aktiviteter end arbejde. Tænk for eksempel på computerspil og sociale systemer, der bruges til mange andre ting end arbejde. Hvis et system gør det vanskeligt for brugeren at anvende det i sine aktiviteter, siger man, at det har lav usability. Når et system har lav usability vil der være et antal usability-problemer i systemet. Hvis brugere af pengeautomaten for eksempel ikke kan finde ud af, hvordan de starter hævningen, vil det være et usability-problem. Øvelse: lav en liste med usability-problemer, som du kan forestille dig, at en bruger kan opleve ved hævning i en pengeautomat. Det må gerne være usability-problemer, som du selv har oplevet. I udviklingen af interaktive IT-systemer er målet at designe en interaktion, som giver høj usability. Når vi laver interaktionsdesign søger vi at nå dette mål Historisk baggrund Interaktionsdesign hænger tæt sammen med de muligheder, som informationsteknologien stiller til rådighed. Disse muligheder har ændret sig i historiens løb, og det har interaktionsdesignet derfor også. I Figur 3 er denne udvikling illustreret som fire faser. Figur 3. Fire faser i udviklingen af informationsteknologien og samspillet med brugeren (efter Harper et al., 2008) I fase 1 blev IT-systemer udført på en såkaldt mainframe computer. Det var en meget stor computer, der let kunne fylde et helt rum. IT-systemerne var typisk rettet mod specialiserede anvendelser, for eksempel store, komplicerede beregninger inden for ingeniørvidenskab eller økonomi. Anvendelsen foregik på den måde, at en tekniker læste det relevante IT-system og brugerens input ind, og startede udførelsen. Når udførelsen var færdig, producerede teknikeren det relevante output og leverede det tilbage til brugeren. Under udførelsen af systemet var der således ingen interaktion mellem systemet og brugeren. I fase 2 flyttede computeren ud til brugeren, og der tales derfor om the personal computer eller pc en. IT-systemet blev udført lokalt på denne computer. Systemet kunne stadig godt være til avancerede beregninger som med mainframe-computeren, men anvendelsen blev nu styret af brugeren selv. Med denne teknologi blev det også muligt at lave systemer, der krævede mere interaktion. Et tidligt eksempel er systemer til tekstbehandling, og senere kom andre office-systemer til regneark, databaser osv. I fase 1 og starten af fase 2 var computeren som regel enkeltstående. Men i 1980 erne skete der også det, at computerne blev koblet sammen i net, i første omgang som en teknisk løsning. Men senere kom Internettet, hvor sammenkoblingen af computere gav helt nye muligheder.

4 I fase 3 er computeren blevet mobil med trådløs kommunikation, og den enkelte bruger har flere computere, som kommunikerer med hinanden. Mange af de IT-systemer, der findes til pc en, kan også fås til en mobil computer. Men der er også mange nye systemer, som knytter sig til det at computeren er mobil, for eksempel et navigationssystem. Mobiliteten giver mulighed for at bruge og producere information anytime, anywhere. I fase 4 forventes det, at computeren gennemtrænger alle vores aktiviteter. Der tales om de allestedsnærværende systemer, eller på engelsk pervasive systems. Det er også karakteristisk, at computeren ikke i sig selv er synlig, brugeren oplever kun brugergrænsefladen, så derfor tales der også om ubiquitous computing Tre moderne eksempler I dette afsnit giver vi tre eksempler på moderne IT-systemer med fokus på designet af interaktionen. Eksempel 1: der findes en lang række IT-systemer, som er tilgængelige på internettet. De benyttes ved hjælp af en webbrowser, der kører på brugerens egen computer. Systemets funktioner aktiveres via browseren, og den sørger også for at sende input videre til systemet. Browseren præsenterer også output fra systemet for brugeren. For brugeren opleves det som et enkeltbrugersystem, der kører på brugerens stationære computer. Et eksempel på denne type system er dsb.dk. Det er en portal, som stiller en bred samling af funktioner til rådighed for brugeren. Det kan for eksempel være at finde en togafgang og bestille en billet. Eksempel 2: et stigende antal IT-systemer kører på en mobil platform. Det kan være en laptop computer, der i princippet fungerer som pc en. Men der findes også en stor mængde specialiserede mobile systemer. Et eksempel på denne type system er en mobiltelefon. Den giver brugerne mulighed for at anvende en samling af telefontjenester, mens de er mobile. Eksempel 3: siden fremkomsten af internettet bliver der udviklet en ny type IT-systemer, der betegnes som sociale systemer. I Figur 2 blev interaktion beskrevet som noget, der foregår mellem et menneske og en computer. Med sociale systemer, skal vi imidlertid også forstå interaktionen mellem mennesker, som foregår via et IT-system. Et simpelt eksempel på dette er -systemer, som sætter os i stand til sende s til og læse s fra andre mennesker. Et mere avanceret eksempel er facebook. I begge tilfælde er for den enkelte bruger en interaktion med systemet, som illustreret i Figur 2. Men der er også en interaktion med et andet menneske, der formidles gennem systemet, som illustreret i Figur 4. Menneske IT-system Menneske Figur 4. Samspil mellem mennesker via et socialt system Øvelse: beskriv systemer, som du bruger, af samme type som de tre eksempler ovenfor. Beskriv systemets funktioner og interaktionen med det. For sociale systemer beskriv også, hvordan du interagerer med andre mennesker via systemet.

5 1.4. Systemer til styring af komplekse teknologier Computeren har den grundlæggende egenskab, at den kan behandle store mængder information meget hurtigt. Derfor er der udviklet mange IT-systemer, som hjælper brugeren med at styre en kompliceret proces. Et eksempel er styringen af et fly. Der er systemer til opsamling af informationer om flyet og omgivelserne, som præsenteres for piloten. Der er også systemer til styring af flyets forskellige komponenter. Systemerne skal hjælpe piloten med at flyve flyet på en sikker og effektiv måde. Figur 5 viser til venstre et udsnit af instrumenterne i et moderne fly. Et andet eksempel er styringen af et kraftværk. Her er der også systemer til opsamling af informationer om processen i kraftværket, og der er systemer til styring af processen. Systemerne skal sætte operatørerne i stand til at styre processen på en effektiv og sikker måde. Figur 5 viser til højre et udsnit af kontrolrummet på et atomkraftværk. Figur 5. Cockpittet i en Boeing 737 og kontrolrummet på et atomkraftværk Øvelse: overvej hvilke usability-problemer der kan opstå i denne type styresystemer og hvad konsekvenserne vil være. 2. Design af interaktion Interaktionsdesign er en vigtig aktivitet i udviklingen af et IT-system. I dette afsnit vil vi beskrive, hvordan denne aktivitet forløber. Interaktionsdesignet tager udgangspunkt i et ønske om en interaktion mellem et system og en bruger, som typisk er formuleret bredt og upræcist. Det færdige resultat er et design af den ønskede interaktion. Arbejdet med at komme fra udgangspunktet til resultatet kan opdeles i fire delaktiviteter som vist i Figur 6. I det følgende beskrives indholdet i hver af disse aktiviteter Identificer behov og krav Formålet med denne aktivitet er at få fastlagt de præcise behov og krav til brugernes interaktion. Der har i tidens løb været mange eksempler på IT-systemer, som har voldt store problemer, fordi udviklerne ikke har forstået brugerne og de aktiviteter, brugerne skal udføre

6 ved hjælp af systemet. Alt for ofte fokuseres der kraftigt på tekniske udfordringer og meget mindre på den faktiske brug af systemet. Udgangspunkt Identificer behov og krav Generer design Evaluer design Byg interaktiv version Resultat: Færdigt design Figur 6. Aktiviteter i interaktionsdesign (fra Rogers et al., 2011) Øvelse: søg information om problemerne i et nyere stort IT-system, for eksempel Rejsekortet eller Tinglysningssystemet. Undersøg hvorfor problemerne er opstået. Mange moderne systemer har en stor og meget varieret brugergruppe. Et eksempel på dette er hjemmebank, hvor brugerne i princippet er alle de indbyggere, som har en konto i en bank. Så det er næsten alle indbyggere. Det er en stor udfordring at designe en interaktion, som fungerer for alle disse brugere, fordi de er så forskellige. For at får overblik over gruppen af brugere, kan man lave det, der kaldes stakeholder-analyse. En stakeholder er en person, der har interesse i et IT-systemet eller brugen af det. Vi kan forestille os, at vi skal udvikle et IT-system, som et flyselskabs ansatte og ansatte i rejsebureauer kan bruge til bookning af flybilletter. Vi kan generelt tale om tre typer af stakeholders, der kan beskrives således, med eksempler fra systemet til bookning af flybilletter: Primære stakeholders: personer, der direkte bruger systemet Eksempel: ansatte i flyselskabets bookingafdeling, ansatte i rejsebureauer Sekundære stakeholders: personer, der ikke bruger systemet, men som direkte påvirkes eller berøres af brugen Eksempel: kunder (bestiller billetter), flyselskabets ledelse (får information om salget) Tertiære stakeholders: personer, der indirekte påvirker eller påvirkes af brugen af systemet Eksempel: konkurrenter, luftfartsmyndigheder, kunders rejsepartnere, flyselskabets aktionærer Øvelse: overvej, hvordan det ændrer de tre grupper af stakeholdere, hvis vi i stedet designer et system, som kunderne selv kan benytte til bookning af billetter. For at få en forståelse af brugernes behov anvendes forskellige teknikker. Det mest typiske er interviews med forskellige udvalgte stakeholdere, især de primære og sekundære. Formålet med interviewet er at forstå de kommende brugeres ønsker til systemet og de aktiviteter, systemet skal hjælpe brugerne med at udføre.

7 Kravene til systemet kan beskrives på mange måder. To typiske teknikker er personas og scenarier. En persona er en beskrivelse af en konkret person på en form, så man kan forestille sig, at det var en virkelig person. Ideen med at bruge personas er at tvinge designere af IT-systemer til at tænke på rigtige brugere, når de beskriver kravene til systemet, så de ikke kun fokuserer på de tekniske krav. I tilknytning til borger.dk blev der i 2012 lavet en beskrivelse af 6 personas med det formål at forstå og beskrive ligheder og forskelle mellem borgernes brug af og forhold til IT herunder offentlig selvbetjening. I denne notes Bilag 1 er der et eksempel på en persona for en ung mand på 20 år. Øvelse: lav en persona, som beskriver en typisk gymnasieelev. Læg vægt på at få de dele med, som er vist i Bilag 1. Et scenarium er en beskrivelse af et menneskes aktivitet. Den beskriver overordnet men trin for trin, hvad en bruger gør med et IT-system. Det beskriver også den sammenhæng, brugeren er i, når systemet anvendes. Dette er et eksempel på et scenarium for et kalendersystem: Eksempel på scenarium: Brugeren skal bruge systemet i en situation, hvor der skal fastlægges et møde for en gruppe af personer. Brugeren starter med at indtaste navnene på alle mødedeltagere sammen med begrænsninger såsom mødets varighed, omtrentligt tidspunkt og stedet hvor det skal foregå. Systemet checker så i forhold til de individuelle kalendere og den centrale afdelingskalender. Brugeren præsenteres for en serie af mulige datoer, hvor alle er tilgængelige på samme tid. Derefter kan mødetidspunktet vælges, og det skrives ind i deltagernes individuelle kalendere. Dog vil nogle personer ønske at blive spurgt, før tidspunktet lægges fast. Systemet kunne måske automatisk sende dem en , hvor de bedes om at bekræfte aftalen, før den lægges fast. Øvelse: forestil dig at du er med til at designe et system til styring af skemaet for en gymnasieklasse. Lav et scenarium for planlægning af en enkelt aktivitet, for eksempel en udflugt eller fest. Beskrivelsen af stakeholders, personas og scenarier udgør kravene til systemet. Hvis det er relevant, kan beskrivelse af scenarier gøres mere detaljeret. Det er især relevant ved større, komplekse systemer Generer design Formålet med denne aktivitet er at komme op med et design af brugernes interaktion med systemet. Det består dels af en overordnet ide til interaktionen, dels af detaljerede beskrivelser af de enkelte dele, som indgår i interaktionen, herunder især designet af brugergrænsefladen. Den overordnede ide beskriver på en overordnet måde, hvordan brugeren skal interagere med systemet. For pengeautomaten har den overordnede ide været, at systemet skal tage brugeren igennem en række af trin, hvor hvert trin er meget simpelt og giver brugeren mest mulig hjælp. Var det derimod en webside til en møbelforretning for møbler, skulle den overordnede ide være at inspirere kunderne med nye ideer og hjælp til boligindretning. Denne aktivitet tager udgangspunkt i de beskrevne krav. Det svarer i Figur 6 til pilen fra aktiviteten Identificer behov og krav til denne aktivitet. I denne aktivitet kan det vise sig, at der mangler information om behov og krav. Det kan for eksempel være om brugen af en bestemt del af systemet. I så fald er man nødt til at gå tilbage og udbygge beskrivelsen af

8 kravene, for eksempel med et nyt scenarium. I Figur 6 svarer det til den pil, der går tilbage fra denne aktivitet til den foregående. Designet kan fastholdes på mange måder. Den enkleste er at lave skitser, der illustrerer den overordnede ide i interaktionen og de situationer, systemet bruges i. Det sidste er især vigtigt, når der designes mobile systemer. Der kan også laves skitser af brugerens interaktion med systemet beskrevet som et antal små skitser, der beskriver trin for trin, hvad der foregår; det kalder nogen for storyboards. Endelig kan der laves skitser af den detaljerede interaktion. Hvis det er et traditionelt skærmbaseret system, laves der skitser af hvert skærmbillede. Denne aktivitet er krævende, fordi der skal skabes ideer til noget nyt. Det er ikke let. Ideelt set skal der skabes flere ideer, som der så kan vælges mellem, og det er endnu vanskeligere. For at komme over denne tærskel kan der skabes en enkelt ide, som der så gås videre med. Der laves så en interaktiv version, som evalueres. Ud fra denne evaluering laves der så et nyt eller revideret design. Det svarer til pilen i Figur 6 fra Evaluer design tilbage til denne aktivitet Byg interaktiv version Figur 7. Emulator til en mobiltelefon Formålet med denne aktivitet er at bygge en version af designet, som et tilstrækkeligt god til at kunne evalueres. Det er vigtigt at versionen er interaktiv, så den kan afprøves af en bruger. Grundlaget for denne aktivitet er det design, der er genereret i den foregående aktivitet. Under bygningen af den interaktive version kan det vise sig, at designet ikke er tilstrækkeligt præcist. I så fald vil det være nødvendigt at gå tilbage til aktiviteten Generer design. Dette svarer til de to pile i Figur 6. Den interaktive version kan bygges på mange måder. Det mest almindelige er at lave en form for prototype, som har nogle af det færdige systems egenskaber. Der kan skelnes mellem tre typer: Papirprototype Fysisk prototype

9 Kørende prototype En papirprototype er, som navnet viser, typisk lavet på papir. Den illustrerer de enkelte skærmbilleder i systemet og måske også detaljer i interaktionen. Papirprototypen er umiddelbart ikke interaktiv, men en designer kan skifte sider og flytte rundt på siden, når brugeren udfører en handling, for at simulere en kørende prototype. Styrken ved papirprototyper er, at de er billige og hurtige at lave. En fysisk prototype er en model af et apparat i rigtig størrelse. Hvis der udvikles et nyt apparat, for eksempel til mobil brug, er det vigtigt at en kommende bruger kan opleve, hvordan det vil være at håndtere apparatet rent fysisk. Det kan opnås med en fysisk prototype. En fysisk prototype kan kombineres med en papirprototype, som så illustrerer interaktionen på det fysiske apparat. En kørende prototype fungerer mere eller mindre som det færdige system. Til nogle mobiltelefoner findes der for eksempel emulatorer, der gør det muligt at illustrere på en pc, hvordan interaktionen med det mobile apparat vil fungere, se et eksempel på Figur 7. Emulatoren vil aldrig give helt dan samme oplevelse som den færdige telefon, men mange problemer i interaktionen kan opdages på denne måde. For IT-systemer til en pc findes der også mange værktøjer til at lave en kørende prototype. I løbet af relativt få timer er det muligt at lave en kørende version af en del af designet. Øvelse: overvej hvad en prototype kan bruges til at undersøge, og hvad den ikke egner sig til Evaluer design Formålet med denne aktivitet er at evaluere en interaktiv version af et design. Udgangspunktet er den interaktive version. Resultatet er en vurdering af designets usability, typisk udtrykt som en overordnet vurdering og en liste med usability-problemer, som er identificeret ved brugen af den interaktive version. Der findes et utal af forskellige definitioner af begrebet usability. En typisk definition er denne (fra Molich, 2002): Let at lære Let at huske Effektivt at bruge Forståeligt Tilfredsstillende at bruge Det første element lægger vægt på indlæring. Ideen er, at hvis brugere skal have nytte af et system, så må det ikke tage urimeligt lang tid at bruge. Der tales nogle gang om walk up and use som ideal for et system med høj brugbarhed. En pengeautomat er et eksempel på et system, hvor der ikke må være behov for nogen væsentlig indlæring. Det andet element lægger vægt på, at når først brugeren har lært at anvende et system, så skal denne kompetence ikke forsvinde for hurtigt. Mange systemer bruges ofte. Men andre bruges kun en gang imellem. Et eksempel på dette er skatteopgørelse, som de fleste kun bruger en gang om året. Det tredje element handler om den almindelige anvendelse af systemet, som skal være effektiv; det vil sige, at en opgave skal kunne løses hurtigt ved hjælp af systemet, og systemet skal hjælpe brugeren med at nå frem til en korrekt løsning. Hvis opgaven er at bestille en

10 flybillet, skal systemet hjælpe brugeren med at gøre dette hurtigt, idet det ellers risikeres, at brugeren finder et andet firma. Systemet skal også hjælpe brugeren med at gøre det korrekt, da det ellers er tvivlsomt, om en kunde kommer tilbage. Det fjerde element lægger vægt på, at brugeren skal forstå, hvad systemet gør. Det er for eksempel kritisk, hvis brugeren af et tekstbehandlingssystem tror, at et dokument er blevet gemt, men det ikke er tilfældet. Det femte og sidste element lægger vægt på den subjektive oplevelse, når systemet bruges. Der er mange andre områder, hvor den subjektive oplevelse spiller en meget vigtig rolle. Tænk for eksempel på biler, hvor funktionen og de første fire elementer er meget ens fra bil til bil. Men den store forskel er den subjektive oplevelse. Inden for IT-systemer er der også en stigende opprioritering af tilfredsheden ved at bruge systemet. Øvelse: tag et system, du kender godt og vurder, om det er brugbart. Du kan tage hvert af de fem elementer i definitionen og overveje, hvordan systemet klarer sig på det punkt. Evalueringen af et designs usability foregår i en usability-evaluering, som typisk omfatter følgende 6 trin: 1. Grundlag 2. Planlægning 3. Forberedelse 4. Udførelse 5. Fortolkning 6. Dokumentation Grundlag og planlægning fastlægger formålet og fremgangsmåden i evalueringen. Det vigtigste er at afgrænse, hvilken del af systemet, der skal evalueres, hvilke brugere, der skal deltage, og hvilke aktiviteter de skal udføre, mens de bruger systemet. Figur 8. Situation fra en usability-evaluering med bruger og testleder Forberedelse er den praktiske klargøring umiddelbart før evalueringen. Udførelse består i at en eller flere brugere anvender systemet imens de bliver observeret. Under fortolkningen identificeres usability-problemer ud fra observationen af brugernes anvendelse af systemet. Dokumentation består endelig i at fastholde resultaterne af evalueringen på en måde, som er relevant for de øvrige aktiviteter.

11 Under udførelsen bruger et antal brugere systemet til at løse en eller flere opgaver. Hvis det er systemet til bookning af flybilletter, kan opgaverne være at bestille en ny billet, ændre en eksisterende billet eller afbestille en billet. Under løsningen af opgaverne bruges en teknik, som hedder tænke højt. Det betyder, at brugeren under brugen af systemet siger, hvad de gerne vil opnå, hvad de tror, der sker osv. Brugen observeres af en testleder, som minder brugeren om at tænke højt og stiller spørgsmål om brugerens hensigt og forståelse af, hvad der foregår med systemet. Fortolkningen består i at identificere usability-problemer ud fra brugerens arbejde med systemet. Et usability-problem kan generelt identificeres på denne måde: Brugeren forhindres eller sinkes i at realisere hensigten/målet med at anvende systemet. Forhindringen er oplevet af en konkret bruger Så hvis en af brugerne går i stå under løsningen af en opgave ved hjælp af systemet, beskrives det som et usability-problem. I Bilag 2 findes et mere detaljeret skema, som kan bruges i fortolkningsaktiviteten til identifikation af usability-problemer. Følgende eksempler på usability-problemer er fra en evaluering af en webside for et stort møbelfirma: Forstår ikke, hvad menupunktet kundeservice i menubaren foroven betyder. Forventer at man kan finde åbningstider under dette menupunkt. Ved ikke hvordan en vare på siden købes. Er således usikker på, hvordan man handler online, efter man har fundet en vare. Ser ikke kravet til længden af passwordet (mindst 6 tegn). Opdager først dette efter en fejlmeddelelse på grund af for kort password. Kan ikke finde frem til hele serier af køkkenelementer (et helt køkken) men kun til enkelte køkkenmøbler. Øvelse: vælg en webside, som er interaktiv, det vil sige, at der både kan findes information og skal indtastes information, for eksempel ved køb af varer. Lav en eller to typiske opgaver, som kan løses ved hjælp af websiden. Få en eller to andre personer til at løse opgaverne på websiden, imens du observerer dem. Lav en liste over de usability-problemer, som brugerne oplevede under brugen Nye arbejdsformer I begyndelsen af afsnit 2 blev det beskrevet, at interaktionsdesignet tager udgangspunkt i identifikation af behov og krav. Det har længe været en anbefalet arbejdsform og er også fornuftigt i mange tilfælde. Der er imidlertid projekter, hvor der med succes har været anvendt en helt anden arbejdsform. Når det for eksempel gælder helt nye systemer, så giver det ikke mening at spørge brugerne om deres ønsker eller at studere deres aktiviteter. Helt nye systemer er ofte udviklet ud fra en god ide. Det vil sige, at Generer design har været den første aktivitet. Mange banebrydende systemer er udviklet på den måde. Omvendt er der situationer, hvor der allerede findes et system, som skal forbedres. I det tilfælde vil det være fornuftigt at starte med aktiviteten Evaluer design på det eksisterende sytem. Generelt skal man altså forestille sig, at man kan starte i enhver af aktiviteterne i Figur 6 og så arbejde sig videre derfra ved at følge pilenes retning. Når bare det er fornuftigt i forhold til det udviklingsprojekt, man skal i gang med.

12 3. Emerging Technologies Det blev i forbindelse med Figur 3 beskrevet, hvordan udviklingen i informationsteknologien har påvirket mulighederne for udvikling af interaktive systemer. Denne udvikling vil givetvis fortsætte, og nye teknologiske muligheder vil danne grundlag for udviklingen af helt nye typer af systemer. Vi ser allerede nu de første spirer til IT-systemer, som er allestedsnærværende og integrerede i de teknologiske produkter, der omgiver os. Med nye teknologier og typer af IT-systemer følger også nye begreber om kvalitet. Ovenfor er det blevet beskrevet, hvad usability er og hvordan det evalueres. Denne egenskab knytter sig imidlertid til de systemer, vi kender i dag, og hvor det er en vigtig kvalitet. Med nye typer af teknologier og systemer vil også følge andre kvalitetsbegreber. Vi ser allerede i dag et begreb om brugeroplevelse, user experience, som rækker ud over usabilitybegrebet. I definitionen af usability var den subjektive oplevelse, at systemet er tilfredsstillende at bruge, et af fem elementer. For øjeblikket er det nye begreb user experience under udvikling. Figur 9. Elementer af usability (inderste cirkel) og user experience (yderste cirkel) (fra Rogers et al., 2011) Roger et al. (2011) definerer user experience som illustreret i Figur 9. Den inderste cirkel er deres definition af usability, og den yderste er deres definition af user experience. Der er tale om begreber, som er langt rigere og bredere end tilfredsstillende at bruge, og disse begreber er vigtige, når vi skal forstå og evaluere kvaliteten af systemer, som ikke bare er simple værktøjer til understøttelse af en brugers arbejde, men systemer, som vi bruger for at få fornøjelser og spændende oplevelser.

13 Litteratur Harper, R., Rodden, T., Rogers, Y. & Sellen, A. (2008) Being Human: Human-Computer Interaction in the year Cambridge: Microsoft Research. Molich, R. (2002) Brugervenlige edb-systemer. Teknisk Forlag. Rogers, Y., Sharp, H. & Preece, J. (2011) Interaction Design: Beyond Human-Computer Interaction, third ed. New York: John Wiley and Sons.

14 Bilag 1. Eksempel på persona Uddrag fra Nielsen, L. og Landbo, E. (2012) Personas for borger.dk: proces og baggrund. Johannes De unge borgere Johannes er 20 år. Han begyndte for et halvt år siden på Tietgenskolen i Odense og læser nu International Handel og Markedsføring. Han kommer fra en lille by uden for Aalborg, og flyttede fra forældre og venner for at læse i Odense. Det har han ikke fortrudt, selvom det i starten var lidt svært. Men heldigvis fandt han ret hurtigt en lejlighed, som han nu deler med en af sine studiekammerater så er der flere penge til at ha det sjovt i weekenden. Han var også heldig med at finde et weekend-job, hvor han gør rent i en børnehave. Han er begyndt at spille fodbold, og det har han oplevet som en god måde at få nye venner på, når man ikke kender nogen i byen. Ellers bruger han fritiden på at spille online computerspil. Kontakt til den offentlige sektor Johannes synes ikke, at han bruger det offentlige ret meget. Da han skulle flytte, googlede han flytning, men kunne ikke finde ud af, hvem han skulle melde flytning til; skulle han melde, at han flyttede fra sin hjemby eller at han skulle flytte til Odense. Det var han ikke sikker på. Google er jo min gode ven. Der er altid nogen, der har samme problem som en selv, så jeg plejer at finde, hvad jeg søger der. I forhold til det offentlige ville jeg også starte på Google. Jeg synes, at det er svært at gennemskue, hvem der har ansvaret for hvad i det offentlige. Johannes seneste kontakt med det offentlige var i forbindelse med, at han skulle have SU. Han synes egentlig ikke, at det havde noget med det offentlige at gøre; for ham hænger det mere sammen med skolen. Han tænker ikke så meget over det med skat, løn og pension. Han ved bare, at der går et beløb ind hver måned, og det skal han så leve for. Nu hvor han har fået job, så tænker han, at han skal ændre på sin indtægt på skat.dk, men han udskyder det, til han kommer hjem til sin mor, så hun kan hjælpe ham. Johannes er usikker på det med SKAT. Han har prøvet at logge sig ind med NemID, men kan simpelthen ikke finde ud af, hvor han skal starte, når han er derinde. Det sværeste er boligstøtte, han har fået en bofælle, og vil nu gerne undersøge, om han kan få boligstøtte. Det bliver ikke sjovt, men pengene vil han gerne have, så han vil tjekke muligheden ud. Boligstøtte, jeg begyndte via telefonen, og så gik jeg på nettet. Jeg synes, det startede nemt, jeg skulle logge mig ind med NemID, men til slut var jeg nødt til at være nede forbi Borgerservice også. Johannes har også en digital postkasse som han bruger til sine lønsedler og meddelelser fra SU, men han åbner den sjældent, kun for lige at tjekke sine lønsedler. Han tjekker sin bankkonto fra mobiltelefonen og betaler også regninger via telefonen.

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer

JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer JENS KOLDBÆK Borger på nettet for seniorer INDHOLDSFORTEGNELSE Bliv en del af det digitale Danmark... 7 Jesper Bove-Nielsen, forlagsdirektør KAPITEL ET... 9 Godt i gang som digital borger NemID...11 Bestil

Læs mere

Få styr på dine penge

Få styr på dine penge DINE PENGE 1 Få styr på dine penge Alle har brug for en bankkonto. De fleste banker tilbyder en ungdomskonto. Du kan prøve at søge på ungdomskonto på nettet for at se mere. Når du har en bankkonto, kan

Læs mere

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie

Bilag 15: Transskription af interview med Stephanie 15: Transskription af interview med Stephanie I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Stephanie. Spørgsmål vil være i fed og svar

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Velkommen som ung i Nykredit

Velkommen som ung i Nykredit Dig og dine penge Velkommen som ung i Nykredit Som ung i Nykredit har du en Ung Konto, som du kan beholde, indtil du fylder 36 år. Med den kan du få hjælp til at holde styr på økonomien, mens du er ung,

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2011 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne om Digital Post OPDATERET VERSION August 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne om overgangen til obligatorisk Digital

Læs mere

Indhold. 1. Adgang og afslutning

Indhold. 1. Adgang og afslutning 1 Indhold 1. Adgang og afslutning 2. Menupunkter 3. Tekst 4. Billeder 5. Video 6. Lyd 7. Bannere 8. Bokse 9. Dokumenter 10. Links 11. Iframe 12. Markedspladsen 13. Nyheder 14. Job 15. Kalender 16. Selvbetjeningsbjælken

Læs mere

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D

Informationsteknologi D Gruppe 16 Opgaver. Gruppe 16. Informationsteknologi D Opgaver Gruppe 16 Informationsteknologi D IT Opgaver Her kan du se alle de IT opgaver som vi har lavet i løbet at vores informationsteknologi D periode. Media College Aalborg Side 0 af 7 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013

Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Erfaringer fra Personas miniprojekt 2013 Maj 2013 Lene Nielsen lene@itu.dk IT Universitet Center for Personaforskning og -anvendelse Hold masken 24/05/13 2 Hvorfor personas? Fordi vi designer @l mennesker

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2. 6800 Varde Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi nu kan benytte

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser forår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

IT-kurser. Forår 2015

IT-kurser. Forår 2015 IT-kurser Forår 2015 Sådan tilmelder du dig På bibliotekets hjemmeside kan du tilmelde dig et eller flere af vores kurser. Det er nemt og bekvemt, og du kan gøre det, lige når det passer dig. Har du bestilt

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer

Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Erfaringer med brugbarhedsevalueringer af EPJ-systemer Mikael B. Skov dubois@cs.aau.dk HCI Laboratoriet Institut for datalogi Aalborg Universitet Tiden læger alle sår? IPJ 2.3: Elektronisk patientjournal

Læs mere

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode

og hurtigt klikke dig frem til de helt rette hjemmesider eller de instanser, du leder efter. Herunder viser vi en håndfuld gode Modul 0 Internet Sådan bruger du Borger.dk Borger.dk er din internetportal, som giver let adgang til tusindvis af offentlige hjemmesider og servicer. Her viser vi, hvordan du bruger Borger.dk og fx kommunikerer

Læs mere

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet.

Du kan tilmelde dig ved at ringe til biblioteket eller ved personlig henvendelse. Tilmelding sker efter først til mølle princippet. IT- Kurser efterår 2012 Mandag kl. 10-19 KulturArkaden Tirsdag kl. 10-19 Sydhavnsvej 6 Onsdag kl. 13-19 4760 Vordingborg Torsdag kl. 10-19 Telefon: 55 36 38 00 Fredag kl. 10 17 Lørdag kl. 10 14 I perioden

Læs mere

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter

Hurtigt, nemt og bekvemt. Ønsker du, som mange andre, at få nye kompetencer. og være opdateret om mulighederne i de produkter Indhold Hvad er et webinar?... 2 Hvordan foregår det?... 3 Deltag via tablet... 9 Forskellige former for interaktion... 11 Hvilket udstyr skal jeg bruge?... 12 Hvad skal jeg ellers bruge?... 13 Kan man

Læs mere

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC:

SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: SÅDAN PRINTER DU FRA SMARTPHONE ELLER TAVLE-PC: Du kan nemt udskrive tekst og billeder direkte fra din tavlecomputer eller smartphone. Find den bedste printerløsning til dit udstyr: SÅDAN! Vi viser, hvordan

Læs mere

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab)

1. Indledning. 2. Laswell s fem spørgsmål. Hvem (afsender) Siger hvad (budskab) Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Laswell s fem spørgsmål... 2 Hvem (afsender)... 2 Siger hvad (budskab)... 2 I Hvilken Kanal (Mediet)... 3 Til Hvem (Modtageren)... 3 Og Med Hvilken Effekt (Virkningen)...

Læs mere

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3

I egen bolig. Borgerservice BOLIG 3 BOLIG 3 I egen bolig Det er et stort skridt at flytte i egen bolig. Og der er mange ting at tænke på. Møbler, mad, rengøring, indretning og husleje. Indflytterfest, måske. Og alle de ting som man nu selv

Læs mere

User experience studie af videokonferencesystem

User experience studie af videokonferencesystem User experience studie af videokonferencesystem Line Søndergaard Knudsen, Julie Torpegaard Jesper Kjeldskov & Mikael B. Skov Institut for Datalogi Center for socio-interactive design Overblik Kort om det

Læs mere

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk

Internetkurser. Varde Bibliotek. Efterår 2014. Varde Bibliotek. Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser Efterår 2014 Rådhusstræde 2 6800 Varde www.vardebib.dk Internetkurser efterår 2014 Velkommen til en ny undervisningssæson på. Vi har fået nye muligheder for at holde internetkurser, så vi

Læs mere

Camilla & Jesper. De selvkørende 1

Camilla & Jesper. De selvkørende 1 Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Kontakt til den offentlige sektor

Kontakt til den offentlige sektor Camilla & Jesper De selvkørende 1 Hvis de bare lader mig være i fred, så skal jeg nok selv finde ud af det. Jeg kan jo betale min egen skat. Jeg kan selv finde en daginstitution. Jo mindre kontakt, jo

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android

Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Brugermanual til MOBI:DO Make på Android Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en guide der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Digital Postkasse/e-Boks

Digital Postkasse/e-Boks Nemt på nettet Digital Postkasse/e-Boks Horsens Kommunes Biblioteker Redigeret januar 2013 itborger@horsens.dk Indledning Mere og mere kommunikation med det offentlige foregår over nettet. Ting, som man

Læs mere

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper?

Hvornår i udviklingsforløbet laves papirprototyper? Papirprototyper Af Julia Gardner, UNI-C Papirprototyper er et billigt og ekstremt nemt redskab til at få præcist feedback fra kommende brugere uden at skrive en eneste kodelinje. De sætter fokus på brugernes

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK DANSKE BANK HOLMENS KANAL DK 09 KØBENHAVN K TELEFON 45 3 4 WWW.DANSKEBANK.DK SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS 7876 05.03 Danske Bank A/S CVR-nr. 6 6 8 København DANSKE BANK DANSKE

Læs mere

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.

Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst. Kontor for borger.dk og digital kommunikation - Landgreven 4 - Postboks 2193-1017 København K. Tlf. 33 92 52 00 - digst@digst.dk - www.digst.dk Det er nemmere, end du tror Her kan du læse, hvordan du kommer

Læs mere

Lær IT på biblioteket

Lær IT på biblioteket Lær IT på biblioteket Program for forår 2014 Kik ind i bibliotekets IT-værksted på eller på. Her kan du få hjælp til at komme videre. Og du kan møde andre begyndere. Filmstriben- hvad er det? Hvordan bruger

Læs mere

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK

Få helt styr på Digital post WWW.KOMPUTER.DK KOMPUTER FOR ALLE Få helt styr på Digital post NU ER DET SLUT MED ALMINDELIG PAPIRPOST: Sådan får du digital post fra det offentlige Fra den. november skal du have en digital postkasse for at kommunikere

Læs mere

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016

DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 www.taarnbybib.dk DIGITAL LÆRING - KURSER FORÅR 2016 TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKER VELKOMMEN TIL TÅRNBY KOMMUNEBIBLIOTEKERS KURSER 2 Vil du gerne lære om det nye Windows styresystem, se hvad en 3D-printer

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug

Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Manual til Groupcare: Indhold, formål og brug Indledning Groupcare er en elektronisk, internetbaseret kommunikationsform som vi bruger i forbindelse med din DOL-uddannelse. Grundlæggende set er Groupcare

Læs mere

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet

Gratis kurser. digital københavner. Lær at bruge selvbetjening på internettet Gratis kurser digital københavner Lær at bruge selvbetjening på internettet AUGUST, SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER OG DECEMBER 2014 Velkommen til Digital Københavner Københavns Biblioteker udbyder i samarbejde

Læs mere

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6

Specialiseringen Rapport Lavede Af Rasmus R. Sørensen Side 1 af 6 Side 1 af 6 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INTRO 3 STARTEN AF SPECIALISERINGEN 3 ANKOMST TIL SKOTLAND 4 DATABASER 5 NETVÆRK 5 INTERAKTION 5 AFSLUTNING AF SPECIALISERINGEN 5 KONKLUSION 6 Side

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv. Waoo leveres af dit lokale energiselskab BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio...

Læs mere

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post

Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post Budskaber kommunikation til borgerne af Digital Post 23. marts 2014 Formål Dette notat fastlægger budskaberne til brug for kommunikationen til borgerne af overgangen til obligatorisk Digital Post for borgerne

Læs mere

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1

Datastuen, Esbjerg. NEM-ID. Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 NEM-ID Erik Thorsager, Esbjerg. 3. udgave: NEM-ID Side 1 Hvordan får jeg Nem-ID? A: Ved personlig henvendelse i borgerservice. Du kan få Nem-ID ved personlig henvendelse i borgerservice- og skattecentre.

Læs mere

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1

SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 SÅDAN KOMMER DU I GANG MED MOBILEPAY BUSINESS DANSKE BANK 1 2 DANSKE BANK VELKOMMEN TIL MOBILEPAY BUSINESS MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet

Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Brugermanual til MOBI:DO Make på Internettet Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1

sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 sådan kommer Du i gang med mobilepay business Danske bank 1 2 Danske bank velkommen til mobilepay business MobilePay Business er en betalingsløsning, som giver din virksomhed mulighed for at modtage betalinger

Læs mere

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows

Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows 2017 Sådan nulstiller du dine netværks indstillinger i Windows NewTech IT Norgesvej 17 6100 Haderslev Tlf. 79 306 153 info@newtechit.dk www.newtechit.dk 29-04-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Første

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014

FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 FRA USECASE TIL TESTCASE HP TEST BRUGERKONFERENCE, 10. APRIL 2014 LIDT OM MIG SELV Erfaring NIELS-HENRIK HANSEN 35+ års samlet IT erfaring 15+ år som test manager Certificeret Inspection Leader ISEB Foundation

Læs mere

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015

TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 TILSKUD TIL TANDBEHANDLING ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2015 Jørgen er 75 år og folkepensionist. Da han er vanskeligt stillet økonomisk, har han tidligere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. i forbindelse

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON

BRUGER GUIDE. Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON Waoo leveres af dit lokale energiselskab. Er du INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon...

Læs mere

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.

Kursusgang 2. Menneske-maskin interaktion. Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2. Kursusgang 2 Menneske-maskin interaktion Oversigt: Sidste kursusgang Opgaver Forståelse af problemet Begrebsmæssig model Interaktionsformer DIEB 2.1 Sidste kursusgang Oversigt: Kurset - HCI-disciplinen

Læs mere

EFTERÅR/VINTER kurser

EFTERÅR/VINTER kurser EFTERÅR/VINTER kurser 2015 Nyheder: Digital post - avanceret brug og Sikkerhed Stevns Bibliotekerne Velkommen til endnu en sæson med Internemt! Stevns Kommune - og Stevns Bibliotekerne - byder i efteråret

Læs mere

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader

Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Bilag 3A.7 Brugergrænseflader Version 0.8 26-06-2015 Indhold 1 VEJLEDNING TIL TILBUDSGIVER... 3 2 INDLEDNING... 4 3 USER EXPERIENCE GUIDELINES (UX-GUIDELINES)... 5 3.1 GENERELLE UX-GUIDELINES... 5 3.1.1

Læs mere

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige?

Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Side 1 af 6 TDC A/S, Presse 13. oktober 2014 BWJ/IKJE Final Er danskerne parat til digital kommunikation med det offentlige? Fra den 1. november 2014 skal vi vænne os til, at der ikke længere kommer brevpost

Læs mere

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

QUICK GUIDE. Waoo Web TV på Android telefoner og tablets. Waoo leveres af dit lokale energiselskab QUICK GUIDE Waoo Web TV på Android telefoner og tablets Waoo leveres af dit lokale energiselskab INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV på din Android... 4 Det er nemt at komme i gang... 5 FAQ... 10 Kontaktinformation...14

Læs mere

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad

Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Brugermanual til MOBI:DO Make på ipad Introduktion Med MOBI:DO Make kan du oprette guides, som kan ses i MOBI:DO. En guide virker som en checkliste, der fører brugeren hele vejen igennem en arbejdsopgave.

Læs mere

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig

Lær IT GRATIS Forår 2015 KURSER -dog er tilmelding nødvendig Lær IT Forår 2015 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til forårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle både for nybegyndere og for dem der trænger til at få opgraderet

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login

Introduktion. I denne vejledning 1 finder du nogle af de muligheder, Elevintra har. Flere følger senere. Login Introduktion Elevintra er et samarbejdsværktøj for skolens elever og lærere. Det er web-baseret, hvilket betyder at du kan logge dig på hvilken som helst pc, bare der er Internet-adgang. I denne vejledning

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede Kursus er hjælp til selvhjælp og I får mest ud af det, hvis I også derhjemme afsætter nogle timer til øvelser på jeres computer. Vi sørger for hjemmeopgaver!! Der er masser

Læs mere

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT

GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT GUIDE TIL HVORDAN DU BLIVER KLAR TIL DIGITAL POST - MANUSKRIPT Indhold Introduktion... 2 Velkommen... 2 Lyd... 2 Om guiden (vises under Hjælp til guide knappen)... 2 Spørgsmål... 2 Computer... 2 NemID...

Læs mere

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann.

Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indhold: Indledning Konklusioner Sammenfatning Bilag: Besvarelserne Selvevaluering 2012-2013 for elever og ansatte ved Ollerup Efterskole ved Poul Stenum og Jan Schønemann. Indledning: Med udgangspunkt

Læs mere

Brugermanual Outlook Web App 2010

Brugermanual Outlook Web App 2010 Brugermanual Outlook Web App 2010 Pharmakon IT Vejledning Outlook Web App Side 1 Indeks Indeks... 2 Intro... 2 Indstillinger... 2 Krav... 2 Log ind for at Outlook Web App... 3 Se din aktuelle e-mail forbrug...

Læs mere

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen

Kom godt i gang som studerende på UCC. Oplæg ved Navn Navnesen Kom godt i gang som studerende på UCC Oplæg ved Navn Navnesen Program UCC s kommunikationskanaler It på UCC UCC Portalen og StudieZonen Apps på UCC UCC.DK Om UCC og deres uddannelsestilbud PORTAL.UCC.DK

Læs mere

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark

Kort og godt om NemID. En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Kort og godt om NemID En ny og sikker adgang til det digitale Danmark Hvad er NemID? NemID er en ny og mere sikker løsning, når du skal logge på offentlige hjemmesider, dit pengeinstitut og private virksomheders

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV på computer via waoo.tv FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Betjeningsguide... 8 TV-guide... 10 Bio... 12 Indstillinger...

Læs mere

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT

UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT UCSJ IT - Teknologi & Metode PRINT Table of Contents fra computer...3 fra egen computer (webprint)... 4 fra egen computer (driverprint)... 8 fra ipad...15 Hvordan printer jeg fra ipad? ( via email)...

Læs mere

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier

Filmmanual for tillidsvalgte. Lav dine egne film til Sociale Medier Filmmanual for tillidsvalgte Lav dine egne film til Sociale Medier Indholdsfortegnelse 1: Levende billeder på sociale medier 2: Vigtige overvejelser før du går i gang 3: Lav en simpel film 4: Lav en mere

Læs mere

SÅDAN GØR DU DIN IPAD KLAR TIL SKOLEBRUG

SÅDAN GØR DU DIN IPAD KLAR TIL SKOLEBRUG 1)TILSLUT IPAD EN TIL HJEMMETS TRÅDLØSE NETVÆRK Åbn Indstillinger Sørg for at punktet Wifi er aktiveret. Vælg hjemmets trådløse netværk ved at trykke på navnet. Udfyld adgangskoden når du bliver spurgt,

Læs mere

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING

WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING WI-FI-ADAPTER TIL CANAL DIGITAL TV-BOKSE - BRUGERVEJLEDNING Indhold Tilslut tv-boksen til internettet 4 Canal Digital GO 5 Installation af Wi-Fi-adapteren 6 Alternativ installation med WPS 7 Fejlfinding

Læs mere

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini?

PRODUKTINDEKS. S3 support 26. Vil jeg få en fejlmelding på min S3, hvis der opstår problemer? 27. Vil jeg modtage teknisk support på min ipad mini? OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL PRODUKTINDEKS Apparat Generelt 1. Hvad er S3 scannerens positionering? 2. Hvad måler S3 scanneren? 3. Hvad er forskellen på S2 Everest og S3? 4. Hvilke dele følger med S3 scanneren?

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld

Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Studér denne folder for vores sikkerheds skyld Pas på vores værdifulde viden Vi fremskaffer og formidler viden. Elektronisk, skriftligt og mundtligt. Det er Københavns Universitets væsentligste aktivitet

Læs mere

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål

Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Svar på de mest almindelige Citrix spørgsmål Henrik Meyer og Ajâja Hyttel Oprettet: 24/6-13 Sidst revideret 14/5-14 h t t p s : / / c i t r i x. a a b n e t. d k Hvad er nyt i Citrix?... 2 Hvis du ikke

Læs mere

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

BRUGER GUIDE. Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI BRUGER GUIDE Waoo Web TV PÅ COMPUTER, TABLET OG TELEFON FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INDHOLD Velkommen til Waoo Web TV... 4 Sådan kommer du i gang... 5 Waoo Web TV på tablet og telefon... 8 Betjeningsguide...

Læs mere

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober

Sonofon Erhverv. Kom godt i gang. med SMS fra Outlook Brugervejledning. 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Sonofon Erhverv Kom godt i gang med SMS fra Outlook Brugervejledning 1107V01-93.010.014 gældende fra 29. oktober Grundlæggende funktionalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS, MMS og fax

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet

Sikker på nettet. Tryg selvbetjening. Din kontakt med det offentlige starter på nettet Sikker på nettet Tryg selvbetjening Din kontakt med det offentlige starter på nettet Det offentlige bliver mere digitalt Oplysninger om folkepension og andre offentlige ydelser, ændringer af selvangivelsen,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

Ruko Security Master Central Database

Ruko Security Master Central Database Ruko Security Master Central Database RSM benytter en central database, til at udveksle låsesystemer mellem Ruko og låsesmeden. Udvekslingen sker via Internettet, så det er derfor nødvendigt at have en

Læs mere

Hjemmeside på SkoleKom

Hjemmeside på SkoleKom Hjemmeside på SkoleKom 1 Om vejledningen Har din lærer givet tilladelse, kan du nu lave din helt egen personlige hjemmeside på SkoleKom. En hjemmeside på SkoleKom er let at gå til, og har du arbejdet lidt

Læs mere

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii

Oprettelse og brug af E-mail i Jubii Side 1 af 11 Få din egen mailadresse Start Internettet. Skriv denne adresse i Adressefeltet: www.jubii.dk og tyk på Enterknappen. Du har nu forbindelse med søgemaskinen: Jubii Klik på punktet: E-mail Oprettelse

Læs mere

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE

UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE UDDANNELSESMATERIALE TIL RA-MEDARBEJDERE - situationer, hvor NemID udstedes eller vedligeholdes Version 4. november 2016 Indholdsfortegnelse På de følgende slides præsenteres de opdaterede RA procedurer

Læs mere

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste.

Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID. Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Løsningsbeskrivelse for log-in og signering med NemID Valg af målgruppe og navigation omkring NemID på jeres tjeneste. Om dette dokument Indhold I dette dokument kan du finde en overordnet løsningsbeskrivelse

Læs mere

Lær IT. Efterår 2015

Lær IT. Efterår 2015 Lær IT Efterår 2015 IS G RAT ER endig K U RStilmelding nødv r -dog e Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Vi tilbyder gratis IT kurser for alle, både for nybegyndere og dem der trænger til at

Læs mere

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse.

CLOUD RECORD FAQ. HVILKE TV-BOKSE VIRKER DET PÅ? Cloud Record kan benyttes af kunder med 7410x, 7310, 7210, 7130 og 7120 TV-bokse. CLOUD RECORD FAQ HVAD ER CLOUD RECORD? Nu tilbyder vi, at du kan gemme programmer i skyen. Det vil sige, at programmer kan gemmes og afspilles på alle platforme. Tjenesten hedder Cloud Record, og gør det

Læs mere

Kom godt i gang med I-bogen

Kom godt i gang med I-bogen Kom godt i gang med I-bogen At åbne bogen Det allerførste, du skal gøre, for at kunne arbejde med i-bogen, er at aktivere den. Det gøres ved at oprette en konto på systime.dk og derefter aktivere bogen

Læs mere

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre

ipad introduktion 2 SORØ PRIVATSKOLE Kære forældre ipad introduktion 2 Kære forældre Vi er nu klar til at udlevere ipads til eleverne i indskolingen. Det er vores ambition, at ipads i løbet af ganske kort tid vil være et vigtigt værktøj i elevernes læring

Læs mere

Ruko SmartAir. Updater installation

Ruko SmartAir. Updater installation Ruko SmartAir Updater installation Introduktion. Updateren er en speciel enhed som giver os mulighed for at tilføje, læse og skrive funktioner i en offline installation. Med læse og skrive funktionen kan

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau

Roskilde Tekniske Gymnasium. Eksamensprojekt. Programmering C niveau Roskilde Tekniske Gymnasium Eksamensprojekt Programmering C niveau Andreas Sode 09-05-2014 Indhold Eksamensprojekt Programmering C niveau... 2 Forord... 2 Indledning... 2 Problemformulering... 2 Krav til

Læs mere

Lær IT. Efterår 2014

Lær IT. Efterår 2014 Lær IT Efterår 2014 GRATIS KURSER -dog er tilmelding nødvendig Velkommen til efterårets Lær Mere Om IT kurser Denne sæson har vi valgt at fokusere på, hvordan man får oprettet en Digital postkasse samtidig

Læs mere

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014

ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 ADRESSEFORESPØRGSEL ILLUSTRERET BRUGERREJSE // EDS 2014 Johanne er 32 og har for to år siden forladt sin kæreste. Ekskæresten Søren skylder hende dog penge fra et forfaldent lån, de har taget sammen, og

Læs mere

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID

En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID En trin-for-trin forklaring af bestilling og aktivering af NemID Generelt om anskaffelse af NemID Foregår i to trin: Bestilling og aktivering på nemid.nu Du skal have gyldigt kørekort eller pas Efter bestilling

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien

Talegenkendelse. Indhold. Teknologien Indhold Teknologien... 1 Vurdering af talegenkendelse på forskellige platforme... 2 Talegenkendelse som potentiale for skriftlig deltagelse... 3 Målgruppen... 4 Talegenkendelse Teknologien Talegenkendelse

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG

TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG TEKNISK VEJLEDNING SPILLET FREMTIDENS LANDBRUG Før du går i gang Inden I går i gang, skal du vide følgende: Spillet kan kun spilles på tablets og computere både stationære og bærbare. Spillet virker IKKE

Læs mere