BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt"

Transkript

1 BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt

2 1. 2. KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens sabbatsskolekomité DE DANSKE SYVENDE DAGS ADVENTISTERS SABBATSSKOLER 2011 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 3 Andagtsvers... 4 Indledning april 9. april 16. april 23. april 30. april 7. maj 14. maj 21. maj 28. maj 4. juni 11. juni 18. juni 25. juni 1. På den himmelske væv Fra ophøjet til udstødt Uskyldighedens klædedragt Kjortlen med de mange farver Præstens nådedragt Elias og Elisas kappe I dine vingers skygge En festdragt Et stykke brænde fra ilden Den fortabte søns nye klæder Bryllupsklædningen Flere symboler fra klædedragter Klædt i Kristus Fokus på Missionen Kort ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE AF LEKTIER Viggo Jørgensen OVERSÆTTELSE AF MISSIONSBERETNINGER Walder Hartmann 2 KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 SOLNEDGANGSTIDER April Maj Juni København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn 3

5 ANDAGTSVERS April 1. Es 52,7 2. ApG 1,4 3. Joh 14,16 4. Joh 14,26 5. ApG 1,8 6. Joh 16,7 7. Gal 3,14 8. ApG 1,14 9. Ef 4,8 10. ApG 2,4 11. ApG 7, Joh 3, ApG 5, Joh 3, Luk 11, Tim 1, ApG 4, Hebr 5,9 19. Hebr 7, ApG 2, Hebr 2,3 22. Åb 5,9 23. ApG 3, Matt 18,3 25. Ez 18, Rom 12,2 27. Jer 17, Mos 36, Es 1, Es 28,16 Maj 1. ApG 4,11 2. Kol 1,18 3. Joh 14, Joh 3,5 5. Kol 1,27 6. Kol 2,10 7. Ordsp 12,22 8. Luk 6,45 9. Ordsp 3,3 10. Kol 3,9 11. Ef 4, Ef 4, Sal 19, ApG 5, Jer 7, Jak 1, Sl 111, Jak 2, Es 48, Åb 22, Mark 8, Tim 3, Matt 24, Matt 10, Rom 8, Matt 5, Åb 2, Es 48, Dom 31,8 30. Sl 23, Mos 15,13 Juni 1. Sl 119, Joh 16,13 3. Sl 25,5 4. Jer 2,13 5. Dom 8,11 6. Jer 17,5 7. Hebr 3,12 8. Luk 21, Kor 10, Es 55,7 11. Ez 33, Es 5,8 13. Luk 12, Klages 5, Tim 6, Joh 2, Ef 5,5 18. Sl 126, Kor 9,6 20. Gal 6, Gal 5, Jak 5, Matt 25, Dan 12,3 25. Joh 3, Hebr 11,6 27. Rom 5, Joh 5,4 29. Joh 20, Tim 1,12 4

6 INDLEDNING NOGET STØRRE END SIG SELV Vi bliver oversvømmet af symboler. Vores sprog og vores tanker er symboler, som repræsenterer ting, der er noget andet end sig selv. Bogstaverne i ordet hund er ikke en hund eller en hvilken som helst hund. De er bare symboler, sammensat af typer på en side, skabt af bogstaver og lyde, som uanset deres konstruktion aldrig kan blive til det, de står for. Ordet hund, på ethvert sprog og enhver skrift, repræsenterer noget større end sig selv. Sprog, kultur, samfund, politik praktisk talt alt kommer til os filtreret gennem symboler: Flag, ikoner, billeder, ordspil, sætninger, kunst, poesi, skulpturer, dans, arkitektur, ritualer, skikke. Og deres betydning skifter ofte fra sted til sted. Derfor betyder mange ting mere end det, de er i sig selv. Måske er det derfor, Bibelen også har mange symboler. Allerede i Bibelens 2. kapitel gjorde Gud den syvende dag til et symbol på alt det, der var sket indtil da de seks dages skaberværk. Det første løfte om frelse for den faldne slægt blev vist gennem symboler: Afkom, hoved, hæl (1 Mos 3,15), som henviser til en virkelighed, som er meget større end afkom, hoved og hæl. Da Gud sagde til morderen Kain, at din brors blod råber til mig fra jorden, talte Herren selv i symboler. Gennem hele Bibelen er der symboler præsentationer af ting og tanker, som er større, end de selv er regnbuen efter syndfloden, Josefs drømme, de tre engle i Åbenbaringens bog, hele tabernakeltjenesten i den gamle pagt, brødet og vinen i nadveren. Alt sammen peger hen mod nogle realiteter og sandheder, som ligger ud over symbolerne. Og hvad med alle de lignelser, som Jesus fortalte? Det mistede får; den rige mand og Lazarus; bryllupsfesten; de ti brudepiger. Det er alt sammen symboler på nogle ting, som kun har meget lidt eller intet at gøre med selve symbolerne. (Kristus kom for at frelse en falden slægt ikke for at lede efter nogle forsvundne husdyr!) Dette kvartals lektier fokuserer på bibelske symboler af en helt særlig slags: Klædedragtens billedsprog. Vi vil betragte den klædedragt, som mennesker i Bibelen bar, og hvad den betød, og hvilke sandheder den symboliserede, hvilke ting, den viste hen til og hvilke lærdomme, vi kan få derfra. Fra den enestående strålende klædning, som Lucifer havde i himlen, til de snavsede laser, som vores egen retfærdighed er, fra fåreskindet, som Adam og Eva fik i Paradiset, til lysets klædning bruger Bibelen klædedragten og dens billedsprog til at skildre sandheder om synd, stolthed, retfærdighed, frelse, retfærdiggørelse, opstandelse og evigt liv i Kristus. Vi er naturligvis ikke det, vi har på; men det, vi har på, kan sige meget om, hvem vi er. På den måde er det som med alle symboler: Klædedragt kan pege på større ting end sig selv. 5

7 1 TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 På den himmelske væv Ugens tekst Ugens introduktion Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. (Rom 4,7). Kristus er synderens stedfortræder og garant. Han har adlydt loven i synderens sted, for at synderen kan tro på ham og vokse op til ham i alle ting til at blive et fuldvoksent menneske i Kristus Jesus og være fuldkommen i ham. Kristus har gjort soning for synd, og han har båret al dens vanære, skyld og straf; og alligevel har han mens han bar synden skaffet en evig retfærdighed, så at den troende er pletfri for Gud. Den tid kommer, hvor der spørges: Hvem har en anklage at lægge på Guds udvalgte? og svaret vil være: Det er Kristus, der er død, ja, han er opstået igen! Han, som har retfærdighedens pletfrie klædedragt, vævet på himlens væv, hvor der ikke er en tråd, som syndige mennesker kan gøre krav på, står ved Guds højre hånd for at give sine troende børn sin fuldkomne retfærdigheds klædning på. De, som er frelst i Guds rige, vil ikke have noget, som de kan rose sig af; lovsangen og herligheden vil flyde tilbage til Gud, frelsens giver. (E.G. White, The Youth s Instructor, Dec. 6, 1894). Læg mærke til billedsproget: En retfærdighedens klædedragt, en pletfri retfærdighedens klædedragt, vævet på himlens væv og ikke en tråd fra syndige mennesker er sat ind nogen steder. Hvilket vidunderligt billede af Jesu retfærdighed, den retfærdighed, som dækker alle og enhver, som til sidst vil blive frelst ind i hans rige. Tekster til ugen Es 64 Rom 3,21-31 Rom 4,1-7 Rom 6,1-13 Fil 3,3-16 6

8 SØNDAG 27. MARTS 2011 At se i spejlet Tre politibiler standsede en bilist og tvang hende ind til siden. De nærmede sig hendes bil med trukne pistoler. Kvinden var rædselsslagen, da hun stod ud af bilen med hænderne oppe. Hvad har jeg gjort? spurgte hun med skælvende stemme. De bad om at se kørekort og registreringsattest, men efter et øjeblik kunne de alle slappe af og pistolerne var tilbage i hylstrene. Undskyld, sagde hun. Men hvad har jeg gjort forkert? Hvorfor er jeg blevet stoppet? Nå, sagde den ene betjent. Vi så, at du kørte helt vildt, og at du sendte uskønne fagter efter andre bilister. Var det derfor, I standsede mig og kom med pistolerne fremme? Nej, frue, svarede betjenten, der var bare det, at der bag på bilen var kristne symboler, og så antog vi, at bilen var stjålet! Denne historie (som vi medgiver, er lidt tåbelig) illustrerer en trist pointe: Det er ikke alle kristne, eller dem, der bekender Kristus, der lever op til de høje standarder, som deres tro kalder dem til. Nogle gør det bedre end andre, men vi kommer alle til kort. Hvilken kristen kan kigge sig i spejlet og se ansigtet af en, som fuldkomment reflekterer Jesu karakter? Hvilken kristen hvor trofast han end er kan påberåbe sig nogen form for egen retfærdighed? Hvilken kristen, der ser sig i spejlet, er ikke rædselsslagen over det, som han ved, lurer under overfladen? Es 64 Hvilket budskab kommer frem her? Hvilket billede af klædedragt kommer frem her for at beskrive menneskets retfærdighed og hvad betyder det? Hvilket håb findes der også i kapitlet? Udtrykket snavset tøj betyder tøj, som er snavset til af menstruation. Hvilket stærkere billede kunne Bibelen give for at beskrive menneskets retfærdighed efter syndefaldet? Apostlen Paulus tager dette emne op i Rom 3, hvor han gør det klart, at både jøder og hedninger står i samme forhold over for Gud: Syndere, som har behov for guddommelig nåde. Es 64 kan ses som Det Gamle Testamentes forløber for Rom 3, der udpeger vores dilemma som syndere og alligevel ikke lader os tilbage uden håb. Til eftertanke Hvornår har du sidst taget et dybt kig ind i dig selv, dine tanker, dine inderste motiver og dine længsler? Hvad så du? Hvor afskrækkende var det? Hvad er dit eneste håb? 7

9 MANDAG 28. MARTS 2011 Tilskrevet retfærdighed Det ligger uden for enhver tvivl, at den ærlige kristne, som ser på sig selv i forhold til Guds retfærdighed, som den er åbenbaret i Kristus, vil se noget, der er ganske skræmmende. Der er ikke meget, der kan bruges som anbefaling for os selv over for Gud, vel? Faktisk er der slet ikke noget, intet andet end snavset tøj. Hvilket håb har vi så? Ja, vi har et stort håb, og den teologiske måde at udtrykke dette håb på er tilskrevet retfærdighed. Hvad betyder det? Det er ganske enkelt Jesu fuldkomne retfærdighed, den retfærdighed, som blev vævet på himlens væv og givet os ved tro. Tilskrevet retfærdighed betyder udskiftningen af vores syndige liv med hans syndfrie liv. Den tilregnes os, og den dækker os fuldstændigt. Gud ser på os, som om vi aldrig havde syndet, som om vi altid havde været fuldstændig lydige over for Guds love, som om vi var lige så hellige og retfærdige som Jesus selv. Rom 4,1-7 Hvordan viser Abrahams tillid til Gud en tilskrevet retfærdighed? Paulus sagde i vers 2, at hvis Abraham var retfærdiggjort af sine gerninger, kunne han være stolt. Men Abraham troede Gud, og derfor blev han regnet for retfærdig. Jesus indbyder os til at komme i enkel tro, syndere som vi er, og han vil give os sin fuldkomne klædedragt, den fuldkomne retfærdighed, som han skaffede os ved sit liv her i kødet. Det kaldes tilregnet retfærdighed, og det er den eneste løsning på det dilemma, som så tydeligt er beskrevet i Es 64 og Rom 3. Billedet er sådan her: Jesus river din gamle plettede klædning, dit snavsede tøj af, og svøber dig ind i sin egen fuldkomne retfærdighed, sin fuldkomne hellighed, sin fuldkomne lydighed mod loven. Han svøber dig ind i den, og så hvisker han i dit øre: Nu er du fuldkommen. Jeg har givet dig min egen fuldkommenhed. Bær denne klædning, og lad den aldrig glide fra dig! Til eftertanke Hvad er den største gave, du nogen sinde har fået af nogen? Hvad fik gaven dig til at føle, især hvis du ikke havde gjort noget for at fortjene den? Hvor langt mere taknemlige skal vi så ikke være for den retfærdigheds gave, som Jesus tilbyder os? 8

10 TIRSDAG 29. MARTS 2011 Uden loven Præsten stod foran sin menighed og fortalte: Jesus Kristus har ændret mit liv. Jeg er en fuldstændig ny og anderledes person end før. Efter at have været kristen i 25 år er der en sandhed, som erfaringen har lært mig en erfaring afgjort og bevidnet af Guds ord og det er denne: Hvis jeg til sidst bliver frelst, hvis jeg holder ud til enden, som Jesus sagde, og jeg kommer ind i Guds evige rige, så er der ikke den mindste tvivl i mit sind om, at det kun vil ske, fordi jeg er dækket af Kristi retfærdigheds klædning, en retfærdighed, som er vævet på himlens væv, og at den dækker mig fuldstændigt. Jeg kan overvinde synd og gennem Guds nåde har jeg haft mange sejre; jeg kan overvinde svagheder i min karakter, og det har jeg gjort gennem Guds nåde; jeg kan lære at elske mennesker af alle slags, selv mine fjender, og ved Guds nåde lærer jeg det. Når alt det er sagt, ved jeg, at intet af dette på langt nær er godt nok. Hvis jeg ikke er dækket af Jesu retfærdighed, en retfærdighed, som tilskrives mig ved tro, uden hensyn til min lydighed over for loven, så kan du ved afslutningen af de 1000 år stå og vinke ned til mig fra Den Hellige Stads mure, fordi jeg ved, at så vil jeg ikke være der sammen med dig. Jeg kan ikke være der sammen med dig. Rom 3,21-31 Hvad fortæller Paulus her, og hvordan bliver disse tanker fremstillet i det, præsten fortalte? Selv om Paulus skrev til en særlig gruppe om et særligt emne, så er hans pointe relevant for alle, jøder som hedninger. I dag, for os som Syvende Dags Adventister, som tror på lovens evige gyldighed, er det særlig vigtigt. Den retfærdighed, som frelser os, den retfærdighed, vi som syndere behøver til at dække os som en klædedragt, er en retfærdighed, som er blevet åbenbaret uden lov. Med andre ord er det Jesu retfærdighed, hans livs retfærdighed, den retfærdighed, som giver os forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen er i ham, den findes i ham, ikke i os selv eller i lydighed mod loven, og denne forløsning bliver vores ved tro. Til eftertanke Hvad har været din erfaring med at overholde loven? Har du nogen sinde følt, at dine bedste anstrengelser med hensyn til lydighed fik dig til at fremstå rigtig over for Gud? Hvilke følger har dit svar? 9

11 ONSDAG 30. MARTS 2011 Klæder skaber folk En forfatter skrev en novelle om et par småforbrydere, der planlagde et røveri. Planen var, at den ene af dem skulle klædes ud som betjent og stå foran stedet, hvor røveriet skulle ske. På den måde var der ingen, der ville fatte mistanke, mens hans kammerat udførte selve røveriet. Men historien ender med, at han, der var klædt ud som betjent, fangede og anholdt sin kammerat. Klædt som betjent, begyndte han at handle som betjent! Denne historie giver en pointe, som er relevant for vores emne. Ja, ved tro bliver vi dækket af Kristi retfærdighed, hans retfærdigheds klædning, som den kaldes. Vi er nu født på ny og har et nyt liv i Kristus. Der er ingen tvivl om, at vores liv vil afspejle den klædning, vi bærer. Ved at modtage Kristi retfærdigheds klædning har vi overgivet os 100%, så han kan indarbejde sine karakteregenskaber i vores liv. Vi bliver totalt retfærdiggjort ved nåde på et øjeblik, men vi modtager også en styrke til at adlyde, som efterhånden bliver en del af os som et livslangt værk. Hvorfor skulle vi bede om mere? Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. (Fil 4,13). Det betyder om ikke andet styrke til at lyde hans lov. Rom 6,1-13 Hvad siger disse tekster om, hvilket liv vi skal leve, efter at vi nu er blevet dækket, iklædt Jesu retfærdighed? Paulus er meget klar om den radikale, livsforandrende påvirkning, som vil ske hos den, som er blevet korsfæstet med Jesus. Læg mærke til billedet med liv og død her; der er ikke nogen mellemvej. Vores gamle person, personen i dette snavsede tøj, er død; en ny person er født, som er klædt i Jesu retfærdighed, en retfærdighed, der er tydelig, så at vi kan leve et nyt liv. Dette nye betyder, at vi ikke længere lader synden regere i os. Vi har fået mange løfter om sejr; spørgsmålet er, om vi vil tage dem til os? Til eftertanke Hvilke dele af dit liv åbenbarer din virkelige vandring med Gud? Hvilke områder har du kampe med? Hvordan kan du dagligt vælge at dø i selvet og leve det nye liv, som Kristus tilbyder os? 10

12 TORSDAG 31. MARTS 2011 Billig nåde og legalisme Gennem hele Bibelen lægger de inspirerede forfattere vægt på lydigheden. At tro, at det ikke betyder noget, hvad vi gør, så længe Kristus bor i vores hjerter, er en myte. Hvis Kristus virkelig bor i vores hjerte, vil gode gerninger uundgåeligt følge. Samtidig er det ikke mindre skæbnesvangert at tro, at vi kan blive frelst ved vores egne lydighedsgerninger. Paulus skrev en meget betydningsfuld liste over sit liv, sine bedrifter og sin stamtavle, inden han mødte Jesus: Han var omskåret på den ottende dag, han var efterkommer af Israel, han var farisæer, han havde et mål, og han sagde, at han var uden fejl. Snak om legalisme! Efter sin omvendelse kaldte han disse ting for skarn i sammenligning med at kende Kristus. Han vandt retfærdighed ved at tage imod Kristi retfærdighed, og han ønskede at blive som Kristus var. Fil 3,3-16 Hvordan udtrykker Paulus her den store sandhed om frelse ved tro, og hvad det betyder i den frelstes liv? Vi skal være nøjagtige, teologisk set, i forholdet mellem den tilregnede retfærdighed fra Kristus den retfærdighed, som retfærdiggør os og det værk, som Helligånden gør i os for at forandre os. Vi må aldrig skille dem ad i forbindelse med, hvad det betyder at være kristen. Vi skal have begge. At have den første uden den anden er som at have en mønt med kun en side. En sådan eksisterer ikke. Den forståelse, at lydighed kommer som en gave, holder os borte fra de to grøfter: Billig nåde og legalisme. For det første tror vi på, at det er vigtigt at være lydig, og for det andet vil vores lydighed ikke give os rettigheder, fordi vi har modtaget den som en gave. Vi er lige så afhængige af Kristus i at lyde loven og at blive helliggjort, som vi er af ham for at blive retfærdiggjort og tilgivet over for Gud. Gud er mere end villig, han er ivrig ikke kun for at retfærdiggøre os, men for at give os sejr over synden og selvet. Som altid afhænger det af vores vilje: Hvor villige er vi til at overgive selvet dagligt til ham, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død. (Fil 3,10). Til eftertanke Læs dagens afsnit igen. Hvor kan du se virkeligheden i menneskets frie vilje? Hvad mener Paulus i vers 16 med at blive i det spor, vi er kommet ind på? Hvilke valg skal du træffe for at blive i sporet? 11

13 FREDAG 1. APRIL 2011 Til videre studium Vejledning for menigheden, 1. bind, side (4T 88-89) Vejen til Kristus, side (SC 49-55) Evangeliets tjenere, side (GW 161) Loven fordrer retfærdighed et retfærdigt liv og en fuldkommen karakter, og dette kan mennesket ikke give. Det kan ikke opfylde kravene i Guds hellige lov. Men Kristus, der kom til jorden som menneske, levede et helligt liv og udviklede en fuldkommen karakter. Dette tilbyder han frit som gave til alle, der vil tage imod. Hans liv træder i stedet for menneskers liv. Således får de ved Guds overbærenhed tilgivelse for fortidens synder. Og foruden dette bliver mennesket ved Kristus helt gennemtrængt af Guds egenskaber. Han opbygger den menneskelige karakter, så den ligner den guddommelig karakter, en prægtig struktur af åndelig styrke og skønhed. Således opfyldes lovens retfærdighed i den troende ved Kristus. Gud ville vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. (Rom 3,26). (Jesu liv, side 556; DA 762). Til drøftelse 1. Læs igen citatet fra E. G. White i introduktionen. Skriv med dine egne ord, hvad hun siger. Sammenhold dine egne tanker med de andres i klassen. Hvad bliver de vigtigste punkter? 2. Når vi tager Kristi retfærdigheds klædedragt på os, vil vi forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed (2 Kor 3,18). Hvad betyder det at skue Herrens herlighed? 3. Igennem årene har kirkens medlemmer kæmpet med spørgsmålet om frelsevished. Hvordan skal vi forstå, hvad det betyder? Hvor finder vi denne vished? Hvordan kan billedsproget med retfærdighedens klædedragt, der væves på himlens væv uden en eneste menneskelig tråd hjælpe os til at forstå, hvorfra vores vished kommer? Hvordan kan vi vide, at vi ikke formaster os, hvis vi har denne vished? 4. Hvorfor er det så vigtigt at bevare en teologisk grænse mellem det, Kristus har gjort for os, ved at retfærdiggøre og tilgive os i det øjeblik, vi påberåber os det i tro, og så det, som han virker i os livet igennem? Hvilke farer kan opstå, hvis vi ikke holder denne skarpe adskillelse? 12

14 DIALOG TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 Oplæg til samtale Bryd isen Hvad nu, hvis hele dit liv blev bedømt efter dine værste øjeblikke? Det værste, du havde gjort, eller de mest selviske, onde tanker? Måske er det ikke noget, som et eneste menneske kender til. Men det er ikke mig længere. Jeg er en helt anden nu. Spørg mig hellere om den forældreløse dreng i Afrika, som jeg er sponsor for. Hvad med alle de andre ting, som du har gjort for at hjælpe dine venner, dit nærmiljø, din menighed? Alle disse år uden røg, uden druk, uden narko. Hele dit liv med trofast kirkegang, når alle dine venner og kammerater vendte kirken ryggen. Kan det ikke tælle noget, måske endda opveje de dårlige ting, du også har gjort? Uheldigvis kan det ikke det. Fra Guds synspunkt er de gode ting, som vi gør, faktisk ikke til at skelne fra de dårlige ting og bliver beskrevet i Bibelen som snavset tøj! Uddybende spørgsmål 1. Gud kunne se på enhver af os som et mislykket eksperiment; i stedet ofrer han sig selv for at give os noget, som vi ikke selv har eller nogen sinde kunne få. Hvad skal vores reaktion så være og hvorfor? 2. Hvad får kontrasten mellem vores ufuldkommenhed og Kristi fuldkomne godhed os til at føle? 3. Hvordan bliver vores længsel efter at få retfærdighedens dragt tilfredsstillet gennem Kristus og hvordan viser vi vores glæde over det? Kristendom i praksis Har du nogen sinde udeladt Gud fra dit liv uden at tænke særligt over det? Måske ønskede du noget, som ikke var foreneligt med Gud, men overbeviste dig selv om, at du kunne have både Gud og Eller måske forkastede eller afviste du Gud for noget, som i sig selv var godt, men som ikke kunne være din personlige frelser. Der vil uundgåeligt komme tider, hvor man skal evaluere sine valg og beslutte sig for, hvad der kan holde og er tillid værdig. Det er kun Gud, der kan klare denne prøve hver gang! 13

15 2 TIL SABBATTEN 9. APRIL 2011 Fra ophøjet til udstødt Ugens tekst Ugens introduktion Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig. (Ez 28,15). Denne uges vers er et af de mest dybe ord i hele Bibelen. Der er to væsentlige ord, som springer i øjnene: fuldkommen (udadlelig) og uret, med det sidste (uret) indeholdt i det første. Hvad det betyder, er, at indeholdt i begrebet om fuldkommenhed, at være fuldkommen selv i himlen! ligger også muligheden for uret. Hvordan kunne uret findes hos et væsen, som blev skabt fuldkomment, medmindre fuldkommenhed gav rum for det? Uret kunne ikke opstå hos en skabning, som var skabt fuldkommen, hvis ikke fuldkommen indbefattede muligheden til det, hvilket det helt klart gjorde. Det, denne tekst viser, er, at i Guds univers indbefatter tanken om fuldkommenhed også frihed, moralsk frihed, evnen til at vælge rigtigt og forkert. Hvis ikke, hvordan kunne mennesket så stadig være moralsk og frit? Et firma kan programmere software, som hindrer ansatte i at få tilgang til Internet-pornografi eller spil eller andre umoralske sider, og ingen ville kalde denne software for moralsk eller fri. Det, vi så har her, er et væsen, Lucifer, som er så højt ophøjet, at selv hans klædning, hans dragt bliver beskrevet specielt i Skriften, og alligevel misbruger han den frihed, som han har fået og falder væk fra Herren. Hvad kan vi lære af hans tragiske fejltrin? Tekster til ugen Joh 1,1-3 Kol 1,16-17 Ez 28, Mos 8,1-18 Es 14, Kor 11,14 14

16 SØNDAG 3. APRIL 2011 Alle tings skaber Vores Gud er skaberen. Joh 1,1-3 gør det klart, at intet var skabt før; dvs. at intet var til tidligere, men det kom kun til eksistens gennem Herrens gerning. En eller anden har stillet spørgsmålet: Hvorfor er der noget i stedet for intet? Det er måske det mest basale spørgsmål, som nogen sinde kan stilles. Læs Joh 1,1-3. Hvordan svarer det på spørgsmålet? Denne tanke er også interessant i lyset af det, der er kendt som Big Bang-teorien, som siger, at vores univers i stedet for at være evigt, som mange troede i middelalderen, faktisk kom i eksistens for milliarder af år siden. Hvad enten teorien er sand eller falsk, har mange set den som et bevis for en Gud, en skaber, fordi en mængde videnskab, meget fysik og mange matematiske ligninger var nødvendige for at Big Bang nogen sinde kunne have fundet sted. Og som en videnskabsmand sagde: Hvem åndede ild ind i ligningerne? Vi kender svaret, ikke? Videnskaben spekulerer nu også på, om der er uendeligt store dele af universet, som vi ikke kan se, som er fyldt med mørk masse og mørk energi. Om ikke andet, så fortæller det os, at vi er meget begrænsede i vores syn på, hvad der reelt er derude. Kol 1,16-17 Til eftertanke Hvad ellers og hvem ellers har Gud skabt, som for det meste ligger ud over, hvad vi kan se til dagligt? Hvad kan vi lære af dette om, hvor ydmyge vi skal være i forhold til vores viden om realiteterne? Læg også mærke til, at i disse vers blev tingene ikke bare skabt af Gud, men også til ham. Hvad kan det betyde? Hvordan skal vi forstå det? Hvad skal det betyde for os at vide, at vi også er skabt til ham? 15

17 MANDAG 4. APRIL 2011 Et smukt og fuldkomment væsen Blandt alt det, som blev skabt af Gud, blandt det, som engang ikke eksisterede, men som kom til eksistens, var hele engleskaren. Den øverste blandt skaren var det skabte væsen, der er kendt som Lucifer, hvis fald bliver gengivet i Ez 28 i lignelse af kongen af Tyrus. Ez 28,12-19 Hvilken beskrivelse gives der her af Lucifer? Hvilken dragt havde han, og hvad kunne den repræsentere? Esajas beskriver Lucifer som strålende morgenstjerne (Es 14,12) og gengiver, hvordan Gud havde skabt ham i den fuldkomne skikkelse. Hos Ez 28,12 siger Gud om ham: Du var seglet på fuldkommenhed. Morgenstjerne henviser til planeten Venus, når den skinnede i uovertruffen stråleglans som morgenstjernen. Forestil dig at bære en dragt, en klædning, som måske var lavet at rubiner, diamanter, topas, onyks, jaspis, safir, smaragd, krysolit og turkis sat fast på guld. Selv om vi forsøger at forestille os farverne på Lucifers klædning (rød, gul, grøn, azur, turkis, olivengrøn), vil vores jordiske syn af de himmelske juveler og de majestætiske farver aldrig lade os beundre klædningen som englene kunne. Som et himmelsk væsen smykket med en sådan glans og med den højeste stilling blandt dem, havde Lucifer både respekt og beundring fra alle de andre engle. Englene ønskede at gøre det, de fik befaling om. De reflekterede deres skabers skønhed og priste ham for deres privilegium at måtte leve i et paradis af ophøjet harmoni. Den stadige lovprisning af deres skaber inspirerede en uselvisk kærlighed til hinanden, og så længe dette var deres eneste ønske, levede de i et konstant, uforligneligt og kærligt miljø. I disse himmelske omgivelser regerede der harmoni, fuldkommenhed, kærlighed og beundring et billede, vi som mennesker næppe kan forestille os. 16 Til eftertanke Hvordan kunne vi efterligne de himmelske omgivelser med harmoni, fuldkommenhed og kærlighed i vores hjem, på vores arbejdsplads og i vores menighed? Tænk på forskellige måder, vores jordiske tilværelse bedre kunne genspejle Guds herlighed og hans kærlighed.

18 TIRSDAG 5. APRIL 2011 Et fuldkomment væsens fald Selv om det er vanskeligt for os med vores begrænsede forståelse af realiteterne at forestille os det, så må Lucifer have været en utrolig skabning at iagttage. Se igen på beskrivelsen af ham i Ez 28: Visdom, skønhed, klædedragten med alle disse majestætiske sten. Han må virkelig have været noget! Hvis vi omhyggeligt ser i Ez 28,13, vil vi lægge mærke til et interessant punkt. Efter at have beskrevet alle disse dyrebare juveler, som var hans klædning, siger teksten, at de blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. Lucifers dragt, hans klædning, afspejlede ganske enkelt hans ophøjede stilling. Som vi vil komme til at se gennem dette kvartal, kan tøjet åbenbare en stor del af vores status og position. Derfor hvis klædedragt siger noget så siger den her, at Lucifer var en ophøjet og elsket skabning, med magt og indflydelse. Ez 28,17 Hvad var det iflg. teksten, som var medvirkende til, at Lucifer faldt? Hvad skal vi selv lære af det? Paradokset i alt dette er, at hvor vidunderlig Lucifers klædning end var, hvor smuk han selv var, hvor vis han var hvor kom det så alt sammen fra? Hvad som helst Lucifer havde, hvad han end kunne, hvor smuk hans klædning end var, så var det alt sammen kun fra Gud. Vi har at gøre med et skabt væsen: Hans klædedragt, hans skønhed, hans visdom var alt sammen fra Gud. Uden Herren ville han ikke have haft noget eller været noget. Og på en eller anden måde glemte et væsen, som levede nærmest Gud, dette vigtige punkt. 5 Mos 8,1-18 Til eftertanke Hvilket princip findes her, som afspejler, hvad der skete for Lucifer? Hvor let er det ikke, når der er fremgang og rigdom, at glemme hvor afhængige vi er af Herren for alting. Hvilke daglige og praktiske ting kan vi gøre for at undgå at falde i den fælde at se på vores smukke klædedragt vores visdom, vores succes, vores fremgang, i hvilken form disse kommer og netop glemme hvor afhængige, vi er af Herren for det alt sammen? 17

19 ONSDAG 6. APRIL 2011 Ønsket om at være Gud du var på det hellige gudebjerg, du vandrede blandt funklende sten. (Ez 28,14). Ezekiel brugte billedsprog for at illustrere Guds regering eller selve himlen. Da Ezekiel beskrev Lucifer på Guds bjerg, viste hans ord den høje stilling, som Gud gav til dette skabte væsen og de privilegier, som han havde fået. Andre stedet i Bibelen har oplevelser på et bjerg stor betydning. Det var fx tilfældet med Moses, der steg op på et bjerg for at møde Gud (2 Mos 19,20), og da Jesus og hans tre disciple var på bjerget og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem (Matt 17,1-2). I verset øverst bruger profeten Ezekiel igen symboler for at vise Guds nærvær: Funklende sten. Herren viste sig for Moses, Aron og de andre ledere på denne måde: og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safirer, så rent og klart som himlen selv. (2 Mos 24,10). Trods alle sine privilegier tillod Lucifer forkerte tanker at komme ind og fæstne sig i sindet, tanker, som til sidst førte til handlinger og til hans oprør og ruin. Es 14,12-14 En anden beskrivelse af Lucifers fald. Hvilke principper er i spil her, og hvad kan vi selv lære midt i vores egne fristelser og kampe? Oldtidens romere troede, at når en hersker døde, blev han til en gud, hvilket forklarer Vespasians sidste ord: Åh, nej, jeg tror, jeg er ved at blive gud! Fristelsen til at spille Gud kan blive mere skjult, end de fleste af os er klar over. Når vi dømmer menneskers motiver, når vi tiltager os rettigheder, som ikke tilkommer os, når vi søger at kontrollere andre på måder, som er upassende spiller vi så ikke Gud på vores egen måde? 18 Til eftertanke Tænk mere over de skjulte måder, hvor vi alle er i fare for at sætte os selv i Guds rolle. Hvordan har du selv gjort det samme? Hvad er i virkeligheden den eneste kur mod dette farlige, men ofte skjulte bedrag?

20 TORSDAG 7. APRIL 2011 Satan på jorden Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. (2 Kor 11,14). Som vi alle ved, så havde Satans fald indflydelse på ikke alene himlen, men også på jorden, og hans fald og oprør i himlen kan ses her på jorden i det, vi kalder Den store strid. Den er virkelig, den er bitter, og den involverer os alle. Åb 12,7-12 Hvad handler denne tekst om, og hvilke advarsler og på samme tid håb kan vi få her? Heldigvis ved vi, hvordan det vil ende på grund af korset og det, som Kristus fuldførte for os der. Sejren er sikret for alle, som er dækket af Kristi fuldkomne klædning. Derfor arbejder Satan omhyggeligt for at prøve at holde så mange som muligt borte fra at finde den frelsende retfærdighed, som kan sikre dem en plads i evigheden. Læs 2 Kor 11,14 igen og læg nøje mærke til, i hvilken sammenhæng Paulus skriver det. Hvilket vigtigt budskab skal vi hente i denne tekst? Satan arbejder på forskellige måder for at bedrage os, at vende os bort fra et frelsende forhold i Kristus, og han er ikke bange for at bruge andre bekendende kristne til at gøre det. Faktisk er dette ofte den mest effektive strategi. Åndelig fare lurer overalt omkring os (1 Pet 5,8). Det er vigtigt for os at huske på, at vi har at gøre med en slagen fjende: Djævelen har tabt, hans undergang er sikker, hans regering vil slutte. Dog kan vi ikke selv kæmpe mod ham og vinde. Vores eneste håb og styrke findes i den eneste, som allerede har vundet over ham, og det er Jesus. Hans sejr er vores, så længe vi påberåber os den i tro og lydighed. Til eftertanke Hvor er de underfundige måder, som Djævelen langsomt, men sikkert, skridt for skridt, kan bruge for at undergrave vores tro, hvis vi ikke er omhyggelige? Hvilke daglige valg skal vi træffe for at være sikre på, at han ikke har heldet med sig? 19

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22).

At være og at gøre. Ugens vers. Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). 4 TIL SABBATTEN 25. OKTOBER 2014 At være og at gøre Ugens vers Introduktion Vær ordets gørere, ikke blot dets hørere, ellers bedrager I jer selv. (Jak 1,22). William Niblo, også kendt som den store Blondin,

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Velkomst og tema: Prædiken:

Velkomst og tema: Prædiken: Gudstjeneste 180115 10.30 - Brændkjærkirken 2 s.e. H3K 2. Tekster: Mos 33,18-23; Joh 2,1-11 (afslutning af prædiken: Rom 12,9-12a) Prædiken af sognepræst Ole Pihl Salmer: DDS 4 Giv mig Gud en salmetunge

Læs mere

Guds ret - menneskets ret

Guds ret - menneskets ret Guds ret - menneskets ret Alle dem, som tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Joh.1,12. Gennem hele Guds ord - Bibelen - møder vi over alt begreberne ret, retfærd

Læs mere

Den kosmiske strid over Guds karakter

Den kosmiske strid over Guds karakter 12 TIL SABBATTEN 21. DECEMBER 2013 Den kosmiske strid over Guds karakter Ugens vers Introduktion Og jeg hørte alteret sige: Ja, Herre, Gud, Almægtige, sande og retfærdige er dine domme (Åb 16,7). Adventister

Læs mere

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael

9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael 6 9 Påkaldelse af ærkeenglen Mikael Hellige ærkeengel Mikael, forsvar os i kampen; vær vort værn mod djævelens ondskab og efterstræbelser. Gud kue ham; derom beder vi ydmygt; og du, fyrsten over den himmelske

Læs mere

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31).

Pagten. Ugens vers. Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). 11 Pagten TIL SABBATTEN 12. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg slutter en ny pagt med Israels hus og med Judas hus (Jer 31,31). Selv om Bibelen taler om pagter

Læs mere

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter:

Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Gudstjenesterne i Aroskirken ledes af liturgen og er bygget op over en fast skabelon, som indeholder følgende fem punkter: Ia. Indledning: Velkomst! Indgangsbøn: Almægtige Gud, Himmelske Far, du, som har

Læs mere

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål.

Omkring døbefonten. Svar på nogle meget relevante spørgsmål. Omkring døbefonten Svar på nogle meget relevante spørgsmål. *** Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem; disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2

ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 1 ØKONOMI PÅ GUDS MÅDE DEL 2 Kim Torp, søndag d. 22. februar 2015 TROFASTHED Det handler om at være trofast: Markus Evangeliet 16:10 14 Den, der er tro i det små, er også tro i det store. Den, der er uærlig

Læs mere

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30.

9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. 9 s e Trin. 28.juli 2013. Hinge Kirke kl.8.00. Vinderslev Kirke kl.9.30. Vium Kirke kl.11.00. Frederiks kirke kl.19.30. Salmer: Hinge kl.8.00: 744-302/ 692-372 Vinderslev kl.9.30: 744-373- 302/ 692-321,v.6-372

Læs mere

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00

6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 6.s.e.Trin. 27.juli 2014. Hinge kirke kl.8.30. Vinderslev kirke k.9.30. Thorning kirke kl.11.00 Salmer: Hinge kl.8.30: 422-417/ 488-372 Vinderslev kl.9.30: 422-417- 515/ 488-428- 372 Thorning kl.11: 422-417-

Læs mere

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene.

Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste ringning slutter med bedeslagene. Højmesseordning Autoriseret ved kgl. resolution af 12. juni 1992 Forkortet gengivelse af folkekirkens højmesseliturgi. Førend gudstjenesten begynder, ringes der tre gange med kirkens klokke(r). Sidste

Læs mere

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012

Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Jesu fristelser udenfor ørkenen - og hvad vi kan lærer af det. v. Iversen Torsdag den 29. november 2012 Fristelser Nogle fristelser har vi ingen problemer med og afviser dem let. Vi slår dem ud af parken.

Læs mere

Marts 2005 8 A A S E O G P E R

Marts 2005 8 A A S E O G P E R Marts 2005 Netop i disse uger har vi travlt med at arrangere Ordet og Israels sommerstævne, som skal finde sted på Djurslands Efterskole, og tilmeldingerne løber ind i en lind strøm. Sidste år var der

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Fadervor? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten fra Katekismus

Læs mere

Irettesættelse og straf

Irettesættelse og straf 4 TIL SABBATTEN 24. OKTOBER 2015 Irettesættelse og straf Ugens vers Introduktion Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang (Jer 17,14). Det, der

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn

Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Forslag til læsninger ved vielse og kirkelig velsignelse af to af samme køn Det foreslås, at læsning(er) fra Bibelen vælges i samråd mellem præsten og parret. - Læsningen kan foretages af parrets familie,

Læs mere

Hvad er det, du siger -3

Hvad er det, du siger -3 Hvad er det, du siger -3 Alt, hvad Djævelen siger, er falsk og forkert. Mål: Børn indser, at ting, som ser godt ud, ikke altid behøver at være godt. Hvis vi vil holde os til det, som er sandt og godt,

Læs mere

Prædiken til nytårsdag 2014 (II)

Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Prædiken til nytårsdag 2014 (II) Aroskirken d. 1.1 2014 Læsetekster: Salme 90 og Jakob 4,13-17 Prædikentekst: Matt 6,5-13 Tema: Også i 2014 skal Jesus være Herre. Indledning Nytårsskifte. Eftertænksomhedens

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

Kristus og sabbatten

Kristus og sabbatten 5 TIL SABBATTEN 3. MAJ 2014 Kristus og sabbatten Ugens vers Introduktion Og Jesus sagde til dem: Sabbatten blev til for menneskets skyld, og ikke mennesket for sabbattens skyld. Derfor er Menneskesønnen

Læs mere

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus Prædiken 1. Pinsedag 2012 Apostlenes Gerninger kap 2 og Johs. 14-15-21 Pinse jul og påske og Pinse Hvad er det der gør den Pinse til en højhelligdag? Det er et knudepunkt på frelseshistorien med Jesus

Læs mere

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25).

At leve i tro. Ugens vers. Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). 11 At leve i tro TIL SABBATTEN 14. MARTS 2015 Ugens vers Introduktion Menneskefrygt kan sætte fælder, men den, der stoler på Herren, er i sikkerhed (Ordsp 29,25). Mange røster kalder på os fra alle mulige

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække. Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 9. juni 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter Trinitatis, Luk 14,16-24. 1. tekstrække Salmer DDS 68: Se, hvilket menneske DDS 649: Skal fri og frelst

Læs mere

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00

Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 1 Prædiken til 1. s. i fasten 2014 kl. 16.00 336 Vor Gud han er så fast en borg 698 Kain hvor er din bror 495 Midt i livet er vi stedt 292 Kærligheds og sandheds Ånd 439 O, du Guds lam 412 v. 5-6 som brød

Læs mere

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer

Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække. Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. Salmer 1 Nollund Kirke Fredag d. 16. maj 2014 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til bededag, Matt 7,7-14. 2. tekstrække Salmer DDS 737: Jeg vil din pris udsjunge DDS 496: Af dybsens nød, o Gud, til dig DDS

Læs mere

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker

Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Gudstjeneste i Lidemark og Bjæverskov kirker Klokkeringning Der ringes tre gange med en halv times mellemrum inden gudstjenesten begynder, den sidste ringning sluttes med bedeslagene, som er tre gange

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

Jonastegnet Vi begynder med fortællingen om Jonas. Jonas i hvalfiskens bug. Det er en af de mærkeligste fortællinger i det gamle testamente. Der er et præg af eventyr over fortællingen: hvalfisken dukker

Læs mere

En lille sten i skoen!

En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! En lille sten i skoen! Det er noget mærkeligt noget! Jeg har opdaget, at når jeg cykler eller løber en tur en morgenstund, så er der én ting, der er værre end mine ømme og trætte

Læs mere

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres«

Må ikke sælges Kun til orientering - Englebisser. »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Fadderinvitation»Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres« Hvad er en fadder En fadder er et dåbsvidne et vidne på, at barnet er blevet døbt med den kristne dåb,

Læs mere

Tro og ritualer i Folkekirken

Tro og ritualer i Folkekirken Tro og ritualer i Folkekirken 1) Kristendommen har været den største religion i Danmark i mere end tusind år. I løbet af de sidste 30 år er der sket en forandring med religion i det danske samfund, fordi

Læs mere

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette!

Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! Hundredevis af samtaler på gaden har vist mig, at de fleste danskere ikke kender den kristne tro særlig godt derfor et hæfte som dette! AF LARS HYLDGÅRD JENSEN 1 2 Indhold 1. Hvis Gud er god Hvorfor er

Læs mere

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111

Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 1 Julesøndag I. Sct. Pauls kirke 28. december 2014 kl. 10.00. Salmer: 104/434/102/133//129/439/127/111 Åbningshilsen Denne søndag, Julesøndag, søndag i julen, årets sidste søndagsgudstjeneste konfirmerer

Læs mere

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT

HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT UNDERVISNING FRA MIDTJYLLANDS FRIKIRKE - AUGUST 2012 Finlandsgade 53, 7430 Ikast Telefon: 40 78 78 29 Internet: www.mjkk.dk E-mail: info@mjfk.dk HVAD VIL DE SIGE AT BÆRE FRUGT Som kristen bør man have

Læs mere

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre!

konfirmandord, som vi forsøgte at få på plads her i morges, og som gør at jeg om lidt er nødt til at Kære konfirmandforældre! Konfirmation 26.april 2015. Domkirken 10: 402 Den signede dag, 725 Det dufter, 331 Uberørt. Konfirmation, 29 Spænd over os, 754 Se, nu stiger Kære konfirmandforældre! konfirmandord, som vi forsøgte at

Læs mere

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER

YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER Luk 18,9-14 s.1 Prædiken af Morten Munch 11. s. e. trinitatis / 11. august 2013 Tekst: Luk 18,9-14 YDMYGHEDENS OG STOLTHEDENS ATTITUDER En karikatur? På bjerget Montmartre (martyrbjerget) i Paris finder

Læs mere

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Torsdag d. 29. maj 2014 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til Kristi himmelfartsdag, Luk. 24,46-53, 2. tekstrække. Salmer. DDS 355 Gud har fra evighed givet sin Søn os til Herre. DDS 264

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 54 Åbningshistorie I den grønlandske vinters hårde mørke vil en ung modig inuit måske vandre ud i den bitre kulde for at søge efter mad til sin landsby. Kun bevæbnet

Læs mere

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r

Fadervor. b e l e n å b n e r b ø n n e. f o r j u n i o r e r Fadervor B I b e l e n å b n e r b ø n n e n b e l e n å b n e r b ø n n e f o r j u n i o r e r f o r j u n i o r e r Bibelen Nu skal du læse i Bibelen. Har du selv en bibel, så kan du bruge den! Hvis

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.)

Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) Tekster: Es 58,5-12, 1 Joh 4,16b-21, Luk 16,19-31 Salmer: 614 Far, verden, far vel (dansk visemel.) 307 Gud Helligånd, vor igenføder 696 Kærlighed er lysets kilde 321 O kristelighed 438 Hellig, hellig,

Læs mere

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn

Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn Forslag til ritual for kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab mellem to af samme køn (En del af ritualet - erklæring om, at parret ønsker Guds velsignelse, fadervor og velsignelse - autoriseres.

Læs mere

Målet med projektet er tredelt:

Målet med projektet er tredelt: Forord Denne antologi er et led i et større»giv dig rig«-projekt, som har været to år undervejs, og som søsættes i 2010. Forhåbentlig sætter projektet og dets elementer sig længerevarende spor. Jesus udfordrer

Læs mere

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset.

Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb Autoriseret ved kgl. Resolution af 12. Juni 1992 Dåb finder i almindelighed sted i kirken under en gudstjeneste. I tilfælde af sygdom kan dåb foregå i hjemmet eller på sygehuset. Dåb under en højmesse

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10

Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015.docx. Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 Lindvig Osmundsen. Side 1 01-05-2015 Prædiken til Bededag 2015. Tekst: Matt. 3,1-10 I samtale med Gud om sit liv. Sådan kan man beskrive det tema som teksterne til Bods og bededag handler om. Kong David

Læs mere

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00

10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 10 DAGES BØN: 25. MAJ - 3. JUNI & RÅDHUSPLADSEN DEN 4. JUNI KL. 15.00 APPEL TIL 10 + 1 DAGES BØN FOR DANMARK OG NATIONERNE FOR ANDET ÅR I TRÆK er Danmark med i Global Day of Prayer. Denne gang finder det

Læs mere

Lignelsen om de betroede talenter

Lignelsen om de betroede talenter Lignelser Tema Nogle gange siger vi ikke direkte, hvad vi mener. Det kan være fordi, der er noget, der er svært at få sagt, eller noget, der er svært at forklare. I sådanne tilfælde kan man benytte sig

Læs mere

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015

TRO VIRKER ALTID. Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 1 TRO VIRKER ALTID Kim Torp, søndag d. 25. januar 2015 TROENS 2 BASISELEMENTER 1. Gud er til 2. Gud lønner dem der søger Ham Hebræerbrevet 11:6 Men uden tro er det umuligt at behage ham; for den, som kommer

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn.

Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. Forslag til ritual for vielse af to af samme køn. (En del af ritualet - tilspørgsel, forkyndelse, fadervor og velsignelse - autoriseres. Den øvrige del af ritualet er vejledende.) Præludium Salme Hilsen

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Læsning. Prædikeren kap 3.

Læsning. Prædikeren kap 3. 02-01-2015 side 1 Prædiken til midnatsgudstjeneste 2014. Christianshede Læsning. Prædikeren kap 3. Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid

Læs mere

Lærdomme fra Jeremias Bog

Lærdomme fra Jeremias Bog 13 Lærdomme fra Jeremias Bog TIL SABBATTEN 26. DECEMBER 2015 Ugens vers Introduktion Der skal komme dage, siger Herren, da jeg lader en retfærdig spire fremstå af Davids slægt. Han skal være konge med

Læs mere

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække

Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække 1 Nollund Kirke. Søndag d. 8. september 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 15. søndag efter trinitatis, Matt. 6,24-34. 1. tekstrække Salmer DDS 743: Nu rinder solen op af østerlide DDS 29:

Læs mere

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013

Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Prædiken af Provst Hans-Henrik Nissen 18. søndag e. Trinitatis 29. september 2013 Højmesse i Rungsted kirke. 2 da b Salmer: 9; 422; 277; 54; 464; 729; 750; 727. Kollekt: Ordet og Israel Tekst: Matt.22,34-46

Læs mere

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem.

Salme 2,11 Overgiv dig til Herren med dyb ærefrygt. (Læs Salme 2) Fil 2,12 Gør jeres gerning i frygt og med bæven så I må nå frelst frem. 1 Salme 1,3 Han er som et træ, plantet ved bækken, hvor rødderne ikke mangler vand; et træ, som bærer frugt, når høsten er inde, bladene kan klare tørre tider. Alt, hvad han gør, bliver i sidste ende godt.

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og

Rettigheder skal erhverves. De skal være. velerhvervede. Det er ligesom en tankegang, der fylder mere og Rettigheder skal erhverves. De skal være 3.s.e.trinitatis, 21.6.2015. Domkirken 10: 3 Lovsynger Herren, 435 Aleneste Gud, 289 Nu bede vi, 492 Guds igenfødte, 31 Til himlene. Nadver: 493 Gud Herren så.

Læs mere

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb

10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb 10. søndag efter trinitatis. Luk 19,41-48. Alene Kristus er mit håb Det er sjældent Jesus græder. Bare to gange hører vi om det. Første gang var, da hans gode ven Lazarus er død. Og anden gang er her,

Læs mere

Ydmyghed fører til sand visdom

Ydmyghed fører til sand visdom 8 TIL SABBATTEN 22. NOVEMBER 2014 Ydmyghed fører til sand visdom Ugens vers Introduktion Ydmyg jer for Herren, så vil han ophøje jer. (Jak 4,10). I mange mellemstore og større virksomheder hersker der

Læs mere

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation.

Du og jeg, Gud. 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Du og jeg, Gud 1.søndag efter påske 2015. Konfirmation. Den grund, du har i dåben lagt, dit stærke ja til svage, bekræfter du, skal stå ved magt i dag og alle dage. Evangelieteksten til 1.søndag efter

Læs mere

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer.

Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Salmer. 1 Urup Kirke. Søndag d. 28. april 2013 kl. 10.00. Egil Hvid-Olsen. Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh. 16,5-15. 1. tekstrække. Salmer. DDS 402 Den signede dag med fryd vi ser. DDS 317 Livets fylde,

Læs mere

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00

Prædiken om at misunde og unde: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 Indsamling til FKN Salmer: 1.søndag i fasten 2014 kl. 9.00 754, Se, nu stiger solen 698, Kain, hvor er din bror 123,7 613, Herre, du vandrer forsoningens vej Prædiken om at misunde og unde: Inde i mit

Læs mere

Kristuskransen forklaring på perlerne

Kristuskransen forklaring på perlerne Kristuskransen forklaring på perlerne Gudsperlen Guds perlen, er Kristuskransens start. Guds perlen er den store guldfarvede perle. Guds perlen er Kristuskransens start og slutning. Du har måske allerede

Læs mere

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31.

Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 12-04-2015. Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Prædiken til 1.s.e.påske 2015.docx Side 1 af 6 Prædiken til 1. s. e. påske 2015 Tekst. Johs. 20,19-31. Påskens historie omfavner os, og bredes ud omkring os her efter påske. En vandring er begyndt gennem

Læs mere

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem.

Mørket forsøger at lukke sig om os, vinterens mørke, vores eget mørke, al vores modstand - men lyset bryder igennem. 1 Juleaften 2009. Hvad er det bedste ved julen? ja, hvad er det bedste ved julen? Måske al hyggen i dagene op til jul, med pynt i gaderne, lys overalt, med julekalendere i fjernsynet, hvor man sammen har

Læs mere

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015

4. søndag efter trinitatis 28. juni 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Dømmesyge eller barmhjertighed Salmer: 751, 498, 626; 276, 612 Evangelium: Luk. 6,36-42 Døm ikke, fordøm ikke, tilgiv, giv! Det er store ord der møder os i dagens tekst. Det

Læs mere

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16

NÅDENS URIMELIGHED. Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 Matt 20,1-16, s.1 Prædiken af Morten Munch Søndag Septuagesima / 1. feb. 2015 Tekst: Matt 20,1-16 NÅDENS URIMELIGHED Først og sidst Vi hører om en vingård, hvor nogle medarbejdere er i gang fra den tidlige

Læs mere

Mariæ bebudelse 22. marts 2015

Mariæ bebudelse 22. marts 2015 Kl. 14.00 Burkal Kirke Tema: Gud blev menneske Salmer: 10, 73; 71, 101 Evangelium: Luk. 1,26-38 Mariæ bebudelsesdag er henlagt til 5. søndag i fasten og ligger altså fra år til år på forskellige datoer,

Læs mere

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret

Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel. Derfor flygter hans forældre med ham til 1) Ægypten X) Jordan 2) Nazaret Tip rigtige om Menneskesønnen kapitel - Hvad er kristendommens symbol? ) slangen X) lyset ) korset Jesus bliver født i ) Jerusalem X) Betlehem ) Nazaret Kong Herodes vil slå det lille Jesus-barn ihjel.

Læs mere

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11.

Lindvig Osmundsen.Prædiken til 2.s.e.hel3konger.2015.docx 18-01-2015 side 1. Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. 18-01-2015 side 1 Prædiken til 2. s. e. Hellig 3 Konger 2015. Tekst: Johs. 2,1-11. Moral eller evangelium. Evangelium betyder det glædelige budskab. En kinesisk lignelse fortæller om et andet bryllup.

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne

Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne Højmesse til Skt. Stefans dag, 2. juledag med fokus på forfulgte kristne v. Thorkild Schousboe Laursen Denne gudstjeneste er lavet med særligt henblik på Skt. Stefans dag, men med de nødvendige ændringer

Læs mere

STUDIUM BIBEL. Missionærer i Bibelen ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7

STUDIUM BIBEL. Missionærer i Bibelen ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7 ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 575 7 BIBEL STUDIUM Missionærer i Bibelen Juli August September 2015 1. 3. KVARTAL 2007 2015 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 3. kvartal Forfatter Missionærer i Bibelen Børge

Læs mere

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn

Frugtfaste. Fadervor. Jabes bøn Frugtfaste Faste er en vej til at rense ud i dit liv og åbne din ånd. Her finder du en frugtfaste, som varer 10 dage. Selve programmet, kræver ikke meget af dig, kun at du er frisk på at spise frugt morgen,

Læs mere

Du er blevet forfremmet!

Du er blevet forfremmet! Uddrag af kapitel 2: Du er blevet forfremmet! Det gik helt agurk i Edens have. Det kan du læse mere om i 1. Mosebog kap. 3. Der blev taget en forkert beslutning, og den efterfølgende handling var katastrofal.

Læs mere

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?)

1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Mark 4,35-41: At være bange for stormen (frygt/hvem er han?) 1. Jesus har undervist en masse i løbet af denne dag. Hvorfor tror du at Jesus foreslår, at de skal krydse over til den anden side af søen?

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015.docx. 09-08-2015 side 1. Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. 09-08-2015 side 1 Prædiken til 10.s.e.trinitatis 2015 Luk. 19,41-48. Teksten giver et billede hvor Jesus er placeret midt i datidens religiøse centrum. Der talte Jesus et Ord. Et ord som nu er gentaget

Læs mere

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte.

2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. 2. søndag efter trinitatis. Lukas 14,16-24. Festen der aldrig vil slutte. En dreng skulle fejre sin 7 års fødselsdag. Han gik i 0 kl. og det var første gang han skulle ha sine klassekammerater med hjem.

Læs mere

appendix Hvad er der i kassen?

appendix Hvad er der i kassen? appendix a Hvad er der i kassen? 121 Jeg går meget op i, hvad der er godt, og hvad der ikke er. Jeg er den første til at træde til og hjælpe andre. Jeg kan godt lide at stå i spidsen for andre. Jeg kan

Læs mere

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom

Den lille Katekismus. af dr. Martin Luther. 2009 HvadErKristendom Den lille Katekismus af dr. Martin Luther 2009 HvadErKristendom Indhold De ti bud... 3 Troen... 6 Fadervor... 8 Den hellige dåbs sakramente...11 Alterets sakramente... 13 De ti bud Sådan som en husfader

Læs mere

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække

Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 18. januar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. søndag efter helligtrekonger, Joh 2,1-11. 1. tekstrække Salmer DDS 356: Almagts Gud, velsignet vær DDS 422: Hellig,

Læs mere

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG

TIR NAN OG DØDEN SOM EN OVERGANG DØDEN SOM EN OVERGANG OPGAVE TIL: TIR NAN OG PUNKT 3 Hvad sker der, når vi dør? Døden er fravær af liv. Livet er en forudsætning for døden. Det, der ikke er eller har været i live, kan heller ikke dø.

Læs mere

nu titte til hinanden

nu titte til hinanden nu titte til hinanden Taget fra Børnetekstrækken, Bog 10 Udvalgt salme Nu titte til hinanden. ( Syng med, Lohse nr. 79 el. DDS nr. 750). Tekst Se Udvalgt salme Mark 10,14b. Huskeord (Vælg et af følgende

Læs mere

Det kristne fællesskab en gave til os

Det kristne fællesskab en gave til os Det kristne fællesskab en gave til os Hvor er det godt og herligt, når brødre sidder sammen! Det er som den gode olie på hovedet, der flyder ned over skægget, over Arons skæg, ned over kjortlens halsåbning.

Læs mere