BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt"

Transkript

1 BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt

2 1. 2. KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens sabbatsskolekomité DE DANSKE SYVENDE DAGS ADVENTISTERS SABBATSSKOLER 2011 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 3 Andagtsvers... 4 Indledning april 9. april 16. april 23. april 30. april 7. maj 14. maj 21. maj 28. maj 4. juni 11. juni 18. juni 25. juni 1. På den himmelske væv Fra ophøjet til udstødt Uskyldighedens klædedragt Kjortlen med de mange farver Præstens nådedragt Elias og Elisas kappe I dine vingers skygge En festdragt Et stykke brænde fra ilden Den fortabte søns nye klæder Bryllupsklædningen Flere symboler fra klædedragter Klædt i Kristus Fokus på Missionen Kort ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE AF LEKTIER Viggo Jørgensen OVERSÆTTELSE AF MISSIONSBERETNINGER Walder Hartmann 2 KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 SOLNEDGANGSTIDER April Maj Juni København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn 3

5 ANDAGTSVERS April 1. Es 52,7 2. ApG 1,4 3. Joh 14,16 4. Joh 14,26 5. ApG 1,8 6. Joh 16,7 7. Gal 3,14 8. ApG 1,14 9. Ef 4,8 10. ApG 2,4 11. ApG 7, Joh 3, ApG 5, Joh 3, Luk 11, Tim 1, ApG 4, Hebr 5,9 19. Hebr 7, ApG 2, Hebr 2,3 22. Åb 5,9 23. ApG 3, Matt 18,3 25. Ez 18, Rom 12,2 27. Jer 17, Mos 36, Es 1, Es 28,16 Maj 1. ApG 4,11 2. Kol 1,18 3. Joh 14, Joh 3,5 5. Kol 1,27 6. Kol 2,10 7. Ordsp 12,22 8. Luk 6,45 9. Ordsp 3,3 10. Kol 3,9 11. Ef 4, Ef 4, Sal 19, ApG 5, Jer 7, Jak 1, Sl 111, Jak 2, Es 48, Åb 22, Mark 8, Tim 3, Matt 24, Matt 10, Rom 8, Matt 5, Åb 2, Es 48, Dom 31,8 30. Sl 23, Mos 15,13 Juni 1. Sl 119, Joh 16,13 3. Sl 25,5 4. Jer 2,13 5. Dom 8,11 6. Jer 17,5 7. Hebr 3,12 8. Luk 21, Kor 10, Es 55,7 11. Ez 33, Es 5,8 13. Luk 12, Klages 5, Tim 6, Joh 2, Ef 5,5 18. Sl 126, Kor 9,6 20. Gal 6, Gal 5, Jak 5, Matt 25, Dan 12,3 25. Joh 3, Hebr 11,6 27. Rom 5, Joh 5,4 29. Joh 20, Tim 1,12 4

6 INDLEDNING NOGET STØRRE END SIG SELV Vi bliver oversvømmet af symboler. Vores sprog og vores tanker er symboler, som repræsenterer ting, der er noget andet end sig selv. Bogstaverne i ordet hund er ikke en hund eller en hvilken som helst hund. De er bare symboler, sammensat af typer på en side, skabt af bogstaver og lyde, som uanset deres konstruktion aldrig kan blive til det, de står for. Ordet hund, på ethvert sprog og enhver skrift, repræsenterer noget større end sig selv. Sprog, kultur, samfund, politik praktisk talt alt kommer til os filtreret gennem symboler: Flag, ikoner, billeder, ordspil, sætninger, kunst, poesi, skulpturer, dans, arkitektur, ritualer, skikke. Og deres betydning skifter ofte fra sted til sted. Derfor betyder mange ting mere end det, de er i sig selv. Måske er det derfor, Bibelen også har mange symboler. Allerede i Bibelens 2. kapitel gjorde Gud den syvende dag til et symbol på alt det, der var sket indtil da de seks dages skaberværk. Det første løfte om frelse for den faldne slægt blev vist gennem symboler: Afkom, hoved, hæl (1 Mos 3,15), som henviser til en virkelighed, som er meget større end afkom, hoved og hæl. Da Gud sagde til morderen Kain, at din brors blod råber til mig fra jorden, talte Herren selv i symboler. Gennem hele Bibelen er der symboler præsentationer af ting og tanker, som er større, end de selv er regnbuen efter syndfloden, Josefs drømme, de tre engle i Åbenbaringens bog, hele tabernakeltjenesten i den gamle pagt, brødet og vinen i nadveren. Alt sammen peger hen mod nogle realiteter og sandheder, som ligger ud over symbolerne. Og hvad med alle de lignelser, som Jesus fortalte? Det mistede får; den rige mand og Lazarus; bryllupsfesten; de ti brudepiger. Det er alt sammen symboler på nogle ting, som kun har meget lidt eller intet at gøre med selve symbolerne. (Kristus kom for at frelse en falden slægt ikke for at lede efter nogle forsvundne husdyr!) Dette kvartals lektier fokuserer på bibelske symboler af en helt særlig slags: Klædedragtens billedsprog. Vi vil betragte den klædedragt, som mennesker i Bibelen bar, og hvad den betød, og hvilke sandheder den symboliserede, hvilke ting, den viste hen til og hvilke lærdomme, vi kan få derfra. Fra den enestående strålende klædning, som Lucifer havde i himlen, til de snavsede laser, som vores egen retfærdighed er, fra fåreskindet, som Adam og Eva fik i Paradiset, til lysets klædning bruger Bibelen klædedragten og dens billedsprog til at skildre sandheder om synd, stolthed, retfærdighed, frelse, retfærdiggørelse, opstandelse og evigt liv i Kristus. Vi er naturligvis ikke det, vi har på; men det, vi har på, kan sige meget om, hvem vi er. På den måde er det som med alle symboler: Klædedragt kan pege på større ting end sig selv. 5

7 1 TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 På den himmelske væv Ugens tekst Ugens introduktion Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. (Rom 4,7). Kristus er synderens stedfortræder og garant. Han har adlydt loven i synderens sted, for at synderen kan tro på ham og vokse op til ham i alle ting til at blive et fuldvoksent menneske i Kristus Jesus og være fuldkommen i ham. Kristus har gjort soning for synd, og han har båret al dens vanære, skyld og straf; og alligevel har han mens han bar synden skaffet en evig retfærdighed, så at den troende er pletfri for Gud. Den tid kommer, hvor der spørges: Hvem har en anklage at lægge på Guds udvalgte? og svaret vil være: Det er Kristus, der er død, ja, han er opstået igen! Han, som har retfærdighedens pletfrie klædedragt, vævet på himlens væv, hvor der ikke er en tråd, som syndige mennesker kan gøre krav på, står ved Guds højre hånd for at give sine troende børn sin fuldkomne retfærdigheds klædning på. De, som er frelst i Guds rige, vil ikke have noget, som de kan rose sig af; lovsangen og herligheden vil flyde tilbage til Gud, frelsens giver. (E.G. White, The Youth s Instructor, Dec. 6, 1894). Læg mærke til billedsproget: En retfærdighedens klædedragt, en pletfri retfærdighedens klædedragt, vævet på himlens væv og ikke en tråd fra syndige mennesker er sat ind nogen steder. Hvilket vidunderligt billede af Jesu retfærdighed, den retfærdighed, som dækker alle og enhver, som til sidst vil blive frelst ind i hans rige. Tekster til ugen Es 64 Rom 3,21-31 Rom 4,1-7 Rom 6,1-13 Fil 3,3-16 6

8 SØNDAG 27. MARTS 2011 At se i spejlet Tre politibiler standsede en bilist og tvang hende ind til siden. De nærmede sig hendes bil med trukne pistoler. Kvinden var rædselsslagen, da hun stod ud af bilen med hænderne oppe. Hvad har jeg gjort? spurgte hun med skælvende stemme. De bad om at se kørekort og registreringsattest, men efter et øjeblik kunne de alle slappe af og pistolerne var tilbage i hylstrene. Undskyld, sagde hun. Men hvad har jeg gjort forkert? Hvorfor er jeg blevet stoppet? Nå, sagde den ene betjent. Vi så, at du kørte helt vildt, og at du sendte uskønne fagter efter andre bilister. Var det derfor, I standsede mig og kom med pistolerne fremme? Nej, frue, svarede betjenten, der var bare det, at der bag på bilen var kristne symboler, og så antog vi, at bilen var stjålet! Denne historie (som vi medgiver, er lidt tåbelig) illustrerer en trist pointe: Det er ikke alle kristne, eller dem, der bekender Kristus, der lever op til de høje standarder, som deres tro kalder dem til. Nogle gør det bedre end andre, men vi kommer alle til kort. Hvilken kristen kan kigge sig i spejlet og se ansigtet af en, som fuldkomment reflekterer Jesu karakter? Hvilken kristen hvor trofast han end er kan påberåbe sig nogen form for egen retfærdighed? Hvilken kristen, der ser sig i spejlet, er ikke rædselsslagen over det, som han ved, lurer under overfladen? Es 64 Hvilket budskab kommer frem her? Hvilket billede af klædedragt kommer frem her for at beskrive menneskets retfærdighed og hvad betyder det? Hvilket håb findes der også i kapitlet? Udtrykket snavset tøj betyder tøj, som er snavset til af menstruation. Hvilket stærkere billede kunne Bibelen give for at beskrive menneskets retfærdighed efter syndefaldet? Apostlen Paulus tager dette emne op i Rom 3, hvor han gør det klart, at både jøder og hedninger står i samme forhold over for Gud: Syndere, som har behov for guddommelig nåde. Es 64 kan ses som Det Gamle Testamentes forløber for Rom 3, der udpeger vores dilemma som syndere og alligevel ikke lader os tilbage uden håb. Til eftertanke Hvornår har du sidst taget et dybt kig ind i dig selv, dine tanker, dine inderste motiver og dine længsler? Hvad så du? Hvor afskrækkende var det? Hvad er dit eneste håb? 7

9 MANDAG 28. MARTS 2011 Tilskrevet retfærdighed Det ligger uden for enhver tvivl, at den ærlige kristne, som ser på sig selv i forhold til Guds retfærdighed, som den er åbenbaret i Kristus, vil se noget, der er ganske skræmmende. Der er ikke meget, der kan bruges som anbefaling for os selv over for Gud, vel? Faktisk er der slet ikke noget, intet andet end snavset tøj. Hvilket håb har vi så? Ja, vi har et stort håb, og den teologiske måde at udtrykke dette håb på er tilskrevet retfærdighed. Hvad betyder det? Det er ganske enkelt Jesu fuldkomne retfærdighed, den retfærdighed, som blev vævet på himlens væv og givet os ved tro. Tilskrevet retfærdighed betyder udskiftningen af vores syndige liv med hans syndfrie liv. Den tilregnes os, og den dækker os fuldstændigt. Gud ser på os, som om vi aldrig havde syndet, som om vi altid havde været fuldstændig lydige over for Guds love, som om vi var lige så hellige og retfærdige som Jesus selv. Rom 4,1-7 Hvordan viser Abrahams tillid til Gud en tilskrevet retfærdighed? Paulus sagde i vers 2, at hvis Abraham var retfærdiggjort af sine gerninger, kunne han være stolt. Men Abraham troede Gud, og derfor blev han regnet for retfærdig. Jesus indbyder os til at komme i enkel tro, syndere som vi er, og han vil give os sin fuldkomne klædedragt, den fuldkomne retfærdighed, som han skaffede os ved sit liv her i kødet. Det kaldes tilregnet retfærdighed, og det er den eneste løsning på det dilemma, som så tydeligt er beskrevet i Es 64 og Rom 3. Billedet er sådan her: Jesus river din gamle plettede klædning, dit snavsede tøj af, og svøber dig ind i sin egen fuldkomne retfærdighed, sin fuldkomne hellighed, sin fuldkomne lydighed mod loven. Han svøber dig ind i den, og så hvisker han i dit øre: Nu er du fuldkommen. Jeg har givet dig min egen fuldkommenhed. Bær denne klædning, og lad den aldrig glide fra dig! Til eftertanke Hvad er den største gave, du nogen sinde har fået af nogen? Hvad fik gaven dig til at føle, især hvis du ikke havde gjort noget for at fortjene den? Hvor langt mere taknemlige skal vi så ikke være for den retfærdigheds gave, som Jesus tilbyder os? 8

10 TIRSDAG 29. MARTS 2011 Uden loven Præsten stod foran sin menighed og fortalte: Jesus Kristus har ændret mit liv. Jeg er en fuldstændig ny og anderledes person end før. Efter at have været kristen i 25 år er der en sandhed, som erfaringen har lært mig en erfaring afgjort og bevidnet af Guds ord og det er denne: Hvis jeg til sidst bliver frelst, hvis jeg holder ud til enden, som Jesus sagde, og jeg kommer ind i Guds evige rige, så er der ikke den mindste tvivl i mit sind om, at det kun vil ske, fordi jeg er dækket af Kristi retfærdigheds klædning, en retfærdighed, som er vævet på himlens væv, og at den dækker mig fuldstændigt. Jeg kan overvinde synd og gennem Guds nåde har jeg haft mange sejre; jeg kan overvinde svagheder i min karakter, og det har jeg gjort gennem Guds nåde; jeg kan lære at elske mennesker af alle slags, selv mine fjender, og ved Guds nåde lærer jeg det. Når alt det er sagt, ved jeg, at intet af dette på langt nær er godt nok. Hvis jeg ikke er dækket af Jesu retfærdighed, en retfærdighed, som tilskrives mig ved tro, uden hensyn til min lydighed over for loven, så kan du ved afslutningen af de 1000 år stå og vinke ned til mig fra Den Hellige Stads mure, fordi jeg ved, at så vil jeg ikke være der sammen med dig. Jeg kan ikke være der sammen med dig. Rom 3,21-31 Hvad fortæller Paulus her, og hvordan bliver disse tanker fremstillet i det, præsten fortalte? Selv om Paulus skrev til en særlig gruppe om et særligt emne, så er hans pointe relevant for alle, jøder som hedninger. I dag, for os som Syvende Dags Adventister, som tror på lovens evige gyldighed, er det særlig vigtigt. Den retfærdighed, som frelser os, den retfærdighed, vi som syndere behøver til at dække os som en klædedragt, er en retfærdighed, som er blevet åbenbaret uden lov. Med andre ord er det Jesu retfærdighed, hans livs retfærdighed, den retfærdighed, som giver os forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen er i ham, den findes i ham, ikke i os selv eller i lydighed mod loven, og denne forløsning bliver vores ved tro. Til eftertanke Hvad har været din erfaring med at overholde loven? Har du nogen sinde følt, at dine bedste anstrengelser med hensyn til lydighed fik dig til at fremstå rigtig over for Gud? Hvilke følger har dit svar? 9

11 ONSDAG 30. MARTS 2011 Klæder skaber folk En forfatter skrev en novelle om et par småforbrydere, der planlagde et røveri. Planen var, at den ene af dem skulle klædes ud som betjent og stå foran stedet, hvor røveriet skulle ske. På den måde var der ingen, der ville fatte mistanke, mens hans kammerat udførte selve røveriet. Men historien ender med, at han, der var klædt ud som betjent, fangede og anholdt sin kammerat. Klædt som betjent, begyndte han at handle som betjent! Denne historie giver en pointe, som er relevant for vores emne. Ja, ved tro bliver vi dækket af Kristi retfærdighed, hans retfærdigheds klædning, som den kaldes. Vi er nu født på ny og har et nyt liv i Kristus. Der er ingen tvivl om, at vores liv vil afspejle den klædning, vi bærer. Ved at modtage Kristi retfærdigheds klædning har vi overgivet os 100%, så han kan indarbejde sine karakteregenskaber i vores liv. Vi bliver totalt retfærdiggjort ved nåde på et øjeblik, men vi modtager også en styrke til at adlyde, som efterhånden bliver en del af os som et livslangt værk. Hvorfor skulle vi bede om mere? Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. (Fil 4,13). Det betyder om ikke andet styrke til at lyde hans lov. Rom 6,1-13 Hvad siger disse tekster om, hvilket liv vi skal leve, efter at vi nu er blevet dækket, iklædt Jesu retfærdighed? Paulus er meget klar om den radikale, livsforandrende påvirkning, som vil ske hos den, som er blevet korsfæstet med Jesus. Læg mærke til billedet med liv og død her; der er ikke nogen mellemvej. Vores gamle person, personen i dette snavsede tøj, er død; en ny person er født, som er klædt i Jesu retfærdighed, en retfærdighed, der er tydelig, så at vi kan leve et nyt liv. Dette nye betyder, at vi ikke længere lader synden regere i os. Vi har fået mange løfter om sejr; spørgsmålet er, om vi vil tage dem til os? Til eftertanke Hvilke dele af dit liv åbenbarer din virkelige vandring med Gud? Hvilke områder har du kampe med? Hvordan kan du dagligt vælge at dø i selvet og leve det nye liv, som Kristus tilbyder os? 10

12 TORSDAG 31. MARTS 2011 Billig nåde og legalisme Gennem hele Bibelen lægger de inspirerede forfattere vægt på lydigheden. At tro, at det ikke betyder noget, hvad vi gør, så længe Kristus bor i vores hjerter, er en myte. Hvis Kristus virkelig bor i vores hjerte, vil gode gerninger uundgåeligt følge. Samtidig er det ikke mindre skæbnesvangert at tro, at vi kan blive frelst ved vores egne lydighedsgerninger. Paulus skrev en meget betydningsfuld liste over sit liv, sine bedrifter og sin stamtavle, inden han mødte Jesus: Han var omskåret på den ottende dag, han var efterkommer af Israel, han var farisæer, han havde et mål, og han sagde, at han var uden fejl. Snak om legalisme! Efter sin omvendelse kaldte han disse ting for skarn i sammenligning med at kende Kristus. Han vandt retfærdighed ved at tage imod Kristi retfærdighed, og han ønskede at blive som Kristus var. Fil 3,3-16 Hvordan udtrykker Paulus her den store sandhed om frelse ved tro, og hvad det betyder i den frelstes liv? Vi skal være nøjagtige, teologisk set, i forholdet mellem den tilregnede retfærdighed fra Kristus den retfærdighed, som retfærdiggør os og det værk, som Helligånden gør i os for at forandre os. Vi må aldrig skille dem ad i forbindelse med, hvad det betyder at være kristen. Vi skal have begge. At have den første uden den anden er som at have en mønt med kun en side. En sådan eksisterer ikke. Den forståelse, at lydighed kommer som en gave, holder os borte fra de to grøfter: Billig nåde og legalisme. For det første tror vi på, at det er vigtigt at være lydig, og for det andet vil vores lydighed ikke give os rettigheder, fordi vi har modtaget den som en gave. Vi er lige så afhængige af Kristus i at lyde loven og at blive helliggjort, som vi er af ham for at blive retfærdiggjort og tilgivet over for Gud. Gud er mere end villig, han er ivrig ikke kun for at retfærdiggøre os, men for at give os sejr over synden og selvet. Som altid afhænger det af vores vilje: Hvor villige er vi til at overgive selvet dagligt til ham, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død. (Fil 3,10). Til eftertanke Læs dagens afsnit igen. Hvor kan du se virkeligheden i menneskets frie vilje? Hvad mener Paulus i vers 16 med at blive i det spor, vi er kommet ind på? Hvilke valg skal du træffe for at blive i sporet? 11

13 FREDAG 1. APRIL 2011 Til videre studium Vejledning for menigheden, 1. bind, side (4T 88-89) Vejen til Kristus, side (SC 49-55) Evangeliets tjenere, side (GW 161) Loven fordrer retfærdighed et retfærdigt liv og en fuldkommen karakter, og dette kan mennesket ikke give. Det kan ikke opfylde kravene i Guds hellige lov. Men Kristus, der kom til jorden som menneske, levede et helligt liv og udviklede en fuldkommen karakter. Dette tilbyder han frit som gave til alle, der vil tage imod. Hans liv træder i stedet for menneskers liv. Således får de ved Guds overbærenhed tilgivelse for fortidens synder. Og foruden dette bliver mennesket ved Kristus helt gennemtrængt af Guds egenskaber. Han opbygger den menneskelige karakter, så den ligner den guddommelig karakter, en prægtig struktur af åndelig styrke og skønhed. Således opfyldes lovens retfærdighed i den troende ved Kristus. Gud ville vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. (Rom 3,26). (Jesu liv, side 556; DA 762). Til drøftelse 1. Læs igen citatet fra E. G. White i introduktionen. Skriv med dine egne ord, hvad hun siger. Sammenhold dine egne tanker med de andres i klassen. Hvad bliver de vigtigste punkter? 2. Når vi tager Kristi retfærdigheds klædedragt på os, vil vi forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed (2 Kor 3,18). Hvad betyder det at skue Herrens herlighed? 3. Igennem årene har kirkens medlemmer kæmpet med spørgsmålet om frelsevished. Hvordan skal vi forstå, hvad det betyder? Hvor finder vi denne vished? Hvordan kan billedsproget med retfærdighedens klædedragt, der væves på himlens væv uden en eneste menneskelig tråd hjælpe os til at forstå, hvorfra vores vished kommer? Hvordan kan vi vide, at vi ikke formaster os, hvis vi har denne vished? 4. Hvorfor er det så vigtigt at bevare en teologisk grænse mellem det, Kristus har gjort for os, ved at retfærdiggøre og tilgive os i det øjeblik, vi påberåber os det i tro, og så det, som han virker i os livet igennem? Hvilke farer kan opstå, hvis vi ikke holder denne skarpe adskillelse? 12

14 DIALOG TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 Oplæg til samtale Bryd isen Hvad nu, hvis hele dit liv blev bedømt efter dine værste øjeblikke? Det værste, du havde gjort, eller de mest selviske, onde tanker? Måske er det ikke noget, som et eneste menneske kender til. Men det er ikke mig længere. Jeg er en helt anden nu. Spørg mig hellere om den forældreløse dreng i Afrika, som jeg er sponsor for. Hvad med alle de andre ting, som du har gjort for at hjælpe dine venner, dit nærmiljø, din menighed? Alle disse år uden røg, uden druk, uden narko. Hele dit liv med trofast kirkegang, når alle dine venner og kammerater vendte kirken ryggen. Kan det ikke tælle noget, måske endda opveje de dårlige ting, du også har gjort? Uheldigvis kan det ikke det. Fra Guds synspunkt er de gode ting, som vi gør, faktisk ikke til at skelne fra de dårlige ting og bliver beskrevet i Bibelen som snavset tøj! Uddybende spørgsmål 1. Gud kunne se på enhver af os som et mislykket eksperiment; i stedet ofrer han sig selv for at give os noget, som vi ikke selv har eller nogen sinde kunne få. Hvad skal vores reaktion så være og hvorfor? 2. Hvad får kontrasten mellem vores ufuldkommenhed og Kristi fuldkomne godhed os til at føle? 3. Hvordan bliver vores længsel efter at få retfærdighedens dragt tilfredsstillet gennem Kristus og hvordan viser vi vores glæde over det? Kristendom i praksis Har du nogen sinde udeladt Gud fra dit liv uden at tænke særligt over det? Måske ønskede du noget, som ikke var foreneligt med Gud, men overbeviste dig selv om, at du kunne have både Gud og Eller måske forkastede eller afviste du Gud for noget, som i sig selv var godt, men som ikke kunne være din personlige frelser. Der vil uundgåeligt komme tider, hvor man skal evaluere sine valg og beslutte sig for, hvad der kan holde og er tillid værdig. Det er kun Gud, der kan klare denne prøve hver gang! 13

15 2 TIL SABBATTEN 9. APRIL 2011 Fra ophøjet til udstødt Ugens tekst Ugens introduktion Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig. (Ez 28,15). Denne uges vers er et af de mest dybe ord i hele Bibelen. Der er to væsentlige ord, som springer i øjnene: fuldkommen (udadlelig) og uret, med det sidste (uret) indeholdt i det første. Hvad det betyder, er, at indeholdt i begrebet om fuldkommenhed, at være fuldkommen selv i himlen! ligger også muligheden for uret. Hvordan kunne uret findes hos et væsen, som blev skabt fuldkomment, medmindre fuldkommenhed gav rum for det? Uret kunne ikke opstå hos en skabning, som var skabt fuldkommen, hvis ikke fuldkommen indbefattede muligheden til det, hvilket det helt klart gjorde. Det, denne tekst viser, er, at i Guds univers indbefatter tanken om fuldkommenhed også frihed, moralsk frihed, evnen til at vælge rigtigt og forkert. Hvis ikke, hvordan kunne mennesket så stadig være moralsk og frit? Et firma kan programmere software, som hindrer ansatte i at få tilgang til Internet-pornografi eller spil eller andre umoralske sider, og ingen ville kalde denne software for moralsk eller fri. Det, vi så har her, er et væsen, Lucifer, som er så højt ophøjet, at selv hans klædning, hans dragt bliver beskrevet specielt i Skriften, og alligevel misbruger han den frihed, som han har fået og falder væk fra Herren. Hvad kan vi lære af hans tragiske fejltrin? Tekster til ugen Joh 1,1-3 Kol 1,16-17 Ez 28, Mos 8,1-18 Es 14, Kor 11,14 14

16 SØNDAG 3. APRIL 2011 Alle tings skaber Vores Gud er skaberen. Joh 1,1-3 gør det klart, at intet var skabt før; dvs. at intet var til tidligere, men det kom kun til eksistens gennem Herrens gerning. En eller anden har stillet spørgsmålet: Hvorfor er der noget i stedet for intet? Det er måske det mest basale spørgsmål, som nogen sinde kan stilles. Læs Joh 1,1-3. Hvordan svarer det på spørgsmålet? Denne tanke er også interessant i lyset af det, der er kendt som Big Bang-teorien, som siger, at vores univers i stedet for at være evigt, som mange troede i middelalderen, faktisk kom i eksistens for milliarder af år siden. Hvad enten teorien er sand eller falsk, har mange set den som et bevis for en Gud, en skaber, fordi en mængde videnskab, meget fysik og mange matematiske ligninger var nødvendige for at Big Bang nogen sinde kunne have fundet sted. Og som en videnskabsmand sagde: Hvem åndede ild ind i ligningerne? Vi kender svaret, ikke? Videnskaben spekulerer nu også på, om der er uendeligt store dele af universet, som vi ikke kan se, som er fyldt med mørk masse og mørk energi. Om ikke andet, så fortæller det os, at vi er meget begrænsede i vores syn på, hvad der reelt er derude. Kol 1,16-17 Til eftertanke Hvad ellers og hvem ellers har Gud skabt, som for det meste ligger ud over, hvad vi kan se til dagligt? Hvad kan vi lære af dette om, hvor ydmyge vi skal være i forhold til vores viden om realiteterne? Læg også mærke til, at i disse vers blev tingene ikke bare skabt af Gud, men også til ham. Hvad kan det betyde? Hvordan skal vi forstå det? Hvad skal det betyde for os at vide, at vi også er skabt til ham? 15

17 MANDAG 4. APRIL 2011 Et smukt og fuldkomment væsen Blandt alt det, som blev skabt af Gud, blandt det, som engang ikke eksisterede, men som kom til eksistens, var hele engleskaren. Den øverste blandt skaren var det skabte væsen, der er kendt som Lucifer, hvis fald bliver gengivet i Ez 28 i lignelse af kongen af Tyrus. Ez 28,12-19 Hvilken beskrivelse gives der her af Lucifer? Hvilken dragt havde han, og hvad kunne den repræsentere? Esajas beskriver Lucifer som strålende morgenstjerne (Es 14,12) og gengiver, hvordan Gud havde skabt ham i den fuldkomne skikkelse. Hos Ez 28,12 siger Gud om ham: Du var seglet på fuldkommenhed. Morgenstjerne henviser til planeten Venus, når den skinnede i uovertruffen stråleglans som morgenstjernen. Forestil dig at bære en dragt, en klædning, som måske var lavet at rubiner, diamanter, topas, onyks, jaspis, safir, smaragd, krysolit og turkis sat fast på guld. Selv om vi forsøger at forestille os farverne på Lucifers klædning (rød, gul, grøn, azur, turkis, olivengrøn), vil vores jordiske syn af de himmelske juveler og de majestætiske farver aldrig lade os beundre klædningen som englene kunne. Som et himmelsk væsen smykket med en sådan glans og med den højeste stilling blandt dem, havde Lucifer både respekt og beundring fra alle de andre engle. Englene ønskede at gøre det, de fik befaling om. De reflekterede deres skabers skønhed og priste ham for deres privilegium at måtte leve i et paradis af ophøjet harmoni. Den stadige lovprisning af deres skaber inspirerede en uselvisk kærlighed til hinanden, og så længe dette var deres eneste ønske, levede de i et konstant, uforligneligt og kærligt miljø. I disse himmelske omgivelser regerede der harmoni, fuldkommenhed, kærlighed og beundring et billede, vi som mennesker næppe kan forestille os. 16 Til eftertanke Hvordan kunne vi efterligne de himmelske omgivelser med harmoni, fuldkommenhed og kærlighed i vores hjem, på vores arbejdsplads og i vores menighed? Tænk på forskellige måder, vores jordiske tilværelse bedre kunne genspejle Guds herlighed og hans kærlighed.

18 TIRSDAG 5. APRIL 2011 Et fuldkomment væsens fald Selv om det er vanskeligt for os med vores begrænsede forståelse af realiteterne at forestille os det, så må Lucifer have været en utrolig skabning at iagttage. Se igen på beskrivelsen af ham i Ez 28: Visdom, skønhed, klædedragten med alle disse majestætiske sten. Han må virkelig have været noget! Hvis vi omhyggeligt ser i Ez 28,13, vil vi lægge mærke til et interessant punkt. Efter at have beskrevet alle disse dyrebare juveler, som var hans klædning, siger teksten, at de blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. Lucifers dragt, hans klædning, afspejlede ganske enkelt hans ophøjede stilling. Som vi vil komme til at se gennem dette kvartal, kan tøjet åbenbare en stor del af vores status og position. Derfor hvis klædedragt siger noget så siger den her, at Lucifer var en ophøjet og elsket skabning, med magt og indflydelse. Ez 28,17 Hvad var det iflg. teksten, som var medvirkende til, at Lucifer faldt? Hvad skal vi selv lære af det? Paradokset i alt dette er, at hvor vidunderlig Lucifers klædning end var, hvor smuk han selv var, hvor vis han var hvor kom det så alt sammen fra? Hvad som helst Lucifer havde, hvad han end kunne, hvor smuk hans klædning end var, så var det alt sammen kun fra Gud. Vi har at gøre med et skabt væsen: Hans klædedragt, hans skønhed, hans visdom var alt sammen fra Gud. Uden Herren ville han ikke have haft noget eller været noget. Og på en eller anden måde glemte et væsen, som levede nærmest Gud, dette vigtige punkt. 5 Mos 8,1-18 Til eftertanke Hvilket princip findes her, som afspejler, hvad der skete for Lucifer? Hvor let er det ikke, når der er fremgang og rigdom, at glemme hvor afhængige vi er af Herren for alting. Hvilke daglige og praktiske ting kan vi gøre for at undgå at falde i den fælde at se på vores smukke klædedragt vores visdom, vores succes, vores fremgang, i hvilken form disse kommer og netop glemme hvor afhængige, vi er af Herren for det alt sammen? 17

19 ONSDAG 6. APRIL 2011 Ønsket om at være Gud du var på det hellige gudebjerg, du vandrede blandt funklende sten. (Ez 28,14). Ezekiel brugte billedsprog for at illustrere Guds regering eller selve himlen. Da Ezekiel beskrev Lucifer på Guds bjerg, viste hans ord den høje stilling, som Gud gav til dette skabte væsen og de privilegier, som han havde fået. Andre stedet i Bibelen har oplevelser på et bjerg stor betydning. Det var fx tilfældet med Moses, der steg op på et bjerg for at møde Gud (2 Mos 19,20), og da Jesus og hans tre disciple var på bjerget og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem (Matt 17,1-2). I verset øverst bruger profeten Ezekiel igen symboler for at vise Guds nærvær: Funklende sten. Herren viste sig for Moses, Aron og de andre ledere på denne måde: og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safirer, så rent og klart som himlen selv. (2 Mos 24,10). Trods alle sine privilegier tillod Lucifer forkerte tanker at komme ind og fæstne sig i sindet, tanker, som til sidst førte til handlinger og til hans oprør og ruin. Es 14,12-14 En anden beskrivelse af Lucifers fald. Hvilke principper er i spil her, og hvad kan vi selv lære midt i vores egne fristelser og kampe? Oldtidens romere troede, at når en hersker døde, blev han til en gud, hvilket forklarer Vespasians sidste ord: Åh, nej, jeg tror, jeg er ved at blive gud! Fristelsen til at spille Gud kan blive mere skjult, end de fleste af os er klar over. Når vi dømmer menneskers motiver, når vi tiltager os rettigheder, som ikke tilkommer os, når vi søger at kontrollere andre på måder, som er upassende spiller vi så ikke Gud på vores egen måde? 18 Til eftertanke Tænk mere over de skjulte måder, hvor vi alle er i fare for at sætte os selv i Guds rolle. Hvordan har du selv gjort det samme? Hvad er i virkeligheden den eneste kur mod dette farlige, men ofte skjulte bedrag?

20 TORSDAG 7. APRIL 2011 Satan på jorden Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. (2 Kor 11,14). Som vi alle ved, så havde Satans fald indflydelse på ikke alene himlen, men også på jorden, og hans fald og oprør i himlen kan ses her på jorden i det, vi kalder Den store strid. Den er virkelig, den er bitter, og den involverer os alle. Åb 12,7-12 Hvad handler denne tekst om, og hvilke advarsler og på samme tid håb kan vi få her? Heldigvis ved vi, hvordan det vil ende på grund af korset og det, som Kristus fuldførte for os der. Sejren er sikret for alle, som er dækket af Kristi fuldkomne klædning. Derfor arbejder Satan omhyggeligt for at prøve at holde så mange som muligt borte fra at finde den frelsende retfærdighed, som kan sikre dem en plads i evigheden. Læs 2 Kor 11,14 igen og læg nøje mærke til, i hvilken sammenhæng Paulus skriver det. Hvilket vigtigt budskab skal vi hente i denne tekst? Satan arbejder på forskellige måder for at bedrage os, at vende os bort fra et frelsende forhold i Kristus, og han er ikke bange for at bruge andre bekendende kristne til at gøre det. Faktisk er dette ofte den mest effektive strategi. Åndelig fare lurer overalt omkring os (1 Pet 5,8). Det er vigtigt for os at huske på, at vi har at gøre med en slagen fjende: Djævelen har tabt, hans undergang er sikker, hans regering vil slutte. Dog kan vi ikke selv kæmpe mod ham og vinde. Vores eneste håb og styrke findes i den eneste, som allerede har vundet over ham, og det er Jesus. Hans sejr er vores, så længe vi påberåber os den i tro og lydighed. Til eftertanke Hvor er de underfundige måder, som Djævelen langsomt, men sikkert, skridt for skridt, kan bruge for at undergrave vores tro, hvis vi ikke er omhyggelige? Hvilke daglige valg skal vi træffe for at være sikre på, at han ikke har heldet med sig? 19

Kristendommens søjler

Kristendommens søjler Kristendommens søjler 1 - Troen 2 Der er kun én Gud 2 Fælles udgangspunkt for kristne, jøder og muslimer 2 Kristnes tro på én Gud 2 Hvad er et menneske? 3 Hvad mener kristne med ordet nåde? 4 Jesus Kristus

Læs mere

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor

Bøn frem for alt. Oddvar Søvik. Credo Forlag København 2007. Til minde om mor Bøn frem for alt Jeg formaner da først af alt til bønner og anråbelser, forbønner og taksigelse for alle mennesker (1 Tim 2,1). Bøn frem for alt Oddvar Søvik Til minde om mor Credo Forlag København 2007

Læs mere

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150

EVANGELIET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE OG ET. Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 EVANGELIET OG ET UDBYTTERIGT LIV ELEVENS HÆFTE Religion 150 Udarbejdet af Kirkens Uddannelsessystem Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages

Læs mere

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn

DAVID G. BENNER. At åbne sig for Gud. Lectio divina som ramme for et liv i bøn DAVID G. BENNER At åbne sig for Gud Lectio divina som ramme for et liv i bøn 5 Indhold Introduktion: Forvandlende åbenhed over for Gud 7 1. Mere end du kan forestille dig 11 2. Forberedelse til det guddommelige

Læs mere

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel

Kristus vor Frelser. Jesu fødsel Kristus vor Frelser Jesu fødsel Jesus fremstilles i templet Vismændenes besøg Flugten til Ægypten Jesu barndom Dage med kamp og strid Dåben Fristelsen Virksomheden begynder Jesus underviser folket Sabbatshelligholdelse

Læs mere

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion

Apostlene og loven. Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Ugens vers. Introduktion 11 TIL SABBATTEN 14. JUNI 2014 Apostlene og loven Ugens vers Introduktion Så er loven da hellig og budet helligt og retfærdigt og godt. (Rom 7,12). Hvorfor argumenterer så mange kristne imod loven, når

Læs mere

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17

Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7. Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12. Hold dig nær til Jehova SIDE 17 1 5. JANUAR 201 3 34567 STUDIEARTIKLER 25. FEBRUAR 3. MARTS Vær modig Jehova er med dig! SIDE 7 SANGE: 60, 23 4.-10. MARTS Lad intet føre dig væk fra Jehova SIDE 12 SANGE: 106, 51 11.-17. MARTS Hold dig

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7

Vidnesbyrd for menigheden - bind 1 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Testimonies for The Church volume one by Ellen G White Spirit of prophecy vol 2 page 7 Værket består af nyoversatte dele og uddrag fra allerede oversatte bøger hovedsaligt "Vejledning for menigheden bd1".

Læs mere

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG

BØNNEGUIDE TIL 14 DAGE MED BØN FOR AALBORG "EN BY PÅ VEJ, EN BØNNEGUIDE TIL 14 DAGES BØN FOR AALBORG er den syvende publikation fra Aalborg Præstenetværk. Visionen bag er at kalde byens kristne og kirker til bøn for byen ved starten af det nye

Læs mere

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse.

SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. SE PÅ ISRAEL LÆR OM GUD 6 oplæg til samtaler over en åben Bibel. Udarbejdet af Jens Lomborg, lagt på www.joffi.dk med tilladelse. Indledning Hvorfor overhovedet lave et bibelstudie om Israel? Se på Israel,

Læs mere

Vanskelige bibelsteder (1. del)

Vanskelige bibelsteder (1. del) Vanskelige bibelsteder (1. del) Livets Kildes hæfteserie Nr. 37 8. årgang August 2009 Hvis du ønsker flere eksemplarer af dette eller andre af vore hæfter, skriv da blot til vor adresse: Livets Kilde,

Læs mere

E. G. White DEN STORE STRID

E. G. White DEN STORE STRID E. G. White DEN STORE STRID 1 Oversat fra The Great Controversy ISBN 87-990923-0-1 Kristen Informationstjeneste Solberg, 3522 Bjoneroa, Norge www. Endtime.net Kontaktperson i Danmark: Frode Andersen Ørslevklostervej

Læs mere

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!«

Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. »Kom og se!« Statistik»Følg mig!« »Kom og se!« Kom og Se Kristendommens tilstand vores opgave. Gud elsker Nexø og han elsker Bornholm og han længes efter at flere mennesker vil gengælde denne kærlighed ved at tro og følge ham. Stenen blev rullet væk

Læs mere

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred.

GLADE JUL. bud om ham, som i. hvad for Gud er kønt, Det er. Glade jul, dengang Herren i. han har Himmerigs dør oplukt, himmelsk fred. GLADE JUL Glade jul, dejlige jul! Engle dale ned i skjul; hid de flyve med paradisgrønt, hvor de se, hvad for Gud er kønt, lønlig iblandt os de gå. Julefryd, evige fryd, hellig Det er sang med himmelsk

Læs mere

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger

Guds Harpe. Afgørende Beviser for at. En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Guds Harpe Afgørende Beviser for at Millioner af nulevende Mennesker aldrig skal dø En Lærebog i Bibelkundskab, særlig beregnet til Brug for Begyndere; med talrige Spørgsmaal og Skrifthenvisninger Af J.

Læs mere

Tidsskrift for åndsvidenskab

Tidsskrift for åndsvidenskab Nummer 4 - December 2012-30. årgang Tidsskrift for åndsvidenskab Tidens længsel I alle menneskers hjerte er der en længsel efter kærlighed, fred og lykke. I alle nationer er ønsket om international forening.

Læs mere

Steen Bonde: Ud af skammen

Steen Bonde: Ud af skammen Steen Bonde: Ud af skammen Som jeg beskrev i kapitlet Skam, er både skyld og skam særdeles relevante størrelser i forbindelse med at have en kronisk sygdom eller et handicap. Selvom begreberne er almenmenneskelige,

Læs mere

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?]

Den sunde indre undren. Religion og tro i et barns perspektiv. af Jakob H. Heidelberg [?] Den sunde indre undren Religion og tro i et barns perspektiv af Jakob H. Heidelberg [?] INDHOLDSFORTEGNELSE Den sunde indre undren... 3 Evner og ansvar hænger sammen... 3 Hvorfor kun nogle udvalgte få?...

Læs mere

VEJEN TIL INDRE FRED

VEJEN TIL INDRE FRED VEJEN TIL INDRE FRED Freds Pilgrim VEJEN TIL INDRE FRED Harmoniske principper for menneskelivet VISDOMS BØGERNE Sankt Ansgars Forlag Freds Pilgrim: Vejen til indre Fred Harmoniske principper for menneskelivet.

Læs mere

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10

Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5. Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 cellehåndbog indholdsfortegnelse Forord... 4 Skywalks Eksistensgrundlag... 5 Skywalks trosgrundlag... 7 Cellegruppernes formål... 10 Cellegruppelederen... 12 Cellegruppeaftenerne... 15 Facilitering...

Læs mere

Vidnesbyrd for menigheden bind 6

Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Vidnesbyrd for menigheden bind 6 Ellen G. White Copyright 2014 Ellen G. White Estate, Inc. Information about this Book Overview This ebook is provided by the Ellen G. White Estate. It is included in the

Læs mere

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED

Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Mit fundament: Principper, færdigheder og vaner SELVHJULPENHED Week 3 Udgivet af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige Salt Lake City, Utah 2014, 2015 Intellectual Reserve, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ

DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ 1 DE MENTALE LOVE MÅDEN SINDET FUNGERER PÅ af Barbara Berger (Copyright Barbara Berger 2000/2009) 2 Indhold Introduktion 3 De Mentale Love / Måden sindet fungerer på - Loven om at tanker opstår 4 - Loven

Læs mere

Fra ører til fødder. Ugens vers

Fra ører til fødder. Ugens vers 2 TIL SABBATTEN 10. JANUAR 2015 Fra ører til fødder Ugens vers Introduktion Giv agt på den vej, du går, du skal styre hele din færden; bøj ikke af til højre eller venstre, hold din fod fra det onde! (Ordsp

Læs mere

Hvad er mariologi? Jakob Munck

Hvad er mariologi? Jakob Munck Hvad er mariologi? Jakob Munck - 2 - HVAD ER MARIOLOGI? *** INDLEDNING... - 4 - *** HVAD ER MARIOLOGI?... - 6 - *** MARIA OG DE STORE RELIGIONER... - 15 - *** HVIS MARIA VAR STATSMINISTER!... - 21 - ***

Læs mere

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud?

1. DECEMBER 2013. Har vi brug for Gud? 1. DECEMBER 2013 34567 Har vi brug for Gud? 34567 Vol. 134, No. 23 Semimonthly DANISH DETTE BLAD, Vagttarnet, ærer Jehova Gud, universets Hersker. Det trøster folk med den gode nyhedomatgudshimmelskerige

Læs mere

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen

tema voksne børn og deres forældre Faderkærlighed Fem forældretyper Fra usund relation til gensidig respekt Nummer 2 2011 Bagagen fra barndommen tema Nummer 2 2011 voksne børn og deres forældre Bagagen fra barndommen Fra usund relation til gensidig respekt Om at give og modtage Faderkærlighed Fem forældretyper Hvordan gør vi det så? Når ungerne

Læs mere

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp

I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66. Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80. Vi magiveagtp 15. AUGUST 2013 34567 STUDIEARTIKLER 30. SEPTEMBER 6. OKTOBER I er blevet helliget SIDE 3 SANGE: 125, 66 7.-13. OKTOBER Lad aldrig dit hjerte rase mod Jehova SIDE 10 SANGE: 119, 80 14.-20. OKTOBER Vi magiveagtp

Læs mere

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson.

Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Skændselen over den højtidelige forsamling. Dette budskab er en prædiken fra Time Square Kirken, og den blev optaget der. Prædikant er pastor David Wilkerson. Jeg er bange for, at budskabet, jeg vil bringe

Læs mere