BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "BIBEL STUDIUM. Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt"

Transkript

1 BIBEL STUDIUM Nådens klædning 2 Bibelske billeder af klædedragt

2 1. 2. KVARTAL BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN Emne Forfatter Nådens klædning Bibelske billeder af klædedragt Generalkonferensens sabbatsskolekomité DE DANSKE SYVENDE DAGS ADVENTISTERS SABBATSSKOLER 2011 Dansk Bogforlag, Nærum ISBN ISSN

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Solnedgangstider... 3 Andagtsvers... 4 Indledning april 9. april 16. april 23. april 30. april 7. maj 14. maj 21. maj 28. maj 4. juni 11. juni 18. juni 25. juni 1. På den himmelske væv Fra ophøjet til udstødt Uskyldighedens klædedragt Kjortlen med de mange farver Præstens nådedragt Elias og Elisas kappe I dine vingers skygge En festdragt Et stykke brænde fra ilden Den fortabte søns nye klæder Bryllupsklædningen Flere symboler fra klædedragter Klædt i Kristus Fokus på Missionen Kort ORIGINAL UDGIVER Adventistkirken, sabbatsskoleafdelingen LAYOUT Birgitte Bohsen, Bente Skov-Hansen OVERSÆTTELSE AF LEKTIER Viggo Jørgensen OVERSÆTTELSE AF MISSIONSBERETNINGER Walder Hartmann 2 KORREKTUR Ida Christensen TRYK Strandbygaard Grafisk

4 SOLNEDGANGSTIDER April Maj Juni København Ringsted Odense Vejle Århus Herning Hjørring Tejn Tórshavn 3

5 ANDAGTSVERS April 1. Es 52,7 2. ApG 1,4 3. Joh 14,16 4. Joh 14,26 5. ApG 1,8 6. Joh 16,7 7. Gal 3,14 8. ApG 1,14 9. Ef 4,8 10. ApG 2,4 11. ApG 7, Joh 3, ApG 5, Joh 3, Luk 11, Tim 1, ApG 4, Hebr 5,9 19. Hebr 7, ApG 2, Hebr 2,3 22. Åb 5,9 23. ApG 3, Matt 18,3 25. Ez 18, Rom 12,2 27. Jer 17, Mos 36, Es 1, Es 28,16 Maj 1. ApG 4,11 2. Kol 1,18 3. Joh 14, Joh 3,5 5. Kol 1,27 6. Kol 2,10 7. Ordsp 12,22 8. Luk 6,45 9. Ordsp 3,3 10. Kol 3,9 11. Ef 4, Ef 4, Sal 19, ApG 5, Jer 7, Jak 1, Sl 111, Jak 2, Es 48, Åb 22, Mark 8, Tim 3, Matt 24, Matt 10, Rom 8, Matt 5, Åb 2, Es 48, Dom 31,8 30. Sl 23, Mos 15,13 Juni 1. Sl 119, Joh 16,13 3. Sl 25,5 4. Jer 2,13 5. Dom 8,11 6. Jer 17,5 7. Hebr 3,12 8. Luk 21, Kor 10, Es 55,7 11. Ez 33, Es 5,8 13. Luk 12, Klages 5, Tim 6, Joh 2, Ef 5,5 18. Sl 126, Kor 9,6 20. Gal 6, Gal 5, Jak 5, Matt 25, Dan 12,3 25. Joh 3, Hebr 11,6 27. Rom 5, Joh 5,4 29. Joh 20, Tim 1,12 4

6 INDLEDNING NOGET STØRRE END SIG SELV Vi bliver oversvømmet af symboler. Vores sprog og vores tanker er symboler, som repræsenterer ting, der er noget andet end sig selv. Bogstaverne i ordet hund er ikke en hund eller en hvilken som helst hund. De er bare symboler, sammensat af typer på en side, skabt af bogstaver og lyde, som uanset deres konstruktion aldrig kan blive til det, de står for. Ordet hund, på ethvert sprog og enhver skrift, repræsenterer noget større end sig selv. Sprog, kultur, samfund, politik praktisk talt alt kommer til os filtreret gennem symboler: Flag, ikoner, billeder, ordspil, sætninger, kunst, poesi, skulpturer, dans, arkitektur, ritualer, skikke. Og deres betydning skifter ofte fra sted til sted. Derfor betyder mange ting mere end det, de er i sig selv. Måske er det derfor, Bibelen også har mange symboler. Allerede i Bibelens 2. kapitel gjorde Gud den syvende dag til et symbol på alt det, der var sket indtil da de seks dages skaberværk. Det første løfte om frelse for den faldne slægt blev vist gennem symboler: Afkom, hoved, hæl (1 Mos 3,15), som henviser til en virkelighed, som er meget større end afkom, hoved og hæl. Da Gud sagde til morderen Kain, at din brors blod råber til mig fra jorden, talte Herren selv i symboler. Gennem hele Bibelen er der symboler præsentationer af ting og tanker, som er større, end de selv er regnbuen efter syndfloden, Josefs drømme, de tre engle i Åbenbaringens bog, hele tabernakeltjenesten i den gamle pagt, brødet og vinen i nadveren. Alt sammen peger hen mod nogle realiteter og sandheder, som ligger ud over symbolerne. Og hvad med alle de lignelser, som Jesus fortalte? Det mistede får; den rige mand og Lazarus; bryllupsfesten; de ti brudepiger. Det er alt sammen symboler på nogle ting, som kun har meget lidt eller intet at gøre med selve symbolerne. (Kristus kom for at frelse en falden slægt ikke for at lede efter nogle forsvundne husdyr!) Dette kvartals lektier fokuserer på bibelske symboler af en helt særlig slags: Klædedragtens billedsprog. Vi vil betragte den klædedragt, som mennesker i Bibelen bar, og hvad den betød, og hvilke sandheder den symboliserede, hvilke ting, den viste hen til og hvilke lærdomme, vi kan få derfra. Fra den enestående strålende klædning, som Lucifer havde i himlen, til de snavsede laser, som vores egen retfærdighed er, fra fåreskindet, som Adam og Eva fik i Paradiset, til lysets klædning bruger Bibelen klædedragten og dens billedsprog til at skildre sandheder om synd, stolthed, retfærdighed, frelse, retfærdiggørelse, opstandelse og evigt liv i Kristus. Vi er naturligvis ikke det, vi har på; men det, vi har på, kan sige meget om, hvem vi er. På den måde er det som med alle symboler: Klædedragt kan pege på større ting end sig selv. 5

7 1 TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 På den himmelske væv Ugens tekst Ugens introduktion Lykkelige de, hvis overtrædelser er tilgivet, og hvis synder er blevet skjult. (Rom 4,7). Kristus er synderens stedfortræder og garant. Han har adlydt loven i synderens sted, for at synderen kan tro på ham og vokse op til ham i alle ting til at blive et fuldvoksent menneske i Kristus Jesus og være fuldkommen i ham. Kristus har gjort soning for synd, og han har båret al dens vanære, skyld og straf; og alligevel har han mens han bar synden skaffet en evig retfærdighed, så at den troende er pletfri for Gud. Den tid kommer, hvor der spørges: Hvem har en anklage at lægge på Guds udvalgte? og svaret vil være: Det er Kristus, der er død, ja, han er opstået igen! Han, som har retfærdighedens pletfrie klædedragt, vævet på himlens væv, hvor der ikke er en tråd, som syndige mennesker kan gøre krav på, står ved Guds højre hånd for at give sine troende børn sin fuldkomne retfærdigheds klædning på. De, som er frelst i Guds rige, vil ikke have noget, som de kan rose sig af; lovsangen og herligheden vil flyde tilbage til Gud, frelsens giver. (E.G. White, The Youth s Instructor, Dec. 6, 1894). Læg mærke til billedsproget: En retfærdighedens klædedragt, en pletfri retfærdighedens klædedragt, vævet på himlens væv og ikke en tråd fra syndige mennesker er sat ind nogen steder. Hvilket vidunderligt billede af Jesu retfærdighed, den retfærdighed, som dækker alle og enhver, som til sidst vil blive frelst ind i hans rige. Tekster til ugen Es 64 Rom 3,21-31 Rom 4,1-7 Rom 6,1-13 Fil 3,3-16 6

8 SØNDAG 27. MARTS 2011 At se i spejlet Tre politibiler standsede en bilist og tvang hende ind til siden. De nærmede sig hendes bil med trukne pistoler. Kvinden var rædselsslagen, da hun stod ud af bilen med hænderne oppe. Hvad har jeg gjort? spurgte hun med skælvende stemme. De bad om at se kørekort og registreringsattest, men efter et øjeblik kunne de alle slappe af og pistolerne var tilbage i hylstrene. Undskyld, sagde hun. Men hvad har jeg gjort forkert? Hvorfor er jeg blevet stoppet? Nå, sagde den ene betjent. Vi så, at du kørte helt vildt, og at du sendte uskønne fagter efter andre bilister. Var det derfor, I standsede mig og kom med pistolerne fremme? Nej, frue, svarede betjenten, der var bare det, at der bag på bilen var kristne symboler, og så antog vi, at bilen var stjålet! Denne historie (som vi medgiver, er lidt tåbelig) illustrerer en trist pointe: Det er ikke alle kristne, eller dem, der bekender Kristus, der lever op til de høje standarder, som deres tro kalder dem til. Nogle gør det bedre end andre, men vi kommer alle til kort. Hvilken kristen kan kigge sig i spejlet og se ansigtet af en, som fuldkomment reflekterer Jesu karakter? Hvilken kristen hvor trofast han end er kan påberåbe sig nogen form for egen retfærdighed? Hvilken kristen, der ser sig i spejlet, er ikke rædselsslagen over det, som han ved, lurer under overfladen? Es 64 Hvilket budskab kommer frem her? Hvilket billede af klædedragt kommer frem her for at beskrive menneskets retfærdighed og hvad betyder det? Hvilket håb findes der også i kapitlet? Udtrykket snavset tøj betyder tøj, som er snavset til af menstruation. Hvilket stærkere billede kunne Bibelen give for at beskrive menneskets retfærdighed efter syndefaldet? Apostlen Paulus tager dette emne op i Rom 3, hvor han gør det klart, at både jøder og hedninger står i samme forhold over for Gud: Syndere, som har behov for guddommelig nåde. Es 64 kan ses som Det Gamle Testamentes forløber for Rom 3, der udpeger vores dilemma som syndere og alligevel ikke lader os tilbage uden håb. Til eftertanke Hvornår har du sidst taget et dybt kig ind i dig selv, dine tanker, dine inderste motiver og dine længsler? Hvad så du? Hvor afskrækkende var det? Hvad er dit eneste håb? 7

9 MANDAG 28. MARTS 2011 Tilskrevet retfærdighed Det ligger uden for enhver tvivl, at den ærlige kristne, som ser på sig selv i forhold til Guds retfærdighed, som den er åbenbaret i Kristus, vil se noget, der er ganske skræmmende. Der er ikke meget, der kan bruges som anbefaling for os selv over for Gud, vel? Faktisk er der slet ikke noget, intet andet end snavset tøj. Hvilket håb har vi så? Ja, vi har et stort håb, og den teologiske måde at udtrykke dette håb på er tilskrevet retfærdighed. Hvad betyder det? Det er ganske enkelt Jesu fuldkomne retfærdighed, den retfærdighed, som blev vævet på himlens væv og givet os ved tro. Tilskrevet retfærdighed betyder udskiftningen af vores syndige liv med hans syndfrie liv. Den tilregnes os, og den dækker os fuldstændigt. Gud ser på os, som om vi aldrig havde syndet, som om vi altid havde været fuldstændig lydige over for Guds love, som om vi var lige så hellige og retfærdige som Jesus selv. Rom 4,1-7 Hvordan viser Abrahams tillid til Gud en tilskrevet retfærdighed? Paulus sagde i vers 2, at hvis Abraham var retfærdiggjort af sine gerninger, kunne han være stolt. Men Abraham troede Gud, og derfor blev han regnet for retfærdig. Jesus indbyder os til at komme i enkel tro, syndere som vi er, og han vil give os sin fuldkomne klædedragt, den fuldkomne retfærdighed, som han skaffede os ved sit liv her i kødet. Det kaldes tilregnet retfærdighed, og det er den eneste løsning på det dilemma, som så tydeligt er beskrevet i Es 64 og Rom 3. Billedet er sådan her: Jesus river din gamle plettede klædning, dit snavsede tøj af, og svøber dig ind i sin egen fuldkomne retfærdighed, sin fuldkomne hellighed, sin fuldkomne lydighed mod loven. Han svøber dig ind i den, og så hvisker han i dit øre: Nu er du fuldkommen. Jeg har givet dig min egen fuldkommenhed. Bær denne klædning, og lad den aldrig glide fra dig! Til eftertanke Hvad er den største gave, du nogen sinde har fået af nogen? Hvad fik gaven dig til at føle, især hvis du ikke havde gjort noget for at fortjene den? Hvor langt mere taknemlige skal vi så ikke være for den retfærdigheds gave, som Jesus tilbyder os? 8

10 TIRSDAG 29. MARTS 2011 Uden loven Præsten stod foran sin menighed og fortalte: Jesus Kristus har ændret mit liv. Jeg er en fuldstændig ny og anderledes person end før. Efter at have været kristen i 25 år er der en sandhed, som erfaringen har lært mig en erfaring afgjort og bevidnet af Guds ord og det er denne: Hvis jeg til sidst bliver frelst, hvis jeg holder ud til enden, som Jesus sagde, og jeg kommer ind i Guds evige rige, så er der ikke den mindste tvivl i mit sind om, at det kun vil ske, fordi jeg er dækket af Kristi retfærdigheds klædning, en retfærdighed, som er vævet på himlens væv, og at den dækker mig fuldstændigt. Jeg kan overvinde synd og gennem Guds nåde har jeg haft mange sejre; jeg kan overvinde svagheder i min karakter, og det har jeg gjort gennem Guds nåde; jeg kan lære at elske mennesker af alle slags, selv mine fjender, og ved Guds nåde lærer jeg det. Når alt det er sagt, ved jeg, at intet af dette på langt nær er godt nok. Hvis jeg ikke er dækket af Jesu retfærdighed, en retfærdighed, som tilskrives mig ved tro, uden hensyn til min lydighed over for loven, så kan du ved afslutningen af de 1000 år stå og vinke ned til mig fra Den Hellige Stads mure, fordi jeg ved, at så vil jeg ikke være der sammen med dig. Jeg kan ikke være der sammen med dig. Rom 3,21-31 Hvad fortæller Paulus her, og hvordan bliver disse tanker fremstillet i det, præsten fortalte? Selv om Paulus skrev til en særlig gruppe om et særligt emne, så er hans pointe relevant for alle, jøder som hedninger. I dag, for os som Syvende Dags Adventister, som tror på lovens evige gyldighed, er det særlig vigtigt. Den retfærdighed, som frelser os, den retfærdighed, vi som syndere behøver til at dække os som en klædedragt, er en retfærdighed, som er blevet åbenbaret uden lov. Med andre ord er det Jesu retfærdighed, hans livs retfærdighed, den retfærdighed, som giver os forløsningen i Kristus Jesus. Forløsningen er i ham, den findes i ham, ikke i os selv eller i lydighed mod loven, og denne forløsning bliver vores ved tro. Til eftertanke Hvad har været din erfaring med at overholde loven? Har du nogen sinde følt, at dine bedste anstrengelser med hensyn til lydighed fik dig til at fremstå rigtig over for Gud? Hvilke følger har dit svar? 9

11 ONSDAG 30. MARTS 2011 Klæder skaber folk En forfatter skrev en novelle om et par småforbrydere, der planlagde et røveri. Planen var, at den ene af dem skulle klædes ud som betjent og stå foran stedet, hvor røveriet skulle ske. På den måde var der ingen, der ville fatte mistanke, mens hans kammerat udførte selve røveriet. Men historien ender med, at han, der var klædt ud som betjent, fangede og anholdt sin kammerat. Klædt som betjent, begyndte han at handle som betjent! Denne historie giver en pointe, som er relevant for vores emne. Ja, ved tro bliver vi dækket af Kristi retfærdighed, hans retfærdigheds klædning, som den kaldes. Vi er nu født på ny og har et nyt liv i Kristus. Der er ingen tvivl om, at vores liv vil afspejle den klædning, vi bærer. Ved at modtage Kristi retfærdigheds klædning har vi overgivet os 100%, så han kan indarbejde sine karakteregenskaber i vores liv. Vi bliver totalt retfærdiggjort ved nåde på et øjeblik, men vi modtager også en styrke til at adlyde, som efterhånden bliver en del af os som et livslangt værk. Hvorfor skulle vi bede om mere? Alt formår jeg i ham, som giver mig kraft. (Fil 4,13). Det betyder om ikke andet styrke til at lyde hans lov. Rom 6,1-13 Hvad siger disse tekster om, hvilket liv vi skal leve, efter at vi nu er blevet dækket, iklædt Jesu retfærdighed? Paulus er meget klar om den radikale, livsforandrende påvirkning, som vil ske hos den, som er blevet korsfæstet med Jesus. Læg mærke til billedet med liv og død her; der er ikke nogen mellemvej. Vores gamle person, personen i dette snavsede tøj, er død; en ny person er født, som er klædt i Jesu retfærdighed, en retfærdighed, der er tydelig, så at vi kan leve et nyt liv. Dette nye betyder, at vi ikke længere lader synden regere i os. Vi har fået mange løfter om sejr; spørgsmålet er, om vi vil tage dem til os? Til eftertanke Hvilke dele af dit liv åbenbarer din virkelige vandring med Gud? Hvilke områder har du kampe med? Hvordan kan du dagligt vælge at dø i selvet og leve det nye liv, som Kristus tilbyder os? 10

12 TORSDAG 31. MARTS 2011 Billig nåde og legalisme Gennem hele Bibelen lægger de inspirerede forfattere vægt på lydigheden. At tro, at det ikke betyder noget, hvad vi gør, så længe Kristus bor i vores hjerter, er en myte. Hvis Kristus virkelig bor i vores hjerte, vil gode gerninger uundgåeligt følge. Samtidig er det ikke mindre skæbnesvangert at tro, at vi kan blive frelst ved vores egne lydighedsgerninger. Paulus skrev en meget betydningsfuld liste over sit liv, sine bedrifter og sin stamtavle, inden han mødte Jesus: Han var omskåret på den ottende dag, han var efterkommer af Israel, han var farisæer, han havde et mål, og han sagde, at han var uden fejl. Snak om legalisme! Efter sin omvendelse kaldte han disse ting for skarn i sammenligning med at kende Kristus. Han vandt retfærdighed ved at tage imod Kristi retfærdighed, og han ønskede at blive som Kristus var. Fil 3,3-16 Hvordan udtrykker Paulus her den store sandhed om frelse ved tro, og hvad det betyder i den frelstes liv? Vi skal være nøjagtige, teologisk set, i forholdet mellem den tilregnede retfærdighed fra Kristus den retfærdighed, som retfærdiggør os og det værk, som Helligånden gør i os for at forandre os. Vi må aldrig skille dem ad i forbindelse med, hvad det betyder at være kristen. Vi skal have begge. At have den første uden den anden er som at have en mønt med kun en side. En sådan eksisterer ikke. Den forståelse, at lydighed kommer som en gave, holder os borte fra de to grøfter: Billig nåde og legalisme. For det første tror vi på, at det er vigtigt at være lydig, og for det andet vil vores lydighed ikke give os rettigheder, fordi vi har modtaget den som en gave. Vi er lige så afhængige af Kristus i at lyde loven og at blive helliggjort, som vi er af ham for at blive retfærdiggjort og tilgivet over for Gud. Gud er mere end villig, han er ivrig ikke kun for at retfærdiggøre os, men for at give os sejr over synden og selvet. Som altid afhænger det af vores vilje: Hvor villige er vi til at overgive selvet dagligt til ham, for at jeg kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham, så jeg får skikkelse af hans død. (Fil 3,10). Til eftertanke Læs dagens afsnit igen. Hvor kan du se virkeligheden i menneskets frie vilje? Hvad mener Paulus i vers 16 med at blive i det spor, vi er kommet ind på? Hvilke valg skal du træffe for at blive i sporet? 11

13 FREDAG 1. APRIL 2011 Til videre studium Vejledning for menigheden, 1. bind, side (4T 88-89) Vejen til Kristus, side (SC 49-55) Evangeliets tjenere, side (GW 161) Loven fordrer retfærdighed et retfærdigt liv og en fuldkommen karakter, og dette kan mennesket ikke give. Det kan ikke opfylde kravene i Guds hellige lov. Men Kristus, der kom til jorden som menneske, levede et helligt liv og udviklede en fuldkommen karakter. Dette tilbyder han frit som gave til alle, der vil tage imod. Hans liv træder i stedet for menneskers liv. Således får de ved Guds overbærenhed tilgivelse for fortidens synder. Og foruden dette bliver mennesket ved Kristus helt gennemtrængt af Guds egenskaber. Han opbygger den menneskelige karakter, så den ligner den guddommelig karakter, en prægtig struktur af åndelig styrke og skønhed. Således opfyldes lovens retfærdighed i den troende ved Kristus. Gud ville vise sin retfærdighed, så han selv er retfærdig og gør den retfærdig, som tror på Jesus. (Rom 3,26). (Jesu liv, side 556; DA 762). Til drøftelse 1. Læs igen citatet fra E. G. White i introduktionen. Skriv med dine egne ord, hvad hun siger. Sammenhold dine egne tanker med de andres i klassen. Hvad bliver de vigtigste punkter? 2. Når vi tager Kristi retfærdigheds klædedragt på os, vil vi forvandles efter det billede, vi skuer, fra herlighed til herlighed (2 Kor 3,18). Hvad betyder det at skue Herrens herlighed? 3. Igennem årene har kirkens medlemmer kæmpet med spørgsmålet om frelsevished. Hvordan skal vi forstå, hvad det betyder? Hvor finder vi denne vished? Hvordan kan billedsproget med retfærdighedens klædedragt, der væves på himlens væv uden en eneste menneskelig tråd hjælpe os til at forstå, hvorfra vores vished kommer? Hvordan kan vi vide, at vi ikke formaster os, hvis vi har denne vished? 4. Hvorfor er det så vigtigt at bevare en teologisk grænse mellem det, Kristus har gjort for os, ved at retfærdiggøre og tilgive os i det øjeblik, vi påberåber os det i tro, og så det, som han virker i os livet igennem? Hvilke farer kan opstå, hvis vi ikke holder denne skarpe adskillelse? 12

14 DIALOG TIL SABBATTEN 2. APRIL 2011 Oplæg til samtale Bryd isen Hvad nu, hvis hele dit liv blev bedømt efter dine værste øjeblikke? Det værste, du havde gjort, eller de mest selviske, onde tanker? Måske er det ikke noget, som et eneste menneske kender til. Men det er ikke mig længere. Jeg er en helt anden nu. Spørg mig hellere om den forældreløse dreng i Afrika, som jeg er sponsor for. Hvad med alle de andre ting, som du har gjort for at hjælpe dine venner, dit nærmiljø, din menighed? Alle disse år uden røg, uden druk, uden narko. Hele dit liv med trofast kirkegang, når alle dine venner og kammerater vendte kirken ryggen. Kan det ikke tælle noget, måske endda opveje de dårlige ting, du også har gjort? Uheldigvis kan det ikke det. Fra Guds synspunkt er de gode ting, som vi gør, faktisk ikke til at skelne fra de dårlige ting og bliver beskrevet i Bibelen som snavset tøj! Uddybende spørgsmål 1. Gud kunne se på enhver af os som et mislykket eksperiment; i stedet ofrer han sig selv for at give os noget, som vi ikke selv har eller nogen sinde kunne få. Hvad skal vores reaktion så være og hvorfor? 2. Hvad får kontrasten mellem vores ufuldkommenhed og Kristi fuldkomne godhed os til at føle? 3. Hvordan bliver vores længsel efter at få retfærdighedens dragt tilfredsstillet gennem Kristus og hvordan viser vi vores glæde over det? Kristendom i praksis Har du nogen sinde udeladt Gud fra dit liv uden at tænke særligt over det? Måske ønskede du noget, som ikke var foreneligt med Gud, men overbeviste dig selv om, at du kunne have både Gud og Eller måske forkastede eller afviste du Gud for noget, som i sig selv var godt, men som ikke kunne være din personlige frelser. Der vil uundgåeligt komme tider, hvor man skal evaluere sine valg og beslutte sig for, hvad der kan holde og er tillid værdig. Det er kun Gud, der kan klare denne prøve hver gang! 13

15 2 TIL SABBATTEN 9. APRIL 2011 Fra ophøjet til udstødt Ugens tekst Ugens introduktion Du var udadlelig i din færd, fra den dag du blev skabt, til der blev fundet uret hos dig. (Ez 28,15). Denne uges vers er et af de mest dybe ord i hele Bibelen. Der er to væsentlige ord, som springer i øjnene: fuldkommen (udadlelig) og uret, med det sidste (uret) indeholdt i det første. Hvad det betyder, er, at indeholdt i begrebet om fuldkommenhed, at være fuldkommen selv i himlen! ligger også muligheden for uret. Hvordan kunne uret findes hos et væsen, som blev skabt fuldkomment, medmindre fuldkommenhed gav rum for det? Uret kunne ikke opstå hos en skabning, som var skabt fuldkommen, hvis ikke fuldkommen indbefattede muligheden til det, hvilket det helt klart gjorde. Det, denne tekst viser, er, at i Guds univers indbefatter tanken om fuldkommenhed også frihed, moralsk frihed, evnen til at vælge rigtigt og forkert. Hvis ikke, hvordan kunne mennesket så stadig være moralsk og frit? Et firma kan programmere software, som hindrer ansatte i at få tilgang til Internet-pornografi eller spil eller andre umoralske sider, og ingen ville kalde denne software for moralsk eller fri. Det, vi så har her, er et væsen, Lucifer, som er så højt ophøjet, at selv hans klædning, hans dragt bliver beskrevet specielt i Skriften, og alligevel misbruger han den frihed, som han har fået og falder væk fra Herren. Hvad kan vi lære af hans tragiske fejltrin? Tekster til ugen Joh 1,1-3 Kol 1,16-17 Ez 28, Mos 8,1-18 Es 14, Kor 11,14 14

16 SØNDAG 3. APRIL 2011 Alle tings skaber Vores Gud er skaberen. Joh 1,1-3 gør det klart, at intet var skabt før; dvs. at intet var til tidligere, men det kom kun til eksistens gennem Herrens gerning. En eller anden har stillet spørgsmålet: Hvorfor er der noget i stedet for intet? Det er måske det mest basale spørgsmål, som nogen sinde kan stilles. Læs Joh 1,1-3. Hvordan svarer det på spørgsmålet? Denne tanke er også interessant i lyset af det, der er kendt som Big Bang-teorien, som siger, at vores univers i stedet for at være evigt, som mange troede i middelalderen, faktisk kom i eksistens for milliarder af år siden. Hvad enten teorien er sand eller falsk, har mange set den som et bevis for en Gud, en skaber, fordi en mængde videnskab, meget fysik og mange matematiske ligninger var nødvendige for at Big Bang nogen sinde kunne have fundet sted. Og som en videnskabsmand sagde: Hvem åndede ild ind i ligningerne? Vi kender svaret, ikke? Videnskaben spekulerer nu også på, om der er uendeligt store dele af universet, som vi ikke kan se, som er fyldt med mørk masse og mørk energi. Om ikke andet, så fortæller det os, at vi er meget begrænsede i vores syn på, hvad der reelt er derude. Kol 1,16-17 Til eftertanke Hvad ellers og hvem ellers har Gud skabt, som for det meste ligger ud over, hvad vi kan se til dagligt? Hvad kan vi lære af dette om, hvor ydmyge vi skal være i forhold til vores viden om realiteterne? Læg også mærke til, at i disse vers blev tingene ikke bare skabt af Gud, men også til ham. Hvad kan det betyde? Hvordan skal vi forstå det? Hvad skal det betyde for os at vide, at vi også er skabt til ham? 15

17 MANDAG 4. APRIL 2011 Et smukt og fuldkomment væsen Blandt alt det, som blev skabt af Gud, blandt det, som engang ikke eksisterede, men som kom til eksistens, var hele engleskaren. Den øverste blandt skaren var det skabte væsen, der er kendt som Lucifer, hvis fald bliver gengivet i Ez 28 i lignelse af kongen af Tyrus. Ez 28,12-19 Hvilken beskrivelse gives der her af Lucifer? Hvilken dragt havde han, og hvad kunne den repræsentere? Esajas beskriver Lucifer som strålende morgenstjerne (Es 14,12) og gengiver, hvordan Gud havde skabt ham i den fuldkomne skikkelse. Hos Ez 28,12 siger Gud om ham: Du var seglet på fuldkommenhed. Morgenstjerne henviser til planeten Venus, når den skinnede i uovertruffen stråleglans som morgenstjernen. Forestil dig at bære en dragt, en klædning, som måske var lavet at rubiner, diamanter, topas, onyks, jaspis, safir, smaragd, krysolit og turkis sat fast på guld. Selv om vi forsøger at forestille os farverne på Lucifers klædning (rød, gul, grøn, azur, turkis, olivengrøn), vil vores jordiske syn af de himmelske juveler og de majestætiske farver aldrig lade os beundre klædningen som englene kunne. Som et himmelsk væsen smykket med en sådan glans og med den højeste stilling blandt dem, havde Lucifer både respekt og beundring fra alle de andre engle. Englene ønskede at gøre det, de fik befaling om. De reflekterede deres skabers skønhed og priste ham for deres privilegium at måtte leve i et paradis af ophøjet harmoni. Den stadige lovprisning af deres skaber inspirerede en uselvisk kærlighed til hinanden, og så længe dette var deres eneste ønske, levede de i et konstant, uforligneligt og kærligt miljø. I disse himmelske omgivelser regerede der harmoni, fuldkommenhed, kærlighed og beundring et billede, vi som mennesker næppe kan forestille os. 16 Til eftertanke Hvordan kunne vi efterligne de himmelske omgivelser med harmoni, fuldkommenhed og kærlighed i vores hjem, på vores arbejdsplads og i vores menighed? Tænk på forskellige måder, vores jordiske tilværelse bedre kunne genspejle Guds herlighed og hans kærlighed.

18 TIRSDAG 5. APRIL 2011 Et fuldkomment væsens fald Selv om det er vanskeligt for os med vores begrænsede forståelse af realiteterne at forestille os det, så må Lucifer have været en utrolig skabning at iagttage. Se igen på beskrivelsen af ham i Ez 28: Visdom, skønhed, klædedragten med alle disse majestætiske sten. Han må virkelig have været noget! Hvis vi omhyggeligt ser i Ez 28,13, vil vi lægge mærke til et interessant punkt. Efter at have beskrevet alle disse dyrebare juveler, som var hans klædning, siger teksten, at de blev anbragt på dig, den dag du blev skabt. Lucifers dragt, hans klædning, afspejlede ganske enkelt hans ophøjede stilling. Som vi vil komme til at se gennem dette kvartal, kan tøjet åbenbare en stor del af vores status og position. Derfor hvis klædedragt siger noget så siger den her, at Lucifer var en ophøjet og elsket skabning, med magt og indflydelse. Ez 28,17 Hvad var det iflg. teksten, som var medvirkende til, at Lucifer faldt? Hvad skal vi selv lære af det? Paradokset i alt dette er, at hvor vidunderlig Lucifers klædning end var, hvor smuk han selv var, hvor vis han var hvor kom det så alt sammen fra? Hvad som helst Lucifer havde, hvad han end kunne, hvor smuk hans klædning end var, så var det alt sammen kun fra Gud. Vi har at gøre med et skabt væsen: Hans klædedragt, hans skønhed, hans visdom var alt sammen fra Gud. Uden Herren ville han ikke have haft noget eller været noget. Og på en eller anden måde glemte et væsen, som levede nærmest Gud, dette vigtige punkt. 5 Mos 8,1-18 Til eftertanke Hvilket princip findes her, som afspejler, hvad der skete for Lucifer? Hvor let er det ikke, når der er fremgang og rigdom, at glemme hvor afhængige vi er af Herren for alting. Hvilke daglige og praktiske ting kan vi gøre for at undgå at falde i den fælde at se på vores smukke klædedragt vores visdom, vores succes, vores fremgang, i hvilken form disse kommer og netop glemme hvor afhængige, vi er af Herren for det alt sammen? 17

19 ONSDAG 6. APRIL 2011 Ønsket om at være Gud du var på det hellige gudebjerg, du vandrede blandt funklende sten. (Ez 28,14). Ezekiel brugte billedsprog for at illustrere Guds regering eller selve himlen. Da Ezekiel beskrev Lucifer på Guds bjerg, viste hans ord den høje stilling, som Gud gav til dette skabte væsen og de privilegier, som han havde fået. Andre stedet i Bibelen har oplevelser på et bjerg stor betydning. Det var fx tilfældet med Moses, der steg op på et bjerg for at møde Gud (2 Mos 19,20), og da Jesus og hans tre disciple var på bjerget og Jesus blev forvandlet for øjnene af dem (Matt 17,1-2). I verset øverst bruger profeten Ezekiel igen symboler for at vise Guds nærvær: Funklende sten. Herren viste sig for Moses, Aron og de andre ledere på denne måde: og de så Israels Gud. Under hans fødder var der som et flisegulv af safirer, så rent og klart som himlen selv. (2 Mos 24,10). Trods alle sine privilegier tillod Lucifer forkerte tanker at komme ind og fæstne sig i sindet, tanker, som til sidst førte til handlinger og til hans oprør og ruin. Es 14,12-14 En anden beskrivelse af Lucifers fald. Hvilke principper er i spil her, og hvad kan vi selv lære midt i vores egne fristelser og kampe? Oldtidens romere troede, at når en hersker døde, blev han til en gud, hvilket forklarer Vespasians sidste ord: Åh, nej, jeg tror, jeg er ved at blive gud! Fristelsen til at spille Gud kan blive mere skjult, end de fleste af os er klar over. Når vi dømmer menneskers motiver, når vi tiltager os rettigheder, som ikke tilkommer os, når vi søger at kontrollere andre på måder, som er upassende spiller vi så ikke Gud på vores egen måde? 18 Til eftertanke Tænk mere over de skjulte måder, hvor vi alle er i fare for at sætte os selv i Guds rolle. Hvordan har du selv gjort det samme? Hvad er i virkeligheden den eneste kur mod dette farlige, men ofte skjulte bedrag?

20 TORSDAG 7. APRIL 2011 Satan på jorden Og det er intet under. Satan selv giver sig jo ud for at være lysets engel. (2 Kor 11,14). Som vi alle ved, så havde Satans fald indflydelse på ikke alene himlen, men også på jorden, og hans fald og oprør i himlen kan ses her på jorden i det, vi kalder Den store strid. Den er virkelig, den er bitter, og den involverer os alle. Åb 12,7-12 Hvad handler denne tekst om, og hvilke advarsler og på samme tid håb kan vi få her? Heldigvis ved vi, hvordan det vil ende på grund af korset og det, som Kristus fuldførte for os der. Sejren er sikret for alle, som er dækket af Kristi fuldkomne klædning. Derfor arbejder Satan omhyggeligt for at prøve at holde så mange som muligt borte fra at finde den frelsende retfærdighed, som kan sikre dem en plads i evigheden. Læs 2 Kor 11,14 igen og læg nøje mærke til, i hvilken sammenhæng Paulus skriver det. Hvilket vigtigt budskab skal vi hente i denne tekst? Satan arbejder på forskellige måder for at bedrage os, at vende os bort fra et frelsende forhold i Kristus, og han er ikke bange for at bruge andre bekendende kristne til at gøre det. Faktisk er dette ofte den mest effektive strategi. Åndelig fare lurer overalt omkring os (1 Pet 5,8). Det er vigtigt for os at huske på, at vi har at gøre med en slagen fjende: Djævelen har tabt, hans undergang er sikker, hans regering vil slutte. Dog kan vi ikke selv kæmpe mod ham og vinde. Vores eneste håb og styrke findes i den eneste, som allerede har vundet over ham, og det er Jesus. Hans sejr er vores, så længe vi påberåber os den i tro og lydighed. Til eftertanke Hvor er de underfundige måder, som Djævelen langsomt, men sikkert, skridt for skridt, kan bruge for at undergrave vores tro, hvis vi ikke er omhyggelige? Hvilke daglige valg skal vi træffe for at være sikre på, at han ikke har heldet med sig? 19

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN

STUDIUM BIBEL. Kristus og 2hans lov ISSN ISBN ISSN 1603-6905 ISBN 978 87 7532 566 5 BIBEL STUDIUM Kristus og 2hans lov April Maj Juni 2014 1. 2. KVARTAL 2007 2014 BIBELSTUDIUM FOR SABBATSSKOLEN 2. kvartal Forfatter Kristus og hans lov Keith Burton

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37

Den, der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort 5 Mos. 30, 19-20 Joh. 6, 37 Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Joh. 6, 35 Jeg er livets brød. Den, som kommer til mig, skal ikke sulte, og den, der

Læs mere

#2 Hvorfor du behøver en frelser

#2 Hvorfor du behøver en frelser #2 Hvorfor du behøver en frelser I vores sidste lektie så vi, at Gud tilbyder os fred gennem Jesus Kristus. Men hvordan fungerer det helt præcist? Hvorfor måtte Jesus dø for os? Og hvad betød det for hele

Læs mere

#13 Hvordan ondskaben blev til

#13 Hvordan ondskaben blev til #13 Hvordan ondskaben blev til Ordet Satan bliver nævnt 53 gange i Bibelen. På hebræisk betyder ordet modstander eller fjende. Ordet djævel bliver nævnt 60 gange i Det Nye Testamente. Ordet betyder bogstaveligt

Læs mere

Jobs løser. Ugens vers

Jobs løser. Ugens vers 12 Jobs løser TIL SABBATTEN 17. DECEMBER 2016 Ugens vers Indledning Men det var vore sygdomme, han tog, det var vore lidelser, han bar; og vi regnede ham for en, der var ramt, slået og plaget af Gud (Es

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Mandag d. 2. marts 2015 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus Kristus,

Læs mere

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød

2. pinsedag 16. maj Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset. Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Kl. 11.00 Fælles friluftsgudstjeneste ved Spejder huset Salmer: 290, 289; 335, 725 (sangblad) Tema: Livets brød Evangelium: Joh. 6,44-51 Pinsedag kom Helligånden over apostlene, og Peter holdt en brandtale.

Læs mere

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus

Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Tro og bekendelse Bibeltime af: Finn Wellejus Rom.10.10: Thi med hjertet tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Rom.10.4: Thi Kristus er lovens ophør, så retfærdighed gives enhver,

Læs mere

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal.

Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække. Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal. 1 Grindsted Kirke Søndag d. 3. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 4. søndag efter påske, Joh 16,5-15. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud Dåb: DDS 448: Fyldt af

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen

Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Prædiken til seksagesima søndag d. 31/1 2016. Lemvig Bykirke kl. 10.30, Herning Bykirke 15.30 v/ Brian Christensen Tekst: Es 45,5-12;1. kor 1,18-25; Mark 4,26-32 Og Jesus sagde:»med Guds rige er det ligesom

Læs mere

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk

KRISTENT PÆDAGOGISK INSTITUT Materiale knyttet til Katekismus Updated Hentet fra www.katekismusprojekt.dk Hvordan forstå Trosbekendelsen? Af Carsten Hjorth Pedersen Som en hjælp til at forstå, hvad der menes med teksten i Katekismus Updated, gives her nogle forklaringer. I hvert afsnit citeres først teksten

Læs mere

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning

Begravelse. I. Længere form Vejledende ordning Begravelse Der anføres i det følgende to begravelsesordninger: en længere og en kortere. Begge kan anvendes ved jordfæstelse og ved bisættelse (brænding). Ordningerne er vejledende, men jordpåkastelsen

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 20. maj 2013 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 20: Jeg ser dit kunstværk,

Læs mere

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16.

Lindvig Osmundsen Side Prædiken til 4.s.e. påske Prædiken til 4. søndag efter påske Tekst: Johs. 16,5-16. Lindvig Osmundsen Side 1 14-05-2017 Prædiken til 4. søndag efter påske 2017. Tekst: Johs. 16,5-16. En tro, der er frembragt under tvang, giver ikke noget godt resultat. Sådan siger professor Erik A. Nielsen

Læs mere

2. påskedag 6. april 2015

2. påskedag 6. april 2015 Kl. 9.00 Burkal Kirke Tema: På vej med Jesus Salmer: 234, 222; 245, 217 Evangelium: Luk. 24,13-35 Det Gamle Testamente er en lukket bog for mange kristne. Det er en del af Bibelen som de ikke kender og

Læs mere

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus?

Oversigt over temaer. 1. Lær hinanden at kende. 2. En Gud derude. 3. Gud hernede. 4. Hvorfor kom Jesus? Oversigt over temaer 1. Lær hinanden at kende Målet med denne samling er at have det sjovt og lære hinanden at kende. For at både du og teenagerne skal få mest muligt ud af tiden med Teentro er det vigtigt,

Læs mere

Hvem var Jesus? Lektion 8

Hvem var Jesus? Lektion 8 Lektion 8 Hvem var Jesus? Vi fortsætter med at se på de tilnavne og beskrivelser, der er af Jesus. I lektion 7 så vi, at han kaldes Messias eller Kristus, og at han kaldes Guds søn. Nu skal vi se på, hvad

Læs mere

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9

Frelse og fortabelse. Hvad forestiller vi os? Lektion 9 Lektion 9 Frelse og fortabelse De fleste forbinder dommedag, med en kosmisk katastrofe. Men hvad er dommedag egentlig? Er der mennesker, der går fortabt, eller bliver alle frelst? Hvad betyder frelse?

Læs mere

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017

18. søndag efter trinitatis 15. oktober 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Det største bud Salmer: 731, 16, 374; 54, 668 Evangelium: Matt. 22,34-46 I den sidste tid inden Jesu lidelse og død, hører vi i evangelierne hvordan de jødiske ledere hele

Læs mere

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens

At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens At forsage er at sige nej eller at afvise noget. Når vi forsager djævelen, siger vi dermed nej til alt det onde vi siger fra over for verdens ondskab, selvom vi godt ved, at den findes. Djævelen er Guds

Læs mere

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13).

Helligåndens arbejde. Ugens vers. Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). 12 TIL SABBATTEN 25. MARTS 2017 Helligåndens arbejde Ugens vers Introduktion Håbets Gud fylde jer med al glæde og fred i troen, så at I bliver rige i håbet ved Helligåndens kraft! (Rom 15,13). Ved afslutningen

Læs mere

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG

UGE 3: GUDS FOLK. Scene 1 Pagten Fortællingen bygger på 1Mos 11-18, 22, 26-50 & 2Mos 1 FORBEREDELSE FORTÆLLING & DIALOG UGE 3: GUDS FOLK FORBEREDELSE Det store billede Det er her vi skal hen hovedpunkterne som denne samling skal få til at stå tydeligt frem. Vores identitet som Guds familie. Gud valgte sit folk af ren og

Læs mere

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion

Kristi død og loven. Ugens vers. Introduktion 6 TIL SABBATTEN 10. MAJ 2014 Kristi død og loven Ugens vers Introduktion Så er også I, mine brødre, gjort døde for loven ved Kristi legeme, for at I skal tilhøre en anden, ham der er opstået fra de døde,

Læs mere

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække

Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 8. februar 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til seksagesima søndag, Mark 4,1-20. 1. tekstrække Salmer DDS 12: Min sjæl, du Herren love Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17,

Bruger Side Prædiken til 6.s.e.påske Prædiken til 6.s.e.påske 2016 Tekst: Johs. 17, Bruger Side 1 08-05-2016 Tekst: Johs. 17, 20-26. Dette er en usædvanlig og helt speciel tekst, som vi lige har hørt. Et medhør ind i Guds eget lønkammer. Gud Fader og Gud søn taler sammen. Vi kalder kap

Læs mere

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække

Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Mandag d. 25. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 2. pinsedag, Joh 3,16-21. 1. tekstrække Salmer DDS 291: Du, som går ud fra den levende Gud DDS 305: Kom, Gud Helligånd,

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!!

Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej?! Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24!! Hvilken vej vælger jeg at gå? Guds vej? Eller min vej? Seks bibeltimer over Matt. 7:13-14 og Luk. 13:23-24 Der er en vid port fulgt af en bred vej, og så er der en snæver port fulgt af en trang vej Introduktion

Læs mere

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28).

Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Tirsdag d. 1. marts 2016 Salme DDS nr. 373: Herre, jeg vil gerne tjene Jesus siger: Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile (Matt 11,28). Kære Jesus

Læs mere

Anden vidner sammen med vores egen and

Anden vidner sammen med vores egen and Anden vidner sammen med vores egen and Anden selv vidner sammen med vor egen and om at vi er Guds børn. ROM. 8:16. DET var søndag først pa formiddagen. For dem der var i Jerusalem, var det en særlig dag.

Læs mere

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos.

1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31. 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 1. Og Gud så alt, hvad han havde gjort, og se, det var såre godt. 1.Mos. 1,31 2. Herre. Jeg slipper dig ikke, før Du velsigner mig. 1.Mos. 32,27 3. Herren din Gud går selv med dig, han lader dig ikke i

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 6.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 6.s.e.trinitatis Tekst. Matt. 19,16-26. side 1 Prædiken til 6.s.e.trinitatis 2016. Tekst. Matt. 19,16-26. Et fint menneske mødte Jesus, men gik bedrøvet bort. Der var noget han ikke kunne slippe fri af. Men før vi skal se mere på den rige unge

Læs mere

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken.

død på korset for som en skrotsamler at samle alt og alle op, så intet og ingen bliver ladt tilbage eller i stikken. Gud, overbevis os om, at du er den, du er og lad din sandhed frigøre os, så vi bliver virkelig frie ved din elskede Søn, Jesus Kristus. Amen. Tekst: Joh 8.31-36 1 Reformatoren Martin Luther spurgte aldrig

Læs mere

Udviddet note til Troens fundament - del 1

Udviddet note til Troens fundament - del 1 Udviddet note til Troens fundament - del 1 Grundfæst dig selv i troen / menigheden må grundfæstes i troen! Kirken er ikke i show-business men i vores himmelske faders kingdom-business Man kan også definere

Læs mere

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør

Indhold. 7 1. samling: Bibelens røde tråd. 13 2. samling: Helligånden formidler. 20 3. samling: Shhh! Gud taler. 26 4. samling: Nåde-leverandør Indhold 5 Forord 6 Vejledning 7 1. samling: Bibelens røde tråd 13 2. samling: Helligånden formidler 20 3. samling: Shhh! Gud taler 26 4. samling: Nåde-leverandør 32 5. samling: Lev i Bibelen 39 6. samling:

Læs mere

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56.

Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015.docx. Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Bruger Side 1 03-04-2015 Prædiken til Langfredag 2015. Tekst: Markus 27, 31-56. Opstandelsen lyser på langfredag, det var den korsfæstede som opstod. I lyset fra påskemorgen får langfredag sin betydning.

Læs mere

Studie. Kristi liv, død & opstandelse

Studie. Kristi liv, død & opstandelse Studie 9 Kristi liv, død & opstandelse 51 Åbningshistorie Napoléon Bonaparte sagde engang: Jeg kender mennesker; og jeg siger jer, Jesus Kristus er ikke noget almindeligt menneske. Mellem ham og enhver

Læs mere

Hvad mener I om Mormons Bog?

Hvad mener I om Mormons Bog? Ældste Bruce R. McConkie, De tolv apostles Kvorum Hvad mener I om Mormons Bog? Oprettet: 12. september 2007 To præster fra en af de største og mest indflydelsesrige protestantiske retninger kom til en

Læs mere

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015

1. søndag efter trinitatis 7. juni 2015 Kl. 9.00 Kl. 10.00 Ravsted Kirke Burkal Kirke (kirkekaffe) Tema: Barmhjertighed Salmer: 745, 696; 692, 372 722, 494, 685; 614, 671 Evangelium: Luk. 16,19-31 Gudsfrygt belønnes, og ugudelighed får sin straf.

Læs mere

"I begyndelsen var ordet," begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os:

I begyndelsen var ordet, begynder Johannesevangeliet. Det er vigtigt for Johannes at gribe tilbage til begyndelsen og på den måde sige til os: Prædiken til 18. søndag efter trinitatis, 25/9 2016 Vor Frue Kirke Københavns Domkirke Stine Munch Da evangelisten Johannes vil fortælle evangeliet om Jesus Kristus begynder han historien på samme måde

Læs mere

Bryllup med dåb i Otterup Kirke

Bryllup med dåb i Otterup Kirke Præludium hvorunder bruden føres ind i kirken. Bruden går til venstre. Bruden sætter sig nærmest alteret, brudgommen sidder overfor. Såfremt brudeparrets mødre sidder med oppe ved alteret, sidder de nærmest

Læs mere

Helligånden og et helligt liv

Helligånden og et helligt liv 6 TIL SABBATTEN 11. FEBRUAR 2017 Helligånden og et helligt liv Ugens vers Introduktion Fredens Gud hellige jer helt og holdent og bevare fuldt ud jeres ånd og sjæl og legeme lydefri ved vor Herre Jesu

Læs mere

Guds lov og Kristi lov

Guds lov og Kristi lov 8 TIL SABBATTEN 24. MAJ 2014 Guds lov og Kristi lov Ugens vers Introduktion Ugens tekster Hvis I holder mine bud, vil I blive i min kærlighed, ligesom jeg har holdt min faders bud og bliver i hans kærlighed.

Læs mere

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen.

Det er det kristne opstandelseshåb, at der i døden er opstandelse og liv i evigheden hos Gud i Himlen. Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirker den 3. november 2013 Kirkedag: Allehelgensdag/A Tekst: Matt 5,1-12 Salmer: SK & LL: 402 * 566 * 571 * 787 * 569 Langt de fleste af os, vil der en dag blive

Læs mere

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287

Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Gudstjeneste i Skævinge Kirke den 25. maj 2015 Kirkedag: 2. pinsedag/a Tekst: Joh 3,16-21 Salmer: SK: 289 * 331 * 490 * 491 * 298,3 * 287 Begyndelsen af evangeliet: Således elskede Gud verden, at han gav

Læs mere

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10

Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 1 Sidst søndag efter helligtrekonger, den 9. februar 2014 Vor Frue kirke kl. 10 Jesper Stange Tekst: Johs 12,23-33 Salmer: 749, 434, 383, 449v.1-3, 289, 319, 467, 192v.7, 673 Du soles sol fra Betlehem

Læs mere

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord

NÅDE. - et lille, men mægtigt ord NÅDE - et lille, men mægtigt ord NÅDE ét af de store ord i kristendommen Synd Gud den Almægtige Ondskab Smerte Gud som skaber Lidelse Djævelen Sandhed Forsagelse Helliggørelse Stolthed Skyld Dom Mission

Læs mere

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679

1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 1 1.søndag i fasten II. Sct. Pauls kirke 9. marts 2014 kl. 10.00. Salmer: 753/336/172/617//377/439/45/679 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, amen! Det er forår og faste. Og 1.

Læs mere

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen

Hvem heler Gud? lidelsens udfordring. v. Frank Risbjerg Kristensen Hvem heler Gud? lidelsens udfordring v. Frank Risbjerg Kristensen Gud er min hyrde, jeg er tryg I fredstider Når tilliden til Gud vælter Gud er min hyrde, jeg er tryg; Han sørger for mig nat og dag Han

Læs mere

Alle tings genoprettelse

Alle tings genoprettelse 1 TIL SABBATTEN 2. JULI 2016 Alle tings genoprettelse Ugens vers Indledning Gud skabte mennesket i sit billede; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem (1 Mos 1,27). Se dig omkring,

Læs mere

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571

20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 1 20. søndag efter trinitatis I. Sct. Pauls kirke 13. oktober 2013 kl. 10.00. Salmer: 754/434/303/385//175/439/571/475 Uddelingssalme: se ovenfor: 571 Åbningshilsen Også denne søndag følges højmessen og

Læs mere

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14.

Bruger Side Prædiken til 11.s.e.trinitatis Prædiken til 11. søndag efter trinitatis Tekst. Lukas 18,9-14. Bruger Side 1 27-08-2017 Prædiken til 11. søndag efter trinitatis 2017. Tekst. Lukas 18,9-14. Vi sammenligner os med hinanden. Måske går vi ikke ligefrem i Kirken og gør det, vi gå på de sociale medier.

Læs mere

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46

20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 20. søndag efter Trinitatis Es 5,1-7 Rom 11,25-32 Matt 21,28-46 Jesus fortæller i dagens evangelietekst to lignelser. I dem begge sigter han til folkets ledere: ypperstepræsterne, folkets ældste og farisæerne,

Læs mere

studie Studie Treenigheden

studie Studie Treenigheden studie Studie X 2 Treenigheden 14 Åbningshistorie Et amerikansk blad om skateboarding stillede nogle kendte skateboardere spørgsmålet: Tror du på Gud? Her er nogle af svarene: Ikke i den traditionelle

Læs mere

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække

Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække 1 Grindsted Kirke Søndag d. 2. marts 2014 kl. 9.30 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til fastelavns søndag, 2. tekstrække Salmer DDS 10: Alt hvad, som fuglevinger fik DDS 645: Stille er min sjæl til Gud FS3

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 12.s.e.trinitatis side 1. Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. side 1 Prædiken til 12. søndag efter trinitatis 2016 Tekst. Matt. 12,31-42. Hvor er det dejligt at man kan bruge ord, til at tale med. Hvor er det dejligt at man har ører så man kan høre hvad der bliver

Læs mere

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89

3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 1 3. søndag i advent II. Sct. Pauls kirke 15. december 2013 kl. 10.00. Salmer: 77/82/76/78//86/439/89/353 Uddelingssalme: se ovenfor: 89 Åbningshilsen + I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Læs mere

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup

Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Kyndelmisse 2014 Gettrup, Hurup Det er kyndelmisse. Det er den dag, hvor man i gamle dage, i den katolske kirkes tid, bragte sine stearinlys til kirken, for at få dem velsignet, sammen med kirkens lys.

Læs mere

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11.

1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1.s i Fasten d. 13.3.11. Matt.4,1-11. 1 Hvis der nogensinde har eksisteret et menneske, der har turdet kalde tingene ved rette navn, så er det Jesus. Han kaldte det onde for ondt. Satan for Satan. Det

Læs mere

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige

20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige 20. seftr Matt 22,1-14.Vigtigere end det vigtige Tonen er skarp i dag. Konflikten mellem Jødernes ledere og Jesus stiger i intensitet. Det er den sidste hektiske uge i Jerusalem. Jesus ved, hvordan det

Læs mere

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING

Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Luk 2,25-40, s.1 Prædiken af Morten Munch Julesøndag, 30/12-2012 Tekst: Luk 2,25-40 MENNESKETS OG TIDENS FORLØSNING Det uforløste menneske Simeon er en betagende, ældre herre, en lidt mystisk person unik

Læs mere

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn?

#16 Himmelen. 1. Hvad bliver vi, når vi tror på Jesus, som vores frelser? Joh 1, Hvad betyder det at være et Guds barn? #16 Himmelen Gud har lovet i sit ord, at himlen er helt virkelig. Han længes efter, at vi skal være sammen med ham for altid på dette fantastiske sted. Mange mennesker har forkerte forestillinger om himlen.

Læs mere

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som

Jeg tror, vi er rigtig mange, der har prøvet sådanne reaktionsmønstre på egen krop, enten som offer eller som Gudstjeneste i Skævinge & Lille Lyngby Kirke den 14. april 2017 Kirkedag: Langfredag/A Tekst: 1 Mos 22,1-18; Es 52,13-53,12; Mk 15,20-39 Salmer: SK: 195 * 189 * 191 * 188,1-2 * 192 LL: samme Nogle gange,

Læs mere

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet

Hebræerbrevet. kasperbergholt.dk/jesus. Hebræerbrevet Hebræerbrevet Agenda Indledning Skrifttolkning Opbygning 1,1-4: Indledning Hurtig gennemgang af 1,5-10,18 10,19-31: Det er nødvendigt at fastholde troens grundlag Opsummering Indledning Forfatter: ukendt

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke Lørdag d. 25. april 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 478: Vi kommer til din kirke, Gud DDS 260: Du satte dig

Læs mere

Trænger evangeliet til en opgradering?

Trænger evangeliet til en opgradering? Trænger evangeliet til en opgradering? Holdningen til evangeliet Træk, man gerne vil acceptere: Kirkens ritualer (Dåb, vielser, begravelser) Kirkens sociale engagement Kirkens omsorg for børn og ældre

Læs mere

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016

14. søndag efter trinitatis 28. august 2016 Kl. 9.00 Bjolderup Kirke 750, 41; 157, 483 Kl. 10.30 Burkal Kirke 749, 658, 60; 157, 70 Tema: Oprejsning Evangelium: Joh. 5,1-15 "Vil du være rask?" Ved en af jødernes fester kom Jesus til Jerusalem. Han

Læs mere

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed

menneskets identitet: skabt i Guds billede helt umiddelbart: en særlig værdighed Du gode Gud, jeg takker dig for livet, fordi jeg lever og er til i dag. Jeg rækker hånden ud mod livets gave og mod den kærlighed, der ligger bag. Du giver hele verden liv og ånde og holder gang i alle

Læs mere

Sønnen. Ugens vers. Introduktion

Sønnen. Ugens vers. Introduktion 2 Sønnen TIL SABBATTEN 12. JULI 2014 Ugens vers Introduktion For end ikke Menneskesønnen er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som løsesum for mange. (Mark 10,45). Efter

Læs mere

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59.

Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. 1 Sidste søndag efter helligtrekonger I. Sct. Pauls kirke 25. januar 2015 kl. 10.00. Salmer: 108/434/138/161//164/439/561/59. Åbningshilsen Med denne søndag er vi kommet til den sidste søndag efter helligtrekonger.

Læs mere

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10

Bededag 1. maj 2015. Tema: Omvendelse. Salmer: 496, 598, 313; 508, 512. Evangelium: Matt. 3,1-10 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Omvendelse Salmer: 496, 598, 313; 508, 512 Evangelium: Matt. 3,1-10 Store Bededag blev indført i 1686 for at slå mange forskellige bods- og bededage sammen til én dag. Meningen

Læs mere

Prædiken til 1. søndag i fasten

Prædiken til 1. søndag i fasten Prædiken til 1. søndag i fasten Salmer: DDS 432: Det lille litani erstatter indgangsbønnen DDS 336: Vor Gud han er så fast en borg DDS 698: Kain, hvor er din bror DDS 639: Når i den største nød vi stå

Læs mere

Trinitatis søndag 31. maj 2015

Trinitatis søndag 31. maj 2015 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: At komme ind i Guds rige Salmer: 723, 356, 416; 582, 6 Evangelium: Joh. 3,1-15 Mange har i tidens løb spekuleret på hvorfor Nikodemus kom til Jesus om natten. Nikodemus var

Læs mere

Adam og Jesus. Ugens vers

Adam og Jesus. Ugens vers 6 Adam og Jesus TIL SABBATTEN 11. NOVEMBER 2017 Ugens vers Introduktion Da vi nu er blevet gjort retfærdige af tro, har vi fred med Gud ved vor Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi i troen fået adgang til

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til Nytårsdag side 1. Prædiken til Nytårsdag Bording. Læsning. Lukas. 2,21. side 1 Prædiken til Nytårsdag 2017. Bording. Læsning. Lukas. 2,21. Godt nytår ønsker vi hinanden, og håber at det nye år bliver et godt år. For nogle år siden kaldte dronning Elisabeth året for anno horribilis.

Læs mere

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er

25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er 25. søndag efter trinitatis II I sommer blev Jægersborg kirke malet. Vi lukkede kirken og lod håndværkerene forvandle rummet, så det nu igen er strålende hvidt. Alt der kunne tages ned blev båret ud af

Læs mere

3. søndag efter påske

3. søndag efter påske 3. søndag efter påske Salmevalg 402: Den signede dag 318: Stiftet Guds søn har på jorden et åndeligt rige 379: Der er en vej som verden ikke kender 245: Opstandne Herre, du vil gå 752: Morgenstund har

Læs mere

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde

Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde Prædiken. 12.s.e.trin.A. 2015 Mark 7,31-37 Salmer: 403-309-160 413-424-11 Når vi hører sådan en øjenvidneskildring om en af Jesu underfulde helbredelser og skal overveje, hvad betydning den har for os

Læs mere

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække

Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække 1 Grindsted Kirke. Søndag d. 21. april 2013 kl. 19.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til 3. søndag efter påske, Joh 16,16-22. 1. tekstrække Salmer DDS 787: Du, som har tændt millioner af stjerner DDS 654:

Læs mere

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13

Konfirmandskriftord. Som en far er barmhjertig mod sine børn, er Herren barmhjertig mod dem, der frygter ham Sl. 103, 12-13 Konfirmandskriftord Så længe jorden står, skal såtid og høsttid, kulde og varme, sommer og vinter, dag og nat ikke ophøre. 1 Mos. 8, 22 Så vælg da livet, for at du og dine efterkommere må leve, og elsk

Læs mere

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327

5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 1 5. søndag efter trinitatis II. Sct. Pauls kirke 8. juli 2012 kl. 10.00. Salmer: 743/434/318/54//322/345 Uddelingssalme: 327 Åbningshilsen Det har været en særlig uge, i aftes frydede alle sportselskere

Læs mere

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab.

Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Skriftlæsning Præsten: Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes. Menigheden svarer: Gud være lovet for sit glædelige budskab. Præsten fortsætter: Den tredje dag var der bryllup i Kana i Galilæa,

Læs mere

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste.

2. Pinsedag. 13. juni Vestervig (Ashøje) Provstigudstjeneste. 2. Pinsedag. 13. juni 2011. Vestervig (Ashøje). 10.30. Provstigudstjeneste. Johs. 3,16-21: Thi således elskede Gud verden. Det er 2. pinsedag på Ashøje og i Jerusalem. Apostelen Peter er gået uden for

Læs mere

Studie. Den store strid

Studie. Den store strid Studie 3 Den store strid 20 Åbent spørgsmål Enten/eller Hvad er sandt af følgende udsagn: Min tro bestemmer mine handlinger eller Mine handlinger bestemmer min tro? Begrund dit svar. Kan du komme på eksempler

Læs mere

Hvordan Gud frelser os

Hvordan Gud frelser os #3 Hvordan Gud frelser os I vores sidste lektie lærte vi, at vi alle er syndere, der har behov for en frelser. Vi lærte, at vi aldrig af os selv kan leve op til den høje standard, som er nødvendig for

Læs mere

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29

Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Salmer: 17.1-8, (Dåb 448), 59, 582, 438, 477, 17.9-12 Tekster: 1 Mos 1,27-31, Hebr 5,1-10, Mark 9,14-29 Jeg synes der er to spørgsmål, der uvægerligt melder sig i forbindelse med evangeliet, vi lige har

Læs mere

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch

PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch PRÆDIKEN TIL 4. SØNDAG EFTER PÅSKE 2014 Stine Munch I dag er det med at holde tungen lige i munden og ørene stive. Teksten er en typisk Johannestekst, snørklet og svært forståeligt. I hvert fald sådan

Læs mere

i deres spil. tabte kampe.

i deres spil. tabte kampe. Fjerde søndag efter trinitatis 13.juli 2014. Domkirken 10: 743 Nu rinder solen op, 598 O Gud, 306 O Helligånd, 710 Kærlighed til fædrelandet, 752 Morgenstund, Nadver: 377 I Herrens udvalgte. Gråbrødre

Læs mere

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg

Stille bøn. I modet til at kunne sige fra. Stille bøn. I kærlighed og omsorg Tidebøn Du kan bede disse tidebønner alene eller sammen med andre. Er I flere sammen, anbefaler vi, at I beder bønnerne vekselvist. Hvor det ikke er direkte angivet, er princippet, at lederen læser de

Læs mere

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig

Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig 3 TIL SABBATTEN 15. OKTOBER 2016 Det er vel ikke uden grund, at Job er gudfrygtig Ugens vers Indledning Men han sagde til hende: Du taler som en kvinde uden forstand! Tager vi imod det gode fra Gud, må

Læs mere

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14.

Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. Juledag d.25.12.10. Luk.2,1-14. 1 Julen var noget, der skete engang. Et barn blev født I Betlehem et menneske, der blev til fryd og fred for alle, selv for os, der lever i dag. Julen er en drøm. En drøm

Læs mere

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København.

Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Prædiken Påskedag 2014, Vor Frue Kirke, København. Stine Munch. Kristus - opstanden og evig nær - Vi takker dig for denne morgens nye håb, der rækker ned i grave og ind i mørke sind. Vi beder dig: Læg

Læs mere

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv,

Der kan sagtens være flere steder i en gudstjeneste, hvor vi har med Gud at gøre. I sidder hver især med erfaringer og et liv, 2.s.e.Helligtrekonger, den 14. januar 2007. Frederiksborg slotskirke kl. 10.- Tekster: 2.Mosebog 33,18-23; Johs. 2,1-11: Salmer: 403-434-22-447-315/319-475 P.H. Bartolin - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab

Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Åndeligt discipelskab ved at se på Jesus Forståelse af discipelskab Mere end ord og begreber og livsstil Mere end modeller og koncepter og typer Mere end nådegaver og tjeneste Mere end ledelse og lederskab

Læs mere

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus

Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Bruden og skøgen 2. Bibeltime af: Finn Wellejus Vi vil i dag fortsætte med at se på forskellen mellem skøgen og bruden. Eftersom det er endetidens største problem og en faldgrube for mange kristne, tror

Læs mere

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt.

Vi har ganske givet vore egne eksempler, som vi bærer rundt på af store og små brud, der er sket. Nogle af os har brud, der endnu gør ondt. 1. søndag efter påske Brændkjær 408-300 - 54-249 -236, v. 5-6 218 Vi ved som regel, når vi har dummet os, når vi har begået en fejl. Vi har vel prøvet det alle sammen. Har prøvet at sige det, der ikke

Læs mere

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække

Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække 1 Urup Kirke Søndag d. 31. maj 2015 kl. 10.00 Steen Frøjk Søvndal Prædiken til trinitatis søndag, Joh 3,1-15. 1. tekstrække Salmer DDS 403: Denne er dagen, som Herren har gjort Dåb: DDS 448: Fyldt af glæde

Læs mere

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14,

Bruger Side Prædiken til Pinsedag Prædiken til Pinsedag Tekst. Johs. 14, Bruger Side 1 15-05-2016. Tekst. Johs. 14, 15-21. Der er altid noget overstadigt over Pinsesøndags gudstjeneste. Det er så let at synge og i al sin glans stråler livslyset over Guds nåde. Det er centrum

Læs mere

Pinsedag 4. juni 2017

Pinsedag 4. juni 2017 Kl. 10.00 Burkal Kirke Tema: Gud i os Salmer: 290, 287, 286; 291, 474, 309 Evangelium: Joh. 14,22-31 "Herre, hvordan kan det være at du vil give dig til kende for os, men ikke for verden?" Ja, hvordan

Læs mere