SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SPIL 1 NUDGE. Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL"

Transkript

1 SPIL 1 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. Søjle 1: Man starter i søjle 1. Flash i alle felter. Søjle 1 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt. Når alle søjle 1 opsparingslys er tændt skiftes til søjle 2 med rest antal lykkespil + 10 lykkespil. Søjle 2: Flash i alle felter. Søjle 2 opsparingslys tændes ved stop på tilsvarende felt. Når alle søjle 2 opsparingslys er tændt skiftes til søjle 3 med rest antal lykkespil + 10 lykkespil. Søjle 3: Flash i alle felter. SPIL 2 10 Lykkespil. Kompas giver gevinst. Flash i alle hovedfelter. Hver 6. gang felt 1-5 vindes fås et flash i opsparingsfelterne. Opsparingslysene står tændt fra spil til spil. SPIL 3 10 Lykkespil. Lyset steppes frem med summen af terningerne på de aktive gevinstlinier. Terning og Diamant på holdt hjul tæller ikke. Lyset i gevinstfelterne står tændt fra spil til spil. Lys Nudge gemmes fra spil til spil. SUPER SPIL 10 lykkespil. Kompas giver gevinst. Nedtælling af lykkespil starter efter første gevinst. Hver 6. gang felt 1-4 vindes fås et flash i opsparingsfelterne. Opsparingsslysene står tændt fra spil til spil. NUDGE Brug Nudge til at steppe frem til 3 ens på hjulene eller gem nudge, ved at trykke start. 4-9 DIREKTE NUDGE I 5-10 SPIL 4 direkte Nudge giver altid 5 spil. 5 direkte Nudge giver altid 6 spil o.s.v. 3 x klokkeblomme-appelsin - 3 x kløver-telt-støvle - 3 x stjerne-bestiger-reb - 3 x bar-bjerg - ged udløser et klatre Flash. D.v.s. der flashes mellem 2 felter. Vindes det øverste felt fortsætter flash. Vindes det nederste felt stopper flash. Vindes et STOP/FORTSÆT felt kan man vælge om man vil tage gevinsten lige før stop/fortsæt feltet eller fortsætte og forsøg at nå toppen. TOTAL FLASH Lys tænder i alle gevinst felter, hvorefter felterne slukker ét efter ét, indtil kun ét felt lyser. CHANCEN Et flash i de tilhørende felter. EXTRA CHANCE Et flash i de tilhørende felter. BONUS, EKSTRA, SUPER Et flash i de tilhørende felter. JACKPOT SPIL Nedtælling af Lykke Spil starter efter første gevinst. Bar på centerlinien giver gevinst. MAXI FLASH Antal Lykke Spil bestemmes af hvor Maxi Flash vindes. Kompas giver gevinst.

2 Spilleregler - Spillehallen.dk Gældende fra den Version: 1.1 Indholdsfortegnelse: 1. Generelt 1 2. Gevinster 2 3. Gevinstafgift 2 4. Gevinstudbetaling 2 5. Spærring 2 6. Klageadgang 3 7. Reservationsregler 3 8. Log in 3 1. Generelt Spillehallen.dk tilbyder de rigtige danske spilleautomater på Internettet. Automaterne online kan have et andet grafisk design end det, du kender ude fra spillehallen. Men spillene er udviklet til at fungere som på de fysiske automater. Der er dog to ændringer i forhold til de maskiner, du kender. Den ene er, at vi online har valgt at indbygge fortryd nudge i alle modellerne. Den anden forskel er, at et valseløb på automaterne online tager 3 sekunder, i stedet for de 2 sekunder, det tager på de fysiske automater. Grunden til dette er, at udbyderne med en dansk spillelicens ikke må tilbyde spil, der afvikles hurtigere end hvert 3. sekund. Spillehallen udbyder en række forskellige spilleautomater. For samtlige modeller gælder det, at der på automaten kan vindes 3 eller flere forskellige spil. Disse spil kan alle resultere i større gevinster, andre spil, eller jackpot spil. Du kan finde spillevejledningen på alle automater i lobbyen eller ved at trykke på kontrolpanel. Den kan hjælpe dig til at forstå de forskellige spil. Oplysning om spilformer og spillevejledning fås også ved at kontakte supporten. Alle spilleautomaterne kan spille med 50 øre, 1 kr., eller 5 kr. som indsats. Alle automater benytter kreditter som parametre, og på alle automater, uafhængig af indsatsstørrelsen, vil en indsats være lig med 2 kreditter. På alle automaterne kan man, ved indskud fra din spillekonto til en automat, se, hvor meget 1 kredit er værd. Det kan du også se ved at trykke på kontrolpanel. Der kan når som helst foretages ændringer i eller gives supplerende bestemmelser til nærværende spilleregler for spilleautomaterne. De til enhver tid gældende spilleregler fremgår på 1

3 Ved spil på spilleautomater på vises automaten på skærmen, imens spillets data registreres i Spillehallen.dk s centrale edb-anlæg. Spillernes valg bliver via en sikker forbindelse sendt til det centrale edb-anlæg. Det er som udgangspunkt de opysninger, der er registreret i Spillehallen.dk s centrale edbanlæg, der er gældende. Er der imidlertid fejl i de oplysninger, der er registreret i Spillehallen.dk s centrale edb-anlæg, kan Spillehallen.dk vælge at ophæve spillet, såfremt spilleren vidste eller burde vide, at de angivne oplysninger var/er fejlagtige. Spillehallen.dk kan ikke gøres ansvarlig, hvis fejl eller afbrydelser i det elektroniske system forhindrer, at der kan spilles færdig på en automat. 2. Gevinster Alle modeltyper på Spillehallen.dk har en gennemsnitlig gevinstprocent på 80%. 3. Gevinstafgift I henhold til loven vedrørende online kasinospil, som varetages af Spillemyndigheden, skal der betales afgift til staten. Gevinstafgiften for alle spil, der er omfattet af loven for online kasino, udgør 20% af BSI (brutto-spilleindtægten). Spillehallen.dk beregner og afregner løbende til Spillemyndigheden. Spillernes gevinster fritages for indkomstskat ved spil på Spillehallen.dk, hvilket betyder, at alle gevinster er skattefrie. 4. Gevinstudbetaling Spilleren skal altid selv bede om at få udbetalt gevinster fra sin spillekonto til sin bankkonto, medmindre der opstår specielle situationer beskrevet i Vilkår. Alle gevinster, der udbetales fra Spillehallen.dk, overføres til spillerens NemKonto. For alle gevinstudbetalinger gælder, at der ikke tillægges renter til gevinstbeløbet, uanset om gevinstudbetalingen i henhold til nærværende regler, eller på grund af spillerens egne forhold, ikke sker straks. Det er spillerens ansvar, at Spillehallen.dk s oplysninger om navn, adresse og bankkonto (altid Nemkonto) til enhver tid er korrekte. Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for eventuelle fejlanviste betalinger som følge af forkerte oplysninger om modtagerens NemKonto eller andet. Spillehallen.dk er ligeledes uden ansvar for eventuelle forsinkelser af overførslen af gevinstudbetalingen, som følge af ændringer af spillerens oplysninger eller lignende. Spillehallen.dk s regler for tidsfrist på udbetalinger og beløbsstørrelser på udbetalinger kan ses i Vilkår. 5. Spærring Spillehallen.dk er berettiget til at spærre for en udbetaling af en gevinst til spilleren, hvis der sker indsigelser over for Spillehallen.dk, eller hvis Spillehallen.dk konstaterer eller mistænker andre uregelmæssigheder i forbindelse med en vunden gevinst. 2

4 Spærringen kan som udgangspunkt opretholdes i indtil en måned efter købet af spillet. Hvis der ikke er foretaget konkrete handlinger med henblik på en afklaring af indsigelsen eller uregelmæssigheden eller indledt efterforskningsskridt fra politiets side, inden spærringsperioden udløber, er Spillehallen.dk berettiget til at udbetale gevinsten til spilleren. 6. Klageadgang Alle klager skal sendes til og skal indeholde følgende; A) Information om kundens identitet (CPR, navn, alias og adresse). B) Begrundelse for påklagede forhold. Supporten vil senest efter 3 arbejdsdage sende det første svar på klagen til kunden. Hvis ikke en klage er afgjort inden 14 dage, vil spilleren blive informeret om, hvornår der forventes afgørelse i sagen. Alle klager behandles individuelt og ud fra gældende regler og bestemmelser beskrevet i Vilkår. Alle klagesager vil blive gemt i minimum 2 år. Dette gælder både afviste klager og i sager, hvor kunden har fået medhold. Spillemyndigheden fører løbende kontrol med Spillehallen.dk s administration og afvikling af spilleautomater. Afgørelser truffet af Spillehallen.dk kan altid påklages til Spillemyndigheden. Spillemyndigheden kan kontaktes på adressen; Spillemyndigheden, Helgeshøj Allé 9, 2630 Høje Taastrup, eller via 7. Reservationsregler Det er kun muligt at logge ind på Spillehallen.dk via NemID. For at alle spillere skal opnå den bedste spiloplevelse på Spillehallen.dk, er følgende reservationsregler gældende: Du kan reservere en automat i én time. Hvis du mister internetforbindelsen, vil du automatisk få reserveret din automat i én time. Hvis du har en automat med kreditter, men automaten er inaktiv, vil den blive frigivet til andre spillere efter én time, og dine kreditter vil blive tilbageført til din konto. Ved Game Over har du én time til at indsætte nye kreditter. Vælges en ny automat har du 2 min. til at indsætte kreditter, ellers frigives den. Du kan maksimum reservere 3 automater ad gangen. Ved misbrug af denne regel vil alle dine automater blive frigivet. Bemærk: Natreservation er mellem kl. 23:00-07:59. Ved reservation i dette tidsrum kan en automat reserveres frem til kl. 09:00. Stikprøver: Der vil blive foretaget stikprøver, og hvis du prøver at omgås disse regler ved eksempelvis at holde på en automat ved at spille lidt, reservere den igen og spille lidt, vil alle dine automater blive frigivet. Hvis du oplever folk, der ødelægger din spiloplevelse, bedes du kontakte supporten. 8. Log in Det er kun muligt at logge ind på Spillehallen.dk via NemID. 3

5 Generelle vilkår Spillehallen.dk Gældende fra: Version: 1.0 Indholdsfortegnelse: Indledning 2 1. Identitet og adgangskode 2 2. Behandling af personlige oplysninger 3 3. Spærring 3 4. Ansvar 4 5. Spilkonto 4 6. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring 5 7. Beløbsgrænser 6 8. Fortrydelsesret 6 9. Ophør Udelukkelse fra spil Partnere Indholdsstandarder Ansvarsfraskrivelse 8 1

6 Indledning Nedenstående generelle vilkår er gældende for de spillere, der ønsker at oprette en profil på Hjemmesiden Spillehallen.dk ejes og drives af I-Gaming ApS, som har en dansk spillelicens udstedt af Spillemyndigheden. (I det følgende kaldes I-Gaming ApS for Spillehallen.dk). Ud over disse beskrevne vilkår gælder også de til enhver tid gældende spilleregler for alle spillene på Spillehallen.dk. Spillereglerne kan ses på Spillehallen.dk, hvor også de begrænsninger, der måtte følge af disse bestemmelser, er beskrevet. Spillehallen.dk forbeholder sig - til enhver tid og uden forudgående varsel - ret til at ændre nedenstående vilkår. Såfremt vi ændrer de af spilleren accepterede vilkår, vil Spillehallen.dk orientere om dette. 1. Identitet og adgangskode Registrering som spiller hos Spillehallen.dk kan kun foretages af en person, som har dansk (herunder grønlandsk) eller færøsk CPR-nummer, er fyldt 18 år, har dansk bopælsadresse. Det er spillerens eget ansvar, at samtlige af de oplysninger, der indtastes i forbindelse med registreringen, er korrekte. Registrering med ukorrekte oplysninger kan medfører suspension og udelukkelse. Manglende eller ufuldstændige oplysninger vil kunne betyde, at en valgt handling ikke kan gennemføres, herunder at spilleren ikke deltager i spillet, eller at gevinster ikke kan overføres til spillerens NemKonto. Gevinsterne forældes endvidere i alle tilfælde efter spillereglernes bestemmelser herom. Hvis der sker ændringer i de oplysninger, spilleren har afgivet i forbindelse med registreringen på Spillehallen.dk, herunder ændring af spillerens telefonnumre eller mailadresse, er spilleren forpligtet til at foretage eventuelle ændringer via Spillehallen.dk eller at kontakte vores kundecenter. Det er spillerens ansvar at kontrollere, at de foretagne ændringer er korrekte. Spillehallen.dk forbeholder sig ret til at korrigere de af spilleren angivne oplysninger, såfremt der er uoverensstemmelse mellem de af spilleren angivne oplysninger og de oplysninger, der fremgår af CPR-registret. Såfremt der er betydelige forskelligheder i angivne oplysninger og oplysningerne fra CPR-registret, vil spilleren blive pålagt en ekstra dokumentation af sin adresse. Under registreringen af en spillekonto skal spilleren anvende sit NemID brugernavn og sit NemId kodeord. Spilleren skal udover sit brugernavn og sit kodeord også benytte sit eget unikke nøglekort fra NemID for at kunne tilgå sin spillekonto på Spillehallen.dk. Ved registreringen vælger spilleren et alias, som ikke kan ændres. Dette Alias er unikt og må ikke være af upassende eller stødende karakter. Spillehallen.dk forbeholder sig retten til til enhver tid at ændre en kundes alias, eller udelukke spilleren, såfremt disse regler ikke er overholdt. 2

7 Spilleren er forpligtet til at opbevare og anvende sit NemID brugernavn og sin personlige NemID adgangskode samt sit NemID nøglekort på en forsvarlig og sikker måde, således at andre ikke får kendskab til eller kan anvende spillerens brugernavn og personlige adgangskode. Spilleren er forpligtet til straks at underrette Spillehallen.dk, hvis spilleren opdager eller får mistanke om, at andre kender eller anvender spillerens brugernavn, adgangskode og/eller personlige nøglekort. Spillehallen.dk forbeholder sig ret til - hvis dette er påkrævet af sikkerhedsmæssige hensyn - til enhver tid at spærre spillerens profil på Spillehallen.dk. 2. Behandling af personlige oplysninger De oplysninger, spilleren skal afgive til Spillehallen.dk ved oprettelsen, er lovpligtige oplysninger, som vi er pålagt at kræve i forbindelse med oprettelse af en spillekonto på Spillehallen.dk. Oplysningerne er nødvendige for oprettelse af spillerens spillekonto, identitetsbekræftelse og gennemførelse af spil samt for indbetalinger og overførsel af gevinster. Spillehallen.dk og vores partnere er forpligtet til at behandle de oplysninger, som spilleren afgiver, eller som indhentes ved egen drift, fortroligt herunder også oplysninger om spillerens spilleadfærd. Oplysningerne vil være tilgængelige for et begrænset antal medarbejdere ved Spillehallen.dk, som alle ved ansættelse har underskrevet en tavshedspligt. Alle personer ansat ved Spillehallen.dk skriver ved ansættelse under på en tavshedspligt i forhold til alle kundernes data. Personoplysninger vil med nedenstående undtagelse alene blive behandlet af Spillehallen.dk og vores partnere i relation til kundeforholdet mellem spilleren og Spillehallen.dk. Behandling af oplysninger til formål herudover vil ikke kunne ske uden forudgående samtykke fra spilleren. I forhold til bekendtgørelsen for onlinekasino udstedt af Spillemyndigheden, er der forhold, vi er pålagt af Spillemyndigheden for at sikre, at vi driver vores virksomhed forsvarligt. I forbindelse med disse regler kan Spillemyndigheden kræve oplysninger om enkelte kunder. Kun i forbindelse med disse undersøgelser vil andre end førnævnte få indsigt i spillerens data. Spillehallen.dk opbevarer spillerens data indtil 5 år efter ophør af spillerens profil. 3. Spærring Spillehallen.dk kan til enhver tid og uden varsel spærre spillerens profil. Sker dette, vil spilleren ikke kunne tilgå sin spillekonto, men vil altid kunne få alle ønskede oplysninger om sin spillekonto udleveret af kundesupporten. En sådan spærring kan eksempelvis ske, såfremt spilleren har afgivet urigtige oplysninger, misbrugt sin profil eller på anden måde misligholdt sine forpligtelser, herunder nærværende vilkår over for Spillehallen.dk. Spillehallen.dk kan endvidere spærre spillerens profil, såfremt spillerens spillemønster efter Spillehallen.dk s vurdering - har karakter af spilafhængighed. Så vidt muligt orienteres spilleren på forhånd om en spærring. 3

8 Spillehallen.dk kan endvidere uden forudgående meddelelse foretage en spærring af spillerens profil, såfremt Spillehallen.dk finder dette påkrævet af tekniske eller sikkerhedsmæssige årsager. Spærringen af spillerens profil vil ophøre, når forholdene, som har givet anledning til spærringen, ikke længere er til stede. Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for eventuelle tab som følge af spærringen. 4. Ansvar Spilleren er ansvarlig for samtlige transaktioner og profilændringer, hvis spilleren selv har foretaget transaktionen, eller hvis transaktionen er blevet muliggjort ved spillerens uforsvarlige eller uagtsomme adfærd, f.eks. hvis spilleren har overladt adgangskoden til andre, eller hvis uvedkommende er kommet i besiddelse af adgangskoden, fordi spilleren ikke har opbevaret denne på en forsvarlig og sikker måde. Såfremt spilleren bliver bekendt med - eller får mistanke om - at der foretages uberettiget spil fra spillerens profil, skal spilleren rette henvendelse til Spillehallen.dk hurtigst muligt. Når spærringen af spillerens profil er bekræftet af Spillehallen.dk, er spilleren ikke længere ansvarlig for misbrug af spillerens profil. Spillehallen.dk er ikke ansvarlig for, at kommunikationen til og fra Spillehallen.dk s systemer ikke kan gennemføres, eller hvis fejl eller afbrydelser i de elektroniske systemer forhindrer, at spil kan gennemføres. Spillehallen.dk er ikke forpligtet til at udbetale eventuelle gevinster, hvis spilleren på ulovlig vis har opnået gevinsten via manipulation eller ulovlig indtrængen eller lignende. Samtidig forbeholder Spillehallen.dk sig også retten til at udbetale gevinster, som er vundet grundet fejl i spilsoftwaren. 5. Spilkonto Når spilleren har accepteret vilkårene og registreret sig i overensstemmelse hermed, kan spilleren påbegynde sit spil på Spillehallen.dk. Hvis der ved den opfølgende bekræftelse af spillerens adresse eller lignende opstår uoverensstemmelser med det - af spilleren første oplyste henvises til tidligere nævnte regler. Spilleren skal overføre penge til sin spilkonto, før det er muligt at spille på spilleautomaterne på Spillehallen.dk. Alle ønskede udbetalinger fra din spillekonto vil blive overført til din NemKonto. På spilkontoen optjenes ikke renter. Spillehallen.dk har bl.a. fastsat et maksimum for overførslen af beløb til din netspilskonto. Samtlige beløbsgrænser fremgår af punkt 8. Disse beløbsgrænser kan til enhver tid og uden forudgående varsel ændres af Spillehallen.dk. Spilleren er ansvarlig for at kontrollere, at debiteringer og krediteringer på spilkontoen er foretaget korrekt. Ud- og indbetalinger kan ses på spilkontoen i en periode på 1 år, efter posteringen har fundet sted. Spilleren skal ved uoverensstemmelser straks - og senest 90 dage efter posteringen - meddele dette til Spillehallen.dk pr. post eller . Undlader spilleren dette, fortaber spilleren retten til at gøre eventuelle krav gældende over for Spillehallen.dk. 4

9 Overførsel fra spillerens bankkonto (eventuelt ved brug af dankort) og spilkontoen kan af Spillehallen.dk pålægges en transaktionsafgift. De til enhver tid gældende afgifter vil fremgå tydeligt inden endelig godkendelse af alle transaktioner. Håndtering af midler på spilkonti, der ikke længere er i brug, administreres således; Suspenderede spilkonti: Midler på en suspenderet spilkonto udbetales ikke, imens den pågældende sag undersøges. Spillehallen.dk bestræber sig på at færdiggøre alle undersøgelser inden for 10 arbejdsdage. Selvudelukkede spilleres spilkonti: Ved endelig udelukkelse ved Spillehallen.dk vil spillerens midler blive overført senest 5 arbejdsdage fra udelukkelsen. Spilkonti med ufærdige spil: På Spillehallen.dk kan du ikke have et ufærdigt spil. Hvis du er funktionær, direktør, medarbejder konsulent eller agent for Spillehallen.dk eller leverandør eller forhandler (en "uautoriseret person"), må du ikke registrere dig hos os eller deltage direkte eller indirekte i nogen af spillene. Hvis du er pårørende til en uautoriseret person, forbeholder vi os ret til at lukke din konto eller spærre for din deltagelse i spillene. I denne forbindelse betyder termen "pårørende" ægtefælle, partner, forælder, barn eller søskende 6. Udbetaling af gevinster samt tilbageføring Gevinsten vil være til rådighed på spillerens NemKonto senest 3 bankdage efter, udbetalingen er bestilt af spilleren. Alle spillere bekræfter ved godkendelse af disse vilkår, at alle udbetalinger fra Spillehallen.dk kun kan ske til spillerens NemKonto. Udbetalinger på kr eller derover kan blive gennemgået i en periodisk kontrol af vores sikkerhedsafdeling, hvilket kan betyde, at disse transaktioner kan tage op til 10 bankdage, før de er på spillerens NemKonto. Man kan ikke udbetale transaktioner på mere end kr , hvilket betyder, at skulle man ønske at få udbetalt et større beløb, skal man dele beløbet op i flere udbetalinger af maksimalt kr Viser det sig, at en gevinstoverførsel til en spillers spilkonto eller NemKonto beror på en fejl, f.eks. fordi grundlaget for gevinstudbetalingen viser sig at være fejlagtigt, er Spillehallen.dk berettiget til at tilbageføre det fejludbetalte beløb fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto. Såfremt spillerens overførsel af penge til spilkontoen trækkes tilbage af banken, efter at det overførte beløb eller en del heraf er brugt til køb af spil, er Spillehallen.dk tillige berettiget til at trække et beløb svarende til det, der er spillet for, fra spilkontoen, uanset om der er dækning herfor på spillerens spilkonto. Såfremt der i ovenstående tilfælde ikke er dækning for beløbet på spillerens spilkonto, er Spillehallen.dk ved førstkommende lejlighed berettiget til at modregne det udestående beløb ved spillerens overførsel af penge til spilkontoen eller ved eventuelle gevinster. 5

10 7. Beløbsgrænser Der gælder for spil via Spillehallen.dk følgende generelle beløbsgrænser: Maks. overførsel til spilkonto pr. transaktion: Kr Maks. udbetaling fra spilkonto til NemKonto pr. transaktion kr Desuden er der mulighed for at fastsætte maksimale daglige, ugentlige og månedlige grænser for overførsel fra bankkonto til spilkonto. Alle de af spilleren fastsatte indskuds- og overførselsgrænser kan indenfor den maksimale ramme til enhver tid hæves og sænkes af spilleren. En hævet grænse vil dog først træde i kraft efter 24 timer, mens en sænket grænse derimod træder i kraft med øjeblikkelig virkning. Udover de ovenstående regler gælder også reglerne for udbyderen af en given betalingsmetode. (eksempelvis kan VISA have nogle regler for, hvor meget du må indbetale). 8. Fortrydelsesret Der gælder ingen fortrydelsesret på spil på Spillehallen.dk, og spil kan derfor ikke annulleres. 9. Ophør Spilleren kan via Spillehallen.dk eller via vores Kundecenter til enhver tid opsige sin spillekonto. Spillehallen.dk kan til enhver tid og uden varsel bringe nærværende vilkår for netspil til ophør, såfremt der foreligger misligholdelse af vilkårene, spilkontoen ikke har været anvendt i 1 år, eller der foreligger anden aftaleretlig ugyldighedsgrund. Spillehallen.dk kan i øvrigt opsige nærværende vilkår med 1 måneds varsel. Ved ophør lukkes spillerens spilkonto, og spillerens indestående på spilkontoen overføres til spillerens bankkonto. 10. Udelukkelse fra spil Alle spillere på Spillehallen.dk har via deres spillekonti følgende muligheder for udelukkelse fra spil; Lokalt (kun ved Spillehallen.dk): A: Kortvarig spillepause (afkølingsperiode) på 24 timer; B: Udelukkelse i mindst en kalendermåned (min 30 dage): C: Udelukkelse i en ubegrænset periode (min. 1 år). Ved udelukkelse i en ubegrænset periode lukker Spillehallen.dk for spillerens spillekonto og udbetaler midler fra spillekontoen. Ved Spillemyndigheden: Alle spillere kan via Spillehallen.dk få adgang til Spillemyndighedens ubegrænsede udelukkelse. En ubegrænset udelukkelse ved Spillemyndigheden betyder, at spilleren udelukker sig fra alle spillesites i Danmark i min. 1 år. 6

11 Hvis du endeligt udelukker dig via Spillemyndigheden, vil vi, først når du prøver at logge in på Spillehallen.dk få besked om dette. Men så snart vi ved besked om en endelig udelukkelse, vil vi automatisk udbetale spillerens indestående inden for 5 bankdage. 11. Partnere I forbindelse med spillerens oprettelse på Spillehallen.dk bekræfter spilleren samtidig at have læst of forstået Spillehallen.dk s partners funktioner i forbindelse med driften af Spillehallen.dk. Spillehallen.dk vil altid have det endelige ansvar overfor spilleren. Nedenstående partnere er opstillet for at give kunden et bedre overblik over hvilke opgaver, der varetages af hvem, når man er kunde på Spillehallen.dk. Spillemyndigheden Spillemyndigheden er den instans under SKAT, som har udstedt den danske spillelicens til Spillehallen.dk. Det er Spillemyndighedens opgave at kontrollere forholdene på Spillehallen.dk og i samarbejde med Spillehallen.dk at sikre de bedste forhold for spilleren (link: NemID NemID håndterer adgangen til Spillehallen.dk. Dette betyder, at spilleren altid er sikret den højeste mulige sikkerhed i forhold til adgangen til sin spillekonto. NemID hjælper også spilleren med at genskaffe glemt adgangskode og brugernavn. NemID drives og vedligeholdes for IT- og Telestyrelsen af Dan ID A/S, der står bag NemIDløsningen. IT- og Telestyrelsen er en styrelse under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (link: Envoy Services Ltd. Envoy er vores betalingsudbyder. Envoy Services, som i mange år har været kendt som Webdollar, er blandt de sikreste betalingsudbydere i online gaming branchen. Deres helt unikke sikkerhedssystem B-Verifed er skræddersyet til at sikre transaktioner på nettet. Envoy Services er et godkendt betalingsfirma i Danmark (link: 12. Indholdsstandarder (Eks. Chat og vores Facebookside). Når du benytter de interaktive tjenester på webstedet, eller du uploader materiale til webstedet, skal du overholde følgende indholdsstandarder: Du garanterer, at alle former for bidrag overholder disse standarder, og at du holder os skadesløse for overtrædelser af denne garanti. Du skal overholde ånd og bogstav i følgende standarder. Standarderne gælder for enhver del af bidraget og bidraget som helhed. Bidragene skal være korrekte (hvor de angiver kendsgerninger), være oprigtige (hvor de giver udtryk for opfattelser) og overholde gældende lov i Danmark. Bidragene må ikke: - indeholde materiale, der kan skade en anden person, eller som kan virke obskønt, anstødeligt, hadefuldt eller provokerende. - indeholde materiale vedrørende en virksomhed eller enhed, herunder vores, som er usandt, ondsindet eller potentielt skadende. 7

12 - være udført, så det overtræder tredjemands juridiske rettigheder, f.eks. kontraktlig pligt eller fortrolighedspligt. - overtræde andres copyright, databaserettigheder eller varemærker. - referere (direkte eller indirekte) til en svigagtig, uærlig eller illegal aktivitet eller bruges til at indgå i aftalt spil med andre i relation til en sådan aktivitet. - promovere materiale med seksuelt indhold eller indhold, der udtrykker vold eller diskrimination af race, køn, religion, nationalitet, invaliditet, seksuel orientering eller alder. - være beregnet til at chikanere, ophidse, genere, alarmere, irritere eller bedrage andre personer. - være truende, misbruge eller krænke andres privatliv eller forårsage irritation, ulejlighed eller unødig ængstelse. - give indtryk af, at det kommer fra os, hvis det ikke er tilfældet. - fremme eller understøtte ulovlige handlinger, f.eks. overtrædelse af ophavsret eller computermisbrug. - anvendes til at udgive sig for en anden person eller til at skjule din identitet eller tilknytning til en anden person. Vi vil efter eget skøn afgøre, om der har fundet en overtrædelse af disse indholdsstandarder sted i forbindelse med din brug af webstedet. Når en overtrædelse angiveligt har fundet sted, vil vi iværksætte foranstaltninger, som vi anser for passende, herunder alle eller nogle af følgende: - omgående, midlertidig eller permanent inddragelse af dine rettigheder til at bruge webstedet. - omgående, midlertidig eller permanent fjernelse af alt dit chat adgang eller dit publicerede eller uploadede materiale på webstedet. - udstedelse af en advarsel til dig. - retslige processer mod dig med henblik på godtgørelse af alle omkostninger som erstatning (herunder, men ikke begrænset til, rimelige administrative og juridiske udgifter), der skyldes overtrædelsen. - videre sagsanlæg mod dig. - videregivelse af de efter vores skøn relevante oplysninger til de juridiske myndigheder. 13. Ansvarsfraskrivelse Materialerne på webstedet, softwaren, spillene og de andre tjenester, vi stiller til rådighed, stilles til rådighed uden nogen form for garanti eller betingelser. Vi garanterer frem for alt ikke, at de funktioner, der er indeholdt i spillene eller i softwaren, vil overholde dine krav, eller at driften vil være uafbrudt eller fejlfri. Vi kan ikke drages til ansvar for funktionsfejl i softwaren, fejl eller virus, der kan medføre tabte data eller anden skade på din hardware eller software. Vi er ikke forpligtede til at stille et redundant eller backup-netværk eller system til rådighed. 8

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom )

Generelle vilkår og betingelser. TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Danmark Generelle vilkår og betingelser TomTom International B.V. De Ruyterkade 154, 1011 AC Amsterdam, Holland, og datterselskaber (under ét kaldet TomTom ) Indhold 1 Omfang... 3 2 Bestilling direkte

Læs mere

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU

AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU AFTALEVILKÅR FOR BRUG AF TESTR.NU Testr er en internetbaseret tjeneste ( Tjenesten ), hvor du kan købe abonnement, så du via Tjenesten kan få adgang til at ansøge om at deltage i tests af forskellige typer

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Almindelige forretningsbetingelser Privatkunder Pr. 1. juni 2015 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Telefon 44 39 39 44 bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76 Hjemsted Furesø,

Læs mere

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM

BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM BRUGERREGLER FOR SPAR NORD BANKS MASTERCARD DEBIT PROGRAM brugerregler_mastercarddebit_10.13.indd - Spar Nord Bank A/S - CVR-nr. 13 73 75 84 side 1 af 8 Definitioner Korttyper Privatkort MasterCard Debit,

Læs mere

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus

Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Betingelser for mobilabonnement hos TelePlus Version 1.3 Indhold: 1. Generelt 2. Aftalen 3. Support 4. Tjenester og funktioner 5. Sikkerhed, simkort og koder 6. Ændringer af abonnementsvilkår og priser

Læs mere

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål

Bekendtgørelse om udbud af online væddemål Bekendtgørelse om udbud af online væddemål I medfør af 11, stk. 4, 36, stk. 2, 41, stk. 1, og 60 i lov nr. 848 af 1. juli 2010 om spil fastsættes: Kapitel 1 Anvendelsesområde 1. Bekendtgørelsen finder

Læs mere

REGLER FOR VISA/DANKORT

REGLER FOR VISA/DANKORT REGLER FOR VISA/DANKORT Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I det følgende kan du læse de regler, der gælder for Visa/Dankort. 1 Regler for Visa/Dankort Disse brugerregler gælder for anvendelse

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Gælder fra 18. juni 2015 Betingelser for MobilePay by Danske Bank Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (10) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV04 DANMARK ) Gyldig fra 01.04.2014 Information om Resurs Bank Resurs Bank Aktiebolag (publ) (herefter RB

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder

Almindelige forretningsbetingelser - Privatkunder Side 1 af 14 Gældende fra den 1. maj 2015.. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine forretninger med Lollands Bank, medmindre andet er aftalt. For de fleste forretninger med Lollands Bank gælder

Læs mere

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk

TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Tlf. 98 11 35 66 info@transsoft.dk www.transsoft.dk Hosting betingelser for Side 1 af 5 TransSoft A/S Skelagervej 375L 9000 Aalborg Cvr.nr. 17203584 Herefter omtalt som TransSoft Formål: Aftalen har til formål at sikre et afbalanceret aftaleforhold mellem

Læs mere

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold

Abonnementsvilkår for privatkunder. Indhold Abonnementsvilkår for privatkunder Indhold Disse abonnementsvilkår indgår som en del af den samlede abonnementsaftale, der er indgået mellem dig og dit lokale fibernetselskab. Heri fastsættes de vilkår,

Læs mere

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM

ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM ALMINDELIGE KONTOBETINGELSER FOR PRIVATE AFTALER OM Side 1 (6) KONTOKREDIT SAMT PRIVATLÅN ( RBAV02DANMARK ) Gyldig fra 01.01.13 Information om Resurs Bank Resurs Bank AB (herefter RB ) er et svensk aktieselskab

Læs mere

Betingelser for MobilePay by Danske Bank

Betingelser for MobilePay by Danske Bank Forbrugere Betingelser for MobilePay by Danske Bank Gælder fra 20. februar 2015 Indledning MobilePay by Danske Bank er en mobilbetalingsløsning (i det følgende benævnt MobilePay) fra Danske Bank A/S, der

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank

Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank Almindelige forretningsbetingelser - Coop Bank 1. Om forretningsbetingelserne Coop Banks almindelige forretningsbetingelser gælder for alle aftaler mellem dig og banken, medmindre der udtrykkeligt er aftalt

Læs mere

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013

Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. november 2013 Betingelser for Netpension Firma Gældende pr. 15. Indledning I Betingelser for Netpension Firma finder I en beskrivelse af, hvad Netpension Firma er, og hvilke funktioner virksomheden har adgang til. Del

Læs mere

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI

ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI ERHVERVSKUNDER ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER VILKÅR FOR BETALINGSKONTI Almindelige forretningsbetingelser Erhvervskunder Gældende fra den 1. april 2015. Forretningsbetingelserne gælder for alle dine

Læs mere

Abonnementsvilkår for private kunder

Abonnementsvilkår for private kunder 31. august 2010 Abonnementsvilkår for private kunder Denne Abonnementsaftale fastsætter vilkårene for Abonnentens løbende køb af en eller flere Tjenester fra Waoo!, der leveres af Fibernetselskabet via

Læs mere

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen

SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen SIGNAFON ALMINDELIGE BETINGELSER FOR LEVERING AF MOBILT BREDBÅND - FLATRATE 1 Generelt Nærværende abonnementsvilkår finder anvendelse på aftalen mellem den ene side Kunden og på den anden side udbyderen

Læs mere

Abonnementsvilkår for private

Abonnementsvilkår for private Abonnementsvilkår for private INTRODUKTION AURA Fibers Fibernet leverer internet, radio- og TV-kanaler samt telefoni (Tjenester) til kunder i Danmark. Denne Abonnementsaftale mellem AURA Fiber A/S og kunden

Læs mere

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber.

Udløbet af Downloads. En hentet version af eschool udløber samtidig med, at et abonnement for eschool udløber. Betingelser for brug af eschool Brug af eschool service og dit abonnement til vores eschool er underlagt følgende vilkår og betingelser. Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt. 1. Aftalen.

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010.

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter forbrugere gældende pr. 01.01.2010. De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter

Almindelige forretningsbetingelser. og særlige bestemmelser for lån og kreditter Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter pr. 11. april 2012 PenSam Bank A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum bank@pensam.dk www.pensam.dk/bank CVR-nr. 13 88 46 76

Læs mere

Betingelser for MobilePay

Betingelser for MobilePay Betingelser for MobilePay MobilePay by Danske Bank er et e-pengeprodukt fra Danske Bank A/S, der kan downloades som en app til mobile enheder. Her kan du læse produktets betingelser. 1. Aftalens parter

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Sparekassen Djurslands almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Sparekassen

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere

Almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Møns Bank og dig, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale,

Læs mere

Almindelige forretningsbetingelser

Almindelige forretningsbetingelser Borbjerg Sparekasses almindelige forretningsbetingelser - forbrugere De almindelige forretningsbetingelser og særlige bestemmelser for lån og kreditter gælder for ethvert mellemværende mellem Borbjerg

Læs mere

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger:

Søby-Skader-Halling Sparekasse kan dog uden kundens samtykke videregive kundeoplysninger: De almindelige forretningsbetingelser gælder for ethvert mellemværende mellem Søby-Skader-Halling Sparekasse og kunden, medmindre der udtrykkeligt er aftalt andet f.eks. i en indlånsaftale, udlånsaftale

Læs mere

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter

Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter Abonnementsvilkår for DanskNet Bredbånd: Privatabonnenter 1. Parter Abonnementsvilkårene (herefter Vilkår) er gældende for personer (herefter benævnt Kunden), der opretter og/eller anvender et eller flere

Læs mere

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012

BETINGELSER FOR DANSKE MOBILBANK 15-17 ÅR Gælder fra april 2012 Danske Mobilbank er Danske Banks elektroniske bankløsning for ige privat - kunder til mobile enheder som for eksempel mobiltelefoner eller tablets. 1 Det kan du bruge Danske Mobilbank til Danske Mobilbank

Læs mere