COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "COSMIC MIRROR SYNASTRI. Partnerhoroskop. udarbejdet for: Hanne og Jens. Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror"

Transkript

1 COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Hanne og Jens Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror Copyright 1999 Cosmic Mirror & AstroScan Copenhagen

2 INDHOLD INDLEDNING DATA BENYTTET VED ANALYSEN I. KÆRLIGHEDSFORMER Dine kærlighedsformer Din partners kærlighedsformer II. PARTNERIDEAL Dit partnerideal Din partner set i forhold til dit ideal Din partners ideal Du selv set i forhold til din partners ideal III. PARFORHOLDET Psykologisk beskrivelse Erotisk stemning og seksuelle mønstre Et eventuelt formål med jeres forhold IV. GENSIDIGE PÅVIRKNINGER Hvordan du påvirker din partner Hvordan din partner påvirker dig KONKLUSION Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 2

3 INDLEDNING Om Cosmic Mirror Parhoroskop Den tankegang, der ligger bag den følgende beskrivelse af dit parforhold med Jens, er baseret på astrologiens klassiske inddeling i ild, jord, luft og vand, samt på moderne forskning omkring parforhold. Moderne forskning påpeger, at der principielt er fire former for parforhold eller ægteskaber. 1) Et forhold baseret på modspil og sex. 2) Et forhold baseret på venskab og binding. 3) Et forhold baseret på leg og bred sanselighed. 4) Et forhold baseret på uegennyttig selvopofrelse. Sagt på en anden måde er der således fire kærlighedsformer: 1) Den seksuelle kærlighed - præget af modspil. 2) Den venskabelige kærlighed - præget af binding. 3) Den legende kærlighed - præget af frihed. 4) Den uegennyttige kærlighed - præget af selvopofrelse. De fire typer forhold og kærlighedsformer svarer i virkeligheden ganske nøje til astrologiens klassiske opdeling i ild, jord, luft og vand. Da dette er et astrologisk program, måles din og partnerens kode i ild, jord, luft og vand. ILD: parforhold baseret på modspil, sex, dynamik og konkurrence. JORD: parforhold baseret på venskab, binding, respekt og sikkerhed. LUFT: parforhold baseret på frihed, leg, sanselighed og beundring. VAND: parforhold baseret på uegennyttig aktivitet og sjælelig harmoni. I det følgende præsenteres du for en IJLV-kode for dig selv og ligeledes for Jens. De fire bogstaver i koden står for Ild, Jord, Luft og Vand, således at et stort bogstav i koden betyder et højt niveau. Et lille bogstav betyder et normalt eller gennemsnitligt niveau, og et lille bogstav i parentes betyder et svagt niveau. Betragt f.eks. koden I(j)lv. Her optræder der et stort I. Vedkommende har således et stort behov for at danne et parforhold på basis af modspil, sex, dynamik og konkurrence. Endvidere er der svag jord (j). Dette betyder, at vedkommende kun har et lille behov for at føle venskab i et parforhold, ligesom binding (forpligtelse) og respekt ikke betyder meget, hverken i et parforhold eller som motivation for at danne et. Der er et lille "l" i koden uden parentes, hvilket angiver at luft-elementet er gennemsnitligt. Dette betyder igen, at der er et normalt eller middel behov for frihed, leg, sanselighed og beundring (idealisering) af partneren. Der er også et lille "v" i koden uden parentes, hvilket betyder, at vand-elementet er middel, og dermed er der et middel behov for uegennyttig aktivitet og for at opleve sjælelig harmoni. En bemærkning til de astrologikyndige: Programmets beregning af IJLV-koder bygger ikke alene på planeternes placering i Ild-, Jord-, Luft- og Vandtegn, men også på planeternes placering i Ild-, Jord-, Luft- og Vandhuse. Desuden tages der hensyn til Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 3

4 aspekterne i horoskopet. F.eks. vil en konjunktion af Mars med ascendanten give et bidrag til betoningen af Ild. Moderne forskning viser, at tendensen i parforhold er, at lige børn leger bedst, dvs. har bedre forudsætninger for at skabe et harmonisk forhold end partnere, der er meget forskellige. Dette er selvfølgelig kun tendenser og alle mulige kombinationer findes i virkelighedens parforhold. Møder to mennesker hinanden og tilhører de begge typen, der har et stort "V" i koden (stærk vand), ja, så kan disse to nemmere indgå et parforhold, fordi den uegennyttige kærlighedsform og ægteskabsform for dem begge har højest værdi. I det mindste har de her en fælles holdning som forholdet evt. kan baseres på. Alligevel ser man også meget forskellige typer indgå parforhold. Nøglen til denne forståelse er astrologisk betragtet at finde i en persons partnerideal. Derfor beskæftiger dette program sig også med, hvad der er dit partnerideal, og hvad der er Jens' partnerideal. Et partnerideal er en type, som man såvel psykisk som fysisk føler sig tiltrukket af. Idealtypen er forskellig fra person til person. Det at finde sit partnerideal er meget mere komplekst end populærastrologien giver udtryk for. Møder en Vand-type en Ild-type, er de selvfølgelig meget forskellige, men såfremt begge har hinanden som idealtype, vil forholdet trods uenighed alligevel opleves som "det rigtige". Et forhold baseret på venskab eller uegennyttig kærlighed har selvfølgelig også sex og erotik, men værdien af dette er ikke nær så centralt som hos Ild- og Luft-typer, der langt mere motiveres af sex og erotik. Luft-typer er sædvanligvis også mere sanseligt orienteret, end seksuelt orienteret. Forskning viser for øvrigt også, at kvinder i det uegennyttige forhold får større glæde af sex med alderen, og at mænd med alderen mere værdsætter det uegennyttige forhold og dermed den uegennyttige kærlighed. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 4

5 DATA BENYTTET VED ANALYSEN Hanne født den 12. maj 1964, kl. 17:30 i København Betoning af de fire grundformer for kærlighed: Modspil og sex: Venskab og binding: Leg og sanselighed: Sjælelig harmoni: Jens født den 19. august 1961, kl. 4:15 i Odense Betoning af de fire grundformer for kærlighed: Modspil og sex: Venskab og binding: Leg og sanselighed: Sjælelig harmoni: Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 5

6 I. KÆRLIGHEDSFORMER Dine kærlighedsformer Betoningen af de fire kærlighedsformer ifølge dit horoskop er vist grafisk på den foregående side. Omsættes dette til en ijlv - kode, altså en ild-, jord-, luft- og vand - kode, fremkommer din kærlighedstype (herved kan de enkelte betoninger godt afvige lidt fra middel og stadig blive vurderet som gennemsnitlige). Du er en (i)jlv-type. Som du kan se, har du to store bogstaver i din kode, nemlig J (Jord) og L (Luft). Som privatperson er du en rationel og meget kontrolleret type, der søger at være så fornuftig som muligt. Kombinationen af Jord og Luft er ofte intellektuel med et stort behov for at begrunde og sætte begreber på alt mellem himmel og jord. Der en del konflikt mellem den bindende og den frihedsbetonede kærlighedsform, således at du måske slet ikke kan finde ud af, hvornår du skal være afhængig og bundet, og hvornår du skal være uafhængig og fri. Vekselvirker du mellem disse to sider (psykiske konstruktioner) i dig selv, har du et problem, men det har en partner til dig også. Jens kan måske ikke kan finde ud af, hvad du søger i parforhold. Kan du forene de to kærlighedsformer, vil du kunne udvikle et forhold, der på samme tid er præget af loyalitet og frihed under ansvar, dvs. en frihed som partneren og dig selv ikke skal stå til regnskab for. En af dine styrker i parforhold er, at du med overblik og ro kan gennemskue forholdet og analysere dets problemer, og at du i det hele taget formår at bevare fatningen. Under stress er der dog en tendens til, at det går ud over dit parforhold, fordi du er den type af alle, der ved stress "løsriver" de to kærlighedsformer fra hinanden, således at du det ene øjeblik fremfører krav om uafhængighed og det næste øjeblik fremfører krav om binding og stærk gensidig forpligtelse. Endvidere kan du se, at du har lav ild i horoskopet. Dette betyder, at modspil ikke betyder meget for dig, ej heller et højt energiniveau i forholdet. Nogle kan derfor finde, at du giver for lidt modspil og i det hele taget er for lidt spontan. Det gennemsnitlige niveau af vand betyder, at du har et middelt behov for nærhed, ro og sjælelig genklang i et parforhold. Du er præget af to kærlighedsformer: den frie og den venskabelige. Der er nogen konflikt her, og det er op til dig selv at skabe en syntese. Det seksuelle betyder en del for dig under alle omstændigheder. Din partners kærlighedsformer I det følgende beskrives ijlv-koden for din partner. Jens er en Ij(l)v-type. Som du kan se, er kun een af koderne høje. Partnerens horoskop er præget af stærk ild. Dette betyder, at han generelt er konkurrencebetonet, kan lide udfordringer og ofte er rastløs og vil videre med sig selv i livet. I kærlighed er det vigtigste behov, "kærlighedsformen", at han bidrager med modspil, sex og pirring i et parforhold. Dette betyder også, at Jens nemt taber interessen, såfremt du ikke yder modspil, eller når der er et ikke er et højt energiniveau mellem jer. Koden er endvidere karakteriseret af, at jord er lav. Dette betyder, at Jens ikke søger binding, kontrol og sikkerhed. Han nemt ved at løsrive sig fra et forhold, såfremt det ikke lever op til dette Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 6

7 behov. Du skal være klar over, at du kan risikere, at finde Jens for egocentreret og udstyret med for få hæmninger. Kombinationen kan betyde, at Jens ikke vil opgive et forhold, når han afvises. Partneren respekterer ikke nok kravet om fornyelse i forholdet, men kører for meget på egne interesser og idealer. Det gennemsnitlige niveau af jord betyder, at Jens har et middelt behov for forpligtelse og binding, samt et middelt behov for følelsesmæssig dybde (lav vand). Jens' primære kærlighedsform er således den erotiske, der er knyttet til den sanselige optagethed af kroppen. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 7

8 II. PARTNERIDEAL For at komme en samlet vurdering nærmere, finder du i det følgende en vurdering af, hvad dit partnerideal er. Dit partnerideal er den type partner, som du søger ifølge dit fødselshoroskop. Denne type er en kombination af, hvad du tiltrækkes af fysisk og psykisk. Nu vil de færreste finde den ideale partner i virkeligheden. Man må selvfølgelig oftest i nogen grad gå på kompromis. Problemer opstår dog, hvis der bliver for stor forskel mellem partneridealet og den faktiske partner. Du skal også vide, at en del mennesker med alderen ikke længere går så meget op i, om de har mødt, eller kommer sammen med, deres partnerideal. Er du eller Jens under ca. 40 år, skal du dog regne med, at partneridealet spiller en betydelig rolle for valg af partner eller i måden at opleve en eksisterende partner på. I nedenstående graf og efterfølgende tekst ser du, hvordan dit partnerideal er. Dette er den type, som du fysisk og psykisk føler dig tiltrukket af. Dit partnerideal ILD: JORD: LUFT: VAND: Dit ideal af en partner er stabil, vedvarende, trofast, meget loyal overfor dig. En person der tager livet alvorligt, og som er målrettet og ambitiøs med sit arbejde. Du søger en partner, der gennem sin stabilitet giver dig tryghed og sikkerhed. Det er ikke en person, der provokerer dig eller giver alt for megen modspil, heller ikke en person, der viser for mange følelser. Du søger en person, der har selvkontrol, men som samtidig er jordnær, sanselig og realistisk. Dit ideal af en partner er en type, der ikke er for emotionel, nærgående og humørsvingende. Du kan ikke med en type, der viser sine følelser hele tiden - det bliver for meget for dig. Du kan heller ikke med en type, der går for tæt på, fordi du nemt føler, at dette overskrider dine private grænser. Du søger også en partner, der har sine følelser under kontrol, og som ikke er for sensitiv eller sårbar. Din partner set i forhold til dit ideal Du søger et partnerideal, der er langt mere jordpræget end Jens. Dette kan vise et problem. Du kan blive træt af ham i længden, fordi du søger "jord", dvs. stabilitet, status, gensidig forpligtelse og binding. Du søger en partner, der har selvkontrol og som er målrettet og arbejdsom, dertil jordnær og fornuftig - og samtidig sanselig. Du kan i længden finde, at du får disse behov for lidt tilfredsstillet. Dit ideal af en partner er ikke så vandpræget som Jens. Dette betyder, at du kan finde, at han er for emotionel krævende, intens, humørsvingende, og at han forlanger for megen følelsesmæssig respons hele tiden. Du kan også føle, at han vil for meget. Du kan hermed risikere at føle dig kvalt i den andens følelser, fordi det forpligter dig Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 8

9 til hele tiden at komme med den samme respons, med de samme dybe følelser. Forholdet kan blive et problem med tiden, dvs. efter 1-2 år, når den første forelskelse har lagt sig. Jens opfylder på flere punkter ikke, hvad der svarer til dit partnerideal. Det er svært at sige, hvor meget dette betyder for dig, bl.a. kan det afhænge af alder eller erfaring. Du skal regne med, at der kan komme en del irritationer fra din side, fordi han ikke lever op til dine ubevidste forventninger. Se også konklusionen til sidst i denne udskrift. Din partners ideal ILD: JORD: LUFT: VAND: I ovenstående skema og nedenstående tekst ser du, hvordan Jens opfatter sit partnerideal. Dette er altså den type, som han føler sig mest tiltrukket af. Det er en kombination af fysiske, psykiske og åndelige faktorer. Jens søger et partnerideal, der er følelsesbetonet, stærk, familieorienteret, trofast, varm og som er meget sensitiv. Det er en person, som han kan have et åndeligt venskab med. Den umiddelbare gensidige forståelse betyder meget. Partneridealet for Jens skal være intuitiv og spontant forstå ham uden ord. Således søger han et forhold, der ikke nødvendigvis består af en masse kommunikation, men snarere en følelse af gensidig nærhed. Partneridealet er også visionær, fantasifuld, drømmende og skal have et kunstnerisk islæt. Det er også muligt, at partneridealet skal have åndelige interesser. Du selv set i forhold til din partners ideal Jens søger et partnerideal, der er mindre jordpræget, end du er. Dette viser sandsynligvis et problem, fordi du ikke lever op til det ultimative for ham. Han kan ganske enkelt finde, at du er for tung, seriøs, jordnær eller praktisk. Du er også for lidt fantasifuld eller realistisk - måske også for stivsindet i hans øjne. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 9

10 III. PARFORHOLDET Psykologisk beskrivelse I det følgende vises en grafisk fremstilling af jeres forhold. Grafen angiver, hvordan jeres forhold er, psykologisk betragtet. De fire vandrette søjler viser styrken af hvilken type forhold I har. Modspil/Udfordring Binding/Forpligtelse Leg/Frihed Uegennyttigt samkvem Jeres forhold er generelt præget af at være stabilt, solidt og meget praktisk og funktionsdygtigt. I er gode til at give hinanden tryghed, ikke altid gennem kommunikation og åbenhed, men gennem praktisk støtte og gensidig overholdelse af aftaler. Sammen er I materialister og vil gerne opbygge sikkerhed og social status. I forstår positivt at respektere hinanden. Potentielt skal I passe på, at denne gensidige respekt ikke tabes, fordi det ødelægger forholdet hurtigt. Ligeledes skal I passe på, at I ikke stimulerer hinanden til et for monotomt forhold, der er anlagt på, at I sammen opnår social billigelse og en økonomisk position, således dette er det eneste, der holder jer sammen, hvorved I begge kan arbejde for meget for at opnå økonomisk tryghed og prestige. I skal også passe på, at gensidig kritik ikke udvikles, fordi en af jer ikke overholder den andens regler. Det kunne gå hen og blive et meget stift forhold. Negativt kan forholdet således udvikle sig til at blive monotomt, og et forhold hvor I gør krav på den anden, uden at nogle af jer yder meget for forholdets skyld. Når forholdet fungerer bedst, har I god timing sammen, og forstår at udnytte tiden sammen gennem en planlægning af jeres liv. Ligeledes forstår i at give hinanden tryghed og sikkerhed, fordi I hver for sig opfører jer på en sådan måde, at det beroliger partneren. Erotisk stemning og seksuelle mønstre Den seksuelle harmoni er ikke det samme som den seksuelle tiltrækning. Faktisk er det meget svært ud fra to horoskoper at vurdere, hvor stærk den seksuelle tiltrækning er. I det følgende beskrives således på ingen måde graden af seksuel tiltrækning. Hvad der beskrives er hvilken atmosfære eller stemning, der skal til for at vække jeres individuelle lyst til erotik. Dernæst beskrives hvilken form for seksualitet du og Jens holder mest af. Du har både glæde af et forholds første stadier samt de senere. Du er nemlig meget romantisk, noget som de fleste får opfyldt i starten af et forhold. På længere sigt fungerer du også godt i et parforhold, fordi noget væsentlig for din erotiske drift er, at denne stimuleres gennem et trygt familieliv, hvor I følelsesmæssigt er meget tætte på hinanden. Du har brug for en følelse af at være beskyttet. Dette stimulerer dig meget, ligesom du er selv er typen, der føler et behov for at beskytte ham. Du kan også godt Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 10

11 lide, at I er hinandens fader- og moderskikkelser. I princippet kan du således falde for en partner, der er ældre eller yngre end dig selv. Du har et stort behov for at give og modtage hele tiden, især på et følelsesmæssigt niveau, ikke nødvendigvis på et intellektuelt niveau. Derfor er det vigtigt, at han selv kan give og modtage. Du kan dog være ret humørsvingende, en faktor der kan hæmme både dig og ham, således at dit store behov for at give og modtage kan påvirkes af disse svingninger. Romantik er også ofte en del af din erotiske udfoldelse. Dertil at stemningen i hjemmet er præget af tryghed, hygge og varme, men igen skal du være opmærksom på, om dine egne humørsvingninger ødelægger dette. Jens fungerer godt i såvel et forholds indledende som vedvarende stadier. Det første skyldes, at han har et meget stort behov for romantik, hvilket de fleste får tilfredsstillet i forholdets begyndelse. Dernæst stimuleres han erotisk af nærhed, familieliv og tæthed. Jens har et meget stort behov for konstant at give og modtage følelser i et forhold. Jens har brug for såvel at føle sig beskyttet som at beskytte dig. Han har et stort behov for at opleve afhængighed fra din side. Dette stimulerer kun den erotiske nærhed. Derfor er det vigtigt, at du kan være meget på, når I er sammen, men han stiller dog ikke krav til, at I skal være sammen hele tiden. Det er også vigtigt for ham, at du er levende og initiativrig. Nu kan du selv gøre dine sammenligninger mellem dig og partneren ud fra ovenstående to tekstafsnit om henholdsvis dig og partneren, men grundlæggende passer I godt sammen på dette punkt. I har begge brug for følelsesmæssig tæthed, stærke emotioner, at give og modtage som en del af den erotiske stimulation. I stimuleres følelsesmæssigt og erotisk af sjælelig genklang og tæt emotionel kontakt. Din seksualitet er endvidere præget af, at du har en passiv og rolig måde at give af den på. Dette betyder, at du kan lide at trække tiden ud, at du kan lide rituelle mønstre, et specielt forspil, optakt etc. Din seksuelle betoning er på denne måde ikke på udløsning, snarere på en teknisk metode, der skal vare ved et stykke tid. Der er således megen sensualitet i din seksualitet også. Jens' seksualitet er lidt anderledes. Den fokuserer ikke på teknik, men på en mere let, spontan og legende form for seksualitet. Sammen deler I dog det brede sensuelle aspekt ved sex. Det er sandsynligt, at du har mere lyst til sex end ham. Et eventuelt formål med jeres forhold Et muligt formål med jeres forhold er, at I arbejder sammen mod et mål, at I arbejder med samme erhverv, eller at I har et firma sammen. Arbejdsmæssig fællesskab er meget i centrum på den ene eller den anden måde, måske i forbindelse med en hobby. I har muligheden for at stimulere hinanden meget i jeres individuelle karriere. I skal dog passe på, at I sammen ikke bliver for ambitiøse. I søger at få hjemmets tarv og arbejde til at hænge sammen, således at der ikke opstår en konflikt her. Om det lykkes er en anden sag. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 11

12 IV. GENSIDIGE PÅVIRKNINGER I det følgende beskrives, hvordan I påvirker hinanden. Der er således tale om, at et menneske ved at være i et andet menneskes nærhed naturligt påvirkes. I det forrige har vi bl.a. beskrevet, hvordan I som udgangspunkt er hver for sig. Nu beskrives hvordan I påvirker hinanden. Denne påvirkning er betinget af nogle astrologiske faktorer. Det er så at sige astrologiens påstand, at påvirkningen kan måles. Og dette gøres gennem en række regler. Denne form for påvirkning tager ikke hensyn til, hvordan I hver for sig er. Et eksempel: A og B møder hinanden. De er begge rodehoveder. Nu kan der godt ske det, at person A påvirkes af person B til at være et mindre rodehoved (en skal jo rydde op). Person A "lærer" således at være et mindre rodehoved, ja, tvinges måske til det. Det pudsige er, at A ikke har lært at rydde op af B, da denne jo er et rodehoved selv. A har lært at rydde op (eller tvinges til det) gennem mødet med B. Man kan derfor også sige, at selve forholdet påvirker såvel dig som Jens. I det følgende ser du nogle grafer, der viser hvordan I påvirker hinanden, direkte eller indirekte, og efterfølgende får du en mere detaljeret beskrivelse. I hver graf måles aktivitet, struktur, frihed og indlevelsesevne. Graferne beskriver, hvorledes I påvirker hinanden. Den første graf beskriver, hvorledes du og jeres forhold påvirker Jens. Hvordan du påvirker din partner Aktivitet Struktur Frihed Indlevelse Du kan se, at du mest og tydeligst påvirker Jens til at være mere struktureret. Så uanset hvor stor hans strukturniveau er fra starten, får du denne til at sige. Dette skal du forstå i bred forstand. Du kan få ham til at udvise mere forsigtighed, til at blive mere eftertænksom og få større timing i sine aktiviteter. Det er også muligt, at du påvirker ham til at tage mere ansvar. Jens får mere orden og struktur ind i sit liv. Du skal også regne med, at han kan blive mere stræbsom og ambitiøs af at kende dig. Negativt kan du udvikle konservatisme og for megen forsigtighed hos ham, således at der går ud over hans spontanitet. Den følgende graf er for astrologer, eller såfremt du har nogen forstand på emnet. Grafen viser i hvilket omfang du aktiverer de forskellige planeter i Jens' horoskop og dermed fremhæver tilsvarende egenskaber hos ham selv. Har du ingen viden omkring astrologi, spring da grafen over og læs afsnittet, der følger umiddelbart efter, og som giver en tolkning af grafen. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 12

13 SOLEN MÅNEN MERKUR VENUS MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUN PLUTO Du kan påvirke Jens til at blive mere skarpsindig og en bedre problemløser. Du aktiverer også nemt dybere lag af hans psyke, hvilket kan være på godt og ondt. Positivt betragtet påvirker du ham til at se mere på sig selv, til at opnå mere selverkendelse og handle derefter. Dette vil forøge hans selvtillid. Negativt kan du risikere, at stimulere ham så meget, at han ikke kan kontrollere og håndtere, hvad der kommer frem. Derfor kan han også opleve dit nærvær som meget krævende. Du gør ham mere følsom, men dermed også mere sårbar - og du kan risikere, at han går i forsvarsposition. Du skal være indstillet på, at du gennem din påvirkning med tiden vil opleve, at han stiller mange krav til dig, såfremt han ikke gjorde det i starten. Disse krav går ud på, at I sammen skal forandre og udvikle jer. Og her skal du være villig til at tage bolden op, såfremt du stadig vil have et godt forhold. På en kraftfuld måde påvirker du Jens til specielt at blive mere ambitiøs, at gøre mere ved sine målsætninger - eller sole sig i din succes. Du påvirker bevidst eller ubevidst ham til at stræbe efter højere status, til at opnå mere og til at lægge mere vægt på værdien af arbejde. Da skal passe på, at du ikke stimulerer ham for meget, således at du stresser din partner. Du er årsag til, at han bliver mere bevidst i den måde, som han anvender sine arbejdsmæssige ressourcer på. Da Jens sandsynligvis trænger til dette input, kan du på dette punkt have en meget gunstig indflydelse. Det er også med til, at han kan føle sig tiltrukket af dig. Hvordan din partner påvirker dig Aktivitet Struktur Frihed Indlevelse Du kan se, at forholdet påvirker dig mod at få mere struktur plus frihed ind i dit liv. Som sagt kan denne påvirkning være indirekte. Dette betyder dels, at forholdet påvirker dig til at blive mere aktiv samt bedre til at indleve dig i andre mennesker og deres situation. Dette gælder uanset det niveau, som du måtte have i forvejen. Samtidig påvirkes du til at opbygge mere indre som ydre frihed. Den indre frihed betyder, at du bliver mere ligeglad med mange påvirkninger. Du går ikke så højt op i tingene, men lægger mere distance. Du påvirkes til at blive mere sangvinsk. Sammenlagt påvirker forholdet dig til at blive mere rationel, og mere se tingene fra et logisk synspunkt, til ikke at reagere efter følelser og spontanitet, men mere efter overvejelser Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 13

14 og planlægning. Du påvirkes således, at du bliver bedre til at løse problemer. I negativt forstand kan du påvirkes til at blive mindre spontan. Den følgende graf er for astrologer eller såfremt du har nogen forstand på emnet. Grafen viser i hvilket omfang Jens aktiverer de forskellige planeter i dit horoskop og dermed fremhæver tilsvarende egenskaber hos dig selv. Har du ingen viden omkring astrologi, spring da grafen over og læs afsnittet, der følger umiddelbart efter, og som giver en tolkning af grafen. SOLEN MÅNEN MERKUR VENUS MARS JUPITER SATURN URANUS NEPTUN PLUTO Du påvirkes af forholdet til at blive mere optimistisk, livsglad og præget af en tro på fremtiden, og/eller du påvirkes til at tænke dig mere om. Begge muligheder kan være tilstede. I det første tilfælde vil du blomstre op allerede ved forholdets start, men der vil også være tale om en vedvarende indflydelse. I det andet tilfælde får du hurtigt et intellektuelt eller filosofisk løft, der betyder en udvikling for dig. Forkæler han dig, eller stiller han ikke krav, kan du dog risikere, at du bliver mere skødesløs med tiden, samt mere overfladisk med flere gøremål. Du forventer så, at det er Jens, der hele tiden giver, hvad du har brug for. Meget tyder på, at I som par kan opleve meget sammen, bl.a. gennem rejser og fælles åndelige interesser. Jens påvirker dig til specielt at blive mere ambitiøs, at gøre mere ved dine målsætninger. Han påvirker dig bevidst eller ubevidst til at stræbe efter højere status, til at opnå mere og til at lægge mere vægt på værdien af arbejde. Da han ønsker at få dine ressourcer frem, skal du også passe på, at du ikke stimuleres for meget, således at du bliver stresset af at være sammen med ham. Mulighederne er store for, at han påvirker dig i en gunstig retning rent erhvervsmæssigt. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 14

15 KONKLUSION I dette program har vi ikke forsøgt at evaluere forholdet alt for meget. Det er således også op til dig selv, at gøre dine sammenligninger og heraf drage nogle konklusioner. Det har også været programmets intention at sætte nogle tanker i gang, der forhåbentligt kan bidrage til en større forståelse af jeres forhold. Skal nogle enkelte faktorer trækkes frem kan følgende nævnes: Som du kan se ved at sammenligne jeres koder, har du stærk luft, mens Jens har svag luft. Det er svært at sige, hvor stort et problem dette er, fordi mange ofte føler sig tiltrukket af det element, som de selv mangler. Dette betyder, at han derfor kan føle sig tiltrukket af dig, og at du kan lære ham at blive mere fri og spontan, samt ikke at tage tingene så alvorligt eller bogstaveligt. Du kan også lære ham at udvikle flere tanker og i højere grad stille spørgsmål ved det eksisterende. Vigtigst er måske, at du kan lære ham, at den legende og frie kærlighedsform også er vigtig. Som du kan se i begyndelsen af denne udskrift, har du svag ild i din kode, mens Jens har stærk ild. Det er svært at sige, om dette er et stort problem. Ofte føler mange sig tiltrukket af netop det element, som de selv mangler. Dette betyder, at du kan være tiltrukket af din partner, som således kan lære dig at få større selvtillid, mere mod og slagkraft, samt blive mere pragmatisk. Jens kan sandsynligvis også lære dig at blive mere udadvendt. Vigtigst er måske, at Jens kan lære dig, at modspil og konkurrence også er vigtige elementer i et parforhold. Som du kan se i begyndelsen af denne udskrift (Kap 1), har I ikke den samme kærlighedsform stærkt udviklet hos jer begge. Dette ville have betydet, at I ville prioritere den samme kærlighedsform markant højt. Hermed skal I begge gøre en indsats for at forstå modparten, også selv om I er tiltrukket af hinanden, fordi I er forskellige. Da du har stærk jord, og din partner har stærk ild, kan dette måske forklare, hvorfor I er sammen. På mange måder er jord og ild hinandens modsætninger - og ofte stærkt tiltrukket af hinanden. Jord søger at være forsigtig og bevare det bestående, mens ild søger det ydre liv, spænding og variation. Hvor Jens er impulsiv og uden hæmninger, er du forsigtig, taktisk og tilbageholdende. I er således modsætninger, der mødes gennem en stærk indre fascination af hinanden. Denne tiltrækning er sandsynligvis ubevidst i starten af forholdet og kan være det gennem en del år. Efter måske først mange års samliv begynder I at forstå, hvad tiltrækningen består i og betyder for jer begge. Til slut vil vi nævne, at det ved udarbejdelsen af denne analyse er antaget, at du og Jens har eller har haft et parforhold med hinanden. Hvis dette ikke er tilfældet, så kan analysen ikke benyttes til en vurdering af, hvor gode dine chancer er for eventuelt at realisere et parforhold med Jens. Teoretisk kan du imidlertid læse om, hvordan jeres forhold i givet fald kunne blive. I det tilfælde, hvor der endnu ikke er tale om et parforhold mellem dig og Jens, kan følgende fremføres: Faktisk viser analysen, at I opfylder en betingelse, som man i den klassiske astrologi forbinder med gensidig tiltrækning. Af den grund alene kan du dog ikke regne med, Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 15

16 at forholdet skal blive til noget, eller er det rigtige. Det skulle dog forøge din chancer. Sund fornuft er dog vigtig her, så du ikke risikerer at spilde din tid med alt for megen drømmetænkning. Parhoroskop for Hanne og Jens, udskrevet af AstroScan 16

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri

Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri AstroScan Camilla Parker Bowles Prince Charles Synastri Placidus huse COSMIC MIRROR SYNASTRI Partnerhoroskop udarbejdet for: Camilla Parker Bowles og Prince Charles Tekst og Fortolkning fra Cosmic Mirror

Læs mere

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP

Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Cosmic Mirror PARTNERHOROSKOP Partnerhoroskopet er en computertydning i COSMIC MIRROR serien skrevet for Electric Ephemeris ARGUS astrologiprogram. Tydningen indeholder ikke selv planetberegninger etc.

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 2. marts 2009 udarbejdet for Kronprins Frederik Født 26. maj 1968 kl. 23:38 i København Copyright 1999

Læs mere

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus

Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror Astrologiske computertydninger til Argus Cosmic Mirror er en en serie på tre tydningsmoduler, der fås som tilbehør til Argus basisprogrammet., nemlig fødselshoroskop, partnerhoroskop og årshoroskop.

Læs mere

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop

Cosmic Mirror. Interaktivt Årshoroskop Cosmic Mirror Interaktivt Årshoroskop Denne horoskoptydning er et tilbehør til ARGUS astrologiprogrammet, der kan udskrive en forudsigelse for det kommende år og /eller for et antal måneder efter eget

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t

Læs mere

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.

guide ellers går dit parforhold i stykker Få fingrene ud af navlen sider Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b. Foto: Iris guide Oktober 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 16 sider Få fingrene ud af navlen ellers går dit parforhold i stykker Red dit parforhold INDHOLD I DETTE HÆFTE: Når egoismen sniger

Læs mere

Stjernetegn.com. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

Stjernetegn.com. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Stjernetegn.com Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 15. marts 2013 udarbejdet for Johanne Schmidt-Nielsen Født 22. februar 1984 kl. 12:00 i Odense Copyright

Læs mere

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007

Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 AstroScan Anders Fogh Rasmussen Progressivt horoskop 18. marts 2007 Placidus huse ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 18. marts 2007 udarbejdet

Læs mere

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt

KYS FRØEN. Kunsten at bruge utroskab positivt KYS FRØEN Kunsten at bruge utroskab positivt ALLE forhold oplever før eller siden utroskab eller optakten til det. Derfor er det vigtigt, at du kender kunsten at vende utroskab til noget positivt. Utroskab

Læs mere

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi

Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi Doryphorie (spydbærere) i den græske astrologi - en tabt dimension i tydningen Susanne Denningsmann har skrevet en vigtig doktorgrad med titlen: Die astrologische Lehre der Doryphorie : eine soziomorphe

Læs mere

Jeg valgte ikke det gjorde min krop.

Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Jeg valgte ikke det gjorde min krop. Steen Lykke Tænke handle - modus Vi har lært at tænke os ud af sindsstemninger ved at regne ud hvad der er galt og hvorfor, og laver sammenligninger med tidligere eller

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 07 Marts 2013 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P M A N A G E TEKNIKKER TIL LEDELSE Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S y s t e

Læs mere

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold

Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Sådan bevarer du kraften i dit parforhold Hvad enten du er eller har været i parforhold i kortere eller længere tid, kan du her søge gode råd om, hvordan du får et bedre eller bevarer dit parforhold. Vores

Læs mere

Tips til kvinden der jagter drømmemanden.

Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Tips til kvinden der jagter drømmemanden. Hvor er drømmemanden? Hvorfor falder jeg for den forkerte? Hvorfor bliver jeg såret? Hvorfor fungerer det ikke? Copyright 2012 www.denrigtigemand.dk Dette skrift

Læs mere

Den Indre mand og kvinde

Den Indre mand og kvinde Den Indre mand og kvinde To selvstændige poler inde i os Forskellige behov De har deres eget liv og ønsker De ser ofte ikke hinanden Anerkender ofte ikke hinanden Den største kraft i det psykiske univers,

Læs mere

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING

FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Psykiatri FAGLIGHED ANSVAR RESPEKT UDVIKLING Med mennesket i centrum - Fire værdier, der skal drive vores arbejde i Region Hovedstadens Psykiatri Kære medarbejder og ledere Her er vores nye værdigrundlag,

Læs mere

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem

De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem De 10 datingfælder og hvordan du undgår dem Tak fordi du har taget dig tid til at downloade de 10 datingfælder, og hvordan du undgår dem. Datingfælder er forskellige måder, du opfører dig på, når du involverer

Læs mere

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen

Guide. skilsmisse. Plej parforholdet på ferien. og undgå. sider. Sådan bygger I parforholdet op igen Sådan bygger I parforholdet op igen Foto: Scanpix/Iris Guide Juni 2014 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Plej parforholdet på ferien 12 sider og undgå skilsmisse Plej parforholdet på ferien

Læs mere

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det

Guide. Sådan håndterer du parforholdets faresignaler. De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Foto: Iris Guide September 2013 - Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus Sådan håndterer du parforholdets faresignaler De 10 største faresignaler i dit parforhold Sådan gør du noget ved det Faresignaler

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

MÅNEN - dit indre barn?

MÅNEN - dit indre barn? 1 MÅNEN - dit indre barn? Kenneth Sørensen www.visdomsnettet.dk 2 MÅNEN - dit indre barn? Af Kenneth Sørensen Den udviklingsorienterede astrologi betragter Månens placering i horoskopet, som et symbol

Læs mere

Karakter. DISK Karakter og temperament. Definition

Karakter. DISK Karakter og temperament. Definition Karakter Definition Vores karakter kanaliserer automatisk den energi, som stammer fra vores følelser og passioner, ind i en relativ stabil og forudsigelig adfærd. Instinkt hos dyr er medfødt; den sikrer

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 29. november 2009 udarbejdet for N N Født 1. januar 1970 kl. 0:01 i København Copyright 1999 Cosmic Mirror

Læs mere

Din personlighedsprofil som iværksætter

Din personlighedsprofil som iværksætter Din personlighedsprofil som iværksætter Stærke personlighedstræk: 6-9 krydser Medium stærkt personlighedstræk: 4-5 krydser Svage personlighedstræk: 1-3 krydser 9 Resultater 8 7 6 5 4 3 Producenten Administratoren

Læs mere

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden

Medicotekniker-uddannelsen 25-01-2012. Vejen til Dit billede af verden Vejen til Dit billede af verden 1 Vi kommunikerer bedre med nogle mennesker end andre. Det skyldes vores forskellige måder at sanse og opleve verden på. Vi sorterer vores sanseindtryk fra den ydre verden.

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet

SAMPLE. Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Dit mål med at anvende MBTI-værktøjet Før du begynder at undersøge MBTIpræferencerne, vil det nok være en god idé at overveje de områder af dit liv, hvor du vil anvende dit kendskab til MBTI-rammen. Hvis

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Kapitel 1: Begyndelsen

Kapitel 1: Begyndelsen Kapitel 1: Begyndelsen Da jeg var 21 år blev jeg syg. Jeg havde feber, var træt og tarmene fungerede ikke rigtigt. Jeg blev indlagt et par uger efter, og fik fjernet blindtarmen, men feberen og følelsen

Læs mere

Skrevet af. Hanne Pedersen

Skrevet af. Hanne Pedersen Skrevet af Hanne Pedersen Vidste du, at mange mennesker slider med følelsen af "ikke at være god nok"? Mange mennesker tror, at de er helt alene med oplevelsen af "ikke at føle sig gode nok" eller "ikke

Læs mere

Den Seksuelle Problematik

Den Seksuelle Problematik 1 Den Seksuelle Problematik Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) Seksualitet repræsenterer

Læs mere

Syv veje til kærligheden

Syv veje til kærligheden Syv veje til kærligheden Pouline Middleton 1. udgave, 1. oplag 2014 Fiction Works Aps Omslagsfoto: Fotograf Steen Larsen ISBN 9788799662999 Alle rettigheder forbeholdes. Enhver form for kommerciel gengivelse

Læs mere

Den seksuelle problematik

Den seksuelle problematik Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz Udgivet af 1VisdomsNettet www.visdomsnettet.dk Den seksuelle problematik Af Isha Schwaller de Lubicz www.visdomsnettet.dk 2 Den seksuelle problematik

Læs mere

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012

I N T E R P R E T H O G A N D E V E L O P HOGAN PERSONALITY INVENTORY. Rapport for: Jane Doe ID: HA154779. Dato: 01 August 2012 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P I N T E R P R E T HOGAN PERSONALITY INVENTORY Rapport for: Jane Doe ID: HA154779 Dato: 01 August 2012 2 0 0 9 H O G A N A S S E S S M E N T S Y

Læs mere

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til.

Kriser i ægteskabet. Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Kriser i ægteskabet Ordsp. 27, 17. Jern slibes til med jern, det ene menneske sliber det andet til. Konflikter Naturlig konsekvens af et ægteskab Vi valgte nemlig vores modsætning Naturlig konsekvens af

Læs mere

Læreplaner for vuggestuen Østergade

Læreplaner for vuggestuen Østergade Læreplaner for vuggestuen Østergade Indledning: Vuggestuens værdigrundlag: - Tryghed: Det er vigtigt, at børn og forældre føler sig trygge ved at komme i vuggestuen, og at vi som personale er trygge ved,

Læs mere

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS

Cosmic Mirror 2. Personal Cosmic Mirror til ARGUS Cosmic Mirror 2 Personal Cosmic Mirror til ARGUS Denne tydning er et tilbehørsprogram til ARGUS astrologiprogrammet. Programmet giver en tydning af radix-horoskopet. Programmet har eksisteret i en mindre

Læs mere

Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen. www.kurios.dk 1

Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen. www.kurios.dk 1 Bitchen, prinsessen og lederskabet - Velkommen www.kurios.dk 1 Bitchen, prinsessen og lederskabet 1. Karrieren, kvinden og garderobeskabet 2. Passionen, prinsessen og partnerskabet 3. Bitchen, heksen og

Læs mere

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30

PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 PERSONLIG SALGSTRÆNING En anderledes uddannelse til ledige, der tager udgangspunkt i den enkelte. Dag 1 af 6; 08:30 15:30 De første spæde skridt Introduktion 2 Titel på præsentation DAGENS PROGRAM 08:30

Læs mere

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores

Indhold. 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt. 50 Balancen i forskellige perioder af vores Indhold 10 Indledning 12 Indholdet i bogen kort fortalt 14 Balance balancegang 15 Din balance 19 Den gode balance i par -og familielivet 20 Der er forskellige slags stress i vores liv 21 Nogle af par-

Læs mere

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose

De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose De 24 (2x12) Hellige Nætter af Malue Wittusrose Ifølge gamle kilder er der 24 hellige nætter omkring Julen hvor energien er særlig stærk, og hvor vi med fordel kan meditere, bede og sætte nye intentioner

Læs mere

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder

Samarbejde Værdier for personalet i Dybbølsten Børnehave: Det er værdifuldt at vi samarbejder amarbejde Værdier for personalet i ybbølsten ørnehave: et er værdifuldt at vi samarbejder viser gensidig respekt accepterer forskelligheder barnet får kendskab til forskellige væremåder og mennesker argumenterer

Læs mere

Har vi forskellig læringsstil? (testskema)

Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Har vi forskellig læringsstil? (testskema) Dette spørgeskema er udformet for at finde frem til din foretrukne læringsstil. I årenes løb har du sikkert udviklet læringsvaner, som hjælper til at give en

Læs mere

Guide: Sådan lytter du med hjertet

Guide: Sådan lytter du med hjertet Guide: Sådan lytter du med hjertet Når du i dine kærlighedsrelationer er I stand til at lytte med dit hjerte, opnår du som oftest at kunne bevare det intense og mest dyrebare i et forhold. Når du lytter

Læs mere

PROJICERING. Laurence J. Bendit.

PROJICERING. Laurence J. Bendit. 1 PROJICERING Laurence J. Bendit www.visdomsnettet.dk 2 PROJICERING Af Laurence J. Bendit Fra The Mirror of Life and Death (Oversættelse Thora Lund Mollerup & Erik Ansvang) I sindet findes der en bestemt

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

¾ ± ¾ ± Hobbytekets Astrologi og Horoskoper - www.wow.z-up.dk - www.windowcolor.synonym.dk - Tlf. 97561906. Parforholdsanalyse mellem Herre og Kvinde

¾ ± ¾ ± Hobbytekets Astrologi og Horoskoper - www.wow.z-up.dk - www.windowcolor.synonym.dk - Tlf. 97561906. Parforholdsanalyse mellem Herre og Kvinde } «Kvinde ƒ 1,37 ª [ 19,43 š 12 1 11 ª 10 7,21 11 9,05 11 ¾ 26,02 11 ± 28,04 11 0,08 «2 15,35 Ð 10 17,12 Š 7 11,27 ª 1 17,28 3 ˆ 13,59 ª 1 12,28 Ð 10 12,28 } 4 ˆ 2 9 Partners Hus 09 06 08 08 08 08 10 07

Læs mere

Identitet og venskaber:

Identitet og venskaber: Identitet og venskaber: Social trivsel er for alle børn forbundet med at være tryg, anerkendt og føle sig værdsat. Venskaber er derfor vigtige for det enkelte barn. Børn skal trives med deres sociale roller

Læs mere

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet

Erogi Manifestet. Erogi Manifestet Erogi Manifestet Erogi Manifestet Vi oplever erogi som livskraft Vi har modet til at sige ja Vi er tro overfor os selv Vi elsker, når vi dyrker sex Vi er tilgængelige Vi gør os umage Vi har hemmeligheder

Læs mere

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60

SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED. Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE MENNESKER RELATIONER OG KÆRLIGHED Susanne Møberg www.moeberg.dk Mobil 40 35 66 60 SÆRLIGT SENSITIVE Biologisk forskel i nervesystemet. Har et mere følsomt nervesystem. Stimuli, indtryk

Læs mere

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK

UDKAST TIL BØRNE- OG UNGEPOLITIK VISIONEN 2 INDLEDNING 2 FÆLLESSKAB 4 ANERKENDELSE 5 KREATIVITET 6 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE 7 SAMARBEJDE OG SYNERGI 9 1 Visionen At børn og unge sejrer i eget liv At børn og unge får muligheder for og

Læs mere

Split mellem tanker og følelser!

Split mellem tanker og følelser! Split mellem tanker og følelser Et menneske kan beskrives som bestående af tanker, følelser, krop og handling. Disse fire aspekter udgør en organisk enhed og påvirker indbyrdes hinanden. Som f.eks. når

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

ALMEN KARAKTERBAGGRUND

ALMEN KARAKTERBAGGRUND Frederik ALMEN KARAKTERBAGGRUND Mary IDENTITET Selvom Soltegnet i forbindelse med parforhold selvsagt er en særdeles almen påvirkning, er det - sammen med det tegn Månen befinder sig i - alligevel kraftigt

Læs mere

Cutting - Det som ligger bag Handleguide

Cutting - Det som ligger bag Handleguide Cutting - Det som ligger bag Handleguide Teenagehjernen Teenageperioden er den periode, hvor hjernen fortsat vokser stærkt, og hvor de følelsesstyrede hjerneområder har mest at skulle have sagt. Balancen

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 1. januar 1999 udarbejdet for Hanne Født 12. maj 1964 kl. 17:30 i København Copyright 1999 Cosmic Mirror

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Indledning. Farvelære

Indledning. Farvelære Kasper Angelo, Klasse 1.3, HTX Roskilde 13/12 2007 Indledning Jeg vil fortælle og vise lidt om de forskellige begreber der følger med Grafisk design. Som medieprodukt har jeg valgt min hjemmeside. Jeg

Læs mere

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil

Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Nordplus Voksen toårigt udviklingsprojekt Syv online værktøjer til læringsvurdering Spørgeskema til beskrivelse af egen læringsprofil Interfolk, september 2009, 1. udgave 2 Indhold Om beskrivelsen af din

Læs mere

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13

Parforhold anno 2010. Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering. Institut for Krisehåndtering november 2010 Side 1 af 13 Parforhold anno 2010 Undersøgelse udarbejdet af Institut for Krisehåndtering Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse: Forord:... 3 Formål med undersøgelsen:... 3 Analysens fakta:... 3 Hvor meget tid bruger par

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde.

KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. KØBENHAVNS KOMMUNE Klynge VE5 Principper & værdier for det Pædagogiske arbejde. Indledning: Følgende materiale udgør Klynge VE5 s fundament for det pædagogiske arbejde med børn og unge i alderen 0 5 år,

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING. Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C A R E E R FORSLAG TIL KARRIERE UDVIKLING Rapport for: Sam Poole ID: HC560419 Dato: 23 Februar 2017 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n

Læs mere

23. maj 2013 Adfærd og netværk

23. maj 2013 Adfærd og netværk 23. maj 2013 Adfærd og netværk v/ Rikke Bech Skougaard Mål At få skabt større bevidsthed og opmærksomhed omkring din adfærd 2 Adfærd Vores adfærd er synlig for andre Vi vurderes/dømmes Det er ikke tanken,

Læs mere

DE 24 PERSONLIGE STYRKER

DE 24 PERSONLIGE STYRKER DE 24 PERSONLIGE STYRKER 1/8 1. Nysgerrighed Man er åben for omverdenen og mentalt og emotionelt fleksibel i forbindelse med emner eller informationer, der ikke umiddelbart passer ind i de første hypoteser

Læs mere

Kommunikation at gøre fælles

Kommunikation at gøre fælles Kommunikation at gøre fælles Ordet kommunikation kommer af latin, communicare, og betyder "at gøre fælles". Kommunikation er altså en grundlæggende forudsætning for alt socialt fællesskab ingen sociale

Læs mere

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning

Slide 1. Slide 2. Slide 3. Definition på konflikt. Grundantagelser. Paradigmer i konfliktløsning Slide 1 Paradigmer i konfliktløsning Kilde: Vibeke Vindeløv, Københavns Universitet Slide 2 Grundantagelser En forståelse for konflikter som et livsvilkår En tillid til at parterne bedst selv ved, hvad

Læs mere

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING

ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING ULTIMATIV VÆRDIFACILITERING DIN MANUAL TIL ET BEDRE LIV MED MERE TILFREDSHED, ENERGI & GLÆDE Værdier Et af vores motivationsfiltre Hvad er værdier? Værdier er en del af vores filter i Sindet og vil være

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding

KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding KFUM s Sociale Arbejde i Danmark: Bænkevarmerne/Folkekøkkenet i Kolding I dette afsnit beskrives de overordnede elementer i forandringsteorien for Bænkevarmerne/Folkekøkkenet, der er en social café og

Læs mere

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT

LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT LEKTION 3:7 METODER - LÆR DEM, OG LÆR ALT AL BEGYNDELSE ER SVÆR I 2012 valgte jeg, efter 18 år som storryger, at kvitte smøgerne. I tiden efter havde jeg brug for at aktivere mine hænder og hoved, så jeg

Læs mere

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre

Sund psykisk udvikling hos børn. til forældre Sund psykisk udvikling hos børn til forældre Ingen enkle svar Alle forældre er optaget af, hvordan man bedst muligt ruster sit barn til at møde verdens udfordringer. Hvordan sikrer man barnet en sund,

Læs mere

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; )

og pædagogisk metode Aalborg Ungdomsskole UNGAALBORG ; ) Værdier og pædagogisk metode i Introduktion Undervisningen af unge i skal gøre en forskel for den enkelte unge. Eller sagt på en anden måde skal vi levere en høj kvalitet i undervisningen. Derfor er det

Læs mere

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk

De Syv Stråler. - den nye tidsalders psykologi 7:8. Erik Ansvang. www.visdomsnettet.dk 1 De Syv Stråler - den nye tidsalders psykologi 7:8 Erik Ansvang www.visdomsnettet.dk 2 De Syv Stråler den nye tidsalders psykologi 7:8 Af Erik Ansvang Strålerne og mennesket Alt er energi. Mennesket er

Læs mere

Børnehavens værdigrundlag og metoder

Børnehavens værdigrundlag og metoder Børnehavens værdigrundlag og metoder Det grundlæggende for os og basis i vores daglige pædagogiske arbejde, er at give børnene tryghed, omsorg og at være nærværende voksne. Vi prøver at skabe et trygt

Læs mere

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati

playmaker program Samfundsniveauet Det sociale niveau Det individuelle niveau Identitet Nysgerrighed og refleksion Konflikthåndtering Demokrati Empowerment Niveauer Empowerment Idræt er vigtig i unges udvikling, fordi det styrker fysisk og mental sundhed samtidig med, at det skaber vigtige, sociale relationer. Idræt er en mulighed for leg, deltagelse

Læs mere

Læreplaner Børnehuset Regnbuen

Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring i Børnehuset Regnbuen. Læreplaner Børnehuset Regnbuen Læring er: Læring er når børn tilegner sig ny viden, nye kompetencer og erfaringer. Læring er når barnet øver sig i noget det har brug for,

Læs mere

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer.

Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg kan lide at omgås mennesker fra andre lande og kulturer. Jeg søger viden om andre kulturer. Jeg er opmærksom på, hvad der er karakteristisk for min egen kultur dens forskelle og ligheder i forhold til andre kulturer. Jeg fortæller og forklarer andre om min egen kultur. Jeg søger viden om andre

Læs mere

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale

Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Konfliktforebyggelse og den konfliktforebyggende samtale Workshop 10 Konflikter hører til det at være menneske og er derfor også en del af vores arbejdsliv Konflikterne kan derfor ikke undgås, men det

Læs mere

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror

ASTRO VISION. Årshoroskop. Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror ASTRO VISION Årshoroskop Tekst og Astrologisk Metode fra Cosmic Mirror Årshoroskop gældende fra den 4. september 2012 udarbejdet for Lene Mortensen Født 12. oktober 1960 kl. 14:30 i Vejle Copyright 1999

Læs mere

Nærvær, bevidstgørelse og tro

Nærvær, bevidstgørelse og tro Nærvær, bevidstgørelse og tro Jes Dietrich Dette er et lille udsnit fra min bog Hjertet og Solar Plexus. Nogle steder vil der være henvisninger til andre dele af bogen, og andre steder vil du få mest ud

Læs mere

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne

Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Vågn op til dit liv! Den virkelige opdagelsesrejse er ikke at finde nye landskaber, men at se dem med nye øjne Kilde: Mindfulness Mark Williams & Danny Penman At skifte perspektiv Du sidder på en bakketop

Læs mere

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009

Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune. 4. udkast, 25. marts 2009 Ledelsesgrundlag Ringsted Kommune 4. udkast, 25. marts 2009 Dato Kære leder Hvad skal jeg med et ledelsesgrundlag? vil du måske tænke. I dette ledelsesgrundlag beskriver vi hvad vi i Ringsted Kommune vil

Læs mere

En lille bog om ENNEAGRAMMET

En lille bog om ENNEAGRAMMET En lille bog om ENNEAGRAMMET INDHOLD 3 HVAD ER ENNEAGRAMMET? 5 VINGER OG PILE 6 TYPE 1 2 7 TYPE 3 8 TYPE 4 5 9 TYPE 6 10 TYPE 7 8 11 TYPE 9 12 NLP HUSET HVAD ER ENNEAGRAMMET? Enneagrammet er en flere hundrede

Læs mere

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder

Dansk, historie, samfundsfag, sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. beherske ord og begreber fra mange forskellige fagområder 1 Kønsroller Materiele Time Age B8 45 min 13-15 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer Indhold Refleksionsøvelse, hvor eleverne reflekterer over samfundsbestemte kønsnormer, kønsroller, kønsidentitet og

Læs mere

Martin Langagergaard. Agenda

Martin Langagergaard. Agenda Agenda Introduktion Talentudvikling og forældrenes rolle Forældre til børn og unge der træner meget Spillerens mentale styrke Relation og præstation Forældretyper Forældre i kamp ( og træning) Anbefalinger

Læs mere

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan?

INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? Indhold INDLEDNING Bogens målgruppe 11 Ingen læse-rækkefølge 11 Bogens filosofiske udgangspunkt 11 Filosofi og meditation? 12 Platon hvorfor og hvordan? 14 INDFØRING Filosofi 16 Filosofi spørgsmål og svar

Læs mere

Kommunikation dialog og svære samtaler

Kommunikation dialog og svære samtaler Kommunikation dialog og svære samtaler Den ægte dialog Perspektivet forgrunden og baggrunden Vi oplever og erfarer altid i et givent perspektiv Noget kommer i forgrunden noget træder i baggrunden Vi kan

Læs mere

Autisme og parforholdet Autisme og Aspergersforeningen

Autisme og parforholdet Autisme og Aspergersforeningen Autisme og parforholdet Autisme og Aspergersforeningen www.jhoconsult.dk Intet nyt under solen Det er det samme hoved som altid. Derfor er det samme tænkning og handlemønstre. Derfor kan man genkende de

Læs mere

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk

Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk Resumé fra foredraget Stå ved dig selv som særligt sensitiv Susanne Møberg www.moeberg.dk 1. Særligt sensitive mennesker er mere modtagelige over for indtryk, fordi nervesystemet er mere fintfølende og

Læs mere

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber

Overordnet målsætning for vores. Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Overordnet målsætning for vores Fritidshjem, Fritids -og ungdomsklubber Under hensyntagen til Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers formålsparagraf, fritidshjemmenes og klubbernes opgaver udarbejdet i

Læs mere

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk?

Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? Sejt, du tager dig tid til og finde dine værdier: Vidste du, at din hjerne altid går efter at opfylde dine værdier, så du kan leve autentisk? - Stress opstår når vi ikke lever efter vores værdier - Værdiafklaring

Læs mere

Bliv verdens bedste kommunikator

Bliv verdens bedste kommunikator Bliv verdens bedste kommunikator Vane 1: Kend dig selv 2 3 Begrænsende overbevisninger Jeg lærer det aldrig Jeg er en dårlig kommunikator og sådan er det bare Folk lytter ikke, når jeg siger noget Jeg

Læs mere

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International

Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen. og skaber udvikling. PMI Personal Management International Vi arbejder med de menneskelige aspekter, der ligger under overfladen og skaber udvikling Personligt Lederskab Organisationer Personer Kick-off Workshops Teambuilding Krisehjælp Coaching PMI Personal Management

Læs mere

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.

Sexologi og dermatologisk sygepleje. Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12. Sexologi og dermatologisk sygepleje Fagligt selskab for dermatologiske sygeplejersker Comwell Roskilde d. 19. marts 2011 Kl. 10.45-12.15 Program Definitioner Sexologisk opmærksomhed Motiver til sex Dermatologiske

Læs mere

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND

TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND SÆT DIT TALENT I SPIL SÅ FALDER BRIKKERNE NEMMERE PÅ PLADS IRIS ENGELUND TALENT BESKRIVELSER SÆT DIT TALENT I SPIL V. IRIS ENGELUND T A L E N T B E S K R I V E L S E HVORDAN OPFØRER TALENTET SIG? 1. Strategisk Du har strategisk overblik, kan forudse forhindringer og finder

Læs mere

Alterne.dk - dit naturlige liv

Alterne.dk - dit naturlige liv Bamse - RIP Tilføjet af Michelle Faith torsdag 03. februar 2011 Sidst opdateret torsdag 03. februar 2011 Jeg har kigget på vores folkekære Bamse, som desværre forlod os d. 1 Januar 2011.Mine tanker går

Læs mere