Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det første, eleverne møder, er siden Kom godt i gang. Her får de en kort introduktion til de funktioner, de skal bruge undervejs i forløbet."

Transkript

1 Af M M B J NIVEAU: l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 2 Sv. l vby. Vjl må yb fløb, lv mø. L v f, fløb bå f: Km Læmål Uø Opv Pllæ Sv Evl KOM GODT I GANG D fø, lv mø, Km. H få l f, l b vj fløb. LÆRINGSMÅL D l: læ v læ ø vll læ pllæ v vll Elv pæ f fl mål f fløb, få pæ f. H mål by l læ b fbl m pllæ f v. Fmål m fløb, lv læ, v l v vll. Elv l: S 1 / 14

2 pby vll m fl, vp/vp, lm l v m v fællmp bv p mljø b pl vml b v f plæ m vml v l m vml. Om E vll, p fæll. E vll p fl, vll l. Gm l vl fl v, æff v bv, vp, pp lm, v ff l fl lø ll å lø, vll l f. Hl pll på l ll p æ v, pll bå m l f få p. Sp vll bv l. Fmål m vll l få læ l æ v, vll j m. S å pl f vll. UNDERSØG F Uø l m mpl, lå yp mpl på vll. D l lv læ fføl ø m bl på f fm l, yp f. T, bj m fløb, Hll Hll vll E l f l. S mpl. Elv l ø pby, p, fmål æl v v på øl pømål. All fy fl, å lv, bv f, få m fl v l på m. Fl fy m m å. Elv bj l, m m ll måpp m l f bj. Elv l v øl m, å ll lv pp l pp v. D ø på Uø, v lv v jælp f lf lv væl, vm vl l m. Elv v blv m pml m, f pml M pml. H læ å ml f mm lv øl. H lv l v, vl S 2 / 14

3 fmå f pml. Opml f øl lv b l fføl ml m mpl. Sml m Nå lv fæ m øl, bø l l m m v, lv v på pømål. Sml v, f få lv mm m læ l m få på f vll. Sml v å læ ml f, lv få øv fål f v m. Elv øl f mpl p f ml. Elv p pml ll v fmm på æm ml. Kmm l l pømål øl Spømål øl v mm m vml yb/pføl pømål, m v f bv: SIDE 2 Hl l Sv, v vll E l f l l m. Nvll l m p, pblm pfl. D vll, m fbl l mm. D l, æ l mm. M m, mfø m, m v l f, yl æ m, l mfø, å fæ fbl m æ b få på pl, å få j få øj på. D m by mm æ, m æl f l. H, ml l, lv ll, ml,, å må væ å, vl f å l. H pø, v jælp blv l l. H å vøj på å f ø. Nvll l m, på ø. E l æ? B v. Døf m lv, v / f l f vll. Tl v. å m, vf E l f l. I vll f f, m l, æ f vll l. Of v l vll å læ fp m, v vll j m, væ l øl l fål f vll. Tl væ, å v læ ly l læ vll. D ml l cl lm vll f fål f, bm æ f l. D ml l blv ymbl på pblm mllm m v. Tl vl å b v ly l f f m ml l. Slv, S 3 / 14

4 å v m l l vll, å væ v ly l læ vll. SIDE 3 Fæll Hvl fæll b m vl v? Fæll jl, bv 3.-p-fæll. D, m m fæll å f åb v v l, v ø. H fæll, v p ø, m p føll, å l, ø, l m lj mm ll fl. D bv, p l l læ lv l, blv. D jælp fæll. É vll f fæll l fæll. D f, l m H ø ly f. Sf l b f fæll bv, yvl l, læ ø vvjl. Tl m lv m, v vll m vl v. Hvl vll v? O vl v, vll v p? Nvll fl, æl m l, f fæll fm m,. T l å m, f vl f fm ø l m m, ævæ f læ. D v, m m m lv l. Ff l vll, Hll Hll, l føl m : Hv m v, lpp m f v. D m fø l f ll. Df vl l væ flv f. Tl v. m lv m ll, l m, v p på vll E l f l. Hvå få vll, v l æ v? Nvll få f, v p ø fbl, fø æ mm l m. D æ v m, f vll l, på ø. Tl v. m lv m, vf m pæc fæl. SIDE 4 Opby S på vll æ. F læ? B v. Sæ V ø l fly,, v, væ l m b læ l m l. Læ v, f læ vl v m m, v l fly vf. S 4 / 14

5 Hv vll æ l? Nvll m, l l f. P fll m mm ll l y fø p f vll. Hv æff vp/vp? Fælll vll, ø, b m vp, å l l flå, v vp vll. Så pømål b b. H b på vp vll: Fø vp æff, bb f l m pblm. A vp æff, fæll, ml l, f v ll v, å må j væ å, by æ. S vp, v vvj, m l f blå ly m flø. H f fæll l fæll, å læ ø vvjl. H cl vll ø j åb fv. Hv vll lm? Klm, v vøj på å f ø. E l åb ll l? B v. Sl åb fl. D l p l l læ l, vf. Læ lb m æ fl pømål, m / lv må fø bv. M m, f m læ lb f læ m føll f v, v vll l m ll v l fål f vll yb m. Hll Hll lv m lmm: D føll l b. D læ lv. J l bj m fm f lc, å m v l v f, få. D b vll m, få l æ... l æ på, v m l bf...". Tl m lv m, vf Hll Hll m ff m, læ lv l b l på. SIDE 5 Mljø Hv få vll? Nvll få ll ljl. D få vl m l. Tl v. m, vf m pæc fæl. Gv bvl f. D blv v bvl f. S ym, æ mm m,, få, få ll. S 5 / 14

6 D ply, mm fm, m m v å py b, m f bv m by fl. Oml f v b f m l cmp v y f vlv mljø. SIDE 6 P Hvl p pæ vll? D p, m v. Bv p fl mllm m. M f. H, mfø mm fø l m v v bb. H æ v y f, æ lv. H pø, v ø f jælp ø, v få b på. D fæ m b,, lv. H vl ø l m fly. H vl l m m l å v f m. H, æ lv, v, f æ. H l m lv fbl, l l væ pf l m lj. H mm l m m vl ø på fø på l m. Fl mllm m ål. H fø l m m, m vl ø på m. H l l bæf bl m l fv. H v y f føll, m v y f føll, m l. K m å bmæ l m, læ lbl føll. E p bv ll? Fl v. P l bv. D bv m, ø. Tl m lv m, v by f læ pfl f p. Smml v. må bv på m bvl f p vll Sø (mpl fløb Nvll 1), æ l bv. SIDE 7 Kfl Hv fl vll? Kfl by pblm. Hv pblm yl, blv fl. Dm må læ lv fø f fm l. D m bv pømål vll, m m m fl l m l, fx: Hvf vll E l f l? S 6 / 14

7 M, æ lv vf ø? Hvf å å fv f m? H væ 16 l? O å fl vf m? E ymbl? H l væ v m å, vl l m? Hvf bl m 16, v v l l m? D m v l m lv m, fl fø lm vll. Kfl, æ l,, få l l vl. Gm l vl fl, v æff fll bv, ål vp, påv l, få l fæ. U fl, vll p, l l væ l fæll. Nå lv l ø vll, l v bm, v fl, v vl, v lø, v lø. E vll, v fl lø, l l, f fl l fl, å vll l. Lø fl, vll åb l, f fl åb fl. D l bmæ, fl m y vll å yl, f få p m fm f l fl, l f å yl fm. D fm f vll vl f lv v y, å f vl væ jælp f lv l m m m, l v fl vll fæll, v. D l bmm, v fl, v vl, v lø. U lv l v flfl, v vll ll fæll! Lø fl? B v. D må læ fø m l f,. H å f ø. Fl m? Hv ø, pblm/fl å lø? v. SIDE 8 Sp Hv p vll? Sp llæl lyl lfål lp. M l læ mllm lj,, l få blll/ymbl, m fx l, fv. Tl m lv m ymbl. Sp l, ø mml. D fæll, v p ø. P bv m, ø lå m l. Hl vll é c. S 7 / 14

8 D æ v fællmp, l bv m mm væ, v lll lj blv æv. D æ fællmp p l, yvl f læ p. H y, v ø å løb v. Sv p mpl på b f llæ, fl vl v, få llæ vll. Tllæ æm fvæ vll, få, bl fv blå, ø, v, møø å vl. Tl m lv m, vl v v, b llæ. Gv mpl på, b l l, fl vl v? D mpl på l: V ø l fly,. J mfø,, l ø. Nvll m b m l, m fx: H v, væ l m. H, æ lv, v, f æ. H, b, py fl. B f l l v læ fmml f f, m m pll på c l f øj f læ. D ø fmll lv, ævæ f læ. Gv mpl på, b l p m m æ, fl v v. Empl på l p m m æ: Hv m v b, p l cmp, vl m m, l l, v vl væ å vl å æl l m. M ml bvæl, m f m ø l ø, bf mm å bbmb å, l æ, vl ål, y på. D l p m m æ v fmml f, v fvl. Fl fæ p v y p, å v blv fæ, fx l bylf. S 8 / 14

9 SIDE 9 Tm Hv m vll/hv j vll m? Om m vl b y m ll j m må væ p l l, m y æ mmæ v mm. Nvll m pfl. Nvll v c p, pblm m få pfl l v. D væ v l mm m pblm f få l l pf på vfl, å æl å. SIDE 10 Fmål Hv fmål m v vll? Fmål m v vll l få læ l æ v, vll j m. Sy, E l f l lv p l fmål? Elv l ll l, m y, vll lv p l fmål m l læ få læ l æ v vll m. Sppl v. m pømål m, vm vll m. Nvll m pmæ v, l, v m pfl. Om m y, vll l væ f, æ lvføll mm m, m m bf f målpp. Af ml m l lv æ på, vl æ l pfyl, å v vll. B v. pl f vll. Elv pl l, å l f ml fløb, m læ l f fb m. S å pl f vll. S 9 / 14

10 OPGAVE Så ly pv lvl: Sv l vll, få v. Up f vll l væ ml f fbl V l. Gv vll l. S 10 / 14

11 Nå pv pæ f lv, l m: Hvl lv l v. Elv l v l vll. Alå vll mm l, m pll vl lv, vy ll vl. Væ på, lv få, v l vll, l vll, l v. Hvl vll l v. D l v m ff. D vl, lv lv b v, m l få, lv bmm v p pfø l v vll v. D v, lv vl pv v m p fbl ml, l v l vll. D bæ ømm v vll v, m l p. Hv fmål m. Fmål m vll, læ l mm l æ v, m vll l j m, ml fbl ml y. Hvm, l væ m f. D l læ lv fø. Hvl v pv ll. Nvll l få v, l p fbl ml. F lv l lø pv, l fl fbl y, v fbl ml. Tl m lv m ml, l m æ på, v y. D l mæ v l l m m mm b m v l. Tl m b, å lv få lå m f. Elv må lv væl, vl p vl v m vll, m f p l bl v b, v l. Hv vll l få, v v, b væ vl v f m v m m l m, må lv lv fø. L m v. mm m fl l, v ø. Elv l v vll l. Hvl vmål lv l pfyl. Svmål f vll må, å lv bv m, vl v l pfyl. Læ ff vmål f l lv ll væl l, m l l æ æl f på. S å vmål f vll. PLANLÆG I lv å m v vll, l pllæ. Elv vlml f, v vl pllæ : S 11 / 14

12 A pllæ, jælp lv m pllæpc. A ll lv fl fbl l v vll. V v på pømål, få lv æ v v llm f vll. A c fl lv fl y, jælp lv m ø f, få pfyl f vll. A lv v, å vj pllæpc fl l v ll å lb fløb. B v ml f, lv, l l å m v, p v b pl vmål f vll l pllæ, v v vl v. D p l læ mm m lv fø, v l lv l væl. Fø pllæ læ vjl lv l vfc m l f lv. SKRIV Elv l l v vll. D l føl f, v f Sv. 1) Åb vmål Elv l væ l på m, vl v ll l m v pv. A v fæ f pfyl m m å fæ f, lv bv pv lfll. Df Sv lv vmål l v. Svmål l, åb lvæ v f Sv. Svmål plc v f m, å lv ml f m l vpc. V v vmål v å v lv få jælp l pfyl vmål løb j, m pfyl ll vv. D v, læ, lv vmål få m, fø lv by på vpv. D læ ø v må l m vmål mm m lv. Læ ff vmål f l lv ll væl l, m l æ æl f på. Læ l pf m vmål f fb m. 2) Åb vpm Elv v blpm, på cmp. U v læ vjl lv l vfc m l lv. Fø lv ø l l v vll, l læ m j v æ. D l pf l å l m, m vl pæc v, m æpby ælæ v, å læym. D f å lv f f l v, å l lv vjl væ myl. S 12 / 14

13 3) Få å l ly Nå lv v, l ly. H lv på, fø l ly, å v. I ly lv få jælp l ly, å ly p l. 4) Upl Elv pl fæ l, å l bj ml på é. Upl f f Sv. Elv blv m påæl M pml. H læ ml f mm. Hv lv, l mm æ på cmp fø pl v f. Elv, bv f jælp l pl, l fm på. EVALUER Tl v bj vl, m lv b l lv vl, fø flv. Evl lv m lll jb, f fø lv m fll l f vl. A åb lvæ v, å lv v plc v f. Elv vl ll få l vl. Gm Sv lv m l é ll fl lmm. D vl lv vl m f øv på. Evl m pml. D lv åb f M pml, lv læ å på. Elv flv fæ v pl l. Upl f f Sv. LÆRERENS VURDERING AF ELEVENS BESVARELSE Sm jælp l læ bj m v lv bvl v. v f m, Sv vm, m læ v. Sm f. I v bø v f lv bvl fl fmll l f ml mllm lv læ, v læ fl åv lv m, v lv j, v lv l c m v æ pv fl fmll. Fø å ml mfø, m b lv bj m pv fl fmll m fæ. Tl v pv Sv, m l ml, lv m m vmål f ll pv, m vl væ m vl b l ml l m. U ml lv læ å fl ll, vl ll vmål lv fmv l fø pfyl, å lv v, v / l væ æl pmæm på bj m fl. S 13 / 14

14 SKRIVEMÅL vll Sv byl æ v æ. Væl fæll 1. ll 3. p. Væl fl, m vl m l. Sv é ll fl vp, m få fl l vl. Hv få p, bv fl mllm m. Bv vp. Bv /mljø. L fl/l vl m lm. Sl f m åb ll l l. Sv v bv lv fællmp. B pl vml m mml, mf, l m.m. B v. l. Gv vll l. Svmål, l l pfyl: V vl. V æpby. Kll æ v. B fx Rvb på S 14 / 14

15 vll 1:2 Hll Hll E l f l V ø l fly,, v, væ l m. D l f, æ ll på vj, ly å på b b fy. M ml bvæl, m f m blv ø l ø, bf mm å bbmb å, l æ, vl ål, l y på. H bb f. J mfø,, l ø. H fj å j,, b v æ på l l, yl f f. Hv m v b, p l cmp, vl m m, l l, v vl væ å vl å æl l m. H, l, v, vl m, ø; bf f yl æ f, l æ mm. H å ø æ v bø v. H mm p f æl, ml l. H, p, å l m fl. S ll, vl, l l, l f. H, lv å æl ; vl fl l, l l fm. H å æl ljl, æl b m ælv,,. H l m, å blv å. Al

16 vll 2:2 H by æ, læ p øb by æ, ø y m møø v m l m l. H, æ lv,, f æ. D møø v, l v f m, ly på b å bvæl, blv ø l ø. H ø ly f, m æ ll på b: løb v, å. H vvj f blå ly m flø, bl f bl blå læ v fl fm, pl l m vy. Så ål b, æ ly, på å f æ å. H mm vvæl ll v f. H, b, py fl. H, vl f jæ fm. H b m m på f å ø. H mm øjbl f, læ m, ll f v æ c. H, l l, ø l, æ l l f på b. H pø, m l m mm:, ø, v vl. D lm f ø, m å f. H læ m, ø øvl, vf på. H æ pply på pl å ø, m å. H p p lå mm å m b l ø. H åb p p æ, læ b f l. H æl vv l plc cv vpå. H. L på ø. F Hll Hll: R. Nvll. Sml, Al

17 G NOVELLE FORMÅL A l få læ l æ v, vll j m. OPBYGNING OG KENDETEGN... å... E vll, p fæll. Hl pll på l ll p æ v. P ll bå m l f få p. Nvll é lfløb. Hl æ v. D få p. Hl pll på é ll få. D yl fl, m vl m vll. Byl ply m vm, v vå. I m vl fl, v æff v bv vp. Kfl å øjp lm. Sl væ åb ll l. SPROG Sp bv l. D f l. Fællmp lv v v bv. Al FORTÆLLE

18 å l l y GENRE OG LAYOUT vll SKRIFTTYPE Llæl f m f ø, fx Tm Nw Rm, Gm l. l. Sø AFSNIT Opl f M vf m ljvp M f m ljy på 0,5 cm MARGEN L vm Hm øjm Væl m l H j l A l m m. Km føl f, m v vp lv. D ål l. D. V øl f y, mm ml øl b på m, mm p på lb. D løb m å v lå v- DIREKTE TALE M l/ pl m pl ll føl: Løb! åb Løb! åb l LINJEAFSTAND 1 ll 1,15 lmmbredde Væl p lmmb, ø v. l mll pæ B y v f æl f øj- v m A SKRIFTSTØRRELSE Bø: 12 p, ml Tl: p, f 3:3 m, v v l ll b fl. R 2:3 mm l p D f å l. ll. R by ø 1:3 å m m.. V l, H, fl f l. H. R m vll v m mv fl v, l m H vl. j å f O, ll. H å m, m b å l ø l p jø væ å æm f. D. D j ø. H. H. vl b Km y v lpp K l l løb f æ l l, m ll. O m å D m p å, lm å lø b l æ å p, v åk m m. M m.. H f fy. M m væ ø p. E p D p f y på å fø j f. Væ å lv. O ml l l l l p f m på m b l p ø f,. D f fø,. H v, py. fø m. l l lv. H Pll bå l. D æ lb f. D. D m b løb væ p l v lv m,, b væ. I vl vl. f l plj b ø j v. M,m åb lv, H, m ø pll p l f, fl å m l. I f b l mm Cmll C, y p b D l l v lv Km v p æ å å. å, æl lø D fø ll. H b blv lå. D lpp l m. D l,, b H mæ f ly Hl f f p j f m ll p ll b, lå. å øj. v v, å Km, D fly, l l v l l f v. å ø v å l m. p p l vlm, m m D ø f m v m lbæ. D ø b. H øv m m b. ø P æ j j v. p. O å m p lå. S å p m ly. H æ å læ l å åb. H D l p m p å, l f. æ f H. D å på. H D føl f ml p på på p m v. m l E b. Tl øv.åd vll æ M æ. A. D vl j l f. føl v vl ø lpp l mø. D b! øm b lm bæ, å. D v m mm, H v. l f p, by Km l l b, l å. å, pl f. llf blå. Gy v ø, på Tl Løb! å æ p fø. l lå. f m b. vm m H blv l ø f øj, å v m. L øb jm. H v l m m b H føl l m m. Føl f m. D D v Bl fø p. b! y m. H p. b på Iæ H v.. O ll l,h å H. U p f ylø mp f,. Så løb fø å b mø, y pø. f. D l m.m H ll føl.h y. O H v m b å m b æ, b b m. N ll ø på ø f æ æ y m. ø må væ.. D l I Km lv jmm. D føl på. D l fø. Nl H. H. D å v. H m. på m. D lø, f æ føl m. Føl m v H æ l f. på æ, v m f f l D ø, lv m Kmv f D b m l jø. fl, mpå v, y. f f på v, å på på. H v. I f.. v D v H æ m., lv m l.pell må. æ H v på l m v. Mf v. m, l v. Gl, b f blæ øm å l m f. D l. H b m y ll øj. O m. D B f pll v v Km. M. å b b b på løb ø m p m,. væ, på å løb f Km ml y, l, m. D l b å j. O å f å p y ø. m M ø p p l. H lllb. O mjæ å ø l å F: Cm m. O v. æ v. O å m å v m på ll C, Sj b,,, pøv f på., Sml, ø p D m, b f, l f m l. R å, m y l, l m- Al D l v ly, p l. E ml v f, v blv plv f læ. Al vll

19 VURDERING Elv v DATO Opv Sml Fm Fm Fl G Jæv Tlæl Ulæl I ll få væl fjl M væl ml E l ml All væl ml Mml ccpbl Uccpbl bvl KARAKTER /-3 VURDERING AF INDHOLD Læ bmæ Bvl æ fl l pv fml Gv pfyl Il mæ Il lv læl Sp fål y v Rv æ VURDERING AF LAYOUT/ORDEN Bvl f pæ fx m, fl, fyp øl m.m. P ly l fx pl m.m.

20 Nvll 2 D: Fæ- vmål (f 9. l) Kmpcmå Kmpcmål F Fæ- vmål F Fbl Af Spfål Tfål Smmæ 1. Elv l v b ppc l Elv v m ffl på Elv v f målpp Elv v m ffl målpp Elv v læ bv f læfmål b Elv v m mmæ mllm l læ Elv v pl vml Elv v m pl vml Elv mmf fm f fll lm Elv v m lm pby f Elv æ mmæ Elv v m mmæ mllm Læ Elv y l læpc by 2. Elv pllæ mfø f fmø Elv v m f fmø Elv ff vbl v mlml pby Elv v m æ mlml Elv læ mpl lå Elv v m mfm lå Elv v by f bb l l pl Elv v m cl fml p Elv mmf fm f fl Elv v m m l mmll f fm f fl Elv ml fl f bv Elv v m m l pll f c 3. Elv mfø mål fmø Elv v m l ø Elv fø, v l læ Elv v m følæ Elv læ mpl Elv v m vmå by f ll Elv v y by l få mpl Elv v m vl by f bb Elv få mpl Elv v m m l v f fmål ppv Elv v på b f Elv v m m l ym øl f Pllæ Fbl Fmll Rp K * Pæ vl 1. Elv lvæ fml fæ pv Elv v m pv- pblmfml Elv ml ply p l Elv v m pø bvm Elv bj p- pv Elv v m m fl fmllfm Elv p på fll fmllfm Elv v m fmllfm Elv fjl Elv v m pl Elv ly, å fmm mm Elv v m fmlfm Fmll Elv y fål, l v f, l, ly bll fm, p l 2. Elv mbj m fmll Elv v m ppllæ, ll, f, c, pvyp l Elv fb ø mlml p Elv v m c, pl Elv fmll ø mlml p Elv v m vml, f fp Elv p på pl l Elv v m pl l Elv ly Elv v m m l ly f fll Elv lc ø mlml p Elv v m PR lc 3. Elv llæ pc f l fæ p Elv v m mpl fmllpc Elv p ly f å fmm m p Elv v m mål p- fmlm Elv fmll mmæ fll l Elv v m v yfm mål fll målpp Elv p på fl mllm p Elv v m æ Elv fmll m mm ly Elv v m mm, v, æ ly Elv pll mål f y fmllpc Elv v m vlm Oplvl lvl Uøl Fl V Ppv 1. Elv fml plvl æ p Elv v m æ pb Elv ø mpll mllm, p, l vl Elv v m, p, ymbl, ff, væ fæll Elv fl fmll f Elv v m fmll Elv v fm Elv v m v vø fm Elv æ l l ll pblmll Elv v m m l æ l l ll pblmll Fl Elv fl l l, p m ym øl f l æ 2. Elv føl fløb mp mpl Elv v m mpl fæll mp Elv ø fly Elv v m fællpåll byl Elv f fly fl Elv v m m l fl Elv fll fl f Elv v m fll læp Elv æ ppv l Elv v m lll læ ll vl læ p D l m l læ D l 3. Elv fl lv v m l f fl Elv v m fl læ Elv b på ll Elv mfø mål Elv v m lym fl ml på b f ly f fål øl Elv v m m l mmll f øl lm Elv v vl Elv v m vm vø vl Elv æ l l ml fmppv Elv v m m l æ l l ml fmppv Dl Kp m I mm Sp l Spl bv 1. Elv m fm Elv v m m fmfm Elv b pp m y Elv v m p Elv pømål vø mm på Elv v m mm Elv mm m mæ v Elv v m v lfål fm Elv y f l p Elv v m pl ml Kmm Elv l fl mm mpl fmll cl 2. Elv ly ml Elv v m vml, ll p Elv b pp mm lp mm Elv v m pl vml Elv væl l l fl l Elv v m l l mmml Elv bå bv pl mpl Elv v m pl m mfm fll Elv, v v fll m v m p Elv v m c p p v 3 Elv l v, åb ly l Elv v m m l Elv ly pp Elv v m mmæ mllm, l pp Elv by f l mml f lv fællb Elv v m mmæ mllm l l mm Elv mm v fll pl lll lbl v Elv v m mmæ mllm, l p Elv p fll Elv v m p pb, p v fll f Al 2015, D Ul

21 Sv.: Nvll 2 Cl fæ vmål fløb Fløb v læmål Uvv T på læ væ Elv fmll mmæ fll l Elv v m v yfm mål fll målpp. Fløb æ å fæ vmål f Fbl, Rp Elv l læ v læ ø vll. Elv l læ fføl ø vll E l f l f Hll Hll m bl på f fm l, yp f. 1 Elv ø f æ vll. 2 Elv ø f æ vll fml m fmål. 3 Elv ø f æ vll fml m fmål. Elv l væl f, fx pby m fl, ll fl vp lm, få p, l æ v pll på ll få. 1 Al 2015, Sv., D Ul

22 Sv.: Nvll 2 Cl fæ vmål fløb Fløb v læmål Uvv T på læ væ Elv fmll mmæ fll l Elv v m v yfm mål fll målpp. Fløb æ å fæ vmål f Pllæ, Fbl, Rp, K, Pæ vl Elv l læ pllæ v vll. Elv pllæ vll v jælp f pllæ. Elv v vll m p pllæ v. m yl jælp vmål. Elv ly vll v jælp f ly vl l l v jælp f vl. 1 Elv v fæll m få p. Hl æ v få få. 2 Elv v fæll m få p. Hl æ v få få. Elv by fl, m vl m vll, ll fl vp yl lm. 3 Elv v fæll m få p. Hl æ v få få. Elv by fl, m vl m vll, ll fl vp yl lm. Elv v bv l p fæll v bv lv fællmp. 2 Al 2015, Sv., D Ul

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal:

Formålet med forløbet er, at eleverne lærer, hvordan de skal skrive en novelle. Eleverne skal: Af M M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 6-8 l FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, vl fæ- vmål fløb pfyl. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S v v læmål mpl på på læ. D vjl l fløb Nvll 1 Sv l vby. Vjl må yb fløb, lv mø.

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE

UNDERVISNINGSMATERIALE ANSK RAA IRÆT SAFUNSFAG K A E R AT E R I UNERVISNINGSATERIALE FRA 6. KLASSE T A V l, L p T S c A f Cl L Kj c lb Kl A l T P f K T O P j ù ù KAERATER ER PROUCERET AF TEATER O OG BLACK BOX TEATRE Kpl l p@.

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl F v Up f hlpl Hlvåpp 12 v Mål f v j Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v j ål fll l fll v F fhl l vvlå Hlpl S Fællc S Rl 12 K jpl fpll l Sj I 17 h v 18 vh Mål Væh 11 Njyll jpl p

Læs mere

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

TRIN: klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 8.-9. VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S h æh- å øb py h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æå p på på æ h. D j øb Dbæ S. by. Vj å yb øb ø. L h øb bå : K Læå Uø Op Pæ S E KOM GODT

Læs mere

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser

info og aktiviteter Det kan være svært at se forskel på, om det er en frø-haletudse eller en tudse-haletudse man ser på, men ofte er tudse-haletudser pj/blvpj Hlu Hlu hø l p uvl ll v fø/u Bå fø u l vhull D ul fl på, u- ll fø, u l l, fø l lup Æ l l fu l vhu y l hl på v f l hjlp uvl hlu Hlu l 8-12 f l D fø f l lv hlu bl v (l yll ø) Hf lv l, b vp, på vpl

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste

NORRECCO. Vi tager os af jorden! Prisliste OCCO f! l l OCCO f! l p l fyl ml / / / / / / / / / / / / / / fyl f fyl (p) p l Æ / mx l II ( ) ( ) l Æ l ml () m /m,,,,,,7,,,,,,7 / / y G / /,,,7, /,,, 7,,,,,,,,7,7,,,,,,,,7,7,,,,, 7,,,,,,,,,,,,7,,,,7,,,,,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

Spil golf i Esbjerg Golfklub

Spil golf i Esbjerg Golfklub Sl lf Ebj Glfklub Sm mlm få u: l T 18 hull ba vkla. Mabækba bø ljlhv af aal mkab. l Damak b æfacl, m vækk ulahu la ø v a fa æ am 3 l. l S m klubhu m jl aua a. l M vluy h m al hva lfll ka ømm m. Ny Glfll

Læs mere

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

FORLØBSVEJLEDNING. TRIN: 9. klasse. VARIGHED: 6-8 lektioner. FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. A M M B J TRIN: 9 VARIGHED: 6-8 FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S æ- ø y LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S æ æ D ø Ey 2 S y V y ø ø L ø : K Læ Uø O Pæ S E KOM GODT I GANG D ø ø K H ø LÆRINGSMÅL D : æ æ ø y æ æ

Læs mere

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her.

NIVEAU: 7.-8. klasse. VARIGHED: 8-10 lektioner. FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅL: Se, hvilke færdigheds- og vidensmål forløbet opfylder her. Af Mi M B J NIVEAU: 7.-8. l VARIGHED: 8-10 li FÆRDIHEDS- OG VIDENSMÅ: S, il fæi- iål fløb fyl. ÆRINGSMÅ OG TEGN PÅ ÆRING: S i læiål l å å læi. D jli ii il fløb Bifi i isi. il byi. Vjli å yb fløb, l ø i

Læs mere

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk

Skoletube. Et digidaktisk fundament helt i skyen. Guide til Skoletube Webtjenesten Lær IT Ellehammervej, Holstebro cb Lær IT.dk Sb E fm h y 8 æøj H Sb 4 K K j h ø hjmmb 10 Jyc Op f fø 11 Sæmp Lhjæp 13 Mb Lmmfm 16 Sp Nyå 17 Ly Of m p 18 Mp J h f h 21 T D m 22 Jyc E y ø f f 24 Ac J f m 26 Tby Bfæ f mm 29 Tby Læ mm, mm 31 PwP Pæ på

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid

2015/16. koncerter shows biograf udstillinger cafe. teater. indretning fritid 2015/16 D U B U L C V FR f FR w h FR hw på N R N O K å y m vp L T F R FRØBJ j p p f f m - fmv hw f u f T - Kuuhu A www.. Tf. 64 71 20 31 Kæ V Cu mm D u v hu v v m f, m u på m hvvp på T. Fmv V Cu f på f.

Læs mere

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling

HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET. Livet i en almen boligafdeling HISTORIER FRA LUNDEVÆNGET Liv i l blifli FORORD E bli i b, b. E bli hj. E hj j f lv liv, f f ff, chpi bll i y, i, æ il bliv p, l, bå ilh. E blifli pchw f flli hj, h il fæll, på hii læ, i. M ø fj liv i

Læs mere

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage

MAGASIN. Velkommen til SVEND13 - Danmarks Film- og Kulturdage MAGAIN Vl l VEND13 - D Fl- Kulu VEND13 Vl l VEND13 (F: b) b Hllw b ll C Nj, b b M l fl fl, f u bl c b VEND13 D Fl Kulu E, f l l æ b fll E, flbc, æ u bf ø, l l f E, fl l flbcæf f l, b, l æ fluluf D l æ

Læs mere

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD.

DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD. DECEMBER - JANUAR - FEBRUAR - MARTS UGERLØSE NYT LOKALBLADET FOR 4350 UGERLØSE - EN BY MED SAMMENHOLD www.. 2. å N 1 2016 1 INDHOLDSFORTEGNELSE REDAKTIONEN b@-. N N -.. - 22 77 53 54 T Kpp M Kpp Iæ UGERLØSE

Læs mere

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune

Du skal male. Brian: Kim: Søren: Ronni: Rune: 17 Guldmønten. Læs og se på billedet. Brian Kim Søren Ronni Rune 17 Guø Du Læ o på b B K Sø Ro Ru B: K: Sø: Ro: Ru: yhå H h bå bu på u j øhå H bu å u, o u v oå yhå H bu h ø o bå b h bu hå H bu o bå v h ø bu på T p på h Foæ, hv h! 1 17 Guø Hvo? Du æ 17 Guø Hv? S bo Læ

Læs mere

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film.

DEN GODE FORTÆLLING K APITEL HANDLINGEN. Fag: dansk. I dette kapitel skal I lære om: Hvordan man opbygger handlingen i film. K APITEL 3 HANDLINGEN DEN GODE FORTÆLLING Tyi L Rx I pil l I læ H pby hli i fil. Kll bll. H b pæ il hli. G. F 46 D lø f. Vi på hl æl, f yl y p. Hli, i på h. På b f å h cp l fili. H il?, pø h ø. D j i hl.

Læs mere

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

170 kvm 2012 Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 7 A S h G j 130,3B K p 99 S 3118 m 08 D 13 09 6 B 170m h 1p F m m, p,m m m å,h HTH mp p, mm m h m p m,ph m æ, æ h på,å å mm F æ m ch,3 æ h mm æ m w æ m chhå mmhp

Læs mere

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering

Klarup skoles. Idebank. Internationalisering K Ib I INDHOLD Ib å K S... 3 I... 3 I øb... 5 E... 7 Sbj... 23 IDEBANK TIL INTERNATIONALISERING I UNDERVISNINGEN PÅ KLARUP SKOLE D å æ æ. T æ y å y ø. H øb j@.. IDEER TIL TEMAER B Bø F/ H M: - Bø Uc -

Læs mere

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler

Guide til. lærere. Et værktøj til at arbejde med modellen Helhedsorienteret undervisning. på erhvervsskoler I y G æ E æøj bj Hh å h Ih O G æ 3 Pæ æføb 6 T 1: Væ å 7 T 2: F æå 8 T 3: Afæ c 10 T 4: O 11 T 5: Pæ 12 T 6: T æjø 14 T 7: Må ff 14 Sb æjø 15 Væ y b 15 K 16 S h ff 16 Sb 18 Pæ h 18 Pæ 19 B b øb f 19 Af

Læs mere

Spotlight. byens bedste tegnestue

Spotlight. byens bedste tegnestue Sptlt y t ttu FF " "t t t t- TAG PÅ VANDREEVE I NORGE NTYR P t tu tl Dy jø P 28-29 u & ju 2 015 N O ATI T I V IN t få ltl tl f tt pt t! p l t læt Du t T N Ft: Ij tl ll St: D pæ u f T: T c Fæ tt u w 24j

Læs mere

Galaksen & Teknologien

Galaksen & Teknologien G & T H m? D K mæ S m S æ U m Fæ æ m H? O m m Pm m E m m U hm D mm Æ m H? M m m Kæm F m Km m m mm Næ h L mm H æ m? M m A - R m N R AI T m æ H m? E W? L?! A & I (U m) H m? Tæ Tæ m F hm D æ Fm S m Em- (

Læs mere

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A Hj j,30l K p 69 S 3163 m 3 36 D 09 7 B 1 m m0 m p æ æ m m m m h10 mh c p - æ m h, m på h j,m mm h 809 m 3 æ m ph m m, æ, h, m, m, m h m æ, p mp, m, æ mh H

Læs mere

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu.

sarfaatitittarput aannissartik tikillugu. 2 K N Gø S mf Sk Im m mmj. Sk mmmmm k, m m, m m mm mm. A k, m mm. Im cm m k k mm jmk m m jk. E f D f m h bj å h, m j å, fm f ky, ck mfæ. På j f, m y å b øb f mm J, f få cm f h m, mf, fh å ø. I m. Q kk

Læs mere

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE

Fra silo til helhed @jtm_hedensted HEDENSTEDERNE F hh @j_h HEDENSTEDERNE Bfu Ku fæb A æ, å bv jb u Bu f p hjæp M v ø 46.000 fæb 4 Kpv Sc O Læ Bæf F & Fæb Chf y pv: pf fp v v b Af A T, c.pych. u., EhvvPh, UKON Muvh fchf p p p u f h c f h c, p M. æ v

Læs mere

FOND KONCENTRAT 100% SM

FOND KONCENTRAT 100% SM FOND KONCENTRAT AG 100% SM FT U N R O F % 100 GIV DIT SPISEKORT EN OVERHALING Måk h u p på pko, ku æg l blv fk op? OSCAR FOND KONCENTRAT 100% SMAG 100% FORNUFT Pøv p åb OSCAR Fo, koc på kø ll gu åk h u

Læs mere

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program

Jazzen. i Danmark. Ensembler. Program Jzz Dm & Emb 2017-2018 m Ih S 3 F S 4 Jzz Dm 1: Jzz G 8. mb 2017 S 5 Jzz Dm 2: Jzz 29. mb 2017 S 6 Jzz Dm 3: D Jzz 6. cmb 2017 S 7 Jzz Emb 1: Bm T 10. 2018 S 8 Jzz Emb 2: Bm 24. 2018 S 9 Jzz Emb 3: T Sw

Læs mere

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7

GIV EN GED Julegavekatalog blev en kæmpe succes Side 2-3. N U M M E r 0 2 f e b r u a r 2 0 0 7 GIV EN GED Ju b æ ucc S 2-3 N U M M E 0 2 f b u 2 0 0 7 : UE S 2007 yu U L L A T Ø R N Æ S ( V ) A Af Af hj f 63 c f h-. D 25. U h/ uø f uhb Af, å u å u Af u, f h f u, bjy å j f. D fæ, Af hå. D uy å u,

Læs mere

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r

n e en t t e r. R y k Du f m os ti o e ik ke h j e m i n g s m æ rk f re m . R yk 2 d. Ve n t e n o i n er e re al a rm, m en s e m ø rk l æ f re r 3 R y 2 ø pæ V R y D, æ h Ry B v æ æ, p ø æ h æ D æ y yv, v D 1 D D y h j ø p M M ø hæ æ, h : v y y y v L h v p A æ h y y y T yv H, æ R y 2 æ V D D pæ ph ø : A B R æ F, : h v ø v, S c y j Ty v h pp A,

Læs mere

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form.

Slutprodukt alle grupper kan finde noget om alle fokuspunkter til alle tider i en Reklamefilm for en transport-form. T. F å,. M: E ø bj hv hv bj åæ. G b bj ø v y. D bv- ;, v, hv. D v bj åæ åæ. S R -. P v b bj G Dv. D å ;, v,. D v hv c- æ v/ hv bj. E c c xbj v v å v hv b. - h å å b ( å). H j (,. T: B bj å ø v. D v Mx-.

Læs mere

Velkommen Udfordringer? Ja tak!

Velkommen Udfordringer? Ja tak! 2011 STORY Ih Vmm 3 S 4-5 Smj m mmu 6-7 H m 8-9 V ø æ 10-11 Spyp 12-13 Å 14-15 Vmm U? J! D h, m u m. S, p. D, v p CELF h u 2011. I CELF Sy ym v p. Sm æ v u, æ m væ h mm j, æ m. H u v p. V v mp hvvv, j,

Læs mere

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner

.007MV000361. Tegl Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H A K B m A m SORGENFR GÅRDSVE 6 ST TH 800KONGENS YNGBY

Læs mere

Foreningen blev startet i 1985.

Foreningen blev startet i 1985. : F s l å f f d y s ll dl k syd l k k. d j p jk f sp d å s f fsk l su sø f dl f v f ø l væ su d ydh F blv s 1985. D Dk c. 1000 l 1500 d ds skld, d byd, d kk l fd ps d s ds. D dl fl d ds Ryuds fæ. M f b

Læs mere

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/

Tórshavn Byatlas. Kulturmiljøer. Rækkehusområder m.fl. 10/ Kulumiljø Kolæi o ii f bvivæi Nv N. Do 5 To io fo bo æ boliomå m mmby hu æy på Fæø o i Tóhv. 9 2 6 21 22 23 25 9 18 19 4 26 27 11 5 28 9 8 2 1 Ii á G Mi i 195 blv opf æhubbyl f.. i øby v Bóbi o l Jó Puo;

Læs mere

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk

MIDDELALDEREN. Tidslinje udarbejdet af Carsten Bo Wilhelmsen på webstedet www.middleages.dk MIDDELALDEREN Tj bj C B W på wb www.g. Sgg : : g : gægg : g Ð : ø D ø Eg Ly H j Ð Ag, K. S ø Ab b bp HbgB H Håå b g S y g Vbg D g æg Jy S ø j æ D å bæ Hby H Håå py Å O (Hg) ø S ø y j E p p Hbg yg bp Ab

Læs mere

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013

IDE & TEKST ILLUSTRATION COMICS BØGER FILM NYHEDSBREV 2013 COMICS BØGER NYHEDSBREV 2013 »Hv v uøg ggtt, å t f p, v hvl f t, gtg!«g Su. Nu ht tplpu g pp Su Mu ttvufft g tg ptfty f ll g vlv. Så lg fty ftøbg... Bt fj ggtt, f å j flgt u fp g øb g huhå v t hl. Su Mu:

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste!

Skoleåret 2012 2013. Vi skaber en. oelitesport.dk. indgår i din uddannelse. Kom i lære som idrætstalen. Har du viljen til at blive en af de bedste! R T N L A T Y N Slåt 2012 2013 l DM l f Pwtl O f tl A S æ j Aaa Sf Jl stø AMas V sa va v ltst å als s 8S Pll Mat ljlø DM lv ltstat DM z TX DM-sølv f T Røssl S a L tl U18 U16 Kvalfat ltst wwwlst K læ s

Læs mere

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni

Rønne ndoms hande Ver COPYRI GHT For mul aut ser Dansk endomsmægl eni 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S p A j j 4, 3,S å,3770a K p 775 S 10305 u m 1 D 15 12 201 B mmb åbb m b S ås,m pp på, å u E j mmb j c,æ bmu, u, u c m m G bu b æ j mm mm å,p m c, m u,bu up m m j m

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

Sagsnr : NYSAG. naboer

Sagsnr : NYSAG. naboer S p m mæ & U B 9 0L T www m Em m @m CVR 0 7 A P 9,30L K p 80 S 31 m 3 D 0 7 B NYSAG 1 1m j m19m 1p,, c p h j j æ h-! H j mmp hj m åm,h m på j m m mm m I L mm m, h HTHp m å p, ph mp, ( å )m æ,, æ,w m pm3

Læs mere

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem:

Eleverne præsenteres for forløbets læringsmål og får en kort præsentation af genren. Her er læringsmålene, som eleverne møder dem: Af Mi M B J TRIN: 7.-9. kl VARIGHED: 6-8 lki FÆRDIGHEDS- OG VIDENSMÅL: S, hvilk fæih- viål fløb fyl h. LÆRINGSMÅL OG TEGN PÅ LÆRING: S vi v læiål kl å å læi h. D vjli iuki il fløb Øjvibi i iskiv.k il vbyi.

Læs mere

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i

Fokus på lokaler. Læsning sat læseprojektet Vnd. fektiv ventilation!! une A 6. kort-version. Årets skriftlige beretning i 011-10 10 Å f b GF Fu på I hu f på ² M fhøj på h 1 ³ uf D by, S b høj å æ 1 p y I få u- æ f009 f!! u p f hu K f Df ÅL f F, b p y hpå, byå å æ æ-f fpø, fæy p b D ÅLF p u h f F u f æ bh f p S h u å byff

Læs mere

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo

Skandinavien KØR SELV HOTELRUNDREJSER. C.H./Innovation Norway. Trym Ivar Bersmo Ø HUJ.H./ w 25 f f Fx f 211 9 Öæ Höf æ å f j 807 jø 19 øø jä 2111 b 1 Zp F ø j 1328 H f fjö j F H å fjö jö 149 H 1 ö fj Hø ø pp Hf 1191 p j 2089 ä ø jå F p ä Ub 1907 j jä j 1599 H 1796 F ø j jä Jä p J

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold D si å ikk kpis Glæ & Bø v/lis Tia Si 3 Ihl Vlk il Mi Sykbg s 4 Øvls 1: D 24 syk s 5 Øvls 2: Sykspill s 9 Øvls 3: Syksls 10 Øvls 4: Sykhisis 11 Øvls 5: Syk i gpps 13 Øvls 6: Mi psyks 15 Øvls 7: Syklaskab

Læs mere

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg

Design. Redegørelse. Opgaven. Værktøjer. Proces. Målgruppe. kvalitetsvurdering. Mine designvalg. programvalg G G ol by j, y h l o h ø, o D D? h o D. o l l o, h o l h h o p l o b å øj u å l h, på bu hu h,, h bu,. ø b 2 G D Røl Op J p op o o l ol l h bo: Cl Vlh. D ocll oo ho øl Cl, h l æ på u u o øl bo o ob, o

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47

TIL GENNEMSYN. Ekstra øvelse: Styrker i min elevplan...s. 44 Tre øvelser, du kan bruge når som helst...s. 47 Si 4 D i å ikk kpi Glæ & Bø v/li Ti Ihlfl O ff 6 F 7 Piiv pykli yk 7 Mil ål 8 D 24 yk 8 Hvf bj yk? 11 Så b il 13 Læ ll 15 Iki il fløb 17 Øvl 1: D 24 yk 18 Øvl 2: Sykpill 20 Øvl 3: Sykl 21 Øvl 4: Sykhii

Læs mere

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013

Nykredit Marathon 19. MAJ 2013 yi Cph h 19 AJ 2013 RU CPEAE l f f i h å 12000 lø fyl Køh il 34 f yi Cph h F ålå hf på Il By lø på fl i I By ifl yh, fi i Ali Tili i y pl f FLKEFET I IDRE KBEA yi Cph h y i h f Køh i, h p plipi i il flili

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

Kerneprocesser Familieydelser

Kerneprocesser Familieydelser c Filil Filil øi 5.1 M øi filil 5.1.1 Ol ll filil øi 5.1.2 Afø filil øi 5.1.3 Aø i Ol ll Ol ll Ol ll øi øi øi hli øil ø l 5.1.2.1 5.1.2.2 5.1.2.3 F høi f ilii 5.1.3.1 Filil øi 5.2 Filil hå lø æi 5.5 M

Læs mere

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan!

MuligHeden. www.ikast-brande.dk December 2015. sådan! MuliH wwwi-b Dcb 2015 å! Så! T å å 12 i ui M ié bl l Du i u i u f u i MuliH i hå Ku l bløb, MuliH iå l f bl D by i, i hl æ ii yb l i D by hll i, i hl fæll l i Vi fæ f ful ublæi T il ll h ill il iiw l ié,

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sss b 44,Kus,3700 K p s Ss 15121 u m 1 2 D 12 04 201 Bs s umm mu 1½ p s m b m s us by I E émp 1s b F sb æ smb us V s um I s s umu Smm s u K m æ 1 s F um m Væ

Læs mere

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden!

Pris liste. Juni 2012 NORRECCO. Vi tager os af jorden! OCCO i f! Pi li ui OCCO A/ K- 9 - Pø Kø l. 7 Fx 9 6 C umm if@cc. www.cc. OCCO i f! l Pili p.. ui. Pø. / il il l. /. / G. / / 9 um, u cm.,-,-,-,- / 9 um, cm. 9,- 9,- 9,- 9,- / 9 m, u cm. 9,- 9,- 9,- 9,-

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne

Det siger FOAs medlemmer om mere tid til borgerne D sg FOAs mlmm om m l bogn FOA Analysskonn 21. mas 2007 Rgngn afhol n 22. mas s fj mamø om kvalsfomn. D fj mamø h Nyænknng, konkunc og ms kval fo pngn. FOA nv l mø. Tma hanl blan an om, hvoan man øg n

Læs mere

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg.

Referat Kommunalbestyrels. en Indkaldelse. Mødedato: 7. november Tidspunkt: 17:00. Mødenr.: Mødesalen i Faaborg. 2014-17 Rf Kmmuby : 7. vmb 2016 Tpuk: 17:00.: S: D: Fb Ik C T y A A - k k L b T b S m S v S K Å P m K m A C B P E m B c p V b k c k O u F k K N S S u k b m C u B S c j A m P A Fvæ: Afbu: Kmmuby 2014-17,

Læs mere

En fælles kommunal rammearkitektur

En fælles kommunal rammearkitektur E fæ kmmu mmkku Kkuc,, kk f P Eu CIO/Pjkkø CEDI væku, 8. fbu 2012 13.02.2012 KOMBIT / Rmmkku 1 Bhv f fæ mmkku D fm kmmu kkumå D, um mmhæ Ufhæh f vø / mbu Dfkkh å væ (å ) f f vø Hu y vv Ikk b f f mm bu

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Kerneprocesser barseldagpenge

Kerneprocesser barseldagpenge pc lp lp håt øi 4.1 Mt l P 4.1.1 hl l P 4.1.2 fø l P 4.1.3 øi tll ppl Opli 4.1.2.1 lp ftt Rfi 4.2 iitti i lp Håt lø æi 4.5 Mt hl æi til l P 4.5.1 fø æi til l P 4.5.2 tll æi Opli 4511 4.5.1.1 *ø på lt fil

Læs mere

Sagsnr : sal

Sagsnr : sal 5 5 S -3 7 0 0 - mæ MDE-F x5 5 4 www S sps A sskæ j,kus,3700 K p s Ss 1407 u m 1 25 D 21 0 201 Bs s V j m mus m - c s mp s m I E m u Væ ssmp 1s L ssp s umm s um s p H s umu s ss -smu, us N b æ sp b us

Læs mere

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader

Skilte til mountainbikeruter med sværhedsgrader l l muabkrur m ærhrar M l (CMYK 100.0.100.0) (Orac 751-063) L (CMYK 100.40.0.0) (Orac 751-053) Ml (RAL3020) (Orac 751-324) Sær (RAL 9005) (Orac 751-070) Ekrm (RAL 2008) (Orac 751-035) Ml (RAL 3020) (Orac

Læs mere

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af!

k D r s E SÅ! f med Test din viden om fyrværkeri, løs sjove opgaver og lær, hvordan du fyrer den rigtigt af! l på uv k ii ER D g R E SÅ! h g g Yi B Y f m p k t fy Tt i vi om fyvæki, lø jov opgv og læ, hvo u fy igtigt f! kæ l æ, Kæ f o æ l... D mgt t glæ ig til... Somm lg ly om mft, hvo vi gill m fmili og pill

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 9 B 6 7 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT

Læs mere

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse.

Åstedsforretning Cykelsti ved Lund Huse. Hg kmmu Åfg Cyk v Lu Hu. Hg Kmmu øk cyk mm Lu Hu g Gu-Lu. I f øvg k ægg. Df fh åfg g. 29. 205 E f ø mm v v v g g. Emm m.. 26c Gu- Lu By, Gu m.f. føg gg f By. F m g m v v v. D g øvg f m.. 26c Gu-Lu By,

Læs mere

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia

Afgørelse om ikke VVM af aktiviteter på ejendommen Kongens Kvarter 11, Fredericia G A Fc Shpp @fchpp -- S : / Sh: T h Sc Afø VV f på, Fc Fc h VV- f p f fæ p f /f på, Fc Aæ på p, æ fø D f f ø B, p fæ Aæ yz, h pfø f c pp p fæ Aæ f æ p f B f c,, f ff p æ på ø (VV fø f pæ Afø Fc h på f

Læs mere

Retshistorie, retslære og retssociologi

Retshistorie, retslære og retssociologi R, æ c V 2001/02 1 Lu Hb: Iuk Nu Fk-R Kukb (Kb 1716; 5 u, 1751), Cp XI [Sp ] Ffy [f æ] k å, f æ,,, å, å é kk B å æ, u bf fæ bå pf p L fæ f b f H å k b u [ f u f ækb] Sæ k kk å b, kk fæ å k På k fk på ff

Læs mere

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive.

Kapitlet starter med ganske kort at repetere vokalerne. Eleverne skal arbejde med vokalernes rene lyde i de ord, de selv skal skrive. Sd d-vjd 1 2 3 D fø ap hæf v v få, a h a abjd a. D åd, d abjd d, å baa, a a v a væ d hav udb af d. Va a Sd 2-8 Læå f d fø ap, a v æ: a d a væ va hv av. a d a d d av, å d a. a av d d f a fd udd. Ud abjd

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk.

1 Talsystem. a Farv 3 primtal. Regn med potenser. i 102 105 = k 2,3 101 = l 2.456 : 102 = m 469,8 : 102 = n 21,84 : 101 = 2 Brøk. ITLITE n l: P på s l us slvn ln, v Mlssn l. s s sn vns- Tl Opløs sns l. v vl. Rn pns.... K K N NÆ T EN l. :,, :,. IN ---- R l p øs llæ,,,,,,, - -,,,, - Tlslnn,, Ul lln: n:.... l.. - - - Pn pn Nv l ( )

Læs mere

.192NLL0094. Tegl. DongEner

.192NLL0094. Tegl. DongEner V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGERENSOP YSN NGT PARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U 4 B 8 A F NANS ER NGSF ORS AG RTPBRT NT U USTHOMSENSGADE

Læs mere

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F æ K U B THORSVE 9 FREDER KSVÆRK SPÆNDENDEV L

Læs mere

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter

FTF s diplomuddannelse i ledelse for organisationsog tillidsrepræsentanter FTF pua f gaag pæa H 6 2013-2016 FTF pua f gaa- g pæa E u af fagbæg fy? Fagbæg ha bug f g yæ. Må u af, ha pa a æ a gæ g fy fagbæg. I g fa ha u bug f guag. D æ æ a, aay g ua pc g a pbygg a. S å f FTF fag

Læs mere

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013

Medlemsblad fra Odense Lærerforening Nr. 4 Juni 2013 Mlsbl f Os Læfi N. 4 Jui 2013 MEDLEMSBLAD FRA ODENSE LÆRERFORENING NR. 4 jui 2013 Tvæih 2 Ib ll vb? F lcu il cu? D is spøsål, f sv vl: Ib vil f llfls bliv b s vb. Kcu buls, i på ll fø pu ful KL s vj vsl

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

Jordforureningsattest

Jordforureningsattest Jordforureningsattest Denne jordforureningsattest er baseret på de informationer, der er registreret i den fællesoffentlige landsdækkende database på jordforureningsområdet, DKjord. Attesten er baseret

Læs mere

Højskolerne forbereder de unge til deres

Højskolerne forbereder de unge til deres E mllm l u f fø vl h lvæl. Vl væ å væ fø, u vll ø, u u m b m, u u fm, m u hv vl. Så h m, å l væl ul. F hv hv m væl f? O hv hv m l l h m, hv m vl? H h v ml ul, hjælp m blv fl fhl l uvl. Du mø u, h væ vlm

Læs mere

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune

Forslag til tillæg 11 til Spildevandsplan for Silkeborg Kommune F æ pp - f u f, pup pæ f N H T f æ f H æ f INDHOLDFOTGNL. INDLDNING.... LNLÆGNINGFOHOLD.... pæ.... ppæ..... pp -..... F f.... LOFOHOLD.... p- fæy.... y.... MILØMÆIG ONN.... ØONOMI FOHOLD.... TIDLN....

Læs mere

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver

Fem danske sange. Arrangement for SAB & klaver Fem danske sange Arrangement for SAB & klav 1. Aprlvse (Grøn vårens hæk) 2. Nu lakk d ad t småt 3. dag vejr, solsknsvejr 4. en grønne sø vår 5. I skovens dybe stl ro Arr. Uffe Most 2013 opyrght Most Musc

Læs mere

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag)

Steen s klumme. Husk at Miniklubben har lukket fredag den 3. juni (dagen efter Kristi Himmelfartsdag) Å h 1000-1700 E SAMUELSGÅRDEN, MINIKLUBBEN, TORPSALLÉ 4, 6840 OKSBØL TLF 79947295 Hj: www S H M h 3 j ( K H) S å ø j på j y ø h y I 23 ø 2 på Så D h pø h å SFO2 () S å M ø y ø øh, å ø å M 23 T 23 j h ø

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Forslag. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Forslag

Læs mere

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Tillæg til Lokalplan nr For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune Tillæg til Lokalplan nr. 18.5.1 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 For boligbebyggelsen Røde Vejrmølle Parken Hvad

Læs mere

Det bedste sted at være...

Det bedste sted at være... D s s væ C N U KONK V Smm u 011 - s s væ Bhus f s s gg fy, m gg f Dms s s Hv smm sømm 1 m us y f, væ f smg, g v fss u sm g f s s g svægh, Fåu Smm, sm Dms føs g søs Smm g å vs 3 s fm Bhus umm mugh f shg

Læs mere

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 =

1 Talsystem. Skriv tallene. otteogtyve: enoghalvfems: g 926.546 + 50.000 = h 2.407.659 300.000 = i 865.402 + 4.000 = j 138 1.000 = k 732,01 : 100 = ll kv lln. Oskv l ll. v un n usn un. v:,, T lln sks un n usn.. nlvs: Oskv ll l l: XVl K N NÆ T N N N U IKK N + + Rl + Hv n pn kk lå? Pn øk ll,,, - - - Nv l k læn læn æ lln ækkøl. kv ns l øs. IN ---- Ln

Læs mere

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber

MODE KARLA SUPERMODEL. Helt privat. Stor modereportage fra Hummels sommerkollektion 2010. biografpremiere. Klæd stjernene på til den røde løber MODE So opo f H ooo 2010 M A G A Z I N E #2 KARLA SUPERMODEL K j på b A RLA OG JON AS H pv bofp 25 MARTS 2010 WWWKARLA-UNIVERSDK 1 I K o Jo K på y Jo v of, K v K p o å på, K o bv v Jo på bj B bv y, fo

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej

.0210005627C. Tegl. DongEner Nej V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H F K U B A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT 8

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen

Bliv robust over for stress. Birgitte Dam Jensen Blv obu ov fo Md om v oplvd a d f d jg, uovv omm dlg d m g. - Alb Camu Hvad? Spo kopp mdfød v l a g o mægd af g og fobd o på hadlg hv v, fov ll oplv a væ fa. Nå blv l poblm Sblag: - å kopp og/ll pyk blv

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B

GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B GENTOFTE KOMMUNE B Y G NI NG S VÆ SE NET BYPLAN 16B Vedtægt for byplan 16B for en del af det mellem Strandvejen, Lille Strandvej, Kystlinien og Nordskel af ejendommene nord for Sundvænget beliggende område

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør

Tekni opl nger ent opl nger behør V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H Ræ K U B 9 6 98 A F NANS ER NGSF ORSL AG A O BRT

Læs mere

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06

Se side 2-3 KØB MERE SPAR MERE 6 STK! 4 KL. 24 MEGARAKET. 30 SKUD I VINKEL 253g NEM Vare nr. NOB30 // Bestil nr. 06 L K ILBU BÆI P 4 KL. 24 K 30 KU I VIKL 3 V. OB30 // B. 06 69 KU I L K 74 V. K4 // B. 69 KU BILLI BLIV IKK!!! BÆK 6 K! OV 100 FØ L IL Ø IF K BØ O V KØB P d 2-3 6 J BOBØ 175 V. OB6 // B. 35 99 KU IKK KVLIFYVÆKI

Læs mere

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser.

KÆRE DU :-) Tusind tak for, at du nu sidder på Bådteatret og skal se vores lille forestilling Nyhavns Roser. 1 KÆRE DU :-) Tu k fo u u på Bå o k vo fo Nyv Ro. Fo o må bv j op f T Bouo o PoA o bv pu om j v væ ukø. Ko f S T o M m køkk m æ o åb j jæ. J v kk vv. J må væ m pojk. Smm om p o m m æ ø Juu oå på bø. O

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci

Tekni opl nger ent opl nger behør Brugs aci V GT G NFORMAT ON D mæ m æ æ m m æ mm m M m mæ æ æ mm K E ENDOMSMÆGLERENSOPL YSN NGT LPARTERNE E m mæ m mæ m m N M m mæ m N H m mæ æ m m æ æ æ m m æ m N H E K U B 8 A F NANS ER NGSF ORSL AG RTPLBRT NT

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere