Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på."

Transkript

1 POSTKASSE-LOGON Du skal bruge et adgangsnummer (ring op til lokal 7600) til CallPilot Multimedia Messaging, et postkassenummer (7 + værelsesnummer) og en adgangskode for at logge på postkassen værelsesnummer er din midlertidige adgangskode, som du skal ændre første gang, du logger på. Bestem dig for en ny adgangskode, som skal være på minimum seks cifre, inden du første gang logger på postkassen. Sådan logger du på Du kan logge på postkassen fra enhver telefon med trykknapper. Når du logger på fra din egen telefon, kan du trykke på besked venter -tasten (konvoluttasten) i stedet for at taste adgangsnummeret. Hvis du ringer fra en telefon udenfor Kollegierne/Universitetet er adgangsnummeret Indtast postkassenummeret, og tryk derefter på #. Indtast adgangskoden og tryk derefter på #. Du er nu i postkassen og kan bruge alle kommandoerne på meddelelseslisten. Sådan afbrydes forbindelsen Når du vil afslutte CallPilot-sessionen, skal du trykke 83 for at afbryde forbindelsen eller lægge røret på. ÆNDRING AF ADGANGSKODEN Sådan ændres adgangskoden 1) Tryk 84 når du er logget på postkassen. 2) Indtast den aktuelle adgangskode, og tryk derefter #. I telefonens display vil der vises bindestreger i stedet for tal. 3) Indtast den nye adgangskode, og tryk derefter #. 4) Indtast den nye adgangskode igen, og tryk derefter #. Hvis du glemmer adgangskoden, kan kontoret ændre koden tilbage til værelsesnummmer. Log på med denne adgangskode, og skift den umiddelbart derefter. Valg af en sikker adgangskode CallPilot forhindrer dig i at bruge adgangskoder, som er for lange eller for lette. Du sikrer postkassen bedst ved at vælge en adgangskode, der er svær at gætte. Brug et bestemt system, når du vælger adgangskoder, så du let kan huske den, men så andre har svært ved at gætte den. Du kan f.eks. oprette en entydig adgangskode, der er let at huske, ved at kombinere bogstaver og tal på telefonens tastatur. SÅDAN SÆTTER DU TELEFONSVAREREN TIL For at sætte telefonsvareren til skal du viderestille telefonen til lokalnummer Det gøres ved at trykke på medfl, taste 7600 og trykke på medfl igen. Viderestillingen afbrydes med et enkelt tryk på medfl. INDSPILNING AF HILSNER Du kan optage eksterne, interne og midlertidige hilsner. En hilsen er den besked, folk, der ringer op til dig hører. Opkald fra personer uden for Universitetet/Kollegiet, hører den eksterne hilsen, opkald fra personer på Universitetet/Kollegiet hører din interne hilsen. Hvis du ikke optager en intern hilsen, hører alle, der ringer op den eksterne hilsen. Hvis du ikke optager nogen af delene hører folk en standardhilsen, der fortæller dem hvilket nummer de har ringet til, og at du ikke træffes. Du kan optage en midlertidig hilsen, der fortæller dem, der ringer op, at du ikke er på værelset. Alle, der ringer op, hører den midlertidige hilsen, hvis du optager en. Det er muligt at angive en udløbsdato og -klokkeslæt for, hvornår den midlertidige hilsen udløber. Det er en fordel at tale tydeligt, og at kontrollere hilsnen når du har optaget den. 1

2 Sådan optages en hilsen 1) Tryk 82 når du er logget på postkassen 2) Tryk 1 for den eksterne hilsen, 2 for den interne hilsen eller 3 for den midlertidig hilsen. 3) Tryk 5 for at optage. Vent på klartonen, og optag derefter din hilsen. 4) Tryk # for at afslutte optagelsen. Sådan afspilles, slettes eller genindspilles en hilsen Du kan afspille, slette eller genindspille en hilsen. a) Tryk 2 for at afspille en hilsen. b) Tryk 76 for at slette en hilsen. c) Tryk 5 på det sted i den pågældende hilsen, hvor du ønsker at starte, hvis du vil genindspille den, tilføje noget i slutningen eller genindspille en del af den. Optag den nye hilsen, og tryk derefter #. Den nye optagelse sletter den gamle fra det sted, hvor du startede genindspilningen. Sådan angives en udløbsdato for den midlertidige hilsen Du kan angive en måned, en dag eller et klokkeslæt, hvor den midlertidige hilsen skal udløbe. Når den midlertidige hilsen udløber, vil dem. der ringer op, høre den eksterne eller interne hilsen. 1) Tryk 9 hvis du vil angive en udløbsdato, når du er i den midlertidige hilsen. 2) Indtast måneden, dagen og klokkeslættet, og tryk # efter hver indtastning. a) Tryk kun # for den aktuelle måned eller dag. b) Tryk 900# for at indstille klokkeslættet 9:00. Tryk 1 for formiddag (før kl 12:00), og tryk 2 for eftermiddag/aften (efter kl. 12:00). c) Tryk # for klokkeslæt, hvis du føje standardklokkeslættet for udløb, der er et minut over midnat, til den angivne dato. d) Tryk ### hvis der ikke skal være noget udløbstidspunkt. Hvis du ikke angiver en udløbsdato, eller hvis du trykker på # for måned, dato og klokkeslæt, vil den midlertidige hilsen være gældende, indtil du sletter den. Sådan vender du tilbage til starten af postkassen Tryk 4 når du har afsluttet optagelsen af dine hilsner. INDSPILNING AF PERSONLIG BEKRÆFTELSE Med denne funktion kan du i standardhilsnen og i adresserede meddelelser automatisk få angivet dit navn og telefonnummer. Den personlige bekræftelse bør være så kort som muligt, og du bør tale tydeligt. Sådan optages en personlig bekræftelse 1) Tryk 89 mens du er logget på postkassen. Du kan høre den aktuelle personlige bekræftelse, hvis der findes en. 2) Tryk 5 hvis du vil optage. Vent på klartonen, og optag derefter dit navn og eventuelt lokalnummer. 3) Tryk # for at afslutte optagelsen. Sådan afspilles, slettes eller genindspilles den personlige bekræftelse Du kan afspille, slette eller genindspille den personlige bekræftelse på samme måde som dine hilsner. Se: Indspilning af hilsner herover og på side 1. 2

3 AFSPILNING AF MEDDELELSERNE Med CallPilot Multimedia Messaging får du besked, når du har modtaget nye meddelelser. Du kan se en lampe blinke på telefonen, når du har modtaget nye meddelelser. Når du logger på CallPilot, kan du ud fra postkasseoversigten høre, hvor mange nye meddelelser der er på meddelelseslisten. Du kan også høre, om der findes optagede meddelelser, der ikke er sendt. Før hver meddelelse er afsenderens telefonnummer og meddelelsens dato og klokkeslæt angivet (meddelelsesoplysninger). Sådan afspilles meddelelserne Når du er logget på postkassen, hører du postkasseoversigten og derefter meddelelsesoplysningerne om den første nye meddelelse. 1) Mens du er i meddelelseslisten, kan du gå til en hvilken som helst meddelelse og afspille den. a) Tryk 2 hvis du vil afspille den aktuelle meddelelse. b) Tryk 6 hvis du vil gå til næste meddelelse, og tryk 4 hvis du vil gå til den forrige meddelelse. c) Tryk 86 indtast meddelelsesnummeret og tryk derefter #, hvis du ønsker en bestemt meddelelse. d) Tryk 6 hvis du vil starte forfra med den første meddelelse, når du er nået til slutningen af meddelelseslisten. 2) Tryk 83 hvis du vil afbryde forbindelsen til CallPilot eller læg røret på, når du har afspillet meddelelserne. Du kan også vælge at forblive logget på, så du kan bruge andre meddelelsesfunktioner. Sådan afspilles, besvares eller slettes meddelelserne Før, under eller efter afspilning af en meddelelse, kan du bruge følgende meddelelseskommandoer: a) Tryk 72 hvis du vil afspille meddelelsesoplysningerne. b) Tryk 76 hvis du vil slette meddelelsen og flytte til den næste meddelelse. Hvis du vil gendanne den slettede meddelelse (før forbindelsen afbrydes), skal du vende tilbage til meddelelsen og trykke 76. c) Se: Opringning til afsenderen, Besvarelse til afsenderen, Besvarelse til afsenderen og alle modtagere og Videresendelse af en meddelelse herunder, hvis du vil svare på en meddelelse. d) Tryk 7* hvis du vil have hjælp til disse kommandoer. Du kan bruge følgende meddelelseskommandoer, imens du afspiller en meddelelse: a) Tryk 1 hvis du vil springe fem sekunder tilbage i meddelelsen, og tryk 3 hvis du vil springe fem sekunder frem i meddelelsen. b) Tryk 23 hvis du øge afspilningshastigheden, og tryk 21 hvis du vil nedsætte den. Du kan øge hastigheden tre gange og reducere den til normal. c) Tryk # for pause, og tryk 2 når du vil fortsætte. Lagring af meddelelser Tøm postkassen ved at slette meddelelserne så ofte som muligt. Jo færre meddelelser der er, jo lettere er det at finde de vigtige. OPRINGNING TIL AFSENDEREN Du kan foretage et opkald til afsenderen af en meddelelse, hvis nummeret er kendt i CallPilot. Sådan ringer du op til afsenderen 1) Tryk 9 når du har lyttet til en meddelelse, eller mens den afspilles, hvis du vil ringe til afsenderen. 2) Tal med afsenderen, eller efterlad en meddelelse. 3) Læg røret på, når du har afsluttet opkaldet. 3

4 BESVARELSE TIL AFSENDEREN Du kan optage et svar til afsenderen af en meddelelse, hvis nummeret er kendt i CallPilot. Sådan optages et svar til afsenderen 1) Tryk 71 når du har lyttet til en meddelelse, eller mens den afspilles, hvis du vil svare afsenderen Svaret adresseres automatisk. Du behøver ikke at indtaste navn eller nummer. 2) Tryk 5 hvis du vil optage svaret. Vent på klartonen, og start optagelsen. 3) Tryk # når du vil afslutte optagelsen. a) Hvis du vil høre meddelelsen, se: Kontrol og redigering af meddelelsen på side 5. b) Hvis du vil tilføje indstillinger, se: Tilføjelse af meddelelsesindstillinger på side 5 og 6. 4) Tryk 79 hvis du vil sende meddelelsen. BESVARELSE TIL AFSENDEREN OG ALLE MODTAGERE Du kan optage et svar til afsenderen og alle modtagerne af en meddelelse, hvis numrene er kendt i CallPilot. Sådan optages et svar til afsenderen og alle modtagere af en meddelelse 1) Tryk 74 når du har lyttet til en meddelelse, eller mens den afspilles, hvis du vil svare afsenderen og alle modtagere af meddelelsen Svaret adresseres automatisk. Du behøver ikke at indtaste navne eller numre. a) Tryk 72 hvis du vil afspille den liste over modtagere, som dit svar bliver sendt til 2) Tryk 5 hvis du vil optage svaret. Vent på klartonen, og start optagelsen. 3) Tryk # når du vil afslutte optagelsen. a) Hvis du vil høre meddelelsen, se: Kontrol og redigering af meddelelsen på side 5. b) Hvis du vil tilføje indstillinger, se: Tilføjelse af meddelelsesindstillinger på side 5 og 6. 4) Tryk 79 hvis du vil sende meddelelsen. VIDERESENDELSE AF EN MEDDELELSE Du kan videresende en meddelelse til en eller flere andre postkasser. Du kan også optage en indledning til den oprindelige meddelelse. Du kan ikke videresende en meddelelse, der er markeret som Privat. Sådan videresendes en meddelelse 1. Tryk 73 når du har lyttet til en meddelelse, eller mens den afspilles, hvis du vil videresende meddelelsen. 2. Indtast det nummer der skal modtage den videresendte meddelelse, og tryk derefter på #. Gentag dette trin for hvert nummer som meddelelsen skal videresendes til. a. Hvis du vil slette en adresse, se: Sådan annulleres en adressepost på side Tryk # igen når du har afsluttet indtastningen af adresser, for at gå til slutningen af listen. 4. Tryk 5 hvis du vil optage en indledning. Vent på klartonen, og start optagelsen. 5. Tryk # hvis du vil afslutte optagelsen af indledningen. a. Hvis du vil høre meddelelsen, se Kontrol og redigering af meddelelsen på side 5. b. Hvis du vil tilføje indstillinger, se Tilføjelse af meddelelsesindstillinger på side 5 og Tryk 79 hvis du vil sende meddelelsen. OPRETTELSE AF MEDDELELSE Med denne funktion kan du bl.a. lægge en besked i en anden persons postkasse selvom vedkommende ikke har sat sin telefonsvarer til. Hvis du vil oprette en meddelelse, skal den først adresseres, derefter optages og til sidst sendes. Du kan adressere en meddelelse til en eller flere personer. Du kan redigere meddelelsen og tilføje meddelelsesindstillinger, før meddelelsen sendes. Du kan også vedhæfte andre meddelelser til den nye meddelelse og sende dem sammen. 4

5 Sådan adresseres, optages og sendes en meddelelse Du kan adressere en meddelelse til en eller flere modtagere, før du starter optagelsen. En adresse er et postkassenummer. 1) Tryk 75 når du er logget på postkassen. 2) Indtast den første adresse og tryk #. Fortsæt med at indtaste adresser efterfulgt af #. Hvis du vil slette en adresse, se: Sådan annulleres en adressepost herunder. 3) Tryk # igen når du har afsluttet indtastningen af adresser, for at gå til slutningen af listen. 4) Tryk 5 hvis du vil optage meddelelsen. Vent på klartonen, og start optagelsen. 5) Tryk # for at afslutte optagelsen. a) Hvis du vil høre meddelelsen, se: Kontrol og redigering af meddelelsen nedenfor. b) Hvis du vil tilføje indstillinger, se: Tilføjelse af meddelelsesindstillinger nedenfor. 6) Tryk 79 hvis du vil sende meddelelsen. Sådan annulleres en adressepost Du kan annullere en adresse, du har indtastet, mens du er på trin 2 ovenfor. Når du har trykket på # for sidste gang i bunden af listen, kan du ikke annullere poster. 1) Tryk 0# hvis du vil annullere den sidste adresse, du indtastede på listen. 2) Gentag dette trin for hver adresse der skal annulleres, så posterne slettes én ad gangen fra enden af listen. 3) Gå tilbage til trin 3 ovenfor. KONTROL OG REDIGERING AF MEDDELELSEN Når du har optaget meddelelsen, kan du aflytte den, før du sender den. Hvis du vil afspille eller ændre meddelelsen, skal du bruge en hvilken som helst af følgende standardkommandoer: a) Tryk 2 hvis du vil afspille meddelelsen. b) Tryk 1 hvis du vil springe fem sekunder tilbage i meddelelsen, og tryk 3 hvis du vil springe fem sekunder frem i meddelelsen. c) Tryk # for pause, og tryk 2 når du vil fortsætte. d) Tryk 72 hvis meddelelsesoplysningerne, herunder listen over modtagere, skal afspilles. e) Tryk 76 hvis du vil slette meddelelsen og flytte til den næste meddelelse. Hvis du vil gendanne den slettede meddelelse (før forbindelsen afbrydes), skal du vende tilbage til meddelelsen og trykke 76 for at slette den. f) Tryk 5 på det sted i meddelelsen, hvor du ønsker at starte, hvis du vil genindspille den, tilføje noget i slutningen eller genindspille en del af den. Optag den nye meddelelse, og afslut ved at trykke #. Den nye optagelse sletter den gamle fra det sted, hvor du startede genindspilningen. TILFØJELSE AF MEDDELELSESINDSTILLINGER Når du opretter en meddelelse, kan du angive, om den skal behandles på en særlig måde. Meddelelsesindstillingerne er Haster, Privat, Bekræftelse og Tidsbestemt levering. Du kan kontrollere indstillingerne, før meddelelsen afsendes, hvis du trykker 72 så meddelelsesoplysninger afspilles. Sådan tilføjes prioriteten Haster Når du sender en meddelelse med prioriteten Haster, får modtageren besked i postkasseoversigten og meddelelsesoplysningerne, om at meddelelsen haster. Tryk 70 og derefter 1, før eller efter meddelelsen er blevet optaget, hvis du vil tilføje prioriteten Haster. Tryk 70 og derefter 1 igen, hvis du vil fjerne prioriteten Haster fra en meddelelse. Sådan tilføjes prioriteten Privat Når du sender en meddelelse med prioriteten Privat, kan en modtager i dit eget postsystem ikke videresende den eller vedhæfte den til en anden meddelelse. Du skal være opmærksom på, at modtagere på andre postsystemer ikke er klar over, at meddelelsen er privat, og derfor kan videresende den. Tryk 70 og derefter 4, før eller efter meddelelsen er blevet optaget, hvis du vil tilføje prioriteten Privat. Tryk 70 og derefter 4 igen, hvis du vil fjerne prioriteten Privat fra en meddelelse. 5

6 Sådan får du en bekræftelse på din meddelelse Når du sender en meddelelse med prioriteten Bekræftelse, lægges en separat bekræftelsesmeddelelse i postkassen i CallPilot fra hver modtager, der har hørt meddelelsen. Tryk 70 og derefter 5 før eller efter optagelsen af en meddelelse, hvis du vil bruge prioriteten Bekræftelse. Tryk 70 og derefter 5 igen, hvis du vil fjerne prioriteten Bekræftelse fra en meddelelse. Sådan angives et bestemt klokkeslæt til levering af en meddelelse Du kan oprette en meddelelse, der skal leveres til modtageren på en senere dato og et senere klokkeslæt. 1) Tryk 70 og derefter 6 før eller efter optagelsen af en meddelelse, hvis du vil bruge prioriteten Tidsbestemt levering. 2) Indtast måneden, dagen og klokkeslættet, og tryk # efter hver indtastning. a) Tryk 900# for at indstille klokkeslættet 9:00. Tryk 1 for formiddag (før kl. 12:00), og tryk 2 for eftermiddag/aften (efter kl. 12:00). b) Tryk kun # for den aktuelle måned eller dag. c) Tryk # for klokkeslæt, hvis du vil levere et minut over midnat på den angivne dato. d) Tryk # for måned, dag og klokkeslæt, hvis du vil fjerne prioriteten Tidsbestemt levering fra meddelelsen. Sådan føjes en vedhæftet fil til en meddelelse Du kan vedhæfte en eller flere talemeddelelser til meddelelsen i postkassen, før den afsendes. Du kan ikke vedhæfte en meddelelse, der er markeret som Privat. Tryk 70 og derefter 7 før eller efter optagelsen af en meddelelse, hvis du vil lave en vedhæftning. Indtast meddelelsesnummeret på den meddelelse, der skal vedhæftes den meddelelse, der ikke er sendt endnu, og tryk derefter #. Denne meddelelse skal være i postkassen. DISTRIBUTIONSLISTER Med en distributionsliste sparer du tid, når du sender meddelelser til den samme gruppe adresser. En distributionsliste kan bruges til adressering i stedet for et enkelt telefonnummer. Du kan oprette op til 99 private distributionslister og angive et navn, så hver liste kan identificeres. Hver private distributionsliste kan indeholde op til 200 poster. Sådan oprettes en privat distributionsliste En privat distributionsliste kan indeholde de samme typer adresser, som du kan sende en oprettet meddelelse til, bortset fra andre private distributionslister. En post kan være et postkassenummer, et fælles distributionslistenummer, eller et telefonnummer. 1) Tryk 85 når du er logget på postkassen. a) Tryk * hvis du vil afspille en oversigt over alle listerne. 2) Indtast et tal fra 1 til 99 og tryk derefter #. 3) Tryk 9 hvis du vil optage et navn, så du kan identificere denne liste i fremtiden. Tryk 5 når du bliver bedt om at angive navnet på listen og tryk #. 4) Tryk 5 hvis du vil indtaste adresser på listen. 5) Indtast den første adresse, og tryk derefter # på samme måde som du adresserer en meddelelse. 6) Fortsæt med at indtaste adresser, og tryk # efter hver indtastning. a) Tryk 0# hvis du vil annullere det sidste nummer, du indtastede på listen. 7) Tryk # når listen er færdig. 8) Tryk 4 hvis du vil vende tilbage til meddelelserne. 6

7 Sådan afspilles, redigeres eller slettes en privat distributionsliste Når du har oprettet en privat distributionsliste, kan du afspille den, så du kan høre alle adresserne, føje noget til den, slette den og søge efter adresser på listen. 1) Tryk 85 når du er logget på postkassen. 2) Indtast distributionslistenummeret og tryk #. Hvis du ikke kan huske nummeret, skal du trykke *, hvis du vil høre en oversigt over den private distributionsliste. a) Tryk 2 hvis du vil afspille indholdet af listen. b) Tryk 5 hvis du vil føje adresser til listen. Indtast hver adresse og tryk #. Tryk # når listen er færdig c) Tryk 76 hvis du vil slette hele listen. Du kan gendanne listen ved at trykke 76 umiddelbart efter, at du har slettet den. d) Tryk 6 hvis du vil søge efter en adresse på listen, så du kan tilføje eller slette den. Indtast adressen, og tryk derefter #. l CallPilot får du besked om, at adressen findes på listen. Hvis adressen ikke findes på listen, kan du tilføje den ved at trykke 5. Hvis adressen findes på listen, kan du slette den ved at trykke 76. 3) Tryk 4 hvis du vil vende tilbage til meddelelserne. FJERNADVISERING Med CallPilot Multimedia Messaging kan du få besked om nye meddelelser via f.eks. en mobiltelefon eller en personsøger. l stedet for at ringe til postkassen for at modtage meddelelserne, kan du angive et nummer, en dag og et klokkeslæt for Fjernadvisering. Sådan installeres Fjernadvisering første gang Alt hvad du behøver når du installerer Fjernadvisering første gang er, at indtaste fjernnummeret og vælge telefon eller personsøger. Du kan ændre meddelelsestypen, dagen og klokkeslættet for beskeden eller bruge standardindstillingerne. 1) Tryk 80 når du er logget på postkassen, for postkasseindstillinger og tryk derefter 2 for Fjernadvisering. 2) Tryk 5 hvis du vil installere og aktivere Fjernadvisering. 3) Indtast nummeret, når du bliver bedt om det, på den telefon eller den personsager der skal modtage beskeden og tryk derefter #. Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke # og derefter trykke 5 og indtaste nummeret igen. 4) Tryk 1 hvis fjernnummeret er til en telefon, og tryk 2 hvis nummeret er til en personsøger. Hvis du vil ændre indstillingerne for Fjernadvisering skal du se nedenfor. Sådan aktiveres og deaktiveres Fjernadvisering Når du har installeret Fjernadvisering første gang, kan du aktivere og deaktivere Fjernadvisering efter behov, og du kan til enhver tid ændre opsætningen. Tryk 80 når du er logget på postkassen, og tryk derefter 2 for Fjernadvisering. a) Tryk 1 hvis du vil aktivere Fjernadvisering. b) Tryk 2 hvis du vil deaktivere Fjernadvisering. Arbejde i opsætningen til Fjernadvisering Der findes fire hovedindstillinger i Fjernadvisering: Telefon- eller personsøgernummer, meddelelsestyper, besked vedrørende dag og besked vedrørende klokkeslæt. For hver indstilling i CallPilot angives den aktuelle indstilling, og du kan vælge at ændre indstillingen, hvis du vil. Sådan går du fra en indstilling til den næste: 1) Tryk 80 når du er logget på postkassen, og tryk derefter 2 for Fjernadvisering. 2) Tryk 5 hvis du vil høre de aktuelle indstillinger. 3) Tryk 5 igen, hvis du vil ændre den første indstilling. 4) Foretag ændringer for hver indstilling, hvis det er nødvendigt, eller tryk # hvis du vil forlade indstillingen uden at ændre den. Tryk 3 hvis du vil gå til den næste indstilling, eller tryk 1 hvis du vil gå til den forrige indstilling. 5) Tryk 6 hvis du vil afslutte ændringerne af opsætningen til Fjernadvisering. 7

8 Sådan ændres telefon- eller personsøgernummeret Du kan angive et nummer, hvor du ønsker at få besked om nye meddelelser på alle de dage og klokkeslæt, du har angivet. Det fjernnummer, du angiver, skal være et nummer, der er tilladt i CallPilot. Systemadministratoren skal konfigurere postkassen til den personsøger eller personsøgertjeneste, du bruger. Spørg systemadministratoren, om du kan bruge dit nummer i Fjernadvisering 1) Tryk 5 når du bliver spurgt om ændring af telefon- eller personsøgernummeret i ændringerne af opsætningen til Fjernadvisering. Du kan trykke #, hvis du vil efterlade denne indstilling uden at foretage ændringer, eller du kan fortsætte. 2) Indtast nummeret, når du bliver spurgt, på den telefon eller den personsøger, du vil modtage beskeden, og tryk derefter #. a) Hvis du indtaster et forkert nummer, skal du trykke # og derefter trykke 5 og indtaste nummeret igen 3) Tryk 1 hvis fjernnummeret er til en telefon, og tryk 2 hvis nummeret er til en personsøger 4) Hvis du vælger en personsøger, skal du angive, hvilken type den er. a) Tryk 1 hvis du vil vælge tonepersonsøger. b) Tryk 2 hvis du vil vælge tone- og talepersonsøger. c) Tryk 3 hvis du vil vælge en digital eller numerisk personsøger. Du kan derefter indtaste et tilbagekaldsnummer efterfulgt af #. d) Tryk 4 hvis du vil vælge en personsøgertjeneste. Indtast personsøgerens PIN-kode, og tryk derefter #. e) Tryk 5 hvis du vil vælge en alfanumerisk personsøger. Indtast personsøgerens PIN-kode, og tryk derefter på #. 5) Tryk 3 hvis du vil gå videre til næste indstilling. Sådan ændres beskedtypen Du kan vælge én af to beskedtyper. Denne beskedtype er gældende for alle de dage og klokkeslæt, der angives. Hvis du vælger standardindstillingen Alle, modtager du besked om alle nye meddelelser. Hvis du vælger Haster, modtager du kun besked om meddelelser, der har fået prioriteten Haster hos afsenderen. 1) Tryk 5 i ændring af opsætningen til fjernadvisering når der spørges om meddelelsestypen. Du kan trykke på #. hvis du vil efterlade denne indstilling uden at foretage ændringer, eller du kan fortsætte. 2) Tryk 1 for Alle, eller tryk 2 for Haster ved prompten. 3) Tryk 3 hvis du vil gå til den næste indstilling, eller tryk 1 hvis du vil gå til den forrige indstilling. Sådan ændres de dage, du vil modtage beskeden Du kan angive de ugedage, hvor du ønsker at modtage Fjernadviseringer. Standardopsætningen er mandag til fredag. Du vælger hver af de syv dage individuelt, og du kan undlade nogle dage. Du kan f.eks. vælge mandag, onsdag og fredag til Fjernadvisering. Du kan lytte til oversigten over de aktuelle valg ved at trykke på * for at få hjælp. 1) Tryk 5 i ændring af opsætningen til Fjernadvisering, når der spørges om hvilke dage, du vil modtage beskeden. Du kan trykke #, hvis du vil efterlade denne indstilling uden at foretage ændringer, eller fortsætte. 2) Vælg hvilke dage. du ønsker at modtage beskeden, ved at trykke nummeret svarende til ugedagen. Du kan f.eks. vælge mandag ved at trykke 1 og søndag ved at trykke 7. Hver dag er deaktiveret, indtil du vælger den dag, uanset tidligere indstillinger. a) Hvis du vil fravælge en dag, skal du trykke på nummeret for den pågældende dag igen. 3) Tryk # når du er færdig med at vælge dage. a) Tryk 5 hvis du vil ændre valgene. 4) Tryk 3 hvis du vil gå til den næste indstilling, eller tryk 1 hvis du vil gå til den forrige indstilling. 8

9 Sådan ændres de klokkeslæt, du vil modtage beskeden Du kan angive klokkeslættene på dagen, hvor du ønsker at modtage meddelelsernes Fjernadvisering. Standard er hele dagen. Du kan angive to tidsperioder inden for 24 timer, begge perioder er gældende for den sekvens af dage, du vil modtage beskeden, som du valgte ovenfor. Her er nogle tips til indstilling af tidspunkter: Tidsindstillingerne omfatter timer og minutter, og hver indstilling skal ende med #. Tryk f.eks. 0900# for at indstille 9:00 - formiddag og 2100# for at indstille 21:00 - aften. Du kan indtaste tidspunkter, der fortsætter hen over midnat, ved at indtaste et sluttidspunkt, der er tidligere en starttidspunktet. Det forudsættes at sluttidspunktet er dagen efter. Vælg kun den første dag som den dag, du vil modtage besked. Hvis du f.eks. vælger mandag som den eneste dag, du vil modtage besked, og du angiver klokkeslættet fra kl. 23:00 til kl. 7:00, vil du modtage besked fra kl. 23:00 om mandagen til kl. 7:00 om tirsdagen. 1) Tryk 5 i ændring af opsætningen til Fjernadvisering, når der spørges om hvilke klokkeslæt, du vil modtage beskeden. 2) Indtast et nyt klokkeslæt, eller tryk # for at beholde det aktuelle klokkeslæt, når du bliver bedt om at angive et starttidspunkt. 3) Tryk 3 hvis du vil gå til den næste indstilling, eller tryk 1 hvis du vil gå til den forrige indstilling. 4) Hvis der allerede eksisterer en tidsperiode, kan du høre de klokkeslæt, der aktuelt er angivet. Hvis du vil slette den anden periode, skal du trykke 76. Hvis du vil ændre klokkeslættene, skal du trykke 5. Hvis en anden periode ikke eksisterer, og du ønsker at tilføje en, skal du trykke 5. 5) Indtast et nyt klokkeslæt, eller tryk # for at beholde det aktuelle klokkeslæt, når du bliver bedt om at angive et starttidspunkt. 6) Indtast et nyt klokkeslæt, eller tryk # for at beholde det aktuelle klokkeslæt, når du bliver bedt om at angive et sluttidspunkt. 7) Tryk 6 hvis du vil afslutte ændringerne af opsætningen til Fjernadvisering. NÅR DU RINGER OP Når du ringer op til en anden persons CallPilot-postkasse, kan du bruge mange af de meddelelseskommandoer, der er beskrevet i denne manual. Du kan også fortælle personer, der ringer op til dig, hvordan disse kommandoer bruges. Her er nogle praktiske og tidsbesparende tips. Afbrydelse af hilsner Når du lytter til en persons hilsen, kan du til enhver tid stoppe den pågældende hilsen ved at trykke #, og derefter optage din meddelelse. Dette sparer tid, når du ringer til den samme person ofte og ikke vil høre den pågældende hilsen hver gang. Hvis du ringer til en person, der har optaget en midlertidig fraværshilsen, kan du høre en advarsel, når du forsøger at stoppe den pågældende hilsen; du kan fortsætte med at lytte, hvis du vil, eller du kan starte optagelsen. Redigering af optagede meddelelser Når du optager en meddelelse, der skal efterlades i en anden persons postkasse, kan den afspilles, slettes eller optages igen, på samme måde som når du opretter en meddelelse i CallPilot. Brug de kommandoer, der er beskrevet i Kontrol og redigering af meddelelsen på side 6. Tilføjelse af indstillinger til de optagede meddelelser Når du optager en meddelelse, der skal efterlades i en anden persons postkasse, kan du føje indstillinger, f.eks. Haster og Privat, til meddelelsen, på samme måde som når du opretter en meddelelse i CallPilot. Brug de kommandoer, der er beskrevet i Tilføjelse af meddelelsesindstillinger på side 5 og 6. 9

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 7.0 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 20.01.09, Første udgave: 5. november, 2007 Senest opdateret: 20.01.09 I denne vejledning beskrives nogle

Læs mere

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner

Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Cisco Unity Express 3.0/3.1 Voice-Mail System Brugervejledning til avancerede funktioner Revideret: 7. maj 2007, OL-13250-01 Første udgave: 1. maj 2006 Senest opdateret: 7. maj 2007 I denne vejledning

Læs mere

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning

Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Cisco Unity Express 2.3 Voice-Mail System Brugervejledning Revideret: 31. juli 2006, OL-10491-01 Første udgave: 31. juli 2006 Senest opdateret: 31. juli 2006 Denne vejledning beskriver nogle af de avancerede

Læs mere

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL

Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL Telebutler 5.0 BRUGERMANUAL 1 INDEX Introduktion side 3 Aflytning af beskeder.side 5 Muligheder ved aflytning af beskeder.....side 6 Tilføj personlige indstillinger.side 7 2 INTRODUKTION Der er tre mulige

Læs mere

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI

Kom godt i gang. Kom godt igang. med ComX Telefoni 7 8 # INTERNET TELEFONI Kom godt i gang Kom godt igang med ComX Telefoni 2 3 4 5 6 9 7 8 0 * TELEFONI INTERNET 1 TV Com X Telefoni - indstilling af tjenester via trykknaptelefon 1. Telefonsvarer Sådan ændrer du din adgangskode:

Læs mere

Brugerguide Tillægspakke Telefoni

Brugerguide Tillægspakke Telefoni Brugerguide Tillægspakke Telefoni Tillægspakke Telefoni indeholder: Vis nummer side 1 Viderestilling side 1 Telefonsvarer side 3 Bemærk: Du kan også redigere indstillinger for viderestilling og telefonsvarer

Læs mere

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer.

Log ind. Skriv www.mobilflex-connect.dk i din browser. Du logger ind på siden med dit mobilnummer. Mobil FlexConnect Din mobiltelefon har en webside, hvor du kan lave forskellige indstillinger for dine kald til og fra din mobiltelefon. Websiden hedder Mobil FlexConnect: www.mobilflex-connect.dk Denne

Læs mere

Artikel-nr. P0606025 01. CallPilot. Message Networking Brugervejledning

Artikel-nr. P0606025 01. CallPilot. Message Networking Brugervejledning Artikel-nr. CallPilot Message Networking Brugervejledning CallPilot Message Networking User Guide (Brugervejledning til CallPilot Message Networking) Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes.

Læs mere

Telefonadministration

Telefonadministration Telefonadministration Styring af telefonfunktioner gennem Tast-selv system Brugervejledning Version 1.2 Dansk August 2014 Velkommen! Denne manual beskriver, hvorledes man kan ændre indstillingerne for

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER

BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER BRUGERVEJLEDNING FOR FASTNETTELEFONER TELEFON 69 12 12 12 WWW.DANSKKABELTV.DK INDHOLD Tonesignaler s. 3 Opkald s. 3 Modtage kald s. 3 Samtale venter s. 3 Viderestilling s. 4 Viderestilling ved intet svar

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Birte Lassen Brandelev #98 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Birte Lassen Brandelev #98 CLJ Vers 1.9 08-07-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald

Læs mere

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax

Artikel-nr. P0606037 01. CallPilot. Brugervejledning til Fax Artikel-nr. CallPilot Brugervejledning til Fax Brugervejledning til CallPilot Fax Copyright 2003 Nortel Networks Alle rettigheder forbeholdes. 2003. Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden varsel.

Læs mere

Om 9608/9611 IP Telefon

Om 9608/9611 IP Telefon IP Office 9608/9611 Telefon betjeningsguide Meddelelse / ringe indikation Mistede opkald Linietast Funktionstast etiket Funktionstast Om 9608/9611 IP Telefon Telefonen understøtter 24 programmerbare linie

Læs mere

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner

Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk. Brugervejledning for analoge telefoner Roholmsvej 19 2620 Albertslund www.aplus.dk Brugervejledning for analoge telefoner Siemens AS180 trådløs telefon kun 99,- INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning for fastnettelefoner

Brugervejledning for fastnettelefoner Brugervejledning for fastnettelefoner Læs mere på: www.danskkabeltv.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Tonesignaler Opkald Modtage kald Samtale venter Viderestilling Durokald Trio A+ trio Viderestilling ved intet

Læs mere

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS. Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED

ADVARSEL / VIGTIGT! GENERELT OM LA GARD 3750-K ELEKTRONISK KODELÅS.   Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED Brugsanvisning Elektronisk Kodelås 3750-K LED ComboGard Pro LG 39E kan konfigureres ved hjælp af ComboGard Pro Setup Software eller gennem en serie af tastaturkommandoer direkte på den elektroniske lås.

Læs mere

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis.

Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. INDLEDNING Tillykke med jeres telefonanlæg fra DanDial A/S. Denne vejledning giver instruktion i brugen af systemtelefon Basis. Brug venligst tid på at læse vejledningen og blive fortrolig med betjeningen

Læs mere

Vejledning til Telefoni

Vejledning til Telefoni Vejledning til Telefoni SELVBETJENING TELEFON (1234) På KAL TALK s selvbetjeningstelefon har du adgang til følgende - Tast 1234 på telefonen: o Tast 1 for Saldoforespørgsel: Systemet læser din øjeblikkelige

Læs mere

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74

Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370. Jørgen Dyrmose #74 Brugervejledning: Telefonsystem SNOM300 - SNOM370 Jørgen Dyrmose #74 CLJ Vers 1.9 08-05-2013 Indholdsfortegnelse 1 - Brug af telefonen:... 3 Fortage opkald:... 3 Modtage opkald:... 3 Sætte opkald på hold

Læs mere

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide

TDC Scale Mobil. Kom godt i gang - betjening af mobil telefon. Kvikguide TDC Scale Mobil Kom godt i gang - betjening af mobil telefon Kvikguide Mobiltelefoner i TDC Scale Din mobiltelefon har fået en ny telefonsvarer ved overgangen til TDC Scale. Den gamle telefonsvarer i mobiltelefonen

Læs mere

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning

Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Amplicomms Telefonsvarer AB900 med ekstra forstærkning Brugervejledning 1. Display 2. Højttaler 3. Forøg lydstyrken 4. Forrige besked 5. Justér hastigheden 6. Optag 7. Tænd/sluk, stop afspilning 8. Reducér

Læs mere

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere):

Voic indeholder følgende hovedfunktioner (komplet menu-struktur vises senere): 1 Voicemail Voicemail er en praktisk telefonsvarer, hvor du kan modtage beskeder, når mobiltelefonen er optaget, slukket, uden forbindelse eller kaldet ikke besvares. Voicemail kan bruges i Danmark og

Læs mere

Cisco Unity Express Voicemail System Brugervejledning

Cisco Unity Express Voicemail System Brugervejledning Cisco Unity Express Voicemail System Brugervejledning Version 2.1 Denne vejledning indeholder oplysninger om en række avancerede voicemail-funktioner i dit Cisco Unity Express voicemail-system. Brug denne

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning via hjemmeside. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning via hjemmeside Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse

Bruger manual SmartPro-180 Version 1.0. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord... 2 Oversigt over alarmen... 3 Tilslutte og afbryde alarmen... 4 Tilslut alarmen via keyboardet... 4 Tilslutning/afbrydelse af alarmen via SMS... 5 Tilslutning/afbrydelse ved

Læs mere

Manual til PRO DK180

Manual til PRO DK180 Manual til PRO DK180 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen... 11 Indtastning af egen

Læs mere

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a

Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang. Version 1.0a Mobilt lokalnummer Kom hurtigt i gang Version 1.0a Sådan bruger du dit mobile lokalnummer Som følge af systemets indbyggede fleksibilitet kan facilitetskoder og tilbudte faciliteter adskille sig fra det,

Læs mere

KOM GODT I GANG MED APP EN

KOM GODT I GANG MED APP EN TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP MED APP EN Maj2017_17436 Sådan anvender du Telia Touchpoint Installer app en Vi anbefaler, at I downloader app en ved at klikke på nedenstående direkte link på jeres

Læs mere

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119

Brugervejledning til TDC Scale. Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Brugervejledning til TDC Scale Telefonen der er tilknyttet TDC Scale via en ATA-boks (ATA=Analog Telefoni Adapter fra LinkSys) Version 1-20091119 Indledning... 3 Indledning... 3 Parkering af opkald...

Læs mere

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One

Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Business One OneVoicemail Sådan fungerer OneVoicemail i Business One Indhold Introduktion... 3 Sådan tilgår du OneVoicemail... 3 3 Menustrukturen i OneVoicemail... Personlige velkomsthilsner og indstillinger...

Læs mere

Mobiltelefon. Brugervejledning

Mobiltelefon. Brugervejledning Mobiltelefon Brugervejledning Version 1.0 Dansk Januar 2014 Velkommen! Denne manual beskriver de grundlæggende funktionaliteter, der kan anvendes på din mobiltelefon Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål,

Læs mere

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06

Kom godt fra start. Kom godt fra start. med din nye mobiltelefon JUNI 06 Kom godt fra start Kom godt fra start med din nye mobiltelefon JUNI 06 2 Indhold: SIM-kort...1 "Tryk selv" service a. Viderestilling (ved optaget, ved manglende svar, ved alle opkald)...3 b. Banke på...4

Læs mere

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort

Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Varenr. P0987197 Version 02 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone Brugerkort Sådan kommer du i gang 3 Business Communications Manager i2002 Internet Telephone føjer tale og data til

Læs mere

Quick Guide til IP-telefoner

Quick Guide til IP-telefoner Quick Guide til IP-telefoner Marts 2011 Indholdsfortegnelse Quick Guide til... 1 IP-telefoner... 1 Indholdsfortegnelse... 2 Generelt om IP-telefonen... 4 Grundlæggende opkaldsfunktioner... 5 Forskellige

Læs mere

Registrer dit produkt og få hjælp på CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation.

Registrer dit produkt og få hjælp på  CD250 CD255 SE250 SE255. Kort betjeningsvejledning. Tilslutning. Installation. Registrer dit produkt og få hjælp på www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Kort betjeningsvejledning 1 Tilslutning 2 Installation 3 Betjening Medfølgende dele Basestation ELLER Håndsæt Låg til

Læs mere

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm

Manual til: Miracas DK080 GSM Tyverialarm Manual til DK080 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Tag alarmen i brug... 9 Programering af alarmen... 10 Indtastning af egen kode...

Læs mere

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5

Brugervejledning. IP apparatet LIP-24. Til LG ipecs anlæg version 5 Brugervejledning IP apparatet LIP-24 Til LG ipecs anlæg version 5 Indholdsfortegnelse Foretage et opkald....7 Foretage et opkald til et eksternt telefonnummer................................... 7 Foretage

Læs mere

Brugermanual til Multimedia Messaging

Brugermanual til Multimedia Messaging Brugermanual til Multimedia Messaging NN44200-106-DA Dokumentstatus: Standard Dokumentversion: 01.02 Dokumentdato: 26-04-2007 Alle rettigheder forbeholdes. Kildetekst fra Canada Oplysningerne kan ændres

Læs mere

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail Side 2 Indhold 1. Priser/ Produktnummer... 3 2. Faktablad... 3 3. Produktbeskrivelse... 3 3.1. Beskrivelse af produktet... 3 3.1.1. A-abonnentens brugergrænseflade... 3 3.1.2.

Læs mere

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol

Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Multi kanal GSM porttelefon med adgangs kontrol Model: MCI-3000V1 Funktioner: Metal tastatur. Robust anti-vandal enhed. Rustfrit stål dørstation. Nem installation kun fire ledninger. Anti-Vandal højttaler

Læs mere

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner

Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Forte ISDN PABC 10/20/32/50/100 Brugervejledning Standardtelefoner Brugervejledning Standardtelefoner 1 2 Brugervejledning Standardtelefoner Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION...4 2. SYMBOLER I GUIDEN...5

Læs mere

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser

Guide til ] abonnement. 02 Ekstra serviceydelser Guide til ] abonnement og ekstra serviceydelser Denne oplysende guide er en oversigt over alle de ekstra serviceydelser, der findes med ACN abonnement, og hvordan du kan benytte dem og få mere ud af din

Læs mere

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001

Brugervejledning til. Nortel Networks IP Phone 2001 Artikel-nr. P0609363 02 5. marts 2004 Business Communications Manager Brugervejledning til Nortel Networks IP Phone 2001 Introduktion 3 Nortel Networks IP Phone 2001 bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010

QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 QUICK GUIDE SNOM320 VOIP BUSINESS PHONES REV. 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail

Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Bilag 1f: Beskedsvar/Voicemail Dette bilag: Udgør bilag 1f til det mellem parterne tiltrådte Produkttillæg for Gensalg fastnet Erstatter tidligere bilag: Bilag 1f. Beskedsvar/Voicemail hørende til Standardaftale

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Webklient for brugere V2.0 Indholdsfortegnelse 1. INTRODUKTION... 3 2. MINIMUMSKRAV FOR WEBKLIENT... 3 3. LOG IND... 3 4. HURTIGT OVERBLIK... 3 5. ÆNDRING AF STATUS...

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 64 Svendborg 5700 fax 62 20 15 16 tlf 62 21 27 71 email sef@sef.dk web www.sef.dk Indholdsfortegnelse Fordord... 3 Sæt SIM-kortet i telefonen... 3 PIN koden... 3 Telefonsvarer...

Læs mere

Regler for viderestillinger, via MyPhone

Regler for viderestillinger, via MyPhone Til dig Deres ref.: MyPhone Vor ref.: Viderestillinger JED Odense d. 21-10-2012 Regler for viderestillinger, via MyPhone MyPhone Indstillinger, har en fane [Regler for Viderestillinger] Hvor forskellige

Læs mere

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15

Brugermanual. OpenScape Voice. Siemens OpenStage 40. Opsætning på bordtelefon. Version 07/15 Brugermanual OpenScape Voice Siemens OpenStage 40 Opsætning på bordtelefon Version 07/15 Udskriv denne brugermanual Denne manual er designet til at blive udskrevet som et hæfte, du kan gemme og bruge som

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0995221 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind på skrivebordet.

Læs mere

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One

Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Business One OnePresence Sådan fungerer OnePresence webklient i Business One Indhold 1 Introduktion... 3 2 OnePresence webklient... 3 3 Sådan logger du ind på webklienten... 4 4 Søgning og status på kollegaer...

Læs mere

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic TDC Scale Mobilpakker Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og TDC Omstillingspakker. Du har tilknyttet

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010

QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 QUICK GUIDE SNOM300 VOIP BUSINESS PHONES JULI 2010 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 3 Generelt... 4 Ændringer af ringetone... 5 Foretag et opkald... 5 Besvar et opkald... 5 Omstilling af opkald...

Læs mere

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning

TDC Scale LG IP 8815. Brugervejledning TDC Scale LG IP 8815 Brugervejledning Februar 2011 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Besvarelse af opkald... 5 Afvis opkald... 5 Foretag opkald... 6 Afslut opkald... 6 Genkald... 6 Skjul nummer per kald...

Læs mere

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic

TDC Scale Mobilpakker. Kvikguide. Voic TDC Scale Mobilpakker Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og Omstillingspakker. Du har tilknyttet

Læs mere

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder.

Telefoni. Vejledning. Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp af korte koder. Af: Anders C. H. Pedersen E-mail: Achp@norddjurs.dk Revideret: 16. maj 2015 IT-AFDELINGEN Vejledning Telefoni Guide til Mobilflex Connect Plus - Hvordan man aktivere forskellige viderestillinger ved hjælp

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011

QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 QUICK GUIDE SNOM370 VERSION 1.0 OKT. 2011 INDHOLD Indledning... 3 Tilslut telefonen... 4 Generelt... 4 Ændring af ringetone... 6 Foretag et opkald... 6 Besvar et opkald... 6 Omstilling af opkald... 7 Træk

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012

Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Business Call Quick guide SNOM360 Juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 360 telefonen.

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012

Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Business Call Quick guide SNOM370 Version 1.0 / juli 2012 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370

Læs mere

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon

Center for IT & Digitalisering. Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Betjening og gode fif til din nye VOP Nano telefon Indholdsfortegnelse Når telefonen ringer... 3 Når du skal foretage et opkald... 5 Eksternt nummer... 5 Internt nummer... 7 Tastatur... 8 Tilmelding til

Læs mere

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012

Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Business Call Quick guide SNOM 320 Version 1,0/juli 2012 Indledning Denne vejledning er udarbejdet med henblik på at beskrive de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 320 telefonen. På den

Læs mere

Quick-guide til Konftel 250

Quick-guide til Konftel 250 Conference phones for every situation Quick-guide til Konftel 250 DANSK BESKRIVELSE Konftel 250 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik. På www.konftel.com/250 finder du en håndbog

Læs mere

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning

ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning ShoreTel 115 IP-telefon brugervejledning Ophavsrettigheder til dokumenter og software Copyright 1998-2010 by ShoreTel Inc., Sunnyvale, California, USA. Alle rettigheder forbeholdes. Trykt i USA. Indholdet

Læs mere

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011

Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Quick guide SNOM370 Version 1.0 / okt. 2011 Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 370 telefonen.

Læs mere

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion

FONET Viderestilling. Funktionen opdeles, som vist på nedenstående diagram i 3 naturlige led: - Tilringe Grupper - Tilringe Styring - Aktion FONET Viderestilling 151030/ff Med FONETs viderestilling får du et effektivt og fleksibelt værktøj til at administrere dine indgående opkald, der også betegnes som Tilringning, via Mine Sider og/eller

Læs mere

Quick-guide til Konftel 300 DANSK

Quick-guide til Konftel 300 DANSK Quick-guide til Konftel 300 DANSK Beskrivelse Konftel 300 er en konferencetelefon, der kan tilsluttes analogt telefonstik, mobil/ DECT-telefon eller computer. På www.konftel.com/300 finder du en håndbog

Læs mere

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel

Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel Brugermanual Beskrivelse af betjeningspanel med kontrolpanel For den mest bekvemme kontrol / styring og status af Jablotron 100 systemet, tilbydes der forskellige former for betjeningspaneler. Styring

Læs mere

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning

Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning Nokia-bilhåndsæt Installationsvejledning Brugervejledning HSU-4 CUW-3 9232831 2. udgave 2004-2006 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes. Kopiering, overførsel, overdragelse eller lagring af en del eller

Læs mere

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR

KOM GODT I GANG SOM ADMINISTRATOR TOUCHPOINT LILLE APP TIL STOR HJÆLP SOM ADMINISTRATOR Maj2017_17436 Sådan anvender du Touchpoint som administrator I denne guide beskriver vi, hvordan du som administrator anvender app en til at indstille

Læs mere

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk

I kan styre samtlige funktioner beskrevet i nærværende dokument, gennem jeres personlige side (selfcare) på www.firstcom.dk Indledning Denne vejledning guider dig nemt og hurtigt igennem installation og brug af de mest anvendte funktioner og funktionstaster på SNOM 300 telefonen. På sidste side er der svar på ofte stillede

Læs mere

LG IP 8830 og LG IP 8840

LG IP 8830 og LG IP 8840 TDC A/S, København, CVR 14773908 Communication/SP, 8830/8840-0936 LG IP 8830 og LG IP 8840 Brugervejledning Kundeservice 80 80 80 90 Internet tdc.dk TDC A/S Teglholmensgade 1-3 0900 København C Version

Læs mere

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide

TDC Scale. Kom godt i gang - betjening af IP-telefon. Kvikguide TDC Scale Kom godt i gang - betjening af IP-telefon Kvikguide Ip-telefoner i TDC Scale Ved overgangen til TDC Scale har du udskiftet din bordtelefon med en ip-telefon. Vær opmærksom på, at du kan programmere

Læs mere

Kvikguide. Voic

Kvikguide. Voic Kvikguide Voicemail Kom godt i gang med din voicemail fra TDC Erhverv Kvikguide til voicemail for TDC Scale Mobilpakker, TDC Scale, TDC One og TDC Omstillingspakker. Du har tilknyttet voicemail til dit

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess

Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Introduktion til basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess 8 Novell Basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess INTRODUKTION www.novell.com Bruge basisbrugergrænsefladen i GroupWise WebAccess Når

Læs mere

Business Communications Manager Telefonens funktioner

Business Communications Manager Telefonens funktioner Business Communications Manager Telefonens funktioner 2002 Nortel Networks P0341611 Version 02 Taster Funktionstasten i Business Series Terminal (T-series) er et lille globusikon. På funktionstasten i

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG LDK-24/50/100-omstillingsanlæg version 3 Indholdsfortegnelse Foretage opkald... 5 Eksternt opkald... 5 Internt opkald... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af

Læs mere

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 *

Spærring for anonyme opkald. Skjul nummer. Vis nummer * * * 3 1 * Skjul nummer Spærring for anonyme opkald (standardtjeneste) Skjul nummer kan købes uden beregning. Denne funktion bruges, når du ønsker at skjule dit nummer, så den, du ringer til, ikke kan se, hvem der

Læs mere

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING

SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING SmileTelefoni BRUGERVEJLEDNING Indhold 3 SmileTelefoni tjenester Standardtjenester 4 Skjul nummer/præsentér nummer 5 Spærring for anonyme opkald Tillægstjenester 5 Vis nummer 6 Viderestilling ved alle

Læs mere

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk

Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Sydfyns Intranet A/S Fåborgvej 44 Svendborg 5700 tlf 62 20 11 20 fax 62 20 15 16 support@sef.dk www.sef.dk Indholdsfortegnelse Kortnummervalg... 3 Banke på... 3 Viderestilling altid... 4 Viderestilling

Læs mere

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO

Brugervejledning. til Waoo! Telefoni hos VERDO Brugervejledning til Waoo! Telefoni hos VERDO Fiberbredbånd TV Telefoni Fiberbredbånd TV Telefoni 02 Indhold Waoo! Telefoni tjenester...5 Standardtjenester Skjul nummer... 6 Spærring for anonyme opkald...7

Læs mere

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg

Brugervejledning. Analoge telefonapparater. Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning Analoge telefonapparater Til LG-GDK-16- og 20W-omstillingsanlæg Brugervejledning for analoge telefonapparater Til LG-GDK-16 og 20W-omstillingsanlæg Indholdsfortegnelse Etablere et opkald...

Læs mere

Vejledning i oprettelse af menu

Vejledning i oprettelse af menu Vejledning i oprettelse af menu Her vises hvordan du kan sammensætte din menu, kø, meddelelser og tidsplaner. En menu er indgangen til din virksomhed. Det er derfor vigtigt, at du bruger lidt tid på at

Læs mere

Lynvejledning til Cisco Unity Connection Mini-indbakken (version 9.x)

Lynvejledning til Cisco Unity Connection Mini-indbakken (version 9.x) Lynvejledning Lynvejledning til Cisco Unity Connection Mini-indbakken (version 9.x) Cisco Unity Connection Mini Web-indbakke (version 9.x) 2 Om Cisco Unity Connection Mini Web-indbakken 2 Kompatibilitetsmatrice

Læs mere

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone.

Myfone iphone Guide. En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Myfone iphone Guide En guide til Flexfones Myfone App til iphone. Indhold Introduktion 3 Download Flexfones app 3 Myfone 3 1.0 Login 3 2.0 Opkald 3 Omstilling 4 3.0 Direkte omstilling 5 4.0 Overvåget omstilling

Læs mere

Part No.: 18934 Version 1.0

Part No.: 18934 Version 1.0 Offentlig Information Samsung Telecoms kan uden forudgående varsel revidere denne brugervejledning uanset grunden til dette. Samsung Telecoms kan endvidere uden forudgående varsel ændre design, komponenter

Læs mere

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON

KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON KVIK GUIDE TIL ST30 SYSTEM TELEFON Beskrivelse af ST30 system telefonen. Fire liniers display Højttaler under håndsæt. 10 funktionstaster med lys diode Label Mikrofon atur telefon numre og input data.

Læs mere

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone

MYFONE APP GUIDE. Myfone til din iphone MYFONE APP GUIDE Myfone til din iphone INDHOLD Login Opkald Aktivér funktioner Omstilling Seneste Kontakter Beskeder Funktioner Profiler Køér Telefonmøder Telefonsvarer Synkronisér kontakter 1 1 2 3 6

Læs mere

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne

Vejledning Telefoni. Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Vejledning Telefoni Sådan tilslutter du din telefon og anvender telefonitjenesterne Indhold Tilkobling til din telefon...3 Waoo! Telefoni tjenester...3 Tilkobling af din telefon Beholder du dit eksisterende

Læs mere

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET

FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET FasCom A/S BRUGERVEJLEDNING FOR ANALOGE TELEFONER KOBBELNET INDHOLDSFORTEGNELSE TONESIGNALER:...3 LOKAL OMSTILLING...4 LOKALKALD OG NOTERING...4 SAMTALE VENTER...4 VIDERESTILLING (VALGFRI)...4 VIDERESTILLING

Læs mere

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance)

Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Funktionskort til SWCA (System-wide Call Appearance) Artikelnr. N0069073 November 2005 Om SWCA-taster (System-wide Call Appearance) Linje 1 Linje 2 SWCA1 SWCA2 SWCA3 Brug SWCA-funktionen til at parkere

Læs mere

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0

3OMSTILLING. Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 3OMSTILLING Manual til 3Omstilling Basis og Udvidet Statistik for Administratorer V2.0 Indholdsfortegnelse 1. BASIS STATISTIK... 3 Træk en rapport... 3 Hovednummer rapporter... 3 Visning af data (Tid,

Læs mere

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP

Brugervejledning. Analog til. ipecs UCP Brugervejledning Analog til ipecs UCP Indholdsfortegnelse Foretage opkald.... 5 Eksternt opkald.... 5 Internt opkald.... 5 Gruppekald... 5 Besvarelse af samtale.... 5 Omstilling... 6 Omstilling til andet

Læs mere

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS

SÅDAN BRUGER DU SMS OG MMS SÅDAN BRUGER DU OG I vejledningen bruger vi en Nokia 7370 som eksempel til at vise, hvordan man bruger en mobiltelefon. Vejledningerne kan variere fra mobil til mobil, og det er altid en god idé at læse

Læs mere

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage.

VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. VSDT-310 GSM Dørstation til bolig ejendomme & Virksomheder. Vejledning i tilslutning, indstilling og montage. Før montage. Det anbefales at udføre de mest basale indstillinger og funktioner før VSDT-310

Læs mere

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone

Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Artikel-nr. P0937679 Udgave 01 Business Communications Manager Oversigtskort til i2004 Internet Telephone Introduktion 3 Business Communications Manager i2004 Internet Telephone bringer tale og data ind

Læs mere