Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden"

Transkript

1

2

3 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Henrik Busch, Steen Knudsen og Michael Thim Initiative Universal Media, Copenhagen TemaNord 2006:572

4 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler TemaNord 2006:572 Nordisk Ministerråd, København 2006 ISBN Tryk: Ekspressen Tryk & Kopicenter Oplag: 250 Trykt på miljøvenligt papir som opfylder kravene i den nordiske miljøsvanemærkeordning. Publikationen kan bestilles på Flere publikationer på Printed in Denmark Nordisk Ministerråd Nordisk Råd Store Strandstræde 18 Store Strandstræde København K 1255 København K Telefon (+45) Telefon (+45) Fax (+45) Fax (+45) Det nordiske samarbejde Det nordiske samarbejde er et af de ældste og mest omfattende regionale samarbejder i verden. Det omfatter Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige samt Færøerne, Grønland og Åland. Samarbejdet styrker samhørigheden mellem de nordiske lande med respekt for de nationale forskelle og ligheder. Det øger mulighederne for at hævde Nordens interesser i omverdenen og fremme det gode naboskab. Samarbejdet blev formaliseret i 1952 med Nordisk Råds oprettelse som forum for parlamentarikerne og regeringerne i de nordiske lande. I 1962 underskrev de nordiske lande Helsingforsaftalen, som siden har været den grundlæggende ramme for det nordiske samarbejde. I 1971 blev Nordisk Ministerråd oprettet som det formelle forum til at varetage samarbejdet mellem de nordiske regeringer og de politiske ledelser i de selvstyrende områder, Færøerne, Grønland og Åland.

5 Forord Børn og unge møder i dag markedsføring af produkter i mange nye former. Markedsføringen har udviklet sig fra traditionelle reklamer i trykt form, biografer og tv. Det er den form for reklame, som undervisningen i skolerne typisk beskæftiger sig med. Med projektet»kortlægning af markedsføring til børn og unge i Norden«ønsker Nordisk Ministerråd en systematisk kortlægning af nye markedsføringsformer som fx mobiltelefon-markedsføring, peer-to-peer markedsføring, product placement, viral markedsføring etc. Nordisk Ministerråd har netop udgivet rapporten»kommersielt press mot barn og unge i Norden«(TemaNord 2005:567). Rapporten ser nærmere på den kommercielle opvækst, hvor børn og unge i langt tidligere alder, og i langt større grad end før, kommer i kontakt med forbrug. Den kommercielle opvækst handler om, at næsten alt koster penge og bliver markedsført. Spørgsmålet er, hvilke kompetencer børn og unge skal have for at kunne møde forbrugermarkedet og markedsføringen på kompetent vis. Rapporten blev diskuteret på NMR s konference i København den 29. september Rapporten blev præsenteret og en række forskere diskuterede med baggrund i deres forskningsresultater, hvilke kompetencer børn og unge skal have. En af hoveddiskussionerne på konferencen var, at voksne ofte kun har begrænset kendskab til deres børns brug af medier og dermed også et begrænset kendskab til de former for markedsføring som børn og unge møder. Der eksisterer således ikke et klart overblik over de nye metoder for markedsføring som erhvervslivet anvender og de metoder er ikke en del af det undervisningstilbud, som forbrugermyndighederne har til børn og unge. Med andre ord behandler det eksisterende undervisningsmateriale med stor sandsynlighed ikke de markedsføringsformer, som børn og unge møder. Der er en kløft mellem den virkelighed børnene møder og den virkelighed de voksne underviser dem i. Forbrugerstyrelsen har derfor på vegne af Nordisk Ministerråd iværksat en kortlægning af de nye markedsføringskanaler, der er kommet til inden for den sidste årrække. Nordisk Ministerråd

6

7 Indholdsfortegnelse 1. Resumé Projektbeskrivelse Målsætning Målgruppe Dataindsamlingsmetode Målgruppekarakteristika Tværgående kampagner Typologisering af markedsføringskanaler Overordnede konklusioner Perspektivering Nye teknologier på tegnebrættet Ændret målgruppeadfærd Markedsføringskanaler Mobiltelefoner SMS, MMS og video Mobiltelefon portaler Mobiltelefoner content Voice Response Podcasting Bannerannoncering på internettet Internet-content, wallpaper Søgemaskine Markedsføring Internet communities Chat robotter Ghost chatting Blogs på internettet Spyware og cookies på internettet Annoncering i Messenger Viral Marketing på internettet Word-of-Mouth Marketing (ambassadørprogrammer) Endorsement af kendte Klubkoncepter Digitalt TV Product Placement i film Product Placement i printmedier Product Placement i spil Merchandising / cross promotion Sponsorship af events såsom festivaller og sportsturneringer Sampling uddeling af vareprøver Sponsorship af undervisningsmaterialer og andre skolesager... 95

8

9 1. Resumé Denne rapport kortlægger en lang række nye markedsføringskanaler med fokus på kanaler inden for nye media rettet mod årige i Norden. Udover en kort beskrivelse af relevante karakteristika ved denne målgruppe i hvert af de nordiske lande, er der et afsnit omkring tværgående kampagner, som på samme tid inddrager flere forskellige markedsføringskanaler. Herefter er et afsnit med forslag til typologisering af de mange nye markedsføringskanaler efterfulgt af konkluderende og perspektiverende afsnit, hvor der dels trækkes nogle overordnede linier ikke mindst om identificérbarhed og dels tegnes et billede af situationen i fremtiden og hvilke trends, der kommer til at påvirke dette billede. Sidst i rapporten er en nuanceret gennemgang af de mange kanaler, idet hver af de valgte kanaler beskrives separat med fokus på følgende områder: Funktionalitet Tog og sted for anvendelse Interessenter Forretningsmodel og indtjening Målgruppe Udbredelse i dag og i fremtiden Gennemskuelighed I forbindelse med hvert afsnit er der en oversigt over relevante eksempler og cases primært fra de nordiske lande.

10

11 2. Projektbeskrivelse Nordisk Ministerråd har ønsket at gennemføre en kortlægning af nye markedsføringskanaler til børn og unge i Norden. Målsætning Formålet med projektet er således at etablere et overblik over nuværende og kommende markedsføringskanaler mod børn og unge, herunder beskrivelse, eksemplificering, typologisering, udbredelse etc. Efterfølgende skal den udarbejdede rapport kunne omsættes til undervisningsmaterialer og anden forbrugeroplysning af de nordiske forbrugermyndigheder. Målgruppe Målgruppen for projektet er defineret til børn og unge i Norden i alderen år. Denne afgrænsning betyder ikke, at der kun er beskrevet markedsføringskanaler, der udelukkende henvender sig til denne målgruppe, ligesom der heller ikke er fravalgt cases eller eksempler, som egentlig primært henvender sig til andre aldersgrupper. Ønsket har været at etablere så bred en katalogisering af markedsføringskanaler som muligt, også selvom det har resulteret i, at visse kanaler i højere grad har henvendt sig andre end den snævre målgruppe. Argumentet herfor har været, at selvom det ikke er lykkedes at identificere eksempler specifikt rettet til den pågældende aldersgruppe, vil der formodentligt allerede findes eller i hvert fald inden for en overskuelig fremtid kunne findes eksempler på, at den pågældende markedsføringskanal anvendes med fokus på de årige. Også det nordiske perspektiv har det ikke altid været let at balancere ligeligt. De fem lande er ikke lige langt fremme på dette område, så der er helt naturligt blevet identificeret flere eksempler fra Danmark og Sverige end fra de øvrige lande. I og med mange af de forskellige typer kanaler helt tydeligvist er tværnationale, ligesom overvægten af de implicerede annoncører er internationale, er det valgt at fokusere mindre på at balancere fordelingen mellem de fem lande end at kortlægge kanalerne i sig selv ud fra en klar forventning om, at hvis de ikke anvendes i det enkelte land i dag, vil de blive det i en snarlig fremtid. Når det gælder volumen-vurdering af de enkelte markedsføringskanaler har det tillige været svært kun at tage udgangspunkt i børn og unge i alderen år. Langt hovedparten af kanalerne skelner ikke mellem

12 12 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler aldersgrupper, og selv på case-niveau har det vist sig ganske umuligt at estimere volumen inden for hhv. uden for målgruppen. Dataindsamlingsmetode Dataindsamlingen til kortlægningsrapporten har primært bestået af desk research samt interviews med relevante personer i Norden og resten af verden. De primære datakilder har været: Forskningsartikler, populistiske artikler, nyhedsbreve, internet-sider etc. inden for markedsføring i et bredt perspektiv samt med fokus på markedsføring til børn Erfaringer fra Initiative Universal Medias kontorer i Norden og resten af verden Erfaringer fra andre reklame- og mediabureauer Erfaringer fra marketingansvarlige i nordiske virksomheder Erfaringer fra diverse forskere og konsulentvirksomheder specialiseret inden for de enkelte nye markedsføringsformer I alt er der således gennemført 43 interviews fordelt på følgende måde: Nordiske mediabureauer 9 Nordiske reklamebureauer 7 Nordiske virksomheder 14 Eksperter inden for én kanal 9 Forskere med fokus på nye markedsføringskanaler 4 Fordelingen afspejler den virkelighed, projektet arbejder inden for, dvs. der er primært taget udgangspunkt i at tale med praktikere, der i deres dagligdag arbejder med én eller flere af de nye markedsføringskanaler. Endvidere er der som grundlag for konklusioner, evalueringer og estimater gennemført en kvantitativ markedsanalyse med 1005 gennemførte interviews i den danske del af målgruppen (personer i alderen år) omkring de identificerede markedsføringsformer. Her er kortlagt kendskabsgrad, anvendelsesfrekvens, overordnet holdning samt syn på identificerbarhed til en række udvalgte af de beskrevne markedsføringsformer. På den måde er der etableret en tværgående analyse, hvor det er muligt at foretage en tværgående sammenligning af målgruppens forhold til de enkelte markedsføringsformer. Det primære datamateriale til kortlægning af markedsføringskanaler til årige i Norden er således tilvejebragt via en kombination af primær og sekundær dataindsamling. Det er derfor ikke altid muligt at henvise til andre eksterne kilder.

13 3. Målgruppekarakteristika I dette afsnit præsenteres kort de fem lande i relation til målgruppen bestående af børn og unge i alderen år. Udover et overblik over den demografiske sammensætning vil der så vidt det har været muligt at identificere de pågældende data være en kortfattet gennemgang af karakteristika af relevans for området nye markedsføringskanaler. Danmark Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, målt i det danske standardanalyseværktøj (TGI) Index Danmark fra TNS Gallup. Målgruppen udgør ca personer i Danmark. 59 % af målgruppen har bruger dagligt internettet privat, og 36 % bruger internettet på deres skole mindst ugentligt. 94 % af målgruppen har adgang til internettet. Danmark har en meget stor penetration af mobiltelefoner og i målgruppen har 96 % egen mobiltelefon, og 80 % af dem bruger den daglig/næsten dagligt. 21 % af målgruppen bruger internettet mindst 3 timer dagligt på hverdage, og 35 % i weekenden. Anvendelse af internettet og andre relevante platforme Surfer på Internettet som underholdning/tidsfordriv 31% 42% 27% 13% Chatter over Internettet 31% 26% 43% 59% Bruger Internettet andre steder (café/bibliotek etc.) 2% 19% 79% 49% Bruger Internettet på uddannelsesinstitution 11% 44% 45% 8% Bruger Internettet på arbejde 4% 11% 86% 36% Bruger Internettet privat 59% 28% 13% 9% Bruger PC i hjemmet (anden brug) 34% 30% 23% 13% Bruger PC i hjemmet (underholdning) 50% 36% 9% 5% Bruger PC i hjemmet (studier/skole) 19% 38% 34% 10% Bruger PC i hjemmet (arbejde) 7% 11% 22% 60% Deltager i SMS-konkurrencer 2% 3% Anvender mobiltelefon 53% 81% 42% 10% 3% 7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Dagligt/ næsten dagligt Ugenligt Sjældnere Aldrig På spørgsmålet om man generelt er positivt eller negativt stemt overfor reklamer i TV, aviser og lignende, er 42 % af de årige i Danmark positive, 33 % er neutrale og 25 % er negative.

14 14 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Generel holdning til reklame 10% 32% 30% 16% 9% 3% Meget positiv Positiv 8% 34% 32% 16% 8% 3% Hverken positiv eller negativ Negativ Meget negativ 12% 28% 28% 17% 11% 4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Af årsager til at være positiv over for reklamer, fokuseres især på, at de er sjove, underholdende og gør én i godt humør, ligesom de fortæller om produktnyheder og giver overblik over mulighederne. Positive aspekter ved reklamer Sjove/underholdende/godt humør Som research/overblik over hvad der er på markedet/oppe i tiden/nye Vækker interesse/ideer/inspiration til at prøve andre Tilbud De er der af økonomiske årsager Samtaleemne Andet 3% 4% 2% 1% 2% 1% 9% 8% 10% 8% 8% 7% 12% 8% 14% 7% 10% 5% 27% 29% 26% 34% 39% 43% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Årsagerne til at være negativ over for reklamer drejer sig hovedsageligt om, at de enten er forstyrrende, spild af tid eller at der simpelthen er for mange dårlige reklamer, som man ikke ønsker at spilde sin tid på.

15 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 15 Negative aspekter ved reklamer Irriterende at blive afbrudt i programmer/film/forstyrrende Reklamerne tager er for lange/for mange/spild af tid Trælst/irriterende/dårlige Ingen frihed til at vælge fra/manipulerende For meget sex/skaber forkert menneskesyn/livsopfattelse/lovet Samme reklame kører for længe Økonomisk nødvendigt med reklamer Tvinges til at zappe meget Andet 8% 9% 7% 4% 0% 7% 3% 3% 2% 3% 2% 3% 1% 0% 2% 5% 5% 6% 4% 2% 7% 41% 43% 39% 33% 36% 31% 30% 28% 31% 0% 10% 20% 30% 40% 50% Sverige Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, da der ikke bliver interviewet yngre personer i det svenske standardanalyseværktøj (TGI) fra Ovesto Konsument. Målgruppen har i vid udstrækning adgang til PC derhjemme (94 %), ligesom 76 % af målgruppen bruger internettet dagligt. Sverige har en meget høj penetration af mobiltelefoner og i målgruppen har 97 % egen mobiltelefon. 21 % af målgruppen taler i mobiltelefon mindst 10 minutter hver dag, og 40 % sender dagligt SMS. Brug af computer og mobiltelefoner 100% 95% 97% 94% 80% 83% 76% 60% 58% % 40% 40% 35% 20% 23% 21% 23% 21% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Bruger SMS Bruger MMS Mobil telefon dagligt ind i mellem Taler i mobil telefon, min. 10 min. Per dag Bruger Internettet dagligt Alle år Alle år Målgruppen bruger internettet til at chatte (70 %), lytte til musik (45 %), se film (42 %) samt lytte til web-radio (22 %). Derudover spiller 19 % spil og 22 % downloader film fra internettet.

16 16 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Anvendelse af internettet 100% % 80% 60% 40% 20% 0% 70% 17% 19% 5% Chatting Download Computer Spil Ser på film på Filmklipp Alle år Alle år 61% 45% 42% 33% 22% 13% 14% 10% 11% 8% 3% 6% Loader Music Downloader Ringetoner Downloader Film Participate In Discussion Groups Søger info om underholdning Lytter til Webradio 22% 14% Norge Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, da der ikke bliver interviewet yngre personer i det norske standardanalyseværktøj (TGI) fra TNS/Gallup. Målgruppen har stor adgang til PC derhjemme (74 %), ligesom 74 % af målgruppen bruger internettet dagligt. Adgang til PC, mobiltelefon og internettet 100% 80% 69% 74% 73% 69% 74% 60% 54% % 40% 20% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Mobil telefon Bruger Internettet dagligt Alle 12 år+ Alle år 65 % af målgruppen bruger i stor eller meget stor grad deres PC derhjemme til at lytte til musik 29 % anvender den tillige til at se film.

17 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 17 Anvendelse af PC i hjemmet Se film 13% 17% 2% 15% 27% 10% Lytte til musik 37% 29% 14% 5% 6% 10% Arbejde 6% 11% 20% 11% 32% 20% Studier/skolegang 29% 31% 14% 11% 5% 10% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget stor grad Stor grad Hverken stor eller lille grad Lille grad Meget lille grad Ubesvaret Målgruppens ugentlige aktiviteter på internettet i eget hjem er som følger; 48 % chatter, 52 % henter musik, 68 % bruger Messenger og 36 % spiller spil/games. Undersøgelsen indbefatter ikke aktiviteter ved brug af PC andre steder, som f.eks. i skolen eller andet sted, så ovenstående niveauer er sandsynligvis et forsigtigt estimat på den samlede ugentlige aktivitet på nettet. Anvendelse af internettet Sender SMS 27% 73% Henter ringetoner 8% 92% Ser TV på internettet 12% 88% Lytter til radio på internettet 8% 92% Spil 36% 64% Dating tjenester 6% 94% Messenger 68% 32% Henter musik 52% 48% Chatting 48% 52% Min ugenligt Sjældnere 0% 20% 40% 60% 80% 100% Finland Nedenstående tal er baseret på målgruppen år, og stammer fra det finske standardanalyseværktøj (TGI) fra TNS Gallup/Atlas.

18 18 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Målgruppen har stor udbredelse af brug af PC, samt har i vid udstræk- har en ning adgang til internettet, enten i form af DSL eller bredbånd, ligesom de i stort omfang er brugere af de nye mediekanaler. Finland har meget stor penetration af mobiltelefoner, og i målgruppen har 97 % egen mobiltelefon. I målgruppen skifter 24 % mobiltelefon hvert år, hvilket indikerer, at den nyeste mobiltelefoniteknologi meget hurtig udbredelse blandt de årige i Finland. Adgang til forskellige platforme 100% 94% 97% 80% 82% % 60% 59% 64% 50% 40% 33% 20% 16% 24% 17% 0% Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Adgang til PC i Skolen Har egen Mobil telefon Købte en telefon i 2005 Internet min/day Alle 10y+ Alle % bruger internettet dagligt, og de mest anvendte områder er chatting (71 %), spil 60 % og downloading af computerspil (41 %). Bruger internettet til at 100% 80% 60% % 40% 20% 0% Chatting Download Computer Spil Discussion groups Games Brugt Internettet fra en Mobil telefon Alle 10y+ Alle 15-17

19 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 19 Den store udbredelse af hurtige internet-forbindelser (DSL og Bredbånd) i Finland indebærer også, at mediekonvergens er udbredt inden for målgruppen, hvilket kan eksemplificeres ved, at hele 22 % ser film på internettet, at 29 % har prøvet at se realtime Tv-programmer og at 29 % hører radio over internettet. Bruger internettet til at Ser Real Live på internettet (Alle år+) 2% 7% 20% 55% Ser Real Live på internettet (Alle 10 år+) 1% 4% 13% 57% Ser film på internettet (Alle år+) 5% 17% 32% 32% Ser film på internettet (Alle 10 år+) 1% 8% 21% 45% Lytter til internet-radio (Alle år+) 2% 9% 18% 55% Lytter til internet-radio (Alle 10 år+) 1% 5% 13% 56% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Bruger regelmæssigt Ind i mellem Har prøvet overhovedet Har aldrig prøvet Island Nedenstående tal er baseret på målgruppen årige, og stammer fra Islands standardanalyseværktøj (TGI) fra IMG Gallup. Målgruppen har i stort omfang adgang til internettet, enten i form af DSL eller Bredbånd, og er i stort omfang brugere af de nye medier kanaler. 81 % af målgruppen bruger således internettet. Island har en meget stor penetration af mobiltelefoner, og i målgruppen har 98 % egen mobiltelefon.

20 20 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Adgang til platforme 100% 98% 80% 81% 60% % 40% 20% 0% Ikke 0,00% tilgængelig Har egen Adgang til PC derhjemme Har egen Mobil telefon Bruger Internettet år Målgruppens aktivitet på internettet udgøres primært af Spil (85 %) og Chatting (50 %). Anvendelse af internettet 100% 80% 85% 92% % 60% 50% 40% 24% 20% 0% Chatting Games Bruger MSN Handler på nettet år

21 4. Tværgående kampagner Man ser flere og flere eksempler på, hvordan annoncører vælger at attakere målgruppen fra flere sider på samme tid med anvendelse af adskillige mediakanaler. Ofte er der tale om en kombination af på den ene side mere traditionelle kanaler, såsom TV, radio og outdoor, på den anden side de nye, mere teknologidrevne mediakanaler såsom mobiltelefoner og søgemaskine-links og på den tredje side en bevidst brug af de mere skjulte mediakanaler såsom viral markedsføring. eller en struktureret approach, til at opnå redaktionel omtale i nyhedsmedier. Fordelene hermed opleves at være dels et mere finmasket net, så alle i den potentielle målgruppe på et eller andet tidspunkt rammes af det pågældende budskab og dels en mere dyb påvirkning, hvor nogle kanaler er mere brede opmærksomhedsskabende og andre er mere nicheorienterede profilerende eller salgsgenererende. Denne massive påvirkning har hidtil været mest udbredt inden for filmindustrien, hvor der ofte benyttes mange forskellige medier i forbin- film. Baggrunden er dels at det er blevet svæ- delse med lancering af nye rere og sværere at påvirke unge, dels at deres medieforbrug er meget fragmenteret og dels at filmselskaberne kun har én chance til at gøre en film til succes. I de tværgående kampagner er det ofte formålet at ramme de samme forbrugere mange gange på kort tid med det pågældende budskab og ofte gerne 24 timer i døgnet. Eksempler og cases Virksomhed Produkter År Lande Url Nestlé Slik 2005 DK Ingen Filmen Spiderman Film, Spil 2006 DK

22

23 5. Typologisering af markedsføringskanaler I dette afsnit diskuteres forskellige muligheder inden for typologisering af de mange markedsføringskanaler beskrevet i ovennævnte katalog. Umiddelbart vil det mest logiske være først at opdele de mange kanaler i offline og online, men det giver alligevel ikke mening, i og med at mobiltelefonen som en meget central platform både kan være online og offline. I stedet kan man vælge at bruge de forskellige platforme som grupperingsenhed, men også her støder man ind i problemer, i og med at internettet igen kan gå på tværs af såvel computere som mobiltelefoner, ligesom eksempelvis podcasting både er relevant i forbindelse med computere og MP3-afspillere. En tredje mulighed er at opdele efter, hvorvidt man som bruger er anonym eller navngiven, men også her vil der være problemer med relevansen i forhold til visse af de beskrevne markedsføringskanaler. Alternativt hertil kunne man vælge at skelne imellem, hvorvidt der er tale om massekommunikation eller one-to-one kommunikation, men også her er der nogle af mulighederne, der smelter sammen på tværs af denne sondring. Med hensyn til typologisering kan man alternativt også vælge at inddele efter forretningsmodel, eksempelvis om der er brugerbetaling eller ej. Her støder man dog også ind i problemer, i og med at der mere er tale om et kontinuum end en egentlig typologisering. I nogle tilfælde betaler brugerne på en indirekte og uigennemskuelig måde, mens det andre steder er mere åbenlyst, hvor finansieringen kommer fra. Endelig kunne man vælge at udarbejde en kategorisering efter hvor let det er for brugerne at identificere det kommercielle aspekt i den enkelte markedsføringskanal. Men også her støder man ind i problemer. For det første skal man definere niveauet af kommerciel aktivitet, hvilket både kan være 1) at der overhovedet står kommercielle kræfter bag og 2) hvilken virksomhed der står bag. Derefter skal man vælge fokuspunkt, i og med de unges svar i relation til identificérbarhed i den gennemførte markedsanalyse ikke nødvendigvis stemmer overens med andres syn på, hvor let eller svært det er at gennemskue, hvem der står bag en given aktivitet. Vores konklusion må være, at det er op til den enkelte læser at udarbejde sin egen typologisering alt efter synsvinkel, kontekst og anvendelse. Den opdeling, der i visse sammenhænge er relevant, vil ikke være det i andre. Og samtidig skal det tages med i betragtning, at de mange markedsføringskanaler i højere og højere grad kommer til at overlappe og

24 24 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler smelte sammen inden for en overskuelig fremtid. Hvad der i dag ikke synes muligt, vil snart være helt naturligt efterhånden som den håndhold- vil komme til at te gadget, der i dag går under betegnelsen mobiltelefon indeholde langt flere features af relevans i en markedsføringsmæssig sammenhæng. I denne rapport er det derfor valgt at arbejde med de forskellige markedsføringskanaler i en rækkefølge, der umiddelbart følger en platformslogik, og hvor der kan trækkes paralleller mellem de kanaler, der beskrives efter hinanden. På den måde er eksempelvis alle de kanaler, der kræver brug af internettet samlet, og det samme gælder for mobiltelefo- nen, ligesom varianterne inden for product placement og sponsorering er samlet hver for sig. Ovenfor er listet en række mulige klassificeringsvariable, og det kan kun anbefales, at man som læser selv udarbejder en typologisering, der er i overensstemmelse med det udgangspunkt, man har for sin indgang til problemstillingen.

25 6. Overordnede konklusioner Børn og unge i Norden påvirkes i dag af utallige kommercielle budskaber hver eneste dag. Flertallet af forældrene har aldrig haft flere penge til forbrug, og der er hele tiden fokus på at have succes i arbejdslivet, med fritidsinteressen og som forældre Børn og unge er i stigende grad en vigtig målgruppe for mange virksomheder. Dels får de i højere og højere grad indflydelse på familiens købsbeslutninger, dels har de selv et stigende rådighedsbeløb og dels anvender de voksenprodukter i en tidligere og tidligere alder. Der er med andre ord et stigende pres på de årige rent markedsføringsmæssigt. Alt i alt er de unge overvejende positivt stemt over for reklame i det hele taget, idet 42 % er positive, mens 25 % er negative. Begrundelserne for at være positiv går mest på underholdningsværdien, informationen og overblikket, de tilbyder. De negativt stemte fokuserer mest på, at reklamer er forstyrrende, spild af tid og grundlæggende for dårlige til at fange interessen. I og med at effekten af traditionelle reklameformer samtidig er faldende som følge af, at de unge er opvokset med reklamer og en deraf afledt stærk evne til at gennemskue, afkode og frasortere kommercielle budskaber uden initiel interesse, opstår der i mange virksomheder et ønske om at»fange«de unge på mere sofistikerede måder, hvor paraderne ikke er oppe i samme omfang. Og her spiller de mange nye teknologiske muligheder en stor rolle. Både internettet, mobiltelefonen og MP3-afspilleren giver helt nye muligheder for at få kontakt til denne fra virksomhedernes synspunkt svære målgruppe. På alle disse platforme er de nordiske unge i alderen år særdeles aktive med en meget nuanceret anvendelse af rigtigt mange kanaler, som også bliver brugt til markedsføring på den ene eller anden måde. Den gennemførte markedsanalyse viser i denne sammenhæng, at de unge må betragtes som særdeles kompetente forbrugere, som udmærket kan gennemskue de kommercielle aspekter i i hvert fald de fleste af de forskellige markedsføringskanaler. På tværs af de mange beskrevne markedsføringskanaler er der kun nogle enkelte, hvor de unge selv oplever, at det er svært at gennemskue, i hvilken grad og hvilken virksomhed som står bag en given aktivitet. Rækkefølgen med hensyn til oplevet identificerbarhed ser således ud (indekset er konstrueret på den måde, at jo højere tal, jo bedre oplevet identificerbarhed, og omvendt):

26 26 Kortlægning med fokus på nye markedsføringskanaler Kanal Let at identificere Svært at identificere Indeks: Let / svært Product Placement i spil 64 % 0 % - Sponsorship af events 74 % 3 % 2467 Product Placement i printmedia 74 % 4 % 1850 Sponsorship af skolematerialer 68 % 5 % 1360 Reklame i Messenger 67 % 5 % 1340 Reklame via mobiltelefoner 70 % 8 % 875 Reklame på internet communities 60 % 8 % 750 Product Placement i film 62 % 11 % 564 Reklame via Podcasting 35 % 8 % 438 Sponsorerede links på søgemaskiner 46 % 18 % 255 Virale reklamer sendt via 38 % 18 % 211 Reklame i chatrobotter 38 % 19 % 200 Jo lavere index-score, desto sværere at identificere. Der er i analysen ikke spurgt om alle markedsføringskanaler. Når det gælder afvejningen af, hvorvidt man hellere vil have færre reklamer og dårligere platforme/produkter sammenlignet med kombinationen af flere reklamer og endnu bedre platforme/produkter, er der også generelt stor accept af situationen som den er i dag, endda med en klar tendens til et ønske om endnu flere reklamer, hvis det kan betyde bedre platform/produkter. Kanal Flere reklamer + bedre Passende Færre reklamer + produkt balance i dag dårligere produkt /Neutral Spil 41 % 56 % 3 % Events 43 % 53 % 4 % Skolematerialer 53 % 41 % 5 % Messenger 37 % 59 % 4 % Film 31 % 63 % 7 % Søgemaskiner 27 % 66 % 7 % Magasiner/ugeblade 22 % 68 % 10 % Der er i analysen ikke spurgt om alle markedsføringskanaler. Overordnet set er der således tale om en ret kompetent målgruppe, som ikke let lader sig overtale uden først at have taget konkret stilling. Om denne kompetence både inden for anvendelse af de mange nye kanaler og platforme, tillige med en stærke evne til at gennemskue indholdet af de kommercielle tiltag, også kan overføres til forældre og lærere, er nok mere tvivlsomt. Ser man på, hvilke markedsføringskanaler der i kombination af identificerbarhed og forventet vækst inden for en horisont på 3 5 år kan ses som problemfelter, vil det nok være relevant at pege på følgende: Chatrobotter Virale film Søgemaskiner Mobilportaler Blogs

27 Markedsføringskanaler til børn og unge i Norden 27 Den første kanal på listen er primært et p roblem, fordi chatrobotter er meget svære at gennemskue faktisk er brugerne sjældent klar over, at der kan være en kommerciel interesse, der prøver at aflæse deres vaner og derigennem styre deres holdningsdannelse. Omvendt vil de møde meget modstand på et bevidst plan, i det øjeblik brugerne oplever, at de påvirkes på den måde, så der vil være en naturlig»opdragelsesproces«. Rundsendelse af virale film er ikke i sig selv et problem, i og med at der er en meget klar afsenderidentifik ation, ligesom det ikke er skjult, m en faktisk kræver en aktiv, bevidst indsats at blive eksponeret. Problem et er nok mere, at man som forbruger ikke er klar over, at denne lyst til at delagtiggøre andre i hvad man har fundet/set på internettet, kan være udnyttet kommercielt. På det tidspunkt hvor det kommer frem, at visse virksomheder forsøger at styre forbrugerne på den måde, vil der være en meget større skepsis og modstand mod denne adfærdsform. Med hensyn til søgemaskinerne, er der nok ingen tvivl om, at de vil få større og større indflydelse på vores liv. Hvis de unge ikke evner at arbejde med både et indbygget kompas, som kan guide dem rundt på en neutral måde, og en løgnedetektor, der hjælper dem med at være kildekritiske og sætte spørgsmålstegn ved de fundne informationer, kan der være en stor risiko for, at de styres af kommercielle interesser, uden at være klar over det. Mobilportalerne er med på listen som følge af, at de vil være i ekstrem vækst i de allernærmeste år og derfor vil tiltrække e ntreprenører, som hellere end gerne vil gå til grænsen og nogle gange over i forsøg et på at tjene penge. Det vil sandsynli gvis resultere i en række tjenester, hvis eneste formål er at trække penge ud af folk, og da de årige er hurtige til at absorbere nye teknologier, vil de også stå for skud her. Også blogs er med, fordi de vokser eksponentielt i disse år. Der opret- en ny blog et sted i verden hvert eneste sekund, og en større og større tes andel af befolkningen blogger. Også her er gennemskueligheden svag, og der skal nok komme eksempler på en lidt for kreativ udnyttelse af den megen trafik på sådanne sites.

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser

www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser www.visitdenmark.com De sociale medier og rejser De sociale medier og rejser ISBN: 87-87393-48-4 VisitDenmark Turismefaglig Viden Januar 2009 VisitDenmark Islands Brygge 43, 3 2300 København S Tlf. +45

Læs mere

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014

FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 FØDEVAREREKLAMER I BØRNEMEDIER STATUS FOR FORUM FOR FØDEVAREREKLAMER 2014 Forum for fødevarereklamer blev etableret i 2008 med det formål at sikre, at børn ikke bliver eksponeret for reklamer med et højt

Læs mere

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE)

Eniro-Krak // SME-analyse. Tabelrapport (DK & SE) Eniro-Krak // SME-analyse Tabelrapport (DK & SE) www.radiuskommunikation.dk i Indhold Om analysen... iv Hovedkonklusioner... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. Tabel 1: Hvilken branche tilhører din virksomhed?...1

Læs mere

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol.

Fremtidens TV, de unge og det regionale TV. Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Fremtidens TV, de unge, Verden og det regionale TV Marianne Levinsen Forskningschef Cand.scient.pol. Privatforbruget

Læs mere

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed via de digitale medier. Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed via de digitale medier Ishøj, 2. maj 2013 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier, big data og indholdsmarkedsføring Behøver jeg så

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013

NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 NEMID IMAGEMÅLING 2013 MEC - OKTOBER 2013 # METODE METODE Evaluering af holdningen til NemID MÅLGRUPPE Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere. DATAINDSAMLING

Læs mere

Facts om det danske mobilmarked II

Facts om det danske mobilmarked II Facts om det danske mobilmarked II Udviklingen på annoncemarkedet Konsulent Johan Winbladh, Danske Medier johanwinbladh@gmail.com - Tel: 21915612 74% af danskerne har en smartphone Smartphones står for

Læs mere

Målgruppesegmentering

Målgruppesegmentering Eksempel 15.1 Tal med målgruppen Kirkeby, 2009 redegør for syv årsager til, at kampagnen i case E: Hudallergi nåede sine mål. To af punkterne er relevante i sammenhængen her: Kend din kommunikationsmålgruppe

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at en

Læs mere

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2013 Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Fanger opmærksomhed Reklame & irritation Brug Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele

Der er masser af muligheder i dit tv. TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele Der er masser af muligheder i dit tv TDC HomeTrio tv, bredbånd og telefoni med unikke fordele TDC HomeTrio Tv, bredbånd og telefoni Med TDC HomeTrio får du de bedste tv-kanaler direkte gennem dit telefonstik,

Læs mere

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE

BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE BREVETS KVALITETER HVERT ENESTE BREV OPBYGGER RELATIONER MELLEM DIN VIRKSOMHED OG MODTAGERNE TIL DIG, DER VIL VIDE MERE OM PROJEKT BUSINESS BREV: 29.400 PRIVATE MODTAGERE SAGDE DERES MENING Analysen bag

Læs mere

Elektroniske netværk og online communities

Elektroniske netværk og online communities Elektroniske netværk og online communities BD272 Business Danmark juni 2010 Indholdsfortegnelse Hovedkonklusioner... 2 Indledning... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kendskab til online netværk

Læs mere

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME

REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME REKLAMEIDENTIFIKATION SKJULT REKLAME VIDEN RÅDGIVNING SERVICE TRYGHED INDHOLD 1. Kort fortalt.... 3 2. Hvad er problemet med skjult reklame?.... 3 3. Aviser, blade og andre skrevne medier..... 5 4. Radio-

Læs mere

Oftede Stillede Spørgsmål

Oftede Stillede Spørgsmål Oftede Stillede Spørgsmål Værd at vide om Shopbox Hvorfor bruge Shopbox? Mere end 3 millioner danskere bruger dagligt Facebook, Google og læser e-mail på nettet. Med Shopbox kan virksomheder drage fordel

Læs mere

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017

Branchetrends. Grakom Dagen d 31/8-2017 Branchetrends Grakom Dagen d 31/8-2017 Holm Marcher & Co. er et headhunterfirma, der har specialiseret sig i at finde kandidater indenfor marketing, kommunikation og digital/tech. 40% af stillingerne er

Læs mere

- lev livet grønnere, sjovere og smartere...

- lev livet grønnere, sjovere og smartere... Reklamer & kampagner V i ser dem i tv, biografer og busser. I aviser og blade. På internettet. Hver eneste dag og alle vegne fra bliver vi bombarderet med reklamer og kampagner for alle mulige varer og

Læs mere

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare

Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Fremtidens TV Af Dan Pedersen (Senior TV Planner), Mads Peter Olsen (Digital Director) og Casper Christiansen (Invention Director) fra Mindshare Danskerne har været trofaste TV-seere i mange år, men efter

Læs mere

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014

NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 NEMID IMAGEMÅLING 2014 ANALYTICS & INSIGHTS - OKTOBER 2014 # METODE METODE Dataindsamling & Målgruppe Målgruppe Målgruppen er personer i aldersgruppen 18 år+, svarende til godt 4,4 millioner danskere.

Læs mere

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til.

Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Få optimeret dit firmas website til mobilen og styrk dit image ud af til. Hvorfor? Vi danskere vil være på nettet overalt. Og det kan ses på mængden af datatrafik, vi henter og sender til og fra vores

Læs mere

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper

Multi Media Mennesket. Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs af mediegrupper Agenda 1. Situationen 2. Formål 3. Partnere 4. Design 5. Analyseværktøjet Multi Media Mennesket Optimering af medie valg på tværs

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

Markedsføring og e-handel

Markedsføring og e-handel Eniro Danmark A/S Markedsføring og e-handel Lederanalyse blandt små og mellemstore private virksomheder Figurrapport, landsdele 14.11.2014 Indhold Om analysen... 3 Resultater... 4 Spørgsmål 1 - Hvor stor

Læs mere

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser

ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser ANALYSENOTAT Markedet for digitalt indhold: omfang og tendenser AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Vi er i disse år vidne til en hastig digitaliseringsproces og fremkomsten af en ny digital økonomi. Det ser

Læs mere

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik.

> Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. > > Giv dit medie optimal Et unikt medieoverblik. opmærksomhed! Medieportal for online planlægning Bliv repræsenteret på førende medieportal med 300 print-medier Unikke eksponeringsmuligheder Search, medieinfo

Læs mere

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet

Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Børn og internet brug! Forældre guide til sikker brug at internettet Som forældre er det vigtigt at du: Accepterer at medierne er kommet for at blive og er en del af børn og unges virkelighed. Så vis dem

Læs mere

MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER

MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER MODERNE COOKIE-BASERET MARKEDSFØRING OG ANNONCENETVÆRK PLESNER, COPENHAGEN OKTOBER 2016 06.10.2016 1 Kort om MSLGROUP Strategisk kommunikationsbureau MSLGROUP er en af Nordens førende strategisk kommunikationog

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester

Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Involver dine kunder, leverandører og medarbejdere via sjove og spændende SMS-tjenester Med vores Mobile Marketing moduler kan du nemt og hurtigt lave : SMS konkurrencer SMS quiz SMS afstemninger SMS nyhedstjenester

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015

Tema: Vejen til e-handelskøbet. E-handel i Norden Q2 2015 Tema: Vejen til e-handelskøbet E-handel i Norden Q2 2015 Nordisk e-handel for 40,5 mia. SEK i 2. kvartal FORORD E-handlen i Norden steg kraftigt i 2. kvartal. De nordiske forbrugere handlede for 40,5 mia.

Læs mere

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv.

Sideløbende ser vi også en stigning i andelen af danskere, der siger, de kun hører musik i radio og tv. 1 2 Spørgsmål: Sc.1 Hvor ofte hører du musik enten på cd, mobiltelefon, computer, mp3- afspiller (ipod) eller lign det vil sige musik du selv vælger at sætte på og som ikke kommer fra radio eller tv? Base:

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

TJEN PENGE PÅ NETTET

TJEN PENGE PÅ NETTET TJEN PENGE PÅ NETTET [Skriv tekst] Side 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Hvilke fordele er der ved at tjene penge på nettet?... 1 Måder du kan tjene penge på nettet... 2 Din egen blog... 2 Produktanmeldelser...

Læs mere

Kendskabs- og læserundersøgelse

Kendskabs- og læserundersøgelse Kendskabs- og læserundersøgelse Magasinet Sammen om Rødovre Konsulent: Connie F. Larsen Konsulent: Asger H. Nielsen Gennemført d. 16. til 21. november, 2016 1 Om undersøgelsen Undersøgelsen er gennemført

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer

Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Reklameanalysen 2015 BIO Danskernes holdning til reklamer Indhold Formål og metode Spørgeskema indhold Generel holdning Opmærksomhed Reklame & irritation Præference Baggrundsvariable 2 Reklameanalysen

Læs mere

Pendlermåling Øresund 0608

Pendlermåling Øresund 0608 Pendlermåling Øresund 0608 DAGENS PROGRAM INDHOLD Konklusioner Hvem pendler og hvorfor? Medievaner Tilfredshed med medierne/ Hvad mangler pendlerne 2 FORMÅL OG METODE Undersøgelsens primære formål er at

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening

Trends 2013. Ansvarlig hos MEGAFON: Asger Nielsen ahn@megafon.dk. Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening Trends 2013 En MEGAFON undersøgelse med Huset Markedsføring, Dagligvareleverandørerne (DLF), Dansk Annoncørforening (DAF), Danske Reklame- og Relationsbureauers Brancheforening (DRRB) og Berlingske Tidende

Læs mere

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS

Agenda. Trendanalysen 2010. TNS Media. Morten Kromann-Larsen. Mindshare og Børsen TNS Trendanalysen 2010 Agenda 1. Trendanalysen 2010 om undersøgelsen 2. Tilbageblik Trends 2009 3. Forventninger til 2010 4. Mediaplanerne - forventningerne til mediamarkedet 5. Konklusion Trendanalysen 2010

Læs mere

Opsparing i Danmark og Norden

Opsparing i Danmark og Norden Opsparing i Danmark og Norden Undersøgelse af opsparing, opsparingsformer og bevæggrunde TNS Gallup har på vegne af Nordnet undersøgt, hvordan befolkningen i Danmark og de øvrige nordiske lande sparer

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom

VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA. Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom WEB TV SEMINAR VELKOMMEN OG PRÆSENTATION AF DAGENS AGENDA Claus Ohrt, Salgschef, Ekstra Bladet & Claus Dalgaard, CEO, Starcom AGENDA VELKOMMEN FREMTIDENS WEB TV PLATFORM DANSKERNES TV BRUG & WEB TV CASES

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af

FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede. 1 Gennemført af FRA DISTRIBUTION TIL HANDLING Tilbudsavisens plads i det samlede mediebillede 1 TILBUDSAVISEN PLADS I DET SAMLEDE MEDIEBILLEDE Post Danmark har bedt IUM om at belyse tilbudsavisens plads i det samlede

Læs mere

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug

Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug Musik som brandingplatform En MEC analyse af danskernes musikforbrug ER MUSIK VIGTIGT? Vi har taget temperaturen på om forbrugeren er parat til at mærkevarer bruger musik som indholdsplatform: Hvad er

Læs mere

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer

TAbazinemedia. dit magasin på tablets. PublisHer TAbazinemedia dit magasin på tablets PublisHer 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til dine læsere Det hurtigst voksende medie Fra analog til rich-media Dit publiceringsværktøj Nye indtægter

Læs mere

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen

Danskernes e-julehandel i 2013 Gang i e-julegavehandlen Notat Danskernes e-julehandel i 2013 Traditionen tro er julehandlen gået i gang, og danskerne bruger meget tid og mange penge på at købe julegaver til familie og venner. Dansk Erhverv har, på baggrund

Læs mere

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P

Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Rådet for Sikker Trafik Evaluering af Tohåndværkere/Linda P Tekstrapport, telefonundersøgelse, Modtager/Afsender af SMS samt befolkning Maj 2010 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Connie F. Larsen Alle

Læs mere

Roskilde Kommune Medieanbefaling

Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Medieanbefaling Roskilde Kommune Kampagne: Alle Tiders Roskilde Formål Styrke image og branding af Roskilde kommune over for potentielle tilflyttere til kommunen Dvs. tiltrække nye borgere

Læs mere

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit

TAbazineMEDIA. DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM. mediakit TAbazineMEDIA DiN DIGITALE SALGS- ANNONCERINGSPLATFORM mediakit 2013 INDHOLD Hvad er TabazineMedia Den nye vej til kunder Tablets er det hurtigst voksende marked Find og forstå dine kunder En premium salgsplatform

Læs mere

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION

SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION SOCIALE MEDIER BRUG, INTERESSEOMRÅDER OG DEBATLYST KONKLUSION En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at det ikke er på de, befolkningen debatterer mere politiske emner men det varierer med bl.a.

Læs mere

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen

Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Peter Bernt Jensen, konsulent pebj@di.dk, 3377 3421 NOVEMBER 2017 Fødevarebranchen ruster sig til digitaliseringen Fødevarebranchen er god til robotter og automatisering, men kan blive endnu bedre til

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Kom i gang med Adwords

Kom i gang med Adwords Kom i gang med Adwords Guide fra AdwordsForum skrevet af Jan P. Olsen Er du parat til at få del i alle de fordele Google Adwords kan give? Googles søgemaskine er i dag en af de mest besøgte websites overhovedet

Læs mere

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4

Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Alle (12+ år) 94,4 14,4 BILAG 1. Karakteristika for det danske radiomarked Tallene dækker 2010, 1. halvår, de stammer fra Gallups Radiometer og er bearbejdet af Styrelsen for Bibliotek og Medier. Danskernes radiolytning Tabel

Læs mere

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold:

Til vurderingen af en tjenestes indvirkning på markedet vil det være relevant at tage udgangspunkt i de følgende fem forhold: Værditest: Generelle retningslinier for vurdering af nye tjenesters indvirkning på markedet Denne vejledning indeholder retningslinier for den vurdering af en planlagt ny tjenestes indvirkning på markedet,

Læs mere

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator

Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model. Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Udarbejdelse af sponsorstrategi den kommunale model Jeppe Madsbad Lauritzen, Promovator Program 1. Sponsering (Kort!) om Promovator Hvad kan sponsering, og hvad siger forbrugerne til sponsering Hvordan

Læs mere

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL

ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER. Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER Pixi-rapport nr. 2 / 2014 UNGE OG MEDIER BØRNERÅDETS BØRNE- OG UNGEPANEL 1 KÆRE DELTAGER I BØRNE- OG UNGEPANELET Jeg er glad for at kunne sende dig den anden pixi-rapport fra

Læs mere

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv

PLUS gruppen. Annoncering med regionalt perspektiv PLUS gruppen Annoncering med regionalt perspektiv Målrettet markedsføring med PLUSgruppen PLUSgruppen skaber værdi for din virksomhed via: Redaktionel værdi Attraktive målgrupper Det er PLUSgruppens mission,

Læs mere

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET

E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel i Norden 2. kvartal 2014 TEMA: VEJEN TIL E-HANDELSKØBET E-handel til en værdi af 33 mia. SEK FORORD Den nordiske e-handel fortsatte stærkt i 2. kvartal 2014. De nordiske forbrugere har i alt købt

Læs mere

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr.

Case: EDC MOBIL. EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere. 240 butikker 1.400 ansatte. Ca. 16 mill. PI/mdr. Case: EDC MOBIL EDC er Danmarks største kæde af ejendomsmæglere 240 butikker 1.400 ansatte Ca. 16 mill. PI/mdr. For EDC er mobilen strategisk vigtig! Manuel søgning I nærheden (positionering) Login til

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014

SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse. Vinter 2014 SOCIAL MEDIA SEMINAR Social Media Manager-uddannelse Vinter 2014 Vinter 2014 Ved Maximilian Frimmer Undervisningschef, CDMKurser Lasse Gammeljord Ejer, BullsEye Communications 2 Dagens program Kl. 09.00-09.05

Læs mere

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog

Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog Danskernes nye Tv- og videovaner tiden efter OTT-tjenesternes indtog En forbrugerundersøgelse af danskernes adfærd, holdninger og forventninger til forbrug af film og Tv-serier Metode Dataindsamling Gennemført

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

Velkommen til den mobile verden

Velkommen til den mobile verden Velkommen til den mobile verden Hos Call me fokuserer vi på at gøre det nemt for dig at købe din nye mobil, mobilt bredbånd eller mobiltilbehør. Du kan handle på www.callme.dk, når du har tid og til priser

Læs mere

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE?

HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? HVORDAN VÆLGER UNGE UDDANNELSE? - FORÅR 2016 STUDIEVALG 2016 Hvad afgør dit studievalg? Det spurgte vi brugerne på Studentum i Danmark, Sverige, Norge og Finland om i vinteren 2016. 6.568 brugere deltog

Læs mere

Vi møder borgerne med anerkendelse

Vi møder borgerne med anerkendelse Vi møder borgerne med anerkendelse Strategi for ledere og medarbejdere Center for Politik og Strategi september 2015 Forord Fredensborg Kommune er en organisation i udvikling, hvor kravene til service,

Læs mere

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT

TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT TEMARAPPORT OM BØRN OG OVERVÆGT 1 Temarapport om børn og overvægt Sundhedsstyrelsen Islands Brygge 67 23 København S URL: http://www.sst.dk Publikationen kan læses på: www.sst.dk Kategori: Faglig rådgivning

Læs mere

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK

SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK SYDBANK FÅR FLOT EFFEKT AF DIRECT MAIL TIL 18-25 ÅRIGE UNGE KUNDER LÆGGER MÆRKE TIL ET BREV FRA DERES BANK Sydbank skabte en markant effekt, da banken sendte en direct mail med tilbud om en ny 18/25 konto

Læs mere

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!

Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens! Mobil- og internetbrugernes adfærd er langt fra ens!... Tlf. 99 35 35 35 Langagervej 1 9220 Aalborg Ø nordjyskesalg.dk Mød arketyperne i Det NORDJYSKE Hus Reducering til målgruppen: Bruger internettet

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner

Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Verdens førende løsning af Augmented Reality Entertainment til marketing kampagner Velkommen På de følgende sider, vil du bliver præsenteret for og introduceret til Augmented Reality, og hvordan du kan

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Den danske brugerundersøgelse i forbindelse med en eventuel etablering af selvstændig Nordisk Forskningsstatistik Notat 2003/2 Analyseinstitut for Forskning The Danish Institute

Læs mere

Strategi for brugerinvolvering

Strategi for brugerinvolvering Strategi for brugerinvolvering Vores Genbrugshjem Gruppe 7: Lasse Lund, Simone Drechsler, Louise Bossen og Kirstine Jacobsen Valg af TV-program og begrundelse Vores genbrugshjem på TV2, produceret af Nordisk

Læs mere

Det digitale TV signal

Det digitale TV signal Det digitale TV signal Fra analog til digital Det digital TV signals betydning for TV- udbyderne VOD Nye muligheder for annoncører & medier Fra analog til digital Skiftet fra analog til digital kort fortalt

Læs mere

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK

Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk. Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark WWW.MEDIERAADET.DK Gry Hasselbalch, gh@medieraadet.dk Medierådet for Børn og Unge, Awareness Node Denmark TheirSpace. Internettet er et medium For mange voksne er internettet først og fremmest et medium: Man læser nyhederne

Læs mere

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018

MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 MEDIEUDVIKLING TV-BRANCHEN TV2 JANNE, MELANIE, DANIEL OG FREDERIK MPL 2015-2018 TV-BRANCHEN 10200 Omsætning 10000 9800 9600 9400 9200 9000 8800 8600 Tal opgjort i mio. kr. 2008 2009 2010 2011 Omsætning

Læs mere

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/

Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Introducering af Flip MinoHD: http://celikshadow.dk/flip/ Ahmad Hahmoud Besir Redzepi Jeffrey Lai 04/05-2009 2.semester 3. projekt Indholdsfortegnelse: 1.0 Forord 3 2.0 Kommunikationsplan 4 3.0 Navigationsdiagram

Læs mere

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom

DANSKERNES TV BRUG. Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom DANSKERNES TV BRUG Mette Breith, Research Director & Martin Meik, Business Development Director Starcom GENERELT FOR DANSKERNE TV SEENING I DAGENS DANMARK TV et har ikke længere vores fulde opmærksomhed

Læs mere

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS

Kom godt i gang. Læs om dine muligheder. Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Kom godt i gang Læs om dine muligheder Mobilsvarer Få nyheder på din mobil Selvbetjening SMS og MMS Mobilopsætning Spærring af opkald Data på din mobil Mobilt bredbånd Og meget meget mere Callme.dk Velkommen

Læs mere

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook.

FACEBOOK MARKETING. Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. FACEBOOK MARKETING Simple teknikker der kan booste virksomhedens salg og omsætning via Facebook. Hvorfor skal jeg bruge Facebook Marketing? Mange virksomheder spørger sig selv dette spørgsmål. Men de skal

Læs mere

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus

Betalt indhold. - det nye sort eller bare helt sort?? 1/ Pressens Hus Betalt indhold - det nye sort eller bare helt sort?? 1/4 2014 Pressens Hus Hvad er det egentligt? Native add Promotions Sponsorships Advertorials Branded content Content marketing Den kommercielle definition

Læs mere

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland

Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Østjylland Skejbyparken 1 8200 Århus N København den 16. marts 2005 Klage over reklame for www.århus.dk i nyhedsudsendelse på TV 2/Østjylland Tom Flangel Nielsen har ved mail af

Læs mere

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2.

Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde. Leonard Rossiter. Mikael Højris: Den Nye Musikbranche 2. Fjernsyn: en avanceret teknologi skabt til at forhindre folk i at underholde sig selv. Leonard Rossiter 184 185 Medierne Ordet medie stammer fra det latinske medium, der har betydningen at stå midt imellem

Læs mere

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET

MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET MEDIEBRUG PÅ INTERNETTET STREAMING, INDHOLD OG ADGANG SPØRGESKEMAER En anden væsentlig konklusion i rapporten er, at danskerne er blevet en nation af internet-mediebrugere.vi kan af undersøgelsen se, at

Læs mere

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk

Bannerannoncering 2012. Tlf. 99 35 35 35. Langagervej 1. 9220 Aalborg Ø. nordjyskesalg.dk Bannerannoncering 2012 Internettet - et godt annoncemedie Du har mulighed for at profilere din virksomhed, skabe synlighed og bringe dit budskab via online-annoncering på NORDJYSKE Mediers hjemmesider.

Læs mere

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet

Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Dansk e-handel 2015: Portræt af forbrugeren på nettet Køn og alder: Kvinde Alder: 42 år Familie: Hjemmeboende børn under 18 år Bosted: København Handler på nettet: Mindst én gang om en Varer på nettet:

Læs mere

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014

Produktsøgning. Eniro Krak. Tabelrapport. Oktober 2014 Eniro Krak Produktsøgning Tabelrapport Oktober 2014 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Musik er noget, man hører på nettet

Musik er noget, man hører på nettet MEDIEANALYSE Musik er noget, man hører på nettet Danskerne elsker streaming. Hr. og fru Danmark streamer musik som aldrig før - og ung som gammel er vi hjemmevante på et bredt udvalg af musikstreming-tjenester

Læs mere

1.1 Unge under ungdomsuddannelse

1.1 Unge under ungdomsuddannelse 1.1 Unge under ungdomsuddannelse Jeg plejer at bruge biblioteket meget, jeg læser gerne flere bøger hver uge, men har ikke så meget tid nu jeg er startet på gymnasiet. Ung kvinde under ungdomsuddannelse,

Læs mere

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007)

Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 2007) MEDIESEKRETARIATET Oplysninger om TV reklamer og børn (2. udgave, 27) 1. Indledning Fødevareministeriet har bedt om oplysninger om tv reklame i Danmark med særligt henblik på børns tv reklamer. Der er

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere