RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE"

Transkript

1 RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1

2 indhold 2

3 INDLEDNING EVENTSCENARIET KONKLUSIONER INDSIGTER METODISKE OVERVEJELSER LIVE TESTS FREMTIDENS PENGE Forfattere: Lóa Stefánsdóttir Kristine Thomsen Peter Tindborg

4 Indledning 4

5 Følgende er en rapport på baggrund af testning af eventscenariet i forbindelse med projektet Fremtidens Penge. Først introduceres en beskrivelse af selve scenariet (de fysiske rammer og applikationens opbygning), herefter en sammenfatning af de overordnede konklusioner og en uddybende beskrivelse af de tematiske indsigter. Til sidst fremlægges metodiske overvejelser om scenarietestene på Nets, hvorefter resultater fra perspektiverende live-tests fra Roskilde Festival 2011 og 2012 præsenteres. I rapporten skelnes mellem testpersoner og brugere. Testpersoner refererer til de 30 respondenter, der deltog i et to timers forløb i Test Laboratoriet (herefter kaldet TL i rapporten) med scenarietests, interviews og spørgeskemaer. Begrebet brugere breder perspektivet ud og henviser til potentielle brugere af applikationen, dvs. den brede befolkning. Testpersonerne er i rapporten inddelt i fire brugertypekategorier, som overvejende følger den anerkendte amerikanske software-udvikler og forfatter Erik Sinks definitioner. Ifølge Sink kan teknologibrugere inddeles i fire overordnede kategorier 1 : a. Entusiaster (E) kan lide at prøve ny teknologi og er ofte de første, der gør det. b. Pragmatikere (P) er villige til at bruge ny teknologi, hvis det kan bidrage til at løse deres problemer. 2 c. Konservative (K) bryder sig ikke om ny teknologi og prøver at undgå den. d. Skeptikere (S) er ofte stolte af, at de er de sidste til at adoptere ny teknologi, og gør det kun nødtvungent. Disse brugertyper er meget overordnede og ikke så rigide i praksis 3, hvorfor det er vigtigt at pointere, at de fleste brugere har træk, der tilhører flere af de nævnte brugertypekategorier. Inddelingen i brugertyper danner basis for en analyse af, hvilke typer der er henholdsvis mest positive, negative, begejstrede eller skeptiske over for scenariet, og hver testperson, som nævnes i forbindelse med citater, har påhæftet en brugertype i parentes 4 efter deres navn (pseudonym). Hermed kan citaterne let relateres til brugertype Sinks originale definition af pragmatikere lyder: Er villige til at bruge ny teknologi, hvis det er den eneste måde at løse deres problemer. Vi har dog tilpasset definitionen til en dansk kontekst. 3 I den endelige rapport vil vi, baseret på vores data og erfaringer fra Test Lab, nuancere og udvikle 8 brugertyper på baggrund af Sinks typologi. 4 Navnene på brugertyperne er vores danske oversættelser af Sinks betegnelser: Entusiaster (E) svarer til Sinks Early Adopters, Pragmatikere (P) til Pragmatists, Konservative (K) til Conservatives og Skeptikere (S) til Laggards. 5

6 event- scenariet 6

7 Eventscenariet er testet på Nets, Ballerup, fra 15. december 2011 til 24. maj 2012 med deltagelse af 30 testpersoner. Scenariet på Nets er centreret omkring en autentisk bardisk med fadølshaner, hvor Testpersonen bliver bedt om at associere til en lignende kontekst fra hverdagen. Først åbnes selve Eventapplikationen, der er bygget af IBM. Dernæst vælges Tuborg (der er også mulighed for at vælge Min Pengepung ) efterfulgt af start. På selve Tuborgs startbillede figurerer tilgængelig saldo øverst. Herefter er der mulighed for at vælge henholdsvis kolonial og drikkevarer. Testpersonen vælger frit en række produkter mens han/hun kommenterer forløbet og Innovation Labs researchmedarbejder (herefter kaldet Lab Agenten) løbende spørger ind. Testpersonen trykker herefter på check ud for at indløse en QR-kode, der scannes ved en POS i et tilstødende lokale, for at afslutte købet. Testpersonen bedes også om at teste muligheden for, at sende en QR kode til en bekendt, der så i princippet kan afhente varerne. Scenariet tager minutter at gennemføre. Scenariet har fokus på testpersonens oplevelse af at bestille og betale varer fra en bar via en mobiltelefon. I testen er der specielt fokus på: 1. Hvordan tidshorisonten opleves (er det hurtigere/langsommere end almindelig overførsel, og betyder det noget?) 2. Brugervenligheden (hvor logisk og intuitivt er interfacet?) 3. Kontekst (hvad er særligt ved sociale events, og hvordan kan applikationen styrke og tilføre noget til sådanne scenarier?) 7

8 KOnklusioner 8

9 Succesen ved adoption af ny teknologi er kontekstafhængigt. Selvom faktorer som effektivitet og tidsbesparelse oftest er væsentlige, når man tænker nye betalingsløsninger, har vores studier vist, at disse ikke er afgørende for brugere i sociale kontekster som barer og cafeer. Sådanne kontekster opsøges netop ofte for at socialisere og møde andre mennesker, og en del af oplevelsen er at hænge i baren og interagere med bartendere og andre gæster. Det er helt afgørende, at ny teknologi afhjælper reelle udfordringer eller uartikulerede behov, og i den nuværende form mener langt størstedelen af testpersonerne ikke at event-applikationen vil gøre deres bar-besøg bedre eller mere interessant. Dette forholder sig dog helt anderledes, hvis konteksten er en festival, hvilket er understøttet af omfangsrig data fra live-tests og observationer på Roskilde Festival 2011 og Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, opleves kø til boder på festivaler som et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som frustrerende, og som længere end de reelt er. Selvom eliminering af køer således er et reelt behov i en festivalkontekst, mener et klart overtal af testpersonerne ikke, at event-applikationen i sin nuværende form afhjælper dette. For selvom selve betalingstransaktionen går hurtigere, gør serviceringen ikke, og køerne vil således ikke blive mindre. For Hurtig betaling er ikke hurtig betjening som en testperson udtrykker det. Flere testpersoner udtrykker også ubehag ved at stå i kø i tidsrummet fra de har betalt for en ordre, til de faktisk får den i hænderne. Størstedelen af testpersonerne ser dog et stort potentiale i applikationen, hvis den bliver udviklet yderligere, så brugeren får mulighed for at bestille på telefonen uafhængigt af køen og herefter sende en ordre til personalet, der sender en notifikation retur, når ordren er klar til afhentning. Ligeledes er langt størstedelen af testpersonerne meget positive i forhold til muligheden for at sende QR-koder videre, så bekendte kan afhente ordrer for dem. Dette giver især bemyndigelse til og rummer muligheder for fysisk handicappede og brugere med gangbesvær. Der er således identificeret et stort potentiale i applikationen, hvis specifik kontekst tænkes ind i den videre udvikling. Ligeledes bør designet og brugervenligheden raffineres yderligere, da størstedelen af testpersonerne forholder sig meget kritisk til den nuværende æstetik og har svært ved at navigere i applikationen og finde logikken i processen og de indbyggede symboler. 9

10 INDSIGTER 10

11 Dette afsnit vil uddybe perspektiverne fra den overordnede konklusion og rummer en analyse af: 1) Indtastning af pinkode, 2) Tid, kø og kontekst, 3) Sociale events, 4) Betaling og betjening, 5) Limbo mellem køb og udlevering, 6) Usikkerhedsmomenter, 7) Krav om noget ekstra, 8) Overførsel af QR-kode, 9) Netforbindelse og batteri og 10) Interface: Kommentarer og forslag. Ambivalens omkring pinkode Overordnet har testene i TL vist, at der er ambivalente og ofte modstridende følelser og logikker forbundet med sikkerhed og brugen af pinkode. 26 af de 30 testpersoner kræver en pinkode på applikationen og synes løsningen med en firecifret pinkode i forbindelse med betalingstransaktionen er god. Alex (EA), 49 år: Jeg hader pinkoder og passwords, men de er nødvendige. Via interviews og observationer er identificeret, at indtastning af pinkode medfører sikkerhed på to niveauer: 1) Det giver øget tryghed, fordi potentialet for misbrug bliver mindre. 2) Pinkoden er en ekstra bekræftelse af brugerens betalingshandling. Indtastning af pinkode i forbindelse med betalingen har således også den funktion, at det får brugeren til at stoppe op i betalingsøjeblikket og giver en mulighed for at bekræftelse på køb. Line (K), forfatter, 38 år: Jeg ved godt, at det ikke er rationelt Men det føles altså mere trygt uden pinkode. For enkelte testpersoner er indtastning af pinkode dog en kilde til irritation. Denne brugertype føler et afbrudt flow, når de skal indtaste en kode ind midt i det hele. Mange brugere foretrækker pinkoder, simpelthen fordi de er vant til det, fordi de ikke kan forestille sig alternativer, og fordi langt de fleste ikke ved ret meget om sikkerhed og risiko ved mobilbetaling. Pinkode er et nødvendigt onde : Pinkode er blevet måden at opnå sikkerhed på, men mest fordi der i folks bevidsthed ikke er andre muligheder. Når temaet sikkerhed diskuteres i forhold til flow, er mange dog trætte af pinkoder. Enkelte brugere føler sig endog utrygge ved pinkoder, idet indtastningen af koden henleder opmærksom på, at der foreligger en risiko for at blive bestjålet og/eller at blive kigget over skulderen. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det tager ikke lang tid at indtaste en lille pinkode. 11

12 Tid, kø og kontekst Tidsbesparelse fremhæves gentagne gange som et centralt succeskriterium i forhold til mobilbetalinger generelt. Men når det kommer til betalinger på cafeer eller barer, der grundlæggende er sociale events, er tidsbesparelse og effektivitet ikke afgørende kriterier. Flere testpersoner mener endog, at en del af oplevelsen af at gå på bar er at socialisere mens man venter, enten i en kø eller ved en bardisk. Det ser dog helt anderledes ud i en festivalkontekst, hvor køer forbindes med noget negativt og størstedelen af testpersonerne derfor mener, at applikationen rummer et stort potentiale. Dette blev bekræftet af observationer på Roskilde Festival 2011 og Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: Man slipper for at skulle finde Dankortautomaten i den anden ende af baren. Det er vigtigt at pointere, at 10 pct. af testpersonerne faktisk mener at tidsbesparelse er vigtigt, og at applikationen i sin nuværende form faktisk afhjælper køer og gør betalingsoplevelsen bedre. Også for brugere med specielle behov kan applikationen være en fordel. Dette er tilfældet for testpersonen Stig (E), der er gangbesværet og derfor har det svært med at stå op for længe ad gangen. Enkelte brugertyper har det svært med tætbefolkede steder, og får det derfor ubehageligt i en bar med mange mennesker. Bo (S), folkeskolelærer, 29 år: På festivaler står man ofte og er møghamrende bitter i en ølbod.. Som skrevet i indledningen bad vi testpersonerne forholde sig til applikationens anvendelighed i flere kontekster. Hvor langt størstedelen ikke kan se nævneværdige fordele ved applikationen i en social kontekst som cafe eller barbesøg, er der bred enighed om, at applikationen har potentiale til at løse et reelt behov på festivaler. I denne kontekst forbindes køer med noget negativt. På festivaler og til koncerter er lange køer et nødvendigt onde, der stjæler tid fra musikoplevelser. Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, er kø til boder på festivaler et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som længere end de er. Mette (P), studerende (socialrådgiver), 28 år: Man står og tripper, og det tager altid uendelige mængder af tid at stå i kø. 5 Resultaterne fra live-tests på Roskilde Festival vil blive uddybet senere i rapporten 12

13 Siw (P), yogainstruktør, 54 år: Jeg kan se en lille ulempe for nogen, som elsker at tale med en bartender. Events er sociale Som allerede nævnt er tidsbesparelse ikke en vigtig faktor for langt de fleste testpersoner i en rekreativ kontekst som eksempelvis en bar. Derimod nævner flere testpersoner, at netop kontekster som barer og cafeer er steder man intentionelt opsøger for socialt samvær. Konteksten for det flow betalingen indgår i kan betragtes som et skrøbeligt økosystem. Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: For mig er en vigtig del af oplevelsen ved at være på bar at socialisere. Det er helt anderledes end at skulle i supermarkedet. Og dette aspekt forsvinder jo, hvis det går for hurtigt. Og enkelte testpersoner nævner endda, at applikationen kan modarbejde formålet med at være på bar. Ikke bare kontakten med andre kunder, men også socialisering med bartenderen nævnes af flere testpersoner som en central oplevelse af det at gå på bar. Bartenderen er også garant for en service og en sikkerhed. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvad nu hvis man er meget fuld, det er ikke sikkert, at det ville virke lige så godt. Så er det nemmere at bestille hos bartenderen. Hurtig betaling er ikke hurtig betjening Selvom potentialet for tidsbesparelse i forhold til køer i en festivalkontekst virker som et reelt brugerbehov, mener et stort flertal af testpersonerne, at applikationen i sin nuværende form hverken vil afhjælpe køer eller gøre betalingsoplevelsen hurtigere eller mere glidende. Et flertal af testpersonerne efterlyser muligheden for at kunne sende bestillinger direkte til barpersonalet og herefter få besked, når ordren var klar til afhentning. På denne måde vil applikationen reelt gøre køer mindre og effektivisere betalingen. Sara (P) marketing konsulent, 40 år: Hvad er fordelen for mig? Nu står jeg i baren og skal stadig vente på mine øl. 13

14 Limbo mellem køb og udlevering Flere testpersoner er utrygge ved tidsrummet fra bestillingen laves (og betalingen gennemføres) til varerne afhentes. Det anses som uroskabende, at der går lang tid fra man har betalt til man får sine varer. Dette tidsrum er således kilde til ubehag. Den negative oplevelse af at stå i kø bliver forstærket, når brugere, mens de står i kø, skal bekymre sig om, hvorvidt deres bestilling er gået igennem eller om de har bestilt det rigtige. Desuden er der ikke mulighed for at ændre købet hvis brugere ændrer mening mens de venter i køen. Den spontanitet og fleksibilitet der for mange testpersoner ligger i at vurdere udvalget ved kassen op til betalingssituationen bliver således undermineret. Gunnar (K), lagerarbejder, 63 år: Det er ubehageligt at stå og føle, at man har noget ude at hænge. Usikkerhedsmomenter Overordnet skal en ny betalingsform indebære fordele, og som uddybet tidligere i rapporten kan tidsbesparelse og effektivitet være fordelagtigt i enkelte eventscenarier. Men for nogle testpersoner forekommer mobilbetaling at være mere usikkert end almindelig betaling. Årsagerne hertil er forskellige. Nogle føler sig utrygge ved at skulle overgå til en ny betalingsform. Andre nævner risikoen for at blive frarøvet sin mobiltelefon, og frygter det vil indebære en risiko for omfattende misbrug, fordi alt kan betales via mobilen. Det kan også bidrage til usikkerheden, at betalingen er så hurtig og nem. Enkelte testpersoner efterlyser mere interaktion fra applikationen om betalingen, eventuelt krav om en ekstra bekræftelse og en tydelig bekræftelse efter køb. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det gik næsten for nemt. Årsager til brugeres usikkerhed om mobilbetalinger er oftest usynlige, forestillede aktører mellemled og/eller hackere, der mudrer vandene. Mere konservative brugere mister følelsen af A-Z i fødekæden og er utrygge ved at sende deres personlige kortoplysninger ud i det, i deres forståelse, uigennemskuelige virtuelle rum. Specielt for eventscenariet er, at flere testpersoner udtrykker bekymring for at skulle håndtere applikationen i beruset tilstand. Aviaja (P), studerende, 33 år: Det virker nok ikke så godt, når man er fuld. 14

15 Disse udtrykker også bekymring for at komme til at overforbruge i beruset tilstand, når det er så nemt at købe mere via applikationen. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg savner et symbol eller en tekst, der viser, det er en sikker forbindelse eller, at Nets har godkendt det. Brugeren forventer noget ekstra Brugere, selv mange teknologientusiaster, overgår ikke ukritisk til en ny betalingsløsning. De forventer noget ekstra og skal have en belønning for at sætte sig ind i noget nyt. Det er derfor altafgørende, at nye betalingsapplikationer løser praktiske problemer eller uartikulerede behov. Og det mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at eventapplikationen gør i sin nuværende form. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Hvorfor skulle man bruge tid på at sætte sig ind i nye betalingsmuligheder, hvis der ikke er fordele ved det? Så kan man ligeså godt gøre, som man altid har gjort. Langt størstedelen af testpersonerne ser ingen synderlig fordel i eventapplikationen i forhold til den måde, de normalt betaler i eventkontekster. Dels, som allerede påvist, fordi tidsbesparelse ikke anses som afgørende i sociale events som barer og cafebesøg. Og når det kommer til kontekster som festivaler, hvor køer opfattes som et stort problem og tidsbesparelse derfor anses som værdifuldt, mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at applikationen i sin nuværende form kan afhjælpe køer. Dog ser en overvægt at testpersonerne et potentiale i muligheden for at overføre QR-koder til bekendte 6. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg kan ikke se, at det er så meget smartere end, at jeg lige går op og siger, hvad jeg skal have. Direkte adspurgt om forslag til forbedringer nævner hele 16 af de 30 testpersoner at applikationen burde videreudvikles, så man kan sende info om bestilling til barpersonalet, så bestillingen er klar ved afhentning. Denne mulighed ville give det ekstra som ville gøre applikationen relevant og afhjælpe et reelt behov hos brugere i sociale kontekster som barer eller cafeer. 6 Dette vil blive uddybet i næste afsnit. 15

16 Overførsel af QR-kode 1. ca. 70 pct. af testpersonerne ser positivt på muligheden for at overføre QR-koder og få bekendte til at afhente en bestilling. Det gør det også lettere at give en omgang eller nå at få noget med, hvis ens ven allerede er gået op i baren. 2. Også på festivaler, hvor der kan være langt til baren, er der potentiale i applikationen. 3. Endelig er det en stor fordel for handicappede eller dårligt gående. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvis man nu sidder klemt helt inde i hjørnet, men det er éns tur til at give en omgang så er det smart! Johnny (P), lagerarbejder, 48 år: Det er smart, at man på festivaler kan sidde i sin teltlejr og lave en præcis bestilling hver især, før man sender et hold ud for at hente Ole (P), selvstændig, importbranchen, 57 år: Det er en smart mulighed, især for handicappede. Så kan man betale, men lade andre hente for en, eks. Handicaphjælperen. (Ole er selv multihandicappet). Netforbindelse og batteri Der er igennem testene identificeret en gennemgående usikkerhed, der er forbundet med mobiltelefonens begrænsninger. Hvad gør brugeren, hvis der er dårligt net, eller hvis mobiltelefonen løber tør for strøm? Her opfattes kontanter som mere pålidelige dem kan brugeren falde tilbage på. Det er i denne forbindelse interessant, at de fleste testpersoner altid har lidt kontanter på sig som alternativ, hvis der skulle opstå problemer med kortbetalinger. Smartphones er kendte for at skulle oplades ofte, og flere testpersoner pointerer, at de vil være afhængige af at have batteri på telefonen, hvilket vil skabe problemer, hvis telefonen bliver deres primære betalingsværkstøj. Victor (E), folkeskoleelev, 15 år: Det er meget irriterende at skulle vente så længe. Ved flere af de udførte test af eventscenariet virker nettet dårligt eller slet ikke. I de tilfælde, hvor nettet reagerer langsomt, kan Lab Agenten observere, hvorledes testpersonerne meget hurtigt bliver utålmo- 16

17 dige og/eller utrygge. Andre oplever, at nettet slet ikke virker. Det medfører usikkerhed omkring testpersonens videre ageren. Flere testpersoner finder det problematisk, at brugeren med mobilbetaling er afhængig af netforbindelse. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Hvad gør man, hvis nettet er nede? 17

18 METODISKE- OVERVEJELSER 18

19 Overordnet indebærer den metodiske tilgang i projektet et bredt fokus, da formålet med projektet er at generere helt ny viden. Vi skal igennem testene netop lære, hvordan testpersonerne bruger, forstår og reagerer på nye betalingsmuligheder. Derfor undlades, så vidt muligt, brugen af afgrænsede kategorier og begreber. Som indledning til eventscenariet spørger Lab Agenten ind til, om hvor og hvordan testpersonen normalt agerer i en lignende kontekst, for på denne måde at generere associationer og refleksioner knyttet til oplevelsen af at betale for drikkevarer i en bar og/eller på en festival. Efter de indledende spørgsmål, sætter Lab Agenten scenen med at fortælle: Du skal nu forestille dig, at du er på en bar, skal vælge nogle varer og betale med din mobiltelefon. Undervejs skal du tale højt og beskrive dine tanker og overvejelser. Scenariet filmes til den efterfølgende databehandling og analyse. Alle testpersoner har udfyldt og underskrevet en samtykkeerklæring, der giver lov til at benytte billedmaterialet internt i projektet. Undervejs i scenariet kobler Lab Agenten sine observationer af testpersonens reaktioner med uddybende spørgsmål som fx: Jeg kan se, du forsøger at trykke på den og den knap hvorfor gør du det? Desuden stiller Lab Agenten en række standardspørgsmål såsom: Hvordan vil du registrere flere af samme vare og Hvor lang tid vurderer du, selve betalingstransaktionen tog? Den overordnede fysiske ramme for scenariet, Nets, giver et imposant, professionelt, og for nogle testpersoner, intimiderende indtryk. Testpersonerne ankommer til et flot velkomstområde med moderne møbler og en stor fladskærm med TV2 NEWS, bliver indskrevet i receptionen og får udleveret nøglekort. Derefter går de ad en lang gang med blanke gulve ned til TL. Til trods for at Lab Agenten forsøger at fremmane stemningen af indkøb som en dagligdagssituation, er tilstedeværelsen i et beskyttet og kunstigt miljø allestedsnærværende. At testningen foregår i et laboratorium kan indebære en forventning om at prøve noget nyt noget testpersonerne ikke nødvendigvis ville vælge ude i den virkelige verden. Derudover ved testpersonerne, at der ikke er rigtige penge på spil, og at det derfor ikke gør noget, hvis det går galt. Dette kan have påvirket holdninger til sikkerhed og tryghed. Flere testpersoner har tendens til at ville efterleve de krav, de føler testsituationen opstiller, samt at ytre hvad de tror, Lab Agenten vil høre. Andre testpersoner påvirkes dog i modsat retning og indtager derfor en forbeholden og meget kritisk tilgang til de testede applikationer. Overordnet indikerer disse holdninger og attituder, at testsituationen genererer et socialt pres, samt at testpersonens afkodning af deres egen og Lab Agentens rolle indvirker på data. Endelig kan videooptagelserne af forløbet påvirke deltagernes attitude og ageren, idet det forstærker følelsen af at være i centrum, at være en del af et forsøg og at få foreviget sine udtalelser. Ca. 1/3 af testpersonerne, især inden for brugergruppen Pragmatikere, giver udtryk for, at det hele er smart 7, og at de tror, de vil bruge den testede teknologi. Dette til trods for at Lab Agenten kan observere, at de kæmper med eksempelvis interfacet eller er utrygge i forhold til sikkerheden. Dette forbehold illustrerer en af de mest centrale metodiske fordele ved at kombinere testpersonens udtalelser med Lab Agentens observationer deres udsagn med deres praksis da observationerne afføder refleksioner over, hvorvidt testpersonens overvældende positive holdning ville gøre sig gældende også uden for TL. I forhold til de andre scenarier i TL er eventscenariet, der som uddybet tidligere er karakteriseret ved primært at skulle relatere til en social oplevelse, svær at gengive. Derfor har live-testningen fungeret som et meget vigtigt supplement i datamaterialet. Konklusionerne fra de omfattende live-tests vil blive gennemgået i det følgende. 7 Smart er i sig selv en overordnet og indholdsløs betegnelse, og netop derfor bruges udtrykket af flere testpersoner, der har svært ved at forholde sig konkret til applikationen, men gerne vil udtrykke, de er indforståede med teknologien. 19

20 live tests 20

21 I testlaboratoriet hos Nets i Ballerup tester vi fremtidens betalinger under kontrollerede forhold. Men hvad sker der egentlig med kontanter, kort og mobilbetalinger, når musikken spiller og mennesker drikker øl? Det har vi undersøgt på Roskilde Festival 2011 og 2012, hvilket giver en ekstra dimension til vores analyse. Live-testene omhandler andre kontantløse betalingsmidler end testene af event-applikationen på Nets og bidrager derfor med afgørende komparative indsigter i forhold til at forstå brugeradfærd i sociale kontekster, der indbefatter betaling. 8 ROSKILDE FESTIVAL 2011 Formål, kontekst og metode For at teste alternative betalingsmetoder gik Roskilde Festival sammen med Carlsberg, NFC Danmark og Pay4it og opsatte tre såkaldte BeerWalls på festivalpladsen, hvor publikum kunne prøve at købe deres øl via SMS (fra egen telefon) eller NFC (via kontantløse kort) og selv skænke op direkte fra hanen. Researchere fra Innovation Lab observerede og studerede brugeradfærd i denne live-kontekst, og eksperimentet tilvejebragte således værdifuld data til Fremtidens Penge. Datamaterialet består af: > Videoobservation ved tre BeerWalls > Dybdegående kvalitative videointerviews med 10 brugere > Videointerviews med 43 brugere og ikke-brugere > Interviews med medarbejdere, frivillige og partnere fra Carlsberg, Roskilde Festival, NFC Denmark og Pay4it > Videoobservationer fra andre barer > Observationer ved hæveautomater Konklusioner På trods af kort forberedelsestid og en række logistiske udfordringer var de tre BeerWalls en succes i eksperimentel forstand. Efter testene blev de fortsat benyttet, og brugerne var overordnet glade for oplevelsen. Med yderligere udvikling baseret på brugerstudiet har BeerWall potentiale til at blive en central del af fremtidens festivaler. INDSIGTER SMS vs. NFC SMS fremstår klart som den mest intuitive betalingsform, primært grundet to faktorer: 1. Brugere af BeerWalls kender SMS som teknologi og i en vis grad SMS som betalingsmiddel, mens NFC-teknologien er stort set ukendt. 2. Infrastrukturen og opsætningen omkring oprettelsen af en NFC-konto var besværlig og bevirkede, at BeerWalls-brugerne sjældent kom så langt som til at gennemføre selve betalingen. Opsætningen skal være selvforklarende, indgyde tillid og være effektiv og nem. Der kan med fordel foretages en sammenkædning med kreditkort-form, da dette vil skabe brugergenkendelse, eller teknologien kan bygges ind i allerede eksisterende objekter, eksempelvis festivalarmbåndet. 8 Live-test-rapporterne fra 2011 og 2012 kan findes i deres helhed i appendix. 21

22 KONTANTER ER HURTIGST Videoobservationer og detaljerede tidsmålinger fra konventionelle ølboder på festivalen afslører, at betaling med kontanter er hurtigere end betalinger med kort. Flowet bliver ikke stoppet, og brugeren føler sig mere tryg. Her opsummeres datamaterialet, der illustrerer forskellene på betalingsflowet 9 med henholdsvis kontanter og kort: Kontantbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit syv sekunder. > Størstedelen af kunderne har taget pengene frem inden de får prisen at vide. > I forhold til kortbetalinger er al ventetid elimineret. Afvigelser: > Forkert tilbagebetaling. > Omvendelse af naturlig rækkefølge (fordi kunde vil optimere på tid): Bartender får betaling i hånden, INDEN hun har slået beløb ind og bliver forvirret. Betalingstiden stiger fra de gennemsnitlige syv sekunder til 20 sekunder. Kortbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit 20 sekunder. > Ventetid, når bruger har tastet pin og godkendt og venter på gennemføring. Ventetiden kommer op på mellem fire og fem sek. > Køen forstyrrer brugeres bevægelser mellem terminal og vareafhentning, da terminal er lige bagved kasseapparatet, mens øl udleveres til venstre for denne. > Signal fra terminal til computer til kasse åbner tager tid (tre-fire sek). > Bruger føler sig presset af køen og forlader ofte baren med varer i hænderne og kort i munden! KØER ER IRRATIONELLE OG SKABER PRES OG USIKKERHED Følgende indsigter er genereret på baggrund af interviews og observationer om køkultur på Roskilde Festival: > Brugere foretrækker at spørge en menneskelig ekspert om hjælp frem for at læse de tilgængelige skilte, og gør dermed køen længere. > Korttransaktioner tager længere tid end betaling med kontanter. > Køer virker desorienterende: Ofte vælges den længste kø eller den travleste side af baren. > Køer skaber konkurrence: Ved lange bardiske opstår aggressivt kropsprog og verbale udbrud i konkurrencen om bartenderens opmærksomhed. > En kaotisk kø gør betalingssituationen skrøbelig og usikker for brugeren i forhold til sikkerhed og muligheden for at opretholde et privat rum. > Kø skaber gruppepres: Beslutninger skal træffes hurtigt, og brugere af barerne kommer til at handle impulsivt eller kommer derfra med varer, de ikke havde lyst til eller brug for. 9 Betalingen afgrænses på følgende måde: Start: Fra det øjeblik bartenderen har hentet varen og stiller den på disken, da det gennemgående er dér, brugeren bliver oplyst om beløb til betaling. Slut: Når betaling er overstået, brugeren får varen i hånden og kan forlade baren. 22

23 Event-applikationen giver netop mulighed for at vælge varer før køsituationen, hvorved brugeren kan tage sig den tid, de har brug for. Således kan brugeren undgå den negative oplevelse, det kan være at skulle presses til at beslutte sig på få sekunder (og dertil delagtiggøre resten af køen i sine valg af varer). NY TEKNOLOGI SKAL VÆRE COOL I kontekster såsom Roskilde Festival og andre alternative kulturevents er en anti-mainstream diskurs ofte udbredt. Forskellighed er normen, og populærkulturelle praksisser og tegn afvises. Derfor er der blandt en stor del af brugerne også tendens til teknologi-aversion. På Roskilde Festival illustreres denne tendens eksempelvis ved de mange gamle telefoner uden net og touch screen, der bliver luftet blandt festivaldeltagerne. Dette rummer en vigtig overvejelse i forhold til det æstetiske i designet af eksempelvis BeerWalls. Om BeerWalls i den daværende form på Roskilde 2011 siger en bruger: Det er nyt og futuristisk, men det virker koldt på mig. Det skal have noget gammelt i sig for at tiltrække mig. Som en klassisk øl-hane som på barer. Det ville gøre det virkeligt. Disse indsigter understøtter hypotesen om, at indførelsen af ny teknologi står og falder med kontekst og målgruppe. Ny teknologi bliver aldrig indoptaget passivt. Den skal give mening for brugeren, referere til allerede kendte produkter og behov og tilmed være cool. Dette gælder specielt, når teknologi indgår i sociale kontekster og interaktion med andre mennesker såsom de scenarier, event-applikationen skal understøtte. INGEN LÆSER MANUALER ELLER SKILTE Langt størstedelen af brugerne spurgte om hjælp i stedet for at læse de gennemgående informationer og manualer opslået på skilte. Denne adfærd har Innovation Lab allerede stiftet bekendtskab med fra brugerstudier i en lang række kontekster blandt andet et studie af selektion af madvarer i et dansk supermarked. Brugeren stoler mere på menneskelige eksperter end det skrevne ord. Eller mere præcist: Brugere stoler på, at de kan agere ud fra denne form for interaktion og instruktion. Denne brugeradfærd skinner også klart igennem i testene på Nets. Flere testpersoner stiller her spørgsmålstegn ved, om de kan administrere valg af varer og køb alene og føler utryghed ved, at der ikke er en bartender, som kan hjælpe dem igennem salget. Behovet for menneskelig assistance forstærkes på barer og cafeer, hvor brugeren muligvis er beruset. roskilde festival 2012 Formål, kontekst og metode Live-tests fra Roskilde Festival 2012 bygger videre på de indsigter om brugeradfærd og holdninger i forhold til kontantløse betalinger, der blev grundlagt efter brugerstudier på festivalen i På Roskilde Festivalen 2012 fandtes som et led i en ny strategi om at gøre Roskilde Festivalen kontantfri (betegnet Kontantfri Festival ) to kontantfrie publikumsområder ved scenerne Cosmopol og Odeon. Formålet med undersøgelsen var en generel vurdering af Kontantfri Festival : Hvordan de kontantfrie publikumsområder, herunder boderne fungerede som helhed, samt hvordan det nye betalingsmiddel Roskilde Festival Kortet (Trash your Cash ) har fungeret, og hvordan det er blevet modtaget af festivalgæsterne. Evalueringen af Kontantfri Festival skal bidrage til en videreudvikling og styrkelse af Roskilde Festivals innovative indsats og innovationsledelse vedrørende Kontantfri Festival

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 NDLEDNING 5 PARKERINGSSCENARIET 7 KONKLUSIONER 9 INDSIGTER 11 METODISKE OVERVEJELSER 21 FREMTIDENS PENGE 23

Læs mere

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 DETAIL-SCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 BIOGRAFSCENARIET..........................................

Læs mere

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 SOCIALSCENARIET...........................................

Læs mere

Bilag 13: Transskription af interview med Marc

Bilag 13: Transskription af interview med Marc 13: Transskription af interview med Marc I denne transskription vil Interviewer blive refereret til som Int og respondenten vil blive refereret til som Marc. Spørgsmål vil være i fed og svar vil være i

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

Resultater af prototypetesten

Resultater af prototypetesten Resultater af prototypetesten Vi har prototypetestet use casene 1, 2, 4 og 5 1. For at undersøge, om vores prototypetest var forståelig for brugerne afholdt vi først en pilottest med en testperson for

Læs mere

Velkommen til brug af MobilePay

Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til brug af MobilePay Velkommen til vores lille kursus der handler om sådan bruger du MobilePay. Jeg hedder Peder Kähler og i dag skal vi se på følgende muligheder: Opsætning af MobilePay Privat

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG

Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG Inspiration til arbejdet med børnefaglige undersøgelser og handleplaner INSPIRATIONSKATALOG 1 EKSEMPEL 03 INDHOLD 04 INDLEDNING 05 SOCIALFAGLIGE OG METODISKE OPMÆRKSOMHEDSPUNKTER I DEN BØRNEFAGLIGE UNDERSØGELSE

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

FORMIDLINGS- ARTIKEL

FORMIDLINGS- ARTIKEL FORMIDLINGS- ARTIKEL + OVERVEJELSER OMKRING ARTIKLENS FORMIDLING 50 Shades of Green en undersøgelse af uklare begreber i miljøkommunikation Specialeafhandling af Signe Termansen Kommunikation, Roskilde

Læs mere

10tips til at skabe gnister i kundekontakten

10tips til at skabe gnister i kundekontakten 10tips til at skabe gnister i kundekontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv kunden 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY

SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY SERVICE- HELTENE FRA KGS. LYNGBY Medierne flyder med negative historier om den tilfældige service vi udsætter vores turister for. Det ernoget skidt - men nu synes jeg du skal have denne inspiration direkte

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke-

ANNE ELLEKJÆR. leder i Dome of Visions og står for at skabe den kuratoriske ramme i bygningen på Søren Kierke- 76 ET TREDJE STED 77 ANNE ELLEKJÆR Dome of Visions er mange ting: Et opdateret forsamlingshus, et byudviklingsprojekt, et arkitektonisk og et bæredygtigt projekt klimatisk såvel leder i Dome of Visions

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Fremtidens kontantfri betaling

Fremtidens kontantfri betaling Fremtidens kontantfri betaling Et komplet system til håndtering af kontantløs betaling og registrering Hvad er Skolepenge? Skolepenge er et komplet system til håndtering af kontantfri betaling - i skolernes

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer

Bårehold i felten. Uddrag af noter fra observationer Bårehold i felten Uddrag af noter fra observationer 1: Vi får et kald til Holst Camping-området, og springer i bilen. Det er en ung pige, de har svært ved at komme i kontakt med. Vi får et fix-punkt at

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen?

Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Tilbagemeldingsetik: Hvordan sikrer jeg, at respondenten har tillid til processen? Udgangspunktet for at bruge en erhvervspsykologisk test bør være, at de implicerede parter ønsker at lære noget nyt i

Læs mere

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi

Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Selvevaluering 2016: Den pædagogiske strategi Indhold Indledning... 2 Skolens pædagogiske strategi... 3 Første del af selvevalueringen... 4 Kendskab til den pædagogiske strategi... 4 Sammenhæng mellem

Læs mere

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk

Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af Speak and Translate Elektronisk Tolk Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for

Læs mere

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet

Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Maj 2014 Region Hovedstaden Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Klinisk Biokemisk Afdeling Ventet og velkommen i Blodprøvetagningen på Rigshospitalet Udarbejdet af Enhed for Evaluering

Læs mere

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen

Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen Internetbaseret borgerinddragelse i planlægningen I dag er borgerinddragelse en vigtig del af kommunernes hverdag. Men hvordan fastholder kommunerne borgernes interesse for at deltage i kommunens planlægning?

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI

UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI UNDERSØGELSE OM CIRKULÆR ØKONOMI Hill & Knowlton for Ekokem Rapport August 2016 SUMMARY Lavt kendskab, men stor interesse Det uhjulpede kendskab det vil sige andelen der kender til cirkulær økonomi uden

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale.

Metoderne sætter fokus på forskellige aspekter af det indsamlede materiale. FASE 3: TEMA I tematiseringen skal I skabe overblik over det materiale, I har indsamlet på opdagelserne. I står til slut med en række temaer, der giver jer indsigt i jeres innovationsspørgsmål. Det skal

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide.

Det her er meget konkret: Hvad gør stofferne ved én, og hvordan skal man gribe det an. Ingen fordømmelse på nogen måde dét kan jeg godt lide. Fordomme, nej tak Forældre til unge står af på fordomme og løftede pegefingre, når de søger information om rusmidler og teenageliv på nettet. I stedet ønsker de sig rigtige mennesker og nuanceret viden

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

Girls Day in Science - En national Jet

Girls Day in Science - En national Jet Girls Day in Science - En national Jet Jet Net.dk event Vejledning til Virksomheder Hvorfor denne vejledning? Denne vejledning til virksomheder indeholder ideer til, tips og eksempler på ting der tidligere

Læs mere

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER

Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER Bilag 9 Transskribering, Mand 24 år RESPONDENTEN OM DE SOCIALE MEDIER 1. Hvilke sociale medier har du anvendt den seneste måneds tid? Bruger Facebook rigtig meget Kigger lidt på Instagram Elsker at bruge

Læs mere

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147

Bilag 5, Masterprojekt MIL 2010 Absalon som medie i undervisningen på TPU Hvordan? Udarbejdet af Jørn Piplies Døi. Studienummer 20091147 Meningskondensering Herunder det meningskondenserede interview. Der er foretaget meningsfortolkning i de tilfælde hvor udsagn har været indforståede, eller uafsluttede. Udsagn som har været off-topic (ikke

Læs mere

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief

Design Brief. Indledning. Formål og metode. Kontekst. Analyse af rummet. Urban Interventions 2012 Design Brief Indledning I vores design brief vil vi præsentere vores intervention og det arbejde udført i forbindelse med kurset Urban Interventions. Vi beskriver først hvorfor vi i vores intervention vil sætte fokus

Læs mere

Teknologi i eget hjem

Teknologi i eget hjem Nøglen til it-gevinster ligger i at sikre, brugerne oplever, it-systemet er en succes Teknologi i eget hjem En kvalitativ analyse af brugernes erfaring med anvendelse af træningsteknologier i eget hjem

Læs mere

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport

Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014. Forår 2014. Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 Rapport Borgertilfredshed og selvbetjening i Borgervejledningen 2014 Forår 2014 I undersøgelsen har borgerne fået en række udvalgte

Læs mere

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten

10tips til at skabe gnister i borgerkontakten 10tips til at skabe gnister i borgerkontakten Brian Vang - 2016 Vær nærværende Vær nærværende og giv borgeren 100% fokus! Nærvær er en grundlæggende forudsætning for at skabe kontakt til andre mennesker,

Læs mere

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV

ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER. Øvelsesinstruktion - lærer TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Øvelsesinstruktion - lærer ØVELSESINSTRUKTION - LÆRER TEMA: #PRIVATLIV TEMA: #PRIVATLIV Speed date Øvelsens formål: At eleverne får sat egne tanker i spil, som relaterer sig til temaet #privatliv. At eleverne

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Seksualiserede medier

Seksualiserede medier Seksualiserede medier Generelt set giver besvarelserne i undersøgelsen udtryk for en meget homogen gruppe af unge på tværs af alder, geografi og uddannelsestype. Der er ingen af de nævnte faktorer, som

Læs mere

Fra felt til værktøjer. kort fortalt

Fra felt til værktøjer. kort fortalt Indsigter i frivilligledelse Fra felt til værktøjer kort fortalt // Samarbejde om nye indsigter i frivilligledelse Hvordan leder man frivillige? Og hvordan kan man styrke motivationen af frivillige, så

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2015 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen April 2015 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

NÅR VENTETID SKAL NEDSÆTTES OG TRYGHED SKAL ØGES

NÅR VENTETID SKAL NEDSÆTTES OG TRYGHED SKAL ØGES Nudgekatalog NÅR VENTETID SKAL NEDSÆTTES OG TRYGHED SKAL ØGES Dette katalog er udviklet for Region Hovedstaden i samarbejde med Hillerød, Herlev og Bispebjerg Akutmodtagelser. Det har til hensigt at introducere

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark

Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Resumé Afdækning af arbejdet med social IKT i Danmark Indledning Socialt Udviklingscenter SUS har i 2012 gennemført en afdækning af arbejdet med social IKT 1 til mennesker med fysiske og/eller psykiske

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter

Opholdsstedet Kollektivet. UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Opholdsstedet Kollektivet UNDERSØGELSE AF TILFREDSHED BLANDT eksterne samarbejdsparter Oktober 2007 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 2 2. METODEVALG... 2 3. ANALYSE... 4 3.1 ANALYSE AF PÅRØRENDE/NETVÆRKSPERSONER

Læs mere

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD

UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT. Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD UDDANNET TIL DRUK SEMESTER PROJEKT Rene Brender Bigum, Martin Rasmussen, Kormakur, Praveenth, MMD Indhold Indhold... 2 Opmærksom... 3 Indledning... 4 Problemfelt... 5 Problemstillinger... 5 Problemformulering...

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Bilag B Redegørelse for vores performance

Bilag B Redegørelse for vores performance Bilag B Redegørelse for vores performance Vores performance finder sted i en S-togskupé, hvor vi vil ændre på indretningen af rummet, så det inviterer passagererne til at indlede samtaler med hinanden.

Læs mere

Eksempler på alternative leveregler

Eksempler på alternative leveregler Eksempler på alternative leveregler 1. Jeg skal være afholdt af alle. NEJ, det kan ikke lade sig gøre! Jeg ville foretrække at det var sådan, men det er ikke realistisk for nogen. Jeg kan jo heller ikke

Læs mere

Verifone giver mobilbetaling et løft med betalingsterminalen i centrum

Verifone giver mobilbetaling et løft med betalingsterminalen i centrum Verifone giver mobilbetaling et løft med betalingsterminalen i centrum I Danmark og de øvrige nordiske lande er mobilbetaling meget udbredt. Verifone er med til at drive udviklingen, og særligt bluetooth

Læs mere

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri

En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri tænketanken europa Danskerne og EU En undersøgelse om danskernes holdning til EU foretaget af MEGAFON på vegne af CO-industri og Dansk Industri Om undersøgelsen Danskerne og EU Rapportens konklusioner

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER

LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER LÆRERVEJLEDNING TIL ØVELSEN STANDPUNKTER FORMÅL Denne øvelse fungerer som opvarmning til forløbet. Formålet med øvelsen er at skabe nysgerrighed omkring emnet, så eleverne føler det vedkommende og relevant

Læs mere

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold

Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Guide: Undgå ensomhed i dit parforhold Selvom du lever i et fast forhold kan ensomhed være en fast del af dit liv. I denne guide får du redskaber til at ændre ensomhed til samhørighed og få et bedre forhold

Læs mere

Odder Kommunale Musikskole

Odder Kommunale Musikskole Odder Kommunale Musikskole Brugerundersøgelse 2006 Denne undersøgelse er sat i gang på initiativ af Odder Kommunale Musikskole. Formålet er at måle tilfredsheden med musikskolens ydelser og holdningen

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1

INNOVERSITY COPENHAGEN 2016 Få bedre sparring fra dit professionelle netværk side 1 side 1 BLIV BEDRE TIL AT ANVENDE DIN INDERCIRKEL Metoden som beskrives i dette analyseværktøj er udviklet med inspiration fra mange års forskning og erfaring i netop styrkelsen af den vigtige indercirkel.

Læs mere

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013

LEVUK Trivselsundersøgelse og APV. 20. juni 2013 LEVUK Trivselsundersøgelse og APV 20. juni 2013 Indholdsfortegnelse 1. Intro... 3 2. De seks guldkorn... 3 De 6 guldkorn... 3 3. Trivsel og det psykiske arbejdsmiljø på LEVUK... 5 Teknik i den gennemførte

Læs mere

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted

Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Vilkår og betingelser for brugere af StamSted Brugervilkår: StamSted ApS ('StamSted' og 'Tjenesten') byder dig velkommen. Dette er vores vilkår for brugere af StamSted platformen, som er en tjeneste til

Læs mere

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT

SAMMENLIGNINGS- RAPPORT SAMMENLIGNINGS- RAPPORT PROFIL TIL HANDLING Til Hansen, som samarbejder med Jensen 16.02.2017 Denne rapport er udleveret af: Your Company 123 Main Street Smithtown, MN 54321 www.yourcompany.com VELKOMMEN

Læs mere

Den kollegiale omsorgssamtale

Den kollegiale omsorgssamtale Af Birgitte Wärn Den kollegiale omsorgssamtale - hvordan tager man en samtale med en stressramt kollega? Jeg vidste jo egentlig godt, at han havde det skidt jeg vidste bare ikke, hvad jeg skulle gøre eller

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014

Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 Bilag 2 - Observation af fokusgruppe på Gallup 04.11.2014 M = Moderator Gruppemedlemmerne er nævnt som respondenter. Vores egne kommentarer, til det vi observerer, er markeret med parenteser. Moderator

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt

Kolb s Læringsstil. Jeg kan lide at iagttage og lytte mine fornemmelser 2. Jeg lytter og iagttager omhyggeligt Kolb s Læringsstil Denne selvtest kan bruges til at belyse, hvordan du lærer bedst. Nedenfor finder du 12 rækker med 4 forskellige udsagn i hver række. Du skal rangordne udsagnene i hver række, sådan som

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder

Dansk. Kompetencemål Færdigheds-og vidensmål Læringsmål for Smarte rettigheder Arbejdet med webmaterialet udvikler elevernes ordforråd og kendskab til begreber, der vedrører udviklingslande. De læser samt forholder sig til indholdet. Lærer, hvad gør du? Hjælper eleverne i gang med

Læs mere

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune

Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Center for Sundhed & Pleje Version 3, nov. 2014 Titel: Gældende for: Ansvarlige: Målgruppe: Formål: Begreber: Stoletest og gangtest ifm. faldudredning Center for Sundhed & Pleje, Faxe Kommune Ledere i

Læs mere

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public

Penge- og Pensionspanelet. Unges lån og opsparing. Public Penge- og Pensionspanelet Resultaterne og spørgsmålene i undersøgelsen om unges lån og opsparing, må ikke eftergøres uden udtrykkelig aftale med Penge- og Pensionspanelet. 2 Om undersøgelsen Undersøgelsen

Læs mere

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX

RESPONSIV WEBDESIGN. Gøg og Gokke. Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015. Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX RESPONSIV WEBDESIGN Gøg og Gokke Kommunikation IT Afleveres d. 17-9-2015 Sara Jacobsen & Natasja Christoffersen 3. års HTX Indhold Indledning... 2 De seks faser... 2 Problemanalyse... 2 K-strategi... 3

Læs mere

Kolde fakta og varme resultater

Kolde fakta og varme resultater Kolde fakta og varme resultater Den løbende evaluering af Kommunechat-projektet Aarhus Hvem vi er Hvor vi arbejder Hvad vi vil Speciale i Innovativ evaluering 6 medarbejdere i alt Amalie Agerbæk Forbedre

Læs mere

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune

TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN. Notat til: Syddjurs Kommune TILFREDSHEDSMÅLING PÅ SØHUSPARKEN Notat til: Syddjurs Kommune Marts 2017 INDHOLD 1. Indledning 2 2. Metode og aktiviteter 3 2.1 Dataindsamling 3 2.2 Konstruktion af spørgeskema og interviewguide 3 3. Resultater

Læs mere

Børne- og Ungepolitik

Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommunes Børne- og Ungepolitik Ishøj Kommune 1 VISIONEN... 3 INDLEDNING... 4 ANERKENDELSE... 5 INKLUSION OG FÆLLESSKAB... 6 KREATIVITET... 7 DEMOKRATI OG MEDBESTEMMELSE... 8-9 SAMARBEJDE OG SYNERGI...

Læs mere

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara.

Interviewperson er anonymiseret, og vil i dette interview hedde Clara. Bilag 1. Transskription af interview. Interview gennemført d. 5. maj 2014, via Skype. Beskrivelse af interview med Clara Interviewet med Clara blev udført den 5. maj 2014, som et Skype-interview. Vi blev

Læs mere

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012

OMKnet trådløs. Overblik. Gode ting ved trådløs. Dårlige ting ved trådløs 3/12/2012 OMKnet trådløs Dette dokument er udarbejdet ud fra egen viden, informationssøgning og testning på kollegiet. En længere og større testning og undersøgelse vil være nødvendig før en præcis pris og endelig

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 8 folkeskoler

Læs mere