RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE"

Transkript

1 RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1

2 indhold 2

3 INDLEDNING EVENTSCENARIET KONKLUSIONER INDSIGTER METODISKE OVERVEJELSER LIVE TESTS FREMTIDENS PENGE Forfattere: Lóa Stefánsdóttir Kristine Thomsen Peter Tindborg

4 Indledning 4

5 Følgende er en rapport på baggrund af testning af eventscenariet i forbindelse med projektet Fremtidens Penge. Først introduceres en beskrivelse af selve scenariet (de fysiske rammer og applikationens opbygning), herefter en sammenfatning af de overordnede konklusioner og en uddybende beskrivelse af de tematiske indsigter. Til sidst fremlægges metodiske overvejelser om scenarietestene på Nets, hvorefter resultater fra perspektiverende live-tests fra Roskilde Festival 2011 og 2012 præsenteres. I rapporten skelnes mellem testpersoner og brugere. Testpersoner refererer til de 30 respondenter, der deltog i et to timers forløb i Test Laboratoriet (herefter kaldet TL i rapporten) med scenarietests, interviews og spørgeskemaer. Begrebet brugere breder perspektivet ud og henviser til potentielle brugere af applikationen, dvs. den brede befolkning. Testpersonerne er i rapporten inddelt i fire brugertypekategorier, som overvejende følger den anerkendte amerikanske software-udvikler og forfatter Erik Sinks definitioner. Ifølge Sink kan teknologibrugere inddeles i fire overordnede kategorier 1 : a. Entusiaster (E) kan lide at prøve ny teknologi og er ofte de første, der gør det. b. Pragmatikere (P) er villige til at bruge ny teknologi, hvis det kan bidrage til at løse deres problemer. 2 c. Konservative (K) bryder sig ikke om ny teknologi og prøver at undgå den. d. Skeptikere (S) er ofte stolte af, at de er de sidste til at adoptere ny teknologi, og gør det kun nødtvungent. Disse brugertyper er meget overordnede og ikke så rigide i praksis 3, hvorfor det er vigtigt at pointere, at de fleste brugere har træk, der tilhører flere af de nævnte brugertypekategorier. Inddelingen i brugertyper danner basis for en analyse af, hvilke typer der er henholdsvis mest positive, negative, begejstrede eller skeptiske over for scenariet, og hver testperson, som nævnes i forbindelse med citater, har påhæftet en brugertype i parentes 4 efter deres navn (pseudonym). Hermed kan citaterne let relateres til brugertype Sinks originale definition af pragmatikere lyder: Er villige til at bruge ny teknologi, hvis det er den eneste måde at løse deres problemer. Vi har dog tilpasset definitionen til en dansk kontekst. 3 I den endelige rapport vil vi, baseret på vores data og erfaringer fra Test Lab, nuancere og udvikle 8 brugertyper på baggrund af Sinks typologi. 4 Navnene på brugertyperne er vores danske oversættelser af Sinks betegnelser: Entusiaster (E) svarer til Sinks Early Adopters, Pragmatikere (P) til Pragmatists, Konservative (K) til Conservatives og Skeptikere (S) til Laggards. 5

6 event- scenariet 6

7 Eventscenariet er testet på Nets, Ballerup, fra 15. december 2011 til 24. maj 2012 med deltagelse af 30 testpersoner. Scenariet på Nets er centreret omkring en autentisk bardisk med fadølshaner, hvor Testpersonen bliver bedt om at associere til en lignende kontekst fra hverdagen. Først åbnes selve Eventapplikationen, der er bygget af IBM. Dernæst vælges Tuborg (der er også mulighed for at vælge Min Pengepung ) efterfulgt af start. På selve Tuborgs startbillede figurerer tilgængelig saldo øverst. Herefter er der mulighed for at vælge henholdsvis kolonial og drikkevarer. Testpersonen vælger frit en række produkter mens han/hun kommenterer forløbet og Innovation Labs researchmedarbejder (herefter kaldet Lab Agenten) løbende spørger ind. Testpersonen trykker herefter på check ud for at indløse en QR-kode, der scannes ved en POS i et tilstødende lokale, for at afslutte købet. Testpersonen bedes også om at teste muligheden for, at sende en QR kode til en bekendt, der så i princippet kan afhente varerne. Scenariet tager minutter at gennemføre. Scenariet har fokus på testpersonens oplevelse af at bestille og betale varer fra en bar via en mobiltelefon. I testen er der specielt fokus på: 1. Hvordan tidshorisonten opleves (er det hurtigere/langsommere end almindelig overførsel, og betyder det noget?) 2. Brugervenligheden (hvor logisk og intuitivt er interfacet?) 3. Kontekst (hvad er særligt ved sociale events, og hvordan kan applikationen styrke og tilføre noget til sådanne scenarier?) 7

8 KOnklusioner 8

9 Succesen ved adoption af ny teknologi er kontekstafhængigt. Selvom faktorer som effektivitet og tidsbesparelse oftest er væsentlige, når man tænker nye betalingsløsninger, har vores studier vist, at disse ikke er afgørende for brugere i sociale kontekster som barer og cafeer. Sådanne kontekster opsøges netop ofte for at socialisere og møde andre mennesker, og en del af oplevelsen er at hænge i baren og interagere med bartendere og andre gæster. Det er helt afgørende, at ny teknologi afhjælper reelle udfordringer eller uartikulerede behov, og i den nuværende form mener langt størstedelen af testpersonerne ikke at event-applikationen vil gøre deres bar-besøg bedre eller mere interessant. Dette forholder sig dog helt anderledes, hvis konteksten er en festival, hvilket er understøttet af omfangsrig data fra live-tests og observationer på Roskilde Festival 2011 og Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, opleves kø til boder på festivaler som et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som frustrerende, og som længere end de reelt er. Selvom eliminering af køer således er et reelt behov i en festivalkontekst, mener et klart overtal af testpersonerne ikke, at event-applikationen i sin nuværende form afhjælper dette. For selvom selve betalingstransaktionen går hurtigere, gør serviceringen ikke, og køerne vil således ikke blive mindre. For Hurtig betaling er ikke hurtig betjening som en testperson udtrykker det. Flere testpersoner udtrykker også ubehag ved at stå i kø i tidsrummet fra de har betalt for en ordre, til de faktisk får den i hænderne. Størstedelen af testpersonerne ser dog et stort potentiale i applikationen, hvis den bliver udviklet yderligere, så brugeren får mulighed for at bestille på telefonen uafhængigt af køen og herefter sende en ordre til personalet, der sender en notifikation retur, når ordren er klar til afhentning. Ligeledes er langt størstedelen af testpersonerne meget positive i forhold til muligheden for at sende QR-koder videre, så bekendte kan afhente ordrer for dem. Dette giver især bemyndigelse til og rummer muligheder for fysisk handicappede og brugere med gangbesvær. Der er således identificeret et stort potentiale i applikationen, hvis specifik kontekst tænkes ind i den videre udvikling. Ligeledes bør designet og brugervenligheden raffineres yderligere, da størstedelen af testpersonerne forholder sig meget kritisk til den nuværende æstetik og har svært ved at navigere i applikationen og finde logikken i processen og de indbyggede symboler. 9

10 INDSIGTER 10

11 Dette afsnit vil uddybe perspektiverne fra den overordnede konklusion og rummer en analyse af: 1) Indtastning af pinkode, 2) Tid, kø og kontekst, 3) Sociale events, 4) Betaling og betjening, 5) Limbo mellem køb og udlevering, 6) Usikkerhedsmomenter, 7) Krav om noget ekstra, 8) Overførsel af QR-kode, 9) Netforbindelse og batteri og 10) Interface: Kommentarer og forslag. Ambivalens omkring pinkode Overordnet har testene i TL vist, at der er ambivalente og ofte modstridende følelser og logikker forbundet med sikkerhed og brugen af pinkode. 26 af de 30 testpersoner kræver en pinkode på applikationen og synes løsningen med en firecifret pinkode i forbindelse med betalingstransaktionen er god. Alex (EA), 49 år: Jeg hader pinkoder og passwords, men de er nødvendige. Via interviews og observationer er identificeret, at indtastning af pinkode medfører sikkerhed på to niveauer: 1) Det giver øget tryghed, fordi potentialet for misbrug bliver mindre. 2) Pinkoden er en ekstra bekræftelse af brugerens betalingshandling. Indtastning af pinkode i forbindelse med betalingen har således også den funktion, at det får brugeren til at stoppe op i betalingsøjeblikket og giver en mulighed for at bekræftelse på køb. Line (K), forfatter, 38 år: Jeg ved godt, at det ikke er rationelt Men det føles altså mere trygt uden pinkode. For enkelte testpersoner er indtastning af pinkode dog en kilde til irritation. Denne brugertype føler et afbrudt flow, når de skal indtaste en kode ind midt i det hele. Mange brugere foretrækker pinkoder, simpelthen fordi de er vant til det, fordi de ikke kan forestille sig alternativer, og fordi langt de fleste ikke ved ret meget om sikkerhed og risiko ved mobilbetaling. Pinkode er et nødvendigt onde : Pinkode er blevet måden at opnå sikkerhed på, men mest fordi der i folks bevidsthed ikke er andre muligheder. Når temaet sikkerhed diskuteres i forhold til flow, er mange dog trætte af pinkoder. Enkelte brugere føler sig endog utrygge ved pinkoder, idet indtastningen af koden henleder opmærksom på, at der foreligger en risiko for at blive bestjålet og/eller at blive kigget over skulderen. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det tager ikke lang tid at indtaste en lille pinkode. 11

12 Tid, kø og kontekst Tidsbesparelse fremhæves gentagne gange som et centralt succeskriterium i forhold til mobilbetalinger generelt. Men når det kommer til betalinger på cafeer eller barer, der grundlæggende er sociale events, er tidsbesparelse og effektivitet ikke afgørende kriterier. Flere testpersoner mener endog, at en del af oplevelsen af at gå på bar er at socialisere mens man venter, enten i en kø eller ved en bardisk. Det ser dog helt anderledes ud i en festivalkontekst, hvor køer forbindes med noget negativt og størstedelen af testpersonerne derfor mener, at applikationen rummer et stort potentiale. Dette blev bekræftet af observationer på Roskilde Festival 2011 og Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: Man slipper for at skulle finde Dankortautomaten i den anden ende af baren. Det er vigtigt at pointere, at 10 pct. af testpersonerne faktisk mener at tidsbesparelse er vigtigt, og at applikationen i sin nuværende form faktisk afhjælper køer og gør betalingsoplevelsen bedre. Også for brugere med specielle behov kan applikationen være en fordel. Dette er tilfældet for testpersonen Stig (E), der er gangbesværet og derfor har det svært med at stå op for længe ad gangen. Enkelte brugertyper har det svært med tætbefolkede steder, og får det derfor ubehageligt i en bar med mange mennesker. Bo (S), folkeskolelærer, 29 år: På festivaler står man ofte og er møghamrende bitter i en ølbod.. Som skrevet i indledningen bad vi testpersonerne forholde sig til applikationens anvendelighed i flere kontekster. Hvor langt størstedelen ikke kan se nævneværdige fordele ved applikationen i en social kontekst som cafe eller barbesøg, er der bred enighed om, at applikationen har potentiale til at løse et reelt behov på festivaler. I denne kontekst forbindes køer med noget negativt. På festivaler og til koncerter er lange køer et nødvendigt onde, der stjæler tid fra musikoplevelser. Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, er kø til boder på festivaler et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som længere end de er. Mette (P), studerende (socialrådgiver), 28 år: Man står og tripper, og det tager altid uendelige mængder af tid at stå i kø. 5 Resultaterne fra live-tests på Roskilde Festival vil blive uddybet senere i rapporten 12

13 Siw (P), yogainstruktør, 54 år: Jeg kan se en lille ulempe for nogen, som elsker at tale med en bartender. Events er sociale Som allerede nævnt er tidsbesparelse ikke en vigtig faktor for langt de fleste testpersoner i en rekreativ kontekst som eksempelvis en bar. Derimod nævner flere testpersoner, at netop kontekster som barer og cafeer er steder man intentionelt opsøger for socialt samvær. Konteksten for det flow betalingen indgår i kan betragtes som et skrøbeligt økosystem. Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: For mig er en vigtig del af oplevelsen ved at være på bar at socialisere. Det er helt anderledes end at skulle i supermarkedet. Og dette aspekt forsvinder jo, hvis det går for hurtigt. Og enkelte testpersoner nævner endda, at applikationen kan modarbejde formålet med at være på bar. Ikke bare kontakten med andre kunder, men også socialisering med bartenderen nævnes af flere testpersoner som en central oplevelse af det at gå på bar. Bartenderen er også garant for en service og en sikkerhed. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvad nu hvis man er meget fuld, det er ikke sikkert, at det ville virke lige så godt. Så er det nemmere at bestille hos bartenderen. Hurtig betaling er ikke hurtig betjening Selvom potentialet for tidsbesparelse i forhold til køer i en festivalkontekst virker som et reelt brugerbehov, mener et stort flertal af testpersonerne, at applikationen i sin nuværende form hverken vil afhjælpe køer eller gøre betalingsoplevelsen hurtigere eller mere glidende. Et flertal af testpersonerne efterlyser muligheden for at kunne sende bestillinger direkte til barpersonalet og herefter få besked, når ordren var klar til afhentning. På denne måde vil applikationen reelt gøre køer mindre og effektivisere betalingen. Sara (P) marketing konsulent, 40 år: Hvad er fordelen for mig? Nu står jeg i baren og skal stadig vente på mine øl. 13

14 Limbo mellem køb og udlevering Flere testpersoner er utrygge ved tidsrummet fra bestillingen laves (og betalingen gennemføres) til varerne afhentes. Det anses som uroskabende, at der går lang tid fra man har betalt til man får sine varer. Dette tidsrum er således kilde til ubehag. Den negative oplevelse af at stå i kø bliver forstærket, når brugere, mens de står i kø, skal bekymre sig om, hvorvidt deres bestilling er gået igennem eller om de har bestilt det rigtige. Desuden er der ikke mulighed for at ændre købet hvis brugere ændrer mening mens de venter i køen. Den spontanitet og fleksibilitet der for mange testpersoner ligger i at vurdere udvalget ved kassen op til betalingssituationen bliver således undermineret. Gunnar (K), lagerarbejder, 63 år: Det er ubehageligt at stå og føle, at man har noget ude at hænge. Usikkerhedsmomenter Overordnet skal en ny betalingsform indebære fordele, og som uddybet tidligere i rapporten kan tidsbesparelse og effektivitet være fordelagtigt i enkelte eventscenarier. Men for nogle testpersoner forekommer mobilbetaling at være mere usikkert end almindelig betaling. Årsagerne hertil er forskellige. Nogle føler sig utrygge ved at skulle overgå til en ny betalingsform. Andre nævner risikoen for at blive frarøvet sin mobiltelefon, og frygter det vil indebære en risiko for omfattende misbrug, fordi alt kan betales via mobilen. Det kan også bidrage til usikkerheden, at betalingen er så hurtig og nem. Enkelte testpersoner efterlyser mere interaktion fra applikationen om betalingen, eventuelt krav om en ekstra bekræftelse og en tydelig bekræftelse efter køb. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det gik næsten for nemt. Årsager til brugeres usikkerhed om mobilbetalinger er oftest usynlige, forestillede aktører mellemled og/eller hackere, der mudrer vandene. Mere konservative brugere mister følelsen af A-Z i fødekæden og er utrygge ved at sende deres personlige kortoplysninger ud i det, i deres forståelse, uigennemskuelige virtuelle rum. Specielt for eventscenariet er, at flere testpersoner udtrykker bekymring for at skulle håndtere applikationen i beruset tilstand. Aviaja (P), studerende, 33 år: Det virker nok ikke så godt, når man er fuld. 14

15 Disse udtrykker også bekymring for at komme til at overforbruge i beruset tilstand, når det er så nemt at købe mere via applikationen. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg savner et symbol eller en tekst, der viser, det er en sikker forbindelse eller, at Nets har godkendt det. Brugeren forventer noget ekstra Brugere, selv mange teknologientusiaster, overgår ikke ukritisk til en ny betalingsløsning. De forventer noget ekstra og skal have en belønning for at sætte sig ind i noget nyt. Det er derfor altafgørende, at nye betalingsapplikationer løser praktiske problemer eller uartikulerede behov. Og det mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at eventapplikationen gør i sin nuværende form. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Hvorfor skulle man bruge tid på at sætte sig ind i nye betalingsmuligheder, hvis der ikke er fordele ved det? Så kan man ligeså godt gøre, som man altid har gjort. Langt størstedelen af testpersonerne ser ingen synderlig fordel i eventapplikationen i forhold til den måde, de normalt betaler i eventkontekster. Dels, som allerede påvist, fordi tidsbesparelse ikke anses som afgørende i sociale events som barer og cafebesøg. Og når det kommer til kontekster som festivaler, hvor køer opfattes som et stort problem og tidsbesparelse derfor anses som værdifuldt, mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at applikationen i sin nuværende form kan afhjælpe køer. Dog ser en overvægt at testpersonerne et potentiale i muligheden for at overføre QR-koder til bekendte 6. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg kan ikke se, at det er så meget smartere end, at jeg lige går op og siger, hvad jeg skal have. Direkte adspurgt om forslag til forbedringer nævner hele 16 af de 30 testpersoner at applikationen burde videreudvikles, så man kan sende info om bestilling til barpersonalet, så bestillingen er klar ved afhentning. Denne mulighed ville give det ekstra som ville gøre applikationen relevant og afhjælpe et reelt behov hos brugere i sociale kontekster som barer eller cafeer. 6 Dette vil blive uddybet i næste afsnit. 15

16 Overførsel af QR-kode 1. ca. 70 pct. af testpersonerne ser positivt på muligheden for at overføre QR-koder og få bekendte til at afhente en bestilling. Det gør det også lettere at give en omgang eller nå at få noget med, hvis ens ven allerede er gået op i baren. 2. Også på festivaler, hvor der kan være langt til baren, er der potentiale i applikationen. 3. Endelig er det en stor fordel for handicappede eller dårligt gående. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvis man nu sidder klemt helt inde i hjørnet, men det er éns tur til at give en omgang så er det smart! Johnny (P), lagerarbejder, 48 år: Det er smart, at man på festivaler kan sidde i sin teltlejr og lave en præcis bestilling hver især, før man sender et hold ud for at hente Ole (P), selvstændig, importbranchen, 57 år: Det er en smart mulighed, især for handicappede. Så kan man betale, men lade andre hente for en, eks. Handicaphjælperen. (Ole er selv multihandicappet). Netforbindelse og batteri Der er igennem testene identificeret en gennemgående usikkerhed, der er forbundet med mobiltelefonens begrænsninger. Hvad gør brugeren, hvis der er dårligt net, eller hvis mobiltelefonen løber tør for strøm? Her opfattes kontanter som mere pålidelige dem kan brugeren falde tilbage på. Det er i denne forbindelse interessant, at de fleste testpersoner altid har lidt kontanter på sig som alternativ, hvis der skulle opstå problemer med kortbetalinger. Smartphones er kendte for at skulle oplades ofte, og flere testpersoner pointerer, at de vil være afhængige af at have batteri på telefonen, hvilket vil skabe problemer, hvis telefonen bliver deres primære betalingsværkstøj. Victor (E), folkeskoleelev, 15 år: Det er meget irriterende at skulle vente så længe. Ved flere af de udførte test af eventscenariet virker nettet dårligt eller slet ikke. I de tilfælde, hvor nettet reagerer langsomt, kan Lab Agenten observere, hvorledes testpersonerne meget hurtigt bliver utålmo- 16

17 dige og/eller utrygge. Andre oplever, at nettet slet ikke virker. Det medfører usikkerhed omkring testpersonens videre ageren. Flere testpersoner finder det problematisk, at brugeren med mobilbetaling er afhængig af netforbindelse. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Hvad gør man, hvis nettet er nede? 17

18 METODISKE- OVERVEJELSER 18

19 Overordnet indebærer den metodiske tilgang i projektet et bredt fokus, da formålet med projektet er at generere helt ny viden. Vi skal igennem testene netop lære, hvordan testpersonerne bruger, forstår og reagerer på nye betalingsmuligheder. Derfor undlades, så vidt muligt, brugen af afgrænsede kategorier og begreber. Som indledning til eventscenariet spørger Lab Agenten ind til, om hvor og hvordan testpersonen normalt agerer i en lignende kontekst, for på denne måde at generere associationer og refleksioner knyttet til oplevelsen af at betale for drikkevarer i en bar og/eller på en festival. Efter de indledende spørgsmål, sætter Lab Agenten scenen med at fortælle: Du skal nu forestille dig, at du er på en bar, skal vælge nogle varer og betale med din mobiltelefon. Undervejs skal du tale højt og beskrive dine tanker og overvejelser. Scenariet filmes til den efterfølgende databehandling og analyse. Alle testpersoner har udfyldt og underskrevet en samtykkeerklæring, der giver lov til at benytte billedmaterialet internt i projektet. Undervejs i scenariet kobler Lab Agenten sine observationer af testpersonens reaktioner med uddybende spørgsmål som fx: Jeg kan se, du forsøger at trykke på den og den knap hvorfor gør du det? Desuden stiller Lab Agenten en række standardspørgsmål såsom: Hvordan vil du registrere flere af samme vare og Hvor lang tid vurderer du, selve betalingstransaktionen tog? Den overordnede fysiske ramme for scenariet, Nets, giver et imposant, professionelt, og for nogle testpersoner, intimiderende indtryk. Testpersonerne ankommer til et flot velkomstområde med moderne møbler og en stor fladskærm med TV2 NEWS, bliver indskrevet i receptionen og får udleveret nøglekort. Derefter går de ad en lang gang med blanke gulve ned til TL. Til trods for at Lab Agenten forsøger at fremmane stemningen af indkøb som en dagligdagssituation, er tilstedeværelsen i et beskyttet og kunstigt miljø allestedsnærværende. At testningen foregår i et laboratorium kan indebære en forventning om at prøve noget nyt noget testpersonerne ikke nødvendigvis ville vælge ude i den virkelige verden. Derudover ved testpersonerne, at der ikke er rigtige penge på spil, og at det derfor ikke gør noget, hvis det går galt. Dette kan have påvirket holdninger til sikkerhed og tryghed. Flere testpersoner har tendens til at ville efterleve de krav, de føler testsituationen opstiller, samt at ytre hvad de tror, Lab Agenten vil høre. Andre testpersoner påvirkes dog i modsat retning og indtager derfor en forbeholden og meget kritisk tilgang til de testede applikationer. Overordnet indikerer disse holdninger og attituder, at testsituationen genererer et socialt pres, samt at testpersonens afkodning af deres egen og Lab Agentens rolle indvirker på data. Endelig kan videooptagelserne af forløbet påvirke deltagernes attitude og ageren, idet det forstærker følelsen af at være i centrum, at være en del af et forsøg og at få foreviget sine udtalelser. Ca. 1/3 af testpersonerne, især inden for brugergruppen Pragmatikere, giver udtryk for, at det hele er smart 7, og at de tror, de vil bruge den testede teknologi. Dette til trods for at Lab Agenten kan observere, at de kæmper med eksempelvis interfacet eller er utrygge i forhold til sikkerheden. Dette forbehold illustrerer en af de mest centrale metodiske fordele ved at kombinere testpersonens udtalelser med Lab Agentens observationer deres udsagn med deres praksis da observationerne afføder refleksioner over, hvorvidt testpersonens overvældende positive holdning ville gøre sig gældende også uden for TL. I forhold til de andre scenarier i TL er eventscenariet, der som uddybet tidligere er karakteriseret ved primært at skulle relatere til en social oplevelse, svær at gengive. Derfor har live-testningen fungeret som et meget vigtigt supplement i datamaterialet. Konklusionerne fra de omfattende live-tests vil blive gennemgået i det følgende. 7 Smart er i sig selv en overordnet og indholdsløs betegnelse, og netop derfor bruges udtrykket af flere testpersoner, der har svært ved at forholde sig konkret til applikationen, men gerne vil udtrykke, de er indforståede med teknologien. 19

20 live tests 20

21 I testlaboratoriet hos Nets i Ballerup tester vi fremtidens betalinger under kontrollerede forhold. Men hvad sker der egentlig med kontanter, kort og mobilbetalinger, når musikken spiller og mennesker drikker øl? Det har vi undersøgt på Roskilde Festival 2011 og 2012, hvilket giver en ekstra dimension til vores analyse. Live-testene omhandler andre kontantløse betalingsmidler end testene af event-applikationen på Nets og bidrager derfor med afgørende komparative indsigter i forhold til at forstå brugeradfærd i sociale kontekster, der indbefatter betaling. 8 ROSKILDE FESTIVAL 2011 Formål, kontekst og metode For at teste alternative betalingsmetoder gik Roskilde Festival sammen med Carlsberg, NFC Danmark og Pay4it og opsatte tre såkaldte BeerWalls på festivalpladsen, hvor publikum kunne prøve at købe deres øl via SMS (fra egen telefon) eller NFC (via kontantløse kort) og selv skænke op direkte fra hanen. Researchere fra Innovation Lab observerede og studerede brugeradfærd i denne live-kontekst, og eksperimentet tilvejebragte således værdifuld data til Fremtidens Penge. Datamaterialet består af: > Videoobservation ved tre BeerWalls > Dybdegående kvalitative videointerviews med 10 brugere > Videointerviews med 43 brugere og ikke-brugere > Interviews med medarbejdere, frivillige og partnere fra Carlsberg, Roskilde Festival, NFC Denmark og Pay4it > Videoobservationer fra andre barer > Observationer ved hæveautomater Konklusioner På trods af kort forberedelsestid og en række logistiske udfordringer var de tre BeerWalls en succes i eksperimentel forstand. Efter testene blev de fortsat benyttet, og brugerne var overordnet glade for oplevelsen. Med yderligere udvikling baseret på brugerstudiet har BeerWall potentiale til at blive en central del af fremtidens festivaler. INDSIGTER SMS vs. NFC SMS fremstår klart som den mest intuitive betalingsform, primært grundet to faktorer: 1. Brugere af BeerWalls kender SMS som teknologi og i en vis grad SMS som betalingsmiddel, mens NFC-teknologien er stort set ukendt. 2. Infrastrukturen og opsætningen omkring oprettelsen af en NFC-konto var besværlig og bevirkede, at BeerWalls-brugerne sjældent kom så langt som til at gennemføre selve betalingen. Opsætningen skal være selvforklarende, indgyde tillid og være effektiv og nem. Der kan med fordel foretages en sammenkædning med kreditkort-form, da dette vil skabe brugergenkendelse, eller teknologien kan bygges ind i allerede eksisterende objekter, eksempelvis festivalarmbåndet. 8 Live-test-rapporterne fra 2011 og 2012 kan findes i deres helhed i appendix. 21

22 KONTANTER ER HURTIGST Videoobservationer og detaljerede tidsmålinger fra konventionelle ølboder på festivalen afslører, at betaling med kontanter er hurtigere end betalinger med kort. Flowet bliver ikke stoppet, og brugeren føler sig mere tryg. Her opsummeres datamaterialet, der illustrerer forskellene på betalingsflowet 9 med henholdsvis kontanter og kort: Kontantbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit syv sekunder. > Størstedelen af kunderne har taget pengene frem inden de får prisen at vide. > I forhold til kortbetalinger er al ventetid elimineret. Afvigelser: > Forkert tilbagebetaling. > Omvendelse af naturlig rækkefølge (fordi kunde vil optimere på tid): Bartender får betaling i hånden, INDEN hun har slået beløb ind og bliver forvirret. Betalingstiden stiger fra de gennemsnitlige syv sekunder til 20 sekunder. Kortbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit 20 sekunder. > Ventetid, når bruger har tastet pin og godkendt og venter på gennemføring. Ventetiden kommer op på mellem fire og fem sek. > Køen forstyrrer brugeres bevægelser mellem terminal og vareafhentning, da terminal er lige bagved kasseapparatet, mens øl udleveres til venstre for denne. > Signal fra terminal til computer til kasse åbner tager tid (tre-fire sek). > Bruger føler sig presset af køen og forlader ofte baren med varer i hænderne og kort i munden! KØER ER IRRATIONELLE OG SKABER PRES OG USIKKERHED Følgende indsigter er genereret på baggrund af interviews og observationer om køkultur på Roskilde Festival: > Brugere foretrækker at spørge en menneskelig ekspert om hjælp frem for at læse de tilgængelige skilte, og gør dermed køen længere. > Korttransaktioner tager længere tid end betaling med kontanter. > Køer virker desorienterende: Ofte vælges den længste kø eller den travleste side af baren. > Køer skaber konkurrence: Ved lange bardiske opstår aggressivt kropsprog og verbale udbrud i konkurrencen om bartenderens opmærksomhed. > En kaotisk kø gør betalingssituationen skrøbelig og usikker for brugeren i forhold til sikkerhed og muligheden for at opretholde et privat rum. > Kø skaber gruppepres: Beslutninger skal træffes hurtigt, og brugere af barerne kommer til at handle impulsivt eller kommer derfra med varer, de ikke havde lyst til eller brug for. 9 Betalingen afgrænses på følgende måde: Start: Fra det øjeblik bartenderen har hentet varen og stiller den på disken, da det gennemgående er dér, brugeren bliver oplyst om beløb til betaling. Slut: Når betaling er overstået, brugeren får varen i hånden og kan forlade baren. 22

23 Event-applikationen giver netop mulighed for at vælge varer før køsituationen, hvorved brugeren kan tage sig den tid, de har brug for. Således kan brugeren undgå den negative oplevelse, det kan være at skulle presses til at beslutte sig på få sekunder (og dertil delagtiggøre resten af køen i sine valg af varer). NY TEKNOLOGI SKAL VÆRE COOL I kontekster såsom Roskilde Festival og andre alternative kulturevents er en anti-mainstream diskurs ofte udbredt. Forskellighed er normen, og populærkulturelle praksisser og tegn afvises. Derfor er der blandt en stor del af brugerne også tendens til teknologi-aversion. På Roskilde Festival illustreres denne tendens eksempelvis ved de mange gamle telefoner uden net og touch screen, der bliver luftet blandt festivaldeltagerne. Dette rummer en vigtig overvejelse i forhold til det æstetiske i designet af eksempelvis BeerWalls. Om BeerWalls i den daværende form på Roskilde 2011 siger en bruger: Det er nyt og futuristisk, men det virker koldt på mig. Det skal have noget gammelt i sig for at tiltrække mig. Som en klassisk øl-hane som på barer. Det ville gøre det virkeligt. Disse indsigter understøtter hypotesen om, at indførelsen af ny teknologi står og falder med kontekst og målgruppe. Ny teknologi bliver aldrig indoptaget passivt. Den skal give mening for brugeren, referere til allerede kendte produkter og behov og tilmed være cool. Dette gælder specielt, når teknologi indgår i sociale kontekster og interaktion med andre mennesker såsom de scenarier, event-applikationen skal understøtte. INGEN LÆSER MANUALER ELLER SKILTE Langt størstedelen af brugerne spurgte om hjælp i stedet for at læse de gennemgående informationer og manualer opslået på skilte. Denne adfærd har Innovation Lab allerede stiftet bekendtskab med fra brugerstudier i en lang række kontekster blandt andet et studie af selektion af madvarer i et dansk supermarked. Brugeren stoler mere på menneskelige eksperter end det skrevne ord. Eller mere præcist: Brugere stoler på, at de kan agere ud fra denne form for interaktion og instruktion. Denne brugeradfærd skinner også klart igennem i testene på Nets. Flere testpersoner stiller her spørgsmålstegn ved, om de kan administrere valg af varer og køb alene og føler utryghed ved, at der ikke er en bartender, som kan hjælpe dem igennem salget. Behovet for menneskelig assistance forstærkes på barer og cafeer, hvor brugeren muligvis er beruset. roskilde festival 2012 Formål, kontekst og metode Live-tests fra Roskilde Festival 2012 bygger videre på de indsigter om brugeradfærd og holdninger i forhold til kontantløse betalinger, der blev grundlagt efter brugerstudier på festivalen i På Roskilde Festivalen 2012 fandtes som et led i en ny strategi om at gøre Roskilde Festivalen kontantfri (betegnet Kontantfri Festival ) to kontantfrie publikumsområder ved scenerne Cosmopol og Odeon. Formålet med undersøgelsen var en generel vurdering af Kontantfri Festival : Hvordan de kontantfrie publikumsområder, herunder boderne fungerede som helhed, samt hvordan det nye betalingsmiddel Roskilde Festival Kortet (Trash your Cash ) har fungeret, og hvordan det er blevet modtaget af festivalgæsterne. Evalueringen af Kontantfri Festival skal bidrage til en videreudvikling og styrkelse af Roskilde Festivals innovative indsats og innovationsledelse vedrørende Kontantfri Festival

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 DETAIL-SCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 SOCIALSCENARIET...........................................

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Sundhedsprofessionelles forståelser

Sundhedsprofessionelles forståelser Sundhedsprofessionelles forståelser af patientinddragelse En kvalitativ undersøgelse VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet VIDENSCENTER FOR BRUGERINDDRAGELSE i sundhedsvæsenet Sundhedsprofessionelles

Læs mere

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING

EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING EVALUERING AF SOCIAL COACHING STØTTE TIL FORANDRING Af Ivan Christensen, Anne Sørensen & Christoffer Zeuthen Socialt Udviklingscenter SUS 1 INDHOLD 1. INDLEDNING... 3 KORT OM SOCIAL COACHING, FUNDAMENTET

Læs mere

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik

Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Det retoriske opgør Om manglende indhold og vigtigheden af dette i dansk politik Gruppe-medlemmer: Studienr: E-mail: Christian Wilche 47801 cwilche@ruc.dk Kristian Bang Sørensen 44384 kebs@ruc.dk Jonatan

Læs mere

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015

Lisbeth Nielsen Pædagog Bachelor 8 jan 2015 Resume: Dette bachelor projekt har til formål at belyse problemformuleringen: Hvorledes spiller relationer mellem pædagog og borger med varige nedsatte psykiske funktionsnedsættelser ind på kommunikationen?

Læs mere

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER

Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER Tænketanken Digitale Unge, november 2013 FOKUSGRUPPE-UNDERSØGELSEN: UNGES PRIVATE OG OFFENT- LIGE LIV PÅ SOCIALE MEDIER 1 Rapport af: Rikke Frank Jørgensen, Gry Hasselbalch og Verner Leth, 2013 Fokusgruppeinterviews

Læs mere

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Ældres erfaringer med velfærdsteknologi. En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen Ældres erfaringer med velfærdsteknologi En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen April 2012 Arbejdsliv Ældres erfaringer med velfærdsteknologi - En brugerundersøgelse udarbejdet for Ældre Sagen

Læs mere

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar

Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Brugerundersøgelser - Som man spørger, får man svar Inddragelse af brugerne er væsentlig for at sikre og udvikle kvaliteten af de leverede ydelser. Der gennemføres traditionelle brugerundersøgelser, der

Læs mere

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien

Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Opgave i menneske-maskine interaktion: Evaluering af Skype med fokus på virksomhedsteorien Peter Sejersen (20031122), Tue Toft Nørgård (20042377) og Asger Norskov Bak (20053831) Samlet opgave i Menneske-maskine

Læs mere

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING

SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING SMS-FIX DIN MOTIVATION TIL LÆSNING 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...3 Resumé...3 Indledning...4 Præsentation af projekt SMS-fix...4 Evalueringens metode...4 En baggrundsrapport og en artikel...4 De to

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti

Unges madkultur. Forfattet af. Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti Unges madkultur Forfattet af Rebekka Bille, Marie Djurhuus, Eline Franck, Louise Weber Madsen & Ben Posetti 2013 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 4 Metode... 5 Spørgeskemaundersøgelse... 5 Karakteristik

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge

EVALUERINGSRAPPORT. Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge Als Research APS marts 2014 EVALUERINGSRAPPORT Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge 01 Evaluering af MindSpring Trænerkursus og gruppeforløb for unge INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...

Læs mere

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur

Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Sundere mad i idrætslivet - bevægelser mod en sundere madkultur Januar 2013 Tekst og layout: Tobias Egmose, projektleder, cand.it 3525 7588

Læs mere

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester

Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester Projekt i integrationsfag HA.Dat 4.semester - I samarbejde med DSB Fjern- & Regionaltog Fag: Integrations / DIS Vejleder: Peter Stæhrmose Underviser: Lene Pries-Heje Eksamenstermin: Sommer 2010 Udarbejdet

Læs mere

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken

En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem. Evaluering af veteranpolitikken En kvalitativ indsigt fra to danske veteranhjem Evaluering af veteranpolitikken FORSVARSKOMMANDOEN Maj 2013 PROJEKT Evaluering af veteranpolitikken Forsvarskommandoen NIRAS A/S Sortemosevej 19 3450 Allerød

Læs mere

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede

Vejen ud. En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Vejen ud En interviewundersøgelse med tidligere prostituerede Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk

Læs mere

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke?

4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 4 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? 5 Hvorfor efterskole og hvorfor ikke? Rapporten er udarbejdet af: Katja Krabbe, cand.scient.soc Louise Dam, stud.comm Nikolaj Stagis, mdd, stud.md AnneMarie Herold

Læs mere

Man skal jo ikke spilde børns tid

Man skal jo ikke spilde børns tid Tine Basse Fisker Rebecca Finberg Rasch Man skal jo ikke spilde børns tid Evaluering af projektet Tidlig forebyggende indsats i Valby AARHUS AU UNIVERSITET INSTITUT FOR UDDANNELSE OG PÆDAGOGIK (DPU) Tine

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Øget elevmotivation gennem positive relationer

Øget elevmotivation gennem positive relationer Øget elevmotivation gennem positive relationer Om undervisning af elever i AKT-vanskeligheder - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning.

Indledning. 1 Se vedlagte CD der indeholder alle filer, samt brugervejledning. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Indledning... 2 Projektformulering... 4 Motivering... 5 Ideudvikling eller hvorfor det kan være godt at gemme sig... 6 Research... 9 Field Research... 10 1.

Læs mere

Erfaringer med det nye socialtilsyn

Erfaringer med det nye socialtilsyn Pernille Hjarsbech og Ulf Hjelmar Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud på stofmisbrugsområdet hkjh Erfaringer med det nye socialtilsyn En undersøgelse blandt behandlingstilbud

Læs mere

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen

Navn: Søren Dissing Jensen. Studienr.: A100139. Fag: Idræt. Faglig vejleder: Torben Vandet. Pædagogisk vejleder: Henrik Madsen Hvis du vil bygge et skib, skal du ikke kalde folk sammen for at tilvejebringe tømmer eller tilvirke redskaber. Du skal ikke uddelegere opgaver til dem eller fordele arbejdet, men du skal vække deres længsel

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25

Indholdsfortegnelse. 1.0 Introduktion. 2.0 Analyse... 11. 3.0 Diskussion... 25 Abstract The current director of The Royal Danish Theatre, Morten Hesseldahl, has described the declining number of young customers as the biggest challenge faced by the institution at the moment. Customers

Læs mere

Lokal Mad nu og i fremtiden

Lokal Mad nu og i fremtiden gro grønne regionale madoplevelser Lokal Mad nu og i fremtiden - en markedsundersøgelse med fokus på Region Sjælland GRO Grønne Regionale Madoplevelser og Center for oplevelsesforskning, Roskilde Universitet

Læs mere

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner

Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Analyse 1 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, januar 2014 07.02.14 Analyse af børn og unges køb i virtuelle verdner Side 1 af 106 For Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen

Læs mere

Se med forældrenes øjne. Introduktion

Se med forældrenes øjne. Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion Se med forældrenes øjne Introduktion 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Tekst Helene Brochmann Solvej Mose Mailund Design BGRAPHIC Foto Mette Bendixsen Hung Tien Vu

Læs mere