RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE"

Transkript

1 RAPPORT EVENT TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1

2 indhold 2

3 INDLEDNING EVENTSCENARIET KONKLUSIONER INDSIGTER METODISKE OVERVEJELSER LIVE TESTS FREMTIDENS PENGE Forfattere: Lóa Stefánsdóttir Kristine Thomsen Peter Tindborg

4 Indledning 4

5 Følgende er en rapport på baggrund af testning af eventscenariet i forbindelse med projektet Fremtidens Penge. Først introduceres en beskrivelse af selve scenariet (de fysiske rammer og applikationens opbygning), herefter en sammenfatning af de overordnede konklusioner og en uddybende beskrivelse af de tematiske indsigter. Til sidst fremlægges metodiske overvejelser om scenarietestene på Nets, hvorefter resultater fra perspektiverende live-tests fra Roskilde Festival 2011 og 2012 præsenteres. I rapporten skelnes mellem testpersoner og brugere. Testpersoner refererer til de 30 respondenter, der deltog i et to timers forløb i Test Laboratoriet (herefter kaldet TL i rapporten) med scenarietests, interviews og spørgeskemaer. Begrebet brugere breder perspektivet ud og henviser til potentielle brugere af applikationen, dvs. den brede befolkning. Testpersonerne er i rapporten inddelt i fire brugertypekategorier, som overvejende følger den anerkendte amerikanske software-udvikler og forfatter Erik Sinks definitioner. Ifølge Sink kan teknologibrugere inddeles i fire overordnede kategorier 1 : a. Entusiaster (E) kan lide at prøve ny teknologi og er ofte de første, der gør det. b. Pragmatikere (P) er villige til at bruge ny teknologi, hvis det kan bidrage til at løse deres problemer. 2 c. Konservative (K) bryder sig ikke om ny teknologi og prøver at undgå den. d. Skeptikere (S) er ofte stolte af, at de er de sidste til at adoptere ny teknologi, og gør det kun nødtvungent. Disse brugertyper er meget overordnede og ikke så rigide i praksis 3, hvorfor det er vigtigt at pointere, at de fleste brugere har træk, der tilhører flere af de nævnte brugertypekategorier. Inddelingen i brugertyper danner basis for en analyse af, hvilke typer der er henholdsvis mest positive, negative, begejstrede eller skeptiske over for scenariet, og hver testperson, som nævnes i forbindelse med citater, har påhæftet en brugertype i parentes 4 efter deres navn (pseudonym). Hermed kan citaterne let relateres til brugertype Sinks originale definition af pragmatikere lyder: Er villige til at bruge ny teknologi, hvis det er den eneste måde at løse deres problemer. Vi har dog tilpasset definitionen til en dansk kontekst. 3 I den endelige rapport vil vi, baseret på vores data og erfaringer fra Test Lab, nuancere og udvikle 8 brugertyper på baggrund af Sinks typologi. 4 Navnene på brugertyperne er vores danske oversættelser af Sinks betegnelser: Entusiaster (E) svarer til Sinks Early Adopters, Pragmatikere (P) til Pragmatists, Konservative (K) til Conservatives og Skeptikere (S) til Laggards. 5

6 event- scenariet 6

7 Eventscenariet er testet på Nets, Ballerup, fra 15. december 2011 til 24. maj 2012 med deltagelse af 30 testpersoner. Scenariet på Nets er centreret omkring en autentisk bardisk med fadølshaner, hvor Testpersonen bliver bedt om at associere til en lignende kontekst fra hverdagen. Først åbnes selve Eventapplikationen, der er bygget af IBM. Dernæst vælges Tuborg (der er også mulighed for at vælge Min Pengepung ) efterfulgt af start. På selve Tuborgs startbillede figurerer tilgængelig saldo øverst. Herefter er der mulighed for at vælge henholdsvis kolonial og drikkevarer. Testpersonen vælger frit en række produkter mens han/hun kommenterer forløbet og Innovation Labs researchmedarbejder (herefter kaldet Lab Agenten) løbende spørger ind. Testpersonen trykker herefter på check ud for at indløse en QR-kode, der scannes ved en POS i et tilstødende lokale, for at afslutte købet. Testpersonen bedes også om at teste muligheden for, at sende en QR kode til en bekendt, der så i princippet kan afhente varerne. Scenariet tager minutter at gennemføre. Scenariet har fokus på testpersonens oplevelse af at bestille og betale varer fra en bar via en mobiltelefon. I testen er der specielt fokus på: 1. Hvordan tidshorisonten opleves (er det hurtigere/langsommere end almindelig overførsel, og betyder det noget?) 2. Brugervenligheden (hvor logisk og intuitivt er interfacet?) 3. Kontekst (hvad er særligt ved sociale events, og hvordan kan applikationen styrke og tilføre noget til sådanne scenarier?) 7

8 KOnklusioner 8

9 Succesen ved adoption af ny teknologi er kontekstafhængigt. Selvom faktorer som effektivitet og tidsbesparelse oftest er væsentlige, når man tænker nye betalingsløsninger, har vores studier vist, at disse ikke er afgørende for brugere i sociale kontekster som barer og cafeer. Sådanne kontekster opsøges netop ofte for at socialisere og møde andre mennesker, og en del af oplevelsen er at hænge i baren og interagere med bartendere og andre gæster. Det er helt afgørende, at ny teknologi afhjælper reelle udfordringer eller uartikulerede behov, og i den nuværende form mener langt størstedelen af testpersonerne ikke at event-applikationen vil gøre deres bar-besøg bedre eller mere interessant. Dette forholder sig dog helt anderledes, hvis konteksten er en festival, hvilket er understøttet af omfangsrig data fra live-tests og observationer på Roskilde Festival 2011 og Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, opleves kø til boder på festivaler som et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som frustrerende, og som længere end de reelt er. Selvom eliminering af køer således er et reelt behov i en festivalkontekst, mener et klart overtal af testpersonerne ikke, at event-applikationen i sin nuværende form afhjælper dette. For selvom selve betalingstransaktionen går hurtigere, gør serviceringen ikke, og køerne vil således ikke blive mindre. For Hurtig betaling er ikke hurtig betjening som en testperson udtrykker det. Flere testpersoner udtrykker også ubehag ved at stå i kø i tidsrummet fra de har betalt for en ordre, til de faktisk får den i hænderne. Størstedelen af testpersonerne ser dog et stort potentiale i applikationen, hvis den bliver udviklet yderligere, så brugeren får mulighed for at bestille på telefonen uafhængigt af køen og herefter sende en ordre til personalet, der sender en notifikation retur, når ordren er klar til afhentning. Ligeledes er langt størstedelen af testpersonerne meget positive i forhold til muligheden for at sende QR-koder videre, så bekendte kan afhente ordrer for dem. Dette giver især bemyndigelse til og rummer muligheder for fysisk handicappede og brugere med gangbesvær. Der er således identificeret et stort potentiale i applikationen, hvis specifik kontekst tænkes ind i den videre udvikling. Ligeledes bør designet og brugervenligheden raffineres yderligere, da størstedelen af testpersonerne forholder sig meget kritisk til den nuværende æstetik og har svært ved at navigere i applikationen og finde logikken i processen og de indbyggede symboler. 9

10 INDSIGTER 10

11 Dette afsnit vil uddybe perspektiverne fra den overordnede konklusion og rummer en analyse af: 1) Indtastning af pinkode, 2) Tid, kø og kontekst, 3) Sociale events, 4) Betaling og betjening, 5) Limbo mellem køb og udlevering, 6) Usikkerhedsmomenter, 7) Krav om noget ekstra, 8) Overførsel af QR-kode, 9) Netforbindelse og batteri og 10) Interface: Kommentarer og forslag. Ambivalens omkring pinkode Overordnet har testene i TL vist, at der er ambivalente og ofte modstridende følelser og logikker forbundet med sikkerhed og brugen af pinkode. 26 af de 30 testpersoner kræver en pinkode på applikationen og synes løsningen med en firecifret pinkode i forbindelse med betalingstransaktionen er god. Alex (EA), 49 år: Jeg hader pinkoder og passwords, men de er nødvendige. Via interviews og observationer er identificeret, at indtastning af pinkode medfører sikkerhed på to niveauer: 1) Det giver øget tryghed, fordi potentialet for misbrug bliver mindre. 2) Pinkoden er en ekstra bekræftelse af brugerens betalingshandling. Indtastning af pinkode i forbindelse med betalingen har således også den funktion, at det får brugeren til at stoppe op i betalingsøjeblikket og giver en mulighed for at bekræftelse på køb. Line (K), forfatter, 38 år: Jeg ved godt, at det ikke er rationelt Men det føles altså mere trygt uden pinkode. For enkelte testpersoner er indtastning af pinkode dog en kilde til irritation. Denne brugertype føler et afbrudt flow, når de skal indtaste en kode ind midt i det hele. Mange brugere foretrækker pinkoder, simpelthen fordi de er vant til det, fordi de ikke kan forestille sig alternativer, og fordi langt de fleste ikke ved ret meget om sikkerhed og risiko ved mobilbetaling. Pinkode er et nødvendigt onde : Pinkode er blevet måden at opnå sikkerhed på, men mest fordi der i folks bevidsthed ikke er andre muligheder. Når temaet sikkerhed diskuteres i forhold til flow, er mange dog trætte af pinkoder. Enkelte brugere føler sig endog utrygge ved pinkoder, idet indtastningen af koden henleder opmærksom på, at der foreligger en risiko for at blive bestjålet og/eller at blive kigget over skulderen. Niclas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det tager ikke lang tid at indtaste en lille pinkode. 11

12 Tid, kø og kontekst Tidsbesparelse fremhæves gentagne gange som et centralt succeskriterium i forhold til mobilbetalinger generelt. Men når det kommer til betalinger på cafeer eller barer, der grundlæggende er sociale events, er tidsbesparelse og effektivitet ikke afgørende kriterier. Flere testpersoner mener endog, at en del af oplevelsen af at gå på bar er at socialisere mens man venter, enten i en kø eller ved en bardisk. Det ser dog helt anderledes ud i en festivalkontekst, hvor køer forbindes med noget negativt og størstedelen af testpersonerne derfor mener, at applikationen rummer et stort potentiale. Dette blev bekræftet af observationer på Roskilde Festival 2011 og Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: Man slipper for at skulle finde Dankortautomaten i den anden ende af baren. Det er vigtigt at pointere, at 10 pct. af testpersonerne faktisk mener at tidsbesparelse er vigtigt, og at applikationen i sin nuværende form faktisk afhjælper køer og gør betalingsoplevelsen bedre. Også for brugere med specielle behov kan applikationen være en fordel. Dette er tilfældet for testpersonen Stig (E), der er gangbesværet og derfor har det svært med at stå op for længe ad gangen. Enkelte brugertyper har det svært med tætbefolkede steder, og får det derfor ubehageligt i en bar med mange mennesker. Bo (S), folkeskolelærer, 29 år: På festivaler står man ofte og er møghamrende bitter i en ølbod.. Som skrevet i indledningen bad vi testpersonerne forholde sig til applikationens anvendelighed i flere kontekster. Hvor langt størstedelen ikke kan se nævneværdige fordele ved applikationen i en social kontekst som cafe eller barbesøg, er der bred enighed om, at applikationen har potentiale til at løse et reelt behov på festivaler. I denne kontekst forbindes køer med noget negativt. På festivaler og til koncerter er lange køer et nødvendigt onde, der stjæler tid fra musikoplevelser. Hvor det kan være en pointe i sig selv at stå og hænge i baren på en natklub, er kø til boder på festivaler et irriterende stop på vejen fra A til B. Derfor opleves køer i sådanne kontekster også som længere end de er. Mette (P), studerende (socialrådgiver), 28 år: Man står og tripper, og det tager altid uendelige mængder af tid at stå i kø. 5 Resultaterne fra live-tests på Roskilde Festival vil blive uddybet senere i rapporten 12

13 Siw (P), yogainstruktør, 54 år: Jeg kan se en lille ulempe for nogen, som elsker at tale med en bartender. Events er sociale Som allerede nævnt er tidsbesparelse ikke en vigtig faktor for langt de fleste testpersoner i en rekreativ kontekst som eksempelvis en bar. Derimod nævner flere testpersoner, at netop kontekster som barer og cafeer er steder man intentionelt opsøger for socialt samvær. Konteksten for det flow betalingen indgår i kan betragtes som et skrøbeligt økosystem. Rune (P), computerspilsudvikler, 30 år: For mig er en vigtig del af oplevelsen ved at være på bar at socialisere. Det er helt anderledes end at skulle i supermarkedet. Og dette aspekt forsvinder jo, hvis det går for hurtigt. Og enkelte testpersoner nævner endda, at applikationen kan modarbejde formålet med at være på bar. Ikke bare kontakten med andre kunder, men også socialisering med bartenderen nævnes af flere testpersoner som en central oplevelse af det at gå på bar. Bartenderen er også garant for en service og en sikkerhed. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvad nu hvis man er meget fuld, det er ikke sikkert, at det ville virke lige så godt. Så er det nemmere at bestille hos bartenderen. Hurtig betaling er ikke hurtig betjening Selvom potentialet for tidsbesparelse i forhold til køer i en festivalkontekst virker som et reelt brugerbehov, mener et stort flertal af testpersonerne, at applikationen i sin nuværende form hverken vil afhjælpe køer eller gøre betalingsoplevelsen hurtigere eller mere glidende. Et flertal af testpersonerne efterlyser muligheden for at kunne sende bestillinger direkte til barpersonalet og herefter få besked, når ordren var klar til afhentning. På denne måde vil applikationen reelt gøre køer mindre og effektivisere betalingen. Sara (P) marketing konsulent, 40 år: Hvad er fordelen for mig? Nu står jeg i baren og skal stadig vente på mine øl. 13

14 Limbo mellem køb og udlevering Flere testpersoner er utrygge ved tidsrummet fra bestillingen laves (og betalingen gennemføres) til varerne afhentes. Det anses som uroskabende, at der går lang tid fra man har betalt til man får sine varer. Dette tidsrum er således kilde til ubehag. Den negative oplevelse af at stå i kø bliver forstærket, når brugere, mens de står i kø, skal bekymre sig om, hvorvidt deres bestilling er gået igennem eller om de har bestilt det rigtige. Desuden er der ikke mulighed for at ændre købet hvis brugere ændrer mening mens de venter i køen. Den spontanitet og fleksibilitet der for mange testpersoner ligger i at vurdere udvalget ved kassen op til betalingssituationen bliver således undermineret. Gunnar (K), lagerarbejder, 63 år: Det er ubehageligt at stå og føle, at man har noget ude at hænge. Usikkerhedsmomenter Overordnet skal en ny betalingsform indebære fordele, og som uddybet tidligere i rapporten kan tidsbesparelse og effektivitet være fordelagtigt i enkelte eventscenarier. Men for nogle testpersoner forekommer mobilbetaling at være mere usikkert end almindelig betaling. Årsagerne hertil er forskellige. Nogle føler sig utrygge ved at skulle overgå til en ny betalingsform. Andre nævner risikoen for at blive frarøvet sin mobiltelefon, og frygter det vil indebære en risiko for omfattende misbrug, fordi alt kan betales via mobilen. Det kan også bidrage til usikkerheden, at betalingen er så hurtig og nem. Enkelte testpersoner efterlyser mere interaktion fra applikationen om betalingen, eventuelt krav om en ekstra bekræftelse og en tydelig bekræftelse efter køb. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Det gik næsten for nemt. Årsager til brugeres usikkerhed om mobilbetalinger er oftest usynlige, forestillede aktører mellemled og/eller hackere, der mudrer vandene. Mere konservative brugere mister følelsen af A-Z i fødekæden og er utrygge ved at sende deres personlige kortoplysninger ud i det, i deres forståelse, uigennemskuelige virtuelle rum. Specielt for eventscenariet er, at flere testpersoner udtrykker bekymring for at skulle håndtere applikationen i beruset tilstand. Aviaja (P), studerende, 33 år: Det virker nok ikke så godt, når man er fuld. 14

15 Disse udtrykker også bekymring for at komme til at overforbruge i beruset tilstand, når det er så nemt at købe mere via applikationen. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg savner et symbol eller en tekst, der viser, det er en sikker forbindelse eller, at Nets har godkendt det. Brugeren forventer noget ekstra Brugere, selv mange teknologientusiaster, overgår ikke ukritisk til en ny betalingsløsning. De forventer noget ekstra og skal have en belønning for at sætte sig ind i noget nyt. Det er derfor altafgørende, at nye betalingsapplikationer løser praktiske problemer eller uartikulerede behov. Og det mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at eventapplikationen gør i sin nuværende form. Nichlas (P), selvstændig i musikbranchen, 34 år: Hvorfor skulle man bruge tid på at sætte sig ind i nye betalingsmuligheder, hvis der ikke er fordele ved det? Så kan man ligeså godt gøre, som man altid har gjort. Langt størstedelen af testpersonerne ser ingen synderlig fordel i eventapplikationen i forhold til den måde, de normalt betaler i eventkontekster. Dels, som allerede påvist, fordi tidsbesparelse ikke anses som afgørende i sociale events som barer og cafebesøg. Og når det kommer til kontekster som festivaler, hvor køer opfattes som et stort problem og tidsbesparelse derfor anses som værdifuldt, mener langt størstedelen af testpersonerne ikke, at applikationen i sin nuværende form kan afhjælpe køer. Dog ser en overvægt at testpersonerne et potentiale i muligheden for at overføre QR-koder til bekendte 6. Lasse (E), jurist, 28 år: Jeg kan ikke se, at det er så meget smartere end, at jeg lige går op og siger, hvad jeg skal have. Direkte adspurgt om forslag til forbedringer nævner hele 16 af de 30 testpersoner at applikationen burde videreudvikles, så man kan sende info om bestilling til barpersonalet, så bestillingen er klar ved afhentning. Denne mulighed ville give det ekstra som ville gøre applikationen relevant og afhjælpe et reelt behov hos brugere i sociale kontekster som barer eller cafeer. 6 Dette vil blive uddybet i næste afsnit. 15

16 Overførsel af QR-kode 1. ca. 70 pct. af testpersonerne ser positivt på muligheden for at overføre QR-koder og få bekendte til at afhente en bestilling. Det gør det også lettere at give en omgang eller nå at få noget med, hvis ens ven allerede er gået op i baren. 2. Også på festivaler, hvor der kan være langt til baren, er der potentiale i applikationen. 3. Endelig er det en stor fordel for handicappede eller dårligt gående. Sandra (P), diætist (ledig), 27 år: Hvis man nu sidder klemt helt inde i hjørnet, men det er éns tur til at give en omgang så er det smart! Johnny (P), lagerarbejder, 48 år: Det er smart, at man på festivaler kan sidde i sin teltlejr og lave en præcis bestilling hver især, før man sender et hold ud for at hente Ole (P), selvstændig, importbranchen, 57 år: Det er en smart mulighed, især for handicappede. Så kan man betale, men lade andre hente for en, eks. Handicaphjælperen. (Ole er selv multihandicappet). Netforbindelse og batteri Der er igennem testene identificeret en gennemgående usikkerhed, der er forbundet med mobiltelefonens begrænsninger. Hvad gør brugeren, hvis der er dårligt net, eller hvis mobiltelefonen løber tør for strøm? Her opfattes kontanter som mere pålidelige dem kan brugeren falde tilbage på. Det er i denne forbindelse interessant, at de fleste testpersoner altid har lidt kontanter på sig som alternativ, hvis der skulle opstå problemer med kortbetalinger. Smartphones er kendte for at skulle oplades ofte, og flere testpersoner pointerer, at de vil være afhængige af at have batteri på telefonen, hvilket vil skabe problemer, hvis telefonen bliver deres primære betalingsværkstøj. Victor (E), folkeskoleelev, 15 år: Det er meget irriterende at skulle vente så længe. Ved flere af de udførte test af eventscenariet virker nettet dårligt eller slet ikke. I de tilfælde, hvor nettet reagerer langsomt, kan Lab Agenten observere, hvorledes testpersonerne meget hurtigt bliver utålmo- 16

17 dige og/eller utrygge. Andre oplever, at nettet slet ikke virker. Det medfører usikkerhed omkring testpersonens videre ageren. Flere testpersoner finder det problematisk, at brugeren med mobilbetaling er afhængig af netforbindelse. Sille (P), gymnasieelev, 17 år: Hvad gør man, hvis nettet er nede? 17

18 METODISKE- OVERVEJELSER 18

19 Overordnet indebærer den metodiske tilgang i projektet et bredt fokus, da formålet med projektet er at generere helt ny viden. Vi skal igennem testene netop lære, hvordan testpersonerne bruger, forstår og reagerer på nye betalingsmuligheder. Derfor undlades, så vidt muligt, brugen af afgrænsede kategorier og begreber. Som indledning til eventscenariet spørger Lab Agenten ind til, om hvor og hvordan testpersonen normalt agerer i en lignende kontekst, for på denne måde at generere associationer og refleksioner knyttet til oplevelsen af at betale for drikkevarer i en bar og/eller på en festival. Efter de indledende spørgsmål, sætter Lab Agenten scenen med at fortælle: Du skal nu forestille dig, at du er på en bar, skal vælge nogle varer og betale med din mobiltelefon. Undervejs skal du tale højt og beskrive dine tanker og overvejelser. Scenariet filmes til den efterfølgende databehandling og analyse. Alle testpersoner har udfyldt og underskrevet en samtykkeerklæring, der giver lov til at benytte billedmaterialet internt i projektet. Undervejs i scenariet kobler Lab Agenten sine observationer af testpersonens reaktioner med uddybende spørgsmål som fx: Jeg kan se, du forsøger at trykke på den og den knap hvorfor gør du det? Desuden stiller Lab Agenten en række standardspørgsmål såsom: Hvordan vil du registrere flere af samme vare og Hvor lang tid vurderer du, selve betalingstransaktionen tog? Den overordnede fysiske ramme for scenariet, Nets, giver et imposant, professionelt, og for nogle testpersoner, intimiderende indtryk. Testpersonerne ankommer til et flot velkomstområde med moderne møbler og en stor fladskærm med TV2 NEWS, bliver indskrevet i receptionen og får udleveret nøglekort. Derefter går de ad en lang gang med blanke gulve ned til TL. Til trods for at Lab Agenten forsøger at fremmane stemningen af indkøb som en dagligdagssituation, er tilstedeværelsen i et beskyttet og kunstigt miljø allestedsnærværende. At testningen foregår i et laboratorium kan indebære en forventning om at prøve noget nyt noget testpersonerne ikke nødvendigvis ville vælge ude i den virkelige verden. Derudover ved testpersonerne, at der ikke er rigtige penge på spil, og at det derfor ikke gør noget, hvis det går galt. Dette kan have påvirket holdninger til sikkerhed og tryghed. Flere testpersoner har tendens til at ville efterleve de krav, de føler testsituationen opstiller, samt at ytre hvad de tror, Lab Agenten vil høre. Andre testpersoner påvirkes dog i modsat retning og indtager derfor en forbeholden og meget kritisk tilgang til de testede applikationer. Overordnet indikerer disse holdninger og attituder, at testsituationen genererer et socialt pres, samt at testpersonens afkodning af deres egen og Lab Agentens rolle indvirker på data. Endelig kan videooptagelserne af forløbet påvirke deltagernes attitude og ageren, idet det forstærker følelsen af at være i centrum, at være en del af et forsøg og at få foreviget sine udtalelser. Ca. 1/3 af testpersonerne, især inden for brugergruppen Pragmatikere, giver udtryk for, at det hele er smart 7, og at de tror, de vil bruge den testede teknologi. Dette til trods for at Lab Agenten kan observere, at de kæmper med eksempelvis interfacet eller er utrygge i forhold til sikkerheden. Dette forbehold illustrerer en af de mest centrale metodiske fordele ved at kombinere testpersonens udtalelser med Lab Agentens observationer deres udsagn med deres praksis da observationerne afføder refleksioner over, hvorvidt testpersonens overvældende positive holdning ville gøre sig gældende også uden for TL. I forhold til de andre scenarier i TL er eventscenariet, der som uddybet tidligere er karakteriseret ved primært at skulle relatere til en social oplevelse, svær at gengive. Derfor har live-testningen fungeret som et meget vigtigt supplement i datamaterialet. Konklusionerne fra de omfattende live-tests vil blive gennemgået i det følgende. 7 Smart er i sig selv en overordnet og indholdsløs betegnelse, og netop derfor bruges udtrykket af flere testpersoner, der har svært ved at forholde sig konkret til applikationen, men gerne vil udtrykke, de er indforståede med teknologien. 19

20 live tests 20

21 I testlaboratoriet hos Nets i Ballerup tester vi fremtidens betalinger under kontrollerede forhold. Men hvad sker der egentlig med kontanter, kort og mobilbetalinger, når musikken spiller og mennesker drikker øl? Det har vi undersøgt på Roskilde Festival 2011 og 2012, hvilket giver en ekstra dimension til vores analyse. Live-testene omhandler andre kontantløse betalingsmidler end testene af event-applikationen på Nets og bidrager derfor med afgørende komparative indsigter i forhold til at forstå brugeradfærd i sociale kontekster, der indbefatter betaling. 8 ROSKILDE FESTIVAL 2011 Formål, kontekst og metode For at teste alternative betalingsmetoder gik Roskilde Festival sammen med Carlsberg, NFC Danmark og Pay4it og opsatte tre såkaldte BeerWalls på festivalpladsen, hvor publikum kunne prøve at købe deres øl via SMS (fra egen telefon) eller NFC (via kontantløse kort) og selv skænke op direkte fra hanen. Researchere fra Innovation Lab observerede og studerede brugeradfærd i denne live-kontekst, og eksperimentet tilvejebragte således værdifuld data til Fremtidens Penge. Datamaterialet består af: > Videoobservation ved tre BeerWalls > Dybdegående kvalitative videointerviews med 10 brugere > Videointerviews med 43 brugere og ikke-brugere > Interviews med medarbejdere, frivillige og partnere fra Carlsberg, Roskilde Festival, NFC Denmark og Pay4it > Videoobservationer fra andre barer > Observationer ved hæveautomater Konklusioner På trods af kort forberedelsestid og en række logistiske udfordringer var de tre BeerWalls en succes i eksperimentel forstand. Efter testene blev de fortsat benyttet, og brugerne var overordnet glade for oplevelsen. Med yderligere udvikling baseret på brugerstudiet har BeerWall potentiale til at blive en central del af fremtidens festivaler. INDSIGTER SMS vs. NFC SMS fremstår klart som den mest intuitive betalingsform, primært grundet to faktorer: 1. Brugere af BeerWalls kender SMS som teknologi og i en vis grad SMS som betalingsmiddel, mens NFC-teknologien er stort set ukendt. 2. Infrastrukturen og opsætningen omkring oprettelsen af en NFC-konto var besværlig og bevirkede, at BeerWalls-brugerne sjældent kom så langt som til at gennemføre selve betalingen. Opsætningen skal være selvforklarende, indgyde tillid og være effektiv og nem. Der kan med fordel foretages en sammenkædning med kreditkort-form, da dette vil skabe brugergenkendelse, eller teknologien kan bygges ind i allerede eksisterende objekter, eksempelvis festivalarmbåndet. 8 Live-test-rapporterne fra 2011 og 2012 kan findes i deres helhed i appendix. 21

22 KONTANTER ER HURTIGST Videoobservationer og detaljerede tidsmålinger fra konventionelle ølboder på festivalen afslører, at betaling med kontanter er hurtigere end betalinger med kort. Flowet bliver ikke stoppet, og brugeren føler sig mere tryg. Her opsummeres datamaterialet, der illustrerer forskellene på betalingsflowet 9 med henholdsvis kontanter og kort: Kontantbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit syv sekunder. > Størstedelen af kunderne har taget pengene frem inden de får prisen at vide. > I forhold til kortbetalinger er al ventetid elimineret. Afvigelser: > Forkert tilbagebetaling. > Omvendelse af naturlig rækkefølge (fordi kunde vil optimere på tid): Bartender får betaling i hånden, INDEN hun har slået beløb ind og bliver forvirret. Betalingstiden stiger fra de gennemsnitlige syv sekunder til 20 sekunder. Kortbetalinger Karakteristika: > Tager i gennemsnit 20 sekunder. > Ventetid, når bruger har tastet pin og godkendt og venter på gennemføring. Ventetiden kommer op på mellem fire og fem sek. > Køen forstyrrer brugeres bevægelser mellem terminal og vareafhentning, da terminal er lige bagved kasseapparatet, mens øl udleveres til venstre for denne. > Signal fra terminal til computer til kasse åbner tager tid (tre-fire sek). > Bruger føler sig presset af køen og forlader ofte baren med varer i hænderne og kort i munden! KØER ER IRRATIONELLE OG SKABER PRES OG USIKKERHED Følgende indsigter er genereret på baggrund af interviews og observationer om køkultur på Roskilde Festival: > Brugere foretrækker at spørge en menneskelig ekspert om hjælp frem for at læse de tilgængelige skilte, og gør dermed køen længere. > Korttransaktioner tager længere tid end betaling med kontanter. > Køer virker desorienterende: Ofte vælges den længste kø eller den travleste side af baren. > Køer skaber konkurrence: Ved lange bardiske opstår aggressivt kropsprog og verbale udbrud i konkurrencen om bartenderens opmærksomhed. > En kaotisk kø gør betalingssituationen skrøbelig og usikker for brugeren i forhold til sikkerhed og muligheden for at opretholde et privat rum. > Kø skaber gruppepres: Beslutninger skal træffes hurtigt, og brugere af barerne kommer til at handle impulsivt eller kommer derfra med varer, de ikke havde lyst til eller brug for. 9 Betalingen afgrænses på følgende måde: Start: Fra det øjeblik bartenderen har hentet varen og stiller den på disken, da det gennemgående er dér, brugeren bliver oplyst om beløb til betaling. Slut: Når betaling er overstået, brugeren får varen i hånden og kan forlade baren. 22

23 Event-applikationen giver netop mulighed for at vælge varer før køsituationen, hvorved brugeren kan tage sig den tid, de har brug for. Således kan brugeren undgå den negative oplevelse, det kan være at skulle presses til at beslutte sig på få sekunder (og dertil delagtiggøre resten af køen i sine valg af varer). NY TEKNOLOGI SKAL VÆRE COOL I kontekster såsom Roskilde Festival og andre alternative kulturevents er en anti-mainstream diskurs ofte udbredt. Forskellighed er normen, og populærkulturelle praksisser og tegn afvises. Derfor er der blandt en stor del af brugerne også tendens til teknologi-aversion. På Roskilde Festival illustreres denne tendens eksempelvis ved de mange gamle telefoner uden net og touch screen, der bliver luftet blandt festivaldeltagerne. Dette rummer en vigtig overvejelse i forhold til det æstetiske i designet af eksempelvis BeerWalls. Om BeerWalls i den daværende form på Roskilde 2011 siger en bruger: Det er nyt og futuristisk, men det virker koldt på mig. Det skal have noget gammelt i sig for at tiltrække mig. Som en klassisk øl-hane som på barer. Det ville gøre det virkeligt. Disse indsigter understøtter hypotesen om, at indførelsen af ny teknologi står og falder med kontekst og målgruppe. Ny teknologi bliver aldrig indoptaget passivt. Den skal give mening for brugeren, referere til allerede kendte produkter og behov og tilmed være cool. Dette gælder specielt, når teknologi indgår i sociale kontekster og interaktion med andre mennesker såsom de scenarier, event-applikationen skal understøtte. INGEN LÆSER MANUALER ELLER SKILTE Langt størstedelen af brugerne spurgte om hjælp i stedet for at læse de gennemgående informationer og manualer opslået på skilte. Denne adfærd har Innovation Lab allerede stiftet bekendtskab med fra brugerstudier i en lang række kontekster blandt andet et studie af selektion af madvarer i et dansk supermarked. Brugeren stoler mere på menneskelige eksperter end det skrevne ord. Eller mere præcist: Brugere stoler på, at de kan agere ud fra denne form for interaktion og instruktion. Denne brugeradfærd skinner også klart igennem i testene på Nets. Flere testpersoner stiller her spørgsmålstegn ved, om de kan administrere valg af varer og køb alene og føler utryghed ved, at der ikke er en bartender, som kan hjælpe dem igennem salget. Behovet for menneskelig assistance forstærkes på barer og cafeer, hvor brugeren muligvis er beruset. roskilde festival 2012 Formål, kontekst og metode Live-tests fra Roskilde Festival 2012 bygger videre på de indsigter om brugeradfærd og holdninger i forhold til kontantløse betalinger, der blev grundlagt efter brugerstudier på festivalen i På Roskilde Festivalen 2012 fandtes som et led i en ny strategi om at gøre Roskilde Festivalen kontantfri (betegnet Kontantfri Festival ) to kontantfrie publikumsområder ved scenerne Cosmopol og Odeon. Formålet med undersøgelsen var en generel vurdering af Kontantfri Festival : Hvordan de kontantfrie publikumsområder, herunder boderne fungerede som helhed, samt hvordan det nye betalingsmiddel Roskilde Festival Kortet (Trash your Cash ) har fungeret, og hvordan det er blevet modtaget af festivalgæsterne. Evalueringen af Kontantfri Festival skal bidrage til en videreudvikling og styrkelse af Roskilde Festivals innovative indsats og innovationsledelse vedrørende Kontantfri Festival

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT PARKERING TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 NDLEDNING 5 PARKERINGSSCENARIET 7 KONKLUSIONER 9 INDSIGTER 11 METODISKE OVERVEJELSER 21 FREMTIDENS PENGE 23

Læs mere

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT DETAIL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 DETAIL-SCENARIET...........................................

Læs mere

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT BIOGRAF TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 BIOGRAFSCENARIET..........................................

Læs mere

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE

RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE RAPPORT SOCIAL TEST AF MOBILE BETALINGSTEKNOLOGIER I PROJEKT FREMTIDENS PENGE 1 indhold 2 INDLEDNING.............................................. 5 SOCIALSCENARIET...........................................

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56

fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 fremtidens penge og rammevilkår Betalingstjenestelovens 56 1 2 Fremtidens Penge og rammevilkår Dette notat er udarbejdet i regi af projektet Fremtidens Penge. Formålet med projektet var at fremme viden

Læs mere

LIVE TEST AF BIOGRAF APP

LIVE TEST AF BIOGRAF APP innovationlab SIDE 1 LIVE TEST AF BIOGRAF APP Opsummering af findings fra live test Den opportunistiske biografgænger At gå i biografen er som regel en impulsiv handling. De fleste nævner, at de ikke synes,

Læs mere

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune

Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn i Vesthimmerlands Kommune Møder til glæde og gavn? Møder, møder, møder Du kan sikkert nikke genkendende til, at en betragtelig del af din arbejdstid bruges på forskellige møder.

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Mig & min smarte telefon

Mig & min smarte telefon Mig & min smarte telefon Arbejdsspørgsmål til klassediskussion. Introduktion Foredraget Mig & min smarte telefon handler om, hvordan teknologien påvirker vores samfund og den måde vi er sammen på. Blandt

Læs mere

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna

Milestone 1 Usability test. Test-dokument. Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna Milestone 1 Usability test Test-dokument VOXHALL Udføres af: Kirsten, Peter & Nanna 1 INDHOLD 3 Problemformulering 3 Formål med test 3 Arbejdshypoteser 4 Brugerprofiler (krav til segmentet) 4 Metode 4

Læs mere

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1

141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 141204z BRUGERUNDERSØGELSEN AF BORGERSERVICE.doc 1 BRUGERUNDERSØGELSE AF BORGERSERVICE I NYKØBING F, NYSTED, SAKSKØBING OG STUBBEKØBING EFTERÅRET 2014 Rapport til Byrådet fra de tre borgerorganisationer

Læs mere

MEE is all about YOU

MEE is all about YOU MEE is all about YOU Om MEE TM Sådan fungerer systemet MEE TM er et betalingssystem, der gør det muligt at betale med mobiltelefonen (smartphones) på en enkel, hurtig, fleksibel, sikker og billig måde

Læs mere

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud

Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud Rejsekort A/S idekonkurence Glemt check ud 9. marts 2015 1 Indhold 1 Introduktion 4 1.1 Problembeskrivelse........................ 4 1.2 Rapportens opbygning...................... 4 2 Ordliste 5 3 Løsning

Læs mere

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger

Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Undersøgelse af brugertilfredshed og muligheder for at få flere borgere til at bruge selvbetjeningsløsninger Brugerundersøgelse i Borgerservice nov. 2011 2012 Side 1 Præsentation 11. januar 2012 Lars Wiinblad

Læs mere

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord

Kend dine brugere. Om brugertest. 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Kend dine brugere Om brugertest 2 sem., feb. 2010 Multimediedesigner, København nord Andreas Frandsen, Ninette Nielsen Agnete Gnistrup, Senia Lundberg Side 1 af 7 Indholdsfortegnelse Indledning s. 2 Valg

Læs mere

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U

start guide kom GODT IGANG Conference Manager Advanced and easy PANTONE 382 U Conference Manager start guide Fra oprettelse TIL AKTIVERING AF DIT TILMELDINGSWEBSITE kom GODT IGANG PANTONE 382 U Conference Manager Advanced and easy 1 Indholdsfortegnelse velkommen Vi håber, at denne

Læs mere

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse

Ledelsesevaluering. Formål med afsæt i ledelsespolitik og ledelsesværdier. Inspiration til forberedelse og gennemførelse Ledelsesevaluering Inspiration til forberedelse og gennemførelse At gennemføre en ledelsesevaluering kræver grundig forberedelse for at give et godt resultat. Her finder I inspiration og gode råd til at

Læs mere

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664

Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096. Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 SENIOR LAND Jonas Krogslund Jensen info@j-krogslund.dk +45 2635 6096 Iben Michalik ibenmic@hotmail.com +45 2877 0664 Michael Himmelstrup eycoco@gmail.com +45 2720 7222 Peter Stillinge Dong peterstillinge.dong@gmail.com

Læs mere

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL

ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL C ALGARY-CAMBRIDGE GUIDEN TIL KOMMUNIKATION MELLEM PATIENT OG SUNDHEDSPROFESSIONEL Denne guide er en let bearbejdet oversættelse fra bogen Skills for Communicating with Patients af Jonathan Silverman,

Læs mere

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE

SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Til Silkeborg Kommune Dokumenttype Rapport Dato November, 2010 SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE SILKEBORG BORGERPANEL DIGITAL SERVICE Dato 2010-11-17 Udarbejdet af Karen Nørskov Jensen Kontrolleret

Læs mere

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie

Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Social Media Rapport for VIRKSOMHED A/S af Bach & McKenzie Dato: 22-08-2014 Copyright af Bach & McKenzie 2014 Introduktion Indholdsfortegnelse 03 Hovedtal Kære VIRKSOMHED A/S Tillykke med jeres nye Social

Læs mere

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID.

Du skal downloade Swipp-app en fra App Store eller Google Play og tilmelde dig i Swipp-app en med NemID. Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag til fredag kl. 08.00 20.00, lørdag og søndag fra kl. 11.00 17.00 eller sende os på kundeservice@swipp.dk. FAQ TILMELDING OG BRUG AF SWIPP Hvordan

Læs mere

Vurdering af duka PC

Vurdering af duka PC KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering af duka PC Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet duka PC.

Læs mere

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18.

Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. Swipp brugere Ofte Stillede Spørgsmål Du kan ringe til Swipp Kundeservice på 70 30 19 30 mandag-torsdag kl. 8-22, fredag kl. 8-18, lørdag kl. 10-22 og søndag 10-18. 1. Tilmelding og brug af Swipp 1.1.

Læs mere

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation.

PS4 A/S. House of leadership. Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. PS4 A/S House of leadership Hvad tærer og nærer på Danske medarbejderes motivation. Hvad tærer og nærer på danske medarbejderes motivation? Resultater af motivationsundersøgelse maj 2011 Konsulenthuset

Læs mere

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X?

Bilag 3. Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K. Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Bilag 3 Interview med leder af Film-X Kari Eggert Fortager d. 8-11-2013, København K Interviewer: Hvordan og på hvilket grundlag opstod Film-X? Eggert: Det var helt tilbage i 1997-1998 hvor der var en

Læs mere

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008

Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 Kortlægning af nyankomne og unge grønlændere i Aalborg i perioden 1.1.2008 31.12.2008 En undersøgelse foretaget af Brobyggerselskabet De udstødte ved CMU i Aalborg kommune, perioden 1.1.2008 31.12.2008

Læs mere

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre?

Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Reaktioner hos plejebørn før og efter samvær med deres biologiske forældre hvorfor og hvad kan vi gøre? Af Søren Hertz, børne- og ungdomspsykiater PsykCentrum i Hillerød (Slotsgade 65 A, 3400 Hillerød,

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN

BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN BRUGERUNDERSØGELSE 2014 CENTER FOR KRÆFT OG SUNDHED KØBENHAVN Sundheds- og Omsorgsforvaltningen - Brugerundersøgelse 2014: Center for Kræft og Sundhed København 1 Brugerundersøgelse 2014 Center for Kræft

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET

FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET SKOLECAFÉ KORTET DEN KONTANTLØSE SKOLECAFÉ FORÆLDREINFORMATION OM SKOLECAFÉ KORTET Skolecafé kortet er et betalingskort, som skal benyttes til indkøb i Skolecaféer eller skolekantiner på disse 9 folkeskoler

Læs mere

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde

Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Undersøgelse af den nordiske befolknings kendskab og holdning til Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd og et særligt forstærket nordisk samarbejde Oxford Research, oktober 2010 Opsummering Undersøgelsen

Læs mere

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper

Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Aftenåbninger - nye oplevelser og nye målgrupper Brugerundersøgelse på BRANDTS - september-december 2009 Lidt om undersøgelsen Formål > Hvem er det, der kommer torsdag aften? > Hvad motiverer gæsterne

Læs mere

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005

Engelsk på langs. Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse blandt elever på gymnasiale uddannelser Gennemført af NIRAS Konsulenterne fra februar til april 2005 DANMARKS EVALUERINGSINSTITUT Engelsk på langs Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011

Grundlæggende metode og. 2. februar 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 2. februar 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Validitet og repræsentativitet Stikprøver Dataindsamling Kausalitet Undervejs vil

Læs mere

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer

Nyhedsbrev #83. Vejledning - Sådan handler du i min butik. Søgning og fremfinding af varer December 2011 Nyhedsbrev #83 www.nettedesign.dk Vejledning - Sådan handler du i min butik Min Webshop ligner ikke de traditionelle Webshops du ellers finder på nettet. Dette skyldes, at jeg har valgt min

Læs mere

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring

HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring HVAD GIVER DIG LYST TIL AT LÆRE? Undersøgelse af danske skolebørns lyst til læring Hvad giver dig lyst til at lære? Analyse af danske skolebørns lyst til læring 1. BAGGRUND Vi giver ordet til skolebørnene

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT

Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Afsluttende opgave 2009 Kommunikation/IT Tema: Kulløse Miljømesse Rapport af: Jacob Almann Tinnesen, Oliver Mørk og Oscar Helmersen Roskilde Tekniske Gymnasium Klasse 1.1 Afleveret: 24-04-2009 Side 1 af

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver

FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver Om psykisk arbejdsmiljø i detailhandlen Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! Leder/arbejdsgiver FORANDRING FORANDRINGER FOREKOMMER ALLE STEDER Helle og Trine er til personalemøde, hvor deres chef

Læs mere

Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie.

Sådan bliver du en god ekstramor Sig fra lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Sådan bliver du en god "ekstramor" "Sig fra" lyder et af ekspertens råd til, hvordan du nagiverer i din sammenbragte familie. Af: Janne Førgaard, I lære som ekstramor At leve i en sammenbragt familie er

Læs mere

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME

Devoteam Consulting. Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Devoteam Consulting Spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med undersøgelsen af problemer med flertydige vejnavne LEDELSESRESUME Maj 26 Ledelsesresume Side 1 Maj 26 1. INDLEDNING Devoteam bistår Erhvervs-

Læs mere

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen

8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen 8 tips og tricks der sender din webshop i superligaen Indhold Intro Kend dine besøgende Gør valget simpelt og vind kunder Sådan får du en optimeret kategoriside Eksempler på to gode kategorisider Brug

Læs mere

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana

Dramaøvelser. -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Dramaøvelser -Workshop for lærere i forbindelse med Projekt Fata Morgana Af Henriette Rosenbeck, skuespiller og teaterlærer. Følgende er et forsøg på at beskrive en række øvelser og dialogprocesser til

Læs mere

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært

Med barnet i centrum. Når samarbejdet er svært Med barnet i centrum Pjece om forældremyndighed, barnets bopæl, samvær, barnets rettigheder, børnesagkyndig rådgivning, konfliktmægling og parrådgivning Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af

Læs mere

Ældres anvendelse af internet

Ældres anvendelse af internet ÆLDRE I TAL 2014 Ældres anvendelse af internet Ældre Sagen Marts 2014 Ældre Sagen udarbejder en række analyser om ældre med hovedvægt på en talmæssig dokumentation. Hovedkilden er Danmarks Statistik, enten

Læs mere

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272

Trafik og bil. Business Danmark august 2012 BD272 Trafik og bil Business Danmark august 2012 BD272 Indholdsfortegnelse Baggrund og analyseproblem... 2 Metode og validitet... 2 Medlemmernes kørselsmønstre og biler... 3 Årets temaer... 5 Skattereformen...

Læs mere

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet

Servicevejvisning. i danske byer. - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning 2014 i danske byer - En undersøgelse udarbejdet af Dansk Turismefremme i samarbejde med Erhvervs- og Vækstministeriet Servicevejvisning i Danmark Sammenhæng mellem gæsteservice og skiltning

Læs mere

Sådan e-handler du sikkert

Sådan e-handler du sikkert Sådan e-handler du sikkert E-handel har for alvor fået fat i danskerne. Vi handler som aldrig før bag computeren eller med mobilen i hånden. I 2020 vil e-handel udgøre omkring halvdelen af al detailhandel

Læs mere

Bilag 1: Spørgeskema 1

Bilag 1: Spørgeskema 1 Bilag 1: Spørgeskema 1 1. Generelt om dig: Mand Kvinde 18 Mand Kvinde 19 Mand Kvinde 20 Mand Kvinde 21 Mand Kvinde 22 Mand Kvinde 23 Mand Kvinde 24 Mand Kvinde 25 Mand Kvinde 26 Mand Kvinde 27 Mand Kvinde

Læs mere

Landsdækkende levering

Landsdækkende levering Landsdækkende levering 3xwilhelmsen.dk Landsdækkende levering (kun bro fast) Ønskes levering til ikke bro faste øer, udføres dette i samarbejde med Danske Fragtmænd til deres gældende priser. Vi har nu

Læs mere

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch

InterWalk brugermanual. Specifikt til iphone og ipod touch InterWalk brugermanual Specifikt til iphone og ipod touch Indholdsfortegnelse 1. Sådan kommer du godt i gang med InterWalk... 3 1.1 Kort introduktion... 3 1.2 Sådan låser du din skærm op og åbner InterWalk

Læs mere

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk

PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk PBX Online Brugervejledning www.pbxonline.dk Indledning PBX Online er dit personlige omstillingsanlæg som ikke kræver noget fysisk udstyr installeret i dit firma. Du styrer det hele via din web browser.

Læs mere

Manual til Elegant DK190

Manual til Elegant DK190 Manual til Elegant DK190 Indhold Forord... 4 Alarmens generelle opbygning... 5 Placering af alarmen... 7 Oversigt over alarmen... 8 Forside... 8 Bagside... 9 Tag alarmen i brug... 10 Programering af alarmen...

Læs mere

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015

Prøvebestemmelser gældende for elever, der er påbegyndt uddannelsen efter 1.8.2015 Grundforløb 1 - Udarbejdet juni 2015 Prøvebestemmelser Grundforløb 1 Gældende for elever, der er påbegyndt uddannelse efter 1. august 2015 0 Indhold Generelt... 2 Prøver for elever på grundforløb 1... 2 Standpunktsbedømmelse... 2 Dansk, standpunktsbedømmelse...

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Det strategiske aspekt:

Det strategiske aspekt: 1 af 1 sider Det strategiske aspekt: I forbindelse med opstart af internetbutik er der mange overvejelser der skal foretages: 1. Strategisk analyse: Eksterne faktorer o Er der økonomiske forhold der gør

Læs mere

Bedre Balance testen:

Bedre Balance testen: Bedre Balance testen: Sæt kryds på skalaen, hvor du umiddelbart tænker at det hører hjemme. prøv ikke at tænke så meget over hvad der står bare vælg det, der falder dig ind. Intet er rigtigt eller forkert

Læs mere

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!!

DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop!! DINE FORDELE.. i Club Matas pointshop Vis dit medlemskort hver gang du handler i en Matas butik, Matas Webshop eller hos ClubM partner, og få point. Læs mere her. du handler for Du optjener du handler

Læs mere

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN

ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN LEKTIE-GUIDEN S ÅDAN SKABER DU FORANDRING FOR DIT BARN - når lektiesituationen er kørt af sporet BOOKLET TIL FORÆLDRE Af Susanne Gudmandsen Autoriseret psykolog 1 S iden du har downloadet denne lille booklet,

Læs mere

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0941 Bilag 1 Offentligt GRUND- OG NÆRHEDSNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG 16. marts 2012 Grønbog på vej mod et integreret europæisk marked for kort-, internet- og mobilbetalinger

Læs mere

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen

Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Gæster (+ studerende og nye medarbejdere ) Turisme Business Fremtidens Gæsteservice og Aarhus 13. Januar 2015 Peer Kristensen Beslutningsgrundlag 4 overordnede indgangsvinkler til beslutninger omkring

Læs mere

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013

Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Inspirationsdag på Farsø Efterskole oktober 2013 Hvad ansporede mig til at skrive en faglig artikel om selvprogrammerende læring og implementering af ny læse/skriveteknologi? Det virker på mig som om,

Læs mere

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder.

Analysen er din, og skal kun bruges til, at du kan tænke over, hvordan du oplever dig selv som leder. Ledelsesstilanalyse Dette er en analyse af den måde du leder på, med fokus på at lede mennesker. Det er vigtigt for din selvindsigt, at du er så ærlig som overhovedet mulig overfor dig selv når du svarer.

Læs mere

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge

SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge. Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge SÅDAN HAR DU EN STØTTENDE SAMTALE Psykiatrifondens guide til samtaler med børn og unge PSYKIATRIFONDEN.DK 2 Psykiatrifonden 2014 DEN STØTTENDE SAMTALE

Læs mere

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger

Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Forbrugerpanelet om privatlivsindstillinger og videregivelse af personlige oplysninger Knap hver tredje respondent (29%) er ikke bekendt med, at de kan ændre på privatlivsindstillingerne i deres browser,

Læs mere

Unge - køb og salg af sex på nettet

Unge - køb og salg af sex på nettet Unge - køb og salg af sex på nettet En introduktion til Cyberhus undersøgelse af unges brug af internettet og nye medier til køb og salg af sex. Materialet er indsamlet og bearbejdet af Cyberhus.dk i efteråret

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31

FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010. Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 FORSA Temadag Pengespil og risikoopfattelser blandt 11-17-årige Søren Kristiansen, 25.8. 2010 Præsentation af Aalborg Universitet 1 af 31 1 Præsentation af Aalborg Universitet 2 af 31 Undersøgelsen Formål:

Læs mere

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter

Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Forstå brugbarheden af Google Analytics på 10 minutter Hvad er Google Analytics? Hvem kan bruge det? Hvad kan Google Analytics bruges til? Google Analytics viser dig hvor dine kunder har fundet frem til

Læs mere

Informationssikkerhed i det offentlige

Informationssikkerhed i det offentlige Informationssikkerhed i det offentlige KMD Analyse Briefing April 2015 HALVDELEN AF DE OFFENTLIGT ANSATTE KENDER TIL BRUD PÅ INFORMATIONSSIKKERHEDEN PÅ DERES ARBEJDSPLADS DANSKERNE USIKRE PÅ AT UDLEVERE

Læs mere

Modul 2 - "Usability at work" Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner

Modul 2 - Usability at work Usability i organisationer. Vær tålmodig. Ledelsens opbakning. Synliggørelse. Effektive arbejdsrutiner World Usability Day 2006 14. november, Århus Modul 2 - "Usability at work" Af Kristian Krämer I dette modul var overskriften Usability at work og det dækkede bl.a. over usability-folkets arbejdsvilkår

Læs mere

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper.

Spørgsmålene kan tages som en fælles klassedebat eller i mindre grupper. Intro Dette emne sætter fokus på: etik på mobil og internet. etik i forhold til billeder og det skrevne ord. Formål Med udbredelsen af internettet er mobningen blevet digital og kan foregå 24 timer i døgnet

Læs mere

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE

1. INDLEDNING 2. RÅDETS HIDTIDIGE ARBEJDE 0 1 1. INDLEDNING Nationalbanken nedsatte i 2012 et betalingsråd i Danmark, der skal danne ramme for det fremtidige samarbejde om borgeres og virksomheders betalinger, også kaldet detailbetalinger. Formålet

Læs mere

STRATEGISK WAYFINDING

STRATEGISK WAYFINDING STRATEGISK WAYFINDING Vi giver mennesker tryghed i ukendte omgivelser ved - på en logisk og naturlig måde - at lede brugere fra A til B, så de når deres mål til tiden. Større og/eller komplekse byggerier

Læs mere

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig?

Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Guide: Er din kæreste den rigtige for dig? Sådan finder du ud af om din nye kæreste er den rigtige for dig. Mon han synes jeg er dejlig? Ringer han ikke snart? Hvad vil familien synes om ham? 5. november

Læs mere

Vurdering My Video Coach

Vurdering My Video Coach KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Center for Sundhed Vurdering My Video Coach Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i Københavns Kommune har i regi af afdeling for Sund Vækst vurderet træningsapplikationen.

Læs mere

Når samarbejdet er svært

Når samarbejdet er svært Når samarbejdet er svært Pjecen er udarbejdet af Statsforvaltningerne i samarbejde med Familiestyrelsen. Tekst: psykolog og børnesagkyndig rådgiver Jannie Kildested på vegne af Familiestyrelsen, juni 2005.

Læs mere

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET

HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET E-MAIL (postmar@erst.dk) Erhvervsstyrelsen Langelinie Allé 17 2100 København Ø HØRINGSSVAR - UDKAST TIL MARKEDSAFGRÆNSNING PÅ ENGROSMARKEDET FOR TERMINERING AF SMS I INDIVIDUELLE MOBILNET 1. INDLEDNING

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Destination Nordsjælland

Destination Nordsjælland Destination Nordsjælland Liseleje, Tisvildeleje, Gilleleje, Hornbæk, Humlebæk PROJEKT KYSTBYER I VÆKST Nulpunktsmåling 2013 Om analysen Denne rapportering indeholder en række særkørsler for destination

Læs mere

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund

Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Turistoplevelsen i morgendagens oplevelsessamfund Dansk Turismefremmes turistkonference 19. april 2012 Christian Have Oplevelsesøkonomiens tre ringe Ring 3: Oplevelser i det øvrige erhvervsliv Ring 2:

Læs mere

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne.

Formål + ønsket resultat : Dagen gennemgås, så deltagerne er klar til at gå i kødet på opgaverne. Drejebog, dagsforløb Herunder finder du en drejebog til et dagsforløb i Mobil Lab 3. Det er en drejebog for hvordan et forløb kan se ud, med 6 klokketimer til rådighed. Du har måske lidt mere eller lidt

Læs mere

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget 2011-12 ERU alm. del Bilag 182 Offentligt Europaudvalget og Erhvervs- og Vækst-, og Eksportudvalget ERU. Udvalgssekretæren EU-note Til: Dato: Udvalgets medlemmer 22.

Læs mere

Aldersfordeling. Indledning. Data

Aldersfordeling. Indledning. Data Indledning Vi har i uge 9, 10 og 11 arbejdet med TPM det tværprofessionelle modul. Vores team består af Mikkel Jørgensen (lærerstuderende), Charlotte Laugesen (Socialrådgiverstuderende), Cathrine Grønnegaard

Læs mere

It-sikkerhedstekst ST9

It-sikkerhedstekst ST9 It-sikkerhedstekst ST9 Single Sign-On og log-ud Denne tekst må kopieres i sin helhed med kildeangivelse. Dokumentnavn: ST9 Version 1 Juli 2015 Single Sign-On og log-ud Betegnelsen Single Sign-On (SSO)

Læs mere

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015

FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 FULD DIGITAL KOMMUNIKATION I 2015 Regeringen, kommunerne og regionerne arbejder sammen om at skabe et digitalt Danmark, som frigør resurser til bedre kernevelfærd samtidig med at servicen moderniseres

Læs mere

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering.

Socialisering. - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt. Hunden har et medført socialt behov. Racens betydning for socialisering. Socialisering - Hvordan og hvorfor det er så vigtigt Skrevet af Eksamineret Hundeadfærdsinstruktør & -specialist Ane Weinkouff WEINKOUFF HUNDEADFÆRDSCENTER Hunden har et medført socialt behov Socialisering

Læs mere

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1

Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 11-05-2015 Affaldshåndtering Afsluttende opgave - Kommunikation/IT C Klasse 1.1 Hans Rasmussen & Kevin Kumar ROSKILDE TEKNISKE GYMNASIUM Indhold Affaldshåndtering i Grønsted kommune... 2 Krav... 2 Design...

Læs mere

Lean Startup Introduktion

Lean Startup Introduktion Lean Startup Introduktion Introduktion til Lean Startup Lean Startup tager Lean produktionsmetoder, som er udviklet af Toyota i Toyota Production System og anvender dem til processen med at starte en virksomhed.

Læs mere

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com

OPQ Profil OPQ. Rapport om følelsesmæssig intelligens. Navn Sample Candidate. Dato 23. oktober 2013. www.ceb.shl.com OPQ Profil OPQ Rapport om følelsesmæssig intelligens Navn Sample Candidate Dato www.ceb.shl.com Rapport om følelsesmæssig intelligens Denne rapport beskriver en række kompetencer, som er afgørende for

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang for læger og andet sundhedspersonale (C-47) Deltagere/partnere: Systematic A/S Regionshospitalet Randers og Grenå Caretech Innovation Dato: 8.

Læs mere

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER -

SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - SDBF QUICKGUIDE SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW 1. - SUPERBRUGERE OG MEDLEMMER AF RETTIGHEDSGRUPPER - INTRODUKTION TIL SKOLERNES DIGITALE BLANKET FLOW Vi er glade for at kunne byde velkommen til opdateret

Læs mere