KONTRAKTBILAG 1: KRAVSPECIFIKATION

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONTRAKTBILAG 1: KRAVSPECIFIKATION"

Transkript

1 KONTRAKTBILAG 1: KRAVSPECIFIKATION

2 Kontraktbilag 1: Kravspecifikation 1. Præsentation af Præhospitalet og 112-førstehjælperordninger Præhospitalet førstehjælperordninger Krav til løsningen Krav til hjertestarter (AED) Krav til førstehjælpsudstyr Krav til kuffert Krav til akutskabe Krav til service, vedligeholdelse og faglig debriefing Krav til dataudlæsning Krav til undervisning Mulighed for at tilkøbe psykologisk krisehjælp Krav om implementeringsplan...8 BILAG 1 TIL KRAVSPECIFIKATION Side 2

3 1. Præsentation af Præhospitalet og 112-førstehjælperordninger 1.1 Præhospitalet Præhospitalet er en driftsorganisation, som blev etableret i Præhospitalet har ansvaret for den præhospitale indsats, dvs. behandlingen og transport af patienter i forbindelse med ambulancer, akutlægebiler, akutbiler, liggende og siddende befordring, 112- førstehjælperordninger, akutlægehelikopter (forsøgsordning) og AMK-vagtcentralen, som visiterer og disponerer rette hjælp til den enkelte patient. Beredskabs-AMK, der koordinerer sundhedsberedskabet ved store ulykker og epidemier mv., er også en del af Præhospitalet. Præhospitalet er organisatorisk indplaceret sideordnet med den somatiske og psykiatriske patientindsats i Region Midtjylland. Præhospitalet ledes af en præhospital chef og en præhospital lægelig chef førstehjælperordninger I Region Midtjylland er der i dele af regionen etableret korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp, indtil den professionelle hjælp kan være fremme. I hvert korps af 112-førstehjælpere er der 8-17 frivillige fra lokalområdet. Den enkelte 112- førstehjælper står til rådighed for udrykning i det omfang, vedkommende har mulighed for det 24 timer i døgnet 365 dage om året. Den enkelte 112-førstehjælper forventes kun at rykke ud i de tilfælde, hvor vedkommende er ledig hertil. Eksempelvis forventes det ikke, at pågældende forlader sin arbejdsplads for at respondere på udkald. Den enkelte 112- førstehjælper træffer således selv beslutning om, hvorvidt der er mulighed for at rykke ud på et opkald. Alle 112-førstehjælpere kaldes til en hændelse for at øge sandsynligheden for, at mindst en 112-førstehjælper fra korpset har mulighed for at rykke ud. Alle 112-førstehjælpere gennemgår et førstehjælpskursus inklusiv uddannelse i brug af hjertestarter. Kurset skal give den nødvendige viden om årsager til hjertestop, hjerte-lungeredning og brug af hjertestartere. Derudover holdes der årlige repetitionskurser med henblik på at genopfriske førstehjælpen og brugen af hjertestarter. 112-førstehjælperne kaldes fra AMK-vagtcentralen i situationer med mistanke om hjertestop. Alle 112-førstehjælpere i et konkret område tilkaldes via SMS. På baggrund af SMS en rykker 112-førstehjælperne ud til et strategisk placeret akutskab. I akutskabet findes hjertestarteren. Herefter begiver 112-førstehjælperen sig til den adresse, der er opgivet i sms en. Som 112- førstehjælper er den vigtigste opgave at give førstehjælp og blive hos patienten og de pårørende, indtil den professionelle hjælp når frem. 112-førstehjælperne er iklædt gule refleksveste, og har fået udleveret pandelamper samt lommemasker. De nuværende 112-førstehjælperkorps er primært placeret i den nordvestlige del af regionen samt på øerne i regionen. Præhospitalet har etableret ordningerne i samarbejde med den pågældende kommune. Per 1. februar 2014 er der følgende 112-førstehjælperkorps: Uglev (Struer Kommune), etableret november 2011 Hvidbjerg (Struer Kommune), etableret november 2011 Side 3

4 Jegindø (Struer Kommune), etableret november 2011 Harboøre (Lemvig Kommune), etableret november 2011 Nees (Lemvig Kommune), etableret november 2011 Husby (Holstebro Kommune), etableret november 2011 Staby (Holstebro Kommune), etableret november 2011 Thorsminde (Holstebro Kommune), etableret november 2011 Fur (Skive Kommune), etableret juni 2012 Venø (Struer Kommune), etableret september 2012 Vinding (Silkeborg Kommune), etableret marts 2013 Endelave (Horsens Kommune), etableret maj 2013 Hjarnø (Hedensted Kommune), etableret oktober 2013 Tunø (Odder Kommune), etableret december 2013 I starten af 2014 forventes desuden etableret to 112-førstehjælperkorps på Samsø i samarbejde med Samsø Kommune. Omfanget af ordninger kan ændre sig i løbet af kontraktperioden. Dette skyldes, at Regionsrådet kan træffe beslutning om, at der ønskes etableret et antal nye 112- førstehjælperordninger, samt at ordningerne er afhængige af kommunal og lokal opbakning. Eksisterende ordninger kan derfor nedlægges og nye ordninger kan etableres inden for kontraktperioden. Nedlæggelse af eksisterende ordninger eller etablering af nye ordninger vil ske med to måneders varsel. I de første års drift, er hvert 112-førstehjælperkorps i gennemsnit blevet kaldt fra AMKvagtcentralen 2-3 gange om året. 2. Krav til løsningen 2.1 Krav til hjertestarter (AED) Kravnr. 1. Type: MK Region Midtjylland ønsker at leje en hjertestarter (AED) til hver 112-førstehjælperordning. Hjertestarteren skal: Overholde EU-standard DS/EN : Elektromedicinsk udstyr - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav. Have dansksproget stemmeguide med tydelig verbal vejledning fra start til slut. Kunne modstå stød og slag, som transport af hjertestarteren og patienthåndtering giver. Kunne anvendes til både børn og voksne. Såfremt brug til børn kræver anvendelse af børneelektroder (-pads) eller dæmper, skal dette medfølge. Skal kunne anvendes under danske vejrforhold. Kravnr. 2. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter er brugervenlig. Kravnr. 3. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter har et system, der måler og giver førstehjælperen feedback på kvaliteten af hjertemassagen (trykdybde og hastighed). Side 4

5 Kravnr. 4. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter har en lang batterilevetid. Tilbudsgiver bedes oplyse hjertestarterens batterilevetid. Kravnr. 5. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter har en lav egenvægt. Tilbudsgiver bedes redegøre for, hvor meget hjertestarter vejer inkl. batteri og standardudstyr. Kravnr. 6. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter er modstandsdygtig overfor støv og væske. Tilbudsgiver bedes angive hjertestarterens IP-værdi. Kravnr. 7. Type: K Det vægtes positivt, at den tilbudte hjertestarter er hurtig til at analysere hjerterytme og lade op til stød. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvor lang tid hjertestarteren bruger på at analysere hjerterytme og lade op til stød. Kravnr. 8. Type: K Det vægtes positivt, at hjertestarteren gennemfører automatisk selvtest af vitale funktioner. Tilbudsgiver bedes beskrive, om hjertestarteren gennemfører automatisk selvtest. 2.2 Krav til førstehjælpsudstyr Kravnr. 9. Type: MK Sammen med hjertestarteren skal leverandøren stille følgende førstehjælpsudstyr til rådighed: Et sæt ekstra elektroder (pads) En saks til opklipning af tøj To sæt engangshandsker To lommemasker til ventilation En skraber til fjernelse af hår Et alutæppe En håndsprit En rulle gazekompres Leverandøren skal sikre genopfyldning inden for 24 timer efter forbrug ved udkald af 112- førstehjælperne. Kravnr. 10. Type: MK Ved opstart af nye 112-førstehjælperordninger skal leverandøren udlevere en lommemaske til hver 112-førstehjælper samt en kasse med 15 ekstra lommemasker til den lokalt udpegede kontaktperson i 112-førstehjælperkorpset. Når førstehjælperne har anvendt de ekstra lommemasker, skal der på Præhospitalets anmodning sendes en ny kasse med lommemasker til den lokale kontaktperson, således at 112-førstehjælperne altid har lommemasker til rådighed. 2.3 Krav til kuffert Kravnr. 11. Type: MK Hjertestarter og førstehjælpsudstyr skal leveres i en kuffert, der gør udstyret let transporterbar. Kufferten skal kunne placeres i akutskabet, være vandtæt, have håndtag og maksimalt veje 5 kg. Side 5

6 Kufferter med følgende udvendige mål 36.1 cm (længde) x 28.9 cm (bredde) x 16.5 cm (dydbe) anvendes på nuværende tidspunkt i de eksisterende akutskabe. 2.4 Krav til akutskabe Kravnr. 12. Type: MK Leverandøren skal stille et akutskab til opbevaring af hjertestarteren til hver 112- førstehjælperordning til rådighed. Leverandøren skal anvende de eksisterende akutskabe, der er opsat til de allerede etablerede 112-førstehjælperordninger. Information om de eksisterende akutskabe fremgår af bilag 1 til kravspecifikationen. Leverandøren skal sørge for, at akutskabene lever op til de fastsatte krav, herunder sikre løbende vedligeholdelse og stille et nyt akutskab til rådighed, hvis dette vurderes nødvendigt grundet slitage eller lignende. Akutskabene skal: Kunne monteres udendørs og anvendes under danske vejrforhold Kunne holde hjertestarteren frost- og fugtfri Kunne åbnes nemt uden nøgle Have et signal (eventuelt en lampe), der aktiveres, når hjertestarteren fjernes. Kravnr. 13. Type: K. Det vægtes positivt, at det tilbudte akutskab indeholder belysning, der gør det lettere at tilgå hjertestarteren i mørke. Kravnr. 14. Type: MK Akutskabet skal: Være gult med farven RAL 1016 og have striber af grønne tern med farven RAL 6017 (samme farver som Region Midtjyllands ambulancer). Have tydelig angivelse af, at skabet indeholder en hjertestarter ved brug af det internationalt anerkendte grønne skilt ( Have teksten Præhospitalet skrevet med Region Midtjyllands skrifttype, midtsans, jf. samt Region Midtjyllands logo. Der skal være mulighed for at tilføje og/eller rette tekst og logo på akutskabet på Præhospitalets anmodning. Kravnr. 15. Type: MK AMK-vagtcentralen skal modtage en elektronisk besked, når kufferten med hjertestarteren er fjernet fra akutskabet. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan dette vil foregå. 2.5 Krav til service, vedligeholdelse og faglig debriefing Kravnr. 16. Type: MK Der stilles krav om fuld service og vedligeholdelse af udstyret til alle Region Midtjyllands 112- førstehjælperordninger. Service og vedligeholdelse skal leve op til følgende krav: Side 6

7 Leverandøren skal sørge for opsætning/montering af akutskabet, herunder tilslutning til strøm, samt løbende vedligeholdelse af akutskabet. Leverandøren skal sikre, at der altid er funktionsdygtigt udstyr til rådighed for førstehjælperne. Det betyder, at hjertestarteren skal være klar til brug inden for 24 timer efter den har været i brug eller ved fejl/problemer. Leverandøren har dansktalende tekniker(e), der kan servicere udstyret. Der gennemføres som minimum årligt serviceeftersyn samt løbende service/vedligeholdelse ved fejl/problemer. Efter brug af hjertestarteren udskiftes batterier og elektroder (pads) samt genopfyldes førstehjælpsudstyr, jf. kravnr. 9. Leverandøren råder over reservehjertestarter, som stilles til rådighed, såfremt de primære enheder må tages ud af drift. Leverandøren tilbyder døgndækkende teknisk telefonservice, som kan kontaktes, når hjertestarteren har været i brug og ved tekniske problemer eller spørgsmål. Ved døgndækkende forstås 24 timer i døgnet, 365 dage om året. Kravnr. 17. Type MK Der stilles krav om døgndækkende telefonisk mulighed for faglig debriefing fra en fagperson med præhospital patienterfaring, som 112-førstehjælperne kan kontakte efter udkald og tale forløbet igennem med. I tæt dialog med Præhospitalet vurderes det, om 112-førstehjælperne skal henvises til yderligere hjælp. Ved døgndækkende forstås 24 timer i døgnet, 365 dage om året. 2.6 Krav til dataudlæsning Kravnr. 18. Type: MK Der stilles krav om dataudlæsning fra en anvendt hjertestarter efter kundens anmodning inden for 48 timer efter den har været i brug. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvordan dataudlæsning vil finde sted. Kravnr. 19. Type: K Det vægtes positivt, at der er så meget data som muligt til rådighed, herunder patientens EKG samt information om tider og defibrillering. Tilbudsgiver bedes beskrive hvilket data, der vil være til rådighed. Kravnr. 20. Type: K Region Midtjylland er på nuværende tidspunkt i gang med at etablere en fælles regional EKGdatabase med det formål at forbedre behandlingen af den enkelte patient samt forbedre grundlaget for forskning i hjertekarsygdomme. Det vægtes positivt, at EKG-data har et format, der gør det muligt at lagre det i Region Midtjyllands kommende centrale EKG-database (GE Muse). Databasen understøtter bl.a. XML-baserede EKG-formater, herunder GE XML samt proprietære formater via DatamedFT Format Translator. EKG-erne må ikke udelukkende overføres som grafik, idet der skal kunne analyseres på data. Tilbudsgiver bedes beskrive, om EKG-data har et format, der gør det muligt at lagre data i Region Midtjyllands centrale EKGdatabase (GE Muse). Side 7

8 2.7 Krav til undervisning Kravnr. 21. Type: MK Der stilles følgende krav til undervisning af 112-førsehjælpere: 4 timers grunduddannelse i årsager til hjertestop, hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter ved opstart af nyt 112-førstehjælperkorps med op til 17 deltagere. Uddannelsen skal tydeliggøre forskelle på børn og voksne, indeholde praktiske øvelser i hjerte-lunge-redning og anvendelse af træningshjertestarter på genoplivningsdukker. Uddannelsen skal desuden omfatte undervisning i hvordan 112-opkald håndteres, hvordan AMK-vagtcentralen vejleder i hjerte-lunge-redning og hvordan 112- førstehjælperne alarmeres, instruktion i at åbne akutskabet og tage hjertestarteren ud, undervisning i praktisk opgavefordeling/samarbejde på et skadested/i et privat hjem samt 112-førstehjælpernes tavshedspligt og de etiske forhold ved at færdes i andres private hjem. 2 timers årligt repetitionsuddannelse i hjerte-lunge-redning og brug af hjertestarter til eksisterende 112-førstehjælperkorps med op til 17 deltagere. Uddannelsen skal tydeliggøre forskelle på børn og voksne, indeholde praktiske øvelser i hjerte-lungeredning og anvendelse af træningshjertestarter på genoplivningsdukker. Uddannelsen skal gennemføres af en dansktalende underviser, der har præhospital patienterfaring med akutte patienter. Præhospitalet skal godkende det samlede undervisningsprogram, herunder både det teoretiske og praktiske indhold, senest to måneder inden driftsstart. Undervisningen skal gennemføres i 112-førstehjælpernes lokalområde. Præhospitalet afholder udgifter til lokaleleje til kurserne samt forplejning til kursusdeltagere. Leverandøren skal selv afholde alle øvrige udgifter i forbindelse med gennemførelse af kurserne, herunder også transport- og lønudgifter. Datoer og tidspunkt for afholdelse af uddannelsen koordineres mellem Præhospitalet og en fast kontaktperson udpeget af leverandøren. Undervisningen kan finde sted i dag- og aftentimer på hverdage og i dagtimer i weekender. Enkelte gange kan der være behov for at afholde ekstra opstarts- og/eller genopfriskningskurser. 2.8 Mulighed for at tilkøbe psykologisk krisehjælp Kravnr. 22. Type: K Det vægtes positivt, at ordregiver har mulighed for at tilkøbe psykologisk krisehjælp fra autoriserede psykologer til 112-førstehjælpere med kort frist. Tilbudsgiver bedes beskrive, hvilke muligheder, der er for at tilkøbe psykologisk krisehjælp med kort frist. 2.9 Krav om implementeringsplan Kravnr. 23. Type: MK Som en del af sit tilbud skal tilbudsgiver aflevere en implementeringsplan. Denne implementeringsplan skal beskrive tilbudsgivers planlagte forberedelser frem til driftsstart den 1. december Planen skal indeholde en beskrivelse af følgende: - Plan for fremskaffelse/klargøring og montering af udstyr (akutskabe, hjertestartere, førstehjælpsudstyr og kufferter), der sikrer at udstyret til alle 112- førstehjælperordninger er klar til driftsstart den 1. december Plan for udarbejdelse og godkendelse af undervisningsprogram, der sikrer, at dette er godkendt senest to måneder inden driftsstart, dvs. senest den 1. oktober Side 8

9 - Plan for instruktion til alle 112-førstehjælperkorps i nyt udstyr inden driftsstart den 1. december Plan for test af elektronisk besked til AMK-vagtcentralen, når kufferten med hjertestarteren er fjernet fra akutskabet. Side 9

10 BILAG 1 TIL KRAVSPECIFIKATION: INFORMATION OM AKUTSKAB PLACERET VED EKSISTERENDE 112-FØRSTEHJÆLPERORDNINGER. Region Midtjylland har per 1. februar 2014 akutskabe placeret ved de 14 eksisterende 112- førstehjælperordninger (områder fremgår af punkt 1.2). Derudover forventes opstillet akutskabe til to nye ordninger på Samsø i 1. halvår Akutskabene er 0-3 år gamle. Der kan blive behov for at udskifte enkelte af akutskabene inden for kontraktperioden. Leverandøren skal anvende de allerede opstillede akutskabe. Nedenfor fremgår oplysninger om de eksisterende akutskabe. Akutskabets mål: Udvendigt: 150 cm (højde) * 72,5 cm (bredde) * 22 cm (dybde) Monteringsdybde (indvendige mål): 52 cm (højde) * 42 cm (bredde) * 15 cm (dybde) Kufferter med følgende udvendige mål 36.1 cm (længde) x 28.9 cm (bredde) x 16.5 cm (dydbe) anvendes på nuværende tidspunkt i de eksisterende akutskabe. Billede af akutskab Billede af kuffert med hjertestarter og førstehjælpsudstyr placeret i akutskab Side 10

11 Side 11

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål og svar til udbudsmaterialet 1 Det oplyses i udbudsbetingelsernes afsnit 1.10, at Ordregiver ønsker 1 original samt 5 papir-eksemplarer mærket kopi samt 1 USB nøgle. I samme afsnit

Læs mere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere

Et nyt korps af 112-førstehjælpere Et nyt korps af 112-førstehjælpere I Region Midtjylland skal der etableres et korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved mistanke om hjertestop og sikre borgerne hurtig og relevant førstehjælp,

Læs mere

112-førstehjælper i Region Midtjylland

112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland Præhospitalet Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland 112-førstehjælper i Region Midtjylland... 3 Opgaven som 112-førstehjælper... 3 Uddannelse...

Læs mere

Tema vedrørende Førsteindsatsen

Tema vedrørende Førsteindsatsen Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 Notat (Perspektiveringer af den fremtidige præhospitale indsats) www.regionmidtjylland.dk Tema vedrørende Førsteindsatsen

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål: Spørgsmålet vedrører Svar: 1 I betragtning af at DS / EN 60601-1:2006 ikke er et krav for CE-mærkning, ønsker vi at vide, om I kan acceptere,

Læs mere

Region Midtjyllands akutplan

Region Midtjyllands akutplan Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Ulfborg d. 14. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning

Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Region Syddanmark Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning Under overskrift August 2013 Evaluering af præhospital hjemmesygeplejerskeordning i Varde Region Syddanmark har fra Indenrigs- og

Læs mere

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012

Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 Regionshuset Viborg Sundhedsplanlægning Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 87285000 Udkast til: Notat vedrørende den præhospitale indsatskapacitet i Region Midtjylland 2012 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet

Kontraktbilag 4. Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Kontraktbilag 4 Spørgsmål svar til udbudsmaterialet Nr. Spørgsmål: Spørgsmålet vedrører Svar: 1 I betragtning af at DS / EN 60601-1:2006 ikke er et krav for CE-mærkning, ønsker vi at vide, om I kan acceptere,

Læs mere

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland

Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Forslag til plan for akutberedskabet i Nordvestjylland Borgermøde i Hvidbjerg d. 12. april 2010 Direktør Leif Vestergaard Pedersen Region Midtjyllands akutplan Ønske om at nødvendige speciallæger er til

Læs mere

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering

HLR-AED kursus. Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering HLR-AED kursus Hjertelungeredning med automatisk ekstern defibrillering Kursusmål Efter dette kursus vil du være i stand til at demonstrere hvordan du: Undersøger en bevidstløs person Giver hjertemassage

Læs mere

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter

Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter N O T A T Regionernes svar vedr. refusion af udgifter ved brug af privat hjertestarter Med baggrund i en sag fra Region Midtjylland spurgte Danske Regioner regionerne, om de refunderer udgifter forbundet

Læs mere

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator)

Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Orientering om AED (Automatisk Ekstern Defibrillator) Beredskabsmester Lars M. Sørensen Hvorfor Hjertestarter Tidlig alarmering Tidlig hjertemassage Tidlig defibrillation Tidlig stabillisering Hvad er

Læs mere

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune

Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune Punkt 6. Godkendelse af anbefalinger for hjertestartere i Aalborg Kommune 2014-186041 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget drøfter kortlægningen af hjertestartere

Læs mere

Notat Frivillighedsstrategi på det præhospitale område

Notat Frivillighedsstrategi på det præhospitale område Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: 14/1983 Dato: 30. april 2014 Notat Frivillighedsstrategi på det præhospitale område Indledning I regionen er der over 300 frivillige

Læs mere

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland.

Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Notat om muligheder for etablering af førstehjælperkorps i samarbejde med Region Midtjylland. Byrådet vedtog med budgettet for 2015, at det skal undersøges, hvorledes der indenfor det gældende budget kan

Læs mere

Kontraktbilag 20 Frivillighedsstrategi på det præhospitale område

Kontraktbilag 20 Frivillighedsstrategi på det præhospitale område Udbud af udkaldssystem til akuthjælperordninger Kontraktbilag 20 Frivillighedsstrategi på det præhospitale område Notat Frivillighedsstrategi på det præhospitale område Indledning I regionen er der over

Læs mere

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden

Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Koncerndirektionen Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Dato: 25. november 2008 Fremtidens ambulancekørsel og sygetransport i Region Hovedstaden Det følgende er en kort beskrivelse af resultatet af det gennemførte

Læs mere

Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland Kravspecifikation

Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland Kravspecifikation Udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland Kravspecifikation Kravspecifikation for udbud af liggende og hvilende sygetransport i Region Midtjylland side 1 (20) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR

Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR Hjertelig velkomme til Basal Hjerte-Lunge redning HLR ved Anne Marie Christensen og Vibeke Hai Hjertestopsinstruktører Hyppighed i Danmark Ca. 3500 personer får hvert år hjertestop udenfor sygehusene.

Læs mere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere

AED Plus. Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere AED Plus Den bedst mulige hjælp til førstehjælpere Nødvendig hjertemassage De nyeste retningslinjer fra Det Europæiske Råd for Genoplivning (European Resuscitation Council, ERC) udgivet i 2010, siger det

Læs mere

Opstilling af hjertestartere i Svendborg Kommune

Opstilling af hjertestartere i Svendborg Kommune Opstilling af hjertestartere i Baggrund Der har de seneste år været meget fokus på hjertestartere og deres betydning for genoplivning af borgere med hjertestop udenfor sygehus. Trygfonden har støttet arbejdet

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan 4 timer Uddannelsesplan 4 timer Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en

Læs mere

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk

Der var engang. http://www.genealogy-samsoe.dk/ 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Erika Frischknecht Christensen, lægelig chef Præhospitalet www.regionmidtjylland.dk Der var engang http://www.genealogy-samsoe.dk/

Læs mere

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM

KONTRAKT LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM KONTRAKT OM LEVERING AF DEFIBRILLATORER/MONITORER OG TILHØRENDE IT-MODTAGESYSTEMER TIL REGION MIDTJYLLAND MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel... 4 2.0 Parterne... 4 3.0 Definitioner...5

Læs mere

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område

Ansøgninger til facilitering af løsninger på det præhospitale område Sundhedsudvalget i Stru Kommune den 16. august 2012 Ansøgning til faciliting af løsning på det præhospitale område EMNE FORMÅLET ANSØGT BELØB I første omgang blev d ansøgt om 17.08 mio. kr. 1. Lægehus

Læs mere

3.7 Alarmering ved svømmebassinet

3.7 Alarmering ved svømmebassinet 3.7 Alarmering ved svømmebassinet Indeksnr. 370 Der er pr. august 2001 installeret to forskellige alarmer i lokalet med svømmebassinet, nemlig en ekstern ulykke-alarm med automatisk opkald til alarmcentral

Læs mere

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark

Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark 20. november 2015 Visitations- og disponeringsretningslinjer for den landsdækkende akutlægehelikopterordning i Danmark Baggrund og Formål Den landsdækkende akutlægehelikopterordning med 3 beredskaber i

Læs mere

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan

Silkeborg Svømmeklub. Beredskabsplan Silkeborg Svømmeklub Beredskabsplan Sidst revideret marts 2015 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træner/holdleders rolle Hvis det er en mindre hændelse Hvis det er

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk

1-1-2 opkald. 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital behandling Region Midt Ambulance, Akutlægebil, Lægehelikopter Troels Martin Hansen Overlæge, Akutlægebilen Århus www.regionmidtjylland.dk 1-1-2 opkald 2 www.regionmidtjylland.dk Præhospital

Læs mere

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn.

Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Generel beskrivelse af udbuddet Udbuddet vedrører levering af psykologisk rådgivning og akut krisehjælp til de 5 kommuner under Fællesindkøb Fyn. Udbuddets omfang Udbuddet omfatter psykologisk rådgivning

Læs mere

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan

Genoplivning med hjertestarter Uddannelsesplan Uddannelsesplan Side 1 af 8 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne

Beredskabsplan. - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Beredskabsplan - Er jeres klub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? Vi giver jer redskaberne Forebyggelse Forberedelse Alarmering Krisehåndtering Værktøjer Overblik Kommunikation Evaluering Kontakt

Læs mere

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors

Hjertestop Instruks. Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Hjertestop Instruks Psykiatrien Thy-Mors Ambulatorium for almen psykiatri Thy- Mors Thylandsvej 37 7700 Thisted tlf. 9764 3050 Udgave 2 Februar 2013 Læs mere om

Læs mere

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012

Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget. Københavns Universitet, 28. September 2012 Indholdet i fremtidens uddannelse(r) indenfor ambulancefaget Københavns Universitet, 28. September 2012 Freddy Lippert Direktør Region Hovedstadens Præhospitale Virksomhed - Akutberedskabet lippert@regionh.dk

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100

CA hjertestarterskab HSS100 Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100 Uden lås - Isoleret, rustfri stålskab - Termostat styret varme - Blæser for ventilation - 2x LED lys (hjertestarter

Læs mere

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes.

Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Kravspecifikation OBS. ALLE nedenstående 36 minimumskrav SKAL være accepteret, ellers skal tilbud forkastes. Minimumskrav Antal krav: 36 Krav til løsningen: 1. krav: Løsningen skal omfatte samtlige døre,

Læs mere

REGION MIDTJYLLAND LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, RAMMEKONTRAKT MELLEM

REGION MIDTJYLLAND LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, RAMMEKONTRAKT MELLEM RAMMEKONTRAKT OM LEJE AF UDSTYR SAMT SERVICE/VEDLIGEHOLD, FAGLIG DEBRIEFING, DATAUDLÆSNING OG UDDANNELSE TIL 112-FØRSTEHJÆLPERORDNINGER MELLEM X OG REGION MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: 1.0 Præambel...

Læs mere

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato>

Beredskabsplan <Svømmeklub> Revideret <dato> Beredskabsplan Revideret Beredskabsplan Side 2 af 13 Revideret: 2015-03-01 Personskade Hvis en person kommer til skade, skal følgende iværksættes: Træners rolle: Hvis det er en mindre

Læs mere

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse?

BEREDSKABSPLAN. Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 1 BEREDSKABSPLAN Er jeres svømmeklub parat, hvis der sker en kritisk hændelse? 2 3 EN BEREDSKABSPLAN KAN REDDE LIV OG STØTTER OP OM JERES FRIVILLIGE Formålet med en beredskabsplan er at sikre, at hændelsers

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar

Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Kontraktbilag D Spørgsmål & svar Vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Skanderborg Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2016/S 131-234577 Dokumentet er opdateret den. Tilbudsgiver skal

Læs mere

Præ-hospital betyder før-hospital

Præ-hospital betyder før-hospital Overlevelseskæden - eller den præhospitale kæde og AMK-vagtcentralen Hospitalsudvalget 8. februar 2010 v/ Erika Frischknecht Christensen www.regionmidtjylland.dk Præ-hospital betyder før-hospital Bruges

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer. Version 1.0, revideret i november 2012. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Førstehjælp ved hjertestop Varighed 4 timer Version 1.0, revideret i november 2012 Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Førstehjælp ved hjertestop

Læs mere

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11

Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Akutt- og katastrofemedisinsk beredskap etter hendelsene 22.07.11 Freddy Lippert Direktør, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet, København Region Hovedstaden lippert @ regionh.dk Overskrifterne

Læs mere

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede

Botilbud til. mennesker med autisme. og/eller. domsanbragte udviklingshæmmede Bilag 1, kravspecifikation Vedrørende: Botilbud til mennesker med autisme og/eller domsanbragte udviklingshæmmede 1. Indledning Leverancerne i rammeaftalen består i afhjælpning af alle former for behov,

Læs mere

Hjertestarter. Leasing Salg Rådgivning. totalløsninger. Din indsats redder menneskeliv

Hjertestarter. Leasing Salg Rådgivning. totalløsninger. Din indsats redder menneskeliv Hjertestarter totalløsninger Leasing Salg Rådgivning Din indsats redder menneskeliv Hvorfor hjertestarter?... 4 Når I har besluttet jer for at købe en hjertestarter, er der mange spørgsmål, der melder

Læs mere

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013

Kontraktbilag 6. Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Kontraktbilag 6 Spørgsmål svar til udbudsmateriale pr. 8. maj 2013 Information fra ordregiver om rettelser i Region Midtjylland er blevet opmærksom på, udbudsmaterialet: at et afsnit omkring Betingelser

Læs mere

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011

Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Fakta om hjertestop i Danmark 2001-2011 Nye tal fra Dansk Hjertestopregister Dansk Hjertestopregister offentliggør en samlet rapport med analyse af hjertestop uden for hospital i Danmark. Analysen bygger

Læs mere

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem

Samarbejdsaftale. om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning. imellem 04-07-2013 Samarbejdsaftale om drift af landsdækkende akutlægehelikopterordning imellem Region Nordjylland Region Midtjylland Region Syddanmark Region Sjælland Region Hovedstaden 1. Baggrund og formål

Læs mere

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg

Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Til regionsrådsmedlemmerne Region Midtjylland Skottenborg 26 8800 Viborg Den 20. juli 2012 Ref.: KES Medlems nr.: Sagsnr.: 0802-0152 Dansk Sygeplejeråds forslag til struktur for den præhospitale indsats

Læs mere

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over

Uden spild! Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer. De flyvende læger/ Mød eskadrille 722. Lad det simre/ Sæt vintermad over Læs før du handler { januar 2012 pris: 39,- kr. gratis for fdb-medlemmer } forbrug Hverdagens helte/ Danmarks kassedamer Side 18 sundhed De flyvende læger/ Mød eskadrille 722 Side 44 mad Lad det simre/

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende: LEMVIG KOMMUNE SUNDHEDSAFDELINGEN 29. juni 2015 Notat vedrørende 112-kald i tidligere Thyborøn Harboøre Kommune Baggrund: Af brev fremsendt fra Region Midtjylland den 27. november 2007 fremgår følgende:

Læs mere

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v.

Indkaldelse af ansøgninger om midler fra Indenrigs- og Sundhedsministeriets puljer til facilitering af løsninger på det præhospitale område m.v. Slotsholmsgade 10-12 DK-1216 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M im@im.dk W www.im.dk Regionsrådet Kommunalbestyrelsen Dato: 29. september 2010 Enhed: Sygehuspolitik Sagsbeh.: SUMLBJ Sags nr.:

Læs mere

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland

Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Sådan påvirker regeringens boligudspil husejerne i Region Midtjylland Regeringens boligudspil vil have betydning for den bolig, boligejerne i Danmark skal betale. I denne oversigt præsenteres effekterne

Læs mere

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14

Ja den tilladte bredde for type 18 øges til 1040 mm. Det korrekte sagsnummer er 1-23-4-101-25-13 15.10.2014 22.10.14 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 4 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Nr. Spørgsmål Svar Modtaget Besvaret 1.1 Vil Region overveje, at øge den tilladte bredte

Læs mere

Kommunerne Dato: i den midtjyske region:

Kommunerne Dato: i den midtjyske region: Kommunerne Dato: i den midtjyske region: - fælles ansøgning til pulje vedr. styrket genoptræning og rehabilitering for personer med erhvervet hjerneskade. Nytorv 6 DK-8800 Viborg Tlf.: 87 87 87 87 Kommunerne

Læs mere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere

Endnu bedre support til. professionelle livreddere Endnu bedre support til professionelle livreddere Mere end AED Plus I 2002 lancerede ZOLL AED Plus -med Real CPR Help HLR-feedback i realtid, der for første gang nogensinde informerer livreddere om, hvorvidt

Læs mere

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet

Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden. Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Proces for udvikling af ensartede beredskabsplaner i Region Hovedstaden Nanna Grave Poulsen, konsulent, Den Præhospitale Virksomhed Akutberedskabet Titel/beskrivelse (Sidehoved/fod) Nanna Grave Poulsen

Læs mere

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt

Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt Status over specialtandpleje 2013 Kommunerne i Region Midt 1 Specialtandpleje i kommunerne i Region Midt 2013 Patientunderlag I 2013 var 3.712 patienter indvisteret i i 17 af de 19 kommuner. Heraf blev

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr.

Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. Spørgsmål og svar vedrørende EU-udbud af kontrakt på elektroniske dørlåse til Lemvig Kommune, udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 124-226965 Tilbudsgiver skal være opmærksom på, at nedenstående har juridisk

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen

Automatisk ekstern defibrillator. Elevøvelser. Tommy Sørensen Automatisk ekstern defibrillator Elevøvelser Læringsforløb Eleverne opdeles i hold af tre (fire) personer. En er skadet En er førstehjælper En er vejleder Når en opgave er løst, så skiftes roller, således

Læs mere

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet

Bekendtgørelse om planlægning af sundhedsberedskabet BEK nr 971 af 28/06/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. februar 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1600730 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Uddannelse i sundhedsberedskab

Uddannelse i sundhedsberedskab Beredskabsuddannelsesrådet Region Syddanmark 2012 Uddannelse i sundhedsberedskab regionsyddanmark.dk Forord Her er sundhedsberedskabskursuskataloget for sundhedsberedskabsuddannelse i Region Syddanmark.

Læs mere

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser

Bilag 1. Kravspecifikation. Tolkeydelser Bilag 1 Kravspecifikation Tolkeydelser Side 1 af 7 Indledning Nærværende dokument vil indgå som bilag til Rammeaftalen ved dennes ikrafttrædelse. Rammeaftalen omfatter levering af sprogtolkeydelser. Opgaven

Læs mere

Førstehjælp som præhospital tiltag

Førstehjælp som præhospital tiltag Førstehjælp som præhospital tiltag Første led i den præhospitale kæde ulykken/den akutte sygdom opstår: Det kan i mange tilfælde være afgørende for en tilskadekommen eller svært syg patients overlevelse,

Læs mere

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk

Indledning. Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen og udfordringerne herved. 2 www.regionmidtjylland.dk Statusrapport 2013 for Sundhedsaftalen 2011-2014 Per Adelhart Christensen, Randers Kommune Helle Vadmand Jensen, Region Midtjylland www.regionmidtjylland.dk Indledning Lidt om baggrunden og processen Smiley-ordningen

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab CAHSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet kan overvåges (CA service program)

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS100GSM

CA hjertestarterskab HSS100GSM Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS100GSM Uden lås - Sender SMS besked, hvis man åbner lågen - Skabet kan overvåges (CA service program) - Isoleret, rustfri

Læs mere

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter

Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker. agefter Den vigtigste hændelse ved et hjertestop er hvad der sker agefter Powerheart G5 giver dig selvtillid til at hjælpe. I Danmark. Dit lokale Cardiac Science team står altid til rådighed med support og den

Læs mere

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring!

Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101GSM med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND

EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND EVALUERING AF ORDNINGERNE MED NØDBEHANDLERENHEDER OG 112 AKUTHJÆLPERE I REGION SJÆLLAND UDARBEJDET AF PRÆHOSPITALT CENTER NOVEMBER 2012 DELRAPPORT PROJEKT EVALUERING AF PRÆHOSPITAL PLAN (PEPP) Indholdsfortegnelse

Læs mere

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland.

Uddannelsesoversigt. Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. Uddannelsesoversigt Nødbehandlerbil i Skagen, Region Nordjylland. 1. Uddannelsens bestemmelse Nødbehandleruddannelsen gennemføres for det kommunale beredskab i Frederikshavn, som har indgået samarbejdsaftale

Læs mere

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726. pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland

Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726. pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland Spørgsmål / svar vedr. EU-udbud 2011/S 206-335726 pr. 28. november 2011: Udbud af medicinske og tekniske luftarter til Region Midtjylland Spørgsmål 1 Udbudsbekendtgørelsens pkt. II.1.4: Det fremgår, at

Læs mere

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor

CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor Hjertestarterskab/AED - din garanti for en tryg opbevaring! CA hjertestarterskab HSS101 med AED sensor - Sender SMS besked, hvis hjertestarter bliver fjernet - Skabet er overvåget (CA service program)

Læs mere

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER

NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER NATIONALT BENCHMARK 2013 BEDRE BIBLIOTEKER I STIGER PÅ OG VI SØRGER FOR, AT I FÅR NOGET UD AF DET Biblioteksvæsenet vælger selv en løsning, der er tilpasset egne ønsker, økonomi og kompetencer Markant

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Odense Brandvæsen Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med

Læs mere

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland

Placer evt. logo her. Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her Præhospital leder Poul Anders Hansen Region Nordjylland Placer evt. logo her 112-Akuthjælpere Borger hjælper Borger Hvordan bringes en hjertestarter ud? Anbefaling 4 Hjertestartere

Læs mere

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar

Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar Liv reddes i nuet, og som mennesker skal vi tage ansvar for hinanden. Der er ingen anden mulighed! Hver dag året rundt rammes 10 danskere af hjertestop på arbejdspladsen, på gaden eller i hjemmet. Her

Læs mere

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6

Hjerte-Lunge-Redning. Uddannelsesplan. Side 1 af 6 Uddannelsesplan Side 1 af 6 Uddannelsesplan Formål Formålet er at bibringe deltageren den viden, de færdigheder og de holdninger der sætter dem i stand til at kunne foretage genoplivning af en livløs person

Læs mere

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms).

Investeringen starter ved ca. 400 kr. pr. medarbejder (4 timers hjertestartertræning med 12 deltagere ekskl. moms). Din indsats betyder forskellen på liv og død For hvert minut, der går efter et hjertestop, mindskes chancen for at overleve med 7-10 procent På kun 6 timer kan du lære at gøre forskel på liv og død Hurtig

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center

DRIFTSAFTALE 2015. Præhospitalt Center DRIFTSAFTALE 2015 Præhospitalt Center a 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 1.0 Overordnet målsætning og rammer for driftsaftalen 2 2.0 Overordnet målsætning og rammer for Præhospitalt Center

Læs mere

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold

Kapitel 2 - Kravspecifikation. Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation Indhold Kapitel 2 - Kravspecifikation... 1 0. Generelle betingelser for delaftale 1 og delaftale 2... 2 1. Særligt for delaftale 1: Serviceeftersyn, akut udkald samt diagnosticering

Læs mere

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord

Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Til: Regionsrådet Dato: 3. marts 2011 Brevid: 1239846 Det præhospitale beredskabs funktion under redningsaktionen den 11. februar på Præstø Fjord Den store ulykke på Præstø Fjord og den tilhørende store

Læs mere

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser

Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Betingelser for alarmoverføring til Beredskab Fyn Tilslutningsbestemmelser Anlægget. 1. Et brandsikringsanlæg er et brandalarmanlæg, der er udført, kontrolleret og vedligeholdt i overensstemmelse med Dansk

Læs mere

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer:

Uddannelsesplan. Førstehjælp ved hjertestop. Varighed 240 minutter. Maj 2015. Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan Varighed 240 minutter Maj 2015 BASIS- UDDANNELSE Tilvalgs uddannelser Funktions uddannelser Dansk Førstehjælpsråds medlemsorganisationer: Samarbejdsorganisationer: Uddannelsesplan for Varighed:

Læs mere

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG

TRYG DEN AF KURSUSKATALOG TRYG DEN AF KURSUSKATALOG ALS RESEARCH TRYG DEN AF KURSUSKATALOG I dette katalog kan du læse nærmere om de to gratis kurser som udbydes som en del af projektet Tryg den af Partnerskab for et sikkert natteliv

Læs mere

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5

ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET. 21-02-2013 1 af 5 ANSKAFFELSE AF TESTPORTEFØLJE TIL REKRUTTERING RIGSPOLITIET 21-02-2013 1 af 5 1. INDLEDNING Disse betingelser gælder for Rigspolitiets (herefter benævnt "Ordregiver") indhentning af tilbud på en testportefølje

Læs mere

Korrigeret budget. Regnskab

Korrigeret budget. Regnskab Bilag 1 16. marts 2016 Ledelsesinformation regnskab 2015 I dette notat præsenteres regnskab 2015 samt ledelsesinformation, som kan understøtte strategiske beslutninger på sundhedsområdet. Ledelsesinformationen

Læs mere

TASKSTBLAD FOR BEREDSKAB & SIKKERHED

TASKSTBLAD FOR BEREDSKAB & SIKKERHED Afdeling: Salg & Service Dato: 09-08-2016 E-mail: Salgogservice@bsik.dk TASKSTBLAD FOR BEREDSKAB & SIKKERHED 2016-2017 RANDERS - FAVRSKOV - DJURSLAND Vestergrave 30 8900 Randers Tlf. 8959 4000 post@bsik.dk

Læs mere

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift

Brugervejledning. Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Brugervejledning Kistevogn Model 4,5 samt 5 og 6 m. type 4 saks og Evt. El- fremdrift Årgang 2017 Anvendelse Kistevognen er konstrueret til at hente, bringe og løfte på kisterne. Enten direkte fra bedemandens

Læs mere

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014

Rådgivningscenter aarhus. Aktivitetsplan forår 2014 Rådgivningscenter aarhus Aktivitetsplan forår 2014 1 indhold 3-5 Foredrag/temamøder 6-7 Kurser 8 Motion 9 Uderådgivning 10-11 Faste tilbud Bliv gratis medlem af Hjerteforeningen Meld dig ind via: www.hjerteforeningen.dk

Læs mere

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03

Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Kravspecifikation delaftale 4/2013: Tryksårsforebyggende siddepude til tryksårskategori 4. ISO nr./ standarder (eller tilsvarende): 04 33 03 Minimumskrav til service og levering: - Leveringstid: 2 arbejdsdage.

Læs mere

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune

Kravspecifikation. Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer. Rebild Kommune Kravspecifikation Udbud af rammeaftale om levering af nødkaldssystemer Rebild Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 2. Krav til alarmcentralen 3 3. Krav til senderne 4 4. Krav til DECT-udstyr 5 5.

Læs mere